kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

17-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“Miseriejournalistiek doet “Dag Allemaal” sidderen!”
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Tot onze immense tevredenheid stellen wij vast dat onze oorlogscorrespondent vanuit de voedselbank er in slaagt jullie aandacht te trekken. Ondanks onze belofte om een paar dagen een heilig stilzwijgen te bewaren zullen we toch maar doen wat we niet laten kunnen dus commentaar geven. Onze leesstatistieken stijgen spectaculair evenals onze rangschikking in de toplijst van de politieke blogs. Op een paar dagen van 16 naar 7. Tom Boonen achterna, zouden we zo zeggen om de talrijke Vlaamse wielerfans als nieuwe doelgroep aan te boren. Jullie merken dat we de know-how van de vormingscursussen voor SP-A-militanten nog volop in de praktijk omzetten. Je moest mij hier zien zitten voor mijn PC in mijn “marcelleke” of “onderlijveke” van 300€/stuk gekocht ergens in de Antwàààrpse Wilde Zeebuurt echt proletarisch !

Ter herinnering en ter herhaling : gelieve onze spijtoptant niet te voederen voor zijn literaire bijdrage aan uw Hugo Claus-hulde. Dit om zijn huidige levensechte miseriekopje en lijfje niet onnodig om te turnen in een arty bohèmienchiqué. Na het desgewenste optreden kan u hem rustig biodieetvoeding geven van bij de "Foodmaker" of uw "Exkishop" in de buurt. De eventuele mandjes met streekgerechten hebben we gisteren reeds inhoudelijk nader omschreven. De Champagnestreek en Périgord werden gisteren niet vernoemd, maar behoren natuurlijk tot de mogelijke keuzes indien de volumes volgens de Bourgondische normen worden berekend.

Wij danken jullie bij voorbaat voor het welwillend gebaar van mededogen !

 

17-04-2008 om 23:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
16-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Veel leesgenot met onze schijtoptant !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Zoals jullie merken hebben we woord gehouden. We laten jullie nu een tweetal dagen grasduinen in de vrolijke links die we aangebracht hebben om het jullie niet te lastig te maken. Voor de culturele verenigingen die een speciaal afscheidsfeest ter ere van Hugo Claus wensen te houden (het 326ste in 3 weken) en dit willen opluisteren met onze literaire schijtoptant : gelieve rechtstreeks  het desbetreffende g-mailadres te contacteren en de desbetreffende  voorwaarden aan te vragen. Voedselpaketten worden niet aanvaard, tenzij het zeer specifieke streekproducten betreft zoals o.a. Iraanse belugakaviaar of chinese duizendjarige eieren. Plattekaas, Herve en zuster Godelievewijn zullen dus op een resolute weigering botsen. We wensen iedereen een aangename lectuur !

16-04-2008 om 20:53 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw : ″Over armlastigheid & het leven als een schijtoptant – PART I″

"Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


Over armlastigheid & het leven als een schijtoptant – PART I


arm·las·tig (bijvoeglijk naamwoord; armlastiger, armlastigst; armlastigheid)

1. ten laste komend van een armbestuur

2. zeer arm

3*. een arme die lastig doet - (*) persoonlijke aanvulling

schijt-op-tant (de m)

1. iem. die er voor kiest om er onomwonden voor uit te komen dat ie schaamteloos ″het schijt heeft″ aan, zowel aan situaties als aan een bepaalde soort mensen...

2*. ondergetekende... - (*) persoonlijke aanvulling

U zult zich waarschijnlijk afvragen wie ik ben beste lezer & aanhoorder ?!... Wel, ik ben een schijtoptant... & wat dit wil zeggen zal u vrij snel duidelijk zijn ! Ik ben voor de rest een ~op enkele dagen na~ 50 jarige anonieme Belg, die sedert begin 1980 heel actief bezig is met beeldende kunsten & die daarbij al quasi onafgebroken gedurende zowat 25 jaar ″valt″ onder het zeg maar verpletterende ″werkloosheidsregime″ dat uitgevaardigd werd door al die vorige regeringen... een statuut dat mij op mijn vakgebied als kunstenaar ~& ik ben verdomd goed !!~ tot hiertoe géén enkele uitweg heeft geboden, wel integendeel ! In al die jaren werkloosheid heb ik ook méér initiatieven zèlf ondernomen & dat op zowat elk gebied, binnen & buiten mijn ″kunsten″, méér dan dat alle betreffende diensten samen mij in al die jaren hebben aangereikt & dat allemaal op mijn eigen risico, met mijn geld !! ...& zonder één enkele steun, of één enkele subsidiëring, maar integendeel met véél kloterij !! Ik ben ook géén zwartwerker, alles werd altijd netjes keurig aangegeven !! Na al die jaren ben ik ongewild & ondanks alle proberen, één van die vele armlastigen geworden die dit kleine toch wel rijke landje aan de Mer(de) Du Nord bevolkt & rijk is... Intussen ben ik weer eens, door een paar stomme ~voor mij ferme~ financiële tegenslagen, voor de 2de maal in m'n leven één van die 110.000 Belgen geworden, die het volgens adequaat berekende cijfers van onze statistici, het zelfs van de voedselbank moet hebben omdat ie anders gewoon niks te vreten heeft... Hebt u enig idee wat het betekent niets te eten te hebben, of een week... of 2... rond te lopen zonder één euro op zak ? Ik wel !!

