kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

12-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.energiedebat : stilaan komt de waarheid boven!
We zullen verder blijven dooremmeren over energie en in de eerste plaats ons lievelingsonderwerp per uitstek, de hernieuwbare energie. Hebben wij dan iets tegen hernieuwbare energie? Absoluut niet, integendeel zelfs. Er is echter een probleem. Wij houden nogal van een rationjeloe benadering van gelijk welk probleem en we haten ideologisch getinte discours over een onderwerp zoals de energiebevoorrading van een land of een gans gebied.
Volgens onze primitieve perceptie wordt het probleem van de hernieuwbare energie, we denken hier meer bepaald aan zonnepanelen en windenergie, hier en overal in Europa in een ideologisch kleedje gestoken zonder dat men de werkelijke impact op de gewone burgers er bij vertelt. We hebben het hier reeds ettelijke malen verteld dat zonnepanelen één van de beste investeringen zijn na de bankcrisis voor mensen met wat spaargeld maar dat dit niks maar dan ook niks te maken heeft met ecologie. Integendeel!
Wel, we moeten vaststellen dat de impact van al deze groene energieplannen op jouw en mijn portemonnee niet eens ernstig werd becijferd. Leest u rustig met ons mee want de "luie" Walen zijn er mee begonnen :http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=B92B8V8D&word=groene+stroom+cwape

Groene stroom kost 80 euro extra

 • vrijdag 12 juni 2009

 • Auteur: (pse)

BRUSSEL - Om de Kyoto-doelstellingen te halen, moeten we de portefeuille opentrekken.

Als België de Europese verplichting naleeft om de groenestroomproductie gevoelig op te drijven, dan kan dat een Waals gezin met een gemiddeld elektriciteitverbruik -3.500 kilowattuur- tegen 2020 jaarlijks 80euro extra kosten. De huidige jaarfactuur bedraagt 670 euro. Dat blijkt uit een recente berekening van de groene stroomkosten door de Waalse energieregulator Cwape.

Het is de eerste keer dat een regulator in ons land zich waagt aan een berekening van de belofte van België om 13 procent van de elektriciteit te halen uit groene stroom. Dat gaat van windenergie over zonne-energie tot stroomopwekking via het verbranden van biomassa. Het opdrijven van de groenestroomproductie is een van de belangrijkste maatregelen om de broeikasgassen terug te dringen.

De Vlaamse regulator -de Vreg- denkt eraan om in het najaar wat rekenwerk te verrichten om een zicht te krijgen op de vraag hoeveel de groene stroom de Vlaamse gezinnen zal kosten. Bij de Vreg werd er gisteren meteen op gewezen dat er grote verschillen zijn op het vlak van groene stroom tussen Vlaanderen en Wallonië.

De Waalse regulator wees er ook op dat de meerprijs kan dalen tot 50euro per jaar, als Wallonië erin slaagt om de groei van het elektriciteitsverbruik af te remmen.

Dat de uitbreiding van de groenestroomproductie de gezinnen meer kost, is voor een deel te wijten aan de productiesubsidies die toegekend worden aan de groenestroomproducenten. Groene stroom is duurder dan gewone elektriciteit. Maar de meerprijs wordt ook veroorzaakt door bijkomende investeringen in de versterking van het elektriciteitsnet om de zeer sterk gedecentraliseerde groenestroomproductie via het net te kunnen vervoeren.

De Cwape laat verstaan dat de meerkosten nog wel wat hoger kunnen zijn. Zo hield de Waalse regulator geen rekening met de groene stroom van de windparken op zee, waarvoor de productiesubsidie hoger ligt dan voor windenergie aan wal. Windparken op zee vergen ook veel grotere investeringen in het net . (pse)


Jullie lezen het dus eens van een ander...voor de mensen die nu al in de shit zitten met huhn energiefacturen worden het dus nog leuke tijden....net zoals we het hier altijd hebben geschreven en zullen blijven herhalen zolang men zo blijft aanmodderen en alternatieve lulpraat blijft verkopen.

Een ander voorbeeld? De fameuse windmolenparken op zee. Iedereen dacht hier dat het een kwestie van tijd was en dat alles voor de rest in orde was. Wat lezen we nu tot onze niet geringe verbazing? En wij die dachten dat in een tijdperk waar je bij het bakken van een omelet tijdens je werkuren dertig bladzijden voorafgaandelijke risicoanalyses moet volschrijven zoiets wel moest gebeuren voor een windmolenparkije in volle zee...Noppes dus...http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=8J2BBDTH&word=windenergiepark+tegenwind

Nog meer tegenwind voor Belgisch windenergiepark

 • vrijdag 12 juni 2009

 • Auteur: (pse)

BRUSSEL - Ook de Creg heeft problemen met de huidige begrenzing van de windenergiezone op zee.

De Belgische energieregulator Creg heeft gisteren een negatief advies uitgebracht over de toekenning van een concessie voor het dichtst bij de kust gelegen gedeelte van het Belgische windmolenpark. Voor dat gedeelte hadden zich twee kandidaten gemeld.

De energieregulator is van mening dat de projecten van de twee onmogelijk zijn in een gebied dat doorkruist wordt door een hele reeks telecommunicatiekabels, een gaspijpleiding en zelfs een stroomkabel voor een al vergund windpark verderop in zee.

De Creg wijst er ook op dat nog eens goed onderzocht moet worden of dit gedeelte van de Belgische windmolenzone de scheepvaart in de Noordzee niet te veel hindert.

Het Vlaamse Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust, dat onder meer verantwoordelijk is voor het loodswerk van en naar de Vlaamse havens, waarschuwde begin deze week al dat de huidige afbakening van de Belgische windenergiezone de vlotte bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens in het gedrang dreigt te brengen (DS 9 juni). Topman Jacques D'Have wees er toen op dat hij zou aankloppen bij de Creg.En nu lijkt de Belgische energieregulator dus ook een signaal te geven dat de huidige afbakening van de windenergiezone problemen zal veroorzaken voor de scheepvaart.

De directievoorzitter van de Creg, François Possemiers, wees er gisteren op dat de energieregulator evenmin te vinden is om ook voor het verst in de zee gelegen gedeelte van het Belgische windpark een concessie toe te kennen. Voor dat kan gebeuren, moet er volgens hem eens goed bekeken worden of het wel te verzoenen is met een zeer drukke scheepvaartroute die in de buurt passeert. Vooral de passage van zeer grote zeeschepen baart hem zorgen.

Het negatieve advies van de Creg voor het gebied dat het dichtst bij de Belgische kust ligt, is vooral voor het Waals-Brabantse windenergiebedrijf Air Energy een tegenvaller. Air Energy, dat vorig jaar overgenomen werd door het Nederlandse Eneco, is van plan om in dit gedeelte van de Belgische windmolenzone een windenergiepark met een vermogen van 400 megawatt te bouwen. Dat is meteen het grootste project van alle voorstellen die tot nu toe zijn ingediend.

Met de combinatie Electrawinds-Nuon had zich nog een tweede kandidaat gemeld voor dit stuk van het Belgische windpark. (pse)We leren dus alle dagen bij maar we worden er niet gelukkiger mee

12-06-2009 om 22:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
11-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nogmaals onze loftrompet over zonnepanelen!
Beste lezertjes, we zijn trots jullie te kunnen melden dat jullie ons niet langer meer moeten beschouwen als volledig kierewiete en geschifte linkadoors van links signatuur. Blijkbaar denken toch nog een paar mensen het zelfde over een paar netelige kwesties en niet noodzakelijk de domsten of de meest links-lanharig gespuis. We verwijzen naar : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=TN2BA0N4&word=itinera

Zoals jullie weten, willen we niet samen met een zonnepaneel op de foto omdat we nogal wat bezwaren koesteren tegen deze dingen. We hebben dat hier al in het lang en in het breed uitgelegd. Wel wat lezen we nu in dit bewuste artikel dat blijkbaar refereert naar een onafhankelijke denktank ITINERA die al wel meer interessante dingen heeft gepubliceerd en waarvan hun webstekje een bezoekje overwaard is. Jullie moeten maar eens gaan snuisteren op http://www.itinerainstitute.org/nl/.
Ondertussen gaan wij hier wel verder met het eerder vernoemde artikel en meerbepaald het punt 7 dat we speciaal voor de hardhorigen in rode vetjes zetten.

De zeven verspillingen van de deelstaatoverheden

 • donderdag 11 juni 2009

 • Auteur: Guy Tegenbos

BRUSSEL - Deelstaten verspillen ook; en ze kunnen dat vermijden door een beter beleid te voeren. Dat toont denktank Itinera aan.

