kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

06-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America

Zoals u wellicht als vaste bezoeker intussen reeds opgemerkt zult hebben... We hebben nogal een zwak voor ontluisterende beschouwingen & zeg maar dat dit kan gaan over vanalles & nog wat... & Nu we het de laatste dagen hier toch over geld hebben, bij deze dan maar een extra-tje...

Steengoed als we zijn in het opsnorren van informatie op het World Wide Web, zijn we bij een van onze wandeltochten daar het volgende informatieve & vooral zéér ontluisterende filmpje tegen gekomen over ~natuurlijk, hoe kan het anders~ "GELD" & uiteraard over de macht van geld... U begrijpt waarschijnlijk dat we jullie ~onze trouwe lezers & lezeressen~ dit natuurlijk niet willen onthouden... "Kennis is ~tenslotte~ Macht"

Voor alle duidelijkheid... Ons informatieve filmpje duurt zo'n kleine 3 uur & 35 minuten... Zet u zich dus alvast maar goed voor de komende uren & hou vooral een grote pot koffie bij de hand...

...& uiteraard... Enjoy !!

The Money Masters
How International Bankers Gained Control of America

...

06-07-2008 om 12:45 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART IV : Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters… DEEL 2

Welkom in DEEL 2 van "Het olijke & vrolijke verhaal van de budgetmeter" ! Wie DEEL 1 gelezen heeft, weet intussen reeds dat 't 'm hier gaat over menselijke ellende... In dit geval, de financiële ellende ~met de bijhorende financiële schuldenberg & schuldenlast~ van het niet kunnen betalen van z'n energiefactuur...

We gaan verder met ons "olijke & vrolijke verhaal van de budgetmeter"...

...Ik ben dus Vlaming & ik kan ~hélaas hélaas~ mijn energiefactuur bij mijn gewone leverancier niet betalen... Dus ik krijg eerst een aantal "vriendelijke"... & vervolgens een hoop "minder vriendelijke" aanmaningen, maar zoals iedereen intussen weet, je kunt een kei niet stropen... & in mijn geval, wegens een chronisch gebrek aan centen... ik betaal niet. Mijn lieve leverancier besluit dan maar het leveringscontract op te zeggen... & dan, wat gebeurt er dan ?!...

We surfen even naar de site van de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit-en Gasmarkt) en vinden daar volgende uitleg over...

...

Wanneer een leverancier het leveringscontract met een afnemer opzegt en de afnemer geen nieuwe elektriciteitsleverancier zoekt of vindt, wordt de afnemer vanaf het einde van de opzegtermijn van elektriciteit voorzien door zijn netbeheerder. Dit om te voorkomen dat de afnemer plots zonder elektriciteit en/of aardgas valt. Het is een sociale maatregel die wettelijk wordt opgelegd aan de netbeheerders.

De levering door de netbeheerder is echter niet gratis, hij factureert het verbruik aan de afnemer. Indien de afnemer de facturen van zijn netbeheerder niet correct betaalt, dan zal de netbeheerder een budgetmeter plaatsen bij betrokken afnemer. Op die manier wordt enerzijds ervoor gezorgd dat de afnemer verder elektriciteit kan afnemen, en anderzijds dat de netbeheerder toch zeker is van betaling van de door hem geleverde elektriciteit.

De netbeheerder kan de budgetmeter pas plaatsen na het aangetekend in gebreke stellen van deze huishoudelijke afnemer.

Wat met aardgas? Bestaat daar ook een budgetmeter voor ?

Afnemers van aardgas die geen leverancier hebben gevonden voor het einde van de opzegtermijn, worden vanaf het einde van die opzegtermijn eveneens door hun netbeheerder van aardgas voorzien via de gewone aardgasmeter, met facturering via tussentijdse facturen en een eindafrekening.

Momenteel bestaat er ~helaas~ nog geen budgetmeter voor aardgas...

...

Maar... hier komt binnenkort dan toch enige verandering in, wij vonden immers het volgende goede nieuws...

Bron : De Morgen

Eandis start in 2009 met budgetmeters voor aardgas

Eandis, het exploitatiebedrijf voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, introduceert in 2009 budgetmeters voor aardgas. Budgetmeters maken het voor financieel zwakkere consumenten mogelijk om hun verbruik binnen de perken te houden. Eandis onderzoekt ook de mogelijkheid om zogenaamde intelligente meters te voorzien voor alle gebruikers.

Budgetmeters voor elektriciteit bestaan al langer, maar die voor aardgas zijn nieuw. Volgens Eandis bevindt het project zich in de testfase en moeten in de tweede helft van 2009 de eerste budgetmeters voor aardgas geplaatst worden. Eind 2007 waren in het werkingsgebied van Eandis 41.000 budgetmeters voor elektriciteit actief.

Eandis onderzoekt ook de mogelijkheid om intelligente meters in te voeren. Dergelijke digitale meters maken het mogelijk om van op afstand de meterstand af te lezen en zorgen voor een efficiëntere facturatie. De invoering van intelligente meters zou 1,3 miljard euro kunnen kosten, zo liet Eandis eerder dit jaar weten. (belga/sam)

De Morgen - 02/07/08 21u32

...

Eventjes herhalen & recapituleren... We onthouden dus dat ik eerst mijn traditionele leverancier niet betaal... met als gevolg dat ik bij hem reeds een openstaande schuld heb die ik natuurlijk ~ooit~ zal moeten betalen wat de evidentie zelf lijkt... Vervolgens wordt mijn contract opgezegd & kom ik bij de netbeheerder terecht, die mij niet onmiddellijk een handige budgetmeter plaatst maar die mij tegen de volle pot elektriciteit & eventueel gas levert... Met als resultaat : ...als ik de gewone leverancier niet kon betalen zou het nogal verwonderlijk zijn dat ik nu de netbeheerder wel zou kunnen betalen... Met als gevolg, dat bovenop mijn reeds openstaande schuld bij de gewone leverancier er een tweede schuldlaag bijkomt, namelijk deze bij de netbeheerder. De wet laat immers NIET toe om maar meteen een budgetmeter te plaatsen, eventueel in onderling overleg met alle betrokken partijen. Neen, je moet eerst zeg maar tot over je oren in de schulden & de problemen zitten, evenals ettelijke malen je rekening niet hebben betaald ! ...Begrijpe wie begrijpe kan ?!

Klein detail als jullie naar de VREG zouden surfen om het bovenvermelde document zelf te lezen, zoek dan eventjes naar een paragraaf over welk tarief de netbeheerder zal aanrekenen... Maar wees gerust, wij vonden het ook niet...

We gingen het toch maar opzoeken voor u & we vinden bij eandis een aantal tarieven van de verschillende Vlaamse netbeheerders. Opgepast het gaat niet over het sociaal tarief dat we reeds eerder hebben uitgelegd & waarvoor slechts een zeer duidelijk omschreven categorie rechthebbenden in aanmerking komen !! Ik ben alleenstaande dopper met 3 kinderen & heb hier dus geen recht op !!

De laatste gegevens die we op de dag van vandaag op deze webpagina’s vinden zijn dus geldig van 1/1/2008 tot & met 30/6/2008 & daar we intussen 6 juli 2008 zijn, blijken deze dus nog niet te zijn aangepast. Maar dan blijkt dat ik in al mijn ellende er uiteindelijk beter uitkom als ik inderdaad... MEER verbruik.

Kijken jullie maar met ons mee bijvoorbeeld naar Iverlec :

Standaardtarief nacht (zonder transportnetvergoeding en distributienetvergoeding)

< 2500kWh op jaarbasis = 7,91162

>=2500kwh op jaarbasis = 6,36282

Standaardtarief dag (idem zonder vergoedingen)

<5000kWh op jaarbasis = 12,68128

>5000kWh op jaarbasis = 10,07516

EN... vooral héél leuk om te weten : het is enkel de plaatsing van de budgetmeter die gratis is, want je betaalt natuurlijk een huurprijs die eigenaardig genoeg op maandbasis hoger ligt dan de jaaropnamemeter. Namelijk bij het zelfde Iverlec 0,46 voor mijn mooie budgetmeter bovenop de 0,30 voor de gewone meter. Tja... hiermee ben ik dus wel heel erg geholpen hè...?!

Nu vergelijken we de prijzen van onze sociale netbeheerder met de prijzen van een gewone leverancier zoals het alom gekende Electrabel. Ten eerste vinden we hier wel de meest recente prijzen die geldig zijn in juli en we vinden dat bij €lectrabel Hier merken we ook maar meteen op dat het gaat om het basisaanbod inclusief BTW. Van dat inclusief BTW bij de netbeheerder zijn we lang niet overtuigd...

We zullen ons baseren op een verbruikersprofiel tussen 3500 en 7500kWh zonder vergoedingen...

Piekuren = 10,85

Daluren = 5,81

Wel-wel-wel, wat ben ik blij met de tarieven van mijn netbeheerder die er voor zal zorgen dat ik uit de shit geraak...

