Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 30-11-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.--- - 1e zondag van de advent A 2019 - Herman

  Eerste zondag van de advent A 2019 - Zondag 1 december 2019

  Eerste lezing: Jesaja2, 1-5 'De Heer zal alle volken verzamelen'
  Evangelie: Matheüs 24, 37-44 - 'Waak en wees bereid'

  Wegwijzerviering, een viering waar de eerste communicanten en vormelingen, families met kinderen en iedereen van harte welkom is


  30-11-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  24-11-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groter dan het heelal - 34e zondag C 2019 - Hilda

  Vierëndertigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 24 november 2019

  Eerste lezing: Tweede boek Samuel 5, 1-3 'David tot koning gezalfd'
  Evangelie: Lucas 23, 35-43 - 'Heer, denk aan mij in uw koninkrijk'

  Christus, Koning van het Heelal

  Lieve mensen 
  Als onze nu, wereldwijd gekende Hockeyploegen, de Red Lions of Red Panthers hun mach verliezen is dat frontpaginanieuws met veel vraagtekens. Als Roger Federer of Novak Djokovic of David Goffin uitgeschakeld worden, eveneens. Als een topsporter betrapt wordt op doping, valt hij als een baksteen naar beneden. Als onze prins of één van onze ministers of andere hooggeplaatste in aanraking komt met het gerecht dan is dat voer voor de sensatiebladen.

  Mensen verkneukelen zich graag in sterren die plots maar gewone mensen worden of nog minder. 
  “De ontluistering van idolen” wekt het leedvermaak op.

  Die roddelblaadjes zijn nog ver van ons bed!
  Denken we eens aan een politiecamionette die in onze straat stop en niet gevolgd wordt door een ambulance! De ogen gaan rollen in vele oogkassen, vraagtekens rijzen doorheen heel de straat, roddeltjes ontstaan en vlugger dan men denkt wordt er gespot en pijn gedaan….

  Het evangelietafereel vandaag is ook zoiets. 
  Die Jezus die de massa kon begeesteren ondergaat nu de diepste vernedering. Goed besteed!, denken de meeste. Hij wilde voor iedereen de redder zijn, dat Hij nu eens “zichzelf redt”!?

  Maar wat betekent die kruisdood van Jezus eigenlijk?
  Jezus heeft het kruis niet gezocht.
  Omdat Hij zo eerlijk en rechtuit was. Omdat Hij de kleinen optilde en de groten neerhaalde. Omdat Hij zich thuis voelde bij de eenvoudige.  
  Dààrom werd Hij uitgestoten en uit de weg geruimd. 
  De kruisdood van Jezus mogen we niet losmaken van zijn leven dat eraan voorafging.
  Ook mogen we dit niet losmaken van de menswording van God die in Jezus mens met de mensen is geworden.
  In zijn menswording is God ook tot in die “totale ontluistering” gegaan. 
  Hij is de kortzichtigheid en de wreedheid van de mensen 
  niet uit de weg gegaan.

  En het spotten is van alle tijden!
  Reeds in de psalm 22 staat geschreven “die Mij zien, bespotten mij”.
  Dit wordt terug werkelijkheid in het evangelie vandaag.
  De oversten, de soldaten en één van de misdaders dagen Jezus uit;
  “Als je koning van de Joden bent, red dan jezelf!”
  En straffer nog het doet ons terugdenken aan de spot van Satan bij Jezus voorbereiding op zijn openbaar leven in de woestijn! Daar spot Satan ook met de woorden “als je Gods zoon bent, doe dan een wonderen en ik maak je heerser over Jeruzalem, zelfs over heel Israël ”

  Alleen die ene medegekruisigde, een moordenaar dan nog, - we kennen zijn naam niet eens – vertikt het om Jezus nog eens te bespotten en te vernederen. 
  Hij was ook een mens die uitgeveegd was uit onze samenleving, maar bewaart zijn gezond verstand, heult niet mee met de massa aan zijn voeten: “Hij heeft niets verkeerds gedaan” zegt hij.
  Met die simpele uitspraak laat hij aanvoelen hoe eenvoudig en 
  grootmoedig hij is. 
  Hoe hij iets gelooft van en in die man Jezus.
  “Als je toch een koninkrijk hebt. Denk dan eens aan mij” zegt hij zelfs. 
  Menselijke taal van iemand die in zijn leven domme dingen gedaan heeft, maar, toch iets bewaarde van zijn eerste onschuld.
  Waarop Jezus zonder twijfel antwoordt:
  “Vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs.”!
  Wat een gebaar! Jezus, hier, ‘groter dan het heelal!
  Manu Verhulst noemt het “De eerste heiligverklaring aller tijden”. 
  En ik treed hem bij.

