Archief per maand
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 08-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 11--0001
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  ZOVEEL IK DRAGEN KAN
  waarvan U beter wordt
  Politiek van aan de zijlijn
  24-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500420 - NET ALS IN HET HUIS MIJNS VADERS WAAR DE DAEN TRAFER WAREN

  .

  500420 - NET ALS IN HET HUIS MIJNS VADERS WAAR DE DAEN TRAFER WAREN

  DINSDAG 24 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  VNADAAG EEN HEILIGE OM COKES MEE TE KLOPPEN, REGERINGEN DIE MET MILJEOEN OP ONZE KOPPEN KLOPPEN – NAAST NIEUIW TALENT IN ‘DE TIJD’

  ALBERTUS (OOK ALBRECHT) VAN LEUVEN (OOK VAN BRABANT OF VAN LUIK),BELGIË, BISSCHOP & MARTELAAR; † 1192.

  Feest 21 & † 24 & 25 & 27 november.

  Albert werd rond 1166 geboren als zoon van hertog Godfried III van Lotharingen Margaretha van Limburg. Zijn ouders hadden hem voorbestemd voor een geestelijke carrière en zo werd hij op amper 12-jarige leeftijd in 1178 als kanunnik verbonden aan de St-Lambertuskerk te Luik. Maar Albertus was een eigenzinnig kereltje. Hij werd liever ridder. In 1187 ontving hij te Valenciennes de ridderslag van graaf Boudewijn V van Henegouwen. Maar toen een jaar later zijn bisschop besloot op kruistocht te gaan naar het Heilige Land, verzaakte hij aan zijn ridderplicht en weigerde mee te gaan. Hij keerde terug naar zijn baan van kanunnik en werd bovendien aartsdiaken van Brabant. Nog altijd even onbesuisd en eigenwijs koos hij in een conflict tussen Arnold van Diest en de abdij van Tomgeren de zijde van Arnold. Maar de kerkelijke rechtbank van Keulen stelde hem in het ongelijk.

  Op 5 augustus 1191 stierf de prins-bisschop van Luik, Radolf van Zeringen. Dit bisdom werd al sinds geruime tijd betwist door Brabant en Henegouwen. Er waren dan ook twee kandidaten voor de opvolging: aartsdiaken Albert van Leuven, die door Barbant naar voren werd geschoven, en Albert van Rethel, aartsdiaken van Henegouwen: hij werd gesteund door Boudewijn V. De Brabantse Albert werd met bijna algemene stemmen gekozen: 8 september 1191. Dat was tegen de zin van keizer Hendrik VI († 1197); deze was beducht voor de invloed van Brabant. Hij zag liever iemand op die zetel die onder zijn invloed stond; op de Rijksdag van Worms benoemde hij dan ook zonder pardon zijn eigen kandidaat Lotharius van Hofstade, eveneens kanunnik aan de St-Lambertus en proost van Bonn.

  Dat nam de pas gekozen Albertus niet. Hij toog naar Rome om bij de paus Coelestinus III († 1198) zijn gelijk te halen. Omdat hij een aanslag vreesde, vermomde hij zich als stalknecht en wapendrager. De paus bevestigde de geldigheid van zijn keuze en maakte hem bij die gelegenheid meteen tot kardinaal. Maar bij zijn terugkeer weigerde de keizer alle medewerking, zodat Albert voor zijn bisschopswijding moest uitwijken naar Reims. Op 19 en 20 september 1192 werd hij daar door aartsbisschop Guillaume de Champagne achtereenvolgens tot priester en bisschop gewijd. Toch kon hij niet terug naar zijn bisschopsstad. Vanuit Reims bestuurde hij zo goed mogelijk zijn bisdom, terwijl intussen op last van keizer Hendrik de huizen van Albertus’ aanhangers systematisch werden verwoest. Van zijn broer ontving hij geen enkele steun.

  Door dit alles werd hij een eenzaam man, die een teruggetrokken leven leidde. Mensen die in zijn omgeving kwaad spraken van de zetbaas Lotharius op zijn zetel te Luik, legde hij het zwijgen op. Men zegt zelfs dat hij mild, beminnelijk en wijs was geworden. Zo is het mogelijk dat hij ondanks waarschuwingen uit zijn omgeving zo'n twee maanden later in Reims drie Duitse ridders ontving die vertelden dat zij verbannen waren. Hij nam ze bij zich op. Zij maakten van een wandeling gebruik om Albert de schedel in te slaan en gruwelijk te verminken: 24 september 1192. Later bleek dat keizer Hendrik VI de moordenaars met grote hartelijkheid op zijn paleis ontving en ruimschoots beloonde.

  Verering & Cultuur
  Onmiddellijk na zijn dood werd Albert beschouwd als martelaar van de vrijheid van de kerk tegenover de staat. Tot 1612 rustte zijn stoffelijk overschot in Reims. Toen werd het overgebracht naar de karmelieten te Brussel. Vandaar gingen er relieken naar kerken in Leuven, Mechelen en Luik.
  Een jaar later gaf paus Paulus V († 1621) zijn goedkeuring aan Alberts verering.

  Bij opgravings werkzaamheden onder de kathedraal van Reims dacht men op 26 september 1919 het graf van aartsbisschop Odalrik, bijgenaamd 'de Eerbiedwaardige', te hebben aangetroffen, maar bij onderzoek bleek het de resten te bevatten van Albertus van Leuven! Daaruit trok men de conclusie dat de relieken van 1612 aan Odalrik hadden toebehoord.

  Albertus wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, mijter, staf); met drie zwaarden, zijn moordwapens; met mes, degen of zwaard in de hand of in zijn lichaam gestoken; met het wapen van Brabant

  *

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  VIVA VIVALDI ?

  In mijn blog van 1 november maakte ik een grapje over het feit dat het hoofdartikel in De Tijd van dat weekeinde dezelfde titel had als mijn blog van de dag ervoor: ‘Lockdown bis’ en dat ik ze wel eens van plagiaat zou kunnen beschuldigen. Dit weekeinde maakte ik toch weer hetzelfde mee, zeker. In De Tijd van dit weekeinde begint Econoom Geert Noels de titel van zijn maandelijkse column met ‘Déjà vu’, net zoals ik dat in mijn blog van 8 november al geschreven had. Het strafsfe deze keer was daarbij nog dat het om hetzelfde verhaal ging, nl de vergelijking van Paarsgroen I met Paarsgroen II. Ik weet het, eigen lof stinkt, maar ik ben toch in goed gezelschap.

  Noels is niet alleen econoom, hij is ook stichter van Econopolis, een financieel advies-en kennishuis. Ik zou de man geen flamingant noemen, maar het belgicist is hij ook niet. Men kan hem gerust wel een autoriteit op zijn gebied noemen en wat hij zegt en schrijft is meestal de nagel op de kop, waarbij hij niemand spaart, zeker geen politiekers.

  In zijn bijdrage van dit weekeinde in De Tijd vergelijkt Noels dus Paarsgroen I met Paarsgroen II en ziet ook hij er feitelijk maar één groot verschil in, nl dat de eerste onder Verhofstadt kon beschikken over de Dehaene buffer, miljarden euro’s, die volledig werden opgesoupeerd en dat de tweede nu onder Decroo moet starten met een schuldenlast om U tegen te zeggen. Een tweede, kleinere vergelijking is dat de overheidsschulden opnieuw het bindmiddel zijn om de hele coalitie bijeen te houden. Die schulden gaan dit jaar naar meer dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (bbp) en dan nog exclusief de rente.

  Zijn conclusie is dat België wel nood heeft aan een groen- een sociaal- en een economisch beleid, maar dat het zich geen paarsgroen beleid als dat van Verhofstadt meer kan veroorloven, Daar is geen geld én geen tijd meer voor.

  ---

  *’Viva Vivaldi’ was een ochtend programma van de toenmalige BRT in de jaren 1970. Onze federale volwaardige regering koos voor Vivaldi o.w.v. zijn ‘Vier seizoenen /Le Quattro Stagioni’. Joseph Haydn schreef ook ‘Die Jahreszeiten’, maar ‘Heil Haydn’ klonk waarschijnlijk niet zo goed

  *

  VLAAMSE REGERING GEEFT PERSONEEL WOONZORGCENTRA ZES PROCENT OPSLAG

  ©Photo News

  Vandaag om 10:26

  De Vlaamse regering trekt 577 miljoen uit om de lonen in de woonzorgsector te verhogen en de werkdruk te verminderen.

  Vier maanden nadat het ziekenhuis personeel van de federale regering zes procent opslag kreeg, heeft de Vlaamse regering een gelijkaardig sociaal akkoord gesloten voor de woonzorgcentra.

  Ze trekt daarvoor vanaf 1 januari jaarlijks 577 miljoen euro uit. Het gros daarvan - 412 miljoen euro - gaat naar hogere lonen. De rest - 165 miljoen euro - moet de werkdruk verlagen via extra aanwervingen en opleiding.

  Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt dat het geld bovenop het besliste beleid komt, waarin al op kruissnelheid 652 miljoen euro gaat naar extra plaatsen in de woonzorgcentra.

  Hart en port-emonnee

  Alles samen verhoogt de Vlaamse regering daarmee het welzijnsbudget met 1,1 miljard euro, zegt Jambon. 'We openen ons hart en onze portemonnee', zei de minister-president.

          Zowel Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) als Jambon spreken van een nooit gezien sociaal akkoord in de zorgsector

  BART HAECK

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  W     t hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  Mij is opgevallen, dat Coburgia, met Albert I de Rosduiker, en let Albert II de wijventoecker, die elk slechts één naamdag hebben, door onze Moeder de H. Kerk schrikkelijk tekort zijn gedaan. Hun al even heilige naamgever & voorganger uit de jaren 1100 heeft ern naast de eer en de deugd, maar liefst VIER. Als dat geen positieve discriminatie is!!!!!! Ja, want wat heeft de ene Heilige aan zijn lijf dat de andere niet heeft? Bij Koning Filip is dat, te zien aan zijn waggelgang, misschien even anders, maar in de naamgeving van de kinderen mag dat geen verschil maken.

  Ook geien dat er eveeens een grote discriminatie heerst in de opeenvolgende seizoenen, die nochtans zowel voor Conservatief als voor Progressief precies dezelfde zijn? Zowel Haydn als Vivadi waren praktiserende Katholieken, d’een al wat meer dan d’ander, maar precies de vier seizoenen van deze in priesterkleed, Vivaldi, kregen de voorkeur. Smeergeld uit de Hemel? Smerigheid uit de Hel zou een beter en gemakkelijker te bewijzen vermoeden zijn.

  Digitalia

  24-11-2020 om 16:55 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500419 - OVER OPGEBLAZEN BAGATELLEKES ALS LEGE BALONNEKES, HET KENMERK VNA NOG LEGETR POLITICI

  .

  500419 - OVER OPGEBLAZEN BAGATELLEKES ALS LEGE BALONNEKES, HET KENMERK VNA NOG LEGETR POLITICI

  MAANDAG 23 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  DE WEKELIJKSE GALERIJ DER KLOOTZAKKERIJ TOT VERMAAK VOOR FRANCOFONIA OP KOSTEN VAN DE MODALE VLAMING

  VERGETEN VRAGEN VAN DE VOORBIJE WEEK (115)

  *

  Tinne Van der Straeten vraagt en vergeet te vragen. Vergeten Vragen doet dat laatste gelukkig niet.

  foto: ©Wikimedia Commons/Albert Vicaire

  Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

  Waar betalen wij zoveel belastingen voor?

  (Aan minister Tinne Van der Straeten, die de energieregulator buitenspel zet om zelf de ‘value of lost load‘ te berekenen. Die ‘value of lost load‘ draait rond ‘het bedrag dat consumenten zouden willen betalen om een stroom onderbreking te vermijden’. Dat zijn maffiapraktijken: extra moeten betalen voor bescherming tegen stroomuitval. Een volk dat hier niet tegen revolteert, is een volk dat afgestompt is door belasting na belasting. En we krijgen er niet eens betrouwbare basisvoorzieningen voor terug. Zie ook: Bpost.)

  Wie zal het handje van de burger vasthouden?


  (Aan minister Annelies Verlinden, die een panel van gelote burgers inspraak wil geven bij de volgende staatshervorming: ‘Het gaat ook om lokale besturen, experten, de academische wereld en het middenveld’. Altijd hetzelfde. ‘Burgerpanels’ worden steevast ‘omkaderd’ door sluw geselecteerde experten en lobbyisten (altijd dezelfde), die het hele proces begrenzen en sturen in de gewenste richting. Dit land doet alleen aan gecorrigeerde democratie.)

  Welke opdrachten kan het leger wél nog aan?

  (Aan minister van Defensie Ludivine Dedonder, nu het leger aangeeft dat de corona hulp-vragen te veel worden. De statische bewakings-opdrachten – militairen op straat – werden Defensie ook al snel te veel. Ons leger is onderbemand, ondergefinancierd en stilaan onbruikbaar.)

  Wanneer gaan jullie het Thatcher-trauma verwerken?

  (Aan Tom Heremans van De Standaard, die bij het bekijken van The Crown behoorlijk moest schrikken: ‘Het voelt voor ons en – zo nemen we voor het gemak aan, voor de meeste van onze generatiegenoten – wat onwennig, zelfs onrechtvaardig aan om Margaret Thatcher als een mens van vlees en bloed geportretteerd te zien’. Drie decennia na haar afscheid als premier, zeven jaar na haar dood. Sommige mensen zullen nóóit aanvaarden dat de eerste vrouwelijke wereldleider geen progressieve lieveling was.)

  Hoe vrijwillig zal de vrijwillige vaccinatie écht zijn?

  (Aan de ministers van Volksgezondheid, die beloofd hebben dat het vaccin gratis én vrijwillig zal zijn. Tot wanneer blijkt dat je niet op een vliegtuig mag zonder vaccin. Of op de trein. Misschien mogen je kinderen niet naar de crèche of naar school als ze niet gevaccineerd zijn. Misschien krijg je geen lening meer als je ongevaccineerd bent. Er zijn vele vormen van ‘vrijwilligheid’.)

  Wanneer hadden jongeren het ooit beter dan vandaag?

  (Aan Valerie Droeven van De Standaard, die streng werd toegesproken door haar 14-jarige: ‘Mijn dochter heeft geen tijd meer voor mildheid. De generaties voor haar hebben haar opgezadeld met een hoop shit: klimaat problemen, systematisch racisme en homo- en transfobie’. In een krantenartikel – geen column, geen opiniestuk: een artikel in de cultuur-katern – vertelt ze vol ontzag hoe haar puber haar onder druk zet om een politiek correct standpunt in te nemen over gender identiteit. Valerie Droeven lijkt de opvoeding van haar dochter heel geslaagd te vinden. Het tegendeel is waar.)

  Hoe amechtig is deze zoektocht naar relevantie?

  (Aan Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld), die de krantenfoto’s al voor zich ziet: ‘Ik heb Kamala Harris een officiële brief geschreven en haar uitgenodigd voor een bezoek. Zij is ook voorzitter van de Senaat’. De muis die zo graag wil poseren naast de olifant, in de hoop dat niemand het verschil zal zien.)

  In welke stations stoppen vandaag maar weinig treinen?

  (Aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), die in elk station elk halfuur een trein wil laten stoppen. De kleine stationnetjes zonder veel vaste stops liggen vooral in Wallonië. De Franstaligen vinden al lang dat de treinen te veel voor de Vlamingen rijden. Als Gilkinet zijn plan echt zou doordrijven, dan zou er veel rollend materiaal moeten verschuiven van Vlaanderen naar Wallonië. Maar onze journalisten negeren die communautaire olifant in de kamer.)

  Wat doen jullie medewerkers een godganse dag?

  (Aan het Minderheden forum, waar van de 20 medewerkers (!) er 16 gefinancierd worden door de Vlaamse burger: ‘De structurele financiering – 750 000 euro per jaar – komt van Bart Somers, daarnaast nog eens 600 000 euro van Hilde Crevits, 100 000 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 60 000 euro van Jan Jambon’. Je mag er als belastingbetaler toch écht niet te veel bij stilstaan.)

  Wie zit te wachten op een Brussels migratie-museum?

  (Aan minister-president Rudi Vervoort, die in Brussel op zoek is naar een locatie voor een migratiemuseum. Dat idee was vóór corona al decadent en wereldvreemd – het is ronduit waanzinnig om er nu nog steeds mee door te gaan. Te meer omdat Brussel een migratiemuseum ís. Met pakweg Molenbeek en Matonge als meest revelerende exposities.)

   Waar stopt de positieve discriminatie?

  (Aan de stad Gent, die volop kiest voor positieve discriminatie ten voordele van mensen met een arbeids-beperking en mensen met een buitenlandse herkomst. Best grappig dat allochtonen in Gent hetzelfde zijn als mensen met een arbeids-beperking. Maar waarom stoppen bij de Gentse Turken? Ook blondines voelen zich gediscrimineerd tijdens sollicitaties. En lelijke mensen. En Limburgers. Wanneer gaat de stad Gent hén positief discrimineren?)

  Wat zijn fundamentele mensenrechten en wat niet?

  (Aan Nozizwe Dube, die geen twee kanten aan elk verhaal ziet: ‘Over fundamentele mensenrechten voor holebi’s of zwarte mensen, bijvoorbeeld, is maar één wenselijk standpunt mogelijk’. Dat klopt alleen wanneer ‘fundamentele mensenrechten’ echt fundamenteel zijn, zoals bijvoorbeeld een gelijke berechtiging door politie en justitie. Maar is een sociale woning een fundamenteel mensenrecht? Een job? Een herstelbetaling? Het grote probleem is net dat de linkerzijde het concept ‘mensenrechten’ eindeloos blijft oprekken.)

  Wie heeft u verkozen?

  (Aan de Vlaamse Ombudsman, die de vrije markt wil corrigeren: ‘Vlaanderen moet van internet een basis-behoefte maken. Dat houdt onder meer in dat consumenten niet meer zomaar afgesloten kunnen worden’. Hij meent ook dat de overheid ‘te veel overlaat aan privé-initiatief’. Vlaanderen is echt specialist in het aanstellen van ‘onafhankelijke’ ambtenaren, die zich dan altijd ontpoppen tot linkse militanten.)

  Waarom moet een pensionering altijd een heiligverklaring zijn?

  (Aan Humo, dat Martine Tanghe de hemel in prijst: ‘Als journaal-anker bleef Martine Tanghe vier decennia lang consequent weg van politieke anti- en sympathieën’. Een significant deel van de kijkers heeft dat nochtans anders ervaren. Martine Tanghe is een monument, maar dan een beetje zoals de Toren van Pisa: helt nogal stevig over naar één kant.)

  Wie zijn de mannen die de lamp doen branden?

  (Aan het Verbond van Belgische Ondernemingen én het Koninklijke Paleis, waar ze fan zijn (!) van Tinne Van der Straeten: ‘Na een onderhoud met VBO-topman Pieter Timmermans liet die in een telefoontje aan Alexander De Croo vallen dat Van der Straeten hem ‘ministeriabel’ leek. Ze kon eveneens rekenen op de steun van het paleis, bleek in de wandelgangen van de Koning Boudewijn stichting, waar Van der Straeten en Vincent Houssiau, de kabinetschef van koning Filip, elkaar ontmoetten’. Wil de laatste het licht uitdoen in de aloude Belgische bastions?)

  *

  Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.

  Dominique Laridon

  CORONA & CENSUUR VRIJE COMMENTAAR

  W     t hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  Wat de lezer denkt, weet ik niet, maar zelf moest ik denken aan La Ballade des Pendus, ge-vermengd met een ander beter bekend gelge-lied dat spreekt over een koord die in d’hoogte ging, terwijl in iedere lus een Rechter hing. Stel U even voor slechts drie per galg. Dan duurt de vertoning toch een eeuwigheid?

  Maar zoveel tijd is er niet meer: Het geld is op.

  Stelt zich de vraag wat Links dan klassiek doet. Het geld halen waar het zit, dus bij de werkende medemens…

  Benieuwd wat het volgende week weer wordt, want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig..

  Digitalia

  23-11-2020 om 18:27 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500418 - HOERA VOOR DE EERSTE DAG V N DE NIZUWE WEEK

  .

  500418 - HOERA VOOR DE EERSTE DAG V     N DE NIZUWE WEEK

  MAANDAG 23 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  NET ALS OP DE TEEVEE EN IN DE GAZET: DE NIEUWS ‘ITAMS’ ZIJN DE HERHALING VAN DE HERHALING VAN DE ERLFENDERTIGSTE HERHALING.

  Cecilia (Latijn: Caecilia) (? – omstreeks 230)

  is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumenten makers en zangers.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

   *

  NATTE VINGER POLITIEK

  Bart De Wever heeft als pas nog maar eens herkozen voorzitter van de N-VA een oproep gedaan aan CD&V en SP.a om de sluiting van alle kernreactoren in 2025 via een wisselmeerderheid ongedaan te maken. Zoals verwacht hebben die partijen er niet mee ingestemd door te verwijzen naar het regeerakkoord van Paarsgroen+, waarin o.m. staat dat over die sluiting pas een definitief akkoord komt tegen einde 2021.

  Bart is slim genoeg om te weten dat het tegen dan sowieso fout zal lopen, zoals ik ook reeds meldde in mijn blog van eergisteren (‘ENGIE/Electrabel – Paarsgroen 1-0’). Voor alle duidelijkheid zet ik alles nog eens op een rijtje.

  Als eind volgend jaar blijkt dat bij een complete ontmanteling de energie bevoorrading niet kan verzekerd worden dat de energieprijzen de pan niet uit zouden rijzen, kan - volgens het huidige regeerakkoord - er nog bekeken worden om eventueel de twee jongste kernreactoren toch in werking te houden.

  Dat was vóór de beslissing van ENGIE/Electrabel om er toch tegen 2025 volledig mee te stoppen, zoals bepaald door de regering Verhofstadt I. Als het bedrijf bij dat besluit blijft, wat volledig volgens de Belgische wetten is, moet men hier in 2025 verder zonder kernenergie, die nu nog zorgt voor 51% van de productie. Dan zal het tekort hoofdzakelijk moeten worden opgevangen door (dure) import van stroom uit Frankrijk (die daar nog zal gemaakt zijn met ... kernenergie) of uit Duitsland (waar men nog ettelijke jaren stroom zal verwekken met het verbranden van erg vervuilende bruinkool).

  Daarmee staat de regering van Crootje, Quickie en Brouckie met de rug tegen de muur. Hét probleem daarbij is dat Paarsgroen+ over geen enkele berekening beschikt die aantoont dat de kernuitstap te realiseren is. Zo’n berekening was er bv wél onder de Zweedse coalitie toen die moest beslissen Doel1 en Doel2 langer open te houden.

  Tinneke Van der Straeten is alles behalve een leek ter zake. Ze heeft er al een carrière als advocaat opzitten, waarbij ze zich specialiseerde in klimaat- en energierecht en geldt als een deskundige ter zake. Als de hele nu geplande operatie echter mislukt, riskeert ze eerder herinnerd te zullen worden als minister van Kernuitstap i.pl.v. van Energie

  *

  ASTRAZENECA TOT 90 PROCENT EFFECTIEF, AFHANKELIJK VAN DOSIS

  Vandaag om 08:22

  Het covidvaccin van farmabedrijf AstraZeneca, dat wordt ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Oxford, blijkt gemiddeld voor 70 procent effectief in het voorkomen van een besmetting. Een aangepaste dosering verhoogt die doeltreffendheid tot 90 procent, aldus het bedrijf.

  De Brits-Zweedse farmamultinational testte twee verschillende vaccinatie-patronen tijdens de fase 3-testen bij meer dan 23.000 mensen. Eén groep van de testpersonen kreeg eerst een halve dosis van het vaccin, gevolgd door een volledige dosis minstens één maand later. Daar bleek 9 op de 10 beschermd tegen het virus. Bij wie twee volledige dosissen met één maand verschil kreeg, was dat 6 op de 10.

  De afgelopen weken kwam ook Pfizer en Moderna met vaccin resultaten: beide bedrijven klokten af op 95 procent doeltreffendheid.  

  ‘De sleutelrol van België in de vaccinrace komt niet uit de lucht vallen’

  Nergens ter wereld worden per capita meer vaccins geproduceerd dan in België. Ons land zit in een sleutelpositie. ‘Dat gaat terug tot de ontwikkeling van de eerste poliovaccins.’

  Coronavirus

  Het stukje genetische software dat ons moet bevrijden van Covid-19.    Een tongbreker blijkt het wondermiddel om straks weer stadions te vullen, cafés te doen vollopen en elkaar zonder schrik vast te nemen. De twee meest beloftevolle vaccins draaien op een brokje genetische software dat de geneeskunde dooreen gaat schudden: mRNA.

  Marie Van Oost

  CORONA & CENSUUR VRIJE COMMENTAAR

  W     t hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  1. Dat van de Heilige pf de Held van de Dag is eigenlijk de Heilige van gisteren. ‘k Zal het nu nooit meer vergeten: 11 + 11 = 22, of anders gezegd, starten, om zeker te zijn, met tweemaal het begin van de telling en dat dan verdubbelen. Een soort betekenis die perfect pat op de persoonlijkheid van de meeste Cecillekes…Nooit gaan over het ijs van één nacht!

  -

  En verder gaat de draaimoalen over de Gele Pest jolig verder. Eeerst een vol jaar over de ramp zelf, nu met het geweer iop de andere schouder, de litanie verder zetten met het tegengestelde. De afbouw van het virus. Net alsof men na een kettings-botsing, de wrakken een voor een wegsleept…

  Idem dito met de kern-energie. Tekens alla registers open met Stoppen, met niet stoppen, met wel stoppen, Terwijl iedereen maar al te goed weet dat we er niet zonder kuunen. Mar via de reactoren klimt Groen naar de dikste portefeuilles en om de poen is het hen te doen.

  Maar, ’t is waar. Waarmee zou de polletiek zich anders mee onledig houden, als er geen bezigheids-therapiën mer zouden bestaan? Het land in goede banen leiden?

  Maar mens toch! Da4s voor niks goed.   Tout va très bien Madame La Marquise..

  Digitalia

  23-11-2020 om 09:46 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500416 - DE GE-HER OPENBAARDE OMROEP: EEN WAARHEID ALS EEN ALS TANGHE VERMOMDE DROMEDARIS

  .

  500416 - DE GE-HER OPENBAARDE OMROEP: EEN WAARHEID ALS EEN ALS TANGHE VERMOMDE DROMEDARIS

  ZONAG 21 NOVEMBER 20202

  INHOUD

  OP ZIJN SOKKEN BIJ DE BOKKEN; WIE KAN DAAR TEGEN ZIJN?

  *

  Naar heiligverklaring Martine Tanghe

  Op last van federaal energieminister Tinne Van der Straeten dient de onafhankelijke regulator Creg een studie naar de mogelijke kostprijs van het uitvallen van ‘den electriek’ in ons even zonnige als winderige land stop te zetten +++ Mevrouw Tinne is Groen +++ Dat had u al geraden +++ Alle middelen zijn blijkbaar goed om de waarheid en de economisch desastreuze gevolgen van het in zeven haasten sluiten van de Belgische de kerncentrales bij voorbaat te verdonkeremanen


  Het is in uw geliefde blad al eerder voorspeld: met de groenen wordt het weer snikken en grimlachen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat +++ Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit voor Ecolo en zo mogelijk nog groener dan Tinne, wacht de loodzware taak de NMBS – de doorgeroeste olifant in de kamer van elke federale regering – op het goede spoor te krijgen +++ Hoe deze groene vedelaar dat voor mekaar wil krijgen? +++ We tikken het over uit de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard: ‘Om het halfuur een trein in èlk station, dat is de ambitie’ +++ Wie wel eens van het NMBS-comfort heeft genoten in een treinstel dat in Wiekevorst, Libramont, Gedinne of Booischot stopt, heeft kunnen vaststellen dat aldaar noch wordt opgestapt, noch wordt uitgestapt +++ Op de spreekwoordelijke anderhalve man en een paardenkop na +++ De trein moet steden, centrumsteden en tewerkstellingsclusters efficiënt, betrouwbaar, veilig, snel en klokvast met elkaar verbinden +++ Geef immobiele of minder gefortuneerde burgers, boeren en buitenlui jaarlijks een stapeltje taxicheques dat ze naar believen mogen gebruiken +++ Ook om een steenworp verderop te gaan kaarten, pintelieren of familie en vrienden te bezoeken +++ Dat zal vele malen beterkoop en efficiënter zijn dan de terugkeer van het boemeltje in elk station, om het halfuur +++ Nog een suggestie: werk eerst de stations van Gent, Mechelen en Bergen af +++ Dat van Vilvoorde lijkt ondertussen verdacht veel op dat van Bamako +++ En Brussel-Noord gaat steeds meer op een transitcamping lijken

  +++ Van Brussel naar de rand ervan: ook in Jette werd de politie aangevallen door jongeren, meent VRT News +++ Mogen wij die de openbare omroep met vele miljoenen belastinggeld financieren misschien vragen of weten om welke jongeren het gaat? +++ Of slaan we nu gelijk aan het ’t stigmatiseren, zoals Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) het onze brave ziel wil laten geloven +++ Kameleon Quickie zit op een voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting gevaarlijk spoor +++ Hij verwart kritiek op de islam met racisme +++ De islam is geen ras en geen kleur +++ De islam is een onwrikbaar geloof +++ Een juridisch, ethisch, moreel en maatschappelijk dichtgesnoerd corset dat de intellectuele, fysieke en seksuele vrijheid van miljoenen scharrelaars belemmert en verstikt

  +++ Vreemd: wie tegen het christendom en de katholieke kerk te keer gaat, is progressief, vrijdenker, humanist of vrijmetselaar +++ Wie grote vragen of bezorgde kanttekeningen plaatst bij de opmars van een militante, met kromzwaarden gewapende, niets of niemand ontziende islam – en de aantrekkingskracht daarvan op ontwortelde jongelui – is een racist

  +++ De stad Gent gaat voortaan positief discrimineren +++ Uit DS 19112020: ‘Bij selecties van de Stad Gent zullen kandidaten met een beperking, met buitenlandse roots of uit de lgbtq-gemeenschap de voorkeur krijgen op gelijkwaardige sollicitanten’ +++ LGBTQ wil zeggen: lesbisch, gay, biseksueel, transgender of questioning (weet het nog niet) +++ U weet het al langer: het klopt voor geen meter meer dat Vlaanderen systematisch discrimineert, stigmatiseert of achterstelt +++ In modelstad Gent is voortaan het omgekeerde waar +++ Bij gelijke score wint Fatima van Kelly en Ali van Bram

  +++ Johannes De Doorloper reist eerlang naar Rome af +++ Met de stoptrein van Ecolo-ervaringsdeskundige Gilkinet +++ Waarom? +++ Om de werkzaamheden die tot de heiligverklaring van VRT- nieuwsanker Martine Tanghe (65) moeten leiden op de eerste rij van het Vaticaan te mogen meemaken en voor u te verslaan +++ Eerder waren er geruchten dat de entourage van Paus Franciscus het niet helemaal eens was of Martine Tanghe die eeuwige eer wel verdient +++ Bronnen in het Vaticaan beweren dat de Heilige Vader aanstoot zou hebben genomen aan eerdere stellige uitspraken van La Tanghe +++ Nog in 1980 ontwaarde Tanghe in het arbeidersparadijs Cuba van Fidel Castro ‘een vrolijk, levendig communisme, een joviaal volk ook’ +++ Andere stemmen in de schoot van de paapse curie meenden dan weer dat Martine Tanghe eerder op de lijst Werelderfgoed & Beschermde Monumenten thuishoort dan wel in de sacrale galerij Pater Pio, Moeder Theresa en Amelberga van Temse +++ Het lijkt er evenwel op dat een even discrete als hardnekkige lobbymachine vanuit Vlaanderen (o.a. De Morgen, Humo, oud-collega Sigrid Spruyt) ook die lastige horde foutloos en eensgezind heeft kunnen nemen +++ De weg naar de ultieme canonisering, vereeuwiging en aanbidding van Martine Tanghe zou wat de hoogste roomse machtscenakels betreft helemaal hindernissenvrij zijn +++ Moge op het met tienduizenden pelgrims volgepakte Sint-Pietersplein het Santo Subito hemelhoog weerklinken! +++

  Johannes de Doorloper

  CORONA & CENSUUR  VRIJE COMMENTAAR

  Wt hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  W     t hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  ,????? Ik en knauw het niet.

  ????

  Zou het voor de Vlaamse Zaak dan echt niet beter zijn, om niet een STAATSGREEP, maar om een RV-GREEP te plegen? De seconde nadien zou alles geklaard kunnen zijn en de Macht definitief in handen van de natuurlijke meerderheid in dit kloteland

  Digitalia

  22-11-2020 om 21:04 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500417 HEILIG STEEDS DE DAG DES HEREN VADER MOEDER ZULT GE EREN

  .

  500417 HEILIG STEEDS DE DAG DES HEREN VADER MOEDER ZULT GE EREN

  ZONDAG 22 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  IN DE TITEL STAAN SLECHTS TWEE VAN DE 10 GODDELIJKE GEBODEN WANT ALLES IS TOCH DOOD VERKLAARD EN QUASI DAGELIJKS UITGLEGD OP TV DOOR MARTINE TANGHE EN HAAR ‘JONFEREN’

  SALVATORE LILLI OFM, NABIJ MUJUK DERESI, ARMENIË; FRANCISCANER

  missionaris & martelaar met nog 7 anderen; † 1895.

  Feest 22 november.

  Salvatore Lilli werd geboren op 19 juni 1853 in het Noord-Italiaanse plaatsje Cappadocia (bij L'Aquila). In 1870 trad hij in bij de franciscanen te Nazzaro en werd naar het Heilige Land gestuurd om daar filosofie en theologie te studeren. Tien jaar later zond zijn orde hem naar Mujuk Deresi in Armenië om daar onder de moslims te missioneren. Zijn werk bleef niet zonder resultaten.

  Toen de uitroeiing van de Armeense bevolking begon, weigerde hij het gebied te verlaten: "Ik kan mijn schapen toch niet in de steek laten!" Prompt werd hij in 1895 gearresteerd. Uiteindelijk stierf hij de marteldood, tezamen met zeven mede-christenen, stuk voor stuk eenvoudige boeren uit de buurt: Baldji (of Balzi) Oghlou (= zoon van) Ohannes, Wartavar (ook Vardavar) Oghlou Dimbalac, Boghos (ook Paulus) Oghlou Geremia, Kadir Oghlou Khodianim (of Xodianin), Tzeroum (ook Cerun) Oghlou Kouradji (ook Kurazi), David Oghlou David en zijn broerTheodorus (ook Toros). Hun lichamen werden verbrand.

  Op 3 oktober 1982 volgde hun zaligverklaring door paus Johannes Paulus II.

  *

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  DE VACCIN TSUNAMI

  Het zal nog wat worden met die anti-Corona vaccins. Nadat Pfizer-BioNtech onverwacht vroeg bekend maakte dat het een succesvol vaccin zou hebben, slaan ze ons dagelijks met nieuwe vaccins om de oren, de ene al beter dan de andere (zeggen ze). Om met zekerheid te weten of het allemaal waar zal zijn, zullen we nog even geduld moeten hebben tot na die vaccins zullen zijn ingeënt.

  Het heeft er nu even van weg dat men het vel de beer al aan het verkopen is en dat lijkt me nog iets te vroeg. Voor zover ik weet, heb ik trouwens nog nergens van de kostprijs van het nieuwe vaccin gehoord. Als men berekent dat het gaat om miljoenen eenheden, waarvan sommigen zelfs twee keer moeten ingeënt worden, die door zowat de hele wereld zullen worden aangekocht, zal het ook over gigantische bedragen gaan.

  Opmerkelijk in het verhaal is dat we in dit landje liefst 21 bedrijven hebben die ermee bezig zijn, waarvan liefst 16 in Vlaanderen. Daarbij ook een van de twee productie-eenheden van Pfizer in Puurs. Dat laatste is echter geen garantie dat ons land die vaccins eerder zal krijgen. “L’argent fait la guerre’ zal ook hier meespelen.

  Men maakt zich ook al behoorlijk druk over wie als eerste gevaccineerd zal worden. Dat het in de eerste plaats zal gaan om de gezondheidswerkers, de oudste generaties en de mensen met gezondheidsrisico’s zal wel niemand betwijfelen. Toch is er hier en daar een wereldvreemde – zoals een professor emeritus van de UGent - die er anders over denkt en vindt dat bv ook de gevangenen voorrang moeten krijgen. Mensen die vast zitten, zitten al in een soort quarantaine en als ze het Covid-19 virus nog niet gehad hebben, is de kans uiterst klein dat ze het daar zullen op doen. Ze zouden die professor ook best eerst eens onderzoeken. Als hij geen Covid-19 heeft, zal het wel iets anders zijn.

  Tenslotte nog dit. Er zullen waarschijnlijk niet genoeg vaccins zijn om iedereen meteen in te enten. De categorie die het langst zal mogen wachten of er zal overschieten, zal onze middenklasse van middelbare leeftijd zijn, uitgerekend de groep die het meest zal mogen afdragen en die zich voor het overgrote deel in Vlaanderen bevindt. Raar, hé?

  *

  TRUMP VANGT BOT IN RECHTBANK

  Trump verliet zaterdag vroegtijdig de virtuele G20 voor een spelletje golf, zijn 143ste partijtje sinds hij in 2016 president werd.

  Vandaag om 09:13

  De poging van Amerikaans president Donald Trump om de verkiezings resultaten in de staat Pennsylvania juridisch aan te vechten, draait uit op een sisser

   

  In een poging om de cruciale staat Pennsylvania, die met 81.000 stemmen verchil werd binnengehaald door Democraat Joe Biden, alsnog voor zich te winnen, had Trump zich tot de rechtbank gewend. Volgens zijn campagneteam werd er op grote schaal fraude gepleegd, zonder dewelke de zittende president er zou hebben gewonnen.

  De rechtbank verwerpt die klacht nu, in forse bewoordingen. Rechter Matthew Brann - een Republikein - heeft het in zijn schriftelijke beoordeling van de zaak over 'speculatieve beschuldigingen' en 'geforceerde argumenten'.

  Daarmee vangt Trump opnieuw bot, nadat eerder al rechtszaken in verschillende andere strijd-staten naar de prullenmand werden verwezen. Maar het verlies in Pennsylvania komt wellicht extra hard aan in kamp Trump, omdat de staat met zijn 20 kiesmannen cruciaal was om het verkiezingsresultaat nog gekeerd te krijgen.

  Dat Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zich zelf op Pennsylvania had gestort, werd als teken gezien van het belang van de staat. Die persoonlijke bemoeienis manifesteerde zich de voorbije weken in enkele uiterst bizarre persconferenties.

  Meer en meer Republikeinen lijken zich neer te leggen bij de overwinning van de net 78 jaar geworden Biden. Zo liet Pat Toomey, Republikeins senator uit Pennsylvania, na het vonnis van de rechtbank weten dat wat hem betreft de juridische mogelijkheden in de staat zijn uitgeput. Hij feliciteerde 'president-elect' Biden en riep Trump op om zijn verlies te accepteren 'om zijn eigen nalatenschap te beschermen'.

  Trump liet dan weer weten te blijven vechten, en noemde Toomey in één adem 'no friend of mine'.

  Ben Serrure

  CORONA & CENSUU VRIJE Commentaar

  W    t hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  ARMENIË

  Ook het speelse gevonden in dit soort tijdloos dagboek-document? Via Armenië al huppelepup over de eeuwen heen naar Assisi: bekend terrein. Eenieder, niet als medespeler op iedere eigenlijke wereld-scène, maar als nieuwsgierige toeschouwer op veilige afstand.

  De verjaagde overgebleven slachtofferen van weeral eens ‘een burger-oorlog’ zou Martine Tanghe zeggen, in dat land, toevallige allemaal Christenen, die troepsgewijze overal, dus ook bij ons binnen sijpelen. Goed hart of blij met deze hulp door een reus van ’n man op ons hobby-boerderijtje, voor we zelf uitweken naar een ander, beter maar vooral veel mooier tweede Vaderland, Ultra Montana. Dat Armees gezinnetje, de liefste onbekenden ooit die – voor kort – onze beste vrienden werden. Oit lotsbroeders?

  En toen waren we voor jaren, als, volgens de Fé, op zoek naar de harp in het land van Sint Franciscus. Een greep recht naar het hart, naar weer eens een gezamenlijk verleden. Boccacio en de Zwarte Pest, Fra Angelico, en de wortels van ons Zijn als Mens.

  Van de altijd terugkerende golven der Zwarte Dood naar het vaccin van Puurs en ook ’n beetje van Amerika, tegen de hedendaagse met opzet uitgeaaaide Rode Pest, een andere naam à la Martine Tangghe dragend, om die heerlijke pint bier CORONA opzij te manipuleren…

  Andere koek dan weer met het kopje-onder-gaand e Trump-beest. Een President zoals de States er nooit nog zo ene zullen kennen…Lincoln de Eerste en Donald De Laatste in de Galerij der Triomf in Mekka?

  Ma wa wilde?

  Tegen de listen en lagen van Linxen moet men immers vroeger opstaan. Altijd en in alle tijden. Zie Armenië toen, zie Afhanistan nu. Met in het achterhoofd ‘Heden ik, morgen Gij’, zoals op de bidprentjes van onze voorvaderen gedrukt stond. Memento Homo. Nu ook Memento Lesbienne?

  Denkend aan de brandende jaren ’30-‘40, sluit ik af met Het Vlaams Probleem van Morgen. Aan de meerderehzid geraken door opnieuw collaboratie met de vermeende winnaar, de partner-in-crime van de huidige Linkse Elite? Maar jongen, toch, alles wat ge wilt, mar NON BIS IN IDEM. De ezel en de steen, ziet U.

  En trouwens, diene Erdogan bezit bijlage niet de charmes die ooi Oom Adi toendertijde ten toon spreidde… Goed dat we ondertussen straks af zijn van Aldolfina La Märkalina, zodat die zowel haar valse naamdracht als haar vele maskers zal kunnen afgooien.

  Wat het dan wel wordt? Vries of dooi? Ochn op de wind staat geen maat en geen Geloof.

  We rekenen dus best op onszelf als Volk. Alluegro, endante of con brio: wat we zelf doen, doen we beter.

  Digitalia

  22-11-2020 om 20:20 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500413 - DE NIEUWE VLAAMSE ARROGANTIE EEN BARRICADEN PARTIJ?

  .

  500413 - DE NIEUWE VLAAMSE ARROGANTIE EEN BARRICADEN PARTIJ?

  ZATERDAG 21 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  NA WIJLEN DE VOLKS UNIE ZALIGER GEDACHTENIS ANDER EN BETER OF ANDER MET MEER POEHA MAAR DIE GEEN WAPENBROEDERS WIL?

  *

  DRABBE EN DEVOS: ‘HERVERKIEZING DE WEVER MOET NEUZEN INTERN IN DEZELFDE RICHTING HOUDEN’

  De Wever

  Het trauma van de Volksunie werpt nog steeds een schaduw over de N-VA. Het verklaart mee de zoveelste herverkiezing van Bart De Wever. Maar de VU was zo veel meer dan enkel de voorloper van N-VA. Is het geen tijd om die geschiedenis te vertellen?

  *

  Het vaste duo Carl Devos en Karl Drabbe blikken in deze aflevering van Doorbraak Radio terug op de recente politieke actualiteit. Wat is hun analyse over de herverkiezing van Bart De Wever als partijvoorzitter van de N-VA? En hoe verloopt het nog met de federale regelgeving?

  Overlijden Willy Kuijpers

  °

  Willy Kuijpers (Leuven, 1 januari 1937 – aldaar, 17 november 2020) was een Belgisch Vlaamsgezind politicus uit de provincie Vlaams-Brabant. Hij was burgemeester van Herent en jarenlang lid van de Volksunie.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Kuijpers

   Afgelopen woensdag overleed oud-burgemeester van Herent en Volksunie-boegbeeld Willy Kuijpers. Hij was één van de warmste mensen die ik ooit ontmoet heb, zegt Drabbe. ‘Zowel binnen als buiten de politiek.’ Hij was een dromer en een believer, hij geloofde in de Vlaamse zaak en wou daarvoor vechten. Hij stak zijn nek uit en geloofde in zijn idealen.

  Volgens Devos kan het interessant zijn om naar aanleiding van zijn overlijden niet enkel zijn geschiedenis te vertellen maar ook die van de Volksunie. Heel wat mensen weten vandaag de dag niet meer waar de Volksunie voor stond.

  X

  ‘Het is een veel ‘rijkere’ partij dan alleen maar de voorloper van de N-VA.’ De partij stond toen aan de barricades voor politieke vernieuwing en was dus veel meer dan een regionalistische partij, zegt Devos.

  Bart De Wever, voorzitter voor het leven?

  Bart De Wever is voor de zesde keer op rij verkozen als voorzitter van de N-VA. Zou dat mogelijk geweest zijn binnen de Volksunie? Willy Kuijpers zou dit verdedigd hebben uit partijpolitieke loyaliteit, denkt Drabbe. Maar het valt moeilijk te zeggen of dit ook mogelijk zou zijn geweest binnen de vroegere Volksunie. ‘Er bestaat iets zoals statuten.’

  De Wever zijn her-verkiezing als voorzitter is er vooral om interne discussies en verdeeldheid te vermijden

  De Wever zijn herverkiezing als voorzitter is er vooral om interne discussies en verdeeldheid te vermijden, zegt Devos. De voorzittersstrijd wordt vooral buiten de partij gevoerd en Devos kan goed begrijpen dat de N-VA dit wil vermijden. ‘Het debat zal wel gevoerd worden maar men kan dat dan beter binnenskamers doen.’ Er zijn zeker wel mensen binnen de N-VA die het zouden kunnen overnemen van De Wever maar die moeten eerst nog groeien in deze rol. De splitsing van de Volksunie heeft daarnaast ook een trauma geworpen op tal van leidende figuren, voegt Drabbe toe. ‘Ze zullen er alles aan doen om de neuzen in dezelfde richting te houden.’

  De analyse binnen N-VA

  Buiten de N-VA wordt er vaak de analyse gemaakt dat De Wever een aantal strategische fouten heeft gemaakt tijdens de regerings-vorming. In normale tijden had de kop van De Wever dan ook binnen de partij al lang moeten rollen, zegt Devos. ‘De verkiezings-resultaten waren slechter dan verwacht en de partij is niet in de federale regering geraakt, waar De Wever voor een stuk verantwoordelijk voor is.’ Veel N-VA’ers willen hem dit vergeven maar de resultaten blijven wel wat ze zijn. In normale omstandigheden zou de voorzitter dan moeten vertrekken maar De Wever zijn positie is zo sterk dat hij dat verlies wel kan hebben, zegt Devos.

  De vage punten binnen het regeerakkoord

  Een burger panel is een leuk nummer om te brengen maar zal tot niets leiden in het machtsspel in de Wetstraat

  Het regeerakkoord van de Vivaldi-regering was niet op alle vlakken in detail uitgewerkt. Één van die vage punten is de staatshervorming. De idee om hier burgers voor uit te loten past in de participatieve democratie om de democratie aan te vullen en te versterken, zegt Devos. ‘Dat dit idee nu naar boven komt is niet vreemd want ook in andere landen heeft men al ge-ëxperimenteerd met burger-kabinetten die door loting worden samengesteld.’ Volgens Devos kan het een zekere meerwaarde hebben maar moeten de verwachtingen ook niet te hoog gelegd worden. ‘Een burger-panel is een leuk nummer om te brengen maar zal tot niets leiden in het machtsspel in de Wetstraat.’ Volgens Drabbe is het beter om een panel van specialisten te installeren die de politiek adviseren over de staats-hervorming dan een panel van burgers. Hij stelt zich ook de vraag of het niet een groot afleidings-manoeuvre is, omdat er binnen de regering geen meerderheid bestaat voor her-federalisering.

  De sluiting van de kerncentrales en de koolstoftaks

  De minister van klimaat Khattabi legde recent de koolstoftaks op tafel en verklaarde die onmiddellijk te willen invoeren. De rest van de regering verklaarde dit te ‘parkeren’ naar later vermits het invoeren van een koolstoftaks onderdeel moet uitmaken van een grotere fiscale hervorming. Ook op de verklaring van Groen om alle kerncentrales te sluiten werd niet eensgezind gereageerd. Bouchez reageerde dat dit nog overwogen moet worden in 2021. Maar volgens Devos is de beslissing eigenlijk al genomen als je kijkt naar wat de energie leverancier Engie zegt. Die zal voortaan focussen op de afbouw van de kerncentrales.

  ‘Vriend en vijand concludeert dus dat

  X

  minister Van der Straeten daar wel gescoord heeft.’

  https://doorbraak.be/radio/drabbe-en-devos-herverkiezing-de-wever-moet-neuzen-intern-in-dezelfde-richting-houden/

  Redacteur: Rani De Leeneer

  Beluister ook onze andere podcasts:

  David Geens

  CORONA & CENSUUR VRIJE  Commentaar

  W     t hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  De wortels van wijlen de Volks Unie zijn dus nu ook dood, nu haar Stichter het Eeuwige Niets heeft verkozen boven het Tijdelijke Niets. Jammer! Het had evengoed net andersom gekund…Doodjammer! Via Rode Ridder Bert-Den-Bleiter en diens Blauwe Geschelpte maar rijk geworden vier kazakdraaiers, mry heet overshot HOP naar de Nieuwe Arrogantie.

  Naast weeral veel on-enigheid, opnieuw veel onnut gebleken politiek talent in huis. Het Belgisch Rattenkop-Halfrond en is inderdaad geen voortgezette studenten-campus voor historici.

  Historici dienen zich onledig te houden met het verleden, en niet met noch het Heden en al zeker niet de Toekomst.

  Hadden de NVAërs de uitgestoken hand van de overige rechtuite-rechtaane Vlamingen aanvaard, dan was er al jaren geen sprake meeer geweest van een francofiele tirannie over het £Eigen Volk die met toegeknepen vuisten blindelings het hele Land ten grond leidt.

  Hoe dat afloopt?

  De vele mogelijke keuzes hebben wij met z’n allen in onze eigen hoofden. Overleeft de Patrie à la Papa?

  Ware daar niet de steeds leger wordende portemonnee, ik zou zeggen dat krakende wagens het langst lopen.

  Een her-opvoering dan van La Muette de Portici? Een Nieuwe Grondwet, liefst na de onvermijdelijke hereniging der Lge Landen, maar deze keer dan in de taal der meerderheid en niet in de taal der Onderdrukkers? Of wordt het seffens misschien in het Arabiers of het Marochaans?

  Biedt de kernuitstap die blijkbaar niet uit de lucht meer kan, dan geen opportuniteiten? Want het zijn niet ‘les idés qui gouvenent le monde,’, maar Moeders Portemonne.

  Draai dus zoveel als mogelijk het licht uit, en Electricité de France/Electrabel wotdt via de bankrekeningen dan zonder spijt…Vlamiteit….

  Nu nog de gorde TVG en weg zijn we, recht omhoog in de Vaart der Volkeren…

  Waarom nog langer tijd verliezen?

  Digitalia

  21-11-2020 om 19:18 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500415 NA DE 7-DAAGS EN DE 6-DAAGSEWERKWEEK NU AL EN TIJDEKE DE 5-DAAGSE…

  .

  500415 NA DE 7-DAAGS EN DE 6-DAAGSEWERKWEEK NU AL EN TIJDEKE DE 5-DAAGSE…

  *

  ZATERDAG 21 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  EEN LATE MAAR GEVULDE REPORTAGE OVER DE ZIN EN DE ONZIN VAN HET BESTAAN

  *

  Oninus van Litchfield osb, monnik, Engeland; † ca 700.

  feest 20 november.

  Hij was een leerling van bisschop Chad (ook Ceadda: † 672; feest 2 maar

  *

  ENGIE/ELEKTRABEL - PAARSGROEN+ 1 - 0

  Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 8 dezer (‘Déjà vu’), wilde Tinne Van der Straeten, de groene minister van Energie, de spaarpot van Engie/Elektrabel van, nota bene, meer dan 13 miljard euro voor de ontmanteling van de Belgische kernreactoren, via een wijziging van de wetgeving ter zake ‘herzien’. De financiering en verantwoordelijkheid van de nucleaire schoonmaak zou echter wel bij Engie blijven.

  Bij Engie zagen ze de bui al hangen en hebben ze de vlucht vooruit genomen door te beslissen dat de onderneming dan maar al haar Belgische kerncentrales zal sluiten tegen 2025, zoals beslist was door de eerste Paarsgroene regering onder Verhofstadt. Op die manier kan het bedrijf de spaarpot voor de ontmanteling zelf aanboren.

  Tinneke heeft al gezegd zéér blij te zijn met het bericht van de sluiting, al is het niet duidelijk of het mens al door heeft dat dit niet zal kunnen. Om nl tegen 2025 alle elektriciteit, die nu in België wordt geproduceerd, door de kerncentrales (51%!), te vervangen door groene stroom, moet men het dubbel aantal windmolens hebben van het huidige en zelfs driemaal dat van de zonnepanelen, plus bovendien een viertal nog te bouwen gascentrales die niet alleen CO2 gaan uitstoten, wat kernreactoren niet doen, maar bovendien jaarlijks zo’n 400.000 tot 500.000 euro gaan kosten. En zelfs als dat allemaal toch nog wonderbaar zou lukken, heeft de minister wel uit het oog verloren dat de uiteindelijke beslissing over de sluiting van de laatste kernreactoren, volgens het Paarsgroen+ regeerakkoord, pas zou gebeuren over één jaar, dus eind 2021.

  Stel dat Engie/Elektrabel zich houdt aan de sluiting tegen 2025 en Paarsgroen+ daarover einde volgend jaar geen akkoord bereikt, wat dan? Mocht anderzijds Paarsgroen+ dan wél een akkoord bereiken, is er een jaar verloren gegaan en riskeert men niets meer tijdig klaar te krijgen. Dan zal het immers uitgesloten zijn dat dit land nog genoeg stroom zal kunnen verwekken en zeker niet aan een betaalbare prijs. Het enige alternatief wordt dan de import van stroom vanuit het buitenland. En áls daar dan wél voldoende capaciteit zou zijn, hebben we het nog niet eens over de kostprijs gehad

  *

  REGERING TREKT STAART IN OVER UITSTEL BLACK FRIDAY

  ©katrijn van giel

  Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) verslikte zich vrijdag in zijn voorstel om het koopevent Black Friday uit te stellen. Hij dacht de handelsfederaties ter wille te zijn, maar die houden net vast aan Black Friday.

  Ons land leek vrijdag even op weg om het voorbeeld van Frankrijk te volgen en het koopfestijn Black Friday, dat overwaaide uit de VS en volgende week vrijdag plaatsvindt, uit te stellen. Federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) beloofde daarover in gesprek te gaan met de grote koop-platformen, zoals Bol.com en Zalando, die al volop promo's hebben lopen. Black Friday is in tegenstelling tot de solden niet wettelijk verankerd. Dermagne moest dus op hun begrip rekenen.

