Inhoud blog
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Waarom leerlingen steeds slechter presteren op Nederlandse scholen; en grotendeels ook toepasselijk op Vlaams onderwijs!?
 • Inspectie in Engeland kiest ander spoor dan in VlaanderenI Klemtoon op kernopdracht i.p.v. 1001 wollige ROK-criteria!
 • Meer lln met ernstige gedragsproblemen in l.o. -Verraste en verontwaardigde beleidsmakers Crevits (CD&V) & Steve Vandenberghe (So.a) ... wassen handen in onschuld en pakken uit met ingrepen die geen oplossing bieden!
 • Schorsing probleemleerlingen in lager onderwijs: verraste en verontwaardigde beleidsmakers wassen handen in onschuld en pakken uit met niet-effective maatregelen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Onderwijskrant Vlaanderen
  Vernieuwen: ja, maar in continuïteit!
  11-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VSKO-plan verzwijgt gevren grote scholengroepen zoals ook beschreven door prof. Geert Devos

  Gevaren van  grote scholengroepen zoals in VSKO-plan

  Wat we kunnen leren uit publicaties van de Gentse prof. Geert Devos?

   

  Bedenking vooraf:  Op de vergadering van 27 april j.l. met

  de directeurs en bestuursleden van onze Brugse scholengroep

  bleek heel weinig interesse voor grootschalige scholengroepen

  zoals in het VSKO-plan van 8 januari j.l.

   Ook in een recente open bevraging bij directeurs lager onderwijs

  (West-Vlaanderen)  bleek er weinig enthousiasme voor

   het VSKO-plan en voor verplichte associaties met het

   secundair onderwijs.  De kritieken sluiten  aan bij de kritiek

  op grote scholengroepen tijdens de hoorzittingen van januari 2013

  van de onderwijscommissie en in tal van onderzoeksrapporten.

   

  1 Inleiding

   

  Een lid van een directieteam schreef ons in  een reactie na lezing

  van het VSKO-plan over de bestuurlijke

  schaalvergroting (8 januari j.l.):”Ik stel vast dat in het VSKO-plan een

  tekst van prof. Geert Devos wordt misbruikt. De VSKO-kopstukken   

  laten uitschijnen dat hun visie gedragen wordt door de

  visie van Geert Devos (pag. 12),  terwijl ik de tekst van prof. Devos

  juist meer lees als een waarschuwing tegen bestuurlijke

  optimalisatie.”

   

  In deze bijdrage bekijken we publicaties van prof. Devos over dit thema.

  En dan wordt meteen duidelijk dat het VSKO-plan de vele gevaren van

  grote scholengroepen waarnaar prof. Devos verwijst, gewoon doodzwijgen –

  en dus ten onrechte de indruk wekt dat het VSKO-plan gesteund wordt door

  de visie van prof. Devos.  

   

  2. Risico's grootschalige scholengroepen:

  rondetafelconferentie 14 maart 2014

   

  Op de rondetafelconferentie “Bigger schools, better

  governance?” somde prof. Geert Devos volgende

  risico’s van grote scholengroepen en schoolbesturen

  op ( 14 maart ’14, Brussel, OVSG & vleva):

  (a) Alienation (vervreemding) of board, schools,

  parents and students.


  (b) Law of Michels: The iron law of oligarchy states

  that all forms of organization, regardless of how

  democratic they may be at the start, will eventually

  and inevitably develop oligarchic tendencies, thus

  making true democracy practically and theoretically

  impossible, especially in large groups and complex

  organizations. The relative structural fluidity in a

  small-scale democracy succumbs to social viscosity

  in a large-scale-organization. According to the

  ‘iron law’ of Michels democracy and large-scale

  organization are incompatible.


  (c) Risk of professionalization: ‘permanent’ governors

  (for life): guarantee of competence?

  (d) Who controls the school board?

