kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

04-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bleu blanc belge tegen bleu blanc rouge
Klik op de afbeelding om de link te volgen Je zou nu toch denken uit al het voorgaande dat er iets zou worden gedaan aan de torenhoge werkloosheid bij deze bepaalde groep die voor het grootste deel uit Belgen bestaat al zien ze er iets of wat minder blond uit dan de doorsnee viking.
Tja, en nu speciaal voor onze ollandse en andere buitenlandse lezertjes die gans de zaak rond het interimkantoor niet zo van nabij hebben gevolgd:

http://www.kifkif.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=13&sare=2160

Op dinsdag 16 juni start de juridische procedure in de racismezaak van Kif Kif, ABVV en SOS Racisme tegen het interimbedrijf Adecco. De ‘Adecco-affiare’ barstte in 2001 los na een klacht van een medewerker van het bedrijf. Adecco hanteerde apartheidslijsten voor autochtonen en allochtonen via het interne informaticasysteem. Autochtonen werden gecodeerd met de afkorting BBB (Blanc Bleu Belge), in de vee-industrie de naam van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras. Op die manier kon Adecco registreren welke bedrijven geen allochtone uitzendkrachten wensten. In Frankrijk kwam met de zaak L’Oréal een gelijkaardig georganiseerd systeem aan het licht. Daar hanteerde Adecco de code BBR. Die stond voor Bleu Blanc Rouge, de kleuren van de Franse vlag.

ABVV, Kif Kif, en SOS Racisme hopen en gaan ervan uit dat de raadkamer de zaak ook effectief naar de correctionele rechtbank zal doorverwijzen. Er staat immers veel op het spel. Patrick N’Siala Kiese, Kif Kif: ‘Er zijn duidelijke aanwijzingen van manifeste schendingen van de wet tegen het racisme en het principe van non-discriminatie bij aanwervingen zoals voorzien in CAO 38 van de Nationale Arbeidsraad. Dit kan niet ontkend worden door leidinggevende figuren binnen Adecco. Er mag van worden uitgegaan dat duizenden werkzoekenden het slachtoffer zijn geworden van het georganiseerd systeem. Ook worden meer dan 100 bedrijven, waaronder heel wat gerenommeerde multinationals, in het gerechtelijk dossier vermeld. We vrezen bovendien dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Over het algemeen worden dergelijke vragen enkel telefonisch of mondeling gesteld. Het unieke aan de ‘Adecco-affaire’ is dat er duidelijke fysieke bewijzen zijn overgebleven”.

Kif Kif, ABVV en SOS Racisme maken zich ook grote zorgen over de dreigende verjaring in september. Eddy Van Lacker, ABVV: ‘Voor ons is het niet aanvaardbaar dat dit dossier al jaren aansleept binnen de gerechtelijke macht. Eens te meer bestaat minstens de indruk dat het gerecht wel het snelrecht hanteert voor kruimeldiefstallen, maar de witteboordcriminaliteit grotendeels ongemoeid laat’.

Kif Kif, ABVV en SOS Racisme hopen dat het gerecht deze unieke kans niet mist om via de ‘Adecco-affaire’ aan te tonen dat ze het ernstig meent met de strijd tegen racisme.

Kif Kif en ABVV organiseren op dinsdag 16 juni om 10u een symbolische actie aan de ingang van het Brusselse jusititiepaleis.


ha, dus een rechtszaak...maar dat was buiten ons gerecht gerekend dat natuurlijk neutraal, boven de partijen staat en geblinddoekt wordt afgebeeld ...


http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090630_004

Adecco niet naar correctionele rechtbank verwezen voor discriminatie

 • dinsdag 30 juni 2009
 • Bron: BELGA
 • Auteur: dgs
Adecco niet naar correctionele rechtbank verwezen voor discriminatie

Adecco niet naar correctionele rechtbank verwezen voor discriminatie

De Brusselse raadkamer heeft dinsdag beslist interimbedrijf Adecco niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen. De raadkamer oordeelde dat het Adecco niet kon doorverwijzen omdat het gerechtelijk onderzoek in het Frans was gevoerd en niet in het Nederlands.

De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich immers in Nederlandstalig gebied, aldus de raadkamer. De advocaten van de burgerlijke partijen kondigden al aan in beroep te gaan. Ondertussen liet het CGKR weten dat het zich vooralsnog geen burgerlijke partij stelt in de zaak.
Adecco wordt beschuldigd van discriminatie omdat het werkzoekenden van allochtone origine niet naar een reeks bedrijven doorstuurde. De zaak kwam in 2001 aan het licht toen een ex-werknemer van Adecco naar het Centrum voor Gelijheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) stapte.
Een gerechtelijk onderzoek wees uit dat minstens in een aantal Adecco-kantoren gegevens werden bijgehouden over de etnische afkomst van werkzoekenden, en dat bedrijven die geen allochtone werknemers wensten de code 'BBB' kregen. Die stond voor 'Bleu, Blanc, Belge', een verwijzing naar het Belgische koeienras Belgisch Blauw-Wit.
Volgens Adecco gebeurde alles op vraag van de bedrijven zelf en is de wantoestand sindsdien aangepakt. Desondanks vraagt het Brusselse parket dat het bedrijf zou verwezen worden naar de correctionele rechtbank. Ook Kif Kif, SOS Racisme en de socialistische vakbond ABVV, die zich burgerlijke partij hadden gesteld, vroegen de verwijzing.
Dinsdag besloot de raadkamer dat die verwijzing er niet komt omdat het gerechtelijk onderzoek in het Frans was gevoerd, terwijl dat in het Nederlands had moeten gebeuren. De hoofdzetel van Adecco bevindt zich immers in Nedrerlandstalig gebied, oordeelde de raadkamer.
De advocaten van Kif Kif, SOS Racisme en het ABVV toonden zich zeer teleurgesteld over de beslissing van de raadkamer en kondigden al aan in beroep te gaan. Het is nog maar de vraag of de kamer van inbeschuldigingstelling het dossier zal kunnen beoordelen voor het verjaard is. De verjaring treedt immers in september in.
Ondertussen heeft het CGKR laten weten dat het vooralsnog niet van plan is zich burgerlijke partij te stellen in de zaak. Het CGKR had dat tot nu toe niet gedaan omdat het in 2001 een audit had laten uitvoeren bij Adecco waaruit bleek dat er geen sprake was een bedrijfspolitiek om allochtonen te weren.
Maandag meldde Kif Kif in een persbericht dat het Centrum van mening zou veranderd zijn en toch overwegen om zich burgerlijke partij te stellen. "Dat was een voorbarig bericht", zegt Eef Peeters, woordvoerster van het CGKR. "Er zijn gesprekken geweest maar een dergelijke beslissing moet door onze raad van bestuur genomen worden en dat is nog steeds niet gebeurd. Waarom Kif Kif dat plots zo meldt, is mij onduidelijk."


Dat is natuurlijk het grote voordeel van onze communautaire twisten. Je kan daarmee ook nuttige zaken doen zoals een rechtsgeding volledig in de soep laten draaien. Een handigheidje natuurlijk en wie zou er nu toch aan durven twijfelen dat het gerecht enige vooroordelen zou hebben gehad. Wij zeker niet. We leven immers in een rechtsstaat, beste lezertjes. En was het jullie opgevallen dat de verjaring zo akelig dicht bij kwam?

Maar owee, wat dreigt er nu te gebeuren????
http://www.knack.be/nieuws/belgie/abvv-viseert-bedrijven-die-allochtonen-weren/site72-section24-article35940.htm

l

ABVV viseert 'racistische' bedrijven

03/07/2009 08:04

De socialistische vakbond ABVV verzamelt zelf bewijzen tegen bedrijven die allochtone werknemers weren en zal de namen van die bedrijven 'te gepasten tijde' bekendmaken.

Het ABVV reageert daarmee op de beslissing van de Brusselse raadkamer eerder deze week om het uitzendbedrijf Adecco niet te vervolgen voor discriminatie van allochtone werknemers.

"Door die uitspraak kunnen uitzendkantoren het racisme in hun sector blijven ontkennen", zegt federaal secretaris Eddy Van Lancker vrijdag in De Standaard en Het Nieuwsblad. Hij vindt dat er een mentaliteitsverandering moet komen, want racisme op de werkvloer blijft hardnekkig.

"Wij hebben jarenlang alle diversiteitscampagnes gesteund. Als de zachte aanpak niet loont, dan worden we verplicht om voor de harde aanpak te kiezen."

"We krijgen immers geregeld klachten over bedrijven die discrimineren, en vaak komen dezelfde bedrijven terug. We zijn nu bewijzen aan het verzamelen. Zodra we een goed dossier hebben, maken we namen bekend."

Een steekproef van De Standaard bij een dertigtal uitzendkantoren toont aan dat twee op drie toegeven dat ze geregeld de vraag krijgen om geen 'vreemden' of 'bruinen' te selecterenen blijkbaar hanteert men in Frankrijk andere criteria bij de rechtbanken maar ja daar spreekt men maar één inlandse taal natuurlijk:
http://dsonline.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=C02BQFVD

Adecco schuldig aan discriminatie

 • donderdag 25 juni 2009

 • Auteur: (jir)

PARIJS/BRUSSEL (AFP, DS) - De uitzendgroep Adecco en de Franse cosmeticafabrikant Garnier hebben zich bij de aanwerving van animatrices schuldig gemaakt aan rassendiscriminatie. Dat zegt het Franse Hof van Cassatie.

De veroordeling van Adecco en Garnier slaat op feiten uit het jaar 2000. Districom, destijds een filiaal van Adecco in Frankrijk, rekruteerde toen animatrices voor de promotie van haarproducten van Garnier.

In een fax aan het moederhuis werd gepreciseerd dat de animatrices BBR (Bleu, Blanc, Rouge) moesten zijn, een verwijzing, in code (naar de kleuren van de Franse vlag), voor autochtone uitzendkrachten.

Het hof van beroep van Parijs veroordeelde Garnier, Adecco en Ajilon (zoals ex-Districom nu heet) in juli 2007 elk tot het betalen van een boete van 30.000 euro. De drie bedrijven moesten ook 30.000 euro aan schadevergoeding en intresten betalen aan de vereniging SOS Racisme, die zich burgerlijke partij had gesteld.

De twee bedrijven gingen in cassatie. Vergeefs. Het Franse Hof van Cassatie heeft gisteren alvast de strafrechtelijke schikkingen bevestigd, wat betekent dat de bedrijven definitief veroordeeld zijn wegens rassendiscriminatie.

De Franse veroordeling van Adecco kan van groot belang zijn voor de behandeling van een gelijkaardig dossier in ons land. Eind juni moet de Brusselse raadkamer beslissen of Adecco België wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank (DS 17juni).

Het Belgische dossier gaat terug tot februari 2001. Toen leverden huiszoekingen door het parket en de federale computer crime unit in twee Brusselse kantoren van Adecco bewijzen op van discriminatie van allochtone werkzoekenden.

De lokale uitzendconsulenten maakten er, op aandringen van klanten-bedrijven, gebruik van een speciale code voor autochtone uitzendkrachten. Hier geen BBR, maar BBB: de afkorting voor de uitdrukking Bleu, Blanc, Belge, naar analogie met de benaming van een 'zuiver' Belgisch (Blauw-Wit) koeienras.

