kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

21-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de casino van ARCO en de rest...
Het beest van Tripoli is dus dood. Vermits het ginder een vroegere Italiaanse kolonie is werd de executie uitgevoerd op de vertrouwde manier zoals eerder Mussolini aan zijn einde kwam. alleen het ophangen bij de voeten ontbrak. Allemaal niet echt hartverwarmend te noemen evenmin als de voorpagina van De Morgen vandaag. We veronderstellen dat er echter niemand echt op gebrand was deze dictator een proces te gunnen. Iedereen is bij hem ooit op de muntthee geweest en het klootjesvolk zou de waarheid misschien moeilijker verteren dan de fabeltjes die vandaag de ronde doen.
We hadden het al over de strapatsen van De Morgen met hun vrij walgelijke voorpagina...smaken en kleuren natuurlijk...maar wij vonden het er wel ver over...natuurlijk wie zijn wij?
Maar de zelfde De Morgen maakt dan veel goed door een uitstekende opiniebijdrage te publiceren van de pen van Jos Leys, specialist bedrijfsethiek en onderzoeker aan het Center for Ethics & Value Inquiry van UGent. Een mondvol maar een man die een heel mooie analyse maakt van de situatie rond Dexia, de Gemeentelijke Holding en Arco. We laten het jullie met een copy en past-beweging zelf ontdekken:
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1337141/2011/10/21/Dexia-spektakel-van-goklust-en-corruptie.dhtml

Dexia, spektakel van goklust en corruptie

21/10/11, 08u30

Jos Leys, specialist bedrijfsethiek en onderzoeker aan het Center for Ethics & Value Inquiry (CEVI) van de UGent, vindt dat de bestuurders van Dexia Bank, Gemeentelijke Holding en Arco thuishoren in de beklaagdenbank.

Het is niet omdat er een puinhoop ligt, dat iemand een fout heeft begaan. Het zou ook een tsunami kunnen zijn geweest. In het geval van Dexia en de met haar verbonden financiële vehikels was het dat niet. Hoewel sommigen een tsunami zullen claimen. De bestuurlijke fouten zijn dermate evident dat er geen ontkennen aan is. De reden ervan is gelegen in de onbekwaamheid, ongeïnteresseerdheid en mogelijk ook kwade trouw van de betrokken bankofficieren. Die blijkt nu van hoog tot laag.
Er is de potsierlijke onbekwaamheid en cynische goklust aan de top zowel Arco als de Gemeentelijke Holding bleken gretige schrijvers van puts, en wel op een aandeel van wat zelf een hedgefund was, Dexia. Er is brede medeplichtigheid aan de transfer van Vlaams spaargeld naar Franse casino's en zwarte gaten. Er is de kwalijke verkooppraktijk in de kantoren.
 
Onbekwaamheid is makkelijk aan te tonen. Een van de bestuurders van Dexia Bank België gaf in privécorrespondentie blijk van een dergelijk gebrek aan elementaire financiële geletterdheid dat de impuls tot shorten bijna onweerstaanbaar werd. Een andere bestuurder verklaarde, enige tijd voor hij het bestuursmandaat opnam, dat hij niet bekwaam was in en geen belangstelling had voor financiële structuren.
 
Debiliserende loterij
Niet alleen aan de kop is de vis rot. Recentelijk bezwoer een verkoper in mijn bijzijn dat een aandeel in Arco risicoloos was "omdat het niet op de beurs genoteerd is". Het doet er niet toe of hij blind is door domheid (wat is Arco anders dan een schelp voor beursgenoteerde beleggingen?) of zich ziende blind houdt omwille van de bonus, terwijl hij luistert naar de jaarlijkse lofrede voor 'het coöperatieve model' en 'het marktconforme dividend' dat haar aandeelhouders toestroomt vanwege Arco. Ook de bedenkelijke boekhoudpraktijk bij de GH, Arco en Dexia zelf is actief gevoerd door de beheerders en de dienstdoende kaderleden. De kwalijke verkooppraktijken bij Bacob en Dexia zijn actief gevoerd door mensen op het terrein in het oog van hun superieuren. De geheime tarieven voor spaarrekening en de debiliserende loterij om goudstaafjes zijn gedragen door de top én de basis.