Laat ik alvast ~nog heel beleefd~ tussen neus & lippen stellen dat het vooral heel mooi ogende cijfers zijn... ″slechts″ 110.000 Belgen zitten op de voedselbank... allemaal cijfers die ook heel netjes naar boven afgerond zijn om te laten zien dat men het probleem wel degelijk onderkent & zelfs wat speelruimte gunt. ...& Waar is de rest vraag ik mij zo onmiddellijk af, diegenen die niet op dàt glanzende dure papier prijken, die voor de goede orde wel niet mee in dat mooie cijferwerkje berekend zijn ?!... Al diegenen die intussen hun weg NOG NIET naar die voedselbank gevonden hebben, of diegenen die met hun trotse kin omhoog nog liever creperen, die halsstarrig weigeren om hun hand open te houden voor een aalmoes of die het uit ~misplaatste~ schaamte niet durven toegeven dat ze in een ware hongersnood & pure mensonwaardige ellende zitten ?!... Mijn hoog bejaarde buurvrouw is er alvast eentje van... zo kwam ik onlangs pas te weten dat zij moet het rooien met een pensioentje van... zegge & schrijve 300€ & dàt in de grote welvaartstaat België !! ...& die gaat niet naar de voedselbank & wel omdat ze dat niet kent & omdat ze zelfs niet weet dat ze er gebruik kan van maken !! Het is er eerlijk gezegd ook aan te zien, maar ze heeft wel het geluk dat het huisje waar ze in woont van haar is, de vraag is alleen : voor hoelang nog ?!... Deze mevrouw & tal van andere mensen zitten wel niet in die keurige, kurkdroge & dode vooral nietszeggende statistiekjes vervat... Er is géén zinnige statistiek die dat soort mensonwaardige ellende kan vatten !! Het moet ook gezegd : niet iedereen is ook mondig zoals ik ! Niet iedereen loopt met z'n miserie te koop & vooral niet iedereen kent de weg naar de hulpverlening, nog minder willen mensen die alles-betuttelende weg bewandelen & wie spreekt hen tegen, ik in elk geval niet !! Alles went, ook armoede... voor je 't weet ben je vergeten wat een normaal leven leiden betekende !! Weet mijn beste Medebelg & Nederlandse Noorderbuur dat sedert 1994 het aantal hulpbehoevenden die van de voedselbank gebruik maken zo goed als verdubbeld is & dat dit slechts het tipje van de ijsberg is van wat u ziet...

De nieuwe armoede die als sluipend gif in deze toch wel deze grote welvaartstaat van Europa rondwaart... Alsof de oude armoede ooit is weggeweest !?... 't is niet omdat de vorige regering bij hoog & laag beweerde dat het beter ging, om niet te zeggen ″goed″ ging met België & dat ze dat ook nog eens cijfermatig op papier konden bewijzen, dat de werkelijkheid in de onderbuik van La Belchique intussen niet rauwer & halucinanter was dan hun politieke gebral. Op 8 jaar regeren van Verhofstadt & onder andere onze rooie ″kameraden″ zijn het aantal hulpbehoevenden die het moesten hebben van de voedselbank van 91.445 gestegen naar 108.100 personen, wat neer komt op 16655 mensen die er in die jaren ″op papier″ zijn bijgekomen... zijnde een verhoging van 18,2% !! U kunt nu meteen boutweg beweren dat die voedselbankklanten de randgevallen zijn die buiten de grote welvaartsboot vielen, maar 't is welbekend dat het de uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. ...& ook hier gaat deze redenering op, want voor elke armlastige die erbij kwam op de voedselbank zijn er wel 99 anderen in onze maatschappij die ook al zo stilaan de boot dreigen te gaan missen, als ze ondertussen al niet moeten zwemmen om niet te verzuipen of zijn verzopen !!... Intussen zijn de cijfers er ook naar... 1 op 5 dreigt te verzuipen, of is verzopen !!... We hebben hier zo onderhand een klein legertje armen waarvan de getale nog steeds met de dag blijven aangroeien... 110.000 voedselbankbezoekers komt zo ongeveer met de volledige bevolking van een stad als Brugge... Misschien kunnen we ze als toeristische bezienswaardigheid ergens neerpoten... "Themapark : The Dark Middle Ages Belgium 2008"... Officiële regeringscijfers spreken ervan dat 14,7% van de bevolking in de alarmerend zwarte zone leeft van rond of onder de armoedegrens. Officieuze cijfers gaan naar 17 à 18%, als 't er intussen al geen 20% zijn, want niet alles wat bestaat of leeft is rigoureus cijfermatig vast te leggen & in dode statistiekjes te duwen !! Bij mijn weten zijn dat zijn dus niet 1 op 7 Belgen mijn beste lezer, maar wel degelijk 1 op 5 Belgen die elke maand opnieuw er moeite mee hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, of ze simpelweg op geen enkele manier meer aan elkaar geknoopt kunnen krijgen !! In die categorie zitten niet alleen mensen die leven van vervangingsinkomens of uitkeringen zoals ik, erg genoeg zitten er net zo goed mensen bij die op dit moment wel degelijk hard werken of die reeds hun voorbije leven lang & hard gewerkt hebben voor hun kost & hun pensioen, ik denk daarbij aan mijn buurvrouw... Maar vooral weet & besef... ook u kan dit overkomen !! Eenmaal of driemaal dikke pech op een rij & ook u zit er bij !!

