kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

01-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen....& Een welgemeende "speak-medal" voor de Rode Ridders van deze week !!

Jàwàdde hödverrrd#mme !! Tot wijd & zijd over onze Belgistaanse grenzen heen met natuurlijk onze voltallige Vlaemsche Kwaliteitspers op kop... & àllen in overduidelijke rep & roer omwille van een ministeriële uitspraak op het persoonlijke blog van onzen, u intussen allen welbekende Bert Anciaux a.k.a. "De Snotteraar"... Daarbij wordt er uiteraard onomwonden gemekkerd & gescholden op 's mans moedige daad van een mening te hebben !! ...& Wie denkt dat het hier gaat om een ongenuanceerde &/of racistische, laat staan een "antisemitische" visie, die raden we in één ruk toch maar aan ~om niet te zeggen dat we er op aandringen~ om bovenvermelde link toch maar even te bezoeken & er u persoonlijk van te vergewissen waar het in feite om gaat... Kwestie dat u tenminste weet wat ons dapper Bertje nu werkelijk heeft geschreven, vooraleer u zomaar in het wilde weg uit uw nek begint te kletsen !!

Al bij al toch formidabel ~lees : verbijsterend~ hoe snel dit soort "nieuwe" politieke verslaggeving aan invloed wint, nietwaar beste lezertjes ?!... & 't Is vooral héél grappig om te zien, dat géén hond nu eigenlijk uit de ganse nest van zogezegde kwaliteitspersartikels kon opmaken of er nu precies excuses nodig zijn vanwege onzen dappere Rooie Bert of toch maar vanwege de Israëlische Ambassade, zoals Shimon Peres bij de Turkse Premier Erdokan heeft gedaan... Lees hiervoor onze beschouwing Turks Premier Erdogan doet 'n "Anciaux'ke" !!

Uiteindelijk werd er in deze beschamende politieke farçe ~laat het ons zeggen zoals het is~ gekozen voor een zéér bekend Belgisch Compromis, het uiterst onduidelijke "ãieren-of-joeng"-Compromis ~voor onze Ollandse vriendjes is dat "Mossel-noch-Vis"~ een typisch, quasi uniek Belgistaans Compromis waarvan je dus zéker, onder géén enkel beding énige duidelijkheid mag van verwachten...

...& Zoals ondertussen bekend, is het evenmin erg duidelijk wat de collega's in de regerende meerderheid nu van plan zijn... & dat is naar alle waarschijnlijkheid... weinig of zelfs "niets" !! Wat we wèl weten is, ze zouden maar al té graag Bertje De Snotteraar dumpen, màààrr dan komt ook wel hun eigenste postje in gevaar, iets wat er ~oh ramp oh grote ramp~ ten allen tijde & ten allen prijze moet vermeden worden & dus natuurlijk niet mag gebeuren nietwaar...

Hoezo ?!... Horen wij al menig lezer van dit blog met gefronste wenkbrauwen zich afvragen... Wel ~& dat is op zich voor een Politiek Bewuste Belgistaan vrij simpel~ omdat in ons ààrtsmoeilijke Belgistaanse stelsel van netjes uitgebalanceerde "politieke evenwichten", Brussel een "Vlaemsch" Minister moèt hebben... voilà !! ...& Op de koop toe, dan blijkbaar nog ééntje uit de linkerhoek... voilà !! ...Als ons dapper Rood Bertje dus met z'n klikken & klakken buiten wordt gebonjourd, halen zijn briesende & quasi vuurspuwende tegenstanders wèl hun gram thuis, màààrrr... *GRIJNS* ...ter zelfder tijd worden & zijn ze zèlf meteen daarna ...werkloos !! Dùsss... màg Bert blijven... alleen, heeft niemand nog vertrouwen in hem...

De ene noemt hem "de-zieligste-politicus-van-Vlaanderen"... & een andere die we bij deze in koeien van letters bij naam zullen noemen omdat zijn tentoon gespreide idiotie wijd en zijd bekend & berucht zou worden, namelijk den tsjeef Carl Decaluwé toetert overal rond : "als-Bert-Anciaux-nog-decreten-indient-zal-ik-die-niet-meer-goedkeuren !!"... Deze blijkbaar zwakbegaafde zoetwatermossel & politieke randdebiel van 't 37ste knoopsgat vergeet daarbij hoogstwaarschijnlijk dat hij in de zelfde meerderheid vertoeft dan Bert Anciaux & dat dergelijke uitspraken dus complete prietpraat ofte regelrechte nonsens zijn, pure demagogie met andere woorden !! ...& Méér nog laat hij in deze toch ook maar zijn ware politieke gelaat zien & wat voor één...

Trouwens, wij dachten in al onze "naïviteit"... *KUCH-HOEST* ...dat de CD&VEE DÉ partij was voor "Dé Mensch", want dàt beweren ze toch altijd bij hoog & bij laag... Maar toch mogen we hier ~op een vrij pijnlijke manier~ vaststellen dat dit allemaal dikke blablabla is & dat àlles blijkbaar slechts afhangt van "de aaibaarheidsgraad" van de indiener van het decreet & dus niet van de inhoud van het decreet in kwestie !! ...'t Is maar dat u het weet !! ONTHOU DIT DUS voor de volgende verkiezingen beste kiezer !!... We zouden immers niet graag hebben dat u uzelve een groot politiek oor aannaait met zoiets belangrijks te vergeten !!

Uit de beelden van het uiterst leerrijke debat in "Onsch" ~intussen wereldbekend~ "Vlaemsch Parlement", waaruit nu zou moeten blijken of Gaza & Dendermonde nu al dan niet met een gelijkheidsteken werden geschreven op Rooien Bert z'n eigenste Blog, onthouden we tussen al het gebrul & gebries der Vlaemsche Leeuwen & Leeuwinnen welgeteld één, wij herhalen ÉÉN intelligente tussenkomst !! ...& Dat is deze van Jan Roegiers, kersvers SP-mandataris & een voormalig Spiritist...

...& Waar onze àndere ~anders altijd van leertrekkende~ Sossen zaten ?!... Géén enkel idee !! In de bar ?!... Op het toilet ?!... Een sigaretje gaan roken ?!... Hun vrouw of hun maîtresse aan 't bellen ?!... Hét Sociavellistisch Partijbestuur trachten te bereiken voor een officieel partijstandpunt ?!... We hebben er ~bij deze nogmaals gezegd~ géén enkel idee van, kortom we hebben daar net zoals u volkomen 't raden naar !! Jaja, we zagen wel de platte vijgenrepliek van Patrick "reklammeke" Janssens die met z'n natuurlijke grandeur rond het onderwerp fietste zoals Vandenbroucke tegenwoordig rond een plaatselijke Vlaemsche kerktoren koerst... & dàt was 't !!

Màààr... er zitten ~bij ons bescheiden weten~ & zeker tot de volgende verkiezingen toch wel méér dan twee Sossen in dat beruchte Vlaemsche Parlement ?!... Zo dachten we toch... Dus aan hun vinnige replieken te meten & te merken zal dat weinig of géén verschil uitmaken na de volgende verkiezingen, wanneer hun fractie inderdaad tot dat getal zal gereduceerd zijn... àls ze dan al tenminste twee zetels zullen hebben, want dàt is nog een andere netelige kwestie natuurlijk...

Aangezien we onze "Fractie Der Hangmatsocialisten" niet graag van slechte wil zien beticht worden, zullen we dus de slechte voorbeelden even vergeten & onze aandacht vestigen op "Dé Witte Raaf", een linkse met èchte stalen kl#ten aan zijn lijf... namelijk Jan Roegiers !! Na wat gegoochel bij onze trouwe vriend Google, vernemen we dat hij eveneens ~samen met Stijn Beckx overigens~ de euvele moed heeft gehad om in de "Dag Allemaal" ~hét Vlaemsche Kwaliteits-schijt...euh... tijdschrift dat u vertelt wanneer onze BV's "kakken" & welk geparfumeerd zijdepapier dat ze daarbij gebruiken~ te verklaren dat men hem gerust "Dé Jeannet van Vlaanderen" mochten noemen omdat hij géén hetero is !!

Wèl-wèl-wèl kijk eens aan sie... deze jongen stijgt met de minuut in onze achting !! Hij durft tussen al de tsjeven & kwezels die dit kleine Vlaendren bevolkt, zeggen dat hij onoirbare dingen doet tussen zijn lakentjes thuis... ÉN bovenal, hij dùrft tenminste tegen te pruttelen als de rest van onze grote parlementariërs zwijgt of onnozel doet over de regelrechte slachtpartijen & de oorlogsmidaden die zich in Gaza hebben afgespeeld !! Kijk, je mag nu denken & zeggen wat je wilt beste lezertjes, maar bravo & châpeau !! ...& dat is zelfs héél welgemeend !! ...Er loopt daar dus in gans die Koboltenraad die zich "Parlement" dùrft te noemen, toch nog tenminste één deftige mens rond & dat is dan op de koop toe nog eens een èchte jeannet met èchte stalen ballen aan zijn lijf !! Welkom bij de Sossen Kameraad !!

Hij heeft trouwens een zéér interessante documentaire gemaakt van een reis naar Gaza die wij iedereen aanbevelen alvorens ze volgende maal nog eens hun bek opentrekken over de dreiging die Israël alle dagen ondergaat vanwege de terroristische Palestijnen !! Kijkt u anders maar eventjes op http://www.janroegiers.be/ hiervoor & neem er alvast een stevige pot koffie bij...

...& Aangezien we de gemiddelde luiheid van een bloglezer maar al te goed kennen... evenals z'n vrees voor een chronische ontsteking aan z'n surfvinger, plaatsen we het 3-delige reisverslag er hier maar voor u bij..."Actua-Logboek: Jan Roegiers in Gaza (deel 1)"
duur : 11:11 minuten
ActuaTV


..."Actua-Logboek: Jan Roegiers in Gaza (deel 2)"
duur : 8:37 minuten
ActuaTV


..."Actua-Logboek: Jan Roegiers in Gaza (deel 3)"
duur : 10:06 minuten
ActuaTV


...Uiteraard vermelden we hierbij ook nog eventjes het "Voorstel van resolutie rond de oorlog in Gaza", ingediend Jan Roegiers, Flor Koninckx, Johan Verstreken, Piet De Bruyn & mevrouw Anne-Marie Hoebeke... Overigens een zéér moedige daad in deze tijd van politieke onverschilligheid voor het gebeuren ginds in Gaza !!

...

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement:

- van de heren Jan Roegiers, Flor Koninckx, Johan Verstreken en Piet De Bruyn en mevrouw Anne-Marie Hoebeke- betreffende de oorlog in Gaza

- gelet op:

1° de aanhoudende en dramatische situatie in Gaza als gevolg van het Israëlisch offensief en van de raketaanvallen van Hamas in Israëlisch grensgebied;

2° het door verschillende – ook Israëlische – media gemelde gebruik door de Israëlische strijdkrachten van cluster- en fosforbommen;

3° de honderden doden en duizenden gewonden die in deze oorlog reeds zijn gevallen;

- is bezorgd om de vele burgerslachtoffers die reeds gevallen zijn en nog dreigen te vallen;

- veroordeelt hetgeweld tegen burgers door Israël en Hamas;

- veroordeelt de militaire actie van Israël die disproportioneel is en die daardoor een collectieve bestraffing is van de Palestijnse bevolking in Gaza;

- veroordeelt het gebruik van cluster- en fosforbommen;

- veroordeelt het afschieten van raketten door Hamas op burgerdoelwitten in Israël;

- steunt alle initiatieven in Vlaanderen die de wederzijdse spanningen tussen Israëli’s en Palestijnen doen afnemen;

- roept de strijdende partijen op tot een staakt-het-vuren en tot het sparen van de Palestijnse en Israëlische burgerbevolking;

- vraagt de Vlaamse regering:

1° deze bezorgdheid en veroordelingen over te maken aan de ambassadeur van Israël in België en aan de vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit;

2° de relaties met Israël – in het kader van het Associatieverdrag tussen de EU en Israël en het Europese Nabuurschapsbeleid– te evalueren;

3° naar de afbakening van een humanitaire coridor te streven om gewonden uit Gaza te evacueren voor verzorging;

4° er bij het voorzitterschap van de EU op aan te dringen te werken aan een duidelijk plan dat op korte termijn kan bijdragen tot een tweestatenoplossing en een politiek vergelijk op basis van het internationaal recht;

5° haar beleid verder te zetten waarbij geen wapenexportvergunningen met als bestemming Israël worden uitgereikt;

6° inspanningen te doen en zich aan te sluiten bij de initiatieven die door de EU zijn genomen om noodhulp naar Gaza te sturen.

Jan Roegiers Flor Koninckx
Sven Gatz
Johan Verstreken
Piet De Bruyn

BRON :
http://www.janroegiers.be/

...

Dat dit voorstel van resolutie door de andere partijen niet werd of wordt aangenomen & ondertekent, ligt volgens ons dus ook aan het simpele feit dat hoogstwaarschijnlijk "andere belangrijke" ~lees : voornamelijk financiële~ belangen hier een (over)duidelijke rol in meespelen...

Platweg & cru gesteld, durven we dus hierbij te beweren dat er blijkbaar nog steeds Vlaemingen & Belgen zijn die scrupuleus bloedgeld verdienen aan de ellende van de Palestijnse bevolking, waaronder die van Gaza. Voor de lezers die ons hierbij reeds wat beter kennen & die aldus weten dat wij opkomen tegen èlke sociale & èlke maatschappelijke onrechtvaardigheid, hoeft het waarschijnlijk geen al te groot betoog als wij zeggen dat we hier met klem tegen ~blijven~ protesteren, evenals dat we hier ook rond onverwijld zullen blijven tegen ageren !!

... & Voor we het zouden vergeten ~& blijkbaar moet dit gezien de Oost Indische Doofheid & de Selectieve Leesblindheid die er momenteel rond deze heikele kwestie heerst tot in het oneindige herhaald worden~ willen we tóch nóg maar eens de aandacht vestigen op het feit dat reageren tégen de oorlogsmisdaden van Israël & tégen het racistisch klimaat, dat daar heerst tegen de Palestijnen... dat dit NIET meteen ~met de klemtoon op niet~ betekent dat je daarom een antisemiet bent !! Misschien gewoon maar een redelijke mens met wat verstand tussen z'n oren die voor zichzelve nadenkt & daar ook een uitgesproken mening over heeft !! ...& dat tot spijt van wie dat het benijdt !!

Wie overigens nog wat stof tot nadenken wilt verwerken over deze uiterst netelige kwestie in Gaza, die verwijzen wij zeer graag naar de volgende zéér interessante sites : http://jewssansfrontieres.blogspot.com/, http://www.ijsn.net/home/, http://azvsas.blogspot.com/... of de overigens zéér schokkende site van http://gaza.haimbresheeth.com/... & om de auteur van deze laatste site beter te leren kennen ~iets wat op zich toch wel ècht de moeite loont~ verwijzen wij u graag naar http://www.haimbresheeth.com/...

... & Voor de duidelijkheid & om elke misvatting hierover te voorkomen, we kunnen zo nog wel hier een behoorlijk tijdje mee doorgaan !! Dit zijn stuk voor stuk allemaal blogs van anti-zionistische JOODSE organisaties &/of individuen die allemaal stuk voor stuk hevig reageren & vooral stevig protesteren tegen de Israëlische misdaden begaan tegen Palestijnen !!

Last but not the least in deze beschouwing herinneren wij u graag aan een opiniestuk dat exact 6 jaar geleden, namelijk op 1 februari 2002 verschenen is in De Standaard, maar dat vandaag blijkbaar nog even prangend & even actueel is als toen...

...

...

OPINIESTUK

vrijdag 01 februari 2002

Midden-Oostenconflict in Vlaanderen

Gie van den Berghe

De uitspraken die de Israëlische premier Sharon gisteren deed over Yasser Arafat, drijven het Israëlisch-Palestijnse conflict verder op de spits. Ook in ons land laat de Midden-Oostenkwestie niemand onberoerd, zo mag blijken uit de felle polemiek die ontstond na de opiniebijdrage van Mia Doornaert in De Standaard van 26 januari. Historicus Gie van den Berghe pleit ervoor om in dat debat in de eerste plaats de feiten onder ogen te zien, en die feiten niet te verdraaien.

Meer dan een halve eeuw al, eigenlijk sinds de jaren twintig, is het Midden-Oosten een ware brandhaard die de gemoederen steeds weer hoog doet oplaaien, ook hier te lande. Het onrecht en het leed dat veel Palestijnen werd en wordt aangedaan, onrecht en leed dat almaar toeneemt, is ondertussen duidelijk, behalve voor ultra-zionisten. Dat Palestijnen, geconfronteerd met politieke, economische en militaire overmacht en geweld, naar het wapen van de terreur grijpen en niet terugschrikken voor afschuwelijke moorden op onschuldige joodse burgers, is meer dan betreurenswaardig maar is, gezien de niet aflatende onderdrukking en bezetting, tot op zekere hoogte te begrijpen. In de jaren dertig en veertig handelden bepaalde joodse kolonisten in Palestina niet anders.

Over oorzaken en gevolgen zijn de meningen sterk verdeeld. Vast staat dat veel, zo niet alles, draait rond oprichting, bestaan en (niet)-erkenning van de staat Israël. De joodse staat kwam er als oplossing voor wat zionisten én anti-semieten zagen als de mislukking van assimilatie en diaspora in Europa, met de jodenmoord door de nazi's als ultiem bewijs. Een oplossing voor wat niet-joodse politici, intellectuelen en media toen ,,het joodse probleem'' noemden.

Het was, weten we nu, geen goede oplossing. Het zogenaamde probleem werd naar een ander continent geëxporteerd, afgeschoven op andere volkeren. Terwijl het kolonialisme volop op z'n retour was, stemden grootmachten in met een in wezen kolonialistische oplossing -- westerlingen die een deel van een ontwikkelingsland bezetten.

In beide kampen was er goede en kwade wil, zowel Israëli's als Palestijnen blunderden geregeld. Het geweld nam toe. De aanvankelijke pro-Israëlische houding van veel westerse politici, intellectuelen en media brokkelde af. Er kwam meer aandacht voor ,,het Palestijnse probleem''. Maar het grote publiek weet bitter weinig over het harde lot van talloze Palestijnen. De in 1998 op initiatief van de Vereniging Vlaamse Leerkrachten uitgegeven brochure Kanttekeningen bij de Israëlisch-Palestijnse kwestie, geschreven door Ludo Abicht en Lucas Cathérine, beantwoordde aan een reële nood.

Vanuit joodse hoek werd direct fel geprotesteerd. Door verwoed lobbywerk en zware politieke druk konden ze de voor september vorig jaar geplande heruitgave tegenhouden. In dit ondemocratisch proces speelden het Centraal Israëlisch Consistorie en het Belgisch Israëlitisch Weekblad (BIW) een hoofdrol.

Het opiniestuk van Mia Doornaert (DS 26 januari) moet in dit kader gezien worden. Het is weinig meer dan een sloganesk samenraapsel. Doornaert haalt bijvoorbeeld een dankgebed van Menahim Begin aan voor de zes miljoen slachtoffers die ,,met hun bloed de Heer heiligden''. Een religieus betekende genocide, de gesacraliseerde holocaust (Hebreeuws voor brandoffer): een offer gebracht voor Israël!

Cathérine wordt zonder enig argument afgeschilderd als gauchist en anti-mondialist, ,,niet alleen hevig anti-Israëlisch maar ook anti-joods en anti-semiet''. De in ultra-zionistische kringen gebruikelijke gelijkschakeling van deze begrippen die een verschillende lading dekken. Een journaliste hoort beter te weten; zoals ze ook het verschil mag kennen tussen revisionisme (herziening als methode) en negationisme (holocaustontkenning). Historici herzien, negationisten ontkennen, platvloers.

Doornaert verwijst naar VN-resoluties die het bestaansrecht van Israël erkennen, maar ,,vergeet'' de VN-resolutie die bepaalt dat Israël zich uit bezet Palestijns gebied moet terugtrekken. Ze draait vele zaken om: geen joods gelobby maar een joodse hetze ,,omdat de minister van Onderwijs geen racistisch getinte pamfletten op de scholen wil loslaten''. De suggestie dat Vanderpoorten de brochure een ,,racistisch getint pamflet'' zou hebben genoemd, wordt op het kabinet van Onderwijs een leugen genoemd.

Doornaert vervalt in het extremisme waartegen ze waarschuwt. In haar verontwaardiging verwijst ze zowaar naar het Vlaams Blok, omdat die als enige partij een parlementaire vraag gesteld heeft over de brochure. Bedoeld wordt de vraag van Miel Verrijken op 10 januari aan minister Vanderpoorten. Die vraag is een even domme als abjecte poging om zich politiek correct voor te doen, een aaneenrijging van onjuistheden en drogredeneringen, met licht racistische ondertoon. Verrijken looft ,,de eeuwenoude verbondenheid tussen Westerse en joodse cultuur'', verheft Thomas Mann voor de gelegenheid tot jood, maakt zich zorgen over joodse kinderen die gekwetst zouden worden door de brochure. In schril contrast daarmee noemt hij de landen die Israël omringen ,,schurkenstaten'', beweert dat de brochure geschreven werd om ,,de Moorse (sic) leerlingen van het onderwijs te behagen'' en dat ,,Moorse leerlingen'' na 11 september ,,zelfs de klas mochten verlaten en op straat komen om te protesteren''. Niet te geloven dat een journaliste daarnaar verwijst!

