kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

31-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marvin Gaye
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Marvin Gaye


de betreurde halve Oostendenaar en toch wel iets beter bij stem dan onze eigen Arno...

http://www.youtube.com/watch?v=Y9KC7uhMY9s


http://www.youtube.com/watch?v=IVFT7i94zQU&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=Y7dGdrP3pms&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=GVTN5o9Kgu8http://www.youtube.com/watch?v=U9BA6fFGMjI&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=sEK9z4ww4dM&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=U9BSjRCN0cQ&feature=related31-01-2010 om 21:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.federale bijdrage gas ...Zimbabwaanse indexaanpassingen
Klik op de afbeelding om de link te volgen


Dus vandaag de federale bijdragen op het gasverbuik die we evenals de andere bijdragen en toeslagen zowel op gas als op elektriciteit betalen.... Wij hebben het hier al eerder uitgelegd wat we van bepaalde bijdragen denken. Bovendien stellen we toch maar vast dat mazoutverbruikers die toch niet meteen bij de milieuvriendelijkste energieverbruikers behoren dergelijke toeslagen niet betalen. Nu veel keuze hebben deze mensen meestal ook niet omdat aardgas niet overal beschikbaar is. En de keuze tussen elektrische verwarming en mazout is nogal vlug gemaakt
Maar goed we gaan dus de federale bijdrage op gas onderzoeken. De toeslag voor het sociaal tarief is bij gas apart en zit, in tegenstelling tot de elektriciteit dus niet in de federale bijdrage vervat. Deze speciale toeslag op gas hebben we reeds behandeld in onze eerste bijdrage.

Nu de rest die grotendeels de lijn volgt van de federale bijdrage op de elektriciteit.

Waarvoor dient deze bijdrage?

Bestemming (*)

De opbrengst van deze federale bijdrage is bestemd voor de financiering van vier fondsen (‘CREG-fonds’, ‘sociaal fonds voor energie’, fonds ‘prospectieve studie’, fonds ‘forfaitaire verminderingen voor verwarming’).

De CREG beheert in dit kader de opbrengst van de federale bijdrage bestemd voor:

1) de gedeeltelijke financiering van de werkingskosten van de CREG

Een koninklijk besluit stelt elk jaar de dekking van de totale werkingskosten van de CREG vast. . Haar budget bedraagt 14.988.616 euro voor het jaar 2009 (koninklijk besluit van 18 december 2008).

2) de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen van begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening inzake energie, zoals bepaald door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering

Aan de hand van de informatie meegedeeld door de POD Maatschappelijke Integratie, herverdeelt de CREG het jaarlijks geïndexeerde bedrag van de opbrengst van het betreffende deel van de federale bijdrage onder de OCMW’s.

3) de financiering van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit, voorzien in de programmawet van 8 juni 2008

Het koninklijk besluit van 27 maart 2009 stelt het bedrag van het betreffende deel van de federale bijdrage vast op 3.100.000 euro voor het jaar 2009 terwijl dit bedrag voor het jaar 2010 en de daarop volgende jaren jaarlijks geïndexeerd wordt volgens de formule :

3.100.000 euro x indexcijfer van de maand november van het jaar t-1
indexcijfer van november 2008

(*) Voor verdere informatie over de bedragen gespijsd door de federale bijdrage, zie pagina’s 15 en volgende van ons jaarverslag 2008.
Hoeveel bedraagt deze bijdrage?


eerst kijken we naar 2004 en de rode cijfers geven het bedrag in 2010...


0,01237 c€/kWh                                                                                                            0,1490 c€/kWh

bron: Creg
Het grootste gedeelte gaat hier, in tegenstelling tot de federale bijdrage elektriciteit, naar de OCMW's...en we lazen toch wel duidelijk in de hierboven geplaatste tekst, we citeren: Aan de hand van de informatie meegedeeld door de POD Maatschappelijke Integratie, herverdeelt de CREG het jaarlijks geïndexeerde bedrag van de opbrengst van het betreffende deel van de federale bijdrage onder de OCMW’s.

Jullie lazen het toch ook? "Het jaarlijks geïndexeerde bedrag"....jullie lonen volgen heel waarschijnlijk niet de zelfde indexformule en dat kunnen we alleen maar heel erg betreuren anders was jullie loon op 6 jaar tijd ook wel iets meer gestegen dan nu het geval is. Maal 10, laat ons zeggen. ...

Raar toch, hoe al deze bijdragen zo geweldig snel stijgen...

Voilà, dit was een korte bijdrage maar we hopen dat jullie samen met ons, de volgende jaarlijkse afrekening van jullie energieleverancier met een enigszins argwanende blik bekijken. Het gaat individueel niet over zo een erg grote sommen. Een paar € maar op het totaal aantal verbuikers gaat het dus wel degelijk over astronomische bedragen. En we kunnen ons vergissen, maar zo op het eerste zicht zit er niet zo veel logica in deze bijdragen. Eerst en vooral stijgen ze met percentages die zo ongeveer neerkomen op de normale inflatiecijfers in Zimbabwe maar zeker niet hier in Europa. Ten tweede zijn er nogal wat fondsen die hiermee gespijsd worden niet meteen erg transparant en we denken bijvoorbeeld aan de zogenaamde denuclearisatie van Mol Dessel...
en ten derde hebben we nog steeds niet goed begrepen waarom het zogenaamde sociaal tarief moet betaald worden door de iets beter begoede verbruikers van gas en elektriciteit. Voor ons gaat het over een verkapte subsidie en bovendien betalen andere energieverbruikers niks...en elke Belg zo zogezegd gelijk moeten zijn voor de wet...kak ja!

31-01-2010 om 21:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
30-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Major Lance
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Major Lancehttp://www.youtube.com/watch?v=xMRLrf4pNn4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=bTJuW3pBKqk&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=pnLcfbr4yso&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=Gd2jkYZ-pFc&feature=related


30-01-2010 om 23:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gloria Jones
Klik op de afbeelding om de link te volgen

een kleine rechtzetting uit 1964...


http://www.youtube.com/watch?v=NSehtaY6k1U&feature=related

29-01-2010 om 23:29 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de federale bijdrage elektriciteit swingt de pan uit....
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Om nog eventjes terug te komen op onze kleine bijdrage van gisteren over de speciale toeslag willen we nog kwijt dat ondnaks het kleine bedrag van de toeslag die nu dus 0,1777c/€ kWH bedraagt of zo een 50 keer meer dan 6 jaar geleden, deze toeslag wordt aangerekend op gigantische volumes. Om een idee te geven: het totaal gasverbruik door de Belgische gezinnen schommelt rond de 60.000GWh en het totaalvrebruik in Belgie want toch niet vergeten dat de toeslag niet enkel op het gasverbruik van de gezinnen wordt geheven bedraagt ongeveer 200.000GWh. Als er dus een slimmeke even wil berekenen over welke sommen het gaat dan staan hier de cijfertjes...en we vragen ons dus af waarom deze toeslag met een factor 50 moest toenemen en waarvoor dat geld wordt gebruikt buiten de officiële reden die tenslotte niks meer is dan een verkapte subsidie aan de grootste leveranciers.

