kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

12-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme meters ...de ondertekenaars...

'Slimme meters voorzien aanslag op uw energiefactuur'

10/09/11, 06u34

Een breed front van middenveldorganisaties heeft grote vragen bij de door lobbyisten van de elektriciteitsindustrie gepropageerde slimme meters. 'Die zullen een bijkomende aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van gezinnen.'

In het kader van een proefproject plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax bij vijftigduizend Vlaamse gezinnen binnenkort een slimme meter: een  nieuwe digitale elektriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën niets dan voordelen zou opleveren voor mens en milieu. Zo beweren althans de elektriciteitsleveranciers, netbeheerders en fabrikanten van slimme meters.

Wij plaatsen vraagtekens bij die bewierookte meters. Aan de algemene invoering ervan in Vlaanderen hangt een kostenplaatje van 2,272 miljard euro, zo toonde onderzoek van de Universiteit Antwerpen aan. Indien de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax) deze investeringskosten doorrekenen aan de eindconsument - zij mogen ons tegenspreken indien dit niet het geval zou zijn - zal elk Vlaams gezin via zijn elektriciteitsfactuur de volgende twintig jaar jaarlijks minimaal 40 euro extra mogen  ophoesten voor de uitrol van de slimme meters.

Onder meer omdat gezinnen hun elektriciteitsverbruik nauwgezetter zouden kunnen monitoren en daardoor hun gedrag zouden aanpassen, wordt aan de slimme meter een groot besparingspotentieel toegedicht. Onze eigen berekeningen tonen aan  dat die potentiële energiebesparing door de elektriciteitsindustrie wordt overschat. Voor kleine en middelmatige gebruikers zal de invoering van de slimme meter enkel (fors) hogere energiefacturen tot gevolg hebben. Zeer kleine verbruikers (600 kWh/jaar) kunnen dankzij de slimme meter jaarlijks nauwelijks 3 tot 7 euro besparen, in de twijfelachtige veronderstelling dan nog dat ze hun elektriciteitsconsumptie grondig aanpassen. Zelfs voor middelgrote gebruikers (3500 kWh/jaar) bedraagt de besparing niet meer dan jaarlijks 10 tot 28 euro. Enkel grote verbruikers (> 7500 kWh/jaar) zouden winst  kunnen puren  uit een slimme meter.

Kleine verbruikers - een categorie waarin gezinnen in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen sterk oververtegenwoordigd zijn - zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers. Want als kleine verbruiker van elektriciteit is hun besparingspotentieel in absolute bedragen nu eenmaal erg beperkt, terwijl de kosten van de meter aangerekend wordt aan alle Vlaamse gezinnen.

In een rapport dat we vandaag overmaken aan leden van het Vlaams parlement, komen nog andere problemen aan bod. Zo zullen gezinnen genoodzaakt zijn om oude huishoudelijke toestellen, wegens niet compatibel met de slimme meter, te vervangen door nieuwe. Mensen die leven van een uitkering en gepensioneerden zullen harder getroffen worden dan andere groepen: zij verbruiken overdag relatief meer elektriciteit dan een gezin met tweeverdieners, terwijl de invoering van slimme meters  dreigt te leiden tot nieuwe tariefformules die het elektriciteitsverbruik tijdens deze daguren  nog duurder zullen maken.

Slimme meters dreigen ook bestaande sociale maatregelen in de strijd tegen energiearmoede uit te hollen, terwijl voor ons technologische innovatie ten dienste moet staan van sociale vooruitgang. Slimme meters houden ook grote risico's in voor de schending van de privacy van (zowel zwakke als sterke) consumenten: of vindt u het comfortabel dat elektriciteitsleveranciers voortdurend kunnen binnengluren om - uit commerciële overwegingen - ongevraagd te achterhalen wie wanneer in huis is, welke toestellen hoeveel verbruiken?

De machtige voorstanders van slimme meters bezweren politici overal in Europa om snel over te gaan tot een algemene implementatie. Blind vertrouwen op de eenzijdige informatie, zou een fatale vergissing zijn: de maatschappelijke kosten en baten van slimme meters zijn tot vandaag nog ver van voldoende nauwkeurig en objectief in kaart gebracht.

Ook over een eerlijke verdeling van die kosten en baten is nog nauwelijks een debat gevoerd. Een Mattheüseffect van enorme omvang loert om de hoek in het dossier van de slimme meters: want maatschappelijk kwetsbare gezinnen en andere kleine verbruikers zullen fors bij moeten dragen aan investeringen die enkel besparingen bij grote verbruikers en bedrijven tot gevolg hebben.

De slimme meter dreigt op een financieel debacle uit te draaien voor kleine gebruikers en vormt een bedreiging van onze privacy. 
Onafhankelijk en grondig onderzoek is  noodzakelijk  om tot voldragen en sociaal rechtvaardige besluitvorming te komen in dit dossier. Wij rekenen op het Vlaams parlement om in deze zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Geert Marrin (beleidswoordvoerder sector Samenlevingsopbouw); Mieke Clymans (project Energie en Armoede sector Samenlevingsopbouw); Adriaan Meirsman (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties); Ivo Mechels (woordvoerder Test-Aankoop); Annemie Drieskens (gezinspolitiek secretaris van de gezinsbond); Patrick Develtere (voorzitter ACW); Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV); Ann Vermorgen (nationaal secretaris ACV) ; Jean Pierre Knaepenberg (intergewestelijk secretaris ACOD Brussel)

12-09-2011 om 12:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...

We hebben hier van bij het begin reeds op onze eigen bescheiden schaal trachten te waarschuwen tegen wat wij zelf beschouwen als één van de best opgezette bedriegerij van dit en de volgende decennia. We hebben het dan over de "slimme meters" die vooral slim zijn door de slimme jongens en meisjes die erachter zitten om er een stevige stuiver aan te vedienen. Ze vertellen ons dat we er allemaal beter zullen mee worden en vooral veel geld zullen uitsparen. Wij hebben dit hier al in het lang en het breed trachten uit te leggen waarom we dit soort zogezegd "groene praat" doodgewoon gezeik vinden. Wel beste lezertjes we stellen vandaag vast dat steeds meer mensen en veel slimmere mensen dan wij trouwens, onze mening beginnen te delen. We zijn daar natuurlijk erg blij mee maar we hadden vooral graag gezien dat hun stem gehoord wordt en vooral dat hun argumenten eens duidelijk worden uitgelegd aan het brede publiek. Want iedereen of tenminste de grootste groep energieverbruikers zal het slachtoffer worden van die slimme prullen. Wij hebben niks tegen het feit dat sommige verbruikersprofielen daar inderdaad hun profijt mee zouden halen maar de volledige uitrol van deze meters over de ganse bevolking is pure oplichterij. En daar zijn blijkbaar heel wat mensen zich van bewust aan het worden behalve onze politiekers  want die discussiëren zich nu suf over de benoeming van 3 burgemeesters die al een paar jaar ongestoord hun ambt uitoefenen...
We stellen vast dat afgaande op de organisaties die zich keren tegen de verplichte algemene installatie de grote meerderheid van de bevolking door hen wordt vertegenwoordigd. Nu is het wachten op politieke stellingnames maar dat kan natuurlijk nog heel lang duren. Het is makkelijker zich uit te spreken over Arabische revoluties als over iets dat de ganse eigen bevolking dreigt zuur op te breken...wij wachten af in elk geval maar met weinig hoop...maar  wat hierronder staat maakt in elk geval ons dagje goed...

"Slimme stroommeters aanslag op de nu al onbetaalbare energiefactuur"

11/09/11, 17u30

Tegen september 2012 verwacht de Europese Commissie een evaluatie van het Vlaams gewest over een algemene invoering van de slimme meter. Een front van middenveldorganisaties plaatst vraagtekens bij die meters. "Die worden gepropageerd door lobbyisten van de elektriciteitsindustrie. Ze zullen een aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van kleine verbruikers", stellen ze.

"Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen binnenkort bij 50.000 Vlaamse gezinnen een slimme meter: een nieuwe digitale elektriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën diverse voordelen zou opleveren voor mens en milieu. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden", zeggen de middenveldorganisaties ACOD, ACV, ACW, ABVV, de Gezinsbond, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO), Samenlevingsopbouw en Test-Aankoop.
 
Kosten
Volgens hen hangt aan de algemene invoering van slimme meters een enorm kostenplaatje: een bedrag dat voor Vlaanderen alleen al oploopt tot 2,272 miljard euro. "Het leidt geen twijfel dat de distributienetbeheerders deze investeringskosten zullen doorrekenen aan de eindconsument. Daardoor zal elk Vlaams gezin via zijn elektriciteitsfactuur jaarlijks minimaal 40 tot 70 euro extra ophoesten."
 
Onderschatting
Verder toont onderzoek van de organisaties aan dat de elektriciteitsindustrie het besparingspotentieel overschat dat aan de slimme meter wordt toegedicht. "Enkel grote verbruikers zouden winst kunnen puren uit een slimme meter, terwijl zeer kleine verbruikers jaarlijks nauwelijks 3 tot 7 euro zullen besparen. Kleine verbruikers - gezinnen die leven in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen - zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers", luidt het. (belga/sam)

12-09-2011 om 08:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
09-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
Terwijl we hier aan onze schaamdelen zitten pulken en krabben wegens deelname aan de anti-slipdag van Gaia tegen het castreren van biggen valt ons oog op een bericht in De Standaard.
Het kondigt de dood aan van een zekere Gaston M., hoofdverdachte in de zaak rond de verdwijning van zuster Gabrielle. Op 29 en 30/8 2010 hebben we dit dossier behandeld op dit blogje. Het was een dossier dat in feite kan model staan over hoe kerk en gerecht als twee machtige apparaten zaken als pedofilie, moord en andere smeuïge rommel onder de mat kunnen vegen. Gelukkig waren er binnen het gerecht steeds individuen die er steeds zijn in geslaagd om sommige zaken zoals deze uit de frigo te houden en te blijven speuren. Helaas, zonder veel resultaat dank zij een absolute omerta in sommige kringen, zeker binnen de kerkelijke instanties.
Maar de huidige stand van zaken is dus dat de voornaamste verdachte gestorven is. We vermoeden dat sommigen hierdoor opgelucht zijn. Maar de aandachtige lezer zal uit onderstaand artikeltje ook wel kunnen afleiden dat de verdachte toch nog minstens één onnodig slachtoffertje heeft kunnen maken vooraleer hij definitief werd geînterneerd. Nochtans was hij vanaf het begin van zijn "schoolse activiteiten" zowel in een katholiek college waar hij al vlug werd overgeplaatst naar een technische school, allebei in  Vilvoorde, zeker en vast geen onbesproken figuur. Dus alle onheil en slachtoffers na die Vilvoordse periode hadden gemakkelijk kunnen vermeden worden. Toch heeft men hem in bescherming genomen en zelfs directeur van een meisjesschool benoemt....over de doden geen kwaad woord, maar er zijn uitzonderingen...

Laatste spoor naar zuster Gabriëlle is dood

Kanunnik decennialang verdacht, maar nu gestorven voor ultieme verhoor

 • vrijdag 09 september 2011, 03u00
 • Auteur: Steven De Bock en Benjamin Praet
Het laatste spoor naar zuster Gabriëlle, de Dendermondse non die in 1982 spoorloos verdween, is dood. Kanunnik Gaston M., decennialang de enige verdachte, is overleden in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptiste in Zelzate. Zijn dood is een ontgoocheling voor het Dendermondse parket. 'We hadden net beslist dat we hem nog één keer zouden verhoren.'

Lees ook

77 jaar is Gaston M. geworden. De laatste tien jaar van zijn leven heeft hij in eenzaamheid doorgebracht in het psychiatrisch centrum in Zelzate, waar hij was geïnterneerd na de aanranding van een jongetje in Gent. Daar hebben ze hem enkele dagen geleden dood gevonden in zijn kamer, bezweken aan een slepende ziekte. Met zijn dood verdwijnt meteen ook de laatste hoop om het lichaam van de verdwenen zuster Gabriëlle uit Dendermonde ooit nog terug te vinden. De voormalige superior van het Sint-Vincentiusinstituut in Dendermonde is immers al decennia de enige verdachte.

Ultieme poging

'De verdwijning van zuster Gabriëlle is in Dendermonde nog altijd een heet hangijzer, hoewel het dossier al dateert uit 1982', zegt de nieuwe Dendermondse procureur Erwin Dernicourt. Eerder dit jaar besliste hij dat het hele verdwijningdossier opnieuw geanalyseerd zou worden, in de hoop het raadsel toch nog op te lossen. Hoewel het al sinds 2002 officieel verjaard is.

Dernicourt reageerde gisteren verrast op de dood van Gaston M. 'Niemand heeft ons op de hoogte gebracht', zei hij. Het overlijden van de man doorkruist de plannen van het gerecht. 'We hadden eerder deze week op een vergadering beslist dat we nog een ultieme poging zouden ondernemen om de man te verhoren, in de hoop dat hij ons misschien toch nog zou kunnen helpen. Het was het enige wat we nog konden doen, zo bleek uit een grondige analyse van het oude onderzoeksdossier.'

En toch wil het Dendermondse parket het nog niet helemaal opgeven. Gistermiddag werden meteen enkele speurders van de federale politie naar het psychiatrisch centrum in Zelzate gestuurd. Om de persoonlijke spullen van Gaston M. nog eens in te kijken, in de hoop dat ze er misschien aanwijzingen zouden vinden.

De zuster/detective

Zuster Gabriëlle -of de Gabbe, zoals de leerlingen van het Sint-Vincentiusinstituut hun populaire leerkracht noemden- verdween op 4maart 1982. Haar stoel bleef die ochtend leeg tijdens de ochtendmis in het Sint-Vincentiusklooster. En toen de andere zusters haar in haar kamer gingen zoeken, bleek ook die leeg. Haar spullen lagen er nog, maar het bed van de 56-jarige zuster was onbeslapen.

De familie van Gabriëlle -haar echte naam was Germaine Robberechts- was niet te spreken over de manier waarop de kloosteroversten en het gerecht reageerden. Ze hadden het gevoel dat er niet echt gezocht werd. Binnen het klooster was beslist dat er geen sprake kon zijn van een misdrijf. Gabriëlle had haar kap over de haag gegooid. Zo stond het ook in een brief die het klooster aan de familie liet bezorgen. 'Ze heeft het klooster zonder toelating en vrijwillig verlaten.'

Het onderzoek zou pas na acht jaar echt losbarsten, toen enkele speurders van de gerechtelijke politie in Aalst zich vastbeten in de verdwijning. En al snel viel de verdenking op kanunnik Gaston M., de toenmalige superior. Er waren sterke aanwijzingen dat Gabriëlle, die geregeld chauffeur moest spelen voor de man, had ontdekt dat hij er een decadente levensstijl op na hield en gesjoemeld had met geld van het klooster. Ze had haar verdenkingen zorgvuldig neergeschreven in haar dagboek.

Volgens getuigen hadden de twee de avond voor de verdwijning nog zwaar geruzied. En Gaston M. zei tegen haar familie dat Gabriëlle zich te veel een detective waande.

Geen bekentenis

Ondanks de aanwijzingen kwam het nooit tot een formele inverdenkingstelling. Gaston M. bleef hardnekkig ontkennen, zelfs nadat een leugendetectortest in zijn nadeel was uitgevallen. Hij maakte het de onderzoekers ook zo moeilijk mogelijk, door op het gepaste moment ziek te worden en in de psychiatrie te verdwijnen. En ook van de kerkelijke overheden kwam niet veel hulp. 'We moesten werken in een erg gesloten milieu', zegt het gerecht. Maar de grootste hindernis was dat het lichaam van Gabriëlle nooit werd gevonden.

Het imago van Gaston M. raakte wel onherroepelijk beschadigd. Zeker toen er in een Nederlands weekblad foto's van hem verschenen in vrouwenondergoed. Hij moest vertrekken uit Dendermonde, naar het anoniemere Gent. Tot hij daar in 2001 een jongen van zes aanrandde en geïnterneerd werd.