Van onze redacteur

'Het beleid van de deelstaten kan beter', zegt de onafhankelijke denktank Itinera. Ze gaf gisteren zeven positieve adviezen aan de deelstaten. Lees die adviezen in spiegelschrift, en je ziet zeven verwijten aan de deelstaten: ze verspillen. Het is niet overal even erg, maar de spilzucht komt wel overal voor.

1. Wie 'zomaar' geld krijgt, spendeert het niet zuinig.

Het eerste verwijt treft de federale staat en zijn financieringswet voor de deelstaten. Gekregen geld wordt altijd minder efficiënt besteed, zegt Itinera-econoom Ivan Van de Cloot. De Belgische deelstaten leven vooral van geld dat ze 'krijgen' van de federatie, niet van geld dat ze zelf moeten afdwingen van de belastingbetalers. Dat verklaart waarom zij de enigen zijn die nog altijd meer ambtenaren aanwerven, terwijl alle andere overheden in Europa hun personeelsaantal doen dalen. Een financieringswet die deelstaten responsabiliseert, is nodig. Ten minste moeten er boni en mali komen op de federale dotaties: als ze hun werklozen echt activeren, verdienen ze een bonus; als ze dit nalaten een malus.

2. De deelstaten verspillen talenten.

Het onderwijsbeleid dat de deelstaten voeren, laat toe dat 10(Vlaanderen) tot 22 procent (Brussel) van de talenten verspild wordt: zoveel jongeren verlaten de school zonder diploma en zijn een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt. Nog eens 15 procent van de jongeren - de slimste - verdoet zijn tijd op school omdat het onderwijs niet aangepast is: zij leren veel minder bij dan zou kunnen, zegt Itinera.

3. De deelstaten verspillen arbeidskrachten.

Ze pogen mensen die werk hebben, aan het werk te houden, maar niet alle deelstaten zijn gedreven om hun werklozen aan werk te helpen. Ook in crisistijden staan duizenden vacatures open. Het arbeidsmarktbeleid moet integraal naar de deelstaten gaan. Maar dat ontslaat de federatie niet van de taak het arbeidsrecht te hervormen en een eenheidsstatuut te maken voor arbeiders en bedienden.

4. Ze verspillen personeel.

Te weinig informatica, te weinig flexibiliteit, te weinig samenwerking; door zo te werken, verspillen ze hun personeel. Deelstaatadministraties moeten elk jaar 3,5 procent 'winst boeken': 3,5procent efficiënter werken.

5. Ze verspillen gezondheid.

België geeft 10 procent van zijn welvaart aan geneeskunde en zijn deelstaten geven maar 0,10 procent aan preventieve gezondheidszorg. Ze verspillen daarmee geld en gezondheid.

6. Ze verspillen initiatiefzin.

Onnodig zware administratieve lasten en milieuregels van de gewesten verstikken veel economische initiatieven en smoren de ondernemingszin in de kiem.

7. Ze verspillen geld aan de verkeerde groene economie.

Volgens de Itinera-specialisten is geld steken in de subsidiëring van zonnepanelen, geen goed beleid. Het is niet bewezen dat dit in onze donkere streken een duurzame
groene investering is: de productie van zonnepanelen vergt meer energie dan zo'n paneel hier in vijf jaar oplevert. Wellicht zijn windenergie en biomassa-initiatieven beter, maar ook dat is niet zeker. Deelstaten moeten vooral investeren in energie-efficiëntie en in onderzoek naar nog betere groene energie.


Wel kijk eens aan. We hadden nochtans een lichtroze vermoeden dat wij hier in Vlaanderen niet meteen werden geliefd en geloofd als we opperden dat we die zonnepanelen liever niet op grote schaal zagen verschijnen.

en dit artikel op een SP-a-site bevestigt nog meer onze twijfels over het nut van deze dingen alhoewel dat niet meteen de bedoeling zal zijn geweest bij de auteur van deze literatuur ene zekere Toon Wassenberg maar lezen jullie het zelf maar : http://www.toonwassenberg.be/content/view/601/86/lang,be/


De Antwerpse haven laat nu toch zonnepanelen toe Afdrukken
10-06-2009

zonnepanelen.jpg

(bron: Belga)

De bedrijven in de Antwerpse haven mogen zonnepanelen op de daken van hun magazijnen plaatsen. Het havenbestuur heeft daarvoor het licht op groen gezet. De verwachting is dat op zeer korte termijn 5hectare magazijndaken bedekt zullen zijn met zonnepanelen. De hele haven is goed voor 530 hectare magazijndaken. Daarmee komt eindelijk een belangrijke doorbraak in het dossier dat we vanuit sp.a bij het begin van deze gemeentelijke legislatuur op gang trokken.

Tot nog toe wilde het havenbestuur geen toestemming geven voor de plaatsing van installaties voor zonne-energie op de bedrijfsterreinen.

De discussie over zonne-energie in de haven kwam op gang nadat bekend raakte dat de havengroep van Fernand Huts een plan had uitgewerkt om de daken van al haar vestigingen vol te leggen met zonnepanelen. Huts beschikt in de Antwerpse haven op beide oevers van de Schelde over heel wat magazijnen.

Op de linkeroever, waar Huts eigenaar is van de gronden waarop de magazijnen staan, is de opbouw van de zonne-energie-installaties overigens al begonnen. Maar op de rechteroever ging dat niet omdat hij daar de terreinen waarop zijn magazijnen staan, huurt van het Antwerpse Havenbedrijf.

Het verbod was ingegeven door de vrees dat een massale verbreiding de stroomtarieven in de haven sterk zou doen stijgen. De door de Vlaamse overheid vastgelegde productiesteun voor de installaties (via de zogenaamde groenestroomcertificaten) wordt immers verrekend in het distributienettarief. Dat zit vervat in de stroomprijs.

Door het nieuw solidariseringsmechanisme dat de Vlaamse regering invoert (en waar onze mensen in het Vlaams parlement, waaronder Bart Martens hevig voor geijverd hebben), is dat probleem nu van de baan, meldt het havenbestuur.

Ondanks de toelating wil het havenbestuur een ongebreidelde uitbouw van zonne-energie vermijden. Zo mogen bedrijven in de haven enkel zonnepanelen installeren voor eigen energieverbruik. De capaciteit van de installaties moet worden afgestemd op het hoogst gemeten verbruik tijdens de winter op de locatie waar de panelen worden geplaatst. Het Antwerpse havenbestuur is van plan om ook zelf zonne-energie-installaties te plaatsen.

Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet, zij dat we nu verder moeten zoeken naar manieren om de nu nog ingebouwde rem op de ontwikkeling ook nog weg te werken.


Hebben jullie het begrepen, beste mensen? Wat hier staat beweren we al ettelijke maanden. En plots moeten we vernemen dat nog anderen net het zelfde beweren. Zonneënergie zal de elektriciteitsprijzen fel doen stijgen. Deze stijging zal voornamelijk bij de armeren een zware dobber worden.

 Geen nood, de Vlaamse regering past wel een mouw aan dit vervelend detail en verandert eventjes het zogenaamde "solidariseringsmechanisme". Nu is onze vraag aan onze brave sos : beste brave sos, hoe komt het dat men zulke fenomenen slechts waarneemt wanneer het kalf verdronken is en wanneer men te maken heeft met grote industriëlen?
Wij zullen nauwlettend toekijken of men de zelfde snelheid van handelen zal hebben indien het gaat over een sociale woonwijk in de buurt van een goed boerende middenstandswijk met blinkende zonnepanelen op hun dak. Overweegt men dan eveneens een een kleine aanpassing van het solidariteitsmechanisme zodat de bewoners van de sociale wijk niet meteen de duurste tarieven ter wereld op hun donder krijgen ...????

We krijgen hier dus de concrete bevestiging van onze vrees dat de groenestroomdinges bij een bepaalde concentratie de energieprijzen drastisch de hoogte zullen injagen. Een mooi voorbeeld dat wel dreigt de norm te worden voor de toekomst

Maar blijkbaar zijn de hedendaagse sossen er nog fier op dat hiermee "een belangrijke eerste stap is gezet" Naar wat dan wel, beste sossen? Naar een volledig onbetaalbare factuur voor de minder begoeden onder ons?

11-06-2009 om 23:41 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wachten op de Vlaamse Terminator?
Het is toch altijd even slikken als je 's morgens je krant uit de bus tracht te prutsen zonder scheuren en je op de eerste bladzijde leest dat er 200.000 werklozen zullen bij komen.http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=TO2B7RO1&word=werklozen

Volgend jaar 200.000 werklozen meer

 • woensdag 10 juni 2009

 • Auteur: (lc)
Volgend jaar 200.000 werklozen meer

Volgend jaar 200.000 werklozen meer

rr

BRUSSEL - Bedrijven hebben de crisis tot nu toe vooral opgevangen door meer tijdelijk werk en economische werkloosheid. Toch zullen er volgend jaar ruim 200.000 werklozen bijkomen.

