Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 18-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ommekeer wil hij brengen! - 4e zondag advent A 2016 - Hilda

  Vierde zondag van de advent A 2016 - Zondag 18 december 2016

  Eerste lezing: Jesaja 7, 10-14 - 'Immanuël'
  EvangelieMattheüs 1, 18-24 - 'Herkomst en naamgeving van Jezus'

  --- Ommekeer wil hij brengen! ---

  Lieve mensen,

  Vrijdagmorgen! 1 week voor het kerstfeestelijke Vlaanderen, krijgen we op onze nuchtere maag dat nogal wat Vlamingen openlijk toegeven dat zij na een feest graag zelf met hunnen auto naar huis rijden. En ze doen dat ook al hebben ze stevig alcohol gedronken, sommigen meer dan 7 glazen!

  Vandaag 1 week voor het Kerstfeest wil men in de liturgie ons nog eens laten horen wie die Jezus wel is, die Jezus die zal geboren worden…

  Wanneer we naar de kerk komen om en gewone zondagsviering bij te wonen, worden we geconfronteerd met soms onaangename stukjes uit de bijbel.
  De bijbel, een boek vol eeuwenoude levensverhalen van mensen onderweg!
  Vooral verhalen van tegenspoed en ziekte, van onrechtvaardigheid en uitbuiting, van oorlog en vernietiging, van eigenwijze mensen en zieners.
  En telkens opnieuw krijgen die verhalen de vraag en de boodschap voor een totale ommekeer!.
  Vandaag is het niet anders.
  Koning Achaz staat voor de verscheurende keuze: Zijn land wordt aangevallen en hij weet niet  goed met wie hij een bondgenootschap kan sluiten. Welke naburige vorsten kan hij vertrouwen.
  Jesaja komt als raadsman bij hem en wijst hem op de eeuwenoude belofte dat het nagaslacht van Abraham groot zal worden als de sterren aan de hemel.
  Jesaja komt als van godswege met het gegeven dat Achaz’ vrouw zwanger is van een zoon en ze zal hem Immanuel noemen = God-met-ons.
  Wat is mooier dan een troonopvolger? Waarom kies je ervoor je koninkrijk uit te breiden? 
  Achaz, hij kan die vage belofte, het teken van godswege niet overwegen en kiest voor oorlog.

  Wat met de vele Achaz’en vandaag! Aleppo! We kunnen het niet meer horen! We hopen op een oplossing en staan machteloos! We hopen dat Kerstmis toch een dag wordt dat ze niet schieten!

  In het evangelie gaat het over Jozef! Een verhaal dat zich afspeelt tijdens zijn slapen. 
  Is gaan slapen al niet het sterkste bewijs van vertrouwen in het leven? Elke avond gaan we moegewerkt slapen. En elke morgen worden we wakker! Zelden denken we erbij na! 
  Vroeger gaven ouders hun kinderen een kruisje met de woorden ‘God zegen en bewaren je’. Nu nog enkele grootouders. Een uitdrukking van beseffen dat we niet alles zelf in handen hebben.

  In het evangelie volgens Mattheüs horen we hoe ‘Jozef’ de hoofdrol heeft in het verhaal van Jezus’ geboorte. De andere evangelisten geven Maria de hoofdrol!
  Jozef is een Jood die leeft in de Joodse traditie. De traditie die 613 wetten telt!
  Jozef verneemt dat zijn verloofde, Maria, zwanger is! 
  Als hij zich opstelt volgens het joodse protocol, moet hij zijn verloofde in de steek laten. Wetend dat zij en haar kind geen kansen krijgen om hun leven fatsoenlijk uit te bouwen. 
  De Stem van Jozef ‘s geweten roept weerstand op tegen het protocol.
  Jozef ligt wakker, wikt en weegt en krijgt ook een teken van godswege aangereikt.
  Jozef, geen groot grondbezitter die al dan niet kan uitbreiden. 
  Neen een eenvoudige man in de straat die de 613 wetten die hem gevangenzetten wil afleggen. 
  Hij kiest er tegenin want hij gaat radicaal voor de waardigheid van vrouw en kind. 