Maar ze is in goed gezelschap, ook het BIW verwees ernaar. In het eindejaarsnummer, minstens een week voordat Verrijken zijn vraag stelde, staat dat ,,Vlaams volksvertegenwoordiger Emile Verrijken volgende vraag gesteld heeft aan Mevrouw Vanderpoorten'', gevolgd door een citaat. Dat het om een Vlaams Blokker gaat, wordt bewust verzwegen. En het citaat is niet terug te vinden in de vraag die Verrijken heeft gesteld. De hoofdredacteur van het BIW herinnert het zich niet meer precies, maar waarschijnlijk kreeg het BIW een eerste versie van de tekst toegespeeld door een Vlaams Blokker. Kennelijk zijn alle middelen goed.

In zijn terecht verontwaardigde reactie op Doornaerts stuk wijst Lucas Cathérine (DS 29 januari) er op dat ze niet één passus aanhaalt om te bewijzen dat hij anti-semitisch geïnspireerd zou zijn. Dat blijkt ook geenszins uit de brochure, maar hij is wel militant anti-zionistisch. En daar is, anders dan sommigen beweren, in wezen niets mis mee, zolang het oordeel er niet door vertroebeld wordt.

Cathérine beweert dat er op de eerste editie niets dan lof kwam. Dat is onwaar, minstens drie academici, waaronder ikzelf, hebben kritiek geuit en die aan de auteurs meegedeeld. Zij verkozen die naast zich neer te leggen.

In de brochure en zijn opiniestuk stelt Cathérine een en ander vertekend voor. Bijvoorbeeld dat ,,de'' zionisten in de jaren dertig tot alles bereid waren om de joodse staat te realiseren, tot en met samenwerken met de vijand, ,,de Duitse nazi's en de Italiaanse fascisten''. Historische feiten, stelt Cathérine. Niet helemaal: voor deze zionisten waren de Britten de echte vijand en de nazi's ,,de vijand van onze vijand''. Dat staat ook in de bronnen die Cathérine gebruikt.

Ook de (pogingen tot) samenwerking van zionisten met nazi's worden tendentieus weergegeven. Bijvoorbeeld het Haavara- of transfer-akkoord. Dat is geenszins ,,bij alle historici bekend'': er bestaat nog veel verwarring over. Een poging tot historische reconstructie.

In de jaren dertig wou Hitler niet liever dan dat zoveel mogelijk joden Duitsland verlieten. Maar dat was niet eenvoudig, onder meer omdat tijdens de economische crisis, voor de nazi's aan de macht kwamen, hoge emigratietaksen en scherpe deviezencontrole waren ingevoerd om kapitaalvlucht tegen te gaan. Wie emigreerde, moest het grootste deel van zijn bezit achterlaten. Kort na de machtsovername door de nazi's kwamen er vanuit verschillende zionistische hoeken voorstellen om een financiële regeling uit te werken die emigratie naar Palestina aantrekkelijk moest maken voor de betere joodse middenstand. In augustus 1933 sloten het Duitse ministerie voor Economische Zaken en zionistische vertegenwoordigers uit Duitsland en Palestina een akkoord voor een vermogenstransfer volgens het principe ,,goederen tegen mensen''.

Iedere jood die naar Palestina uitweek, mocht 1.000 pond in vreemde valuta meenemen en goederen verschepen voor een waarde van 20.000 rijksmark. Die 1.000 pond waren nodig om van de Britten toelating te krijgen om zich als ,,kapitalistisch immigrant'' in Palestina te vestigen. Het bedrag in rijksmarken werd overgemaakt aan een in Berlijn opgericht bureau van de Anglo-Palestijnse bank. Met dat geld werden Duitse firma's betaald die goederen leverden bestemd voor export naar Palestina. Het in Tel Aviv opgerichte Haavara-bureau verkocht de goederen en verdeelde de opbrengst verhoudingsgewijs onder de ondertussen uit Duitsland overgekomen joden, in valuta of natura (land, een huis).

Deze ,,kapitalistische'' emigratie was voor alle partijen voordelig. De nazi's wilden joden kwijt, zionisten wilden dat ze zich in Palestina vestigden. De Duitse economie en werkgelegenheid vaarden er wel bij en het akkoord kon propagandistisch uitgebuit worden. De joodse gemeenschap in Palestina kreeg er kapitaalkrachtige joden en hoogwaardige goederen bij. Joodse emigranten konden (een deel van) hun kapitaal meenemen en ontkwamen aan de massavernietiging, ook al wisten ze dat toen niet.

Van 1933 tot 1939 maakten vijftig- tot zestigduizend Duitse, Oostenrijkse en Tsjechische joden gebruik van het akkoord. Er werd naar schatting 100 tot 140 miljoen rijksmark getransfereerd, sommige bronnen hebben het over 14 tot 31 miljoen pond.

Veel joden, ook in Palestina, waren niet te spreken over het akkoord. Amerikaanse joden, die een wereldwijde economische boycot tegen nazi-Duitsland probeerden te organiseren, noemden het een breuk met de joodse solidariteit. Maar voorstanders van het akkoord wezen er terecht op dat de boycot niet veel voorstelde. In 1935 keurde het zionistische congres de transferovereenkomst goed.

De samenwerking van extreem-rechtse zionisten met fascisten en nazi's was, anders dan Cathérine het voorstelt, geen ,,actieve deelname aan de oorlog aan de zijde van Duitsland''. In januari 1941 bood de rechts-radicale Sterngroep de nazi's aan de joodse kwestie op te lossen door emigratie naar Palestina en een joazi's aan de joodse kwestie op te lossen door emigratie naar Palestina en een joodse staat op totalitaire basis. Er werd gewezen op de gemeenschappelijke belangen van de nieuwe orde in Europa en het ,,vernieuwd volks-nationaal Hebreeërdom''. Joodse manschappen zouden in Europa onder leiding van de Sterngroep getraind worden om ingezet te worden bij de verovering van Palestina, als daar ooiteen front werd geopend. De nazi's hebben nooit gereageerd.

Conclusie: geef die brochure opnieuw uit, maar laat alsjeblieft onnodige verdraaiingen van historische feiten weg. Het is zo al meer dan erg genoeg.

(De auteur is doctor in de moraalwetenschap en historicus, met als specialisatie de nazi-kampen.)

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...

...& In 't kader van onze wekelijkse goede daad reiken, wij bij deze onze "speak medal" ~een "speekmedalje" dus~ voor "Bewezen-Diensten-&-Bewezen-Moed-In-Ghet-Zicht-Van-den-Vijand" uit aan Bert Anciaux a.k.a "De Snotteraar", evenals aan Jan Roegiers a.k.a. "Dé Jeannet van Vlaanderen", twee nieuwe Sossen met ~hoe men het draait of keert~ toch wel ballen aan hun lijf !! ...& zulks mag ook wel eens worden gezegd !!

Men zegge 't dus voort !!

...

01-02-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
31-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Turks Premier Erdogan doet een "Anciaux'ke" !!

U heeft ongetwijfeld ook al wel ergens gelezen of gehoord over dat stelletje ruziemakers daar in het mondaine skioord Davos ?!... & Zoniet, dan maken wij het u hier wel graag duidelijk...

CNN besteedt er natuurlijk uitgebreid aandacht aan, journalisten van her & der over de wereld haasten zich in drommen daar naartoe om toch maar een glimp op te vangen van de machtsconcentraties die er samen troepen, of om toch maar eens één keer zelf op de foto te kunnen met deze of gene excellentie, in plaats van zoals het deftige journalisten zou betamen, hun pennen te slijpen & deze notoire machtshebbers eens flink het vuur aan de schenen te leggen over bijvoorbeeld de schandalige economische wantoestanden... maar dat is natuurlijk uit een ander vaatje getapt...

Op deze manier was meer dan de halve wereld getuige van de uitval van de Turkse premier Erdogan, in een debat over het Midden Oosten samen met de President van Israël, Shimon Peres, UNO Secretaris generaal Ban Ki moon & Amre Moussa, Secretaris- generaal van de Arabische Liga, zo'n beetje de symbolische tegenhanger van de EU onder Barroso.

Uiteindelijk stapt Erdogan met veel misbaar op... & in de media haasten de verslaggevers zich om gelijk te gaan stellen dat dit soort van ondiplomatieke incidenten uiterst zeldzaam zijn...

Màààrr... waar ging het in deze eigenlijk over ?!... & Ging het werkelijk over datgene wat de media ons willen laten geloven?

...& Eigengereid als dat wij ~de redactie van KITOKOJUNGLE~ daarbij zijn, vergelijken wij natuurlijk zo eens graag even de verschillende berichten die we daarover vonden. We beginnen hiervoor natuurlijk bij onze eigenste Belgistaanse Pers, vooral diegenen die zichzelf daarbij zo graag eigenschappen als "onafhankelijk" & kwaliteit" toedichten...

We beginnen daarvoor bij De Standaard :

...

donderdag 29 januari 2009 | Bron: ap

Erdogan boos weg uit discussie Davos


DAVOS - De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is donderdag boos weggelopen op het Economisch Wereldforum in Davos. Hij pikte het niet dat hij door de debatleider afgebroken werd tijdens een discussie met de Israëlische president Shimon Peres over de situatie in Gaza.

Peres hield een emotioneel betoog ter verdediging van het Israëlische offensief in de Gazastrook. 'Jullie zouden hetzelfde hebben gedaan als er raketten op Istanbul waren geschoten', zei Peres, wijzend met zijn vinger naar Erdogan.

Daarop vroeg Erdogan te mogen reageren. Na lang aandringen kreeg Erdogan een minuut spreektijd. 'Jullie maken mensen dood', reageerde Erdogan, waarna de debatleider hem het woord weer ontnam.

Het merendeel van de aanwezigen bij het panelgesprek had zich achter Peres geschaard. Davos wordt vooral bijgewoond door hoge zakenlui en dito Westerse/pro-westerse politici. Zowel de apologie van de Israëlische president als het boze opstappen van Erdogan waren op applaus onthaald. Erdogan had zich ook op dat publiek boos gemaakt omdat 'jullie applaudisseren terwijl zoveel mensen zijn gedood'.

Bij de Israëlische aanval op Gaza vonden bijna dertienhonderd Palestijnen de dood.

kld

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...& Hoppen vervolgens naar De Morgen :

...

29/01/09 21u00

Erdogan tegen Shimon Peres: "Jullie maken mensen dood"

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is vandaag boos weggelopen uit een discussie in het Zwitserse Davos, waar op het Economisch Wereldforum werd gesproken over de situatie in Gaza.

Hij had het aan de stok met de Israëlische president Shimon Peres. Peres hield een emotioneel betoog ter verdediging van het Israëlische offensief in de Gazastrook.

"Jullie maken mensen dood", zei Erdogan tegen Peres. De debatleider legde Erdogan het zwijgen op en Peres, wijzend met zijn vinger, zei dat Erdogan hetzelfde zou hebben gedaan als er raketten op Istanboel waren geschoten.Excuses

Volgens het Turkse agentschap Anatolië heeft Peres intussen in een telefoongesprek met Erdogan zijn excuses aangeboden. Moderator van het debat was journalist David Ignatius van de krant Washington Post.

Op een persconferentie in Davos na het "incident" zei Erdogan dat zijn actie vooral was ingegeven door de bevooroordeelde wijze van modereren van de Amerikaanse journalist.25 minuten

Ignatius had Peres ruim 25 minuten spreektijd gegeven, terwijl Erdogan én Moessa samen reeds na 12 minuten monddood werden gemaakt.

In de Amerikaanse pers, de Washington Post inbegrepen, komt het Israëlische standpunt vaak en omstandig aan bod, het Palestijnse standpunt en/of enige historische achtergrondduiding amper tot niet. Bij de Israëlische aanval op Gaza vonden bijna dertienhonderd Palestijnen de dood.

(belga/novum/mvdb)

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

Tiens-tiens... uit het artikel van De Morgen... & nog véél meer dan dat van De Standaard, blijkt dus dat Erdogan het vooral niet pikte dat hij & Amre Moussa nauwelijks spreektijd kregen toegemeten om hun uitleg te doen & dat terwijl de Amerikaanse moderator, David Ignatius van de Washington Post de Israëlische Premier Peres toeliet om ellenlange monologen af te steken.

Toen Erdogan aan 't eind van het debat nogmaals beleefd vroeg om toch ook eens een keer, hééééél efkens een woordje te mogen "placeren", kreeg hij nauwelijks één minuut toegemeten... & nog voor de helft van z'n eerste zin was uitgesproken, werd hij alweer onderbroken door Ignatius, die luidkeels aankondigde dat "'t eten gereed was".

Dáárom & dus voor NIETS ANDERS is Erdogan 't dan ook opgestapt !!

We kijken nu eens even naar de Amerikaanse manier van verslaggeven & laten we daarbij eens beginnen bij de Washington Post :

...

Friday, January 30, 2009; A13

Turkish Premier, Israeli President Clash at Davos

By John Daniszewski and Matt Moore
Associated Press

DAVOS, Switzerland, Jan. 29 -- Turkey's prime minister stalked off the stage at the World Economic Forum in Switzerland red-faced Thursday after reproaching Israel's president over the Gaza war by saying "You kill people."

The packed audience, which included President Obama's close adviser Valerie Jarrett, appeared stunned as Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and Israeli President Shimon Peres raised their voices and traded accusations.

Peres was passionate in his defense of Israel's 22-day offensive against Hamas, the Islamist movement that controls the Gaza Strip, launched in reaction to years of rocket fire aimed at Israeli territory. As he spoke, Peres often turned toward Erdogan, who in his remarks had criticized the Israeli blockade of Gaza, saying it was an "open-air prison, isolated from the rest of the world" and referred to the Palestinian death toll of about 1,300, more than half of them civilians, according to health officials. Thirteen Israelis died.

"Why did they fire rockets? There was no siege against Gaza," Peres said, his voice rising with emotion. "Why did they fight us, what did they want? There was never a day of starvation in Gaza."

The heated debate between Israel and Turkey was significant because of the key role Turkey has played as a moderator between Israel and Syria. Erdogan appeared to express a sense of disappointment when he recounted how he had met with Israeli Prime Minister Ehud Olmert just days before the offensive and believed they were close to reaching terms for a face-to-face meeting with Syrian leaders.

Obama's new Middle East envoy, former senator George J. Mitchell, is scheduled to be in Turkey for talks Sunday.

Erdogan was angry when a panel moderator cut off his remarks in response to an impassioned monologue by Peres defending Israel's offensive against Hamas.

"I find it very sad that people applaud what you said," Erdogan said. "You killed people. And I think that it is very wrong."

The angry exchange followed an hour-long debate at the annual meeting of economic and political elites in Davos. Erdogan tried to rebut Peres as the discussion was ending, asking the moderator, Washington Post columnist David Ignatius, to let him speak once more.

"Only a minute," Ignatius replied

.

"Mr. Peres, you are older than me. Your voice is too loud," Erdogan told Peres, saying his emotion belied a guilty conscience.

"You kill people," Erdogan told the 85-year-old Israeli leader. "I remember the children who died on beaches. I remember two former prime ministers who said they felt very happy when they were able to enter Palestine on tanks."

When Erdogan was asked to stop, he angrily stalked off.

Erdogan stressed that he left because he was not given time to respond to the Israeli leader's remarks. "I did not target at all, in any way, the Israeli people, President Peres or the Jewish people," Erdogan said at a news conference afterward.

"I am a prime minister, a leader who has specifically, expressly stated that anti-Semitism is a crime against humanity," he said.

BRON :
http://www.washingtonpost.com/

...

...& De New York Times had ons daarover het volgende mede te delen :

...

Published : January 30, 2009

Hero’s Welcome for Turkish Leader After Davos Walkout

By SEBNEM ARSUSupporters waited for the arrival of Turkey's Prime Minister Tayyip Erdogan at Ataturk Airport in Istanbul Friday. - © Osman Orsal/ReutersISTANBUL, Turkey — Prime Minister Recep Tayyip Erdogan of Turkey flew home Friday to a hero’s welcome from some Turks, and a more muted response from others, after walking off the stage at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, following an angry exchange over the Gaza war with Israeli President Shimon Peres.

Mr. Erdogan’s decision to leave the debate Thursday had all the overtones of a diplomatic incident, ruffling relations between Israel and a Muslim ally that seeks an important role as a mediator in Middle East peace efforts.

In Davos, Mr. Erdogan apparently became incensed during a panel discussion after a moderator curtailed his response to remarks by Mr. Peres on the recent Israeli military campaign in Gaza. “When it comes to killing, you know well how to kill,” he told Mr. Peres before scooping up his papers and leaving the stage. Commentators in Turkey said Mr. Erdogan appeared provoked by the fact that Mr. Peres was pointing his finger at Mr. Erdogan and raising his voice in an unusually aggressive manner as the two men argued.

According to Turkey’s semiofficial Anatolian News Agency, Mr. Peres called Mr. Erdogan by telephone five minutes after the walkout to apologize for any misunderstanding, saying that his remarks about Israel’s Gaza offensive had not been directed at the prime minister personally. In Jerusalem, a spokeswoman for Mr. Peres, Meital Jaslovitz, described the telephone conversation as “positive.” But, she said on Friday, there was no apology from Mr. Peres, contrary to the Turkish news agency report.

Mr. Erdogan did not seem apologetic, either.

“I only know that I’m responsible for protecting the honor of the Turkish Republic, the Turkish nation from A to Z,” Mr. Erdogan said as he returned to Istanbul in the early hours of Friday. “I am not a leader of a tribe. I am the prime minister of the Republic of Turkey . I do whatever I need to, so I did it, and will continue to do so. This is my character. This is my identity.”

“It was a matter of my country’s respect and prestige. Therefore, my attitude should have been clear,” he said. “I couldn’t have allowed anyone to hurt the prestige and especially the honor of my country.”

Live television footage showed crowds waving Palestinian and Turkish flags at Istanbul’s Ataturk airport while chanting slogans supporting the prime minister. Banners proclaimed Mr. Erdogan the “delegate of the oppressed” and said: “Let the world see a proper prime minister.” The passions reflected widespread anger about the Gaza war in Turkey, a secular nation whose population is mostly Muslim.

While Mr. Erdogan, facing municipal elections in March, seemed to have secured a generally favorable reaction among Turks, some newspaper coverage criticized him for the way he handled his conversation with Mr. Peres at a gathering accustomed to high standards of argument. “The Davos spirit is dead,” said a headline in the mass-circulation Hürriyet newspaper.

Some foreign affairs specialists in Turkey said the dispute in Davos could weaken Turkey’s strong ties with Israel, imperil its neutrality and thus its ability to function as a regional mediator.

Mr. Erdogan has strongly criticized Israel’s Gaza offensive, but his country and Israel have long enjoyed close diplomatic relations. At the same time, Turkey maintains strong ties to the militant group Hamas, which controls Gaza, and Mr. Erdogan’s Justice and Development Party has played a growing role in regional mediation.

Turkey’s military, a powerful arbiter in political affairs that has close ties with Israel, sought to avert a more serious breach in relations, saying the relationship was driven by national interest. “The pursuit of national interests is fundamental in the bilateral military relations that Turkey conducts with all countries,” said Brig. Gen. Metin Gürak, a spokesman for the Turkish General Staff, at a routine briefing for reporters in Ankara.

That conciliatory mood was echoed by Gabby Levy, Israel’s ambassador to Turkey, who was quoted on Turkish television as saying: “There can be difference in opinion between close, friendly countries from time to time, and we, Turkey and Israel, especially have different views on Hamas and Iran.”

“We, however, should consider ourselves lucky that we can agree that we disagree on certain issues while our close friendship continues,” he said. “We have been through difficult times and survived crises also in the past. We will continue working together as we calm down.”

The Davos incident came just days before President Obama’s new Middle East envoy, George J. Mitchell, was to visit Turkey to discuss regional peace efforts as part of a tour of several countries. However, on Friday, a spokesperson for the United States Embassy in Ankara, speaking in return for customary anonymity under diplomatic rules, said the visit had been postponed because of “severe scheduling constraints.” The decision to put off the visit was made before the altercation in Davos, the spokesperson said.

Separately, the Anatolian News Agency said Mahmoud Abbas, the President of the Palestinian Authority, would visit Turkey on Feb. 7. Representatives of the Palestinian Authority criticized the debate at which Mr. Peres and Mr. Erdogan participated because it did not include a Palestinian representative.

But Mr. Erdogan’s actions in Davos seemed to have won plaudits from some other Palestinians, particularly in Gaza, and from Iran, The Associated Press reported.

Katrin Bennhold contributed reporting from Davos, Switzerland, Isabel Kershner from Jerusalem, and Alan Cowell from Paris.

BRON :
http://www.nytimes.com/

...

De Amerikaanse Media besteedden dus ook uitgebreid veel aandacht aan het incident, maar eigenlijk inhoudelijk véél minder aan de reden waarom Erdogan uiteindelijk is opgestapt...

Ze laten uitschijnen dat het "tijd" was & dat er dus per paneldiscussie slechts één uur was voorzien voor het debat, maar expliciet vermelden dat Erdogan en Moussa er samen voor spek & bonen ~lees : jan lul~ bijzaten, terwijl Peres rustig zijn betoog mocht afsteken deden ze al helemaal niet... Het is maar hoe je 't allemaal bij je lezerspubliek aanbrengt natuurlijk !

...Of, zoals ze het op CNN ontleden... "Erdogan is gewoon een driftkikker die even een snel succesje wou boeken voor het thuisfront !""Turkish PM cheered after Davos walkout"
duur : 1:19 minuten
...


