Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 20-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als een liefdevol mens - 7e Paaszondag B 2012 - Ria

  Zevende Paaszondag B 2012 - Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012

  Eerste lezing
  Evangelie

  De eerste lezing van vandaag geeft een beeld  van wat de leerlingen doen na de hemelvaart: ze sluiten de rangen door een vervanger voor Judas te kiezen en aldus terug met 12 te zijn.
  Is dat belangrijk? Het heeft alles te maken met de geplogenheden van het joodse geloof. Immers ,het getal 12 verwijst naar de 12 stammen van Israël, heel het joodse volk is zo betrokken bij de zending van Jezus. Uit de beschikbare mannen werden er 2 voorgesteld die aan de vereiste criteria voldeden nl. ze moesten getuigen zijn geweest van Jezus leven, vanaf de doop door Johannes, van zijn overlevering en dood, en van zijn opstanding en hemelvaart. 
  Het lot bepaalde dat het Mattias zou zijn.

  Staan we nu even stil bij de evangelielezing van vandaag.
  Het hele hoofdstuk is één groot gebed. Een gebed van iemand die met aandrang, ja met passie de zorg van God afsmeekt voor de mensen die hij liefheeft. Legt Johannes hier Jezus woorden in de mond?
  Johannes voert Jezus op als iemand die bidt voor de eenheid onder Zijn leerlingen. Hij bidt voor zichzelf en voor alle gelovigen, dus ook voor ons. Ook wij leven, net als de leerlingen toen, in een wereld vol onzekerheid, angst, droefheid , haat en vervolging.

  Velen ervaren de wereld als een kwaadwillige omgeving waar liefde en vriendschap soms ver te zoeken zijn. Soms laten wij ons overspoelen door alles wat er misgaat in de wereld, hoe moeten we er mee omgaan?

  Hier is het dat het gebed van Jezus een gebed van de geloofsgemeenschap kan worden: Vader, bewaar ons in uw Naam!
  Het is een oproep om in een goede verstandhouding met elkaar te leven. Het is een gebed dat onze oprechte bekommernis om het welzijn van onze medemens  uitdrukt. Het zijn de woorden die een moeder, een echtgenote uitspreekt wanneer een zoon, een man naar oorlogsgebieden trekt om een humanitaire taak te vervullen. Het is een gebed dat wij, soms zonder het echt bewust uit te spreken, denken als we de verschrikkelijke beelden zien van mensen in nood en de hulpverleners die hen bijstaan. 
  ”Heer bewaar hen, laat hen ongeschonden terugkeren!”

  Zou Jezus dit gebed echt uitgesproken hebben in het bijzijn van zijn leerlingen, en dit tijdens het laatste avondmaal?
  De evangelist stelt het wel zo voor. Wij weten dat men het Johannes evangelie pas een 70-tal jaren na Pasen heeft kunnen lezen. Toch wil ik graag geloven dat het Jezus’ eigen woorden zijn. Voor mij passen zo helemaal in het beeld dat ik van Hem heb: een man vervult van liefde voor de zwakke mens, vol deernis om de ellende waarin velen zich bevinden, een ziener die wist wat op Hemzelf, maar ook op de anderen afkwam en die als verweer Zijn Vader bijna afdwingt om de mensen bij te staan in hun nood.
  Wij weten uit de verschillende evangeliën dat Jezus zich regelmatig afzonderde om als het ware in gesprek te gaan met de oppermacht die zijn inspiratie was.

  Dit is een evangelietekst die mij bijzonder aanspreekt: het staat voor alles wat Christen zijn bedoelt: leven in de wereld, maar er niet aan ten onder gaan, proberen te leven, eventueel met hulp, als een liefdevol mens die zich verre houdt van de verleidingen die ons steeds meer uitnodigen om het moeilijke pad van Jezus te verlaten, niet toegeven aan de onverschilligheid jegens noodlijdenden, durven denken hoe wil Hij(Jezus) dat ik me nu in deze situatie gedraag?

