Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 24-04-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof je dat nu zelf? - Tweede Paaszondag C 2022 - Gie

  Tweede Paaszondag C 2022 - Beloken Pasen - Zondag 24 april 2022

  Eerste lezing: Handelingen van de Apostelen 5, 12-16 'Steeds meer mensen geloofden'
  Evangelie: Johannes 20, 19- 31 - 'Acht dagen later kwam Jezus'

  We zijn de zondag na Pasen, de tweede Paaszondag, beter bekend als Beloken Pasen. 
  De betekenis van die naam is niet ver te zoeken als we het evangelie van vandaag horen. De leerlingen zitten bij elkaar. De deuren op slot, mogelijk zelfs de luiken dicht. Ze zijn bang voor de Joden die hún Jezus gekruisigd hebben. Ze zitten héél dicht bij elkaar en ze bidden. Mogelijk het gebed dat Jezus hen zelf geleerd heeft, en dat ook wij nog iedere keer samen bidden. 

  Ze halen de gebeurtenissen op van de voorbije dagen en ze halen verhalen op van de voorbije jaren. Met ieder woord, met ieder gebaar komt de Christus geleidelijk dichter bij hen, 'groeit' Jezus onder hen. Zo concreet dat Hij plots in hun midden staat en zegt: "Vrede zij jullie!" Zo aanraakbaar nabij dat het hen overstijgt, dat ze er niet over kunnen zwijgen. 
  Dit is hun Paasmoment. 
  Niet vorige week. Toen hadden de drie vrouwen gezien dat het graf leeg was, maar zij geloofden hen niet. Pas nú gaan hun ogen open! Pas nú wordt het ook voor hen Pasen! 
  Pas daarna gaan ze, durven ze, onder de mensen komen en getuigen. Pas daarna gaan ze doen zoals Jezus deed, zoals we vernamen in de lezing uit de Handelingen van de apostelen.

  Maar Thomas was er niet bij. Hij was nog met iets anders bezig. Je weet hoe dat gaat. Hoe dikwijls zijn wij niet met "iets anders" bezig dat op onze weg komt? 
  Als Thomas bij de anderen terugkeert, zijn ze nog altijd vol van hun ontmoeting met de Heer. 

  Thomas is eigenlijk een héél kritische apostel. 
  Een tijdje geleden nog (Johannes 14, 1-5), stelde Jezus hen met deze woorden gerust: "Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, dan had Ik het jullie gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. Als Ik alles heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen." 
  En Hij besloot met de woorden: "Jullie weten waar Ik heen ga, en jullie weten de weg daarheen." Toen zei die kritische Thomas: "Heer, we weten niet waar U heen gaat. Hoe kunnen we dan die weg weten?" 

  Als Thomas vandaag zijn medeleerlingen hoort beweren: "We hebben de Heer gezien!", dan is hij even ongelovig, even kritisch, als toen. "Allé beste vrienden", zegt hij, "gelooft ge dat nu zelf? Kom eens met jullie voeten op de grond! Ik wil het maar geloven als ik Zijn handen kan zien, met de gaten van de spijkers erin; als ik met mijn vingers die wonde in Zijn zijde kan voelen. Anders geloof ik niet." 

  Ook al horen we over hem niet dikwijls in het evangelie, toch is Thomas op de een of andere manier mijn lievelingsapostel. Om drie goeie redenen: 
  Ten eerste juist omdàt hij zo kritisch is. Het is niet omdat ik hier nu toevallig vooraan sta, dat ikzelf geen twijfelaar ben. Juist het blijven nadenken over mijn geloof maakt me sterk, dankzij Thomas. 

  Ten tweede omdat Thomas, zoals in het evangelie vandaag, zo letterlijk en figuurlijk, de vinger op de wonde legt. Hij dwingt ons om te kijken waar het op aan komt.
  En ten derde omdat hij, net zoals ikzelf en wij allemaal wel eens, er niet altijd bij ben, omdat er andere zaken op onze weg komen of onze aandacht vragen. 
  Ken je nog dat verhaal over die vierde Koning die samen met die drie andere koningen op weg wou gaan naar Bethlehem, waar die kleine Koning geboren werd. Maar onderweg kwam hij van alles tegen: een gewonde man langs de weg, die hij moest verzorgen; een kind dat hij kon redden; arme mensen die hij bezocht; zieken die hij kon genezen; gevangenen die hij kon troosten. Uiteindelijk, na meer dan 30 jaar, belandt hij in Jerusalem, waar Jezus juist gekruisigd is. Hoe was dit mogelijk? Was dat de Kleine Koning, zo lang geleden in Bethlehem geboren en die hij al die jaren had gezocht? En werd hij nu gekruisigd? 