De veroordeling van Adecco Frankrijk is een eerste tegenslag voor Patrick De Maeseneire, de kersverse Belgische ceo van de Adecco-groep. (jir)


of het ultieme bewijs dat de bleu-blanc-belge een superieurder ras is aan de bleu, blanc, rouge...

hoe reageert trouwens de modale Vlaamse intellectuele lezer op dergelijke berichten dachten jullie? Geschokt, verongelijkt, geërgerd? Inderdaad maar niet voor de redenen die julle vermoeden want hij doet zijn inlands koeienras alle eer aan :

Reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 20u01, zei Lorenzo Schoovaerts:

Het ABVV moet in deze zwijgen. Het zijn o.a. zij zelf die mensen uit de vakbond smijten omwille van hun politieke mening. Hoewel zulks bij wet duidelijk verboden is werden er vreemd genoeg nog geen ABVV-racisten vervolgd. Justitie in België... En laat ons eerlijk zijn, als bedrijven zeggen dat ze geen allochtonen willen, wat kan Adecco doen? Naar de rechtbank stappen en zichzelf buiten spel zetten?? Adecco poogde niet meer dan economisch te overleven. Niemand zegt dat ze ermee akkoord gingen. De bedrijven die de vraag stelden om allochtonen te weigeren, DIE moeten ze aanpakken. Het is DAAR waar werk te vinden is. Nu gaan ze gewoon een ander interim kantoortje zoeken en veranderen ze de term BBB door iets anders, minder opvallend of ze doen het telefonisch, dan zijn er geen bewijzen en kunnen op hun teen getrapte ex-werknemers woord tegen woord discussies voeren. En kif-kif zou ook beter zwijgen. Op hu forum werd elke kritische Belg er zonder veel woorden afgegooid. RAcisten zijn het.

Op 30 juni 2009 omstreeks 11u48, zei Bvba Asselman:

Inderdaad, een racistisch geïnspireerde kwaadwillige heksenjacht. En in volle economische crisis meent het ABVV hieraanmedeplichtig te moeten zijn. Als we vervelend willen doen, terug het debat openen over het statuut en de boekhouding van de syndicaten?

Op 30 juni 2009 omstreeks 11u31, zei willy smets:

Het lijkt nu wel een beetje op een heksenjacht he, het bedrijf heeft zich in regel gesteld, er was een interne audit die bewees dat er geen regel bestond vanuit de directie, wat wil men dan nog bewijzen hier ? Dat mijn vakbond, waar ik al 20 jaar voor betaal hier zich mee bezighoudt begrijp ik helemaal niet, zeker niet samen met een extreme organisatie zoals Kif Kif die zelf op het randje van het racistische werkt en zich regelmatig zondigt aan intellectuele eerlijkheid. Een organisatie die ooit islamfobie gelijkstelde aan xenofobie en daarom iedereeen wil vervolgen die nog maar bang is van de islam....Wij houden vooral van de reactie van Willy Smets die Kif-Kif intellectuele eerlijkheid verwijt...tja...maar weer eens het bewijs dat we toch een erg tolerant koeienras zijn nietwaar? En mogen we toch opmerken dat het echte koeienras internationaal gekend is onder de naam blanc-bleu-belge ...

Maar doe ons een lol, beste lezer en googel eventjes met volgende zoektermen "racisme adecco france". Kijk hoe de veroordeling van Adecco werd opgepikt door de internationale pers over de ganse wereld....een Belg als nieuwe Ceo ...een nieuwe veroordeling in België wegens de zelfde feiten ....laat de hersentjes werken....je zou toch voor minder je "relaties" aanspreken en in Belgistan valt er veel te regelen....

04-07-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
03-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.komkommertijd bij allochtonen

Hallo beste lezertjes, in deze tijden waarin onderwerpen als bikinilijn, zonnecrème, reisverzekering en uitgedroogde bejaarden de actualiteit bepalen, zullen wij het hier vandaag even hebben over onze medeburgers die deze hot items niet meteen prioritair vinden in hun leven.

Niet dat wij beweren dat deze bevolkingsgroep systematisch behoort tot de onderkant van onze rijke Vlaamse samenleving maar omdat een groot deel der raszuivere Vlamingen, vanaf hier “beikes” genaamd, niks met deze bruine mensen met ingewikkelde namen wil te maken hebben. Wat dit laatste punt betreft gaan deze beikes nogal vlug voorbij aan het feit dat de Vanginderachters, Wittewrongels, Vandersmissens en andere Van Den Eyndes eens voorbij Quiévrain ook erg exotisch klinken. Je moet dat maar eens nachecken aan de ontvangstbalie van één of ander Hotel Golden Bay aan een Middelandse Zeeboord.

Maar goed, daar hebben we het niet over maar wel over DISCRIMINATIE. Bestaat hier natuurlijk niet hoor ik al zeggen. Is allemaal hun eigen schuld want die bruine mannen willen hier niet integreren kijk maar naar hun baboesjen en hun vrouwen dragen allemaal een slaapkleed met sjaaltje.

We beginnen deze bijdrage met een uitstekend gedocumenteerde studie van de VDAB, een instelling die, zoals we hier meestal zeggen “het kan weten” en we geven jullie dus cijfers en geen toogpraat over werkzaamheidsgraden en werkloosheid. Aangezien het een volumineus document betreft drukken we het niet af en moeten jullie het maar even zelf aanklikken

http://vdab.be/trends/kik/doc/KiK_Allochtonen200903.pdf

Zelfs een blinde ziet dat er problemen zijn qua tewerkstelling bij deze groep. Merkwaardig is ook de vaststelling dat de vergelijking tussen de nationaliteitskloof in de werkzaamheid onder verschillende EU-landen en ons eigen Vlaanderen, Brussel en Wallonië duidelijk aangeeft dat we hier met kop en schouders boven de anderen en zeker boven het EU-gemiddelde uitsteken. Neen, niet in de goeie zin maar in de slechte zin dus voor diegenen die nog enige twijfel koesterden.

Wij hebben natuurlijk niet de middelen om hieraan grote studies te wijden en moeten ons beperken tot een aantal persartikels die ons misschien een aantal tips van de sluiers (jaja, inderdaad…) kunnen oplichten :

Maar lees eerst eens grondig het VDAB-document!

Dan geven we even de visie van een aantal rechtstreeks betrokkenen want die kunnen, in tegenstelling tot wat de modale Vlaming van café de Witte Duif meestal denkt en zelf kan, in het Nederlands een begrijpbare zin schrijven.

http://www.turksestudent.be/forum/index.php?showtopic=8055

Hooggeschoolde allochtonen eerste slachtoffers van crisis

Terwijl de werkloosheid onder hooggeschoolde Vlaamse jongeren het voorbije jaar met 10 procent is gedaald, is het aantal werkloze allochtonen dat een diploma hoger onderwijs heeft met 4,3 procent gestegen.

Als de motor van de economie sputtert, vallen de allochtonen als eersten uit de boot. Vooral hooggeschoolde allochtonen hebben het moeilijk om werk te vinden of om hun werk te houden. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van de VDAB, die de interculturele organisatie Kif Kif heeft opgevraagd.
In vergelijking met september vorig jaar is het aantal hooggeschoolde jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst dat in september dit jaar geen werk vond, met 4,3 procent gestegen: van 1.031 naar 1.075. In diezelfde periode daalde de werkloosheid onder hooggeschoolde Vlaamse jongeren (en werkzoekenden uit de Europese Unie) met 9,9 procent: van 27.193 naar 24.502.

'De jongste jaren heeft de Vlaamse overheid een streng en repressief activeringsbeleid gevoerd door de verantwoordelijkheid zo goed als volledig op de schouders van de allochtone werkzoekende te leggen, terwijl de werkgevers mochten rekenen op een stimuleringsbeleid met fiscale voordelen', zegt Dany Neudt van Kif Kif. 'Nu die in een negatieve conjunctuur zitten en geen voordeel meer hebben bij de fiscale stimuli, zijn de allochtonen de eersten die aan de deur worden gezet.'
Nog ontstellender volgens Kif Kif is dat de situatie de voorbije tien jaar geen haar is veranderd. Integendeel, in vergelijking met tien jaar geleden is de werkloosheid onder hooggeschoolde allochtonen met bijna 250 procent gestegen: van 373 in juni 1999 naar 884 in juni dit jaar.
'Het gaat hierbij in hoge mate om jongeren die in Vlaanderen zijn opgegroeid en hebben gestudeerd. Het is ronduit schandalig dat zoveel talent onbenut wordt gelaten', aldus Neudt. 'Nochtans hebben de allochtone jongeren alle troeven in handen om de aankomende vergrijzingsgolf mee te helpen opvangen.'
Kif Kif reageert daarmee op de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A), die twee weken geleden bekendmaakte dat het aantal werkloze jongeren van Maghrebijnse of Turkse afkomst tussen juni 2005 en juni 2008 met 40 procent is gedaald. 'Wij betwisten die cijfers niet', zegt Neudt. 'Maar ze geven een vertekend beeld omdat juni 2005 het begin van een hoogconjunctuur was die dit jaar tot stilstand is gekomen. Bovendien is de werkloosheid onder Vlaamse jongeren toen ook fel gedaald.'
'Dat de werkloosheid onder allochtonen nu weer stijgt, bewijst dat het beleid weinig met die daling te maken had.'
'Wij waarderen dat Vandenbroucke de arbeidssituatie van allochtonen in zijn beleid prioritair stelt, en stellen zijn inspanningen niet ter discussie. Maar op de resultaten is het nog wachten', aldus Neudt. 'Ook de werkgevers mogen eens goed nadenken over een zinnige uitleg voor deze dramatische cijfers. Meer dwingende maatregelen zijn noodzakelijk.'

Zij hebben ook hun mening over andere onderwerpen en dus lezen we eventjes in een blad dat we iedereen kunnen aanbevelen :

http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=25142&cHash=3832a6cbec

Allochtone jongeren over politiek

'Zonder welvaart geen democratie'

Allochtone jongeren verwachten veel van de democratie.
Copyright: Brecht Goris

27 mei 2009 (MO) - Allochtone jongeren verwachten veel van de democratie, maar twijfelen aan de betekenis van de Vlaamse verkiezingen en aan de impact die allochtone politici kunnen hebben. Ze zijn voorstanders van een seculiere politiek en vragen meer aandacht voor het milieu. Dat zijn enkele vaststellingen uit een onderzoek dat MO* deed bij jongeren van Marokkaanse, Turkse, Congolese en Italiaanse afkomst.

Hoe staan allochtone jongeren tegenover de politieke instellingen in dit land? Geloven zij in de democratie? Wat zijn hun verzuchtingen in verband met het politieke bedrijf en wat verwachten ze van de volgende Vlaamse regering? Geloven ze in de daadkracht van allochtone politici en wat verwachten ze precies van hen?

Die vragen legden we voor aan vijf focusgroepen, gespreid over verschillende regio’s in Vlaanderen. De deelnemers zijn tussen 18 en 27 jaar en van Marokkaanse, Turkse, Congolese en Italiaanse afkomst. Ze zijn student, arbeider, werkloos, bediende, hooggeschoold en laaggeschoold. Een mix die tot boeiende discussies leidde en opmerkelijke resultaten opleverde. De afspraak was dat niemand bij name geciteerd zou worden.

Nadelig voor minderheden

Democratie staat hoog aangeschreven bij onze allochtone jongeren. Ze vinden het zelfs het beste bestuurssysteem ooit bedacht. Democratie is volgens hen synoniem met gelijkheid en rechtvaardigheid, vrije meningsuiting en eerlijkheid, samenwerking en samenhang, met het recht van iedereen, ongeacht afkomst of kleur, om zijn stem te laten horen.

Dat is wat democratie zou moeten zijn, maar, zeggen de meeste deelnemers, dat ideaal is nergens gerealiseerd. Democratie geldt binnen een samenleving slechts voor een deel van de bevolking. ‘Democratie is er voor de rijken’, zeggen de jongeren van Italiaanse afkomst. ‘En als in de democratie de meerderheid het woord heeft, dan is de democratie per definitie nadelig voor de minderheden’, werpt een jongeman in de Marokkaanse focusgroep op.

Een meisje geeft een concreet voorbeeld. ‘Ik ben lerares in opleiding. Eén van mijn vakken is wiskunde. Het is mijn lievelingsvak en ik krijg er altijd heel goede cijfers voor. Ik zou dolgraag wiskunde geven, maar dat kan niet, want ik draag een hoofddoek. Men zegt dat ik islam kan onderwijzen, maar dat wil ik niet. In dit geval is er voor mij geen democratie’.

Een Congolese student wijst op het feit dat democratie op verschillende manieren geuit kan worden naar gelang van de samenleving. ‘In Afrika zijn er misschien bepaalde noden en prioriteiten die hier niet zijn’, zegt hij. En democratie is niet altijd een garantie voor stabiliteit. ‘Kijk naar de geschiedenis van Europa. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog’, zegt iemand anders in de Congolese groep.