  Maar nog voor die grote koop-platformen een reactie konden geven, werd al duidelijk dat de eigen handels federaties niet zaten te wachten op de démarche van Demargne. Een groot aantal winkeliers wil wel degelijk meesurfen op de golven van Black Friday, erkende de minister in de vooravond, en dat via het Click & Collect-systeem. Niet-essentiële winkels mogen tijdens de lockdown een systeem van online bestellen en fysieke afhaling organiseren.

  Black Friday leverde vorig jaar in ons land 137,5 miljoen euro omzet op, leren cijfers van de e-commerce koepel BeCommerce. Twee derde daarvan kwam van fysieke winkels, een derde uit e-commerce. Black Friday is dus zeker van belang voor fysieke winkels. Dermagne hoopte met zijn uitstel-voorstel een gelijk speelveld te creëren. tussen de lokale winkeliers en de internet giganten. Nu veel winkels lijden onder de coronacrisis zou uitstel tot wanneer ze de deuren weer kunnen openen een opkikker betekenen.

  Pieter Haeck

  *

  LIEVER EEN SPUITJE DAN EEN RUSTHUIS? — BELANGRIJK BOEK OVER WOONZORG CENTRA, NU IN PROMOTIE

  Verwaarloosde bewoners, overbevraagd personeel, onvoldoende middelen, belabberde prijs/kwaliteit. Zeker in tijden van corona, krijgen we maar weinig positief nieuws uit de Vlaamse woonzorgcentra. Als klap op de vuurpijl is er het rapport van Amnesty International (!) over hoe er met grondrechten van onze bejaarden is omgegaan de voorbije maanden. In een nieuw boek onderzoekt journaliste Ann Peuteman wat er beter kan. ‘De overheid is in de fout gegaan.’

   Zou u graag ‘straks’ naar een rusthuis trekken? Waar uw privacy wordt afgenomen, u in groep, op vaste tijdstippen vaste kost voorgeschoteld krijgt? Waar uw vrijheid van keuze wordt belemmerd? Regeltjes die u niet voor menselijk houdt, uw leven zullen bepalen? Alvast de moeder van auteur Ann Peuteman is kort: liever een spuitje dan een rusthuis.

  Alarm

  In Verplant: Waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum onderzoekt Ann Peuteman het leven in Vlaamse rusthuizen. Ze sprak daarvoor met tientallen bewoners, verzorgenden, bestuurders én beleidsmedewerkers. Op basis daarvan stelt ze vast dat de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra ernstig is. Maar niet hopeloos.

   Mits voldoende middelen en een mentaliteitswijziging, kunnen we het leven van ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, op termijn veel aangenamer maken. Kern daarbij is: plaats de verzorgde centraal en behandel hem/haar als een volwassen individu, met eigen wensen, een eigen individualiteit, een eigen verleden. Bejaarden in een woonzorgcentrum zijn geen nummertjes. Het zijn mensen, zoals u en ik. Misschien zullen ze dan ook langer leven… De gemiddelde tijd die je doorbrengt in een woonzorgcentrum is minder dan twee jaar. Rusthuizen mogen géén sterfhuizen meer zijn…

   een wakeup-call voor alle beleidsmakers in dit land

   Verplant is een alarmistisch boek, ook al schetst Peuteman ook een positief beeld van hoe het anders en beter kan. Het is een wakeup-call voor alle beleidsmakers in dit land, maar ook voor directieleden en bestuurders van de bestaande woonzorgcentra in Vlaanderen. Vooral is het een boek voor iedereen met ouders die het al wat moeilijk stellen. En voor wie vandaag veertig-vijftig is. Want zoals het er nu voor staat, weet je dat je serieus mag beginnen sparen, om je een verblijf in een woonzorgcentrum te kunnen veroorloven.

  Promotie

   Verplant is een boek voor iedereen die wakker ligt van zijn oude dag, of die van ouders en grootouders.

   Ontroerend mooie getuigenissen

   In haar recensie van Verplant stelt Pinar Akbas vast: ‘Peuteman schrijft op een humane en herkenbare wijze over zorg, eenzaamheid, verdriet, angst, seksualiteit en seksualiteitsbeleving bij ouderen. Ontroerend mooie getuigenissen van bewoners en personeel slepen je mee. Ze doen je nadenken over hoe je je eigen oude dag zou willen inrichten.’

   Nu in promotie bij Doorbraak als boek van de week. U kan het boek bestellen tegen 10 procent korting.

  *

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  W     t hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  Het verhaal van de mens en de computer? Maar mens lieve deugd, dat moet nog beginnen, de hemel zij dank. Even ’n technicus erbij gehaald en daar zijn we weer. Van her welkom dus in de vuurlinie, Grobbendonk.

  ‘Black Friday’???? Dat dan als vermeende opvolger van Goede Vrijdag? Voor normale mensen is het laatste toch ver weg het betrouwbaarste? Black is wel beauty, maar Düren is een te klein stadje voor ons allemaal om daarin te worden opeen gepropt.

  En de weg opgaan zoals Doorbraak daar voor vreest? Ach, het is een verhaal zoals het percentage energie voortgebracht door de 2 van de ons nog resterende ZES kerncentrales die ons resten… VIER OF 51 %? Het is maar hoe de bron die het u zegt, die dag denkt..

  Merrde! et merde encore! Want heeft dat Gentse Liegebeest verder nog allemaal uitgespookt dat pas nu het daglicht mag zien, vijf voor twaald?

  Digitalia

  21-11-2020 om 17:14 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500414 - WEERAL VRIJDAG EN DUS ZIT DZE WEEK ER OOK AL WEER BIJNA OP

  .

  500414 - WEERAL VRIJDAG EN DUS ZIT DZE WEEK ER OOK AL WEER BIJNA OP

  VRIJDAG 20 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  DE GELE PEST IS HAAST BEDWONGEN. WAHT NEXT? GEWOON OUDERWETS KANONVUUR OF DE FATAAL-FINALE ATOOM-KLOP DE DEUR DER EEUWIGHEID?

  *

  *

  MAXENTIA VAN SENLIS (EN VAN PONT-STE-MAXENCE),

  martelares met Barbentius en Rosebia

  Feest 20 november.

  Volgens de overlevering was zij een dochter van een Ierse of Schotse koning, Malconus genaamd (= Malcolm?). Door Sint Patrick was zij tot het christelijk geloof gebracht. Zij besloot maagd te blijven omwille van Christus; maar intussen had haar heidense vader al een geschikte huwelijkskandidaat voor haar uitgezocht, Avicinus. Daarom ontvluchtte zij het ouderlijk paleis in gezelschap van haar bediende Barbentius en haar dienstmeisje Rosebia. Zij staken over naar het vasteland en kwamen uiteindelijk terecht in het plaatsje Levandriac aan de Oise (ruim tien kilometer ten noorden van de huidige stad Senlis). Daar vestigde zij zich als kluizenares.

  De legende weet nog te vertellen dat haar de overtocht over de rivier geweigerd werd. Daarom wierp ze drie grote stenen in het water, die zij vervolgens als stapstenen gebruikte om naar de overkant te komen. Sindsdien is het onmogelijk gebleken deze stenen te verwijderen, hoezeer men dat ook geprobeerd heeft om de waterloop meer bevaarbaar te maken; ze liggen er tot op de dag van vandaag, aldus de legende.

  Haar verloofde zocht haar intussen overal en wist haar te achterhalen. Op alle mogelijke manieren probeerde hij haar voor zich te winnen: eerst nam hij zijn toevlucht tot smeekbeden, vervolgens poogde hij haar beide bediendes om te kopen en te lijmen met grote sommen geld, maar toen dat allemaal niet hielp en zij bleef weigeren, sloeg zijn liefde om in haat. Hij greep Maxentia bij de haren en doodde haar met het zwaard; daarna deed hij hetzelfde met Barbentius en Rosebia. Sindsdien, aldus de overlevering, heet die plaats daar Pont-Ste-Maxence (= Sint-Maxentiabrug).

   De legende voegt er nog aan toe dat de dode maagd weer opstond, haar hoofd in haar handen nam en zo naar de plek van haar begrafenis liep. Daar bouwde men enige tijd later een kapelletje. Het heeft intussen plaats moeten maken voor de aanleg van de grote weg, maar indertijd werd het nog door Karel de Grote († 814) bezocht en rijk begiftigd met geschenken.

  Zij is patrones van Pont-Sainte-Maxence.

  *Er zijn geen (recente) berichten meer...
  Klik op de pijl naar links voor het archief..

  *

  PFIZER DIENT ALS EERSTE AANVRAAG TOT GOEDKEURING VACCIN IN

  ©BELGAIMAGE

  Vandaag om 13:39

  De farmabedrijven Pfizer en BioNTech hebben officiële goedkeuring bij de autoriteiten gevraagd voor hun coronavaccin, dat vorige week collectieve euforie veroorzaakte met zijn hoopgevende resultaten.

  De Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech zijn de eersten in de race om een coronavaccin om officieel om een 'go' te vragen bij de FDA, het Amerikaanse geneesmiddelen-agentschap. Dat gebeurt elf dagen nadat de farma-alliantie naar buiten kwam met de resultaten van de grootschalige testen op mensen. Het bericht dat 9 op de 10 proefpersonen beschermd bleek tegen het coronavirus betekende een eerste lichtpuntje voor velen. Later bleek zelfs dat het vaccin tot 95 procent effectief is, net zoals dat van Moderna, dat ook afgelopen week met resultaten kwam.

  Meer specifiek gaat het om een goedkeuring voor 'emergency use', zodat het vaccin volgende maand al gebruikt zou kunnen worden bij hoog risico-groepen in de VS. De bedrijven mikken er sowieso op 50 miljoen dosissen te verdelen dit jaar nog, en tot 1,3 miljard dosissen in 2021.

  50 miljoen

  vaccins

  Pfizer en BioNTech hopen dit jaar nog 50 miljoen dosissen van hun coronavaccin te kunnen verdelen onder risicogroepen in de VS. Om beschermd te zijn, zijn twee dosissen per persoon nodig.

  De logistieke verwerking van de vaccins belooft complex te worden, maar Pfizer en BioNTech maken zich sterk dat ze klaar zijn voor distributie 'binnen enkele uren na de goedkeuring'. Er lopen ook aanvraag-procedures bij de autoriteiten in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

  Via een Europese aank-oopdeal is ons land verzekerd van toegang tot een derde vaccin, na dat van AstraZeneca-Oxford (5,16 miljoen dosissen) en Johnson & Johnson (7,7 miljoen). Bij Pfizer-BioNTech is sprake van 5 miljoen dosissen, of vaccinatie voor 2,5 miljoen Belgen. Voor de inenting zijn twee dosissen nodig, met een intermezzo van drie weken.

  Marie Van Oost

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  W     t hebben we hierboven geleerd dat we nog niet wisten?

  1. Vriend Guvaal (Gudo Van Alphen, Kempenaar) de on-overtroffen realist, onder ons, Senioren, is uit ons zicht verdwenen…Op zijn eigen persoonlijke manier: direct, kort en goed.. Zonder doekjes er omheen….

  We zullen hem missen…

  1. De Gele Pest: zal er nu eindelijk officieel toegegeven worden dat het geen Gele Chinese maar eerder een WERELD-VEROVESENDE RODE PEST is geweest? Al-dan-niet met opzet van uit Wohan verspreid door de Rode Machthebbers die de brave Chinezen al meer dan 70 jaar in hun macht hebben. Moeilijke vraag, want de opgelegde heersende openbare opinie in het Westen au fond hunkert ook al even lang naar datzelfde Marxisme & Neo-Socialisme dat gebaseerd is op het Merkel/Führer-Prinzip van onder her masker van de ‘CDU’. Zo Christelijk en zo Democratisch als het maar kan voor een Complot…
  2. Het anti vaccin Amerikaans zijnde, gaat de lauwerkrans dan naar Donald Trump? Beneiwd naar het antwoord van ‘de Media’, nu Skeepy Joe daar de teugels in handen ‘gekregen’ zou hebben…
  3. Wordt dat een va     n de niet-getelde vragen van de Jaren 2020????? Tijd dus om aan diene Tsjing Tsjang voor het aanbieden van andere wang …
  4. Ach kom, na Vivqaldi komt er wel ’n andere toonzetter. Misschien met een heel wat con brio EIGENER accent?

  Pro Memorie

  Die 3 Dames uit het heiligen-verhaal van de dag hierboven, zijn een der oudste herinneringen uit mijn Lagere Jongens-School-tijd in St Jan-Hoge-Zieken. Waren we zeker met een stuk of 15 voor de 4de, de 5de en het 6de Leerjaar… Allen bijeen, rond dezelfde warme kolen kachel, in hetzelfde lokaal. Zodat we gelijktijg drie jaar een ’n stuk onderwezen en her-onderwezen werden in telkens dezelfde leerstof. U weet wel: kleine potjes, grorte oren….

  Daar kregen we van Meester Gille – o wat ben ekik die man, schoolhoofd-koster, al heel m’n leven dankbaar geweest – op een onvergetelijke manier uitglegd hoe het Christendom helemaal van uit Ierland naar ojnze heidense streken werd overgebrahct…Krek hetzelfde verhaal als hierboven, maar o zoveel mooier en inniger ingelepeldt. Les in Godsdienst, Geschiedenis, Rekenkunde & Aardrijkskunde verwerkt in één geheel die men best door ons, arme drommels in oorlogstijd, konden overbrengen naar thuis…

  Digitalia  20-11-2020 om 19:16 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500412 - NA SPECIALE VERJAARDAGEN VOLGEN STRAKS SPEVIALENAAMDAGEN

  .

  500412 - NA SPECIALE VERJAARDAGEN VOLGEN STRAKS SPEVIALENAAMDAGEN

  DONDERDAG 19 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  ZOI DE OVERHEID ECHT NIET WETEN WAT ER BUITEN CORONA NOG ANDERE DINGEN BELANGRIJK ZIJN IN HET LEVEN?

  *

  19 november is de 323ste dag

  1942 - De Sovjet-Unie zet tegenaanval op Stalingrad in.

  • 2005 - Irakoorlog - Een Amerikaanse marinier wordt gedood door een bermbom in Haditha, gevolgd door een massamoord door de mariniers onder de plaatselijke bevolking: 24 Iraakse burgers, waaronder acht kinderen, worden gedood.
  • 2012 - De islamistische beweging MUJAO verovert de stad Ménaka op de Malinese rebellen van de MNLA.

   *

  *

  OBADJA (OOK ABDIAS) PROFEET, JERUZALEM(?), PALESTINA(?); † 5E EEUW VÓÓR CHRISTUS.

  Feest 19 november

  Hij is de vierde van de twaalf zogeheten ‘Kleine Profeten’ van het Oude Testament. Over zijn persoon is nagenoeg niets bekend. Uit zijn tekst kunnen we afleiden dat hij vooraf gaat aan Nehemia en bijgevolg geleefd moet hebben rond 500 vóór Christus.

  Van zijn teksten is weinig bewaard gebleven: slechts één hoofdstuk. De eerste vijftien verzen richten zich tegen het naburige Edom. Dat had werkeloos toegezien, toen Juda onder de voet werd gelopen; het was voor zijn broeder niet opgekomen, integendeel, het had zich er vrolijk over gemaakt. Het zal zijn gerechte straf niet ontgaan. In de laatste zes verzen wordt van de weeromstuit aan Jeruzalem heil en redding aangezegd. Op zijn beurt zal het mogen meemaken dat de buren het lot zullen ondergaan waar ze zich destijds bij de ander zo vrolijk over maakten.

  Verering & Cultuur

  Obadja wordt ook wel afgebeeld met brood en een kruik water (zie een van de afbeeldingen). Dat verwijst naar het verhaal over (een andere!) Obadja, de hofmaarschalk van koning Achab en koningin Izebel. Toen de koningin had besloten het hele profeten-gilde uit te roeien had hij honderd profeten doen onderduiken en van voedsel voorzien (1 Koningen 18,1-4)

  *

  DE TIJD

  *

  AUTOSECTOR GROOTSTE SLACHTOFFER VAN EXPORTKLAP

  De Belgische producenten van auto's en bijbehorende onderdelen voerden tussen maart en mei voor 3,2 miljard euro minder uit naar buitenlandse klanten.


  De autosector heeft in ons land het meest te lijden onder de schok die de corona pandemie de internationale handel gaf. De export daalde met ruim een derde.

  De corona pandemie heeft de export dit jaar zwaar beschadigd, maar in sommige sectoren komt de klap extra hard aan. De Belgische producenten van auto's en bijbehorende onderdelen voerden tussen maart en mei voor 3,2 miljard euro minder uit naar buitenlandse klanten. Dat komt neer op 37 procent.

  De cijfers worden donderdag besproken op een webinar van het federaal Agentschap voor Buitenlandse Handel en Flanders Investment & Trade. Ze bevestigen hoe hard de Belgische exportindustrie meesurft op de golven van de internationale handel. Tijdens de eerste coronagolf verkochten Belgische bedrijven voor 18 miljard euro minder aan buitenlandse klanten, een daling van 18 procent.

  Uitstellen

  De autosector werd het zwaarst getroffen doordat die aan twee kanten werd belaagd. De vraag naar auto's slabakte omdat gezinnen zo'n grote aankoop uitstellen in onzekere tijden. Volgens de Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA) werden in de EU de eerste acht maanden van dit jaar bijna 2,9 miljoen minder auto's verkocht dan vorig jaar

  Bart Haeck Daan Bleus

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Om niet, door dit ‘jaarlijks terugkerend griepje’ totaal vereenzaamd, er hoorndol door te worden, is het aangewezen om nieuwe horizonten        op te sporen. Dat lukt heden ten dage heel wat beter dan in de tijd van Christoffel Colombus (1492) maar het valt te betwijfelen of de resultaten beter zullen zijn… In een gelaïceerde samenleving namelijk primeert het direct materieel voordeel en niet het verlangen naar meer kennis. Bewijs? Zie de stilstand der Medische Wetenschappen inzake virussen & bacteriën. Waar ‘virologen’ aan de lopende band tegengestelede meningen mogen verkondigen. Handen (teveel) wassen zou namelijk vooral de goede levensreddende bacteriën doden..

  Is daar misschien de reden te zoeken waarom Donker Afrika, die het niet zo nauw neemt met persoonlijke hygiëne, minder door dat verdomd lastige wintergriepje getroffen blijkt te zijn?

  Virologie als dekmantel bioj de progressieve ‘denkers’ die bacteriologie verwarren met communisme?


  In ieder geval zijn hun remedies een beetje àl te doorzichtig Goelag-achtig gekleurd.

  De beste remedie; volgens mij? Dat voorkomen beter is dan genezen en dst gezond verstand beter is dan voorgekauwde kudde-geest.

  Digitalia

  19-11-2020 om 11:17 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500410 - SOEG HEIL EN AMERIKA: DIE TWEE KUUEN DOOR TWEE DEIREN TEGELIJK

  .

  500410 - SOEG HEIL EN AMERIKA: DIE TWEE KUUEN DOOR TWEE DEIREN TEGELIJK

  WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020

  .

  INHOUD

  DE ECHTE AMRIKANER ZAL NOOIT ’N GOEDE SOCIALIST WORDEN DAARVOOR IS DIE TEEEL… MENS

  *

  DIT WAREN BERICHTEN ...UIT ANDERE TIJDEN

  Amerika-kenners kennen Amerika niet

  *

  Wij zijn geen Amerikanen. De dichter Victor van Vriesland zal ik eeuwig dankbaar zijn toen hij mij de wijsheid bijbracht dat er twee soorten mensen zijn, maar dat de eerste soort niet bestaat. En toch… Wij zijn geen Amerikanen.

  Dat zou een uitgangspunt kunnen/moeten zijn voor de talloze Amerikakenners die we de laatste weken hebben moeten ondergaan. Terwijl uitgangspunten – het woord zegt het zelf – altijd het begin zijn. Zelf heb ik dat geleerd van Jean-Luc Dehaene, die het op zijn beurt had geleerd van zijn vader, een psychiater.

  Ne zot, zei Dehaene (overduidelijk nog in de tijd dat we niet op onze woorden moesten letten), ne zot is bijna altijd logisch op voorwaarde dat ge zijn uitgangspunten kent. Jan Hoet, ook de zoon van een psychiater, zei dat ook. In Geel (‘Onder den oorlog hadden wij zes zottekes in huis‘) had Jan begrepen dat een andere benadering van de wereld tot totaal andere inzichten kan leiden. Eén van de redenen waarom hij nadien kunstpaus is geworden. Maar dit terzijde.

  Ze missen een onbeschreven blad papier

  Want dat is nu net hét probleem van onze Amerikakenners. Ze zijn niet in staat hun eigen (voor)oordelen en idees-fixen uit te schakelen. Ze missen een onbeschreven blad papier. Het zorgt ervoor dat we over het machtigste land van de wereld buitengewoon slecht zijn geïnformeerd. Meestal zijn het – met excuses voor de zeer lichte overdrijving – socialisten die naar de VS reizen met maar één vraag: waarom krijgt links hier geen voet aan de grond?

  Potentiële miljonairs

  Het antwoord staat bij John Steinbeck, van wie we in de retorica het meesterwerk Of Men and Mice moesten lezen. Thank God, moet ik zeggen, want nadien heb ik veel Steinbeck gelezen, en hij heeft mij ongelooflijk veel bijgebracht. Over Amerika, maar ook over al de rest. Van hem staat in mijn Grote Zinnetjes-verzameling dat arme mensen zichzelf daar niet zien als uitgebuit proletariaat. Ze zien zich als potentiële miljonairs met een tijdelijk probleem. Amerika als één grote opportuniteit. De appels van Dinska Bronska, die er – het stond op de almanak van de Red Star Line — vééééél groter zijn.

  Dat is dus waarom de sociaa-ldemocratie in de VS het mag vergeten. Ronald Reagan – wat kon die man toch spreken ! – heeft het ons nochtans al lang ingepeperd. ‘The nine most terrifying words in the English language are: “I’m from the government and I’m here to help.”‘ Maar dat is de modale Amerikakenner dus ontgaan…

  Onbegrip ook hier: over hoe dom en achterlijk men kan zijn

  Al moet ik nuanceren. Het is een kloof met de werkelijkheid die ook bij ons in het journalistieke corps bestaat tussen de zogeheten stedelijke elite waartoe de meeste media-makers zelf behoren en het Vlaamse suburbia. Onbegrip ook hier: over hoe dom en achterlijk men kan zijn. De Amerikakenner woont overigens op eigen aandringen bij de hoofdredactie… in New York. Een heel dure keuze, en allicht dé plaats waar je maar zelden een echte zogeheten typische Amerikaan kan spreken.

  Een Amerikaanse vriend met Vlaamse roots heeft mij een hilarisch verslag gedaan over zijn ontmoeting met één van die ‘kenners’. De man is UGent-historicus, vond in de late jaren 80 geen werk, en is met de 5000 frank die hij gekregen had van zijn vader naar Amerika vertrokken. Hij is in de zuidelijke staat Georgia een welgesteld zakenman in de textielsector geworden, heeft intussen ook de Amerikaanse nationaliteit, en is zelfs politiek actief bij de Republikeinen. Hij vindt dat hij te veel belasting betaalt. En uiteraard bezoekt hij ook de lokale country- en golfclub. Lidmaatschap: jaarlijks 20.000 dollar, maar, zegt hij, dat haal je er ook uit, dat is de kostprijs van een netwerk.

  Voor een Amerikakenner is dat ongeveer alles wat verwerpelijk is. En, getuige dat verslag, dat werd onze Vlaamse Amerikaan ook behoorlijk duidelijk gemaakt. Al kwam er een kink in de kabel. De Amerikakenner vond niet geheel onterecht dat de situatie van de zwarten ter sprake moest komen. Maar voegde daar meteen aan toe dat mijn Amerikaanse vriend daarvoor uiteraard geen goede bron was. Blank, een stuk in de 50, relatief rijk… Maar pech, dat bestaat.

  Mijn vriend is sinds 1992 gelukkig getrouwd met een zwarte vrouw, die lesgeeft in een lokale basisschool. En dus wist hij toch een beetje wat in de Afro-Amerikaanse gemeenschap leefde…

  De kostbare core business

  En hebben jullie kinderen, vroeg de Amerikakenner. Ja dus. Dan zijn die dus bi-racial, zei de kenner. Dat moest mijn vriend natuurlijk toegeven, al voegde hij toe dat hem dat zeer stoorde. Dat hij op allerlei papieren gegevens over ras moest invullen, zei hij, dat zint me niet. Zelfs in Zuid-Afrika zijn ze daarmee gestopt. En ja, de Republikeinen hadden ooit voorgesteld dat allemaal te schrappen, maar een aantal Afro-Amerikaanse Democraten hadden zich met alle mogelijke middelen daartegen verzet. Ze wilden hun corebusiness niet laten verloren gaan, zei mijn vriend. Hij heeft het provocatieve uit zijn Vlaamse jeugdjaren nooit kunnen afleggen…

  Te veel circus

  Voor de volledigheid: mijn vriend heeft vanwege zijn economische politiek voor Trump gestemd, maar kondigde in een interview met The New Yorker tijden vóór de verkiezingen wel aan dat Trump zou verliezen, bij gebrek aan goede manieren. Te veel circus. En voor alle veiligheid heeft hij voor de parlementen wel Democraat gestemd. Je weet maar nooit, zei zijn Vlaams boerenverstand.

  dat Amerikanen geen Europeanen zijn

  Ik heb – ik geef het toe — nu een beetje gedold met onze Amerikakenners, maar het blijft natuurlijk wel jammer allemaal. Niet begrijpen dat Amerikanen geen Europeanen zijn.

  Nog niet van God los

  Zo was een nog andere Amerikakenner ronduit verontwaardigd over de vele verwijzingen naar God in de overwinningsspeech van Biden. Tja… In Amerika worden elk jaar 20 miljoen nieuwe bijbels verkocht, en een gemiddeld gezin heeft er vier in huis. Eisenhower noemde zichzelf de meest religieuze mens die hij ooit was tegengekomen. Bush zei dat zijn favoriete filosoof Jezus was, Gore heeft theologie gestudeerd en Clinton was tot tranen toe bewogen toen men in een dienst van de Pinkster-beweging in tongen begon te spreken.

  Bij de onvolprezen professor Walter Prevenier heb ik ooit geleerd dat er zoiets bestond als Glaubensunwilligkeit – ik heb eigenlijk veel geleerd aan de universiteit, besef ik nu. Het fenomeen dat je ondanks staalharde evidentie niet gelooft dat iets is wat het is omdat het te ver van de eigen leefwereld staat. De Joden, toonde Prevenier aan, konden zich niet voorstellen dat er zoiets bezig was

  Siegfried Bracke

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Een kogel kan soms uiit een vreemd gaatje komen..

  Neen, echt vrieneelijk is Bracke niet voor zijn gewezen mentors van de Omroep die zicjzelf als levend ‘hemels’ manna noemt…

  Het is er ene van de soort die ’n loslopende Jihadist met plezier een mes in de buik zou ploffen onder het slalen van kreten als ‘Geloofd zij Jezus Christus’…

  Nee, man, ik vrees met grote vreze, dat het eerder andersom zal zijn. Rancune, namelijk, is een ra         ar beest, voornamelijk in dit klote-land waar Bijbels al lang zijn ingeruild voor Das Kapital…

  Uiteraard andermans kapitaal…

  Digitalia

  18-11-2020 om 18:24 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500409 - DE EUSSR IS COBIRGIA IN HET GROOT ONDER LEDING VAN EEN NON EN EEN SUOER PATRIOT

  .

  500409 - DE EUSSR IS COBIRGIA IN HET GROOT ONDER LEDING VAN EEN NON EN EEN SUOER PATRIOT

  WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  NAAST DE MACHT IS GELD DE ENIGE DRIJFVEER OM ZIJNS GELIJEKEN TE DOMINEREN EN DAARFBIJ IS STELEN ALS DE RAVEN EEN TWEEDE NATUUR GEWORDEN

  EUROPESE SUBSIDIEPOTTEN BLIJKEN NOGAL FRAUDEGEVOELIG

  foto: ©pixabay.com

  Europese Rekenkamer waarschuwt voor grootschalige fraude

  *

  Tijdens de presentatie van haar jaarverslag op 12 november waarschuwde de Europese Rekenkamer voor grootschalige fraude met EU-geld vanaf 2021. Vooral de complexe procedures en regels maken dat meer dan de helft van de EU-uitgaven nu reeds een hoog risico qua fraude vertoont. Ook zinspeelde de Rekenkamer in het jaarverslag op fraude-mechanismen bij de Europese Investeringsbank (EIB).

  Een teken aan de wand

  De Europese Rekenkamer (ERK) in Luxemburg is één van de zeven hoofdorganen van de Europese Unie (naast de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Europees Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank). Volgens de Europese verdragen moet de Rekenkamer als extern controleur het financieel beheer van de EU verbeteren en informeren over het gebruik of misbruik van de EU-middelen. Wat dat betreft is de Rekenkamer vergelijkbaar met het Belgische Rekenhof in België of Audit Vlaanderen.

  Even wis en waarachtig????

  De Rekenkamer riep in haar conclusies ook op om bij de EIB controles uit te kunnen voeren inzake de regelmatigheid van haar financierings-activiteiten

  De Rekenkamer staat institutioneel dus zelfs op een hoger trapje dan de aanvullende EU-organen zoals de Europese Ombudsman, de Europese Investeringsbank (EIB), het Comité der Regio’s of het Europees Economisch en Sociaal Comité. De Rekenkamer riep in haar conclusies ook op om bij de EIB controles uit te kunnen voeren inzake de regelmatigheid van haar financierings-activiteiten die niet onder een specifiek EU-mandaat vallen. Zoiets is een teken aan de wand.

  Jaarlijks ritueel op zeer diplomatieke toon

  De Rekenkamer publiceert een jaarverslag over haar controles van de bestedingen van het EU-budget. Deze controle vormt de basis van een zogenaamde ‘betrouwbaarheids-verklaring’, die de Rekenkamer moet voorleggen aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Het jaarverslag van de Europese Rekenkamer voor 2019 is op zeer diplomatieke toon vernietigend voor de besteding van de EU-begroting. De auditeurs zien een tsunami van fraude en misbruiken opkomen naarmate steeds meer posten in de EU-begroting een hoog risico qua fraude en corruptie krijgen.

  De Europese Rekenkamer beschouwt de op rechten gebaseerde betalingen als uitgaven met een lager risico. Dus uitbetalingen aan begunstigden die aan eenvoudige voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld de rechtstreekse steun voor landbouwers, beurzen voor studenten en onderzoekers, en de salarissen en pensioenen van EU-personeel dragen een laag risico.

  ERK

  Hoog fraude-risico subsidies

  De uitgaven met een hoog risico bestaan voornamelijk uit de vergoeding door de EU van kosten voor subsidiabele activiteiten. Die uitgaven en hun rechtmatigheid blijken veel moeilijker te controleren. De Europese onderzoeks-projecten hebben een hoog risico op fraude. De vijf meest gedocumenteerde vormen van fraude zijn:

     Opgeblazen, dubbele of valse facturen voor goederen en diensten

     Spook-werknemers

     Smeergeld bij aanbestedingen of het aanwerven van personeel

       ‘Double-dipping’ middelen innen voor hetzelfde project of deelproject bij meerdere donors of subsidieprogramma’s.

     Nep-bedrijven of politieke organisaties die via constructies subsidies proberen te vangen

   

  Een tweede voorbeeld van een hoog risico qua fraude zijn de investeringen in regionale en plattelands-ontwikkeling. Een derde grote groep hoge risico’s zijn de ontwikkelings-hulpprojecten. Wat de Rekenkamer verontrust is dat in 2019 deze fraude-gevoelige uitgaven-soorten waren gestegen tot 53,1 % van het gehele EU-budget.

  Politieke draaimolen

  Elk jaar controleert de Rekenkamer de EU-rekeningen en oordeelt ze ze over twee zaken. Ten eerste of de rekeningen nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Ten tweede of de EU-begroting overeenkomstig de regels werd besteed.

   

  In 2019 bedroegen de uitgaven van de Europese Unie 159,1 miljard euro. In 2020 zal dit zonder de Britten zelfs 192 miljard euro zijn. Op de top van juli 2020 keurde de Europese Raad een EU-begroting voor 2021-2027 goed die bovendien wordt gecombineerd met een corona-herstelfonds (door de Europese Commissie ‘NextGenerationEU’ gedoopt). De EU-uitgaven gaan dus aanzienlijk stijgen en bijna al die nieuwe uitgaven vallen in de categorie hoog risico.

   dat we ook doeltreffende controles nodig hebben om na te gaan hoe het geld wordt besteed

   De voorzitter van de Rekenkamer Klaus-Heiner Lehne (een oud-politicus van de CDU en jurist) gaf in zijn speech een scherpe analyse: ‘Ons afkeurend oordeel over de EU-uitgaven voor het jaar 2019 herinnert eraan dat we duidelijke en eenvoudige regels nodig hebben voor alle EU-financiën — en dat we ook doeltreffende controles nodig hebben om na te gaan hoe het geld wordt besteed en of de beoogde resultaten worden bereikt’. Hij voegde er aan toe: ‘In deze tijden van crisis hebben de Europese Commissie en de lidstaten een enorme verantwoordelijkheid om de financiën van de EU deugdelijk en efficiënt te beheren.’ Lehne is een mannetje van de Duitse kanselier Angela Merkel. De benoeming van auditeurs van de Rekenkamer is de zaak van de regering in elke lidstaat. Het Europees Parlement mag wel stemmen over de 26 leden van de Europese Rekenkamer.

  Turteltax

  Van deze ‘auditeurs’ beschikken er amper acht over een financiële of economische opleiding. De meeste zijn voormalige politici en dus meestal juristen. Het Belgische lid Annemie Turtelboom is een advocate en politica (Open Vld en ex-CVP). Ze staat vooral bekend door de naar haar vernoemde turteltax waarbij de gewone man via zijn energiefactuur moest opdraaien voor wilde subsidies voor zonnepanelen en hernieuwbare energie aan bedrijven en vermogende particulieren.

  Eigenlijk zijn enkel de Ier Tony Murphy als bedrijfsrevisor, de Sloveen Samo Jereb (economist en staatsauditeur), de Tsjech Jan Gregor (econoom en handelsingenieur), de Oostenrijkse politica Helga Berger (auditeur en juriste) en de Fransman François-Roger Cazala (een énarque en auditeur) qua opleiding en ervaring gekwalificeerd voor een zitje in de Rekenkamer. De rest zijn net als Turtelboom politieke benoemingen van o.a. drie ex-Europarlementariërs. Het niveau van ERK-medewerkers daarentegen is zeer hoog.

  Laag percentage verhult groter probleem

  Op zich kan de Rekenkamer vertellen dat maar 2,7% van de gecontroleerde EU-uitgaven niet had mogen komen uit de EU-begroting. Dit percentage is echter het resultaat van steekproeven. Ofwel kwam de ontvanger van het geld niet in aanmerking als begunstigde, ofwel ging geld naar niet-subsidiabele projecten of uitgaven waarbij de regels voor overheidsopdrachten niet correct werden toegepast. De Rekenkamer gaf voorbeelden. Zo betaalde de EU mee voor een stedelijk voetpad in Portugal, hoewel het werk al achter de rug was toen de vraag om EU-financiering kwam. In een ander geval kreeg een landbouwbedrijf van meer dan 1000 hectare steun voor de bouw van een opslagplaats voor veevoeder, maar bouwde het in plaats daarvan een opslagplaats voor graan. Dit was in strijd met de regels omdat die steun enkel bestaat voor kleinere landbouwbe

  Lode Goukens

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  Het is dus zonneklaar dat onze corrupte Zonnekoning Sjieke Sjarel, als geboren Waal-stelede-raaf en Opperheerser der EUSSR zich daar in zijn sas voelt. Het is zijn eigen leefwereld, uitgebreid, zo lang het duurt, tot in het oneindige

  L’ÉTAT C’EST MOI

  Komt daarbij dat absolute macht absoluut corrumpeert…

  Endat wil dan gelijk zijn an de zittende President van de USA. Meer nog: hij en de zijnen zijn er van overtuigd veel slimmer te zijn, want Trump moet om de vier jaar door het Volk herkozen worden en zij benoemen ziochzelf…

  Digitalia

  18-11-2020 om 17:10 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500411 - VERJAARDAG VIEREN IN VOLLE OPGELEFDE OPSLUIITING


  .

  500411 - VERJAARDAG VIEREN IN VOLLE OPGELEFDE OPSLUIITING


  WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020

  ZAVENTEM Voor de tweede keer in evenveel weken tijd hekelt luchthaven ombudsman Philippe Touwaide het coronabeleid op Brussels Airport.

  Volgens hem werden de corona-maatregelen zaterdag al voor het vierde weekend op een rij niet nageleefd. “Mensen stonden opnieuw op elkaar gepakt en sommigen droegen geen mondmasker”, klinkt het. Brussels Airport weerlegt de aantijgingen.

   *

  Speelke met verjardagen

  Vanwege een vleugje dyslexie, ook last van omdraaiing van letters e cijfers? ‘Enz’, die op het scherm verschijnt als ‘ezn’? Zelfs na 10 keer herlezen nog altijd niet gemerkt…

  Probeer dat eens met getallen. Hoe oud? 84of 48? 52 of 25?

  Het betekent niks, maar geeft wel ’n prettig gevoel. Vooral dat ’t niet leuk meer is, eenmaal het cijfer 55 is bereikt, of als men dat probeert onder de 30….Want 28 wordt dan…82 !!!!!!

  Nogmaals gelukkige verjaardag voor iedereen die vandaag verjaart….

  *

  INHOUD

  BIJKOMSTIGHEDEN VAN HET BELANGRIJKE ONEDERSCHEIDEN IS EEN GAVE DIE ECOLOGEN NOCH GROENOLEUGENAARS EIGEN ZIJN

          MARIA JOSEPHA VAN OOSTENRIJK (1699-1757)

  Maria Josepha von Sachsen-Litauen-Polen-Österreich.jpg

  Koningin van Polen

  Leven

  Maria Josepha werd geboren als de oudste dochter van keizer Jozef I van het Heilige Roomse Rijk en Amalia Wilhelmina, dochter van hertog Johan Frederik van Brunswijk-Lüneburg.

  Ze trad op 20 augustus 1719 in Wenen in het huwelijk met keurvorst Frederik August II van Saksen, de latere koning August III van Polen. Door dit huwelijk was er een verbintenis gekomen tussen het huis Wettin en het huis Habsburg. Maria Josepha’s schoonvader, August II van Polen, aasde al langere tijd op een huwelijk tussen een aartshertogin en zijn zoon. Op die manier hoopte hij een betere positie te krijgen in een eventuele successie-oorlog rondom de Oostenrijkse troon. Dit werd echter tenietgedaan door de geboorte van Maria Theresia van Oostenrijk. Maria Josepha werd op een Venetiaanse gondel aan de Elbe binnengehaald. De feestelijkheden duurden tot in september voort. Er werden meerdere opera's opgevoerd; er waren bals en jachtpartijen.

  Op cultureel gebied bloeide Saksen in deze tijd op. Ook Maria Josepha droeg een steentje bij; zij was met haar echtgenoot verantwoordelijk voor de bouw van de Hofkerk in Dresden in 1751. Haar man was in 1712 tot het katholicisme bekeerd, maar Maria Josepha was haar hele leven al katholiek sinds haar opvoeding door haar katholieke grootmoeder Eleonora van Palts-Neuburg (dochter van Filips Willem van de Palts).

  Maria Josepha stierf in 1757 op 57-jarige leeftijd.

  *

  ENGIE INVESTEERT NIET MEER IN LANGER OPENHOUDEN KERNCENTRALES

  Engie-Electrabel gaat niet meer investeren in een verlenging van de levensduur van de Belgische kerncentrales. Dat blijkt uit een interne communicatie naar het personeel.

  ‘Na constructieve gesprekken moeten we vaststellen dat de regering de duidelijke intentie heeft het regeerakkoord uit te voeren', zegt Thierry Saegeman, de chief nuclear officer van Engie-Electrabel, in een boodschap aan het personeel, waar Trends dinsdag over berichtte. 'We kunnen geen tientallen miljoenen euro's investeren zonder rendements-zekerheid. We bereiden ons dus voor op een definitieve stopzetting.'

  "Dat is een logisch gevolg van wat in het regeerakkoord werd beslist. "

  Anne-Sophie Hugé

  Woordvoerster Engie

  ‘Dat is een logisch gevolg van wat in het regeerakkoord werd beslist. We zijn verantwoordelijk voor het beheer van de stillegging en de ontmanteling van de nucleaire installaties en kunnen niet oneindig blijven wachten'.

  De beslissing volgt op ‘constructieve gesprekken’ met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), tweette Groen-kopman Kristof Calvo en bevestigt haar woordvoerder Jonas Dutordoir. ‘De intentie van de regering is altijd heel duidelijk geweest. We zijn dan ook tevreden dat Engie, dat we beschouwen als een bondgenoot, zich inschakelt in de energie-transitie waar we voor staan. Ook voor Engie was duidelijkheid nodig.'

   Volgens Van der Straeten is het debat over het al dan niet langer openhouden van de jongste twee kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 ‘een gevecht in de marge’, merkte ze dinsdag op in de commissie-Energie van de Kamer, waar ze haar beleidsbrief toelichtte. De twee kerncentrales zijn goed voor slechts 3 à 4 procent van de energie-productie. ‘Het is een rimpeling in het water als je ziet voor welke uitdaging we staan’, beaamt Dutordoir.

  Smallere weg

   Het regeer-akkoord voorziet wel in een evaluatie eind volgend jaar. Dan wordt bekeken of de bevoorradings-zekerheid niet in het gedrang komt en de elektriciteitsprijzen niet de pan uit swingen. Als blijkt dat er een probleem is, wordt het nood-scenario achter de hand gehouden om alsnog Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Maar met de beslissing van Engie Electrabel lijkt die weg smaller te worden. ‘Dat zullen we nog moeten bekijken’, zegt Dutordoir. Ook Hugé hoedt zich voor te boude uitspraken. 'We moeten de finale beslissing van de regering afwachten. Maar we hebben al meermaals uitgelegd waarom die beslissing beter vroeger dan later komt.'

  Marie Van Oost Wim Van de Velden

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  De vraag van de dag is hoe het voelt in de luren te worden gelegd onder de ogen van de hele wereld tot ver daar buiten, en er niets aan te kunnen doen.

  Vlamingen immers zijn het al tientallen decennia gewend om er te mogen op staan kijken, zodat ze bijtijds de rekeningen kunnen betalen…

  Digitalia

  18-11-2020 om 15:40 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500408 - WAT BAETEN KAARS EN BRIL ALS LORE BAETEN OP 11/111 OM 11 UUR NIET ZIEN EN WIL


  .

  500408 - WAT BAETEN KAARS EN BRIL ALS LORE BAETEN OP 11/111 OM 11 UUR   NIET ZIEN EN WIL

  Dinsdag 17 november 2020

  INHOUD

  SOIS BELLE ET TAIT-TOI IS EEN KONINKLIJK GEZEGDE DA  T HIER TOCH WAT MEER NUANCE VRAAGT


  DOORBRAAK

  *

  ZELFS OP WAPENSTILSTAND KUNNEN WE DE STRIJDBIJL NIET BEGRAVEN

  *

  VERDRIET VAN HET VERLEDEN MOET DAT VAN VANDAAG NIET RELATIVEREN

  foto: ©BelgaImage / Nicolas Maeterlinck

  Wapenstilstand is er om stil te staan bij de slachtoffers, waarop we de ingrijpende gebeurtenis van die oorlog proberen te vatten. Het verdriet van het verleden moet dat van vandaag niet relativeren.

  In Flanders Fields the poppies grow

  Between the crosses, row on row,

  That mark our place. While in the Sky.

  The larks still bravely singing, fly

  Unheard, amid the guns below.

  *

  Vorige woensdag stonden we opnieuw stil bij het einde van de Eerste Wereldoorlog en hoe we die niet mogen vergeten. Hoe dankbaar we mogen zijn voor de soldaten die ons voorgingen, die ons vrede en rust brachten. Dit gedicht is een beklijvend symbool geworden van het einde van die Eerste Wereldoorlog. De klaprozen die tussen de witte graven van de soldaten groeien, stralen een bepaalde kwetsbaarheid uit, een onbeschrijfbare schoonheid, maar oh zo pijnlijk en fragiel. Het is een herdenkingsdag die velen raakt en aanzet tot denken.

  Een u wel bekend Vlaams Belang politicus postte op deze dag van herdenking het volgende: Als onze voorouders, die sneuvelden voor onze vrijheid, zouden zien hoe Europa er vandaag aan toe is, zouden ze trots zijn? Een vraag die ik me vaak stel, zeker vandaag. Daarop antwoordden velen dat de frontsoldaten ‘zich zouden omdraaien in hun graf, wegens de multiculturele samenleving die we vandaag kennen.’

  Vrijheid

  Wanneer ik, als studente Internationale Politiek, zelf even stil sta bij die vraag, kom ik tot de conclusie dat we nu trots moeten zijn op de vrede en stabiliteit in de wereld. Projecten zoals Europa en de vrijheid die het met zich meebrengt, moeten we koesteren. De democratische waarden, die moeten we koesteren. Vrede is geen evidentie en zeker vandaag de dag is dit niet overal in de wereld een realiteit. Het is een gegeven dat we niet zomaar voor vanzelfsprekend moeten nemen. Sterker nog, we moeten die vrijheid blijven garanderen en het recht op vrijheid ook voor anderen waarmaken.

  vrijheid gaat er juist over dat iedereen vrij is om te zijn, te beleven, te geloven wat die wilt

  Want vandaag wordt onze vrijheid veel te vaak aangetast. Wie de geschiedenis wat kent weet dat zeker in de Tweede Wereldoorlog er een enorme uitsluiting en vervolging was voor iedereen die andersdenkend was. Deze oorlog en de Eerste Wereldoorlog nu framen als een verhaal over ‘eigen volk eerst’, dat gaat in tegen al waar onze soldaten voor vochten. Want vrijheid gaat er juist over dat iedereen vrij is om te zijn, te beleven, te geloven wat die wilt. Politici die om de haverklap groepen tegen elkaar op zetten, verliezen in mijn ogen elke credibiliteit om grote uitspraken te doen over onze voorouders.

  Mentaal leed

  En het is niet het enige type post over de oorlog die vandaag circuleert. Almaar meer, niet enkel op officiële dagen, zie ik foto’s uit de twee wereldoorlogen. Foto’s van jonge soldaten in vergelijking met jongeren van vandaag. De kritiek luidt dan dat de jongeren vroeger in de loopgraven stierven, terwijl de jongeren in 2020 nog niet eens een pandemie mentaal kunnen doorstaan. Niet iedereen wilt het misschien graag horen, maar vandaag strijden er evengoed mensen. Onze zorg- en hulpverleners die zien vandaag ook wat dood en leed is. En ja, dat heeft een mentale impact, net als de oorlog dat ook had. Alleen mogen we blij zijn dat we in een maatschappij leven waar het bespreekbaarder is om niet enkel over fysiek, maar ook mentaal leed te praten.

  Heeft het zin om te roepen dat anderen het zwaarder hebben en dat het vroeger erger was?

  Tuurlijk kan je een wereldoorlog qua impact niet vergelijken met een pandemie. Dus is de vraag waarom we dat dan toch doen? Heeft het zin om te roepen dat anderen het zwaarder hebben en dat het vroeger erger was? Dwingt zoiets dan respect af, waar sommigen duidelijk van denken dat het ontbreekt, sterker nog: is dit wel respectvol naar gebeurtenissen in het verleden? Mij lijkt een foto van gesneuvelde soldaten omgetoverd in een meme, om dan collectief de draak te steken met mentale problemen, nu niet echt een respectvolle manier van herdenking.

  Stilstaan bij de slachtoffers

  Wapenstilstand is er om stil te staan bij de slachtoffers, waarop we de ingrijpende gebeurtenis van die oorlog proberen te vatten. Het verdriet van het verleden moet dat van vandaag niet relativeren. Een herdenking van vrede gebruiken om onvrede te spuien is gewoonweg triestig. Wie op een respectvolle manier onze voorouders wilt herdenken die heeft er geen nood aan om een ander aan te vallen. Maar blijkbaar kunnen we zelf op wapenstilstand de strijdbijl niet begraven.

  Lore Baeten

  CENSUUR VRIJE* Commentaar

  *

  Dat IJzerkruis hier bovenaan is mij toch “ietske” duurbaarder dan ‘Rest in Peace’, of ‘Deutschalbd muss leben denn wir sterben sollten’. Die in ’t Fransoos van St Chalres op de Potyze (Ieper) zijn mij ontglipt, omdat ik er zeer zelden kwam.

  https://www.flandersfields.be/nl/doen/saint-charles-de-potyze

  Enggelse bbegraafplaatsen in mijn geboortestreek waren talrijk als zand korrles verspreid over onze weiden als wiegende zeeen en akkers vol wiegend korenhalmen. ‘Langemark’ en het Studenten Friedhof was voor de tijd der romantiek. Later dus.

  Het spijt mij het dat lieve ding te moeten zeggen, maar ze hoort bij die lieden die spiwen op dat IJzerkruis, want niet Belgscih genoeg.

  Wat ik dan, ouder geworden, reeds durfde naar de mokskes te kijken, vaak dacht toen daar tienduizenden keren overal stond te lezen ‘Known only to God’?

  Liever mijn naam zien staan op het menu van mijn bruilofdeest, dan op en marmeren plaat onder de Menenpoort… Mooi Brits monument, maar een echt schandaal voor mijn eeuwenoude Vaderstad!

  Maar die jongens, om het even tot welke taalgroep ze hadden, hin kogels waren internationaal, werden als vee het vuur gekoterd, niet om daarvoor later ‘herdacht’ te worden, maar omdat kazakdraaiers en zakkenvullers hen daar, voor eigen profijt, hadden ingejaagd.

  Eervolle vermelding: de Koning-Soldaat Albert I, later beter gekend ald de
  Rotsduiker,
  die vond het voor de

  Duitsers zo veel-belovend Lenrte Offensief ’18 die hen tot in hartje Parijs zou brengen en dus stiekem onderhaalde met zijn Neefje Wihelm II van Pruisen, voor een afzonderlijk e vrede…

  Niets over geleerd op school, Looreke-Sloreke?

  -

  “Vrij zijn te geloven wat men wil”… Bespeur ik daar onderduims de progressieve Linlse indoctrinatie? Oppasen, kind, straks krioelt het op straat van kromzwaarden en rollen de afgeslagen koppen zó over de keuen.. Alhoecwel, in Uw geval, is het gevaar voor andere onderdelen veel riskanter…

  Ondergetekende is ‘free as a bird’ …ongebonden en partij-loos.. Maar tocj, die ene slogan van het VB vind ik een waarheid als een … kameel, zo groot. Van alle tijden en voor alle volkeren ter wereld. My home us my casrle…In ’t Vlaams luidt dat…

  Dit is ONS land en, dit zijn ONZE regels.

  Ga anders op de maan wonen. Of in Granada, wat op hetzelfde neerkomt: vrij van Is Lammen, Mo Slimmerds en andere messen-trekkers. Stel daar tegenover in heel de Geschiedenis de gestage uitbreiding van het Rijk van de Profeet….Wete gij wel die de dikte heeft, Jahweh Allah of Biedha?

  -

  Deze oorlog en de Eerste Wereldoorlog nu framen als een verhaal over ‘eigen volk eerst’, dat gaat in tegen al waar onze soldaten voor vochten

  Tja, ‘framen’ is inderdaad een ander ‘vreemd’ woord voor inkaderen’, da’s just. Mar da’s ook het enige in voogaande zin van kwee-nie-hoeveel ijdele woorden.

  Voor wie, ten gunste van wie of van wat, dekte gij dat ‘onze jongens’ de dood boven het leven verkozen? Toch niet voor de Sjeik van Azerbeidzjan!

  Uw jaar herdoen, meiske en 6 Onze Vaders en 6 Wees-Gegroetjes bidden voor de zielerust van zij die in de IJzervlakte zondcer zoeken een naamloos graf vonden en daar nog ieder jaar als verloren koren boven worden geploegd …

  Hoop op den Oogst, O Vlaanderenland.

  Vanwege een liefhebbende Opa.

  Digitalia


  17-11-2020 om 19:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500407 WEERAL VAN DE VERVELENDE MAAR VERHELDERENDE VRAGEN

  .

  500407 WEERAL VAN DE VERVELENDE MAAR VERHELDERENDE VRAGEN

  DINSDAG 17 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  DE WEKELIJKSE BIECHT DIE FEITELIJK DOOR ANDEREN ZOU MOETEN BELEDEN WORDEN MAAR DIE ONDERTUISSEN DAPPER VOORT ZONDIGEN EN DE ZAKKEN VULLEN

  *

  *

  VERGETEN VRAGEN VAN DE VOORBIJE WEEK (114)

  Wouter van Bellingen

  foto: ©Belga

  Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

  Hoe lang blijft Salman Rushdie nog welkom in België?

  (Aan staatssecretaris Sammy Mahdi, die Denen weert uit België omdat ze van plan waren om een koran te verbranden in Molenbeek. Zo’n boekverbranding is een agressieve provocatie, maar Mahdi plooit hier natuurlijk gewoon voor de islamitische toorn. Dat is een hellend vlak. Hoe ver wil België nog gaan om het vrije woord en godsdienstkritiek te verdedigen?)

  Welke mensen massa’s zijn immuun voor Covid-19?

  (Aan de Biden-fans, die massaal op straat kwamen om te vieren. Grote massa’s, dicht bij elkaar, alcohol, lang niet iedereen met maskers, in een land met nog altijd hoge besmettingscijfers. Dat was in onze media zwaar zondig zolang het Trump-rally’s betrof. Maar de Covid-19-moraal is een situatiemoraal: geldt alleen op sommige plekken, voor sommige mensen, met sommige ideeën.)

  Hoeveel invloed hadden de moslimbroeders op paars-groen?

  (Aan Johan Leman, die eind jaren 90 interesse toonde in moslim extremisme: ‘We kregen toen een brief, getekend door Onkelinx en Verhofstadt, dat islam niet langer tot onze bevoegdheid hoorde en we er ons niet meer mee mochten bezighouden. Invloeden uit kringen van Moslimbroeders waren hier niet vreemd aan’. Nu is pater Leman niet meteen een rechtse complot-denker. Wie spit dit verhaal verder uit?)

  Wat roepen terroristen vlak voor ze toeslaan?

  (Aan de Europese ministers van Binnenlandse Zaken, die een gemeenschappelijke verklaring schreven tegen terreur: Het woord ‘islam’ komt in de tekst niet voor. Nochtans zouden Frankrijk en Oostenrijk – de meest recente slachtoffers – gevraagd hebben om de islamitische inspiratie van de terroristen te benoemen. Maar na jaren van aanslagen ligt dat dus nog steeds te gevoelig bij de ministers. Zouden we ook nog altijd op eieren lopen, als de moordenaars voor hun misdaden zouden uitroepen dat Christus groot is?)

