kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

14-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Democratie in het oude Athene een les hedendaagse geschiedenis
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Veel van onze lezertjes zullen vermoedelijk denken dat wij onze bijdragen over de rellen in Athene brengen uit pure "linksigheid" of uit één of andere vorm van sensatiezucht. Daar zit natuurlijk een grond van waarheid in maar er broeit toch wel wat meer in onze kokers dan deze simplistische motivering. Ok, we zien ook wel dat Internet een zeer boeiend medium wordt in zulke omstandigheden. ok, iedereen loopt bijna overal ter wereld rond met een digititaal fototoestel en/of camera of toch tenminste met een GSM die zulke dingen aankan. Dus elke vlieg die groen kakt heeft de kans in beeld en woord op Internet gezet te worden en aldus enige heldenstatus te verwerven. We merken eveneens dat deze rellen hun eigen iconografie hebben, denk maar aan de foto van de vermoorde jongen of aan de graffiti op de muren die vaak verwijzen naar icoontjes op allerlei stickers die in openbare gebouwen worden gebruikt (b.v. voor de vuilnisbakken of wandelpaden) Maar daar is het ons in eerste instantie dus niet om te doen. Wat ons meteen opvalt zijn de politieke analyses die door de zogenaamde "relschoppers en anarchisten" worden gemaakt. Voor diegenen onder onze lezertjes die nooit de groten betogingen (ook hier in Brussel) hebben mogen meemaken tegen het kolonelsregime en die de betekenis niet kennen van de nu opnieuw bezette Polytechnische school van Athene verwijzen we graag naar Wikipedia....en we willen wel kwijt dat voor een groot deel van de Grieken de Polytechnische school het vrijheidsymbool is waar de studenten in 1973 door hun opstand de fascistische kolonelskliek die daar al jaren de plak zwaaide hebben
verdreven. De waarheid is waarschijnlijk iets of wat genuanceerder dan de perceptie van de meeste Grieken maar toch...Het is ook zo dat de invloed van de vakbonden in Griekenland veel minder groot is omwille van de burgeroorlog die tot 1949 heeft gewoed over her ganse land en dus heeft verhinderd dat er een degelijk uitgewerkt sociaal stelsel werd onderhandeld. De jaren van de fascistische kolonels hebben evenmin de macht van de vakbonden vergroot. Dat heeft als gevolg gehad dat al wat sociale voorzieningen betreft nogal wat dingen zeer ondermaats zijn gebleven. Dat heeft eveneens tot gevolg gehad dat vakbonden maar pas tijdens de laatste 20 jaar het ongenoegen zijn beginnen te kanaliseren en eerst en vooral hun eigen structuren moesten opbouwen met de klassieke interne spanningen tot gevolg.

Dit even terzijde maar er zijn ook veel gelijkenissen met wat er in andere landen gaande is. Het gaat zeer duidelijk over een opstand van de jongeren en meerbepaald de jongeren uit de middenklasse die een toekomst vragen en recht op degelijk onderwijs wat ginds blijkbaar een torenhoog probleem is. het zal wel zo zijn dat de minderbedeelde jongeren in politieuniform rondlopen en minstens even gefrusteerd zijn wat overduidelijk blijkt uit de beelden van de rellen. Het is evenwel opgvallend dat de studenten zich meteen solidair hebben verklaard met de illegale migranten. Dit is in Griekenland een nog schrijnender probleem dan bij ons omdat door de dominantie van de orthodoxe kerk niemand ooit de Griekse nationaliteit kan verwerven die niet als Griek in Griekenland wordrt geboren. Toch is dit niet de enige verklaring voor deze solidariteit. Het gaat om een afwijzen van de staat als dusdanig. Dat is natuurlijk de basisfilosofie van het anarchisme als ideologie in tegenstelling tot ander links gedachtengoed die de staat eerder zullen beschouwen als de verdediger der zwaksten. In Griekenland is het zo dat de staat, zoals we hierboven reeds hebben uitgelegd nooit echt de zwaksten heeft verdedigd door gebrek aan invloed van de linkse partijen en vakbonden. De huidige opsplitsing tussen links en rechts met de Pasok als socialistische partij lijkt eerder op een soort maffieus clanstelsel dat gebaseerd is op clëntelisme in plaats van als werkelijke spreekbuis te dienen voor de verschillende sociale groepen in de maatschappij. Toch valt het niet te ontkennen dat er ook in andere landen zwaar ongenoegen heerst over de rol van de staat. We blijven dus wat dichter bij onze leest en bekijken de toestand hier in Belgistan. Dit weekend lazen we nog een verklaring van een jonge belastingscontroleur die Facebook gebruikte als informatiebron om bijvoorbeeld minddenstanders waarvan iedereen weet dat een niet onbelangrijk gedeelte inkomsten aangeeft die bijna onder het levensminimum vallen te kunn
en confronteren met bijvoorbeeld hun dure hobby's. Wat was dan de reactie van hun hiërarchische oversten? Felicitaties voor zoveel vindingrijkheid????Nee, ontsteltenis en verbijstering en een verklaring dat dit geen wettelijke basis had enzovoort enzoverder....in een land waar het fenomeen van "le dentiste Belge" bijna een algemeen begrip is geworden voor alle vrije beroepen en vraag maar in Frankrijk, meer bepaals in de immobiliënsector, wat dat begrip juist inhoudt ...

Ander voorbeeld waar het toch wel zeer duidelijk gaat over politieke keuzes, de talrijke nepstatuten voor jongeren ....een staat die toelaat dat het werk van jongeren minder betaald wordt gewoon omwille van het feit dat ze jong en onervaren zijn of onvoldoende geschoold, maakt keuzes. Misschien zijn dergelijke keuzes terecht en goed onderbouwd maar bij de jongeren zal steeds de perceptie van tweederangswerknemers te zijn blijven hangen. Nog een ander voorbeeld, de massale werkloosheid onder migranten tweede en derde generatie....hoe legt men zoiets uit zekert in de zogenaamde hoofdstad van Europa....????Nog voorbeelden? De recente bijdrage over de asielzoekers waarover in de regeringsverklaring beloftes werden afgelegd waar we nog geen komma hebben verwezenlijkt gezien..
Als we nu als deze voorbeelden op een rij zetten, dan moet het toch niemand verwonderen dat er ergens een lont brandt, zeer dicht bij een boel explosieven of zoals men in brandweertermen zou zeggen "men is zeer dicht bij het vlampunt gekomen". De staat dreigt door belangrijke groepen vereenzelvigd te worden met de verdediger van gepriviligieerde groepen in de samenleving die dan nog schaamteloos hun rijkdom tentoonspreiden ten overstaan van de eerlijke (wegens niet kunnen ontduiken weliswaar) belastingbetaler of gestigmatiseerde groepen
zoals jongeren, migranten of asielzoekers. Met andere woorden we zitten middenin het model van democratie van het oude Athene en niet zoals een moderne democratie er zou moeten uitzien. Toevallig of niet dat we het voorbeeld van het oude Athene aanhalen naar aanleiding van rellen in het nieuwe Athene maar voor ons zijn er wel heel veel overeenkomsten. Een rijke burgerelite die teert op een vorm van goedkope slavenarbeid en waarvan sommigen, net zoals vroeger nooit een volledig burgerschap zullen verwerven. Terug naar Belgistan. Is er één politieker die denkt dat de huidige jeugd niet beseft dat de factuur voor de huidige cadeautjes aan de banken niet door haar zal worden betaald? Is er één politieker die niet doorheeft dat de jeugd heel veel hoort praten over brugpensioen en generatiepacten en zilverfondsen maar heel weinig over volwaardig loon voor de jongeren???? Zijn er veel vakbondsleiders die wakker liggen van zogezegde "nieuwe arbeidsvoorwaarden" voor jongeren ? Neen want men orakelt er dan maar op los dat ze nooit iets anders hebben gekend en dat dit alleszins beter is dan de ouderen iets af te nemen....Tja, maar men moet dan ook niet verwonderd opkijken als ooit de vlam in de pan zal slaan. En vroeg of laat gebeurt dit want jongeren luisteren met veel argwaan naar de klaagzangen van oudere Fortisaandeelhouders die tienduizenden euro's zijn kwijtgespeeld. Erg? Natuurlijk! Maar een jongere met zijn beginloon van 1OOO€ nuanceert dat lichtjes anders. En het gejeremieer van sommige vrije beroepen die bij de minste belastingscontrole vrezen dat ze hun derde appartement in Benidorm dreigen te moeten uitstellen en massaal naar de Xanax grijpen....????Komt u het even uitleggen aan Kim en Peter die aangeworven worden met een proefperiode van 6 maanden waarin er 10 evaluatiemomenten zitten om te meten of de individuele en collectieve objectieven voldoende werden behaald en na 5 en een halve maand te horen krijgen dat ze toch net niet het juiste profiel hadden....
of  Mia en Achmed, allebei 40 jaar en nog nooit een vast contract in handen hebben gekregen
Wel om al deze redenen en we laten onze lezertjes oordelen of we ergens hebben overdreven, koesteren wij een heel grote sympathie voor de "Atheense relschoppers en oproerkraaiers" zonder dat we één enkel ogenblik hun ideologische sympathieën hoeven te delen. En we weten dat ze zullen opdraaien voor de schade die ze aanrichten, maar dan weten ze die keer dan tenminste waarvoor die belastingsverhoging dient. Want nu weten ze maar al te goed dat de opbrengst van al die belastingen die zij wel, en anderen niet,betalen zeker niet voor hen bedoeld zijn...
Dus betuigen wij van hieruit onze solidariteit met deze "anarchisten"!
Comrades, let's fight together! En we herhalen nogmaals WAAR ZITTEN DE LINKSE PARTIJEN DIE AAN DEZE GROEPEN EEN STEM EN DE NIEUWE MAATSCHAPPIJ EEN VORM MOETEN GEVEN?????


14-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
13-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstsfeer in Griekenland
Klik op de afbeelding om de link te volgen ...en voor al diegenen die de gebeurtenissen in Griekenland willen volgen vanuit de luie stoel, die vinden hier een adresje boordevol info en nuttige linkjes en een heel stuk minder drammerig dan Indymedia :
http://fr.globalvoicesonline.org/2008/12/11/1229/

en kijk vooral op de prachtige blog onder de welluidende naam :

Teacher Dude's Grill and BBQ

http://teacherdudebbq.blogspot.com/


13-12-2008 om 20:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Athene opnieuw centrum van de wereld
Klik op de afbeelding om de link te volgen
bron : http://www.informationweek.com/news/internet/social_network/showArticle.jhtml?articleID=212500157&cid=RSSfeed_IWK_All


Greek Riots, Teen Tribute Flood Messaging, Video Sites


Internet discussions and videos about the killing of Alexandros Grigoropoulos in Athens have drawn thousands of viewers and included discussions urging more demonstrations.
By K.C. Jones
InformationWeek
décembre 12, 2008 05:28 PM
Social networking sites may have helped fuel riots over a Greek police shooting of a teenage boy.

Internet discussions and videos about the killing of Alexandros Grigoropoulos in Athens have drawn thousands of viewers and included discussions urging more demonstrations. One of 28 Facebook pages in Grigoropoulos' name attracted more than 32,000 members in about three days.

More Internet Insights

White Papers

VideosThe Greek government has jailed two police involved in the incident, but that didn't prevent seven days of violence in Athens and related protests throughout Europe, many focusing on Greek embassies. In Berlin, protesters gained access to the inside of the embassy and unfurled a banner from its windows. A Russian television crew was attacked by a mob. Protests in Copenhagen, Madrid, and Barcelona also turned violent.

Nearly 120,000 people had viewed a YouTube video tribute to Grigoropoulos by Friday afternoon. It was posted Dec. 7.

More than 2,000 comments poured in from around the world, in countless languages, to the tribute, which contains photos, written words and Metallica's "Nothing Else Matters" in the background. The images show several pictures of Grigoropoulos. In many, he looks straight into the camera, with a mop of wavy dark hair and a slight frame. Media reports have described him as 15 and 16.

Comments pledge for support from around the world. One urges viewers not to mourn but to see the Grigoropoulos as "the wind of freedom."

That cry seems to be resonating in youth throughout Europe, many of whom have found it difficult or impossible to find decent paying jobs despite having obtained college degrees. Those who are protesting are organizing through text messages, Twitter updates, and social networking sites.13-12-2008 om 16:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zonder commentaar
Klik op de afbeelding om de link te volgen

new communique from the occupied polytechnic, athens 12/12/08

Sab, 13/12/2008 - 03:03
autore:
@
Communique by the Polytechnic University Occupation

THEIR DEMOCRACY MURDERS…

On Saturday December 6, 2008, Alexandros Grigoropoulos, a 15-year old comrade, was murdered in cold blood, with a bullet in the chest by the cop Epaminondas Korkoneas of the special guards` police force in the area of Exarchia.

Contrary to the statements of politicians and journalists who are accomplices to the murder, this was not an “isolated incident”, but an explosion of the state repression which systematically and in an organised manner targets those who resist, those who revolt, the anarchists and antiauthoritarians.
It is the peak of state terrorism which is expressed with the upgrading of the role of repressive mechanisms, their continuous armament, the increasing levels of violence they use, with the doctrine of “zero tolerance”, with the slandering media propaganda that criminalises those who are fighting against authority.

It is these conditions that prepare the ground for the intensification of repression, attempting to extract social consent beforehand, and arming the weapons of state murderers in uniform that are targeting the people who fight, the youth, the damned who are revolting in the entire country.
Lethal violence against the people in the social and class struggle is aiming at everybody’s submission, serving as exemplary punishment, meant to spread fear.

It is the escalation of the generalized attack of the state and the bosses against the whole of society, in order to impose more rigid conditions of exploitation and oppression, to consolidate control and repression. An attack that is reflected everyday on poverty, social exclusion, the blackmail to adjust in the world of social and class divisions, the ideological war launched by the dominant mechanisms of manipulation (the mass media). An attack which is raging in every social space, demanding from the oppressed their division and silence. From the schools’ cells and the universities to the dungeons of waged slavery with the hundreds of dead workers in the so-called “working accidents” and the poverty embracing large numbers of the population… From the minefields in the borders, the pogroms and the murders of immigrants and refugees to the numerous “suicides” in prisons and police stations… from the “accidental shootings” in police blockades to violent repression of local resistances, Democracy is showing its teeth!

In these conditions of fierce exploitation and oppression, and against the daily looting and pillage that the state and the bosses are launching, taking as spoils the oppressed people’s labour force, their life, their dignity and freedom, the accumulated social suffocation is accompanying today the rage erupting in the streets and the barricades for the murder of Alexandros.