En zijn we daarmee nu uit de ellende ? We kennen nu ongeveer de prijs die we moeten betalen en die we, indien we een budgetmeter willen, niet mogen betalen. Zie hierover de meer dan terechte opmerking van het reeds eerder vermelde ACW :

Bron = website ACW : http://www.acw.be/content/view/1305/382/

Daarnaast wordt het instrument van de budgetmeter wat te weinig gebruikt. Er is voorzien dat men van de commerciële leverancier –vaak na wanbetaling- bij de netbeheerder terecht moet komen én ook bij de netbeheerder wanbetaler moet worden vooraleer men eindelijk kan beschikken over het instrument dat nodig is om bijkomende schulden te vermijden. Dit is véél te laat en verre van efficiënt. En eens men dan opnieuw bij een (andere) commerciële leverancier terecht komt, kan men niet langer werken met de budgetmeter. Nochtans beklemtonen zowel hulpverleners als tal van mensen in armoede dat zij dankzij de budgetmeter hun budget en hun verbruik veel beter onder controle hebben en dat ze de budgetmeter niet meer kwijt willen. Men vermijdt dat nieuwe schulden ontstaan. Meer nog, de voorziene procedure kan leiden tot de ronduit absurde situatie dat een hulpverlener die meent dat een budgetmeter het ideale instrument is om zijn cliënt uit de problemen te houden, zijn cliënt zou moeten aanzetten zijn energie eerst niet te betalen omdat hij pas daarna een budgetmeter krijgt ! Volgens cijfers van Eandis waren er in juni 2007 slechts 24.671 budgetmeters voor elektriciteit actief. Ook moet de budgetmeter voor gas er eindelijk komen. Budgetmeters kosten de maatschappij geld, maar deze kostprijs weegt niet op tegen de financiële en personele kost van alle hulpverlening die nodig is om mensen die in de problemen geraken uit het slop te halen.

...

In de volgende aflevering zullen we dan eindelijk de gelukkige huurder zijn van onze budgetmeter... & uiteraard, de eigenaar van zéér véél onbetaalde facturen bij de leverancier & de netbeheerder !!

...

Wij eindigen PART IV van ons energiedebat ~natuurlijk & uiteraard~ met onze ~waarschijnlijk hoogst ongeoorloofde & vervelende~ persoonlijke beschouwing...

Onze ongeoorloofde & vervelende comments...

Het werd ons bij onze zoektocht naar antwoorden & oplossingen voor het probleem van energiearmoede als snel duidelijk dat energiearmoede géén probleem is van enkel de laatste jaren. Wij kwamen reeds dramatische getuigenissen over dit probleem tegen die dateren van... het begin van 2000-2001 & dit dan gemeld door de officiële hulpverlening... Die lijst van problemen & ellende met energiearmoede is er de laatste jaren intussen alleen maar langer & pijnlijker, om niet te zeggen véél schrijnender op geworden !

Wat ons daarbij opvalt is dat er de afgelopen 7 jaar weinig of niks daarrond concreet werd verwezenlijkt... Vrij simpele edoch concrete oplossen kwamen er niet & zijn er nog steeds niet !! Dat zal u overigens snel duidelijk worden in de rest van ons energiedebat ! ...Er waren in de loop van die afgelopen 7 jaar dan misschien wel een hoop "verga-HAHA-deringen", "informatieve hoorzittingen" & "werk-groepen" hierrond ~er is zelfs werkverschaffing voor organisaties die de energiearmoede "bestrijden" &/of de probleemgevallen begeleiden... Kortom, organisaties met mensen die allemaal dan wel hun "dingetje doen"~ ...maar dat is het dan ook & daar blijft het ook bij... Voor de rest NADA - ZILCH - NOUGATBOLLEN !! Diegene die de energiearmoede in 2000 aan de lijve ondervonden, die ondervinden het vandaag de dag nog steeds aan de lijve... zonder enige structurele verandering &/of enige oplossing in het vooruitzicht !!

Her & der lezen we dan wel hoe de ~officiële~ hulpverleningsorganisaties hun dank uitdrukken voor de ~verschillende~ stapjes die reeds in de goede richting zijn gezet... Maar eerlijk gezegd, aan dit soort praatjes ~diens brood men eet, wiens woord men spreekt~ laten wij ons ~nuchtere jongens & meisjes~ ècht niet aan vangen & nog méér kunnen wij ons daar echt NIET in vinden... Wij zagen liever iets concreets gebeuren dan alleen maar wat "stapjes-in-de-goede-richting", méér nog zagen wij liever door onze hulporganisaties eens serieus met de vuist op tafel geslagen worden & woorden weten te gebruiken als "cut the crap & nu graag iets concreets !!"

Voor àlle duidelijkheid, wij vinden dat teveel van deze hulporganisaties & hulpverleners hun bestaan & hun werking belangrijker vinden dan het oplossen van het "èchte probleem"... Onze stelling daarin is héél simpel & héél duidelijk : Een goede hulpverlening lost, dank zij haar goede hulpverlening (lees : werking) zichzelve op... & houdt dus NIET het probleem waar zij hulp aan verleent in stand !

Wij merken op de koop toe ook nog eens weinig èchte samenwerkingsverbanden tussen al die verschillende groeperingen &/of hulpverleningen zijn. De onderlinge solidariteit is zelfs binnen deze groepen ver zoek... Wij missen ook concrete acties van die groepen, zoals het bvb schrijven van "een manifest", een ″grondbeginsel″ !

Tot slot vinden wij bij al deze organisaties ook nergens drukkingsgroepen terug die door middel van ~ludieke~ acties wat politieke & maatschappelijke druk op deze ketel zetten... we merken vooral héél véél gelatenheid & een afwachtende houding...

Aan de andere kant van deze "volkse tragedie"... merken we vooral ~véél~ politieke onwil om aan dit probleem iets concreets te doen ! Wie de rest van dit energiedabat zal lezen, zal het al snel duidelijk worden "wààrom" we dit zeggen...

Kan of wilt er ons iemand daar eens een iet of wat zinnige uitleg &/of antwoord op geven aub ?!... Wij zijn altijd bereid hier naar te luisteren... *GRIJNS*

Last but not least durven wij zelfs te stellen : er wordt teveel geld verdient, nog eens extra op de rug van die arme sloebers !!

...
Come and see next time Deel V : ...eindelijk een budgetmeter !

06-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Energie
05-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART III : Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters… DEEL 1

Vandaag & de twee opvolgende dagen zullen we het in ons energiedebat hebben over de geheimen van "De Budgetmeter" & alles wat er bij komt kijken. Het blijkt allemaal niet zo simpel te zijn als dat het op het eerste zicht lijkt...

Het is dus niet omdat je betalingsproblemen hebt met je energieverbruik, of omdat je dit beter &/of gerichter wilt controleren dat je "zomaar effe" een budgetmeter kunt aanvragen... Ho mààr !! NEEN !! This is Belgium remember, hét land bij uitstek voor surrealistische toestanden !!

Fasten your seatbelts... Here we go !

Eerste grote vraag & we beginnen met de typisch Belgische vraag : "Wie is bevoegd ?!..."

In tegenstelling tot het sociale tarief valt de toekenning van de budgetmeter niet onder de bevoegdheid van de federale staat maar van de gewesten. Voor onze Hollandse vrienden zal dit volledig logisch lijken natuurlijk. Niks normaler dan dat het sociale tarief onder de federale regering valt & het plaatsen van een budgetmeter & een stroombegrenzer onder de bevoegdheden van de gewestelijke regeringen nietwaar ?!... Zoals we reeds stelden in het begin... Once again... "This must be Belgium" !!Tweede grote vraag : "Wat gebeurt er wanneer ik mijn facturen niet netjes op tijd betaal ?!..."

Hier wordt het wel heel ingewikkeld om een vrij correct antwoord te vinden... Stel je voor dat er rond de zelfde tafel, een Vlaming, een Brusselaar & een Waal zitten, wat niet ongewoon is in ons geliefde Belgistan...

Wèl... dan is het zéér "eenvoudige" antwoord :Voor de Vlaming :

Elektriciteit : bij wanbetaling wordt zowel bij een beschermde als niet-beschermde klant een budgetmeter geplaatst die gekoppeld is aan een stroombegrenzer. Wanneer de klant zijn kaart niet herladen heeft vooraleer zowel zijn individueel krediet, als het hulpkrediet zijn opgebruikt, dan kan hij gebruik maken van 10 ampère, de minimale levering sinds 2007 (voordien 6 ampère). Indien hij vervolgens zijn kaart nog steeds niet herlaadt & zijn factuur voor de minimumlevering niet betaalt, dan kan de LAC beslissen om de stroombegrenzer uit te schakelen. De klant beschikt nog steeds over een budgetmeter & kan gebruik maken van elektriciteit indien hij zijn kaart heroplaadt. Indien de klant de toegang tot zijn budgetmeter weigert, kan de LAC beslissen om de levering stop te zetten. De klant kan ook vragen om enkel een stroombegrenzer te installeren. Indien de LAC beslist om de stroombegrenzer uit te schakelen, dan is de klant volledig afgesloten.

