kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

21-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACTIE Delhaize !!
...van 16 tot & met 22 OKTOBER 2008 !!

Men leze 't & vooral... men zegge 't voort !!...

″Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~
Een zakje Delhaize voor de voedselbank ?!...
...van 16 tot & met 22 OKTOBER 2008...& Het is dus bijna zover !! ...It's Showtime !!

...

Iedereen die zowat een ″vaste″ &/of regelmatige klant is bij Delhaize, die kent het wel... De jaarlijkse wederkerende ″Week van de Minderbedeelden″ ...& gut, het klinkt toch zo lief & vooral toch "Oh-zo-sociaal"...

We hadden het hier vroeger al eens over & we herhalen dat bij deze nog eens graag héél uitdrukkelijk ! ...Kwestie dat u fit & voorbereidt in uw startblokken kunt gaan staan & kwestie dat u toch het één & ander weet... wat er zich zo bijvoorbeeld aan de achterkant van hun mooie grote magazijnen afspeelt....

...

Maar eerst... een streepje reclame !!...

...

16 – 22 OKTOBER 200818de
VOEDSELINZAMELING
BIJ DELHAIZEOPGELET :
De traditionele formule wordt grondig gewijzigd !De 18de voedselinzameling bij Delhaize ten voordele van de minderbedeelden zal dit jaar plaatsvinden van 16 tot en met 22 oktober.

De klanten worden aangespoord om voortaan de Voedselbanken te steunen door het afgeven aan de kassa van één of meer "waardebons", in plaats van zelf aangekochte voedingswaren in de container te deponeren.

Voordelen van de nieuwe formule voor de klant :

# Gemakkelijker en sneller.

# Milieuvriendelijk.

# Hoeft zelf geen productenkeuze te doen.


Voor de Voedselbanken :

# Krijgen uitsluitend producten die zij het meest nodig hebben.

# Triëren wordt overbodig ... en dus minder verlies door breuk.

# Minder vrijwilligers-inzamelaars nodig.

# Spreiding in de tijd van de leveringen mogelijk.


Vertel dit nu reeds aan familie, vrienden en kennissen !...

...& Zeg nu zelf... klinkt dit niet mooi & vooral héél sociaal ?!... We zouden er begot zelf nog de tranen van in onze ogen krijgen... als we intussen zelf niet beter wisten !!

U & ik zullen dus maar goedgelovig denken dat Delhaize het hart op de juiste plaats heeft... We zullen maar naïef denken dat Delhaize ècht "sociaal bewogen" is... & dus meevoelend is met de minderbedeelden !

Màààrr hélaas-hélaas... het is allemaal NIET zo mooi als wat het op het eerste zicht lijkt !!

...   Some shitty facts & NO fiction !!....van onze verslaggever ter plaatse

Laten we alvast beginnen om jou uit te nodigen om hier eerst wat stichtende & vooral zéér ontluisterende literatuur over door te nemen... Wat eerstelijns "Oorlogscorrespondentie uit de Onderbuik van La Flandre Profonde"... Noem 't verzuchtingen & bedenkingen van een anoniem iemand die elke dag aan het oorlogsfront van de honger & de armoede met de erbij horende miserie wordt geconfronteerd & die er af en toe over fulimineert... Kwestie van toch enigszins te weten wààr het in deze om gaat & dus te weten wààróm we deze actie juist ondernemen...

...& Eerlijk gezegd, we staan er toch ook wel een beetje op dat je de volgende stukjes "Oorlogscorrespondentie" daadwerkelijk & vooral zéér aandachtig leest, voor u denkt dat we hier iets uit onze nek zitten te lullen !

Ons eerste stichtende stukje leesvoer dat we jou laten proeven is Delhaize PART I : ″Koffiekoeken voor konijnen″ ...

...

Ons tweede stichtende stukje leesvoer dat we jou aanbieden ~in overigens diezelfde reeks~ is Delhaize PART II : ″Een zakje Delhaize voor de voedselbank ?!″ ...ofte... ″Hun enige èchte politiek... àlle overschot... de container op !!″ ...

...

Zit u nog ?!... & bent u er ook niet goed van wat u hier net allemaal kwam te lezen ?!...

Wèl, eerlijk gezegd waren wij er ook niet goed van toen we het allemaal meemaakten... & wij waren hier zelfs zó verontwaardigd & geschokt over, dat we dan maar meteen enkele ontboezemende schrijfseltjes hierover hebben gepleegd, diegenen die u dus net kwam te lezen ! ...

...   Màààrr wàt nù ?!...

Laat ons om te beginnen duidelijk stellen dat we onze beperktheden om dit groots aan te pakken maar al te goed kennen... Wij zijn dus géén grote organisatie met een hele hoop leden achter ons die we kunnen optrommelen &/of vragen om zich in te zetten hiervoor... Wij zijn in wezen niet meer dan een stelletje eigenzinnige & warse einzelgângers die er een eigen gefundeerde mening op na houden, niks méér & niks minder...

...& Ons inziens zijn het soort toestanden dat we hier net komen te vertellen, gezien de méér dan 110.000 voedselbankklanten die ons mooie Belgenlandje kent, niet meer dan misselijkmakend & puur


C R I M I N E E L

te noemen !!... Een ander woord hebben wij er hélaas niet voor !!

Màààrrr... wij geloven er echter dus nog wèl in, dat er nog méér mensen zijn, die ook NIET met deze hele toestand akkoord zullen gaan & juist die proberen we met deze actie te bereiken !! We geloven ten andere dat er nog een héél pak mensen méér zijn, die niet weten, laat staan "beseffen" dat dit soort toestanden zich elke dag opnieuw aan de achterkant van de 744 Delhaize-magazijnen afspelen, want dit soort toestanden zal de Delhaize-groep alles behalve aan z'n clientele ~u dus~ vertellen... & het zijn juist dié mensen die wij er willen wel op wijzen & er bewust willen van maken dat dit soort misselijkmakende criminele toestanden in 2008 bestaan !!

...& àl bij al... Het gaat tenslotte om uw mooie geld dat Delhaize onder het mom van een "sociaal project" uit uw zakken probeert te ronselen ...& het is op uw sentiment dat Delhaize met deze actie speelt !!

...& Ondertussen worden daar dagelijks, wekelijks HON-DER-DEN, zoniet DUI-ZEN-DEN KILO'S perfect consumeerbaar voedsel in hun afvalcontainers gegooid ?!!... BAH !! ...Dàt ze dus maar eens beginnen met dit "overschotje" door te geven aan voedselbanken die zelf méér dan behoorlijk moeten krabben om er te komen !! Dàt zou pas ethisch & sociaal zijn !!

