kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

04-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote energiedebat wordt moddergevecht
hohoho, het debat over het langer openhouden van de kerncentrales bloeit in volle schoonheid open. Je zou nu denken dat het moment gekomen is om in het federaal parlement een constructief en vooral openbaar debat te voeren over energiebevoorrading van ons landje of over een efficiënte vorm van prijscontrole bij de producenten en de tarieven voor de consumenten. Niks daarvan. Een doodgewone scheldpartij onder grote ego's. Bevoegde minister Magnette heeft te vroeg gesproken. Magnette heeft geen onderhandelingspositie tov Electrabel. Magnette staat met de billen bloot...enfin Magnette is een pummel volgens de andere meerderheids-en oppositiepartijen. Ok, vorige keer was magnette inderdaad niet echt snugger toen hij beweerde centen te hebben ontvangen van Electrabel zonder dat er iets op papier stond. Nu is de situatie toch wel lichtjes anders. Iedereen met 3 gram zaagsel in de hersenpan weet dat Electrabel in een zeer confortabele onderhandlingszetel zit. Dus beweren dat Magnette nu de ganse zaak heeft verknoeid is doodgewoon larie en apekool en dient gewoonweg om iemand de zwarte piet door te spelen als het gebedelde bedrag dat Electrabel in de noodruftige staatskas zal storten wat aan de magere kant uitvalt. La politiqe politicienne comme d'habitude. Geen visie, geen ideeën niks. Afrekeningen zonder onderbouwde redenen. Hoe verklaart een rationeel denkende glimworm bijvoorbeeld dit artikel in De Standaard (let op de weinig delicate woordkeuze die wordt gebruikt wanneer men het heeft over Magnette...het zou bijna van Kitokojungle kunnen komen....)http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=792G26ND&word=magnette

Magnette krijgt wind van voren

 • zaterdag 03 oktober 2009

 • Auteur: Isabel Albers
Minister Magnette vindt niet dat hij tactisch flaterde: 'Zeggen dat ik voor mijn beurt spreek als ik als laatste een voorstel doe, is de wereld op zijn kop.'photo news

Minister Magnette vindt niet dat hij tactisch flaterde: 'Zeggen dat ik voor mijn beurt spreek als ik als laatste een voorstel doe, is de wereld op zijn kop.'photo news

© Christophe Licoppe

'Broekje' Magnette zet reus Suez in pluchen zetel — BRUSSEL - Paul Magnette speelde cavalier seul in het dossier over de kerncentrales. Resultaat: de energiegigant Electrabel/Suez zit in een pluchen zetel om te gaan onderhandelen met de Belgische regering over wat hij moet bijdragen. Magnette staat in zijn hemdje tegenover Suez. Alweer.

'Hewel, Paul, heb je voor je beurt gesproken?' Joëlle Milquet (CDH) vuurde gisteren tijdens de ministerraad het eerste schot richting Magnette. Yves Leterme (CD&V), Guy Vanhengel (Open VLD), Charles Michel (MR) en haar partijgenoot Melchior Wathelet (CDH) volgden. De PS-minister had de avond voordien een persbericht rondgestuurd met zijn voorstel om de drie oude kerncentrales in ons land, in Doel en Tihange, tien jaar langer open te houden, tot 2025.

Met een beslissing over de nieuwste kerncentrales wil Magnette wachten.

De timing van de mededeling verraste veel meer dan de inhoud ervan. Dat de kerncentrales in ons land langer zullen openblijven in ruil voor een nucleaire rente van Electrabel, wordt al wekenlang verteld. Maar dat Magnette er plots mee uitpakt zonder dat hij een akkoord met de Parijse energiebaronnen op zak heeft over hoeveel Electrabel dan moet bijdragen, dat gaat er bij de regeringspartners niet in.

Magnette heeft nu wel wereldkundig gemaakt dat het absoluut nodig is voor onze energiebevoorrading dat de oude kerncentrales in ons land tien jaar langer openblijven. Electrabel hoeft dus maar te verwijzen naar zijn woorden in de onderhandelingen om erop te wijzen dat de kerncentrales onontbeerlijk zijn. De Belgische regering kan wel op haar kop gaan staan om nog vele honderden miljoenen daarvoor in ruil te vragen.

Magnette moest tegenover zijn collega-ministers met de billen bloot toegeven dat hij nu de komende dagen gaat onderhandelen met Electrabel over hoeveel het bedrijf gaat betalen. De ministerraad gaf dan ook geen groen licht voor het voorstel van Magnette om de centrales langer open te houden. Terug naar af. Het kernkabinet moet het dossier volgende week proberen recht te trekken, maar the damage is done. Nu de resultaten van het Gemix-rapport kenbaar zijn gemaakt, kan de regering moeilijk nog iets anders doen dan te beslissen dat de centrales langer openblijven.

Hamvraag blijft: hoeveel krijgt de staatskas daarvoor? Enkele weken geleden heette het in regeringskringen nog dat de monopolist 500 miljoen euro zou bijdragen (per jaar) voor het langer openhouden van de kerncentrales. Nu ligt er een scenario op tafel dat nog spreekt van een luttele jaarlijkse 250 miljoen euro, en dit vijf jaar lang.

'Dat lijkt veel, maar is een habbekrats in vergelijking met de winst die Electrabel opstrijkt doordat haar centrales langer mogen openblijven', zegt Groen!-energiespecialiste Tinne Van der Straeten.Magnette zou toch al moeten weten dat het kwaad kersen eten is met Electrabel. Vorig jaar overspeelde de PS-minister, die nochtans door vriend en vijand steevast als 'zeer getalenteerd' omschreven wordt, al eens zijn hand. Hij rolde zijn spierballen en zei dat hij een akkoord had met Electrabel dat het bedrijf 250 miljoen euro ging bijdragen in 2008, en vervolgens elk jaar hetzelfde. Niks van, zei Electrabel, en die vocht de taks aan voor de rechtbank. Resultaat: Magnette trok aan het kortste eind.

Nu kon de Belgische regering veel harder op tafel kloppen. De stok achter de deur was net de wet op de kernuitstap. Maar Electrabel speelt het weer gewiekster. In het voorjaar toonde het bedrijf zich nog inschikkelijk om te onderhandelen over een faire 'nucleaire rente'. Toen bazuinden regeringsleden nog niet overal rond dat de kernuitstap zeker niet behouden zou blijven. Toen na de regionale verkiezingen de meerderheidspartijen steeds openlijker toegaven dat ze het geld van de elektriciteitsproducent nodig hadden voor de begroting, veranderde Gerard Mestrallet van houding. 'Niemand kan ons dwingen de kerncentrales langer open te houden. Indien van ons wordt verwacht dat wij elk jaar 500 miljoen euro op tafel leggen, dan sluiten we ze gewoon', liet hij zich enkele weken geleden ontvallen. Ook Albert Frère, een belangrijke aandeelhouder van Suez, zei in La Libre al dat Electrabel niet geneigd was veel extra te betalen.

Minister Magnette is het er zelf niet mee eens dat hij tactisch flaterde. 'Alle andere regeringspartners hebben al hun mening gegeven over het dossier. Zeggen dat ik voor mijn beurt spreek als ik als laatste een voorstel doe, is de wereld op zijn kop.' Hij liet verstaan dat, als er geen akkoord komt met Electrabel, hij desnoods een bedrag zal afdwingen.

'Ik bekijk dit dossier niet als een eenmalige bijdrage voor de begroting. Anders zitten we binnen tien jaar weer met hetzelfde liedje', zegt Magnette. Hij pleit voor meer investeringen in alternatieve energie en wil ook de prijzen voor elektriciteit aan de eindconsument in de discussie opnemen.


Dus hier is toch wel degelijk sprake van tactische flater, onkunde en het ondergraven van eigen onderhandelingspositie...ok, wij wilden graag weten welke uitmuntende onderhandelingspositie Magnette dan wel tevoren had?
Het antwoord staat trouwens wat verder in de zelfde De Standaard en iedereen weet dat het Gemixrapport waarnaar Magnette verwijst ook bij Electrabel op de directietafels ligt. Geen mens die daaraan moet twijfelen. Maar kijken we naar het andere artikel:
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=792G273D


Te lang getalmd met groene stroom

 • zaterdag 03 oktober 2009

 • Auteur: (pse)
rr

rr

Kerncentrales blijven langer open omdat te weinig energie is gestopt in alternatieven.

Zijn de kerncentrales belangrijk voor ons land?

