Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 31-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen sant in eigen land - 4e zondag door het jaar C 2016 - Fred

  Vierde zondag door het jaar C 2016 - Zaterdag 30 en zondag 31 januari 2016

  Eerste lezing: Jeremia 1, 4-5.17-19 - 'De roeping van Jeremia'
  EvangelieLucas 4, 21-30; 4, 14-21 - 'In de synagoge van Nazaret'

  Velen van ons zitten op 1 januari op het puntje van hun stoel te wachten op de eindejaarsconference van Geert Hoste. We lachen voluit met zijn grappen over onze politici, over het koningshuis, over alles wat er is fout gelopen of misgegaan in onze televisieprogramma’s, over de echte of vermeende stommiteiten van bekende Vlamingen.
  Want lachen met de eigen machthebbers of verantwoordelijken, laten we eerlijk zijn, we doen het graag. We vinden het leuk te horen dat we domme ministers hebben. Dat onze burgemeesters en schepenen zich vergissen, dat onze politie fouten begaat, dat de leden van ons koningshuis zich houterig gedragen. En we knikken meewarig als men zegt dat alles wat fout gaat alleen maar komt omdat we nu eenmaal in een apenlandje wonen.

  Ook in onze eigen werkkring, in onze school, in onze buurt, hebben we soms de neiging om fouten of vergissingen van verantwoordelijken uit te vergroten. We hebben daar een spreekwoord voor: niemand is sant in eigen land. Als mensen uit onze onmiddellijke omgeving een grote verantwoordelijkheid te dragen krijgen, zijn we soms overdreven kritisch tegenover hen.  
  Het heeft misschien ook met jaloezie te maken. Iemand heeft het wat verder geschopt dan wij, is wat hoger op de ladder geklommen, en we gunnen het hem niet helemaal. Jaloezie of afgunst heet dat. We merken het zelfs in het evangelie van vandaag. Jezus is aan het woord in de synagoge en het commentaar van de mensen luidt: is dat niet de zoon van die timmerman? 
  Waar haalt hij die  wijsheid vandaan? Wat geeft hem het recht om zo te spreken?

  En dan komt er nog iets bij. Eerst is er jaloezie of afgunst. Men gunt hem zijn succes of zijn populariteit niet. Maar meteen is er een andere reflex: als dit inderdaad één van ons is, kunnen wij daar dan geen voordeel uit halen? Gaat hij ons niet een streepje voor geven? Hij is tenslotte iemand van onze stad, van ons volk. Daar moet voor ons toch iets te rapen vallen ...

  Maar dan reageert Jezus bijna onmiddellijk. 
  Hij haalt twee voorbeelden aan uit het Oude Testament, de weduwe van Sarepta in de tijd van Elia en de Syriër Naäman uit de tijd van Elisa. Beide voorbeelden illustreren de doorbraak van de heidenen. En tonen aan dat het eigen volk niet altijd en niet persé een voorkeurbehandeling moet genieten.
  Wat Lucas hier beschrijft is eigenlijk het eerste openbaar optreden van Jezus. En Jezus toont zich hier meteen als een profeet. En een profeet is in feite altijd iemand die weerstand oproept. Een profeet is meestal niet erg geliefd in de tijd waarin hij optreedt en actief is. Zijn reputatie komt gewoonlijk pas later tot zijn recht. In zijn tijd is hij vaak een teken van tegenspraak.

  Een profeet is iemand die de waarheid verkondigt. In onze taal geven wij aan het woord profeet vaak de betekenis van iemand die de toekomst kan voorspellen. Maar een profeet heeft veel meer te maken met het heden dan met de toekomst. Een profeet wijst zijn mensen op de tekenen van de tijd. Hij waarschuwt hen voor wat komen kan, als zij die tekenen niet verstaan.
  Vandaar dat een profeet wel eens minder populaire theorieën moet verkondigen. Hij wijst mensen op gevaren en wijst hen terecht. Hij roept hen op hun leven te veranderen of om te keren. Het is geen toeval dat we in de advent en de vasten vaak profeten aan het woord horen.