Gas : budgetmeters zijn voorzien, maar nog niet operationeel. In geval van wanbetaling kan de LAC beslissen om de gastoevoer af te sluiten.Voor de Waal :

Elektriciteit : in geval van wanbetaling wordt enkel bij beschermde klanten (slechts +/- 5% van de klanten met betalingsmoeilijkheden) een budgetmeter gekoppeld aan een stroombegrenzer van 6 ampère. Voor de andere klanten wordt een "naakte" budgetmeter (dit wil zeggen zonder stroombegrenzer) voorzien. Ze hebben bijgevolg enkel toegang tot elektriciteit na het opladen van hun kaart. Als de beschermde klanten gedurende 6 maanden de minimale levering genieten zonder de kaart van hun budgetmeter op te laden, dan kan de CLAC beslissen om hun stroombegrenzer af te sluiten. De CLAC doet met andere woorden enkel een uitspraak over beschermde klanten. In Wallonië bestaat het systeem van stroombegrenzer alleen (dus niet gekoppeld aan een budgetmeter) niet.

Gas : budgetmeters zijn voorzien, maar nog niet operationeel. Sinds 2007 worden in geval van wanbetaling enkel de beschermde klanten (ongeveer 5% van de klanten met betalingsmoeilijkheden) opgeroepen om voor de CLAC te verschijnen. De CLAC beslist over de afsluiting van de gaslevering of over hulpmaatregelen. De andere klanten kunnen direct afgesloten worden, zonder het advies van de CLAC. In 2006 (cijfers zie hieronder) nam de CLAC een beslissing voor alle huishoudens met betalingsproblemen, zowel beschermde als niet-beschermde.Voor de Brusselaar :

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het systeem van budgetmeter niet voorzien.

Elektriciteit : de wetgeving voorziet de plaatsing van een stroombegrenzer bij klanten met betalingsmoeilijkheden. Wanneer de gegarandeerde minimale levering niet betaald wordt, is enkel de vrederechter bevoegd voor de beslissing tot afsluiting.

Gas : de vrederechter kan beslissen om de klanten af te sluiten in geval van wanbetaling.

Elektriciteit en gas : Beschermde klanten kunnen tijdelijk voorzien worden door de netbeheerder om hen de tijd te geven hun schulden te delgen bij hun commerciële leverancier. Indien ze dit probleem niet oplossen & ook schulden maken ten opzichte van de netbeheerder, dan kan de vrederechter beslissen tot stopzetting van hun gas- of elektriciteitslevering.

...Eventjes wat vreemde termen uitleggen :


# Stroombegrenzer = dit systeem beperkt het beschikbare vermogen tot 10 ampère in het Vlaamse Gewest of tot 6 ampère in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze minimale levering is NIET gratis. Omwille van technische redenen bestaat er nog geen stroombegrenzer voor gas.

# Budgetmeter = is een meter die toelaat elektriciteit (& in de toekomst ook gas) te verbruiken via een systeem van voorafbetalingen. Hij wordt gebruikt in het Vlaamse & in het Waalse Gewest. Zolang het bedrag waarmee de budgetmeter is opgeladen niet is opgebruikt, hebben de gebruikers een normale toegang tot energie. In het Vlaamse Gewest is de budgetmeter voor elektriciteit altijd gekoppeld aan een stroombegrenzer. Van zodra het bedrag van de betaalkaart is opgebruikt, valt de klant terug op de minimale elektriciteitslevering via de stroombegrenzer. Indien de klant zijn kaart niet herlaadt binnen een bepaalde termijn, dan kan de stroombegrenzer uitgeschakeld worden. In het Waalse Gewest is de budgetmeter enkel voor beschermde klanten gekoppeld aan een stroombegrenzer.

# LAC of CLAC = lokale adviescommissie samengesteld uit leden van het OCMW en een vertegenwoordiger van de netbeheerder. Deze commissie beslist of de gas- &/of elektriciteitstoevoer al dan niet afgesloten wordt in geval van wanbetaling.

# Wanbetaling = situatie waarbij de klant geen betalingsplan voorstelt &/of respecteert nadat hij een ingebrekestelling ontvangen heeft.

# Beschermde klanten = statuut toegekend door de gewesten aan huishoudens die beantwoorden aan bepaalde criteria : van het sociale tarief genieten, in een collectieve schuldenregeling zitten... In vergelijking met niet-beschermde klanten, genieten ze van bepaalde voordelen (verschillend per gewest) in geval van betalingsmoeilijkheden.Bron : http://www.armoedebestrijding.be/


...

Simpeler & transparanter kan het dus allemaal niet. Je merkt dat een wanbetaler in Vlaanderen & zijn Waalse collega niet de zelfde minimale levering kunnen krijgen. De ene is 10 ampère waard, de andere die soms om de hoek woont maar wel nèt over de taalgrens, is er maar 6 ampère waard…

In tegenstelling tot de armoede zelf ~die geen onderscheid kent van grenzen, rassen, bevolkingsgroepen, e.d.m.~ is de armoedebestrijding dus wèl duidelijk gedeeltelijk geregionaliseerd & totaal afhankelijk van het aldaar plaatselijk gevoerde beleid. We lijken op de koop toe blijkbaar nog eens opgescheept te zitten met een politieke elite die enkel ~of is het vooral~ bekwaam lijkt in het houden van blabla-speeches in Plopsaland, Bobbejaanland & Bellewaerde. Vooral dan dure & gratuite speeches die inhoudelijk weinig of niks zeggen & concreet niks verhelpen aan het ganse probleem !! Het is in België blijkbaar immers niet het zelfde om arm te zijn in Roesbrugge-Haringe dan wel in Heure-le-Romain, laat staan in Molenbeek of Anderlecht.

Maar... We moeten echter wel oppassen vooraleer al te vlugge conclusies te trekken... want zoals in alle bananenrepublieken &/of apenlanden, is er een hemelsbreed verschil tussen de theorie & de praktijk !!

Maar... vanaf hier maken we de plechtige belofte dat we voorlopig enkel de situatie in Vlaanderen bekijken. We doen dit niet uit puur eigenbelang, maar we willen onze Ollandse lezertjes die intussen zo ongeveer 25% van ons lezersbestand uitmaken, immers geen herseninfarct bezorgen...

...

Come and see tomorrow het vervolg op...

"Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters… DEEL 2"

05-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
04-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART II : Het sociaal tarief eens anders bekeken...

Welkom bij het 2de deel ~PART II~ van ons energiedebat. We hadden het in onze eerste bijdrage "DOSSIER ENERGIE-DEBAT – PART I : terug naar de 19de eeuw ?!...", over het huidige sociaal tarief dat in België gehanteerd wordt en we stelden daarbij toch wel een aantal prangende vragen...

Eén van de toch wel zéér belangrijke vragen over dit sociaal tarief, is het huidige aantal rechthebbenden & de evolutie ervan doorheen de afgelopen jaren....

Omdat cijferwerk in dit soort zaken nagal wel eens heel belangrijk is, maken we dus hier ook gebruik van... Hierbij dus terug wat cijferwerk om enige zaken te duiden :# 2004 - Cijfers onbekend !

# 2005 – 119.977 of 4,74% t.o.v. 2.531.019 huishoudelijke afnemers

# 2006 – 114.328 of 4,52% t.o.v. 2.527372 huishoudelijke afnemers

# 2007 – 124.746 of 4,90% t.o.v. 2.548.413 huishoudelijke afnemers

Bron = website Vreg : http://www.vreg.be/

...

Hoe moeten we deze cijfers nu interpreteren ? Wel we citeren uit bovenvermelde bron zodat men ons niet kan beschuldigen zo maar iets uit onze duim te zuigen :

pagina 8 - De leveranciers rapporteerden samen 124.786 afnemers die hebben aangetoond dat ze recht hebben op de sociale maximumtarieven (voorheen sociaal tarief genoemd). Dit komt overeen met amper 4,90% van alle huishoudelijke afnemers in Vlaanderen. Waarschijnlijk zijn heel wat rechthebbenden nog steeds niet op de hoogte van deze federale gunstmaatregel. De automatische toekenning aan alle rechthebbenden moet hier in de toekomst soelaas brengen. Anderzijds was het sociaal tarief tot midden 2007 niet voor iedereen het meest gunstige tarief op de markt. Mogelijk zijn niet alle rechthebbenden op de hoogte van het feit dat dit inmiddels hervormd werd en hebben ze nog geen aanvraag ingediend. Een andere mogelijke verklaring voor deze lage cijfers is het feit dat een stijgend aantal gerechtigden beleverd worden door de netbeheerder.

...

Voilà, we waren en zijn dus nog maar eens goed bezig. Ondertussen hebben de maatregelen die het sociaal tarief vanaf midden 2007 inderdaad aanzienlijk hebben doen dalen, in absolute cijfers géén enkel gunstig effect meer op de koopkracht van de betrokken begunstigden die tot de zwaksten in onze Vlaamse welvaartmaatschappij behoren. Integendeel want ze hebben het recht op de vroeger toegekende gratis levering grotendeels kwijt gespeeld !! Bovendien hebben we in de eerste bijdrage al de vraag gesteld of àlle zwakke groepen kunnen beroep doen op het sociaal tarief. De vraag stellen is ze beantwoorden en dat is dus op dit ogenblik geenszins het geval, want een behoorlijk deel van minderbegoeden kunnen GÉÉN gebruik maken &/of aanspraak maken op deze gunstmaatregel !!