55 procent van de stroom die in België wordt verbruikt wordt geproduceerd in de kerncentrales van Doel en Tihange. Daar staan in totaal zeven kernreactoren. De stroomproductie van Tihange volstaat zelfs om het volledige elektriciteitsverbruik van Wallonië te dekken.

Met 55 procent elektriciteitsproductie uit kerncentrales is ons land ook een van de koplopers in de wereld wat het aandeel van kernenergie in de elektriciteitsproductie betreft.

Beschikt België nog over andere middelen om het elektriciteitsverbruik te dekken?

Het resterende deel van de stroom die we verbruiken in ons land komt van twee kanten. Een reeks klassieke centrales en groene stroomproductie her en der in België leveren een deel van de elektriciteitsproductie. Een andere deel wordt aangevoerd vanuit het buitenland.

Deze stroomimport is de jongste jaren gevoelig toegenomen omdat de elektriciteitsproductie in ons land niet meer volstaat om het verbruik te dekken. Dat is onder meer te wijten aan de stillegging van oude steenkoolcentrales gecombineerd met een stelselmatige stijging van het verbruik.

Alhoewel de overheid al in 1999 de kernuitstap aankondigde en in 2003 via een wet de sluiting van de kerncentrales vanaf 2015 ordonneerde is de voorbije tien jaar geen sprake geweest van een forse toename van alternatieve elektriciteitsproductie. De voorbije jaren hebben wel heel wat projecten het licht gezien maar de realisatie laat op zich wachten of is heel wat vertraging aan het oplopen.

Is groene stroomproductie een alternatief voor de kerncentrales?

Toen in 2003 de wet op de geleidelijke sluiting van de kerncentrales door het parlement werd goedgekeurd werd er geregeld luidop geargumenteerd dat de snelle uitbouw van de windparken in het Belgisch gedeelte van de Noordzee een haalbare kaart was om alvast de sluiting van de eerste drie kerncentrales in 2015 op te vangen. Afgezien van het feit dat bij deze argumentatie heel wat vraagtekens werden gezet, blijkt anno 2009 dat de uitbouw van deze zogenaamde offshore windparken toch wel heel optimistisch is ingeschat.

Pionier C-Power, die overigens al in 1998 een allereerste plan voor een windenergiepark op zee ontvouwde, kon pas in de lente van 2008 zijn eerste zes windmolens op zee inhuldigen. Ze moeten er nu nog 54 bouwen.

Dat van de verhoopte snelle uitbouw van de windparken op zee tot nog toe niet veel in huis is gekomen, is te wijten aan de enorme complexe en tijdrovende vergunningsprocedure, de geregelde discussie in welke mate dergelijke windparken gesubsidieerd kunnen worden en de almaar hogere kostprijs van de projecten. De krediet- en economische crisis zorgde voor bijkomende vertraging. Met als resultaat dat een van de verst gevorderde projecten zelfs bijna kapseisde.

Andere manieren om groene stroom te maken via windparken aan wal, biomassacentrales en zonne-energie lopen natuurlijk wel zeer in de kijker omdat je er vaak niet naast kan kijken maar de productieopbrengst is vrij beperkt.

Wat zonne-energie betreft gaat het zelfs over een zeer minimale bijdrage, blijkt uit een berekening van een groep experts die in opdracht van minister van Energie Magnette (PS) de energieproductie van ons land hebben doorgelicht (Gemix).

Tegen 2020 zal slechts 0,025 procent van het elektriciteitsverbruik in ons land gedekt worden door zonne-energie schatten ze. Het streefdoel is dat in dat jaar groene stroomproducenten moeten instaan voor 19 procent van het elektriciteitsverbruik in ons land.

Het optrekken van de groene stroomproductie stuit verder op het 'not in my backyard-syndroom' (NIMBY). Vooral plannen voor de bouw van onshore-windparken lopen meer dan eens heel wat vertraging op door het verzet van de omwonenden tegen zo'n grote windturbine in hun achtertuin. In Wallonië is dan weer 60 procent van alle mogelijke locaties voor windparken uitgesloten omwille van militaire redenen.

Zijn er geen andere mogelijkheden om de kernenergie te vervangen?

Tegenstanders van kernenergie zoals de milieuorganisatie Greenpeace stellen vandaag dat er meer dan voldoende projecten zijn voor de bouw van klassieke elektriciteitscentrales en de uitbreiding van de groene elektriciteitsproductie om alvast het stilleggen van de drie oudste kerncentrales in 2015 op te vangen.

Aan projecten om klassieke aardgasgestookte centrales te bouwen is er inderdaad geen gebrek meer. De meeste zijn echter van vrij recente datum. Zes jaar na de beslissing over de kernuitstap zijn er nog maar weinig projecten omgezet in echte centrales. De initiatiefnemers van de grootste projecten zoals Enel, Nuon, Tessenderlo en SPE - de enige echte concurrent van Electrabel - zitten vaak nog niet veel verder dan plannen op papier.Het grootste plan -het Navagne-project van SPE- stuit eveneens op het NIMBY-syndroom.

Gasgestookte centrales hebben wel een nadeel. Ze stoten CO2 uit terwijl een kerncentrales via de koeltorens enkel waterdampwolken de lucht insturen.

Het verklaart waarom in het lijst van Greenpeace geen plaats is voor het plan om in de Antwerpse haven een steenkoolcentrale te bouwen. Zo'n centrale bouwen is een vrij dure aangelegenheid maar het kan vrij snel gebeuren omdat het gaat om zeer klassieke technologie. Het grote probleem is dat steenkoolcentrales de grootste broeikasgasverwekkers zijn wanneer je alle manieren om elektriciteit te produceren op een rijtje zet.


Kijk, beste lezertjes, dit is een correcte weergave van de huidige situatie wat betreft de problemen rond de productie van elektriciteit. We hebben een absolute zekerheid dat Electrabel dit allemaal weet en zelfs beter weet dan wie ook in Belgistan. Zijn al deze feiten plots veranderd door de vroegtijdige uitspraak van Magnette? Geen hond dat dit gelooft. Toch slaagt één en de zelfde krant erin in het ene artikel Magnette als een "broekje" af te schilderen die zijn eigen onderhandelingspositie ondergraaft (als grote titel op pagina 1) terwijl ze enkele pagina's verder de feiten correct op een rijtje zet en in feite toegeeft dat de regering absoluut geen onderhandelingsposite had, heeft of zal hebben. Mestrallet moet inderdaad maar dreigen met zijn kerncentrales vervroegd te sluiten en netjes de wet op de kernuitstap toe te passen en iedereen doet in zijn broek. Magnette dus een lul noemen kan in dit geval dus alleen maar wijzen op dwaze afrekeningen onder politieke partijen zonder ook maar één ernstig woord over de eigenlijke problemen rond energie in Belgistan. Beweren dat de stok achter de deur waarmee de Belgische regering Suez kan bang maken de wet op de kernuitstap zou zijn, is boerenbedrog en lulkoek. Pas deze wet toe en je zit met een gigantisch bevoorradingsprobleem. Dat is de realiteit.
Electrabel gijzelt de Belgische regering al jaar en dag doodgewoon omdat geen enkele politicus enig zicht heeft op wat er zich rond energie afspeelt in België. Misschien is de enige die daar nu wel iets van begint te snappen net "broekje" Magnette die zeer goed wist dat hij volledig afhankelijk is van de goodwill van Electrabel om te geven wat ze willen als aalmoes aan dat lege staatsofferblokje....Maar laat al de andere politici die er voor gezorgd hebben dat er geen alternatief is voor de kerncentrales asjeblief hun wafel houden. In tegenstelling tot "nieuweling" Magnette hadden de meesten van de huilende wolvenroedel wel jarenlang tijd om alternatieven te zoeken en ze deden niets, ook geen vroegtijdige verklaringen, niets, nada, nougabollen....behalve dan de energiemarkt zogezegd liberaliseren...tja... Hier in Belgistan is "liberaliseren" doodgewoon synoniem voor "versterken van de monopoliepositie van Electrabel.

04-10-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
03-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staking tegen de slimme meters deel 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen We hadden jullie beloofd om de staking bij het Brussels bedrijf Metrix nauwgezet op te volgen. Het gaat hier over een spontane staking van de voornamelijk zeer jonge Brusselse meteropnemers die nadien werd erkend door de socialistische vakbond Gazelco.

