kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

11-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Janssens P, de redder der vrije meningsuiting???????
Even een tussendoortje. Nog maar eens over onze geliefkoosde ingeweken unoxmuts Benno Banghart. We schreven hier eergisteren reeds onze ergernis neer over deze meneer en ook over de verdediger van de kleine man, de sociaal-democraat, chef-reclame van de SP-a en ook burgemeester van A die stilaan een kloon van De Winter wordt op vlak van de verdediging der burgerrechten van minderheden. We hebben het over...juist DE PATRICK Janssen en Janssens.
Deze grote democraat vond het dus nodig het minst democratische middel in te roepen om Benno Banghart zijn speechke te gunnen zonder kabaal en rumoer in een zaal met pluche zeteltjes waarschijnlijk. Hij stap)te dus naar een rechter en vroeg een kortgeding aan. Had hij geleerd van de bazenorganisaties die dat wel eens gebruiken tegen stakingspiketten. Geen tegensprekelijk debat, gewoon verbieden en astronomische dwangsommen opleggen....echt socialistisch zouden we zeggen...en we willen wel eens een vergelijking maken tussen het systeem van kortgeding in zaken als vrije meningsuiting en de sharia...we zijn er niet van overtuigd dat de sharia minder democratisch zal zijn....Allah zal niet beledigd mogen worden bij de enen en Benno niet bij de anderen. What's the difference?

Nu vonden we dit weekend een standpunt van twee personen die niet onmiddellijk bekend staan als volslagen idioten op het vlak van rechten. Het gaat over Dirk Voorhoof en Eva Brems of in omgekeerde volgorde als we de beleefdheidsregels zouden naleven.De ene is professor mediarecht en de dame professor mensenrechten aan de universiteit van Gent. Wij hebben een stil vermoeden dat deze twee personen met iets meer kennis van zaken kunnen spreken dan Den Patrick Janssen en Janssens als het gaat over vrijheid van meningsuiting...maar we zullen ons wellicht vergissen...
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=PF2OLPBG&word=eva+brems

Juridisch spierballengerol

BIZARRE DEMARCHE VAN JANSSENS EN ANTWERPS GERECHT

 • zaterdag 10 april 2010

 • Juridisch spierballengerol
 • Juridisch spierballengerol
Toen moslims een lezing van Benno Barnard verstoorden, trok de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens naar het gerecht. Dat leverde volgens DIRK VOORHOOF en EVA BREMS een ‘uitzonderlijk bevel' af, dat Straatsburg wellicht niet zou overleven.
De voorzitter van de rechtbank te Antwerpen kondigde op 7 april 2010 een wel heel uitzonderlijk rechterlijk bevel af. Na de verstoring van een geplande lezing door Benno Barnard in een aula van de Universiteit te Antwerpen op 31 maart (‘Leve God, weg met Allah') oordeelt de rechter het absoluut noodzakelijk om deze lezing toch te kunnen laten doorgaan. Het bevelschrift herinnert er nog eens aan dat de vrijheid van meningsuiting immers een pijler is van de democratische samenleving.

In essentie legt de rechterlijke beschikking verbod op om de vrije toegang tot de volgende lezing van Benno Bernard aan de Universiteit Antwerpen te verhinderen en vooral om handelingen te stellen die indruisen tegen de vrijheid van meningsuiting en die de orde kunnen verstoren of de toehoorders of de spreker zouden kunnen intimideren. Volgens de rechter dringen zich na de feiten van 31 maart immers bepaalde maatregelen op om oproer en intimidatie te vermijden en om de veiligheid en rust van iedereen te verzekeren.

Kracht van wet

Na vaststelling door een gerechtsdeurwaarder van de niet-naleving van dit rechterlijk bevel kan een dwangsom opgelegd worden van 25.000 euro. Wie dus de rust verstoort door een handeling die indruist tegen de vrijheid van meningsuiting, riskeert een soort boete. De beslissing van de rechter impliceert overigens ook dat iedereen die in de buurt komt van de lezing van Benno Barnard aan de UA en handelingen stelt die als rustverstorend of intimiderend kunnen worden beschouwd, op aanwijzing door de gerechtsdeurwaarder en op vraag van de politie zijn identiteit moet bekendmaken. Wie dit deel van het rechterlijk bevel niet naleeft, riskeert een dwangsom van 2.000 euro.