Democratie is voor een van de deelnemers, een jonge werkloze van Turkse afkomst, slechts toneel, een grote leugen. Voor hem staat democratie symbool voor de nieuwe wereldorde, voor de overheersing van de VS, want als er in naam van de democratie oorlog wordt gevoerd, dan is democratie verwerpelijk. Hij staat in zijn vriendenkring bekend als ‘de pessimist’.

Alle andere jongeren in de focusgroepen scharen zich achter het ideaal van de democratie. Democratie is relatief, geven ze toe. Het is geen absolute garantie voor gelijkheid en rechtvaardigheid, maar het blijft het ideaal dat iedereen moet nastreven. Om dat ideaal te realiseren moet de democratie gebruik maken van een aantal instrumenten. De Verklaring van de Rechten van de Mens is volgens een deelneemster van Marokkaanse afkomst een van die instrumenten.

Maar er zijn ook basisvoorwaarden waarzonder democratie niet tot stand kan komen. Een belangrijke basisvoorwaarde is volgens een student politieke wetenschappen welvaart. ‘Als er geen welvaart is, kan democratie vergeten worden’, zegt hij en hij krijgt de zwijgende instemming van de rest van de groep.

Waarover geen consensus kan worden bereikt is of secularisme een voorwaarde is voor democratie. Een meisje met hoofddoek komt met de stelling op de proppen. En ze krijgt onmiddellijk de steun van haar buurman. ‘Er mag geen staatsgodsdienst zijn. Er moet een strikte scheiding tussen kerk en staat zijn’, zegt hij. Waarop polemiek volgt. ‘Een staat kan toch verschillende officiële godsdiensten hebben. Zij kunnen perfect naast elkaar leven’, zegt een verontwaardigde stem. ‘En een staatsgodsdienst betekent niet dat hij opgelegd wordt aan andersgelovigen’, werpt iemand anders op.

‘Niet mee eens’, repliceert het meisje met de hoofddoek. ‘Een staatsgodsdienst kan nadelig zijn, niet alleen voor de minderheden, maar zelfs voor de meerderheid’. En ze geeft het voorbeeld van landen waar de islam staatsgodsdienst is. ‘In die landen’, zegt ze, ‘is de staatsgodsdienst de godsdienst zoals hij geïnterpreteerd wordt door de mensen die aan de macht zijn. Het is hun interpretatie die aan de rest van de bevolking wordt opgelegd’.

Het grote probleem is voor een andere deelneemster dat secularisme niet voor iedereen hetzelfde betekent. ‘Als secularisme het bannen van religieuze tekens uit openbare functies is, dan vind ik dat dat weinig met democratie te maken heeft’, zegt ze. ‘Nee’, argumenteert het meisje met de hoofddoek, ‘secularisme betekent juist dat de staat zich niet bemoeit met de religieuze voorkeur of belevenis van de burgers.’ ‘En in een ideaal systeem, en wanneer er vraag naar is’, voegt haar buurman eraan toe, ‘zouden de burgers in sommige situaties kunnen kiezen voor een religieus rechtssysteem of een burgerlijk rechtssysteem.’

Vechten tegen een leeuw

Verkiezingen zijn uiteraard het beste middel om de democratie te realiseren. Daar is iedereen het over eens. Het is de manier voor het volk om zijn vertegenwoordigers te kiezen, om ze te belonen of te bestraffen. Ook hier spreken de meeste jongeren theoretisch. Eén zaak is zeker: het wantrouwen tegenover politici en overheid is groot. Vooral bij de jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst. En dat blijkt vanaf het begin. Als ik hen vraag om beelden uit te kiezen die verwijzen naar wat ze zich bij verkiezingen voorstellen, drijft veel pessimisme naar boven. Een van de het vaakst terugkeerde beelden is dat van een man die tegen een leeuw vecht. De man is de bevolking die zich tegen een machtige overheid moet verdedigen.

Een lege stoel op het strand is ook een vaak terugkerend plaatje. De lege stoel staat symbool voor een afwezige overheid. Op een andere afbeelding staan zes Afrikanen afgebeeld. Een symbool voor de discriminatie, zegt een deelnemer. Ook beelden met groen en bomen komen terug. Milieu is belangrijk.

Maar milieu is ook een dilemma. Voor milieu of voor economie kiezen is moeilijk, zeker in tijden van crisis. ‘Kiezen is ook gokken’, zegt een student van Italiaanse afkomst. ‘Je kiest voor een partij, je krijgt veel statistieken maar geen waarheid. Beloften worden niet nagekomen.’

De discussies die thema’s als verkiezingen en democratie uitlokken staan in schril contrast met de stilte die volgt als we vragen om op een leeg blad de verwachtingen ten opzichte van de volgende Vlaamse regering te noteren.

Velen staren heel lang naar hun blad, omdat ze daar nooit over nagedacht hebben, en dat zijn vooral de jongeren van 18 en 19 jaar, of omdat hun vertrouwen in de overheid zoek is. ‘Moet ik noteren wat ik zelf graag zou willen dat de regering doet, of wat ik werkelijk van de regering verwacht?’ vraagt een Marokkaanse deelneemster. ‘Want als u dat laatste bedoelt: ik verwacht eerlijk gezegd niets. Maar als ik mijn eigen wensen moet noteren, dan is dit blad te klein.’

‘Het gaat om jullie prioriteiten’, maak ik de deelnemers telkens duidelijk. Waarop een hele rist voorstellen en verwachtingen opgesomd wordt. Om te beginnen moet de regering aan haar geloofwaardigheid werken, vindt een Marokkaans meisje uit Mechelen. ‘De politici moeten ophouden elkaar over en weer verwijten te maken. Ze moeten als team werken’, zegt ze. Maar de topprioriteit van de meeste jongeren is de economische crisis. De regering moet de crisis op een serieuze manier aanpakken.

Opvallend is dat de financiële crisis in één adem wordt genoemd met de zorg voor het milieu. Men moet de economische crisis aanpakken zonder daarbij het ecologische aspect uit het oog te verliezen. Er moet meer groen in de steden komen en de overheid moet meer in duurzame energie investeren. Men is zelfs bereid om daartoe financieel bij te dragen, op voorwaarde dat het om nodige en effectieve maatregelen gaat.

En wie crisis zegt, zegt werkloosheid. De jongeren leggen heel erg de nadruk op de noodzaak om de discriminatie op de arbeidsmarkt weg te werken. Het invoeren van quota’s mag geen taboe zijn. ‘De regering legt de openbare radio quota op voor wat het draaien van Vlaamse muziek betreft. Waarom kunnen er geen quota opgelegd worden om allochtonen in dienst te nemen?’ vraagt een jongeman zich af.

Ook onderwijs is volgens allochtone jongeren een belangrijk knelpunt. De Vlaamse regering heeft hier een belangrijke taak. Vooral de achterstelling van sociaal zwakkeren moet aangepakt worden. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen. Een arbeiderskind heeft evenveel recht om arts te worden als een welgesteld kind. Een student journalistiek stelt voor om onderwijs gratis te maken, vooral hoger onderwijs. Het inschrijvingsgeld dient afgeschaft te worden, want studeren aan de universiteit is vandaag veel te duur, vindt hij.

Ook huisvesting is problematisch, vooral bij sociaal zwakke groepen en jongeren. De overheid dient een maximumhuurprijs op te leggen, stelt een Antwerpse Congolees voor. Ook zou de overheid meer moeten doen voor jongeren in achtergestelde wijken. ‘Het scheelde niet veel of ons jeugdhuis, dat al twintig jaar bestaat, werd gesloten’, zegt een Gentenaar van Turkse afkomst.

Obama en Elio

Moeten allochtone politici de eigen gemeenschap vertegenwoordigen of moeten ze alle Vlamingen vertegenwoordigen? Ook hier is de verdeeldheid groot, al blijft een grote groep achter het idee staan dat een allochtone politicus toch een bijzondere taak heeft. Want wie kan de problemen van de allochtone gemeenschap beter begrijpen dan een politicus die uit die gemeenschap komt?

‘Een Belg vertegenwoordigt toch niet de belangen van de allochtonen!’ stelt een deelnemer vast. ‘Iemand moet dat doen.’ Maar dat vinden niet alle deelnemers. ‘Een politicus moet vooral zijn eigen ideeën vertegenwoordigen. Als dat lukt, dan is dat al veel’, zegt een Marokkaans meisje. Zij stemt in ieder geval niet noodzakelijk allochtoon, ze stemt voor wie haar belangen behartigt en dat zijn niet altijd de allochtone politici.

Maar heeft het wel zin om op een allochtoon te stemmen? Hoe zwaar is de invloed van de allochtone politici op de besluitvorming? Ook hier is het vertrouwen niet zo groot. De allochtone politici zijn een minderheid, hoe kunnen ze dan van invloed zijn op de politieke besluitvorming? vraagt een van de jongeren. ‘Ze zijn bovendien niet allemaal met allochtone thema’s bezig’, zegt een Marokkaanse uit Mechelen. ‘Iemand als Mimount Bousakla bijvoorbeeld is voor mij een ultra-Vlaamse politica. Dat is haar goed recht, maar ze vertegenwoordigt mij niet.’

Ook velen binnen de Turkse groep geloven niet in de invloed van allochtone politici. ‘Niemand luistert naar Meyrem Almaci toch!’ zegt een van hen. Allochtone politici hebben volgens een van de deelnemers wel invloed, maar dan juist niet op allochtone thema’s. Als het om migratie en asiel gaat bijvoorbeeld moeten ze de lijn van de partij volgen. En hij geeft hierbij het voorbeeld van CD&V-politica Nahima Lanjri.

Binnen de Congolese en de Italiaanse groep klinkt een heel ander geluid. Zij hebben twee toppolitici waar ze naar opkijken. Wat Obama voor de Congolezen is, is Elio Di Rupo voor de Italiaanse jongeren. De eerste is het grote voorbeeld van hoe een allochtoon aan politiek moet doen. De tweede is een bewijs dat wie bekwaam is het tot de hoogste politieke ambten kan brengen, ongeacht zijn afkomst.

‘Obama is een wereldburger en hij gedraagt zich ook als wereldburger. Daarom is hij een voorbeeld voor veel Afrikanen’, zegt een Congolese student. ‘En Elio Di Rupo is toch de invloedrijkste politicus binnen de PS’, werpt men in de Italiaanse groep op. Maar ondanks hun optimisme relativeren de Congolese jongeren toch de invloed van allochtone politici als het om de situatie in Vlaanderen gaat.

Ze verwijzen naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. De ervaring leert dat allochtone politici vooral goed zijn om stemmen te trekken, maar als het gaat om deelname aan de besluitvorming, dan worden ze vriendelijk bedankt, vinden ze.

Categoriën: Interculturaliseren - Europa - België

Auteur: Samira Bendadi.

En morgen gaan we verder …

03-07-2009 om 23:29 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
02-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaemsche maatschappijkeuzes
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Beste lezertjes, we zijn van plan vandaag een soort “best of” van de ergernissen van de laatste dagen te plaatsen. Wij vermoeden dat het vrolijke zonnetje bij sommigen vreemde hallucinaties veroorzaakt en bij anderen dan weer tot grote inzichten leidt. We beginnen met een bericht van vandaag dat de oorzaak was van het koud laten worden van ons kopje cellulitisafdrijvende kruidenthee.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090702_003

VBO pleit voor pensioenhervorming

 • donderdag 02 juli 2009
 • Bron: belga
 • Auteur: dsl

BRUSSEL - Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleit ervoor om de pensioenen aan te passen aan de stijgende levensverwachting. 'Op die manier blijven de pensioenen in de toekomst betaalbaar', zegt directeur-generaal Pieter Timmermans. Dat schrijft De Morgen donderdag.

De werkgeversorganisatie vraagt dat bij de berekening van de pensioenen het gemiddeld aantal jaren dat mensen na hun 65ste levensjaar nog leven, in rekening wordt gebracht.

Nu wordt alleen gekeken naar het aantal gewerkte jaren.'Dat systeem moet je aanvullen met een leeftijdscoëfficiënt', zegt Pieter Timmermans.

