kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

14-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Consternatie alom bij Pauselijke GROEN!-linkse Encycliek over het verdoemde kernenergie !! - DEEL 1

Zoals jullie intussen via onze beschouwing "Het Nucleair Forum geeft miljarden €uro's aan kitokojungle !!" konden vernemen, worden wij KITOKOJUNGLE ~Hét énige èchte lijfblog van de "Fractie der Hangmatsocialisten"~ tegenwoordig als enigste blog op bloggen.be nogal soepel met enkele miljarden €urootjes van het "Nucleair Forum" gesponsord !! ...'t Is maar dat u 't weet waarom we hier zo weer eens van leer trekken !! ... *cynical*(*)

...& Dat laatste was dus ook wél héél dringend nodig, aangezien wij als authentieke Hangmatsocialisten ~hoe kan 't anders~ er natuurlijk een vrij uitbundige & een nogal zéér exhuberante levensstijl op nahouden... Vooral dan de leden van onze Radicale Fractie, waarvan de redactieleden zich wekelijks ~zéér uitvoerig~ ...*KUCH-HOEST*... gaan bevoorraden bij de plaatselijke voedselbank... kwestie van met de regelmaat van een klok eens ter plekke te gaan voelen & toetsen, van wat er daar bij de basis nog leeft... allé... zeg maar gerust "overleeft"...

----------
(*) Gezien de omstandigheden is nadruk leggen op het woordeke *cynical*, zijnde cynisch hier misschien wel nodig...
----------

Het zal jullie dus hoogstwaarschijnlijk niet verwonderen dat wij ~& hoe kan 't anders~ ons weer eens énorm ergeren & zeker nu, gezien onze ...*KUCH-HOEST*... sponsor(*) het mikpunt dreigt te worden van enkele juridische gevechten... Dus ditmaal ergeren we ons ...*GRIJNS*... weer eens BLAUW, GROEN! & ROOD aan de ~bijna ridicule~ pogingen van de verschillende GROEN!-linkse organisaties om via allerlei slinkse juridische spitsvondigheden ~lees : met "truken-van-de-foor"~ & quasi kramikkerige kronkelredeneringen bij zogenaamde "deontologische" instanties hun "Grote-Gelijk" te gaan halen... & dàt eigenlijk allemaal, om toch maar te trachten een fundamenteel & open debat over het onderwerp "kernenergie" te vermijden... Zeg nu zelf, hoe kneuterig, hoe kleingeestig & vooral... hoe dom van de GROEN!-linkse zijde !!

...

11 februari 2009 om 17:04Verschillende klachten tegen kernenergiecampagne

Groen! dient bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) een klacht in tegen het Nucleair Forum, de koepelorganisatie van de pro-kernenergielobbyisten. Dat maakt de partij woensdag bekend. De Morgen meldt woensdag ook al dat er twee klachten werden ingediend tegen de campagne: een bij de JEP en een bij minister van Consumentenzaken Paul Magnette.

Het Nucleair Forum voert volgens Groen! een misleidende mediacampagne. "Ze laat uitschijnen dat ze neutraal is en misleidt hiermee de burger. Daarom dienen wij een klacht in bij de JEP", aldus Tinne Van der Straeten, federaal parlementslid. Zij zal ook minister Magnette ondervragen over de deelname van een aantal instellingen deels gefinancierd door de overheid aan het Nucleair Forum.

De Morgen meldde woensdag al dat het mediaoffensief van de kernenergielobby, dat twee miljoen euro zou kosten, twee officiële klachten aan zijn been kreeg. De eerste werd ingediend bij de reclamewaakhond JEP of de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame, de tweede bij de minister van Consumentenzaken Magnette.

De JEP, die erover waakt dat de reclame in België de grenzen van het fatsoen niet overschrijdt, kreeg maandag een klacht in haar bus, al is het niet duidelijk van wie de klacht komt. De JEP opende meteen een dossier, schrijft De Morgen. "De adverteerder heeft nu enkele dagen de tijd om zich te verdedigen", zegt Karin Laes, secretaris van JEP, in de krant.

Volgende week dinsdag buigt een jury zich over die verdediging en velt ze een oordeel. "Als wij niet akkoord gaan met de campagne, kunnen wij ze schorsen." De milieu-organisatie Respire diende ook al een klacht in bij Magnette, die de bevoegdheden Consumentenzaken en Klimaat combineert. "Als de minister die klacht blijft negeren, dan trekken wij naar het gerecht", zegt Jean-Baptiste Godinot van Respire. "Die campagne is pure manipulatie."

Groen! roept intussen iedere burger die zich misleid voelt door de pro-kernenergiecampagne op om ook een klacht in te dienen bij JEP (www.jep.be) en de argumentatie grondig te staven.

Bart Van Belle op 11 februari 2009 om 17:04 |

BRON :
http://standaard.typepad.com/

...

*Yèk-Yèk-Yèk* ...& Waarom verwondert dit gedoe van de GROEN!-linkse zijde ons weeral eens niet ?!... Waar hebben onze vrolijke GROEN!-linkse jongens & meisjes dan zo'n hemelse schrik van ?!... & Zeker als ze immers ~zoals ze toch altijd beweren~ over dàt penibele & heikele onderwerp àlle wijsheid in pacht hebben ?!... Of zou dit dan toch zo niet zijn & hebben ze schrik om voluit om hun bek te gaan ?!...

Zoals iedereen met wat gezond boerenverstand weet, gaat het hier immers over een debat ten gronde, dat echt van cruciaal belang is & dàt zowel voor de daaromtrent gevoerde politiek in de komende decennia, als voor de volgende generaties die er zullen mee moeten leven !! Het gaat hier over toch wel vrij dringende ~politieke~ keuzes die op korte termijn moeten gemaakt worden over de toekomstige energiebevoorrading in België & in Europa... Wat maakt dat je in zulke gevallen dus maar best weet waarover je praat !

Kijk... & laten we daar vooral geen doekjes rond winden of loze praatjes rond verkopen... Zoals jullie allemaal intussen al wel weten wordt er momenteel door het zogenaamde Nucleair Forum een peperdure glamourcampagne gevoerd over kernenergie, speciaal ontworpen door het peperdure & exclusieve "Saatchi and Saatchi"... & Dat deze gehaaide reclamejongens daarbij alle recepten & kennis gebruiken die ze als gerenomeerde reclame-makers in huis hebben... verwondert u dat ?!... Ons niet echt...

Blijkt nu dat sommige GROEN!-linkse organisaties deze campagne helemaal niet leuk vinden & tot daar volgen we hen volkomen... Nu ja, telkens wij een reclame-affiche zien voor het autosalon of een exclusieve botenbeurs, maar net zo goed voor een vakantie- of weer eens één of ander voedingssalon... telkens opnieuw bekruipt ons trouwens dat zelfde nare & onbehaaglijke gevoel...

...& Wie zijn deze gebelgde organisaties ?!... Wèl... eerst en vooral het franstalige "Respire"... Hieronder publiceren we hun klacht over de manipulatie vanwege het nucleair forum, evenals hun briesende brief die ze hierover aan onze vriend minister Magnette schrijven. In deze brief beweren zij met de nodige argumenten, dat er zware inbreuken gepleegd zouden zijn op de wet van de handelspraktijken... Zij vragen dan ook dat de Minister zou tussenkomen bij de handelsrechtbank om deze campagne te doen stoppen.

Dit soort ministeriële tussenkomsten schijnt mogelijk te zijn op basis van één of andere wet. Er wordt het forum verweten ~& jullie moeten het maar zelf lezen in punt 2, net zoals de volgende van deze brief~ dat ze rechtstreeks &/of onrechtstreeks goederen &/of diensten trachten te verkopen... & dat ze hiervoor allerlei ontoelaatbare & slinkse methodes gebruiken, allemaal onder het mom van een debat te willen losweken... Nou-nou-nou... onze GROEN!-linkse rakkers doen plots wel wreed hard hun best...

...& Goed als we zijn, krijgt u natuurlijk van ons hier de hele mik-mak te lezen...

...

vendredi 6 février 2009

Pub nucléaire : Respire a déposé plainte et demande au Ministre de faire cesser cette campagne de propagande apparemment illégale

...


Le lobby nucléaire regroupé dans l’association sans but lucratif ( !) "Forum nucléaire belge" a lancé une vaste campagne de manipulation en faveur du nucléaire et de ses applications.

Présentant cette campagne comme une opération visant à questionner "les préjugés" vis-à-vis du nucléaire, le lobby, qui compte notamment en son sein ELECTRABEL - SUEZ - GDF, l’IRE, Synatom ou encore Areva, se livre à une gigantesque opération de manipulation de l’opinion publique.

Respire a déposé plainte auprès du Ministre de l’énergie et du climat, en charge de la protection du consommateur, l’enjoignant à user de sa capacité à intenter une action en cessation pour faire cesser cette campagne publicitaire au plus vite.

Nous attendons la réponse du Ministre.

Vous trouverez ci-dessous le texte de la plainte qui lui a été adressée.de : ASBL Respire

à :

Monsieur Paul Magnette,
Ministre du Climat et de l’Énergie, en charge de la Protection des Consommateurs (...)Objet : Demande d’action en cessation - Plainte contre l’asbl « Forum nucléaire belge » réalisant actuellement une campagne de publicité apparemment illicite.Bruxelles, le 4 février 2009,

Monsieur le Ministre du Climat et de l’Énergie, en charge de la Protection des Consommateurs,

Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur une campagne publicitaire, actuellement en cours, qui semble transgresser certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur.

L’article 98, §1er, 2. de la loi du 14 juillet 1991 stipule qu’une action en cessation peut être formée à la demande du Ministre, action qui permet au Président du Tribunal de Commerce d’ordonner la cessation d’un acte constituant une infraction de ladite loi. Nous avons donc l’honneur de vous demander d’intervenir auprès du Président du Tribunal de Commerce pour faire cesser la partie apparemment illégale de la campagne publicitaire initiée par l’asbl « Forum nucléaire belge » le 2 février 2009.1. Aperçu général

Cette campagne publicitaire est déclinée aux formats affichage, spots télévisuels, Internet et encarts dans la presse, dans les deux langues. Les affiches comportent des messages tels que (en français) : « Vous êtes pour l’énergie nucléaire et vous avez probablement raison » et « Vous êtes contre l’énergie nucléaire et vous avez probablement raison », les mots « pour » et « contre » apparaissant en couleur à la différence du texte imprimé en noir.

Les affiches indiquent les adresses Internet www.forumnucleaire.be ou www.nucleairforum.be renvoyant vers le site www.nuclearforum.be.

Cette campagne publicitaire, présentée comme « discutante » dans la mesure où elle indique des messages « pour » et des messages « contre » le nucléaire, est initiée par l’asbl « Forum nucléaire belge » dont l’objet social est le suivant (extrait des statuts) : « Le Forum Nucléaire belge a pour objet d’encourager le développement et les applications pacifiques de l’énergie nucléaire, d’informer, et de documenter les membres, les entreprises ou organismes que les membres actifs représentent ou regroupent, et les tiers de susciter dans le pays un mouvement d’intérêt en faveur des applications pacifiques de l’énergie nucléaire, d’étudier les problèmes généraux ou particuliers ayant trait aux domaines envisagés ci-dessus. (…) ». Le caractère « discutant » de cette campagne publicitaire est selon nous fallacieux, l’asbl susmentionnée promouvant l’énergie nucléaire, ses applications et le maintien en activité des centrales nucléaires belges malgré la Loi de sortie du nucléaire adoptée et confirmée par le Gouvernement.

Nous souhaitons attirer votre attention sur les problèmes préoccupants que pose cette campagne publicitaire et vous demandons d’y mettre un terme au plus vite.2.Caractère commercial de cette campagne de publicité

Outre les éléments mentionnés ci-dessous, qui selon nous témoignent du caractère commercial de cette campagne de publicité, il est utile de rappeler que la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur définit la publicité commerciale (LPC) comme suit (art. 93, 3°) : « toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre »

Si l’intention affichée de l’asbl « Forum nucléaire belge », et relayée dans la presse, est de « discuter » des avantages de l’énergie nucléaire et de questionner les « préjugés » relatifs à cette forme d’énergie, force est de constater que :

- la nature et l’orientation de cette campagne publicitaire,

- l’objet social de l’asbl « annonceur »,

- et l’intérêt commercial des membres constitutifs de cette asbl,

établissent de manière évidente le but indirect de promouvoir la vente de produits et services des entreprises membres du « Forum nucléaire belge », servi par le but direct de cette campagne publicitaire qui vise selon nous à altérer de façon substantielle le comportement économique des consommateurs (définition 6°, art. 93 LPC) et ses décisions commerciales (définition 11°, art. 93 LPC).3. Contenu du site Internet www.forumnucleaire.be

Le site Internet susmentionné semble contrevenir aux dispositions de l’article 94/6 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, qui stipule notamment que :

Art. 94/6. § 1er. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments cités à l’alinéa 2, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et qu’elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Sont visées par l’alinéa 1er, les informations relatives à :

1° l’existence ou la nature du produit ou du service ;

2° les caractéristiques principales du produit ou du service, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci ;

(...)

Un rapide survol du site Internet permet de relever certains contenus qui sont de toute évidence faux. Ainsi, à la page à laquelle on accède en cliquant sur l’image « Vous êtes contre l’énergie nucléaire parce que vous pensez au passé », on peut lire, entre autres :

« L’énergie nucléaire. Aviez-vous pensez au fait que :

- Elle n’émet pas de CO2, ce qui est important dans la lutte contre le changement climatique ?…

- Elle nous rend moins énergétiquement dépendants de l’étranger ? »

L’affirmation « l’énergie nucléaire n’émet pas de CO2 » est fausse, l’affirmation « L’uranium est le combustible dont les réserves sont les plus importantes » est fausse, l’affirmation « l’énergie nucléaire nous rend moins énergétiquement dépendants de l’étranger » est inconséquente et invalide voire trompeuse :

- « L’énergie nucléaire n’émet pas de CO2 » : cette affirmation est mensongère, et est d’ailleurs timidement nuancée sur une autre page du site Internet référencée : http://www.nuclearforum.be/fr/theme... . Le fait qu’un contenu du site Internet contredise une affirmation contenue dans une autre partie du site ne rend pas moins fausse l’information portée par ladite affirmation qui semble donc contraire aux dispositions de l’article de loi susmentionné.