...Echter, bij onze Noorderburen (alwéér) werd er tenminste wel vermeld dat het vooral het gebrek aan respect was vanwege de Moderator dat Erdogan aan 't einde zei dat 't voor hem niet meer hoefde, als 't zo zat... Iets wat we maar al te goed begrijpen...

Getuige daarvan is het volgend filmpje waarin u tenminste eens kunt zien hoe het incident werkelijk tot stand kwam... & 't is nog ondertiteld & al !"Turkije versus Israel
President Erdogan van turkije
loopt weg bij conferentie ruzie Peres"

duur : 1:36 minuten
...


...Uiteraard weten wij inmiddels al, dat u als kritische lezer toch altijd graag uzelf even ervan wilt vergewissen of 't geen wij hier weer eens komen neer te pennen, geen onzin ofte larie & apekool van onze kant is... & daarom geven wij u ook maar al te graag ook het volledige "debat" nog even mee..."Davos Annual Meeting 2009 Gaza: The Case for Middle East Peace"
duur : 1:08:28 minuten
...


...We dachten hier, dat dit dus geen verdere comment behoefde, tenzij u als lezer natuurlijk denkt hier iets te kunnen aan toevoegen & dat lezen we altijd graag...

...

31-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
30-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve Rooien Bert !!! - PART I

doodstil - vrijdag 23 jan 2009

Je wordt er stil van, doodstil. De gruwelijke moorden in Dendermonde zijn niet te vatten. Wat bezielt een mens om kleuters te vermoorden. Welke boze geest moet in dat lichaam huizen. Het is niet te begrijpen, het is pure waanzin. Het zwakste van het zwakste dat brutaal afgeslacht wordt. Onmenselijk.

Waarom? Het maakt ons woest en opstandig. Maar tegelijk zo machteloos. Zulke gruwels zijn nooit echt te voorkomen, juist omdat ze aan het ondenkbare grenzen. In wat voor een wereld leven wij waar kinderen geen veiligheid kan geboden worden. Waar kleuters in een kinderkribbe het slachtoffer kunnen worden van een massamoordenaar. Ver weg van ons verwijderd, dat kunnen we nog vatten, maar hier in het welvarende Vlaanderen. Onaanvaardbaar.

Een minister van Jeugd moet kinderen en jongeren geborgenheid kunnen waarborgen. Zeker in beschermde ruimten, in ruimten die van hen zijn. Waar ze kunnen spelen en ravotten, zorgeloos kunnen opgroeien. In de buitenwereld zijn ze al zo vaak onschuldige slachtoffers van verkeersagressie. Vandaag blijkt echter dat hun leven zelfs niet in de meest warme leefplaatsen kan worden beschermd. Dat idee maakt me zot. Het is een collectief mislukken. Het is een persoonlijk falen. Ook al weet je dat waanzin nooit te stoppen zal zijn.

Hier gaat het over 15 slachtoffers waarvan 14 kindjes. Het shockeert ons allemaal. Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd. Ook hier heeft dood en geweld toegeslagen. Dat alleen al is de hel. Een donderslag bij heldere hemel. Een noodkreet voor alle kinderen.

Laat ons straks, na het afscheid en de rouw, deze en andere kinderen nooit vergeten. Laat ons met moed en kracht er de nodige lessen uit trekken. Opdat zulke waanzin nooit meer zou gebeuren. Omdat onze kinderen nooit met angst mogen opgroeien.

BertHierover gaat het dus, beste lezertjes. Dit is de bewuste gewraakte & totaal afgekraakte tekst van onze dapperen Bert a.k.a "Den Bleiter", al beginnen we hier ondertussen te overwegen om hem in het vervolg "De Snotteraar" te noemen... Er is immers een hemelsbreed verschil tussen 'n blieiterke & een snotteraar... de laatste snottert meestal omdat ie aangegrepen is, terwijl bleiten kan je om zoveel zaken... maar dit dus in deze terzijde...

Zoals we dus zegden : hierover gaat het dus, dit is de bewuste gewraakte & totaal afgekraakte tekst van onze dapperen Bert... Niks meer, niks minder... Op basis van deze tekst krijgen we dan het "hoogstaande ~politieke~ debat" in het Vlaams Parlement dat we hieronder via de website van het joods actueel zeer nauwkeurig kunnen volgen...DEEL I


...DEEL II


...Het moet ons toch van het hart dat we sommige "parlementaire" ~al vragen we soms af of sommige politici die naam "parlementair" wel waardig zijn~ tussenkomsten bijzonder walgelijk vinden & anderen dan weer erg moedig !! ...We geven in dit ook zéér graag toe dat we de reactie van ons dapper Bertjen, nu eens voor één keer inderdaad zeer waardig & vooral héél dapper vinden !! Het geroep & getier op sommige momenten daarentegen van collega politici... & de poging om een iet of wat meer genuanceerdere mening van Sp-a-vertegenwoordiger Roegiers doodgewoon de mond te snoeren, bezorgt ons dan weer vrij verontrustende kriebels... Je zou je op sommige ogenblikken afvragen welk een EQ & IQ sommige politici bezitten... & voor welke waarden zij staan...

Trouwens op volgend onderstaande Blog dat al een paar jaren langer bestaat dan het onze, kunnen jullie zo een aantal reacties lezen. Het situeert een beetje de scheiding der geesten over dit onderwerp. Een scheiding die ook niet zuiver als links-rechts te benoemen valt. Het gaat hier om het respect voor het menselijk leven, de bescherming van burgers in een oorlogstijd & natuurlijk ook in vredestijd.

...

27-01-2009

Bert Anciaux krijgt Joodse organisaties op zijn dak!


Vlaams minister van Cultuur en Sport Bert Anciaux (SP.A) heeft het verkorven bij de joodse organisaties in ons land. In zijn weblog van vorige vrijdag en gisteren in Phara vergeleek Anciaux het leed van de kinderen in de crèche in Dendermonde met het lot van de Palestijnse kinderen in Gaza.

"Hier gaat het over 15 slachtoffers waarvan 14 kindjes. Het choqueert ons allemaal. Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd", aldus Anciaux op zijn webstek.

Vooral het laatste stuk van de derde zin zit de joodse organisaties hoog. De Israëlische ambassade vindt het verwijt dat Israël bewust kinderen vermoordt, niet kunnen en heeft het over een een "gratuite beschuldiging die de diabolisering van Israël verder in de hand werkt".

"Het conflict in het Midden-Oosten derhalve vergelijken met een eenzame gek die onschuldige kinderen vermoordt in Dendermonde is absurd en beledigend. Zowel voor de families in Dendermonde als voor de Joodse staat", luidt het in een verklaring van de ambassade.

Bert Anciaux zelf benadrukt dat hij op zijn weblog enkel een persoonlijke reactie heeft gegeven. "Elk kind dat vermoord of gedood wordt, is onmenselijk en onaanvaardbaar . Waar ook ter wereld. Niemand heeft het recht onschuldige kinderen in gevaar te brengen of te doden", repliceert hij in een gesprek met het maandblad Joods Actueel.

Wat is dat toch met die Joodse organisaties dat ze zo snel op hun besneden pik zijn getrapt?

Ik heb de aflevering van Phara van gisteren gekeken daarin zei hij duidelijk dat hij de dood van elk kind betreurt, maar dat hij het jammer vond dat kinderen die in België vermoord worden meer aandacht krijgen dan kinderen in Gaza tijdens de oorlog in Gaza. Hij zei er ook bij dat hij het ook betreurt dat Israëlische kinderen stierven door de raketten.

Iedereen die hier regelmatig komt weet dat ik de laatste ben om zich fan van Bert Anciaux te noemen, maar hier zou ik begot (of bijGod indien u dat wenst) niet weten wat hij fout heeft gezegd. Het gesprek ging over de rol van de media, dus die uitspraak was relevant.

Na komieken Alex Agnew en Philippe Geubels, televisiekok Jeroen Meus, programmamaker Tomas De Soete, politieker Bart De Wever, is het nu aan Bert Anciaux om de toorn van God over zich heen te krijgen. Het is bijna een wonder te noemen dat een imaginair vriendje zoveel macht over mensen blijkt te hebben. En we weten allemaal sinds een paar dagen tot wat stemmen in je hoofd kan leiden.

Wie kritiek durft te geven of grappen te maken over Israël of het joodse geloof krijgt meteen een hele hoop organisaties op zijn nek. Het lijken soms wel moslimfundamentalisten! Maar ja, een fundamentalist van welk geloof ook herken je aan zijn gebrek aan humor en gebrek aan relativering. Zulke lieden zijn een gevaar voor onze vrijheden.

(N.V.D.R. : in dit uitzonderlijk geval zijn we ook zo vrij de reacties die er op dit blogbericht kwamen hierbij te vermelden)

Reacties29-01-2009, 12:23:49
Anciaux is een mega-hypocriet

Dat er in Israel zaken gebeuren die werkelijk verschrikkelijk zijn zal niemand ontkennen. Oproepen om bij deze gelegenheid ook bij de palestijnse kinderslachtoffers stil te staan, ook daar is er niets mis mee.

Maar zeggen dat Israeli het zich als doel hebben gesteld om net zoals de kindermoordenaar van Dendermonde kinderen te gaan afslachten in de gaza strook is er ver over.

Het is beschadigen om te profileren en laat dat nu net zijn wat hij gisteren zo hekelde op zijn blog.

Hij zou beter eerst naar de balk in zijn eigen oog kijken voor hij naar de splinter wijst in andermans oog.

En het is een joekel van een balk waarbij zelfs de grootste splinter in het niets vervalt. In één zinnetje beschuldigt hij er een ganse bevolking van een agressor te zijn met de gedragskenmerken van de (intussen internationaal beruchte) psychopatische Oost-Vlaamse babykiller.

Als daar maar geen diplomatieke rel van komt - ach ja , misschien was dat wel zijn bedoeling, België een slechte naam geven is immers een specialiteit van hem.

Jens28-01-2009, 19:42:47
Bertje heeft gelijk

In dit geval heeft anciaux toch wel degelijk niks verkeerd gezegd, tuurlijk moeten de oppositiepartijen dat terug opblazen. Dat zijn we al gewend.

En wat de joodse organisaties betreft, tijdens WO2 hebben ze de identiteit slachtoffer opgekleefd gekregen, en mogen ze nu steeds hun gangetje gaan in het midden-oosten. Op zich zijn ze even fanatiek als moslimextrimisten. Maar ja, alles mag gezegd worden, behalve de waarheid, wat dan met de vrije meningsuiting?

Christophe
whitewolf_26@telenet.be28-01-2009, 16:41:48
Opportunistische Anciaux!

Ik ben de moeder van twee schatten van kindjes en wat Anciaux op zijn site schrijft getuigt van een walgelijk oportunisme, punt.

Kim DG gaat op zoek naar plaatsen waar baby's in groten getale aanwezig zijn, daarbij maskerde hij zich door middel van schmink. Hij verschaft zich met geweld toegang tot een gesloten kindercreche en daar aangekomen middels het vermoorden van een verzorgster begint hij doelbewust babys om te brengen. Het doden van de baby's was hierbij het opzet van zijn actie.

Op een populistische wijze dit voorval uitbuiten voor het eigen politieke gewin is ronduit stuitend. Als vrouw ga ik helemaal mee in de uitleg van Saartje, de afbeeldig die ze erbij voegd is maar al te duidelijk.

Ook daar zijn het gemaskerden die verantwoordelijk zijn voor de dood van kinderen, zij bepalen immers dat die kinderen een doelwit worden door er zich wetens en willens onder te mengen. Stel je voor dat gewapende en gemaskerde terroristen je huis binnenvallen waar je met je kinderen in woont en ze maken het als uitvalsbasis voor hun activiteiten zonder je ook maar iets te vragen. Je huis wordt bestookt want de vijand ziet enkel de terroristen en kan niet verwachten dat de terroristen zich tussen kinderen gaat gaan verschuilen. Hoeveel palestijnse kinderen zijn zo al door de schuld van palestijnen terroristen aan hun eind gekomen ? Veel heel veel. Hoeveel kinderen zouden al door het Israelisch leger vermoord zijn geworden op de wijze zoals in dendermonde is voorgevallen. Ik ben er zeker van dat dat nog geen enkele keer is voorgevallen. En toch is het dat wat Anciaux op zijn site beweert. Anciaux wordt iedere dag een grotere leugenachtige valsaard.

Katy
http://1.bp.blogspot.com/28-01-2009, 15:54:14
David

waarom krijg ik als ik over Israël krijg een heel deel haatmails en als ik over christenen niet? Nochtans noem ik hen soms ook Christenhonden of tjeven.

Katholieken hebben duidelijk leren omgaan met kritiek, wat van moslims en joden duidelijk niet kan gezegd worden.

Israël heeft bijna meer slachtoffers onder kinderen gemaakt dan onder volwassenen. Zijn die kinderen dan allemaal terroristen?

Er zijn bewijzen dat men ook fosforbommen heeft gebruikt, ook al is dat verboden in bewoond gebied. En van fosforbommen is geweten dat men daar geen precisiebombardement mee kan uitvoeren.

Ik ben van oordeel dat de dood van zowel de slachtoffers (kinderen of volwassenen) in Dendermonde en Gaza af te keuren zijn. Het is niet omdat Dendermonde in Vlaanderen ligt dat dat erger is.

Israël is inderdaad een agressor omdat ze reeds jaren de Palestijnse gebieden bezetten en de bevolking van die gebieden onderdrukt. De vergelijking tussen Kim De Gelder gaat enkel niet op in het aantal slachtoffers. Israël heeft er meer gemaakt.

Ben Willems
ben.willems12@telenet.be

http://columns.skynetblogs.be28-01-2009, 12:35:41
Joodse fundamentalisten

Voor mij heeft Bert Anciaux honderd procent gelijk. De zionisten moeten maar eens ophouden met ons de les te komen spellen en te proberen te bepalen hoe wij moeten denken.Voor mij is Israel een terroristenstaat die hetzelfde doet als Hamas maar met minder reden. Ik vind dat de simpele aanwezigheid van hun ambassade ons land bezoedelt.

Pieter Hugo Pelgrims
hugo.pelgrims@skynet.be28-01-2009, 11:20:25
Appels en peren vergelijken.

Het gaat hem niet zozeer over wat hij allemaal bij phara zegde maar wel wat hij op zijn site schreef.

"Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd"

Ik geloof nooit dat het israelisch leger baby's gaat gaan zoeken om ze bewust en met voorbedachten rade op beestachtige wijze om te brengen. Dat is waar het over gaat want als je de vergelijking met Kim DG maakt en je voegt er het woord bewust aan toe is dat precies wat je zegt en dat is demagogie.

Ik praat verder niets goed maar daarvoor zou ik ook wel verontschuldigingen willen. De perceptie ontstaat anders dat het israelisch leger een leger is van uitsluitend Kim DGers.

De situatie ter plaatse is zeer complex zoals uit de afbeelding in de URL mag blijken.

Saartje
http://1.bp.blogspot.com/28-01-2009, 02:08:12

Geachte heer Willems,

Een bijzondere vreemde conclusie als u beweert indien er gelachen wordt met christenen,deze kunnen antwoorden met antisemiet of ongelovig varken. Het begrip 'ne tjeef' is naar mijn bescheiden mening een goed alternatief.

Bertje heeft op zijn weblog wel degelijk enkel en alleen de link gelegd ts. de vermoorde kinderen in Dendermonde en de Palestijnse kinderen. Achteraf zich bewust van deze stupiditeit heeft hij in Phara de Israëlische slachtoffers als derde erbij gehaald. Een sluw politiek beestje als Bertje moet rekening houden met alle slachtoffers gezien zijn mandaat als verkozenen, zelfs indien hij dat doet op zijn weblog uit persoonlijke titel. Mijn enige conclusie is dat Bertje zich graag sympathiek voordoet, een beetje populistisch naargelang de stemming.

En, 't is niet omdat er kritiek gegeven wordt op het maandenlang gespot met joden dat u mag besluiten dat zij fundamentalisten zijn en geen kritiek aanvaarden op de staat Israël.

David

David
david.saroef@hotmail.com27-01-2009, 20:36:35
antisemitisme = modewoord

Telkens als er kritiek op joden wordt gegeven is men blijkbaar een antisemiet of erger nog een nagationist.

Ik geen van beide, ik kijk enkel kritisch naar de maatschappij. Het wat mij gewoon op dat er blijkbaar niet mag gelachen worden met joden en moslims. Kritiek op beide religies is blijkbaar uit den boze. De christenen zijn daar veel moderner in. Die zullen ook wel tegenargumenten geven en dat mag, maar die maken niemand uit voor antisemiet of ongelovig varken.

Als iemand het bestaan van de concentratiekampen ontkent zal ik hem samen met u een negationist noemen. Maar iemand die gewoon iets vaststelt een antisemiet noemen, dan moet u niet op mijn steun rekenen.

Helaas gebruiken jullie het leed dat jullie leden onder Hitler nog te veel om zelf te doen wat jullie willen. En met jullie bedoel ik vooral Israel en de joodse fundamentalisten.

Wie zich blijft wentelen in een slachtofferrol is op den duur zielig.

Ben Willems
ben.willems12@telenet.be
http://columns.skynetblogs.be27-01-2009, 20:17:49
27-01-2009, 20:17:49 zo zo !

Ik ben zo'n "besneden pik" zoals je het noemt...

Wat mij ergert is dat onder de mom van "humor", "vrije meningsuiting" of "onschuldige opmerkingen", MOET anti-semitisme jegens joden gewoon geslikt worden..... triestig, zonder meer.

En dan, als europeanen begijpen we niet dat enkel Amerika greep heeft op Israel.... wel, denk maar even over het volgende... In Amerika werd er geen Inquisitie gevoerd, of porgoms gehouden en heb ik geen spoor gevonden van gaskamers...

Reouven
reouven@hotmail.com

BRON :
http://columns.skynetblogs.be/

...Einde deel (1) ...wordt vervolgd...!!

30-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve Rooien Bert !!! - PART II

Begin deel (2) ...Het vervolg...!!Wij hebben hier dus evenmin ooit beweert dat er een gelijkheidsteken moet worden geplaatst tussen beide gebeurtenissen, dit zou trouwens ook waanzin zijn & neerkomen op de stomme niet vergelijkbare vergelijking tussen appelen & citroenen te maken. De vraag die wij op ons blogje hebben gesteld & ook zullen blijven stellen is doodgewoon : "waar zaten al die verontwaardigde internetauteurs toen al die kinderen in Gaza werden vermoord ?!..."

...& We hebben dit reeds gesteld in ons "rouwbericht"... er kan inderdaad géén opbod worden gedaan in verdriet. Het verdriet van de ouders die hun kinderen verliezen in Gaza & waar ook ter wereld is het zelfde !! ...& dàt of het nu gaat over een vliegende Hamasstoofbuis die een Israêlisch kind doodt of een Israêlisch F16-bombardement dat een Palestijns kind doodt of een psychiatrisch gestoorde jongeling die een paar Belgische kinderen doodt & een hoop anderen verminkt, in al deze gevallen zou onze verontwaardiging in feite de zelfde moeten zijn, de feiten zijn dat niet. Dit mag niet gebeuren basta !!

...& We zeggen er bij deze nogmaals zéér provocatief ~het lijkt intussen ook al een modewoord te zijn geworden in ons Vlaemsche Dwergenparlement~ bij, dat het ontzettend véél gemakkelijker zou zijn geweest de moorden op de Palestijnse &/of Congolese kinderen & baby’s te voorkomen, dan spijtig genoeg deze in Dendermonde... & méér nog, vragen wij respect voor alle vermoorde kinderen én voor hun ouders én dat geldt in dit geval eveneens in de zaak van Dendermonde voor de ouders van de dader !!

Ten andere & we willen dit ook nog wel eens benadrukken & bij deze ook wel eens extra in de verf zetten... We proberen het ganse Dendermondse Drama toch iet of wat & voor zover dat kan natuurlijk, in onze fameuze Belgistaanse Pers te volgen... In de meeste van de gelezen berichtgeving overvalt ons zo ook meteen een beetje plaatsvervangende schaamte... We zouden zelfs op sommige momenten ronduit durven te spreken van platte tendentieuze riooljournalistiek ~een andere naam hebben we daar niet voor~ waarbij er dan ook maar géén enkel respect, maar ook maar géén grein respect is voor wie dan ook... Alles wordt zonder enige scrupule &/of zonder ook maar enige terughoudendheid uitgesmeerd & bij gesleurd... Van de feiten zelf, tot de zogezegde achtergrond-journalistiek... 't kan er niet vet genoeg opliggen & 't kan niet breed genoeg uitgesmeerd worden... Waarlijk IE-DER-EEN die deze compleet gestoorde knaap van ver of van dichtbij heeft gekend, of nog maar heeft gezien, die wordt er bij gesleurd & die mag z'n zegje eens komen doen... & uiteraard, hoe sensationeler, hoe beter !! Komt daar nog eens bij, dat men er ook geen punt van maakt om op sommige momenten als journalist zomaar effe de bal volkomen mis te hebben geslagen... blijkbaar moet dat volgens de "Journalistieke Deontologie" ook zomaar kunnen & daarbij valt nog eens op dat er van enige rechtzetting der journalistieke fouten hier ook nergens ook maar enige sprake van is... daar hebben we dus tot hiertoe ook nog weinig of niks van gezien... trouwens gans die The Jokerhistorie is daar het beste bewijs van !! Sta ons toe om te zeggen dat we ons daar toch wel ernstige vragen over stellen... Wij hebben daarbij ook nog eens het zeer onbehagelijke gevoel, dat het proces van K.D.G. ook al begonnen is, zoniet reeds volledig gemaakt is... & wel in de krant, i.p.v. in een rechtszaal waar dit proces ten slotte dient gevoerd te worden... Wat we op dit ogenblik zien gebeuren dat heeft volgens ons dus ook géén ene reet met Rechtsspraak te maken, met massahysterie & volksopruiing tot "a public hanging" des te méér... iets wat we overigens ten zeerste betreuren...

