Sint-Anna-ten-Drieën
De preekploeg houdt van een reactie
E-mail ons!

Wil je ons iets zeggen dat niet op deze blog moet verschijnen? Mail ons hier. Mag iedereen het lezen, klik dan op op het gele 'Uw positieve/negatieve reactie hier' onderaan de tekst.

Zoeken in blog

 • Website parochie
 • Preekstoel
 • Portaal preken.be
 • ANNA3
 • Sint-Anneke Centrum
 • 29-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld omgekeerd - 4e zondag jaar A 2017 - Fred

  Vierde zondag door het jaar A 2017 - Zondag 29 januari 2017

  Eerste lezing: Eerste brief aan de Korintiërs 1, 26-31 - 'Wat zwak is, heeft God uitverkoren'
  EvangelieMattheüs 5, 1-12a - 'Zalig de armen van geest'

  --- De wereld omgekeerd ---

  De voorbije weken riepen zowat alle politieke partijen hun leden samen voor een Nieuwjaarsreceptie. We kregen daarover dan een verslag in het nieuws. Er werd een glas gedronken en er was overal een speech van de voorzitter. In die toespraken werd de loftrompet gestoken voor de eigen verwezenlijkingen en werd meestal ook meewarig gedaan over de andere partijen.
  Naargelang van onze eigen vooroordelen reageerden we daarop met applaus of goedkeuring, of met kritiek en ongeloof en zelfs met sarcastisch commentaar. In feite kwam het erop neer dat al die partijen een soort programmaverklaring ten beste gaven, een samenvatting van hun ideeën en strijdpunten, met het oog op de  volgende verkiezingen die er binnen een jaar al aankomen. Zo leren we dan het programma van die partijen kennen.

  Ik ga hier die programma’s natuurlijk niet naast elkaar leggen. Maar wat mij opvalt: geen enkel programma, van geen enkele partij komt ook maar min of meer in de buurt van de bekende woorden die we daarnet konden horen in die bergrede van Jezus. Met dat programma zouden ze waarschijnlijk niet veel stemmen halen en zeker geen verkiezingen winnen.

  Want het programma van Jezus doet eigenlijk net het omgekeerde van wat partijen ons voorspiegelen of beloven in hun verkiezingspropaganda. Niet toevallig heeft deze viering als titel gekregen: De wereld omgekeerd. En toch staan die woorden niet haaks op de werkelijkheid, toch is het programma van Jezus niet dwaas, of utopisch, of wereldvreemd.

  We noemen die woorden meestal: de zaligsprekingen. 
  Tenminste, de ietwat ouderen onder ons. Want vroeger begonnen al die zinnen met: Zalig de mensen die … In de nieuwere vertalingen is het woord “zalig” meestal vervangen door “gelukkig”. Dat is niet helemaal hetzelfde. En ik wil natuurlijk niet beweren dat vroeger alles beter was, maar in dit geval vind ik wel dat er een verschil is.
  Een gelukkige mens is niet hetzelfde als een zalige mens. Een gelukkige mens is voelt zich goed, leeft in vrede met zichzelf, is iemand die we kunnen benijden omdat hij zich gelukkig voelt. Een zalige mens is iemand die we zelf hebben leren kennen en waarderen.  Een zalige mens is iemand bij wij ons goed voelen, is iemand die anderen beter, gelukkiger maakt.

  En dan kunnen wij die zaligsprekingen van Jezus misschien een beetje concreter maken. Zalig zijn de mensen die hun leven wijden aan de zorg voor anderen. Zalig zijn de mensen die zieken verplegen, die zwakken en mensen met een beperking helpen en bijstaan, die zich inzetten als mantelzorgers, zonder hun dagen of hun uren te tellen. 
  Zalig de mensen die niet altijd gelijk willen hebben, die er niet op uit zijn anderen te overtroeven. Zalig de mensen die een gesprek of een discussie willen aangaan om elkaar beter te begrijpen en niet om de anderen met argumenten of handigheidjes in de hoek te duwen.
  Zalig de mensen die fier mogen zijn op hun verwezenlijkingen, omdat ze hun doel hebben bereikt zonder met de ellebogen te werken, zonder anderen opzij te duwen of te schaden. En die dan de rang of status die ze hebben bereikt, aanwenden om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar, voor anderen, voor de maatschappij.