Ik zie u reeds de wenkbrauwen fronsen & dat is ook uw recht... maar zonder grappen, laat staan zonder hier enige onzin over te verkopen... ik ben dus één van die vele anonieme 110.000 Belgen die je niet onmiddellijk in het straatbeeld zult herkennen als zijnde een armlastige, ik zie er dus zeker niet als een verfrommelde ″vieze″ armoedzaaier uit, die je op straat of in stations aanspreekt voor een halve of hele euro. Trouwens ik word meestal zelf door dat soort mensen benaderd & aangesproken, maar dat is dan waarschijnlijk omdat ik er ook uitzie als een zeer aimabel man, voor sommige er zelfs uitzie als een begripvolle wandelende sociale dienst... Gelukkig heb ik nog ~voor hoelang nog~ "het geluk", van mij thuis met regelmaat nog te kunnen douchen in mijn kartonnen doos & mij nog met regelmaat van propere & nette kleren te kunnen voorzien... Waar ik op doel is, u zult mijn arm-zijn, mijn onmiskenbare armlastigheid op geen enkele manier van mijn persoon kunnen aflezen, tenzij ik m'n portefeuille met centen boven moet halen & ik vrees dat u dat bij het gros van die 109.999 anderen dat ook niet zo onmiddellijk zult kunnen zien, laat staan op hun gezicht of hun uiterlijk zult kunnen aflezen... Zij & ik hebben ten aanzien van dàt & vele andere punten nog wel iets meer dan 'n laatste grein zelfrespect...

De Morgen stelt in zijn krant : ″700.000 Belgen zijn echt arm″ !! ...& ik citeer : ″In ons land leven ongeveer 1,5 miljoen mensen in een gezin met een verhoogd risico op armoede. Liefst 700.000 mensen leven onder de armoedegrens. Zij worden dagdagelijks geconfronteerd met allerlei praktische problemen door hun financiële toestand. Zo kan een op de vijf gezinnen geen nieuwe wasmachine betalen als het apparaat stuk zou gaan, en moet 26 procent van de eenoudergezinnen gezondheidsuitgaven uitstellen om financiële redenen.″ ...& niets om trots op te zijn, maar ook ik hoor helaas bij deze groep... Ook ik kan een aantal medische ingrepen niet laten doen, omdat ze mij enkel alleen maar nog dieper in de financiële shitt duwen dan dat ik nu al zit...

Heb ik dan geen inkomen zult u vragen... Ja hoor, ik geniet een minimumuitkering van de werkloosheid die alles bij elkaar in de maand maart van 2008 zo'n kleine 797,90€ was... Dit bedrag staat voor 26 dagen werkloosheidsuitkering waarvoor ik 30,69€ per dag krijg. Ik ben zelfs op de koop toe nog de gelukkige ontvanger van een kleine huursubsidie van een zo'n om de drie maanden gestorte 258,84€, wat maakt dat ik 86,28€ per maand gesubsidieerd wordt voor m'n wonen in mijn kartonnen doos... Aangezien ik mij bij menigeen reeds een ″so what ?!... dat is toch een pak geld & helemaal niet zo slecht ?!...″ kan voorstellen & dat ook alleen maar kan beamen, ben ik hierbij maar eventjes zo onbeschaamd om eens mijn ~maandelijkse vaste~ rekeningen uit de doeken te doen... ″Fasten your seatbelts ladies & gentlemen″ ...neem ook nog eens een voorzichtige slok van uw koffie nu de melk nog niet geschift is van 't verschieten & vooral nu 't nog kan, nu je nog koffie hebt... Zorg vooral dat je meteen goed in je zetel zit, zodat je niet steil achterover dondert zoals ik wel eens doe...

