kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

24-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rouwbericht...
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Gisteren & vandaag werden we allemaal om de oren geslagen met het verschrikkelijke relaas van de totaal zinloze moorden op 2 kleine kinderen & een kinderverzorgster in Sint-Gillis-Dendermonde evenals het verwonden & verminken van twaalf andere kindjes & hun verzorgend personeel. Er is dan ook géén zinnig mens die zulke verschrikkelijke daden & zulke waanzin begrijpt, laat staan zou goedkeuren &/of zou kunnen verontschuldigen... Iedereen voelt mee met de ouders & de familieleden van de vermoorde & verminkte slachtoffers... & zo hoort het ook te zijn !

We hebben intussen zo een beetje onze ronde op het internet gemaakt over de vele honderden reacties die na dit drama zijn verschenen... & eerlijk gezegd we schrokken zo geen klein beetje van de vele haat- & wraakgedachten die we daar hebben gevonden & die dus blijkbaar ook veel mensen koesteren...

Het valt ons daarbij op dat iedereen die nog maar een beetje uit de band springt &/of "ànders" is, dat die daar meteen maar als crimineel wordt benoemd & dat zonder de minste nuancering. Voor veel van die ~wij noemen ze onomwonden~ "regelrechte flippo's" die hun "meningen" van haat- & wraakgedachten denken te moeten vrijgeven op het net, zijn er al lang geen grijswaarden &/of nuanceringen meer. Alles is blijkbaar of wit of zwart geworden... Het onmiskenbare klassieke scenario van dé goeden & dé slechten, waarbij zij natuurlijk de goeien zijn & waarbij wraak & haat dus maar moet kunnen. ...& In de meeste van die verziekte & ziekmakende schotschriften blijkt nu plots ook dàt àlle verslaafden, àlle psychiatrische patiënten & natuurlijk ook àlle "vreemden" samen met de zogenaamde "tolerantie" ~hét synoniem voor laksheid natuurlijk~ nu eens de oorzaak zou zijn van dit weerzinwekkende drama... dàt soort regelrechte onzin gaat er bij ons dus niet in... op géén enkele manier overigens.

Maar kijk... wij vragen ons trouwens af waar al die verontwaardiging bleef toen enkele weken geleden baby's van exact de zelfde leeftijd werden vermoord door het Israëlische leger ?!... Kan iemand ons het "zinnige" van de dood van Palestijnse baby's hier komen uitleggen ?!... Denken die plots opgedoken verontwaardigde pipo's & flippo's dat het verdriet van een Vlaamse ouder bij de dood van hun kind verschilt van het verdriet van een Palestijnse ouder ?!... Of is er misschien een andere verklaring voor het verschil in verontwaardiging ?!... Of is er een andere bejegening voor het verdriet & de pijn van "hier" of van "dààr ?!...

Wij vragen in elk geval al om dit "verschil" niet in "woorden" te willen neerschrijven &/of uit te drukken, want een taal zou deze woorden & dit soort (on)zinnen niet mogen dulden...

Kinderen hebben, ...& dàt ongeacht hùn afkomst, hùn huidskleur, hùn taal... het onvoorwaardelijke recht op bescherming & respect !! NIEMAND maar dan ook niemand, heeft het recht om een kind te doden noch te verwonden om géén enkele reden, om géén enkel geloof, om géén enkele ideologie, om géén enkel gedachtengoed !! ...NOOIT !! Alle daders van zulke waanzin moeten in feite ook worden opgespoord & moeten worden berecht tijdens een eerlijk & openbaar proces, zodat iedereen weet dat rechtvaardigheid & het recht tout court, ook hun plaats hebben in onze samenleving & in deze wereld !

...& Sta ons toe om te zeggen dat we bij het lezen van zulke schabouwelijke haatzaaiende taal een plaatsvervangende schaamte ervaren voor zulke kortzichtige verzuurde kl##tzakken van Vlamingen & Belgen die toch maar mee het aanzien & uitzicht van onze Vlaemsche & Belgische samenleving uitmaken & bepalen... & Misschien moet dit "soort van mensen" ook maar eens dringend gaan besceffen dat hun emotionele onvermogen & hun regelrechte verzuring er eveneens toe bijdraagt & er soms mede-verantwoordelijk voor is, dat zulke waanzin in onze samenleving wordt "gekweekt"...

Dit soort waanzin is maar al te dikwijls het gevolg van, misschien moesten we ook maar naar de oorzaken & de kweekvijver kijken...

24-01-2009 om 14:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
23-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat hebben Reykjavik, Riga & Sofia gemeen ?!.... Sociale onrust !!

Eens temeer stellen wij ons weer eens een hoop vragen over de informatieve rol van onze Belgistaanse reguliere pers... U kent ze wel, waaronder onze jongens & meisjes van onze officiële omroep, de u allen bekende VRT, met al z'n zuster- & dochter-maatschappijtjes & niet te vergeten alle bastaardaanhangsels, die meestal ooit in 't verleden gesticht & in het leven geroepen werden wegens 1000 & 1 goede redenen, zoals : geld ~dàt vooral in de eerste plaats !~, onafhankelijkheid, interne onvrede & weten we veel wat allemaal van "goede reden"...

...& Onder wat wij noemen de reguliere pers vallen natuurlijk ook onze Belgistaanse kranten... U weet wel, het papier waar weleer wel eens een krop sla werd mee ingepakt... In dit geval spreken we beleefdheidshalve nog over "kranten" ~alhoewel we ons afvragen of ze die naam nog wel verdienen met wat ze er de dag van vandaag nog van terecht brengen~... Kranten die in het verleden vaak hun eigen uitgesproken mening & ideologie hadden, maar die door verkocht te zijn geworden aan grotere persgroepen & gehaaide persmagnaten, hun uitgesproken eigenheid mee hebben verkwanseld voor een zogezegd "gezond" voortbestaan...

Waar we 't in deze over hebben, is dat het volgende wat we u hier komen te vertellen ~net zoals overigens àlle andere sociale onrust in Belgistan, Europa & de rest van de wereld~ soms & maar al te vaak wel héél vakkundig wordt "dood" gezwegen... In zulk soort zaken zijn ze hier in Belgistan vooral zéér goed in... "Doen-alsof-er-nergens-iets-aan-de-hand-is"...

Kijk... wat we willen zeggen is vrij simpel.. De Belgistaanse reguliere pers, waaronder ~& in 't bijzonder~ onze Openbare Omroep de VRT, evenals àlle kranten die het nog waard willen zijn van een krant genoemd te worden, die hebben een taak... & wij weten ook maar al te goed dat die taak weliswaar soms niet al te prettig is, soms zelfs vrij ondankbaar is... Maar hoe zij 't draaien of keren, zij hebben de taak van ons inwoners van deze Belgistaanse Bananenrepubliek T E   I N F O R M E R E N !! Méér nog hebben zij de taak ons grondig & goed te informeren, wat wil zeggen op een onafhankelijke wijze... ze staan daar trouwens toch te pas & te onpas mee te zwaaien, wèl dat ze het dan maar waar maken ook !! We durven dus te stellen, dat als die pers in de toekomst nog ernstig genomen wilt worden, dan hoort zij die taak ~wars van elke beïnvloeding dan ook, zelfs van "bovenaf"~ naar behoren te vervullen & zoniet moet ze maar voor zichzelf de conclusie trekken dat zij in haar opdracht faalt & dat ze dus de naam "onafhankelijke pers" niet waardig is - PUNT !!

Màààrr... terug naar waar het in deze beschouwing over gaat..."Icelandic revolution begun 20.01.2009"
duur : 1:20 minuten
...


..."Riot at the Parlement building"
- protest january 20 2009 iceland -
part 1
duur : 1:46 minuten
...