Wij noemen dit gedoe puur volksbedrog !! ...& allemaal met maar één doel... een sociaal-ogend imago dat hèn nog méér winst oplevert !! Bah !!

...

Onze actie beoogt dus niet méér dan een bewustwordingsproces & het onder de publieke aandacht brengen van dit soort malversaties die zich ~erg genoeg~ nog elke dag her & der in dit landje afspelen !! ...& Voor àlle duidelijkheid, dit gebeurt niet bij Delhaize alleen !! Ook andere grootwarenhuis-ketens doen net het zelfde !! Alléén plaatsen zij zichzelf niet zó ostentatief in de schijnwerpers met een ogenschijnlijk "sociaal project" dat eigenlijk niet méér dan één grote leugen is !! ...& dan moet u weten & dient u te beseffen, dat sommigen zelfs zó drastisch zijn, dat ze eerst de verpakking van dit soort "over-datum"-producten kapot snijden, om vervolgens het ganse boeltje nadat het in de container is beland, nog eens met javel & detergent te overgieten opdat het toch maar niet zou gerecupereerd worden !! Waar zijn we mee bezig als we weten dat er zelfs in België hongerende mensen zijn ?!...

...   Màààrr wàt is onze ACTIE ?!...

Om te beginnen hebben wij niet alleen een zéér duidelijke voor zich sprekende affiche gemaakt, maar eveneens een zeer beleefde brief opgesteld, waarbij wij onomwonden protesteren tegen de huidige gang van zaken & waarbij we Delhaize oproepen om de zaken totaal anders aan te pakken... & we stellen u trouwens beiden, zowel de affiche, als de brief graag ter beschikking !!

De affiche werd overigens uitgevoerd in zowel 'n A3 als 'n A4-formaat, down te loaden onderaan dit artikel !

...

Als eerste, een voorbeeld van de affiche...

...

Als tweede, een voorbeeld van de desbetreffende protestbrief aan de Delhaize-verantwoordelijken, het Delhaize-Concern dus...

...

"Euh... maar wat kan ik met deze brief doen ?!..." horen we jou reeds vragen. We zetten de verschillende mogelijkheden hierbij eventjes op een rij.

Om te beginnen kan je deze brief hier in pdf-formaat downloaden... Maar denk eraan, we hebben reeds voorzien dat ie dubbelzijdig afprint. Op de achterkant komt dan het bewuste STOP-logo te staan in A4-formaat... Kwestie van de zaken toch wel héél duidelijk te stellen, want we zouden toch niet graag hebben dat men er overheen leest nietwaar...

1. Je kunt vervolgens jouw afgeprinte brief gewoon bij uw volgende bezoek voor boodschappen aldaar aan de kassa afgeven, met de vraag deze aan de zaakvoerder van de winkel te overhandingen... & geloof het of niet, ...*GRIJNS*... die komt dan heus wel op de juiste plaats terecht !! ...& Maak je er géén punt van om jouw naam bekend te maken, onderteken dan deze brief... Het maakt hem des te persoonlijker !

2. Je stuurt het PDF-briefje al dan niet in combinatie met een persoonlijk briefje van jou, in mail-vorm aan één of aan àlle volgende adressen...

Communications Manager
Barbera Hoppenbrouwers
mail : media@delhaizegroup.com

In dit geval kan je ook faxen... +32 (0)2 412 29 76De Gedelegeerde Bestuurder
Pierre-Olivier Beckers
mail : pbeckers@delhaizegroup.com


PS : ...& laat het ons AUB beschaafd houden, wat wil zeggen : hou het dus op één beleefde mail te sturen & niks meer !!3. Je wilt hier wel enkele postzegels aan spenderen ?!... Je stuurt het geprinte PDF-briefje al dan niet in combinatie met een persoonlijk briefje van jou, in brief-vorm aan één of aan àlle volgende adressen...

Delhaize Group Support Office
Square Marie Curie 40
1070 Brussels - Belgium

In dit geval kan je ook faxen... +32 (0)2 412 22 22Delhaize Group Registered Office
Delhaize Group SA
Rue Osseghemstraat 53
1080 Brussels - Belgium

In dit geval kan je ook faxen... +32 (0)2 412 21 94


PS : ...& Ook hier, laat het ons AUB beschaafd houden, wat wil zeggen : hou het dus op één beleefd briefje te sturen & niks meer !! Méér nog, frankeer je brief ook zoals het hoort, want anders kan die & zal die ook geweigerd worden !! Hoe zou je immers zelf zijn !!4. Je maakt hier zelf &/of in samenwerking met een organisatie flyers van...

# ...&/of je kunt deze bussen bij jou in de buurt...

# ...&/of je deelt deze uit aan vrienden & bekenden...

# ...&/of je deelt deze uit aan de plaatselijke Delhaize...

PS : ...& Ook hier !! Hou dit AUB beschaafd !!5. Je stuurt deze hele zwik, van wat je hier nu allemaal komt te lezen door aan àl je vrienden & bekenden, evenals aan àlle mogelijke organisaties waarvan jij denkt dat het relevant is dat zij hiervan op de hoogte zijn...

Wil je ten andere dit ganse artikel in mailvorm ontvangen zodat je dit kunt doorsturen ?!... Géén enkel probleem !! Stuur ons een mailtje : kitokojungle@gmail.com & wij sturen jou een "kant-&-klare" mail met àlles erop & eraan, die je enkel maar hoeft door te sturen !!

...& Als iedereen hier een beetje "ZIJN" of "HAAR" verantwoordelijkheid in neemt & zich eens NIET onverschillig afwentelt... Dàn... ja DAN... !!

...   De moraal van dit verhaal...

Zoals het nu loopt, is het Delhaize-Concern in niks anders geïnteresseerd dan in uw centen !! ...& verder, in niets minder & niets meer dan zijn eigenste ″proper″ & vooral zijn mooi ″sociaal-ogend″ IMAGO !! Want zeg nu zelf !! Door één keer op een jaar één week ″zogezegde″ aandacht hieraan te besteden... trekt het én klanten aan én vult het HAAR zakken !! Tenslotte bent u de klant die hun goederen ~in dit geval de "waardebonnen"~ koopt !! Misschien biedt Delhaize dan wel de faciliteiten om deze actie in haar winkels te laten gebeuren, maar al bij al bent u diegene die dàt feest betaalt, want Delhaize zelf geeft in deze actie NIKS !! Delhaize strijkt op !! Die minderbedeelden zijn ~geloof ons vrij & verwijzend naar ons artikel~ niets minder of meer dan bijzaak, een vervelend detail dat ze er bij moeten nemen ! Die ″week voor de minderbedeelden″ is ″het snoepje″ waarmee ze ù lijmen !! Alle alternativo's die denken dat Delhaize toch maar het hart op de juiste plaats heeft & daarbij enige menselijke ethiek hanteert... wake up !! Men belazert u waar u bijstaat !! Het hart & de ethiek van de Delhaize-groep is cash - HAAR WINST !! ...& haar winst is het resultaat van uw koopgedrag !!

