Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 25-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewogen bewegers - Rerum Novarum A 2017 - Marc

  Rerum Novarum A 2017 - Donderdag 25 mei 2017

  Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 1, 1-11 'Onder hun ogen omhoog geheven'
  Evangelie: Mattheus 28, 16-20 - 'Ik ben met u, alle dagen!'

  --- Bewogen bewegers ---

  Met de vlaggen die hier hangen, zijn honderden herinneringen verweven. Schone herinneringen, aan de KWB, het ACW, vakbondswerk, het lekenapostolaat, kajotters. 
  En in de Gregoriaanse zang van De Zingende Wandelkring klinkt twee millennia traditie, het geloof van generaties die de fakkel van het evangelie hebben doorgegeven. 
  Die traditie en die herinneringen worden hier vandaag gekoesterd door vooral mensen die al wat ouder zijn. En ik vermoed dat er zijn die denken: ‘t is heel mooi geweest, maar wat schiet er van al dat idealisme over? De beweging van Cardijn en Leo XIII ligt op sterven. Het is gedaan met de ‘C’.

  Maar als we dat denken, geloven we dan nog? 
  Ook de leerlingen dachten na Goede Vrijdag: “Het is gedaan, ons ideaal is dood en begraven...”. Maar ze waren het woord van Jezus vergeten: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” 
  Onze wereld is ver van ‘voleind’, er is nog heel wat werk voor hij af is, zoals God hem bedoeld heeft. En meewerken aan het herscheppen van deze wereld, het vraagt soms bloed, zweet en tranen. En het vraagt vooral: veel geloof. Zeker als de tijden veranderen, en het er inderdaad op lijkt dat zovele goede tradities verloren gaan.

  Jezus heeft nooit gezegd dat het gemakkelijk zou gaan, maar wel dat we meewerken aan een onverwoestbaar goed. Heel deze viering wil ons moed geven om te blijven geloven: delen is beter dan grijpen, goedheid is beter dan wraak, dat onrecht en lijden overwonnen kunnen worden, dat onvoorwaardelijke liefde is sterker dan hard eigenbelang en haat.
  De vormen waarin dat geloof zich laat zien, veranderen. We dragen ook niet meer dezelfde kleren als de middeleeuwers, we sturen geen postduiven maar mails. Onze bewegingen en onze liturgie veranderen ook. Maar wat essentieel is, en nu moet ik oppassen dat ik niet te politiek ga klinken, is dat er altijd opnieuw ‘Gutmenschen’ opstaan. 

  Vroeg in de bijbel staat de vraag van Kaïn: “Ben ik mijn broeders hoeder?” Wie daarop zegt “Ja”, zoals Jezus, is een ‘Gutmensch’. Goede mensen zijn geen softies. Het kwaad dat ze bestrijden kan verschrikkelijk zijn: Manchester heeft duidelijk gemaakt. Jezus is zijn kruisweg gegaan, omdat hij een goed mens bleef. Wie voor rechtvaardigheid opkomt, weet dat de strijd hard kan zijn.  

  Ons geloof verkondigt dat het vuur van het evangelie niet kan uitsterven. Het flakkert niet altijd even hevig. Maar ook onder de asse blijft het smeulen. Al wat wij doen, jong en oud, in ons gewoon leven van elke dag, kan een vonk zijn van dat vuur: de eerlijkheid in onze omgang met elkaar, de hulp aan onze gebuur, de verdediging van de zwakke, de vergiffenis die we schenken en die we nodig hebben. Wij, gelovigen, spelen een rol in het maatschappelijk leven, in de verenigingen, het werk, de partijen of bewegingen waaraan we meewerken. De organisaties die we steunen zijn vonken van dat vuur: Broederlijk Delen, Welzijnszorg. 

  Onze receptie straks is een bescheiden symbool: we willen delen wat we hebben. In gewone gebaren van gewone mensen die goed zijn voor elkaar, leeft het evangelie. Het vuur onder de asse zal niet doven, na ons zullen anderen komen, die de fakkel overnemen, in het geloof dat goede mensen, ‘Gutmenschen’, van de wereld een hartverwarmende plek kunnen maken.

  25-05-2017 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  21-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opvoeden, het is me wat - 6e Paaszondag A 2017 - Hilda

  Zesde Paaszondag A 2017 - Zondag 21 mei 2017

  Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 8, 5-8.14-17 'De apostelen legden hun de handen op'
  Evangelie: Johannes 14, 15-21 - 'De Vader zal u een andere Helper geven'

  --- Opvoeden, het is me wat ---

  Lieve mensen,

  Verleden week las ik het parochieblad nog eens helemaal door. dat gebeurt niet alle weken: An Candaele Redacteur bij “De Bond” en auteur.
  Ze kreeg en interview naar aanleiding van moederdag. (Antwerpenaren vieren dit nog eens 15/8.!)
  Wanneer ze zwanger was van haar 2e kindje, vroeg ze zichzelf af of ze wel genoeg liefde zou hebben om te delen…
  Snel ondervond ze dat ouderliefde niet is als een taart waarvan elk stuk dat je eet, onherroepelijk verloren is.
  Zij zag hoe elke kleuter de wereld ontdekt , en met elke kleuter ontdek je mee, ondervond ze.
  Tieners gaan discussiëren, twintigers trekken de wijde wereld in en brengen dan ook een stuk van de wereld in je leven… 
  Ze had het daarmee niet zo moeilijk, zolang ze steeds terug naar huis kwamen …

