Inhoud blog
 • ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - FRAGMENT UIT REGENERATION
 • BESTE WENSEN
 • KIJKTIP - CHRISTMAS 1915
 • ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - LILLI MARLEEN
 • OVER DE SCHREVE - DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERSTÄTTE ANNOEUILLIN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  IN VLAANDERENS VELDEN
  Een gids naar het verleden
  24-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM ADRIAAN (1895-1915) & CORNEEL (1886-1915) VAN GILS

  Op minder dan een maand  sneuvelden twee Meerlenaren, die toevallig nog dezelfde familienaam gemeen hadden. Op 21 mei '15 werd Adriaan Van Gils, korporaal in het 2e Linieregiment, bij een beschieting van Lizerne, zwaar gewond door granaatscherven. Hij werd meteen naar het hospitaal 'Cabour' in Adinkerke geëvacueerd waar men een forse granaatscherf uit zijn  rechterlong verwijderde. Alhoewel de operatie slaagde, bezweek korporaal Van Gils op 5 juni '15 aan zijn verwondingen. Deze beroepsvrijwilliger, die kort voor het uitbreken van de oorlog in dienst was gegaan, werd aanvankelijk begraven op de BMB Adinkerke in graf nr. 668. Na de oorlog werden zijn stoffelijke resten gerepatrieerd naar Meerle waar  ze werden bijgezet op het kerkhof bij het oorlogsmonument. Hij was een zoon van Frans Van Gils en Cornelia Maria Verschueren en een jongere broer van Albert Van Gils, die op 24 november '18 aan een hartaanval zou bezwijken in het krijgsgevangenenkamp Theessen.

  Een maand eerder was hun dorpsgenoot Corneel Jozef Van Gils, soldaat in het 3e Linieregiment, gesneuveld in Reninge. C.J. Van Gils was op 1 augustus '14 gemobiliseerd en kreeg op 18 augustus zijn vuurdoop bij Grimde waar zijn regiment urenlang wist te weerstaan aan de aanstormende Duitsers. Na dit zware afweergevecht telde het 3e Linie nog slechts twee bataljons. Tijdens de verdediging van Antwerpen en vooral de IJzerslag werd deze eenheid verder gedecimeerd. De officiële regimentsgeschiedenis meldde hierover sec het volgende: ' De IJzerslag stelde het regiment op een zware proef: vreselijk gedund door de verliezen, de ziektes, het gebrek aan het noodzakelijke, boden de eenheden, dikwijls aangevoerd door onderofficieren, een bovenmenselijke inspanning...' Van Gils overleefde ook zonde kleerscheuren de extreem zware afweergevechten bij de brug van Steenstrate, na de Duitse doorbraak op 22 april '15, toen de Duitsers voor het eerst op grote schaal chloorgas hadden ingezet. Op 6 mei '15 sloeg een Duitse artilleriegranaat in op de schuur van de hoeve Vermeersch of Vandermeersch waar een paar pelotons van het 3e Linie in rust lagen na de inzet bij Steenstrate. Verschillende soldaten, waaronder Van Gils, werden op slag gedood door de shrapnelkogels. Hij werd oorspronkelijk bij de hoeve begraven maar na de oorlog herbegraven op de BMB van Westvleteren. Neel Van Gils was de enige zoon van Corneel van Gils en Dorothea Grauwmans. 

