kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

11-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Les boulettes de Magnette - DEEL 2 :
"Belgistan wordt één grote sterrenwacht !!" ...

In DEEL 1 van "les boulettes de Magnette" hebben we gezien dat een energiebonus aan 280.000 gezinnen de mist in ging....

Uiteindelijk ging het over een ~ocharme ocharme klein~ bonusje van 50 tot 75€ per gezin... wat absoluut géén enkel financieel effect zou hebben op het budget van de minder begoede gezinnen. We kunnen er dus rustig van uitgaan dat het hier enkel & alleen gaat om een electorale stunt !! De zoveelste in de rij van de laatste jaren... In ons energiedossier dat julle nog steeds kunnen raadplegen, haalden we reeds aan dat het sociaal electriciteits- en gastarief dat het laagste van de markt "ZOU" moeten zijn volgens de huidige wetgeving, zéér sterk was gestegen... Het zou dus heel wat makkelijker zijn om een grotere inspanning te doen voor de ècht minst bedeelden onder ons, dan een idioot bedrag voor 280.000 gezinnen uit te delen !! Màààrr dat levert natuurlijk wat minder potentiële kiezertjes op... & het kan tenslotte niet de bedoeling zijn om dàn pas de èchte noden te lenigen... toch zeker niet vanwege een "èchte" socialist....

Màààrr... onze linkse jongen speelt nu eveneens met het idee om de electriciteitsprijzen te plafonneren... Wij vragen ons wel af op welke wettelijke basis hij deze stunt zal ~kunnen~ uitvoeren ?!... Het controlecomité van de gas-en electriciteitssector is al een tijdje ontbonden... & onze Hroene en dode rode rakkertjes hebben ons op het moment van de ontbinding van dit uitstekend functionerend controleorgaan met de hand op de linkerhartklep bezworen dat de vrije markt zou leiden tot geweldige prijsdalingen... Die zijn er inderdaad zeer kortstondig gekomen, maar werden bijna onmiddellijk gecompenseerd door de invoering van een reeks taksen op alles en nog wat... Wij verwijzen hiervoor eveneens terug naar ons energiedossier...

...& Ondertussen swingen de eigenlijke gas-en electriciteitsprijzen wel degelijk de pan uit en blijven de taksen netjes behouden. Gevolg : à-stró-nó-misch hoge facturen die in de toekomst ~nóg~ zùllen blijven stijgen (!!) Wij geven maar één klein voorbeeldje : de fameuse groene stroomcertificaten die de transmissienetbeheerder Elia verplicht "MOET" opkopen van de groene-stroom producenten !! ~....& dàt heeft nu eens niks te maken met de certificaten van de particuliere zonnepanelen !~...

Wèl...

Bij het op dit ogenblik reeds geplande vermogen van de windmolenparken in de Noordzee zou het hier gaan over de "modeste" som van... *KUCH-HOEST* ....zo'n kleine 600 miljoen €uro over 10 jaar...!! ...& Die 600 miljoen €uro zullen natuurlijk door Elia gerecupereerd worden in... *TATAAA* ...een tariefverhoging aan de particuliere verbruiker... dùs : ù en ik !!

...& Dan weten we ondertussen, dat de totale windmolenproductie enkel & alleen zal volstaan om ...TA-TAAA !! ...het sluimerverbruik van de decodeerapparatuur van de digitale televisietoestellen te dekken... !!

Bovendien omzeilt èlke investeerder in windmolenparken in onze Noordzee op legale manier de electriciteitswet door de investering van de onderzeese kabel ~die toch maar mooi 30% van de totale investeringskost bedraagt~ eveneens af te wentelen op Elia... dùs... ~nogmaals~ op ù en ik !!

In de electricitetswet en in de technische reglementen staat nochtans overduidelijk, dat àlle kosten van productie-eenheden door de investeerder moeten gedragen worden tot aan het aansluitingspunt !! Met andere woorden : tot aan de hoogspanningspost van Elia, die voor wat dàt betreft, de windmolenparken de post van Koksijde is !! Als dit géén bijkomende vorm van verdoken subsidiëring is dan weten wij het ook niet meer ?!!...

Nu terug naar het stoute plannetje van Magnette... dé prijsplafonnering van de electriciteit ...& dan enkel van de electriciteit, want voor de gasprijzen blijkt er een normale prijszetting te bestaan... Enkel wat betreft "den ellentrik" is er een probleem... €lectrabel die 80% van het in Belgistan geproduceerde vermogen bezit, factureert aan marktprijzen, terwijl het beschikt over een belangrijk deel nucleair vermogen waarvan een gedeelte van reeds afgeschreven centrales. Dus "Magnette-héél-bPoooss !!" ...Hij zàl de prijs dàn eens ~gedurende 3 jaar~ berekenen op basis van de reêle kosten, wat dan moet leiden tot een belangrijke prijsdaling... dit vrolijke praatje maakt ons nu reeds blij... MAAR er is dus weer een "màààrr"...

Indien €lectrabel ~die als enige beschikt over de goedkope nucleaire productie~ inderdaad zou kunnen gedwongen worden, om tegen reële kost + een redelijke winstmarge stroom te leveren, dan zullen de andere producenten ~die natuurlijk niet beschikken over deze goedkope productie~ zéér snel failliet zijn... een ~pijnlijk, édoch onbelangrijk~ detail natuurlijk... !!

...& Nog een "màààrr"... : Hoe zal onze "Rrrrooie Vrind" Magnette verhinderen dat Electrabel haar productie elders in het buitenland duurder zal verkopen ?!...

Dit "zijn" natuurlijk de zeer consequente gevolgen van een vrije markt... Euh... nietwaar beste sossen ?!...

De enige rem op ongebreidelde uitvoer en dus meteen een enorm stroomtekort op de binnenlandse markt, zullen de technishe beperkingen van de intrerconnecties zijn met Nederland en Frankrijk. Door dit geniale ideetje van de prijsplafonnering heeft onze rooie "minister van energie" €lectrabel in een zeer sterke onderhandelingspositie geplaatst !! Het kan immers op de door de sossen zelf zo sterk verdedigde vrije-marktprincipe ~herinner jullie de motivering rond de ontbinding van het controlecomité~ stellen dat ze haar productie netjes op de electriciteitsbeurs zal verkopen aan de meest biedende en hiermee Belgistan meteen in het duister hullen !!... hoogstwaarschijnlijk dan enkel tot genoegen van enkele lokale sterrenwachten... Onze brave Minister moest ons anders toch maar eens komen uitleggen hoe het komt dat indien Electrabel ~& enkele kleintjes~ gas en electriciteit levert aan de marktprijzen... de inflatie in de euro-zone op gas 13,3% bedraagt en in Belgistan 50,5 !!... Voor electriciteit bedraagt de inflatie in de euro-zone 6,1% en in Belgistan 19,7% !!....dit om toch maar eventjes wat twijfel te zaaien over de "normale" gasprijzen. Enkel Slovenië doet het nog slechter... *GRIJNS*

Wij snappen er dus niks van !! Maar wij zijn dan natuurlijk ook véél te dom om ministrabel te zijn... Wij verwachten dus een spoedig antwoord !! *GEEUW* ...& Kom nu ...*G#DVRRD#MM#*... niet af met de verlaging van de BTW van 21% naar 6%, zoals de vakbonden vragen... want de kassen waren àl leeg voor het debacle van Fortis en Dexia... dus nu zijn ze enkel nog wat leger...en die moeten dus drrrringend gevuld worden...!!