Eerst het perscommuniqué van Gazelco:


http://nl.gazelco.be/wp-content/uploads/2009/10/spontane_werkonderbreking_metrix.doc

 Sector Gazelco – ACOD - ABVV
Spontane werkonderbreking bij Metrix/ Sibelga
Op dinsdag 29 september zijn de meteropnemers van de Brusselse gas- en elektriciteit van de maatschappij Metrix, private dochteronderneming van de intercommunale Sibelga, een spontane werkonderbreking gestart.
De jonge werknemers van de dienst voor de validatie van gegevens van de zustermaatschappij van Metrix, BNO - andere dochteronderneming van Sibelga -hebben zich al vlug aangesloten bij deze beweging van ontevredenheid, die dinsdagmorgen is begonnen.
De algemene ontevredenheid vloeit voort uit het feit dat reeds maanden lang geweigerd wordt het percentage OOD (overeenkomsten van onbepaalde duur) bij Metrix aanzienlijk op te trekken, in navolging van wat bij de twee andere verdelers, Eandis en Ores, is gebeurd.
In Vlaanderen en Wallonië zijn ongeveer 75% OBD tegenover 25% in Brussel.
De directie van de groep Sibelga verschuilt zich achter verschillende uitvluchten zoals onlangs de implementering van Smart-Metering (intelligente teller).
Met de implementatie van Smart-Metering tegen 2015 zullen rechtstreeks 250 en onrechtstreeks 400 betrekkingen verloren gaan in de Belgische gas – en elektriciteitsector.
Voor meer dan 650 gezinnen zou sociale rampspoed dreigen.
Bovendien zou de weerslag ook voor de klanten dramatisch zijn:
- De jaarfactuur zou 25 tot 50 euro hoger liggen
- Meer verbruik door de intrinsieke ontwikkeling van de tellers
- Een directe maandelijkse facturering met verwerking van
de prijsstijging
- De spreiding van het verbruik over de 12 maanden van het jaar verdwijnt
- Onderbrekingen op afstand zonder enige vorm van proces
- Inbreuken op het vlak van de veiligheid inzake openen en sluiten van de teller.
Dit zal zowel de werknemer van de sector met een beperkte opleiding als de klanten met een laag inkomen zware sociale schade berokkenen.
De reactie van dinsdag vloeit voort uit de groeiende woede van de werknemers met een nepstatuut, maar is voor deze werknemers ook een bewustwording van het feit dat duizenden gezinnen – waaronder ook dat van hen – sociale schade zal worden berokkend.
Voor bijkomende info: federaal secretariaat Gazelco
FR : Philippe DEMOL 02/508.58.66 GSM: 0477/63 05 66
NL : Filip BAECKELANDT 02/ 508 58 67 GSM: 0475 / 52 58 01


Dit bericht werd o.a. door De Standaard overgenomen en kwam er een typische reactie vanwege ene Tom Loos die we hieronder effe afdrukken:

Op 30 september 2009 omstreeks 19u07, zei Tom Loos:

Hiermee tonen de vakbonden nog maar eens aan dat zij de grootste rem zijn tov van veranderingen in de maatschappij. Na de (geplande) post-stakingen ,krijgen we hier nieuwe stakingen tegen eventuele veranderingen (binnen 6 jaar), met argumenten zoals schending van de privacy ( stel je voor, alsof men nu mijn internet verkeer of gsm verbruik niet zou mogen kennen) Ik zie ook niet goed in hoe gebruikers met een laag inkomen benadeeld zouden zijn . Sociale dramas voor werknemers met een laag opleidingsniveau ? (tegen die tijd zou het toch mogelijk moeten zijn wat omscholing te doen). Misschien kunnen we terug gaan naar ponskaarten of naar papier en pen . Zo houden we nog wat meer mensen aan het werk en kunnen de (gas)tarieven nog wat omhoog.


Het is dus wel duidelijk dat onze Tom geen lezer is van dit blogje want anders zou hij perfect op de hoogte zijn geweest van het feit dat bijvoorbeeld het Nederlandse parlement wel oren had naar de problemen ivm privacy. Ook heeft onze Tom niet het verschil opgemerkt tussen een staking die door de vakbond wordt georganiseerd van begin tot einde en een spontane staking die nadien wordt erkend door een vakbond...

Om dan nog niet te spreken over de impact die de invoering zal hebben op de verbruikers met de laagste inkomens (en ook op anderen trouwens). Vermoedelijk begrijpt ons Tommeke niet dat zijn huidige factuur op basis van maandelijkse voorschotten niet het zelfde zal zijn als zijn factuur op basis van reëel verbruik. Ook al is de totale jaarlijks betaalde som gelijk, tijdens de wintermaanden zal de gas en elektriciteitsfactuur aanzienlijk hoger uitvallen dan in de zomermaanden. Mensen met een zeer bescheiden inkomen zullen dus geneigd zijn om tijdens de zomermaanden het verschil te spenderen aan bijvoorbeeld vervangingsaankopen zodat zij in de wintermaanden hun veel hogere energiefactuur niet zullen kunnen betalen en dreigen op een beperkt verbruik gezet te worden (de fameuse 6 ampèremeter). Dus voor Tom Loos zijn alle redenen goed om op de kap te zitten van de vermolmde syndicaten die elke vooruitgang tegenhouden....juist ja...en beste Tom de slimme meters zullen de tarieven sowieso de hoogte injagen zoals we in onze voorgaande bijdragen hebben aangehaald...


Ondertussen is er inderdaad een sociale bemiddelaar aangesteld om het conflict trachten op te lossen. Maar hiermee is het debat over de (verplichte?) invoer van de slimme meters in België maar pas in gang getrokken...We zijn benieuwd....

Maar we ergeren ons ook aan de vaststelling dat in Brussel blijkbaar maar 25% contracten van onbepaalde duur worden aangeworven terwijl er 75% contracten onbepaalde duur werden aangeworven in Vlaanderen en Wallonië voor de zlfde activiteit. Daar waar iedereen weet dat de arbeidsmarkt in Brussel zeer duidelijk aantoont dat in de categorie laaggeschoolde jongeren er een torenhoge werkloosheid is. Misschien wijst dit erop dat sommige Brusselse bedrijven eerder aan een soort facadisme doen (een term die in Brussel trouwens zeer goed gekend is...). Liever 2 maal per jaar 10 mensen aanwerven en daarna laten vertrekken na afloop van het contract van bepaalde duur dan één keer 10 mensen aanwerven voor een ganse carrière. Dat oogt mooier in de statistieken en dat geeft sommige bedrijven een aureool van zogenaamde "sociale" bedrijven. Wat natuurlijk volledig vals is. Eerst en vooral blijft men aan mimimumlonen mensen aanwerven omdat slechts weinigen een carrière uitbouwen en er dus weinig of geen loonsverhogingen moeten worden toegekend. Ook het argument "opleiding" is vals want eerst en vooral een goedkoop product zulke opleidingen want dit is voor de bedrijven fiscaal uiterst interessant.  Bovendien helpt de opleiding tot meteropnemer weinigen aan een andere baan nadat hun contract van bepaalde duur is afgelopen. Geen enkele jongere met een contract van bepaalde duur heeft grootse toekomstperspectieven. geen enkele bank zal hem een lening toekennen enz, enz....geen tekeningske bij maken zeker? Dus met deze aanpak lost men het probleem van de massale jeugdwerkloosheid in Brussel zeker niet op...

We zullen het in een latere bijdrage nog wel eens hebben over de schrijnende Brusselse werkloosheidscijfers...