- « L’uranium est le combustible dont les réserves sont les plus importantes » : cette affirmation est fausse puisqu’il est d’ailleurs mentionné, sous ce titre, à la page http://www.nuclearforum.be/fr/theme... « qu’il reste au rythme de la consommation actuelle pour près de 200 ans de charbon » alors qu’il reste pour 80 ans d’uranium selon les chiffres repris à la même page. Par ailleurs, aucune étude sérieuse ni critique (voir par exemple les analyses du réseau français « Sortir du nucléaire » : http://www.sortirdunucleaire.org/in...) sur la question des réserves d’uranium n’est référencée à cette page qui comprend pourtant une affirmation péremptoire laissant croire à l’internaute-consommateur que l’approvisionnement en uranium est garanti pendant 80 ans. Le fait qu’un contenu du site Internet contredise une affirmation contenue dans une autre partie du site ne rend pas moins fausse l’information portée par ladite affirmation qui semble donc contraire aux dispositions de l’article de loi susmentionné.

- « L’énergie nucléaire nous rend moins énergétiquement dépendants de l’étranger » est inconséquent dans la mesure où le « moins » est relatif et n’est ici comparé à rien d’autre ce qui rend la comparaison non-significative. De plus, n’oublions pas qu’il n’existe pas de ressources naturelles d’uranium en Belgique. Outre le caractère extrêmement problématique d’une affirmation qui concernerait l’autonomie énergétique que permettrait de garantir l’énergie nucléaire, le site Internet ne fait aucunement mention (voir : http://www.nuclearforum.be/fr/theme...) du fait que le rachat d’Electrabel par le groupe Suez, groupe français, rend l’autonomie énergétique belge toute relative et presque entièrement dépendante d’un pays étranger. Cette affirmation est de toute évidence extrêmement problématique est semble contraire à l’article de loi susmentionné.

Ces trois exemples isolés (nous n’avons pas parcouru l’ensemble du site Internet qui, nous le craignons, comporte d’autres affirmations problématiques, contresens et contre-vérités), sont de nature à « induire le consommateur en erreur », sont « susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » (Art. 94/6. § 1er), notamment en ce qu’ils trompent le consommateur sur « les caractéristiques principales du produit ou du service, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente (…) ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation (…) (Art. 94/6. § 1er, 2).

De manière générale, les « études » et liens renseignés sur le site Internet nous semblent partiaux et lacunaires. L’orientation générale qui s’en dégage ne permet pas au consommateur de se faire une idée claire des enjeux liés à l’utilisation de l’énergie atomique et est par conséquent « susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » (Art. 94/6. § 1er) et le contenu général de ce site Internet doit donc selon nous être considérée comme trompeur au sens de l’article de loi susmentionné.

L’absence complète de lien vers des analyses critiques et de points de vue détaillés d’acteurs opposés à l’énergie nucléaire rend patent le parti pris du « Forum nucléaire belge », et le caractère déséquilibré d’une campagne publicitaire qui est pourtant présentée a priori comme une démarche neutre incitant au dialogue en introduisant de façon égale des arguments « pour » et « contre ».

Ainsi, la porte-parole francophone du lobby Diana Nikolic, déclare dans La Libre du 3 février 2008 que « La démarche vise à inciter les gens à s’interroger sur le sujet ». Force est de constater que les éléments trompeurs et mensongers relayés sur ce site Internet et l’absence de point de vue opposé à l’énergie nucléaire ne permet pas d’offrir au consommateur les conditions d’une interrogation équilibrée et valablement documentée pour se forger une opinion, notamment commerciale.

La présentation générale de cette campagne est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur et constitue donc selon nous un élément trompeur au sens de l’article de loi susmentionné. Nous vous demandons donc d’agir en urgence pour faire fermer ce site Internet. Dans le cas où vous décideriez de ne pas agir, nous souhaiterions être informés des raisons pour lesquelles vous jugeriez que cela ne s’impose pas.4. Volet affichage de la campagne

Les affiches de la campagne susmentionnée semblent contrevenir aux dispositions de l’article 94/7 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, qui stipule notamment que :

Art. 94/7. § 1er. Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

§ 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un vendeur dissimule une information substantielle telle que définie au § 1er ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

(...)

Les affiches publicitaires dont il est question dans ce courrier ne comprennent pas de mention qui permettrait d’identifier les entreprises à l’initiative de cette campagne dès la réception du message par le consommateur. L’affiche renvoie au site Internet www.forumnucleaire.be, présenté comme le site Internet de l’asbl « Forum nucléaire belge », asbl composée selon ledit site Internet de 10 entreprises membres actives dans le secteur nucléaire (Agoria, Areva, Belgoprocess, Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK•CEN), Electrabel, Institut National des Radioéléments (IRE), SPE, Synatom, Tractebel Engineering, Westinghouse Electric Belgium).

Du point de vue du consommateur qui ne s’est pas rendu sur ce site Internet et qui n’est en aucune manière tenu de s’y rendre pour disposer de l’ensemble des informations commerciales qu’il est en droit de recevoir pour se forger une opinion commerciale valable, la nature et l’identité de l’annonceur ne sont pas évidentes. Le terme « forum » qui compose pour partie le nom de l’asbl et du site Internet pourrait laisser croire qu’il s’agit d’un lieu de discussion de type démocratique, et dissimule l’objectif commercial et intéressé de cette campagne de publicité commerciale.

Nous constatons d’ailleurs que le détenteur du nom de domaine du site Internet www.nuclearforum.be n’est pas l’asbl « Forum nuclaire belge », mais « Synatom SA - Avenue Ariane 7, 1200 Bruxelles », membre du « forum nucléaire » et entreprise commerciale.

De manière générale, les affiches publicitaires de la campagne tendent à brouiller la perception du consommateur :

- sur l’identité des vendeurs des produits et services promus indirectement par cette campagne publicitaire, qui sont les entreprises membres du forum ;

- sur les destinataires finaux des bénéfices symboliques et commerciaux de cette campagne publicitaire, qui sont les membres de l’asbl « Forum nucléaire belge » ;

- sur l’intention commerciale portée par cette campagne qui est présentée sous les apparences d’un débat ou d’un « forum » de discussion et de réflexion.

Par conséquent, il nous semble que les affiches qui composent cette campagne publicitaire contreviennent aux dispositions de l’article de loi susmentionné et que cette campagne dans son ensemble doit être considérée comme comportant une omission trompeuse en ce que « dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause » (Art. 94/7. § 1er), et que le « (…) vendeur dissimule une information substantielle telle que définie au § 1er ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte » (Art. 94/7. § 2).

Nous vous demandons donc d’agir en urgence pour faire interdire et retirer ces affiches publicitaires. Dans le cas où vous décideriez de ne pas agir, nous souhaiterions être informés des raisons pour lesquelles vous jugeriez que cela ne s’impose pas.

Dans l’attente de votre réponse rapide que nous espérons positive, nous vous prions Monsieur le Ministre du Climat et de l’Énergie, en charge de la Protection des Consommateurs, d’agréer l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Pour l’asbl Respire,
le Président,

PS : ce courrier sera rendu public le vendredi 6 février 2009.

BRON :
http://www.respire-asbl.be/

...Einde deel (1) ...wordt vervolgd...!!

14-02-2009 om 18:03 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Consternatie alom bij Pauselijke GROEN!-linkse Encycliek over het verdoemde kernenergie !! - DEEL 2

Begin deel (2) ...Het vervolg...!!Wèl-wèl... kijk eens aan !! Het levert in elk geval juridische spitstechnologie op & het is verder soms ook wel ~af & toe~ ongewild grappig, geef toe ?!... Alleen begrijpen wij hier toch ook nog niet goed wat dat forum ons dan wel tracht te verkopen ?!... Een zakje kernenergie soms ?!... Misschien een stukje kernreactor ?!... Of is 't soms een vaatje kernafval ?!... Of een theelepeltje verrijkt uranium ?!... 't Is misschien een splijtstofstaafje ?!... Alle gekheid op een stokje, maar dat het nucleair forum niet zomaar zulke gigantische bedragen weggooit via één of andere ~blijkbaar zéér~ succesvolle publiciteitscampagne zonder hiervan een "return" te mogen verwachten zal intussen zelfs onze seniele 107-jarige overgroot-oma begrepen hebben... & 't mens is ocharme niet meer van deze wereld...

Eerlijk gezegd, wij hebben ons uiterste best gedaan om die "pertinente leugens" te vinden op de bewuste site van die omstreden campagne & we moeten tot onze grote spijt bekennen dat we buiten wat "vergetelheden" géén echte leugenachtige zaken hebben kunnen ontdekken... Nu ja, wij zijn natuurlijk zo geen kommaneukers &/of specialisten ter zake in die materie... Onze vrienden van "respire" hebben er nochtans blijkbaar véél ontdekt & geven daar zelfs een aantal voorbeelden van... Nu weten wij ~gelukkig al véél langer dan vandaag~ dat we niet behoren tot die groep van GROEN!-linkse super-elite van superbegaafden, maar eerder zelfs gedwongen worden om als minder- of middelmatig begaafd kneusje door het leven te sjokken... maar hoe "stom" ...*GRIJNS*... wij als "Hangmatsocialisten" ook zijn, wij hebben nog NOOIT een reklamecampagne geweten die strikt genomen puur objectieve informatie geeft & die ons ook nog eens niet tracht te manipuleren, laat staan ons tracht te belazeren... In principe is dit toch de essentie van reklame dachten we zo...

...& Voor alle duidelijkheid, we zijn de eersten die onmiddellijk onderkennen dat er dus een heleboel mensen rondlopen die er wèl andere ideeën op na houden dan dàt blijkbaar zwaar te duchten "Nucleair Forum" & dat zal ook niemand van ons tegenspreken, noch betwisten !! Maar wij hier geloven wel ~& nog steeds~ dat het creatieve denkproces dat aan zulke discussies is verbonden, zeg maar de uitwisseling van de verschillende ideeën waarbij het in debat gaan met elkaar & vooral het aftoetsen op rationele & dan nog het liefst vanal op een wetenschappelijke manier van mekaars argumenten & tegenargumenten een uiterst leerzaam proces kan zijn voor alle betrokken partijen... Waar kan dus voor onze GROEN!-linkse clubjes het probleem dan zitten ?!... Doen onze GROEN!-linkse knapen & deernen dit dan niet zo graag ?!...

Laat het echter in deze wel zeer duidelijk zijn dat we mensen &/of organisaties die via juridische tussenkomsten de tegenstander de mond willen snoeren, ècht wel misprijzen... & niet voor 't één of het ander, maar zulks gebeurt hier dus weer eens overduidelijk !! Wij moeten vaststellen dat de zogenaamde GROEN!-linkse zijde het debat niet willen aangaan, maar wèl commissies of rechtbanken trachten in te schakelen om vervolgens daarmee hun gelijk te halen... Very strange, niet ?!... Wij vrezen dat dit soort bijbelvast geloof in de eigen standpunten eerder symptomatisch begint te worden bij GROEN! & bij sommige linksen... Er is zelfs géén enkel serieus debat meer mogelijk, enkel & alleen al omdat hun standpunten heiliger dan de Paus, zelfs een tikkeltje dogmatisch te noemen zijn...

Deze strategie is natuurlijk maar waard wat ze waard is & in dit geval is dat dus : "NIETS" !! ...Zoveel is wel duidelijk !! Voor zover wij hier vanuit onze comfortabele ...*KUCH-HOEST*... hangmat kunnen zien, laat men dus doodgewoon àlle terrein over aan de anderen... Eigenlijk doet men ook gewoon niks anders dan meteen de GROEN!-linkse handdoek in de ring te gooien... Zéér flink zouden we hier zo onmiddellijk zeggen !!

Nu kijk... als we de kinderachtige klachtenbrief lezen van GROEN!, ondertekend door een zekere fröbelmadam, ene Tine Vanderstraeten, donderen we bijna perplex van verbazing van ons redactie-stoeltje... De tegenstander beschuldigen van het geven van valse & manipulatieve informatie door daarbij zèlf valse & manipulatieve informatie te zetten in haar klachtenbrief vinden wij ondanks haar aandoenlijk kinderlijke stijl toch wel een paar brugjes te ver & teveel van het goede. Wij zullen dan ook meteen hieronder een voorbeeld geven dat te vinden is in dit literaire kleinnood dat de brieven van Madame de Sevigny naar de kroon steekt... Onze frôbelmadam van GROEN! speelt het klaar om te verwijzen naar het zogenaamde gebrek aan koelwater voor de kerncentrales... Euh... sta ons toe... "gebrek aan koelwater" ?!... waar haalt ze zoiets ?!... In hete zomers kan het inderdaad voorkomen dat het koelwater te warm is, wat ten andere iets compleet anders is dan een gebrek hebben aan koelwater... Dat door de bijkomende opwarming via de koeling van de centrale de maximale lozingstemperatuur wordt overschreden, dat is overigens een fenomeen dat absoluut niet typisch is voor kerncentrales alleen, maar dat ook opgaat voor àlle andere centrales, laat staan industrieën... Et voilà Tineke... zo simpel is het & daarmee weet je dat nu ook weer sie... voor je daar een volgende maal weer over begint & de GROEN!-linkse zijde weer eens laat afgaan als een lekkende gieter !! ...& ...Goh... er staan zo nog een paar pertinente onwaarheden in haar briefke... maar om persoonlijke, noem 't maar Geestelijke Gezondheidsredenen laten wij het maar hierbij... We zitten namelijk nogal ver door onze gezinsverpakkingen Xanax & Prozac heen... & onze dosis van Béta-blokkers moet trouwens ook dringend eens worden bijgesteld...

...