Opmerkelijk is niet enkel dat deze rechterlijke uitspraak is tot stand gekomen op eenzijdig verzoekschrift, zonder tegensprekelijk debat dus, maar vooral dat het verbod van de rechter een soort kracht van wet uitstraalt. Het is dus geen rechterlijke beslissing tegen een bepaalde persoon, een organisatie of rechtspersoon, zoals toch gebruikelijk is bij rechterlijke beslissingen die een conflict tussen partijen beogen te beslechten. De beslissing van de Antwerpse rechter is een verbod tegenover iedereen die de rust zou komen verstoren of intimiderend gedrag zou vertonen bij de volgende lezing van Benno Barnard aan de Universiteit Antwerpen. Een beslissing ‘erga omnes' noemen juristen dat, waardoor de rechter zich even gaat gedragen als een wetgever. Een hoogst ongebruikelijke en zeer omstreden vorm van rechterlijk activisme.

Het rechterlijk bevel laat bovendien wel erg veel ruimte aan een gerechtsdeurwaarder om te interpreteren wat zoal als rustverstorend kan worden beschouwd en als ‘een handeling die indruist tegen de vrijheid van meningsuiting'. Om dan vervolgens tot invordering van 25.000 euro over te gaan. Een wettelijke bepaling met een dergelijke vage omschrijving zou alvast niet veel overlevingskans hebben bij het Grondwettelijk Hof en al helemaal onaanvaardbaar zijn bij het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg.

Identiteitskaart

De rechterlijke uitspraak kwam er op verzoek van de stad Antwerpen en burgemeester Patrick Janssens, terwijl het toch uitgerekend de burgemeester zelf is die in toepassing van de gemeentewet geacht wordt, met bijstand van de politie, de openbare veiligheid of rust in de stad te waarborgen. De toestemming, laat staan een bevel van de rechter, heeft de burgemeester daarvoor niet nodig. En een rechterlijk bevel om de identiteitskaart te tonen is al evenmin nodig, want de politie heeft al een wet die dit mogelijk maakt. Opmerkelijk is trouwens ook dat de vordering niet is ingesteld door de Universiteit Antwerpen, terwijl de organisatie van de lezing toch uitging van en plaatsvond in de gebouwen van de universiteit. Bizar dat in dit geval niet de organisator, maar de stad en de burgemeester zelf zich spontaan in de juridische strijd gooien.

De tussenkomst van de rechter lijkt ook overtrokken en overdreven, want de feiten van de ordeverstoring naar aanleiding van de vorige lezing waren nu ook weer niet zo uitzonderlijk. Van fysieke geweldpleging of oproer was geen sprake. Benieuwd of straks naar aanleiding van elke verstoring van een lezing ergens aan een universiteit direct naar de rechter wordt gestapt die dan ook prompt zal ingaan op een vordering om bij een volgende lezing allerlei maatregelen af te kondigen onder dreiging van een dwangsom van 25.000 euro. Na dit precedent ziet het ernaar uit dat de voorzitters van de rechtbanken van Brussel, Leuven, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk en Gent straks de handen vol zullen hebben met vorderingen van linkse en rechtse, nationalistische en socialistische, profane en religieuze studentenorganisaties die willen vermijden dat hun debatavonden of lezingen verstoord worden.

Dit juridisch spierballengerol via de kortgedingprocedure op eenzijdig verzoekschrift dreigt ultiem enkel van aard om de polemiek rond het samenleven van verschillende groepen in onze samenleving verder aan te zwengelen. Laat ons hopen dat aan de Vlaamse universiteiten straks ook weer plaats wordt gemaakt voor lezingen die ruimte creëren voor debat en dialoog. Verbale bulldozers die erop uit zijn de polarisatie in het maatschappelijk debat ten top te drijven zijn ook zelf een bedreiging van wat ze voorstaan, namelijk een verdraagzame, democratische samenleving. Laat er geen discussie over bestaan: ook die bulldozers hebben recht op vrije meningsuiting, zolang dit niet uitmondt in het aanzetten tot racisme of vreemdelingenhaat.