Maar er zal echter snel beterschap komen... vermits we tot onze grote "vreugde" vernemen dat onze populistische brulboei Jean-Marie Dedecker & zijn olijke vrolijke vrienden van de LDD de derde grootste formatie zal worden in Vlaanderen !!

Hierop kunnen we enkel zeggen : tot nog toe bleven in de financiële crisis de echte armen buiten schot... Wie niks te verliezen had verloor dus inderdaad niks. Maar met "onze beste vrind Dedecker" wordt àlles ~inderdaad~ "ànders" !! Ook voor deze categorie... zij worden nù wèl het opgejaagd wild !! ...Voor zij die er aan mochten twijfelen, lees onze bescheiden bijdrage over het economisch programma van Dedecker er maar even op na !! ...& doe dit het liefst vóóraleer jullie op jullie goede "Vrind" LDD willen gaan stemmen !!

...& Zeg vooral niet, dat jullie het niet wisten !!...

Vlaanderen lijkt ons eerder een laboratorium waar men enkel Boer Ganzendonck'n heeft weten te klonen... Maar deze verwijzing is enkel voor de heimatliteratuurkneuters & dus ook voor... "dè èchte Kenners" bedoeld !!

...

11-10-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
10-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Les boulettes de Magnette - DEEL 1 :
"Juridische fouten mogen het grote prinicipe niet ondergraven" ...

Onze formidabele energieminister behept met een revolutionaire dadendrang verklaarde gisteren dat hij de electriciteitsprijzen wenst te "plafonneren"... Gejuich alom in de linkerhoek en tussen de groene graszoden. Gemor bij Electrabel en consoorten. Onmiddellijk gevolg : de aandelen van de energiemaatschappijen kelderen tegen een fortisiaanse snelheid. Dus wij trekken met onze linkse leeuwenmoed ten strijde ter verdediging van dit rooie boegbeeld. Want deze linkse Minister heeft al eerder getracht bij de armlastigsten onder ons een klein beetje hun nood te lenigen. Maar helaas-helaas, driewerf helaas...

Maar we laten het jullie zelf ontdekken in een mooi artikeltje in de Tijd onder de inspirerende titel :

...

20 september 2008

Magnette verknoeit energiekorting


De energiekorting voor meer dan 280.000 gezinnen blijkt volstrekt onwettig. Dat is te wijten aan geknoei door de minister van Energie, Paul Magnette (PS). Nochtans had de Raad van State de minister al gewaarschuwd, vernam De Tijd uit goede bron. Maar dat mocht de guntsmaatregel voor de minderbedeelde gas- en elektriciteitsgebruikers niet in de weg staan.

Op 1 april mochten minister Magnette en premier Yves Leterme (CD&V) het goede nieuws aankondigden. Gezinnen met een bescheiden inkomen zouden op 1 juli een eenmalige korting krijgen op hun gas- en elektriciteitsfactuur. Ruim 280.000 gezinnen met een netto-inkomen onder 23.282 euro konden ervan genieten. De korting van 50 euro (elektriciteit) en 75 euro (gas) zou al gelden vanaf 1 juli.

De maatregel moest er snel komen. De Parti Socialiste wilde na de uitbreiding van het stookoliefonds ook snel een geschenk geven aan de minderbedeelde gas- en elektriciteitsgebruikers. De gasfactuur was tussen de zomers van 2007 en 2008 met de helft gestegen en de elektriciteitsfactuur met een vijfde. Consumentenorganisaties hadden de fikse prijsstijgingen al gelaakt en eisten maatregelen.

Ook PS-minister Magnette kon een opsteker gebruiken. Hij was eerder de kop van Jut omdat hij aangekondigd had dat Electrabel een vrijwillige bijdrage van 250 miljoen euro zou leveren, waarop de energiereus dat al even snel tegensprak.

De energiekorting belandde in een programmawet, met een rist andere maatregelen die al in april door het parlement zijn gejaagd. Het uitvoeringsbesluit legde Magnette op 27 juni voor aan de rest van de regering.Onwettig

Maar de Raad van State zette de maatregel op de helling in zijn vertrouwelijk advies aan Magnette. Volgens welingelichte bronnen werd de minister gewaarschuwd dat zijn koninklijk besluit onwettig was. Het kwam niet overeen met de wet die het parlement had goedgekeurd. In de wet staat een totaal andere procedure. De energiebedrijven zouden de korting meteen verrekenen in de facturen. Maar dan moesten ze de inkomensgegevens van hun klanten krijgen om na te gaan wie recht heeft op de korting. Dat bleek een brug te ver.

Magnette moest het dus over een andere boeg gooien in zijn uitvoeringsbesluit, gepubliceerd op 11 september. Alle klanten zouden eerst de volle pot betalen en vervolgens een premie kunnen aanvragen bij de federale overheid.

De onwettigheid dreigde al in augustus aan het licht te komen. De privacycommissie kon Magnette geen machtiging geven voor de noodzakelijke gegevensuitwisselingen tussen de betrokken overheidsdiensten. De privacycommissie mag immers geen machtiging geven als de voorgelegde wetteksten niet rechtmatig zijn. Maar de commissie wilde niet de boeman zijn voor ruim 280.000 gezinnen. Er volgde een ongeziene 'machtiging ten uitzonderlijke en voorlopige titel'. Als Magnette de situatie niet rechttrekt tegen februari 2007, zou de machtiging niet doorgaan.

De energiekorting staat dus op losse schroeven. Ze is nog altijd onwettelijk. Het is al de tweede flater van Magnette, na de stukgelopen miljoenenbijdrage door Electrabel. 'Regels zijn er om de mensen te dienen en niet omgekeerd', reageert Magnettes woordvoerder Jeroen Janssens. 'Juridische fouten mogen het grote prinicipe niet ondergraven.' LB

09:51 - 20/09/2008 Copyright © De Tijd

BRON :
http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Magnette_verknoeit_energiekorting.8079402-438.art

...

