kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

10-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEUC en de slimme meters
Klik op de afbeelding om de link te volgen we hebben ons dit schitterende weekend onledig gehouden met alles behalve internet en blogs. Al bleven we niet geheel ongevoelig voor de informatie die ons willens nillens via allerlei andere kanalen bereikte over DE koninklijke verduidelijker. We beseffen dat dergelijke eretitels niet weggelegd zijn voor specimens zoals wij. Wij zouden enkel aanspraak kunnen maken op de titel“koninklijke vertroebelaar” wat niet meteen zou betekenen dat wij minder resultaten zouden boeken dan de verduidelijker. Maar echt wakker liggen we daar nog niet van. We zeggen wel duidelijk “NOG” niet. Komt waarschijnlijk wel maar tot nog toe kijken we toe vanop een zijlijn hyoe Bart Frit zijn nationalistische ideetjes wil omzetten in realiteit. Lijkt niet meteen te lukken dus.
Voor de echte trouwe lezertjes hebben we toch nog een cadeau in petto. Zij weten waarschijnlijk dat ons stokpaard tot nog toe de slimme meters zijn. En zie, stilaan beginnen ook anderen de gevaren van die dingen in te zien. Wij hoorden dat dit al het geval was bij Testaankoop, Bond Beter Leefmilieu zelfs bij de federale ombudsman voor energie en ook bij de privacycommissie. Maar dat was allemaal op die fameuse studiedag van de VREG met onze liefelijke Freya. Deze laatste sloeg er blijkbaar in om tijdens haar afsluitende speech enkel en alleen te oreren over een volledige uitrol terwijl het ganse middenveld zich bijna dubbel geplooid had te wijzen op de economische onzin, op de gebrekkige kosten-batenanalyse, op het gevaar voor de privacy en nog vele andere problemen die zeker niet opgelost worden door een volledige uitrol.
Maar zie. Ook de “European Consumers’ Organisation” BEUC heeft zopas een kritisch rapport gepubliceerd. Onze vlijtige lezertjes vinden dit op:
http://www.beuc.eu/BEUCNoFrame/Docs/2/EMKGNLGAEOOJEENNHCFKCCFLPDWD9DB1CY9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2010-00581-01-E.pdf
Prettige lectuur! Het is een uiterst interessant documentje....

10-10-2010 om 21:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luckas Vander Taelen is goed bezig over Brussel...
Klik op de afbeelding om de link te volgen In het verleden zijn we een paar keer uit ons dak gegaan van de standpunten die Luckas Vander Taelen ingenoùmen head over Brusselse “toestanden”. Maar al het goed is willen we het ook extra in de verf zetten. Positievelingskes die we zijn. En dit artikel van Vander Taelen is heel goed. Het komt ook erg goed op tijd. Iedereen in Vlaanderen spreekt tegenwoordig alleen maar schande over Brussel. Brussel is inderdaad een groot probleem en dat wordt hier nu eens netjes uitgelegd. Deze keer zonder in emotioneel getoeter over “kutmarokaantjes” te vervallen. We weten ook dat ze d’r zijn maar het echte probleem ligt elders...

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=NP30DQQHDe Brusselse tijdbomHet maakt niet uit wanneer de onderhandelingen voor een nieuwe regering uit het slop geraken, als Brussel maar bovenaan op de agenda wordt geplaatst. LUCKAS VANDER TAELEN vreest dat anders de problemen niet te overzien zullen zijn.
Het blijft een merkwaardig feit en een constante in de Belgische politieke geschiedenis: in geen stad van dit land zijn ooit meer politieke onderhandelingen gevoerd dan in Brussel. Ongeveer alle belangrijke gesprekken, van high level groepen tot persoonlijke contacten, gebeuren in Brussel. Op televisiebeelden van nachtelijke onderhandelingen herkent de Belgische kijker steeds weer zijn hoofdstad of ontdekt hij een tot dan toe minder bekend hotel of kabinet. Een buitenlandse observator, die minder vertrouwd is met de Belgische politieke zeden, zou tot de conclusie kunnen komen dat de Belgische politici hun hoofdstad zo belangrijk vinden dat ze het niet in hun hoofd zouden halen om elders te vergaderen.

