Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 28-02-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gestruikeld over een splinter - 8e zondag door het jaar C 2022 - Hilda

  Achtste zondag door het jaar C 2022 - Zondag 27 februari 2022

  Eerste lezing: Eerste brief Korintiërs 15, 54-58 'Christus heeft de dood overwonnen'
  Evangelie: Lucas 6, 39-45 - 'Een boom kent men aan zijn vruchten'

  Lieve mensen

  Het is Carnaval weekend!
  De meesten onder ons zullen zich de schouders ophalen, want wij hebben hier niet, in de onmiddellijke omgeving, een traditie van een carnavalsstoet!
  En toch kunnen wij er ons allemaal iets bij voorstellen!
  Waar een Carnavalsstoet uitgaat wordt die optocht vooral gebruikt om op een ludieke manier situaties en mensen op de korrel te nemen. 
  Het heeft een vriendelijk karakter maar lang niet elke politicus, directeur, baas of burger is daar zo blij mee.

  Wat zou er gebeuren als we onszelf  eens op zo'n wagen zetten met een stekelig tekstje erbij?
  We kennen wel enkele eigenaardigheden en mankementen van onszelf. Misschien moeten we wat langer nadenken om het plezant te maken en ermee te kunnen lachen...

  Maar wat als er een wagen in de stoet is over onszelf, 
  die niet door onszelf gemaakt is?
  Dan zou het pas nagelbijten zijn. 
  Dan zouden we vast hopen dat er niet té pijnlijke kleine kantjes van onszelf op straat komen...
  of zó ludiek gebracht, dat we er toch nog kunnen om lachen. 
  Wat wij dàn daar langs de weg staan te hopen voor onszelf, dat hopen zo veel mensen elke dag opnieuw...

  Zo was het vorige week, de week tegen 'pesten'!
  Zoveel kinderen dragen er een leven lang de gevolgen van!
  En zoveel volwassenen klagen nog  'pesten op het werk' aan...
  Karrewiet brengt al jaren 4 stippen op de handen van de kinderen! 
  4 stippen als zichtbaar stoplicht!
  Als we dàt zien, stemt het dan ook onszelf niet tot nadenken?

  Wie heeft het programma 'Taboe' van Philippe Geubels bekeken? 
  Philippe, zeker niet door iedereen gegeerd!
  Maar heb je hem nu als de vertederende ogenopener gezien? 
  Heb je hem ook op een ontwapenende manier zien laveren tussen hart en humor.
  Lachen met situaties waarmee zomaar niet te lachen valt.
  Toch moeilijke onderwerpen aankaarten met veel humor...
  met 'De Lach' als smeermiddel.
  De immer ijzige komediant met zijn vuile moppen, die een empathische interviewer wordt. 

  Ja, zoveel kritiek leeft er in de wereld!
  Zowel in onze eigen vergaderingen, aan onze eigen keukentafel
  In onze klas, op ons werk... te veel om op te noemen...
  En dikwijls gaat het om feiten zo groot of liever zo klein als een splinter!
  Om ze weg te halen hebben we iemand nodig met een vergrootglas en pincetje!
  Toch vallen we erover en valt dikwijls heel de gezellige avond, of de degelijke vergadering, met ons mee in duigen...

  Maar Jezus maakt het ons gemakkelijk.
  Heb je niet die balk aan jouw voeten zien liggen? Vraagt Hij.
  De balk die je zo graag opzij schuift, waar je niet zult over struikelen, maar die zo serieus kan in de weg liggen?
  Jezus, de zoon van een Timmerman, die ons vraagt om die balk op te ruimen. Breng hem naar de houtzagerij, dan kan hij nog een 2de en beter leven lijden...

  Lieve mensen, genoeg stof tot nadenken!

  Zet, fier, je masker maar af
  zodat iedereen kàn zien 
  hoe je Jan bent of Fien!

  Bron: Preek van de week

  28-02-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  13-02-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proberen zalig-mensen te zijn - 6e zondag door het jaar C 2022 - Jan

  Zesde zondag door het jaar C 2022 - Zondag 13 februari 2022

  Eerste lezing: Eerste brief Korintiërs 15, 12.16-20 'Christus is opgewekt'
  Evangelie: Lucas 6, 17.20-26 - 'Zalig de armen, wee u rijken'

  Een puber is op retraite met de school in de abdij van Orval en stelt een vraag aan dienstdoende priester.  De bezinning ging over "goed doen" en de puber vraagt: "of het nalaten het goede te doen, gelijk staat aan het kwade?" Ja, zei die priester, zonder twijfel. "Wie niets doet in het licht van andermans lijden, die maakt zich schuldig aan diens miserie." Die puber is ene Nele Van Den Broeck.  Die kennen jullie waarschijnlijk niet, of je moet de Standaard lezen.  Daar schrijft ze regelmatig collums in.   Maar deze inleiding is er mot op. 