We citeren eventjes de aanbevelingen uit de het document "BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE" van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie - vzw. Dit document is (pagina 4)"een bevraging die het project energie en armoede organiseerde, in opdracht en met steun van minister Peeters en minister Vervotte" in... 2007...

...

pagina 67 & verder...

Uitbreiding van de categorieën sociaal tarief en beschermde klant

“Er moet meer rekening gehouden worden met mensen die een laag inkomen hebben. In sommige gevallen kunnen mensen met een laag inkomen het sociaal tarief niet krijgen. De voorwaarden om sociaal tarief te krijgen moeten soepeler worden.” (via OCMW)

De categorieën sociaal tarief en beschermde klant moeten uitgebreid worden opdat er meer mensen in armoede en meer mensen met energieproblemen bereikt zouden worden.

Deskundigen moeten onderzoeken welke criteria het beleid moet hanteren om categorieën af te bakenen (bv het niet belastbaar minimuminkomen, de criteria voor de toekenning van een studiebeurs, het deel van het inkomen dat niet vatbaar is voor beslag,…)

Wanneer er nieuwe categorieën zijn moeten deze regelmatig geëvalueerd worden. Dit omdat het maken van categorieën, ook al zijn ze uitgebreid, steeds mensen uitsluit.

Zelf stellen wij volgende uitbreiding voor:

Voor hetsociaal tarief :

# mensen met een beperkt inkomen (bijvoorbeeld lage werkloosheidsuitkering, een laag loon,…).

# iedereen met een vervangingsinkomen of een inkomensvervangende tegemoetkoming,…

Voor het statuut beschermde klant :

# mensen die een aanvraag deden voor collectieve schuldbemiddeling. Mensen mogen niet het slachtoffer zijn van wachtlijsten van diensten.

# alle erkende vormen van budgetbegeleiding (voorlopige bewindvoerders, CAW’s, centra bijzondere jeugdzorg). En alle mensen die op een wachtlijst staan om begeleid te worden door een erkende vorm van budgetbegeleiding.Automatische toekenning van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant

Automatische toekenning van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant (bijvoorbeeld via de kruispuntbank) zodat mensen die recht hebben op één van de statuten er ook gebruik van maken. Dit is nu vaak niet het geval.

In de toekomst is het de bedoeling dat de sociale maximumprijzen automatisch worden toegekend. Daartoe dienen echter nog de nodige informaticasystemen te worden ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer dit in orde zal zijn.Informeren, sensibiliseren en ondersteunen

“Er is te weinig informatie over rechten. Mensen moeten beter geïnformeerd worden over welke voordelen er zijn en hoe ze die voordelen moeten aanvragen.” (via OCMW)

De overheid en de energiesector moet investeren in het informeren en sensibiliseren van:

# het brede publiek

# met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen en groepen met risico op energieproblemen

# hulpverleners. Zij hebben de belangrijke taak om mensen te informeren over hun rechten en hen te ondersteunen bij het in orde brengen van de aanvraag.

Er moet geïnformeerd worden over:

# de voordelen van het sociaal tarief en het statuut beschermde klant

# de voorwaarden om in aanmerking te komen

# en de manier van aanvragen

Daarnaast moet er ook aandacht besteed worden aan informatie over de werking van de vrijgemaakte energiemarkt en de rechten en plichten die de consument heeft.Het sociaal tarief moet altijd het laagste tarief zijn

De overheid moet ervoor zorgen dat de sociale maatregelen echte voordelen zijn. Op het moment van de bevraging was het zo dat het sociaal tarief vaak duurder was dan een heel aantal tarieven van leveranciers op de vrije markt.

Recent is de wetgeving hierover veranderd. De gezinnen die in aanmerking kwamen voor het sociaal tarief kunnen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde maximumprijzen (vroeger “sociale tarieven” genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en aardgasprijzen. De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en / of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

Vanaf 1 augustus 2007 wordt dit bedrag door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden. Tot 31 oktober 2007 geldt echter een overgangsperiode waarin de oude sociale tarieven blijven gelden.

...

Bron = Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie - vzw : BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE

...

Onze ongeoorloofde en vervelende commentaar...

We willen in deze toch wel eens heel nadrukkelijk duidelijk maken dat er voor de doorsnee Brave Belg een niet onaanzienlijke drempel te overschrijden valt, wanneer men spreekt van het OCMW. Waarmee we willen zeggen dat het gros van de Belgische bevolking NIET WEET "voor wàt" & "met wàt" hij/zij bij het OCMW terecht kan, laat staan van welke diensten men daar gebruik kan maken. Wij zouden het dus volgens onze bescheiden mening niet eens zo onnuttig vinden, mocht men als ~gemeentelijke, stedelijke, regionale, federale~ overheid aandacht schenken aan een sensibiliseringscampagne rond de diensten & mogelijkheden van het OCMW.

...
We citeren eveneens hierover het standpunt van het ACW in een document over energiearmoede:

(sic) "Het voorontwerp beperkt het aantal beschermde klanten tot diegenen die een leefloon hebben bv. mensen die in budgetbegeleiding zitten of die een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering krijgen, worden niet meer erkend als beschermde klant. Dit is onbegrijpelijk." ...

Bron = website ACW : http://www.acw.be/

...

In de volgende bijdrage over de budgetmeters zullen we aantonen dat bovenstaande opmerking van het ACW volkomen terecht is maar dat het in feite in werkelijkheid nog veel erger gesteld is met bijvoorbeeld de groep die in budgetbegeleiding zit. Voor hen is de ganse situtie helemaal Kafka geworden... Wij zouden het woordje ″onbegrijpelijk″ dat door het ACW hierboven wordt gebruikt dus willen vervangen door een ander iets krachtigere term, maar we laten het aan de lezertjes over om deze zelf in te vullen...

We moeten ook vaststellen dat in Wallonië de personen met schuldbegeleiding ~met nog een aantal anderen~ wèl kunnen ″genieten″ van het sociaal tarief dat weliswaar federaal bepaald wordt maar waar de ″begunstigden″ wel via regionale bevoegdheden kunnen verschillen.

...Hallo Holland, volgt u nog ?!...

We vinden dit terug op blz 9 van de CWAPE-brochure die je kan opsnorren via : http://www.cwape.be/

Maar wat de ruimere regionale invulling van de begunstigden van het sociale tarief betreft lezen op blz 35 van de zelfde publicatie toch ook maar :

La CWaPE a remarqué d’une part que l’utilisation des catégories « régionales » de clients protégés était effective (ce qui n’était pas le cas en 2006). Elle a bien dû constater d’autre part que ces clients protégés «régionaux» (qu’ils bénéficient d’une guidance éducative de nature financière, qu’ils soient en médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes, ou étrangers en situation irrégulière qui bénéficient d’une aide d’urgence) ne profitent pas pour la plupart de l’avantage financier du statut de protégé, à savoir l’application du tarif social spécifique. Ceci résulte probablement d’une information insuffisante qui fait qu’ils ont choisi un fournisseur, lequel n’est pas actuellement contraint d’appliquer le tarif social (fédéral) à ces clients protégés «régionaux», alors qu’ils auraient pu, au titre de clients protégés, continuer à être alimentés par leur GRD qui est tenu de leur octroyer le tarif social.

...

Last but not least... U krijgt van ons nog hierbij ~uiteraard volkomen "gratuit" & zonder enige verplichting~ als X-traatje een opsomming van wat eventuele extra literatuur omtrent het onderwerp dat we hier behandelen. Sommige daarvan zijn reeds in onze uiteenzetting gebruikt, anderen weer niet... maar, volgens onze uiterst bescheiden mening zijn ze op zichzelf toch waardevol genoeg om hier vermeld te worden. Het is aan u beste lezer, wat u hiermee doet.Onze aanraders - EXTRA literatuurlijst !!


= BEVRAGING SOCIAAL TARIEF – BESCHERMDE KLANT ENERGIE


= ELEKTRICITEITSPRIJZEN PBE SOCIALE LEVERANCIER


= Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen


...

Come and see tomorrow : ″Het olijke & vrolijke verhaal der budgetmeters…″

04-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
03-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER ENERGIE-DEBAT - PART I : Terug naar de 19de eeuw ?!...

Omdat er de laatste dagen, weken & maanden nogal behoorlijk veel wordt geleuterd ~lees : gesproken~ over de ″energiesector″, ″de energieproblemen″, ″de energiearmoede″, kortom ″energie″ in het algemeen, wensen we toch ook ons ~bescheiden~ steentje bij te dragen in gans dit debat... zij het dan wel beschouwd vanuit onze eigengereide on-conventionele manier van denken, wat ons overigens ~& dat kunnen & durven we nu al zeggen~ niet altijd in evenveel dank zal afgenomen worden... maar dat laatste is nu écht iets waar we niet echt van wakker liggen...

