kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

23-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Tureluurse Tooganalyses van Theo Tuurt...

Wat de actualiteit van vandaag betreft vertrouwen we er op, dat zelfs de minst gealfabetiseerde & de meest debiele Vlaemsche kip ~& in dit geval zelfs eentje zonder kop~ intussen weet heeft van het feit dat "onze vrienden" van de N-VA besloten hebben de federale regering niet meer te steunen. Verder werden ze eveneens met hun klikken & klakken uit de Vlaamse regering gegooid.

De kunst is natuurlijk om zich nu in de geest van de allerbeste Vlaemsche Traditie, zichzelf in de slachtofferrol te wurmen & zich daar onder luid geweeklaag & gejammer ~ondertussen grote wolken stof opsmijtend~ in te wentelen. ...& 't Is geweten dat Ras-èchte Vlamingen zoals "onze vendelzwaaiende vrienden" van de N-VA daar zéér goed in zijn & daar al decennia lang de nodige erecties & squirts aan over houden. Trouwens, dàt gejammer & geweeklaag om miskend te zijn, horen we ten andere nu al mààààn-den... Hoe miskend ze wel zijn & hoe niemand mààr niemand hun nu eens begrijpt !! Dat de tsjeven van de ceedee en vee hun coalitiegenoten het niet gunnen dat zij het kartel opzeggen begreep intussen elk pasgeboren kalf & zodus hield Vlaams minister Bourgeois de eer maar aan zichzelf & verklaarde het kartel formeel dood...

Ein-de-lijk !! ...zouden we zo zeggen !! ...want het begon zo stilaan deftig & serieus de spuigaten uit te lopen !!

Maar we gaan jullie hier eventjes een schoolvoorbeeld geven waar ons teergevoelig maagje zowaar spontaan zwaar begint van op te rispen & op te spelen, zeg maar zowat het intstant-zuur van krijgt. Het gaat in dit bijzondere geval over Theo Francken de N-VA-voorzitter Vlaams-Brabant & auteur van het "top"-blog Theotuurt hier op bloggen. ...& Voor de duidelijkheid verwittigen we jullie nù al, dat we dit vehikel persoonlijk nogal vrij categoriek & vooral radicaal linea recta verticaal klasseren onder de categorie "PURE HAATBLOGS" & het soort van TRASH dat alleen maar pure stemmingmakerij & volksopruiing beoogt...

Jullie zijn dus bij deze gewaarschuwd... & jullie mogen dus gerust hier & nù stoppen met lezen indien jullie hier al niet meer akkoord gaan met onze conclusie. Anders wordt er van jullie, vanaf dit punt veronderstelt & verwacht dat jullie eventjes jullie kritisch denkvermogen & die zogezegde "open geest" inschakelen... & dat is héél wat moeilijker dan de bekende eigen navelstaarderij onder de plaatselijke kerktoren over eigenste bloemkoolscheten.

Fasten your seatbelts !! Here we go !!

Eerst & vooral het bewuste artikel dat een typisch voorbeeld is van op welke manier deze "rechtlijnige" Vlamingen de geesten trachten te vergiftigen. We vinden het op http://www.bloggen.be/theotuurt/... & zoals naar goede gewoonte, citeren we de hele zwik.

...

BLOGGEN.BE

17 september 2008

ANALYSENOTA WERKLOOSHEID IN LEUVEN


# in 2007 was meer dan één vijfde van de werkzoekenden in het arrondissement Leuven niet-Nederlandstalig, daarvan beheerste twee derde niet of nauwelijks het Nederlands. Slechts 29% van de Nederlandsonkundige werklozen volgde in 2007 een cursus Nederlands.

# Het aandeel anderstalige werkzoekenden in Leuven steeg met 20% op vier jaar tijd. De gemeenten tussen Leuven en Brussel én Leuven-stad tellen veruit het hoogste aantal anderstalige werkzoekenden.

# Een gebrekkige Nederlandse taalkennis is al te vaak de oorzaak van (structurele) werkloosheid, toch volgt een minderheid Nederlandse taalles.

# N-VA dringt aan op extra inspanningen, EEN STRENGERE BESTRAFFING en een splitsing van het arbeidsmarktbeleid.

Uit cijfers van Vlaams Minister van Werk Frank Vandenbroucke, opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA) en geanalyseerd door Theo Francken en Piet De Bruyn blijkt dat in december 2007, 19,7% van de 10.418 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in het arrondissement Leuven anderstalig was.

