kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

14-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een nieuwe surrealistische beweging in Belgistan : FEDASIL
en hoe zou het intussen zitten met de meest daadkrachtige regering die onze gewesten bestuurt sinds de periode der vadsige koningen? De opperlethargicus schrijft nog steeds haiku's vernemen we want voor de rest draait hij met zijn knokige vingers en we blijven bewust beleefd.
Een van de meest heikele dossiers is nog steeds de kwestie der illegale migranten...
En in plaats van stilaan opgelost te geraken wordt het probleem nog erger en erger...we bezorgen onze buitenlandse lezertjes een paar minuten surrealistisme uit Belgistan. Ga even zitten, we beginnen er aan en zet jullie 3D-brilleke maar op....

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/928706/2009/07/14/Fedasil-begrijpt-niks-van-eigen-minister.dhtml

Fedasil begrijpt niks van eigen minister

Een nieuwe clash tussen asielagentschap Fedasil en voogdijminister Marie Arena (PS) tekent zich af.
Dit is een aanfluiting van de rechtsstaat
Pieter De Gryse (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
De dispatching van Fedasil, het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers, heeft gisterenmiddag de deuren heropend. Later op de dag bleek echter dat de dienst de instructies van de minister verkeerd begrepen heeft. Als er in de overvolle opvang ergens een plek vrij komt, dan mogen nieuwkomers onthaald worden. De anderen dient te worden gemeld dat de herberg vol is en dat ze het recht hebben om naar de rechter te trekken.

'Elke dag deurwaarders'
'Het kabinet-Arena mag nu zelf maar eens uitleggen hoe we dit in godsnaam moeten organiseren', zo reageerde Fedasilwoordvoerster Mieke Candaele met nauwelijks verholen woede. 'We mogen dus de facto alleen mensen opvangen die ons via de rechter hebben laten veroordelen, wat in de praktijk betekent dat hier elke dag deurwaarders aan de deur zullen staan.'

Pro memorie: vorige week woensdag sloot de dispatching van Fedasil de deuren, omdat er maar geen oplossing kwam voor het gebrek aan opvangplaatsen in de reguliere centra. Vluchtelingenwerk Vlaanderen toog daarop twee keer naar de rechter, die in spoedprocedure een dwangsom van 500 euro per dag en per asielzoeker zonder opvang oplegde, in totaal voor 68 asielzoekers die vruchteloos bij Fedasil aanklopten. "We zijn weer open", zucht Candaele, "maar het probleem is niet veranderd. Wij hebben vandaag 108 nieuwkomers ontvangen en vanavond zullen er weer meer dan 700 mensen in Brussel op hotel zitten."

Dwangsommen
De dispatching moest wel opnieuw aan de slag, omdat voogdijminister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) daar vrijdag de opdracht toe gaf. "We krijgen bovendien niet de toelating om verdere dwangsommen te betalen, wat een verdere actie onmogelijk maakt", aldus Candaele.

Maar tegen het eind van de dag bleek er een huizenhoog misverstand tussen de minister en haar administratie te bestaan. De bedoeling is niet dat er opnieuw voor iedereen een plek gezocht wordt. "De nota van de minister is blijkbaar verkeerd begrepen door Fedasil", zegt Herlinde Martens, woordvoerster van Arena. "Voor asielzoekers die zich aanbieden moet eerst gekeken worden of er plaats is in de gewone opvang, dan of er plek is in de noodopvang of bij de partners. En als dat nog niet lukt, moet Fedasil kijken of er in de hotels die momenteel geboekt zijn ergens iemand vertrekt, want er is daar ook een beetje uitstroom. De mensen die dan nog overblijven, moeten ze vertellen dat er jammer genoeg geen opvang is, maar dat ze klacht kunnen indienen bij de arbeidsrechtbank."

Bijkomende plaatsen
In de praktijk betekent dat dat slechts enkele nieuwelingen onderdak krijgen. Er wordt gewerkt aan bijkomende plaatsen, in leegstaande panden van de Regie der Gebouwen en in de kazerne van Florenne, maar die zijn er nog niet. In totaal zou dat om zo'n 250 à 300 plaatsen gaan, al wil het kabinet-Arena daar nu nog geen cijfers op plakken. Vandaag vergadert een werkgroep met vertegenwoordigers van de regie en van Defensie daar opnieuw over. Nadien moeten mensen van Fedasil nog ter plekke gaan bekijken voor hoeveel mensen er exact plaats is.

Directeur Pieter De Gryse van Vluchtelingenwerk Vlaanderen begrijpt er niets meer van. "Vrijdag is met veel tamtam de heropening van de dispatching aangekondigd en nu dit weer. Dit is een aanfluiting van de rechtsstaat. Er is een duidelijke lijn in de rechtspraak van vorige week: tot twee keer toe zegt de rechter dat het onwettig is dat die mensen geen opvang wordt geboden, waarop de minister nu dus stelt dat ze weigert dat als algemeen beleid toe te passen. Iedereen moet maar naar de rechtbank stappen."

De Gryse weet niet waar de minister op aanstuurt. "Wellicht is er nog een discussie aan de gang tussen Fedasil en haar kabinet, en misschien gaat de dispatching toch weer volledig open, maar ondertussen worden we wel heel erg moe van dat voortdurende gepingpong." Of Vluchtelingenwerk nu opnieuw naar de rechter stapt, kon De Gryse nog niet zeggen. "Daar beraden we ons morgen (vandaag, KJ) verder over."

Tenten
Eerder op de dag had Rode Kruis Vlaanderen aangekondigd dat het de noodopvang in tenten die het vorige week had georganiseerd vandaag opheft. De bedoeling daarvan was om te zorgen dat de zwakste groepen, gezinnen met kinderen, niet op straat zouden belanden. Het nieuwe conflict tussen minister Arena en Fedasil maakt de mogelijkheid reëel dat die situatie zich opnieuw voordoet. Het Rode Kruis bekijkt vandaag hoe ze op dat nieuws zal reageren.

In de marge van het regularisatiedebat bleek gisteren ook dat onbekenden zondagnacht zes ramen van de Leuvense vestiging van Groep S hebben ingegooid. 'Ontruiming niet vergeten! Alle grenzen neer!', stond op de muren. Vorige week werd een driehonderdtal sans-papiers die een Brussels pand van het sociale secretariaat bezet hadden door de politie op straat gezet, na een verzoek in die zin van Groep S in kort geding. (Kris Jacobs)en wat zegt Fedasil zelf nu eigenlijk? We zochten het voor jullie even op/

U bent hier: Home Actueel Nieuws

Sluiting Dispatching voor nieuwe asielzoekers

(08.07.2009) Fedasil heeft vandaag beslist om geen nieuwe opvangplaatsen toe te wijzen aan nieuwkomers. Deze uitzonderlijke maatregel volgt op het ontbreken van oplossingen om het tekort aan opvangplaatsen in het netwerk van Fedasil en zijn partners aan te pakken.


Het opvangnetwerk voor asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen die recht hebben op opvang (in opvangcentra of individuele woningen) kent nog altijd een kritieke overbezetting.

Fedasil kan vandaag zijn missie, zoals voorzien door de ‘opvangwet’ van 12 januari 2007, niet meer uitvoeren en moet naar nieuwe noodmaatregelen grijpen. Vanaf vandaag, woensdag 8 juli, heeft het agentschap beslist om geen nieuwe asielzoekers, die zich aan zijn dienst Dispatching aanbieden, meer op te vangen.

De activiteiten van Fedasil op het vlak van opvang zullen zich beperken tot het verder opvangen van personen die in het netwerk verblijven (inbegrepen de overbezetting in de federale centra), tot het geleidelijjk aan transferen van de personen die in hotels verblijven naar het reguliere opvangnetwerk, en tot het zoeken naar nieuwe alternatieven waarvan de uitwerking zal afhangen van de toegekende middelen.

Fedasil stelt zich hierbij bloot aan veel kritiek, maar door het ontbreken van andere noodmaatregelen, is het de enige leefbare optie voor de organisatie. De voogdijminister Marie Arena werd hierover geïnformeerd.

► Context
Sinds meerdere maanden stellen we enerzijds een verhoging van het aantal asielaanvragen in België vast (en dus een grotere instroom in het opvangnetwerk) en anderzijds een verlenging van de verblijfstermijn in de opvangstructuren (en dus een lagere uitstroom in het netwerk). Momenteel worden meer dan 16.500 personen opgevangen terwijl er een structurele capaciteit is van 16.441 plaatsen, een bezettingsgraad dus van bijna 103% (cijfers van 29/05/2009).

Fedasil heeft verschillende noodmaatregelen genomen om een maximum aan bedden aan te bieden. Zo heeft de noodopvang gezorgd voor opvangplaatsen buiten de traditionele opvangstructuren: noodbedden in het Klein Kasteeltje, opvang in woningen voor daklozen van de Casu (Brussel), verblijf in hotels (700 personen momenteel), creatie van opvangplaatsen in overbezetting in de federale opvangcentra etc.
Van andere maatregelen onthouden we nog het ter beschikking stellen van 850 extra opvangplaatsen in het netwerk tot eind 2009 en de overgang naar financiële steun voor personen die een asielaanvraag indienden voor juni 2007.

Het is belangrijk te herhalen dat de noodopvang geen sociale en juridische begeleiding biedt aan de opgevangen personen. Verder zal het effect van deze verschillende maatregelen beperkt blijven door de felle stijging van het aantal asielaanvragen. Met andere woorden, geen enkele van de reeds genomen maatregelen zal de huidige situatie kunnen oplossen.en de dag nadien luidde hun klokje als volgt;

http://www.fedasil.be/home/nieuws_detail/i/17196/

Heropening Dispatching

(13.07.2009) Fedasil besliste deze morgen om zijn Dispatching te heropenen. Deze beslissing volgde op een instructie verstuurd door voogdijminister Marie Arena. De nieuwe asielzoekers zullen voornamelijk naar hotels worden gestuurd.


Omwille van een gebrek aan oplossing voor het plaatstekort in de opvangstructuren, had Fedasil verleden donderdag de deuren van zijn Dispatching gesloten. Rekening houdend met de dwangsommen, die verleden week door de Arbeidsrechtbank werden uitgesproken, verplichtte minister Arena Fedasil om de Dispatching te heropenen en zo de dwangsommen te vermijden. Er werd evenwel geen enkele uitweg voor de opvangcrisis voorgesteld.

Fedasil heeft akte genomen van de instructies van zijn voogdijminister. Door het plaatsgebrek in het reguliere opvangnetwerk, zullen de nieuwkomers in hotels of in de noodopvang ondergebracht worden.http://www.standaard.be/Archief/Zoek/Index.aspx?trefwoord=fedasil

Arena legt limiet op voor opvang asielzoekers

 • dinsdag 14 juli 2009
 • Bron: vrt, eigen berichtgeving
 • Auteur: kld, ig
Arena legt limiet op voor opvang asielzoekers

Arena legt limiet op voor opvang asielzoekers

mhb

Fedasil mag maar zevenhonderd asielzoekers per dag in hotels onderbrengen. Dat heeft minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) vanmorgen gezegd. Kwetsbare asielzoekers zoals zieken en zwangere vrouwen moeten daarbij voorrang krijgen, aldus de minister. Het is niet duidelijk wat met de andere asielzoekers die geen plaats hebben, moet gebeuren.

Arena reageert daarmee op het bericht dat Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, al zevenhonderd mensen in hotels heeft ondergebracht. Alle opvangcentra zitten immers bomvol. Het blijft intussen wachten op een oplossing voor de opvang van asielzoekers.
'Voor het eerst erkent de minister dat de opvang grenzen heeft. Dat is een positief gegeven', zegt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil op VRT-radio. Maar meteen zorgt de minister met haar uitspraak ook voor een nieuw probleem, aldus Candaele.
'Problematisch is dat we door deze nieuwe maatregel gedwongen worden om te bepalen wie onderdak krijgt en wie niet. Medewerkers worden gedwongen tot keuzes en dat is niet werkbaar. Het is ook niet menselijk tegenover ons publiek. Net daarom hebben we de dispatching vorige week gesloten.'
Bovendien moet Fedasil ook instaan voor de opvang van de asielzoekers die een rechtszaak hebben aangespannen. De rechter heeft het agentschap dwangsommmen opgelegd bij het niet opvangen van asielzoekers. 'Minister Arena heeft ons opgelegd dat ook zij zeker onderdak moeten krijgen', zegt Candaele.
De dispatching van Fedasil vangt sinds maandag nieuwe asielzoekers opnieuw op.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=G82CKUNC

Personeel Fedasil reageert vol ongeloof

 • dinsdag 14 juli 2009

 • Auteur: Inge Ghijs

BRUSSEL - 'Het aantal hotels dat asielzoekers aan 30 euro onderdak wil geven, is niet onuitputtelijk.'

Van onze redactrice

'Verslagenheid en ongeloof, dat heerst onder het personeel. Velen zijn ontmoedigd. Vooral omdat er vanuit de regering geen enkele reactie is gekomen', zegt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil. Wat het personeel van deze situatie echt vindt, zal volgens Candaele de volgende dagen blijken.

De dispatching van Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers) vangt sinds maandag nieuwe asielzoekers opnieuw op, onder druk van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS).

Gisteren hebben zich 108 nieuwe asielzoekers aangemeld. Voor een maandag, vlak na een weekend (op zaterdag en zondag wordt er bij Vreemdelingenzaken niet gewerkt), is dat niet abnormaal veel. Maar het betekende wel 108 nieuwe bedden vinden.

'We hebben weeral 700 mensen op hotel zitten. We hebben nu al 18 hotels waar we die mensen aan 30 euro per nacht onderbrengen. Het aantal hotels dat voor die prijs mensen onderdak wil geven is niet onuitputtelijk. Dat betekent dat we binnenkort ofwel hotels in Wallonië en Vlaanderen moeten gaan zoeken. Ofwel naar hotels moeten gaan die 40 tot 50 euro per nacht per persoon vragen, als die hoteleigenaars die mensen willen opnemen natuurlijk. Maar het eerste is qua mankracht zo goed als onmogelijk.

Nu al zijn vier mensen fulltime bezig met het reserveren van hotels en het afleveren van maaltijdcheques aan deze mensen. Want tot vorige week maakte het Klein Kasteeltje dagelijks zo'n 800 lunchpakketten voor deze mensen maar die kunnen dat niet meer doen.

Het opvangtekort is dus nog altijd even groot. Ook vanuit het kabinet kwam nog geen enkel signaal dat er ergens plaats wordt gemaakt. 'Defensie wil ons geen kazernes geven, behalve Florennes waar in het verleden plaats is gemaakt voor 68 mensen. Het zijn bovendien niet alleen de gebouwen die we nodig hebben, maar ook personeel, want met een gebouw alleen zijn we niets want de asielzoekers moeten ook begeleid worden', zegt Candaele.

Het Rode Kruis zal vandaag het tentenkamp afbreken en de asielzoekers die daar waren opgevangen begeleiden tot bij Fedasil.Kafka met een volle lengte geklopt zouden we durven stellen. Is dit nu geen prettige lectuur voor buitenlanders die onze Belgische volksaard grondig willen leren kennen? En zou dat er n andere landen ook zo aan toe gaan?

14-07-2009 om 23:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
13-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het gesjipoteir van de vlomse regeiring en de Brusselse vloeminge
Klik op de afbeelding om de link te volgen
We hebben twee dagen verlof genomen en we verwittigen onze lezertjes dat vanaf den drasj national op 21 juli wij tot bijna eind augustus het wat kalmer aan zullen doen op dit blogje. Vermits jullie in die periode toch allemaal in Hofstade, Diest of Huizingen op het gras zullen zitten gaan wij het ook rustiger aan doen. Nu we dan toch een nieuwe Vlaamse regering hebben kan er ons niks meer gebeuren. Dat is ook de reden waarom we twee dagen hebben gezwegen. Want een regeringsverklaring staat altijd bol van de goeie intenties. Maar eens de namen van de ministers die gans de zwik zullen moeten uitvoeren bekend zijn begint het licht te schijnen. Wat is dat nu weer voor wartaal hoor ik onze meeste lezertjes al denken. Te veel in de regen gelopen de laatste dagen zeker?
Neen, beste lezertjes we geven een praktisch voorbeeldje bij onze rode kameraden van de Sp-a: ons mooie Freyaake minijupke krijgt wonen, energie, sociale economie en stedenbeleid. Je zal dan onmiddellijk denken dat dat mooie meiske ook de nieuwe Vlaamse energiemaatschappij mag oprichten want zij heeft immers energie in haar bevoegdheden zitten. FOUT, beste lezertje want dit initiatief dus de Vlenergie of hoe dat dat ding ook zal heten valt onder de bevoegdheid van Ingrid Lieten eveneens sos....begrijpe wie kan...Goed, Lieten zit of zat in de beheerrad van Elia en heeft dus de nodige entrees in de energiewereld om geen domme dingen te zeggen. We verwachten dus wel dat die madam Lieten zich realistischer zal opstellen dan al dat ideologisch gezwets over groene energie dat we tot nog toe hebben moeten slikken. Wij zijn daar ook voor hoor maar doe dat op een ernstige manier zonder de mensen een oor aan te naaien.
Idem dito voor de coördinatie van het armoedebeleid dat eveneens onder de vleugeltjes zit van Lieten terwijl sociale economie bij miss minijupke zit. Blijkbaar hebben onze sossen er niet meteen een goed oog in dat die twee madammen iets alleen zouden kunnen verwezenlijken. In elk geval krijgt onze onfortuinlijke Patayatrouwster ofte miss petrolcheque er een rooie schoonmoeder bij. Over ons Brussels Pascalleke zullen we het niet hebben daar zal nog genoeg over geschreven worden vrezen we....Maar we willen toch ook een klein keitje bijdragen in het debat over ons arm Frankske dat nu terug naar de kaarskesprocessie van Scherpenheuvel mag gaan kijken. Onze Frank haalt een puik kiesresultaat, ondanks het verlies van zijn partij en heeft zich toch stilaan een eigen kiespubliek gecreëerd en nu hop met zijn nikkelen 't straat op. Niet wreed schoon hé Gennez? Bovendien dreigen die kiezers ook definitief af te haken maar daar malen ze bij de Sp-a niet om. Kiezers genoeg!
Wij raden onze medeblogger de rode voorzitter trouwens aan om zich de volgende keer kandidaat te stellen in Brussel. Ons Pascalleke haalt daar met niet eens 4000 stemmekes een mandaat binnen en wordt weliswaar geen Brussels minister meer omdat hij te veel zaagt maar hij wordt wel Vlaams minister bevoegd voor Brussel...Daar kan onze rooie voorzitter een poepje aan rieken n'est-Sp-a? Hij haalsde meer dan 6000 stemmen is daarmee niet eens verkozen. Wrong place, voorzitter!
Het is intussen weer wreed schoon weer en we gaan hier geen verdere commentaren op geven. Nog één ding moet van onze lever dat gezever over dat verhoogd Vlaams kindergeld komgt ons de strot uit en wij vonden ons Frankske nen hele toffe knul. Maar Pascalleke is natuurlijk vele malen slimmer en is een waar stemmenkanon in Brussel waar de Vlamingen al blij mogen zijn dat ze een gewaarborgd aantal zitjes krijgen in het Brussels Parlement. 17 zijn er dat als we ons dat goed herinneren. Dus een hond met een hoedje op en die een paar stemmen krijgt is verkozen in Brussel. Voor de fun en omdat we het hier toch altijd hebben over de smerige knepen der fransdolle Brusselse politiekers van het FDF-type weet dat indien de Vlamingen aan de zelfde regels zouden onderworpen worden om verkozen te worden dan de Franstaligen wel dan haalden ze amper acht zetels! Wat worden toch onderdrukt als arme Vlamingskes, ween en snotter,fier volkje dat alleen maar kan jammeren en weeklagen!'t is maar dat jullie beseffen dat de democratie voor de Vlamingen andere regels kent dan voor de franstaligen in Brussel en....deze kaar is het NIET in hun nadeel8 Berg de goedendags al maar terug op!


http://www.brusselkiest.be/2009/06/10/waar-zijn-de-vlaamse-stemmen/


Het aantal Vlaamse stemmen in Brussel is tussen 2004 en 2009 spectaculair gedaald, min zeventien procent. BDW zoekt een verklaring.

In vijf jaar tijd is het aantal Nederlandstalige stemmen met 10.700 gedaald tot 51.818 (min zeventien procent). Dat is dan nog buiten de stijging van het totale aantal Brusselse kiezers gerekend. Met andere woorden: de spoeling wordt dun. Was er geen gewaarborgde vertegenwoordiging in het Brussels parlement, dan haalden de Vlamingen nog acht zetels op de 75. Nu zijn het er zeventien op 89.

Dat slechte resultaat was voor Vlaams-Brussel zeker een van de minder fijne verrassingen afgelopen zondag. En toch – het zat eraan te komen. Officieuze bronnen spreken van nog 55.000 kiezers met een Nederlandstalige identiteitskaart, en de kamerverkiezingen van 2007 toonden al verontrustende cijfers (zie grafiek).

Anderstalige kiezers
Waar zijn de Brusselse Vlamingen heen? Daniël Buyle, de griffier van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), ziet twee belangrijke redenen voor de terugval: het slechte resultaat van Vlaams Belang, en de demografische evolutie. “Johan Demol (VB) is bij deze verkiezingen zesduizend voorkeurstemmen kwijtgespeeld, de lijst zelf is er twaalfduizend kwijt. We weten dat in 2004 veel Franstaligen op het Belang hebben gestemd. Die hebben dat nu wellicht niet meer gedaan, waardoor ook het totale aantal Vlaamse stemmen is gedaald. Twee: de sociologische samenstelling van Brussel verandert razendsnel. Er zijn in vijf jaar tijd dertienduizend kiezers bijgekomen, en tegelijk zijn er bijna elfduizend Vlaamse stemmen minder. De Vlaamse politici vinden blijkbaar geen aansluiting bij de nieuwe kiezers.”

Nochtans hebben de Vlaamse partijen in Brussel kosten noch moeite gespaard om de anderstalige kiezer te verleiden. Sven Gatz, die een mooie persoonlijke score voor het Vlaams parlement neerzette, noemt de verkiezingen op dat vlak een ontgoocheling. Gatz: “We hebben driehonderdduizend pamfletten gebust, we hebben drie pagina’s in (het huis-aan-huisblad) Vlan gekocht, waarin Verhofstadt werd uitgespeeld. Voor de Europese lijst heeft dat gerendeerd, voor Brussel niet. (Open VLD haalt in Brussel achtduizend stemmen meer voor Europees dan voor het Brussels parlement, SVG/DV.) Enkele honderden kiezers hebben we kunnen overtuigen, maar geen duizenden.”

Het heeft volgens Gatz met zichtbaarheid op de stemcomputer te maken (”Mensen zeggen me dat ze me moeilijk vonden”), maar dat is zeker niet de enige reden, geeft hij toe. “Ik denk dat mensen stemmen par proximité et par utilité: voor mensen die ze kennen, maar ook voor partijen die zwaarder kunnen wegen op het beleid.” Dat verklaart wellicht waarom er zelfs Brusselse Vlamingen zijn die voor Franstalige partijen hebben gestemd.

Ook Pascal Smet voerde een meertalige campagne. SP.A heeft een winst opgetekend binnen het Nederlandstalig kiescollege, maar in absolute cijfers is SP.A een kleine duizend kiezers kwijtgespeeld. Ook voor Smet zijn de implosie van het Vlaams Belang in Brussel en de demografische evolutie oorzaken voor de daling in het Vlaamse electoraat. “De Brusselse partijen zullen minder ‘blank’ moeten worden,” zegt Smet. “Daar moeten we aan werken. Maar ik zie nog een andere reden. Ik heb heel wat Vlamingen ontmoet die in Brussel wonen, maar die er – om velerlei redenen – niet gedomicilieerd zijn.”

Vlaams beleid
De neergang doet ook vragen rijzen over het rendement van het Vlaamse beleid in Brussel. Vlaanderen pompt veel geld in Brussel. De scholen barsten uit hun voegen door een instroom aan anderstaligen, de theaters staan open voor alle Brusselaars, de zorgverzekering levert tal van bejaarden een mooie bonus op, ook al zijn ze Franstalig. Maar de electorale winst blijft uit. Wie van de Vlaamse voorzieningen gebruikmaakt, stemt niet noodzakelijk Vlaams. Dat was nochtans een idee dat lang populair was. Pascal Smet (SP.A) gelooft hoe dan ook niet in die filosofie. “Onze scholen zijn geen Vlaamse fabriekjes. Het gaat erom anderstaligen kansen te geven op goed onderwijs.”

De CD&V’er Paul Delva zit op dezelfde lijn. “Het zou van zelfgenoegzaamheid getuigen om te denken dat wie van Vlaamse instellingen gebruikmaakt, ook automatisch Vlaams stemt.”
Ook in Vlaanderen baren de cijfers opzien. “Schrik niet,” waarschuwde Ivan De Vadder op de VRT bij de voorstelling van de extreem laag uitvallende cijfers uit de kieskring Brussel. Een reden voor Vlaanderen om minder met Brussel rekening te houden? “Ik ga er nog altijd van uit dat Vlaanderen in Brussel wil blijven investeren. Al kunnen jobkorting en kinderbijslag voor een splijtzwam zorgen,” zegt Gatz. En Luckas Vander Taelen, voor Groen! verkozen in het Vlaams parlement: “Vlaanderen moet fier zijn op zijn hoofdstad. Als de Vlaamse regering een jobkorting uitkeert in Vlaanderen en niet in Brussel, dan is dat slechte reclame voor Brussel.”

Bescherming van Vlaamse minderheid
De slechte Vlaamse score in Brussel levert munitie aan de francofonie, die de gewaarborgde vertegenwoordiging in Brussel in vraag stelt. Al voor de verkiezingen maakte Olivier Maingain (FDF) zich vrolijk over het slinkende aantal Nederlandstaligen. Bernard Clerfayt (FDF) vindt één Vlaams minister wel voldoende; vandaag geldt de pariteit.

Moeten de Vlamingen zich zorgen maken? Niet meteen. De bescherming van de Vlaamse minderheid in Brussel maakt deel uit van het Belgische evenwicht. “En,” zegt Gatz, “er zijn ook andere cijfers dan de verkiezingsresultaten. Het gebruik van het Nederlands zit in de lift, en het Nederlandstalig onderwijs is goed voor twintig procent van de Brusselse leerlingen. Een zekere trots is best op zijn plaats. We hoeven nu ook niet masochistisch te worden.”


13-07-2009 om 23:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
09-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jawadde dat is daadkrachtig Vlaanderen !
Klik op de afbeelding om de link te volgen Joepie, we hebben een nieuwe regering met 9 ministers! En we hebben een project van regeringsverklaring....waar vind je die?
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1246630910351&context=1141721623065---1

en wat lezen we?

We halen er wat dingen uit die ons nu al uitermate intrigeren:

Ten eerste yekyekyek

Een warme samenleving vereist een intensieve bestrijding van de armoede. Het armoedebeleid moet
een inclusief beleid zijn en vergt een integrale, gecoördineerde aanpak. Daarom voorzien we een
nieuw actieplan armoedebestrijding. Ondertussen voorzien we in het regeerakkoord in alle
beleidsdomeinen hefbomen om armoedesituaties te voorkomen en/of terug te dringen. Dit is
bijvoorbeeld het geval in de hoofdstukken die betrekking hebben op werkgelegenheidsbeleid,
onderwijs, huisvesting, welzijns- en gezondheidszorg, energie, cultuur en sport, toerisme.

Ten tweede yakyakyak

De Vlaamse Regering zal een actieve aanwezigheidspolitiek voeren in Europees en internationaal
verband. We positioneren ons sterk in Europa en benutten volop de kansen die het Europees
voorzitterschap biedt om een positief imago van Vlaanderen kracht bij te zetten. We voeren een actief
buitenlands beleid en bouwen culturele -, economische -, en publieksdiplomatie uit. We versterken
onze inzet en onze solidariteit voor ontwikkelingslanden.

Ten derde yikyikyik

We blijven de crisis kordaat bestrijden en helpen de gezonde bedrijven door de crisis omdat ze voor
de duurzame jobs van de toekomst kunnen zorgen. We zetten in op beperking van het jobverlies
omdat de maatschappelijke kosten van re-integratie in de arbeidsmarkt na de crisis hoger zijn dan de
inspanning om jobs te behouden. Een proactief arbeidsmarktbeleid met de nadruk op competenties
stelt ons in staat om in te spelen op de specifieke behoeften van doelgroepen. We streven ernaar
mensen en bedrijven sterker uit de crisis te laten komen. Daarom willen we een duurzaam
werkgelegenheids- en investeringsplan opstellen. Over dat plan zullen we overleggen met de Vlaamse
werkgevers- en werknemersorganisaties.


Ten vierde Yokyokyok

Van een sluitende aanpak naar een sluitend maatpak
We maken ruimte om via een arbeidsintensieve face-to-face-aanpak alle werkzoekenden, ook
diegenen die het moeilijk hebben om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt, te begeleiden. We
breiden daarom stelselmatig de relevante ingrediënten van het gedifferentieerde begeleidingsmodel
van het Jeugdwerkplan uit naar andere categorieën, onder andere naar de 25- tot 49-jarigen. Om de
werkzaamheidsgraad van de 50+’ers te verhogen is de uitvoering van het 50+-akkoord ‘Samen op de
Bres’ noodzakelijk. De systematische benadering wordt bij een positieve evaluatie stapsgewijs en
rekening houdend met de economische conjunctuur, uitgebreid naar alle 50+’ers die instromen in de
werkloosheid. Om mensen langer aan de slag te houden wordt werk gemaakt van een geïntegreerde
sensibiliseringscampagne.


ten vijfde yukyukyuk

Aangepaste aanpak voor werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan, onder
meer voor mensen in armoede of voor mensen met een medische, mentale,
psychische of psychiatrische problematiek
We voorzien in een structureel aanbod op maat van werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt
afstaan, via integrale trajecten met doorgedreven maatwerk en met aandacht voor zorg,
welzijnsbevordering, competentieversterking en arbeidsoriëntering.
We investeren in een systematische samenwerking tussen de OCMW’s en de VDAB voor een betere
doorstroming van leefloners naar de arbeidsmarkt. We investeren in geïntegreerde welzijn-werktrajecten
voor mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Op het lokale niveau wordt vanuit de
Lokale Werkwinkel een systematische samenwerking opgestart met de relevante regisseur voor het
welzijnsdeel.
Als betaalde arbeid niet mogelijk blijkt, moet gekeken worden of er ‘overdrachten’ mogelijk zijn naar
niet arbeidsmarktgerichte activiteiten met een aangepast vervangingsinkomen (bijvoorbeeld
arbeidszorg). Dat veronderstelt een nieuw beleidskader, onder meer rond arbeidszorg, en goede
afspraken tussen werk en welzijn, zowel op lokaal, regionaal als federaal vlak (op het domein van
transmissies). Er is in Vlaanderen ook een grote groep niet-actieven onder wie. herintreders en
alleenstaande ouders. Voor hen ondernemen we specifieke acties van begeleiding, sensibilisering,
toeleiding en oriëntering.


ten zesde gnagnagna, woehahahahaha


We versterken de competenties van iedereen
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt ontwikkeld. We realiseren daarvoor het digitaal
competentieportfolio. De samenstelling van dat portfolio start in het onderwijs en bevat een overzicht
van alle verworven diploma’s, competenties, ervaring,… Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is de
uitbouw van een Vlaamse kwalificatiestructuur om tot een concrete inschaling van onder andere
deelcertificaten te komen. We voeren het POP gefaseerd in, en starten bij voorkeur met de
schoolverlaters en de mensen die getroffen worden door herstructureringen. In de toekomst zal elke
werknemer, ongeacht de grootte of sector van het bedrijf, waarin hij werkt en ongeacht het statuut en
opleidingsniveau recht hebben op een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarmee worden de
competenties van de werknemer stelselmatig in kaart gebracht. Via een goede kanalenmix zorgt de
VDAB voor de juiste begeleiding van elke werknemer op basis van zijn POP. Voor werknemers wordt
het POP ingebouwd in de laagdrempelige basisdienstverlening van de lokale werkwinkels.
Werknemers en werkgevers worden gestimuleerd om van het POP gebruik te maken, nog voor het
bedrijf of de werknemer eventueel in een moeilijke situatie komt. We waken erover dat het POP een
instrument wordt voor iedereen.
Voor werknemers worden in de basisdienstverlening


ten zevende grinnikgrinnik


Aantrekken van talent van buiten Vlaanderen
We zetten in op het verhogen van de interregionale mobiliteit en tewerkstelling. Als de conjunctuur
opnieuw aantrekt, verhogen we de inspanningen. Regio-overstijgend openbaar vervoer is daarbij een
aandachtspunt. We zetten daarvoor volop in op Nederlandse taalverwerving.
Als toch blijkt dat voor sommige vacatures het talent niet aanwezig is op de arbeidsmarkt in
Vlaanderen en België, wordt buitenlands talent aangetrokken. Dat wordt georganiseerd op basis van
snel en accuraat in kaart gebrachte toekomstige competentie- en arbeidsmarktbehoeften. Om de
mobiliteit binnen de EU te faciliteren bouwen we de vacature- en werkzoekendendatabanken verder
uit en nemen we, waar dat nodig is, flankerende maatregelen, bij voorkeur via sectorale afspraken. Er
wordt meer werk gemaakt van een onthaalbeleid en we investeren in taalopleidingen.


ten achtste grijnsgrijns


We blijven inzetten op een activerend herstructureringsbeleid via de sociale interventieadviseurs, de
tewerkstellingscellen, de tussenkomst van het interventiefonds en het bevorderen van activerende
begeleidingsplannen via de regionale toetsing. We versterken het beleid door scherper toe te zien op
de kwaliteit, het maatwerk en het uitstroomresultaat van de outplacementtrajecten. Het frontoffice, het
e-loket voor herstructureringen, wordt georganiseerd in samenwerking met de federale overheid. In
geval van tijdelijke arbeidsduurvermindering zetten we de overbruggingspremie in en volgen die
nauwgezet op. Als dat nodig is, wordt ze verlengd.


ten negende houhouhou

Maatgerichte begeleiding en loonkostenondersteunende en -verlagende maatregelen zijn daarbij twee
onlosmakelijk verbonden instrumenten. Met dat doel wordt de sociale economie verder vereenvoudigd
tot twee pijlers: een pijler maatwerkbedrijven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
- rekening houdend met het principeakkoord-maatwerk - en een pijler lokale diensten voor
ondersteuning in het aanbieden van maatschappelijk verantwoorde diensten die economisch niet
rendabel zijn. De klaverbladfinanciering voor lokale diensteneconomie binnen andere
beleidsdomeinen wordt structureel verankerd. Alle werkvormen worden onder die twee pijlers (of een
combinatie ervan) gepositioneerd.
Het ondersteuningsaanbod aan sociale economiebedrijven wordt hervormd op basis van de behoeften
van de sector en met het oog op de vereenvoudiging en ondersteuning van innovatie in de sociale
economie.
Om de doorstroming van sociale economie naar reguliere bedrijven te bevorderen wordt een
beleidskader uitgewerkt voor een versterkte begeleiding op de werkvloer. We werken ook het
rugzakprincipe verder uit met het oog op een optimale doorstroom van kansengroepen op basis van
de afstand tot de arbeidsmarkt en het rendementsverlies van de doelgroepmedewerker.
Maatwerkbedrijven die voldoende doelgroepmedewerkers tewerkstellen krijgen ondersteuning. Met
duidelijke afspraken tussen de reguliere en sociale economie voorkomen we concurrentievervalsing.