  Wie mag het vertrouwen in onze instellingen ondermijnen?

  (Aan advocate Mieke Van den Broeck, die al vóór aanvang van het Mawda-proces weet hoe het gaat aflopen: ‘De politie en het parket hebben al zoveel gelogen in dit dossier dat een eerlijk proces eigenlijk niet meer mogelijk is’. Het is voor rechtse politici verboden om Justitie een beetje wereldvreemd te vinden, maar zo’n extreem-linkse advocate – Van den Broeck schurkt innig aan bij PVDA – mag altijd wat meer.)

  Hoe gaan we de terugkeer van Syrische vluchtelingen faciliteren?

  (Aan de Europese Unie, die besloot om een internationale conferentie over de terugkeer van Syrische vluchtelingen te boycotten. De EU is misschien niet gelukkig met Assad, maar het is nu tijd om te onderhandelen over een veilige terugkeer voor miljoenen mensen. Er moeten garanties komen voor de veiligheid van de vluchtelingen, maar dat kan alleen als je gaat praten met de Syrische machthebbers.)

  Wat heeft Mons dat Gent-Sint-Pieters niet heeft?

  (Aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, die niet kan beloven dat Gent-Sint-Pieters volledig vernieuwd zal zijn tegen 2027: ‘Die timing wordt opnieuw geëvalueerd, om te bekijken of ze haalbaar is’. In 2027 zijn de werken aan het drukste treinstation van dit land 22 jaar bezig. Er is bovendien al beslist om de resterende perrons af te werken met goedkopere constructies. Vergelijk dat eens met het station van Mons, dat nog geen vijfde van het aantal treingebruikers noteert. Gilkinet kondigde vorige week aan dat de geplande ontbinding van een geldverslindend NMBS-vastgoedfiliaal nog eens wordt uitgesteld, speciaal om de peperdure vernieuwing van het station van Mons af te werken tegen 2023. Waarom is dit tweesporenbeleid geen schandaal?)

  Hoe groot is de anti-Trump-industrie?

  (Aan cultuurcriticus Rob Riemen, die in Knack een aanzet geeft: ‘Televisie zenders CNN en MSNBC zullen Trump missen. Ze hebben vijf miljard dollar verdiend met hun dagelijkse preken tegen de man’. Velen hebben inderdaad een verdien-model gemaakt van (makkelijke) verontwaardiging over de retoriek van Trump. Hoeveel geld zouden media de laatste jaren verdiend hebben met klagen over Trump?)

  Wie belet dat we data verzamelen over de (etnische) achtergrond van patiënten?

  (Aan dokters Elisabeth De Waele en Marc Noppen, die opvallend veel zwarte patiënten zagen op hun Covid-19-afdeling: ‘We krijgen vaak de vraag of we iets kunnen zeggen over de achtergrond van de corona patiënten, maar daar hebben wij geen informatie over. In andere landen beschikken ziekenhuizen wél over zulke gegevens’. Raciale kenmerken zijn relevant in de geneeskunde. Alleen krampachtige politieke correctheid verklaart waarom etnische informatie niet systematisch bijgehouden wordt in medische dossiers.)

   

  Minderheden forum of Join.Vlaanderen: wat zal het verschil zijn?

  (Aan Wouter Van Bellingen, bestuurder van Join.Vlaanderen, het vehikel dat het Minderhedenforum mogelijk zal vervangen. U kent Van Bellingen nog als voormalig directeur van… het Minderhedenforum. Klein gokje: Join.Vlaanderen zal inzake politieke correctheid, professioneel slachtofferschap en agitatie tegen autochtone Vlamingen op geen enkel moment onderdoen voor het Minderhedenforum. Misschien zelfs integendeel. Bevoegd minister Bart Somers krijgt gewoon een andere spreekbuis.)

  Hoe dom denkt u dat de mensen zijn?

  (Aan Klimaatminister Zakia Khattabi, die voluit gaat voor een koolstof-taks: Zelf spreekt ze over een ‘koolstoft-arifering’ – een politiek minder geladen term. De Britten noemen dit ‘adding insult to injury’: de belastingbetalers een zoveelste taks aansmeren, maar zonder het een taks te noemen. Alsof het domme klootjesvolk dan niet in de gaten heeft dat er weer in hun zakken gezeten wordt.)

  Hoeveel mensen wonen er in een Amerikaanse ‘wijk’?

  (Aan Gwendolyn Rutten, die de Amerikaanse verkiezings-shows informatief vond: ‘Waarom niet ook bij ons streven naar resultaten op wijkniveau?’. Politieke partijen zouden daar zelf van profiteren: zulke gedetailleerde kiesresultaten zijn marktonderzoek voor partijstrategen. Het is niet (meer) verrassend dat Open Vld onze privacy wil opofferen om kiescampagnes te verbeteren. Het kan Rutten ook niet schelen dat er in een Amerikaanse ‘wijk’ vaak evenveel mensen wonen als in heel Aarschot én omstreken.)

   

  Hoe diep moet CD&V vernederd worden?

  (Aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die werk wil maken van een 3de geslacht: ‘We moeten getuigen van vernieuwingsdrang, net zoals de regering-Verhofstadt ethisch progressieve stappen nam begin jaren 2000’. Symboolpolitiek, de mogelijk vergaande gevolgen zijn er voor verwarde jongeren te midden van hun identiteitscrisis. De expliciete verwijzing naar de anti-CVP-regering van Verhofstadt is ook héél veelzeggend. De christen-democraten gaan de kelk moeten ledigen tot op de bodem.)

  Hoeveel Europese naties zijn in de vorige eeuw geruïneerd door oorlog?

   

  (Aan econoom Paul De Grauwe, die massaal geld wil bijdrukken: ‘Als het oorlog is, vraag je je toch ook niet af hoeveel die gaat kosten? Je zet dan ál je middelen in’. Volgens De Grauwe kunnen we ‘nog makkelijk twee jaar 50 miljard in het rood gaan’, 10 procent van het BNP. De Belgische Staat moet maar obligaties uitschrijven, die we dan pas over 30 jaar moeten aflossen. Een 74-jarige heeft soms makkelijk praten…)

  Wanneer gaat u excuses aanbieden aan Filip Dewinter?

  (Aan Bart Somers, nu er één jaar na de brandstichting in een asielcentrum nog steeds geen verdachten geïdentificeerd zijn. Er is dus nog altijd geen snipper bewijs voor de beschuldigingen van Somers, die Vlaams Belang associeerde met de misdaad. Het is onbetamelijk dat een minister dat soort uitspraken doet zonder hard bewijs, en het is onbegrijpelijk dat geen enkele Wetstraatjournalist Somers achtervolgt met zijn beschuldigingen. Nu ja, eigenlijk begrijpen wij het ondertussen zeer goed.)

   

  Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.

  Dominique Laridon

  *CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Dat zijn niet zomaar ‘Vraen’ meer, maar werpspiesen met stevige vleeshaken. Al enig resultaat gelezen of gehoord? Nikke nook nie.

  Tenzij wij met z’n allen met het beetje middelen waarin we nog vrij zijn inzake goederen en diesnten; het www, de sociale media dermate te belasten, dat het kraakt. Hoogmoedwaanzinnig Luxe-srtations bouwen met gestolen geld, altijd dezelfde andersdenkenden ongestraft zo maar van brnadstiching ùpgen beschuldigen, het schuim van de straat in toga…Importeurs van geslachtsziekten dievelings in de wtten leggen, etc, etc..

  Only in Belgium… Voor hoeveel dagen nog? Want potverteren lij God in Franrijk, op andermans kosten, blijfty tovj niet duren?

  Digitalia


  17-11-2020 om 16:21 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen..500406 DE MORGEN KOFFFIE

  .

  500406 DE MORGEN KOFFFIE

   

  Dinsdag 17 november 2020

  INHOUD

  DE KOORTS THERMOMETER IN BRUXELLABAD STAAT OP SORINGEN MAAR DIE VAN DEZE ANTI VLAAMSE KLOTE-REGERING SLAT TILT

  *

  *

  ANDRES MARTINEZ, BOGOTA, COLOMBIA; STRAATKIND; † 1995.

  Sterfdag 17 november.

  Geboren in een van de armste krottenwijken van Bogota, Colombia. Hij groeide op in een milieu van drugs, geweld en misdaad; moeder deed in drugs; hij was haar hulpje. Vader mishandelde zijn kinderen. Andres zocht zijn geluk buitenshuis. Daar ontmoette hij Gabriel Guerra, hulpverlener van Mensen in Nood. Zij zaten midden in het gevecht om van de drugs af te komen. Maar tijdens een 'schoonmaak            operatie' werd hij op straat doodgeschoten. Dertien jaar.

  Niet heilig of zalig verklaard.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  HELLHOLE CITY (VERVOLGVERHAAL)

  In Brussel zat het er dit laatste weekeinde weer eens ferm tegen. Deze keer was het niet de brandweer, maar de politie die slaag kreeg van een zootje ongeregelde ‘jongeren’. Het gebeurde nu ook eens niet in Brussel-stad, Anderlecht, Schaarbeek of Molenbeek, de gebruikelijke onrustplaatsen, maar in Elsene. Onze nieuwe federale regering gaat proberen er iets aan te doen, maar het zal haar gegarandeerd weer geld kosten.

  Brussel bij Vlaanderen? Vergeet het maar. Ze willen het zelf niet en er zijn ook steeds meer Vlamingen die er genoeg van hebben. Vlaanderen moet ervoor zorgen zijn instellingen elders onder te brengen – net zoals Wallonië dat gedaan heeft - en met het Brussels gewest sluitende afspraken maken over de rechten van de Vlamingen die in Brussel blijven wonen. Daarbij moet gegarandeerd worden dat het Nederlands er op gelijke voet zal behandeld worden als het Frans, die er ook alleen nog een lingua franca is (een meerderheid van inwoners van het huidige Brussel spreekt thuis géén Frans). Tegelijk moet er worden afgesproken dat Brussel geen extra geld meer krijgt zonder tegenprestaties. Daarvoor heeft Brussel mogelijkheden genoeg: van het gewest één stad maken, de 19 baronieën afschaffen(daarbij: evenveel burgemeesters, schepenen, gemeenteraden en OCMW’s), zorgen voor één politiezone (als het nu kan met één brandweercorps, kan ook één politiezone). Allemaal dingen die in andere wereldsteden de normaalste zaak van de wereld zijn, maar in Brussel blijkbaar (nog) niet. Als men dan ook eens officieel een einde zou maken aan die ‘Fédération Bruxelles-Wallonie’, die in feite ongrondwettelijk is, kan men daar miljarden besparen. Als dat niét kan, dan moet Brussel maar zelf zijn boontjes doppen.

  *

  VAKBONDEN ZETTEN DRUK VOOR

  HOGERE LONEN


  Miranda Ulens van de socialistische vakbond ABVV. ©Photo News

  Vandaag om 01:00

  De bonden eisen een beloning voor werknemers die doorheen de pandemie doorgewerkt hebben.

  De vakbonden grijpen het begin van de sociale verkiezingen aan om een pleidooi voor hogere lonen te houden. Daarbij kijken ze in eerste instantie naar de sectoren die door de coronamaatregelen nauwelijks geraakt zijn.

  ‘Het wordt tijd dat ook de werknemers iets krijgen’, zegt Miranda Ulens, de nummer twee van de socialistische vakbond ABVV in een interview met De Tijd.

  Begin volgend jaar overleggen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over een nieuw loonakkoord. Ze moeten vastleggen hoeveel de lonen de komende twee jaar maximaal stijgen boven op de index. Die maximale marge is afhankelijk van de loonstijgingen in de buurlanden, waardoor de ruimte voor loonsverhogingen beperkt is.

  "We moeten af van het carcan van de loonwet "

  Miranda Ulens

  ABVV-voorvrouw

   ‘We moeten af van het carcan van de loonwet. Die laat te weinig ruimte voor loonsverhogingen. De loonnorm moet indicatief zijn en niet langer imperatief. Dat betekent dat de maximale loonstijging waarover nationaal wordt onderhandeld een advies wordt’, zegt Ulens. Sommige goed draaiende sectoren, zoals de chemie en de farma, kunnen dan meer geven.

  Mario Coppens, de voorzitter van de liberale vakbond ACLVB, pleit ook voor een indicatieve loonnorm. ‘Voor sommige bedrijven zijn het bijzonder moeilijke tijden, maar andere sectoren doen het heel goed. Het zou jammer zijn als daar geen extra loonsverhogingen mogen worden toegekend.’

  Het christelijke ACV, de grootste vakbond van het land, wil nog geen uitspraken doen over het loonoverleg. ‘Op 8 december gaan we ons standpunt intern bepalen’, zegt David Vanbellinghen, de woordvoerder van het ACV.

  'Het werkvolk moet worden gehoord'

  ABVV-topvrouw Miranda Ulens hoopt dat dat 'de bedrijven onthouden dat ze geholpen werden toen ze dat nodig hadden'. En ze verwacht veel van de nieuwe regering, in contrast met de regering-Michel. 'Het werkvolk moet worden gehoord'.

  De werkgevers-organisaties houden vast aan de loonnorm omdat ze vrezen voor ontsporende loonkosten, die onze bedrijven met een concurrentie handicap opzadelen. De voorbije decennia waren moeilijke hervormingen nodig om de sinds 1996 opgebouwde loonkosten handicap met de buurlanden weg te werken.

  Volgens Ulens en Coppens is de vrees van de werkgevers onterecht. ‘Onze mensen in de bedrijven zijn niet onverantwoordelijk. Ze zien ook dat er in bepaalde sectoren problemen zijn’, zegt Ulens. ‘We gaan geen bedrijven in een faillissement duwen’, zegt Coppens.

  De zogeheten ‘wet van 1996’ laat in principe niet toe dat loonsverhogingen worden toegekend die boven de loonnorm liggen. Maar in het regeerakkoord is sprake van een omzendbrief waarmee het overleg in een bepaalde richting kan worden gestuurd. Bij de linkse meerderheidspartijen wordt die passage geduid als een sluipweg om in bepaalde sectoren extra opslag toe te kennen.

  De vakbonden hopen dat Pierre-Yves Dermagne (PS), de minister van Werk en Economie, zo’n opening creëert. Maar de liberalen zijn er niet happig op de wet van 1996, die door de regering-Michel werd aangescherpt, uit te hollen. Ze wijzen erop dat voor zo’n omzendbrief het akkoord van de hele regering nodig is en dat die dat niet zomaar geeft.

  Voor de werkgeversorganisaties is de loonsverhoging van 1,1 procent - de maximale opslag boven op de index die was voorzien in het loonakkoord voor de voorbije twee jaar - de rode lijn. Het liefst leggen ze de lat lager om de bedrijven die klappen hebben gekregen tijdens de coronacrisis te beschermen. Die bedrijven hogere lonen doen uitbetalen, dreigt ze helemaal over de rand te duwen.

  Het pleidooi van de vakbonden komt er nu bijna 2 miljoen werknemers hun stem kunnen uitbrengen in de sociale verkiezingen. Ze kiezen hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  De Pakbonden spreken in al hun kortzichtigheid slechts over 2 Mio ‘werkmensen’, namelijk diegenen die hen de luiaards-muil met kaviaar moeten volstoppen, de rest van de ‘werkende mensen’ kan hen geen kloten schelen. KMO’s en Kleine Middenstanders zweten al even erg als de gewone werknemers èn werkgevers op ‘de heilige werkvloer’. Om nog maar te zwijgen van de ouderen en gehandicapten die zij, net als ooit hun Duitse spitbroeders, het liefst zagen verdwijnen in Nacht und Nebel. Of onder hun politiekogels, zoals de kleine Andreas van hierboven uit Bogota, Colombia..

  Moet het bij ons ook echt zover komen? Of komt er bijtijds een logische Vlaamse Meerderheids Regering die ons al bijna 200 jaar verboden blijft?

  Digitalia

  17-11-2020 om 10:55 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500403 - OOK OPENGEBROKEN BIJ ‘TSCHELDT!!! EN HOE!!!!

  .

  500403 - OOK OPENGEBROKEN BIJ ‘TSCHELDT!!! EN HOE!!!!

      

  MAANDAG 16 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  DE JUISTE REDEN WAAROM LINKS ZICH ALS MOLLEN GEDRAEND, ONS DE INDRUK WIL GEVEN ENGELEN TE ZIJN

  *

  Kom van die Berg Af, Linkse Zarathustras!

   

  Pleidooi voor het Echte Leven

  Twee meisjes op … een fiets

  Het verhaal van twee meisjeniet op het strand, maar op de fiets, in onze geliefde hoofdstad. Het is 1 november, Allerheiligen. Romi Verhaeghe fietst, samen met een vriendin, nietsvermoedend in Brussel rond. Beiden zijn jong, student aan de VUB en dus a fortiori onbekommerd. Plots komt er een auto langszij rijden waaruit een stel woeste verwilderden springt dat het duo belaagt, bij de haren trekt, aftuigt, met het hoofd tegen de wagen slaat en daar bovendien een schijnbaar hemels genoegen aan beleeft. Eén van de meisjes weet toch de politie te verwittigen, die pas na een half uur arriveert. Al die tijd blijven de primitieve smeerlappen ter plaatse, alsof ze niets te vrezen hebben.

  Het verhaal, op zich al hoogst bizar, neemt dan een nog bizardere wending: politie en daders lijken elkaar te kennen, maken een praatje, klappen handjes … en spreken slechts de taal van Molière. Op het politiekantoor worden beide meisjes in die tweede landstaal verhoord terwijl de daders aanwezig blijven, zelfs aanbieden in een vertaling te voorzien. Een Nederlandstalige agent loopt voorbij, maar mag van zijn collega’s niet tussenkomen. Romi en haar vriendin worden – letterlijk! – uitgekafferd en uiteindelijk, slachtoffer zijnde en in shock, als daders in verdenking gesteld. Tegen hen wordt, als klap op het kromzwaard, nog klacht ingediend ook! Daders worden slachtoffers, slachtoffers daders. Hoe omgekeerd lijkt onze wereld vandaag toch in elkaar te zitten?

  Eén ding bleef nog onvermeld, ook in het facebook-bericht van Romi zelf. Een ding dat de lezer die met zijn beide voeten in de Vlaamse klei staat, al vanaf de eerste zin aan z’n water kon aanvoelen: de daders waren komijnvreters en kardemomzuipers! En we zullen nog meer zeggen: de champetters waren van hetzelfde soort! Maar de twee meisjes op de fiets vonden het niet nodig dit zeer gewichtige feit te vermelden. Het strekt de freelance columnist Johan Sanctorum tot eer dat hij – en hij alleen! – achter dit cruciale feit aanging, zonder hetwelk dit voorbeeld voor normale lieden onbegrijpelijk zou blijven.

  Biden of Trump?

  Enkele dagen later trekt Amerika ter stembus. Wie zal het halen? Sleepy Biden of Sprightly Trump. Trump natuurlijk, dat spreekt. Met beide vingers in de neus zelfs! De eerste resultaten zijn hoopgevend. Vanuit Florida meldt Veerle De Vos (vrt), tot tranen toe bewogen, dat Trump aan de winnende hand is. “Maar alles is nog mogelijk”, probeert het vooringenomen radiovrouwtje er de moed in te houden, “er moet nog 10% van de stemmen geteld worden.” Spijtig voor haar, Florida is binnen. En ook in de noordelijke staten ziet het er bere-goed uit!

  En dan wordt het nacht. De telling wordt gestopt, denkt iedereen goedgelovig. Als de tellers na een korte nacht terug aan de slag gaan, heeft er zich echter een Amerikaans mirakel voltrokken. Biden leidt! Op tijd van een paar uur en tijdens de telpauze (laat dat toch even bezinken!) zijn er honderdduizenden stemmen natiewijd voor Biden bijgekomen, voor Trump zo goed als geen enkele. In Detroit is zwarte Piet, bij nacht en ontij, met zakken (koelboxen eigenlijk) “ballots” langsgekomen. Op filmpjes is te zien dat hij ongehinderd het telbureau binnenstapt. Geen security! Niemand om de dozen in ontvangst te nemen. Uiteindelijk zullen in Detroit meer mensen stemmen dan er geregistreerd zijn, zelfs de “doden” hebben er gestemd. Het staat zo vast als een diep in de zeebodem geslagen paal boven water: hier werd massaal gefraudeerd!

  Grafieken laten ook in andere staten zien dat de stemmen voor Biden, tijdens de pauze, kaarsrecht naar boven zijn geschoten. Statistisch glad onmogelijk! Waar zitten nu de Swyngedouws en zijn acolieten, die bij Belgische of Vlaamse verkiezingen, na slechts 20% van de stemmen geteld, uit de statistieken al onwrikbare tendensen tevoorschijn toveren, welke lopende de verkiezingsshow inderdaad nooit aanmerkelijk of flagrant in hun tegendeel zullen wijzigen? Op de vrt rukken extra kuisploegen aan om de beeldschermen te ontdoen van “sokkensap” en andere lichaamsvochten die door het gekunsteld enthousiasme van de “objectieve” reporters niet meer op te houden waren. Stan Van Samang en Peter Van de Veire maken bij de openbare, maar ook bij de private omroepen, klaarblijkelijk school! Zelfs op facebook & co geven, professionelen en amateurs eender, hun visie op de komende Biden-jaren, alsof alles reeds in kannen en kruiken is. Van de glasheldere fraude, waarvoor links anders zó gevoelig is, geen woord meer!

  Corona, de communistische pandemie?

  Bijna 9 maanden duurt de hype al: Corona heet het beest en het heeft niks met bier te maken. Een virus valt de mensheid aan, zoals virussen dat al millennia doen. Steeds anders en toch gelijk. En steeds overwint de mens. Ons “Strategic Defence Intitiative” (U weet wel, SDI of het oude “Star Wars-program” van Ronald Reagan om een rakettenschild in de ruimte te bouwen, maar uiteindelijk de duur bleek) heet immuun-systeem, gratis en voor niks geleverd door moeder natuur. En wat doen wij? Wij zetten mondvodden op, die ons verplichten alle uitgeademde vuiligheid terug in te ademen, en desinfecteren, even rusteloos als driftig, om de vijf minuten onze handen om ze te ontdoen van kanonnen van goede bacteriën, die weerwerk kunnen leveren tegen het virus. Onze corona-aanpak lijkt wel een variant op het Europees defensiebeleid!

  Kwakzalver van dienst heet Marc Van Ranst, vóór alles zelfingenomen PVDA-militant, daarbuiten leverancier van angst in hoofd- en hobby-viroloog in bijberoep. Al maanden goochelt de man met cijfers: nu week-, dan weer daggemiddelden; nu ziekenhuis-opnames, dan weer doden; nu vergelijkt hij inhoudsloze getallen met die van de maand ervoor, dan weer vergelijkt hij ze met meer-maandelijkse totalen. En steeds bewijzen de cijfers zijn gelijk! Hoe zou dat nu toch komen? Vermoedt er werkelijk nog één weldenkend mens dat hij zijn politieke voorkeur terzijde schuift wanneer hij de wetenschap veinst te dienen? Hoe zou het? Indien wetenschap ook maar de geringste impact op zijn denken zou hebben, zou hij allang geen communist meer zijn!

  En toch mag deze rode fundamentalist ongestoord verdergaan met trossels lieve mensen staatsafhankelijk te maken: de stalinistische droom achterna! Op grond van manifest foute cijfers, ontoereikende PCR-tests en sloten asymptomatisch geïnfecteerden, waar niemand nog vat op heeft wegens “niet ziek” en niet meer getest, wordt een economie- en maatschappijvernietigend beleid gevoerd, wordt de laatste duit uw beurs gebietst of een nieuwe verhinderd erin te tuimelen en gloort aan de einder reeds de aanzegging van een voorgewend communistisch Elysium, terwijl een spruitsel broekventjes van slecht opgeleide journalisten – à la Jef Cauwenberghs van Knack en De Standaard – de monsterlijke gewoonte heeft aangenomen voor hun beurt te spreken en, zonder enig deskundig vel over de met kaviaar gevulde pens, de werkelijkheid te filteren “as they see fit”, om de samenleving, die er allang geen meer is, te behoeden voor “disruptie!” Het spreken van dat soort journaille verzandt voetstoots in een modus van vals verzwijgen, daar waar ooit het “signaleren” tot de kerntaak van de zelfverklaarde “vierde macht” behoorde.

  Ideologie

  Drie voorbeelden uit een oneindige reeks! (1) Twee meisjes, gezond en speels van oren en poten, die er niet meer in slagen te “zien” wat er in werkelijkheid gebeurde, verblind als ze zijn door de multicul-opleiding aan hun cultuur-marxistische universiteit;

  (2) Presidentsverkiezingen in ooit “the biggest of the world” en “the land of opportunity” waar tastbare fraude en bedrog geen hindernis meer vormen voor een anders zo moraliserend links dat, even doorgaans, geen druppel vervuilt water behoeft om iedere golven dervende oceaan de levieten te lezen;

  (3) de politieke aanpak van een a-politieke pandemie die verscheurend heet te zijn, al was het alleen al maar voor uw beurs en uw toekomst!

  *

  Wat is hier gaande? De ideologische waan heeft het spijtig genoeg, maar ruimschoots gehaald van de waarachtige werkelijkheid. Links acht zich zo hoog verheven boven de zuivere, echte realiteit dat de zintuigen dienst weigeren: ogen lijken nog slechts te zien wat ze willen zien, oren hangen potdoof aan het doffe gelaat, de neus wil rozen ruiken op elke zelf gefabriceerde progressieve mestvaalt, de tong proeft zoet noch zuur, bitter noch zout en handen tasten nog enkel in het zelfgeschapen duister.

  Het doet me denken aan mijn eerste reis naar Brasov (Roemenië), 30 jaar terug, waar we werden rondgeleid door Romeo Nagy, een medewerker aan de plaatselijke universiteit. De stad kregen we eerst van bovenuit te zien, gezeten op een bergtop die uitzicht bood over de regio. “Wat is het hier toch vredig”, sprak een medereiziger. “Hoe meer je afstand neemt, hoe vrediger alles eruit ziet”, sprak onze begeleider gevat. Een waarheid zonder meer! Want boven op de berg, zag niemand de kogelgaten die, als relicten van de gruwelijke strijd tegen de communisten, de gevel van de prefectuur ontsierden; rook niemand de gore armoede van de stadbewoners die in rijen voor lege winkels stonden aan te schuiven ter aanschaf van essentialia die nog moesten geleverd worden; moest geen levende ziel het geweeklaag van de bedelaars trotseren die, liggend in eigen nat, solliciteerden naar het schaarse wisselgeld dat de andere paupers net niet konden missen. Van dit alles was op de berg niks te merken.

  Zarathustra

  Progressief Vlaanderen, komt toch alstublieft van uw virtuele berg af die het verhindert te zien wat er te zien is, te horen wat er te horen valt en te ruiken wat voor een onwelriekend bouquet een linksdraaiende maatschappij verstuift. Maak uw handen vuil in de sompige en kluitige aarde waarin de minder fortuinlijken dagelijks moeten ploeteren om de illusie van jullie droomwereld te helpen schragen. Proef voor één keer zelf de erbarmelijke en verdorven smaak van de multiculturele bloedworst die jullie zelf gedraaid hebben. Het echte leven overtreft zó rijkelijk het gekunsteld universum van uw virtuele feitelijkheid en de alternatieve waarheid van uw gezwollen leugens.

  Kom neder van uw berg, zoals eertijds Zarathustra! Deze keer niet om God dood te verklaren, maar om het echte leven te vieren, om uw stuitende wereldvreemdheid af te leggen, om mensen niet meer als robotten te zien die voorgeprogrammeerd kunnen worden met allerlei journalistieke programma’s die het zonlicht op een heldere dag moeten ontkennen en onweerswolken op een sombere, om op te houden de mensen voor te liegen wat ze moeten denken en doen, zelfs op sociale media (!), maar vooral: om dat opgestoken maar deerlijk misplaatst vingertje naar het ongeschoolde en onbelezen geachte “vulgum pecus” in uw eigen reet te steken!

  Silvius Brabo

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  U las – zij het et enige vertraging – een van de prachtigste bijdragen die mij ooit de laatste weken onder ogen kwam.

  Ja, inderdaad, ‘Die Gedanken sind Frei‘ maar wel is het ondertussen levensgevaarlijk pm het met worden op papier te zetten.

  In de Hitler-jaren naar het einde toe stond daar NAHCT UND NEBEL op. Niet in het begin, net als nu. Toen ook werd zo iemand alleen maar poltiek niet correct genoemd… Later kwam daar dan de karwats tot en met de geweerkolven van de Kamp Bewakers bij te pas.

  Toch even weggedroomd bij deze passage…

          “Het doet me denken aan mijn eerste reis naar Brasov (Roemenië), 30 jaar terug, waar we werden rondgeleid door Romeo Nagy, een medewerker aan de plaatselijke universiteit. De stad kregen we eerst van bovenuit te zien, gezeten op een bergtop die uitzicht bood over de regio. “Wat is het hier toch vredig”, sprak een medereiziger. “Hoe meer je afstand neemt, hoe vrediger alles eruit ziet”, sprak onze begeleider gevat. Een waarheid zonder meer!”

  Die korte reisbeschrijving naar die bergtop: een droom, vatbaar voor herhaling?

  Ja, misschien, als eerst alle water van alle stromen, beken, grachten en riovieren naar zee zijn gevloeid….

  Digitalia

  16-11-2020 om 20:31 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500405 DEZELFDE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH ONDER ONZE OGEN

  .

  500405 DEZELFDE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH ONDER ONZE OGEN

  ALLAH IS GEEN OPPERWEZEN ZOALS EEN ANDERE

  DEZE IS OVERAL TER WERELD EEN POLITIEK DIE ONDERDRUKKINGS SYSTEEM DAT DOOR LINKS ALS EEN WORTEL VOOR DE NEUS VAN EZELS WORDT GEHOUDEN. VOOR MOSLIMS I DIT EEN TWEEDE HUID

  MAANDAG 16 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  OM GRAAG DIEPER KENNIS TE MAKEN MET ONS GLORIORIERIJK VERLEDENEEN HOEFT MEN NIET EENS TE ZIJN GEBEFEN OM GRAAG TE WETEN

  VLAAMSE SLAVEN IN ARABISCHE KERKERS

  Geschiedenis, Religie

  Trinitariërs. Frans-Vlaamse Trinitariërs kochten christenslaven vrij

  TRINITARIËRS

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Trinitari%C3%ABrs

  Met ‘trinitariërs’ wordt in het dagelijks spraakgebruik bedoeld de personen aan die geloven in de Drie-eenheid. Meer specifiek wordt de term (of het alternatieve trinitairen) gebruikt om de leden van de Orde van de Allerheiligste Drie-eenheid (Latijn: Ordo Sanctissimae Trinitatis (et Captivorum), afkorting OSsT) aan te duiden. Deze Orde der Trinitariërs is een katholieke bedel-orde.

  *

  Al van de Trinitariërs gehoord? Zelf moest ik tot voor kort het antwoord schuldig blijven. Tot een vriend mijn aandacht vestigde op een lijst Vlaamse christenslaven uit 1670. Deze slaven werden door een Frans-Vlaamse afdeling van de orde van de Trinitariërs in Algiers vrijgekocht. De Trinitariërs gaven zich tot levenstaak christenen vrij te kopen die tot slavernij waren gebracht.

  Slavenhandel

  Het traditionele beeld van de slavenhandel schetst een verhaal van Afrikaanse slaven richting Amerika. Maar dat is een zeer eenzijdig en totaal onvolledig verhaal.

  Vanaf de 16de eeuw ontwikkelde de moslim-piraterij en de christenslavenhandel zich sneller op en rond de Middellandse Zee. Deels uit religieuze wraak voor de verdrijving van de Moorse bezetters uit Spanje, de Reconquista. Maar evenzeer wegens de lucratieve handel die de christenslaven opleverde. De val van Granada als laatste Spaanse moslimbastion dateert van 1492.

  Het gevangennemen van christenen voor losgeld maakt van de Osmaanse piraterij een jihad die zich voornamelijk op zee afspeelde. Schepen werden gekaapt. In de kuststreken werden razzia’s gehouden. De jihadisten van tegenwoordig hebben dus niets uitgevonden. Wij Europeanen hebben geen notie meer van hoe onze voorouders veelvuldig in aanraking kwamen met dit barbaars geweld. En dit leren wij ook niet meer in onze geschiedenisboeken.

  Tot in de Noordzee

  Vanaf de 15de eeuw werden Algerijnse kapers door de Turken aangetrokken als versterking van de Osmaanse vloot.

  Piraten waren regelmatig actief aan de monding van de Theems

  De meeste christenslaven werden tussen de 17de en de 18de eeuw slachtoffers van Turkse zeerovers. Deze waagden zich tot in de Noordzee voor hun strooptochten. Piraten waren regelmatig actief aan de monding van de Theems. En in 1627 werden vierhonderd mensen in IJsland gevangengenomen. In Vlaanderen is het geval bekend van het schip Keyserinne Elisabeth van de Oostendse Compagnie dat in het Kanaal werd overvallen. Dat was in 1724. Alle overlevende Vlaamse bemanningsleden werden meegenomen naar Algiers om daar als slaaf te worden verkocht. Gevangenen werden voornamelijk naar Algerije gebracht, maar ook naar Marokko, Tunesië en Egypte.

  Eén miljoen Europese slaven

  Om een idee te geven van de omvang van de christenslavernij: men spreekt van meer dan één miljoen Europese slachtoffers van de moslimpiraterij. Dit alleen voor de steden Algiers, Tunis en Tripoli. De slaven werden overal in de Maghreb als dwangarbeiders ingezet, de vrouwen tot prostitutie gedwongen als concubines van de schatrijke sultans. Het is bekend dat sultan Moulai Ismail uit Marokko op z’n eentje meer dan 25.000 Europese slaven gevangenhield.

  Beroemde slaven

  Een beroemde slaaf was Miguel de Cervantès (1547-1616), de auteur van Don Quichot de la Mancha. Tijdens een expeditie tegen de stad Tunis in september 1575 werd zijn schip door moslim-zeerovers overvallen. Hij werd in Algiers als slaaf verkocht en zat er vijf lange jaren vast in verschrikkelijke omstandigheden.

   Ook de grote Nederlandse zeeheld, Maarten Tromp (1598-1653), de latere luitenant-admiraal van de Nederlandse marine, maakte kennis met de kerkers van de slavernij. In 1609 werd hij gevangengenomen door de Engelse zeerover Peter Easton. Niet enkel Arabische zeepiraten, maar ook Europeanen, dikwijls renegaten die zich soms tot de islam hadden bekeerd om vrij te komen, waren zeer bedreven in de slavenhandel.

  De Trinitaniërs of Ezelbroeders

  Miguel de Cervantès werd in 1580 vrijgekocht nadat de orde van de Trinitariërs, samen met zijn ouders, losgeld hadden betaald.

   Maar wie waren die Trinitariërs? Men tast nog in het duister over de precieze bedoelingen van de stichters van de orde in een tijd dat moslim-piraterij nog niet verspreid was. Alhoewel: het verband met de kruistochten is snel gemaakt.

   

  De Trinitariërs hadden maar één bestaansreden: het vrijkopen van christenen die omwille van hun geloof gevangen waren genomen

  Zeker is dat de Orde der Trinitariërs in Italië in 1198 werd opgericht door twee priesters Johannes de Matha en Felix Valois. Ze verspreidden zich eerst rond de Middellandse Zee met kloosters in Spanje, Italië, en Zuid-Frankrijk. De Trinitariërs hadden maar één bestaansreden: het vrijkopen van christenen die omwille van hun geloof gevangen waren genomen.

  De Trinitaniërs leefden in armoede. Ze werden ook ezelbroeders genoemd omdat ze enkel de ezel als rijdier gebruikten. Op vele schilderijen zijn ze herkenbaar aan hun witte pij met op de borst het symbool van de orde: een rood-blauw kruis.

  De bescherming van de Heilige Drievuldigheid maakte dat het cijfer drie bepalend was voor hun activiteiten. Zo besteedden ze een derde van hun inkomsten aan het vrijkopen van christenslaven.

  De Trinitariërs in Frans-Vlaanderen

  Behalve in het zuiden kwamen de Trinitariërs in de rest van Frankrijk minder voor. Opvallend is dat in het noorden van Frankrijk hun kloosters voornamelijk in die gebieden lagen die historisch tot de Nederlanden behoorden. De Vlaamse kloosters, voornamelijk in de 13de eeuw gesticht, waren geconcentreerd in het huidige Frans-Vlaanderen: in Dowaai, Hondschote, Convorde bij Stegers en in Morbeke bij Hazebroek.

  een namenlijst van Vlaamse slaven, gekocht in Algiers in augustus 1670

  In de rest van Vlaanderen waren er op meerdere plaatsen wel broederschappen van leken, zoals in de Gentse Sint-Jacobskerk. Het is uit de archieven van deze kerk dat Guy van Rysseghem, een Oost-Vlaming die regelmatig in Frans-Vlaanderen gidst, me een merkwaardig document bezorgde: een namenlijst van Vlaamse slaven, gekocht in Algiers in augustus 1670. Een vondst van de archivaris van de kerk, historicus Marc Beyaert, tevens auteur van een lijvige gids over de geschiedenis van de Sint-Jacobskerk *.

   Deze lijst van vrijgekochte slaven vermeldt dat deze mensen in vrijheid werden gesteld door de tussenkomst van het Trinitariërsconvent van Hondschote in Frans-Vlaanderen.

  ‘Slaeven vande Nederlanden’

  De lijst is heel gedetailleerd met namen van de slaven, geboortedatum, aantal jaren in slavernij en plaats van gevangenschap. Op enkele uitzonderingen na blijken alle vrijgekochte slaven afkomstig uit het huidige Frans-Vlaanderen en uit West-Vlaanderen. ‘Slaeven vande Nederlanden’ meldt het document. Meestal gaat het om mensen tussen 20 en 50 jaar die gedurende 1,5 tot 6 jaren in slavernij leefden. Ik lees verder dat de Trinitariërs van Hondschote deze arme mensen hebben ‘ghekocht binnen de stadt Algiers in Barbarijen’.

  In Hondschote zelf zijn de Trinitaniërs al sinds de Franse Revolutie verdwenen. Enkel op de voorgevel van het stadhuis herinnert een schild van de orde, herkenbaar aan het rood-blauwe kruis, aan hun aanwezigheid. Het stadje heeft ook nog een rue des Trinitaires, de straat waar het convent was gevestigd.

  Maar er zijn nog Trinitariërs actief in de wereld. In Syrië en Irak hielpen ze om gevangenen van IS vrij te krijgen

  De slavernij van toen is verdwenen sinds Frankrijk in 1840 Algerije koloniseerde. Maar er zijn nog Trinitariërs actief in de wereld. In Syrië en Irak hielpen ze om gevangenen van IS vrij te krijgen, en ook bij het vrijkopen van kindsoldaten in Zuid-Soedan, Congo en Oeganda. De geschiedenis herhaalt zich, maar wij leren er zo weinig uit…

  *Marc Beyaert, Rondleiding in de Gentse Sint-Jacobskerk, uitgegeven in eigen beheer. Info: marc.beyaert@gmail.com

  Wido Bourel

  *CENSUUR VRIJE Commentaar

  *

  Het dromerig ‘stadje’ Hondschote ligt, in het zogezegde Frans-Vlaanderen wat ons in 1713 wederrechterlijk bij de zogenaamde ‘Vrede’ van Utrecht werd ontstolen en sedertdien schatplichtig is aan Parijs, op een kattesprong van de Kattestad Ieper, waar ondergetekende in alle eer en vooral met veel deugd is opgegroeid.

  Le Roi Soleil had beter in zijn brfoek

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondschote


  Kemmelberg, Scherpe Berg, Rode Berg, CATSBERG: een aan de Vlamingen nederig aangepast Alpen-landscchap. Van verre de oudersoms-kampioen in vergelijking met dat veel jongere en pretentieuzere Middellands Zee-gedoe. Liefelijk, gemoedelijk en vooral veel toegankelijker voor mensen met…. hoogtevrees.

  Een uitgelezen doel dus om tijdens de saaie college-uren te brossen om bij mooi wqeer met de fiets van Grote Broer daar op verkenning te gaan. Lustig de rappers draaien en zp vlig mogelijk intens genieten van de conversaties in een broebel-aaltje dat haast het onze was.

  Wat opviel, was dat midden dat troppelke huizen, de kerktoren wel 25 meter naast de kerk stond… Met daarrond allemaal vervallen kruisjes met allemaal oer-oide Vlaamse namen. Later ben ik daar nog veel terug geweest…Met de bedoeling misschien om daar ooit ‘op rust’ te gaan.. Want het voelde er als thuis in Moeders keuken.

  Maar toen kwa er een kat met een lange staart en de droom was uit…

  Digitalia


  16-11-2020 om 16:39 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500404 DEZE MAANDAG 16 NOVEMBER

  .

    500404 DEZE MAANDAG 16 NOVEMBER


  HET VERLEDEN + HET HEDEN BEPALEN DE TOEKOMST

  *

  INHOUD

  VIA CORNWALL EN ONZE GEZAMENLIJK TRADITIES, OVER DE ARTIFICIËLE BREUKLIJNEN IN EIGEN LAND NAAR DE RIVATE ONDERNEMER DIE DE TAAK VAN DE FALENDE OVERHEID OVERNEEMT.

  COLUMBA VAN CORNWALL, ENGELAND; MARTELARES; † 6E EEUW(?)

  Feest 15 & 17 november.

  Haar levensverhaal is gebaseerd op een gedicht dat te vinden is in een levensbeschrijving van Meriadec van Camborne (= Mériadec van Vannes: † 666; feest 7 juni)
  Zij was een christen-prinses, dochter van een heidens koningspaar, Lodan en Maingild. De Heilige Geest verscheen haar in de gedaante van een duif. (Verwijzing naar haar naam, want het Latijnse woord ‘Columba’ betekent ‘duif’). Op zijn advies legde zij de gelofte van maagdelijkheid af. Toen haar ouders er achter kwamen dat zij christen was, probeerde zij haar eerst met zachte hand tot andere gedachten te brengen. Toen dat niets uithaalde, gingen zij over tot gewelddadiger maatregelen. Ze stopten haar in de gevangenis. Daaruit werd ze echter bevrijd door een egel. Deze leidde haar door een woestijngebied. Aan de andere kant ontmoette zij een plaatselijke vorst die haar ten huwelijk wilde schenken aan zijn zoon op voorwaarde dat zij haar geloof zou afzweren. Zij weigerde. Nu werd ze onderworpen aan allerlei folteringen, zoals galg en rad. Uiteindelijk belandde ze ook hier in de gevangenis. En weer was het een engel die haar bevrijdde en nu naar Cornwall overbracht. Daar werd ze tenslotte achterhaald door de vijandige vorst die haar het hoofd afsloeg.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  .EEN WAALSE DROOM

  In De Standaard van dit weekeinde verscheen er een interview over twee volle pagina’s met Pierre-Yves Dermagne, de nieuwe minister van Werk en Economie in de federale regering Decroo en tevens de vice-premier voor de SP, zijn partij. De man wordt een regionalist genoemd en zijn droom zou het omkeren van de transfers zijn. Dus van Wallonië naar Vlaanderen i.pl.v. wat nu gebeurt. Dat zullen wel dromen blijven, want dat liedje horen we al dertig jaar. O.m. toenmalig PS-voorzitter ‘Dieu’ Spitaels zei dat al in de jaren 1990 en zelfs enkele zgz ‘Marshall Plans’ hebben daar niets aan kunnen veranderen. Integendeel, de economische kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is er ondertussen alleen maar groter op geworden. Het wordt nu afwachten wat het wordt als we eenmaal hopelijk van dat Coronavirus verlost zullen zijn. Met alle cadeaus die ondertussen al zijn uitgedeeld en nog een tijdje zullen aanhouden, is de kans groot dat Wallonië straks weer op de eerste rij zal staan als er moet gesteund en gekregen worden. Het begint nu al met de discussie over de ± 5 miljard die België van Europa zou krijgen en hoe die verdeeld zullen worden. Europa geeft die nl niet rechtstreeks aan de gewesten, maar aan de federale regering en dat laat het ergste vermoeden. Anderzijds getuigt de huidige Vlaamse regering van weinig stootkracht t.o.v. de federale en dat heeft alles te maken met het feit dat twee van de drie coalitiepartijen in de Vlaamse regering ook in de federale regering vertegenwoordigd zijn.

   

  Voor wie het zou vergeten zijn, nog dit: er zijn in dit land nooit, maar dan ook nooit transfers geweest van Wallonië naar Vlaanderen. Zelfs toen er midden de negentiende eeuw in Vlaanderen een soort hongersnood heerste (veroorzaakt door o.m. een aardappelziekte) werden er in Wallonië, dat met zijn koolmijnen en staalfabrieken toen een hoogconjunctuur beleefde, openbare werken uitgevoerd met Vlaams geld. Wie dat niet gelooft, leest maar eens het boek dat wijlen Prof. Jules Hannes daarover geschreven heeft. Die man, nota bene: een liberaal, heeft de hele geschiedenis vanaf 1830 tot 1914 uitgekamd en is geen enkele transfer van zuid naar noord tegengekomen..

  Zie voetntoa N°22

  *

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Juul_Hannes

  *

  Juul Hannes (Geel, 15 maart 1938 - Gent, 25 april 2012) was een Belgisch hoogleraar en historicus.

  Hannes studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent en promoveerde in 1969 tot doctor in de geschiedenis onder leiding van prof. dr. Jan Dhondt. Zijn onderzoek naar de kwantitatief-kritische methode in de sociale geschiedschrijving was innoverend. Hij was de eerste om de geschiedenis van een gemeente te analyseren op basis van de kadastrale plannen die vanaf het begin van de negentiende eeuw werden opgemaakt. Hij zou hierop vele jaren verder werken en onderzoeken, waarbij hij ook veel studenten aanmoedigde in deze richting studie te verrichten. Met zijn methodologie maakte hij kritische analyses van de 19e-eeuwse samenleving, vertrekkend vanuit cijfers en statistieken maar steeds gebaseerd op de sociale realiteiten.

  Hij werd hoogleraar voor de vakgroep Macro-economie van de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de VUB. In 1976 werd hij lid van de Raad van Bestuur van de VUB en in 1978 decaan van de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen. Aan de Gentse universiteit doceerde hij vanaf 1972 onder meer Historische kritiek van statistische gegevens aan de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

  Zijn bijzondere belangstelling voor fiscale geschiedenis resulteerde in diverse publicaties over dit onderwerp. Hij ging hierbij de controverse niet uit de weg, onder meer in zijn boeken De prijs van België was altijd hoog (2001) en De mythe van de omgekeerde transfers tussen Vlaanderen en Wallonië sinds 1830 (2007), waarin hij de stelling verdedigde dat Vlaanderen in de 19e eeuw geen financiële transfers vanuit Wallonië had ontvangen, integendeel. Zijn stellingen waren aanleiding tot heel wat academische en journalistieke discussies.

  Liberaal

  In het verzuilde België behoorde Hannes tot de liberale familie. Hij was actief in talrijke Vlaamse liberale verenigingen, zoals:

  Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-cultureel Beleid (CLSB), liberale cultuurkoepel waar hij voorzitter van was;

  het tijdschrift Liberaal Reflex;

  lid van het dagelijks bestuur van het Willemsfonds;

  lid van het dagelijks bestuur van het Studiecentrum Professor Herman Uyttersprot.


  *

  INCLUSIO GAAT NAAR DE BEURS

  Xavier Mertens (links) wordt per 1 januari opgevolgd als CEO van Inclusio door Marc Brisack. Beiden stonden in het verleden aan het hoofd van beursgenoteerde vastgoedgroepen, respectievelijk Home Invest Belgium en Ascencio. ©Kristof Vadino

  *

  Vandaag om 08:08

  Voor het eerst in vijf jaar verwelkomt de Brusselse beurs een nieuwe vastgoedgroep. Het buitenbeentje Inclusio hoopt bij de belegger 60 miljoen bij te tanken.

  Van Xior in 2015 was het geleden: een beursintroductie van een nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) uit eigen kweek op Euronext Brussel.

  Inclusio is in zijn branche een buitenbeentje. Wat Triodos is voor de banken, wil Inclusio zijn voor de GVV’s. Het zal de eerste GVV zijn die actief is in vastgoed met een sociaal karakter. Het heeft een totaal ander profiel dan bedrijven die eerder dit jaar naar de beurs van Brussel trokken, zoals het antisnurkbedrijf Nyxoah en de specialist in digitale facturen UnifiedPost.

  Drie pijlers

   

  Inclusio ontwikkelt zijn vastgoedportefeuille volgens drie pijlers. De eerste is betaalbare huurwoningen voor Sociale Verhuurkantoren (SVK’s), gemeenten, en OCMW’s. Tweede pijler is infrastructuur die aangepast is aan personen met een handicap. Ten slotte is er de 'sociale infrastructuur', zoals scholen, kinderdagverblijven en opvangcentra voor asielzoekers.

  ‘Onze fundamentele maatschappelijke doelstelling gaat gepaard met het nastreven van een voldoende hoog huurrendement’, benadrukt Xavier Mertens, CEO van Inclusio.

  Rendement

  Het gemiddelde bruto huur-rendement op de reeds operationele portefeuille bedraagt 4,2 procent. Dat is niet aan de hoge kant. Het is wel een vastgoedi-nvestering met een zeer laag risicoprofiel. Met SVK’s sluit Inclusio langetermijnovereenkomsten. Die kunnen rekenen op steun van de overheid, die zo een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen vult. De kans op huurverlies door leegstand is voor Inclusio bijgevolg zeer klein.

  898

  portefeuille

  Inclusio verhuurt op dit ogenblik 898 woningen verspreid over 49 locaties

  Het management gaat er van uit over het boekjaar 2021 een dividend van 2 procent uit te kunnen keren. Over het boekjaar 2020 wordt geen dividend voorzien. Inclusio is eigenaar van 49 sites in elk van de drie gewesten, met 898 woningen plus sociale infrastructuur.

  Eind augustus bedroeg de reële waarde van deze vastgoedportefeuille 141 miljoen euro (waarvan 123 miljoen euro aan operationele activa). Op basis van de reeds ondertekende contracten zal de operationele portefeuille verder toenemen tot ongeveer 230 miljoen euro tegen 2023.

   

  De nieuwe raad van bestuur zal bestaan uit negen leden. Drie vertegenwoordigen de huidige referentiehouders (verzekeraar Intégrale en Belfius Insurance en de overheidsholding FIF-FSI). Nog eens drie zijn gereserveerd voor de drie promotoren waarmee Inclusio in de toekomst gaat werken (Imofig, Kois en Re-Vive). Er zijn ook drie onafhankelijke bestuurders waaronder voorzitter André Bosmans.

  Inclusio wil maximaal 60 miljoen euro ophalen. Dit deels bij de Belgische spaarder en deels bij groter beleggers in Europa. Investeerders hebben zich al geëngageerd om voor 10,5 miljoen euro in te schrijven.

  Managementwissel

  Inclusio werd in 2014 opgericht door Degroof Petercam, Kois en Re-Vive. Van bij de start werd gespeeld met de idee van een beursgang. Die optie werd deze zomer extra naar voren geschoven bij de aankondiging van de CEO-wissel. Per 1 januari wordt Xavier Mertens (ex-Home Invest Belgium) opgevolgd door Marc Brisack (ex-Ascencio).

  Degroof Petercam is aangesteld als global coördinator. Samen met Belfius zal het optreden als joint-bookmaker.

  De beursgang wordt op gang getrapt als Inclusio groen licht krijgt voor het statuut van GVV en beurswaakhond FSMA het IPO-prospectus goedkeurt.

  Patrick Luysterman

  *

  OESTER- EN VOETNOTA N0 22

  Hoe de gewone burger dagelijks in de maling werd en wordt genomen, komt stilaan bloot te liggen, dank zij het Interent. En die ‘vermaledijde sociale media’ die de dingen benoemt zoals ze zijn, en niet zoals het poltiekl-corrupte systeem dat wil en oveeral sedert altijd voordoet.

  Gisteren ging het hier bij DOORBRAAK over de zwijgende medeplicjtigheid van de Kerkelijke Herders die hun schaapjes letterlijk niet alleen in e steek laten, ja zelfs verloochenen. En vandaag richt een gewone niet eens opvallende burger de felste lichtbundesl op een helaas reeds overleden Vlaamse Wetenschapper die, bij manier van spreken, haast tot de Eer der Alteran verdient te worden verheven…

  Quid onze Vlaamse ‘Strijd-Verenigingen’? Quid onze zelf beweerde ‘goede’ politieke Leiders?

  Liberale Gentse Liegebeesten: zoveel als je wil. Maar het is alleen in de Bijel dat Judassen, na de spreekwoordelijke 30 zilverlingen, zichzelf aan de takken van de bomen gaan laten bengelen. Hier en nu leven ze in Pallezen die door de Gemeenschap worden onderhouden…

  Ja, Will Tura: hoop doet leven is vooral vertroostend om over te zingen. Op voorwaarde dat men er maar niiet naar leeft. Maar je lied toont de weg.

   

  16-11-2020 om 11:12 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500401 - DEZE ZONDAG 15 NOVEMBER OOK OPENGEBROKEN INZAKE DE VOLKSGEZONDHEID

  .

  500401 - DEZE ZONDAG 15 NOVEMBER OOK OPENGEBROKEN INZAKE DE VOLKSGEZONDHEID

  ZONDAG 15 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  NA 100 JAAR VOOR HET EERST ZIVHT OP HET BLOEDENDE IJTFRONT ONDER DE ELEBOGEN VAN DE LEGER-ARTSEN

  *

  BESMETTELIJKE ZIEKTEN TIJDENS DE GROTE OORLOG

  foto: ©pixabay.com

  (Met een verzwegen rol voor venerische aandoeningen)

  Ongezien! Wat een pandemie! De medische wereld moet zichzelf opnieuw uitvinden! Uitspraken van dit jaar? Zeker. Maar niet zo uniek als we denken. Tijdens die vermaledijde vier jaar aan ons front, gedurende de Eerste Wereldoorlog, spraken de medici ook over vaccinaties, over quarantaines, over golven, over keuzes om wie eerst te helpen, over “verwijderen uit de maatschappij”.


  Behalve dan dat officiële instanties toen de cijfers over sommige ziektes, de venerische om ze niet te noemen, wat verdonkeremaanden, bijkleurden. Dat gebeurt nu natuurlijk niet.

