kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

25-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kunst van het fabuleren ofte het nieuwste "DURF"-plan van Onze Belgistaanse Soschiavellisten

Beste Rode Kameraden & Rode Gezellinnen... het tragische uur van de waarheid is aangebroken... De Belgische Sossen zijn niet meer... *KUCH-HOEST-SNOTTERRR* ...& ze zullen er hoogstwaarschijnlijk ook nooit meer zijn... Toch niet met dit verkiezingsprogramma...

Hou dus maar ineens voor uw geestelijk welzijn & voor de goede gang van zaken, uw familieverpakkingen van Xanax, Prozac & uiteraard het noodnummer van uw huisdokter &/of uw psychiater bij de hand... evenals een grote hoeveelheid kleenexen, een paar rollen plee-papier & een paar handige teiltjes... die laatste om op tijd & stond uw opborrellende & spuitend protest aan toe te vertrouwen... want we vrezen dat dit wel eens nodig zou kunnen zijn...

Normaal gezien leveren wij van KITOKOJUNGLE ~Dé enige èchte Fractie der Hangmatsocialisten~ ons ter gelegenheid van de Ronde Van Vlaanderen 2009 over aan een intensief teambuildingsseminarie, volgens de zogenaamde "Methode De Padt"... & Zoals naar goede gewoonte zijn we dan samen met onze respectievelijke echtgenotes & echtgenoten, sommige met hun maîtresse(s) beland op een nogal bescheten bescheiden Domein in de streek van Geraardsbergen, dit à rato van een kleine 6.500€ per persoon & per te volgen seminarie uiteraard... een kleine te verwaarlozen habbekrats dus...

...& Pas op beste fans onzer geschriften, zulks is voor ons dus wel een ware opoffering & pure martelgang, want in tegenstelling tot wat sommigen nu zullen durven denken, doen wij gewoonlijk "De Ronde van Vlaanderen" in de cafés & de éstaminees van Geraardsbergen & omstreken, waarbij we ons dan collectief zowat te pletter & dus compleet in coma zuipen aan wat de plaatselijke biersteker ons in grote getale aan gouden vocht voorzet... Wij noemen zulke rondgangen in onze eigenste "streetslang" ofte jargon "een Cremmeke doen" of eventjes "De Pieter De Crem" gaan uithangen...

Dit jaar echter konden we echter niet anders ~& zeker gezien de noodzaak & vooral gezien de nakende verkiezingen~ dan "het durfplan" van onze aller geliefde Sociavellistische Partij ~u allen bekend als de SP-a~ aan een grondig & vooral een zéér kritisch onderzoek te onderwerpen...

Tenminste dat was toch wel onze bedoeling... Màààrr na nog géén 3 bladzijden van dit onding te hebben gelezen, hadden we al snel door dat dit fameuse plan in feite niet meer is dan een slechte persiflage, vooral een héél slecht afkooksel is, van wat een ècht links programma hoort te zijn... Dit waarachtige wereldvreemde misbaksel & politieke miskleun van jewelste ~want andere hoogstaande & beschaafde woorden konden we na 4 hectische redactievergaderingen daarvoor niet verzinnen~ kon dus enkel & alleen ontspruiten aan perfide & duidelijk zieke breinen, als daar zijn... deze van onze welbekende Oostendse Brulboei Zean-Marie DéDé, ook deze van ene Geert Hoste die we als kunsten- & potsenmaker nog enigszins kunnen begrijpen of zelfs nog eventueel van onze allerbekendste Vlaemsche Bard Eddy Wally ten tijde van zijn grote China-reis... *fàntàstisch-fàntàstisch !!*

Het begint al met het inleidende filmke die we ~geloof ons beste kameraden & gezellinnen~ gewoonweg DÉ-GOU-TANT vinden !! ...& Kijkt u zelf maar ...ons arm Frankske... Let u eventjes op zijn lippen... smerige truken zijn dat... onderbroekenlol... compleet pervers... ofwel suggereert men hier dat ons Frankske niet van de sjokopot kon blijven... ofwel ~ach en owee~ ...& we durven het amper suggereren... maar in het Brussels zegt men "dane pei hei percies on een voil mijol gelekt" ...wat we voor onze Bataafse vrienden & vriendinnen niet wensen te vertalen wegens een veel te hoog schunnig gehalte..."hèt 'DURF'-plan"
duur : 1:45 minuten
....