  Erwin Roosen verwoordt het zo:

     Als ik het zelf niet meer kan,
     Omdat mijn ongeloof te groot is geworden;
     Als ik er de woorden niet meer vind,
     Omdat tegenwerking en kritiek elke stem in mij hebben
     Onmogelijk gemaakt;
     Laat Jezus dan voor mij bidden,God,en jou vragen
     Dat je mij behoedt voor het kwaad en mij zegent.
     En hopelijk vind ik dan de kracht om 
     Een enthousiast christen te zijn,
     Ondanks alles.

  20-05-2012 om 09:36 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  13-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is Liefde - 6e Paaszondag B 2012 - Jan

  Zesde paaszondag B 2012 - Zaterdag 12 en zondag 13 mei 2012

  Eerste lezing: Tweede brief van Johannes 4, 7-10 - Jezus is Liefde
  Evangelie: Johannes 15, 9-17 - De wijnstok en de ranken

  We luisteren al een paar weken naar het evangelie van Johannes. Volgende week krijgen we er nog zo eentje te horen.  Hij heeft een speciale stijl van vertellen, het is niet mijn stijl. Wie kan nu nog herhalen wat er precies gezegd werd in het evangelie?  Laat staan er iets mee doen deze week.
  Johannes schrijft wel vanuit zijn hart, dat is het minste dat je van hem kunt zeggen.  Hij moet Jezus ongelooflijk graag gezien hebben.  Proberen we toch maar eens zijn woorden te doorgronden, ze te verstaan, ze te hertalen.

  God is liefde.  Het is een formidabele uitspraak.  
  Hoe kunnen we van iemand die we niet zien, zeggen dat hij liefde is?  Voor Johannes ligt het antwoord bij Jezus.  Hij is door God gezonden.  Hij is door hem bemind.  Hij doorleeft wat liefde is tot in de dood.

  God is liefde,  Dit betekent nog niet dat wij die woorden kunnen omwisselen en zeggen dat liefde God is.  
  Maar wat is liefde?  

  Er gaat geen dag voorbij of er klinkt een nieuw liedje over de liefde.  "All you need is love”, zongen de Beatles.  
  Er gaat geen dag voorbij zonder dat mensen ergens ter wereld aan elkaar gezegd hebben: I love you, ik zie je gaarne, je t’aime.  En een realist voegt er aan toe.  “Je t’aime pour la vie, je t’aime pour toujours, mais pas tous les jours.” 
  Er gaat geen dag voorbij zonder dat de sensatiepers schrijft over vurige liefde en over bedrogen liefde.  
  Er gaat geen dag voorbij of ergens ter wereld heeft iemand tijd gemaakt voor een medemens, door te luisteren, door wonden te verzorgen, door de hand vast te houden van een stervende,  
  Er gaat geen dag voorbij of ergens ter wereld wordt een sukkelaar gelukkig gemaakt. 

  Zo liepen we een paar weken terug met Catherine Loodts (ja die van de schilderijen in onze kerk) en haar vriend Patrick, in de straten van Jambes.(sombere voorstad van Namen)  
  Om de 100m zat er wel een drugverslaafde, een dakloze, een sukkelaar…maar ze veerden allemaal recht toen ze C.en P zagen om hen 3 kussen te geven.  
  Een zei er zelfs: "oh Jesus est revenu" doelend op haar Christus-schilderijen die voor een paar weken in onze kerk hingen en nu terug in haar atelier waren. Catherine en Patrick gaan liefdevol met deze mensen om, je voelt hun dankbaarheid… 
  Mocht er geen liefde zijn, de wereld zou van kilte ophouden te bestaan.  

        Als de liefde niet bestond
        zullen ze stilstaan de rivieren
        en de vogels en de dieren
        als de liefde niet bestond

        Als de liefde niet bestond
        zou de maan niet langer lichten
        geen dichter zou meer dichten
        als de liefde niet bestond

        Nergens zouden bloemen staan
        en de aarde zou verkleuren
        overal gesloten deuren
        en de klok zou niet meer slaan

        Als de liefde niet bestond
        zou de zon niet langer stralen
        de wind zou niet meer ademhalen
        als de liefde niet bestond

        Geen appel zou meer rijpen
        zoals eens in het paradijs
        als wij elkaar niet meer begrijpen
        dan is de wereld koud als ijs

        Ik zou sterven van de kou
        en mijn adem zou bevriezen
        als ik je liefde zou verliezen
        er is geen liefde zonder jou
  Toon Hermans

  Toon Hermans is zoals Johannes, maar dan een paar eeuwen later.  Maar wel met dezelfde geestdrift.