Bron voor het gasverbruik is natuurlijk de CREG : http://www.creg.info/pdf/Studies/F874NL.pdf


Wat betreft de andere federale bijdragen beginnen we eerst met deze op de elektriciteit: http://www.creg.be/nl/cotfede1_nl.html

waarvoor dient deze bijdrage?


FEDERALE BIJDRAGE

1. Eigenlijke federale bijdrage

2010
2009
2008
2007
2006
2005

2004
01/10/2003-31/12/2003
01/07/2003-30/09/2003
01/04/2003-30/06/2003
01/01/2003-31/03/2003

Algemeen

Er wordt een « federale bijdrage » geheven bij de eindafnemers ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt.

Wettelijke basis

De federale bijdrage in de elektriciteitssector wordt behandeld in de artikelen 21bis tot 21quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en door het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 maart 2009. De CREG heeft, op vraag van de Staatssecretaris voor Energie, een advies gegeven over het ontwerp van koninkljik besluit (Advies 134 van 27 maart 2003).

Heffing, Degressiviteit en Vrijstelling

- Overeenkomstig artikel 21bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt is de federale bijdrage verschuldigd door de eindafnemers op elke kWh die zij van het net afnemen voor eigen gebruik. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 maart 2009, bepaalt dat de federale bijdrage wordt geheven in de vorm van een toeslag op de kWh die per verbruikslocatie van het transmissie-, of lokaal of gewestelijke transmissie- of distributienet afgenomen worden door eindafnemers.

Vanaf juli 2009 wordt de transmissienetbeheerder van elektriciteit belast met de inning van de federale bijdrage. Het is nochtans de eindafnemer die de federale bijdrage verschuldigd is. Hieruit volgt dat, door een cascadesysteem, het bedrag van de federale bijdrage, vermeerderd met diverse kosten, in de factuur van de leverancier doorgerekend wordt.

- Overeenkomstig artikel 21bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt, wanneer op een verbruikslocatie meer dan 20 MWh/jaar voor professioneel gebruik wordt geleverd, vanaf het jaar 2006 de federale bijdrage voor die eindafnemers, op basis van hun jaarlijks verbruik, als volgt door de leveranciers en de houders van een toegangscontract verminderd:
1° voor de verbruiksschijf tussen 20MWh/jaar en 50MWh/jaar: met 15%;
2° voor de verbruiksschijf tussen 50MWh/jaar en 1000 MWh/jaar: met 20%;
3° voor de verbruiksschijf tussen 1000MWh/jaar en 25000MWh/jaar : met 25%;
4° voor de verbruiksschijf tussen 25000MWh/jaar en 250000MWh/jaar: met 45%.

Wanneer per verbruikslocatie en per jaar aan een eindafnemer meer dan 250.000 MWh geleverd wordt, bedraagt de federale bijdrage, gefactureerd door de leveranciers en de houders van een toegangscontract, voor die verbruikslocatie maximum 250.000 euro.

Voor de verbruiken vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 wordt de federale bijdrage verminderd, door de leveranciers en de houders van een toegangscontract, voor eindafnemers die van de degressiviteit genieten, op basis van hun jaarlijks verbruik :

1° voor de verbruiksschijf tussen 20 MWh/jaar en 50 MWh/jaar : met 20 %;
2° voor de verbruiksschijf tussen 50 MWh/jaar en 1000 MWh/jaar : met 25 %;
3° voor de verbruiksschijf tussen 1000 MWh/jaar en 25.000 MWh/jaar : met 30 %;
4° voor de verbruiksschijf tussen 25.000 MWh/jaar en 250.000 MWh/jaar : met 55 %.

Wanneer per verbruikslocatie en op jaarbasis meer dan 250.000 MWh aan een eindafnemer wordt geleverd, bedraagt de federale bijdrage, gefactureerd door de leveranciers en de houders van een toegangscontract, voor deze verbruikslocatie maximum 200.000 euro.

- Overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 maart 2009, stellen de leveranciers of de (distributie)netbeheerder(s) bepaalde eindafnemers vrij van dat deel van de federale bijdrage dat bestemd is voor de financiering van de luiken «Kyoto» en «Denuclearisatie» en dat beantwoordt aan de elektriciteit die hen is geleverd en is geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppelingseenheden.

Bestemming (*)

De opbrengst van deze federale bijdrage is bestemd voor de financiering van zes fondsen (‘denuclearisatiefonds‘, ‘CREG-fonds’, ‘sociaal fonds voor energie’, fonds ‘broeikasgassen’, fonds ‘beschermde klanten’, fonds ‘forfaitaire verminderingen voor verwarming’).

De CREG beheert in dit kader de opbrengst van de federale bijdrage bestemd voor:

1) de financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel, alsook uit de behandeling, de conditionering, de opslag en de berging van het geaccumuleerd radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval afkomstig van de denuclearisatie van de installaties, ten gevolge van de nucleaire activiteiten op genoemde sites

Het betreffende deel van de federale bijdrage (koninklijk besluit van 21 oktober 2008 ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2009-2013, in uitvoering van artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 maart 2009, wordt uitsluitend gespijsd door de elektriciteitssector voor een bedrag van 55 miljoen euro per jaar en wordt door de CREG doorgestort naar de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (N.I.R.A.S.) om deze in staat te stellen haar denuclearisatieopdracht te vervullen.

2) de gedeeltelijke financiering van de werkingskosten van de CREG

Een koninklijk besluit stelt elk jaar de dekking van de totale werkingskosten van de CREG vast. Haar budget bedraagt 14.988.616 euro voor het jaar 2009 (koninklijk besluit van 18 december 2008).