...Ten andere, om onze verontwaardiging voor eens & voor altijd duidelijk te maken, EISEN we onomwonden dat deze website bij wet verboden zou worden, net zoals die andere van die kierewiete kinderpornojager... Verbieden die troep !! Wij durven immers intussen onze vrouwen & kinderen niet meer laten surfen op het web !! Je zou zo dachten wij, zo ook voor minder...

...& Zo eventjes ter zijde... Beste Frank, wij voelen ècht met je mee & wij zeggen ronduit & vooral héél luid : dien klacht in beste jongen !! ...Want dit is een duidelijke overtreding van àlle welbekende fatsoennormen !! Onze steun heb je al !!

Maar nu effe serieus & eventjes naar de tekst...

Zo is er de energiepassage die ons onmiddellijk duidelijk maakt, dat we hier te doen hebben met een vervalsing, die het gehalte van de fameuse "valse" "Protocollen van de Wijzen van Zion" in ruime mate in het niets doet verzinken !! Want géén Sos van het waarachtige & èchte soort, zou het nog maar wagen te vergeten om in een hoofdstuk over energie, om de huidige problematiek van de energiearmoede niet aan te kaarten & vooral... hiervoor geen èchte & concrete oplossing aan te reiken !!

Màààrr lezen wij hier iets over ?!... Niks daarvan !! ...Het lijkt er gewoon op, alsof die ganse energiearmoede waar zoveel Belgen & Vlamingen mee af te rekenen hebben, niet meer is dan één groot verzinsel, een te verwaarlozen akkefietje !! Lezen wij ten andere hierin iets over de andere armoede waar quasi om & bij de 2 miljoen Belgen intussen van deel uitmaken ?!... of misschien iets over het debacle van de inning van correcte belastingen & andere Belgistaanse Foefelarijen ?!... Niks daarvan !!... Niks - nada - nougatbollen !!

Dit nieuwe & grote "DURF"-plan is dus overduidelijk een èchte ontegensprekelijke vervalsing beste kameraden & gezellinnen !! ...Tenzij natuurlijk de Top van onze SP-a zo ver van de basis staat, dat zij deze ondertussen al niet meer terug kan vinden & of weet hoe die mensen er uitzien, laat staan hoe & met wat die leven... Iets wat ons gezien dat stukje stichtende lectuur dat we onder ogen kregen, ons nu ook niet echt zou verwonderen...

Verder begrijpt zelfs een complete randdebiel ~het soort waar de SP-a kennelijk zijn kiezerspubliek voor neemt~, laat staan een verstandelijk zwakbegaafd doodskopaapje dat de netbeheerder die je... ÈN energie levert ~waar ie tenslotte z'n winst op maakt~ ÈN die zelfde netbeheerder die tegelijkertijd je dak isoleert dat dit één grote giller is van jewelste, om niet meteen te zeggen : één grote zieke & misselijk makende grap & dat nog wel nà één april & nà de paashaas !! Want zeg nu eens heel eerlijk... zulk 'n "sick joke" kan misschien een hoogtepunt zijn tijdens de revueshow in het Witte Paard te Blankenberge, maar het heeft hoe dan ook ~hoe men het zelfs draait of keert~ niks maar ook niks te maken met "enig" plan, laat staan "een politiek plan" of wat daar ook als "gebakken spruitjeslucht" moet voor door gaan !!

...Want kijk... om deze quasi waanzinnige logica verder te zetten...