  In de eerste lezing hoorden wij Jeremia aan het woord. 
  Ook een profeet. En aan hem hebben wij in onze taal het woord jeremiëren ontleend. Jeremiëren betekent klagen of jammeren. Jeremia klaagt, zoals het past voor een profeet. Als alles goed gaat, als de mensen leven zoals ze zouden moeten, dan vindt Jahweh het niet nodig een profeet te sturen. Een profeet komt om zijn beklag te maken.
  En Jeremia krijgt zijn opdracht mee. Hij moet zijn lendenen omgorden, wat zoveel betekent als: hij moet aan zijn taak beginnen, hij moet aan het werk gaan. En hij krijgt te horen dat hij veel tegenstand zal ondervinden: vanwege de koning, de edelen en het volk. Maar Jahweh spreekt hem moed in en zal hem sterk maken.

  Het is een beetje de opdracht die wij ook mee krijgen. 
  Wij zijn geen profeten, maar we zijn ook  geen sant in eigen land. We zijn niet meer in de meerderheid als ons geloof en onze religie ter sprake komen. Maar we blijven hier samenkomen, geraakt en geïnspireerd door Jezus en zijn blijde boodschap. 
  Daarnaar leven en daarover blijven getuigen is ook onze opdracht …    

  31-01-2016 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  23-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitdrager van zinvolheid - 3e zondag door het jaar C 2016 - Jan W

  Derde zondag door het jaar C 2016 - Zaterdag 23 en zondag 24 januari 2016

  Eerste lezing: Eerste brief aan de Korintiërs 12, 12-14.27 - 'Het lichaam van Christus'
  EvangelieLucas 1, 1-4; 4, 14-21 - 'Aankondiging van de geboorte van Johannes'

  Kennen jullie het programma winteruur? Laatavond programma rond een uur of elf met Wim Helsen op canvas. Iedere dag zit er een gast die een tekst, of een gedicht, allesinds een tekst dat voor hem/haar van betekenis voorleest. Waarna er met twee over de tekst gepraat en gefilosofeerd wordt. Een ideale afsluiter van de dag. Het zet mij telkens aan tot denken. Vorige week was per toeval een kennis van mij te gast. Ik ken haar via het theater. Iemand die filosofie heeft gestudeerd en ik zou graag de tekst die ze meebracht even willen voorlezen. Het is een tekst van Nietsche uit der Wille zur Macht. 

  Misschien weet ik het best waarom enkel de mens lacht, De mens alleen lijdt zo zwaar dat hij de lach wel moest uitvinden. Het ongelukkigste en meest melancholieke dier is, hoe passend ook het meest opgewekt.
  Haar conclusie was onder andere dat Nietsche humor ziet als een troostfactor in deze zinloze wereld. Humor geeft troost, een beetje zegt ze zoals een moeder haar kind troost. Ach hey het valt allemaal wel mee, het is allemaal niet zo erg. Het helpt de zinloze wereld een beetje dragelijk te maken. Humor verbind ook, door samen te lachen, samen iets grappig te vinden, creeer je gemeenschappelijkheid, die verbinding geeft levenskracht en zin aan ons bestaan.

  Hoewel ik grotendeels de redenering kon volgen had ik het toch wel moeilijk met haar visie over de zinloze wereld. Is onze wereld wel zo zinloos.
  In de tekst van vandaag lezen we over het verkondigen van de goede booschap. Gaan we er dan niet van uit dat die goede booschap er toe dient om onze wereld tot zinvolheid te brengen en dat het dus maakbaar is om in een zinvolle en gelukkige wereld te leven. 
  Akkoord dat humor daar toe kan bijdragen, het zijn de kleine dingen de wereld zinvol maken.
  Als we kijken naar de lezing van vandaag staat er: De goede boodschap verkondigen, blinde laten zien. De verdrukte in vrijheid laten gaan.
  Het lijkt allemaal heel groots. Er worden van ons als grootste dingen verwacht, dat we de verdrukte in vrijheid laten gaan, alsof wij in persoon er voor moeten zorgen dat alle gevangenen moeten vrijgelaten worden, verdrukten worden bevrijdt, en blinde zien

  Maar wie nauwkeurig de tekst leest ziet dat Jesaja vooral een aankondiging doet,
  Dit gaat veel verder dan armen wat hoop geven dat het allemaal wel goed zal aflopen ooit eens