  Waarom heeft de kerk die man nooit op de almanak geplaatst? 
  Waarom is hij nooit de patroon geworden van bv. het gevangeniswezen? 
  Hij is niemand geworden, hij is nobody gebleven, een man zonder naam en zonder gezicht.

  En Jezus, De Immanuel, heeft zijn trouw, zijn belofte waar gemaakt: 
  “ik zal er zijn”
  God met ons! In de zuurste momenten van het leven, in de meest benarde situatie van het leven!  “Ik zal er zijn, Ik ben er!”

  Lieve mensen, het is zo verleidelijk om bij de grote massa te gaan staan, leedvermaak te koesteren als iemand van zijn voetstuk tuimelt.

  Het is zo grootmoedig naar het goede in elke mens te kijken en soms gewoon te kunnen zeggen: Hij heeft niets verkeerds gedaan.

  Ik moest tijdens het opmaken van deze homilie ook denken aan het nieuwe TV-programma “het overkomt mij niet”!

  Als we ooit te maken krijgen met verguizing en ontluistering, kunnen en mogen we opkijken naar Iemand die het ook heeft doorstaan en bidden: “Denk aan mij.” 
  Als er alleen nog spotters overblijven is het gebed nog de enige houvast. 
  De heilige en goede moordenaar kan in die omstandigheden onze voorspreker zijn. En God, in Jezus bij ons. Wat een gebaar! Groter dan het heelal!

  Bronnen; Manu Verhulst, Paul Kevers, Marc Gallant Orval

  24-11-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  17-11-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees niet bang. Dit is het einde … niet! - 33e zondag C 2019 - Gie

  Drieëndertigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 17 november 2019

  Eerste lezing: Maleachi 3, 19-20a 'De zon der gerechtigheid gaat op'
  Evangelie: Lucas 21, 5-19 - 'Het zal uitlopen op getuigenis geven'

  Is het jullie ook al opgevallen hoe de kerk, ieder jaar opnieuw, naar het einde van november toe, ons telkens weer bestookt met lezingen die aantonen dat ‘het einde’ nadert? 
  Met ‘het einde’ wordt dan bedoelt: het einde van het kerkelijk jaar, met, als dramatisch hoogtepunt, het feest van Christus Koning, dat we volgende week vieren. 
  Om dat doel te bereiken, wordt ons verteld over allerlei rampen, oorlogen en andere doemscenario’s, waarover de Christus dan triomfeert. 

  Eén van die verhalen horen we vandaag in het evangelie van Lucas. 
  We staan er niet bij stil dat die evangelies niet, zoals bij de krantenredacteurs vandaag, meteen werden opgeschreven. Ze zijn nooit gepubliceerd in de ‘Gazet van Jeruzalem’ of in ‘Het belang van Nazareth’. Zelfs al hadden ze het gewild, de leerlingen zaten toen met z’n allen weggedoken uit schrik voor de joden. Trouwens, de meeste van hen waren vissers, die niet konden lezen of schrijven. 

  Maar de verhalen werden wel aan elkaar doorverteld. Dag aan dag, jaar aan jaar weer opnieuw. Misschien of waarschijnlijk was Lucas er nog bij toen het evangelie dat zijn naam draagt werd opgeschreven. Maar dan waren we wel al 50 jaar of langer verder. En de zaken die Jezus had aangekondigd: het vernielen van de tempel, de strijd tussen de volkeren, verschillende natuurrampen, waren toen al gebeurd of volop aan gang. 
  Pas op dat moment ging de oude Lucas beseffen met hoeveel inzicht Jezus gesproken had. Ook de woorden die toen zo vreemd geklonken hadden: “Wees niet bang!” Er kan u niets gebeuren. Ik zal u de woorden in de mond leggen als je getuigenis moet afleggen. 

