kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

20-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kaupthingbank-Vehicel... ofte... De prijs die u & ik reeds betalen voor de graaicultuur !!

Wel beste lezertjes ?!... Jullie zullen na kennisname van onze vorige educatieve bijdrage over het "Vrije Ondernemingschap" & de "voorbeeldige" rol van de banken in onze leuke vrije markteconomie ~zie onze beschouwing In onze reeks "IJslandse Mythen & Sagen" ...ofte... De legale graaicultuur van geldhaaien...~, nu wel hele grote fans zijn geworden van alle rechtse prietpraat over de zelfregulerende marktmechanismen... niet ?!...

...& Kijk we zijn & blijven vooral héél beschaafd... we willen al zeker niet doorgaan voor Woeste Revolutionairen die zo elk hun eigenste privé-guillotine op hun met aftandse rommel overstelpte achterkoerke zouden hebben staan... Maar geef toe... al bij al, moet je al goed gek zijn geworden om hierna ~in de toekomst dus~ nog "énig" krediet (sic) te verlenen aan dergelijke economische systemen & hun schimmige sujetten... Niet ?!...

Hè-hè-hè... willen of niet... "It's time to change" kakelen wij hier op de redactie Obama achterna...

Nu goed, gisteren hadden we het voornamelijk over de vele Ollandse gedupeerden & vooral over de IJslandse "sukkels van burgers" die nog vele generaties zullen mogen opdraaien voor de waanzin van de graaicultuur bij een hebberige & dominante apensoort met erg menselijke trekjes... Maar niet getreurd, ook wij zullen braafjes ons deel daarin betalen !!

Kijk... nu kan & mag men proberen om ons daar bepaalde zaken in voor te liegen, dan nog denken wij daar het onze van. Dus wat men er ook moge van denken & zeggen... ook in onze kleine Belgistan moest men in het toch wel zeer kleine bankwereld op de hoogte zijn geweest, van het wel zéér erge & reële gevaar van dat IJslandse Vehicel dat "één dezer" wel eens in mekaar zou kunnen donderen als een mislukte flan ?!... Of niet soms ?!...

...& Wat deed men hier ten lande ?!... Wat deed zo bijvoorbeeld het CBFA[*] in de Brusselse Congresstraat ?!...

----------
[*] ...Het CBFA staat voor de "Commissie voor het Bank- Financie- & Assurantiewezen" die de waakhond moet spelen over gans dat banken- & verzekeringsgedoe binnen onze landsgrenzen...
----------

Waarschuwde men daar standé pédé onze noeste Belgistaanse spaarder tegen het grote naderende onheil ?!... Of verbood men bijvoorbeeld terstond àl de activiteiten van de Luxemburgse Kaupthingbank die ondertussen toch ook nog in ons rijke Belgistan via het Internet ijverig klanten aan het ronselen was ?!...

Het antwoord is u waarschijnlijk allen bekend... Nada - zilch - noppes - niemendal !! Niks van al dat gebeurde er hier... Men zweeg in àlle talen !!... Misschien vinden jullie dat normaal... Wij hier, alles behalve !! ...& Ondertussen zijn al wèl, àl de activiteiten van dat vehikel opgeschort & wachten er enkele (honderd)duizenden spaarders op hun nijverig bij elkaar gespaarde €uroc€nten...

Wij gaan in deze aflevering dus wat snuisteren naar de situatie van de fameuse Kauthingbank... Goed we beginnen met het editoriaal van De Standaard van nu dinsdag 17 maart :

...

17/03/2009

Bittere lessen

De banken die het reddingsplan van Kaupthing Bank Luxemburg moesten goedkeuren, hebben dat niet gedaan. Als er tegen 8 april, dat is dus binnen drie weken, geen oplossing gevonden wordt, gaat de bank over de kop. De kans daarop is reëel.

Dat betekent echter niet dat de zowat 16.000 Belgische spaarders bij Kaupthing België hun centen definitief kwijt zijn. De Belgische overheid heeft met Luxemburg een akkoord gesloten waardoor zij vergoed worden tot een bedrag van 100.000 euro. België heeft zich ertoe verbonden 75 tot 100 miljoen euro te storten om die vergoeding mogelijk te maken.