Bovenmenselijke bonussen
De onbekwaamheid van de bestuurslagen en functionarissen in de Arco-Dexiaconstructie laat zich makkelijk tonen. Met kwade trouw is dat moeilijker. Maar een redelijk mens kan niet anders dan tot kwade trouw besluiten wanneer hij demissionaire bestuurders hoort verklaren dat het al een puinhoop was toen ze arriveerden en dat er met alle wil van de wereld niets meer aan te verhelpen viel. Dat is manifest in tegenspraak met hun beweringen, kort geleden, dat er helemaal niets aan de hand is en dat zij, omdat ze het zo goed doen en zoveel waarde toevoegen, recht hebben op een bovenmenselijke bonus. Wel, dat is kwade trouw.
 
Ook is het contradictoir om zich nu onbekwaam te verklaren en eerder zitpenningen te hebben ontvangen. Want het is corrupt om een loon te aanvaarden voor een taak die men niet kan uitvoeren omdat men zich incompetent weet. De bestuurders hebben dus heel wat om rekenschap over af te leggen en de verwijten waartegen ze zich moeten verdedigen, klinken niet licht. Ze hebben recht op serene en eerlijke rechtsgang.
 
Voor de samenleving is het veel belangrijker om uit te maken hoe dit spektakel van corruptie is kunnen ontstaan. Hoe komt het dat wij ons geld, of als aandelenkapitaal, of als spaargeld, of als belastinggeld, hebben toevertrouwd aan een zootje ongeregeld dat een casino runt en zijn klanten beliegt? Onze onverschilligheid is de oorzaak.
 
Foute selectie en evaluatie
We moeten beseffen dat de selectie en evaluatie van bestuurders problematisch was. Politieke gehorigheid was veel belangrijker dan intellectuele en morele competentie. Dat gold ook op de werkvloer: gehorigheid aan de lijn, hoe gortig ook, was belangrijker dan integere uitoefening van functie. Dus ook selectie en evaluatie van kaderleden zat grondig fout.
 
Om herhaling te voorkomen, is het nodig dat de samenleving zich systematisch bezint over de functie, de bemanning en de besturing van openbare banken. Daar sluitende processen voor ontwikkelen is veel effectiever dan het ontwerpen van nieuwe regelgeving of uitvaardigen van strenge straffen

21-10-2011 om 15:49 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
20-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vroem vroem
we lezen hier met groeiend afgrijzen de excuses die beheerders, bestuurders en allerlei ander pluimvee die geacht werden de activiteiten van Dexia en de Gemeenstelijke Holding te controleren uit hun dikke duimen zuigen om ons ervan te overtuigen dat het allemaal de schuld van de wereldcrisis was en niet de hunne. Erg geloofwaardig komt dat natuurlijk niet over want niet alle banken zijn er zo slecht aan toe en wat de Holding overkwam overkomt enkel een beginnend monopolyspeler van 7 jaar. We hoorden hier decennialang zeggen dat de noeste Vlaming alles veel beter onder controle houdt dan de luie en verspilzuchtige Waal. Daarom doet het ons veel plezier te vernemen dat eigenlijk de enige die in de algemene vergadering van de gemeentelijke holding zinnige vragen stelde een Waal uit de gemeenste Châtelet is...Chatelet is een buurgemeente van Charleroi....we liggen hier dubbel...In Vlaanderen wordt dat gebied beschouwd als een soort maffieus Jurassicpark...Nu blijken ze daar de enigen te zijn die competent genoeg waren om de juiste vragen te stellen. Ge moet niet vragen...de Vlamingen zaten er weer bij als Baes Gansendonck -we vertalen hier even voor onze ollandse vrienden- "Baes Gansendonck is een roman van Hendrik Conscience, gepubliceerd in het jaar 1850. Het verhaal beschrijft het relaas van een rijke herbergier uit de Kempen die door zijn eigen hoogmoed en arrogantie ten onder gaat."