http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090930_057


03-10-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
02-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bruno Tobback is oliedom of neemt ons voor idioten
Klik op de afbeelding om de link te volgen Blijkbaar is de kogel door de kerk bij de Parti Socialiste. Al is de beeldspraak misschien niet helemaal correct. volgens onze Minister van Energie zouden de 3 oudste kerncentrales maar best nog een tijdje open blijven. Hij motiveert zijn beslissing op basis van een rapport dat hij had besteld over de energiemix voor de Belgische energiebevoorrading. Ons moest hij al lang niet meer overtuigen. Wij hebben dat hier al tientallen keren geschreven. Het is een volslagen utopie te beweren dat Belgistan de sluiting van de drie oudste kerncentrales kan opvangen mits er massaal overgeschakeld wordt op alternatieve energie gecombineerd met energiebesparingen. Enkel de invoer zal verhogen. De invoer die nu al 30% bedraagt van onze inlandse vraag naar elektriciteit, laat ons dat niet vergeten! En we zullen het hier tot in den treure blijven herhalen: de sossen en de groenen hebben het controlecomité afgeschaft en dus de energieprijzen zonder enige controlemogelijkheid vrij gelaten. Maar ook de investeringen werden volledig overgelaten aan de privé. Wat is er dus gebeurd? Niks of zeer weinig investering in nieuwe centrales. Hier en daar een windmoleken en een warmtekrachtkoppelingske van een paar megawatt en daarmee uit. Gevolg massale invoer wegens tekort aan binnenlandse productiecapaciteit...een truuk zo oud als de straat. Maar volledig normaal want de sossen en de groenen hebben het nodig gevonden om al de instanties die vroeger de producenten konden verplichten om te investeren in nieuwe productiecapaciteit af te schaffen. Lees er ons energiedossier maar eens terug op na...nu voert Belgistan dus massaal kernenergie in vanuit Frankrijk maar daar hoor je niemand iets van zeggen. Dus de binnenlandse kerncentrales sluiten zou betekenen dat er doodgewoon meer buitenlandse kernenergie wordt ingevoerd mits er geïnvesteerd wordt in de uitbreiding van de verbindingen met het buitenland, voornamelijk Frankrijk die de enigen zijn met (tot nog toe) een structureel overschot aan productie. Gevolg, minder tewerkstellingt in België en we worden dan volledig afhankelijk van de internationale marktwerking. Leuk vooruitzicht. Een paar pannes in de Franse centrales en de prijzen swingen de pan uit en we kunnen niet eens onze centrales in reserve houden want we hebben er geen op overschot....
Dat dit een koehandel is tussen de Belgistaanse regering en Electrabel is een waarheid als een koe, inderdaad. De bijkomende winsten omwille van het langer openhouden van de kerncentrales gaan immers niet naar de consument die al die jaren te veel heeft betaald. Het wordt wat afgeroomd om het staatsdeficit wat te verminderen. En daar worden we dus heel boos om. Maar we worden nog veel bozer over de hypocrisie van onze groenen.


http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20091001_074


Magnette wil kernuitstap uitstellen

 • donderdag 01 oktober 2009

 • Auteur: lob
Magnette wil kernuitstap uitstellen

Magnette wil kernuitstap uitstellen

Pol De Wilde

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) wil de kernuitstap met tien jaar uitstellen. De sluiting van de oudste Belgische kerncentrales was voorzien voor 2015, maar Magnette stelt nu voor om ze open te houden tot 2025.

De centrales waar het om draait zijn Doel I & II en Tihange I. Dit zijn de drie oudste centrales, die normaal vanaf 2015 zouden sluiten. Maar op basis van het Gemix-eindrapport (waarin een groep van internationale experts de ideale energiemix voor ons land onderzocht) raadt minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) de regering vandaag aan om de centrales open te houden.

Volgens de experts zullen er bevoorradingsproblemen zijn voor de elektriciteit als de centrales toch zouden sluiten. Er zijn nog niet genoeg alternatieve energiebronnen om de kernuitstap op te vangen, is de boodschap.

Over een akkoord met Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, is nog niets bekend. De regering Van Rompuy hoopte o peen miljoenenbijdrage voor de begroting, in ruil voor het langer openhouden van de centrales. Die deal moest volgens de planning normaal morgen rond zijn. Bedragen van 250 miljoen euro per jaar doen de ronde. Magnette wil in ieder geval 'een significant aandeel van de nucleaire marge naar de federale begroting middels een structureel mechanisme'.

Magnette staat ook op billijke elektriciteitsprijzen en massale investeringen in hernieuwbare energie.

Over de sluiting van de andere, nieuwere, kerncentrales, Doel III en IV en Tihange II en III, is vandaag niets beslist.


http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20091001_082


Groen!: 'Koehandel tussen regering en Electrabel'

 • donderdag 01 oktober 2009
 • Bron: belga
 • Auteur: loa

BRUSSEL - Groen! heeft zware kritiek op het voorstel van minister Magnette om de oudste kerncentrales langer open te houden. 'Vandaag keert de regering terug naar het verleden in plaats van te kiezen voor de toekomst. Ons land is op één vlak alvast innovatief. Nergens in de wereld staan zo'n oude kerncentrales als in België', zegt kamerlid Tinne Van der Straeten.

'De waarheid is dat de regering al een tijdje bezig is met het opzettten van een koehandel tussen de regering en Electrabel. In ruil voor een paar schamele stuivers voor de begroting zal Electrabel zo zijn monopolie en winsten veilig kunnen stellen', reageert Van der Straeten.

'Door deze beslissing wordt het monopolie van Electrabel in stand gehouden. Er komt geen plaats voor nieuwe spelers, geen plaats voor andere groene energie. De winsten van Electrabel worden veilig gesteld. De nucleaire rente wordt berekend op zo'n 2 miljard euro per jaar. Centen die dus allemaal naar Frankrijk vloeien. De champagnekurken zullen hard knallen in Frankrijk', zegt het groene Kamerlid.


en ho kijk, onze Vlaamse sossen roeren zich ook in het debat. Effe de sacochen opzij gelegd en ze sturen Tobback junior de ring in om te orakelen over energie...
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20091001_084


SP.A: 'Electrabel koopt monopolie voor een prikje'

 • donderdag 01 oktober 2009
 • Bron: belga
 • Auteur: loa

BRUSSEL - De SP.A verzet zich tegen de beslissing van de regering om de wet op de kernuitstap terug te schroeven.

'De verlenging van de levensduur van de kerncentrales bestendigt het monopolie van Electrabel zodat de prijzen voor de consument hoog blijven en de ontwikkeling van hernieuwbare energie wordt afgeremd. Electrabel koopt zijn monopolie af voor een prikje. En de Belgische consument betaalt de prijs', zegt Bruno Tobback.

Er is volgens de Vlaamse socialisten nochtans een alternatief voorhanden voor deze regering: de al eerder door SP.A voorgestelde mottenballentaks op de monsterwinsten van Electrabel. 'Door die taks in te voeren, zouden er voldoende investeringsmiddelen vrijkomen om voluit in te zetten op hernieuwbare energie en energiebesparing. Als de regering daar werk zou van maken, zouden we over afzienbare tijd zonder kerncentrales kunnen en voor onze bevoorrading niet langer afhankelijk zijn van de grillen van een buitenlandse energiegigant', aldus de SP.A.

Door de kerncentrales open te houden, krijgt de Franse nutsgroep Suez Gaz de France vrije baan om zijn dominante positie op de Belgische markt te bestendigen, zeggen de socialisten. 'Nieuwe producenten krijgen geen voet aan de grond', luidt het.


Beste Brunooke, we mogen je toch zo aanspreken hopen we tenminste anders hebben jullie weer een democratisch deficitje meer.
Wat betreft het bestendigen van het Electrabelmonopolie willen we wel eens ons ei kwijt. Het is niet omdat de kerncentrales langer zullen opengehouden worden (een noodzakelijk kwaad inderdaad) dat de monopoliepositie van Electrabel nu wordt vastgelegd. De monopoliepositie van Electrabel lag al een tijdje vast en toen hebben jullie zelfs gejuicht!
Even het rooie geheugen opfrissen waarschijnlijk?
Wel beste Brunoke, er bestaat sinds maart 2008 zoiets als de pax electrica 2. Toch al van gehoord veronderstellen we? Met die pax electrica 2 wist SPE, de tweede producent van elektriciteit in Belgistan zich verzekerd van een participatie in de nucleaire productie van Electrabel. We meken er effe een tekeningske bij...tot 11 maart 2008 was SPE nogal verlieslatend want het beschikte enkel over dure gasgestookte centrales. Sinds 11 maart krijgen ze tegen een afgesproken maar nooit officieel bekend gemaakte "vriendenprijsje" het recht een deel van de goedkope nucleaire productie te kopen bij Electrabel. SPE verkoopt dat vervolgens vrij duur aan de klanten en zie.... plots werd SPE weer winstgevend. Wat trekt u dan, beste Bruno, als conclusie? Oef, er is weer concurrentie of verdomme die twee maken hier wel een afspraak om mekaar geen pijn te doen...?
Indien Electrabel immers een tariefverlaging doorvoert, wat ze perfect zou kunnen verteren gezien haar massale winst, dan ging SPE doodgewoon op de fles. Fini, geen concurrentie meer. Maar nu zijn ze zo braaf en zo goed om wat goedkope nucleaire energie te verkopen aan een interessant prijske...niemand verlaagt zijn tarieven en de markt is netjes verdeeld. Iedereen blij en de consument gerold voor de zoveelste keer...
Beste Brunooke, 11 maart 2008 was de correcte datum waarop het monopolie werd verkwanseld voor een appel en een ei en wat bestuursmandaten voor de sossen bij SPE. Of zijn we dat vergeten, beste Brunooke?

