kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

07-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe Interviewtechnieken
Er is iets loos met onze nieuwsberichten. Neen, niet alleen inhoudelijk maar ook vormelijk. Ons slecht karakter dwingt ons om toch een vraag te stellen over de meerwaarde van een interview dat rechtstreeks vanuit de nieuwsdienst wordt afgenomen van een braaf meiske met knalrode kouwelijke neus en dikke wanten "LIVE" vanuit "de Antwerpse diamantbuurt". Wat onze ongelukkige vrouwelijke rooie speurneus daar weet te vertellen kon ze net even goed vanuit een goedverwarmd lokaal. Want geen enkel beeld brengt enige bijkomende verheldering bij het aangehaalde onderwerp, namelijk de gijzeling van een diamantairsfamilie. Tegenwoordig heet zoiets dan wel "Tigerkidnapping". Waarom dat nu erger zou zijn omdat het over Indiase slachtoffers gaat dan wel indien deze uit Kirgizië dan wel uit Schilde afkomstig zouden zijn, is ons ook niet meteen duidelijk, tenzij om voor ons totaal verkeerde redenen. Als we dan nog de "Antwerpse schepen voor diamant" zien opdraven omdat er te veel inbraken zouden zijn bij één bepaalde groep mensen dan breekt onze klomp...
Het gaat er ons natuurlijk niet om dergelijke praktijken goed te keuren maar wij dachten dat in een rechtstaat IEDEREEN recht op veiligheid had. Of je nu Indiêr, Jood, Afrikaan of gewoon van de Seefhoek bent, maakt voor ons geen ene moer verschil...In Antwerpen echter wel dus...

Kijk toch zelf naar deze parel van een interview en zeg nu zelf, zouden we niet beter meteen een petitie organiseren om te eisen dat reporters in menselijke en comfortabele omstandigheden worden geïnterviewd? Gaia zou niet dulden dat daar een zebra of een buidelrat in de zelfde onmenselijke omstandigheden zelfs maar 10 seconden voor een camera wordt gezet....
http://www.standaard.be/video/videoplayer.aspx?cat=0&subcat=0&videoid=1050809

Wat denken jullie d'r over?

07-03-2010 om 23:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zagen over kloven en verschillen
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100306_015


Kloof tussen rijke en arme Vlaming groeit


Ondanks alle pogingen van de overheid om de kloof tussen arm en rijk niet te groot te laten worden, blijft de inkomensongelijkheid toenemen. Dat heeft de directie Statistiek van de FOD Economie berekend. Dat schrijft Het Belang Van Limburg.

Om uit te drukken hoe groot de ongelijkheid is tussen inkomens in een bepaalde regio, maken statistici gebruik van de zogeheten Gini-index. Een coëfficiënt van 0 op deze index geeft aan dat er geen ongelijkheid is, of dat iedereen evenveel verdient. Een coëfficiënt van 1 beduidt dat één iemand alles verdient, en de rest niets.

In Vlaanderen is de coëfficiënt 0,376 voor de belastingen tussenkomen, en 0,304 na aftrek van de belastingen. In 1990 bedroeg de Gini-coëfficiënt nog 0,310 voor de belastingen, en 0,238 na de belastingen.

"De overheid doet heel veel pogingen om de ongelijkheid binnen de perken te houden, zoals de invoering van dienstencheques en andere tegemoetkomingen voor lagere inkomens", zegt decaan Filip Vergauwen van de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen in de krant. "Maar al die maatregelen blijken dus niet efficiënt."

http://www.brusselnieuws.be/artikels/economie/inkomenskloof-tussen-brussel-en-vlaanderen-nog-nooit-zo-groot/bn_pa_model?format=print

maandag 01 maart 2010
Inkomenskloof tussen Brussel en Vlaanderen nog nooit zo groot

Brussel - De inkomenskloof tussen het Brussels Gewest en de rest van België blijft groeien en bereikt een historisch dieptepunt. Het Brusselse inkomen ligt ondertussen ook een vijfde lager dan dat in Vlaanderen, opnieuw goed voor een record. Amper dertig jaar geleden was de situatie … precies andersom. Dat blijkt uit een analyse van de fiscale inkomens door brusselnieuws.be. [1 reactie]

Het gemiddelde inkomen per inwoner van het Brussels Gewest ligt ondertussen al 16 procent onder het nationale gemiddelde, een laagterecord. De gemiddelde Vlaming verdient dan weer zes procent meer dan het nationale gemiddelde. De kloof tussen Brussel en Vlaanderen is met andere woorden al aangegroeid tot 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie, die brusselnieuws.be onder de loep nam.

De cijfers, die deze week werden gepubliceerd, zijn gebaseerd op de belastingaangiftes van 2008, die op hun beurt een beeld geven van de inkomens van 2007.

De recente cijfers betekenen een lichte achteruitgang tegenover het jaar voordien, toen de kloof 15 procent bedroeg. Maar de score staat in schril contrast met de toestand in de voorbije decennia. In 1977 (het eerste jaar waarvoor de FOD Economie gegevens ter beschikking stelt) lag het Brusselse inkomen net 18 procent boven het nationale gemiddelde. Het Vlaamse gemiddelde bedroeg toen zelfs twee procent minder dan het Belgische.

