Inhoud blog
 • ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - FRAGMENT UIT REGENERATION
 • BESTE WENSEN
 • KIJKTIP - CHRISTMAS 1915
 • ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - LILLI MARLEEN
 • OVER DE SCHREVE - DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERSTÄTTE ANNOEUILLIN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  IN VLAANDERENS VELDEN
  Een gids naar het verleden
  12-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GISTEREN IN LANGEMARK...

  De Grote Oorlog eindigt nooit. Dat werd opnieuw op 11 oktober jongstleden bewezen. Toen werden op de immense Duitse begraafplaats in Langemark met militaire eer door de Bundeswehr de stoffelijke resten van 84 Duitse militairen bijgezet in de kelder onder het zgn. Kameradengrab. Het betreft hier concreet gesneuvelden die werden teruggevonden bij de opgravingen van het Duitse ‘stützpunkt’ op Hill 80 bij Wijtschate. Bij deze opgravingen werden ook 13 militairen uit het Britse gemenebest gevonden. Zij werden op 10 oktober in Wijtschate herbegraven. Het was vier jaar geleden dat er nog een bijzetting had plaatsgevonden in de grafkelder in Langemark.    12-10-2019 om 22:32 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VAN HARTE UITGENODIGD....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen U, Beste Lezer bent natuurlijk van harte uitgenodigd om samen met mij het glas te heffen bij de officiële presentatie van mijn twee nieuwste oorlogsboeken. Geef gewoon een seintje aan de uitgever (dubbelklikken en zie uitnodiging)...

  07-10-2019 om 12:26 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - OP 'T OUDE PETJE DER PIOTTEN

  De artistiek begaafde Waaslander August Nobels (1884-1938) was bij het uitbreken van de Grote Oorlog onderpastoor in Ronse. Hij meldde zich meteen als oorlogsvrijwilliger en kreeg op 18 september 1914 een aanstelling als aalmoezenier bij het 4e Linieregiment. Aan het IJzerfront was hij betrokken bij een aantal uitgesproken Vlaamsgezinde initiatieven zoals de oprichting van de Belgische Standaard en Heldenhulde. In 1916 was hij de drijvende kracht achter de oprichting van Kunst aan den IJzer. Hij werd omwille van zijn moedig gedrag aan het front onder meer onderscheiden met het Oorlogskruis mét Palm en het Franse Croix de Guerre avec Palme.

  Na de oorlog werd hij onder meer leraar en later directeur van het Klein-Seminarie in Sint Niklaas. Enkele beelden die hij na de Wapenstilstand vervaardigde hadden een duidelijke band met zijn oorlogsverleden zoals het beeld  De Ridder van de IJzer dat werd gemaakt voor de Militaire Kapel in Brugge of de door een tekening van Joe English (O.L.Vrouw van de IJzer) geïnspireerde Piëta voor de kapel, die voor de behouden terugkeer van de parochianen werd opgetrokken aan de Heimolenhoek in Sint Niklaas. August Nobels was gastspreker op de 7e IJzerbedevaart in Kaaskerke op 2 augustus 1926. Het i-onderstaande gedicht verscheen voor het eerst op 19.10.1915 in De Belgische Standaard.

  OP ‘T OUD PETJE DER PIOTTEN

  Al onder ’t in mijn ransel lag, –
  ik haalde ’t gistren voor den dag,
  gewis uit vreeze voor de motten
  doch zie : een traan belook me ’t zicht,
  mijn hand beefde als ‘k ’t draaide in ’t licht
  ’t gewezen Petje der piotten.

  Wel! ’t heeft ons jongens eens getooid,
  thans in een hoeksken klein geplooid,
  dit Petje, dat men soms benarde.
  Kom, wentel nog eens op mijn hand
  uw blauwen grond, uw rooden band,
  uw cijfer « 4 » en uw cocarde.
  Met u verrijst ons glorietijd…
  De vijand die, vol sluwen nijd,
  ons, kleine Belgen, kwam bespotten,
  waar hij u pinken zag door ’t groen,
  daar moest zijn helm soms onderdoen
  voor ’t roode Petje der piotten!

  O Petje, dat met bloed en zweet
  zoo vaak doorweekt zijt en doorkneed
  met ’t zilverslijk van onze velden;
  zoo ’t eerekruis de dappren loont,
  nog schooner hebt gij ’t hoofd gekroond
  van duizend nooit vernoemde helden!
  Wel werdt gij afgedankt, zoo ’t gaat;
  toch zag u menig oud-soldaat
  niet zonder hartzeer henenvlotten
  en géen die niet, met vol gemoed,
  in ’t eenzaam veld, op ’t kruisken, groet,
  ’t versleten Petje der piotten.

  Eens stondt gij op een jeugdig hoofd:
  ‘k beware u, lijk ik ’t heb beloofd
  aan hem die u aan mij verpandde
  en die me zei : « Zoo ‘k val, gewis,
  voor hââr zij ’t een gedenkenis,
  bezorg die in mijns moeders handen »
  Ja, ‘k zal ze zoeken de arme vrouw,
  ik zal haar brengen, in den rouw,
  den zoeten troost van haren God, en,
  met woorden die haar kind nu sprak,
  die « pluim waarin het duifken stak »,
  dit roode Petje der piotten.