ten tiende hihihi


De Vlaamse overheid zelf versterkt ook haar inspanningen om meer personen met een handicap en
meer allochtonen aan te werven, alsook haar inspanningen op het vlak van competentieontwikkeling
en EVC. Ze versterkt haar voorbeeldfunctie, onder meer door doelstellingen over evenredige
arbeidsdeelname in de beheersovereenkomsten en jaardoelstellingen van de leidend ambtenaar op te
nemen. De Vlaamse overheid stimuleert de instroom van kansengroepen door, waar dat mogelijk is,
de structurele barrières in de regelgeving aan te pakken, bijvoorbeeld in verband met de
nationaliteitsvoorwaarde en de diplomavereisten.ten elfde hohoho

We faciliteren de werkgevers en de vakbonden om een akkoord te sluiten voor meer werkbaar werk.
We stimuleren in dat verband sectorale actieplannen die de verbetering van de werkbaarheid op het
oog hebben. Sociale innovatie-initiatieven worden gecontinueerd.


ten twaalfde grolgrolgrol

Op de eerste plaats willen we investeren en investeringen stimuleren in een meer hernieuwbare
energievoorziening. Die benadering omvat drie delen: energiebesparingen en energie-efficiëntie
stimuleren, er actief voor zorgen dat we de doelstellingen voor hernieuwbare energie kunnen bereiken
en windmolenparken op de Noordzee faciliteren.
Daarvoor vormen we onze huidige participaties in hernieuwbare energiebedrijven om tot een Vlaams
energiebedrijf. Er zal worden onderzocht welke structuur de meest wenselijke is voor dat
energiebedrijf. Het Vlaams energiebedrijf zal participeren in groene energieproductie en in
verschillende vormen van investeringen voor energiebesparing. We creëren de voorwaarden zodat in
Vlaanderen een slim elektriciteitsnetwerk tot stand komt, dat aangepast is aan een meer decentrale
productie. Daarvoor stimuleren we de energiedistributie-intercommunales. Tegelijk onderzoeken we
hoe we de uitbouw van het Elianetwerk in Vlaanderen kunnen faciliteren om de stroom van de
windmolenparken op zee vlot naar de grote verbruikscentra te vervoeren. Maar bovenal stimuleren en
ondersteunen we gezinnen, bijvoorbeeld door het aanpakken van nog niet geïsoleerde daken en het
plaatsen van condensatieketels en hoogrendementsbeglazing. We ondersteunen ondernemingen,
verenigingen en lokale besturen om hun energieverbruik betekenisvol te beperken. Een Vlaamse
energiedienstverleningsonderneming die zich richt op projecten van overheidsgerelateerde gebouwen
(ESCO – binnen het Vlaams energiebedrijf), kan mee helpen zorgen voor het nodige kapitaal.


ten dertiende lalala


We streven naar een maximale kleuterparticipatie, onder andere door een versterking van de
samenwerking met Kind en Gezin, die kan signaleren en sensibiliseren. Dit is vooral belangrijk om
mogelijke achterstand bij kinderen uit arme of anderstalige gezinnen te voorkomen. Om de
kleuterklassen te verkleinen, zetten we de geleverde inspanningen voort. Tegen het einde van de
legislatuur wordt - stapsgewijs - een gelijke behandeling betracht tussen het lager en het
kleuteronderwijs voor de omkadering en werkingsmiddelen, met prioritaire aandacht voor de
omkadering.


ten veertiende hophophop

Ook ouderen die niet meer opgenomen zijn in het arbeidsproces moeten via ‘levenslang en
levensbreed leren’ kansen krijgen om leerervaringen op te doen. Die ervaringen zijn gericht op het
verwerven van inzichten, vaardigheden en houdingen, en zijn verbonden met de uitdagingen in die
levensfase. De toegang en het gebruik van informatietechnologie aanmoedigen en vergemakkelijken
is daarbij een belangrijk aandachtspunt.


ten vijftiende opladioplada


De ouders van niet-Nederlandstalige kinderen moeten zelf ook het Nederlands beheersen. De
overheid moet daarom zorgen voor een voldoende dekkend aanbod NT2 op of in de onmiddellijke
omgeving van de school. We moeten de ouders ook, via de school, stimuleren om in te gaan op dat
aanbod.


ten zestiende tararara

Om minder gegoede huurders te ondersteunen, breiden we het stelsel van huursubsidies uit. We gaan
het toenemende aantal thuislozen in onze maatschappij tegen door te investeren in doortastende
preventie van thuisloosheid.


ten zeventiende toetertoeter

We maken op een economisch draagbare, gefaseerde en gecontroleerde manier werk van de
modernisering van energiemeters en de optimalisatie van energienetten (smart meters en smart
grids). Een grootschalig proefproject is operationeel in deze regeerperiode. Deze meters moeten niet
alleen een slim net mogelijk maken, met inbegrip van de aansluiting van decentrale
elektriciteitsproductie-installaties, maar ook leiden tot meer comfort en minder verbruik voor de
energiegebruikers. Ze moeten ook bijdragen tot een betere werking van de energiemarkt.
We richten een Vlaams energiebedrijf op waarin we de Vlaamse milieuholding en participaties van
PMV onderbrengen. Het Vlaams energiebedrijf zal onder andere de volgende taken op zich nemen:
hernieuwbare energie in Vlaanderen stimuleren door het nemen van participaties; investeren en
participeren in innovatieve energie-efficiëntieprojecten; deelnemen aan internationale klimaatprojecten
ter verwerving van Kyoto-eenheden; energie-efficiëntieprojecten in Vlaamse overheidsgebouwen
faciliteren en financieren.
De Vlaamse Regering optimaliseert het systeem van de gratis kWh in functie van een effectieve en
efficiënte ondersteuning van sociaal zwakkeren en met het oog op het zorgen voor een betere sociale
bescherming.
In uitvoering van het Europees energie- en klimaatpakket 2020 wordt de richtlijn hernieuwbare energie
vertaald in Vlaamse beleidsmaatregelen en wordt in het bijzonder werk gemaakt van een afdoende
regeling ter aansluiting van installaties voor hernieuwbare energie en kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling.
We passen, zoals decretaal voorzien, de doelstellingen op het vlak van groene stroom naar boven
aan als de lastenverdeling binnen de EU en tussen de gewesten binnen België dit vereist, als
certificaten van buiten het Vlaams Gewest of van offshore windenergie op de Noordzee worden
aanvaard of als het elektriciteitsverbruik minder stijgt dan verwacht.
We ijveren voor een billijk aandeel van Vlaanderen in de Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare
energie tegen 2020 en we streven ernaar een zo groot mogelijk deel, en bij voorkeur het geheel, van
de doelstelling binnenlands te bewerkstelligen.
We bevorderen het gebruik van de nieuwe generaties biobrandstoffen om de ter zake vooropgezette
doelstellingen te halen.
We verbruiken als Vlaamse overheid zelf 100% groene stroom en sporen andere overheden aan
hetzelfde te doen. We onderzoeken in welke mate groene warmte, groene stroom en biobrandstoffen
kunnen worden aangewend voor eigen gebouwen, terreinen, installaties en voertuigen. We gaan zo
nodig na op welke manier regelgevend moet worden opgetreden.
We stellen tegen 2012 een klimaatbeleidsplan 2013-2020 op om, in overleg met het middenveld, mee
de oorzaken en de gevolgen van de opwarming van de aarde te bestrijden.


ten achttiende oups!

Ter uitvoering van het derde Europees energiepakket worden de elektriciteit- en aardgasrichtlijnen
tijdig en terdege omgezet in Vlaamse regelgeving, met bijzondere aandacht voor privénetten en
directe lijnen en leidingen. Ook wordt een samenwerkingsakkoord voorbereid betreffende de
vertegenwoordiging van de regulatoren.
Op grond van de studie en consultatie op het gebied van het marktmodel worden initiatieven genomen
die de marktwerking versterken en verbeteren.


ten negentiende joepie


Energie is een randvoorwaarde om menswaardig te leven. We zorgen voor energie-efficiëntie voor
iedereen door investeringen in daken, ketels en beglazing te ondersteunen. Ook kansarmen moeten
kunnen ingaan op kostprijsverlagende aanbiedingen. Armoede mag geen aanleiding geven tot
mensonwaardige levensomstandigheden door een gebrek aan warm water, verwarming of elektriciteit.
We brengen van overheidswege zelf energiebesparingsinvesteringen aan bij kansarme gezinnen.ten twintigste taraboum

De bestrijding van armoede is een topprioriteit. Zeker in deze tijd van economische crisis maken we
de keuze dat de meest kwetsbare mensen het minst in de problemen komen.
We werken, samen met elk betrokken beleidsdomein en de stakeholders, een nieuw Vlaams actieplan
armoedebestrijding uit. We vertrekken hiervoor van de vaststellingen van het ViA-atelier van 27 april
2009 en de meetbare doelstellingen die met de sociale partners en het verenigingsleven in het Pact
2020 naar voren werden geschoven. Naast strategische en operationele doelen, formuleren we ook
indicatoren die de monitoring van de effecten van het gevoerde armoedebestrijdingsbeleid mogelijk maken

Vlaanderen werkt haar armoedebestrijdingsbeleid uit, in nauwe samenwerking met het federale niveau
(onder meer via de interministeriële conferentie sociale integratie), de provincies en het lokaal beleid
(onder meer via sociale beleidsplannen).
Dialoog met en participatie (ondermeer aan het beleid) van mensen in armoede is essentieel in de
armoedebestrijding. We bouwen de ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen
verder uit. De mogelijkheid tot inschakeling van opgeleide ervaringsdeskundigen zal worden verruimd.
De Vlaamse overheid blijft investeren in preventie van overmatige schuldenlast. Onderwijs en gerichte
preventiecampagnes dragen bij tot het verhogen van de weerbaarheid voor misleidende reclame en
kredietverschaffers.
Daarnaast willen we dat alle mensen met schuldproblematiek toegang hebben tot kwaliteitsvolle
schuldbemiddeling. We werken een subsidiesysteem uit voor de diensten schuldbemiddeling, mogelijk
via bovenlokale samenwerking.
Als welvarende regio biedt Vlaanderen vele sociale rechten. Voor mensen in armoede werken we aan
een systeem dat automatische toekenning van deze rechten (bijvoorbeeld studietoelagen) waarborgt.


ten eenentwintigste jouplaboem

Elke Vlaming heeft recht op een Vlaamse basishospitalisatieverzekering. Deze verzekering gaat uit
van een hospitalisatie in een tweepersoonskamer en moet voor iedereen betaalbaar zijn. Met het oog
op het beheersen van de kosten zullen met de betrokken actoren - waaronder ziekenhuizen,
ziekenfondsen, verzekeraars, artsen - concrete afspraken gemaakt worden.
De nieuwe Vlaamse regeling van financiële ondersteuning van kinderen zal bestaan uit:
a) een nieuwe, in te voeren financiële tegemoetkoming voor kinderen bij geboorte en naar aanleiding
van hun eerste en tweede jaar. Dit recht wordt geëffectueerd bij inschrijving bij Kind en Gezin;
b) de verhoogde schooltoelage vanaf 3 jaar, die geëffectueerd wordt door de inschrijving in het
kleuter-, lager of secundair onderwijs.
Een nieuw systeem van begrenzing van de kosten voor residentiële ouderenvoorzieningen moet ertoe
leiden dat de kostprijs van deze voorzieningen gereglementeerd wordt en heeft op termijn tot gevolg
dat de kostprijs voor de resident het inkomen niet overschrijdt


en lees de rest maar zelf want wij liggen hier al in kakkershoek ondertussen tsjongetsjongetsjonge en dat allemaal met 9 ministerkes....

09-07-2009 om 22:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.den ellentrik uit de Sahara
zozo, beste lezertjes, waarschijnlijk dachten een aantal van jullie dat het vorige artikel over grote zonne-energiecentrales in Noord-Afrika een soort scienhce-fiction was van een gek blogje dat zo maar wat onzin uitkraamt. Nou goed hoor, op de verjaardag van de officiële bekendmaking door het Amerikaanse leger van een neergestorte UFO in Rosswell en al de heisa rond de Mayakalender die de wereld zou zien vergaan op 21/12/2012 kan dit er wel bij.
Maar wat lazen we in Het Nieuwsblad op 17/6 ?
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=GIC2BGU33

17/06/2009


Elektriciteit via zonnespiegels in de Sahara
Energie opwekken in de woestijn

Een consortium van een twintigtal Duitse bedrijven, waaronder Siemens, heeft concrete plannen voor een gigantische zonnekrachtcentrale in het hart van de Sahara om Europa van energie te bevoorraden. De eerste elektriciteit zou binnen tien jaar worden geleverd.

De Sahara is met circa negen miljoen vierkante kilometer de grootste woestijn ter wereld. De zon haalt er temperaturen tot vijftig, zelfs zestig graden Celsius. Stel je voor dat de mens erin zou slagen die zonnekracht op te vangen, om te zetten in elektriciteit en vervolgens te verspreiden over de wereld. 'De woestijn vangt in zes uur tijd meer zonne-energie op dan de hele mensheid in een jaar kan verbruiken', beweert Dr. Gerhard Knies, drijvende kracht achter het project Desertec. De man ijvert al jaren voor een heus netwerk van zonnekrachtcentrales. De hele technologie is gebaseerd op spiegels die de energie van de zon bundelen, omzetten in stoom en op die manier stroom opwekken via turbines. Een nog uit te bouwen transportnet moet de geproduceerde energie dan vanuit Noord-Afrika onder de Middellandse Zee naar Europa vervoeren en daar verspreiden.

Toch hebben we hier lang niet met een gekke professor Zonnebloem te maken. Verre van zelfs. Het hele project bouwt voort op plannen van de Club van Rome, een eerbiedwaardige denktank van Europese wetenschappers die nadenken over de toekomst van de wereld. Het idee krijgt nu de steun van een twintigtal Duitse ondernemingen, waaronder Siemens (dat turbines zou gaan leveren), Deutsche Bank, herverzekeraar Munich Re en de energieconcerns RWE en E.ON. Bovendien wezen gelijksoortige initiatieven in Spanje (20 megawatt, goed voor 10.000 huizen in en rond Sevilla) en in de Mojave-woestijn in Californië (met 354 megawatt de grootste zonnekrachtcentrale ter wereld) al uit dat het project technisch haalbaar is.

Volgens onderzoek zou het volstaan om nog geen 0,3 procent van de Sahara te bedekken met zonnespiegels om de huidige energiebehoefte van de 25 landen van de Europese Unie plus Noord-Afrika en het Midden-Oosten te dekken. En nog voldoende rek over te houden om de stijgende vraag naar energie de komende jaren het hoofd te bieden. Het Desertec-project in de Sahara zou uitgaan van een vlakte van 130 vierkante kilometer. Met het hele project is een monsterinvestering van dik 400 miljard euro gemoeid. Tien tot twintig miljard daarvan zijn nodig voor de aanleg van het stroomtransportnet, waarvoor een gloednieuwe hoogspanningslijn moet worden aangelegd tussen de Sahara en Europa.

Op 13 juli komen alle bedrijven die bij het grootste privégroenestroomproject aller tijden betrokken zijn voor het eerst bijeen. Eens operationeel moeten de zonnespiegels in de Sahara instaan voor 15 procent van Europa's stroombehoeften.Kris Simoens
Awel beste lezertjes????? Zo gek is het dus niet als er reeds een consortium van 20 Duitse bedrijven het zelfde denkt of dachten jullie dat Duitsers weeral megalomane ambities hadden...???? Nu nog grote zonnespiegels in het Vlaamse parlement want daar zitten ook een paar zonnekoningen dus dat moet dan wel lukken....

08-07-2009 om 23:35 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.den Vlaemschen ellentrik
hohoho, er komt een Vlaamsse Energiemaatschappij. Dit was een eis van onze vrienden van de NV-a. Dat gaat meteen het ganse energiedebat aanzwengelen. tenminste zo hopen we dat toch. Want dat er een aardig potje te discussiëren valt over ons enegiebeleid zal menig trouwe lezer niet geheel ontgaan zijn . Hopen we tenminste.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=UU2CC1DC&word=energiemaatschappij

BRUSSEL - De nieuwe Vlaamse regering stopt rond de 515 miljoen euro in een eigen energiemaatschappij met de werknaam Vl.Energie. De bedoeling is groene energieproductie fors op te trekken.

Van onze redacteur

De onderhandelaars van CD&V, SP.A en N-VA bereikten gisteravond een akkoord over een ontwerp van regeerakkoord. 'De eerste lezing', heet dat. Vanaf vandaag begint de tweede lezing met het discussie over 'de financiële ruimte'.

Intussen is de beslissing genomen om een Vlaamse energiemaatschappij op te richten. Voorlopig heeft die de werknaam Vl.Energie. 'Het nieuwe energiebedrijf is een van de weinige forse investeringen van de nieuwe Vlaamse regering, een ambitieus project', licht een onderhandelaar toe.

In een eerste fase zal Vlaanderen al zijn huidige participaties in (groene) energiebedrijven bundelen, goed voor zo'n 315 miljoen euro. Via de PMV is Vlaanderen nu al mede-eigenaar van onder meer Thenergo en Biofer (biomassa), Electrawinds en Belwind (windenergie) en via de Vlaamse Milieuholding van Aquafin en Indaver (verbrandingsovens). Daarnaast komt er een kapitaalinjectie, het cijfer van 200 miljoen circuleert. Daarmee kan VL.Energie dan participeren in onder meer Aspiravi (windenergie) en Enfinity (zonne-energie). 'Bedoeling is om zo een speler te creëren die van de schaalvoordelen kan profiteren én het huidige oligopolie van Electrabel en SPE wat kan bevechten. Belangrijk is sneller de Europese doelstellingen over groene stroom te halen. Een andere activiteit wordt de export van groene technologie.' Over een instap in het netbeheer wordt nagedacht. Een gedecentraliseerde energieproductie met veel wind- en zonne-energie kan alleen slagen als het huidige net wordt aangepast.

Daarnaast wil de nieuwe Vlaamse regering werk maken van een energie-efficiëntere overheid. Heel het vastgoedpark van de Vlaamse regering - van rusthuizen tot scholen - moet energievriendelijker functioneren. 'Ook dat wordt een belangrijke taak voor de nieuwe maatschappij.'

Daarbij trekt men de parallel met Telenet, met Vlaamse overheidssteun opgericht om Belgacom te bekampen. 'Alleen gaan we een Vlaams energiebedrijf deze keer niet te snel verpatsen.'


Jullie lezen het dus samen met den deze ..."een gedecentraliseerde energieproductie met veel wind- en zonne-energie kan alleen maar slagen als het huidige net wordt aangepast"
Waarover we hier dus nog maar eens struikelen, beste lezers en lezeressen, is de vanzelfsprekendheid van zulke politiek van gedecentraliseerde productie. Mogen we dan toch eventjes beleefd vragen WIE HEEFT DAT BESLIST? Waar werd dat besproken? En tenslotte heeft er iemand ooit een kostprijsberekening gemaakt van dit soort oplossingen? Kom niet meteen naar ons hollen met de oplossing dat Europa dat zou beslist hebben want dat is larie en apekool punt. Ok doelstellingen voor groene energie maar een decentrale productie????? Dat wil zeggen dat men zou afstappen van grote productiecentrales....tja we hadden dus daar graag een diepzinnig gesprekje over willen horen voeren want zo gaat dat maar niet hoor. Wie gaat dat factuurtje betalen en denken die slimmerdjes dat decentrale productie op Vlaams niveau enige toekomst heeft? Wij wachten weer vol ongeduld op enig antwoord vanwege de onbekende beslissers...Wij denken daar het onze van maar we zullen weer niks begrepen hebben. Ondertussen modderen we maar verder aan met al die alternatieve oplossingen die door onze groene Frankensteins zo netjes worden onderbouwd als nieuwe mythologie voor een betere en schonere wereld. We geven jullie twee mooie stukjes om te lezen en om bij na te denken. Het eerste is een mooie analyse van hoe de cowboys van de groene energie vandaag handelen en het tweede is een zeer gedegen stukje om misschien een kleine aanzet te geven voor een debat ten gronde over de vraag of groene energie op Vlaemsche schaal al of niet gefundeerd is. En wij schreven het artikels niet zelf! Echt niet!

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=G12CD5UJ&word=windmolens

Hoge molens vangen veel wind

 • dinsdag 07 juli 2009

 • Auteur:
Hoge molens vangen veel wind

Hoge molens vangen veel wind

© Vincent Mentzel 2006

Schone energie, wie kan daar nu tegen zijn? Onder meer STEFAN BRIJS, tenminste als het gaat om energie geleverd door 'windcowboys die met een schot hagel op de landkaart de geschikte locaties voor windmolens bepalen' en zo de levenskwaliteit van de omwonenenden aantasten.

Een praktijkvoorbeeld: op een dag krijgt een boer ongevraagd drie mensen over de vloer die een werkgroep voor groene energie en een energiebedrijf vertegenwoordigen. Ze hebben een contract bij zich dat gedurende 22 jaar vijftienduizend euro pachtgeld per jaar belooft voor een stukje van twintig bij twintig meter van zijn weiland, waarop dan een windturbine zou komen van zowat honderd meter hoog met wieken van om en bij de veertig meter. Of de boer even wil tekenen?

Dergelijke taferelen spelen zich tegenwoordig in heel Vlaanderen af. De genoemde bedragen variëren van tienduizend tot twintigduizend euro per jaar - over indexering valt te praten - de hoogte van de turbines is soms wat meer soms wat minder, de energiebedrijven kunnen onder meer Ecopower, Electrabel, Aspiravi of zelf uit de grond gestampte coöperatieven zijn. Behalve landbouwers worden ook steeds vaker burgemeesters benaderd om gemeentegrond te verpachten, vaak voor nog hogere bedragen. Over mogelijk nadelige gevolgen van een dergelijke windmolen voor de gezinnen in de buurt wordt met geen woord gerept. De buurt zelf weet niet eens dat er plannen zijn om vlakbij zulke enorme windtorens te plaatsen.

Iets dergelijks heeft zich een paar weken geleden in mijn naaste omgeving afgespeeld. De boer in kwestie is niet op het aanbod ingegaan, maar heeft zijn buren ingelicht, ook al hadden de onderhandelaars gevraagd het voorlopig niet verder te vertellen. In dit geval gaat het om een project voor drie windmolens op het grondgebied van Berlaar, aan de grens met Lier. Binnen een straal van 500 meter van de geplande locaties voor de windmolens staan zowat 250 woningen en op minder dan een kilometer liggen de dorpskernen van Berlaar en Koningshooikt (Lier). Bovendien zou een van de turbines boven de hoofden van negen gezinnen op een bedrijvenpark komen te hangen, waarvan één gezin zonet voor 30.000 euro zonnepanelen op zijn dak heeft geplaatst, die nu permanent in de schaduw dreigen te komen. Dat het mogelijk is om zo'n ingrijpend project zo willekeurig in te plannen is het gevolg van de magere richtlijnen uit een rondzendbrief van de Vlaamse overheid uit 2006, die niet eens bindend zijn en onder meer slechts een mimimumafstand van 250 meter ten opzichte van de dichtstbijzijnde woning of woonzone aanbevelen - gezinnen die op een bedrijvenpark wonen, tellen sowieso niet mee. Hierdoor krijgen de energiebedrijven haast een vrijgeleide om zowat overal in Vlaanderen steeds hoger wordende windmolens te plaatsen, die - laten we even de groene energie vergeten - een louter commerciële aangelegenheid zijn, waarin eventueel geparticipeerd kan worden door gemeentes, burgers en/of bedrijven.

Na het uitlekken van de plannen in Berlaar heeft de buurt de krachten gebundeld om te protesteren tegen dit privé-initiatief, waarbij ook enkele mensen van de gemeenteraad betrokken waren. Zelf heb ik het buurtcomité ook meteen vervoegd. Behalve de haast maffioze manier van handelen stellen wij ook de geluidsoverlast en de schaduwhinder aan de kaak, die deze windturbines voor onze dichtbevolkte buurt zullen veroorzaken. Een objectieve studie door de Nederlandse Gezondheidsdiensten, ook uit 2006, zegt dat de minimale afstand tot bebouwing 350 tot 700 meter zou moeten bedragen om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken en dat er onder meer slagschaduw (van de draaiende wieken) te verwachten is tot op een afstand van 12 keer de rotordiameter - die laatste is gemiddeld tachtig meter. Of het vergezicht ernstig aangetast wordt is al langer een punt van discussie en smaak, maar vrijwel zeker is dat woningen in de buurt in waarde zakken. Het besluit van het onderzoek luidt onder meer: 'Mensen kunnen hinder ervaren van windturbines. Ook kunnen deze een gezondheidsrisico vormen. Mogelijke problemen zijn geluidsoverlast en hinder als gevolg van slagschaduw. Fysieke veiligheidsrisico's zijn meestal afdoende afgedekt, maar men kan zich wel nog zorgen maken over laagfrequent geluid, aantasting van de leefomgeving of waardedaling van eigendommen.'

De op winst gerichte energiebedrijven minimaliseren uiteraard de nadelige gevolgen en wie erover klaagt is een zeur en zit niets in met het milieu, alleen met zichzelf. Ons buurtcomité, dat inmiddels 235 gezinnen telt, is echter vastbesloten om te blijven protesteren tegen de plannen, niet alleen in de hoop dat ze snel worden afgevoerd, maar ook om de overmacht en overlast aan te klagen waarmee weldra vele inwoners van Vlaanderen zullen worden geconfronteerd nu er almaar harder geroepen wordt om groene energie. Een roep die steeds meer energiebedrijven en coöperatieven ertoe aanzet om elkaar te beconcurreren en projecten zoals het voornoemde in omgevingen in te plannen die daar in wezen niet toe geschikt zijn

Nu de nieuwe Vlaamse regering 515 miljoen euro wil vrijmaken voor groene Vlaamse energie om onder meer te participeren in windcowboys die met een schot hagel op een landkaart de geschikte locaties voor windmolens bepalen, zou ze beter eerst een keer op mensenmaat gemaakte milieunormen vastleggen in wetten en decreten, zodat de gewone burger niet aan leefkwaliteit moet inboeten zogenaamd ten behoeve van het algemeen belang. Tegelijk dringt een coördinerende functie van de Vlaamse overheid zich op nu ook gemeenten met elkaar in concurrentie gaan om toch maar zo snel mogelijk te kunnen pronken met een windtoren vier keer hoger dan de kerktoren, zodat heel Vlaanderen van ver kan zien hoe milieubewust en vooruitstrevend het lokale bestuur toch is. Schone energie als vorm van schone schijn. Of hoe de man in de straat weer eens een rad voor de ogen wordt gedraaid.

Stefan Brys is schrijver.


http://www.lowtechmagazine.be/2009/01/wereldwijd-netwerk-duurzame-energie.html#moreHonderd procent groene stroom?

Hoogspanningsleiding 6

Duurzaam opgewekt of niet, elektriciteit moet getransporteerd worden.

Kan de Europese samenleving volledig draaien op hernieuwbare energie? Aan indrukwekkende plannen ontbreekt het in elk geval niet: van het bouwen van reuzenwindmolenparken in de Noordzee tot het importeren van zonne-energie uit de Sahara. Eén 'detail' wordt daarbij meestal over het hoofd gezien: de nood aan vele honderdduizenden kilometers nieuwe hoogspanningslijnen en andere transmissie-infrastructuur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat we ons olie- en steenkoolverbruik moeten afbouwen en vervangen door duurzame energie, daar is bijna iedereen het ondertussen over eens. Maar over hoe dat nu precies moet gebeuren, heerst de grootst mogelijke onenigheid. Plaatsen we allemaal zonnepanelen op ons dak en windmolens in de tuin? Of investeren we in grote windmolenparken op zee en zonnecentrales in woestijnen? Moet duurzame energie kleinschalig worden aangepakt? Of moeten we het juist veel grootschaliger zien?

Ieder voor zich

Sopogy microCSP Als ieder huishouden of bedrijf zelf energie zou produceren met zonnepanelen en windmolens, dan kan de hele transportinfrastructuur voor elektriciteit worden opgedoekt (Greenpeace Engeland wijdde daar onlangs een uitvoerig rapport aan).

Dat spaart niet alleen kosten maar ook energie, want tijdens het transport over hoogspanningslijnen gaat een deel van de opgewekte elektriciteit verloren. Nog belangrijker is het verlies in de elektriciteitscentrale zelf: bijna twee derde van de primaire energie die in de centrale wordt gestopt, gaat verloren als hitte.

Energie kleinschalig en decentraal produceren is dus veel efficiënter: we hebben ongeveer drie keer minder energie nodig om evenveel elektriciteit op te wekken. Zo'n infrastructuur is ook robuuster en biedt het voordeel dat ze ons verlost van de onvoorspelbare energieprijs en de maffia-praktijken van grote energiebedrijven. Eens de investering is gebeurd, levert een windmolen of zonnepaneel op je dak gratis energie.

Ingebedde energie

Toch kleven er serieuze bezwaren aan dit scenario. De omstandigheden voor het opwekken van duurzame energie zijn zelden ideaal op de plaats waar we wonen. Een windmolen op je dak is een aantrekkelijk idee, maar helaas valt er in een stedelijk gebied zo weinig wind te rapen dat windmolens daar vaak meer energie kosten dan ze opleveren. Die dingen moeten namelijk eerst geproduceerd worden en dat vraagt ook energie.

Onderstation

Een gelijkaardig probleem stelt zich met zonnepanelen. De opbrengst van zonnepanelen in België en Nederland is relatief laag, en de productie ervan kost veel energie en toxische stoffen. In het geval van zonnepanelen is de energiebalans wel positief, als ze tenminste goed worden geplaatst, maar dat neemt niet weg dat diezelfde zonnepanelen in een zonniger klimaat veel meer energie zouden opleveren voor een zelfde input van materiaal en energie.

Opslag van energie

Bovendien rijst de vraag hoe je in het geval van een kleinschalige elektriciteitsproductie windstille en bewolkte dagen kan opvangen (en hoe je vermijdt dat een overschot aan energie op een zonnige en winderige dag verloren gaat). Nu worden de meeste zonnepanelen aan het elektriciteitsnetwerk gekoppeld, zodat er in dat geval op de grote energiebedrijven gesteund kan worden. Maar als iedereen zijn eigen energie opwekt en de elektriciteitsinfrastructuur wordt opgedoekt, kan dat niet meer.

Een lokaal netwerk heeft weinig zin, want bij de buurman is op dat moment evenveel wind of zon. Batterijen? Niet bepaald een milieuvriendelijke optie, en de capaciteit is beperkt. Waterstof? Nog altijd – en mogelijk voor altijd - een toekomstdroom. Een kleinschalige, decentrale en duurzame energieproductie lijkt dan ook moeilijk te kunnen zonder een back-up van een elektriciteitsnetwerk en klassieke steenkool-, gas- en kerncentrales.

Grootschalige productie van groene energie

Al deze problemen kunnen worden opgelost door duurzame energieproductie juist op een veel grotere schaal te organiseren - veel grootschaliger dan onze huidige aanpak, waar landen voornamelijk hun elektriciteit binnen de grenzen opwekken (zie de beperkte export en import van elektriciteit binnen Europa in de illustratie hieronder, bron UCTE).

Daar zijn intussen een tiental ambitieuze plannen voor uitgewerkt, van het bouwen van reusachtige windmolenparken in alle uithoeken van de Noordzee (zie verder), over het op grote schaal importeren van zonne-energie uit de Sahara (zie verder), tot het aanleggen van een wereldomspannend netwerk van hernieuwbare energiebronnen, vergelijkbaar met het internet. De Europese Commissie sprak zich recent uit voor de uitbouw van een uitgebreid netwerk, en ook in de Verenigde Staten krijgt het idee stilaan voet aan de grond.

Export import europa 2007 UCTE

Een netwerk over de grenzen heen betekent dat windmolens en zonnepanelen geplaatst kunnen worden waar ze het hoogste rendement behalen. In woestijnen valt er tot 7 keer zoveel zonne-energie te rapen dan in landen als België en Nederland, in de Noordzee kan er tot 20 keer zoveel windenergie geoogst worden dan in onze achtertuin. Dat wil dus zeggen dat we veel minder materiaal en energie nodig hebben om een groene elektriciteitsproductie uit de grond te stampen. Dat is zowel financieel als ecologisch een zeer groot voordeel. In zo’n scenario kan je ook gebruik maken van duurzame energiebronnen die per definitie verder van bewoonde gebieden afliggen, zoals golven, getijden en oceaanstromingen.

Betrouwbaar

Bovendien lost duurzame energieproductie op grote schaal ook het probleem van opslag op. Door een netwerk uit te bouwen dat hernieuwbare energiebronnen op ver uit elkaar gelegen plaatsen met elkaar verbindt, valt er altijd wel ergens zon of wind te oogsten. Duurzame energie wordt zo een energiebron waar je 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op kan rekenen. Er is dus geen nood meer aan steenkool-, gas- of kerncentrales om slechte weersomstandigheden op te vangen.

Maar terwijl een decentrale energieproductie belooft om de hele infrastructuur voor het transport en de distributie van elektriciteit overbodig te maken, vraagt een grootschalige productie van hernieuwbare energie juist een aanzienlijke investering in bijkomende hoogspanningslijnen en substations om die elektriciteit uit te wisselen en te verdelen. Daar wordt in de meeste van die plannen met geen woord over gerept.

Offshore windmolens ring noordzee

Masterplan Zeekracht

Een goed voorbeeld is het eerder deze maand gepresenteerde “Masterplan Zeekracht”, dat 193.000 vierkante kilometer of 33,8 procent van de Noordzee wil volbouwen met een “ring” van aan elkaar geschakelde windmolenparken (zie illustratie hierboven). Dat zou jaarlijks 13.400 terawattuur elektriciteit opleveren en daarmee zou het energieverbruik van de 7 landen rondom de Noordzee (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen) in 2050 volledig door windenergie kunnen worden gedekt.

Let op: het gaat hier niet alleen het om het elektriciteitsverbruik maar ook om het energieverbruik van transport en verwarming. Omdat de windmolenparken vele honderden kilometers uit elkaar liggen, zou er altijd elektriciteit geleverd kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat er op die manier ook grote gebieden ontstaan waar niet gevist kan worden, en dat er kunstmatige riffen worden gevormd, zodat het zeeleven zich zou kunnen herstellen.

Wild idee

Dat klinkt allemaal zeer goed, er horen ook mooie plaatjes bij, en dus haalde het plan - dat ontwikkeld werd door het beroemde architectenbureau OMA (Office for Metropolitan Architecture) in opdracht van de milieuorganisatie Stichting Natuur en Milieu - de meeste Nederlandse kranten en zelfs de internationale pers. Toch gaat het om niet meer dan een wild idee, dat na een kritische toets niet erg realistisch lijkt.

Dan hebben we het niet zozeer over de kosten (klassieke energiecentrales bijbouwen is op termijn nog duurder), niet over de technologie (die is beschikbaar) en niet over de bureaucratische en politieke uitdaging om tot de nodige internationale samenwerking te komen (al is die ook niet min). We hebben het over de transport- en distributie-infrastructuur die bij zo’n plan hoort. Het plan erkent dat “verbinding” een sleutelelement is in het project, maar gaat daar niet verder op in.