De maatregel, die in Zweden en Italië al werd ingevoerd,zou op termijn een temperend effect hebben op de pensioenuitgaven.

Omdat mensen almaar langer leven, zal het pensioen bij elke aanpassing aan de levensverwachting over een steeds langere periode worden uitgesmeerd, waardoor het maandelijks pensioengeld daalt. 'Het bedrag dat je maandelijks krijgt, zal daardoor wat lager liggen dan vandaag. Als je dat wilt voorkomen, zul je langer moeten werken', zegt Timmermans. Het VBO vindt ook dat gebruikers van tijdskrediet aan het einde van de loopbaan langer moeten werken.

De christelijke vakbond ACV liet al weten niets te voelen voor het voorstel.

Tja,in een landje dat nu al bijna de laagste pensioenuitkeringen heeft van Europa lijkt ons dit meteen een schot in de roos. Wij geven grif toe dat er met de vergrijzing een levensgroot probleem aan het rijzen is rond de pensioenen. Het is dan ook geen slecht idee om daar wat nieuwe ideeën rond te spuien. Alleszins wat meer denkwerk te leveren dan de huidige palliatieve federale regering, maar dit lijkt ons dus niet de oplossing. Niet het invoeren van de leeftijdscoëfficiënt stoort ons, wel het nog maar eens verlagen van het maandelijks wettelijke pensioen. Iemand intussen nog iets vernomen van “het zilverfonds”?

We doken even in onze archieven om wat argumenten aan te slepen in het pensioendebat dat tot nog toe niet plaatsvond en dat onze lethargische federale regering niet van plan is aan te vatten:

Eerst iemand die het zou moeten weten:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/pensioenen--belgie-is-het-noorden-kwijt/site72-section24-article9076.html

Pensioenen: België is het noorden kwijt

19/10/2007 15:00

Gabriel Perl, de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen, slaakt een noodkreet in de krant De Morgen. Als het wettelijke pensioenstelsel blijft zoals het nu is, is de situatie niet rooskleurig, zegt hij. De houdbaarheid van het systeem staat op het spel, en een strategisch langetermijnplan is dringend gewenst.

Onze pensioenen worden door twee grote problemen bedreigd, meent Perl. De oprukkende vergrijzing zet het pensioenstelsel serieus onder druk. En tegelijkertijd neemt de bereidheid bij de bevolking af om bij te dragen aan het systeem, dat op onderlinge solidariteit gebaseerd is. Bij de hogere inkomensklasse gaapt een enorme kloof tussen het laatst ontvangen loon en het eerste pensioenbedrag, tot grote ergernis van de betrokkenen.

'Dat systeem is inderdaad niet coherent, en het valt moeilijk vol te houden', vindt ook professor Jos Berghman van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de K.U.Leuven. Om de spaarpot van de pensioenen te vullen, draagt elke werknemer bij. Die bijdrage wordt echter berekend op het volledige loon, terwijl het pensioen zélf berekend wordt op een geplafonneerd loon.

De eerste pensioenpijler - het wettelijk pensioen - moet opnieuw een volwaardige bescherming bieden, die betaalbaar blijft, en bereikbaar is voor iedereen. Een legitieme bescherming bovendien. Zo vat professor Berghman samen. 'Het is een moeilijke kwestie natuurlijk. Enerzijds moeten alle werknemers gemotiveerd blijven om hun bijdrage aan het systeem te leveren, en anderzijds dringt zich de vraag op wat er moet gebeuren met mensen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn geweest.'

Lage inkomens vallen uit de boot

Verder wijst Jos Berghman erop dat de tweede pensioenpijler (een aanvullend pensioen, georganiseerd door uw werkgever, nvdr) nog steeds niet voldoende gedemocratiseerd werd. Vooral lagere inkomensklassen, en zwakkere sectoren, vallen vaak uit de boot. De wet op de aanvullende pensioenen uit 2003 was een verbetering, maar is onvoldoende. En, zegt Berghman, zolang de eerste pensioenpijler niet stabiel is, biedt die niet het nodige fundament voor de tweede pensioenpijler.

'Mensen vergeten ook dikwijls dat die tweede pensioenpijler een verzekering is. Vergelijk het met een brandverzekering. Als je huis afbrandt, krijg je geld van je verzekeraar - als je natuurlijk altijd trouw je bijdrage hebt betaald. Als je huis níét afbrandt, is het geld dat je hebt bijgedragen verloren.' Klachten over de tweede pensioenpijler - we betalen zoveel en we krijgen niks - zijn volgens professor Berghman dan ook ongegrond. Het gaat om een verzekeringsfilosofie, en niet om het principe van een individueel spaarboekje.

Fiscale voordelen overhevelen

Dat laatste hoort thuis in de derde pensioenpijler: het individueel pensioensparen. De derde pijler wordt almaar populairder, en wordt ook fiscaal sterk aangemoedigd, nu de eerste pensioenpijler niet langer de nodige financiële garanties biedt. Jos Berghman heeft niets tegen de derde pensioenpijler op zich, maar vraagt zich af of de collectieve aanmoediging ervan wel opportuun is.

'Die fiscale impuls is eerder bedoeld om de economische activiteit in ons land weer aan te zwengelen dan dat het om een weloverwogen pensioenbeleid gaat. De fiscale voordelen die met het individueeel pensioensparen samengaan, zouden beter overgeheveld worden naar de tweede pensioenpijler, zodat de totale bevolking er een beroep op kan doen als aanvullende pensioenverzekering.'

Een hele reeks suggesties dus over de te volgen weg in het pensioenlandschap. Nu is het inderdaad een ideaal moment om daar eens grondig over na te denken, vindt professor Berghman - net als Gabriel Perl. 'Hoe langer je dit probleem uitstelt, hoe moeilijker het wordt om het op te lossen. Hoe? Een moeilijke vraag, maar ze is in België nog niet eens aan de orde. Eerst maar eens duidelijke afspraken maken over wát we precies willen.'

Celine De Coster

Maar in Belgistan houdt men liever grote speeches over het optrekken van de pensioenleeftijd en de impact van de vergrijzing en dan neemt men “draconische maatregelen” tegen diegenen die dat allemaal geloven en dus bijklussen. Wij hebben zo een sterk vermoeden dat bijklussen voor sommigen een harde economische noodzaak wordt want met een wettelijk pensioen van om en rond de 1000€ spring je niet ver…

http://www.knack.be/nieuws/belgie/ijverige-bejaarden-gestraft/site72-section24-article35834.html

IJverige bejaarden gestraft

01/07/2009 11:00

In 2007 is van 2.422 Belgen het pensioengeld van een jaar afgenomen omdat ze te veel bijverdiend hadden. Dat antwoordde minister van Pensioenen Marie Arena (PS) op een vraag van Kamerlid Els Schelfhout (CD&V).

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) schorste 892 werknemers- en zelfstandigenpensioenen, en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 1530 ambtenarenpensioenen. Daarnaast werd het pensioen van nog eens 2552 mensen met een bepaald percentage verminderd.

In tegenstelling tot de meest andere Europese landen worden gepensioneerden in België dus bestraft als ze bijklussen. Wie met pensioen is, mag maar een heel beperkt bedrag bijverdienen.

Toch even bewijzen dat wij niks uit ons duimpje zuigen over onze pensioenen:

Belgische pensioenen bij de laagste van Europa


Van de oude leden van de Europese Unie is België op een na het land met de laagste penisoenen.

Als er gewerkt wordt met netto-inkomens, zijn enkel in Groot-Brittannië de pensioenen nog lager. Wordt er gerekend met bruto-inkomens, dan zijn alleen de pensioenen in Ierland nog lager.

In de nettoberekeningen benadert ons land het gemiddelde vervangingsratio van 84 procent. Dat is de verhouding tussen het pensioen en het vroegere inkomen. Voor de gemiddelde inkomens bedraagt het Belgisch pensioen maar 68,7 procent van het vroegere inkomen. Hogere inkomens mogen maar rekenen op een pensioen dat slechts zo'n 40 procent van hun vroeger inkomen bedraagt.

Niet alleen de pensioenen zijn laag in ons land. Alle sociale uitkeringen zijn laag vergeleken met die in de andere Europese landen, met uitzondering van de kinderbijslag. Ons land geeft niet meer uit aan sociale uitgaven dan de andere Europese landen, maar het aantal uitkeringstrekkers is hier groter. In ons land krijgen vele mensen steun, maar ze krijgen vrij weinig.

Als het aantal pensioengerechtigden vanaf 2010 fors gaat toenemen als gevolg aan de veroudering, dan zal de druk op de pensioenen nog toenemen.

pj

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV


Bron: Het Nieuwsblad

Datum: 09 september 2005

Goed, dat was dus het voorstel van ons aller VBO en pas op, elke rechtgeaarde Vlaming zal Jullie komen vertellen, beste ollandse vrienden, dat het allemaal niet de schuld is van onze noordelijke stam die genetisch erg aanleunt bij de vlijtige bijtjes maar dat het allemaal de schuld is van…rarara…

Op 02 juli 2009 omstreeks 08u51, zei Patrick Proot:

Samen met de volkomen stalinistische arbeidswetgeving is dit een staaltje van kunnen van de PS-staat waar wij als Vlamingen moeten in leven. Niet alleen de sociale zekerheid , maar ook de ganse sfeer van arbeid moet worden toebedeeld aan de deelstaten. Hoeveel kennis gaat er niet verloren door het abrubte einde van een loopbaan ? Hoeveel coaching zou er niet kunnen worden opgebouwd middels een rustbrengend en stilaan uitdovend arbeidsbestaan voor de vitale zestigers en zeventigers ? De proffen en rechters kunnen wel al sinds mensenheugnis op emeritaatspensioen op 70 jaar , waarom de andere expertises niet ? Hoeveel hulp in het kader van de gezondheidszorg en welzijnszorg zou er niet kunnen gegenereerd worden in passende deeltijdse functies , toebedeeld aan mensen 'met levenservaring. Driewerf schande over deze collectivistische Belgische staat , waar de Vlamingen worden gegijzeld door de meest corrupte linkerzijde van het Westelijk halfrond : de Waalse PS. Breek de ketens , be free !

Dus de zon op Vlaamse koppekes…niet goed hoor! Het zal allemaal beter zijn in het onafhankelijk Vlaanderen. Tja, waar we eigen bevoegdheden hebben lijkt ons dat niet zo meteen duidelijk maar allà, we zijn vitters natuurlijk. Een klein voorbeeldje?

De discussie over de Vlaamse hospitalisatieverzekering waarover we eindelijk eens een zinnige, zeer zinnige zelfs, bijdrage hebben gelezen die keihard ingaat tegen de mythe van het Vlaamse “wij doen alles beter”:

http://www.standaard.be/Archief/Zoek/Index.aspx?trefwoord=hospitalisatieverzekering

Vlaamse hospitalisatieverzekering is on-Vlaams

 • woensdag 01 juli 2009

 • Auteur:

JAN DE MAESENEER waarschuwt de Vlaamse onderhandelaars. Inzetten op een Vlaamse hospitalisatieverzekering heeft geen zin. 'Ze mikt op het bestendigen en vereeuwigen van systeemfouten die geïnspireerd zijn vanuit de praktijk in Wallonië en Brussel.'

In de onderhandelingen voor een toekomstige Vlaamse regering, staat een Vlaamse hospitalisatieverzekering op de agenda. Allerlei actoren zoals ziekenfondsen en privéverzekeringsmaatschappijen hebben er zich al positief over uitgelaten. Maar is dit zinvol? Is dit de zo vaak gevraagde realisatie van de Vlaamse visie op zorg en gezondheid? Neen. Dit zorgt er alleen voor dat Vlaams geld gebruikt wordt om de nadelen van het Belgisch systeem af te zwakken en dus te bestendigen.