09-09-2011 om 08:55 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koorknaap Javaux wordt schandknaap
kijk kijk de maskers vallen ook bij de Waalse Groenen beter bekend onder de naam "Ecolo". Tot nog toe kon die partij zich opwerpen als de maagd van de Waalse bossen en vijvers. Helaas blijkt het onbevlekte imago ineens wat vlekkerig te worden. Wikileaks dat momenteel als organisatie de soep in draait wegens persoonlijke afrekeningen en hiermee dreigt tientallen slachtoffers te maken door namen vrij te geven van opposanten van weinig democratische regimes, publiceerde een veelzeggend document over koorknaap Javaux.
We laten jullie kennismaken met de verhelderende commentaren deze morgen in De Morgen. Het zal zeker en vast de onderhandelingspositie van deze meneer proper in de onderhandelingen rond onze lang verwachte federale regering niet versterken.
Voor de kiezers die zich nog illusies maakten over zijn ideologische zuiverheidsgraad kunnen we enkel psychische nazorg aanraden.
In alle geval is de ontdekking over het nog 10 jaar langer openhouden van de kerncentrales niet eens zo spectaculair. Er is op dit moment ondanks alle zogenaamde studies uit Greenspeacehoek, geen alternatief. En de zo luid rondgetoeterde stresstests zullen daar evenmin iets aan veranderen. We vemoeden trouwens dat de Duitse regeringsbeslissing rond de sluiting van de Duitse kerncentrales na de nakende Duitse verkiezingen ook wel zal teruggedraaid worden. Het zal dan waarschijnlijk wel moeten gebeuren door de linkse partijen die veel kans maken als overwinnaars uit het stemhokje te komen. Maar de realiteit is wat ze is: Duitsland kan geen strenge winter aan zonder hun kerncentrales. Ze kunnen het proberen maar gans het Europees elektriciteitsnet dreigt hierdoort in problemen te komen. We hebben nog steeds niet begrepen hoe één land kan beslissen bijna 1/3 van zijn baseloadproductie af te koppelen zonder maar één minuut overleg te plegen met de buurlanden. Want het zijn wel de buurtlanden die zullen moeten inspringen in geval van stroomtekorten op het Duitse net. Dat zijn de internationale afspraken. Duitsland kan dan wel de Grieken allerlei verwijten sturen over eigengereide politiek maar zelf zijn ze dus geen haar beter.


http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1315947/2011/09/08/Wikileaks-brengt-Ecolo-voorzitter-Javaux-in-nauwe-schoentjes.dhtml

Wikileaks brengt Ecolo-voorzitter Javaux in nauwe schoentjes

Steven Samyn − 08/09/11, 07u41
Ecolovoorzitter Javaux verlaat de onderhandelingen gisteravond. Hij wist toen al dat er storm op komst was. © belga

Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux wordt in verlegenheid gebracht door enkele gênante uitspraken die hij tegen de Amerikaanse ambassadeur zou hebben gedaan. Hij omschrijft ze zelf echter als 'partijdig, onvolledig en vol onjuistheden'.

Eind mei 2009, enkele dagen voor de regionale verkiezingen, had Javaux een ontmoeting met Wayne Bush. De huidige Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO was op dat moment waarnemend ambassadeur van de VS in ons land. Het verslag dat Bush van die ontmoeting maakte, lekte uit via de klokkenluiderssite WikiLeaks.

Volgens de ambassadeur sprak Javaux zeer hartelijk over de VS. "Hij vertelde over zijn periode dat hij dankzij een uitwisselingsprogramma school kon lopen in een Amerikaanse middelbare school", schreef Bush. "Daar was zijn zelfvertrouwen gegroeid en zijn interesse in de politiek. Hij voegde toe dat hij de Amerikaanse multiculturele maatschappij en de strijd tegen vooroordelen apprecieerde, maar dat veel Ecolo-leden de Verenigde Staten als de vijand beschouwen."

"Taboes doorbreken"
Opmerkelijk is dat de Ecolo-voorzitter tegenover de ambassadeur met veel sympathie sprak over de Belgische militaire operaties in Afghanistan. Javaux benadrukte dat hij, sinds hij aan het hoofd van de Franstalige groenen kwam te staan, geprobeerd had om taboes te doorbreken. "Onder meer door relaties aan te knopen met grote ondernemingen als Electrabel. Iets wat vroeger niet gebeurde."

Op een schaal van nul tot tien, links tot rechts, situeert hij de Ecolo-stemmers van drie tot acht, meldt de ambassadeur. Volgens Javaux komen enkele van de belangrijste militanten uit rijke families die grote Belgische bedrijven controleren zoals mediagroep RTL en Umicore. Bush vermeldt tussen haakjes dat de groene voorzitter hem expliciet vroeg dat niet bekend te maken.

"Interpretatiefout"
Javaux vindt het verslag van de ambassadeur partijdig, onvolledig en vol onjuistheden. "Alles wordt bekeken vanuit een Amerikaanse invalshoek", reageerde hij in La Libre Belgique. "Als ik uitleg dat we contacten hebben met de industriële milieus, iets wat ik nooit onder stoelen of banken heb gestoken, wordt geschreven als zouden sommige vertegenwoordigers van Umicore of RTL Ecolo financieren. Dat is natuurlijk niet het geval."

De Ecolo-voorzitter ontkent ten stelligste dat de sluiting van de bestaande kerncentrales met vijf à tien jaar moet worden uitgesteld. "Het gaat hier om een interpretatiefout. Ik verdedig al jaren dezelfde lijn, ik ga niet van mening veranderen wanneer ik voor een Amerikaanse ambassadeur zit." Javaux herinnert zich nog dat de ambassadeur hem liet weten dat ze op dit punt van mening verschillen. "Ik heb later zelfs onze plannen aan de Amerikaanse ambassade laten bezorgen."

Ambassadeur Bush wil geen toelichting geven op de uitgelekte tekst. Op de ambassade luidt het: "We kunnen geen commentaar geven op stukken die zouden kunnen gelekt zijn en ons niet uitlaten over de authenticiteit van eender welke documenten bekomen door de pers".

08-09-2011 om 09:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
Peilingen wijzen uit dat in Vlaanderen onze vrioenden van de N-VA een recordscore zouden halen van 39% indien er nu nieuwe verkiezingen zouden komen. Toevallig horen we het nieuwe Vlaamse orakel, Siegfried  Bracke, bijna onmiddelijk daarna verklaren dat De Wever geen nieuwe verkiezingen wenst...Inderdaad eigenaardig maar volgens ons niet zo erg onverklaarbaar. Decennia lang hebben Belgische politiekers een systeem in mekaar geflanst waarbij elke taalgemeenschap de nodige garanties kreeg dat de andere niet éénzijdig haar wil kon opdringen. Dat was trouwens initieel een Vlaamse eis, later overgenomen door de Franstaligen die doorkregen dat een Vlaamse meerderheid ook wel bepaalde gevaren inhield.  Dus Vlamingen en Franstaligen op de zelfde golflengte. Lijkt ons logisch maar wat als dan een partij met een zuiver separatistisch partijprogramma in één van de landsdelen 39% haalt en er een tweede separatistische partij (Vlaams Belang) de absolute meerderheid kan bezorgen? Daar ligt zelfs Dewever even van te woelen...En voor een buitenstaander lijkt het er dan op dat de democratische meerderheid  dan maar moet zegevieren. Dat is nu net de patstelling. In het verleden werd er rekening gehouden met dergelijke scenario's en beginnen dan alle mogelijke grendels te werken die de andere gemeenschap moeten afschermen. Hierdoor zal  blijken dat er dan onzinnige onderhandelingen moeten beginnen over een splitsing met akkoord onder de partijen. Dit scenario lijkt dan wel zeer realistich in toespraken en in partijblaadjes, annex bevriende blogjes maar in de praktijk lijkt ons dat toch iets moeilijker. B-H-V raakt al niet of toch zeer moeilijk gesplitst, laat staan de ganse Belgistaanse zwik met Brussel op kop...Dit alles betekent dat het enorme succes van de N-VA pijnlijk duidelijk zou maken dat hun partijprogramma enkel berust op droombeelden op de muziek van rattenvangers.
Ondertussen beleven we het ballet der dooie mussen rond de regeringsonderhandelingen waarbij we nu moeten geloven dat de franstalige liberalen met FDF-dolle-schutter Maingain in haar rangen zo veel moeite heeft met de ontelbare toegevingen aan de Vlamingen. Tja, dit is mooi bedacht want dat moet het mogelijk maken om de CD|&V bij een eventueel akkoord in Vlaanderen te kunnen presenteren als de grote overwinnaars van Maingain en C° om vervolgens Maingain zelf als grote slachtoffer te presenteren zodat hij de bange franstalige Brusselaars rond zich kan verzamelen als levend schild bij de volgende verkiezingen. Dit laatste komt dan weer de totale franstalige liberalen goed uit want zij winnen én in Brussel via het FDF en bij de Walen door zich toch op te werpen als de partij die het gezond verstand heeft doen zegevieren door zogezegd het economische belang te laten voorgaan op het communautaire...Voilà het huidige Belgistaanse macchiavelisme...wedden dat we tussen dit en een paar dagen een federale regering hebben met enkel winnaars, zelfs in het kamp van de zogenaamde verliezers? En de kiezer zal het allemaal wel geloven en meelopen in dit circus...
Ondertussen kijken we eens naar een ander land met een nog erger apenregime. Namelijk het Venezuela met aan zijn hoofd de president die meent het socialisme te hebben heruitgevonden door iedereen een goedkope auto te beloven waarvan de goedkoopste versie toch nog twee keer zo duur zal zijn dan een goedkope auto op de Europese markt...Waar hebben we dat eerder gehoord dat verhaal van de wagen voor het volk? Bovendien neemt men het daar niet zo nauw met de mensenrechten tijdens de opbouw van het zogenaamde Boliveraanse socialisme. Kwestie van prioriteiten natuurlijk...Hieronder dus wat uitleg over de situatie van mensenrechtenactivist (staat ginder synoniem natuurlijk voor tegenstander van het Chavez-socialisme) Humberto Prato die o.a het observatorium voor de Venezolaanse gevangenissen leidt...


http://www.hrw.org/news/2011/08/29/venezuela-protect-human-rights-defender

Government Hostility Puts Activists at Risk
August 29, 2011
Open hostility by high-level officials against human rights defenders is completely unacceptable. Instead of questioning the work of civil society organizations, the government should ensure that defenders can do their job without fear of reprisals.
José Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch

(Washington, DC) –  The Venezuelan government should promptly adopt concrete measures to comply with an Inter-American Court order to protect Humberto Prado, a human rights defender who has been the target of multiple threats, Human Rights Watch said today.

On August 27, 2011, Prado, director of the nongovernmental organization Venezuelan Observatory of Prisons, returned to Venezuela after several weeks in Europe, where he traveled in June after a series of threatening calls. Amnesty International had invited Prado to participate in a series ofpublic speaking events on human rights, and he was also planning to participate in an exchange with other nongovernmental organizations. The threats followed accusations by high-level officials and in several official media outlets that he was “destabilizing the prison system” after a riot and clashes between inmates and members of the National Guard in two prisons led to the deaths and injuries of several inmates and officers. The day he returned to Venezuela he received an anonymous email with a photographic image of what appears to be an official document from the Attorney General's Office stating that Prado is under criminal investigation for his alleged involvement in unspecified acts that could constitute “treason” and “incitement to commit crimes.”

“Open hostility by high-level officials against human rights defenders is completely unacceptable,” said José Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch. “Instead of questioning the work of civil society organizations, the government should ensure that defenders can do their job without fear of reprisals.”

The Inter-American Court of Human Rights instructed Venezuela in November 2009 to protect Prado, who, the court said, was facing a “grave risk for his life and integrity.” The government has not taken any steps to protect him.

On May 27, 2010, Prado participated in a peaceful demonstration in front of the Supreme Court with families of people in detention, protesting long delays in judicial procedures and prison violence. A week later, seven unknown people dressed in black, wearing sunglasses and riding motorcycles without license plates, appeared at his apartment building when Prado was not home and asked a building employee for the “director of prisons.”

On June 18, 2011, after Prado called for the government to deal with a prison riot in the El Rodeo prisons peacefully, Justice Minister Tarek El Aissami accused Prado on La Hojilla – an opinion show aired on an official TV channel – of “destabilizing the prison system” and having been “an accomplice in the massacre of inmates” in the past. Press accounts said that on June 22, Vice President Elías Jaua claimed that opposition leaders, private television stations, and representatives of nongovernmental organizations were executing a strategy to “politically destabilize the country.”

Several official media outlets also sought to discredit Prado. The host of La Hojilla accused the National Observatory of Prisons, under Prado’s leadership, of “preparing an internal war between inmates.” The Venezuelan News Agency said that an unnamed inmate told them that human rights groups had “guided” the leaders of prison mafias in the country. The newspaper VEA printed an article accusing the US government of funding leaders in Venezuelan prisons who are involved in these incidents, as well as nongovernmental organizations, including Prado’s, to “appear at the scene.”

After these statements, Prado was repeatedly threatened. In a public letter, local nongovernmental organizations said that a blog had published Prado’s contact information, including his phone number and home address, with a note stating, “Family information to come soon… so that the people try him. Capital punishment.” Prado received several phone calls telling him he should “shut up” if he cared about his children. Prado’s wife received an anonymous call stating Prado “would be the next one to fall.”

On June 27, Prado fled Venezuela. During the following week, a group of unknown people riding motorcycles went to his house and asked the doorman if he still lived there, and a group of uniformed women, allegedly from the National Guard, asked the doorman on a separate occasion if Prado’s apartment was available for rent. Prado told Human Rights Watch he interpreted these visits as threats, which led him to have his family leave Venezuela.

Prado returned to Venezuela on August 27 to continue his work to promote basic rights of prisoners in the country, he told Human Rights Watch.

Governments have a special obligation to protect human rights defenders against risks that they may face as a direct result of their work. The Inter-American Court of Human Rights emphasized the importance of the work of human rights defenders when it said, for example, that “respect for human rights in a democratic state depends largely on human rights defenders enjoying effective and adequate guarantees so as to freely go about their activities, and it is advisable to pay special attention to those actions that limit or hinder the work of human rights defenders.”

The Chávez administration has shown an aggressively adversarial posture toward local human rights defenders and civil society organizations. In its 2008 report “A Decade Under Chávez,” Human Rights Watch documented how the government has investigated rights advocates on groundless or grossly exaggerated criminal charges, sought to discredit and undermine rights organizations through unfounded allegations of complicity in subversion, sought to exclude organizations receiving foreign funding from participating in international forums, and promoted legislation to allow arbitrary state interference in rights organizations’ fundraising and operations.

In December 2010, the National Assembly adopted two laws – the Law for the Defense of Political Sovereignty and National Self Determination and the Organic Law on Social Control – that, if applied to human rights organizations, would further undermine their ability to work independently. 


Human Rights Watch pide protección para Humberto Prado

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Prado recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda.

Prado denuncia la situación de muchas cárceles venezolanas (F.Sánchez)
  EL UNIVERSAL
lunes 29 de agosto de 2011  09:39 PM

Caracas.- Human Rights Watch (HRW) solicitó al presidente de la República, Hugo Chávez, que ofrezca protección a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que exige a las autoridades venezolanas que protejan a Prado de posibles ataques.

Prado, quien ha denunciado la situación precaria de muchas de las cárceles venezolanas ha recibido numerosas amenazas en los últimos meses.

Recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda, por lo cual recibió las amenazas. "El gobierno venezolano debería adoptar pronto medidas concretas para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", reiteró el comunicado de HRW.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le había dicho a Venezuela en 2009 que protegiera a Prado" destacó la agencia AP.

"José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, criticó enérgicamente a las autoridades por condenar a Prado por hacer una evaluación negativa a los esfuerzos del gobierno para tranquilizar los penales mediante el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para retomar el control de las prisiones, un movimiento que desató tiroteos mortales contra los presos amotinados", apuntó la información de AP.

"La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable", dijo Vivanco en un comunicado. Se agrega que "en lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias".

07-09-2011 om 09:19 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
Verleden jaar werd een man van een gewisse dood gered in de Brusselse metro door een man zonder papieren maar met een zeer vlugge reflex . Deze man was een Senegalees Ly Khaly en hij ontving vandaag een medaille voor betoonde moed vanwege een privé-organisatie Carnegie-Hero.  http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Hero_Fund
Spijtig genoeg zal onze moedige held weldra het land worden uitgewezen...


Une médaille pour un sans-papier qui a sauvé un homme

  • L'an dernier, Ly Khali avait sauvé la vie d'un passager de la STIB, tombé sur les voies du métro
  • Ly Khali va être récompensé pour son courage. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais l’histoire ne vous est certainement pas inconnue. L'an dernier, ce jeune Sénégalais en séjour illégal avait sauvé la vie d'un passager de la STIB, tombé sur les voies du métro. Pour ce geste, Il recevra une médaille de la fondation privée "Carnegie Hero", qui récompense les actes héroïques.

   Il y a juste un an, en soirée, dans la station de métro de Brouckère, un homme tente d’entrer dans le métro. Trop tard: la porte se referme sur sa main et le métro démarre. L'homme court sur le quai, le bras coincé dans la porte. Il tombera ensuite sur les rails, inconscient.

   Ce soir-là, le groupe U2 fait un grand concert au Heysel. La STIB a rajouté des métros. La rame suivante est donc annoncée une minute plus tard. Sur le quai, il y a du monde. Un jeune homme ose saisir cette minute pour descendre sur les voies, hisser le blessé sur le quai et remonter. Il a échappé lui-même à la rame et à la décharge électrique.

   Par la suite, on saura que ce jeune homme à remercier n'a pas de séjour légal, qu'il est resté des mois sans recevoir de nouvelles de la victime, des mois sans même savoir qu'il avait réussi son sauvetage et que l'homme avait survécu.

   Aujourd'hui, la fondation "Carnegie Hero", fondation internationale qui récompense les actes de bravoure, veut le primer. Une médaille pour son courage. Une médaille certes, mais quel avenir? Le jeune homme a été débouté de sa demande d'asile. Il risque à tout moment d'être expulsé de Belgique, la médaille dans sa valise.