Allez je krijgt er de officiële perstekst van Pax Electrica 2 gratis bij. Kwestie van je alzheimer wat te verzorgen:

http://www.presscenter.org/repository/news/2e1/nl/2e1f6c1d9abcfbf8278a5285947e3988-nl.pdf

en ook:
http://www.energeia.nl/dossier.php?DossierID=28&ID=36658


Dossier

Electrabel bereikt akkoord met SPE over afstaan 635 MW nucleaire capaciteit
11 maart 2008
BRUSSEL (Energeia) - Electrabel en SPE zijn het eens geworden over de manier waarop Electrabel 635 MW aan nucleaire productiecapaciteit in België afstaat aan SPE. Maandagavond hebben de CEO's Jean-Pierre Hansen (Electrabel) en Luc Sterckx (SPE) op het kantoor van premier Guy Verhofstadt hierover een principe-akkoord bereikt.

Het afstoten van nucleaire productiecapaciteit door Electrabel was een van de hoofdpunten in de zogeheten 'pax electrica 2'. Dat is een pakket maatregelen dat de Belgische overheid bedong van Suez in ruil voor Belgische instemming met de fusie Suez-Gaz de France. Het is de bedoeling dat naast Electrabel twee bedrijven in België minimaal 15% van de productiecapaciteit in handen krijgen: de zogeheten 70-15-15-formule.

Dat een van die bedrijven SPE zou zijn, was al bekend. Alleen de exacte invulling van de overeenkomst was nog onduidelijk. Het blijkt nu om een drieluik te gaan. SPE koopt 250 MW nucleaire productiecapaciteit van Electrabel. Die komt dus in eigendom van SPE, dat op dezelfde manier al 166 MW in de Belgische kerncentrales bezit. Daarnaast zijn SPE en Electrabel een ruil overeengekomen. SPE krijgt nog eens 100 MW van het Belgische nucleaire productiepark in handen, in ruil voor de 100 MW die SPE van de kerncentrale het Noord-Franse Chooz bezit.

Het derde deel (285 MW) is een lange termijn-leveringscontract dat Electrabel met SPE aangaat. Dat loopt minimaal tot 2025. Financiële details over de overeenkomst zijn niet bekend gemaakt. Al met al krijgt SPE hiermee de beschikking over 801 MW uit Belgische kerncentrales opgewekte elektriciteit. Het is de bedoeling dat de deal in de zomer van dit jaar zijn beslag krijgt. Eerst moeten de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten er nog mee instemmen.

"Met de bijkomende nucleaire activa beschikt SPE over een belangrijke competitieve energiebron en is zij beter gewapend om de concurrentie op de Belgische elektriciteitsmarkt aan te gaan", aldus Verhofstadt in een reactie. Het is nog onduidelijk welk bedrijf het andere gedeelte van 15% van Electrabels nucleaire productiepark in handen krijgt. Waarschijnlijk stuurt Suez aan op een belangenruil. Eon wordt genoemd als een van de kandidaten.

Alex van Lanen
a.vanlanen@energeia.nl
Copyright©, Energeia, 2008Ondertussen is de deal inderdaad ook rond met Eon. De Electrabelcentrales van Verbrande Brug en Langerlo en een deel nucleaire productie worden geruild tegen Duitse centrales van Eon. En klaar is kees. De Pax Electrica 2 is rond, beste Bruno. De koek is netjes verdeeld. De consument is de melkkoe want die drie zullen mekaar geen pijn doen en de prijzen hoog genoeg zetten zodat ze met hun drietjes massaal winst maken op de rug van de kleine (en ook grotere) verbuikers. Dat noemt men marktafspraken en marktverdelen, beste Bruno. En ook met dit luikje stond in december 2008 de ganse politieke wereld te juichen want dat hadden ze nu mooi voor mekaar. Electrabel zou er twee concurrenten bij krijgen op haar eigen Belgische markt...hoe hypocriet kan je zijn als je nu zo een persbericht als dat van vandaag de wereld in stuurt? Of hoe oliedom? Dus "nieuwe producenten krijgen in België geen voet aan de grond????? Natuurlijk niet, dat werd toen al onder goedkeurend oog van de politici vastgelegd in de fameuse pax electrica 2 en dan moet je nu niet staan roepen Brunooke want ofwel weet je het en dan hou je iedereen voor aap ofwel ben je dus niet op de hoogte en klets je maar uit je nek...allez geef de sacochen maar terug aan de rooie wijven. Da's tenslotte nog leuker om te zien...foei foei foei.

Ook opfrissen dat luikje met Eon?


http://m.tijd.be/8119788.art?sid=820


De energiebedrijven wisselen een aantal klassieke elektriciteitscentrales en een pakket kernenergie met elkaar. Zo krijgt E.ON een productiepark van 1.700 MW in België en Nederland. Electrabel krijgt een gelijkaardige capaciteit in Duitsland.

E.ON krijgt door het akkoord tussen de 10 en 15 procent van de Belgische stroommarkt in handen en wordt zo een belangrijke derde speler na GDF Suez, en SPE-Centrica. ‘Daarmee hebben we alle engagementen van de Pax Electrica 2 uitgevoerd, benadruk Gérard Mestrallet, de gedelegeerd bestuurder van GDF Suez.

Miljardenoperatie


De operatie is neutraal in contanten. Hoeveel beide bedrijven elkaar betalen voor de ruil wordt niet bekend gemaakt. Het zou alleszins gaan om een miljardenoperatie die in juni volgend jaar zou afgerond moeten worden.

Volgens het akkoord krijgt E.ON de centrales van Vilvoorde (aardgas) en Langerlo (steenkool en biomassa) volledig in handen. Electrabel wordt van zijn kant eigenaar van drie productiesites in Duitsland. Het gaat om een mix van steenkool-, olie-, biomassa-, en waterkrachtcentrales.

E.ON krijgt ook een deel van de stroomproductie van de kernreactoren Doel 1 (150 MW), Doel 2 (166 MW) en Tihange 1 (184MW) in handen. Daarnaast verkoopt Electrabel aan E.ON 270 MW per jaar aan stroom in Nederland. Die stroom komt uit klassieke centrales, maar die wordt verkocht aan de prijs van kernenergie. Electrabel krijgt in ruil belangen in 3 Duitse kerncentrales.

Pax Electrica 2


De ruiloperatie tussen E.ON en Electrabel moet de concurrentie op de Belgische markt bevorderen. Dergelijke 'swap' was twee jaar geleden al afgesproken in de Pax Electrica II. Dat is een reeks van engagementen die de Franse energiegroep Suez (nu GDF Suez) aanging met de toenmalige premier Guy Verhofstadt (Open VLD). In de marge van de fusie met Gaz de France beloofde Suez-topman Gérard Mestrallet om het Belgische productiepark van Electrabel af te bouwen. De kleine Belgische stroomproducent SPE en een niet nader genoemde ‘derde speler’ zouden daardoor een aanzienlijk deel van het Belgische productiepark onder hun vleugels krijgen.

Premier Yves Leterme (CD&V) en minister van Energie Paul Magnette (PS) zijn tevreden met de operatie. 'Voor de Belgische consumenten en bedrijven zou het moeten betekenen dat meer competitieve prijzen kunnen aangeboden worden', klinkt het in een persmededeling.

Door de ruil komt de afbouw op de Belgische thuismarkt voor Electrabel niet neer op een uitverkoop, maar op een geografische diversificatie.De Duitse energiemarkt is al jaren een van de blinde vlekken in het werkgebied van Electrabel. Gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Hansen verklaarde eerder al dat hij meer actief wou worden op de markt van onze oosterburen, die een van de grootste van Europa is.

E.ON in België


E.ON is de jongste jaren steeds nadrukkelijker actief op de Belgische stroommarkt. Het bedrijf bouwde een klein Belgisch verkoopteam uit dat een winstgevende portefeuille aan industriële elektriciteitsverbruikers uit. Recent startte E.ON ook met het uitbouwen van een eigen productiepark. In joint venture met Electrabel wordt een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op de Antwerpse site van chemiebedrijf Degussa gebouwd.

Het Duitse bedrijf sloot ook een aantal akkoorden met kleinschalige groenestroomproducenten.Het meest opmerkelijke plan is de bouw van een gigantische steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Die plannen kregen echter al flink wat tegenwind uit groene hoek.