  Zalig de mensen die opkomen voor rechtvaardigheid en er ook in hun eigen leven naar handelen en er inspanningen voor willen doen. Zalig de mensen die oog hebben voor het leed en de noden van anderen, die zich hun ellende en miserie willen aantrekken. Zalig de mensen die wakker liggen van al wat er fout kan gaan in hun omgeving en in de wereld. 
  Zalig de mensen die niet alleen verlangen naar vrede, maar die ook echte vredestichters trachten te zijn. Zalig de mensen die zuiver en eerlijk zijn in hun bedoelingen, die er geen dubbele agenda op nahouden. 

  Zalig de mensen die barmhartig zijn, staat er ook in de zaligsprekingen. En barmhartig is weer zo een oud en vergeten woord. Maar een barmhartig mens is iemand die zich over anderen ontfermt, iemand die anderen begrijpt en aanvoelt, iemand met empathie om een modern woord te gebruiken, iemand bij wie we ons geborgen weten, iemand bij wie we ons thuis voelen.
  Zulke zalige mensen kennen wij allicht allemaal, ook in onze eigen omgeving. Over zulke zalige mensen horen wij getuigenissen bij een uitvaart, bij een afscheidsviering. 
  Daar komt men niet af met politieke slogans of propaganda, daar wordt geen wervende speech gehouden om mensen te overtuigen, daar gaat het alleen over hoe mensen elkaar kunnen ervaren: zalig dus.

  Zo een zalige mens was ook pater Damiaan. 
  Hij had ook een programma, hij kon ook hevig discussiëren en botsen met zijn oversten, met de autoriteiten. En ook hij was er  soms op uit gelijk te halen en te krijgen. Maar voor de mensen in Molokai was hij in de eerste plaats een zalige mens. Totaal, ongebreideld en consequent. Zodanig dat na al die jaren zijn werk nog wordt verder gezet. Door vele nieuwe, gedreven, enthousiaste, door vele … zalige mensen! 

  29-01-2017 om 08:42 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  22-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een geloof in eigen kunnen - 3e zondag jaar A 2017 - Jan

  Derde zondag door het jaar A 2017 - Zondag 22 januari 2017

  Eerste lezing: Jesaja 8, 23b - 9, 3 - 'Een licht straalt voor het volk'
  EvangelieMattheüs 4, 12-23 - 'De profetie van Jesaja vervuld'

  --- Een geloof in eigen kunnen ---

  Als onze kleinkinderen komen slapen dan moeten wij altijd ongelooflijke trukken uithalen om ergens licht te laten schijnen.  In een hoek van hun kamer, onder een stoel, op de gang, boven op de kast… Ze kunnen niet tegen de duisternis.
  Wij ook niet denk ik soms.
  Er is geen plek in Vlaanderen waar geen licht brandt.  In de huizen, op straat, op autostrades, in bedrijven brandt het licht de hele nacht.  We zijn het zo gewoon dat velen onder ons zelfs niet meer kunnen slapen in volledige duisternis.  Ik ook niet. Onze kleinkinderen blijkbaar ook niet.
  Licht in de duisternis, dat hebben we nodig.

  En dan hoorden we daarnet in het evangelie: “Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd.”  Bombastischer kon men de komst van Jezus niet aankondigen.  Nog maar een paar weken geleden hoorden we in de kerstnacht: “Gij zult een groot licht aanschouwen, het licht is opgegaan in de duisternis.”  Dat was de aankondiging van zijn geboorte, nu start zijn openbaar leven.
  Jezus hoort dat Johannes de Doper aangehouden is.  Johannes was zijn leraar die hem had aangewezen als zijn opvolger.  
  Ze hebben alle twee ongeveer dezelfde opvattingen.  Alle twee denken ze: “dat licht komt er niet zomaar.  We moeten iets in beweging brengen.”
  Maar nu is Johannes opgepakt. Jezus vestigt zich in Kafarnaum, een godvergeten dorpje aan het meer.  We zitten in een streek waar mensen zitten die van overal komen, gevlucht zijn.  Voor Herodes?  Of omdat ze niet konden overleven in het land waar ze vandaan kwamen. 