Morgen ontleden we eventjes het andere veelbelovende voorstel van deze guitige man...

...

10-10-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
09-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfmoordpreventie voor de kleine belegger : IJslandse mythen en sagen deel 2


...& Nu we toch bezig zijn, nog eentje uit de Volkskrant...

...

Van onze correspondent Gert-Jan van Teeffelen gepubliceerd op 09 oktober 2008 19:54, bijgewerkt op 10 oktober 2008 07:40

Britten pakken IJsland aan via anti-terreurwet

LONDEN - De diplomatieke betrekkingen tussen Groot-Brittannië en IJsland zijn op een dieptepunt beland nu blijkt dat de schade door het IJslandse bankendebacle veel groter is dan gedacht. Vele tientallen Britse gemeenten, maar ook instellingen zoals Scotland Yard en de Londense metro hebben rekeningen en deposito's bij IJslandse banken.

Voor zover bekend staat er liefst 860 miljoen pond (1,1 miljard euro) aan publiek geld op het spel, en dit bedrag zal vermoedelijk nog verder oplopen nu steeds meer instanties hun belangen melden. Daarnaast gaan Britse bedrijven mogelijk voor miljarden het schip in.

De boosheid over de IJslandse houding is groot, nu het land zelfs niet bereid lijkt de basisgarantie van zijn centrale bank (tot zo’n 20 duizend euro) na te komen. Veel particulieren meenden dat het wel goed zat met de regeling van een westers land als IJsland, maar hebben nu het gevoel te maken te hebben met een schurkenstaat.

Die mening lijkt de Britse regering te delen. Aan particuliere spaarders is al medegedeeld dat zij niet zullen lijden onder de IJslandse onbetrouwbaarheid, en de overheid zal alle spaartegoeden garanderen.

Nu blijkt dat ook lokale overheden niet bij hun geld kunnen, is de Britse regering in woede ontstoken. Met een wet die is bedoeld voor anti-terreurmaatregelen worden nu tegoeden van IJslandse bedrijven in Groot-Brittannië bevroren. Het betreft de Anti-Terrorism, Crime and Security Act die werd aangenomen na de aanslagen van september 2001.

In een interview met de BBC noemde premier Brown het gedrag van IJsland donderdag ‘illegaal’ en ‘volstrekt onacceptabel’. ‘We bevriezen de bezittingen van IJslandse ondernemingen waar we kunnen. Waar nodig zullen we verdere actie ondernemen tegen de IJslandse autoriteiten.’

Intussen zou voor enkele miljarden aan beslagen zijn gelegd. Volgens de premier heeft de IJslandse toezichthouder niet alleen het eigen volk in de steek gelaten, maar ook de Britten.

In IJsland is de Britse opstelling slecht gevallen, zeker aangezien het de belangrijkste handelspartner van het bijna failliete land betreft. De IJslandse regering beticht de Britten er nu van de problemen erger te hebben gemaakt door massaal hun geld terug te vragen

De getroffen Britse lokale overheden en bedrijven hoeven in tegenstelling tot particulieren echter niet op onvoorwaardelijke staatssteun te rekenen. Dit heeft tot onrust geleid in de betreffende gemeenten, waar burgers vrezen dat publieke diensten hieronder zullen lijden. Achter de schermen wordt tussen de twee landen verder onderhandeld.

BRON :
http://www.volkskrant.nl/economie/article1076252.ece/Britten_pakken_IJsland_aan_via_anti-terreurwet

...

...

09-10-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfmoordpreventie voor de kleine belegger : IJslandse mythen en sagen deel 1


eventjes wat leuke nieuwsjes uit de pers van vandaag om weer wat optimistischer door het leven te gaan. Of anders gezegd onze kleine bijdrage aan de campagne van : "zelfmoordpreventie voor de kleine belegger"...

...

REPORTAGE, Van onze verslaggever Pieter Klok
gepubliceerd op 09 oktober 2008 02:59, bijgewerkt op 9 oktober 2008 08:37

IJsland hoopt voorzichtig op reddende hand Rusland

REYKJAVIK - De IJslandse supermarkten zijn nog steeds goed gevuld, maar tekorten dreigen nu Groot-Brittannië geen zaken meer met IJsland lijkt te willen doen.

Brynja Halldörsdottir (18) weet wel wat er met IJsland moet gebeuren. Het eiland moet liefst morgen nog worden opgekocht door een vreemde mogendheid. ‘Dat zou niet de eerste keer zijn. Newfoundland ging in de jaren dertig ook failliet en werd toen onder Brits bestuur geplaatst.’

Maar wie zou IJsland moeten kopen? De Europese Unie misschien? ‘Nee, dat lijkt me niks’, zegt Halldörsdottir. ‘Al die stomme regels van jullie. Dan nog liever Rusland.’

Halldörsdottir, die ‘CEO’ is van een cursusinstituut, staat voor een filiaal van Landsbanki, de moeder van Icesave. Ze wil al haar geld van haar spaarrekening afhalen en daarmee in één klap de hypotheek van haar moeder aflossen. ‘Dat lijkt me op dit moment het veiligst. Als de overheid straks failliet gaat, is mijn geld niets meer waard. Straks heb ik in ieder geval nog een huis.’

Op straat is nog steeds niet te zien dat IJsland op omvallen staat. De verlengde SUV’s rijden nog vrolijk in de rondte, winkels liggen nog vol en ook de cafés en sushibars zijn nog steeds goed gevuld. Maar de komende dagen gaat dat waarschijnlijk snel veranderen. Gisteren moest premier Geir Haarde toegeven dat IJslandse bedrijven geen betalingen meer konden doen in Groot-Brittannië. Hiermee komt de import in gevaar en dreigen winkels leeg te raken. ‘Technische problemen’, noemde Haarde het, maar het is waarschijnlijker dat Groot-Brittannië, de belangrijkste handelspartner, het vertrouwen in IJsland heeft verloren. Zeker sinds de 300 duizend Britse klanten van Icesave hun geld kwijt zijn.

IJsland kan zich op eigen kracht niet meer redden, dat is voor iedereen duidelijk. Vorige week al stuurde Haarde daarom een bedelbrief aan twintig landen. Elk land schreef terug dat het zijn handen vol had aan de eigen financiële problemen. Behalve Rusland. Premier Poetin zei dat hij best bereid was om 4 miljard euro in het land te steken. En dus vertrekt Haarde komende dinsdag naar Moskou om een overeenkomst te tekenen.