Het moet maar eens duidelijk zijn... Concerns zoals Delhaize dienen maar eens te beseffen dat zij groot geworden zijn dank zij ons ~hun klanten~ & ook dat wij het NIET pikken om zaken voorgelogen te worden om hun "sociaal"-ogend imago op te krikken !! ...Eveneens, dat wij ~hun klanten~ hen dus méér dan behoorlijk kunnen afstraffen voor onethische zaken zoals dit... door bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd ~1, 2 of 3 maand~ in hun winkels géén boodschappen meer te doen !! ...Alsof ze dàt niet zouden voelen !!

...& Als Delhaize er mee dreigt om wegens ons protest zijn "sociaal project" te staken, dan maakt Delhaize ons hier alleen maar mee duidelijk dat dit project voor hen louter & alléén draaide om klantenwerving & om méér winst !! ...dus alles behalve om sociaal medeleven !!

Laten we dus met z'n allen een kei in deze kikkerpoel gooien & HALT toeroepen aan deze schrijnende & criminele voedselverspilling !!...

...   Last but not the least !!

Wilt u daadwerkelijk iets geven &/of doen ?!... Geef dan iets aan uw regionale of plaatselijke voedselbank !! Organiseer iets... & doneer ! Maar hou u vooral ver weg van schij(t)(n)vertoningen à la Delhaize & Co, die enkel als doelstelling hebben om er zélf beter van te worden, hetzij publicitair, hetzij commercieel, hetzij financieel !!...

...

Men zegge 't dus voort !!...
Niet aarzelen !! ...gewoon DOEN !!

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999 - de.schijtoptant@gmail.com

# website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/ &/of http://de-schijtoptant.tk

BIJLAGEN (*) :

----------
(*)Allemaal stuk voor stuk down te loaden in een print- & kopie-vriendelijk PDF-document !!...
----------


# Dit ganse artikel :
http://www.4shared.com/file/63892365/c94154a8/ACTIE_Delhaize_van_16_tot__met_22_OKTOBER_2008.html

Netjes voor u in een dossiervorm gegoten & exact overgenomen zoals het hier staat...

# Dè protest-brief :
http://www.4shared.com/file/63883695/cdcec459/Protestbrief-Delhaize.html

Màààrr... LET OP ! Deze brief wordt normalerwijze recto-verso afgeprint & bevat dus zowel "dè brief" als de A4-affiche. Als u dus meerdere bladen in de papierlade van uw printer hebt steken, komt er dus respectievelijk eerst de affiche & vervolgens de brief uit !

# Dè A4-affiche :
http://www.4shared.com/file/63887966/57615946/A4-affiche-STOP-voedselverspilling.html

# Dè A3-affiche :
http://www.4shared.com/file/63887780/2a1ffcf7/A3-affiche-STOP-voedselverspilling.html

...

Mocht je trouwens problemen hebben met de bijlagen &/of nog andere wensen koesteren hieromtrent ?!... Laat ons gewoonweg iets weten via kitokojungle@gmail.com & wij helpen u graag verder !!

21-09-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
20-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse kommunisten nemen De Standaard over
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Als een bank ongebreideld krediet verstrekt aan een bende gokverslaafden, mag het dan verwondering wekken als die failliet gaat? En is het dan de taak van de overheid om die onbetaalde gokschulden over te nemen en zo de bank van de ondergang te redden? Het gezond verstand zegt: ik dacht het niet. Toch is dat wat op grote schaal gebeurt in het Amerikaanse en bij uitbreiding het wereldwijde bankwezen. Na weken waarin de centrale banken en de financiële overheden steeds grover geschut buiten rolden om de vertrouwenscrisis een halt toe te roepen, moesten ze ten slotte het ultieme redmiddel hanteren: de gelddrukpers.

Vanaf heden zijn niet alleen de drankjes in het casino gratis, maar worden ook de chips met gulle hand uitgedeeld. En als ook die op zijn, dan kom je nog maar eens terug, is de boodschap. Dat de Amerikaanse financiële autoriteiten uiteindelijk die waanzinnige remedie moesten kiezen, toont aan hoe dicht we bij de totale implosie van het systeem moeten hebben gestaan. Er was, ondanks de morele aspecten van deze capitulatie eenvoudig geen alternatief meer. Zo hoog stond het water.

Wat moet er groter zijn: de ontzetting over de omvang van de amper vermeden catastrofe, de woede over de superwinsten die de sluwsten ook in deze turbulente tijden moeten hebben gemaakt op kosten van de belastingbetaler of de vrees voor de toekomst nu de remedie voor de ene kwaal de aanstoker van de volgende dreigt te worden?

Want laten we ons geen illusies maken. Dit verhaal is nog lang niet afgelopen. De spectaculaire koerswinsten die gisteren op de aandelenbeurzen werden geboekt, zeggen niets over de gezondheid van het financiële weefsel. Er bestaat, ook na gisteren, nog steeds niet zoiets als een gratis lunch. Dezelfde wilde gokkers van de voorbije jaren speculeren er nu op dat de bodem van de crisis is bereikt en zetten in op herstel. De kans dat er nog meer financiële instellingen over de kop gaan, is immers voorlopig geweken.

Maar wat volgt is nieuwe instabiliteit, nu op een nog hoger niveau. Het aanzien van het Amerikaanse kapitalisme ligt aan diggelen. Het geld waarmee de overheid schulden opkoopt en de markten smeert, is er niet en moet dus worden geleend bij dezelfde buitenlandse partijen die al jaren de Amerikaanse spilzucht financieren. Dat land leeft al te lang boven zijn stand en kan de straf daarvoor niet blijven ontlopen.