..."Riot at the Parlement building"
- protest january 20 2009 iceland -
part 2
duur : 4:57 minuten
...


..."Riot at the Parlement building"
- protest january 20 2009 iceland -
part 3
duur : 5:01 minuten
...


..."Icelandic Parlament Site at 1 am 21 january"
duur : 0:59 minuten
...


..."Riot in Iceland - 21 january 2009 - day two"
duur : 5:34 minuten
...


..."Still riots in Iceland january 21 - 2009"
duur : 1:37 minuten
...


...In IJsland zijn er dus sinds twee dagen weer eens betogingen voor het parlement... De financiële crisis heeft daar intussen ook reeds zo hard toegeslagen met een niet te onderschatten spectaculaire toename van de werkloosheid als gevolg... IJsland heeft een goeie 360.000 inwoners & de staat heeft massaal geld moeten lenen om hun banken te ondersteunen. Dit is een zelfde plaatje als dat we stilaan beginnen te herkennen bij ons.

Wij zullen nog eens herhalen wat we hier reeds eerder hebben gevraagd... Vinden jullie het zomaar eventjes normaal dat er ~ettelijke~ miljarden ~& èlk miljard €uro staat in deze voor zo'n slordige kleine 40 miljard Oude Belgistaanse Frank voordat je dàt nog eens vergeet !!~ vanuit de staatskassen worden gepompt om het verlies van de "Waandeelhouders der Banken" te milderen ?!... Zo eventjes ter zijde... wàt deed onze Belgistaanse Staat op het moment dat deze aandeelhouders enorme ~soms zels zwarte~ winsten opstapelden ?!... Niks - nada - noppes !!... Zelfs de decenia lange fraude met àlle Belgistaanse "Zwet" ~lees : zwart~ geld werd nog niet eens op een ernstig te nemen manier aangepakt !!

...& Voor de duidelijkheid, dus voor eens & voor altijd : een aandeel is géén spaarboek - basta & punt uit ! Op wiens rug zal deze staatsschuld ~die voor een zeer groot deel toch niet zal kunnen gerecupereerd worden~ afbetaald worden ?!... Op deze laatste vraag geven we graag zelf het antwoord : het zullen onze kinderen & onze jongeren van vandaag zijn ~de volgende generaties dus~ die met die torenhoge schulden opgezadeld zullen worden... & Als de economie sterk genoeg is, zal dat geen al te grote problemen opleveren... Màààrr, het is echter de vraag of we dit zullen kunnen verwezenlijken & ook ~& ècht niet zo onbelangrijk in deze is eveneens~ of we dit soort "consumptie-economie" zoals we tot nog toe kenden, nog lang zullen kunnen volhouden... Wij betwijfelen dit ten zeerste als je ziet zoals dit bijvoorbeeld nù ten koste van de derde wereld & ten koste van onze uitputbare energiebronnen gebeurt...

Wij hebben verder hierbij ook nog eens de vrij onbehaaglijke indruk dat de huidige machtelite(s) druk bezig is om zich nogal flink van al dat mooi geld trachten te bedienen... & dat ze dus scrupuleus de kassen ~onze overheidsgelden~ leeggraaien vooraleer er niks meer overblijft... Gelegaliseerde diefstal zeg maar!! Als de meerderheid ooit zou vaststellen dat ze door de hebberigheid van een kleine minderheid in zak & as terecht zijn gekomen, ook al hebben ze gedurende een korte periode wat kruimels mee mogen pikken, dan zal er overal gebeuren wat er nu in één van de kalmste landen tot nog toe op sociaal vlak, aan het gebeuren is... & dat is "sociale onrust" !!

...& Onderschat dit soort protesten dus niet !! Het gaat daar in IJsland inderdaad misschien slechts over een paar duizend, 2 à 3.000 betogers... maar dan wel op een totaal van 365.000 inwoners... Wat maakt dat daar wel 1% van de bevolking op straat stond... Als dat hier in Belgistan gebeurt die 1% staan er wel gelijk 100.000 Belgen ineens te betogen & te protesteren !! Het is een veeg teken aan de wand dat voor de eerste maal in 60 jaar de oproerpolitie traangas moest gebruiken... De beelden die jullie hier zien, vertonen anders nogal wat gelijkenissen met de Griekse rellen die nog steeds doorgaan, weliswaar & gelukkig met minder geweld dan in december, maar ze zijn nog wel aan de gang...

...& Hier kunnen jullie nu eens een IJslands blog raadplegen over wat er daar gebeurt, want in onze eigen kranten is men blijkbaar blind & doofstom geworden...

...

Posted January 20, 2009 | 11:50 PM (EST)

Iceland Is Burning

Iris Erlingsdottir
Iris Erlingsdottir is an Icelandic journalist and writer. She is a former television reporter and news anchor for Channel 2 in Iceland.

While Americans were watching the historic inauguration of Barack Obama as successor to the deeply unpopular conservative George W. Bush, thousands of Iceland's citizens were fighting riot police around the Icelandic parliament building Althingi to try to prevent the world's oldest parliament from meeting.Riot police have fought protesters with pepperspray and teargas. - Photo credit : Johannes G. Skulason"We are calling on the world to help us get rid of this corrupt government," Sturla Jonsson, one of protesters said in a midnight phone call from downtown Reykjavik where a crowd of about 2,000 still surrounded the Althingi House, in front of which a bonfire continued to burn. The protesters pounded drums and other instruments, shouted slogans against the government and parliament and threw eggs and food items, even old shoes at the house of parliament. The protest was nowhere close to slowing down despite it being close to midnight. The parliament postponed meeting until tomorrow afternoon, but protesters, whom police fought all day with teargas, pepperspray, and clubs, vowed to stay downtown all night, "and as long as we have to" Jonsson said. "And I want to tell you that the people gathered here are not "activists" or "militants," he added, "they are just ordinary adults of all ages."Photo credit: Johannes G. SkulasonOne year ago, Iceland was named the most desirable country in the world. Today, its economy has been devastated by the catastrophic collapse of its three largest banks. Unemployment rose 45% between November and December, and a recent survey indicated that 40% of households and 70% of businesses were technically bankrupt. Since the fall of the banks in October, there have been no resignations from the government, the boards of the now nationalized banks have remained substantially the same, and weekly gatherings calling for new elections have been ignored.

Americans will certainly recognize strong parallels between Iceland's current situation and their own. After years of tight state regulation, the conservative government of David Oddsson privatized Iceland's banks, and in exchange the newly-rich owners of these banks ensured that Oddson's party remained in power. Even after he stepped down, he had himself appointed as head of Iceland's Central Bank and continued to ensure that regulatory oversight was kept to a minimum.

The Icelandic government appears to be completely oblivious to Reykjavik burning around them, fiddling with vital legislative affairs, such as the item on today's parliamentary agenda, the Conservative party's bill to allow supermarkets to sell booze. Members of the government, who themselves have been busy burning - most recently the country's socialized medical system - remain convinced of the correctness of their current misguided course of action. "We need to keep this system of ours running. We need to try to improve it," Education Minister Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, (whose own personal finances are linked to a shady scheme cooked up in one of the Icelandic banks) said this evening. The incremental changes proposed by the government stand in stark contrast to the egregious abuses of the financial system for the benefit of a select few over the past few years.

Thomas Jefferson wrote in the American Declaration of Independence that "Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed [and] whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government." As the protesters fight to enforce that right, in this county that has known no war for generations, that has not seen violent conflict among its citizens for centuries, we must ponder what could be.

Today, as the United States makes a fundamental shift in direction, Iceland is tearing itself apart. The peaceful transition of power we watched in Washington following a fiercely contested election is a symbol of hope to us. The competent confidence and inspiring rhetoric of Barack Obama have rallied the vast majority of Americans behind him to face the myriad challenges all around us. The arrogance and obliviousness of Iceland's ruling elite has had the opposite effect.

