Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 27-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laten we fier zijn! - 3e zondag door het jaar C 2019 - Hilda

  Derde zondag door het jaar C 2019 - Zondag 27 januari 2019

  Eerste lezing: Eerste brief aan de Korinthiërs 12, 12-30  'Alle ledematen maken één lichaam uit'
  Evangelie: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 - 'Het schriftwoord gaat in vervulling'

  Lieve mensen,
  “Door woorden geraakt” is de titel van deze viering.
  En inderdaad, het is Jezus die enkele zinnen voorleest van de profeet Jesaja en hiermee meteen Zijn blijde boodschap brengt! Goed nieuws!
  Zijn manifest ! Zijn opdrachtverklaring!

  Opvallend hierbij is dat het geen bijzondere woorden zijn, geen speciale poëtische taal waarbij wij al eens in vervoering raken. 
  Ook opvallend is dat het geen moraliserende preek is. Het is ook geen donderpreek. Woorden zonder verwijten, zonder aansporing om religieuze wetten beter te onderhouden. Woorden zonder beschuldigingen en dreigementen. 

  Integendeel; met de laatste zin zegt Jezus: ‘het Schriftwoord dat je zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.’ ‘Daartoe ben ik gezalfd’!

  Ten diepste zegt Hij: ‘Gedreven voel  Ik me, enthousiast ben Ik, om jullie gelukkig te maken, opdat jullie volop mens zou kunnen worden, bevrijd van eenzaamheid, van roddel, van slavenwerk, van gevangenzitten.’

  Eenvoudige woorden die het volk van toen geraakt hebben. Mensen uit ballingschap, gewone mensen in de straat, gewone trouwe mensen in de synagoge…

  En wij meer dan 2000 jaar later, raken deze eenvoudige woorden ons nog?
  Wanneer we hier een eucharistieviering mogen meemaken, horen we: ‘doe dit tot mijn gedachtenis?’ Wat horen wij in deze woorden? Zijn ze een ritueel geworden waarmee we alleen maar respectvol moeten omgaan? Een gewoonte? Iets wat we van kinds af kennen? Of roepen ze ons op tegen onrecht, tegen roddel, tegen uitwijzing, tegen armoede? ...? 
  Geven ze ons ’t vertrouwen dat we steeds mogen aankloppen bij onze God? 

  Lucas die dit schrijft was er niet ‘life bij’! Hij leert Jezus kennen door te zien hoe zijn bevrijdende boodschap verder woekert in de gemeenschap, spijts die Jezus’ eindigde op de grootste vernedering, op het kruis van de machthebbers…Hij zag hoe die Jezus’ goede Geest verder leefde, spijts Hij gestorven was… Hij zag hoe Jezus’ dood de grootste verwerping was van zijn boodschap, maar hoe ze niet klein te krijgen was, hoe ze leven gaf en verder leefde. Daarom ook werd hij één van de grootste fans van Jezus en kon niet anders dan het neerschrijven opdat die boodschap onherroepelijk zou doorgegeven worden!

  Lucas weet slechts van horen doorvertellen hoe consequent die Jezus wel was. Lucas weet maar al te goed hoe iemand waarvan zo een respectvol gezag uitgaat en waarvan men daadwerkelijk ziet dat het anders kan, hoe hardnekkig de machthebbers daar kunnen mee omgaan…

  Lucas ontdekt hoe die Jezus de mensen geleerd heeft om om te zien naar elkaar en hoe Hij een verbondenheid onder de mensen gebracht heeft. 
  En toch moeten we dikwijls zeggen: “Er lijkt wel niets veranderd!” Armoe en honger, uitbuiting en uitsluiting maken nog steeds het ‘slechte nieuws’ in de wereld. Niet alleen in de wereld. Ook in Europa, ook in ons ‘christelijk’ België.

  En toch!
  Kijken we naar onszelf en onze omgeving! Heel wat mensen komen op voor een ander. Soms zelfs door een vuur gaan voor een ander! En toch is ’t niet slecht om regelmatig de vraag te stellen: “Ben ik consequent? 

  Goed nieuws in een wereld vol slecht nieuws!