Laat ons eerst duidelijk stellen: ik verdedig de personele solidariteit inzake gezondheidszorg. Wie objectieve noden heeft door ziekten, aandoeningen, ongunstige omgevingsfactoren,… moet toegang hebben tot kwaliteitsvolle zorg. Als er in Wallonië meer objectieve gezondheidsnoden zijn, dan kunnen er per Waal meer middelen worden besteed. Deze personele solidariteit inzake gezondheid zou nog verder kunnen gaan: waarom niet een bredere solidariteit opbouwen binnen Europa, of zelfs in de wereld. Maar interpersonele solidariteit moet niet slaan op het slecht functioneren van het medisch aanbod: we moeten niet solidair zijn met inadequate besteding van middelen, met zorg die niet kosteneffectief is.

De hospitalisatieverzekering is hét voorbeeld. Deze verzekeringen zijn gaan groeien door de toename van de supplementen op de honoraria voor wie in een eenpersoonskamer verblijft en doordat almaar meer medisch materiaal niet meer terugbetaald wordt door de ziekteverzekering. In België hebben 7,5 miljoen mensen een hospitalisatieverzekering. Dus 2,5 miljoen Belgen hebben er geen: vooral erg kwetsbare mensen, bejaarden, zieken. Het Mattheus-effect slaat dus weer toe: wie het meest risico loopt heeft, is vaak niet verzekerd.

In de hospitalisatieverzekering geldt de risicoselectie: wie ooit was opgenomen in de psychiatrie, wie behandeld is voor alcoholisme, wie kanker heeft gehad… raakt nog moeilijk aan zo'n verzekering of betaalt zeer hoge premies. Dagelijks zien huisartsen patiënten die hun hospitalisatieverzekering opgezegd hebben omdat ze voor hen onbetaalbaar is.

Welk effect hebben de hospitalisatieverzekeringen gehad op de zorgverstrekking in de ziekenhuizen? Is die verbeterd? Neen. Het enige gevolg is dat de eerste vraag bij een ziekenhuisopname niet is: 'Wat scheelt er?', maar 'Heeft u een hospitalisatieverzekering?' Als het antwoord bevestigend is, leidt dit steevast tot de aanrekening van hogere tarieven. Sommige ziekenhuizen rekenen tot 300 procent extra aan. Vooral in Brussel en Wallonië zijn de supplementen hoog.

Het is volstrekt onduidelijk waarom men meer aanrekent. Als men dezelfde medische prestatie levert, is extra aanrekenen onrechtvaardig. Het wekt de indruk dat er wel een verschil is in behandeling, maar als dat zo zou zijn, zou dat ethisch niet aanvaardbaar zijn: een behandeling moet altijd de meest adequate zijn.

De voorgestelde Vlaamse hospitalisatieverzekering verandert structureel niets. De Vlaamse hospitalisatieverzekering zal alleen maar Vlaams geld inzetten om de gevolgen van de afwezigheid van een fundamentele beleidswijziging in België te verzachten. Meteen wordt ook de weerstand tegen die systeemfouten verzwakt.

Vlaanderen zegt dat het vooral oog heeft voor de eerstelijnszorg en de thuiszorg. De hospitalisatieverzekering plant de 'hospitalocentristische' cultuur van Brussel en Wallonië gewoon over naar hier. Een Vlaamse hospitalisatieverzekering is dus erg on-Vlaams. Ze mikt op het bestendigen en vereeuwigen van systeemfouten die geïnspireerd zijn vanuit de praktijk in Wallonië en Brussel. Ze brengt de realisatie van de Vlaamse visie geen stap dichterbij, integendeel.

Als men vanuit Vlaanderen wil investeren met eigen middelen in gezondheidszorg, zou dit bijvoorbeeld kunnen door het versterken van eerstelijnsgezondheidszorg en huisartsgeneeskunde. Een concrete suggestie: Vlaanderen zou de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg voor elke patiënt die zich inschrijft bij een huisartspraktijk via een Globaal Medisch Dossier, gratis kunnen maken, door wat momenteel door deze patiënt nog betaald moet worden aan 'remgeld', terug te betalen. Op deze wijze wordt de eerstelijnsgezondheidszorg zeer toegankelijk, wat aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen en leidt tot meer 'rechtvaardigheid' en 'kosteneffectiviteit'.

Jan De Maeseneer is verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (UGent).

Dit lijkt ons een vrij correcte analyse van het probleem want ontkennen dat er inderdaad in Brussel en Wallonië een andere aanpak, een andere mentaliteit bestaat rond hospitalisatie is ontkennen dat vandaag de zon schijnt…maar dat men het dan maar meteen beter doet is niet meteen duidelijk en hierin volgen we de auteur dus ook. Een ander voorbeeld?

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=5C2C2LS5&word=energie

'Vlaanderen laat arme energieklant in de kou'

 • maandag 29 juni 2009

 • Auteur: (pse)

BRUSSEL - De Vlaamse beschermingsmaatregelen voor huishoudens die hun elektriciteits- en gasrekeningen niet meer kunnen betalen, veranderen vanaf 1 juli. Een gemiste kans in de strijd tegen energiearmoede, vindt Mieke Clymans van de vzw Samenlevingsopbouw.

De nieuwe Vlaamse sociale openbare dienstverplichtingen, zoals de verzameling beschermingsmaatregelen voor energieverbruikers officieel wordt genoemd, houden in dat vanaf 1 juli het Vlaamse statuut van beschermde klant afgestemd wordt op de Belgische reglementering over het sociaal tarief of de sociale maximumprijs.

Wie elektriciteit verbruikt tegen een sociaal tarief is er zeker van dat hij of zij kan genieten van de laagste kilowattuurprijs. De financiering van dit tarief, dat een stuk lager ligt dan de normale elektriciteits- en gasprijs, gebeurt via de zogenaamde federale bijdrage, die verrekend wordt in de kilowattuurprijs van elke verbruiker.

De vzw Samenlevingsopbouw, die sinds een tiental jaar een speciale werking heeft rond energiearmoede, vindt dat Vlaanderen een verkeerd signaal uitzendt door zijn beleid af te stemmen op dat van de federale overheid, die veeleer het accent legt op verbruikers met een laag inkomen of die in een kwetsbare situatie zitten.

Volgens Mieke Clymans komt dat neer op een afbouw van de Vlaamse regeling rond de beschermde energieklant, omdat sommige groepen van verbruikers niet langer in aanmerking komen voor het statuut van beschermde klant en dus het sociaal tarief dreigen mis te lopen. Tegelijk grijpen ze ook naast bijkomende Vlaamse beschermingsmaatregelen, zoals de vrijstelling voor de kosten voor ingebrekestellingen en herinneringsbrieven en de beperking van de nalatigheidsinteresten op niet betaalde energierekeningen tot de wettelijk vastgelegde maximuminterest. Het gaat onder meer om verbruikers die budgetbegeleiding krijgen of die een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling hebben gekregen naar aanleiding van een persoonlijk faillissement.

De vzw Samenlevingsopbouw is van mening dat Vlaanderen in tijden van crisis toch wel een verkeerd signaal uitzendt door het statuut van beschermde klant in te krimpen. Het lijkt veel meer aangewezen om ervoor te zorgen dat ook werklozen, mensen met een invaliditeitsuitkering of die een collectieve schuldenregeling hebben gekregen na een persoonlijk faillissement, kunnen genieten van het sociaal tarief.

Bij de distributienetbeheerder Eandis, die zo'n 80 procent van de laagspanningsnetten in Vlaanderen beheert, voegen ze er nog aan toe dat het niet zo vanzelfsprekend is dat een verbruiker die zijn rekeningen niet langer kan betalen en gedropt wordt zijn commerciële leverancier, in aanmerking komt voor het sociaal tarief.

Hun ervaring is zelfs dat het grootste deel van de gedropte klanten niet in aanmerking komt voor het statuut van beschermde klant en het bijbehorende sociaal tarief. Slechts 20 procent van de gedropte klanten die moeten terugvallen op stroomleveringen door Eandis, is beschermd en komt dus in aanmerking voor het sociaal tarief, blijkt uit hun lijsten. De overige 80 procent kan niet profiteren van de beschermingsmaatregelen. Alhoewel ze vaak problemen hebben om hun facturen te betalen, blijven ze energie verbruiken tegen een veel hogere kilowattuur.

De vzw Samenlevingsopbouw wijst er voorts op dat de wetswijziging geen enkele verbetering inhoudt voor gezinnen die energie verbruiken via een collectieve meter. Zelfs wanneer het gaat om gezinnen die het moeten doen met een laag inkomen. Zulke collectieve meters vind je onder meer in sociale woonblokken. (pse)


Wel Vlaanderen? We doen het beter omdat we Vlaming zijn? Maatschappijkeuzes worden volgens onze bescheiden mening niet of niet meer gemaakt op basis van nationaliteit of ras maar we ijn altijd blij dat iemand het tegendeel zou kunnen bewijzen…Hallo

02-07-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
30-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Piet Piraat en de Vlaamse moslima's
Klik op de afbeelding om de link te volgen We vernemen dat ons krijgshaftig landje met aan haar hoofd onze onversaagbare Crembo himself van plan is de Somalische piraten ofwel een lesje te leren ofwel zelfs volledig uit te roeien. Men signaleert ons trouwens een top beraad in Plopsaland met de volledige Belgistaanse legerstaf voorgezeten door een oude rot in het vak namelijk Piet Piraat. Alhoewel we zelf niet zo erg vechtlustig zijn willen we toch ons steentje bijdragen aan deze rechtvaardige poging tot vernietiging van een wraakroepende kwaal.
Onder het motto "laat de rijken betalen" kunnen we misschien een nieuw soort safari organiseren of een andere soort hoogzeevisserij. Het moet niet altijd de blauwe merlijn zijn die de klos is. Waarom eens geen Somalische piraat gaan schieten of desnoods harpoeneren? Onze lezertjes lachen? Onze lezertjes vragen zich af of we weer eens aan de nederwiet hebben gezeten? Niks daarvan. Lees zelf maar:
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid843081/rijken-betalen-om-somalische-piraten-dood-te-schieten.aspx


"Rijken betalen om Somalische piraten dood te schieten"

rijken betalen om somalische piraten dood te schieten

25/06 Volgens de Oostenrijkse krant Wirtschaftsblatt kunnen Russische rijkaards in ruil voor een grote som geld op piratenjacht gaan.

Volgens de krant betalen de rijkelui 4.000 euro om een dagje op een zwaar bewapend luxejacht door te brengen in de wateren voor de Somalische kust. Ze zouden dan hopen dat er piraten opdagen, om die neer te kunnen schieten.

Aan boord van het cruiseschip zouden zich ook Russische soldaten bevinden om een oogje in het zeil te houden.


Wel, wat dachten jullie daarvan? Een luxejacht met wat rijke Belgen en Crembo + eventueel geïnteresseerde politici met een jacht- of desnoods een visvergunning en we zijn weg onder het zingen van de bekende Vlaamse kapersliederen....Een ander leuk item is de vaststelling dat de serieuse pers en de serieuse politici stilaan begint te zeggen dat moslima's met hoofddoekje kunnen spreken. Goed, sinds de vroege Middeleeuwen wisten we in Vlaanderen, dank zij de Reinaardsaga van Willem die de Maddock schreef, dat de dieren konden spreken. Nu begint het stilaan door te dringen dat de moslima's met doekje dit ook zouden kunnen. Een hele geruststelling. Een ganse reeks artikels werd aan dit wetenschappelijk wonder gewijd. Vandaag zagen we zelfs op de voorpagina van een Franstalig populair weekblad dat er een dossier was gewijd aan de Belgische Marokkanen... Dat moet waarschijnlijk zoiets zijn als de bleu blanc Belge vermoeden we. De titel wijst in elk geval dat dat een heel aparte groep Belgen moet zijn. We hadden al wel een paar Belgische varianten maar dus nu dit. Met natuurlijk de obligate foto van een knap meisje met lang ravenzwart haar onbedekt en ernaast een iets minder leuk volledig ingepakt exemplaar. Het gaf ons al weinig zin om dat blad te kopen want het begon al met slechte clichés...