Ook de voorbije tien jaar bleef de relatieve Brusselse welvaart zakken. In 1998 scoorde Brussel 8 procent slechter dan het nationale gemiddelde, nu is die kloof dus verdubbeld.

Stadsvlucht en migratie
De aanhoudende trend heeft twee hoofdoorzaken, weet Christian Kesteloot, sociaal geograaf aan de KULeuven en co-auteur van de ‘Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel’.

“Het is nog steeds zo dat stadsbewoners die daar de middelen voor hebben, eigenaar willen worden buiten de stad. Die trend is al aan de gang sinds de jaren ’50-’60, maar die zogenaamde suburbanisatie houdt nog steeds aan. Een tweede oorzaak is dat de nieuwe stadsbewoners die in de plaats komen nu eenmaal voor een groot deel jonge en arme mensen uit het buitenland zijn.”

Pensioen
Een blik op de cijfers per gemeente, leert dat zelfs de traditioneel rijke gemeenten in het Gewest achteruit boeren. Het gemiddelde inkomen in Sint-Pieters-Woluwe mag dan nog 14 procent hoger liggen dan het nationale gemiddelde, tien jaar eerder bedroeg die kloof nog 24 procent.

“In de rijke Brusselse gemeenten zie je een ander fenomeen”, weet Kesteloot. “Veel inwoners zijn er wél eigenaar van hun woning en blijven dus ook in de gemeente. Alleen zijn die welvarende inwoners nu steeds vaker op pensioen en zakt hun inkomen daardoor uiteraard.”

Ambitieus voor opleiding en werk
Hoe keer je een trend die ondertussen al decennia aanhoudt? “Gentrificatie, het aantrekken van bewoners uit de middenklasse, lijkt een voor de hand liggende oplossing”, zegt Kesteloot. “Maar gaan schuiven met mensen is niet meteen ideaal. Een echt ambitieus beleid voor opleiding en werk is een veel intelligentere oplossing. Dat beleid is nu te zwak in het Brussels Gewest."