  Aan armen goede boodschap verkondigen komt volgens mij zoveel neer op helpen inzicht geven, ondersteunen samen een weg zoeken, een uitweg zoeken. 
  Dat is wat God met u voorheeft, met name het beste, de goede boodschap is een boodschap van eigenwaarden, van zelfbesef en steun geven en krijgen om een weg te zoeken. 
  Gevangen bevrijden gaat over iets heel anders dan de hendels al dan niet met geweld doorbreken.
  Het gaat over bevrijden uit zichzelf, helpen bevrijden van hun eigen fouten. Hun fouten helpen inzien en vandaar uit een beter mens worden. 
  Het zijn ogenschijnlijk veel kleinere dingen. Dingen die haalbaar zijn en maakbaar en misschien daardoor veel doeltreffender zijn. En veel meer kracht hebben. 
  Iemand aan het lachen brengen vraagt geen groots engagement, maar het samen kunnen lachen geeft zo een grote voldoening dat het als zinvol wordt ervaren. 
  De wereld is volgens mij niet zinloos die bij gevolg zinvol moet gemaakt worden.
  Maar zinvol op zich. De blijde boodschap is zowel de bevestiging van de al bestaande zinvolheid als de verdere uitdrager van die zinvolheid. 
  En het zit hem net zoals bij humor niet in de grote manifestaties maar in de kleine aansporingen hier en daar. 

  Als afsluiter wou ik u het volgende toch niet onthouden:
  waarom kunnen bomen niet voetballen?
  Ze zijn geschorst! 
  Nog een fijne zondag

  23-01-2016 om 18:50 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  17-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar is dat feestje? - 2e zondag door het jaar C 2016 - Gie

  Tweede zondag door het jaar C 2016 - Zaterdag 16 en zondag 17 januari 2016

  Eerste lezing: Jesaja 62, 1-5 - 'Zoals een jongen zijn meisje trouwt…'
  EvangelieJohannes 2, 1-12 - 'Doe maar wat Hij u vraagt'

  In de eerste lezing vergelijkt Jesaja de relatie tussen God enerzijds, en Sion of Jerusalem anderzijds, als een jongen die met een meisje trouwt. Men noemt haar niet langer ‘verstoten’ of ‘verlaten’, want de Heer heeft welbehagen in haar. De Heer zal het land opbouwen, ermee huwen. Zoals een jongen met een meisje. Zo is Hij de bruidegom, die blij is met zijn bruid.
  En ook Johannes heeft het vandaag over een huwelijksfeest. Dat is een wat vreemd feestje. Want hoewel het zou gaan om een trouwfeest, weten we niet eens wie er trouwen. 
  Maar nog erger is, dat ze zonder wijn zitten.  

  Als wij in ons liturgiegroepje de voorbereiding van een viering starten, dan beginnen we steevast met het bekijken van de lezingen. Daaruit zoeken we een thema. Of, als dat niet meteen lukt, kiezen wij die een titel in de loop van de voorbereiding. 
  Ook bij de voorbereiding van een preek, ga ik op zoek naar een titel, een vlag die de lading dekt. 
  De eerste titel die bij mij opkwam, was: “Waar is da feestje?” 

  Want het gaat hier niet om een gewoon feestje. Het zou gaan om een trouwfeest waarop, zoals gebruikelijk in het oosten, de hele buurt wordt uitgenodigd, dat verschillende dagen duurt en waar overvloedig gedronken wordt. 
  De bruid of bruidegom kennen we niet. We weten evenmin wat Maria en Jezus met zijn eerste volgelingen daar komen doen en we begrijpen niet waarom Jezus een wonder ‘teken’ geeft, dat eigenlijk niet in zijn kraam past. 
  Mag ik een anekdote over mijn vader vertellen. Het gebeurde lang geleden, in zijn prilste jeugd. Hij was een man van weinig woorden. Zeker over zijn jeugd was hij erg zwijgzaam. 

  Het gebeurde op een hete zomerse snikhete dag. Hij was met zijn broers op straat aan het spelen. Het was zo warm, dat ze zo’n hevige dorst kregen, dat ze zomaar aan een huis gingen aanbellen om een glas water te vragen. Een gewoon glas water, zoals ze dat thuis altijd dronken. 
  Maar wat ze toen kregen was anders: een glas frisse limonade. Zoiets hadden ze nog nooit geproefd. Het was of er een engeltje op hun tong … hemels! 
  Zo gaat het als je iets anders, iets beters krijgt dan wat je eigenlijk verwacht. 

