Inhoud blog
 • ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - FRAGMENT UIT REGENERATION
 • BESTE WENSEN
 • KIJKTIP - CHRISTMAS 1915
 • ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - LILLI MARLEEN
 • OVER DE SCHREVE - DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERSTÄTTE ANNOEUILLIN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  IN VLAANDERENS VELDEN
  Een gids naar het verleden
  15-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - DE OORLOGSIDIOOT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag in ‘Zondag Frontpoëziedag’ nog eens een goeie ouwe pacifistische klassieker, met name ‘De Oorlogsidioot’ van de Nederlandse dichter en schrijver Martien Beversluis (1894-1966). In 1930 publiceerde hij bij Johan Mulders uitgeversmaatschappij  in Gouda zijn virulent anti-militaristische bundel ‘Aanklacht’. Beversluis was vanuit ideologisch standpunt gezien, één van de meest intrigerende dichters van zijn generatie. Hij evolueerde van marxist tot sociaal – democraat, stapte over naar de jong-protestantse beweging om uiteindelijk onder invloed van Alfred Haighton in fascistisch vaarwater terecht te komen. In 1940 werd hij lid van Mussert’s  Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Een engagement dat hem drie jaar internring en tien jaar schrijfverbod opleverde…

   

  De Oorlogsidioot

  (Shellshock)

  Aan 't hooge huis, aan het trottoir,
  wat afwaarts van den boulevard;
  op 't zelfde plekje neergekromd,
  daar, waar de zon maar zelden komt,
  zit d'oorlogsidioot op wacht
  en lacht, omdat men om hem lacht.

  Zijn handen dwalen door de lucht,
  als één die tast, wanneer hij vlucht.
  Zijn oogen kijken als een kind,
  dat ziet en nog geen namen vindt.
  Hij grinnikt over alles wee.
  De kindren om hem lachen mee.

  Men wandelt langs hem als langs steen.
  De wielen razen langs hem heen.
  De stemmen van het leven gaan
  hem al voorbij en niet meer aan.
  Hem is geen vreugd meer en geen pijn.
  Hij slaapt en hij moet wakker zijn.

  Men ziet er naar, men hoort zijn stem.
  Men kijkt verbaasd en vlucht van hem.
  Hij heft den vinger en hij wijst.
  Hij grijnst stompzinnig en hij krijscht.
  De mist verhult hem grauw en grijs.
  Hij wordt sliknat... hij is niet wijs.

  II

  Alleen een wrak van denken bleef
  waar al het andre overdreef.
  Alleen draait in zijn arme geest
  de indruk nog die is geweest,
  gelijk een oud versleten plaat,
  die afknapt en weer zingen gaat.

  Zijn vinger heft zich krank en... zie
  hij hoort... hij hoort een melodie.
  Hij hoort rumoer, gekreun, een schot!
  Het breekt weer af, het loopt maar tot...
  En dan weer gaat d'herinnering door.
  Hij steekt den krommen vinger... hoor!

  Daar, waar de plaat gebroken is,
  valt weer het floers der duisternis.
  De wind waait om, hij hoort geen lied.
  De regen valt, hij merkt het niet.
  De avond zakt, het licht gaat aan.
  Hij weet niet dat hij is gegaan.

  Hij wuift aan ieder zijn vaarwel.
  Wie is hem dan tot metgezel?
  Alleen het herfstblad, dat, als hij,
  verslingerd werd in het getij.
  En dansend, lachend in zijn dood,
  hem stervend afzinkt in den schoot.

  III

  Dit is het levend monument
  van den soldaat, die is bekend.
  Dit is de grafsteen, die verschanst,
  waarop de vlam van 't leven danst.
  Dit zijn de bloemen die verbleeken
  Dit zijn de letters die nog spreken.

  In dezen afgetobden geest
  klinkt nóg de angst, die is geweest.
  Hier giert de jammer, die verging,
  nog levend in d'herinnering.
  In hem kreunt al het leed wat voor
  en na hem smeekt om uitkomst... hoor!

  Het maant! het eischt! het schreit! en vloekt!
  het wordt geprofeteerd! geboekt!
  Het ritselt in den wind alom...
  Men vraagt, men bidt, men schreeuwt er om!
  Ik zelf zing het U bevend voor:
  Sta stil bij dezen mensch en hoor!

  --------------------------------------------------------------------

  Maakt hierom, vorstlijke Genaden,
  uw trotsch saluut en uw paraden.
  Dit is het in memoriam.
  Dit is het arm verdoolde lam.
  O volk, dat komt uw kind begroeten
  bij tomben, die verpulv'ren moeten,
  knielt hier - en weent aan déze voeten.  15-05-2016 om 12:41 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (131 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KEMPISCHE HELDENHULDE - EMIEL VAN DYCK (1886-1916)

  Vandaag precies een eeuw geleden sloeg een granaat in op  een schuilplaats bij de Dodengang in Kaaskerke en doodde er twee brancardiers die in de 3e compagnie, 1e Bn. van het 9e Linieregiment dienden:. De 29-jarige Emiel Van Dijck en de 22-jarige René Antoine Moreau. Beiden waren in het burgerleven onderwijzer geweest. Moreau in Verviers en Van Dyck in de dorpsschool van zijn geboorteplaats Zondereigen, een gehucht van Baarle-Hertog. Een groot deel van Van Dyck’s leven stond in het teken van het onderwijs. Jaak Van Dyck, zijn vader, was hem voorgegaan in het schooltje van Zondereigen en zijn moeder Louise Verschueren  gaf handwerkles in de meisjesschool. In 1912 huwde Emiel Van Dyck met Marie Vermeiren, een onderwijzeres uit Borgerhout. Het paar kreeg  twee dochters, Maria en Louise, maar Emiel zou zijn twee kind nooit zien want hij werd in augustus 1914 gemobiliseerd toen zijn vrouw drie maanden zwanger was.  