De enkele honderden Belgische klanten die méér dan 100.000 euro op een spaarrekening bij Kaupthing hadden staan, riskeren het bedrag boven die 100.000 euro wel kwijt te zijn.

Hun frustratie en boosheid daarover zijn begrijpelijk. Ze zullen dan ook maar moeilijk kunnen toegeven dat de Belgische regering in dit dossier weinig of niets te verwijten valt. En toch is dat zo. België heeft een bijzondere inspanning gedaan, door te garanderen dat de klanten van deze ene Luxemburgse bank dezelfde rechten hebben als de klanten van een Belgische bank die in gelijkaardige moeilijkheden zou komen. België had dat niet hoeven te doen. Nog meer doen, zou niet te verantwoorden zijn tegenover de belastingbetaler. Elke Belg moet nu al tot 10 euro ophoesten om de Kaupthing-spaarders te vergoeden.

Uit het Kaupthing-debacle vallen een paar bittere lessen te trekken, die hopelijk niet vergeten worden wanneer het stof van de financiële crisis weer is gaan liggen.

Door de spaarders zelf, om te beginnen, die in goede financiële tijden, wanneer de bomen wel tot in de hemel lijken te groeien, snel geneigd zijn om alle fundamentele beleggingsprincipes uit het oog te verliezen. Dat er tegenover een hoger rendement ook een hoger risico staat, bijvoorbeeld. Of dat je als 'goede huisvader' best niet al je eieren in één mand legt, maar je beleggingen spreidt. Ook wanneer je je geld gewoon op een 'veilig' spaarboekje belegt, want ook daar is de garantie beperkt. Dat de euforie om ergens een half procentje méér vergoeding te krijgen, je er niet mag van weerhouden om ook de kleine lettertjes te lezen.

Maar ook politiek vallen er lessen te trekken uit de Kaupthing-zaak. Als Europa streeft naar een eengemaakte bankenmarkt, moet het ervoor zorgen dat het toezicht en de regulering op de banksector gelijke tred houden met die eenmaking. Zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer het misloopt. Bovendien mag die eenmaking niet ten koste gaan van de transparantie voor de consument en de spaarder. In dit dossier, waar een 'Belgische' internetbank eigenlijk een bijkantoor was van een Luxemburgse bank, die op haar beurt een dochter was van een IJslandse bank, was die transparantie helaas ver zoek.

BRON : http://www.standaard.be/

...

*Yèk Yèk Yèk* ...Wij zijn alvast niet van plan te wachten tot het stof is gaan liggen vooraleer we onze behoorlijk nijdige commentaren voor jullie hier te grabbel willen gooien... Bij deze dan...

Beste lezertjes... de meeste leden van onze "Fractie der Hangmatsocialisten" behoren tot het soort van belastingsplichtigen die zich in deze donkere duistere crisistijden zelfs geen treinticket naar Bellewaerde kunnen veroorloven... laat staan eentje naar Luxemburg !! De meesten moeten er zelfs niet aan denken om via Internet een gespaarde duit op een hoogrendementsspaarboekje te plaatsen, want op het eind van hun geld komen ze immers nog een stuk maand tekort !! Maar laat het dus bij deze alvast héél duidelijk zijn, we willen dus nog minder één rooie duit kwijtspelen aan iets waar wij ook niks ~maar ook niks~ mee te maken hebben !!

Want wat lezen we hier ?!... "Elke Belg moet nu al 10 € ophoesten om de Kaupthingspaarders te vergoeden !! ...Euh Qué ?!... WABLIEF ?!...

Wij willen gerust 10€ & zelfs méér, ophoesten om vervangingsinkomens, invaliditeitsuitkeringen & dergelijke te zien verhogen om sommigen wat méér inkomsten te gunnen aan mensen die het hoogstnodig hebben !! Màààrr euh "spaarders-van-een-Luxemburgse-Bank" vergoeden ?!... Sorry, maar dit lijkt ons een paar viaducten te ver !! ...& Ook al gaat het hier over landgenoten die ~& dat is hun volste recht~ zo veel mogelijk intresten uit hun spaargeld wilden halen...