maar vandaag hebben we het over het feit dat je beter 30 jaar in een aftandse Waalse (yep cliché) mijn kon werken dan hier tien jaar bovengronds gezondheidswandelingen te doen. Je zal eerder stoflang krijgen van te wandelen dan porion te zijn in de mijn...
Valt het jullie ook steeds meer op dat je vrijwel nog de enige bent in het gezelschap die zelf zijn ottomobiel moet betalen en tanken uit eigen zak? De meesten rondom mij hebben blingblingbedrijfswagen met alle toeters en bellen erop en tankkaart van de baas. Natuurlijk kost de baas dat minder dan loon uit te betalen want gans dat boeltje wordt in stand gehouden door het geld van de belastingbetaler. Van jou en mij dus...
We zijn dus erg blij dat de Bond beter Leefmilieu een communiqué naar ons hart publiceerde over dit fenomeen. Wij stellen jullie dit al hoestend, kuchend en reutelend voor:

Vier miljard overheidsgeld voor Belgische bedrijfswagens

Share http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/635

België Europees koploper ondersteuning bedrijfswagens


Het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens kost ons land jaarlijks 4,1 miljard euro of 1,2% van het bruto nationaal product. België is daarmee de absolute koploper in Europa. Dit blijkt uit een paper van het Deense onderzoeksbureau Copenhagen Economics in opdracht van de Europese Commissie. Bond Beter Leefmilieu vraagt dat deze uitzonderlijke begunstiging van bedrijfswagens door de volgende regering wordt teruggeschroefd. Dit kan bijdragen tot het reduceren van het overheidstekort en/of het verlagen van de lasten op arbeid, het halen van de klimaatdoelstellingen, het verbeteren van de luchtkwaliteit (ozonpieken en fijn stof) en tot het terugdringen van files.

4.000 tot 8.000 euro fiscale korting voor een auto

De huidige fiscaliteit zorgt ervoor dat bedrijfswagens 4.000 tot 8.000 euro goedkoper worden. Ook het gunstige regime voor het gebruik van tankkaarten stimuleert het gebruik van bedrijfswagens.  Bovendien worden bedrijfswagens hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt. Slechts 20 tot 30% valt onder het zuiver professioneel gebruik. Door de fiscale voordelen voor bedrijfswagens worden er meer wagens gekocht en worden deze op hun beurt ook meer gebruikt. De gemiddelde bedrijfswagen is bovendien zwaarder en groter dan de privéwagen die hij vervangt. Dit betekent een extra hefboom voor meer emissies.

Tot 8% meer wagens en CO2 emissies

Het gevolg laat zich raden; een 3 tot 8% groter wagenpark en 4 tot 8% meer CO2-emissies in de hele EU. Ook de luchtkwaliteit wordt slechter en de congestie neemt toe.

België absolute koploper in Europa

De Deense economen berekenden ook dat dit fiscale gunstregime België 4,1 miljard euro, of 1,2% van het bnp, kost. Dit is het Europese record. Bovendien gaat het om een ondergrens; de studie houdt enkel rekening met verlies aan belastinginkomsten, niet met mislopen sociale bijdragen.

De studie geeft geen precieze Belgische cijfers over de impact op congestie, luchtkwaliteit of CO2-emissies. 

