kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

11-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Struinen & grasduinen...

Zondagnamiddag, een warme zondag in mei... De ene trekt de stad in & gaat een ijsje eten, desgevallend nog een lekker terrasje doen met lekker naar de mensen kijken... & de ander, ja.... die gaat wat struinen op het world wide web...

Wij wilden zo wel eens weten waar we ~KITOKOJUNGLE~ ondertussen als blog overal wel vermeld stonden... & zo kwamen we her & der... & zo ook bij toeval terecht op het blog van Wouter De Vriendt.

Wouter is dus een groene jongen, evenals Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers & Gemeenteraadslid van de Stad Oostende. Zo te lezen ook een bewogen figuur, iets wat hem alleen maar als mens & politicus kan sieren. Bij ons struinen & grasduinen kwamen we zo terecht in 's mans archief. We kunnen u meteen al enkele van z'n schrijfsels aanraden...

# 17.04.2008 - Beleidsnota armoedebestrijding is slechte grap

# 10.04.2008 - Staatssecretaris Frédéric Laloux ontwijkt vragen over vermindering middelen voor armoedebestrijding

# 20.11.2007 - Als een croissant duurder wordt als drie uur bellen

# 25.10.2007 - Pensioenen als schild tegen bestaansonzekerheid

# 09.05.2007 - Armoede aan de voordeur

# ...

...

Na nog wat meer omzwervingen kwamen we terecht op het blog van Geert Buelens, die van bij onze goede vrienden ~"Powered By Capitalism"~ de Amerikanen op Capitol Hill, Washington DC daar rechtstreeks blogt voor De Morgen. Een onmiddellijke verslaggeving uit "The Guts of Glory" over de Amerikaanse Presidentsverkiezingen... waarlijk impressionant.

Zoals reeds door ons gezegd... "Mooooiiii land... alleen jammer dat er Amerikanen wonen"...

Eerlijk gezegd... we hebben ons nog even geamuseerd met het You Tube-filmpje van Craig Ferguson te bekijken dat op het blog van Geert Buelens te zien is. Craig Ferguson is een Schotse stand-up comedian die ginder ontzettend populair is als presentator van 'The Late Late Show'. Hij mocht enige tijd geleden in Washington het jaarlijkse diner van "Witte Huis Correspondenten" opvrolijken... En wie koos Ferguson om af te zeiken ? Uiteraard, de Canadezen &... de Belgen... over "Belgian Wafers & Belgian Chocolate"...

...& ja... toegegeven, van 't een kwam 't ander...

Niet dat het onze bedoeling was... althans toch niet direct om jullie maandagochtend te versjitteren... Maar het lekkere onderwerp "Chocolade" speelt ons al enige tijd behoorlijk wat parten & we wilden het toch eens op de een of andere manier onder jullie aandacht brengen... Toen we naar aanleiding van één mei op het web aan het rondneuzen waren, was het onderwerp ons al voor de neus komen te staan. 1 mei is namelijk zo ook de dag van de kinderarbeid. Al leven we in de 21ste eeuw, ook dit bestaat ~beschamend genoeg~ nog steeds... Staan wij ~rotverwende Westerlingen~ er wel eens stil bij wat we ons wel allemaal laten welgevallen, wat we ons zonder verder na te denken allemaal wel in de mond stoppen, waar het allemaal vandaan komt... hoe het geproduceerd wordt & tot slot... ten koste van welke prijs ?!

...& aangezien onverschilligheid dodelijk is, laten we daarom nog maar eens proberen van jullie een geweten te schoppen...

Laat vooral het volgende chocolade snoepje jullie smaken...

Chocolate and Slavery...
Modern slavery...
Slave Free Chocolate...
Slave Free Chocolate : http://www.chocolonely.com/

...

Hebt u nu nog zin in chocolade ?!... Wij in elk geval voorlopig niet meer !

11-05-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
10-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.*grijns* ...

Gezien het O-VER-DON-DE-REND aantal reacties & de grote vraag ernaar... *cynical*Voor zij die niet gelaten op de wonderen willen wachten, 2 AO-affiches ~zie afbeelding~ ... 2x dezelfde... 1x in kleur... & 1x zwart/wit...

In kleur : PDF-file – 5.853kb
http://kitoko.jungle.magazine.googlepages.com/A0-poster-HONGERONRECHT-kleur-0.pdf

In zwart/wit : PDF-file – 2.144kb
http://kitoko.jungle.magazine.googlepages.com/A0-poster-HONGERONRECHT-zwrtwit-0.pdf

Wij horen 't wel...

10-05-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
08-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw :
″Beir Populair gaat naar de voedselbank″ ...ofte... ″Between FACTS & FICTION !!″

″Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


"Beir Populair gaat naar de voedselbank

...ofte...

Between FACTS & FICTION !!

Helaas-helaas... we hebben tot hiertoe nog niet het stukje film gevonden, waar het onderwerp "DE VOEDSELBANK" alleen op te zien is... U zult zich dus net als wij, voorlopig ~toch nog~ door de ganse aflevering heen dienen te worstelen... Mochten wij dit filmpje echter toch op de kop kunnen tikken, dan zullen we dit zo snel mogelijk plaatsen - Met dank voor uw begrip hiervoor !Geloof het of niet... Deze anders vrolijke jongen die er meestal overal & meestal nog ergens de humor van inziet, die is het deze maal niet, alles behalve zelfs... Ik ben op dit moment dus helemaal NIET vrolijk & ik zie er ook NERGENS de humor van in ! Deze olijkerd is gewoon pissed-off, om niet te zeggen meer dan behoorlijk boos... zelfs enigszins ziedend na het zien & horen van zo-vééél onzin...zovéél pure volksverlakkerij !!

Een duiding...

Op woensdag 7 mei had het programma VOLT van tv één, het ″hot″ item ″DE VOEDSELBANK″ in haar programma-planning opgenomen. Ik ben dit overigens pas de ochtend van bewuste woensdag na een tip te weten gekomen, aangezien ik verstoken ben van enige TV-aansluiting & ik dus ook geen enkel programma-aanbod van welke zender dan ook opvolg.

″Mooi-mooi″ ...kunt u nu zeggen... ″er is toch aandacht voor !?...″

Er is inderdaad aandacht voor... maar dewelke & vooral op welke manier ?!... Onze programmamakers hadden zo niemand minder dan De Heer Bert Anciaux ~Beir Populair~ gevonden om als ″vrijwilliger″ deel te nemen aan het voedselbank-experiment van VOLT. Beir Populair mocht aldus in de plaatselijke voedselbank van Vilvoorde een ″overlevingspakketje″ afhalen, waar hij & zijn gezin dan 7 dagen dienden op te te overleven... Nadien zou hij in de studio ons daar verslag komen over uitbrengen...

Zo effe terzijde... alsof men dan bij een uitzending over het verblijf van een familie illegalen in ″Repatriëringscentrum 127bis″ in Steenokkerzeel ook aan ″Beir Populair″ eventjes zal vragen om met zijn gezin daar ook enkele dagen te gaan verblijven, om daar vervolgens verslag van te doen... Alsof Bert na een nachtje of 2 buiten slapen in een kartonnen ons iets zou kunnen bijbrengen over wat het betekent om dakloos te zijn ...aub, met wat zijn we bezig ?!...