Wat deze week gebeurde, is zonder overdrijven het grootste schandaal uit de financiële geschiedenis. En het ergste van al is dat er geen andere uitkomst meer was. De prijs voor de gekozen uitweg is: hogere inflatie, hogere rente en recessie. De prijs voor een mislukte redding was/is: waardevernietiging, kredietkramp en depressie. Waarom komt er geen tribunaal waar de schuldigen voor deze financiële ontsporing ter verantwoording worden geroepen?BART STURTEWAGEN

De tekst die jullie pas hebben gelezen was het editoriaal van de Standaard van vandaag. Dus ere wie ere toekomt.  Wij hebben daar niks mee te maken. MAAR 40 jaar geleden had dit het editoriaal van De Volksgazet of zelfs de Van de Rode Vaan kunnen geweest zijn. Nu staat dit in De Standaard. In Vlaanderen zullen sommigen beweren dat deze krant al een tijdje de linkse toer opgaat en dat dit editoriaal daarvan het gevolg is. Zij ontkennen de economische realiteit van vandaag en bekijken alles door een erg beslagen bril. In Belgistan en meer bepaald in Vlaanderen wordt het hoog tijd dat men even op de eigen kerktoren klimt en naar de horizon tuurt in plaats van naar de plaveien. Er gebeuren momenteel zaken die gevolgen zullen hebben voor alle inwoners van dit land en van de ganse wereld. Gevolgen die heel wat meer impact hebben op mij als bewoner van de Vlaamse rand dan een eventuele splitsing van B-H-V. We zijn er niet helemaal van overtuigd dat het NVA-congres van morgenvroeg hierover zelfs maar één woord zal reppen en juist dat zal ons dan mateloos storen. Het is dit soort kortzichtige navelstaarderij die wij en samen met ons blijkbaar een heleboel anderen kotsbeu zijn. Bij die anderen zijn er dan wel die denken dat een lijst als LDD de problemen veel beter zal kunnen oplossen. Aan deze mensen raden we aan om nog eens het editoriaal hierboven te willen herlezen. Ze moeten eens goed nadenken dat minder staat, hun alleszaligmakende slogan, hun lievelingsland, de VS, nu volledig op de knieën had gekregen. Hun remedie is dus nep. Net zoals de leiders die ons dit trachten te verkopen. Minder staat op een grondgebied van amper een snotvod groot...tja... zij zullen dan eventjes de baas zijn over Plopsaland aan de Noordzee vooraleer we mekaar de kop inslaan voor een ei.


20-09-2008 om 19:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
17-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armoede in EuropaWe zegden het hier al een aantal malen & we blijven het tot vervelends toe herhalen !! Als het van de frisse jongens & meisjes van onze LDD afhangt, dan worden we zowat terug geflikkerd naar pure 19de eeuwse toestanden waar armoede & sociale uitbuiting de boventoon zullen voeren...

Het volgende artikel dateert misschien dan wel van 2000, maar is zeker relevant te noemen wat betreft de conclusies. De afgelopen jaren ~waarbij de ganse situatie er niet op verbeterd is wél integendeel er eerder op verslechterd is~... hebben dan ook duidelijk het falen van dat systeem bewezen. Je hebt dus hierbij onmiddellijk het overduidelijke antwoord van wat er gebeurt indien men, zoals onze populistische LDD’ers maar al te graag zouden willen, het uitgavenpeil van de sociale uitgaven drastisch naar beneden haalt...

...Good Old Brittain, Engeland is een schoolvoorbeeld van een LDD gericht beleid ondanks het feit dat het uitgevoerd wordt door een labourregering. ...& Eens in de spiraal van armoede raak je d’r ook NIET makkelijk meer uit... Zelfs niet met héél véél goeie wil & héél véél werklust !!

Volgend artikel gaat dus over harde cijfers i.p.v. een holle ideologie à la onze "vrind" & "Nieuwe Grote Gouden Gids" Jean-Marie Dedecker...

...

...

Archief nieuwsberichten

"Poverty and social exclusion in Britain"(YI)

(Bron: De Standaard 12 september 2000)

Een kwart van alle Britten is arm. Dat blijkt uit een nieuwe studie waaraan wetenschappers van vier universiteiten werkten, in opdracht van de gezaghebbende Joseph Rowntree Foundation. Het is de meest omvangrijke peiling naar armoede die ooit in het Verenigd Koninkrijk werd ondernomen. Het is tevens de eerste die sociale uitsluiting poogt te meten. De studie van de Joseph Rowntree Foundation meet armoede niet alleen aan de hoogte van het inkomen. Tevens wordt gekeken of de materiële en sociale voorwaarden voor een menswaardig bestaan aanwezig zijn en hoe armoede wordt ervaren.
De wetenschappers stelden een lijst op van goederen en activiteiten waarvan een meerderheid van de Britten vindt dat ze voor iedereen betaalbaar moeten zijn.
Daarna werd nagegaan hoeveel Britten zich deze "noodzakelijkheden" niet kunnen veroorloven.
De studie stelde vast dat van de bijna 60 miljoen Britten een kwart arm is, dit wil zeggen dat ze een laag inkomen hebben én twee of meer "noodzakelijkheden" missen. 10% kampt enkel met onvoldoende inkomen en wordt als bestaansonzeker beschouwd.

Verder bleek dat :

# 9,5 miljoen mensen hun huizen niet voldoende kunnen verwarmen en vochtvrij houden.

# 8 miljoen zich één of meer noodzakelijke huishoudgoederen als een ijskast of een telefoon, niet kunnen veroorloven.

# 4 miljoen slecht gevoed zijn. Ze hebben, bijvoorbeeld, niet genoeg geld voor vers fruit en groenten of voor twee maaltijden per dag.

# 6,5 miljoen volwassenen geen geld hebben om bijvoorbeeld een waterdichte winterjas te kopen.

# 7,5 miljoen mensen te arm zijn om deel te nemen aan noodzakelijk sociale activiteiten. Ze hebben bijvoorbeeld het geld niet om naar huwelijken en begrafenissen te gaan of speciale gelegenheden te vieren.

Bij kinderen vonden de onderzoekers dat :

# Twee miljoen kinderen (18%) twee of meer noodzakelijkheden moesten missen, zoals degelijke kleding, gezonde voeding of schoolgerief.

# Eén op vijftig kinderen miste goed passende schoenen, een waterdichte jas en dagelijks vers fruit en groenten.

Armoede is het grootst bij werklozen (77%), chronisch zieken en gehandicapten in gezinnen zonder inkomen uit arbeid (61%) en alleenstaande ouders met één kind (62%).