3) de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen van begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening inzake energie, zoals bepaald door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke bijstand aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering

Aan de hand van de informatie meegedeeld door de POD Maatschappelijke Integratie, herverdeelt de CREG het jaarlijks geïndexeerde bedrag van de opbrengst van het betreffende deel van de federale bijdrage onder de OCMW’s.

4) de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen met het oog op de naleving van de internationale verbintenissen van België inzake bescherming van het leefmilieu en duurzame ontwikkeling

Het betreffende deel van de federale bijdrage wordt uitsluitend gespijsd door de elektriciteitssector. Een deel ervan (2.300.000 euro) wordt jaarlijks gestort aan het organiek budgettair fonds van de FOD Leefmilieu voor de financiering van het federaal beleid ter vermindering van de emissies van broeikasgassen. Verschillende bedragen, voor een totaal van 150 miljoen euro, werden in het bijzonder toegewezen aan het fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development Mechanism (JI/CDM) om projecten te financieren met het oog op de vermindering van de emissies van broeikasgassen in het buitenland, met de bedoeling België in staat te stellen om aan de doelstellingen van het Kyoto-protocol te voldoen.

5) de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële klanten

Een koninklijk besluit stelt jaarlijks de opbrengst van het betreffende deel van de federale bijdrage vast. De CREG stort deze opbrengst door naar de elektriciteitsbedrijven die beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie bevoorraad hebben tegen sociale maximumprijzen (de zogeheten ‘sociale tarieven’).

Het koninklijk besluit van 21 januari 2004 bepaalt de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen in de elektriciteitsmarkt en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.

6) de financiering van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit voorzien in de programmawet van 8 juni 2008

Het koninklijk besluit van 27 maart 2009 stelt het bedrag van het betreffende deel van de federale bijdrage vast op 6.900.000 euro voor het jaar 2009 terwijl dit bedrag voor het jaar 2010 en de daarop volgende jaren jaarlijks geïndexeerd wordt volgens de formule :

6.900.000 euro x indexcijfer van de maand november van het jaar t-1
indexcijfer van november 2008en hoe staat het met de prijsevolutie van deze bijdrage? Merk de toch niet te verwaarlozen bedragen op die opgenomen zijn in bovenstaande tekst...

in 2004 bedroeg deze : 1,4485 + 0,2021€ MWh in 2010 zitten we aan 4,0685€ MWh of dus meer dan verdubbeld op nauwelijks 6 jaar!

Wie is daarvan de grootste slokop?

even vergelijken:

2004                                                                                                                      2010

dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt.
Beschrijving
Bedrag
Dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
0,0868 EUR/MWh                                                                                                0,1359
Financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel
0,7176 EUR/MWh                                                                                                1,6925
Financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
0,3225 EUR/MWh                                                                                                 0,8443
Financiering van de sociale maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering
0,3216 EUR/MWh                                                                                                 0,4546
TOTAAL Federale bijdrage
1,4485 EUR/MWh
Toeslag “Beschermde klanten”
0,2021 EUR/MWh                                                                                                  0,8269


en een bijkomende toeslag in 9010 voor de premie de de staat zogezegd toekende voor voor de tussenkomst in de verwarming bij bepaalde klanten maar die dus wel degelijk uit onze zak kwam zoals hier blijkt:                         0,1143


Maar waar ons verstand dus bij stilstaat is de toch niet onaanzienlijk stijging van de denuclearisatie van de sites in Mol-Dessel. Dit zijn niet de gewone inflatiecijfers dit is dus meer dan een verdubbeling op 6 jaar. Kan iemand ons dat hier ook even komen uitleggen?

Net zoals de enorme toename van de toeslag beschermde klanten die zoals we hier reeds hebben gezegd volgens onze perceptie een vorm van subsidiëring is aan de grote leveranciers...we willen aannemen dat het aantal beschermde klanten is toegenomen maar dit???? Vooral omdat de financiering van de OCMW's voor de begeleiding en steunverlening aan de hulpbehoevenden absoluut niet in gelijke mate is toegenomen. Dit snappen wij dus niet maar we zijn dan ook oliedom waarschijnlijk...
Over de financiering van het federale beleid ter reducttie van de emissies van de broeikasgassen hadden we ook wel wat meer willen vernemen want een meer dan verdubbeling lijkt ons ook niet zo onmiddellijk een duidelijke reden te hebben en het blijkt hier toch te gaan over 152 miljoen € een niet onaanzienlijk bedragje...
Wij krijgen stilaan de indruk dat het hier wel degelijk gaat om een sluipende en gluiperige belasting....Niemand ligt er echt wakker van want het gaat zoigezegd over minieme toeslagen die telkens aangewend worden om "goedbedoelde " fondsen mee te spekken. ....


'en dus morgenn pluizen we de federale bijdragen van het gas wat uit...

29-01-2010 om 23:20 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
28-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lee Dorsey
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Lee Dorsey
Yes we can...

http://www.youtube.com/watch?v=zcnEnElRLuk&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=PMEMyeeoDUA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PDySfmZlcr0

http://www.youtube.com/watch?v=NcwD7kh28M0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=pCEM1nKw8AU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LFdPGEtxB8g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lbaHuBKCVzI&feature=related


met de legendarische Meters...


http://www.youtube.com/watch?v=lM7gcOu2zeE&feature=related


28-01-2010 om 22:08 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.prijs X 50 op 6 jaar ...dat moet kaviaar zijn???? en Leve Lampiris!
Klik op de afbeelding om de link te volgen
zoals al een paar dagen geleden beloofd onderzoeken we de gastarieven en de federale bijdragen

We beginnen met de gastarieven. Zijn die gedaald of gestegen? Wij lichten de tip van de sluier op voor onze lezertjes. Lees aandachtig onderstaand document en je kan hiermee zelfs geld verdienen als je de juiste leverancier kiest die hier meer dan overduidelijk Lampiris is indien je een gasverbruiker bent...dus lezen en conclusies trekken...http://www.creg.be/pdf/Tarifs/G/evolprixg_nl.pdf


wij halen er toch één elementje uit dat ons nogal nauw aan het hart ligt namelijk het sociaal tarief:


8. Evolutie sociaal tarief en markttarieven
De grafiek hierna toont de evolutie sinds januari 2007 van het sociaal tarief evenals de evolutie van de commerciële tarieven bij respectievelijk Lampiris en ECS Energy Plus in het distributiegebied van Iverlek (Vlaams Brabant).
Tussen februari en juli 2009 is het sociaal tarief vaak duurder gebleken dan het commercieel tarief. Deze opmerkelijke situatie werd veroorzaakt door de sterke daling van het commercieel tarief tijdens het eerste semester terwijl het sociaal tarief vast bleef. Vanaf augustus 2009 bedraagt het sociaal tarief BTW excl. ongeveer 30 €/MWh en is dus opnieuw voordeliger dan het goedkoopste markttarief.Dus moeten we besluiten dat nog steeds de mogelijkheid bestaat dat het sociaal tarief, waarvoor iedere normale gebruiker bijbetaalt via de federale bijdrage (elektriciteit) en de speciale toeslag (gas) zoals we hierna zullen zien, duurder is dan het commercieel tarief. Voor de aandachtige lezertjes die het ganse document napluizen en de grafiekjes bestuderen zal het ook meteen duidelijk zijn dat het huidige sociaal tarief bijna gelijk loopt met het commercieel tarief van Lampiris!

en onthou vooral dat de volgende maan,den de gasprijzen zullen stijgen! Wij kunnen in elk geval momenteel één goeie raad geven stap massal over naar lampiris en laat jullie gvooral niet in de luren leggen door vaste tarieven. Diegenen die een jaar geleden een vast tarief kozen kunnen hier dus duidelijk zien dat ze veel te duur hebben betaald. Hopelijk voor hen stijgen de prijzen binnenkort spectaculair om hun verlies goed te maken...

nu gaan we eens kijken eerst en vooral naar de speciale toeslag voor de beschermde gasklanten:

Wat is dat voor een beestje?
http://www.creg.be/nl/cotfedg2_nl.html

even een uittreksel:

Algemeen

De toeslag beschermde klanten (die, in tegenstelling tot wat geldt voor de elektriciteit, niet is opgenomen in de federale bijdrage) wordt geheven bij de eindafnemers met het oog op de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen (de zogenaamde ‘sociale tarieven’) voor de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten.


Toewijzing

De CREG beheert de opbrengst van deze toeslag, die wordt toegewezen aan de financiering van het "fonds ten gunste van de residentiële beschermde klanten " dat tot doel heeft de reële nettokost te compenseren die, voor de gasondernemingen, voortvloeit uit de bevoorrading in aardgas van de residentiële beschermde klanten tegen sociale maximumprijzen.
Voilà, ze moeten ons dan eens uitleggen waarvoor de toeslag dient op het moment dat het sociaal tarief duurder uitvalt dan de commerciële tarieven. Ook al duurde het maar een paar maanden...waar gaat dan dat geld naartoe? En een tweede vraag hoe komt het dat het sociaal tarief nauwelijks verschilt van dat van één bepaalde leverancier (de laatste maanden) en dat de andere leveranciers dus blijkbaar veel duurdere tarieven hanteren zoadat men dan nog eens kan beroep doen op het geld van de speciale toeslag wanneer ze aan een beschermde klant leveren. Kunnen deze andere firma's dan echt niet aan het tarief van de kleine concurrent leveren speciaal aan de beschermde klanten???? wij hebben zo onze twijfels...


Maar hoe evolueerde nu deze speciale toeslag?

In januari 2004 bedroeg deze 0,00382 c/€ kWH en in 2010 bedroeg die 0,1777 c/€ kWH......wil iemand een kleine berekening maken van deze stijging op 6 jaar????? Dat moet waarschijnlijk één van de meest spectaculaire prijsstijgingen zijn die er de afgelopen 6 jaar zijn geweest om tenslotte in de zakken terecht te komen van (sommige) dure leveranciers...
We weten ook wel dat er een stijging is van beschermde klanten maar of dit zulke spectaculaire stijging van de speciale toeslag kan verklaren daar hebben wij toch ook zware twijfels over. Bijna 50 keer meer op 6 jaar???? Uitleg is hier wel op zijn plaats...


Morgen de rest van de federale bijdrages...

28-01-2010 om 22:02 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
27-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOOIT MEER NIE WIEDER PLUS JAMAIS
Klik op de afbeelding om de link te volgen

27-01-2010 om 21:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Esther Bejarano en de bevrijding van Auschwitz
Klik op de afbeelding om de link te volgen http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2010/01/27/rap_voor_holocaust_day/Rap voor Holocaust Day

Woensdag 27 januari 2010 | Redactie Wereldjournalisten

Microphone Mafia, een Turks/Italiaans/Duitse hiphop-band, maakte met Esther Bejarano, een holocaust-overlevende, een CD: Per la vita. De CD is gemaakt ter ere van De Holocaust Memorial Day dat sinds 2005 op 27 januari wordt uitgeroepen. Op 27 januari 1945 werd Auschwitz bevrijd.

beeld/2010/01/Microphone_Mafia.jpg - Microphone Mafia

Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een herdenkingsdag: The Holocaust Memorial Day.
Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genociden (Cambodja, Rwanda, Srebrenica en Darfur). Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van burgers.

De dag bracht een ongebruikelijke muzikale combinatie tot stand: de Turks/Italiaans/Duitse hiphop-groep Microphone Mafia en een joodse overlevende van de holocaust: Esther Bejarano. Niet alleen kwamen met deze ontmoeting verschillende nationaliteiten bijeen, maar ook verschillende geloven: islam, katholicisme, atheïsme en jodendom.
Bejarano overleefde de oorlog omdat ze accordeon kon spelen. Ze werd daardoor opgenomen in het kamporkest. Microphone Mafia is een sociaal-bewuste band uit Keulen en rapt over discriminatie en sociaal onrecht. 3 rappers in de groep, zoals frontman Kutlu Yurtseven, zijn nakomeling van Turkse en Italiaanse gastarbeiders.

Aan de basis van deze bijzondere samenwerking stond het idee van de Federatie van Duitse vakbonden om een tegengeluid te bieden aan CD's die neo-Nazi's tussen 2004-2006 op scholen in Duitsland probeerden rond te delen. De vakbondfederatie vroeg Microphone Mafia om voor het onderwijs een CD met rapversies te maken van Joodse liederen. Het contact dat toen ontstond met Esther Bejerano resulteerde uiteindelijk in de recent uitgekomen CD Per la Vita.

Op Spiegel.de zegt Bejarano dat ze eerst wel schrok toen ze de naam van de band hoorde. Mafia? Ook vond ze de bandleden nogal druk op het podium. 'Het zijn erg aardige mensen, maar ze zijn een beetje chaotisch. Ze springen op het podium rond. Ik vroeg aan ze of ze niet iets rustiger aan moesten doen, maar het publiek vond het leuk en danste en juichte ons toe.'