Tenslotte moet je ook durven herverdelen, vindt Kesteloot. "Brussel moet meer middelen krijgen uit het Gemeentefonds. Vlaanderen steigert bij dat soort vragen en heeft het dan al snel over slecht bestuur. Maar eigenlijk is dat naast de kwestie.”
We denken dat we uit deze twee kleine recente artikels mogen afleiden dat er wat loos begint te lopen in Belgistan. De herverdeling van de rijkdommen hapert...Onder andere ons belastingssysteem slaagt er niet meer in om een verantwoorde herverdeling te bewerkstelligen. De laatste decennia werd steeds meer de klemtoon gelegd op het individu, ook door de linkerzijde en werd de collectiviteit en de solidariteit in een kwaad daglicht gesteld. het begon met de luie Waal die de zuurverdiende centen van de hardwerkende Vlaming opsoupeerde, dan waren het al die doppers en vreemdelingen die ons kwamen plunderen, dan de politieke vluchtelingen ...telkens vond men één of andere sociale groep die de oorzaak was van ...tja van wat eigenlijk? Want tot nog toe nam het inkomen van de bovenste laag wel voortdurend toe. Die bovenlaag slaagt er merkwaardig genoeg steeds beter in om iedereen te doen geloven dat hun verminderende inkomsten en vermeerderende uitgaven de schuld zijn van mensen die het uiteindelijk nog slechter hebben...straffe kost qua hersenspoeling. Want als dan toch aan een groep zou liggen dan zijn wij eerder geneigd te kijken naar diegenen waarvan het inkomen steeds toeneemt. Of zijn we verkeerd? Nu merken we ook dat die zelfde rijke elite natuurlijk steeds minder geneigd is op te draaien voor alles wat zelfs maar neigt naar openbare dienstverlenig zoals ziekteverzekering, staatsinstellingen enz...waarom zou ze ook. Ze kan zich toch alles aanschaffen met hun fortuin. Diegenen die het moeilijker hebben moeten maar harder werken...en iedereen begint uiteindelijk in dergelijke prietpraat te geloven...
Ons systeem begint inderdaad stilaan te stuiten op haar eigen grenzen. Een fenomeen zoals in IJsland waar de ganse bevolking moet opdraaien voor de compleet waanzinnige politiek van privébankiers die van iedereen een gekke consument hadden gemaakt door hen voor te liegen dat er geen maat stond op de groei en dat er steeds meer kon uitgegeven worden is geen alleenstaand fenomeen meer. Een gans land bankroet. Griekenland eveneens bankroet door de schuld van incompetente politici die er zelfs in geslaagd zijn de staatsfinanciên comppleet te vervalsen. Een sinds Louis Quatorze bijna uitgestorven praktijk leek het...verkeerd gedacht dus. Wie draait er voor op? De rijken? Of zoals de Griekse Kommunistische partij (nog heel erg van de oude school) zo mooi zegt "de plutocratie"? Neen, want die zitten veilig op bergen gestolen sollen. Het zijn de sukkelaars , de werkenden en de gepensioneerden die ervoor opdraaien via het afschaffen van steun het verminderen van lonen en pensioenen enerzijds en het optrekken van belastingen anderzijds maar merkt iemend iets van het optrekken van belasting op grote fortuinen of op speculatie? Noppes...
De zelfde fenomenen vinden we dus terug in Belgistan. Jarenlang getoeter tegen dure openbare diensten, tegen te hoge belastingen en tegen de zogenaamde potverteerders van allerlei pluimage eist stilaan zijn tol. Het ieder- voor- zich wint het op solidariteit. Nochtans zouden de recente gebeurtenissen voldoende moeten hebben aangetoond dat individualisme totaal zinloos is als het echt tegenvalt. Kijk maar naar Chili en Haïti. Beter bewijs dat alleen solidariteit kan helpen kan je moeilijk vinden en beter bewijs dat je als burger enkel maar iets te winnen hebt bij een degelijke uitgebouwde openbare dienst is ook moeilijk te sprokkelen. Maar toch blijft men verder doen met theorieën over "de ontvette staat" te verkondigen...en ondertussen hebben onze staatspensioenen een absoluut diepterecord gevestigd en betaalt stilaan iedereen zich blauw vanaf het ogenblik dat je een been breekt of een operatie ondergaat. Maar kent iemand een radioloog, een tandarts, orthodontist, een chirurg met minder dan 4 auto's, drie huizen en een buitenlands optrekje? Heeft iemand al een bedrijfsleider of onze radioloog, tandarts enz...weten kamperen voor een school om hun kinderen in te schrijven? Ho, was jullie dit nog niet opgevallen?
Dat Brussel achteruit boert t.o.v. van Vlaanderen verwondert ons niet. Het zijn inderdaad de hierboven opgesomde fenomenen maar er is meer aan de hand dan dat. Ganse wijken in Brussel worden bevolkt door een toplaag zeer rijke luitjes die hier echter totaal geen belasting betalen...Europese ambtenaren bijvoorbeeld. Of denkt er echt iemand dat een Brusselse trambestuurder zich nog een sandwichke kan permitteren in de buurt van "La Place du Chatelain" of de "Rue du Bailli" of in de wijde omgeving van het Schumanplein? Je kan maar pech hebben en een ongeval hebben vlak voor de deur van een ziekenhuis als Baron Lambert of Edith Cavell en daar verzorgd worden...pleeg liever meteen zelfmoord want de facturen die je daar zal moeten betalen gelijken heel sterk op Amerikaanse ziekenhuisfacturen zonder dat de verzorging spectaculair beter is dan in een ziekenhuis ergens in Bommerskonten.
De rijke Brusselse zelfstandigen en hiermee bedoelen we dus geen winkeliers maar een soort volk dat diensten aanbiedt aan firma's en jullie kennen ze zelf wel....strak in het pak (zowel de vrouwelijke als de mannelijke soort) en met blitse wagens, wat zou dat soort volk van belastingen afdragen? Allerlei kosten aftrekken, daar zijn ze veel beter in dan belastingen betalen. Dat laatste is echt voor de schlemiel, voor de kassiersters van de Carrefour bijvoorbeeld .Zou dit soort elite ooit hebben nagedacht met wiens geld de dijk is gebouwd waarachter hun Knokse cottage is gelegen? Of de autostrade naar de kust en alle asfalt onder de wielen van hun Porsche Cayenne? Heel waarschijnlijk niet. En ze zullen zeker niet wakker liggen van de duizenden die ontslagen worden zonder diploma en boven de 35jaar en die dus geen enkele kans meer maken op de arbeidsmarkt . Van wat zij aan belastingen afdragen daar geef je nog geen half uur bijkomende vorming aan een ontslagen Opelarbeider...Al deze vaststellingen beginnen stilaan te knagen aan ons links geweten maar we horen hier niemand deze dingen luidop zeggen....

07-03-2010 om 22:40 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
05-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eindelijk sollen voor nucleair pretpark!
we verwijzen naar onze bijdrage op 3/2/2010 (en de twee dagen ervoor) over onderstaand onderwerp alvorens jullie kennis te laten maken met de nieuwe bijdrage die we vonden op: http://www.demorgen.be/dm/nl/5378/Global-Warming/article/detail/1075606/2010/03/04/Leterme-60-miljoen-voor-MYRRHA-goede-investering.dhtml


Leterme: "60 miljoen voor MYRRHA goede investering"

Eerste minister Yves Leterme heeft in Mol meer uitleg gegeven over de beslissing van zijn regering om dit en de komende vier jaar in totaal 60 miljoen euro vrij te maken voor het MYRRHA-project van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) in Mol. Hij wees onder meer op de verwachte daling in kernafval en meer medische toepassingen.

Duurzame energie
De premier had het over een toekomstgerichte investering en een van de eerste om de economie structureel te versterken. "Het gaat om een reactor van de vierde generatie", zei Leterme. "De regering rekent op een terugverdieneffect. Het risico van nucleair afval zou tot 1.000 keer lager kunnen worden en het volume 100 keer kleiner. Bovendien zal wetenschappelijk onderzoek de medische toepassingen verruimen. Deze investering is goed voor de samenleving en draagt bij tot duurzamere energieproductie."