  En terwijl de vierde koning dichtbij het kruis neerknielde, hoorde hij een stem: "Ik was hongerig en jij gaf me te eten, dorstig en jij gaf me te drinken. Ik was naakt en jij hebt mij gekleed. Ik was vreemdeling en je hebt me opgenomen; ziek of in de gevangenis en jij bent mij komen bezoeken. Wat je voor één van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan!" 

  Tijd verliezen voor een ander, tijd maken voor een medemens, is nooit verloren tijd. 
  Dat is één van die mooie dingen bij Jezus. Zelfs als we een tijd niet aanwezig waren, zelfs als er momenten waren waarop onze kritiek of ons ongeloof sterker waren dan ons geloof. Dan nog blijven we opnieuw welkom, blijven we even goeie vrienden.

  Eigenlijk is er nog een vierde reden. Thomas werd ook wel Didymus genoemd. Twee namen die "de tweeling" betekenen. Wie de andere helft van die tweeling is, staat er nergens vermeld. Op ieder moment dat wij er niet helemaal bij zijn, zouden jij of ik die tweelingbroer of -zus van Thomas kunnen zijn. 
  Amen. 

  24-04-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  17-04-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pasen is een opdracht - Pasen C 2022 - Paul Scheelen

  Pasen C 2022 - Zondag 17 april 2022

  Eerste lezing: Handelingen van de Apostelen10, 34a.37-43 'We hebben met Hem gegeten'
  Evangelie: Lucas 24, 1-12 - 'De vrouwen gingen naar het graf'

  De grond daverde. Alles bewoog, alles trilde en werd uit zijn lood geslagen. 
  Bominslag in de nacht. 
  Kinderen schreeuwden in de donkere schuilkelder vol brandlucht. 
  Diep menselijk drama in Oekraïne. 
  Dat doet terreur en oorlogsgeweld met een samenleving.  
  De Goede Vrijdag van menselijke onzin in Mariunpol, 
  lukraak neergeschoten burgers in Boetja, 
  de raketaanval op een bomvol treinstation Kramatorsk. 
  Christus wordt steeds weer gekruisigd in Golgotha. 
  We hebben onze onschuld verloren, dachten alles onder controle te hebben. 
  Sommigen roepen om geweld. Anderen willen koppen zien rollen. 
  Maar is er geen diepere wijsheid? 
   
  Het is waar. 
  Er zit in de wereld een frustrerend mechanisme 
  waardoor het goede moeizaam verdragen wordt 
  en zich moet verschuilen om te kunnen overleven.  
  Ooit hebben kunstenaars dit afgebeeld als "de schreeuw". 
  Is er weerklank voor machteloze pijn in dit heelal? 
  Het is die schreeuw die ons brengt bij het hart van het paasmysterie. 
   
  Ik beluister nog eens het evangelie. 
  Na de terreurdaden van het Joodse en Romeinse monsterverbond tegen de nieuwe lente van de beweging rond Christus, wordt het vreemd stil na de kruisdood.  
  Leerlingen hurken ontredderd samen. 
  Vrouwen doen wat vrouwen altijd doen: gebaren stellen van tederheid. 
  Welriekende kruiden tegen de stank van lijken, balsemende olie. 
  Waar was je dan God? 
   
  Alleen verstilling krijgt ruimte. 
  Spontane hulp veert op. Deuren zwaaien open. Vluchtelingen worden onthaald. 
  God, je bent in de handen en harten van hulpverleners 
  die mee de kruisweg van ontredderde mensen, gekwetsten en stervenden willen gaan.  
  Iemand legt een bloem neer, beseffend hoe vlug ze verwelkt. 
  Een contrabas tussen de puinen tilt de gevoelens op met 'imagine' van Lennon. 
  Het wordt stil. 
   
  Pasen heeft niets te maken met een lijk dat plots uit de kast komt. 
  De steen is weggerold en jonge mannen in het wit staan naast de plaats 
  waar Jezus dode lichaam werd neergelegd.
  "Kijk, Hij is niet hier!. Zoek Hem niet bij de doden" 
  "Zoek hem niet bij de doden". 
  Dit feest van de Opstanding heeft alles te maken met een kantelmoment  
  waardoor al het goede, in de grijnslach van de samenleving terecht gekomen,  
  boven het onbegrip wordt uitgetild tegen de logica van de wereld in.  
  Waar het leven meedogenloos tegen de muur werd gesmeten,  
  wordt een nieuwe horizon geopend door een Liefde die sterker is dan de dood. 
  De weerbarstigheid van de liefde. 
   
  In de nevels van hun vragen stond Hij opnieuw aan hun zijde: "Heb geen angst" 
  En daar groeide zacht, als een broze krokus, het Godsverlangen dat sterker is dan alles wat het leven stuk maakt. Liefde die niet loslaat. 
   