  24-07-2015 om 10:20 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (78 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM - JOANNES AMS (1895-1915)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 14 juni 1915 sneuvelde tijdens een gevechtspatrouille ter hoogte van Oud-Stuivekenskerke Joannes Baptist Ams, soldaat in de 9e compagnie, 3/1 van het 11e Linieregiment. Hij was op 8 november 1895 in Boom geboren als zoon van Joannes Baptist Ams en  Maria Eugenia Peeters. Dit gezin verhuisde later naar Schelle, maar na het overlijden van de moeder vestigde de vader zich omstreeks 1912 met zijn kinderen in Merksplas-Kolonie. Hier meldde Joannes Ams zich in 1914 als oorlogsvrijwilliger. Na zijn basisopleiding was hij begin 1915 aan het IJzerfront beland. Hij kreeg een veldgraf tussen 'Ferme nr. 1' en de voorposten bij Oud-Stuivekenskerke. Na de oorlog kon zijn graf niet worden teruggevonden en staat deze gesneuvelde officieel als 'vermist' geregistreerd... Vreemd genoeg komt zijn naam ook niet voor op het monument voor de gesneuvelden van de Grote Oorlog in Merksplas... 

  23-07-2015 om 10:52 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (77 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OP 21 JULI....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op de 'Nationale' Feestdag past volgens mij wel een kritisch nootje. Daarom een fragment uit het gedicht 'Bij een eeuwfeest' van de oud-activist René De Clercq (1877-1932):

  'Daar is een Belgische koning,

  veel Belgische vertooning,

  een Belgische vlag, een Belgisch lied,

  maar Belgen, Belgen zijn er niet...'

  21-07-2015 om 09:57 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (84 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - ZOOALS DEN 11e JULI 1302
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In het Guldensporennummer 1915 van het in Nederland verschijnende bannelingenblad de 'Vlaamsche Stem' (zie mijn blogs van 11 juli jongstleden) verscheen het gedicht 'Zooals den elfde juli dertuenhonderd - twee' van de hand van Nico Gunzburg. Gunzburg, die een internationale carrière zou uitbouwen als jurist en diplomaat, was in 1913 benoemd tot leraar Staatsrecht aan de twee Antwerpse normaalscholen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontvluchtte hij de beschoten Scheldestad en werdhij gezantschapsraad bij de Belgische regering in Le Havre en later secretaris van de Economische Commissie der geallieerden in Den Haag. Onder invloed van Pol De Mont, zijn leraar Nederlands aan het Antwerpse Atheneum was Gunzburg flamingant geworden en hij is dit consequent heel zijn leven gebleven.... Wellicht liet hij zich voor dit gedicht inspireren door de koninklijke oproep op de eerste oorlogsdag waar Albert I de Vlamingen tot de strijd had opgeroepen met de woorden 'herinner u de Slag der Gulden Sporen...!'

  'Zooals den elfden Juli dertienhonderd - twee, / zoo staan in Vlaanderland, doorgroefd door diepe grachten, / de forsche legers weer elkander af te wachten, / langsheen den IJser-boord tot aan het strand der zee ! / Weer wordt beslist of Recht en Vrijheid heerschen zal, / of wijken moet voor 't vuur van spuwende kanonnen. / Met Franschen en met Britten, dapper, onoverwonnen, / rondom den heldenvorst, het Vlaamsche heir staat pal, / vol moed en hoop, en vechtensreê - zooals in dertienhonderd - twee !

  Zooals den elfden juli dertienhonderd - twee, / zal onze jeugd dees aard met edel bloed weer plengen, / om aan het menschdom liefde, vrede en vreugd te brengen, / na strijd en broedren - haat, verdrukking, rouw en wee. / Hier is de weegschaal, waar Europa's evenwicht, / door 's keizers woesten wil verbroken, wordt herschapen, / Verlossing straalt om 't staal van ons gezegend wapen, / waarop der wereld blok thans angstig is gericht./  En de aarde bidt met Vlaandren mee - zooals in dertienhonderd - twee !

