Inhoud blog
 • ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - FRAGMENT UIT REGENERATION
 • BESTE WENSEN
 • KIJKTIP - CHRISTMAS 1915
 • ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - LILLI MARLEEN
 • OVER DE SCHREVE - DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERSTÄTTE ANNOEUILLIN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  IN VLAANDERENS VELDEN
  Een gids naar het verleden
  03-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG GEDICHTENDAG - GEVLOEKT ZIJ DE OORLOG
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag een gedicht dat mogelijk van de hand is van de Nederlandse dichter/zanger en illustrator Koos Speenhoff (1869-1945). Als populaire variété-artiest  was hij één van de pioniers van de Nederlandstalige Kleinkunst, decennia voor dit begrip werd ingevoerd…

  Gevloekt zij de oorlog
                             of
  De strijd tusschen Duitschland en België.

  Een felle strijd is weer bereid,
  Tusschen Europeesche staten,
  In ieder land vindt het een schand,
  Oorlog ja zal men steeds haten.
  Volkeren gaan elkaar vermoorden,
  Onschuldig bloed roept in accoorden:

  Refrein: Waarom is er geen vrede,
  Moet er steeds oorlog zijn.
  Daar wordt zooveel geleden
  Op het slagveld ziet men bitter lîjn.
  Vaders van huisgezinnen
  Trekken ten strijde heen.
  Vrouwen en kinderen treuren thuis. 
  O oorlog, o schrikwekkend kruis.


  03-04-2016 om 11:09 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (56 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIJKTIP - IN FLANDERS FIELDS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een kort filmpje 'In Flanders Fields' op mijn Youtube-kanaal. Veel kijkplezier...

  https://www.youtube.com/watch?v=VtzOaTy1pgg&feature=player_detailpage

  02-04-2016 om 11:00 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (109 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUW DRAMA AAN DE GRENS


  Precies een eeuw geleden, op 29 maart 1916 om 01.00 u. speelde zich een nieuw drama af aan de rijksgrens in de dichte bossen van Wortel-Kolonie. Een citaat uit Waterschoot’s “De Duitschers in de Kempen”: “...Aan welke geva­ren de geheime brievendienst, de verdienstelijke mannen, die hem uitoefenen, blootstelt, leert ons het volgende drama, dat aan de grenzen plaats greep in den nacht van 28 op 29 meert. Vier personen waren met de brieven nabij de grenzen, te Wortel gekomen en naderden de grensver­sperring. Hier moes­ten de zakken brieven onder den electri­schen draad gebracht worden. Toen zij met dit werk bezig waren, werden zij door eene Duit­sche patroelje verrast. Een der mannen gelukte er in ongedeerd over de grens­versperring te geraken en zich uit de voeten te maken. M..., van Turnhout en een bewoner van Beerse, raakten bij hunne pogingen tot vluch­ten, aan den draad en werden door de elec­trische strooming doodgebliksemd. Corneel G..., van Turnhout, werd aangehouden, daarbij vielen al de geheime brieven (drie groote zakken), in handen der Duitsche solda­ten. De twee lijken werden naar Wortel gebracht, waar hunne begra­fenis plaats had. Corneel G...., werd in ’t gevang onzer stad opge­sloten. De pakken in beslag genomen brieven bracht men naar het spioenenbureel in de St. Antoniusstraat.”


  De 28-jarige Lodewijk Marinus, zoon van Gisbert Jozef Marinus en Elisabeth Van Emmerich was het eerste slachtoffer.. Hij was smid en woonde in Turnhout. Het tweede slachtoffer was de 19-jarige schoenmaker Livinus Verstappen uit Beer­se. Hij was een ongehuwde zoon van Frans Verstappen en Maria Constantina Lenaarts. De stoffelijke resten van beide slachtoffers werden na de Wapenstilstand ontgraven en met militair eerbetoon naar hun woonplaatsen overgebracht.


  De Turnhoutse smokkelaar die werd gearresteer­d was Cornelis Goversen.