"Goeiedag mevrouw, wij zijn van Eandis & wij komen uw dak isoleren - Jaja mevrouw compleet gratis... zonnepaneeltjes & 'n zonneboilerke als u dat wilt... tenzij u natuurlijk liever een gratis warmtepompke hebt... Nee-nee mevrouw, maak u niet ongerust, wij van Eandis doen dat compleet gratis, met alles erop & eraan !"

"Tuuuuuut !!"

...We zien dus onze netbeheerders voor energie al in een wachtrij staan om dit nu eens te gaan uitvoeren & vooral om dit nog eens te gaan bekostigen... Want wie gaat hier de kostprijs van die prefinanciering betalen ?!... evenals wie gaat hier de bijkomende aanwervingen van geschoold personeel betalen ?!... Juist ja... u, ikke & gij... Janneke & Mieke Proleet & dat allemaal via de tarieven die nu al zo hoog liggen dat er nu al een hele hoop mensen in de energiearmoede zitten... & zodus draait de belastingbetaler op voor de volledige isolatie van de daken van half Vlaanderen... als ze al driekwart van die koterij niet van een nieuw & deftig dak moeten voorzien !! Men is bij onze Sociavellistische Vrinden blijkbaar nog steeds niet afgestapt van de idee dat een energiefactuur in feite al een fiscale voorafbetaling is...

...& Dan hebben we het nog niet gehad over dat pleidooi voor "de decentrale productie" & "de slimme netwerken"... & we vragen ons daarbij nog maar eens af hoever de reële wereld wel van die van onze Sociavellistische Top af staat ?!... Of in hoeverre onze Sociavellistische intelligentie aan de coke of de XTC hangt...

Wij ~Dé enige èchte Fractie der Hangmatsocialisten~ hebben het hier in het verleden ~in ons energiedebat~ al uitgebreid uitgelegd, dat gans dat boeltje theoretisch op papier prachtig is, maar dan wel op de zelfde manier als de sprookjes van Grimm... Totaal & compleet onzinnig dus... !! Dit gans kramikkerige idee is op dit eigenste moment gewoonweg onmogelijk te realiseren omdat het compleet ONBETAALBAAR is - PUNT !! ...& we schrijven & drukken dat in het vetjes & in de hoop dat het in de nog bruikbare hersencellen van onze elitaire Sociavellistische Top zou doorsijpelen !!

Ook zijn we dat voortdurende gemekker over die "alle-heil-brengende" zonnepanelen kotsbeu !! Zonnepanelen op individuele woningen zijn & blijven bij de huidige ontwikkeling van deze technologie pure bullshit !! Dit zijn niet meer dan zeer goede investeringen voor kapitaalkrachtige burgers die een hoog rendement op hun investering willen gegarandeerd zien - PUNT UIT !! Een arme ~& zo zijn er om & bij de 2 MILJOEN in dit Belgenland~ heeft wel andere zorgen aan z'n hoofd dan zonnepanelen op z'n dak !! Als ie tenminste al een deftig dak boven het hoofd heeft !!

Kwestie van ecologie & groene stroom zijn deze ~& we herhalen nogmaals~ op individuele woningen geplaatste zonnepanelen een regelrechte ramp & we verwijzen jullie daarvoor nog maar eens naar ons energiedebat met ons stichtende stukje "Zonnepanelen... de "redders" of de "killers" van onze planeet ?!... DEEL 1" & "DEEL 2" !!

We gaan dus ook niet blijven stilstaan bij de 600 windturbines in volle zee... Kijk, men vindt nu al niet voldoende geld om er 10 ~TIEN~ te bouwen, laat staan ZESHONDERD !! ...& Dan die verwijzing naar het architectenbureau van Rem Koolhaas... wat natuurlijk erg trendy klinkt... maar de Europese Commissie heeft dit plan voor die fameuse Noordzeering die alle windmolenparken moet verbinden al goedgekeurd & heeft daar belangrijke budgetten voor uitgetrokken zonder te verwijzen naar Rem of andere koolhazen...