Airtricity_supergrid2

Energie uit de woestijn

De plannen voor windmolenparken in de Noordzee (het Masterplan Zeekracht lijkt erg op eerdere, veel minder ambitieuze plannen van Greenpeace België en van Airtricity - zie illustratie hierboven) sluiten mooi aan bij het al langer bestaande en zeer goed gedocumenteerde project TRANS-CSP, dat op grote schaal zonne-energie wil importeren uit Noord-Afrika. Dat plan, dat ook in 2050 realiteit zou moeten zijn, steunt (onder meer) op grote thermische zonnecentrales in woestijngebieden.

Thermische zonnecentrales zijn een lowtech alternatief voor zonnepanelen en halen energie uit zonnewarmte in plaats van zonlicht. De productie van deze energiecentrales kost aanzienlijk minder energie dan de productie van fotovoltaïsche zonnecellen en ze zijn met een rendement van 30 procent ook nog eens drie keer efficiënter. Bovendien kan een deel van de overdag opgewekte zonnewarmte worden gebruikt om olie, water of zout op te warmen, warmte die ’s nachts of tijdens bewolkte perioden de elektriciteitsproductie draaiende kan houden.

Desertec_map_trimmed

Thermische zonnecentrales zouden dus ideaal zijn voor een kleinschalige, decentrale energieproductie (er zijn intussen kleine modules te koop met de afmetingen van een zonnepaneel), maar helaas werken ze alleen in erg zonnige gebieden. In Europa komt alleen Zuid-Spanje in aanmerking voor de technologie (hier vind je een gedetailleerd overzicht van de projecten in Spanje, hier een nieuwssite over zonnecentrales).

In België of Nederland zouden deze centrales tijdens de wintermaanden zo goed als geen energie produceren, terwijl ze in de zomer niet eens de helft van hun capaciteit zouden halen. In de woestijn van Noord-Afrika draait een thermische zonnecentrale echter 10 van de 12 maanden op volle capaciteit, en het rendement daalt zelfs in de twee resterende wintermaanden nooit onder de 80 procent.

Thermische zonnecentrale

Verlies tijdens transport

Maar hoe gaan we die duurzaam opgewekte elektriciteit over een afstand van 3.000 kilometer transporteren? (TRANS-CSP neemt het Verenigd Koninkrijk als bestemming, dus voor de Benelux is dat net iets korter). Elektriciteit is lastiger te vervoeren dan olie of gas. De optie om de energie in de vorm van waterstof via schepen of pijpleidingen naar Europa te transporteren, werd door de onderzoekers afgevoerd omdat 75 procent van de energie verloren zou gaan bij omzetting, transport en opslag. Maar de bestaande hoogspanningslijnen zijn evenmin een optie.

Zonnetoren Solar Two

Per duizend kilometer gaat er over een hoogspanningsleiding ongeveer 15 procent van de elektriciteit verloren, wat voor een afstand van 3.000 kilometer neerkomt op een verlies van 45 procent. Aangezien het om een gratis brandstof gaat, zou je nog kunnen besluiten om dat verlies op te vangen door twee keer zoveel centrales in de woestijn te bouwen, maar ook dat brengt geen zoden aan de dijk: de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijnen tussen Europa en Afrika bedraagt momenteel slechts 0,5 gigawatt, goed voor een maximum overdracht van 2,5 terawattuur per jaar (of 0,001 procent van het elektriciteitsverbruik in Europa). Die capaciteit kan via allerlei trucs wel wat worden opgedreven, maar ook dan kom je niet verder dan een maximum capaciteit van 2 gigawatt.

Gelijkstroom infrastructuur nodig

Willen we op grote schaal duurzaam opgewekte elektriciteit uit Noord-Afrika importeren, dan zit er niets anders op dan een geheel nieuwe elektriciteitsinfrastructuur uit te bouwen die steunt op gelijkstroom (HVDC of “high-voltage direct current”). Onze bestaande elektriciteitsinfrastructuur steunt op wisselstroom (HVAC of “alternate current”), dat beter geschikt is voor kortere afstanden. Het energieverlies op een HVDC-lijn bedraagt slechts 3 tot 5 procent per 1.000 kilometer, dus 9 tot 15 procent over een afstand van duizend kilometer, inclusief het verlies van 1,5 tot 2 procent tijdens de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom.

Maar het is niet de bedoeling dat deze HVDC-lijnen de bestaande hoogspanningslijnen gaan vervangen: het gaat om een complementaire infrastructuur. Het volstaat evenmin om onderzeese kabels aan te leggen tussen de twee continenten. De geïmporteerde elektriciteit moet ook ergens aan land komen en verder in Europa worden verdeeld, wat betekent dat die nieuwe hoogspanningslijnen grotendeels over het Europese vasteland zullen lopen. Bovendien impliceert het inzetten van gelijkstroom ook de bouw van nieuwe substations, die de elektriciteit opnieuw omzetten naar wisselstroom.

400.000 kilometer hoogspanningsleidingen

Hoogspanningslijnen hebben een nadelige invloed op het milieu, zowel in zee als op land, maar het grootste obstakel is eenvoudigweg het ruimtegebruik zelf, en de zichtbaarheid ervan. Getuige het protest tegen de “visuele vervuiling” van windmolens kunnen we er gerust van uitgaan dat niemand zit te wachten op een pyloon of een verdeelinstallatie in zijn of haar achtertuin, of die elektriciteit nu duurzaam is opgewekt of niet.

Europa telt momenteel al 230.000 kilometer hoogspanningslijnen (zie kaart hieronder, bron: GENI) en het het middenspannings- en laagspanningsnetwerk, die de elektriciteit verder distribueren, zijn nog veel langer: alleen al in Nederland bijna 250.000 kilometer.

Hoogspanningsnetwerk europa

Het TRANS-CSP project gaat uit van 20 hoogspanningslijnen met een totale lengte van ongeveer 60.000 kilometer, die grotendeels over land lopen (drie ervan zijn hieronder afgebeeld). Elk van die lijnen heeft een capaciteit van 5 gigawatt, in totaal dus 100 gigawatt. Daarmee kan slechts 15 procent van het elektriciteitsverbruik in Europa worden opgevangen (het plan steunt verder op 65 procent hernieuwbare energie van eigen bodem en op 20 procent fossiele brandstoffen).

Trans-csp_fig_5-8

Als we ervoor zouden kiezen om al onze elektriciteit te importeren uit Noord-Afrika, dan zouden we 133 nieuwe hoogspanningslijnen moeten bouwen met een totale lengte van 400.000 kilometer. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van vandaag. Zouden we ervoor kiezen om ook voor (elektrische) verwarming en (elektrisch) transport op geïmporteerde zonne-energie te steunen, vergelijkbaar met de ambities van het “Masterplan Zeekracht”, dan zijn er bijna 2 miljoen kilometer nieuwe hoogspanningslijnen nodig.

Hoeveel ruimte is er nodig?

Het goede nieuws is dat gelijkstroom hoogspanningslijnen minder plaats nodig hebben dan wisselstroom hoogspanningslijnen – in de breedte en in de hoogte dan toch. De pylonen zijn iets lager en de infrastructuur heeft slechts een strook nodig van 100 meter breedte, tegenover 400 meter voor een klassieke hoogspanningslijn. Inclusief de te bouwen substations en exclusief de onderzeese kabels zou het totale ruimtebeslag van die transportinfrastructuur (voor 15 procent van het Europese energieverbruik) volgens de studie 3.600 vierkante kilometer bedragen. Dat is meer dan het ruimtebeslag van de zonnecentrales in de woestijn zelf: 2.500 vierkante kilometer.

Als we alle elektriciteit in Europa zouden willen opvangen met geïmporteerde zonne-energie dan stijgt het ruimtebeslag van die transport-infrastructuur (verder bouwend op dat eerdere cijfer) tot 24.000 vierkante kilometer. Transport en verwarming inclusief wordt dat meer dan 100.000 vierkante kilometer: ruim drie keer België, volgepakt met elektrische substations en rijen uit elkaar te vouwen pylonen en hoogspanningslijnen. Bovendien gaan we in deze berekening uit van lijnen van 800 kilovolt. Als voor een lager voltage wordt gekozen, en daar bestaan redenen voor, is het ruimtegebruik groter (die lijnen hebben een breedte van 150 meter).

Ondergronds

Het rapport adviseert het plaatsen van schaamgroen (bomen die de hoogspanningsleiding aan het zicht onttrekken) als een middel om het protest tegen de "visuele vervuiling" van de transportinfrastructuur tegen te gaan. Ondergrondse hoogspanningslijnen worden als onrealistisch beschouwd, tenzij op bepaalde plaatsen, omdat ze 5 tot 7 keer duurder zijn dan bovengrondse lijnen op pylonen. Ook ondergrondse hoogspanningslijnen eisen overigens een strook op van 5 meter breedte, waar niets gebouwd of geplant kan worden, en ze hebben evengoed nood aan deelstations voor de omzetting naar wisselstroom. Zo'n station met een capaciteit van 5 gigawatt meet 800 op 700 meter (560.000 vierkante meter).

Hoogspanningslijnen 2

In het geval van windmolenparken in de Noordzee liggen de hoogspanningslijnen grotendeels op de bodem van de zee. Het “Masterplan Zeekracht” geeft geen enkele informatie over de bijhorende transportinfrastructuur, maar het iets oudere plan van Greenpeace België doet dat wel. Dat voorstel telt “slechts” 100 windmolenparken verspreid over de hele Noordzee, met een gezamenlijke capaciteit van 68,4 gigawatt, die samen jaarlijks 247 terawattuur energie moeten leveren – of 13 procent van het elektriciteitsverbruik (dus exclusief verwarming en transport) in de 7 landen rondom de Noordzee. De milieuorganisatie berekende dat daar 6.200 kilometer extra hoogspanningslijnen voor nodig zijn.

Noordzee

Extrapoleren we dat naar het Masterplan Zeekracht, dan komt dat neer op ongeveer 340.000 kilometer hoogspanningsleidingen. Dit getal betreft echter alleen de elektriciteitsleidingen in zee. Daar heeft niemand last van, maar al die leidingen moeten natuurlijk wel ergens aan land komen, en vervolgens doorlopen naar de steden en industriegebieden waar de elektriciteit wordt gevraagd.

Maar daar geeft ook het plan van Greenpeace België geen verdere details over. Het is zelfs wachten tot de allerlaatste zin van het meer dan 40 pagina’s tellende document eer er iets over gezegd wordt: “Als de elektriciteitsvraag zich niet aan de kust zelf bevindt, is een versterking van de ‘onshore’ transmissie-infrastructuur even belangrijk als de ontwikkeling van een offshore transmissie-infrastructuur”.

Hoogspanningslijnen 3

Dankzij de gedetailleerde informatie uit de TRANS-CSP studie kunnen we wel enig idee krijgen van die benodigde infrastructuur tussen de kust en het binnenland. Dat plan voorziet (zoals vermeld) in 20 elektriciteitsleidingen van 5 gigawatt om 700 terawattuur zonne-energie per jaar te importeren. Het Masterplan Zeekracht wil 13.400 terawattuur windenergie importeren uit de Noordzee, dus daar zijn dan omgerekend 382 bijkomende hoogspanningslijnen en minstens evenveel deelstations op land voor nodig, te verdelen over de 7 landen. Dat zijn 55 hoogspanningslijnen (elk 100 meter breed) en 55 substations per land, als elk land even groot zou zijn.

Kenia

Al deze kritiek betekent niet dat we geen duurzame energieproductie moeten uitbouwen. We hebben geen andere keus. De alternatieven hebben nog grotere nadelen en ze zijn bovendien niet oneindig beschikbaar. Maar of duurzame energieproductie nu kleinschalig of grootschalig wordt aangepakt, duidelijk is dat het energieverbruik drastisch omlaag moet, zo niet is een maatschappij die op honderd procent duurzame energie draait een illusie.

Als Europa er in zou slagen het energieverbruik te halveren, dan worden deze grootschalige scenario’s al een stuk minder onrealistisch. Merkwaardig genoeg wordt het energieverbruik in al deze plannen als een onveranderlijke factor beschouwd en probeert men telkens het aanbod aan te passen aan een alsmaar stijgende vraag.

In andere delen van de wereld is het veel makkelijker om de energieproductie volledig te verduurzamen. Het zopas aangekondigde windmolenpark van 300 megawatt in Kenia zal maar liefst tot 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik in dat land leveren. Daar hoort één hoogspanningslijn bij van 426 kilometer. Kenia telt bijna 38 miljoen inwoners.

© Kris De Decker
Dus beste Vlaemsche politici, pieker er nog maar eens een nachtje over vooraleer jullie ons weer komen lastig vallen met jullie grote theorieên over Vlaemschen ellentrik....

07-07-2009 om 22:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Electrabel sponsorde met spaanse griep besmette tijgerbeehaa van Lily Allen op Werchter
Klik op de afbeelding om de link te volgen Nu beseffen we pas welke rampen er boven ons hoofd hangen als we vernemen dat één van de toeschouwers op Rock Werchter besmet was met door de Mexicaanse griep. De verkoop van Xanax zal weer pieken bij de verontruste ouders. Stel je voor dat die besmette jongen geniesd heeft tijdens het optreden van de Black Eyed Pies of terwijl hij stond te gluren naar de tijgerb-h van Lily Allen. Tsjonge tsjonge een ware genocide onder de Vlaemsche jeugd kondigt zich aan. Elke Werchterganger met druipneus moet onmiddellijk in quarantaine zoniet geëuthanasieerd. Enfin, vinden wij tenminste maar eens te meer zal er toch niet naar ons worden geluisterd.
Het kan nog veel erger. Want tenslotte hebben ze nog duur betaald om uitgeroeid te worden ! Sommigen sterven iets minder duur en zonder van, veel hippe muziek te genieten...

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090706_015


Tot 90 miljoen meer ‘extreme armen’ door recessie

 • maandag 06 juli 2009
 • Bron: Reuters
 • Auteur: wdp
 Tot 90 miljoen meer ‘extreme armen’ door recessie

Tot 90 miljoen meer ‘extreme armen’ door recessie

belga/afp

GENEVE -

De economische recessie zal het aantal mensen dat in extreme armoede en hongersnood leeft dit jaar doen aangroeien met 55 à 90 miljoen. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties.

Door de recessie werd een twintig jaar durende, dalende armoedetrend terug omgebogen. Het aantal extreme armen zou dit jaar met zes procent kunnen stijgen. Tegen het jaareinde schat de VN dat 17% van de wereldbevolking van 6,8 miljard mensen in extreme armoede zal verkeren. Dat staat te lezen in "The Millennium Development Goals Report", dat vandaag in Genève werd voorgesteld door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Hij waarschuwt ook dat het terugschreven van ontwikkelingshulp zal leiden tot meer ziektes en sociale ontwrichting in het zuidelijk halfrond.
Ban Ki-moon roept de G8-landen, die woensdag in Italië bijeenkomen, op om hun hulp aan de ontwikkelingslanden, en vooral Afrika, het komende jaar op te voeren. De VN-topman zal de G8-top ook zelf bijwonen.

Kijk, die 17% van de wereldbevolking is natuurlijk wel een veel groter aantal dan alle ten dode opgeschreven Werchtergangers ...en we vrezen dat de ene groep ongelukkigen niet echt wakker ligt van het noodlot dat de andere overvalt. Maar we kunnen weer verkeerd zijn. En omdat het de tijd der augurken en komkommers is wisselen we nare berichten af met vrolijke maren.
http://www.trends.be/nl/economie/bedrijven/4-222-54234/-electrabel-betaalde-geen-belastingen-.html
"Electrabel betaalde geen belastingen"

01/07/2009 09:25

"Het kan onwaarschijnlijk lijken, maar het is realiteit: Electrabel, de grootste elktriciteitsproducent van België heeft voor de rekening 2008 geen bedrijfsbelastingen betaald", zo schrijft La Libre Belgique woensdag. Bovendien heeft de groep zelfs een belastingkrediet van 94 miljoen euro gekregen.

Een eerste verklaring is dat het bedrijfsresultaat licht is gedaald, een verklaring die sommige experts verbaasd. Sommigen "vragen zich af of er geen transferts hebben plaatsgevonden ten voordele van moederbedrijf GDF-Suez, onder de vorm van verschillende vergoedingen voor prestaties van diensten allerhande", aldus La Libre Belgique.

Een ander element is de financiële lasten die sterk zijn toegenomen (tot 1,239 miljard euro) als gevolg van de overname van de participatie in Suez Tractebel.

Tot slot laat de notionele interestaftrek toe om de financieringskost via eigen middelen af te trekken. Zo is het eigen vermogen van Electrabel gestegen van 8,9 tot 12,2 miljard euro.


een belastingskrediet van 94miljoen dus...die zullen we dan al maar meteen aftrekken van die eerste 250 of was het 500 miljoen die Electrabel zou storten aan de staatskas. Maar die sukkelaars hebben echt wel een rotjaar achter de rug. Niks dan tegenslagen hebben ze bij Electrabel gekend...lees zelf maar wels annus horribilis die brave jongens en madammen van Reddy Kilowatt hebben beleefd:
http://www.trends.be/nl/economie/bedrijven/4-222-53968/electrabel-ontkent-berichten-over-prijsmanipulatie-.html


Electrabel ontkent berichten over prijsmanipulatie

12/06/2009 07:00

Energiebedrijf Electrabel zegt dat het de prijzen op de kortetermijnmarkt voor elektriciteit niet heeft gemanipuleerd. Electrabel reageert daarmee op een studie van de CREG (Commissie voor de regulering van Elektriciteit en Gas) over de gedragingen op de groothandelsmarkt in elektriciteit in 2007 en het eerste semester van 2008, die donderdag werd voorgesteld.

Electrabel bevestigt dat het zijn productiecapaciteit niet volledig benutte, maar ontkent dat het daarmee de prijzen kunstmatig opdreef, zoals de CREG stelde. "Electrabel heeft de prijzen op de kortetermijnmarkt niet gemanipuleerd", zegt Electrabel in een persbericht. "De CREG weigert rekening te houden met de contractuele verplichting voor Electrabel, net als voor de andere producenten in Europa, om over een reservecapaciteit aan productie te beschikken, om de zekerheid van bevoorrading van haar klanten te garanderen, en het risico op een black-out te minimaliseren."

De CREG stelde zich in zijn studie vragen bij de hoge prijs die Electrabel bij herhaling betaalde op de kortetermijnmarkt, terwijl het zelf zijn productiecapaciteit niet volledig benutte. Volgens Electrabel betekenden de pieken die de elektriciteitsprijzen op de kortetermijnmarkt eind 2007 bereikten "een belangrijk financieel verlies" voor het bedrijf.

Electrabel zou zelf verplicht geweest zijn om zijn elektriciteit aan te kopen op de beurs om zijn klanten te kunnen bevoorraden. Electrabel zou daarbij een "veel hogere" prijs hebben betaald dan de klant.

Electrabel zegt dat de spotprijzen, of de prijzen op de kortetermijnbeurs, geen enkele invloed hadden op de prijzen voor de residentiële klanten, de industriële klanten, of op de groothandelsprijzen. Het zegt dat de "vermeende manipulatie op geen enkele manier een voordeel voor Electrabel teweeg heeft gebracht, zelfs integendeel".

Electrabel noemt de beschuldigingen van de CREG "ongegrond". Om het hoge niveau van de spotprijzen te verklaren, wijst Electrabel op de "onbeschikbaarheid van bepaalde centrales omwille van onderhoudswerken en
omwille van onvoorziene technische problemen". Ook waren er "uitzonderlijke weersomstandigheden waardoor het verbruik plots fors steeg" en "gelijkaardige en gelijktijdige problemen op de Franse elektriciteitsmarkt".Als je ze bezig hoort zijn ze ocharme bijna failliet...en nochtans betalen de kleinste verbruikers een behoorlijke prijs zouden we zo zeggen. En dat is natuurlijk volledig logisch in deze tijden van groene energie en rationeel verbruik, spaarlampen en slimme meters. Hoe minder verbruik, hoe duurder!
Hoe zo, wij zijn niet goed snik?

http://www.trends.be/nl/economie/finance/4-231-54118/belgische-elektriciteit-te-duur.html

Belgische elektriciteit te duur

23/06/2009 15:00

Vooral alleenstaanden betalen in België nog steeds te veel voor hun elektriciteit. Dat blijkt uit een internationale vergelijking van energietarieven door verbruikersorganisatie Test-Aankoop.

In een recent onderzoek vergelijkt Test-Aankoop de energietarieven van acht Europese landen. "Vooral de prijzen van de buurlanden zijn belangrijk", zegt woordvoerder Ivo Mechels van Test-Aankoop. "Want de Belgische regering heeft al in april 2000 beslist dat de prijzen afgestemd moeten worden op die van de buurlanden. Maar dat is nog steeds niet gebeurd."

Laag verbruik is het duurst
Vooral bij een laag verbruik (tot 2500 kWh per jaar) scoort België slecht. Zo zou een alleenstaande met een jaarlijks verbruik van 1200 kWh in België 306 euro moeten betalen, terwijl dat in Nederland slechts 114 euro is. Bij dit scenario is België niet alleen het duurste land, het is ook 43 procent duurder dan de buurlanden.

Ook een Belgisch gezin met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3500 kWh geeft tot 17 procent meer uit aan energie dan een gezin in de buurlanden. Enkel bij een hoog stroomverbruik is het verschil kleiner. Dan betaalt de Belg 6 procent meer dan het gemiddelde van de buurlanden.

Geen prijsverschil voor gas
"Toch moeten we de resultaten nuanceren", merkt Mechels op. "Voor gas is het plaatje veel beter, en zijn de prijzen wel gelijk aan of zelfs lager dan het gemiddelde van de buurlanden." Een reden voor het prijsverschil kan Mechels niet meteen aanhalen. "Test-Aankoop heeft enkel een vergelijkende studie gedaan van de energietarieven, en kan alleen die cijfers presenteren."

De acht landen die werden vergeleken, zijn België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het ging om tarieven van februari 2009, taksen inbegrepen.Je zou uit pure nood met een Filipijnse madam trouwen ...en mot je weten, beste Ollandse vrienden die zo zuinigjes betalen bij laag verbrruik dat Electrabel hier een ganse vloot afgeschreven centrales doet draaien waarvan een paar nucleaire waaruit dus zeer goedkope electriciteit komt. Of hoe men lood in goud verandert in deze sector. En eigenaardig is wel dat de armeren met laag verbruik, net zoals met die klucht van de zonnepanelen waarover we ons reeds een kramp hebben geschreven, weer eens de dupe zijn en mee betalen voor de potverteerders. Dat is pas een mooie toepassing van de Belgische REG-politiek. REG betekent hier dus wel degelijk "rationele energie"...
Erg rationeel allemaal inderdaad!
Geef mij vlug mijn tanga effe door! Lily i'm coming sweetheart!

06-07-2009 om 22:54 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
04-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bleu blanc belge tegen bleu blanc rouge
Klik op de afbeelding om de link te volgen Je zou nu toch denken uit al het voorgaande dat er iets zou worden gedaan aan de torenhoge werkloosheid bij deze bepaalde groep die voor het grootste deel uit Belgen bestaat al zien ze er iets of wat minder blond uit dan de doorsnee viking.
Tja, en nu speciaal voor onze ollandse en andere buitenlandse lezertjes die gans de zaak rond het interimkantoor niet zo van nabij hebben gevolgd:

http://www.kifkif.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=13&sare=2160

Op dinsdag 16 juni start de juridische procedure in de racismezaak van Kif Kif, ABVV en SOS Racisme tegen het interimbedrijf Adecco. De ‘Adecco-affiare’ barstte in 2001 los na een klacht van een medewerker van het bedrijf. Adecco hanteerde apartheidslijsten voor autochtonen en allochtonen via het interne informaticasysteem. Autochtonen werden gecodeerd met de afkorting BBB (Blanc Bleu Belge), in de vee-industrie de naam van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras. Op die manier kon Adecco registreren welke bedrijven geen allochtone uitzendkrachten wensten. In Frankrijk kwam met de zaak L’Oréal een gelijkaardig georganiseerd systeem aan het licht. Daar hanteerde Adecco de code BBR. Die stond voor Bleu Blanc Rouge, de kleuren van de Franse vlag.

ABVV, Kif Kif, en SOS Racisme hopen en gaan ervan uit dat de raadkamer de zaak ook effectief naar de correctionele rechtbank zal doorverwijzen. Er staat immers veel op het spel. Patrick N’Siala Kiese, Kif Kif: ‘Er zijn duidelijke aanwijzingen van manifeste schendingen van de wet tegen het racisme en het principe van non-discriminatie bij aanwervingen zoals voorzien in CAO 38 van de Nationale Arbeidsraad. Dit kan niet ontkend worden door leidinggevende figuren binnen Adecco. Er mag van worden uitgegaan dat duizenden werkzoekenden het slachtoffer zijn geworden van het georganiseerd systeem. Ook worden meer dan 100 bedrijven, waaronder heel wat gerenommeerde multinationals, in het gerechtelijk dossier vermeld. We vrezen bovendien dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Over het algemeen worden dergelijke vragen enkel telefonisch of mondeling gesteld. Het unieke aan de ‘Adecco-affaire’ is dat er duidelijke fysieke bewijzen zijn overgebleven”.

Kif Kif, ABVV en SOS Racisme maken zich ook grote zorgen over de dreigende verjaring in september. Eddy Van Lacker, ABVV: ‘Voor ons is het niet aanvaardbaar dat dit dossier al jaren aansleept binnen de gerechtelijke macht. Eens te meer bestaat minstens de indruk dat het gerecht wel het snelrecht hanteert voor kruimeldiefstallen, maar de witteboordcriminaliteit grotendeels ongemoeid laat’.

Kif Kif, ABVV en SOS Racisme hopen dat het gerecht deze unieke kans niet mist om via de ‘Adecco-affaire’ aan te tonen dat ze het ernstig meent met de strijd tegen racisme.

Kif Kif en ABVV organiseren op dinsdag 16 juni om 10u een symbolische actie aan de ingang van het Brusselse jusititiepaleis.


ha, dus een rechtszaak...maar dat was buiten ons gerecht gerekend dat natuurlijk neutraal, boven de partijen staat en geblinddoekt wordt afgebeeld ...


http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090630_004

Adecco niet naar correctionele rechtbank verwezen voor discriminatie

 • dinsdag 30 juni 2009
 • Bron: BELGA
 • Auteur: dgs
Adecco niet naar correctionele rechtbank verwezen voor discriminatie

Adecco niet naar correctionele rechtbank verwezen voor discriminatie

De Brusselse raadkamer heeft dinsdag beslist interimbedrijf Adecco niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen. De raadkamer oordeelde dat het Adecco niet kon doorverwijzen omdat het gerechtelijk onderzoek in het Frans was gevoerd en niet in het Nederlands.

De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich immers in Nederlandstalig gebied, aldus de raadkamer. De advocaten van de burgerlijke partijen kondigden al aan in beroep te gaan. Ondertussen liet het CGKR weten dat het zich vooralsnog geen burgerlijke partij stelt in de zaak.
Adecco wordt beschuldigd van discriminatie omdat het werkzoekenden van allochtone origine niet naar een reeks bedrijven doorstuurde. De zaak kwam in 2001 aan het licht toen een ex-werknemer van Adecco naar het Centrum voor Gelijheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) stapte.
Een gerechtelijk onderzoek wees uit dat minstens in een aantal Adecco-kantoren gegevens werden bijgehouden over de etnische afkomst van werkzoekenden, en dat bedrijven die geen allochtone werknemers wensten de code 'BBB' kregen. Die stond voor 'Bleu, Blanc, Belge', een verwijzing naar het Belgische koeienras Belgisch Blauw-Wit.
Volgens Adecco gebeurde alles op vraag van de bedrijven zelf en is de wantoestand sindsdien aangepakt. Desondanks vraagt het Brusselse parket dat het bedrijf zou verwezen worden naar de correctionele rechtbank. Ook Kif Kif, SOS Racisme en de socialistische vakbond ABVV, die zich burgerlijke partij hadden gesteld, vroegen de verwijzing.
Dinsdag besloot de raadkamer dat die verwijzing er niet komt omdat het gerechtelijk onderzoek in het Frans was gevoerd, terwijl dat in het Nederlands had moeten gebeuren. De hoofdzetel van Adecco bevindt zich immers in Nedrerlandstalig gebied, oordeelde de raadkamer.
De advocaten van Kif Kif, SOS Racisme en het ABVV toonden zich zeer teleurgesteld over de beslissing van de raadkamer en kondigden al aan in beroep te gaan. Het is nog maar de vraag of de kamer van inbeschuldigingstelling het dossier zal kunnen beoordelen voor het verjaard is. De verjaring treedt immers in september in.
Ondertussen heeft het CGKR laten weten dat het vooralsnog niet van plan is zich burgerlijke partij te stellen in de zaak. Het CGKR had dat tot nu toe niet gedaan omdat het in 2001 een audit had laten uitvoeren bij Adecco waaruit bleek dat er geen sprake was een bedrijfspolitiek om allochtonen te weren.
Maandag meldde Kif Kif in een persbericht dat het Centrum van mening zou veranderd zijn en toch overwegen om zich burgerlijke partij te stellen. "Dat was een voorbarig bericht", zegt Eef Peeters, woordvoerster van het CGKR. "Er zijn gesprekken geweest maar een dergelijke beslissing moet door onze raad van bestuur genomen worden en dat is nog steeds niet gebeurd. Waarom Kif Kif dat plots zo meldt, is mij onduidelijk."


Dat is natuurlijk het grote voordeel van onze communautaire twisten. Je kan daarmee ook nuttige zaken doen zoals een rechtsgeding volledig in de soep laten draaien. Een handigheidje natuurlijk en wie zou er nu toch aan durven twijfelen dat het gerecht enige vooroordelen zou hebben gehad. Wij zeker niet. We leven immers in een rechtsstaat, beste lezertjes. En was het jullie opgevallen dat de verjaring zo akelig dicht bij kwam?

Maar owee, wat dreigt er nu te gebeuren????
http://www.knack.be/nieuws/belgie/abvv-viseert-bedrijven-die-allochtonen-weren/site72-section24-article35940.htm

l

ABVV viseert 'racistische' bedrijven

03/07/2009 08:04

De socialistische vakbond ABVV verzamelt zelf bewijzen tegen bedrijven die allochtone werknemers weren en zal de namen van die bedrijven 'te gepasten tijde' bekendmaken.

Het ABVV reageert daarmee op de beslissing van de Brusselse raadkamer eerder deze week om het uitzendbedrijf Adecco niet te vervolgen voor discriminatie van allochtone werknemers.

"Door die uitspraak kunnen uitzendkantoren het racisme in hun sector blijven ontkennen", zegt federaal secretaris Eddy Van Lancker vrijdag in De Standaard en Het Nieuwsblad. Hij vindt dat er een mentaliteitsverandering moet komen, want racisme op de werkvloer blijft hardnekkig.

"Wij hebben jarenlang alle diversiteitscampagnes gesteund. Als de zachte aanpak niet loont, dan worden we verplicht om voor de harde aanpak te kiezen."

"We krijgen immers geregeld klachten over bedrijven die discrimineren, en vaak komen dezelfde bedrijven terug. We zijn nu bewijzen aan het verzamelen. Zodra we een goed dossier hebben, maken we namen bekend."

Een steekproef van De Standaard bij een dertigtal uitzendkantoren toont aan dat twee op drie toegeven dat ze geregeld de vraag krijgen om geen 'vreemden' of 'bruinen' te selecterenen blijkbaar hanteert men in Frankrijk andere criteria bij de rechtbanken maar ja daar spreekt men maar één inlandse taal natuurlijk:
http://dsonline.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=C02BQFVD

Adecco schuldig aan discriminatie

 • donderdag 25 juni 2009

 • Auteur: (jir)

PARIJS/BRUSSEL (AFP, DS) - De uitzendgroep Adecco en de Franse cosmeticafabrikant Garnier hebben zich bij de aanwerving van animatrices schuldig gemaakt aan rassendiscriminatie. Dat zegt het Franse Hof van Cassatie.

De veroordeling van Adecco en Garnier slaat op feiten uit het jaar 2000. Districom, destijds een filiaal van Adecco in Frankrijk, rekruteerde toen animatrices voor de promotie van haarproducten van Garnier.

In een fax aan het moederhuis werd gepreciseerd dat de animatrices BBR (Bleu, Blanc, Rouge) moesten zijn, een verwijzing, in code (naar de kleuren van de Franse vlag), voor autochtone uitzendkrachten.

Het hof van beroep van Parijs veroordeelde Garnier, Adecco en Ajilon (zoals ex-Districom nu heet) in juli 2007 elk tot het betalen van een boete van 30.000 euro. De drie bedrijven moesten ook 30.000 euro aan schadevergoeding en intresten betalen aan de vereniging SOS Racisme, die zich burgerlijke partij had gesteld.

De twee bedrijven gingen in cassatie. Vergeefs. Het Franse Hof van Cassatie heeft gisteren alvast de strafrechtelijke schikkingen bevestigd, wat betekent dat de bedrijven definitief veroordeeld zijn wegens rassendiscriminatie.

De Franse veroordeling van Adecco kan van groot belang zijn voor de behandeling van een gelijkaardig dossier in ons land. Eind juni moet de Brusselse raadkamer beslissen of Adecco België wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank (DS 17juni).

Het Belgische dossier gaat terug tot februari 2001. Toen leverden huiszoekingen door het parket en de federale computer crime unit in twee Brusselse kantoren van Adecco bewijzen op van discriminatie van allochtone werkzoekenden.

De lokale uitzendconsulenten maakten er, op aandringen van klanten-bedrijven, gebruik van een speciale code voor autochtone uitzendkrachten. Hier geen BBR, maar BBB: de afkorting voor de uitdrukking Bleu, Blanc, Belge, naar analogie met de benaming van een 'zuiver' Belgisch (Blauw-Wit) koeienras.

De veroordeling van Adecco Frankrijk is een eerste tegenslag voor Patrick De Maeseneire, de kersverse Belgische ceo van de Adecco-groep. (jir)


of het ultieme bewijs dat de bleu-blanc-belge een superieurder ras is aan de bleu, blanc, rouge...

hoe reageert trouwens de modale Vlaamse intellectuele lezer op dergelijke berichten dachten jullie? Geschokt, verongelijkt, geërgerd? Inderdaad maar niet voor de redenen die julle vermoeden want hij doet zijn inlands koeienras alle eer aan :

Reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 20u01, zei Lorenzo Schoovaerts:

Het ABVV moet in deze zwijgen. Het zijn o.a. zij zelf die mensen uit de vakbond smijten omwille van hun politieke mening. Hoewel zulks bij wet duidelijk verboden is werden er vreemd genoeg nog geen ABVV-racisten vervolgd. Justitie in België... En laat ons eerlijk zijn, als bedrijven zeggen dat ze geen allochtonen willen, wat kan Adecco doen? Naar de rechtbank stappen en zichzelf buiten spel zetten?? Adecco poogde niet meer dan economisch te overleven. Niemand zegt dat ze ermee akkoord gingen. De bedrijven die de vraag stelden om allochtonen te weigeren, DIE moeten ze aanpakken. Het is DAAR waar werk te vinden is. Nu gaan ze gewoon een ander interim kantoortje zoeken en veranderen ze de term BBB door iets anders, minder opvallend of ze doen het telefonisch, dan zijn er geen bewijzen en kunnen op hun teen getrapte ex-werknemers woord tegen woord discussies voeren. En kif-kif zou ook beter zwijgen. Op hu forum werd elke kritische Belg er zonder veel woorden afgegooid. RAcisten zijn het.