Er zijn tekenen dat de economie haar bodem aan het bereiken is. Maar het kan volgens de Nationale Bank nog tot midden volgend jaar duren voor ze opnieuw groeit. Intussen draaien de fabrieken nog maar op 70 procent van hun capaciteit. 'Dat is in decennia niet meer gebeurd', zegt gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank.

De Belgische economie zal dit jaar volgens de Bank met 3,5 procent krimpen. Die voorspelling ligt in lijn met die van het Planbureau en met die van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Volgend jaar verwacht de Bank nog een heel lichte krimp, met 0,2 procent.

Toch heeft dat voorlopig niet tot een dramatische toename van de werkloosheid geleid, maar dat is nagenoeg uitsluitend omdat arbeiders en bedienden nu gemiddeld een pak minder uren presteren dan een jaar geleden. Gemiddeld wordt nu nog 352 uur per kwartaal gewerkt, tegen 368 een dik jaar geleden. Dat is een daling met ruim 4 procent.

Dankzij die verminderde arbeidsduur worden heel wat ontslagen vermeden, maar voor de bedrijven is het een kostbare manier om personeel te behouden. Nu blijkt dat het economisch herstel niet krachtig, maar integendeel heel geleidelijk zal verlopen, verwacht de Nationale Bank veel meer ontslagen.

Gemiddeld zullen dit jaar 36.000 banen verdwijnen en volgend jaar nog eens 80.000. Maar in de eindafrekening zullen tussen het einde van dit jaar en begin 2011 alles samen 140.000 banen sneuvelen. Voeg daar nog eens een toename bij van de actieve bevolking met ruim 60.000, en er zullen volgend jaar ruim 200.000 werklozen meer opduiken in de statistieken.

De gemiddelde werkloosheidsgraad loopt parallel daarmee op van 7,7 tot 9,2 procent van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Einde volgend jaar zal de werkloosheid zelfs pieken op 9,7 procent. Voor de jaren nadien geeft de Bank geen prognoses, maar het Planbureau ziet ze nog oplopen tot ruim boven 10 procent in 2011.

Ook het VBO ziet de werkloosheid oplopen. Enkel de sector van de uitzendarbeid verwacht geen daling, maar evenmin een toename van de tewerkstelling.

Toch waarschuwt gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes van het VBO voor de 'achteloosheid' waarmee wij talent laten wegvloeien. Door de demografische evolutie, voorspelt hij, 'gaan we tegen einde 2011, begin 2012 naar een nieuwe massale krapte op de arbeidsmarkt'. (lc)Wij zijn er echter vrij gerust in omdat de grote coalitie dit met een vingerknip zal oplossen. Doodgewoon overhevelen naar Vlaanderen + wat bevoegdheden over werkgelegenheid en het afluiten van regionale CAO's en binnen de kortste keren wordt dat hier Californië aan de Noordzee. Misschien dat er zelfs een lokale variant op Schwarzenegger hiet Minister-President zou kunnen woàrden. Wij hebben al zo iemand in de mot. Jullie waarschijnlijk ook. Hij komrt uit Oostende? Dan denken wij allemaal aan de zelfde...
Helaas, honderd maal helaas dat Californische modelleke is om zeep. Nee, niet the Terminator himself. Wel alles errond:
Wij neuzen even in een onverdachte bron:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/24/AR2009032403203.html

California's Wipeout EconomyWednesday, March 25, 2009; Page D01

LOS ANGELES The sun is shining less brightly these days in sunny Southern California.

The recession hit here earlier and harder than the rest of the country -- the statewide unemployment rate topped 10 percent last month -- and chances are it will linger here longer.

The severe downturn reflects the region's central role in the Bubble Economy.

As the headquarters for Countrywide Financial, Washington Mutual, New Century Financial and IndyMac, along with several of the nation's largest home builders, Southern California is ground zero for the mortgage crisis and the residential real estate bust.

As the capital of conspicuous consumption, its heavy reliance on auto sales, fashion, electronics and entertainment is now out of sync with the country's new frugality.

And as the gateway through which a majority of the country's imports flowed from Asia to American homes and businesses, its ports, warehouses and distribution channels, which once strained to keep up with the volume, now find themselves with large amounts of unused capacity.

More significantly, the receding economic tide has revealed serious structural problems and challenges in key sectors. The music, entertainment and electronic gaming industries are being turned upside down by the Internet. The real estate industry is bumping up against the limits of population growth and exurban sprawl. And state and local governments that have long financed themselves by pushing costs off into the future have finally met their day of reckoning.

ad_icon

"People here used to feel that because of the weather and the lifestyle, we were immune," said Robbin Itkin, a lawyer with a suddenly booming corporate workout and bankruptcy practice at the Los Angeles office of Steptoe & Johnson. "They don't think that now. There is a somberness I've not seen before."

Indeed, the most recent poll by the Field Research found that only about 40 percent of Southern California residents view the state as one of the best places to live. Back in the Beach Boy days, it was more than 70 percent.

I got the most vivid picture of how dramatically things have slowed at the Port of Los Angeles. Two years ago, ships lined up out to the horizon waiting to unload containers; unionized longshoreman routinely worked double shifts; and on any day there was usually work for a thousand or more nonunionized "casual" workers. But on a recent morning, the cranes on many terminals were idle, few if any casual workers were needed, and the few ships moving through the port's channel looked to be only partially loaded.

The ports of Los Angeles and Long Beach are, far and away, the biggest economic drivers in Southern California, directly employing 280,000 workers, indirectly supporting nearly 900,000 jobs in the region and handling $350 billion in goods. But last month volume at the bigger Los Angeles port was off by nearly a third, and executive director Geraldine Knatz said she and her crew were scrambling to preserve their market share. Already the port has cut fees by 10 percent on "intermodal" cargo bound for points north and east and is considering a reduction of 50 percent on new business.

It's not just the economic slowdown Knatz worries about, but also the longer-term prospect of losing business to other western ports with lower labor and environmental costs, or East Coast ports that will become her competition once the Panama Canal is widened to accommodate the biggest cargo ships.


"We're going to come back to a new normal," she predicts, with annual growth rates of less than half the average 7 percent rate of the previous decade, and a fraction of the torrid 14 percent rate in 2006.


The port's fortunes are reflected elsewhere in the region's sizable manufacturing sector -- in particular the toy, electronics and clothing companies that have long since moved the bulk of their production to Asia but retain much of their design, marketing and distribution functions in Southern California.

Last fall, Lonnie Kane had to lay off several hundred workers at the women's clothing company he and his wife have operated for decades. They import fabric from Europe and Asia, use high-tech equipment to cut the patterns and then ship the pieces out to local shops staffed by low-wage immigrant workers for the final sewing.

The small department stores that once formed the base of Kane's business are now gone, his small-store customers cannot get credit and the big department stores that buy his blouses and sweaters are constantly on the phone delaying or canceling their orders. His sales are off by more than 25 percent.

As Kane sees it, Southern California is no longer the "middle-class paradise" it fancies itself, with steady growth of good-paying manufacturing jobs. Like the rest of the country, the region is now uncomfortably divided between the haves and have-nots. Although some of that was inevitable, he also blames state and local governments whose attitude toward business has always been that if firms failed or left the area, there would always be plenty of others to take their place.

"People think that when this is all over, it will go back to the way it always was, " Kane says. "That's a fantasy."


It is hard to overstate how reliant the Southern California economy has always been on population growth to drive its economic growth -- in oversimplified terms, building houses for the next wave of home builders. In the beginning, the early developers could be pretty confident that if they built it, they would come -- from the Northeast and Midwest, and then from all corners of the globe. But in recent years, this perpetual growth machine has pretty much run out of steam as residents old and new confronted the realities of two-hour commutes, bad air, a shortage of water and a backlash against illegal immigration.

Moreover, without the steady growth in tax revenue that came with population growth, the Ponzi scheme that passes for public finance in California was suddenly and painfully revealed. Much of the blame lies with public employee unions and a handful of other special-interest groups that have essentially hijacked political control of state and local governments. Now, despite decades of high taxes and rapid growth, state and local governments find that they not only don't have the revenue to provide even basic services, but are saddled with hundreds of billions of dollars in unfunded pension liabilities and infrastructure needs.

"L.A. is becoming a Third World city," says Rick Caruso, a successful developer who has considered running for mayor.

Although Caruso's upscale new development, the Grove, has been a smashing success, he's putting most of his new projects on hold, figuring that for the moment, there's more money to be made with lower risk by buying up financially distressed properties at deeply discounted prices. There should soon be plenty for him to choose from. The shakeout in commercial real estate, which is now in full swing in suburban Orange and Riverside counties, has made its way to the tonier areas of the city. There are numerous "For Rent" signs on Melrose Avenue in West Hollywood and along Montana Avenue in Santa Monica. Lack of financing has stalled the $3 billion, Frank Gehry-designed hotel and residential project on Grand Avenue downtown and a $400 million luxury condo tower in Century City.