  We zijn de derde zondag van de maand. D.w.z. dat we met velen naar hier gekomen zijn met wat ons overkomen is. Het ergste wat een mens bijna kan meemaken: ‘de dood’! Soms veel te vroeg, of te plots, soms als een verlossing, en telkens op een andere manier, maar echt worden we op een dag geconfronteerd met ‘de dood’. 
  Pijn, dikwijls een ondraaglijke pijn, onnoemlijk groot verdriet, boosheid, teleurstelling, honderden vragen, maken dan deel uit van ons leven.
  Wat nog aan moois en goeds rondom ons gebeurt kunnen we niet zien of aanvoelen. 
  Terecht! Want het leven lijkt bijna onmogelijk geworden, met het verlies van het  innigste dat we hadden en wat we voor elkaar waren.
  En toch, toch kwamen of komen nog elke dag kleine lichtpuntjes binnen. Tekens van goede buren die een potje soep brengen. Tekens van kinderen die je niet alleen willen achterlaten. Tekens van mensen die je stil en ongedwongen blijven betrekken in hun leven, die je blijven oproepen om langs te komen. Tekens van collega’s die begripvol je heel lang de tijd geven om pijn en verdriet dat je zomaar overvalt te laten gebeuren, ook in hun bijzijn. Meer zelfs, ze durven je bij de schouder nemen.
   
  Rouwen is dan hard werken om wat onmogelijk lijkt toch beetje bij beetje terug voor mogelijk te zien. Soms is het millimeterwerk en voelt het of we er nooit doorheen raken. Soms zetten we een grote stap vooruit.
  Als we na jaren kunnen terugblikken zien we op wie we vertrouwen konden, zien we door hoeveel mensen we onbewust gesteund werden, geholpen werden, om te staan waar we nu staan. Heel onbewust, zovele tekens van godswege om het vol te houden in het leven.//

  Vrijdag herkende ik ook goddelijke tekens in ’t journaal.
  In Boom stopt de vrederechter zijn 35jarige carrière.
  Een reporter vroeg hem welke raad hij aan zijn opvolger zou geven.
  De vrederechter antwoordde: ”Dat hij tussen de mensen gaat leven en dat hij recht spreekt, echt recht spreekt, maar dat hij dat op een zeer menselijke manier doet.”
  En Sophie Dutondoir werd emotioneel intelligentie toegewenst! Is dat ook geen goddelijk trekje?
  In Iedereen beroemd, maakt een jonge man door zeefdruk grafische foto’s van zijn veel te jong demente Mama. Omdat hij zo innig van haar houdt zet hij zich in voor “de warmste week” met Music for Life, die vandaag begint!!!

  Kan de laatste week voor Kerstmis mooier zijn dan dat? 1300 projecten staan in de kijker! Getrokken door duizenden enthousiastelingen die opkomen voor mensen in armoede, voor mensen met een grote of kleine handicap, voor mensen met een chronische ziekte als Mucovisidose of MS of ALS of… 
  Enthousiast: het woord is immers afkomstig van het Griekse ἔνθεος (entheos), wat zoveel betekent als “van God vervuld.”
  Duizenden Tegendraadse! Redders in nood! Ook in de moeilijkste dagen van ons leven, in tekens, in zovele mensen vol van mededogen en barmhartigheid. 
  Hoe kunnen we beter zien wie die Jezus wel was die toen geboren werd?

  Volgende week zingen we het uit. ‘Immanuel’ = God-met-ons!

  Bronnen: Kerugma, Ergbert Rooze

  18-12-2016 om 08:48 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  11-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zie jij mensen in armoede staan? - 3e zondag advent A 2016 - Fred

  Derde zondag van de advent A 2016 - Zondag 11 december 2016

  Eerste lezing: Jesaja 35, 1-6.10 - 'Verlost uit de ballingschap'
  EvangelieMattheüs 11, 2-11 - 'De vraag van Johannes en Jezus’ antwoord'

  --- Zie jij mensen in armoede staan? ---

  Zomaar een gesprek van een paar mensen op straat, op de markt, op het werk, aan de toog, of waar dan ook. Al snel horen we een zinnetje als: waar gaat het met onze wereld toch naartoe? 
  Wat staat ons nog allemaal te wachten? 
  Er is toch zoveel armoede en honger en miserie op de wereld. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. En dat zij op de vlucht zijn, bezorgt andere mensen dan weer kopzorgen. 

  Intussen staan wij voor gigantische problemen met de veranderingen in ons klimaat. En in diverse landen boezemen verkiezingen die op til zijn mensen angst in, of leiden zij op zijn minst tot veel twijfel en onzekerheid. 
  Waar gaat het met onze wereld toch naartoe? 
  Is het niet om de moed te verliezen?

  En net in deze tijden horen wij in de eerste lezing een boodschap die dat allemaal lijkt tegen te spreken. Jesaja belooft ons met een paar mooie beelden dat de steppe zal bloeien, dat zieken worden genezen en dat ballingen gaan terugkeren naar hun land. Zij zullen lachen en juichen, want zij zijn bevrijd. 
  Wat doen wij met zo een boodschap?

  Daar komt trouwens nog bij dat wij minder en minder mensen naar de kerk zien gaan. En we kunnen ons dan afvragen: wie bereikt Jesaja nog met zijn mooie woorden? En toch, ook in onze tijd zijn er nog heel wat hoopvolle tekenen. 
  Want als we een beetje verder kijken dan onze neus lang is, zien wij ook in en rond die kerk toch veel mooie dingen gebeuren.

  De zondagsvieringen trekken inderdaad zelden nog volle kerken. Maar een paar weken geleden zat deze kerk hier wel overvol voor een vredesconcert. Niet alleen een muzikaal gebeuren, maar ook een boodschap. 
  En twee weken geleden werd de zaal hiernaast gevuld met een pak mensen die kwamen genieten van een lekker etentje en vooral van een sfeervol samenzijn. En straks loopt weer een zaal van de parochie vol met mensen die gezellig samen gaan eten. 

  En vorige week werden in de kerk hier in een wegwijzerviering drie kinderen gedoopt, drie kinderen die volgend jaar hun eerste communie gaan doen. Elke maand is er trouwens zo een wegwijzerviering waar de eerste communicanten en de vormelingen bij zijn en veel meer jonge gezinnen dan anders. 
  En aan die viering wordt vooraf intens gewerkt door een paar mensen.

  Aan elke viering wordt overigens gewerkt door het platform Andersziens. En daarnaast zijn ook de andere platformen nog actief, allemaal gestuurd en gecoördineerd door de Verrekijker. Ja, er zijn misschien minder mensen in de  kerk dan vroeger, maar er zijn veel meer vrijwilligers aan het werk dan vroeger  en dat op alle mogelijke terreinen. 
  Heel veel vrijwilligers, heel veel mensen van goede wil, onder hen ook opvallend veel jonge mensen.  

  We zitten midden in de advent en we kijken uit naar Kerstmis, naar de komst van de Heer. In het evangelie zat Johannes de Doper in de gevangenis en ook hij zat met vragen: is die Jezus de langverwachte Messias, of is Hij het niet? En Jezus zegt aan de leerlingen: Kijk rondom jullie en zie wat er gebeurt. Zieken worden genezen en aan armen wordt de blijde boodschap gebracht. 
  Net als Jesaja wijst hij op hoopvolle tekenen.

  Allemaal goed en wel, zeggen wij dan, maar welke blijde boodschap kunnen wij brengen aan mensen in armoede? Wat hebben zij daaraan? 
  De affiche van Welzijnszorg spreekt voor zich. Armoede is een verhaal van 1 op 7. Meer dan 1 op de 7 mensen leeft in armoede.  Dat zijn in ons land 1,7 miljoen mensen die wachten op onze blijde boodschap.

  Maar we moeten ook eens goed kijken naar de mensen die op de affiche staan afgebeeld. Dat zijn geen 7 zielige mensen die hopen op wat liefdadigheid. Integendeel. De jonge Bas zet zich in voor de Welzijnsschakel in Wijnegem. Femke is orthopedagoge en Kusum is onderwijsexpert. En hun beroep stimuleert hen om armoede en andere problemen aan te pakken. 
  Er is ook nog de student Robbie, de gezins- en bejaardenhulp Marina en de twee vrijwilligers op de affiche: Thomas werkt voor Betonnen jeugd en  Maurits is intussen 80 jaar, maar weet niet van opgeven.

  Het blijft waar dat op 1 op de 7 mensen in armoede leeft. Maar evenzeer zet zowat 1 op de 7 zich in om er wat aan te doen. Wellicht is dat ook de boodschap die Jezus meegeeft in zijn antwoord. Zieken worden genezen en aan armen wordt de blijde boodschap gebracht. Maar dat gebeurt niet zomaar. 
  Je hebt mensen nodig om elkaar te genezen, om de blijde boodschap voor elkaar tastbaar en werkelijk te maken. Het is niet zo dat we moeten wachten op een Messias die met zijn toverstaf plots alle problemen gaat oplossen.