  Doch ‘k zal ’t haar brengen ook met trots,
  indien eensdaags de Goedheid Gods
  hem wil den wissen dood onttrekken.
  Zij steile zelf zijn mannenkop
  met moederfierheid, ’t petje op
  waarmeê ze, als kind, hem zag vertrekken.
  Ze hange ’t plechtig dan ter schouw
  en spreke: « Pand van moed en trouw,
  geen Pruis zal nog ons vrijheid knotten,
  zoolang bewaard blijft, zonder smet,
  wat land en haard eens heeft gered,
  dit oude Petje der Piotten! »
  06-10-2019 om 08:32 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-10-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PAAR KRITIEKEN....

  Zonder te willen stoefen, maar mijn twee Antwerpse oorlogsboeken die vorige maand uitkwamen worden erg goed onthaald door critici én lezers. Gewoon even drie citaten, omdat een schrijver héél af en toe ook wel een beetje trots mag zijn op z’n geesteskinderen… Of niet soms ..?

  ‘Een filmscenario nodig ? Een spannende oorlogsreeks voor Netflix ? Zoek niet verder, lees gewoon het nieuwe boek van Jan Huijbrechts over de Tweede Wereldoorlog en het hoofdstuk over Antwerpen. Alles kom je tegen: onverwachte plots, intrigerend drama, verscheurde families, sabotage, bombardementen, gevechten in straten en pleinen. En er zijn de vergeten helden van het volk. ‘Antwerpen 40-45 in anekdotes, monumenten, bijzondere plaatsen en figuren’, luidt de titel en dat is niet gelogen…’ Rudy Collier in Citta, het stadsmagazine van Gazet van Antwerpen.

  ‘… De inhoud is minder luchtig dan de ondertitels doen vermoeden. Elk boek bevat ongeveer 25 goed geschreven, informatieve opstellen over uiteenlopende onderwerpen (…) De auteur heeft zoveel te vertellen, dat de vraag rijst waarom hij geen omvattende geschiedenis van Antwerpen in beide oorlogen geschreven heeft. Beide boeken zijn rijk en prachtig geïllustreerd.’  Willem Bouwman in het Nederlands Dagblad

  ‘ U, lezer, zult misschien de mening toegedaan zijn dat er al zoveel over de oorlog in de Scheldestad geschreven werd. U hebt gelijk, maar de hier voor mij liggende boekdelen brengen aan de hand van gebeurtenissen, anekdotes en feiten, een reeks persoonlijke verhalen die u nog niet elders las (…) Kortom aanbevolen lectuur voor sinjoren en al diegenen die geïnteresseerd zijn in vooral militair-historische onderwerpen…’ Pieter Jan Verstraete in ’t Pallieterke.    03-10-2019 om 19:09 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  29-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - DE RUITERS

  Henri Veuskens, een Vlaamse oorlogsdichter met Limburgse roots, schreef in 14-18 klassieke lyrische en  sterk romantisch-heroïsch gekleurde gelegenheidsgedichten die met grote regelmaat in de pers achter het front verschenen. Het gedicht van vandaag werd voor het eerst gepubliceerd in het in Nederland verschijnende Vrij België op 17 september 1915.  Het werd opgenomen in de bloemlezing Oorlogspoëzie die in 1916 in Port-Villez werd uitgegeven door Jan Bernaerts en Hendrik Heyman.

  DE RUITERS
  Ze kwamen af in flinke maat,
  de ruiters, door de straten.
  Zoo fier, zoo koen met franken lach,
  dat ze op hun paarden zaten.

  Bestoven was hun bruin gelaat,
  bemodderd hunne kleeren.
  Ze kwamen op den vroegen dag;
  hoe blonken hun geweren

  Wat schitterde de sabelscheê,
  wat glommen hunne sporen.
  De ruiterstand brengt adel mee,
  lansier wordt men geboren.

  De paarden in den rechten stoet,
  ze brieschten en ze stampten,
  zooals een moedig strijdros doet.
  Hun kop en flanken dampten.

  Hun hals was wit met schuim bespat,
  de borst met witte vlokken.
  Ze waren nu niet bruin en glad,
  als toen ze strijden trokken.

  Ze reden door den zonneschijn,
  door ’t helle zomerlicht.
  De Koning kon tevreden zijn
  ze deden wel hun plicht!

  Daar klonk het blijde marschgeschetter
  zoo vroolijk door den morgen.
  Ze reden door het lichtgespetter,
  de mannen zonder zorgen.  29-09-2019 om 10:29 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM - FRANS WENS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een eeuw geleden, op zondag 26 augustus 1919, overleed in zijn ouderlijke woning te Hoogstraten Frans Wens. Hij was in maart 1915 met een aantal vrienden de Belgisch-Nederlandse grens overgestoken en had zich als 15-jarige op 5 april in Folkestone aangemeld als oorlogsvrijwilliger. Vier dagen later belandde hij in het opleidingscentrum van de VIe  Legerdivisie. Al op 25 juli 1915 kwam hij, na een erg summiere basisopleiding, aan het front terecht in de rangen van de 9e cie. van  het 2e Regiment Karabiniers. Op 3 februari 1918 was hij naar de 6e Batterij van het 2e Regiment Zware Artillerie gemuteerd. Kort na deze mutatie werd hij onderscheiden met het Oorlogskruis. Tijdens het geallieerde eindoffensief werd hij gewond en wegens moed op het slagveld onderscheiden met de Militaire medaille 2e Klasse. Hij bezweek bijna een jaar later aan deze verwondingen. Frans Wens werd begraven op de oude begraafplaats te Hoogstraten maar zijn graf is daar verdwenen bij de heraanleg van de kerkomgeving.

  Hij was een ongehuwde zoon van Lodewijk Cornelis Wens en Joanna Maria Verschueren. Op het ogenblik dat hij het leger vervoegde was Frans Wens student en woonde aan de Vrijheid nr. 120. Hij was een van de jongste oorlogsvrijwilligers van het land. 