From the first moment after the murder of Alexandros, spontaneous demonstrations and riots appear in the centre of Athens, the Polytechnic, the Economic and the Law Schools are being occupied and attacks against state and capitalist targets take place in many different neighbourhoods and in the city centre. Demonstrations, attacks and clashes erupt in Thessaloniki, Patras, Volos, Chania and Heraklion in Crete, in Giannena, Komotini, Xanthi, Serres, Sparti, Alexandroupoli, Mytilini. In Athens, in Patission street -outside the Polytechnic and the Economic School- clashes last all night. Outside the Polytechnic the riot police make use of plastic bullets.

On Sunday the 7th December, thousands of people demonstrate towards the police headquarters in Athens, attacking the riot police. Clashes of unprecedented tension spread in the streets of the city centre, lasting until late at night. Many demonstrators are injured and a number of them are arrested.

From Monday morning until today the revolt spreads and becomes generalized. The last days are full of uncountable social events: militant high school students’ demonstrations ending up -in many cases- in attacks against police stations and clashes with the cops in the neighborhoods of Athens and in the rest of the country, massive demonstrations and conflicts between protestors and the police in the centre of Athens, during which there are assaults in banks, big department stores and ministries, siege of the Parliament in Syntagma square, occupations of public buildings, demonstrations ending in riots and attacks against state and capitalist targets in many different cities.

The attacks of the police against youth and generally against people who are fighting, the dozens of arrests and beatings of demonstrators, and in some cases the threatening of protestors by cops waving their guns, as well as their cooperation with the fascist thugs -like in the incidents of Patras, where cops together with fascists charged against the rebels of the city-, are the methods in which the state’s uniformed dogs are implementing the doctrine of “zero tolerance” under the commands of the political bosses in order to suppress the wave of revolt which was triggered last Saturday night.

The terrorism by the police occupation army is completed by the exemplary punishment of those who are arrested and now facing severe accusations leading to their imprisonment:
In the city of Larisa, 8 persons arrested are prosecuted with the “anti”terrorist law and were imprisoned facing charges for “criminal organization”. 25 immigrants who were arrested during the riots in Athens face the same charges as well. Also in Athens, 5 of the arrested on Monday were imprisoned, and 5 more who were arrested Wednesday night are in custody and will be taken in front of a prosecutor next Monday, facing felony charges.

At the same time, a deceitful propaganda war is launched against the people fighting, paving the way for repression, for the returning in the normality of social injustice and submission.

The explosive events right after the murder caused a wave of international mobilization in memory of Alexandros and in solidarity with the revolted who are fighting in the streets, inspiring a counter-attack to the totalitarianism of democracy. Concentrations, demonstrations, symbolic attacks in greek embassies and consulates and other solidarity actions have taken place in cities of Cyprus, Germany, Spain, Denmark, Holland, G. Britain, France, Italy, Poland, Turkey, USA, in Ireland, Sweden, Switzerland, Australia, Slovakia, Croatia, Russia, Bulgaria, Rumania, Belgium, N. Zealand, Argentina, Mexico, Chile and elsewhere.

We continue the occupation of the Polytechnic School which started on Saturday night, creating a space for all people who are fighting to gather, and one more permanent focus of resistance in the city.

In the barricades, the occupations, the demonstrations and the assemblies we keep alive the memory of Alexandros, but also the memory of Michalis Kaltezas, of Carlo Giuliani, Michalis Prekas, Christoforos Marinos and of all the comrades who were murdered by the state. We don’t forget the social-class war in which these comrades fell and we keep open the front of a total refusal to the aged world of Authority. Our actions, our attempts are the living cells of the insubordinate free world that we dream, without masters and slaves, without police, armies, prisons and borders.

The bullets of the murderers in uniform, the arrests and beatings of demonstrators, the chemical gas war launched by the police forces, the ideological attack of Democracy not only cannot manage to impose fear and silence, but they become for the people the reason to raise against state terrorism the cries of the struggle for freedom, to abandon fear and to meet –more and more every day, youth, high school and university students, immigrants, jobless, workers- in the streets of revolt. To let the rage overflow and drown them!

THE STATE, THE BOSSES, THEIR THUGS AND THEIR LACKEYS ARE MOCKING US, ROBBING US AND KILLING US!

LET’S ORGANISE, COUNTER-ATTACK AND SMASH THEM!

THESE NIGHTS BELONG TO ALEXIS!

IMMEDIATE RELEASE OF ALL THE ARRESTED

We are sending our solidarity to everyone occupying universities, schools and state buildings, demonstrating and clashing with the state murderers all over the country.

We are sending our solidarity to all comrades abroad who are mobilizing, transferring our voice everywhere. In the great battle for global social liberation we stand together!

The Occupation of the Polytechnic University in Athens,
Friday, December 12, 2008

The assembly of the Occupation takes place everyday at 8pm in the Polytechnic.


13-12-2008 om 13:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος - Alexandros Grigoropoulos remember the 6th of december
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Wij volgen voor jullie en natuurlijk ook een heel klain beetje voor ons de brandende actualiteit in de bakermat der democratie namelijk Griekenland. Daar gebeuren zeer interessante dingen. Je kan ze natuurlijk niet meteen gaan overplanten naar onze noordelijke contreien maar er zijn een aantal parallellen te trekken. We klagen hier al lang de discriminatie aan tussen oude en interessantere arbeidsvoorwaarden en de nieuwe slechtere en dus hoofdzakelijk bedoeld voor jongere werknemers in verschillende sectoren. Zeer recent zijn er trouwens nog vrij harde stakingen uitgebroken rond deze problematiek in de gas- en elektriciteitssector waar de jonge werknemers in staking zijn vertrokken om loonsopslag te vragen met steun van de oude voorwaarden en er kwam inderdaad een verbetering voor de jongere werknemers.
Wanneer we nu moeten vaststellen dat de regeringen in verschillende landen handenvol geld pompen in de zieke banken en andere weinig florissante bedrijven dan weet een zelfs een pasgeboren kalf dat de factuur hiervan zal betaald moeten worden door de jongere generaties.Met andere woorden we krijgen inderdaad te maken met de eerste naoorlogse generatie die er niet meer op vooruit zal gaan maar integendeel dreigt te moeten inleveren...bovendien zijn er ganse massa's jongeren hoofdzakelijk in steden die in een uitzichtloze werkloosheid zitten en er waarschijnlijk nooit uit zullen geraken. Brussel is daar een schrijnend voorbeeld van en de rellen in Anderlecht een tijdje geleden waren een veeg teken aan de wand. In Frankrijk is het nog erger en vooral wijder verspreid over de verschillende grote steden. Maar we blijven voorlopig in Athene en we laten jullie een blog ontdekken van een Nederlandse studente die op dit ogenblik in Athene verblijft en nu vooral een gegeerd ooggetuige is geworden van de situatie ...jullie moeten maar eens een bezoekje afleggen bij Frouke. Over de RTL-nieuwsberichten zijn we heel wat minder opgetogen (jullie moeten maar zelf de evolutie van het RTLnieuws volgen en zoeken waarin het laatste bericht verschilt van deze bij het begin) maar haar geschreven commentaar valt best mee en haar foto's zijn zeer de moeite. Maak dus kennis met het moderne Athene en klik onderstaand linkje aan...

http://froukeopreis.blogspot.com/


we voegen er nog meteen een ander Ollandse link aan toe want in Belgistan vind je wel één en ander maar weinig diepgravend. De crisis zal hier waarschijnlijk de analysten reeds hebben overbodig gemaakt  dus verwijzen we naar :


http://player.omroep.nl/?aflID=8425350&start=00:15:56&end=00:21:49

en als jullie de vervelende niveareclame omzeilen kom je op een reportage waarin een beeld geschetst wordt van de achtergronden van deze rellen die door rechts natuurlijk reeds afgeschilderd worden als het resultaat van een bende relschoppers en vernielzuchtige anarchisten. Er zal iets van aan zijn maar luister toch maar even naar iets diepzinnigere analyses...

en voor de "fransdollen" onder onze lezertjes verwijzen we graag naar wat achtergrondartikels in de Franse krant Libération :

http://www.liberation.fr/politiques/0101304927-nous-sommes-sur-une-poudriere

http://www.liberation.fr/monde/0101304928-des-grecs-unis-par-leurs-coleres

http://www.liberation.fr/politiques/0101304929-a-l-elysee-la-peur-du-derapage

http://www.liberation.fr/politiques/0101304924-entre-tension-et-resignation


en vermits de Fransen blijkbaar vrezen dat er ook bij hen wel wat stront aan de knikker zit nemen we de artikels hieronder integraal over omdat het gezegde nog steeds beweert dat als het regent in Parijs, het in Brussel druppelt...en misschien moet het door ons erg geplaagde elitekorps van de SP-a even de moeite nemen om deze artikeltjes met enige aandacht te willen lezen. Misschien staat er iets nuttigs in voor hen...en het zijn opinies van mensen waarvan we vermoeden dat ze met enige kennis van zaken over sommige problemen spreken zelfs met meer kennis dan Gennez en dat wil wel wat zeggen !

Politiques 12 déc. 6h51

«Nous sommes sur une poudrière»

Interview

Pour Isabelle Sommier, sociologue, la frustration des jeunes rend une explosion possible en France.


Isabelle Sommier, professeure de sociologie à Paris-I (1), explique que des émeutes, telles que la Grèce en connaît, peuvent survenir en France.

Existe-t-il en France un terreau semblable à celui de la Grèce ?

Il me semble que oui. Des crises violentes, nous en avons connues, par exemple en2005 dans les banlieues. Une autre frange de la jeunesse, étudiante et lycéenne a vécu des moments de forte exaspération, passant par des phases de violences avec la police. Ce fut le cas en1990. Et avec le mouvement anti-CPE de2006, nous avons observé une radicalisation de la jeunesse.

Pourquoi ce risque en France ?

En Grèce ou chez nous, il existe une désespérance sociale profonde, qui a des racines anciennes à mesure du développement de la précarisation du salariat, qui semble sans fin. Autre point : la fracture générationnelle. Nous sommes dans une société qui a peur des jeunes, perçus comme une menace alors que, normalement, ils devraient représenter l’espoir.

Ils ressentent aussi la peur de rester au bas de l’échelle…

En effet, ces jeunes ont l’expérience du déclassement. Pour la première fois depuis la Libération, ils savent que ce sera plus difficile pour eux que pour leurs parents. Ce déclassement est d’autant plus ressenti que ces jeunes sont diplômés. D’où leur sentiment d’être floués : on les a encouragés à faire des études qui ne mènent à rien et qui conduisent à des emplois ne correspondant pas à leur niveau culturel. Ils prennent de plein fouet les réformes - elles se sont accélérées avec Sarkozy - qui visent le savoir, des secteurs non-utilitaires et hors champ du pouvoir comme l’éducation, les médias, la recherche, la santé…

Le désespoir des jeunes peut-il trouver un écho chez les salariés ?

C’est un des enjeux de la période à venir. Les jeunes des banlieues, en2005, ne se sont pas unifiés avec les jeunes plus favorisés faisant des études. Mais aujourd’hui, la jonction est possible entre les jeunes et les trentenaires, qui se sont radicalisés. Souvenez-vous des grèves de2003 dans l’éducation : ce sont eux qui voulaient bloquer les épreuves du sacro-saint bac…

Les syndicats et les partis peuvent-ils canaliser ce désespoir ?

Ils sont en plein marasme et sans crédibilité, n’offrant aucune alternative, c’est-à-dire aucun horizon autre que la préservation de ce qui est. Certes, ils sont capables de mobiliser, mais cela débouche, depuis plusieurs années, sur rien. Les réformes passent en dépit du niveau de mobilisation. D’où l’inclination, chez certains jeunes, à l’action directe. Ils ne croient plus dans l’avenir. Faute d’une perspective historique, ils croient en l’action immédiate. Casser une vitrine ou aller au contact de la police exprime une exaspération quand il n’y a ni issue ni espoir.

On peut donc assister à des mouvements sociaux violents…

Oui. Pendant les années80 et90, on a enterré la classe ouvrière, elle n’existait plus, nous étions dans la béatitude de la fin des classes. Et puis, nous avons vu à la fin des années90 des conflits très durs, des ouvriers menaçant de faire sauter leur usine, de polluer une rivière. En s’exprimant avec violence, on devient plus visible.

Mais en période de chômage de masse, c’est plutôt la résignation qui règne…

Oui. Mais il peut y avoir une explosion. Nous sommes sur une poudrière. Une étincelle peut s’enflammer, plus qu’en2005.

(1) Dernier ouvrage paru : la Violence révolutionnaire, Presses de Sciences-Po, 2008.Des Grecs unis par leurs colères

La révolte résulte d’un conglomérat de frustrations touchant tous les milieux.


Au bas du mur déjà saturé de graffitis, la lycéenne ajoute le sien, formant les lettres avec application : «Batsi [flics], porcs, assassins !» Aussitôt après, elle se jette sur son portable pour raconter à sa mère la manifestation. Depuis dimanche, Katerina, adolescente de bonne famille, jusque-là plutôt rangée, est de tous les cortèges, avec l’approbation inquiète de ses parents.

«Pourrissement».Etudiant en électronique à Polytechnique, Yannis a même défilé ces derniers jours aux côtés de sa mère, femme de gauche mais d’habitude peu engagée. L’indignation suscitée par la mort samedi soir d’Alexis Grigoropoulos, tué par la balle d’un policier a changé la donne. «Nos parents ont découvert que leurs enfants peuvent mourir, comme ça, dans la rue, sous les balles d’un flic et que ce nous disions sur les violences policières au quotidien contre les jeunes et les immigrés était vrai» , raconte l’étudiant ingénieur qui participe à l’occupation de son université, place forte de la révolte. «Une grande partie de l’opinion, notamment dans les classes moyennes, comprend et appuie cette révolte car elle est tout à la fois profondément choquée par la mort de l’adolescent et parfaitement consciente du pourrissement d’une société où leurs enfants n’auront pas le même niveau de vie qu’eux» , analyse Dimitris Parsanoglu, jeune sociologue proche de la mouvance anarchiste et reconnaissant «être lui-même surpris» par l’ampleur d’un mouvement «à la fois inorganisé, composite et parfois contradictoire dont le vrai ciment est la colère».

C’est un conglomérat de révoltes. Il y a la «génération des 600euros» , ces trentenaires condamnés depuis des années aux boulots précaires ainsi que les étudiants. Il y a les lycéens dont le malaise est beaucoup plus profond qu’une inquiétude pour leur futur emploi. «Ces jeunes ne descendent pas dans la rue par peur de l’avenir mais par rejet de ce présent», assure la romancière Ioanna Karystiani, vétéran des barricades de Polytechnique en1973 contre la dictature des colonels. Elle souligne que «pour la première fois se retrouvent côte à côte dans un même mouvement jeunes des faubourgs qui font face à une pauvreté croissante et enfants des classes moyennes angoissés du monde qui leur est offert».