  Lucas heeft drie belangrijke zaken onthouden uit de woorden van Jezus: 
  “Laat je niet misleiden”, zegt Jezus. Op een bijna Trump-achtige wijze waarschuwt Hij ons voor ‘fake news’. 
  “Wees niet bang”, zegt Jezus ook. Angst is een slechte raadgever, zegt het spreekwoord. Dit is niet het einde, er ius altijd een nieuw begin.
  En tenslotte zegt Jezus: “Ik zal jullie woorden van wijsheid geven!” 

  Die bemoedigende woorden zegt Jezus, pas aangekomen in Jerusalem, enkele dagen voor zijn dood aan het kruis. Ze doen een beetje denken aan Mozes, vlak voor die met zijn volk het beloofde land introk. 
  Ook de woorden van Martin Luther King die we vandaag, als een soort bonus, een mini-lezing, kregen voor de lezing uit het boek Maleachi. Hij schreef, enkele dagen voor zijn gewelddadige dood:
  “We hebben een paar moeilijke dagen voor de boeg, maar ach, ik geef er niet om, want ik ben boven op de berg geweest, ik heb in de verte gekeken en ik heb het beloofde land gezien. Wellicht zal ik het niet samen met u bereiken, maar ik wil u vandaag wel verzekeren dat wij als één volk het land zullen bereiken.”

  Jezus was een goed bijbelkenner. Hij zal ook de woorden van de profeet Maleachi wel gekend hebben:
  “Zie, de dag gaat komen … dat al de hoogmoedigen, al wie boosheid bedrijft, zullen branden als stoppels in de een oven ...”,  maar, zo spreekt God, voor hen die zijn naam vrezen, … komt er gerechtigheid en genezing. 

  Moest Jezus hier vandaag tussen ons staan, en dat is bij iedere zondagviering toch wel een beetje zo, dan zou Hij mogelijk zeggen: 
  Lieve mensen, jullie tempel, jullie kerk, waar wij over twee weken terug naartoe trekken, ziet er terug prachtig uit. Maar wie weet voor hoe lang. Kijk eens rond in de wereld. Een half jaar geleden brandde in Parijs die prachtige Notre-Dame helemaal uit. Elders in de wereld staken mensen, onder het mom van ‘hun’ geloof, zelfs mekaars tempels of synagogen in brand. 
  Waarbij er dikwijls veel slachtoffers vielen. 

  Dat zou bij jullie ook kunnen gebeuren, want het racisme en het geweld nemen toe, en de verdraagzaamheid gaat achteruit. Dikwijls omdat mensen elkaar niet kennen en vreemden, zeg maar ‘fake’-zijn voor mekaar. 

  Het kan dan ook zijn dat zij ook jou, een mens van goede wil, zullen belasten en belachelijk maken omwille van je geloof. Dat kan soms zelfs vanuit je eigen familie gebeuren. Je moet dan niet terugkrabbelen of bang worden. Dat helpt niet. Angst is een slechte raadgever en wie bang is krijgt er ook. 
  Hoe moet je dan rechtop blijven? Laat je antwoord nooit wraak of haat zijn. Zoek steun bij elkaar. Maar vooral: blijf jezelf! Denk aan Mij. Denk aan wat we hier bij iedere viering samen delen. Met aandacht voor elkaar, voor de kleine mens in de grote wereld. Dat moet niet met grote woorden, maar vooral met een warm hart. 
  Dat is de taal die Jezus verwacht.

  Zoals ik het vorig jaar nog hoorde in een preek van Fred (van 10.06.2018):
  Echte christenen doen niet gewoon, zij zijn allemaal een beetje gek. Denk maar aan Franciscus van Assisi of aan moeder Theresa, aan Oscar Romero of pater Damiaan. Zij waren absoluut geen gewone mensen. 
  In hun tijd en in hun omgeving werden ze nooit als gewoon, maar altijd als raar, als buitengewoon beschouwd. 
  Gewoon doen is: alleen aan jezelf denken en vooral houden wat je hebt. Gek zijn is: weinig of niet aan jezelf denken, je uitsloven voor anderen, dromen werkelijkheid doen worden, je inzetten voor vrede en gerechtigheid. 