Maar we willen jullie blij verrassen met een positieve bijdrage vanuit liberale hoek. Vanuit de linkse hoek hebben we trouwens tot nog toe hoofdzakelijk stilte opgevangen. Waarschijnlijk hebben ze daar helemaal geen meningen meer over geen enkel onderwerp ...tot de nieuwe Vlaamse regering definitief is gevormd maar we zijn dat stilaan gewoon geworden/

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=IM2C1PAO&word=moslima

Is de hoofddoek de hoofdzaak?

 • maandag 29 juni 2009

 • Auteur:

Als het protest van de jonge moslima's tegen het hoofddoekenverbod iets bewijst, is het dat ze goed geïntegreerd zijn, zeggen FILIP BUNTINX en KRIS GYSELS. 'De Antwerpse moslima's hebben aangetoond dat zij naast moslima ook Vlaming zijn. Vlaamse tieners met een uitgesproken mening, die de taal machtig zijn en zich zeker niet laten onderdrukken.'

Al dagen domineren de Antwerpse moslima's het nieuws met hun protest tegen het hoofddoekverbod in hun school. De wijze waarop dit protest gebeurt dwingt respect en bewondering af en toont aan dat de maatregel van de schooldirectie compleet overbodig is. De kern van de zaak is niet het verbod op zich, wel de wijze waarop de leerlingen reageren.

De schooldirectie van het Antwerpse atheneum wil haar moslima's een dienst bewijzen en hun integratie vergemakkelijken door hoofddoeken te verbieden. Het protest van de afgelopen dagen bewijst dat die integratie meer dan geslaagd is. Al dagen zien we beelden van jonge moslima's die in perfect Nederlands, met een licht Antwerps accent uiteraard, haarfijn uitleggen waarom zij zich tegen deze maatregel verzetten. Zij bewijzen niet alleen dat ze het Nederlands machtig zijn, zij hanteren in hun discours ook staalharde argumenten. Zelden hebben we een dergelijk hoogstand publiekelijk debat mogen meemaken. En daar willen we de Antwerpse moslima's voor feliciteren en bedanken.

Al jaren krijgt de allochtone gemeenschap, en in het bijzonder de Marokkaanse, het verwijt dat ze amper haar stem laat gelden en niet aan het publieke debat deelneemt. Welnu, de afgelopen dagen hebben enkele jonge dames daar anders over beslist en bewezen dat zij wel degelijk deel uitmaken van deze samenleving. En net die meisjes die een hoofddoek dragen, en verweten wordt deze te dragen onder druk van hun omgeving, tonen nu publiekelijk dat ze zich absoluut niet laten onderdrukken. Kortom, de beslissing mist haar doel volledig. De Antwerpse moslima's hebben bewezen dat ze die maatregel niet nodig hebben om deel te kunnen uitmaken van onze samenleving.

Voorts zou een schooldirectie moeten weten dat een dergelijke maatregel meestal niets uithaalt. Enkele dagen geleden waren we toevallig beiden getuige van een uitstroom van leerlingen die net gedaan hadden met hun examens. Grappig, want iedereen die buitenkwam had meteen dezelfde reactie, het hemd - dat bij het binnengaan waarschijnlijk nog netjes in de broek zat - werd er meteen uitgetrokken. Een logische reactie die kadert in de puberale revolte tegen de uniformvoorschriften. Met andere woorden, kledingvoorschriften - al dan niet religieus van aard - missen meestal hun doel.

Let wel, het is en blijft de school die moet bepalen wat wel kan en mag binnen haar schoolpoorten. Maar men zou toch beter moeten weten. Typisch aan pubers is dat ze aan het begin staan van hun mondigheid. Ze willen zich profileren, hun plaats veroveren binnen de maatschappij. Is het in dit geval een terugkeer naar de fundamentalistische islam? Tuurlijk niet. Verplicht hen hun hoofd te bedekken en het eerste wat ze van hun hoofd slingeren bij het buitengaan, is een hoofddoek.

Tot slot verzetten wij ons tegen de opvatting dat religie en integratie niet hand in hand kunnen gaan. Het is vandaag mainstream dat een moslim niet geïntegreerd kan zijn. Iemand die een hoofddoek draagt is per definitie geen Vlaming. De afgelopen dagen hebben we kunnen vaststellen dat religie geen obstakel hoeft te zijn voor het integratieproces. De Antwerpse moslima's hebben aangetoond dat zij naast moslima ook Vlaming zijn. Vlaamse tieners met een uitgesproken mening, die de taal machtig zijn en zich zeker niet laten onderdrukken. Hetzelfde verhaal met de boeren vorige week, of met vakbondslui die de boel lam leggen. Je kan en mag het protest absurd vinden en de gebruikte methoden verderfelijk, het is en blijft het uiten van een mening. En zeg nu zelf, wat is er Vlaamser dan dat?

Zij die beweren dat de integratie van de derde generatie nieuwe Vlamingen mislukt is, of zij die ervan uitgaan dat religie en integratie niet samen gaan, zullen afgelopen week misschien wel van mening veranderd zijn. Wij, fiere Antwerpenaren, zijn alvast trots op onze stadsgenoten die al dagen luidkeels hun mening verkondigen op een manier die respect en lof afdwingt.

Tot slot zouden we de schooldirectie van het Antwerpse atheneum willen bedanken. Niet voor het nemen van deze beslissing, wel omdat zij deze meisjes opgeleid heeft tot mondige, geïntegreerde en intelligente dames. Het mag dan misschien wel niet de initiële bedoeling geweest zijn, maar de school heeft een maatschappelijk relevant debat geopend. Het is te hopen dat zij, samen met de leerlingen, de komende maanden hier ook iets nuttigs mee doet

Filip Buntinx en Kris Gysels zijn bestuurslid van Open VLD Groot-Antwerpen. Ze publiceren deze tekst in eigen naam.Mooi mooi mooi ze kunnen dus spreken...voor de rest een prima opinie die bepaalde mensen blijkbaar niet helemaal heeft overtuigd en die zich te buiten gaan aan een analytische kritiek die het absolute bewijs levert dat we hier zeker en vast te doen hebben met terreinspecialisten:
We beperken ons tot de eerste tien reacties uit de bruine onderbuik van Vlaanderen. In totaal waren er zo 64 reacties meestal met de zelfde teneur en die meteen bewijzen waar het probleem zich in Vlaanderen situeert. Een volkje zelfvoldane kwieten die maar meteen alles door elkaar halen om hun eigen superioriteitsgevoel dik in de verf te zetten. Zelfs geen aanzet tot dialoog nada "alleen witloof en spruiten" verder niks. Lees dit imbecielengelul maar eens rustig door en stel dan de vraag bij je zelf met enig empathisch vermogen : zou ik hier als Belgische/Vlaamse moslim, tenslotte een erkende godsdienst, mij hier willen en kunnen "integreren" ? Graag een antwoordje...

en we hebben dus "kopiëren-plakken" toegepast wat betekent dat alle schrijffouten hieronder buiten onze verantwoordelijkheid vallen ....

Reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 21u49, zei Lodewijk Buytaert:

De meeste moslimmeisjes spreken geradbraakt nederlands, bij de jonge moslims is het nog droeviger gestemd, ze willen onder elkaar alleen aribisch spreken, dus van integreren is geen sprake, wel van protesteren tegen alles en iedereen.

2 reacties


Op 30 juni 2009 omstreeks 2u44, zei Fabienne Lebrun:

Waarom zouden de moslims integreren? Heeft onze regering niet de islam erkend? Spenderen wij geen belastinggelden voor de moskeeën en aan de imans voor het prediken van een intolerante en vrouwonvriendelijke religie? Waar de moslims aan de macht zijn geldt alleen de wet van Allah,de sharia en die van de macho's! En zeggen dat God niet bestaat en toch moorden Sjiïeten en Soennieten elkaar uit in zijn naam! Allah Akbahr! Immigratie (legaal en illegaal) van moslims in Europa staat dan ook gelijk met het plegen van euthanasie op termijn voor niet-moslims.

Op 30 juni 2009 omstreeks 16u46, zei Frederik Billiau:

' Grappig, want iedereen die buitenkwam had meteen dezelfde reactie, het hemd - dat bij het binnengaan waarschijnlijk nog netjes in de broek zat - werd er meteen uitgetrokken. ' Maw : de hemdendragers respecteren dus duidelijk regels die gelden binnen de schoolmuren. Waarmee alles gezegd zou moeten geweest zijn en de rest van het betoog van beide schrijvers overbodig : zelf een voorbeeld aanhalen om dan iets verder het tegendeel te constateren ... Dàt is pas ... grappig.Hendrik Billiau

Op 30 juni 2009 omstreeks 12u16, zei Christophe Gillijns:

Wel als zij hoofdoeken mogen dragen in de scholen, gemeentehuizen, ... waar dan ook moeten wij ook toegelaten worden om op die plaatsen petten, mutsen en dergelijke te dragen. Bij mijn weten is er in de oorspronkelijke geschriften nergens sprake van hooddoeken or sluier maar is dit er nadien bij 'uitgevonden'. Oorspronkelijk werden hoofdoeken niet gebruikt om je gezicht te verbergen maar om je te beschermen tegen de weersomstandigheden. Vandaar dat je deze hoofddoeken dan ook vooral aantreft in landen waar er veel zand is. Nu schreeuwen ze moord en brand als men hoofddoeken verbied maar ik zie geen enkele reden waarom je in ons land je gezicht moet verbergen tenzij je een bank ofzo gaat overvallen ;-) Dat ze dit op straat dragen moeten ze zelf maar weten maar binnen in scholen, op de werkvloer, ... vind ik niet kunnen. Denk ook maar eens aan de non-verbalen communicatie tijdens een gesprek.

Op 30 juni 2009 omstreeks 03u09, zei Joris Van Heghe:

Voor De Standaard redactie: ik vind het minstens ironisch dat wij hier de hele tijd op een website debatteren over hoofddoeken enz., met als Google advertenties, bekijkt u het zelf even. --- 'Islamitisch[E]Droomvrouw Een Bloedmooi Meisje Verwacht U. Word Lid En Bekijk Haar Profiel! www.Muslima.com' --- 'Verleid Iedere Vrouw Wat de meeste mannen nooit zullen ontdekken over vrouwen... www.VrouwenVersieren.com' --- Er was er maandag nog een derde over Discreet Vreemdgaan ('k weet al niet meer juist hoe het noemde). - Humor hebben jullie wel.

1 reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 10u37, zei Johan De Cauwer:

Gebruik Firefox met Adblock Plus. Het nadeel is dat je niet kan meespreken als lezers opmerkingen maken over storende reclame, natuurlijk.

Op 30 juni 2009 omstreeks 00u59, zei Naima Charkaoui:

hh

1 reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 02u42, zei Joris Van Heghe:

wat bedoelt u precies ? uw alias laat vermoeden dat u moslima bent. - mm

1 reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 02u57, zei Joris Van Heghe:

hh - gevonden: 'Pas als ze zich bevrijden uit dat diepe wantrouwen zullen ze stoppen met spreken over wij –de Vlamingen– en de allochtonen.' - Hoe kan de sluier het wantrouwen wegnemen, en ligt dat dan aan ons, beste mevrouw ?-)

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u29, zei Fabienne Lebrun:

Moslimvrouwen worden dikwijls behandeld als slavinnen. Het begint met de hoofddoek en eindigt met de boerka. In Frankrijk lopen al duizenden moslima's in een ambulante gevangenis. De boerka dragen is niet alleen mensonterend maar ook onwettig op de openbare weg en publieke ruimten. Leg mij trouwens eens uit waarom alleen de vrouwen worden opgesloten in een boerka en de mannelijke moslims vrijgesteld blijven van deze morele en fysieke marteling? Binnen de moslimcultuur is geen ruimte voor vrije meningsuiting en nog minder voor gelijke rechten tussen man en vrouw. Moslima's mogen eventueel de gekleurde mening van ayatollahs, imans en andere vrouwenhaters ventileren. Ten slotte een tip voor de politieke partijen: laat de kandidaten op de kieslijsten een verklaring ondertekenen waarin ze beloven in alle omstandigheden de gelijkheid tussen man en vrouw te zullen respecteren en het familiaal geweld tegen vrouwen met klem te veroordelen!