  Meer zieken dan gekwetsten

  Misschien is het voor de leken onder ons een verrassing te lezen dat er tussen 1914 en 1918 meer Belgische soldaten ziek werden dan gewond. 123.000 tegenover 77 000 om precies te zijn. Die som van 200.000 ge-hospitaliseerden vertelt dat er ongeveer 57% van de soldaten langs de medische staf passeerde. 350.000 landgenoten zouden gediend hebben.

  het is altijd belangrijk na te gaan tot wanneer men de doden, gekwetsten, gewonden telt, wil men vergelijkingen maken

  De verhouding tussen het aantal overlijdens ligt natuurlijk helemaal anders. Er overleden 26.338 mensen door een kwetsuur, terwijl er, al naargelang de bron, tussen de 10.500 en 14.000 stierven aan ziekte. De ene bron stopt op 11 november 1918, ogenblik waarop de Spaanse griep nog steeds ongenadig slachtoffers maakte; de andere gaat ervan uit dat er ook na 11 november 1918 nog oorlogsslachtoffers moeten geteld worden. Tussen-bedenking: het is altijd belangrijk na te gaan tot wanneer men de doden, gekwetsten, gewonden telt, wil men vergelijkingen maken.

  Hygiëne van de Belgische soldaat

  Dus net iets minder dan 40% van de militairen (123.000 plus 14.000 van de 350.000, maar dat had u al door) is slachtoffer geworden van een zware of besmettelijke ziekte. Dat is een best hoog cijfer. De oorzaken zijn legio. Zo liet de lichamelijke hygiëne van de Belgische soldaat te wensen over. Tijdens de bewegings-oorlog van het najaar 1914 was er weinig tijd voor, en eens het front gestabiliseerd, leefden, aten en sliepen de mannen vaak samen in al te kleine ruimtes waar parasieten en ander ongedierte de oorlog best wél leuk vonden. Bovendien raakte de van nature al moerassige grond door de overstromingen nog verder doorweekt. De uitgestrekte plassen stilstaand water, waarin vaak lijken dreven, vormden zo een ideale kweekvijver voor ongedierte, de opstap naar besmettingen.

  Ons deel van het front was nu eenmaal een van de meest rustige sectoren

  Er is nog een andere verklaring voor de verhouding tussen zieken en gekwetsten. Ons deel van het front was nu eenmaal een van de meest rustige sectoren, de kans om er gekwetst te raken dus kleiner.

  Dan maar concluderen dat het een pretje was aan het Belgisch front, is met de waarheid een loopje nemen. Toch vielen de meeste van die 26.338 doden door oorlogs-activiteiten, vooral tijdens de zeldzame militaire operaties waarin het Belgisch leger betrokken raakte. Onze militaire begraafplaatsen zijn er de stille getuigen van: de meeste soldaten stierven ofwel in 1914, tijdens de eerste maanden van de oorlog, ofwel tijdens de allerlaatste dagen van de gevechten in 1918.

  Vaccineren, verwijderen, verwonderen

  Besmettelijke ziektes. De meest voorkomende was tyfuskoorts. Die brak voor het eerst eind 1914 uit en de medisch verantwoordelijken vreesden voor een ware epidemie. Door snel en efficiënt ingrijpen tijdens de eerste golf, ja ook toen al, werd dit in de kiem gesmoord. Omdat de ziekte onderhuids bleef sluimeren besloot Léopold Mélis, inspecteur-generaal, de manschappen in 1916 opnieuw te vaccineren.

  De ziekte kon lang in de ingewanden van als genezen beschouwde manschappen overleven.

  Een tweede fel gevreesde aandoening was dysenterie. De ziekte kon lang in de ingewanden van als genezen beschouwde manschappen overleven. Zo bleven ze potentiële aanstokers van nieuwe uitbarstingen. Geen symptomen en toch een gevaar voor de medemens? Jawel, toen ook al.

  Mensen die aan tuberculose leden werden naar sanatoria in Groot-Brittannië of het zuiden van Frankrijk geëvacueerd en meteen afgeschreven voor verdere militaire dienst.

  De meest beruchte, en nu wellicht ook meest gekende, besmettelijke ziekte, was de Spaanse griep, die vooral toesloeg tijdens het eindoffensief. Door haar extreme besmettelijkheid moesten de zieken in quarantaine gaan. Zo werd een veldhospitaal in Adinkerke omgevormd tot ‘opvang-centrum’. De eerste golf, voorjaar 1918, was nog niet zo dodelijk, in tegenstelling tot deze van het najaar. Er werden ook extra medische instellingen geopend, extra bedden voorzien. Hoeveel soldaten er precies stierven aan de Spaanse griep is moeilijk te becijferen. De juiste diagnose stellen in het begin was niet evident. Medici hadden toen nog geen idee van wat de aandoeningen precies betekenden.

  Als we erover zwijgen bestaat het niet.

  Een andere besmettelijke ziekte waar nog minder over terug te vinden is in officiële papieren zijn de venerische ziekten. Het Belgisch leger had geen officieel bordeel. Preutsheid? Gierigheid? Het betekende alleszins dat er geen controle was op de hygiëne van de prostituees die zich in allerlei etablissementen van verdacht allooi ophielden. Bovendien hadden de Belgische piotten niet echt veel geld om zich op dit vlak kieskeurig te kunnen gedragen, al kwamen er heel veel jongens met een ‘souvenir van hun verlof uit Parijs’ terug.

  Slachtoffers zijn, voor alle duidelijkheid, niet per definitie alleen maar doden.

  Er heerste tijdens de oorlog een taboe over deze ziektes. Inspecteur-generaal Mélis probeerde een en ander te minimaliseren, maar werd na de oorlog terechtgewezen. Dokter Wilmaers (3), sprak van 18.755 slachtoffers van geslachtsziekten, en dat noemde hij een minimum. Slachtoffers zijn, voor alle duidelijkheid, niet per definitie alleen maar doden.

  ‘Zedelijkheids- offensief’

  Maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, bestonden nauwelijks. Ja, men stelde voor om Parijs niet meer toe te staan voor verlofgangers, maar dit voorstel werd niet weerhouden. De vele voordrachten en lezingen hielpen ook al niet echt. Wel was de prille Vlaamse Beweging zeer actief via een ‘zedelijkheids-offensief’. Ging het het aantal besmettingen niet onmiddellijk naar beneden, dan groeide toch het besef bij de soldaten dat ze heel heel vlug medische bijstand moesten inroepen.

  Opvallend tenslotte is dat soldaten nauwelijks over deze ziekte schreven of spraken. In dagboeken en memoires wordt het onderwerp nauwelijks aangeraakt. Brancardier Piet Sagenstem schreef er wel over: ‘Hospitalen om deze ongelukkigen de vereischte behandeling toe te dienen bestonden er niet. Zij moesten spijts de ijselijke en ontmoedigende kwaal waaraan ze leden hun zwaren dienst blijven uitvoeren, en waren slechts vrij den enkelen dag dat ze uren ver door regen en wind naar het veldhospitaal kwamen om ingespoten te worden’.

  Johan Van Duyse

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  Wis en waarachtig! Tal van nu vergeten familie-vertalen worden hierboven a.h.w. officieel omkaderd. Grootvader Miele, dood aan de Spaanse Griep. Nonkel A, Nonkel B, Nonkel C, Neef X, Neef Y en Nicht Z, de oorlog ofwel niet overleefd ofwel getekend voor het leven tgeruggekomen. ‘Frontstrepen’, ja, dat wel. Te weinig om te blijven leven en teveel olm dood te gaan. Wit-rode neus-doeken, groot als bedde-lakens, voor niet te stelpen golvrn neus- en oogvocht. Dag & nacht barstende koppijn. Vanwege ‘de gaze’ werd er gefluisterd... Ja, dat Yperiet, ’t hee zijnen naam niet gestolen…

  Maar er werd over dat alles gezwegen als vermoord. In mijn moeders familie – vaders kant was met man en muis tijdig naar de streek van St Omer kunnen vluchten toen Ieoer nog rechtstond – kwamen de oorlogsjaren nooit ter sprake. Tenzij in de allerlaatste dagen als iemand er het loodje bij neerlegde. Toen moest het er uit. De dood was een bevrijding… Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

  Dat was in de jaren van de bouw van de Eerste later gedynamiteerde IJzertoren, waar Priester-Dichter Cyriel Verschaeve namens alle Fronters, de levendn en de doden, de verzen schreef


  Hier liggen hun lijken als zaden in’t zand .

  Hoop op den oogst, O Vlaanderenland…

  Digitalia

  *


  15-11-2020 om 17:20 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500400 DEZE ZONDAG 15 NOVEMBER DOORGEBROKEN BANANEN REPUBLIEK

  .

  500400 DEZE ZONDAG 15 NOVEMBER DOORGEBROKEN BANANEN REPUBLIEK

  ZONDAG 15 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  VOOR STAATSMANS- KUNST MOET MEN IN DE GOEDE WIEG GEBOREN ZIJN. WAT IN ONS KLOTELAND NIET KAN OMDAT HET NIET MAG VAN DE WERELD-VERBETERAARS DIE ALLEEN ZICHZELF VERTROETELD WILLEN ZIEN

  *

  VAN QUICKENBORNE

  HET CRYPTO-FASCISME VAN VAN QUICKENBORNE

  België Bananenrepubliek

  *

  *

  Stickie Quickie wil de muilkorf rond vrije menings-uiting verder aanspannen. De high van de Wetstraat doet zijn ballen naar links slaan en zijn hersencellen vreemd gaan.

  In Frankrijk en Oostenrijk kelen islamo-fascisten onschuldigen, maar volgens onze minister van Justitie zijn deze horror-taferelen ónze schuld. Het is omdat wij haat uit ons klavier laten vloeien en er sociale media mee overspoelen dat zeloten op moordtocht trekken. Volgens de grootste idioot die Kortrijk ooit als burgemeester heeft gekend, is de vrije meningsuiting een van de fundamenten van onze democratie en mogen uitspraken en geschriften kwetsen, provoceren en zelfs beledigen.

  Stickie Quickie wil een beetje zwanger zijn van vrijheid terwijl hij een condoom over de islam schuift

   

  Edoch, volgens Stickie Quickie mag ik enkel provoceren, kwetsen en beledigen als ik iets of iemand liefheb en niet als ik iets of iemand haat. Stickie Quickie wil een beetje zwanger zijn van vrijheid terwijl hij een condoom over de islam schuift. Deze lallende klucht van Kortrijk hoort in zijn echo de uilen van Minerva dementeren en denkt dat hij het warm water heruitgevonden heeft.

  Haat is gelijk voor iedereen

  Haat is opgekropte woede, een diep gewortelde boosheid die geen uitweg kent. Het vloeit voort uit een onvermogen tegenover een maatschappelijk of persoonlijk misprijzen. Als we die haatgevoelens geen uitweg bieden ontploffen ze in agressie of imploderen ze in depressie. De vrije meningsuiting voorkomt deze drama’s, net omdat ze een catharsis vormt voor deze haatgevoelens.

  Antwoord me deze eens Vincent: als straks een Vlaams Belanger een links parlementslid vermoordt, is dat dan de schuld van het haat zaaien tegen Vlaams-nationalisten van liberalen, socialisten, communisten en groenen? Zal je dan het ‘rechtsisme’ en de haat jegens Vlaams-nationalisten bestrijden en correctioneel strafbaar maken? Of is niet elke haat gelijk naar de Q-grondwet?

  Het recht op angst

  Volgens stickie Quickie mogen we een religie die onschuldigen de keel oversnijdt, vrouwen als boksbal gebruikt, homo’s van appartementsgebouwen gooit en verkrachte vrouwen stenigt, níet haten. Neen wacht! Islamofobie is een rechtmatige angst voor homofobe mysogyne beulen. Wie ons het recht wil ontnemen om die angst te uiten en haatgevoelens daartegen te veruitwendigen voedt islamo-fascisme en installeert een dictatuur rond het vrije woord.

  een door normen en waarden begrensde vrijheid is de gevangenis van een brainwas-hend despotisch establishment

  Vlak na de tweede wereldoorlog zei Joods historicus professor Jacques Presser: ‘Het fascisme, als het ooit terugkeert, zal zich ongetwijfeld aandienen in het gewaad van het anti-fascisme’. Beste Vincent Van Quickenborne, een door normen en waarden begrensde vrijheid is de gevangenis van een brainwashend despotisch establishment.

  De Croo Alexander: ‘Alles voor mij, belastingen voor een ander’

  Terwijl de economie met een corona knock-out op het canvas ligt, wil de belastingregering De Croo I ons een vermogens-belasting (effectentaks) en een kilometerheffing (koolstoftaks) door de strot jagen. De stempel van de Groenen op deze regering is de zegel voor een diefstal van rechtswege. De groene bakfiets- en bakvisdromen van Zakia Khattabi voor een koolstoftaks botsen echter op verzet van de koning. Hij en zijn kroost verbranden elk jaar 1,25 miljoen liter stookolie voor de verwarming van de paleizen in Laken en Brussel.

  ook Albert, Astrid en Laurent zien hun federale cadeaus weldra in de bus vallen

  Maar Fluppe vergist zich, want die koninklijke sukkelaar moet dit niet van zijn dotatie betalen. De olie- water- en elektriciteitsrekening wordt door de belastingbetaler betaalt via de Regie der Gebouwen. Vrijdag laatstleden besliste deze monarchistische Vivaldi-regering dat de koning opnieuw 12,5 miljoen euro dotatie krijgt en ook Albert, Astrid en Laurent zien hun federale cadeaus weldra in de bus vallen. Het woonzorgcentrum van Albert II krijgt 187 000 euro zakgeld plus 793 000 euro personeels-en werkingskosten. 1 miljoen euro om 2 gepensioneerden te verzorgen. Hoeveel subsidies krijgen de rusthuizen ook al weer?

  Terwijl de ganse horeca- en cultuursector doodbloedt en er nog steeds geen beslissing is gevallen over de steunpremies, werd de beslissing voor het zakgeld van de koninklijke familie in snel tempo toegekend. Terwijl steeds meer mensen naar de voedselbank moeten en smeken om een pakje boter en een dozijn eieren, plopt de champagnekurk in Laken.

  Jasmijn Walldorf

   CENSUUR VRIJE Commentaar

   

  U las ook extra lange nagels met koppen als straatstenen en nog dikker?? Nikke nook. Ze waren als balsem rondom mijn door de Openbare Omrorp en de gazetten gelartelde ziel.

  Dat van de Coburgers is binnenkort wel opgelost. Blaanderen heeft nooit ‘Koningen’ gekend, hoofstens ‘Graven’ als Voorman of Voorvrouw. Wait and see.

  “Vlak na de Tweede Wereldoorlog zei een Joods historicus professor Jacques Presser: ‘Het fascisme, als het ooit terugkeert, zal zich ongetwijfeld aandienen in het gewaad van het anti-fascisme”.

  Woorden om van te huiveren, want met Joodse voorspellingen moet men oppassen. Want wat zien we rondom ons?

  Juist. Ja: De Linxe naam-weggevers die bij voorbeeld het weerwerk van de gewone Vlaams-Voelende burger, afdoen als… Neo-fascisme. Of, wat ze uitdrukkelijk zelf zijn, de genotsvolle opzoekers en/of uitvinders van het straat-succees , als ‘Populisten’. Hoe lelijker de sufgestie, hoe liever ze dat vocabularium nog uitbreiden..

  Weldenkendheid en socialisme zijn als twee ‘godsdiensten’ die zelden of nooit door dezelfde deur kunnen. En wat erg is, is dat de ‘gematiden’ in voorkomend geval, dan Jezus van Nazareth aan het Kruis eisten…

  Digitalia

  *

  15-11-2020 om 14:58 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500399 DEZE ZONDAG 15 NOVEMBER

  .

  ZONDAG 15 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  MET HIP-HOP SPRONGEN OVER COBURG FRATSEN EN, DE VROEGE MIDDELEEUWEN NAAR DE GOUDEN TIJDEN SAMEN MET HET VERRE OOSTEN. OF JUIST NIET?

  *

  LEOPOLD III VAN OOSTENRIJK (MARKGRAAF)

  1073 - 1136

  Herzog Leopold III. Babenberg.jpg

  Markgraaf van Oostenrijk - Voorganger        Leopold II- OpvolgerLeopold IV - Vader        Leopold II van Oostenrijk - Moeder  Ida van Cham


  Schedel relikwie van Leopold III van Oostenrijk, klooster van Klosterneuburg

  Leopold III van Oostenrijk bijgenaamd Leopold de Goede was markgraaf van Oostenrijk.

  Leopold, die uit het huis Babenberg stamde, was de oudste zoon van markgraaf Leopold II van Oostenrijk en Ida van Cham. Het huis Babenberg was afkomstig uit Beieren, waar de familie in de 10e eeuw kon groeien in prominentie.

  In 1096 volgde hij zijn vader op als markgraaf van Oostenrijk. Hij huwde tweemaal. Het is niet bekend hoe zijn eerste vrouw heette, maar ze was afkomstig uit het huis Perg. Nadat zijn eerste vrouw in 1105 overleed, hertrouwde hij in 1106 met Agnes van Waiblingen van het huis der Hohenstaufen. Dit was de zus van Heilig Rooms keizer Hendrik V, die in 1105 zijn vader Hendrik IV had afgezet. De connecties met de heerser van het Heilig Roomse Rijk deed de prominentie van het huis Babenberg nog meer toenemen. Agnes zelf, die voor haar huwelijk met Leopold getrouwd was met Frederik I van Zwaben, was dan weer de moeder van Rooms-koning Koenraad III.

  In 1125 kreeg Leopold de vraag om keizer van het Heilig Roomse Rijk te worden, maar weigerde de functie echter. Als markgraaf van Oostenrijk richtte Leopold heel wat kloosters op. In 1136 stierf hij en werd begraven in het klooster van Klosterneuburg, dat hij zelf had opgericht. Klosterneuburg was de residentiestad van Leopold en Agnes. De ontbossing van het Wienerwald was ingezet onder Leopolds regering] en liep nadien verder.


  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  DE EFFECTENTAKS, PAARSGROENE VERSIE

  In mijn blog van 4 dezer had ik het er reeds over: de effectentaks, door Paarsgroen nu herdoopt tot ‘solidariteits-bijdrage’. Die taks was al in het leven geroepen door de regering Michel, maar werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd, omdat ze zou gediscrimineerd hebben. Ze belastte aandelen, kasbons en obligaties, waarbij alleen ‘natuurlijke personen’ daaraan onderworpen zouden worden.

  Deze keer wil Paarsgroen+ alle effectenrekeningen en bijkomende financiële instrumenten (bv swaps en opties) belasten en niet alleen die natuurlijke personen, maar ook allerlei overheidsinstellingen en organisaties zoals bv gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten, intercommunales en ga zo maar verder. Komt daarbij dat heel wat van die instellingen a.h.w. verplicht werden uit te kijken naar effectenrekeningen, omdat ze bij de banken geen intrest meer kregen en soms zelfs geconfronteerd werden met negatieve rentes. Nu gaat de federale overheid zowat alle andere overheden in dit land extra belasten en betekent de nieuwe maatregel een zoveelste nieuwe transfer, nu van Vlaanderen niet meteen naar Wallonië, maar naar het federaal niveau dat het geld weer zal verdelen volgens de Belgische normen die voor Vlaanderen geldverlies betekenen.

  Het duo Coens/Van Peteghem zal het moeilijk krijgen om dat straks uitgelegd te krijgen aan haar achterban van burgemeesters en gemeenten, het enig niveau waar CD&V nog meetelt.

  *

  VIJFTIEN LANDEN IN AZIË EN OCEANIË SLUITEN VRIJHANDELSAKKOORD

  De conferentie verliep hoofdzakelijk online. ©EPA Belga

  Vandaag om 09:02

  Na acht jaren onderhandelen hebben China en veertien andere in hoofdzaak Aziatische landen zondag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi 's werelds grootste vrijhandelsakkoord ondertekend.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_Comprehensive_Economic_Partnership

  *

  China, Japan, Zuid-Korea, maar ook Australië en Nieuw-Zeeland, maken deel uit van de nieuwe vrijhandelszone RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), net als de tien leden van de Zuidoost-Aziatische landenorganisatie Asean. Dat zijn naast Vietnam ook Thailand, de Filipijnen, Laos, Cambodja, Myanmar, Maleisië, Singapore, Indonesië en Brunei.


  RCEP is zo groter dan de Europese Unie of de vrijhandelszone tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

  " De ondertekening van RCEP is niet alleen een mijlpaal voor de Oost-Aziatische regionale samenwerking, maar ook voor het multi-lateralisme en de vrije handel. "

  Chinese premier Li Keqiang

  India trok zich vorig jaar terug uit de onderhandelingen over RCEP, omdat het land vreest dat lagere tarieven de Indiase industrie kunnen treffen. Bedoeling van het akkoord is binnen dit en 20 jaar een reeks handelstarieven te laten verdwijnen. Ook komen er bijvoorbeeld handelsregels. het akkoord heeft niet alleen betrekking op handel, maar ook op diensten, investeringen, e-commerce, telecommunicatie en eigendomsrechten.

  De vrijhandelszone werd in 2012 eerst voorgesteld door de Asean-landen, maar toch wordt het algemeen beschouwd als een Chinese reactie op het oorspronkelijk door de Amerikanen gesteunde Trans-Pacific Partnership. Zoals bekend besliste Amerikaans president Donald Trump aan het begin van zijn ambtstermijn al om TTP te verlaten.

  De verschillende deelnemende staten van RCEP zijn goed voor een derde van de wereldbevolking (2,2 miljard mensen) en 29 procent van het internationale bbp.

  'Sinds begin 2020 heeft de corona pandemie zich verspreid naar meer dan 200 landen en gebieden, met uitdagingen op socio-economisch en politiek vlak tot gevolg, net als een verminderde 'mobiliteit' van handels- en investeringsstromen wereldwijd', zei de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc. 'Sinds begin dit jaar zijn er inspanningen geweest van verschillende partijen om bestaande problemen op te lossen via onderhandelingen.'

  *

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  *

  Zou het dan eindelijk kunnen, dat mensen na kennisname, elkaar niet langer meer willen uitroeien, maar net als in gezinsverband Adam & Eva, samenwerken in een soort Tuin van Eden, lijk het ooit allemaal begon?

  En wat dan met Geel-Groen-Blauw onder de gevleugelde bajonetten van duizenden minaretten? Wat met de veelbelovende loopbanen van Quickie, de Gulden Sporen Rapper? Van de Zomerse Maneblusser? Van de baardeloze Stommeleiin van ’t Vistraptje? Gaan die, samen met nog een ander groot deel overlopers, binnenkort nogmaals moeten kazakdraaien ten voordele van de Spleetoog Latjun Pi Tsnang?

  O, I feel story! De exacte naam van de Chinese Grote Leider is Li Keqiang, en niet… ge weet wel. Want met seks heeft dat allemaal niets te maken.

  En dan nog iets, buiten het feit dat den Donald, vier jaar geleden, pas President geworden, als een Soort Orakel van Delphi al tintelingen in zijn achterwerk gevoelde voor wat er in het Verre Oosten aan het broeden was.

  Die al mar door groeiende woorden-schat, met paternosterbollekeswinkel als multi-lateralisme…

  Ja Ja, het wordt even wennen. Als Nancy Pelozo & Sleepy Joe in The States nu maaar geen Roet in het eten komen gooien van de … ROEP

  Hélaba!!!! Vergeten we vooral net ‘The winner takes it all’…Vooral van belang voor de Gouden Tijden die komen nà het in de woestijn sturen van Sjieke Sjarel   & Zuster Ursula als Führers van het Slinx, Schiots en Scheef gegroeide Europese Unie.

  Afronding

  Hopeloos zijnde om in Coburgia van de naam Leopold af tr geraken, zou deze Heilige uit de jaren van De Eerste Kruistocht (1096) ten de Moren niet beter als ‘eenheids-heilige’ voor de hernieuwde en her-gekerstende EU gevraagd worden?

   Digitalia

  *

  15-11-2020 om 11:35 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste Heer Hoofdredacteur. Als U wilt, gebruik dan gerust deze drie voorbeelden uit Djezekes Tijd om inzake ‘Burgerzin’ het gebrek daaraan te illustreren. Want, Burgerzin, da’s iets voor menseneters. We schrijven midden de ja ern ’80 van vorige Eeuw. Hal

  .

  500398 DEZE ZAATERDAG 14 NOVEMBER

  ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  EPIDEMIE, PANDEMIE OF POPPEMIE: ZONDER BURGERZIN HEEFT HET ALLEMAAL GEEN… ZIN

  *

   

  *

  COVIDPOPULISME MET MEDIA-PARTNERS

  Makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen?

  covidpopulisme

  Kwetsbare kinderen zouden levenslang de gevolgen van schoolsluitingen voelen. Hoeveel gemiste kansen zijn dat? Dat is te veel nuance voor covidpopulisme.

  Onze maatschappij raakt diep verdeeld. De manier waarop de gezondheids-crisis beleefd wordt en hoe er over gesproken wordt, verdeelt ons land. Het is een populisme dat gedoogd wordt en zelfs door intellectuelen wordt gepropageerd.

  Winnaars en verliezers

  Covid-19 verdeelt onze maatschappij op verschillende manieren. Het is fijn te ontdekken dat creativiteit ook winnaars oplevert in deze periode. De wereld en de economie worden op hun kop gezet en er zijn altijd mensen die helder genoeg zien om opportuniteiten uit calamiteiten te halen. Zulke mensen moeten we koesteren en steunen.

  Maar we mogen niet vergeten dat er ook verliezers zijn. Niet iedereen zit comfortabel betaald thuis als kluizenaar te werken en te wachten tot het overwaait. Wie thuiswerkt en klaagt over de kinderen, moet beseffen dat dat het minste kwaad is.

  Armoede-drempel

  Volgens statistiek Vlaanderen bedroeg het gemiddeld persoonlijk netto-inkomen vorig jaar in Vlaanderen 1.787 euro. Wie technisch werkloos is, valt terug op 70% van dat loon. Voor een alleenstaande lag de Belgische armoede-drempel in 2019 op 1.230 euro per maand, voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 2.584 euro per maand.

  Met andere woorden, wie iets onder het Vlaamse inkomens-gemiddelde verdient, komt al snel op of onder de armoededrempel. Als je al het geluk hebt dat het bedrijf niet sluit of reorganiseert. Dat zijn mensen die zich de Covidtijd niet als een rustige thuistijd of mij-tijd zullen herinneren.

  Covidpopulisme

  Naast winnaars en verliezers zijn er de covidextremisten aan beide zijden van het spectrum die voor verdeling zorgen. Voor de ene is enkel de volledigste lockdown de juiste maatregel. Terwijl het andere uiterste soms zelfs de minste maatregel afwijst of weglacht. Voor dat laatste hoef je geen complot-denker te zijn, al zitten die meestal daar.

  Covid-populisme maakt het debat onmogelijk

  Die covid extremisten zijn covidpopulisten. Ze stellen eenvoudige oplossingen voor, voor moeilijke problemen. Zonder rekening te houden met vele andere factoren en gevolgen van hun voorstellen.

  Covid populisme maakt het debat onmogelijk. Wie genuanceerd wil debatteren, wordt weggezet als karikatuur van het andere extreem. Kijk maar naar wat prof. Lieven Annemans overkwam. Zijn verhaal was te genuanceerd voor de lockdowners. Met Joël De Ceulaer als aanvoerder, werd Annemans live tijdens De Afspraak op Canvas afgemaakt. Een ontluisterend en beschamend stuk televisie.

  Terug naar school

  Vandaag ent dat debat zich op de heropening van de scholen. Een maatschappelijk belangrijke keuze. Volgens de ene is het een absolute aberratie dat de scholen opnieuw openen. Scholen heten er de motor van de epidemie. Volgens de anderen is het een schande dat de vakantie met een week werd verlengd. En ja, beiden claimen ze uiteraard de cijfers en de wetenschap aan hun kant te hebben.

  In een interview op Doorbraak geeft dr. Inge Van Trimpont van de permanente ondersteunings-cel van de CLB’s Gemeenschapsonderwijs aan, dat er veel nuance zit op de besmettingen in het onderwijs. ‘90% van de besmettingen die we achterhalen, blijkt buiten de schoolmuren te gebeuren. Ofwel in de gezinssituatie, ofwel bij het uitoefenen van vrijetijds-activiteiten. Men kan dus niet zomaar zeggen dat scholen de motor van deze epidemie zijn,’ zo zegt Van Trimpont. ‘Eerder voelen scholen de gevolgen van wat er in de samenleving gebeurt.’

  Genuanceerd verhaal

  Ook in dit genuanceerde verhaal kan je argumenten lezen voor het openen of sluiten van de scholen. De scholen open houden is in de eerste plaats een politieke keuze. Ja, thuiszitten is beter om de epidemie te bestrijden. Maar is het gevolg niet erger dan de kwaal voor de kinderen? Kwetsbare kinderen zouden levenslang de gevolgen van school-sluitingen voelen. Hoeveel gemiste kansen zijn dat? Dat is te veel nuance voor covidpopulisme.

  Afwegen welk kwaad of goed het zwaarst doorweegt, dat kan wetenschap niet. Daar hebben we politici voor verkozen. Die moeten achteraf hun keuzes verantwoorden voor de kiezer. De scholen doen grote inspanningen om het onderwijs mogelijk te maken. Populistische pleidooien zorgen daar enkel voor onzekerheid.

  Volwassen debat

  Vlaanderen wordt in deze crisis op wel meer interne fouten gewezen. Maar ook op deze: we hebben geen volwassen debat cultuur. Het is niet mogelijk een genuanceerd standpunt in te nemen over de covid-maatregelen. Je wordt weggezet als ‘debiel’ en ‘misdadiger’. En dat is jammer. Want er valt wel wat te zeggen over die maatregelen. Zelfs over het wettelijk kader.

  Het interview met Mattias Desmet lezen, strekt tot aanbeveling. Dat is een volwassen discours. Maar ondanks zijn waardevolle analyse is vooral hoon zijn deel. Er wordt niet geluisterd, enkel gescholden op wie anders denkt. Typisch Vlaanderen.

  Burgerzin

  Wie nu tweet over burgerzin en zich aan de maatregelen houden, zou misschien best dezelfde burgerzin aan de dag leggen in het publieke debat. Je hoeft het met niemand eens te zijn. Maar ga in gesprek in plaats van dat intellectueel oneerlijke spel van schelden, neersabelen en media-processen voeren.

  De echte vraag is waarom Covid-19 ons niet één maakt

  De echte vraag is waarom Covid-19 ons niet één maakt. In tijden van nood vorm je toch één groep, en trekken ons er samen door. In Vlaanderen lukt dat blijkbaar niet, dus ook in België is het problematisch. Enkel de Rode Duivels kunnen de schijn van eenheid wekken, in een crisis lukt dat niet.

  Maandag

  Maandag begint het hele spel opnieuw. Als de cijfers stijgen, komt het door de scholen. Dan krijgt Ben Weyts gegarandeerd opnieuw een brief tot zich gericht in een krant. Dan duikt het covid-populisme op: makkelijke oplossingen voor ingewikkelde problemen. Voor covid mag dat. Blijkbaar.

  Pieter Bauwens

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Beste Heer Hoofdredacteur.

  Als U wilt, gebruik dan gerust deze drie voorbeelden uit Djezekes Tijd om inzake         ‘Burgerzin’ het gebrek daaraan te illustreren. Want, Burgerzin, da’s iets voor menseneters.

  We schrijven midden de ja       ern ’80 van vorige Eeuw. Halfweg de drukke voormiddag op bureel, leeg stationsplein onder onze neus. Parkeren is er – succesvol - sedert kort inderdaad VERBOTEN. Plots loopt alles ordeloos vol met joeende schooljeugd. Alles op stelten. Bierflesjes, eenmaal leeg, gaan tegen e gevels. Mijn medewerkers kijken naar elkaar. Wat nu? Ik bel toch de (neiwe) Commiesaire? En wat krijg ik via de versterker voor antwoord? Wie dat ik wel denk te zijn om Zijne Eminentie daarvoor te storen? Ja Maar, Commisare, ik dacht burgerplicht en zo: moeten die gastjes m/v nu niet op school zijn? Antwoord: boehouderke, doede gij nu maar Uw wrek, ik doe wel het mijne.       

  Resultaat: na 3 kwartier nog altijd vollen bak. En toen moesten die allemaal ….gaan eten…’t Was noen en de soep ging anders koud worden…

  Voorbeeld 2. Zelfde periode. Spreekzaal vol schoon volk. Secretareske roept me dringend naar benedenen. Twee mij onbekende ‘dames’ vragen giechelend mijn        handtekening dat ze bij ons om werk zijn komen vragen. Zo maar? Nee, hoor: heb jullie niet gevraagd en hen nu geen tijd. Deur amper in ’t slot, of daar rinkelt de telefoon. Die van ’t Syndicaat. Waarom etc, etc. en dat ie mij dat dat wel ging afleren. Want anders zouden dat koppel hun dopgeld verliezen…

  Derde geval. Zoon pas aan de Unief. Of z’n vriendinnetje een afspraak kon krijgen. Puur informatief over de realiteit va het zakenleven van elke dag. Op de afspraak verschint ’n lieftallig jong ding, koket, charmant, maar zwart als Mollekes gat. Allez dan maar.Vooruit met de geit. Na 3.-4 zwarte koffies en een eeuwigheid: wat is haar besluit? Nie veel. Dat ik bedenkt ben. IJskoud afscheid. Dezelfde avond nog telefoon van zoon-lief. Waarom ik zo brutaal was geweest? Heel Antwerpen zat onder haar tranenvloed. Wabblief? Haar aangeraden goed haar best te doen, diploma op tijd, ezn om dan met de hier opgedane kennis en ervaring het lot van haar eigen volk te gaan verbeteren…

  Mis Piet. Totaal naast de kwestie…

  Dacht ik toen; z’heeft het misschien ut gemaakt. En zit hij nu door mijn schuld zonder lief…

  Jaren later heb ik daar de rest van geleerd. Tot Belg genaturaliseerd d …en via loverboy in de Pelikaanstraat terecht gekomen.

  Digitalia

  *


  14-11-2020 om 18:29 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500397 DEZE ZAATERDAG 14 NOVEMBER BOETBAL DOORBRAAK DIIR DE NETTEN

  .

  500397 DEZE ZAATERDAG 14 NOVEMBER BOETBAL DOORBRAAK DIIR DE NETTEN

  ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  IN DE AANLOOP NAAR DE WERELD-BEKER DE ENGELSE VOETBAL COMPETITIE IN BEELD ALS WAPEN TEGEN DE PARLEMENTAIRE ZAKKERVULDERIJ

  *

  *

  MARCUS RASHFORD GEEFT BORIS JOHNSON RODE KAART VOOR KINDER-ARMOEDE

  Marcus Rashford

  Zondag staat België-Engeland op het programma in het kader van de Nations League. De spots zullen vooral gericht staan op de Engelse spits Marcus Rashford.

  Die scoorde de voorbije tijd op twee fronten. In de groene rechtboek met een hattrick – in een kwartier dan nog – tegen Red Bull Leipzig in de Champions League. Buiten het veld met zijn strijd tegen kinder-armoede in Groot-Brittannië: zijn petitie ‘to end child food poverty’ haalde een miljoen handtekeningen.

  End Child Poverty

  Dit gebeurde dankzij de inzet van duizenden café-bazen, restaurant-houders en lokale ondernemers. Het was pas de vijfde keer in de parlementaire Britse geschiedenis dat een petitie meer dan één miljoen handtekeningen kreeg: End Child Poverty. No Child should be going hungry haalde 1.108.908 sympathisanten. Het was een herhaling van zijn actie in de zomer van 2020.

  Net voor de wedstrijd Everton – Manchester United nam Johnson de moeite om Rashford persoonlijk te bellen

  Toen moest ‘prime minister Boris Johnson’ toegeven aan de druk van Rashford, vorige week herhaalde het zich. Net voor de wedstrijd Everton – Manchester United nam Johnson de moeite om Rashford persoonlijk te bellen en hem mee te delen dat de regering 400 miljoen pond extra zou spenderen om de periode van december tot volgende zomer te overbruggen.

  Daarna tweette hij volgende woorden met een profetisch gehalte: ‘I very much welcome the steps that have been taken to combat child poverty in the UK. I will fight for the rest of my life for it, because in my mind, no child should ever go hungry in the United Kingdom.’ (‘Ik verwelkom ten zeerste de stappen die ondernomen zijn in de strijd tegen kinderarmoede in het VK. Ik zal voor de rest van mijn leven hiervoor vechten, omdat volgens mij geen enkel kind ooit honger zou mogen lijden in het VK.’)

  Gestrekte trap in bovenhoek, zonder twijfel

  Laten we het even over Marcus Rashford hebben. Zelden gezien tafereel: na een 0-2 verlies in de heenmatch, zet een 21-jarige jongeman zich zelfverzekerd achter de bal. Penalty, het is minuut vierennegentig, bij een 1-2 stand. Scoren is kwalificeren. Er heerst ongeloof bij de spelers van PSG, ze protesteren fel. In het tumult blijft hij verbazend kalm. Zelfs nadat de scheidsrechter hem verplicht de bal volledig op de stip te leggen.

  Voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League plaatst een club zich na een thuisnederlaag met twee doelpunten.

  Hij staat tegenover Buffon, voor velen op dat moment de beste doelman van de wereld. Het schijnt hem niet te deren: lange aanloop, gestrekte trap met rechts in linkerbovenhoek. Buffon kansloos. Voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League plaatst een club zich na een thuisnederlaag met twee doelpunten. Dat was in februari 2019, de achtste finale tussen PSG uit Parijs en Manchester United.

  Boris Johnson terug naar af

  Zelden gezien tafereel bis: Marcus Rashford, de 22-jarige spits van Manchester United – Mancunian van geboorte en sinds zijn zevende aangesloten bij de Red Devils – en Engeland gooiden zich volop in het verzet. Hij werd het gezicht van de strijd tegen kinderarmoede in Engeland. Dat gebeurt wel vaker met een voetballer. Het is echter zeldzaam dat die zich openlijk kant tegen de eerste minister. Nog straffer: hij stuurde ‘prime minister’ Boris Johnson met rode kaken terug naar af.

  De immer gevat gebekte ‘Brexit Boris’ diende deze keer met de staart tussen de benen terug te keren op een dwaze beslissing. Zijn regering schrapte aanvankelijk 130 miljoen euro uit het budget. Dit betekende het einde voor de gratis school-maaltijden tijdens de zomermaanden voor arme kinderen.

  ‘Het systeem is niet gemaakt om gezinnen zoals het mijne te laten slagen’

  Rashford verwees naar zichzelf in een zeer persoonlijke open brief die hij aan alle parlementsleden stuurde.

  We citeren de treffendste passages: ‘U moet begrijpen: zonder de vriendelijkheid en de vrijgevigheid van de lokale gemeenschap zou ik niet de Marcus Rashford zijn die je vandaag ziet: een 22-jarige zwarte die het geluk heeft carrière te maken in het spelletje waar hij zoveel van houdt.

  een minimumloon om ervoor te zorgen dat we altijd een goed avondmaal op tafel zouden hebben

  ‘Mijn tocht om er te geraken is een bekend verhaal voor veel gezinnen in Engeland. Mijn moeder werkte fulltime en verdiende een minimumloon om ervoor te zorgen dat we altijd een goed avondmaal op tafel zouden hebben. Maar dat was niet genoeg. Het systeem is niet gemaakt om gezinnen zoals het mijne te laten slagen, ongeacht hoe hard mijn moeder ook werkte.’

  ‘Volgens schattingen van de Food Foundation zouden 200.000 kinderen met een grommende maag het Wembley Stadium kunnen vullen. Zoals velen werk ik samen met Fare Share, een organisatie die instaat voor voedsel distributie. Toen de scholen door de lockdown moesten sluiten hebben we met onze campagne zelf drie miljoen maaltijden uitgedeeld aan de meest kwetsbaren van het Verenigd Koninkrijk. Ik realiseer me dat het gewoon niet goed genoeg is. Dit gaan niet over politiek, dit gaat over menselijkheid. Kunnen we het er niet allemaal over eens zijn dat geen enkel kind met honger naar bed mag gaan?’

  Solidariteit van lokale ondernemers en van… Jürgen Klopp!

  Bijzonder opvallend was de solidariteit van de zogenaamde ‘lokale ondernemers’. Ondanks het feit dat ze zelf zware inkomsten verliezen leden als gevolg van de Covid 19-pandemie stonden ze op voor de zwaksten van hun gemeenschap. Rashford trapte vaak tegen het zere been van conservatieve parlementsleden. De eveneens uit Manchester afkomstige rockzanger Tim Burgess van de band The Charlatans sprak duidelijke taal: ‘Marcus Rashford is een held van deze tijd. Parlementsleden moesten zich schamen voor het feit dat een voetballer meer doet voor mensen in nood dan zij.’

  Marcus oversteeg de voetbal-trivialiteiten: zelfs coach Jürgen Klopp van aartsrivaal Liverpool FC sprak lovende woorden en schaarde zich volop achter het initiatief én tegen de plannen van de regering-Johnson.

  een nieuwe maatschappelijke beweging die de klassieke tegenstellingen oversteeg

  Over hem werd geschreven: ‘Marcus Rashford has done more to fight child poverty in six months, than any politician in 25 years.’ (‘Marcus Rashford heeft meer gedaan in de strijd tegen kinderarmoede op zes maanden dan eender welke politicus in 25 jaar’) Op de puinhopen van de politiek ontstond hier dus een nieuwe maatschappelijke beweging die de klassieke tegenstellingen oversteeg en mensen bij elkaar bracht rond de meest essentiële en humane basisbehoefte.

  Internationale sportpersoonlijkheid van het jaar 2020

  Marcus Rashford gaat op zijn 22ste dus al de legende in. Hij stapt daarmee in de voetsporen van andere culthelden van Manchester United, de club van de ‘glamorous rebels’ en ‘The Theatre of Dreams’. Billy Meredith, George Best, Bobby Charlton, Eric Cantona, David Beckham, Ryan Giggs…met zichzelf worstelende individualisten met een mening, die bij momenten de samenleving veranderden. En voetbalden met een ode aan de verbeelding.

  Zo ook Marcus Rashford. Zijn voetbalkunsten staan buiten kijf. Vroeg of laat is hij kandidaat voor de Ballon d’Or. De internationale sportpersoonlijkheid van het jaar is hij vandaag al. ‘Just look what we can do when we come together. This is England in 2020.’ Dit is Marcus Rashford vooral.

  Raf Willems

  VRIJE  Commentaar

  Ja, en wat hebben we dus vandaag op school weer geleerd? Eiigenlijk niets dat we nog niet al lang wisten, ja zelfs in veel gevallen aan den lijve hadden ondervonden. Daarbij nog maar even het beeld voor ogen halen van die met goê boter dik besmeerde witte boterham tuussen de grijnzende randen van diene rijke boerenpummel. Onderweg met de maatjes naar de jongensschool. Oorlogswinter 1942… Neen, echt uitgehongerd waren we niet. Maar het deed toch watertanden. Waarom was die toch in een rijke wieg geboren, en wij niet?

  Maar wa doeje er aan?

  Tjan way doet diene Engelse zwarte voetbalt er aan? Juist. De beroeps-zakkenvullers er aan herinneringen dat zij hun eigen VOLK moeten leiden en niet, zoals al bijna 200 jaar in Coburgia, uitmelken.

  Was diene olijkerd Henrich Kar Marcx maar daarmee begost ipv de straat te leren moorden…

  Wat wel spijtig is in bovenstaand geval, is dat het juist den Boris is die de vlaag moest vangen. Waren de Labourals het misschien al aan het vieren? Wein Weib und Gesang? Dat deden de Antieke Romeinen ook al, tot Spartacus & C° hen dat voorgoed afleerde.

  Digitalia

  *

  14-11-2020 om 16:14 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500395 DEZE ZAATERDAG 14 NOVEMBER - HOE ZOEKTOCHT NAAR CORONA TOT VOLLE KERKEN LEIDT

  .


  500395 DEZE ZAATERDAG 14 NOVEMBER - HOE ZOEKTOCHT NAAR CORONA TOT VOLLE KERKEN LEIDT

  *

  ALLAH IS GEEN OPPERWEZEN ZOALS EEN ANDERE

  DEZE IS OVERAL TER WERELD EEN POLITIEK DIE ONDERDRUKKINGS SYSTEEM DAT DOOR LINKS ALS EEN WORTEL VOOR DE NEUS VAN EZELS WORDT GEHOUDEN. VOOR MOSLIMS I DIT EEN TWEEDE HUID

  *

  ZATEEAG 14 NOVEMBER 2020

   

  INHOUD

  NAARMATE ONS BETER ONS LEERT KENNEN HOE DUIDELIJKER DE SOGNALEN UIT HET NABIJE VERLEDEN WORDEN

  *

  DE LOCKDOWN LAAT ZICH DANIG VOELEN, MAAR MAG NIET WORDEN IN VRAAG GESTELD.

  Mattias Desmet: ‘Lockdowns zijn een pervertering van de verlichting en de rede’

  Klinisch psycholoog Mattias Desmet (UGent) maakt brandhout van lockdown-beleid

  Mattias Desmet is klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Al sinds maart waarschuwt hij voor de nefaste consequenties van een lockdownbeleid. Voor hem zitten we in een periode van massa-vorming en beleven we een crisis van de wetenschap en haar verhouding tot de zingeving, eerder dan van een virus. ‘We kunnen beter kwetsbare mensen beschermen en de samenleving met enkele goed opgevolgde basis-maatregelen hun gewone democratische vrijheden teruggeven.’

  Begin oktober — dat heet een eeuwigheid — schoof Mattias Desmet bij aan tafel van De Nieuwe Wereld, een Nederlands duidings-programma op YouTube. Tezamen met de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge schetst hij er een ontluisterend beeld van hoe er de voorbije maanden angstige massa’s zijn gevormd. Het internet kan het smaken: op minder dan een maand tijd is het gesprek meer dan 100.000 keer bekeken.

  Ondertussen bevindt België zich in een tweede lockdown die die naam niet mag dragen. Once bitten, twice shy, zegt de Engelse volkswijsheid. Een fysiek gesprek in een technische wereld.

  lockdownChristophe Degreef | Doorbraak.be

  Mattias Desmet: ‘Een lockdown, dat is de uiterste consequentie van een bepaald aspect van de rede en de verlichting — het streven naar mechanistische zekerheid en controle van de wereld via rationale analyse. Daardoor is het een pervertering ervan.’

  Alternatieve stemmen

   

  De ziekenhuisbedden liggen vol. Dat is een meetkundige waarheid, maar ook haast een natuurwet waaraan niet getwijfeld mag worden. Het moet bewijzen hoe gevaarlijk het virus is. Terwijl de hoeveelheid ziekenhuisbedden en zorgkundig personeel natuurlijk in de eerste plaats het resultaat zijn van menselijk handelen. Beleid, met andere woorden.

  Desmet: ‘Het probleem dat zich nu voordoet in ziekenhuizen, is complexer dan de simpele stelling dat de bedden vol dreigen te liggen door het coronavirus. Sinds ik opiniestukken schrijf over het fenomeen massa-vorming ten gevolge van het coronavirus, krijg ik regelmatig mails en telefoons van artsen die hun verhaal kwijt willen.’

  ‘Ze zijn bang om te spreken door wat er met infectieloog Jean-Luc Gala van Cliniques Saint-Luc in Brussel gebeurt. Hij ontkent de ziekte niet en pleit ervoor om verstandig mondmaskers te gebruiken. Maar hij heeft het lef om het virus minder erg dan de consensus te vinden. Gevolg: hij wordt door zijn eigen ziekenhuis tot de orde geroepen. En op de openbare omroep wordt hij afgemaakt door de minister van Volksgezondheid.’

  ‘Een gelijkaardig lot viel de artsen Frank Tussenbroek (UZ Brussel), Pascal Sacré (CH Charleroi) en professor Lieven Annemans te beurt. Ze werden publiekelijk terechtgewezen of zelfs ontslagen nadat ze zich kritisch uitlieten over de mainstream-versie van het coronaverhaal. Uiteindelijk gaat niemand wel varen bij een dergelijk uitschakelen van alternatieve stemmen.’

  Te eenzijdig beeld

  ‘Qua oorzaken van de overbelasting van ziekenhuizen is het beeld dat geschetst wordt te eenzijdig. Er wordt bijvoorbeeld gemakkelijk vergeten dat het aantal ziekenhuisbedden de laatste decennia drastisch is afgebouwd. Terwijl terzelfdertijd de bevolking in België is gestegen. Evenals de typische westerse gezondheidsproblemen zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten. Het zijn precies die aandoeningen die tot hogere mortaliteit van het virus leiden. De voorbije jaren stuitten de ziekenhuizen tijdens het griep-seizoen ook op hun limiet qua opname capaciteit en werden andere behandelingen ook uitgesteld.’

  ‘De urgentie-artsen waarmee ik sprak schetsen doorgaans een genuanceerd beeld omtrent verschillende types covid-19-patiënten. Een tiental procent van de ziekenhuis-opnames betreft volgens hen mensen die lichte symptomen hebben. Zij gaan in de eerste plaats naar het ziekenhuis uit angst. Eigenlijk moeten die mensen daar dus niet zijn. Maar men krijgt ze vaak niet gemakkelijk de deur uit alvorens er een reeks testen gebeurd is.’

  een broodnodige nuancering van de steeds weer in de media herhaalde mantra “de ziekenhuizen liggen vol, het coronavirus is extreem gevaarlijk”

   

  ‘Dan zijn er 30 procent van de covid positieven bij wie de symptomen wellicht door een infectie met een ander virus veroorzaakt worden. Virussen die eveneens een “griepaal’ beeld geven. En je hebt dan nog 10 procent ouderen en eenzamen zonder echt sociaal vangnet. Die komen eigenlijk meer in het ziekenhuis terecht omdat ze niemand hebben die voor hen zorgt. Dat zijn allemaal schattingen die niet exact zijn, maar ze leveren ons wel een broodnodige nuancering van de steeds weer in de media herhaalde mantra “de ziekenhuizen liggen vol, het coronavirus is extreem gevaarlijk”. Toch blijft die mantra bepalen hoe we met de crisis omgaan.’

  Artsen en professoren zijn bang

  Er zijn ook epidemiologen van Belgische universiteiten die dat zeggen, maar die nu hun mond niet durven opendoen. Wat is er aan de hand met de medische en academische wereld?

  ‘Ook artsen en professoren zijn mensen, en zijn dus bang. In zoverre ze een kritische, afwijkende mening hebben, vrezen ze vaak dat het ziekenhuis of de universiteit waaraan ze verbonden zijn afstand van hen zal nemen als ze zich publiekelijk uitspreken. En dat dat invloed zal hebben op hun prestige en eventueel ook op hun levens-onderhoud. Zo wordt de ruimte om te spreken kleiner. Je gaat tegenwoordig ofwel helemaal mee met het mainstream-verhaal, ofwel ben je een ontkenner.’

  ‘Laat het me duidelijk zeggen: de meeste artsen die mij contacteren ontkennen het virus niet, en zijn niet tegen goede maatregelen. Waarover er bij de “dissidenten” een eerder ruime consensus lijkt te bestaan, is dat de symptomen bij de ernstige gevallen zwaarder zijn dan die van griep, met typische longschade en cytokinestormen. Maar of de aantallen patiënten veel groter zijn dan tijdens een zware griepepidemie, dat is veel minder duidelijk.’

  Sterven dóór of mét corona?

  ‘We kunnen het coronavirus dus niet zomaar afwegen tegenover griep om te wijzen op het gevaar van het coronavirus. Artsen beklemtonen dat er in de voorbije jaren tijdens een zware griep-epidemie weinig long-scans werden uitgevoerd, en dat er ook veel minder werd “getest”. We weten dus eigenlijk niet goed wat en hoe we moeten vergelijken. Wie vandaag een ziekenhuis binnenkomt, wordt getest op covid. Is hij positief, dan komt hij automatisch op de speciale afdeling terecht en wordt hij als covid-patiënt geregistreerd.’

  ‘Dat pakt men in Schotland tegenwoordig anders aan. Daar worden mensen niet langer als covidpatiënt geregistreerd als ze positief testen, maar wel als ze voor covid-19 behandeld moeten worden. Men komt er nu tot de conclusie dat ongeveer 15% procent van alle positieve testen echt behandeld moeten worden voor covid-19. De anderen zijn dus patiënten die eigenlijk voor een ander probleem naar het ziekenhuis komen, maar toevallig ook positief testen op covid-19. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit aantal in België volgens artsen hoger is. Hier worden verhoudingsgewijs meer mensen voor covid-19 behandeld dan in Schotland.’

  ‘En dan is er nog het dilemma: sterft men dóór corona, of mét corona? Het Center of Disease Control in de Verenigde Staten heeft de telling opnieuw gedaan. Ze telden nu enkel de mensen die geen andere zware aandoeningen hadden, en bij wie het virus als primaire reden van overlijden kan beschouwd worden. Ze kwamen slechts aan 6% van het oorspronkelijke aantal overlijdens uit. Zowel het aantal covid-19-overlijdens als het aantal covid-19-ziekenhuis-opnames is dus in grote mate een kwestie van consensus eerder dan een absoluut, objectief gegeven.’

  Sterfte door lockdown

  De oversterfte-cijfers voor België tonen in maart en april een piek, maar sindsdien zijn er alvast tot midden oktober niet meer doden. Herleidt dat deze epidemie tot haar ware proporties?

  ‘Het Brussels Instituut voor Statistiek geeft in een recent rapport zelfs aan dat er voor België globaal geen oversterfte is tussen juli 2019 en juni 2020. Dat de coronapiek van maart en april dus wordt uitgebalanceerd door onder-sterfte voor en na deze periode. Dat is eigenlijk logisch als men in rekening brengt dat de gemiddelde corona-dode in België 83 jaar oud was en aan meerdere andere aandoeningen leed. Dat zorgt normaal gezien dat de oversterfte snel gevolgd wordt door ondersterfte.’

  nogal wat wetenschappelijke studies waarschuwen dat er vanaf nu heel wat mensen zullen sterven door de lockdown-maatregelen zélf

  ‘En merk ook op: nogal wat wetenschappelijke studies waarschuwen dat er vanaf nu heel wat mensen zullen sterven door de lockdow-nmaatregelen zélf. Zelfs de VN en de WHO zijn zich daarvan bewust. Ze wijzen erop dat de lockdowns hongersnoden zullen teweegbrengen waardoor wellicht meer doden zullen vallen dan door het virus.’

  Kwetsbare groepen afschermen

  Concreet dan. De consequentie van geen lockdowns toelaten, is dat je tegen risicogroepen zegt: sorry, maar we gaan de samenleving niet voor jullie stilleggen.

  ‘Naar mijn persoonlijke mening — die natuurlijk ook in dialoog moet gebracht worden met andere meningen — is het beter om specifieke aandacht te besteden aan kwetsbare groepen. Tegelijkertijd kan de rest van de bevolking het leven verderzetten met enkele voor de hand liggende basis-maatregelen, zoals goed ventileren, handen regelmatig wassen, enzoverder. Voorstanders van lockdowns merken vaak op dat het afzonderlijk beschermen van kwetsbare groepen niet realistisch is. Maar is het dan wel realistisch om een ganse bevolking gedurende maanden op te sluiten?’