  Misschien zou dat meer tot ons moeten doordringen: dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, en dat Gods Geest rust op ieder van ons. 
  Dus ook op die mens die een paar stoelen of banken van ons af zit, en met wie we het misschien niet echt goed kunnen vinden. En op die mensen die heel andere accenten leggen en niet meer naar deze vieringen komen.  

  En op die mens met een heel andere taal en een heel andere cultuur dan de onze. Voor God zijn al die mensen gelijk, en allen leven ze in en door de kracht van zijn Geest.
  Het voornaamste is de liefde.  Dat hebben we nu wel al door, en de rest is eigenlijk ondergeschikt..   Volgens Johannes is het nog meer: het is een gebod.

        Dit is mijn gebod:
        Hou in Godsnaam van elkaar

  Dàt zegt Johannes.

  Deze woorden doen mij denken aan het moment dat we met z’n allen rond het sterfbed van ons moeder stonden.  Een van de laatste dingen die ze zei was: “mannekes, blijf mekaar geeren zien”  Blijf mekaar graag zien…hoeveel moeders hebben dit niet gezegd of gewenst.  
  Eigenlijk is het ook dat wat Jezus zei op het laatste avondmaal.  Misschien nog wat straffer: blijf dit doen, en dan blijf ik in uw gedachten.

  Herman, onze pastoor vertelde op de laatste vergadering van de preekploeg: dit evangelie van Johannes heb ik uitgekozen als evangelie op mijn priesterwijding.  En wel speciaal voor deze zin: “niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u” Dat zegt de Heer tot ons.  Dit is wat wij nu noemen: zich geroepen voelen.
  Het minste wat je kunt zeggen over Johannes is dat hij Hem graag moet gezien hebben.  Eigenlijk valt de tekst van dit evangelie toch nog wel mee. Doe er maar iets mee…

  Naar ideeën van Antoine Rubbens en Romain Debbaut en het gedicht is van Toon Hermans

  13-05-2012 om 09:22 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  06-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijvend verbonden - 5e Paaszondag B 2012 - Marc

  Vijfde Paaszondag - Zaterdag 5 en zondag 6 mei B 2012

  Eerste lezing: Handelingen 9, 26-31 - Paulus bij de leerlingen te Jeruzalem
  Evangelie: Johannes 15, 1-8 - Wie in Mij blijft, draagt veel vrucht

  De geschiedenis hangt soms aan een dun draadje. In de eerste lezing horen we hoe Paulus na zijn bekering ontvangen wordt in de jonge christelijke gemeenschap. Ze waren bang van hem! Dat is nu wel begrijpelijk: hij had zich tot voor kort een eerste klas christenvervolger getoond. 
  Stel u eens voor dat ze inderdaad hem buiten de kerk hadden gehouden. Dan zouden wij hier misschien niet gezeten hebben: het zal Paulus zijn die een open kerk opbouwt, de heidenen - de niet-Joden, dus ons - binnenhaalt, de basis legt voor de wereldkerk nu. Zonder hem zouden christenen - als die er nog zouden zijn - waarschijnlijk een groepje binnen het Jodendom gebleven zijn.
  Gelukkig was er die Barnabbas om zijn angst opzij te zetten en ervoor te zorgen dat  de deur van de jonge kerk open zou staan voor die gevreesde outsider. 