Om te beginnen vind ik deze aanpak er al ferm over !! Eerlijk gezegd zelfs vrij grof & dus uiterst ongepast... Om niet te zeggen vrij beledigend tegenover al diegenen die wel van de voedselbank leven, alsof dit randdebielen zijn die daar niks zinnigs over kunnen vertellen. Er zijn op dit moment zo'n 110.000 ″Chinese ~onvrijwillige~ vrijwilligers″ die weinig of géén andere keuze hebben dan het met een voedselpakket van de voedselbank te rooien... me dunkt dat dit er meer dan genoeg zijn, om er ″ééntje″ van te volgen ?!... Daar waar men anders gretig gebruik maakt van het ″verborgen-camera″-principe om eventjes de andere kant te laten zien van wat men niet te zien krijgt met een zichtbare camera, daar wandelt hier mevrouw Anciaux ~gevolgd door een camera-ploeg~ eventjes gemoedelijk de plaatselijke voedselbank ~de sociale kruidenier~ van Vilvoorde binnen, om aldaar voor 5€ een ″sinterklaas″-doos ~een ″overlevingspakket″~ voor 7 dagen te komen ophalen... Wat hebt u als programma-makers gedaan ? Eventjes de voedselbank van Vilvoorde gebeld met de vraag of ze een voedselpakket konden klaar zetten voor ″Het Anciaux-Experiment″ ?? ...Terwijl komen we ~als kers op de taart~ tijdens de reportage nog eens te weten dat de familie Anciaux anders zo'n 300€ per week aan eten uitgeeft... Ik denk dat de modale Belg met een even groot gezin daar alleen maar kan van dromen... Ik vrees zelfs dat er een pak gezinnen zijn met evenveel gezinsleden die het met 300€ per maand voor eten moeten rooien !! Nu moet u weten dat een Belgische Minister zo ″à peu près″ een klein slordig bruto-jaarsalaris heeft van zo'n 178.000 € & een royale klets zonder de extra's... Ik vraag me dus zowat af wat iemand die dàt soort inkomen heeft nu eventjes zinnigs kan komen vertellen over ocharme 7 dagen leven van ″overlevingspakketten″ & over ″de voedselbank″... ?? ...Dat het ″wennen″ is ?!... Yeah right !! ...& dan heeft u nog geeneens 3 kwartier in een rij moeten staan wachten !!

Het zo gezegde debat dat er op volgde, was dus navenant ″van den hond z'n kloten″... Ik heb dus wel iets anders voor ogen van ″pittig″ debat dan wat er nu te zien & te horen was... ″Ons″ Bertje die er van uitging ~of tenminste toch hoopte~ dat er genoeg variatie aanwezig was in het voedselpakket ?! ...quoi ?? ...& dat er mensen naar de voedselbank trokken omdat ze wilden sparen voor een nieuwe & vooral een dure schone boekentas voor de kleine ?! ...euh quoi ?? ...alsof voedselbankklanten al überhaupt iets zouden kunnen sparen !! Meneer Demesmaecker, voormalig Afgevaardigde Beheerder van de Hoofdvoedselbank van België die eens het volk kwam oproepen om voor z'n arme mede-kloot ″te geven″... In het bijzonder bij de nieuwe actie van Delhaize... welliswaar is die pas voor in het najaar van 2008, maar dat terzijde... Verder zei ie nog dat de actie volledig veranderd was...nu ging het erom : ″Geef zo'n arme bijvoorbeeld een ontbijt van 1,5€, een middagmaal van 3€ of eten voor een ganse dag, zijnde 6€″ ...Ik vrees dat Meneer Demesmaecker, ook al was ie voormalig Afgevaardigde Beheerder van de voedselbank een beetje wereldvreemd is binnen zijn branche... Als ik zo eens rondvraag binnen de groep van voedselbankgebruikers blijkt dat het grootste deel GEEN 3 keer eet op een dag... & meer nog dat ze van 6€ géén 3 keer kunnen eten... ze zijn al blij als ze dat al één maal per dag deftig kunnen doen !! Trouwens, alsof onze medeburgers moeten opdraaien voor wat vetbetaalde regeringen gedurende al die jaren hebben verkloot ! Sedert 1994 zijn het aantal voedselbankklanten zowat verdubbeld !! ...er zaten 59.461 mensen in 1994 op de voedselbank, nu 110.000 ...op papier !! ″ja... maar dat er nu na al die jaren 110.000 zijn, kwam wegens de bekendheid van de voedselbank tegenwoordig″ zei Meneer Demesmaecker heel snel... Sta mij toe dat ik zeg dat mijn wenkbrauwen van verbijstering op m'n rug hangen te bengelen als ik dat soort onzin hoor. Ik blijf erbij, zoals reeds gesteld in mijn vorige schrijfsels... Dan hebben we 't vandaag nog niet eens over diegenen die hun weg naar die voedselbank nog NIET hebben gevonden, want eerlijk gezegd... ik heb hiervoor nog nergens een bewegwijzering zien staan & er is nog altijd zoiets als de drempel om over heen te stappen !!

Nu is er nog zoiets dat me vrij hoog zit... de voor mij de toch wel zéér misplaatste opmerking van ″Onzen Beir Populair″... ″we gaan nooit honger & armoede kunnen uitbannen in deze maatschappij″ ...quoi ?!... Zoals we nu bezig zijn misschien dan niet in de 3de wereld, maar mag ik u er op wijzen mijnen besten Bert, dat België tot één van de welvarendste landen van Europa wordt gerekend ...& als we dat hier nog niet kunnen... met wat zijn we dan maatschappelijk eigenlijk bezig ?!... Een ″welvaartstaat″ ?!... & voor wie ?? ...Trouwens, als er een vierde wereld onder jullie neus is ontstaan & als die dagdagelijks aangroeit met getalen & aantallen die u niet voor mogelijk acht, dan is dat mede & in hoofdzaak te danken aan de beslissingen gemaakt & genomen door onze ″eerbiedwaardige verkozenen″, onze beleidsmakers & onze politici !! ...& ook u als Minister van Cultuur bent daar voor een stukje mede verantwoordelijk voor !! ...Wanneer krijg ik als Belgisch kunstenaar zo bijvoorbeeld nu eens EIN-DE-LIJK zoiets als een deftig statuut ?? ...dan moet ik misschien zo geen onzin meer lezen zoals u op uw blog van maandag 5 mei laatstleden stelt... Besef misschien eens Mijnheer de Minister Van Cultuur, dat het gros van uw kunstenaars ~″we laten duizend bloemen bloeien. Artistiek talent moet alle kansen krijgen″ dixit uw woorden~ ...die verhongeren & leven in zwarte armoede !!... In plaats van aan dit soort volksverlakkerij mee te doen, zou ik het als Belgisch Kunstenaar weten te waarderen mocht u zich bezig houden, met zaken waarvoor u bent aangesteld... zijnde als Minister Van Cultuur, er tenminste voor zorgen dat uw kunstenaars op zijn minst wat deftig kunnen leven & vooral wat deftig kunnen werken, zonder dat die vermorzeld worden onder één of andere A(rt)(d)ministratieve Moloch !

Ik ben dus zo ook één van die 1 op 5 Belgen die op dit ogenblik in België onder of rond de armoedegrens hangen & waarom dacht u ?!... Omdat het ″zo gezegde aanvaardbare″ levensminimum onaanvaardbaar laag zit, omdat de minimumuitkeringen onaanvaardbaar laag liggen, omdat pensioenen voor werkvolk zo onaanvaardbaar schandalig laag zijn... & verder omdat de lonen de afgelopen jaren daalden met 20 à 30%, mede dank zij de maatregelen van de vorige regering.... Mensen werden eerst ~collectief~ ontslagen om daarna met een loonsvermindering van dat percentage terug aangeworven te worden. ...jongeren die nù beginnen te werken die doen dat aan 25 à 30% minder dan 5 jaar geleden !! ...& dat allemaal voor het holle credo : ″want pas als er ingeleverd wordt, zal het beter gaan !!″...