  Zooals de elfden juli dertienhonderd - twee, / zoo raast weer ' t Junkertum in wereldmacht - visioenen ! / Doch buigen zal het voor der volkeren Recht ! - Millioenen, / Millioenen trekken thans de zwaarden uit de scheê. / En 'rat allenkant wordt Satan's krocht door staal omringd. / Weldra weer oogstten wij ontelbare gulden sporen ! / Het vrije vaderland herrijst in zonnegloren, / terwijl de Vlaming fier zijn zegezangen zingt, / en 'Vlaanderen den Leeuw ! Hoezee !' - Zooals in dertienhonderd - twee ! '

  19-07-2015 om 13:56 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (106 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM - JAAK ADRIAENSEN (1892 - 1915)
  Op het weinig bekende Belgische militaire ereperk op de begraafplaats Oostergaarde in het Gelderse Harderwijk liggen 225 Belgische militairen begraven die tijdens de Eerste Wereldoorlog stierven in Nederland. Eén van hen is mijn stadsgenoot Jaak Adriaensen. Hij was op 7 juli 1892 in Hoogstraten geboren in het landbouwersgezin van Jozef Adriaensen en Joanna Doms en bracht heel zijn jeugd door op de ouderlijke boerderij in de Loenhoutsebaan. In augustus '14 werd hij gemobiliseerd als soldaat in het 7e Linieregiment en nam hij in de eerste oorlogsmaanden deel aan de campagne van deze eenheid. Na de val van Antwerpen liet hij zich - samen met een kleine 30.000  lotgenoten  - interneren in het neutraal gebleven Nederland.  Jaak Adriaensen overleed op 9 juni '15 in de ziekenboeg van het interneringskamp Zeist aan een maagbloeding. Hij werd oorspronkelijk op 11 juni '15 begraven op het Lieve Vrouwekerkhof, de katholieke begraafplaats van Amersfoort. In 1960 werden de omgekomen Belgische militairen die hier lagen, herbegraven op het militaire ereperk op Oostergaarde.
  18-07-2015 om 15:27 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (81 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  17-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE DODENDRAAD WORDT VOLTOOID
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op deze foto, die wellicht in juni '15 bij de rijksgrens in Meerle werd gemaakt lijkt alles nog peis en vree tussen deze lokale deernen en de Duitse grenstroepen, maar dit zou binnenkort drastisch veranderen. Vanaf 17 juli '15 -  vandaag dus precies 100 jaar geleden - werden in Hoogstraten onder toezicht van de hiertoe aangestelde 'Streckenmeister' de eerste testen uitgevoerd op de pas afgewerkte elektrische grensversperring. Versperring, die al snel met de sinistere naam van 'Dodendraad' zou bedacht worden... In de maanden die voorafgingen aan de bouw van deze versperring hadden 'Holzkommando's' uit Antwerpen een flink deel van de bossen op de Aard in Minderhout en bij het Zwart Goor in Merksplas gerooid in hun zoektocht naar palen voor de versperring. De draden waren begin juni al met de trein in Turnhout aangekomen en per vrachtwagen over de verschillende sectoren verdeeld. De benodigde schakelhuisjes op Hoogstraats grondgebied werden in het begin van juni opgeleverd. Het testen en met Duitse 'gründlichkeit' controleren van de aanvoerleidingen , de zgn. 'Speiseleitungen' en van de grensversperring zelf duurde ruim een week. Eind juli, begin augustus '15 was de 'Dodendraad' in Hoogstraten klaar om zijn vernietigend werk te beginnen.... 