Helaas stemt deze perceptie nauwelijks overeen met de realiteit: Brussel is enkel het decor van de politiek, maar is er allerminst de inzet van. Dat is altijd al zo geweest. In het beste geval werd met Brussel gespeeld als met een communautaire pion. Van in de jaren zestig kwamen Vlaamse onderhandelaars op voor de rechten van de Vlamingen terwijl hun Franstalige confrères tegelijk alles deden om de stad te verfransen. Dat Brussel ondertussen nauwelijks bestuurd werd en grote delen ervan tegen de grond gingen, is nooit de zorg geweest van de toenmalige politici.

Misschien was dit vroeger niet eens zo verwonderlijk. Brussel was niet echt een belangrijke metropool, eerder een wat ingedommelde zelfingenomen stad waar een Franstalige bourgeoisie er een punt van maakte haar Vlaamse roots te vergeten en zichzelf eerder zag als inwoners van een voorstad van Parijs. Maar de bevolking verouderde en er waren steeds minder Brusselaars, en de hoofdstad van België kon zich zelfs geen miljoenenstad meer noemen.

Grootstad in wording

Tegelijk tekende zich een kentering af: door het toenemend belang van de Europese Unie, kwamen steeds meer buitenlanders zich hier vestigen en werd Brussel stilaan wat men nu zo graag omschrijft als een internationaal gekend ‘sterk merk'. Ook de bevolkingssamenstelling begon danig te veranderen: in meer dan de helft van de Brusselse gezinnen is het Frans niet langer de thuistaal. In 2010 is Brussel niet langer een Franstalige stad, hoe ongraag de Franstaligen dat ook horen en hoezeer het Frans er de lingua franca blijft. Brussel is ook niet langer een verfranste stad met een Vlaamse minderheid, maar een multiculturele grootstad in wording. Brussel wordt nooit meer de stad van vroeger. Ze is op weg om een Europese grootstad te worden. Maar zonder groeipijnen zal dit niet gaan.

Politieke onderhandelaars die hun best doen om een nieuwe structuur voor dit land te bedenken, zouden met dit gegeven maar beter rekening houden. Want de problemen waarmee Brussel geconfronteerd wordt, zijn zo groot dat ze even grote gevolgen zullen hebben voor de andere gewesten. In die mate dat het eigenlijk onverantwoord en vooral onbegrijpelijk is dat Brussel niet helemaal bovenaan op de politieke agenda staat.

De feiten zijn immers overduidelijk: de voorspelde toekomst van Brussel is van een cijfermatige onweerlegbaarheid. De volgende twaalf jaar komen er meer dan 150.000 Brusselaars bij. Dat is ongeveer evenveel als het aantal inwoners van Leuven en Hasselt samen. Dat zijn de statistische verwachtingen van het Planbureau, maar de bevolkingscijfers in de Brusselse gemeenten van de laatste jaren duiden zelfs op een nog sterkere toename. Die spectaculaire aangroei komt er ondanks een niet onbelangrijke uitwijking, mensen die dus weggaan uit Brussel. De nieuwe Brusselaars worden in het Gewest geboren en voornamelijk in allochtone bevolkingsgroepen. De blijvende uitwijking van middenklassegezinnen en de spectaculaire toename van sociaal zwakkere Brusselaars maakt alvast één ding duidelijk: fiscale responsabilisering van de gewesten zou voor Brussel desastreuze financiële gevolgen hebben.

De noodzaak van de herfinanciering van het Brusselse Gewest is op basis van de te verwachten bevolkingstoename een objectieve evidentie. Als er niet dringend heel veel geld komt om nieuwe woningen te bouwen, als er geen massale investering komt op het vlak van mobiliteit, als er niets gedaan wordt aan onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, dan belandt Brussel binnen afzienbare tijd in een catastrofale toestand.