Details nog niet duidelijk
Het gaat om nieuwe budgetten die worden ingeschreven bij de budgetcontrole in maart, benadrukte de premier. Het geld zal worden gebruikt voor de laatste fase voor de eigenlijke bouw van de MYRRHA-reactor, met conceptuitwerking en wetenschappelijk onderzoek. Daarna is er volgens Leterme "een mechanische overgang" naar de bouw. Die kost wordt geraamd op bijna 1 miljard euro, waarvan de overheid normaal 40 procent op zich neemt. Daarover wilde Leterme echter niet veel kwijt, omdat "daarover nog niet in detail gesproken is" en dat "ook afhankelijk is van Europese co-financiering".

MYRRHA moet bij het SCK-CEN de plaats innemen van de BR2-reactor die al meer dan 45 jaar draait in Mol. Het project zou 2.000 jobs creëren. (belga/svl)
04/03/10 15u30


Zo dus...nu nog wachten op het nucleair pretpark, sorry "themapark en ontmoetingscentrum" en klaar is kees...en tenslotte kan het nog steeds erger. Vraag dit maar aan de Regensburger Domspatzen die vreemde handelingen moesten ondergaan om de hoge terts te halen. Maar zoek dat maar zelf uit beste lezertjes...
Ondertussen lezen we nog meer heugelijk nieuws want blijkbaar is één nucleair pretpark nog niet voldoende:http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=3S2N3DF4&word=nucleaire+jobs


Nucleaire jobexplosie in het verschiet

 • vrijdag 05 maart 2010
Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) krijgt er met 'Myrrha' een geavanceerde nucleaire onderzoeksreactor bij. Louis Verbraeken

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) krijgt er met 'Myrrha' een geavanceerde nucleaire onderzoeksreactor bij. Louis Verbraeken

© Louis Verbraeken


BRUSSEL - De voorbereiding van de bouw van een nieuwe kernreactor in Mol brengt al wat extra jobs op. Maar de echte banenexplosie komt er pas na 2014.
Van onze redacteur

Het plan voor de bouw van een nieuwe nucleaire onderzoeksreactor in Mol staat garant voor zeer veel bijkomende werkgelegenheid. Dat verzekert de directeur van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK), Eric Van Walle.

Nog dit jaar zal zijn onderzoekinstituut dankzij het Myrrha-project al dertig bijkomende personeelsleden aanwerven en daarenboven nog eens werk bieden aan 100 contractuelen.

Maar de echte boom van de werkgelegenheid is nog niet voor de komende jaren. De sterke toename van de werkgelegenheid hangt volledig af van de beslissing om de installatie ook effectief te bouwen. De Belgische regering zal daarover pas ten vroegste in 2014 beslissen.

Als het licht echt op groen zou gaan, dan zal dat volgens de topman van het SCK tijdens de bouwjaren garant staan voor 500 tot 600 banen. En als de reactor eenmaal klaar is zal het rechtstreekse personeelsbestand van het SCK boven de 1.000 werknemers uitstijgen, schat Eric Van Walle. Vandaag is het studiecentrum goed voor circa 650 jobs.

Premier Yves Leterme zelf verdedigde gisteren het plan. ‘De regering rekent op een terugverdieneffect. Het risico van nucleair afval zou tot duizend keer lager kunnen worden en het volume honderd keer kleiner. Bovendien zal wetenschappelijk onderzoek de medische toepassingen verruimen.' Hij had het verder over een toekomstgerichte investering en een van de eerste om de economie structureel te versterken.

Het verklaart waarom er gisteren zo positief werd gereageerd in de Antwerpse Kempen. Het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité Kempen zei verheugd te zijn. Het project biedt de mogelijkheid om de regio te laten uitgroeien tot een topregio op het vlak van duurzame energie- en milieutechnologie, luidde het.

Begin dit jaar was echter een heel ander geluid te horen bij de buren van het SCK. Dat is de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (Vito). Die kondigde toen aan dat het samen met de KU Leuven het Vlaamse centrum voor energieonderzoek gaat uitbouwen in... Waterschei in de provincie Limburg. Dit project, dat volop ondersteund wordt door de Vlaamse overheid, werd Energyville gedoopt. Net als in de Kempen koestert Limburg de ambitie om een leidend Europees centrum voor energieonderzoek te worden.

Politiek ligt het SCK-project gevoelig bij Groen! en SP.A. Zij vrezen dat de regering zich in een megalomaan financieel avontuur aan het storten is....en blijkbaar hebben we reeds een innovatieve ontdekking gedaan die uniek is in de wereld namelijk het nucleair wafelijzer:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=3S2N3DF2

Leterme was gewaarschuwd over wafelijzer

 • vrijdag 05 maart 2010
BRUSSEL - De regering-Leterme was gewaarschuwd. De inspectie van Financiën stelde begin februari al dat de wafelijzerpolitiek terug uit de kast werd gehaald. Deze waarschuwing had alles te maken met het feit dat in het eerste regeringsvoorstel in één trek 80 miljoen euro ter beschikking werd gesteld aan een Vlaams en een Waals nucleair instituut (DS 4 maart). Het gaat om het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK) en het Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus. Het bedrag werd bovendien in dat eerste voorstel nog gelijk verdeeld.

De inspectie van Financiën, die regeringsvoorstellen moet beoordelen op onder meer budgettaire haalbaarheid en doeltreffendheid, stelde verder vast dat het bedrag niet voorzien was in de begroting en voegde er nog aan toe dat er te veel onbeantwoorde vragen zijn over het financiële plaatje van het project om in Mol de nieuwe nucleaire onderzoeksreactor Myrrha te bouwen. En dat ter vervanging van een exemplaar dat in 2026 stilgelegd moet worden.