   


  28-09-2019 om 09:53 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (23 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - DIE MUTTER
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag in Zondag Frontpoëziedag het gedicht Die Mutter van Helene Raff (1865-1942) Deze Duitse kunstenares – ooit de muze van Hendrik Ibsen - bleef vooral bekend als schilder van de Münchener Secession maar ze was ook literair actief.  Die Mutter verscheen voor het eerst in de bundel  Aus unserer großen Zeit. Frauenworte. Zum Besten vom Roten Kreuz die in de herfst van  1914 bij J. F. Lehmann‘s Verlag in München van de pers rolde.

  Die Mutter

  Sie sitzt gebeugt am Fenster. Ihre Hand
  Ruht schlaff auf ihrem schwarzen Klagegewand.
  Die sie zu trösten kamen, wies sie fort.
  Was soll der Trost! – Sie hört aus jedem Wort
  Das eine bloß von schaurig hartem Klang,
  Das zu verstehen sie vergeblich rang:
  Ihr Sohn, ihr Einz´ger, ihres Herzens Luft,
  Fiel in der Schlacht! –

  […]

  Da geht die Tür auf: ihre Tochter fliegt
  Ihr an den Hals: „Denk! Wiederum gesiegt!
  Ein großer Sieg. – O, wie sich jeder freut!-“
  Sie stockt, weil sie der Mutter Antlitz scheut;
  Das starrt vergrämt. Ein großer Sieg! Und er,
  Der jauchzen würde drob – sieht ihn nicht mehr!
  O bittres Leid!
  Und doch: den Kranz erwarb
  Das Land, das Vaterland, für das er starb,
  Ja freudig starb, gleich mancher Mutter Sohn!
  Wenn Deutschland siegt, ist´s nicht sein höchster Lohn?
  Die tapfern Kämpfer, seine Brüder sind´s!
  Sie hört im Geist die Stimme ihres Kinds,
  So hell und froh, wie er zu Roße stieg –
  Und fühlt es: dieser Sieg ist auch sein Sieg!
  Warm quillt´s empor in ihrer Seele Grund,
  Sie zieht die Tochter nah. Um ihren Mund,
  Den bleichen, schwebt´s wie eines Lächelns Hauch;
  Und leise spricht sie: „Ja, ich freu mich auch!“ –  22-09-2019 om 09:25 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (20 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EVEN STILSTAAN BIJ.. GRAF OSWALD HESKETH HANSON
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik ben sinds een paar dagen terug in Vlaanderen om er onder meer mijn twee Antwerpse oorlogsboeken te promoten en een paar lezingen te geven. Ik verblijf bij een van mijn stiefdochters in Dendermonde en natuurlijk heb ik intussen al van de gelegenheid misbruik gemaakt om even een bezoekje te brengen aan de kleine maar erg interessante Krijgsbegraafplaats Dendermonde. Op deze site, die bij de CWGC bekend staat als Dendermonde Communal Cemetery ad Extension, liggen ook 16 Britse WO I-slachtoffers begraven.  Eén van deze graven is vanuit historisch oogpunt bijzonder want het bevat de stoffelijke resten van één van de weinige Britse officieren waarvan we weten dat ze tijdens de Grote Oorlog als krijgsgevangene werden gefusilleerd door een Duits vuurpeloton.  

  Oswald Hesketh Hanson was op 20 oktober 1873 in Bournemouth geboren waar zijn vader dominee was. Hij studeerde aan Marlborough College en Trinity College in Cambridge en werd jurist. Hij was een partner in het advocatenbureau Beamish, Hanson, Airy and Fielding dat gehuisvest was in Lincoln’s Inn Fields nr. 60, een exclusief stukje van Westminster, Londen Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had hij al tien jaar dienst gedaan als reserve-officier bij de marine-reservisten. Op 7 maart 1912 had Hanson een aanstelling als een lieutenant-commander in het Benbow-bataljon van de Royal Naval Division gekregen. In september 1914 was hij de bevelhebber van D-company in dit bataljon. Zijn bataljon was één van de Britse marinierseenheden die in oktober 1914 door Winston Churchill, toen de First Lord of the Admirality, zeg maar de minister van Marine, naar ons land waren gestuurd om tussen 4 en 9 oktober de troepen in het belegerde Antwerpen bij te staan. Na de val van de Scheldestad trokken deze Britten per trein of te voet door het Waasland richting Kust. Een trein met zo’n 1.200 terugtrekkende  Britten werd in de nacht van 9 oktober 1914 in het station van Moerbeke Waas gestopt door de Duitsers. Na een kort gevecht gaven de mariniers zich over. Deze ‘Moerbeke Affair’ zou de inzet vormen voor een intern onderzoek want in de ogen van de Britse generale staf was er te weinig verzet geboden en trof de begeleidende officieren, waaronder Hanson, de blaam voor deze snelle overgave …