Over the past eight years, America ceased being the City on the Hill, shining its light to the rest of the world. America and Britain closed the NATO air base in Iceland, and have made no offer to help Iceland in its time of trouble. We need help, not only to break down the old power structure, rotten to the core, but also to prevent it from being rebuilt. We desperately need stability, economic assistance, impartial advice, and fair supervision.

Barack Obama, a nation turns its lonely eyes to you. Please!Protest organizers have emphasized that protesters be respectful of police; "they are only doing their jobs." - Photo credit: Kjartan EinarssonPhoto credit: Kjartan EinarssonRead more on this subject:

# http://www.huffingtonpost.com/iris-lee/iceland-is-burning--day-2_b_159863.html#comments

# http://www.huffingtonpost.com/iris-lee/crime-once-exposed-has-no_b_159254.html

# http://www.huffingtonpost.com/iris-lee/crime-once-exposed-has-no_b_159254.html

BRON :
http://www.huffingtonpost.com/iris-lee/iceland----the-nordic-zim_b_155375.html

...

De beelden tonen ons evenmin veel "relzoekende anarchisten" zoals bepaalde kranten zo graag ~of zeggen we : maar al te graag~ schreven toen ze het hadden over Griekenland... Drie foto's hierboven zien we anders nogal veel brave papa's, mama's, bompa's & grootmoeders staan, die we niet zo direct van anarchistische ideeën kunnen verdenken zo te zien...

De beelden tonen ons evenmin veel "relzoekende anarchisten" zoals bepaalde kranten zo graag ~of zeggen we : maar al te graag~ schreven toen ze het hadden over Griekenland... Drie foto's hierboven zien we anders nogal veel brave papa's, mama's, bompa's & grootmoeders staan, die we niet zo direct van anarchistische ideeën kunnen verdenken zo te zien...

...& We gaan verder...

...

Ice News - Daily News

By Alex on Jan 22, 2009 in Iceland

Reykjavik riots: tear gas from police point of view


Seven police officers were injured when the protests got out-of-hand for the second day in a row, according to a press release from the Reykjavik police. Just like on Tuesday, stones and glass bottles were used to attack officers yesterday as well, they say.

“As with the day before, the protesters congregated outside parliament in the early afternoon; but around 14.00 they moved to the Prime Minister’s offices, where windows were smashed. The protesters then went back to Parliament House and several bonfires were lit in the evening. Several windows were smashed and others damaged. Two police officers were hurt, one seriously.

“At around 20.00 the protesters moved to the National Theatre and lit a bonfire outside. Just before midnight the group went back to parliament and panes of glass in the main front door were smashed. Three police officers were injured by paving stones being thrown. Shortly after midnight two more police officers were injured, one of them was hit in the head with a paving stone. The police sprayed pepper spray as a warning and then fired tear gas to disperse the crowd. The protesters then went back to the Prime Minister’s offices. The police operation ended there around 03.00,” the police press release says.

BRON :
http://www.icenews.is/index.php/2009/01/22/reykjavik-riots-tear-gas-from-police-point-of-view/

...

We vonden eveneens een interessante mening, weliswaar iets minder recent en met dank aan de onvolprezen Teacher Dude van The Economist dat toch niet meteen de gazet van de PVDA of een pamflet van een Anarchistenbende kan genoemd worden. We zijn zo vrij om een bepaalde passage in een kadertje te plaatsen :"In this crisis, the strength of a bank’s balance sheet is of little consequence. What matters is the explicit or implicit guarantee provided by the state to the banks to back up their assets and provide liquidity. Therefore, the size of the state relative to the size of the banks becomes the crucial factor. If the banks become too big to save, their failure becomes a self-fulfilling prophecy"

"That’s worth paraphrasing: If banks are too big to save, failure is a self-fulfilling prophecy. There are several European nations with banks their taxpayers could not save. "


Dat zijn dus niet onze woorden, wij zijn totale onbenullen op het vlak van economie...

...& Héél speciaal voor onze rode kameraden, onze Belgistaanse Vlaemsche sossen plaatsen we de integrale tekst van volgend IJsland's artikel...

...

Ice News - Daily News

By Alex on Jan 22, 2009 in Iceland

Iceland government faces serious new challengePhoto: mbl.is/GolliA special open meeting held by the Reykjavik section of the Social Democrats last night in the National Theatre basement attracted hundreds of people and national attention as it became clear the Section would recommend the party disengage from the current coalition government partnership with the Independence Party.

With hundreds of protesters outside chanting slogans and making bonfires, the hundreds of attendees inside came to the conclusion that the party should leave the government and effectively force new elections.

As the news filtered outside, the protesters’ mood lifted, and something of a carnival atmosphere prevailed for a time.

As the largest and most influential section of the party, Reykjavik is very powerful; but the recommendation remains just that for the time being.

The party will discuss its options today and it is not yet possible to say whether the party as a whole will agree to dissolve the government.

More details as they come.

BRON :
http://www.icenews.is/index.php/2009/01/22/iceland-government-faces-serious-new-challenge/

...

Wij beseffen dat dit bij de "Socialisten en Progressieven" hier te velde niet meteen de gebruikelijke manier van beslissen is & dat de term "very powerful" geenszins kan terugslaan op hun plaats in het huidige Belgistaanse politieke landschap...

...& Voor diegenen die denken dat IJsland een geïsoleerd geval is met wat "Roerige-à-la-'Griekse'-studenten"... kijken we dan nu naar de beelden van een betoging omwille van ongeveer identieke oorzaken... namelijk de financiële crisis & het ineenstorten van de plots fel gegroeide Baltische economieën... Zoek misschien eerst eens op waar Riga ligt, beste lezertjes... dan weet je dàt toch al... Overigens hadden deze rellen plaats op 13/1 van dit jaar... inderdaad 2009 !! Inderdaad zo'n dikke week geleden... Maar dat hebben jullie natuurlijk in onze kranten kunnen lezen... & hoogstwaarschijnlijk zagen jullie ook al deze beelden op onze Belgistaanse VRT & VTM... of zijn we verkeerd daarin ?!... *cynical*"Riga Riots Latvia Demolē Saeimu"
duur : 4:53 minuten
...


..."Preparing to streetfight - police against demonstrants"
duur : 4:29 minuten
...


..."Riga Riot 13.01.2009 Protest"
duur : 8:07 minuten
etv


......& In een wat beter bekend land, namelijk Bulgarije zat op 14/1 ook niet iedereen in zijn zetel om naar de plaatselijke versie van "de kampioenen" te kijken & de reden ?!... We laten jullie raden...

We laten jullie dus wat vrolijke beelden uit Sofia bekijken van 14 januari 2009...

"Sofia - Bulgaria anti-government protest turns into riot - 14.1.2009"
duur : 1:13 minuten
...


..."Protests in Bulgaria, 14.01.2009, BGNES"
duur : 2:16 minuten
...


...We denken dus dat het niet al te overdreven is, om te zeggen dat 2009 dus wel zéér woelig begonnen is... Màààrr omdat te weten, moeten jullie natuurlijk wèl héél gericht op het internet gaan surfen, want hier lezen we alleen dat de aandeelhouders van KBC zéér gelukkig zijn met de inbreng van 2 miljard €uro ~voor de duidelijkheid : 80 MILJARD Oude Belgische Franken !!~ overheidsgeld... Geld van u & mij om 't wat ongenuanceerd te zeggen... centen die waarschijnlijk ook weer eens "hier & dààr" zullen moeten gerecupereerd worden ten koste van... u & mij uiteraard, van wie anders !!

...& Dan weten we ook nog niet eens héél juist ~op de €urocentiem na~ wat het 2de rondje banken-financieren van onze goeie vrint Didier Reynders ons nog eens zal gaan kosten...