Imago dringend bijstellen

In Vlaanderen leeft vooral het beeld van Brussel als een slecht bestuurde stad, met een overvloed aan bestuurders en mandatarissen. Dat vermeende slechte beheer wordt dan als argument gebruikt om een herfinanciering af te wijzen. Het is zonder enige twijfel duidelijk dat de 19 gemeenten een groot deel van hun bevoegdheden aan het Gewest moeten afstaan. Maar zelfs als men morgen de gemeenten zou afschaffen en de burgemeesters decretaal liquideren, dan nog zullen de problemen van het Gewest niet als bij toverslag verdwijnen. Daarvoor zijn die te groot en om ze daadkrachtig te kunnen aanpakken zijn niet alleen een beter bestuur en een inspirerende visie nodig, maar helaas ook geld, veel geld. De behoeften negeren van een stad waarvan de bevolking met 20 procent toeneemt, zou blijk geven van gevaarlijke kortzichtigheid. Brussel heeft een krachtige, visionaire regering nodig die over de middelen van haar politiek beschikt. Van een hybride constructie van co-beheer door de gemeenschappen of de andere gewesten valt geen heil te verwachten.

De problemen waarmee Brussel geconfronteerd wordt, zullen onvermijdelijk ook te voelen zijn in de rest van het land. Dat zou niet anders zijn mocht Vlaanderen in een moment van hybris zijn onafhankelijkheid uitroepen. Want nu al zijn de gevolgen van de bevolkingstoename tot ver buiten Brussel te voelen. Steeds meer Brusselaars, ook van allochtone afkomst, gaan zich in Vlaanderen vestigen. De Vlaamse scholen tussen Halle en Vilvoorde zitten nu al boordevol met scholieren van de meest exotische origine. Brussel loopt over en die tendens zal de volgende jaren nog veel sterker worden. De Vlaamse rand zal in de toekomst minder geconfronteerd worden met de archetypische Franstalige bourgeois, dan met een zeer internationale immigratie vanuit Brussel. De verfransing van de randgemeenten zal er misschien minder door worden, maar het probleem van de ontnederlandsing niet. De Brusselse metropool zal net zoals andere grootsteden blijven uitdeinen en de rand zal verder internationaliseren. De splitsing van het kiesarrondissement BHV zal op dat vlak helaas niet veel zoden aan de dijk brengen. Alleen al daarom heeft Vlaanderen er alle belang bij intens met het Brussels Gewest samen te werken.

Ambitie tonen uit eigenbelang

Want het lot van Brussel belangt alle Belgen aan. Dat is geen sentimentele kwestie. Aloude slogans zoals ‘Vlaanderen laat Brussel niet los' zijn helaas voorbijgestreefd. Zelfs al zou Vlaanderen Brussel opgeven, dan zou dit allerminst betekenen dat de belangrijkste stad van dit land geen grote invloed meer zal hebben op het Vlaamse grondgebied. Een muur bouwen rond Brussel is hopelijk geen optie. Daarom is het nu zo essentieel om niet alleen de problemen van Brussel te erkennen, maar er ook de opportuniteiten van te zien: die van een nieuwe Europese grootstad met een jonge bevolking. Alleen al dat feit biedt aan een stad hoopvolle perspectieven. Door het groeiende internationale belang van de stad als politiek en economisch centrum zou ook Vlaanderen zijn eigen vaak kortzichtige politieke vooroordelen moeten overstijgen en Brussel niet langer als een lastig probleem maar wel als een unieke kans zien. Ook de Franstalige politieke klasse zou haar beeld van Brussel moeten bijstellen en aanvaarden dat de stad meer is dan een Franstalige stuk op het Belgische communautaire schaakbord.

Als we nu niet kiezen voor een ambitieuze politiek voor een stad die binnen 50 jaar meer dan anderhalf miljoen inwoners zal tellen, dan leggen we een tijdbom onder het nieuwe België. Het Vlaamse streven naar een copernicaanse omwenteling met een confederale structuur als gevolg mag de problemen van Brussel niet negeren. Een Vlaams engagement voor Brussel hoeft zelfs niets met altruïsme te maken te hebben. Vanuit een goed begrepen eigenbelang zou het moeten duidelijk zijn dat de welvaart van Vlaanderen niets te winnen heeft met Brusselse miserie en chaos. Een bloeiende metropool biedt Vlaanderen meer kansen dan een bloedende grootstad. Wie nu zijn ogen sluit en geen oplossing zoekt voor de uitdagingen waarmee Brussel de volgende jaren onvermijdelijk zal geconfronteerd worden, bezondigt zich aan schuldig verzuim. De feiten zijn bekend. We zullen later niet kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben.