Nog dit. Barnard liet eerder al weten dat hij geen zin meer heeft om zijn lezing aan de Universiteit Antwerpen te houden, omdat hij de Universiteit van Antwerpen en het door de rector voorgestane ‘actief pluralisme' niet meer vertrouwt. Benno Barnard is ondertussen al uitgenodigd om zijn lezing te komen houden aan de Universiteit Gent. Hij is welkom uiteraard. De vrijheid van het academische debat staat hoog ingeschreven in het mission statement van de Universiteit Gent. De Universiteit Gent, de Gentse burgemeester en de Gentse politie zullen ongetwijfeld al het nodige doen om de lezing op een ordentelijke manier te laten plaatsvinden. Een rechterlijke beslissing is daarvoor niet nodig.

DIRK VOORHOOF en EVA BREMSWie? Respectievelijk professor mediarecht en mensenrechten aan de Universiteit Gent. Wat? Tussenkomst van Antwerpse rechter is overtrokken. Waarom? Ordeverstoring is nu ook weer niet zo uitzonderlijk.11-04-2010 om 11:58 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
09-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hier zijn we weer met een energiedossier!
Ons blogje schrijft dat al een tijdje maar nu beginnen "de grote mensen" het ook te zeggen en te schrijven. Er is een probleem met de subsidiëring van windenergie en trouwens ook van die onzalige zonnepanelen. Dat laatste is stilaan aan het doordringen bij de politiek en men bouwt stilaan de subsidies af. Uit welingelichte bron vernemen we trouwens ook nog dat de distributeurs binnenkort zullen eisen dat de opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen niet meer zomaar op het net mag worden geïnjecteerd. Er komt een injectietarief en bovendien moet de injectie kunnen op ieder moment afgesloten worden. Dat betekent dat er ofwel iemand bij de zonnepanelen blijven om ze af te koppelen van het net of dat er een technische installatie moet komen die ze van op afstand kan afkoppelen. Gedaan dus met produceren en op het net gooien terwijl je werkt bijvoorbeeld. Die dingen zijn een gevaar voor het net. Punt uit! Stel je even de vraag hoe iemand nog veilig op het net kan werken als iedereen zo maar elektriciteit kan injecteren zonder enige controle...
In Nederland heeft men dit blijkbaar ook al begrepen dat de zonnepanelen niet de oplossing zijn voor ons energieprobleem:

http://www.volkskrant.nl/economie/article1364324.ece/Van_der_Hoeven_neemt_afstand_van_eigen_duurzaamheidsbeleid

Van der Hoeven neemt afstand van eigen duurzaamheidsbeleid

Van onze verslaggever Michael Persson op 29 maart '10, 19:11, bijgewerkt 30 maart '10, 11:18
Zonnepanelen in Amersfoort (Marcel van den Bergh / de Volkskrant)

AMSTERDAM- De subsidies op duurzame energie kosten de overheid miljarden euro’s en maken ze bedrijven lui.

Dat schrijft demissionair minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken dinsdag in de Volkskrant.

Met het stuk neemt Van der Hoeven afstand van haar eigen beleid van de afgelopen drie jaar, waarin juist subsidies werden ingezet om de ontwikkeling van wind- en zonne-energie te stimuleren. De zogeheten SDE-regeling (subsidie duurzame energie), die twintig jaar lang geld toelegt op elke duurzame kilowattuur energie, was het belangrijkste instrument van het vorige kabinet om de klimaatdoelen voor 2020 te halen.

Niet effectief

Volgens Van der Hoeven is dat beleid niet effectief. ‘Duurzame energie is de komende jaren nog een te beperkte en te dure optie voor CO2-reductie. We moeten niet onbeperkt en tot in lengte van dagen het verschil tussen marktprijs en kostprijs blijven subsidiëren.Daar moeten we vanaf’

Ook signaleert zij ‘subsidieoorlogen’ tussen verschillende Europese landen, omdat windparken op zee daar worden gebouwd waar subsidies het hoogst zijn.

De directe betekenis van de demissionaire opinie is beperkt. Maar het is een bevestiging van de stemming op het ministerie van Economische Zaken, waar het enthousiasme voor groene energie volgens ingewijden tot onder het nulpunt is gedaald. In januari stelde topambtenaar Chris Buijink in het economenblad ESB al dat het Nederlandse klimaatbeleid pragmatischer moet.