11/02/2009Groen! dient klacht in tegen pro-kernenergiecampagne Nucleair Forum bij JEP

Het nucleair forum, een koepelorganisatie van de pro-kernenergielobbyisten, voert een misleidende mediacampagne van maar liefst 2 miljoen Euro. "Deze campagne laat uitschijnen dat ze neutraal is en misleidt hiermee de burger. Daarom dienen wij een klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame,’ verklaart Tinne Van der Straeten, federaal parlementslid. Zij zal ook minister Magnette ondervragen over de deelname van een aantal instellingen deels gefinancierd door de overheid aan het Nucleair Forum.

De megalomane campagne bombardeert de burgers plat met tal van scheefgetrokken argumenten: een klein beetje tegen kernenergie maar vooral pro. En als ze al tegenargumenten aanhalen, dan vooral om ze nadien onderuit te schoppen. Toch bestempelt het forum hun campagne als ‘open dialoog’ en neutraal. “Als je hun website, affiches en spots bekijkt, dan kan je niet echt van neutraliteit of ‘open dialoog’ spreken. Het is in hoofdzaak een communicatiestrategie om de voordelen van kernenergie te belichten en de nadelen te minimaliseren. Voor ons is dit misleidende reclame," aldus Tinne Van der Straeten.

Iedereen heeft het recht om reclamecampagnes te voeren waarbij hij of zij de eigen producten aanprijst. Maar in hun communicatie moeten instanties eerlijk blijven en mogen zij de burgers niet misleiden. Het nucleair forum, een vereniging van bedrijven en instellingen die zich willen inzetten voor de toepassing van nucleaire energie in België, heeft dus het recht om uit te pakken met reclamecampagnes pro kernenergie maar niet om hun campagnes als ‘neutraal’ of als ‘open dialoog’ te bestempelen als dat duidelijk niet zo is. Ook zij moeten klare wijn schenken.

Met de klacht hoopt Groen! een duidelijk signaal te geven aan de pro-kernenergielobby dat hoe machtig ze ook mag zijn, ook zij gebonden zijn aan eerlijkheid. Groen! vindt het bovendien onaanvaardbaar dat Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en IRE, beiden instellingen die in ruime mate gefinancierd worden door de overheid deelnemen aan deze campagne. Tinne Van der Straeten: “Wat betreft het SCK en IRE zal ik de bevoegde minister Magnette grondig ondervragen. Als zou blijken dat deze misleidende reclamecampagne deels betaald werd door geld van de belastingbetaler, dan zit deze regering opnieuw met een groot schandaal opgezadeld. Groen! eist van de minister ook duidelijke garanties in verband met de onafhankelijk van het NIRAS, dat via haar dochter Belgoprocess vertegenwoordigd is in de campagne."

Groen! roept iedere burger die zich misleid voelt door deze pro-kernenergiecampagne op om ook een klacht in te dienen bij JEP http://www.jep.be.

Het volledige dossier ivm kernenergie kan u nalezen op www.groen.be

De klacht ingediend door Tinne Van der Straeten, kan u hier nalezen.

Klacht tegen reclamecampagne Nucleair Forum ingediend bij JEP

Beste,

Ik, Tinne Van der Straeten, federaal parlementslid voor Groen!, zou een klacht willen indienen tegen de mediacampagne twv 2 miljoen opgezet door het Nucleair forum (http://www.nuclearforum.be/).

Het forum beweert een neutrale campagne te willen voeren, ik meen dat dit een zeer tendentieuze, zelfs manipulatieve, campagne is. Koen Beyaert, Directeur Nucleair Forum, schrijft via een lezersbrief: “dat het forum met deze campagne een open dialoog uit wil lokken met alle mogelijke publieksgroepen, van overheid en milieuorganisaties tot de individuele burger. Daarom bevat de spot bij de grote thema's rond (kern)energie telkens voor- én tegenargumenten of vraagtekens.”

Nochtans lijkt deze opzet niet correct. Alle advertenties verwijzen naar de website van het Nucleair Forum Op de website van het Nucleair Forum is slechts 1 chatsessie voorzien in de agenda waar een dergelijke dialoog zou plaatsvinden. Er is geen forum of andere manier voorzien op de website waar op de stellingen kan gereageerd worden. Wel wordt de surfer geconfronteerd met tal van argumenten zonder dat hij erop kan reageren. Op deze manier realiseert de adverteerder niet de opzet die ze zelf vooruit schuift.

Ik kan niet akkoord gaan met de aanpak van het forum. Op de website kan je ook hun tv-spot herbekijken: http://www.nuclearforum.be/nl/nucleair-forum/campagne. Als je deze spot bekijkt, dan kan je niet echt van neutraliteit spreken. Ons lijkt het eerder een communicatiestrategie en aanpak om de voordelen van kernenergie te belichten en de nadelen te minimaliseren.

Voor ons is dit misleidende reclame omdat het Nucleair Forum zich voorstelt als een neutrale instantie, terwijl de leden in feite voorstanders zijn van kernenergie. Bovendien wil het Nucleair Forum als organisatie kernenergie promoten. De statuten van de organisatie stellen:

Het Belgische Nucleair Forum heeft als doel de ontwikkeling en de vreedzame toepassingen van kernenergie te ondersteunen; informatie en documenten te verschaffen aan zijn leden, (...) alsook aan derden en aan het grote publiek; belangstelling te creëren voor de vreedzame toepassingen van kernenergie (...)

De campagne is dus misleidend, omdat ze ze stelt zowel voor- als tegenargumenten naar voor te schuiven, terwijl het wel degelijk de bedoeling is het publiek voor zich te winnen.

De stellingen die de campagne naar voor schuift zijn ook niet neutraal. Een aantal van de stellingen ervaren wij als erg problematisch.

Zo stelt de campagne:

U bent voor kernenergie want u denkt aan de toekomst/u bent tegen kernenergie want u denkt aan het verleden. Deze stellingen zijn geen neutrale argumenten voor of tegen. Zij drukken een waardering uit, en projecteren die op het publiek. Kernenergie wordt zo gelinkt met iets positiefs, tegen zijn met iets conservatiefs, negatiefs, zonder dat er objectieve elementen aangereikt worden.

U bent voor kernenergie want u wilt altijd elektriciteit. Dit suggereert dat zonder kernenergie het licht zou uitgaan. Nochtans gaat het licht niet uit in landen die geen kerncentrales hebben. Ook in België komt elektriciteit niet alleen van kerncentrales. Deze stelling doet uitschijnen dat de elektricteitsvoorziening steeds gegarandeerd is, terwijl ook kerncentrales problemen kunnen opleveren waardoor ze al dan niet tijdelijk stilgelegd worden. Geen enkele vorm van elektriciteitsproductie is feilloos, en zelfs kernenergie is afhankelijk van weersomstandigheden. Bij hete zomers is al een gebrek aan koelwater opgedoken!

U bent voor kernenergie want u wilt uw kinderen de opwarming van de aarde besparen. Dit suggereert dat kernenergie de oplossing is voor de klimaatopwarming. De toelichting op de website stelt dat we daarom vooral op zoek moeten gaan naar vormen van energieproductie die minder CO2 produceren. De bronnen van broeikasgasuitstoot zijn echter erg divers: ze komen van verkeer, van de verwarming van gebouwen, ontbossing, ... 30% van de broeikasgassen van de Europese Unie waren afkomstig van elektriciteitsproductie. Om onze kinderen de opwarming van de aarde te besparen is dus een ingrijpende wijziging nodig van de manier waarop we ons verplaatsen, de manier waarop we onze huizen bouwen en verwarmen, ... niet alleen een ingrijpende wijziging van den manier waarop we elektriciteit produceren.

Samengevat is deze campagne een verborgen verleider voor kernenergie. Positieve gevoelens worden gelinkt aan voor zijn, negatieve gevoelens aan tegen zijn.

Dat is misleiding van de burger en daarom dienen wij een klacht in.

Hopend op uw feedback en altijd beschikbaar voor bijkomende uitleg.

Tinne Van der Straeten
10/02/2009
Federaal parlementslid Groen!

Contact: Tinne Van der Straeten - tinne.vanderstraeten@groen.be

BRON :
http://www.groen.be/

...

Last but not the least in deze toch wel burleske charade toch nog even deze bemerkingen van ~zoals we reeds zegden~ een stelletje minder- tot middelmatig begaafde nitwits, gesteld natuurlijk in de veronderstelling dat bij GROEN! dus ~enige~ superbegaafdheid zou aanwezig zijn, die ons meteen van alle energieproblemen zou kunnen verlossen... We kijken er overigens reikhalzend naar uit... & die ze heeft, mag ze ons gelijk laten geworden zodat we dit onmiddellijk kunnen publiceren !!

Wij vroegen ons trouwens hier ter redactie eens af hoe onze vrienden van GROEN! het zouden vinden, om op krak dezelfde manier de mond te worden gesnoerd aangaande "misleidende reclame" & het "propageren van Gebakken Lucht"... Wanneer wij zo her & der rondstruinen op de site van GROEN!, met name het gedeelte waar onze olijkerds uitpakken met het "Dossier kernenergie"... dan bemerken wij al snel evenveel "misleiding" als waar zij het "Nucleair Forum" van betichten...

...& We zouden daar natuurlijk ook een bloemlezing kunnen over houden, alleen hebben we wel wat betere & nuttiger zaken te doen dan dit... Maar niet getreurd, de specialisten ter zake zullen dat ten gepaste tijde wel doen in onze plaats, waarbij we uit de grond van ons hart hopen dat er nog één spaander heel blijft van jullie door & door groene oplossing van het energieprobleem...

Màààrr... er is echter wel één heikel puntje dat ons, zeg maar het meeste stoort & dat we bij deze toch even willen vermelden... Als het van jullie vrolijke olijkerds van GROEN! afhangt, dan wordt onze energie wel een héééél pak duurder... tot wel 8x ~zegge & schrijven ACHT MAAL !! duurder~ ...& dàt is nu wel iets wat ons jongens & meisjes komende uit een simpele werkmansbroek vré-se-lijk stoort !! Wie gaat immers dit soort luxe-energie nog kunnen betalen ?!... Mogen wij dit ook onder de noemer "misleidend" &/of "Het promoten van 'Gebakken Lucht' resorteren, of zijn we nu komma's aan 't neuken ?!...

Kijk... & nu niet voor het één of het ander, maar het soort ontwijkingsgedrag dat de GROEN!-linkse elite tentoon spreidt, geeft de rechtse kernenergie-lobbyisten natuurlijk ruim baan & we merken dat sommige rechtse nieuwlichters onmiddellijk in dat openstaande gat springen... 't Lijkt op sommige momenten wel op een poep-simpel scoren bij een wagenwijd open doel !! De recente bijdrage van Dirk-Jan Eppink in De Standaard is daar overigens een zeer mooi voorbeeld van...

...& Zoals naar goede gewoonte, citeren we even...

...

Opinie

vrijdag 13 februari 2009

Groenrechts denkt positief over milieu


DERK-JAN EPPINK houdt een groenrechts milieupleidooi. Daar hoort kernenergie bij. 'Voor elektrische auto's is veel elektriciteit nodig en de enige energiedrager die dat snel kan realiseren is kernenergie.'

Ecologie is een religie zonder God waarbij politici zich laten meeslepen in het discours van de bangmakerij. Maar eigenlijk hoeft niemand bang te zijn en ziet groenrechts de oplossing voor milieuproblemen in innovatie en technologische ontwikkeling. Kernenergie, die 60 procent van het Belgische stroomaanbod levert, is een onmisbare schakel in onze energieketen. Daarom kiest een partij als Lijst Dedecker voor groenrechts. In tegenstelling tot anderen zoals Open VLD, die voor het milieuthema naar links zijn blijven schuiven en de ideologische buurman werden van Groen!

Niet vreemd dus dat Open VLD dit weekeinde congresseert over klimaatverandering. Dat klinkt als een ontdekking, maar het klimaat verandert al zolang de aarde bestaat. Groenland heet Groenland omdat het land vroeger groen was. De centrale vraag in het debat luidt: verandert het klimaat door toedoen van menselijke activiteit of niet? Die stelling kent voor- en tegenstanders. Sommige wetenschappers stellen dat verwarming van de aarde wordt veroorzaakt door activiteit van de zon; niet van de mens. Kortom: we weten het niet. Een effectief milieubeleid wordt echter belemmerd door een theologisch debat over klimaatverandering waarbij ecologisch fundamentalisme regeert. Wie de stelling dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke activiteit niet steunt, wordt afgeschilderd als een ketter, een ongelovige of een klimaatontkenner. De discussie gaat niet over efficiënt beleid, maar over 'goed en kwaad'.

Er is alle reden op te komen voor een schoon milieu. Dat is niet het monopolie van de groenen. Iedereen is voor een schoon leefmilieu en iedereen wil de uitstoot van CO2 tegengaan. Maar dat kan ook zonder duiveluitdrijverij. De vraag is: wat is de beste manier? Andere partijen zoeken de 'mirakeloplossing' bij hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne- en windenergie. Ze willen, zoals Europa nastreeft, 20 procent alternatieve energie in 2020. Maar dan is een wonder nodig. In 2000 stelde Europa voor dat in 2010 al 12 procent van het Europese energieverbruik hernieuwbaar zou zijn. Dat doel wordt niet gehaald. Nu wordt de lat nog hoger gelegd, met nog meer kans dat dit ook niet wordt gehaald. Wind- en zonne-energie zijn nuttig en we moeten van fossiele brandstoffen af. Maar 'hernieuwbaar' kan onmogelijk in alle energiebehoefte van een moderne samenleving voorzien. Er is een energiedrager die constant veel energie kan produceren zonder CO2-emissie: kernenergie. Maar dat woord is in het afgelopen decennium vervloekt. De paarsgroene coalitie besliste ooit dat België tegen 2015 moest beginnen met de sluiting van de kerncentrales. Dat zou België in korte tijd zonder stroom zetten. De federale regering probeert nu tijd te winnen met 'tussentijdse studies'. Intussen blijft modernisering van de nucleaire sector achter, terwijl Frankrijk in Penly al reactoren van de nieuwe generatie maakt.