Om te beginnen wordt er maandelijks op mijn werkloosheidsuitkering aan de bron ingehouden : 50€ terugbetaling huurwaarborg aan het O.C.M.W. (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de stad G. zijnde een deel van de huurwaarborg die ik moest storten voor 't betrekken van mijn kartonnen doos. Dat zal nog zo een klein jaartje duren, het is ten andere een bedrag dat het O.C.M.W. ondanks mijn lamentabele financiële situatie weigert te verlagen, ook al heb ik een 3-jarig huurcontract... Ik moet ~wil ik dit zien gebeuren~ hiervoor, of zelf een dossiertje dienaangaande samenstellen met een zeg maar zéér gefundeerde vraag om verlaging & dat uiteraard aangetekend bezorgen, of vrijwillig aan ″budgetbeheer″ laten doen door deze diensten... zoniet kan men, maar vooral wil men niets voor mij doen !! Er wordt eveneens een 12,50€ aan de bron van mijn minimumuitkering afgehouden voor een eerdere huurwaarborg van de Stad H., een huurwaarborg met gelukkig wel een haalbaar afbetalingsplan, dat mij destijds probleemloos toegestaan werd door een zeer menselijke sociaal assistent die oren had voor m'n geldelijke noden & verzuchtingen toen ik enkele jaren geleden besloot van H. naar G. te verhuizen... Die waarborg is ten andere opgesoupeerd aan mijn verhuis, want ook dat kost handenvol geld... En dat allemaal in de hoop dat het voor de métier waar ik mee bezig ben, de ″beeldende kunsten″ mij hier iets beter voor de wind zou gaan, maar dit is een ander vrij anekdotisch verhaal waar ik u de komende tijd wel wil mee vermeien...