Oh ja & ook niet zo onbelangrijk... Mia De Vits ~u weet wel, de dame die we in ons cynisch stukje over de Sossen "Rood is ver dood !! leve de Sossen !!" als "die jaloerse tik, Bomma Mia De Vidts" hebben opgevoerd...~ ...Wèl hélaas-hélaas zij stapt uit de politiek… Wij vinden deze beslissing van haar niet alleen zéér moedig, maar nog méér bijzonder jammer !! ...& Wat we nu zeggen zal misschien velen verwonderen &/of zullen er een hoop weer eens niet snappen, maar wij vonden haar ~Mevrouw Mia De Vidts~ wèl een èchte socialiste !! ...iets wat we niet van iedere Sos die daar rond paradeert met 'n duur Bikkembergske op z'n buik & aan z'n lijf kunnen zeggen... Misschien was Mia De Vidts wel tè discreet & misschien had ze tè weinig "babe-allure" voor de politiek van vandaag, maar het minste wat we van die Grote Madame kunnen zeggen is dat zij tenminste haar dossiers beheerste & dat we dit soort vakmanschap jammer genoeg niet al te vaak meer z'n kop zien opsteken... Integendeel !

...& Wat er daar nu nog overblijft in de SP-a... wèl, wij vinden dat de spoeling daar toch maar ècht erg dunnetjes wordt... iets wat we bijzonder jammer vinden & waarbij we ons meteen terug bij afvragen of onze "Vlaemsche" Sossen de volgende verkiezingen nog wel zullen overleven... & of ze niet afgevoerd zullen worden, zodat ze een paar jaar tijd krijgen om te gaan herbronnen...

...

Maar wees gerust, we houden jullie van elke verandering ~& of jullie dàt nu leuk vinden of niet~ op de hoogte...

...

23-01-2009 om 22:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
22-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaza 2009
Nabeschouwing van de Israëlische schrijver, filosoof & vredes-activist David Grossman

Het leek er misschien op, maar zoals steeds... schijn bedriegt beste lezertjes & wie ons intussen een beetje kent, die weet dus waarschijnlijk direct wat we bedoelen als ie 't begin van volgende paragraaf leest...

In tegenstelling tot sommigen die het misschien verhopen, wij zijn het conflict tussen Israël & Gaza dus niet vergeten, alles behalve... Het smeult daar anders nog behoorlijk na, alleen al aan witte fosfor die ginds onder 't zand ligt te smeulen... & Het is ook niet omdat momenteel de wapens zwijgen, dat het probleem & de miserie waar het mee gepaard gaat daar nu eens is opgelost, verre van... Ooit zal er tussen beide partijen iets anders moeten worden gedaan dan vechten...

...& We hebben het hier ook al enkele malen gesteld, dat ondanks de berichten die we hier in onze Belgische & Westerse pers meestal lezen, staat niet gans Israël achter de oorlog in Gaza, laat staan alle mensen van Joodse afkomst, zowel in Israël als in de rest van de wereld... & gelukkig maar.

Zo vonden wij een zeer intelligent standpunt van de schrijver & filosoof, maar vooral de vredes-activist David Grossman in de linkse Israëlische krant Haaretz waaruit we reeds herhaaldelijk hebben geciteerd. Voor diegenen die David Grossman niet kennen verwijzen we eerst naar onze welbekende Wikipedia, de vrije encyclopedie.

Wat het artikel betreft waar we het in deze over hebben, na lezing ervan zal iedereen ~met een normaal werkend stel hersenen tussen de oren~ dus wel duidelijk begrijpen dat men het best nooit meer heeft over een abstract begrip als "de meerderheid van de Israëliers"... Dat is al even absurd als te spreken over "àlle Duitsers" tijdens WO II, of àlle Belgen waar wij ook nie toe behoren... Wij hebben al meermaals gereageerd tegen veralgemeningen, gewoon omdat ze al te dikwijls getuigen van kortzichtigheid & domheid & dus doen we dit deze keer ook nog maar weer eens een keer... In Onsch Flandre Profonde moet je nu eenmaal zulk soort zaken met regelmaat van de klok herhalen voor men 't vergeet & vooral, eer men het snapt...

...& Wie wil, kàn & màg het ons natuurlijk gerust kwalijk nemen dat wij de voorkeur geven aan mensen uit de beide kampen aan 't woord te laten, die meestal dan nog eens blijk geven van intelligente analyses wars van de klassieke propaganda & de dolgedraaide "publieke opinie"... Trouwens voor diegene die dat het ons kwalijk neemt, dat ie dan meteen maar beseffe dat het meer iets over hem zelf zegt dan over ons, maar dit geheel terzijde.

Zoals u reeds weet zijn we hier steeds opgekomen voor de onschuldige burgers van Gaza die zwaar hebben geleden onder de Israëlische inval, maar net zo goed kunnen we ook evenveel begrip opbrengen voor de angst van de Israëli's die regelmatig bestookt werden door de vliegende kachelpijpen van Hamas, die ~hoe men dat ook draait of keert~ wel degelijk terreurwapens zijn & dit hebben we hier steeds volgehouden & dat zullen we ook blijven doen.

Maar laten we in deze toch ook maar ineens eerlijk toegeven dat de dodentol van dit ~in sé toch wel vermijdbare~ conflict nogal onevenwichtig is... We kunnen in dit geval toch echt moeilijk spreken van een "proper gewapend conflict" als we zien dat het overgrote deel van de slachtoffers uit burgers ~zoals vrouwen & kinderen~ bestaat... Verder stellen we ons zo ook vragen over de militaire precisie, of de efficiëntie van de bombardementen... of die nu diende om een bevolking te terroriseren of om ze tot opstand te brengen of ze om af te schrikken... & We vrezen er eigenlijk eveneens ook een beetje voor, dat Israël wel eens Gaza als een laboratorium & een testcase beschouwde voor het uitproberen van nieuw ~smerig~ wapentuig zoals DIME... & voor diegenen die dit laatste, deze uiterst smerige & on(t)menselijk(t)e rotzooi nog niet kennen, we hebben daarover nog een artikel in de stelling staan, dat we u ook nog wel eens graag eerdaags onder de neus zouden willen duwen... kwestie van toch te weten waarover het gaat als u erover praat...

Leest u dus even dit artikel met ons mee. ...& We willen daarbij wel meteen vragen om nadien toch één minuutje ~& liefst een ietsje langer natuurlijk~ na te denken over de inhoud, in plaats van zomaar hersenloos mee te lopen in de stoet der dwazen die meestal vrij ongenuanceerd uit de nek liggen te lullen...

...

Last update - 12:33 20/01/2009

David Grossman / Gaza success proves Israel is strong, not right

By David Grossman

Like the pairs of foxes in the biblical story of Samson, tied together by their tails, a flaming torch between them, so Israel and the Palestinians - despite the imbalance of power - drag each other along. Even when we try hard to wrest ourselves free, we burn those who are tethered to us - our double, our misfortune - as well as ourselves.

And so, amidst the wave of nationalist hyperbole now sweeping the nation, it would not hurt to recall that in the final analysis, this last operation in Gaza is just another stop along a trail blazing with fire, violence and hatred.

As satisfied as Israelis are that the technical weaknesses of the Second Lebanon War were corrected, we should be paying heed to another voice - the one that says the Israel Defense Forces' successes in the confrontation with Hamas do not prove that it was right to embark on such a massive campaign, and are certainly no justification for Israel's mode of operation in the course of the fighting. These military successes merely confirm that Israel is stronger than Hamas, and that under certain conditions it can be tough and cruel in its own way.