  De omstandigheden die tot de dood van Hanson leidden, zijn tot op vandaag onduidelijk. Volgens één versie zou Hanson bijzonder geagiteerd en verward zijn geweest nadat hij gevangen was genomen. De mariniers moesten nog dezelfde nacht in kolonne afmarcheren in de richting van Halle. Vandaar zouden ze per trein naar Duitsland worden gevoerd. Terwijl hij in het holst van de nacht met zijn mannen onderweg was meende Hanson in de omgeving Britten te hebben opgemerkt en begon hij luidkeels hen te verwittigen voor de aanwezigheid van Duitse militairen. Hij zou hiervoor ter dood zijn veroordeeld… In een andere, meer plausibele versie, probeerden op 10 oktober probeerden een aantal van de Britse mariniers de benen te nemen. Hanson wierp zich op één van de Duitse begeleiders die op hen wou schieten. Dit werd hem fataal. Hij werd door een inderhaast samengestelde krijgsraad ter dood veroordeeld en op 10 of 11 oktober 1914 terechtgesteld door een vuurpeloton in Eksaarde. Oorspronkelijk werd hij op het kerkhof van Eksaarde begraven maar in het voorjaar van 1918 werd hij door de Duitsers begraven in Dendermonde.  19-09-2019 om 10:46 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THEY SHALL GROW NOT OLD - MICHAEL CUSH (17 )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op deze blog sta ik geregeld stil bij de tragiek van de kind-soldaten. Jongens die, gelet op hun leeftijd, in feite nog niet overzees mochten worden ingezet, maar die toch om één of andere reden in de loopgrachten in Vlaanderens velden terechtkwamen en er om het leven kwamen.

  Vandaag graag even uw aandacht voor Michael Cush. Hij was amper 17 jaar oud toen hij op 17 augustus 1918 in de sector Loker werd gedood door artillerievuur. Cush was afkomstig uit Boley in het Ierse county Wexford en diende als soldaat in het 7e bataljon (South Irish Horse) van het Royal Irish Regiment, een eenheid die van oktober 1917 was ingedeeld bij de 49e Brigade van de XVIe (Irish) Division. Toen deze Divisie als gevolg van de enorme verliezen werd gereorganiseerd, werd zijn bataljon in juni 1918 toegevoegd aan de Britse XXXe Divisie. Deze eenheid was vrijwel heel de maand augustus actief in de sector Loker waar ze onder meer betrokken was bij het innemen van de Duitse lijnen op de hoogte van Dranouter.

  Michael Cush werd begraven in graf M 1 op het kleine en stemmige Westoutre British Cemetery in Westouter. Op 23 maart 1915 was zijn 29 jaar oude broer Peter Cush aan zijn verwondingen bezweken in een militair hospitaal in het Frans-Vlaamse Belle / Bailleul. Hij had net als Michael in het regiment Royal Irish Fusiliers gediend.


  15-09-2019 om 09:31 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - IN PARENTHESIS (FRAGMENT)

  Vandaag sta ik in ‘Zondag Frontpoëziedag’ graag even stil bij het werk van de in Vlaanderen jammer genoeg nauwelijks bekende ‘War Poet’ David Jones (1895-1974), een Britse dichter met Welshe ‘roots’. Deze schilder en graficus behoorde tot de eerste generatie van modernistische schrijvers en dichters maar vergaarde nooit de literaire roem van collega’s als T.S. Eliot, Ezra Pound of James Joyce. In januari 1915 nam hij dienst als soldaat in het regiment Royal Welch Fusiliers, waarmee hij van december 1915 tot maart 1918 aan het westelijke front diende. Oorspronkelijk werd hij ingezet bij het Frans-Vlaamse La Bassée maar in de zomer van 1916 werd hij ingezet bij de Slag aan de Somme. Tijdens deze gevechten werd hij ernstig gewond aan zijn heup bij de strijd om Mametz Wood. Na zijn herstel belandde hij in de Ieperse Salient waar zijn bataljon in reserve werd gehouden tijdens de Derde Slag om Ieper. In het voorjaar van 1918 kwam een einde aan zijn militaire engagement toen hij met ‘Trench Fever’ werd geëvacueerd. In januari 1919 werd hij eervol uit het leger ontslagen. Zijn indringende en traumatische oorlogservaringen hadden een diepe impact op zijn latere artistieke werk.

  Hieronder vindt u een fragment uit zijn in 1937 verschenen, sterk autobiografische bundel ‘In Parenthesis’. Dit werk over de Grote Oorlog wordt gekenmerkt door zijn voorliefde voor de oude Welshe poëzie. Elk van de zeven hoofdstukken wordt immers ingeleid door een citaat uit het epische gedicht ‘Y Gododdin’ dat een groep van 300 heldhaftige Welshe strijders herdenkt die door de Engelsen werden afgeslacht tijdens de Slag van Catraeth. Dit fragment komt uit hoofdstuk 7, pag. 183-186:

  ‘It’s difficult with the weight of the rifle.
  Leave it–under the oak.
  Leave it for a salvage-bloke
  let it lie bruised for a monument
  dispense the authenticated fragments to the faithful.
  It’s the thunder-besom for us
  it’s the bright bough borne
  it’s the tensioned yew for a Genoese jammed arbalest and a
  scarlet square for a mounted
  mareschal, it’s that county-mob
  back to back. Majuba mountain and Mons Cherubim and
  spreaded mats for Sydney Street East, and come to Bisley
  for a Silver Dish. It’s R.S.M. O’Grady says, it’s the soldier’s
  best friend if you care for the working parts and let us be ‘av-
  ing those springs released smartly in Company billets on wet
  forenoons and clickerty-click and one up the spout and you
  men must really cultivate the habit of treating this weapon with
  the very greatest care and there should be a healthy rivalry
  among you–it should be a matter of very proper pride and
  Marry it man! Marry it!
  Cherish her, she’s your very own.
  Coax it man coax it–it’s delicately and ingeniously made
  –it’s an instrument of precision–it costs us tax-payers,
  money–I want you men to remember that.
  Fondle it like a granny–talk to it–consider it as you would
  a friend–and when you ground these arms she’s not a rooky’s
  gas-pipe for greenhorns to tarnish.
  You’ve known her hot and cold.
  You would choose her from among many.
  You know her by her bias, and by her exact error at 300, and
  by the deep scar at the small, by the fair flaw in the grain,
  above the lower sling-swivel–
  but leave it under the oak.