  Precies in de lijn met een zin uit de eerste lezing:   
  "Wie zich afkeert van Gods geboden om goed voor elkaar te zorgen, maar andere waarden verafgoodt, zal ten onder gaan."
  Fraai klinkt dat niet, en geliefd zal Jeremia zich met zulke opvattingen zeker niet gemaakt hebben. Volgens de traditie werd hij trouwens dood gestenigd door zijn landgenoten, omdat ze zijn afbrekende woorden moe waren. Maar hoe dan ook, volgens Jeremia kan de mens  buiten God om niet gelukkig worden. 
  Voel je de opstap naar de zaligsprekingen van vandaag?

  De puber groeit op en woont in Brussel.  Ze schreef onlangs: "Elke dag zie ik lijkbleke mensen heroïne opwarmen in de metro.  Tweehonderd meter verder, aan het kanaal, staan honderd sans-papiers in de rij voor de voedselbedeling.  Als ik ga wandelen aan het park aan Tour & Taxis, die gigantische houten sauna, dan zie ik mensen onder een brug slapen, een brug die overigens op instorten staat." 
  Er gaat geen dag voorbij of ik zie een kind dat op straat leeft, in de geur van urine. Dag en nacht sirenes, geschreeuw in het donker.  Een staalkaart van het hele scala aan menselijk lijden.  En wat doe ik?  Ik trek mijn kraag omhoog en loop door, naar mijn appartement, waar het warm is.

  Zalig, dus gelukkig, zijn zij die arm zijn, die honger lijden, die verdrietig zijn en die omwille van Hem vervolgd, gehaat en uitgestoten worden, zegt Hij. 
  Dat zijn heel rare woorden, want hoe kan je  gelukkig zijn als je zo arm bent dat je geen eten hebt,  en verdrietig omdat niets je meezit en je niet bemind, maar gehaat wordt. Maar het klinkt heel anders tegen de achtergrond van de vierde zaligspreking. 

  Daar klinkt het dat je vervolgd wordt omdat je Jezus volgt. Omdat je dus wil leven naar zijn woorden en daden. En als je dat doet, ben je inderdaad arm aan egoïsme, aan zelfzucht, aan zelfverheerlijking.. En dan ben je verdrietig omdat er zoveel onvrede heerst en ge kunt daar niets aan doen... En je ben ook verdrietig omdat er zoveel vluchtelingen zijn, zoveel oorlog en burgeroorlog, en zoveel wrok en haat. Wee hen, zegt Jezus. En 'wee' is een woord dat al honderden jaren oud is, en dat betekent: och arme. 
  Dus och arme de rijken, die blij zijn omdat ze zoveel bezitten. Och arme de machtigen en de jagers op succes, want ze hebben alleen  belangstelling voor zichzelf en niet voor de wereld om zich heen, en zeker niet voor de ellende en de pijn in de wereld.

  Och arme de machtigen van deze wereld, och arme, de machtigen van onze kerk.

  Je kunt niet ontkennen dat de Kerk wereldwijd heel dikwijls verre van geliefd is omwille van de vele schandalen die haar blijven achtervolgen. Want wie kan er nog vertrouwen in zo een Kerk die geleid wordt door machthebbers van wie velen elk contact met de werkelijkheid verloren hebben, die constant veroordelen wie het waagt anders te zijn en anders te denken dan zij, en machthebbers die soms heel ver van Jezus boodschap afstaan. 

  Beste vrienden, ik weet het, ik zit op ne weer... het zijn woorden en gedachten waar we ons wellicht niet direct goed bij voelen, want wie of wat we ook zijn, ieder van ons streeft naar een zekere eerlijkheid, naar een openheid, naar rechtvaardigheid.  En het is zeker zo dat wij niet altijd aandacht hebben voor anderen.  Dat we niet altijd aandacht hebben voor mensen die het niet zo goed hebben als wijzelf.  

  Dat we niet altijd ten dienste staan van iedereen die zich rond ons beweegt...