Prison. Jour après jour, les manifestations continuent et s’amplifient. De violentes échauffourées ont ainsi éclaté hier devant la prison Korydallos dans la périphérie de la capitale grecque où, pendant plus d’une heure, des lycéens ont harcelé les forces de police. Le centre de la capitale est en revanche resté calme, mais les collectifs étudiants et lycéens ont appelé à deux nouvelles manifestations aujourd’hui à la mi-journée au cœur d’Athènes. Avec probablement de nouvelles violences. «Les plus enragés sont les gosses de quinze ans», explique le sociologue Dimitris Parsanoglu.

Lycéen, Nikos a été dans tous les cortèges et vient presque tous les jours à Polytechnique. Et il approuve les koukoulofori («cagoulés») qui «cassent des vitrines des banques ou du flic» en marge des manifestations. «L’important est que la violence soit bien ciblée» , assure l’élève de terminale. Face à cette révolte, la plus grave depuis la fin de la dictature des colonels en1974, de nombreux Grecs, surtout à gauche, s’interrogent sur l’échec d’une génération, la leur, qui n’a pas réussi à construire la démocratie dont ils rêvaient. Ioanna Karystiani soupire : «Nous devons nous interroger sur nos propres responsabilités, mais ce qui est en train de se passer aujourd’hui est la combinaison de blocages inhérents à la Grèce avec une crise beaucoup plus générale.» Elle est en convaincue : ce n’est qu’un début.Politiques 12 déc. 6h51

A l’Elysée, la peur du dérapage

L’entourage du Président surveille de près les conflits, surtout chez les lycéens.


La crise n’en est qu’à ses prémices. Nicolas Sarkozy ne cesse de le répéter à tous ses interlocuteurs, expliquant que le pic en matière de dégâts sociaux (chômage de masse, plans sociaux) est pour2009. S’attend-il pour autant à des lendemains violents ?

A l’affût. Il y a trois semaines, il a pris connaissance d’une note évoquant ce sujet. Ce que son conseiller pour la communication, Franck Louvrier dément, mais que confirme l’auteur du texte. Claude Guéant, secrétaire général de l’Elysée, qui a fait toute sa carrière dans la police, est à l’affût de tout ce qui peut remonter chaque jour des services de renseignement sur le durcissement des conflits. Mais aujourd’hui, c’est davantage du côté des défilés des lycéens ponctués d’incidents violents que l’Elysée regarde. Mal encadrées, suspectées par le pouvoir d’être instrumentalisées par des «éléments ou des organisations gauchistes», comme l’expliquait hier à Libération Raymond Soubie, conseiller social de Nicolas Sarkozy, ces manifestations peuvent à tout moment déraper. En France, comme ce fut le cas en Grèce, la moindre victime pourrait mettre le feu aux poudres.

«On a connu en France ce qui se passe en Grèce avec les émeutes en banlieue de l’hiver2005. Aujourd’hui nous ne sommes pas du tout dans cette situation», note un autre conseiller du chef de l’Etat qui était au ministère de l’Intérieur avec Nicolas Sarkozy. Le même ne croit pas non plus que des mouvements sociaux liés à la crise puissent «s’agréger avec les revendications lycéennes».

Cyclone. A l’Elysée, la théorie en cours veut que c’est à l’issue de la période de crise que la situation sociale risque de se tendre. «Lorsque l’on est dans l’œil du cyclone de la crise et qu’il n’y a rien à distribuer, les tensions ne s’expriment pas de manière brutale», veut croire un conseiller.

Une théorie qui a d’abord le mérite d’être rassurante. Mais Raymond Soubie précise que «la météorologie sociale est une science très imprécise. Tous les conflits et les troubles les plus forts que nous ayons connus ces dix dernières années étaient imprévus». C’est bien ce qui ennuie Sarkozy. Dans son plan de relance annoncé la semaine dernière, il a pris soin de «lâcher» une prime de 200euros aux 3,8millions de travailleurs pauvres et allocataires du RMI. On est jamais trop prudent.Politiques 12 déc. 6h51

Entre tension et résignation


L’Elysée qui se dit vigilant, la police qui parle ici ou là de «nervosité», et l’opposition qui appuie là où ça fait mal en brandissant, événements grecs à l’appui, la menace d’une possible explosion sociale.

Alors que la crise économique et financière présente jour après jour sa facture sociale, la France est-elle un volcan dont le bouchon menace de sauter sitôt les fêtes passées ? «Ce qu’on voit en Grèce n’est pas hors du champ de ce qui peut arriver en France», a déclaré Laurent Fabius sur Europe1. «Quand vous avez une telle dépression économique, une telle désespérance sociale, il suffit d’une allumette», a ajouté le député de Seine-Maritime. Pour une fois d’accord, le député royaliste de l’Essonne Julien Dray a estimé sur i-Télé que «toutes les conditions sont en train de se réunir pour des confrontations sociales très violentes». Même son de cloche du côté des Verts : la situation sociale en Grèce «év oque celle de la France, où de plus en plus de jeunes se retrouvent sans emploi, sans logement, sans perspective».

Du côté de la Direction générale de la police nationale (DGPN), on tempère ces ardeurs : «On mesure les incidents qui se déroulent à droite et à gauche. En Bretagne, c’est un peu chaud. Mais dans l’Est, il n’y a rien. Nous n’avons pour l’heure pas pris de mesures spécifiques» , confie-t-on. «Attention et vigilance» , c’est le seul message, pour l’heure, du côté du ministère de l’Intérieur. «On suit avec attention les mouvements qui se développent autour des lycées. Le climat est nerveux, certaines villes moyennes sont touchées par des dégradations, explique un conseiller de Michèle Alliot-Marie. Par ailleurs, certaines de ces initiatives ne sont ni encadrées ni structurées. Mais cela se passe aussi parfois très bien.»

Du côté des entreprises, rien de très notable ne semble être remonté depuis le terrain. «Des préfets nous ont signalé ça et là quelques situations tendues, mais il n’y a pas de mouvement social violent dans une entreprise en particulier», poursuit-on place-Beauvau.

Dans les entreprises

Il n’y a pas eu de débordement. Hier, les salariés de Plastic Omnium, qui venaient d’apprendre la fermeture de leur usine de pare-chocs, ont manifesté dans les rues de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). Les commerçants ont applaudi. «Les gens sont abattus» , raconte Ludovic Mius, délégué CGT de l’usine. Puis, comme pour se rassurer : «Mais quand les salariés se réveilleront, on va nous entendre, on va s’organiser entre sous-traitants !»

Un mélange de désespérance et de raison. Quand on évoque une radicalisation des actions dans le monde du travail, Patrick Auzanneau de la CFDT ArcelorMittal se marre : «On n’est pas dans le monde étudiant ! Les gens sont écœurés, mais ouvriers et cadres font plutôt la grève du zèle : en faire le moins possible pour pas être emmerdés juridiquement.»

Ceux qui s’agitent, en revanche, ce sont les DRH. «Depuis six mois, j’ai une recrudescence des demandes d’accompagnement pour gérer les relations sociales, témoigne Thierry Heurteaux, consultant du conseil en «stratégie sociale» Pactes conseil. Les DRH sont nerveux. D epuis un an, des conflits très durs ont eu lieu autour des salaires que les débats sur le pouvoir d’achat avaient exacerbés. Certains ont dû lâcher 3ou 4 % sous la pression sociale. Cette année, ils ne pourront pas donner autant, vu la crise. Les syndicats vont revenir vers leur base bredouille… On va voir se multiplier les petits débrayages, l’absentéisme, le travail mal fait.» Thierry Heurteaux ne croit pas au retour de Cellatex (1) ni aux grandes grèves menées par des leaders syndicaux. «La crise n’est pas favorable à la mobilisation : les salariés savent leurs emplois menacés, ils courbent l’échine. Ca ne va pas péter, ça va déprimer, ça va négocier sec», explique-t-il.

Pour la génération 25-35ans, il s’agirait plutôt de mener une guérilla de bureaux ou de chaînes. Ils ont commencé leur carrière dans la précarité, n’ont aucune confiance dans l’entreprise, négocient tout, ne se reconnaissent pas dans les syndicats traditionnels. Juliette, militante contre la précarité des jeunes salariés, en CDD à 26ans, a vécu un an et demi en Grèce. «Là-bas, la situation des jeunes est encore pire, le revenu minimum plus bas. Mais il y a un point commun très européen : la promesse qu’on a faite aux jeunes qu’ils feraient tous de grandes études… sans dire qu’il n’y aurait pas d’emplois derrière, ou mal payés. En France, il y a le terreau pour une explosion, mais pas les relais, pas la mobilisation. On est tous hyperatomisés.» Cathy (c’est un pseudo) a fait partie des initiateurs du collectif Génération précaire, qui voilà trois ans luttait déjà contre l’abus de stages. Hyperdiplômée, elle a aujourd’hui 35ans et postule pour un emploi où elle gagnera «la moitié du Smic».

«On a lutté pendant des années pour que les stages soient rémunérés. On a rencontré les gouvernements, négocié dans les ministères… Tout ce qu’on a réussi, c’est de conforter la prime dérisoire de 365euros par mois. Avec plusieurs "anciens" du collectif, on a pensé à organiser une cérémonie de mise à mort du mouvement. Nos manifestations furtives, artistiques n’ont servi à rien. L’étape suivante pour beaucoup, c’est le passage à la violence. Ce gouvernement nous use, il épuise la force bénévole des gens de bonne volonté. Après, soit on fait des bébés et on ravale son amertume. Soit on fait péter soi-même ses enfants et sa baraque.»

Dans les écoles

Dans l’Education , la tension est latente. Les réformes passent mal et désormais les syndicats ne sont plus les seuls à mobiliser. Un peu partout, des directeurs d’école, des enseignants et des parents d’élèves appellent à résister, en occupant des écoles ou en prônant la désobéissance. Mais le plus inquiétant pour le ministre Xavier Darcos est certainement le frémissement apparu ces derniers jours dans les rangs lycéens.

Officiellement, il n’y a toutefois pas lieu de s’alarmer. Tout cela est «presque habituel, a répété hier le ministre, il y a eu 33grèves depuis l’an2000 et, presque tous les ans, on a des mouvements lycéens». D’après lui, le problème vient essentiellement de tous «les mensonges» et «informations erronées» propagés, à dessein, sur la réforme du lycée.

Signe qu’il prend tout de même les choses au sérieux, le ministre a modéré son ton. Mais c’est sur le lycée qu’il lui faut en priorité éteindre les braises. Les syndicats enseignants ont averti que si la réforme de la seconde, qui sera annoncée par le ministre mardi, ne leur convenait toujours pas, ils relanceraient la mobilisation en janvier.

Surtout, les lycéens commencent à bouger, de façon sporadique, dans quelques villes. Mais, convaincus que le feu peut prendre, leurs syndicats, la Fidl et l’UNL, ont appelé chacun à une journée de protestation, les16 et18. Le ministre espère sans doute jouer sur le calendrier. Les vacances arrivent. D’ici là, les recteurs ont reçu des consignes de fermeté. Les proviseurs refusent des salles aux lycéens et aux enseignants pour des réunions d’information sous prétexte qu’il y a trop de «désinformation» sur la réforme. Ils s’inquiètent aussi du fait que ces mouvements soient dès le début «très violents» et menacent d’appeler les forces de l’ordre contre les blocages.

Mais le malaise va bien au-delà de la réforme elle-même. Les lycéens qui se mobilisent dénoncent avant tout les suppressions de postes et les coupes budgétaires. Ils craignent qu’on leur prépare ainsi un lycée au rabais, avec des heures d’enseignement et des options en moins, et qu’au final, le bac ne vaudra plus grand-chose. Plus généralement, ils ont le sentiment d’être maltraités, mal aimés et de ne pas avoir voix au chapitre.

(1) En2000, les ouvriers de Cellatex avaient menacé de polluer la Meuse.
En van zodra jullie dit allemaal gelezen en verteerd hebben zullen we de situatie in Griekenland wat van dichterbij gaan bekijken en spijtig genoeg

een laatste groet brengen aan het dodelijke slachtoffer van deze rellen ...een kind van 15 !

http://www.youtube.com/watch?v=Mx_5jl8d-hw&feature=related

13-12-2008 om 00:39 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
11-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Le nouveau monde" ?!... 't ligt just achter den hoek !!...


Na nog maar amper het obligate jaarlijkse Sinterklaasfeest te hebben verteerd, waarbij volgens "Goed Gevoel" "hèt-gemiddeld-Belgische-gezin"(1) ~dè doorsnee consument dùs~ zo ongeveer een "kleine" 180€ zou hebben gespendeerd aan speelgoed... krijgen we in onmiddellijke opvolging daarop, nù het kunstmatig opgefokte kerstgebeuren in onze strot geramd... & al zeggen we het zelf, al kan dit laatste feeëriek gebeuren wel eens hallucinante beelden opleveren... in schril contrast mét bijvoorbeeld...

----------
(1) ...al willen we dan wel per direct, stande pédé, onmiddellijk weten welke gemiddeld gezin dat dit nog ècht kan ?!...
----------

Màààrr beste lezertjes ... eerst dit !!

Hieronder plaatsen we een tekst waar we géén 100%, maar wel 300% achter staan !! ...& Ook al zijn we linkse ~contraire~ hangmatsocialisten, evenals tolerante vrijdenkers, een reden temeer waarom we deze oproep van het zogenaamde christelijke middenveld ondersteunen !!

...

OPEN BRIEF AAN DE REGERING

BELOFTE MAAKT SCHULD!
Christelijk middenveld wil nu doorbraak in regularisatiedossier

Brussel, 10 december 2008 - Antwerpse middenveldorganisaties roepen ons op om op zondag 14 december deel te nemen aan een manifestatie voor een concreet en humaan regularisatie- en migratiebeleid. Hun eis is helder. Hij komt niet uit één of ander vrijblijvend niet-gouvernementeel pamflet. Hij komt uit het federale regeerakkoord.

Als organisaties uit het maatschappelijk middenveld steunen wij die eis. Niet alleen omdat we vinden dat in een democratie afspraken afspraken zijn, maar vooral omdat wij de hemeltergende politieke spelletjes in dit dossier meer dan moe zijn. Wij steunen die eis niet omdat wij willen terechtkomen in een migratiebeleid waar alle grenzen zoek zijn, maar vooral omdat voor ons en vele anderen de grenzen van het humanitair – en dus ethisch - toelaatbare nu echt overschreden zijn. Belofte maakt in deze niet alleen schuld, maar uitstel van die belofte maakt slachtoffers. Slachtoffers op korte én op lange termijn, bijzonder in deze barre wintertijden. Belofte maakt slachtoffers bij het wachtende deel van de bevolking dat hier woont, leeft en werkt zonder verblijfsvergunning, maar evenzeer bij de hele Belgische bevolking die er dagelijks mee samenleeft, samenwoont en – werkt.

