Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 18-06-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hem herkennen in onze naaste - Elfde zondag door het jaar A 2023 - Marc Tassier

  Elfde zondag door het jaar A 2023 - Zondag 18 juni 2023

  Eerste lezing: Romeinen 5, 6-11 'Nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus'
  Evangelie: Mattheus 9, 36 – 10, 8 - 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig'

  Gedachtenisviering van de overledenen van de maand mei

  Ik kan me voorstellen dat sommigen na de eerste lezing de reactie hebben om achterover te leunen. 
  Wie begrijpt daar iets van? 
  Dat is iets voor 'de Kerk', pausen en bisschoppen en priesters, die hebben daarvoor gestudeerd. Zijn zij niet de opvolgers van die apostelen die Jezus uitstuurde? 

  Als we zo denken, hebben we de evangelietekst van daarjuist niet goed begrepen, en die was zeker niet zo moeilijk als die tekst van Paulus. 

  In dat evangelie staat dat Jezus het niet zag zitten. Hij kon het niet alleen aan. Er waren zoveel mensen die hem nodig hadden. Hij had hulp nodig. En hij stuurde zijn leerlingen op pad. Ja, zij worden 'apostelen' genoemd. 
  Maar dat betekent toch gewoon: mensen die uitgezonden zijn? En het waren fameuze kleppers, in de gemeenschappen van de eerste christenen kende men hun namen nog vanbuiten.

  Ook voor Petrus en zijn kompanen was er een tijd van komen en gaan. 
  Maar die opdracht van Jezus bleef leven. En er zijn altijd nieuwe leerlingen gekomen. Vandaag heten die niet alleen meer Piet en André, maar Jan, en Rita, en Marc en Andrea en Chris en Francis en Gilbert... ik kan zo nog een tijdje doorgaan. 
  Want er zit nog wat volk in deze kerk. 

  De leerlingen van Jezus, dat zijn de mensen die gepakt worden als ze zien dat zovelen geplaagd en gebroken neerliggen, als schapen zonder herder. En om die te zien moeten we het niet ver gaan zoeken. 
  Dat bedoelt de tekst, denk ik, als hij zegt dat we de weg naar de heidenen niet moeten inslaan. Er is al werk genoeg hier, in onze eigen buurt. Als we beginnen te helpen waar we kunnen, naast onze deur, zullen we ook wel inzien wat we kunnen doen voor wie verder woont. En zullen er onder ons mensen opstaan om ook naar die anderen gezonden te worden. 

  Vandaag worden wij nu gezonden naar onze naasten, dichtbij en veraf. Wij kunnen zieken troosten en sterken, wij kunnen mensen in rouw helpen hun verdriet te dragen en weer te geloven dat er toekomst is, ook voor onze dierbare overledenen, wij kunnen de demonen van bittere haat uitdrijven, wij kunnen de mensen die als melaatsen uitgestoten worden, terug een plaats in onze samenleving geven. 
  Wij kunnen dat als we ons laten grijpen door de belangloze liefde, die Jezus bezielde. Proberen elkaar graag te zien, zo eenvoudig is het. Voor niets, zonder er iets voor terug te vragen. Omdat, als we sterk genoeg zijn om anderen te troosten en recht te helpen, dan is dat een kracht die we om niet gekregen hebben. 
  Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. 

  18-06-2023 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  11-06-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijf dit doen - Sacramentszondag A 2023 - Gie Stappaerts

  Sacramentszondag A 2023 - Zondag 11 juni 2023

  Eerste lezing: Hosea 6, 3-6 'Vroomheid wens Ik, geen offergaven'
  Evangelie: Matteus 9, 9-13 - 'Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen'

  Eén keer per jaar vieren we enthousiast Kerstmis, één keer gaan we volop voor Pasen en een vrij weekend bij Pinksteren is mooi meegenomen. Maar wakker liggen doen we daarover niet. 
  Vandaag is het Sacramentsdag. 
  Ook bij die dag staan we één keer per jaar stil. Ik vertel jullie in het kort over het ontstaan daarvan. 