Het groene discours heeft ook partijen als Open VLD aangetast. Juist in tijden van economische crisis pleit zij voor verplichte emissiehandel. Bedrijven die de normen van CO2-uitstoot overschrijden moeten elders 'schone lucht' kopen. Om de reductie van de CO2-uitstoot met 20 procent te verlagen tegen 2020, zal de Belgische industrie 16,5 miljard euro moeten ophoesten. Op Europees vlak zal dat oplopen van 350 tot 400 miljard euro. Dit verhoogt de productiekosten met 30 procent tegen 2020. Het concurrentievermogen van de Europese bedrijven komt derhalve onder een enorme druk te staan. België moet haar uitstoot tegen 2012 met 7,5 procent verminderen, maar landen als Portugal, Spanje en Ierland mogen meer uitstoten! Dit systeem brengt de Belgische staal-, chemie- en cementindustrie in moeilijkheden want haar concurrentiepositie verzwakt, met als risico dat duizenden banen verdwijnen. Partijen die dit aanhangen worden banenvernietigers, zij het met goede bedoelingen.

Wat zegt groenrechts? Voor ons ligt de oplossing in de technologische ontwikkeling. De Deens milieudeskundige Bjorn Lomborg maakte onlangs duidelijk dat een massieve investering in onderzoek en ontwikkeling van energiebronnen met een lage CO2-uitstoot veel effectiever en goedkoper is dan emissiehandel. Lomborg, ooit een progressieve milieuactivist, wordt door de groene beweging ook al gehekeld als een 'verrader'. Maar hij heeft gelijk. Bedrijven moeten geld kunnen investeren in 'schone productie', niet in de 'luchthandel'. Emissiehandel onttrekt kapitaal aan bedrijven dat zij kunnen besteden aan onderzoek en ontwikkeling voor schone productie en voor schonere voertuigen zoals hybride en elektrische auto's.

Voor elektrische auto's is veel elektriciteit nodig en de enige energiedrager die dat op korte termijn kan realiseren is atoomenergie. We kunnen een schoner milieu bereiken, juist dankzij technologische ontwikkeling. De burger kan zijn auto houden en zijn vliegvakanties eveneens. Daarom: stop die bangmakerij!

Derk Jan Eppink is LDD-boegbeeld bij de Europese verkiezingen.

BRON :
http://www.standaard.be/

...

Tot nog toe monopoliseerde links het groene gedachtengoed maar we maken nu dus mee dat rechts dat gedachtgoed eveneens begint te claimen, doodgewoon omdat sommige standpunten aan de GROEN!-linkse zijde, spijtig genoeg kant noch wal raken... Màààrr & we herhalen dit nog maar eens, het is echter niet door naar de rechtbanken te stappen & een spreekverbod trachten op te leggen aan de tegenstanders dat de GROEN!-linkse geloofwaardigheid zal toenemen. Wij vrezen dat aan de GROEN!-linkse kant nogal wat politiek daklozen dreigen te vallen door de totaal onwetenschappelijke & de soms ronduit ridicule standpunten over de alternatieve energiebronnen, nog niet te na gesproken de radicale standpunten tégen kernenergie. We gaan hier niet het debat over de kernenergie aangaan... Maar, laat het wel héél duidelijk zijn, dat het volledig afwijzen van deze tijdelijke productiemethode die haar rol zal & moet spelen in de overgangsfase naar de totale verdwijning van de energieproductie via fossiele brandstoffen & uiteindelijk ook via nucleaire brandstof, dat dit ~& laat ons daarbij zéér beleefd blijven~ nogal uiterst kortzichtig, om niet meteen te zeggen gewoon héél dom is...

Wij willen hier ten andere zéér duidelijk stellen dat aan de GROEN!-linkse kant plaats moet zijn voor "voorzichtige" voorstanders van de kernenergie in een mix met andere klassieke & àndere alternatieve productiemethodes... Als de GROEN!-linkse zijde zich blijft vastbijten in de rabiate anti-kernenergiestellingen zal het wegens zijn politieke & maatschappelijke ongeloofwaardigheid, gedoemd zijn om mettertijd volledig te verdwijnen of tenminste zwaar te verliezen van groen-rechts omwille van haar overduidelijk gebrek aan degelijk onderbouwde argumenten !!

Voorlopig valt te vrezen dat alleen onze "Fractie der Hangmatsocialisten" onderdak biedt aan deze GROEN!-linkse strekking & vermits wij eerder & liever een goeie carnavalvereniging zijn dan een achterhaald & ongeloofwaardig politiek alternatief, is dat des te erger voor onze vrolijke GROEN!-linkse jongens & meisjes... Wij leven met u mee !!

...Men zegge 't dus voort & als u het niet doet, dan doen wij het wel !!

...

14-02-2009 om 18:02 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
13-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw brok cultuur van de week...

Aangezien onze queeste om het zompige achterland van La Flandre Profonde & onze binnenkort ge-annexeerde "Beschaafde Gebieden" ~zijnde deze ver alboven de Grote Rivieren~ wat cultureel te kerstenen niet ècht 100% een succes te noemen is & dàt hoogstwaarschijnlijk wegens een schijnbare a-culturele instelling van de plaatselijke bevolking, zien wij KITOKOJUNGLE ~dé énige èchte "Fractie der Hangmatsocialisten"~ ons genoodzaakt om dan maar over te gaan tot hardere & pijnlijkere drukkingsmiddelen dan dewelke wij tot hiertoe voor ogen hadden bij middel van wat Actuele Belgistaanse Kk-kunscht... zijnde 'n eenvoudig muurposterke...

Over het "Geval in Kwestie" hebben wij al een omstandige uitleg gedaan in voorgaande schotschriften : 1 jaar KITOKOJUNGLE... ♪♫ Hiep Hiep Hiep Hoera !! ♫ ♪... & KITOKOJUNGLE ambieert de Gróót-Nederlandsche Contreien cultureel te kerstenen met 'n "vrieë grùùùte" authentieke Vlaemsche muurposter !! dewelke wij bij deze dus niet meer gaan herhalen !! ...& Dàt laatste is gewoon een kwestie van u beleefdheidshalve niet te willen vervelen met zulk 'n onbenullige bijkomstigheden als "Kkünscht" &/of ...Kul-kultuur", toch zeker niet in deze donkere tijden der financiële & andere menschelijke crisissen hè...Overzicht muurposter "Total Lost" - grootte 3m36 breed op 2m20 hoog
© Baudouin Breïker - De A0-poster van deze week is de 1ste linksonder...& La voilà nummerke één dat u krijgt..."Total Lost"-poster Nr. 2 © Baudouin Breïker
A0-poster - afmetingen 84 cm x 110 cm...& La voilà nummerke twee dat u krijgt... & allebei van de veurniet !

Onze slimmerdjes zullen onmiddellijk weten waar de klepel hangt & weten wat hen met die klepel te doen staat... Onze hardhoofdige, Oost-Indisch Dove & Leesblinde Cultuurbarbaren die het onderscheid niet kennen tussen kaf & koren daarentegen, kunnen dit "Gevalleke" dus zonder verdere problemen overslaan... Wànt, die hebben daar toch géén enkele boodschap aan !! Alsof wij ten andere al enige goede boodschap te verkondigen zouden hebben... & alsof we dan nog die pretentie zouden hebben, van dat te willen doen...

...& Zeg nu zelf, "K-künscht" &/of ...Kul-kultuur"... dàt brengt hier ten lande toch ook géén ècht brood op de plank zeker, laat staan dat je beiden of één ervan zou kunnen opeten als ware 't een magisch koekje dat ons dan meteen op 1.. 2.. 3.. grote inzichten verschafte die ons dan de zin van het bestaan zou laten kennen ?!... & dat 't "Voedsel" is voor de Geest... Wà's dà ?!... 't Ganse fenomeen is eigelijk ook eigen aan onze cultuur, want "K-künscht" &/of ...Kul-kultuur" als voedsel, als 't je niet van kindsbeen aan met de paplepel is bijgebracht, zodanig dat 't onlosmakelijk een deel van je opvoeding & van de identiteit van wie je bent uitmaakt... Héláás-héláás, dan is er later betrekkelijk weinig kans of hoop, dat je het jezelve nog kunt bijbrengen &/of eigen kunt maken... Laat staan dat je er nog open kunt komen voor te staan... & De uitzonderingen dan, bevestigen die simpele regel...

...& 't Is niet omdat je zowaar effe naar de film of theater gaat, of omdat je bij tijd & wijlen een tentoonstellingske meepikt, noch omdat je van het juiste jargon doorspeende gesprekken kunt voeren, dat je dan gelijk "K-künscht" &/of ...Kul-kultuur" als voedsel, zou weten te waarderen, te smaken of dat het je meteen ook eigen zou zijn ?!... Verkijk u in die vele gevallen dus niet aan dat uitelijk vertoon dat er uiteindelijk géén zak met te maken heeft...

Trouwens, we doen nog altijd het liefst vanal alsof we "K-künscht" &/of ...Kul-kultuur" als voedsel niet nodig hebben, want 't is enkel maar een last die ons verplicht om na te denken & om iet of wat verder te kijken dan dat onze ~str#nteigenwijze~ neus lang is. ...& Dàt verder kijken dàn... doet dan, hoe dan ook pijn & dàt, hoe je 't ook draait of keert !! De pijn van 't groeien dan... Want dat houdt in, dat je starre denkbeelden moet durven los te laten & andere denkpistes moet durven te bewandelen... Voorwaar géén sinecure als je ganse bestaan is opgebouwd uit valse zekerheden, die er alleen maar moeten voor dienen om de leegheid van je kneuterig bestaan, wat waardvol te laten lijken... & er bij te horen !! ...Want daar draait toch alles rond... ergens veilig bijhoren !! *MEUH !!*

Geef ons, het gros der Belgistaanse & Ollandse "medemensch" dus maar "t bekende "Friet & Footbal" nààr het u allen welbekende "Brood & Spelen"... want dàt is hetgene wat we kennen uit de filmkes & de boekskes... Troep waar we het liefst vanal niet te veel moeten bij nadenken... Het genre van voorgekauwd & voorgedacht amusement volgens een liefst bekend & een vooral succesvol format, dat we dan ook nog eens over ons heen kunnen laten gaan... Glitter & glamour waarbij we ons dan vervolgens kunnen wentelen in de bedroevende stupide idolatrie van onze hedendaagse gladiatoren die voor ons onze helden uit onze kinderdromen moeten worden... Dromen die wij dan nooit zelf waarmaken omdat ze ergens in ons bestaan verloren zijn gegaan... soms zelfs omdat ze simpelweg zijn afgestorven, als we al niet zelf verantwoordelijk zijn voor dat afsterven...

Want een eigen smaak & een eigenste mening hoort er niet meer bij & is ons in vele, zoniet de meeste gevallen tó-táál & volkomen vreemd, want ook dàt zijn we al jaren geleden ergens onderweg verloren... & Meestal gewoon uit schrik om uitgestoten te worden & anders te worden bekeken, gaan we het liefst vanal op in een smakeloze & kleurloze onzichtbare grijsheid der middelmaat... Géén haar, laat staan een kop die boven het maaiveld uitsteekt...

Làch, want morgen wordt het ècht weer eens véél erger !!

...

13-02-2009 om 19:36 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
12-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over het debacle van een inflatie die iedereen kent : de energie !!

Onze ~overigens de enige èchte~ "Fractie der Hangmatsocialisten" blinkt niet uit door haar hogere intelligentie, evenmin door haar grote doorzicht in de ondoorgrondelijke wetmatigheden der economie & de politiek, àlles behàlve...

Màààrr ~toch wel gespeend van enig nuchter denken~ vrezen wij "Fractie der Hangmatsocialisten" stilaan ervoor dat ons mooie Belgistan ~Land van Melk & Honing~ zowat voor het overgrote deel van onze medebewoners van deze aardkl##t, tot een ~vooral surrealistische~ buitenaardse woongemeenschap is verworden...

Kan er ons trouwens iemand een andere plek op deze aardbol vinden waar aandeelhouders van een bank, zomaar in meerderheid stemmen om van die zelfde privébank een staatsbank te maken & dat gewoon om het financieel gemaakte gat te delgen ?!...

Euh sorry, jullie mogen het ons niet kwalijk nemen, maar dat soort onzin van de hoogste graad gaat hier bij de "Fractie der Hangmatsocialisten" elk simpel werkmanspetje vér te boven hoor... all the way over !!

Wij hopen trouwens ook, dat al die weirdo aandeelhoudertjes er nu dus niet al te veel op gaan rekenen dat "De Staat"... ~& men begrijpe ons dus goed in deze, belastingbetalers zoals u & mij~ hun het verloren dividend zullen "terugschenken" of hun ~verloren~ aandelen nu eens tegen een forse & ferme prijs terug zullen terug kopen ?!...

Het valt zo immers nu al te vrezen dat binnenkort dàt roestige & vierkant-draaiende vehikel dat voor een Staatsbank moet doorgaan, in een zéér woelig financieel water terecht zal komen, om daarna meteen glorieus te verzuipen met alle gevolgen van dien...

...& Het vervolg van deze financiële klucht is : waarbij "De Staat" ~& men leze nogmaals u & mij~ dan weer eens opnieuw zal moeten bijspringen met ~nog eens~ véle miljarden belastingsgeld !! ...& Voor de duidelijkheid, er zijn er zo ondertussen al zo'n kleine 22 €uro-miljarden ingepompt... Dat zijn 880 miljard Oude Belgiche Franken die er al aan opgesoupeerd zijn & in zijn verdwenen !!

...& Dàt allemaal om dit als een baksteen drijvende gevaarte & een financieel dodelijk vehicel van jewelste te gaan redden... Want wij hier in de "Fractie der Hangmatsocialisten" zien dit vrij ziekelijk makend financiële "grapje" intussen al van ver aan komen waaien... & zeker nù, nadat Dexia al een geweldige hap uit deze quasi lege ruif al heeft genomen...