LUCKAS VANDER TAELEN Wie? Vlaams parlementslid (Groen!). Wat? Brussel is het decor van de politiek, maar het zou er de inzet van moeten zijn. Waarom? Een ambitieuze aanpak voor de stad zal niet alleen de problemen aanpakken, maar ook de opportuniteiten benutten.

07-10-2010 om 22:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme meters, de verschillende standpunten van Eandis en Infrax
Klik op de afbeelding om de link te volgen We beloofden jullie wat info over de fameuse Vlaanderen in actie-dag over de slimme meters in de Gentse Kinepolis. Hier zijn we dan:
Eerst en vooral is het de aanwezigen opgevallen dat de twee aanwezige distributienetbeheerders namelijk Eandis en Infrax absoluut niet eensgezind zijn over de totale uitrol. Eandis tracht met alle mogelijke argumenten iedereen er van te overtuigen dat de volledige uitrol nuttig, nodig en heilzaam zal zijn voor jan en klein Pierke. Het meest recente  argument dat nu in wordt in stelling gebracht is dat de Vlaamse industrie er goed bij zal varen. Dat willen we best geloven maar dat was niet het uitgangspunt van de Europese directieve.Het is trouwens als argument steeds ondergeschikt aan het positieve resultaat van de kosten-batenanalyse die moet onderzoeken of alle groepen van consumenten er baat bij zullen hebben. De Kema-studie was daar nogal duidelijk over...er waren nauwelijks voordelen voor de consument. Volgens welwillende waarnemers in de zaal tracht Eandis via eigen (telefoon)enquêtes dit negatieve resultaat van de Kema te counteren. Uit zulke totaal onwetenschappelijke enquête waar bijna de helft van de 500 ondervraagden te kennen gaf nog nooit gehoord te hebben van een slimme meter, beweerde meer dan 60% dat ze geloofden dat er energie kon mee bespaard worden. Hallo, moet er nog zand zijn? Geef toe, dit kan alleen maar als grap bedoeld zijn...Ook over de kostprijs wordt een hartig woordje afgeleuterd door Eandis en zijn woordvoerder Patrick Devos. Eerst wordt er doodgewoon in hun presentatie met geen woord over gerept. Net of dat aspect totaal niet belangrijk is. En tijdens het vragenuurtje antwoordt Meneer Devos die beter zou optreden onder de schuilnaam Patrick de leugenaar als broer van Pietje, dat de kostprijs van de meters in die mate is gedaald dat de totale uitrol “amper” 1miljard Euro zou kosten. Inderdaad Patrickske, maar je vergat er bij te vertellen dat dat verwaarloosbare miljardje enkel het grondgebied Eandis betreft. Voor gans Vlaanderen, Infrax inbegrepen, met alle kosten tot nog toe gemaakt inbegrepen, blijft het cijfer van anderhalf miljard behouden. Dus geen sprake van prijsdalingen omwille van massaproductie en andere blabla. En we weten dat uit zeer goede bron meneer Devos (nomen est omen).
Van de woordvoerder van Infrax werd vernomen dat men eigenlijk geen volledige uitrol van slimme meters nodig heeft om “slimme netten” te bekomen. Ha, want volgens Eandis moet wel iedereen zulk een ding in huis hebben om de netten slim te krijgen. Infrax staat bijna op het zelfde standpunt als de directeur van de Waalse CWAPE, meneer Ghigny. Een standpunt dat we hier reeds eerder hebben gegeven. Het komt er op neer dat prioriteit wordt gegeven aan de uitbouw van een distributienetwerk dat in staat is om meer hernieuwbare (decentrale) energie te absorberen. Dit idee hebben we eerder ook al gevonden bij Luc Hujoul, directeur van de Brusselse distributienetbeheerder. En alle drie pleiten ze trouwens voor een beperkte uitrol bij diegenen die er een voordeel zouden kunnen uithalen. Daar kunnen wij nu ook eens volledig mee akkoord gaan. Dat zal stukken minder kosten aan de consument en vele malen efficiënter zijn wat betreft de integratie van de hernieuwbare energie in het bestaande net. Met een beperkt aantal meters op welgekozen plaatsen in het net bekom je ook een slim net. Het hoogspanningsnet van Elia bewijst dat alle dagen trouwens. Het mag hier trouwens ook eens gezegd worden dat België beschikt over een uiterst performant net, zeker op hoogspanningsniveau maar ook op distributieniveau. Er is nog geen juiste definitie van de term “slim net” maar onze Belgische netten zullen in elk geval niet erg ver naast een toekostige definitie zitten in de realiteit. Eén van de belangrijkste factoren van een slim net is namelijk dat er zonder “menselijke” tussenkomst bij een storing (uitval) automatisch een wederinschakeling gebeurt. Dat is zo op het volledige hoogspanningsnet en op de distributienetten. Het is enkel wanneer de automatische wederinschakeling faalt of na drie keer weer uitvalt dat in de nationale, regionale of distributiedispatchings wordt ingegrepen om de uitgevallen zone weer onder spanning te zetten via een andere lijn. In België zijn alle gebieden via minstens twee lijnen te bevoorraden in elektriciteit. In het geval er één lijn uitvalt blijft steeds de mogelijkheid via de tweede de storing op te lossen. In zeer weinig landen is dit het geval. Dat zal wel al opgevallen zijn aan al onze landgenootjes of Ollandse sleurhuttrekkers wanneer ze in Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland enz...knus in de duisternis hun potjes moesten koken of afwassen.... Het introduceren of uitrollen van slimme meters zal in die landen niks aan die donkere momenten veranderen, wees daar maar zeker van...
Morgen gaan we verder want onze vingertoppen zijn intussen blauw getypt...