Fiscaal gunstregime voor privégebruik bedrijfswagens afbouwen

Copenhagen Economics concludeert dat het absoluut noodzakelijk is het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens af te bouwen. Er is nood aan een fiscaal regime dat een privéwagen en het privégebruik van bedrijfswagen op gelijke voet behandelt. Ideaal gaat dit gepaard met een CO2-belasting en een slimme kilometerheffing. Op deze manier zal de overheid maximaal en effectief bijdragen aan economische, sociale en milieuobjectieven.

Milieubeweging vraagt regeringsonderhandelaars de conclusies in daden te vertalen

BBL en haar partners onderschrijven de conclusies van Copenhagen Economics. Ze vragen de regeringsonderhandelaars dan ook deze conclusies in concrete daden te vertalen. De komende regering moet het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens stelselmatig afbouwen. De regering kan met de vrijgekomen middelen het budgettair deficit verminderen, andere voordelen aan werknemers bieden en/of de lasten op arbeid verminderen. 4 miljard staat voor ongeveer 10% van de belasting op arbeidsinkomen of meer dan 15% van de sociale werkgeversbijdragen.

België gaat verder gebukt onder zeer zwaar congestieproblemen. Al in 2003 telde de Brusselse verkeersadministratie 37% bedrijfswagens onder de voertuigen die Brussel binnenreden. Vandaag zijn er dat vermoedelijk meer, stelt dezelfde administratie.

Om deze redenen, en vanwege de te verwachten positieve impact op onze klimaatdoelstellingen en de luchtkwaliteit, vraagt de milieubeweging de regeringsonderhandelaars dit dossier bovenaan de agenda te plaatsen.

De volledige studie vindt u hier.  

Contact & meer info:

Bruno Van Zeebroeck, Bond Beter Leefmilieu: +32 475 20 73 13

Jeroen Verhoeven, Brusselse Raad voor het Leefmilieu: +32 477 46 31 81

Joeri Thijs, Greenpeace: +32 496 26 31 92


20-10-2011 om 14:57 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
18-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sjot ze uit hun pluche zetels!

We zijn nog van de generatie die met verbazing keken naar feuilletons als Dallas. Daar zaten slechterikken zonder enig geweten die alles omwille van geldgewin naar de kloten hielpen. Tot hu eigen madammen toe...vandaag zijn dat geen feuilletons meer maar de dagelijkse realiteit en de madammen zijn wij allemaal...
Neem nu het Dallasverhaal over de Gemeentelijke Holding. Een bende politieke imbecielen die niks van bankieren afwist en die zich ergens in zulk amerikaans feuilleton waanden. Oppermachtig, zelfgenoegzaam en vooral onaantastbaar...zij wisten hoe het er in de werkelijke wereld aan toeging...
Tot nu. Hun kaartenhuis is in elkaar gestort en nu moet iedereen opdraaien voor hun totale onkunde en zakkenvullerij. Neem de voorzitter Francis Vermeiren. Even opzoeken wat die brave man op zijn 75 jaar als hongerloontje bijeenscharrelt:

Francis Vermeiren 


Organisatie Functie Bezoldigd Periode  
Vlaams Parlement Parlementslid Ja -
Vlaams Parlement Secretaris Ja -
Zaventem (Gemeente) Burgemeester Ja -
Brusselse Intercommunale Watermaatschappij Bestuurder Ja -
Beschutte Werkplaats Dymka vzw Bestuurder Neen -
Asco nv Bestuurder Ja -
Dexia nv Bestuurder Ja -
ELIA Bestuurder Ja -
Gemeentelijke Holding NV Voorzitter van de raad van bestuur Ja -
Publi-T Bestuurder Ja -
Brusselse Intercommunale Watermaatschappij Lid gewestelijk comité Ja -
VZW VLD Fractie Vlaams Parlement Bestuurder Neen -

Met dank aan Webexis, K-Design, Lunitechs.