Hier sluiten we ons zelfs volmondig aan bij de commentaar van het editoriaal :

... "Door de spaarders zelf, om te beginnen, die in goede financiële tijden, wanneer de bomen wel tot in de hemel lijken te groeien, snel geneigd zijn om alle fundamentele beleggingsprincipes uit het oog te verliezen." ...

...& Volgens onze bescheiden mening die wij hebben gevormd na enig speurwerk, is er nog wel wat meer stront aan de knikker ook rond deze ganse onverkwikkelijke zaak !!

Want wat blijkt immers ?!... In Luxemburg zelf worden de verliezen NIET gedekt tot 100.000€... maar lezen jullie het zelf maar met eigen oogjes, want ons ~deze hoogeigengereide Rooie Rakkertjes~ moeten jullie helemaal niet geloven:

Wat vonden wij op de site van het Luxemburgse AGDL of de "association pour la garantie des dépôts Luxembourg" dat het garantiefonds is voor gedupeerde bankklanten...

...

ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES DÉPÔTS LUXEMBOURG

20/03/2009

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Situation de la banque :

Par décision du 9 octobre 2008, la Commission de Surveillance du secteur financier a fait connaître au public que, conformément à l’article 60-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’établissement de crédit Kaupthing Bank Luxembourg S.A. a introduit une requête en sursis de paiement.


Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé le même jour le sursis de paiement et a nommé administrateurs la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. représentée par Mme Emmanuelle Caruel-Henniaux kaupthing.administrators@kaupthing.luet Me Franz Fayot. Cette décision a pour effet de suspendre l’exercice des droits des déposants de faire valoir leurs créances à l’égard de l’établissement susnommé. Les administrateurs sont chargés de contrôler la gestion du patrimoine de la société anonyme Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Cette décision concerne aussi la succursale de Kaupthing en Belgique.Situation des clients de la banque et intervention de l’AGDL :

Le système de garantie luxembourgeois couvre aussi les succursales d’établissements luxembourgeois dans des pays membres de l’UE. Il comporte deux volets : une garantie pour les dépôts en argent ainsi qu’une garantie pour les opérations d’investissement (notamment investissements en titres). Chaque garantie intervient pour un montant maximal de 20 000 € par personne et par banque.   1. Dépôts en argent

Les clients de cet établissement de crédit peuvent demander un remboursement de leurs dépôts en argent, jusqu’à un plafond de 20 000 € par client. Dans ce contexte, ils sont invités à prendre contact avec l’AGDL afin de recevoir le formulaire de déclaration afférent. Le formulaire de déclaration peut être téléchargé, en format PDF, sur le site de l’association.

Les clients concernés doivent remplir le formulaire, le signer et le retourner par courrier à l’adresse suivante :

ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES DEPOTS
Boîte Postale 241
L-2012 LUXEMBOURG   2. Dépôts titres et autres opérations d’investissement

Les clients ayant des titres en dépôt auprès de l’établissement de crédit devront normalement être en mesure de les récupérer directement auprès des administrateurs. Les administrateurs communiqueront prochainement à l’AGDL les procédures permettant d’accéder aux demandes des clients concernant les opérations d’investissement autres que les dépôts en argent. Les formulaires permettant d’être indemnisé pour les opérations d’investissement devront seulement être remplis après que l’éligibilité et le montant de la créance ont été établis par les administrateurs. Ces formulaires seront donc prochainement disponibles sur ce site.

HOTLINE +352 27047 - 700 (du lundi au vendredi de 8.00 heures à 17.30 heures)

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail à agdl.kaupthing@garbanlux.lu ou par téléphone au +352 27047-700

Attention : aucun formulaire qui nous serait envoyé par e.mail ne sera accepté, car ceux-ci doivent impérativement nous parvenir par voie postale sous format papier et signé.