  Gelukkig zijn er ook in onze omgeving nog veel van die weinig opvallende, maar zo onmisbare ‘goeie gekken’. Zij die, op tal van plaatsen, de boel draaiende houden. Mensen die hun uren niet tellen of in rekening brengen. 
  Maar ook mensen die al jaren zorgen voor een zwaar zieke, demente of gehandicapte partner, ouder of buur. Mensen die –gratis– al hun vrije tijd geven aan de sportclub of jeugdbeweging. Mensen die door weer en wind geld inzamelen voor het goede doel. Mensen die naar buiten uit nochtans heel gewoon doen. 
  Zo zorgt God –door mensen– voor ons. 
  Mensen die stilletjes denken: eigenlijk is gek zijn toch gezond. 

  17-11-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  10-11-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen & Getuigen - 32e zondag C 2019 - Marc

  Tweeëndertigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 10 november 2019

  Eerste lezing: Tweede boek Tessalonicenzen 2, 16 - 3, 5 'Moge de Heer u sterken met alle goeds'
  Evangelie: Lucas 20, 27-38 - 'Geen God van doden maar van levenden'

  Het evangelie vandaag is een zware boterham. En soms heb ik bedenkingen heb bij onze Schriftlezingen. 
  Wat is de zin van teksten die alleen maar verstaanbaar worden als er bladzijden uitleg bij gegeven wordt? Van mij mag aan die selectie door liturgische commissies gesleuteld worden. Maar dat wil niet zeggen dat ik die teksten uit de Schrift zou knippen. 

  Dat boek is een dierbare erfenis, nagelaten door honderden generaties gelovigen. En hoe gaat dat, als de kinderen en kleinkinderen dozen met spullen van hun ouders of grootouders openmaken? Veel komt uit een totaal andere tijd, veel stelt ons voor raadsels: waar zou dat voor gediend hebben? Wie heeft die brief verstuurd? Wat betekende die tekening, dat hartje, die haarlok? Maar wat ons verbindt met een dierbare gooien we niet zomaar weg. 
  En dikwijls, als we die erfenis koesteren, krijgt het vreemde toch betekenis voor ons. 

  Zo kan het ook gaan met deze rare tekst. 
  Vergeet die zeven mannen (zeker in de tijd van MeToo...). Vergeet ook die ‘Sadduceeën’, een of andere club uit de tijd van Jezus. Maar het is wel duidelijk dat ze Jezus een loer willen draaien, en hem als leraar in diskrediet willen brengen. Dat proberen ze door het geloof in een leven na de dood belachelijk te maken. 
  Nu, dat kan mij wel interesseren. Leven na de dood: voor moderne mensen is dat deel van onze erfenis misschien ongeloofwaardig geworden. Een ‘hemel’ ergens boven de aarde, eeuwige aanschouwing van God, voor velen zeggen die beelden niets meer. 

  Maar wat in de eerste lezing staat: “De Heer is getrouw. Hij zal u sterken en behoeden voor de boze”, dat spreekt me wel aan. Zal iemand mij nog behoeden voor de boze, aan de andere kant van dit leven? Moet ik bang zijn voor wat er komen gaat? Ga ik ooit helemaal verloren?

  Jezus reageert kort en bondig op de valstrik. Hoe een toekomst voorbij de dood er ook mag uitzien, ze zal helemaal anders zijn dan de wetten en de beperkingen waarin we nu leven. Het is dus normaal dat we er ons niets bij kunnen voorstellen. Jezus gebruikt een beeld: als engelen zullen we zijn. Ik begrijp dat als: het zal goed zijn, wat hierna komt. 

  En waarom mag ik op dat goede hopen? Omdat God een trouwe God is. Van die God getuigt Jezus. Hij moedigt ons aan om te geloven dat God geen God die heerst over lijken in het hiernamaals. Hij blijft ook nu de beschermer van Abraham, Isaac en Jakob. Allang zijn ze niet meer onder ons, maar Hij heeft hen niet losgelaten. God zal ook ons niet loslaten.
  Er waren toen toehoorders op wie Jezus indruk gemaakt heeft. “Meester, dat hebt gij goed gezegd.” 
  Daarom is de erfenis van het evangelie zo kostbaar voor ons. 
  Omdat die Meester in die oude woorden vandaag ook tot ons spreekt.  