Als we dan wat verder het heikele hoofdstuk van de mobiliteit erop nalezen, dan verwachten we stande pede binnen de 48 uur een blokkade door de Transporteursfederatie van het hoodkwartier van de SP-a !! Want die blijken dan verantwoordelijk te zijn voor het grootste deel van de Vlaamse verkeersdoden, wat onvermijdelijk lijdt tot een kilometerheffing op vrachtwagens & de oprichting van een Vlaamse Wegcontrole die met onbemande camera's & her & der verspreide weegbruggen elke camionet in het oog zullen houden... Wij vrezen dat binnen de zes maanden alle vrachtwagenchauffeurs met een electronische enkelband zullen moeten rond rijden... aan 50 km per uur...

We slagen vervolgens de passages over onderwijs maar over... & ook één van de belangrijkste socialistische core-businesspunten, namelijk "het vrije ondernemersschap" laten we jullie zelf ontdekken... Van dit vrije ondernemersschap weten we nù al, dat dit "HÈT" gespreksonderwerp zal worden tijdens de kaartavonden van de socialistische gepensioneerden in de twee laatste overblijvende volkshuizen...

Maar onze kers op de taart ~één die we jullie natuurlijk niet willen onthouden~ is volgende passage die we natuurlijk ~hoe kan het ook anders~ voor jullie integraal publiceren... We zijn deze ongein overigens ook al stiekem in de brievenbus van Rudy De Leeuw gaan droppen... evenals bij De Deyn van de BBTK... die zullen daar zéér blij mee zijn, dat verzekeren we jullie nu al op voorhand !! *GNÀ-GNÀ-GNÀ*

...Aaah zo... ze hadden zich verzoend de syndicalisten & de sossen na het generatiepact... *GRIJNS* ...wacht maar af nù ...dit wordt oorlog beste kameraden en gezellinnen !! Maar leest u vooral met ons mee wat de Vlaamse "socialisten" hier in hun wreed schùùn plan daarover schrijven...

"3. Crisistijd = tijd voor opleidingsloon

Voor bedrijven die de conjunctuurinzinking treft, is tijdelijke werkloosheid met tijd voor opleiding een veel betere oplossing dan het afdanken van mensen. We kunnen zo tegelijkertijd vier doelstellingen waarmaken: de band met het bedrijf blijft behouden, de werknemer behoudt grotendeels zijn koopkracht, de vrijgekomen tijd kan gebruikt worden voor opleiding en de kosten van de bedrijven verminderen tijdelijk. Als de vraag weer opveert, kunnen deze mensen weer aan de slag.
De overbruggingspremies waarover de Vlaamse regering heeft beslist, ondersteunen arbeidsduurverkorting en opleiding. Zo’n premie wordt dubbel interessant en economisch nuttig als de werknemer tijdens de vrijgekomen tijd opleiding kan volgen, die zijn competenties aanscherpt. Dat is goed voor de werknemers (die niet ontslagen worden), voor de sociale zekerheid (minder uitkeringen) maar ook, en vooral, voor de ondernemingen en de snelle herneming van onze economie. Want op die manier houden we competenties paraat en kan de werkgever omvangrijke turnoverkosten, zoals wervings-, selectie-, ontslag-, scholings- en opstartkosten, vermijden. Een dergelijke ondersteuning wordt het best beperkt in de tijd en tot ondernemingen die kunnen aantonen dat ze het tijdelijk moeilijk hebben om al hun personeel op een normale manier te werk te stellen, door de terugval van de vraag. Wij zijn ook bereid om met de sociale partners de tijdelijke werkloosheid voor bedienden te bespreken. Tegelijk moet er werk gemaakt worden van een verbetering van het arbeidersstatuut. Daartoe moet een korte en krachtige onderhandeling tussen sociale partners worden gevoerd. Die moet leiden tot een sociale consensus op deze punten.