  17-07-2015 om 21:18 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (83 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KILLED IN ACTION - DE RACHEIL BROERS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 24 mei 1915 sneuvelden bij Ieper niet minder dan drie broers uit hetzelfde gezin. Frederick (24 jaar), Arthur (21 jaar) en Frank (18 jaar) Racheil waren zonen van John en Ann Racheil uit Holmes Road nr. 23 in West Ham, Londen. Ze hadden zich bij het uitbreken van de oorlog als vrijwilligers gemeld en dienden samen in het 3e bataljon Royal Fusiliers. Die bewuste 24e mei begon volgens het oorlogsdagboek van het bataljon als een schitterende lentedag, maar niemand besefte dat dat de volgende uren tot de bloederigste uit de geschiedenis van deze eenheid zouden gaan behoren... Kort na dageraad voerde de lichte noordoostenwind Duits gifgas naar de Britse stellingen tussen Shell-Trap Farm bij St. Juliaan en de heuvelrug van Bellewaarde. Terwijl de verraste Britten in zeven haasten hun gasmaskers opzetten begon het Duitse trommelvuur dat met een ongenadige cadans de Britse frontlijn aan flarden beukte. Het Duitse artillerievuur was zo intens dat sommige eenheden het begaven en hun stelling verlieten op zoek naar een veilig onderkomen. Het 3e Royal Fusiliers bevond zich op dat ogenblik voor Bellewaarde, net ten zuiden van de spoorwegbedding van de lijn Ieper - Roeselare ter hoogte van Railway Wood. De Fusiliers kregen niet alleen het gifgas en de granaten te verwerken maar werden bovendien op hun linkerflank bedreigd door een gat in de verdediging waar troepen hun aan gort geschoten stellingen hadden ontvlucht...Een deel van het bataljon werd ten noorden van de spoorweglijn gestuurd om dit gat op te vullen, maar kreeg het enorm zwaar te verduren door Duitse infanterieaanvallen vanuit het gehucht Westhoek. Na enkele uren van intense beschietingen en Duitse aanvallen bleven er rond de spoorlijn alleen nog geïsoleerde weerstandsnesten van de Fusiliers over. Een inderhaast opgezette - maar slecht gecoördineerde - tegenaanval kon het tij niet keren en kort na 08.00 u.  hadden de Duitse stoottroepen de voorste lijn van de Royal Fusiliers ingenomen. Dankzij de steun van de Buffs en de East Surreys kon de 3e lijn bij Railway Wood behouden blijven maar de prijs die de Fusiliers hiervoor betaalden war erg zwaar. Tegen valavond bleken er van de 880 Fusiliers die 's morgens in de lijn hadden gestaan niet minder dan  536 te zijn uitgeschakeld. Van de 17 officieren bleek er 's avonds nog slechts één over te blijven.... In de officiële geschiedenis van het regiment staat over deze dag het volgende te lezen: 'This was probably the worst loss in a day's battle of any Fusilier battalion during the war...'  Onder de gesneuvelden de drie broers Racheil. Hun lichamen werden nooit teruggevonden. Daarom worden ze herdacht op de Menenpoort  op de panelen 6 en 8. 

  16-07-2015 om 11:42 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (100 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. VECHT & ZWIJG - DEEL 2
  In de namiddag van 11 juli 1915 organiseerde de redactie van dezelfde 'Vlaamsche Stem' in samenwerking met de Utrechtse studentenafdeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond in het Brediusbos in Bussum een druk bijgewoonde Guldensporenviering. Ter gelegenheid van deze manifestatie, die aansloot bij de vooroorlogse traditie, stuurden redacteurs Alberik Deswarte en Rene De Clercq een huldetelegram aan Albert I waarin zij schreven op de vorst te vertrouwen om het Zelfstandig Vlaanderen in het onafhankelijk België te waarborgen'. Albert liet hij monde van zijn secretaris de initiatiefnemers danken maar deed tegelijk een oproep tot alle Belgen om voor de vijand geen andere bekommernis te hebben dan de bevrijding van het grondgebied. Een boodschap die aankwam als een koude douche en die in de ogen van initiatiefnemer De Clercq neerkwam op het bevel 'Vecht en zwijg !'.Een oekaze die zou bijdragen tot de verdere polarisatie tussen passieven en activisten...