When the guns become completely silent, and the full scope of the killing and destruction becomes known, to the point where even the most self-righteous and sophisticated of the Israeli psyche's defense mechanisms are overcome, perhaps then some kind of lesson will imprint itself on our brain. Perhaps then we will finally understand how deeply and fundamentally wrong our actions in this region have been from time immemorial - how misguided, unethical, unwise and above all, responsible, time after time, for fanning the flames that consume us.

Obviously, the Palestinians cannot be let off the hook for their crimes and mistakes. That would be tantamount to belittling and condescending to them, as if they were not mature adults with minds of their own, responsible for their own decisions and failures. The inhabitants of the Gaza Strip may have been "strangulated" in many ways by Israel, but even they have other options for protesting and drawing attention to their misery than the launching of thousands of rockets against innocent citizens in Israel.

We must not forget that. We cannot pardon the Palestinians or treat them forgivingly, as if it were obvious that whenever they feel put upon, violence will always be their sole response, the one they embrace almost automatically.

Yet even when the Palestinians act with indiscriminate violence, when they use suicide bombings and Qassam rocket fire, Israel is stronger than them, and it can have a tremendous impact on the level of violence in the conflict as a whole - and hence on calming it down and even bringing it to an end. The current confrontation has not shown that anyone in the Israeli leadership really grasps the critical significance of this aspect of the conflict in any fully conscious or responsible way.

One day, after all, we will seek to heal the wounds we inflict today. How will that day ever come if we do not understand that our military might cannot be the primary instrument for carving out a path for ourselves in this region? How will that day ever come if we fail to comprehend just how graveness is the responsibility that lies on our shoulders by dint of our complex and fateful relations, both past and future, with the Palestinians in the West Bank, the Gaza Strip and the Galilee?

When the clouds of colored smoke dissipate from the politicians' claims of sweeping and decisive victory; when we discover the actual achievements of this operation, and how far they are from what we really need in order to live a normal life here; when we finally admit that a whole country eagerly hypnotized itself, because it needed so badly to believe that Gaza would cure it of Lebanon-itis - maybe then we will settle accounts with those who, time after time, incite the Israeli public, whipping them into a frenzy of arrogance and a euphoria of power. Those who have taught us over the years to scoff at belief in peace and any hope for change in our relations with the Arabs. Those who have convinced us that the Arabs understand only force, and therefore that is the only language we can use in our dealings with them.

And because we have spoken to them for so long in that language, and that language alone, we have forgotten that there are other languages for speaking to human beings, even to enemies, even bitter foes like Hamas - languages that are as much our mother tongue as the language of planes and tanks.

We must speak to the Palestinians: That is the most important conclusion from the most recent round of bloodshed. We must speak also to those who do not recognize our right to exist here. Instead of ignoring Hamas at this time, we would do better to take advantage of the new reality that has been created by beginning a dialogue with them immediately, one that would allow us to reach an accord with the whole of the Palestinian people. We must speak to them and begin to acknowledge that reality is not one hermetic story that we, and the Palestinians, too, have been telling ourselves for generations. Reality is not just the story we are locked into, a story made up, in no small measure, of fantasies, wishful thinking and nightmares.

We must speak to them, and create, within this closed-off, deaf reality, the very possibility for speech. We must create this alternative, so mocked and maligned today, which in the tempest of war has almost no place, no hope, no believers.

We must speak to them as part of a calculated strategy. We must initiate speech, insist on speech, let no one put us off. We must speak, even if dialogue seems hopeless from the start. In the long run, this stubbornness will contribute much more to our security than hundreds of planes dropping bombs on a city and its inhabitants.

We must speak out of understanding, born as we look out at the horrible devastation, as we grasp that the harm we are capable of inflicting on each other, each people in its own way, is so enormous and so destructive and so utterly senseless, that if we surrender to it and accept its logic, it will end up destroying us all.

We must speak, because what has happened in the Gaza Strip over the last few weeks sets up a mirror in which we in Israel see the reflection of our own face - a face that, if we were looking in from the outside or saw it on another people - would leave us aghast. We would see that our victory is not a genuine victory, and that the war in Gaza has not healed the spot that so badly needs a cure, but only further exposed the tragic and never-ending mistakes we have made in navigating our way.

BRON :
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056955.html

...

We kunnen het zelf niet beter verwoorden...

...

22-01-2009 om 02:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
21-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Qué ?!... Crisis ?!... Wat dacht u van 125.000 €uro voor een 'klein' personeelsfeestje van het Gentse OCMW ?!...

We hebben er vorig jaar ~op 4 mei 2008 om precies te zijn~ ook al eens een boompje over opgezet & we doen het bij deze nog maar eens een keertje... Kwestie van nog maar eens een steen, een kassei, een Kotsblokje... euh ...rotsblokje in de grote kikkerpoel te smijten... & we hopen hierbij dat 't g#dverrr deftig spettert !!

Het is eigenlijk het soort van berichtgeving dat we ~jammer genoeg~ in onze politiek gekleurde pers niet altijd ~of helemaal niet natuurlijk~ terug vinden ! Meestal heeft dat zo ook z'n "goede" redenen... Eén van die redenen ~zoniet de belangrijkste reden~ zou wel eens kunnen zijn, dat men dan wel eens op de verkeerde gekleurde tenen trapt... & als er nu één ding is dat een politiek gekleurde krant zeker niet wilt doen, is het in de hand bijten die haar ook wel eens te vreten geeft... al is dit dan maar een klein hapje &/of een lekker tussendoortje... & wat dit laatste zo allemaal kan inhouden laten we natuurlijk aan uw ongebreidelde fantasie over !

Vorig jaar pakte onze Rooie Rakkerskrant ~met name De Morgen~ ergens in april uit met een nieuwsje dat ze in het Gentse niet al te graag lazen... & voor één keer parafraseren we hier onze eigenste beschouwing die we daarover gegeven hebben... 't Is gewoon een kwestie dat u niet te veel moeite moet doen om de link naar het desbetreffende artikel : "125.000€ voor O.C.M.W.-feest in Gent..." te openen... We zouden het immers bijzonder jammer vinden mocht u daar een muispolsje of een surfvingertje aan over houden...

4 mei 2008

Geen idee wie het opgemerkt &/of gelezen heeft, laat staan wie er wakker van ligt... maar enige tijd geleden viel ons oog op een krantenkop op de site van de Progressieve Krant "De Morgen"... "125.000€ voor een O.CM.W.-feest in Gent"... Het betreffende artikel was vrij summier... Het kwam er op neer dat het Gentse O.C.M.W. - "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" besloten had om een feestje te geven voor al zijn personeel... Een feestje ter waarde van... inderdaad : 125.000€ ofte zegge & schrijven voor 5 miljoen Oude Belgische Franken...

Blijkbaar was er hierover op de gemeenteraad wat commotie geweest... want zeg nu zelf, zo'n bedrag is niet min ! Er waren woorden gevallen als "15jaar leefloon voor een O.C.M.W.-feestje, is dat niet wat veel/grof ?" ...& Eerlijk gezegd, we kunnen dit soort redeneringen wel volgen... Moet het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, met zijn budgetten persé feestjes geven voor zijn personeel ?!... Ook al verdienen ze dit waarschijnlijk voor hun harde werken & is een feestje dat zo'n 50€ per man kost misschien ook wel niet écht overdreven... Maar inderdaad, we denken dat er in tijden als deze wel andere prioriteiten zijn om geld aan uit te geven dan aan personeelsfeestjes & zeker van diensten als het O.C.M.W....

Maarrr... groot is echter onze verwondering als we daar enkele dagen later nergens meer iets van terug vinden op de bewuste site... géén letter !!

Meteen stelden we ons de vraag : Heeft onze "Progressieve" Krant "De Morgen" dan een kwakkel gebaard ?! ...of hebben ze op de redactie een gloeiend telefoontje uit het Gentse gekregen om het bewuste artikel van publicatie te weerhouden ?!...