   Myriam Baele – Delphine Wilputte

    en er is eveneens een petitie die je momenteel kan ondertekenen  op:

   http://www.lapetition.be/en-ligne/Ly-Khali-merite-notre-nationalite-10375.html

  06-09-2011 om 16:41 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maanpizza's?
  Wij dachten dat we met de plannen rond de duizendmeterhoge berg in Nederland ongeveer alles hadden gehoord wat betreft de recentste grootheidswaanzin door commerciële firma's. Neen dus! het kan steeds erger. Onze Ollandse bovenburen worden dus murw geslagen door een nog idioter voorstel namelijk de eerste pizzatent op de maan? Je gelooft ons niet? De negentiende eeuw heeft zo zijn fantasten voortgebracht maar dat waren meestal individuele creatievelingen en uitvinders...goed we laten jullie dus kennismaken met dit onzinnige idee, waar volgens onze bescheiden mening, echt niemand zit op te wachten tenzij deurwaarders om de failliete boel aan te slaan. Maar dan wel op deze aardkluit want ze zullen niet zo gek zijn om hiervoor naar de maan te lopen! Dus straffer dan de Ollanders met hun berg en de Belgen met hun regeringsonderhandelingen die ze lichtjaren trachten te rekken...

  http://www.ibtimes.com/articles/209074/20110906/domino-s-plans-to-be-first-fast-food-chain-on-the-moon-photos-space-international-space-station-astr.htm

  By IBTimes Staff Reporter | Sep 06, 2011 04:31 AM EDT

  Dominos Pizza is planning to expand its fast food chain in a huge way by building a pizza restaurant on the moon.

  Dominos the world leader in fastest pizza delivery announced that it has been planning a pizza moon base for a year.

  The Japanese arm of Dominos estimates the entire project to open a lunar branch will cost around 1.67 trillion yen ($21 billion), a price which covers construction as well as transportation of materials to the moon's surface.

  The company will also require 15 rockets to transport 70 tons of construction materials and pizza-making equipment to the moon, The Daily Telegraph reported.

  "We started thinking about this project last year, although we have not yet determined when the restaurant might open," spokesman Tomohide Matsunaga told The Telegraph.

  "In the future, we anticipate there will be many people living on the moon, astronauts who are working there and, in the future, citizens of the moon."

  Hoping to maximize on local resources, and minimize expenditures, Domino's said it will keep costs down by using mineral deposits on the moon to make the concrete, which is likely to cost 194 billion yen, or roughly $2.52 billion.

  A firm date for deployment of the "Moon Branch" of Domino's is still undetermined.

  An artist's initial sketches of the restaurant shows a two-story dome with a diameter of around 26 meters, a basement level constructed of steel plating and an area to prepare pizzas. Staff would be required to live on the premises.

  The images show delivery people on special moon-scooter, as well as a green house for growing ingredients and special pizza-forklifts for bulk deliveries. The company has already set-up a Web site for the project.

  However, the company offered no words on whether its "30 minutes or it's free" promise would apply on moon or not.

  Dominos is not the first company that will deliver pizzas in space. In 2001, rival Pizza Hut delivered a pizza to astronauts in the International Space Station.

  06-09-2011 om 14:04 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voor vandaag volstaat één enkele zin...

  Is het nog nodig naar de stembus te gaan als onze politiekers geen compromissen meer kunnen sluiten?

  06-09-2011 om 08:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  05-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Eers en vooral starten we met een huldebetoon aan een liberale politicus. Toegegeven we zijn eerder karig op dit blogje met eresaluten aan liberalen. Het zit waarschijnlijk niet in onze genen. Dit keer dus wel een uitzondering Sven Gatz. Die brave mens ziet af van zijn royale uittredingsvergoeding van om en bij de 300.000€ waarop hij recht had zelfs toen hij zelf zijn ontslag indiende als parlementslid. Geef toe, wie onder ons zou dit doen? Wij hebben dus alleen maar bewondering voor deze geste als voorbeeld voor de anderen...benieuwd wie zijn lichtend voorbeeld zal volgen??? Ja heren en dames aan de linkerkant, we kijken vooral naar jullie in de toekomst...kwestie van wat consequent te blijven met een aantal principes, kuch kuch kuch

  Hieronder de integrale tekst van Sven Gatz tot lering en vermaak en met een zeer pertinente vraag aan iedereen:

  LETTERLIJK. Persmededeling Sven Gatz

  • zondag 04 september 2011, 16u44
  • Auteur: hrt
  • .

  De voorbije 16 jaar heb ik mij, volgens vriend en vijand, verdienstelijk gemaakt met hard en degelijk parlementair werk. Mijn jaren als volksvertegenwoordiger dreigen nu overschaduwd te worden door de publieke discussie rond mijn uittredingsvergoeding, iets wat ik als trouwe dienaar van de democratie met lede ogen aanschouw.

  Het is ironisch, cynisch en zelfs bitter dat ik, die als een van de weinige parlementairen herhaaldelijk concrete voorstellen gedaan heb om de hoogte van de deze vergoeding ter discussie te stellen en af te toppen (waarvoor overigens bedroevend weinig media-aandacht was en alleszins veel minder dan voor de huidige controverse), nu in het oog van de storm ben terecht gekomen. Is het mijn fout dat een meerderheid van de andere parlementsleden deze voorstellen nooit een grondig debat waard achtten, laat staan ze wilden goedkeuren?

  Aan allen die de voorbije dagen op een gratuite, betweterige of soms zelfs aggressieve manier hebben gemeend mij de les te moeten spellen vraag ik: was uw boodschap ingegeven door een superieur moreel besef of door afgunst? En zou u de uittredingsvergoeding op basis van een parlementair reglement zonder meer aan u laten voorbijgaan hebben? 99,9% van de parlementsleden deden het in elk geval niet, ongeacht of hun politiek vertrek gedwongen dan wel vrijwillig was.

  Ik ben geen heilige (al had ik de eer een staande ovatie bij mijn parlementair afscheid te krijgen, wat mij zeer veel plezier deed) en ook geen duivel (al word ik nu stevig aan de schandpaal genageld, wat mij raakt aangezien ik niet van ijzer gemaakt ben). Ik ben een mens met kwaliteiten en gebreken. Ik zoek naar de reden waarom kiezers die in veel gevallen hun eigen menselijke onvolkomenheden onder de mat vegen van hun volksvertegenwoordigers een leven eisen dat van een hogere morele orde dient te zijn.
  Ik heb altijd een gelukkige en een vrije mens willen zijn en worden. Ik geef toe dat ik, zelfs als ervaren politicus, deze situatie niet correct ingeschat heb en het heeft me wat tijd gekost om tot het besef te komen dat ik met minder geld een vrijere mens zal zijn.
   
  Hopelijk kan mijn beslissing ook bijdragen tot een politieke oplossing voor het statuut van parlementslid in de toekomst.

  Verder zal ik geen commentaar geven over mijn besluit en heb ik geen nood aan welke appreciatie dan ook hierover, behalve van hen die dicht bij mij staan. Ik beschouw deze zaak als afgesloten.'

  05-09-2011 om 08:13 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  02-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen

  Wat hieronder staat, beweren wij dus niet maar mensen die het kunnen weten. Dat zou een duidelijk verschil moeten maken. Helaas vrezen we dat we nog lang naar de saga van de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde zullen moeten luisteren...Intussen kunnen we on niet inbeelden hoe leefloners moeten rondkomen...misschien kan plunderen helpen? Toch liever vragen of de rijken vrijwillig wat kruimels willen storten?  Dat laatste is tot nog toe fictie natuurlijk terwijl de schrijnende situatie van leefloners rauwe realiteit is.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=NH3ERC60

 • Paar met twee kinderen komt 1.000 euro te kort

  Leeflonen voor gezinnen veel te laag, zegt VVSG

  • vrijdag 02 september 2011, 03u00
  • Auteur: Inge Ghijs

  BRUSSEL - De leeflonen liggen zo laag dat mensen zich wel in de schulden moeten steken, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
  Van onze redactrice

  Een alleenstaande moeder met een kind dat geen eigen inkomen heeft, krijgt een leefloon van 1.026 euro. Als diezelfde alleenstaande moeder drie kinderen heeft, ontvangt ze ook 1.026 euro. Of het nu gaat om een gezin met één kind, of een gezin met drie kinderen, het bedrag blijft altijd hetzelfde.

  'Dat is geen eerlijk systeem', zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 'Bij het bepalen van het leefloon houdt men geen rekening met de gezinssamenstelling. Terwijl toch duidelijk is dat het kindergeld niet de uitgaven voor kinderen dekt. Wij dringen er dan ook op aan dat systeem grondig te herzien.'

  De VVSG trekt ook nog eens aan de alarmbel over de hoogte van het bedrag. Wie met een leefloon moet rondkomen, krijgt sinds 1 september iets meer, maar nog altijd veel te weinig om in de basisbehoeften te voorzien. Een alleenstaande moet het redden met 770 euro, bijna 200 euro minder dan de Europese armoedegrens. Voor een gezin met kinderen is de kloof helemaal onaanvaardbaar. Een paar met twee kinderen krijgt 1.026 euro, terwijl de armoedegrens op 2.029 euro ligt.

  'Het OCMW kan niet anders dan die mensen maandelijks met steun tegemoet te komen, vooral voor elektriciteit en verwarming', zegt Debast. 'Dat bedrag moeten de OCMW's met eigen middelen financieren. Het verschilt bovendien van gemeente tot gemeente, omdat ook de lokale financiële draagkracht varieert. Dat heeft als pervers effect dat gemeenten met veel armoede nog armer worden.'

  'Soms nemen ministers maatregelen om de leefloners tegemoet te komen met een beetje geld voor een specifiek doel. Allemaal met de beste bedoelingen, maar wel erg betuttelend. En dan nog kunnen die mensen alleen in hun basisbehoeften voorzien door zichzelf in de schulden te steken. Waarom het leefloon niet echt behoorlijk optrekken, zodat ze zelf volledig in hun basisbehoeften kunnen voorzien? Ook dat is mensen emanciperen en activeren.'

  Activeren

  Debast geeft toe dat het bedrag van het leefloon nog altijd een heel stuk lager moet zijn dan het bedrag dat je uit arbeid kunt halen. Want het kan niet de bedoeling zijn dat mensen in hun situatie van leefloon blijven zitten. 'Natuurlijk moet je mensen genoeg activeren. Maar voor sommigen is dat onmogelijk. Bovendien creëer je extra armoede door de bedragen zo laag te houden dat de kinderen bepaalde richtingen niet kunnen volgen, omdat ze te duur zijn, of dat ze niet kunnen voortstuderen.'

  Vorig jaar kregen gemiddeld elke maand 95.335 mensen een leefloon. Dat aantal neemt jaarlijks toe, in 2008 waren het 83.018 mensen.

  02-09-2011 om 08:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  01-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
  Ha, we hebben wat rondgespeurd naar eventuele Duitse bronvermelding va het haatproza tegen de Turkse en islamistische gemeenschappen en wat vinden we?

  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/udo-ulfkotte/unrechtsrepublik-oesterreich-tuerken-duerfen-kinder-vergewaltigen.html

  31.08.2011

  Unrechtsrepublik Österreich: Türken dürfen Kinder vergewaltigen

  Udo Ulfkotte

  Weil der sexuelle Missbrauch von Kindern bei Türken eine lange »kulturelle Tradition« hat, wurde ein türkischer Kinderschänder in Österreich freigesprochen. Nach Deutschland billigt damit jetzt auch Österreich Kindesvergewaltigungen in orientalischen Migrantenfamilien.

  Als wir im Mai 2011 an dieser Stelle über ein Urteil des Landgerichts Osnabrück berichteten, wonach Kindesvergewaltigung durch Türken in Deutschland nicht bestraft werden darf, weil diese eine lange »Tradition« im islamischen Kulturkreis habe, waren viele Leser entsetzt.

   

  In Deutschland können sich orientalische Kindesvergewaltiger seither auf das Urteil des LG Osnabrück berufen und müssen nicht einmal Sozialstunden ableisten, wenn sie sich bei ihrem Verbrechen auf eine »muslimische Tradition« berufen. Die Richter des Osnabrücker Landgerichts mussten über eine muslimische Familie urteilen, die es vollkommen in Ordnung fand, dass eine Elfjährige vergewaltigt wurde. Im islamischen Kulturkreis sei das halt so Tradition, bekundete die Familie vor Gericht. Sie wusste, dass es in Deutschland andere Sitten und Gesetze gegen Kindesvergewaltigungen gibt. Aber das störte die muslimische Familie nicht.

   

   

  Und nun gibt es ein ähnliches Urteil auch in Österreich: Im niederösterreichischen Bruck waren einer Supermarkt-Verkäuferin beim Eintüten zufällig Fotos aus dem Umschlag gefallen, die eindeutig zeigten, wie ein Türke ein Kind missbrauchte. Sofort ging sie zur Polizei. Und die Staatsanwaltschaft ermittelte. Doch der Türke bekommt keine Strafe. Begründung: Das vergewaltigte Kind ist der eigene Sohn des Türken. Und es handele sich bei der Kindesvergewaltigung um eine »jahrelange Familientradition«. Das Kind habe sich nicht gewehrt, weil es die Gefühle seines Vaters nicht verletzen wollte. Also ist doch alles in Ordnung, oder?

  Wenn sich zugewanderte Orientalen also künftig in Deutschland oder Österreich bei der Vergewaltigung von Kindern auf ihre »Tradition« berufen, dann müssen sie keine Bestrafung fürchten. Es gibt allerdings noch eine weitere beliebte Ausrede für Türken, damit sie bei Kindesvergewaltigungen im deutschsprachigen Raum nicht bestraft werden, ein Beispiel: Der Kölner Türke Erkan S. (35) hat hinter einem Supermarkt in Engelskirchen ein acht Jahre altes Kind vergewaltigt. Weil Türke Erkan S. aber nur einen Intelligenzquotienten von 40 (!) hat, ließ ihn das Kölner Landgericht ohne Gefängnisstrafe frei, während das Opfer weiter unter Albträumen leidet. »Die Unterbringung in der JVA würde seine soziale Existenz völlig vernichten«, so der Richter über den türkischen Täter. Erkan S. ist halt schwachsinnig. Auf solche Mitbürger müssen wir jetzt Rücksicht nehmen. Wir geben unsere eigenen Normen und Werte zugunsten von Schwachsinnigen auf, oder würden wir einen deutschen oder österreichischen Kinderschänder mit einem IQ von 40 etwa auch frei herumlaufen lassen, um seine »soziale Existenz« nicht zu vernichten?  en wie is dit alles onthullend "Kopp-Verlag"?

  We een troepje astrologen, ufologen, pseudo-van-alles-logen en rechtse esoterische broebelaars...

  http://de.wikipedia.org/wiki/Kopp_Verlag

  Kopp Verlag

  aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
  Wechseln zu: Navigation, Suche

  Der Kopp Verlag e.K. ist ein deutscher Buchverlag und -versand mit Sitz in Rottenburg am Neckar, dessen Geschäftsinhaber Jochen Kopp ist. Der Verlag vertreibt Sachbücher aus dem Umfeld von Esoterik, Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften.

  Inhaltsverzeichnis

  Profil [Bearbeiten]

  Der Verlag bezeichnet sich selbst als Verlag und Fachbuchversand für Enthüllungsliteratur, Verschwörungen und Geheimgesellschaften. Verlegt werden unter anderem Bücher zu Themen der Prä-Astronautik, der Ufologie, des Erfundenen Mittelalters, des Kreationismus, der Astrologie, der Geomantie sowie der Germanischen Mythologie, des Islamismus, der Freiwirtschaftslehre und „Enthüllungen“ wie zu sogenannten „linken Lebenslügen“.[1]

  Nach eigener Darstellung will er mit seinen Publikationen „auf unterdrückte Informationen, Entdeckungen und Erfindungen hinweisen“ sowie „die Öffentlichkeit auf […] Themen aufmerksam […] machen, die überberichtet werden“ und dadurch die „Aufmerksamkeit von wesentlich wichtigeren Berichten ablenken“. Er behauptet darüber hinaus, „Tabuthemen, Political Correctness und Zensur“ in Gesellschaft und Medien zu untersuchen.[2]

  Zudem unterhält der Verlag mit „Kopp Online“ ein Internetportal mit dem Untertitel „Informationen, die Ihnen die Augen öffnen“. Neben Artikeln eigener Autoren werden dort auch Videos in Form einer Nachrichtensendung veröffentlicht, die inhaltlich das Themenspektrum des Verlags abdecken. Als Moderatoren wechseln sich Eva Herman und zunächst Hakim-Michael Meziani ab.[3]

  Ferner wird mit Kopp exklusiv eine Zeitschrift herausgegeben, an der Autoren wie Bruno Bandulet, Jürgen Elsässer, F. William Engdahl, Andreas von Rétyi, Jürgen Roth, Udo Ulfkotte oder Gerhard Wisnewski mitwirken.[4]

  Rezeption [Bearbeiten]

  Mediale Rezeption erhielt der Verlag aufgrund der Tätigkeiten Eva Hermans. Er ist aufgrund seines Themenspektrums sowie einzelner Autoren umstritten.