  29-03-2016 om 10:27 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (140 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FRANCIS LEDWIDGE - PATRIOT, DICHTER & SOLDAAT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een hommage aan Francis Ledwidge op mijn Youtube-kanaal...

  https://www.youtube.com/watch?v=zZls1RT6dwQ&feature=player_detailpage

  28-03-2016 om 14:25 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (68 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN GETUIGENIS VAN DE PAASOPSTAND IN VLAANDEREN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een aantal plaatsen in Vlaanderens Velden houden de herinnering levend aan het Ierse offer tijdens de Grote Oorlog. Een locatie met een sterke band met de Paasopstand vinden we aan de Poezelstraat, een kleine kilometer ten oosten van Boezinge-Dorp. Daar staat het gedenkteken voor de Ierse nationalist en dichter Francis Ledwidge (1887-1917). Ledwidge, die al voor de oorlog enige bekendheid had verworven als dichter, stichtte in 1913 samen met zijn broer in hun geboorteplaats Slaine een afdeling van de nationalistische Irish Volunteers, een para-militaire organisatie die de tegenhanger was van de loyalistische Ulster Volunteers. Deze laatste pro-Britse militie wou zich desnoods gewapenderhand tegen zelfbestuur voor Ierland verzetten. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam het tot een open breuk binnen de Irish Volunteers, waarbij de volgelingen van het gematigde nationalistische parlementslid John Redmond als vrijwilligers in het Britse leger dienst namen in de hoop op die manier het door de Britse regering beloofde zelfbestuur voor Ierland te bekomen, terwijl de radicale vleugel – waartoe ook Ledwidge behoorde – ervan uitging dat ‘… de moeilijkheden van Engeland, nieuwe mogelijkheden voor Ierland ’ zouden bieden… Vreemd genoeg zou Ledwidge kort daarna een Brits uniform aantrekken en dienst nemen in de rangen van de Royal Innikillen Fusiliers. Het blijft gissen naar zijn ware beweegredenen maar de meeste kenners gaan er nu van uit dat hij zich wellicht uit liefdesverdriet heeft geëngageerd om naar het front te trekken.

   

  Ledwidge kreeg zijn vuurdoop in april ’15 in de hel van Gallipoli, waar een geallieerde landing op de Turkse kust, uitliep op een bloederig fiasco. Daarna werd hij in servië ingezet. Tien ook hier de geallieerden moesten wijken, werd hij ernstig ziek naar Engeland geëvacueerd. Terwijl hij in het hospitaal lag, brak in Dublin de Paasopstand uit en vernam hij hoe zijn goede vriend, de dichter Thomas MacDonagh, als één van de prominente IRA-leiders door de Britten was terechtgesteld. Ledwidges ontroerende ‘Lament for Thomas MacDonagh’ wordt tot op de dag van vandaag als één van zijn sterkste gedichten beschouwd. De bloederige onderdrukking van de Paasopstand en de daarop volgende golf van blinde repressie braken Ledwidges laatste illusies aan scherven. Bij zijn terugkeer aan het front belandde hij voor een krijgsraad omdat hij een Britse officier had uitgescholden en verloor hij zijn korporaalsstrepen. De gedesillusioneerde en verbitterde Ledwidge overleefde de zware afweergevechten bij Aras. Begin juli ’17 werd hij met zijn bataljon naar Vlaanderen gestuurd waar een artillerievoltreffer hem op 31 juli ’17 fataal zou worden.