  Herd immunity

  Is immuniteit voor de hele bevolking verwerven (‘herd immunity’) een optie voor u?

  ‘Eerst dit: de Zweedse immunoloog Anders Tegnell, het gezicht van het Zweedse corona-beleid, zegt dat wie herd immunity als optie verwerpt, ook geen vaccin moet willen. Een vaccin werkt immers volgens hetzelfde principe van het opbouwen van immuniteit. Dit is uiteindelijk ook een goede vraag: waarom zouden de slachtoffers van een lockdown minder wegen dan slachtoffers die er zouden kunnen vallen bij het opbouwen van groeps-immuniteit?’

  Men kan kwetsbare groepen zichzelf leren beschermen

  ‘Ik zeg daarom niet dat ik het virus zomaar ongestoord zijn gang zou laten gaan. Men kan kwetsbare groepen zichzelf leren beschermen. Dat is al een verregaande overheids-interventie. Waar het mij om gaat, is dat de staat bezwaarlijk het recht heeft om gezonde mensen op te sluiten in hun huis. Dat is nooit gezien. Ik vergelijk deze ziekte niet met de griep — die vergelijking loopt altijd mank en er zijn elementen die aantonen dat covid voor bepaalde mensen erger is. Maar de overheid en de ziekenhuizen accepteren jaarlijks dat er flink wat zwakkeren en ouderen sterven aan de griep. Voor hen kondigen we geen lockdowns af omdat we bij hen wel aanvaarden dat er nu eenmaal ziektes zijn waaraan mensen kunnen sterven.’

  Adempauze in rat race

  ‘De kern van het probleem is voor mij anders. Moderne mensen worstelen met de manier waarop de wereld in elkaar zit. Ze zijn “het” beu. Ze voelen vaak een aversie ten aanzien van hun werk. Vinden geen zin meer in het leven. Tijdens de eerste lockdown kon de middenklasse even ademhalen. De “rat race” was stilgelegd. Ze hadden tijd voor zichzelf en hun kinderen. Ze konden zich ontspannen. De maatschappij voor corona was een cocktail van ellende, burn-outs, consumentisme en algemene leegheid. Natuurlijk brengt zo’n lockdown dan bevrijding. Het gevolg is nu dat vele mensen na de lockdown ook niet meer terug naar vroeger willen. Dat mensen zich nu zonder veel protest opnieuw laten opsluiten, toont dat velen zachtgekookt zijn door het leven dat ze geleid hebben voor de coronacrisis.’

  ‘De snelheid waarmee dit lockdown verhaal zich in de geesten nestelt, baart me zorgen. Elke zingeving is verdwenen. Het is een puur materialistische beslissing die geen rekening houdt met het wezen van het mens-zijn. Het is al een tijdje zo dat men ons tijdvak vergelijkt met de jaren 1930. De maatschappelijke onrust en het onbehagen waren de laatste jaren duidelijk voelbaar.’

  Gebrek aan zingeving

  Daarmee zegt u: het antwoord op de coronacrisis is vooral een crisis waarin maatschappelijk onbehagen zich uitkristalliseert.

  ‘Het onbehagen als gevolg van het gebrek aan zingeving en teloorgang van geloofwaardige instanties. Klassieke media worstelen daarmee, net als universiteiten en alle grote instituten. Al in 2005 barstte in de wetenschappen bijvoorbeeld de replicatie-crisis los. Er werd vastgesteld dat er veel meer fraude, slordige wetenschap en fouten gebeurden dan men voor mogelijk hield. Diederik Stapel, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Tilburg, werd erdoor ontslagen. Hij had op grote schaal gegevens van zijn onderzoek zelf gefabriceerd om bepaalde theorieën te kunnen blijven handhaven. Dat is de aberratie van één individu, zou u kunnen zeggen. De onderzoeks-commissie die de universiteit had opgezet na het incident, bracht echter aan het licht dat er in Stapels ruimere onderzoeks-omgeving bijzonder veel fouten en methodologische slordigheden voorkwamen in onderzoeken.’

  Op vlak van informatie is de corona-crisis een verderzetting van de crisis in de wetenschappen, en haar verhouding tot de zingeving

  ‘Dat is niet alleen in Nederland zo, en ook niet alleen in de psychologie. Telkens na een crisisgeval stelt men vast dat het niet alleen individuen zijn die fouten maken, maar dat er iets schort aan het wetenschappelijke systeem. In 2005 publiceerde medisch statisticus John Ioannidis van de Amerikaanse Stanford-universiteit een paper met de veelzeggende titel Why most published research findings are false. Ook in deze covidcrisis heeft hij erop gewezen dat de voorspellingen over de ernst van het virus in veel gevallen overschat waren. Als een van de weinigen. Op vlak van informatie is de corona-crisis een verderzetting van de crisis in de wetenschappen, en haar verhouding tot de zingeving.’

  Wat onkenbaar en onzegbaar blijft

  Hoe ziet u die aartsmoeilijke verhouding tussen wetenschap en zingeving?

  ‘Volgens mij schept de wetenschap zelf genoeg ruimte om om te gaan met het onzegbare, het mystieke in het leven. In tegenstelling tot het mechanische denken op de mens en de corona-crisis, houdt de wetenschap van de twintigste eeuw ons voor dat het leven fundamenteel onzeker is, en dat we niet alles kunnen beheersen of bevatten. De bekende fysici van de 20e eeuw kwamen op een bepaald moment tot een soort godsbesef als gevolg van hun onderzoek.’

  ‘Zoals de fysicus Werner Heisenberg zou gezegd hebben: neem je één slok van het glas van de wetenschap, dan word je atheïst; drink je het hele glas leeg, dan vind je God op de bodem. Maar het betreft niet hetzelfde godsbesef als in een geïnstitutionaliseerde godsdienst. Ook de fysicus Max Planck sprak zich in zijn boeken herhaaldelijk in die richting uit. Net zoals zijn collega’s Niels Bohr en Erwin Schrödinger.’

  ‘Iedereen die nadenkt, bereikt vroeg of laat het punt dat zijn verstand bepaalde dingen fundamenteel niet kan vatten, dingen die onkenbaar en onzegbaar blijven. De essentie van de materie, zei Niels Bohr, laat zich beter benaderen met poëzie dan met logica. En hij meende het. In dat opzicht is het bijzonder ongelukkig dat net kunst en cultuur eraan moeten geloven in deze crisis.’

  Leven met onzekerheid

  De inzichten waarover u spreekt zijn 20e-eeuws. Waarom houdt de wetenschap vast aan een ouder statisch en planmatig Newtoniaans wereldbeeld?

  ‘Ergens in de 20e eeuw heeft de top van de wetenschap de idee opgegeven dat wetenschap tot zekerheid zou kunnen leiden. Maar veel wetenschappers — en de mens in het algemeen — blijven het daar enorm moeilijk mee hebben. De mens zou nochtans geen mens zijn zonder dat hij geconfronteerd wordt met iets onvatbaars. En toch proberen we dat voortdurend te miskennen.’

  ‘Ik merk het ook bij mezelf: de neiging om die onzekerheid te miskennen en te negeren door van alles te plannen en daaraan vast te houden, alsof de onzekerheid dan vanzelf verdwijnt. We koesteren het geloof dat de wetenschap over het antwoord zal beschikken. Is het niet nu, dan later wel. Daaruit volgt dat we de wetenschap volgen wanneer zij dingen aanbeveelt. Wie dat wereldbeeld durft achter te laten, die ontdekt andere dingen. Misschien de échte dingen.’

  het streven naar mechanistische zekerheid en controle van de wereld via rationale analyse

   ‘Mochten we als samenleving de werkelijke geest van de wetenschap volgen, dan ben ik ervan overtuigd dat we erin zouden slagen om op een doenbare manier samen te leven met het coronavirus. Maar daarvoor moeten we eerst erkennen dat de rede haar limieten heeft. Een lockdown, dat is de uiterste consequentie van een bepaald aspect van de rede en de verlichting — het streven naar mechanistische zekerheid en controle van de wereld via rationale analyse. Daardoor is het een pervertering ervan.’

  Totalitair systeem

  Denkt u niet dat we niet van het virus afgeraken omdat de mensen zich gewoon niet aan de regels willen houden?

  ‘Tijdens de eerste lockdown merkten virologen op dat ze niet verwacht hadden dat de bevolking de regels zó goed zou opvolgen. De straten waren leeg. Wat wil men eigenlijk nog meer? Dat is de reactie van elk totalitair systeem: men schetst een probleem en stelt een oplossing in het vooruitzicht, en als de oplossing niet werkt, dan is het de schuld van de bevolking die weigert mee te werken aan de oplossing. En daarom voelt men steeds de drang om het systeem nóg wat verder door te trekken.’

  Christophe Degreef

  *

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Dit is een hallucinant verhaal dat mij terugvoerde naar mijn kinderjaren, waar ik de geschreide stille woorden van ons Ma die ik toen zekerlijk nog niet kon bevatten, moest aanhoren. Rond mij was ‘Mei ’40’ aan de gang geweest, de Bevrijding was aangebroken en in de straat had het klootjesvolk al zijn duivels ontbonden. De meeste mensen waarmee onze familie het goed deed, waren intussen met veel bravoure afgevoerd naar Sinte Kruis (Brugge), het Pa,dreritje. Om daar, ieere dag op water en droog brood, afgeranseld en onderhoord te worden. Vlaamsgezind was op slag Duitsgezind geworden. Toen ons daarover steeds luguberder geruchten bereikten, kroop zij zichtbaar meer en meer in elkaar. En toen kwamen de woorden die mij daarstraks, na bijna 3/7de Eeuw weer te binnen schoten..

  “Weten zij dan niet meer, dat ZIJ in die Mei-dagen-vol-doden laghs de wegen, elkaar builen liepen en dat de kerk te klein was om God-den-Here om hulp te smeken? Zijn ze dat serieus allemaal vergeten, nu ze met hun gat en al de rest bloot op straat lopen”….


  En tekeningetje bij maken?

  Digitalia

  *

  14-11-2020 om 12:06 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500396 DEZE ZAATERDAG 14 NOVEMBER

  .

   ZATEEAG 14 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  ISLAMO-ECOLO & ISLAMO-GROEN, CO² EN CIMPUTER HACHING: GELIJKAARDIGE CRIMINELEROOTS?

  *

  784  Albericus van Utrecht (2)

  Feest 4 maart & 21 augustus & 8 (met alle heilige bisschoppen van Utrecht) & 14 & 27 november.


  Volgens de een zou hij afkomstig zijn uit de Engelse plaats York, anderen houden vol, dat hij van Frankische adel was en als hoveling verbleef aan het hof van Karel de Grote. Hoe dan ook, op een goed moment trad hij in bij de benedictijnen en stond aan het hoofd van het St-Martinusklooster in Keulen. In 777 werd hij in Keulen tot bisschop van Utrecht gewijd, als opvolger van zijn oom Sint Gregorius. Dat de wijding in Keulen gebeurde, mag ons verbazen. Op dat moment was Keulen nog geen aartsbisdom. En enkele jaren tevoren had Bonifatius († 754; feest 5 juni) ervoor gevochten om Utrecht uit de invloedssfeer van Keulen te houden.

  Albericus was het die naast andere priesters Sint Ludger († 809; feest 26 maart) erop uit stuurde: eerst naar Deventer om daar zowel het werk als de kerk van Lebuïnus († ca 780; feest 12 november) weer op te bouwen, en vervolgens naar de Groninger gouwen, waar Bonifatius zo'n dertig jaar eerder was vermoord. Hij was een vriend van Karel de Grote’s leermeester en raadsman, de monnik Alcuinus († 804; feest 19 mei).

  Legende

  Volgens de legende zou Karel de Grote († 814; feest 28 januari) eens zijn bisdom hebben behoed voor de ondergang. Als tegenprestatie beloofde Albericus voor hem een slot te bouwen. In een paar weken was het werk geklaard. Hij voorspelde Karel, dat het slot even veel jaren zou standhouden, als de bouw ervan dagen had geduurd. Dat zou de verklaring zijn van de bouw en verwoesting van het Valkhof te Nijmegen.

  Albericus stierf in 784, het jaar waarin Ludger vanuit Dokkum moest vluchten voor de gewelddadige opstand van de toen nog niet bekeerde Sakser Widukind († ca 807; feest 7 januari). Men is niet zeker van Albericus' sterfdag: gegeven worden 14 november en 21 augustus. Hij zou begraven zijn in de St-Salvatorkerk te Utrecht. Thans wordt algemeen aangenomen, dat zijn stoffelijk overschot in de kloosterkerk van Susteren terecht is gekomen.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  PAARSGROEN: EERSTE NIEUWE TAKS?

  ZAKIA KHATTABI

  *

     De post van minister van Klimaat wordt in de regering De Croo ingevuld door ZAKIA KHATTABI en dat zullen we geweten hebben. De dame, met Marokkaanse roots, was eerder al Waals volksvertegenwoordiger en medevoorzitter van Ecolo. Ze kwam al eens in het nieuws nadat ze door haar partij tot tweemaal toe was voorgedragen voor de post van rechter bij het Grondwettelijk Hof en dit zonder dat ze enig juridisch diploma had. Voor die benoeming was een 2/3 meerderheid nodig en die kreeg ze niet omdat VB en N-VA tegenstemden. Buiten het feit van het ontbreken van enige juridische ervaring, lag Khattabi ook onder vuur omdat ze zich eerder al eens zou verzet hebben tegen de uitwijzing van illegale immigranten.

     Nu is de dame dus terug en haar eerste voorstel als minister is een CO2-taks waartegen niet alleen de Vlaamsnationalisten, maar ook de liberalen zich verzetten. Die laatsten stellen nl dat volgens het regeerakkoord van Paarsgroen men geen belastingverhogingen op CO2 zou toestaan tenzij dat in Europees verband zou gebeuren. Er was ook afgesproken dat een CO2-taks budget neutraal moest zijn, wat nu niet het geval zou zijn. Een hogere CO2-taks zou vooral effect hebben in de verwarmingssector. Zo geeft de overheid bv de dag van vandaag aan de ene kant subsidies voor op elektriciteit werkende warmtepompen, dat terwijl de elektriciteit anderzijds viermaal zwaarder belast worden dan bv gas.

     Enfin, we gaan nog wat beleven als onze groentjes hun dada’s in de regering van Crootje, Quicky en Brouckie willen verzilverd zien.

     Ondertussen is trouwens gebleken dat we CO2 niet te snel moeten afschrijven. Wat de groenen er ook over denken, we hebben die CO2 af en toe zelfs nodig. Het nieuwe anti-corona vaccin van Pfizer bv zal moeten vervoerd worden bij een temperatuur van 80 graden onder nul. Dat kan alleen door het in te pakken in droogijs en dat laatste wordt gemaakt uit, ja: CO2. Firma’s die droogijs produceren halen de CO2 daarvoor bij industriële chemische installaties, bij ons o.a. in de havens van Gent en Antwerpen.

     Tenslotte nog dit: droogijs smelt niet. Het ‘sublimeert’, dat is een soort verdamping en er blijft niets van over. Doet zo’n beetje denken aan waterstof, waarbij ook alleen maar waterdamp overblijft.

  *

  BETALEN HACKERS 100 MILJOEN EURO LOSGELD

  Vandaag om 06:00

  Belgische bedrijven betalen elk jaar zo’n 100 miljoen euro losgeld aan criminelen die hun computernetwerk besmetten en gegijzeld houden met ransomware. Dat staat te lezen in een verslag van de Kamercommissie Economie, die specialisten aanhoorde over de strijd tegen financieel-economische internet fraude.

  Bijna een op de drie Belgische bedrijven die het slachtoffer zijn van zulke gijzelsoftware betaalt de computer-hackers. Veel bedrijven die het slachtoffer zijn van ransomware stappen niet eens naar de politie. Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit van de federale politie wijst erop dat ondernemingen zich verzekeren tegen cyberfraude en zo een deel van de schade laten vergoeden, waarna ze minder geneigd zijn nog naar de politie te stappen, uit vrees voor imagoschade.

  De Kamercommissie kreeg wel een blik achter de schermen via

  Secutec, een van de privéspelers in ons land die optreden als een soort onderhandelaar tussen hackers en slachtoffers. ‘Achter de criminele organisaties die aan ransomware doen, schuilt een hallucinant businessmodel’, getuigde CEO Geert Baudewijns.

  "Soms kan het slachtoffer niet anders dan betalen omdat hij anders geen toegang meer heeft tot zijn gegevens. De klant bepaalt dat uiteraard zelf. "

  Geert Baudewijns

  CEO van beveiligingspecialist Secutec

  Secutec is elk jaar betrokken bij zo’n 30 miljoen euro aan betalingen door bedrijven die het slachtoffer zijn van ransomware. Het heeft zo’n 30 procent van die ‘markt’ in België en behandelt alleen gevallen waarbij maximaal 75.000 euro losgeld wordt gevraagd. ‘Voor hogere bedragen zijn nog andere bedrijven actief in België.’

  ‘Soms kan het slachtoffer niet anders dan betalen omdat hij anders geen toegang meer heeft tot zijn gegevens. De klant bepaalt dat uiteraard zelf. Het gaat meestal om kmo’s. Als ze niet betalen, is er vaak (grote) economische schade, die sowieso een kostprijs heeft.’

  Lars Bové

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Soms, of moet iik eerder zeggen, altijd, is een duik in het verleden leerrijker dan het heden. Zie de Heilige van de Dag die opbouwde, en het regeringske De Cro-Magnon dat bezig is de poten van onder onze kont te draaien.

  Waar blijft toch de beloofde bijstand van hun Zelfmoord Hulplijn? Of moeten we het wer allemaal zelf doen? Geef ons dan wapens, zoou Wilfried Martens gezegd hebben.

  De oplossing? Tegenwoordig lost alles vanzelf op. Een kinderbadje, laten voldoen met ijs-blokjes CO², de beroesde onruststokers & de computer-hackers daarin onderdompelen en Klaar komt klaar met ZAKIA. Er blijven zelfs geen sporen meer achter. Wel de in-entiong tegen dat virus. Twee vliegen met dezelfde klap…

  Digitalia

  *

  14-11-2020 om 10:22 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500394 DEZE VRIJDAG 13 NOVEMBER 2020 ZWART TEGEN WIT IN DE STATES

  .

   

  VRIJDAG 13 NOVEMBER 2020

   INHOUD

  EEN REGEN VAN KRUISJES OP ONS ALLER KALENDER: AMERIKA WRIJFT ZICH DE OGEN UIT


  VS: WOELIGE TRANSITIE, MAAR BIDEN BLIJFT NIET BIJ DE PAKKEN ZITTEN

  VLOTTE MACHTSOVERDRACHT IN DE VS WEINIG WAARSCHIJNLIJK

  Joe Biden is door de Amerikaanse media uitgeroepen tot president-elect. Officieel is dit nog niet, in de Verenigde Staten wordt de president indirect verkozen, het Congres moet in gezamenlijke zitting (6 januari 2021) de stemming van het kiescollege (14 december 2020) officialiseren. Maar veel zal er niet veranderen. Op woensdag 20 januari 2021 zal Joe Biden terecht de eed afleggen als 46ste President van de Verenigde Staten. Ook al is huidig president Donald Trump nog niet direct van plan om zijn nederlaag toe te geven.

  Rechtszaken en hertellingen staan in de steigers. Wat op zich natuurlijk Trump zijn goed recht is. Nergens staat geschreven dat de zittende president groots moet zijn in zijn verlies. Als uiteindelijk blijkt dat Trump zijn verlies niet toegeeft, de machtsoverdracht bemoeilijkt en bijvoorbeeld zelfs weigert om de inauguratie van Biden bij te wonen, dan nog overtreedt hij an sich geen enkele wet. Netjes is het uiteraard niet, maar wel volledig legaal.

  Geen uitzonderlijke situatie

  Of het allemaal zo’n vaart zal lopen moeten we nog afwachten. Wat wel al duidelijk is, is dat Trump en zijn campagne-team er momenteel alles aan doen om de legitimiteit van zijn opvolger en diens kabinet in twijfel te trekken en zelfs onderuit te halen. Maar dat is niet nieuw. Hillary Clinton en de Democratische Partij deden net hetzelfde toen Trump vier jaar geleden werd verkozen. Clinton gaf wel zeer snel haar nederlaag toe en feliciteerde toenmalig president-elect Donald Trump, maar vanaf dat ogenblik is zowel zij als haar partij vier jaar lang blijven volhouden dat Trump zonder de hulp van Rusland nooit zou hebben gewonnen.

  Wat Trump nu dus doet is niet zo uitzonderlijk, het is een spijtige evolutie die al langer aan de gang is.

  Maar we kunnen nog verder in de tijd gaan. Gedurende het presidentschap van Barack Obama zijn sommige Republikeinen acht jaar lang blijven volhouden dat de president geen Amerikaan maar een Keniaan was en bovenal een verdoken moslim. Misschien was dit wel een reactie op de verkiezingen van 2000 waarin de Democraten de winst van George W. Bush tegen Al Gore in twijfel trokken. Wat Trump nu dus doet is niet zo uitzonderlijk, het is een spijtige evolutie die al langer aan de gang is. Ze wordt alleen brutaler en groffer.

  Weinig tegenwind

  Vanuit de Republikeinse Partij krijgt president Donald Trump alvast niet al te veel tegenwind. Het aantal Republikeinen dat zegt dat Trump beter zijn verlies zou erkennen neemt wel toe, maar belangrijke figuren binnen de partij, zoals bijvoorbeeld de Republikeinse meerderheids-leider in de Senaat, Mitch McConnell, blijven Trump steunen. McConnell bevestigde in de Senaat dat Trump het volste recht heeft om de resultaten aan te vechten. ‘President Trump is volledig in zijn recht om vermoedens van onregelmatigheden te onderzoeken en zijn juridische opties af te wegen’, zei McConnell hierover.

  Verder stelde hij ook nog dat Trump geen lessen te krijgen had van diegenen (lees: de Democratische Partij) die de afgelopen vier jaar zelf halsstarrig geweigerd hadden om de verkiezingsuitslag te aanvaarden. Chuck Schumer, de Democratische minderheids-leider in de Senaat, was uiteraard wel zeer streng voor president Trump. Hij zei dat Biden eerlijk en overtuigend gewonnen had en dat de weigering van Trump om dit toe te geven ‘buitengewoon gevaarlijk en giftig’ voor de Amerikaanse democratie was.

  Transitie periode

  Maar tussen de verkiezingen en de inauguratie (traditioneel 11 weken) vindt er dus een transitie periode plaats, waarin kabinetsleden van zowel de zittende als de nieuw verkozen president nauw samenwerken om de machts-overdracht zo vlot mogelijk te laten gebeuren en de nodige beleidsplannen kunnen voorbereid worden. De afgelopen decennia is dit proces van machtsoverdracht van het ene naar het andere kabinet steeds verlopen onder een vriendelijk gesternte, ondanks de vaak harde en soms vijandelijke verkiezingscampagnes.

  De grote vraag is nu wat het dit jaar zal worden.

  Toen Barack Obama de fakkel in 2009 van George W. Bush overnam waren leden van Obama’s transitieteam zeer lovend over de hulp en medewerking die ze van de regering-Bush gekregen hadden. Ook Obama zelf droeg zijn team vier jaar geleden op om volledig en in volle transparantie samen te werken met het transitieteam van Donald Trump. De grote vraag is nu wat het dit jaar zal worden.

  ‘Negeer de media’

  En de eerste tekenen zijn niet hoopgevend. Op maandag droeg het Witte Huis aan de verschillende administraties op om voorlopig niet samen te werken met het transitieteam van president-elect Biden. De agentschappen hadden nochtans briefing documenten klaarliggen én kantoorruimten toegewezen aan Bidens team, maar ambtenaren kregen de opdracht het team de toegang te ontzeggen zolang Trumps campagneteam mogelijke juridische stappen onderzoekt om het verkiezings-resultaat in sommige staten aan te vechten en Trump zijn nederlaag niet officieel erkent.

  Biden krijgt dus voorlopig geen geld van de overheid om de overgang te regelen.

  ‘Ons is verteld: negeer de media, wacht op officiële mededelingen vanuit de overheid,’ vertelde een hoge ambtenaar aan The Washington Post. Emily Murphy, hoofd van de General Services Administration en door Trump aangesteld, weigerde ook het document te ondertekenen dat Biden toelaat de overgang voor te bereiden. Biden krijgt dus voorlopig geen geld van de overheid om de overgang te regelen.

  Covid-19-taskforce

  Joe Biden zelf blijft alvast niet bij de pakken zitten. Een van de speerpunten van zijn verkiezings-campagne was de strijd tegen het coronavirus en die strijd wil hij liever vandaag dan morgen aanvatten. Tijdens zijn overwinnings-toespraak afgelopen zaterdag kondigde de president-elect aan dat hij reeds op maandag de samenstelling van zijn Covid-19-taskforce zou bekendmaken. Deze adviesraad bestaat uit 13 leden en is gelast met het opstellen van een blauwdruk om de pandemie te bestrijden.

  Deze snelle actie is bedoeld om aan de Amerikaanse bevolking te laten zien dat het Biden menens is om grondig werk te maken van een plan tot aanpak en dat de president-elect en zijn nieuwe kabinet, in tegenstelling tot Trump, wel de nodige aandacht zullen schenken aan de mening en adviezen van virologen en andere wetenschappers. Noodzakelijk, want de Verenigde Staten hebben de kaap van 10 miljoen bevestigde besmettingen ondertussen overschreden.

  Het beloven dus nog boeiende en spannende weken te worden vooraleer Joe Biden de eed aflegt als 46ste President van de Verenigde Staten. Ik en mijn collega’s Roan Asselman en David Neyskens volgen.

  *

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  Wie van de lezers riskeert er zich om ergens op her schdeldak van een van onze verkochte brood-letterzetters te tokkelen teneinde te wete te komen of er zich daar soms nog iets van inhoud in bevindt? Ik vrees ervoor. Niet voor het durven proberen, maar om nergens nog iets normaals in terug te vinden.

  Neem nu Obama in 2009. Vandaag de eed afgelegd, morgen opnieuw en deze keer beter? En sopra tuto: was en is die wel Amerikaans Staatsburger?

  Gedenk het gezegde in de Rechtspraak: bij twijjfel geen vaste uitspraak. Ooit nog iets daarvan gehoord? Waar was de grondwettelijke wetmatigheid?

  Ach ja, weeral dat verschil tussen een autorijder van langs hier (auto-toon, autorijder) en ’n Allahtoon, een mensachtig wezen dat in alles de toon van Inch’Allah aaslaat…

  So far so good, ware het niet dat die soort juist onze auto’s komen afpakken…

  Digitalia

  *

  13-11-2020 om 18:34 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.. 500393 DEZE DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020 KORTIJK KWIKSTAARTEN EN POEN SCHEPPEN

  .

   

  .

  DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  EEN ANDER WOORD VOOR ONDRWERPING SLUPT AL 60 JAAR DOOR ONS TAALGEBRUIK MAAR MAG NIET GEBRUIKT WORDEN IN HET OPENVAAR DOMEIN

  MINISTER VAN QUICKENBORNE EN DE SPOOKJACHT OP ‘ISLAMOFOBEN’

  Hoe men zich van vijand kan vergissen

  In de nasleep van de gruwelijke moord op de Franse leraar Samuel Paty kondigde president Emmanuel Macron een grote schoonmaak aan in het netwerk van moslim organisaties die grossieren in anti-westerse retoriek. Hun haat-taal leidt uiteindelijk tot echt, fysiek geweld, en dat is ook het bewuste oogmerk: een destabilisering van de democratische structuren, overgaand in een Jihad, een heilige oorlog die komaf maakt met die decadente scheiding tussen kerk en staat, om een islamitische theocratie te installeren.


  Dat is het ultieme scenario, maar alle enquêtes bij moslim-populaties in Europa bevestigen het suprematisme van de sharia op de seculiere wetten. Het is een nagel waar rechts en het Rassemblement National (RN) al jaren op kloppen, maar de dreiging werd steeds onder de mat geveegd, tot Macron voelde dat bij de publieke opinie het gevoel ontstond ‘genoeg is genoeg’.

  De Moslimbroeders in Europa

  In Frankrijk hebben de verdedigers van de seculiere staat, de fameuze ‘laïcité’, zich decennia lang verkeken op de islam, als was het een stukje religieuze folklore. Erger nog: ook na januari 2015, moment van de bloedige aanslag op de Charlie-redactiekantoren, ebde de verontwaardiging weg en ontstond er een nieuw klimaat van zelfcensuur: het heette dat je de moslims vooral niet mocht bruuskeren, daar zou alleen maar heisa van komen. Meteen werden islamofobie en racisme onder één noemer geplaatst, met de moslim in de eeuwige slachtofferrol en het salafisme als rechtmatige uiting van identiteit. Dat moest fout lopen.


  Systematisch heeft de linkerzijde zich schuldig gemaakt aan het pamperen van dit extremisme, onder het mom van tolerantie. Jean-Luc Mélenchon, leider van de extreemlinkse partij la France insoumise (LFI), stapte een jaar geleden nog mee op in een betoging tegen de ‘islamofobie’. Ook de linkse studenten-bond UNEF was van de partij. Organisator: het en “France Collectif contre l’islamophobie’ (CCIF).

  Fundamentalistische organisatie

  Aan deze vereniging heb ik onlangs nog een column gewijd. Ze is ontstaan in de schoot van de beweging der Moslimbroeders, een in 1928 in Egypte opgerichte fundamentalistische organisatie die streeft naar de stichting van een Islamitische Staat onder het motto ‘Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg, en dood voor Allah onze hoogste aspiratie’. Begin de jaren 60 streek de beweging in Europa neer en werd ze vooral actief in Frankrijk, Duistland en Groot-Brittannië.

  Het door de overheid gesubsidieerde CCIF profileerde zich naar buiten uit zich als een ‘deftige’ organisatie van vredelievende moslims die pleitten voor verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid. Tot het hoofd van Samuel Paty op de straatkeien terecht kwam, en de fatwa tegen de leraar uit die middens bleek te komen.

  Spokenjacht

  Ik vond het nuttig om die historiek nog eens in herinnering te brengen, omdat kersvers Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne afgelopen dinsdag zijn beleidsverklaring bracht, waarin de strijd tegen haattaal en islamofobie een speerpunt vormen. ‘Dat leidt tot polarisering die we kunnen missen in dit land’, luidde het. In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk is dat bepaald schokkend: een liberale minister die hét alibi van het moslimextremisme (‘islamofobie’) overneemt, en het probleem van de ‘haat’ in het kamp van de critici en verdedigers van de rechtsstaat brengt.

  Desalniettemin houdt Minister Van Quickenborne zich vooral bezig met een spokenjacht

   

  Onlangs werden twee minderjarigen uit de Oostkantons opgepakt omdat ze een aanslag planden in naam van IS. Ze haalden de mosterd bij de recente aanslag in Wenen waar vier mensen het leven lieten, maar men moet er niet aan twijfelen dat de brainwashing vooral verliep via lokale vertakkingen en via de sociale media verspreide haatberichten. Desalniettemin houdt Minister Van Quickenborne zich vooral bezig met een spokenjacht op lieden die zich daar ongerust over maken en dat ook ventileren. De islamofoben dus.

  Linkse weldenkendheid

  Het woord op zich is een stigma. Het alludeert op een irrationele angst, zoals men pleinvrees (agorafobie) of het tegengestelde, een angst voor gesloten ruimtes (claustrofobie) kan hebben. Via de linkse weldenkendheid is de term islamofobie binnen het politiek correcte taalgebruik geslopen, waarmee een politieke mening als het ware gemedicaliseerd wordt, als gold het een aandoening. Helaas, weet nu ook Emmanuel Macron, gaat het niet om een ingebeelde ziekte maar om een reëel publiek gevaar van de eerste orde. Je kan met een machete bewerkt worden, of je familie kan omkomen bij een terreuraanslag, maar als je je verontwaardiging uit, doe je aan ‘haatpraat’. Zou men Marc Van Ranst ook van virofobie durven beschuldigen?

  De voornemens van Quickie zijn bepaald ambitieus: hij wil de vrijheid van mening inperken en desnoods de grondwet veranderen, zodat overtredingen voor een gewone correctionele rechtbank kunnen komen, wat de drempel veel lager legt dan de door de grondwet voorziene assisenprocedure. Notoire islamcritici als Wim Van Rooy wacht dan hetzelfde lot als Éric Zemmour in Frankrijk: een politiek incorrecte opinie-maker die men het zwijgen wil opleggen door hem juridisch op te jagen en financieel leeg te schudden via dure procedures. Overigens een favoriete strategie van het CCIF.

  Vrijheid, een oud vel dat het post-moderne liberalisme dringend wil afstropen


  Andermaal: voor een liberaal politicus een opmerkelijk standpunt. Burgemeester Van Quickenborne ontpopte zich echter ook al tot de gangmaker van de ‘smart city’ in zijn eigen Kortrijk, waar in samenwerking met provider Proximus elke beweging van elke burger in real time kan opgevolgd worden. Vrijheid, een oud vel dat het postmoderne liberalisme dringend wil afstropen.

  Quid de ‘gematigde islam’?

  Blijft het idee van de ‘gematigde islam’ en de grote verklaringen van ‘progressieve imams’. Ze worden als verraders en afvalligen beschouwd binnen de grote meerderheid van de moslims. Overeenkomstig de Koran moeten ze gedood worden. Met de zogenaamde vredelievende islam te propageren los je het probleem helaas niet op. Uitgerekend Oostenrijk heeft al lang een wet die de islam ‘erkent’. Dat Islamgesetz dateert uit 1912 (!) en werd afgekondigd om de integratie van moslim-soldaten in het keizerlijke leger van het Oostenrijks-Hongaarse rijk te bevorderen. In 2015 werd de wet door de toenmalige centrumlinkse regering gemoderniseerd en verscheen het model van een ‘Oostenrijkse islam’ in de beleidsverklaring.

  Heeft dat de multiculturele harmonie opgeleverd waar links van dagdroomt? Integendeel, Oostenrijk ontpopte zich steeds meer tot een belangrijke basis voor de radicale islam, net als reactie tegen deze poging tot Europeanisering. We krijgen dan deze paradox: hoe meer de overheid de islam probeert te ‘integreren’, des te meer wakkert dit onveiligheid en terreur aan. Het Oostenrijkse antiterreur-agentschap waarschuwde onlangs voor ‘een exploderende radicalisering van de salafistische scene in Oostenrijk.’ Het Wenen van Mozart en Johan Strauss wordt nu onveilig gemaakt door sharia-patrouilles die vrouwen aanspreken op hun kledij en homoseksuelen lastig vallen. Geen progressieve imam die nog kikt.

  Vrije meningsuiting

  Willen we dàt, mijnheer de minister? Zullen we dat woord ‘islamofobie’ maar even spaarzaam gebruiken, en erkennen dat de haat niet primair uit de rechts-kritische hoek komt, maar vanwege de sharia-propagandisten en hun voetvolk zelf? Wees nu eens een echte liberaal en ga voor het kernwoord dat in de naam van uw ideologie zit: ‘vrijheid’. De vrije meningsuiting moet onverkort gehandhaafd blijven, het is dat wat ons wezenlijk onderscheidt van elke totalitarisme.

  ‘Haat’ tegen wat ons onderdrukt heeft een naam: rebellie en vrijheidsliefde

  Vrijheid van godsdienst is voorwaardelijk, en hangt af van de mate waarin een religie het samenlevingscontract respecteert. Dat zou niet eens een zaak van links versus rechts mogen zijn, maar van elementair politiek gezond verstand. Pogingen en tactieken om op een of andere manier het sociaal contract en de bijbehorende democratische spelregels te vervangen door religieus fundamentalisme, moeten vooral niét rekkelijk bejegend worden. ‘Haat’ tegen wat ons onderdrukt heeft een naam: rebellie en vrijheidsliefde. Leve de Geus, zoals het in de Tijl Uilenspiegel van Charles De Coster klinkt, en zoals het op menig cantus van vooral liberale studentengroepen werd gezongen.

  Het is nu wachten op felicitaties vanuit Turkije, Marokko, Koeweit en Pakistan aan de Belgische regering voor haar moslim-lievende verklaring. Helaas, slechte afzetmarkten voor ons Belgisch bier. Als al de vorige argumenten niet helpen, dan misschien deze. Vergis je je niet desastreus van vijand.

  Acta Sanctorum - Johan Sanctorum

  CENSUUR VRIJE * ommentaar

  Traag maar zeker keert de tanker in de goede richting, weg van de afgrond van het einde der tijden.. Steeds meer lezen we zowat overal, dus ook hier, zij het op een eerder bescheiden schaal, al vele jaren uit getrompetterd wordt. Heel het oude Avondland is in de graap – onder de verlokking? – van zelfvernietigers ide onder het voorwendsel de wereld te willen verbeteren, vooral bezig zijn om zichzelf in de watten te wentelen.

  Een goed voorbeeld is de naar Kortrijk afgezakte konkelfoezelaar bij uitstek, het aalvlugge Kwieke vinCENTJE Quickie. Achter de rug en in den donrkeren wollige Declercq van de Tsjeven in zijn anus gegrepen om deze met ballen en al niet alleen het Stadhuis uit te werken, maar om hem meteen zijn minisrer-wedde af te snoepen. Ach, van goeden huize, en toch een goedgelovige lamzak, om zich in de luren te latzn leggen door een geslepen jonge vos die een ander gaatje zocht….

  Kazakdraaier, ex-vriend van Bert-den-Bleiter: hij had immers de foute rode vriendjes die het al vroeg doorhadden dat Kortrijk aan het islamiseren was. Wij zagen het rmet eigen ogen onder onze neus gebeuren, de vrijdag namiddag op de koffie zijnde bij Schoonmama op dat o zo vertrouwde Kerkplein waar Oma zicj zo erg beklaagde dat er haast niemand meer daar naar de Mis of het Lof kwam. Het waren lijk mieren die overal kwamen uitgekropen, uit de omliggende straatjesn steegjes en pleintjes van de wijde omgeving der voorstad.. De moskee was daar namelijk om het hoekje. Toen schreven we ergens 2004-2005. Op straat alleen donkee ‘nieuwelinfgen’, de eigen mensen bleven binnen.

  Het was zo zei onze Opa, veel erger dan onder de Duitsers… Wat in zijn logica neerkwam op… ik maakhet einde daarvan toch niet meer mee…

  In Mechelen zit er nog zo ene die het via allerlei achterbaksheid al even ver gebracht heeft als de derde in Oostende. Den Bleiter zelf, de derde van dat duviels drietal, is ondertussen uitgeteld, wanrt bij de Sossen in Bruxellabad in tranen ten onder gegaan.

  En dan is er nog iets.

  Die Moslim Broederschap, al in de jaren stilletjes ontstaan in Egyte.. En wete nog naar waar de vorige nieuwe President Elect van de USA op bedevaart trok? Dat was zelfs kort voor of na dat die de Nobelprrijs voor de Vrede had veroverd nog vòòr jjij ook maar één nieuwe oorlog was begonnen…

  Ja Ja, ons Barckske en de Moslim Broederschap: het was wereldnieuws waar vooral de VRT niet kon over zwijgen…

  Ach, mijn ellbeogen doen er haast pij van. Maar die pijn en dat voorgevoelen lossen niets op…Straks komt iedereen nog voor de Jugepee die nog zijn mond durft opendoen

  zonder de Profeet te loven, te bidden en te danken…


  Enne à propos, al die lege ouderwetse kerkboowsels, waarvan hhet onderhoud de Gemeenschap en dus ook de Moslim Gemeenschap stukken van mensen kost… Waarom gaan die niet in rook op tegen de vlakte? Om op de vrijgekomen ruimte parkings aan te leggen met van die handige bordjes zoals die nu overal in het stadsbeeld komen…

  Een goed voorbeeld, zoals naar gewoonte, zagen we reeds in Parijs, met de Notre Dame. Vanzelf zo maar van ouderdom in de fik gegaan.


  Was vroeger als waarschuwing al in ’t klein gebeurd in Anzegem, hier vlakbij….

  Maar wie maalt daar om? Buiten een paar ouide kwezels, die nu ook al niet meer aan hun trekken komen bij de Nonnen daar. Omdat er geen nonnen en zelfs gene Pastoor meer is….

  Jan Ja, Quickie, de vooruitgang is niet meer te stoppen, hé… Maar wij, we weten beter. Zij maar gerust. Wij vinden wel het gat van de timmerman, Uw uitgang wel….

  *


  13-11-2020 om 17:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE AANHOUDER WINT ALTIJD

  .

  VRIJDAG 13 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  EEN WONDSTILLE DAG ZELFS IN DE NIEUWSBERICHTEN. VRIJDAG DE …13de GEEN NIEUWS GOED NIEWS DUS


  MARTELAREN VAN BULGARIJE

  † 1952.

  Feest 12 november

  In de nacht van 11 op 12 november, 1952 werden in Bulgarije om het leven gebracht: Eugenio Bossilkov, bisschop van Nicopoli en de paters assumpsionisten:

  Kamène Vitchev, provinciaal en overste van het seminarie,

  Pavel Djidjov, econoom van het seminarie en

  Josafat Chichkov, pastoor van de katholieke kerk te Varna.

  Ivan Romanov, bisschop van Plovdiv, werd tot twaalf jaar opsluiting veroordeeld en stierf in de gevangenis.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  .DE VERWARDE STATEN

  In afwachting dat er wat meer duidelijkheid komt in de afwikkeling van de resultaten van de Amerikaanse verkiezingen, denk ik dat men er best aan zou doen die op hun beloop te laten. Zolang de laatste hertellingen niet zijn gebeurd en men niet weet hoe de afloop zal zijn van de twee run-off verkiezingen voor de Senaat in Georgia kan men er nog alle kanten uit en geldt dit zowel voor de Republikeinen als voor de Democraten.

   

     Feit is wel dat er nooit een grotere opkomst was, dat beide kandidaten meer stemmen kregen dan ooit en dat terwijl stemmen er niet eens verplicht is. Democratischer kan moeilijk. Dat betekent echter nog niet dat alle Amerikanen die voor Trump of Biden stemden, het met die heren eens waren. Wie van huis uit vroeger al Republikein of Democraat stemde had geen andere keuze dan dat nu weer te doen, ongeacht of hij voor of tegen de kandidaat van zijn partij was. Het klopt niet te zeggen dat Trump nu 70 miljoen volgelingen heeft. Daar waren ook de stemmen bij van de Republikeinen die nooit anders zouden gestemd hebben, ongeacht wie er kandidaat was en dat geldt ook zo voor Biden. De Amerikaanse kiezers hebben jammer genoeg zelden de kans gehad voor een derde partij te kunnen stemmen.

  ---

     Ergens las ik een krantentitel die zei dat de Verenigde Staten nu twee landen zijn. België is dat ook en ondanks het feit dat er bij ons nog een taalgrens doorloopt, krijgen wij het nog steeds niet gesplitst. Maar als het ons ooit lukt zal het toch meegenomen zijn dat die grens er ligt. Dat kan in de States niet en ze zullen dus op e.o.a. manier toch overeen moeten blijven komen. Ofwel hun kiesstelsel herzien, een eind maken aan hun ‘winner take all’ systeem en het voor al hun staten gelijkvormig maken. Wat verkiezingen betreft, lijkt de machtigste democratie ter wereld eerder op een krabbenmand.


  SCHADE-TAK LOODST AGEAS DOOR CORONAJAAR

  *

  Hans De Cuyper, de nieuwe CEO van Ageas. ©saskia vanderstichele

  Vandaag om 07:45

  De goede prestaties van de auto- en brandpolissen maken dat in coronatijden de winst op een bijna normaal peil kan houden. De groep handhaaft zijn winstverwachting voor het volledige jaar.

  De verzekeraar Ageas AGS1,69% heeft in de eerste negen maanden van het jaar 993,7 miljoen euro nettowinst geboekt. Dat is iets onder de gemiddelde analistenvoorspelling (1,007 miljard euro). Analisten hadden vooral gemikt op een hogere winstbijdrage van de levensverzekeringsactiviteiten.

  De tak schadeverzekeringen presteerde in het derde kwartaal dan weer beter dan verwacht. Dat is vooral te wijten aan een daling van de schadegevallen bij de autoverzekeringen door telewerken en lockdownmaatregelen.

   De winst van Ageas na negen maanden ligt met 994 miljoen euro 13 procent hoger dan een jaar voordien (877 miljoen euro). Maar in die cijfers zit een eenmalige boekhoudkundige meerwaarde van 332 miljoen euro door de inkoop van FRESH-effecten, een financieel product uit de Fortis-tijd. Als dat uitgefilterd wordt, bedraagt de 'onderliggende' winst 662 miljoen euro.

   Met dat resultaat handhaaft de nieuwe CEO Hans De Cuyper de verwachting dat Ageas in dit moeilijke jaar een winst zal boeken die dicht bij de pre-coronadoelstelling (850-950 miljoen euro onderliggende winst) zal liggen.

  David Adriaen

   CENSUUR VRIJE  Commentaar

  De nagel op de kop (zie de Zaan-Loek hierondeer in zijn element): Amerika als onder een aardbeving, daar en ok in de res van de wereld de Gele Gesel Gods, maar het slijk de aarde blijft stromen… Agge mo leut êt….

  En zeggen dat in 1952 in Bulgarije, hier vlakbij, niet het Lam IS aan zet was, maar de         l even bloeddorstige actieve Rode Vaandeldragers…

  Ochn ‘r is stil waar het nooit waait.

  Digitalia


  13-11-2020 om 16:15 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5003922 DEZE FONRTDAG 12 NOVEMBER DE EU ALS OPKOMENDE WERFELDDICTGATOR IPV DE VS,,,

  DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  ALLEN BERGEN EN DE SFTERRERN AAN HET FIRMAME?T ONTMOETEN ELKAAR NIET. MAAR DE EU IS FLINK ONDERWEG OM DAR VERANDERINF IN AAN TE BRENGEN. TE BEGINNEN MET COBURGIA IN DE BOEIEIEN TE SLLAAN

  893-894 Adalbert van Bergamo

  Adalbert van Bergamo, Italië; bisschop; † 893 of 894.

  Feest 12 november.

  Hij staat aan de basis van de plaatselijke Alexanderkerk. Bovendien droeg hij zorg voor restauratie en herbouw van meerdere kerken. Reeds dertig jaar na zijn dood staat hij te boek als een 'eerbiedwaardig' bisschop, indertijd zo goed als een heiligverklaring.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  DE VS, EEN WEEK LATER

  Tijdens de Amerikaanse verkiezings-campagne werd er hier nog maar eens meewarig gedaan over het feit dat er daar al bijna zo’n 240.000 mensen overleden waren aan het Covid 19. Dat is inderdaad enorm veel, maar dat getal, hoe groot ook, moet percentueel bekeken worden.

     Zopas werd nog bekend dat het aantal sterfgevallen i.v.m. Corona in dit (eigen) land de kaap van de 13.000 heeft overschreden. Dat voor een totale bevolking van ±11 miljoen. Om eenzelfde percentage (sterfgevallen t.o.v. aantal inwoners) in verhouding te bereiken zouden er in de States geen 240.000, maar 390.000 mensen moeten bezweken zijn, want de Verenigde Staten tellen 30 maal meer inwoners dan het kleine België.

     Onze media zouden beter twee keer nadenken alvorens dergelijk nieuws te brengen zonder enige nuance. Een beetje nederigheid zou hier op zijn plaats zijn, zeker als men weet dat dit land – als men het in procenten uitdrukt (sterfgevallen t.o.v. het aantal inwoners) - zich nog altijd bij de koplopers op wereldvlak bevindt.

  ---

     Ondertussen ziet het er steeds meer naar uit dat ‘Slow Joe’ de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen en dat het hertellen van de stemmen in vier staten misschien wel andere resultaten kan brengen, maar niet genoeg stemmenverschil. Belangrijker worden in dit verband nog twee tussentijdse verkiezingen in Georgia in januari 2021, die het aantal Senaat- en Kamervertegenwoordigers wel eens zouden kunnen veranderen, waardoor het voor Biden een stuk moeilijker zou kunnen worden om te regeren.

     Als er echter verder niets verandert, zullen de Republikeinen alles moeten zetten op de volgende verkiezingen in 2024. Net zoals de Vlaamsnationalisten bij ons trouwens. Daarbij hebben wij één voordeel: hier kan de federale regering nog vallen vóór het zover is. In de States zit dat er niet in.

  ZIE NADERE BEREKENINGEN IN DE OESTER- VOETNATA HIERONDER

   

  EUROPA DWINGT REGERING TOT HERVORMING BELASTING OP HUURINKOMSTEN

  Vandaag om 11:02
  Het Europees Hof van Justitie eist een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang de Belgische fiscus de huurinkomsten van binnenlandse en buitenlandse woningen verschillend belast.

  De regering krijgt er met dit arrest een moeilijk fiscaal en politiek hangijzer bij. Een hangijzer dat behoorlijk wat geld dreigt te kosten bovendien.

  België heeft als enige land in de Europese Unie geen belasting op reële huurinkomsten. De verhuur van woningen wordt belast op basis van het kadastraal inkomen, wat in de praktijk een fictief inkomen is. Voor woningen in andere lidstaten hanteert de Belgische fiscus wel een belasting op huurinkomsten.

  Het Europees Hof van Justitie veroordeelde de discriminatie tussen binnenlandse en buitenlandse huurinkomsten al in april 2018. Omdat België de draad niet oppakte, startte de Commissie een tweede procedure in juli vorig jaar. Deze keer vorderde de Commissie een boete en een dwangsom voor elke dag dat de regelgeving niet is aangepast.

  Tweede keer

  De Europese rechters stellen vast dat België geen uitvoering gaf aan het eerste arrest en veroordeelt ons land dus voor de tweede keer. De Commissie stelde een boete voor van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom van 22.000 euro per dag. Het Europees Hof verlaagt de dwangsom nu naar 7.500 euro per dag.

  " Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. "

  Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. Dat ligt politiek bijzonder gevoelig: huiseigenaars zouden daardoor veel meer moeten betalen voor hun woning of appartement dat verhuurd wordt. De andere optie, een belasting op het kadastraal inkomen in pakweg Italië of Spanje, is dan weer praktisch moeilijk uitvoerbaar, zeggen experts in onroerend goed.

   Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) krijgt er een nieuw hoofdpijn-dossier bij. Vice-Ppremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet in een recent interview in De Standaard al verstaan dat hij geen heilige huisjes omver wil halen. 'Huur-inkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af.' Kan hij dat volhouden nu hem een stevige boete en een dwangsom boven het hoofd hangen?

  Kris Van Haver

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  RECHTZETTINGEN

  1. Ben gisteren ivm de door de NBB half-en-half toegegeven kosten per leven van een Tweede Golf- ‘nieuwkomer’ niet duidelijk genoeg geweest. Het prijskaartje zou € 240.000 bedragen, maar met de verborgen kosten erbij,j kan dat gemakkelijk oplpen tot €500.000,-

   

  TWINTIG MILJOEN OUDE BEFKES per kop. Door ons zweet, bloed en tranen op te hoesten voor ciirca 1 mio leeglopers.

   Stel, dat 40 jaar geleden ‘Brussel’ 1/100ste daarvan ter beschikking van de opwaardering van het EIOEN VOLK had gesteld: dan had ons Land er even anders uitgezien. Knap, welvarend en werkelijk ‘opgaand in de vaart der volkeren’…

  En dat danken we NIET de koekoek, maar de vazalligheid vaan de cultureel al lang uitgestorven Lichtstad, gekoppeld aan de belgicistische Rode Nieuwloopterij.

  1. Over de kinderachtige slimmigheden van onze verkochte broodschrijvers, waaronder meer in voetnota. Al gedacht aan de UITGESTREKTHEID van beide ‘Landen’? Hier leeft men op elkaar geplakt als zandkorrels in een aquarium, daar reist men dagenlang zonder ook maar één levend wezen te ontmoeten… Ha, neen, hé, want de wigwams van de oorspronkelijke bewoners liggen ergens in een of andere afgond van de Rocky Mointains uit de tijjd van Abraham Lincoln… Trump daarentegen ttompt luid en veel , maar brengt vrede…Een vrede bnergengecde Duitser die men dan wil vervangen door ’n slapende oorlogszuchtige Groen-Rode wijventucker…
  2. Over de ‘Heilige van de Dag’ hierboven-aan: Sinte Adelbert van Bergamo. Nikke nooit van gehoord, dat wel. Maar BERGAMO… Da kenden wij van vroeger, maar iedereen moet nu onderhand toch stilaan weten, dat dat Italiaans bergstadje eind vorig jaar verbroederd is - en hoe - met WOHAN, de vaderstad van de Gele Gesfel Gods?

  Een koppel stadsnamen om mee te’ dragen op onze Reis naar de Sterren. Vooral sedert de COWI affaire. Maar rerst omdat de gecontracteerde aannemer vppr onze zaak in Italie
  maar niet begon met de werken. Omdat die ‘door ziekte’ was weerhouden in… Bergamo. Een speciale soort ‘ziekte’; namelijk naar achteraf bleek: opnale in ‘Vezekerde Bewaring’ op Staatskosten. Wegens… oplichting…. Maar het was toch zo ne lieve jongen… De naam? Verschiet niet, want Nancy van de Democ Rats in de VS was waarschijnlijk diens… suikertante.

  Digitalia

  OESRER- EN VOET NOTA

  De 3/5 wederhelft van mijn trouwboek – de exacte verhouding is 85/67 - heeft als klein rekenwonder een paar kleine bedenkingen gemaakt.

  als USA 30 x groter is dan Belgie, en in USA zijn er 240.000 doden dan zouden er evenveel zijn als in Belgie als er hier 8.000 doden zouden zijn;

  Maar... er zijn er 13.000 doden in Be, dus dat is 5.000 teveel voor BE.

  “in de USA zijn dan er 0.06% sterfgevallen en in BE 0.12%; dus het dubbele als in USA”

  Anders gezegd: één (allerliefste) gepensioneerde Regentes Wiskunde tegenover een onafzienbaar leger van bnood-schrijvelaars: met wie zou U liefst te zien zijn op de openings-receptie bij de geboorte van de Vlaamse Vrijstaat?

  *

  12-11-2020 om 18:43 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5003922 DEZE FONRTDAG 12 NOVEMBER DE EU ALS OPKOMENDE WERFELDDICTGATOR IPV DE VS,,,

  DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  ALLEN BERGEN EN DE SFTERRERN AAN HET FIRMAME?T ONTMOETEN ELKAAR NIET. MAAR DE EU IS FLINK ONDERWEG OM DAR VERANDERINF IN AAN TE BRENGEN. TE BEGINNEN MET COBURGIA IN DE BOEIEIEN TE SLLAAN

  893-894 Adalbert van Bergamo

  Adalbert van Bergamo, Italië; bisschop; † 893 of 894.

  Feest 12 november.