De inspectie van Financiën vroeg zich af of de ramingen van de kosten voor de bouw van de nieuwe reactor (960 miljoen euro) en de inkomsten (95 miljoen euro) en werkingskosten (72,5 miljoen euro) eenmaal de installatie werkt realistisch waren. ‘De regeringsnota brengt alvast geen opheldering', luidde toen de conclusie.

Er wordt nog aan toegevoegd dat het opmaken van een realistisch businessplan voor de nieuwe kernreactor geen sinecure wordt. ‘Wie kan er iets concreets vertellen over een project dat pas in 2024 in uitbating zal gaan', vroeg de inspectie van Financiën zich retorisch af.

Het resultaat van dit negatieve advies is dat de regering gisteren alvast beklemtoonde dat het geld voorzien zal worden tijdens de eerstvolgende begrotingscontrole.
We herhalen voor de slechte lezer en de goede verstaander: "het geld voorzien zal worden tijdens de eerstvolgende begrotingscontrole."Uit welingelichte bronnen menen we te weten dat men van plan is de werkloze Opel- en Carrefourarbeiders en -sters te recycleren tot radio-isotopen....

05-03-2010 om 22:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
04-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alles is te koop, zelfs de Griekse staatsschuld...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Sommige lezertjes zullen beweren dat we graag breichten over landen in crisis. Klopt inderdaad. Vandaag laten we nog maar eens ons licht schijnen op een land dat in feite enkel kan dienen als voorbeeld hoe het allemaal NIET moet: Griekenland. Ooit de bakermat van onze democratie of tenminste zo leert men ons dat in sommige scholen. De recente geschiedenis heeft echter niks meer te maken met democratie, net zoals het verleden trouwens. Het lijkt ons immers nogal moeilijk om het te hebben over een democratie als het ganse systeem in de oudheid tenslotte berustte op slavenarbeid...maar alla, dit is voor sommigen spijkers zoeken op laag water.
Vandaag is dit land echter in grote moeilijkheden. Zelfs gesjoemel met de nationale financiën helpt niet meer. Integendeel, het gesjoemel heeft het land aan de afgrond gebracht en wat blijkt? Sommige landen zien er brood in...maar lees zelf de onvoorstelbare realiteit die elke verbeelding tart:

http://www.tijd.be/nieuws/buitenland/Grieken_in_shock_na_aankondiging_besparing.8887354-439.art

Grieken in shock na aankondiging besparingDe Griekse bevolking verkeert in shock nadat de regering woensdag aankondigde dat er 4,8 miljard euro moet worden bespaard. 'God helpe ons', titelt de conservatieve krant Apogevmatini.

(belga) - 'Een lawine aan maatregelen zal ons leven veranderen', schrijft Eleftherotypia. Alle kranten lijken het er wel min of meer over eens dat de besparing nodig is om het failliet van hun land te vermijden.

De Griekse regering kondigde woensdag een hele resem besparingsmaatregelen aan. Zo wordt het btw-tarief verhoogd van 19 naar 21 procent. De pensioenen worden bevroren, zowel in de openbare als in de privésector. Er komen bovendien hogere taksen op tabak (+ 63 procent), alcohol (+ 20 procent), brandstoffen en luxeproducten.

De dagbladen vrezen donderdag openlijk dat niet alleen de kleinhandelaars, maar ook de middenstanders deze ingrepen niet zullen overleven. 'De Griekse markt zal uitsterven', spiegelt Vradyni voor.

Volgens de kranten gaat het om de ergste crisis die Griekenland ooit gekend heeft. 'De overheidsmaatregelen hebben de Grieken getroffen als een elektrische schok', aldus de krant Ta Nea, die dicht bij de socialistische regering staat. 'Dit wijzigt ons leven ingrijpend.'

Zowat driehonderd leden van de communistische vakbond hebben intussen het ministerie van Financiën in Athene bezet. Ze verhinderen de ambtenaren de toegang. De overheidsvakbond plant een 24-urenstaking op 16 maart.

Eilanden verkopen

Griekenland krijgt intussen ook raadgevingen uit allerlei hoeken. Duitse parlementsleden opperen zelfs de mogelijkheid om enkele eilanden te verkopen, traditioneel populaire vakantiebestemmingen bij de Duitsers.

'Geef ons Korfoe en wij geven jullie centen', laat parlementslid Frank Schäffler van regeringspartij FDP weten. Griekenland telt zowat zeshonderd eilanden, het merendeel onbewoond.

Bondskanselier Angela Merkel ontvangt vrijdag de Griekse premier Papandreou.