   

  Op de plaats waar nu het monument staat zat Ledwidge in de vooravond in de stromende regen met een paar kompanen thee te drinken, toen een granaat midden in het groepje insloeg. Er waren 12 gewonden en 5 gesneuvelden waaronder Ledwidge die waarschijnlijk op slag werd gedood. De aalmoezenier van het bataljon noteerde die avond laconiek in zijn dagboek: ‘Ledwidge killed – blown in pieces – R.I.P.’ . Wat er van hem restte, werd ter plekke in een veldgraf begraven, maar in het voorjaar van ’19 bijgezet op het vlakbij gelegen Artillery Wood Cemetery. In hetzelfde vak II liggen ook Ledwidges ‘ makkers begraven die samen met hem werden gedood: Lance Serjeant John Harte (graf D 20), Private Henry P. Evans (graf D 10),  Private Frank Matingley (graf E 14) en Private Robert Sharman (graf D 4). De basis van het monumentje werd gemetst in gele baksteen in het zgn. ‘Vlaams verband’, in West-Vlaanderen ook wel ‘kop en strek’ genoemd.  In het Engels staat deze wijze van metselen bekend als ‘Flemish Bond’ waarmee de band tussen Vlaanderen en Ierland gesymboliseerd wordt… Op het gedenkteken werd een tekstfragment uit zijn ‘Lament for Thomas MacDonagh’ opgenomen. Het monument werd op 31 juli 1998 in aanwezigheid van Ledwidge’s neef Joe en de Ierse auteur Dermot Bolger onthuld. Een replica staat inmiddels in de tuin van Ledwidges geboortehuis, waar een klein maar interessant museum over zijn tragische leven werd ingericht.


  28-03-2016 om 14:22 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (96 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONT¨POËZIEDAG - EASTER 1916
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Ierse dichter, dramaturg en essayist William Butler Yeats (1865-1939) was lid van de Irish Republican Brotherhood (IRB) en bijgevolg kende hij heel wat van de deelnemers aan de Paasopstand persoonlijk. De door de Britten terechtgestelde dichters Patrick Pearse, Thomas MacDonagh en Thomas Plunkett maakten deel uit van zijn kennissenkring  en de samen met hen geëxecuteerde majoor John MacBride was zijn liefdesrivaal geweest in het gevecht om de hand van zijn grote liefde, de actrice en activiste Maud Gonne… De latere Nobelprijswinnaar Literatuur schreef met ‘Easter 1916’ wellicht het bekendste gedicht over de opstand.

  I have met them at close of day
  Coming with vivid faces
  From counter or desk among grey
  Eighteenth-century houses.
  I have passed with a nod of the head
  Or polite meaningless words,
  Or have lingered awhile and said
  Polite meaningless words,
  And thought before I had done
  Of a mocking tale or a gibe
  To please a companion
  Around the fire at the club,
  Being certain that they and I
  But lived where motley is worn:
  All changed, changed utterly:
  A terrible beauty is born.

  II

  That woman's days were spent
  In ignorant good will,
  Her nights in argument
  Until her voice grew shrill.
  What voice more sweet than hers
  When young and beautiful,
  She rode to harriers?
  This man had kept a school
  And rode our winged horse.
  This other his helper and friend
  Was coming into his force;
  He might have won fame in the end,
  So sensitive his nature seemed,
  So daring and sweet his thought.
  This other man I had dreamed
  A drunken, vain-glorious lout.
  He had done most bitter wrong
  To some who are near my heart,
  Yet I number him in the song;
  He, too, has resigned his part
  In the casual comedy;
  He, too, has been changed in his turn,
  Transformed utterly:
  A terrible beauty is born.

  III

  Hearts with one purpose alone
  Through summer and winter, seem
  Enchanted to a stone
  To trouble the living stream.
  The horse that comes from the road,
  The rider, the birds that range
  From cloud to tumbling cloud,
  Minute by minute change.
  A shadow of cloud on the stream
  Changes minute by minute;
  A horse-hoof slides on the brim;
  And a horse plashes within it
  Where long-legged moor-hens dive
  And hens to moor-cocks call.
  Minute by minute they live:
  The stone's in the midst of all.

  IV

  Too long a sacrifice
  Can make a stone of the heart.
  O when may it suffice?
  That is heaven's part, our part
  To murmur name upon name,
  As a mother names her child
  When sleep at last has come
  On limbs that had run wild.
  What is it but nightfall?
  No, no, not night but death.
  Was it needless death after all?
  For England may keep faith
  For all that is done and said.
  We know their dream; enough
  To know they dreamed and are dead.
  And what if excess of love
  Bewildered them till they died?
  I write it out in a verse --
  MacDonagh and MacBride
  And Connolly and Pearse
  Now and in time to be,
  Wherever green is worn,
  Are changed, changed utterly:
  A terrible beauty is born.