  11-07-2015 om 16:42 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (94 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 JULI 1915: VECHT & ZWIJG...! - DEEL 1
  Op 11 juli 1915 verscheen in het in Nederland uitgegeven bannelingenblad 'De Vlaamsche Stem'een artikel waarin de gematigde Vlaamsgezinde volksvertegenwoordiger Frans Van Cauwelaert zich in een opgemerkte bijdrage rechtstreeks tot koning Albert I richtte: 'Wij hopen Sire, dat het Vlaams bloed en ons lijden niet onvruchtbaar zullen geweest zijn voor de toekomst.wij hopen dat de vreselijke gebeurtenissen, dat het ontzettende gevaar, welke wij doormaken, alle regeringspersonen en vertegenwoordigers van openbare besturen tot het inzicht zullen hebben gebracht, dat Vlaanderen recht heeft op volledig eerherstel, recht op volkomen gelijkheid, recht op zijn evenredig aandeel in de stoffelijke en geestelijke goederen van de Belgische staat en tot het levendig besef dat buiten een eerlijk doorgevoerde rechtsgelijkheid geen België op de duur bestaanbaar is...'

  Verdere wees Van Cauwelaert ook nog in niet mis te verstane bewoordingen op de bestaande taaldiscriminatie in het Belgische leger. Hij had het over het'bloedige,neen het hemeltergende onrecht ' dat aan de Vlaamse militairen werd aangedaan wanneer ze in het vuur werden geleid door nederlandsonkundige oversten...

  11-07-2015 om 16:15 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (94 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROBLEEMPJES
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Al ruim een week heb ik te kampen met problemen met mijn server... Het resultaat is dan ook zichtbaar want nauwelijks mogelijkheid tot het posten van blogs.... Men heeft mij beloofd dat alles ergens begin volgende week terug operationeel zal zijn en dus ben ik benieuwd... Hoop doet leven nietwaar ? !

  03-07-2015 om 10:17 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZOMAAR EEN WEETJE...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nu het herdenkingsgeweld rond 200 Jaar Slag bij Waterloo geluwd is het volgende: Eén van de eenheden die tijdens Waterloo in het geallieerde korps van Prins Frederik der Nederlanden diende was het Lüneburgische Husaren Regiment dat in 1813 was opgericht door Oberstleutnant von Estorff. Uit deze eenheid stamt het 2e  Hannoversches Dragoner Regiment nr. 16. Dit regiment behoorde in augustus 1914 tot de voorhoede van het Xe Deutsche Korps dat onder aanvoering van generaal Otto von Emmich Luik aanviel. Wat weingen nog weten is dat de titelvoerende ere-bevelhebber van deze cavalerie-eenheid in 1914, de Belgische koning Albert I was....

  22-06-2015 om 13:02 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (86 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - 'ZING, BROEDER , ZING'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag een gedicht van Pieter Meerseman ( zie mijn blog van 1 maart) die vanaf 1915 onder zijn 'nom de plume' P. van Moerlande tal van oorlogsgedichten heeft gepubliceerd in onder meer 'Ons Vaderland' en 'De Stem uit België'. Een opvallend gegeven is dat hij in dit gedicht - dat in het voorjaar van '18 werd gepubliceerd - een hommage brengt aan de Engelse dichter Julian Grenfell, D.S.O.. Deze, door de nobele dichtkunst bezeten beroepsofficier, kapitein in het 1st. Royal Dragoons werd op 13 juni '15 in een observatiepost bij het Hooge in het hoofd getroffen door een granaatscherf. Hij bezweek op 26 mei '15 in een militair hospitaal in Boulogne. Op volgende link vindt u wat wellicht zijn bekendste gedicht is, nl. 'Into Battle':

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xRSI6tPL4Fw

  'ZING, BROEDER, ZING'

  The blackbird sings to him: Brother, sing ! (Julian Grenfell)

  Ik treurde, wijl ik door Lizerne ging / Dat mijn lief land de haat ten offer koos / Toen uit een haag waar bloeiblank over hing / een vlag van witte vlier en wilde roos / Een merel mij toefloot: 'Zing, broeder, zing' / Zing levenszangen over 't land des doods.