Bijna 7% van de werklozen was Franstalig en 13% had een andere moedertaal dan het Nederlands of het Frans. Op vier jaar tijd, van 2003 tot 2007, steeg het aandeel anderstalige werklozen in het arro Leuven van 16,5% naar 19,7% (+19%). In totaal telde onze regio in december 2007 exact 2051 anderstalige werkzoekenden.

Demesmaeker vroeg ook de cijfers per gemeente op. Deze cijfers bevestigen het vermoeden dat het aandeel anderstalige werkzoekenden stijgt naargelang men dichter bij Brussel komt. Vooral Tervuren (50,4% anderstalige NWWZ), Huldenberg (36,9%) en Kortenberg (35%) springen in het oog. Maar ook Leuven-stad kent een erg hoog aandeel anderstalige werklozen (31,6%). Maar liefst één op drie werkzoekenden in de stad Leuven spreekt thuis geen Nederlands. Een stijging met 29% op vier jaar tijd. Opvallend is wel dat het in Leuven-stad vooral ‘echte’ anderstaligen betreft, dwz thuistaal Nederlands noch Frans (26,6% anderstaligen vs 5% Franstaligen) terwijl het in die andere gemeenten vooral Franstalige werklozen betreft.

Daarnaast kennen de taalgrensgemeenten Hoegaarden (21,4%) en Landen (29,5%) erg veel, vooral Franstalige, werklozen.

Begijnendijk en Zoutleeuw kennen op hun beurt, met amper 4%, nauwelijks anderstalige werklozen.

Waarom blijven er zoveel niet-Nederlandstaligen werkloos?

Vooral omdat deze werklozen geen of te weinig Nederlands kennen en nog onvoldoende aangemoedigd worden om het te leren.
Uit de meest recente cijfers (2007) van minister Vandenbroucke blijkt dat maar liefst 66,4% geen of nauwelijks Nederlands beheerst. In totaal zijn er dus 1.362 werkzoekenden in ons arrondissement niet in staat Nederlands te spreken.
Kortom, in 2007 was meer dan de één vijfde van de werkzoekenden in Leuven niet-Nederlandstalig en daarvan beheerste twee derde niet of nauwelijks het Nederlands!

De VDAB biedt gratis taalcursussen Nederlands Tweede Taal (NT2) aan, maar terwijl het aandeel niet-Nederlandstalige werklozen jaar na jaar stijgt, blijft vreemd genoeg het aantal deelnemers aan deze taalcursussen quasi stabiel rond de 400 cursisten. Voor 2007 betekent dit dat er 400 cursussen NT2 werden aangeboden (op 1.362 Nederlandsonkundige werkzoekenden = 29%). Zo kunnen we uit de cijfers onder meer opmaken dat er vorig jaar maar 7 (!) van de 178 anderstalige werkzoekenden uit Tervuren een Nederlandse taalcursus volgden…
Deze cijfers zijn ondermaats, zeker als we weten dat het overgrote deel van de vacatures in het arrondissement Leuven de kennis van het Nederlands vereist is. Zo is in slechts 2 à 3% van de aangeboden vacatures de kennis van het Nederlands uitdrukkelijk géén vereiste. Opvallend is ook dat er vorig jaar géén enkel transmissiedossiers door de VDAB werd overgemaakt aan de federale RVA omwille van het weigeren van een cursus Nederlands.

Volgens de N-VA is de situatie in Leuven onrustwekkend. De partij eist dat werklozen die geen Nederlands kennen, fors aangemoedigd worden om het te leren. Het leren van onze taal is immers een absolute emancipatie- én integratievoorwaarde in de Vlaamse samenleving! Daarnaast blijven we ijveren voor de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Enkel indien Vlaanderen volledig bevoegd wordt inzake werkgelegenheid, kunnen de RVA en de VDAB geïntegreerd worden in één instelling die zorgt voor zowel arbeidsbemiddeling als werkloosheidsuitkering en controle op werkwilligheid. En dan kunnen Nederlandsonkundigen onmiddellijk worden geschorst als ze een gratis taalcursus weigeren. De middelen die hierdoor vrijkomen kunnen worden besteed aan de ondersteuning van werkzoekenden die wél Nederlands willen leren en natuurlijk ook voor de Nederlandstalige werkzoekenden zelf.

Theo Francken, provinciaal voorzitter N-VA
Mark Demesmaeker, Vlaams Parlementslid N-VA
Piet De Bruyn, Vlaams Parlementslid N-VA, Leuven

Voor de vraag van Mark Demesmaeker en het antwoord van Minister Vandenbroucke, klik hier:
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=528024
VANDAAG IN HET LAATSTE NIEUWS, AUTEUR: KIRSTEN BOSMANS
(Er is wel een foutje in de tekst geslopen, want het aantal stijgt niet, het is het aandeel dat stijgt.)