  Slung so, it swings its full weight. With you going blindly on
  all paws, it slews its whole length, to hang at your bowed neck
  like the Mariner’s white oblation.
  You drag past the four bright stones at the turn of Wood
  Support.

  It is not to be broken on the brown stone under the gracious
  tree.
  It is not to be hidden under your failing body.
  Slung so, it troubles your painful crawling like a fugitive’s
  irons.’  15-09-2019 om 09:14 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - DE WEEZANG VAN AUVOURS

  Vandaag staan de getrouwen naar jaarlijkse gewoonte weer op een weide in Steenstrate. Ik zit 11.000 km. verderop de laatste hand te leggen aan een boek over de Belgische militaire strafinstellingen in Frankrijk tijdens de Grote Oorlog. In dit boek komt de tekst voor van het lied De weezang van Auvours dat werd geschreven door ene L. Lambrechts. Een lyrische aanklacht tegen de mishandelingen die Vlaamse militairen moesten ondergaan in de compagnie disciplinaire, de tuchtcompagnie in het opleidingskamp van Auvours. Het lied werd in de zomer van 1919 op muziek gezet door Emiel Hullebroeck. Het werd opgenomen in de bundel ‘Liederen der Vlaamsche Marteling’ die werd uitgegeven door G. Alsbach en Co., in Amsterdam.

  Wij komen van Auvours, de hel ! / Gekromd als vuige moordenaars, / bedekt, eilaas, met schram en wond. / De sporen van matrak en laars./ Och moeder, zoen mij als weleer !/ Herkent gij dan uw zoon niet meer ?

  Wij komen van Auvours, de hel ! / Met killen pols, geen druppel bloed, / Met lomen tred en grijzen kop : / Een doodvermoeie schimmenstoet… / Geliefden, smaadt den stumper niet, / wiens wang geen frissche bloemen biedt…

  Wij komen van Auvours, de hel ! / Gemarteld om ons moedertaal. / Het hart verzuurd door zilte roest, / eens laaiend vuur en klinkend staal. / Omhelzen wij geen dartel kind, / Vergeef… ons oogen zijn schier blind !

  Wij komen van Auvours, de hel ! / Vertrapt, ’t lot van den Vlaamschen hond, / verlangen naar een eenzaam graf, / hier in ons milden moedergrond… / Dat Vlaanderen mee den noodkreet slaak: / Ons marteldood eischt wraak !Wraak ! Wraak ! 
  25-08-2019 om 05:48 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (30 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZOMAAR EEN CITAAT - PAUL NASH OVER VLAANDERENS VELDEN

  Paul Nash (1889-1946), een Britse War-artist, die één van de grondleggers van de Engelse Modernistische School zou worden, had in de Ieperse Salient gevochten. Hier volgt een beschrijving van de gemartelde Vlaamse Velden door de ogen van één van de grootste Britse landschapsschilders van zijn generatie:

  ‘Zonsopgang en zonsondergang doen aan als heiligschennis (…) alleen de zwarte regen uit de gehavende, gezwollen wolken (…) past bij de atmosfeer van dit landschap. De regen jaagt maar voort, de stinkende modder krijgt een nog gemenere gele kleur, de bomkraters vullen zich met groenwit water , de wegen en paden zijn bedekt met een centimeters dikke laag slijmerig drab, de zwarte stervende bomen zweten en druipen en de beschietingen houden niet op (…) De bommen begraven zich in dit land, dat zelf een graf is… Het is onbeschrijflijk, goddeloos, hopeloos…’  23-08-2019 om 05:41 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (43 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - ROFFEL-RIJM

  Vorige week bracht ik in Zondag Frontpoëziedag al een scherp cynisch gedicht van de Nederlandse dichter Charivarius, pseudoniem van dr. Gerard Nolst Trenité. Hier volgt uit zijn in 1922 uitgegeven bundel Ruize-Rijmen het gedicht Roffel-Rijm:

  ROFFEL-RIJM

  ‘......starb den Heldentod fürs Vaterland......’
  Honderdduizendzooveelste advertentie in de Kölnische Zeitung.


  ‘Een infanterist aarzelde aan het bevel van den kapitein tot voortrukken in de vuurzone te voldoen en de heele compagnie begon gedemoraliseerd te raken. De kapitein trok onmiddellijk zijn revolver en schoot den soldaat neer, waarna de andere soldaten dadelijk de bevelen gehoorzaamden.’... ...Hbl.

   

  Rrrrrm - rrrrrm!

   

  Rrrm, rrrm, rrm, rrm,

   

  Heldendood! Heldendood? Heldendood?!

   

  Ben je mal?

   

  Als de lijkenmachine maar draait en schiet,

   

  Ben j' 'n held, vóór je 't weet, of je wil of niet:

   

  't Honderdduizendzooveelste geval.

   

    Heldendood! Heldendood? Heldendood?!

   

  Ben je frisch?

   

  Wanneer je 't verdraait om een held te zijn,

   

  Krijg j' 'n kogel door je kop, van je eigen kapitein:

   

  Held zijn! of - naar de verdoemenis!!

    

  Heldendood! Heldendood? Heldendood?!

   

  Ben je dwaas?

   

  Als de luint commandeert, zeg, dan toon je maar je moed!

   

  Heb het hart eens, dat je niet heldhaftig doet,

   

  Durf je niet! al ben je nog zoo'n haas!