Op 30 juni 2009 omstreeks 11u48, zei Bvba Asselman:

Inderdaad, een racistisch geïnspireerde kwaadwillige heksenjacht. En in volle economische crisis meent het ABVV hieraanmedeplichtig te moeten zijn. Als we vervelend willen doen, terug het debat openen over het statuut en de boekhouding van de syndicaten?

Op 30 juni 2009 omstreeks 11u31, zei willy smets:

Het lijkt nu wel een beetje op een heksenjacht he, het bedrijf heeft zich in regel gesteld, er was een interne audit die bewees dat er geen regel bestond vanuit de directie, wat wil men dan nog bewijzen hier ? Dat mijn vakbond, waar ik al 20 jaar voor betaal hier zich mee bezighoudt begrijp ik helemaal niet, zeker niet samen met een extreme organisatie zoals Kif Kif die zelf op het randje van het racistische werkt en zich regelmatig zondigt aan intellectuele eerlijkheid. Een organisatie die ooit islamfobie gelijkstelde aan xenofobie en daarom iedereeen wil vervolgen die nog maar bang is van de islam....Wij houden vooral van de reactie van Willy Smets die Kif-Kif intellectuele eerlijkheid verwijt...tja...maar weer eens het bewijs dat we toch een erg tolerant koeienras zijn nietwaar? En mogen we toch opmerken dat het echte koeienras internationaal gekend is onder de naam blanc-bleu-belge ...

Maar doe ons een lol, beste lezer en googel eventjes met volgende zoektermen "racisme adecco france". Kijk hoe de veroordeling van Adecco werd opgepikt door de internationale pers over de ganse wereld....een Belg als nieuwe Ceo ...een nieuwe veroordeling in België wegens de zelfde feiten ....laat de hersentjes werken....je zou toch voor minder je "relaties" aanspreken en in Belgistan valt er veel te regelen....

04-07-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
03-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.komkommertijd bij allochtonen

Hallo beste lezertjes, in deze tijden waarin onderwerpen als bikinilijn, zonnecrème, reisverzekering en uitgedroogde bejaarden de actualiteit bepalen, zullen wij het hier vandaag even hebben over onze medeburgers die deze hot items niet meteen prioritair vinden in hun leven.

Niet dat wij beweren dat deze bevolkingsgroep systematisch behoort tot de onderkant van onze rijke Vlaamse samenleving maar omdat een groot deel der raszuivere Vlamingen, vanaf hier “beikes” genaamd, niks met deze bruine mensen met ingewikkelde namen wil te maken hebben. Wat dit laatste punt betreft gaan deze beikes nogal vlug voorbij aan het feit dat de Vanginderachters, Wittewrongels, Vandersmissens en andere Van Den Eyndes eens voorbij Quiévrain ook erg exotisch klinken. Je moet dat maar eens nachecken aan de ontvangstbalie van één of ander Hotel Golden Bay aan een Middelandse Zeeboord.

Maar goed, daar hebben we het niet over maar wel over DISCRIMINATIE. Bestaat hier natuurlijk niet hoor ik al zeggen. Is allemaal hun eigen schuld want die bruine mannen willen hier niet integreren kijk maar naar hun baboesjen en hun vrouwen dragen allemaal een slaapkleed met sjaaltje.

We beginnen deze bijdrage met een uitstekend gedocumenteerde studie van de VDAB, een instelling die, zoals we hier meestal zeggen “het kan weten” en we geven jullie dus cijfers en geen toogpraat over werkzaamheidsgraden en werkloosheid. Aangezien het een volumineus document betreft drukken we het niet af en moeten jullie het maar even zelf aanklikken

http://vdab.be/trends/kik/doc/KiK_Allochtonen200903.pdf

Zelfs een blinde ziet dat er problemen zijn qua tewerkstelling bij deze groep. Merkwaardig is ook de vaststelling dat de vergelijking tussen de nationaliteitskloof in de werkzaamheid onder verschillende EU-landen en ons eigen Vlaanderen, Brussel en Wallonië duidelijk aangeeft dat we hier met kop en schouders boven de anderen en zeker boven het EU-gemiddelde uitsteken. Neen, niet in de goeie zin maar in de slechte zin dus voor diegenen die nog enige twijfel koesterden.

Wij hebben natuurlijk niet de middelen om hieraan grote studies te wijden en moeten ons beperken tot een aantal persartikels die ons misschien een aantal tips van de sluiers (jaja, inderdaad…) kunnen oplichten :

Maar lees eerst eens grondig het VDAB-document!

Dan geven we even de visie van een aantal rechtstreeks betrokkenen want die kunnen, in tegenstelling tot wat de modale Vlaming van café de Witte Duif meestal denkt en zelf kan, in het Nederlands een begrijpbare zin schrijven.

http://www.turksestudent.be/forum/index.php?showtopic=8055

Hooggeschoolde allochtonen eerste slachtoffers van crisis

Terwijl de werkloosheid onder hooggeschoolde Vlaamse jongeren het voorbije jaar met 10 procent is gedaald, is het aantal werkloze allochtonen dat een diploma hoger onderwijs heeft met 4,3 procent gestegen.

Als de motor van de economie sputtert, vallen de allochtonen als eersten uit de boot. Vooral hooggeschoolde allochtonen hebben het moeilijk om werk te vinden of om hun werk te houden. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van de VDAB, die de interculturele organisatie Kif Kif heeft opgevraagd.
In vergelijking met september vorig jaar is het aantal hooggeschoolde jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst dat in september dit jaar geen werk vond, met 4,3 procent gestegen: van 1.031 naar 1.075. In diezelfde periode daalde de werkloosheid onder hooggeschoolde Vlaamse jongeren (en werkzoekenden uit de Europese Unie) met 9,9 procent: van 27.193 naar 24.502.

'De jongste jaren heeft de Vlaamse overheid een streng en repressief activeringsbeleid gevoerd door de verantwoordelijkheid zo goed als volledig op de schouders van de allochtone werkzoekende te leggen, terwijl de werkgevers mochten rekenen op een stimuleringsbeleid met fiscale voordelen', zegt Dany Neudt van Kif Kif. 'Nu die in een negatieve conjunctuur zitten en geen voordeel meer hebben bij de fiscale stimuli, zijn de allochtonen de eersten die aan de deur worden gezet.'
Nog ontstellender volgens Kif Kif is dat de situatie de voorbije tien jaar geen haar is veranderd. Integendeel, in vergelijking met tien jaar geleden is de werkloosheid onder hooggeschoolde allochtonen met bijna 250 procent gestegen: van 373 in juni 1999 naar 884 in juni dit jaar.
'Het gaat hierbij in hoge mate om jongeren die in Vlaanderen zijn opgegroeid en hebben gestudeerd. Het is ronduit schandalig dat zoveel talent onbenut wordt gelaten', aldus Neudt. 'Nochtans hebben de allochtone jongeren alle troeven in handen om de aankomende vergrijzingsgolf mee te helpen opvangen.'
Kif Kif reageert daarmee op de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A), die twee weken geleden bekendmaakte dat het aantal werkloze jongeren van Maghrebijnse of Turkse afkomst tussen juni 2005 en juni 2008 met 40 procent is gedaald. 'Wij betwisten die cijfers niet', zegt Neudt. 'Maar ze geven een vertekend beeld omdat juni 2005 het begin van een hoogconjunctuur was die dit jaar tot stilstand is gekomen. Bovendien is de werkloosheid onder Vlaamse jongeren toen ook fel gedaald.'
'Dat de werkloosheid onder allochtonen nu weer stijgt, bewijst dat het beleid weinig met die daling te maken had.'
'Wij waarderen dat Vandenbroucke de arbeidssituatie van allochtonen in zijn beleid prioritair stelt, en stellen zijn inspanningen niet ter discussie. Maar op de resultaten is het nog wachten', aldus Neudt. 'Ook de werkgevers mogen eens goed nadenken over een zinnige uitleg voor deze dramatische cijfers. Meer dwingende maatregelen zijn noodzakelijk.'

Zij hebben ook hun mening over andere onderwerpen en dus lezen we eventjes in een blad dat we iedereen kunnen aanbevelen :

http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=25142&cHash=3832a6cbec

Allochtone jongeren over politiek

'Zonder welvaart geen democratie'

Allochtone jongeren verwachten veel van de democratie.
Copyright: Brecht Goris

27 mei 2009 (MO) - Allochtone jongeren verwachten veel van de democratie, maar twijfelen aan de betekenis van de Vlaamse verkiezingen en aan de impact die allochtone politici kunnen hebben. Ze zijn voorstanders van een seculiere politiek en vragen meer aandacht voor het milieu. Dat zijn enkele vaststellingen uit een onderzoek dat MO* deed bij jongeren van Marokkaanse, Turkse, Congolese en Italiaanse afkomst.

Hoe staan allochtone jongeren tegenover de politieke instellingen in dit land? Geloven zij in de democratie? Wat zijn hun verzuchtingen in verband met het politieke bedrijf en wat verwachten ze van de volgende Vlaamse regering? Geloven ze in de daadkracht van allochtone politici en wat verwachten ze precies van hen?

Die vragen legden we voor aan vijf focusgroepen, gespreid over verschillende regio’s in Vlaanderen. De deelnemers zijn tussen 18 en 27 jaar en van Marokkaanse, Turkse, Congolese en Italiaanse afkomst. Ze zijn student, arbeider, werkloos, bediende, hooggeschoold en laaggeschoold. Een mix die tot boeiende discussies leidde en opmerkelijke resultaten opleverde. De afspraak was dat niemand bij name geciteerd zou worden.

Nadelig voor minderheden

Democratie staat hoog aangeschreven bij onze allochtone jongeren. Ze vinden het zelfs het beste bestuurssysteem ooit bedacht. Democratie is volgens hen synoniem met gelijkheid en rechtvaardigheid, vrije meningsuiting en eerlijkheid, samenwerking en samenhang, met het recht van iedereen, ongeacht afkomst of kleur, om zijn stem te laten horen.

Dat is wat democratie zou moeten zijn, maar, zeggen de meeste deelnemers, dat ideaal is nergens gerealiseerd. Democratie geldt binnen een samenleving slechts voor een deel van de bevolking. ‘Democratie is er voor de rijken’, zeggen de jongeren van Italiaanse afkomst. ‘En als in de democratie de meerderheid het woord heeft, dan is de democratie per definitie nadelig voor de minderheden’, werpt een jongeman in de Marokkaanse focusgroep op.

Een meisje geeft een concreet voorbeeld. ‘Ik ben lerares in opleiding. Eén van mijn vakken is wiskunde. Het is mijn lievelingsvak en ik krijg er altijd heel goede cijfers voor. Ik zou dolgraag wiskunde geven, maar dat kan niet, want ik draag een hoofddoek. Men zegt dat ik islam kan onderwijzen, maar dat wil ik niet. In dit geval is er voor mij geen democratie’.

Een Congolese student wijst op het feit dat democratie op verschillende manieren geuit kan worden naar gelang van de samenleving. ‘In Afrika zijn er misschien bepaalde noden en prioriteiten die hier niet zijn’, zegt hij. En democratie is niet altijd een garantie voor stabiliteit. ‘Kijk naar de geschiedenis van Europa. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog’, zegt iemand anders in de Congolese groep.

Democratie is voor een van de deelnemers, een jonge werkloze van Turkse afkomst, slechts toneel, een grote leugen. Voor hem staat democratie symbool voor de nieuwe wereldorde, voor de overheersing van de VS, want als er in naam van de democratie oorlog wordt gevoerd, dan is democratie verwerpelijk. Hij staat in zijn vriendenkring bekend als ‘de pessimist’.

Alle andere jongeren in de focusgroepen scharen zich achter het ideaal van de democratie. Democratie is relatief, geven ze toe. Het is geen absolute garantie voor gelijkheid en rechtvaardigheid, maar het blijft het ideaal dat iedereen moet nastreven. Om dat ideaal te realiseren moet de democratie gebruik maken van een aantal instrumenten. De Verklaring van de Rechten van de Mens is volgens een deelneemster van Marokkaanse afkomst een van die instrumenten.

Maar er zijn ook basisvoorwaarden waarzonder democratie niet tot stand kan komen. Een belangrijke basisvoorwaarde is volgens een student politieke wetenschappen welvaart. ‘Als er geen welvaart is, kan democratie vergeten worden’, zegt hij en hij krijgt de zwijgende instemming van de rest van de groep.

Waarover geen consensus kan worden bereikt is of secularisme een voorwaarde is voor democratie. Een meisje met hoofddoek komt met de stelling op de proppen. En ze krijgt onmiddellijk de steun van haar buurman. ‘Er mag geen staatsgodsdienst zijn. Er moet een strikte scheiding tussen kerk en staat zijn’, zegt hij. Waarop polemiek volgt. ‘Een staat kan toch verschillende officiële godsdiensten hebben. Zij kunnen perfect naast elkaar leven’, zegt een verontwaardigde stem. ‘En een staatsgodsdienst betekent niet dat hij opgelegd wordt aan andersgelovigen’, werpt iemand anders op.

‘Niet mee eens’, repliceert het meisje met de hoofddoek. ‘Een staatsgodsdienst kan nadelig zijn, niet alleen voor de minderheden, maar zelfs voor de meerderheid’. En ze geeft het voorbeeld van landen waar de islam staatsgodsdienst is. ‘In die landen’, zegt ze, ‘is de staatsgodsdienst de godsdienst zoals hij geïnterpreteerd wordt door de mensen die aan de macht zijn. Het is hun interpretatie die aan de rest van de bevolking wordt opgelegd’.

Het grote probleem is voor een andere deelneemster dat secularisme niet voor iedereen hetzelfde betekent. ‘Als secularisme het bannen van religieuze tekens uit openbare functies is, dan vind ik dat dat weinig met democratie te maken heeft’, zegt ze. ‘Nee’, argumenteert het meisje met de hoofddoek, ‘secularisme betekent juist dat de staat zich niet bemoeit met de religieuze voorkeur of belevenis van de burgers.’ ‘En in een ideaal systeem, en wanneer er vraag naar is’, voegt haar buurman eraan toe, ‘zouden de burgers in sommige situaties kunnen kiezen voor een religieus rechtssysteem of een burgerlijk rechtssysteem.’

Vechten tegen een leeuw

Verkiezingen zijn uiteraard het beste middel om de democratie te realiseren. Daar is iedereen het over eens. Het is de manier voor het volk om zijn vertegenwoordigers te kiezen, om ze te belonen of te bestraffen. Ook hier spreken de meeste jongeren theoretisch. Eén zaak is zeker: het wantrouwen tegenover politici en overheid is groot. Vooral bij de jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst. En dat blijkt vanaf het begin. Als ik hen vraag om beelden uit te kiezen die verwijzen naar wat ze zich bij verkiezingen voorstellen, drijft veel pessimisme naar boven. Een van de het vaakst terugkeerde beelden is dat van een man die tegen een leeuw vecht. De man is de bevolking die zich tegen een machtige overheid moet verdedigen.

Een lege stoel op het strand is ook een vaak terugkerend plaatje. De lege stoel staat symbool voor een afwezige overheid. Op een andere afbeelding staan zes Afrikanen afgebeeld. Een symbool voor de discriminatie, zegt een deelnemer. Ook beelden met groen en bomen komen terug. Milieu is belangrijk.

Maar milieu is ook een dilemma. Voor milieu of voor economie kiezen is moeilijk, zeker in tijden van crisis. ‘Kiezen is ook gokken’, zegt een student van Italiaanse afkomst. ‘Je kiest voor een partij, je krijgt veel statistieken maar geen waarheid. Beloften worden niet nagekomen.’

De discussies die thema’s als verkiezingen en democratie uitlokken staan in schril contrast met de stilte die volgt als we vragen om op een leeg blad de verwachtingen ten opzichte van de volgende Vlaamse regering te noteren.

Velen staren heel lang naar hun blad, omdat ze daar nooit over nagedacht hebben, en dat zijn vooral de jongeren van 18 en 19 jaar, of omdat hun vertrouwen in de overheid zoek is. ‘Moet ik noteren wat ik zelf graag zou willen dat de regering doet, of wat ik werkelijk van de regering verwacht?’ vraagt een Marokkaanse deelneemster. ‘Want als u dat laatste bedoelt: ik verwacht eerlijk gezegd niets. Maar als ik mijn eigen wensen moet noteren, dan is dit blad te klein.’

‘Het gaat om jullie prioriteiten’, maak ik de deelnemers telkens duidelijk. Waarop een hele rist voorstellen en verwachtingen opgesomd wordt. Om te beginnen moet de regering aan haar geloofwaardigheid werken, vindt een Marokkaans meisje uit Mechelen. ‘De politici moeten ophouden elkaar over en weer verwijten te maken. Ze moeten als team werken’, zegt ze. Maar de topprioriteit van de meeste jongeren is de economische crisis. De regering moet de crisis op een serieuze manier aanpakken.

Opvallend is dat de financiële crisis in één adem wordt genoemd met de zorg voor het milieu. Men moet de economische crisis aanpakken zonder daarbij het ecologische aspect uit het oog te verliezen. Er moet meer groen in de steden komen en de overheid moet meer in duurzame energie investeren. Men is zelfs bereid om daartoe financieel bij te dragen, op voorwaarde dat het om nodige en effectieve maatregelen gaat.

En wie crisis zegt, zegt werkloosheid. De jongeren leggen heel erg de nadruk op de noodzaak om de discriminatie op de arbeidsmarkt weg te werken. Het invoeren van quota’s mag geen taboe zijn. ‘De regering legt de openbare radio quota op voor wat het draaien van Vlaamse muziek betreft. Waarom kunnen er geen quota opgelegd worden om allochtonen in dienst te nemen?’ vraagt een jongeman zich af.

Ook onderwijs is volgens allochtone jongeren een belangrijk knelpunt. De Vlaamse regering heeft hier een belangrijke taak. Vooral de achterstelling van sociaal zwakkeren moet aangepakt worden. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen. Een arbeiderskind heeft evenveel recht om arts te worden als een welgesteld kind. Een student journalistiek stelt voor om onderwijs gratis te maken, vooral hoger onderwijs. Het inschrijvingsgeld dient afgeschaft te worden, want studeren aan de universiteit is vandaag veel te duur, vindt hij.

Ook huisvesting is problematisch, vooral bij sociaal zwakke groepen en jongeren. De overheid dient een maximumhuurprijs op te leggen, stelt een Antwerpse Congolees voor. Ook zou de overheid meer moeten doen voor jongeren in achtergestelde wijken. ‘Het scheelde niet veel of ons jeugdhuis, dat al twintig jaar bestaat, werd gesloten’, zegt een Gentenaar van Turkse afkomst.

Obama en Elio

Moeten allochtone politici de eigen gemeenschap vertegenwoordigen of moeten ze alle Vlamingen vertegenwoordigen? Ook hier is de verdeeldheid groot, al blijft een grote groep achter het idee staan dat een allochtone politicus toch een bijzondere taak heeft. Want wie kan de problemen van de allochtone gemeenschap beter begrijpen dan een politicus die uit die gemeenschap komt?

‘Een Belg vertegenwoordigt toch niet de belangen van de allochtonen!’ stelt een deelnemer vast. ‘Iemand moet dat doen.’ Maar dat vinden niet alle deelnemers. ‘Een politicus moet vooral zijn eigen ideeën vertegenwoordigen. Als dat lukt, dan is dat al veel’, zegt een Marokkaans meisje. Zij stemt in ieder geval niet noodzakelijk allochtoon, ze stemt voor wie haar belangen behartigt en dat zijn niet altijd de allochtone politici.

Maar heeft het wel zin om op een allochtoon te stemmen? Hoe zwaar is de invloed van de allochtone politici op de besluitvorming? Ook hier is het vertrouwen niet zo groot. De allochtone politici zijn een minderheid, hoe kunnen ze dan van invloed zijn op de politieke besluitvorming? vraagt een van de jongeren. ‘Ze zijn bovendien niet allemaal met allochtone thema’s bezig’, zegt een Marokkaanse uit Mechelen. ‘Iemand als Mimount Bousakla bijvoorbeeld is voor mij een ultra-Vlaamse politica. Dat is haar goed recht, maar ze vertegenwoordigt mij niet.’

Ook velen binnen de Turkse groep geloven niet in de invloed van allochtone politici. ‘Niemand luistert naar Meyrem Almaci toch!’ zegt een van hen. Allochtone politici hebben volgens een van de deelnemers wel invloed, maar dan juist niet op allochtone thema’s. Als het om migratie en asiel gaat bijvoorbeeld moeten ze de lijn van de partij volgen. En hij geeft hierbij het voorbeeld van CD&V-politica Nahima Lanjri.

Binnen de Congolese en de Italiaanse groep klinkt een heel ander geluid. Zij hebben twee toppolitici waar ze naar opkijken. Wat Obama voor de Congolezen is, is Elio Di Rupo voor de Italiaanse jongeren. De eerste is het grote voorbeeld van hoe een allochtoon aan politiek moet doen. De tweede is een bewijs dat wie bekwaam is het tot de hoogste politieke ambten kan brengen, ongeacht zijn afkomst.

‘Obama is een wereldburger en hij gedraagt zich ook als wereldburger. Daarom is hij een voorbeeld voor veel Afrikanen’, zegt een Congolese student. ‘En Elio Di Rupo is toch de invloedrijkste politicus binnen de PS’, werpt men in de Italiaanse groep op. Maar ondanks hun optimisme relativeren de Congolese jongeren toch de invloed van allochtone politici als het om de situatie in Vlaanderen gaat.

Ze verwijzen naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. De ervaring leert dat allochtone politici vooral goed zijn om stemmen te trekken, maar als het gaat om deelname aan de besluitvorming, dan worden ze vriendelijk bedankt, vinden ze.

Categoriën: Interculturaliseren - Europa - België

Auteur: Samira Bendadi.

En morgen gaan we verder …

03-07-2009 om 23:29 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
02-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaemsche maatschappijkeuzes
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Beste lezertjes, we zijn van plan vandaag een soort “best of” van de ergernissen van de laatste dagen te plaatsen. Wij vermoeden dat het vrolijke zonnetje bij sommigen vreemde hallucinaties veroorzaakt en bij anderen dan weer tot grote inzichten leidt. We beginnen met een bericht van vandaag dat de oorzaak was van het koud laten worden van ons kopje cellulitisafdrijvende kruidenthee.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090702_003

VBO pleit voor pensioenhervorming

 • donderdag 02 juli 2009
 • Bron: belga
 • Auteur: dsl

BRUSSEL - Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleit ervoor om de pensioenen aan te passen aan de stijgende levensverwachting. 'Op die manier blijven de pensioenen in de toekomst betaalbaar', zegt directeur-generaal Pieter Timmermans. Dat schrijft De Morgen donderdag.

De werkgeversorganisatie vraagt dat bij de berekening van de pensioenen het gemiddeld aantal jaren dat mensen na hun 65ste levensjaar nog leven, in rekening wordt gebracht.

Nu wordt alleen gekeken naar het aantal gewerkte jaren.'Dat systeem moet je aanvullen met een leeftijdscoëfficiënt', zegt Pieter Timmermans.

De maatregel, die in Zweden en Italië al werd ingevoerd,zou op termijn een temperend effect hebben op de pensioenuitgaven.

Omdat mensen almaar langer leven, zal het pensioen bij elke aanpassing aan de levensverwachting over een steeds langere periode worden uitgesmeerd, waardoor het maandelijks pensioengeld daalt. 'Het bedrag dat je maandelijks krijgt, zal daardoor wat lager liggen dan vandaag. Als je dat wilt voorkomen, zul je langer moeten werken', zegt Timmermans. Het VBO vindt ook dat gebruikers van tijdskrediet aan het einde van de loopbaan langer moeten werken.

De christelijke vakbond ACV liet al weten niets te voelen voor het voorstel.

Tja,in een landje dat nu al bijna de laagste pensioenuitkeringen heeft van Europa lijkt ons dit meteen een schot in de roos. Wij geven grif toe dat er met de vergrijzing een levensgroot probleem aan het rijzen is rond de pensioenen. Het is dan ook geen slecht idee om daar wat nieuwe ideeën rond te spuien. Alleszins wat meer denkwerk te leveren dan de huidige palliatieve federale regering, maar dit lijkt ons dus niet de oplossing. Niet het invoeren van de leeftijdscoëfficiënt stoort ons, wel het nog maar eens verlagen van het maandelijks wettelijke pensioen. Iemand intussen nog iets vernomen van “het zilverfonds”?

We doken even in onze archieven om wat argumenten aan te slepen in het pensioendebat dat tot nog toe niet plaatsvond en dat onze lethargische federale regering niet van plan is aan te vatten:

Eerst iemand die het zou moeten weten:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/pensioenen--belgie-is-het-noorden-kwijt/site72-section24-article9076.html

Pensioenen: België is het noorden kwijt

19/10/2007 15:00

Gabriel Perl, de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen, slaakt een noodkreet in de krant De Morgen. Als het wettelijke pensioenstelsel blijft zoals het nu is, is de situatie niet rooskleurig, zegt hij. De houdbaarheid van het systeem staat op het spel, en een strategisch langetermijnplan is dringend gewenst.

Onze pensioenen worden door twee grote problemen bedreigd, meent Perl. De oprukkende vergrijzing zet het pensioenstelsel serieus onder druk. En tegelijkertijd neemt de bereidheid bij de bevolking af om bij te dragen aan het systeem, dat op onderlinge solidariteit gebaseerd is. Bij de hogere inkomensklasse gaapt een enorme kloof tussen het laatst ontvangen loon en het eerste pensioenbedrag, tot grote ergernis van de betrokkenen.

'Dat systeem is inderdaad niet coherent, en het valt moeilijk vol te houden', vindt ook professor Jos Berghman van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de K.U.Leuven. Om de spaarpot van de pensioenen te vullen, draagt elke werknemer bij. Die bijdrage wordt echter berekend op het volledige loon, terwijl het pensioen zélf berekend wordt op een geplafonneerd loon.

De eerste pensioenpijler - het wettelijk pensioen - moet opnieuw een volwaardige bescherming bieden, die betaalbaar blijft, en bereikbaar is voor iedereen. Een legitieme bescherming bovendien. Zo vat professor Berghman samen. 'Het is een moeilijke kwestie natuurlijk. Enerzijds moeten alle werknemers gemotiveerd blijven om hun bijdrage aan het systeem te leveren, en anderzijds dringt zich de vraag op wat er moet gebeuren met mensen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn geweest.'

Lage inkomens vallen uit de boot

Verder wijst Jos Berghman erop dat de tweede pensioenpijler (een aanvullend pensioen, georganiseerd door uw werkgever, nvdr) nog steeds niet voldoende gedemocratiseerd werd. Vooral lagere inkomensklassen, en zwakkere sectoren, vallen vaak uit de boot. De wet op de aanvullende pensioenen uit 2003 was een verbetering, maar is onvoldoende. En, zegt Berghman, zolang de eerste pensioenpijler niet stabiel is, biedt die niet het nodige fundament voor de tweede pensioenpijler.

'Mensen vergeten ook dikwijls dat die tweede pensioenpijler een verzekering is. Vergelijk het met een brandverzekering. Als je huis afbrandt, krijg je geld van je verzekeraar - als je natuurlijk altijd trouw je bijdrage hebt betaald. Als je huis níét afbrandt, is het geld dat je hebt bijgedragen verloren.' Klachten over de tweede pensioenpijler - we betalen zoveel en we krijgen niks - zijn volgens professor Berghman dan ook ongegrond. Het gaat om een verzekeringsfilosofie, en niet om het principe van een individueel spaarboekje.

Fiscale voordelen overhevelen

Dat laatste hoort thuis in de derde pensioenpijler: het individueel pensioensparen. De derde pijler wordt almaar populairder, en wordt ook fiscaal sterk aangemoedigd, nu de eerste pensioenpijler niet langer de nodige financiële garanties biedt. Jos Berghman heeft niets tegen de derde pensioenpijler op zich, maar vraagt zich af of de collectieve aanmoediging ervan wel opportuun is.

'Die fiscale impuls is eerder bedoeld om de economische activiteit in ons land weer aan te zwengelen dan dat het om een weloverwogen pensioenbeleid gaat. De fiscale voordelen die met het individueeel pensioensparen samengaan, zouden beter overgeheveld worden naar de tweede pensioenpijler, zodat de totale bevolking er een beroep op kan doen als aanvullende pensioenverzekering.'

Een hele reeks suggesties dus over de te volgen weg in het pensioenlandschap. Nu is het inderdaad een ideaal moment om daar eens grondig over na te denken, vindt professor Berghman - net als Gabriel Perl. 'Hoe langer je dit probleem uitstelt, hoe moeilijker het wordt om het op te lossen. Hoe? Een moeilijke vraag, maar ze is in België nog niet eens aan de orde. Eerst maar eens duidelijke afspraken maken over wát we precies willen.'

Celine De Coster

Maar in Belgistan houdt men liever grote speeches over het optrekken van de pensioenleeftijd en de impact van de vergrijzing en dan neemt men “draconische maatregelen” tegen diegenen die dat allemaal geloven en dus bijklussen. Wij hebben zo een sterk vermoeden dat bijklussen voor sommigen een harde economische noodzaak wordt want met een wettelijk pensioen van om en rond de 1000€ spring je niet ver…

http://www.knack.be/nieuws/belgie/ijverige-bejaarden-gestraft/site72-section24-article35834.html

IJverige bejaarden gestraft

01/07/2009 11:00

In 2007 is van 2.422 Belgen het pensioengeld van een jaar afgenomen omdat ze te veel bijverdiend hadden. Dat antwoordde minister van Pensioenen Marie Arena (PS) op een vraag van Kamerlid Els Schelfhout (CD&V).

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) schorste 892 werknemers- en zelfstandigenpensioenen, en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 1530 ambtenarenpensioenen. Daarnaast werd het pensioen van nog eens 2552 mensen met een bepaald percentage verminderd.

In tegenstelling tot de meest andere Europese landen worden gepensioneerden in België dus bestraft als ze bijklussen. Wie met pensioen is, mag maar een heel beperkt bedrag bijverdienen.

Toch even bewijzen dat wij niks uit ons duimpje zuigen over onze pensioenen:

Belgische pensioenen bij de laagste van Europa


Van de oude leden van de Europese Unie is België op een na het land met de laagste penisoenen.

Als er gewerkt wordt met netto-inkomens, zijn enkel in Groot-Brittannië de pensioenen nog lager. Wordt er gerekend met bruto-inkomens, dan zijn alleen de pensioenen in Ierland nog lager.

In de nettoberekeningen benadert ons land het gemiddelde vervangingsratio van 84 procent. Dat is de verhouding tussen het pensioen en het vroegere inkomen. Voor de gemiddelde inkomens bedraagt het Belgisch pensioen maar 68,7 procent van het vroegere inkomen. Hogere inkomens mogen maar rekenen op een pensioen dat slechts zo'n 40 procent van hun vroeger inkomen bedraagt.

Niet alleen de pensioenen zijn laag in ons land. Alle sociale uitkeringen zijn laag vergeleken met die in de andere Europese landen, met uitzondering van de kinderbijslag. Ons land geeft niet meer uit aan sociale uitgaven dan de andere Europese landen, maar het aantal uitkeringstrekkers is hier groter. In ons land krijgen vele mensen steun, maar ze krijgen vrij weinig.

Als het aantal pensioengerechtigden vanaf 2010 fors gaat toenemen als gevolg aan de veroudering, dan zal de druk op de pensioenen nog toenemen.

pj

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV


Bron: Het Nieuwsblad

Datum: 09 september 2005

Goed, dat was dus het voorstel van ons aller VBO en pas op, elke rechtgeaarde Vlaming zal Jullie komen vertellen, beste ollandse vrienden, dat het allemaal niet de schuld is van onze noordelijke stam die genetisch erg aanleunt bij de vlijtige bijtjes maar dat het allemaal de schuld is van…rarara…

Op 02 juli 2009 omstreeks 08u51, zei Patrick Proot:

Samen met de volkomen stalinistische arbeidswetgeving is dit een staaltje van kunnen van de PS-staat waar wij als Vlamingen moeten in leven. Niet alleen de sociale zekerheid , maar ook de ganse sfeer van arbeid moet worden toebedeeld aan de deelstaten. Hoeveel kennis gaat er niet verloren door het abrubte einde van een loopbaan ? Hoeveel coaching zou er niet kunnen worden opgebouwd middels een rustbrengend en stilaan uitdovend arbeidsbestaan voor de vitale zestigers en zeventigers ? De proffen en rechters kunnen wel al sinds mensenheugnis op emeritaatspensioen op 70 jaar , waarom de andere expertises niet ? Hoeveel hulp in het kader van de gezondheidszorg en welzijnszorg zou er niet kunnen gegenereerd worden in passende deeltijdse functies , toebedeeld aan mensen 'met levenservaring. Driewerf schande over deze collectivistische Belgische staat , waar de Vlamingen worden gegijzeld door de meest corrupte linkerzijde van het Westelijk halfrond : de Waalse PS. Breek de ketens , be free !

Dus de zon op Vlaamse koppekes…niet goed hoor! Het zal allemaal beter zijn in het onafhankelijk Vlaanderen. Tja, waar we eigen bevoegdheden hebben lijkt ons dat niet zo meteen duidelijk maar allà, we zijn vitters natuurlijk. Een klein voorbeeldje?

De discussie over de Vlaamse hospitalisatieverzekering waarover we eindelijk eens een zinnige, zeer zinnige zelfs, bijdrage hebben gelezen die keihard ingaat tegen de mythe van het Vlaamse “wij doen alles beter”:

http://www.standaard.be/Archief/Zoek/Index.aspx?trefwoord=hospitalisatieverzekering

Vlaamse hospitalisatieverzekering is on-Vlaams

 • woensdag 01 juli 2009

 • Auteur:

JAN DE MAESENEER waarschuwt de Vlaamse onderhandelaars. Inzetten op een Vlaamse hospitalisatieverzekering heeft geen zin. 'Ze mikt op het bestendigen en vereeuwigen van systeemfouten die geïnspireerd zijn vanuit de praktijk in Wallonië en Brussel.'

In de onderhandelingen voor een toekomstige Vlaamse regering, staat een Vlaamse hospitalisatieverzekering op de agenda. Allerlei actoren zoals ziekenfondsen en privéverzekeringsmaatschappijen hebben er zich al positief over uitgelaten. Maar is dit zinvol? Is dit de zo vaak gevraagde realisatie van de Vlaamse visie op zorg en gezondheid? Neen. Dit zorgt er alleen voor dat Vlaams geld gebruikt wordt om de nadelen van het Belgisch systeem af te zwakken en dus te bestendigen.

Laat ons eerst duidelijk stellen: ik verdedig de personele solidariteit inzake gezondheidszorg. Wie objectieve noden heeft door ziekten, aandoeningen, ongunstige omgevingsfactoren,… moet toegang hebben tot kwaliteitsvolle zorg. Als er in Wallonië meer objectieve gezondheidsnoden zijn, dan kunnen er per Waal meer middelen worden besteed. Deze personele solidariteit inzake gezondheid zou nog verder kunnen gaan: waarom niet een bredere solidariteit opbouwen binnen Europa, of zelfs in de wereld. Maar interpersonele solidariteit moet niet slaan op het slecht functioneren van het medisch aanbod: we moeten niet solidair zijn met inadequate besteding van middelen, met zorg die niet kosteneffectief is.