Nieuwe wig

Daarnaast kan de interventie van Van der Hoeven een nieuwe wig drijven tussen haar partij, het CDA, en voormalig coalitiepartner PvdA. Een van de belangrijkste duurzame voornemens van het vorige kabinet was de overheveling van de SDE-financiering van de begroting naar de energierekening. Juist door dat plan zouden de miljarden worden gevonden die nodig zijn om duizenden windmolens op zee te financieren.

Van der Hoeven ziet groene energie vooral in economische context, en niet als middel om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. ‘Minder CO2-uitstoot moet niet voorop staan in het beleid voor duurzame energie.’

Alleen windenergie

Concreet wil zij dat alleen windenergie en bio-energie nog vier jaar staatssteun krijgen, omdat die voor de economie kansrijke opties zijn. Zonne-energie zou helemaal afvallen.

Wel stelt zij zich voor dat energieproducenten duurzame verplichtingen worden opgelegd, om de Europese klimaatdoelen te halen (20 procent minder broeikasgasuitstoot in 2020). Van de Nederlandse doelen, die met 30 procent reductie ambitieuzer zijn dan die van Europa, wil zij helemaal af.
en vandaag stond in De Standaard een zeer interessant dossier over de subsidies aan de windenergie:

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=PS2OL6U6


De dure rekening van windenergie

DOSSIER

 • vrijdag 09 april 2010


Meer windenergie in de Belgische Noordzee betekent dat de elektriciteitsfactuur van de gezinnen en bedrijven in ons land fors zal stijgen. Dat blijkt uit berekeningen van het Energie-instituut van de KU Leuven. De hogere kosten zijn te wijten aan de groenestroomsubsidies voor de windparken op zee, die worden doorgerekend aan de verbruiker. Vandaag gaat het nog om zeer kleine bedragen, maar tegen 2020 is er sprake van een verzeven- tot verveertienvoudiging. De chemie-industrie heeft een voorstel klaar om de toekomstige facturen te drukken. Ze suggereert onder meer dat de overheid een deel van de financiële inspanning draagt.


Een element dat hier niet wordt aangehaald zijn de heffingen die de exploitanten van kernenergie moeten afdragen en die blijkbaar volledig legaal zijn na de uitspraak van de rechtbank. Die bedragen (dit jaar 250 miljoen) worden geïnd maar waarvoor worden die in werkelijkheid gebruikt?
In feite gaat het over het afromen van de winsten die door de versnelde afschrijving van de kerncentrales worden gemaakt. De initiële bedoeling van het vroegere controlecomité die de versnelde afschrijving heeft goedgekeurd was wel degelijk dat de consument na de 25 jaar een goedkoper tarief zou krijgen...
Nu wordt het gebruikt om de begroting wat meer uit het rood te halen...Dat is volgens ons helemaal niet het zelfde...

Morgen gaan we verder met een dossiertje over groene energie...

09-04-2010 om 22:17 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Benno Barnard is een dure vogel als je hem stoort

Je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat in Belgistan. De vrije mening van Benno Barnard mag absoluut niet verstoord worden of je betaalt een som waarmee je wel een paar daklozen een tijdje opvang kan bieden...25.000€ wanneer je in de zaal waar Benno zijn verzinsels vertelt awoert roept en zeker wanneer het het als allaoeakhbaaaar klinkt. Want wij vragen ons tenslotte af wat de definitie is van "verstoren". Iemand laat daar luide boeren en scheten, is dat verstoring. Ja, wanneer hij een sjaal rond zijn kop bindt. Maar wanneer hij een vrolijk tirolermodelleke met pluimpje op zijn kop heeft?
Nu heeft die Benno reeds de lijfwachten van zijn profeet De Winter om hem te beschermen en dan krijgt ie nog de steun van de rechtbank om zijn woordeke te placeren. Voor ons is dat er toch wel over!

