Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 28-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gastvrijheid! – 13e zondag door het jaar A 2020 - Hilda

  Dertiende zondag door het jaar A 2020 - Zondag 28 juni 2020

  Eerste lezing: 2 Koningen 4, 8-11.14-16a 'Gastvrijheid voor de profeet'
  Evangelie: Matteüs 10, 37-42 - 'Wie een deugdzaam mens opneemt'

  In het bos daar staat een huisje ,‘k keek eens door het vensterraam.
  Kwam een haasje aangelopen, klopte even aan.
  Help mij, help mij uit de nood, want de jager schiet mij dood.
  Laat mij in uw huisje klein, ‘k zal u dankbaar zijn! .

  Een piepklein konijntje vraagt om een kamertje!

  Hoe mooi in de 1ste lezing!
  Een vrouw die een kamertje bouwt voor de profeet die regelmatig in de buurt komt.
  ’t Klinkt als; chambre d’ haute, bed and breakfast, Zimmer frei, …
  Een kamertje voor enkele uren! Niet voor 24 u. op 24 u.! Niet alle dagen!
  Dat moet te doen zijn!
  Voor een ‘profeet’!
  Herinneren wij ons vorige week nog hoe Herman de taak van een profeet schetste?

  “Wie jij ontvangt, ontvangt Mij” zegt Jezus 
  Wie mag even binnenkomen? Wie mag ons raken?
  Wie raakt ons?
  Voor wie bouwen wij een kamertje?

  Ik heb het gehoord en gezien! 
  Jullie hebben allemaal  een kamertje vrij, waar velen even mogen binnenkomen
  Voor de mensen die “door de mazen van het net vallen”! Dat zien we elke maand aan het goed gevulde karretje!
  Voor “het zorgpersoneel dat maanden, verpakt in plastiek kledij, mensenlevens gered heeft”, eenzamen hebben getroost, mensen hebben leren skypen, en tegelijk de beste medische zorgen hebben gegeven. Ze kregen dagelijks ons applaus!

  Voor “onze alleenstaande buren, vrienden, OKRA-leden, kaarters…”. We hebben ze gebeld, WhatsApp leren gebruiken om hen te zien en een hart onder de riem te steken…
  Voor “onze kinderen en kleinkinderen” zij die hun werk verloren, technisch werkloos werden, en toch eten op tafel, een computer op het bureau, en veel aandacht aan hun kinderen moesten geven… we hebben hen gesteund…

  Voor “de postbodes” die we overbelastten met onze bestellingen, de mannen van de vuilniskar, de straatvegers die onze achtergelaten plastiek moeten ruimen, de boer op het veld, het personeel van de supermarkt, het meisje of de jongen die, uren lang,  de winkelkarretjes moest ontsmetten,…Allen  die voor onze primaire behoeften zorgden”! 
  Ze hebben ons geraakt!
  Ik ken iemand die uit haar eigen, zopas gevulde, boodschappentas, een lekker snoepje haalde voor het meisje dat uren, buiten, de karretjes moest ontsmetten!

  “Wie jij een bekertje koud water geeft, geeft Mij een bekertje water”,
  zegt Jezus.

  Jezus hij raakt ons vandaag weer in ’t putteke van ons hart!

  Zo ook de Mama van Luna! De vrouw die Hans van Themsche een 2de kans wil’ geven. “Hij heeft spijt en toont spijt, hij is nog jong…” is de motivatie van een Mama die haar kind verloor…

  “Heb jij ook ‘even’ een kamertje vrij”
  voor het werkvolk dat onze taal nog niet goed spreekt?
  Voor de mensen in asielcentra, nog zonder dak boven hun hoofd
  Voor Assim of Arida die vriendje of vriendinnetje wil zijn met je kleinkind? 

  “Wie jij ontvangt, ontvangt Mij” zegt Jezus

  In het bos daar staat een huisje ,‘k keek eens door het vensterraam.
  Kwam een haasje aangelopen, klopte even aan.
  Help mij, help mij uit de nood, want de jager schiet mij dood.
  Laat mij in uw huisje klein, ‘k zal u dankbaar zijn! .

  Een piepklein konijntje vraagt om een kamertje!
  “Wie jij ontvangt, ontvangt Mij” zegt Jezus

  Bron: G De Decker

  28-06-2020 om 08:31 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  14-06-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijken mag. Aankomen niet – Sacramentsdag A 2020 - Gie

  Sacramentsdag A 2020 - Zondag 14 juni 2020

  Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14-16a 'Een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt'
  Evangelie: Johannes 6, 51-58 - 'Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie zich met dit brood voed, zal leven in eeuwigheid'

  Lieve mensen ,
  Zo zitten we hier in onze wat grotere half-bubbel. Ieder alleen of met twee in het eigen bubbeltje van onze noppenfolie. Vanuit dat bubbeltje kunnen we naar de anderen kijken. Kijken mag, maar aankomen niet. 
  Er zijn al maandenlang geen vieringen meer en daardoor kunnen we al even lang niet meer te communie gaan. 