  Hij staat aan de basis van de plaatselijke Alexanderkerk. Bovendien droeg hij zorg voor restauratie en herbouw van meerdere kerken. Reeds dertig jaar na zijn dood staat hij te boek als een 'eerbiedwaardig' bisschop, indertijd zo goed als een heiligverklaring.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  DE VS, EEN WEEK LATER

  Tijdens de Amerikaanse verkiezings-campagne werd er hier nog maar eens meewarig gedaan over het feit dat er daar al bijna zo’n 240.000 mensen overleden waren aan het Covid 19. Dat is inderdaad enorm veel, maar dat getal, hoe groot ook, moet percentueel bekeken worden.

     Zopas werd nog bekend dat het aantal sterfgevallen i.v.m. Corona in dit (eigen) land de kaap van de 13.000 heeft overschreden. Dat voor een totale bevolking van ±11 miljoen. Om eenzelfde percentage (sterfgevallen t.o.v. aantal inwoners) in verhouding te bereiken zouden er in de States geen 240.000, maar 390.000 mensen moeten bezweken zijn, want de Verenigde Staten tellen 30 maal meer inwoners dan het kleine België.

     Onze media zouden beter twee keer nadenken alvorens dergelijk nieuws te brengen zonder enige nuance. Een beetje nederigheid zou hier op zijn plaats zijn, zeker als men weet dat dit land – als men het in procenten uitdrukt (sterfgevallen t.o.v. het aantal inwoners) - zich nog altijd bij de koplopers op wereldvlak bevindt.

  ---

     Ondertussen ziet het er steeds meer naar uit dat ‘Slow Joe’ de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen en dat het hertellen van de stemmen in vier staten misschien wel andere resultaten kan brengen, maar niet genoeg stemmenverschil. Belangrijker worden in dit verband nog twee tussentijdse verkiezingen in Georgia in januari 2021, die het aantal Senaat- en Kamervertegenwoordigers wel eens zouden kunnen veranderen, waardoor het voor Biden een stuk moeilijker zou kunnen worden om te regeren.

     Als er echter verder niets verandert, zullen de Republikeinen alles moeten zetten op de volgende verkiezingen in 2024. Net zoals de Vlaamsnationalisten bij ons trouwens. Daarbij hebben wij één voordeel: hier kan de federale regering nog vallen vóór het zover is. In de States zit dat er niet in.

  ZIE NADERE BEREKENINGEN IN DE OESTER- VOETNATA HIERONDER

   

  EUROPA DWINGT REGERING TOT HERVORMING BELASTING OP HUURINKOMSTEN

  Vandaag om 11:02
  Het Europees Hof van Justitie eist een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang de Belgische fiscus de huurinkomsten van binnenlandse en buitenlandse woningen verschillend belast.

  De regering krijgt er met dit arrest een moeilijk fiscaal en politiek hangijzer bij. Een hangijzer dat behoorlijk wat geld dreigt te kosten bovendien.

  België heeft als enige land in de Europese Unie geen belasting op reële huurinkomsten. De verhuur van woningen wordt belast op basis van het kadastraal inkomen, wat in de praktijk een fictief inkomen is. Voor woningen in andere lidstaten hanteert de Belgische fiscus wel een belasting op huurinkomsten.

  Het Europees Hof van Justitie veroordeelde de discriminatie tussen binnenlandse en buitenlandse huurinkomsten al in april 2018. Omdat België de draad niet oppakte, startte de Commissie een tweede procedure in juli vorig jaar. Deze keer vorderde de Commissie een boete en een dwangsom voor elke dag dat de regelgeving niet is aangepast.

  Tweede keer

  De Europese rechters stellen vast dat België geen uitvoering gaf aan het eerste arrest en veroordeelt ons land dus voor de tweede keer. De Commissie stelde een boete voor van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom van 22.000 euro per dag. Het Europees Hof verlaagt de dwangsom nu naar 7.500 euro per dag.

  " Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. "

  Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. Dat ligt politiek bijzonder gevoelig: huiseigenaars zouden daardoor veel meer moeten betalen voor hun woning of appartement dat verhuurd wordt. De andere optie, een belasting op het kadastraal inkomen in pakweg Italië of Spanje, is dan weer praktisch moeilijk uitvoerbaar, zeggen experts in onroerend goed.

   Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) krijgt er een nieuw hoofdpijn-dossier bij. Vice-Ppremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet in een recent interview in De Standaard al verstaan dat hij geen heilige huisjes omver wil halen. 'Huur-inkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af.' Kan hij dat volhouden nu hem een stevige boete en een dwangsom boven het hoofd hangen?

  Kris Van Haver

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  RECHTZETTINGEN

  1. Ben gisteren ivm de door de NBB half-en-half toegegeven kosten per leven van een Tweede Golf- ‘nieuwkomer’ niet duidelijk genoeg geweest. Het prijskaartje zou € 240.000 bedragen, maar met de verborgen kosten erbij,j kan dat gemakkelijk oplpen tot €500.000,-

   

  TWINTIG MILJOEN OUDE BEFKES per kop. Door ons zweet, bloed en tranen op te hoesten voor ciirca 1 mio leeglopers.

   Stel, dat 40 jaar geleden ‘Brussel’ 1/100ste daarvan ter beschikking van de opwaardering van het EIOEN VOLK had gesteld: dan had ons Land er even anders uitgezien. Knap, welvarend en werkelijk ‘opgaand in de vaart der volkeren’…

  En dat danken we NIET de koekoek, maar de vazalligheid vaan de cultureel al lang uitgestorven Lichtstad, gekoppeld aan de belgicistische Rode Nieuwloopterij.

  1. Over de kinderachtige slimmigheden van onze verkochte broodschrijvers, waaronder meer in voetnota. Al gedacht aan de UITGESTREKTHEID van beide ‘Landen’? Hier leeft men op elkaar geplakt als zandkorrels in een aquarium, daar reist men dagenlang zonder ook maar één levend wezen te ontmoeten… Ha, neen, hé, want de wigwams van de oorspronkelijke bewoners liggen ergens in een of andere afgond van de Rocky Mointains uit de tijjd van Abraham Lincoln… Trump daarentegen ttompt luid en veel , maar brengt vrede…Een vrede bnergengecde Duitser die men dan wil vervangen door ’n slapende oorlogszuchtige Groen-Rode wijventucker…
  2. Over de ‘Heilige van de Dag’ hierboven-aan: Sinte Adelbert van Bergamo. Nikke nooit van gehoord, dat wel. Maar BERGAMO… Da kenden wij van vroeger, maar iedereen moet nu onderhand toch stilaan weten, dat dat Italiaans bergstadje eind vorig jaar verbroederd is - en hoe - met WOHAN, de vaderstad van de Gele Gesfel Gods?

  Een koppel stadsnamen om mee te’ dragen op onze Reis naar de Sterren. Vooral sedert de COWI affaire. Maar rerst omdat de gecontracteerde aannemer vppr onze zaak in Italie
  maar niet begon met de werken. Omdat die ‘door ziekte’ was weerhouden in… Bergamo. Een speciale soort ‘ziekte’; namelijk naar achteraf bleek: opnale in ‘Vezekerde Bewaring’ op Staatskosten. Wegens… oplichting…. Maar het was toch zo ne lieve jongen… De naam? Verschiet niet, want Nancy van de Democ Rats in de VS was waarschijnlijk diens… suikertante.

  Digitalia

  OESRER- EN VOET NOTA

  De 3/5 wederhelft van mijn trouwboek – de exacte verhouding is 85/67 - heeft als klein rekenwonder een paar kleine bedenkingen gemaakt.

  als USA 30 x groter is dan Belgie, en in USA zijn er 240.000 doden dan zouden er evenveel zijn als in Belgie als er hier 8.000 doden zouden zijn;

  Maar... er zijn er 13.000 doden in Be, dus dat is 5.000 teveel voor BE.

  “in de USA zijn dan er 0.06% sterfgevallen en in BE 0.12%; dus het dubbele als in USA”

  Anders gezegd: één (allerliefste) gepensioneerde Regentes Wiskunde tegenover een onafzienbaar leger van bnood-schrijvelaars: met wie zou U liefst te zien zijn op de openings-receptie bij de geboorte van de Vlaamse Vrijstaat?

  *

  12-11-2020 om 18:41 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5003922 DEZE FONRTDAG 12 NOVEMBER DE EU ALS OPKOMENDE WERFELDDICTGATOR IPV DE VS,,,
  A

  DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  ALLEN BERGEN EN DE SFTERRERN AAN HET FIRMAME?T ONTMOETEN ELKAAR NIET. MAAR DE EU IS FLINK ONDERWEG OM DAR VERANDERINF IN AAN TE BRENGEN. TE BEGINNEN MET COBURGIA IN DE BOEIEIEN TE SLLAAN

  893-894 Adalbert van Bergamo

  Adalbert van Bergamo, Italië; bisschop; † 893 of 894.

  Feest 12 november.

  Hij staat aan de basis van de plaatselijke Alexanderkerk. Bovendien droeg hij zorg voor restauratie en herbouw van meerdere kerken. Reeds dertig jaar na zijn dood staat hij te boek als een 'eerbiedwaardig' bisschop, indertijd zo goed als een heiligverklaring.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  DE VS, EEN WEEK LATER

  Tijdens de Amerikaanse verkiezings-campagne werd er hier nog maar eens meewarig gedaan over het feit dat er daar al bijna zo’n 240.000 mensen overleden waren aan het Covid 19. Dat is inderdaad enorm veel, maar dat getal, hoe groot ook, moet percentueel bekeken worden.

     Zopas werd nog bekend dat het aantal sterfgevallen i.v.m. Corona in dit (eigen) land de kaap van de 13.000 heeft overschreden. Dat voor een totale bevolking van ±11 miljoen. Om eenzelfde percentage (sterfgevallen t.o.v. aantal inwoners) in verhouding te bereiken zouden er in de States geen 240.000, maar 390.000 mensen moeten bezweken zijn, want de Verenigde Staten tellen 30 maal meer inwoners dan het kleine België.

     Onze media zouden beter twee keer nadenken alvorens dergelijk nieuws te brengen zonder enige nuance. Een beetje nederigheid zou hier op zijn plaats zijn, zeker als men weet dat dit land – als men het in procenten uitdrukt (sterfgevallen t.o.v. het aantal inwoners) - zich nog altijd bij de koplopers op wereldvlak bevindt.

  ---

     Ondertussen ziet het er steeds meer naar uit dat ‘Slow Joe’ de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen en dat het hertellen van de stemmen in vier staten misschien wel andere resultaten kan brengen, maar niet genoeg stemmenverschil. Belangrijker worden in dit verband nog twee tussentijdse verkiezingen in Georgia in januari 2021, die het aantal Senaat- en Kamervertegenwoordigers wel eens zouden kunnen veranderen, waardoor het voor Biden een stuk moeilijker zou kunnen worden om te regeren.

     Als er echter verder niets verandert, zullen de Republikeinen alles moeten zetten op de volgende verkiezingen in 2024. Net zoals de Vlaamsnationalisten bij ons trouwens. Daarbij hebben wij één voordeel: hier kan de federale regering nog vallen vóór het zover is. In de States zit dat er niet in.

  ZIE NADERE BEREKENINGEN IN DE OESTER- VOETNATA HIERONDER

   

  EUROPA DWINGT REGERING TOT HERVORMING BELASTING OP HUURINKOMSTEN

  Vandaag om 11:02
  Het Europees Hof van Justitie eist een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang de Belgische fiscus de huurinkomsten van binnenlandse en buitenlandse woningen verschillend belast.

  De regering krijgt er met dit arrest een moeilijk fiscaal en politiek hangijzer bij. Een hangijzer dat behoorlijk wat geld dreigt te kosten bovendien.

  België heeft als enige land in de Europese Unie geen belasting op reële huurinkomsten. De verhuur van woningen wordt belast op basis van het kadastraal inkomen, wat in de praktijk een fictief inkomen is. Voor woningen in andere lidstaten hanteert de Belgische fiscus wel een belasting op huurinkomsten.

  Het Europees Hof van Justitie veroordeelde de discriminatie tussen binnenlandse en buitenlandse huurinkomsten al in april 2018. Omdat België de draad niet oppakte, startte de Commissie een tweede procedure in juli vorig jaar. Deze keer vorderde de Commissie een boete en een dwangsom voor elke dag dat de regelgeving niet is aangepast.

  Tweede keer

  De Europese rechters stellen vast dat België geen uitvoering gaf aan het eerste arrest en veroordeelt ons land dus voor de tweede keer. De Commissie stelde een boete voor van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom van 22.000 euro per dag. Het Europees Hof verlaagt de dwangsom nu naar 7.500 euro per dag.

  " Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. "

  Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. Dat ligt politiek bijzonder gevoelig: huiseigenaars zouden daardoor veel meer moeten betalen voor hun woning of appartement dat verhuurd wordt. De andere optie, een belasting op het kadastraal inkomen in pakweg Italië of Spanje, is dan weer praktisch moeilijk uitvoerbaar, zeggen experts in onroerend goed.

   Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) krijgt er een nieuw hoofdpijn-dossier bij. Vice-Ppremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet in een recent interview in De Standaard al verstaan dat hij geen heilige huisjes omver wil halen. 'Huur-inkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af.' Kan hij dat volhouden nu hem een stevige boete en een dwangsom boven het hoofd hangen?

  Kris Van Haver

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  RECHTZETTINGEN

  1. Ben gisteren ivm de door de NBB half-en-half toegegeven kosten per leven van een Tweede Golf- ‘nieuwkomer’ niet duidelijk genoeg geweest. Het prijskaartje zou € 240.000 bedragen, maar met de verborgen kosten erbij,j kan dat gemakkelijk oplpen tot €500.000,-

   

  TWINTIG MILJOEN OUDE BEFKES per kop. Door ons zweet, bloed en tranen op te hoesten voor ciirca 1 mio leeglopers.

   Stel, dat 40 jaar geleden ‘Brussel’ 1/100ste daarvan ter beschikking van de opwaardering van het EIOEN VOLK had gesteld: dan had ons Land er even anders uitgezien. Knap, welvarend en werkelijk ‘opgaand in de vaart der volkeren’…

  En dat danken we NIET de koekoek, maar de vazalligheid vaan de cultureel al lang uitgestorven Lichtstad, gekoppeld aan de belgicistische Rode Nieuwloopterij.

  1. Over de kinderachtige slimmigheden van onze verkochte broodschrijvers, waaronder meer in voetnota. Al gedacht aan de UITGESTREKTHEID van beide ‘Landen’? Hier leeft men op elkaar geplakt als zandkorrels in een aquarium, daar reist men dagenlang zonder ook maar één levend wezen te ontmoeten… Ha, neen, hé, want de wigwams van de oorspronkelijke bewoners liggen ergens in een of andere afgond van de Rocky Mointains uit de tijjd van Abraham Lincoln… Trump daarentegen ttompt luid en veel , maar brengt vrede…Een vrede bnergengecde Duitser die men dan wil vervangen door ’n slapende oorlogszuchtige Groen-Rode wijventucker…
  2. Over de ‘Heilige van de Dag’ hierboven-aan: Sinte Adelbert van Bergamo. Nikke nooit van gehoord, dat wel. Maar BERGAMO… Da kenden wij van vroeger, maar iedereen moet nu onderhand toch stilaan weten, dat dat Italiaans bergstadje eind vorig jaar verbroederd is - en hoe - met WOHAN, de vaderstad van de Gele Gesfel Gods?

  Een koppel stadsnamen om mee te’ dragen op onze Reis naar de Sterren. Vooral sedert de COWI affaire. Maar rerst omdat de gecontracteerde aannemer vppr onze zaak in Italie
  maar niet begon met de werken. Omdat die ‘door ziekte’ was weerhouden in… Bergamo. Een speciale soort ‘ziekte’; namelijk naar achteraf bleek: opnale in ‘Vezekerde Bewaring’ op Staatskosten. Wegens… oplichting…. Maar het was toch zo ne lieve jongen… De naam? Verschiet niet, want Nancy van de Democ Rats in de VS was waarschijnlijk diens… suikertante.

  Digitalia

  OESRER- EN VOET NOTA

  De 3/5 wederhelft van mijn trouwboek – de exacte verhouding is 85/67 - heeft als klein rekenwonder een paar kleine bedenkingen gemaakt.

  als USA 30 x groter is dan Belgie, en in USA zijn er 240.000 doden dan zouden er evenveel zijn als in Belgie als er hier 8.000 doden zouden zijn;

  Maar... er zijn er 13.000 doden in Be, dus dat is 5.000 teveel voor BE.

  “in de USA zijn dan er 0.06% sterfgevallen en in BE 0.12%; dus het dubbele als in USA”

  Anders gezegd: één (allerliefste) gepensioneerde Regentes Wiskunde tegenover een onafzienbaar leger van bnood-schrijvelaars: met wie zou U liefst te zien zijn op de openings-receptie bij de geboorte van de Vlaamse Vrijstaat?

  *

  12-11-2020 om 18:39 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.003922 DEZE FONRTDAG 12 NOVEMBER DE EU ALS OPKOMENDE WERFELDDICTGATOR IPV DE VS,,,

  ,    DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  ALLEN BERGEN EN DE SFTERRERN AAN HET FIRMAME?T ONTMOETEN ELKAAR NIET. MAAR DE EU IS FLINK ONDERWEG OM DAR VERANDERINF IN AAN TE BRENGEN. TE BEGINNEN MET COBURGIA IN DE BOEIEIEN TE SLLAAN

  893-894 Adalbert van Bergamo

  Adalbert van Bergamo, Italië; bisschop; † 893 of 894.

  Feest 12 november.

  Hij staat aan de basis van de plaatselijke Alexanderkerk. Bovendien droeg hij zorg voor restauratie en herbouw van meerdere kerken. Reeds dertig jaar na zijn dood staat hij te boek als een 'eerbiedwaardig' bisschop, indertijd zo goed als een heiligverklaring.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  DE VS, EEN WEEK LATER

  Tijdens de Amerikaanse verkiezings-campagne werd er hier nog maar eens meewarig gedaan over het feit dat er daar al bijna zo’n 240.000 mensen overleden waren aan het Covid 19. Dat is inderdaad enorm veel, maar dat getal, hoe groot ook, moet percentueel bekeken worden.

     Zopas werd nog bekend dat het aantal sterfgevallen i.v.m. Corona in dit (eigen) land de kaap van de 13.000 heeft overschreden. Dat voor een totale bevolking van ±11 miljoen. Om eenzelfde percentage (sterfgevallen t.o.v. aantal inwoners) in verhouding te bereiken zouden er in de States geen 240.000, maar 390.000 mensen moeten bezweken zijn, want de Verenigde Staten tellen 30 maal meer inwoners dan het kleine België.

     Onze media zouden beter twee keer nadenken alvorens dergelijk nieuws te brengen zonder enige nuance. Een beetje nederigheid zou hier op zijn plaats zijn, zeker als men weet dat dit land – als men het in procenten uitdrukt (sterfgevallen t.o.v. het aantal inwoners) - zich nog altijd bij de koplopers op wereldvlak bevindt.

  ---

     Ondertussen ziet het er steeds meer naar uit dat ‘Slow Joe’ de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen en dat het hertellen van de stemmen in vier staten misschien wel andere resultaten kan brengen, maar niet genoeg stemmenverschil. Belangrijker worden in dit verband nog twee tussentijdse verkiezingen in Georgia in januari 2021, die het aantal Senaat- en Kamervertegenwoordigers wel eens zouden kunnen veranderen, waardoor het voor Biden een stuk moeilijker zou kunnen worden om te regeren.

     Als er echter verder niets verandert, zullen de Republikeinen alles moeten zetten op de volgende verkiezingen in 2024. Net zoals de Vlaamsnationalisten bij ons trouwens. Daarbij hebben wij één voordeel: hier kan de federale regering nog vallen vóór het zover is. In de States zit dat er niet in.

  ZIE NADERE BEREKENINGEN IN DE OESTER- VOETNATA HIERONDER


  EUROPA DWINGT REGERING TOT HERVORMING BELASTING OP HUURINKOMSTEN

  Vandaag om 11:02

  Het Europees Hof van Justitie eist een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang de Belgische fiscus de huurinkomsten van binnenlandse en buitenlandse woningen verschillend belast.

  De regering krijgt er met dit arrest een moeilijk fiscaal en politiek hangijzer bij. Een hangijzer dat behoorlijk wat geld dreigt te kosten bovendien.

  België heeft als enige land in de Europese Unie geen belasting op reële huurinkomsten. De verhuur van woningen wordt belast op basis van het kadastraal inkomen, wat in de praktijk een fictief inkomen is. Voor woningen in andere lidstaten hanteert de Belgische fiscus wel een belasting op huurinkomsten.

  Het Europees Hof van Justitie veroordeelde de discriminatie tussen binnenlandse en buitenlandse huurinkomsten al in april 2018. Omdat België de draad niet oppakte, startte de Commissie een tweede procedure in juli vorig jaar. Deze keer vorderde de Commissie een boete en een dwangsom voor elke dag dat de regelgeving niet is aangepast.

  Tweede keer

  De Europese rechters stellen vast dat België geen uitvoering gaf aan het eerste arrest en veroordeelt ons land dus voor de tweede keer. De Commissie stelde een boete voor van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom van 22.000 euro per dag. Het Europees Hof verlaagt de dwangsom nu naar 7.500 euro per dag.

  " Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. "

  Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. Dat ligt politiek bijzonder gevoelig: huiseigenaars zouden daardoor veel meer moeten betalen voor hun woning of appartement dat verhuurd wordt. De andere optie, een belasting op het kadastraal inkomen in pakweg Italië of Spanje, is dan weer praktisch moeilijk uitvoerbaar, zeggen experts in onroerend goed.

  + =

   Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) krijgt er een nieuw hoofdpijn-dossier bij. Vice-Ppremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet in een recent interview in De Standaard al verstaan dat hij geen heilige huisjes omver wil halen. 'Huur-inkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af.' Kan hij dat volhouden nu hem een stevige boete en een dwangsom boven het hoofd hangen?

  Kris Van Haver

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  RECHTZETTINGEN

  1. Ben gisteren ivm de door de NBB half-en-half toegegeven kosten per leven van een Tweede Golf- ‘nieuwkomer’ niet duidelijk genoeg geweest. Het prijskaartje zou € 240.000 bedragen, maar met de verborgen kosten erbij,j kan dat gemakkelijk oplpen tot €500.000,-

   

  TWINTIG MILJOEN OUDE BEFKES per kop. Door ons zweet, bloed en tranen op te hoesten voor ciirca 1 mio leeglopers.

   Stel, dat 40 jaar geleden ‘Brussel’ 1/100ste daarvan ter beschikking van de opwaardering van het EIOEN VOLK had gesteld: dan had ons Land er even anders uitgezien. Knap, welvarend en werkelijk ‘opgaand in de vaart der volkeren’…

  En dat danken we NIET de koekoek, maar de vazalligheid vaan de cultureel al lang uitgestorven Lichtstad, gekoppeld aan de belgicistische Rode Nieuwloopterij.

  1. Over de kinderachtige slimmigheden van onze verkochte broodschrijvers, waaronder meer in voetnota. Al gedacht aan de UITGESTREKTHEID van beide ‘Landen’? Hier leeft men op elkaar geplakt als zandkorrels in een aquarium, daar reist men dagenlang zonder ook maar één levend wezen te ontmoeten… Ha, neen, hé, want de wigwams van de oorspronkelijke bewoners liggen ergens in een of andere afgond van de Rocky Mointains uit de tijjd van Abraham Lincoln… Trump daarentegen ttompt luid en veel , maar brengt vrede…Een vrede bnergengecde Duitser die men dan wil vervangen door ’n slapende oorlogszuchtige Groen-Rode wijventucker…
  2. Over de ‘Heilige van de Dag’ hierboven-aan: Sinte Adelbert van Bergamo. Nikke nooit van gehoord, dat wel. Maar BERGAMO… Da kenden wij van vroeger, maar iedereen moet nu onderhand toch stilaan weten, dat dat Italiaans bergstadje eind vorig jaar verbroederd is - en hoe - met WOHAN, de vaderstad van de Gele Gesfel Gods?

  Een koppel stadsnamen om mee te’ dragen op onze Reis naar de Sterren. Vooral sedert de COWI affaire. Maar rerst omdat de gecontracteerde aannemer vppr onze zaak in Italie
  maar niet begon met de werken. Omdat die ‘door ziekte’ was weerhouden in… Bergamo. Een speciale soort ‘ziekte’; namelijk naar achteraf bleek: opnale in ‘Vezekerde Bewaring’ op Staatskosten. Wegens… oplichting…. Maar het was toch zo ne lieve jongen… De naam? Verschiet niet, want Nancy van de Democ Rats in de VS was waarschijnlijk diens… suikertante.

  Digitalia

  OESRER- EN VOET NOTA

  De 3/5 wederhelft van mijn trouwboek – de exacte verhouding is 85/67 - heeft als klein rekenwonder een paar kleine bedenkingen gemaakt.

  als USA 30 x groter is dan Belgie, en in USA zijn er 240.000 doden dan zouden er evenveel zijn als in Belgie als er hier 8.000 doden zouden zijn;

  Maar... er zijn er 13.000 doden in Be, dus dat is 5.000 teveel voor BE.

  “in de USA zijn dan er 0.06% sterfgevallen en in BE 0.12%; dus het dubbele als in USA”

  Anders gezegd: één (allerliefste) gepensioneerde Regentes Wiskunde tegenover een onafzienbaar leger van bnood-schrijvelaars: met wie zou U liefst te zien zijn op de openings-receptie bij de geboorte van de Vlaamse Vrijstaat?

  *

  12-11-2020 om 18:18 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5003921 DEZE WOENBSDAG 11 NOVEMBER DOORBRAAK OVER BELEVENISRTVARINGEN

  .

  WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  MET DE VOETEN OP DE GROND IN DICHTERLIJKE SFEREN IN OVERLEVINGSTIJDEN

  *

  VROUWELIJK SCHOON

  DAGBOEKAANTEKENINGEN (33)

  Paralipomena

  Apollinaire – Alcools


  Laat boeken-fetisjisten maar likkebaarden!

  Zondag 25 oktober

  Ik ben altijd een verzamelaar geweest, om te beginnen van stripverhalen. De oudste versie van een album was altijd de meest waardevolle, begreep de ontwakende historicus in mij. Sommige albums van Suske en Wiske waren nog voor mijn geboorte door kinderhanden aangeraakt – het had ze als het ware elektro-magisch geladen met de substantie die antropologen ‘mana’ noemen.

  Verzamelen is een onschuldige afwijking, een restant van een ouder bewustzijn: het verzamelen gaat gepaard met het jagen op een zeldzaam object, dat tienduizend jaar geleden een vlug dier was; aldus wordt de verzamelaar atavistisch bevredigd. De volwassen verzamelaar is haast altijd een man en zijn postzegels, munten of kinderboeken vervangen de minnaressen, al verzamelen sommige mannen ook letterlijk vrouwelijk schoon.

  Het voorbije decennium ben ik Engelse kinderboeken gaan verzamelen, een aberratie die een zijtak van de anglofilie vormt, een soort anglo-pedofilie, maar nogmaals, volkomen ongevaarlijk, behalve dat je eraan bankroet zou kunnen gaan. In mijn geval komt de aanleg ertoe van mijn vader, evenals trouwens een substantieel deel van mijn collectie. Na zijn dood heb ik die uitgebreid tot aan Harry Potter.

  Ach, de obsessie met het uitzonderlijke exemplaar, het altijd weer aan je pijlen ontsnappende edelhert, de vrouw die jou op afstand houdt! Maar ik zou nooit boeken verzamelen die me inhoudelijk niet interesseerden. Omgekeerd kun je wel boeken beminnen zonder een greintje belangstelling voor de uitgave. Zo is Geert van Istendael erotisch onontvankelijk voor mijn eerste druk van zijn geliefde The Wind in the Willows, en dat terwijl een verzamelaar in Oxford een paar jaar geleden om het leven kwam toen hij zijn eerste druk tegen een inbreker verdedigde, een incident dat de Britse kwaliteitsmoord naar een voorheen ongekend niveau tilde.

  Maandag

  In de Nederlandstalige bibliotheek naast de opera – die opera waar in 1830 de Belgische Revolutie begon: België is de voortzetting van een opera met andere middelen – heb ik menige lezing gegeven. Ik herinner me een aangename ruimte, bekwaam personeel, het terras na afloop, een verkwikkende lentedag… maar nu lees ik dat de boekenverzameling niet langer ‘bibliotheek’ heet, dat woord is vervangen door ‘belevings-centrum’.

  Dinsdag

  De dagen rijgen zich aaneen tot een ellenlang halssnoer. Kralen van git. De pandemie wurgt er mens voor mens de bevolking mee.

  Ik zit achter mijn boek, mijn computerscherm, mijn bord eten te wachten op het vaccin dat in Oxford is gebrouwen. Het ziet ernaar uit dat ze nog voor Kerstmis dappere verpleegsters beginnen te vaccineren en vervolgens ouwe zakken. Iedere pandemie kent een einde, behalve de domheid. Ziet u dat licht? Dat is het einde van de tunnel, en natuurlijk mondt die uit in Engeland…

  ‘s Avonds

  Ik heb het slot van Een liefde van Swann bereikt. Een huzarenstukje – van mij welteverstaan. Ik heb nog nooit zo’n saai boek gelezen – nu stop ik met die zieke Proust, na dit manhaftige duel met de Franse grammatica kan ik zeggen dat ik hem gelezen heb, 500 pagina’s althans; het is nutteloos ook het restant van dat één punt twee miljoen woorden te lijf te gaan.

  Wat zegt u? Toch echt groots? Hoor eens hier, ik ken een schilder die een afkeer heeft van Picasso. Bepaalde allergieën vallen wel te rationaliseren maar niet te verklaren.

  Woensdag

  Hayley stuurt de verlovingsfoto’s die een vriendin heeft gemaakt toen Christopher een paar weken geleden in Colorado was. Koud gebergte. Bijna zwarte sparren. Riviertje dat het koude gebergte en de bijna zwarte sparren verdubbelt in aantal. Morgen of overmorgen valt de eerste sneeuw. Maar het verliefde paar dringt de natuur binnen en bedwingt het landschap: de intimiteit verslaat de kou, de omhelzing domesticeert de bergen, die gaan liggen en spinnen als leeuwen… en de kunst betreedt het nieuw ontstane Eden, want dat lieftallige kind, die Hayley, lijkt op de Zeppora van Botticelli, zoals geschilderd in de Sixtijnse Kapel.

  https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/kinderen/bijbelkaarten/zippora/

  Zeppora! Haar naam betekent vogeltje. Ze was de vrouw van Mozes in dat archaïsche verhaal over de vluchtende Joden (ze vluchten nog altijd een beetje, dat is een erfelijke gewoonte, moeilijk af te leren, net als roken of gehaat worden).

  Hoe haal ik nu Zeppora in mijn hoofd? Dat komt door Swann, die Odette met haar vergelijkt, zodat ik wel moet concluderen dat mijn schoondochter omgekeerd lijkt op de cocotte die Proust verzonnen heeft. Ze zou haar donkere wenkbrauwen hoog optrekken als ik de maatschappelijke positie van de cocotte in het Parijs van Proust toelichtte; daarna zou ze me vierkant uitlachen.

  Hayley. Achter haar graast een eenhoorn.

  ‘s Avonds

  Zeppora met haar blonde tressen was een verfwording van Botticelli’s lustgevoel… maar op dit punt onderbreekt een kunsthistoricus me: de schilder had een afkeer van het huwelijk en was waarschijnlijk homoseksueel. Maar ook was hij bevriend met Simonetta Vespuggi, bijgenaamd ‘la bella Simonetta’, die de reputatie genoot de mooiste vrouw van haar tijd te zijn. Hij heeft haar vele malen geportretteerd, als Venus, als Vogeltje… maar op dit punt joelt een andere kunsthistoricus dat dit niet is bewezen, dat ik aan romantiek doe, wel zo’n beetje het verschrikkelijkste wat je een hedendaagse kunstenaar kunt verwijten.

  In elk geval lijken haast alle door Botticelli afgebeelde vrouwen op elkaar, met blonde tressen en grote starende ogen die zich in je mannelijke blik lijken te boren… (Wat hebt u liever, dames, een objectiverende of een romantiserende mannelijke blik?)

  Donderdag

  Mijn schoonvader stuurt een mail waarin hij zijn herinneringen aan Anna’s sterfdag beschrijft, bestemd voor het ‘professionele’ herdenkingsalbum waar een vriendin van Jim en Betsy al in mei mee bezig was.

  Het ooggetuigen verslag van Jim. De telefoon. De paniek. Het ziekenhuis. De identificatie van Anna, of correcter, niet-meer-Anna, dat dode lichaampje, uit die kapotte auto getild. Het verdriet. Een van de verschrikkelijkste dagen van de dertigduizend of zo die hij er toen had meegemaakt.

  De rest vul ik dwangmatig aan: de herdenkingsdienst in de kerk, voorheen een Walmart, gevolgd door de crematie, de urn in de koffer van Joy, de begrafenis in Brede, de duistere januaridag, de oude woorden, de bitterzoete gezangen, de menigte met haar honderd kaarsen, maar eerst nog in Indiana de veel te vele toespraken, de op een groot scherm geprojecteerde foto’s van een lachende, mij uitlachende Anna, en naast mij Hayley, die merkt dat ik mijn hoofd steeds dieper op mijn borst laat zakken, als een stervende vogel, Hayley, die nog maar zeventien is, die mijn hand grijpt en niet meer loslaat…

  Telkens opnieuw het uitputtende doormaken van deze gebeurtenissen – ja, zo werkt de mythe, en voor iemand die op mij lijkt, laat staan die mij is, werkt de mythe, terwijl de therapie de duisternis niet kan verlichten omdat zij geen kaarsen gebruikt.

  Vrijdag

  In het krantje las ik deze strip:

  ‘Hoe gaat het met je zoon?’ vraagt de ene vrouw.

  ‘Ik wil niet dat je zoon zegt,’ antwoordt haar vriendin. ‘We voeden het gender-neutraal op.’

  ‘Ah, je wil hem als mens benaderen?’

  ‘“Mens”? Dat vind ik zo’n beperkend stereotype.’

  ‘Als organisme dan?’

  ‘Ook weer zo’n bekrompen hokje. Wij voeden het op als niet nader gedefinieerde materie.’

  Vijf uur (glas, haardvuur, patriarchale bui)

  ‘Hoe gaat het met je onbepaalde klodder?’ vraagt onze verlichte vriendin.

  ‘Schei uit,’ antwoordt Joy. ‘We hebben een zoon.’

  ‘Ah, je wil hem als macho benaderen?’

  ‘Wat een dwaas cliché.’

  ‘Als witte cis-gender reactionair dan?’

  ‘Je hokjes worden steeds kleiner. Nee, als Christopher.’

  Zaterdag 31 oktober

   We negeren Allerheiligenavond, vulgo Halloween, en gedenken in een door kaarslicht geperforeerde duisternis de zielen van Allerzielen. De doden worden afgelezen, als in een kostschool waar de niet nader gedefinieerde materie haar aanwezigheid bevestigt in het hoofd dat zich haar herinnert… ‘Anna Barnard,’ zegt de kerkvoogd in zijn rol van prefect, ‘Willem and Christina Barnard,’ en wij staan stommelend op en gaan naar het altaar en steken drie kaarsjes aan.

  In onze bank zitten Hayley en Willem naast mij over theologie te fluisteren. ‘Maar je moet toch een persoonlijke relatie met God hebben?’ vraagt de cowgirl.

  ‘Er wordt hier veel over hem gepraat,’ zegt mijn verwekker, ‘maar ik heb hem enkel van achteren even gezien. Hij bedekte mijn ogen eerst met zijn hand en toen hij die wegtrok, zag ik zijn rug. Ik durf wel te zeggen dat ik een relatie met zijn rug heb.’

  ‘En ik dan, grandpa?’

  ‘Jij houdt van mijn kleinzoon. Dat komt al in de buurt.’

  Weer thuis

  Ik teken hierbij aan dat ik de christelijke religie als een reusachtig aneurysme van het Joodse brein beschouw (en dus luidt de vraag in hoeverre we het christendom als een ziekte moeten beschouwen).

  Maandag

  Paul Claes bezorgde mij een exemplaar van Het lied van de onbeminde, zijn vertaling van La Chanson du mal-aimé. Apollinaire publiceerde zijn liefdesklacht in 1909; in 1913 nam hij de 300 regels in de verzamelbundel ‘Alcools’ op.

  Voortreffelijke vertaling, vanzelfsprekend, maar ik verheugde me al bij voorbaat op de aantekeningen. Ik verslind ze als pinda’s bij de alcohol van het gedicht. Ik heb het lied eerder gelezen, herinner me enkel de externe, stoffelijke omstandigheden, waarover dadelijk meer, maar was nog erg jong, nog geen twintig, die leeftijd waarop je een parallelle tekst begrijpt wanneer je onbekommerd Ulysses leest.

  De ballade is een en al zingende anekdotiek: Guillaume was verliefd op de mollige blonde Engelse gouvernante Annie Playden, maar die is te nuchter voor Frans-Pools-Italiaans gedweep. De dichter sublimeert het blauwtje; hij richt een gedenknaald van modernistische lyriek op. Vindt u dat fallisch klinken? Dan hebt u goed geluisterd: ik bedoel modernistische geilheid. Dichters (aan wie u uw dochter beslist niet moet uithuwen) zijn gewoonlijk verzot op mensenvlees. In dit gedicht van Apollinaire komen zwaarden voor, hanen, een spinstok, een fakkel, een cipres, allemaal in dienst van zijn masturbatie-fantasieën – er moet in een heruitgave beslist een waarschuwing worden afgedrukt dat de dichter beeldspraak gebruikt die in 1909 nog als cultureel aanvaardbaar werd beschouwd.

  In Stavelot heb ik als adolescent het Hôtel du Mal-Aimé bezocht, het pension waar Guglielmo en zijn broer, even oud als ik in 1974, in 1899 logeerden. De jonge dweper viel op de dochter van de kastelein, maar de broers knepen er op een oktobermorgen uit toen ze de rekening niet konden betalen… Ik op mijn beurt dweepte met het gedweep van Apollinaire en las de ballade met behulp van een woordenboek. Ik snoof dezelfde lucht op als hij, mijn held de Kostrowitzky! Ik was een bohémien en het was enkel door een sociaal misverstand dat mijn moeder geen gok-paleizen bezocht. Ik verdronk in het decolleté van de barmeid, die een jaar of veertig was… Ach Stavelot! Gewoonlijk is het er een zonnige herfstdag en kunt u er het Europa van paardentuig, leerlooierijen en houtvuur nog ruiken, al hangt dat van uzelf af.

  Het boek van Paul Claes is nergens gerecenseerd. De kwaliteitspers negeert de ‘Franse reeks’ van de kleine, licht suïcidale uitgeverij Vleugels, zoals zij nagenoeg alle poëzie negeert, zeker de vertaalde, want ons kosmopolitisme is niet langer een historisch, Europees wereldburgerschap – die tempel is ingestort; in zijn plaats is de nieuwbouw van het onbelezen globalisme verrezen. Ook de boerenpummel is globaal geworden. En omgekeerd is vrijwel iedere hoogopgeleide nu een boerenpummel.

  Bedroefd zet ik het boekje bij de andere titels van Apollinaire in mijn ‘belevingscentrum’.

  Dinsdag 3 november

  Amerikaanse presidentsverkiezingen.

  Ik lees dat Trump een fascist is, maar hij heeft het parlement niet afgeschaft, niemand in concentratie-kampen opgesloten, het staats-corporatisme niet als economisch model ingevoerd; hij heeft de relatie tussen Israël en de Arabische staten helpen verbeteren en geen vreemde territoria bezet. Hij is een onaangename, narcistische, belachelijke, obese kleuter, die verdeeldheid zaait in zijn eigen land, maar een fascist is een aanhanger van het fascisme.

  Dit is ‘fascist’ gaan betekenen: iemand met wie je het in politiek of sociaal opzicht oneens bent. Een woord als een mispel, het vruchtvlees is verrot. Maar daarmee is ook de betreurenswaardige politieke stroming die het aanduidt haar definitie kwijt.

  Woensdag

  Ik heb het wel veel over boeken de laatste tijd, alsof ik zelf niks meemaak. Neus in de boeken: de pandemie is als de liniaal in de hand van de onderwijzer. Anderzijds durf ik te beweren dat mijn favoriete boeken belevenissen van me zijn. Ik lees geen boeken, ik speel erin mee.

  Donderdag 5 november

  Vandaag gaat de nieuwe lockdown in. De overheid belooft overtreders met kolossale boetes te straffen. De overheid poogt het virus te vermorzelen, zoals een hond die met ritmisch tikkende tanden naar een vlo blijft happen.

  Straks is het Thanksgiving – in ons gezin een belangrijk feest – en de kans neemt zienderogen af dat een vliegtuig zoon en schoondochter van Amerika naar Londen wil brengen.

  De kalkoen klokt zenuwachtig op het erf. De veenbessen bibberen in het vriesvak. In de kelder draaien de flessen Gigondas zich nog eens om.

  Zaterdag 7 november (herfstzon, honden)

  Hier hebt u een belevenis: ik kwam Irina tegen, onze nieuwe buurvrouw; we maakten een praatje, maar voordien, bij onze begroeting, wilde zij, opgegroeid in Frankrijk, kussen op mijn wangen drukken… maar ‘there is many a slip betwixt cup and lip’ en halverwege haar lippen en mijn theekop herinnerde ze zich opeens het virus, en trok haar hoofd met een onhandige ruk terug, zodat haar losse blonde haren een seconde voor haar gezicht kwamen te hangen, en stak me toen in plaats van haar getuite lippen haar smalle hand toe, als een speelkaart die ik wel moest trekken…

  Benno Barnard

   

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  *

  Het leest zoals het er gescheven staat: dwangmatig.

  Het verplicht niets en neiamnd, maar ik kan U wel zeggen, dat met dit stuk onder ogen, U de rest van de wereld vergeet…

  Ja Ja, boeken lezen precies alsof je er zelf deel van uitmaakt… On-uitwisbaarder had ik het niet gezegd kunnen hebben. Zelfs Boticelli, de engelachtige, niet. Al beschikte die over een kleurenpalet die slechts de Goden ten dienste staat.

  Digitalia


  11-11-2020 om 20:01 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500391 DEZE WOENBSDAG 11 NOVEMBER DOORBRAAK OVE HHET BLAUW ZIEN VAN DE BEUZEN IN DE VS

  .

  WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  AMERIKA WORDT NA TRUMP DUS ZO’N SOORT KLOTELAND ALS COBURGIA. RAAR, HÉ, MAAR NET ALS IN COBRGIA KAN 2024 OOK DAAR EEN WONDERJAAR WORDEN VOOR VROIJHEID EN GELIJKHEID…

  *

  LOOPT DE AMERIKAANSE BEURS EEN BLAUWTJE?

  Joe Biden

  foto: ©Wikimedia Commons/Gage Skidmore

  Amerika zijn de afgelopen vier jaar niet onopgemerkt voorbijgegaan. Naast een politieke en sociale impact, zorgde de handelsoorlog tussen de VS en China voor een dieptepunt op economische vlak. Op 7 november vernamen we van verschillende Amerikaanse persbureaus en tv-zenders dat Joe Biden vanaf die dag tot en met 20 januari 2021 aangesproken mag worden als ‘President-elect’.

  Bidens beleids-intenties, die verschillend zijn van die van huidig president Donald Trump, kunnen voor een verschuiving van het economisch landschap zorgen. De Nasdaq en New York Stock Exchange zijn in ieder geval al voorbereid op de tumultueuze periode die hen de komende maanden te wachten staat. Wat kunnen wij op economisch vlak nu precies verwachten onder Biden?

  Hogere belastingen, sterkere munt

  De democraat Joe Biden is socialistischer dan Trump. Dat zal te voelen zijn in de personenbelasting, die anders én zwaarder wordt. Het is Bidens prioriteit op fiscaal vlak om Trumps eerdere belastingverlagingen ongedaan te maken. De lagere belastingvoet van de laatste jaren heeft vele Amerikanen wat meer ademruimte gegeven, wat zeker welkom was in deze moeilijke coronatijden.

  Het terugdraaien van deze belastingverlagingen is niet de enige verandering die Biden wil doorvoeren. Naast de zwaardere belastingvoet, wil de nieuwe president ook ‘grootverdieners’ harder belasten.

  via de populaire oplossing van geld bij te drukken

  Desalniettemin is het van vitaal belang voor de positie van de dollar om de belasting-inkomsten en de overheidsuitgaven in evenwicht te houden. Een project waar Trump niet in slaagde en wat onder hem dan ook tot een begrotingstekort heeft geleid. Een begrotingstekort dat via de populaire oplossing van geld bij te drukken opgelost werd, zorgde voor de devaluatie van de dollar. Bidens strakkere begroting met zwaardere belastingen zal gevoeld worden door de Amerikanen maar zal hun dollar-euro notering op lange termijn wel goeddoen.

  Het blijven natuurlijke barre tijden voor het gemiddelde Amerikaanse gezin. Daar speelde de empathische Biden handig op in. De werkloosheidsgraad, die in april nog op bijna vijftien procent lag, bedraagt op dit moment acht procent. Bij zo’n hoge werkloosheidsgraad is de belofte om het minimuminkomen te verhogen, welkom voor velen.

  America First, the world second

  Trump besliste in juli nog om zijn ‘Buy American’ politiek extra in de verf te zetten door Kodak als strategische pion uit te spelen. Hij keurde toen lichtzinnig een miljoenenlening goed op voorwaarde dat het bedrijf zich zou heruitvinden in de farmaceutische industrie. Plannen die even snel werden gemaakt als opgedoekt. Trump ging zelfs nog een stap verder met naast de Buy American ook nog de Hire American politiek. Behalve het bedrijf moest ook de fabricage in handen zijn van rasechte Amerikanen.

  De handelsoorlog met China is nog maar het topje van de ijsberg.

  Dit heeft zijn welgekende gevolgen gehad op internationaal handelsniveau. De handelsoorlog met China is nog maar het topje van de ijsberg. Ook Biden is een grote voorstander van het gebruik van Amerikaanse producten. Hij wil hun aankoop zo veel als mogelijk promoten, maar zet niet in op ‘Hire American’. Op dit vlak wordt er van de diplomatische Biden stabiliteit verwacht. Zo zou hij ook in China de gemoederen moeten kunnen bedaren.

  Geen blauwe, geen rode maar een groene flow

  Bedrijven die inzetten op hernieuwbare energie worden zeer gewaardeerd. De opmars van Tesla de afgelopen maanden is daarvan het levende bewijs. Ook andere, groener getinte aandelen zoals Nikola en Nio scoren zeer goed op de Nasdaq. Eén van Bidens voornaamste beleidspunten was dan ook het meer inzetten op groene energie. De nieuw verkozen democratische president belooft meer groenere investeringen en steun voor bedrijven die duurzaam denken.

  dat de groene trend op de beurs zichtbaar zal blijven

  We kunnen dus verwachten dat de groene trend op de beurs zichtbaar zal blijven. Nu Biden het gehaald heeft komen de olie- en gasindustrieën, die nog floreerden onder Trump, wel in zwaar weer terecht. Dit laatste in de veronderstelling dat de uitslag van de herverkiezingen van de Senaat op 5 januari Biden geen al te grote tegenwind zal bezorgen.

  Andere sectoren die onder Biden op de beurs zullen heropleven, in geval van windstilte in de senaat, zijn onder andere marihuana-aandelen. In verschillende staten werd er de afgelopen dagen beslist tot de mindere of meerdere decriminalisering van drugs. De staat Oregon ging daarin zelfs zover om voor harddrugs alleen nog de productie en verkoop te bestraffen.

  De Tech-industrie zal zijn adem nog inhouden tot en met 5 januari. Zij kan immers als grote verliezer uit de bus komen als ook de Senaat een democratische overwinning behaalt voor de laatste zetels. De geplande hogere belastingen volgend uit Bidens beleid zullen vooral in deze sector voelbaar zijn.

  Aandeelhouders in de gezondheidszorg mogen dan weer opgelucht ademhalen. In het geval dat Trump aan de macht was gebleven, had men deze aandelen afgestoten. De republikein zou bij een tweede ambtstermijn zeker hebben geprobeerd om de Obamacare nog verder af te zwakken.

  Bidens triomf, Europese triomf?

  Op 5 januari weten we welke partij in de Senaat de laatste twee zetels toegewezen krijgt. De partij die deze zetels op haar naam mag zetten, heeft een grote invloed op de agenda van de Senaat. Ze kan het Biden dan knap lastig maken om zijn beloftes uit te voeren. De strijd in Amerika is nog lang niet gestreden. Net zoals met het aantal kiesmannen, zal ook in de Senaat de overwinning nipt worden. Belangrijk gegeven, want ze zal de richting uitzetten waarin Amerika de komende vier jaar zal zeilen.

  Als deze uitslag een republikeinse muur betekent, kunnen Bidens beleids-intenties al snel loze beloftes worden. Europa en de rest van de wereld blijven deze verkiezingen op de voet volgen

  Wout Vandecruys

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Ja, na de euforie als resultaat na die weken- ja, -maanden lange ophitserij van de gemoedeen in de media, komt nu de ontnuchtering. Nqa de roes, de droes.

  Wat na 5 januari, als Sleepy Joe in zijn eigen Senaat met de kop tegen de muur loopt? Trump verloren? M’n voeten, Gérard!!!

  Wedden, dart net zoals met de terug tredende Britten uit de EU, het weer de hardwerkende Vlaming zal zijn die het zwarte schaap zullen worden? Onze bloeiende handel met die van de Overkaknt zowel de Verre als de Nabijje buren zal een van de eersen zijn die moeten inleveren.

  En als in de VS de belastingen omhoofg moeten, zoceel te meer dus ook bij ons. Hoe Groener!!! hoe lager de pensioenen zn hoe ‘donkerder’ de samenleving wordt.


  Gelukkig is er uitzicht….in zicht…

  Digitalia  11-11-2020 om 18:01 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500390 DEZE WOENBSDAG 11 NOVEMBER HOE HET ‘EIGEN BPML EERST’ WETENSCHAPPELIJK IN ET ZONNEETJE WORDT GEZET

  WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  DE WETENSCHAPPELIJKE REDENEN WAAROM ‘DONKEREN’ IN DIT KLOTELAND VOORRANG KREGEN OP HET EIGEN VOLK


  *

  DR. JAN VAN DE BEEK LAAT ZIJN EXPERTISE LOS OP HET RAPPORT OVER DE ECONOMISCHE IMPACT VAN IMMIGRATIE IN BELGIË VAN DE NATIONALE BANK.

  foto: ©Pixabay / Uliana Pinto

  Jan van de Beek: ‘NBB presenteert resultaten onprofessioneel en misleidend positief’

  Politici hier lijken niet te wíllen weten wat netto-kost van migratie is

  Interview - 11/11/2020 Winny Matheeussen - Leestijd 7 minuten

  -

  Dr. Jan van de Beek is een Nederlands wiskundige en cultureel antropoloog. Hij studeerde af op een proefschrift over de kosten en baten van migratie in Nederland. Momenteel werkt hij aan een uitgebreid en gedetailleerd rapport dat in januari moet uitkomen. Hij is dus zeer beslagen in de materie en kan gelijkaardige rapporten goed analyseren. Bij het aanschouwen van het rapport over de economische impact van de immigratie van de Nationale Bank van België (NBB) moest hij even de wenkbrauwen fronsen.

  Verschil in leeftijds-opbouw

  Dr. Jan van de Beek: ‘Het eerste wat me opviel was dat ze stellen dat de tweede generatie meer oplevert dan de autochtonen. Ze zeggen er wel bij dat dit komt doordat de leeftijdsopbouw verschillend is. Indien je het zo formuleert is dat wel waar. Daar staat dus geen leugen. Maar je krijgt wel een zwaar vertekend beeld. Je weet ook dat de kranten dit soort uitspraken gaan uitlichten. Je krijgt zo dus een vertekend beeld en dat vind ik best wel kwalijk. Dat mag je de journalisten misschien niet euvel duiden, maar ze zouden toch hun werk iets grondiger kunnen doen, ook al gaat het om een complexe materie.’

  ‘Die uitspraak over de tweede generatie is gebaseerd op een momentopname’, constateert van de Beek. ‘De standaard manier om zo een vertekend beeld te voorkomen is internationaal erkend en werkt met generatie rekening. Je maakt een profiel voor alle leeftijds-categorieën, met in-acht-name van de sterftekansen. Zo tracht je te achterhalen wat iemand per levensjaar gaat opleveren en kosten aan de schatkist. Die grafieken zijn ook terug te vinden in het rapport en dat betekent dat de mensen van de NBB de data hebben om deze methode uit te voeren. Ze bespreken die methode zelfs, maar passen haar niet toe, vanwege te grote onzekerheden rond benodigde aannames over bijvoorbeeld de rekenrente.’

  Je krijgt met die generatie rekening benadering namelijk wél een goed beeld over de onderlinge verschillen en verhoudingen

  ‘Die onzekerheden zijn er inderdaad, maar die zijn verre te verkiezen boven de omkering van feiten die je uit de huidige NBB-presentatie kunt afleiden. Je krijgt met die generatie rekening benadering namelijk wél een goed beeld over de onderlinge verschillen en verhoudingen tussen groepen.’

  Verschil van € 150 000 tot € 200 000

  Van de Beek ging met het materiaal uit het rapport aan de slag en maakte gebruik van de internationaal aanvaarde methode. ‘Op die manier krijg je een aardige inschatting van wat die tweede generatie gaat kosten over het leven. Dan zie je dat het over een fors bedrag gaat: bij de tweede generatie kom je uit op een bedrag van € 229.560 als nettokost, terwijl de autochtonen uitkomen op € 12.201. Dat is een verschil van € 217 359 en dat is tegengesteld aan wat de NBB laat uitschijnen in haar woorden.’

  ‘Nu is het bij generatie rekening gebruikelijk om de bedragen contant te maken tegen een bepaalde reken rente. Wanneer je dat doet tegen één percent, kom je uiteindelijk uit op een verschil van € 146 447, hetgeen nog steeds een fors verschil is.’

  Niet-EU-migratie op één hoop

  Volgens van de Beek zitten er nog addertjes onder het gras. ‘Ik wil ook even kwijt dat me opvalt dat alle migratie van buiten de EU op één hoop wordt gegooid, ondanks het feit dat dit over een zeer diverse groep gaat. Je hebt namelijk een groot verschil tussen migranten. Landen met een grotere welvaart en goede opleidings-mogelijkheden, zoals de VS, Japan, Indië of Korea, leveren totaal andere profielen aan dan landen uit Noord- en Sub-Sahara-Afrika of het Midden-Oosten. Wanneer je die groepen uiteen trekt, kom je op nog veel grotere — soms echt rampzalige — verschillen uit.’

  Ze presenteert de resultaten onprofessioneel en misleidend positief

  ‘Maar los daarvan kan ik niet anders dan concluderen dat de NBB beschikt over alle data en kennis om een generatie-rekening te presenteren naar internationale wetenschappelijke standaarden, maar dat ze dit verzuimt te doen. Ze presenteert de resultaten onprofessioneel en misleidend positief.’