DA
05:09 - 12/03/2009
© Tijd.be

02-10-2009 om 09:43 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
01-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salvatore Adamo
Klik op de afbeelding om de link te volgen Salvatore Adamo


nog een grote Belg vanuit Sicilië (de 11de Belgische provincie) weliswaar maar vaak te weinig bekend in Vlaanderen...en toen de clips nog geen clips waren en in zwart-wit...


http://www.youtube.com/watch?v=9nih_2OMGpM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=O70E5PYved4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Yt2tzBatZ1M


http://www.youtube.com/watch?v=YfJ6DNsgL3U&feature=related


het klonk wel iets minder in het Vlaams

http://www.youtube.com/watch?v=FVGlafSgzhUmaar we sluiten in schoonheid:

http://www.youtube.com/watch?v=kA-6e8PE0XY
01-10-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
30-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw sacochengevecht bij SP-a
Klik op de afbeelding om de link te volgen Hoe diep kunnen we nog zinken in ons aller Belgistan. Als onze nationale ploeg slechts kan gered worden door een Ollandse coach....veel erger kunnen we het ons niet voorstellen. Waar zijn de historische matchen België-Holland gebleven? Of dachten we misschien nog te kunnen winnen van de kezen met een Ollander hier als redder der Rode duivels. Vergeet het gewoon. Die ollanders fixen het als gehaaide kooplui, netjes onder elkaar en ze laten er ons nog voor betalen ook. Maar het kan nog erger. Hoe zo nog erger? Wel onze Vlaamse sossen slagen er nu zelfs in om mekaar voor de televisiecamera's te bekampen. Waarschijnlijk omdat ze de riante verkiezingsoverwinningen aan elkaar rijgen en dus stemmen te veel hebben. We willen niet uitgemaakt worden voor vrouwenhaters maar we stellen vast dat het steeds maar weer de rooie wijven zijn die elkaar naar de keel springen. Temsamani hadden we al eerder tegen Gennez. Nu is het ons aller Mia waarvan we dergelijke dingen niet gewoon zijn. Zo iets heeft Mia De Vits nooit gedaan toen ze nog voorzitster was van het ABVV. Dat betekent dus dat het binnen de SP-a het er nog erger aan toe gaat...Dat begint er daar dramatisch uit te zien. Misschien is dat wel de nieuwe smoel die Gennez had aangekondigd voor de sossenpartij. Rooie wijven die voor de camera's vechtend over de vloer rollen. Jos Van Eynde, alias de polderbizon, had ons nochtans gewaarschuwd: wijven moeten hunne smoel houden en koken. Punt uit. Blijkbaar zat er een grond van waarheid in zijn niet helemaal letterlijk geciteerde uitspraak.
We krijgen al stilaan spijt dat we Gennez opgenomen hadden in ons pantheon van grote madammen. We zullen er stilaan beginnen over denken om de procedure van depantheonisering op te starten. Foei foei foei. Ze willen absoluut onder de tien % zakken, onze sossen. nu dat Gennez stilaan mooier wordt met ouder te worden schijnt dat rechtevenredig te zijn met haar verstanelijke vermogens. Verdomme toch! En nu willen ze Gennez nog evalueren dat er ook nog bij. Dat zouden ze eens moeten proberen hebben bi Vader Tobback. 't Kot was te klein geweest! Het wordt misschien toch maar eens tijd om uit te kijken naar een nieuwe voorzitter bij de sossen. We vrezen echter dat ze daar niet veel kwaliteit in voorraad meer hebben. behalve dan wat zonen en dochters. Zoals het een monarchie betaamt. Allez hop, wanneer gooien ze ons Caroline door de venster?
We zijn in elk geval beschaamd om nog sos te zijn hier in Vlaanderen. Een democratisch deficit...een flatterend compliment noemen wij dat voor de SP-a. Wij noemen het eerder een verzameling knullige kwibussen. En het is weer met grote fierheid dat kitokojungle jullie een "primeureke" bezorgt. Een sfeerbeeld van het volgende SP-a-congres...zie dus hiernaast Gennez in debat met een Vlaams-Brabantse basismilitante over Frankske...


http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid867147/de-vits-en-gennez-in-de-clinch-voor-oog-van-de-camera-s.aspx

De Vits en Gennez in de clinch voor oog van de camera's

de vits en gennez in de clinch voor oog van de camera s

18:28 Sp.a-voorzitster Caroline Gennez en haar partijgenote Mia De Vits, hebben zich woensdagmiddag niet van hun beste kant laten zien tijdens het debat over de Septemberverklaring van Kris Peeters. De Vits en Gennez vochten voor het oog van de camera hun discussie over Frank Vandenbroucke uit.

Het begon allemaal bij een interview dat VRT-journaliste Linda De Win afnam van Vlaams parlementslid Mia De Vits. Dat voormalig Vlaams minister Frank Vandenbroucke eerder dit jaar geen plaats meer kreeg in de Vlaamse regering, is duidelijk nog niet verteerd bij De Vits.

Democratisch deficit

"Er is een democratisch deficit in de partij. De afdelingen moeten meer inspraak krijgen en Brussel moet rekening houden met de afdelingen. De redenen die aangehaald worden voor het aan de kant schuiven van Vandenbroucke, zijn niet voor alle militanten evident." De Vits liet bovendien verstaan dat voorzitster Caroline Gennez "een initiatief" moet nemen.

Linda De Win confronteerde Caroline Gennez een halfuur later met de uitspraken van De Vits. "Absoluut oneens!", wuifde Gennez het zogenaamde "democratisch deficit" weg. Hoewel Gennez te kennen gaf dat ze het onderwerp liefst zo snel mogelijk wilde afronden, bleef De Win vragen stellen.

Stoken

"Ik weet dat u het plezant vindt om te blijven stoken", reageerde een bitsige Gennez. Het interview werd al snel afgerond en Gennez nam haar plaats in het parlement, naast Mia De Vits, weer in.

Meteen was duidelijk dat beide dames de discussie verder zouden uitvechten in het halfrond. Dreigende gebaren en hevige woordenwisselingen waren daar het zéér levendige bewijs van.

Beste score

Deze zomer stapten verscheidene verkozenen uit Vlaams-Brabantse sp.a-afdelingen op omdat ze zich niet kon vinden in de keuze voor Ingrid Lieten in plaats van Frank Vandenbroucke.

Vandenbroucke, die nochtans de beste score haalde in Vlaams-Brabant, werd na de regeringsonderhandelingen toch niet opnieuw tot Vlaams minister gekozen.

Provincieraadslid Arlette Caes (sp.a) uit Leuven heeft woensdag aan de Vlaams-Brabantse sp.a-afdelingen gevraagd om het voorzitterschap van Gennez te evalueren.


30-09-2009 om 23:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.35 miljoen Amerikanen leeft van voedselbonnen
Klik op de afbeelding om de link te volgen Vermits we hier in ons kleine Belgistan  baronessen hebben rondlopen die vinden dat het er in de USA allemaal beter aan toe gaat dan hier, is geen moeite ons te veel om de loftrompet te steken over het Amerikaanse economische wonder.Want wij geloven baronessen op hun woord!
Vandaag zullen we het dan ook eventjes hebben over de voedselbonnen. Een Amerikaanse variant op onze voedselbanken. We hebben het hier al vaak gezegd dat het aantal mensen die beroep moeten doen op onze voedselbanken drastisch toeneemt. We mogen dus veronderstellen dat met het "dynamisme" van de Amerikaanse arbeidsmarkt dit fenomeen ginder wat minder uitgesproken zal zijn.
We vonden dus een interessante website die het ons allemaal netjes uitlegt. Wij werden er eventjes niet goed van...en we hopen van ganser harte dat barones Mia D. met ons meeleest...
Wij stellen ons ook de vraag of iemand zich een duidelijk beeld voor de ogen kan toveren wat zoiets betekent: 12% van de Amerikanen leven van voedselbonnen. 35 miljoen Amerikanen overleven op dit soort goedkope voedselbedeling...35 miljoen....en dat geeft zich ginder uit voor het economisch wereldmodel. Sorry, maar volgens ons hebben ze daar veel gemeenschappelijk met een derde wereldland.http://www.mybudget360.com/35-million-americans-on-food-stamps-12-percent-of-us-population-on-food-stamps-highest-since-records-kept-in-1969/

35 Million Americans on Food Stamps: 12 Percent of U.S. Population on Food Stamps Highest Since Records Kept in 1969.

There are a few statistics that you can look at to see actual human pain in the real economy. You can look at the recent stock market rally yet even a 50+ percent rally is unable to create jobs or stem the economic pain of those at the lower end of the economic spectrum. Looking at food stamp participation from the United States Department of Agriculture shows us a very disturbing picture. When we did a report on this in August of 2009 we had 34 million Americans on food stamps. In the span of one month, the number jumped by over a million.