Alleen... ~& dat voor alle duidelijkheid~ wensen we niet in dezelfde clichétaal & clichéargumenten te vervallen, laat staan dat we die wensen te gebruiken &/of te hanteren zoals we meestal rond dat onderwerp mogen lezen in de pers &/of mogen horen via de diverse media die ons Welvaartstaatje aan de Noordzee Rijk is... Voor de rest ~& dat alweer voor alle duidelijkheid~ hebben we ook niet de pretentie dat we in dit ganse debat hier zomaar effe met kant en klare oplossingen staan te zwaaien, laat staan dat we die zouden ″kùnnen″, of willen aanreiken... We zijn tenslotte ook géén experten in die materie, laat staan dat we ons alzo zouden willen opwerpen... Die pretentie laten we aan anderen over... We wensen met onze uiterst bescheiden artikelenreeks niet meer dan gewoon maar een aantal zaken op een rijtje te zetten, ons rijtje... & daarbij hier & daar, losweg uit de pols wat vragen te stellen naar aanleiding van wat we bij onze zoektocht op het net hierover tegenkomen. Dat op zich lijkt ons al heel wat...

Gemakkelijkheidshalve mag u ons dus gewoon klasseren onder de noemer van mensen met wat gezond boerenverstand, het soort van mensen dat in de eerste plaats voor zichzelf wil denken & dus niet zomaar klakkeloos alle voorgekauwde of voorgedachte kost tot zich neemt... Onze beschouwingen aangaande het onderwerp ″energie″ zijn dus volkomen ″gratuit″ te noemen, ze worden alleen door middel van deze artikelenreeks op ons eigenste eigengereide blog geventileerd... & Ook hier willen we voor de duidelijk stellen, dat onze beschouwingen alles behalve als "volledig" dienen beschouwd te worden... Ze zijn al bij al dus ook niet meer dan het resultaat van wat ″Nijvere Huyschvlijt ″, te omschrijven als ijverig & koppig zoeken op het internet & wat schoolse sommetjes maken... Ten andere, wat u ermee doet, is dus volkomen uw zaak... Het enigste wat we durven te hopen is dat onze beschouwingen u alleen maar aanzetten om wat verder te gaan denken dan dat u tot hiertoe deed... Als we hierin slagen, zijn wij al wreed content...

Een andere bedenking dat we in deze toch willen maken... onze uiteenzettingen zullen dus niet gaan over energie opwekken uit flatulerende politici, noch zullen het grasgroene toogpraatjes zijn over het geheim van het ″Perpetum Mobilé″... Als we het hier over iets willen hebben, is het over het inhoudelijke discours dat ons ~Brave Belg~ op dit moment politiek wordt voorgehouden als zijnde er één van... ″We zijn er mee bezig & we denken aan jullie...″ ...iets wat we overigens openlijk durven te betwijfelen, vandaar dus ook onze artikelenreeks...

We openen ons eigengereide energiedicours dus maar meteen door een zeer gezellig onderwerp aan te snijden, een thema dat ons overigens nauw aan het hart ligt. We zijn immers "sociaal bewogen" & nemen het dus op voor "De Verworpenen der Aarde"... De onderlaag van onze Welvaartmaatschappij België die voor onze talrijke ″Vlaemsche Kerktorenpolitici″ namelijk blijkbaar allemaal totaal onbelangrijk & aldus te verwaarlozen zijn... Die eenvoudige conclusie trekken we, als we om ons heen kijken & als we zien wat er de dag van vandaag rond al deze & aanverwante problematiek(en) gebeurt.

Voilà, dit is al duidelijk... Op naar ons eerste aandachtspunt...

...& Zoals gezegd... een zeer gezellig onderwerp...


HET SOCIAAL TARIEF

Vraag vandaag aan eender welke van onze duurbetaalde politici wie verantwoordelijk is voor de bepaling van het sociaal tarief en we zijn benieuwd naar het aantal juiste antwoorden. Moesten we daar ten andere een prijsvraag aan verbinden zouden we niet veel prijzen moeten uitdelen, zoveel is zeker. Bij deze, ~als kleine denkoefening...~ denkt u zelf maar even na of u het antwoord weet ...voor de duidelijkheid ...wees gerust, er wordt niet verwacht van u, dat u dit allemaal wel zou weten, dit in tegenstelling met onze ″sociaal-voelende″ politici ~& dat zijn ze tijdens de verkiezingsperiode allemaal~ waarvan we wél verwachten dat zij dit dus wél weten.

...Het is dus een federale materie & het tarief wordt bepaald door de CREG ~Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas~

Maar laten we beginnen bij het begin :Wie heeft er op dit ogenblik recht op het sociaal tarief ?

Het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie bepaalt de categorieën van personen die recht hebben op het sociaal tarief, te weten :

Iedere eindafnemer die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder hetzelfde dak leeft, geniet van een beslissing tot toekenning van :

 • een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente;

 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

 • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%;

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;

 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;

 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;

 • een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.

De persoon die geniet van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, heeft eveneens recht op het sociaal tarief.

Het sociaal tarief is daarentegen niet van toepassing op :

 • tweede verblijfsplaatsen;

 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;

 • professionele klanten;

 • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.Hoe worden de sociale tarieven gefinancierd ?

De sociale tarieven worden gefinancierd via een toeslag.

...

Bron : website CREG ~De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas~ :
http://www.creg.be/nl/index_nl.html

Toch even de aandacht vestigen op het laatste overduidelijke zinnetje, over de financiering... wat in mensentaal betekent dat een toeslag aangerekend wordt op de factuur van ″àlle″ privéverbruikers, inclusief diegenen die genieten van het Sociaal Tarief ! Meestal vind je de verwijzing hiernaar in piepkleine lettertjes onderaan je factuur.

Je moet in elk geval geen hogere studies gedaan hebben om te begrijpen & te besluiten dat het hier méér dan waarschijnlijk over behoorlijk grote sukkelaars gaat, waarvoor onze goede ″Vrinden″ van de LDD, het VLD en het Vlaams Belang anders wel zéér duidelijke & toch wel vrij radicale oplossingen hebben... zoals : ″afsluiten″ & ″uitsluiten van maatschappelijke deelname″...

We weten ondertussen ook uit een vorige bijdrage van onze hand "Naar links en achteruit" vanuit Plankendael dat personen die moeten rondkomen met het huidige ″Belgische leefloon″ zwaar onder de europese armoedegrens zitten !! ...En dan hebben we het nog niet eens over de rest van alle andere armoedegevallen, want het moet gezegd, niet iedereen die ″armlastig″ is staat bij het OCMW bekend, laat staan dat deze persoon dan ook van allerhande voorrechten zou kunnen gebruik maken &/of genieten !!

Voor ons is het in elk geval intussen al zeer duidelijk dat er al wel een hoop ernstige vragen mogen gesteld worden over de categorieën rechthebbenden. Niet dat jullie ons horen beweren dat er van de huidige rechthebbenden een aantal zouden moeten afgevoerd worden, integendeel. Wij stellen gewoon de vraag of deze reeks een juiste weergave is van de ″zwakke gebruikers″. Volgens onze bescheiden mening valt hier toch eveneens nogal wat ànder volk uit het zinkende bootje, die naar wij menen daar ook wel enig recht zouden mogen op hebben... zoals bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden met een minimumuitkering... In tegenstelling tot wat onze ″goede vrind″ LDD beweert, krijgen die NIET het ″Sociaal Tarief″ toebedeeld !!Over welke prijs gaat het & is die werkelijk zo ″sociaal″ ?

Hier moeten we toegeven dat er sinds november 2007 een nieuwe berekeningsmethode werd ingevoerd, eentje die een heel stuk goedkoper uitviel dan de vorige methode. Begrijpe wie begrijpe kan, maar tot voor november 2007 was het ″Sociaal Tarief″ in vele gevallen zelfs duurder dan het gemiddelde normaal tarief !! Sinds november 2007 komt het ″Sociaal Tarief″ gewoon overeen met het goedkoopste tarief op de markt wat in vergelijking met de vorige situatie toch al enige vooruitgang betekent. Voor alle duidelijkheid, het zit ook NIET onder het goedkoopste tarief, wat volgens ons, gezien de sociale situatie ~lees : de probleemsituatie~ dus wel zou moeten kunnen !! Maar bekijken we voor de duidelijkheid eventjes de cijfers die de CREG ons geeft...

Het ″Sociaal Tarief″ voor elektriciteit (exclusief federale bijdragen en toeslagen)

# Januari 2006 inclusief BTW per kWh = 13,87 cent

# Oktober 2007 inclusief BTW per kWh = 17,80 cent

# November 2007 inclusief BTW per kWh = 7,53 cent (proficiat !)

# Januari 2008 inclusief BTW per kWh = 7,26 cent

# Augustus 2008 tot en met januari 2009 inclusief BTW per kWh = 15,78 cent

Of een toename op 7 maanden tijd van méér dan 117% !!


Toch ook eventjes héél uitdrukkelijk vermelden dat we weliswaar nog een ietsje onder het sociaal tarief van oktober 2007 zitten mààrrr... ~& nu komt de kat op de koord~ ...

dat er in oktober 2007 nog wel 500kW GRATIS werd toegekend... wat nù bijvoorbeeld NIET meer het geval is !!...