... & gaat het beter ?!... Het gaat vooral beter voor zij die het reeds goed tot zéér goed hebben... die vangen zelfs beschamend nog véél méér !! ...& de rest, diegene die ingeleverd heeft, die crepeert in stilte in zijn miserie !! ...& het overgrote deel daarvan, is niet zo mondig & onbeschaamd als ondergetekende om zijn mening dienaangaande te ventileren, te spuien & uit te kotsen... dat overgrote deel zwijgt gelaten & meestal dan nog uit valse schaamte...

Meneer Anciaux, het is beschamend dat er in een welvarend land als België dit soort toestanden bestaan - PUNT !! Dit is het hoogste cultureel peil ~om in uw branche te blijven~ dat we anno 2008 in België hebben bereikt - PUNT !!

...& om het effe zéér klaar & duidelijk, zwart op wit te duiden... ik & de zoveel anderen van mijn plaatselijke voedselbank hebben deze week als zogezegd groot ″overlevingspakket″ voor één week mogen ontvangen :

 • 2 blikken roomrijst van elks 425 g - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92
 • 1 potje diepvriessaus met een totaal onbestemde smaak...
 • 2 doosjes "Makreelfilets in Tomatenstaus" - net. 125g uitgelekt 80g
 • 1 blikje fruitcocktail op siroop - netto 225g - uitgelekt 125g
 • 1 pak suikerklontjes 1 kg - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92
 • 2 pakjes kaas Gouda - 250gr
 • 1 pakje koffie van 250gr


...& That's it !! No fiction, but facts !! Dat is me dunkt wat totaal anders, dan die grote ″sinterklaas″-doos die u als ″Onzen″ Bert voor 5 euro in ontvangst mocht nemen ! Ik heb van mijn pakket NOG NOOIT één week kunnen eten & ik zal het van dit pakket ook NOOIT kunnen !! U zei honger is de beste saus ? ...ik vrees dat u in de verste niet weet wat echte honger betekent...

...& eventjes ter verduidelijking :

De twee blikjes roomrijst... & laat ik u alvast zeggen dat de roomrijst & de spaghetti mij onderhand de strot uitkomen, na 8 maand quasi wekelijks... het lijkt me wel genoeg (!!) ...nochtans, die behoren tot het VERPLICHT te kiezen assortiment... de rest is vrijelijk te kiezen... & Al is er keuze, die keuze is zéér karig & zéér beperkt !! Zo heb ik, noch de anderen bijvoorbeeld nog nooit verse groenten gekregen, gewoon omdat die onbetaalbaar zijn ! Buiten de roomrijst & de suikerklontjes... is al de rest van de producten afkomstig van het Aldi & Lidle assortiment... Voor alle duidelijkheid, dit laatste is NIET gekregen !!! Maar wel degelijk aangekocht met harde €uro's door de organisatie zelf !! Ze wachten daar ondertussen al twee of drie weken op een lading melk die maar niet binnen komt...

Ik had dus liever aan die mooie blinkende tafel voor dat zo gezegde debat mensen zien zitten die dagdagelijks ~tot aan hun knieen in de modder~ in het ″werk″-veld staan te ploeteren & te dabben ! ...& Dat had kunnen gaan van een ″voedselbank″-klant tot een verantwoordelijke van een plaatselijke voedselbedeling ! ... & liefst dus eentje van een ~godvergeten~ gat ~lees : stadsgedeelte~ ergens in Vlaanderen dat niet zo bekend &/of belangrijk is dan die van het Brusselse gewest... Misschien ook iemand die eens kwam zeggen dat er dagelijks bij allerlei bedrijven & grote winkelketens als Delhaize, Carrefour & Consoorten toch nog TON-NEN voedsel worden weg gekapt, gewoonweg op de container gesmeten... & dat, omdat dit boekhoudkundig & organisatorisch béter uitkomt, dan het aan één of andere voedselbank te schenken... Dat is wat anders dan die één-week-actie van Delhaize !! Er zijn dacht ik genoeg mensen die er een behoorlijk pak méér & vooral een behoorlijk pak zinniger zaken kunnen over vertellen dan u als onze Minister van Cultuur... Misschien waren we dan tot een ander ″pittig gesprek″ gekomen, dan wat er nu aan oppervlakkigheden is uitgekraamd !

Maar wees gerust, na het zien van VOLT kunnen onze medeburgers weer eens gerust op hun twee oren slapen & vooral denken dat voedselbankklanten al bij al toch nog niet zo slecht af zijn ! Volksverlakkerij van de bovenste plank was het !! ...een beschamend spektakel !

Laat ik u bij deze in al mijn pissig zijn een belofte doen... Ik zal u wekelijks verblijden met u melding te maken van wat ik krijg of heb mogen kiezen op mijn plaatselijk filiaal... misschien dat u & anderen het verschil dan leren zien tussen facts & fiction...

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999


contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk


Bijlagen :

http://kitoko.jungle.magazine.googlepages.com/BeirPopulair-0.pdf
= Deze tekst ~van het desbetreffende blogbericht~ in een down te loaden PDF-formaat.

08-05-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
06-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hulde aan onze lezers !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Tot mijn immense genoegen meld ik jullie dat we momenteel op een terechte eerste plaats staan in de toplijst van de politieke blogs… Mede door jullie constructieve lezersgedrag hebben wij dus dit nobele streefdoel verwezenlijkt binnen een zeer redelijke tijdspanne. Hiervoor willen wij u dus uitvoerig schriftelijk danken en u mee laten genieten van de eeuwige roem die ons nu waarschijnlijk ten deel zal vallen. Ik durf te verhopen dat het BV-schap ons echter zal bespaard blijven omdat dit volgens de huidige gehanteerde normen neerkomt op een geïnstitutionaliseerde vorm van debiliteit typisch aan onze spektakelmaatschappij. Jullie mogen van ons echter de grootste discretie verwachten over onze identiteit die wij absoluut niet wensen in te ruilen voor een oppervlakkige heldenstatus. De echte helden lopen, volgens onze bescheiden mening, reeds in voldoende dichte drommen rond.

Onze teller heeft ondertussen de 2000 reeds ruimschoots overschreden. Dit zal binnen de redactie aanleiding geven tot het organiseren van een grootse plechtigheid evenwaardig aan, maar iets goedkoper, dan het feest van het Gentse OCMW. Feesten als de beesten is ons niet vreemd alhoewel we het zullen moeten stellen, gezien enige budgettaire krapte, met twee flessen Kidibull. Twee, omdat de smaken der talrijke redactieleden, ondanks de schone schijn, enigszins verschillend zijn. De ene helft verkiest de frambozensmaak en de andere de perziksmaak. Het is echter een grote stap voorwaarts in vergelijking met het kraantjeswater van de vorige viering dat weinig keuzedifferentiatie toeliet. De roem heeft zo haar nadelen en sluit naadloos aan bij het huidige consumptiepatroon dat hiermee de kiemen legt voor toekomstige twist en tweedracht eens we de kaap van het miljoen op onze teller zullen ronden. Gelukkig duurt het toch nog een paar weken alvorens dit doemscenario zal bereikt worden. Geniet intussen maar rustig verder van onze huidige leuke bijdragen over het Belgische gevangeniswezen, de toekomstige bootcamps en de roep om meer recht en orde van onze grote Vlaamse voormannen als Deedee Dedecker, Rooie Rataplan Vanvelthoven en Jo “Prison” Vandeurzen.

 

06-05-2008 om 15:56 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
05-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.″The Belgian Prison Factory - Inc.″ - PART I
″Privatiseer de gevangenissen″ - DEEL 1

GRIJNS !!