Màààrr... we keren terug naar onze beschouwing van vandaag...

Wat onze Belgistaanse politieke houding naar Israël betreft, vonden we als ¨gedreven internauten op onze zoektocht toch wel het één & ander. Zo lezen we trouwens dat onze Belgische ondernemingen aangemoedigd worden om te investeren in Israël. We lezen op de website van het "Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking" de volgende bijzonder wervende tekst, die we u natuurlijk in deze niet willen onthouden :

...

Ministerie Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Federale Overheidsdienst

Datum: 01/09/2009

ISRAËL ( november 2008 )

1. Voornaamste economische sectoren in Israël

De Israëlische economie is sinds haar ontstaan in een snel tempo geëvolueerd van een economie die zich overwegend baseerde op landbouwproducten naar een land dat zich vooral specialiseert in hoogtechnologische sectoren.

Op het vlak van healthcare en `life sciences' is Israël de thuishaven voor 900 bedrijven en 50-60 per jaar die erbij komen. 41% van al deze bedrijven werden opgericht 2003. Deze sector wordt ondersteund door een stevige basis van onderzoeksinstituten, R&D-centra, en volledig uitgeruste medische centra.

Omwille van de verplichte legerdienst en een groot militair-industrieel complex telt Israël veel ingenieurs die na hun lederdienst bedrijven opstarten in de telecommunicatie, ICT en halfgeleiders. Van de circa 2000 starters waren 50% bedrijfjes in telecommunicatie, en de export op vlak van communicatie staat voor 23% van de hightech export en 8% van de totale Israëlische export. Israël heeft ook het hoogste percentage uitgave aan R&D/BNP wereldwijd. Meer dan de helft van de 120 buitenlandse R&D centra in Israël ontwikkelen IT/communicatietechnologie, waaronder bedrijven als Cisco, IBM, HP, Intel, Microsoft, Google en Yahoo.Israël is één van de marktleiders inzake ontwikkeling en productie van halfgeleiders. Op dit moment zijn er 5 productie-eenheden van halfgeleiders in Israël, waarvan drie van Intel en twee van Tower Semiconducter. Daarnaast zijn er in Israël nog 150 bedrijven actief zonder eigen productiecapaciteit. De eerste `nano-wire' werd in Israël gecreëerd door Technion-Israel Institute of Technology.

Op het vlak van `environmental technology' behoort Israël tot de koplopers wereldwijd. Als land dat van bij haar ontstaan te maken heeft met een chronisch watertekort en met politieke moeilijkheden om fossiele brandstoffen aan te komen, zijn watertechnologie en hernieuwbare energie de twee speerpunten van het Israëlische beleid en mogelijkheden.

Op vlak van watertechnologie is Israël één van de marktleiders als het aankomt op technologie inzake `water resources management', irrigatie, waterzuivering, ontzilting en waterveiligheid. De Israëlische overheid speelt op dit potentieel in door het ontwikkelen van een nationaal programma NEWTech - Novel Efficient Water Technologies, gericht op promotie en ondersteuning van de Israëlische watertechnologie door alle relevante industriële spelers samen te brengen.

Op het vlak van hernieuwbare energie biedt vooral zonne-energie mogelijkheden. Israël combineert daarbij een uitgebreide technologische kennis met 325 dagen met sterke zonneactiviteit per jaar en de Negev-woestijn als ideale locatie om centrales voor zonne-energie in te planten. Ingenieurs zijn er van overtuigd dat Israël in staat is om tegen 2050 35% van haar energiebehoeften te voorzien uit zonne-energie. Voorlopig blijft dit echter meer bij woorden dan bij daden. De enige concrete vooruitgang die werd geboekt is dat sinds kort gezinnen die fotovoltaïsche cellen op hun dak plaatsen, deze energie kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Een Israelische maatschappij heeft de motor ontwikkeld voor een nieuwe generatie electrische wagens.

Israël is een grote exporteur (19% van de totale export) van chemische producten. Zo is de Dode Zee de grootste bron wereldwijd voor bromide. Daarnaast zijn Israël belangrijkste chemische exportproducten magnesium, fosfaten, en meststoffen, methanol, formaldehyde, pesticiden, farmaceutische producten, detergenten, cosmetische producten, etcetera.

De Israëlische diamantsector staat een beetje apart in het economische landschap van Israël, maar maakt driekwart van de waarde uit van de commerciële relaties van België met Israël.

Tenslotte is ook de toeristische sector voor Israël een belangrijke bron van inkomsten. Ondanks de afhankelijkheid van deze sector van de regionale politieke spanningen, is het een sector met veel mogelijkheden. Voorlopig blijft het bij plannen en de constatering dat er een tekort aan hotelkamers is.2. Trends en opportuniteiten

Israël biedt interessante partnerschappen voor Belgische bedrijven.

In de Israëlische maatschappij is net als in een aantal opkomende economische machten een proces van comfortisering aan de gang. Door de aanhoudende economische groei en welvaartsgroei verandert het consumptiepatroon geleidelijk aan van overwegend basisproducten naar meer en meer luxegoederen.

Voor Belgische producenten van consumptiegoederen en luxegoederen bied deze markt dan ook heel wat mogelijkheden. Daar waar er tien jaar geleden bijvoorbeeld van Belgisch bier op de Israëlische markt nog amper sprake was, is er op dit moment een uitgebreid gamma aan Belgische bieren beschikbaar op de Israëlische markt.

De Israëlische economische groei en het beleid van de regering met betrekking tot immigratie van Joodse mensen wereldwijd, leiden ertoe dat er de afgelopen en komende jaren enorme infrastructuurwerken op stapel staan: investering in spoorweglijnen, wegen, waterontzilting en investeringsprojecten voor de zeehavens van het land. Bovendien zullen de betalingsvoorwaarden gemakkelijker worden, zowel door de lage reële interest van de economie als door de recente hervormingen op de kapitaalmarkt.

Enkel voor het jaar 2009 staan er bijvoorbeeld in Tel Aviv 50 bouwprojecten op stapel van luxetorens van dertig verdiepingen. Daarbij dient opgemerkt dat de afwerking van de huizen in Israël vaak te wensen over laat, en er ook hier opportuniteiten liggen voor Belgische bedrijven.3. Ondernemingsklimaat

De Israëlische markt is een volwassen, concurrentiele markt. Er is een overvloedig aanbod en de meeste concurrenten zullen vaak reeds op de markt aanwezig zijn. De Israëlische staat heeft vrijhandelsovereenkomsten met de EU, de VS en talrijke andere landen, zodat geen enkel land over een concurrentieel voordeel beschikt.

De Engelstalige publicatie `doing business in Israël', editie 2008, geeft een uitgebreid overzicht van alles wat men dient te weten als men zaken wil doen in Israël: ondernemingsklimaat, belastingsregime, boekhoudkundige regels, personeelregels, investeringspremies, en administratieve regelgeving, samen met een volledig overzicht van alle nuttige adressen. Deze publicatie is gratis te consulteren op http://hebrew.bdo.co.il4. De Israëlische economie en het economische beleid

Het jaar 2007 was eerder gunstig voor de Israëlische economie die, voor het derde achtereenvolgende jaar, een groeipercentage registreerde dat 5% overschreed. (5.3% in 2007). Het werkeloosheidscijfer daalde tot 7.5% en die evolutie trok zich door gedurende de eerste maanden van 2008. Eind 2007 kon Israël trots zijn op haar evenwichtige begroting: geen begrotingstekort. De groei van de Israëlische economie in 2007 was op de permanente kracht van de globale economie gebaseerd, evenals de constante toepassing van een economische strategie die de groei bevordert.

De Israëlische economie ontsnapt niet aan de financiële crisis, maar vertrekt volgens Stanley Fisher, gouverneur van de Bank of Israël, van een stevigere basis dan veel andere landen. Een verantwoordelijke fiscale politiek, een begroting in evenwicht, een overheidsschuld die gedaald is tot 77% van het BNP, een economische groei die de laatste jaren continu de 5% overschrijdt en een betalingsbalans die een overschot vertoont, zorgen voor deze stevige economische fundamenten.

Toch zijn de ramingen voor 2008 meer gematigd in verband met de globale financiële crisis. Tijdens het tweede semester daalde de economische groei tot 2.5%, waarmee de totale economische groei voor 2008 geraamd wordt op 4.5%. Momenteel voorziet Bank of Israël nog een groei van 2,7% in 2009.

Voorlopig zijn de gevolgen van de economische crisis relatief beperkt, ondanks het feit dat Israël een zeer open economie heeft die gevoelig is voor de economische wereldontwikkelingen, voornamelijk wat zijn uitvoer betreft. De Israëlische banken zijn slechts in beperkte mate blootgesteld aan de crisis met betrekking tot de gecompliceerde financiële producten, en Israël kent een vrij conservatieve hypothecaire politiek waarbij een bank nooit maar dan 1/6de van haar kapitaal ter beschikking mag stellen van één consortium.

Men verwacht wel een negatieve impact op de groei, werkgelegenheid en begroting, maar de Bank of Israël wil hierin een beleid voeren van minimale overheidsinterventie en een maximaal toelaten van de automatische stabilisatoren in de economie. Het hoofddoel van het economische beleid voor de komende jaren is de consolidatie van de strategie die de economische groei bevordert, essentieel om een algemene verbetering te bereiken en om de sociale problemen aan te pakken waarmee Israël wordt geconfronteerd.5. Belgische bedrijven in Israël

Er zijn weinig directe Belgische investeringen in Israël wegens een gebrek aan interesse en vrees voor de algemene veiligheidssituatie en represailles vanuit de Arabische wereld.

Belgische bedrijven die direct en indirect aanwezig zijn op de Israëlische markt zijn Brussels Airlines, Jet Air, Barco, Dexia, Cockerill, Bekaert, Pauwels, Solvay, Tractebel. Via franchise: Daskalidès en Léonidas.

Wat betreft Belgische producten, zijn op de Israëlische markt steeds meer Belgische producten te vinden: Côte d'Or, Fruibel, Callebaut, Algits Bruggeman, Leffe, Hoegaarden, Stella, Alpro, Ecover, Kipling, Lambiotte, Capilustro, Gyproc, Caterpillar,...

Ook zonder directe of export van goederen kunnen Belgische bedrijven zaken doen met Israël. Dankzij een commerciële missie en deelname aan de Israëlische toerismebeurs IMTM, zag Mini-europa het aantal Israëlische bezoekers stijgen dankzij de contacten met touroperators en reisagentschappen in Israël.

Voorbeelden van succesvolle directe investeringen in Israël zijn de Belgische bank Dexia die in 2001 een meerderheidsparticipatie nam in de bank Otzar Hashilton Hamekomi, en Barco Israël dat onder andere de televisieschermen voor het holocaustmuseum Yad Vashem verzorgde.6. Interessante websites

# Bank van Israël :
http://www.boi.gov.il/

# Ministerie van Financiën :
http://www.mfo.gov.il/

# Invest in Israël :
http://www.investinisrael.gov.il/

# Bank Hapohalim :
http://www.bankhapoalim.com/

# Delcredere :
http://www.ducroire.be/

# Doing business in Israël', editie 2008 :
http://hebrew.bdo.co.il/

# Regeringsportaal van Israël :
http://www.gov.il/

# Ministerie van Buitenlandse Zaken :
http://www.mfa.gov.il/

# Centrale Bank van Israël :
http://www.bankisrael.gov.il/

# Statistieken :
http://www.cbs.gov.il/

# Invest in Israël :
http://www.investinisrael.gov.il/

# Doing Business with Israël (World Bank Group) :
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=95

# Europese Commissie ¿ Externe Betrekkingen :
http://www.ec.europa.eu/external_relations/israel/index_en.htm

# Wereldbank :
http://www.worldbank.org/il

# Internationaal Monetair Fonds :
http://www.imf.org/external/country/ISR/index.htm

# Wereldhandelsorganisatie (WTO) :
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/israel_e.htm

# Federatie van Kamers van Koophandel in Israël :
http://www.chamber.org.il/english

# BBC News Country Profile :
http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/803257.stm

# Ambassade van Israël in Washington DC: http://www.israelemb.org/

# Ambassade van Israël in Brussel :
http://www.ambisrael.be/

# Zeer grote verzameling nuttige info Israël :
http://ucblibraries.colorado.edu/govpubs/for/israel.htm7. Contactgegevens

Bénédicte Frankinet
Belgian Ambassador to Israel
12, Hahilazon St.
52522 Ramat Gan
Israël
Tel: +972 3 613 8130
Email: telaviv@diplobel.fed.be

Jacob Lempert Investment & Trade Commissioner of Flanders
Embassy of Belgium
Tel: +972 3 613 8144
Mobile: +972 54 4 53 2360
Fax: +972 3 613 8168
Email: telaviv@fitagency.com

Gino Nale
Brussels and Walloon regions Trade Office
Embassy of Belgium
Tel: +972 3 613 81 62 Cell: +972 54 4792 792
Fax: +972 3 613 81 69
Email: belgianexports@bezeqint.net

BRON :
http://diplobel.fgov.be/nl/press/expresstelexdetails.asp?TEXTID=94422

...

Kijk... we had het zo al eens hier & daar laten vallen, dat er wel eens andere belangen zouden kunnen meespelen in de politieke bejegening van Israël door ons Belgistaans Bananrepubliekje... Het zou immers wel eens kunnen dat men hier ~zeg maar~ "wijselijk" zwijgt, om niet in de hand te moeten bijten van zij die ons te vreten geven, m.a.w. diegenen waar wij Belgistanen ook voor 'n stuk "onzen-boterham-mee-verdienen"...

...& Als we dus vervolgens een artikel zoals dit hieronder lezen, sja... dat geeft het hele plaatje alleen maar méér kleur & het ganse geheel wat meer diepgang, want motieven die duidelijk mee op de achtergrond meespelen geven hiermee een totaal andere betekenis aan onze politieke stilte op dat front... Zeg nu zelf, hier kan toch zelfs de grootste politieke randdebiel simpele conclusies aan verbinden ?!...

...

22/01/09 08u02

Militair Israël en het Belgische bedrijfsleven: twee handen op één buik

Inez Louwagie en Ludo De Brabander leggen uit hoe België de Israëlische militaire sector promoot als aantrekkingspool voor investeerders. Inez Louwagie is medewerker van Vredesactie vzw. Ludo De Brabander is medewerker van Vrede vzw.

De regering van Hamas in Gaza heeft de arrestatie van 'tientallen medewerkers' van Israël aangekondigd. Ondertussen blijft de verontwaardiging over het gebrek aan een Europese sanctie tegen Israël voortduren. Vredesactivisten Inez Louwagie en Ludo De Brabander leggen de links tussen het Israëlische leger en het Belgische bedrijfsleven bloot.

Sinds juni 2007 houdt Israël de Gazastrook in een economische wurggreep. Het embargo heeft al tal van mensenlevens gekost. Daarbovenop kwam een moordende militaire campagne die 1.203 mensenlevens en vele duizenden gewonden heeft gekost. De hele infrastructuur is verwoest. Israël wordt daarvoor herhaaldelijk veroordeeld door de internationale gemeenschap. Ook Europa tikt Israël op de vingers. Een zacht tikje weliswaar, vergezeld van een stevige schouderklop. Terwijl Gaza een economische boycot ondergaat, geniet Israël een politieke en economische voorkeursbehandeling van de Europese Unie, zijn belangrijkste handelspartner.

Ook België steekt zijn enthousiasme over de Israëlische economische troeven niet weg. In volle oorlogstijd roept ons ministerie van Buitenlandse Zaken sinds 9 januari 2009 (!) op zijn website het Belgische bedrijfsleven op om te genieten van de knowhow en kansen die de Israëlische militaire industrie te bieden heeft. "Dankzij de verplichte legerdienst en een groot militair-industrieel complex telt Israël veel ingenieurs die na hun legerdienst bedrijven opstarten in de telecommunicatie, ICT en halfgeleiders", zo luidt de cynische boodschap. Het Israëlisch militair-industriële apparaat wordt voor de gelegenheid gepresenteerd als een "economische opportuniteit".

Drieënhalf miljoen Palestijnen leven sinds 1967 in de bezette gebieden onder strenge militaire bewaking, beroofd van hun burgerrechten en onderworpen aan controle en geweld door de Israëlische veiligheidsdiensten. De enclaves waarin Palestijnen gedwongen leven, zijn omgeven door wegversperringen, muren, blokkades en checkpoints. Voor de instandhouding van dat systeem leveren Israëlische en buitenlandse wapenbedrijven het nodige 'veiligheidsmateriaal': helikopters, tanks, scherpschuttersmateriaal, nachtkijkers, sensoren, onbemande verkenningsvliegtuigen en andere technologische snufjes.'Troef voor Belgische investeerders'

De technologische kennis en industriële capaciteit die Israël daardoor heeft opgebouwd, ziet ons buitenlandministerie als een troef voor de Belgische investeerders. Bedrijven zoals Barco en Dexia worden gepresenteerd als voorbeelden van succesvolle directe investeerders op de Israëlische markt. Israël vormt een interessante groeimarkt voor Belgische exporteurs, zo luidt het. Hoewel Belgische investeerders blijkbaar nog wat aarzelen, vinden onze producten steeds vlotter hun weg naar de Israëlische markt. Zo lees je dat je in Tel Aviv een lekkere reep Côte d'Or of Callebaut kunt kopen of slurpen van een biertje van Hoegaarden of Stella. En als je in de bezette gebieden woont, kun je genieten van een breed gamma aan veiligheidsapparatuur van internationale afkomst. Zelfs Belgische bedrijven die wapens willen leveren aan Israël wordt weinig in de weg gelegd.

De militaire industrie in Israël floreert, dankzij de steun van de VS en toeleveringen van onder meer Belgische bedrijven. Een van de grootste wapenbedrijven, Elbit Systems, is het moederbedrijf van het Oudenaardse OIP. Die maker van nachtkijkers levert regelmatig aan Israël. Elbit is op zijn beurt een belangrijke leverancier van het Israëlische leger.

Volgens de organisatie Who Profits, die op haar website een overzicht geeft van alle bedrijven die meewerken aan de Israëlische bezetting, is Elbit een belangrijke leverancier van elektronische detectiesystemen in de bezette gebieden en aan de Muur. Verder zou het bedrijf onder meer bewakingscamera's en onbemande vliegtuigen ontwikkelen die worden ingezet om Palestijnse gebieden en grensovergangen te controleren.Geen reden tot ongerustheid

Voor onze overheid vormt de expansie van die industrie geen reden tot ongerustheid. Integendeel, dit soort bedrijven zorgt voor een uitstekend investeringsklimaat. "Ten gevolge van de unieke regionale veiligheidssituatie waarin Israël zich bevindt, heeft het land een uitgebreide kennis en capaciteit opgebouwd betreffende militaire toepassingen en beveiliging. De Israëlisch militaire en veiligheidsindustrie is internationaal actief op vlak van productie van militaire toepassingen, luchtvaart, transportbeveiliging, beveiliging van gebouwen en evenementen, crisismanagement, terrorisme, ICT-beveiliging, en is expert op het vlak van het gebruik van sensoren, fysieke afscheidingselementen, beeldverwerking, observatietechnieken, biometrische analyse en uitrusting van controlekamers", zo lezen we verbijsterd in de digitale brochure van ons buitenlandministerie die de drempels om te investeren in Israël weg moet werken.

Terwijl enkele slachtoffertjes van Gaza met veel trompetgeschal naar onze ziekenhuizen worden getransporteerd, is het met Israël business as usual. België zou nochtans zijn unieke handelsrelaties met Israël kunnen gebruiken als drukkingsmiddel en ervoor kunnen zorgen dat het op geen enkele manier de Israëlische wapenindustrie ondersteunt. Dat vergt de moed geen doorvoer van Amerikaanse wapens toe te laten, geen wapenexport naar Israël toe te staan en ervoor te pleiten dat elke vorm van economische samenwerking gekoppeld is aan eisen voor een rechtvaardige oplossing voor Palestina op basis van het internationaal recht. Het aanprijzen van de Israëlische militaire knowhow als economische troef voor onze investeerders ligt daar een melkwegstelsel vandaan.

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

...& We lazen natuurlijk ook al onmiddellijk een zeer terechte & voorwaar zéér zinnige reactie van een socialistische hulporganisatie hierop...

...& Alweer even ter zijde... We vragen ons hier ter redactie op sommige momenten af hoe het komt dat al die zogezegde èchte Socialisten het *gedverrrr-de-gedverrrr* nog niet eens klaar spelen om op een aantal vlakken, tenminste op één lijn te zitten... & dat daar nuances in aanwezig zijn, tot daar aan toe... maar helaas-helaas bemerken wij daarin al te vaak tevéél & té grote tegenstellingen... & zoals onze goede vrint den Brusselse pensenburgemeester ooit zei "trop is tévéél !!" ...Ooit zullen onze Sossen dus hiervoor ook een prijs betalen, 't is maar dat jullie 't weten & beseffen !!Einde deel (2) ...wordt vervolgd...!!