Ik betaal voor het bewonen van mijn kartonnen doos, een zeer bescheiden & klein werkmanshuisje dat op de koop toe nog in een vrij behoorlijke staat is & dat ik rechtstreeks van de eigenaar ~een dag nadat het ″te huur″ werd gezet~ heb kunnen huren in de stad G. ...een maandelijks huur van 400€ & dan mag ik dus echt niet klagen, want er zijn hier buurtbewoners die meer ~& véél meer~ betalen voor een slechtere bouwval & een nog veel grotere krot... Als energiefactuur ~gas & elektriciteit~ betaal ik maandelijks 69€ + de ″vorderings- & rappèlkosten″ die voor electrabel ~kassa-kassa €lectrabel bij deze~ zo onderhand een ferme bijkomende inkomst moeten opleveren met gevallen als ik als je 't mij vraagt, alleen al aan telefoonkosten voor hun betaallijn... Voor mijn internetaansluiting bij Telenet, buiten mijn gsm mijn enigste virtuele verbinding met de buitenwereld, betaal ik maandelijks 42,91€, een TV-aansluiting & vaste telefoon zijn mij trouwens al ettelijke jaren onbekend. Ten andere als ik het nieuws, sommige programma's of een film wil zien dan zie ik dat wel via internet... Mijn waterfactuur bedraagt op dit ogenblik 3-maandelijks 44€, wat maakt dat ik hiervoor per maand 14,66€ euro dien op te hoesten. Ik betaal verder 2,60€ per maand aan Fortis om zelf mijn zéér beperkte bankverrichtingen te doen via pc-banking... Mijn vakbondsbijdrage, kwestie van toch enigszins m'n werkloosheidsuitkering met regelmaat & probleemloos gestort te zien, alsook van mij enigszins van elke administratieve willekeur van mijn positie als werkloze beeldend kunstenaar te vrijwaren kost mij 7,10€ per maand... Verder betaal ik maandelijks ook nog enkele nog lopende schulden af... eentje van 25€ per maand die ik betaal met een maandelijkse storting via mijn pc-banking & enkele andere (2) telkens van 20€ per maand, handje contantje, omdat het ″zwart geld″ was dat ik toen heb geleend... Bij die laatsten heb ik gelukkig nog effe de soepelheid dat als 't water mij werkelijk tot in m'n neusgaten staat, ik wel eens een maandje, zelfs 2 mag overslaan & dat allemaal omdat we echte goede vrienden zijn !! Ik heb dus zeg maar zeer veel geluk !! Ik heb eveneens een vaste medicijnenonkost per maand, die gemiddeld geschat rond de 37€ à 45€ per maand ligt, medicijnen die ik wegens rugpijnen dien te slikken, anders geraak ik van m'n bed nog niets aan m'n stoel... Dit alles maakt dat ik deze maand april anno 2008 Ons Heren, zo'n dikke 700,77€ betaald heb aan vaste kosten... wat maakt dat ik van mijn uitkering deze maand 97,13€ over heb om van te ″over-leven″, zijnde quasi of géén, of een uiterst beperkte hoeveelheid eten & drinken te kopen... Mij eventueel wat goedkope douche-gel, shampoo & tandpasta aan te schaffen voor m'n hygiëne, zelf mijn was & mijn plas te doen in een plaatselijk wassalon achter de hoek met uiteraard van thuis mee genomen Tandil uit de Aldi, wasverzachter staat al jaren niet meer op m'n lijstje... Verder een pak WC-papier te kopen, dat dan voor zowat alles goed is... toiletpapier, zakdoekjes, keukenrol & poetsdoekjes... & Als ik wat geluk heb, kan ik mij voor enkele euro's een maandelijkse prepaidkaart voor m'n gsm kopen, heb ik die niet over... dan heb ik pech & wordt er hoe jammer ook, gewoon niet gebeld... Verder koop ik enkele pakjes tabak want ik rook – helaas-helaas... Soms eens een tramkaart van 8€, want het grootste deel doe ik met de fiets... & dan ben ik hierbij nog de talloze zaken vergeten die te pas & vooral te onpas uit de lucht komen donderen... Ik heb zo deze maand, pas enkele dagen geleden, als grote totaal onverwachte ″surprise″ & extra, een sito-presto te betalen bijdrage in de factuurkosten van 31,5€ mogen tevoorschijn toveren voor 't jaarlijkse ruimen van de beerput... En dan heb ik nog 't geluk dat ik die deel met m'n naaste buur, de mevrouw met haar 300€... U ziet, zelfs ″thuis rustig kakken″ kost mij 8 eurocent per dag... Ik hoor 't dus graag wààr ik op moet bezuinigen & ik hoor 't dus ook héél graag hoe ik met die intussen nog géén 30€ ~we zijn intussen 16 april~ het einde van mijn maand moet zien te halen ?!... Ik kan u nu reeds zeggen dat mijn 50 jarig bestaan op deze aardkloot in alle stilte zal gevierd worden... want een ″feestje″ voor mijn nog enkele vrienden, of mezelf op iets trakteren... zelfs dat zit er met 30€ niet in...

...zit u nog ?!... bent u er nog bij ?!...

Met de vrij bescheiden huursubsidie die ik driemaandelijks krijg, betaal ik tussendoor de achterstallen af die quasi gegarandeerd er meestal op dikke stapels liggen te wachten, ik heb er de laatste jaren nog niks anders mee gedaan, laat staan "kunnen mee doen"... zo heb ik er nu in april, pas enkele achterstallige maanden van m'n persoonlijke schuld & een achterstal van 138€ €lectrabel mee betaald, enkel omdat €lectrabel zo lief was geweest van mij 2 maanden geen facturen op te sturen na m'n jaarlijkse eindafrekening, ik had immers toen teruggetrokken & ik was dus naïef in de veronderstelling dat ik ook nog ergens een positief saldo had staan, want er bleef maar geen factuur binnenkomen, wat blijkbaar dus niet het geval was... Tant pis pour moi, ik kon van de één op de andere dag 138€ met een klets rappèlkosten ophoesten, centen die ik niet eens in mijn bezit had... Enkele andere betalingen waar ik in 't begin van het jaar die bijkomende subsidie mee heb opgesoupeerd... 47,55€ voor m'n brandverzekering... 75,60 voor mijn ziekenkas in orde te houden... & alweer enkele dringende achterstallen van m'n schuldaflossing... Om de zoveel maand ~als 't kan~ permitteer ik mij 11,50€ waarmee ik m'n Skype-account voorzie van 10€ beltegoed om daar voornamelijk mijn sms-jes mee te versturen & enkele nood-telefoons naar vaste nummers mee te doen als m'n prepaidkaart weer eens op is...