  Die Welt bezeichnet ihn als „kleinen, aber sendungsbewussten“ Verlag. „Ufologen und Verschwörungstheoretikern“ sei der Name nicht erst ein Begriff, „seit er den neuen Bestseller von Eva Herman veröffentlicht hat“.[5][6] Sein Angebot reiche nach Angaben des Schwäbischen Tagblatt „von Ufo-Theorien über die ‚Germanische Neue Medizin‘ des selbst ernannten Wunderheilers Geerd Hamer bis hin zu vorgeblichen Enthüllungsgeschichten über den ‚kommunistischen Hintergrund der Öko-Bewegung‘ oder die ‚Islamisierung‘ des Abendlandes.“[7]

  Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik stellte fest, dass sich die Autorenliste des Kopp-Verlags wie ein „Who-is-Who der deutschen Verschwörungsliteratur“ lese, darunter einige „mit Nähe zu rechtem und esoterischem Gedankengut“, die „in der rechten Szene gerne rezipiert werden“. Vertrieben werden zudem auch Bücher von Jan Udo Holey, dessen Werke „durchsetzt mit rechtsextremer Esoterik“ wären.[8]


  en dit is dan uiteindelijk de juiste versie waarin overduidelijk geen sprake is geweest van vrijspraak of van kulturele erkenning van incest door een Duitse rechtbank... een wreed triestig verhaal waar de krant met duidelijk genoegen in zit te roeren maar vooral wegens de hetze die sommigen hierrond wensen te creëren...pure nazipraktijken...

  http://www.noz.de/lokales/54431487/mutter-draengt-sohn-zum-missbrauch-einer-elfjaehrigen-landgericht-osnabrueck-verurteilt-26-jaehrigen-und-eltern

  Anstiftung zur Vergewaltigung

  Mutter drängt Sohn zum Missbrauch einer Elfjährigen - Landgericht Osnabrück verurteilt 26-Jährigen und Eltern

  ra Osnabrück. Für das elfjährige Opfer waren es wohl die bislang schlimmsten Tage des Lebens. Im Oktober 2006 ist das Mädchen aus Lübeck von der Familie eines entfernten Verwandten aus dem Osnabrücker Land entführt worden. Das Kind sollte als Ehefrau an einen damals 21-Jährigen verkuppelt werden, der es schließlich vergewaltigte.

   
   
   

  Dafür hat das Landgericht Osnabrück den Mann am Dienstag zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Auch die Eltern des jungen Mannes, die der Anstiftung beziehungsweise Beihilfe der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt waren, sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

  Die Familie lebt erst seit 1995 in Deutschland und stammt aus einem muslimischen Kulturkreis. Dort zählt der Geschlechtsverkehr auch mit pubertierenden Minderjährigen zum Zwecke einer Familiengründung angeblich zu lange gelebten Traditionen. Wenn es zwischen zwei für eine solche Verbindung ausgewählten Menschen tatsächlich zum Beischlaf kommt, steht einer anschließenden Ehe nichts mehr im Wege - auch wenn die Eltern eines der beiden Hochzeitskandidaten zuvor dagegen waren.

  Diese fragwürdige Tradition ist der Elfjährigen aus Lübeck vor knapp fünf Jahren zum Verhängnis geworden. Einer ihrer Großonkel hat sich damals mit den Eltern des damals 21-jährigen Angeklagten auf eine sogenannte einvernehmliche Entführung geeinigt. Die Mutter des Mädchens ahnte allerdings nichts von den schrecklichen Hintergründen, als das Kind in den Landkreis Osnabrück verschleppt wurde.

  In der Wohnung der Familie angekommen, lief dann aber „alles aus dem Ruder“ - wie es am Dienstag vor Gericht immer wieder hieß. Die Elfjährige empfand keinerlei Zuneigung zu dem zehn Jahre älteren Bräutigam wider Willen, einem arbeitslosen Analphabeten. Wie seine Eltern spricht der junge Mann bis heute nicht die Sprache seiner Wahlheimat und ist auch sonst nicht integriert. Doch alle Vorbereitungen waren im Oktober 2006 den kulturellen Traditionen entsprechend getroffen. Eine ganze Nacht lang verbrachten der Hauptangeklagte und die Elfjährige gemeinsam im Bett, ohne dass es jedoch zu Geschlechtsverkehr gekommen ist. Der damals 21-Jährige hatte zunächst darauf verzichtet, weil das von seinen Eltern auserwählte Mädchen sexuelle Kontakte mit ihm strikt ablehnte.

  Doch die Eltern des Mannes ließen nicht locker. Insbesondere die Mutter des heute 26-Jährigen reagierte wütend, machte ihrem Sohn schwere Vorwürfe und forderte ihn zum Geschlechtsverkehr mit der vermeintlichen Schwiegertochter in spe auf. Wieder hielten sich beide nicht daran und wurden am nächsten Morgen erneut in die psychologische Mangel genommen. Die Mutter drohte den beiden damit, sich persönlich so lange neben das Bett zu setzen, bis der Beischlaf vollzogen ist. Danach wendete der Hauptangeklagte Gewalt an und zwang die Elfjährige zum Geschlechtsverkehr. Als das weinende Kind sich mit seinem Schicksal auch nach Tagen nicht abfinden konnte, wurde es schließlich zurückgebracht nach Lübeck.

  Erst zwei Jahre später wurden Betreuer des dortigen Jugendamtes auf das Kind wegen seines auffälligen Verhaltens aufmerksam. Ermittlungen kamen ins Rollen, die erst jetzt zum gerichtlichen Abschluss führten.

  Sowohl der heute 26-jährige Haupttäter als auch seine Eltern legten vor dem Landgericht umfassende Geständnisse ab, so dass dem Opfer eine Aussage über die schlimmen Tage im Oktober 2006 erspart blieben. Ihnen war offenbar auch bekannt, dass Geschlechtsverkehr mit unter 14-Jährigen unabhängig von jeder kulturellen Tradition eine Straftat ist, die auch in ihrem Herkunftsland strafrechtlich verfolgt wird. Nach einer Vermisstenmeldung hatten die Entführer aus dem Osnabrücker Land im Oktober 2006 nämlich mit ihrem elfjährigen Opfer die Wohnung gewechselt, um einer möglichen polizeilichen Verfolgung zu entgehen. Außerdem war dem Kind das Handy abgenommen worden, damit es keine Hilfe herbeirufen konnte.

  Eine Tat, die auch nach Feststellungen der Verteidiger der drei Angeklagten durch nichts zu entschuldigen ist. Das betonte auch der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Die große Strafkammer verhängte mit zwei Jahren Haft für den 26-Jährigen die auch von der Staatsanwaltschaft geforderte Mindeststrafe. Die 51 jährige Mutter wurde als Anstifterin zur gleichen Strafe verurteilt, der 52 Jahre alte Vater zu einem Jahr und sechs Monaten. Alle drei bekommen eine Strafaussetzung zur Bewährung auf drei Jahre.

  Eine von der Anklagevertreterin zusätzlich geforderte Verurteilung zu einer Geldstrafe von jeweils 500 Euro lehnte das Gericht ab. Alle drei sollten jeweils das Geld in monatlichen Raten von 25 Euro zu Gunsten einer sozialen Einrichtung abstottern. Das mache nicht viel Sinn, meinte der Vorsitzende Richter, weil die Hartz-IV-Empfänger dafür keinen finanziellen Spielraum haben. Auch zu sozialen Diensten sind sie nicht verpflichtet worden, weil die Drei dann für mögliche Jobangebote nicht zur Verfügung stehen.  Nu nog even checken wie de auteur  van die Duitse naziversie is want we weten graag alles. Wie is dus Udo Ulfkotte?
  Blijkbaar is die jongen niet geheel onbekend, zelfs niet in Belgistan...een weinig vrolijke kwiet van het zuiverste water...

  Udo Ulfkotte

  aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
  Wechseln zu: Navigation, Suche
  Udo Ulfkotte, 2007

  Udo Ulfkotte (* 20. Januar 1960 in Lippstadt) ist ein deutscher Journalist und Publizist, der vor allem zu den Themengebieten Nachrichtendienste und Islam veröffentlicht.

   

  Leben [Bearbeiten]

  Udo Ulfkotte studierte in Freiburg im Breisgau und London Rechts- und Politikwissenschaften. Er promovierte 1986 mit der Dissertation „Kontinuität und Wandel amerikanischer und sowjetischer Politik in Nah- und Mittelost 1967 bis 1980“ an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg[1]. Zwischen 1986 und 1998 lebte Ulfkotte überwiegend in islamischen Staaten (Irak, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten und Jordanien).

  Seit 1987 war Ulfkotte - nach eigenen Angaben auf seiner Website - in der außenpolitischen Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zunächst als Nachrichtenredakteur für Afrika und Arabien zuständig. Weiter war er demnach von 1999 bis 2003 Mitglied im Planungsstab der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er war Referent der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, lehrte von 1999 bis 2007 im Fachbereich Betriebswirtschaft Sicherheitsmanagement an der Universität Lüneburg und war von Juni 2005 bis Juni 2006 Chefkorrespondent der Zeitschrift Park Avenue des Hamburger Verlags Gruner + Jahr.[2]

  Ulfkotte war 2006 Mitbegründer des rechtspopulistischen Vereins Pax Europa, aus dem er 2008, nach eigenen Angaben wegen dessen "zunehmend extremistischen Kurses", wieder austrat.[3] Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2007 unterstützte er die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut,[4] der er im Juni 2007 auch offiziell beitrat.[5] Die Deutsche Zentrumspartei gab vor der Hamburger Bürgerschaftswahlen 2008 bekannt, dass Ulfkotte als parteiloser Kandidat auf Listenplatz 2 hinter dem Parteivorsitzenden Dirk Nockemann stünde, zur Wahl trat er aber nicht an.[6] 2008 berichtete Die Welt von angeblichen Morddrohungen gegen Ulfkotte und seine Frau im Zusammenhang mit einem auf Youtube eingestellten antiislamischen Video. [7]

  Ulfkotte hat mehrere Bücher vor allem zu den Themen Nachrichtendienste und Islamismus geschrieben und gibt zweiwöchentlich einen kostenpflichtigen Newsletter namens Whistleblower heraus, in dem er laut Eigenaussage über Themen berichtet, die von deutschsprachigen Medien nicht aufgegriffen würden. Er ist regelmäßiger Autor des auf Esoterik, Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften spezialisierten Internetportals des Kopp Verlages.[8]

  Der Islamkomplex [Bearbeiten]

  Ulfkottes publizistisches wie auch politisches Hauptthema ist die Warnung vor der angeblichen Gefahr einer Islamisierung Deutschlands und der Welt. Seine Äußerungen wie auch die Methodik seiner Beweisführung und Schlussfolgerung sind in den deutschen Medien umstritten und werden, sofern sie von den Medien aufgegriffen werden, fast durchgängig abgelehnt.

  Ulfkotte begründete sein Weltbild insbesondere mit selbst „erlebten" und bezeugten Vollstreckungen der Todesstrafe und der körperlichen Verstümmelung nach der Scharia in Saudi-Arabien, der Einteilung der dortigen Gesellschaft in verschiedene Klassen und ganz allgemein mit dem seiner Ansicht nach „menschenverachtenden Weltbild der Muslime".[9]

  Der Journalist und Publizist Patrick Bahners beschäftigte sich 2011 in seinem Buch Die Panikmacher. Die deutsche Angst vor dem Islam. Eine Streitschrift in einer Einzelanalyse auch mit Ulfkotte, den er der Gruppe der Islamkritiker zurechnet, zu der er auch Henryk M. Broder, Necla Kelek, Thilo Sarrazin, Bassam Tibi, Seyran Ates, Ralph Giordano und Ayaan Hirsi Ali zählt.[10]

  „Der Krieg in unseren Städten" [Bearbeiten]

  Ulfkottes im März 2003 vom Eichborn Verlag veröffentlichtes Buch Der Krieg in unseren Städten wurde vor dem Hintergrund eines Antrags der Islamischen Föderation auf einstweilige Verfügung beim Berliner Landgericht noch im selben Jahr vom Markt genommen.[11][12] In dem Rechtsstreit ging es um die im Buch erhobene Behauptung, die Islamische Föderation sei Landesverband der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG). Nach Angaben der taz rollte nachfolgend eine wahre „Prozesslawine“ auf den Verlag zu, weil verschiedene muslimische Vereine, Organisationen, Firmen und Privatpersonen ebenfalls gegen das Buch klagten.[12][13] 2004 erschien eine aktualisierte und überarbeitete Neuauflage des Buches im S. Fischer Verlag.

  Der Gießener Islamwissenschaftler Henner Kirchner warf Ulfkotte Islamophobie sowie mangelnde Seriosität vor. In Anspielung auf die antisemitische Hetzschrift Die Protokolle der Weisen von Zion verwende Ulfkotte in Der Krieg in unseren Städten die Wendung „Die Protokolle der Weisen von Mekka“. Ulfkottes Ansichten seien daher „ein islamophobes Äquivalent zu dem antisemitischen Hetzstück". Ulfkotte bestritt die ihm zugeschriebenen Behauptungen. Auf seine Klage hin verurteilte das Landgericht Berlin Kirchner zur Zahlung einer Entschädigigung von 5000 Euro.[14]

  Stefan Weidner kritisierte in der Zeit an Ulfkottes Der Krieg in unseren Städten insbesondere dessen „zum großen Teil fragwürdig[en], wenn nicht absurd[en]" Schlüsse: „Das Skandalon dieses Buchs besteht aus den Urteilen, die der Autor fällt, weniger aus den Fakten, die er ans Licht bringt.[15]

  „Heiliger Krieg in Europa" [Bearbeiten]

  Der Publizist Hannes Schwenger schrieb im Tagesspiegel über das Buch Heiliger Krieg in Europa: Ulfkotte sehe den Untergang des Abendlandes „greifbar nahe". Ulfkotte schreibe dort von einem „zentralen Geheimbund, der mit grenzenlosem Hass und einer langfristigen Strategie die europäische Kultur zu zerstören sucht: der Muslimbruderschaft" (Zitat Ulfkotte). Dies wolle Ulfkotte mit einem „Masterplan" (Zitat Ulfkotte) beweisen, der Teil eines „100-Jahre-Plans" (Zitat Ulfkotte) sei, der einer Verbreitung der Ideologie der Muslimbruderschaft „rund um die Welt" (Zitat Ulfkotte) diene. Schon 2020 solle „der Rest der Welt durch eineinhalb Milliarden Muslime niedergeworfen" (Zitat Ulfkotte) sein. Schwenger sieht Parallelen zur Verschwörungstheorie um die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion: „Doch genau darum handelt es sich bei seinem Buch, das auf 300 Seiten noch die abstrusesten Beweise einer neuen Weltverschwörung präsentiert; oft genug ohne Quellenangabe oder unter Berufung auf Zeitungsmeldungen und Verfassungsschutzberichte, deren Quellen nicht bekannt sind."[16]

  Politische Aktivitäten [Bearbeiten]

  Am 3. Juni 2007 soll Ulfkotte neben Karlheinz Weißmann, Götz Kubitschek und Henry Nitzsche auf einer Veranstaltung des Instituts für Staatspolitik, das der Neuen Rechten zugerechnet wird, referiert haben. [17]

  Ulfkottes Pax Europa plante für den 11. September 2007 zusammen mit der dänischen SIAD und der britischen No Sharia Here eine europaweite Demonstration gegen die „Islamisierung Europas“ in Brüssel. Diese wurde am 9. August 2007 vom Brüsseler Bürgermeister Freddy Thielemans verboten.[18] Daraufhin klagten die Vereine gegen das Verbot und wurde hierbei vom belgischen Anwalt Hugo Coveliers vertreten, den ihm Philip Dewinter, der Fraktionsvorsitzende der rechtsextremen Vlaams Belang, vermittelt hatte.[19] Die Klage wurde am 30. August 2007 abgewiesen.[18]

  Nach dem Verbot der Demonstration in Brüssel kündigte der Verein Pax Europa an, in Köln demonstrieren zu wollen. Nach anfänglicher Kooperation distanzierten sich Ulfkotte und Pax Europa Anfang September 2007 vom Vlaams Belang und dem Kölner Ableger der Deutschen Liga für Volk und Heimat, der Bürgerbewegung pro Köln,[20] die zur Teilnahme an den Demonstrationen aufgerufen hatten. Anfang Dezember 2008 verließ Ulfkotte den von ihm gegründeten Verein Bürgerbewegung Pax Europa wegen dessen (so Ulfkotte) „zunehmend extremistischen Kurses“ und warf ihm die Verbreitung „rassistischer und womöglich volksverhetzender Bilder im Stürmer-Stil“ vor.[21]

  Sonstige Kontroversen [Bearbeiten]

  Ulfkotte äußerte sich auch zu sonstigen politischen Reizthemen.

  Umweltzerstörungen durch Shell in Nigeria [Bearbeiten]

  Zum Politikum wurde 1996 Ulfkottes Haltung zur Verantwortlichkeit des Ölkonzerns Shell für Umweltzerstörungen im Niger-Delta. Mit Artikeln wie Die Legende von der Umweltkatastrophe am Niger, in denen Ulfkotte die Existenz weiträumiger Umweltschäden in Abrede stellte und Aussagen des nigerianischen Aktivisten Ken Saro-Wiwa relativierte,[22] zog sich der Autor Kritik von Umweltschützern und Menschenrechtlern zu. Ulfkotte wurde in diesem Zusammenhang die Teilnahme an einer von der Shell organisierten Journalistenreise vorgeworfen, die er nicht als Sponsor benannte.[23] Karl Rössel behauptete 1997 in der Zeitschrift Konkret, Ulfkotte sei „geschmiert“ worden und seine Zeitung habe sich für Shell prostituiert. Die FAZ und Ulfkotte klagten auf Unterlassung dieser beiden Aussagen. Das Kölner Landgericht wertete Rössels Behauptung jedoch nicht als Schmähkritik, sondern als zulässige Meinungsäußerung.[24]

  Roman „Gencode J.“ [Bearbeiten]

  Ulfkottes fiktionaler Roman Gencode J. handelt von einem von Ulfkotte als rassistisch gezeichneten Geheimdienstchef des Mossad, der sich aus dem israelischen Biowaffen-Forschungszentrum Nes Tsiona genetisch veränderte Pesterreger beschafft, von denen er annimmt, dass sie alle Menschen, mit Ausnahme der Kohanim, innerhalb weniger Stunden töten. Er setzt die Erreger in der Londoner U-Bahn und auf dem Flughafen Heathrow frei, organisiert ein Attentat auf den Felsendom und lenkt den Verdacht auf Osama bin Laden. Daraufhin bricht der Dritte Weltkrieg aus.