In Nederland vindt De Holocaust Memorial Day ieder jaar plaats op de laatste zondag in januari; de herdenking wordt gehouden bij het Auschwitz Monument (het Spiegelmonument van Jan Wolkers) in het Wertheimpark in Amsterdamhttp://www.youtube.com/watch?v=yNBzR1uqsrM&feature=related

een mooie toespraak van een kranige Esther Bejarano :


http://www.youtube.com/watch?v=uiPPorfnhPQ

27-01-2010 om 21:41 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
26-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.solidariteit Opel
Klik op de afbeelding om de link te volgen
en intussen kunnen jullie toch ook al beginnen met petities te tekenen!SOLIDAIR MET OPEL ANTWERPEN

We hebben allemaal met ontstemming kennis genomen van de intentie tot sluiting van de OPEL-vestiging in Antwerpen.

Ook al wilde de GM directie de sluiting snel regelen. De werknemers van Opel geven de strijd niet op. Zij blijven vechten voor hun job - voor hun fabriek - voor onze industrie - voor onze welvaart.

Solidariteit kan OPEL Antwerpen redden.

Wees solidair en onderteken de online petitie op www.solidairmetopelantwerpen.be

Verspreid deze oproep zo massaal mogelijk - plaats de link op je website / blog - verspreid de oproep via alle mogelijke sociale netwerken (Facebook - Twitter -...)

DOE HET NU!

26-01-2010 om 22:16 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zagen en klagen
oeioeioei, de werkgevers zijn boos. Nu de vakbonden weer wat in de volksgunst stijgen dank zijn de conflicten bij Inbev en Opel gaan ze in de tegenaanval. Ondernemers verdienen respect zeggen ze. Alsof er ooit iemend zal beweren dat geen enkele ondernemer respect verdient. Maar ook niet meer en ook niet mpinder dan een werknemer, werkloze, gepensioneerde, invalide enz...Iedereen verddient gerespecteerd te worden. Dat is ons standpunt. Maar in feite verwachten sommige werkgevers, gelukkig een minderheid, een standbeeld op elk kerkplein. En maar zagen over loonhandicap en dure ontslagregelingen, man man man. Belgiê wordt het Griekenland aan de Noordzee. Ze zullen dat graag horen bij de Oostendse horeca...
Het lijkt ons trouwens ook nogal duidelijk dat het als werkgever veel leuker moet zijn als je je hulpboekhouder met 30 jaren trouwe dienst kan buitengooien met een opzeg van 3 maanden ipv ééntje van 30 maanden. Je moet geen 4 jaar psychologie gedaan hebben om daarvan de goeie kanten te begrijpen. Wij moeten echter ook geen grote diploma's kunnen voorleggen om te begrijpen wat de minder goeie kanten zijn en vooral voor wie...

Maar hier is de klaagzang der patroons...
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=M52LBOQ2&word=respect+ondernemerWaarom zijn wij altijd de zondebok?

 • dinsdag 26 januari 2010

 • Auteur:

BRUSSEL - De topmanagers en voorzitters van het consortium van elf werkgeversorganisaties — gaande van VBO en Voka tot de Duitstalige AVV en het Limburgse VKW — hopen met hun mediacampagne meer begrip los te weken voor het bedrijfsleven.

‘We betuigen onze steun aan de mensen die in de voorbije weken door slecht nieuws zijn getroffen en hun baan hebben verloren', aldus VBO-voorzitter Thomas Leysen. ‘Maar we vinden het ongepast dat ondernemers steeds weer als zondebok worden aangewezen. Elk ontslag, elke inkrimping is voor een ondernemer een nederlaag.'

Leysen had het gisteren over een ‘gebrek aan respect voor de ondernemers die door hun initiatieven en investeringen proberen om te innoveren, jobs te creëren en welvaart te scheppen'.

Als voorbeeld verwees hij, zonder het bedrijf bij naam te noemen, naar de politieke commotie over het conflict bij AB InBev.

‘Er kunnen vragen gesteld worden over de aanpak van herstructureringen door sommige bedrijven, maar de politiek vaardigt meteen nieuwe regels uit over de toekenning van bonussen. Om zo in één klap alle ondernemers te culpabiliseren. Wat nogmaals bewijst: het is verkeerd om wetten te maken als reactie op het nieuws van de dag.'

De werkgeversorganisaties benadrukken dat ze willen ‘meewerken aan een beter sociaal-economisch klimaat'. Met hun gezamenlijke campagne hopen ze aan te tonen dat de Belgische ondernemers niet bij de pakken blijven zitten: ‘Ze willen zich in de strijd werpen, investeringen aantrekken, internationaal doorbreken. Maar dan moeten ze de nodige ruimte krijgen om te ondernemen.'

Ondernemers eisen respect

 • dinsdag 26 januari 2010

 • Auteur: Johan Rasking
Ondernemers eisen respect

Ondernemers eisen respect

tt

BRUSSEL - Aan de vooravond van de nationale vakbondsbetoging, vrijdag, dingen de ondernemersorganisaties openlijk naar de gunst van burger. ‘Het moet gedaan zijn om de ondernemers altijd als zondebok te gebruiken.'

Van onze redacteur

Het Belgische bedrijfsleven voelt zich in het nauw gedreven. Het imago van de ondernemers heeft in de voorbije weken flinke klappen gekregen, onder meer door de sluiting van Opel Antwerpen en het sociaal conflict bij AB InBev. Vrijdag houden de drie vakbonden een nationale betoging tegen het ‘wilde kapitalisme' van de bedrijfsmanagers en het ‘dumpen van weerloze werknemers'.

Het vakbondsprotest krijgt veel weerklank in de media en kan op veel begrip en steun rekenen bij de politieke beleidsmakers. Dat zit de Belgische ondernemers dwars. Om het tij in de publieke opinie te keren, lanceren elf werkgeversorganisaties — onder leiding van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) — een mediacampagne onder de slogan: ‘Laat ons ondernemen'.

Het is de bedoeling om burgers, bonden en overheid te doen inzien ‘dat de ondernemers niet het probleem zijn, maar een deel van de oplossing', zegt VBO-voorzitter Thomas Leysen. Volgens Leysen ‘moet het gedaan zijn om de ondernemers altijd en overal als zondebok te gebruiken'. Hij draait de redenering om: ‘Onze ondernemers verdienen respect.'