Het belang van IJsland is duidelijk, maar wat is het belang van Rusland? Veel IJslanders zijn bang dat Poetin vergaande voorwaarden aan de lening gaat stellen. Zo zou hij kunnen eisen dat Rusland gebruik mag maken van de vliegbasis Kevlatik, die nog geen twee jaar geleden door de NAVO is verlaten. Volgens Haarde is daar tot nu toe geen sprake van.

De IJslandse bevolking, die bijna dagelijks massaal voor de televisie zit om naar de laatste persconferentie van Haarde te luisteren, raakt met de dag meer in verwarring. Dinsdagavond werd de Glitnirbank, in navolging van Landsbanki, onder controle van de overheid gesteld. Bij het hoofdkantoor is het een dag later een komen en gaan van – vooral oudere – spaarders. De 69-jarige Erla Juliusdotter, die tot haar pensionering een hotel uitbaatte, heeft tranen in haar ogen. ‘Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik weet niet eens meer waarvoor ik bang moet zijn. Ze zeggen dat mijn spaargeld en mijn pensioen veilig zijn, maar ik vertrouw niemand meer. Natuurlijk niet.’

De woede groeit ook. Tijdens de persconferentie kreeg Haarde een petitie aangeboden waarin werd aangedrongen op het aftreden van de president van de Centrale Bank , tevens oud-premier. Haarde ligt zelf ook onder vuur. Hij wordt gezien als een zwakke leider. En die indruk maakt hij ook op de persconferentie. Zijn antwoorden zijn vaak vaag en ontwijkend. En als hij zegt dat de IJslandse kroon – die alleen door steunaankopen op niveau blijft – binnenkort weer ‘veel sterker’ zal worden, doet hij zelfs denken aan de woordvoerder van Saddam Hoessein, die bleef herhalen dat Irak aan de winnende hand was, terwijl achter hem de studio aan het instorten was.

Einar Osgeirsson (75) komt opgelucht uit de Landsbanki gelopen. Hij heeft zich net laten vertellen dat zijn spaargeld veilig is omdat de overheid achter de bank staat. Daarom heeft hij zijn complete vermogen (100 miljoen IJslandse kronen, ongeveer 800 duizend euro) van zijn Luxemburgse rekening bij Landsbanki terug naar IJsland gehaald. ‘Ik was bang dat ze mijn Luxemburgse rekeningen zouden plunderen. De overheid kan ook failliet gaan, ik weet het, maar ik moet mijn geld toch ergens stallen?’

BRON :
http://www.volkskrant.nl/economie/article1075757.ece/IJsland_hoopt_voorzichtig_op_reddende_hand_Rusland

...

...

09-10-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onwettigverklaring van de armoede

Toegegeven... de tekst is dan misschien alweer zo'n kleine 3 jaar oud te noemen, maar is hoe men 't draait of keert nog altijd even actueel, is het niet even prangend als toen...

Voor zij die ere belang & andacht aan willen schenken...

...

...

Onwettigverklaring van de armoede

Op de dag van de verklaring - Gemeente Firenze (palazzo della Signoria) - 10 september 2005

Het falen van de politici in de strijd tegen de armoede, zoals die in de loop van de laatste 30 jaar gevoerd is in het teken van productionele efficiëntie, financieel rendement en commerciële competitiviteit, is veelzeggend: vandaag leven 2,8 miljard mensen in absolute armoede (van een inkomen van minder dan 2$ per dag). Afgezien van de kwantitatieve monetaire aspecten ervan, heeft armoede bovenal een onaanvaardbaar kwalitatief kenmerk: armoede is de negatie van de mensenrechten, en doet de menselijke waardigheid geweld aan.

Laten wij dus niet langer de gevangenen blijven van dit falen, volgens welke logica de staatshoofden van de wereld, die binnen enkele dagen (van 14 tot 17 december) in New York bijeenkomen voor de Algemene Vergadering van de UNO, in het bijzonder onder druk van de westerse landen, de mogelijkheden willen uitsluiten van ontwikkeling ten dienste van de mensenrechten en sociale rechten van alle bewoners van de planeet.

De wereldleiders zullen bevestigen dat het niet langer mogelijk is om de absolute armoede uit te roeien en dat ze hoogstens kunnen proberen om tegen 2015 het aantal “extreem arme” personen (met een inkomen van minder dan 1$ per dag) met de helft te verminderen. Daarna zullen ze wel weer verder zien. Wat betekent dat we als onvermijdelijk aanvaarden dat er binnen tien jaar 3 miljard arme mensen zullen zijn.

Wij moeten deze logica van het falen niet alleen weerleggen, maar de valse theorie van de natuurlijkheid en de onvermijdelijkheid van de armoede - in de betekenis van ellende - met kracht verwerpen.

Armoede is geen ‘natuurlijk’ fenomeen. Laten wij een einde stellen aan de huidige mystificaties omtrent armoede.

Het is niet waar dat armoede een gevolg is van een gebrek aan middelen. De arme landen waren in de regel altijd - en nu nog – bijzonder rijk aan de natuurlijke grondstoffen waarvan de rijkdom van de rijke landen juist afhankelijk is – omdat ze zelf meestal arm zijn aan deze grondstoffen. Het probleem ligt in het verschil in toegang tot en controle over de toewijzing van beschikbare middelen, die al eeuwen berusten in de handen van de machtige groepen in de westerse landen.

Armoede is geen lotsbestemming, en ellende is dat nog minder. Daarom moeten wij allemaal een gewaarborgd recht hebben op leven, los van inkomensniveau.

Het is evenmin waar dat armen ‘van nature’ minder capabel zijn, dat het parasieten zijn, die meer neigen naar een bestaan in de illegaliteit, die meer aanleg hebben voor criminaliteit. De jongste jaren wint in onze landen de overtuiging veld dat zich onder de armen, zoals onder de immigranten en de werklozen, “natuurlijk” meer potentiële criminelen bevinden dan onder andere bevolkingsgroepen of sociale categorieën. Vooral rijke maatschappijen zijn altijd meer geneigd om een toenemend aantal sociale categorieën en individuen als ‘illegaal’ en ‘clandestien’ te beschouwen.

Geen enkel levend wezen is clandestien op deze planeet.