En als je je identiteitskaart thuisgelaten hebt dan komt er nog eens 2000 euro bovenop.
Zelfs Jezus kreeg zulke privilegies niet om zijn preken te houden. Die Barnard moet dus wel heel zinnige dingen te zeggen hebben, al hebben we daar tot nog toe weinig van gemerkt. Niet dat we deze jongen zijn mening niet gunnen. Maar wij vinden dat wanneer je voor een zaal wat provocerende stellingen debiteert je wel tegen een stootje moet kunnen. Figuurlijk wel te verstaan. Wij hebben een enorme hekel aan geweld maar niet aan geroep. Het is misschien niet netjes maar iedereen die voor een publiek optreedt, riskeert vroeg of laat eens zulke dingen. Zelfs Mozart maakte het herhaaldelijk mee. En niemand moest toen zulke dwangsommen neertellen. En dat was dan nog wel een genie, naderhand beschouwt natuurlijk. Bennoooke is Mozart niet natuurlijk.
kijk beste Benno, als je graag provoceert is dat je volste recht en we weten dat zelfs erg te appreciëren. Je moet dan echter niet met extreem-rechtse bodyguards rondlopen en zulke dwaze kortgedingen willen. Ja we weten ook dat het zogezegd de stad Antwerpen is met Janssens die dit soort dingen heeft gevraagd als grote democraat. Kijk wanneer je nu tijdens dat fameuse optreden waarbij je zogezegd bijna het leven hebt verloren voor de goeie zaak, gewoon de micro had geleend aan die bende keukenhanddoeken, dan waren we vurige fans van je geworden. Die gasten hadden zich daar oerbelachelijk gemaakt. En of de leider-keukenhanddoek nu al dan niet een strafdossierke heeft maakt ons niks uit. Voor zijn aanhangers zou het wel een belangrijk element moeten zijn want dan kunnen ze meteen zijn geloofsovertuiging toetsen aan zijn dagelijkse handelen. Voor gelovigen zou dat belangrijk moeten zijn. Voor ons dus niet.
Maar je hebt hen hun stupiditeiten dus niet laten uitleggen en je hebt bovendien nog allerlei onzin over sharialessen aan de Antwerpse universiteit uit je rechtse duim gezogen en geraaskald over levensbedreigende situaties die echter niemand op de filmbeelden ziet, behalve jij. Moesten wij rector aan de UIA zijn dan verboden we je de toegang tot onze lokalen. Punt uit. Ook aan de keukenhanddoeken trouwens. Uit dit alles kunnen we echter maar één conclusie trekken namelijk dat je een arrogant sujet bent en dat zullen we dus maar best niet komen zeggen tijdens je volgende optreden of we kunnen ons huis verkopen...

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1090450/2010/04/08/Antwerpen-wint-kortgeding-tegen-Sharia4Belgium.dhtml


Antwerpen wint kortgeding tegen Sharia4Belgium

De lezing die Benno Barnard vorige week aan de Universiteit Antwerpen wilde geven, werd verstoord door radicale moslims en kon daardoor niet doorgaan.
Benno Barnard
Benno Barnard
Wie de volgende voordracht van Benno Barnard aan de Universiteit Antwerpen verstoort, moet een dwangsom van 25.000 euro betalen. Hetzelfde geldt voor wie de schrijver of zijn toehoorders daar durft te intimideren. Dat heeft de Antwerpse kortgedingrechter gisteren beslist, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

De lezing "Leve God, weg met Allah" die Benno Barnard op 31 maart wilde houden aan de Universiteit Antwerpen kon niet doorgaan omdat een groep radicale moslims van de organisatie Shariah4Belgium heisa veroorzaakte in het auditorium. Binnenkort wordt er een nieuwe datum afgesproken voor een lezing van de schrijver. Om te vermijden dat hetzelfde scenario zich zou herhalen, dienden burgemeester Patrick Janssens en de Stad Antwerpen een verzoekschrift in bij de rechtbank.

Hun eisen werden ingewilligd: wie de orde verstoort, of de schrijver en zijn toehoorders intimideert, moet een dwangsom van 25.000 euro betalen per vastgestelde inbreuk. Amokmakers die hun identiteit weigeren bekend te maken aan de politie, betalen een dwangsom van 2.000 euro per persoon.

Websites offline

De websites Sharia4Belgium en Shariah4Belgium zijn beiden momenteel offline. De eerste website werd vorige week door de provider van het net gehaald waarop de initiatiefnemers de website Shariah4Belgium (met een h) boven de doopvont hielden. Die is sinds gisteren ook offline gehaald na een klacht van de site mediageil.be (belga/mvdb)

08-04-2010 om 22:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SOLIDARITEIT MET DE WERKNEMERS VAN GODIVA