"Er moeten dringend nieuwe gevangenissen bij komen !!" ...'t is de bon ton om daarmee te pas & te onpas te duiden dat je tegen criminaliteit bent & voor een hardere aanpak !! Màààrr... komt het nooit bij u op om de vraag eens anders te stellen !?... Misschien moesten we gewoon wat minder mensen naar de gevangenissen sturen, want wie komt daar in feite beter uit dan dat ie binnen gaat ?!... Een enkeling misschien... & de rest ?!... Die komt er gewoon slechter uit !! Misschien moesten we om die goede reden ook maar meteen een hoop mensen uit de gevangenis halen, of ze gewoon buiten houden, omdat die daar bijvoorbeeld helemaal niet horen te zitten !! Er zijn zo intussen genoeg alternatieven die al bij al drastischer & véél effectiever zijn dan een ~zinloze~ gevangenisstraf... toch voor een heel pak delicten !

Voor u mij ervan verdenkt dat ik pro-criminaliteit ben & tégen een "harde" aanpak... voor alle duidelijkheid & elk misverstand hier omtrent te voorkomen... dat is niet zo ! Ik ben ook géén voorstander van "ongestraft" te laten begaan... integendeel zelfs ! ...& u zult me ook niet horen beweren dat een welbepaald deel van de misdadigers géén afzondering & uitsluiting van de samenleving behoeft, ook dat is niet zo ! Maar wat ik hier als eenvoudige denkoefening kom te maken, is wel iets compleet anders dan iedereen zomaar voor "weet-ik-veel-wat" ~& soms is dat voor 't minste~ eventjes wat tijd in de gevangenis laten door te brengen...

Mochten we die optel- & aftreksom durven te maken, kijken we misschien totaal anders tegen het gegeven van "straffen" & "gevangenisstraf" aan... Dan moeten er misschien wel géén nieuwe gevangenissen bijkomen... dan is er misschien zelfs terug plaats over, omdat er ook alternatieve mogelijkheden naar voor zullen komen die geen écht klassiek penitentiair systeem meer behoeven... Dan kunnen de gemoederen in de Belgische gevangenissen wat kalmeren... zowel bij zij die er werken, als bij zij die er ~momenteel alleen maar~ zitten te zitten...

Toegegeven, als 't van de radicale jongens à la Dedecker & Co-rrrnuiten, evenals van onze kakbruine Vlaams Behangers afhangt, dan ga je voor 't minste vergrijp onherroepelijk achter de tralies & wordt de sleutel weggegooid !!... Als het van deze vrolijke lui afhangt, dan kunnen we terstond terug "Lagers" & "Kampfen" bouwen, ditmaal in een typische Vlaemsche lintbebouwing want anders komen we niet toe... Een Marokkaan die een Belg in elkaar slaat... de gevangenis in ermee !! Een Vlaming die een Marokkaan in elkaar slaat ook... Maar dat is voor deze jongens dan weer een iets moeilijkere gedachtekronkel om te volgen, want dat zou volgens hen eigenlijk wel moeten kunnen... binnen hun beleving van Ubermensch-zijn toch... althans toch volgens sommige van hun mandatarissen... Al een geluk dat ze nog hun politieke onschendbaarheid hebben, anders mochten ze ook eens met de "Hel van de Kempen" de vergeetputten in Merksplas kennismaken, ze zouden daar nochtans met open armen ontvangen worden... Aan hun radicale oplossingen is het zelfs zinloos om enige aandacht te besteden... We kunnen er ons misschien alleen maar voor hoeden dat zij ooit enig beleid daaromtrent gaan bepalen !! Nu, dat laatste geldt net zo goed voor eenieder die voorstander is van van de extreme harde aanpak !!

Onze blauwe vrienden "Powered by Capitalism" de Liberalen die zien het nog anders, véél grootser... & vooral véél gewiekster... hun ware ondernemerszin komt dan pas écht boven drijven, want zij zien tenslotte in alles mogelijkheden & potentieel, lees : harde cash... Als het van hun afhangt, privatiseer je zowat alles... wat er na die privatisering overblijft, dat zal hun eigenlijk worst wezen... tenzij ze er natuurlijk zelf aandelen &/of economische belangen in hebben of in zien... Wanneer dus een of andere Nationale Staatsinstelling of tak ervan budgettair een al te grote verliespost is &/of een te grote puinzooi is om uit te kuisen & terug op orde te brengen valt al snel het woord "privatisering". ..."Om de schade & de verliezen zoveel mogelijk te beperken" zegt men dan "...of met het oog & de hoop op enig rendement in de toekomst" ...maar wie wat verder kijkt dan z'n eigen neus lang is, die weet ook dat er weer hier of daar andere ~vaak verborgen~ agenda's & vooral "andere" belangen zijn, het soort van belangen waar men waarschijnlijk ook een heleboel €urocenten in ziet... Kijk maar naar Sabena, Belgacom, de N.I.M. & de A.S.L.K...die boomen intussen wonderwel, wel ten koste van wat ~10, 20, 30%~ loonverlies voor het betreffende personeel, maar dat is natuurlijk maar bijzaak, slechts een te verwaarlozen detail...

Het nieuwste waar er op termijn een behoorlijk pak winst mee te maken is... is inderdaad het Belgische Gevangeniswezen... dat is al langer dan vandaag in z'n bedje ziek, zowat "doodziek" intussen... dat weet zowat iedereen die er werkt & dat weet ook iedereen die er al van ver of van dichtbij iets mee te maken heeft gehad. Het Belgische Gevangeniswezen is jààà-ren, om niet te zeggen decennia lang, als 't intussen al bijna geen eeuw is, stiefmoederlijk behandeld & dat op elk gebied... Zo is het gros van onze gevangenisgebouwen van halfweg tot eind 19de eeuw... Waarlijke monumenten van schrijnende ellende... Als muren konden praten... België heeft het dus zo nooit nodig geacht om hierin mee te gaan met z'n tijd... De accommodatie is daar dus ook navenant... In sommige gevallen is zelfs ook de behandeling der gevangenen navenant... Wat u in het openbare Monument, de Gevangenis van Tongeren kunt zien, kunt bezichtigen & kunt bewonderen... Zo zijn er nog... er zijn in 2008 nog steeds gevangenissen in België waar men met 2 tot 3 à 4 gedetineerden, in een cel van 2m op 3m, waar men dan 22 uur op de 24 uur inzit ...een ouderwetse nacht-emmer moet delen in gebruik, bij gebrek aan wc... Er is daar dus ook geen stromend water op cel... Een doorsnee varken dat gekweekt wordt voor de slacht heeft een beter leven, want daar zijn normen voor die men moet respecteren of men sluit de tent !! In onze Belgische Gevangenissen gelden die normen echter niet... & net zoals de technische faciliteiten van het huidig gebruikte penitentiaire systeem achterhaald zijn, net zo goed is het huidige strafsysteem achterhaald !!

Wie denkt dat criminaliteit 't simpelste & 't efficiënst is op te lossen met daders simpelweg zinloos te straffen door ze op een ~nog eens~ vrij zinloze wijze op te sluiten, die mag dan snel beginnen met die achterhaalde ideeën eens dringend bij te stellen. Er is nog géén enkele mens beter geworden van een zinloze straf... Een strafsysteem dat enkel straft om te straffen is zinloos... Onrechtvaardige straffen bewerkstelligen ten andere alleen maar wraakgevoelens, wat dan weer voor wandelende tijdbommen zorgt... maar dit terzijde...

De mensen die er werken, er dus ook van zeer dichtbij mee te maken hebben & er dus ook heel wat over zouden kunnen zeggen... die moeten in dit debat helaas zwijgen... Want er is de "verplichte & van bovenaf opgelegde zwijgplicht" hierover & dit op straffe van !!...Iedereen die daar werkt heeft in de buitenwereld te zwijgen over wat ie daar dagdagelijks ziet of hoort !! ...inderdaad op straffe van !! ...& geloof me, die straffen zijn niet min !!