Het zijn niet de armen – degenen die uitgesloten zijn – die illegaal zijn en dus “problemen maken”, maar het is het feit dat armoede bestaat dat illegaal moet verklaard worden. Zoals slavernij is ook armoede het resultaat van het gedrag en de daden van menselijke wezens. Armoede is een maatschappelijk product, geen natuurfenomeen. Armoede is de negatie van de rechten van de mens, die de basis vormen van een gezonde democratie en armoede vormt een bedreiging voor het vreedzame samenleven van de volkeren. Het is niet omdat de leidende klassen zich ‘structureel’ incapabel hebben getoond om de armoede wereldwijd uit te roeien, dat de armoede ipso facto onvermijdelijk, en dus aanvaardbaar, toelaatbaar, en dus ook ‘legaal’ zou zijn.De redenen van het falen

De redenen van het falen van de strijd tegen de armoede zoals die gevoerd wordt sinds 1974 terwijl de internationale gemeenschap (UNO) de Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO) had opgericht met als doel de uitroeiing van de armoede tegen het jaar 2000. Wij vermelden hier onder meer:

# de transformatie van de economieën van de westerse landen in een markteconomisch stelsel dat berust op oorlog en geweld. Het model van het nationale en mondiale financiële kapitalisme dat vandaag overheerst, berust op een logica van onbeperkt en intensief nastreven van het vermogen om de grondstoffen van deze wereld te controleren, inclusief de zogenaamd immateriële middelen (denk maar aan het “intellectueel eigendomsrecht” dat de meest geavanceerde vorm aanneemt van het aanwenden voor privé-doeleinden van de gemeenschappelijke middelen van de wereld, in casu kennis, en van de commercialisering daarvan);

# de onwil om individuele en collectieve gedragingen op het gebied van levensstijl en culturele modellen te veranderen, systematisch gebruik van geweld ten opzichte van het milieu en van openbare gemeenschappelijke goederen als water, lucht, bossen, aarde die worden gereduceerd tot koopwaar die mag uitgebuit worden, met grote natuurrampen en ecologische en technologische rampen tot gevolg.

# Het feit dat de politiek verantwoordelijkheid afstaat ten voordele van particuliere instellingen, met name financiële en commerciële. Denken we maar aan de politieke onafhankelijkheid die aan de Centrale Europese Bank is verleend en aan de vergaande autonomie die in de hele wereld aan de andere staatsbanken is toegestaan, aan de beslissingsmacht waarover de operatoren van de internationale financiële markten beschikken, en de mechanismen die in voege zijn gebracht door de Wereldhandelsorganisatie. Dit vertaalt zich in de onteigening van de politiek ten voordele van de multinationals die, met goedkeuring en steun van de politieke klasse die momenteel de leiding heeft, de voornaamste verantwoordelijken zijn voor de verzwakking van het sociale beleid en de implementatie van productie- en ontwikkelingsmodellen die gebaseerd zijn op concurrentie en op uitsluiting van de minder competitieven, de zwakken, de “niet-productieven”;

# Het opgeven door de internationale gemeenschap (op het niveau van de Verenigde Naties) van de principes van gelijkheid en van de universaliteit van het recht op leven en gelijke kansen, wat gebeurd is door de aanvaarding in september 2000 van de Milleniumobjectieven voor Ontwikkeling, die sterk zijn afgezwakt ten opzichte van de objectieven die waren vooropgesteld in 1974 en door het geven van een volmacht aan de vrije markteconomie en aan privé-investeringen om de toegang tot deze rechten die omgezet zijn in ‘noden’;

# de poverheid van de middelen, niet alleen financiële, die worden ingezet in de strijd tegen de armoede, die blijkt uit het progressieve afzien van het toekennen, ondanks de plechtige verbintenissen die zijn aangegaan en in de loop van de jaren zijn herhaald, van de financiële middelen die nodig en onmisbaar worden geacht en van het in werking stellen van de correctiemechanismen om de dynamiek van sociale en duurzame ontwikkeling van de arme landen te bevorderen.

# Het in gang zetten door de regeringen van de westerse landen van een economische politiek die een verwoestend effect heeft op de economieën van de arme landen. Dat is overduidelijk het geval met de westerse landbouwpolitiek die steunt op enorme subsidies (ongeveer 340 miljard $ per jaar) die aan de producenten worden toegekend om hun export te bevorderen op de wereldmarkt, ten nadele van de producenten uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze 340 miljard per jaar zijn maar een beetje minder dan de 400 miljard bijkomende investeringen die nodig zouden zijn en zouden volstaan over een periode van tien jaar, volgens Unesco en de Wereldgezondheidorganisatie om alle bewoners van de planeet van drinkbaar water te voorzien (40 tot 50 liter per dag per persoon). Landbouwsubsidies van de rijke landen versus het recht op water voor allen: helaas is het in deze simpele termen dat de uitgelezen politici van de dominante overheden de wereld verplichten om het probleem van de armoede en de alternatieven te stellen.

# De arrogante vasthoudendheid waarmee de dominante machten de liberalisering van de plaatselijke openbare diensten aan de wereld trachten op te dringen, inclusief watermaatschappijen, gezondheidszorg, milieu en energie en openbaar vervoer; liberalisering die wordt doorgevoerd om het privé-kapitaal toe te laten om zich de controle over de basis middelen en -diensten toe te eigenen en te exploiteren om in de eerste plaats te voldoen aan de behoeften aan welvaart en rijkdom van de enkelen, liever dan zorg te dragen voor de rechten op leven van alle menselijke wezens en voor de bescherming van al wat leeft op de planeet. Vandaar onze uitgesproken verzet tegen de GATS (Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten) en de TRIPs (Overeenkomst over Intellectueel Eigendomsrecht).ONS VOORSTEL

Bestaat in de stelling dat wij moeten optreden met oplossingen die ingrijpen in de wortels van de oorzaken van de armoede. Het is fout om de nadruk te leggen op “meer vrije markt” en te denken dat het volstaat om “meer geld te geven” aan de arme landen. Armoede wordt niet uitgeroeid door de aalmoezen van de rijke landen, die dikwijls als voorwaarde meedragen dat ze de belangen van de gevers moeten dienen.

De ervaring van de jongste dertig jaar heeft aangetoond dat het niet volstaat om 0,39%, of zelfs de 0,7% van het BNP van de rijke landen te transfereren in de vorm van financiële hulp aan de arme landen om de honger in de wereld efficiënt te bestrijden. Zelfs als er 2% zou getransfereerd worden, zonder evenwel de huidige verhoudingen van diepe ongelijkheid tussen rijken en armen te wijzigen op het gebied van controle en gebruik van de beschikbare materiële en immateriële middelen, dan zou de armoede misschien gedeeltelijk gereduceerd worden, maar zeker niet uitgeroeid, zoals nochtans mogelijk is gebleken in vele Noord-Europese landen.