Aantal anderstalige werklozen stijgt

leuven

Het aantal anderstalige werklozen is de jongste jaren fors gestegen in het arrondissement Leuven. Vooral de gemeenten tussen Leuven en Brussel en Leuven-stad scoren slecht. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A).

kirsten bosmans

Die cijfers werden opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker en geanalyseerd door Theo Francken en Piet De Bruyn, alledrie N-VA. Eind 2007 bleek één vijfde van de niet-werkende werkzoekenden in het arrondissement Leuven anderstalig te zijn. In totaal waren er 10.418 werkzoekenden, 19,7 procent daarvan was anderstalig. Van die anderstaligen beheerste twee derde niet of nauwelijks het Nederlands. Bijna zeven procent van de werklozen was Franstalig, dertien procent had een andere moedertaal dan het Nederlands of het Frans. Ook de evolutie was niet echt rooskleurig. In vier jaar tijd, van 2003 tot 2007, steeg het aantal anderstalige werkzoekenden in het arrondissement Leuven van 16,5 naar 19,7 procent.

Stijging

De cijfers per gemeente zijn dan weer niet echt verrassend. Het aandeel anderstalige werkzoekenden stijgt namelijk naargelang je dichter bij Brussel komt. Vooral Tervuren (met 50,4 procent anderstalige werkzoekenden), Huldenberg (36,9 procent) en Kortenberg (35 procent) springen in het oog. Maar ook Leuven-stad heeft met 31,6 procent een erg hoog aandeel anderstalige werkzoekenden. Dat betekent dat maar liefst één op de drie werkzoekenden in Leuven thuis geen Nederlands spreekt. Een stijging met 29 procent in vier jaar. Opvallend is wel dat het in Leuven vooral om anderstaligen gaat die als moedertaal noch het Nederlands, noch het Frans hebben. Terwijl het in de gemeenten richting Brussel vooral Franstaligen betreft. Daarnaast tellen de taalgrensgemeenten Hoegaarden (21,4 procent) en Landen (29,5 procent) erg veel, vooral Franstalige, anderstalige werkzoekenden. Begijnendijk en Zoutleeuw hebben de minste anderstalige werkzoekenden, met amper vier procent.

Werkloos

«Het is niet onlogisch dat zoveel niet-Nederlandstaligen werkloos blijven», zeggen Demesmaeker en Francken. «Het overgrote deel van de vacatures in het arrondissement Leuven vraagt namelijk expliciet naar kennis van het Nederlands. Slechts in twee of drie procent van de vacatures is dat niet het geval. Maar hoewel het aantal anderstalige werkzoekenden jaar na jaar stijgt en de VDAB nochtans gratis taalcursussen Nederlands Tweede Taal aanbiedt, blijft het aantal cursisten stabiel rond de vierhonderd. In 2007 volgde slechts 29 procent van de anderstalige werklozen een cursus Nederlands. In Tervuren waren het maar zeven personen op de 178.»

«Wij dringen dan ook aan op extra inspanningen. De werklozen die geen Nederlands kennen, moeten fors aangemoedigd worden om het te leren. Desnoods met een bestraffing tot gevolg. Het leren van een taal is immers een absolute integratievoorwaarde in een samenleving», besluiten de twee.

BRON :
http://www.bloggen.be/theotuurt/

...

Kijk... van zùlke teksten ...& excuseert u ons nu voor de platte uitdrukking... krijgen wij nu eens het vliegend schijt sie !! Men legt hier dus overduidelijk de link tussen "anderstalig zijn" & "werkloosheid" & men eist dan maar meteen "strengere straffen" & een "eigen Vlaams arbeidsmarktbeleid"... Het zal voor iedereen al wel duidelijk zijn wat voor soort "arbeidsmarktbeleid" Theo Tureluur en zijn trawanten hier wenst in te voeren !!

Maar wat met de cijfers ?!... Want men goochelt hier wel ten overvloede met procenten als was het niets & men orakelt er maar op los zonder dat we ook maar énig concreet cijfermateriaal onder ogen krijgen... wat voor ons altijd zéér verdacht is. Een kneus in wiskunde weet immers dat 2... 50% vertegenwoordigt van 4... Percentages zeggen in zulke gevallen dus niks & bewijzen dus evenveel - NIKS dus !!