BRON : http://www.agdl.lu/

...

...& Hebben jullie de rooie vetjes gelezen ?!... & Hebben jullie ook gelezen dat er ginds maar sprake is van 20.000 € per klant... Why the fuck moet de belgistaanse regering dan de garantie zo nodig uitbreiden tot 100.000 € ?!... Omdat er teveel mensen van diezelfde Belgistaanse Regering daar €uro's hebben uitstaan ?!...

Bovendien zijn niet alle klanten er zo erg aan toe. De meest gefortuneerden onder hen, zijn zelfs helemaal op het droge... want wat blijkt hier dan weer ?!...

...

18 februari 2009

Rekeningen ex-Kaupthing Bank Belgium bij Landbouwkrediet


Alle klanten die effectenrekeningen hadden bij Kaupthing Bank Belgium zullen vanaf 20 februari de volledige beschikking hebben over die effecten bij het Landbouwkrediet. Dat meldt de Groep Landbouwkrediet woensdag.

Op 16 januari kondigde de Groep Landbouwkrediet aan dat ze de 5.000 private bankingklanten en de 16.000 online klanten van Kaupthing Bank Belgium zou overnemen. "De closing vond plaats op 13 februari en nu reeds zijn wij erin geslaagd alle effectenrekeningen van de klanten van ex-Kaupthing Bank Belgium over te zetten naar Landbouwkrediet-effectenrekeningen. Ik ben er fier op dat mijn medewerkers dit project op een zo korte tijd tot een goed einde hebben gebracht en ben ervan overtuigd dat de ex-Kaupthing-klanten bij ons een veilige en solide thuishaven zullen vinden", zo zegt Luc Versele, de CEO van Landbouwkrediet.

(BEH)

bron: Belga

BRON : http://www.zita.be/

...

...& We vinden verder daarover volgend rondschrijven...

...PERSCOMMUNIQUÉ

Brussel, 18 februari 2009

Effectenrekeningen van klanten ex-Kaupthing Bank Belgium vanaf nu vrijdag beschikbaar bij Landbouwkrediet

PERSCOMMUNIQUÉ

Op 16 januari kondigde de Groep Landbouwkrediet aan dat ze de 5.000 private bankingklanten en de 16.000 online klanten van de noodlijdende Kaupthing Bank Belgium zou overnemen.

Vandaag is het Landbouwkrediet verheugd te kunnen aankondigen dat alle klanten die effecten hadden bij Kaupthing Bank Belgium, vanaf vrijdag 20 februari de volledige beschikking zullen hebben over die effecten bij het Landbouwkrediet.

Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet: "De closing vond plaats op 13 februari en nu reeds zijn wij erin geslaagd alle effectenrekeningen van de klanten van ex-Kaupthing Belgium over te zetten naar Landbouwkrediet-effectenrekeningen. Ik ben er fier op dat mijn medewerkers dit project op een zo korte tijd tot een goed einde hebben gebracht en ben ervan overtuigd dat de ex-Kaupthing-klanten bij ons een veilige en solide thuishaven zullen vinden."

De klanten die een effectenportefeuille bezaten bij Kaupthing Bank Belgium krijgen terug toegang tot hun effecten op een effectenrekening die het Landbouwkrediet voor hen geopend heeft.

► Het Landbouwkrediet heeft voor alle klanten die effecten hadden bij Kaupthing Bank Belgium een effectenrekening geopend waarop de totaliteit van deze effecten getransfereerd zijn. Daarnaast heeft het Landbouwkrediet ook een zichtrekening geopend voor deze klanten, waarop de liquiditeiten, verbonden met deze effecten, gestort worden.

► Naar alle nieuwe klanten die overkomen van Kaupthing Bank Belgium wordt vandaag een brief verstuurd met heldere en concrete informatie. Velen onder hen werden bovendien reeds telefonisch gecontacteerd voor een persoonlijk gesprek met een van de vermogensbeheerders van het Landbouwkrediet.