  27-03-2016 om 12:40 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (96 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. KIJKTIP : PAASOPSTAND 1916 - 2016
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een kleine bijdrage op mijn Youtube-kanaal aan de herdenking van de Ierse Paasopstand een eeuw geleden... Een eerbetoon aan het handvol rebellen en dichters die het opnamen tegen het British Empire en die het, gedragen door de moed van hun overtuiging en hun offer uiteindelijk op de knieën dwongen....

  https://www.youtube.com/watch?v=67Hy1w3TUFk&feature=player_detailpage

  26-03-2016 om 15:16 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (66 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HERDENKING PAASOPSTAND 1916 - 2016
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ierland maakt zich op om tijdens het komende Paasweekeinde op grootse wijze de Easter Rising van 1916 te herdenken. Ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn Keltofilie en sympathie voor de Ieren en daarom zal ik de volgende dagen op deze blog heel wat aandacht besteden aan deze historische gebeurtenissen. Hier alvast een voorproefje met het officiële herdenkingsprogramma:

  https://www.youtube.com/watch?v=Aib7Vh5jy5g&feature=player_detailpage

  en een kort filmpje ter oriëntatie:

  https://www.youtube.com/watch?v=n5tu6O2r6Ow&feature=player_detailpage

  25-03-2016 om 11:58 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (61 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AR VRIGADEN RONARC'H E DIKSMUIDE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hieperdepiep... De kaap van de 100.000 hits is vandaag op deze blog overschreden, waarvoor mijn dank... Daarom vandaag speciaal voor mijn trouwe lezers deze nieuwe compilatie van op mijn Youtube-kanaal als eerbetoon aan de inzet van de Bretoense marinefuseliers die met de Brigade van admiraal Ronarc'h een sleutelrol speelden - én hiervoor een erg hoge prijs betaalden - bij de verdediging van het bruggenhoofd Diksmuide:  

  https://www.youtube.com/watch?v=NMOpNHa9SSw&feature=player_detailpage

  24-03-2016 om 20:50 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (69 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN ALTERNATIEVE KIJK OP HET IJZERFRONT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag bestaat mijn blog precies 500 dagen. Om dit te vieren een nieuw filmpje op mijn Youtube-kanaal met een alternatieve kijk op het IJzerfront. Aan de hand van een 100-tal foto's, waarvan bijna de helft nooit eerder werd gepubliceerd want afkomstig uit privé-archieven, krijgt u de Duitse zijde van de medaille te zien:

  https://www.youtube.com/watch?v=lyc4v9sdloc&feature=player_detailpage 

  23-03-2016 om 20:30 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (92 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - 'MIJN HANDEN'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik de humanistische expressionist Daan Boens als één van de grootste dichters beschouw die uit de generatie van Vlaamse frontdichters is voortgekomen. Vandaag breng ik uit zijn tweede, in 1918 uitgegeven bundel volgend gedicht

   

  MIJN HANDEN

   

  In zie mijn schamele handen rood van bloed,

  Het druppelt langs de vingers en de knoken,

  Het dringt in al de poriën en ‘t doet

  Me pijn, of water op mijn vlees zou koken.

  ik huil en weet niet wat dit bloed bediedt.

  Ik leefde in nare droom en ‘t plots ontwaken

  Herleidt me in donkere nacht, in ‘t dichte riet

  Der posten waar kanonnen vuur op braken.

  Ik zie vóór mij weer mannen-schimmen staan...

  Ik riep! - maar weet niet wat nadien gebeurde, -

  Ik voel slechts dat mijn handen zijn belaên

  Met bloed, of ik gezichten openscheurde.

  O ‘t aangezicht van de mens, die leerde doden!