Zo te horen moeten gemeenten zoals Tervuren, Huldenberg, Kortenberg en Leuven kampen met giiii-gànnnn-tische werkloosheidscijfers om zulke dramatische analyses te maken... Steengoed als we in dit soort zaken zijn, zochten wij het natuurlijk eventjes voor jullie op & beter nog... we gebruikten de meest recente cijfers namelijk "augustus 2008"... want onze Koene Vlaamse Kerels beweren dat de toestand steeds dramatischer wordt... We zullen dus waarschijnlijk een ware katastrofe ontdekken. Eerst baseren we ons als referentiepunt natuurlijk op de algemene werkloosheidscijfers van Vlaanderen & waar vinden we die ?!... Wel waar kunnen we beter zijn dan bij de basisstatistieken van de RVA & die vinden we op : http://arvastat.vdab.be/nwwz/index2.htm

...& Tà-tàààà !! Wat blijkt ?!... Vlaanderen heeft op basis van de meest recente kengetallen van de werkloosheid in augustus 2008 een werkloosheidsgraad van 6,54% op het totaal van de werklozen dat 187.O69 eenheden bedraagt. Waarvan 91.052 laaggeschoolden (48,7%), 61.022 middengeschoolden (32,6%) en 34.995 hooggeschoolden (18,7%)......

Nu even kijken wat in de door massale werkloosheid geteisterde gemeenten die oh-zo-grote dramatische cijfers zijn :

Huldenberg : totaal werkloosheidspercentage 3,85% of 164 werklozen waarbij de hooggeschoolden 34,1% uitmaken en laaggeschoolden 26,2%......

Kortenberg : totaal werkloosheidspercentage 4,42% of 380 werklozen waarbij hooggeschoolden 30% uitmaken en de laaggeschoolden 34,5%......

Tervuren : totaal werkloosheidspercentage 4,55% of 360 werklozen waarbij hooggeschoolden 41,4% en de laaggeschoolden 26,4%......

We moeten dus vaststellen dat de drie geciteerde "ramp"-gemeentes allemaal een lager werkloosheidspercentage hebben dan het Vlaamse gemiddelde & dat de onwaarschijnlijk hoge werkloosheidscijfers van de "anderstaligen" zich waarschijnlijk moeten situeren binnen de categorie "hooggeschoolden" die in deze gemeenten een zeer hoog percentage vertegenwoordigen binnen de totale populatie werklozen & dit in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde...

In de Vlaams-Brabantse "borinage"-stad Leuven zitten we met een totaal werkloosheidspercentage van 6,85% iets boven het Vlaamse gemiddelde, maar met weer zeer hoge cijfers voor de hooggeschoolden......

We zullen het hier best niet hebben over de enorme getallen die de niet-EU-burgers of van niet-EU-origine zijnde werklozen hier uitmaken, want buiten Leuven zelf zijn ze bijna verwaarloosbaar.

Wat zit "onzen" Theo Tureluur dus te lullen ?!... We zullen zijn hoog-wetenschappelijke analysemethode nu eventjes toepassen op een stad als Izegem waar Geert Bourgeois mee de plak zwaait & waar we dus in een ongeveer paradijselijke omgeving moeten zitten op vlak van werkloosheid... & wat zien we ?!... Oooh... inderdaad onder het Vlaamse gemiddelde met 5,02% MAAR waarvan 52,8% laaggeschoolden en wat veel erger is & wat wijst op een zwaar racistisch werloosheidsbeleid... een enorme toename in vergelijking tot 2007 met 15,9% van werkloosheid onder de "niet-EU'ers... Wij zouden hier ook wel een stukje over kunnen plegen in de beste traditie van "onzen" Theo Tuureluur... moesten we niet meteen er bij zeggen dat die spectaculaire toename in realiteit gaat over zegge & schrijven 7 ...jawel Z E V E N personen !!...& Mogen we nu dàt teiltje om effe te kotsen ?!...

...

