Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 15-01-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een doopsel als nieuw begin - Tweede zondag door het jaar A 2023 - Fred Van de Velde

  Tweede zondag door het jaar A 2023 - Zondag 15 januari 2023

  Eerste lezing: Jesaja 49, 3.5-6 'Ik maak u tot licht voor de heidenen'
  Evangelie: Johannes 1, 29-34 - 'Lam Gods dat de zonde wegneemt'

  Drie weken geleden vierden wij de geboorte van Jezus, vorige week kwamen de drie wijzen op bezoek en vandaag wordt Hij gedoopt. 
  Voor ons klopt de volgorde waarschijnlijk niet helemaal, al is het niet zo dat Hij gedoopt wordt als pasgeborene. Neen, Hij laat zich dopen door Johannes, net als vele anderen. 
  Bij het openingswoord vandaag hebben wij daarom drie beelden getoond: één van een baby die gedoopt wordt, één van de doop van een volwassene en één van de vele mogelijke voorstellingen van de doop van Jezus.

  Deze viering kreeg als titel “Een doopsel als nieuw begin”. 
  Daarom hoorden we ook in het openingswoord dat bij een doopsel onvermijdelijk ook een naam hoort. En soms ook een nieuwe naam. Een nieuwe naam kan een nieuwe fase in iemands leven inluiden. Kloosterlingen krijgen vaak een nieuwe naam als ze intreden en ook elke paus kiest een andere naam. Zijn vorige naam wordt vaak vergeten en komt hooguit nog eens voor bij een quizvraag.

  Johannes geeft Jezus ook onmiddellijk een nieuwe naam. Hij noemt Hem het Lam Gods. 
  En hij voegt er onmiddellijk aan toe: Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. We gebruiken dat zinnetje vaak in vieringen in de kerk. Zo vaak dat we er niet meer bij nadenken wat het eigenlijk betekent.

  Dat een nieuwe naam een verwijzing naar een dier bevat is niet zo vreemd. Bij de scouts bijvoorbeeld bevat bijna elke totemnaam een dier met een bepaalde eigenschap. Wij hebben in onze familie een aanhankelijke okapi en een toegewijde buffel. 
  En Vlamingen hebben toch ook de leeuw als nationaal symbool. En onze nationale sportploegen bevatten in hun bijnamen tal van dieren; de red lions, de yellow tigers, de red panthers, de belgian cheetahs enzovoort. 
  Maar lammeren worden nooit gekozen in dat verband.

  Want een lam staat voor onschuld, voor zachtheid, voor kwetsbaarheid. Er bestaat in onze taal geen uitdrukking die iets betekent als: sterk als een lam, trots als een lam, moedig als een lam. Nee, een lam is vooral een zwak dier, een dier dat bescherming nodig heeft. Niet voor niets werd en wordt het vaak gebruikt als offerdier. En wordt het dus opgeofferd en – jawel – gedood.

  En uitgerekend dat dier wordt gebruikt als benaming voor Jezus. En dan met de toevoeging: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Eigenlijk is die vertaling niet helemaal juist. Het zou moeten zijn: die de zonden van de wereld draagt, de zonden op zich neemt. Hij neemt de zonden niet weg, Hij laadt ze op zijn rug, Hij draagt ze, Hij neemt ze over.

  Dan denken wij misschien spontaan aan een ander dier. Geen lam, maar een bok. Een zondebok. En daarmee komen we bij een Joodse symboliek. Daar werd een bok symbolisch beladen met de zonden van de Israëlieten en de woestijn in gestuurd, om zo de verzoening tussen God en het volk tot stand te brengen. De zondebok draagt dus de zonden van de mensen en neemt ze van hen over.
  In onze taal kennen wij die uitdrukking nog altijd. Maar meestal is die zondebok iemand die het slachtoffer wordt van de groep. Hij is de zwakke schakel van het geheel, hij krijgt de schuld van het collectief falen en durft niet protesteren. Hij krijgt alle schuld op zich en daarmee zijn de anderen van hun verantwoordelijkheid verlost. Hij kiest er niet zelf voor om zondebok te zijn.

  Sommige mensen kunnen daar soms wel voor kiezen. Als een vereniging echt in een moeilijke situatie terecht komt of zwaar wordt aangevallen, kan het gebeuren dat iemand zegt: ik neem het allemaal wel op mij, ik zal de kritiek en de opmerkingen wel incasseren. Richt u niet tot de anderen, kom er maar allemaal rechtstreeks mee naar mij.

  Zo is het dan in overtreffende mate bij het Lam Gods. Jezus zal vrijwillig de zonden, de moeilijkheden, de problemen van de mensen dragen en op zich nemen. Dat is de benaming die Johannes de Doper Hem geeft van bij het begin. En we lezen dat in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Al het andere wat nog zal gebeuren  kan alleen daardoor  worden verstaan. 
  Van bij het begin van het evangelie moet het duidelijk zijn over wie het gaat: het Lam Gods. En Johannes voegt er nog aan toe, zodat het niet verkeerd kan begrepen worden: deze is de Zoon van God. In het evangelie van Johannes klinkt het daardoor als een soort programmaverklaring.
  Het zijn misschien zware woorden, zo bij het begin van een nieuw jaar en met straks een receptie voor de hele parochie. We begrijpen het theologisch niet altijd zo gemakkelijk, maar dat hoeft misschien niet. Het evangelie is niet altijd even simpel, maar het biedt vooral stof tot nadenken.