The raw data shows us that a stunning 12 percent of our entire population is receiving some form of food stamp assistance. The program is now called Supplemental Nutrition Assistance Program but the theme is still the same. Let us look at some of the raw data:

snap

Source: Sudden Debt

This is the highest percentage of Americans receiving food stamps since records started being kept back in 1969. The average person receiving assistance now receives $133 per month but even a number this low with such a high number of participants is costing the government $56 billion on an annualized basis.

Here are the top 5 states:

-1. Texas - 3.068 million participants

-2. California - 2.99

-3. New York - 2.57

-4. Florida - 1.77

-5. Illinois - 1.71

What is telling with the data above is that Texas has 24 million people while California has 37 million yet Texas has more people receiving food stamps. Florida and Illinois have nearly the same amount of participants although Florida has 18 million people while Illinois has 13 million people.

When we look at food stamp participation we see the real pain in the economy. I drive around many local areas in California. In many lower to middle class areas you will see department store traffic down to levels unseen in decades. Yet if you look at local dollar stores they are booming with traffic. People are asking about tent cities or soup lines but some of the “hidden” pain is mitigated by people simply buying at lower priced stores. After all, you can buy a loaf of bread, some sliced ham, a few cans of soup, and feed your family for a week. Although this is living on the margins you won’t be starving either but might explain why we haven’t seen a gigantic jump in tent cities or soup lines.

Yet there is a significant jump in traffic to local charities and shelters as you would expect in any deep recession. Those receiving food stamps will pump practically all the money back into the local economy. With $133 a month there isn’t much you can do. Yet it might be enough to provide a tiny buffer. I can only imagine how our country would look like right now if there were no food stamps or unemployment insurance. Can you imagine 35 million people out on the street in the United States of America?

Yet the stock market boosted by the U.S. Treasury and Federal Reserve is only helping the top bracket of our country. Most Americans have seen their hours cut, wages slashed, and are dealing with declining housing prices and a smaller stock portfolio. This is the reality on the ground. If we look at the real unemployment rate we are approaching Great Depression levels:

Chart of U.S. Unemployment

The headline unemployment rate is 9.7 percent. If we look at the government U-6 rate a broader and better indicator of the true employment situation we find that 16.8 percent of people are either unemployed or underemployed. A more broader measure already shows the unemployment rate at 20 percent. Some people have a hard time seeing this in action. Take a look at Detroit that has an unemployment rate of 28.9 percent. That is right, 28.9 percent of a city that once had 1.8 million people and was the hub of the automotive industry.

Even though the pundits and the Wall Street crowd are breathing happy in their custom made suits, the reality on the ground is very different. Those collecting food stamps are only growing. The unemployment rate is only moving up. It is hard for most Americans to except the “lagging indicator” argument when we are breaking records left and right. This is not your typical recession so why are we to expect that things will move out in a typical fashion?

Ask those 35 million Americans if they feel the recession is over.
30-09-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brusselse gas- en elektriciteitsopnemers in staking tegen slimme meters
Klik op de afbeelding om de link te volgen We vernemen zo pas dat de meteropnemers van het Brussels bedrijf Metrix dat de verbuikersgegevens van de gas en elektriciteitsklanten van de Brusselse distributienetbeheerder BNO levert vanmorgen in staking zijn Vertrokken. Alles draait rond de invoering van de slimme meters waarover we het hier reeds uitgebreid hebben gehad. De werknemers van Metrix waarvan het overgrote deel arbeidscontracten van bepaalde duur heeft, willen duidelijkheid over hun toekomst. Het zijn ook voor het overgrote gedeelte werknemers met een zeer bescheiden loon dat rond de 1000 à 1100€ per maand bedraagt..
In hun contacten met de pers trekken ze eveneens aan de alarmbel wat betreft de vragen die er ook voor de verbruikers rijzen rond de invoering van de "smartmetering". De hier reeds vermpelde problemen o.a. rond privacy, gevaar voor de netveiligheid en de problematiek van de facturatie zonder voorschotregeling maar in "real time". Vooral dit laatste aspect dreigt zeker en vast in Brussel, heel wat mensen met bescheiden inkomens in moeilijkheden te brengen. zij halen eveneens aan dat hun taak ook een sociaal kantje heeft namelijk een laatste sociale controle bij de afluiting van elektriciteit en gas in geval van zogenaamde wanbetaling. Bijvoorbeeld voor zogenaamde "wanbetalers" die thuis afhankelijk zijn van bepaalde medische apparatuur aangesloten op het elektriciteitsnet zorgen zij ervoor dat er een sociaal dossier wordt geopend bij het OCMW in plaats van onmiddellijk een 6ampère te plaatsen. In zulke gevallen gaat het inderdaad soàms over een kwestie van leven of dood voor de betrokken patient. Ook voor de heropening van de gasmeters hebben zij een veiligheidsopdracht die erin bestaat om na te kijken of de installatie in betrokken pand geen gaslekken vertoont. Indien men een automatische opening en afsluiting van de meters op afstand doet dan kan men zich wel voorstellen wat de risico's zullen zijn voor de bevolking....
De staking is vrijwel unaniem maar schijnt op dit ogenblik enkel erkend te worden door de socialistische vakbond Gazelco (ACOD)

Wordt vervolgd

29-09-2009 om 09:28 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
28-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Indonesische fusionkeukenanalyses van Mia Doornaert
Ha, Vlaanderen heeft weer een rel over een wereldomvattend probleem. Hilde Crevits, federaal minister en niet de lelijkste eend van de vijver,heeft het woord "borsten" in de mond genomen. En wat nog erger is, ze heeft een fotoshoot gedaan, neen niet in Playboy, maar in de bijlage van Het Laatste Nieuws. Dat mag en kan niet volgens een aantal Vlaamse kerels zoals Jan Peumans. Tot nog toe geen vrouwelijke reacties gehoord en van Jan Peumans verwondert ons dat niet. Pure nijd en jaloezie. Zelf zou hij enkel gevraagd worden door de vereniging van Vlaamse begrafenisondernemers en -verzekeraars voor een fotoshoot. Maar helemaal ongelijk kan je hem niet geven...
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090928_014&word=Hilde+Crevits

Vragen bij modereportage Hilde Crevits

 • maandag 28 september 2009
 • Bron: belga
 • Auteur: rbo
Vlaams minister Hilde Crevits poseerde voor een weekendbijlage in diverse outfits.

Vlaams minister Hilde Crevits poseerde voor een weekendbijlage in diverse outfits.

rr

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) stelt zich vragen bij de fotoreportage van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) in een weekendbijlage van Het Laatste Nieuws.

Als model showde Crevits in het blad afgelopen weekend kledingsstukken van verschillende merken.

De voorzitter van het Vlaams parlement bleef naar eigen zeggen niet ongevoelig voor de foto's van Crevits. 'Ik wist niet dat Hilde zo'n knappe was', zei Peumans in het Radio 1-programma De Ochtend.

Parlementaire vragen

Toch verwacht de N-VA'er parlementaire vragen over het thema. 'Als Vlaams minister reclame maken, onder welke vorm dan ook, doe je beter niet', benadrukte hij. Eerder uitte Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter al felle kritiek op het optreden van Crevits.

Heibel na reclame

Het is niet de eerste keer dat een minister onder vuur komt door de grens tussen inhoud en reclame al dan niet bewust op te zoeken.

In 2000 schuwt Vlaams Minister van Milieu Mieke Vogels (Groen!) geen lof over haar Zweedse wagen in een reclamefolder van een Antwerpse Volvo-dealer. De oppositie vraagt haar ontslag, maar het bleef bij een storm in een glas water.