Om de continuïteit in de bestaande relaties met de ex-Kaupthing-klanten te verzekeren heeft het Landbouwkrediet zes vermogensbeheerders van Kaupthing Bank Belgium overgenomen en werd dus het departement Private Banking binnen het Landbouwkrediet versterkt. De ploeg Private Banking staat garant voor een grote knowhow en gepersonaliseerd advies. Het departement Private Banking van het Landbouwkrediet kan bovendien rekenen op de ondersteuning van Petercam, met wie de bank recent een samenwerkingsovereenkomst gesloten heeft.

Vanaf het ogenblik dat de liquiditeiten van Kaupthing Bank Luxembourg S.A. ter beschikking worden gesteld en onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde toezichthouders, wordt ook de tweede fase van dit project gefinaliseerd. Dit betekent dat de private bankingklanten van Kaupthing Bank Belgium dan toegang zullen krijgen tot hun liquiditeiten bij het Landbouwkrediet en de online klanten, de zogenaamde "Kaupthing Edge-klanten", bij Keytrade Bank, een dochter van het Landbouwkrediet.

Luc Versele: "Met deze operatie zijn we erin geslaagd een oplossing aan te reiken aan de onfortuinlijke klanten van Kaupthing Belgium. De overname van de Kaupthing-klanten in deze moeilijke tijden drukt tevens onze wil uit om verder te blijven groeien en ons te profileren als een waardig alternatief van de grote banken."OVER DE GROEP LANDBOUWKREDIET

De Groep Landbouwkrediet

De Groep Landbouwkrediet is samengesteld uit vier entiteiten die volledig complementair zijn: de coöperatieve bank Landbouwkrediet en haar drie dochters, Landbouwkrediet Verzekeringen, de nichebank Europabank en de onlinebank Keytrade Bank.

Het Landbouwkrediet is een solide bank die een ruim aanbod aan bancaire en verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt.

De Groep Landbouwkrediet kan rekenen op de inzet van twee sterke aandeelhouders, de Belgische coöperatieve Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50 %), en het Franse Crédit Agricole (50 %), die het Landbouwkrediet steunen in de realisatie van zijn ambities.

Groep Landbouwkrediet = 1.764 medewerkers, 291 agentschappen, 520.000 klanten, 117.000 coöperatoren.

BRON : http://www.landbouwkrediet.be/

...

Voilà... als dat al weer eens niet héél duidelijk is !! Er zijn er weer eens een hoop "uitverkorenen" die een wreed schoon kado'ke krijgen ten koste & bekostigd door een groep anderen... & die "anderen" zijn dan vooral de sukkelaars die niks hebben, maar wel mogen betalen...

We kunnen dus besluiten dat de bezitters van een effectenrekening zich al hoegenaamd géén zorgen meer moeten maken !! ...Want zij werden reeds overgenomen ...& tenzij er alleen maar Fortis & Dexia-aandelen op hun effectenrekening stonden, zijn ze terug volledig op het droge !!

Màààrr, het gaat hier ~zoals de slimsten onder jullie reeds vermoeden~ dan wel om de meest vermogenden natuurlijk !! ...& Zoals steeds, kan daar ~getuige het Matheuseffect~ al wel wat méér ~véél véél méér !!~ voor gebeuren dan voor een "gewoon ander"...

De gewone kleine spaarders zijn nog lang zo ver niet & zij zouden natuurlijk ook graag alles terug zien van hun gespaarde €uroc€nten die nu geblokeerd blijven na de weigering van de banken om het reddingsplan goed te keuren... zij publiceren dan ook graag dergelijke dingetjes & gaan zelfs de hort op om de betogen...