Waar het in deze uiteenzetting om gaat is de privatisering van de gevangenissen, met daarbij het privatiseren van de strafuitvoering naar in 't bijzonder wie daar zit om z'n straf uit te doen, de gedetineerde. Verder gaat het ook om de privatisering van het bewakend personeel, de sociale dienst, de medische dienst, het onderhoudend & het technische personeel e.d.m. ...Ik stel me zo intussen de vraag wat hierbij de opgelegde normering gaat zijn om "in de privé" daar te beginnen ?!... Een opgelegde minimale norm, uitgevaardigd & compleet gecontroleerd ~doorgelicht~ vanuit de overheid & dus openbaar, lijkt mij toch duidelijk te verschillen van een norm opgesteld vanuit 'n privé-initiatief ?! Wat met elke flippo die niet "goed genoeg" was voor 't leger, voor de eenheidspolitie of voor de douane ? Daar waar men van overheidswege dit nu toch enigszins overziet & controleert, volgens toch wel enige normen (hoop ik)... "tiens-tiens, Meneer Huppeldepup, afgekeurd voor dit & hetgeen, dààr & dààr, die wil nu cipier worden sie... hmzzz..." Tot mijn spijt kunt u er mij op géén enkele manier van overtuigen dat het met een geprivatiseerd gevangenissysteem béter zal gaan...

Men mag in dit debat om te beginnen niet vergeten dat er in de sector van het gevangeniswezen van overheidswege uit ~met name van uit de politiek~ weinig of géén moeite is gedaan om bij te benen met de tijd. Het strafsysteem dat tot op heden bestaat & nog steeds wordt uitgevoerd is er eentje dat vooral dateert uit de Napoleonistische tijd. Echte of grote vernieuwingen zijn er in al die jaren nooit gebeurd. Anno 2008, op dat gebied de grote stap voorwaarts maken, zou niet alleen een grote inzet vergen op elk gebied, maar meer nog zou het vooral miljarden & miljarden €uro's kosten... Miljarden & andere middelen die men ~één !!~ niet heeft & méér nog, ~twee !!~ miljarden die men vooral niet wil betalen, want er zijn echt wel andere prioriteiten om geld aan te spenderen dan dit. Dat hier decennia lang geen werkelijke politieke interesse voor is, komt ook deels voort uit het feit, dat er electoraal weinig voordeel & vooral weinig eer, laat staan stemmen mee zijn te behalen bij de kiezer... Het is pas de laatste 10 – 12 jaar, dat men er wel aandacht moest aan spenderen... De malversaties die met de Dutroux-affaire zijn boven gekomen, als een scheel dat van een gistende beerput spoot was hier mee de aanleiding toe. Plots kwam ineens langs alle kanten boven water hoe het ganse politie-, rechts- & strafsysteem al jààà-ren met haken & ogen, met plakkers op een houten been aan elkaar hing... Ineens zou & moest er op alle fronten een inhaalbeweging gemaakt worden, wat op zijn beurt ook voor de nodige slachtoffers heeft gezorgd... De artsenkrant melde zo eind jaren 90 dat er plots een hoop beschuldigingen van sexueel misbruik waren, die eigenlijk meer finale afrekeningen waren in vechtscheidingen dan dat ze iets met sexueel misbruik te maken hadden... Terwijl speelde Justitie rustig z'n paniekvoetbal verder... onverstoorbaar, want men moest terug goede punten te halen om het geloof in de Belgische Rechtstaat te herstellen... Je zult in die jaren na Dutroux maar van enig sexueel misbruik beticht zijn geweest, voor je met je ogen kon knipperen zat je achter slot & grendel... & was je bij voorbaat schuldig !!

Het moet maar eens zéér cru gezegd worden dat we in een complete wegwerpmaatschappij leven & dit gebeurt ook met mensen die één of meerdere kleinere of grotere misstappen begingen. Criminelen ~klein of groot~ stopt men weg, liefst zo ver mogelijk weg van de samenleving als dat men kan ...& vervolgens vergeet men hen ook nog eens het liefst zo snel mogelijk... Dat men er niet bij nadenkt of er stil bij staat dat deze mensen in het beste geval ooit eens terug deel gaan uitmaken van onze samenleving, ziet men aan de wijze waarop men aandacht aan hen schenkt tijdens hun straftijd. Nauwelijks of géén !! Ik ben er helaas van overtuigd dat de wijze waarop men mensen tijdens hun detentietijd behandelt, net zo goed als "waar" & vooral "onder welke omstandigheden" deze straftijd gebeurt, mede bepalend is voor het recidivisme... Studies tonen te pas & te onpas aan dat ~kadaver~ discipline om de discipline NIET scoort, integendeel ! Behandel mensen als beesten & het worden beesten !! Diezelfde studies wijzen op het gevaar van machtsmisbruik & alles wat daar bij hoort, dat opduikt bij "willekeur" & zinloze kadaverdiscipline. Onze grote broer ~de Amerikanen~ "The land of Freedom & Democracy", waar onze Liberalen maar al te graag naar verwijzen, bewijzen ten andere dat misbruik maar al te vaak zelf... elke dag !! ...& wel binnen hun eigen rangen... Wat zich volgens Bush in de Abu Ghraib-gevangenis "Oh – slechts toevallig & vooral slechts éénmalig" heeft afgespeeld met Iraakse krijgsgevangen, bleek eventjes later zich zowat alle dagen voor te doen in de Texaanse Gevangenissen, waar Meneer Bush notabene destijds Gouverneur was... Zoveel "Human Rights" kennen de Amerikanen... maar dat is dan weer voer voor een ander debat...

Gezien dus de hoogdringendheid voor het vinden van een Belgische Oplossing voor dit Belgische Probleem, evenals gezien de werkelijk niet te overziene grote zooi & het reeds vernoemde gebrek aan middelen, lees : het gebrek aan cash van miljarden €uro's is het dus niet verwonderlijk dat het woordje "privatisering" weer eens in de lucht hangt. Onze éminence Grise der Blauwe Rakkers, Herman De Croo waagt het zelfs in deze chaotische tijden hiervoor een lans te breken. Nu ja, 't is niet omdat je zondag eventjes van op de rug van je paard het wel & wee van je eigenste werkvolk overschouwt & omdat je daar dan in het plaatselijk volkscafé eventjes bij een pintje mee amicaal verbroedert, dat je enige échte voeling hebt met dat volk, laat staan met wat er bij het volk leeft... Zijne ega, mevrouw de Croo vindt het overigens nog altijd steeds héél érg dat slagerszonen zomaar ook advocaat kunnen worden... om maar even in 2 zinnen te schetsen wat de kijk van die mensen op het grote wereldgebeuren & in 't bijzonder op hun achtertuin België is...

Het is geweten dat liberalen te pas & te onpas goochelen met "het vrije markt"-model, vooral omdat het past in hun straatje... Als het echt van die jongens ~Powered By Capitalism~ afhangt, dan kennen wij Belgen bijvoorbeeld helemaal géén "ziekenfondsen" meer, maar dan gaan we naar de onbetaalbaar dure "private verzekering" hiervoor... De gevolgen ervan zullen dan zijn, dat je dan zo bijvoorbeeld een onbetaalbare dure basisgeneeskunde krijgt waarbij het gros van de bevolking zich dat niet eens meer zal kunnen permitteren, maar dàt zeggen ze er ook wel niet bij... & net hetzelfde geldt voor de uitkeringen of voor de lonen. Schaf de vakbonden & de C.A.O.'s af & laat ons discuteren over uw loon... diegene die het laagste biedt, die mag beginnen !!

