Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 27-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Talita Koemi - 13e zondag door het jaar B 2021- Marc

  Dertiende zondag door het jaar B 2021 - Zondag 27 juni 2021

  Eerste lezing: Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24 'God schiep alles om te leven'
  Evangelie: Marcus 5, 21-43 - 'Het dochtertje van Jaïrus'

  Dit is een ontroerend verhaal. 
  Het kan mensen aanspreken die bang zijn voor het duister dat in elk leven, vroeg of laat, ons overschaduwt en dreigt op te slokken. 
  Eeuwenlang hebben mensen in dit verhaal troost gevonden. Nu, eeuwenlang geloofden mensen anders dan nu. Het waren andere tijden. Het is mogelijk dat wij nu, kinderen van de wetenschap, ons de vraag stellen: "Is dit wel echt gebeurd?" Maar troost kan er komen voor ons, als we naar dit verhaal luisteren met de open geest van een kind. "Als gij niet wordt als deze kinderen", zegt Jezus ergens. 

  Voor een kind is het niet belangrijk of dit nu echt gebeurd is of niet. Een kind hoort het verhaal achter deze tekst: dat er een mens was die tranen droogde, die mensen blij kon maken als ze verdriet hadden, die mensen geruststelde als ze bang waren. 
  Wij kunnen in ons verdriet getroost worden.
  Er is een gedicht van Ida Gerhardt, waarin ze beschrijft hoe ze als kind dit verhaal las.

  Het dochtertje van Jaïrus (Ida Gerhardt)

  Zij zagen haar verwonderd aan,
  Het meisje dat was opgestaan.
    
  Alsof zij slechts geslapen had.
  Hij hield haar bij de hand gevat.
    
  Het rouwmisbaar, het klaaggeluid,
  De stoornis was het huis al uit.
    
  Stil nu: hij stelt als simpele wet
  Dat haar wat brood wordt voorgezet.
    
  – Dat wat een wonder was van taal
  ik las als kind het honderdmaal
    
  en wist: ‘en ’s avonds was het feest,
  er zijn vriendinnetjes geweest.’
    
  Daar waar de dood zich had verschanst
  Werd bij de zilveren fluit gedanst.

  Ze kon er niet genoeg van krijgen: 

  "Dat wat een wonder was van taal,
   ik las als kind het honderdmaal."

  Als ze het las, was ze er zelf bij, ze was een van de vriendinnetjes op het feest.

  Ze werd erdoor geboeid. 
  En zo werkt het evangelie, denk ik: ofwel spreekt het me aan, ofwel laat het me koud. 

  Ik beslis daar niet over. 
  Zoals ik er ook niet over beslis of iemand me sympathiek, aantrekkelijk, betrouwbaar is, of een ideaal me boeit. En als iemand of iets me aanspreekt, begin ik erin te geloven. Als het evangelie me aanspreekt, begin ik erin te geloven, en kan ik me laten troosten door wat achter al die wonderlijke verhalen steekt: de aanmoediging om niet meer bang te zijn, de troostende boodschap dat alles goed zal komen, hoe dan ook. 

  In die verhalen legt Jezus zijn hand op onze schouder, zoals ouders moed geven door in het donker hun hand op de schouder van hun kind te leggen. Die moed zal ons doen dansen, ook als we weten dat de dood zich altijd ergens verschanst heeft.

  We hebben daar geen bewijzen voor dat geloof. We hebben er geen bewijzen voor dat liefde alles overwint, dat het zin heeft om offers te brengen, dat alle tranen gedroogd zullen worden, dat we aan de andere kant van dit leven de vrede zullen vinden. 
  Dat zijn vragen waarover niets kan berekend worden of geëxperimenteerd. 
  We hebben alleen een verhaal dat kinderen troost brengt en blijft boeien. 

  Het verhaal over de man die ook gezegd heeft: "Ga en doe evenzo." 
  Als we ons laten aanspreken door het dochtertje van Jaïrus, zal ons geloof ook groot genoeg zijn om anderen te troosten.