20:58 - 03/03/2010 Copyright © De Tijd
http://eu.greekreporter.com/2010/03/04/%E2%80%98we-give-you-cash-you-give-us-corfu%E2%80%99-german-mps-suggest-greece-sell-its-islands-and-the-acropolis-to-pay-off-its-debt/


‘We give you cash, you give us Corfu!’ German MPs suggest Greece sell its islands (and the Acropolis) to pay off its debt

Posted on 04 March 2010 by Apostolos Papapostolou ShareThis

3With Greece facing an intense financial crisis and possible countrywide bankruptcy, Germany has suggested that some of their islands may be the answer.
On Thursday, Josef Schlarmann, a Senior Member of Merkel’s Christian Democrats, and Frank Schaeffler, a Finance Policy Expert in the Free Democrats, stressed that selling of islands and other similar assets might just be the way Greece should take to climb out of the debt and deficit crisis it is facing.
“Those in insolvency have to sell everything they have to pay their creditors. Greece owns buildings, companies and uninhabited islands, which could all be used for debt redemption”, said Mr. Schlarmann.
A legisltator in Chancellor Angela Merke;s conservative CDU party, Marco Wanderwitz, said Athens should provide ‘collateral for any money it receives from the European Union to help it out of its debt crisis – in this case, certain Greek islands also come into question.’
‘We give you cash, you give us Corfu!’ said the racy Bild national newspaper in a tone which many suspect was only half in jest.
It has also been suggested that all money given by the EU should be placed directly into securing the gap made by the massive debt Greece has acquired since 2006.
Indien de crisis dus ooit hard zou toeslaan in Belgistan zouden we toch stilaan moeten overwegen om Walloniê misschien integraal te verkopen aan Frankrijk, Limburg aan de Ollanders, West-Vlaanderen aan de Engelsen om hun great war-herdenkingen te kunnen houden en de ganse (Vlaamse) kust aan het meest biedende immobiliënkantoor en de pretparken Bobbjaanland en Plopsaland nationaliseren we best om als economische motor te dienen voor het overblijvende grondgebied. het nieuwe Vlaamse parlement zou zich dan kunnen terugtrekken uit Brussel en Vlaanderen besturen vanuit de IJzercrypte....

04-03-2010 om 22:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
03-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liever geen Xynthia's aan onze kust...
Na de verwoestende doortocht van de storm met de idylische naam Xynthia, door Frankrijk en in veel mindere mate Belgistan konden we genieten van een reeks artikels over de vraag of onze eigen kust al dan niet bestand zou zijn tegen dergelijk onheil. Wij schreven over het sigmaplan maar dank zij het uitstekende blog van Geert Noels http://www.econoshock.be/ weten we dat er eveneens een kustveiligheidsplan bestaat:
http://zeeweringenkustbeheer.afdelingkust.be/level2.asp?TAAL_ID=1&ITEM_L1_ID=12&ITEM_L2_ID=26


Het GEINTEGREERD KUSTVEILIGHEIDSPLAN

… beschermt al wat jij lief hebt tegen de zee…

De Vlaamse kust is amper 67 kilometer lang. Maar elke meter wordt intensief gebruikt. Woon- en natuurgebieden, toeristisch recreatieve en industriezones hebben er hun plaats ingenomen. Elke sector heeft veel en specifieke behoeften. Om een leefbaar evenwicht te kunnen realiseren tussen alle belangengroepen moet men zowel vandaag als in de toekomst intensief samenwerken.
Dat gebeurt al in het kader van een studie die de afdeling KUST in 2007 is gestart voor een GEÏNTEGREERD KUSTVEILIGHEIDSPLAN.
De kust, alle bewoners, bezoekers en passanten, al wie er werkt, al wat het hebben en houden van deze mensen, hun woningen en bedrijven, kortom, al wie er woont en al wat er er aanwezig is moet beschermd worden tegen de zee.
Het Plan zal als basis dienen voor het ontwikkelen van een veilige kust en om die veiligheid nu en in de toekomst te waarborgen. De lopende studie is een samenwerking tussen de afdeling KUST, het Waterbouwkundig Laboratorium, de Universiteit Gent en het studiebureau IMDC.
Deze studie zoekt uit hoe men stelselmatig de bescherming van de kust tegen zeer zware stormen kan verhogen en welke maatregelen nodig zijn als men rekening houdt met een versnelde rijzing van de zeespiegel. Men zoekt een beschermingsniveau dat minstens tot 2050 kan worden gehandhaafd.
De afdeling KUST organiseert met de belangrijkste actoren in de kustregio regelmatig overleg rond het Plan en betrekt Europese partners bij de opmaak.

De eerste resultaten van de studie tonen dat ruim 1/3 van de kust onvoldoende beschermd is tegen de zogenaamde ‘superstormen’. De economische schade kan hier oplopen tot enkele miljarden en er kunnen minstens 4000 slachtoffers vallen. Middelkerke, Oostende vanaf Raversijde tot het centrum, Wenduine-centrum en de 4 kusthavens zijn kwetsbare zones. Ook gemeenten en badplaatsen als De Panne, Sint Idesbald, Koksijde, Westende, Blankenberge, Duinbergen en Knokke-Zoute verdienen extra aandacht.
Voor alle kwetsbare zones wordt een pakket maatregelen uitgewerkt. Milieueffecten, maatschappelijke kosten en baten en de vermindering van het overstromingsrisico worden voor elke maatregel in detail bestudeerd. De grote lijnen zijn al bekend. In de badzones zou men voornamelijk de stranden moeten verhogen en plaatselijk de zeedijken versterken. In de havens denkt men aan de bouw van stormmuren rond de havengeulen, aan het verhogen van de kaaiterreinen of zelfs aan de bouw van stormvloedkeringen.
Wanneer per kustgemeente, badplaats of kuststad de maatregelen gekend zijn, zal de afdeling KUST besprekingen opstarten met de lokale besturen om de ingrepen te optimaliseren. Men zal rekening houden met de noden van elke gemeente.
Voor de uitvoering van de werken zal volgens een eerste raming een budget nodig zijn van ruim 300 miljoen euro. Het GEINTEGREERD KUSTVEILIGHEIDSPLAN zal in 2010 klaar zijn, samen met de definitieve kostenraming. De aanvragen voor bouwvergunning en de werken zelf zijn voorzien tussen 2010 en 2015.