30-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve Rooien Bert !!! - PART III

Begin deel (3) ...Het vervolg...!!...

Aangebracht door FOS (fos-socialistische solidariteit)

Brief aan minister De Gucht

Op maandag 26 januari ’09 komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen om de situatie in Gaza te bespreken. Naar aanleiding hiervan schreef fos-socialistische solidariteit een brief naar onze minister van Buitenlandse Zaken om aan te dringen op het verdedigen van de basisprincipes van de Europese Unie: de mensenrechten.

Aan de heer Karel De Gucht Minister van Buitenlandse Zaken.

Geachte heer minister,

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie op 26 januari omtrent de situatie in Gaza schrijven wij u vanuit fos-socialistische solidariteit om te pleiten voor een duidelijk en humanitair standpunt.

Bijkomende aanleiding van ons schrijven zijn de uitlatingen gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek, huidig voorzitter van de Europese Unie. Minister Karl Schwarzenberg werd afgelopen dinsdag door de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement aangesproken over het schenden van het humanitair recht door Israël en de gevolgen die de EU hieraan zal koppelen. De antwoorden van de huidige voorzitter van de Europese Unie waren een slag in het gezicht en onaanvaardbaar voor iedereen die enige waarde hecht aan het internationaal en humanitair recht.

“The EU Presidency should not act as a judge. I have never seen a war where humanitarian law was completely respected.”

Met deze woorden gooit minister Schwarzenberg, in zijn hoedanigheid als spreekbuis voor de Europese Unie, meteen het belang van internationaal en humanitair recht overboord.

Zowel in haar ontstaansgeschiedenis, interne verdragen als externe akkoorden baseert de Europese Unie zich op het respect voor de rechten van de mens. De EU moet daarom niet optreden als rechter naar Israël of andere landen toe, maar dient in de eerste plaats als rechter te kijken naar zichzelf en haar eigen beleid. Wil de EU consequent blijven in de basisprincipes waarop zij zich expliciet baseert, dient zij deze principes dan ook ten volle te verdedigen en op te treden tegen schendingen hiervan.

Als fos-socialistische solidariteit vragen we dan ook dat u uit naam van België de basiswaarden van de EU blijft verdedigen en oproept tot maatregelen om te protesteren tegen de schendingen tegen het humanitair recht die begaan zijn door Israël.

Als de EU in lijn wil blijven met de bepalingen die ze zelf heeft gesteld, wordt het associatieakkoord met Israël dan ook opgeschort tot Israël het internationaal recht respecteert en naleeft. Doen we dit niet, dan verliest de EU elke geloofwaardigheid inzake mensenrechten, een aspect waar ze zich zo graag op baseert.

“Although it is a “bit frustrating” to pay for the reconstruction of buildings that have already been destroyed several times before by Israel in the Palestinian territories, the EU should once more take part in reconstruction of the Gaza Strip.”

Minister Schwarzenberg slaat de nagel op de kop als hij praat over frustratie. Ten eerste heeft Israël als bezettende macht verplichtingen tegenover het welzijn van de bevolking van het gebied dat het bezet. Deze verplichtingen worden omschreven door de Conventies van Genève, ondertekend door Israël maar niet nageleefd. De EU is bereid om deze rol eens te meer op te nemen en de rekening van Israël te betalen.

Ten tweede heeft het verleden aangetoond dat er vanuit de Europese Unie niet wordt gereageerd als infrastructuur gebouwd met Europees geld wordt gebombardeerd en vernield. Op deze manier kan men blijven investeren in wederopbouw zonder te komen tot vooruitgang. Elke vorm van wederopbouw moet erkend worden door Israël, bekostigd en gerespecteerd.

Ten derde kan er niet gepraat worden over wederopbouw als het materiaal en de goederen die daarvoor nodig zijn niet worden toegelaten tot het gebied. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot wederopbouw en rust in de regio is het openstellen van de grenzen tot Gaza, zonder hier politieke voorwaarden aan te koppelen.

Wij verwachten dat België hier een duidelijk standpunt inneemt en oproept om het internationale recht te doen respecteren.

Wij zijn dan ook verontwaardigd om te lezen hoe het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website investeringen in Israël aanmoedigt. Deze tekst staat haaks op de houding die men zou moeten innemen en geeft het beeld dat het internationaal recht niet van tel is voor België. We vragen dan ook om deze promotietekst te verwijderen zolang Israël zich niet houdt aan het internationaal en humanitair recht.

Namens fos-socialistische solidariteit,

Annuschka Vandewalle
Algemeen secretaris

BRON :
http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=106468

...

...& We deden natuurlijk ook wat aan "documentaire archeologie" & we vonden daarbij een zeer interessant document van Nelly Maes die volgens onze bescheiden mening nu tot de SP-a zou behoren. Het gaat over een brief uit 2002, die in feite nog zo actueel is dat ie bijna gewoon integraal kan worden overgenomen, mits uiteraard enkele kleine aanpassingen... zoals bvb i.p.v. Louis Michel als geadresseerde moet het natuurlijk Karel De Gucht worden.

Trouwens, onze Louis is ondertussen Europees Commissaris geworden & die wandelt tegenwoordig zelfs rond in Gaza, dus het moment is rijp !! ...& Wat houdt Caroline Gennez, voorzitster van een linkse oppositiepartij tegen om deze brief vandaag opnieuw te gaan gebruiken ?!... Echt !! We zouden het graag weten !! Al vrezen we er soms voor dat ze het zelf niet weet... Door & door slecht als we zijn, publiceren we hem dus maar hieronder "ter inspiratie" & als "hint"...

...

11/04/2002

Brief aan Minister Van Buitenlandse Zaken, Dhr. Louis Michel -

BETREFT: Vernietiging van EU investeringen door Israël in de Palestijnse gebieden

Geachte Minister,

Op 24 januari ll. schreven wij U een brief over de vernietiging van EU investeringen door Israël in de Palestijnse gebieden. We mochten hierover een antwoord ontvangen van uw collega Dhr. Reynders op 31 januari en wij danken U hiervoor. Gezien de alsmaar driester optredende Israëlische regering en ook het antwoord van de Europese Commissie op onze vraag aangaande dit onderwerp, dringen wij er bij U op aan om in de volgende Algemene Raad van de Europese Unie van maandag a.s. over te gaan tot de formele terugvordering van de gelden zoals Dhr. Reynders in zijn brief als mogelijkheid aanhaalt.

Ingesloten kan U in detail onze visie hierover vernemen.

Met vriendelijke groeten,
Nelly MaesPERSMEDEDELING

Commissie vindt dat Palestijnse Autoriteit de vernietigde EU investeringen zelf moet terugvorderen

Antwoord van Patten aan Nelly Maes BRUSSEL (11/04) – Nelly Maes (Spirit) stelde op 25 januari 2002 een schriftelijke vraag aan de Commissie over de Vernietiging van EU-investeringen door Israël in de Palestijnse gebieden.

Vandaag bekwamen we het antwoord van Commissaris Chris Patten. Hij bevestigt dat deze Israëlische strategie enkel “contraproductief kan zijn als het gaat over het tot stand brengen van vrede. Inspanningen om duurzame sociale en economische ontwikkeling van deze regio te waarborgen, hetgeen in het belang van beide partijen is, worden erdoor tenietgedaan. Ook biedt dit extremisten nog meer argumenten om het groeiende ongenoegen te exploiteren dat in bepaalde kringen van de Palestijnse bevolking leeft.”

Verder merkt de Commissaris nog op dat in de kwestie van de terugvordering van de geïnvesteerde gelden zich een juridische moeilijkheid voordoet. De meestdeels door de gemeenschap betaalde vastgoed en apparatuur worden namelijk eigendom van de begunstigde, in dit geval de Palestijnse Autoriteit. Derhalve is het ‘aan hen om gerechtelijke stappen te ondernemen’. Nelly Maes vroeg ook aan de Commissie er bij de Raad op aan te dringen om schadevergoeding namens de lidstaten te vragen als politieke signaal aan Sharon dat hij “een strategische vergissing maakt”.

De Commissaris verwees in zijn antwoord naar de notulen van de algemene Raadsvergadering van 28 en 29 januari ll. “De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen over de vernietiging van Palestijnse infrastructuur en andere faciliteiten die de Palestijnen helpen bij hun economische, sociale en humanitaire ontwikkeling en die zijn gefinancierd door de Europese Unie en andere donors.

De Europese Unie dringt er bij de regering van Israël op aan een eind te maken aan deze praktijk en houdt zich het recht voor herstel te eisen in de hiertoe geëigende fora.” Dit werd ook bevestigd in een brief van Didier Reynders. We zullen de Belgische regering vragen om maandag op de volgende Algemene Raad de gepaste conclusies te trekken door de collega ministers te vragen daadwerkelijk over te gaan tot de terugvordering van de gelden.

Ondertussen is er sinds de start van de Israëlische herbezettingsoorlog op 29 maart nog veel meer (door de EU betaalde) infrastructuur stukgeschoten of doelbewust vernietigd. Het kostenplaatje toen bedroeg reeds 17 miljoen € (685.778.300 Bef). Dit bedrag staat in schril contrast met de 6.7 miljoen € aan humanitaire hulp die de Commissie maandag uittrok. Europarlementslid Maes zal de Commissie opnieuw bevragen over haar houding, ze vindt het bevreemdend dat de Commissie zich achter deze juridische argumenten verschuilt terwijl iedereen goed weet dat binnenkort de Eu zal verzocht worden de nodige middelen uit te trekken voor de heropbouw van Palestina.

Nelly Maes

BRON :
http://www.eurospirit.be/articles.php?id=302

...

...& Onze archeologische zoektocht leverde ons eveneens dit interessante document op dat zeer lezenswaardig is. Misschien kan dat eens voorgelezen worden aan de verzamelde Vlaamse parlementsleden : ...

...

...

...

De analogie tussen zionisme en apartheid

Ian Urbina


Een nieuwe vergelijking was het niet, maar het deed heel wat stof opwaaien. In juni 2001 publiceerden Ronnie Kasrils en Max Ozinsky, twee joodse helden uit Zuid-Afrika's strijd tegen het door de staat geleide racisme, in een krant in Pretoria een brief waarin de Israelische bezetting van Palestijns gebied vergeleken werd met de Zuid-Afrikaanse apartheid.

De brief, mede-ondertekend door enkele honderden andere prominente joodse leiders, en met de titel 'Niet in mijn naam', riep op tot onmiddellijke beëindiging van de bezetting en leidde tot maandenlange opschudding in de Zuid-Afrikaanse pers. Korter geleden trok Nobelprijswinnaar bisschop Desmond Tutu de parallel met de apartheid in zijn artikel waarin hij Israel tot volledige terugtrekking opriep.(1) De petitie van Kasrils en Ozinsky roept in Zuid-Afrika nog steeds zowel steun als verzet op.

Bij links georiënteerde Israelirs wordt over deze vergelijking al minstens sinds eind jaren tachtig gediscussieerd, toen de Israelische antropoloog Uri Davis zijn beroemde werk 'Israel, een apartheidsstaat' publiceerde. Op de in september 2001 in het Zuid-Afrikaanse Durban gehouden VN-conferentie over racisme werden de oproepen om de bezetting met de apartheid te vergelijken overstemd door de meer opruiende bewering: 'Zionisme is racisme', en daardoor kregen ze in de pers weinig inhoudelijke of evenwichtige aandacht. Maar plotseling komt de analogie meer in omloop, naarmate de pogingen om universiteiten en andere instellingen te overreden niet meer in Israel te investeren internationaal en in de Verenigde Staten aan kracht winnen.de opkomende apartheid

Het Zuid-Afrika van de apartheid was gebaseerd op een 'wij hier, zij daar'-formule van territoriale scheiding, waarin het door blanken bestuurde gebied 87 procent van het land omvatte, met inbegrip van de grote steden en het grootste deel van de bebouwbare grond. In naam onafhankelijke bantoestans besloegen, in een hoefijzervormige archipel langs de randen van de natie, de overige 13 procent van het grondgebied. Er is een treffende overeenkomst met Israel-Palestina, waar de staat Israel 78 procent van het oorspronkelijke Britse mandaatgebied uitmaakt, terwijl Palestina, een natie-in-wording, de overige 22 procent beslaat. Begin september 2000 organiseerden Israelische activisten een congres in Neve Shalom ter lancering van een Campagne tegen een Opkomende Apartheid, volgens sommige links-radicalen een passende beschrijving van Israels 'controlestelsel' in Palestina, dat bestaat uit nederzettingen, ringwegen, veiligheidszones en controleposten.(2)

Vooral sinds de 'Operatie Verdedigingsschild', die Palestijnen verplicht om bij de Israeliërs vergunningen te halen om op de Westelijke Jordaanoever van de ene door tanks omsingelde enclave naar de andere te reizen, heeft het leven voor de gemiddelde inwoner van de bezette gebieden in meer dan één opzicht overeenkomst met dat in de townships van het apartheid-tijdperk. Meest opvallend hierbij is dat na 1967 de Palestijnse arbeiders even afhankelijk geworden zijn van werk binnen Israel als de inwoners van de townships dat waren van banen in de door blanken overheerste steden, en even kwetsbaar voor collectieve straffen als grensafsluitingen en blokkades. En intussen doet de groeiende Israelische refusenik-beweging denken aan de beperkte anti-dienstplicht-campagne die zich eind jaren tachtig in Zuid-Afrika afspeelde. Gedecoreerde officieren die weigeren als militair in de bezette gebieden te dienen zijn een politiek probleem voor de Israelische strijdkrachten. Diegenen van hen die niet in de gevangenis zitten timmeren aan de weg en betogen in Amerikaanse synagogen en universiteiten dat de bezetting niet alleen verkeerd is, maar ook een formule voor constante onveiligheid. Net als in het huidige Israel was het vervullen van de dienstplicht in het Zuid-Afrika van de apartheid een essentieel bestanddeel van het nationale bouwwerk, dienstweigering was zeldzaam en er rustte een zwaar stigma op. De regering trachtte de jonge officieren te annexeren door alternatieve vormen van dienst te bieden, maar dat mislukte. De acties hebben ertoe bijgedragen Pretoria te overtuigen dat zijn apartheidspolitiek eenvoudig onhoudbaar was.

De analogie met Zuid-Afrika roept ook herinneringen op aan de internationale activistische beweging voor het ontmantelen van de apartheid, welke beweging zich ontwikkelde eind jaren zeventig en in de jaren tachtig. Deze beweging vanuit de basis bestond uit op universiteiten en regeringen gerichte desinvesteringsacties, consumenten-boycotacties, wapenembargo's en uiteindelijk economische sancties tegen het apartheidsregime. Studenten spraken hun universiteitsbesturen aan, vakbondsleden zetten hun aandeelhouders onder druk, kerkelijke groeperingen informeerden hun geloofsgenoten, en zo bracht een populistische beweging uiteindelijk een radicale verandering.terug naar Berkeley

Een bolwerk van activistisch links in de Verenigde Staten, de stad Berkeley, is onder andere beroemd geworden door haar baanbrekende beslissing in 1979 om de investeringen uit Zuid-Afrika terug te trekken, een belangrijk keerpunt in de strijd tegen de apartheid. In de jaren daarna ging de stad ook over tot boycots tegen bedrijven die medeplichtig waren aan repressieve activiteiten in Indonesië, Nigerië en Tibet. Meer recent werd de stad zelf met een boycot bedreigd toen ze opriep tot het beëindigen van de Amerikaanse bombardementen in Afghanistan.(3)

Kortgeleden nam de gemeenteraad van Berkeley een voorstel van de in die stad gevestigde Peace and Justice Commission in overweging om over te gaan tot een gemeentelijke boycot van financiële banden met Israel. Het voorstel hield ook de eis in dat een VN-vredesmacht naar de regio gestuurd moest worden, en dat het Congres hoorzittingen moest beleggen over schendingen van de rechten van de mens in het gebied.(4) De maatregel werd afgestemd, maar als ze aangenomen was zou het Opperste Gerechtshof waarschijnlijk ingegrepen hebben. Twee jaar geleden verbood dit hof Berkeley en alle andere steden om Birma te boycotten, met de uitspraak dat 'de Verenigde Staten in de buitenlandse politiek met één stem moeten spreken.'(5)

Niet ver van de raadszaal van Berkeley zijn studenten van de Universiteit van Californië-Berkeley al enige tijd actief tegen de Israelische bezetting. 'Students for Justice in Palestine' (SJP), een in het najaar van 2000 opgerichte groepering, heeft zich ten doel gesteld de Raad van Bestuur ertoe te brengen de geschatte 6,4 miljard dollar te heroverwegen, die het universiteitscomplex thans investeert in bedrijven die veel zaken doen met Israel (door deze groep aangeduid als transacties ter waarde van 5 miljoen dollar of meer per jaar). Hun petitie spreekt uit dat er niet meer in Israel geïnvesteerd moet worden totdat vier voorwaarden vervuld zijn: volledige naleving van Veiligheidsraadsresolutie 242 en terugtrekking uit de bezette gebieden, beëindiging van het legale gebruik van marteling in Israel, een volledige stop op de nederzettingen, en uitvoering van Veiligheidsraadsresolutie 194 over de rechten van de vluchtelingen. Tot nu toe heeft SJP ruim 5000 handtekeningen van studenten ingezameld. Haar kracht komt gedeeltelijk voort uit het bouwen van coalities. Deze organisatie, die ook joodse studenten onder haar leden heeft, heeft een aantal gedurfde en creatieve gezamenlijke acties gevoerd met groepen als Jews Against the Occupation en Jews for a Free Palestine.

Bij haar eerste demonstratie heeft de groep een blokkade uitgevoerd van Sather Gate -een van de belangrijkste ingangen tot het universiteitsterrein- en er een Israelische controlepost van gemaakt. Aan één kant van de poort, die gemarkeerd was met 'Alleen voor joden', was er vrije toegang. Aan de andere kant, gemarkeerd met 'Palestijnen' stonden SJP-leden in militair tenue en gewapend met kartonnen geweren. Zij vroegen de voorbijgangers naar hun bestemming en naar de reden waarom ze onderweg waren, en eisten hun legitimatie te zien te krijgen. Korter geleden hebben SJP-activisten Wheeler Hall 'bezet', een van de grootste gebouwen van Berkeley, en op drie na alle ingangen geblokkeerd. Het universiteitsbestuur verbood de groep officieel alle activiteit op het universiteitsterrein, de eerste keer dat zoiets gebeurde in de tumultueuze geschiedenis van studentenverzet die deze universiteit kent. Later is dit verbod opgeheven, en de aanklachten tegen 32 tijdens de bezetting gearresteerde studenten werden geseponeerd.

Sommige studenten van de Universiteit van Californië hebben een zware persoonlijke prijs betaald voor hun activisme. Robert O'Neill, student van Berkeley, en Nauman Zaida van UC-Riverside deden mee met de activisten van de Internationale Solidariteits Beweging die de belegerde Palestijnen en geestelijken in de Bethlehemse Geboortekerk bezochten. Toen zij uiteindelijk de kerk verlieten, werden beide studenten gearresteerd en naar de Masiyahu gevangenis in Ramle in Israel gestuurd. In alle andere gevallen zou politieke gevangenschap van Amerikaanse burgers aanzienlijk rumoer veroorzaakt hebben, maar voor deze twee studenten stak het State Department niet zijn nek uit. De twee studenten hebben kortgeleden in hun cel bericht van de Universiteit van Californië ontvangen dat zij geschorst zijn.

In het algemeen lijken de activisten van SJP te beseffen dat een beweging niet zonder politieke dynamiek kan. In februari heeft de organisatie een congres belegd waaraan 500 studenten uit alle delen van het land deelnamen, om te bezien hoe de desinvesterings-campagne kon worden verbreid over de universiteiten in heel de natie. De discussies omvatten de registers van politieke, juridische en tactische kwesties, zoals de vraag hoe men aan betrouwbare cijfers over universitaire investeringen komt en de vraag hoe een gebouw veilig afgesloten kan worden. Berkeley was een ideale locatie voor dit congres, aangezien de studenten daar in 1986 hun universiteit wisten te dwingen haar 3 miljard dollar uit Zuid-Afrika weg te halen, en zo de eerste grote instelling te worden die hier een standpunt innam.bliksemafleider

Binnen enkele weken na het recente congres kwamen de eerste initiatieven voor soortgelijke campagnes bij de universiteiten van Yale, Penn State en Columbia. Studenten van de universiteit van Illinois belegden een vergadering met de Raad van Beheer over de slordige 30 miljoen dollar die de universiteit in de Israelische economie geïnvesteerd had. Demonstraties in de stijl van SJP vonden navolging op universiteitsterreinen als die van Georgetown en de Universiteit van Michigan, waar studenten een imitatie-vluchtelingenkamp in het leven riepen.(6) De universiteit van Princeton, die ruim 100 miljoen dollar belegd heeft in met Israel verbonden bedrijven, kan ook studentenacties verwachten. Niet lang nadat Israel de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens belette om een missie van drie leden naar de bezette gebieden te sturen voor een onderzoek naar beweerde schendingen van mensenrechten, stelde volkenrechtsgeleerde Richard Falk, die een van die drie beoogde leden was, zich achter de desinvesteringscampagne van Princeton.