  Jörg Lau bezeichnete den Roman in seinem Blog als „Revolverpistole [sic!] nach dem Muster der Weisen von Zion“, aus der Feder eines „höchst schillernden Dr. Seltsam“.[25]

  Allgemeine Rezeption [Bearbeiten]

  Von vielen Seiten wird die Seriosität der Person und der Arbeit Ulfkottes in Frage gestellt:

  FAZ-Herausgeber Günther Nonnenmacher, der Ulfkotte aus dessen Zeit als FAZ-Redakteur kannte, nannte ihn einen „bunten Hund“. Zu Ulfkottes Plänen, eine Partei (Pax Europa) zu gründen, meinte Nonnenmacher, dass Ulfkotte „kein geschlossenes Weltbild" habe.[26] Georg Anastasiadis und Werner Menner vom Münchner Merkur bezeichneten Ulfkotte als „Nahost-Kenner und Buchautor“ sowie als „Islamexperte“.[27] Astrid Geisler kritisierte in der taz, Ulfkotte „erzähle vor allem Geschichten".[28] Der Publizist Jörg Lau bezeichnete im Zusammenhang mit dem Verbot der sogenannten Demonstration gegen die „Islamisierung Europas“ in Brüssel deren Veranstalter und Unterstützer als „Horde von ziemlich zwielichtigen Anti-Islam-Hysterikern" und nannte ausdrücklich auch Ulfkottes damaligen „Pax Europa”-Verein.[29] Lau warf Ulfkotte vor, sich nur halbherzig von „Rechtsradikalen" zu distanzieren.[30] Der Bündnis 90/Die Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele bezweifelte Ulfkottes Glaubwürdigkeit und warf ihm im Rahmen eines „Fernsehduells“ unter anderem Übertreibung und Unüberprüfbarkeit der Fakten vor: Ulfkottes Enthüllungsgeschichten beruhen seiner Ansicht nach auf „irgendwelchem Mumpitz aus dem Internet“.[31]

  Trivia [Bearbeiten]

  Der Rezensent der Frankfurter Rundschau, Ralf Hanselle, mokierte sich über den Umstand, dass Ulfkotte eine Aktion der Wiener Künstlergruppe Haben wir denn keine anderen Sorgen, die gefordert hatte, die österreichischen Gipfelkreuze durch Halbmonde zu ersetzen, nicht als Satire erkannte, sondern ernst nahm.[32]

  01-09-2011 om 09:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
  momenteel melden verschillende uiterst rechtse tot zogenaamde "fatsoenlijke" rechtse blogs en fora dat er in het Duitse Osnabruck een rechtbank zou geoordeeld hebben dat incest binnen de Turkse gemeenschap een normaal gebruik is. Dit soort berichten zonder enige vorm van originele bronvermelding doet ons sterk terugdenken aan de jaren dertig en al de lasterpraat die over Joodse mensen werd verteld. Het is niks minder dan de oproep tot pogroms. Dit bericht vindt zijn oorsprong op rechtse Nederlandse blogs en fora maar nergens vinden we een spoor van dergelijke zaken noch op Duitse noch op andere blogs of fora. Dit soort berichten versterkt zichzelf natuurlijk maar ze zijn walgelijk en wraakroepend maar vabn sommige blogs kan je moeilijk iets anders verwachten. Ze staan nu al te krijsen dat hun vrije meningsuiting in het gedrang komt waarschijnlijk. Wij hadden echter graag gezien dat zij tenminste de minimumregel hanteren om even na te trekken of dit soort berichten klopt. Maar van collega-bloggers zoals http://www.bloggen.be/tafelspringer/ verwachten we enkel en alleen geraaskal en racistische waanzin. Het is een letterlijke weergave van een niet verifieerbaar bericht en roept enkel op tot haat. Vooral zijn persoonlijke commentaar is pure nazitaal. Punt.  Hieronder het nederlandse bericht...

  http://forum.fok.nl/topic/1704299

  tong80
  Spleenheup
  pi_101410148
  Een Turkse inwoner van Oostenrijk is vrijgesproken van kinderverkrachting omdat er volgens de rechter een lange Turkse 'culturele traditie' zou bestaan waarin seksueel misbruik van kinderen normaal is.

  In mei 2011 besloot de deelstaatrechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat deze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20-jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht. "Is een islamitische traditie", was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.

  In Oostenrijk heeft een rechtbank nu een vergelijkbaar oordeel uitgesproken. In het stadje Bruck ontdekte een supermarkt medewerkster bij toeval foto's waarop te zien was hoe een Turkse man een jongen misbruikte. Ze ging onmiddellijk naar de politie. Het openbaar ministerie werd ingeschakeld, maar de Turk krijgt géén straf. Reden: het verkrachte kind is de eigen zoon van de Turk, en het zou hier gaan om een 'jarenlange familietraditie'. Het kind zou zich niet verzet hebben omdat hij zijn vader niet wilde 'kwetsen'.
  01-09-2011 om 09:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
  Haringe in het middenpunt van de mediabelangstelling. Goed begrepen, beste lezertjes HARINGE zonder N. Een deelgemeente van Poperinge op een scheet van de Franse grens dus diep in de Westhoek. De voorzitter van de plaatselijke kerkraad PAUL RECOUR, schrijf zijn naam in jullie notaboekje want hij komt vast en zeker in aanmerking voor de prijs van de "grootse vlaming". Van zodra Vlaming en idioot als definitie identiek worden. Voorlopig zijn we nog zo ver niet maar we naderen dit twijfelachtige einddoel met rasse schreden. In Haringe werd het zelfs overtroffen. De kerkraad decreteerde daar dat de windhaan op de kerk moet worden vervangen door een windleeuw. Wat betreft creativiteit in de ontwikkeling van een nieuwe rijke Vlaamse woordenschat is dit natuurlijk een prestatie. Paul Recour, de plaatselijke intellectueel en specialist in christelijke symboliek rakelt in de pers dat "de haan is een symbool van verraad en ontrouw en is geen christelijk symbool" Wel wel wel, dat "den duits" in Rome daar nog niet aan gedacht heeft in zijn grote evangelische geestdrift. De haan is natuurlijk ook in de eerste plaats het Waalse symbool, afgeleid van de dappere"coq Français". Dat beest wordt in Parijs, voor zover wij weten niet meteen geassocieerd met de waarden die de intellectueel van Haringe hem toedichten.  In Franstalig gebied wordt hij meestal vorafgegaan door het substantief "vaillant" en dus niks te maken met verraad maar tot daar toe. Het zou echter pas interessant worden wanneer wa van meneer Recour mochten vernemen welke christelijke symboliek de leeuw dan wel heeft dat hij op de Haringse kerktoren mag prijken. Het is ons als ondermaats intelligent ontwikkelde vlamingen niet meteen duidelijk. Hij verdedigt zich wel door te verwijzen naar de "Vlaamse" leeuwen van de Franse voetbalploeg Lille en die op de mouw van Franse politieagenten uit het Franse Noorden. Hij vergeet wel dat het inderdaad historisch het zelfde symbool is maar dat het nu wel degelijk staat voor het departement Nord-Pas de Calais/Flandre. Maar een uitleg over de christelijke symboliek lijkt hier dus toch iets of wat noodzakelijk vermits het niet op het onbestaande belfort van Haringe zal prijken maar wel degelijk op een kerk. En wij hebben daar steeds een haan gezien en wel degelijk als christelijk symbool. In Frankrijk is hij echter een sterk republikeins icoon. Maar in feite is gans deze discussie dus totaal surrealistisch en geeft enkel weer hoe ver sommige zogenaamde "weldenkende" vlamingen hun zuiverheidsideaal willen doorvoeren.
  Gelukkig reageerde de Waalse vijand met de nodige humor. Zij eisen de verwijdering van de leeuw van Waterloo als te vlaams symbool en willen hem dus vervangen door een.....inderdaad, een haan. Maar dit is enkel als grap bedoeld en we weten niet of ze daar in Haringe kunnen mee lachen. Voor onze Ollandse vrienden willen we wel vermelden dat de leeuw van Waterloo niet de Vlaamse maar de Hollandse leeuw is...symbolen zijn inderdaad nogal wisselvallig wat betreft hun betekenis. Hieronder de "verhalen":

  http://focus-wtv.rnews.be/nl/regio/wvl/nieuws/algemeen/kerkraad-haringe-wil-windleeuw-in-plaats-van-windhaan/article-1195091462551.htm

  Kerkraad Haringe wil windleeuw in plaats van windhaan

  maandag 29 augustus 2011 om 16u57

  Poperinge - VIDEO UPDATE - Ruimt de windhaan op de kerktoren van Haringe bij Poperinge straks plaats voor een leeuw? Als het van de plaatselijke kerkraad afhangt alvast wel. Als de plannen doorgaan dan krijgt Haringe de eerste kerk in Vlaanderen met een leeuw erbovenop. De kerkraad vindt dat de huidige haan te veel verwijst naar Wallonië. Maar de burgemeester van Poperinge denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen.

  De pas gerenoveerde Sint-Martinuskerk in Haringe staat nog in de stellingen en ook de opgepoetste windhaan prijkt sinds een paar dagen weer op de toren. Maar hoe lang nog? De kerkraad wil de haan vervangen door een leeuw. De pastoor van het dorp gaf vandaag niet thuis, dus vroegen we de mening aan de nog enige overgebleven kloosterzuster in Haringe. Zuster Agnes: “Ik heb dat zondag na eucharistieviering vernomen. Ik zou eerder zeggen dat het een studentengrap is.”

  Sponsor gezocht

  En toch is het geen grap. Want de kerkraad van Haringe ziet de huidige windhaan als een symbool van de Walen. De komst van een leeuw op de kerktoren moet het Vlaamse karakter van Haringe versterken. Voor de camera willen ze hun stelling niet verdedigen, maar ze zetten door. Omdat de pas gerestaureerde windhaan veel geld heeft gekost, wil de kerkraad van Haringe niet dat de belastingsbetaler opdraait voor de kostprijs van een windleeuw. Er is al een ontwerp klaar en de hoop gaat uit naar barmhartige parochianen die willen sponsoren.

  Bedenkingen bij burgemeester en bisdom

  De burgemeester van Poperinge heeft alvast zijn bedenkingen bij de plannen. En ook het bisdom loopt er niet warm voor. Al in de 10de eeuw verschenen in onze streken windhanen op kerktorens, als tekens van waakzaamheid en vruchtbaarheid. Het bisdom Brugge acht de kans dat er effectief een leeuw komt op de kerktoren van Haringe eerder klein.


  http://www.7sur7.be/7s7/fr/1861/Crise-politique/article/detail/1312077/2011/08/31/Un-coq-a-la-place-du-lion-de-Waterloo.dhtml

  Un coq à la place du lion de Waterloo

  Le "coq" de Waterloo

  En réaction à la volonté du président de la fabrique d'église de Roesbrugge-Haringe de remplacer le coq de son clocher par un lion, un internaute francophone s'est amusé en diffusant sur la toile une image surprenante: un coq au sommet de la butte de Waterloo, en lieu et place du fameux lion.

  Sur Twittter, @PtiBen ajoute, ironique: "Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer !!"

  Lundi, Sudpresse révélait qu'en Flandre occidentale, un petit village près de Poperinge comptait remplacer le coq de son clocher d'église par un lion, symbole flamand par excellence.

  "Pourquoi devrions-nous accepter plus longtemps de laisser un coq au sommet de notre tour, le symbole des francophones? Le lion est le roi des animaux. Un coq n'est finalement qu'une poule au masculin... ", s'était notamment demandé le président de l'ASBL qui gère l'église Saint-Martin de Roesbrugge-Haringe. (mdv)

  01-09-2011 om 08:37 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  31-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
  Vlaamse leerlingen leren met tegenzin de Franse taal met het excuus "waarom moeten wij moeite doen terwijl de luie Walen op hun krent blijven zitten". Marokkaanse ouders sturen hun kinderen naar "blanke" buitenwijkscholen omdat ze niet willen dat hun kinderen in de zelfde klas zitten samen met Oost-Europeanen. Vlaanderen klaagt steen en been dat de franstaligen weigeren te integreren en Nederlands te leren terwijl ze maximumnormen vragen voor de aanwezigheid van Franstaligen in Nederlandstalige scholen. In welk apenkot leven we hier eigenlijk?
  Mijn overleden grootvader, Vlaams-oudstrijder 14-18, fervent IJzerbedevaartganger en Vlaamsgezind belgicist zelf afkomstig van Diksmuide maar perfect tweetalig vermits hij zijn opleiding had gevolgd aan de Brusselse "Arts et Métiers" maar dus met een "onverdachte" stamboom leerde mij dat "elke taal die je kent schenkt je een leven meer". Als jong broekventje begreep ik daar geen snars van. Alhoewel het mij al vlug nogal eigenaardig leek dat de bijeenkomsten van de Oudtrijdersbond van 14-18 aan zijn keukentafel ergens in Brabant steeds gingen over de Vlaamse strijd maar wel degelijk in het Frans werden gehouden. In het Frans? Inderdaad omdat de oudstrijders aangespoeld waren uit allerlei Vlaamse windstreken daar waar ze na 1918 werk hadden gevonden en dat was de streek rond Brussel. Er waren daar veel West-Vlamingen uit "de verwoeste gewesten", maar ook Limburgers en een paar Oost-Vlamingen. Onmogelijk elkaar te verstaan omdat elk van hen enkel hun streektaal sprak en de gemeenschappelijke taal enkel Frans was. Het "Algemeen Beschaafd Nederlands" was toen nog maar een pasgeboren vernepelingske. En het bekte helemaal niet goed. Het verkavelingsvlaams was ook nog niet uitgevonden. Bleef enkel het Frans over dat iedereen in ongelijke mate verstond en sprak maar men kon er mee communiceren en na een paar glazen gueuze ging dat meestal erg vlot. Ik mocht intussen met een "stoemper" een suikerklontje fijn "stoempen" voor de gueuze van de "madammen" die een gans ander aantal onderwerpen bespraken die niks met de Vlaamse zaak noch met de "grooten oorlog" te maken hadden. Tenzij wat mysterieuse uitspraken en vage klachten omdat sommige echtgenoten "waren gepakt van de gaaz " of slecht sliepen en dikwijls roepend wakker werden.
  Al die Oudstrijders hadden Conscience gelezen meestal dan nog in het Frans.  Ze waren bewonderaar van de boeken van Barbusse en van Roland Dorgeles. Bijna iedereen van hen had een kleine biblotheek waarin zich minstens "le Feu" en Les Croix de Bois" bevond. De rest was eigen keuze. Als je als kind vroeg hoeveel Duitsers ze hadden neergeschoten kreeg je een vermanend vingertje of een lichte tik en steevast de uitspraak dat "die Duitse jongens ook hadden afgezien en het niet hun schuld was dat ze oorlog hadden gevoerd". Punt uit. Daar moest je het dan mee doen. Nooit één enkel heldenverhaal gehoord uit hun monden. Ze kenden inderdaad de grote verhalen en de gebroeders Van Raemdonck hadden sommigen persoonlijk nog gekend. Maar in elkaars armen gesneuveld????? Dat was er wel een heel stuk over. De verbroederingen met de vijand rond Kerstmis dat was het grote verhaal. Grootvader had ooit als tweetalig onderofficierke en ordonnans van het derde knoopsgat Franse les moeten geven aan Vlaamse boerenjongens om ze tenminste wat Franse bevelen te laten begrijpen. Allemaal waren ze zwaar gechoqueerd geweest toen ze hadden moeten lezen in de Franse instructieboekjes dat het "Vlaams" "n'est pas une langue comme le Français mais un genre d'aboiements qui permettent à communiquer entre eux" en que les fantassins flamands ne parviennent pas à se comprendre entre eux et qu'il est donc impossible de donner des ordres dans leurs différents patois" wat dus niet helemaal onwaar was. Maar dat de Vlamingen massaal zouden gesneuveld zijn omdat ze die Franse bevelen niet hadden begrepen? Zever in pakskes want ze waren allemaal bewonderaars van "le roi casqué" die er had voor gezorgd dat zijn Belgisch legertje tenminste niet werd uitgemoord tijdens de grote infanterieaanvallen van mannen zoals "le boucher de Verdun" of van die zotte Engelse generaals. Ook de Senegalezen konden rekenen op hun mateloze bewondering want die waren hen komen ontzetten toen ze in '14 letterlijk en figuurlijk in de stront zaten en zij waren zelf toen amper 15-16jaar. En er waren ook Waalse soldaten geweest maar daar hadden ze nauwelijkjs mee kunnen praten.  Die kenden toen immers evenmin beschaafd Frans tenzij de zelfde rudimentaire zinnetjes die ook zij hadden aangeleerd om "de eenheid van bevel" te laten gelden. En dat was inderdaad nodig geweest om zo veel mogelijk mensenlevens te sparen en wat discipline te laten heersen. Tussen de soldaten en de officieren was er dus geen spraken van een taalprobleem maar van een klasseprobleem en iemand mag ons komen uitleggen hoe die officieren het anders hadden moeten aanpakken? De idiote uitspraken over "aboiements" terzijde gelaten natuurlijk. Waarschijnlijk hadden de meeste officieren nooit eerder contact gehad met de eenvoudige Waalse en Vlaamse jongens die ze een geweer in hun handen hadden gegeven. Grootvader was met zijn broer in het leger beland zonder veel keuze. Hij woonde in de frontzone en had eerst de paarden verzorgd, later wegens zijn kennis van het Frans bij de minder gevaarlijke artillerie terechtgekomen. Zijn broer heeft hij nooit weergezien en zelfs nooit een graf kunnen geven ook de rest van zijn familie had hij verloren wegens niet tijdig kunnen vluchten. 
  Vrede en Verdraagzaamheid dat was daar hun boodschap die recht van uit hun "tranchées" naar de keukentafel met gueuze kwam. Ze draaien zich begot rond in hun soldatengraven moesten al die idiote uitspraken horen. Wat historisch overzicht kan dus geen kwaad en daarom geven we hieronder wat info over Roland Dorgelès en Barbusse want niemand kent die interessante mensen nog waarschijnlijk. Poets dus even je beste Frans op :

   

  Roland Dorgelès

  Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
  Roland Lecavelé
  Surnom Roland Dorgelès
  Naissance 15 juin 1885
  Amiens (France)
  Décès 18 mars 1973 (à 87 ans)
  Paris (France)
  Nationalité France Française
  Profession Écrivain
  Journaliste
  Distinctions Croix de guerre

  Roland Lecavelé, dit Roland Dorgelès, né le 15 juin 1885 à Amiens et mort le 18 mars 1973 à Paris, est un journaliste et écrivain français, membre de l'Académie Goncourt de 1929 à 1973.