Het begint zo intussen op de grootste legale roof in de Belgistaanse Geschiedenis te lijken !! ...als het dat àl intussen niet is !!

Wij "Fractie der Hangmatsocialisten" ~& we zijn natuurlijk niet al té slim zoals u weet~ vinden het toch maar wàt "ráár" dat aandeelhouders van een bank "vinden" dat dan maar de totaliteit van de Belgistaanse belastingbetalers moet opdraaien voor hun zogenaamde "meerwaardecreatie" van hun aandelen... niet ?!... Bout gesteld, u & ik moeten dan maar hun verlies compenseren... Nou-nou !!

...& Sorry, maar dat onze traditionele linksen hier weer niet afkomen met hun gebleir, gezever & gezeik over een "oh-zo-brave-&-oh-zo-goede" "staatsbank" zoals van weleer ~zoals den ASLK~, waar iedereen toch zo gelukkig mee was... lees op het blog van Bert a.k.a. "De Snotteraar", het stukje "Goede huisvader" er maar eens op na over dat nostalgisch gemekker & gesnotter !! ...Moesten we zelf niet beter weten ?!... *G#DVERrrr* ...er ontbreekt alleen nog een liedje van La Esterella bij dit pseudo-links gelul !!

What the f#ck kan een "Staatsbank-skeuh" van het 37ste knoopsgat in een land van een geruite voorschot groot, ~waar ze al niets anders doen als onder mekaar ruzie maken~ op de Internationale Financiële Markten dan betekenen &/of doen ?!... Denken ze hier nu werkelijk ~in al hun gedverrrse kerktorenpolitiek-arrogantie~ dat Belgistan deel uitmaakt van de inter-Galactische planeeteconomie tussen de hemellichamen Mars & Pluto ?!... &/of dat de economische (bank)wereld zal stoppen met draaien zonder ons "Staatsbank-skeuh" van het 37ste knoopsgat ?!... Wake up !! It's all in the game !!

Maar genoeg gezeverd over dit heikele onderwerp waar zelfs beroepslui hier ten lande een punthoofd & een accute burn-out aan over houden...

Laat ons eventjes terugkeren naar een iets of wat makkelijker te begrijpen onderwerp. In eerste instantie de inflatie. Echt makkelijk is het niet... maar toch...

...& We gaan eventjes lezen in onze Belgistaanse Kwaliteitskranten...

...

Economie

woensdag 11 februari 2009

Gas- en elektriciteitsprijzen jagen inflatie aan

BRUSSEL - Waarom stijgen de prijzen in België sneller dan elders? De Nationale Bank onderzocht het.

De inflatie in ons land ligt al ruim een jaar fors boven het gemiddelde van de eurozone. Terwijl ze in België net onder de 6procent piekte, kwam ze in de eurozone niet boven de 4procent uit. In december was ze in ons land met ruim de helft teruggelopen tot 2,7 procent, maar in de eurozone stegen de prijzen dan nog maar met 1,6 procent. Gemiddeld kwam de Belgische inflatie het afgelopen jaar uit op 4,5 procent, tegenover 3,3 procent in de eurozone.

Dat de inflatie in België sterker schommelt dan in de landen waarmee we onze munt en dus ook het monetair beleid delen, is al langer bekend. Maar onze inflatie lag daarbij zeker niet systematisch hoger, integendeel. Van begin 1999, toen de euro zijn openbaar bestaan begon, tot einde 2007 bedroeg de gemiddelde inflatie in ons land 2procent, tegen 2,1 procent in de eurozone.

Vanwaar dan het grote verschil het afgelopen jaar? Uit een analyse van de Nationale Bank blijkt dat de verklaring vooral ligt bij de sneller gestegen prijzen voor aardgas en elektriciteit. Samen met voeding -waarvan de prijzen ook wat sneller zijn gestegen dan gemiddeld- zijn die goed voor een kwart van onze consumptie. De NBB wijt die snellere stijging aan 'de marktmechanismen die onvoldoende lijken te werken' en aan de 'lage effectieve concurrentiegraad, ondanks de volledige liberalisering van het residentiële marktsegment'.

Tegelijk stelt de Bank ook vast dat de inflatieversnelling van de eerste helft van het jaar meer 'tweede ronde-effecten' op gang heeft gebracht dan in onze buurlanden. De duurdere olieproducten hebben met andere woorden de prijzen van andere industriële goederen en diensten meer 'besmet' dan elders. En dat heeft volgens de Bank te maken met de automatische loonindexering en met de indexering van de prijs van allerlei diensten, die bij ons veel meer voorkomt dan elders.

(lc)

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...& Wat de Nationale Bank van deze Surrealische Belgistaanse Bananenrepubliek aan de Noordzee betreft lezen we het volgende :

...

DOSSIER : Financiële Crisis

11/02/09 06u24

Overheid stopte banken al 22 miljard toe

De Nationale Bank had een belangrijk aandeel in de redding van Fortis.

Tussen eind september en eind 2008 hebben de federale overheid en de gewesten 22,2 miljard euro kapitaal geïnjecteerd in door de crisis getroffen financiële instellingen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2008 van de Nationale Bank van België (NBB).Sterke stijging brutoschuld

Omdat die reddingsoperaties voornamelijk via leningen verliepen, leidde dat tot een toename van de geconsolideerde brutoschuld van de overheid met 21,7 miljard euro, of 6,3 procent van het bbp. De overheden kwamen vooral tussen bij Fortis (meer dan 15 miljard euro), maar ook bij KBC (3,5 miljard), Dexia en Ethias (elk 1,5 miljard). De brutoschuld kwam zo eind 2008 uit op 88,7 procent van het bbp, na 83,9 procent in 2007. Dat is de eerste stijging sinds midden de jaren negentig. In 2009 zal de schuld verder oplopen tot 94,8 procent van het bbp, zo verwacht de Nationale Bank.Overheidstekort loopt op

De financiële en economische crisis en de daaruit voortvloeiende fiscale minderinkomsten en relancemaatregelen, hebben ook gevolgen voor het overheidstekort. Dat zou in 2009 oplopen tot 3,3 procent van het bbp, na een tekort van 1,1 procent in 2008."Begrotingsevenwicht moet hersteld worden"

NBB-gouverneur Guy Quaden stelde dat "urgentiemaatregelen ongetwijfeld op hun plaats zijn, gelet op de ernst van de activiteitsvertraging en de vermoedelijke weerslag ervan op de werkgelegenheid". Hij benadrukte wel dat de maatregelen, zeker de begrotingsmaatregelen, tijdelijk moeten zijn. "Waar de overheidsschuldgraad onverhoeds gestopt is te verminderen, moet ons land zich ertoe verbinden het begrotingsevenwicht te herstellen en geleidelijk structurele overschotten op te bouwen zodra de economische groei weer normaal is."Nationale Bank redde Fortis

Ook de Nationale Bank greep in tijdens de financiële crisis. "De politiek moet zorgen voor de solvabiliteit, de centrale bank voor de liquiditeit", zei Quaden bij de voorstelling van het jaarrapport. "Als Fortis in september en oktober gered is van het ergste, dan is dat dankzij de maatregelen vanuit de politiek en van de centrale bank", aldus Quaden. De NBB-gouverneur hoopt dat de oplossing die er uiteindelijk gevonden wordt voor Fortis, "de beste zal zijn voor de stabiliteit, in tegenstelling tot de onzekerheid van eind september en begin oktober".

(belga/vsv)

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

...& We herhalen dus nog eventjes met alle toeters & bellen !!

Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

Uit een analyse van de Nationale Bank blijkt dat de verklaring vooral ligt bij de sneller gestegen prijzen voor aardgas en elektriciteit. Samen met voeding -waarvan de prijzen ook wat sneller zijn gestegen dan gemiddeld- zijn die goed voor een kwart van onze consumptie. De NBB wijt die snellere stijging aan "de marktmechanismen die onvoldoende lijken te werken" en aan de 'lage effectieve concurrentiegraad, ondanks de volledige liberalisering van het residentiële marktsegment'.

...& Hebben jullie het nuù gesnapt beste lezertjes ?!... De prijs van "den ellentriek & de gááz" stijgen hier veel sneller dan elders !!...

Goh ?!... Allé-allé, hoe zou dat nu toch komen ?!... Wel het staat er ook : "de marktmechanismen die onvoldoende lijken te werken"...

Kijk !! Om te beginnen, mag van ons het werkwoord "lijken" er wèl uit, want het "lijkt" NIET... Het "IS" gewoon een vaststaand feit dat er hier ten lande GÉÉN marktmechanisme bestaat !! Het is hier in dit Belgistaans Surrealistische Gedrocht dat vooralsnog België noemt, niks anders & niks meer of minder dan een ~vooral dan~ slechte bollenwinkel waar de klant ~u & ik~ alléén maar dan blauwe chikken & vooral dan slechtsmakende blauwe chikken kan kopen !! ...& Wel om het simpele feit : er is gewoon niks anders !! - PUNT !! ...& Is dàt een wat duidelijke vergelijking die iedereen zowat kan begrijppen & verstaan ?!...

...& Kletsen we uit onze nek ?!... In tegenstelling dat velen hopen dat we dat wel zouden doen, doen we dat ~héláás héláás voor hen~ NIET !! Zoals naar goede gewoonten vonden we na het world-wide-web weer eens te hebben omgespit, een ander artikel dat ons dan weer op het spoor bracht van een rapport van onze lievelingsinstelling "Dé" CREG & voor de ollanders onder onze lezers, de CREG is de Belgistaanse energieregulator !!

...

Economie

woensdag 11 februari 2009

Stroomverbruikers in de kou


BRUSSEL - De stroomverbruikers hebben tot nog toe weinig voordeel gehaald uit de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in ons land. De producenten des te meer. De federale energieregulator geeft aan dat de liberalisering tot nog toe een fiasco is voor de consumenten.

Met de titel van zijn eerste rapport over de liberalisering zet de Creg, de federale energieregulator, meteen de toon. Het gaat over 'de falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt'.

Dat rapport werd eind vorige week overgemaakt aan de leden van de algemene raad van de Creg. Daarvan maken zowel werkgevers, vakbonden, milieu- en consumentenorganisaties, energieproducenten als netbedrijven deel uit. Maar tot nog toe kwam er geen enkele reactie op het nochtans zeer negatieve beeld dat de Creg heeft geschetst.

Een van de meest vernietigende conclusies van de energieregulator is nochtans dat de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt enkel de producenten ten goede is gekomen. De consument heeft nog geen vruchten kunnen plukken, wordt er aan toegevoegd. Zo plaatst de energieregulator zeer grote vraagtekens bij de manier waarop de elektriciteitsprijzen vandaag worden gezet. Zowel voor de gezinnen als voor de bedrijven.

De prijsafspraken met de kmo's, kleine industriëlen en professionele consumenten worden meer en meer gebaseerd op groothandelsprijzen die volgens de federale energieregulator niet objectief zijn. Dat komt omdat marktleider Electrabel zijn aanbod baseert op termijnprijzen die vastgelegd worden op de Nederlandse energiebeurs Endex. Het probleem volgens de Creg is de zeer beperkte handel op deze beurs. Zulke termijnprijzen dan hanteren als referentieprijs kan volgens de Creg niet. De regulator heeft het over een flagrant voorbeeld van twijfelachtige representativiteit.

De gezinnen zijn niet veel beter af, stelt het rapport. Sinds de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt is er geen enkele mogelijkheid meer om uit te maken of de prijs waartegen de elektriciteit aan de verbruiker wordt verkocht, in verhouding staat tot de kostprijs om de kilowatturen te produceren in een centrale, luidt het.

De energieregulator heeft ook grote problemen met de wijze waarop onder meer de distributienetbeheerders stroom moeten aankopen om netverliezen te compenseren of om aan verplichtingen te voldoen die worden opgelegd door de overheid. De Creg heeft al aan de minister van Energie voorgesteld om de netbeheerders de kans te geven om stroom te kopen tegen productieprijs en niet langer op basis van de groothandelsprijs. Het zou de uitgaven voor dergelijke aankopen meer dan halveren, luidt het. Dat is in het voordeel van de verbruiker. Deze uitgaven worden immers verrekend in de kilowattuurprijs.Voorts velt het rapport een vernietigend oordeel over het nut van de zware investeringen die het hoogspanningsbedrijf Elia heeft gedaan in de uitbreiding van het aantal verbindingen tussen België en de buurlanden. Het argument om deze investeringen te doen was en is dat het mogelijkheden bood om meer elektriciteit tegen betere prijzen te kunnen invoeren in ons land. De Creg besluit dat daarvan tot nog toe niets in huis is gekomen De energieregulator vindt het onbegrijpelijk en zelfs onaanvaardbaar dat de extra hoogspanningsleidingen niet geresulteerd hebben in een verhoging van de beschikbare capaciteit voor commerciële transacties. Onaanvaardbaar omdat de verbruiker mee moet betalen voor dergelijke investeringen. De kosten voor de uitbreiding van de netten worden verrekend in de kilowattuurprijs.

De Creg heeft het over een slechte timing van de investeringen door Elia en vindt voorts dat men de zaken veel te rooskleurig heeft voorgesteld.

Ten slotte waarschuwt de Creg om niet te veel hoop te stellen op de bouw van centrales door concurrenten van Electrabel als een manier op de stroomprijs te drukken. Projecten genoeg maar de meeste zitten nog in de ontwerp- en onderzoeksfase. De investeerders schrikken onder meer terug omdat er geen duidelijkheid is over de toekomst van de kerncentrales in ons land en ze vrezen het marktoverwicht van Electrabel. De federale energieregulator vindt dat de overheid dringend duidelijkheid moet verschaffen over de kerncentrales en tegelijk een regelgeving moet uitwerken die investeringen in nieuwe centrales door andere spelers dan Electrabel aanmoedigt.

(pse)

BRON :
http://www.standaard.be/

...