  Zie naar de 100.000 jonge pelgrims, enthousiaste jongeren vol degelijke idealen die sinds maandag tot vandaag in Panama zijn! Ze betekenen veel voor de kerk en wie weet ook voor de wereld. 
  Moedig toch? Wat een veerkracht!

  Zie naar de durvende enthousiaste jongeren die nu al met 35.000 spijbelaars in Brussel waren! Ik vermoed dat ook zij veel betekenen voor ons en wie weet ook voor de wereld of voor Europa. Nederland volgt al! 
  Moedig toch? Wat een veerkracht!

  Wij oudjes, wij ervaringsdeskundigen zeggen gemakkelijk, ze moeten nog veel leren. Maar ze zullen wel leren! … daar zijn ze jong voor!..

  Ik ben alvast fier als één van onze familie, vrienden, kennissen, parochie of dorp, erbij is.
  Ik zou ermee uitpakken zoals met onze nieuwe Miss België: Elena Castro Suarez! Verkozen tot mooiste vrouw van het land. Een kleindochter van mr. en mevr. Peeters uit de Julius Vuylstekelaan! Mensen die ook enthousiast in het bewegingsleven van onze parochie werkten en voor heel veel mensen zorgden!
  Een dochter van Agnes Peeters, en klasgenootje van verschillende van onze kinderen! Hun kleindochter en dochter, een mooie jonge vrouw die gaat voor mensen met een gouden hart. Een mooi meisje dat gaat voor haar goede doel dat bij het werk van een Miss België hoort. 
  Moedig toch? Wat een veerkracht!

  Is  er vandaag een tekort aan priesters? Misschien wel, ja! 
  Is er niet veeleer een tekort aan goed nieuws, aan blijde boodschap, aan mensen met Jezus’ manifest, met Jezus’ opdrachtverklaring gewoon  in zich? 
  Is er vandaag niet veeleer een tekort aan mensen die die goede boodschap zien  en durven bemoedigen…? 
  Laten we fier zijn!

  Bron: M Verhulst en J v Gerven

  27-01-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  20-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is geen wijn meer - 2e zondag door het jaar C 2019 - Fred

  Tweede zondag door het jaar C 2019 - Zondag 20 januari 2019

  Eerste lezing: Eerste brief aan de Korinthiërs 12, 4-11  'De Geest en zijn gaven in de gemeente'
  Evangelie: Johannes 2, 1-12 - 'Bruiloft te Kana'

  Het eerste publieke optreden van Jezus vindt in het evangelie van Johannes plaats op een bruiloft. Op een feest dat in die tijd dagen kon duren en waarop heel veel mensen waren uitgenodigd. En net op dat feest kregen we de nachtmerrie van elke bruid, of van iedereen die zo een feest mee had mogen organiseren: de bedienden komen zeggen: de wijn is op.

  Er is geen wijn meer. Hoe kan dat nu? Hebben we niet genoeg besteld? Of hebben ze onvoldoende geleverd? Heeft er iemand zich misteld of hebben wij niet goed gerekend? Hebben wij teveel vrienden uitgenodigd? Of zijn er misschien gasten die onverantwoord veel hebben gedronken?  

  We kunnen het ons levendig voorstellen. Er is geen wijn meer. Of een variant erop: we hebben te weinig eten. We hebben alles mooi uitgeschept en verdeeld en er zijn toch nog een paar lege borden. We zijn te royaal geweest in het begin. Of die traiteur heeft wel heel kleine porties geleverd. Straks moeten we nog mensen terugsturen zonder eten. Of minstens vragen of ze nog even willen wachten. 
  Wat gaan ze wel van ons denken?

  In zo een geval moet je creatief op zoek gaan naar oplossingen. Misschien hebben we nog wel iets in huis dat kan dienen. Misschien is er een handige tante of nonkel in het gezelschap die iets kan verzinnen om mee te toveren in de keuken. Of is er geen ervaren hobbykok onder de genodigden?
  Als er bij een jeugdbeweging tijdens een kamp zich zulk een probleem voordoet, wordt meestal snel een oplossing gevonden. Of er nu bij het eten iets ontbreekt, of als er bijvoorbeeld spelmateriaal te weinig is. Daar is dan meestal wel voldoende creativiteit of vindingrijkheid aanwezig. 
  Daar kunnen ze het natuurlijk ook meestal stellen zonder wijn.