Er ligt op dit ogenblik nog te wachten & ik vrees dat het er volgende maand weer aan overschiet... 50€ aan dringend te betalen ″dé zorgverzekering″... samen voor jaargang 2007 & jaargang 2008... Ik heb ze de jaren ervoor helaas ook niet kunnen betalen, wat me waarschijnlijk op termijn nog eens een aardige duit euro's aan extra-boetes zal kosten zoals onze ministers, onze regeringsfunctionarissen & de amb(e)t(ant)enarij mensen zoals ik nog eens als extra toetje in de maag hebben gesplitst... nog niet te na gesproken de deurwaarderskosten die hier hoogstwaarschijnlijk dan aan verbonden zullen zijn. Want ook die officiële lijkenpikkers willen hun centje meegraaien op de rug van andermans ellende...

't Hoeft hopelijk toch geen bijkomend tekeningetje om uit te leggen dat ik het niet rooi met wat ik aan inkomsten heb ?!... Hoe ik 't ook draai of keer... op het einde van m'n geld heb ik altijd nog steeds meer dan een behoorlijk stuk maand over & dat gaat hier zo al behoorlijk làààànge tijd... wat mij ècht niet gelukkig maakt, want àlles lijdt hier onder... vriendschappen, relaties, mijn sociaal leven, mijn werken als beeldend kunstenaar... allemaal gereduceerd tot nul, noppes, nada, zilch... of gerantsoeneerd & op een zééééér laag pitje !! Als ik wil werken & materiaal nodig heb... zoals nu, 2 nieuwe printercartouches... dan is het werkelijk honger lijden, mij àlles ontzeggen voor mijn kunst !! Ik ben het intussen eerlijk gezegd, ook zowat meer dan spuugzat, kotsmoe !! ...om niet te zeggen dat ik er onderhand compleet het schijt aan heb om te pas & te onpas de comments te horen van mensen die het wèl ″goed tot héél goed″ hebben ~& dus allesbehalve weten waarover ze praten~ maar die wel menen meteen te moeten komen aandraven met oplossingen als lagen die zomaar voor 't grijpen... Gewauwel als.. ″ja, dan moet je maar wat bezuinigen hè of een job zoeken...″ ...& die zich vervolgens omdraaien & er zich voor de rest, weinig of niks van aantrekken, er gewoonweg van weg stappen ...& dan zwijg ik nog over de rest wat men je soms naar het hoofd durft te slingeren !! Ik vertik het dus, om nog m'n mond te houden, stilzwijgend mijn persoonlijke schaamte over m'n armoede te verhullen als ik onzin hoor over hoe & wat mensen wèl ″zouden-moeten-doen″ om zowel uit hun armoede-situatie te geraken, als niet in deze situatie te belanden... Ik zeg het nog eens : eenmaal, tweemaal, driemaal dikke pech op een rij & u zit er ook bij !! Ik hoor 't ze ten andere ook zo graag zeggen allemaal... ″Doe dit eens of doe dat !!″, ″Heb je dat al eens geprobeerd ?″, ″Ga eens bij die langs, misschien koopt die wel wat van je werk...″ ...In dit geval, gaat het dan over mijn kunsten, want ik hou mij, zelfs in mijn armoede nog steeds bezig met het bedrijven van de schone kunsten... Ik heb dus onderhand ferm het schijt aan mensen die langer & dieper moeten nadenken over de aanschaf van een petieterig kunstwerkje van zeg maar een schamele 30€, waarbij ze dan nog eens denken te moeten marchanderen over de prijs als waren ze in de soeks van Marrakech... terwijl het dan wel dezelfde zelfvoldane schmucks zijn, die mij en passent komen te vertellen dat ze voor bij hun nieuwe leren salon een passende pràch-tige grooo-oote HDF-flatscreen hebben gekocht... waar ze dan wel ~dit terzijde~ NIET over gemarchandeerd hebben... Dat ze hun oude nog steeds perfecte TV wegens gebrek aan plaats dan maar het containerpark hebben gebracht, waar die vervolgens op de grote hoop werd gepleurd is voor hen maar ook normaal, want wat je niet meer nodig hebt, dat gooi je toch gewoon weg hè ?!... Maar soit deze anekdotiek terzijde, want daar gaat het in deze ook niet om, dat is voer voor een ander schijtschrift van ondergetekende zijn hand...

Simpel gesteld... ik zou niet weten wààr nog te bezuinigen... PUNT !! ...of ″hoe″... PUNT !! Op geen enkele manier... & een job, graag, héél graag !! ...maar dat is alweer een andere anekdote waar ik u in de toekomst mee hoop te vermeien...

Welcome to my world ..."A Real World"

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″

Armlastige Nr. 99.999 * 

(*)Aangezien ik er ergens in najaar van vorig jaar bij ben gekomen...

contact : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/


shortcut : http://de-schijtoptant.tk
Wordt verwacht !!