Daarom stellen wij eerst en vooral voor om te verklaren dat armoede onwettelijk is, een nieuwe wet die om te beginnen moet goedgekeurd worden op het niveau van de gemeentelijke, provinciale en regionale overheden, en die bestaat uit één enkel artikel:

...

“Armoede is de ontkenning van de mensenrechten
en van de waardigheid van de mens.
Armoede is illegaal”.

De maakbaarheid van een wereld zonder armen is mogelijk in de mate waarin ieder van ons aanvaardt om zich deze doelstelling eigen te maken en weliswaar een centrale rol toe te kennen aan de verkozen politieke instellingen, maar zich daarom niet te verschuilen achter de “volmacht” die aan instellingen en aan de politici wordt verleend. Om de armoede bij de wortels aan te pakken is het nodig om te strijden voor de volgende veranderingen:

# de broederlijkheid, de gelijkheid van burgerschap en de solidariteit als basis nemen van de verhoudingen tussen individuen, lokale gemeenschappen en volkeren, die vandaag berusten op uitsluiting, op gebrek aan respect, op wantrouwen, en van de principes van broederlijkheid, gelijkheid van burgerschap en solidariteit de grondslagen maken van de individuele en collectieve sociale en economische creativiteit, en van het respect voor culturele diversiteit;

# nieuwe vormen van actieve participatie en actief burgerschap bevorderen, door middel van confrontatie en overleg tussen lokale overheden, instellingen en burgers of verenigingen, evenals respect voor de beleidsplannen voor gemeenschappelijke middelen en openbare diensten en de regels voor het samenleven;

# het bestaan erkennen van openbare gemeenschappelijke middelen en diensten, te waarborgen en te bewaren door middel van openbare financiën die worden verkregen via lokale en wereldwijde fiscaliteit;

# de juridische en politieke erkenning van de mensheid steunen waar het gaat om “mensenrechten” is een referentiepunt voor een nieuwe politieke architectuur voor de wereld, die niet langer berust op het principe van de absolute soevereiniteit maar op de relatieve en gemeenschappelijke soevereiniteit voor wat eigendom en beheer betreft van de openbare gemeenschappelijke middelen en diensten van de wereld.

Aan deze prejudiciële punten van politieke, juridische en institutionele aard moet een formele verbintenis toegevoegd worden vanwege de politieke instellingen, de economische organisaties en de civiele maatschappijen, evenals de verschillende religieuze organisaties, aangaande:

# het financieringssysteem, namelijk het heruitvinden van een wereldwijde financiële instantie die ten dienste staat van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit. Er moet dringend een definitie komen en een implementatie volgen van een generatie directe en indirecte wereldwijde belastingen. Het is ook onontbeerlijk dat het financiële systeem wordt gereorganiseerd om het meer stabiliteit, zekerheid en doorzichtigheid te geven en elke vorm van speculatie en ontduiking van fiscale lasten te voorkomen.

# het objectief om aan de bevolkingen de wil en de mogelijkheid te geven om aan een andere toekomst voor de wereld te bouwen, vertrekkende vanuit de stad, dankzij een effectieve participatie van de stadsbewoners aan het bestuur van de “res publica”. Hoe minder de stadsbewoners participeren, hoe gewelddadiger het door de dominerende groepen toegepaste beleid zal zijn.Welke specifieke concrete voorstellen voor de stad?

De retoriek over participatie van de stadsbewoners voorbij

De stad en de gemeenten zijn de plaatsen bij uitstek van waaruit de voorgestelde maatregelen om de armoede illegaal te verklaren concreet kunnen en moeten gemaakt worden, vooral door het gemeenschappelijke gebruik van die gemeenschappelijke goederen en diensten die essentieel zijn voor het leven en het samenleven.

De stad is de zetel van het beleid van de gemeenschap omdat dat de ruimte is van organisatie en van het vlechtwerk van de stromen van nabijheid waaruit zich de sociale banden en de identificatieprocessen van een groep of een gemeenschap ontwikkelen op het niveau van een bepaalde locatie. De stad is eveneens een plaats van utopieën, profetieën, en van de realisatie van de dromen over een andere wereld, een ander lot omdat het als beter wordt beschouwd, van een reëel stadsburgerschap voor iedereen, zowel autochtonen als halfbloeden als “vreemden”.

De concrete sectoren waarin participatie prioritair moet aangemoedigd worden zijn watervoorziening, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs en kennisoverdracht, enkele van de “gemeenschappelijke goederen” die moeten bewaard blijven en die de basis vormen van de verbintenis van de steden om de armoede illegaal te verklaren.Bij wijze van voorbeeld;

A. in de sector van de watervoorziening wordt - behalve de verplichting van de overheid om het debiet te waarborgen dat nodig is voor de levensnoodzakelijke minimale hoeveelheid water (40 à 50 liter per persoon per dag), onafgezien van het inkomen en ook in geval van administratieve betwisting - voorgesteld dat de steden de oprichting steunen van lokale en regionale burgerraden met als doel de promotie van een openbare en duurzame waterbeheercultuur waarin gemeenschappelijke goederen, en, van daar uit, ‘best practices’ van onderhoud en modernisering van de installaties en de leidingen en van meer bewuste en verantwoordelijke waterbesparing en -verbruik.

Dit alles door middel van sensibiliseringscampagnes en evaluatie- en controlemaatregelen om de vooropgestelde objectieven te toetsen. Er wordt ook voorgesteld dat de steden de distributie evenals het gebruik en de zichtbaarheid van drinkbaar water op openbare plaatsen en bij openbare diensten (wegen, pleinen, scholen, luchthavens, ziekenhuizen, parken, theaters…)zouden bevorderen.

Een andere modaliteit, die algemeen kan toegepast worden, is de ontwikkeling van financiële instrumenten (zoals de heffing van 1 Eurocent per fles mineraal- of bronwater, 1 eurocent op de tarieven voor leidingwater, nieuwe coöperatieve spaarinstellingen en nieuwe regionale en interregionale interventiefondsen…) als concrete uitdrukking van de rechtstreekse solidariteit tussen de steden en hun burgers ter ondersteuning van het recht op water voor iedereen.