4. Wie werkloos wordt, zo snel mogelijk opnieuw kansen bieden Vandaag is het meer dan ooit nodig dat de VDAB zeer snel te hulp komt wanneer mensen werkloos worden, of wanneer ze afstuderen en geen werk vinden. De Vlaamse regering kan de tewerkstelling van groepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt in het bijzonder ondersteunen, onder meer via zogenaamde doelgroepkortingen. We kunnen instemmen met de afschaffing van de doelgroepkortingen en met aanverwante ondersteuningsmaatregelen op federaal vlak. Dit op voorwaarde dat we de bevoegdheid voor het toekennen van dergelijke kortingen eerst overhevelen naar de gewesten. De Vlaamse regering kan dan, in een eerste fase, het bestaande stelsel voortzetten. In een tweede fase kan ze een volledig samenhangend en overzichtelijk pakket van doelgroepmaatregelen uitwerken, dat is afgestemd op de realiteit van de Vlaamse arbeidsmarkt. Onder een samenhangend pakket verstaan we enerzijds maatregelen die de overgang van werkloosheid naar werk voor kwetsbare groepen bevorderen, en anderzijds maatregelen die kwetsbare werknemers aan het werk houden. Om onze arbeidsmarkt eerlijker en dynamischer te maken, is niet alleen een gelijk statuut voor arbeiders en bedienden nodig. Er is ook een eerlijkere verdeling van de last van de flexibiliteit nodig, die vandaag zeer zwaar weegt op uitzendkrachten en tijdelijke werknemers. Verder is er nood aan een meer activerende benadering van ontslagprocedures. sp.a is van oordeel dat een breed sociaal overleg daarover nodig is."

Voorwaar-voorwaar beste kameraden & gezellinnen... hier gaan dus beken & rivieren van bloed vloeien... & we zijn er quasi zeker van dat de broedertwisten onder de "linksen" nu eens met de botte bijl & boomzaag zullen worden beslecht !!

Dit is inderdaad een ècht "durfplan" vanwege onze werledvreemde Gennez & haar consoorten die zich met dit soort uitspraken zeker totaal onaanvaardbaar zullen maken bij de syndicale achterban... Dit "durfplan" is niet alleen een zuiver liberaal gedrocht dat niet eens door onze sympathiek Zean-Marie & zijn LDD zou worden geschreven, maar dat bij ons ook nog eens een berg vragen oproept, waarvan de simpelste is : "Met wat zijn ze daar bij de SP-a *G#DVERD#MME* bezig ?!..."

Kortom wij stellen ons zo de vraag wat onze Rode Voorzitters & de rest van de linkse syndicalisten bij dit soort poespas-partijen nog zitten uit te vreten ?!... Hopen op beterschap ?!... Of hopen op een verkiesbare plaats & daarna een zelfde postje pakken ?!...

Begin a.u.b. jullie eigen partij !!...

Dit plan... beste "Madame" Gennez... is een Socialist onwaardig, dit is het plan van het VBO & dat heeft absoluut géén ene reet te maken met het ware Socialistisch Ideeëngoed - PUNT !!

...

25-04-2009 om 22:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
22-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In Onze Reeks Belgistaanse & Kafkaiaanse Verhalen voor Slapeloze Nachten : De onverzoenlijke communautaire tegenstelling der paaitijden van de Waalse & Vlaamse Alburnoides bipunctatus

Terwijl gans Vlaanderen plots in de verhitte discussie is verwikkeld over het al dan niet oneigenlijke gebruik van detectives in het politieke bedrijf houden wij ons hoofdje erg koel, tenslotte komt de eerste zon eraan & we zouden niet zo graag op een zonneslag willen getrakteerd worden...

Het maakt ons tenslotte ook géén ene zak, laat staan géén ene reet of géén ene moer uit of onze Oostendse brulboei De Decker enen detectief Van Zwam naar de familie De Gucht mocht sturen, om nu eens in hun vuilzakken tussen de uitgezogen kreeftenscharen & oesterschelpen vlijtig naar bewijzen te zoeken van financieel gesjoemel in de affaire van sale & lease-back van een gerechtshof in Bachten de Kupe... Ieder Belg zo zijn hobby denken wij maar & wij de onze...