"It's clear to me that we will have a lot of reinventing to do here over the next few years," Jim Thomas, a prominent local developer, told me.

What's less clear is whether Southern California is ready to embrace that challenge.

Next time: Hollywood and the entertainment industry.en meer leuks uit de Golden State

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1884956,00.htmlCan Marijuana Help Rescue California's Economy?

By Alison Stateman / Los Angeles Friday, Mar. 13, 2009
california medical marijuana
Mario Anzuoni / Reuters / Corbis

Could marijuana be the answer to the economic misery facing California? Democratic state assemblyman Tom Ammiano thinks so. Ammiano introduced legislation last month that would legalize pot and allow the state to regulate and tax its sale — a move that could mean billions of dollars for the cash-strapped state. Pot is, after all, California's biggest cash crop, responsible for $14 billion a year in sales, dwarfing the state's second largest agricultural commodity — milk and cream — which brings in $7.3 billion a year, according to the most recent USDA statistics. The state's tax collectors estimate the bill would bring in about $1.3 billion a year in much needed revenue, offsetting some of the billions of dollars in service cuts and spending reductions outlined in the recently approved state budget.


"The state of California is in a very, very precipitous economic plight. It's in the toilet," says Ammiano. "It looks very, very bleak, with layoffs and foreclosures, and schools closing or trying to operate four days a week. We have one of the highest rates of unemployment we've ever had. With any revenue ideas, people say you have to think outside the box, you have to be creative, and I feel that the issue of the decriminalization, regulation and taxation of marijuana fits that bill. It's not new, the idea has been around, and the political will may in fact be there to make something happen." (See pictures of stoner cinema.)

Ammiano may be right. A few days after he introduced the bill, U.S. Attorney General Eric Holder announced that states should be able to make their own rules for medical marijuana and that federal raids on pot dispensaries in California would cease. The move signaled a softening of the hard-line approach to medicinal pot use previous Administrations have taken. The nomination of Gil Kerlikowske as the head of the Office of National Drug Control Policy may also signal a softer federal line on marijuana. If he is confirmed as the so-called drug czar, Kerlikowske will take with him experience as police chief of Seattle, where he made it clear that going after people for possessing marijuana was not a priority for his force. (See a story about the grass-roots marijuana war in California.)

In 1996 California became one of the first states in the nation to legalize medical marijuana. Currently, $200 million in medical-marijuana sales are subject to sales tax. If passed, the Marijuana Control, Regulation and Education Act (AB 390) would give California control of pot in a manner similar to that of alcohol while prohibiting its purchase by citizens under age 21. (The bill has been referred to the California state assembly's public-safety and health committees; Ammiano says it could take up to a year before it comes to a vote for passage.) State revenues would be derived from a $50-per-oz. levy on retail sales of marijuana and sales taxes. By adopting the law, California could become a model for other states. As Ammiano put it, "How California goes, the country goes."

Despite the need for the projected revenue, opponents say legalizing pot would only add to social woes. "The last thing we need is yet another mind-altering substance to be legalized," says John Lovell, lobbyist for the California Peace Officers' Association. "We have enough problems with alcohol and abuse of pharmaceutical products. Do we really need to add yet another mind-altering substance to the array?" Lovell says the easy availability of the drug would lead to a surge in its use, much as happened when alcohol was allowed to be sold in venues other than liquor stores in some states. (Read why Dr. Sanjay Gupta is against decriminalizing pot.)

Joel W. Hay, professor of pharmaceutical economics at USC, also foresees harm if the bill passes. "Marijuana is a drug that clouds people's judgment. It affects their ability to concentrate and react, and it certainly has impacts on third parties," says Hay, who has written on the societal costs of drug abuse. "It's one more drug that will add to the toll on society. All we have to do is look at the two legalized drugs, tobacco and alcohol, and look at the carnage that they've caused. [Marijuana] is a dangerous drug, and it causes bad outcomes for both the people who use it and for the people who are in their way at work or other activities." He adds, "There are probably some responsible people who can handle marijuana, but there are lots of people who can't, and it has an enormous negative impact on them, their family and loved ones." (See pictures of Mexico's drug wars.)

In response, retired Orange County Superior Court Judge James Gray, a longtime proponent of legalization, estimates that legalizing pot and thus ceasing to arrest, prosecute and imprison nonviolent offenders could save the state $1 billion a year. "We couldn't make this drug any more available if we tried," he says. "Not only do we have those problems, along with glamorizing it by making it illegal, but we also have the crime and corruption that go along with it." He adds, "Unfortunately, every society in the history of mankind has had some form of mind-altering, sometimes addictive substances to use, to misuse, abuse or get addicted to. Get used to it. They're here to stay. So let's try to reduce those harms, and right now we couldn't do it worse if we tried."
Mac the Knife of Messie Messer zijn hier niet ver weg Erst das fressen und denn....
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=6A2B7VCU&word=california

Armlastig Californië riskeert ontwikkelingsland te worden

 • woensdag 10 juni 2009

 • Auteur: (esn)
Armlastig Californië riskeert ontwikkelingsland te worden

Armlastig Californië riskeert ontwikkelingsland te worden

ap

BRUSSEL - De drastische besparingen dreigen de economische ontwikkeling van Californië af te remmen.

De Golden State is failliet. Er gaapt een gat van meer dan 24 miljard dollar tussen de inkomsten en uitgaven van de staat. De twee besparingsplannen die de staat sinds vorige herfst doorvoerde, waren niet in staat de put de dempen. Een derde plan is in de maak, één dat heel diep dreigt te snijden.

Californië is nochtans 's werelds achtste economie. Het genereerde 13 procent van het Amerikaanse binnenlandse product. Maar de staat is zwaar getroffen door de economische en de vastgoedcrisis, die een negatieve spiraal op gang brachten. Zijn kredietwaardigheid daalde tot één van de laagste in de VS, zodat de staat nauwelijks kan lenen.

En de burgers verzetten zich tegen een verhoging van hun belastingen. De politieke impasse is compleet. In februari steunde de Republikeinse gouverneur Arnold Schwarzenegger de Democratische voorstellen voor hogere taksen, tegen zijn eigen partij in. Maar dat doet hij niet langer en de Democraten hebben zes Republikeinen nodig om hun plannen goed te keuren. Maar die kunnen ze niet vinden, omdat de Republikeinen ermee dreigen ontrouwe partijgenoten af te zetten.

En dus zette Schwarzenegger opnieuw een besparingsplan op de rails, ter waarde van 16 miljard dollar. De voorgestelde maatregelen zijn bijzonder ingrijpend. Onder meer wil hij het ambtenarenbestand uitdunnen, waardoor verscheidene openbare diensten minder toegankelijk worden.

Infrastructuurwerken worden geschrapt. Staatseigendommen worden verkocht - zelfs de befaamde San Quentingevangenis met haar zicht op de baai van San Francisco en beroemd van de platen van Johnny Cash en B.B. King, staat op de lijst.

Maar Schwarzenegger stelt tevens voor om te snoeien in sociale programma's. En dat komt hard aan in een staat waar meer dan tien procent van de inwoners werkloos is. De Terminator denkt er onder meer aan om de ziektekostenverzekering van 225.000 arme kinderen te beëindigen en te bekorten op de financiering van de preventie van kindermishandeling, die in een tijd van grote economische stress dreigt te stijgen.

Ook het onderwijs moet de buikriem aanhalen. De overschakeling van boeken op internetcursussen (zie inzet) is maar één voorbeeld. Er zullen massaal ontslagen vallen, waardoor klassen groter worden en het schooljaar met een week verkort. De University of California verliest in zijn tien vestigingen wellicht 50.000 studenten en 5.000 professoren. Al bij al gaat het om een besparing van drie miljard dollar.

Experts vrezen dat deze besparingen de situatie alleen maar zullen verergeren. Er zullen nog meer banen sneuvelen, waardoor er nog minder wordt geconsumeerd, waardoor er nog meer banen voor de bijl gaan...

Maar de korte pijn is niets in vergelijking met de desastreuze gevolgen op lange termijn. 'We zijn het zaaigoed aan het opeten', zei een economist aan de Los Angeles Times. Als de kwaliteit van het onderwijs daalt, dreigen ook de innoverende en hightechbedrijven te verhuizen. Silicon Valley teerde immers op het reservoir aan knappe koppen van UC Berkeley en Stanford.

De tijd dat Californië goud- en gelukzoekers van over heel de wereld aantrok is voorbij. Zelfs de filmmakers verlaten Hollywood omdat ze elders grotere belastingvoordelen krijgen.