B. in de sector van de huisvesting, waar met de terugkeer van de grote armoede in onze steden het recht op een fatsoenlijke woonst in toenemende, zelfs dramatische mate miskend wordt, moeten de verschijnselen van uitzetting en van speculatief bevorderen van verval/afbraak van onroerende goederen een halt toegeroepen worden, en het openbare patrimonium van sociale woningen moet gerenoveerd worden met gelden als het daartoe vereiste gedeelte van de gemeentebegroting en de spaargelden van de gezinnen, via nieuwe vormen van burgerparticipatie in de financiering van openbare diensten.

c. in de sector van de welzijnszorg in functie van het groeiende niveau van de armoede binnen de hele maatschappij een beleid voeren van minimuminkomen van burgerschap om de armere bevolkingsgroepen te steunen, te financieren door nationale fiscale instrumenten zoals bijvoorbeeld het honderdste voor het leven, met andere woorden de bestemming van 1% van het nationale budget voor het leger (met andere woorden 1% van elke Euro die in bewapening wordt geïnvesteerd)

D. in de sector van onderwijs en sociaal beleid het promoveren van een politiek van opvang en aanvaarding van de ander, van wederzijds respect, uitgaande van de wil om een reële verandering te bevorderen op het vlak van acculturatie, onderwijs en opleiding van de nieuwe generaties zodat zij zich op een verantwoordelijke en solidaire manier gaan gedragen.

De steden moeten met andere woorden het stuwende element worden voor innoverende oplossingen op het vlak van het beheer van openbare goederen en diensten (heruitvinden van de plaatselijke res publica).
Een prioritaire taak is die van het ontprivatiseren en opnieuw openbaar maken van deze sectoren. In plaats van, zoals de meerderheid van de plaatselijke beleidsdragers schijnt te willen, de gemeentelijke openbare instellingen te veranderen in multi-utilities handelsondernemingen, is het wenselijk de economie van de gemeenschappelijke goederen en diensten van de overheid te her-denken zodat ze een reële garantie biedt voor de bescherming van alle burgers tegen de armoede.

Bovendien moeten de steden werk maken van het bevorderen van de heruitvinding van het Openbare in de zin van een nieuwe overheidsfinanciering ten dienste van de financiering (infrastructuren, onderhoud en modernisering) van de gemeenschappelijke openbare goederen en diensten. Daartoe is het wenselijk om de coöperatieve spaar- en kredietinstellingen, op regionaal, nationaal en continentaal niveau opnieuw in te voeren , op het niveau van de respectievelijke overheden een nationale fiscaliteit te bevorderen die ten dienste staat van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit en die de overheidsuitgaven voor de zogenaamde “sociale” sector ondersteunt, die voortaan wordt beschouwd als een productieve investering in human resources en niet langer als een verplichte uitgave aan de banden van de beleidslijnen van stabiliteit of structurele aanpassing.Een evaluatie-instrument: de INNA (Internationale Nul Norm voor Armoede)

Laten wij hier de definitie en het aannemen voorstellen, op het niveau van de Gemeenteraden, van een Internationale NulNorm voor Armoede (de INNA) die moet dienen als parameter voor de mate waarin het principe van het illegaal verklaren van armoede en van de effecten van dit beleid zoals het door de gemeente is gerealiseerd.

De INNA is een maat voor de status van een stad “zonder armen”.

Voor de ontwikkelde landen stellen wij voor dat dit resulteert in een combinatie van drie elementen:

# het inkomen: percentage stadsbewoners met een inkomen dat lager is dan het reële gemiddelde beschikbare inkomen

# de werkloosheid: percentage personen op de actieve leeftijd die langdurig werkloos zijn

# de gezondheid: mortaliteitscijfer van personen onder de leeftijd van 60 jaar

Hoe lager de percentages zijn voor lage inkomens, werkloosheid en hoe lager het mortaliteitscijfer ligt, hoe dichter de stad de nulnorm voor armoede benadert.

Voor de arme landen stellen wij voor dat de INNA resulteert in de combinatie van vier elementen:

# toegang tot water: percentage van personen die geen toegang hebben tot zuiver drinkbaar water + geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen

# toegang tot gezondheidszorg: mortaliteitscijfer voor kinderen jonger dan vijf jaar + mortaliteitscijfer bij vrouwen in het kraambed

# toegang tot een woning: percentage van personen die wonen in een ruimte die een menselijk wezen onwaardig is

# toegang tot onderwijs: percentage jeugdige en volwassenen analfabeten

Hoe lager de cijfers en percentages, hoe dichter de steden de nulnorm benaderen.

Wij stellen voor om in de loop van 2006 een eerste internationale classificatie van de steden vast te leggen, te beginnen met steden in de ontwikkelde wereld.Alle steden die zich, door middel van uitdrukkelijk geformuleerde gemeentelijke besluiten, aansluiten bij de hier uiteengezette principes en bij de voorstellen die in deze Verklaring vermeld worden, zullen samen het eerste netwerk vormen van de steden voor de illegaliteit van de armoede (“Netwerk van Armoedevrije Steden”) aan wie de taak toekomt om de INNA te implementeren door het oprichten van een Wereldwijd Observatorium dat bevoegd is om de toepassing van de INNA te monitoren. Een efficiënte samenwerking met andere bestaande netwerken van steden, bijvoorbeeld RETIS, is daarbij noodzakelijk en onontbeerlijk.

BRON :
http://www.universiteitalgemeenbelang.be/images/uploads/pdf/verklaringFirenzeArmoede.pdf

...

Men zegge 't voort !!

...

09-10-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
08-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindelijk de echte revolutie !

De Fortis- en Dexia-saga neemt zo stilaan wagneriaanse allures aan. Alle Vlaamse kranten laten de bedotte spaarders aan het woord die hun vaak erg zuur verdiende spaarcenten zijn kwijtgespeeld. Parcifal Dehaene strijdt voor het goede doel namelijk de overleving van Dexia. Dedecker blijkt plots doofstom te zijn geworden toch op sociaal-economisch vlak en het Vlaamse onafhankelijkheidstreven werd inmiddels gereduceerd tot wat gemor over de "Ollandse" en Franse koopmanstruken bij de overname en het opdoeken van het Belgische Fortis. Over Brussel-Halle-Vilvoorde valt er geen enkele uitspraak te noteren...

We lezen in de Standaard van vandaag dat er in de restaurants van Knokke-Le Zoute een rouwstemming hangt over het verlies van fortuinen. Wij hebben met dit laatste weinig problemen want wij hebben niet meteen onze gereserveerde tafel in zulk etablissement en bovendien hebben de stamgasten daar al jaar en dag meer centjes uitgespaard omwille van het feit dat ze in Knokke geen gemeentebelasting hoefden te betalen dat wat vele van onze kennissen op een gans jaar kunnen verdienen door hard te werken of juist geen werk te vinden dus ....Who cares ?!...