Nieuwsbrief 1 'Geïntegreerd kustveiligheidsplan' (pdf, nieuw venster)

Nieuwsbrief 2 'Geïntegreerd kustveiligheidsplan' (pdf, nieuw venster)

Nieuwsbrief 3 'Geïntegreerd kustveiligheidsplan' (pdf, nieuw venster)

Kennisgeving Plan-MER (pdf, nieuw venster, +50 MB!)

logo kustveiligheidsplanDus vooraleer jullie strandkabine te bestellen bij/chez Rosalie, denk na want die duizendjarige storm komt er ooit wel aan...

03-03-2010 om 22:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
02-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de energiefactuur...

Onze bijdrage over de doodstraf is eventjes in "onderhoud" omdat er een aantal problemen met formaten zijn opgedoken maar we zetten ze zeker en vast terug in de loop van de volgende dagen. Nu even in Belgistan blijven en...

voor wat hieronder nu ook in de serieuse kranten wordt gepubliceerd hebben wij al veel eerder gewaarschuwd...de verbruiker zal opdraaien voor de gigantische kosten van de windmolenparken in zee, allerlei totaal overbodige slimme meters en nog meer fraais die uiteindelijk onze en,ergiefactuur tot fenomenale bedragen zal doen groeien...

http://www.standaard.be/


Windmolens in zee zullen verbruikers meer dan 100 miljoen kosten

 • dinsdag 02 maart 2010
Windmolens in zee zullen verbruikers meer dan 100 miljoen kosten

Windmolens in zee zullen verbruikers meer dan 100 miljoen kosten

pol de wilde


BRUSSEL - De jaarlijkse kosten van de groenestroomcertificaten verbonden aan het eerste actieve windmolenpark in zee, voor de kust van Oostende, zullen oplopen tot meer dan 100 miljoen euro voor de verbruikers.

Dat blijkt uit een studie van de Creg, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, die La Libre Belgique dinsdag publiceert.

De totale jaarlijkse kost wordt geschat op 108,25 miljoen euro. Dat raming is gebaseerd op de kosten voor de groenestroomcertificaten, bijkomende kabels in zee en de nodige aansluitingen, en voor de spreiding van de productie, die de netwerkbeheerder (Elia, GRT) moet betalen.

De grootste kost, die van de groenestroomcertificaten, wordt geschat op 100 miljoen euro tegenover 7 miljoen euro voor spreiding van de productie. De schatting van de Creg houdt alleen rekening met het eerste, al actieve windmolenpark in zee, dat van het consortium C-Power voor de kust van Oostende.

Tegen 2018 zouden zes bijkomende windmolenparken operationeel zijn voor de Belgische kust. De rekening voor groenestroomcertificaten dreigt dus nog fiks op te lopen voor Elia. Als er niets verandert, zal de verbruiker opdraaien voor die kosten, oordeelt de Creg.
Wat betreft de groenestroomcertificaten is het al lang duidelijk dat we met dit systeem regelrecht afstevenen op rampzalige tariefverhogingen vanwege de gtransportnetbeheerder Elia die het geld moet voorschieten aan de producenten van windenergie afkomstig van de Noordzeeparken.
Minder bekend is dat eveneens de hoofdmoot van de kosten voor de aanleg van de onderzeese kabelverbinding door Elia worden gefinancierd die dat natuurlijk niet uit de eigen zak betaalt maar dit via de tarieven tracht te recupereren...
Je gelooft ons niet? Lees dan eventjes :http://www.creg.be/nl/greenelec3_nl.html

3. Financiering van de onderzeese kabel

Overeenkomstig artikel 7, §2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt is het zo dat, voor nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden waarin België zijn rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie, de netbeheerder instaat voor één derde van de kostprijs van de onderzeese kabel met een maximumbedrag van 25 miljoen euro voor een project van 216 MW of meer. Deze financiering van 25 miljoen euro wordt naar rato verminderd, wanneer het project minder dan 216 MW bedraagt. In dit bedrag is begrepen de aankoop, de levering en de plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van voormelde productie-installaties. Deze financiering wordt over vijf jaar gespreid, a rato van één vijfde per jaar vanaf het begin van de werken.