Dit artikel bevat zo veel informatie dewelke het verdient om vooral wat grondiger uitgediept te worden, zeg maar onderwerp per onderwerp. ...& We beginnen met het "zogenaamde marktmechanisme dat onvoldoende werkt"

Laten we maar onmiddelijk lezen wat er in het verslag staat van onze vrienden de CREG :

...

blz 6 & 7 van deze studie

DE REGULERING VAN DE BELGISCHE ELEKTRICITEITSMARKT VÓÓR DE LIBERALISERING

1. Het Belgische elektriciteitslandschap was lange tijd gekenmerkt door een eerder zuinige reglementering. De wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening voorzag in een haast totale vrijheid van productie en transmissie van elektriciteit en in een relatieve vrijheid voor wat betreft elektriciteitsdistributie.

2. De Belgische gemeenten en steden hadden een wettelijk monopolie voor de distributie van de elektriciteit en het gas. Een aantal ervan kozen voor eigen intercommunale structuren, de meeste echter voor een gemengde intercommunale structuur in samenwerking met de private energieonderneming(en). Deze opdracht heeft steeds een belangrijke bron van inkomsten voor de betrokken overheden gevormd.

3. Vanaf 1955 kende de sector een origineel en eenvoudig regime van controle en overleg: de sector moest aan vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers inzage geven in zijn kostenstructuur. Het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas (CCEG) werd opgericht.
Dit comité had als opdracht erover te waken dat “de technische, economische en tariferingtoestand van de sectoren gas en elektriciteit en eveneens de evolutie van deze gericht blijven op het algemeen welzijn, en zich integreren in de algemene energiepolitiek”. Het Controlecomité keurde eveneens de grote investeringen in infrastructuurwerken goed.

4. Het Controlecomité was tot stand gekomen door een overeenkomst tussen de interprofessionele sociale organisaties, het Verbond der Belgische Ondernemingen en de ondernemingen en organismen uit de sector zelf. Afgevaardigden van de federale en de Gewestregeringen mochten de vergaderingen bijwonen. Het Controlecomité werkte met aanbevelingen: om geldig te zijn moesten die de goedkeuring wegdragen van alle ondertekenende partijen. Het betrof daarom een zekere vorm van zelfregulering. Belangrijke voorbeelden van dergelijke aanbevelingen zijn deze(*) met betrekking tot de afschrijvingstermijnen: zo voorzagen de boekhoudkundige regels binnen het CCEG ondermeer een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor nucleaire centrales en voor steenkoolcentrales.

5. Van bij het begin had het Controlecomité tot doel de sector te rationaliseren om zo laag mogelijke tarieven toe te passen en deze tarieven te uniformiseren voor gans België. Opdat er voldoende informatie beschikbaar zou zijn over de kostprijzen en over de rendabiliteit had de sector een systeem met een eenvormige en “open” boekhouding aanvaard, gebaseerd op een gemeenschappelijk uniform boekhoudplan. Het Controlecomité kon zich dus baseren op de werkelijke informatie over exploitatie en kostprijzen.

6. Het sluitstuk van deze reguleringsmethode door het Controlecomité was een ex post winstregulering: indien de vastgestelde winstevolutie niet langer als billijk werd beoordeeld, zette het Controlecomité daartoe zelf zogenaamde tariefprogramma’s op. Via dergelijke programma’s werden in de toekomstige tarieven specifieke restorno’s voorzien en toegepast naar de betreffende klantengroepen. Zo werd ondermeer voorzien om de aanvankelijk hogere kosten voor de consumenten die het gevolg waren van de snelle afschrijving van de nucleaire centrales, door middel van tariefverminderingen in dergelijke tariefprogramma’s, geleidelijk terug te geven aan de gebruikers. Het ging bij dit alles om belangrijke bedragen: niet in het minst onder druk van de toenmalige regering werden in de context van de liberalisering in de periode 1999-2003 voor 25 miljard BEF aan tariefdalingen goedgekeurd. Met het stopzetten van de werking van het Controlecomité werden ook de tariefprogramma’s stopgezet.

----------
(*) Het betreft de aanbevelingen CC(e) 719 van 19-01-1969; CC(e) 1410 van 11-04-1984; CC(e) 89/20 van 31-05-1989; CC(e) 93/10 van 7-04-1993; CC(e) 93/11 van 7- 04-1993; CC 97/17 van 29-01-1997 en CC(e) 2002/27 van 6-11-2002
----------

BRON :
STUDIE (F)090126-CDC-811
over : ‘de falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt en de elementen die aan de oorsprong ervan liggen’

...

Voilà... zwart op wit !!

Dit is dus een ~pijnlijke~ korte historiek van onze energiesector waar met even veel nostagie wordt gesproken over het verleden van het controlecomité, als dat er in de pauzes aan de koffiemachienen bij Fortis geleuterd wordt over de "goeie tijden" van "den ASLK"...

Toch wel wat raar vinden jullie dat ook niet ?!... Men komt er stilaan achter dat men iets heeft afgeschaft dat tenslotte schitterend werk had geleverd & dat een controle op de prijzen toeliet. Pas op, deze keer schrijven WIJ dàt dat eens niet !! Maar wel de grote geesten & de verlichte breinen die het kunnen weten !!

Wij hebben dat hier al verleden jaar geschreven meer bepaald op 13 juli 2008 in ons stichtend stukje : "Het energiedebat - PART XI : ...Enkele vragen & enkele ~pijnlijke~ conclusies...".

Jullie moeten maar eens surfen naar ons energiedossier van die dag. Wat hebben we daar in al onze kilheid onthuld & zullen we hier nog maar eens properkes & héél beschaafd herhalen :

Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

In 2001 werd een eind gemaakt aan de bevoegdheden van het controlecomité van gas en elektriciteit & werd de CREG opgericht zonder dat de integrale bevoegdheden van het controlecomité werden overgeheveld.

Wie zaten er toen ÈN in de Federale ÈN in de Vlaamse Regering ?!... Juist !! ...Onze Sossen & de Groenen !!

Géén enkel, maar dan ook géén enkel weerwerk hebben die klojo's & pipo's toen gegeven !! Géén enkel, maar dan ook géén enkel debat werd er gevoerd buiten het blinde & het achterlijke stupide geloof in het fenomeen van "Dé Vrije Markt" !! ...& dàt vergeven we deze kwieten dus NOOIT - NEVER ofte NOOIT !! ...Werkelijk om zot van te worden, die zogenaamde linksen !! ...& Pas op, nu trekken die klojo's & pipo's van het 37ste politieke knoopsgat nog maar eens ~als het hun politiek uitkomt~ hun wreed grote muil open over "het beschermen van de zwakkeren tegen energiearmoede" ?!... Mét al de rest van de Belgistanen misschien, maar niet met déze "Fractie der Hangmatsocialisten" !!

Grote emmers & bakken van pek & veren !!... inpappen die handel & ze *G#DVERRrrr* het ganse land door jagen !!

...& we herhalen nog eens bij deze met alle toeters & bellen die we in huis hebben, de les van vandaag :

Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

DE SOSSEN & DE GROENEN HEBBEN HET CONTROLECOMITE OPGEDOEKT !! ...& DE PRIJSCONTROLE AFGESCHAFT !!

...Men zegge 't dus voort & als u het niet doet, dan doen wij het wel !!

...

12-02-2009 om 20:03 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
11-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australisch Premier Kevin Rudd doet een "Anciaux'ke" !!

Het begint intussen zowaar een ècht begrip te worden hier op onze redactie... een "Anciaux'ke" maken... & er wordt hier ook bewust naar op zoek gegaan...

...& wie weten waar dit voor staat & waar het dan inhoudelijk om gaat, die verwijzen we onder andere daarvoor even naar ons vorige artikel "Leve Rooien Bert !!! - PART I" & "PART II" ~overigens van dat zelfde artikel~ waarin onze nieuwste SP-a'er Bert Anciaux het aandurft om een parrallel te trekken tussen het drama in Dendermonde, vermoedelijk begaan door de "massamoordenaar" K.D.G. & de nutteloze dood van enkele honderden kinderen ingevolge de Israëlische "precisie"- & de "àndere rotzooi"- & fosforbombardementen in Gaza begin dit jaar 2009...

Wie ook nog een "Anciaux'ke" heeft gemaakt was de Turkse Premier Erdogan & ook dat "Anciaux'ke" werd natuurlijk in onze annalen opgenomen... & wel onder de stichtende & vrolijke titel : "Turks Premier Erdogan doet een "Anciaux'ke" !!

Inmiddels zijn die drama's bij de gemiddelde Belgistaan intussen alweer naar de achtergrond verdrongen, want die heeft inmiddels weer andere Belgistaanse zorgen aan z'n hoofd, zoals de u allen welbekende crisis & alle aanverwante uitspatting die daar zowat kunnen bijhoren...

Maar zoals u waarschijnlijk weet is de wereld ondertussen niet gestopt met verder draaien. Intussen zijn er in Australië ~weeral lekker ver weg van onze eigenste veilige slaapstee~ gigantisch vuurhaarden aan het woekeren die alles verteren wat er zich ook maar op hun weg bevindt... Vlammenzeeën van méér dan 40 meter hoog (!!) banen zich een weg door het land & vernietigen alles wat leeft... Wie of wat er in terecht komt verpulvert tot stof & as... & Wat op de vlucht kan slaan, doet dat ook... & het behoeft waarschijnlijk geen tekeningetje, uiteraard wordt de Australische Wildlife daarbij ook zwaar getroffen...

Steengoed als we zijn, laten we u dat uiteraard graag even zelf lezen :

...

Buitenland

maandag 09 februari 2009 | Bron: afp

Dodental bosbranden Australië loopt op tot 171


SYDNEY - Bij de meest dodelijke bosbranden in de Australische geschiedenis is het dodental al opgelopen tot 171. Dat berichtte de Britse zender BBC maandag op zijn website.

Alle doden vielen in de zuidoostelijke deelstaat Victoria, waar extreem hoge temperaturen, tot bijna 50 graden Celsius, hevige wind en brand een fatale combinatie opleverden. 'De inwoners van Victoria zijn de afgelopen 24 uur door een ware hel gegaan', zei de Australische premier Kevin Rudd bij een bezoek aan het rampgebied. 'Het is een afschuwelijke tragedie voor de hele natie.'

John Brumby, minister-president van de getroffen deelstaat Victoria, sprak van de grootste natuurramp in de geschiedenis van Australië.Leger wordt ingezet

De Australische premier Rudd beloofde financiële steun. Ook zou het leger worden ingezet om te helpen met de bestrijding van de branden en de evacuatie van mensen. Zwaar getroffen zijn de stad Marysville, waar 90 procent van de huizen verwoest is, en verscheidene gemeenten in het district Kinglake. 'Marysville bestaat niet meer', aldus een ooggetuige.

Politiewoordvoerders zeiden dat op ten minste twee plaatsen verkoolde lijken in auto's werden aangetroffen. De slachtoffers probeerden kennelijk het vuur te ontvluchten, maar raakten niet snel genoeg weg. De meer dan 100 doden vielen op wel twintig verschillende locaties.Dertig branden

Meer dan dertig branden zijn nog niet onder controle, nog steeds worden dorpen en gemeenten bedreigd. Vele oorden blijven afgesloten omdat ze als plaatsen van misdrijven worden beschouwd. De autoriteiten gaan ervan uit dat een aantal branden opzettelijk werden aangestoken.

In 1983 kwamen in Victoria 75 mensen om het leven. Zeker drieduizend woningen gingen destijds in vlammen op. In 1939 kwamen bij bosbranden 71 mensen om het leven en brandden 650 woningen uit.

De deelstaat Queensland, in het noordoosten van Australië, wordt dan weer geteisterd door overstromingen. Die zijn het gevolg van aanhoudende regenval in de regio. Gisteren werden drie mensen vermist.

BRON :
http://www.standaard.be/

...

De Australische Premier Kevin Rudd was dan ook zichtbaar aangedaan, zelfs zo erg dat ie zoals u in het onderstaande filmpje kunt zien, hij zelfs het woord "Mass murder" in de mond neemt..."Australian Fires - Kevin Rudd"
duur : 2:55 minuten
...


...In een andere reactie vergeleek Rudd de bosbranden, die inmiddels reeds 200 mensenlevens hebben geëist, met de Duitse stad Dresden, die aan het eind van de oorlog zwaar gebombardeerd werd door de geallieerden, waarbij naar schatting meer dan 25.000 mensen het leven lieten...

Wij willen de Heer Rudd dan ook feliciteren met deze... *KUCH-HOEST* ...uiterst diplomatische uitspraken & wij hopen dan natuurlijk hierbij ook dat ie door dàt fameuze "Anciaux'ke", met name de toch wel manklopende vergelijking te maken van de Australische bush-branden met de bombardementen op Dresden, niemand in het bijzonder zal gekwetst hebben &/of zich gekwetst zal laten voelen...

...& Verder hopen wij natuurlijk van harte, dat er daar in het verre Australië aan die ganse nachtmerrie spoedig een einde zal komen... & Natuurlijk eveneens, dat deze toch wel verschrikkelijke gebeurtenissen de ganse mensheid in haar geheel ook zullen aansporen tot een klein beetje meer respect, nederigheid & vooral een betere benadering van de talrijke klimaatproblemen die ons ontegenzeggenlijk állemáál van de eerste tot de laatste bedreigen !!

De natuur heeft toch nog maar weer eens eventjes laten zien wie er ooit het laatste woord zal hebben...

...

11-02-2009 om 15:40 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
10-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.30 €uro €lectriciteit cadeau !!

Kijk 's aan - kijk 's aan, ze gooien met geld naar ons hoofd !!

"Ze" is in dit geval onze eigenste Belgistaanse Regerering & voor u wilde plannen maakt & denkt aan een weekendje city-trippen of aan de aanschaf van één of ander speeltje dat al een tijdje staat te glinsteren op uw verlanglijstje...

Het gaat hier om welgeteld... ~hou u vast !!~ ...30€ !!