Bij mijn weten heeft de pers een ~ondankbare~ taak... & één van die ~ondankbare~ taken is om dit soort zaken bekend te maken ! ...of dat nu leuk is of niet & of ze daar nu "bevriende partijen" tegen hun kar mee rijden of niet... Mochten ze desondanks alles, toch een kwakkel hebben gebaard, dan verschijnt er normaal gezien een "rechtzetting" hiervan... nu echter, stellen wij ons meteen vragen over die zo gezegde "onafhankelijkheid" waar ze zo altijd lopen mee te zwaaien... Er bestaat bij ons intussen echter het pijnlijke vermoeden, dat ze ergens een vinger op een zere plek hebben gelegd & dat ze daarin ook terug gefloten zijn... met alle gevolgen vandien, intussen is er géén letter over dat onderwerp terug te vinden op hun site !! Wij wisten anders wel graag, het hoe & het waarom...

In elk geval : Wordt vervolgd !!

...& Bij deze krijgt u dus van ons het vervolg te lezen dat we u vorig jaar hebben beloofd... *GRIJNS*

Eerlijk gezegd, we waren het hier al lang "vergeten", al is "vergeten" hier nogal zwaar uitgedrukt, aangezien we op een bepaalde manier toch een olifantengeheugen hebben voor dit soort zaken...

Hoe we hier opkwamen, zult u zich waarschijnlijk afvragen ?!... Wel heel toevallig door een "oude" ~15 januari 2009~ papieren versie van De Gentenaar in handen te hebben gekregen, waar we het artikel in terug vonden... & Door & door slecht als we zijn gingen we dit natuurlijk eventjes googlen...

Maar allereerst de virtuele krantenversie...

...

Het nieuws uit GENT

15/01/2009

'Gents OCMW-personeel feest echt veel te veel'

GENT - Dat het OCMW-personeel nu ook een eigen personeelsfeest krijgt, is een brug te ver. Dat vinden tenminste CD&V en N-VA: 'Met de nieuwjaarsreceptie en de Dag van de Verzorgende erbij zijn er nu al drie feestjes.' OCMW-voorzitter Geert Versnick vindt dat ze de zaken verdraaien.

De OCMW-raad besliste deze week om een evenementenbureau op 25 april een eigen personeelsfeest te laten organiseren, dat 125.000 euro kost. 'Maar het OCMW geeft ieder jaar al een grote receptie in de salons van de Opera', zegt OCMW-raadslid Jeroen Lemaitre (N-VA). 'Die is ook rijkelijk voorzien van spijs en drank: dit jaar kregen de personeelsleden zelfs de raad om vooraf niks te gaan eten. Bovendien is er ook nog eens een feest op de Dag voor de Verzorgende, waarop het OCMW-personeel ook in de bloemetjes wordt gezet.'

Lemaitre benadrukt dat hij ook vindt dat het OCMW-personeel waardering moet krijgen. 'Alleen, zijn feestjes echt de aangewezen manier om dat te tonen? Zou het personeel niet meer hebben aan maatregelen om de overuren te drukken, om de verzorgenden in een betere loonschaal onder te brengen...?'

CD&V en N-VA stonden met hun kritiek alleen tijdens de OCMW-raad. 'Ze verdraaien de zaak ook', zegt OCMW-voorzitter Geert Versnick (Open VLD). 'Het is eerder verbazend dat het OCMW-personeel het al vele jaren moet slikken dat de stadsambtenaren een personeelsfeest krijgen en zij niet. En wat de andere twee zogenaamde feesten betreft: zowat alle overheidsdiensten hebben begin januari een nieuwjaarsreceptie. Wij centraliseren dat. En die Dag van de Verzorgende is een eresaluut aan die OCMW-mensen die zich inzetten voor zorgbehoevende senioren - een beroep waar we sowieso al niet te veel kandidaten vinden.'

(tod)

Wat denkt u? Laat het ons weten op www.gentenaar.be/gentenaarblogt.

BRON :
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=FS252JVV

...

...& Uiteraard konden wij het natuurlijk ook niet laten om eventjes naar het desbetreffende blog van De Gentenaar te surfen, want we lezen nogal eens graag een zinnig commentaar & dat laatste kun je ook maar pas vinden als je even de moed hebt om je ook door de andere onzin & rommel te worstelen...

Kijk eens aan... Kijk eens aan... 3 reacties, waarvan 1 ons 't volgende vertelt... & naar goede gewoonte citeren we :

"En voor een deel van het eigen OCMW-personeel hoeft dit feest al helemaal niet. Ze zouden liever over werkingsmiddelen beschikken om hun taken en opdrachten op een haalbare en leefbare manier te kunnen uitvoeren. Het is bovendien zo dat de receptie in de salons in de Opera grotendeels door mensen van het Arbeidszorgtraject werd verzorgd. Ze werkten zich hier voor uit de naad, zonder dat ze hier op een billijke manier konden worden voor vergoed. Velen zijn bang om dit soort onrecht aan te klagen en houden hun mond. Anders overkomt hen wat mij als coördinator van Victoria Deluxe overkomt: via derden verneem je dan dat het OCMW Gent niet meer met Victoria Deluxe zal samenwerken omwille van het uiten van dergelijke vormen van kritiek. Niet ons werk voor de meest kwetsbaren wordt dan beoordeeld, wel onze terechte en noodzakelijke kritische houding."

Wat een mens toch allemaal niet vinden kan met wat zoekwerk...

...& Zoals daarnet reeds gezegd, we gingen dit eventjes googlen & wat blijkt... Volgens onze vriend google had gent.blogt.be dit artikel eveneens opgenomen in zijn berichtgeving & nieuwsgierig als we zijn, wilden we dit natuurlijk daar ook eens lezen... bijvoorbeeld wat de commentaar was van de medewerker(s) van gent.blogt.be... Màààrr... hélààs-hélààs driewerf hélààs... buiten de weinig of niets zeggende 3 & een halve regel :

"Dat het OCMW-personeel nu ook een eigen personeelsfeest krijgt, is een brug te ver. Dat vinden tenminste CD&V en N-VA: ‘Met de nieuwjaarsreceptie en de Dag van de Verzorgende erbij zijn er nu al drie feestjes.’ OCMW-voorzitter Geert Versnick vindt dat ze de zaken verdraaien."

...plus een linkje naar de desbetreffende page op de site van De Gentenaar & een 6-tal nietszeggende commentaren... vonden we daar eigenlijk ook niets, we vinden dit ten andere trouwens niet eens een serieus te noemen berichtgeving ! Nu kijk, we kunnen daarvoor nog enig begrip opbrengen, want Gent.blogt.be is tenslotte ook geen blog dat echt kritisch te noemen is, laat staan dat ze een kritisch standpunt innemen &/of zouden durven innemen, waarbij ze dan waarschijnlijk ook nog eens dik de kans lopen om op de verkeerde bevriende tenen te trappen... Wij ~van kitokojungle~ vinden dit echter een gemiste kans, omdat ons inziens elke Gentenaar wèl màg weten wat er met het mooie geld van zijn Gents OCMW gebeurd... Of vindt u soms van niet ?!...

Voor de rest vinden we via onze zoekmachine... NIKS - NADA - ZILCH...

...Ah toch... Na effe wat verder te speuren komen we terecht bij De Standaard... Op de virtuele regio-pagina van De ~Oh-Zo-Grote~ Standaard vinden we hetzelfde artikel terug als in de Gentenaar... & dàt vinden wij eigengereide bloggers van een piepklein blog dan wel weer héél grof ! We dachten zo dat we van een "Kwa-haha-liteits"-krant als De Standaard toch mochten verwachten dat ze aan zulke ongein wat aandacht besteedt... of vind u dat een krant dit soort zooi moet verzwijgen ?!...