De problemen zijn voelbaar tot in Washington. Immers, het geld van het federale stimuleringsplan dat president Barack Obama ter beschikking stelde van de staten, valt zo in een bodemloze put. Als een deelstaat diensten afschaft die overheidsgeld ten nutte moeten maken, heeft Obama's plan geen effect. (esn)en we geven jullie er de drie reacties ook nog bij om over na te denken. Meer dan drie reacties konden we hier moeilijk verwachten. Het gaat immers niet om fundamntele zaken zoals kaaslagen aan Vlaanderen, hoofddoekverboden of rampspoed van één of andere televisiester.


Op 10 juni 2009 omstreeks 12u34, zei Pascal Mortier:

Een tekort van 24 miljard dollar maar? Onze overheden doen samen heel wat beter: Fortis alleen al heeft meer gekost, en de schuldenbergen groeien hier nog steeds gezapig aan. Het tekort van dit jaar voor onze federale overheid allen bedraagt 12 miljard euro, dus ongeveer 17 miljard dollar. En dit voor 3,5 keer minder inwoners. M.a.w., ons schuldenprobleem is 2 à 3 keer zo zwaar als dit van Californië en wij hebben dus dubbel zoveel reden om ons af te vragen: 'Riskeert België een ontwikkelingsland te worden?'. Maar liggen we daarvan wakker ? De vraag is natuurlijk welke besparingen aangewezen zijn: akkoord met de schrapping van infrastructuurwerken; akkoord met de vermindering van ambtenaren (indien ambtenaren een ander beroep zouden uitoefenen, dan zouden ze ongetwijfeld meestal productiever en nuttiger zijn). Maar blijkbaar heeft Schw. een bloedhekel aan (zowel arme als studerende) kinderen, wat onbegrijpelijk en ergerniswekkend is. Pascal MORTIER - Gent


Op 10 juni 2009 omstreeks 12u05, zei jens vissers:

the terminater dit it again!


Op 10 juni 2009 omstreeks 08u52, zei Martine Desnyder-Ivesdal:

The American Dream... Het was te mooi om waar te zijn? Toch spijtig dat de bevolking niet inziet dat belastingen betalen geen straf is, maar een sociale verplichting. Nu wordt de situatie nog veel erger.Maar lig er maar lekker niet wakkert van want hier kan dat niet gebeuren. Zeker niet als we afrit Vlaanderen nemen....

10-06-2009 om 23:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
09-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een bezoek aan omliggende politieke blogs
Klik op de afbeelding om de link te volgen tsjonge tsjonge, we krijgen intussen en tsunami van de N-VA-blogs. We beginnen hier met het hoeragetoeter van Kris Van Dijck dat vele malen wordt gekopieerd door zijn akolieten want erg creatief zijn deze bazekes zelf niet, op een paar gunstige uitzonderingskes na.
Wij raden elke Vlaming dringend aan om wat te surfen op het blog van Kris Van Dijck. Je krijgt dan meteen een veel duidelijker beeld hoe het onafhankelijke Vlaanderen er zal uit moeten zien volgens deze partij...doen dus al moeten we hiervoor zelf 10 plaatsen zakken....
http://www.bloggen.be/krisvandijck/

en omdat we het gisteren toch al hadden over energie en de oprichting van een Vlaamse Energiemaatschappij om de Franse dominantie te counteren willen we jullie toch graag wat meer duidelijkheid scheppen over de alternatieve energieplannen van onze N-Va-luitjes. En weet dat wij wel een stuk meevolgen in dat verhaal en dat we dat hier rteeds meermaals zeer duidelijk gezegd hebben. Maar deze partij moet toch wat meer duidelijkheid geven over hun energiebeleid. Het zal de volgende jaren één van de voornaamste thema's worden en we wilden toch graag vernemen hoe het nu zit?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop aub de PS gijzeling! Klik op de afbeelding om de link te volgen

Stop aub de PS gijzeling!
Vanavond vlieg ik naar Edinburgh. Morgen neem ik er deel aan het driedaags internationaal PIME-congres. PIME staat voor “Public Information Materials Exchange” en wordt jaarlijks door de “European Nuclear Society” georganiseerd. Mij valt de eer te beurt het congres toe te spreken over het bevorderen van de publieke aanvaarding van nucleaire industrie. Natuurlijk ligt de ervaring die we in Dessel gedurende tien jaar opbouwden aan de basis daarvan. We lukten erin een maatschappelijk draagvlak te creëren om het laag en kortlevend radioactief afval in onze gemeente te bergen. Dit in samenspraak en samenwerking met de bevolking. We zijn daar, denk ik, terecht fier op. Ik heb onze ervaringen al mogen vertellen in Zweden, Catalonië, Slowakije, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Engeland. Maar op zich is dat niet zo belangrijk. We doen gewoon ons werk. Wel belangrijk is wat ik de laatste dagen via verschillende bronnen mocht vernemen…
De laatste weken heeft de nucleaire sector in België van zich laten horen. Het Nucleair Forum kwam met een sterke mediacampagne en daagt de mensen uit kritisch na te denken over energie, elektriciteit en de rol van nucleaire energie daarin. De woordvoerder van Greenpeace wist er niet goed weg mee. Hij haalde uit naar de woekerwinsten van Electrabel, maar een antwoord op de vraag van waar we straks onze elektriciteit zullen halen, gepaard met een strijd tegen de opwarming van de aarde en het verminderen van de CO2-uitstoot, hoorde ik niet uit zijn mond. Dat we spaarzamer moeten zijn zal niemand tegenspreken, maar de mensen wijsmaken dat we het straks met heel wat minder zullen kunnen doen, is hen op z’n minst gezegd een rad voor de ogen draaien.
Het Nucleair Forum werd opgericht in 1972 en verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die zich in België inzetten voor de vreedzame toepassingen van kernenergie. Zij zijn actief in de reactorontwerp en –bouw, engineering, splijtstofbehandeling, elektriciteitsproductie, nucleaire diensten, kernafvalbeheer, nucleaire transporten, medische toepassingen en onderzoek en ontwikkeling. Natuurlijk zijn de Desselse bedrijven AREVA-FBFC en Belgoprocess, evenals het in Mol gevestigde SCK, prominent lid.
Minister eist ontslag
Wat mij nu geweldig tegen het hoofd stoot, is dat de Belgische minister van Klimaat en Energie, de PS’er Paul Magnette, het zo niet begrepen heeft. Hij is naar aanleiding van de aangehaalde mediacampagne in een Waalse colère geschoten en heeft zowel NIRAS, SCK als Belgoprocess op het matje geroepen. Hij eist daarbij dat de twee laatsten stante pede uit het Forum stappen. Ze moeten ontslag nemen.
Je moet het maar durven: voogdijminister zijn en het niet nemen dat de bewuste instellingen of bedrijven hun eigen sector verdedigen. Tegenwerken zelfs. Het tegenovergestelde is zijn plicht. Hij moest hen danken voor de maatschappelijke uitdaging die ze aangaan. Voor de handschoen die ze opnemen. Hij moest hun bondgenoot zijn. Hen aanmoedigen.
Bovendien is het vreemd dat wanneer ik namens GMF (Group of European Municipalities with nuclear Facilities) deelneem aan de werkzaamheden van de werkgroep “Transparency” van het directoraat-generaal Energie en Transport van de Europese Commissie die de lidstaten wil aanmanen zich ernstig te buigen over hun energiepolitiek en het nucleaire er duidelijk bij naar voor schuift, ik daar wel op zijn federale ambtenaren bots. Wat is het nu, mijnheer de minister? Eieren of jong? Meewerken of saboteren?
Laat het duidelijk zijn dat wij in de Kempen deze schizofrenie niet langer nemen. Die gijzeling door de PS van de nucleaire sector in Vlaanderen, met name in de Kempen, moet onmiddellijk ophouden. Wij gaan voor onze ondernemingen. Voor de toekomstkansen van de sector. In Vlaanderen. In de Kempen. En als de PS dat niet ziet zitten? Pech!
Overhevelen die materie. Punt aan de lijn!