06-10-2010 om 21:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
05-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme vragen over slimme meters...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste lezertjes, hier zijn we weer met ons lievelingsstokpaard, de slimme meters. Volgens onze welingelichte bronnen ging er vandaag een themadag door in de Gentse Kinepolis in het kader van Vlaanderen in actie over onze lievelingsspulletjes. We brengen jullie hierover graag morgen een verslagje maar we moeten eerst onze “man of vrouw in Havanna” hierover raadplegen teneinde over de nodige informatie te beschikken.
Intussen kwamen we wel in het bezit van de “aandachtspunten”van het hier al eerder bewierrookte “gezelschap”  Samenlevingsopbouw Vlaanderen”. De vragen en de aandachtspunten die deze organisatie hier uit de doeken doet kunnen wij volledig onderschrijven. We zijn trouwens erg blij dat dit soort organisaties deze analyses maken. We hadden het zelf niet beter gekund en we leggen er ons dus deemoedig bij neer dat we niet meer alleen staan in onze strijd tegen de algemene uitrol met gigantische kostprijs voor de consument....jullie lezen hier nu woordjes van gelukkige hangmatsocialisten...deze bestaan dus echt, al zijn ze even zeldzaam als de Koh-i-Noor.


Slimme meters
Aandachtspunten – voorwaarden

Ronde tafel VIA 5 oktober 2010.

1.


Steunpunt Turnhout, Otterstraat 116, 2300 Turnhout   T 014 44 26 74   E ellen.dries@samenlevingsopbouw.be   
W www.samenlevingsopbouw.be

Ter inleiding
Het project Energie en Armoede van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie wil tastbare verbeteringen voor de energieproblemen van mensen in armoede en streeft naar een ‘recht op energie’. Het project volgt het energiebeleid en –sector op om te bewaken of de belangen en rechten van de meest kwetsbare groepen niet geschonden worden.  Daarvoor brengen we mensen in armoede samen en gebruiken we hun ervaringsdeskundigheid om het energiebeleid bij te sturen of te veranderen.

De intelligente netwerken en –meters treden steeds meer op de voorgrond. Het project Energie en Armoede wil deze evolutie kritisch opvolgen vanuit het perspectief van maatschappelijk kwetsbare groepen. Vraag is immers of  iedere huishoudelijke klant baat heeft bij de invoering van een slimme meter. Geldt dit ook voor de kleine gebruiker met een beperkt besparingspotentieel of de gebruiker die geen budgettaire ruimte heeft voor energiezuinige investeringen? Wegen de baten van dit slimme meterproject op tegen de kosten voor bepaalde doelgroepen? Komen de sociale openbaredienstverplichtingen en sociale maximumprijzen niet in het gedrang? Is het gebruik van de meter klantvriendelijk. Zullen ook kortgeschoolden en anderstaligen met het apparaat aan de slag kunnen?
Met deze nota willen we graag de aandacht vestigen op een aantal knelpunten of onzekerheden.