  Toevallig is het precies vandaag het feest van Sacramentsdag. Dat is, even toevallig, een feest dat is ontstaan uit het gebrek aan die communie in de Eucharistie, het “Heilig Sacrament”. 
  De omstandigheden waren wel helemaal anders dan vandaag. 
  Het begon acht eeuwen geleden in de buurt van Luik, bij Juliana, een jonge zuster die gepassioneerd was door de Heilige Communie. 
  Jezus had toch bij het Laatste Avondmaal brood en wijn gedeeld met zijn leerlingen en gezegd: “Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed” en “Blijf dit doen om Mij te gedenken”. 
  In die Heilige Communie kon ze Jezus, die voor haar zo belangrijk was, de Christus die ze zo aanbad, écht bij haar aanwezig hebben. 
  In de Heilige Communie kwam Jezus haar zo aanraakbaar dicht nabij. 

  Voor zuster Juliana was het zoals wij het vroeger zongen: “Heer dicht bij u wil ik waken, waar gij uw hoede spreidt. Mijn hart zal uw schaduw smaken, oh wondere aanwezigheid. Hier roept mijn ziel tot U, hier raakt Gij ‘t diepst mij aan. Ik vlucht naar uw altaar. Hier is mijn veilige woon.” 
  Op die wijze van “kijken mag, aankomen niet” werd jaren later Sacramentsdag ingesteld. Die dag werd, na de plechtige Heilige Mis, de geconsacreerde Hostie voor iedereen zichtbaar, ter aanbidding op het altaar werd geplaatst. Daarna werd dit Heilig Sacrament in plechtige processie door de straten gedragen. Het grote voordeel daarvan was, dat Jezus, in de Heilige Communie, zo aan iedereen dicht nabij kwam.
   
  In de eerste lezing herinnert Mozes eraan hoe God in de woestijn voor zijn volk water deed ontspringen uit de rots en hen gevoed heeft met manna, “brood dat uit de hemel kwam”.
  Dat beeld gebruikt Jezus in het evangelie om zichzelf te omschrijven: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Net zoals je brood deelt, wil Ik mijn leven met jullie delen. Als jullie van het brood eten, neem je mijn leven in jou op. Dat zal je kracht en moed geven om goed te leven, en ook te doen wat Ik in mijn leven voor jullie heb gedaan. Als je dat doet, zal de dood niet het einde zijn, maar een vervolg krijgen tot in eeuwigheid.”
  Op die manier is Jezus, in heel zijn doen en laten: “het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.” Als iemand van Hem, als voorbeeldmens, eet, zal hij leven in eeuwigheid.”

  Je kan je best de discussie tussen de joden daarover voorstellen: “Hoe kan Hij ons zijn lichaam te eten geven?” Wij zijn toch geen kannibalen. 
  Inderdaad. Zorgen dat er bloed vloeit, is niet de bedoeling. Integendeel.
  Het is eerder: zorgen dat er vrede is, dat je samen rond één tafel kunt zitten. De tafel van “Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood.”
  Net zoals Mozes, wil Jezus eten en drinken zijn voor zijn volk onderweg. Jezus wil dat zijn volgelingen leven! Dat ze leef-tocht, eten en drinken hebben voor onderweg. 

  Brood en wijn zijn daar krachtige symbolen van: 
  Brood, gemaakt uit duizenden graankorrels die geoogst, geplet, gemalen werden, als deeg gekneed en dan gebakken.
  Wijn, uit honderden druiven die geplukt, geplet, geperst werden tot druivensap en dan gerijpt tot wijn. 
  De hoeveelheid brood of de drank op zich is niet het belangrijkste. Want als je met elkaar deelt, dan zijn 5 broden en 2 vissen voldoende voor meer dan 5000 mensen. Als je met elkaar deelt, dan wordt water de beste wijn die er is. 

  Als we eerlijk blijven samenkomen rond Hem, en blijven breken en delen om Hem te gedenken, dan is er liefde en geen haat, dat is er grootmoedigheid en geen hoogmoed, dan is er vergeving en geen wraak, dan is er vrede en geen bloedvergieten.

  Vanaf nu kunnen we hier weer regelmatig samenkomen om te gedenken dat Jezus zich aan ons schenkt in de gedaanten van brood en wijn. 
  Vanaf nu kunnen wij ons weer voeden aan dat brood, om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. 
  Maar eucharistie wordt pas echt eucharistie wanneer we ze na de viering mee naar huis nemen, wanneer we ze, zoals in een sacramentsprocessie, uitdragen en de gedachte in ons dagelijks leven omzetten.

  We hoeven ons daarbij niet af te vragen in hoeverre of op welke manier die Christus in de eucharistie aanwezig is. We kunnen ons beter afvragen in hoever of op welke manier die Christus in onze wereld aanwezig zal zijn door onze zorg voor liefde en rechtvaardigheid. 
  Amen.

  14-06-2020 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!