  We stappen 800 jaar terug in de tijd, naar zuster Juliana in een klooster dichtbij Luik. 
  Op basis van het woord van Jezus zelf, die bij het laatste avondmaal gezegd had "dit is mijn lichaam" en "dit is mijn bloed", geloofde zij als kloosterzuster in Christus als haar geestelijke bruidegom. Ze deed daarom al het mogelijke om Hem zoveel mogelijk te ontmoeten, door zo dikwijls mogelijk naar de mis en te communie te gaan. Dat was haar manier om "haar" Jezus te ontvangen. 
  Tot haar grote verdriet was dat, zelfs voor een vrome non als Juliana, véél moeilijker dan je zou denken. 
  Er waren namelijk strenge regels: 
  Om te communie te mogen gaan moest je volkomen nuchter zijn, dus helemaal niets gegeten hebben. 
  Maar ook vrij van zonde. Zonder biecht of boete kon je niet aan het Heilig Misoffer deelnemen. Je mocht dus niet gegeten hebben en moest vooraf ook te biechten gaan. 
  En je mocht de communie niet met je handen aanraken. De priester legde de hostie behoedzaam op je tong. 

  Heel haar leven ijverde Juliana om, als het niet mogelijk was te communiceren, dan tenminste toch "haar" Jezus te kunnen "zien". Hoewel zij dat zelf niet meer heeft mogen meemaken, lukte dat uiteindelijk bij het feest van Sacramentsdag. Die dag werd, na de plechtige Heilige Mis, de geconsacreerde Hostie voor iedereen zichtbaar, ter aanbidding op het altaar werd geplaatst. Daarna werd dit Heilig Sacrament in plechtige processie door de straten gedragen.

  De vraag is: hebben wij daar nog een boodschap aan? 
  In het openingswoord zei ik al dat Sacramentsdag zeer sterk verwijst naar dat laatste avondmaal op Witte donderdag. 
  Alle evangelisten vonden het belangrijk genoeg om daarover te vertellen. 

  Johannes vertelt hoe Jezus, nog voor ze aan tafel gaan, de voeten van zijn vrienden wast. Hoe de Grootste de kleinste wou zijn. Iedereen gelijk aan elkaar. 

  Marcus, Mattheus en Lucas vertellen wat er daarna aan tafel gebeurde. Paulus vertelt het later nog een keer opnieuw aan de Korintiërs. Ze zeggen het met ongeveer dezelfde woorden: 
  Jezus neemt het brood, zegent het, breekt het in stukken en deelt het uit aan zijn leerlingen. 
  Ik betwijfel of Hij aan ieder van hen een even groot stuk gegeven heeft. Hij zal best geweten hebben wie van hen de grootste eters waren. 

  Op het einde van de maaltijd neemt Jezus "de" beker. Een beetje anders dan dat wij thuis aan tafel doen: ieder zijn eigen beker of glas. Ik kan me best voorstellen dat Jezus met zijn vrienden één enkele beker deelde en dat ieder van hen daaruit dronk naar behoefte. 
  Een beetje zoals wij op picknick onze drinkbus aan elkaar zouden doorgeven. Of misschien doen we het daar wel met één glas en een rietje voor iedereen.

  Iedereen drinkt naar behoefte, maar houdt er tegelijkertijd rekening mee dat iedereen die nog aan de beurt komt genoeg krijgt. 

  Daarna sluit Jezus af met: "Blijf dit doen om Mij te gedenken". 
  Voor Jezus hield dat méér in dan enkel brood en wijn delen. 
  Hij deelde zijn hele leven, zijn aandacht, zijn liefde. 
  Hij deelde met groot, maar vooral klein. Met rijk, maar vooral met arm.
  Blijf dit doen om mij niet te vergeten, om mijn manier van leven niet te vergeten. Dát wilde Hij ons doorgeven. 