# ″Een zakje Delhaize voor de voedselbank ofte hun enige èchte containerpolitiek″

# ″Koffiekoeken voor konijnen″


Interessante links over het fenomeen :

http://www.voedselbanken.be/= Belgische Federatie van voedselbanken VZW

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES = Onderzoeksgroep Armoede en Sociale Uitsluiting van de Universiteit Antwerpen

http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_voedselbedeling.htm = Feiten en cijfers - Hoeveel mensen doen beroep op voedselbedeling ? ...& Terwijl u hier toch bent, doet u misschien even de moeite om de publicaties van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid & sociale uitsluiting te lezen...

http://www.resto-du-coeur.be/ = Federatie der Belgische Resto du Coeur

http://www.armoede.be/ = portaalsite rond armoede in België

http://www.decenniumdoelen.be/ = decenniumdoelen 2017 - geef armoede geen kans

16-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
15-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aankondiging van oorlogsjournalistiek vanuit de voedselbank !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Na het debacle van de rooie kameraden willen we toch niet dat we er van verdacht zouden kunnen worden om hierover enig leedvermaak te hebben. Positivistisch als we zijn zullen we trachten onze steen bij te dragen tot heropstanding van links in ons platte land. We willen hiermee ook het designsocialisme bestrijden dat al enkele jaren de mirakeloplossing leek voor het partijestablishment. Rooie voormannen en vrouwen in pakjes van bij Dries, Véronique, Ann, Walter of andere ontwerpers uit de buurt rond de Antwerpse Nationalestraat lijken ons niet meteen het kiespotentieel van links sterk te kunnen opdrijven. Dat is  ten overvloede bewezen denken we. En laat er geen misverstand over bestaan, dit geldt niet als kritiek op de ontwerpers want die doen hun ding en zelfs zeer goed. Het geldt wel voor de linkse politici die er stilaan hun uniform van maakten. Maar met die spullen ben je niet geloofwaardig vrezen we bij de steeds groter wordende groep "mensen in zware moeilijkheden". Goed, wij hebben nog geen twintig miljoen burgers die voedselbonnen krijgen zoals in het aards paradijs van onze liberale vrienden, "powered by capitalism" de USA. Toch zijn we er van overtuigd dat de groep mensen die het heel, heel moeilijk begint te krijgen bij ons met de dag groter wordt. Graag luisteren we naar verhalen over het feit dat de dalende koopkracht vooral tussen de oren zit, vooral als het komt van de eigenaars van luxeboetieks. We kennen ook het opbeurende nieuws dat plasmateevees en kreeft goedkoper zijn geworden. Dat zal de modale voedselbankgebruiker zeker weten te appreciëren wanneer hij in de rij staat voor zijn pakketje. Wat wij zeker weten is dat de koopkracht van vele jonge werkenden zwaar in het gedrang komt omwille van een fenomeen dat we nog nergen hebben horen vermelden of nog nergens hebben gelezen. Het gaat over de realiteit dat rond het magische jaar 2000 vele grote bedrijven uit alle sectoren met medeweten van (sommige) vakbonden zogenaamde "nieuwe statuten" hebben ingevoerd voor nieuw aan te werven werknemers dus voornamelijk jongeren. De bijhorende speech die daarbij werd gegeven was dat dit ten goede moest komen aan de werkgelegenheid. Meer banen zouden aldus gecreëerd worden en de buitenlandse concurrentie zou efficiënt bestreden worden. Voordeel voor de oude werknemers : zij verloren niets (tenminste niet op korte termijn). De gemiddelde loonsvermidering kwam bijna overal neer op 30%. Dat wil dus zeggen dat  deze steeds toenemende groep, meestal jonge werknemers gevaarlijk dicht bij de gevaarlijke afgrond zit wanneer energie, voedsel, huur en andere prijzen omhoog schieten. Ik hoor veel jongeren zuchten dat zij voor hun vijftigste nooit een lening van de bank zullen lospeuteren voor de aankoop van een eigen woning...
Zijn er intussen veel banen gecreëerd door deze bijna algemene loonsvermindering op de kap van de jongeren ? Wij zijn hiervan niet overtuigd maar waarvan we wel overtuigd zijn is dat de winsten van deze bedrijven zeer sterk zijn toegenomen. Dit is geen toeval. In sectoren zoals o.a. de Electriciteit en gas die toch wel wat winsten genereren, zie je een daling van de loonmassa in hun bilans bij een ongeveer gelijk aantal werknemers... In andere sectoren is het niet anders behalve dat daar bij sommigen ook het aantal werknemers daalt waarmee onze scepsis over de teoenemende werkgelegenheid alleen maar bevestigd wordt.
Wat zal nu onze bijgedragen steen zijn in dit Dickensiaans debat? Wel wij zijn momenteel in vergevorderde onderhandeling met een "bevoorrecht" getuige van de verdoken ellende die ons omringt. We zullen trachten een ooggetuigeverslag te brengen van iemand die tracht rond te komen met de riante uitkeringen die onze staat zo royaal uitdeelt als we de Dedeckers moeten geloven. Jullie zullen vanop jullie luie krent de lotgevallen van dit soort "profitariaat" kunnen volgen. Men vertelle het voort aan de Jean-Maries en de designsossen die misschien eens zullen beseffen dat de prijs van een vest of een broek in de trendy winkels ongeveer overeenkomt met een maandinkomen van de onderbuik van Vlaanderen. En die mensen hebben geen tankaart om hun armoede te bestrijden. Zij zouden alle heil moeten kunnen verwachten van een sterke en echt socialistische partij en kunnen zij dat vandaag ? Het antwoord is bekend en het wordt dus tijd om te handelen. Geen gezeur over "censuur van Vitalski" of "de onechte dochter van Albert". Dit zijn luxeproblemen. Er zijn belangrijker dingen vandaag ! Coming Soon... "The Real World" ! Wij zetten alle zeilen bij !