Kris Van DijckWant overhevelen is blijkbaar een mirakeloplossing voor alles maar wij hebben het grote genoegen daar niet altijd de zin van te snappen...

en dat oeverloos gelul over een tweede telenetoperatie voor de energiesector...leg dat ook maar eens uit want ons pummeltjesverstand kan er echt niet bij hoor, Friedaake!http://www.n-va.be/verkiezingen/citaat/citaat_detail.asp?ID=1566


Op het vlak van energie is het bestaande monopolie niet doorbroken (27/05/09 - Knack)
België hinkt serieus achterop wat de liberalisering van de markt betreft "waardoor de voordelen van de vrijmaking dreigen uit te blijven", zo stelt Frieda brepoels. Zij verwijst naar de energiemarkt als voorbeeld.
Heeft de liberalisering in de transportsector tot goede resultaten geleid?
Frieda Brepoels: De liberalisering van de luchtvaartsector was een succes, maar dat geldt niet voor alle sectoren. Denk bijvoorbeeld aan het goederenverkeer per spoor. Daar steunen we de vrijmaking van de exploitatie, die werd ingevoerd op 1 januari 2007. Maar de infrastructuur moet voor ons in overheidshanden blijven, en dan liever in Vlaamse dan in Belgische handen. Liberalisering kan het spoorvervoer immers een concurrentievoordeel opleveren ten aanzien van het wegtransport, met een positieve impact op de file-, milieu- en veiligheidsproblemen. Maar precies zoals we dat ook zien bij de vrijmaking van de energiemarkt, faalt de marktwerking door het federale non-beleid. De Rail Liberalisation Index van 2007 kan dat alleen maar bevestigen: België bengelt in Europa aan de staart. De overheid geeft onvoldoende impulsen, opdat nieuwkomers echt zouden kunnen participeren. Nochtans zouden nieuwe spelers op het spoor betekenen dat onze ondernemingen kennis zouden kunnen maken met nieuwe, innovatieve producten en diensten op het spoor. Maar zover staan we nog niet in België.
Gaat de liberalisering voor u vandaag al te ver, of is het toch aangewezen om ook andere sectoren vrij te maken of om te vormen?
Brepoels: Europa is niet te ver gegaan bij het liberaliseren. Het koppelt immers steeds de vrijmaking van de markt per sector aan een betere dienstverlening, aan lagere prijzen en aan meer keuzevrijheid voor de consument. Maar het loopt fout bij de omzetting daarvan in België. Ons land hinkt wat dat betreft serieus achterop, waardoor de voordelen van de vrijmaking dreigen uit te blijven.
Op het vlak van energie bijvoorbeeld is men er niet in geslaagd het bestaande monopolie te doorbreken, onder meer doordat de federale overheid bijzonder slecht heeft toegezien op de marktwerking. Wij als N-VA zouden dat willen counteren met een Vlaamse Energiemaatschappij, naar analogie met de Telenetoperatie uit de jaren 1990, die overigens veel geld heeft opgebracht.
Ook voor de vrijmaking van de postmarkt in 2011 stellen we vast dat De Post alles in het werk stelt om haar monopolie af te schermen. Zo rekent ze de kosten voor universele dienstverlening zo hoog aan dat ze zichzelf van bij de start als het ware een bonus uitreikt. In die omstandigheden pleiten voor verdere liberaliseringen, zal wellicht niemand doen....
Frieda Brepoels

Ondertussen zijn de postbodes die zo vermetel zijn geweest om N-Va te stemmen ook maar best al naar een ander jobke uitkijken vrezen we na het lezen van deze lijnen.

en dan toch wat neuzen naar die uitleg over het energievraagstuk :
http://www.verkiezingssite.be/programmavergelijking/standpuntenmatrix/Energie/N-VA/

De N-VA streeft naar een evenwichtige energiemix die maximaal rekening houdt met het milieu, zekerheid biedt inzake bevoorrading, ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse leveranciers en betaalbaar is voor gezinnen en bedrijven. Vandaag stelt de N-VA vast dat het Belgische energiebeleid die uitgangspunten en doelstellingen niet kan garanderen en eerder als een rem werkt op wat een cruciale sector is voor onze economie. Het debat over de kernuitstap wordt niet gevoerd en de Belgische overheid voorziet niet in de randvoorwaarden om tot een goede marktwerking te komen die zekerheid, onafhankelijkheid en een goede prijszetting tot gevolg heeft.

Een goede en evenwichtige energiemix betekent dat geen enkele energiebron wordt uitgesloten. Wie het energiedebat met open vizier wil voeren, kan niet voorbij de vaststelling dat het scenario voor de kernuitstap onrealistisch is in het licht van de Europese 20/20/20-doelstelling. Het terugdraaien van de kernuitstap mag echter geen rem zijn op een expansief beleid inzake rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Om in dit debat verstandig ecologisch op te treden, wil de N-VA dat Vlaanderen nu voluit werk maakt van hernieuwbare energiebronnen met een eigen Vlaamse energiemaatschappij VLENERGIE die het huidige monopolie doorbreekt.yep, een evenwichtige energiemix daar kunnen we zelf achter staan maar het is allemaal wat vaag zoals we gisteren reeds hebben trachten uit te leggen; Maar we zijn er van overtuigd dat voorzitter Bart ons dat allemaal wel tijdens een populair kwisprogramma zal komen uitleggen.


De aanpak van de armoedebestrijding, een ander heikel puntje waarmee we hier regelmatig uitpakken, geven we jullie ook graag mee. Jullie kunnen dat uit het hoofd leren, het is immers geen ellelange lectuur en makkelijk te onthouden. Wij zijn hier wild enthousiast over deze ongelooflijk realistische aanpak...

http://www.verkiezingssite.be/programmavergelijking/standpuntenmatrix/Werkgelegenheid/N-VA/

Vlaanderen moet dringend een eigen werkgelegenheidsbeleid krijgen. Het probleem is nu het ontbreken van homogene bevoegdheidspakketten. Om een actief werkgelegenheidsbeleid te voeren, moest er een bevoegdheidsoverdracht naar de Vlaamse overheid gebeuren. Tot op heden is hiervan niets in huis gekomen.

Een sterk Vlaanderen zal zijn eigen accenten kunnen leggen en dus meer banen creëren. België slaagt daar niet in. De federale regering presteerde het zelfs om de gerichte verlaging van de loonkosten voor 50-plussers te schrappen. Vlaanderen laat de 50-plussers niet in de steek. Oud is niet out. Daarom breiden we de sluitende aanpak voor jongeren uit naar de meer ervaren werkzoekenden. De werkzaamheidgraad moet immers worden verhoogd tot 70% in 2010.

Vlaanderen werkt de armoede immers weg met banen. De N-VA wil ook een gemeenschapsdienst realiseren voor de 15% langdurig werklozen, die nu nog te ver van de arbeidsmarkt staan.


Daar zal mijn tachtigjarige buurvrouw met haar overlevingspensioentje van staan opkijken...Flink Bart, doe zo verder!


Van de rest van de grote Vlaamse bekjes zoals van LDD'ers en Vlaams Belangers horen we momenteel niks. Die lijken van de Vlaamqse grond verdwenen. Sommigen hebben ons nog tot vlak voor de verkiezingsdag getrakteerd op sfeerbeelden maar zijn na de uitslag plots bang geworden van de daaropvolgende sfeerbeelden want we zien en horen slechts niks en minder. Een typisch voorbeeld?
Een Belanger die plots het Vlaamse nut van een GPS heeft ontdekt en vervalt in lyrisch gewauwel over de tot ieders verbeelding sprekende monumenten der Vlaamse fierheid en verder dus reikhalzend uitkijkt naar de zoveelste overwinning van het Vlaamse heir op de moorse horden. Spijtig misschien maar ondertussen kennen we de realiteit...Misschien biedt het heldenperk voor de gesneuvelde oostfronters wel wat soelaas...wij bieden graag onze diensten aan om een kuil te graven.
http://www.bloggen.be/tafelspringer/


LEEUW? WIE LEEUW? WAAR LEEUW? WELKE LEEUW?

Een beetje sfeerbeelden bij de verkiezingsstrijd….Met een beetje achtergrond-informatie, als U wilt.

Tekent verantwoordelijk voor deze bijkomende informatie: het ‘Campagnedagboek’ van het E-Magazine van het Vlaams Belang, gedateerd zaterdag jl., dat nu maar pas (dinsdagmiddag) binnendwarrelde. De feestneuzen, ook! Verlengd Pinkster weekeinde? Goed voor ene keer!

Ik neem dit stukje hier over met het doel het te bewaren voor de eeuwigheid…

Kijk, bij mijn verblijf in Vlaanderen zal ik voor die dagen de GPS van mijn lieve eega meekrijgen. Zal broodnodig zijn! Stond al gepland: Stekene (Erepark Oosfronters: moet een ervaring zijn) Bormshuis (Volksstraat, Antwerpen), het Cyriel Verschaeve-museum (Alveringhem: wat heeft de N-VA er als conservators van gebakken?, Groeninghe-luseum (Kortrijk, met daarnaast een aanrader: restaurant De Heren van Groeninghe) en Brugge (Groenighe-museum Karel de Stoute en Maria van Bourgondië) Nu komt daar nog ‘Leeuw’ bij, waarover dit artikel van Bart Laeremans. Ik wil dat soort Vlaams Belangers leren kennen, minstens de leefomgeving waarin ze wonen en werken. Om daar misschien een zeupe (=dronk) Vlaams bloed op te doen! ’t Zal nodig zijn!