  En ook in het evangelie gaat het over de jonge kerk.  De tekst komt uit de afscheidsrede van Jezus, de avond voor zijn lijden. De zoekende christelijke gemeenschap van de eerste eeuw was deze tekst een antwoord op de vraag: "Hoe moet het nu verder? Hoe blijven wij trouw aan Jezus, welk is onze leidraad, nu hij niet meer zichtbaar bij ons is?"
  En het antwoord ook in deze tekst is: blijf open staan. Wij moeten open mensen zijn, open voor anderen, en open voor Jezus' geest. Sluit je niet op in jezelf, in het eigen gelijk, in het idee: “Wij weten het wel”, en in de eigen angst. Want dan sluiten we ons af voor de werking van Jezus zelf, die ons moet kunnen doordringen zoals het sap de ranken van een wijnstok doordringt. 

  "Jezus leeft" was de meeslepende overtuiging van die eerste christenen. Hij bezielt ons, en het is God zelf die in hem aan het werk blijft, zoals het God zelf was die de mensen konden herkennen in het gelaat, de goedheid, de barmhartigheid van Jezus toen die tastbaar en zichtbaar al weldoende rond ging. En nu leeft hij in ons, in elk van ons, en in ons allen samen. Als wij ons tenminste voor hem open zetten....
  Als wij ons voor hem open zetten, verandert hij ons, zoals hij Paulus veranderde: van vervolger tot een volgeling die zelf vervolgingen trotseerde. Hij verandert ons van bange leerlingen tot open mensen, die niet bang zijn voor verandering en toekomst. Die niet bang zijn voor andere mensen, die over het verleden heen durven stappen en geloven in nieuwe kansen.

  We hebben de christelijke boodschap, het evangelie, gehoord, aan ons is ze toevertrouwd. 
  Maar alleen, op onszelf aangewezen, kunnen we niet veel. Dat Rijk Gods op aarde brengen, waartoe Jezus zich gezonden wist, vraagt een grotere kracht dan wij kunnen opbrengen. “Los van Mij kunt gij niets” staat inde evangelietekst. In Jezus is iets machtigs aan het werk, iets dat veel groter is dan waar mij mensen toe in staat zijn. 
  Dat machtige noemen wij "God", en Jezus heeft ons geleerd het "Vader" te noemen, en hem te vertrouwen. Als Hij niet in ons werkt, verdorren wij, zijn we maar in staat tot een korte opflakkering, zoals dorre twijgen die dienen om de kachel aan te steken: daar moet snel andere brandstof bij, anders is het een strovuurtje. 

  In de verhalen over Jezus na de verrijzenis, stelt hij ons verschillende keren gerust: "Wees niet bang...". De God, de kracht die hij zichtbaar maakt, is de kracht van liefde. 
  Als er in de evangelietekst van vandaag sprake is van ranken die afgesneden worden, of weggegooid, gaat het volgens mij niet over straf, hel of verdoemenis. het is een evidentie, bijna een natuurwet: een bloem zonder water verslenst, een boom waar de sapstroom afgesneden wordt valt om, als de aders het bloed niet kunnen doen rondstromen vallen wij stil. 

  De tekst wil ons de moed geven om open gelovigen te zijn, ook als we bang zijn: bang voor verandering, bang voor offers die gevraagd worden, bang voor de toekomst die onzeker wordt. De tekst wil ons moed geven om te geloven dat er vruchten zullen komen, de vruchten van het goede, gelukkige, lieve, hoopvolle bestaan voor allen, ook als we in de koude, angstige dagen zelfs nog geen bloesems zouden zien.

  Maar wat is dat: open gelovigen worden? De geest van Jezus ons laten doordringen? Zoals Elias God hoorde in het ruisen van de bries, zoals Jezus zich terugtrok in stilte en eenzaamheid om zijn Vader te vinden, zo moeten wij waarschijnlijk in deze tijden van jachtigheid en lawaai doen wat we eigenlijk allang weten. 
  Het zijn ouderwetse woorden: het rustig durven maken in en rondom ons, een paar versnellingen lager schakelen, de knoppen eens omdraaien, zwijgen, ja: bidden of hoe we dat ook willen noemen, luisteren, en ons dan laten doordringen door die kracht die onze zwakheid voor lief neemt, voor Jezus' geest die dank zij ons, dank zij ons allen, dank zij de kerk van zijn volgelingen, weldoende wil waaien over onze wereld.

  06-05-2012 om 11:11 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!