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u28, zei Erik Claessens:

Een teken van integratie is de islamitische hoofddoek zeker niet. Het is een wereldwijde uiting van een gevaarlijk religieus fundamentalisme. Het dragen van deze extreme kledij is in de islamwereld samen met het strikt toepassen van de sharia en het moslimterrorisme opgekomen. Men moet niet naïef zijn: dit fundamentalisme wordt door gewelddadige groeperingen aangewakkerd en gestuurd. De Antwerpse moslima's laten zich, bewust of onbewust, gebruiken door verdachte groeperingen. Hoog tijd dat er maatregelen worden getroffen in de scholen!

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u12, zei Gie Van de Wouwer:

Wanneer je weet dat je een heftige polemiek ontketent, is dit dan een bewijs van aangepaste integratie? Integratie betekent respect opbrengen voor de gewoontes, de cultuur, de samenlevingsrituelen van het land waarin je woont, studeert of werkt.Wanneer je mordicus die hoofddoek wil dragen is dit allerminst een teken van aanpassing. Waarom levert de islam steeds weer zulke 'onoverkomelijke' problemen op? Waarin schuilt het fanatisme van het politiek correct denken van sommige politici? Wat willen ze hiermee bewijzen?

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u07, zei René Verbouw:

Het is het gepaste moment voor moslima's om in Iran of Marokko te gaan demonstreren over wat dan ook, als ze dan tot bloedens toe afgeslagen worden zullen die zich onmiddelijk weer thuis voelen.allez omdat we in een opperbeste bui zijn doen we d'r nog een paar van deze wonderlijke reacties bij....

Op 29 juni 2009 omstreeks 22u15, zei Theo D'Hondt:

Het uiten van een mening. Inderdaad zeer belangrijk. Helaas mag men dat in Vlaanderen slechts in één richting doen, namelijk de politiek-correcte. Alles en iedereen mag becritiseerd worden, behalve de islam. O wee als men daar iets verkeerds over zegt. En als die moslima's dan toch zo'n goede, geïntegreerde Vlamingen zijn, kunnen ze best ook ijveren voor Vlaanderens onafhankelijkheid. Dan dragen ze ook iets positiefs bij aan hun 'Vlaming zijn'.

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u03, zei Koen Peeters:

Hebt u de bijdragen op dit en andere fora al eens gelezen ? Mij geeft het alvast niet de indruk dat u monddood wordt gemaakt ... En de breed in de media uitgesmeerde 'ideeën' van partijen als het VB en LDD lijden ook niet al te erg onder de censuur, dacht ik.

Op 29 juni 2009 omstreeks 20u45, zei Chris Van Gendt:

We kunnen deze discussie best afsluiten met de duidelijke boodschap van Aboujahjah: ' De Belgen die het hier niet bevalt moeten maar emigreren. '

Op 29 juni 2009 omstreeks 18u06, zei Frank Rogiest:

In Antwerpen en in Vlaanderen in het algemeen, leven allerhande christenen,joden en aanhangers van andere godsdiensten samen zonder onze maatschappelijke structuur te willen veranderen. De islam wil onze maatschappij herstructureren. Dit is de oorzaak van veel spanningen. Hoe groter de acties van de islam om onze maatschappij te veranderen hoe groter de reacties zullen zijn van de niet islam mensen. Denk maar aan alle overgevoeligheden van de islam gemeenschap. De andere gemeenschappen doen hun ding, passen zich aan en laten de anderen met rust. Binnenlandse vrede zal daarvan afhangen. Niemand wenst wrijvingen tussen de verschillende getto's die zich aan het vormen zijn. Iedereen wenst voor zichzelf, zijn kinderen en kleinkinderen een vredige toekomst.

Op 29 juni 2009 omstreeks 17u54, zei Jonas Degreef:

Over welke moslima's hebben we het? Vierde, derde, tweede, eerste generatie? Zowat drie vierden van de Turkse en Marokkaanse jongeren zoekt een bruid of bruidegom in het land van oorsprong, zodat we ieder jaar opnieuw een grote groep eerste generatie welkom heten die het Nederlands niet machtig is. Hoeveel Vlaamse moslima's zie je fietsen? Antwoord: de meeste moslima's kunnen niet fietsen. Hoeveel moslima's bezoeken de zomerfestivals? Antwoord: haast geen en zeker geen moslima's met hoofddoek. Hoeveel moslima's zie je in de verpleging stappen (een knelpuntberoep !) en er blijvend aan het werk zijn? Antwoord: haast geen, want moslima's mogen alleen hun eigen man naakt zien en bovendien schrijft de islam voor dat de man voor het inkomen zorgt en de vrouw thuis het werk doet. Hoeveel moslima's melden zich aan om de cursussen van de politieschool te volgen? Antwoord: haast geen. Het onderwijs? Enzovoort. Waar bijven ze toch allemaal, eens ze met studeren stoppen?

Op 29 juni 2009 omstreeks 16u30, zei Luc Broes:

'Als het protest van de jonge moslima's tegen het hoofddoekenverbod iets bewijst, is het dat ze goed geïntegreerd zijn'. De nagel op de kop! Wit is zwart, en recht is krom.

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 17u57, zei Dirk Tegenbos:

Bedoelt u dat de moslima's in Islamitische landen niet protesteren wanneer hen iets niet bevalt?

1 reacties

Op 30 juni 2009 omstreeks 17u23, zei Luc Broes:

Mogelijk wel. Zie Iran, maar ze overleven het niet altijd!

Op 29 juni 2009 omstreeks 15u30, zei Mark Verbeke:

Waar is der ouderen fierheid gebleven? Vroeger rood en blauw schouder aan schouder om het volk te ontvoogden van het papendom, nu omarmen de politiekcorrecten de (dag en nacht) onverlichte en meest dogmatische godsdienst ter wereld. Het antwoord ligt uiteraard voor de hand: de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden. Zoals, parallel met dat andere tere punt, eertijds een gekende cordonlegger nogal lauw reageerde op het vergassen van Koerdische dorpen door Saddam Hoessein: de Koerden verdedigen zou kunnen geïnterpreteerd worden als het verdedigen van het nationalisme en bijgevolg, je weet wel… Merkwaardige maar helaas morbiede kronkels in het politieke denken van een bepaalde klasse.

Op 29 juni 2009 omstreeks 14u56, zei Hans Maes:

De hoofdzaak is niet de hoofddoek as such, maar het feit dat die in het leven werd geroepen om de mohameddaanse man te helpen zijn lusten te bedwingen. Het grote verschil is dat de 'locus of control' bij westerse mannen veel meer intern ligt dan bij maghrebmannen. En aangezien voor deze laatste alle gesluierde vrouwen min één (hun eigen vrouw) verboden terrein zijn, doet hun onbeteugeld hedonisme hen dan maar dromen van 70 (ongesluierde!) maagden in het paradijs en in afwachting daarvan overal lawaai maken, in dubbele file socializen, de autochtone vrouwen aan het zwembad ambeteren en agressief worden als ze op dit alles worden terechtgewezen. We zouden beter de oorzaak aanpakken: de macho's die zich Allah akbar-gewijs van alles permitteren, te beginnen met de imams. En dan komen 2 VLD-leden met zo'n kolder af.

Op 29 juni 2009 omstreeks 14u22, zei willy smets:

Zelden zulke idiote argumenten gelezen. 'Al jaren krijgt de allochtone gemeenschap, en in het bijzonder de Marokkaanse, het verwijt dat ze amper haar stem laat gelden en niet aan het publieke debat deelneemt. ' Dat is nog steeds zo, zij doen dit enkel als ze opkomen voor HUN rechten, voor HUN godsdienst. Waar zijn de oproepen tegen het massale geweld in naam van de moslims, waar zijn de feministen en holebi bewegingen binnen 'hun' gemeenschap. Waar waren ze om te protesteren tegen de 9/11, waar zijn ze om te protesteren tegen het dagelijks barbaars geweld in Afganistan en Irak waarbij moslims andere moslims afslachten. 'Wij, fiere Antwerpenaren, zijn alvast trots op onze stadsgenoten die al dagen luidkeels hun mening verkondigen op een manier die respect en lof afdwingt. ' Spreek voor uzelf, zelden zulke idiote uitspraken gezien. Ja de kranten staan vol van sympathie voor deze meisjes. Echt dwaas...

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 22u57, zei Louis Verboven:

Nog erger, zelden zulke onlogica gelezen, komt natuurlijk van VLD...Slechts een puntje, hoe zou het komen dat geen enkele moslima in het debat een andere mening heeft dan die van de imam?

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 23u07, zei Koen Peeters:

De dames van BOEH waren wèl tegen het hoofddoekenverbod, maar hebben onmiddellijk gesteld dat ze het níet eens waren met de imam. Net als een aantal andere moslimorganisaties en -politici. Maar ja, je moet het natuurlijk wíllen horen en zien.

Op 29 juni 2009 omstreeks 14u21, zei Wieland Volkaert:

Ik ben blij dat er dan toch nog intelligente, niet demagogische, liberalen zijn, die tegen de huilende (Winter-)wolven in gehecht blijven aan de op respect gestoelde vrijheid voor iedereen.

1 reacties

Op 29 juni 2009 omstreeks 15u43, zei Mark Verbeke:

uw blijheid tracht ik nader te omschrijven: zie 15u30

Op 29 juni 2009 omstreeks 13u29, zei Luc Jacobs:

Met zo'n onnozele nonsens is het best begrijpelijk dat de OpenVLD electoraal zo slaag krijgt. M. Keulen deed NOCHTANS goed werk voor het een inburgeringsbeleid Zijn lokale partijgenoten miskennen evenwel de complexiteit v/ h dossier. Ze verkiezen kolder als argument en kromme non-redeneringen (zie ook Karel Lemmens hierover die zei 'We zullen echter nooit de stem horen van moslimmeisjes die onder dwang hun een hoofddoek moeten dragen, omdat ze angst hebben om te spreken'. Met deze grote lichten op de lokale VLD-bank gaat de achteruitgang v/d VLD niet snel STOPPEN.

owee owee het avondland gaat hier echt naar de haaien door die hoofddoeken. We zullen hier maar stoppen zeker ipv van die volledige 64 kolderbijdrages te publiceren. Wij kunnen daar alleen uit besluiten dat we ons best NIET integreren, zelfs niet als autochtoon, in dit gezelschap want dit zijn heikneuters van het zuiverste water. Maar één ding is toch positief : het geeft een zeer klaar en duidelijk beeld van de moeilijkheden die deze meisjes moeten overwinnen om als evenwaardige Belg/Vlaming te worden erkend. Wij denken er sterk aan om ook een hoofddoek te dragen om ons te integreren bij de moslimbelgen want tot dat andere soort willen we niet behoren. Die zijn blijven hangen ergens in de jaren dertig op een grote bijeenkomst in Nurenberg vrezen we...
en wat ons de boom injaagt is dat zuivere Vlaemsche helden ook al beginnen een hoofddoek te dragen onder invloed van die  terroristische "aribische imans" ...Kijk maar naar de vriendjes van onze Piet Piraat ...en dat is pas het begin. Ik heb mijn vrouw al een boerka gekocht. Je bent beter voorbereid op de grote dag dat we hier allemaal opgeroepen worden om naar de moskee te gaan om ons te laten besnijden...

30-06-2009 om 23:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The trade unions are back again!
Vandaag gaan we even leentje buur spelen bij collega's op bloggen. We hadden het hier een paar dagen geleden over de stakingen op het eiland voor de Vlaamse kust namelijk Engeland, meer bepaald bij Lindsey oil. Hoe zou het daar nu aan toe gaan? Rarara, we vonden een bevriende blog van een aantal kameraden, namelijk Sven en Rudy die een blog hebben over de syndicale vrijheden en dan nog wel in beide landstalen alhoewel we in alle vriendschap toch even fluisterend lispelen dat hun Frans niet echt dat van Voltaire kan genoemd worden. Maar het is in elk geval een hele prestatie! Ons hoor je dus niet klagen : http://www.bloggen.be/syndicalevrijheden


Donderdagnacht, 25 juni, werd er een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de directie van de Lindsey oil raffinaderij in Engeland.