  Vorig weekeind was het de nieuwjaarsreceptie van onze parochie. Het ging er feestelijk aan toe, met een lekker drankje voor iedereen. Stel je nu eens voor dat, tegen iedere verwachting in, er in jullie glaasjes alleen maar … doodgewoon water zou gezeten hebben. 
  Wat zou dat een waterig feestje geweest zijn om het jaar te beginnen!
  Naar alle verwachting zou het er ook zo waterig aan toe gaan op de “bruiloft” waar Jezus met zijn eerste leerlingen terecht komt. 
  Johannes geeft weinig informatie. We weten alleen dat Jezus en zijn leerlingen uitgenodigd waren en dat ook de moeder van Jezus erbij was. 

  We vernemen dat ze zonder wijn zitten en dat moeder Maria haar zoon daarover aanspreekt. 
  Jezus heeft die vraag van zijn moeder niet zien aankomen, want zijn repliek is: “Mijn uur is nog niet gekomen”. 
  Zo kort na zijn doop in de woestijn, waarbij hij van God het teken kreeg: “Dit is mijn welbeminde Zoon”, lijkt Jezus opnieuw overdonderd door God, die nu een nieuw ‘teken’ op hem afstuurt. 

  Toch zegt Maria tegen de dienaren: “Doe maar wat Hij u opdraagt”. 
  En dan gaat het snel. Jezus beveelt de dienaren om de zes grote kruiken te vullen, die daar klaarstaan voor het Joodse reinigingsgebruik. Ze vullen ze tot de rand toe, met water. Vervolgens zegt Hij: “Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester”. En ze doen het. 
  De tafelmeester proeft van het water dat wijn geworden is, maar weet niet waar die vandaan komt. De tafelmeester roept dus de bruidegom en zegt: “Iedereen begint toch met de beste wijn en schenkt de gewone wijn pas als er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn tot het laatst bewaard!” 

  Eerst zitten ze zonder wijn. En plots zitten ze daar met honderden liters van de beste wijn. Al een geluk dat er toen nog geen auto’s reden en dus ook nog geen BOB-controles waren. 
  Johannes vermijdt heel bewust om de gebeurtenissen uitgebreid uit te leggen en vermeldt enkel dat het om een ‘teken’ gaat en dat dit het begin was van Jezus' tekenen. Hij rept met geen woord over wat wij een wonder, een ‘mirakel’ zouden noemen. 
  Daarna vertrekt Jezus met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm. 
  Einde verhaal. 

  Wij blijven verbaast achter. 
  Die enorme hoeveelheid wijn vertroebelt onze blik en leidt ons af van waar het echt om gaat.
  Wat is er echt dan aan de hand? Johannes wil ons duidelijk dat Jezus hier de spilfiguur is. Die doet namelijk precies hetzelfde als wat de Heer met Jerusalem doet in het verhaal bij Jesaja. Hij ís de bruidegom om wie het hier echt gaat. 

  Het hoeft dus niet zo zeer over wijn te gaan. Maar wel om overvloed. Misschien wel om water dat leven geeft in overvloed! 
  Dus: daar is da feestje!  
  Zo blijkt het verhaal over de bruiloft in Kana een ‘kapstok’ te zijn, om het ‘teken’ aan op te hangen van een God die geeft, niet een klein beetje, maar in overvloed. 

  Denk aan de huidige BOB-campagne: “een beetje BOB bestaat niet”. 
  Een beetje God … bestaat evenmin. 
  Amen.

  17-01-2016 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  10-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hemel breekt open - Doop van de Heer C 2016 - Hilda

  Doop van de Heer C 2016 - Zaterdag 9 en zondag 10 januari 2016

  Eerste lezing: Jesaja 40,1-5.9-11 - 'De Heer komt'
  EvangelieLucas 3, 15-16.21-22 - 'Doop van Jezus'

  Het nieuwe jaar is pas begonnen! Dit jaar onder wat meer spanning dan andere jaren. En toch komen mensen de straat op. En toch willen de mensen het nieuwe jaar krachtig en feestelijk inzetten.

  Johannes de Doper stond op uit de woestijn!
  De plek waardoor het volk van Abraham en Mozes moest trekken! Om door de Jordaan zelfs in ’t beloofde land te geraken!
  Het gebeurd ook in een tijd van spanning waar het joodse volk het moeilijk had met de bezetting van de Romeinen.
  Johannes richt geen burgeroorlog aan. Ook geen godsdienstoorlog!
  Johannes brengt opnieuw vaart en spirit in het Jodendom. Hij riep op tot ommekeer en aandacht voor de presentie van God in het leven. 
  Hij vraagt zijn volk om na te denken! En in de nieuwe tijd, het nieuwe jaar te werken aan een beter beleven van hun jood-zijn.
  Om dat te bewerkstelligen wil Johannes hen dopen, hen schoonwassen, om met een propere lei te beginnen.