  En één zinnetje in de eerste lezing vind ik wel interessant.  Ook daar spreekt men van een land waar het volk ronddwaalt in het duister.  Waar mensen wonen die geen uitweg meer zien. En dat volk ziet een helder licht.
  Wie vandaag belangrijk nieuws te melden heeft doet dit in een persconferentie in een hoofdstad van een land of van Europa, of van Amerika.  Je zorgt dat er veel journalisten en een massa journalisten op af komen. In Amerika zou iemand het zo doen.   Jezus heeft het anders gedaan, hij heeft belangrijk nieuws te melden.
  Maar Jezus trekt weg uit de hoofdstad Jeruzalem.  Hij trekt naar het noorden, naar een streek die geen aanzien had, die een slechte reputatie had, waar het vol zit van vluchtelingen.  Hij wil onder die mensen zijn want hij is zelf een vluchteling. Hij wil het licht brengen daar waar men dit het meest nodig heeft.  Hij denkt: “daar, bij die mensen, kan ik iets in beweging brengen”

  Toen is er iets gebeurd, toen hij voorbijkwam heeft hij gekeken en gewenkt, niet echt veel gesproken.  Hij spreekt 2 vissers aan, 2 broers.  Het zijn gewone vissers, ongeletterden, ruwe bonken waar het onderwijs, met al haar vormen om talenten op te sporen, geen vat op had.
  Dat ze vissers zouden mogen blijven, heeft hen misschien over de streep getrokken;
  Dat ze mensen aan boord zouden halen, daarin zijn ze pas dag na dag gegroeid. Mensenvissers
   Die avond zijn ze thuisgekomen, niet zoals alle andere avonden.
  Hoe hebben ze verteld dat ze alles overboord hadden gegooid om iets nieuws te beginnen?
   
  Wie laat er nu zijn bedrijf en zijn familie achter en loopt mee in de beweging van iemand die ze niet kennen.  Maar het moet zijn uitstraling geweest zijn, zijn houding, zijn manier van doen. 
  Hoe hun verhaal in de huiskamer heeft geklonken, weten we niet,
  Maar we weten wel: méér dan 2000 jaar later klinkt het nóg!
  Ze begrepen hem en volgden hem, hij liep vooraan, velen er achteraan.

  Plots zie ik het beeld terug van de afscheidsviering van Fie, een paar weken terug.
  Vader duwt moeder vooruit in de rolstoel en moeder draagt de urne van haar dochter, daarachter de hele familie die volgt.  Maar dat is niet waar! Ik vertel het verkeerd.
  Het is de dochter die voorgaat, het is Fie als echtgenoot, als moeder, als zuster, als tante… die voorgaat en de rest volgt haar.  Zij heeft de weg zo verlegd, door haar houding, haar manier van doen, haar uitstraling, de hele familie volgt haar. In liefde en respect. Met zo’n beeld zouden we van elke geliefde afscheid moeten kunnen vieren.

  Ook die vissers zeiden: “Hem willen we volgen” en ze begonnen aan een beweging die de wereld heeft doen nadenken.  Ze hadden het niet gemakkelijk.  Maar voor velen scheen het licht omdat hun ogen geopend werden en tegelijkertijd hun handen.
  Goede mensen, eerlijke rechtlijnige mensen, zoals wij allemaal zijn, zouden iets moeten hebben van mensenvissers.
  Niet door onze netten uit te gooien waarin mensen zich in laten verstrikken. Maar door de wervingskracht die van een authentieke houding uitgaat, van een geloof in eigen kunnen, van een eerlijke bekommernis voor mekaar.  Dat betekent veel meer dan opkomen voor een aantal waarden die populair zijn maar weinig of geen inhoud hebben of niet te realiseren zijn.