  Twintigers gaan, meestal, dan ook het huis uit… want, beetje bij beetje worden ook nogal wat andere mensen belangrijk in hun leven…
  Beetje bij beetje leren ze verder gaan, wat verder van huis, wat minder thuis… 
  Pas toen ze voor ’t eerst met; ‘ik ga naar huis’ hun eigen flatje bedoelden, was het even schrikken en voelde het wat moeilijk aan.
  Toch was het voor An fijn te zien hoe haar kinderen op eigen benen konden staan en hoe ze konden bouwen op zovele anderen.
  Niet zozeer  het loslaten was leren voor An, dat gebeurde spontaan met alles wat de kinderen ondernamen. 
  Vooral het losgelaten worden voelde voor haar moeilijk. 

  Opvoeden, het is me wat.
  Er zijn al heel veel boeken over geschreven.
  Soms is het ‘bewust een richting kiezen’, dan weer zonder te veel nadenken de paden kiezen die zich aandienen en soms ook wel eens in de gracht sukkelen…
  Opvoeden doe je niet in je eentje. Er is een heel schare mensen nodig om kinderen groot te brengen.

  Dat wist Jezus ook! 
  Jezus had ook last van loslaten en vooral van dat losgelaten worden…
  Hij had jaren geleefd tussen mensen die uitgestoten werden, gekleineerd, en gedwongen.
  Hij had jaren geleefd  tussen de mensen die wilden gezien worden en daar heel veel mensen voor opzij zetten.
  Daarom bereidde Jezus in de laatste dagen van samenzijn, Zijn leerlingen voor op dat definitieve loslaten…
  Beseffend hoe vlug het kan gaan, om ook helemaal losgelaten te worden… 
  Vandaar zijn ultieme oproep om in zijn Geest verder te leven.. zegt Jezus

  Als je me toch een beetje hebt leren kennen en toch ook, wat van me houdt, laat het dan zien a.u.b., vraagt Jezus…
  Leef verder in Mijn geest, probeer m’n werk voort te zetten….
  Laat Mij in alle vrijheid een blijvende bezieling zijn in jou, 
  Laat Mij in jou een blijvende beroep doen op je heel persoonlijke medewerking. 
  Laat Mij je inspireren, je begeesteren om Mijn werk te actualiseren in de tijdgeest waarin je nu leeft…

  In onze cultuur met haar huidige problemen, zoals de wereldwijde oorlogen met daaraan de onnoemlijke vluchtelinge stroom…
  met haar huidige problemen ook dichtbij, gewoon in ons leven van alle dag… 
  hoe omgaan met onze opvoedingsproblemen nu,?
  hoe omgaan met ons moeilijk oud-worden en heel oud kunnen en mogen worden,?
  hoe omgaan met de wereldwijde  digitalisering die vat heeft op heel ons leven,?
  hoe omgaan met het veranderende kerkbeeld, nu jonge priesters zo schaars worden?
  Hoe omgaan met …

  Met al die vragen in mij en rondom mij weet ik:
  "Ik mag leven als een beminnenswaardig mens, 
  ik ben de moeite waard om bemind te worden. 
  Ik ben bemind en voel mij diep dankbaar tegenover wie me bemint,
  ook tegenover dàt onmeetbare mysterievolle bemind worden 
  dat er reeds was voor ik werd geboren.”

  De Helper die Jezus beloofd heeft, is niet meetbaar! Niet zichtbaar, niet in een persoon te vatten! 
  Die ligt in De Ultieme Vraag: “Laat Mij niet los!”
  “mannekes, als ik er niet meer ben, maak geen ruzie, zorg goed voor mekaar, blijf in goede en kwade dagen houden van elkaar, mekaar gaarne zien.”

  Bron: Kerk en Leven, Kerugma en Frans Mistiaens s.j.

  21-05-2017 om 09:47 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  07-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Langs de goede deur naar buiten gaan - 4e Paaszondag A 2017 - Jan

  Vierde Paaszondag A 2017 - Zondag 7 mei 2017

  Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 2, 14a.36-41 'God maakt Jezus tot Heer'
  Evangelie: Johannes 10, 1-10 - 'Ik ben de deur van de schapen'

  ---  Langs de goede deur naar buiten gaan  ---

  Zo, dat noemt men dan “met de deur in huis vallen” Een deur is belangrijk is ons taalgebruik: een open deur intrappen – voor een gesloten deur staan – dat doet de deur dicht – de deur platlopen – langs een achterdeurtje binnen komen – een stok achter de deur – iemand het gat van de deur wijzen – niet met iemand door één deur kunnen – voor uw eigen deur vegen – zo zat als een deur zijn….