  Biographie[modifier]

  En 1914, bien que deux fois réformé précédemment pour raison de santé, il s'engage en se faisant appuyer par Georges Clemenceau, son patron au journal L'Homme libre. Il est versé au 74e régiment d'infanterie de ligne de Rouen le 21 août 1914. Il combat en Argonne et au nord de Reims; puis passe au 39e régiment d'infanterie de ligne. Il participe aux combats du bois du Luxembourg en février 1915, à la Deuxième bataille d'Ypres dans le cimetière de Neuville-Saint-Vaast en juin 1915 entre autres. Il devient élève pilote, est nommé caporal et décoré de la Croix de guerre.

  En 1919, il publie le roman qui le rend célèbre, Les Croix de bois, inspiré de son expérience de la guerre. Le roman obtient le Prix Fémina la même année  les jurés du Prix Goncourt ne lui avaient accordé que quatre voix, contre six à À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust.

  En 1917, il était entré au Canard enchaîné, où il se lie d'amitié avec Henri Béraud et Paul Vaillant-Couturier. Il publie dans ce journal un roman satirique intitulé La Machine à finir la guerre. Il écrit des articles dans la même veine et dans le même journal entre 1917 et 1920. Pour certains de ses articles, il utilise le pseudonyme de Roland Catenoy, mais les plus importants (feuilletons, contes, articles polémiques) paraissent sous son nom. Les profiteurs de guerre, les députés, les forces de police sont particulièrement visés, ainsi que ceux qui tentent de diaboliser les bolcheviques.

  En 1923, il se marie à Hania Routchine, une artiste lyrique d'ascendance russe. Un séjour en Indochine lui inspire Sur la route mandarine. En 1929, il succède à Georges Courteline à l'Académie Goncourt.

  En 1939, il devient correspondant de guerre pour Gringoire. C'est lui qui serait à l'origine de l’expression « Drôle de guerre » qui restera à la postérité[1]. Il se réfugie à Cassis en 1940. Dès 1941, il cesse toute collaboration à Gringoire. Habitant à partir de novembre 1942 dans le Comminges, à Montsaunès, il y accueille son ami Raoul Dufy pendant un an. Montsaunès sert de cadre à son roman Carte d'identité publié en 1945.

  En 1960, après le décès de sa première épouse, il se marie avec Madeleine Moisson. En 1954, il est élu président de l'Académie Goncourt, fonction qu'il occupe jusqu'à sa mort en 1973.

  Roland Dorgelès fut président de l’Association des écrivains combattants. Il a donné son nom à une distinction littéraire délivrée par cette association, le Prix Roland Dorgelès créé en 1995 pour des professionnels de la radio et de la télévision « qui se sont particulièrement distingués dans la défense de la langue française. »


  Henri Barbusse

  Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
  Henri Barbusse
  Henri-Barbusse.jpg
  Activité(s) Écrivain
  Naissance 17 mai 1873
  Asnières-sur-Seine
  Décès 30 août 1935
  Moscou
  Mouvement(s) Littérature prolétarienne
  Distinctions Prix Goncourt 1916

  Adrien Gustave Henri Barbusse, né à Asnières-sur-Seine le 17 mai 1873 et mort à Moscou le 30 août 1935[1], est un écrivain français.

   

  Biographie[modifier]

  Il est issu d'une famille protestante d'origine cévenole (attestée au XVIIe siècle) dans un hameau d'Anduze, près d'Alès (un hameau "Les Barbusse" existe encore; cf. sur ses origines le numéro spécial de la revue Europe, septembre 1974).

  Le milieu littéraire le reconnaît très jeune comme l'un des siens, ce suite à sa participation remarquée au concours de poésie de L'Écho de Paris de Catulle Mendès. Son premier recueil de poèmes, Pleureuses, est publié en 1895 (réédité en 1920). Il s'exerce alors professionnellement dans la presse, se tourne vers la prose et publie un premier roman, empreint de décadence et de naturalisme à la fois : L'Enfer, en 1908. En 1914, âgé de 41 ans et malgré des problèmes pulmonaires, il s'engage volontairement dans l'infanterie (malgré ses positions pacifiques d'avant-guerre) et réussi à rejoindre les troupes combattantes en décembre 1914 au 231e régiment d'infanterie avec lequel il participe aux combats en premières lignes jusqu'en 1916[2]. La postérité se souviendra surtout du roman qu'il écrivit sur cette expérience Le Feu, prix Goncourt 1916, récit sur la Première Guerre mondiale dont le réalisme souleva les protestations du public de l'arrière autant que l'enthousiasme de ses camarades de combat. En 1917, il sera cofondateur et premier président de l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC)[2]. Il adhère au Parti communiste français en 1923 et se lie d'amitié avec Lénine et Gorki[2]. En 1928 il fonde la revue Monde (publié jusqu'en 1935) avec des collaborations mondiales prestigieuses.

  Barbusse, par Berthold Mahn

  Admirateur de la Révolution russe (Le Couteau entre les dents, 1921; Voici ce qu'on a fait de la Géorgie, 1929), il anima le mouvement et la revue Clarté et chercha à définir une « littérature prolétarienne ». Il fut l'un des instigateurs du mouvement pacifiste Amsterdam-Pleyel, dont il devient le président avec Romain Rolland et auquel adhéra notamment Albert Camus, dès la prise du pouvoir d'Hitler en Allemagne. Il fit plusieurs voyages en URSS et écrivit une biographie de Staline (1935). C'est à l'occasion d'un de ces voyages qu'il décède à Moscou le 30 août 1935. Selon Arkadi Vaksberg, il serait mort empoisonné, sur l'ordre de Staline[3]. Lors de ses funérailles à Paris, la population parisienne lui rendit un dernier hommage particulièrement important[2].

  Il a été marié à Hélyonne, fille de Augusta Holmès et Catulle Mendès.

  Hommages[modifier]

  Henri Barbusse est enterré au cimetière du Père-Lachaise (division 96, près du mur des Fédérés) à Paris et en hommage la rue Henri-Barbusse à Paris porte son nom depuis 1946.

  31-08-2011 om 09:40 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  30-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AI WEI WEI legt uit
  We laten vandaag graag het woord aan iemand die intussen zowat het prototype moet zijn van wat we hier in Belgistan " nen ambetanterik" noemen. Een dwarsligger dus die er zelfs heel wat voor over heeft om nu net niet mee te lopen met de kudde. Iemand die ook een stem geeft aan mensen die niet mogen spreken en ook geen rechten hebben in een land waarnaar tegenwoordig veel naar verwezen wordt als economisch voorbeeld voor andere landen. We reizen dus even af naar China, het zoganaamde communistisch China. Land van een welstellend partijprofitariaat dat de klasse waarvoor ze zogzegd werden opgericht doodeenvoudig onder de knoet houdt. Arme boeren en simpele arbeiders leven en werken ginder als slaven en worden uitgebuit door een bende uitzuigers, de Kadhaficlan waardig.
  We hebben het over Ai Weiwei, kunstenaar en oproerkraaier van dienst. Ai Weiwei een man zoals er heel wat meer moesten rondlopen...

  Ai Weiwei

  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
  Ga naar: navigatie, zoeken
  Ai Weiwei
  艾未未
  Ai Weiwei
  Ai Weiwei
  Achtergrondinformatie
  Geboren Peking, 18 mei1957
  Geboorteland Volksrepubliek China
  Beroep(en) Kunstenaar
  Jaren actief Sinds 1978
  Stijl(en) Conceptuele kunst
  Website
  Portaal  Portaalicoon   Kunst & Cultuur
  Naam (taalvarianten)
  Traditioneel 艾未未
  Vereenvoudigd 艾未未
  Hanyu pinyin Ài Wèiwèi

  Ai Weiwei (Peking, 28 augustus 1957) is een Chinees conceptueel kunstenaar, politiek activist en filosoof. Hij is veelzijdig en ook actief in andere kunstvormen, zoals architectuur, fotografie en film. Ai verbindt de traditionele Chinese cultuur met zijn autonomie en staat bekend om zijn kritiek op de sociale en culturele veranderingen in zijn land. [1] Hij is beinvloed door het Dadaïsme van Marcel Duchamp. Bij het bekritiseren van de mensenrechtsituatie, de economische uitbuiting en de milieuvervuiling maakt hij intensief gebruik van het internet (een blog die dagelijks door tienduizend mensen werd gelezen) en Twitter om te communiceren.[2] Hij is begin 2011 in de problemen geraakt vanwege zijn kritiek op de Chinese regering. Formeel is hij beschuldigd van belastingontduiking.

  Inhoud

  Biografie

  Houten stoelen

  Ai groeide op in Shihezi in het verafgelegen Sinkiang, in het noordwesten van China. De oorsprong van de familie ligt in Zhejiang, Jinhua. Zijn vader, Ai Qing (1910-1996), een beroemd schrijver, schilder en dichter, was in 1958 voor de eerste keer naar een werkkamp verbannen.[3] In 1967 werd zijn vader opnieuw verbannen als vijand van het volk en gedwongen tot het schoonhouden van toiletten. De familie leefde lange tijd ondergronds, n.b. in een hol.

  Terug in Peking

  In 1975 keerde de familie Ai terug naar Peking en in 1978 schreef Weiwei zich in aan de filmacademie van Peking en bleek een klasgenoot van Zhang Yimou en Chen Kaige. Tussen 1981 en 1993 woonde Ai in New York en werkte als schoonmaker en timmerman. Ai hield zich daarbij bezig met design en met gokken in Atlantic City. Hij keerde terug vanwege de ziekte van zijn vader. De Nederlandse kunstenaar en verzamelaar Hans van Dijk was een van de eersten die contacten legde met de Chinese kunstscene en Ai Weiwei. Ai stichtte in 1999 samen met Van Dijk China Art Archives and Warehouse (CAAW).[4][5]

  Ai woont en werkt in de kunstenaarswijk 798 Art Zone, Dashanzi, Chaoyang (district). Hij schreef drie boeken waarin hij de nieuwe generatie kunstenaars in China interviewde. In 1995 exposeerde hij voor het eerst in Zweden (Göteborg).[6] In 2000 had hij zijn eerste expositie in Luzern.[7] In 2003 richtte hij een architectenbureau op, genaamd FAKE. In 2006 ontwierp hij een huis in Upstate New York, waarvoor hij belangrijke prijzen won. Ai werkte in 2008 als artistieke adviseur samen met de Zwitserse architecten Herzog & de Meuron bij het ontwerpen van het Nationaal Stadion van Peking voor de Olympische Spelen.[8] Het ontwerp ontstond in 2000 en het stadion kwam eruit te zien als een vogelnest.

  In Kangbashi werkte Ai samen met honderd architecten om in de woestijn van Mongolie een nieuwe culturele wijk in het leven te roepen.

  Ai hield zich bezig met het blootleggen van het veronderstelde bouwschandaal bij de scholen die instortten tijdens de aardbeving van 2008 in Sichuan. De muren waren breekbaar als tofu. Ai deed onderzoek naar de corruptie en het verbergen daarvan door de Chinese regering.

  In 2009 werkte hij samen met Luc Tuymans als conservator bij The State of Things. Er kwam een tentoonstelling in Brussel, maar die in Peking werd door de autoriteiten verboden. Ai kreeg hij een hersenbloeding en liet zich in München opereren.

  Ai richtte een nieuwe atelier op in Malu, Jiading (district), Shanghai. In 2010 kondigden de ambtenaren aan dat het gebouw zou moeten worden afgebroken, omdat niet de juiste procedures waren gevolgd.[9] Op 7 november 2010 organiseerde Ai een afbraakfeest, c.q. -banket; 1.000 bezoekers hadden zich via internet aangemeld. Ai kreeg twee dagen huisarrest opgelegd en dus niet aanwezig op het feest. Het gebouw werd in januari 2011 afgebroken.

  Wie is er bang voor Ai? Straatschildering in Hongkong, ca.14 april 2011
   

  Laatste ontwikkelingen

  Op 3 april 2011 werd hij door de Chinese politie vastgezet op het vliegveld van Peking en zijn studio in de hoofdstad werd verzegeld tijdens een hardhandig optreden van de autoriteiten tegen activisten en dissidenten. [11] De Solomon R. Guggenheim Foundation startte vervolgens een internet-petitie voor zijn vrijlating.[12][13][14]

  Op 15 mei 2011 mocht zijn vrouw Lu Qing hem kort spreken. Hij zou haar hebben gezegd dat hij niet slecht is behandeld of is gemarteld.[15]

  Op woensdag 22 juni 2011, werd Ai Weiwei op borgtocht vrijgelaten. Hij is aansluitend onder een vorm van huisarrest geplaatst en mag Peking niet verlaten.[16] Volgens Chinese staatsmedia heeft hij een borgsom betaald en bekend dat hij belasting heeft ontdoken. Een andere reden voor zijn vrijlating zou zijn slechte gezondheid zijn geweest. Volgens activisten was de echte reden van zijn arrestatie zijn kritiek op het bewind.[17] Ai heeft inmiddels een spreekverbod en een belastingaanslag voorgelegd gekregen.


   

  Content Section
  In Newsweek Magazine

  The City: Beijing

  Ai Weiwei finds China’s capital is a prison where people go mad.

  Beijing is two cities. One is of power and of money. People don’t care who their neighbors are; they don’t trust you. The other city is one of desperation. I see people on public buses, and I see their eyes, and I see they hold no hope. They can’t even imagine that they’ll be able to buy a house. They come from very poor villages where they’ve never seen electricity or toilet paper.

  Every year millions come to Beijing to build its bridges, roads, and houses. Each year they build a Beijing equal to the size of the city in 1949. They are Beijing’s slaves. They squat in illegal structures, which Beijing destroys as it keeps expanding. Who owns houses? Those who belong to the government, the coal bosses, the heads of big enterprises. They come to Beijing to give gifts—and the restaurants and karaoke parlors and saunas are very rich as a result.

  Beijing tells foreigners that they can understand the city, that we have the same sort of buildings: the Bird’s Nest, the CCTV tower. Officials who wear a suit and tie like you say we are the same and we can do business. But they deny us basic rights. You will see migrants’ schools closed. You will see hospitals where they give patients stitches—and when they find the patients don’t have any money, they pull the stitches out. It’s a city of violence.

  Beijing China

  For a man imprisoned and conditionally released, neither neighbors nor strangers nor Beijing’s officials nor courts can be trusted., Chien-Chi Chang / Magnum Photos

  The worst thing about Beijing is that you can never trust the judicial system. Without trust, you cannot identify anything; it’s like a sandstorm. You don’t see yourself as part of the city—there are no places that you relate to, that you love to go. No corner, no area touched by a certain kind of light. You have no memory of any material, texture, shape. Everything is constantly changing, according to somebody else’s will, somebody else’s power.

  To properly design Beijing, you’d have to let the city have space for different interests, so that people can coexist, so that there is a full body to society. A city is a place that can offer maximum freedom. Otherwise it’s incomplete.

  I feel sorry to say I have no favorite place in Beijing. I have no intention of going anywhere in the city. The places are so simple. You don’t want to look at a person walking past because you know exactly what’s on his mind. No curiosity. And no one will even argue with you.