  Nadien, op 't Waterhof, bij winternacht / hoorde ik uit den puinhoop een uil die kreesch / 'Dood is de liefde, zing niet meer: geen klacht / kan schreien  droef genoeg na zoo veel leed / En na den nare val van zooveel pracht / Die, naar gij waandet, eens voor eeuwig rees

  En toch... ik zong , omdat mijn hart zei: neen / De Vla lag mei-bebloemd en 't lied dat sliep / Merelde opnieuw: 'Zing, broeder, zing: een steen / Kan haat vergruizen , doch wat God eens diep / De Ziel inblies, het Schoone slecht geen één / want eeuwig bloeit , wat eens de liefde schiep.'

  21-06-2015 om 11:05 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (96 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IN MEMORIAM - ALFONS GABRIËLS (1894-1915)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 16 juni 1915 bezweek in het Belgian Field Hospital in Hoogstade Fons Gabriëls aan zijn verwondingen. Hij was op 23 december 1894 in Rijkevorsel geboren in het gezin van Louis Gabriëls en Catharina Stes. Fons Gabriëls behoorde tot de militieklas van 1914 en werd op 1 september '14 ingelijfd in het 5e Linieregiment. Twee dagen na zijn overlijden werd hij begraven op de BMB van Hoogstade. Kort na de oorlog werd hij - net als de meeste van zijn gesneuvelde dorpsgenoten - gerepatrieerd en bijgezet onder het oorlogsmonument aan de zuidzijde van de kerk van Rijkevorsel.

  20-06-2015 om 11:59 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (57 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERDWENEN DUITSE BEGRAAFPLAATSEN - 52e RESERVE DIVISION
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag een foto (klik om te vergroten) uit het voorjaar van 1916 van de begraafplaats van de 52e Reserve Division. Bij het uitbreken van de oorlog was deze divisie samengesteld uit de 103e Reserve Infanterie Brigade en de 104e Reserve Infanterie Brigade. Deze divisie was in 1914 betrokken bij de IJzerslag en nam in 1915 deel aan de zgn. 'Tweede Slag om Ieper'. In 1917 werd deze eenheid ingezet bij de zware afweergevechten in de eerste fase van de 'Derde Slag om Ieper' terwijl ze in het laatste oorlogsjaar onder meer betrokken was bij het Duitse Lenteoffensief bij Kemmel en de daarop volgende verdediging van de Ypernbogen. Rechts vooraan op de foto ligt gefreiter Ludwig Kirch begraven. Hij werd op 21 oktober 1884 in Berlijn geboren en sneuvelde op 6 oktober 1915 aan de IJzer. Na de oorlog werden zijn stoffelijke resten herbegraven op de Duitse verzamelbegraafplaats Langemark waar hij nu rust in Blok B, graf nr. 16031. Naast hem ligt ersatz-reservist Paul Fischer begraven. Hij sneuvelde op 5 oktober '15 en ligt nu eveneens in Langemark begraven in Blok B, graf nr. 16117.

  20-06-2015 om 11:40 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (77 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BELGIAN WAR DEAD REGISTER
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sinds een paar dagen is de zoekmachine Belgian War Dead Register online. Dit initiatief van het Instituut voor Veteranen had in feite al in augustus 2014 opgestart moeten worden, maar we zijn nu eenmaal gewoon dat Belgische federale instellingen iets trager werken dan andere... Op deze webstek kan u op zoek naar biografische gegevens van gesneuvelde Belgische  militairen. Wat dit initiatief interessant maakt is dat u bij de meeste gesneuvelden door kunt scrollen naar de originele steekkaarten uit het archief van de Dienst oorlogsgraven. De tijd dat we heel lang geleden ergens in Brussel op zoek moesten gaan in stoffige kaartenbakken behoort hiermee - gelukkig maar - definitief tot het verleden... Alle info op onderstaande link:

  http://www.wardeadregister.be/nl

   

  19-06-2015 om 10:14 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (58 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JUNI 1915 - DE 'RUST' KEERT WEER BIJ HILL 60....