De hospitalisatieverzekering is hét voorbeeld. Deze verzekeringen zijn gaan groeien door de toename van de supplementen op de honoraria voor wie in een eenpersoonskamer verblijft en doordat almaar meer medisch materiaal niet meer terugbetaald wordt door de ziekteverzekering. In België hebben 7,5 miljoen mensen een hospitalisatieverzekering. Dus 2,5 miljoen Belgen hebben er geen: vooral erg kwetsbare mensen, bejaarden, zieken. Het Mattheus-effect slaat dus weer toe: wie het meest risico loopt heeft, is vaak niet verzekerd.

In de hospitalisatieverzekering geldt de risicoselectie: wie ooit was opgenomen in de psychiatrie, wie behandeld is voor alcoholisme, wie kanker heeft gehad… raakt nog moeilijk aan zo'n verzekering of betaalt zeer hoge premies. Dagelijks zien huisartsen patiënten die hun hospitalisatieverzekering opgezegd hebben omdat ze voor hen onbetaalbaar is.

Welk effect hebben de hospitalisatieverzekeringen gehad op de zorgverstrekking in de ziekenhuizen? Is die verbeterd? Neen. Het enige gevolg is dat de eerste vraag bij een ziekenhuisopname niet is: 'Wat scheelt er?', maar 'Heeft u een hospitalisatieverzekering?' Als het antwoord bevestigend is, leidt dit steevast tot de aanrekening van hogere tarieven. Sommige ziekenhuizen rekenen tot 300 procent extra aan. Vooral in Brussel en Wallonië zijn de supplementen hoog.

Het is volstrekt onduidelijk waarom men meer aanrekent. Als men dezelfde medische prestatie levert, is extra aanrekenen onrechtvaardig. Het wekt de indruk dat er wel een verschil is in behandeling, maar als dat zo zou zijn, zou dat ethisch niet aanvaardbaar zijn: een behandeling moet altijd de meest adequate zijn.

De voorgestelde Vlaamse hospitalisatieverzekering verandert structureel niets. De Vlaamse hospitalisatieverzekering zal alleen maar Vlaams geld inzetten om de gevolgen van de afwezigheid van een fundamentele beleidswijziging in België te verzachten. Meteen wordt ook de weerstand tegen die systeemfouten verzwakt.

Vlaanderen zegt dat het vooral oog heeft voor de eerstelijnszorg en de thuiszorg. De hospitalisatieverzekering plant de 'hospitalocentristische' cultuur van Brussel en Wallonië gewoon over naar hier. Een Vlaamse hospitalisatieverzekering is dus erg on-Vlaams. Ze mikt op het bestendigen en vereeuwigen van systeemfouten die geïnspireerd zijn vanuit de praktijk in Wallonië en Brussel. Ze brengt de realisatie van de Vlaamse visie geen stap dichterbij, integendeel.

Als men vanuit Vlaanderen wil investeren met eigen middelen in gezondheidszorg, zou dit bijvoorbeeld kunnen door het versterken van eerstelijnsgezondheidszorg en huisartsgeneeskunde. Een concrete suggestie: Vlaanderen zou de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg voor elke patiënt die zich inschrijft bij een huisartspraktijk via een Globaal Medisch Dossier, gratis kunnen maken, door wat momenteel door deze patiënt nog betaald moet worden aan 'remgeld', terug te betalen. Op deze wijze wordt de eerstelijnsgezondheidszorg zeer toegankelijk, wat aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen en leidt tot meer 'rechtvaardigheid' en 'kosteneffectiviteit'.

Jan De Maeseneer is verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (UGent).

Dit lijkt ons een vrij correcte analyse van het probleem want ontkennen dat er inderdaad in Brussel en Wallonië een andere aanpak, een andere mentaliteit bestaat rond hospitalisatie is ontkennen dat vandaag de zon schijnt…maar dat men het dan maar meteen beter doet is niet meteen duidelijk en hierin volgen we de auteur dus ook. Een ander voorbeeld?

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=5C2C2LS5&word=energie

'Vlaanderen laat arme energieklant in de kou'

 • maandag 29 juni 2009

 • Auteur: (pse)

BRUSSEL - De Vlaamse beschermingsmaatregelen voor huishoudens die hun elektriciteits- en gasrekeningen niet meer kunnen betalen, veranderen vanaf 1 juli. Een gemiste kans in de strijd tegen energiearmoede, vindt Mieke Clymans van de vzw Samenlevingsopbouw.

De nieuwe Vlaamse sociale openbare dienstverplichtingen, zoals de verzameling beschermingsmaatregelen voor energieverbruikers officieel wordt genoemd, houden in dat vanaf 1 juli het Vlaamse statuut van beschermde klant afgestemd wordt op de Belgische reglementering over het sociaal tarief of de sociale maximumprijs.

Wie elektriciteit verbruikt tegen een sociaal tarief is er zeker van dat hij of zij kan genieten van de laagste kilowattuurprijs. De financiering van dit tarief, dat een stuk lager ligt dan de normale elektriciteits- en gasprijs, gebeurt via de zogenaamde federale bijdrage, die verrekend wordt in de kilowattuurprijs van elke verbruiker.

De vzw Samenlevingsopbouw, die sinds een tiental jaar een speciale werking heeft rond energiearmoede, vindt dat Vlaanderen een verkeerd signaal uitzendt door zijn beleid af te stemmen op dat van de federale overheid, die veeleer het accent legt op verbruikers met een laag inkomen of die in een kwetsbare situatie zitten.

Volgens Mieke Clymans komt dat neer op een afbouw van de Vlaamse regeling rond de beschermde energieklant, omdat sommige groepen van verbruikers niet langer in aanmerking komen voor het statuut van beschermde klant en dus het sociaal tarief dreigen mis te lopen. Tegelijk grijpen ze ook naast bijkomende Vlaamse beschermingsmaatregelen, zoals de vrijstelling voor de kosten voor ingebrekestellingen en herinneringsbrieven en de beperking van de nalatigheidsinteresten op niet betaalde energierekeningen tot de wettelijk vastgelegde maximuminterest. Het gaat onder meer om verbruikers die budgetbegeleiding krijgen of die een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling hebben gekregen naar aanleiding van een persoonlijk faillissement.

De vzw Samenlevingsopbouw is van mening dat Vlaanderen in tijden van crisis toch wel een verkeerd signaal uitzendt door het statuut van beschermde klant in te krimpen. Het lijkt veel meer aangewezen om ervoor te zorgen dat ook werklozen, mensen met een invaliditeitsuitkering of die een collectieve schuldenregeling hebben gekregen na een persoonlijk faillissement, kunnen genieten van het sociaal tarief.

Bij de distributienetbeheerder Eandis, die zo'n 80 procent van de laagspanningsnetten in Vlaanderen beheert, voegen ze er nog aan toe dat het niet zo vanzelfsprekend is dat een verbruiker die zijn rekeningen niet langer kan betalen en gedropt wordt zijn commerciële leverancier, in aanmerking komt voor het sociaal tarief.

Hun ervaring is zelfs dat het grootste deel van de gedropte klanten niet in aanmerking komt voor het statuut van beschermde klant en het bijbehorende sociaal tarief. Slechts 20 procent van de gedropte klanten die moeten terugvallen op stroomleveringen door Eandis, is beschermd en komt dus in aanmerking voor het sociaal tarief, blijkt uit hun lijsten. De overige 80 procent kan niet profiteren van de beschermingsmaatregelen. Alhoewel ze vaak problemen hebben om hun facturen te betalen, blijven ze energie verbruiken tegen een veel hogere kilowattuur.

De vzw Samenlevingsopbouw wijst er voorts op dat de wetswijziging geen enkele verbetering inhoudt voor gezinnen die energie verbruiken via een collectieve meter. Zelfs wanneer het gaat om gezinnen die het moeten doen met een laag inkomen. Zulke collectieve meters vind je onder meer in sociale woonblokken. (pse)


Wel Vlaanderen? We doen het beter omdat we Vlaming zijn? Maatschappijkeuzes worden volgens onze bescheiden mening niet of niet meer gemaakt op basis van nationaliteit of ras maar we ijn altijd blij dat iemand het tegendeel zou kunnen bewijzen…Hallo

02-07-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
30-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Piet Piraat en de Vlaamse moslima's
Klik op de afbeelding om de link te volgen We vernemen dat ons krijgshaftig landje met aan haar hoofd onze onversaagbare Crembo himself van plan is de Somalische piraten ofwel een lesje te leren ofwel zelfs volledig uit te roeien. Men signaleert ons trouwens een top beraad in Plopsaland met de volledige Belgistaanse legerstaf voorgezeten door een oude rot in het vak namelijk Piet Piraat. Alhoewel we zelf niet zo erg vechtlustig zijn willen we toch ons steentje bijdragen aan deze rechtvaardige poging tot vernietiging van een wraakroepende kwaal.
Onder het motto "laat de rijken betalen" kunnen we misschien een nieuw soort safari organiseren of een andere soort hoogzeevisserij. Het moet niet altijd de blauwe merlijn zijn die de klos is. Waarom eens geen Somalische piraat gaan schieten of desnoods harpoeneren? Onze lezertjes lachen? Onze lezertjes vragen zich af of we weer eens aan de nederwiet hebben gezeten? Niks daarvan. Lees zelf maar:
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid843081/rijken-betalen-om-somalische-piraten-dood-te-schieten.aspx


"Rijken betalen om Somalische piraten dood te schieten"

rijken betalen om somalische piraten dood te schieten

25/06 Volgens de Oostenrijkse krant Wirtschaftsblatt kunnen Russische rijkaards in ruil voor een grote som geld op piratenjacht gaan.

Volgens de krant betalen de rijkelui 4.000 euro om een dagje op een zwaar bewapend luxejacht door te brengen in de wateren voor de Somalische kust. Ze zouden dan hopen dat er piraten opdagen, om die neer te kunnen schieten.

Aan boord van het cruiseschip zouden zich ook Russische soldaten bevinden om een oogje in het zeil te houden.


Wel, wat dachten jullie daarvan? Een luxejacht met wat rijke Belgen en Crembo + eventueel geïnteresseerde politici met een jacht- of desnoods een visvergunning en we zijn weg onder het zingen van de bekende Vlaamse kapersliederen....Een ander leuk item is de vaststelling dat de serieuse pers en de serieuse politici stilaan begint te zeggen dat moslima's met hoofddoekje kunnen spreken. Goed, sinds de vroege Middeleeuwen wisten we in Vlaanderen, dank zij de Reinaardsaga van Willem die de Maddock schreef, dat de dieren konden spreken. Nu begint het stilaan door te dringen dat de moslima's met doekje dit ook zouden kunnen. Een hele geruststelling. Een ganse reeks artikels werd aan dit wetenschappelijk wonder gewijd. Vandaag zagen we zelfs op de voorpagina van een Franstalig populair weekblad dat er een dossier was gewijd aan de Belgische Marokkanen... Dat moet waarschijnlijk zoiets zijn als de bleu blanc Belge vermoeden we. De titel wijst in elk geval dat dat een heel aparte groep Belgen moet zijn. We hadden al wel een paar Belgische varianten maar dus nu dit. Met natuurlijk de obligate foto van een knap meisje met lang ravenzwart haar onbedekt en ernaast een iets minder leuk volledig ingepakt exemplaar. Het gaf ons al weinig zin om dat blad te kopen want het begon al met slechte clichés...


Maar we willen jullie blij verrassen met een positieve bijdrage vanuit liberale hoek. Vanuit de linkse hoek hebben we trouwens tot nog toe hoofdzakelijk stilte opgevangen. Waarschijnlijk hebben ze daar helemaal geen meningen meer over geen enkel onderwerp ...tot de nieuwe Vlaamse regering definitief is gevormd maar we zijn dat stilaan gewoon geworden/

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=IM2C1PAO&word=moslima

Is de hoofddoek de hoofdzaak?

 • maandag 29 juni 2009

 • Auteur:

Als het protest van de jonge moslima's tegen het hoofddoekenverbod iets bewijst, is het dat ze goed geïntegreerd zijn, zeggen FILIP BUNTINX en KRIS GYSELS. 'De Antwerpse moslima's hebben aangetoond dat zij naast moslima ook Vlaming zijn. Vlaamse tieners met een uitgesproken mening, die de taal machtig zijn en zich zeker niet laten onderdrukken.'

Al dagen domineren de Antwerpse moslima's het nieuws met hun protest tegen het hoofddoekverbod in hun school. De wijze waarop dit protest gebeurt dwingt respect en bewondering af en toont aan dat de maatregel van de schooldirectie compleet overbodig is. De kern van de zaak is niet het verbod op zich, wel de wijze waarop de leerlingen reageren.

De schooldirectie van het Antwerpse atheneum wil haar moslima's een dienst bewijzen en hun integratie vergemakkelijken door hoofddoeken te verbieden. Het protest van de afgelopen dagen bewijst dat die integratie meer dan geslaagd is. Al dagen zien we beelden van jonge moslima's die in perfect Nederlands, met een licht Antwerps accent uiteraard, haarfijn uitleggen waarom zij zich tegen deze maatregel verzetten. Zij bewijzen niet alleen dat ze het Nederlands machtig zijn, zij hanteren in hun discours ook staalharde argumenten. Zelden hebben we een dergelijk hoogstand publiekelijk debat mogen meemaken. En daar willen we de Antwerpse moslima's voor feliciteren en bedanken.

Al jaren krijgt de allochtone gemeenschap, en in het bijzonder de Marokkaanse, het verwijt dat ze amper haar stem laat gelden en niet aan het publieke debat deelneemt. Welnu, de afgelopen dagen hebben enkele jonge dames daar anders over beslist en bewezen dat zij wel degelijk deel uitmaken van deze samenleving. En net die meisjes die een hoofddoek dragen, en verweten wordt deze te dragen onder druk van hun omgeving, tonen nu publiekelijk dat ze zich absoluut niet laten onderdrukken. Kortom, de beslissing mist haar doel volledig. De Antwerpse moslima's hebben bewezen dat ze die maatregel niet nodig hebben om deel te kunnen uitmaken van onze samenleving.

Voorts zou een schooldirectie moeten weten dat een dergelijke maatregel meestal niets uithaalt. Enkele dagen geleden waren we toevallig beiden getuige van een uitstroom van leerlingen die net gedaan hadden met hun examens. Grappig, want iedereen die buitenkwam had meteen dezelfde reactie, het hemd - dat bij het binnengaan waarschijnlijk nog netjes in de broek zat - werd er meteen uitgetrokken. Een logische reactie die kadert in de puberale revolte tegen de uniformvoorschriften. Met andere woorden, kledingvoorschriften - al dan niet religieus van aard - missen meestal hun doel.

Let wel, het is en blijft de school die moet bepalen wat wel kan en mag binnen haar schoolpoorten. Maar men zou toch beter moeten weten. Typisch aan pubers is dat ze aan het begin staan van hun mondigheid. Ze willen zich profileren, hun plaats veroveren binnen de maatschappij. Is het in dit geval een terugkeer naar de fundamentalistische islam? Tuurlijk niet. Verplicht hen hun hoofd te bedekken en het eerste wat ze van hun hoofd slingeren bij het buitengaan, is een hoofddoek.

Tot slot verzetten wij ons tegen de opvatting dat religie en integratie niet hand in hand kunnen gaan. Het is vandaag mainstream dat een moslim niet geïntegreerd kan zijn. Iemand die een hoofddoek draagt is per definitie geen Vlaming. De afgelopen dagen hebben we kunnen vaststellen dat religie geen obstakel hoeft te zijn voor het integratieproces. De Antwerpse moslima's hebben aangetoond dat zij naast moslima ook Vlaming zijn. Vlaamse tieners met een uitgesproken mening, die de taal machtig zijn en zich zeker niet laten onderdrukken. Hetzelfde verhaal met de boeren vorige week, of met vakbondslui die de boel lam leggen. Je kan en mag het protest absurd vinden en de gebruikte methoden verderfelijk, het is en blijft het uiten van een mening. En zeg nu zelf, wat is er Vlaamser dan dat?

Zij die beweren dat de integratie van de derde generatie nieuwe Vlamingen mislukt is, of zij die ervan uitgaan dat religie en integratie niet samen gaan, zullen afgelopen week misschien wel van mening veranderd zijn. Wij, fiere Antwerpenaren, zijn alvast trots op onze stadsgenoten die al dagen luidkeels hun mening verkondigen op een manier die respect en lof afdwingt.

Tot slot zouden we de schooldirectie van het Antwerpse atheneum willen bedanken. Niet voor het nemen van deze beslissing, wel omdat zij deze meisjes opgeleid heeft tot mondige, geïntegreerde en intelligente dames. Het mag dan misschien wel niet de initiële bedoeling geweest zijn, maar de school heeft een maatschappelijk relevant debat geopend. Het is te hopen dat zij, samen met de leerlingen, de komende maanden hier ook iets nuttigs mee doet

Filip Buntinx en Kris Gysels zijn bestuurslid van Open VLD Groot-Antwerpen. Ze publiceren deze tekst in eigen naam.Mooi mooi mooi ze kunnen dus spreken...voor de rest een prima opinie die bepaalde mensen blijkbaar niet helemaal heeft overtuigd en die zich te buiten gaan aan een analytische kritiek die het absolute bewijs levert dat we hier zeker en vast te doen hebben met terreinspecialisten:
We beperken ons tot de eerste tien reacties uit de bruine onderbuik van Vlaanderen. In totaal waren er zo 64 reacties meestal met de zelfde teneur en die meteen bewijzen waar het probleem zich in Vlaanderen situeert. Een volkje zelfvoldane kwieten die maar meteen alles door elkaar halen om hun eigen superioriteitsgevoel dik in de verf te zetten. Zelfs geen aanzet tot dialoog nada "alleen witloof en spruiten" verder niks. Lees dit imbecielengelul maar eens rustig door en stel dan de vraag bij je zelf met enig empathisch vermogen : zou ik hier als Belgische/Vlaamse moslim, tenslotte een erkende godsdienst, mij hier willen en kunnen "integreren" ? Graag een antwoordje...

en we hebben dus "kopiëren-plakken" toegepast wat betekent dat alle schrijffouten hieronder buiten onze verantwoordelijkheid vallen ....

Reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 21u49, zei Lodewijk Buytaert:

De meeste moslimmeisjes spreken geradbraakt nederlands, bij de jonge moslims is het nog droeviger gestemd, ze willen onder elkaar alleen aribisch spreken, dus van integreren is geen sprake, wel van protesteren tegen alles en iedereen.

2 reacties


Op 30 juni 2009 omstreeks 2u44, zei Fabienne Lebrun:

Waarom zouden de moslims integreren? Heeft onze regering niet de islam erkend? Spenderen wij geen belastinggelden voor de moskeeën en aan de imans voor het prediken van een intolerante en vrouwonvriendelijke religie? Waar de moslims aan de macht zijn geldt alleen de wet van Allah,de sharia en die van de macho's! En zeggen dat God niet bestaat en toch moorden Sjiïeten en Soennieten elkaar uit in zijn naam! Allah Akbahr! Immigratie (legaal en illegaal) van moslims in Europa staat dan ook gelijk met het plegen van euthanasie op termijn voor niet-moslims.

Op 30 juni 2009 omstreeks 16u46, zei Frederik Billiau:

' Grappig, want iedereen die buitenkwam had meteen dezelfde reactie, het hemd - dat bij het binnengaan waarschijnlijk nog netjes in de broek zat - werd er meteen uitgetrokken. ' Maw : de hemdendragers respecteren dus duidelijk regels die gelden binnen de schoolmuren. Waarmee alles gezegd zou moeten geweest zijn en de rest van het betoog van beide schrijvers overbodig : zelf een voorbeeld aanhalen om dan iets verder het tegendeel te constateren ... Dàt is pas ... grappig.Hendrik Billiau

Op 30 juni 2009 omstreeks 12u16, zei Christophe Gillijns:

Wel als zij hoofdoeken mogen dragen in de scholen, gemeentehuizen, ... waar dan ook moeten wij ook toegelaten worden om op die plaatsen petten, mutsen en dergelijke te dragen. Bij mijn weten is er in de oorspronkelijke geschriften nergens sprake van hooddoeken or sluier maar is dit er nadien bij 'uitgevonden'. Oorspronkelijk werden hoofdoeken niet gebruikt om je gezicht te verbergen maar om je te beschermen tegen de weersomstandigheden. Vandaar dat je deze hoofddoeken dan ook vooral aantreft in landen waar er veel zand is. Nu schreeuwen ze moord en brand als men hoofddoeken verbied maar ik zie geen enkele reden waarom je in ons land je gezicht moet verbergen tenzij je een bank ofzo gaat overvallen ;-) Dat ze dit op straat dragen moeten ze zelf maar weten maar binnen in scholen, op de werkvloer, ... vind ik niet kunnen. Denk ook maar eens aan de non-verbalen communicatie tijdens een gesprek.

Op 30 juni 2009 omstreeks 03u09, zei Joris Van Heghe:

Voor De Standaard redactie: ik vind het minstens ironisch dat wij hier de hele tijd op een website debatteren over hoofddoeken enz., met als Google advertenties, bekijkt u het zelf even. --- 'Islamitisch[E]Droomvrouw Een Bloedmooi Meisje Verwacht U. Word Lid En Bekijk Haar Profiel! www.Muslima.com' --- 'Verleid Iedere Vrouw Wat de meeste mannen nooit zullen ontdekken over vrouwen... www.VrouwenVersieren.com' --- Er was er maandag nog een derde over Discreet Vreemdgaan ('k weet al niet meer juist hoe het noemde). - Humor hebben jullie wel.

1 reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 10u37, zei Johan De Cauwer:

Gebruik Firefox met Adblock Plus. Het nadeel is dat je niet kan meespreken als lezers opmerkingen maken over storende reclame, natuurlijk.

Op 30 juni 2009 omstreeks 00u59, zei Naima Charkaoui:

hh

1 reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 02u42, zei Joris Van Heghe:

wat bedoelt u precies ? uw alias laat vermoeden dat u moslima bent. - mm

1 reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 02u57, zei Joris Van Heghe:

hh - gevonden: 'Pas als ze zich bevrijden uit dat diepe wantrouwen zullen ze stoppen met spreken over wij –de Vlamingen– en de allochtonen.' - Hoe kan de sluier het wantrouwen wegnemen, en ligt dat dan aan ons, beste mevrouw ?-)

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u29, zei Fabienne Lebrun:

Moslimvrouwen worden dikwijls behandeld als slavinnen. Het begint met de hoofddoek en eindigt met de boerka. In Frankrijk lopen al duizenden moslima's in een ambulante gevangenis. De boerka dragen is niet alleen mensonterend maar ook onwettig op de openbare weg en publieke ruimten. Leg mij trouwens eens uit waarom alleen de vrouwen worden opgesloten in een boerka en de mannelijke moslims vrijgesteld blijven van deze morele en fysieke marteling? Binnen de moslimcultuur is geen ruimte voor vrije meningsuiting en nog minder voor gelijke rechten tussen man en vrouw. Moslima's mogen eventueel de gekleurde mening van ayatollahs, imans en andere vrouwenhaters ventileren. Ten slotte een tip voor de politieke partijen: laat de kandidaten op de kieslijsten een verklaring ondertekenen waarin ze beloven in alle omstandigheden de gelijkheid tussen man en vrouw te zullen respecteren en het familiaal geweld tegen vrouwen met klem te veroordelen!

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u28, zei Erik Claessens:

Een teken van integratie is de islamitische hoofddoek zeker niet. Het is een wereldwijde uiting van een gevaarlijk religieus fundamentalisme. Het dragen van deze extreme kledij is in de islamwereld samen met het strikt toepassen van de sharia en het moslimterrorisme opgekomen. Men moet niet naïef zijn: dit fundamentalisme wordt door gewelddadige groeperingen aangewakkerd en gestuurd. De Antwerpse moslima's laten zich, bewust of onbewust, gebruiken door verdachte groeperingen. Hoog tijd dat er maatregelen worden getroffen in de scholen!

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u12, zei Gie Van de Wouwer:

Wanneer je weet dat je een heftige polemiek ontketent, is dit dan een bewijs van aangepaste integratie? Integratie betekent respect opbrengen voor de gewoontes, de cultuur, de samenlevingsrituelen van het land waarin je woont, studeert of werkt.Wanneer je mordicus die hoofddoek wil dragen is dit allerminst een teken van aanpassing. Waarom levert de islam steeds weer zulke 'onoverkomelijke' problemen op? Waarin schuilt het fanatisme van het politiek correct denken van sommige politici? Wat willen ze hiermee bewijzen?

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u07, zei René Verbouw:

Het is het gepaste moment voor moslima's om in Iran of Marokko te gaan demonstreren over wat dan ook, als ze dan tot bloedens toe afgeslagen worden zullen die zich onmiddelijk weer thuis voelen.allez omdat we in een opperbeste bui zijn doen we d'r nog een paar van deze wonderlijke reacties bij....

Op 29 juni 2009 omstreeks 22u15, zei Theo D'Hondt:

Het uiten van een mening. Inderdaad zeer belangrijk. Helaas mag men dat in Vlaanderen slechts in één richting doen, namelijk de politiek-correcte. Alles en iedereen mag becritiseerd worden, behalve de islam. O wee als men daar iets verkeerds over zegt. En als die moslima's dan toch zo'n goede, geïntegreerde Vlamingen zijn, kunnen ze best ook ijveren voor Vlaanderens onafhankelijkheid. Dan dragen ze ook iets positiefs bij aan hun 'Vlaming zijn'.

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u03, zei Koen Peeters:

Hebt u de bijdragen op dit en andere fora al eens gelezen ? Mij geeft het alvast niet de indruk dat u monddood wordt gemaakt ... En de breed in de media uitgesmeerde 'ideeën' van partijen als het VB en LDD lijden ook niet al te erg onder de censuur, dacht ik.

Op 29 juni 2009 omstreeks 20u45, zei Chris Van Gendt:

We kunnen deze discussie best afsluiten met de duidelijke boodschap van Aboujahjah: ' De Belgen die het hier niet bevalt moeten maar emigreren. '

Op 29 juni 2009 omstreeks 18u06, zei Frank Rogiest:

In Antwerpen en in Vlaanderen in het algemeen, leven allerhande christenen,joden en aanhangers van andere godsdiensten samen zonder onze maatschappelijke structuur te willen veranderen. De islam wil onze maatschappij herstructureren. Dit is de oorzaak van veel spanningen. Hoe groter de acties van de islam om onze maatschappij te veranderen hoe groter de reacties zullen zijn van de niet islam mensen. Denk maar aan alle overgevoeligheden van de islam gemeenschap. De andere gemeenschappen doen hun ding, passen zich aan en laten de anderen met rust. Binnenlandse vrede zal daarvan afhangen. Niemand wenst wrijvingen tussen de verschillende getto's die zich aan het vormen zijn. Iedereen wenst voor zichzelf, zijn kinderen en kleinkinderen een vredige toekomst.

Op 29 juni 2009 omstreeks 17u54, zei Jonas Degreef:

Over welke moslima's hebben we het? Vierde, derde, tweede, eerste generatie? Zowat drie vierden van de Turkse en Marokkaanse jongeren zoekt een bruid of bruidegom in het land van oorsprong, zodat we ieder jaar opnieuw een grote groep eerste generatie welkom heten die het Nederlands niet machtig is. Hoeveel Vlaamse moslima's zie je fietsen? Antwoord: de meeste moslima's kunnen niet fietsen. Hoeveel moslima's bezoeken de zomerfestivals? Antwoord: haast geen en zeker geen moslima's met hoofddoek. Hoeveel moslima's zie je in de verpleging stappen (een knelpuntberoep !) en er blijvend aan het werk zijn? Antwoord: haast geen, want moslima's mogen alleen hun eigen man naakt zien en bovendien schrijft de islam voor dat de man voor het inkomen zorgt en de vrouw thuis het werk doet. Hoeveel moslima's melden zich aan om de cursussen van de politieschool te volgen? Antwoord: haast geen. Het onderwijs? Enzovoort. Waar bijven ze toch allemaal, eens ze met studeren stoppen?

Op 29 juni 2009 omstreeks 16u30, zei Luc Broes:

'Als het protest van de jonge moslima's tegen het hoofddoekenverbod iets bewijst, is het dat ze goed geïntegreerd zijn'. De nagel op de kop! Wit is zwart, en recht is krom.

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 17u57, zei Dirk Tegenbos:

Bedoelt u dat de moslima's in Islamitische landen niet protesteren wanneer hen iets niet bevalt?

1 reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 17u23, zei Luc Broes:

Mogelijk wel. Zie Iran, maar ze overleven het niet altijd!

Op 29 juni 2009 omstreeks 15u30, zei Mark Verbeke:

Waar is der ouderen fierheid gebleven? Vroeger rood en blauw schouder aan schouder om het volk te ontvoogden van het papendom, nu omarmen de politiekcorrecten de (dag en nacht) onverlichte en meest dogmatische godsdienst ter wereld. Het antwoord ligt uiteraard voor de hand: de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden. Zoals, parallel met dat andere tere punt, eertijds een gekende cordonlegger nogal lauw reageerde op het vergassen van Koerdische dorpen door Saddam Hoessein: de Koerden verdedigen zou kunnen geïnterpreteerd worden als het verdedigen van het nationalisme en bijgevolg, je weet wel… Merkwaardige maar helaas morbiede kronkels in het politieke denken van een bepaalde klasse.

Op 29 juni 2009 omstreeks 14u56, zei Hans Maes:

De hoofdzaak is niet de hoofddoek as such, maar het feit dat die in het leven werd geroepen om de mohameddaanse man te helpen zijn lusten te bedwingen. Het grote verschil is dat de 'locus of control' bij westerse mannen veel meer intern ligt dan bij maghrebmannen. En aangezien voor deze laatste alle gesluierde vrouwen min één (hun eigen vrouw) verboden terrein zijn, doet hun onbeteugeld hedonisme hen dan maar dromen van 70 (ongesluierde!) maagden in het paradijs en in afwachting daarvan overal lawaai maken, in dubbele file socializen, de autochtone vrouwen aan het zwembad ambeteren en agressief worden als ze op dit alles worden terechtgewezen. We zouden beter de oorzaak aanpakken: de macho's die zich Allah akbar-gewijs van alles permitteren, te beginnen met de imams. En dan komen 2 VLD-leden met zo'n kolder af.

Op 29 juni 2009 omstreeks 14u22, zei willy smets:

Zelden zulke idiote argumenten gelezen. 'Al jaren krijgt de allochtone gemeenschap, en in het bijzonder de Marokkaanse, het verwijt dat ze amper haar stem laat gelden en niet aan het publieke debat deelneemt. ' Dat is nog steeds zo, zij doen dit enkel als ze opkomen voor HUN rechten, voor HUN godsdienst. Waar zijn de oproepen tegen het massale geweld in naam van de moslims, waar zijn de feministen en holebi bewegingen binnen 'hun' gemeenschap. Waar waren ze om te protesteren tegen de 9/11, waar zijn ze om te protesteren tegen het dagelijks barbaars geweld in Afganistan en Irak waarbij moslims andere moslims afslachten. 'Wij, fiere Antwerpenaren, zijn alvast trots op onze stadsgenoten die al dagen luidkeels hun mening verkondigen op een manier die respect en lof afdwingt. ' Spreek voor uzelf, zelden zulke idiote uitspraken gezien. Ja de kranten staan vol van sympathie voor deze meisjes. Echt dwaas...

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 22u57, zei Louis Verboven:

Nog erger, zelden zulke onlogica gelezen, komt natuurlijk van VLD...Slechts een puntje, hoe zou het komen dat geen enkele moslima in het debat een andere mening heeft dan die van de imam?

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u07, zei Koen Peeters:

De dames van BOEH waren wèl tegen het hoofddoekenverbod, maar hebben onmiddellijk gesteld dat ze het níet eens waren met de imam. Net als een aantal andere moslimorganisaties en -politici. Maar ja, je moet het natuurlijk wíllen horen en zien.

Op 29 juni 2009 omstreeks 14u21, zei Wieland Volkaert:

Ik ben blij dat er dan toch nog intelligente, niet demagogische, liberalen zijn, die tegen de huilende (Winter-)wolven in gehecht blijven aan de op respect gestoelde vrijheid voor iedereen.

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 15u43, zei Mark Verbeke:

uw blijheid tracht ik nader te omschrijven: zie 15u30

Op 29 juni 2009 omstreeks 13u29, zei Luc Jacobs:

Met zo'n onnozele nonsens is het best begrijpelijk dat de OpenVLD electoraal zo slaag krijgt. M. Keulen deed NOCHTANS goed werk voor het een inburgeringsbeleid Zijn lokale partijgenoten miskennen evenwel de complexiteit v/ h dossier. Ze verkiezen kolder als argument en kromme non-redeneringen (zie ook Karel Lemmens hierover die zei 'We zullen echter nooit de stem horen van moslimmeisjes die onder dwang hun een hoofddoek moeten dragen, omdat ze angst hebben om te spreken'. Met deze grote lichten op de lokale VLD-bank gaat de achteruitgang v/d VLD niet snel STOPPEN.

owee owee het avondland gaat hier echt naar de haaien door die hoofddoeken. We zullen hier maar stoppen zeker ipv van die volledige 64 kolderbijdrages te publiceren. Wij kunnen daar alleen uit besluiten dat we ons best NIET integreren, zelfs niet als autochtoon, in dit gezelschap want dit zijn heikneuters van het zuiverste water. Maar één ding is toch positief : het geeft een zeer klaar en duidelijk beeld van de moeilijkheden die deze meisjes moeten overwinnen om als evenwaardige Belg/Vlaming te worden erkend. Wij denken er sterk aan om ook een hoofddoek te dragen om ons te integreren bij de moslimbelgen want tot dat andere soort willen we niet behoren. Die zijn blijven hangen ergens in de jaren dertig op een grote bijeenkomst in Nurenberg vrezen we...
en wat ons de boom injaagt is dat zuivere Vlaemsche helden ook al beginnen een hoofddoek te dragen onder invloed van die  terroristische "aribische imans" ...Kijk maar naar de vriendjes van onze Piet Piraat ...en dat is pas het begin. Ik heb mijn vrouw al een boerka gekocht. Je bent beter voorbereid op de grote dag dat we hier allemaal opgeroepen worden om naar de moskee te gaan om ons te laten besnijden...

30-06-2009 om 23:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The trade unions are back again!
Vandaag gaan we even leentje buur spelen bij collega's op bloggen. We hadden het hier een paar dagen geleden over de stakingen op het eiland voor de Vlaamse kust namelijk Engeland, meer bepaald bij Lindsey oil. Hoe zou het daar nu aan toe gaan? Rarara, we vonden een bevriende blog van een aantal kameraden, namelijk Sven en Rudy die een blog hebben over de syndicale vrijheden en dan nog wel in beide landstalen alhoewel we in alle vriendschap toch even fluisterend lispelen dat hun Frans niet echt dat van Voltaire kan genoemd worden. Maar het is in elk geval een hele prestatie! Ons hoor je dus niet klagen : http://www.bloggen.be/syndicalevrijheden


Donderdagnacht, 25 juni, werd er een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de directie van de Lindsey oil raffinaderij in Engeland.

Het mag, en moet, gezegd worden dat de strijd tot rechtvaardigheid heeft geleid ! Alle ontslagen medewerkers worden terug aangenomen en dit onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Het knappe aan heel het verhaal is de solidariteit die ervoor gezorgd heeft dat deze strijd werd gewonnen. Een solidariteit tussen werknemers van verschillende nationaliteiten en bedrijven. Een verhaal dat moet worden uitgedragen.