   

  Uit Menschen in de grachten, 1918


  20-03-2016 om 09:10 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (96 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TOEN & NU - HET HOOGHE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kersvers op mijn Youtube-kanaal: een compilatie van foto's van het kasteeldomein 't Hooghe toen & nu. Deze riante eigendom van baron de Vinck lag op een strategisch belangrijke hoogtelijn aan de Meenseweg en zou al snel een kwalijke reputatie verwerven als één van de gevaarlijkste plaatsen aan het Westelijke front. Op 31 oktober '14 - het hoogtepunt van wat later bekend zou worden als de 'Eerste Slag bij Ieper' - sloegen kort na het middaguur twee Duitse granaten in op het kasteel en doodden en verwondden er  een aantal stafofficieren, waaronder de twee bevelhebbers, van de IIe en Ie Divisie.... Op 21 februari '15 sloegen de Duitsers een eerste gat in de geallieerde verdediging door de explosie van een ondergrondse mijnkamer op het domein. Na weken van keiharde en vooral bloederige gevechten, vaak lijf aan lijf, viel de site in mei '15 in Duitse handen. Op 19 juli '15 reageerden de Britten met een eigen mijn die een krater met een diameter van ruim 40 meter breed en 16 meter diep sloeg in de Duitse frontlijn. Op 30 juli introduceerden de Duitsers bij hun tegenaanval de vlammenwerper als nieuw aanvalswapen en verdreven de Britten uit het Hooghe en het aanpalende Sanctuary Wood. Pas op 9 augustus konden de Britten na erg zware verliezen het grootste deel van het verloren gegane terrein opnieuw innemen, maar de ruïnes van het domein bleven in Duitse handen. Op 25 september '15 mislukte een nieuwe Britse aanval opnieuw: de Britten verloren bijna 4.000 man...Op 6 juni, nadat 4 ondergrondse mijnen onder de Britse lijnen waren geëxplodeerd, namen Duitse stormtroepen een groot deel van de Britse lijn bij het Hooghe over. Pas op 31 juli '17, tijdens de 'Derde Slag om Ieper' slaagden de geallieerden er terug in om vaste voet te krijgen op het Hooghe. Maar tijdens het Duitse Lenteoffensief van '18 ging het met zoveel moeite heroverde terrein opnieuw in Duitse handen over... Weinig plaatsen werden zo tragisch getekend door de 'Grote Oorlog' en de littekens zijn nog overal zichtbaar... Het is een plaats om héél stil van te worden...


  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gQVfyGzUL2w


  19-03-2016 om 11:27 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (102 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM - ALFONS ZEGERS (1893-1916)


  Fons Zegers uit Meerle behoorde tot de militieklas van 1913 en was net afgezwaaid toen de oorlog uitbrak. Op 25 augustus ’14 werd hij als soldaat in het 1e regiment Karabiniers bij de eerste uitval uit Antwerpen ernstig gewond in de bossen van Schiplaken; Een Duitse kogel doorboorde zijn linkerbovenarm, terwijl een andere zijn linkerpols verbrijzelde. Hij werd vrijwel meteen van het slagveld geëvacueerd en aanvankelijk gehospitaliseerd in het Militair Hospitaal van Antwerpen. Tijdens de ontruiming van de Scheldestad werd hij per trein naar Oostende gevoerd om uiteindelijk in een  noodhospitaal in het Pensionat St. Pierre in Calais terecht te komen. Zijn genezingsproces verliep traag en op 5 februari ‘ 15 werd hij in Bourbourg door een medische keuringscommissie ongeschikt voor verdere frontdienst verklaard.  Tien dagen later werd Fons Zegers als militaire arbeider toegevoegd aan de Belgische logistieke basis van Calais waar hij eerst in het depot van de vervoerstroepen van de Ve Legerdivisie aan de slag kon en in juni afgedeeld.werd naar de Z.M. Basis – Service des Annexes Flotantes’. Fons Zegers werd op 7 september 1915 zwaar gewond in Gravelines toen hij bij een fout manoeuvre tussen de buffers van twee botsende treinwagons werd geplet. Hij werd met een ingedeukte borstkas en ernstige inwendige verwondingen geëvacueerd naar een hospitaal in Le Havre maar daar verergerde zijn toestand op het einde van december ’15. Op 28 december ‘15 werd hij met buikvliesontstekening overgebracht naar het militair hospitaal nr. 28 te Dinard waar hij op 5 maart 1916 om 11.45 u. overleed.