De analyses over de thematiek van de regularisatie van mensen zonder papieren zijn al lang gemaakt. Sinds drie jaar worden die analyses ook gedeeld door politici die verstandig willen regeren. Getuigen daarvan zijn de verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord. Die analyses stellen klaar en duidelijk dat het voor het algemeen belang niet goed is dat een grote groep mensen structureel niet meetelt, terwijl ze wel deel uitmaken van het maatschappelijk gebeuren. Velen onder hen kunnen een potentieel deel zijn van de formele arbeidsmarkt. Bovendien dragen ze nu al dag en nacht bij tot onze welvaart door hun informele werkprestaties op arbeidsplaatsen die weinigen nog begeren en die niemand benijdt. De analyses en getuigenissen laten ons inzien dat er onder hen ook velen zijn die zeer kwetsbaar of goed ingeburgerd zijn. Aan deze mensen het bevel geven om het grondgebied te verlaten is ethisch onverantwoord, ja regelrechte schande.

De niet-gouvernementele organisaties die opkomen voor mensen zonder papieren weten en erkennen dat een regularisatiebeleid niet op zich kan staan. Natuurlijk is er een gecoördineerd en effectief migratie- en asielbeleid nodig. Natuurlijk moeten wetten gerespecteerd worden. Maar migratie- en asielbeleid is geen non-beleid. Migratiebeleid is niet ter plaatse trappelen en mordicus vasthouden aan een eenzijdig en falend stringent grenzenbeleid. Migratiebeleid voer je niet door de zogenaamde ‘publieke opinie’ naar de mond te praten vanuit kortzichtige analyses om electoraal gewin. Migratiebeleid is boeiend en hoogst waardevol als het bijdraagt tot humanisering hier en in de landen van herkomst. Als het ons in een interessante dynamiek brengt van geven en nemen, uitwisselen en opbouwen van een leefbare toekomst voor de volgende generaties, hier en ginder. Migratiebeleid is triest en banaal als het zich fixeert op het eigenbelang van één politieke generatie.

Het federale parlement heeft het regeerakkoord bij meerderheid goedgekeurd. De auteurs van dat akkoord hebben erkend dat het regularisatiebeleid aan helderheid en duidelijkheid moet winnen. Met vele details werd aangegeven in welke richting het moest gevoerd worden. Er werd zelfs een clausule opgenomen om de strijd tegen het zwartwerk te voeren, door de betrokken werknemers te beschermen en hen de kans te geven met een werkaanbod een verblijfstitel te bekomen. Het parlement, de niet-gouvernementele organisaties, het middenveld en de sociale partners hebben bij meerderheid deze plannen gesteund en zijn constructief aan de kar van de realisatie beginnen trekken. De Federale ombudsman heeft onlangs nog gewezen op het belang van een helder regularisatiebeleid vanuit juridische- en administratieve principes en het gelijkheidsbeginsel.

Hoe is het dan nog mogelijk dat de bevoegde minister, in haar eentje, ook tegenover de meerderheid van de opinie van de leden van Open VLD, zolang het been kan stijf houden en met een ongezien gemak tijd kan kopen? Haar eigen partij moet inzien dat deze strategie haar alleen windeieren legt en terugdringt in het kamp van een liberalisme zonder genade. Maar ook regeringspartner CD&V moet begrijpen dat zij zonder extra daadkracht in dit dossier teleurstelt in brede lagen van de bevolking en niet alleen bij het christelijk middenveld. Het is niet langer toelaatbaar dat partijpolitieke spelletjes worden gespeeld op de kap van één van de meest kwetsbare risicogroepen in onze samenleving. Noch het liberalisme, socialisme of humanisme, noch de christelijke overtuiging kunnen daarvoor als excuus ingeroepen worden.

Zet daarom vóór het kerstreces de trein van de regularisatie op de sporen. Doe nu wat mogelijk is! Hou mensen die vastlopen in het lange wachten in procedures niet langer gegijzeld. Deblokkeer de impasse en schrijf ondertussen de laatste ontbrekende zinnen van een allesomvattende humane omzendbrief rond regularisatie en van de andere dossiers waarvan u allen zegt dat ze u zo ter harte gaan.Jan Renders, voorzitter ACW Koepel van de christelijke werknemersorganisaties
Mieke Van Hecke, directeur generaal VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs
Daniël De Klerck, voorzitter en Pol De Greve, directeur Broederlijk Delen vzw.
Danielle Colsoul, directeur Welzijnszorg vzw.
Dominic Verhoeven, coördinator Caritas Vlaanderen vzw.
Liliane Krokaert, nationaal coördinator Present vzw - Caritas vrijwilligerswerk
Gonzalo Dopchie, directeur Caritas International vzw
Jo Hanssens, voorzitter en Gio Deweerd, algemeen secretaris Pax Christi - Vlaanderen
Jef Felix, Voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
Jan De Bie, voorzitter Bisschoppelijke Commissie Pro Migrantibus
Tetty Rooze, commissie migranten Verenigde Protestantse Kerken in België
Luk De Geest, voorzitter en Didier Vanderslycke, nationaal secretaris Kerkwerk Multicultureel Samenleven

BRON : http://www.kerknet.be/

...

Ach-ach-ach... & wat stellen we weer maar eens héél pijnlijk vast ~...& eigenlijk helaas nog niet eens tot onze grote verbazing~ dat het zogenaamde ~progressieve~ "linkse middenveld" het hier natuurlijk ook weer eens laat afweten... Hoe kan het anders... de Sp-a is in de verste verte, langs géén kanten te bekennen !!

...& Hierbij willen we toch wel eventjes duidelijk een lans breken voor de syndicale organisaties, aangezien zij zich wèl erg inspannen voor deze zaak... & niet onbelangrijk om te vermelden hier, is het feit dat deze soms zelfs op de rand van de legaliteit moeten werken, om tenminste een minimale vorm van hulp aan de aan hun lot overgelaten groepen te kunnen geven !! Het is beschamend gewoon !!

Nu... tussen ons gezegd & gezwegen... van dàt zogezegde progressieve "linkse middenveld" zouden we nù toch wel eindelijk eens een duidelijk standpunt willen kennen... Als er dàt is tenminste & als ze daar een standpunt in hebben natuurlijk...

Kijk... die politieke ~of zeggen we maar gewoon menselijke~ aandacht is er dringend nodig, want daar spelen zich dagelijks ~mensonwaardige~ drama’s af, die natuurlijk ~hoe kan het anders~ onze nationale pers niet halen !!

Dus voor zij die menen een stukje Hedendaegsch Belgisch Surrealisme aan te kunnen... evenals voor diegenen die zouden twijfelen aan onze beweringen & die durven te denken dat het misschien een onbestaand probleem is... Bijvoorbeeld omdat het op het eerste zicht onzichtbaar is... Daar hebben we dus deze kleine tip voor... een kleine excursie naar de onderbuik van ons Belgistan... Naar het laatste laagje beschavingsvernis...

Kijk... doet u gewoon eens het volgende...

Koop eens tijdens een doodgewone doordeweekse dag een treinkaartje naar Brussel-Noord... Je stapt daar naar buiten via de grote ingang, trapjes af... & je wandelt vervolgens zo 'n 200 meter rechtdoor tot aan de chique Koning Albert II-laan... Je draait dan links & wandelt vervolgens nog een 200 meter verder via het artistieke beeldenpark in de middenberm, terwijl je ondertussen ook nog eens de fraaie kantoortorens kunt bewonderen... Tenslotte draai je dan rechts het zijstraatje, de Frère-Orbanstraat in.

Hà-hààà... de kenners van de klassieke literatuur onder jullie, zullen hier zich onmiddellijk een aantal passages van de grote Italiaan Dante herinneren...

...& Als we jou dan nog mogen vragen om ook nog een koffie te gaan drinken in het établissement dat je vindt op de hoek van de Antwerpse Steenweg vlak tegenover ons straatje & dat de welluidende naam draagt van "Le nouveau monde".... Wij kennen in elk geval nergens een ander "établissement" waarvan de naam cynischer klinkt dan hier, maar het bestaat al sinds onze kindertijd & het was ~toen al~ een vrij wanhopige poging om de dromen van de toenmalige bewoners van de ~grotendeels afgebroken~ Noordwijk wat meer glans te geven...

Op dit eigenste moment is dit de Belgistaanse versie van het ooit zeer bekende Ellis Island in de USA... maar dan zónder de voorzieningen & zónder énige hoop ... Enkel & alléén de miserie...

Wèl... we wensen jullie in elk geval een prettige édoch leerrijke kennismaking & we hopen dat de koffie u zal smaken... alsmede dat hij u wat inzichten verschaft...

Je kunt nadien trouwens nog verder doorwandelen naar één van de mooiste kerstmarkten van Europa... die is op 10 minuten wandelafstand... Kwestie van het contrast tussen "the have's" & "the have-not's" nog maar eens extra uit te vergroten & extra in de verf te zetten... Van het éne uiterste in het ander... & dat op amper 10 minuten tijd...

...& Misschien moesten we de voltallige SP-a-top daar maar eens een geleid bezoek aanbieden... Dat is eens iets anders dan de art-deco-wandelroute... Maar we vrezen ervoor dat onze pluche-rode salonsocialisten het nog steeds héél druk hebben met hun analyse van hun militantenbevraging... Dàt is natuurlijk ook "makkelijker" dat de rauwe werkelijkheid onder ogen te zien...

Wij zouden er bijvoorbeeld ook fotootjes kunnen van maken om jullie te tonen hoe erg het allemaal is... maar dat doen we dus niet... & de reden daarvoor is héél eenvoudig... wij kunnen het gewoon niet... er is géén enkel beeld die dit allemaal kan bevatten... Maar we zullen jullie een fotootje laten zien van de kerstmarkt, dat geeft tenminste de ilussie dat alles oké is... Dat er niets aan de hand is !!

Slaap dus gerust uw slaap der grote overschilligheid verder...

...

11-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onz€ Ni€uw€ Mild€ Sch€nking Voor Ni€uw€ €l€trab€l-miljo€n€n

Na in onze vorige leerrijke bijdrage "Onz€" ~met de klemtoon op "Onze"~ €l€trab€l-Miljo€n€n !!... een mooi staaltje te hebben aangehaald van wat "Goed & Efficiënt" Staats-Bestier nù eigenlijk in de praktijk is voor onze federale regering & eveneens, na jullie te hebben getoond hoe u & ik toch daar maar weer eens een €nórm ~formidabel groot~ oor zijn/worden aangenaaid over de zogenaamde bijdrage van de nucleaire producenten... gaan we verder met ons vrolijk, maar vooral zéér leerrijk energiefeuilleton onder de stichtende titel : "Hoe de argeloze verbruiker nóg méér & nóg efficiënter geld uit de zakken te kloppen ?!..." ...want dààr komt het toch maar mooi op neer...

Wij vonden ons eerste voorbeeld bij de alom gekende & vooral zeer "onverdachte" De Standaard van 9 december... & we raden éénieder alvast aan om jezelf nog best eventjes in de spiegel te bewonderen vooraleer je zou beginnen te geloven dat de politici je verwarren met een kalf of een hoen... "een kieken" !! ...zoals wij hier in La Flandre Profonde zeggen...

Maar leest u vooral zelf...

...

Energie en grondstoffen

vrijdag 05 december 2008 | Bron: BELGA

Prijs per kilowattuur elektriciteit daalt


BRUSSEL - De prijs per kilowattuur (kwh) elektriciteit voor december daalt met 2,5 procent tegenover de prijs in november. Dat zegt een woordvoerster van Electrabel. De daling is het gevolg van de lagere brandstofprijzen.

Vrijdag meldde de federale energiewaakhond Creg dat de parameter Nc, die de elektriciteitsprijs linkt aan de prijzen van de brandstoffen die in de Belgische centrales worden gebruikt, met 9,03 procent daalde ten opzichte van oktober. In november was er al een daling met 1,05 procent tegenover oktober.

'Dit bevestigt de omkering van de stijgingstendens van deze parameter', aldus de Creg.

Een andere parameter (Ne), die de prijzen van lonen en materialen weergeeft, stijgt 0,06 procent tegenover de vorige maand, als gevolg van de dalende inflatie.

Beide parameters worden gebruikt bij de vaststelling van de prijs van de energiecomponent van de elektriciteitsfactuur. Andere componenten van de factuur zijn transmissie- en distributiekosten en belastingen en heffingen. De Creg verwacht een voortzetting van de prijsdaling, indien de neerwaartse trend van brandstofprijzen aanhoudt.

Bij Electrabel bevestigt men. 'Het gaat om de eerste significante daling van elektriciteit sinds de dalende brandstofprijzen', aldus een woordvoerster. Dat komt omdat naar de prijzen van de vorige drie maanden wordt gekeken. Op de dalende prijzen zit dus een vertraging van drie maanden. 'Maar we passen natuurlijk die daling van de component toe', luidt het bij Electrabel.

De maandprijs per kwh elektriciteit daalt in december met 5 procent, als enkel naar de energiecomponent wordt gekeken. Inclusief de distributie-, transportkosten en belastingen bedraagt de daling 2,5 procent. Volgens de woordvoerster betekent dit voor de eindfactuur van de gezinnen op jaarbasis normaal ook een daling. 'Bij normaal verbruik en als de daling zich voortzet'.

Eerder was er kritiek op de leveranciers omdat ze de daling van de brandstofprijzen niet doorrekenden in de stroomprijs. Onder meer minister van Energie Paul Magnette drong aan op een daling.

avb

BRON : http://www.standaard.be/

...

Aha !!... "Goed Nieuws" dus... & dat dateert van de dag vóór Sinterklaas... dus op 5 december !! We gaan nog eventjes verder met de "Goed-Nieuws-Show" : ...

...

...

Magnette vraagt energiesector prijzen te verlagen


Minister van Energie Paul Magnette (PS) vindt dat de dalende olieprijzen ook de prijzen van gas en elektriciteit naar beneden moeten halen. Magnette had donderdag een onderhoud met de sociale partners en vertegenwoordigers uit de energiesector over de energieprijzen. La Libre Belgique schrijft vrijdag ook over een poitieke nota van Magnette waarin hij eveneens hamert op een verlaging van de prjzen.

(belga/tijd) - 'We willen dat er overleg komt tussen de sociale partners over de energieprijzen. De verhoging van die prijzen is verantwoordelijk voor een derde van de inflatie die we hebben gekend', zegt het kabinet van Magnette. Voor de minister van Energie zijn de hoge energieprijzen al lang een doorn in het oog.