Vanaf morgen verschijnen er advertenties in alle kranten en weekbladen waarin bekende en minder bekende ondernemers getuigen over hun liefde voor hun bedrijf. Ze smeken om hulp. ‘Ondernemers mogen geen uitstervend ras worden.'

VBO-voorzitter Leysen eist dat overheid en vakbonden haast maken met maatregelen om de Belgische bedrijven weer concurrentieel te maken tegenover de buurlanden. ‘Anders dreigt België in de komende jaren het “Griekenland aan de Noordzee” te worden.'

De oproep van de ondernemers moet een tegengewicht vormen voor het straatprotest dat de vakbonden vrijdag organiseren. Ook vrijdag, de dag van de betoging, zullen de ondernemersadvertenties verschijnen. Leysen maakte zich gisteren boos op de bonden. ‘Is het echt nodig om op een werkdag te betogen? Kan er in het weekeinde geen actie gevoerd worden? Stop met de bedrijven te straffen.'

De elf ondernemersfederaties verzamelden gisteren in enkele uren tijd ruim 8.000 handtekeningen op een online petitie die hun media-actie ondersteunt. Afwachten of de bonden vrijdag meer volk op de been kunnen brengen. Het socialistische ABVV verwierp gisteravond alvast in één pennentrek alle voorstellen en opmerkingen van de werkgevers.http://www.wvs-sws.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1282:daar-zijn-de-loonkostenfetisjisten&catid=42:nieuws2&Itemid=88
De Morgen schrijft:
" Luc Voets, hoofd studiediensten ABVV:
De intentie van GM-topman Reilly om 2.600 werknemers op straat te zetten door Opel Antwerpen te sluiten inspireert sommigen om na te trappen naar werknemers en vakbonden. Hoe moet men anders de stelling interpreteren van Geert Noels en anderen dat de hoge loonkost de kernoorzaak van dit drama is (DM 22/1)?
Enkele feiten op een rij: het aandeel van de lonen in de automobiel bedraagt zo"n 20 procent. De loonafwijking met Duitsland werd na de rondetafel over de sector aangepakt door de invoering van fiscale kortingen. Daarnaast kon de autonijverheid genieten van een fiscale looncorrectie die op alle bedrijven van toepassing is en waardoor een deel van de ingehouden belasting op brutolonen niet moet worden doorgestort. Daar bovenop werd de flexibiliteit verhoogd door de invoering van het "plusminus conto" dat de arbeidstijd aanpaste aan de productiecyclus van een wagen. Hoe veel verder kun je nog gaan? Diegenen die beweren dat er voor 2008 niets gedaan werd, zouden zich beter eerst informeren. En als ze beweren dat loonkostenbeheersing de centrale hefboom voor het behoud van onze welvaart is, liegen ze de bevolking voor.
Duitsland wordt als voorbeeld aangehaald voor loonkostenontwikkeling, maar ook daar sneuvelen 4.600 banen in het GM-saneringsplan. De productie van de kleine SUV"s die aan Antwerpen beloofd werd, gaat niet naar Duitsland maar naar Zuid-Korea. Willen de loonkostenfetisjisten de Europese lonen terugbrengen op het niveau van Zuid-Korea?
Waarom worden in die analyses de echte problemen onder de mat geveegd? Er is in de eerste plaats het probleem van overcapaciteit. De financiële crisis heeft dit structurele probleem nog erger gemaakt. Werknemers vrezen voor hun job en stellen de aankoop van een auto uit. Bovendien was er een gebrek aan visie van de sector om een auto van de toekomst uit te bouwen die rekening houdt met de uitdagingen van de klimaatopwarming.
Ook Europa liet verstek gaan. In deze strijd, die België noch Vlaanderen kan winnen, kan de schade op korte termijn het meest beperkt worden in de grote lidstaten. Dit is echter een pyrrusoverwinning en de schade die aan de Europese eenmaking wordt aangebracht, is niet te overzien. Het Belgisch voorzitterschap moet er een prioriteit van maken om die concurrentie om te zetten in samenwerking. Laat ons doen wat Manager van het Jaar Bert De Graeve treffend zei: "Leg alle Europese middelen voor innovatie bij elkaar, dan kun je niet anders dan een macht zijn. Met 27 kleine roeibootjes kun je het nooit halen tegen een gigant als China."
Wie de discussie wil beperken tot een loondebat verhindert het echte debat en brengt onze welvaart in gevaar.

Bron: DM 23/01/2010Voilà, lik op stuk. Men vergeet trouwens ook nog dat het in Belgistan perfect mogelijk wordt om iemand tewerk te stellen bijna tegen het Zuid-Koreaans minimumloon en over de notionele intresten horen we ook niks zeggen aan de uiteinde van de tafel...

We geven hieronder het meest recente voorbeeld van belgische loonhandicap...maar we weten dat de Fransen hun personeel gedeeltelijk in wijn en Camembert uitbetalen, de Duitsers in Bratwurst en de Ollanders de pare maanden in bloembollen en de anderen in kaas. Maart dit is nog veel straffer:

Ministerraad: vorming werknemers en verlaging sociale bijdragen

15 januari 2010, 18:38

De ministerraad heeft vrijdag drie koninklijke besluiten goedgekeurd die de vorming van werknemers in crisistijden moeten versterken. Een vierde besluit zorgt ervoor dat de vermindering van de patronale sociale bijdrage ook wordt toegekend aan werknemers met lage lonen en werknemers jonger dan negentien jaar.Dit en volgend jaar wordt 42 miljoen euro extra uitgetrokken om de lage loongrens van de structurele vermindering van de sociale bijdragen nog op te trekken, stelde minister van Werk Joëlle Milquet na afloop van de ministerraad. Vanaf 1 januari 2010 werd de grens opgetrokken van 5.870 naar 6.030 euro, waardoor ook de vermindering van de sociale bijdrage omhoog ging. Voor werknemers jonger dan negentien jaar wordt een volledige vrijstelling voorzien. Daarnaast kunnen werknemers van 45 jaar of ouder of met minstens vijf jaar ervaring die ontslagen werden in het kader van een herstructurering, worden aangeworven als opleiders of begeleider. Ze genieten van een tenlasteneming van het loon voor 1.100 euro per maand via een activering van de werkloosheidsuitkeringen die de werkgever kan aftrekken van het nettoloon, en van een bijdrageverminderuing van 1.000 euro per kwartaal. Een ander besluit trekt het aantal stages binnen het stelsel van de Startbaanovereenkomst op. Die maatregel moet ertoe bijdragen stages van jongeren in een beroepsomgeving te ontwikkelen en jongeren de kans geven meer werkervaring op te doen. Het laatste kb zorgt voor een vermindering van de sociale bijdragen met 400 euro per kwartaal voor een werkgever die een mentor aanwijst voor de professionele omkadering van stagiairs. (LOD)

vermoedelijk zullen de Chinese werkgevers meer uitgeven aan het loon van hun arbeiders dan hier voor sommige categorieën werknemers het geval is. Of zien we het verkeerd?