Maar je kunt natuurlijk als "rijke" leefloner niet op alle fronten willen winnen ! We wensen dus ook niet te antwoorden op de vraag of hun riant leefloontje met het zelfde percentage is toegenomen...

...

Het ″Sociaal Tarief″ voor gas

# Oktober 2007 (2de schijf boven 556kWh/jaar exclusief BTW) = 3,73075 cent

# November 2007 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 2,42552 cent

# Januari 2007 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 2,265 cent

# Augustus 2008 tot en met januari 2009 (ééngemaakt sociaal tarief exclusief BTW) = 4,629 cent

Of een toename op de zelfde 7 maanden tijd met méér dan 104 % !!

...

Nu we dus de ″gelukkige″ rechthebbenden hebben geïdentificeerd & weten hoe ″royaal″ deze mensen wel met het ″Sociaal Tarief″ worden toebedeeld, kunnen we zo ongeveer hun fel toegenomen koopkracht inschatten... We kunnen dus rustig verder slapen, ze (over)leven dus nog... Deze winter zal hoogstwaarschijnlijk wegens de algemene opwarming natuurlijk zeer zacht zijn. Anders verkopen we, of geven we de slachtoffers maar een paar dekens, het betere soort dat we in al onze goedheid meestal ook in buitenlandse rampgebieden uitdelen...

We weten natuurlijk ook wel dat armen die op gas verwarmen nog steeds beter af zijn dan diegenen die hun kacheltje op stookolie laten branden. We vrezen er echter wel voor dat het aantal sukkelaars die, noch gas, noch stookolie, noch gelijk welke andere brandstof ″KUNNEN″ kopen in de ~nabije toekomst zéér fel zal toenemen ! Daarom is het aantal aanvragen voor sociaal tarief voor gas zeker geen graadmeter voor het aantal personen die zich niet meer kunnen verwarmen !

Het moet ook maar eens duidelijk zijn dat als je geen Euro over hebt om zelfs maar deftig te eten, dan denk je er zelfs niet aan om een ″Sociaal Tarief″ aan te vragen voor het gas dat je toch niet kunt betalen, wat ons ook nogal logisch lijkt, maar waarover we onze "volksvrienden" De Decker, De Winter en De Gucht niks horen over vertellen... Gennez en haar sossen evenmin... laat staan de Groenen, maar die hebben geen tijd want die luisteren naar het gras dat groeit...

Onze ongeoorloofde en vervelende vragen...

1. Waarom voorzien we geen verplichte aansluiting op gas voor deze categorieën daar waar dit technisch mogelijk is & zelfs mét budgetmeter wanneer die er is ? ...& Daar waar dit niet mogelijk is, kan men misschien overwegen om een andere brandstof te leveren aan een écht ″Sociaal Tarief″ ?

...

2. Waarom moet de rechthebbende op het ″Sociaal Tarief″ nog altijd bijkomende federale bijdragen, toeslagen & zelfs BTW betalen ?

...

3. Waarom is het ″Sociaal Tarief″ nog altijd gelijk aan het laagste normale tarief & kan de prijs ervan niet een ~behoorlijk~ stuk lager liggen, om dan werkelijk als écht ″Sociaal Tarief″ te gelden ?

...

4. Wie vindt het nog normaal dat een leverancier waarvan zijn normaal tarief hoger ligt dan het ″Sociaal Tarief″, maar toch het ″Sociaal Tarief″ moet aanrekenen voor deze bepaalde groep rechthebbenden het verschil mag recupereren op eenieders kosten ? ...Met ander woorden, wie vindt het normaal dat de gewone burger dan maar de WINST moet bijpassen, omdat de leverancier die door de verplichte maatregel van het ″Sociaal Tarief″ aan te rekenen derft ?!... Want al bij al is het slechts datgene ~DE VETTE WINST~ waar de leverancier op inlevert...

...
Ter afsluiting van dit deel... hebben jullie suggesties hebben om het sociale tarief op een andere manier te financieren ?

*GRIJNS* ... Wij dus wel... maar voorlopig vertellen we jullie natuurlijk onze oplossing nog lekker niet !

...


Wie het toch wel brandend actuele fenomeen van energiearmoede wat van dichterbij gaat bekijken, evenals de huidige schijnoplossingen ~dit laatste wordt u wel duidelijk in onze volgende afleveringen van dit energiedebat~ die er momenteel zijn, beseft dat er in de ~nabije~ toekomst nog wel eens ~héél wat meer~ slachtoffers zullen vallen. Al bij al al brengt dit fenomeen ons eerder terug naar het begin van de 19de eeuw dan dat het ons naar een beschaafde ~& menselijke~ 21ste eeuw voert. Het is niet alleen schrijnend te noemen, maar bijwijlen ook wraakroepend dat dit soort wantoestanden zich nog steeds kunnen afspelen in een "welvaartstaat" zoals België anno 2008. We willen in deze toch ook nog wel eens benadrukken ~& dit zal niet de laatste keer zijn dat we dit doen~ dat we bijna kunnen spreken van een regelrechte "politieke onwil" om dit schrijnend probleem niet alleen ten gronde aan te pakken, maar eveneens om hiervoor een aantal fundamentele & vooral concrete oplossingen aan te bieden !

...

...& Hop, goed op weg met een stap naar rechts, maar vooral terug een behoorlijk aantal stappen achteruit !!

...

Morgen : Het ″Sociaal Tarief″ door een andere bril bekeken...

03-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
02-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.burgerjournalist versus burgerloodgieter
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Het Internet verhoogt bij sommigen hun testosterongehalte en hun creativiteit. Niet noodzakelijk tegelijkertijd noch omwille van de zelfde activiteiten. Aan het eerste maak je best geen woorden maar andere dingen vuil maar het tweede verdient iets meer uitleg.

Het is bij sommigen dus voldoende om een ADSL-verbinding en een klaviertje met PC te hebben eventueel aangevuld met een fotograferend mobieltje om zich te tooien met de term "burgerjournalist". Ze vinden het zelfs onontbeerlijk om ons het nut van deze nieuwe job te bewijzen via ellelange epistels doorspekt met woorden als democratie, neutraliteit en weet ik veel. We zullen hiervoor een even nuttige toepassing trachten te vinden als voor de omwille van redtube en consoorten besmodderde kleenexjes... lenea recta vuilbak dus ! De burgerjournalist incluis !

Nog duidelijker zijn ? Journalist is een volwaardig beroep. Je hebt hiervoor een erkenning een een aantal minimumvereisten nodig. Je hebt ook een aantal deontologische regels na te leven en je kan bij eventuele inbreuk hierover aangesproken worden en ge- en veroordeeld. Punt ! Net zoals dit het geval is voor andere gekende beroepen zoals bakker, beenhouwer, loodgieter...

Het is niet zo dat het voorvoegsel "burger" je de zelfde competenties geeft als aan de personen die hiervoor toch enige opleiding hebben genoten. Zelfs al vind je al de erkende beoefenaars van dit beroep een stelletje idiote oelewappers dan nog geeft dit je niet het recht om zo maar alles te schrijven en te publiceren. Het is niet omdat de term ″burgerking″ bestaat dat maar meteen de term ″burgerjournalist″ moet worden uitgevonden !

Als iemand de proef op de som wil nemen raad ik maar één ding aan : laat je naam en adres hier achter indien je problemen hebt met je sanitair. Ik kom persoonlijk als burgerloodgieter de zaak oplossen...

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Kitokojungle niet en nooit aan "burgerjounalistiek" wenst te doen ! Wij geven onze meningen over een aantal onderwerpen zonder meteen te verwachten dat gans Vlaanderen en aangrenzend weiland zich hiermee akkoord verklaart.

Voilà dat is dan meteen een verduidelijking !!

02-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
01-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw :
″voedselpakket Nr. 01072008″ ofte... Wà éte MENU ?!...

″Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


"voedselpakket Nr. 01072008

...ofte...

Wà éte MENU ?!...

...Terwijl in België reeds voor zoveel Belgen de grote vakantie-uittocht in alle euforie is begonnen, woedt er in de loopgraven van het armoedefront de zoveelste veldslag van de oorlog tegen de armoede... Onze media, onze pers heeft er èchter wel géén idee van hoe groot dat de illusie is, die de doorsnee Belg zichzelf wijsmaakt, is het niet de illusie die ie zich laat wijsmaken door iemand anders... Maar misschien moeten we ook maar ineens stellen dat deze laatsten zelf mee verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van die illusie... Ondanks alle mooie gepubliceerde cijfers die met regelmaat hierrond verschijnen, heeft ze er echter wel géén idee van, hoe groot het drama is dat er zich in werkelijkheid dagdagelijks afspeelt... misschien ook omdat ze er zich ook niet echt op toelegt om dit te weten te komen & vooral omdat ze er geen werk van maakt om dit wereldkundig te maken...