Mensen naar ons hart natuurlijk... maar laat het nog maar eens zeer duidelijk zijn dat wij als zeer modeste belgistaanse belastingsbetaler niet wensen op te draaien voor hun gemiste spaartegoeden.... & misschien klinkt dat voor hun uit pure jaloezie... maar dan is dat maar zo, wat het niet is... géén bal willen we daar mee te maken hebben !! Doodgewoon omdat we er sowieso van uitgaan dat die gedupeerde ~& tot zover voelen we inderdaad met hen mee !!~ nooit enige interesse hebben betoond om een aantal uitkeringen die al ~véél te~ lang onder de offiêle Europese armoedegrens zitten op te trekken... Laat het dus héél duidelijk zijn... wij voelen dus evenmin enige vorm van solidariteit voor spaarders die hun geld kwijt zijn... zo simpel kan het leven zijn !!

Voor onze fractie zou dus al dat mooie belastingsgeld dat er dààr wordt ingepompt veel nuttiger aan zoiets worden besteed, dan aan het vergoeden van spaarders... dus van mensen die al tegoeden hadden....

Dus van oproepen "voor solidariteit" als deze hieronder dus ...wel daarvan krijgen wij een sterk verhoogde vorm van flatulatie & alle aanverwante vormen !!

...

zaterdag 10 jan 2009

Kaupthing-spaarders willen absolute garantie van Belgische regering


De Belgische klanten van de IJslandse bank Kaupthing vragen een de Belgische regering absolute garanties voor hun spaargeld. Daarvoor organiseerde Groep K, die benadeelde Belgische spaarders van Kaupthing groepeert, een manifestatie aan de ambassades van IJsland en Luxemburg. De IJslandse bank Kaupthing stortte in door de kredietcrisis. De Belgische tak is een bijhuis van Kaupthing Luxemburg. Na maandenlang getouwtrek werd eind december een akkoord bereikt over een overname door het Libische staatsfonds Libyan Investment Authority. De rekeningen van de ruim 20.000 Belgische Kaupthing-spaarders zijn al drie maanden geblokkeerd. Groep K zegt zich er perfect bewust van te zijn dat de spaarders nog een lange weg moeten afleggen, maar vraagt dat de Belgische regering in het dossier zou bemiddelen.

(MH)

Gebaseerd op: Belga Nieuwstelex

BRON : http://www.express.be/

...

...& Nu we er toch over bezig zijn, hadden we toch ook wel graag vernomen of het nù gaat over "Het Landbouwkrediet" of over "een Libisch Staatsfonds" ?!... of is het Landbouwkrediet nu plots "een Libisch Staatsfonds" ?!...

Misschien zouden we nu ook nog een nieuwe, 'n extra-parlementaire Kaupthingcommissie moeten aanvragen... & opnieuw onder leiding van onze formidabele "dappere" Tommelein... ~voor zover dat hij natuurlijk nog niet werd gelyncht door de handtamme parkiet van de conciërge van het Parlement, die als nitwit nog de meest kritische vragen stelde tijdens de Fortiscommissie...~ Niet ?!...

...

20-03-2009 om 17:31 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
18-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks "IJslandse Mythen & Sagen" ...ofte...
De legale graaicultuur van geldhaaien...

Laten we de gaten tussen de afleveringen van onze leerrijke & stichtende beschouwing over het Belgische Gevangeniswezen maar wat "opvullen" met andere opzienbarende ergernissen van onze hand (kant), dachten we hier zo op onze redactie van KITOKOJUNGLE... & Dàt, voor u als leesgierige lezer weer eens denkt dat we op zulke dagen, weer eens alleen maar in onze hangmat liggen te genieten van de eerste deugddoende voorjaarjaarszon...

Kijk... als "Ware" & énige èchte "Fractie der Hangmatsocialisten" beschikken wij natuurlijk niet over een ~zéér~ rijkelijk gevulde spaarsok met duizenden €uro's, noch onze matrassen zijn hiermee gevuld... We stellen echter vast dat er toch nog, zowel in ons eigenste kleine landje als bij onze "krenterige" Noorder-Buren de Ollanders, mensen zijn die wat méér "geluk" hebben daarin & die daar dus nog wel over schijnen te beschikken... of zeggen we maar ineens... beschikten, in de verleden tijd ?!...