  Zijn we daarom och arme-mensen? Ik denk het niet, want ieder van ons probeert op zijn eigen manier iets te doen voor de medemens, een beetje zoals Jezus het ons voordeed. Soms lukt dat en soms lukt dat niet, maar we doen ons best om bij de zalig-mensen te horen. Laten we dat maar blijven doen, met hulp van hierboven.  Je bent pas goed bezig als je kunt aanvaarden dat je een beetje slecht bent. 
  Als ik niet wil accepteren dat in niet feilloos ben, dan zal ik voor mezelf allerlei excuses verzinnen waarom ik vandaag weer geen dakloze in huis genomen heb.  Ik zal verzinnen dat het hun eigen schuld is, dat het mijn verantwoordelijkheid niet is.  Ik zal verhalen ophangen over dieven en bedriegers, over schimmige statistieken.  Uiteindelijk leidt zo'n gedachtegang tot harde onverschilligheid, onverschillig zijn over een kind dat op straat leeft in de geur van urine.

  Of het netto resultaat van ons leven positief of negatief is, dat kan ik niet weten.  
  Mijn perspectief is te klein.  Dat zijn rekensommen die enkel God kan oplossen, en als u niet van het woord God houdt, gebruik dan het woord mysterie, evolutie, of datgene-wat-ons-overstijgt...
  Het is allemaal één pot nat, enkel de dwaas kijkt naar de vinger in plaats van naar datgene dat wordt aangewezen. 
  Vrienden, ik hoop dat wij vandaag hier samen iets hebben kunnen aanwijzen, iets waar we in de loop van de komende week wat mee kunnen doen.
  Och arme jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben, en dorst misschien...

  Heb mij gebaseerd op een tekst van Nele Van Den Broeck en op de preek uit homelie.net van deze zondag.

  13-02-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  06-02-2022
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lichtmis - 5e zondag door het jaar C 2022 - Fred

  Vijfde zondag door het jaar C 2022 - Zondag 6 februari 2022

  Eerste lezing: Jesaja 6, 1-2a.3-8 'Hier ben ik: zend mij'
  Evangelie: Lucas 5, 1-11 - 'Gooi uw netten uit voor de vangst'

  Wegwijzerviering - Viering waar de eerste communicanten, de vormelingen, de dopelingen, families en iedereen heel hartelijk welkom is

  Vandaag vieren wij het feest van Maria Lichtmis, dat eigenlijk officieel valt op 2 februari. Het is het feest van het licht, de winter loopt stilaan op zijn einde, het blijft al heel wat langer licht 's avonds. Vroeger werden op die dag kaarsen gewijd en ging de processie uit. En al heel lang is het ook de dag waarop kinderen worden gezegend in de kerk.

  Ook Maria en Jozef kwamen met hun kindje – Jezus – naar de tempel om hem aan God op te dragen. Want zij wisten dat ze God nodig hadden, een kind opvoeden en grootbrengen, dat kunnen ze niet alleen. En in die tempel worden ze begroet door twee oude mensen, Simeon en Hanna. En zij herkennen in het kind de lang beloofde Messias. Die is gekomen om zijn volk, zijn mensen te bevrijden. Want zij kunnen het niet alleen.
  Dat oud en jong samenkomen in het evangelie van vandaag is geen toeval.

  Als we hier eens in onze kerk rondkijken zien we ook een heel mooie mengeling van ouderen en jongeren. Er zijn de dopelingen met hun zusjes en broertjes, er zijn de eerste communicanten en de vormelingen met hun ouders en hun familie. Er zijn ook een paar koppels die nog niet zo lang getrouwd zijn. 
  En er zijn, zoals elke week, heel wat grootouders.

  Het is mooi dat wij er allemaal zijn, want we hebben elkaar nodig. We kunnen het niet alleen. Vormelingen en eerste communicanten bereiden zich samen voor op hun grote dag. Ook de ouders van dopelingen en de jonggehuwden ondervinden hier dat ze niet alleen staan in hun opdracht en hun toekomstdromen.

  En dan de oudere mensen, de grootouders. We hebben allemaal mooie herinneringen aan onze grootouders.  Hoeveel deugd hebben we niet beleefd aan hun verwennerij? En hoe vaak bakten zij voor ons pannenkoeken, die traditioneel ook bij Lichtmis horen? En omgekeerd: hoeveel deugd beleven wij niet aan onze kleinkinderen? 
  Hoe vaak hebben we ze niet gemist in deze verdomde coronatijd?

  Het is goed dat we de traditie van die kinderzegen vandaag in ere houden. Niet zomaar omdat het een traditie is, maar omdat het zinvol is even stil te staan bij dat wondere gebeuren van nieuw en jong leven. En daarvoor te danken en Gods zegen te vragen. 
  Want we kunnen het niet alleen.
  Laten we er vandaag daarom maar van genieten, van deze goed gevulde kerk met jong en oud. En kijken we maar eens dankbaar rond. Want, ik ga het nog één keer zeggen: we kunnen het niet alleen!

  06-02-2022 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!