Nadat de 51 mensen werden ontslagen op LOR ging de rest spontaan mee in staking. En in de dagen die volgde gingen steeds meer en meer mensen in Engeland, Schotland en Wales spontaan mee in staking. In tijden van crisis is het niet zo voor de hand liggend dat mensen nog voor hun rechten opkomen, laat staan voor de rechten van iemand enkele kilometers verder.

Een massale verbranding van de ontslagbrieven kwam uitgebreid op het nieuws en de solidariteitsmars van enkele duizenden spontane stakers uit Engeland haalde volop de media.

Maar ook vanuit Europa kwamen er steunbetuigingen zoals ook van het EMCEF. Er werden al plannen gesmeed om acties te ondernemen aan de hoofdzetel van TOTAL in Parijs.

Uiteindelijk was dit niet nodig en werd het akkoord deze ochtend, maandag 29 juni, voorgelegd aan de werknemers van LOR. En het werd, onder luid gejuich, goedgekeurd.

Collega's, dit is een bewijs dat solidariteit wel degelijk werkt. We zouden dan ook willen vragen om dit verhaal ut te dragen aan iedereen die het tegendeel beweert of niet in solidariteit geloofd. Vertel het verder.

Enkel samen kunnen we het verschil maken. Enkel samen kunnen we de honger naar meer met minder stoppen !

En ook bij ons wordt er momenteel gestreden voor jobs !

Steun de werknemers van Bridgestone

De arbeiders van autobandfabriek Bridgestone zijn sinds 11 juni in staking. De directie weigert immers terug te komen op haar beslissing om 8 arbeiders af te danken na de sluiting van het bandendepot.

In plaats van een menselijke oplossing te vinden en de magazijniers over te plaatsen werd gekozen voor naakte ontslagen. Bovendien maakt de directie haar eigen werknemers verdacht, gewoon omdat ze opkomen voor hun rechten.

In naam van de werknemers vragen we om jullie solidair te tonen. Doe mee aan het stakingspiket bij Bridgestone en stuur solidariteitsmoties. Ze hebben je steun nodig.

DAAROM OOK DEZE WARME OPROEP

"Solidariteitsoproep: 140 arbeiders staken momenteel bij Bridgestone omdat zij het ontslag van 8 collega's weigeren Ze hebben je steun nodig! De arbeiders van de autobandfabriek Bridgestone te Frameries zijn in staking sinds 11 juni.Ze hebben je solidariteit nodig. Waarom?

De directie heeft de sluiting van het bandendepot aangekondigd en wil 8 arbeiders afdanken.

Er bestaan nochtans andere oplossingen:

. 24 werknemers zijn ouder dan 56 jaar en kunnen met brugpensioen vertrekken.

. 14 werknemers hebben een contract bepaalde duur.

. De 8 met ontslag bedreigde werknemers kunnen dus gemakkelijk overgeplaatst worden

De directie weigert dit echter. De bedrijfs-CAO die de werkzekerheid waarborgt wordt door de directie met de voeten getreden. Inplaats van een redelijke oplossing te vinden, klagen ze over zogezegde dreigementen, gijzelingen en agressie, wat allemaal nooit gebeurd is.

Het is onaanvaardbaar en immoreel om eigen werknemers verdacht te maken en te criminaliseren, gewoon omdat ze hun rechten verdedigen.

Het is onaanvaardbaar en immoreel om werknemers die men gemakkelijk aan boord zou kunnen houden zomaar op straat te gooien, vooral in dergelijke crisistijden.

De arbeiders van Bridgestone zijn solidair met hun bedreigde collega's.

Toon dat je ook solidair bent!

Doe mee aan het stakingspiket bij Bridgestone!

Stuur solidariteitsmoties rond!

Voor ieder contact:

Alain De Nooze

Gewestelijke secretaris Bergen-Borinage

Algemene Centrale - ABVV

alain.denooze@accg

0477 30 47 01

syndicalevrijheden@gmail.com

Voor onze syndicale vrijheden, samen staan we sterk

Camarades,

Le jeudi, juin le 25, on avait accord entre les syndicats et la direction de Lindsey Oil en Angleterre.

Faut dire que la lutte a menée à justice ! Tout les travailleurs licenciés seront rembauchés sous les mêmes conditions qu'avant.

Le meilleur de cet histoire est que la solidarité a gagnée. La solidarité entre travailleurs des différents nationalités et entreprises. Une histoire que vaut la pain de raconter.

Après le licenciement des 51 personnes à LOR la reste allait en grève aussi. Et pendant les jours suivantes de plus en plus gens en Angleterre, Écosse et Wales leurs suivaient en grève. Dans ce temps ci ce n'est pas évident avec la crise que les gens se battent pour leurs droits.

La destruction massive par le feu des lettres de licenciement et la marche de solidarité de quelques milles de travailleurs était dans les média.

Mais aussi de l'Europe il y avait de messages de soutien comme de l'EMCEF. On avait le plan d'avoir des actions a la siège de TOTAL à paris.

Finalement ce n'était pas nécessaire et l'accord fut présenté aux participants du CEE. Sous des cris de joie on approuvait l'accord.

Collegues, c'est la preuve que la solidarité marche. Nous voulons bien demander de distribuer cet histoire pour convaincre tout le monde qui nie et ne croit pas dans la solidarité. Racontez le.

Seulement ensemble nous sommes forts. Seulement ensemble nous pouvons arrêter la soif de richesses!

Aussi chez nous on se bat pour des emplois !

Soutenez les travailleurs de Bridgestone

Depuis le 11 juin, les travailleurs de la fabrique de pneus Bridgestone sont en grève. La direction refuse de revenir sur sa décision de remercier 8 travailleurs suite à la fermeture d'un dépôt de pneus.

Au lieu de chercher une solution raisonnable et de reclasser les magasiniers, le choix d'un licenciement sec a été privilégié. De plus, la direction criminalise et discrédite ses propres travailleurs qui ne font que défendre leurs droits!

Au nom des travailleurs, nous vous demandons de faire preuve de solidarité. Rejoignez le piquet de grève devant Bridgestone et envoyez des motions de solidarité.

APPEL A LA SOLIDARITE

140 ouvriers chez Bridgestone en grève pour refuser le licenciement de 8 collègues

Donnez-leur votre soutien ! Les ouvriers du producteur de pneus Bridgestone à Frameries sont en grève depuis le 11 juin. Ils ont besoin de votre solidarité. Pourquoi ?

La direction a annoncé la fermeture du dépôt de pneus et veut licencier 8 ouvriers.

Pourtant, il existe d'autres solutions :

. 24 travailleurs ont plus de 56 ans et peuvent partir en prépension.

. 14 travailleurs ont un contrat à durée déterminée.

. On peut donc facilement reclasser les 8 travailleurs menaces

Mais, la direction refuse. La direction bafoue la cct d'entreprise qui garantit la sécurité d'emploi. Au lieu de chercher une solution raisonnable, elle met en scène une situation de menaces, de séquestrations et d'agressions qui n'ont jamais eus lieu.

Il est inacceptable et immoral

de discréditer et de criminaliser ses propres travailleurs qui ne font que défendre leurs droits.

Il est inacceptable et immoral

de mettre sur le carreau des travailleurs qu'on pourrait facilement garder à bord, surtout en ces temps de

crise.

Les ouvriers de Bridgestone sont solidaires avec leurs collègues menacés.

Faites preuve vous aussi de votre solidarité !

Rejoignez le piquet de grève devant Bridgestone !

Envoyez des motions de solidarité!

Pour tout contact :

Alain De Nooze

Secrétaire régional Mons-Borinage

Centrale Générale - FGTB

alain.denooze@accg.be

0477 30 47 01

syndicalevrijheden@gmail.com

Pour nos libertés syndicales, ensemble nous sommes plus fort
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/5647816/Lindsey-oil-refinery-jobs-dispute-resolved.html

Lindsey oil refinery jobs dispute resolved

Wildcat strikes by thousands of contract workers were ending on Friday after a deal was agreed to resolve a bitter row over jobs at an oil refinery.

Published: 10:36AM BST 26 Jun 2009

Lindsey oil refinery jobs dispute resolved: Sacked workers burn their dismissal letters at Lindsey oil refinery.
Sacked workers burn their dismissal letters at Lindsey oil refinery - the action sparked wildcat sympathy strikes.

Union leaders and employers reached an agreement late last night to end the dispute which flared at the Lindsey oil refinery in North Lincolnshire.

The deal will be recommended for acceptance at a mass meeting outside the refinery on Monday morning.Sources said the deal involved the reinstatement of 647 workers at the oil refinery who were sacked for taking unofficial action in protest at the laying off of 51 employees by a sub-contractor.

It is believed the 51 workers will also be offered jobs as part of the agreement.

Unions have also won assurances that thousands of workers at power stations and oil and gas terminals who took sympathy action will not be victimised.

Workers who have been taking unofficial action for the past week held early morning meetings, including at the Sellafield nuclear site in Cumbria, and returned to work after being told of the breakthrough.

Les Bayliss, assistant general secretary of Unite, said: "We're pleased that we were able to thrash out a deal which the union can put to the workforce at Lindsey.

"Following hours of detailed negotiations, there has been a significant breakthrough. The proposals for a return to work will be recommended to the workforce by the union's shop stewards at Lindsey on Monday morning.

"The employers have agreed to reinstate all the sacked workers. We welcome the part the employers played in agreeing these proposals."

Mr Bayliss said it was now time for the Government to repeal "anti-trade union" legislation, complaining that UK workers were victims of the most "restrictive" trade union laws in Europe.

Officials from the GMB union also attended last night's meeting and will be recommending the deal to its members at Lindsey.

About 150 contract workers at the Longannet power station in Fife voted to return to work today, said operator ScottishPower.

They had walked out on Monday in support of the Lindsey staff.


http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/refinery-workers-return-after-wildcat-strike-1723227.htmlRefinery workers return after wildcat strike

By Alan Jones and Celia Paul, Press Association

Monday, 29 June 2009

A bitter dispute by contract workers which led to wildcat strikes at power stations and refineries across the country came to an end today.

Workers voted by a show of hands to go back to work at a mass meeting outside the Lindsey oil refinery in north Lincolnshire this morning after union officials recommended they accept an agreement thrashed out during marathon talks last week.

The workers went on unofficial strike after complaining that 51 employees were being laid off at Lindsey, owned by energy giant Total, while other contractors on the site were hiring staff.

Thousands of workers across Britain took sympathy action in support of the Lindsey workers at up to 15 sites.

Unions said they had achieved their objective of finding other jobs for the 51 workers as well as rescinding dismissal notices sent to 647 employees at the site who were on strike.

The unions also won a guarantee of no victimisation against workers across the country who took sympathy action.

Addressing the hundreds of strikers gathered outside the refinery this morning, GMB shop steward Kenny Ward described Thursday's deal as an "unprecedented victory" for trade unions.

He said the agreement was a "smack in the face for the employers, a realisation that they need to take a step back".

He continued: "In my opinion, we have achieved an unprecedented victory not just for us but on a legal front as well so I recommend and we recommend as the Shop Stewards Committee that you vote 'yes' and we return to work."

Within minutes of the vote, police had temporarily halted traffic as the workers marched across the road and back on to the site, bearing union banners and flags.

Welwel, we kunnen alleen maar blij zijn dat solidariteit toch geen ijdel begrip is geworden en dat dit als een voorbeeld mag gelden voor andere landen en dit on,danks de zeer strenge engelse anti-vakbondswetgeving die nog ooit door Thatcher onzaliger werd ingevoerd naar aanleiding van de laatste grote mijnstakingen onder leiding van de historische Arthur Scargill.
Keep smiling, het gaat de goede kant op!

29-06-2009 om 23:04 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
26-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the day the music really died!
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De voltallige redactie van kitokojungle betreurt al de commotie rond de dood van Michael Jackson. De enige echte "The day the music died" was en blijft ...3 februari 1959 en daarmee uit! Na!
tik dus die datum in op google of tik "The day the music died" in en je zal zo de relativiteit van al die pokkeherrie rond Michael fopsneus vergeten zijn. Wedden?
Trouwens een klein logisch vraagje: weet iemand waarom er nog muziek is gemaakt na 3 februari 1959?

26-06-2009 om 23:16 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
25-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote Vlaemsche hoofddoekjesdebat deel honderdveftigduuzend

Vlaanderen heeft weer een rel. Niet toevallig gaat het over een thema dat met onze moslimlandgenoten te maken heeft, het eeuwig terugkerende gezever over het al of niet toelaten van hoofddoeken in scholen en administraties voor meisjes of dames die moslim zijn. So what? Er wordt in nogal wat artikels over dit heikele onderwerp uitgegaan van de premisse dat al die moslima’s dit hoofddoek dragen onder druk van één of ander iets. Hetzij de moskee, een imam, broer, neef achtergrootoom enz. Waarschijnlijk is het bij enkelen onder hen inderdaad het geval dat sociale druk zeker een rol speelt. Dat geldt even erg voor het dragen van een jeansbroek of ooit in onzalige tijden een milletvest (herinner je ze nog?) of een rugzak ipv een boekentas. Bijna nooit lezen we in dergelijke artikels dat moslimmeisjes dit wel eens zouden kunnen beslissen uit vrije wil en met een duidelijk doel. Moslimmeisjes worden hier in Vlaanderen nog steeds geassocieerd met onderworpen, hulpeloze schepseltjes die voortdurend worden onderdrukt (en erger) door naar look stinkende bebaarde woestelingen aangespoord door één of andere talibanimam. Goed, we overdrijven lichtjes maar ver zitten we er toch niet naast. Heeft iemand een bewijs dat moslimmeisjes of dames hier erger worden onderdrukt dan onze eigen allochtone huissloven?

Heeft iemand van al deze toogfilosofen al ooit de moeite genomen om eens een praatje te maken met deze “rare wezens” en hen de vraag gesteld waarom ze dit kledingstuk inderdaad vrij massaal zijn beginnen dragen? Wij hebben in elk geval niet deze indruk, want de meesten denken dat zij in hun naam kunnen spreken en dat zij allemaal de ware reden voor het dragen van dit hoofddoekje kennen. Weet beste witte ridders en redders der zwakke madammen daty deze meisjes echt wel kunnen spreken. De meesten zelfs uitstekend en steeds in onze eigen moedertaal. Vlekkeloos Nederlands zonder enig probleem en ze lopen ook niet weg wanneer je ze aanspreekt, wat nog steeds niet kan worden beweerd van “onze zuivere inlandse madammen die in La Flandre Profonde donderdag hun stoep staan te schrobben en aangesproken worden door een wildvreemde, allochtoon of niet…zelf vaak meegemaakt als vrachtwagenchauffeur in een nog niet zo heel erg ver verleden…

Wel, ik ken persoonlijk wel wat hoofddoekdragende dames en spreek daar regelmatig mee (raar hé) en niet over hun hoofddoek maar over koetjes en kalfjes zoals ik met andere (raar die opsplitsing tussen zij en de anderen toch?) dames wel eens een gesprek durf voeren. Ik heb nog NOOIT enig verschil opgemerkt….Ok, je moet ze niet uitgebreid beginnen kussen of aflebberen zoals voetballers onder mekaar wel eens plegen te doen maar dat doe ik toch ook niet met onze “inlandse vrouwelijke rassen”. Verder geen enkel verschil gemerkt. Verleden jaar heb ik zelfs mogen meemaken dat ongeveer de helft van een stakingspiket in een Brussels energiebedrijf werd be”mand” door vrouwelijke werkneemsters MET hoofddoekje en zonder het minste spoor van één of andere grote broer of imam in de buurt…trouwens deze staaksters leken mij heel erg assertief en zich zeer goed bewust van hun rechten terwijl de “autochtone” werkneemsters niet erg uitblonken door hun massale aanwezigheid. Wanneer het op een gegeven moment even spannend begon te worden tussen de aanwezige directie die opriep tot het doorbreken van het piket en het piket heb ik deze dames onmiddellijk zien plaatsnemen vooraan in het stakingspiket hierin massaal gesteund door de andere aanwezige “hoofddoekdragende” dames met als resultaat dat een open confrontatie tussen werkwilligen onder leiding van de directie en kaderpersoneel en stakers werd vermeden. Ik zie dat niet meteen gebeuren met de “inlandse” secretaressen.

Is het bij al deze redders van de westerse cultuur nog nooit opgekomen dat deze meisjes voor de overgrote meerderheid ZELF de keuze maken voor het dragen vat dat hoofddoekje? Waarom? Zeer simpel vraag het hen zelf en je zal merken dat zij zich als groep willen kenbaar maken en hun eigen identiteit bevestigd willen zien en aldus erkend worden. Is dit vreemd? Willen zij dat andere mensen die niet de zelfde godsdienst aanhangen het zelfde doen? NOOIT iets van gemerkt bij hen. Natuurlijk weet ik dat er ook in hun kringen extremisten rondlopen maar wat moeten wij dan zeggen van al die Vlaams belangers die iedereen naar Vlaamse folk willen doen luisteren en spruiten met spek als verplichte maaltijd op alle scholen willen invoeren?

En hou nu alsjeblief op om te leuteren over religieuse symbolen? Vlaanderen staat vol met kapellen en kruisen en dat heeft mij als niet-gelovige nooit echt gestoord in tegenstelling misschien tot minder tolerante exemplaren van mijn soort. Ik heb nog nooit echt problemen gekend met gelovige mensen, nog katholieken, noch moslims, noch Jehovagetuigen noch weet ik nog allemaal…. We genieten hier van de godsdienstvrijheid en ik gebruik zeer bewust het werkwoord “genieten”. Er zijn immers een heleboel landen waar dit principe niet geldt wat dan weer geen excuus moet zijn voor sommige pipo’s hier om het zelfde te doen.

Meisjes die een hoofddoekje dragen vragen in eerste instantie dat men hen respecteert, eerst en vooral als denkend wezen en ten tweede als vrouw. Basta! Als je de werkloosheidscijfers onder “allochtonen” in Vlaanderen bekijkt nu nog versterkt door de crisis dan zal het wel niemand verbazen dat deze mensen enig respect vragen als groep. Als men ze voor de werkloosheid als groep beschouwt kan men hen misschien voor positieve zaken ook maar best als groep beschouwen. En hier, beste toogfilosofen, hebben de meisjes het voortouw genomen. We zouden het als een daad van ontvoogding moeten zien en we zien het als een soort daad van onderwerping. Hoe men de zaken kan omdraaien doodgewoon omdat men met elkaar blijkbaar niet eens kan praten. Dat er dan één of andere imam oproept om scholen te boycotten die het hoofddoekverbod opleggen is misschien niet de meest diplomatische zet maar als moslima of Belgische allochtoon (aaaargh wat een contradictie) begin je stilaan wel moedeloos te worden van zoveel onbegrip vrezen we …

Hieronder vinden jullie een zeer degelijke tekst die zeer duidelijk stelt wat begrippen als godsdienstvrijheid en mensenrechten in dit verband inhouden:

http://www.vormen.org/informatie/IslamitischeHoofddoek.html

De Islamitische hoofddoek en de mensenrechten

Mogen Islamitische meisjes en vrouwen al dan niet een hoofddoek dragen op school, op het werk, op de foto voor hun identiteitskaart…? Dit zijn vragen die tot hevige discussies aanleiding geven. Eén van de redenen waarom de problematiek zo moeilijk is, is het feit dat er langs beide kanten – dus zowel door voor- als tegenstanders van de hoofddoek – een beroep wordt gedaan op mensenrechten. Hoe zit dat?

1. De mensenrechten van de hoofddoekdraagster

Je kan natuurlijk een hoofddoek dragen om veel redenen (omdat je het mooi vindt, om op te vallen, om juist niet op te vallen, omdat het moet van thuis), maar in de meeste gevallen is één van de redenen het feit dat je Moslim bent en dat je op die manier uitdrukking wil geven aan je geloof of een godsdienstige regel wil naleven. Als iemand je dat verbiedt, kan je twee mensenrechten inroepen: de vrijheid van godsdienst en het verbod van discriminatie.

a) De vrijheid van godsdienst

Artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden (EVRM) luidt:
“1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften.
2. De vrijheid een godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”
De eerste alinea bepaalt de reikwijdte van de godsdienstvrijheid. Het recht om een islamitische hoofddoek te dragen valt hieronder. Het gaat immers om het ‘onderhouden van de geboden en voorschriften’ van de Islam. Dat er binnen de Islam discussie bestaat over de vraag of je al dan niet verplicht bent om een hoofddoek te dragen, doet niet terzake. Wat telt, is de godsdienstige motivatie van degene die de hoofddoek draagt (of bv. van haar ouders).
De tweede alinea is een zogenaamde ‘beperkingsclausule’. Net zoals de meeste mensenrechten is de godsdienstvrijheid geen absoluut recht. Een beperkende maatregel, zoals bijvoorbeeld een hoofddoekverbod, is toegelaten als die 1) een basis heeft in een algemene regel, 2) een wettig doel heeft, dwz ofwel één of ander algemeen belang zoals bv. de openbare orde, ofwel de bescherming van de rechten van anderen; 3) evenredig is met dat doel, dwz dat je geen maatregel mag nemen die veel strenger is dan nodig om het doel te bereiken. Als een verbod voldoet aan deze voorwaarden, is het geen schending van de godsdienstvrijheid, anders wel. Het is de rechter die daarover oordeelt.

b) Het verbod van discriminatie

Een tweede recht waarop een hoofddoekdraagster zich kan beroepen, is het verbod van discriminatie op grond van godsdienst (bv. artikel 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten). In Nederland beschouwt de Commissie Gelijke Behandeling een hoofddoekverbod in bijna alle gevallen als een verboden discriminatie.
In België is er sinds vorig jaar een Wet Gelijke Behandeling, die onder meer discriminatie op grond van godsdienst verbiedt. Met een beroep op die wet kan je bv. een de rechter de stopzetting van een discriminatie doen bevelen. Niet elke ongelijke behandeling op grond van godsdienst is echter een discriminatie. Dit is pas het geval wanneer er geen ‘objectieve en redelijke rechtvaardiging’ voor bestaat. Wanneer er geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is, is zowel een rechtstreeks als een onrechtstreeks onderscheid op grond van godsdienst verboden. Wanneer enkel de Islamitische hoofddoek verboden wordt, gaat het om een rechtstreeks onderscheid; wanneer echter alle hoofddeksels verboden worden, gaat het om een onrechtstreeks onderscheid op grond van godsdienst, omdat dit, ondanks de neutrale formulering, moslimmeisjes benadeelt. Het criterium ‘objectieve en redelijke rechtvaardiging’ is in de praktijk sterk vergelijkbaar met het criterium: ‘evenredigheid met een legitiem doel’ (cf. supra). Ook hier komt de beoordeling toe aan de rechter.

2. De mensenrechten van anderen

a) godsdienstvrijheid

Eén van de argumenten van tegenstanders van de hoofddoek is dat deze een bedreiging vormt voor de godsdienstvrijheid van anderen. Het gaat dan bv. om niet-gelovigen of mensen met een andere godsdienst, maar in de eerste plaats denkt men aan de moslimmeisjes die geen hoofddoek wensen te dragen. De redenering is, dat wanneer een lerares of een grote groep klasgenootjes een hoofddoek draagt, andere meisjes onder druk gezet worden om dit ook te doen. Dit argument hoor je vooral daar waar het moslimfundamentalisme in opmars is.

b) gelijkheid man/vrouw

Een ander argument is dat de hoofddoek een symbool zou zijn van de onderdrukking van de vrouw. Dit argument is eigenlijk vrij problematisch. Het is een feit dat het Islamrecht mannen en vrouwen geen gelijke rechten toekent. Voor vele niet-Moslims wordt dit gesymboliseerd door de hoofddoek. Dit is echter niet terecht. De Islam schrijft zowel mannen als vrouwen voor om zich kuis te kleden. Wanneer meisjes en vrouwen – zoals bv. in Iran- verplicht worden om Islamitische kledij te dragen, dan is dit inderdaad een vorm van onderdrukking. Wanneer ze echter vrijwillig een hoofddoek dragen, kan je dit moeilijk onderdrukking noemen. Dat zou van zeer weinig respect getuigen voor zowel de Islam als de autonomie van de betrokkenen. Voor sommigen is het een vorm van ‘onderdrukking’ door hun ouders (net zoals vele andere kledingregels zo kunnen worden ervaren), maar dat is iets helemaal anders en zeker geen mensenrechtenkwestie.

3. Andere argumenten

a) Orde

Een hoofddoekverbod op school wordt vaak verdedigd met een beroep op het behoud van de orde en het normale verloop van het onderwijs. In sommige lessen (bv. sport, labo’s) kan een hoofddoek inderdaad hinderlijk zijn. Wanneer hoofddoekdraagsters zich té assertief opstellen, kan bovendien behalve de godsdienstvrijheid van anderen, ook de goede orde in het gedrang komen.

b) Neutraliteit

Voor ambtenaren en voor leerkrachten en leerlingen in het openbaar onderwijs, wordt een hoofddoekverbod vaak gesteund op de verplichting van de overheid om neutraal te zijn op het vlak van godsdiensten en levensbeschouwingen. Men kan neutraliteit echter op verschillende manieren opvatten. In een ‘open’ opvatting, is er plaats voor iedereen om op gelijke voet zijn of haar godsdienst of overtuiging uit te drukken. In een ‘gesloten’ opvatting mag niemand uitdrukking geven aan een godsdienst of overtuiging. Wie een hoofddoekverbod stoelt op het neutraliteitsprincipe, hanteert de gesloten opvatting. Maar neutraliteit kan dus ook anders worden opgevat.

4. Wat zeggen de wet en de rechters?

In Frankrijk is aan het begin van dit schooljaar een nieuwe wet in werking getreden, die het dragen van opvallende religieuze symbolen verbiedt aan leerlingen in het openbaar onderwijs (leerkrachten mochten het ook tevoren al niet). De wet geldt dus niet alleen voor hoofddoeken, maar bv. ook voor joodse keppeltjes, tulbanden van sikhs en grote kruisbeelden.

In België is er geen dergelijke wet. Of hoofddoeken al dan niet zijn toegelaten, wordt aan de inrichtende macht van de school overgelaten. In het vrij (meestal katholiek) onderwijs kan men een hoofddoek eventueel verbieden op basis van het pedagogisch project van de school. In het openbaar onderwijs kan een verbod gebaseerd zijn op de bescherming van de rechten van anderen of het goede verloop van de lessen e.d. In de praktijk verbieden de meeste scholen het dragen van een hoofddoek. Er zijn nog maar enkele zaken voor de rechter gekomen in België, maar die oordeelde telkens dat de hoofddoek mocht verboden worden.
Eén keer kreeg één van onze hoogste gerechtshoven, het Hof van Cassatie met het hoofddoekverbod te maken. Toen ging het om een gemeente die pasfoto’s met hoofddoek weigerde voor identiteitskaarten. Dat kon niet, want de regels in verband met identiteitskaarten vereisen wel dat je blootshoofds op de foto staat, maar ze voorzien ook een uitzondering voor godsdienstige redenen. Die uitzondering geldt al heel lang, en was eigenlijk bedoeld voor kloosterzusters.

In Europa ligt het laatste woord inzake mensenrechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat oordeelde deze zomer dat een hoofddoekverbod niet noodzakelijk een schending van de godsdienstvrijheid uitmaakt. Het Hof zei dit in een Turkse zaak. In Turkije houdt men al decennia lang heel strikt vast aan een gesloten opvatting van de neutraliteit van de overheid. Bovendien is het fundamentalisme er in opmars, zodat het toelaten van de hoofddoek op school zou kunnen leiden tot een reële druk op meisjes die er geen willen dragen. Het Europees Hof vindt het niet wenselijk om aan de 45 lidstaten van de Raad van Europa één uniform model op te leggen voor de verhouding tussen Kerk en Staat. De nationale overheid krijgt een ruime beleidsmarge om zelf te bepalen hoe ze dit oplossen. Dit wil niet zeggen dat een hoofddoekverbod altijd mag. Er moet een sterk argument zijn om te zeggen dat het algemeen belang of de rechten van anderen in het gedrang komen als de hoofddoek wordt verboden.

Eva Brems

Docent Mensenrechten, Universiteit Gent

Voorzitter VORMEN vzw

http://www.vormen.org/informatie/StraatsburgHoofddoek.html

Hoofddoek verbieden mag van Straatsburg

Terwijl in Frankrijk – en ook wel een beetje in België – een debat woedt over het recht voor leerlingen om op een openbare school een islamitische hoofddoek te dragen, velde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een arrest over deze kwestie in de Turkse context. Turkse universiteiten mogen volgens het Hof hoofddoeken verbieden. Hoe zit het dan met Franse of Belgische scholen?

Toen een Turkse geneeskundestudente in het vijfde jaar zat van haar geneeskundestudies, stuurde de vice-rector van de Universiteit van Istanbul een circulaire rond waarin stond dat voortaan – in lijn met de Turkse wetgeving- studenten met baarden en studentes met een islamitische hoofddoek niet langer zouden worden toegelaten tot de lessen. Deze studente wenste haar hoofddoek niet af te leggen, hetgeen resulteerde in een tuchtprocedure en schorsing. Het volgende semester schreef ze zich dan maar in aan de Universiteit van Wenen, waar men niet zo moeilijk moet over die zaken. Het spreekt vanzelf dat niet alle diepgelovige Turkse meisjes met universitaire ambities de middelen hebben om hetzelfde te doen. Er zullen er dan ook nogal wat teleurgesteld geweest zijn toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dit hoofddoekverbod geen schending uitmaakt van de godsdienstvrijheid (artikel 9 EVRM). Tegelijkertijd zal er in Turkije ook opgelucht adem zijn gehaald. Een zeer strikte scheiding van Kerk en Staat is immers een centraal principe in de Turkse democratie ontworpen door Atatürk.

Nationale context weegt door

Verrassend kan het arrest niet genoemd worden. Eerder oordeelde de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens al dat een klacht over de weigering om een foto met hoofddoek te aanvaarden op een Turks universitair diploma, onontvankelijk was (Karaduman t. Turkije en Bulut t. Turkije, 3 mei 1993), en wees het Hof een klacht van een Zwitserse onderwijzeres over een hoofddoekverbod eveneens in de ontvankelijkheidsfaze af in uitgesproken hoofddoek-onvriendelijke bewoordingen (Dahlab t. Zwitserland, 15 februari 2001, zie Juristenkrant 24 april 2001). In vergelijking met deze zaken is het een grote vooruitgang dat het Hof deze zaak ten gronde onderzocht en beoordeelde. Het was immers vreemd dat kwesties die in verschillende landen tot grote controverse leiden afgedaan werden met een summiere motivering en het oordeel dat klachten ‘kennelijk ongegrond’ waren.
Centraal in de redenering van het Hof staat het principe van de ‘margin of appreciation’: het Hof wil aan de 45 lidstaten van de Raad van Europa geen uniform model opleggen inzake de verhouding tussen Kerk en Staat. Zeker wanneer het over het specifieke aspect van religieuze symbolen in het onderwijs gaat, bestaat er geen Europese consensus. Het Hof aanvaardt dat de nationale overheid het best geplaatst is om in deze materie de afweging te maken tussen enerzijds de godsdienstvrijheid en anderzijds de bescherming van de rechten van anderen, en van de openbare orde en een pluralistische samenleving. Het Hof oefent nog wel een controle uit, maar deze is eerder beperkt. Bij de controle door het Hof valt op dat de nadruk sterk ligt op de Turkse context, waar ten eerste een historische keuze is gemaakt voor een strikte opvatting van secularisme, en waar ten tweede een reëel risico bestaat dat fundamentalistische stromingen de hoofddoek gebruiken om bepaalde vrouwen en meisjes onder druk te zetten. In die context is een hoofddoekverbod in het openbaar onderwijs iets dat binnen de appreciatiemarge van de Turkse overheid valt.

Gevolgen voor België?

Voor wie gekant is tegen een hoofddoekverbod in het openbaar onderwijs in België, is dit niet noodzakelijk een slecht arrest. Doordat het steunt op het principe van de ‘margin of appreciation’ heeft het voor de lidstaten eigenlijk geen rechtstreekse gevolgen. Er is op grond van dit arrest geen enkele reden om aan de status quo inzake de islamitische hoofddoek te raken. Tegenover diegenen die in België –naar het voorbeeld van Frankrijk- een algemeen hoofddoekverbod wensen, kan echter niet langer worden opgeworpen dat een dergelijk verbod met zekerheid een schending van de godsdienstvrijheid uitmaakt. De redenering die het Hof ontwikkelde in de Turkse context, lijkt grotendeels ook op te gaan in Frankrijk: ook in Frankrijk is namelijk een historische en grondwettelijk verankerde keuze gemaakt voor een sterke vorm van ‘laïcité’. Bovendien kan men ook daar in sommige gevallen argumenteren dat fundamentalistische groepen gematigde moslims onder druk zetten. Het blijft wel de vraag of dit voor het Hof volstaat om een algemeen hoofddoekverbod te verantwoorden, dan wel of het verbod enkel verantwoord is in die concrete gevallen waar daadwerkelijk een bedreiging voor de rechten van anderen of voor de openbare orde bestaat. Of ook een Belgisch hoofddoekverbod de controle van het Hof zou doorstaan, blijft een open vraag. Zowel inzake de opvattingen over Kerk en Staat als inzake de dreiging van fundamentalistische druk op school zijn de verschillen met Turkije en Frankrijk te belangrijk om zonder meer dezelfde redenering te volgen. Het is echter niet uitgesloten dat het Hof een zodanig ruime appreciatiemarge wil toekennen aan de lidstaten dat ook andere argumenten zouden kunnen volstaan om een verbod te rechtvaardigen. Een andere internationale mensenrechteninstantie – het Comité voor de Rechten van het Kind, dat toezicht houdt op het Kinderrechtenverdrag – is heel wat strenger voor hoofddoekverboden: in de ogen van dit Comité is een hoofddoekverbod voor leerlingen in strijd met de godsdienstvrijheid van kinderen en bedreigt een hoofddoekverbod voor leerkrachten een goed begrip bij kinderen van tolerantie en godsdienstvrijheid. Indien België ook zijn engagementen onder het Kinderrechtenverdrag ernstig wil nemen, is het dus aangewezen om de appreciatiemarge die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens laat inzake de hoofddoek niet te gebruiken om een verbod in te voeren, maar eerder om ervoor te zorgen dat de godsdienstvrijheid en een sfeer van tolerantie op school evenals het recht op toegang tot het onderwijs van moslimmeisjes, optimaal worden gewaarborgd.

Hof Mensenrechten, Leyla _ahin t. Turkije, 29 juni 2004, www.echr.coe.int . Zie ook Eva Brems, “De hoofddoek als constitutionele kopzorg”, T.B.P., 2004, 323-360.

Eva Brems

Docent Mensenrechten, Universiteit Gent

Voorzitter VORMEN vzw

En ondanks een vrij misleidende titel een mening die grotendeels overeenkomt met de onze van federaal parlementslid van Groen, Mevrouw Meyrem Almaci die weet waarover ze spreekt :

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=KQ2BNT8S&word=groepsdruk+hoofddoek

Pak de groepsdruk aan, niet de hoofddoek

 • donderdag 25 juni 2009
 • :

Pak de groepsdruk aan, niet de hoofddoek

©Philip Reynaers

MEYREM ALMACI droeg op school zelf een hoofddoek en vindt dat dat nu nog zou moeten kunnen. Uit vrije wil, wel te verstaan, en niet omdat meisjes onder druk staan van macho moslimjongens. Want dat laatste gebeurt echt en is een groot probleem.