  27-06-2021 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  13-06-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat maar groeien - 11e zondag door het jaar B 2021- Hilda

  Elfde zondag door het jaar B 2021 - Zondag 13 juni 2021

  Eerste lezing: Ezechiël 17, 22-24 'Ik zal een nederig twijgje verheffen'
  Evangelie: Marcus 4, 26-34 - 'Het Rijk is als een mosterdzaadje'

  Lieve mensen,

  Wanneer de liturgie ons samenbrengt en ons leest uit de Schrift, komt Jezus weer tot leven om het goede van het leven in ons gaande te houden. Om het goede van het leven te blijven proeven en doorgeven. 

  Jezus, Hij was voortdurend onderweg!
  Onderweg om mensen te ontmoeten! 
  Ja, letterlijk om mensen te leren ‘ont-moeten! niet-moeten’!

  Mensen in nood voelden bij en door Jezus hoe zij niet in die benarde situatie moesten blijven zitten, hoe zij eruit geholpen werden en zich er verder konden uithelpen.
  Wetsgeleerden voelden met en door Jezus hoe zij niet zo hoog van de toren moesten blazen, en wat hartelijker en wat nederiger hun beleid konden voeren.

  Ja Jezus was altijd onderweg, heeft veel gezien, kon genieten van de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. 
  Hij heeft het weerbarstige zwoegen gezien van de landbouwers en het langzame groeien en rijpen, tot het oogsten van de granen en vruchten. 
  Het gaf Hem inspiratie en voedde de gelijkenissen en parabels waarmee hij de mensen tot nieuwe inzichten bracht.
  Nieuwe inzichten? 
  Alhoewel, want Jezus was er niet de uitvinder van. 
  Hij was hiermee op het spoor gekomen dat ‘wijze mensen’ vóór Hem hadden bewandeld en ook nog velen na Hem.

  Jezus, Hij zag het vertrouwen en het geduld van de landbouwer, gegroeid uit de ervaring van elk zaadje dat tot wasdom komt wanneer het gezaaid wordt in goede aarde. 
  Goede aarde die de landbouwer wist te voeden en bewaren.

  Dat was toen! En vandaag is het niet anders denk ik. 
  Ook nu zijn onze landbouwers nog ons grote voorbeeld van vertrouwen en geduld… 
  Ook nu brengt de aarde nog vruchten voort uit eigen kracht… 
  Ook nu keert elke bloem zich telkens weer op eigen kracht naar het licht…

  Met deze gedachten blijven zij het grote voorbeeld voor het werk, in de scholen, in de welzijnszorg, in het bewegingsleven, hier midden onder ons… het grote voorbeeld overal waar mensen samen-leven.
  Elk zaadje dat gezaaid wordt zal vruchten voortbrengen uit eigen kracht. Hoe klein ook, als we het maar zien en bemoedigen. 
  Bemoedigen om die menselijke aarde te voeden en bewaren.
  Een schouderklopje, een proficiat, even tijd hebben, stilstaan bij, niet vertrappelen, zijn de beste meststoffen, geven de beste groeikansen…
  Eén zaadje, met wat regen met wat zon, en het barst van leven! 
  Waar wachten we op?

  Het voorbije jaar, weet je nog ? ‘Blijf in uw kot!’ was de eerste boodschap! 
  Maar vanaf de eerste zonnestralen rukten we met z’n allen, elk moment we de tijd kregen, uit naar buiten!
  We genoten van de ontluikende magnoliabloem, van madeliefjes in het gras, van de sleutelbloemen in het wild en de vergeet me-nietjes die we niet gezaaid hadden… en we doen het nog!

  De terrassen terug open! Overal mensen die mekaar gemist hebben! 
  Overal mensen die weet hebben van eenzaamheid en verbondenheid.
  Eén terrasje, thuis of elders, doet wonderen!
  Eén zaadje, met wat regen met wat zon, en het barst van leven! 
  Waar wachten we op?

  Beseffen we niet meer als tevoren hoe belangrijk dat éne meisje, ‘Anuna De Wever’ wel is om ons wakker te houden? En durven we zien, hoe dat éné meisje duizenden scholieren, een nieuwe generatie, vrijdags op de been bracht, ja, deed spijbelen voor het klimaat? … laat maar groeien…

  Eén zaadje, met wat regen met wat zon, en het barst van leven! 
  Waar wachten we op?

  13-06-2021 om 07:35 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 02-2024
 • 01-2024
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!