  Bij een nieuw jaar horen vaak nieuwe voornemens. We kunnen beginnen met niet meer zo gemakkelijk een zondebok te kiezen om onszelf uit de wind te zetten. Of zelf een beetje de verantwoordelijkheden en problemen op ons te nemen. 
  Of niet meer zo te dwepen met de wolven, de leeuwen, de panters en de tijgers. Maar toegeven dat we vaak ook alleen maar simpele lammeren zijn, die bescherming en steun nodig hebben. En er mee voor zorgen dat een lam niet altijd moet geofferd worden.  

  15-01-2023 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  08-01-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christus zegen dit huis - Openbaring van de Heer A 2023 - Gie Stappaerts

  Openbaring van de Heer A 2023 - Zondag 8 januari 2023

  Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6 'Jeruzalem, de zon gaat over u op'
  Evangelie: Matteüs 2, 1-12 - 'Wij komen uit het Oosten'

  Wegwijzerviering - Een viering waar de eerste communicanten en vormelingen met hun ouders aanwezig zijn, samen met families met kinderen en de vele parochianen

  Lieve mensen, 

  Kerstmis en nieuwjaar zijn voorbij. Toch heeft onze viering van vandaag er alles mee te maken. 
  Meestal gebruiken we op zondag twee lezingen uit de bijbel: eentje over de leerlingen van Jezus en eentje uit het evangelie. Maar in een wegwijzerviering kiezen we dikwijls voor een eerste lezing die niet in de bijbel staat. 

  Vandaag is die eerste lezing een nieuwjaarsbrief, met wensen die verwijzen naar Kerstmis: naar de herders, naar de wijzen, naar Jezus' leerlingen, en naar onszelf. 

  De lezing uit het Evangelie van Mattheüs gaat over het bezoek van die wijzen uit het oosten. 
  Hoe ze op zoek zijn naar die pasgeboren Koning, nadat ze zijn ster aan de hemel gevolgd zijn, tot ze stil bleef staan boven de plaats waar het kindje woonde. Dat maakte hen ongelooflijk blij. Ze gingen het huis binnen en zagen daar het kind met zijn moeder Maria. Ze knielden voor het kind en aanbaden het. Ze gaven het hun geschenken: goud, wierook en mirre. 
  Op het einde staat er dat de wijzen droomden, ze dat ze beter niet langs koning Herodes terug gingen. Daarom namen ze een andere weg om naar hun land terug te keren.

  Er zijn verhalen dat het nog héél lang duurde voor de drie wijzen terug thuis geraakten. Dat ze aan véél huizen gingen aankloppen om de weg te vragen. En dat ze aan de mensen in ieder huis het allerbeste toewensten. En daarom komen er ieder jaar opnieuw nog kinderen aan onze deur bellen om driekoningen te zingen en ons een gelukkig nieuwjaar te wensen.

  Wist je dat er in grote delen van Duitsland en Oostenrijk, in het Duitstalige deel van ons land en zelfs op sommige plaatsen in Engeland en Amerika, nog altijd driekoningen-zangers van huis tot huis gaan? 

  Bij ieder huis schrijven ze daarbij met krijt een magische (of magiërse) formule op de deuren of de gevel van de huizen. 

  Over die magische formule wil ik een beetje uitleg geven. 
  Maar eerst een vraagje: Wie van jullie kan er al Romeinse cijfers schrijven? 

  I voor één, V voor vijf, X voor 10. 
  Dan komt L voor 50, C voor 100, D voor 500 en M voor 1000. 
  Wie van jullie zou er 2023, het nieuwe jaartal dat we juist begonnen zijn, in Romeinse cijfers kunnen schrijven? 
  Dat wordt dan MM XX III. 

  Maar de driekoningen-zangers schrijven: 20+C+M+B+23. Het lijkt wat op die Romeinse cijfers, maar het is iets anders. 
  Het eerste en het laatste getal vormen samen het nieuwe jaartal, 20-23. 

  De “C+M+B” zouden kunnen staan voor de eerste letters van de drie wijzen: Caspar, Melchior en Balthazar. 
  Maar eigenlijk staan ze voor: “Christus Mansionem Benedicat”, ofwel “Christus zegen dit huis”. En de kruisjes tussen de letters zijn kruistekens: “zegen ons in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. 

  Zo betekent het dat het huis en de mensen die er wonen, door de wens van de drie wijzen, gezegend is: 20 + C + M + B + 23

  Ik heb wél sympathie voor die grote en kleine sterzangers, die bij iedereen langs de deur komen zingen. Als jullie straks aan mijn voordeur passeren en een liedje zingen, dan mag je gerust “20+C+M+B+23” in krijt op mijn dorpel schrijven.

  En ik véél sympathie voor de drie wijze mannen die daarmee begonnen zijn bij hun bezoek aan het Kind in de kribbe. Vooral omdat ze, na hun bezoek, langs een andere weg naar huis gingen. 
  Om op een andere manier te gaan leven. 
  Amen.

  De eerste lezing werd door onderstaande nieuwjaarsbrief vervangen

  Ik wens dat je net als de herders
  voor niets hoeft te vrezen,
  dat je van onrust mag genezen
  en dat je in kinderogen Gods vrede mag lezen.
  Ik wens dat je net als de wijzen
  je moedig op weg durft bewegen,
  dat je iets van je gaven zal geven
  en dat je verbonden met velen hoopvol zal mogen leven.
  Ik wens dat je net als Jezus' leerlingen
  met moed en inzet mag werken,
  mensen in nood mag bemerken
  en dat je bij velen 't vertrouwen kan helpen versterken.
  Ik wens dat in je eigen hart in het komende jaar 
  een redder mag wonen om zo van binnenuit 
  aan iedere mens Gods liefde te tonen. 

  08-01-2023 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 06-2024
 • 05-2024
 • 04-2024
 • 03-2024
 • 02-2024
 • 01-2024
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 09-2005

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs