Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 21-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Heer die dienaar is - 29e zondag door het jaar B 2018 - Fred

  Negenentwintigste zondag door het jaar B 2018 - Zondag 21 oktober 2018

  Eerste lezing: Jesaja 53, 10-11  'Hij gaf zijn leven als zoenoffer'
  Evangelie: Marcus 10, 35-45 - 'De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven'

  Vorige zondag waren er weer eens verkiezingen.  We zijn naar het stemlokaal geweest, hebben daar wellicht een tijdje moeten aanschuiven en de rest van de dag konden we de uitslagen volgen en de diverse commentaren van alle partijen, uitgebreid en in het lang en het breed.
  En natuurlijk: iedereen had weer eens gewonnen. Elk resultaat kon worden uitgelegd als beter dan een vorige keer, beter dan verwacht in de peilingen of beter dan de andere partijen. En elke partij konden we trots zien aankomen in hun hoofdkwartier of in een of andere zaal. 

  En daar werd het kopstuk geflankeerd door een paar bekende of belangrijke medestanders. Ze stonden samen op het podium, de voorzitter of het kopstuk in het midden en rond hem de anderen. De meest opvallende plaatsen waren die vlak naast de koploper, eentje links en eentje rechts. 

  Zouden ze daar ook vooraf over hebben geredetwist of onderhandeld zoals die twee leerlingen in het evangelie? Er was daarover blijkbaar ook discussie in die tijd. Jacobus en Johannes namen Jezus apart om hun vraag te stellen, en de andere leerlingen waren daar blijkbaar een beetje boos over.

  Uit het antwoord van Jezus blijkt echter dat het niet zomaar gaat om een plaats naast Hem, met de daaraan verbonden eer of prestige. Die plaats houdt ook consequenties in, stelt de leerlingen voor een duidelijke en belangrijke taak, een grote verantwoordelijkheid. Het is in de politiek van vandaag niet anders. Wie zondagavond mee vooraan stond, wordt nu verondersteld ook mee aan het werk te gaan en te helpen het partijprogramma uit te voeren.

  We zouden onszelf misschien eens moeten afvragen waarom wij op een bepaalde persoon of een bepaalde partij hebben gestemd. Is het omdat die partij of persoon heeft beloofd iets te doen, iets te realiseren voor ons: voor onze beroepsklasse, voor onze leeftijd, voor onze straat, voor onze buurt? Of denken wij toch aan het algemeen belang en kiezen wij voor zuivere lucht, propere straten, oplossen van files, bestrijden van armoede en ongelijkheid?

  Ook dan is er de wedervraag van Jezus: kunnen jullie de beker drinken die Ik drink? Vrij vertaald: willen jullie zelf iets doen voor die thema’s waarvoor je gekozen hebt? Als wij kiezen voor propere straten, betekent dat dan dat er meer kuisploegen moeten worden ingezet of houden wij zelf onze eigen straat proper? 
  Als we zuivere lucht willen en minder files, laten we dan zelf ook onze auto een keer meer staan? Als we vinden dat de politiek armoede moet bestrijden, kunnen we dan blijven zeggen dat het allemaal  hun eigen schuld is? Als we vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, is dat dan te merken aan de manier waarop wij praten over vluchtelingen en transmigranten?

  Natuurlijk moeten vanaf nu de verkozenen hun verantwoordelijkheid opnemen, maar het is al te gemakkelijk alles aan hen over te laten en te zeggen dat “zij” het maar moeten oplossen. Het doet me denken aan een beroemde uitspraak van president Kennedy, lang geleden: vraag niet wat je land kan doen voor jou, vraag wat jij kan doen voor je land.

  Het is waarschijnlijk ook de eerste fout die de leerlingen maken. Zij vragen aan Jezus: “Wij willen U vragen iets voor ons te doen”. Eerst moeten hun wensen vervuld worden en dan zullen zij misschien ook eens in actie komen. Is het ook niet vaak onze houding als wij iets vragen, als wij bidden bijvoorbeeld. Wij willen zo graag dat ons gebed verhoord wordt, anders gaan wij twijfelen. Anders zullen we het misschien snel opgeven.

  Het is vandaag ook wereldmissiedag. Dat klinkt tegenwoordig niet meer zo sexy als vroeger. De tijd is voorbij dat in zowel elk Vlaams dorp er wel een nonkel pater of tante nonneke was die om de zoveel jaar naar huis kwam om over haar missie te vertellen. En de laatste jaren hebben zij ook wel hun deel van de kritiek en de bezwaren gekregen.
  Maar toch. Als we kijken naar het levenswerk van mensen als Pater Damiaan en moeder Theresa en aartsbisschop Romero dan kunnen wij alleen maar nederig erkennen dat zij voor ons alleen maar voorbeelden kunnen zijn. Zij hebben nooit zichzelf op de voorgrond geplaatst, zij hebben nooit gevraagd: wat kunnen jullie voor ons doen?

  Zij hebben gedaan wat paus Franciscus onlangs bestempelde als de belangrijkste missie van de kerk vandaag: Gods liefde naar de mensen brengen, vooral naar de meest kwetsbare mensen. Zij vroegen aan melaatse, uitgebuite, hopeloos rondzwervende, doodzieke en stervende mensen: wat kan ik voor jullie doen? En zij boden hen Gods liefde aan in alle menselijk denkbare vormen. 
  Dat is iets heel anders dan de vraag: mogen wij aan de rechter- en de linkerkant van het podium staan of aan de ereplaats aan tafel plaatsnemen? 
  Welke vraag stellen wij? Ook dat is een keuze die wij moeten maken …

  21-10-2018 om 10:30 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  14-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kiezen voor de goei - 28e zondag door het jaar B 2018 - Marina

  Achtentwintigste zondag door het jaar B 2018 - Zondag 14 oktober 2018

  Eerste lezing: Wijsheid 7, 7-11  'Rijkdom beschouwde ik als niets'
  Evangelie: Marcus 10, 17-30 - 'Ga verkopen wat ge bezit'

  Dag van de chronisch zieke mensen -

  Kiezen  voor de goei
  Ieder van ons doet het
  Wie zijn de goei ? 
  En hopelijk kunnen zij nadien goed samen werken !

  Kiezen…. Als kind een snoepje = moeilijk ..!!
                   Plezant als je het met enkele kan doen

  Evangelie !  Jezus moest ook kiezen !
         Ons ogen openen 
  De zieke
  De mantelzorger
     Als je naar de ene kijkt
     Kijk dan ook naar de andere
   
  Eerste lezing : er zijn voor elkaar 
    Samen leven met elkaar

  Wat als we morgen wakker worden in een 
  “ Ideale wereld”
  Samen naar buiten komen
  Samen dingen doen
  Niemand uitgesloten
  Daar staat Samana voor , hier zijn wij fier op
  Oog voor mensen met nood aan sociaal contact 

  De volgende vraag wat willen de mensen zelf ?
  - begrip voor hun beperkingen ( gradaties) (niet meer kunnen)
  - meestal geen compassie
  - maar een luisterend oor
  - begrip voor hun kwetsbaarheid
  - wij zijn allen broos !
  - aandacht voor zin van het leven
  - menselijke waardigheid

  - aanvaarden als mens ,erbij horen, een plek krijgen
    Verbondenheid
  - wat willen de mensen zelf = forum


  DE Mantelzorger !!!

  Die mogen we zeker niet vergeten in heel ons verhaal
  Hun leven wordt vaak mee ongewild overhoop gehaald
  Enkele voorbeelden van personen die leven met een chronisch zieke en ook hun leven wordt overhoop gehaald…
  Maar het respect met hoeveel overgave en liefde ze zich inzetten..
  Voorbeelden = vriendin
       Mantelzorgers Luyksgestel
       CVA verhaal 

  Onze belangrijkste missie is 
  LUISTEREN 
  Niet oordelen

  Iedereen welkom

  Het is belangrijk dat Samana bestaat
  Om verbonden te zijn met de meest kwetsbare mens
  Vandaar uit je eigen kwetsbaarheid een plaats te geven