Het voorbije decennium kwamen er jaarlijks 60.000 armen bij. En dat in een tijd waarin de meerderheid van de Britten rijker en rijker werd, stelt het rapport.
Het Verenigd Koninkrijk heeft van alle lidstaten van de Europese Unie de meeste arme kinderen; inzake arme gezinnen scoren alleen Portugal en Griekenland slechter.
Het aantal armen steeg van 14% in 1983 tot 21% in 1990 en 24% in 1999. Volgens de jongste cijfers (1998-'99) leven 4,5 miljoen kinderen in armoede.
De best betaalde managers van de grootste Britse ondernemingen verdienen vandaag twintig keer meer dan de gemiddelde werknemer in hun bedrijf. Zes jaar geleden was dat nog maar 16 keer meer.   Een vergelijking met België :

Een kwart van de Britten is arm, tegenover 6 tot 7% van de Belgen.
In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal armen de voorbije tien jaar aanzienlijk, van 21 naar 24%. In België bleef het aantal armen ongeveer gelijk.
De voornaamste reden voor dat markante verschil ligt volgens Bea Cantillon van het Centrum voor Sociaal Beleid aan de Antwerpse universiteit Ufsia in de minder ontwikkelde welvaartsstaat. Alle internationale vergelijkingen tonen aan dat er een hoog niveau van sociale uitgaven vereist is om de armoede laag te houden. België geeft 30 procent van zijn bruto binnenlands product uit aan de sociale zekerheid; de Britten een kwart.
N.V.D.R.
...enige correctie van de cijfers !!

De 6 à 7% waarvan sprake in dit artikel, zijn cijfers van 2000 !! Intussen zijn deze cijfers méér dan verdubbeld & is de armoede in België gestegen tot meer dan 15% !! ...& dit laatste is officieel cijferwerk !! Officieus stevenen we af op 20%, d.w.z. dat 1 op 5 Belgen onder of rond de armoede zit !!

Er zijn op dit moment met het huidige Belgische sociale vangnet zowat méér dan 110.000 voedselbankklanten ! Hebt u er enig idee van, wat dit zal zijn nà de sociale afbraakpolitiek die de LDD-club wil doorvoeren ?!... Wij wèl !!

...
Meer informatie over de studie "Poverty and social exclusion in Britain" vindt u op de website van Joseph Rowntree Foundation.

Voor meer informatie :

Joseph Rowntree Foundation
The Homestead
40 Water End
York
North Yorkshire
YO30 6WP
UK
tel: +44 (0)1904.629241
fax: +44 (0)1904.620072
e-mail: info@jrf.org.uk

BRON :
http://aps.vlaanderen.be/statistiek/nieuws/welzijn/2000-09_poverty.htm

...

...& Wie nog twijfels heeft, mag anders eens wat verhelderende lectuur doornemen met het 90 blz dikke "Reporting poverty in the UK A practical guide for journalists" doornemen...

...

Laat het ten andere maar eens overduidelijk zijn, dat de armoede in België nu reeds erger is dan men officieel wilt & durft toe te geven... & dat 't LDD-programma dat wij overigens al voor een deel hebben besproken, nu niet bepaald een politiek programma te noemen is dat zich enigszins iets aantrekt van de zwaksten in onze samenleving, wel integendeel... dit programma bulkt van het egocentrisme & van 't puurste indivualisme... "ikke-ikke-ikke-&-de-rest-kan-stikke" & wie dit niet tussen de lijnen door leest, die is stekeblind !! Als 't van "onze vrienden" afhangt, dumpt men de probleemgevallen gewoon zonder enige scrupule & laat men ze simpelweg aan hun lot over... De theorietjes die men in die Libertaire kringen daarrond heeft opgebouwd, liegen er ook niet om... Maakt u zich vooral daar géén enkele illusie over... Wij blijven erbij & zullen het hier waarschijnlijk nog ettelijke keren blijven herhalen, maar dit politieke programma is wel 't meest asociale te noemen ~& dat zowat op elk front~ dat we ooit te lezen hebben gekregen !!

...& Dat de armoede niet alleen in België heeft toegeslagen, maar ook méér & méér in de de rest van Europa bewijst volgende artikel dat vandaag in de krant verscheen...

...

...

Nieuws

Europa trekt voedselhulp voor armen aanzienlijk op

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de voedselhulp voor de armen in Europa aanzienlijk op te trekken. Tegen de achtergrond van de hoge voedselprijzen wil de Commissie het beschikbare budget met tweederde optrekken tot 500 miljoen euro per jaar.   Landbouwoverschotten verdelen

De Europese Unie beschikt al ruim twintig jaar over een voedselverstrekkingsprogramma dat de lidstaten de mogelijkheid verleent om landbouwoverschotten te verdelen onder sociale diensten en liefdadigheidsorganisaties. Zo vloeide een deel van de overproductie als voedselhulp naar de armen. In 2006 profiteerden 13 miljoen mensen in 19 lidstaten van dit programma.   Makkelijker voedsel aankopen

De legendarische melkplassen en boterbergen van Europa zijn echter verleden tijd, en daarom wil de Commissie het voor de lidstaten voortaan makkelijker maken om voedsel aan te kopen op de markt. De lidstaten kunnen dan ook een uitgebreider assortiment samenstellen, zodat er naast basisproducten als melk en rijst voortaan ook groenten en fruit verdeeld kunnen worden.   Financiering

De Europese Commissie wil een inspanning leveren om de nieuwe regeling te financieren. In de periode tot 2012 zou 75 procent van de kostprijs van de nationale programma's door het Europese budget gefinancierd worden. Dat aandeel zou vanaf 2013 slinken tot 50 procent. "Drieënveertig miljoen burgers in de Europese Unie kunnen niet elke twee dagen een maaltijd met vlees, kip of vis betalen. We kunnen de armoede in Europa niet oplossen, maar dit kan wel een aanzienlijke bijdrage leveren", verklaarde eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel.   Hulp derde wereld

Eerder dit jaar stelde de Commissie voor om één miljard euro uit het landbouwbudget aan boeren in de derde wereld te schenken. Dat voorstel stuit echter op verzet onder de lidstaten en is nog niet goedgekeurd. Met name nettobetalers (lidstaten die meer geld aan het Europese budget geven dan ze terugkrijgen, nvdr) vinden dat de Commissie geld uit de begroting niet zomaar een andere bestemming kan geven. Normaliter worden Europese begrotingsoverschotten teruggestort naar de lidstaten.   "Voorbeeld van concrete hulp"

Fischer Boel hoopt alvast dat dit voorstel op genade kan rekenen. "Dit is een concreet voorbeeld hoe de Europese Unie tastbare hulp kan geven aan de minst fortuinlijke mensen in onze samenleving", zei de Deense eurocommissaris. Nederland, dat niet deelneemt aan het voedselprogramma, tekende woensdag echter meteen bezwaar aan. Armoedebestrijding is een nationale bevoegdheid, zo verluidde op het ministerie van Sociale Zaken. (belga/vsv)

17/09/08 15u49

BRON :
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/419682/2008/09/17/Europa-trekt-voedselhulp-voor-armen-aanzienlijk-op.dhtml

...