  Vlak naast de spoorweg Ieper - Komen bij het gehucht Zwarteleen in Zillebeke ligt Hill 60. Deze kunstmatige heuvel ontstond een paar jaar voor het uitbreken van de Grote Oorlog, tijdens de graafwerken voor de aanleg van de spoorlijn. Het zou een van de zwaarst bevochten sectoren in de sowieso al erg bloederige Ieperboog worden en het door mijnexplosies en artillerie gepokte kraterlandschap getuigt tot op de dag van vandaag van de gruwelen die zich hier hebben afgespeeld. De hoogte was op 11 november '14, in de laatste dagen van de zgn. 'Eerste Slag om Ieper' door elementen van de Duitse XXX - Division op de Fransen veroverd. Op 17 april '15 lieten de Britten 6 mijnkamers die inderhaast onder de Duitse stellingen bij Hill 60 waren gegraven, exploderen. Meteen daarop vielen ze aan.  De Duitse overlevenden van de ontploffingen - een compagnie van het Saksische Infanterie-Regiment nr. 105 - werden volledig verrast en in een mum van tijd overrompeld. Wie nog weerstand bood, werd aan de bajonet geregen. Een kleine 20 Saksen werden krijgsgevangen gemaakt. De Britse aanvallers hadden 7 man verloren.. Het was een onverhoopt succes maar de Duitsers zouden er de volgende dagen alles aan doen om deze uitstekende observatiepost opnieuw in handen te krijgen. Ondersteund door gifgas slaagden ze er uiteindelijk in om tussen 1 en 7 mei,  en dit ondanks de felle Britse tegenaanvallen, het verloren terrein opnieuw in te nemen. Hans Schoenfeld beschreef hoe Hill 60 er in juni '15, precies een eeuw geleden dus, bij lag: 'Deze heuvel was interessant. Je keek er je ogen uit. Haar inhoud bleef zeer onbehaaglijk: catacomben van mensen, maden en muizen. Hill Sixty was een Golgotha van aardse onvolmaaktheid. Weliswaar went de mens snel aan alles. Als de mannen de zwaluwnesten (spotnaam voor de Jäger die werden afgelost) kwamen aflossen, hingen ze hun geweren en hun riemen met patroontassen aan de uitstekende botten van door het artillerievuur ondergeploegde kameraden. Maakt niet uit. Dan jullie, dan wij. Het wemelde in loopgraven van de skeletten. Holl lag op de lommerrijke bodem van een granaattrechter (op tentdoek) naast een chic kuitbeen van een Engelsman. Aandachtig bestudeerde hij de tekening van de chique sportsok, zonder twijfel een officier. Geeft niet, zolang het niet stinkt of in smurrie verandert...    18-06-2015 om 16:18 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (75 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZOEKPLAATJE
  Deze foto's van een kapel in het frontgebied zijn afkomstig uit het fotoalbum van een onderofficier van het Pionier Regiment nr. 25. Ze werden ergens in 'Flandern' opgenomen maar ik heb geen idee waar, laat staan wanneer... Iemand enig idee ? 
  17-06-2015 om 14:05 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (98 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  14-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG FRONTPOËZIEDAG - IN DE LOOPGRACHTEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze 'Zondag Frontpoëziedag' het gedicht 'In de loopgrachten' dat op 6 december '16 werd geschreven door de pater Minderbroeder Valerius Mahy. Het werd later gepubliceerd in het in Londen verschijnende bannelingenblad 'De Stem uit België' dat werd geredigeerd door - de latere Antwerpse stadsarchivaris' kanunnik Floris Prims.

  'Ze hielden dag op dag de spade ter hand / en spitt'en ! Onvermoeibaar spitt'en zij / bij duizenden op 't vruchtbaar akkerland / besproeid door d'IJzerstroom en d'Yperlei.

  En nu de winter komt, nu zitten zij, / Zij zelf het levend zaad, in 't ingewand / der aarde, wachtend op den zonnebrand /die 't leven wekken moet te lentetij.