De Koninklijke Athenea van Hoboken en Antwerpen zijn niet de eersten om een hoofddoekenverbod uit te vaardigen. En ook zij stellen hun beslissing voor als een manier om leerlingen te beschermen tegen een negatieve groepsdruk om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen.

Die groepsdruk bestaat echt. Dat is een zware vaststelling die de moslimgemeenschappen ernstig moeten nemen en waartegen ze zich moeten verzetten. Het misplaatste machogedrag en zeer selectieve normenbesef van deze groep jongens staan niet enkel haaks op de religie zelf, maar heeft ook heel wat andere negatieve gevolgen op lange termijn: fenomenen als eerwraak, geweld binnen het huwelijk, gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Het stuitende gebrek aan respect voor vrouwen door bepaalde groepen in onze samenleving ondermijnt niet alleen de toekomst van die vrouwen maar die van de hele gemeenschap.

De vraag is echter of de negatieve druk op jonge moslimmeisjes zal weggenomen worden door een verbod. Het enige wat we weten is dat een dergelijk verbod zeker één groep effectief zal treffen: de jonge moslimmeisjes zelf. Als een kind van thuis uit gedwongen wordt een hoofddoek te dragen, en de school besluit daarom de hoofddoek te verbieden, dan zullen de ouders of andere familieleden - die de jongere deze dwang opleggen - op zoek gaan naar een andere school. Of ze halen hun kind zo snel mogelijk weg van school. Nochtans is het aanbieden van scholing aan kinderen die onder dwang staan, juist de beste garantie om uit die spiraal te raken.

Als een meisje de hoofddoek draagt uit schrik voor de repressie van een groep jongens, dan zal die druk niet verdwijnen met een verbod. De druk zal dan gaan over de lengte van de rokken, de haarstijl, make-up. Het gedrag van die jongens, wordt immers niet aangepakt. Als ook de moslimgemeenschappen zich openlijk tegen dit soort gedrag verzetten, kunnen deze jongens niet langer claimen dit te doen uit zogezegde religieuze overwegingen. Het zou dus nuttiger zijn als scholen, gemeenschappen en de maatschappij, deze jongens aanspreken op hun gedrag in plaats van enkel in te grijpen bij de groep 'slachtoffers' en daarmee alle meisjes te treffen, ook zij die hun hoofddoek dragen uit vrije keuze.

Velen zullen argumenteren dat dit naïef is, want meisjes kiezen niet vrijwillig voor een hoofddoek. Hier past een onthulling: ik was zo een meisje en heb zelf uit vrije wil in het middelbaar onderwijs een hoofddoek gedragen. Vandaag krijg ik veel telefoontjes en mails van meisjes die in dezelfde situatie zitten en daardoor in steeds minder scholen welkom zijn. Deze meisjes ervaren hun hoofddoek als een stuk van wie ze zijn en als een teken dat ze behoren tot een religieuze groep. Een verbod is voor deze adolescenten niks meer of minder dan een negatie van hun identiteit. De hoofddoek zelf wordt door dit verbod trouwens een steeds sterker symbool, en dus des te interessanter als identificatiemiddel.

Als de moslimgemeenschap dan maar eigen scholen opricht, gebruikmakend van het recht op vrije schoolinrichting, wordt dat steevast op negatieve reacties onthaald. Zij krijgen eenzijdig de schuld voor het ontstaan van een nieuwe vorm van apartheid die misschien wel ongewild in gang werd gezet door degene die claimt de ongelijkheid te willen bestrijden.

We moeten goed weten wat we willen als samenleving. Als we alle kinderen willen beschermen en emanciperen, om ze een goede toekomst te geven, dan is zowel een gedwongen hoofddoek of het verbod op het dragen van een hoofddoek niet de beste oplossing. Het is niet omdat je een hoofddoek draagt dat je automatisch onderdrukt wordt. Maar het is ook niet omdat je geen hoofddoek draagt, dat je als vrouw in deze maatschappij automatisch alle kansen krijgt. Hoog tijd dus voor een ontsluierd en eerlijk debat.

Meyrem Almaci (Groen!) is federaal parlementslid en fractieleider.

En hiermee is het allemaal begonnen ….

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=482BQTAC

'Geen hoofddoek, geen leerlingen'

 • donderdag 25 juni 2009
 • Auteur: Valerie Droeven

Een vlekkeloze organisatie: de protestslogans worden rondgedeeld. Wim Daneels

©Wim Daneels

ANTWERPEN - Reportage Leerlingen pikken hoofddoekenverbod op school niet Honderden leerlingen en ouders maakten gisteren luidkeels duidelijk dat ze niet akkoord waren met het hoofddoekenverbod in twee Antwerpse scholen. 'Ik dacht dat dit een multiculturele school was.'

Van onze redactrice

'Als het hoofddoekenverbod niet wordt afgeschaft, stuur ik mijn kinderen naar een andere school', zegt een moeder van 32. Haar dochters van twaalf en dertien lopen school in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. 'En als ik geen school vind waar ze hun hoofddoek mogen dragen, houd ik ze thuis. Dan gaan ze niet meer naar school tot ik er een vind waar het wel nog mag.'

De vrouw is naar de school gekomen om haar ongenoegen te uiten over het verbod op politiek en religieuze symbolen in de school. 'Het dragen van een hoofddoek zegt toch niets over wat er in het hoofd zit?' Ze wijst naar de puntenlijsten die ophangen aan de muur van de school. 'Iedereen met een hoofddoek heeft een A-attest.'Aan de schoolpoort deelt Fateha Elhachmi (17) strooibriefjes uit voor een optocht deze zondag 'voor gelijke kansen in het onderwijs.' Ze draagt een hoofddoek en loopt school in het Atheneum. 'We zijn heel erg geschrokken van dit nieuws', zegt ze. 'Ik dacht dat dit een fijne, multiculturele school was, maar ik heb me vergist in Karin Heremans, de directrice. Ik hoop dat ze haar mening zal herzien.'

Als de directrice op de speelplaats verschijnt, gaat de menigte in een cirkel staan. 'Slechts een derde van die mensen loopt hier school', zegt een man op een bankje. Hij blijkt een leraar te zijn. Behalve leerlingen zijn er heel wat ouders naar de school gekomen. Enkele vrouwen dragen een boerka, de meesten een hoofddoek. Halverwege haar speech onderbreken enkele leerlingen de directrice. Op hun spandoek staat: 'Geen hoofddoek, geen leerlingen.'

'We voeren een actief pluralistisch debat in onze school, maar de laatste jaren was het niet meer houdbaar', probeert de directrice nog als ze onderbroken wordt door enkele leerlingen die de leuze 'Wij zijn weg, geen subsidies' beginnen te scanderen.

Als imam Nordin Taouil - twee jaar geleden nog op de SP.A-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen - het woord neemt, slaat de sfeer om. Onder een luid geroepen Allah Akbar neemt hij plaats achter de microfoon. 'Vrede zij met u', begint hij en wat volgt is een ophitsend discours dat bulkt van de clichés en de veralgemeningen. Dat de nieuwe minister een einde moet maken aan de georganiseerde discriminatie. 'Wij maken ook deel uit van de maatschappij', zegt hij. 'Niemand moet zwijgen tegen deze haat.' Als hij zijn oproep doet aan alle moslims om hun kinderen in september thuis te houden, wordt dat luidkeels toegejuicht door de demonstranten.

Aan het einde van de avond staat directrice Karin Heremans er wat verloren bij. Hoe de imam waar ze net nog zo'n constructief gesprek mee gehad heeft in enkele ogenblikken zo kon omslaan, begrijpt ze niet. 'Maar we blijven bij ons standpunt', verzekert ze. 'We wilden al deze heisa net voorkomen door eenvormig te communiceren na de examens.' Ze zucht.

Ondertussen stelt de 18-jarige Bouchra Bouzamour aan de microfoon dat 'het toch ironisch klinkt om iemand vrijheid af te nemen om ze vervolgens te verzekeren aan anderen.'

Haar speech klink bijzonder eloquent voor een meisje van haar leeftijd. Een talent dat niet verloren mag gaan, zou je denken. Maar goed dat ze sinds gisteren afgestudeerd is.

25-06-2009 om 18:02 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote Vlaemsche hoofddoekjesdebat deel honderdnegenviertigduuzendnegenhonderdnegenennegentig

En nog steeds actueel:

http://www.skolo.org/spip.php?article876

Nadine Rosa-Rosso

"Een hoofddoek kan ook bevrijden"

vrijdag 23 november 2007

Als antwoord op de petitie "de plaats van de filosofische overtuigingen op school " (1) , die zowel in Nederlandstalig als Franstalig België circuleert, schreef Nadine Rosa-Rosso volgend opiniestuk.

"Ik onderteken de petitie over "de plaats die filosofische overtuigingen op school toekomt" niet. Ondanks alle omzichtigheid die in de tekst in acht genomen wordt, richt deze petitie zich uitsluitend tegen de hoofddoek van de moslimmeisjes en tegen bepaalde opvattingen, die exclusief aan de islam toegedicht worden. Staat er vandaag in België één ànder ’ostentatief filosofisch of religieus teken’ ter discussie? Maar om het niet rechtstreeks over de hoofddoek en de islam te moeten hebben, is de petitie een beetje de pedalen kwijtgeraakt.

Beperkte de Franse wet van 15 maart 2004 over dit onderwerp zich tot : ’In de openbare scholen, de colleges en de lycea is het verboden tekens of kleding te dragen waardoor de leerlingen openlijk een religieus lidmaatschap kenbaar maken’, dan gaat de Belgische petitie veel verder.

Zij spreekt niet alleen over religieuze opvattingen, maar ook over filosofische. Ze spreekt niet alleen over publieke scholen, maar over alle scholen die door de staat gesubsidieerd worden.

Naar een nieuwe schooloorlog?

De wet, waar de petitie om vraagt, zal een grote kuis teweegbrengen in alle door de staat gesubsidieerde katholieke scholen: gedaan met de kruisbeelden, gedaan met affiches met uitspraken van de paus. Want hoe zou men aan de leerlingen en aan de leerkrachten kunnen verbieden om religieuze tekens te dragen, als die wel aan de muren van de instelling mogen prijken?

Anders gezegd: deze petitie steekt het vuur aan de lont voor een nieuwe schooloorlog. De voorzitter van de Interdiocesane Lekenraad, Paul Löwenthal, heeft dit goed begrepen. In een opiniestuk in Le Soir van 18 juni 2007 stelt hij : ’De petitie geeft geen plaats aan de godsdiensten, maar vraagt eenvoudigweg om ze uit te sluiten. Ze stelt het bestaan zelf van confessionele scholen in vraag’. Zijn interpretatie is volledig legitiem.

De petitie zou moeten klare taal spreken over wat er verstaan wordt onder een ’ostentatief filosofisch of religieus teken’. Een beginnend baardje op de kin van jongens? Een geschoren schedel of een rastakapsel? Een hangertje met de Davidster? Jongeren hebben een grenzeloze verbeelding om hun overtuiging uit te drukken. En dat is maar goed ook.

Zou men, in plaats van tekens van filosofische of religieuze overtuigingen te verbieden, jongeren niet eerder moeten aanmoedigen om de verscheidenheid van zowel hun overtuigingen als van hun twijfels naar voor te brengen? Is het niet zo dat we artikel 24 van onze grondwet moeten begrijpen: ’De gemeenschap organiseert een onderwijs dat neutraal is. De neutraliteit houdt meer bepaald in : eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’? De neutraliteit wordt niet door verboden gerealiseerd, maar door de verscheidenheid van de opvattingen en door het respect voor elk individu.

Gedaan met de contestatie!

De petitie stelt dat men niet langer ’de inhoud van de cursussen mag bewisten’. Dit soort formuleringen is gevaarlijk. Er is inderdaad het verplichte leerprogramma van de cursussen, maar er is ook het noodzakelijke debat met de jongeren over wat ze denken over de inhoud van de lessen. Men moet de jongeren precies aanmoedigen om hun meningsverschillen met de inhoud van de lessen naar voor te brengen, anders zullen ze afhaken in de lessen, iets waar niemand iets bij wint.

Het is waar dat leerkrachten zich soms overrompeld voelen door de huidige situatie in vele scholen. De toekomst die de maatschappij voor onze kinderen in petto heeft, is het belangrijkste probleem dat om een oplossing vraagt en de leerkrachten beseffen dit maar al te goed. Men zal de moeilijkheden in de scholen niet oplossen door nog meer verboden op te leggen, het zal het er daardoor alleen maar erger op worden. Laat ons veeleer meer onderwijzend personeel eisen, meer opvoeders, meer tijd om na te denken en aan uitwisseling te doen over een pedagogische aanpak.

De petitie nodigt de jongeren uit om ’hun filosofische overtuigingen te verinnerlijken’. De jongeren hebben dus het ’recht om een overtuiging te hebben’, alleen moeten ze die voor zichzelf houden. Als het recht om overtuigingen te hebben, niet gekoppeld wordt aan het recht om die te uiten, dan gaat het niet om een recht, maar om een frase. Dit supplementair verbod maakt de kloof tussen leraars en leerlingen nog dieper.

Een voorbeeld. Volgens de petitie is is ’de sociale en seksuele gemengdheid een waarde die aan de basis ligt van onze maatschappij’. Gaat men de leerlingen verbieden om dit standpunt te betwisten? Als ’sociale gemengdheid’ wil zeggen dat de rijken zich vermengen met de armen, kan men er dan ook bijzeggen waar deze ’waarde’ wordt toegepast? In het onderwijs? In de wijken? In de ondernemingen? In het uitgaansleven? Ga dit als lerares of leraar maar eens vertellen aan de 60.000 jongeren, die beroepsonderwijs volgen: ’Onze maatschappij is gebaseerd op sociale gemengdheid; jullie worden verondersteld dit idee niet te betwisten, maar tolerant als we zijn hebben jullie wel het recht om te denken, maar dan wel alleen om te denken, dat er niet één dochter of zoon van de bourgeoisie in jullie klas zit’.

Er bestaan niet meer wetenschappelijke argumenten om te stellen dat de sociale gemengdheid de basis is van onze maatschappij dan er bestaan om te stellen dat God haar geschapen heeft. Laten we er mee ophouden om onze maatschappij idyllisch voor te stellen en onszelf als de grootste slimmeriken, terwijl we eenvoudigweg bezig zijn elementaire rechten te liquideren.

De verwarring tussen rechten en waarden

.

De feministen verwerpen de hoofddoek in naam van de bevrijding van de vrouw. Maar kan men mensen bevrijden tegen hun wil en, meer nog, door hen een recht af te nemen? Voor een democraat gaat het recht op het dragen van een hoofddoek vanzelfsprekend samen met het recht om er géén te dragen. Een recht toekennen betekent geenszins dat men ook opkomt voor de uitoefening van dat recht. Het recht op echtscheiding of het recht op zwangerschapsonderbreking opeisen staat op geen enkele manier gelijk aan het propageren van echtscheiding of van het plegen van abortus.

De maatschappij legt de rechten vast voor het samenleven van de mensen en de individuen oefenen dan deze rechten uit volgens hun eigen waarden. Het is in de discussie over de migranten dat onze maatschappij is afgegleden naar het bepalen van ’waarden’. Het gevolg daarvan is dat het Frankrijk van Sarkozy nu over een ministerie van ’nationale identiteit en immigratie’ beschikt. In Nederland leidde de herontdekking van de ’nationale waarden’ een linkse partij als de SP naar het herontdekken van de weldaden van de monarchie en haar beschavingsopdracht in de kolonies. En dan zijn er de atheïsten, die een strijd tegen de hoofddoek leveren in naam van de strijd tegen de godsdienst. Maar men doet de religiositeit van de mensen niet verminderen door hen te verbieden om hun geloof te manifesteren. Ik vrees dat men juist het tegenovergestelde resultaat bereikt.

De politieke inzet: het voorbeeld van Frankrijk

Het is het extreemrechtse blad Minute dat in Frankrijk de aanval tegen de hoofddoek inzette door in 1983 het beeld van een ’gesluierde Marianne’ te verspreiden. Het is een rechtse burgermeester (RPR) die in Creil op 4 oktober 1989 de confrontatie aanging met drie gesluierde meisjes. Het rechtstreekse gevolg hiervan was dat hun aantal heel snel steeg.

Over de wet van 15 maart 2004, die uiteindelijk het dragen van een hoofddoek wettelijk verbood, schrijft de historicus Gérard Noiriel: ’Het succes was totaal, want de tekst die door rechts werd voorgesteld, werd door links gestemd en veroorzaakte bovendien binnen links erg grote verdeeldheid.’ Noiriel onderlijnt dat de meisjes, die voor het dragen van een hoofddoek aangeklaagd werden, tot de onderdrukte klassen behoorden. Met de sociale afkomst van die meisjes is nooit rekening gehouden, net zo min als met het verschil tussen de situatie van de vrouw in een islamitisch land en in een land als Frankrijk. Het Franse voorbeeld verdient onze aandacht. Het heeft slechts twintig jaar geduurd om, vertrekkende van een karikatuur van extreemrechts tot een door heel de politieke klasse gestemde wet te komen, die een echte ’ommekeer is in de geschiedenis van de manier waarop men over de immigratie spreekt’. En jammer genoeg is dit niet het enige thema waar de meest rechtse opvattingen bijna de gehele politieke klasse hebben veroverd.

En als het geloof nu eens bergen kon verzetten?

Toen ik deze tekst aan het afwerken was, zag ik op de RTBf een reportage over de hoofddoek. Een groep meisjes, die de hoofddoek droegen, begonnen hun studies geneeskunde aan de ULB, de Université Libre de Bruxelles. Alleen al hun aanwezigheid op deze faculteit weerlegt de vooroordelen die deze petitie met zich meevoert. Deze meisjes dragen bij tot de sociale vermenging op de universiteit. Veertig jaar na mei ‘68 zijn de kinderen van het volk daar nog altijd in de minderheid. Om er te geraken moeten ze heel wat meer hindernissen overwinnen dan andere kinderen. Die meisjes dragen ook bij tot de vermenging van de seksen. Zij bewijzen ook dat de moslimgodsdienst op zich geen handicap is voor de deelname van meisjes aan hogere studies. Hun geloof belet hen niet om biologie te studeren en het geloof in een schepper te combineren met de studie van wetenschappelijke methodes.

Het Vrij Onderzoek zou aan deze meisjes het onvoorwaardelijk recht moeten toekennen om hun studies verder te zetten. Maar neen, men verplicht hen om hun hoofddoek af te doen voor ze een labo binnen mogen. Omdat ze dat weigeren, worden ze bij een hoge verantwoordelijke van de faculteit op het matje geroepen. En welk rationeel argument geeft de officiële vertegenwoordiger van het Vrij Onderzoek en van de wetenschappelijke methode? ’We zijn hier niet in de Club Med’. Einde citaat.

Van in de kleuterklas tot aan de universiteit heb ik alleen maar in de ’goede scholen’ van de Stad Brussel en in de tempel van het Vrij Onderzoek gezeten. Ik ben nooit gelovig geweest, maar ik heb altijd de zwakheid gehad om in de goedheid van de mensen te geloven. Zijn wij, de atheïsten, de Vrije Onderzoekers, niet in staat om over deze jonge meisjes een hypothese te formuleren die precies de omgekeerde is van die die in de petitie wordt geformuleerd? En wel dat het misschien juist hun geloof is, dat deze meisjes geholpen heeft om alle hindernissen te overwinnen op de weg van hun emancipatie? Als dit geloof het dragen van een hoofddoek inhoudt, wat gaat ons dat aan?

Nadine Rosa-Rosso, lerares.

http://www.skolo.org/spip.php?article788

Verslag Ovds-bijeenkomst 19 januari 2008

Debat over de hoofddoek in de scholen

dinsdag 11 maart 2008 door Romy Aerts

De Oproep voor een democratische school (Ovds) heeft tot nog toe geen standpunt ingenomen rond de opportuniteit van een verbod op het dragen van de hoofddoek in het onderwijs. Wij vinden de kwestie van de hoofddoek van secundair belang in vergelijking met de grote problemen en uitdagingen in het onderwijs: de dreigende vermarkting, de sociale ongelijkheid en segregatie, de onderfinanciering.

Uit de PISA-testen blijkt dat bijna één op twee migranten het absoluut niet goed doet op school. Nergens ter wereld is de kloof tussen de score van de autochtone leerlingen en de migranten zo breed als in ons land. Wij zouden liever debatten zien over de hoge werkloosheidsgraad, veel groter dan bij de autochtone bevolking, of over de armoede, die dramatisch hoger is: 55 procent van de allochtonen van Marokkaanse herkomst en 59 procent van de Turkse leven onder de armoederisicogrens - minder dan 777 euro per maand, terwijl een gemiddeld maandinkomen voor personen van Belgische en Europese herkomst ligt rond 1150 euro. Dit zijn de reële problemen van de gemeenschappen van allochtone origine. Hun oplossing is een voorwaarde voor de emancipatie van de mensen van allochtone origine, waaronder de moslimmeisjes en -vrouwen.

Op een moment echter dat vanuit diverse hoeken stemmen opkomen om het dragen van de hoofddoek op school effectief te verbieden en anderen tegen dit verbod actie voeren, wou Ovds het debat over de hoofddoek niet uit de weg gaan. Op 19 januari hebben 25 leden van Ovds op een serene wijze discussie gevoerd en de argumenten voor of tegen dit verbod op een rij gezet. Hieronder volgt een synthese van deze discussie.

Argumenten voor een verbod

Het verbod steunen werd geïnspireerd vanuit twee invalshoeken. Enerzijds werd het belangrijk geacht de bevrijding van de moslimvrouwen te steunen. De hoofddoek is een symbool van de patriarchale onderdrukking en het dragen ervan neigt naar een uiting van steun aan het moslimintegrisme, waarvan we de impact dreigen te onderschatten. In de moslimwereld vechten progressieve vrouwen tegen dit seksisme en oprukkend integrisme. Moslimmeisjes die de hoofddoek niet dragen, worden in bepaalde scholen met de vinger gewezen door hun moslimmedeleerlingen. Anderzijds is ook het verbod van elk religieus en filosofisch teken op school belangrijk en moet vermeden worden dat jongeren gestigmatiseerd worden. Door de hoofddoek wordt het “wij” en de “anderen” geaccentueerd, terwijl het voor de ontwikkeling van de jongeren juist belangrijk is dat zij “naakt” en onbevangen kennis maken met de wereld en dat zij beschermd worden tegen “invloeden” allerhande. De rol van de school is de jongeren bevrijden van achterlijke dogma’s die voortkomen uit cultuur en religie. Indien we de hoofddoek tolereren, bestaat het gevaar dat we ook moeten toegeven aan creationistische theorieën, aan de weigering om nog biologielessen te volgen, om mee te gaan zwemmen enz.

Argumenten tegen een verbod

De argumenten die pleiten tegen het verbod vertrekken voornamelijk vanuit de overtuiging dat de hele discussie moet geplaatst worden in de concrete context van het België anno 2008: sinds de aanslagen van 11 september 2003 wordt de hele moslimwereld over dezelfde kam geschoren. Het verbod op de hoofddoek zal de stigmatisatie van de moslims nog doen toenemen en de fundamentalistische tendensen daarbij versterken. Op die manier zullen de moslimmeisjes verstoken blijven van degelijk onderwijs. Zij zullen geduwd worden in scholen waar de hoofddoek wel toegelaten wordt, met nog meer concentratiescholen en het oprichten van islamscholen tot gevolg. Emotioneel zullen de moslima’s in de hoek worden gedrukt, zij zullen zich slecht voelen, waardoor zij nog minder ontvankelijk zullen zijn voor wetenschappelijke argumentatie. De religieuze overtuiging hoeft daarenboven niet noodzakelijk een dam op te werpen tegen wetenschappelijk leren argumenteren en is niet per se reactionair. We moeten de jongeren een rationele en kritische ingesteldheid leren aannemen tegenover élke godsdienst en leren ontdekken of de godsdienst bevrijdend kan zijn. Diversiteit moet ervaren worden als een positief gegeven. De school is een plaats bij uitstek om die diversiteit toe te laten en een waaier aan discussiepunten te genereren. Dit alles is onmogelijk in een sfeer van verbod.

Conclusie

Alle deelnemers waren het over eens dat het recht op degelijk onderwijs moet gevrijwaard worden en dat daarbij een wetenschappelijke attitude buiten kijf staat. Indien een moslimmeisje zou weigeren om omwille van haar godsdienstige overtuiging bv. de biologieles of zwemles te volgen, zal zij inderdaad uitgesloten worden, niet omwille van haar hoofddoek, maar omwille van het loutere feit dat zij weigert deel te nemen aan de lessen.

We zijn tot de voorlopige conclusie gekomen dat een gemeenschappelijk en uitgesproken standpunt innemen voor of tegen het verbod op dit moment niet opportuun is. We hebben immers te maken met een zeer complexe problematiek, waarbij een eenvoudige, wetenschappelijke analyse niet voor het grijpen ligt. Zowel de argumenten voor als tegen moeten verder ernstig bestudeerd en grondig uitgediept worden. We verkiezen daarom de veelheid van meningen te respecteren en beschouwen dit geenszins als een houding van struisvogelpolitiek. Voor Ovds blijft de voornaamste tegenstelling deze van onderdrukkers en onderdrukten, en blijven de religieuze tegenstellingen secundair en ondergeschikt aan het probleem van sociale en regionale segregatie.

Romy Aerts

25-06-2009 om 17:58 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
24-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karel groet Neda
Klik op de afbeelding om de link te volgen We hadden jullie beloofd om wat meer over Iran te vertellen. Wij houden dus ons woord nadat we onze ollandse lezertjes met onze voorgaande bijdrage in opperste verwarring hebben achtergelaten gaan we dus eventjes neuzen in hun dagbladen.
En wat blijkt ? We halen het reformatorisch dagblad erbij :http://www.refdag.nl/artikel/1418327/Verwarring+rond+foto+Iraanse+Neda.html


Verwarring rond foto Iraanse Neda

24-06-2009 10:52 | Van onze correspondent

TEHERAN – Ze is het internationale symbool geworden van het Iraanse protest: Neda Agha-Soltan, de 26-jarige vrouw die op straat werd doodgeschoten door een onbekende scherpschutter. De man die de gruwelijke beelden van haar laatste minuten vastlegde zond de video naar een bevriende Iraanse asielzoeker in Nederland, die hem vervolgens de wereld over stuurde via internet.

„We waren op straat en hoorden een schot. We dachten eerst dat het vuurwerk was”, vertelde de man aan zijn in Nederland wonende kennis. „Opnieuw werd er geschoten; ik zag dat Neda niet in orde leek en rende naar haar toe.” Zijn vriend, een arts, probeerde nog hulp te bieden aan de voor hen beiden onbekende vrouw. Maar dat was zinloos. Binnen twee minuten overleed Neda.

De beelden van het videofragment gaan door merg en been. Net voordat Neda sterft, kijken haar verbijsterde ogen recht in de camera. Daarna stroomt er bloed over haar gezicht. Stemmen verworden binnen seconden tot geschreeuw, een crescendo van hulpeloosheid.

„De eerste keer dat ik de video zag begon ik te huilen”, zegt Hamed, de in Nederland wonende asielzoeker die zijn achternaam en woonplaats geheim wil houden. „Ik kan niet uitleggen hoe enorm mijn lichaam beefde. Zeker een minuut of vier was ik zo verward dat ik alleen maar kon huilen.”

Hamed, een 35-jarige grafisch ontwerper die eind 2008 naar Nederland vluchtte nadat de politie zijn woning doorzocht als reactie op zijn blog, besefte onmiddellijk dat de hele wereld de beelden van de stervende Neda moest zien. „Dit schokte me. En tergelijkertijd dacht ik: Ik moet het publiceren. Iedereen in de wereld moet weten wat ze aan het doen zijn met mijn land­genoten.”

Al vanaf het moment dat het na de verkiezingen in Iran onrustig werd, begon Hamed informatie over de demonstraties op zijn facebook op internet te zetten. Hij zette de betreffende video ook op die pagina, evenals op CNN i-report en de video-uploadwebsite YouTube. Verder stuurde hij het filmpje de BBC. „Vijf minuten later was er al een gigantisch aantal e-mails binnen.” Het symbool van verzet was geboren.

Er was aanvankelijk niets bekend over wie Neda was en wat ze deed op de plek waar ze stierf. Dit veroorzaakte een tragisch misverstand.

Dr. Amy L. Beam, een Amerikaanse consultant in de it-sector, zag op 21 juni de tv-beelden van demonstraties in Iran. „Nieuws­lezers bleven herhalen dat het een ‘Twitterrevolutie’ was geworden. Ik had Twitter nooit gebruikt om naar nieuws te zoeken, maar dit haalde me over.”

Via Twitter vond ze Hameds video. Nog maar 120 mensen hadden hem gezien. Ze nam contact met hem op. „Hij dacht dat haar naam Neda Soltani was.” Beam zocht op facebook en vond een vrouw met die naam. „Ik ben niet degene die je zoekt”, schreef deze persoon echter.

Soltani stelde zelf ook een onderzoek in. De informatie die ze vond, plaatste ze op de facebookpagina van Beam. Facebook plaatst een profielfoto naast elk bericht. Mensen die Neda Soltani’s informatie zagen, namen automatisch aan dat haar foto, een gezicht omlijst door een gekleurde hoofddoek, die van de neergeschoten vrouw was.

Soltani’s foto verspreidde zich vervolgens als een virus over de wereld. Hij verscheen op websites, spandoeken en plakkaten. Zelfs nieuwsmedia gebruikten hem. Zij werd het ‘gezicht’ van de revolutie. De hevig geschrokken Soltani schreef Beam: „Om je de waarheid te zeggen, ik ben erg bang!!!!”

Verscheidene nieuwsmedia hebben inmiddels interviews gehad met familieleden en vrienden van Neda Agha-Soltan. Zij en haar muziekleraar kwamen met hun auto vast te zitten in een demonstratie. Neda stapte uit voor wat frisse lucht en werd neergeschoten. Er is nu ook een foto van Agha-Soltan in omloop, maar Soltani’s foto blijft circuleren.Voorlopig spelen we op zeker en publiceren dus de foto van een overledene waarvan we zeker en vast weten dat het de juiste persoon betreft. Het gaat over Karel Van Miert. Een schonere dood kan niemand zich wensen en het verschil met Neda is dan ook heel erg groot:  tijdens het plukken van kersen in zijn eigen boomgaard die zijn passie was ...maar het blijft toch jammer dat hij niet wat langer onder ons is gebleven want het was een aimabel man met een visie en die hebben we nooit genoeg! En Karel, wanneer je ergens Neda tegenkomt vraag haar dan wie ze nu echt is!

24-06-2009 om 22:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hup Olland, het is nog steeds niet te laat om Belg te worden!
Klik op de afbeelding om de link te volgen We hebben al een tijdje onze ollandse unoxmutsjes verwaarloosd. Geen nood, vandaag hebben we hen GROOT nieuws te melden. Jullie hebben, knoop het goed in jullie oranje oortjes, beste vrienden, de afspraak met de geschiedenis gemist! Neen, we spreken niet over een eventueel uitroeiscenario van jullie geliefde vorstenhuis door een escadron kamikazeswiftjes, neen we hebben het niet over stormvloeden die jullie waterzuchtige polders dreigen te verzwelgen. Wij hebben het over de Belgsiche militaire stormloop en smadelijk Ollandse nederlaag en de ondertekening van jullie onconditionele onderwerping aan ons BELGEN. Hoe zo, wij raaskallen, wij lijden aan Mexicaanse griep? Niks van. Lees met ons mee, brave kezen. Jullie hadden mee kunne genieten van onze wondere Belgische instellingen. Misschien hadden we dan wel tien deelregeringen gehad! Nu hebben jullie Wilders en Balkenende ...een grotere ontgoocheling is moeilijk in te denken dachten we zo. Hier het volledige relaas dat gebaseerd is op jullie eigen archieven :
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF24062009_010

Leopold II wilde Nederland binnenvallen

De Belgische koning Leopold II (1835-1909) wilde Nederland binnenvallen, zo heeft de christelijk geïnspireerde krant Nederlands Dagblad woensdag gemeld op gezag van documenten in het Koninklijk Huisarchief in Brussel. Die werden gevonden door de Vlaamse journalist en historicus Kris Clerckx. Bij de Belgische 'revolutie' in 1830 had België zich van Nederland afgescheurd.

De tweede Belgische koning Leopold stuurde spionagemissies om de Nederlandse militaire kracht in kaart te brengen, stelde een aanvalsplan op en zette een topdiplomaat in om de goedkeuring van grootmacht Frankrijk te verwerven.

Het Belgische leger moest Nederland bij verrassing nemen en liefst binnen een paar dagen Amsterdam veroveren, 'zodat het nieuws van de aanval gelijktijdig komt met het nieuws van de overgave (door Nederland). Het Europese evenwicht blijft zo behouden', zo beschrijft Clerckx de aanvalsplannen in een nieuw boek over Leopold II.

Wat betreft de troepensterkte moest de verovering van Nederland geen probleem zijn. Een uitgebreide Belgische spionagemissie had in 1854 al aan het licht gebracht dat het Nederlandse leger veel zwakker en kleiner was dan het Belgische en er bovendien veel minder in werd geïnvesteerd.

Het Belgische leger telde 2.127 officieren, het Nederlandse slechts 1.397 - en dat waren volgens de spionnen nog vooral oude mannen.

Het budget van het Belgische Ministerie van Oorlog bedroeg ruim 34 miljoen goudfranken, het budget van Nederland slechts 29,6 miljoen. Bovendien ging van het Nederlandse budget meer dan 10 miljoen naar de marine, die bij een Belgische invasie volkomen nutteloos zou zijn.

Vaderlandsliefde van Nederlanders te groot

Kolonel Chauchet, de hoogste militair in de spionagemissie, constateerde echter dat de forten van de Hollandse Waterlinie goed onderhouden waren, en, misschien nog belangrijker, dat de vaderlandsliefde van de Nederlanders hen tot fel verzet zou bewegen. Leopold rekende er daarentegen op dat de rooms-katholieken in Nederland in opstand zouden komen als hij het land binnenviel.

Dat het plan uiteindelijk niet werd uitgevoerd, lijkt te danken aan de Franse keizer Napoleon III. Leopold vroeg zijn hoogste diplomaat in Frankrijk, de Prins van Chimay, de aanvalsplannen aan te kaarten bij de keizer. De verovering had alleen maar kans van slagen als Frankrijk niet zou ingrijpen. Chimay zag echter weinig in het plan. Na een direct overleg tussen Leopold en Napoleon besloot de koning der Belgen het plan in de ijskast te zetten.