Maar plots... mogen we dan toch ~eindelijk ook eens~ dank zij die ene "zingende" of is 't "kwelende" detective vernemen dat bepaalde pipo's hiervan wel... *VERDOMD* ...héél rijk kunnen worden... Gegarandeerde rendementen van 10% & méér kunnen we zo reeds meteen stellen... Zoiets hebben wij ~kleine spaarder~ al in eeuwen niet meer op ons schamel spaarboekske weten te verschijnen & hoogstwaarschijnlijk, jullie al evenmin !! Tenzij jullie natuurlijk ooit zo'n wonderbaarlijk IJslands boekske hadden & jullie dus nu aardig geplukt & vrijwel blut zijn...

...& Zo tussen de soep & de patatten krijgen we eveneens informatie over het feit dat het rekenhof deze duistere praktijken van "sales & vul-je-zakken" al méér dan eens tot op de grond heeft afgebroken !! Kijk eens aan... & dat allemaal omdat Jean-Marie Grootsmoel een... *KUCH-HOEST-ROCHEL* ..."octrooionderzoek" heeft gevraagd... Dat laatste gaat dan hoogstwaarschijnlijk over zijn ijspistes die onze Zean-Marie dan overal verhuurt als dolle winterpret...

Wèl... van ons mag elke politieker zo een detectiefje inhuren... Meer zelfs, als we intussen zot geld uitgeven aan subsidies voor zonnepanelen die dan op de koop toe ook nog eens dreigen gestolen te worden... waarom subsidiëren we dan ineens geen tewerkstelling in deze sector & zeker in deze barre crisistijden ?!... Detective is nog geen knelpuntberoep & we "helpen" alweer een paar duizenden werklozen aan "een zinnige job", zeg nu zelf... Dan kunnen we ook nog eens "detectivecheques" uitvinden, zoals de dienstencheques... & natuurlijk is die ganse ongein ook fiscaal aftrekbaar, wàt dacht je !! Nèt zoals die sales & vul-de-zakken...

Zeg nu nog dat we steeds negatieve kritikasters zijn... wat we dus al zeker niet zijn... & weten jullie wat onze onfeibare remedie tegen dat soort hypochondrie is ?!.. Neen ?!... Wel we zullen het jullie verklappen vooraleer de één of andere speurneus na het uitpluizen van onze visa-rekening, het jullie toch vertelt...

Kijk... tussen ons gezegd & gezwegen... Wij zijn... ~naast onze andere hobby : "polletiek"~... *MOEHAHAHA* ...verwoede zoetwatervissers... & zelfs nog zo geen slechte !! Om het maar meteen te zeggen, zelf ben ik ~schrijver van dit nijver schrijfseltje~ zelfs één van de beste Vlaamse vetjes- en vlagzalmvissers die ons klere apeland rijk is... Eén voetbalveld van een living & vervolgens drie achter elkaar ~van door mijn sponsors~ aangebouwde veranda's tsjok- & nokvol bekers waarmee ik de grootste twijfelaars onder jullie zonder probleem kan overtuigen !! Bij mij thuis gaat er zo bijvoorbeeld niemand naar het toilet... Wij doen onze behoefte ~ons gevoeg, voor de Vlaeminghen onder ons~ in één van mijn drie royale wereldbekers met de vermelding: "Wereldkampioen Vlagzalm met de vlieg" - Pervijze 2006, Pervijze 2007 & Pervijze 2008... Het zijn overigens al géén wisselbekers meer.. & Nu gij !! Doen jullie het maar in jullie porseleinen potteke...

...Nu Pas op, beste Ollandse vrienden & hopelijk ook vriendinnen, sinds 16 april moeten wij Vlaeminghen aan de andere kant gaan vissen... want het paaiseizoen is in Vlaanderen begonnen & dat betekent dat ons gecommunautariseerde visbestand op verschillende tijden paait... al naargelang het over enen Vlaamse gestippelde alver gaat, dan wel over enen Waalse gestippelde alver. Dààrom trouwens dat Belgische vissers àltijd intellectuelen zijn. Doodgewoon alleen al om de geregionaliseerde viswetgevingen te begrijpen...