Kijk... dat onze Rooie Rakkerskrant ~De Morgen~ hier hélemààl géén aandacht aan heeft besteed deze keer, was na het beschamend akkefietje van vorig jaar dus wel te verwachten... We zien daar ook niet veel frisse wind door die ganse redactie waaien... integendeel, iets zegt ons dat er daar ook niet erg aan gewerkt wordt... "Onafha-haha-nkelijke" berichtgeving... an me hoela !! Laat er ons eens goed om lachen & er vooral het onze van denken... Daarom was vorig jaar dit bericht ook veel te snel van hun online-krant verdwenen, zonder boeh of bah...

We stellen zo de vraag nog eens : waar is de tijd dat journalisten & kranten nog èchte kl#ten aan hun vege lijf hadden & dit soort zaken ~kleine & grote schandalen~ spijkerhard aan de schandpaal nagelden... & waar is de tijd dat kranten nog iet of wat "onafhankelijk" waren & ze geen rekenschap dienden af te leggen aan consortia die ons nu alleen nog maar uniforme eenheidspulp & voorgekauwde eenheidsprut voorschotelen & door onze strot duwen ?!... We wachten nog altijd op een antwoord !!

...

Last but not the least in dit beschamend faits-divers... Wij dachten verder zo ook dat een "klein bescheiden" personeelsfeestje dat algauw zo'n kleine 125.000€ ~zegge & schrijven zo'n kleine 5.000.000 ofte 5 miljoen Oude Belgische Franken~ gaat kosten in tijden van crisis & bijtende armoede, ook nog eens door een O.C.M.W. - "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" gegeven ~& dus louter op de rug van armen & hulpbehoevenden gegenereerd~ dat dit eigenlijk nogal vrij grof is voor woorden...

Het is ten andere niet alleen een beschamende kaakslag voor alle hulpbehoevende mensen die vruchteloos bij het OCMW aankloppen voor hulp... maar het is eveneens een kaakslag voor alle erkende & niet-erkende hulporganisaties in 't Gentse die vervolgens al die hulpbehoevenden van het OCMW krijgen doorgespeeld & die eigenlijk het werk doen dat het OCMW zou moeten doen !! Velen van die laatst vernoemde hulporganisaties draaien hoofdzakelijk &/of louter & alleen op vrijwilligers-basis, werken ook met centen die ze nog eens zelf bij elkaar hebben moeten sprokkelen, waar ze dan nauwelijks of NIET mee rondkomen om een goede werking te bekostigen... Eerlijk gezegd, wij vinden dit soort regelrechte wantoestanden, wansmakelijk !! ...hemeltergend !! ...& ronduit beschamend !!

Het kan dus volgens ons niet dat een "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" dat her & der nog wel eens zwaar durft te beknibbelen op centen qua degelijke & daadwerkelijke hulpverlening... & dat daarbij nog eens te pas & te onpas ligt te klagen & te jammeren dat er daarvoor juist té weinig geld is... Onzin, die dus een ietsie pietsie te veel van onze redelijkheid vraagt om dit zomaar blauw-blauw te laten... Of vind u eventjes 15 jaar leefloon opsouperen aan één personeelsfeest niet grof ?!... Wij dus wèl !!

...& Gunnen we dan het personeel van het OCMW ècht niks ?!... Alles behalve !! Voor ons part mag dat personeel ~& liefst van al het voetvolk dat het hardst moet werken voor 't minste geld~ èlk jaar ééns goed verwend worden, misschien ook eens een mooie loonopslag krijgen & zelfs in de bloemetjes worden gezet, maar dan wel op een compleet andere manier die g#dverd#mme GÉÉN 125.000€ gemeenschapsgeld kost... Geld dat uiteindelijk voor de minsten onder ons die het meest behoeven normaal dient te worden gebruikt !!

Men zegge het voort g#dverd#mme !!...

...
Post Scriptum : Maar kijk... er is nog hoop, vandaag kreeg de USA immers een nieuwe messias die ons allen zàl redden !!... A-men !

21-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
20-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij zijn èchte democraten !!

Beste KITOKOJUNGLE-lezers...

Zoals enkelen onder jullie ~wellicht de snuggersten~ zullen opgemerkt hebben, is onze baseline intussen ook reeds aangepast aan de "noden" van de moderne tijd...

Na dagenlange genocidaire discussies binnen de redactie hebben we UNANIEM beslist om de term "progressief" toe te voegen aan onze baseline... Om echter de inhoud niet te wijzigen werd een compromis met de fel uitgedunde andere fracties bereikt ~namelijk met onze Conservatieve Fractie~ om een doorgehaalde versie van de term "progressief" toe te laten & aldus ook toe te voegen... & "progressief" dan nog in een RODE steunkleur om juist te zijn...

Omdat wij, in tegenstelling tot de "mores" bij vele andere politieke families WÉL democraten zijn, vragen wij echter hierbij jullie onomwonden mening hierover...

Weet echter dat er géén enkele ander oplossing zal worden aanvaard door onze voltallige redactie, omdat dit detail eveneens een essentieel onderdeel is van het bereikte compromis...

Dank bij voorbaat voor jullie inspraak & comments !!...
Dé Redactie *GRIJNS*

POST SCRIPTUM

...Bij het ter perse gaan, werd onze dienst "Dé Letterzetterij" gewezen op het memo Nr. 191520090119 geschreven door "Dé Fractie der Radicale Progressieven", het welks als volgt luidt :

Geachte Kameraad Secretaris,

Bij deze willen wij, "Dé Fractie der Radicale Progressieven" er u op wijzen dat wij nog een voorstel gedaan hebben ~het welks wij jammer genoeg hier niet terug hebben kunnen vinden~ om de baseline aan te passen als volgt :

~HÉT Orgaan Der "progressieve" Hangmatsocialisten~,

waarbij het woord & het begrip "progressieve" wel degelijk ONDERLIJND was... & dat in tegenstelling met de doorstreepte versie van de Conservatieve Fractie die zulks niet onmiddellijk...

1) noodzakelijk achtte...
2) dùs ook niet noodzakelijkerwijs zag ingepast !!

U zult bij deze waarschijnlijk dan ook het semantische verschil moeten onderkennen tussen enerzijds

~HÉT "progressieve" Orgaan Der Hangmatsocialisten~

& anderzijds

~HÉT Orgaan Der "progressieve" Hangmatsocialisten~.

Het gaat hier dus duidelijk om 2 v-e-r-s-c-h-i-l-l-e-n-d-e baselines die ons inziens dus ook zéér duidelijk 2 verschillende ~vooral dan inhoudelijke~ & dus ook andere betekenissen hebben...

Daar wij echter te goeder trouw zijn aan de basisgedachte & het originele gedachtengoed van ons Orgaan, gaan wij er van uit dat het hierbij "hoogstwaarschijnlijk" om een vergetelheid ging van uwentwege. U was immers op dat ogenblik afwezig wegens een dringende sanitaire pauze ~& dàt amper na de officiële pauze !!~... Overigens een pauze die later bij nader inzien ook niet meer dan 'n kleine omweg bleek te zijn naar de nachtwinkel voor een nieuwe drankvoorraad om onze redactievergadering tot een goed einde te brengen. Iets waar wij overigens ook àlle begrip voor hebben & u ook ten zeerste erkentelijk voor zijn... Wij mochten ten andere intussen vernemen dat u van de gelegenheid gebruik hebt gemaakt om eveneens de openstaande rekening van onze Fractie te vereffenen, waarvoor overigens onze kameraadschappelijke dank.

Verhopende hierbij om enige goodwill om dit memo opgenomen te zien in uw artikel...