  Ik denk dat we het “deur” hebben dat het vandaag wel over de deur gaat.

  In het verhaal uit het evangelie dat we zojuist beluisterden gaat het eigenlijk over Jezus die zichzelf als schaapherder ziet en de deur van de schaapskooi openhoudt voor zijn schapen.    De herder leidt er zijn schapen door, naar binnen.
  Er is een ander beeld van ‘herder’ in de kerk gegroeid: de herder van mensen: priesters die als pastoor zijn toegewezen aan een parochie.  Hun taak bestaat erin om de hun toevertrouwde kudde, de gelovigen uit de parochie, naar best vermogen te leiden naar een gemeenschap waar het goed is om te leven.  De stem van die herder vertelt over de waarden in het leven die voor alle mensen belangrijk zijn: vrede, gerechtigheid, liefde, gelijkheid …

  Hoe mooi en romantisch het beeld van de herder met zijn schapen ook is: de tijden zijn veranderd. Niet enkel in de agrarische sector, maar ook in de kerkelijke sector.  Vandaag worden herders een zeldzaamheid!  In de kerk zijn er minder en minder priesters – minder en minder ‘herders van mensen’.   
  De media heeft niet nagelaten ons hierover uitgebreid te berichten de voorbije dagen.  We lazen in de krant en in het parochieblad “Priester schaarste dwingt bisdommen tot keuzes.  Nu reeds kunnen priesters het niet meer alleen aan.

  Er wordt verwacht dat in het Bisdom Antwerpen er in 2025 nog 47 priesters zullen zijn, jonger dan 70.  Dan spreken we hier toch over een cirkel van hier tot in Mol, tot juist voor Mechelen en aan de andere kant tot de Nederlandse grens.
  Het werk van onze pastoor, onze herder wordt er niet makkelijker op.  Hij is momenteel pastoor van 3 parochies.  Voor datzelfde gebied waren er vroeger 12 priesters en op linkeroever lange tijd 6 priesters. (Plus nog een aantal in de school).

  Dat maakt dat Herman, onze herder, vandaag afwezig is.  Zelfs op een wegwijzerviering die hij enorm belangrijk vindt.  Hij is opgeroepen voor een andere kudde: over de rivier, aan de andere oever. Daar groeit ook gras.  Hoe romantisch dit laatste ook mag klinken… wij missen hem hier en we moeten verder.  
  Ook zonder zijn aanwezigheid.

  Gelukkig kan Herman hier rekenen op een hele ploeg mensen die hem bijstaan en de parochie mee leiden, begeleiden naar de schaapsstal.  Wij hebben niet gewacht op instructies van uit Rome of vanuit de bisdommen.  Reeds van in Deo’s tijd werden hier mensen gevormd om mee de verantwoordelijkheid te dragen in de parochie.
  Gelukkig zijn er 4 gebedsleiders die als leek voorgaan in de zondagsviering.  Zij werden hiervoor geschoold, lange tijd terug.   
  Gelukkig hebben we een preekploeg van 6 mensen.

  Daarnaast hebben we uitstekende muzikanten, lectoren, catechisten en nog veel meer helpende handen om vieringen te maken, voor te bereiden en de kerk klaar te maken  
  Ook mogen we rekenen op tal van mensen die als een goede vader of moeder – of mag ik hier ook goede herder zeggen – zorgen voor het maatschappelijk en financieel welzijn van onze parochie.  Dat zijn zowat de taken die leken echt mogen doen.  De administratie en de financiën. 

  Is het daarom dat de kerk deze zondag heeft uitgeroepen tot “roepingenzondag”?  
  Lieve mensen, jullie zijn hier vandaag misschien toevallig aanbeland.  Onze deur stond voor jullie wijd open.  Besef dat deze altijd voor iedereen wagenwijd open staat. Niet alleen om te vieren maar ook voor concerten en tentoonstellingen.
  De deur stond open voor diegenen die hier gekomen zijn omdat in hun thuisparochie geen viering meer is. Voor diegenen die hier naartoe gekomen zijn om hun kind te ondersteunen, dat op weg is naar zijn of haar eerste communie of vormsel.
                                               
  Voor diegenen die hier wekelijks komen meevieren, wetende dat hier werk wordt gemaakt van de vieringen.
  We nodigen u allen uit om u blijvend thuis te voelen in deze polyvalente schaapstal, deze kerkgemeenschap, deze parochie. We hebben er aandacht voor dat geen schapen verloren lopen en schapen van andere weiden mogen hier ook binnen.

  Laten we mekaar blijven “oproepen” om hier, in onze gezinnen, in onze familie, bij onze buren, in onze werkomgeving, in ons dagelijks leven “een goede herder” te zijn.
  En laten we dan straks toch maar langs de goede deur naar buiten gaan.  Want buiten is het eigenlijk te doen.

  07-05-2017 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!