  Waarom deze misleidende resultaten?

  ‘Ik heb vragen bij het waarom van deze presentatie’, vervolgt van de Beek. ‘Ik kan niet in het hoofd kijken van de mensen bij de NBB, maar ik ben tijdens het maken van mijn proefschrift wel op een aantal factoren gestoten die bepalend zijn bij de redactie van rapporten over deze gevoelige materie. De moeilijkheid bij het onderzoeken van kosten en baten van immigratie zit hem niet alleen in de rekensommen an sich, maar ook in de politieke en normatieve belem-meringen. Wat ik tijdens mijn werk in Nederland mocht constateren was dat er steeds “moral reading” optreedt. Men beoordeelt de kennis dan niet op het waarheids-gehalte, maar op de mogelijke politieke, morele en sociale gevolgen.’

  Drie argumenten ontkracht

   

  In het proefschrift van van de Beek komen drie normatieve argumenten naar boven. ‘Je mag geen financiële waarde op de mens kleven, je mag niet doen aan “victim blaming” en je mag extreemrechts niet in de kaart spelen. Het eerste argument slaat eigenlijk nergens op. We doen dit namelijk de hele tijd. Gezondheids-economen berekenen de waarde van mensen om een optimale besteding van de gezondheidsbudgetten uit te dokteren. Verkeers-veiligheids deskundigen doen iets gelijkaardigs. Je plaatst niet overal vangrails, maar enkel daar waar die een bepaald resultaat gaan opleveren, bijvoorbeeld.’

  ‘Bij het tweede argument ga je ervan uit dat de migrant een slachtoffer is. Meer bepaald een slachtoffer van discriminatie. Het is echter door dit soort onderzoek neutraal en objectief te voeren dat je een inkijk krijgt in de achtergronden van discriminatie. Je komt dan bijvoorbeeld uit bij verschillen in opleidingsniveau. Met die resultaten kan je dan aan de slag om een beleid te voeren dat gericht op verbetering inzet.’

  ‘Het derde argument snijdt evenmin hout, naar mijn mening. Het is net door dit soort informatie achter te houden en te negeren dat je economische onderklassen creëert die steeds meer gelijk vallen met etnische en religieuze breuklijnen. Ik denk dat wanneer je — zoals bij klassieke migratielanden — het nationaal belang laat prevaleren, je extreemrechts net minder in de kaart speelt. Wanneer je dat niet doet creëer je etnische onderklassen en wakker je etnische tegenstellingen aan. Je krijgt dus een pervers omgekeerd effect.’

  Nationaal belang laten prevaleren

   

  Van de Beek wijst op de taboes die bij ons leven, en het verschil met klassieke immigratielanden. ‘In landen waar men een traditie heeft van immigratie, zie je dat dit helemaal anders aangepakt wordt. Ik verwijs dan graag naar Canada, de VS, Australië, maar ook wel Zwitserland, Koeweit of Israël. Daar bekijkt men migratie als een kans en niet als iets dat hen overkomt en dat ze dan moeten trachten te kanaliseren. Ze gaan daar eerder taboeloos aan de slag met dit soort informatie en richten hun beleid daarop. Ook hebben ze geen schroom om het algemeen nationaal belang voorop te stellen en krijgen zo een beter gecontroleerde instroom die goed is afgestemd op hun eigen noden. Ze sturen aan op goede arbeidsmarkt-prestaties en deelname. Daarvoor is de economische kennis die je uit onze studies kan puren, onontbeerlijk.’

  Bij ons moet ik concluderen dat de politici liever niet weten wat de nettokosten zijn van immigratie

  ‘Bij ons moet ik concluderen dat de politici liever niet weten wat de nettokosten zijn van immigratie. De internationale verdragen zorgen ervoor dat het sturen van migratie komt met een hoge politieke en diplomatieke kost.’

  Brandend huis

  Van de Beek stelt dat de nettokost van migratie altijd vasthangt aan ons socialezekerheidssysteem. Dat verliezen politici uit het oog. ‘Onze sociale zekerheid is gebaseerd op het verzekeringsprincipe. Dat werkt natuurlijk met uitsluiting: je kan geen brandend huis verzekeren tegen brand. Wij hebben dat principe helemaal uit het oog verloren. We laten ongeselecteerd mensen binnen die enkel terugvallen op ons sociaal verzekeringssysteem zonder bij te dragen. Daardoor ondermijnen we ons systeem en wordt het van binnenuit uitgehold.’

  *

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Moet ik toch even laten bezinken. Wa denken jullie? Waarom een geleerde bol van boven de Moerdijk het beter mag uitleggen, dan inde Bewaarschool; waar we allemaal geleerd hebben dat 2 + 2 = 4????

  Het is nu vooral goed uitkijken naar de UITERSTEN van de de respectievelijke standpunten die nu weer de ronde zullen doen. Tot onze oren erdoor zullen beginnen tuiten. Eerste een te echrte uitletg: ja, het kost wel wat ‘money’ die we niet hebben, maar het is goed voor de Nieuwe Wreld Orde van de zaligmakende Globalisatie à la Marx. Allen müssen wir Bruder werden. Eerst de Nazi’s met de hen eigen Nieuwe Orde, nu weer de Nieuwe Wereld Orde.

  Deze trend is zowat het Einde en het Begin van elke kleurenpartij in Coburgia. Moest er een ergere soort bestaan, ze zouden om prijs voor lppên om hen de kop af te bijten…

  En dan is er de REDELIJLIJKLJEID, het Gezind Verstand en ook ’n heel klein beetje de Christelijke naastenliefde…

  Kortom, eindelijk begint het mij te dagen, waarom men in dit kloteland liever de miserie zoekt, dan de eigen Vlaamse mensen, na bijna 200 jaar onderdrukking, tot de hen door geboorte toekomende rangorde toe te laten. Gewoon het rekensommetje op basis van de getalssterkte Vl/Fr. Democratischer kan tocjh niet? Maar ja, waar moet het dan heen met de Francofone hoogmoedswaan naar toe      ?

  Besluit. Moest alles normaal gaan, dan hadeden we nu een Regering met een 8/10 Vlaamse Regering. Mark my words: 2024 nadert rap. Ieder uur een stap, hoe klein ook, dichter…

  Digitalia


  11-11-2020 om 16:06 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500388 DEZE WOENBSDAG 11 NOVEMBER ALMACI V-DAY BIJJ TSCHELDT

  +


  .

  WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  BELEVEN WE NU DE ‘FALL OUT’, THE ‘LOCKDOWN’ OF DE HELLVAART RECHT IN DE ARMEN VAN ONS ALLER RODE BROEFGEERS TEGEN HEUG EN MEUG?

  *

  VIVALDI TREKT TEN STRIJDE TEGEN MODALE BURGER

  De Gevallen Engelen van de Wanstaltigheid

  Allereerst onze welgemeende en diepe verontschuldigingen aan de barokcomponist die ons zoveel moois heeft nagelaten. Als deze regering, die de onze niet is, iets niet verdient, dan is het wel vergeleken te worden met deze Italiaanse prins van de schoonheid. Eerder past een vergelijking met de gevallen engel van de wanstaltigheid!

  Dit hoopje bijeengeveegd hellepuin uit de politieke Tartaros, dat altijd één satansoog gericht houdt op een somptueus en solied vast salaris, heeft het namelijk op U gemunt, beste lezer. U, die dagelijks de eindjes aan mekaar probeert te knopen in een wereld van gemaskeerde lockdowns en mensonterende dictaten van bloed-virologen. Deze bijeengeharkte regering van verliezers en andere dwazen weet beter dan een vampier hoe uw geldelijke haarvaten met de tanden open te rijten!

   

  Ze slapen er ’s nachts niet van, zegt Vandenbroucke. Dat nemen wij aan: vampiers slapen ’s nachts nooit! Altijd belust als ze zijn op het inhoud van uw geldbuidel. Ditmaal in de vorm van boetes …

  Het Onderste uit de Kan

  In Kortrijk werden vijf nietsvermoedende studenten die een broodje zaten te eten op de Grote Markt elk beboet met 250 € (totaal: 1.250 €) omdat ze maar met z’n vieren mochten zijn. Terloops wordt in casu door het stadsbestuur nog vermeld dat besloten werd voor “alle” inbreuken de maximumstraf aan te rekenen. Waarom heb je dan in godsnaam nog een minimumstraf nodig? In Brugge werd een cafébaas (vóór de totale lockdown) bedankt met een boete van 750 €, niet omdat zijn zaak nog open was, maar omdat zijn licht nog brandde. Opkuisen en alles netjes houden? Hoeft niet meer, de voedselinspectie doet de rest wel. In Gent slaagden lijzige champetters erin om op drie dagen tijd 194 coronapv’s uit te schrijven, goed voor 19.000 € aan onmiddellijke inningen. In augustus kwam de Antwerpse procureur al zo fier als een gieter verklappen dat hij de schatkist 2,3 miljoen € (9.000 boetes) rijker had gemaakt.

  De werkende mens wordt het leven dubbelzuur gemaakt door fluo flikken, smoezelige smerissen en wankele wouten die – als voorhoede van een laaghartig landsbestuur en schuilend achter een autistische toepassing van de letter van de wet – de laatste kruimels uit de reeds belabberde beurzen van de zwoegende bevolkingshelft komen graaien via compleet onevenredige boetes en in naam van een zelfverklaarde zedelijkheid en een mistige moraliteit. Antwerpse bestuurlijke corona-onkunde heeft bovendien de zondagse vogelenmarkt helemaal kapot georganiseerd zodat menig marktkramer thans verplicht wordt een bijbaan te nemen. De schoenmaker, beenhouwer of delicatessenzaak om de hoek – om van de cafébaas en restaurateur nog maar te zwijgen – worden maatregelen opgelegd die pakken erger zijn dan tijdens de lente-lockdown. Lockdown – de hippe, Engelse variant van “noodvergrendeling”, die alles wat verteerbaarder moet maken – mag echter zó niet meer heten omdat dan een vergoeding moet betaald worden aan de gedupeerden … uit een lege staatskas die diezelfde gedupeerden eerst zullen moeten vullen.

  Stedelijke “Woestenij”

  Ondertussen zitten duizenden leerlingen voor minstens 10 dagen thuis in plaats van op school omdat ze, in het allerslechtste geval, asymptomatisch zijn en dus niet meer getest worden vanwege een gebrek aan testcapaciteit (na 8 maanden coronahype!). Steden verloederen verder in sneltreinvaart omdat van de economische luwte gebruik wordt gemaakt om de stad, in even snelle vaart, op te zadelen met een heraanleg, die bewoner noch forens begeert maar slechts de toerist of goudzoeker dient.

  Wie in Brussel-Noord rondloopt, vraagt zich spontaan en terecht af of al die bijgetelde doden werkelijk aan corona, dan wel aan cholera zijn gestorven, zoals gebruikelijk wanneer je leeft op een mestvaalt. Gent heeft in corona zelfs de moeder aller uitvluchten gevonden om de groene stadsmoord te verbloemen en in de winkelbuurten van Antwerpen staat meer leeg dan er open is. De enigen die er nog rendabel draaien, zijn de producenten van de bordjes “Te Huur”.

   

  Wacht maar, de regerende “virolobeten” van het niet democratisch verkozen bestuur zullen, om U ter wille te zijn, nog eens gaan verstrengen, si. Van de regen regelrecht in de drop. Ter gelegenheid van de manifeste kleuter-communicatie over kusjes en knuffeltjes worden uiteraard de “moeilijk bereikbare groepen” – synoniem voor “moeilijk integreerbare onwilligen” – ontzien! Dat U, uw zaak of uw broodwinning in het hart geraakt worden, ligt aan Uzelf, beste lezer! U had in open lucht maar geen praatje moeten maken met uw buren of in diezelfde open lucht geen BBQ organiseren voor uw medebroeders in de corona-malaise. Dat heel Borgerhout, Molenbeek of de Rabot doet of de neus bloedt, mag dan weer niet gezegd worden, want dan komt tante Els van Unia U even van uw sokkel “keytsen”, als was ze zelf een man!

  “Moeilijk Bereikbare Groepen”

  Voor diegene die behoorlijk hun best doen, bestaat geen genade, al is het soms niet helemaal correct naar de luimige letter van de wel heel wispelturige wet en haar half-wekelijkse wijzigingen; voor zij die er van in den beginne en blijvend hun gat aan vegen, springt die pseudo-elite van jihadi-collaborateurs hoog, hoger, hoogst de lucht in, als hing hun eigen leven ervan af. Ach, wat hebben ze het toch moeilijk, meneer! Na meer dan 50 jaar op onze kosten aan deze kant van de Middellandse zee toevend, spreken ze nog geen gebenedijde syllabe Nederlands, weet U. De kanttekening dat in elk OCMW-kantoor en op vele stadsborden langs de straat de maatregelen in ongeveer alle talen van de wijde wereld en omstreken worden aangeplakt, zullen we wel maar weer inslikken.

  Op de 8ste verdieping van een uitgeleefd overheidsgebouw, waar geen doorsnee Vlaming ooit leven zou hebben vermoed, mogen geen twee weggepromoveerde ambtenaren de tijdelijke bevoegdheid hebben gekregen om welke geldelijke steun dan ook uit te keren of dagenlang zie je de “moeilijk bereikbaren” er massaal aanschuiven voor een paar duiten; geen curator van een failliete schoenenfabrikant mag in een achteraf-loods een schaars aangekondigde uitverkoop houden of diezelfde “moeilijk bereikbaren” hebben plaats onder hun uitgestrekte rokken tekort om alle dozen te verstoppen die ze, gevuld met leren luxeschoenen, op de kop hebben weten te tikken voor 10 €, om ze nadien via internet voor 50 € door te verkopen, maar van dwingende maatregelen zouden ze dan plots niet op de hoogte kunnen zijn? Ja, ja, en wij heten allemaal zwarte Piet, zeker!

  Onevenredigheid

  Maar de onevenredigheid gaat nog een heel stuk verder, beste lezer. Terwijl U knock-out wordt beboet voor een overtreding, waarvan U zelf niet eens besefte dat U ze beging, door flinke fluo’s die voor de gelegenheid hun arrogantie oppompten tot aan de rand van de onwelvoeglijkheid, laten hun collega’s in gevechtsuitrusting zich gewillig drie weken werkonbekwaam kloppen door BLM-crapuul en ander gespuis dat zich een van de pot gerukte ideologie in het holle hoofd heeft laten heien. PV’s mochten toen niet opgesteld worden.

  Terwijl U maar braaf betaalt om de boete niet nog eens te laten oplopen als U voor een gepolitiseerde politierechter moet verschijnen – zoals ooit het zoontje van Paula D’Hondt in Dendermonde (die benoemd werd omdat zijn moeder geen minister maar koninklijke commissaris voor de migranten mocht worden) of het vrouwtje van die Toscaanse Liberale “Klucht” die het zakkenvullen naar ongekende hoogten trok en een vrijgeleide kreeg van evenzeer gepolitiseerde logerechters in Gent – worden in dit land moordenaars, bijgestaan door even criminele advocaten die hun straffen kunnen vrijkopen, vrijgesproken op grond van procedurefouten; worden verkrachters vrijgelaten omdat verkrachting nu eenmaal een deel van hun cultuur zou zijn; mag een Atilliaanse drugsbaron met geladen en geseinde wapens in de koffer, van de politie gewoon doorrijden; worden door de wol geverfde provocateurs die in Puurs op een stille “stoet van verontwaardiging” inrijden, vrijgelaten omdat ze eerst zogezegd zelf belaagd zijn geworden. Een stoet die werd gevormd naar aanleiding van een vernederende aftuiging van een kind, nota bene! Witte marsen? Ze behoren definitief tot een andere tijd. Verontwaardiging over allochtone criminaliteit? Nee hoor, niet meer toegestaan!

  Probeer dat maar eens als blanke in uw eigen land! Een man uit Liedekerke die een zatte man van het negroïde type eerst drie rake klappen met een baseballknuppel moest geven vooraleer die met zijn pokende poten van ‘s mans vrouw wou blijven, riskeert 12 jaar cel. “Dergelijk gedrag kunnen wij niet tolereren”, sprak de volslagen wereldvreemde procureur dapper. Nee, hij had de politie moeten bellen en misschien tegelijkertijd een Seksuele Agressie Set (SAS) bestellen, of nog erger, dadelijk de wetsdokter moeten consulteren.

  Systeem

  Wie hier geen systeem achter ziet, mag na corona meteen een afspraak beleggen bij de oogarts! Het zootje ongeregeld – dat VivAldi heet – en zich tot de “regering van de laatste kans” heeft gebombardeerd, ligt intern derwijze met mekaar overhoop dat ze de platvloerse angstzaaierij omtrent corona als externe vijand behoeven om overeen te komen, al wordt de rest van het land op economisch en sociaal gebied daardoor volledig geruïneerd. Hier is geen sprake van een lockdown, maar van een maatschappelijke fall-out!

  Bovendien heeft de zwijnenpan De Croo I, als een kluit gefrustreerde half en niet-verkozen verliezers, de Wet- en Beliardstraat ingenomen en brengt nu de kanonnen – van administratie tot justitie en politie – in stelling tegen de eigen burgers, met het allochtone grondsop als stoot-troepen! Als in Parijs een leraar onthoofd wordt, vinden de grijze wolven van Groen het niet eens nodig hun medeleven te betuigen en de terroristische aanslag te veroordelen. “Het was me niet gevraagd”, verdedigde het liefje van Erdogan, Meyrem Almaci, zich misplaatst kwetsend. Alsof zij ooit verlegen heeft gezeten voor een reactie die haar niet gevraagd werd!

  Zij zit nu mee aan de knoppen, en de rest van de bende medeplichtigen ziet daar klaarblijkelijk geen graten in. Maar vergeet toch nooit, lieve lezer, dat het diezelfde grijze wolven van Groen zijn die nog geen anderhalf jaar geleden naar de stembus trokken met een plan om uw bibliotheek murw te belasten. Wie weet dat de hele moslimcultuur in 14 eeuwen evenveel boeken bijeen heeft geschreven als er op één jaar tijd in Frankrijk worden uitgegeven, schrikt van niks meer op. Afgezien van de Koran staan er bij Almaci – en bij uitbreiding bij de ganse VivAldi-kliek – slechts 2 in het rek: “1984” en “Animal Farm”. En ze worden daar niet gelezen als waarschuwing, maar eerder als handleiding. Duivelser wordt het niet!

  Spietse De Vleeschouwer

  *

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  *

  Hier op dot logboek der dagen werd het reeds diverse keren herhaal: Adinda’s vader toendertijd had een buffel. Maar nier zo maar een buffel, maar een buffel zonder dewelke hij en zijn gezin de volgende dag dood zou zijn van honger. Die buffel namelijk was een waterbuffel die stapvoets en hoofdschuddend de grod omploegde waar op de nodige rijst zou worden geteeld die de hele dessa zou in leven houden. Maar de Nederlands-Indische Vivaldi Regering van toen wilde het land ‘omvomken’ den diende daartoe alle beschikbare middelen te mobiliseren. Een tweede poging voor de invoering van een soort ‘Rijken Taks’ immers zag er maar beroerd uit, en om zichzelf in her zadel te houden, moesten alle burerlijke buffels van het land worden ingeleverd….

  Eduaed Dowes Dekker, alias MULRTATULI was er echt niet goed van, toen die met dat verhaal in het Moederland uitpakte. Staats-Onvriendelijk klonk het en hij werd aan de kant gezet. Collaborateurs bij de Jihadisten, no problerm, daar leven we van, maar de Uniraire Staat bgedrfeigen? Ça jamais dela vie.

  -

  Sander, Sanderke toch! Encore si jeune et déjà si corrimpu En gij die uit zo’n Orangisten traditie stamt, zoals Uwen père altijd zo graag mee heeft gestoeft – hij keurde ooit nog de mannelijkheid goed van de eerstgeboren erfprins - wa doede gij nu?

  Broeksèl, jong, da’s ’n hellegat. SRAY AWAY FRON THERE en kom liever terug naar Wichelbeke onder de kerktoren. Zodat joen stokoeden père op joen an steunen om te paard te stigen, zonder daarvoor ‘n trapleerker vandoen te hebben.

  Do you snapp the picture?

  Ga liever eens neuzen bij    ADEIAAN BROUWER, de jonge zorgeloze kunstschilder ut joen eigen steke… Daar i slevensgenit voor tien te vinden. En – niet te vergeten- het is er voor de voor niets.

   Digitalia

  11-11-2020 om 10:52 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500389 DEZE WOENBSDAG 11 NOVEMBER WITWASSERS OF KAZAKDRAAIENS

  .

  WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  EEN TERUGBLIK OP EEN VRUCHTBARE POLITIEKE LOOPBAAN IN COBURGIA TOEVALLIG OP DE DAG DAT DE BOEKEN OPENGAAN OVER INTERNATIONALE WITWASSERIJ VAN HOOFDZAKELIJK GANGSTER FOPRTUINEN


  Sinte Maartens avond de torre gaat mee naar Gent

  En als m’n Moeder kooeken bakt ’k zitte zo geern omtrent.

  Stookt vier, blokt vier

  Sinte Maarten, kom alhier

  Om j’ ê bitje te warmen…

  *

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

           DE ROUTE VAN EEN CARRIÈREMAN

     Onze nieuwste minister van Just is just, Vincent Van Quickenborne (‘Quicky’ voor de kenners) heeft er al een heel gevarieerde route op zitten. Hij begon zijn politieke carrière aan de zijde van niemand minder dan Bert Anciaux (ook wel eens ‘Ansjofis’ genoemd, zoon van). Dat was bij ID 21, de linkervleugel van de Volksunie, zeg maar. Na de splitsing van die Volksunie volgde hij Bertje naar diens nieuwste creatie Spirit om tenslotte in 2002 over te stappen naar de VLD. Quicky werd toen liberaal, terwijl Ansjofis consequent socialist bleef.

     Zoals bekend, stond Quicky achter de keuze van Egbert Lachaert als nieuwe voorzitter van de Open VLD, die toen niet wilde weten van Paarsgroen, waar ex-voorzitster Gwendolientje wél voor was. Net als Lachaert keerde hij vervolgens kazak en keurde hij diens samenstelling van uitgerekend hetzelfde Paarsgroen waar hij vroeger tegen was, mee goed. Als beloning kreeg hij nu de post van federaal minister én vicepremier in de centrumlinkse regering Decroo. Dus, van links naar centrumrechts en dan weer naar centrumlinks.

     Voor wie daar problemen mee zou hebben, verwijs ik naar het versje van Toon Hermans in mijn blog van 9 dezer.

  *

  1 OP 5 FINANCIËLE INSTELLINGEN IN BELGIË VORMT ‘HOOG RISICO’ VOOR WITWASSEN

  Vandaag om 06:00

  Bijna één op de vijf financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een ‘hoog risicoprofiel’ in de strijd tegen het witwassen. Dat heeft de Nationale Bank onthuld naar aanleiding van ons onderzoek naar de FinCEN Files.

  Al eerder dit jaar, tijdens ons onderzoek naar de gelekte FinCEN Files, die blootlegden hoe miljarden euro’s aan verdachte geldstromen blijven stromen via de banken, ook in België, vroegen we de Nationale Bank van België hoeveel banken en andere financiële instellingen in ons land een ‘hoog risico’ vormen voor witwaspraktijken. De Nationale Bank van België controleert 231 financiële instellingen in ons land, onder andere 85 banken en 42 levenszekeringsondernemingen. Op basis van de controleresultaten deelt de Nationale Bank die financiële instellingen op in vier risicoprofielen: high, medium high, medium low of low risk. Maar de Nationale Bank weigerde tijdens ons FinCEN Files-onderzoek prijs te geven hoeveel instellingen een hoog risico vormen.

  Dinsdag heeft de Nationale Bank in de Kamercommissie Financiën die cijfers wel prijsgegeven tijdens de hoorzittingen over de FinCEN Files. ‘18 procent van de financiële instellingen in ons land krijgt een ‘high’ risicoprofiel van de Nationale Bank. 22 procent zit in de categorie ‘medium high’, 40 procent ‘medium low’ en 18 procent ‘low’’, onthulde Nationale Bank-directeur Jean Hilgers. ‘Maar het feit dat we spreken van een ‘hoog risico’ wil absoluut niet zeggen dat de hele instelling een hoog risico vormt, ze kan zo’n profiel al krijgen als een deel van de activiteiten een hoog risico vormt. Bijvoorbeeld de private banking kan een hoog risico vormen.’

  Sanctie commissie

  Bitterweinig banken in ons land kregen al een sanctie opgelegd omdat ze tekortschoten in de strijd tegen witwassen. Sinds 2013 zijn er nog maar 4 administratieve sancties (tussen de 50.000 en de 350.000 euro) en 3 minnelijke schikkingen opgelegd aan banken die in de fout gingen, naast 5 dossiers die zijn geklasseerd bij gebrek aan bewijslast. ‘Bij die 4 veroordelingen had het directiecomité wel een hogere boete gevraagd en een nominatieve bekendmaking van de sancties, maar de onafhankelijke Sanctiecommissie besliste er anders over’, vertelde NBB-directeur Hilgers.

  ‘Wij staan open voor een debat om het sanctiesysteem te hervormen. Ik geef rustig toe dat we qua sanctieprocedure nog niet op kruissnelheid zijn geraakt en dat we dat verder moeten ontplooien. Al is het ook een bewust beleid van de Nationale Bank om punctuele tekortkomingen niet telkens te bestraffen.’

  Lars Bové

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  Geschrijf over Quickie, kazakdraaierij en witwas ping-ping in één adem, is dat nu opzet of toeval?

  Is dat nu het werk van de (geld)duivel of is het eerder een keuteltje van de overvliegende H. Geest-duif op de kop van onze Kortrijkse Nationale Minister met zonder Financiën?

  Op het toppelke van de Macht valt er namelijk veel – onbetaalbare want top-secrete kennis te vergaren… Wetende dat ons Vin-CRNTJE niet van de domsten is, moet dat voldoende zijn om met tijd en boterhammen een onuitputtelijk familie-fortuin op te bouwen.

  Mijn gewezen vaderstad Ieper had ooit een Bels Minister Vanden Pereboom. En neen, veel vruchten heeft die nooit nagelaten. Gaat KORT RIJK maar ondertussen al lang weer arm, dat record nu verbeteren? Aan de vruchten kent men den boom….

  Niet te vergeten….Het verschil tussen kazakdraaierij en zwartzakkerij is flinterdun.. Soms vliegt men in Coburgia voor veel minder in de doos…

  Veel uitleg daarover aan het papier toevertrouwen echter is delicaat want een grijze kat met de bek vol gevangen muizen, heeft daarnaast ook nog vier klauwende leeuwenpoten met wel honderd vliem-sherpe nagels.

  Hopelijk vallen er binnenkort voor onze Kortrijkse medeburgers hier en daar toch nog – kwiek en snel - wat kruimels van tafel?

  Digitalia

  11-11-2020 om 10:31 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOE NIET AAN EEN ANDER WAT JE NIET WILT DAT HET JE ZELF OVERKOMT. KOMT DEZE KEER NIET VAN MARX EN IS DUS NIET GOED

  ALLAH IS GEEN OPPERWEZEN ZOALS EEN ANDERE

  DEZE IS OVERAL TER WERELD EEN POLITIEK DIE ONDERDRUKKINGS SYSTEEM DAT DOOR LINKS ALS EEN WORTEL VOOR DE NEUS VAN EZELS WORDT GEHOUDEN. VOOR MOSLIMS I DIT EEN TWEEDE HUID


  DINSDAG 10 NOVEMBER 2020

   

  INHOUD

  DOE NIET AAN EEN ANDER WAT JE NIET WILT DAT HET JE ZELF OVERKOMT. KOMT DEZE KEER NIET VAN MARX EN IS DUS NIET GOED

  *

  *

  CHRISTIAN DROSTEN, DUITSLANDS BEROEMDSTE VIROLOOG, PLEIT VOOR MEER VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN VAN DE BURGERS IN DE STRIJD TEGEN COVID-19.

  *

  Viroloog roept op tot transparant communiceren

  Dirk Rochtus - 10/11/2020

  Christian Drosten spitste zich in zijn online Schiller-redevoering toe op vrijheid en verantwoordelijkheid als kernbegrippen in het denken van Schiller.

  foto: ©BelgaImage / AFP / Markus Schreiber

  ‘Het is de plicht, die uit de vrijheid groeit’, zo parafraseerde Christian Drosten, Duitslands toonaangevende viroloog in de strijd tegen covid-19, de beroemde woorden van Friedrich Schiller: ‘Es ist die Schönheit, die aus der Freiheit wächst’. Dit jaar was het de beurt aan de directeur van het ‘Institut für Virologie’ van het Universitair Ziekenhuis Charité in Berlijn om een redevoering te houden naar aanleiding van de geboortedag van Schiller (°10 november 1759). Vorig jaar had de groene politicus Cem Özdemir het over ‘vrijheid en democratie in het spoor van Schiller’ (zie artikel Doorbraak). Drosten, een van de ontdekkers van het SARS-coronavirus, spitste zich in zijn online redevoering — daar zat corona uiteraard voor tussen — toe op vrijheid en verantwoordelijkheid als kernbegrippen in het denken van Schiller.

  Niemands dienaar

  Drosten begon — zoals het betaamt voor wie de prestigieuze ‘Schillerrede’ houdt — over datgene wat hij met de grote dichter uit Marbach (Baden-Württemberg) gemeen heeft: de studie van de geneeskunde. Maar geen van beiden, zo Drosten, hebben we geneeskunde praktisch uitgeoefend: ‘Hem (Schiller, nvdr) trok de literatuur aan, mij het medisch onderzoek’.

  Als dichter streed Schiller voor de vrijheid. Denken we maar even aan de woorden die hij markies Posa in zijn Don Carlos laat richten aan de Spaanse koning: ‘Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!’. Schiller zag zichzelf als een ‘Weltbürger, der keinem Fürsten dient‘, een wereldburger die geen enkele vorst dient.

  een wereldburger die in dienst staat van het vergaren van kennis

  Als een vrije en onafhankelijke vorser voelt Drosten zich in dit opzicht vertrouwd met Schiller. Ook de onderzoeker, de wetenschapper, is immers in de geest van de dichter ‘eine Art Weltbürger (…), der keinem Fürsten, sondern der Erkenntnis dient’, een wereldburger die in dienst staat van het vergaren van kennis. Vrijheid omvat voor Drosten drie dimensies.

  1) De vrijheid van de wetenschap zelf. Hij heeft er zelf voor gekozen wat hij wil onderzoeken. Niemand schrijft hem daarin iets voor.

  2) De methode, waarbij hij zich enkel van zijn eigen verstand bedient — hoe                  ‘Kantiaans’ klinkt dit niet! — en enkel de feiten verantwoording verschuldigd is.

  3) Het verstaanbaar en transparant communiceren van de onderzoeks-resultaten ten bate van de maatschappij.

  ‘Pandemische imperatief’

  De pandemie, zegt Drosten, is ‘kein unabwendbares Schicksal’, geen onafwendbaar lot. Hoe we haar in de greep krijgen, hangt af van ons persoonlijke gedrag. En daarvoor hebben we betrouwbare informatie nodig. En zo komt de bekende viroloog bij het tweede kernbegrip uit, dat van de verantwoordelijkheid. Hij herinnert eraan dat vrijheid voor Schiller niet losgekoppeld kon worden van de maatschappij. Daaruit leidt hij af dat de vrijheid slechts behouden kan worden wanneer ‘de mensen voor elkaar instaan en verantwoordelijk zijn voor elkaar’. Kort en bondig: ‘Hoe beter dat lukt, des te minder hebben we ingrepen van boven nodig.’

  Hoe meer onbedacht en egoïstisch ik handel, des te eerder moet de staat mijn vrijheid inperken

  Omgekeerd: ‘Hoe meer onbedacht en egoïstisch ik handel, des te eerder moet de staat mijn vrijheid inperken om de samenleving evenals het welzijn van de andere mensen werkzaam te beschermen.’ Weer gaat Drosten over tot een parafrase, deze keer van de filosoof Immanuel Kant. Die had de universele plicht zo in zijn beroemde ‘Kategorischer Imperativ’ gegoten: ‘Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz [wet] werde.’ Drosten vraagt zich af of we in de strijd tegen het coronavirus misschien niet een ‘Pandemischer Imperativ‘ kunnen gebruiken. In de zin van ‘Handele in einer Pandemie stets so, als seist du selbst positiv getestet, und dein Gegenüber gehörte einer Risikogruppe an’ (‘handel in een pandemie altijd zo als was je zelf positief getest en jouw medemens zou tot een risicogroep behoren’)?

  Hard debat

  Drosten ziet het als wetenschapper als zijn taak om mensen te helpen om een antwoord op deze vraag te vinden. Hij moet de methoden van zijn vakgebied verklaren, feiten van fictie onderscheiden en onzin bij naam noemen. Daarbij stelt hij vast dat de bijdragen van de wetenschapper ook ‘deel van een ongemeend hard gevoerd debat’ gaan uitmaken. Dat ze ‘met betrekking tot hun politieke, sociale en persoonlijke uitwerkingen bediscussieerd en met hoge emotionaliteit geëvalueerd’ worden. In zijn communicatie krijgt de onderzoeker te maken met twee probleemgebieden: dat van de ‘bijzonderheden van de actuele ontwikkeling van de pandemie’ en dat van het ‘begrensde begrip van de publieke opinie voor het proces van het wetenschappelijke vergaren van kennis’.

  Koerscorrecties

  Mensen zijn zich er wat het eerste betreft niet van bewust, aldus Drosten, dat virussen het potentieel hebben om zich ‘exponentieel te vermenigvuldigen’. Vandaar dat ze maatregelen om dit ‘groeipotentieel’ te verhinderen vaak als ‘overdreven’ brandmerken. Veel mensen zouden dus sceptisch staan tegenover ‘verdere beperkende maatregelen’. En ze hebben het er nog moeilijker mee om terugblikkend ‘preventieve maatregelen’ te waarderen. Dus om te erkennen dat iets niet gebeurd is ‘omdat het met kracht inspanningen vermeden werd.’

  koerscorrecties zijn wel degelijk nodig waar het onderzoek nieuwe inzichten over het virus aan het licht brengt

  Wat het tweede probleemveld aangaat, merkt Drosten op dat het politieke handelen een heel andere logica dan het wetenschappelijk onderzoek volgt. Politici willen immers langdurige kadervoorwaarden scheppen, bang als ze zijn dat koerscorrecties als ‘teken van mislukking’ worden afgebrand. Maar die koerscorrecties zijn wel degelijk nodig waar het onderzoek nieuwe inzichten over het virus aan het licht brengt: ‘Gibt es etwas Neues, muss man seine Bewertung auch daran anpassen. So geht Wissenschaft nun einmal.’ (‘Is er iets nieuws, dan moet je je evaluatie daaraan ook aanpassen. Zo werkt wetenschap nu eenmaal’).

  Schiller met masker

  Drosten besluit zijn rede dan ook met het credo dat vrijheid, verantwoordelijkheid en communicatie samenvoegt ten dienste van de maatschappij: ‘Für die freie Wissenschaft ergibt sich also eine verantwortungsvolle Kommunikation als eine gesellschaftliche Verpflichtung.’ En daarom meent hij te weten wat Schiller zou doen, mocht hij vandaag leven: ‘Auch Friedrich Schiller würde Maske tragen.’

  *

  CENSUUR VRIJE Commentaar

  Mijn reactie op dergelijke duidelijke en beknopte niet te weerleggen standpunten? Dezelfde die ik als tegen mezelf al mijn hele leven laat horen. Nog opgestoek bij L’ Oncle Gaston’, d.i. Wijlen de onvergetelijke Gaston Martens uit Zulte, die van De Paradijsvogels

  .‘Que-ce que j’e Vous’..

  Dat is hetzelfde al een dankwoord van zevenendertig bladzijden lang.

  Maar wat au fond hebben we uiteindelijk vandaag op school geleerd? De bevestiging van het feit dat in onze samenleving het woord ‘respect’ langs dezelfde deur is buiten geeflikerd als langs waar de progressiviteit is binne gedraaid.

  Enfin: de verkeerd in toepassing gebrachte globalisatie van Doortrapt Lonks versus Kant , Schiller en nog zocveel anderen, teveel om op te noemen…

  Een goede samenvatting daarvan waren De Zeven Sacramenten, maar wie maalt daar nu o om? De syndicaten zijn tegen, en om ervoor in de bres te springen zijn er geen Pastoors meer.

  Digitalia
  10-11-2020 om 17:15 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.XXXX
  AAAAA
  10-11-2020 om 14:53 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500385 DEZE MAANDAG 9 NOVEMBEr DOOBRAAK (AMERIKAANSE SENAAT)
  111


  10-11-2020 om 14:49 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500385 DEZE MAANDAG 9 NOVEMBEr DOOBRAAK (AMERIKAANSE SENAAT)
  AAAA
  10-11-2020 om 14:42 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500385 DEZE MAANDAG 9 NOVEMBEr DOOBRAAK (AMERIKAANSE SENAAT)
  AAAAA
  10-11-2020 om 14:38 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500385 DEZE MAANDAG 9 NOVEMBEr DOOBRAAK (AMERIKAANSE SENAAT)
  AA
  10-11-2020 om 14:35 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500386 DEZE DUBSDAG 10 NOVEMBEr FFIEFFER HEEFT HETG VACCIN

  DINSDAG 10 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  MORGEN 11 NOVEMBER OM 11UUR WORDT HET UITBREEKEN VAN DE VREDE NA 4 JAAR OOLROG IN 1918 HERDACHT. HET WERD LATER EEN VRIJE BETAAALDE FEESTDAG EN VOORAL IN DE FTONNSTEEEK ’14-’18 EEN JAARLIJKS TERUGKEREND KINDERFEEST OM SINTERKLAAS JALOERS OP TE MAKEN

  MARTINUS VAN TOURS

  Sint-Maarten

  Bisschop van Tours

  Sint-Maarten door Antoon van Dyck

  Geboren     ca. 316 te Szombathely (Savaria)

  Naamdag  11 november

  Attributen:  harnas, gedeelde mantel, ganzen, zwanen

  Beschermheilige voor armen ,soldaten en Frankrijk

  Door Martinus gestichte abdij van Marmoutier

   

  Martinus vastgebonden en aangevallen door boeven (13e-eeuws brandglasraam uit de kathedraal van Chartres)

  Martinus deelt zijn mantel op een 14e-eeuws fresco van Simone Martini

   Martinus met de bedelaar in de Liebfrauenmünster in het Beierse Wolframs-Eschenbach

  Maarten (Latijn: Martinus) van Tours (Szombathely (Savaria), ca. 316 – Candes, 8 november 397), veelal Sint-Maarten genoemd, was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien een van de populairste heiligen in de middeleeuwen. Zijn feestdag valt op 11 november.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  DE SOCIALE PAPIERSLAG

     We hebben er wat mee gelachen, met die ‘papieren verkiezingen’ in de States, maar het is bij ons niet veel beter. Dat bleek nog eens uit de commentaren i.v.m. de sociale verkiezingen die bij ons hadden moeten plaats vinden tussen 11 en 24 mei dit jaar, maar o.w.v. de Coronacrisis werden uitgesteld naar de periode tussen 16 en 19 november. Ook dat schijnt niet te lukken en de reden deze keer is niet Corona, maar het papierwerk dat erbij komt kijken.

     Zo’n sociale verkiezingen worden bij ons grotendeels geregeld door het socialedienstenbedrijf SG Worx. Normaal werd er steeds fysiek gestemd binnen het bedrijf, maar nu ziet men daar tegenop. Bedrijven die willen dat het stemmen niet meer binnenshuis gebeurt, kregen twee alternatieven: elektronisch stemmen of stemmen per brief. Vooral dat laatste schept veel problemen omdat men niet alle brieven tijdig verstuurd krijgt.

     Er zijn in dit ingewikkelde land bedrijven die tot 40 verschillende stembiljetten tellen. Verschillende kieskringen en categorieën: arbeiders, bedienden, jongeren en naar gelang het aantal werknemers ook nog eens het stemmen voor het comité preventie en bescherming en/of de ondernemersraad.

  -

     E.e.a. maakt dat er nu stemmen opgaan om die sociale verkiezingen toch in het bedrijf zelf te laten plaats vinden.

  Die kunnen perfect Coronaproof georganiseerd worden, zoals bij andere verkiezingen elders reeds werd bewezen.

     Tenslotte nog dit: De manier waarop die sociale verkiezingen in dit land georganiseerd worden, is weer een van die zaken ‘Only in Belgium’. Alleen de erkende vakbonden mogen er aan deelnemen. In Nederland bv, waar ik 27 jaar gewerkt heb, konden ook onafhankelijken meedoen en zaten er steeds verkozen onafhankelijken bij in de ondernemingsraden.

  RECTICEL DOET GROOTSTE OVERNAME OOIT

  Olivier Chapelle, CEO van Recticel ©Tim Dirven

  Olivier Chapelle, CEO van Recticel ©Tim Dirven

  Vandaag om 07:49

  De chemiegroep legt een kwart miljard op tafel voor FoamPartners, een Zwitserse specialist in 'technisch schuim' dat onder meer in geluidsisolatie wordt gebruikt.

  Recticel pakt uit met de grootste overname sinds de chemiegroep zich in 1998 uit de Generale Maatschappij losweekte. CEO Olivier Chapelle legt 270 miljoen Zwitserse frank (250 miljoen euro) op tafel voor FoamPartners. Dat is een Zwitserse specialist in 'technisch schuim', schuimrubber dat allerhande toepassingen vindt in de industrie en de consumentenmarkt.

  Een belangrijke toepassing is voor geluidsisolatie, in de autosector en de industrie. Recticel is in die niche met de tak 'Flexible Foams' al actief en levert bijvoorbeeld de panelen die de de binnenkant van de SpaceX-raket van Elon Musk isoleren voor geluidsvibraties.

  Verkoper is het Zwitserse beursgenoteerde conglomeraat Conzetta. Recticel betaalt de deal cash, via korte termijn-kredieten van KBC, Belfius en BNP Paribas Fortis. Inclusief schulden telt Recticel 8,6 keer de jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) neer. JP Morgan adviseerde Recticel op de deal, het fusie- en overnamehuis Lincoln de Zwitsers.

  Chapelle maakt zich sterk dat Recticel via FoamPartners toegang krijgt tot de sterker groeiende markten in Azië en Noord-Amerika. Tegen 2023 moeten jaarlijks 14 miljoen synergieën met de bestaande activiteiten mogelijk zijn.

  Lentekuis

  De overname volgt op de dubbele deal van Recticel eerder dit jaar. De schuimrubber producent verkocht toen een belang van 51 procent in zijn afdeling auto-interieurs aan het investeringsfonds Admetos. De rest kan het Wetterse bedrijf via vanaf 2024 van de hand doen. Daarnaast verkocht Recticel zijn belang van 50 procent in de joint venture Eurofoam, een maker van soepelschuimen, aan zijn Oostenrijkse partner Greiner.

  De dubbele deal - in volle pandemie gesloten - bracht Recticel 210 miljoen euro op. Het gevolg is dat het chemiebedrijf in één trek zo goed als schuldenvrij werd, wat dus ruimte bood voor deals. Een verademing vergeleken met de schulden-erfenis die jarenlang de toekomst van Re…

  *CENSUUR VRIJECommentaar

  *Weeral Elf November!!!!! Oorlog en vrede: ze volgens elkaar op en daarvoor niet noodzakelijk altijd in dezelfde volgorde… Maar deze dag is voor ons, West-Vlamingen ieder jaar wel iets om naar uit e kijken. Ja, die ‘Verwoeste Gewesten’, ze liggen er nog altijd bij, vol stenen lidtekens en granieten kruisjes. Maar o ironie: na 100 jaar leeft men daar nu grotendeels niet van de tranen, maar van de toesisten… en van de herinneringen. Want deze Lage Landen zijn zowat de slagvelden aller tijden..

  En ja, de mens leeft niet van brood alleen.

  Ieder jaar was er bij Moedert thuis een onvergetelijke dag om nooit meer te vergeten. De avond voordien –verduistering, oorlogstidj – al lonze kinder-kloefjes om zoveel mogelijk te krijgen, onder de buizenstoof klaar gezet. Met daarin een paar

  verse geraspte wortels en wat groen koof voor ZIJN paard. We waren al beneden nog voor we de volgende morgen geroepen werden.

  Och, veel had de goede Sint niet gebracht, dat was voor nà den oorlog. “n Nieuwe ‘schalie’ voor elk en wat nieuwe griffels in felle kleuren gewikkeld voor op school, ’n warme splinternieuwe wintermuts, wart suikerbollern Met voor elk ’n heel kleein stukje heerlijke ‘sjukla’ waaraan er wegens te klein alleen maar kon… gelikt worden. De vaders van         de buurjongens waren de hele dag thuis om met hen bezig te zijn met die vele nieuwe poppen voor de meisjes en speeltjes, meestal van hout en met felle kleuren – wij waren weeskinderen en bleven dus liefst veilig in de warme woonplaats bij Moeder die druk bezig was met… pannekoenen bakken. Daar kwam dan bruine ‘potsuiker’ op en konden we smullen tot ons buikje spande…

  Memories are made of this…

  Hoe ik later zowel in Chartres ademloos stond te lustreren naar de orgelklanken iuit de donkere gewelven, als in Marmoutier de fonkelende brandramenstond te bewonderen en daar weer zo dicht bij dezelfde Sint stond, viel mij pas later in. Naast de goede stad TOURS van Clothilde en van Clovis: als evenveel magneten die ons terug zuigen naar ons o zo leerrijk verleden…Zodanig erg, dat ne mens er het heden zoo bij vergeten…

  Digitalia

  10-11-2020 om 12:15 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500384 DEZE MAANDAG 9 NOVEMBEr DOOBRAAK (VRAGEN ALS HAMESLAGEN)

  MAANDAG 9 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  NET ALS VLIJTIGIGE MAAR ONAANZIENLIJKE ZIJDERUPSEN LEVEN WE ALS IN EEN COCON, WEL WETENDE DAT DE VRICHTEN VAN ONS ZWOEGEN ANDEREN TEN GOEDE KOMEN

  *

  *

  VERGETEN VRAGEN VAN DE VOORBIJE WEEK (113)

  Dominique Laridon - 9/11/2020

  Weerzin voor Donald Trump etaleren op melodramatische wijze. Dat doen onze journalisten veel liever dan deze vragen stellen:

  Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

   

  Hoe gaan we illegale migratie tegenhouden?

  (Aan Marc Van Ranst, die zowaar voor grens-controles pleit: ‘Opvallend is dat Aziatische landen hun grenzen gesloten houden. De weinige bezoekers moeten zich laten testen en twee weken in quarantaine. In België zou het een pak strenger moeten, vindt Van Ranst’.

  De vraag is of dit alleen voor brave burgers en hun jaarlijkse vakantie geldt, dan wel ook voor de illegalen die zelfs tijdens de coronacrisis blijven binnen dringen. Let maar eens op in die discussies over contact-onderzoek en testen: geen woord over de duizenden illegalen…)

  Hoeveel tijd heeft de politie voor onzin in deze tijden?

  (Aan de agenten die in Molenbeek een ‘heks’ moesten ontzetten: ‘De astroloog wekte woede op bij een aantal mensen wegens het praktiseren van Marokkaanse zwarte magie die als een grote zonde wordt beschouwd in de islam’. Wat is het toch een verrijking, die multiculturele samenleving.)

  Wanneer gaan jullie eens álle kosten van migratie berekenen?

  (Aan de Nationale Bank, die onderzoek deed naar de kostprijs van migratie: ‘Een aantal kostenposten zijn niet meegenomen in de studie. Zo werden alleen personen bestudeerd die ingeschreven staan in het bevolkingsregister. Asielzoekers en mensen zonder papieren, zoals transmigranten, en de daarbij horende kosten (zoals voor opvang of de aanvraagp rocedures) zitten er niet bij.

  Ook onrechtstreekse impact, zoals op het budget voor onderwijs, veiligheid en sociale woningbouw, is niet in de studie meegenomen’. Tja, wat is zo’n studie dan nog waard? Je houdt enorm veel kosten verborgen. Hoeveel geld geven we niet uit aan illegalen alleen? Hoe groot is de impact op alleen maar onze scholen?)

  Hoe vaak kan je een levensverhaal uitmelken?

  (Aan Sihame El Kaouakibi (Open VLD), die een boek heeft geschreven over haar eerste jaar in het Vlaams Parlement. Het boek heeft zelfs een potsierlijke (en inhoudsloze) trailer. Volksvertegenwoordigers moeten geen memoires schrijven, maar decreten. Mevrouw El Kaouakibi verwart politiek met marketing.)

  Wanneer volgen wij het Franse voorbeeld?

  (Aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, nu haar Franse collega de Grijze Wolven verbiedt. In België hetzelfde doen is nu een kwestie van gezond verstand én solidariteit met de Fransen. Onze door Franstaligen gedomineerde regering volgt toch zo graag in Franse voetsporen: waarom dan niet in dit dossier?)

  Hoeveel doden moeten er nog vallen?

  (Aan journalist Jef Cauwenberghs van onder meer Knack, die zich ergert aan de berichtgeving over de raid in Wenen: ‘Dit gaat misschien vreemd en onrespectvol klinken vanuit de mond van een journalist, maar ik vind de media- en twitteraandacht voor relatief kleinschalige aanvallen in Europa disproportioneel en op zeer korte termijn disruptief voor ons als samenleving’. Dat leest u goed: niet de jihadistische terreur is disruptief, onze aandacht hiervoor is dat. Hoe kan zo iemand journalist blijven?)

  Wanneer is de terreurgolf groot genoeg?

  (Aan Bart Eeckhout van De Morgen, die Jef Cauwenberghs kan volgen: ‘Wie de vijand van onze rechtsstaat en beschaving groter maakt dan hij werkelijk is, neemt zelf risico’s’. Dit komt nota bene van dezelfde journalisten die het grote gevaar van ‘extreemrechts’ en ‘het populisme’ niet groot genoeg kunnen maken.)

  Wat hadden wij nog meer moeten doen voor de terrorist?

  (Aan terreurexperte Bibi Van Ginkel, die vindt dat overheden meer moeten doen voor ‘bepaalde gemeenschappen’: ‘Waarom voelen jongeren zich uitgesloten? Hoe kan je dat gevoel wegnemen en hen perspectief bieden zodat ze meedoen aan de maatschappij en niet hun heil zoeken in radicaal gedachtegoed?’.

  De jihadist van Wenen was nochtans geboren in Oostenrijk, opgegroeid in een doorsnee gezin (vader tuinman, moeder winkelbediende), hij kreeg de gunst van strafvermindering én een dé-radicaliserings-traject op maat. Hoe is dit nog de schuld van De Maatschappij?)

  Voor wie is deze nieuwe belasting vooral ‘vervelend’?

  (Aan Alexander De Croo, die groen licht gaf voor een nieuwe belasting: ‘De Croo wilde de knoop graag snel doorhakken, omdat zo’n winstbelasting vervelend is voor de liberalen’. Toch nét iets vervelender voor de ondernemers die jarenlang keihard gewerkt hebben, om nu te zien hoe de overheid alweer een nieuwe manier vindt om te knabbelen aan hun appeltje voor de dorst.)

  Wie heeft er te winnen bij meer armoede?

  (Aan De Standaard, waar ze de armoede exponentieel zien stijgen: ‘Voedsel banken moeten kiezen tussen arm en aller armst. De vloer onder de middenklasse zakt weg’. Armoede deskundige Ive Marx spreekt dat tegen: leefloon aanvragen zijn stabiel, wanbetalingen en betalings-achterstand zijn zelfs afgenomen. De Standaard heeft zich vooral gebaseerd op wat armoede organisaties beweren. Terwijl die een eigen agenda én een politieke agenda hebben.)

  Biden of Trump: hoeveel verschil maakt het écht voor Europa?

  (Aan iedereen die zich opwond over de presidentsverkiezingen in de VS. De waarheid is dat het amper verschil maakt voor Europeanen. De grote geo-strategische keuzes staan bijna los van Biden of Trump. De Amerikanen zullen vrijhandel blijven promoten, ze zullen hoe dan ook meer geld en inzet eisen van hun NAVO-bondgenoten en ze zullen hun focus verleggen van het Midden-Oosten naar het Verre Oosten. Onze journalisten reduceren een supermacht tot een soap.)

  Wanneer hebt u voor het laatst gelachen met de islam?

  (Aan kunstenaar Kamagurka, die zich inhoudt: ‘Ik ontzie niet de islam, wel de profeet’. Goh, veel islam-moppen maakt Kama ook niet. Hij houdt het liever bij pastoors en nonnekes – die snijden je kop niet af. Waarom Mohammed trouwens ‘de profeet’ noemen? Hooguit ‘valse profeet’. Geen eretitels voor dat krijgsheertje uit de woestijn.)

  Hoe voelt het om zo ver boven het plebs te staan?

  (Aan filosofisch onderzoeker Tom Hannes, die een oppervlakkig opstelletje heeft ingediend als opiniestuk: ‘Fundamentalistisch leek me het woord van de week. Ik dacht daarbij niet aan de gruwelijke mesaanvallen in Frankrijk. Wel aan de beelden van de lockdown shopping in België. Wij moeten shoppen van onze godsdienst, namelijk de godsdienst van de consumptie. Daarvan zijn wij met zijn allen dociele gelovigen’. Dit is maatschappijkritiek op het niveau van een verwaande 15-jarige, die denkt dat hij de wereld als allereerste doorgrondt.)

  Wat zou nu de beleids prioriteit moeten zijn?

  (Aan columniste Julie Cafmeyer, die vindt dat de regering tekortschiet: ‘Waarom creëert de overheid geen plekken waar mensen de ruimte krijgen om aan zelfreflectie te doen tijdens een crisis? Ik denk aan weiden waar we kunnen dansen, ontmoetingsplekken waar er gratis soep is, een bos waar we kunnen spreken over de doden’. Iemand zou juffrouw Cafmeyer wat gratis soep moeten geven – maar toch geen column?)

  Hoe gevaarlijk zijn vier papegaaien?

  (Aan minister van Leefmilieu Zakia Khattabi, die de papegaaien Nike, Arie, Krak en Robbie na meer dan 20 jaar liet weghalen uit familiepark Harry Malter. De vogels beschikten niet over de juiste papieren. De regering De Croo zal misschien weinig doen in de strijd tegen illegale migranten, ze deinst nergens voor terug in de strijd tegen illegal*

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  *Dit soort vragen zijn zowat een soort luchtverkenning boven vijandelijk grondgebied dat krioelt van sluipschutters. Versta: maak dat je tijdig wegkomt.