  "Blijf dit doen" is dus onze opdracht. Het gaat er niet zo zeer om "wat" we delen, maar "hoe" we het delen: ieder volgens behoefte, ieder volgens zijn honger of dorst, ieder volgens draagkracht. (Broederlijk delen). 
  Zo hebben we eeuwenlang eucharistie gevierd met een priester als voorganger. Een maaltijd waarbij iedereen gelijk is en waar iedereen voedsel krijgt voor onderweg. Dat proberen we nog iedere zondag te doen. 

  De drempel ligt voor ons een héél stuk lager dan 800 jaar geleden. Wij hoeven niet, zoals Juliana, op onze honger te blijven zitten. 

  Vóór de dienst te biechten gaan of elkaar de voeten wassen, doen we niet altijd. 
  Maar we spreken tijdens de viering wél een gebed om ontferming en verzoening uit en sluiten daarna vrede met elkaar. Zo moet ook bij ons de kleinste de grootste worden. 
  Bloed-nuchter naar de kerk komen, wordt van ons niet geëist. Maar we doen het uit eerbied vanzelfsprekend. 

  Wijn delen als Bloed van de Heer, doen we zelden of niet, zij het vooral om praktische redenen. 
  Maar we kunnen wél bij iedere viering in onze kerk, te communie gaan en het Brood van de Heer delen met elkaar. Iedereen naar behoefte. Wie meer nodig heeft, kan meer krijgen. Een simpel gebaar met de vingers volstaat om twee of meer hosties mee te geven aan wie er behoefte aan heeft, om uit te delen aan wie er niet bij kan zijn. 

  Er is nog iets veranderd aan de omstandigheden. Er kán niet iedere zondag een eucharistieviering zijn. Er zijn onvoldoende priesters voorhanden. Om er toch voor te zorgen dat er iedere zondag voldoende "Brood voor onderweg" uit te delen valt, houden we minstens één keer per maand een echte eucharistie, waarin meer dan voldoende hosties geconsacreerd worden, zodat al onze cibories boordevol gevuld zijn. Die bewaren we voor de volgende vieringen. 

  Terloops. Zo'n gevulde ciborie gelijkt een beetje op een goed gevulde brooddoos. Zeker nu lege brooddozen op school het slechte nieuws zijn, is dat voor ons goed nieuws. Zo blijft onze "school van het leven" geen lege brooddoos. 

  "Blijf dit doen om mij niet te vergeten", was Jezus opdracht. Dat houdt véél meer in dan het breken en delen van het Brood van de Heer op zondag. 

  Jezus bedoelde vooral, om zijn manier van leven niet te vergeten. Zoals Hij zijn hele leven, zijn aandacht, zijn liefde deelde, met groot, maar vooral klein; met rijk, maar vooral met arm.  Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, gedeelde smart is halve smart. Dat is beslist een zalige hoogdag waard! Amen.
  Gie Stappaerts, 11 juni 2023 

  11-06-2023 om 06:57 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  04-06-2023
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God, Gij zijt met drieën - Drievuldigheid jaar A - Fred Van de Velde

  Drievuldigheid A 2023 - Zondag 4 juni 2023

  Eerste lezing: Exodus 34, 4b-6.8-9 'De Heer openbaart zich aan Mozes'
  Evangelie: Johannes 3, 16-18 - 'Zozeer heeft God de wereld liefgehad'

  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
  We hebben die woorden al ontelbare keren uitgesproken en meestal denken we er niet bewust bij na. Maar vandaag zijn zij het thema van deze zondag: de heilige Drievuldigheid of de Drieëenheid. 
  En het werd ons altijd voorgesteld als een mysterie, iets dat we niet kunnen begrijpen. Eén God die bestaat uit drie personen, hoe kan dit nu?

  Maar zo vreemd is het eigenlijk niet. Wij hebben allemaal meerdere persoonlijkheden, naargelang de omgeving waarin we ons bevinden. Ik ben begonnen als zoon en kleinzoon en broer. Later werd ik echtgenoot en vader en grootvader. Ik was een tijd student en later leraar. Tussendoor zelfs even soldaat en korporaal. En in deze parochie en het verenigingsleven heb ik ook verschillende petjes opgezet, zoals dat heet.