Wij zien onze Ollandse maatjesvissers ongelovig met het hoofdje schudden ?!... sja, ie-der-een kan ook op maatjes vissen... Maar proberen jullie maar eens te weten langs welke oever van de Gete jullie nu op 22 april ene niet-ondermaatse marene mogen vangen ?!...

Of erger nog... vanaf welke haakse lijn op de Schelde ter hoogte van de Royerssluis jullie dobbertjes te water mogen worden gelaten ?!...

We geven jullie meteen hierbij een kleine bloemlezing van enkele boeiende stukjes tekst uit de desbetreffende wetgeving om als hengelaar te koesteren... & filosofisch te beschouwen bij het aandachtig turen naar onze dobber...

"Artikel 1. Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. De waterlopen waarvan het visrecht, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, behoort aan het Vlaamse Gewest, zijn die welke zijn opgesomd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1992 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Vlaamse Gewest. »

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden « van de lijn af welke verondersteld wordt getrokken te zijn van de ene oever van de stroom naar de andere, op de punten waar de beide aanlegplaatsen voor de overvaart van Antwerpen naar het Vlaamse Hoofd gelegen zijn » vervangen door de woorden « exclusief de dokken van Antwerpen en de dokken van de linkeroever van de Schelde, vanaf de lijn die ter hoogte van de Royerssluis verondersteld wordt haaks op de stroom getrokken te zijn »."

...& een volgende...

"Art. 4. Het opschrift van Afdeling 1 van hoofdstuk IV wordt vervangen door wat volgt : « Afdeling 1. - Bepaling van de hengel en de fuik ».

Art. 5. Aan artikel 11 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, worden een § 2 en § 3 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 2. Onder fuik wordt een vistuig verstaan dat bestaat uit een netwerk dat om twee of meer hoepels is gespannen en dat voorzien is van één of meer inkelingen.

§ 3. De volgende types fuik worden onderscheiden :

1° palingfuik : een fuik met één inzwemopening, zonder vleugels of andere toebehoren;

2° visfuik : een fuik met één inzwemopening, voorzien van maximaal twee vleugels en zonder andere toebehoren;

3° schietfuik of dubbele fuik : een vistuig bestaande uit twee deelfuiken, elk met één inzwemopening, verbonden met één vleugel en zonder andere toebehoren.»"

Een andere onstellend mooie is de volgende...

"Art. 32. In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het onderdeel CLUPEIDAE worden de volgende leden toegevoegd :
« Clupea harengus (Linnaeus, 1758) Haring
Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) Sprot »;

2° in het onderdeel CYPRINIDAE wordt het woord « Grondel » vervangen door het woord « Riviergrondel »;

3° in het onderdeel CYPRINIDAE wordt het volgende lid toegevoegd :
« Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) * Gestippelde alver »;

4° in het onderdeel COBITIDAE worden de woorden « Noemacheilus barbatulus » vervangen door de woorden « Barbatula barbatula »;

5° in het onderdeel GADIDAE worden de volgende leden toegevoegd :
« Gadus morhua (Linnaeus, 1758) Kabeljauw
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) Wijting »;
6° in het onderdeel ICTALURIDAE wordt het woord « Ictalurus » vervangen door het woord « Ameiurus »;

7° in het onderdeel PERCIDAE wordt het woord « cernua » vervangen door het woord « cernuus »;

8° in het onderdeel PLEURONECTIDAE wordt de volgende leden toegevoegd :
« Limanda limanda (Linnaeus, 1758) Schar
Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) Pladijs, Schol »;

9° onder het onderdeel PLEURONECTIDAE worden de volgende onderdelen toegevoegd :
« SERRANIDAE
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Zeebaars

SOLEIDAE
Solea solea (Linnaeus, 1758) Tong »."