  10-11-2019 om 17:48 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  03-11-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom uit je boom - 31ste zondag C 2019 - Fred

  Eenendertigste zondag door het jaar C 2019 - Zondag 3 november 2019

  Eerste lezing: Wijsheid 11, 22 – 12, 2 'God let niet op onze zonden'
  Evangelie: Lucas 19, 1-10 - 'Gekomen om te zoeken wat verloren was'

  Wegwijzerviering - Viering waar families centraal staan, waar ook de eerste communicanten en vormelingen aanwezig zijn

  In het evangelie dat we gehoord hebben kwam Jezus naar Jericho en die komst bracht heel wat mensen op de been. Eén van die mensen was Zacheüs en om  Jezus te kunnen zien, klom hij in een boom. Er stonden heel wat bomen langs de weg en Zacheüs koos een vijgenboom uit om in te klimmen.
  Waarom klimt iemand in een boom? Daar kunnen verscheidene redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat men te klein is. Zacheüs was een klein manneke, zo horen we in het evangelie. Maar dan had hij misschien ook aan de andere mensen kunnen vragen om voor hem een plaatsje vrij te maken op de voorste rij. Maar dat durfde hij niet. Hij klom liever in een boom.

  Want hij was niet alleen klein, hij was ook niet heel populair, niet heel geliefd. Hij was zelfs ongewenst in Jericho, in die stad, hij werd een beetje buitengesloten. En ook daarom klom hij in een boom. Dan was hij lekker alleen en hoefde hij niet met andere mensen te praten. Een paar maanden geleden klom één van mijn kleinkinderen in een boom, omdat hij boos was. In plaats van in een andere kamer te gaan zitten, klom hij in een boom. Misschien was Zacheüs ook een beetje boos. Maar op wie?

  Op de andere mensen natuurlijk, die hem buitensloten, die hem niet in hun midden wilden. Maar eigenlijk ook op zichzelf, want het was geen toeval dat hij niet zo geliefd was. Hij was eigenlijk niet echt sympathiek, hij was zelfs niet helemaal eerlijk. Hij moest bij de mensen geld van de belastingen gaan ontvangen en hij durfde wel eens iets in zijn eigen zak laten verdwijnen.

  Zacheüs zit dus misschien ook in de boom omdat hij zich schuldig voelt. En de andere mensen vinden dat waarschijnlijk best zo. Velen hadden allicht gedacht: die Zacheüs, die kan de boom in. Zo oordelen wij soms over mensen die iets verkeerd gedaan hebben. We sluiten ze buiten, ze horen er niet meer bij. Ze maken geen deel meer uit van de groep.

  En dan komt Jezus voorbij en hij ziet Zacheüs in de boom zitten. En hij zegt: “Kom, Zacheüs, kom maar uit de boom. Kom naar beneden, want ik kom bij jou op bezoek.” De andere mensen zijn verwonderd en zelfs een beetje boos. Er zijn zoveel goede en brave mensen in Jericho en uitgerekend bij Zacheüs gaat Jezus op bezoek. Ze begrijpen het niet goed.

  Maar Zacheüs begrijpt het wel. Hij heeft door dat hij vaak verkeerd heeft gehandeld en niet altijd eerlijk is geweest tegenover de andere mensen. En hij gaat zelfs een deel van zijn geld aan de armen weggeven. En hij zal de mensen die hij bedrogen heeft dubbel en dik vergoeden. En zo zal hij uiteindelijk opnieuw bij de groep gaan horen en door de andere mensen aanvaard worden. Want Jezus is iemand die altijd nieuwe kansen geeft, iemand die echt in mensen gelooft. En die niet zo vlug iemand opgeeft, iemand buitensluit.

  De vormelingen, die er vandaag aan beginnen, zijn allemaal een beetje zoals Zacheüs. Ze mogen af en toe eens in een boom klimmen. Om beter te kunnen zien, of om even alleen te zijn. Of misschien ook omdat ze zich een beetje schuldig voelen, omdat ze weten dat ze wel eens iets doen dat niet helemaal klopt, dat niet helemaal juist is. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen nieuwe kans meer krijgen, dat ze voor goed buiten de groep vallen.    
   
  Maar dan moeten ze wel uit de boom komen. Ze mogen zich even afzonderen, maar niet voor altijd. Ze moeten uit de boom komen en hun leven in handen nemen. Jezus geeft aan Zacheüs een nieuwe kans, maar hij moet die kans wel grijpen. Hij moet er zelf ook iets voor doen.
  Jullie zitten vandaag op de eerste rij in de kerk. Je moet niet in een boom klimmen om beter te kunnen zien, want jullie zitten op de ereplaatsen. En niet alleen vandaag, maar in alle wegwijzervieringen gaan jullie vooraan mogen zitten. Jezus rekent op jullie en de andere mensen, de hele parochie ook. Je kunt je niet meer wegsteken en denken dat je te klein of te zwak bent. Je kunt je niet meer verbergen tussen de takken en de bladeren in de boom.