Wat het privatiseren der gevangenissen betreft... Ik durf hierbij onomwonden te stellen ~& laat ik hierin héél duidelijk zijn~ ....dat er andere belangen zijn die ~zullen~ meespelen..

Laat ons misschien terug even een blik werpen bij onze goede vrienden de Amerikanen, daar waar onze Blauwe Entrepreneurs vooral hun "geprivatiseerde" mosterd halen... De totale populatie van "inmates" in de Amerikaanse gevangenissen ~zowel privaat als federaal~ bedraagt ruwweg geschat zo'n ± 2.350.000 Amerikanen... in 1972 waren er in de U.S. slechts 300.000 gevangenen, in 2000 bedroeg dat aantal intussen al 2.000.000 !! Volgens California Prison Focus : "No other society in human history has imprisoned so many of its own citizens." Anders gezegd ...De US heeft 25% van 's werelds totale gevangenispopulatie achter zijn tralies zitten, maar toch maakt het totaal aantal Amerikanen dat er zijn, niet meer uit dan 5% van de wereldbevolking... simpel gezegd : 1 op 100 Amerikaanse volwassenen zit daar achter de tralies !! ...Van kinderen & jeugddelinquenten niet gesproken, want dat is daar een andere categorie !!

Wat niet echt verwonderlijk is, gezien hun totaal wanhopige uitwassen, lees het falen van hun zo gezegde "Democratic" rechtssysteem. In de hoop van de criminaliteit in hun eigen achtertuin in te dijken, hier paal & perk aan te stellen, om alzo mensen tot beter gedrag te inspireren &/of te dwingen... hebben ze in al hun wanhoop de "3-maal-op-een-rij-is-prijs"-rechtsgang bedacht... Je zult zo maar een fiets hebben gestolen, vervolgens betrapt worden met marihuana in je zakken & het roken ervan... & verder nog eens frauderen met je belastingsaangifte... Volgens die huidige toegepaste Amerikaanse rechtsgang is dat goed voor zo'n... 1...2...3... inderdaad : 25 jaar cel tot levenslang !!

Nu ja... waarom verwondert ons dit niet van deze rare wereldvreemde snuiters... Na het zien van de zoveelste Amerikaanse Real-Life reportage of bloedmooie Amerikaanse film kan ik steeds maar één enkel zinnetje murmelen... "Schóóóón land, alleen spijtig dat er Amerikanen wonen !!" ...& ook hier speelt dit zinnetje mij weer spontaan door het hoofd...

Om een lang verhaal kort te maken... Sinds ze in Amerika hun gevangenissen hebben geprivatiseerd, lijkt het er meer & méér op dat ze dit ook maar meteen hebben omgezet naar harde cash... Nu kun je dit wegwuiven met de de dooddoener dat ze "van de nood toch maar een deugd gemaakt hebben", of je kan grofweg stellen dat ze op een zeer gewiekste manier terug de slavernij hebben ingevoerd, ik prefereer het laatste !! Dit soort van gevangenissen heeft al lang niet meer tot doel, mensen tot betere inzichten te brengen, maar wel eerder van een puur economisch rendement op te leveren...

Zo hebben 37 van de 50 Amerikaanse Staten intussen het uitbesteden van gevangeniswerk aan privé-ondernemingen gelegaliseerd, dit o.a. vanwege de extra inkomsten dat het hen oplevert... Men kan dus intussen werkelijk beginnen te spreken van een ware economische belangen, als we al niet kunnen spreken van pure economische uitbuiting... of ...inderdaad, zuivere slavernij !! Er is trouwens in dat soort "faciliteiten" op geen enkele manier nog enige sprake van werken aan rehabilitatie, of het geven van een toekomstgerichte opleiding, laat staan mensen voorbereiden op een nieuwe start in de samenleving... Hier telt enkel de harde cash ! Voor dit soort uitbestedingen, noem 't "werkgelegenheid" worden er ook géén sociale lasten betaalt, zo is er ook géén enkele pensioenbijdrage te betalen, laat staan énige ziekte &/of invaliditeitswet waar men rekening mee dient te houden, er zijn géén veiligheidregels voor veilige werkomstandigheden.... toch niet dezelfde als op een normale werkvloer in een gewone fabriek ! Als je als gedetineerde een ongeval voorhebt op de werkvloer, dat moet je wachten tot je terug op cel bent, anders lopen ze immers de kans om als "werkgever" aansprakelijk te worden gesteld, wat hen een pak geld zou kunnen kosten... Heb je dat op cel voor, dan liggen de zaken weer anders... Kortom, een hele hoop voordelen & dan nog legaal !! ...& dat allemaal slechts aan een kostprijs van zegge & schrijven : 17 dollarcent/uur, zijnde het uurloon dat een gevangene krijgt !! Waarom zou je in Azië een low-cost fabriek gaan opstarten, als dat in je eigenste achtertuin kan ! Verwondert het u dan dat onze vrienden de Amerikanen zo gul zijn in het geven van straf ? Mij intussen niet meer...

Om even een idee te geven... volgende U.S.-bedrijven gebruiken "gevangeniswerk" & of investeren in het systeem : I.B.M., Boeing, Motorola, Microsoft, AT & T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett Packard, Nortel, General Electric, American Express, Konica, Honda, Toys R Us, C.M.T., Lockhart...& waarschijnlijk nog een hele hoop andere voor ons minder bekende bedrijven...

..& ook in België gebeurt dit !! In het huidige gevangenissysteem werken gedetineerden voor een aantal eurocent per uur, dat &/of stukwerk ! Zo hebben we weet van Belgacom, Philips, Actie 11.11.11 (omdat honger & uitbuiting een onrecht is ?!)...& nog een hele hoop andere privé-ondernemers...

...Nochtans rekenen al die bedrijven u wel de volle prijs door ?!...

We durven bijna te stellen dat het dus bijna niet moeilijk is, dat men daar aanstuurt om mensen op te sluiten &/of extra detentie- of tuchtstraffen te geven, waardoor de detentietijd voor ~vermeend~ wangedrag ~gratuit & makkelijk~ wordt verlengd... want gevangenissen draaien dus voor een deel op deze inkomsten... zijn er boekhoudkundig zelfs afhankelijk van...

Daar waar we zien dat het huidige Belgische gevangeniswezen ~ondanks de vele goede pogingen van de mensen ter plaatse~ faalt, weten we nu al dat door een privatisering ervan, het systeem nog meer zal falen... De wildgroei & het misbruik dat er dan zal ontstaan, zal nog groter & nog onoverzichtelijker zijn... Of dacht u, dat als we nu als overheid de zooi niet konden overzien, dat we dat wél zullen kunnen als dat in handen ligt van een stelletje gewiekste zakenlui ?? Wake up !! Men kan de fraude in dit kleine Belgenland nog niet eens fatsoenlijk aanpakken & dan wil men nu het ganse Gevangeniswezen privatiseren, laat staan dat soort prison-factory's legaliseren... Trouwens, daar waar ten andere puur financiële belangen gaan primeren op menselijke belangen is er A-L-T-IJ-D uitbuiting & corruptie... Kortom misbruik op allerlei fronten...