  Hij was een zoon van Jan Petrus Zegers en Anne Marie Peeraer. Hij was ongehuwd, smid en woonde bij zijn ouders in de Molenstraat.  


  19-03-2016 om 00:00 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (103 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM - MAURITS ARTUS (1894-1916)

  Op 18 februari 1916 om 12.00 u. overleed in zijn ouderlijke woning in Hoogstraten korporaal Maurits Jozef Artus aan chronische bronchitis, opgelopen in krijgsgevangenschap. Hij was op 23 augustus 1914 krijgsgevangen gemaakt bij Namen en had in diverse Duitse krijgsgevangenkampen verbleven. Toen zijn gezondheidstoestand zienderogen achteruitging werd hij uiteindelijk – onder strikte voorwaarden – op 2 september 1915 vrijgelaten uit Cellelager.

  Maurits Artus was een zoon van Ernest Lodewijk Artus, de latere onderdirecteur van de Hoogstraatse gevangenis en Victoria Hancia. Alhoewel hij in Hoogstraten als student en wonende in de ouderlijke woning, Lindendreef 24 ingeschreven stond, had hij in het voorjaar van ’14 als beroepsvrijwilliger dienst genomen. Op het ogenblik van de Duitse inval was hij ongehuwd en leerling aan de onderofficierenschool van het 13e Linieregiment in de citadel van Namen. Hij werd twee dagen na zijn overlijden onder grote publieke belangstelling begraven op het kerkhof van Hoogstraten, maar dit graf is in de loop der tijden verdwenen.


  18-03-2016 om 21:57 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (79 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERDWENEN DUITSE BEGRAAFPLAATS - POLYGONENWALD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Aansluitend op mijn vorige blog, deze foto. Als je goed kijkt kan je ongeveer in het midden tussen twee, nauwelijks in de moddervlakte te onderscheiden bunkers een houten kruis zien staan. Hier lag vanaf mei '15 een kleine Duitse militaire frontbegraafplaats die als 'Kriegerfriedhof am Polygonenwald' bekend stond. Deze foto dateert uit de laatste week van september '17 en werd een paar dagen na de herovering van Polygoonbos gemaakt. Ondanks de ravage die de beschietingen en de strijd op deze begraafplaats hadden aangericht, bleef deze site als dusdanig in gebruik want aanpalend werd door de geallieerden een eigen begraafplaats aangelegd die uiteindelijk zou uitgroeien tot de CWGC begraafplaats Polygon Wood Cemetery. De na de oorlog heraangelegde en na de overbrenging van veldgraven ook vergrote Duitse begraafplaats die toen 347 graven telde werd in 1955 geruimd. De stoffelijke resten van deze gesneuvelden werden overgebracht naar Langemark.

  18-03-2016 om 12:59 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (74 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TOEN & NU - POLYGON WOOD

  Op mijn Youtube-kanaal zal ik geregeld 'Toen & Nu"-filmpjes posten. Het eerste in deze reeks gaat over het beruchte Polygon Wood bij Zonnebeke. Dit oefenterrein van het Belgische leger vormde samen met de aanpalende Nonnebosschen tijdens de Eerste Slag om Ieper de inzet van verbitterde gevechten. Pas na de strategische terugtrekking van de Britse troepen in deze sector op 3 mei '15 als gevolg van de Tweede Slag om Ieper kwam deze site in Duitse handen. Ze bouwden  het bos of wat er nog van restte uit tot een te duchten vesting.  Het was dan ook me erg zware verliezen dat de Australische Ve Divisie er op 26 september '17 in slaagde Polygon Wood opnieuw in te nemen. De granieten obelisk bovenop de gewezen schietstand, hoog boven de begraafplaats is een eerbetoon aan het offer dat de Australiërs hier brachten. Door het Duitse Lenteoffensief in het voorjaar van '18 ging deze duur bevochten terreinwinst echter totaal verloren...Pas op 28 september '18 kwam deze tot een pestilente modderpoel getransformeerde helleplek terug in geallieerde handen.