Allez hop, Leysen en C° terug echt ondernemen en minder lullen graag. Omdat dit ons erg ergerde stellen we onze beloofde energiebijdrage dus uit. Maar het komt ...Nog eventjes geduld!

26-01-2010 om 21:58 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
25-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Sam and Daveshow with Lee Dorsey and Linda Carr
Klik op de afbeelding om de link te volgen http://www.youtube.com/watch?v=fN4DHY_9gOs

http://www.youtube.com/watch?v=B26ORjxQdNA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=89ddPhDZgUA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=55yCPWdIz84&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=ShUB9gy_Sww&feature=related


met een ongelooflijke Lee Dorsey en het orkest van de Sam and Dave show


http://www.youtube.com/watch?v=0oG4efp7XeE&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=HP_vzH7981w&feature=related


idem orkest met Linda Carr


http://www.youtube.com/watch?v=Ll6730qK1VU&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=O_hClDxvE5o&feature=related

25-01-2010 om 22:45 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.den ellentrik of hoe je veel moet verbruiken om een gunstig sociaal tarief te krijgen
om geen uitspraken te moeten doen over dwaze zaken zoals het eventueel bezoek van onze king Albert aan den Congo of de vraag of je als minister al dan niet een pint mag pakken met Afrikaanse koningen à la Kabila zijn wij weer eens gaan snuisteren op onze energiemarkt...

We lazen in de Tijd dat zeker niet het partijblad van de linkse Belgen kan genoemd worden een uitspraak van energieminister en Electrabelkenner Magnette. Deze uitspraak behoeft niet onmiddellijk een groot inzicht in de Belgistaanse energiemarkt want ons tante Lalie (Eulalie voluit) zegt al drie jaar net het zelfde in de katholieke naaikring van Smeerebbe-Vloerzegem. Maar het is natuurlijk altijd wat beter een bevoegd minister te citeren dan onze onbekende tante Lalie
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_energie/Energiemarkt_werkt_niet-_vindt_Magnette.8286870-432.artEnergiemarkt werkt niet, vindt Magnette


De liberalisering van de energiemarkt is mislukt. Dat stelt minister van Energie Paul Magnette (PS) vrijdag in De Morgen en Le Soir. 'De vrijmaking is enkel erg genereus geweest voor de betrokken bedrijven, maar helemaal niet voor de consumenten', geeft hij toe. 'Dat moeten we dus corrigeren met meer regulering.'

(belga) - 'Daarnaast moet ook de Europese regulator van de energiemarkt, de Europese Creg zeg maar, meer zeggenschap krijgen', vindt Magnette. 'Op die manier moet er een nivellering van de prijs komen voor heel Europa, in het voordeel van de consument.' En nu ons land ook eindelijk een ombudsman voor energie heeft, zou een Europees netwerk van ombudsmannen de consument volgens hem bijkomende bescherming kunnen bieden.

Magnette is ook van oordeel dat de markt moet worden uitgebreid en dat met onze buurlanden akkoorden moeten worden afgesloten rond invoer of de bouw van bijkomende capaciteit in België.


De wettelijke uitwerking van het protocolakkoord met GDF Suez zou dan weer tegen Pasen rond moeten zijn, belooft de minister. 'Inclusief oprichting van een opvolgingscomité, dat zich zal buigen over de prijscontrole. Het perspectief van de kernuitstap blijft bewaard, ondanks de afgesproken verlenging van de levensduur van de drie oudste kerncentrales.'

Tot slot kondigt Magnette ook een actieplan aan om de vooropgestelde 13 procent hernieuwbare energie tegen 2020 te behalen. Dat zal worden uitgewerkt in samenwerking met de regionale ministers en de sociale partners. Een mogelijke piste daarbij is die van de elektrische wagen, al waarschuwt hij meteen voor overdreven optimisme daarover.
Dus Magnette wil meer regulering en het met het Amerikaanse Enron-scenario nog voor ogen kunnen we dat natuurlijk alleen maar toejuichen. Het moet natuurlijk wel een intelligente regulering worden en geen imbeciele plannen à la SP-a met de extra-wettelijke pensioenen. Wie intelligente regulering zegt  spreektinderdaad best, zoals Magnette, over de rol van een Europese regulator. Dus dit zijn goeie punten voor onze vriend Magnette. Energie is in eerste instantie een Europees probleem geworden omwille of dank zij de interconnecties die elk land met buurlanden heeft. Dat wil zeggen dat er constant elektriciteit uitgewisseld wordt tussen de verschillende Europese landen. Tot voor kort voerden we voornamelijk Franse (kern)elektriciteit in maar vermits ze ginder zelf te kort hebben komt er nu nogal wat Oostenrijkse elektriciteit uit onze stekkertjes. En dus zou je best dit handeltje op Europees vlak reguleren en aldus niet onaardige energiebesparingen kunnen realiseren. Men werkt er inderdaad aan maar hij is er nog lang niet. De Belgische CREG...
We vonden ook nog wat concretere voorbeelden die bovenstaande uitspraak over de mislukte liberalisering alleen maar kunnen staven:


'Gasleveranciers manipuleren prijzen'De gasleveranciers manipuleren de gasprijzen om ze kunstmatig hoog te houden. Dat zegt de voorzitter van het directie-comité van energiewaakhond CREG, François Possemiers.

(belga) - 'We hebben de plotse stijging van de tarieven in 2007 onderzocht', aldus Possemiers in een interview met De Morgen. 'Een deel van de stijging kwam door aanpassingen aan de marktindex die wordt toegepast in de eindfacturatie aan de klant. Er werden andere indexen gecreëerd, wat leidde tot de forse stijging. Verschillende leveranciers hebben dat gedaan.'

De CREG beschuldigde eerder al Electrabel van het kunstmatig hoog houden van de elektriciteitsprijzen.

Electrabel verwerpt zondag 'elke beschuldiging van manipulatie van de gasprijzen' in een reactie op de uitspraken van de voorzitter van de CREG.