1.    Besparingspotentieel bij kleine verbruikers
Wat als één van de troeven van de slimme meter naar voor wordt geschoven, is de opportuniteit om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. De slimme meter beoogt immers een betere kijk op je verbruik. Maar de kans op energiebesparing heeft veeleer te maken met sociale factoren, of te wel over welk profiel van gebruiker spreken we.
Mensen in armoede zijn vaak kleine elektriciteitsverbruikers omdat ze weinig huishoudelijke toestellen hebben. Bovendien is ook hun (huur-)woning vaak van slechte kwaliteit. Een jaarverbruik van minder dan 700 kWh elektriciteit is zeker niet ongewoon. Bij zo’n klein verbruik is er natuurlijk een kleiner besparingspotentieel.
Bovendien is het verbruik zo elementair, dat verschuivingen naar andere dagdelen (met goedkopere tarieven) niet mogelijk zijn. Je kan het avondmaal met je gezin toch niet verlaten tot 21.30u omdat koken dan voordeliger is?

In de veronderstelling dat iedereen elektriciteit kan besparen maken we even een rekensommetje:
We delen de huishoudelijke afnemers in Vlaanderen in verschillende verbruikersprofielen.
-    De zeer kleine verbruiker (A) met een verbruik van 600 kWh per jaar.
-    De kleine verbruiker (B) met een verbruik van 1.200 kWh per jaar.
-    De middelgrote (C) met een verbruik van 3.500 kWh per jaar (1.900 in nacht- en 1.600 in dagtarief).
-    De middelgrote (D) met een verbruik van 7.500 kWh per jaar.

We berekenen de besparing in hoeveelheid (kWh) en in factuurkosten (euro) in de veronderstelling van een daling met het verbruik met 1,5 % (naar de studie KEMA) en met 4% (studie KEMA voor Nederland).
De factuurkosten en de eventuele besparingen zijn gebaseerd op de tarieven bij de standaardleverancier van september 2010 in de provincie Antwerpen – IVEKA , volgens de simulator van de VREG.

Profiel    Normaal verbruik (kWh)    Besparing in kWh    Besparing in Euro
(tarieven sept. ’10)
      
                                KEMA 1.5%    KEMA NL 4%    KEMA 1.5%    KEMA NL 4%
Profiel A    600                 9,5                 24                    2,85€                7,2€
Profiel B    1.200             18                   48                    4,5€                  12€
Profiel C    3.500             52,5              140                  10,5€                  28€
Profiel D    7.500           113                 300                   21,47€               57€


Die besparingen staan tegenover een meerkost per jaar van – naar schatting – 40 euro per slimme meter.

Hierbij willen we ook opmerken dat een begeleiding via Klimaat op Maat erin slaagt gezinnen tot 8% energie te doen besparen. Deze intensieve begeleiding en de groepswerking lijkt meer op maat van mensen in armoede.
Vraag is welke meerwaarde het installeren van een slimme meter voor deze kleine gebruikers nog heeft.

Om energie te kunnen besparen moet de slimme meter in contact staan met huishoudelijke en verwarmingstoestellen. Huidige toestellen zijn daartoe nog niet uitgerust. Het vraagt dus extra investeringen van de klant om nieuwe toestellen aan te kopen of bestaande toestellen aan te passen. Deze investeringen zijn niet weggelegd voor financieel zwakkere huishoudens. De baten van energiebesparing (op de factuur) gaan dus opnieuw voorbij aan zij die ze het meest nodig hebben (Matteüseffect).
-    Wij vragen dat de overheid maatregelen voorziet om uitsluiting van financieel zwakke huishoudens aan dit besparingsverhaal te voorkomen.
-    Wij vragen dat de overheid fors investeert  in andere doelmatige REG maatregelen die rechtstreeks de energiebesparing bij kleine verbruikers en mensen in armoede ten goede komen. Bijvoorbeeld: aankopen van energiezuinige toestellen.