...

...& Wees dus vooral niet onverschillig hiervoor, door schouderophalend te zeggen "dit zal mij niet overkomen"... want we hoorden & zagen dit reeds meermaals... Bedenk misschien dat het sneller is gebeurd dan u denkt... 3x dikke pech op een rij & voor u 't weet staat u erbij...

...

17-09-2008 om 22:41 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
16-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.COMMUNICATION DE SERVICE - DIENSTMEDEDELING NR. 20080916...Gelieve te noteren dat naar aanleiding van de recente gebeurtenissen aan de top van onze Belgische politie ...& als onmiskenbare steun- & sympathiebetuiging aan de vrouwelijke medewerksters die op een vuige manier bezwadderd worden, zal de kitokojungle-redactie vanaf nu haar bijdragen niet meer ondertekenen met HET... maar wel met de... *KUCH-HOEST* ...ronkende titel "Vorser-Raadgever"... *GRIJNS* ...

Met dank aan onzen Jean-Marie Dedecker...

Voor verdere info verwijzen we naar :

...

Binnenland

maandag 15 september 2008

'Promotie na vervalst examen'

OOSTENDE - De promotie die Christa Debeck als kabinetsmedewerkster maakte, is gebaseerd op vervalste examenresultaten. Dat zegt Jean-Marie Dedecker, de klokkenluider van de hele politierel.

Van onze redacteur

De meest rechtstreekse link tussen de malversaties aan de top van de federale politie en de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), is de 43-jarige Christa Debeck. Zij schopte het vorig jaar van medewerker op het kabinet-Dewael tot 'adviseur algemeen beleid en vorser-raadgever' bij de Algemene Inspectie (AIG).

Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat zij die benoeming kreeg op basis van vervalste examenresultaten. Dat stelt Jean-Marie Dedecker, kopman van de partij Lijst Dedecker, die zich al enkele maanden vastbijt in de verdachte benoemingen bij de politie.

Debeck, tevens politica voor Open VLD in Oudergem, heeft op 30 november 2006 deelgenomen aan een examen voor adviseur-auditeur bij de Algemene Inspectie. Volgens Jean-Marie Dedecker werd ze, op basis van haar examenresultaten, niet geschikt bevonden voor de job. De examencommissie oordeelde dat ze 'niet weerhouden is om deel uit te maken van het auditteam. Mevrouw Debeck zal evenwel een meerwaarde betekenen voor de AIG als “vorser-raadgever,, functie waarvoor ze het geschikte profiel heeft'.

Desondanks krijgt ze toch de benoeming als adviseur-auditeur. En dat gebeurde volgens Dedecker op basis van een document dat Christa Debeck wel geschikt verklaarde. Dat document was ondertekend door Luc Closset en Guido Van Wymersch, de toenmalige nummers één en twee van de Algemene Inspectie.

Die benoeming wordt enkele maanden later bevestigd door een koninklijk besluit, op 9 april 2007, getekend door Dewael. De benoeming treedt met terugwerkende kracht in, vanaf 1 december 2006 - de dag na het examen.

Daartegen komt protest, en in de zomer van 2007 dient ACV-Openbare Diensten daarover een klacht in. Vakbondssecretaris Jan Adam wordt gehoord, en minister Dewael zou op de hoogte zijn gebracht. Als gevolg van de heisa over de benoeming komt er een nieuw koninklijk besluit, op 20december 2007. Daarin wordt Christa Debeck benoemd als 'adviseur algemeen beleid en vorser-raadgever', met terugwerkende kracht vanaf 5 maart - de functie 'vorser-raadgever' bestond voordien niet.

Volgens Dedecker is het duidelijk dat minister Dewael van de hele zaak op de hoogte was. Hij zou ook geholpen hebben om de hele zaak in de doofpot te steken. De conclusie is voor hem dan ook duidelijk: 'Dewael moet ontslag nemen als minister.' Gisteren hebben ook de twee andere federale oppositiepartijen, Vlaams Belang en SP.A, de liberale minister onder vuur genomen. Als de rapporten van het Comité P de fraude bevestigen, dan moet de minister zijn conclusies trekken, was hun boodschap.

Ten slotte is er nog één angel in het hele verhaal. Voor ze op het kabinet werkte, was Debeck in dienst als adjunct-griffier van de Brusselse procureur Bruno Bulthé. Zij en de hoge magistraat zouden minnaars zijn of geweest zijn, en Bulthé zou haar naderhand nog in bescherming hebben genomen.

Pieter Lesaffer

BRON :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=SQ20FBE1

...

...

16-09-2008 om 21:58 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
15-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke nieuwtjes... *GRIJNS*

Kijk... er zijn zo van die jolige & vrolijke gebeurtenissen waarvan zelfs wij goedgemutst worden op een druilerige dag als vandaag. U moet zo maar anders eens de snufferd bekijken van onze grijnzende hoofdredacteur hiernaast... *MOEHAHA*...

Ons humeur kreeg zowaar een regelrechte "Redbull-laat-je-vliegen"-boost bij het lezen van de olijke bijdrage op het blog "In Flanders Fields". Die zeker al géén leuke &/of linkse rakkersclub te noemen is & die aldus een zéér interessant onderzoeks- & ontginningsgebied is voor onze flapperende rode oortjes & onze vuurschietende dito oogjes...

...& Iedereen van onze ijvere & nyverhe lezers zal ondertussen ook wel door hebben dat wij ècht géén vriendjes willen worden met onze nieuwe "Grote Vlaemsche Gouden Gids" Jean-Marie Dedecker & zijn niet al te frisse LDD ...& daar zit trouwens een onbetwistbare logica achter, namelijk een onoverbrugbare links-rechts-tegenstelling. Er zijn immers nog zekerheden in het leven & ook duidelijke grenzen aan de welvoeglijkheid !!