15-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
14-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pamela Anderson wordt externe consultant van socialistisch partijmanagement bij de lijstvorming voor de volgende verkiezingen
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Ons voorlaatste commentaar ging over de zwanezang van onze socialistische partij, vlaamse versie en de laatste linkse illusies die aan diggelen vielen voor de trouwe partijkameraden. Vandaag lezen we een leuk vervolgverhaal in eveneens "De Standaard". Diegenen die niet tot de intellectuele bovenlaag van ons Vlaamse graafschap behoren of willen behoren kunnen het echter makkelijk opsnorren via de blog http://www.bloggen.be/derodevoorzitter/ . Deze blog speelt trouwens in de zelfde afdeling  als onze Kitokojungle maar staat gelukkig voor hem maar tot onze eigen grote nijd en naijver veel beter geklasseerd wegens veel meer lezers. het is hem echter gegund zolang hij de N.VAers de loef afsteekt. Zo solidair zijn we wel met derodevoorzitter want ons hart klopt links. Lees dus eerst het vervolg bij Eric De Bruyn de ex-uitdager van Caroline Gennez.Want over hem hebben we het dus. De moeite overwaard. Ook al zakken we hierdoor zelf met een paar plaatsjes in de rangschikking van de politieke blogs. Voor de goeie zaak blazen we ons desnoods op. Het is algemeen geweten dat idealisten zoals wij, erg suicidaal zijn.  Daar hadden we het eerder al over toen we jullie  onze geliefde spreuk "dan liever de lucht in" hebben trachten uit te leggen en tevens de verering van Van Speyck terug in ere hebben hersteld. Dus even in ons archief snuisteren. Terug naar de essentie: derodevoorzitter legt ons in zijn bijdrage uit op welke manier hij werd gemanipuleerd door het partijmanagement. Leuk, erg leuk om te vernemen tot welke grootse daden  mensen uit de reclamewereld in staat zijn uit puur cynisme. Idealen hebben die jongens immers niet. Zo veel wordt wel duidelijk na het lezen van deze lijnen "uit het politieke leven gegrepen". Alles is manipuleerbaar. Spijtig genoeg voor deze gladde knapen viel de verkiezingsuitslag nogal tegen. Resultaat: er gaapt een geweldig gat op de vlaamse linkerflank dat enkel vergeleken kan worden met dat in de ozonlaag. Onze rodevoorzitter lijkt er nogal wat optimistische ideeën op na te houden wat betreft de toekomst. Hij spreekt van inhoudelijke vernieuwing. Wij hopen dat hij gelijk krijgt maar zo lang we merken dat de vrouwelijke kandidaten alleen om hun BV-gehalte of om hun borsten- en billengehalte en de mannelijke eveneens voor hun BV-situatie en hun strakke kont op een lijst worden geduld zullen wij er niet in geloven. En waarom geloven wij er niet in? Wel omdat ik vind dat mijn vrouw/mijn man nog steeds de mooiste borsten/kont heeft op deze kluit. Wij publiceren intussen een verhelderende foto over de manier waarop het partijmanagement van de vlaamse sossen de laatse lijstvorming heeft gedaan onder de bezielende leiding van Pamela Anderson die als externe consultant werd ingehuurd! En dat ze niet komen vertellen dat het niet waar was ! "Wie gelooft die mensen nog" zullen wij ook maar eens beweren.
Wij cijferen ons nu volledig onbaatzuchtig weg : lees vandaag dus eventjes de blog van derodevoorzitter. We leggen voor jullie de link in onze favoriete blogs. DOEN !!

14-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!