Een gemeenschappelijke actie bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Universiteit van Harvard heeft de steun gekregen van enkele honderden studenten en ruim honderd stafleden. Deze actie heeft ook als een van de weinige slim gebruik gemaakt van de oud-studenten. Door het arsenaal van afgestudeerden aan te boren heeft deze groep zelfs openlijke steun van binnen Israel weten te krijgen. Op hun petitie prijken de handtekeningen van professoren aan verschillende Israelische universiteiten; een van de hoofdsprekers op de recente teach-in was Yosef Grodzinsky, professor in de psychologie aan de universiteit van Tel Aviv, die betoogde dat het feit dat Israel 'de enige democratie in het Midden-Oosten' is, 'niet het voortduren van de militaire bezetting rechtvaardigt'.(7) Verder werken aan het bouwen van coalities met de progressieve joods-Amerikaanse gemeenschap en, waar mogelijk, met Israelisch links, zal voor de beweging van onschatbare waarde zijn. Evenzeer zal het absoluut wezenlijk zijn om waakzaam en pro-actief toe te zien op de mogelijkheid van antisemitisme in de eigen rijen.

Als bliksemafleider voor de pers en als organisatiebeginsel voor het onderwijs moet de campagne bij elk van deze twee universiteiten tegen de stroom oproeien om ze zo ver te krijgen dat ze hun beleggingsportefeuille gaan heroverwegen. Tijdens de Zuid-Afrikaanse desinvesteringscampagnes heeft het MIT zijn geld totaal niet teruggehaald, en Harvard heeft zich tot het bittere einde verzet. Zelfs nog in 1989 bezat Harvard -het tehuis van het vetste universiteitskapitaal in het land- nog steeds aanzienlijke aandelen in de Zuid-Afrikaanse economie, en datzelfde jaar bood het ook hardnekkig verzet toen Tutu een poging deed om een zetel te krijgen in de Raad van Toezicht van Harvard om aldus de universiteit onder druk te zetten.(8) Thans bezit Harvard ruwweg 614 miljoen dollar die belegd zijn in bedrijven die op grote schaal zaken doen in Israel. Het MIT is nog niet klaar met het cijferwerk.ingewikkelde portefeuilles

Boycotten is niet meer wat het geweest is. De mondialisering heeft de financiële wereld heel wat ingewikkelder gemaakt. Oog in oog gekomen met de onmogelijkheid om de Gordiaanse knoop van de multinationale investeringen te ontwarren hebben studenten al opgeroepen om die hele knoop eenvoudig door te hakken. Maar aangezien er enorme en ongelijksoortige financiële spelers als General Electric, Microsoft en Coca Cola in de balans hangen, zou er een massale volksmacht nodig zijn om dat doorhakken mogelijk te maken.

Universiteitsportefeuilles zijn niet alleen ingewikkelder, ze zijn ook groter. Ten tijde van de vorige desinvesteringscampagne bedroegen de totale investeringen van de Universiteit van Californië 9 miljard dollar. Op het ogenblik omvat die portefeuille 54 miljard dollar. In tegenstelling tot de jaren tachtig, toen universiteiten vaak rechtstreeks belegden in bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika, loodsen universiteiten nu het grootste deel van hun geld naar index-fondsen die ter wille van het beste rendement hun investeringen over een breed arsenaal van bedrijven spreiden.(9) De huidige investeringen van de Universiteit van Californië zijn ook opzettelijk gebonden aan de pensioenfondsen voor 136.000 personeelsleden en aan de bedrijfsbegrotingen van enkele van de grootste onderzoeksfaciliteiten, wat betekent dat het universiteitsbestuur altijd de studenten en activisten kan uitspelen tegen de gepensioneerden en de onderzoekers.

Toch biedt de gemondialiseerde economie ook potentiële punten voor druk vanuit de basis. Wapencontractanten zijn altijd dankbare doelwitten. Desinvestering uit wapenfabrikanten en massale druk op overheden om tot een stop op militaire leveranties te komen is een tactiek die met succes is aangewend tegen het Zuid-Afrika van de apartheid. Veel Europese landen overwegen deze benadering jegens Israel. Na in 2000 naar schatting voor 170 miljoen dollar aan militair materieel aan Israel geleverd te hebben, heeft Duitsland aangekondigd dat het verdere wapenleveranties zal opschorten. Dit embargo zal de Israelische plannen schaden om in 2003 met de productie te beginnen van zijn eerste-klas Merkava tanks.(10) België, dat lichte wapens voor strijdkrachten levert, heeft ook besloten alle militaire uitvoer naar Israel te beëindigen. Frankrijk en Italië hebben soortgelijke maatregelen in overweging. Groot-Brittannië, dat Israel in 2001 voor ruim 25 miljoen dollar aan wapens geleverd heeft (11), hanteert een de facto embargo. Hoewel de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw een verzoek van parlementsleden om een volledig embargo op te leggen heeft afgewezen, en in plaats daarvan ervoor koos om alle militaire uitvoer geval voor geval te beoordelen, rapporteren bronnen uit deze bedrijfstak dat de vergunningen vrijwel over de hele linie geweigerd worden.(12)

De Verenigde Staten, Israels grootste wapenleverancier, houden zich hier opvallend stil - geen verrassing gezien het geld dat hiermee gemoeid is. De laatste vier jaar hebben de Verenigde Staten voor meer dan 5,2 miljard dollar aan wapens aan Israel geleverd, allemaal gefinancierd met belastinggeld en goedgekeurd door het Congres. In mei 2001 verklaarde het General Accounting Office dat het een accountantsonderzoek verrichtte om te controleren of alles in overeenstemming was met de Arms Export Control Act, die bepaalt dat wapens van Amerikaans fabrikaat slechts gebruikt mogen worden voor 'wettige zelfverdediging'. Maar het rapport van dit GAO was krachteloos.

Tijdens de desinvesteringscampagnes van de jaren tachtig werden Zuid-Afrikaanse diamanten geboycot en ook de Krugerrand. Diamanten vertegenwoordigden het toppunt van koloniale onderdrukking, hetgeen teruggaat tot het bedrijf DeBeers en zijn stichter, Cecil Rhodes, die berucht was om zijn voorliefde om Zoeloestammen met dynamiet van hun grond te verdrijven. Op het ogenblik is de diamanthandel Israels op-een-na-grootste bedrijfstak. Vóór het uitbreken van de Tweede Intifada stond Tel Aviv klaar om Antwerpen te verdringen als 's werelds traditionele diamantenhoofdstad. De Israelische bedrijfstak levert 13 miljard dollar per jaar op, en Israel koopt zo'n 50 procent van alle ruwe diamanten ter wereld. Aan het roer van deze massale Israelische handel staat een familie waarvan de patriarch, Mosje Schnitzer, zijn mond stijf dicht houdt bij vragen over hun bijnaam 'de vechtende familie', die onder andere afkomstig is van de rol die de familie gespeeld heeft in de Irgoen, een zionistische militie die in de periode van het mandaatgebied honderden Britse soldaten en Palestijnen om het leven gebracht heeft, en markten en bussen opgeblazen heeft. Korter geleden heeft de familie een slechte pers gekregen door haar banden met het trainen van milities in Kongo en met het bewapenen van de strijdkrachten van het verdovendemiddelenkartel Medellin in Colombia. Wie geïnteresseerd is zal niet ver hoeven te zoeken om politiek interessante punten te vinden met betrekking tot dit invloedrijke zakelijk belang in Israel, dat ver-rijkende banden met de Verenigde Staten heeft.(13)handel als drukmiddel

De internationale handelsblokkades, die een belangrijke rol gespeeld hebben bij het isoleren van het Zuid-Afrika van de apartheid, vertonen lichte tekenen van wedergeboorte tegenover de Israelische bezetting. Het Europees Parlement, het enige rechtstreeks gekozen orgaan in de bestuursstructuur van de Europese Unie, heeft een scherp geformuleerde motie aangenomen om de handelsbetrekkingen met Israel te verbreken aangezien producten die afkomstig zijn van illegale nederzettingen een duidelijke schending zijn van de Euro-Mediterrane handelsovereenkomsten. Theoretisch zou die motie belangrijke druk kunnen uitoefenen, aangezien de Europese Unie Israels grootste handelspartner is, namelijk 27 procent van de Israelische uitvoer en 43 procent van de invoer voor haar rekening neemt.(14) Maar ze zal hoogstwaarschijnlijk slechts stof vergaren, want moties van het Europees Parlement zijn voor de 15 lidstaten niet bindend.(15) Als ze wel bindend zou zijn geweest, zou de beslissing zeker zijn geblokkeerd door Groot-Brittannië en Duitsland.

Niet-gouvernementele organisaties hebben een krachtiger standpunt ingenomen. De Algemene Arbeiders Bond in Denemarken heeft een voorlopige order voor computerapparatuur bij een Israelisch bedrijf, Radix Technologies, geannuleerd. Deze bond heeft ook zijn achterban opgeroepen tot een boycot van Israelische producten. Ondanks een boze brievencampagne op Internet en rechtstreekse druk van de Israelische ambassadeur heeft de bond geweigerd zijn standpunt te herzien.(16) Het op-één-na-grootste grootwinkelbedrijf van Noorwegen, Coop Norge, heeft een boycot afgekondigd van alle producten uit Israel, dat tot de grootste leveranciers voor de Noorse economie behoort. Selderij, alligatorperen, sinaasappels en andere fruit en groente zijn 's zomers karakteristieke verschijningen in de Noorse winkels. De beslissing van het bedrijf om tot de boycot over te gaan werd waarschijnlijk mede bevorderd door de Noorse Bond van Vervoerswerknemers, die twee weken eerder bekend maakte dat zijn leden alle Israelische producten die door hun handen zouden gaan zouden blokkeren. De Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken, Anna Lindh, heeft verklaard dat als zij haar regering niet kon overreden Israelische producten te boycotten, zij het tenminste zelf zou kunnen doen. Zij gaf een krachtig advies aan alle Zweedse burgers om haar na te volgen. Wekenlang droegen velen in de straten van Stockholm speldjes met 'boycot Israel'.

Intussen hebben boycotacties tegen Amerikaanse producten in heel de Arabische wereld aan kracht gewonnen, en een klap uitgedeeld aan bedrijfstakken als fast food waarvan sinds het begin van de intifada de omzet met 30 tot 50 procent verminderd is.(17) Microsoft riep een storm van kritiek over zich af nadat het in Tel Aviv een groot reclamebord had geplaatst met een steunbetuiging aan het Israelische leger. De president van Starbucks, Howard Schultz, bezorgde zijn bedrijf ook een plaats op de boycotlijst toen van hem een uitspraak geciteerd werd dat de joden meer doen om het antisemitisme het hoofd te bieden en de Palestijnen meer doen om het terrorisme het hoofd te bieden. Een groeiende boycot tegen Marlboros maakt de R.J. Reynolds Corporation zeer zenuwachtig. Uiteindelijk hebben Arabische consumentenboycots belangrijke symbolische waarde, maar zij zullen op Wall Street waarschijnlijk onopgemerkt blijven, aangezien het gros van de Amerikaanse leveranties aan het Midden-Oosten bestaat uit kostbare artikelen zoals vliegtuigen, en aangezien de uitvoer naar de regio slechts 2,5 procent van de totale Amerikaanse uitvoer vormt.(18)

In mei 2002 kwamen negentien Arabische regeringen overeen opnieuw een economische blokkade van Israel in te stellen, maar een boycot van Amerikaanse producten kwam niet aan de orde.(19) Egypte en Jordanië verschoonden zich van dit pact op grond van hun vredesverdrag met Israel. Ook Mauretanië weigerde beleefd. Consumentenboycots kunnen met de Verenigde Staten gelieerde regimes helpen om de volkswoede om te buigen maar zij wakkeren ook de binnenlandse druk aan om te komen tot meer democratische verantwoording en tot minder militaire afhankelijkheid van de Verenigde Staten.netelige uitdagingen

Afgezien van de dienstweigeringen, de universiteitsbezettingen en de massale demonstraties tegen de oorlog in Vietnam is de beweging tegen de apartheid in de jaren tachtig het enige andere voorbeeld van zo'n grote overwinning van een beweging aan de basis op een Amerikaans buitenlands-politiek beleidspunt. Een soortgelijke internationale basis-beweging vormt zich thans met betrekking tot de Palestijnse rechten, maar ze zal waarschijnlijk voor meer netelige uitdagingen komen te staan. Yasser Arafat is geen Nelson Mandela. Corruptie, onderdrukking en interne verdeeldheid zijn binnen de Palestijnse organisatorische structuren veel uitgesprokener dan binnen het Zuid-Afrikaanse verzet, ook al had dat ook zijn tekortkomingen. Als gevolg van de nu-weer-wel-dan-weer-niet-relatie van de PLO met Washington, om niet te spreken van het feit dat de PLO het proces van Oslo omhelsde dat diep verstoord is, zijn Amerikaanse pleitbezorgers van het Palestijnse recht op zelfbeschikking aan handen en voeten gebonden als het erop aankomt de Amerikaanse regering te kritiseren voor haar rol in het conflict. Een internationale solidariteitsbeweging met de Palestijnen kan van de PLO niet het soort leiding verwachten dat het African National Congress wel bood aan hen die in het buitenland in zijn naam streden.

Een van de belangrijkste punten waar de analogie tussen de anti-apartheidsbeweging en de anti-bezettingsbeweging niet opgaat, is dat de eerste op geen stukken na het georganiseerde verzet opriep waarmee de huidige Amerikaanse activisten wel te maken hebben. De Zuid-Afrikaanse desinvesteringscampagne viel op vruchtbare bodem in de Verenigde Staten, waar de herinnering aan de beweging voor burgerrechten rechtstreeks bijdroeg aan de verontwaardiging over het uitgesproken raciale kastenstelsel van de apartheid. De Palestijnse strijd tegen de bezetting ontmoet een veel minder gastvrije omgeving. In de loop van heel de jaren tachtig stonden er aan de Amerikaanse universiteiten weinig studenten klaar om het perspectief van de Afrikaners te verdedigen, maar het pro-Israel-perspectief wordt op de universiteitsterreinen gepropageerd op een manier die uniek is in handigheid, omvang en financiën. Tegenover elke petitie vóór desinvestering heeft steeds een tegenpetitie gestaan die bijna twee keer zo snel handtekeningen verzamelde. Tegenover elke anti-bezettingsdemonstratie heeft een even grote of grotere demonstratie, nachtwake of filmserie gestaan vóór Israel en zijn politiek. Pro-Israel-studenten zijn niet bedeesd om hun opvattingen uit te dragen. Kortgeleden verkleedde een student aan de Universiteit van New York zich als een pleger van een zelfmoordaanslag, om aandacht te krijgen voor de angst waarin de Israeliërs dagelijks leven.

Met de voordelen en nadelen vandien is het zo dat de anti-bezettingsbeweging voornamelijk sui generis is, terwijl de pro-Israelische activiteiten aanzienlijke steun krijgen van het netwerk van allerlei organisaties in de universitaire wereld. Hillel, het nationale programma voor joodse studenten, dat enkele honderden afdelingen heeft bij de universiteiten van bijna elke staat, stuurt elk jaar een paar honderd studenten naar Tel Aviv 'om hun vermogen Israel te verdedigen te verbeteren'. AIPAC, de machtige pro-Israel-lobby in Washington, instrueert honderden aangesloten studentenorganisaties in lobby-technieken. De 'Caravan for Democracy', een nieuwe groepering die ondersteund wordt door Ronald Lauder en andere conservatieve joodse Amerikaanse filantropen nodigt Israeli's naar de universiteiten uit om te praten over wat zij omschrijven als 'de uitdagingen waar Israel voor staat als de enige democratie in het Midden-Oosten'. Het propagandamateriaal van de Caravan waarschuwt: 'Wij moeten de vijanden van de democratie niet de kans geven de strijd om de sympathie van de jonge Amerikanen te winnen'.

Bij de anti-apartheidsactiviteiten deden Afrikaans-Amerikaanse en kerkelijke organisaties dienst als instrumenten die bijna onmiddellijk beschikbaar waren. De Arabische Amerikanen stemden voor drie-kwart Republikeins bij de laatste verkiezingen, en in het na 11 september ontstane politieke klimaat krijgen zij te maken met hernieuwd racisme en met gerechtelijke intimidatie die afschrikwekkend werkt als het gaat om politiek activisme dat kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. Toch hebben vele Arabische organisaties de afgelopen maanden in het hele land grote aantallen de straat op gekregen, bij voorbeeld de demonstratie van 20 april in Washington die laag geschat een opkomst van 75.000 had. En zij hebben een begin gemaakt met een belangrijk proces: de zaak van de Palestijnse solidariteit in verband brengen met de zaak van mondiale economische rechtvaardigheid. Alleen door dergelijke verbanden te leggen kan de anti-bezettingsbeweging enige hoop hebben de enorme obstakels te overwinnen die zij op haar pad vindt. De lessen van de strijd tegen de apartheid zorgvuldig toepassen kan een stap in die richting zijn.BRONNEN

(1) The Guardian van 29 april 2002.
(2) Zie: Jeff Halper, 'The 94 Percent Solution: A Matrix of Control', Middle East Report # 216 (Fall 2000), pp. 14-19.
(3) Contra Costa Times van 24 april 2002.
(4) Associated Press, 23 april 2002.
(5) San Francisco Chronicle van 21 mei 2002.
(6) Christian Science Monitor van 9 april 2002.
(7) The Tech (MIT) van 9 mei 2002.
(8) Boston Globe van 12 maart 1989.
(9) Jerusalem Post van 16 april 2002.
(10) Israelinsider.com
(11) The Guardian van 17 augustus 2001.
(12) The Guardian van 13 april 2002.
(13) Christian Science Monitor van 21 februari 2002.
(14) Deutsche Presse-Agentur, 11 april 2002.
(15) Israelinsider.com
(16) Israelinsider.com
(17) Christian Science Monitor van 7 mei 2002.
(18) New York Times van 10 mei 2002.
(19) Inter Press Service, 2 mei 2002.

uit: Middle East Report # 223 (Summer 2002), pp. 58-61 + 64

30-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
29-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geëngageerd Bertje pist weer eens naast de Officiële Vlaamse Parlementaire Pot...

Eigenlijk hadden we hier op de redactie van KITOKOJUNGLE nooit gedacht dat we het ooit nog eens voor Bert Anciaux, a.k.a. onze "Den Bleiter" zouden opnemen, laat staan hem moeten bijtreden &/of zelfs hem nog eens zouden gaan verdedigen... Maar 't is zoals Bredero ooit zei... 't kan verkeren...

Bepaalde Joodse organisaties in onze kleine Belgistan hebben het blijkbaar nogal héél moeilijk met de vergelijking die ons ~lastig~ Bertje maakte, tussen de weerzinwekkende kindermoorden ~evenals deze op de vermoorde kleuterleidster~ door een individuele dader die blijkbaar wel wat méér dan behoorlijk te noemen psychische & psychiatrische problemen zou hebben & de even weerzinwekkende moordpartijen op Palestijnse kinderen door het Israëlische leger tijdens de recente inval in Gaza eind 2008, begin 2009...

Wij hebben hier toen in onze beschouwing "rouwbericht" eveneens zo'n gelijkaardige vergelijking gemaakt... & net zoals ons al te dapper Bertje blijven wij ook bij onze open vraag die we toen stelden aan al die behoorlijk dolgedraaide flippo’s die het internet meenden te moeten vervuilen & overspoelen met hun regelrechte haatmails tegen bepaalde zwakke groepen uit onze samenleving...

...& Wij herhalen onze vraag hierbij nog eens héél uitdrukkelijk ~& we zullen ze voor de duidelijkheid & de goede zichtbaarheid ze hier nog eens met alle toeters & bellen die we in huis hebben, waaronder in het vetjes ROOD neerplaveien dat u er niet naast kunt lezen~ :

"Waar waren jullie ~fuliminerende Belgen~ met jullie grote verontwaardiging, toen er enkele weken geleden kinderen & baby’s in Gaza werden gedood & verminkt voor 't leven ?!..."
Wij blijven hier dus zéér duidelijk & onomwonden bij ons standpunt & wij beweren dus bij deze dat de Palestijnse kinderen & baby’s MOEDWILLIG werden gedood door het Israëlisch leger !! ...& We weten & we beseffen het volkomen... het is géne kleine kinderkak wat we hier komen te beweren... Màààrr & dàt alleen simpelweg omwille van het feit dat, wie als militaire opperbevelhebber & oorlogsstrateeg beslist om zowel artilleriebeschietingen, als luchtbombardementen uit te voeren op één van de dichtstbevolkte gebied ter wereld ~& daarbij ook nog eens op de koop toe onmenswaardige wapens inzet zoals fosborbommen & DIME~ die moet toch wel zéér duidelijk & zéér goed de gevolgen hiervan kunnen inschatten, die zulke militaire strategie heeft voor de plaatselijke burgerbevolking ~die hoofdzakelijk bestaat uit vrouwen, kinderen, kleuters, peuters & baby's~ & die uiteindelijk toch maar ook géén enkele kant op konden ?!... Of niet soms ?!...

Maar we gaan hier weer niet voor de zoveelste maal herhalen, wat jullie hieronder allemaal in detail kunnen terugvinden...

...Edoch, we geven jullie hierbij toch maar een voorbeeld, kwestie van u zo aan het één & ander te herinneren... & Voor de duidelijkheid, we vonden dit berichtje terug bij B'Tselem, "The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories", zoals ze zelf schrijven "established in 1989 by a group of prominent academics, attorneys, journalists, and Knesset members", voor u ons er weer eens van verdenkt dat we hier een Hamas-standpunt zouden weergeven...

...