  Maar daarmee maken we het mysterie van de Drievuldigheid misschien iets te simpel. Mensen hebben altijd getracht hun God of in andere culturen hun goden te begrijpen en daarvoor doen ze uiteraard een beroep op woorden en uitdrukkingen uit hun taal. En zo kennen ze aan God meestal gewoon menselijke eigenschappen en kenmerken toe.

  De meesten onder ons hebben indertijd op school wel een en ander geleerd over de goden in de Griekse en Romeinse Oudheid. Stoere mannen en sterke vrouwen, die niets liever deden dan strijden en vechten onder elkaar, elkaar beliegen en bedriegen. Ze hielden zich zelfs bezig met het ene volk op te zetten tegen het andere en zo oorlogen te ontketenen bij de mensen.

  En eigenlijk was in het Oude Testament ook wel iets dergelijks te herkennen. Het ene volk steunen en opzetten tegen het andere vinden we daar ook terug. Het bekendste voorbeeld is misschien het verhaal van de tien plagen die Egypte troffen om de Israëlieten toe te laten het land te verlaten. Pas na de tiende plaag, de dood van alle Egyptische eerstgeboren kinderen, konden ze vertrekken.

  In het Oude Testament hadden de mensen duidelijk een ander godsbeeld dan wat wij nu hebben. God is de naam voor een hoog verheven werkelijkheid, de naam voor de bron van ons bestaan, van het heelal, oorsprong en eindpunt. De naam van God wordt in de Bijbel niet uitgesproken, we noemen Hem nu meestal Jahweh, maar dat woord wordt in hoofdletters geschreven en zonder klinkers, zodat het niet uitgesproken kan worden. De Joden noemden Hem meestal de Heer of gebruikten een andere omschrijving.

  Pas sinds het Nieuwe Testament spreken we niet alleen maar over de Heer, maar ook over Onze Lieve Heer. Niet meer alleen de almachtige, maar ook degene die ons bestaan heeft overgenomen en gedeeld. Jezus Christus, in wie God een naam kreeg en een gezicht. Hij die God niet alleen maar de Heer noemde, maar ook de Vader. "Wie Mij ziet, ziet de Vader", zei Hij. We noemen Hem de Lieve Heer, omdat Hij weldoende is rondgegaan.

  En toen Hij na zijn dood en verrijzenis de leerlingen achterliet, beloofde Hij hen de Geest te zenden. Die geest was ook aanwezig bij Jezus en wordt nu gezonden als kracht en trooster in de gemeenschap van gelovigen. Als wij een kruisteken maken, raken wij het hoofd aan voor de Vader, het hart voor de Zoon en beide schouders bij de heilige Geest. Want die Geest verbindt oost en west, links en rechts en vervult ons hele leven.

  In de loop der jaren hebben mensen vaak de nadruk gelegd op één van die drie goddelijke personen. Sommige kloosterorden vereren vooral de Vader, dat zijn de contemplatieve orden. Anderen zijn actiever en trachten de Zoon na te volgen. En weer anderen werken wereldwijd om de Geest te verspreiden.

  Enkele weken geleden gingen in onze parochie een aantal kinderen voor het eerst te communie. Zij leerden de band te leggen met Jezus, maar hadden intussen veel gehoord en geleerd over de Vader. En vorige week werden onze vormelingen gezalfd met het zegel van de heilige Geest. En die jonge mensen hebben het blijkbaar toch heel goed begrepen. Zo mysterieus of geheimzinnig is het allemaal niet.

  Dat het eenvoudig kan verwoord worden vond ik ook ergens toen ik informatie zocht om deze homilie voor te bereiden. 
  De Russische schrijver Tolstoi vertelt over drie vrome kluizenaars op een eiland. Zij hadden één gebed dat zij altijd opzegden: "God, Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over ons." Een bisschop kwam op bezoek en wilde hun gebed wat meer inhoud en diepgang geven. 
  De bisschop leerde hen het Onze Vader. Hij dacht dat zij het begrepen hadden. Maar wanneer hij met zijn schip terugkeerde, hoorde hij hen op het eiland samen bidden: "God, Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over ons."

  04-06-2023 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!