  (e) Organizations keep people busy: meer taaklast

  (f) More difficult personnel policy: vervreemding

  (g) Governability: moeilijk bij grote aantallen

  (h) Complexity: de complexiteit vergroot b.v. bij

  ‘association primary and secondary schools: different

  policy in personnel and pedagogy. What is right

  for secondary is not always right for primary.

   

  3. Bestuurlijke schaalvergroting: gevaren en opportuniteiten

   

  3.1  Inleiding

   

  In wat volgt putten we uit een andere publicatie van

  prof. Devos: ‘Bestuurlijke schaalvergroting: opportuniteit

  of bureaucratische valkuil?’ (Tekst op website

  UGent). We voegen er wat commentaar aan toe.

   

  Bij het publiceren van zijn studie in 2014 was prof. Devos

  nog niet op de hoogtevan het feit dat het VSKO

  grote regionale scholengroepen

  wou voor leerlingen van 2,5 tot 18 jaar

  waarbij ook elke basisschool zich moet aansluiten

  bij een scholengroep secundair onderwijs. Die

  operatie staat ook diametraal ten opzichte van zijn

  basisconclusie: “Lineaire maatregelen voor alle

  schoolbesturen lijken hoe dan ook niet opportuun.

  Daarvoor zijn er te veel grote verschillen tussen de

  besturen en de context waarin deze besturen

  opereren.“

   

  Het is wel jammer dat professor Devos het in zijn studie vooral

  heeft over algemene uitspraken en weinig of niet

  verwijst naar de vele rapporten en getuigenissen

  over de concrete gevolgen van de invoering van

  grote scholengroepen in het Nederlands hoger en

  secundair onderwijs, in het Vlaams hoger onderwijs,

  in de Associaties en elders.

   

  3.2  Gevaar voor vervreemding

   

  Devos: “In de literatuur wordt dikwijls gerefereerd

  naar het belang van een schoolbestuur om voeling

  te houden met de lokale gemeenschap waarin zijn

  scholen actief zijn. Sommigen beschouwen dit zelfs

  als een kerntaak van elk schoolbestuur (Farrell,

  2005). Bij grote schoolbesturen neemt de afstand

  tussen bestuurders en ouders, leerlingen en lokale

  buurtbewoners toe. Zeker voor basisscholen is dit

  een element dat de nodige aandacht verdient. “

   

  3.3  Bureaucratisering:

  organizations keep people busy

   

  “Het risico van bureaucratisering doet zich niet

  alleen voor bij de scheiding van bestuur en intern

  toezicht. Bestuurlijke schaalvergroting biedt opportuniteiten

  tot expertise-ontwikkeling en het bundelen

  van expertise, maar deze bundeling kan ook anders

  beginnen werken dan oorspronkelijk bedoeld.

  Diensten gevormd voor een bijzondere expertise,

  zoals b.v. voor administratieve, technologische of

  financiële ondersteuning of inzake kwaliteitszorg

  evolueren in veel organisaties tot bureaucratische

  controle-instanties. Medewerkers hopen op meer ITondersteuning

  en krijgen vooral meer regels inzake

  privacy, logins, software- en back-up gebruik.

  Eerder dan ondersteuning bij het zoeken en verwerven

  van nieuwe fondsen zorgt de financiële dienst

  vooral voor een lawine aan administratieve formulieren

  en documenten, met procedures die nooit te

  vroeg kunnen opgestart worden en die zoveel

  mogelijk verschillende stappen van goedkeuring

  moeten doorlopen. Dit fenomeen leidde de grote

  organisatiedeskundige Karl Weick tot zijn definitie

  van organisaties: “Organizations keep people busy”.

   

   

  3.4 Waterhoofdvorming & overhead

  en de wet van Parkinson

   

  Devos: “Nauw aansluitend bij de bureaucratisering

  zijn de risico’s op waterhoofdvorming. Opnieuw zien

  we hier de keerzijde van de opportuniteit die

  schaalvergroting teweegbrengt inzake expertiseontwikkeling.

  Een belangrijk kenmerk van goed

  presterende organisaties is dat zij zich concentreren

  op hun kernactiviteiten en kerncompetenties (e.g.