2.    Kosten- en batenanalyse
Volgens de richtlijn 2009 (third package) kunnen de Europese lidstaten een kosten- en batenstudie uitvoeren tegen 3 september 2012.
-    Wij vragen dat deze studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.
-    Wij vragen dat de kosten- en batenstudie per doelgroep gebeurt. Die studie moet ook aantonen vanaf welk verbruikersprofiel het opportuun is om een slimme meter te plaatsen? (Cfr. Onderzoek Ontario). M.a.w. of de uitrol van de slimme meter volledig hoeft te gebeuren. Zal de slimme meter bijdragen tot een lager energieverbruik voor deze doelgroepen? En staat dit in verhouding tot de kost van de meter?
-    Wij vragen dat de overheid klaarheid schept: bij een studie met positief resultaat komt de uitrol er bij 80% van de consumenten per doelgroep. (uitrol voor 80% slaat niet op de totale bevolking van ons land).


3.    Prijsdifferentiatie
Wat wordt voorgesteld als één van de voordelen van de slimme meter is het ontstaan van creatieve tariefformules of te wel dynamic pricing. Maar net zoals bij bv. de gsm-tariefplannen, geven heel wat gebruikers aan dat ze door de bomen het bos niet meer zien, kortgeschoolden en anderstaligen al helemaal niet meer. De tarifering wordt dermate complex dat enkel de zeer bewuste en geïnformeerde gebruiker nog zijn weg vindt.
Bovendien vergen bepaalde tariefplannen ook gedragsverandering bij de gebruiker (zoals het tweevoudig tarief pas voordeel oplevert als je huishoudelijk taken ’s avonds of in het weekend uitvoert). Dit kan het gezinsleefpatroon erg veranderen.
-    Gebruikers mogen niet de dupe worden van een fluctuerende prijsaanbod. Wij vragen dat de mogelijkheid om te kiezen voor een enkelvoudig tarief of een dag- en nachttarief blijft behouden. Er zal een prijsdifferentiatie optreden waardoor doelgroepen die overdag thuis zijn (gepensioneerden, langdurig zieken, invaliden, werklozen …) een nog hogere elektriciteitsfactuur zullen betalen. De kostprijs van energieverbruik tijdens de piekuren zet bij sommigen nu al een rem op hun comfort (bv. de verwarming overdag lager draaien).  


4.    Sociale maximumprijzen
Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen. De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. Sinds 1 augustus 2007 wordt deze prijs door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden.
-    Hoe zal op een energiemarkt waar vele verschillende tariefformules mogelijk zijn, de sociale maximumprijs gegarandeerd de allerlaagste energieprijs zijn?


5.    Facturatie
Met de Energie Efficiëntierichtlijn van 2006 beoogt de Europese Unie een facturatie die gebaseerd is op werkelijke verbruiken (i.p.v. schattingen) en een frequentie van facturen die voldoende hoog is om als eindgebruiker zelf je verbruik te regelen.
Voor aardgasverbruik houdt deze hogere frequentie van facturen op basis van reëel gebruik het risico in dat energie tijdens de winter voor heel wat gezinnen onbetaalbaar wordt. Zo blijkt reeds uit een minimale steekproef die we deden bij gebruikers van de aardgasbudgetmeters.
-    Wij vragen dat de consument de mogelijkheid  behoudt om voorschotfacturen te betalen aan een vast maandelijks (of tweemaandelijks?) bedrag. Het frequent informeren over reëel verbruik kan wel nuttig zijn voor de consument en tot energiebesparing leiden. Het werken met prepaidsytemen moet wettelijk geregeld worden met voldoende garanties voor financieel zwakke gebruikers. De slimme meter mag geen energiearmoede veroorzaken.


6.    Het prijskaartje van de invoering van slimme meters
Dat aan het invoeren van slimme netten en meters een serieus prijskaartje is verbonden, staat buiten kijf. Waar de rekening gaat eindigen en wie daar in welke mate voor opdraait, is al veel minder duidelijk. Er moeten te allen tijde voorkomen worden dat wie geen baat heeft bij het verhaal wel opdraait voor de kosten (cfr. zonnepanelen).
-    Zullen deze kosten ook doorgerekend worden aan beschermde klanten?
-    Als er wordt vastgesteld dat bepaalde doelgroepen geen baat hebben bij een slimme meter, zullen zij dan ook vrijgesteld worden van de kosten?