  En laten wij, mensen,  de vormelingen hier vooraan ook maar alle kansen geven. Ook al zijn ze misschien niet altijd zo rustig als wij zouden willen. Ook al zeggen of zingen ze misschien wat minder zuiver of minder duidelijk. 
  Laten we hen maar omarmen en nemen zoals ze zijn, want ze horen er helemaal bij. En als we ze af toe even kwijt zijn, omdat ze in een boom zijn geklauterd, laten we ze dan vriendelijk terugroepen met de woorden van vandaag: “Kom uit je boom!”

  03-11-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  01-11-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God maakt mensen zielsgelukkig - Allerheiligen jaar 2019 C - Marc

  Allerheiligen C 2019 - Vrijdag 1 november 2019

  Eerste lezing: Eerste boek van Johannes 3, 1-3 'De kinderen van God zondigen niet'
  Evangelie: Matteüs 5,1-12a - 'Uitdrijven van duivels'

  Vorige viering kwam een meisje aan een van de mensen van de Wegwijzers vragen of ze haar kon helpen. Ze ging in de klas een spreekbeurt houden over moeder Teresa, en ze wou zich daarbij kleden zoals de zusters van moeder Teresa. 

  Moeder Teresa is een heilige. 
  Vandaag wordt ze gevierd, samen met zovele anderen. Maar als ik haar naam “googelde”, vond ik meer dan een artikel met een titels als: “Moeder Teresa was helemaal niet zo heilig.” Nu kan die kritiek te maken hebben met het feit zij door haar leven en werk op zere tenen trapt. Zonder veel te preken drukt zij ons met onze neus op een pijnlijke werkelijkheid. 
  Dat er veel miserie is, waar mensen zich veel te weinig van aantrekken. Dat is een boodschap die niet populair is. En dan probeert men de boodschapper onderuit te halen door de schieten op haar fouten.

  Maar, bedacht ik, natuurlijk was moeder Teresa geen heilige. Ze zal wel stommiteiten hebben gedaan, zoals iedereen. Als ze voor ons heilig is, is het omdat zij ons een weg gewezen heeft om in de geest van Jezus te leven. Zoals alle mensen van goede wil, zal ze op die weg ook gestruikeld hebben. 

  We vieren vandaag het feest van alle mensen die struikelend hun best doen. Het is dus ook ons feest. En we durven die onvolmaakte mensen vieren omdat we geloven dat het voor God, wie of wat dat woord voor ons ook betekent, niet belangrijk is wat we zijn – we zijn allemaal onvolmaakt – maar om wat we willen zijn. Volgeling van Jezus willen we zijn, zoals in we het evangelie hoorden, dat betekent: troostende en barmhartige mensen die streven naar gerechtigheid voor iedereen. Naar Gods beeld en gelijkenis.

  Allerheiligen vieren we samen met de lieve mensen die we morgen gedenken, op Allerzielen. Zij horen bij ons, ze zijn ons voorgegaan, met vallen en opstaan. Belangrijk is niet meer hun struikelen, maar wie ze wilden zijn. Het goede waar ze naar streefden, dat straalt nu ook op ons af om ons moed te geven. 
  Zo toont Quinten Matsys ons Maria Magdalena: in haar portret is niets meer te merken van haar gebreken, de uitgestoten zondares die ze geweest is, integendeel: haar lieve schoonheid is een beeld van het beste waartoe mensen in staat zijn. 

  Zo is Allerheiligen is vooral een feest voor ons, vandaag. Het moedigt ons aan om nu, in de geest van de Bergrede, te blijven zoeken naar het beste waar mensen toe in staat zijn, om mensen te worden van troost, barmhartigheid en gerechtigheid. In “de wereld”, zoals Johannes dat noemt in de eerste lezing, is dat geen populaire trend. Het is ook geen gemakkelijke weg. 
  Maar, God zij dank, maakt die weg mensen zielsgelukkig. 
  En geluk vinden we alleen maar, als we het durven wegschenken. 

  01-11-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!