Donderdag was er al een eerste vergadering. Volgens minister Magnette moeten de prijzen van gas en elektriciteit nu ook snel naar beneden. Die verminderingen moet 'zonder uitstel' merkbaar zijn in de maandelijkse voorschotfactuur die de verbruikers betalen, luidt het in een mededeling. Rapport

Vrijdag schrijft La Libre Belgique over een nota van het kabinet van Magnette, waarin de minister van Energie het heeft over de 'bescherming van de consument'. Zo wil Magnette de slagkracht van het CREG, de federale regulator voor elektriciteit en gas, drastisch verhogen. Ook is er sprake van een 'code van goed gedrag', die zou worden opgelegd aan de sector. De minister wil voorts een bemiddelingsdienst voor de energiesector oprichten.

De rest van de 89 pagina's tellende nota zou enerzijds gaan over duurzame ontwikkeling, en anderzijds het stimuleren van energiebesparende maatregelen in huishoudens.

Ben Serrure

07:52 - 21/11/2008 Copyright © De Tijd

BRON : http://www.tijd.be/

...

...& Kijk, daar is Sinterklaas... maar k

...

Electriciteit deze maand 2,5 procent goedkoper

za 06/12/08 14:46 (UPDATE) - Elektriciteit wordt deze maand 2,5 procent goedkoper. Volgens Electrabel is dat een gevolg van de dalende brandstofprijzen."Electriciteit wordt een beetje goedkoper"
duur : 2:08 minuten
VRT-Journaal


...Door de dalende brandstofprijzen is elektriciteit opwekken nu 10 procent goedkoper dan in oktober. De leveranciers moeten die daling nu doorrekenen in hun factuur.

De maandprijs van elektriciteit daalt deze maand met 5 procent. Na verrekening van de distributie- en transportkosten blijft daar nog 2,5 procent van over.

Het is de eerste keer dat elektriciteit goedkoper wordt sinds de brandstofprijzen aan het dalen zijn. Volgens Electrabel is het normaal dat daar drie maanden vertraging opzit, omdat voor de prijzen altijd naar de drie voorbije maanden wordt gekeken. Voor gas duurt de aanpassing nog langer.

Het is niet zeker of de daling deze maand ook voelbaar zal zijn in de jaarlijkse eindfactuur. Als de daling zich voortzet en bij een normaal energieverbruik, zal ook de eindfactuur dalen, is bij Electrabel te horen.Zal Electrabel ook verdere dalingen doorrekenen?

De consumentenorganisatie Test-Aankoop is tevreden met de daling van de elektriciteitsprijs. De daling die Electrabel opgeeft, komt overeen met de berekening van Test-Aankoop.

"De daling is vrij weinig", zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop, "maar het is zo dat in principe de volgende zes maanden de tarieven verder moeten kunnen dalen. Dan is de grote vraag of Electrabel die verdere daling dan ook echt gaat doorvoeren."

De prijs zal in 2009 wellicht nog verder dalen omdat ook de distributie goedkoper zal worden. "De distributiekosten zullen in elk geval in het werkingsgebied van Eandis gemiddeld met 2,6 procent dalen", zegt Geert Versnick van Eandis. "Ik vermoed dat als de zaken evolueren zoals ze nu evolueren, men in de tussentijdse afrekeningen waarschijnlijk al aanpassingen zal doorvoeren."

De distributie van gas wordt volgend jaar daarentegen duurder, zo'n 14 procent. Volgens Eandis komt dat doordat het de komende jaren forse investeringen moet doen om meer woningen aan te sluiten op het gasnet.

BRON : http://www.deredactie.be/

...

...& De CREG deed dan ook maar haar duit in het zakje...

...

Persbericht

Commissie voor de Regulering
Van de Elektriciteit en het Gas

5 december 2008

De parameter voor de indexering van de elektriciteitsprijs t.o.v. de brandstoffen daalt

De indexeringsparameters(*) Nc en Ne worden gebruikt bij de vaststelling van de prijs van de energiecomponent bij het grootste deel van de elektriciteitsleveringen in laagspanning op de Belgische markt. De overige componenten van de eindafrekening zijn de transmissie- en distributiekosten, evenals de belastingen en de heffingen. Het directiecomité van de CREG stelt vast dat de parameter Nc, die de elektriciteitsprijs linkt aan de prijzen van de brandstoffen die in de Belgische centrales gebruikt worden, een waarde van 2,4028 bereikt heeft voor de maand december 2008 en met 9,03 % gedaald is ten opzichte van de vorige maand (2,6413). Na een daling met 1,05 % in de maand november ten opzichte van oktober, bevestigt dit de omkering van de stijgingstendens van deze parameter.

De parameter Nc wordt maandelijks berekend op basis van de noteringen van de energieproducten geldig tijdens het kwartaal voorafgaand aan de maand die op haar beurt voorafgaat aan de maand waarop de parameter betrekking heeft.

De parameter Ne, die de prijzen van de lonen en materialen weergeeft, stijgt van zijn kant met nauwelijks 0,06 % ten opzichte van de voorgaande maand, als gevolg van de dalende inflatie.

De prijsdaling van de energiecomponent van de elektriciteitsfactuur zou zich moeten voortzetten indien de huidige neerwaartse trend van de brandstoffenprijzen aanhoudt.

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt valt de berekening van de parameters voor de indexering van de prijzen van gas en elektriciteit niet langer onder de bevoegdheid van de overheid, maar onder die van de energieleveranciers. Het staat het voortaan vrij om deze parameters al dan niet aan te passen en zelf de wegingscoëfficiënten ervan in hun tariefformules te bepalen. Omdat de meeste privé leveringsovereenkomsten echter nog altijd gebruik maken van deze parameters, heeft de CREG ervoor gekozen de berekening en de publicatie ervan verder te zetten om de marktwerking te bevorderen. In deze rol van facilitator kan de CREG echter niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat de leveranciers maken van deze indexeringsparameters maken, noch voor eventuele disfuncties die als gevolg van het gebruik ervan worden vastgesteld.

Nadere informatie voor de pers :

Laurent JACQUET, woordvoerder
tel. : 02/289.76.90
gsm: 0497/52.77.62
laurent.jacquet@creg.be

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.

CREG Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 http://www.creg.be/

(*) Definitie en samenstelling van deze parameters zijn beschikbaar op de website van de CREG : http://www.creg.be/ - Persbericht nr. 73

BRON : http://www.creg.info/

...

Met ander woorden : onze energiefactuur zou moeten dalen !!... Maar hélas-hélaas, driewerf hélaas... Tot hier dus het goede nieuws...

Want ondanks het feit dat ook de distributietarieven van de elektriciteit dalen met een bescheiden 2,5% schuilt er een addertje, zeg maar een ganse boa contrictor onder het gras...

...

dinsdag 09 december 2008

Stroomklant heeft niets aan afschaffing Elia-taks


BRUSSEL - De netbedrijven hebben de impact van de afschaffing van de Elia-taks op de elektriciteitsprijs zo goed als ongedaan gemaakt door het distributietarief vanaf 2009 gevoelig te verhogen.

Het lijkt er sterk op dat het nieuwjaarsgeschenk van Eandis voor een groot deel van de Vlaamse elektriciteitsverbruikers een dode mus is.

Geert Versnick, de voorzitter van Eandis, kondigde gisteren aan dat de distributienettarieven in 2009 2,5procent lager zullen liggen dan in 2008 (DS 8 december). Op het eerste gezicht een goede zaak voor de gezinnen en de kmo's die hun elektriciteit afnemen via de distributienetten van Eandis. Dat bedrijf beheert voor rekening van de gemengde intercommunales 80 procent van de Vlaamse laagspanningsnetten.

Maar wat uit het oog verloren werd, was dat 2009 het eerste jaar is waarin in Vlaanderen geen Elia-taks meer wordt aangerekend aan de gezinnen en de kmo's. Voor een gemiddeld gezin kwam de bijdrage jaarlijks neer op 20 tot 35 euro. Per 1.000 kilowattuur verbruik werd 4,91 euro aangerekend.

Die heffing werd in 2005 ingevoerd om de gemeenten te compenseren voor het verlies aan inkomsten uit de elektriciteitslevering. Door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt mochten ze immers niet langer elektriciteit en gas verkopen. Die verkoop stond voor 2003 garant voor behoorlijk rendement.

Met de afschaffing van de Elia-heffing hoopten de gezinnen en kmo's op een behoorlijke daling van de elektriciteitsrekening. Maar als het van Eandis afhangt, komt daar niet veel van in huis. Door een gevoelige verhoging van het distributietarief wordt de impact van de afschaffing van de heffing immers zo goed als ongedaan gemaakt. Het tarief dat Eandis voor 2009 wil aanrekenen, ligt meer dan 11 procent hoger dan in 2008. Daardoor wordt het voordeel van de afschaffing van de Elia-heffing zo goed als volledig opgesoupeerd. Wat overblijft, is de 2,5 procent waarmee de topman van Eandis gisteren uitpakte.

Eandis moet nog wel afwachten of het zijn verhoogde tarieven voor de periode 2009-2012 kan aanrekenen aan de elektriciteitsverbruikers. De energieregulator, de Creg, heeft zich uitgesproken tegen het tariefvoorstel. Daardoor blijven de tarieven van 2008 voorlopig van kracht. Geert Versnick, gaat ervan uit dat ze binnenkort alsnog goedgekeurd zullen worden. De vergoeding voor de distributiebeheerder is goed voor 35 à 40 procent van de elektriciteitsrekening. (pse)

BRON : http://www.standaard.be/

...

Lees het gerust nog een tweede of derde keer om het mechanisme goed te begrijpen !!... Maar weet één zaak : je wordt bedot beste klant !! ...& ook zo geen klein beetje !! ...& weet : dit is slechts het begin !!... Eventjes meelezen hieronder :

...

...

Eandis: ook distributietarieven lager

Niet alleen de prijs van de energiecomponent van de elektriciteitsfactuur daalt, maar ook de distributietarieven zouden volgend jaar omlaag moeten gaan. Dat zegt distributienetbeheerder Eandis zaterdag als aanvulling op het bericht van de energiewaakhond Creg.

(belga) - De daling van de distributieprijs van elektriciteit is opgenomen in de tariefvoorstellen die de distributienetbeheerders hebben ingediend bij de Creg. "Het gaat om een daling met gemiddeld zowat 2,5 procent" in Vlaanderen, benadrukt Geert Versnick, de voorzitter van de raad van bestuur van Eandis.

De distributietarieven van aardgas zouden wel stijgen, met gemiddeld 15 procent in Vlaanderen. "De Vlaamse overheid legde ons een aantal verplichtingen op inzake aansluitbaarheid van verbruikers. Daarvoor moeten we fors investeren, zonder dat daar noodzakelijkerwijs extra klanten aan verbonden zijn. Daardoor stijgt de prijs", aldus Versnick.

De distributietarieven maken naar schatting ongeveer 30 procent uit van de eindfactuur van elektriciteit en gas, luidt het nog.

De tariefvoorstellen van de distributienetbeheerders werden door de Creg eind november geweigerd, maar Versnick gaat ervan uit dat ze binnenkort alsnog goedgekeurd zullen worden. "De Creg vroeg een aantal extra gegevens en die hebben we bezorgd."

15:02 - 06/12/2008 Copyright © De Tijd

BRON : http://www.tijd.be/

...

...

...& Dan hebben we het vandaag nog even niet gehad over de gasprijzen & deze van de gasdistributie, want dat is nog een veel bangelijker verhaal maar dat is voor onze volgende bijdrage...

...

woensdag 26 november 2008 | Bron: BELGA

Creg weigert tariefvoorstellen distributienetbeheerders

BRUSSEL - De federale energiewaakhond Creg heeft alle tariefvoorstellen van de distributienetbeheerders geweigerd. De distributienetbeheerders vragen hogere tarieven, voor aardgas tot 15 procent.

De distributienetbeheerders willen hogere tarieven, onder meer wegens investeringen in het aardgasnet. Het ging voor aardgas om verhogingen tot 15 procent in Vlaanderen en tot 30 procent in Wallonië. Voor elektriciteit hielden de tarieven een stabilisering en zelfs daling in, merkt men op bij Eandis.

'Alle tariefvoorstellen zijn geweigerd, voor elektriciteit en gas, zowel voor de zuivere als gemengde bedrijven', luidt het bij de Creg. Het gaat om de periode 2009-2012. Volgens een woordvoerder worden in afwachting voorlopige tarieven toegepast, die van 2008. Die gelden tot er een akkoord is tussen de Creg en de distributienetbeheerders.

De reden voor de afwijzing is dat de voorstellen 'onvoldoende informatie' bevatten, aldus de Creg-zegsman. Zo ontbrak er een rapporteringsmodel. Dat is een tabel met daarin alle kosten, opbrengsten en tarieven.

De respectievelijke distributienetbeheerders buigen zich over het dossier en bekijken of er juridische stappen moeten worden ondernomen. Dat zegt een woordvoerder van Eandis.

Sommige distributienetbedrijven beslisten al om de daad bij het woord te voegen en naar het hof van beroep te stappen.

kld

BRON : http://www.standaard.be/

...

...

...

Vraag nr. 26 van 10 oktober 2003 van de heer FRANCIS VERMEIREN

Openbare gasdistributie – Uitbreiding

De federale regering streeft ernaar de doelstellingen van Kyoto te halen door het stimuleren van het aardgasverbruik, minder schadelijk voor het klimaat dan andere energiebronnen. Hoewel sedert de ontdekking van belangrijke aardgasreserves in Nederland in de jaren zestig en nadien in Algerije, Noorwegen en Rusland, het aardgasnet in Vlaanderen toch circa 1,5 miljoen verbruikers heeft weten te bereiken, zullen verdere investeringen noodzakelijk zijn.

Sedert de opening van de energiemarkt stelt men vast dat nieuwe gasleveranciers zich hebben aangeboden die mikken op de gewone verbruikers.

1. Wat is de lengte van het aardgasnet in het Vlaamse gewest ?

Welke zijn de vooruitzichten voor de verdere uitbreiding, zodat meer gezinnen kunnen worden aangesloten ? Heeft de minister een idee van de investeringen vereist om 98 % van de Vlamingen te kunnen bereiken ?

2. Welke plaats bekleedt het aardgas in het bedrijfsleven ? Beschikt de minister over gegevens in verband met de rol van het aardgas in het productieproces van onze bedrijven ?Antwoord

1. De lengte van de distributienetten in Vlaanderen bedraagt bijDe lengte van de distributienetten in Vlaanderen bedraagt bijna 38.000 km, waarvan 31.000 km in eigendom van de gemengde netbeheerders en 7.000 km in eigendom van de zuivere netbeheerders.na 38.000 km, waarvan 31.000 km in eigendom van de gemengde netbeheerders en 7.000 km in eigendom van de zuivere netbeheerders.