    

  Heldendood! Heldendood? Heldendood?!

   

  Ben je raar?

   

  Is het jou soms gevraagd, of je bekkesnijen wou?

   

  Of moest je wel weg van je kleuters en je vrouw,

   

  'n Dooie held te worden hier of daar?

   

   Heldendood! Heldendood? Heldendood?!

   

  Ben je dol?

   

  Neen, niet in deze machinale lijkenmakerij -

   

  In den Vrede vin'je helden en... heldinnen, allebei:

   

  Levens, tragisch, groot en kommervol.

    

  Heldendood! Heldendood? Heldendood?!

   

  Ben je gek?

   

  Bij de wet, in het Staatsblad nummer X vermeld,

   

  Is de Algemeene Heldplicht ingesteld,

   

  Dus... wéés een held, en verder hou je rrrrrm!

   

  Rrrrrm - rrrrrm!

   

  Rrrm, rrrm, rrrm, rrrm...

     18-08-2019 om 16:03 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN BIJZONDERE ZERK IN DRANOUTER...

  Op deze blog besteed ik geregeld aandacht voor bijzonder, aan de grote oorlog gerelateerd funerair erfgoed. Vandaag sta ik graag even stil bij de grafzerk van de dertigjarige dominee Thomas George Trueman, die in plaats van een in de Portlandsteen uitgehakt regiments-insigne het logo van de Young Men’s Christian Association (Y.M.C.A.) de oecumenisch – christelijke jongerenorganisatie die in 1844 in Londen door  George Williams was opgericht. Trueman werkte al voor de oorlog bij deze organisatie en toen de oorlog uitbrak was ze op het front aanwezig om er onder meer kantines in te richten. Er zijn bij mijn weten slechts drie van deze stenen langs het gewezen westelijke front aan te treffen, wat deze zerk eerder uitzonderlijk maakt. Trueman die uit Canterbury, Victoria afkomstig was, was als chaplain, een rang die gelijkgesteld was aan kapitein toegevoegd aan het 5e bataljon Australian Infantry. Hij werd op 22 maart 1918 gedood in zijn slaap door een granaat die op zijn barak terechtkwam. Dominee Trueman kreeg een laatste rustplaats op Dranoutre Military Cemetery in Dranouter (Heuvelland), blok I, rijk K, graf nr.16. Zijn kist werd gedragen door vier secretarissen van de Y.M.C.A. en drie van zijn collega’s dominees, de chaplains Forrest, Finnigan en Bremer assisteerden in de rouwdienst.

  Trueman staat op deze groepsfoto van de officieren van het bataljon als tweede van links op de middelste rij. (Australian War Memorial)  16-08-2019 om 17:26 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - ONZE OUDE

  De Noord-Nederlandse dichter Charivarius, Nom de Plume van dr. Gerard Nolst Trenité (1870-1946) was een uitgesproken tegenstander van het blind oorlogsgeweld. Deze doctor in de staatswetenschappen, taalcriticus, wereldreiziger en docent in Batavia leefde tijdens de Grote Oorlog in Haarlem en publiceerde onderstaand cynisch-sarcastische gedicht in zijn bundel Ruize-rijmen die in 1922 verscheen.

  ONZE OUDE

   ‘Und alle diese Siege verdanken wir nur Einem. Das ist unser alte Gott.’
  Wilhelm, I.R.

  Wie met zeekre stijl vertrouwd is,
  Heeft gemerkt dat keer op keer
  Wordt gezegd dat God zo oud is:
  ‘Onze oude God, de Heer.’

  Altijd weer die Oude, Oude,
  Die ons zo'n goed hart toedraagt,
  Wat dat toch beduiden zoude?
  Heb 'k me dikwijls afgevraagd.

  Waarom toch dat veelverspreide
  ‘Onze Oude’ steeds? Waarom?
  Waarom is men toch zo blijde
  Over 's Heeren ouderdom?

  Is 't de hoop waarin wij leven,
  Dat ‘Onze oude God’... misschien...
  Wat in België is bedreven
  Niet meer goed heeft kunnen zien?...

   

  11-08-2019 om 06:50 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (30 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OVER DE SCHREVE - NEWFOUNDLAND MEMORIAL MONCHY-LE-PREUX

  Een kleine honderd meter voorbij het gedenkteken voor de 37e Division in Monchy-le-Preux staat aan Rue de la Chaussy het Newfoundland Memorial (GPS: 50.16840 – 2.532159). Op 14 april 1917 lanceerden her Newfoundland Regiment en het 1e bataljon van het Essex Regiment vanuit Monchy-le-Preux een aanval op een Duitse stelling die bekend stond als Infantry Hill en het nabijgelegen Bois du Vert. De onzorgvuldig geplande en uitgevoerde aanval die om 5.30 u. van start was gegaan, leidde tot een drama. Tegen 9.00 u. waren de aanvallers die, vastgepind door het goedgerichte Duitse machinegeweervuur geen kant meer op konden, omsingeld. Luitenant kolonel James Forbes-Robertson in zijn hoofkwartier in Monchy besefte dat alleen hij nog met zijn kleine staftroep tussen de Duitsers en Arras stond. Hij verzamelde de twintig man zijn staf en met wapens en munitie die ze her en der in het dorp vonden liepen ze op een drafje het dorp uit in de richting van Infantry Hill en verschansten zich in een brede en diepe gracht, die was  afgeschermd door een haag. Nog voor ze deze gracht hadden bereikt was het groepje al gehalveerd door vijandelijk vuur. Desondanks slaagde Forbes-Robertson er met zijn negen man in om de Duitsees niet minder dan elf uur lang op afstand te houden. Private Rosen, één van de Newfoundlanders, wist het hoofdkwartier van de brigade te bereiken en kwam ’s avonds met de eerste versterkingen terug om het groepje van Roberts te ontzetten. Het Newfounland Regiment verloor die dag 460 man: 166 gesneuvelden, 131 gewonden en 153 krijgsgevangen. Het was een wrede speling van het lot dat Britse granaten die ’s avonds werden afgevuurd om Forbes-Robertson’s groepje te ondersteunen, in de velden ten oosten van Monchy terechtkwamen, waardoor nog heel wat van de daar in de ochtend aan hun lot overgelaten Britse gewonden alsnog omkwamen.