...& Nù, nog even een zeg maar uiterst persoonlijke bemerking & uitleg over die "fameuze" taalcursussen van de RVA. Ik ken persoonlijk het probleem zéér goed & wel omdat mijn echtgenote behoort tot de verderfelijke categorie "anderstaligen" die evenwel deze cursus heeft gevolgd, als werkloze tot haar & mijn grote spijt... Want mijn beste Theo Tureluur, deze cursus start als een deeltijdse cursus & NIET als een voltijdse cursus... zodat gehuwde &/of samenwonende werklozen die voor deze cursus een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moeten afsluiten, na één jaar op de minimumuitkering terugvallen omdat hun partner een inkomen heeft. Van een toeslag is er géén sprake, omdat het om een deeltijdse cursus gaat. Je moet dus ofwel een regelrechte masochist zijn, ofwel goed gek om deze meerjarige cursus te volgen & je zelf een financiële strop om de nek te leggen !! Bovendien kan je een contract van bepaalde duur zo maar niet eventjes zelf onderbreken !! ...& Nù jij Theo Tureluur !! Misschien moest je ook maar eens eventjes proberen om eens terug te vallen op 280 €uro per maand als "onwillige" anderstalige die absoluut moet bestraft worden door een bureaucraat van wie de keiharde werkelijkheid zich ver van z'n proper buroke bevindt...

...& Dàt "soort" volk zou ons hier de les willen komen spellen ?!...

Laten we het dààrom nog eens héél duidelijk stellen, dat dit soort giftig geraaskal van dat slag idioten als onze Theo Tureluur al véél te lang duurt & er alleen maar toe bijdraagt dat het ganse maatschappelijke debat rond "anderstaligen", "zogezegde onwillige werklozen" & andere "maatschappelijk profitariaat" gewoon verziekt & verzuurt !! ...& Eerlijk gezegd, we zijn dat spuugzat, om niet meteen te zeggen dat het ons méér dan behoorlijk pissig maakt !! Er wordt maar al te vaak door mensen die er de ballen van af weten uit de nek gekletst & geluld dat het niet meer mooi is !!

...

...& Verder hadden wij zo vandaag een klein gesprekje met een kleuteronderwijzeres uit een Gentse volksbuurt... & ze vertelde ons dat géén enkele van de haar toevertrouwde peuters Nederlandstalig is & dat ze dus allemaal anderstalig zijn, waarvan sommigen... men niet eens weet welke taal ze thuis spreken, omdat de ouders evenmin Nederlands kennen... Vinden wij dit normaal ?!... Neen !! Natuurlijk niet !! Maar wàt vinden wij héél erg ?!... Dat de meeste van deze kleuters, die nog nooit een keuze in hun korte leventje hebben kunnen maken, daar wel alle dagen worden afgezet ZONDER te hebben gegeten... & NIET omdat de ouders dat niet willen, maar vooral omdat de ouders NIET de nodige middelen hebben om voedsel te kopen voor hun kindjes !! Het onderwijzend personeel steekt dus het grootste deel van hun tijd in het voeden van deze kleuters & natuurlijk halen ze dus niet de vooropgestelde bureaucratische normen... Dit betekent gans het jaar door heibel & heisa met de bureaucraten... maar vooral gans het jaar door een helse zoektocht organiseren om aan eten te geraken voor deze kindjes... & zeg 't ons nu eens beste Theo Tureluur : "Wat is er op dàt moment belangrijk ?!... Deze kinderen voeden & hen trachten een minimale kennis bij te brengen zonder hiervoor ooit te zijn opgeleid of te zagen & te klagen over de anderstaligheid van hen ?!"... We horen het toch zo graag vertellen door mensen voor wie honger & armoede zo'n "ver-van-hun-bed-show-is"... & voor wie "regeltjes" natùùrlijk véééél belangrijker zijn dan de rauwe werkelijkheid waar die mensen elke dag opnieuw mee geconfronteerd worden !!

Màààrrr... we kunnen natuurlijk ook kiezen om ze gewoon allemaal ergens te dumpen omdat ze onze taal niet spreken...

...& Juist dààrom vinden wij het zo belangrijk gans dat hypocriete gedoe rond voedselcampagnes bij Delhaize te bekritiseren & aan de kaak te stellen !! Iedereen heeft de mond vol over "energie- & andere besparingen", maar niemand rept over voedselbesparingen ! Laat staan over criminele voedselverspillingen !! Elke dag worden er immense hoeveelheden perfect consumeerbaar voedsel weggegooid &/of vernietigd... Maar ondertussen lijden de kleuters in sommige scholen wel honger !! Dàt soort criminele onzin kan er bij ons nu eens ècht niet in !! Wanneer we dus zulke blogs lezen, met telkens opnieuw gekanker over "anderstaligen" worden we pas echt nijdig & hopen we dat uw soort volk ooit zal uitgespuwd worden door zijn eigenste bevolking, zowel door Vlamingen als "anderstaligen" samen !!

...& Laten we daar meteen aan beginnen !! Niet morgen... niet straks... maar NU !!

DOEN !! Uitkotsen die handel !!...

23-09-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!