De aansluitbaarheid bedraagt op dit ogenblik 81 %. In maart heb ik een overleg opgestart met de distributienetbeheerders en Figas om de mogelijkheden voor uitbreiding van het aardgasnet na te gaan. De gemengde distributienetbeheerders stelden een aansluitbaarheid van 95% over 30 jaar als streefdoel voorop. De jaarlijkse investeringskosten voor de gemengde sector zouden dan 60 miljoen euro bedragen, dit is een verdubbeling van hun huidig investeringsritme. Interelectra heeft een uitbreiding gepland met als doel een aansluitbaarheid van 80% tegen 2 0 1 0 . De investeringskosten voor netuitbreiding in het distributiegebied van Interelectra zouden dan 20 miljoen euro per jaar bedragen en de aansluitingskosten 14 miljoen euro per jaar. Doelstellingen van de andere zuivere netbeheerders op langere termijn zijn mij niet bekend.

Na onderzoek door de VREG op basis van gegevens inzake ruimtelijke ordening en bevolkingsdichtheden, heb ik in oktober aan de netbeheerders gevraagd om de investeringskosten te becijferen die nodig zullen zijn om een aansluitbaarheid van 96% te bereiken (VREG : Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt – red.). Het antwoord wordt verwacht tijdens de tweede helft van december.

Bij de uitbreiding van de distributienetten moet ook rekening worden gehouden met noodzakelijke uitbreidingen op het transportnet.

2. In 2002 verbruikte de industrie 130 PJ aardgas (PJ : petajoule – red.). Dat is 35% van alle aardgas dat in Vlaanderen wordt ingevoerd. H e t aandeel van de industrie in het eindverbruik van aardgas (exclusief het aardgas voor de elektriciteitscentrales) bedraagt 50%.

83% van het aardgas dat de industrie aankoopt, wordt verstookt als brandstof. 17% wordt aangewend als grondstof in chemische processen (het zogenaamd "niet-energetisch gebruik").

Het totaal aardgasverbruik in de industrie steeg tussen 1990 en 2002 met bijna 60%. Het niet-energetisch gebruik lag in 2002 bijna vijf keer hoger dan in 1990.

De chemie is met een aandeel van 45% de belangrijkste industriële aardgasverbruiker. De andere helft is verdeeld onder de overige sector e n . De voeding heeft een aandeel van 12%. Daarna volgen de sectoren "textiel", "minerale niet-metaalproducten" en "ijzer en staal" met elk een aandeel van 8%.

BRON : http://jsp.vlaamsparlement.be/

...

...

10-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Energie
09-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. "Onz€" ~met de klemtoon op "Onze"~ €l€trab€l-Miljo€n€n !!...

Jullie zijn hoogstwaarschijnlijk al even razend nieuwsgierig als wij om er achter te komen of jullie/onze elektriciteits- en gasfactuur nu wat lichter zal uitvallen... of niet... We beginnen dus met het meest recente nieuws over de gas- en elektriciteitssector...

...

Dossier Financiële Crisis

"Dominant" Electrabel moet 750 miljoen heffing betalen

Electrabel heeft een te dominante positie als energieproducent, zegt minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Hij wil de onderneming een heffing van 750 miljoen euro opleggen en met dat geld energietaksen afschaffen.

Electrabel heeft ongeveer 75 procent van de energieproductie in ons land in handen. De enige andere producent is SPE. In de zogenaamde Pax Electrica II sprak de vorige regering met Electrabel af dat de onderneming tegen juli '07 capaciteit moest afstaan aan een derde speler.Weinig beweging in dossier

Volgens Van Quickenborne is dat niet gebeurd. "Aangezien er weinig beweging zit in het dossier is het tijd voor actie", klinkt het. "Want er is absoluut meer concurrentie nodig op deze markt." De minister wil Electrabel voortaan een 'vermijdbare heffing' opleggen van 5 procent op de omzet. Het prijskaartje voor de energieproducent, die een omzet heeft van 15,2 miljard euro, zou oplopen tot 750 miljoen euro.Heffing kan nog stijgen

Weigert Electrabel ook de volgende jaren meer concurrentie toe te laten, dan kan de heffing zelfs stijgen tot 10 procent. Dat is de maximumboete die kan worden opgelegd wegens anticompetitief gedrag. Verkoopt Electrabel echter (kern)centrales en valt haar marktaandeel terug tot ongeveer 50 procent, dan verdwijnt ook de heffing.

De 750 miljoen wil Van Quickenborne onder meer gebruiken om de elektriciteit- en gasfactuur van de gezinnen en bedrijven naar beneden te krijgen.
(belga/tdb)

08/12/08 06u24

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...Het VRT-Journaal...

...

Krijgt €lectrabel boete van 750 miljoen €uro ?""750 miljoen exta heffing voor €lectrabel"
duur : 0:35 minuten
VRT-journaal


...ma 08/12/08 13:50 - Federaal minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil elektriciteitsproducent Electrabel een heffing van 750 miljoen euro opleggen omdat zijn overwicht op de Belgische energiemarkt nog steeds te groot is.

Electrabel produceert nog steeds 75 procent van de elektrische stroom in ons land. Volgens het Pax Electrica II uit 2007 moet de producent die bijna-monopoliesituatie afbouwen, bijvoorbeeld door elektriciteitscentrales aan een andere producent te verkopen. Maar dat is nog niet gebeurd.

Van Quickenborne wil Electrabel nu een heffing van 5 procent op zijn omzet opleggen. Met een jaarlijkse omzet van 15,2 miljard euro zou dat neerkomen op 750 miljoen euro. Dat geld zou worden gebruikt om energietaksen af te schaffen. Als Electrabel weigert om de boete te betalen, kan de heffing oplopen tot 10 procent van de omzet.

De minister van Energie en Klimaat Paul Magnette (PS) reageerde alvast positief op het voornemen van Van Quickenborne. Hij geeft ook aan dat er binnenkort in de Kamer wordt gestemd over de heffing van 250 miljoen euro van de energiesector.

BRON : http://www.deredactie.be/

...

Nu zijn zulke berichten meestal niet altijd positief te noemen voor de verbruikers. We weten immers uit ervaring dat dit soort "onkosten" of laten we ze "tegenvallertjes" noemen uiteindelijk toch weer betaald worden door de kleine verbruikertjes zoals jullie en wij...

Maar hier is er meer aan de hand. We lezen immers dat het over een standpunt gaat van onze gekende Minister Van Quickenborne ofte Quickie pour Les Dames.... Is Quickie nu energieminister ?!... of welke bevoegdheid over energie heeft onze Quickie nu weer juist ?!... Weet iemand onder jullie dat ?!... Maar misschien moeten we dat eventjes opzoeken voor de luie lezertjes onder jullie...

We vonden een site onder de welluidende titel "Quickonomie" die het licht laat schijnen in de intellectuele puinhoop onder onze hersenpan...

...Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne ?!...

Quickie is dus Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen... Niet minder, of méér dan dàt... & Vooral in dit laatste blinkt hij heel goed uit, want vooraleer je dergelijke berichtjes over een nieuw soort belasting in de persmeute gooit, verwachten wij toch eerst & vooral een regeringsstandpunt. Of niet soms ?!... Als elk ministertje van het achtendertigste knoopsgat met een nieuwe heffing op de proppen komt, dan zal de crisis inderdaad zeer snel gedaan zijn ...er zullen waarschijnlijk nog maar weinig bedrijven in Belgistan overblijven ook... Dus we hadden graag iets of wat verduidelijking gekregen op onze vraag : is dit een regeringsstandpunt of is dit een Kwik... sorry... Quick & Flupkesverhaal & wat denkt de bevoegde energieminister hier dan zelf van ?!...?

...

...

"Maximumprijzen voor Electrabel zijn nodig"

Minister van Energie en Klimaat Paul Magnette (PS) hoopt dat de vaststelling van zijn college van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) over de aanwezigheid van concurrentie in de energiesector, de liberale minister ertoe zal brengen de hefbomen waarover hij de bevoegdheid heeft, zo goed mogelijk aan te wenden. Hij merkt ook op dat Van Quickenborne bevoegd is maximumprijzen op te leggen.

Minister Magnette reageert daarmee op het bericht dat Van Quickenborne Electrabel een heffing van 750 miljoen euro wil opleggen. De energieproducent bekleedt volgens de Open Vld'er een te dominante positie binnen de energiemarkt. Daarom wil hij Electrabel een heffing van 5 procent op zijn omzet opleggen en het geld gebruiken om energietaksen af te schaffen.Vereenvoudigde factuur

Magnette zegt vandaag in een mededeling met belangstelling op dat de afwezigheid van concurrentie in de sector geen twijfel meer lijdt. Hij hoopt naar eigen zeggen dat deze vaststelling de minister van Economie, die belast is met de Concurrentie, ertoe zal brengen de hefbomen die hij in de hand heeft zo goed mogelijk aan te wenden. Concreet verwijst Magnette daarbij naar de Raad voor de Mededinging.

Voorts herinnert Magnette eraan dat hij zelf al verscheidene maatregelen heeft genomen. Zo verwijst hij naar de vereenvoudigde factuur, die verbruikers in staat moet stellen gemakkelijker van leverancier te veranderen, en de belasting op de onbenutte sites en de versterking van de macht van de CREG, de federale regulator van de energiemarkt, op het vlak van toezicht op de mededingingsregels.Concurrentie

Ook zal de heffing van 250 miljoen euro van de energiesector voor 2008 binnenkort door de Kamer zal worden gestemd. Voor volgend jaar staat 500 miljoen euro aan bijdragen ingeschreven in de begroting.

Concurrentie zal evenwel niet alles oplossen, voegt Magnette er tot slot aan toe. "Er is een dringende noodzaak om de prijzen te doen dalen en particulieren in staat te stellen in energiebesparing te investeren, met name via leningen aan verminderd tarief of aan nultarief", aldus nog de minister, die eraan toevoegt dat zijn voorstellen in het kader van de discussies over het federaal herstelplan, in die richting gaan.

Electrabel wenste niet te reageren.
(belga/ka)

08/12/08 13u14

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

Hohohon voorwaar wij zeggen jullie, deze heren discussiëren met elkaar over een toch niet geheel onbelangrijk onderwerpje via de pers. Waarschijnlijk gaat het hier over een nieuwe versie van de opendebatcultuur....

...& Wat vindt Quickie hiervan want de minister van vereenvooudiging is ook niet meteen op zijn mondje gevallen...

...& We vragen het ook maar meteen... wat een leuk surrealistisch landje is dat hier toch, dat we de gedachtenwissel tussen ministers onderling zo rechtstreeks kunnen volgen...

...

...

Van Quickenborne tegen maximumprijzen in energiesector


Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) verzet zich tegen het invoeren van maximumprijzen in de energiesector. Hij reageert daarmee op een eerdere reactie van minister van Energie Paul Magnette (PS), die had opgemerkt dat Van Quickenborne de bevoegdheid heeft om maximumprijzen op te leggen.Pax Electrica II

"We moeten structurele maatregelen nemen om het probleem ten gronde aan te pakken: het gebrek aan concurrentie in de energieproductie in ons land", stelt Van Quickenborne. "Dat was precies de reden waarom de regering-Verhofstadt in oktober 2006 een Pax Electrica II heeft opgesteld dat voorzag in de verplichte verkoop door Electrabel van een deel van haar productiecapaciteit evenals de heffing op de niet-benutte en de onderbenutte sites".Slecht signaal

De Open Vld-minister zegt blij te zijn dat Magnette bevestigt dat hij bevoegd is voor maximumprijzen, "maar dit betekent niet dat ik die ook effectief zal opleggen, integendeel. Maximumprijzen zijn een slecht signaal naar potentiële (buitenlandse) investeerders die net afgeschrikt worden door prijzencontroles. Bovendien hebben alle alternatieve energieleveranciers al laten weten dat ze tegen maximumprijzen zijn aangezien die de dominantie van Electrabel als producent alleen maar zouden versterken en extra winst zouden betekenen voor de dominante speler", luidt het.
(belga/sps)

08/12/08 17u08

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Let u vooral even op de chronologie van dit hoogstaande debat... Alles begon op 8/12 om 6u24. Onze Quickie is dus een vroege vogel & zoals hij wel eerder heeft bekend dat ie graag af & toe een jointje pleegde te paffen veronderstellen we dat hij vanmorgen eventjes heeft toegegeven aan deze pekelzonde...

Van onze Waalse medeburgers is het algemeen geweten dat zij een zeer ingeburgerd gebruik kennen om maandagmorgen uit te rusten van een inspannend weekendje boemelen & wallebakken... & dat wordt hier dus nogmaals bewezen, want pas om 13u14 komt de reactie van energieminister Magnette.... & pardaf ons Quickie reageert terug om 17u08...

Zeg nu zelf beste lezertjes, durven jullie nog langer beweren dat onze politici een bende potverteerders en nietsnutten zijn ?!... Nee toch ?!... & merk even de doorslaggevende argumentatie op...

...& We halen er maar twee voorbeeldjes uit : Quickie zegt dat maximumprijzen een slecht signaal zouden zijn naar potentiële investeerders... Tsja zijn persoonlijk voorstel tot heffing van 5 tot 10% is ook niet meteen een hitnummer mét stip bij de ondernemers, vrezen we...

...& Een tweede voorbeeld, maar nu langs de kant van Magnetteke die daar wauwelt over de fameuse 250 miljoen euro die door de energiesector zullen moeten worden gedokt... & hier zullen we wat dieper op ingaan... van waar kwamen die 250 miljoen weer ?!... Eventjes zoeken...

Ha, daar hebben we het gevonden... leest u weer rustig mee, maar neemt u vooral eerst uw kalmeerpilletje in...

...

De consument betaalt de 250 miljoen van Electrabel


Electrabel, een dochteronderneming van Suez, betaalt natuurlijk niet graag. Hoe dit te verzoenen?

Stap 1: laat Fluxys, ook een Suez-dochter, meer dan 250 miljoen euro te veel betalen voor de overname van Distrigas & Co, nog een andere Suez-dochter.

Stap 2: Laat vervolgens Fluxys de te hoge overnameprijs doorrekenen aan de consument. Helaas beslist de CREG over de transittarieven, maar geen nood.

Stap 3: Laat de Regering de beslissing van de CREG over de transittarieven “overrulen” en de cirkel is rond. Zo betaalt de consument het gat in de begroting en blijft het gebrek aan concurrentie een feit, met de steun van de overheid.Op zoek naar 250 miljoen euro bij Electrabel

Er is al veel te doen geweest over de 250 miljoen van Electrabel. Eerst ging de energieleverancier betalen, dan weer niet en nu terug wel. De Regering wenst een geste van Electrabel. Niet alleen heeft zij het geld broodnodig, zij wil ook de schijn hoog houden dat zij wel degelijk iets doet aan de alleenheerschappij van Electrabel op de Belgische energiemarkt. In plaats van echte maatregelen opteert ze voor een akkoordje waarbij het de consument is die uiteindelijk de rekening zal betalen. Hoe?De overname van Distrigas & Co door Fluxys

Distrigas & Co werd in 2001 opgericht om de transitcapaciteit in de aardgasleidingen te commercialiseren. Omdat Gaz de France en Suez gaan fuseren, moest die laatste zijn transitdochter van de hand doen. De logische overnamekandidaat was een andere Suez-dochter, Fluxys, aangezien die al sinds begin vorig jaar de transitcapaciteiten van Distrigas & Co beheert.Quanta costa?