  https://www.youtube.com/watch?v=7xidqLPWG7o&feature=player_detailpage

  18-03-2016 om 11:20 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (87 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIJKTIP - DODENGANG & IJZERTOREN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een paar impressies van deze WO-sites toen en nu op mijn You Tube-kanaal:

  https://www.youtube.com/watch?v=bwN7D21Ipr0&feature=player_detailpage

  17-03-2016 om 13:56 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (83 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DUITSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS LOMMEL & DE GROTE OORLOG
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vorige zondag in functie van de publicatie die ik voorbereid over de Duitse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog die een laatste rustplaats kregen op het Soldatenfriedhof Lommel, deze site opnieuw bezocht. En meteen een primeur want sinds vandaag heb ik op Youtube ook mijn eigen kanaal geopend waar ik op geregelde tijden filmpjes zal posten die gerelateerd zullen zijn aan de Grote Oorlog in Vlaanderens Velden… Alvast veel kijkplezier…

  https://www.youtube.com/watch?v=eqpjVErmzd8&feature=player_detailpage

  15-03-2016 om 11:19 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (111 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERDWENEN DUITSE BEGRAAFPLAATSEN - WALDFRIEDHOF ZANDVOORDE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Deze begraafplaats, die ook bekend stond als het Kriegsfriedhof van Infanterie- Regiment nr. 126 ontstond in november 1914 als een typische frontbegraafplaats aan de zoom van een dennenbosje bij de hoeve Groenenburg.  Oorspronkelijk waren hier slechts twee gesneuvelde militairen begraven maar dit aantal groeide in het voorjaar van 1915 snel aan. Naast minstens 149, in twee blokken begraven Duitsers lagen hier ook minstens 4 Britten en 2 Fransen begraven. De Britten werden na de wapenstilstand bijgezet op de CWGC-site Larch Wood (Railway Cutting) terwijl de Fransen naar St. Charles de Potijze werden gebracht. Deze begraafplaats werd opgedoekt in 1928 toen de stoffelijke resten van de hier begraven Duitsers werden bijgezet op de militaire begraafplaats Broodseinde 103bis in Zonnebeke

  13-03-2016 om 10:11 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (128 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - BIJ DEN DOOD EENS MAKKERS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Op 11 januari 2015 schreef ik al een blog over de oorlogspoëzie van Fritz Franken, pseudoniem van de Antwerpse journalist en hulpbibliothecaris Frederik Edward Clijmans (1893-1969). Vandaag breng ik u zijn gedicht ‘Bij den dood eens makkers’ uit zijn bundel ‘De vijf glorierijke Wonden’, die in 1919 in de Panne door Juul Filliaert werd uitgegeven.

  Weer viel er eén der veteranen op ‟t slagveld, midden in den hoop, en t wakke vat der zilte tranen stortte in het spoor van ijdel wanen, het leed van gansch een levensloop!

   

  Een kogel ging hem vlak door ‟t hoofd…. Hij is zoo stil op zij gevallen dat aan zijn dood niet werd geloofd; doch ‟t licht der oogen was gedoofd en stom, verpletterd, stonden we allen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wij hebben hem zoo goed gekend. Hij sprak van eer én roem én plichten en mocht zijn blikken opwaarts richten. Wij waren aan zijn stem verwend; het grillig noodlot deed hem zwichten….

   

  Op eene berrie, ‟t hoofd bewonden, in ‟t maanlicht van een winternacht heeft men hem langzaam weggebracht…. Hij heeft de blijde rust gevonden van wie zijn roeping hier volbracht!


  13-03-2016 om 08:55 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (85 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!