  Op vijf sites aan het gewezen westelijke front werd de inzet van het Newfoundland Regiment herdacht met een bronzen kariboe. De kariboe in Monchy staat niet, zoals de andere exemplaren op een stapel granietblokken maar op een Duitse bunker. Hij kijkt in de richting van  Infantry Hill.  10-08-2019 om 02:17 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERPEN 14-18 & ANTWERPEN 40-45 VERSCHIJNEN DEZE MAAND...!

  In november 2018 herdachten we 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar in feite begon op 11 november 1918 al het nieuwe conflict te smeulen dat nauwelijks een generatie verder als de Tweede Wereldoorlog ontbrandde. Beide oorlogen hebben een enorme impact gehad op Antwerpen, zoals uitvoerig wordt aangetoond in mijn twee nieuwe Antwerpse oorlogsboeken ‘Antwerpen 14-18’ en ‘Antwerpen 40-45’  die op 29 augustus van de pers rollen bij uitgeverij Vrijdag.

  Vertrekkend vanuit nieuwe inzichten en een vaak onverwachte invalshoek heb ik geprobeerd om de bij tijd en wijle erg complexe oorlogsgeschiedenis van de Scheldestad op een zo boeiend mogelijke manier gestalte te geven. Aan de hand van zorgvuldig geselecteerde anekdotes, persoonlijke verhalen, gebouwen & monumenten heb ik het verhaal van stad & bevolking tijdens de twee wereldoorlogen gereconstrueerd. Lang vergeten feiten en gebeurtenissen werden vanonder het stof gehaald en met de inzichten van vandaag verhaald. Een aanpak die, naar mijn aanvoelen, resulteerde in een verfrissende kijk op een paar van de meest beladen bladzijden uit de intrigerende geschiedenis van de metropool.

  In ‘Antwerpen 14-18’ vindt u onder meer verhalen over :

  • Waarom de Antwerpse fortengordel een duurbetaalde illusie bleek te zijn.

  • Hoe de eerste pantserwagens en gepantserde treinen in de geschiedenis in Antwerpen werden geconstrueerd.

  • Hoe de eerste luchtaanval in de geschiedenis op Duitsland vanuit Antwerpen werd uitgevoerd.

  • Het zinken én het bergen van het Duitse passagiersschip Gneisenau in de Schelde.

  • Hoe de Duitse Hanzesteden hun greep op Antwerpen probeerden te verstevigen.

  • De geheimzinnige Frau Doktor en haar spionnenschool in Antwerpen.  

  • Een tot nu toe onbekend gebleven Belgische officier die actief was in de radicaal Vlaamsgezinde Frontbeweging.

  • Hoe communistische soldatenraden de macht in de metropool overnamen.

  • Hoe uit een geallieerd repatriëringskamp een nieuwe stadswijk is ontstaan.

  ‘Antwerpen 14-18’ bevat tientallen, nooit eerder gepubliceerde foto’s én een originele WO I-wandeling op het Schoonselhof.

  ‘Antwerpen 14-18’ ISBN  978 94 6001 798 8  * paperback * 17 X 24 cm * 224 blz. * 29, 95 euro

  ‘Antwerpen 40-45’  ISBN    978 94 6001 799 5  * paperback * 17  X 24 cm * 256 blz. * 29,95 euro

  Beide boeken samen aanschaffen ? Dat kan voor 49,95 euro…

   

  06-08-2019 om 04:47 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (70 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - WIE IN DE LOOPGRAAF LIGT

  De Noord-Nederlandse letterkundige  en dichter Albert Verwey (1865-1937) was voor zijn tijdgenoten een naam als een klok. Samen met Willem Kloos was hij wellicht de bekendste dichter van zijn generatie. Zijn behoorlijk barok aandoende gedicht ‘Wie in de loopgraaf ligt…’ verscheen voor het eerst in zijn bundel ‘Het Zwaardjaar’ die in 1916 van de pers rolde bij W. Versluys in Amsterdam.

  Wie in de loopgraaf ligt.... 