Electrabel vindt dat het niet kan reageren op de beschuldigingen zolang het niet alle informatie heeft. Het energiebedrijf voegt eraan toe dat de prijs van gas netto gedaald is als gevolg van een wereldwijde daling van de prijzen voor olieproducten. De prijs van gas lag in december 2009 gemiddeld 30 procent lager dan in december 2008, preciseert het persbericht.

Tot slot wijst Electrabel erop dat in de recentste vergelijking van de gasprijzen in Europese landen, de Belgische prijzen zich in de middenmoot bevinden van de prijzen in vergelijking met onze buurlanden.Welwelwel, volgens de Creg , onze nationale regulator worden we dus weer maar eens gemolken door de leveranciers. We zijn dat nu wel stilaan gewoon geworden maar toch.

En nu we het dan toch hebben over tarieven en prijzen maakten we eveneens een verkenningsronde on de Cregsite op zoek naar interessante weetjes. Zo vonden we inderdaad de bewijzen van een mislukte liberalisering van de elektriciteitsmarkt.  Voornamelijk te wijten aan de stijgende prijzen van de distributie...en dat is dus nu eens niet Electrabel...tiens tiens tiens

http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/evolprixe_nl.pdf

Besluiten :
De vrijmaking speelde in het voordeel van de huishoudelijke klanten in het Vlaams gewest. De
distributiekosten liggen er lager dan het nationaal gemiddelde en de gratis kWh toegekend
door het gewest werden behouden. Vanaf 2005 maakte de door de CREG uitgeoefende druk
op de distributietarieven dit voordeel onmiskenbaar, maar vanaf 2008 zijn de distributietarieven
merkelijk gestegen als gevolg van de rechterlijke beslissingen die de bevoegdheden van de
CREG beperkten en neemt het voordeel van de vrijmaking duidelijk af. Een goede keuze van
12 leverancier maakt het echter nog altijd mogelijk om minder te betalen dan het geïndexeerde
gereguleerde tarief van 2004.
In Wallonië liggen de distributiekosten hoger dan het nationaal gemiddelde en speelt het feit
dat de leveranciers hun tarieven afstemmen op die welke ze in Vlaanderen toepassen, met
een vaste term die merkbaar gestegen is ten opzichte van het oude gereguleerde tarief en
zonder gratis kWh, een nadelige rol. Sinds de stijging van de distributietarieven vanaf 2008,
om dezelfde redenen als in Vlaanderen, is de toestand nog verslechterd en voor sommige
verbruikers, zelfs al kiezen ze de voordeligste leverancier, is het niet meer mogelijk een betere
prijs te betalen dan onder het oude gereguleerde stelsel.
Deze algemene besluiten blijven gelden in december 2009.
Vanaf juli 2009 worden nieuwe distributietarieven toegepast door Eandis, wat een duidelijk
opwaartse invloed op de prijzen in Vlaanderen heeft ; vanaf september hebben alle
leveranciers deze verhoging opgenomen in hun op internet verschenen tarieven. In Wallonië
vanaf oktober 2009, en in Brussel in november 2009 heeft dit een opwaartse invloed op de
prijzen; in oktober houden enkel de rekenmodules van de CWaPE en van BRUGEL er al
rekening mee ; de websites van de leveranciers ECS, Luminus, Essent en Nuon werden
aangepast in november, de overige leveranciers hebben hun websites aangepast in
december.

Dus blijkbaar betaalt de modale Waal nog meer de gebroken potten dan de modale Vlaming. We zullen voor één keer geen klaagzangen moeten noteren vanuit het Noorden. Maar het is toch interessant te vernemen dat de stijging voornamelijk te wijten is aan de verhoogde distributietarieven en laat ons dus een kat een kat noemen daar hebben de leveranciers dus niks mee te maken

Hoe staat het nu met de sociale tarieven elektriciteit of de tarieven voor onze zwakke medeburgers? Zijn jullie ook benieuwd? Het gaat enkel over elektriciteit!

http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/evolprixsoce_nl.pdf


Besluiten :
De nieuwe sociale tarieven hebben de huishoudelijke klanten in het Vlaams gewest
bevoordeeld, behalve de kleinste. De gratis kWh toegekend door het gewest bleven er
behouden en vervingen geheel of gedeeltelijk de vroegere gratis 500 kWh aangeboden door
het oude sociale tarief.
In Wallonië en Brussel zijn de nieuwe sociale tarieven, bij gebrek aan gratis kWh, minder
interessant gebleken dan in Vlaanderen en vanaf het begin voor de zeer kleine verbruikers
zelfs minder interessant dan het oude tarief.
Tijdens de eerste helft van 2009 waren de nieuwe sociale tarieven op basis van de laagste
marktprijzen minder voordelig geworden dan de oude sociale tarieven. De sociale tarieven, die
gelden van augustus 2009 tot januari 2010 en lager zijn dan tijdens de vorige periode, zijn
opnieuw gunstiger geworden dan de oude voor de gemiddelde afnemers in Vlaanderen en
voor de grootste verbruikers in alle gewesten.
De nieuwe sociale tarieven die gelden van februari tot juli 2010 gaan weinig omhoog voor de
normale tarieven maar meer voor de tweevoudig uurtarieven, die terug op het peil van het oud
sociaal tarief in Vlaanderen komen. Voor alle afnemers in Wallonië en Brussel, alsook in
Vlaanderen voor de kleinste verbruikers, ligt het nieuwe sociaal tarief boven het peil van het
oude. De evolutie hiervan wordt echter verwacht tijdens de eerstvolgende maanden in
stijgende zin te gaan. Noteer dat de gratis KWh in Vlaanderen, waarvan de waarde in 2010
nog niet gekend is, tegen hun waarde van 2009 in 2010 werden genomen voor het opstellen
van de grafieken.


Ons besluit is dus: om wat voordeel te halen als sociaal zwakke elektriciteitsverbruiker moet je veel verbruiken anders betaal je meer dan vroeger met de oude sociale tarieven...wie deze logica begrijpt is een genie...ook de logica dat Brussel en Wallonië, niet meteen de rijkste gebieden in Belgistan, de minst voordelige sociale tarieven kennen, ontsnapt ons volledig...wil ons iemand dat komen uitleggen. Liefst een linkse sos die gespecialiseerd is in energie als er tenminste nog zo een wild exemplaar rondloopt in Vlaanderen...

Morgen kijken we naar de gastarieven en naar de federale bijdrage, nog zo een interessant beestje...

25-01-2010 om 22:13 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!