  Nog zal het buien om hun hoofd ! Nog zal / in bange somberheid, een hagelval / van lood en ijzer rammlen uit de lucht

  En dreigen 't leste leven dood te slaan. / Doch wees gerust ! Zoo rijst het rijke graan: / Zoo rijpt in Vlaanderen de Vrijheidsvrucht.'

  14-06-2015 om 14:05 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (89 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KEMPISCHE HELDENHULDE - DIONYSIUS LIEVENS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dionysius Lievens werd op 3 oktober 1894 in Olen geboren in het gezin van Remy Lievens en  Marie Melanie Vermeerbergen. Hij behoorde tot de militieklas van 1914 en werd voor actieve dienst opgeroepen in september '14. In januari '15 belandde hij aan het front als soldaat in het 7e Linieregiment. Op 9 maart '17 was hij in de voorposten in de sector Diksmuide toen hij in het hoofd werd geschoten. Hij werd stervend geëvacueerd naar de medische hulppost bij de Lettenburg waar hij een paar minuten na aankomst bezweek. In het aprilnummer '17 van het frontblaadje 'Herenthals' kon men over hem het volgende lezen in de rubriek 'Nieuws van het front': 'Met droefheid vernemen wij den dood van onzen vriend en wapenmakker Denis Lievens, zon van den mulder van de Watervoort. Zijn vriend Karel Van Mensel schreef ons dat hij getroffen werd door een kogel in het hoofd den negende maart rond half twee. Karel Van Mensel was in zijne onmiddellijke nabijheid. Een uur later is onze arme vriend overleden en hij werd 's anderendaags begraven op het militaire kerkhof van Adinkerke. ' Brancardier John Leysen zamelde onder zijn streekgenoten aan het front, namens het werk ' Herentalse Heldenhulde'  het benodigde geld in voor het oprichten van een heldenhuldezerk op zijn graf. Deze zerk werd in '25 'op bevel van hogerhand 'van de BMB in Adinkerke verwijderd en vervangen door een Belgische militaire standaardzerk. Zijn heldenhuldezerk kon echter - dankzij een tussenkomst van het IJzerbedevaartcomité - van de vernietiging gered worden en woord door de Dienst der Militaire Grafsteden overgedragen aan het Comité. Deze zerk werd samen met 7 andere geredde zerken in 1929  ingemetseld in de tweede verdieping van de IJzertoren in Kaaskerke. Wellicht werd hij vernietigd bij de bomaanslag op het IJzermonument in maart 1946.... 

  13-06-2015 om 14:56 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (85 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN VERDWENEN DUITSE BEGRAAFPLAATS - ZARREN KIRCHE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nog een verdwenen Duitse militaire begraafplaats in Vlaanderens Velden. Deze keer in Zarren. Deze Westvlaamse gemeente viel op 20 oktober '14 in Duitse handen en werd vrijwel meteen uitgebouwd tot een belangrijke inkwartieringslocatie net achter het front. Er kwamen medische posten, begraafplaatsen, een geniepark bij het station en oefenterreinen. Op het kerkhof, langs de Esenstraat, werden vanaf oktober '14 gevallen Duitse militairen bijgezet. De foto - die uit 1916 dateert - toont de granieten herdenkingsobelisk die werd opgericht voor de gevallen van de 45e Reserve Division en de 33e Ersatz Brigade. In de zomer van '17 werd het dorp als gevolg van de toenemende geallieerde artilleriebeschietingen, grotendeels ontruimd. Het tot puin geschoten Zarren werd tijdens het geallieerde Eindoffensief bevrijd. De meeste Duitse militairen die bij de St.Dionysiuskerk waren begraven kregen een laatste rustplaats op de grote Duitse verzamelbegraafplaats van Vladslo.  

  13-06-2015 om 14:26 geschreven door janhuijbrechts  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (132 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!