In het huidige Belgische gevangenissysteem hebben gevangenen ~desondanks dat er wel degelijk een welomschreven gevangenisreglement bestaat waarbij ze een minimum aan rechten hebben~ ...toch géén rechten !! Misschien bestaan die dan wel op papier, maar dat is nog altijd iets anders dan de rauwe werkelijkheid... Het voornoemde reglement vind je in elke Belgische Gevangenis terug onder de letter "W" !! De "W" van "willekeur"... wat wil zeggen dat in principe iedere cipier, elke kwartierchef of gevangenisdirecteur dat interpreteert volgens zijn eigen goed- of kwaaddunken... Naast de straf opgelegd door de rechtbank ~het ontnemen van de vrijheid & het opgesloten te zitten~ ondergaat de Belgische gedetineerde nog eens de straf van die "willekeur", dit wil zeggen : van de toepassing van het plaatselijke gehanteerde reglement... Als de plaatselijke gevangenisdirecteur vindt dat je 3 dagen cachot krijgt voor het schrijven van een brief naar je advocaat, een brief die je schreef bij het licht van een sneeuwende TV omdat het licht uit was, dan ga je hiervoor naar het cachot... er is trouwens géén enkele mogelijkheid om als gevangene tegen dit soort zinloze kloterij in "beroep" te gaan... Je mag dan misschien wel gehoord worden, maar gaan naar het cachot zul je doen !! Eerst naar het cachot & pas daarna kan je daar eventueel klacht tegen neerleggen... Als jouw brief tenminste de gevangenis verlaat !! Dit soort ~zinloze~ "tuchtmaatregelen" zijn ook vrij van enige daadwerkelijke & concrete controle van bovenaf !! Waarmee ik wil zeggen dat de toepassing van dat fameuze gevangenisreglement afhankelijk is van de (on)menselijkheid, de interpretatie & de benadering hiervan door het plaatselijk gevangenisregime waar de gedetineerde zijn straf uitzit... Is dit goed, heb je geluk & anders heb je gewoon dikke pech & daar is niks tegen in te brengen !! Trouwens, géén enkele gevangene krijgt bij z'n strafuitvoering ook inzage in dat bewuste gevangenisreglement, laat staan dat ie z'n ~beperkte~ rechten te horen krijgt... & als dit al niet gebeurt binnen het huidige & bestaande strafsysteem, dan durf ik er ten stelligste aan te twijfelen of dat dit dan wél zal gebeuren in een geprivatiseerd strafsysteem !!Einde DEEL 1 ...wordt vervolgd...!!

05-05-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentie
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.″The Belgian Prison Factory - Inc.″ - PART I
″Privatiseer de gevangenissen″ - DEEL 2

Begin DEEL 2 ...Het vervolg...!!Sta me toe om dit hot item te beëindigen met enkele beschouwingen...

◄► De straf die men opgelegd krijgt voor het plegen van een misdrijf dient in de eerste plaats zinvol te zijn. Dit wil zeggen, dat alles wat de strafuitvoering betreft dient te gebeuren in het teken van "correctie" & "rehabilitatie". Met andere woorden, men zou er beter aan doen om alles in het werk te stellen om een veroordeelde "beter" uit de gevangenis te laten buiten komen dan "slechter", zoals nu maar al te dikwijls het geval is. Op dit ogenblik zijn gevangenissen niet meer dan "Hogescholen" &/of "Universitaire Opleidingen" te noemen, maar dan wel in Crimineel Gedrag & aanverwante specialisaties. Het is algemeen geweten dat daar waar men groepen mensen ~in dit geval misdadigers~ samen brengt, er ook geleerd wordt van elkaar. Wat opgaat in positieve zin voor scholen, gaat ook hier ~helaas negatief~ op voor gevangenissen...

◄► Ook gevangenen hebben rechten : zo bijvoorbeeld het recht op een humane behandeling, dat houdt zo bijvoorbeeld in om NIET economisch uitgebuit, lees : om NIET misbruikt te worden... Het misbruik dat er nu ~de dag van vandaag anno 2008~ reeds bestaat : het werken voor enkele €urocenten per uur, dreigt door een privatisering te leiden tot een nog groter misbruik !! Noem 't maar onomwonden te verglijden naar een gelegaliseerde slavernij !! De strafuitvoering dient dus NIET gekoppeld te zijn aan economische belangen & zeker niet aan winstbejag van firma's & grote concerns. Enkel & alleen al, omdat deze belangen dan zeer zeker gaan primeren op andere belangen... Diegenen die nu in de Belgische gevangenissen zitten zonder één rooie eurocent op hun gevangenisrekening hebben NIKS ! Die kunnen zelfs in hun voorarrest hun advocaat niet bellen !! Misschien móóó-gen ze eens bellen via de sociale dienst... ik zeg misschien... als dat op tijd is aangevraagd volgens de juiste administratieve weg... & als die sociale dienst vooral tijd & daarnaast ook goesting heeft... & als dat niet voor de tweede, of voor de zoveelste keer is... Zelfs in voorarrest hebt u dit recht niet !! Ten andere, bellen is ten allen tijde een gunst... géén recht !! Als u dit denkt dat u als onschuldige zult worden behandeld, tot het tegendeel door Justitie is bewezen, hebt u volgens mij teveel naar idealiserende Belgische Advocaten & Flikken-series gekeken !! Het feit dat u in de gevangenis zit, bewijst immers reeds op zichzelf dat u schuldig bent !!

◄► De straftijd die werd opgelegd bij de correctionele veroordeling, wordt gegeven met het oog op de tijd die een dader wordt uitgesloten voor deelname aan een maatschappelijk leven. "In theorie" komt het er op neer dat dit tijd is om, ...& een dader te straffen, evenals te laten bezinnen over z'n gepleegde feiten, ...& de tijd die noodzakelijk is om hem te rehabiliteren... "in theorie" wil dit zeggen dat na die tijd, de dader zijn straf heeft volbracht & terug màg deelnemen aan het maatschappelijk leven. Als men natuurlijk géén daadwerkelijke tijd & energie steekt in concrete rehabilitatie gedurende die detentietijd is men natuurlijk ook niet gerehabiliteerd, zoals men in de meeste gevallen nu, men wel zijn straftijd gedaan heeft, maar niet echt gerehabiliteerd is !! Elkeen die met die materie bezig is, zal zeggen dat het effect van dit alles ~zinvolle strafgeving~ slechts beperkt is in tijd & ruimte... d.w.z. dat er een daadwerkelijke & een concreet uitzicht op toekomst dient aanwezig te zijn... Zo wordt een korte zinvolle straf, nog altijd voorop gesteld op een lange zinloze straf. Wanneer men gevangenissen gaat privatiseren "bestaat het risico dat private actoren zullen gaan lobbyen, zowel voor langere straftijden, als voor strengere straffen" dixit de Croo ...& dit vanuit hun onmiddellijk financieel rendement & de rentabiliteit daar aan verbonden bekeken. Meneer De Croo weet voor mijn part verduivels goed in welke richting we gaan !!

◄► Last but not the least... Een land dat wetten uitvaardigt, die wetten ook laat naleven of mensen daarop veroordeelt... die mag ~om niet te zeggen~ die MOET er ook op toezien dat de straf die er werd uitgesproken ook tenminste CORRECT wordt uitgevoerd. Ook al spreekt men bij privatisering van het gevangeniswezen van een bijkomend & noodzakelijk "streng toezicht" &/of een "streng controlerend orgaan", het risico zal steeds blijven bestaan, dat dit ontoereikend is voor een garantie van een "gezond" strafuitvoeringsbeleid, omdat daar andere factoren belangrijk zullen zijn. Ten andere, het soort controles waar de Herman De Croo op alludeert zullen nooit "plots" & vooral "totaal onverwacht" kunnen gebeuren... Er zijn & worden nù anno 2008 nog niet eens genoeg controles verricht, omdat er niet genoeg & adequaat opgeleid personeel voor is... Of dacht u dat een "getipte" controle enig daadwerkelijk effect & enige zin, laat staan enig nut heeft ?!...

Zoals gesteld in het begin van deze uiteenzetting... misschien moeten we de vraag omdraaien & misschien moeten we ons beraden over de vraag : wie hoort er werkelijk in een gevangenis thuis & wie niet ?!...