  Maar het probleem is dat het hier gaat om de eigen geboortegrond. Dit is ONS land en hier gelden ONZE regels. Ma         ar, al zegt iedereen dat het zo is, pas toch maar beter op en zeg dat nit te luid. Want er komen, als er niet vlug wat gebeurt, andere tijden…

   

  Als kwajongen nog meegemaakt tijdens de voorlopig laatste Bezetting. Toen hadden de muren ook oren en voor je het wist waren daar nachtelijke ‘afhalingen’ ten huize met meestal vee bloed omtrent.

  igitalia

  09-11-2020 om 19:36 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500383 DEZE MAANDAG 9 NOVEMBEr DOOBRAAK (EFFECTENTAKS)

  MAANDAG 9 NOVEMBER 2020


  INHOUD

  VKAMINGEN ZIJN ZOALS WE GEBOREN WERDEN?? HOE BELSER HOE GROENER EN HOE GROENER OF GEKLEURDER HOE VALSER


  WILLEMS EN PAEPEN: ‘JAMMER DAT BELEGGEN ALWEER WORDT ONTMOEDIGD DOOR EEN NIEUWE BELASTINGVERHOGING’

  David Geens - 9/11/2020

  *Stefan Willems en Pascal Paepen zijn beiden gespecialiseerd in financiële zaken en beleggings advies. Ze hebben het over de nieuwe effectentaks, zijn bedoelingen en de risico's die er aan verbonden zijn.

  *

  De federale regering kwam deze maand met een nieuwe effectentaks op de proppen. Het is niet de eerste keer dat zo een voorstel wordt doorgevoerd in de politiek. De vorige effectentaks werd uiteindelijk afgevoerd door het Grondwettelijk Hof omdat ze als discriminerend werd beschouwd. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Stefan Willems en Pascal Paepen, beiden economen gespecialiseerd in financiële zaken en beursadvies, dieper in op deze nieuwe effectentaks. Ze proberen de taks en zijn bedoelingen verder uit te leggen.

  Herhaling van het verleden

  Deze nieuwe vermogensbelasting zou 0,15% heffen op basis van effectenrekeningen in het binnen- en buitenland. ‘De regering verpakt het dan onder de naam van een solidariteits-bijdrage.’ Net als de vorige effectentaks zijn hier ook weer achterpoortjes te vinden, zegt Paepen. Er komt volgens Paepen weer geen belasting op de aandelen die op naam staan, dit om ondernemers te beschermen. Het grensbedrag is wel weer een harde grens. ‘Dit duidde vorige keer op discriminatie volgens het Grondwettelijk Hof.’

  Bij de vorige effectentaks werden er verschillen gemaakt tussen de activa-klassen, dit is in principe nu niet meer

  Er zijn wel een aantal veranderingen. De grens wordt nu op één miljoen euro gelegd in plaats van een half miljoen euro. ‘De vraag blijft wat men zal doen als iemand zijn effecten-rekeningen opsplitst om onder dat bedrag te blijven.’ Bij de vorige effectentaks werden er verschillen gemaakt tussen de activaklassen, dit is in principe nu niet meer, zegt Willems. ‘Je kan je wel afvragen waarom vastgoed niet zou meegenomen worden in zo een solidariteits-bijdrage.’ Het is opvallend dat ze weer dezelfde fouten maken, zegt Willems. Misschien nemen ze deze taks op in het compromis terwijl ze al weten dat ze de toetsing van het Grondwettelijk Hof niet zal overleven.

  Solidariteitsbijdrage of platte belastingverhoging

  Het is zeker een belastingverhoging, zegt Paepen. ‘Het lijkt op een symbool dossier dat mooi moet klinken zoals we reeds in het verleden zagen.’ De naam dekt duidelijk de lading niet. Bij het akkoord tussen de PS en de N-VA waren het de liberalen die zich verzet hebben tegen een effectentaks. Nu zijn zij dominant en voeren ze het zelf in, zegt Paepen. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit te compenseren maar dat is niet gebeurd. ‘Ondernemers zullen dit nu zien als een extra belasting op ondernemen.’

  ‘Aandelen op naam worden normaal niet getroffen maar de meeste ondernemingen hebben ook nog een spaarpotje.’ Naast het kapitaal van de eigen onderneming zit dit spaarpotje vaak in beleggingen, zegt Paepen. Die ondernemingen waren al onderhevig aan een meerwaardebelasting die relatief nieuw is. Daar komt deze effectentaks dan nog bovenop, zegt Paepen, onder het mom van een solidariteits-bijdrage. Normaal dienen deze beleggingen bij ondernemers voor extra pensioeninkomsten. Daarop zullen ze nu dus extra belast worden.

  De effectenrekening als basis, niet wie er achter zit

  Deze effectentaks is niet enkel gericht op natuurlijke personen. Er wordt geteld per effectenrekening, ongeacht of deze behoort aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. ‘Het is inderdaad de vrees dat mensen alles gaan opsplitsen in rekeningen met minder dan één miljoen euro op.’ De regering zou hiervoor een antimisbruik-bepaling gebruiken, zegt Willems. De eigenaar van zo een gesplitste rekeningen zou dan moeten bewijzen dat het niet is om belastingen te ontwijken. ‘Hoe men dat in de praktijk gaat doen, is nog onduidelijk maar de intentie is er.’

  Er zijn veel gemeenten, OCMW’s of andere instellingen die ook een spaarpot aanhouden

  Als je per effectenrekening gaat kijken, komen er ook heel wat publieke instellingen in het zicht. Er zijn veel gemeenten, OCMW’s of andere instellingen die ook een spaarpot aanhouden. Paepen vreest dat zij ook zullen moeten betalen. Die instellingen, VZW’s en ‘stichtingen’ sparen normaal heel defensief. ‘Aangezien dat spaarrekeningen zo goed als een negatieve rente aanhouden, worden zij bijna verplicht om te beleggen.’ Zij worden nu geconfronteerd met een extra belasting zonder dat daar iets tegenover staat, zegt Paepen. Daar bovenop komen nog instapkosten, beurstaksen en de onzekerheid bij beleggen.

  Beleggingsadvies

  ‘Jammer dat beleggen ontmoedigd wordt door allerlei nieuwe vormen van belastingen.’ Er zal de komende jaren niets positief met de rente gebeuren, zegt Paepen. Dus beleggen blijft de beste optie om iets met je spaargeld te doen dat zou kunnen opbrengen. ‘Die negatieve reclame en taksen kan de markt dus niet gebruiken.’ Het plafond van één miljoen euro is waarschijnlijk nog maar het begin, zegt Paepen. Desondanks zal hij blijven ijveren om meer mensen aan het beleggen te krijgen.

  Zo is het eigenlijk stiekem weer een nieuwe financiële transfer binnen België

  Volgens Willems bewijst deze taks nog maar eens dat de overheid heel veel nood heeft aan nieuwe inkomsten. Het begrotingstekort groeit alsmaar aan. ‘Mensen gaan beseffen dat de overheid op lange termijn misschien hun beloftes zoals de pensioenen niet gaan voldoen.’ Dat zou toch een extra stimulus moeten zijn om te beleggen en je eigen spaarpot te vergroten, zegt Willems. ‘De kans is groot dat de overheid het niet meer kan betalen dus je bent zelf verantwoordelijk.’ De meeste van die mensen die werken en kapitaal opbouwen zitten hier in Vlaanderen. Zij zullen dus deze taks grotendeels betalen. Zo is het eigenlijk stiekem weer een nieuwe financiële transfer binnen België.

   CENSUUR VRIJE Commentaar

  Net als altijd en overal ter wereld is het verschil tussen leugen, een ander woord voor flessentrekkerij, en de waarheid zeer eenvoudig. Waarheid is altijd duidelijk, heeft geen achterpoortjes of donkere achterkamertjes. Flessentrekkerij daar tegenover is ingewikkeld, ongelofelijk ingewikkeld…


  Enn als puntje bij paaltje komt dan is de politiek in dit ons kloteland hierin de koploper. Hoe valser, hoe Belser.

  Digitalia


  09-11-2020 om 17:44 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500382 DEZE MAANDAG 9 NOVEMBEr WARMSTE DAG SEDERRT AKTIJD…

  ALLAH IS GEEN OPPERWEZEN ZOALS EEN ANDERE

   

  DEZE IS OVERAL TER WERELD EEN POLITIEK DIE ONDERDRUKKINGS SYSTEEM DAT DOOR LINKS ALS EEN WORTEL VOOR DE NEUS VAN EZELS WORDT GEHOUDEN. VOOR MOSLIMS I DIT EEN TWEEDE HUID

  *

  MAANDAG 9 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  NAARMATE DE HEDENDAAGSE POILITIEK ZICH MEER EN MEER TOT DORPSRODDEL DEFRADEERT WODRDEN DE LESSEN UIT HET VERLEDEN STEEDS LEERIJKER

  † 1906 ELISABETH DE LA TRINITÉ

  Elisabeth de la Trinité (familienaam: Catez) ocd., Dijon, Frankrijk; kloosterlinge; † 1906.

  Feest 9 november.

  Zij werd op 18 juli 1880 geboren in de Franse legerplaats Avor als dochter van legerkapitein François Catez Marie Rolland; Avor lag in het bisdom Bourges. Toen ze klein was werd haar vader overgeplaatst naar Dijon. Ze kreeg er een keurige burgerlijke opvoeding, zoals die aan het eind van de negentiende eeuw gebruikelijk was. Het schijnt dat ze een lastig karakter had.

  Haar vader overleed, toen ze zeven jaar was. Het jaar daarop ging ze naar het conservatorium. Ze was bijzonder begaafd. Maar op de feestjes waar zij van haar moeder heen moest, wist ze zich in haar binnenste soms zo opgenomen door haar Jezus, dat ze het gevoel had in een andere wereld te verblijven. Pas op haar veertiende deed zij haar Eerste Communie, en onmiddellijk daarna vatte het verlangen in haar post om karmelietes te worden net als de Kleine Theresia van Lisieux († 1897). Haar moeder bood taai tegenstand, want ze wou haar getalenteerde dochter niet verliezen. Tenslotte beloofde ze dat Sabeth het klooster in mocht op het moment dat ze eenentwintig zou worden. Waarschijnlijk hoopte ze dat het allemaal een bevlieging zou blijken, maar inderdaad trad Elisabeth op eenentwintigjarige leeftijd in bij de Karmelietessen te Dijon.

  Daar leidde ze een leven van eenvoud, gebed en versterving tot ze werd getroffen door een pijnlijke ziekte. Negen maanden leed ze hevige pijnen en was ze aan haar ziekbed gekluisterd tot ze uiteindelijk stierf, zesentwintig jaar oud. Haar laatste woorden waren: "Ik ga het licht, de liefde en het leven tegemoet!"

  Haar relieken worden vereerd in haar parochiekerk van St-Michel te Dijon.

  Zij is op 16 oktober 2016 heilig verklaard.

  *

  ZIE VOETNOTA


  http://blog.seniorennet.be/guvaal/  BI(D)DEN VOOR AMERIKA

  Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 6 dezer heb ik me nooit erg bezig gehouden met die Amerikaanse verkiezingen. Toen Trump vier jaar geleden de verkiezingen won, was dat ook voor mij een leuke verrassing en toen de man daarna meteen werd aangevallen op alles wat hij zei en deed, vond ik dat evenmin eerlijk en werd ik het beu die oeverloze discussies te blijven volgen. Ze zijn zeldzaam, de zakenmensen die het in de politiek waar hebben gemaakt. Zoals Toon Hermans het ooit verwoordde:

  “Politiek is handjes drukken;

  Dreigen, sjoemelen en bukken,

  Katten uit de bomen kijken,

  overreden, over-lijken,

  schipperen of schaakmat zetten,

  lange speeches, korte metten,

  witte voetjes, pan uit vegen,

  passen, meten, wikken, wegen,

  lachjes, dansjes, judas-kusjes,

  loeren draaien, dooie musjes,

  veel beloven, vleien, paaien,

  de kunst om om iets heen te draaien,

  d’r is geen liefde, regelrecht

  en daar is alles mee gezegd.

  Als puntje bij paaltje komt blijft het zo dat ons Vlaams gezegde ‘Schoenmaker, blijf bij uw leest’ ook geldt voor de politiek, zowel hier als elders.

  De hele polemiek rond Trump heeft er wel voor gezorgd dat er nooit zoveel Amerikanen zijn gaan stemmen en dat zowel de winnaar als de verliezer meer stemmen kreeg dan er ooit tevoren waren uitgebracht. Dat alles terwijl men in de States niet – zoals bij ons – verplicht is te gaan stemmen. Men kan zich wel afvragen of het nog van deze tijd is dat in een moderne democratie – met de digitale middelen die nu ter beschikking staan - nog via de post moet gestemd worden. Het tellen van al dat papier is iets dat men nog kan verwachten in een derde wereldland , maar niet in de momenteel nog machtigste democratie op aarde.

  Enfin, we zien wel hoe het verder afloopt, maar hopelijk krijgen we de volgende 75 dagen nog wat anders te horen en te zien dan al die politieke discussies al dan niet ter zake, om nog te zwijgen over de commentaren van een Björn Soenens en een Greet De Keyser, die hoe dan ook even vooringenomen zijn als de zenders die ze vertegenwoordigeN

   

  *

  VANDENBROUCKE: 'WE MOETEN GRONDIG NADENKEN OVER DE CORONA BAROMETER'

  Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is sceptisch over een corona-barometer die potentieel te snel tot versoepeling leidt. 'Deze inspanning gaan we nog lang moeten volhouden'.

  Er zijn lichtpuntjes in de dagelijkse coronastatistieken van ons land. De toename in de ziekenhuisopnames is gestut, het aantal covid-19 patiënten in intensieve zorg stabiliseert iets onder 1.500.

  Maar Vandenbroucke hoedde zich in gesprek met 'De Ochtend' op Radio 1 voor voorbarig optimisme. 'De grote inspanningen die we mensen gevraagd hebben te leveren, hebben effect. Maar we gaan deze inspanning nog lang moeten volhouden. De circulatie van het virus moet nog veel lager, zeker tot een tiende van huidige peil, als we in een veilige haven willen terechtkomen.'

  Vandenbroucke laat niet het achterste van zijn tong zien over de vraag wanneer we een veilige haven zullen bereikt hebben. 'Het volstaat niet dat het virus minder circuleert, al is dat uiteraard wel een noodzakelijke voorwaarde. Belangrijk is dat we tegen dan ook een test- en opsporingsstrategie hebben die op punt staat'.

  De minister vindt ook dat we op maandag 16 november 'heel voorzichtig' moeten zijn bij de heropening van het onderwijs, na de verlengde herfstvakantie. 'We gaan dat zeer realistisch moeten doen, met maximaal - echt maximaal - 50 procent contactonderwijs in de tweede en derde graad van het secundair.'


  CENSUUR VRIJE Commentaar

  *

  Ja, Ma, w’hbben het gesnopen. Club Brugge is half-rime Landskampioen. Hip-Hip-Hoera !Hebben we nu de hel dag al om het uur bijgeleerd op TETRA, d.i. de vroegere KLARA, de Klassieke Radio, nu geëvolueerd tot TEETTER RADIO.

  ’n Stukje Chopin,         den zoveelsten draai Beethoven, en dan terug ViVALDI. Allemaal kneepjes om niet te vergeyen dat deze gifgroene Regering er ene met diezelfde naam is.

  Via de Non van Dyon, Manten Kalle, om zich te verkneugelen bij Toon Hermans. De dag kan niet meers tuk, al regent het buiten pijpestelen…

  Zelfs de Vlad blijft hoofdschuddend luisteren aar CNN. Jan gie dat nu verder miet met Biden?

  Laat ons bidden inderdaad, Guvaal.

  Digitalia

   Oester- en voetnota N° 21

  https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200703_94372774

  DYON (Bourgondië) is de stad diep in Frankrijk waar sedert 1383 het Stadsjuweel van Kortrijk als een reliek op een torenspits prijkt. Een soort van kleurenrijk kunstzinnig smeedwerk, dat op het Belfort de uren sloeg en toonde. Namelijk twee beelden die om het uur naar buiten draaiden, MATEN en KALLE, om met de vyusten op het gelijktijdig naar buien meegedraaide klokkenspel melodieus te hameren. De Fransen namen als oorlogsbuit alles mee, als wraak voor de nederlaag bij Groeninge.

  Het waren ook de Bourgondiërs, die tijdens de daarop volgende 100-Jarige Oorlog n de Slag van West-Rozebeke (27/11/ 1382) de leiding hadden over de Franse weerwraak voor de nederlaag in Jotrijk,(1302), 80 jaar te voren.

  Zie onze geliefde auteur Bart van Loo die in een prachtige trilogiehet daarop volgende verloop tot in de puntjes uit de doeken doet, inclusief de innige verbroedering en welvaart die wij, Vlamingen samen met de Boirgondiërs voornoemd bijna 200 jaar lang tot de leidende Natie mieken van de toenmalige Beschaafde Wereld…

  Toen kwam de Habsburger Keizer Karel V die ons de Bloedhond Alva en dee Spaanse Overheersing bracht en later de Oostenrijkse, tot na 1789 Napoleon er zich mee bemoeide en wij voorgoed, tot nader order dus, onder de Frans-Waalse knoet leven..


  *

  09-11-2020 om 12:24 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aa
  aa

  09-11-2020 om 12:23 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500381 DEZE ZONDAG 8 NOVEMBEr HOW GOES BELGIUM?

  ZONDAG 8 NOVEMBER 2020

   

  INHOUD

  NET ALS BIJ ELKE GAZET GEEN NIEUWS IN HET NEIIWS GEZET. HET VERSHIL VALT NIET MEE NAMELIJK DE PORTEMONNEE

  *

  *


  *

  LUKAKU EN MAGRITTE REGEREN HET LAND

  BELGIË Bananenrepubliek

  Nu de spelers van de nationale Belgische voetbalploeg zich lenen als uithangbord voor politieke statements verwacht ik dat ze woensdag witte lakens aan het doelkader zullen hangen om hun empathie voor de hardwerkende zorgsector te uiten. Na een knieling en vuist voor de belangrijkheid van anders-kleurige levens, verwacht ik een signaal van walging voor de gekeelde Fransen en neergeschoten Oostenrijkers door islamo-fascisten. Ik mag aannemen dat hun voetbalharten ook bloeden voor de vele overlijdens door corona en religieus fanatisme. Ik ben ervan overtuigd dat Lukaku nu ook het voortouw zal nemen om de belangrijkheid van deze levens te benadrukken. Er wacht Romelu een schitterende politieke carrière en ik tip hem in 2024 als de nieuwe minister van Sportmetaforen.

  De angst voor het mes

  Ik hoop dat poco-dwepers vandaag aanvaarden dat islamo-fobie ons overspoelt. Want ja, ik heb angst voor moslims dezer dagen. Net zoals ik angst heb voor druggebruikende hippies of yuppies die me elk moment kunnen neerknallen omdat ze door hun waanbeelden denken dat ik een op hen afstormende Frankensteingorilla ben.

  Katholieken zitten met een dilemma.

  Gelukkig ben ik niet gelovig en zal je me niet in een kerk of kathedraal vinden tenzij voor de bewondering van kunst of architectuur. Dat laatste laat ik nu wel even achterwege. Katholieken zitten met een dilemma. Wat moeten ze met de woorden van Jezus in het Lucasevangelie, hoofdstuk 6, vers 29: ‘Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe.’ Je kan immers je andere keel niet naar de islamo-fascist keren, want je hebt maar één keel en één leven. Tja, en verrijzen zit er voor de slachtoffers te Nice ook al niet in.  

  Sans-papiers worden vlijtig het land uitgezet

  Er is nog goed nieuws ook. We worden alsmaar beter in het vinden van illegalen. Nadat de dienst CITES, die zich buigt over de handel in bedreigde diersoorten, katje Lee wilde deporteren vond ze deze week de sans-papierpapegaaien Nike, Arie, Krak en Robbie. Schande! Al twintig jaar leven ze hier in België in de illegaliteit.

  Jammer genoeg golden de twee éénmalige algemene regularisaties niet voor onze gevleugelde vrienden. Als we na de vier illegale papegaaien nu ook een doorgedreven inspanning zouden leveren om de 200 000 illegale burgers ons land uit te zetten dan ziet het er beter uit voor de 150 000 extra werklozen die we door corona verwachten in 2021.

  Lockdown dictatuur

  In de Verenigde Staten treft corona de woonzorgcentra niet, want hun bewoners zijn daar kandidaat voor het presidentschap. De een is duidelijk seniel en een pseudologische leugenaar, de ander moet elke morgen gereanimeerd worden om uit bed te geraken. Maar eerlijk: welke geriatrische clown in het Witte Huis geteld wordt zal me worst wezen. Het circus van paars-groene bezoedelden, die ons door hun impotentie in een tweede coronagolf stortte, erodeert mijn slaap. De vijgen na Pasen van De Croo I zijn Halloween-gruwels voor de zorgsector die opnieuw de rekening gepresenteerd krijgt.

  Opnieuw zijn we wereldkampioen in besmettingen, stapelen de lijken zich op en kreunen onze ziekenhuizen onder de werkdruk. Kletsmeier Frank Vandenbroucke werd uit zijn academische coma gehaald om met zijn beleid overal bloedeloos te laat te komen. Terwijl De Croo en Vandenbroucke elkaar pluimstrijken wijzen ze met de vinger naar de bevolking om hún triest wereldrecord te verklaren.

  Daar word ik nu eens echt briesend kwaad van. Luister, niet de ego-glorificatie of praal-masturbatie van de paars-groene machts-junkies voedt mijn politico fobie, maar de manier waarop ze ons kenschetsen als onverantwoorde corona-idioten doet mijn bloed koken. Waarom liet men vorige weekend hun ongrondwettelijke lockdown-dictaten niet per direct ingaan, in plaats van na 3 dagen? Ze hoefden geen juridische fall-out te vrezen omdat de ministeriële besluiten nog niet klaar waren, want de Raad van State steunt hun dictatuur toch blindelings.

  Magritte besmet door corona

  Ik waande mij vorige zondag in de wereld van Magritte. Ik zag een minister en een gouverneur een burgemeester aanvallen voor het níet verbieden van wat ze zelf níet verboden hadden. Een hypocriet surrealistisch contortionisme enkel mentaal realiseerbaar door de broeders en zusters van de orde van de hypocritijnzers. Ik zag hoe journalisten enkel oog hadden voor het niet verbieden van één koopzondag in één stad in Vlaanderen. Ik zag hoe ze met getrokken messen een Antwerpse idus voltrokken en het bloed van mijn scherm droop. Denken ze nu echt dat wij allemaal zó dom zijn om hun politieke spelletjes niet te doorzien?

  Jasmijn Walldorf

   ENSUUR VRIJE Commentaar

  *Het ene al dwazer dan het andere. Eerst ‘s Lands bestuur en vervolgens de commentaar daarop.

  Trump is amper uit beeld, of de waanzin slaat toe. Niet zozeer in d VS zelf, dat ‘land’ is groot en wijs genoeg, maar in keutel-staatjes als Cobugia..

  Automatisch gaan mijn gedachten dan uit naar…figuren als Bart Van Loo, de jeugdige auteur van bij ons, die op een ongekende manier ons glorierijk verleden weer tot leven brengt. Precies alsof we erbij zijn geweest en morgen, of ten laatste overmorgen Jan Znder Vrees of Karel de Stoute (Charles     le Téméeraire) pp de koffie zou komen. Zodat we van naaldje tot draadje konden vernemen hoe die de Franse koning lik-op-stuk had gegeven.

  Stel U even voor, dat we daarover een verslag van de reporter-ter-plaayse hadden moeten ondergaan. Dan zou Jan Zonder Vrees overgekomen zijn als ware broekscheids-rechter en Filip de Schone als Held van de Natie. Zie Sleepy Joe.

  Om U de waarheid te zeggen: zoveel bang voor messen heb ik niet: de schuiven van Moeders dressoir zitten er vol van. Maar van de kant van de Cinezen: daar moeten we voor uitkijken. Zowel in alle onze zee- als luchthavens te land, ter zee en in de lucht. Want de grenzen van Coburgia zijn zo lek als een kapotte zeef. Al wie daar in de wijde omgeving zelf maar het minste spoor van groene, rode of blauwe bacillen ontdekt of tussen de boterham vindt, is verplicht zulks biinen de 48 uur bekend te maken bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die daarover op staande voet een archief zal aanleggen teneinde alle meldingen van dezelfde aard te kunnen centraliseren. Zulks in hoofdzaak met het oog op de tewerkstelling van de vele nutteloze eters die weigeren er het loodje bij neer te leggen wegens Corona.

  Digitalia


  08-11-2020 om 21:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500380 DEZE ZONDAG 8 NOVEMBEr ELECTION RESULTS OP¨DE LIMIET

  ZONDAG 8 NOVEMBER 2020

  INHOUD

  HEEL AMERIKA WRIJFT ZICH AL DAGENLANG DE OGEN UIT EN WIJ STAAN ERBIJ EN SNOTEREN MAAR WAT. DEDJU. WEER EEN MOOIE KABNS VERKEKEN OM COBURGIA ’N LOER TE DRAAIEN…

  *

  *

  EXIT TRUMP, RIP BIDEN

  Joe Biden

  *Commons/Gage Skidmore

   

  Het Amerikaans senioren-toneel, laatste bedrijf

  Ik ben opgelucht dat Joe Biden het gehaald heeft, ook al denken vele van mijn Vlaamse vrienden er anders over. Opgelucht, zeker niet euforisch. Dat in een land van meer dan 300 miljoen inwoners de strijd om het hoogste ambt uiteindelijk ging tussen een narcistische clown (74) en een quasi-dementerende politieke krokodil (78), zegt veel over Amerika en het verval waarin dit land zich bevindt. En over het systeem waarin alles rond geld draait, ook de politieke macht. De recente verkiezingsstrijd toont een ge-rontocratie zoals wij die amper nog kennen: bejaardentoneel op hoog niveau, maar nu is het gewoon met een verse pamper bedtijd voor iedereen.

  Met Donald Trump had het land alleszins geen toekomst, het was/is mentaal totaal op. Ik ben in die vier jaar van aanvankelijke fan geëvolueerd tot iemand die met stijgende verbijstering de parade van leugens, ontkenning en haat-praat heeft geobserveerd. De uittredende (zo hopen we althans) president laat 240.000 coronadoden en een versplinterde natie achter waar, omdat iedereen er met een geweer rondloopt, één vonk genoeg is om de boel te doen ontploffen.

  Ik heb me ook steeds verbaasd over het feit dat ‘rechts’ Vlaanderen, uit een slecht begrepen ‘politieke incorrectheid’, deze hysterische tiran-miljardair bleef bewonderen en achterna lopen. Want zie Trump vooral niet als een ‘anti-establishment figuur’, hij is een establishment op zich, of zeg maar een éénmans-imperium zonder enig moreel kompas. Vergelijkingen met de nadagen van het Romeinse keizerrijk dringen zich op.

  Wederopbouw

  Rechts dus en het Trumpisme, een rare paradox als je het van dichterbij bekijkt: nationalisten die dwepen met iemand die de natie uitkleedt tot een toestand van quasi burgeroorlog. Tot in een VRT-uitzending een week geleden kon de in het Europees Parlement rustig uitbollende Gerolf Annemans (VB) zijn Trump-idolatrie niet verbergen.

  Vier jaar Trump, het was vermakelijk, bij wijlen grotesk en hilarisch, me geen seconde verveeld, maar het mocht niet veel langer meer duren

  Den Donald had dan al gezegd dat hij de uitslag niet zou aanvaarden als die in zijn nadeel was, en had in een verkiezingsdebat een gewapende bende krapuul tot waakzaamheid (stand by) opgeroepen. Fatsoenlijke republikeinen (zijn die er nog?), begaan met ‘law and order’ moeten hier toch met de ogen geknipperd hebben en hun neus dicht geknepen. Vier jaar Trump, het was vermakelijk, bij wijlen grotesk en hilarisch, me geen seconde verveeld, maar het mocht niet veel langer meer duren. Ik heb in een eerdere column al gesuggereerd dat Donald Trump zijn roeping gemist heeft, en best wel een snedige columnist/opiniemaker/polemist had kunnen zijn, maar van geen kanten deugt als president die de natie moet samenhouden.

  Exit Trump, RIP Biden, zo zouden we de actuele politieke scène over de oceaan kunnen samen vatten. Amerika moet nu aan de heropbouw beginnen. Dat zal niet aan de kersverse president besteed zijn. Ik hoop — sorry Joe, neem dat niet persoonlijk — dat bij Biden snel het licht uitgaat en dat er dan iemand in het Witte Huis komt die dit door verdeeldheid geteisterde land echt weer hoop en zelfvertrouwen geeft:

  Kamala Harris,

  bouwjaar 1964, vrouw en gekleurd, maar een harde tante, politiek getalenteerd en met een stevige academische achtergrond.

   

  Zij zal het Trumpisme moeten keren, de non-ideologie van de ontgoocheling en het cynisme die grote delen van dit land heeft aangetast. Zij zal de (terecht) van Hillary gedegouteerde blanke arbeiders, de kleine neringdoenden en de verpauperde lagere middenklasse moeten terugwinnen, geen sinecure. Ze zal ook de democratische partij zelf moeten herfunderen, als de volkspartij die ze al decennia niet meer is.

  Wat den Donald zelf betreft: ik hoop dat die ene overgebleven hersencel hem doet inzien dat berusten voor zijn eigen gezondheid het beste is. Moge hij zijn dagen in rust slijten in de buurt van riante golfcourts, pussy grabbing, of voor mijn part verder poen scheppend in zijn Trump Building, omringd door zijn dynastie en altijd goed voor een paar honderd tweets per dag.

  Acta Sanctorum - Johan Sanctorum

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  *

  Onze vriend, Agelorum, Diabolorum of Sanctorum, om het even de naam; slaat er ook deze keer niet naast. Hij is ook nog zo jong, hé…

  Van meer belang is, volgens mij, dat Nethanjahu (Israël) al van direct voor de dag kwam met het nieuws dat Joe Biden en hem al meer dan 20 jaar goede vrienden zijn geweest.

  Goed om weten: wij oudjs hebben in veel gevallen enigszins teveel herinneringen om goed te zijn.

  Och kom, beste allemaal: den Trimp isis inderdaad ’n trompetter, altijd geweest, maar verdorie d’er zijn er weinigen die het hem zullen nadoen wat hij gepresteerde heeft in zinj uiteraard lalge loopbaan.

  Deine Biden daarentegen….

  Net als overal ter wereld, dus ook nog het meest in eigen land, zijn de beste koplopers bij de ‘demioc rats’ gewoonlijk ook de beste…zakkenvullers.Maar die Miss Zwate Piete op het Witte Huis: die moeten we in de mot houden.

  Zij en ik, wij Beiden, gaan de wereld nog verwonderen… Zij in ‘miles’ en in harde dollars, ik per rollator in Km/U en met €-centiemetjes op z         k…

  Digitalia

  *

  08-11-2020 om 19:14 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500379 DEZE ZONDAG 8 NOVEMBER DOORTJE

  ALLAH IS GEEN OPPERWEZEN ZOALS EEN ANDERE

  DEZE IS OVERAL TER WERELD EEN POLITIEK DIE ONDERDRUKKINGSSYSTEEM DAT DOOR LINKS ALS EEN WORTEL VOOR DE NEUS VAN EZELS WORDT GEHOUDEN. VOOR MOSLIMS I DIT EEN TWEEDE HUID

  ZONDAG 8 NOVEMBER 2020

  -

   INHOUD

  NIEUWE MESJES SNIJDEN GOED MAAR EENMAAL DE 78 JAAR VOORBIJ IS HET BESTE ER TOCH WEL VAN AF. VANDAAR EEN DUIK IN ONS EIFEN GLORIERIJK VERLEDEN HELEMAAL TOT BIJ CLOVIS EN DE GOD VAN COTHILDUS

  † 545 CLOTILDIS VAN FRANKRIJK

  Clotildis (ook Chlotilde, Clothilde of Clotilde) van Frankrijk (ook van Tours, Frankrijk) koningin & abdis; † 545.


  Zij werd in 474 geboren in de stad Lyon als dochter van de Bourgondische koning Chilperik († 584). Zij huwde met koning Clovis I.

  Halverwege de 5e eeuw stortte het West-Romeinse Rijk volkomen ineen. Germanen veroverden Gallië, Visigoten het gebied bezuiden de Loire, Bourgondiërs namen de stroomgebieden van Rhône en Saône in bezit en de noordelijke streken die zich uitstrekten van het Kanaal tot aan de Rijn vielen in handen van de Sicambriërs, een Frankische stam. Dezen stonden onder aanvoering van Clovis, die hof hield in de stad Tournai (Doornik) en zijn macht wist uit te breiden tot aan de rivier de Loire. In 493 was hij gehuwd met een christenvrouw, Clotilde. Zij was ‘een ouderloze prinses uit Bourgondië’. Bij Clovis' kroning moet Remigius tegen hem gezegd hebben: 'Zorg dat uw gehoorzaal altijd voor iedereen toegankelijk is en dat niemand er neerslachtig vandaan gaat; speel met de jongeren en overleg met de ouderen.'

   

  Bij de geboorte van hun eerste kind wist de koningin te bewerkstelligen dat het gedoopt werd. De koning stemde toe, maar nog geen week later stierf de baby, nog gehuld in zijn doopgewaad. Clovis gaf de schuld aan die vreemde godsdienst. Ook het tweede kind, een zoon, werd gedoopt. Maar toen het ernstig ziek werd, was de razernij van de koning haast niet te bedwingen. Clotilde vertrouwde en bad, en het jongetje genas.

  Toen Clovis' troepen in 496 moesten wijken voor de uit het oosten oprukkende Alemannen schijnt hij in een gebed de volgende belofte gedaan te hebben: 'God van Clotilde, als u mij de overwinning schenkt, zal ik uw gelovige worden en me laten dopen.' Hij won en hield woord. Overigens vertellen latere legenden dat bisschop Remigius de koning een veldfles wijn meegaf in de strijd die nooit opraakte; zeer waarschijnlijk een mooi beeld voor het christelijk geloof dat hij op zijn veldtocht meekreeg. Tijdens de doopplechtigheid moet Remigius hebben gezegd: 'Trotse Sicambriër, buig uw hoofd; vereer van nu af wat u tot nu toe hebt verbrand, en verbrand wat u hebt vereerd.' Met de koning ontvingen nog drieduizend soldaten uit zijn gevolg het doopsel.

  De legende vertelt ook dat tijdens de doop-plechtigheid bleek dat men de Heilige Olie vergeten had. Op dat moment daalde er een duif uit de hemel neer met een vaatje olie in de bek.

  Na Clovis' dood in 511 stichtte Clotilde veel kloosters en kerken, waaronder de Ste-Geneviève in Parijs, Chelles, even ten Oosten van Parijs, en St-Pierre-le-Puellier, voor de poorten van Tours. Ook bouwde zij een kerk boven het graf van Saint Germain in Auxerre († 448; feest 31 juli) dat daardoor uitgroeide tot een beroemd bedevaartsoord.

  Zij had veel te lijden van haar zoons die elkaar onophoudelijk in de gruwelijkste oorlogen bestreden. Op latere leeftijd trok ze zich terug in de abdij Saint-Martin in Tours, waarbij ze bleef proberen verzoening te bewerkstelligen tussen haar zoons.

  Verering & Cultuur

  Enkele relieken van haar vindt men in de Parijse basiliek Sainte-Clotilde en in de Saint-Leu-Saint-Gilles. Patronaten

  Zij is patrones van vrouwen, van notarissen en van verlamden. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen kinderziekten, kwaadaardige koorts en tegen een plotselinge dood (dit alles op grond van de gebeurtenissen rond de geboorte van haar eerste twee kinderen); bovendien wordt haar voorspraak gevraagd om de huwelijkspartner te bekeren.

  Afgebeeld

  Zij wordt afgebeeld met een veldslag op de achtergrond (bekering van Clovis na de Slag van Tolbiac (nu: Zülpich); knielend bij een graf (van St Martinus van Tours); leger; kerk (als stichteres van de abdij en de kerk); bronnen; graf.


  ZIE ONDERAAN OESTER& VOET NOTA N°21

  *

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  DÉJÀ VU

  Alles verslijt, ook kerncentrales. Die hebben op een gegeven moment afgedaan en moeten dan ontmanteld worden, ook als ze zouden vervangen worden, want de nieuwste types zijn compleet anders. Zo’n afbraak kost handenvol geld en Engie/Electrabel heeft daarvoor een fonds aangelegd, ‘Synatom’ genaamd, waarin vorig jaar al 13,2 miljard euro zat. (Dit bedrag is geen typefout!).

  Nu blijkt dat onze nieuwe minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) haar zinnen op die spaarpot heeft gezet. Ze wil de wetgeving ter zake ‘herzien’ en die miljarden bij Engie weghalen voor groene investeringen. De verantwoordelijkheid voor de financiering van de nucleaire schoonmaak zou wel bij Electrabel moeten blijven. Hoor je ze al komen? Als dat doorgaat krijgen we een herhaling van de aanslag die Paarsgroen I pleegde op de spaarpot die Dehaene opzij had gezet om de te voorziene vergrijzingskosten op te vangen. Het scenario is identiek.

  Verhofstadts liberale partij had 18 jaar in de oppositie doorgebracht, toen hij in 1999 als premier Paarsgroen lanceerde en besliste dat het zijn beurt was om de staatskas te plunderen. Met Van der Straeten en haar geitenwollensokkendragers dreigt nu eenzelfde scenario. Na het debacle van 2003 zitten ook de groenen al een kleine 20 jaar in de oppositie en hebben ook zij nu een miljarden spaarpot ontdekt. Als deze coup eveneens doorgaat en vroeg of laat onze kerncentrales toch zullen worden gesloten en ontmanteld, zal het de belastingbetaler zijn die dat weer zal mogen ophoesten.

  ‘L’histoire se répète’, zeggen de Fransen. De geschiedenis blijft zich herhalen.

  *

  *

  'DIT IS EEN NATIE DIE GENEZEN IS'

  Een vrouw kijkt toe hoe Joe Biden de natie en de wereld toespreekt. ©REUTERS

  RELIEF !!!! Opluchting,

  dat is de reactie bij de toehoorders van de historische overwinnings-toespraak van Joe Biden in Wilmington. ‘Dit is een natie die genezen is,’ zei de 46ste president van de Verenigde Staten.

  Ze dansen, ze picknicken, ze zingen, ze nemen selfies, ze gooien met een voetbal, ze drinken champagne, ze zitten op kampeerstoeltjes en vooral: ze lachen. De duizenden mensen die zaterdagavond in Wilmington, de grootste stad van Delaware samenstromen om de historische toespraak van Joe Biden bij te wonen, kunnen weer ademhalen.

  Relief, opluchting, is het woord dat steeds weer terugkomt als je mensen vraagt naar het gevoel dat hen overviel toen ze hoorden dat de beslissing gevallen was. ‘Drie dagen geleden waren we thuis nog aan het wenen op de bank,’ zeggen Allison Herschlein en Daniel Depersian. ‘Nu is er een pak van ons hart gevallen.’

  Op twee kampeerstoeltjes zitten ze al drie uur te wachten op het grote moment. ‘Na de dood van George Floyd werd ‘I can’t breathe’ een begrip in dit land. Die kreet gold niet enkel voor de politie-repressie, maar voor de hele toestand waar in de VS beland waren,’ zegt Herschlein.

  Ze werkt als lerares in een school hier in de buurt, en is vooral blij dat er voor het eerst een vrouw verkozen is tot vice-president. ‘Ik denk nu al aan de meisjes in mijn klas en aan het feit dat ze voor het eerst iemand zo machtig zien die net als hen is.’

  Parking

  Door de corona-pandemie is de plaats van de speech niet echt publieksvriendelijk te noemen. Aan het Chase Center mogen maar een paar honderden genodigden de toespraak rechtstreeks bijwonen, voornamelijk in hun auto. De drive in-meetings werden het handelsmerk van de laatste weken van de Biden-campagne.

  De toe gestroomde massa verzamelt zich op een parkeerplaats naast het terrein, waar ze zijdelings een zicht hebben op het podium. Boven hen hangt een gigantische Amerikaanse vlag te wapperen in de warme avondbries. Grote schermen geven hen toch een zicht op wat de president-elect straks als boodschap de natie en de wereld wil insturen.

  Henk Dheedene

  CENSUUR VRIJECommentaar

  Oei, oei!!! Er staan dus deze keer werkelijk grootse dingen te gebeuren.

  Vrouw, waar zijn onze schietgeweren?

  Want in Coburgia staat er nu iemand aan het (zij)roer die ze van de straat hebben geplukt, een zekere Tinne Vander Straeten, gezien haar overtuiging zekerlijk niet te verwarren met Tinneke van Heule, ons Maartje. Want die kon werken gelijk een paardje. Dat ‘ding van nu’ WERKT niet, maar ze ‘haalt het geld waar het zit’. De rekening achteraf komt echter wel naar ons, de belastings-betalers. Net zoals de Allah van Hierboven (!!!) zal doen, eenmaal zijn volgelingen ons Eigen Volk uit de Geschiedenisboeken zal verbannen hebben.

  En ja tenslotte, met Christoffel Colombus werd ons reeds in 1492 voorgetoond’ How the West was won’…Slechts op zes uur afstand vliegen of negen uur om er helemaal overheen gepasseerd te zijn.

  Erg. Heel erg. Maar het kan altijd nog erger.

  ‘They can’t breathe’ want nu Trump van de baan is, is het met de politie-repressie ook gedaan. Met een ‘donkere’ VOICE in The Black House? Da kannie.

  Valt ook nog te noteren hoe plat de broodjes wel zijn die ons Crootje daarbij bakt. Wachten op Boris Johnsosn, de Brexit-afloop en de reactie van de Vlad zit er deze keer niet in. Succes moet gesmeed worden terwijl andermans ijzer heet is.

  Ach, morgen zien we dan wel meer. En ja, de LULKOEK van de 7de Dag heb ik echt niet gemist…

  Trop occupé a ne rien faire…

  Digitalia

   

  OESTER- EN VOETNOOT 

  N° 20 Clothildis zoals hierboven officieel geboekstaafd staat, was dus een ‘ouderloos wezenmeisje’ uit Tours…

  Wel, wel, wel!

  Wij, hier in het Kortrijkse, weten even beter. Volgens de overlevering was zij een flinke boerentrien uit Desselgem, de Gemeente waar ooit de ‘Meyerie’ (de Rechtbank) van heel de Leiestreek was gevestigd. Getuige daarvan is nog altijd de naam van een troppelke huizen aan ‘HET TORENTJE’ langs de baan Kortrijk-Gent.

  Die ‘boeren-doeninghe’ op het Hof van TRESSALINHA tot de Romeinse Tijd (Desselgem) bestaat nu nog altijd, in een bocht van de Golden River, grondgebied Ooigem, achter Het Kasteel, waar sedert een paar decennia, ter bevordering van de scheepvaart, deze werd verbreed en recht getrokken … (en opnieuw vernieuwd wordt daar ze te laag is!) Op die plaats prijkt sedertdien, rechts van de weg, het wrak van een Amerikaanse tank uit WO II…

  Oorsprong van deze bewering zijn de vertelsels van de (in 2004 overleden) Moeder van mijn kinderen die daar ooit school-iefvrouw is geweestbij rote Zus, Tante Nonneke die daar toen Directrice was, en daar indertijd nogal fier over deed om deze ‘kennis’ door te geven reeds van op de schoolbanken.

  Nog goed om weten is, vòòr 1830 om het debiet te regelen, er de bouw van sluizen op de Leie bedacht werd, zodat er zelfs een voetganger oversteek-plaats gemarkeerd en be-plaveid was om bij laag water tussen Ooigem en Desselgem, om naar de Mis te gaan, de boeren op klompen de omweg via de houten brug en de steenweg niet moesten doen …

  Benieuwd wat de Heemkundige Kring van ter plaatse, nu Zeer Groot-Wielsbeke, daarover nog meer weet.

  08-11-2020 om 16:04 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-11-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500378 TSCHELDT TUSSENDOOERJE

  ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020


  INHOUD

  HUMOR IS HET KRACHTITGSTE WAPEN TER WERELD. OP VOORWAARDE DAT MEN HET OVERLEEFT…

  *

  *

  Mien De Linkse Trien denkt na over de wereld

  2 reacties

  Aisha de Onbevredigde schreef:            Mohammed leest een boek? achterstevoren dan, dus de prentjes eerst

  de neve luc schreef:     kan niet, Mohammed kon lezen noch schrijven

  *

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  Effe serieus zijn, hé, mensen. Ooit waren onze verre voorouders, zo ‘n paar duizend jaar geleden nu ook weer niet zò geleerd. Alles moet dus gewoon zijn tijd hebben.

  Maar door het altijd maar voort blijven verneuken van scheiten en gaten gaat de volksverfheffing inderdaad uiterst moeizaam. Daarnet schreef onze bloedeigen Johan Angelorum nog over hedendaagse Brusselse toestanden i.v.m. de menselijke voortplanting in het normaal verkeer van elkke doodeweekse dag. Geef toe, daar blijkt toch al enige verbetering uit?

  Wat meer is: een paard kan men toch ook niet al lopence beslaan!! Laat staan          een … woestijn-kameel die zoveel grrorer is van gesralte.…..

  Digitalia
  07-11-2020 om 20:10 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500377 DOORBRAAK 7 NOV DEEL I 7

  ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020


  INHOUD

  OM DE DINGEN NIET TE BENOEMEN ZOALS ZE ZIJN EN DAARMEE DUS SICCES TE OOGSTGEN MOET JE EERDER EEN SOORT JoE-Wij-BEIDEN ZIJN

  *

  /

  BRUSSELSE POLITIE DEKT ALLOCHTONE AGRESSIE

  terwijl de slachtoffers geen kleur willen bekennen

  De Brusselse politie heeft een slechte reputatie op gebied van klachtenbehandeling. Daarenboven laat de demografische evolutie van de stad zich ook voelen in het etnisch profiel van de agenten. Dat zou op zich geen probleem mogen zijn, ware het niet dat daar blijkbaar ook verschuivingen inzake cultuur en mentaliteit mee gepaard gaan. Je zal maar blank zijn, vrouw en Nederlandstalig, in een franco-Arabische macho-omgeving.

    Ons-kent-ons

  Op Facebook doet Romi Verhaeghe, masterstudente aan de VUB en de KUL, het omstandig relaas van een hallucinante ervaring die ze had in Brussel. Op zondag 1 november in de namiddag fietste ze met haar vriendin doorheen de hoofdstad, toen ze beiden met verkeersagressie te maken kregen vanwege twee mannen in een auto, een dertiger en een veertiger, die in het Frans koosnaampjes toeschreeuwden als ‘vieze hoer’ en ‘ga uw moeder neuken’ (nique ta mère). De meisjes fietsten weg, maar werden vervolgens klem gereden, waarna het duo een van hen bij de haren in de auto probeerde te sleuren. Romi belde naar de noodcentrale en kreeg enkel een eentalig Franse telefonist aan de lijn. Ondertussen gingen de mishandelingen door (met het hoofd van haar vriendin op de auto bonken, spugen) tot een buurtbewoner tussen kwam.

  Het aansluitend verhoor op het politiebureel van Anderlecht gebeurde in het Frans, waarbij de vriendschappelijke relatie opviel tussen de belagers en de agenten

  Na een half uur pas arriveerde de politie, ook weer eentalig Franse agenten die… een babbeltje begonnen met de mannen in kwestie. Het aansluitend verhoor op het politiebureel van Anderlecht gebeurde in het Frans, waarbij de vriendschappelijke relatie opviel tussen de belagers en de agenten, terwijl de meisjes verder werden geïntimideerd en aangeraden om geen klacht in te dienen. Integendeel zelfs, het waren de twee mannen die in het proces-verbaal lieten opnemen dat zij aangevallen (!) werden, wat de agenten toeliet om te zeggen dat het ‘woord tegen woord was’.

  Etnische context

  Vrienden van de meisjes die ondertussen waren opgedaagd om de fietsen op te halen, werden mee geboeid binnengeleid en verhoord. Alles ging er baldadig aan toe en verliep in een sfeer van victim blaming. Van coronavoorzorgen geen sprake. Uiteindelijk gingen de belagers lachend buiten en stuurde de politie de meisjes wandelen zonder Nederlandstalig PV, maar met de vermelding dat ze de twee hen hadden aangeklaagd wegens mishandeling en dat ze een brief in de bus mochten verwachten.

  De verontwaardiging bij de meisjes is uiteraard groot, maar wie het relaas leest, vraagt zich toch onmiddellijk af in welke sociale context zo’n fout politieoptreden mogelijk is, en waarom die agenten zo amicaal omgingen met de geweldplegers. Ik heb het ook mailsgewijs gevraagd aan Romi Verhaeghe, die bevestigt dat het om ‘mannen van vreemde origine’ ging, ‘vermoedelijk van Marokkaanse/ Turkse/ Armeense/ Algerijnse/ Syrische/… afkomst’. Hetzelfde allochtoon profiel gold voor de agenten.

  Bewust wilde ze ‘de identiteit van de aanvallers niet vrijgegeven omdat ze geen culturele en politieke debatten wil voeren’, aldus de mail. Nu is mevrouw Verhaeghe diversiteits-consultant bij Chiro Vlaanderen en vertrekt ze vermoedelijk van een maatschappij beeld waarin multiculturaliteit een centrale rol speelt. Dat is haar goed recht. Maar politioneel wangedrag inclusief taaltoestanden aanklagen, en de etnische context bewust niét vermelden, dat lijkt toch op verregaande schizofrenie.

  In het kader van een diversiteitspolitiek

  We hebben hier dus 1) Brusselse politie die weigert een klacht in het Nederlands te behandelen,

  2) allochtone agenten en daders die onder één hoedje spelen, en

  3) vrouwelijke slachtoffers die geïntimideerd en belachelijk gemaakt worden.

  Anders gezegd: het optreden van de Brusselse politie was frappant racistisch én misogyn.

  iets waar bijvoorbeeld het VRT-programma Pano zou kunnen op doorbomen

  Het gegeven dat lieden van Marokkaanse afkomst, in het kader van een diversiteitspolitiek, de politiediensten bevolken om aan anti-Vlaams en anti-autochtoon racisme te doen, inclusief het vervalsen van PV’s, is iets waar bijvoorbeeld het VRT-programma Pano zou kunnen op doorbomen. Helaas, de media moedigen in deze een zwijgcultuur aan. Het Brusselse magazine Bruzz doet het verhaal nog eens uitgebreid en contacteerde blijkbaar de slachtoffers voor extra informatie, maar nergens een letter over de etnische context. Men spreekt dan omfloerst over ‘zinloos geweld’, terwijl het eigenlijk om gerichte agressie gaat.

  Omerta

  Achteraf kreeg Romi Verhaeghe nog een telefoontje van de woordvoerster van de politiezone in kwestie, die haar Facebookbericht had gelezen, maar ‘nauwelijks iets had gevonden in het systeem’ over het incident. Naar alle waarschijnlijkheid is alles in de prullenmand terechtgekomen. Dankzij deze omerta, die de slachtoffers zelf ook ondersteunen, wegens ‘geen politieke of culturele debatten willen voeren’, worden daders van een bepaalde origine aangemoedigd en zal dit nog gebeuren.

  de sfeer van seksuele intimidatie hing volgens de getuigenis doorlopend in de lucht

  Men kan die zwijgcultuur enkel verklaren vanuit een ideologische tunnel-visie die gekleurde mensen per definitie als slachtoffers ziet, ook als ze zwaar in de fout gaan. Dus culpabiliseert men de echte slachtoffers . Het kwam gelukkig niet tot een verkrachting in bovenstaand geval, maar de sfeer van seksuele intimidatie hing volgens de getuigenis doorlopend in de lucht, gecombineerd met anti-blank ressentiment.

  Een vorm van masochisme

  De conclusie is, dat er niet alleen een linkse weldenkendheid bestaat die problemen rond multiculturaliteit onder de mat veegt, maar ook een vorm van masochisme, waarbij mishandelde vrouwen hun belagers in bescherming nemen door hun etnisch profiel te verzwijgen. Het probleem is niet alleen de agressie, maar ook de zwijgcultuur bij slachtoffers in naam van de ‘diversiteit’. Terwijl heel het gedrag en de uitlatingen van het Brusselse duo wijzen op verregaande misogynie, verbonden aan een bepaald cultureel waardenstelsel.

  Ook inzake homofobie tekent zich een vast patroon af van allochtonen die holebi-koppels viseren en zelfs brutaliseren. Maar vermits holebi’s overwegend linksdraaiend zijn, miskennen ze de etnische en culturele dimensie van wat ze zelf ondergaan. Iemand met het opleidingsniveau van Romi Verhaeghe zou beter moeten weten en de feiten onder ogen zien. Idee voor een eindverhandeling misschien?

  Andermaal blijkt het essentieel om politiek correcte taboes te doorbreken. Ja, Brussel is een hell hole met corrupte flikken, ja, een franco-Arabische maffia-cultuur tekent er zich af, en ja, vrouwen moeten er niet zomaar rondfietsen en mannen in hun BMW hinderen. Stof voor een cultureel én politiek debat, voorwaar.

  Acta Sanctorum - Johan Sanctorum

  *

  CENSUUR VRIJE  Commentaar

  “verschuivingen inzake cultuur en mentaliteit”

  Heb me echt niet eens de ogen moeten uitwrijven…. Ik weet het zeker. We zijn nu het Jaar Onzes Heren 2020: laat daar t geen de minste twijfel over bestaan. Al lijkt het bij nader toezien wel even andersom te zijn.

  Maar dan realiseer ik mij, dat de Duits-Belse Jood Henrich Karl Marx iemand is van het einde van de jaren 1800. Terwijl zijn her-opgedoken spookbeeld van onze dagen, George Soros (Hongaars-Amerikaanse Jood) zich voorlopig toch min-of-meer gedeisd houdt..

  *

  https://arizonadailyindependent.com/2015/08/16/george-has-your-back-sundays-comic/

  *

  Leven we nu dus even vòòr de Eerste Kruistocht (1095-1100) of in 2020, meer dan 1.000 jaar later????


  Ik zou zeggen ‘er wordt overal en altijd gemaaid wat er gzaaaid werd’. Da’s namelijk eigen aan elk leven op deze aarde, zowel van plant, dier of mens. Maar dat wist U al. Ja, toch? Indien niet, dan bent U, met alle respect, een Sleepy Joe-Stemmer.

  De Joods-Christelijke Westelijke Beschaving? Gone with the wind!

  Islam Immigratie voorgesgeld als aeen Hemelse Dauw boven-op een Samenleving als Sodoma en Gomorha, samen gedrumd in aanbidding rond een Gouden Kalf…

  Mag ik er nogmaals aan herinneren, dat ‘de goden eerst verdwazen zij die zij willen vernietigen’…


  Twee geile half-wilde bokken in en BMW, Bruxellabad bij valavond, twee streel-zachte vriendinnen in spannende kledij het straatbeeld….

  Mein Liebschen, was willst Du noch mehr?

  Die waren heel zeker niet onderweg naar de Vespers of het Lof…

  Digitalia


  07-11-2020 om 18:22 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500369 DOORBRAAK 6 NOV DEE 4

  ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020

  *

  INHOUD