Onze Belgistaanse regering besliste namelijk, om de elektriciteitsrekening van èlk gezin te verlagen met... inderdaad ~zegge & schrijve~ 30€... Kostprijs van deze Belgistaanse braspartij : 135 miljoen €urootjes van uw & mijn mooi belastingsgeld...

...

Economie

vrijdag 12 december 2008

30 euro elektriciteit cadeau

BRUSSEL - De regering zal de elektriciteitsrekening van elk gezin met 30 euro verlagen. Ze geeft de distributeurs 135 miljoen euro belastinggeld daarvoor en die moeten dat cadeau aan de gezinnen doorgeven.

Dat hoort bij het luik 'ondersteuning van de koopkracht' van het herstelplan.

Over die beslissing werd lang ruzie gemaakt. De PS had zich vastgebeten in een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. De meeste andere partijen vonden dat onzin: je moet energie niet goedkoper maken - zeker niet als de prijs spontaan daalt - maar energiebezuinigingen juist aanmoedigen, zegden zij. De PS kreeg uiteindelijk een daling met 30 euro.

De regering zegt dat ze daarnaast de energiebedrijven onder druk zette zodat die 'tot het inzicht kwamen' dat ze zelf de prijs van de elektriciteit nog eens met 6 procent kunnen verlagen. Volgens federaal minister van Energie Magnette daalt de elektriciteitsfactuur zo met 10 procent.

Gas zou 'vanzelf' 10 procent goedkoper worden, luidt het nog.

De regering zegt ook dat het Prijzenobservatorium zal inzoomen op producten waarvan de prijzen fors stijgen. En de Mededingingsautoriteit gaat focussen op de sectoren energie, voeding, distributie en telecom.

(g.teg.)

BRON :
http://destandaard.be/

...

Moeten we nu met ~ocharme ochheerre ochottekes~ 30€, onze als een kattejong verzopen "koopkracht herstellen" ?!... Het gat dat door de energie- & de rest van de crisis in de meeste huishoudbudgetten is geslagen is groter dan dat van de Titanic & dat oorspronkelijk "onzinkbaar" schip is toch maar de dieperik in gegaan... net zoals het met een hoop gezinnen zo stilaan aan 't gebeuren is &/of zal gebeuren... de dieperik in...

Laten we u er bij deze nog eens aan herinneren dat er in dit kleine Belgistaanse Bananenrepubliekje aan de Noordzee, intussen zo'n kleine 2 miljoen armen zijn, op papier wel te verstaan & gebaseerd op cijferwerk uit 2007 !! Wij zijn dus uitermate benieuwd wat diezelfde armoede-cijfers van december 2008 zullen opleveren, ons inziens zullen die een pak hoger liggen...

...& om te beklemtonen dat het allemaal héél erg is, willen we nog eventjes de cijfers van de voedselbankklanten aanhalen... 110.000 begin 2008 & nu intussen zo'n 150.000... Wie trouwens betwijfelt over wat we het hier hebben, die kunnen we alleen maar adviseren om ons stichtende stukje "...Van 110.000 naar 150.000 voedselbankklanten op 7 maand tijd !!" eens grondig te herlezen...

Alsof die nobele schenking dus van ~zegge & schrijve~ 30€ ook maar iets herstelt, laat staan iets zal herstellen ?!...

...Nochtans mochten we amper een goeie maand geleden vernemen van onze Minister van Ondernemen Van Quickenborne dat €lectrabel 750 miljoen €uro zou moeten ophoesten wegens haar te dominante positie... Het resultaat is echter tot hiertoe : ...niet méér & niet minder dan... ♫♪♫ ZILCH - NADA - NOUGATBOLLEN !!

...& We geven u graag hierbij een kleine herinnering...

...

Beleid

08/12/2008 06:00

Electrabel moet dominantieheffing van 750 miljoen betalen


Electrabel heeft een te dominante positie als energieproducent, zegt minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Hij wil de onderneming een heffing van 750 miljoen euro opleggen en met dat geld energietaksen afschaffen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

Electrabel heeft ongeveer 75 procent van de energieproductie in ons land in handen. De enige andere producent is SPE. In de zogenaamde Pax Electrica II sprak de vorige regering met Electrabel af dat de onderneming tegen juli '07 capaciteit moest afstaan aan een derde speler.

Volgens Van Quickenborne is dat niet gebeurd. "Aangezien er weinig beweging zit in het dossier is het tijd voor actie", klinkt het. "Want er is absoluut meer concurrentie nodig op deze markt." De minister wil Electrabel voortaan een 'vermijdbare heffing' opleggen van 5 procent op de omzet. Het prijskaartje voor de energieproducent, die een omzet heeft van 15,2 miljard euro, zou oplopen tot 750 miljoen euro.

Weigert Electrabel ook de volgende jaren meer concurrentie toe te laten, dan kan de heffing zelfs stijgen tot 10 procent. Dat is de maximumboete die kan worden opgelegd wegens anticompetitief gedrag. Verkoopt Electrabel echter (kern)centrales en valt haar marktaandeel terug tot ongeveer 50 procent, dan verdwijnt ook de heffing.

De 750 miljoen wil Van Quickenborne onder meer gebruiken om de elektriciteit- en gasfactuur van de gezinnen en bedrijven naar beneden te krijgen.

BRON :
http://www.trends.be/

...

...& We gaan verder met deze klucht... Want geloof ons, het is of wordt pas ècht leuk als u het einde van deze beschouwing haalt !!

Amper een paar dagen geleden drong de energieregulator aan op het recupereren van de windfallprofits ter waarde van... 1,217 miljard €uro die werden doorgerekend aan de industriële klanten...

Resultaat ?!... Tot nog toe weer eens : ZILCH - NADA - NOUGATBOLLEN !!

...& Ook hier eventjes ter herinnering :

...

donderdag 22 jan 2009

CREG stuurt aan op belasting op windfall profits

...


De algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), adviseert de overheid om maatregelen te onderzoeken om zogenaamde windfall profits - winsten uit het doorrekenen van gratis emissierechten - te vermijden. Daarbij wordt een extra taks voor de elektriciteitsproducenten naar voor geschoven. De inkomsten van die belasting zou ten goede kunnen komen aan de betrokken afnemers. Meestal gaat het daarbij om bedrijven. Aan de Belgische overheid werd ook gevraagd andere maatregelen te onderzoeken om ervoor te zorgen dat windfall profits in de toekomst vermeden kunnen worden. Uit een rapport van de CREG bleek eerder al dat de Belgische elektriciteitsproducenten voor € 1,217 miljard gratis emissierechten hebben doorgerekend aan de industriële producenten.

(MH)

Gebaseerd op: Belga Nieuwstelex

BRON :
http://www.express.be/

...

...& Nu uit de reeds eerder geplunderde staatskas die... & we willen dit toch nog maar eens expliciet zeggen, terug moet gevuld worden door wie anders dan "Dé Brave Belastingsbetaler", u & ik dus !! ...is er 135 miljoen €uro ~hopla uit te delen~ aan die zelfde belastingsbetaler...

Simpel gezegd... wat men dus met de ene hand geeft, plukt men nadien moeiteloos & zonder ook maar enige scrupule met de ander hand uit uw zakken !!

Zeg nu zelf... wàt kunnen de meeste huisgezinnen nu in hemelsnaam aanvangen met een vermindering van 30 euro als "herstel van uw koopkracht" ?!... Laten we het voor u zeggen & schrijven : weinig of niks !! Dit is niet meer dan een doekje, wat zeggen we... een blaadje wc-papier voor het bloeden !! Bij het overgrote deel van de huisgezinnen ging hun energiefactuur trouwens met meer dan 300€ de hoogte in & dan is die 30€ maar een druppel op een hete plaat... zeg maar een dooie mus waar men u mee tracht blij te maken...

Nu ja, in juni ~binnen zowat 4 maanden dus~ zijn er verkiezingen & dàt verklaart véél, zoniet alles. "Iedereen een cadeau dank zij de regering !!" is altijd mooie reklame ...màààrr vergeet daarbij niet : 't is natuurlijk 'n kado op kosten van de belastingsbetaler !! ...u & ik dus betalen immers dit ganse feest zelf !!

Wij onthouden vooral dat : de meeste partijen NIET akkoord gingen met een verlaging van de energieprijs via een verlaging van de BTW !!

...& Wat is dat nu voor een snertredenering ?!... Waarom is de BTW op energie dan in de meeste Europese landen lager dan bij ons ?!... Omdat ze daar tégen energiebezuinigingen zijn misschien, of wat ?!... En het tweede argument dat de energieprijzen tóch dalen, gaat hier al evenmin op... & wel om de hele goede reden dat, ondanks de inderdaad dalende energieprijzen onze energiefactuur NIET evenredig daalt... vermits de prijs van de distributie bijna rechtevenredig stijgt !! ...& dat laatste komt onder andere door de installatie van de fameuse zonnepanelen die men nu eens op alle mogelijke manieren ging favoriseren... 't is wel een feestje dat u & ik die geen zonnepanelen plaatsen, wel mee mogen betalen !! ...& Ook hier, wie niet weet over wat we het hier hebben, die kunnen we alleen maar aanraden om onze beschouwing van 8 december 2008 laatstleden "Over de idiotie van de Belgische Zonnepanelen-subsidie..." nog eens grondig te herlezen... We durven er dus zelfs van uitgaan dat die distributiekosten in de nabije toekomst nog véél erger dreigen te stijgen zoals we hieronder mogen vernemen van de directie van Infrax !!

...

Economie

donderdag 05 juni 2008

Zonne-energie jaagt distributietarief omhoog


BRUSSEL - Om de zonne-energiehype te financieren zal in 2010 al bijna 6euro extra worden aangerekend.

Een gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik zal in 2010 5,94 euro extra moeten betalen om zonne-energie te subsidiëren. Dat zegt Infrax, het netbedrijf van drie zuivere Vlaamse distributie-intercommunales (Interelectra, Iveg en WVEM). Het bedrag dient voor de uitgaven aan groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche stroomproductie (PV). De meerkosten zullen dan 3,5 keer hoger zijn dan vandaag. Twintig procent van alle Vlamingen is aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax.

De algemeen directeur van Infrax, Paul De fauw, pleitte er gisteren voor de kosten voor de uitbouw van zonne-energieproductie te verdelen over alle Vlaamse gezinnen.

Eigenaars van een PV-installatie krijgen per 1.000 kilowattuur die opgewekt wordt, een bijkomende vergoeding bovenop de gemiddelde prijs voor de productie van elektriciteit. Het gaat om 450 euro per 1.000 kilowattuur. Infrax is verplicht om die prijs te betalen, maar kan daarna niet anders dan die dure certificaten tegen een veel lagere prijs verkopen aan de leveranciers.

Voor groenestroomcertificaten schommelt de marktprijs vandaag rond 110 euro. Het verschil mag worden verrekend in het distributienettarief.

Infrax stelt echter vast dat het bedrag dat het op de particulieren en de kmo's kan verhalen heel snel aan het stijgen is. Dat komt doordat de Infrax-regio's goed zijn voor 41procent van alle groenestroomcertificaten (GSC) voor zonne-energie in Vlaanderen, terwijl in zijn werkingsgebied slechts 20procent van alle klanten woont. 'We zijn het slachtoffer van onze successen op het vlak van de stimulering van duurzaam energieverbuik', stelt Paul De fauw van Infrax.

Dit jaar zal Infrax 679.000 euro verhalen op de elektriciteitsverbruikers in de gebieden die het bedient. In 2009 verwacht Infrax zelfs een spectaculaire toename van de zonne-energiekosten tot 7,4 miljoen euro. De verwachting van de top van Infrax is dat de uitgaven voor de certificaten voor zonne-energie nadien sterk zullen blijven stijgen.

Er wordt onder meer verwezen naar het project van de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM om samen met de Groep Machiels een PV-centrale van 4,5MW piekvermogen te bouwen op het vroegere slibbekken van de mijn in Heusden-Zolder. Die wordt bestempeld als de grootste zonnecentrale van de Benelux.

(pse)

BRON :
http://www.standaard.be/

...

Zowat een jaar geleden schreef men...

...

Beleid

18/01/2008 13:00

Energiefactuur 300 euro duurder in 2008


Een gemiddeld Vlaams huisgezin zal in 2008 zo'n 300 euro meer betalen voor elektriciteit en aardgas. Het gaat om 100 euro meer voor zijn elektriciteitsverbruik en 200 euro extra voor zijn gasverbruik. Dat meldt de CREG, de regulator van de elektriciteits- en gasmarkt, vrijdag.

Een gelijkaardige stijging is te noteren voor een gemiddeld Waals huisgezin. Daar verwacht de CREG een toename van 80 euro voor elektriciteit en 215 euro voor gas. Toch blijft de Waalse verbruiker 175 euro meer betalen dan de Vlaamse.

"Hoewel een deel van de totale factuur wordt bepaald op de internationale markten, zouden maatregelen kunnen genomen worden die de koopkracht veilig stellen", zegt de CREG. "Indien het mogelijk is om alle voorgestelde maatregelen te treffen, kan de totale factuur zelfs ongeveer 30 euro lager liggen dan in 2007."

BRON :
http://www.trends.be/

...

Deze laatste zin is natuurlijk helemaal niet uitgekomen & wij vragen ons hier nog steeds af hoe dat nu eens zou komen sie ?!...

Misschien komt dat idiote bedrag van 30€ hiervan & is dit cadeau er gewoon om ons te jennen...

...& Nu we het toch over INFRAX hebben. We vonden zo'n héél leuk weetje in De Standaard vandaag dat we jullie met héél véél plezier laten meelezen...

...

Binnenland

maandag 09 februari 2009

Infrax stuurt politici gratis naar Bokrijk


BRUSSEL - De grote intercommunale Infrax geeft gratis abonnementen voor Bokrijk weg aan lokale politici.

Peter Reekmans, partijsecretaris van Lijst Dedecker, hekelde vorige week in Het Nieuwsblad dat de intercommunales jaarlijks 10 miljoen euro betalen aan zitpenningen, plus minstens evenveel aan cadeautjes, diners en snoepreisjes voor de duizenden lokale politici die in raden van bestuur en algemeen vergaderingen zitten. Hij komt uit op een totaal tussen de 10 miljoen en de 25 miljoen euro. 'De politieke hofhouding van de intercommunales in Vlaanderen kost de belastingbetaler evenveel als ons koningshuis.'