Uit het prospectus dat in 2001 bij de oprichting van Distrigas & Co werd opgesteld blijkt dat de waarde van Distrigas & Co uitsluitend bestaat uit de waarde van de langetermijncontracten voor de transitactiviteiten die deze in portefeuille had. Deze werden begroot op 140 miljoen euro. Vreemd dat in 2008 Fluxys meer dan 350 miljoen euro voor de transitactiveiten betaalt, zeker als men weet dat de waarde van de langetermijncontracten intussen, door het naderen van hun vervaldatum, in waarde zijn gedaald. Waarom betaalt de ene Suez-dochter honderden miljoenen euro (250 miljoen € ?) teveel voor de andere Suez-dochter? Omdat de consument de te hoge overnameprijs betaalt.De consument betaalt, of toch niet ?

De bedoeling was om deze miljoenen door te rekenen aan de consument in de transittarieven. Maar het is de CREG die deze tarieven bepaalt en de federale regulator had niet de intentie om in dit verhaal mee te stappen. Zij besliste integendeel op 15 mei 2008 de transittarieven te verlagen teneinde de consument te beschermen tegen een te hoge overnameprijs van de transitcontracten.De Regering schiet de energiesector te hulp

De beslissing van de CREG was uiteraard een streep door de rekening van de Suez-groep, maar gelukkig kon de sector steun vinden bij de Regering. Hoewel deze pleit voor een sterke en onafhankelijke regulator met meer bevoegdheden, besliste ze de beslissing van de CREG te “overrulen”. De beslissing van de regulator werd geschorst door middel van een Koninklijk Besluit van 27 mei (retroactief tot 23 mei). En zo is de cirkel rond. Gelukkig liet de CREG zijn tanden zien door haar oorspronkelijke beslissing thans opnieuw te bevestigen. Het valt te vrezen dat op dit eigenste ogenblik opnieuw gezocht wordt naar een mechanisme (een wetswijziging?) om alsnog de transittarieven te verhogen om de exorbitante overnameprijs door de consument te laten betalen. Tijd voor echte maatregelen

Intussen blijft de concurrentie op de Belgische energiemarkt ondermaats en doet de Regering niets om hieraan te verhelpen. Integendeel. De energieprijzen voor de consument swingen de pan uit terwijl de productiekost zeer beperkt is. De versnelde afschrijving van de Belgische kolen- en kernenergiecentrales tussen 1971 en 2003 werd gefinancierd door de Belgische consumenten en dit door middel van hoge energieprijzen. Het feit dat de grote energiecentrales reeds zijn afbetaald , stelt Suez-Electrabel in staat om enorme winsten te boeken en bezorgt het bedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel op het moment dat de markt geliberaliseerd wordt. Daarenboven ligt de productiekost van elektriciteit van Suez-Electrabel ver onder de marktprijs. Het zou dan ook niet meer dan rechtvaardig zijn dat de Belgische energieconsument beloond wordt voor de geleverde inspanningen. Test-Aankoop eist dan ook een heffing op de winsten van de afgeschreven centrales die de consumentenorganisatie begroot op 1 miljard euro per jaar.

BRON : http://www.test-aankoop.be/

...

Hohoho weer maar eens hol gelach, beste lezertjes we zetten het hier onderaan nog maar eens in rode vetjes moesten jullie erover hebben gekeken :

Electrabel, een dochteronderneming van Suez, betaalt natuurlijk niet graag. Hoe dit te verzoenen?

Stap 1: laat Fluxys, ook een Suez-dochter, meer dan 250 miljoen euro te veel betalen voor de overname van Distrigas & Co, nog een andere Suez-dochter.

Stap 2: Laat vervolgens Fluxys de te hoge overnameprijs doorrekenen aan de consument. Helaas beslist de CREG over de transittarieven, maar geen nood.

Stap 3: Laat de Regering de beslissing van de CREG over de transittarieven “overrulen” en de cirkel is rond. Zo betaalt de consument het gat in de begroting en blijft het gebrek aan concurrentie een feit, met de steun van de overheid.

Ter herinnering: dat zijn onze woordjes dus niet die jullie hierboven lezen ...

Wij gaan ergens anders nog wat snuisteren want wij onthielden dat de 250 miljoen niet enkel door Electrabel moet opgehoest worden (wat niks afdoet van de redenering van testaankoop, integendeel dat maakt de winst voor Electrabel in dit soort kuiperijen er alleen maar groter op...

Wij gaan ergens anders nog wat snuisteren want wij onthielden dat de 250 miljoen niet enkel door Electrabel moet opgehoest worden (wat niks afdoet van de redenering van testaankoop, integendeel dat maakt de winst voor Electrabel in dit soort kuiperijen er alleen maar groter op... Wij gaan eventjes bij de CREG aankloppen, altijd leuk die site :

...& We maken zelf een kleine vergelijking tussen "de federale bijdrage" 2004 en deze van 2008...

rekent u zelf mee....

in 2004

Dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) - 0,0868 EUR/MWh

Financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel - 0,7176 EUR/MWh

Financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen - 0,3225 EUR/MWh

Financiering van de sociale maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering - 0,3216 EUR/MWh

TOTAAL Federale bijdrage - 1,4485 EUR/MWh

in 2008

Vinden we voor de denuclearisatie een bedrag van 0,9727 eur/MWh of een toename van +27% over 5 jaar als we dat eventjes vergelijken met de financiering van de sociale maatregelen waarvan we zouden mogen verwachten dat deze eerder sneller zouden toenemen dan het aantal te ontmantelen nucleaire installaties dan hebben we voor 2004 een tarief van 0,3216 eur/MWh tegen in 2008 0,3994 eur MWh of een veel bescheidenere toename van ongeveer 19% wat ongeveer neerkomt op de normale indexering voor deze periode....moet er dus nog zand zijn ?!...

Dus die 250 miljoen eurootjes uit dat fameuse fonds voor de denuclearisering zijn al lang gerecupereerd via de federale bijdrage die jullie allemaal al betalen & waar niemand ook maar één bal van afweet, ondanks het feit dat het allemaal netjes terug te vinden is...

Alleen kunnen we hier spreken van een zéér "transparante" materie & we wikken daarbij zorgvuldig onze woorden... Ideaal dus om de consument ~u & ik~ een groot oor aan te naaien !!

...& We struinen eventjes naar de Frut...

...

Politiek

08/12 "Overheid verhoogt uw facturen in 2009"


"De federale regering is ronduit hypocriet wanneer ze beweert te zorgen voor een koopkrachtstijging van de gezinnen." Dat zegt N-VA-Kamerlid Peter Luykx. "De belastingen worden wel degelijk verhoogd, wat de liberalen ook mogen beweren."

De prijzen van verschillende overheidsbedrijven gaan volgend jaar veel sneller omhoog dan de index. De tarieven van NMBS stijgen vanaf 1 februari met 5,9 procent en die van De Post met maar liefst 10 procent.

Peter Luykx: "Nochtans heeft de FOD Economie haar verwachtingen voor de inflatie in 2009 al bijgesteld van 4,5 procent naar 1,5 procent. En door de economische crisis zijn de olieprijzen ook al flink gedaald." Electrabel

Minister Van Quickenborne wil Electrabel nu dwingen om een forse premie te betalen aan de overheid. "Zogezegd om Electrabel te bewegen tot het afbouwen van het monopolie", aldus N-VA-er Flor Van Noppen.

"Heel toevallig vaart de kas van de regering er wel bij. De premie dreigt echter vooral een sluikse nieuwe lastenverhoging voor de gewone burger te worden." De N-VA stelt zich bovendien vragen bij de wettelijkheid van de maatregel.

BRON : http://www.gva.be/

...

...Maar slaapt u vooral de lethargische slaap der onverschilligen rustig verder...

...& Sja, we hebben u dan misschien nog altijd geen klaar & duidelijk antwoord gegeven op onze initiële vraag over het al of niet dalen van de prijzen van gas & ellentriek... Màààrr, wat u hier net kwam te lezen... dàt weet u nù toch al ...& misschien zal onze volgende bijdrage jullie wel het lang verhoopte antwoord aanreiken... Come and see next time... !!

...

09-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Energie
08-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de idiotie van de Belgische Zonnepanelen-subsidie...

Aangezien wij om onze lamlendige hangmathangende dagen op zinnige wijze door te komen nu toch ook niet elke dag op de huid van Caroline Gennez kunnen gaan zitten... & aangezien we nu dan toch ook niet zullen kunnen gaan vechten in één of andere Congolese savanne, moesten we ons maar eens gedragen & een ander vrij fris onderwerpje aansnijden...

Zoals de trouwste lezertjes onder jullie reeds langer weten, is één van onze favoriete onderwerpen waar wij steeds opnieuw maar al te graag een boompje over opzetten, het u allen welbekende energievraagstuk...

Het is dus reeds langer bij deze laatste lezers bekend, dat we hier in het verleden al eens zéér omstandig onze zienswijze over de zonnepanelen hebben uitgelegd.... & Omdat het hier tenslotte toch over een geregionaliseerde materie gaat, hadden wij ons toen daarvoor beperkt tot de situatie in Vlaanderen.

Nu vinden wij het zéér erg voor onze Ollandse lezertjes dat zij wegens deze complexe materie hier waarschijnlijk al moeten afhaken, want wie geraakt er nu nog aan dié Tweetalige Belgische Zooi uit ?!... Zeg nu zelf !!... Wij als Belgen geraken er amper aan uit, laat staan d'Ollanders, de Fransen & de andere €uropese landen... Maar ~hélaas-hélaas~ hoe we deze toch wel hete patat in ons bakkes ook draaien of keren, deze Waals-Vlaamse of is 't Vlaams-Waalse Kafkajaanse Co-existentie is nu éénmaal de "Belgische" realiteit waar wij hier ten lande elke dag mee af te rekenen hebben... Doe het ons maar na !! Een realiteit die nog maar eens bewijst dat we hier in dit Belgistan-Aen-Dé-Noordzee te maken hebben met een ~zeg maar~ zéér superieure beschaving... *KUCH-HOEST* ...Duidelijk afkomstig van de één of andere planeet, wat zeggen we ...duidelijk van een "Ander Zonnestelsel" & hierdoor waarschijnlijk als culturele gemeenschap ook vergelijkbaar te noemen met deze van het Paaseiland, in het uiteindelijk resultaat van wat haar toekomst betreft dus... gewoon gedoemd om compleet uit te sterven !!... Maar dit saignante detail hier ten zijde...

Beste Ollanders... nà-tùùùr-lijk mogen jullie hier dus ook verder lezen & pret hebben over ons "Rare Pelgen"... we gunnen jullie dat maar al te graag, al garanderen we jullie natuurlijk niet, dat jullie beschavingsniveau... ~jullie wonen tenslotte nog altijd een stuk onder de zeespiegel~ ...jullie zal toelaten om hier iets van op te steken... Maar voor ons niet gelaten... proberen jullie gerust !

Zoals we dus zegden... zelf hadden we dus al een aantal fundamentele bezwaren tegen de manier waarop er omgesprongen werd met de aanpak van de problematiek & de subsidiêring van zonnepanelen. ...& We zullen dat hier ook niet meer herhalen, het volstaat om onze eerdere bijdragen hierover te herlezen... Evenals het principe van de decentrale productie & de gevolgen daarvan, hebben we u ooit trachten uit te leggen ...& ook dit vinden jullie terug in onze eerdere bijdragen... Maar nu worden we blijkbaar bijgetreden & dan nog eens uit totaal onverdachte hoek & vanuit een ander standpunt. We laten jullie even kennis maken met de argumenten die we vonden...

...

(22/11/2008)

Polémique autour du photovoltaïque


L'énergie solaire serait trop subsidiée au contraire de l'isolation

BRUXELLES De plus en plus de scientifiques mettent en cause la politique énergétique des Régions wallonne et bruxelloise. Dans leur collimateur, le soutien public massif aux panneaux photovoltaïques, ces panneaux dont les cellules transforment la lumière en électricité, indique Nature et Progrès. Les subsides sont à ce point élevés depuis début 2008 qu'ils font des panneaux photovoltaïques un placement hyperrentable sur le plan financier mais, paradoxalement, c'est l'une des techniques les moins efficaces si l'on veut réellement économiser l'énergie.

>

Benoît Spies, un ingénieur de Bruxelles-Environnement, l'administration bruxelloise de l'énergie (IBGE), a comparé le rendement énergétique de deux techniques : isoler un mur et placer un panneau photovoltaïque. Selon lui, l'isolation thermique est 6 fois plus efficace pour économiser du CO2 mais le panneau photovoltaïque est 66 fois mieux subsidié par les pouvoirs publics.

Les certificats verts , les primes et la déduction fiscale en feraient un placement financier idéal, un super compte épargne avec un taux d'intérêt de 20 % en Wallonie et même de 30 % à Bruxelles. Depuis janvier 2008, 3.000 Wallons ont opté pour cette technologie.

© La Dernière Heure 2008

BRON : http://www.dhnet.be/

...

We vatten het voor de Frans-onkundigen onder jullie bondig samen :
Een muur isoleren is 6 keer efficiënter qua CO² besparing !! ...Mààr de zonnepanelen worden 66 keer béter gesubsidieerd... !!


Moet er dus nog zand zijn ?!... Wij dachten van wel... & zout ook, ganse camions !! De investering in zonnepanelen brengt dus een netto-rendement in Brussel van 30% & in Walloniê van 20% op... Wél-wél-wél... of zoals we zelf reeds hadden ontdekt, het alom gekende Matheus-effect... je moet geld hebben om rijk te worden met groene energie... !!

...& We lezen verder in de Franstalige Trends :

...

Politique économique

Trop de subsides pour le photovoltaïque ?

21/11/2008 11:05


Les subsides sont tellement élevés qu'ils font des panneaux solaires un placement hyper rentable. Or, il s'agirait de l'une des techniques les moins efficaces si l'on veut économiser l'énergie. Les politiques wallonnes et bruxelloises mises en cause.

De plus en plus de scientifiques mettent en cause la politique énergétique des Régions wallonne et bruxelloise. Dans leur collimateur, le soutien public massif aux panneaux photovoltaïques, ces panneaux dont les cellules transforment la lumière en électricité, indique vendredi la radio La Première (RTBF), se basant sur un article paru dans la revue "Valériane" de Nature et Progrès.