  None of my art represents Beijing. The Bird’s Nest—I never think about it. After the Olympics, the common folks don’t talk about it because the Olympics did not bring joy to the people.

  There are positives to Beijing. People still give birth to babies. There are a few nice parks. Last week I walked in one, and a few people came up to me and gave me a thumbs up or patted me on the shoulder. Why do they have to do that in such a secretive way? No one is willing to speak out. What are they waiting for? They always tell me, “Weiwei, leave the nation, please.” Or “Live longer and watch them die.” Either leave, or be patient and watch how they die. I really don’t know what I’m going to do.

  My ordeal made me understand that on this fabric, there are many hidden spots where they put people without identity. With no name, just a number. They don’t care where you go, what crime you committed. They see you or they don’t see you, it doesn’t make the slightest difference. There are thousands of spots like that. Only your family is crying out that you’re missing. But you can’t get answers from the street communities or officials, or even at the highest levels, the court or the police or the head of the nation. My wife has been writing these kinds of petitions every day, making phone calls to the police station every day. Where is my husband? Just tell me where my husband is. There is no paper, no information.

  The strongest character of those spaces is that they’re completely cut off from your memory or anything you’re familiar with. You’re in total isolation. And you don’t know how long you’re going to be there, but you truly believe they can do anything to you. There’s no way to even question it. You’re not protected by anything. Why am I here? Your mind is very uncertain of time. You become like mad. It’s very hard for anyone. Even for people who have strong beliefs.

  This city is not about other people or buildings or streets but about your mental structure. If we remember what Kafka writes about his Castle, we get a sense of it. Cities really are mental conditions. Beijing is a nightmare. A constant nightmare.

  30-08-2011 om 07:54 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  29-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IJzerbedevaart????? de wadde?????
  Wat valt er vandaag te melden? De IJzerbedevaart? Ooit de grootste Vlaamse manifestatie lijkt nu eerder een bijeenkomst  van een middelgrote gepensioneerdenbond. De ooit zo vlammende toespraken zijn afgegleden naar gebroddel in de marge zoals ze zelf de huidige regeringsonderhandelingen wensen te definiëren? Tenminste wat betreft de grote Vlaamse verwezenlijkingen. Niks ergs aan de hand. Is doodgewoon de bevestiging van wat we hier al lang weten. Eigenlijk ligt er niemand nog wakker van. Het eclatante verkiezingsresultaat van de N-VA heeft meert te maken met een idee)fixe dat we alles wel beter doen dan de anderen. Zeker dan in vergelijking met de Walen. En vooral dat de Vlamingen voor iedereen opdraaien en alles betalen door hun noeste arbeid. Al de rest is profitariaat...Niet toegeven en we komen er vanzelf...
  De collectieve zelfmoord van een morrend volkje dat zich laat misleiden door een aantal demagogische rattenvangers..
  Dus IJzerbedevaart ...van dat front geen nieuws...maar er waaide ook niks weg, oef...

  84ste IJzerbedevaart in Diksmuide

  zondag 28 augustus 2011 om 13u57

  Voorzitter Paul De Belder van het IJzerbedevaartcomité heeft geen goed oog in de communautaire onderhandelingen. "Een Copernicaanse revolutie zal het alleszins niet zijn, enkel wat gebroddel in de marge."

  Slechts 2.000 mensen waren aanwezig op de 84ste IJzerbedevaart in Diksmuide

  Slechts 2.000 mensen waren aanwezig op de 84ste IJzerbedevaart in Diksmuide © Belga

  De IJzerbedevaart is een jaarlijkse Vlaamsgezinde bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De bedevaart wil elk jaar een boodschap van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid uitdragen en traditioneel is er ook aandacht voor de politieke actualiteit.

  Voorzitter De Belder betreurt dat de grootste Vlaamse partij, de N-VA, niet langer bij de onderhandelingen betrokken is, maar liet in
  het midden of N-VA buitenspel is gezet of zichzelf buitenspel heeft gezet. "Ik hoop alleen dat de geschiedenis ons binnen 10 of 20 jaar niet zal leren dat Vlaanderen opnieuw (...) een historische kans heeft gemist ten gevolge van de tegennatuurlijke entente van alvast op sociaaleconomisch vlak rechts-radicale flaminganten enerzijds en verstokte Belgicisten anderzijds."

  Volgens de organisatoren zijn er zondag zo'n kleine 2.000 aanwezigen opgedaagd op de weide aan de IJzertoren. Dat is ooit veel meer geweest. Veel grote politieke kopstukken waren er niet. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) gaf er een toespraak. Vlaams minister-president Kris Peeters, momenteel nog in het buitenland, liet zich vervangen door zijn partijgenoot Vlaams parlementslid Jan Durnez (CD&V). (Belga/TE)

  29-08-2011 om 12:10 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  26-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
  We stellen vandaag dus vast dat we niet overspoeld worden door woedende reacties van duizenden schuimbekkende N-VA'ers op onze uitlatingen van gisteren. Daaruit kunnen we maar twee dingen concluderen: ofwel zijn we totaal onbetekenend en vinden ze het de moeite niet waard om hun ware aard te tonen, namelijk die van een bende onverdraagzame kommaneukers. Ofwel hebben we gelijk. Zelf opteren we zeer bescheiden voor de eerste mogelijkheid. De zogenaamd linkse Gravensteengroep vertoont immers ook terechte tekenen van grootmoedige bescheidenheid na de flauwe reacties op hun visie van de splitsing van onze Belgische versie van het monster van Loch Ness namelijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Natuurlijk als je na meer dan een jaar politieke impasse naar aanleiding van dat monster. We herinneren er toch iedereen aan dat de liberale troonopvolger, De Croo junior, meende de stekker te moeten uittrekken omdat dat ding nog steeds niet gesplitst was. Wel die intellectuele puntkoppen van links Gravensteen komen nu tot de erg onderbouwde conclusie dat er beter niks gebeurt in B-H-V. De remedie is erger dan de kwaal schreeuwen ze nu. Voor één keer zijn we het met die grote denkers eens. Alleen, de grote meerderheid in de Brusselse rand, Vlamingen zowel als Franstaligen kan hiermee al decennia lang leven. Dus de meesten hebben nooit begrepen vanwaar die herrie rond die splitsing echt nodig was. Het beest is natuurlijk ondertussen los en niemand krijgt dat terug in zijn kooi. Zo gaat het er hier steeds vaker aan toe. Tieren en de anderen beschuldigen om dan vast te stellen dat er geen alternatief is tenzij voorzichtig te palaveren en kleine stapjes te zetten om de zaak te verbeteren. Nee, grote discours, vlammende retoriek en we zijn het beu te betalen voor een bende Waalse luiaards en al die vreemdelingen in Brussel-Bronx....en hoe zien jullie dan het alternatief? Onafhankelijk Vlaanderen...ha, met of zonder Brussel?.....euh met natuurlijk! Neenee zonder...en zo tot het einde der tijden ...het politieke perpetuum mobile van de nieuwe politieke klasse. Het heeft het lucratieve nevenverschijnsel dat in het jaar 2050 waarschijnlijk de helft van de Belgen wel ergens tot minister of staatssecretaris van een departement regionale rattenvangers zal benoemd worden.
  We gaan over tot de ernstigere dingen des levens. We zullen het hebben over een echte Heer van stand: Ali Farzat Ali is een cartoonist. Zoals jullie weten is dit een zeer gevaarlijk beroep. Van Denemarken tot in de Gobiwoestijn kan je hiermee sores krijgen. Zo ook Ali Farzat die cartoonist is in Syrië. Inderdaad Syrië waar een familie bloeddorstige kleptomanen hun bevolking beschouwt als pijpjes van een schietbarak.


  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/25/syrische-cartoonist-ali-farzat-zwaar-mishandeld-en-de-handen-gebroken/

  Syrische cartoonist Ali Farzat zwaar mishandeld en de handen gebroken

  ali3

  Cartoonist Ali Farzat tijdens een expositie in zijn galerij in Damascus, 10 oktober 2010. Foto AFP / Rim Haddad

  De internationaal bekende Syrische cartoonist Ali Farzat is vannacht ontvoerd en mishandeld door gemaskerde leden van de veiligheidsdienst en pro-regeringsmilities. Die zouden zijn handen hebben gebroken.

  Volgens lokale mensenrechtenactivisten zou Farzat (60), die in 2002 de Prins Clausprijs ontving voor zijn oeuvre, omstreeks half twee op het Omayadenplein midden in Damascus zijn ontvoerd door gewapende mannen. Later is hij uit de auto gegooid.

  Ali Farzat in het ziekenhuis van Damascus, Syrië, na zijn ontvoering. Foto AP / Syrian News Station

  Farzat moest meteen geopereerd worden aan zijn ruggegraat

  Volgens de mensenrechtengroep hebben de aanvallers de inhoud van zijn koffertje gestolen, met name zijn tekeningen en andere persoonlijke spullen. “Zij hebben hem langdurig geslagen, speciaal op zijn handen. Voorbijgangers vonden Farzat op de weg naar het vliegveld en hebben hem naar het ziekenhuis gebracht.”

  In een persbericht hebben de activisten bekend gemaakt dat zij de Syrische veiligheidsdiensten volledig verantwoordelijk achten voor wat er met Farzat is gebeurd. “Des te meer omdat hij ogenblikkelijk een operatie aan zijn ruggegraat moest ondergaan.” Ook het in Londen gebaseerde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat een groep gewapende mannen Ali Farzat “heeft ontvoerd en mishandeld”.

  Farzat bekritiseert types, niet personen

  In december 2000 richtte Farzat, tevens voorzitter van de Arabische Cartoonisten Organisatie, het satirische tijdschrift al-Domari op. In zijn cartoons neemt Farzat de bureaucratie, corruptie en hypocrisie van de regering en de welvarende elite op de hak. Zijn kritiek richt hij op types en niet zozeer op specifieke personen.

  http://www.guardian.co.uk/gall/0,8542,763930,00.html

  http://www.nytimes.com/2011/08/26/world/middleeast/26syria.html

  Political Cartoonist Whose Work Skewered Assad Is Brutally Beaten in Syria

  BEIRUT, Lebanon — Masked gunmen severely beat Syria’s best-known political cartoonist on Thursday, breaking his hand and leaving him to bleed on the side of a road in Damascus, activists said.

  Reuters

  Ali Farzat, a political cartoonist, in a Damascus hospital.

  The attack came days after the artist, Ali Farzat, published a cartoon showing President Bashar al-Assad hitching a ride out of town with Col. Muammar el-Qaddafi of Libya, who was toppled from power this week.

  Also Thursday, Syrian security forces carried out military operations against antigovernment activists in several areas across the country, killing nine people, activists and residents said.

  Since the start of the Syrian uprising in March, Mr. Farzat, whose cartoons are renowned through the Arab world, has aimed his pen at Mr. Assad and his crackdown on protesters.

  Activists said that Mr. Farzat was seized at 4:30 a.m. in Umayyad Square in Old Damascus, as he was heading home from his studio. They said he was beaten severely and thrown out of a car along the airport road, where passers-by found him.

  A friend of Mr. Farzat’s said that two fingers of his left hand were broken, his right arm fractured and his left eye bruised.

  Another friend, Ayad Sharbaji, visited him in the hospital and relayed his description of what happened. “They told him as they were burning his beard, ‘We’ll see what you will draw from now on,’ ” Mr. Sharbaji said. “ ‘How dare you disobey your masters?’ ”

  The attackers also stole drawings and other personal belongings, activists and friends said.

  The American Embassy in Damascus called it “a government-sponsored, targeted, brutal attack.”

  “What happened to Ali Farzat today scared us,” said an activist from Homs, who wished to be identified only by her first name, Sally. “But it’s only a proof of how desperate the regime is. It shows how frightened they are and proves that they are losing control.”

  In eastern Syria, tanks and armored vehicles entered the town of Shuhail, southeast of the provincial capital, Deir al-Zour, activists and residents said. Daily protests against the government have taken place in Shuhail, they said, since the start of Ramadan.

  Security forces also attacked four towns in the province of Dara’a in southern Syria, and Rastan and Talbiseh, two villages near Homs, Syria’s third largest city, where there have been large demonstrations. Residents in both areas reported hearing heavy gunfire and loud explosions throughout the day.

  The Local Coordination Committees, a group of Syrian activists involved in organizing and documenting the protests, said that four soldiers were also shot dead in Rastan after they refused to fire on protesters and residents. Activists said that a Turkish driver was killed as he was driving through the same village, though the reason was not clear.

  The committees said that among those dead was a 9-year-old boy from Baniyas, a city along the Mediterranean Coast that was the scene of a brutal crackdown in May.

  The Syrian news agency, Sana, which focuses its reports on the deaths of soldiers it attributes to terrorists, said that armed groups had fired on a military bus in the town of Talbiseh, killing an officer and two soldiers, and that “a terrorist group” had killed five soldiers in Rastan.

  The Syrian government has not given a total number of security forces killed in the crackdown on protests, but activists and human rights groups say that about 400 have died. The United Nations says that more than 2,200 people have been killed over the past five months.

  New American sanctions imposed over the crackdown have rendered Visa and MasterCard credit cards no longer valid in Syria, officials said Thursday. The Treasury Department added the state-owned Commercial Bank of Syria and its Lebanon-based subsidiary to its sanctions list this month, citing links to human rights abuses and to illegal weapons trade with North Korea.

  Hwaida Saad contributed reporting.

  26-08-2011 om 08:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  25-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
  Het kon moeilijk lang uitblijven. Hier dus het Waalse wederwoord en zo gaat het dus telkens hier in dit vrolijke Belgistan waar men dus niks beters te doen heeft om mekaar beschuldigingen naar het hoofd te slingeren zoals aan de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is enkel wachten op blauwhelmen ...


  Polémique autour des allocations aux personnes handicapées

  jeudi 25 août 2011 à 13h12

  Francis Delpérée (cdH) déplore la polémique autour des allocations aux personnes handicapées qu’il a qualifiée d’indécente, Ecolo appelle à des politiques proactives en matière d'emploi et d'allocations, et Eliane Tillieux regrette la stigmatisation des personnes souffrant d'un handicap

  Francis Delpérée, cdH.

  Francis Delpérée, cdH. © Image Globe.

  Dans un entretien à Humo cette semaine, Karel De Gucht, ancien ministre des Affaires étrangères et commissaire européen, avait affirmé que trop de personnes aptes à travailler bénéficiaient en Belgique des aides réservées aux handicapés. La N-VA a embrayé mercredi en suggérant que la fraude était plus importante en Wallonie.

  Interrogé sur le sujet dans Matin Première sur la RTBF, Francis Delpérée s'en est vivement pris à Karel De Gucht. "Nous l'avons envoyé comme commissaire européen. De quoi se mêle-t-il ? Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées", a-t-il dit.

  A propos de la surenchère de la N-VA, le sénateur cdH estime que le parti nationaliste "joue désormais la carte de l'opposition" et "fait flèche de tout bois".

  Les problèmes de fraude à la sécurité sociale "demandent une analyse sérieuse", a-t-il poursuivi. "Mais pas de cette façon-là, c'est indécent".

  Ecolo appelle à des politiques proactives

  Ecolo a dénoncé la "Xe déclaration tonitruante de Karel De Gucht" et la "malhonnête mesquinerie de la N-VA" dans la récente polémique liée aux personnes handicapées. Le parti appelle à des politiques proactives en matière d'emploi et d'allocations.

  Ecolo estime que "les chiffres nationalistes sont faux : il y a 3 % de personnes handicapées en Région wallonne, 2,8% en Flandre et 1,9% en Région bruxelloise". La N-VA avait avancé que le nombre d'allocataires était supérieur de 50% en Wallonie.

  Ecolo reproche aussi à la N-VA de choisir le critère des Régions, "alors que c'est entre les provinces riches et pauvres que les disparités existent". "Pour la NVA, le Brabant wallon avec son 1% de personnes handicapées devrait-il cesser sa solidarité avec le Limbourg et son 1,4% de personnes handicapées?" s'interroge la députée Muriel Gerkens, qui signe le communiqué.

  Sur le fond, Ecolo en appelle à une politique proactive de mise à l'emploi des personnes handicapées, notamment via des discriminations positives à l'embauche et "en brisant la concurrence allocation/salaire". Le parti préconise aussi de porter une attention particulière au niveau et au paiement à temps des différentes allocations, en notant les difficultés financières auxquelles sont confrontées les personnes handicapées.

  Une stigmatisation des personnes souffrant d'un handicap

  La ministre wallonne de l'Egalité des chances, Eliane Tillieux, a regretté, dans un communiqué, les propos de Karel De Gucht, estimant que ces commentaires renforçaient la stigmatisation de cette population.

  Elle insiste sur "tout le travail effectué en collaboration avec le ministre fédéral de la Personne handicapée, Jean-Marc Delizée, pour lutter, au travers de politiques volontaristes contre les préjugés et la stigmatisation des personnes handicapées".

  La ministre rappelle par ailleurs que les gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions ont chargé le 12 juillet dernier le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme d'assurer le suivi de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Belgique.

  Au travers de cette convention, la Belgique réaffirme son engagement de mettre tout en oeuvre pour favoriser l'intégration à tous les niveaux des personnes handicapées et de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, ajoute le communiqué.