De avond van de verkiezing denk ik door te brengen bij de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang – Kortrijk, alhoewel ik daar niemand persoonlijk ken. Van daar naar de hoofdkwartieren van de Tjeven en van de Nieuwe Vlaamse Allianters is het maar “per pedes apostolorum’ een boogscheutje ver. Ook daar wil ik de sfeer gaan opsnuiven; bij de eerste mij gaan verlustigen in de trieste gezichten, en bij de tweede mij gaan verwonderen over hun onverhoopte resultaten….Gewapend met de geestdrift van de mensen van Leeuw in het achterhoofd, en gesteund door de schitterende verkiezingsuitslag van het Vlaams Belang (landelijk) zal dat een zegetocht worden. En als ik mij uitgeef voor een aanhangsel van Carolientje Geneert-U-niet, zal geen enkele Kortrijkse flik mij doen overnachten in den amigo. Zelfs niet als ik om middernacht op de Grote Markt, met kameraden loop te zingen van “Mie Katoen komt morgennoen”, of tegen de vroege ochtend de Vlaamse Leeuw sta te brullen, onder het motto: Zingen is tweemaal bidden!

Vlaamse kermis in Leeuw

31.05.2009 - Gisteren was het voor veel Vlaams-Brabantse militanten ongetwijfeld de leukste dag uit de lopende campagne. Er was verzamelen geblazen voor een heuse “Vlaamse kermis” in Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Een buurman van Dr. Gillis, onze lokale kopman en één van de sterkhouders van de Vlaamse lijst, had er heel zijn boerderij ter beschikking gesteld. Met volksspelen, streekbieren, varken aan het spit en korte debatjes hoopte men onze Pajotse achterban op de been te krijgen. Eerlijk gezegd, ik wist wel dat onze Leeuwse afdeling goed kon organiseren, maar ik had toch schrik: zal zo’n formule wel volk trekken? Zullen onze sympathisanten tijdens een zonnig verlengd weekend de weg wel vinden naar een afgelegen boerderij?

Maar toen ik gisterenmiddag toekwam, maakte mijn ongerustheid plaats voor verbazing en euforie: honderden mensen zaten er gezellig te keuvelen en te genieten. De grote hangar van de boerderij zat helemaal vol. En ondanks de hitte bleven de mensen binnen om te kunnen luisteren naar het Eurodebat. Bruno Valkeniers en Frank Vanhecke glommen van trots.

Heel de dag lang, van ’s middags tot na negen uur, heerste in Leeuw een heerlijke ontspannen sfeer en domineerden gezelligheid en gemoedelijkheid. Ruim 350 eters hebben maar liefst drie (!) gebraden varkens soldaat gemaakt. Op geen enkel moment had men het gevoel dat de Leeuwse afdeling het vele werk niet meer de baas kon: een grote groep militanten en medewerkers was van ’s morgens vroeg (de keukenpieten al om vier uur!) tot ’s nachts in touw om heel deze onderneming in goede banen te leiden.

De vele gesprekken die we hadden, leidden telkens weer tot een goed gevoel: onze militanten voelen op het werk, in de vriendenkring en op de markten ruime sympathie voor de partij. Onze campagne blijkt erg goed aan te slaan. Onze kernachtige slogan “Dit is ONS land” en het optimistisch campagnebeeld krijgen overal een positieve weerklank. En er wordt hartelijk gelachen met de “prijskamp van de vette os” waarmee de Dehaenes uitpakken op hun affiche.

De Vlaamse Kermis mag dus over heel de lijn geslaagd genoemd worden. De formule is perfect en is dus zeker voor herhaling vatbaar. Maar regio’s of afdelingen die ze willen overnemen, moeten goed weten wat ze over hun hoofd halen: zo’n manifestatie vergt een vrij lange voorbereiding en is heel arbeidsintensief. Je moet dus over een grote groep vrijwilligers beschikken.

Bedankt, beste vrouwen en mannen van Leeuw! Jullie hebben ons een opsteker van formaat bezorgd. En nu kunnen we met hernieuwde kracht de laatste campagneweek in.
Hun campagne "dit is ons land" is dus wel degelijk ingeslagen als een bom en van onze kant dringen we aan op een snelle herhaling van deze wel erg efficiënte campagne...we kunnen haast niet wachten ...

09-06-2009 om 23:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
08-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De slimste mens ter wereld en de Vlaamse energiearmoede
Klik op de afbeelding om de link te volgen We hadden het gisteren al beloofd. We steken de handen uit de mouwen en pakken de koe onmiddellijk bij de uier. We zouden hier nog lang kunnen lullen over verliezers en winnaars en het hoe en waarom. We zullen kort, bondig en hardvochtig samenvatten hoe het er aan toe gaat in de politiek: wie verkozen is is een winnaar, wie niet verkozen is is een oen. Politiek gaat tenslotte over macht en daarmee uit. Jullie mogen er een andere mening op na houden maar indien jullie het met deze analyse niet eens zijn dan raden we jullie ten stelligste af om in de polletiek te stappen. Je kan zo veel stemmen halen dat je d'r zelf van duizelt maar zolang je er geen zeteltje mee haalt besta je niet. PUNT.

En nu over tot de spijtige orde van de dag en onze open en retorische vraag: Dames en Heren verkozenen, wat denken jullie hieraan te kunnen doen? Graag een afdoend en snel antwoord. Met dank bij voorbaat. Daarmee weten jullie natuurlijk nog niet waarover het gaat. Het gaat over één van onze voornaamste dada's ofte stokpaarden: energie. Lees met ons mee op : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=422B4MNF&word=energie


Veel verbruikers kunnen energie niet meer betalen

 • maandag 08 juni 2009

 • Auteur: Pascal Sertyn
Veel verbruikers kunnen energie niet meer betalen

Veel verbruikers kunnen energie niet meer betalen

BRUSSEL - Het aantal gezinnen dat hun elektriciteits- en/of gasfactuur niet meer kan betalen, is sinds begin 2009 sterk aan het stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de netbedrijven Eandis en Infrax. De combinatie van de crisis en de lange en koude winter is zijn tol aan het eisen.

Van onze redacteur

Sinds begin dit jaar zijn er bijna 15.000 dossiers van energieverbruikers met betalingsmoeilijkheden bijgekomen. Al staat dat niet meteen gelijk met 15.000 gezinnen, want heel wat gezinnen die in de problemen zijn geraakt, kunnen zowel hun elektriciteits- als gasverbruik niet meer betalen.

Bij Eandis zijn er in de eerste vijf maanden van dit jaar bijna 8.500 energieverbruikers met betalingsmoeilijkheden - sociale klanten - bijgekomen. Ter vergelijking: in heel 2008 steeg het aantal sociale klanten met 6.900 tot 75.369.

De eerste drie maanden van dit jaar is in het netgebied van Infrax het aantal sociale klanten met een kwart toegenomen vergeleken met eind vorig jaar. Daarmee wordt meteen de stijging van het aantal energieverbruikers in de problemen over heel 2008 geëvenaard. Het aantal sociale klanten steeg in 2008 met 5.100 tot 25.198. Tussen begin januari en eind maart van dit jaar kwamen er niet minder dan 6.300 sociale klanten bij.

De economische crisis is volgens de top van Infrax de grote oorzaak.

Bij Eandis wordt erop gewezen dat de combinatie van de sterke stijging van de energieprijzen en het meerverbruik door de lange en koude winter heel wat verbruikers in de problemen heeft gebracht. De verwachting is dat nog heel wat gezinnen in de problemen zullen geraken.

Eandis en Infrax staan in voor het beheer en het onderhoud van de laagspanningsnetten voor elektriciteit en gas in Vlaanderen. Zo'n 20 procent van alle Vlaamse elektriciteits- en gasverbruikers neemt energie af via de netten van Infrax, de overige 80 procent is aangesloten op het net dat Eandis uitbaat.

Dat energieverbruikers die hun factuur niet meer kunnen betalen, voortgeholpen moeten worden door de netbedrijven, is wettelijk vastgelegd.

De Vlaamse overheid heeft vastgelegd dat zij een vangnet moeten openvouwen voor zogenaamde gedropte energieverbruikers. Dat zijn consumenten die er niet meer in slagen om een leveringscontract af te sluiten met commerciële leveranciers zoals Electrabel, Luminus, Nuon en Essent of die zelfs geconfronteerd worden met een verbreking van het leveringscontract.

De netbedrijven garanderen de energielevering tegen een tarief dat lager ligt dan bij de commerciële leveranciers. Klant worden bij de netbedrijven gaat wel meestal samen met maatregelen zoals de plaatsing van een budgetmeter.

De twee netbedrijven leveren nu al elektriciteit en aardgas aan ruim 115.000 verbruikers. Begin 2008 waren er dat nog maar 88.500.