Het zijn deze grote & kleine vlijtige spaardertjes die blijkbaar de dupe zijn geworden & niet alleen van het grote ophefmakende Fortis-debacle dat blijkbaar over de grenzen heen gedijt maar ook van die fameuze IJslandse banken met hun zwijmelend & aanlokkelijk sirenengezang van torenhoge rentes waar blijkbaar een hoop mensen voor gevallen zijn... want dat klonk dus als kassa-kassa-cash, zeg maar als een toch wel zéér aanlokkelijke hoge winst... & zeg nu zelf, wie zou daar nu toch kunnen aan weerstaan als de volgepropte sok bol staand van wit & zwart spaargeld vanuit de noeste arbeid op barsten staat & in wezen van dat "liggen" ook nog eens géén enkele €uroc€nt oplevert aan intrest ?!...

Als knalrooie Sos ~weliswaar vanuit een oprechte hangmatcultuur~ vertrouwen wij natuurlijk géén enkele bankier ~waarom zouden we ?!~ ...& we hebben daar immers ook alle redenen[*] toe !!

----------
[*] Leest u er anders als extra-huiswerk zomaar eens onze beschouwing Over ethiek & banken... erop na, inclusief de geruchtmakende Panorama-uitzending "bankgeheimen"... &/of kijkt u anders maar eens op een zondagmiddag naar de docu The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America...
----------

"Ach... die linkse dogmatici !!" horen we al roepen op de rechterkant... Màààrrr... & nu kunt u zeggen wat u wilt... édoch ...*GRIJNS*... blijkbaar hebben wij ~eigengereid & hardhoofdig links gespuis~ toch niet altijd ongelijk in wat we denken... & ~jammer genoeg~ blijkt het torenhoge cliché van de weinig scrupuleuse & vooral zéér hebberige bankier ook ècht te bestaan !! Kijkt u anders zomaar eens in de krant bijvoorbeeld...

We gaan hiervoor effe op bezoek bij onze Ollandse buren om wat info... evenals om bij een goeie kom Unox-soep wat leuks te horen over Wouter Bos, die "goeie" Ollandse Rooie Rakker...

...

6 maart 2009 | 10:37 |

IJsland wíst dat Icesave zou omvallen

door: Walter Devenijns


IJsland had al de naam een ‘schurkenstaat’ te zijn, maar de laatste opmerkingen van de IJslandse centrale bank-president Davíd Oddsson hebben het imago van het land geen goed gedaan.

Als de IJslandse internetspaarbank Icesave eind mei in Nederland haar website opent, heeft de IJslandse nationale bank in de maanden ervoor een crisisplan gemaakt. De centrale bank verwacht namelijk dat de IJslandse banken in oktober failliet gaan.

De verklaringen van Oddsson in een tv-uitzending van het IJslandse actualiteitenprogramma Kastljós (‘Schijnwerper’) eind vorige maand zijn verbijsterend. In de 35-minuten durende uitzending maakt Oddsson schoon schip, enkele dagen voordat hij door de IJslandse regering via een omstreden wet wordt ontslagen. Aan het woord is een bijna wanhopige bankgouverneur die volgens eigen zeggen de ramp in 2007 ziet aankomen.Struikelen

De regering en de commerciële IJslandse banken zoals Icesave-eigenaar Landsbanki negeren zijn verzoek om de agressieve expansie af te remmen. Integendeel. Landsbanki, en ook branchegenoot Kaupthing, openen de ene na de andere Europese internetspaarbank.

In nauwelijks vier maanden tijd incasseert Icesave zo’n 2 miljard aan Nederlands spaargeld. Icesave legt de Nederlanders sinds de opening op 29 mei uit dat ze ‘een veilige bank’ is.


commentaar bij de foto : Davíd Oddsson in Kastljós

Oddsson terugblikkend: “Ik huurde in februari 2008 de hulp van een van Europa’s beste financiële experts in om een crisisplan te maken. Daarin werd voorspeld dat ons bankensysteem in oktober 2008 failliet zou gaan.”

Het schokkende stuk wordt eind februari verspreid onder IJslandse regeringsleden. De IJslandse banken zouden struikelen over de herfinanciering van hun enorme schuldenberg, zo was de verwachting.