  Wie in de loopgraaf ligt, wie hoop op leven
  En liefde en lust voor goed heeft opgegeven,
  Kan zich niet langer troosten met de droom
  Dat door zijn dood hij land en volk zal baten:
  Want alle volken, alle staten
  Zijn één als golven van een stroom.
  Het leed, de vreugd van d'een doorcirklen d'ander,
  Bloed, hier gestort, kleurt ginds de spiegling rood,
  De baar rolt voort, schoon gij met zwaard en stander
  Hem aan uw grens stilstand geboodt.
  Waar strijdt gij voor? Alleen opdat de volken
  Zich te eerder eenen in hun nieuw verband.
  Geen haat duurt voort. Een god maakt in de kolken
  Van zijn bedoeling al uw doen te schand.
  Omdat de machtgen die u leiden meenen
  Dat zij het volk zijn dat gij zijt,
  Omdat gij dwaas zijt en uw bloed en weenen
  Getroost aan 't waanbeeld van hun wijsheid wijdt,
  Omdat de droomen van uw vaadren woelen
  In u die eigen wereld niet verstaat,
  Omdat de glimring rottende op uw poelen
  U blind maakt voor de gloor die vóór u gaat,
  Daarom verdwaalt ge en stort in woede en wrijten,
  Volk tegen volk, naar de einder waar uw schaar,
  Gaande naast andre schaar, de kimmen moest doen splijten
  Van het gemeenzaam juichen om 't vereenings-jaar.
  Nu komt ge, in bloed en wonden, tusschen graven
  Van vriend en vreemd, erheen.
  Nu komt ge, als vrijen niet, maar als geslagen slaven,
  Naar d'eigen einder heen.
  Van broedervolken die ge er thans zult vinden
  Dooddet ge de zonen,
  Rookwolken vlammen op de winden
  Uit de steden waar zij wonen,
  Gij hebt de kindren, de vrouwen
  Van uw nieuwe genooten
  Doen hongren en rouwen,
  Verkracht en verstooten:
  Klaag het nu, klaag het nu voor elkaar,
  Nu uw nieuwe jaar,
  Het jaar van de menschheid zich heeft ontsloten,
  En vraag: "welk een dwaasheid heeft ons bevangen?
  Een eeuw en langer ging ons verlangen
  Naar een droom van gemeenschap: nu werd hij waar,
  En nu zijn we onwaardig hem te ontvangen!"
  Wie in de loopgraaf ligt, wie hoop op leven
  En liefde en lust verloor,
  Hij wete dat zijn dood geen baat zal geven
  Aan 't volk dat zich hem uitverkoor
  Als strijder tegen zijn naasten;
  Hopen kan hij alleen
  De komst te verhaasten
  Van het rijk dat ons allen vereen.
  04-08-2019 om 07:01 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-08-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PILOTENGRAF IN VLAANDERENS VELDEN...

  Ivan Bawtree – zie mijn vorig bericht – fotografeerde tussen 1915 en 1919 ruim 28.000 graven van gesneuvelde Britse militairen. Vandaag op deze blog gewoon een van zijn foto’s uit de erg rijke schenking die hij en z’n familie deden aan het Imperial War Museum. Het is het graf van A.J.D. Torry MC,  een lieutenant in het 9e Squadron Royal Flying Corps op Mendinghem Military Cemetery in Proven. Hij kwam op 9 oktober 1917 om toen zijn toestel na een luchtgevecht crashte. Voor hij als vrijwilliger bij het RFC had dienst genomen had hij bij de 132e Heavy Battery van de Royal Garnison Artillery gediend. A.J. Torry was 30 jaar oud toen hij sneuvelde. Hij was een ongehuwde zoon van dominee A.F. Torry uit Marston Morteyne en Leila Goldie. Passend voor een pilotengraf draagt het in plaats van een zerk of kruis, een propeller. Hij is één van de 2.300 Britten die op Mendinghem Military Cemetery een laatste rustplaats kregen. U kan zijn graf terugvinden met referentie VII C 37. Op deze site liggen overigens niet minder dan 76 piloten en technici van het  Royal Flying Corps begraven.  02-08-2019 om 14:36 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-07-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BOEKBESPREKING - PHOTOGRAPHING THE FALLEN

  Iedereen die deze blog bezoekt heeft wel door dat ik een zwak heb voor militaire begraafplaatsen. Niet uit een of andere vorm van bizar fetisjisme maar omdat ze vaak de meest tastbare herinnering vormen aan de Eerste Wereldoorlog. Ik kijk dan ook steevast uit naar boeken die met dit thema te maken hebben. De herdenking van 100 Jaar Grote Oorlog heeft zoals te verwachten was, mij op mijn wenken bediend, door een stroom aan nieuwe publicaties... In oktober 2017 rolde, wat mij betreft, één van de meest intrigerende WO I-boeken in jaren van de pers. Photographing the Fallen – A War Graves photographer on the Western Front 1915-1919..


  Jeremy Gordon-Smith reconstrueerde in dit boek nauwgezet het frontleven van zijn bed-overgrootoom Ivan Bawtree die van bij de oprichting van de Graves Registration Units in 1915 tot zijn afzwaaien in 1919 als fotograaf werkzaam was in Noord-Frankrijk en Vlaanderen.  In die periode fotografeerde hij in opdracht ruim 28.000 graven voor rouwende nabestaanden en documenteerde hij de creatie van een aantal begraafplaatsen. Jeremy Gordon-Smith kreeg als jonge kerel een aantal van zijn foto’s in handen en ging op zoek naar het archief dat Ivan Bawtree aan het Imperial War Museum had geschonken. Hij maakte een selectie uit de meer dan 800 foto’s die bewaard zijn gebleven maar maakte ook dankbaar gebruik van de dagboekfragmenten van Ivan Bawtree en diens zuster Viola..


  Door zijn lens en pen krijgen we niet alleen een heel andere kijk op wat er zich indertijd in het Ieperse en Frans-Vlaanderen heeft afgespeeld maar staan we ook op de eerste rij bij de wordingsgeschiedenis van een aantal belangrijke begraafplaatsen van het Britse Gemenebest.

  Photographing the Fallen – A War Graves photographer on the Western Front. 1915-1919is in meerdere opzichten een indrukwekkend boek en bijgevolg een absolute aanrader..!


  Het is een uitgave van Pen & Sword en telt 289 pagina’s. ISBN 978-1473893658  29-07-2019 om 16:03 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!