  Deze zondag is voor ons wellicht begonnen zoals de meeste zondagen: ontbijt en dan richting zondagsviering. Vergeten we niet dat we vandaag, ook hier, uitgenodigd worden om aan datzelfde verhaal mee te schrijven. Dan schijnt het licht in duisternis.

  Naar ideeën van Nakita Skatchkoff – preek vdw Dominicanen – Mieke Dejonghe 

  22-01-2017 om 17:24 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  15-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heer ik ben waardig dat Gij nu tot mij komt! - 2e zondag jaar A 2017 - Hilda

  Tweede zondag door het jaar A 2017 - Zondag 15 januari 2017

  Eerste lezing: Jesaja 49, 3. 5-6 - 'Ik maak u tot licht voor de heidenen'
  EvangelieJohannes 1, 29-34 - 'Lam Gods dat de zonde wegneemt'

  --- Heer ik ben waardig dat Gij nu tot mij komt! ---

  Lieve mensen,
  Vandaag lezen we het evangelie waaruit de woorden genomen zijn: “Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt”.
  Woorden die we telkens, juist voor we te communie gaan, uitspreken! 
  Woorden die tot onze religie behoren, die bij onze kerkelijke traditie horen!
  Om de drie jaar staan we even stil bij deze woorden! En vandaag opnieuw!

  “Lam” ’t 1ste woord! 
  (Als kanttekening denk ik aan ‘lamsvlees’! Lamsvlees dat in de keuken van andere culturen past. De keuken waarvoor wij zo dikwijls onze ramen sluiten, want dat stinkt. Wij stoefen alleen over een lamskoteletje met looksaus uit een mooi restaurant. Als christenen zouden we zo niet naar de andere keuken mogen kijken. Gelukkig is er door de jaren al een grotere tolerantie en hebben we al willen proeven de vreemde keukens die ook lekker kunnen zijn. Met  goeie allochtone buren, kennen we dit vermoedelijk al lang.)
  “Lam”
  In het Aramees betekent het woord ‘ebya’ zowel ‘dienaar’ als ‘lam’!
  Misschien mogen we dan ook zeggen “Zie de Dienaar Gods die de zonden van de wereld wegneemt…”

  “Wegneemt”, de Evangelist Johannes gebruikt graag woorden met meerdere betekenissen!
  Het werkwoord ‘airein’ dat hier gebruikt wordt kan zowel betekenen “dragen” (op zich nemen, zich belasten met), als “wegdragen” (wegnemen, doen verdwijnen).
  Als we naar dit woord “airein” kijken in de betekenis van “dragen”, op zich nemen, dan horen we daar zeker een bekommernis in! Een mee-dragen! 
  Er is Iemand die het zich aantrekt! 
  Kijken we naar het woord “airein” in de betekenis van wegdragen, wegnemen, doen verdwijnen, dan gaan we naar Jezus kijken! Jezus, van godswege, de dienaar Gods,  die dit zou doen!
  En ten diepste heeft Johannes gelijk natuurlijk!
  Is het niet Jezus die uit bekommernis om de wereld waarin Hij leeft, ons op een andere manier naar de wereld, naar de mensen rondom ons en veraf doet kijken?
  Is het niet Jezus die ons attent maakt dat verdraagzaamheid en vergeven, dat geweldloze omgang met elkaar leidt naar een wereld, waar goedheid de bovenhand heeft en het kwade dan automatisch verminderd, afneemt? 