  Jezus zou nooit de 'verrezene' zijn genoemd, als mensen niet in hem gezien hadden hoe hij de zinloosheid weerstond toen hij nog leefde.  
  Dat iets in hem sterker was dan de dood- iets in hem. God in hem.  
  Hoe hij scheidsmuren en gevangenismuren afbrak 
  en liefde het meest reële woord werd om onderlinge verhoudingen aan te duiden.  
  Liefde is opstanding, eeuwig leven. 
   
  Pasen is een opdracht van opstandigheid tegen alles wat het leven vernedert. 
  Opnieuw leren denken vanuit anderen, 
  met name vanuit de anderen die nietig zijn, 
  in een depressie leven, werkloos, 
  passief in een verzorgingsinstelling met het jaarlijkse adagio: besparing. 
  Dat je leert kijken naar deze wereld 
  met de ogen van de aangespoelden op Lesbos, 
  de gevluchte moeders en kinderen uit Oekraïne. 

  "Durf het kwaad aan te raken, zei Jezus ooit, 
  leg uw handen op de kwetsuren van mensen,  
  genees zieken...".  
   
  De jonge mannen in het wit dagen ons uit. 
  Pasen is niet het antwoord op onze vragen, 
  Pasen is de vraag bij onze versteende antwoorden. 
   
  Zalig Pasen

  Paul Scheelen

  17-04-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  10-04-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meetrekken met Jezus - Palmzondag C 2022 - Jan

  Palmzondag C 2022 - Zondag 10 april 2022

  Eerste lezing: Jesaja 50, 4-7 'De dienaar van de Heer'
  Evangelie: Lucas 22, 14 – 23, 56 - 'Passieverhaal'

  Beste mensen,

  De tocht naar Pasen is al gaande vanaf Aswoensdag - de 40 dagentijd.
  Vandaag Palmzondag of vroeger noemden we die dag Passiezondag, het begin van de Goede Week. 

  We hoorden in de evangelielezing hoe Jezus - gezeten op een ezelsveulen - als koning onthaald werd, zijn feestelijke intocht in Jerusalem. 
  De palmwijding herinnert ons daaraan, de palmstok staat symbool voor de levensboom, voor de groei- en levenskansen die mensen van God ontvangen, zo ook Jezus. Zijn tijdgenoten hadden dat gezien en aangevoeld en wilden Hem daarvoor alle eer toezeggen. Hosannah, God is groot, God geeft redding.
  Jammer toch dat ze Hem later zullen misprijzen en ter dood brengen. 

  Als Christenen vieren ook wij daarom de Goede Week, de dagen waarop Jezus alles gegeven heeft wat Hij aan liefde bezat, Zijn hele leven. 
  Dat willen we nu overdenken en zoeken naar de weg die wij kunnen gaan om goed te zijn als Hij. Om God te danken voor Zijn eigen Zoon Jezus en om in Zijn Geest te leven. 
  Als we de Goede Stille Week instappen, welke betekenis heeft dit voor ons?
  Daar kunnen en willen we vandaag eens bij stil staan.

  Als het leven van Jezus uitloopt op de dood of verraad en moord, waar halen wij dan onze levenskracht? 
  Vandaag zijn zovele mensen (ook in onze directe omgeving) prooi/slachtoffer van pijn, ellende, wanhoop, ontreddering en verlatenheid. Allemaal gevoelens die zoveel mensen en misschien wel wij zelf zo goed kennen?
  Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

  Het kunnen woorden zijn van miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, wreedheid, terrorisme, uitbuiting, onderdrukking.
  Het zouden de woorden kunnen zijn van die Oekraïners die op de trein wilden stappen om te vluchten op het moment dat het station gebombardeerd wordt.
  Ook woorden van mensen die geen toekomst meer zien omdat ze arm zijn, geen kansen krijgen, gehandicapt zijn, of ziek, oud of eenzaam.
  Woorden van mensen die geconfronteerd worden met mislukkingen, met ziekte, met dood of met gezinsleden die dwalen in drank of drugs.
  Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? 

  Woorden van mensen die verlaten worden door hun partner, kinderen of kleinkinderen, of door vrienden en bekenden.
  Het zijn vandaag woorden van ons allen die getroffen worden of werden door een virus waartegen de mens blijkbaar niet opgewassen is. Een virus dat de hele wereld overspoelt en de mens confronteert met zijn kleinheid.
  Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

  Beste mensen, nooit was Jezus zo menselijk als in deze woorden van wanhoop, ontreddering en ellende.
  Kunnen wij in de Stille Goede Week nabij zijn bij al die mensen zonder toekomst, zonder hoop? En onze solidariteit uitdrukken voor Broederlijk Delen?
  Want uiteindelijk zal de Goede Week uitmonden op Pasen, het feest van de Verrijzenis, van de Opstanding.

  Laten we deze week meetrekken met Jezus, om gebracht te worden tot nieuwe mogelijkheden door de dood heen. 
  Moge het waar worden in ons leven!

  Inspiratie uit: Preken.be en Preek van de Week

  10-04-2022 om 06:54 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!