In 2003 was het opnieuw prijs. In volle verkiezingstijd prees toenmalig Vlaams Minister van Sport Guy Vanhengel (Open VLD) in een advertentie een Brusselse kledingzaak aan. De oppositie reageerde furieus, maar Vanhengel zag er geen graten in: 'Een kleermaker is toch Coca-Cola niet? Ik ben hoogstens wat onvoorzichtig geweest.'Wat ons echter meer ergerde was de bijdrage van Mia Doornaert over de tewerkstelling van jongeren in New-York. Op het zelfde moment dat de dramatische Amerikaanse jeugdwerkloosheidsstatistieken (zie onze vorige bijdrage) worden gepubliceerd schrijft barones Doornaert een gefundeerd en analytisch onderbouwd artikel dat in feite over het zelfde probleem gaat. Ze schrijft het naar aanleiding van een gedegen veldonderzoek vanuit een stijlvol restaurant in Manhattan....maar lezen jullie het zelf maar:
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=AU2FMJCJ&word=Doornaert

Deficit of dreams

 • maandag 28 september 2009

 • Auteur:

Een elegant en voor New York weldoend rustig restaurant in Midden Manhattan. De decoratie is in Europees-koloniale stijl, met donker hout en draaiende waaiers aan het plafond, het menu is Indochinees/fusion food. De Belgische gasten hebben hun best gedaan de namen van hun gekozen schotels in het (vermoedelijk) Vietnamees te onthouden. Maar de kelner is een Colombiaan, en begrijpt het niet, en vraagt of we het simpel willen houden en gewoon de nummertjes van het menu geven. De maître d'hôtel is een Bosniër, en heeft bij het toewijzen van ons tafeltje vriendelijk de hoop uitgedrukt dat we hem de afstraffing van onze Rode Duivels door 'zijn' ploeg niet kwalijk nemen.

Lady Liberty doet nog altijd dromen, trekt nog altijd mensen uit de hele wereld aan. En veel van die mensen vinden blijkbaar snel een plaatsje in een arbeidsmarkt die veel soepeler is dan die van veel West-Europese landen.

Het is een van de contrasten die altijd weer treffen in deze meest kosmopolitische der steden die net de hectische week van de opening van de VN-assemblee achter de rug heeft. De trotse, geïnspireerde hoogbouw, de weelderige hoofdkwartieren van bedrijven, de luxe die Madison Avenue benoorden de 54ste straat over een soort magnificent mile uitstalt, ze getuigen alle van een grote mate van niet alleen energie maar ook efficiëntie.

Daarentegen ben je niet onder de indruk van de efficiëntie in de dagelijkse handel en wandel. New York doet me altijd weer denken aan die pittige beschrijving van André Fontaine, een vroegere directeur van Le Monde, van de Verenigde Staten: 'c'est un pays du tiers monde qui a réussi'.

Ook aan deze meest kosmopolitische aller steden zit er inderdaad een derdewereldkantje, wegens de onaflatende stroom immigranten. In hotels, zelfbedieningsrestaurants en andere gelegenheden is het lagere personeel veel talrijker dan we in West-Europa gewend zijn. Vaak spreekt het de noodzakelijke woorden Engels die nodig zijn voor de dienst (towels, breakfast, adaptor), maar kan het geen ingewikkelder vragen beantwoorden. Dat werkt de klant nogal eens op de zenuwen. Maar die nieuwkomers zullen de taal al doende leren, en ondertussen hebben ze een baan. Dat lijkt toch een betere formule voor integratie dan arbeid door loodzware belasting uit de markt te prijzen, en dan uitkeringen te betalen?

Vele immigranten stijgen ook op uit die nederige startbanen. De American Dream werkt nog altijd. Amerika heeft een president die er een levend voorbeeld van is. En vooral, de American Dream trekt nog altijd.

'Naar Amerika komen mensen omdat ze denken dat iedereen hier werk kan vinden. Naar Europa gaan ze omdat ze denken dat je daar kan betaald worden om niets te doen.' Dat zegt een Amerikaanse hematologe van Marokkaanse afkomst tijdens een toevallig gesprek. Haar vader is hier naar toe gekomen en heeft een academische carrière gemaakt. Zij verricht nu boeiend - en uitstekend betaald - onderzoekswerk voor een groot farmaceutisch bedrijf.

Daarmee geeft ze inderdaad wel een belangrijk verschil aan. Amerika staat nog altijd symbool voor dromen en uitdagingen. Europa staat voor veiligheid en verzorging. Dat is heel goed natuurlijk, maar sinds mijn jeugd zijn alle nieuwe trends uit Amerika naar Europa overgewaaid, niet omgekeerd: van rock-'n-roll, het begrip ecologie (Rachel Carson en haar 'Silent Spring'), de verdediging van de consument (Ralph Nader), via het internet, tot het bannen van het roken waartegen de Amerikaanse yuppy middle class twintig jaar geleden al een kruistocht voerde.

Veiligheid bieden is heel goed. Maar je kan de jeugd niet doen warm lopen voor sociale voorzorg en een behoorlijk pensioen aan het eind van de rit. En als dat wel de voornaamste bekommernis is van jongeren, dan is er iets goed mis met onze jeugd. Ze hoort dromen en beeldenstormende ambities te hebben.

Het is een teken aan de wand dat 400.000 jonge Europeanen met doctoraatstitels naar Amerika gaan voor verder onderzoek en Amerika's voorsprong helpen versterken. 'Het gaat niet alleen om het geld dat je hier krijgt, maar ook om de vrijheid en de mobiliteit. In Europa moet je wachten tot je professor met emeritaat gaat', zegt hier een jonge Vlaamse academische expat. Als hij naar Europa kijkt, zegt hij, ziet hij niet zozeer een 'democratisch deficit'. Hij ziet een 'deficit van dromen' in een Unie die zelfs haar eigen erfgoed niet in haar 'grondwet' durfde schrijven. Inderdaad. De 'American Dream' - en de begoochelingen ervan - kennen we. Maar wat is de Europese Droom?

Mia Doornaert is onafhankelijk expert op het kabinet Buitenlandse Zaken. Haar column verschijnt tweewekelijks op maandag.


Kijk, beste lezertjes, zulke schrijfseltjes ergeren ons dus mateloos. Wij zouden net even leuke columns kunnen schrijven over de werkende Turken, Marokkanen, BosnIërs, Senegalezen enz van Brussel. Je neemt bijvoorbeeld een taxi vanuit het Zuidstation naar het uitstekend restaurant - we noemen zo maar wat- van Hotel Radisson. Wedden dat het kamermeisjes, de kuismadammen van het hotel en de afwasbrigade van het restaurant evenmin vlotjes in het Frans, laat staan Nederlands met mij zullen kunnen keuvelen? Waarschijnlijk zullen de obers en kelners ook geen loonbriefje ontvangen op naam van Vandersmissen of Sprimont. En we vergeten dan nog de taxichauffeur en de belboy. Zullen we daaruit dan maar besluiten dat de jeugd die wil werken naar België komt en diegene die betaald willen worden om op hun luie krent te zitten naar New-York afzakken?
En dat vele immigranten opstijgen uit die nederige banen dat is een open deur intrappen. Dat gebeurt hier net zo. Of waren de ouders van Doornaert soms ook van adel? Want je moet daarvoor niet van vreemde origine, noch zwart zijn om je op te werken. Er is een algemene regel dat er kans is dat je door hard werken ofwel zelf, ofwel na een paar generaties een paar trapjes hoger op de sociale ladder terecht komt. Hard werken is er sowieso bij en een flinke dosis geluk, relaties enz...voor de autochtonen iets makkelijker want minder vooroordelen die je kunnen afremmen maar voor de rest identiek. Dat er ook wel een hele grote hoop, ondanks hard werken en hard zoeken naar werk, het kunnen schudden en hun hele leven lang zulke rotbaantjes blijven doen, soms twee tegelijkertijd om rond te komen....daarover horen we madame de barones niks zeggen..maar ze was toen al haar kreeftenscharen aan het leegpulken. En dat ze ginder een president hebben die inderdaad symbool kan staan voor sociale klimpartijen tja, dat kan je natuurlijk iets moeilijker verwachten in een monarchie -oeps- Indonesische fusionkeuken kan soms pikant zijn inderdaad...
Wij stellen dus voor dat "De Standaard" de tweewekelijkse column van Barones Doornaert, van zelfsprekend tegen de zelfde vergoeding, doorschuift naar een jong talent van allochtone origine zodat dit "deficit of dreams" stilaan kan afgebouwd worden binnen onze ouwe en achterlijke contreien. Want inhoudelijk slaan de columns van Mia Doornaert zeker geen gensters meer. En een kleine stijlvernieuwing kan echt geen kwaad.
En weet, Madame Doornaert, dat uw doorluchtige vaststelling over het éénrichtingsverkeer van nieuwe trends pure zever is. Rock-'n-roll een Amerikaanse uitvinding? Maar het heeft wel Afrikaanse roots dachten we. Mevrouw Doornaert, misschien wordt het zichtsveld ietwat vertroebeld na een uitstekende Indonesische maaltijd, maar éénrichtingsverkeer in zulke zaken bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan. Daar waar mensen mekaar ontmoeten beïnvloeden ze elkaar.

28-09-2009 om 15:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!