  Er is geen wijn meer. 
  We horen zoiets ook zeggen of fluisteren als iemand uit ons midden is weggevallen. Hij zorgde vroeger altijd voor wijn, zij organiseerde altijd het feestje en het eten. En nu? Wie gaat er nu voor zorgen? We weten het niet meer, we zijn hulpeloos, we zijn ten einde raad: er is geen wijn meer.

  In zulke gevallen moeten wij zelf voor wijn zorgen. Bij die bruiloft in Kana waren er nog zes kruiken of vaten vol water. En Jezus maakte dat water tot wijn, goede wijn, de beste die ze al geproefd hadden. Dat konden die andere gasten van het feest natuurlijk niet, en wij uiteraard ook niet. Of toch? Misschien kunnen wij geen wijn van water maken, maar  wij kunnen er wel voor zorgen dat een feestje toch kan slagen, toch mensen kan blij maken, ook als er geen wijn meer is.

  Gaan we even terug naar de eerste lezing, uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Hij heeft het daar over de gaven van de Geest, over verschillende vormen van dienstverlening en verschillende uitingen van kracht. De ene heeft veel kennis, of blinkt uit in wijsheid. De andere is een toonbeeld van geloof.

  En weer iemand anders kan bepaalde ziekten genezen of zelfs wonderen doen. Er zijn er die op weg zijn om profeten te worden en geesten kunnen onderscheiden. En anderen spreken vele talen of kunnen heel goed de betekenis van woorden en teksten uitleggen. Dat zijn natuurlijk woorden van Paulus en voor ons niet zo gemakkelijk. Onze vormelingen ontvangen binnen een paar maanden die gaven van de Geest in hun vormsel. En het is meestal een hele klus om hen dat aan het verstand te brengen. 

  Maar zo moeilijk is het eigenlijk allemaal niet. We hebben allemaal middelen, mogelijkheden, of talenten gekregen zoals men het in een parabel noemt, om een feest te laten slagen voor anderen, voor elkaar. Ook wanneer het feest dreigt te mislukken, als iemand vertwijfeld zegt: er is geen wijn meer.
  Het is allicht ook geen toeval dat het eerste optreden van Jezus wordt gesitueerd bij een bruiloft, bij een feest. Het christendom lijkt naar buiten uit misschien een wat strenge en zure godsdienst, met veel regeltjes en verboden. 
  Dat moet je niet doen en dit mag niet! Christenen worden dan soms gezien als pretbedervers in plaats van feestvarkens, als mensen die niet kunnen verdragen dat er wordt gefeest en genoten.

  Daartegenover staan natuurlijk ook andere getuigenissen over christenen die echte levensgenieters waren. Zoals de pastoor uit de bloeiende wijngaard bij Felix Timmermans. Of dat verhaaltje van die andere pastoor die tijdens een proefavond een heel lekkere, maar dan ook een héél lekkere wijn in zijn glas kreeg, er aandachtig van proefde, naar boven keek en zei: “Ja, nu ben ik er zeker van: God bestaat!”

  In het liedje van ene God alleen, ene Zaligmaker en anders geen, dat wij vroeger allemaal hebben gezongen, ging het bij de zes over: zes kruiken wijn die op de bruiloft van Kana zijn. Het lijkt misschien wat raar dat er maar zes kruiken wijn zijn en geen zeven. Zeven was toch een bijbels getal, een heilig getal, een volmaakt getal. Wellicht zijn het er daarom maar zes. Voor die zevende kruik moeten wij onze gaven van de Geest gebruiken. 
  En dat water in wijn omtoveren. 
  Telkens iemand ons ontmoedigd aankijkt en zegt: er is geen wijn meer … 

  20-01-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  13-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onder gaan en terug boven water komen - Doop van de Heer C 2019 - Gie

  Doop van de Heer C 2019 - Zondag 13 januari 2019

  Eerste lezing: Jesaja 40, 1-5.9-11  'De Heer komt met kracht. Als een herder weidt Hij zijn kudde'
  Evangelie: Lucas 3, 15-16.21-22 - 'Ik doop u met water, na mij komt Hij die zal dopen met de heilige Geest'

  We hoorden de voorbije weken al heel wat verhalen over de jonge Jezus. 
  We hoorden over het bezoek van zijn moeder Maria aan haar nicht Elisabeth, beide in verwachting. We hoorden over Jezus’ geboorte in de stal. We hoorden over de zoektocht naar Jezus in de tempel, toen hij 12 jaar was. En vorige week over het kraambezoek van de drie koningen. 
  Allemaal prachtige verhalen, maar er lijkt iets grondig mis met de volgorde.  