Maar één ding is zeker ! ...'t Is niet al goud wat blinkt !... ondergetekende kent op dat punt ook wel de knepen van het vak... het maken van decors, het creëren van illusies & andere mooie droombeelden... Het gros der mensen laat zich echter nogal wel eens ~al te véél~ verblinden door de uiterlijke schijn, het zogezegde publieke potvertier waar mensen wel eens proberen mee uit te pakken, als ze al niet trachten om zich hierachter te verbergen... de blablabla & het klatergoud van de buitenkant. Het toch maar blijven consumeren, ondanks alles... Er worden hier in Vlaanderen héél véél ″bokes met confituur″ gegeten, alleen al om die oogverblindende buitenkant toch maar mooi in stand te houden... Als je een tijdje aan de onder- & de achterkant van dit maatschappelijk bestel doorbrengt, herken je die ~vooral pijnlijke & meestal schrijnende~ symptomen nogal snel... & die zijn volop aanwezig, geloof 't of niet !

"Nog nooit zoveel Belgen op vakantie !" blokletterden de kranten in koppen zowat een week geleden... & een zucht van opluchting golfde door België heen... ″ Nu kunnen we toch met een gerust hart op vakantie″ zal er door menige Belg z'n hoofd geschoten zijn, bij het lezen van die koppen... Maar laat het me zo stellen & dit klinkt misschien nogal vrij cru... er werd wèl niet gezegd, noch ergens vermeld hoeveel procent van die Belgen, die ″vakantie 2008″ het komende jaar nu nog zullen moeten gaan afbetalen... & dat zijn er een pak meer dan u denkt... U denkt er voor mijn part maar van wat u wilt, maar aan mijn water te voelen zou het voor velen wel eens de laatste vakantie voor lange tijd kunnen worden... want het voorspelt niet veel goeds, de zwar(t)e tijden die er aan zitten te komen...

...& Dat 't niet goed gaat... & Hoe ik dit weet ?!... Ik ben tenslotte niet voor niets uw Oorlogscorrespondent die vanuit z'n loopgraven aan 't armoedefront, de ″dingen des levens″ die dààr aan de maatschappelijke onderkant gebeuren, op een toch wel vrij pijnlijke manier beschouwt... Voor uw ervaringsdeskundige & uw specialist ter zake is dit anders nochtans heel simpel... Wat u ~ècht~ niet wilt zien of wilt onderkennen, maar waar wij daar toch maar mooi elke week opnieuw geconfronteerd mee worden... De laatste maanden zijn er elke week weer een paar nieuwe gezichten bijgekomen in m'n plaatselijke voedselbedeling... & dat zijn er zelfs een pak méér dan dat u denkt ! De hulpvraag dààr, wordt echter intussen zó groot & zó prangend, dat zelfs de hulporganisaties het nu moeilijk beginnen te krijgen...Om maar te duiden hoe snel de zaken aan dat front evolueren ! Om die vraag naar hulp te kunnen volgen, laat voortaan elke ″vaste klant″ nu 1 week op 4 vallen, kwestie dat er iemand anders daarmee ″dringend″ verder mee geholpen zou kunnen worden... Rings a bell ?!... Nee ? ″Solidariteit aan de basis″ noemt men dat... want wij weten intussen maar al te goed wat het betekent om honger te hebben & aan je lot over gelaten te worden door vrienden & familie, we weten wat het betekent om uitgekotst & uitgesloten te worden van maatschappelijke deelname !! Maar, geen nood... de tijden veranderen & in 't slechtste geval komt u er ook nog wel achter hoe die vork nu werkelijk aan de steel zit...

Maar gelukkig is de doorsnee Belg weer eens gerust gesteld, want die zit intussen toch al lekker op vakantie, of die vakantie komt er aan...& zolang ie dat nog heeft, ook al kent dit zijn prijs, zolang zal het wel niet zo erg zijn zeker... Hoe was 't ook weer met die twee letters verschil die 't 'm doen & die het pijnlijke verschil maken ?!... de ene heeft een strandvakantie... de andere een strontvakantie... 't Is maar, zolang dat die dure strandvakantie voor u maar geen ware strontvakantie wordt...

...& Geloof het of niet, 't is u allemaal gegund... Zolang het nog kan, profiteer ervan & steek die kop nog maar effe in 't zand, want voor je 't weet... & er is ècht niet zoveel voor nodig... ″you'll be next !!″ U mag er echter zeker van zijn... ~deze piskijker heeft het gezegd~ ...er komen donkere & duistere tijden aan ! De komende politieke verschuivingen beloven immers géén beterschap, wel integendeel ! ...Maar dat leg ik u nog wel eens in een ander schijtschrijfseltje uit...

...

Last but not least waar het in deze weer eigenlijk om draaide... mijn wekelijks ~voor zolang het nog kan~ grandioos, voorwaar rijkelijk & fantastisch voedselpakket !!

Uit het verplichte assortiment (3 punten)

 • 1 kg tarwebloem voor patisserie - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (one point !)
 • 2 liter magere chocolademelk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)

De derde keuzemogelijkheid was spaghetti... *BURPS* ... De vierde, de beruchte ″Ravioli met Kip in Tomatensaus″ ...maar aan dit item zou ik ~voorwaar echt waar~ een speciaal stukje aan moeten wijden...

In de reeks vrije keuze : ( het overgrote deel is allemaal door de plaatselijke voedselbank zelf aangekocht !!)

 • 1 pakje koffie van 500gr (3 points !)

 • 1 doosje smeerkaas (2 points !)

 • 1 pakje Gouda-kaas – 250gr ( 2 points !)

 • 1 taart (1 points !)
 • 2 liter melk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)

That's it !! ...de 13 punten-opbrengst van mijn glorierijke & vooral royale ″rooftocht″ ~leven op kosten van de gemeenschap zoals sommigen het noemen !~ bij mijn plaatselijke voedselbank op dinsdag 1 juli 2008... Maar troost jullie, lach... want "morgen" wordt het erger !!

...

Eerlijk gezegd... het is aan de reacties die ik krijg te zien... jullie moeten zowat allemaal met verstomming geslagen zijn van wat ik hier allemaal kom te schrijven... Tenzij er natuurlijk een hoop "ongeloof" is voor wat ik hier kom te verhalen & kom te vertellen... Nu ja, dit soort reacties is mij in 't geheel niet vreemd... Maar helaas overtreft de werkelijkheid elke fantasie !!

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999
<


contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk

01-07-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
30-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Naar links en achteruit" vanuit Plankendael

Beste lezertjes

Je moet niet veel historisch besef hebben om te weten dat de federale regeringen de laatste decennia opgefleurd werden met een “linkse” component. Zowel SP.a als PS vertegenwoordigden er de “kleine man”, de arbeider, de zwakkeren uit de samenleving, de progressieve intellectueel en weet ik nog allemaal. Wat heeft ons dat als kleine man nu opgeleverd ? Even opsommen : de laagste wettelijke pensioenen van Europa, een leefloon dat volgens de zelfde PS 23% zou moeten worden opgetrokken om toch wat boven de Europese armoedegrens uit te komen en 7 miljard (euro) te weinig gestort in het zilverfonds dat de toch al niet al te rijkelijke wettelijke pensioenen moet helpen te betalen wanneer de algemene vergrijzing zal toeslaan (na 2010 en dat is exact binnen anderhalf jaar !).

Leefloon moet met 23 procent omhoog

BRUSSEL - Marie Arena (PS), minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie (OCMW) bevestigt dat het Belgische leefloon flagrant onder de Europese armoedegrens ligt. Ze kleeft daarop zelfs een concreet cijfer: 23,2 procent. Deze krant meldde dit op grond van een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid (UA). Nog andere sociale uitkeringen liggen beneden die grens, onder meer die voor gehandicapten, voegt Arena eraan toe. Als die allemaal ineens zouden opgetrokken worden tot boven die grens, zou dit 400 miljoen euro per jaar kosten, zegt ze. Het regeerakkoord zegt dat elk jaar 'een bedrag' wordt uitgetrokken om 'de kloof met de Europese armoedegrens te dichten'. (g.teg.)

De Standaard - vrijdag 27 juni 2008

Kameraden, dit zijn voorwaar zeer knappe prestaties ! Het mag ons dan ook niet verwonderen dat onze nieuwe “chef d’armée” Crembo ofte bedevaartganger P. De Crem tijdens een interview in De Standaard van verleden zaterdag smalend verklaart “links vertegenwoordigt iets meer dan 17% in Vlaanderen, moet ik daar nu van onder de indruk zijn ?”

Toegegeven, dit argument snijdt meer hout dan zijn Mariadevotie !

Lezen wij nu in al de ons omringende politieke blogs wat constructieve of zelfs puur negatieve commentaren op deze grootse linkse verwezenlijkingen van onze politieke kameraden ? Wordt er opgeroepen tot enige redelijkheid om oplossingen te zoeken vooraleer de totale verarming van toch wel niet onbelangrijke delen van de bevolking zal plaats vinden ? Want we hebben het nog niet eens gehad over het feit dat ook in de gezondheidszorg de tussenkomsten die elke “kleine man” moet ophoesten spectaculair zijn toegenomen. Maximumfacturen blijken daar niks aan te veranderen. ...& Wordt er strijdlustig opgeroepen tot enig ontwaken ?