Les subsides sont à ce point élevés depuis début 2008 qu'ils font des panneaux photovoltaïques un placement hyper rentable sur le plan financier. Paradoxalement, il s'agit de l'une des techniques les moins efficaces si l'on veut réellement économiser l'énergie, souligne la RTBF. Photovoltaïque 66 fois plus subsidié que l'isolation

Benoît Spies, un ingénieur de Bruxelles-Environnement (IBGE), l'administration bruxelloise de l'énergie, a comparé le rendement énergétique de deux techniques: isoler un mur et placer un panneau photovoltaïque. Selon les résultats de son étude, l'isolation thermique est 6 fois plus efficace pour économiser du CO2. Or, le panneau photovoltaïque est 66 fois mieux subsidié par les pouvoirs publics.

Les certificats verts, les primes et la déduction fiscale en feraient un placement financier idéal, un super compte épargne avec un taux d'intérêt de 20 pc en Wallonie et même de 30 pc à Bruxelles. Depuis janvier 2008, les panneaux photovoltaïques sont ainsi devenus le maître-achat et 3.000 Wallons ont opté pour cette technologie.«Erreur politique grave»

La CWaPE, le régulateur wallon du gaz et de l'électricité, avait pourtant prévenu le gouvernement. Jean-Louis Buyse, un ancien directeur, souligne ainsi vendredi sur les ondes de la RTBF que "tous ces avantages sont tels que monsieur tout-le-monde préférera avoir un retour de 20 pc sur son argent que de passer beaucoup de temps à isoler sa maison. C'est l'ensemble des soutiens apportés au photovoltaïque qui pour moi est une erreur politique grave", a-t-il conclu.

Le ministre wallon de l'Energie, André Antoine, se défend. "Les résultats (du photovoltaïque) ne sont pas mauvais. (...) Aujourd'hui, il n'y a pas une seule Région de ce pays qui a réduit d'autant sa facture énergétique. Moins 10 pc en Wallonie, + 2 pc en Flandre et - 2 à Bruxelles. Ce qui veut donc dire que nous sommes les leaders incontestés de la réduction de la facture énergétique", a expliqué le ministre sur la radio, soulignant également que "nous consacrons 30 fois plus de moyens pour l'isolation des bâtiments qu'au soutien même du photovoltaïque". Le soutien massif à la filière du photovoltaïque a par ailleurs permis de créer 200 entreprises et 500 emplois en moins d'un an."Ne pas oppposer isolation et énergie renouvelable"

La ministre bruxelloise de l'Energie, Evelyne Huytebroeck, a, également, réagit à cette information: "nous ne devons pas opposer isolation et énergie renouvelable. Mettre du photovoltaïque sur une maison mal isolée est évidemment ridicule. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'isolation n'apportera pas une indépendance énergétique, ce que peut faire le photovoltaïque". Elle souligne, par ailleurs que "95 pc de nos primes énergie sont dévolues à l'efficacité énergétique, telle que le double vitrage, l'isolation ou les maisons passives"

Au sein de la majorité, des voix s'élèvent pourtant pour contester cette politique de soutien au photovoltaïque. Dans les rangs socialistes, on n'est pas loin de penser que le ministre cdH doit revoir sa copie. Edmund Stoffels, député PS, souligne ainsi: "Une partie de l'argent qui a été consacrée au photovoltaïque pourrait évidemment être investie dans une meilleure isolation des bâtiments par exemple". En Wallonie, un premier correctif serait à l'étude, souligne encore la RTBF. Il s'agirait de conditionner l'octroi de la prime photovoltaïque à un audit énergétique, ce qui obligerait le citoyen, le cas échéant, d'opter d'abord pour l'isolation de son mur avant d'installer des panneaux. Cette mesure, annoncée à plusieurs reprises, ne serait pas d'application avant 2009

Trends.be avec Belga

BRON : http://www.trends.be/

...

...& In onze Vlaemsche Kranten wordt dit...

...

Subsidies zonnepanelen zijn "ernstige politieke fout"


Meer en meer wetenschappers hebben vragen bij de massale subsidiëring van fotovoltaïsche zonnepanelen door het Waalse en Brusselse gewest. Dat meldt de RTBF, verwijzend naar een artikel in het tijdschrift Nature et Progrès. Voormalig directeur Jean-Louis Buyse van de Waalse energieregulator CWaPE spreekt van een ernstige politieke fout.Rendement

Door de subsidiëring is de plaatsing van dergelijke pv-panelen enorm rendabel, maar is het paradoxaal genoeg één van de minst rendabele technieken om energie te besparen. Zo berekende men bij Leefmilieu Brussel dat het rendement bij de isolatie van een muur zesmaal hoger ligt om CO2 te besparen, maar dat zonnepanelen 66 keer beter worden gesubsidieerd. De groenestroom-certificaten, de fiscale aftrek en de premies maken van zonnepanelen een rendabele belegging, met een opbrengst van 20 procent in Wallonië en zelfs 30 procent in Brussel.Ernstige politieke fout

De Waalse energieregulator CWaPE heeft de regering al gewaarschuwd. Voormalig directeur Jean-Louis Buyse wijst er op dat door alle maatregelen mensen kiezen voor zonnepanelen en een hoog rendement in plaats van hun huis te isoleren. Hij spreekt van een ernstige politieke fout.Goede resultaten

Waals energieminister André Antoine wijst evenwel op de goede resultaten. Zo bedraagt de daling van de energiefactuur in Wallonië 10 procent. In Brussel is dat -2 procent. Voor Vlaanderen is er een stijging met 2 procent. Er worden bovendien dertigmaal meer middelen besteed aan isolatie dan aan zonnepanelen. In minder dan een jaar tijd konden door de steun aan zonnepanelen 200 bedrijven worden gecreërd, goed voor 500 banen.Eerst isolatie, dan zonnepanelen

Toch worden er ook bij de meerderheid vragen gesteld bij het beleid, met name bij de PS. In Wallonië wordt een eerste beleidsaanpassing bestudeerd: het toekennen van premies zou worden gelinkt aan een energie-audit. Zo zou men eerst tot isolatie moeten overgaan, vooraleer zonnepanelen te kunnen installeren.
(belga/sam)

21/11/08 14u32

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...& Al bij al zijn de gevolgen zeg maar rampzalig & zelfs onoverzichtelijk te noemen, géén kat die haar jongen nog in deze troep terug vindt... & is het niet nù, dan zal die tijd nog wel komen, want kijk daar begint de ellende al !!...

...

Geld tekort voor subsidie zonnepanelen in Limburg


Door het enorme succes kosten de subsidies voor zonnepanelen de Limburgse gemeentebesturen meer geld dan verwacht. Verschillende Limburgse besturen moesten hun begroting nu al wijzigen.

Uit een rondvraag bij alle Limburgse gemeentebesturen blijkt dat 42 van de 44 gemeenten subsidies toekennen aan inwoners die zonnepanelen installeren.Begrotingswijziging

Al meer dan 1.600 toelages werden toegekend. Dit grote succes heeft vele besturen verrast. Sommige moesten het bedrag, dit jaar voorzien voor de subsidies, al optrekken via een begrotingswijziging.

Andere beslisten ook om volgend jaar minder subsidie per installatie toe te kennen. Opvallend is dat de subsidies sterk uiteenlopen, van maximaal 100 euro in Nieuwerkerken tot 1.240 euro in Lommel.
(belga/mvl)

17/11/08 06u58

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Oh Ramp & ellende !! Er is dus nu al géén geld meer ?!... "Goed Bestuur" zei u toch ?!... Maar kijk, zo eventjes een klein beetje op voorhand nadenken over het nut, de efficiëntie, de kostprijs van het plaatje & dergelijke meer... Who The F#ck heeft deze idiote beslissing genomen ?!... & goedgekeurd ??!!...

...

Maar GROEN! & wat zich nog rood durft te noemen roert zich. ...& Hier moeten we toch aandachtig lezen, want beide partijen hebben zich in deze materie toch een zekere orakelwaarde toe gedicht :

...

Sp.a en Groen! kritisch over energieraadgevers regering

Oppositiepartijen sp.a en Groen! reageren kritisch op de aanstelling door de federale regering van acht deskundigen die een advies moeten uitbrengen over de ideale energiemix (GEMIX) voor België. Beide partijen stellen zich vragen bij de onafhankelijkheid van de raadgevers en zien in hun opdracht een doorzichtig manoeuvre om legitimiteit te bekomen voor het langer openhouden van de kerncentrales.Nieuw onderzoek

Op vraag van minister van Energie Paul Magnette (PS), die vindt dat een nieuw onderzoek nodig is naar de wenselijkheid van een kernuitstap, werden vrijdag acht experts aangesteld die de bestaande studies zullen beoordelen en samenvatten. Verschillende experts werkten in het verleden zelf mee aan de studies die ze nu moeten beoordelen.Partijgebonden

Sp.a heeft geen vertrouwen in de groep van acht. Volgens senator Bart Martens zijn enkele experts overduidelijk partijgebonden. Zo wijst de aanstelling van Marie-Pierre Fauconnier, voorzitster van de Brusselse energieregulator, voormalig kabinetsmedewerkster van Laurette Onkelinx (PS) en vroeger verbonden aan hoogspanningsnetbeheerder Elia, erop dat de Franstalige socialisten "het geweer van schouder aan het veranderen zijn. Fauconnier moet erover waken dat het een 'quod erad demonstrandum-studie' wordt", die met andere woorden het langer openhouden van de kerncentrales legitimeert, meent Martens.Belangenvermenging

Tinne Van der Straeten, Kamerlid voor Groen!, stelt zich de vraag of er geen sprake is van belangenvermenging. Ze heeft een parlementaire vraag ingediend voor minister Magnette naar de onafhankelijkheid en neutraliteit van de onderzoekers.Oosterweelverbinding

Martens wijst erop dat het niet logisch is dat de regering net voor deze acht experts koos. "Er zijn in België wel meer deskundigen te vinden, die bovendien onafhankelijk kunnen oordelen." Hij vergelijkt het met het onafhankelijk onderzoek naar de Oosterweelverbinding in Antwerpen, waar "met een luizenkammetje de onafhankelijkheid van de onderzoekers nagegaan werd. Ik vraag mij af of de experts van dit onderzoek de nodige kritische zin aan de dag kunnen leggen."Onvoldoende tijd

De experts krijgen volgens Martens bovendien niet voldoende tijd voor hun opdracht, rekening houdend met de verklaringen van premier Leterme dat de studie nog voor oktober 2009 tot resultaten moet leiden. "Het is niet doenbaar om het probleem in die tijd tegen het daglicht te houden", zegt Martens.Geen geld

Tinne Van der Straeten merkt daarnaast nog op dat er in de begroting geen geld is vrijgemaakt voor het panel. "Wat is het budget dat hier voor uitgetrokken wordt? Werken die mensen misschien gratis? Het is gewoon helemaal niet duidelijk wat het kostenplaatje is."
(belga/lpb)

17/11/08 11u22

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Ho-ho-ho... & kijk... de sp.a heeft nu plots ontdekt dat er een socialiste zit bij de energie-experts... & GROEN! spreekt van belangenvermenging ...straffe taal !! We hebben nochtans tot hiertoe nog nooit een klacht opgevangen over ex-Sp-a-voorzitters die nù zo bijvoorbeeld in de beheerraad zetelen van Electrawinds ?!...

...& Wat de Oosterweelverbinding hier nu weer mee te maken heeft ?!... Dan kan je net zo goed beginnen over de experts tijdens het Dutroux-proces... & géén kostenplaatje ?!... Sjonge-sjonge-sjonge ...daar hebben ze natuurlijk een punt, want we ontdekken meestal rijkelijk laat dat zulke experts zich meestal rijkelijk laten vergoeden...

Màààrr... & Gewoon voor de goede orde van zaken.... Willen beide kakelende orakels ons nu toch eindelijk eens komen uitleggen waar zij, bij de sluiting van de Belgische kerncentrales, de nodige ellentriek zullen halen, hier in Belgistan ?!... Want steeds maar zagen ~niet zeggen~ dat die nucleaire centrales ~die wij overigens óók niet zo leuk vinden~ moeten gesloten worden is één ding.... Maar hoe we hun productie moeten vervangen door àndere betaalbare ~groene~ elekticiteit is een ander verhaal !! ...& Dàt verhaal willen we nu e-i-n-d-e-l-ij-k wel eens horen met redelijke & becijferde argumenten... & niet met louter ideologisch gezwets... Intussen weten wij dus al, dat dit NIET met zonnepanelen zal zijn, want al dàt mooie geld is nù reeds dus wel degelijk op !!...

...

...& kijk !! Niet voor 't één of 't ander, of om persé ons groot gelijk te krijgen ...Maar als laatste (?) & niet in het minste "kleine probleempjeuh" is er nog 't volgende heikele punt, dat ~geloof ons vrij~ óók nog wel het nodige stof zal doen opwaaien de komende tijd...

...

Stroomnet kan massale toevoer groene energie niet aan


Ons stroomnet kan een massale toevoer van groene stroom niet aan. Op een zonnige dag produceert het almaar groeiend aantal zonnepanelen in ons land zoveel energie dat de niet gebruikte stroom via het net verdwijnt. "En daar is ons stroomnet niet voor ontwikkeld, het is gemaakt voor eenrichtingsverkeer", zegt Simon Van Wymeersch, woordvoerder van netwerkbeheerder Eandis, in Het Laatste Nieuws.Warmte

"Ons stroomnet - en ook dat in andere landen - is ontwikkeld om energie van de leverancier naar een klant te brengen", legt Van Wymeersch uit. "Maar daar is verandering in gekomen sinds de komst van zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingsinstallaties, die naast electriciteit ook warmte maken. Produceren die systemen te veel energie voor de eigenaar - een gezin of bedrijf - dan wordt dat stroomoverschot via het netwerk naar de leverancier gestuurd, die het dan op zijn beurt weer verdeelt.Storing

Plots heb je op die manier een tweerichtingsverkeer van stroom. Momenteel zorgt dat hoogstens voor een storing, een lamp die al eens iets minder gaat branden in een straat vol zonnepanelen. Wordt dat tweerichtingsverkeer echter zwaarder, en in de toekomst wordt dat zeker het geval, dan krijgen we wel problemen." Daarom zitten de netwerkbeheerders momenteel aan tafel met de overheden en de VREG - de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt - om te zien hoe het net aangepast kan worden.
(belga/kh)

05/12/08 07u24

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...& Zeg nu eens, wie denkt u dat deze ganse feest zal betalen ?!... *GRIJNS*

Onze volgende energiebijdrage zal jullie alvast allemaal erg interesseren, want we gaan onderzoeken of de energieprijzen nu zullen dalen... of niet ?!...

Come and see next time...

08-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
Categorie:EnergieInhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!