PRESS RELEASES

13 Jan. '09: Witness reports that Israeli soldiers shot woman waving white flag in Gaza Strip

A Palestinian who is besieged with his family in the Khuza'a area, in the south-eastern Gaza Strip, notified B'Tselem that soldiers had shot a woman waving a white flag and several civilians who were fleeing a bombed house on army orders.

Munir Shafik a-Najar, a resident of Khuza'a village, told B'Tselem's researcher by telephone that as of 2.30 A.M., the army has been demolishing homes in his area, which lies near the border with Israel. The forces have been using gunfire to signal civilians to evacuate their homes.

This morning, Rawhiya a-Najar, 50, stepped out of her house waving a white flag, so that the rest of the family could leave the house and walk behind her. The witness reported that she was shot and fell. Neither family members nor rescue workers have managed to reach her to ascertain her condition, but she is still lying motionless where she fell.

This afternoon, the army announced on loudspeakers that residents are to leave their homes and walk to a school in the village center. Some 30 people left their houses carrying white flags. The witness reported that after they had walked approximately 20 meters, fire was opened at the group, killing three of his relatives: Muhammad Salman a-Najar, 54, Ahmad Jum'a a-Najar, 25, and Khalil Hamdan a-Najar, 80. Many others were injured.

The rest of the group took cover in a nearby house, in which there are currently 46 persons waiting to evacuate the premises and take shelter in the village school. B'Tselem has passed on the information at its disposal to the army and the Red Crescent.

Although B'Tselem cannot, at present, independently verify or disprove the witness's claims, it believes their severity merits immediate notification of the media.

BRON :
http://www.btselem.org/

...

...& Kijk... nog zo'n organisatie die zich een hele hoop vragen stelt...

...

28/01/09 00u48

Human Rights Watch wil onafhankelijk onderzoek Gaza

De organisatie voor de bescherming van de mensenrechten, Human Rights Watch, heeft aan de Verenigde Naties gevraagd om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar schendingen van mensenrechten door Israël en Hamas tijdens hun recente conflict in de Gazastrook.

"De Veiligheidsraad en secretaris-generaal Ban Ki-moon zouden een onafhankelijk onderzoek moeten openen naar de vermeende schendingen, door beide zijden begaan", verklaarde Joe Stork, een verantwoordelijke van de ngo Human Rights Watch. "Onze eigen ervaringen op het terrein hebben aangetoond dat een dergelijk onderzoek noodzakelijk is".

(hlnsydney/kh)

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

...& Dit gezegd zijnde, stellen we tot ons genoegen vast, dat onze Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht toch ook maar geprobeerd heeft om een onderzoek te verkrijgen... Weliswaar echter tevergeefs... want de Ollanders... de Duitsers & nogal wat andere landen lagen daarin méér dan dwars, maar dat zal misschien vanwege andere belangen zijn die men heeft bij een zogezegd "neutraal" standpunt in te nemen als in deze...

...

BUITENLAND

15:46 - 26/01/2009 Copyright © De Tijd

EU dringt niet aan op internationaal onderzoek

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie dringen niet aan op een internationaal onderzoek naar schendingen van het humanitaire recht in de Gazastrook. Dat is maandag gebleken op een bijeenkomst in Brussel. De Belgische minister Karel De Gucht betreurt het gebrek aan Europese moed.

(belga) - De EU-ministers raakten het niet eens over een oproep voor een internationaal onderzoek naar schendingen van het humanitaire recht tijdens het recente offensief van het Israëlische leger in de Gazastrook. "Het is jammer dat we niet de moed hebben gehad. Als het onderzoek er nu niet komt, zal het er later ook niet meer komen", reageerde de Belgische minister Karel De Gucht (Open VLD).

Samen met zijn Ierse ambtgenoot Michael Martin brak De Gucht een lans voor een internationaal onderzoek, maar de Belgische minister stuitte op verzet van onder meer Duitsland. Berlijn geeft de voorkeur aan een nationaal onderzoek. De conclusies van de EU-ministers beperken zich tot de mededeling dat de EU "onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal humanitair recht van nabij zal volgen".

Intussen verzoeken de EU-ministers Israël om de grensovergangen met Gaza op een "regelmatige" en "voorspelbare" basis te openen. Dat moet de humanitaire hulpverlening aan de noodlijdende bevolking verbeteren. Momenteel kunnen er per dag slechts enkele tientallen vrachtwagens Gaza binnenrijden, terwijl er honderden vrachtwagens met hulpgoederen nodig zijn om de dramatische situatie van de Palestijnen te verbeteren.

Om de Israëlische regering tot meer toegeeflijkheid te bewegen, bieden de EU-ministers een bijdrage in de strijd tegen de wapensmokkel naar Gaza aan. Duitsland stuurde reeds vijf experts naar de Egyptische grens om tunnels op te sporen en ook Groot-Brittannië en Frankrijk willen een duit in het zakje doen. De EU wil ook haar opgeschorte waarnemersmissie in Rafah aan de grens tussen Gaza en Egypte hervatten en desgevallend uitbreiden naar andere grensovergangen.

Israël koppelt een versoepeling of opheffing van de blokkade van de Gazastrook aan "vooruitgang" in de strijd tegen de wapen- en munitiesmokkel. Egypte voelt echter weinig voor de aanwezigheid van buitenlandse soldaten op zijn grondgebied. De Egyptische buitenlandminister Ahmed Aboel Gheit liet reeds optekenen dat de meeste smokkel niet via Egypte, maar via de zee plaatsvindt.

De EU-ministers stellen hun hoop in de Egyptische diplomatie om een duurzame wapenstilstand in de regio af te dwingen. Egypte wil tegen het einde van de maand een (nieuwe) Palestijnse regering van nationale consensus in het zadel helpen. Die regering, bestaande uit technocraten, zou de organisatie van presidents- en parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden moeten voorbereiden.

BRON :
http://www.tijd.be/

...

Onze pijnlijke conclusie is ~& de Israëlische ambassade mag ons hierop tegenspreken natuurlijk~ dat er naar aanleiding van ~laten we het in neutrale termen stellen~ de dood van de Dendermondse baby’s een onderzoek wordt ingesteld, iets wat overigens niet meer dan normaal is, gezien we in een Democratische Rechtsstaat leven ~alhoewel alhoewel~ ...Màààrr dat Israël onder de gegeven omstandigheden van wat er in Gaza gebeurd is, het blijkbaar wèl héél abnormaal vindt dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de dood van Palestijnse baby’s ?!... Begrijpe dus wie begrijpen kan, voegen we hier zo maar onmiddellijk heel cynisch aan toe... & Wanneer we Israël zouden ~moeten~ geloven in deze dat er in Gaza niks abnormaals is voorgevallen, dan vragen we ons alleen maar af, waarvoor Israël dan bang zou moeten zijn ?!...

...& Het màg & moet in deze toch ook wel eens gezegd... in tegenstelling tot ons dapper Bertje zien wij het hier op onze redactie helemaal niet zitten, om met een Arafatsjaal te gaan rondlopen als blijk van onze sympathie... Kijk... & die verklaring is vrij simpel, wij hebben immers zo ook & evengoed sympathie voor het lot van de verdrukte Australische Aboriginals & ook voor de met uitroeiing bedreigde Amazone-indianen... & U begrijpt hoogstwaarschijnlijk onmiddelijk, dat we ons hier daarom nog niet meteen zien rond lopen hossen in onze blote reet met een peniskoker & beschilderd als een Aboriginal op een didgeridoo didgeridoo'nd... snapt u ?!... We willen u & vooral ons het beeld daarvan wel besparen... al willen wij onze geëngageerde Bert daarin natuurlijk niet tegenhouden... Hoe zouden we immers durven... *GRIJNS*

Màààrr... ~hélaas hélaas~ Bertje's wreed schoon engagement ten spijt, had of heeft z'n protest zodus ook zo zijn politieke gevolgen...

...

Binnenland

woensdag 28 januari 2009 | Bron: belga

Anciaux krijgt forse kritiek in Vlaams parlement


BRUSSEL - Vlaams minister Bert Anciaux (SP.A) kreeg in het Vlaams parlement forse kritiek op de uitlatingen die hij recent op zijn weblog deed. Anciaux vergeleek het drama in Dendermonde met het Israëlisch offensief in Gaza. Coalitiepartners Open VLD en CD&V betreuren de uitspraken.

Op zijn persoonlijke weblog schreef minister Anciaux dat hij bij de kindermoorden in Dendermonde 'ook moest denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd'.

De regeringspartijen Open VLD en CD&V zijn niet te spreken over Anciaux' uitspraken. Annick De Ridder (Open VLD) vindt dat Anciaux die uitspraak niet zomaar kan doen als minister en vroeg of hij namens de hele regering spreekt. 'Ik weet niet of u beseft wat die uitspraken maatschappelijk en politiek teweeg brengen', zei De Ridder.

Minister Anciaux verdedigde zijn uitspraken en zei dat hij binnen de regering 'door niemand op de vingers was getikt'.

Ook CD&V liet haar irritatie blijken. Fractieleider Ludwig Caluwé zei 'de twee teksten van de minister te betreuren. De eerste gaat in tegen het beleid van de Vlaamse regering, de tweede mist sereniteit', zei Caluwé.

Toen Anciaux zei te hopen dat 'de ziel en waarden' van zijn weblog door parlement en regering ondersteund worden, werd CD&V'er Eric Van Rompuy kwaad. 'U geeft steeds de indruk dat u moreel superieur bent en dat u ons lessen moet komen geven', zei hij. 'Ik hef het vertrouwen in u op', riep CD&V'er Carl Decaluwé naar Anciaux.

'Ik heb in ieder geval het vertrouwen gehad van de minister-president om ook in zijn naam te komen praten', antwoordde Anciaux. 'En ik voel me niet superieur. Lessen in bescheidenheid heb ik de laatste tijd bijzonder veel gekregen.'

De uitspraak zorgde eerder voor ongenoegen bij de joodse gemeenschap. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters, die momenteel in het Zwitserse Davos zit voor het Wereld Economisch Forum, zou verveeld zitten met de zaak en laat de uitspraken onderzoeken.

kld

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...&...

...

Binnenland

woensdag 28 januari 2009

Kris Peeters onderzoekt uitspraken Bert Anciaux


BRUSSEL - De uitspraken van de Vlaamse minister Bert Anciaux (SP.A), die op zijn weblog het drama in Dendermonde vergeleek met het Israëlische offensief in Gaza van enkele weken geleden, krijgen een staartje. De Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) zit verveeld met de zaak en laat weten dat hij Anciauxs uitspraken deze week nog zal bekijken.

Naast het Forum der Joodse Organisaties eerder deze week verklaarde gisteren ook de Israëlische ambassade dat Anciaux met zijn vergelijking te ver is gegaan. 'Het verwijt dat Israël bewust kinderen vermoordt, kan niet. Dit is een gratuite beschuldiging die de diabolisering van Israël verder in de hand werkt', stelt de ambassade. 'Het conflict in het Midden-Oosten vergelijken met een eenzame gek die onschuldige kinderen vermoordt, is absurd en beledigend. Zowel voor de families in Dendermonde als voor de Joodse staat.' De ambassade benadrukt wel dat de relaties tussen Israël en de Vlaamse regering niet in het gedrang komen door de uitspraken.

Anciaux blijft ondertussen bij zijn kritiek op Israël, maar gaat niet meer in op de vergelijking die hij eerder maakte. 'Elk kind dat vermoord wordt, is onmenselijk en onaanvaardbaar. De bevolking van de Gazastrook heeft niet de kans gekregen om te vluchten voor het geweld. De massale doodslag op onschuldige kinderen kan nooit verantwoord worden en is een bewuste daad van geweld en agressie', schrijft de Vlaamse minister. Anciaux zegt nog dat zijn uitspraken niet gericht zijn tegen de Joodse gemeenschap, wel tegen het ongeoorloofde geweld van Israël.

(tth)

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...& Verder zitten wij hier ook nog met een vrij ambetante, édoch een niet geheel onbelangrijke ~& zeker gezien onze vorige bijdrages "Rood is ver dood !! Leve de Sossen !!" & "Over "Vàlsche" & "èchte" Socialisten, hun "baselines" & onze coiffeur..." die we hier enkele tijd geleden geleverd hebben aangaande het grote sociavellistische débacle dat er zich onlangs bij onze Belgistaanse Sossen heeft afspeeld~ vraag die we daardoor toch moet stellen & een mogelijks probleem hetwelke we bij deze toch niet onbelicht mogen laten... kritische Hangmatsocialisten die wij tenslotte in volle overtuiging zijn...

Kijk... nù ons dapper & geëngageerd Bertje Anciaux een zeer eminent lid is geworden van onze Rode moederpartij de SP-a, kijken wij hierbij toch wel héél benieuwd uit naar het officiële partij-standpunt over dit heikele & politiek pijnlijke onderwerp... Misschien vertolkte ons dappere Bertje hier wel alleen maar z'n eigenste ~progressieve~ & sociaal-geëngageerde mening ~waar we overigens wel énig begrip kunnen voor opbrengen, om niet te zeggen dat we die mening ook wel kunnen toejuichen in tegenstelling tot het toch wel laffe stilzwijgen van andere zogegezegde geëngageerde politici~...

Màààrr & eigenlijk vrezen wij daar ook zo een beetje voor... misschien is het partijstandpunt van onze Belgistaanse Sossen wel "niet-geheel-in-lijn-met" zijn persoonlijke opinie ?!...

Hallo Carolientje ?!... Ja-ja... wij hier weten het ook al langer, Bert Anciaux a.k.a. "Den Bleiter", is een wreed ambetant patéke... & we weten ook dat jij het hoogstwaarschijnlijk véééél te druk hebt met jouw spoedcursus partijolitiek bij onze andere goeie Rooie Rakker VDL uit Oostende...

Maar toch... we kenden als "Fractie der Authentieke Hangmatsocialisten" nu toch wel eens graag "Hét Officiële Partij-standpunt" hierover...

... Ja ?!... Kàn het ?!... Màg het ?!...

...

29-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
28-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liegen wordt een christelijke deugd op pauselijke voorspraak

Iemand aan wie we ons tot nog toe weinig hebben geërgerd is de paus van Rome. Niet omdat deze man ons bijzonder sympathiek lijkt, integendeel zelfs... Hij heeft tot hiertoe gewoon het geluk om telkens aan onze aandacht te zijn ontsnapt... tot vandaag ! Want een paar dagen geleden presteerde deze hoogheilige man het om een schisma in de kerk ongedaan te maken. Niet dat we echt wakker liggen van al die schisma's & schizo's in de kerk ~alhoewel alhoewel~ maar deze keer werd het ons toch wel wat te veel van het goede...

De groep gelovigen ~inmiddels toch zo een 600.000~ rond de conservatieve bisschop Lefebvre werd terug opgenomen in de moederschoot der heilige kerk. Iedereen blij of toch bijna iedereen, want er is een vlekje & nogal géén klein vlekje te bespeuren, het neigt intussen eerder naar ~weer maar eens~ een behoorlijke spetter op het blazoen... Nu wisten we al langer dan vandaag dat deze bonte bende er wel méér dan één vreemd idee op nahield, maar trop is téveel... & dus deze keer hebben ze prijs... Bij deze vrolijke bende snaken is er daar dus een bisschop bij, die het nogal wel erg bont maakt, met name ene zekere William Richardson.

...& Zoals gewoonlijk, laten we als het op zulk soort zaken erop aankomt, de man dan liefst zelf aan het woord, want niets is tenslotte overtuigender dan 's mans eigen uitgesproken woorden. Jullie kunnen hem dus zelf "live" aan het woord horen & voorwaar-voorwaar... wij zeggen jullie nu reeds, het zijn géén wijze woorden wat deze kerkelijke man daar staat uit te kramen...

Wij dachten dat zulke flippo's een proces aan hun broek gesmeerd kregen zoals een paar goede kennissen van het Vlaams belang overkwam. Deze man in kazuifel schijnt hiervan echter weinig of geen weinig last te hebben. Het Nurnbergproces lijkt aan William Richardson te zijn voorbij gegaan & de vele getuigenissen van de overlevenden heeft hij evenmin gehoord, maar dat zal dan waarschijnlijk te wijten zijn aan zijn luide roeping die dan ook elk ander geluid heeft overstemd.

Lees met ons mee & vooral luister héél aandachtig vol verbijstering mee naar deze frisse bisschop die terug in de gratie van de heilige kerk is gekomen... & Goed christen als je bent, ga vooral de volgende keer biechten dat je stiekem hebt gegluurd naar je buurmeisje & of -jongen, het zal je hoogstwaarschijnlijk een paar weesgegroeten & enkele onzevaders kosten, terwijl deze pipo hier toch wel ~ongestraft~ vrij gore revisionistische praat uitkraamt, die onze man van Höd dan nog "de historische feiten" durft te noemen... Ze zouden hem moeten veroordelen tot het graven van een tunnel in Gaza & hem daar 10 ton hulpgoederen laten doorsleuren... Maar we zijn niet wraakzuchtig & een goeie doorgedreven ouderwetse hormonenbehandeling zou voor ons al volstaan. Hij draagt tenslotte nu al vrouwenkleren..."Bishop Richard Williamson"
- Gas Chambers, Anti-Semitism & the Truth -

duur : 5:47 minuten
...


......

Submitted by Chip on Sun, 2009-01-25 00:53.

Holocaust Denier Bishop Richard Williamson Reinstated By Pope

...

Pope Benedict XVI has lifted the excommunications of four traditionalist bishops, including that of a Holocaust denier whose rehabilitation sparked outrage among Jewish groups.

The four bishops were excommunicated 20 years ago after they were consecrated by the late ultraconservative Archbishop Marcel Lefebvre without papal consent - a move the Vatican said at the time was an act of schism.

The Vatican said Saturday that Benedict rehabilitated the four as part of his efforts to bring Lefebvre's Society of St. Pius X back into the Vatican's fold.

But the move came just days after one of the four, British Bishop Richard Williamson, was shown in a Swedish state TV interview saying that historical evidence "is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed."

Jewish groups denounced the Vatican for having embraced a Holocaust denier and warned that the pope's decision would have serious implications for Catholic-Jewish relations as well as the pontiff's planned visit to the Holy Land later this year.

"I do not see how business can proceed as usual," said Rabbi David Rosen, Jerusalem-based head of interrelgious affairs at the American Jewish Committee and a key Vatican-Jewish negotiator.

He called for the pope or a senior adviser to issue a "clear condemnation" of all Holocaust denials and deniers.

Shimon Samuels of the Simon Wiesenthal Center in Paris said he understood the German-born pope's desire for Christian unity, but said Benedict could have excluded Williamson. He warned that his rehabilitation will have a "political cost" for the Vatican.

"I'm certain as a man who has known the Nazi regime in his own flesh, he understands you have to be very careful and very selective," Samuels said.

The Vatican spokesman, the Rev. Federico Lombardi, said Williamson's views were "absolutely indefensible." But he denied that rehabilitating Williamson implied that the Vatican shared them.

"They are his personal ideas ... that we certainly don't share but they have nothing to do with the issue of the excommunication and the removal of the excommunication," Lombardi told AP Television News.

Williamson's comments cast a cloud over the pope's efforts to normalize relations with the Swiss-based Society of St. Pius X, which Lefebvre founded in 1969. Lefebvre was opposed to the liberalizing reforms of the 1962-65 Second Vatican Council, particularly its ecumenical outreach and its decision to allow Mass to be celebrated in local languages instead of Latin.

Despite concerns from liberal Catholics, Benedict has made clear from the start of his pontificate that he wanted to reintegrate the group back into the Vatican's fold, meeting within months of his election with the current head of the society, Bishop Bernard Fellay.

In 2007, Benedict answered one of Fellay's key demands by relaxing restrictions on celebrating the Latin Mass. In lifting the excommunication decree, he answered the society's second condition for beginning theological discussions about normalizing relations.

The decree from the Vatican's Congregation for Bishops said Benedict "remits" the automatic excommunication that the four bishops incurred and said the 1988 decree declaring their consecrations a schismatic act had no legal standing any longer.

In a statement Saturday, Fellay, who is one of the rehabilitated bishops, expressed his gratitude to Benedict and said the decree would help the whole Roman Catholic Church.

"Thanks to this gesture, Catholics attached to tradition throughout the world will no longer be unjustly stigmatized and condemned for having kept the faith of their fathers," Fellay said in a letter to his supporters.

Fellay, meanwhile, has distanced the society from Williamson's remarks about the Holocaust, saying Williamson only had authority to discuss matters of faith and that he was personally responsible for his own opinions.

But Fellay also berated Swedish state television, accusing it in a Jan. 21 letter of having introduced the Holocaust issue in the interview "with the obvious intention of misrepresenting and maligning," the society.

While Williamson's comments may be offensive and erroneous, they are not an excommunicable offense, said Monsignor Robert Wister, professor of church history at Immaculate Conception School of Theology at Seton Hall University in New Jersey.

"To deny the Holocaust is not a heresy even though it is a lie," he said. "The excommunication can be lifted because he is not a heretic, but he remains a liar."

The Society of St. Pius X, which is based in Menzingen, Switzerland, has six seminaries, three universities and 70 primary and secondary schools around the globe. Aside from the four bishops, it boasts 463 priests and 160 seminarians.

The status of the society's priests remains unsettled. While their ordinations are valid, the Church considers them "illicit" because they were ordained by someone who didn't have the authority, Lombardi said. Pope Paul VI suspended Lefebvre from priestly duties in 1976, but he continued ordaining priests illicitly.

BRON :
http://www.afterdowningstreet.org/node/39269

...

...

28-01-2009 om 00:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
26-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 jaar KITOKOJUNGLE...
♪♫ Hiep Hiep Hiep Hoera !! ♫ ♪...