In feite komt het erop neer dat nogal wat Vlaams volk (en ander eveneens) in de harde realiteit is beland. Gedaan de luxedebatjes over B-H-V... over naar de real world. Gedaan met het geleuter over "beleggen" voor de oude dag, volkskapitalisme, ontvette staat enzovoort en zo verder. Ouderwetse termen zoals spaargeld en -boekjes, staatswaarborg zijn weer hip. Net zoals een zeer doorgedreven uitleg in alle media over het verschil tussen de woordjes beleggen en sparen. Jàààààren hadden we daar niks over gehoord, tenzij om ons duidelijk te maken dat er twee totaal gescheiden werelden bestonden. Deze van de ouwe sokken van dinosauriërs die nog geloofden in hierboven vermelde curiosa en dan de echte vooruitstrevende elite van de beleggers die het geld uit de bomen plukte en waartoe iedereen natuurlijk wilde behoren. En als we zeggen iedereen dan bedoelen we natuurlijk al diegenen die ooit een bankfiliaal zijn binnengestapt en daar de vermetele woorden hebben uitgesproken : "ik heb wat geld op mijn rekening staan dat ik niet onmiddellijk nodig heb". Elk product dat voor de in drie dagen opgeleide beleggingsspecialist van het filiaal een royale bonus opleverde was meteen een gouden belegging. Al dan niet met kapitaalswaarborg. Maar dit onderdeel stond wel steeds in piepkleine lettertjes in een tot nog toe onbekende taal vermeld.

We lezen nu ook dat sommige landen die in vroegere tijden een cruciale rol in ons westers defensiesysteem tegen de Russische dreiging hebben gespeeld nu een lening vragen aan de vroegere bedreiging. Wij bedoelen hiermee Ijsland. Uit onze lesjes geschiedenis, een ondertussen verdwenen overbodig vakje, hebben wij nochtans onthouden dat grootmachten tot nog toe weinig geneigd waren tot enige vorm van onbaatzuchtige hulp. We kunnen verkeerd zijn natuurlijk en we hopen dat van ganser harte !! Wij hebben ons ook laten vertellen dat het nog steeds communistische China, tot voor zeer kort nog een "as van het kwaad" op zichzelf, Amerika is moeten bijspringen om hun kapitalisme aldaar te redden van de totale instorting. Geef toe, het lijkt ons allemaal nogal verwarrend. Het moest ons eventjes van het hart dat wij wat moeite hebben om dat allemaal te kaderen. Gelukkig merken we dat een partij van het volk zoals de S.pa er ééntje is, garen spint uit deze crisis. Wij lezen gedegen analyses van hun grote denkers en Gennez deelt pamfletten uit waarin opruiende taal wordt gesproken en een nieuwe marsrichting uitgestippeld. Wij citeren even voor de nieuwsgierige arbeidersklasse :

( ... )

Wat zou een gezamenlijke marsrichting kunnen zijn? We stellen zeven pijlers voor. Ten eerste een universele wetgeving die op alle financiële spelers is gericht: veel investeringsbanken, alle hedge fondsen en private equity fondsen zijn vrijgesteld van transparantieregels die wel gelden voor de rest van de markt. Terwijl ze wel voor twee derden van de schulden instaan. Het spreekt voor zich dat die actoren gereguleerd moeten worden, als we een nieuwe schuldencrisis willen vermijden. Ten tweede, transparantie en bekendmaking van de schuldposities, bekendmaking van de grote aandeelhouders, ook voor private equity en hedge fondsen, verloning en bonussen. Ten derde, opgelegde kapitaalvereisten voor alle financiële actoren. Die eisen bestaan nu al voor de gewone banken en de verzekeraars. Met andere woorden, om te vermijden dat er extreem veel risico en te grote schuldposities worden genomen, moeten alle financiële spelers een voldoende bedrag aan kapitaal aanhouden. Ten vierde moeten er regels zijn om het aangaan van te veel schulden bij ondernemingen te vermijden. Ten vijfde, er moeten plafonds komen op de verloningen. Ten zesde, een nieuw regelgevend kader om belangenconflicten uit te schakelen. Ten slotte moeten we zorgen dat de belangen van de werknemers gevrijwaard worden, onder meer door te zorgen voor transparantie naar de werknemers bij overnames, en door de werknemers informatie te bezorgen over hoe hun pensioenen belegd zijn.

( ... )

BRON :
http://www.carolinegennez.be/artikel/home/schud-de-ideologische-veren-af-denk-aan-de-spaarde/

...

Wij vermoeden dat het hier in werkelijkheid gaat om een gecodeerde boodschap voor de marsbewoners om hier orde op de zaken komen te zetten maar we kunnen weer maar eens verkeerd zijn. En gelukkig laat onze Vlaamse stam zich niet bij de neus nemen en in het verderf storten door deze revolutionaire praatjes en kiest ze massaal voor LDD die de staat wil afschaffen en alles overlaten aan het zaligmakende privé-intitiatief. Wij vangen trouwens steeds sterkere roddels op over het lijsttrekkerschap bij LDD van ex-Fortisgoeroe Lippens. Kwestie van die jongen aan een spaarpot te helpen voor zijn behoeftige ouwe dag net als Jean-Marie zelf. Onze behoeftige Lippens zou zelfs bereid zijn om de Vlaamse Leeuw te zingen samen met zean-marie op een you-tubeclipje. Wij kunnen in deze droevige tijden alleen nog maar onzer aller Romeinse kerkvorst bijtreden zoals in de zaligmakende uitspraak die we tussen de talrijke reclameboodschappen vonden op : http://news.yahoo.com/s/ap/20081006/ap_on_re_eu/eu_vatican_pope_meltdown en we citeren in het Engels zodat Gennez het aan Vandenbroecke kan uitleggen :

...

...

Mon Oct 6, 6:17 AM ET

Pope: financial crisis shows futility of money

VATICAN CITY - Pope Benedict XVI says the global financial crisis show the futility of money and ambition.

Benedict says that "now with the collapse of big banks we see that money disappears, is nothing and all these things that appear real are in fact of secondary importance." He urges those who build their lives "only on things that are visible, such as success, career, money" to keep that in mind.

The pontiff was speaking Monday as he opened the works of a meeting of 253 bishops at the Vatican.

Benedict says "the only solid reality is the word of God."

..

BRON :
http://news.yahoo.com/s/ap/20081006/ap_on_re_eu/eu_vatican_pope_meltdown

...

Als we deze wijze woorden trachten tot ons te laten doordringen hebben we plots de onweerstaanbare drang om naar een Fortisfiliaal te hollen en al onze spaarcenten om te zetten in waardeloze aandelen. We moeten dringend een psychiater raadplegen.

...

08-10-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!