 Het moet dus gezegd, hij heeft toch twee onbezoldigde mandaten die brave borst. Een in een beschutte werkplaats en als bestuurder van een VLD-VZW. Al de rest brengt behoorlijk wat zaad in zijn bakje. We weten uit goede bron dat voor deze "topmanager" tijdens de bestuursvergadering in één van zijn mandaten de rookmelders van de vergaderzaal moeten worden afgezet zodat hij rustig kan genieten van zijn natuurlijk gratis verkregen duren en exclusieve sigaar...om maar te zeggen dat sommige clichés toch niet zo heel ver van de waarheid zitten. Vooral als je weet dat de rest van het personeel toch maar op de stoep moet roken na hebben uitgepunt...
Maar je kan hem niet met alle zonden van Israêl beladen natuurlijk. Andere ratten verlaten nu vlug het zinkende schip nadat ze allerlei excuses hebben gevonden voor hun complete incompetentie zoals onze vriend Gabriëls...
Het zou misschien wel eens nuttig zijn gans dat pakketje grote leiders voor een rechtbank te sleuren en een openbaar proces te voeren over hun managementpraktijken uit Amerikaanse feuilletons. Dit zijn de mensen die ons dus besturen. Discreet, inhalig, arrogant en dus zelfgenoegzaam. het wordt tijd dat de jonge generaties dit soort profitariaat uit hun pluche zetels stampen. Ivan Van de Cloot neemt ons dus op een meer professionele manier de woorden uit de mond...en al die mandaten zijn zijn minstens even veel eurootjes waard als dat van de Gemeentelijk Holding...uit hun zetels sjotten...INDIGNEZ-VOUS!
uit de knack van vandaag...  http://www.knack.be/nieuws/belgie/wanbeheer-door-politici-bij-gemeentelijke-holding/article-1195119085490.htm

'Het ontbrak de leden van de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding aan gezond verstand. Ze staken hun kop in het zand, wilden de verliezen niet zien en ze leenden geld om aandelen te kopen. Een rechter moet dit onderzoeken en een verantwoordelijke aanduiden,' zegt econoom Ivan Van de Cloot in Het Laatste Nieuws.

Burgemeesters

De 17 leden van de raad van bestuur van de Gemeentelijke holding zijn allemaal politici. Het zijn vooral burgemeesters en gemeenteraadsleden. De meeste onder hen zijn nationaal bekend omdat ze een carrière in de nationale politiek hadden of omdat ze vaak in het nieuws kwamen als burgemeester van een stad. Voor hun mandaat in de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding krijgen ze 28.750 euro bruto per jaar betaald. De voorzitter verdient 38.334 euro.

Maatjes

De kern van het probleem is volgens Van de Cloot dat zowel bij de Gemeentelijke Holding als bij Dexia de bestuurders allemaal politici zijn. 'Maatjes onder elkaar. Ze dekken elkaar allemaal in en bij moeilijkheden wordt niemand aansprakelijk gesteld.'

Nog volgens Van de Cloot zat het al grondig fout toen de gemeenten aandelen kregen van het toenmalige Gemeentekrediet (de voorloper van Dexia) wanneer ze bij die bank geld leenden. Steden en gemeenten die toen het meest leenden, zijn vandaag nog de grootste aandeelhouders van Dexia.

Geld lenen om aandelen te kopen

'Tijdens de bankencrisis liep het helemaal fout toen het bestuur van de Gemeentelijke Holding geld begon te lenen om aandelen te kopen van Dexia. Absurd en gevaarlijk. Dat zou geen enkele huisvader doen. Dexia werd voorgesteld als een gezonde bank. Dat klopte helemaal niet.'

Van de Cloot houdt een pleidooi om de relatie tussen de politiek en het bankwezen grondig te herdenken. (EE)

Jef Gabriëls stapt uit Gemeentelijke Holding

De Genkse oud-burgemeester Jef Gabriëls (CD&V) neemt ontgoocheld ontslag uit de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding. Dat schrijft De Standaard dinsdag. "Jarenlang deden wij, brave gemeenten, wat de federale overheid ons vroeg. In ruil krijgen we niets", hekelt Gabriëls. "Ik laat niet meer met mij sollen."