   

  Over de omstandigheden waarin hij sneuvelde, volgende getuigenis: ‘ Sedert mei hebben wij een nieuwe secteur overgenomen, den Dodengang in Diksmuide. De Duitschen die slechts eenige meters van ons lagen, beschieten onze loopgrachten met bommen wier moorddadige werking verschrikkelijk is… Den twaalfden mei, rond half vijf ’s morgens, vliegt een eerste bom de lucht in en met een helsch gekraak ontploft hij op eenige meters van onze loopgracht. We  maken ons gereed om wat achteruit te trekken buiten bereik der bommen. Maar helaas ! Een tweede bom valt juist voor onzen abri. Een plank wordt afgerukt en honderden scherven vliegen binnen. Emiel werd getroffen in het hart, viel ten gronde en ademde spraakloos nog eenige seconden: intusschentijd ontving hij de absolutie van E.H. Stassin alsook het H. Oliëlsel. De dood had haar werk verricht… Wij lagen met zeven man in het abri. Drie ervan werden getroffen…’ 

  Zijn collega-brancardier Theo Strauven beklemtoonde in zijn lijkrede tijdens de begrafenis op de militaire begraafplaats van Adinkerke hoe geliefd Emiel Van Dyck was geweest: ‘Hij stierf als martelaar in de beoefening zijner taak van liefde en opoffering, in volle borst door een bomscherf getroffen vóór Dixmuiden, het land der dood. Nog verhelderde na zijn verscheiden een glimlach zijn gelaat als ware hij heengegaan met de visie der onsterfelijkheid voor de oogen... Groot was de verslagenheid in de compagnie, waarin hij slechts vrienden telde en ontelbaar zijn de bewijzen van genegenheid die mij voor hem zijn aangeboden.’

   

  Kort na zijn begrafenis werd op zijn graf een fraai granieten kruis geplaatst dat was betaald door de gemobiliseerde onderwijzers uit het kanton Hoogstraten. Emiel Van Dyck was immers voor de oorlog secretaris geweest van de Noordkempische onderwijzerskring ‘Onder Ons’. Mogelijk nog voor de Wapenstilstand, maar in ieder geval voor 1920 werd deze zerk, mede op verzoek van de familie vervangen door een heldenhuldezerk. Deze laatste zerk werd - net als 95 % van alle heldenhuldezerken op deze site - in het voorjaar van 1925 door werklui van de Dienst der Militaire Grafsteden van de begraafplaats verwijderd en later kapotgeslagen om met het puin de toegangsweg naar de BMB van Adinkerke te verharden… Een toegangsweg die later, niet zonder gevoel voor ironie, de benaming van ‘Heldenhuldeweg’ zou krijgen…. De weduwe van Emiel Van Dyck had bij de Dienst der Militaire Grafsteden nog verzet aangetekend tegen een mogelijke verwijdering van deze heldenhuldezerk maar dat mocht niet baten. Vandaag rust deze geëngageerde onderwijzer in graf 1372 onder een arduinen Belgische militaire standaardzerk.

   

  Omstreeks 1924 werd rechts naast de kerk van Zondereigen door de lokale afdeling van VOS een monument opgericht voor de drie gesneuvelden: Lodewijk Van Den Heuvel (soldaat 11e Linieregiment), Emiel Van Dijck en Frans Jespers (korporaal , 2e Regiment Grenadiers). Dit monument bestaat uit een platte hardstenen dekplaat met leeuw en een heldenhuldezerk met de namen van de gesneuvelden en de tekst: ‘Geen groter liefde bestaat er dan zijn leven te geven voor zijne vrienden’
  12-05-2016 om 10:26 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (118 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HULDE AAN FIRMIN DEPREZ
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Op 21 mei 1916 sneuvelde op de voorposten bij Noordschote Firmin Deprez, adjudant / oorlogsvrijwilliger in het 6e Linieregiment. Deze vooroorlogse studentenleider was de eerste van de zgn. ‘IJzersymbolen’ die tijdens de Grote Oorlog het leven liet. Het zin-geven van zijn dood leidde tot de oprichting van de stichting Heldenhulde in de zomermaanden van 1916 en zijn door Joe English ontworpen grafzerk zou model komen te staan voor de heldenhuldezerken. Een eeuw na datum wordt stilgestaan bij zijn leven en sterven. Met margrieten, de Vlaamse tegenhanger van de Britse klaproos organiseert de Vlaamse vredesvereniging V.O.S. op 21 mei om 16.00 u. in de crypte van de IJzertoren een serene hulde aan Firmin Deprez.

  .  11-05-2016 om 11:10 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (96 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!