Een andere zekerheid is het niet te miskennen onnavolgbare haantjesgedrag bij rechtse lieden, rechtse partijen & het dito rechtse gespuis. Het gaat dan meestal over kiekens zonder kop die persé hun mannelijkheid willen bewijzen... Haantjes met in dit geval wolventanden & berenklauwen... Een waarachtig fabeldier dat zelfs de Middeleeuwse ontwerpers van waterspuwers op onze Vlaemsche kathedralen niet konden bedenken...

We geven jullie bij deze eventjes de kans om zelf kennis te maken met de rechtse naijver die er heden ten dage heerst in het rechtse kamp & dat, in een niet onaardig geschreven bijdrage in het al eerder geciteerde "In Flanders Fields". ...& Zijn wij nu blij omdat we plots medestanders hebben die onze teerbeminde LDD eveneens bekritiseren & niet eens met verkeerde argumenten ?!... Neen !! Zeer zeker niet !! Maar we zijn wel verrukt te mogen vaststellen dat dit soort rechtse clubjes weer eens hun ware aard te kennen geven & mekaar naar de strot vliegen terwijl ze eigenlijk ~mochten ze dat willen & er wat moeite voor doen~ in Vlaanderen met twee vingers in de neus makkelijk een kiespotentieel kunnen halen van meer dan 30%...

...& Het is dus des te ontroerender hoe ze dit in al hun onefficiëntie doen... omdat ze tenslotte toch de "Oh-zo-grote-verdedigers" & vooral de "Oh-zo-grote-verkondigers" zijn van "goed & gezond beleid" gebaseerd op "Groothe Vlaemsche Deugdhen" zoals efficiënt & doelmatig privé-initiatief. ...& ondertussen dus maar allerhande blablabla-commentaren geven op van alles & nog wat & vooral op iedereen !! ...& acht, terwijl er in de decors, toch zelf maar één grote puinzooi van maken... *WAAAAHAHAHA* ...Yeah right, zo kennen we ze wel !! Vlaendren op z'n best !! !!

Van ons, als poco(1)-links gespuis, dat dweept met de kostenvretende staat die slechts het profitariaat dient kan men natuurlijk nóóit verwachten dat we een efficiënte linkse strategie uitbouwen... Het is dan ook volledig conform aan dit verwachtingspatroon dat het linkse gepeupel al vechtend over de tapijten rolt & 't huisgerief door de kamer jaagt... Màààrr daarentegen bij rechts ?!... tsk-tsk-tsk !

----------
(1)poco = politiek correct
----------

Ach... "Het kan verkeren !" zei Bredero !

In dit geval zijn we het eens met de Grote Chinese Roerganger & massamoordenaar Mao die ons ooit leerde : "de vijanden van onze vijanden zijn onze vLienden !!" ...Wij knuffelen derhalve "In Flanders fields" dan ook tot zij & wij er zelf(s) mottig van worden !! Wij wensen jullie in elk geval een zéér leerrijke & een uiterst prettige lectuur !

... *GRIJNS* ...

...

13 september 2008

Hoe betrouwbaar is Lijst Dedecker ? (Hoegin)

Lijst Dedecker stelt zich graag als een salonfähig alternatief voor het Vlaams Belang voor dat nog altijd in een cordon sanitaire gevangen zit. De vraag is echter of Lijst Dedecker niet eerder een rechtse variant van SPIRIT –nu VlaamsProgressieven– is, een vehikel om het grote boegbeeld aan een ministerspost te helpen, geholpen door enkele mindere goden die in zijn slipstream hopen enkele mandaten te kunnen meepikken.

De partij SPIRIT werd, net zoals de N-VA, opgericht na de explosie van de Volksunie in twee grote brokken, en had als boegbeeld Bert Anciaux. Ideologisch had de partij niet bepaald veel kleren om het lijf, wat onder meer al tot uitdrukking kwam in de naamkeuze voor de partij, een backroniem, en hoewel de partij zichzelf een links-liberaal jasje wou aanmeten, is het waarschijnlijk correcter de ideologie te omschrijven als anciauxisme: het was vooral de persoonlijke mening van Bert Anciaux die het partijstandpunt bepaalde. Die laatste had trouwens met de partij vooral één doel klaar voor ogen: ervoor zorgen dat hij zijn ministerportefeuille kon bewaren, wat nog lukte ook, onder meer door een kartel aan te gaan met de sp.a. In 2007 kwam echter de ontnuchtering door de zware verkiezingsnederlaag van het kartel sp.a-SPIRIT, en vandaag heeft de partij zelfs geen vertegenwoordiger meer in de federale Kamer. In april van dit jaar wou de partij door een naamsverandering zichzelf een nieuw elan geven, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat de partij electoraal nog enige rol van betekenis zal kunnen spelen, en is het zeer de vraag of Bert Anciaux na de verkiezingen van 7 juni 2009 wel aan zal kunnen blijven als minister als hij vasthoudt aan de scheidingslijn tussen sp.a en de VlaamsProgressieven.

De ontstaansgeschiedenis van Lijst Dedecker is niet helemaal dezelfde, maar heeft toch enkele punten van overeenkomst. Jean-Marie Dedecker werd na een jarenlange aanslepende ruzie net zoals Hugo Coveliers uit de Open Vld gezet, probeerde zich aan uit te sluiten bij de N-VA maar botste er op het njet van het ACW via kartelpartner CD&V, en zag zich uiteindelijk genoodzaakt een eigen lijst op te richten voor de verkiezingen van 2007. Vlaams Belang had hem graag in zijn rangen opgenomen, desnoods via het achterpoortje van kartelpartner VLOTT of met LDD als derde kartelpartner in een Forza Flandria-constructie, maar daar wou Jean-Marie Dedecker niet van weten. Meer zelfs, na de oprichting van zijn eigen partij ging Jean-Marie Dedecker in de mandatarissenvijver van het Vlaams Belang vissen, en wist onder meer Jurgen Verstrepen aan de haak te slaan, al werden er ook drenkelingen uit andere partijen, zelfs uit de sp.a met Mimount Bousakla, aan boord gehaald. Ideologisch stelt de partij zich rechts-liberaal of libertair op, en gebruikt de slogan «Gezond verstand» om dat te onderstrepen. Wat dat rechts-liberalisme precies inhoudt is niet altijd even duidelijk, maar opvallende elementen zijn de vrijheid van meningsuiting, de afbouw van de staat en reductie en vereenvoudiging van het belastingstelsel. Ethisch stelt de partij zich bijzonder «progressief» op, is ze tegen de strenge rook- en verkeerswetgeving –en sommigen van haar mandatarissen, Jean-Marie Dedecker incluis, nemen zich zelfs regelmatig de vrijheid de bestaande wetgeving aan hun voeten te lappen–, maar in andere dossiers eist de partij dan weer een strengere wetgeving en rechtspraak, en wat corruptiezaken betreft probeert de partij duidelijk haantje-de-voorste te zijn.