Op 30 september, een week vóórdat Icesave wordt gesloten door De Nederlandsche Bank, waarschuwt Oddsson tijdens een zitting het IJslandse kabinet nog een keer.Voorspelling

Oddsson: “De banken gaan binnen twee à drie weken kapot.” De kabinetsleden vinden dat Oddsson niet zo ‘dramatisch’ moet doen. Oddsson antwoordt boos dat hij het niet dramatischer kan maken.

De voorspelling van Oddsson blijkt onjuist. De banken gaan binnen één week failliet. Of DNB van de zorgen én het noodplan van de IJslandse collegabank heeft geweten, is niet bekend. De bank onthoudt zich van commentaar.

De woordvoerder van de IJslandse centrale bank, Sedlabanki, laat niet meer los dan dat er een noodplan was voor een scenario waarbij ‘serieuze moeilijkheden’ zouden ontstaan in oktober.

In Nederland hebben inmiddels de bewindvoerders na de val van Icesave de touwtjes bij Icesave in handen. Eind vorige week onthulde FEM dat ze onenigheid hebben met bijna elke instantie die geld van Icesave onder haar hoede heeft.

Zo willen de bewindvoerders dat DNB zo’n twintig miljoen terugstort in de boedel. Ook de Franse bank Sociéte Générale weigert 5,4 miljoen euro van Icesave terug te geven. De afwikkeling van de Icesave-soap gaat nog vele jaren duren.

BRON : http://www.fembusiness.nl/

...

...& Natùùrlijk ~hoe kan het anders~ hebben wij ook nog een "mooie" kers om op deze "lekkere" taart te zetten... we kijken eveneens in opperste verbijstering & met theeschotel-grote ogen naar het KRO-programma "reporter" over deze zelfde zaak..."Het Icesave-drama"
duur : 40:00 minuten
KRO-reportage


...Kijk eens aan... & wij die dachten dat al die ernstig kijkende heren... netjes & strak in het dure maatpak gestoken, toch wel een ietsje betrouwbaarder waren dan wat we er nu van te zien krijgen... terwijl het in feite niets meer is, dan gelegaliseerd "witte-boorden-crapuul"... zeg nu zelf ?!...

...We leren dus maar weer eens op een zéér pijnlijke manier bij dat Partijen nu ook al banken onder elkaar verdelen als ware 't snoepjes, evenals dat oplichters ÉN bankiers blijkbaar één & de zelfde soort van mensen zijn...

...& Verder leren we ook nog als zéér wijze les, dat het uiteindelijk de eerlijke IJslandse belastingbetaler zal zijn die zal opdraaien voor dit gelegaliseerd crapuul !! Overigens net zoals wij Belgistaantjes gegarandeerd nog voor ons Fortis- & Dexia-avontuur zullen moeten dokken !!

...& Last but not the least in deze... dan hebben we het nog niet eens over de ~wéér eens, voor de zoveelste keer~ schabauwelijke rol van de zogezegde "onafhankelijke" pers in gans dat geklooi & gezooi !! ...Kortom beschamend, met als bedenking : "Hoe we het tóch maar blijven pikken nietwaar ?!..."

Kortom... niks anders dan "Kommer & kwel", rechtuit "Pis & Kak met kapitalen geschreven" zouden we zo zeggen !! ...gewoonweg  H A L L U C I N A N T !! ...de zoveelste legale roof van deze eeuw, waar we als een koe die naar een rijdende trein kijkt, staan op toe te kijken !!

...& Voor de rest die "Héél Leuke Ollandse Sossen" waar we destijds zo naar op keken... Hebben wij ons vergist sèg... *KOTS !!* ...we zouden nog gaan geloven dat onze eigenste Baron "Lippèins-de-Knoque-Le-Zoet" nog sympathieker is dan Woutertje Bos ?!...

Volgende keer gaan we verder met Kaupthing... ook nog zo'n leuke bank...

...

18-03-2009 om 17:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!