  Iets wat sommige mensen ook rond nieuwjaar of een verjaardag al eens doen. 
  Zich laten onderdompelen in de gebeurtenissen van ’t voorbije jaar. 
  Het nodige afspoelen om fris op te staan en hoopvol onze schouders onder het nieuwe te zetten.
  Dit kunnen momenten van meer zelfbewustzijn worden. 
  Door reflectie over het jaar, en vooral over onszelf in dat jaar, groeit onze zelfkennis. We worden meer en meer onszelf door de stappen die we zetten en door bepaalde ervaringen die zo diep en ingrijpend zijn, dat we daardoor onszelf wat beter leren kennen. Vb.:
  Wat deed de geboorte van ons 1e kindje ons? Wat deed de geboorte van ons 1e kleinkindje ons? Onze eerste betaalde werkdag? Kijken we ook maar naar velen die het verdict ‘kanker’ te horen krijgen! Kijken we maar naar de beelden van de vluchtelingen…

  We worden ook meer en meer onszelf door onze omgeving, we leren er onszelf ook wat beter door kennen. Anderen kunnen voor ons onverwachts een trekje van onze persoonlijkheid openbaren, waar we nadien ons sterker zullen aan vasthouden.
  Hoe dikwijls zeggen we niet bij te vroeg geboren baby’s die goed uit de couveuse komen: ‘dat is een vechtertje’! Ze kunnen tegen een stootje! Later wordt hen dat ook wel verteld en zien we hoe ze die eigenschap een leven lang meenemen. 

  En Lucas brengt Jezus binnen in dit gebeuren!
  Aan de Jordaan luistert Jezus ook naar Johannes
  Jezus die gewoon in de rij staat: tussen zij die bidden en smeken om uit de moedeloosheid op te staan. Tussen zij die uitzien naar een nieuw leven en zich niet willen laten neerdrukken door de last, de wanhoop en de nederlagen van het verleden. 
  Jezus ziet dat verlangen en die hoop in mensen en kiest hun kant. 
  Hij wordt één van hen en met hen. Hij wordt één van ons en met ons!

  Lucas  laat ook iets van de universele Liefde horen, wij noemen het hier in ons samenzijn, iets van die Goddelijke Liefde.! 
  De hemel breekt open! En een Stem zegt:
  ‘ Jij bent mijn kind,
  van wie Ik heel veel hou
  en in wie Ik vreugde vind’.
  Wat een bevestiging, wat een compliment om aan je levenstaak te beginnen of om ze verder te behartigen!
  En die Stem klonk er niet alleen voor Jezus! Neen, allen die het gezien en gehoord hadden kregen als ’t ware vleugels, om hun bekering naar beter, kracht bij te zetten

  De ontmoeting van Jezus met Johannes de Doper is voor Jezus ook zo’n  waar scharniermoment. 
  Hij voelt de sterke band met Zijn Vader en een wederzijdse loyaliteit die Hij nooit meer kwijtraakt. Vandaar dat we Jezus ook zo dikwijls al biddend tot zijn Vader tegenkomen in Zijn levensverhaal
  Alle relaties worden er op slag duidelijk voor Jezus: Zijn zelfbesef, godsbesef en Zijn zendingsbesef naar de mensen waarmee Hij in de rij staat.

  Gedoopt worden of een nieuw jaar beginnen! 
  Ons schoonwassen, oude spullen achterlaten om nieuwsgierig en enthousiast het nieuwe te kunnen opnemen. Het geeft ons goesting om gesterkt verder te gaan op onze nog ongebaande wegen vol van hoop!

  Vandaag brengt dat ons samen naar onze nieuwjaarsreceptie seffens! 
  We mogen er ons van kop tot teen laten onderdompelen in een vat vriendschap. 
  Bedankingen en felicitaties aanhoren waarvan we vleugels krijgen! 
  Bedankingen en felicitaties uitdelen en de neuzen zien krullen?

  Zullen we er naartoe trekken om echt van die goddelijk mensen te zijn?
  En niet alleen op de receptie hé mensen…
  Bronnen: A. Rubbens, H. Callaer, Kerugma

  10-01-2016 om 08:42 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!