Idelogisch staat de partij er dus nog niet, en vaak heeft men de indruk dat, net zoals de ideologie van SPIRIT best omschreven kon worden als anciauxisme, de ideologie van Lijst Dedecker niet veel meer is dan een dedeckerisme, de denktank Cassandra en het lidmaatschap van Boudewijn Bouckaert ten spijt. Die laatste moest dat trouwens al eens op een pijnlijke manier ondervinden toen hij in een interview met Knack pleitte voor het doorbreken van het cordon sanitaire bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012: hij werd prompt teruggefloten door Jean-Marie Dedecker met de dodelijke one-liner dat «politiek nog wat anders is dan professorale hersenspinsels».

En Boudewijn Bouckaert is de enige niet die al moest ondervinden dat het soms toch beter is eerst eens met de voorzitter te telefoneren vóór men uitlatingen doet in een kranteninterview (een beetje zoals die andere voorzitter in een andere partij ooit ook eens eiste). Zo dacht Isabelle van Laethem, voorzitster van Jong Gezond Verstand, de jongerenafdeling van LDD, in een interview met de krant De Zondag zomaar haar beklag te kunnen doen over de slagzin «Met België als het kan, zonder als het moet», en wou dat de partij duidelijk en onomwonden voor Vlaamse onafhankelijkheid zou kiezen. Zij werd prompt op het matje geroepen, en kreeg van Jean-Marie Dedecker te horen dat het partijstandpunt toch wel meer dan duidelijk genoeg is. Iedereen weet natuurlijk dat dat standpunt helemaal niet duidelijk is, en meer zelfs, bewust onduidelijk is en gehouden wordt omdat Jean-Marie Dedecker de mogelijkheid achter de hand wil houden om vroeg of laat een Franstalige vleugel te kunnen oprichten. Kiest de partij onvoorwaardelijk voor Vlaamse onafhankelijkheid, kan Jean-Marie Dedecker het in Franstalig Brussel en Wallonië wel schudden met een Liste Dedecker en de mogelijkheden die zo'n Franstalige vleugel zou kunnen bieden.

Het is het enige institutionele thema niet waar de partij bewust een zekere onduidelijkheid over wil blijven bewaren. Zo hangt de partij ook het republicanisme aan, maar is de partijvoorzitter ten zeerste verontwaardigd wanneer het Paleis hem «vergeet» uit te nodigen om eens op de koffie te komen in verband met de regeringsonderhandelingen. En toont hij zich enkele weken later blij als een kind wanneer het de koning dan toch eens beliefd heeft hem te ontvangen om hem naar zijn mening te vragen. Niet dat het allemaal veel verschil maakte, maar de erkenning tot de groten te behoren, de media-aandacht, en de kans om voor de rollende camera's nog eens te onderstrepen hoeveel nuttiger een stem voor LDD wel is vergeleken met een stem voor Vlaams Belang, dat wil de republikein zich niet laten ontzeggen. En dat hij in één moeite door het Paleis duidelijk heeft kunnen maken dat hij ondanks zijn ideologisch republicanisme opportunistisch er niet vies van is om eens een gezellige babbel te doen met een gekroond hoofd –versta, en later zich ook de eed te laten afnemen– is ook al mooi meegenomen.

Het laatste brengt ons trouwens meteen ook bij de cruciale vraag over Jean-Marie Dedeckers houding tegenover het Vlaams Belang en het cordon sanitaire: is zijn dubbele houding tegenover het cordon sanitaire, door er enerzijds in woorden tegenstander van te zijn, maar anderzijds in daden een bestendiger van te willen zijn, ingegeven door een ideologische afkeer, of een opportunistische afkeer om zijn kansen op een toekomstige ministerportefeuille gaaf te houden? Laten we niet vergeten dat Jean-Marie Dedecker uiteindelijk niet zelf uit de Open Vld is opgestapt, maar buitengezet moest worden, en er daarbij zijn beklag over deed dat hij verraden werd door zijn ex-partijgenoten die hem toch wel een ministerpost hadden beloofd. Laten we ook niet vergeten dat op het moment van zijn toetreding tot de N-VA het uitzicht op een N-VA-ministerpost voor Jean-Marie Dedecker bijzonder tastbaar was, indien niet concreet beloofd, en hij ook daar uiteindelijk buitengezet moest worden. Lijst Dedecker maakt er een sport van om met de regelmaat van de klok het ontslag te eisen van zowel Vlaamse als federale ministers, maar zelf heeft Jean-Marie Dedecker nog nooit verzaakt aan een mandaat of de mogelijkheid op een mandaat omwille van principiële of ideologische redenen. Ik heb problemen om me voor te stellen dat Jean-Marie Dedecker nog liever in de oppositie zou blijven zitten dan zijn programma te verkopen om samen met de PS, sp.a of Groen! in een regering te stappen. Maar ik kan me natuurlijk vergissen.

Ik twijfel niet aan de oprechtheid van de vele militanten van Lijst Dedecker: er bestaat wel degelijk een gat in de Vlaamse politieke markt tussen Vlaams Belang en de traditionele partijen, een gat dat trouwens zowel door het Vlaams Belang als die traditionele partijen vaker onbewust dan bewust in stand gehouden wordt. Hetzelfde geldt voor een pak van de mandatarissen die zijn komen overgelopen zowel uit de ene als de andere hoek. Maar de klacht van Guy Geens, gewezen voorzitter van Lijst Dedecker Limburg, dat er een aanhoudende sfeer van postjespakkerij zou bestaan in de lokale afdeling kan niet bepaald ophefmakend nieuws genoemd worden. Dat die toestand uniek voor Limburg zou zijn en dat nationaal voorzitter Jean-Marie Dedecker daar niet op de hoogte van zou zijn is al een stuk minder geloofwaardig. Maar indien Lijst Dedecker na de verkiezingen van 2009 op de wip belandt, zullen we volgend jaar rond deze tijd misschien al het antwoord kennen op de vraag in de titel en veel beter weten wat voor vlees er precies schuilt in de LDD-kuip.

BRON :
http://inflandersfields.eu/2008/09/hoe-betrouwbaar-is-lijst-dedecker.html

...

...

15-09-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!