  Zo dadelijk wordt onze bijdrage gevraagd voor Welzijnszorg. De 1 op de 7 die wat aan de armoede willen doen, rekenen op ons. Want straks vieren wij de geboorte van Christus. Hij kwam op de wereld als een klein, hulpeloos kind in een kribbe. Geboren in armoede. 
  Maar Hij rekent op ons om zijn droom waar te maken, zijn rijk te doen komen. Hij rekent op mensen om dat voor elkaar te brengen. 
  En Hij rekent dus ook op ons allemaal …  

  11-12-2016 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  04-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe wereld groeit - 2e zondag advent A 2016 - Marc

  Tweede zondag van de advent A 2016 - Zondag 4 december 2016

  Eerste lezing: Jesaja 11, 1-10 - 'Een telg van Isaï'
  EvangelieMattheüs 3, 1-12 - 'Verkondiging en doop door Johannes'

  --- De nieuwe wereld groeit ---

  Klonk de eerste lezing niet als een sprookje? Een wolf en een lam die samenwonen, een baby die speelt bij het hol van de adder…  en een beetje verder staat er: niemand zal nog ruzie maken! 
  Misschien zijn er grote mensen, die niet meer in sprookjes geloven. Zij hebben ondervonden dat het leven hard kan zijn. Dat er ruzies komen en oorlogen. En dat mensen elkaar kunnen verscheuren als wolven. 
  Maar als wij in de kerk deze teksten voorlezen, doen wij dat omdat we geloven dat dit geen sprookje is maar een visioen van een nieuwe wereld die mogelijk is.   

  Komt die nieuwe wereld er vanzelf? 
  Neen. We moeten zelf de wereld van “ieder voor zich”, de wereld van naijver en geweld, de rug toekeren. We moeten ons “bekeren”, zoals die rare man uit de evangelielezing verkondigt. Die man heet Johannes. Hij is naar de woestijn getrokken om zich van al het overtollige in de “gewone” mensenwereld los te maken. En daar vindt hij de weg naar Jezus: als we leven zoals Jezus, dan komt die nieuwe wereld dichterbij. Leven zoals Jezus, dat is rechtvaardig zijn, en mild, en geweldloos, en zorgen voor zwakke mensen. 

  En zie, Johannes doopte de mensen die in dat geloof wilden leven, als teken van hun overtocht naar een nieuw leven. Aan zo’n nieuw leven beginnen, dat is je in een brede, onbekende rivier wagen om naar de overkant te zwemmen. Van de woestijn van het “oude” leven, naar het land van de belofte. Om dat te durven moet je veel geloof hebben. 
  Geloof dat het water je niet zal verzwelgen. Geloof dat er een andere oever is, ook als we die nog niet zien. In dat geloof hebben we Zoë, Finn en Benjamin symbolisch ondergedompeld in het doopwater. 

  Vanzelf zullen zij en wij niet aankomen in dat beloofde land. Wij moeten ook beleven wat we geloven: goed proberen te zijn zoals Jezus. Alleen kunnen we dat niet. Gelukkig zijn we met velen: ouders, een familie, peters en meters, en die gelovige mensen hier. Wij helpen elkaar bij het zwemmen om het hoofd boven water te houden, want soms zijn de golven wild en dreigend. 

  Maar de diepste grond van ons geloof, de vaste bodem onder onze voeten, is dat wij gedragen worden door een kracht die sterker is dan het kwade. Die kracht blijft ons trekken, zelfs als we denken dat we ten onder gaan. In die kracht is Jezus blijven geloven, ook als alles donker werd rond zijn kruis. Jezus heeft die kracht een naam gegeven: Onze Vader. 
  Ook als we ons machteloos voelen, Hij zal ons veilig doen aankomen. 
  Dat geloof moeten we blijven koesteren, en dan zullen wij nu al aan die nieuwe wereld kunnen bouwen, waar mensen elkaar niet meer als wolven naar het leven staan, maar als Gods kinderen in zijn vrede leven. 

  04-12-2016 om 10:23 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!