  14-10-2018 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  07-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat de kinderen tot mij komen - 27e zondag door het jaar B 2018 - Jan

  Zevenentwintigste zondag door het jaar B 2018 - Zondag 7 oktober 2018

  Eerste lezing: Genesis 2, 18-24  'Zij zullen volkomen één worden'
  Evangelie: Marcus 10, 2-16 - 'Eén vlees zijn zij geworden'

  Verrekijkerviering - viering waar kinderen centraal staan -

  Na het voorlezen van deze teksten is het tijd om eens te hoesten, wat achterover te leunen, eens snuiten, en dan komt er een mijnheer naar voor en die houdt de homilie. En nu richt ik mij echt tot de kinderen….

  Homilie, wat is dit voor een moeilijk woord?  Daar heb ik precies nog nooit van gehoord…
  Wel, jongens en meisjes, maar ook voor alle mama’s en papa’s en zelfs voor de grootouders, is dit een moment dat men nog eens komt uitleggen wat die teksten, die we nu gehoord hebben, eigenlijk betekenen.
  Amai, wat was dat een tof verhaal van die Adam.  Eerst veegt hij alles weg, het is hier niet meer te doen.  Het is hier niet meer plezant.  Hij veegt alles in de afvoerpijp.
  Soms willen wij dat toch ook al eens?  Al je echt niet meer blij bent, zelfs als je droevig bent voor iets, dan heb je de neiging om het eens helemaal anders aan te pakken.  Je zou eens op een andere plaats willen herbeginnen.

  Je loopt maar rond een rond punt en je weet niet welke afslag je moet nemen.
  Niemand helpt u, je staat er even alleen voor.
  In een verhaal tekent men dan schone dingen, de zon, de zee, bloemen, vogels en wandelpaden en een riviertje.
  Dat is natuurlijk gemakkelijk.  Dat loopt dikwijls goed af.
  Maar in ons echte leven, is het dikwijls niet zoals in een tekening.  Dan moet je het zelf doen.  Dan moet je zeggen: “ik wil niet meer droevig zijn of kwaad zijn, ik ga vrolijk zijn en weer spelen met anderen”

  Zo hoorden we een tweede verhaal daarnet.  
  Een verhaal over Jezus en de kinderen.  Jezus was iemand die gekend was, wanneer hij begon te vertellen, dan wilde iedereen dit horen.  De mensen stonden in een kring rond hem.  En toen zeiden andere mensen.  Laat de kinderen eens door, ze kunnen hem niet zien of horen.  En zijn vrienden hielden de mensen tegen.  De kinderen konden er niet door.

  En toen zei Jezus, “stop eens allemaal”  Laat die kinderen eens tot bij mij komen.  De mensen openden de kring.  De kinderen kwamen naar voor.
  En Jezus zei: Beste mensen, als je nu eens allemaal zou doen zoals deze kinderen, dan zou onze wereld er veel beter uit zien.

  Als jullie nu eens allemaal wat sneller vrolijk zouden zijn, of meer fantasie zouden hebben, of graag met mekaar zouden willen spelen en ravotten, of zingen als je over de straat loopt, of lachen met alles wat vrolijk is….awel dan zouden we minder triestig zijn, zouden we meer vertellen tegen mekaar, zouden we meer optrekken met mekaar, zouden we meer zingen en lachen.

  Dus, zei hij “Wees allemaal zoals de kinderen” en hij sloeg zijn armen om hen heen..
  De grote mensen werden stil.  Dropen stilletjes af en wisten ineens welke afslag ze zouden nemen op het ronde punt van hun leven.  De afslag van mekaar graag zien.
  Dat is de boodschap die we vandaag moeten onthouden.  Geef mekaar straks allemaal maar nen dikke high five.  Straks is er een vergevingsmoment, dan zal de priester vragen: geef mekaar een teken, dan geven we een high five…

  En dan denken we: ik ben er voor u, ik kom mee in uw tekening, ik maak u vrolijk…

  07-10-2018 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!