  Als ik zó naar die woorden kijk en luister, kan ik niet anders dan het appèl horen van Godswege, Hij, die het mij heeft voorgedaan…maar die tegelijkertijd ook om mij bekommerd is…
  Dan kan ik niet anders dan het “enthousiasme” waarmee Jezus begint, te horen en te zien.
  Dan kan ik niet anders dan aan het apèl van weleer denken, waardoor ook wij onze kinderen lieten dopen!
  Waardoor ook wij een voet in het parochieleven zette en samen met velen hier lief en leed deelden en nog delen!
  Waardoor ook wij enthousiaste mensen werden om samen met jullie een knappe parochie uit te bouwen! Een plek waar we met velen feesten, waar we concerten beleven, waar jong en oud gebruik maken van de kerk, de parochielokalen en -pleinen, om samen enthousiast te groeien, te leven en te delen!
  Weet je nog “enthousiast!
  Een maand geleden hadden we het er ook over!
  Enthousiast: het woord is immers afkomstig van het Griekse ἔνθεος (entheos), wat zoveel betekent als “van God vervuld.”

  En in heel mijn enthousiasme kan ik niet anders dan jullie vertellen hoe ik destijds in het Revalidatiecentrum huiverde van de woorden: “Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden !”
  Wanneer ik daar ter plekke zag hoe patiënten vochten met hun leven, hoe ze met hun verlamming terug probeerden te stappen, terug probeerden zelfstandig te eten, enz… dan kon ik niet anders dan die woorden aanpassen en zeggen:
  “Heer ik ben waardig dat Gij nu tot mij komt! Spreek me aan en m’n ziel zal gezond worden”!

  Gezond worden doen we in ’t revalidatiecentrum niet door te communie te gaan! Neen, door de medische hulp zullen we beter worden. Door ons dagelijks revalidatiewerk, zullen we beter worden. 
  Als we in die situatie naar de mis komen, tot gebed komen, dan mogen we verheven worden in plaats van teneergedrukt! Dan mogen we Gods bekommernis met ons weten en ons aangesproken, en aangemoedigd weten om het vol te houden!
  Want op die momenten in het leven worden we tot in onze ziel geraakt en willen we ook van onze zielenpijn genezen.

  Lieve mensen, wat wens ik ons allemaal bekommernis en bemoediging wanneer we het moeilijk hebben!
  Wat wens ik ons allemaal geënthousiasmeerd, om het nieuwe jaar enthousiast te beginnen en vooral goed door te komen! Wat wens ik dat we weer een heel jaar lang van die goeie goddelijke mensen kunnen zijn!

  Bronnen: Kerugma, filosofenfontein, M Gallant

  15-01-2017 om 00:00 geschreven door de preekploeg  

  Uw positieve/negatieve reactie of commentaar hier (0)


  De preekploeg van Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever

  In een eucharistie-viering volgt na het evangelie meestal een preek of homilie. In onze parochie bestaat hiervoor (al jaren) een preekploeg. Ze bestaat uit een zestal mensen die, na onderlinge afspraak, geregeld een "preekbeurt" verzorgen.
  Momenteel zijn dat Ria, Hilda, Marc, Jan, Gie en Fred. Pastoor Herman maakt uiteraard ook deel uit van de preekploeg en komt zelf ook meermaals aan de beurt.
  De bedoeling van een homilie is niet een universele waarheid te verkondigen die iedereen verplicht moet geloven en zeker niet de mensen terecht te wijzen. In een homilie willen wij de lezingen uit de bijbel een beetje verduidelijken en trachten wij ze in verband te brengen met de actualiteit van vandaag.
  Dat is niet altijd even simpel en daarom proberen wij elkaar te helpen. Elke maand komen wij samen om de lezingen uit de bijbel te bespreken en elkaar te inspireren bij het opstellen van de preek.
  In deze blog publiceren wij niet alleen onze homilies, maar staan wij ook open voor uw reacties.

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 12-2023
 • 11-2023
 • 10-2023
 • 09-2023
 • 06-2023
 • 05-2023
 • 04-2023
 • 03-2023
 • 02-2023
 • 01-2023
 • 12-2022
 • 11-2022
 • 10-2022
 • 09-2022
 • 06-2022
 • 05-2022
 • 04-2022
 • 03-2022
 • 02-2022
 • 01-2022
 • 12-2021
 • 11-2021
 • 10-2021
 • 09-2021
 • 06-2021
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!