  Ook het verhaal van vandaag is weer bijzonder: Johannes is massaal mensen aan het dopen in de Jordaan. Hij doopt op een heel andere manier dan wij hier in de kerk gewoon zijn. Het gaat ook niet om kinderen, maar om volwassen mensen, die zelf vragen om gedoopt te worden. 

  Door de totaal misgelopen studentendoop begin december, zijn dopen wel in een erg negatief daglicht komen te staan. Bij die dopen van Reuzegom denken we bijna aan marteltechnieken als waterboarden. Niemand wil uit vrije wil zo’n vernederende doop ondergaan! 

  Toch worden, ook bij Joannes, de dopelingen letterlijk helemaal ondergedompeld, om daarna terug boven water te komen. Ook Jezus sluit aan in de rij, om zich te laten dopen.

  Jezus ondergaat de doop. Hij gaat onder in de rivier. Een complete reiniging. 
  En dan komt Hij terug boven water. We hebben er het gezegde “boven water komen” aan overgehouden. Misschien wel om wat er daarna gebeurt: 
  de hemel gaat open, er daalt een duif neer en uit de hemel klinkt er een stem. 

  Een stem die klinkt uit de hemel. Dat is lang géén dagelijkse kost in het evangelie. Tijdens het leven van Jezus gebeurt het eigenlijk maar twee keer. Een eerste keer is nu, bij zijn doopsel in de Jordaan en een tweede keer is, als Hij samen met Mozes en Elia, boven op de berg Tabor, in een stralend licht staat. Ook daar klinkt het: 
  “Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde”.

  Jezus is een beetje overrompeld na zijn onderdompeling, “biddend” schrijft Lucas. Hij ziet hoe de hemel opengaat, dat er een duif over Hem neerdaalt en dat een stem uit de hemel spreekt: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld” of “Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde”. 

  Voor wie klinkt die stem uit de hemel eigenlijk? Jezus staat daar gewoon in de rij, onopvallend tussen die mensenmassa. En de stem zegt expliciet: “JIJ bent mijn geliefde Zoon”. De evangelist vertelt NIET dat de omstaanders plots belangstellend om Hem heen komen staan. 

  Het hele gebeuren is wel degelijk voor Jezus zelf bedoeld. Hij komt terug boven water. Gereinigd en met een heldere blik ziet Hij zijn taak, zijn roeping, beter voor ogen. Bij zijn geboorte in de stal had Hij daar uiteraard nog geen weet van. Maar in de tempel, toen hij 12 jaar was, begon het idee al te groeien. En nu staat het Hem klaar voor de ogen. 
  Niet zo lang meer, als Johannes in de gevangenis zit, zal Hij aan diens leerlingen antwoordden, met een vers (Jesaja 35:5-6a) uit het boek Jesaja 29: "Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd”. 
  Ook de woorden uit het boek Jesaja, die we vandaag hoorden in de eerste lezing, hebben Jezus duidelijk geïnspireerd: “Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is” en “Zie de Heer komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder weidt Hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt Hij de ooien”.
   
  Bij het begin van de viering zei ik het al. We zitten bijna midden in januari. Kerstmis en Nieuwjaar zijn voorbij. Buiten is het winter, koud, kil en donker. Dagenlang zijn er alleen grijze wolken. Je zou van minder somber en depressief worden. 
  Maar als de wolken ineens openbreken en de zon er doorheen schijnt, dan leeft iedereen op! 
  Ik hoop dat vandaag, net als voor Jezus, de hemel voor jullie een stukje opengaat. Er kan ook een stem klinken, die je misschien alleen zelf kunt horen: “Jij bent mijn geliefde!”
  Want jullie zijn geliefde kinderen van God. Hij vindt vreugde in jullie! 
  Amen. 

  13-01-2019 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!