De voormalige Genkse burgemeester nam zijn besluit naar eigen zeggen "na de zoveelste hallucinante vergadering". Hij benadrukt dat de gemeenten jarenlang deden wat de federale overheid vroeg: aandelen van de holding gebruiken om de Maastrichtnormen te halen, Dexia Belgisch helpen verankeren, vers geld inbrengen.

Dat de gemeenten ook nu weer "moeten springen", doet voor Gabriëls de emmer overlopen. "Ik hou ermee op. Ik laat niet meer met mij sollen." (Belga)

Gemeentelijke Holding: "We hebben kat in een zak gekocht" (Picqué) 

Brussels minister-president Charles Picqué (PS) geeft  toe dat de gewesten destijds geen zicht hadden op de reële situatie van de Gemeentelijke Holding, toen ze een waarborg uitschreven en deelnamen aan de herkapitalisering van de holding. "Wetend wat we nu weten, zouden we het misschien wel gedaan hebben, maar zouden we bijvoorbeeld een fiftyfifty-solidariteit geëist hebben op de verliezen", zegt hij in La Libre.

"We hebben de indruk dat we een kat in een zak gekocht hebben", verduidelijkt Picqué. Hij erkent dat de partijen allemaal vertegenwoordigers hebben in de holding, maar benadrukt dat het om een wel erg uitzonderlijke situatie gaat. "Ik ga ervan uit dat ook het federale niveau niet op de hoogte was", aldus Picqué.

In ogen van de socialist betalen we momenteel de prijs van "het ultraliberalisme". "De ideologie van de competitiviteit heeft de overheden tot 'casino-economie' gebracht. Ze hebben daar ook aan verdiend. Maar wanneer publieke overheden geen controle meer hebben op een financieel apparaat en dit zich kan verliezen in bedenkelijke operaties, dan moeten ze zich terugtrekken", oordeelt hij. (Belga)

18-10-2011 om 09:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
17-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Indignados in Brussel een succes!
De "indignados" betoogden in Brussel en dan nog veel talrijker dan ze zelf hadden verwacht. Dat is pas leuk nieuws. Zeker wanneer je het filmpje zag waarop een politieman in burger het nodig vond een op de grond zittend geboeid meisje in het gezicht te stampen. Voor één keer reageerde ook de politievakbonden accuraat! We zijn echter benieuwd of die kampbeul in spe inderdaad zal veroordeeld worden. Dat de politie ferme tikken uitdeelt tegen betogers die vernielingen aanrichten is tenslotte hun core-business en eerlijk gezegd op dat vlak mogen we -zeker in Brussel- niet echt klagen. De ordediensten werken daar voorbeeldig en gedisciplineerd. Zeker in vergelijking met buitenlandse voorbeelden waar je nog steeds kleine groepjes flikken geïsoleerde betogers ziet in elkaar rammen...dus ere wie ere toekomt. En zo hoor je ook eens onze andere kant...Hopelijk is dit dus een uitschuiver en wordt dat soort kampbeultjes in de dop verwijderd.
We vonden een foto die de betoging van zondag netjes samenvat zonder diepe politieke analyses maar to the point...


Overal ter wereld werd gisteren betoogd tegen het systeem dat de volgende generaties opzadelt met torenhoge schulden veroorzaakt door een graaicultuur van een toplaag profiteurs. Die profiteurs die inderdaad de wereld naar de kloten helpen en enkel het nu zien en niet naar morgen kijken. Dat profitariaat zit verweven in politiek en grote bedrijven zoals banken en multinationals zonder veel scrupules maar deze graaicultuur zit eveneens in de hoofden van velen onder ons!
Er zal veel moeten veranderen als we de wereld willen redden!

17-10-2011 om 08:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!