Beste Lezertjes !!

Laten we vandaag maar gelijk eens onze feestelijkste outfit, waaronder onze schoonste ballonnekes-pen boven halen & u allen meteen bij 't binnen komen een rietje geven voor het blazen van uw eigenste bubbels in het glas ~& er is genoeg !~ "stadspils" dat u vandaag van ons krijgt ter ere van ons 1-jarige bestaan !!

Vandaag op de kop zo'n 366 dagen geleden ~want 2008 was tenslotte een schrikkeljaar~ werd dit blogje uit La Flandre Profonde's z'n authentieke Vlaemsche klei getrokken... Ons bescheiden blogje KITOKOJUNGLE zag toen immers het eerste levenslicht, het werd immers meteen in één grote gulp geboren & dat uit pure ergernis omdat onze speurtocht langs Vlaemsche, Politieke ~& andere troep van~ blogs vooral véél egotripperij & navelstaarderij, typische toog- & cafépraat & dan ook nog eens op de koop toe véél "Typisch-Vlaemsche-Kerktorenpolitiek" had opgeleverd... Kortom veel blablabla & tralala, maar alles te samen vaak met een povere & trieste inhoud, zelfs in sommige gevallen gewoon nietszeggend... t Scheelde dus niet veel of we hadden er metéén & van meet af aan een spontane kleine dégoût met een accuut darminfarct aan over gehouden, nog voor dat we de eerste letters op ons klavier getokkeld hadden...

Nu moet u weten, dat op dat eigenste ogenblik in die donkere & duistere dagen, de politieke Top-20 op Bloggen.be bijna volledig gedomineerd werd door derderangs-NV-A'ers, samen met een nest Vlaams-Belangers, een zeldzame VLD'er & last but not the least 'n verloren gelopen Rode VoorziTTer die hier quasi moederziel alleen het linkse kamp moest voorstellen & dat ook nog eens op z'n uppie moest verdedigen... & eerlijk toegegeven ~we maken trouwens geen punt van dat soort dingen~ onze Rode Kruisvaarder deed dat goed, hij behoorde toen reeds tot de toppers der bloggers hier & tot op vandaag slaagt hij daar nog steeds in... *GRIJNS* ...maar dan wel in duet met ons eigenste eigengereide uiterst bescheiden "productje"...


...& Wat wij toen reeds niet begrepen & tot op vandaag nog steeds niet goed begrijpen, was & is de gedrevenheid van de meeste bloggers om vooral dan een (over)vloed van de kleinste tot de grootste banaliteiten op het wereldwijde net te gooien... Want hoe men 't draait of keert & welke mooie & goede uitleg men er aan geeft, tenslotte is internet een medium dat eigenlijk van de wereld ~de planeet aarde~ één groot dorp maakt... & In onsch Flandre Profonde wordt de term "één groot dorp" maar al te vaak ~& hoe kan 't anders~ dan ook zéér letterlijk genomen, zodat het niet al te veel scheelt of ze kunnen in Tokyo onmiddelijk te weten komen wanneer Mariette Dé Coiffeuse haar "Salon de Coiffure" dichtsmijt voor haar jaarlijkse grote schoonmaak &/of dat ze vandaag niet open zal zijn "wegens familiale redenen"... net alsof ze daar in Tokyo & de rest van die ganse grote wereld een boodschap aan hebben, of van wakker liggen & ze er ginds aan het andere end van de wereld zitten op te wachten om zich om te vormen tot een leefmodel & een rollenpatroon dat gebaseerd is op het dagdagelijkse leven in Kuttekoven of Herdersem...

Màààrr... zoals u welbekend intussen, de onovertroffen dwarsliggende doorsnee Vlaeming, koppig & behoorlijk str#nteigenwijs zoals ie altijd is geweest, zelfs af & toe behoorlijk lomp in z'n uitlatingen & wereldvreemd tout court, zoals we hem ook wel kennen, trekt ie zich natuurlijk ook van dit soort kritiek allemaal weing of niks ~zelfs géén ballen~ aan. ..& Zoals steeds, gaat ie dus Oost-Indisch Doof & stekeblind voor de rest van 't gebeuren in de wereld stoïcijns verder... soms ook wel eens z'n eigen ondergang tegemoet...

Maar laten we het voor deze heugelijke gelegenheid ter ere & ter glorie van ons 1-jarig bestaan toch maar liever proberen om het een beetje feestelijk & plezant te houden, want we verjaren tenslotte ook niet alle dagen... & dat zijn van die dagen dat we beter niet met ons schoonste eetservies gelijk naar onze bezoekers hun hardhoofdige & hardhorige kop gaan smijten, want we hebben dat schoon servies straks nog nodig voor de "pensen met compot", onze enige èchte Brusselse Wafels & natuurlijk ook voor "dé toert" !!...

Na 366 dagen van bloed, zweet & tranen, zo'n 23 dozijn ouderwetse kroontjespennen, met 35 afgekloven pennenstokken & 4 liter échte wal(g)noten-inkt verder, is het oorspronkelijk begonnen éénmansinitiatief uitgegroeid, verder geworteld & uitgewoekerd tot één grote mééreiïge redactie die ondertussen ijverig wemelt van allerlei bont gekleurde figuren van vooral diverse pluimages... één groot wriemelend nest van contreire eigenzinnigaards die allemaal wars van klassieke geplogendheden & rotversleten conventies toch maar eigenzinnig & eigengereid hun eigen ding doen & dat vooral ook blijven doen... & Het daaruit ontstane amalgaam van samenwerkende & samen-denkende complementaire krachten die op de één of andere wonderbaarlijke manier zorgen voor samenvallende gedachtengangen presteert het toch maar om steeds keer op keer, voor elkaar & in elkaar te vallen als een mooi sluitende puzzel... & U mag er van denken wat u wilt, maar die redactie van eigenzinnigaards is er toch maar ondanks haar préhistorische koopkracht met uiterst beperkte financiële middelen in geslaagd om ter gelegenheid van deze luisterrijke viering van "Onsch" 1-jarige Bestaan" een knallend & feestelijk programma in elkaar te bricoleren "à La Système D"... De kenners bricoleurs & bricoleuzes onder jullie zullen waarschijnlijk onmiddellijk snappen wat we met dit laatste bedoelen...


Eerst en vooral hebben we natuurlijk aan het Geestelijke & Morele Welzijn van onze talrijke lezertjes gedacht... & We zeggen dus hierbij zéér duidelijk "talrijk" want onze teller van "unieke" bezoekers bij bloggen staat toch maar mooi boven de 18.400-&-zoveel... & al die weetgrage & uiterst nieuwsgierige bezoekers, die hebben inmiddels allemaal te samen toch maar mooi zo'n 26.100 & zoveel pageviews gedaan, of ze 't gelezen hebben is natuurlijk een andere zaak !! Zeg nu zelf, toch niet slecht voor een stelletje amateurkes, die zichzelf nog niet eens "burgerjournalist" durven te noemen & die dan ook nog eens geen eigen echte fanclub op 't balkon hebben zitten om te applaudisseren voor elk nieuw paragraafke dat 't levenslicht ziet... & daar zijn we trots & fier over. Net zoals dat we het toch maar hebben klaar gekregen om zo'n 365 ietsie pietsie kleine artikeltjes & beschouwingskes ~dit incluis~ af te leveren... & Wij kunnen u ~beste lezertjes~ bij deze alvast verzekeren, dat we bij onze publicaties niet zomaar wat gratuit uit onze nek zitten te lullen maar dat wij veel meer tijd spenderen aan scrupuleuze research, fact finding, "checking & double checking", dan aan het uitschrijven van onze artikeltjes zelf, om zodoende zoveel mogelijk de zekerheid in te bouwen dat, behoudens eerlijke vergissingen van onzentwege, onze afgeleverde werkstukjes wel degelijk heel doorwrocht & serieus onderbouwd zijn. ...& Dan hebben we het bij dit alles ook nog niet gehad over onze printbare wreed kleine & uiterst summiere "dossierkes" die soms hier & daar aan onze beschouwingen vasthangen, die laatste zijn overigens momenteel even offline wegens wat technische probleempjes... maar dit terzijde op deze heugelijke dag, want wie leest er dan "dossiers" nietwaar...

Wij zijn verder ook erg fier jullie te mogen verklappen dat van ons lezerspubliek bestaat uit 50% bewoners van deze Belgistaanse Bananenrepubliek & iets méér dan 40%, dat van boven de grote rivieren komt & dus Ollanders zijn. *GRIJNS* ...In feite slagen wij in zaken waar anderen roemloos in falen... Wij mogen onszelf dus hierbij als één van de eerste ~uiterst zeldzame~ "Gróót-Nederlandsche" blogs noemen & dat tot spijt van wie 't benijdt...

Maar wat hebben we voor al onze lezers in petto op deze heugelijke dag & ter ere van dit grote feestgebeuren horen wij u reeds vragen ?!...Overzicht muurposter "Total Lost" - grootte 3m36 breed op 2m20 hoog
© Baudouin Breïker - De A0-poster van deze week is de 1ste linksbovenWel... om te beginnen hadden we u heel graag met wat actuele & wèl zéér levende "Hedendaegsche" Belgistaanse, méér bepaald "Typische Vlaemsche Kunscht" om de oren geslagen... Onze, u allen welbekende "Stichting Der Vlaemsche Melkkrukschilders in de 21ste Eeuw in de Lage Landen & in La Flandre Profonde in het bijzonder" heeft ter gelegenheid van ons 1-jarig bestaan enen reuzegrote muurposter gemaakt, meer bepaald eentje van zo'n kleine 3m36 op 2m20 groot... & Steengoed tot op het bot als we zijn, krijgt u dit kleinood van ons ~ter glorieuze viering van onze 1ste verjaardag~ hé-le-máál GRATIS !! Inderdaad beste lezertjes, we smijten ermee & speciaal voor onze goede vrienden de Ollanders onder ons, profiteer ervan want 't is "van-de-veurniet" !! Welk addertje zit er daarbij onder het gras, horen wij u al natuurlijk onmiddellijk vragen... Simpel gezegd : GÉÉN !! In deze contreien zitten er ten andere géén adders, tenzij politieke natuurlijk... hier treft men alleen regenwormen & mestpieren aan !! ...Al voegen we daar onmiddellijk aan toe... u zult er natuurlijk wel iets moeten voor doen ...*GRIJNS*... want ècht gek of mesjokke zijn we nu ook weer niet...

Zoals reeds gezegd beslaat dit kleinood een oppervlakte van 7,392m² ofte in reële afmetingen uitgedrukt : 'n kleine 3m36 op 2m20 groot... Omdat niemand onder u natuurlijk zo'n printerke heeft dat dergelijke afmetingen aankan, hebben we het u wat makkelijker gemaakt & hebben we deze ~zeg toch maar hele zwik~ opgedeeld in acht (8) A0-posters... 'n A0-poster is ten andere 84 cm op 110 cm... & aangezien het een zwart/wit-exemplaar is ~dat u na ophangen natuurlijk altijd mag inkleuren~ kan dit perfect worden afgeprint op een eenvoudige plan-afdruk... U weet wel, 'n groot fotocopieer-apparaat waar ze in de betere copy-shop planafdrukken voor architecten mee afdrukken... zo poepsimpel is 't... zo'n A0-afdruk zal u dus in 't slechtste geval wel enkele luttele €uro'z kosten & misschien zelfs een tikkeltje meer als u dat nog eens op een zwaardere & betere papiersoort doet, maar voor "Dé Kunscht" moet je tenslotte ook iets over willen hebben hè... Zeg nu nóg dat we niet goed zijn !!

...& Hoe we te werk daarbij gaan is vrij simpel... U krijgt bij deze & dus nù op dit eigenste moment : de set "Fröbelen met Baudouin Breïker" die een mini-versie is van het complete poster-ontwerp "Total Lost"... Met dit fijne Fröbelpakket van bovenvernoemd "Kkunschtenaer" Baudouin Breïker, waarmee u trouwens nog enkele koude winteravonden op een zinvolle wijze kunt vullen, hebt u meteen ook ~letterlijk & figuurlijk~ een klein idee van wat de grote versie aan visueel vertoon zal opleveren. ...& Daarenboven krijgt u ook meteen van ons "dé" Nr. 1 van deze A0-poster-reeks van acht (8) stuks er bij... "Total Lost-poster Nr. 1" zal hier gedurende exact één (1) week down te loaden zijn & deze wordt volgende week vervangen door "Total Lost-poster Nr. 2"... dewelke hier dan opnieuw exact één (1) week lang zal staan, waarop ie vervangen wordt door Nr. 3... enzovoort-enzovoort & dit alles zal bij elkaar zo'n 8 weken lang duren, aangezien het hier gaat om 8 posters die samen de muurposter vormen !!... Na 8 weken hebt u dus uw volledige muurposter van 3m36 breed op 2m20 hoog... GRATIS & van-de-veurniet, al moet u dus hier wel even voor langs komen natuurlijk... 't Is dus zoals we reeds zegden ...*GRIJNS*... u zult er natuurlijk wel iets moeten voor doen !!..."Total Lost"-poster Nr. 1 © Baudouin Breïker
A0-poster - afmetingen 84 cm x 110 cmTot hier onze "Schenking in Natura" voor onze lieve lezertjes... Onze vaste bezoekers zullen daar dus geen enkel probleem mee hebben, aangezien de meesten van hen hier toch dagelijks komen lezen... & onze nieuwe lezertje willen we met dit pittige initiatief aanmoedigen om toch maar regelmatig, dus minstens éénmaal per week hier even langs te komen... Uiteraard het liefst om te komen lezen & zo mogelijk ook om te reageren natuurlijk... Sja, "prettig gestoord" zijn we wel, maar ècht gek of mesjogge zijn we tot nader order nu ook weer niet... 't is maar dat u 't weet !

De rest van het "Gróót-Nederlandsche" Culturele programma dat we u bij deze schenken, is dus iets of wat egocentrischer & dus logischerwijze ook typisch "Volkscheigen Vlaemsch" te noemen... Zoals gezegd geven we straks "pensen met compot", een grote portie èchte Brusselse Wafels & natuurlijk ook nog een stuk van "dé toert" !!... & Voor de moeilijke smaak van onze vrienden de Ollanders voorzien we natuurlijk ook porties bitterballen & de u allen welbekende "dé-kroket-uit-de-muur" !!

...& Om bij dit alles in de "Goede & vooral èchte Vlaemsche Tradities" te blijven, hebben wij natuurlijk ook 'n "Typisch Vlaemsch Ballenkraam" ingericht, met op elk conservenblik een foto van één van onze teergeliefde politici. Zo hebben Dewinter, Dedecker, Dewever, Anciaux, Janssens, Leterme, Morel & nog vele anderen hun eigen conservenblik. Het ene al wat groter dan 't andere, kwestie van sommigen hun dikke kop &/of hun dikke nek er natuurlijk op te krijgen... & Er zijn er natuurlijk ook bij die al wat meer geblutst &/of verroest zijn dan de andere, zoals die van Martens & Dehaene, al mogen we hierbij natuurlijk ook niet onze geliefde Freddie Willockx & onze zéér beminnelijke Louis Tobback vergeten, al weten we niet of we van die laatste nog echt goeie blikken hebben staan...

Verder hebben wij puur voor het plezier van het oog ~want dat wilt natuurlijk ook wel wat~ ook nog eens een èchte onvervalste Vlaemsche paal-act voorzien... & Hiervoor hebben we natuurlijk een politica met enige ervaring op dat gebied uitgenodigd, namelijk onze Rode VoorzitSTer Caroline Gennez die hierin uitermate fel aangemoedigd zal worden door onze 2 Jeffen, ene Jef Turf & ene Jef Sleeckx die beiden naar alle waarschijnlijkheid hun prostaatproblemen onmiddellijk zullen vergeten. ...& Bij dit alles hoort natuurlijk ook de nodige technische ondersteuning, die in dit geval zal waargenomen worden door ene Vandermaelen, want we weten inmiddels immers ~uit betrouwbare bron~ dat die al van bij de penibele voorzittersverkiezing niet van Caroline haar tieten kon afblijven... u ziet 't, 't is allemaal een kwestie van de juiste man op de plaats te zetten ! ...& Vooraleer we weer ruzie gaan krijgen met de Christelijke Vrouwengilde & de mannen van het ACV die hier ook wel eens zullen komen naar kijken... We willen er in deze toch wel dringend & vooral ernstig op wijzen dat deze paal helemaal niet de zelfde functie heeft als deze in het Vlaamse succesfeuilleton "de Matroesjka's", want voor onze eigenste vrolijke festiviteiten kiezen wij hier natuurlijk voor "de act met de pispaal"... Tomaten & eieren zullen overigens aan de ingang te verkrijgen zijn aan zeer democratische prijzen !!


Wat hebben we hier dan nog allemaal ?!...

Onze nieuwste premier komt wat van z'n eigen Haiku's debiteren ...& Miet Martens & Wilfried Smets zullen hier hun welbekend nieuw goochelnummer voor & met kinderen komen opvoeren, hetzelfde overigens dat ze in Disneyland & op het Koninklijk Paleis hebben getoond & waar ze nu voor de rest van hun oude dagen het land mee zullen rondtoeren & iedereen daarmee verblijden... Last but not the least in deze parade, komt de u allen bekende schamoteur & grote ilussionist Didier Reynders hier op 1... 2... 3... ook nog eens al het geld uit uw zakken weg goochelen...

...& Verder mag er natuurlijk ook geen inauguratieredenaar ofte onze huurwoordenaar ontbreken die het wreed goed kan uitleggen & dat is voor de gelegenheid ~hoe kan het anders~ niemand minder dan onze eigenste Minister van Vlaemsche Cultuur himself, onzen Bert Den Bleiter met als zijn voorprogramma een dertigkoppige pettomanengroep uit Opper-Silezië & als zijn naprogramma de Balkanfurie uit de film "Black cat, white cat" ~van Emir Kusturica overigens~ die met haar blote kont volwassen nagels uit planken trekt... Onnodig te zeggen dat Bert snedig uit de hoek zal moeten komen om onze aandacht vast te houden, tenzij hij natuurlijk voor ons een héél dikke subsidiebeurs mee heeft gebracht... We zullen het met hem natuurlijk ook even hebben over onze bescheiden plannen om een eigenste radio- & TV-kanaal uit de Vlaemsche Klei te trekken, zoals de Hollandse bloggers van "Geen Stijl"... We zien wel hoe goed hij gemutst is na het optreden van onze Balkanfurie met haar nagelstrekkend kontje & de pettomanen die de originele "Brabaçonne" gaan uitvoeren & als Bis-nummer natuurlijk "Dé Vlaemsche Leeuw"... al zal dit laatste natuurlijk afhangen van hoeveel pensen met compot deze jongens & meisjes tijdens de pauze hebben geconsumeerd....

Onze laatste hoofdact van dit rijkgevuld "Vlaemsch Festivalleke" wordt natuurlijk een muzikale hoogvlieger... namelijk een duet van La Esterella & Bobbejaan Schoepen begeleid door Raymond van 't Groenewoud & zijn orkest, die een reggae-versie zullen brengen van de klassiekers "Oh-Onzelievenvreiwentoren" & "ik-zeen-zoe-geire-moaain-duivekot"... Dit laatste nummer wordt dan ook speciaal opgedragen aan al onze collega's van de politieke blogs op Bloggen.be...

Nadien volgt er nog dé u allen welbekende Vlaemsche "pistolé" "méh-heps" of "iene-méh-keis" & dat uiteraard met een goeie tas straffe koffie... 't Is immers een kwestie dat u ook zónder BOB toch ~iet of wat~ nuchter, dus veilig thuis geraakt ! ...& Rasechte Vlamingen als we zijn, sluiten we terwijl af met nen èchte Vlaemschen Tombola, met onder andere de verloting van de cadillac, het Model 1959 van La Esterella ~overigens onze 1ste prijs~ & de cowboyhoed van Bobbejaan Schoepen ~onze 2de prijs~ & met dit alles hopen we natuurlijk om enigszins uit onze kosten te geraken...

...& Om onze Ollandse lezertjes niet te vergeten, laat staan hen van dit unieke & uiterst zeldzame gebeuren uit te sluiten... eigenlijk ook wel met de bedoeling dat ze zich een beetje thuis zouden voelen & dat ze tenminste de mogelijkheid krijgen om zich hier te integreren uw hun eigengereide wijze, eindigen we in grote stijl, maar dan toch ook wel zéér uitbundig. We delen hiervoor dus ook aan alle aanwezigen dé enige èchte originele Unoxmutsen uit ~kwestie van het gelijkheidsprincipe te hanteren~ & vervolgens zullen we éénmaal met z'n allen ~volksliederengewijs~ uit volle borst het "Oranje Boven" brullen voor het verkeerslicht hier vlak om de hoek...

Zoals u meteen hebt kunt opmerken, er wordt hier voor zulk 'n "Gróót-Nederlandsche Verbroederings- & Verzusteringsfeest" niet ècht beknibbeld op welk budget dan ook & onder deze omstandigheden werd er evenmin rekening gehouden met de "tevredenheidsbarometer" der Belgistanezen die zoals u weet & zeker gezien de huidige crisis momenteel zéér diep onder nul is gezakt...

Wij kozen & kiezen dààrom zoals steeds resoluut voor kwaliteit & wij zullen dat natuurlijk ook zeker nog lang trachten vol te houden !!

Bedankt beste lezer !!
Dé Redactie

26-01-2009 om 03:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!