Wel wel wel, in de ons omringende blogs lijken fietspaden en hondendrollen veel belangrijker te zijn. Wat ons niks verwondert bij de talrijke acolieten van Vlaams zelfbestuur en onafhankelijkheid. Maar onze grote nieuwe linkse hopman, de rode voorzitter, horen we ook nauwelijks. Laten we even een blikje werpen op zijn blogje.

Wat zijn de laatste brandende onderwerpen ?

# Ik vertrek met vakantie...

# Het vertrek van Marijnissen...

# Waarom zit ik niet in het partijbureau...

# De speech die hij geeft op de barbecue van de propagandakring van de Antwerpse 4de wijk...

We geven toe dat in de speech voor de propagandakring van de Antwerpse 4de wijk die handelt over het Ierse "NEEN", een verwijzing staat naar de lage pensioenen ~maar dat zal eerder liggen aan de leeftijd van de propagandisten van de Antwerpse 4de wijk vrezen we~ Je moet daar waarschijnlijk niet pleiten voor meer repetitielokalen voor de lokale rockbandjes en de affiches voor de volgende verkiezingen zullen best op ooghoogte worden geplakt om lumbago’s te vermijden….

Wij zijn er wel stilaan van overtuigd dat de oplossingen die populisten als het Vlaams Behang en Lijst Deedee aanreiken wel heel bekende stankjes verspreiden en die vertegenwoordigen toch wel wat meer dan de schamele 17% van de vlaamse linksen. Deze rattenvangertjes zullen wel meer gehoor krijgen bij Crembo en zijn bende.

Hallo Gennez ? Wo bist du gebleben, mein schatz ?!...

Ge gaat nu toch niet beweren dat er niks te vertellen valt aan de linkerkant? Als het dan toch waar zou zijn (wat we trouwens sterk betwijfelen) dat het zien van al de onrechtvaardigheid in de wereld je drijfveer is, dan moet je er ondertussen wel erg “geboost” bij lopen, meiske. Maar we vinden je reacties, net als die van je ″grote tegenstander, naar links en vooruit - de rode voorzitter″, eerlijk gezegd, nogal plattekes. We zullen misschien moeten wachten op de grote come-back van de Oostendse windmolekensbaas Johan om links weer op het juiste spoor te zetten. Tja, in dat geval kunnen we best op de partij voor het dierenwelzijn stemmen … en een hint voor de locatie van het volgende ideologisch congres van de SP-a : Plankendael, dicht bij de locatie van de leuke bonobo’s, kroeskoppelikanen en kuifhoenderkoeten want een geïnteresseerder publiek vinden jullie niet.

Dus... naar links en achteruit !

...

'Voorlopig' gat van 638 miljoen euro in fiscaliteit
De Standaard - Isabel Albers - vrijdag 27 juni 2008

De Standaard - Guy Tegenbos - vrijdag 27 juni 2008

De Standaard - Guy Tegenbos - donderdag 26 juni 2008

30-06-2008 om 14:42 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Onze Europese Correspondent in Straatsburg :
Over Europese Zakkenwassers & Zakkenvullers
...ofte...
Hoe belazer ik de kluit ?!...

Van Onze Europese Correspondent in Straatsburg :
...

Open Brief ~correctie~ kattebelletje aan onze Europese Politici...In het bijzonder aan ″Onze″ Minister Van Buitenlandse zaken...Mijnheer De Minister Van Buitenlandse zaken,
Mijnheer het voormalige EU-parlementslid,
Beste Karel,


In de loop van de voorbije weken heeft U meermaals ~zelfs tot vervelends toe~ de gelegenheid aangegrepen om bij de gesproken & geschreven Pers uw verhelderende licht te laten schijnen op het "NEEN" van de Ieren, die zich in een referendum negatief hadden uitgesproken tegen het beruchte ″Verdrag van Lissabon″...

De voor u toch wel zéér ondankbare Ieren hadden het volgens U, weer eens niet begrepen... & dat ondanks àlles wat Europa toch wel voor hun had gedaan...

Dat het economische succes van Ierland ~voor een eventueel slechts klein deeltje~ misschien ook wel te danken was aan de niet aflatende inspanningen van de KeiHardwerkende Ier is voor u blijkbaar slechts een ″faits divers″, een zeg maar te verwaarlozen detail & aldus ~uiteraard~ ook geen vermelding van uwentwege waard...

Maar kom... in simpele bewoordingen gesteld : indien de Ieren niet voor Europa zijn dan zijn ze ertegen hè !! ...& aangezien het daar toch maar een ″zootje ongeregeld″ is, moet Europa dan maar gewoon z'n conclusies daaruit trekken & alleen verder... Nog eens simpel gezegd, dan hoeven we ons van diè Ieren in de toekomst ook geen éne moer meer aan te trekken, nietwaar ?!...

Maar... eventjes serieus nu... wat zouden die Ieren, die Nederlanders, die Fransen, evenals al die andere burgers van de EU toch kunnen hebben tegen Europa en al die Eurocraten ?!... Die mensen doén toch ~soms letterlijk~ helemaal niets !?...

Wel, Mijnheer De Minister van Buitenlandse Zaken... mijn Beste Karel... na het bekijken van onderstaande filmpjes zouden wij hier van kitokojungle enkele overigens zéér pittige discours kunnen afsteken over :

 • ...Het fundamentele gebrek aan ook maar enig minimaal respect van het Europese Parlement & in het bijzonder de Europese Parlementariër voor de Europese Gedachte & de Europese Burger...

 • ...De complete minachting & het volkomen misprijzen van de Europese Burger ~lees : de Belastingbetaler die dit ganse feest betaalt~ over de scrupuleuze Euro-Aristocratische wijze waarop dit regelrecht zootje ongeregeld zichzelf schaamteloos op onze kap verrijkt ! In simpele bewoordingen gesteld : Zich als parasieten voortbewegend in de pels van Europa & alles wat ze op hun weg tegenkomen leegmelkend ! Niet meer dan een horde konkelfoeselend gespuis, dat zich volvreet & zich onverzadigbaar tegoed doet aan onze Europese Geldpot, vooral dan als een nietsontziende zwerm van àlles-kaalvretend ongedierte, maar dan wel in keurige & dure maatpakken gestoken... Enfin soit...

Maar mijn beste Karel, dàt gaan we dus niet doen... zulk 'n discours afsteken, aangezien we het hier bij Kitokojungle toch nog graag enigszins netjes & beschaafd willen houden...

We zouden hierbij ook nog eens een ~even minder prettige~ uiteenzetting kunnen geven over de wijze waarop de Pers ~de geaccreditteerde Pers bovendien~ gewoonweg als ongewenste pottenkijkers met hun klikken & hun klakken werden buitengesmeten uit de Europese gebouwen bij het maken van deze ontluisterende reportage, maar dàt is dan voor ons weer een te verwaarlozen detail... Hoewel wij hoedanook moeten toegeven dat adjectieven als "Stalinistisch", "Maoïstisch" en "Totalitair" toch wel héél eventjes door onze gedachten speelden...

Maarrr... Mijn beste Karel, we gaan het hier zéér kort houden in onze eigen analyse van het Ierse "NEEN"...

Namelijk...

Zolang dat deze bende schaamteloze & vooral van de gemeenschap stelende, scrupuleuze zakkenvullende hufters, zoals dat éne exemplaar dat zowat halverwege het 1ste filmpje (2:25) zegt: "that's none of your business" de dienst uitmaakt... Welnu, mijn beste Karel... zo lang zullen wij, het "Europese gepeupel" waar & wanneer ze ooit al eens een kans krijgen, tégen dat zakkenvullende Europa blijven stemmen, want het is godvernonde-miljaarde wél ONZE fuckin' business wat er met ONZE euries dààr gebeurt... !!

...& Ach... Mijn beste Karel... bespaar ons vooral alle goedkope excuses & vooral de op géén enkele mogelijke manier goedpratende uitleg hierover... & Ga ons nu AUB dus ook vooral niet beschuldigen dat wij met onze terechte kritische opmerkingen mee de anti-politiek voeden.... wij zijn het hier namelijk eensluidend eens & van mening dat het wél degelijk uw "collega's" zélf zijn die al méér dan voldoende aan ANTI-politiek doen, zoals overduidelijk te zien is in het 1ste filmpje...

Overigens nog een prettige dag & met beleefde groet,

De redactie
kitokojungle@gmail.comPost Scriptum :

...Bekijkt u meteen dan ook maar ter aanvulling van het 1ste filmpje, het 2de filmpje dat in dezelfde lijn ligt van het 1ste... Ditmaal niet gedraaid door een u waarschijnlijk nietszeggende RTL Duitsland, maar wel door de vooraanstaande BBC News... !

Last but not least is het 3de filmpje al even ontluisterend... waaruit overduidelijk blijkt hoeveel rekening gehouden wordt met de meningen van de Europeaan & met de uitslagen van de referenda... GEEN !!

...Europarlementariërs zijn zakkenvullers...
...Newsnight - Euro Millions
...The hidden European Parliament Referendum-Riot...


Euh... Hallo Karel ?!... Bent u er nog ?!...

30-06-2008 om 13:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!