Reacties

Op 08 juni 2009 omstreeks 16u26, zei Kathleen Goossens:

Natuurlijk zeggen die netbeheerders dat de crisis en de lange winter de oorzaak zijn. Ze zeggen er dan wel niet bij dat de kostprijs per kwh ook fors gestegen is, vooral door ... de fors hogere distributietarieven die de netbeheerders zelf aanrekenen! Vanaf 1 juli stijgen de distributietarieven opnieuw, nu met gemiddeld 11% t.o.v 2008! (http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090605_065&word=distributietarieven) Wanneer gaat dit stoppen?

We beperken ons tot deze reactie want de anderen zijn weliswaar goed bedoeld maar totaal ongefundeerd.


Wij willen eveneens graag ons duitje in de zak stoppen en we stellen jullie de vraag of een Vlaamse energiemaatschappij zoals de NVA in haar programma naar voren schuift een antwoord zal geven op deze problematiek die wij hier al lang hadden voorspeld....en het zal trouwens alleen maar erger worden....

Een Vlaamse energiemaatschappij? Wel als de NVA dan toch incontournabel is mogen ze ons dat hier eens komen uitleggen wat dat voor een beestje is. We zochten het reeds eventjes op om het jullie allemaal wat duidelijker te maken

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen09/partij/N-VA/090528_NVA_energie

do 28/05/2009 - 15:21 De N-VA wil een eigen Vlaamse energiemaatschappij om het Franse monopolie in de Belgische energiesector te doorbreken. De partij voerde donderdag actie bij de Electrabelcentrale in Genk en ontvouwde er de Franse vlag.Volgens N-VA beschouwen de Fransen de Belgische energiemarkt als "melkkoe". "Omdat de Franse staat een totaal monopolie heeft, zijn de prijzen in Frankrijk laag en hier hoog", zegt N-VA'er Bart De Wever. Een eigen Vlaams energiebedrijf zou de energiemarkt vrij kunnen maken, meent de partij.

De GIMV, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), enkele fondsen en private partners moeten volgens de partij de financiering mogelijk maken.
http://www.n-va.be/verkiezingen/speerpunten/energie.asp


3. Vlaams energiebeleid

De hoge energieprijzen zijn een gevolg van een slecht werkende energiemarkt. Naar analogie met de Telenet-operatie breken we de markt open met een eigen Vlaamse energiemaatschappij die bovendien investeert in groene, hernieuwbare energie.

Een stabiele en betaalbare energiebevoorrading is een cruciale factor voor een moderne economie. De N-VA streeft naar een evenwichtige energiemix die maximaal rekening houdt met het milieu, zekerheid biedt inzake bevoorrading, ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse leveranciers en betaalbaar is voor gezinnen en bedrijven. Om die doelstellingen te bereiken, stuiten we echter op een federaal non-beleid dat verantwoordelijk is voor een slechte marktwerking, niet planmatig werkt en nog steeds geen uitsluitsel heeft gegeven over de vraag of de kernuitstap nu al dan niet wordt teruggedraaid.

Daartegenover staan de Vlaamse initiatieven om werk te maken van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. De N-VA meent dat het energiebeleid best naar de gewesten gaat om de keuzes te maken die op Belgisch niveau niet meer mogelijk zijn.

Op Vlaams niveau wil de N-VA dat meer inspanningen worden geleverd voor de ontwikkeling van rationeel energiegebruik. Door voorop te lopen verankeren we een belangrijke strategische sector en creëren we een competitief kader voor andere bedrijven. In dat verband is de Telenet-operatie in de jaren ‘90 nog altijd een belangrijk referentiepunt. De N-VA wil deze operatie herhalen en in samenwerking met de Vlaamse kenniscentra – universiteiten en hogescholen – werk maken van de Vlaamse energiemaatschappij “VLENERGIE”, die zich toelegt en concentreert op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Met “VLENERGIE” kan het monopolie van Electrabel in de energiesector worden doorbroken: meer concurrentie uit zich dan ook in lagere elektriciteitsprijzen voor de consument.Gespierde taal zoals we dit van de gestaalde Vlaams-nationalisten mogen verwachten maar wat betekent dit geblaat nu concreet?

Men is boos omdat de Fransen 90% controleren van onze Electriciteitsproductie. We moeten die politiekers ook eens vragen duidelijk te willen zijn in hun taalgebruik want het is niet altijd zo simpel om als argeloze lezer te weten te komen of ze het nu hebben over de elektriciteit of de gas of energie in het algemeen. Voor zover wij weten is de elektriciteitsproductie inderdaad voor 90% in Franse handen. Gas daarentegen is grotendeels nu in handen gekomen van het Italiaanse ENI dat eigenaar is geworden van Distrigas. De rest van de firma's zoals Eandis, Infrax, Elia, Fluxys en Ores zijn transportbedrijven en voor het overgrote gedeelte in handen van de gemeenten.


We gaan er dus vanuit dat de fiere Vlamen het hier enkel en alleen hebben over de Elektriciteitsproductie. En wat dachten ze nu te doen via VLENERGIE? Rationeel energieverbruik dus minder consumeren. Ok, maar daarmee is het probleem van de armen niet meteen opgelost want die doen al jaren aan minder verbruik doodgewoon wegens geen sollen. En daar zullen alle energiescans van Vlaanderen geen reet aan verhelpen. Ho, maar daar komt de hernieuwbare energie ...de oplossing voor het probleem yek yek yek. We gaan hier weer niet voor de zoveelste keer uitleggen dat wij ook voor hernieuwbare energie zijn maar dat indien we niet goed uit onze dopjes kijken gans dat hernieuwbaar boeltje er alleen zal zijn voor de rijken. We leggen nogmaals oppervlakkig uit wat we hiermee bedoelen. We hebben het hier dus niet over de fameuse idiote zonnepanelen maar oger grote investeringen zoals windenergie op zee en op land. Buiten de toenemende investeringskost voor de transporteurs qua bijkomende aansluitingen en versterkingen van hun bestaande installaties die zij natuurlijk graag zullen doorrekenen in hun deel van de factuur komen daar bovenop de zeer dure terugkoopprijzen van de groene stroomcertificaten die wettelijk verplicht moeten worden aangekocht door Elia die deze eveneens zal doorrekenen aan de consument. En dat allemaal in een markt waar de Fransen spotgoedkoop via de interconnecties van ons net grote hoeveelheden kernenergie kunnen leveren. En als wij Fransen zeggen dan bedoelen wij niet meteen Suez-Electrabel maar evenzeer EDF-Gaz de France.

Dus wij maar geld uit onze zakken laten kloppen om deze Franse goedkope energie te bekampen? Idioter kan moeilijk lijkt ons....Tenzij men de prijs van de eigen in België geproduceerde kernenergie (Doel en Tihange) en de ingevoerde kernenergie drastisch omhoog gaat drijven via allerlei taksen en belastingen dat de alternatieve (en voorlopig nog niet beschikbare) energieën concurrentieel worden, Dat zal dus de armen evenmin veel vooruit helpen. Integendeel het effect op de totaalprijs van de factuur lijkt ons nogal duidelijk.

Misschien moeten we dan maar buitenlandse investeerders aantrekken om eigen productie op te starten. Wie kiezen we? Duitsers, Russen, Chinezen?

Omdat die hier allemaal zullen moeten opboksen tegen dat Franse monopolie van spotgoedkope kernenergie (spotgoedkoop in productie en niet in verkoop natuurlijk) zal Vlaanderen diep in het subsidiepotteke moeten graaien anders komen die brave investeerders niet tot hier. Wie zal dat betalen? Daar hadden we even graag een antwoord op. Maar we vermoeden dat dit ook niet meteen de oplossing betekent voor ons probleem.

Sterker wij menen dat het energievraagstuk niet langer meer kan opgelost worden op Belgisch vlak, laat staan op Vlaams heimatniveau. Dit is absurd en volledig achterhaald. Iedereen met een minimale kennis van de energiesector merkt een internationalisering op en de oprichting van energiemarkten die de landsgrenzen zeer snel zullen overstijgen. Kijk maar naar de oprichting van de energiebeurzen zoals Belpex, Powernext, APX....

Op het niveau van het transport en de regelzones spreekt men meer en meer over één grote regelzone namelijk de CWE (Central-West-Europe) zone. Deze zou bestaan uit Frankrijk, Benelux en het vroegere West-Duitsland met Engeland en Ierland daar ergens net naast of juist er in.

Wat bedoeld dan Bart "de slimste mens ter wereld" met VLENERGIE?

Hij mag het hier allemaal komen uitleggen. We stellen ons blogje open voor zijn deskundige uitleg over het grote energievraagstuk en zijn Vlaamse oplossingen. Wij zijn benieuwd en jullie toch ook en vooral die 115.000 verbruikers die nu al niet meer kunnen betalen....


08-06-2009 om 22:45 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!