Ik wil er u in deze op wijzen dat er in België nogal zééééér losjes wordt omgesprongen met het voorarrest, evenals met detentie/gevangenisstraffen an sich. Om te beginnen heeft België zowat het hoogste percentage aan gevangenen in voorhechtenis. In 2006 bedroeg dat percentage volgens het International Centre for Prison Studies... 38% !! Klaar & duidelijk : méér dan één derde van de gevangenispopulatie zit in voorarrest !! Oorzaken hiervan waren, een veel te "langzame" rechtsgang, het "gemakkelijk & maar al te soepele" gebruik van de voorhechtenis als "preventieve" straf of als een voorafname ervan... Hebt u er enig idee van hoeveel veroordelingen er worden uitgesproken voor de duur van de voorhechtenis ?! De vraag dringt zich soms op of dit soms gebeurt om de ondeskundigheid van het gerecht te maskeren, dan wel om als Staat geen proces aan de broek gespeld te krijgen wegens het geven van onterecht straffen... m.a.w. Onschuldigen die dan toch maar gestraft worden om het niet over het débacle & het falen van de rechtsgang te moeten hebben !!

Verder kan gesteld worden... alle drugsgerelateerde gedetineerden horen in wezen "medisch" behandeld te worden i.p.v. van zinloos gestraft te worden !! "The War on Drugs" blijft hoe dan ook een groot aandeel hebben in de toenemende gevangenispopulatie & dat geldt niet alleen voor de drughandelaren, dat geldt evenzeer voor de opgepakte drugverslaafde zoals heroine-gebruiker(s). Eenmaal opgepakt heeft die blijkbaar géén recht op échte & onmiddellijke medische zorgen, dan wel is hij afhankelijk van diegene gegeven door het gevangenisregime van het arresthuis waar hij zit. Zo krijgt een opgepakte heroïnomaan in de gevangenis in principe géén methadon, dit in tegenstelling tot iemand die reeds toegetreden is tot een methadon-programma, die laatste kan in de gevangenis daar wél gebruik van maken... Een afkickende heroïnomaan gaat bij teveel heibel... linea recta naar 't cachot i.p.v. naar de dokter...

Een ander aandeel van de gevangenispopulatie dat NIET thuishoort in de gevangenis ~maar er desondanks alles toch nog maar steeds zit~ zijn de geïnterneerden... België is ten andere hiervoor al meerdere ~lees ettelijke & ontelbare~ malen op het matje geroepen & hiervoor zelfs herhaaldelijk veroordeeld geweest door het "Hof van de Rechten van de Mens" !! Maar zoiets leest u maar karig in uw kranten... Maar nog steeds & dit gedurende al tien-tal-len jaren & ondanks alle mooie beloften & de de vele verwoede pogingen van enkelingen, slaagt België er maar niet in om op korte termijn voor die mensen een gepaste Medische behandeling te voorzien. Vandaag de dag zitten er nog steeds geïnterneerden tussen de andere gewone gedetineerden, hun behandeling verschilt in NIKS met de behandeling van een gewone gedetineerde & nochtans zijn deze mensen "officieel ZIEK"... Geïnterneerden krijgen ook géén bijzondere psychologische &/of psychiatrische aandacht of hulp... laat staan enige specifieke medische behandeling !! ...& Dan hebben we het nog niet over het feit, waarom & op welke beschamende manier er hier in België wordt geïnterneerd... U wordt ten andere hier in België sneller "gek" & "ontoerekeningsvatbaar" verklaard dan dat u bij uw tandarts zit voor het uitboren & vullen van een kies !!

Verder kan & mag er ook worden gesteld dat daden waarbij géén geweldpleging werd gepleegd ook in aanmerking zouden moeten komen voor een andere straf-methode dan het klassieke opsluiten. Er bestaat naast het Elektronisch Toezicht ook nog zoiets als taak-straffen. Er zijn ten andere genoeg alternatieve, édoch "drastischere" & "effectievere strafmethodes" dan diegene die men nu aanwendt... Er kan onomwonden gesteld worden dat hier veel te weinig aandacht wordt aan besteed, evenals dat er van deze alternatieve straf-methodes te weinig gebruik wordt gemaakt.

Wil men in dit debat ~dat intussen toch al wel enkele jaren aansleept~ komen tot menselijke & vooral haalbare oplossingen dan zal men zowel binnen de politiek, als binnen Justitie ~die op zich een Macht is~ als binnen de overheid & net zo goed met de specialisten ter plaatse ~het "werkvolk" op de vloer~ een degelijk & vooral een sereen debat dienen te voeren, waarbij er vervolgens ook daadwerkelijk naar alle partijen dient geluisterd te worden. Ie-der-één dient zich dus te onthouden van populistische praatjes als zouden extremen ~in welke vorm dan ook~ een oplossing of een uitkomst kunnen zijn voor het huidige probleem, die extreme oplossingen zijn er NIET, die bestaan NIET !!

Hoe erg het ook is om dit te zeggen, maar het is in feite jammer genoeg vrij beschamend voor iemand als de Heer Herman De Croo, die toch wel 7 jaar lang Minister van Justitie was van november 1982 tot november 1989 & deze materie dan toch als géén ander zou moeten kennen, dat die hier nu eens visjes gaat uitwerpen voor de grote geldhaaien... In al die jaren van zijn eminent ministerschap was ie helaas niet erg begaan met zijn eigenste "werkvolk", noch met hun werkomstandigheden, laat staan met het ganse gevangenisprobleem...

"Wie misdadigers als falende mensen ziet, hen alzo ook humaan benaderd & behandeld, heeft de kans om op termijn een mens rijker te zijn & een misdadiger minder te hebben..."

...Bijlagen :

"The Belgian Prison Factory - Inc." ofte... "Privatiseer de gevangenissen"
= De tekst ~van dit blogbericht~ dat u zonet kwam te lezen, in een handig down te loaden A4 PDF-formaat.

A0-poster "BARGAIN !!" - "The Belgian Prison Factory - Inc."
= Down te loaden A0-poster "BARGAIN !!" ~zie de afbeelding in het begin van deze beschouwing~... Af te printen via een planafdruk bij je copie-winkel.Enkele ontluisterende sites &/of video's... :

# Buitenlandse sites :

http://realcostofprisons.org/
= The Real Cost of Prisons Weblog - The Failing American Prison System – interessant artikel om eens de achterkant van de medaille te zien – ontluisterend gewoon ! Bezoek ook eens via "main" ~bovenaan de page~ de rest van deze site...

http://www.wsws.org/
= Prison labor on the rise in US...

http://www.buriedaliveillustrations.com/
= Buried Alive Illustrations: Writings and Drawings from a Canadian Prisoner – De site van Peter Collins die sedert 1983 levenslang zit in een Canadese gevangenis. De site wordt onderhouden door de broer van Peter Collins. Lees vooral ″Bound and Gagged″ - Peter's Prison Newsletter...

http://www.unicor.gov/
= Federal Prison Industries.Inc – Mooi "ogende" site... De glossy-achtige reclame van hun verkoopfolders, verbergt vakkundig de gruwel van achter de deur...# Belgische sites :

http://www.gevangenismuseum.be/
= Gevangenismuseum België ...mooier voorgesteld dan de werkelijkheid is...

http://www.indymedia.be/
= België heeft laagst aantal veroordeelde gevangenen van West-Europa ...België is hiermee een gemiddeld land met 90 gevangenen per 100.000 inwoners. Door het hoge aantal gevangenen in voorhechtenis zijn er in feite maar 56 veroordeelden !!

http://www.statbel.fgov.be/
= Recht, justitie & politiek - justitie & politie - Cijfermateriaal, waaronder het aantal gedetineerden die verblijven in de Belgische gevangenissen...

05-05-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Gevangenissen & detentieInhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!