7.    Sociale openbaredienstverplichtingen
De energiewetgeving voorziet een aantal sociale maatregelen. Zo heeft elke inwoner van Vlaanderen recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit en kunnen bepaalde afnemers genieten van lagere energieprijzen. Daarnaast zijn er maatregelen die voorkomen dat klanten die problemen hebben met het betalen van hun elektriciteits- en/of gasfacturen, zomaar worden afgesloten van elektriciteit en/of aardgas.
-    Wij vragen dat alle bestaande sociale openbaredienstverplichtingen – op zijn minst – behouden blijven. Zo kan afsluiting na wanbetaling alleen wanneer de gehele wettelijke procedure werd gevolgd. De sociale openbaredienstverplichtingen dienen nog uitgebreid te worden voor de nieuwe functies van de slimme meters. De modaliteiten van de slimme meters moeten aangepast worden aan de wetgeving i.v.m. sociale openbaredienstverplichtingen en niet omgekeerd.
-    Wij vragen een proefproject waarin sociale klanten betrokken worden om specifiek de toepassing van sociale openbaredienstverplichtingen te onderzoeken.


8.    Consumentenbescherming
Wanneer de slimme meters geactiveerd worden zullen Energy Service Companies ongevraagd hun diensten en functies aanbieden om de klant te ondersteunen bij energiebesparing. Daarbij zullen wellicht verkoopssystemen en –technieken gehanteerd worden waartegen maatschappelijke kwetsbare groepen niet gewapend zijn. Dat stellen we immers vast bij de agressieve verkoop van energiecontracten. Ook daar worden minder mondige en laag opgeleide klanten geviseerd om hen met mooie praatjes een contract aan te smeren.
-    Wij vragen:
o    Een afdwingbare duidelijke richtlijn die de consument beschermt (vergelijkbaar met het federaal akkoord ‘de consument in de vrijgemaakte gas- en elektriciteitsmarkt’) en controle daarop.
o    Een gedragscode voor de aanbieders.


9.    Privacy
Met de slimme meter kan ons verbruik tot vier maal per uur gelezen worden. Die gegevens bevatten een schat aan informatie voor commerciële leveranciers om producten op maat aan te bieden. Om onze privacy te beschermen is het noodzakelijk dat de meetgegevens enkel in handen blijven van de distributienetbeheerders.


10.    Armoedetoets – kwetsbare klantentoets
Alle beslissingen die in het kader van de invoering van slimme meters en slimme netten genomen worden, moeten getoetst worden op hun gevolgen voor kwetsbare energieklanten.
-    Wij vragen de oprichting van een instantie die deze rol op zich kan nemen en diverse actoren, waaronder mensen in armoede, betrekt. Overleg en opvolging op federaal niveau lijkt ook aangewezen. Wij willen hieraan zeker meewerken.

05-10-2010 om 21:05 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
04-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de wijsheid van Ovidius
113 dagen niks om uiteindelijk te komen tot Ollandse gedoogtoestanden. Bart Frit wil het bord afvegen en stelt voor de aftredende regering die door de kiezer was afgestraft, nog wat te laten aanblijven met de gedoogsteuin van de NVA. Wat moet je daar nu van denken? 113 dagen lang hebben  zeven partijen en partijtjes plannen op het tafel gelegd en hun zere hoofden gebroken om te weten hoe er uiteindelijk met elkaar kon gesproken worden. En wat is dan het resultaat? Nogabollen en iedereen boos op iedereen...geef toe zet twee kleuterklassen uit twee vijandige stammen bij elkaar en je bereikt wis en waarachtig een compromis over de verdeling van de snoepvoorraad. Maar deze beroepspolitici slagen er in om over niets een akkoord te bereiken. We zullen er geen woorden meer aan vuil maken vandaag houden we snipperdag. Als er iemand wat van ons wil dan slaan we d’r ons wel door via één of andere latijnse spreuk zoals deze van Ovidius: Qui non est hodie, cras minus aptus erit (Wie vandaag tot niets in staat is, zal morgen tot nog minder in staat zijn...)

04-10-2010 om 23:10 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!