Wij roepen op tot solidariteit met het personeel van Godiva. Blijkbaar denkt de directie daar dat ze net als in Turkije methodes kan toepassen die hier al een paar decennia in onbruik zijn geraakt. Een lock-out is een ongezien wapen dat slechts zeer zelden wordt gebruikt.
Je kan donderdag vanaf 6uur 's morgens naar de fabriek van Godiva trekken in Brussel (metro Simonis en van daar zie je de fabriek liggen) Het juiste adres is : Wapenstilstandstraat 5 te 1081 Brussel (Koekelberg)
Steun die mensen want het is al zeer erg dat een verpakkingsafdeling die laag geschoold personeel tewerkstelt uitbesteed wordt, niet aan lage-loonlanden maar aan beschutte werkplaatsen. Stel je even in de plaats van de ontslagen arbeidsters (het zijn hoofdzakelijk vrouwen) wanneer je je job ziet verdwijnen naar een beschutte werkplaats....Erg motiverend kan je dit moeilijk noemen.
Waarschijnlijk wil Godiva dan ook nog eens uittesten hoe ver je kan gaan in een sociaal conflict....als dit een normale praktijk wordt dan glijden we binnen de kortste keren terug af naar de 19de eeuw...

 SOLIDARITEIT MET DE WERKNEMERS VAN GODIVA!

Sociaal conflict bij Godiva zit muurvast

VRT
VRT

wo 07/04/2010 - 07:01 Update: wo 07/04/2010 - 16:36 Bij chocoladefabrikant Godiva in Koekelberg zit het sociaal conflict voorlopig nog muurvast. Vandaag houdt de directie de deuren gesloten, en door die lock-out mag het personeel mag dus niet binnen om te werken. Het conflict draait rond een herstructurering, die 90 banen zou kosten.

Aan de basis van de problemen bij Godiva ligt het afstoten van de inpakafdeling. Het inpakken zal voortaan gebeuren in een beschutte werkplaats. Hierdoor verdwijnen negentig, veelal laaggeschoolde, jobs bij Godiva zelf. Dat pikken de werknemers niet.

VRT

De werknemers zijn tot actie overgegaan. Halfweg maart blokkeerden ze al de poorten van het bedrijf en ze zijn ook trager beginnen te werken. "Al een week kunnen er geen goederen binnen noch buiten. De arbeiders werken heel traag. De productiviteit is er niet meer. Dat kost ons enorm veel geld. En nu dreigt er een escalatie van geweld", zegt Nicolas Bouwe, managing director bij Godiva (foto).

"Het enige dat wij doen, is een beetje trager werken", zegt Erica Bauwens van de socialistische vakbond ABVV. Sinds vanmorgen dreigt het conflict te escaleren. "We zijn deze morgen aangekomen om te komen werken, maar we stonden voor de deur. De baas heeft de deuren gesloten en we mogen niet binnen", aldus Bauwens.

Morgen staat personeel weer aan de poorten

Het personeel wil morgen gewoon weer aan de slag zoals op gewone werkdagen. "Om 6 uur morgenvroeg zal iedereen weer aan de poorten staan. Wij hopen dat de directie haar verantwoordelijkheid neemt", zegt Patrick Vanderhaeghe van de christelijke vakbond ACV daarover.

Belga

De directie wil de fabriek echter alleen maar openstellen onder bepaalde voorwaarden. "Wij willen opnieuw kwalitatief kunnen produceren, met een redelijke naar garantie voor productiviteit", zegt directeur operaties Peter Van Ingelghem van de directie.

De vakbonden denken er ook aan om juridische stappen te ondernemen zodat de lonen ook tijdens de lock-out kunnen worden uitbetaald. Via het kabinet van Joëlle Milquet, de minister bevoegd voor sociaal overleg, wordt geprobeerd om het overleg tussen beide partijen weer vlot te trekken.

Lock-out komt zelden voor in België

Godivia kiest dus voor de lock-out, een maatregel waarbij de werkgever het de werknemers onmogelijk maakt om te werken. De vakbond schakelde vanmorgen een deurwaarder in om de lock-out vast te stellen. Een lock-out komt zelden voor in België en dat maakt dat de spanningen tussen directie en vakbonden hoog oplopen.

Tijdens de lock-out worden de bedienden doorbetaald, de arbeiders niet. Wellicht krijgen de arbeiders ook geen stempelgeld, en dat veroorzaakt een nieuw spanningsveld. "Wij gaan de directie dwingen om de dagen waarop de werknemers voor de poort staan, ook te betalen", zegt Patrick Vanderhaeghe nog.

Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, noemt de lock-out een extreem actiemiddel maar heeft begrip voor de directie. "Het is een uitzonderlijke maatregel in uitzonderlijke omstandigheden", zegt Chris Moris van Fevia.
“Aujourd’hui on veut notre emploi,
et rester tous chez Godiva
C’est pas nous qu’il faut licencier
mais c’est Nicolas Bouve
Car pour lui il y a pas de pitié
car son salaire est assuré
Il faut rester tous motivés
allez les gars, il faut continuer”


http://www.actu24.be/MBO_Article/436632.aspx


Godiva: les syndicats dénoncent la situation de lock-out


La FGTB et la CSC secteur Alimentation et Services ont tenu à dénoncer, mercredi après-midi, lors d'une conférence de presse commune au siège du syndicat socialiste à Bruxelles, la décision prise le matin même par la direction de Godiva de bloquer l'accès de l'entreprise aux travailleurs.La direction du chocolatier a invoqué pour justifier sa décision des raisons de sécurité tant au niveau des personnes que du processus de production ainsi que le non-respect par le personnel de ses obligations contractuelles de même qu'une série d'actes de violence.

Les syndicats et le personnel contestent formellement ces affirmations et la situation de lock-out - exceptionnelle dans l'histoire sociale belge - qui en découle et dénonce "l'attitude suicidaire et jusqu'au-boutiste" de la direction de Godiva qui n'est là, selon leurs dires, que pour exécuter "la sale besogne".

Godiva n'a jamais tenté, selon Baudouin Ferrant (FGTB) et Patrick Vanderhaege (CSC) de nouer un véritable dialogue comme le prévoit la Loi Renault afin d'éviter ou de limiter au maximum le licenciement des 90 travailleurs du service emballage que l'entreprise entend externaliser auprès d'une entreprise de logistique qui aurait elle-même recours aux services d'un atelier protégé, ont souligné les permanents syndicaux.

Syndicats et personnel contestent également que la fermeture et l'externalisation du service d'emballage manuel annoncée lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire le 2 mars dernier, ne permette à l'entreprise chocolatière de sortir de sa situation économique difficile.

Personnel et délégués syndicaux placent, enfin, beaucoup d'espoir dans l'intervention du cabinet Milquet.

Belga
07-04-2010 om 22:25 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bloedstollende beelden en commentaren...
Klik op de afbeelding om de link te volgen
klikken en kijken en lezen en ...

http://wikileaks.org/

06-04-2010 om 22:26 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
05-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ook dooie pausen nu in opspraak...
Wat zijn we toch blij een bende ongelovigen te zijn!

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7086738.ece

From The Sunday Times
April 4, 2010

John Paul ‘ignored abuse of 2,000 boys’

Cardinal
Hans Hermann Groer

Cardinal Hans Hermann Groer abused an estimated 2,000 boys for decades without sanction

Bojan Pancevski in Vienna and John Follain in Rome

When John Paul II died five years ago the crowd that packed St Peter’s Square for his funeral clamoured “Santo subito (Saint now)!” in a spontaneous tribute to the charisma of the Polish pontiff.

As the faithful marked the anniversary of John Paul’s death on Good Friday, however, he was being drawn into the scandal over child abuse in the Catholic church that has confronted his successor, Benedict XVI, with the worst crisis of his reign.

Allegations that the late pontiff blocked an inquiry into a paedophile cardinal, promoted senior church figures despite accusations that they had molested boys and covered up innumerable cases of abuse during his 26-year papacy have cast a cloud over his path to sainthood.

The most serious claims related to Cardinal Hans Hermann Groer, an Austrian friend of John Paul’s who abused an estimated 2,000 boys over decades but never faced any sanction from Rome.


Cardinal Christoph Schönborn, Groer’s successor, criticised the handling of that scandal and other abuse cases last week after holding a special service in St Stephen’s cathedral, Vienna, entitled “Admitting our guilt”.

Schönborn condemned the “sinful structures” within the church and the patterns of “silencing” victims and “looking away”.

Cardinal Joseph Ratzinger — who became Pope Benedict — had tried to investigate the abuses as head of the Congregation for the Doctrine of the Faith, according to Schönborn. But his efforts had been blocked by “the Vatican”, an apparent reference to John Paul.