...& Voilà als dat al niet duidelijk is waarom we naar ons dobbertje turen...

Verder bevelen we jullie natuurlijk als dwaze mossel- & maatjesvissers ook nog de stichtende lectuur van volgend artikel aan :

...

Wo 22 april, update: 21.13u

Verboden te vissen op Vlaamse oever

Omdat in Vlaanderen de paaitijd is ingegaan, gooien Vlaamse vissers hun hengel uit over de taalgrens. Op de grensrivier de Gete mag enkel aan Waalse kant worden gevist.


Geen vis die om de taalgrens maalt, maar voor hengelaars is hij wel van groot belang. In Vlaanderen is vorige week de paaitijd ingegaan en daarom mag er de komende zeven weken in Vlaamse wateren geen vis meer gevangen worden. Vissen moeten zich in deze periode in alle rust kunnen voortplanten, oordeelt het Vlaamse Gewest. Maar in Wallonië denken ze daar anders over. De paaitijd gaat er pas begin mei in.

Vlaamse hengelaars steken daarom massaal de taalgrens over om hun hengel uit te gooien. Aan de oevers van Semois en Ourthe wordt het Nederlands deze weken de voertaal. Sommige vissers blijven veel dichter bij huis. Philippe Smets (59) uit Tienen steekt gewoon de Gete over om te gaan vissen. In Hoegaarden vormt de rivier voor ongeveer drie kilometer de taalgrens.

'De linkeroever van de Gete is Vlaams grondgebied en de rechteroever maakt deel uit van Wallonië', legt Smets uit. 'In ons surrealistisch land mag er nu enkel op rechteroever worden gevist.'

De riviervisserij is gewestelijk geregeld en dus houden Vlaanderen en Wallonië er andere voorschriften op na. 'Wie op het kanaal van Brussel wil vissen, heeft zelfs drie vergunningen nodig', zegt Hubert Krahy van de Provinciale Visserijcommissie. 'In een grensgebied is het onder vissers niet zo vreemd dat je per gewest een visverlof hebt. In Wallonië loopt de paaitijd twee weken langer, dus krijg je begin juni een omgekeerde beweging.'Milieu

Toch waren er volgens Krahy vroeger meer grensvissers. 'Vissers zijn vandaag veel bewuster met het milieu bezig. De meeste hebben respect voor de paaitijd en zetten hun hengel twee maanden aan de kant', zegt Krahy. 'Dat was tien jaar geleden wel anders. Toen ging vissen veel meer over opscheppen en werden de dieren vaak weer weggegooid nadat ze bij de buren waren getoond. De mentaliteit is vandaag helemaal anders.'

Philippe Smets gaat op de Gete het liefst vliegvissen, waarbij enkel gebruik gemaakt wordt van het gewicht van de lijn om het aas te werpen. 'Het is een meer actieve vorm van vissen. De forel en de paling in de Gete zijn daarvoor heel geschikt', zegt Philippe Smets. 'Maar in de paaiperiode zijn ze veel minder bijtgraag. Vaak gaan we daarom gewoon op privé-vijvers vissen. Daar zetten vissersclubs zelf de vis in en mag er het hele jaar door worden gevist. Een droomsituatie, want mijn hengel zo lang aan de kant zetten, valt me zwaar. Vissen brengt me tot rust.'

BRON : http://m.standaard.be/

...

Ahàà... na deze grote literatuur zien we onze Unoxmutsjes al met iets meer bewondering naar ons intellectueel vernuft kijken...

Inderdaad Waarde Bataven... wanneer jullie een Belgische zoetwatervisser deze dagen ziet praten tegen een pas gevangen baars dan is daar niks ongewoons aan... Hij vraagt die vis doodgewoon of hij Vlaams of Waals paait... & naargelang het antwoord in het Vlaams of het Waals... zal hij hem terugzetten, dan wel meenemen naar moeder de vrouw om te bakken...

Hallo ?!... Hallo ?!... Benne jullie d'r nog ?!...

...

22-04-2009 om 22:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!