Uitgerekend op de dag dat Reekmans zijn ergernis ventileerde, viel bij hem een brief van Infrax in de bus. Infrax is een grote speler op de markt van aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering. De baseline van Infrax is 'niet zichtbaar, wel belangrijk'. Afgevaardigd bestuurder Jo Geebelen meldt aan Reekmans, als gemeenteraadslid van Glabbeek, en aan alle andere gemeenteraadsleden van het honderdtal gemeenten dat Infrax bedient, dat hij zich kan inschrijven voor een gratis gezinabonnement voor Bokrijk.

'U geniet ook vele andere voordelen', schrijft Geebelen. 'Van een boottocht op de Maas tot een korting van 50 procent in Plopsaland in De Panne, en de subtropische zwembaden van Erperheide en de Vossemeren. Van een gratis bezoek aan de Zoo of Planckendael tot een dag exclusief shoppen in Maasmechelen Village. Of waarom geen bezoek aan het Gallo-Romeins museum of het Nederlands Openluchtmuseum (in Arnhem)? Met het Bokrijkabonnement kan 2009 alvast niet meer stuk.'

Reekmans: 'Zo'n abonnement kost 75 euro. Het wordt aangeboden aan 2.639 gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters. Dat geeft een totaal van 197.925 euro.' Natuurlijk is het niet zeker of iedereen ook op dit cadeautje intekent. Maar het kan probleemloos worden doorgegeven: met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Reekmans kon uw verslaggever zich vlotjes abonneren via de wegsite van Infrax.

Infrax nodigt de politici met hun partner uit voor een jaarlijks feest in de Ethias Arena in Hasselt. Reekmans: 'Topvedetten bij de vleet, een walking dinner en drank à volonté tot in de vroege uurtjes. Er komen ieder jaar zeker 3.500 gasten op af. Ik schat dat dit feestje zowat 422.240 euro kost. Natuurlijk kan een receptie of etentje op tijd en stond, maar dan wel met respect voor het vele belastinggeld. Want die vele faveurkes voor derderangspolitici worden doorgerekend in de vorm van hoge distributietarieven aan de consumenten, die hun energiefactuur met moeite of niet kunnen betalen.'

'Ontvet de staat door voortaan enkel nog vakschepenen onbezoldigd naar de intercommunales te sturen, zodat daar de belangen van de consumenten met kennis van zaken worden behartigd. Na de verkiezingen van juni zullen wij alleszins pogen vanuit het Vlaams parlement al die cadeaus aan banden te leggen.'

Infrax wordt voorgezeten door Walter Cremers, een SP.A-mandataris uit Lommel. Hij reageert: 'Onze intercommunale levert beter werk dan Electrabel, aan socialere tarieven. Onze zitpenningen zijn perfect transparant, en democratie heeft nu eenmaal zijn prijs. Of de berekeningen van Reekmans over dat Bokrijk-abonnement en ons jaarlijks feest kloppen, kan ik niet meteen nagaan. Maar vergelijk die toetjes met wat er aan duur lobbywerk in de privé gebeurt, en dan zie je meteen dat hij spijkers op laag water zoekt.'

Frans De Smet

BRON :
http://www.standaard.be/

...

Ach-ach-ach... wat zitten we nu toch te vitten op de gratis Bokrijk-abonnementen, de gratis boottochtjes & alle andere Plopsa-pret onder leiding van weer maar eens een rooie SP-a'er die eigenlijk de zwakkeren zou moeten verdedigen in plaats van cadeaukes uit te delen aan zij die 't alles behalve nodig hebben... of hebben we het mis als we zeggen dat het hier wat ruikt naar platweg "gunstig stemmen" of zeg maar "omkoping", transparant of niet ?!...

We vrezen dat we met onze beschouwingen over "armen" & "de zwakkeren van onze samenleving" niet meer terecht kunnen bij onze Sossen... dat zulke praatjes dus ook niet meer aan de orde zijn bij onze èchte Belgistaanse Sossen, u weet wel de SP-a... & louter & alleen omdat het hen hoogstwaarschijnlijk géén zak kan schelen !! ... & zij zullen het als Sossen toch wel beter weten zeker dan wij het klagende & morrende plebs ?!...

Wat wij in elk geval beter weten is, dat je met een budget van 135 miljoen euro veel mensen die momenteel torenhoge schulden hebben bij elektriciteit- & gasleveranciers zou kunnen helpen !! Méér nog, men zou ze zelfs zo voor een stuk(je) uit de armoede kunnen helpen !! Màààrr, men moet dat natuurlijk ook nog ècht willen nietwaar... & Dat is wat anders dan iedereen ongeacht z'n hoog of laag inkomen een belachelijk bedragje van 30€ cadeau te doen !!

Maar dit is natuurlijk slechts de stelling van "Dé Fractie der Hangmatsocialisten" & alles behalve die van de meerderheid van de èchte Sossen van de SP-a...

...

10-02-2009 om 15:25 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
09-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open brief aan de Hoofdredacteur van Het Laagste ...*EUH*... Laatste Nieuws - Dhr Luc Vanderkelen...

Open Brief

Aan dhr. Luc Vanderkelen - hoofdredacteur
Het Laagste ...*pardon*... het Láátste Nieuws

Aan dhr. Christian Van Thillo, CEO van De PersgroepMijnheer de hoofdredacteur,

Aangezien wij er van uitgaan dat uw gedelegeerd bestuurder, de Heer Van Thillo zich niet of nauwelijks bezighoudt met de inhoudelijke lijn van uw krant Het Laagste ...*pardon*... Laatste Nieuws richten wij hierbij het woord tot u ~want u bent tenslotte de hoofdredacteur van dit geval~ om ons te beklagen over de uitgesproken tendentieuze aard van het krantenartikel dat wij mochten aantreffen in de online versie van Het Laagste ...*pardon*... Laatste Nieuws van zondag 8 februari 2009...

Na lezing van dit vrij onverkwikkelijke artikel zijn wij eens te meer gesterkt in ons voornemen om aan deze ...*KUCH-HOEST*... nu ja... "nieuwspulp" die voor een ...*BURPZzz*... "krant" moet doorgaan, toch maar géén enkele €urocent uit te geven teneinde dan een papieren versie in handen te hebben... De illusie dat we daarmee op jaarbasis ook nog eens een boompje hebben uitgespaard, maakt ten andere in dit geval ook veel goed...

Het hoeft voor ons geen al te groot betoog, noch een omstandige uiteenzetting dat er inderdaad in dit land een hele heikele heisa is ontstaan rond de problematiek van migranten, dat is ons inmiddels allen welbekend... & wij vinden het dan ook absoluut een goede zaak dat de Pers & de Media, waaronder u & uw ...*BURPZzz*... "krant" dus, proberen hierover op de meest onafhankelijke wijze te berichten... & héláás-héláás, we zijn er ons terdege van bewust dat uw ...*BURPZzz*... "krant" hier jammer genoeg zelden of nooit in slaagt... Na meermaalse pogingen van onzentwege de berichtgeving van uw ...*BURPZzz*... "krant" aan andere persexemplaren te hebben getoetst, eindigen we immers steeds met deze vrij pijnlijke conclusie als eindresultaat in de vergelijking...

Echter, bij het lezen van de voor ons uiterst tendentieuze inhoud van het desbetreffende artikel waar wij het in dit schrijven over hebben, kregen onze maagspieren evenals onze darmflora & -fauna, op een toch wel uiterst spontane wijze last van een niet te stuiten stront ...*pardon*... stórtvloed... in deze dus hoofdzakelijk te wijten aan de inhoudelijke tendens van het voornoemde artikel, wat onmiskenbaar meteen dus gevolgd werd door een acuut & vooral onbeperkt aantal vrij natuurlijke peristaltische bewegingen van één of meerdere van voornoemde organen...

We zouden er ons ~bij wijze van grap~ nog kunnen van afmaken door te stellen dat uw journalist bij de opmaak van het artikel niet al te best begonnen is, om vervolgens te zeggen dat ie halverwege al behoorlijk is afgezwakt... & u zult hoogstwaarschijnlijk zeer goed begrijpen, dàt hoe minder we over het einde zeggen, des te beter dit is voor het beleefdheidsgehalte van deze correspondentie...

Over de "reacties" van uw lezers willen wij het hier niet eens hebben, deze laten wij tó-táál voor hùn rekening... & eerlijk gezegd, wij voelen toch op de één of andere manier wel met u mee... met zo'n doelpubliek... amai, wat 'n zootje ongeregeld !!

...& Niet voor het één of het ander, maar wij hebben volkomen begrip voor de opperste verbazing die zich ongetwijfeld inmiddels van u meester heeft gemaakt... Dienaangaande verwijzen wij dus ook maar éérst even naar het onderwerp van onze woede :

...

08/02/09 21u43

Sans-papiers ontnemen sportuurtje van militairen

De Vakbond voor Defensiepersoneel VSOA protesteert tegen het verlenen van onderdak aan mensen zonder papieren in de sporthal van het militair kwartier in Evere. "De militairen kunnen niet sporten tot eind maart. Dit is onaanvaardbaar", zo stelt de vakbond.Risico op tbc

Volgens de vakbond hebben de Brusselse OCMW's de hulp van Defensie ingeroepen om onderdak te bieden aan mensen zonder papieren. Bijna dagelijks komen na 17.00 uur autobussen aan met families die er de nacht doorbrengen in quarantaine, wegens het risico op tbc.Voorbereiden op sporttest

Daardoor kunnen meer dan 5.300 personeelsleden niet langer trainen en zich voorbereiden op hun jaarlijkse sporttests. "Dit is onaanvaardbaar. Wie zal opdraaien voor de gemaakte kosten? Hoe zit het met de trainingen van onze kandidaten en hun statutaire fysische testen?", zo vraagt voorzitter Erwin De Staelen zich af.Veiligheidsproblemen

VSOA signaleert ook veiligheidsproblemen. De mensen zonder papieren kunnen vrij rondlopen in het kwartier nabij de Navo en het personeel beschikt niet over de nodige maskers en handschoenen om de gebruikte dekens op te halen. De vakbond suggereert een leegstaande loods in Peutie of het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek als alternatieve opvangplaats.

(belga/eb)

BRON :
http://www.hln.be/

...

Om te beginnen zouden wij u, ten behoeve van een correct Nederlands taalgebruik evenals ter educatie van onze "Vlaemsch-Nationalistische Brrroeders" die geen gebenedijt woord Frans wensen te spreken ...*KUCH-HOEST-TUFF*... graag willen vragen waarom er in dit... ~nu ja~ ...*BURPZzz... "artikel" in de titel al het woord "Sans papiers" wordt gebezigd, daar waar er in het Nederlands de toch wel véél duidelijkere uitdrukking "mensen zonder papieren" bestaat ?!... In dit geval menen wij, overigens een uitdrukking die in alle duidelijkheid een iet of wat relevantere info meegeeft dan de voorgaande & méér nog, dat het hier per slot van rekening nog steeds gaat over ménsen & niet over "onbestemde gedépersonaliseerde dingen"...

...& Nu we toch bezig zijn, we zouden dus ook nog kunnen verder gaan met hier een niet-limitatieve lijst neer te pennen met ál onze àndere grieven & opmerkingen met betrekking tot dit... ~nu ja~ ...*BURPZzz... "artikel"... zoals daar zijn de culpabiliserende ...*pardon*... dé beschuldigende titel die stelt : "Sans-papiers ontnemen sportuurtje van militairen"... daar waar ons inziens deze "mensen zonder papieren" hoogstwaarschijnlijk géén, maar dan ook géén énkele inspraak hebben gekregen in deze zoveelste beleidsbeslissing van hen in een sportaccomodatie van het leger weg te stoppen... Een daad die overigens enkel maar blijk geeft van de complete incompetentie van onze beleidsmakers... maar dit futiele detail ter zijde...

Ook de nogal "gratuite"...*pardon*... vrijblijvende beschuldiging dat deze "mensen" verspreider zouden zijn van besmettelijke ziekten zoals TBC, draagt enkel bij tot het stigmatiseren van deze onfortuinlijken... waarbij het enkel & alleen maar ~trouwens volkomen onnodig~ de tendentieuze berichtgeving over dit onderwerp versterkt... Vandaar dat wij hier ~zoals het trouwens bij Kitokojungle de gewoonte is~ daar ook niet veel meer woorden aan gaan vuilmaken...

Màààrr... Mijnheer de Hoofdredacteur, wij zouden U toch bij wijze van kleine "denk-oefening" eens willen voorstellen & in dit geval zelfs durven aanraden, om het woord "sans papiers" eens te vervangen door bijvoorbeeld het woord "Joden"... U zult hoogstwaarschijnlijk begrijpen, dat mensen in dàt geval ~& terécht !!~ zich wel eens zéér diep gekwetst zouden kunnen voelen & dàt alleen maar door de compleet andere teneur die uw artikel in dat specifieke geval zou krijgen... Een teneur dewelke ons overigens doet terugdenken aan een zéér donkere & duistere periode in het verleden...

Wij hopen dan ook, Mijnheer de Hoofdredacteur, dat U op zijn minst uw journalist in kwestie een behoorlijke veeg uit de pan geeft. Net zoals wij eveneens verhopen, dat u in de toekomst niet meer op dezelfde lichtzinnige wijze toelaat dat populistische & smakeloze publicaties zoals dit artikel, nog ergens anders terecht komen dan in de prullenmand van uw bureau !!

Uiteraard staat het u vrij om van ons ~uiterst bescheiden~ forum gebruik te maken om een kleine reactie te geven met betrekking tot dit artikel... & in dat geval zullen wij dit dan ook graag in zijn volledigheid publiceren !

Collegiale groeten,

KITOKOJUNGLE - Dé Redactie

09-02-2009 om 22:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!