De documenten in het Koninklijk Huisarchief geven de reden daarvoor niet, aldus de krant. 'Wel leert de geschiedenis dat van het uitstel afstel kwam.'

jbs (BELGA


ha, daar vallen jullie tanden van uit, of niet, beste unoxjes? De Spanjaarden hebben jullie kunnen bedwingen maar het fiere Belgische heir had andere koek geweest! Verpletterd hadden we jullie onder onze stalen vuist. Geen tulpenbol noch kaasplank had jullie kunnen redden van de onderwerping aan ons machtig leger! Gered door Napoleon de derde die eigenlijk beter had moeten weten en beseffen dat de Oranjes zijn familielid in Waterloo mee de das hadden omgedaan. Hij heeft hier de kans gehad om zich te wreken en in al zijn morele slapheid heeft hij deze historische kans laten ontglippen...onbegrijpelijk...Laten we toch niet vergeten dat Leopold II de kannibalen en arabische slavendrijvers heeft verslagen in onze Congo en dat waren andere kalibers dan de bloembollenkwekers boven Maaseik. Wij suggereren dus om dat lelijke ding op jullie Amsterdamse Dam af te breken en een mausoleum op te richten voor Napoleon III als redder der Bataven ! Een openbare inschrijving ter financiering van dit monument zal zeker op onze milde bijdrage kunnen rekenen

24-06-2009 om 21:53 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Lindsey strike en Neda Soltani
Klik op de afbeelding om de link te volgen We gaan nog even naar ons eiland voor de Vlaamse kust en kijken hoe de staking in Lidsey zich verder ontwikkelt. Het gaat immers om een mooi voorbeeld van moderne bedrijfsvoering. Men vervangt duurdere arbeid door goedkopere importarbeid en hoopsa klaar is kees. In England schijnt dat schering en inslag te worden en vele politiekers à la LDD dromen ervan om dat soort toestanden naar hier te laten overwaaien onder het mom van vrije markt voor de arbeid. We kijken dus eventjes naar http://uk.news.yahoo.com/4/20090623/tuk-lindsey-strike-talks-adjourn-dba1618.html


Lindsey strike talks adjourn


Talks have been held between unions and employers after almost 650 contract staff working on a major construction project were sacked last week after seven days of unofficial industrial action.

Owners Total, the French oil giant, said the action had left a construction project six months behind schedule and around £85.5 million over budget.

Meanwhile, more workers have walked out around the country in support of the strike. Employees at the Coryton oil refinery in Essex have now taken action for the first time since the dispute flared.

And contract staff at a number of sites, including the Longannet power station in Scotland, Sellafield nuclear site in Cumbria, and Didcot power station in Oxfordshire continue to take unofficial action.

GMB general secretary Paul Kenny was cheered and applauded when he announced that the union had launched a £100,000 hardship fund to support strikers.

"As far as we are concerned, they are victimised and locked-out people, and it is an official dispute from the moment those notices arrived," he said, adding that the union is pressing ahead with a national ballot of thousands of workers in the industry in a long-running dispute over jobs and conditions.

He continued: "We are committed to a national ballot. We think we are about a week away from launching that national ballot. There are lots of technicalities, but we are absolutely clear we are going down that road."

Mr Kenny and the Unite union made clear there would be no resolution of the dispute unless all the sacked workers are reinstated.

A statement released by the company said further cost overruns would "jeopardise the future viability of this important inward investment into the UK".

The firm urged discussions to focus on restarting the project and said it had been assured by contractors that workers would not face reduced pay or conditions.

It said: "Total is actively encouraging talks to be opened between its contractors and the unions about how to facilitate the return to work of its contracting companies' former workforces.

"These discussions between the unions and the contracting companies should focus on getting the project back up and running within the agreed timeframe and budget.

"The contracting companies have assured Total they remain committed to the national agreement between themselves and the unions. There is no question of a reduction in pay or dilution of existing terms and conditions."

Total said it would be the end of the week before the number of contract staff wanting to return to work would be known.

"However, the contractor companies have advised us that they believe they will have sufficient workforce necessary to meet their programming requirements," the company added.

Speaking in reaction to the statement, Phil Whitehurst, of the GMB union, said he knew nothing about any proposed talks.

He said: "I've spoken to the general secretary of the GMB, he knows nothing about any talks at all. Paul Kenny doesn't know anything at all about it."en een leuke versie vanuit de businessseats die bewijst dat solidariteit lonend kan zijn en sommigen doet nadenken over het uiteindelijke kostenplaatje maar met de gebruikelijk blabla over concurrentiepositie enz en zo verder :http://www.managementtoday.co.uk/channel/HumanCapital/news/915177/total-intervenes-lindsey-strike-row-costs-spiral/

Total intervenes in Lindsey strike row as costs spiral

Date: 23-Jun-09
As its bill soars to Eu100m, Total is now encouraging its contractors to hold talks with the unions...

French group Total appears to be bowing to pressure from striking workers at its Lindsey oil refinery – it’s now ‘actively encouraging’ talks between its contractors and the union representatives of the 650 workers sacked last week. It’s obvious why: Total said in a statement that the long-running dispute at Lindsey has already cost the company €100m and left it six months behind schedule. And with more and more workers joining wildcat strikes in support of their brethren, the problem seems to be getting worse rather than better. But this does leave Total in a pretty weak negotiating position…


This row has been rumbling on since January, when workers walked out on strike in protest at the use of foreign labour. Since then, unions have been agitating for strike action if local workers didn’t get first dibs on jobs (thanks partly to Gordon Brown’s daft/ illegal ‘British jobs for British workers’ slogan). The latest flashpoint came when 51 workers were made redundant but not allowed to apply for vacant jobs with another subcontractor; when workers walked out in protest, 647 of them promptly got the sack. But this just made things worse: the workers have refused to budge, and some 3,000 of their brethren have now gone on strike in their support across the UK.

All in all, Total said, the delays, underperformance and low productivity on the Lindsey £200m hydro-desulphurisation project have already cost it a whopping €100m. And the problem isn’t going away: yesterday the sacked workers were burning their dismissal letters outside the refinery, and wildcat strikes were spreading across the country. So you can see why the French group has ‘changed its position’ (according to union Unite) and started pressing for a solution. Technically Total doesn’t employ these people – they work for the nine subcontractors that ituses to deliver the work on site – but its intervention will clearly carry a lot of weight.

The problem will be that the unions now have Total over a barrel (so to speak). The likes of Unite and GMB – which hadn’t supported the unofficial strikes, until the workers got the boot – are now on the offensive, insisting that the dispute won’t be resolved until all 647 workers are given their jobs back. That will be a fairly humiliating climb-down for the refinery bosses.

And the longer-term worry is whether this will affect the UK’s reputation as a place to do business. Total muttered darkly today that ‘further cost overruns will jeopardise the future viability of this important inward investment into the UK’. Of course it would say that - but it's true that this has proved to be a very expensive headache, and you wouldn’t be surprised if in future, Total decides to avoid running projects in the UK wherever possible. The unions appear to have won this battle, but they might yet lose the war...en als je een boodschapje wil sturen om deze mensen te steunen kan dat :

The strike has now escalated dramatically. Solidarity messages of support must be urgently sent to geminis@geminis.karoo.co.uk or texts sent to 07706 7 10041.

We gaan de volgende dagen wat meer naar Iran kijken want daar worden mensen vermoord. De dood van het jonge meisje Neda doet ons terugdenken aan de dramatische gebeurtenissen rond eindejaar in Athene. We zien dus niet in waarom wij hier verschillend moeten reageren wanneer zoiets gebeurt in onze eigen achtertuin dan wel in een tuin die wat verder afgelegen ligt.
Ondertussen kunnen jullie al wat snuisteren op
http://nl.globalvoicesonline.org/2009/06/iran-islamitische-bloggers-reageren-op-protestbeweging/

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/22/neda-soltani-death-iran

How Neda Soltani became the face of Iran's struggle


How Neda Soltani became an icon of the protests against the Iranian regime. WARNING: Video contains graphic images Link to this video

Shortly after 5pm on Saturday ­afternoon, Hamed, an Iranian asylum seeker in the ­Netherlands, took a frantic call from a friend in Tehran.

"A girl has just been killed right next to me," the friend said. It had all ­happened quickly. A young woman, chatting on her mobile phone, had been shot in the chest. She faded before a doctor, who was on the scene, could do anything to help.

There was more. Hamed's friend, who does not want to be named, filmed the incident on his phone. Within moments the footage had landed in Hamed's inbox. Five minutes later it was on YouTube and Facebook.

Within hours it had become one of the most potent threats faced by the ­Iranian regime in 30 years.

"He asked me, is it possible to publish everything right now," Hamed said. "I published it on YouTube and Facebook and five minutes later it started to get many emails and messages and it ­published everywhere.

"It shocked me very, very much and I was sure at that time everyone in the world if they see this movie they'll be shocked, and I felt that I must broadcast it because I try to show to the world what is going on in my country."

The killing of Neda Soltani, the grisly images of blood spreading across her face, have become perhaps the defining sequence in the 10-day uprising against the regime in Tehran, a gruesome ­manifestation of Ayatollah Ali ­Khamenei's threat to use force on the tens of thousands of people ­contesting the outcome of the presidential election.

Soltani is being mythologised as a ­martyr to the opposition's cause, a ­rallying call for a protest movement in need of a hero. Her image has been printed on placards brandished during clashes in Tehrantoday.

The footage is disturbing. Her eyes open, Soltani seems to radiate a ­calmness at odds with the panic ­surrounding her as she lies in the road after being struck by a bullet.

For the authorities, it was clearly ­unsettling. They quickly moved to ban the victim's family from holding an Islamic funeral, apparently for fear of creating a figure that could unite and revive the ­battered opposition.

The details surrounding Soltani's death are as sketchy as her own story. She was 26, a philosophy student and a part-time travel agent, according to those who knew her. She was no rock thrower at the ­vanguard of a movement for regime change , but, according to her fiance, Caspian Makan, a young woman who may have ended up in the wrong place at the wrong time.

Makan said she had been in a car in central Tehran with her music teacher when they were caught in a traffic jam. He said the pair had left the car to escape the heat.

It was when she was walking down ­Karegar Street talking on her phone that the shot rang out.

"Neda's aim was not Mousavi or Ahmadinejad, her target was her ­country," Makan said, adding that although she hadn't planned on ­demonstrating, she was sympathetic to the protest movement.

In the footage she is wearing jeans, white trainers, a dark shirt and a ­headscarf, suggesting a middle class and relatively emancipated young woman.

Several men are shown frantically trying to save her life as blood from her wounds rapidly develops into a large pool beside her.

Reports vary on who fired the fatal shot. Some sources suggested it was a Basij volunteer on a motorcycle, while others have attributed it to a marksman on the roof of a nearby house.

Others said she may have been ­targeted because she was using a mobile phone, one of the opposition's most important tools.

Another video said to be of Soltani, taken just before she was shot, shows her standing among a crowd of ­protesters, some of whom are heard chanting "death to the dictator" and "Allahu Akbar".

Like much of the footage that has emerged from Tehran in recent days, the authenticity and circumstances behind the video could not be verified.

But Soltani was quickly lionised by an engaged online community inside and outside Iran. Some have even started writing songs in her memory to accompany the web footage.

One song, by a singer called Pourang Azad, contains the lyrics: "You left and thousands of flowers grew, you left and my patience finished … Your loving look is full of demand. Sleep, sweet lady of Iran."

The incident has taken on an added poignancy from the meaning of Soltani's first name. Neda, an Arabic word used more commonly in literary rather than spoken Farsi, conveys the spiritual meaning of "call" or "voice".

The authorities are acutely aware of the threat posed to them by her killing. They only agreed to release her body on ­condition that her family agreed to a quick burial on Sunday in the ­sprawling Behesht-e Zahra cemetery on the outskirts of Tehran.

A memorial service planned for the Nilufar mosque in the capital's ­Abbasabad neighbourhood was called off after officials expressly forbade it. All other mosques in the Tehran area have been warned against holding ­services in her memory.

But that may not be enough to stop Soltani becoming a martyr, a status revered in Shia Islam, the dominant sect in Iran. Under the creed, mourning ceremonies are held for the dead on the third, seventh and 40th days after their passing.

During the unrest that presaged that 1979 Islamic revolution, processions on the 40th day of mourning for fallen protesters became landmarks that created the momentum to topple the shah's regime.


24-06-2009 om 00:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
23-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wir fahren gegen England
Hoera, hoera! Juicht Vlaanderen juicht! De nieuwe Vlaamse linkse-centrum-rechtse nationalistiche regering start onder een gunstig gesternte! Er werden immers twee waarachtige relikwieën ontdekt van Pater Damiaan. Namelijk een haarlok en een teenkoot. Beter zal het nooit meer worden, waarde landgenoten. Al het hierna volgende nieuws zal enkel kommer en kwel bevatten. Profiteer er dus van om jullie nog een laatste maal in alle losbandigheid zonder schroom of teugels te laten gaan.
Wij moeten jullie immers melden dat op andere plaatsen op deze aardkloot er iets minder reden tot feesten is. Neem Iran waar de ene mollah de andere met de koran rond de oren kletst ten koste van de bevolking die afgesloten wordt van de rest van de wereld. Alsof het in dit tijdperk nog mogelijk zou zijn zoiets lang vol te houden. Behalve dan in Noord-Korea dat al een tijdje het grootste concentratiekamp ter wereld is geworden onder leiding van de dynastie der Kims die vanop hun schoenen met verhoogde zooltjes hun volk besturen zoals Mengele destijds zijn dokterspraktijk. Maar we blijven dichter bij huis, beste lezertjes. Vandaag nemen we gewoon de Eurostar en we bezoeken onze plumpuddingvreters van het eiland tegenover onze Vlaamse kust. Wir fahren gegen England!

http://edition.cnn.com/2009/BUSINESS/06/19/uk.lindsey.strike.total/index.html?eref=edition_business

Total sacks 600 UK steel workers on 'illegal' strik


June 19, 2009 -- Updated 1307 GMT (2107 HKT)

By Hilary Whiteman
CNN
Decrease font Decrease font
Enlarge font Enlarge font

LONDON, England (CNN) -- More than six hundred workers at Total's Lindsey oil refinery in Northern England have been told they no longer have jobs after staging what the company calls an "unofficial, illegal walk out."

Protesters gathered outside Total's Lindsey oil refinery on Friday, June 19, after hundreds of striking workers were sacked.

Protesters gathered outside Total's Lindsey oil refinery on Friday, June 19, after hundreds of striking workers were sacked.The steel workers started striking last Thursday after one contractor axed 51 jobs while another employer on the same site was recruiting.

Protesters gathered outside Total's Lindsey oil refinery Friday with placards calling for solidarity from fellow workers.

The dispute has prompted a number of wildcat strikes at power stations and oil refineries around the United Kingdom.

The workers' union GMB, which represents around half of the sacked workers, estimates that, as of late yesterday, up to 4,000 other workers at four power stations and three oil refineries had walked off the job in sympathy.

Early this afternoon, Total confirmed that negotiations had started between the workers' employers and ACAS, the British Advisory, Conciliation and Arbitration Service.

Earlier, in a statement posted on its Web site, Total announced that its contractors had started the process of ending employment contracts for 647 workers on the HDS-3 construction project.

The statement said the project has been temporarily shut down and that all employees had until 5pm on Monday to reapply for their jobs.


Phil Davies, national secretary and head of the manufacturing section at the GMB Union, told CNN the invitation to a job interview would only stoke workers' anger. "I think that would just humiliate people to be quite honest and it will put their backs up and make them more determined to win it," he said.

He said union representatives were in the process of gathering information to hold an official industrial ballot, a process that could take six weeks.

The British Press Association published one sacked Lindsey worker's appeal for support from fellow union members: "We are asking for support from workers across the country which I am sure will be given. Total will soon realize they have unleashed a monster."

Workers at the Lindsey oil refinery walked off the job for more than one week in early February to protest against the hiring of hundreds of foreign workers.

They returned to work after the unions and the company gave assurances that half the jobs would go to British workers.

23-06-2009 om 07:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
21-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de slimme frigo van ons Tante Wis
Beste lezertjes, we gaan nog even door op het vorige onderwerp namelijk onze slimme meters. Als we dan toch iets slim  in onze contreien ontdekken dan gaan we tot op het bot, waarde fans! En zie welke wondere wereld er zich aan onze nieuwsgierige oogjes ontrolt via de zoekterm "slimme meters" . Ons pienter oog valt onmiddellijk op de site van Liberales  http://www.liberales.be/mission waarvan we hun "mission statement" hieronder ter verduidelijking afdrukken :

Mission-statement

Onderteken ons mission-statement.

Liberales is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten. Liberales zet zich af tegen het bekrompen conservatisme op sociaal-economisch, ecologisch en ethisch vlak van de verzuilde partijen en structuren.

De leden geloven in de kracht, de eigenheid en de zelfontplooiing van de mens om als ontvoogd individu zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving. Opdat ieder individu in staat zou zijn dit te doen, dienen wij ernaar te streven dat er zoveel mogelijk gelijke startkansen zijn.

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn met elkaar verbonden. Individualisering betekent grotere vrijheid en zelfstandigheid van mensen in de vormgeving van hun eigen bestaan, in de keuze met wie men omgaat en van de manier waarop aan die omgang vorm en inhoud wordt gegeven. Vanuit die vrije situatie moet ieder individu zijn verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van zichzelf (door zijn kansen te gebruiken) en van de anderen waarmee hij een samenleving vormt.

Vrijheid en solidariteit zijn voor ons perfect te combineren. Een conflict tussen beide ontstaat alleen wanneer de samenleving als een op zichzelf bestaand iets naast en dan meestal boven het individu wordt gesteld. Solidariteit vergt een investering van de mens in de samenleving en het opnemen van zijn verantwoordelijkheid tegenover de medemens.

Vrijheid verwijst ook naar de mate waarin mensen rechten van anderen respecteren. Een samenleving kan pas menswaardig genoemd worden wanneer zij een maximum aan keuzemogelijkheden aan haar leden kan garanderen. Die zelfbeschikkingsvrijheid en vrije keuze is voornamelijk belangrijk op het gebied van levensbeschouwing en levenshouding, die mensen zelf wensen op te bouwen. Liberales komt aldus op voor wederzijds respect.

Liberales richt zich tot iedereen die gelooft in de vrijheid, openheid en creativiteit van de mens als motor voor meer welvaart en welzijn.


Beste lezertjes, onthou vooral de eerste zin :.... is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. Nu gaan we naar de essays op deze leuke site en we vinden : http://www.liberales.be/essays/martens

Groen Keynesianisme: contradictie of kans?

essay vrijdag 07 november 2008

Bart Martens

Nu het effect van de financiële crisis in de reële economie duidelijker wordt, maken de klassieke Keynesiaanse redeneringen voor het voeren van een anticyclisch beleid terug opgang. Refererend naar het stimuleringsplan van Roosevelt in de jaren dertig, brak VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon vorige week een lans voor een Groene New Deal (De Morgen van 23/10/2008). De contouren van zo’n groen stimuleringsbeleid legde de VN vorige week vast in het 'Initiatief Groene Economie'.

In Vlaanderen lanceerden Frank Vandenbroucke en Kathleen Van Brempt het plan om via een betere benutting van de beschikbare middelen, met snelle en slimme investeringen de impact van de financiële crisis in te perken. Overheidsinvesteringen kunnen de teruggevallen vraag van bedrijven en gezinnen deels compenseren. De overheid kan daarnaast ook kapitaal verstrekken dat de commerciële financiële instellingen ,die hun vergiftigde activa versneld moeten afschrijven en balansen moeten opkuisen, niet langer kunnen of durven aanbieden.

Hebben we zulke Keynesiaanse antwoorden niet al eens eerder gehoord? Jawel. Begin jaren ’90 pakte Europees commissievoorzitter Jacques Delors uit met een heus Witboek om met mega-infrastructuurwerken een economische relance op gang te brengen en zo miljoenen Europeanen aan de slag te helpen. De Keynesiaanse aanpak van het Witboek leverde echter niet op wat werd verwacht. Dat had zeker te maken met de onvolledige uitvoering, maar ook met de focus op grote (wegen)infrastructuurwerken.

De verbeterde infrastructuur stelde bedrijven namelijk in staat om hun productie- en distributiecentra geografisch te concentreren en te automatiseren. Tegelijk werd het productieproces in stukjes gekapt en ruimtelijk uiteengelegd, vaak met verschuiving van arbeidsintensieve activiteiten naar de lage loonlanden. De netto creatie van duurzame jobs viel hierdoor ondermaats uit. Bovendien gingen de investeringen gepaard met een belangrijke maatschappelijke kost op milieuvlak. Het ontstaan van Europese Distributiecentra van waaruit heel de Europese markt – per vrachtwagen just-in-time – moest worden bediend, zorgde er immers voor dat een zelfde handelsvolume met veel meer vrachtkilometers werd afgewikkeld. De bedrijfskosten van het voorraadbeheer namen af, terwijl de overheid de kosten van de nieuwe voorraadkamers (de wegen) voor haar rekening nam.

Vandaag hebben we nood aan een relancebeleid dat werkt vóór het milieu in plaats van ertegen. Waarom? Omdat het ongemoeid laten van de klimaatcrisis de economische en sociale crisis alleen maar erger zal maken. Investeren in schone technologieën en hernieuwbare energie voorkomt een veel hogere factuur later. Het gezaghebbende rapport Stern rekende ons voor dat de schadekost van de ernstige klimaatwijzigingen zo’n 10 keer hoger zal liggen dan de kost om deze te voorkomen.

Investeren in een koolstofarme economie verkleint bovendien onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Juist die afhankelijkheid zorgde samen met de stijgende energieprijzen op de internationale markten voor een gigantische cashflow uit Europa naar de olieproducerende landen. Een ambitieus Europees energiebeleid dat investeert in schone technologie en zuinige producten kost uiteraard ook veel geld, maar het zijn wel miljarden die in de Europese economie worden geïnvesteerd.

Energiezuinige woningen, efficiënte voertuigen en jobs in sectoren die de producten van de toekomst leveren, maken onze gezinnen bovendien weerbaar tegen de bokkensprongen van de energieprijzen op de internationale markten en openen voor onze bedrijven gigantische exportmarkten. Zowel onze koopkracht als onze concurrentiekracht zullen dus wel varen bij een nieuw doortastend Europees gecoördineerd Keynesiaans beleid. Dat geldt ook voor België dat verhoudingsgewijs meer energie-intensieve industrie huisvest en waar het moeilijker is om hernieuwbare energie te produceren. Het Federaal Planbureau berekende onlangs dat de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen in ons land netto 25.000 extra jobs kan opleveren als we onder meer de opbrengsten van de veiling van emissierechten aanwenden om de loonlasten te verlagen.

Kortom: alleen een groene Keynes kan tegelijk een antwoord bieden aan de economische recessie, het jobtekort, de voedselschaarste, de stijgende energieprijzen, het verlies aan natuurlijk kapitaal en de klimaatopwarming. De Trans Europese Netwerken waar Europa vandaag in moet investeren, zijn de energienetwerken. Zo kan de aanleg van een hoogspanningsnet op de bodem van de zee de offshore windmolenparken verbinden met de Scandinavische waterkrachtcentrales. Hierdoor ontstaat één gigantische elektriciteitscentrale waaruit stabiele hernieuwbare elektriciteit kan afgenomen worden en waarbij de Scandinavische waterkrachtcentrales dienst doen als back-up (in windstille periodes) en opslag (bij overaanbod van windstroom).

In Vlaanderen moet het elektriciteitsnet een ‘internetstructuur’ krijgen zodat gebruikers niet alleen energie kunnen afnemen, maar ze er ook kunnen opzetten. In een slim netwerk zullen gezinnen en bedrijven grotendeels zelf hun stroom en warmte produceren en via het net overschotten en tekorten uitwisselen. ‘Slimme meters’ moeten straks slimme toestellen kunnen sturen zodat ze bij piekvraag energie opwekken (warmtekrachtinstallaties) en in dalperiodes stroom afnemen (wasmachines, diepvriezen, inplugwagens). Dat garandeert een netevenwicht met veel minder reservecapaciteit. In zo’n model wordt onze stroommarkt niet langer gedomineerd door enkele spelers. Onze ‘gedemocratiseerde’ energiemarkten zullen vele investeringen uitlokken in duurzame energieopwekking en -besparing (‘Negawatts’). Of hoe een groen investeringsbeleid niet alleen leidt tot de door Keynes gewilde actieve overheid op korte termijn, maar ook zorgt voor duurzaamheid op lange termijn.


De auteur is Vlaams volksvertegenwoordiger en senator voor sp.a

Bart Martens

Bart Martens

Links
mailto:martens.bart@vlaamsparlement.be

Misschien is dat wel de echte reden waarom men de liberalen niet meer nodig heeft in de Vlaamse regering men heeft de sp.a en dat is blijkbaar het zelfde aan het worden...Maar na deze pissige opmerking waarvan men makkelijk kan beweren dat ze weinig inhoud aan het debat toevoegt nodigen we onze punthoofdjes die ons dagelijks met plezier lezen uit om de laatste paragraag van dit hoogstaande en technisch onderbouwde essay van de energiespecialist van de sp.a te bestuderen.

In Vlaanderen moet het elektriciteitsnet een ‘internetstructuur’ krijgen zodat gebruikers niet alleen energie kunnen afnemen, maar ze er ook kunnen opzetten. In een slim netwerk zullen gezinnen en bedrijven grotendeels zelf hun stroom en warmte produceren en via het net overschotten en tekorten uitwisselen. ‘Slimme meters’ moeten straks slimme toestellen kunnen sturen zodat ze bij piekvraag energie opwekken (warmtekrachtinstallaties) en in dalperiodes stroom afnemen (wasmachines, diepvriezen, inplugwagens). Dat garandeert een netevenwicht met veel minder reservecapaciteit. In zo’n model wordt onze stroommarkt niet langer gedomineerd door enkele spelers. Onze ‘gedemocratiseerde’ energiemarkten zullen vele investeringen uitlokken in duurzame energieopwekking en -besparing (‘Negawatts’). Of hoe een groen investeringsbeleid niet alleen leidt tot de door Keynes gewilde actieve overheid op korte termijn, maar ook zorgt voor duurzaamheid op lange termijn.

Kijk beste lezertjes, dat is nu wartaal waarvan we echt kunnen van genieten. Een liberale sos die ons via de Keynesiaanse theorie komt uitleggen dat ons tante Wis met haar schamel overlevingspensioentje in haar tweekamerappartementje in de Seefhoek binnenkort haren eigen "ellentriek" zal maken en dat via een slim netwerk en een nog slimmere meter haar slim frigooke in dalperiodes zal in gang schieten. Bovendien zal ons Tante Wis met haar Negawatts (dat zijn de momenten dat hare frigo een temperatuur heeft gelijk aan die van haar kleerkast) stinkend rijk worden.

Gelukkig zal dat energiemodelleke beperkt blijven tot Vlaanderen want zoals iedereen wel weet stopt de ellentriek aan de taalgrens. Wat ons soske er ook vergat bij te vermelden is de kostprijs van al dat slim alaam. Maar dat is natuurlijk bijzaak voor een echte sos. Ons Tante Wis is al begonnen met bloem en niet gebrande koffie en vooral veel "bougies" te hamsteren tegen "den slechten tijd" die wel heel donker dreigt te worden...

21-06-2009 om 23:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
20-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een pleidooi voor domme dingen

Hier zijn we dan weer met goed nieuws voor alle mensen die nu al moeite hebben met het betalen van hun energiefactuur...
We vonden deze leuke info op
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=PD2BJS96
We melden hier eventjes ter verduidelijking dat die dingen heel wat mensen die nu nog de job uitoefenen van meteropnemer naar den dop zullen verwijzen en dat de enige partij die hier zeer erg bij gebaat zal zijn de stroomproducenten zelf zijn. Zij kunnen hiermee, zoals een slimme lezer ipv van meter schreef als reactie op dit artikel, hun peakload afvlakken en aldus hun winsten opdrijven.
De expert waarnaar hier verwezen wordt namelijk Luc Hujoel is niet meteen een man die zomaar iets uit zijn duimpje zuigt omdat hij niet of nauwelijks weet waarover hij praat zoals bij zoveel andere zogenaamdeexperts. Hij is namelijk niet alleen energieexpert zoals hieronder wordt geschreven en baas bij het Brusselse Sibelga  maar hij is ook baas bij BNO (Brussels Network Operator) en bij Metrix (Brussels bedrijf voor de opname van de meterstanden) en dus iemand die zeer goed weet waarover hij praat...
De toekomst ziet er dus weer heel erg rooskleurig uit voor de OCMW's ....

Slimme meter is niet gratis

 • vrijdag 19 juni 2009

 • Auteur: (pse)

LEUVEN - Aan slimme energiemeters hangt een behoorlijk prijskaartje vast voor de verbruiker.

Wat de verbruiker kan uitsparen met een slimme energiemeter in huis, is moeilijker te berekenen, dan wat de meter hem zal kosten. Bij de Belgische koepel van de gemengde distributienetbeheerders Intermixt hebben ze alvast een eerste prijsberekening gemaakt. Het resultaat: een slimme meter kost de verbruiker 25 euro per jaar extra.

Dat is volgens Luc Hujoel dan nog een conservatieve schatting, omdat dat bedrag alleen de plaatsing van slimme meters bij alle verbruikers in ons land vergoedt. Hujoel is een van de energie-experts van de gemengde distributiebeheerders en tevens topman van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga. Hij schat dat de plaatsing van slimme meters in heel België 2,5 miljard euro zal vergen. Per verbruiker betekent het dat de intercommunales 400euro moeten voorzien. En aangezien investeringen van de distributienetbeheerders verrekend worden in de elektriciteitsprijs, betaalt de verbruiker uiteindelijk de rekening voor de installatie van de slimme meters.

De rekening dreigt volgens de expert van Intermixt nog heel wat hoger uit te vallen. De massale introductie van de slimme meters zal ook belangrijke investeringen veroorzaken in de laagspanningscabines en de ver doorgedreven informatisering van het netwerkbeheer. Over de omvang van die investeringen kan alleen gegist worden, stelt Luc Hujoel. De ervaring met de informatisering van het beheer en verwerking van metergegevens bij de gemengde distributienetbeheerders zoals Eandis en Sibelga heeft volgens hem alvast geleerd dat de kosten veel hoger kunnen oplopen dan oorspronkelijk begroot.

Intermixt voegt er nog aan toe dat de regulator de vergoeding moet optrekken voor dergelijke zware investeringen van de netbeheerders in slimme meters en de daaraan gekoppelde modernisering van de laagspanningsnetten. Dat kan eveneens leiden tot een meerprijs voor de verbruiker.

De introductie van de slimme meters lijkt overigens onvermijdelijk. Europa wil dat tegen 2020 bij 80 procent van de verbruikers zo'n meter is geïnstalleerd. De meters moeten meehelpen om de groei van het energieverbruik gevoelig af te remmen. (pse)

 

en voor diegenen die niet moesten weten wat slimme meters zijn :

WAT ZIJN SLIMME METERS?


Onder een slimme meter verstaat de VREG een meter die het energieverbruik op het moment zelf (“real-time”) vaststelt en de mogelijkheid biedt om het verbruik zowel lokaal als van op afstand uit te lezen en die tevens kan gebruikt worden om van op afstand het energieverbruik te beperken of de verbruiker aan- en af te schakelen.

De term "slim" slaat - eerder dan op intelligentie van de meter zelf - vooral op de communicatiemogelijkheden (niet alleen wat betreft meterstanden en andere bijkomende informatie, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheid tot aan- of afschakelen van op afstand) en mogelijkheid tot latere upgrades van de meter van op afstand. De slimme meter en het communicatiesysteem moeten bovendien deel uitmaken van een intelligent systeem waarbij de gecommuniceerde gegevens zo efficiënt mogelijk gebruikt worden of ter beschikking gesteld worden, en waarbij de meter en meterfuncties snel en betrouwbaar kunnen worden aangesproken.

Het is duidelijk dat door de invoering van slimme meters geen fysieke meteropnames meer moeten gebeuren. Op alle belangrijke momenten (verhuizing, leverancierswissel) kan de meterstand van op afstand afgelezen worden. Slimme meters laten ook toe om afnemers meer informatie te geven over hun verbruik, zodat ze hun gedrag kunnen aanpassen. De facturatie kan sneller en correcter verlopen en dat leidt tot minder klachten en ongenoegen. Fraude kan ook sneller opgespoord worden. Er zijn nog heel wat andere voordelen. De belangrijkste voor- en nadelen van een massale invoering van slimme meters komen uitgebreider aan bod in de kosten-batenanalyse die de VREG liet opstellen.

SITUERING


In verschillende Europese landen werden al een aantal projecten van massale plaatsing van slimme meters opgestart en uitgevoerd. Italië wenst de invoering van slimme meters tegen 2012 te hebben afgerond en de overgrote meerderheid van de Italianen beschikt ondertussen al over een slimme meter. In Zweden is men volop bezig met de uitrol ervan. Ondermeer Nederland en Frankrijk bereiden een grootschalige invoering voor. Elk land heeft zijn eigen redenen voor de invoering van slimme meters. Met het in voege treden van de energie efficiëntierichtlijn en meer bepaald de verplichting tot frequente facturering op basis van reële verbruiken, is er wel een belangrijk argument voor de invoering van slimme meters.

Meestal speelde de overheid een belangrijke rol in het opstarten van deze projecten, soms zelfs door het verplichten van de invoering ervan (zoals Italië, Zweden, Spanje en Nederland). Uit meerdere studies in verband met de invoering van slimme meters blijkt dat het niet evident is om uit te pakken met een sterk positieve kosten-batenanalyse. Bovendien zijn de kosten en baten meestal niet gelijk verdeeld over de belanghebbenden en het is niet altijd duidelijk wie uiteindelijk de kosten van de invoering van slimme meters draagt.

WAT GEBEURT ER IN VLAANDEREN?


In de loop van 2007 heeft de VREG het overleg opgestart met de netbeheerders en leveranciers over de mogelijke invoering van slimme meters in het Vlaamse Gewest. Doel is om te bestuderen of de massale invoering van slimme meters wenselijk is vanuit technisch en financieel oogpunt.

In 2007 liet de VREG een eerste studie uitvoeren door de KUL waarin de communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden voor de gegevensoverdracht (communicatie over het elektriciteitsnet, communicatie over telefoon- en kabelnet en draadloze communicatie) onderling vergeleken worden qua kost en geschiktheid voor de vereiste functionaliteiten.

In 2008 werd door consultant KEMA een kosten-batenmodel ontwikkeld voor de Vlaamse markt, waarmee de kosten en baten van de invoering van de slimme meters kunnen worden geanalyseerd. Dit model gaat uit van een macro-economische benadering, maar de impact op de verschillende belanghebbenden (de netbeheerders, de leveranciers, de verbruikers, de overheid) kan eveneens worden onderzocht. Verschillende alternatieven kunnen worden bekeken (onder meer met betrekking tot de communicatiemedia en de functionaliteiten) binnen het kader van de huidige marktorganisatie. De lijst met functionaliteiten en de meeste gegevens voor het model werden aangeleverd door het Werktraject 4 van de Studie over het marktmodel die de VREG uitvoert. Een eerste rapport met resultaten werd in juli 2008 op de VREG-website geplaatst. Het model kan verder gebruikt worden als instrument om advies te verlenen en beslissingen over de invoering van slimme meters te onderbouwen.

In haar ondernemingsplan 2008 heeft de VREG zich ertoe geëngageerd op basis van deze analyse een eerste advies te verstrekken over de wenselijkheid van de aanpassing van het regelgevend kader inzake metering aan de Vlaamse minister van Energie. Op basis van de onderzoeksresultaten totnogtoe, adviseerde de VREG aan de Vlaamse minister van Energie om in samenwerking met de sector verder onderzoek te doen. Er is dus nog geen concrete beslissing genomen over het al dan niet invoeren van slimme meters in Vlaanderen.
© Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - Disclaimer (pop-up)
Bij problemen of vragen over deze website: contacteer webmaster@vreg.be


Lezen we nu geen tegenspraak tussen het artikel in De Standaard dat het heeft over een Europese directive die eist dat tegeb 2020 gans de zwik zo een ding moet hebben en de tekst hierboven van de Vreg dat laat uitschemeren dat er kosten-batenanalyses worden gemaakt en dat er nog geen beslissing is genomen??? We zullen weer slecht gelezen hebben.....

20-06-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!