  Hamel & Prahalad, 1994; Peters & Waterman,

  1982). Schoenmaker, blijf bij uw leest, is hier het

  principe. Toch zien we bij grotere entiteiten dikwijls

  de neiging om hier juist van af te wijken.“

  Commentaar: door de hervorming van het hoger

  onderwijs zijn er een groot aantal regionale koepels

  bijgekomen die het karakter vertonen van waterhoofden.

  Dit leidde tot een sterke toename van de

  overhead, van het aantal personen en centen voor

  bestuur, administratie en nieuwe vrijgestelden. Bijna

  elk jaar kwamen er nieuwe staffuncties en vrijgestelden

  bij en dit volgens de wet van Parkinson:

  *Een manager wil steeds meer ondergeschikten.

  Managers creëren werk; ze houden elkaar bezig.

  Parkinson stelde vast dat het aantal mensen in een

  bureaucratie – onafhankelijk van het werkaanbod

  sterk toeneemt.

   

  De grote uitgaven voor de waterhoofdkoepel leiden

  tot een aanzienlijke vermindering van het

  onderwijzend personeel. Een bijkomend probleem is

  ook dat die vele vrijgestelden zich ook moeten

  waarmaken en dus uitpakken met allerhande

  initiatieven en verordeningen waarmee ze de docenten

  bezig houden en veel last bezorgen.

   

  3.5 Bureaucratie en planlast

   

  Devos: “Opvallend is ook dat ondersteunende diensten

  in professionele organisaties dikwijls vooral

  deskundig worden in formulieren, checklists, en

  procedures. Zij ontwikkelen expertise in wat er

  telkens weer opnieuw in rapporten en procedures

  op papier moet staan. Zoals veel studies uit de neoinstitutionele

  theorie (Powell & DiMaggio, 1991;

  Scott, 2001) hebben aangetoond, zijn deze procedures

  en rapporten niet in de eerste plaats bedoeld

  voor de eigenlijke ontwikkeling van de professionals,

  maar voor de legitimatie van de instellingen

  waarin zij actief zijn. Als alles goed op papier staat,

  is het goed.“

   

  3.6  Moeilijke bestuurbaarheid

  Devos: “Bij het onderzoek naar de Vlaamse scholengemeenschappen

  (Devos et al., 2010) hebben

  we vastgesteld dat directeurs van grote scholengemeenschappen

  signaleren dat het niet evident

  is om in vergaderingen overleg te plegen met 15 of

  20 scholen. De mogelijkheid tot onderlinge interactie

  is beperkt en de besluitvorming wordt bemoeilijkt.

  Ook blijkt het behoorlijk complex te worden om de

  middelenverdeling te berekenen en te verdelen over

  de verschillende scholen heen.”

   

  3.7 Risico van professionalisering:

  meer of minder deskundigheid?

   

  *Vooreerst rijst de vraag of we er kunnen van

  uitgaan dat als we minder bestuurders nodig zullen

  hebben, deze bestuurders automatisch beter zullen

  zijn? Is het voldoende het aantal te beperken om

  hun bekwaamheid op te drijven?

  *Ook moeten er vragen gesteld worden bij de

  termijn van een bestuursmandaat. Dit geldt uiteraard

  voor alle besturen, groot of klein, maar laat ons

  stellen dat als besturen in grootte toenemen, hun

  verantwoordelijkheid ook toeneemt en deze vraag

  nog meer pertinent wordt.

  *Soms nemen tradities en gewoontes het over van

  de formele spelregels. Het is belangrijk hiervoor

  alert te zijn.” Commentaar. De huidige bestuurders

  zijn veelal mensen die een zekere kennis hebben

  van het beperkt aantal scholen die ze besturen. Bij

  de nieuwe bestuurders die de verantwoordelijkheid

  krijgen voor veel meer en voor meer soorten scholen

  zal die kennis en bekendheid met het specifieke


  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!