Wie zijn energiefactuur niet of niet tijdig betaalt, wordt door de leverancier na verloop van tijd gedumpt. De afgestoten klant valt niet zonder gas of stroom, maar verhuist naar de distributienetbeheerder die even als een sociaal vangnet optreedt. Zodra de betalingsachterstand is weggewerkt, kan de klant weer een commerciële marktleverancier zoeken die voor hem de beste prijs aanrekent. Maar daar loopt het vaak mis, blijkt uit een doorlichting van het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de energiewaakhond Vreg.

Beiden maken gewag van impliciete 'zwarte lijsten' op basis waarvan marktleveranciers burgers afhouden die ooit betalingsproblemen kenden. Niet dat er fysieke namenlijsten circuleren, maar bij een contractwissel krijgen leveranciers informatie in handen waaruit ze kunnen afleiden dat hun nieuwe klant ooit een beroep heeft moeten doen op een sociale netbeheerder. De stap om het nieuwe contract te weigeren is dan klein.

'Wij hebben geen bewijzen of cijfers over het aantal afgewezen klanten', zegt Vreg-topman André Pictoel. 'Het fenomeen valt moeilijk in kaart te brengen, maar het bestaat. Ondanks afspraken met de sector om dit niet te doen.'

Sommige leveranciers vragen nieuwe klanten een waarborg te betalen, als een buffer bij eventuele betaalproblemen. Maar de waarborg ligt vaak zo hoog dat nieuwe klanten hem niet kunnen betalen.

De Vlaamse minister van Energie, Freya Van den Bossche (SP.A), wil die 'zwartelijstpolitiek' aanpakken. 'Die mensen losten hun schulden af. Als je hen belet om een goedkopere commerciële leverancier te zoeken, hou je energiearmoede in stand.'

Van den Bossche gaat leveranciers wettelijk verbieden een klant af te wijzen louter omdat hij ooit bij een netbeheerder zat. 'We passen de communicatieprocedure aan bij contractwissels', zegt ze. 'Leveranciers zullen niet meer kunnen zien of een klant ooit bij een netbeheerder heeft gezeten.' Bovendien worden de regels om een waarborg te eisen aangepast. 'Het bedrag moet redelijk zijn. We gaan de voorwaarden grondig bekijken en wettelijk verankeren.'


en wat ons toch steeds zo blij maakt is dat typische Vlaamse solidariteitsgevoel met de sukkelaars...lees zelf maar en we publiceren met plezier de naam zoals hij zelf zo fier deed als reactie op bovenstaand artikel:

Op 28 november 2011 omstreeks 09u05, zei Peter Vercauteren, Eksaarde:

Zie opinie Mia Doornaert. De rechtstaat ken maar bestaan indien de overheid de taak op zich neemt eigendom te beschermen. VDB heeft dit niet door en als moderne Robin Hood trekt zij ten strijde tegen hen die verwachten voor de geleverde dienst iets terug te krijgen, voor hen die zij meent rechten toe te moeten kennen zonder plichten. Armoede ontstaat vaak omdat men de regel 'voor wat hoort wat' niet respecteert. Het resultaat hiervan is dat zij die zich wel aan deze regel houden mogen meebetalen voor hen die menen rechten te mogen opeisen zonder plichten. Wel, ik ben deze houding van VDB als freelance dievegge beu. VDB zou beter een campagne opzetten die de mensen wijst op het feit dat voor wat iets hoort, dat men niet meer moet uitgeven dan wat men kan opbrengen. Ze kan die mensen misschien door de belastingbetaler gefinancierde (is niet gratis) zonnepanelen schenken? Wanneer gaat iemand haar eens wijsmaken dat iets wat je kan afpakken van iemand niet als gratis te bestempelen is?

Dus Peter weet dat armoede vaak ontstaat omdat men de regel "voor wat hoort wat niet respecteert. Volgens ons verdient PETER VERCAUTEREN uit Eksaarde een post als staatssecretaris ter bestrijding van de armoede. Het is immers aan weinigen gegeven zulke diepgravende analyses te maken van het probleem "armoede".
Bravo Peter wij geven je "volledig gratis" de titel van lul van de dag...al respecteren we natuurlijk je mening en hopen van ganserharte dat je nooit in armoede terechtkomt. Wij kennen namelijk nogal wat mensen die je gouden regel steeds scrupuleus hebben opgevolgd en nu bij de voedselbanken moeten aankloppen en in de kou zitten. We willen je wel een paar adressen geven van organisaties die hierrond voortreffelijk werk leveren hoor! En wees gerust het zijn niet allemaal dakloze bedelaars met een stuk in hun kl.... waarover we het hier hebben. Ik vrees zelfs dat ze erg dicht in je buurt wonen.  Ons landje is erg klein hoor! Zelfs in Eksaarde leven er meer dan waarschijnlijk mensen die je regel hebben trachten na te leven en er nooit zijn in geslaagd maar die beschaamd zijn en dus discreet blijven. Discretie is natuurlijk niet jouw sterkste kant, beste Peter, en het is goed dat we dat met zijn allen mogen vaststellen. We kunnen dan misschien ook zwarte lijstjes maken waarop je naam kan prijken voor het geval het leven je wat tegenslag biedt...we zullen je dan met veel plezier herinneren aan je grote wijsheid van 28 november 2011. Hopelijk ben je al oud en versleten want het leven zit vol verrassingen...