  Eliane Tillieux souligne encore le rôle joué par l'Agence wallonne d'intégration de la personne handicapée (AWIPH), dont elle assure la tutelle et qui est chargée de mener à bien la politique wallonne en matière d'intégration des personnes handicapées.

  "Donner de la Wallonie cette image négative est une atteinte à la solidarité de tous les Wallons vis à vis des plus précarisés ou des plus démunis, à savoir les personnes souffrant d'un handicap", conclut la ministre.

  Les chiffres de la N-VA "ne reflètent pas la réalité"

  Le secrétaire d'Etat aux Affaires sociales chargé des Personnes handicapées, Jean-Marc Delizée, a contesté les chiffres avancés par la N-VA relatifs aux allocations versées aux personnes handicapées. Il s'indigne que ces "fausses informations" aient été relayées dans la presse.

  "Les chiffres présentés par la sénatrice N-VA Helga Stevens ne reflètent pas la réalité belge", selon M Delizée. "Elle ne prend pas en compte l'ensemble des bénéficiaires d'allocations et, de plus, elle omet aussi les bénéficiaires âgés de plus de 65 ans."

  Le secrétaire d'Etat explique en outre que le volume de bénéficiaires s'équilibre, en raison notamment de la pyramide des âges et du vieillissement de la population en Flandre par rapport à la Wallonie. "L'allocation pour personne âgée est proportionnellement plus courante en Flandre", ajoute-t-il.

  M. Delizée rappelle par ailleurs que l'attribution des droits à l'allocation s'opère après un contrôle médical et une enquête sociale relative aux revenus des personnes.

  Et de poursuivre : "Mme Stevens dit défendre les droits des personnes en situation de handicap, même au niveau international ; dans son combat politique belge, elle promeut plutôt le sous régionalisme et déforme la réalité au profit du débat nationaliste, stigmatisant encore une fois les Wallons."

  Regrettant le débat actuel alors que le monde du handicap fait face chaque jour à des défis d'envergure, M. Delizée conclut en appelant à un vrai dialogue pour tenter "de rencontrer les difficultés vécues au quotidien par les personnes handicapées et leurs familles tant au nord qu'au sud du pays".

  Bron :Le Vif.be, avec Belga

  25-08-2011 om 15:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
  We kennen dan wel een opstoot van idealisme en solidariteit. Valt op te meten aan het aantal Belgische groepen die hun gage terugstorten aan Pukkelpop. Niet meer dan normaal, volgens ons trouwens. Zeker in de huidige rampcontext. We zouden echter graag willen horen van al die dolenthousiaste Pukkelpopverdedigers onder de gewone bezoekers dat zij ook massaal zouden afzien van de terugbetaling van hun tickets. Je kan moeilijk iemand ernstig nemen wanneer hij solidariteit en begrip predikt maar intussen toch maar mooi zijn ticket terugvordert. We gaan het daar vandaag dus niet meer over hebben want daar is al veel te veel onzin over uitgebraakt. Vandaag hebben we het over andere dingen. Het gaat over de "radio-mille-collinespraat" van onze vrienden van de N-VA. Even lezen?

  Gratuit verkondigen dat er "te veel gehandicapten zijn  in België" - zoals Karel De Gucht onlangs in Humo deed -  is lomp en cru, maar in de grond heeft hij wel een punt. Dat zegt gemeenschapssenator Helga Stevens (N-VA). Uit cijfers van de FOD Sociale Zekerheid blijkt immers dat er maar liefst 50 procent meer personen met een handicap zijn in Wallonië dan in Vlaanderen. "De uitspraken van De Gucht waren lomp verwoord, maar daarom niet volledig onwaar. Dat men in Wallonië de weg naar de Sociale Zekerheid veel gemakkelijker vindt dan elders, is gewoon een objectief feit. En daar moeten we ons vragen bij durven stellen, willen we ons systeem ook voor de toekomst vrijwaren", aldus Stevens.

  Volgens cijfers van  de FOD Sociale Zekerheid zijn er in Vlaanderen 76.129 personen met een handicap (wat neerkomt op 2,04% van de bevolking), in Brussel zijn dat er 15.403 (2,36%), in Wallonië maar liefst 66.769 en dus 3,22% van de bevolking. Een andere verklaring dan dat geneesheren in het zuiden van het land blijkbaar soepeler zijn in het toekennen van een invaliditeitsstatus, is er niet.  En dat valt te betreuren. "Het is misschien geen toeval dat dit landsdeel liever belastingen heft dan besparingen doet”, stelt Stevens. “Maar gezien de krapte van de middelen hebben personen met een handicap er alle belang bij dat er geen misbruik wordt gemaakt van het systeem zodat degenen die echt behoeftig zijn, de middelen krijgen die ze nodig hebben. Nu en in de toekomst!”


  terecht stelt Helga (nomen est omen voor de goeie verstaanders ) dat de uitspraak van De Gucht lomp en cru is. We kunnen volgen, beste Helga. vooral omdat De Gucht weinig valabele en onderbouwde argumenten aandraagt buiten dan zijn eigen rugklachten. Dit is het typevoorbeeld van toogpraat. Punt uit.
  Hieronder de versie De Gucht:  Er zijn in België te veel gehandicapten.' Dat beweert eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD) die naar eigen zeggen zelf ook in aanmerking komt voor een uitkering wegens zijn slechte rug. Gehandicapten- verenigingen voelen zich zwaar geschoffeerd.

  ‘Ik vind de sociale zekerheid essentieel, maar dan enkel die sociale zekerheid die zich richt op de echte behoeften', zo stelt eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht (Open VLD) vandaag in het weekblad Humo, waarin hij trouwens ook vertelt dat ‘we dit land naar de kloten aan het helpen zijn'.

  Maar dus over de gehandicapten: ‘Ik durf te zeggen dat er volgens mij te veel gehandicapten zijn in België. De échte gehandicapten zijn daar de dupe van, want die krijgen daardoor te weinig geld. Er zijn veel mensen die een gehandicaptenuitkering krijgen terwijl ze perfect zouden kunnen werken. Als ik met mijn rug, die met haken en ogen aan elkaar hangt, in zo'n screeningsmechanisme beland, word ik gegarandeerd voor 75procent arbeidsongeschikt verklaard', aldus De Gucht.

  Fabeltje

  De gehandicaptensector reageerde gisteren bijzonder bits op die uitspraken. ‘Dit vind ik toch erg cru, al verbaast het me niet van iemand van de Open VLD, een partij die gehandicapten nog het liefst wegstopt in een voorziening', reageert Ingrid Borré verbolgen, de algemeen secretaris van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG).

  ‘Dat een hervorming van de gehandicaptenuitkering nodig is, dat ontkennen wij absoluut niet. Maar dat je gemakkelijk aan zo'n uitkering geraakt, is echt wel een fabeltje. En als De Gucht denkt dat hij met zijn rug een uitkering in de wacht kan slepen, daag ik hem bij deze uit dat eens te proberen. Ik weet nu al de uitkomst. De jongste jaren is het systeem van tegemoetkomingen alleen nog maar strenger geworden', aldus nog Borré.

  Belediging

  De Vereniging Personen met een Handicap (VFG) vindt de kritiek van De Gucht ‘een belediging voor alle personen met een handicap én behoorlijk gemakkelijk. Je hebt maar enkele woorden nodig om onze sociale zekerheid aan te vallen met dit soort gratuite beweringen. Hij zou beter met een alternatief op de proppen zijn gekomen. Maar daar kruipt wel wat meer werk in', sneert adjunct nationaal secretaris Yves Verschaeren.

  ‘De Gucht zou zich beter ook eens vergewissen van de bedragen die aan gehandicapten worden uitgekeerd. Dat zijn bedragen waarmee je in het beste geval kan overleven, maar niet kan leven.'

  Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Jean-Marc Delizée (PS) beklemtoonde gisteravond dat een hervorming van de uitkeringen gepland was. ‘Niet vanwege misbruiken, maar om het systeem te moderniseren. Maar toen trok Open VLD plots de stekker uit de regering', aldus zijn woordvoerster Herlinde Martens.

  Maar kan onze Helga dan eens uitleggen of het zo veel minder lomp en cru is te beweren dat Walen eigenlijk één grote bende profitariaat zijn en Wallonië in feite een openluchtinstelling voor gehandicapten?
  Bovendien vergist Helga van de N-VA  zich schromelijk in haar cijfermateriaal wat de zaak nog veel hatelijker maakt.
  Wij hebben veel respect voor de persoon van Helga van de N-VA, zeker omwille van het feit dat ze zelf een zogenaamd "gehandicapt" persoon is. Dat neemt echter niet weg dat ook zij moet objectief blijven wat betreft haar analyses en cijfermateriaal. Dergelijke beweringen in de huidige Belgische boksring gooien staat volgens ons volledig gelijk aan de haatoproepen van radio Mille Collines. Als dit de politiek is van de N-VA dan zeggen wij zonder enige beschaamdheid en zonder ons gebonden te voelen tot enoge objectiviteit dat deze partij een bende debielen is die enkel stemmen van debielen aantrekt. Wij wachten nu op de vele duizenden haatmails van hun debiele fanclub die onze boude uitspraak ten volle zullen bewijzen. Hop hop schrijven maar!
  En kom eens uitleggen waarom de zelfde debielen dan in 2008 net het tegenovergestelde beweerden over de het aantal gehandicapten in Vlaanderen....maar toen kregen ze dan wel minder uitkering dan de Walen...

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/376751/2008/08/11/Meer-mensen-met-een-handicap-maar-minder-uitkeringen-per-hoofd.dhtml


  Meer mensen met een handicap, maar minder uitkeringen per hoofd

  Er zijn meer personen met een handicap in Vlaanderen, maar ze moeten het met minder hoge uitkeringen stellen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sarah Smeyers opvroeg bij de Staatssecretaris voor Personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez.

  Het aantal personen in Vlaanderen dat recht heeft op een tegemoetkoming voor een handicap is in de periode 2003-2007 toegenomen met gemiddeld 7 procent per jaar. De stijging is het sterkst in de provincie Limburg, waar deze gemiddeld 11,3 procent bedroeg.

  Inhaalbeweging
  In het Waals Gewest nam het aantal gerechtigden toe met 3,5 procent, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg de toename maar 3 procent. Volgens N-VA-politica Smeyers is de sterke toename vooral een gevolg van de vergrijzing.

  Hoewel er in Vlaanderen duidelijk een inhaalbeweging zichtbaar is, zijn er nog steeds meer gehandicapten per inwoners in Wallonië dan in Vlaanderen. In Wallonië krijgt 2,7 procent van de bevolking een tegemoetkoming voor personen met een handicap, in Vlaanderen is dit 2,5 procent. Dit geeft ook aanleiding tot een hogere kost per capita: in Wallonië wordt gemiddeld 160,2 euro federaal geld per inwoner besteedt aan uitkeringen voor personen met een handicap, in Vlaanderen is dit gemiddeld 128,2 euro federaal geld per inwoner.

  Groei middelen
  Ook de in totaal uitgekeerde bedragen blijven toenemen, al ligt het gemiddeld groeipercentage in Vlaanderen met 4,2 procent een stuk lager dan de toename van het aantal gerechtigden. Dit betekent concreet een daling van het gemiddelde bedrag per uitkering, van 5.467 euro per jaar naar 5.102 euro per jaar. Enkel in Brussel was er een toename, van 6.091 per uitkering in 2003 naar 6.584 per uitkering in 2007.

  "Deze cijfers geven nog maar eens de gevaarlijke richting aan die ons sociaal bestel uitgaat", zegt Sarah Smeyers. "De groei van de beschikbare middelen voor sociale uitgaven kan de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden duidelijk niet bijbenen. In België zijn er zeer veel uitkeringsgerechtigden, waardoor het beschikbare bedrag per gerechtigde onder druk komt te staan", luidt het. (belga/ka)

  11/08/08 15u31

  en nu even de correcte cijfers :


  Vlaanderen telt 176.443 personen met handicap die een uitkering krijgen wat 58% is van het totaal en Vlaanderen telt 58% van de bevolking
  Wallonië heeft 105.684 gehandicapten met uitkering wat 35% is van het totaal en Walloniê heeft 35% van de bevolking
  De rest is Brussel en klopt dus ook wat betreft het aandeel van de bevolking....

  25-08-2011 om 09:39 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
  24-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inge en de god van mededogen is Miss Universe
   In De Morgen lezen we een bevlogen artikel lezen van ene Hans geybels, gastprofessor theologie aan de KU Leuven, over het feit dat de ramp op Pukkelpop geen straf van god kan zijn. Geen eenvoudige opdracht voor ons eigen zieltje. De ene keer overheerst verbazing de andere lijn verwekt hikkend gelach. Hallo Olland, julle zijn niet beter want ook boven de grote dijken woedt dit middeleeuwse debat. Het is daar zelfs ontstaan. Niet meteen bevorderlijk om ons hier enthousiast te maken over de Groot-Nederlandse gedachte...

  http://www.hln.be/hln/nl/1313/Festivals/article/detail/1308055/2011/08/22/Christelijke-blogger-ziet-in-Pukkelpopdrama-straf-van-God.dhtml

  Christelijke blogger ziet in Pukkelpopdrama straf van God

  © belga

  Bert Dorenbos (69), oud-voorzitter van de Evangelische Omroep (EO) in Nederland, ziet in het noodweer op Pukkelpop een straf van God. In een column voor zijn christelijke organisatie Schreeuw Om Leven heeft hij het over de "drugs, porno, pop en liederlijkheid en criminaliteit, verweven met die hele popcultuur".

  De christelijke activist schreef dit weekend: "In Hasselt in België sloeg gisteravond plotseling de bliksem en de storm in op een pop festival met 60.000 jongeren. Paniek. Er vielen doden en vele gewonden. Wat heeft het ons te zeggen. Hoe zijn drugs, porno, pop en liederlijkheid en criminaliteit niet verweven met die hele popcultuur. Is dit ook niet een teken om eindelijk ons gezond verstand te gebruiken en onze huizen en onze kinderen schoon te maken van deze verwoestende invloeden. Er zijn nu toch wel genoeg slachtoffers gevallen! De Bijbel zegt dat het oordeel bij het huis Gods begint. Ons als christenen treft eerst het oordeel zegt de Bijbel. Als wij onze kinderen niet behoeden voor de occulte krachhten (sic), de boze en niet de jongeren in Nederland waarschuwen dan gaat de pop, drank-, drugs- en porno- orgie door die jongeren tot (zelf)moord aanzet."

  Dorenbos, die bij gemeenteraadsverkiezingen opkomt voor de ChristenUnie,  haalt met zijn protestacties tegen abortus, naaktstranden en euthanasie van tijd tot tijd de Nederlandse pers. Ook in de kernramp van Fukushima zag hij een straf van God.


  We kunnen dan wel smalend doen over de sharia en rare Islamieten maar wij stellen toch maar vast dat er hier toch ook heel wat gewauweld wordt over zulke dingen. Dat een christelijk blogger ziets meent te moeten prediken, geen probleem hoor. Dat een gastprofessor aan een universiteit hierop meent te moeten reageren gaat onze pet toch wel ver te boven. Vooral zijn conclusie doet ons gillend naar de fles grijpen. We citeren : "Pukkelpop vraagt en verdraagt geen goddelijke verklaring. Wel een God van mededogen, van troost en van hoop"
  Man, man, man, miserie..geloof ons maar dat we dan het vehaal van neuk- en slemppartijen van Dupont intellectueel vceel hoger aanslaan dan dit wijwatergezever...en dat onder de reeds hilarische ondertitel : "Gybels probeert te verklaren waarom de ramp op pukkelpop niet met de straf van God geassocieerd kan worden".
  Professor Geybels, het water en de modder in mijn kelder en mijn kapotte frigo, kunnen die dan wel geassocieerd worden met een goddelijke straf? Ik moet misschien geen verzekering meer nemen maar doodgewoon naar de wereldjongerdagen trekken voor een volle aflaat?

  Man, man, man, miserie...Vlaanderen en Olland op speed, de liederlijkheid theologisch verklaard en het is wachten op de anti-regendans van onze pastoors...
  Nu we het toch over liederlijkheid hebben. Eén naam en alle Viagra is meteen overbodig, ons testosteron kookt, vlaamse mannen brengen kwijlend hun stem uit....INGE van het ACV
  Wat doet ze ons nu toch aan? Ze stapt uit de politiek............AAAAAARGH......
  Toegegeven we hebben deze madam nooit kunnen betrappen op idiote uitspraken, onhaalbare deadlines of oorlogsverklaringen aan andere stammen...Het was inderdaad een ijverige mier die blijkbaar efficiênt werkte;
  De tsjeven of de CD&V voor onze ollandse lezertjes, hadden met haar een degelijke persoon in hun rangen. Geen zoveelste kloon van kostumeke Peeters of Yves den drageur. Het ACW (de christelijke vakbondszuil) verdwijnt bijna volledig uit de tsjevenpartij waar stilaan nog slechts Vlaams-belangers light overblijven samen met ziekenfondsbrillekes en "men in black" en vooral geen madammen meer...zo zal het niet moeilijk meer zijn voor de De Wevers om de verkiezingen te winnen.
  Wij zagen "ons Inge" dus graag.  Maar we blijven met ons gebroken hartje geloven dat er ergens een god van mededogen, troost en hoop bestaat...en voor ons is die god natuurlijk een madam en ze lijkt op Miss Universe

  24-08-2011 om 09:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!  Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!