Het mag, en moet, gezegd worden dat de strijd tot rechtvaardigheid heeft geleid ! Alle ontslagen medewerkers worden terug aangenomen en dit onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Het knappe aan heel het verhaal is de solidariteit die ervoor gezorgd heeft dat deze strijd werd gewonnen. Een solidariteit tussen werknemers van verschillende nationaliteiten en bedrijven. Een verhaal dat moet worden uitgedragen.

Nadat de 51 mensen werden ontslagen op LOR ging de rest spontaan mee in staking. En in de dagen die volgde gingen steeds meer en meer mensen in Engeland, Schotland en Wales spontaan mee in staking. In tijden van crisis is het niet zo voor de hand liggend dat mensen nog voor hun rechten opkomen, laat staan voor de rechten van iemand enkele kilometers verder.

Een massale verbranding van de ontslagbrieven kwam uitgebreid op het nieuws en de solidariteitsmars van enkele duizenden spontane stakers uit Engeland haalde volop de media.

Maar ook vanuit Europa kwamen er steunbetuigingen zoals ook van het EMCEF. Er werden al plannen gesmeed om acties te ondernemen aan de hoofdzetel van TOTAL in Parijs.

Uiteindelijk was dit niet nodig en werd het akkoord deze ochtend, maandag 29 juni, voorgelegd aan de werknemers van LOR. En het werd, onder luid gejuich, goedgekeurd.

Collega's, dit is een bewijs dat solidariteit wel degelijk werkt. We zouden dan ook willen vragen om dit verhaal ut te dragen aan iedereen die het tegendeel beweert of niet in solidariteit geloofd. Vertel het verder.

Enkel samen kunnen we het verschil maken. Enkel samen kunnen we de honger naar meer met minder stoppen !

En ook bij ons wordt er momenteel gestreden voor jobs !

Steun de werknemers van Bridgestone

De arbeiders van autobandfabriek Bridgestone zijn sinds 11 juni in staking. De directie weigert immers terug te komen op haar beslissing om 8 arbeiders af te danken na de sluiting van het bandendepot.

In plaats van een menselijke oplossing te vinden en de magazijniers over te plaatsen werd gekozen voor naakte ontslagen. Bovendien maakt de directie haar eigen werknemers verdacht, gewoon omdat ze opkomen voor hun rechten.

In naam van de werknemers vragen we om jullie solidair te tonen. Doe mee aan het stakingspiket bij Bridgestone en stuur solidariteitsmoties. Ze hebben je steun nodig.

DAAROM OOK DEZE WARME OPROEP

"Solidariteitsoproep: 140 arbeiders staken momenteel bij Bridgestone omdat zij het ontslag van 8 collega's weigeren Ze hebben je steun nodig! De arbeiders van de autobandfabriek Bridgestone te Frameries zijn in staking sinds 11 juni.Ze hebben je solidariteit nodig. Waarom?

De directie heeft de sluiting van het bandendepot aangekondigd en wil 8 arbeiders afdanken.

Er bestaan nochtans andere oplossingen:

. 24 werknemers zijn ouder dan 56 jaar en kunnen met brugpensioen vertrekken.

. 14 werknemers hebben een contract bepaalde duur.

. De 8 met ontslag bedreigde werknemers kunnen dus gemakkelijk overgeplaatst worden

De directie weigert dit echter. De bedrijfs-CAO die de werkzekerheid waarborgt wordt door de directie met de voeten getreden. Inplaats van een redelijke oplossing te vinden, klagen ze over zogezegde dreigementen, gijzelingen en agressie, wat allemaal nooit gebeurd is.

Het is onaanvaardbaar en immoreel om eigen werknemers verdacht te maken en te criminaliseren, gewoon omdat ze hun rechten verdedigen.

Het is onaanvaardbaar en immoreel om werknemers die men gemakkelijk aan boord zou kunnen houden zomaar op straat te gooien, vooral in dergelijke crisistijden.

De arbeiders van Bridgestone zijn solidair met hun bedreigde collega's.

Toon dat je ook solidair bent!

Doe mee aan het stakingspiket bij Bridgestone!

Stuur solidariteitsmoties rond!

Voor ieder contact:

Alain De Nooze

Gewestelijke secretaris Bergen-Borinage

Algemene Centrale - ABVV

alain.denooze@accg

0477 30 47 01

syndicalevrijheden@gmail.com

Voor onze syndicale vrijheden, samen staan we sterk

Camarades,

Le jeudi, juin le 25, on avait accord entre les syndicats et la direction de Lindsey Oil en Angleterre.

Faut dire que la lutte a menée à justice ! Tout les travailleurs licenciés seront rembauchés sous les mêmes conditions qu'avant.

Le meilleur de cet histoire est que la solidarité a gagnée. La solidarité entre travailleurs des différents nationalités et entreprises. Une histoire que vaut la pain de raconter.

Après le licenciement des 51 personnes à LOR la reste allait en grève aussi. Et pendant les jours suivantes de plus en plus gens en Angleterre, Écosse et Wales leurs suivaient en grève. Dans ce temps ci ce n'est pas évident avec la crise que les gens se battent pour leurs droits.

La destruction massive par le feu des lettres de licenciement et la marche de solidarité de quelques milles de travailleurs était dans les média.

Mais aussi de l'Europe il y avait de messages de soutien comme de l'EMCEF. On avait le plan d'avoir des actions a la siège de TOTAL à paris.

Finalement ce n'était pas nécessaire et l'accord fut présenté aux participants du CEE. Sous des cris de joie on approuvait l'accord.

Collegues, c'est la preuve que la solidarité marche. Nous voulons bien demander de distribuer cet histoire pour convaincre tout le monde qui nie et ne croit pas dans la solidarité. Racontez le.

Seulement ensemble nous sommes forts. Seulement ensemble nous pouvons arrêter la soif de richesses!

Aussi chez nous on se bat pour des emplois !

Soutenez les travailleurs de Bridgestone

Depuis le 11 juin, les travailleurs de la fabrique de pneus Bridgestone sont en grève. La direction refuse de revenir sur sa décision de remercier 8 travailleurs suite à la fermeture d'un dépôt de pneus.

Au lieu de chercher une solution raisonnable et de reclasser les magasiniers, le choix d'un licenciement sec a été privilégié. De plus, la direction criminalise et discrédite ses propres travailleurs qui ne font que défendre leurs droits!

Au nom des travailleurs, nous vous demandons de faire preuve de solidarité. Rejoignez le piquet de grève devant Bridgestone et envoyez des motions de solidarité.

APPEL A LA SOLIDARITE

140 ouvriers chez Bridgestone en grève pour refuser le licenciement de 8 collègues

Donnez-leur votre soutien ! Les ouvriers du producteur de pneus Bridgestone à Frameries sont en grève depuis le 11 juin. Ils ont besoin de votre solidarité. Pourquoi ?

La direction a annoncé la fermeture du dépôt de pneus et veut licencier 8 ouvriers.

Pourtant, il existe d'autres solutions :

. 24 travailleurs ont plus de 56 ans et peuvent partir en prépension.

. 14 travailleurs ont un contrat à durée déterminée.

. On peut donc facilement reclasser les 8 travailleurs menaces

Mais, la direction refuse. La direction bafoue la cct d'entreprise qui garantit la sécurité d'emploi. Au lieu de chercher une solution raisonnable, elle met en scène une situation de menaces, de séquestrations et d'agressions qui n'ont jamais eus lieu.

Il est inacceptable et immoral

de discréditer et de criminaliser ses propres travailleurs qui ne font que défendre leurs droits.

Il est inacceptable et immoral

de mettre sur le carreau des travailleurs qu'on pourrait facilement garder à bord, surtout en ces temps de

crise.

Les ouvriers de Bridgestone sont solidaires avec leurs collègues menacés.

Faites preuve vous aussi de votre solidarité !

Rejoignez le piquet de grève devant Bridgestone !

Envoyez des motions de solidarité!

Pour tout contact :

Alain De Nooze

Secrétaire régional Mons-Borinage

Centrale Générale - FGTB

alain.denooze@accg.be

0477 30 47 01

syndicalevrijheden@gmail.com

Pour nos libertés syndicales, ensemble nous sommes plus fort
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/5647816/Lindsey-oil-refinery-jobs-dispute-resolved.html

Lindsey oil refinery jobs dispute resolved

Wildcat strikes by thousands of contract workers were ending on Friday after a deal was agreed to resolve a bitter row over jobs at an oil refinery.

Published: 10:36AM BST 26 Jun 2009

Lindsey oil refinery jobs dispute resolved: Sacked workers burn their dismissal letters at Lindsey oil refinery.
Sacked workers burn their dismissal letters at Lindsey oil refinery - the action sparked wildcat sympathy strikes.

Union leaders and employers reached an agreement late last night to end the dispute which flared at the Lindsey oil refinery in North Lincolnshire.

The deal will be recommended for acceptance at a mass meeting outside the refinery on Monday morning.Sources said the deal involved the reinstatement of 647 workers at the oil refinery who were sacked for taking unofficial action in protest at the laying off of 51 employees by a sub-contractor.

It is believed the 51 workers will also be offered jobs as part of the agreement.

Unions have also won assurances that thousands of workers at power stations and oil and gas terminals who took sympathy action will not be victimised.

Workers who have been taking unofficial action for the past week held early morning meetings, including at the Sellafield nuclear site in Cumbria, and returned to work after being told of the breakthrough.

Les Bayliss, assistant general secretary of Unite, said: "We're pleased that we were able to thrash out a deal which the union can put to the workforce at Lindsey.

"Following hours of detailed negotiations, there has been a significant breakthrough. The proposals for a return to work will be recommended to the workforce by the union's shop stewards at Lindsey on Monday morning.

"The employers have agreed to reinstate all the sacked workers. We welcome the part the employers played in agreeing these proposals."

Mr Bayliss said it was now time for the Government to repeal "anti-trade union" legislation, complaining that UK workers were victims of the most "restrictive" trade union laws in Europe.

Officials from the GMB union also attended last night's meeting and will be recommending the deal to its members at Lindsey.

About 150 contract workers at the Longannet power station in Fife voted to return to work today, said operator ScottishPower.

They had walked out on Monday in support of the Lindsey staff.


http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/refinery-workers-return-after-wildcat-strike-1723227.htmlRefinery workers return after wildcat strike

By Alan Jones and Celia Paul, Press Association

Monday, 29 June 2009

A bitter dispute by contract workers which led to wildcat strikes at power stations and refineries across the country came to an end today.

Workers voted by a show of hands to go back to work at a mass meeting outside the Lindsey oil refinery in north Lincolnshire this morning after union officials recommended they accept an agreement thrashed out during marathon talks last week.

The workers went on unofficial strike after complaining that 51 employees were being laid off at Lindsey, owned by energy giant Total, while other contractors on the site were hiring staff.

Thousands of workers across Britain took sympathy action in support of the Lindsey workers at up to 15 sites.

Unions said they had achieved their objective of finding other jobs for the 51 workers as well as rescinding dismissal notices sent to 647 employees at the site who were on strike.

The unions also won a guarantee of no victimisation against workers across the country who took sympathy action.

Addressing the hundreds of strikers gathered outside the refinery this morning, GMB shop steward Kenny Ward described Thursday's deal as an "unprecedented victory" for trade unions.

He said the agreement was a "smack in the face for the employers, a realisation that they need to take a step back".

He continued: "In my opinion, we have achieved an unprecedented victory not just for us but on a legal front as well so I recommend and we recommend as the Shop Stewards Committee that you vote 'yes' and we return to work."

Within minutes of the vote, police had temporarily halted traffic as the workers marched across the road and back on to the site, bearing union banners and flags.

Welwel, we kunnen alleen maar blij zijn dat solidariteit toch geen ijdel begrip is geworden en dat dit als een voorbeeld mag gelden voor andere landen en dit on,danks de zeer strenge engelse anti-vakbondswetgeving die nog ooit door Thatcher onzaliger werd ingevoerd naar aanleiding van de laatste grote mijnstakingen onder leiding van de historische Arthur Scargill.
Keep smiling, het gaat de goede kant op!

29-06-2009 om 23:04 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!