Asked by The Sunday Times whether John Paul’s role in the cover-up of abuse should be investigated, Schönborn said: “I have known Pope Benedict personally during 37 years of amiable acquaintance and I can say with certainty that ... he made entirely clear efforts not to cover things up but to tackle and investigate them. This was not always met with approval in the Vatican.”

The Groer affair became public in 1995 when former pupils of an elite Catholic school accused him of sexual abuse.

After an outcry, Groer was replaced and made the prior of a convent. He was never punished and issued only a vague apology in 1998 before retreating to a nunnery where he lived until his death in 2003. Some of his victims were offered “hush money” from the church.

Michael Tfirst, 54, one of Groer’s victims, claims to have reported the abuse to highranking church officials from the 1970s onwards. He says the church paid him £3,300 in 2004 under a contract that obliged him to keep quiet.

“There is no question that Ratzinger knew all the details of reports on abuse within the church, as there is no doubt that John Paul, his superior, took part in a massive and systematic cover-up,” Tfirst said.

John Paul also faced criticism last week from Poland for protecting Archbishop Juliusz Paetz, who was accused of abusing trainee priests. Letters detailing the charges were sent to John Paul’s office and to Ratzinger in 2000 but were ignored. Paetz resigned in 2002 when the allegations became public.

Stanislaw Obirek, a Polish theologian and a former Jesuit priest, said: “I believe John Paul is the key person responsible for the cover-up of abuse cases because most of it occurred during his papacy. How can someone who is to blame for this be beatified?”

In America critics pointed out that although Benedict has borne the brunt of criticism over ignoring the scandal of Father Lawrence Murphy, accused of molesting 200 deaf boys at a special school in Wisconsin, Ratzinger had acted on the authority of John Paul.

Another beneficiary of John Paul’s discreet approach was Marcial Maciel Degollado, a Mexican priest known as Father Maciel, who founded a conservative religious order. He was accused by former members of abuse in 1998. John Paul blessed Maciel in the Vatican in late 2004, at a time when Ratzinger was investigating him. A year after Ratzinger became pope, the Vatican ordered Maciel to lead “a reserved life of prayer and penance”, effectively removing him from power.

John Paul was also accused of ignoring controversy over John Magee, a former private secretary to three popes including the Polish pontiff, who named him Bishop of Cloyne in 1987. Late last month Magee was forced to resign after an independent report found that his diocese in Ireland had put children at risk.

In the Vatican the spiralling allegations have prompted a siege-like mentality. Father Federico Lombardi, Benedict’s spokesman, declined to comment on John Paul’s handling of abuse cases. “We’re busy with Easter celebrations, let’s focus on the homilies,” he said.

The Polish cardinal Stanislaw Dziwisz, John Paul’s private secretary for four decades, rejected as “unfair and misleading” any attempt to distinguish between the approaches of the two popes to abuse cases. “Benedict is strongly committed to clearing things up, like a father,” Dziwisz told La Repubblica, the Italian newspaper.

In Europe there are signs of the faithful turning their backs on the church in large numbers. In Austria alone more than 20,000 Catholics left the church in March.

In America there was a furious response by Jewish groups to a Good Friday sermon by Father Raniero Cantalamessa, Benedict’s personal preacher, in which he compared the wave of attacks on the church to anti-Semitism.

Rabbi Gary Greenebaum, of the American Jewish Committee, protested: “So far I haven’t seen Saint Peter burn. The Vatican is trying to turn the persecutors into victims.”

John Paul was expected to be beatified in October but the process may be delayed. A French nun who appeared to have been miraculously cured of Parkinson’s disease through his intercession has reportedly been found to be suffering from a different illness.

Giancarlo Zizola, a leading expert on the Vatican, said the church officials who had gathered documents and questioned witnesses about John Paul’s suitability for sainthood had examined “negative” aspects of his papacy, including his handling of abuse cases.

“There’s no chance of Benedict delaying the beatification because of the abuse scandal,” Zizola said. “On the contrary, I expect he’ll accelerate it.”

Allegations

Critics say John Paul II:

Failed to encourage bishops to report accusations of paedophilia by priests to the police.

Ignored accusations against senior members of the clergy, at times promoting them to higher office.

Allowed many priests accused of paedophilia to be transferred to a new diocese without anyone being warned of their record.

Decreed that “pontifical secrecy” must apply to cases of sexual abuse in church trials.


05-04-2010 om 22:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!