De CREG controleert de voor de financiering in aanmerking te nemen totale kosten op basis van de offerte of offertes die de titularis van de domeinconcessie aanmerking neemt bij toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (zie Beslissing van 19 oktober 2006 over de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in aanmerking te nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties van het offshore-windturbinepark op de Thorntonbank, Beslissing van 26 februari 2009 over de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in aanmerking te nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties van het offshore windturbinepark op de Bligh Bank).Bovenvermelde beslissing van 19 oktobeer 2006 kwam nog tot stand dank zij Vandelanotte, notoir sossewiet en verdediger der zwakke gebruikers. Het werd nogal "stoemelings" door onze rooie Oostendenaar op het einde van een regeringstermijn erdoor geduwd. Het ging over het enige windmolenpark dat tot nog toe werd (gedeeltelijk) verwezenlijkt namelijk dat van producent Electrawinds en betekende natuurlijk een aardige stuiver die niet door hen moest opgehoest worden. Het is belangrijk te noteren dat de wetgeving en technische reglementen steeds spreken over investeringen voor de producent voor alle installaties tot aan de hoogspanningspost...behalve voor onderzeese kabels die in dit geval ongeveer 30% van het totale investeringsbudget bedragen en die dus nu ten laste vallen niet van de investeerder maar van de verbruiker via het gedeelte dat Elia inbrengt in het tarief en dus op jullie factuur...

Het bracht onze sos en linkse rakker geen windeieren op want binnen het jaar na de fameuse beslissing van 19 oktober 2006 werd hij voorziiter van ???????
Interview met Johan Vande Lanotte | voorzitter Electrawinds

Hij heeft Electrawinds leren kennen in 2005 toen het windbedrijfje van 5 man verhuisde van Brugge naar Oostende. Niet iedereen was toen overtuigd van het groeipotentieel maar Johan Vande Lanotte wel. 2 jaar later, na de verkiezingen van 2007, wordt de ex vice-premier voorzitter van Electrawinds.

Johan Vande Lanotte | Voorzitter Electrawinds : Toen Electrawinds naar Oostende verhuisde was ik verantwoordelijk voor het nieuwe industriegebied Plassendale. Electrawinds zocht een aantal locaties voor o.a. de biofuelcentrale en voor een hoofdkwartier. We waren blij dat ze naar Oostende wilden komen en hebben Electrawinds met open armen ontvangen.

-Hoe ben je eigenlijk voorzitter geworden ?

Johan Vande Lanotte | Na de federale verkiezingen nam ik ontslag als voorzitter van de socialistische partij sp.a. Ik wilde een aantal andere dingen doen en had daar een vrijblijvend gesprek over met Luc Desender. Luc was toen tegelijk CEO én voorzitter van de raad van bestuur van Electrawinds. Voor een bedrijf dat zo met z’n groei bezig is, was dit niet zo interessant en zo ben ik binnengekomen. Maar dat gebeurde niet zomaar. Ik wou echt betrokken zijn en me voluit engageren. Vandaar dat ik vroeg om ook de wekelijkse managementmeeting op maandagochtend bij te wonen. In het begin was het wederzijds afwachten. Het management dacht wellicht : “hoe zal hij zich gedragen ? ”. En ik dacht : “in welk bedrijf kom ik terecht ?”. Na 2 jaar kennen we elkaar en voel ik een grote aanvaarding.

-Je bent voorzitter sinds november 2007. Hoe heb je het bedrijf zien evolueren ?

Johan Vande Lanotte | In die 2 jaar is enorm veel veranderd. Het bedrijf is gegroeid, er zijn voortdurend mensen en projecten bijgekomen. Daardoor is alles veel complexer geworden. Ook mijn takenpakket is veranderd, je evolueert mee.

-Wat doet een voorzitter van Electrawinds naast het voorzitten van de raad van bestuur ?

Johan Vande Lanotte | Ik heb heel veel contacten met andere bedrijven en de verschillende overheden. Ik houd me bezig met de algemene beschouwing, de rol die ons bedrijf speelt. Ik waak bijvoorbeeld ook over de maatschappelijke functie. Ik zal nooit pleiten voor iets wat economisch niet leefbaar is, maar je kan wel de nadruk leggen op de maatschappelijke context. Ik kan bijvoorbeeld goed inschatten wat leeft binnen overheidsmiddens. Niet dat ik wil beïnvloeden in functie van Electrawinds maar je kan er wel rekening mee houden. Het is in elk geval meer werk dan ik had gedacht ! (lacht)

-Wat is het verschil tussen Electrawinds en de nationale politiek ?

Johan Vande Lanotte | In de politiek heb je macht nodig en die krijg je door je populariteit, door de uitslag van de verkiezingen. Dat geeft je in de partij een zekere positie en dat moet je gebruiken om resultaten neer te zetten. Bij Electrawinds heb ik geen macht en dat wil ik ook niet. Hier gaat het om gezag. Mijn positie is maar waard wat ik aan gezag heb. Ik ben geen aandeelhouder en heb ook geen opties. Dat wou ik ook niet. Ik wou werken vanuit een gezagsfunctie. Dat vind ik ook het boeiende en het leuke eraan.

-Waar zal Electrawinds eind 2010 staan volgens jou ?

Johan Vande Lanotte | Als ik alle plannen zie waar we mee bezig zijn, dan zullen we een enorme sprong vooruit maken. Op het eind van 2010 zal het operationeel vermogen zowat 230 MW zijn, da’s het dubbele van nu. Het jaar erna komt er wellicht nog eens 100 MW bij. Dat is toch een hele prestatie. We zitten dan ruim boven de 300 MW en zijn we bijna in staat om de oudste kernreactor van Doel te vervangen !

Leuke jongens die sossen....en laat Gennez maar zeveren...

02-03-2010 om 23:05 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!