Met Kameraadschappelijke groeten,
"Dé Fractie der Radicale Progressieven"

...Gezien het democratische principe dat u hier voorop stelt werd dit memo in àlle UNANIMITEIT door "Dé Letterzetterij" toegevoegd aan het desbetreffende artikel.

Met Kameraadschappelijke groeten,
"Dé Letterzetterij"

Wordt vervolgd !!... *GRIJNS*

20-01-2009 om 16:03 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
19-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over "Vàlsche" & "èchte" Socialisten, hun "baselines" & onze coiffeur....

Laten we het vandaag op deze officiële "blauwe maandag" nog maar eens hebben over 'n onderwerp waarnaar niet alleen de ganse wereld met verstomming & in opperste verbijstering zit te kijken in deze periode van ongeziene economische crisis & onuitgegeven ~maar niet te bestraffen~ oorlogsmisdaden in Gaza en Irak, maar eveneens een dag waarbij menig wàre socialist daar ook nog eens een slapeloze nacht met het zuur aan z'n maag heeft aan over gehouden... Het gaat hier over ~& elke pientere lezer van dit blogje heeft dat al onmiddellijk begrepen~ de interne oorlog rond de "baselines" binnen de u aller welbekende SP-a...

Vooraleer een buitenlandse &/of een buitenaardse lezer zou denken dat het hier gaat over één of ander onbekende cabaretgroep willen voor deze specifieke lezersgroepen nog eens verduidelijken dat het wel degelijk gaat over de Socialistische partij in "La Flandre Profonde"... We zullen dus ~& hoe moeilijk dit ook voor ons is~ hierbij trachten om het onderwerp zo objectief & zo sereen mogelijk te behandelen... Al verwittigen we jullie nu al op voorhand... hou alvast een stevige portie Xanax ~& in dit geval misschien een dubbele~, evenals het nodige grote glas water bij de hand... want jullie zullen onvermijdelijk een hikaanval, als 't al geen onbedaarlijke lachkramp ~die onherroepelijk overslaat in 'n hysterische huilbui~ krijgen bij het lezen van deze stichtende bijdrage van onze hand...

We beginnen natuurlijk bij de Rode Voorzitster Herself op haar eigenste site & wat lezen we daar *GRINNIK-GRINNIK* met van schaamte rood gekleurde oortjes & konen ?!...

Eerst & vooral enen gróóóóte slogan, geschreven zoals in de beste socialistische traditie... & stuik alsjeblieft daarbij al niet meteen uit je luie stoel van het schaterlachen & de lachkramp, want er komt nog :

"De voorzitter van sp.a moet verenigen, niet verdelen. Ze moet de voorzitter zijn van alle leden, van alle socialisten."

Wel... onze fractie ~de énige èchte overigens~ der Hangmatsocialisten voelt zich ook niet ècht meteen aangesproken door deze letterlijke "on"-zin... & uit de recente peilingen naar mogelijke kiesintenties ~die trouwens dateren van vóór deze hilarische gebeurtenissen rond Bert den Bleiter~ kunnen we evenmin afleiden dat alle socialisten zich ook meteen door ons liefste Caroline aangesproken voelen... Wij in elk geval al niet meer...

Nog slechts 13% peinst &/of piekert erover om op de SP-a te stemmen... & We vergelijken dit resultaat graag met een peiling uit september 2005 omdat we graag peilingen met peilingen vergelijken & niet met echte resultaten... & wat zien en lezen we daar ?!...

# Het kartel CD&V/N-VA behaalt met 26,8 procent zowat hetzelfde resultaat als drie maanden geleden en behoudt zijn eerste plaats.

# Vlaams Belang versterkt zijn tweede plaats (+0,4 procent) en komt uit op 26,1 procent.

# SP.A-Spirit gaat met 1,5 procent achteruit en komt op 19,9 procent, 3,6 procent minder dan bij de federale verkiezingen van 2003. Het kartel lijkt nu pas het vertrek van Steve Stevaert te ondergaan.

# De VLD, die drie maanden geleden nauwelijks 17,1 procent haalde, stijgt met 1,3 procent tot 18,4, maar is nog ver van de 24,2 procent die de partij in 2003 haalde.

# Groen! krijgt er een procent bij en komt op 6,9 procent.

...& Nù ~heute – today - vandaag~ dus 13%... Zeg nu zelf... àls dàt al géén... *BURPZzz* ..."succes" te noemen is !!

Echter... nà de vrolijke Vlaemsche dorpsklucht met onzen Bert Den Bleiter, dreigt er nog een ietsiepietsie minder links volk eraan te denken om de SP-a hun stem te gaan geven... zo vermoeden we, zo vrezen wij toch... Nog een kleine 2 jaar (?) ~àls het nog zolang duurt tenminste~ & ze halen niet eens meer de oh-zo-noodzakelijke kiesdrempel... Dàn pàs gaan ze terug àlle tijd krijgen om te gaan herbronnen !!

Màààrr... hoera-hoera... er komt dus rook uit de schouw, al hangt 't kot wel vol met smoor... & de wederopstanding onzer Vlaemsche Socialisten is nakend (!!) wànt... Hèt Grote Partijbureau nam weer maar eens een ~wààrlijk democra-HAHA-tische & kamera-HAHA-adschappelijke~ unanieme beslissing... & die kan je ten andere hieronder tot in het kleinste detail bestuderen... *GRINNIK-GRINNIK*

...

Unanieme beslissing van Partijbureau

1. De naam sp.a zoals vastgelegd in de statuten blijft ongewijzigd. Er is dus geen reden om hierover een statutair congres te houden.

2. De bestaande baseline ‘sociaal progressief alternatief’ wordt vervangen door ‘socialisten en progressieven anders’.

3. sp.a is een open partij en we heten iedereen die met ons samen aan een programma werkt, welkom.

4. In deze geest gaan socialisten en andere progressieven samen naar de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen.

5. Het partijbureau vraagt met aandrang dat iedereen zich voor de toekomst concentreert op de inhoud van ons project.

6. Vanaf nu wordt alle aandacht gericht op het programma en de lijsten die we voorleggen aan het verkiezingscongres van 8 maart 2009 en de verkiezingscampagne van 7 juni.

...

Als dat nu geen goed nieuws is in deze barre tijden van crisis... Onthou vooral den truuk met de duif... *GRIJNS* sorry... den truuk met de "baseline"... & Geef toe, een doorsnee Vlaamse coiffeur die op een "blauwe maandag" als vandaag uit pure wanhoop om nog wat inkomsten te hebben, wat pappilotten staat in te draaien doet het toch g#dverrrd#mme beter ?!...

Zoals onze lezertjes intussen reeds weten, agiteert er binnen de SP-a een kritische oppositiegroep namelijk SPa-rood & die reageert als een door een horzel gestoken stier op z'n achterste poten... Voor hun gespierde reactie moeten we bij naar volgende blog gaan...& Alsjeblieft bij deze héél goed oppassen dat je de rode voorziTTer niet verwart met de rode voorzitSTer... maar dit even terzijde & kwestie van u toch het onderscheid aan te geven... & Wat lezen we daar:

...

18-01-2009 om 13:04 geschreven door Erik De Bruyn

Persbericht 18 januari 2009
Ook SP.a Rood past haar baseline aan


De betekenis van het letterwoord SP.a blijft ongewijzigd, Anciaux en andere niet-socialisten treden toe tot de partij, en hun aanwezigheid wordt geëtaleerd in een nieuwe baseline onder het partijlogo: socialisten en progressieven anders. De afgelopen dagen hebben een paar duizend leden de partij verlaten of ze overwegen dat te doen. De partij oogstte een week lang negatieve publiciteit en zakt volgens een peiling terug tot dertien procent van de stemmen.

Dat is de eerste balans van deze geniale ‘verruimingsoperatie’.

Voor SP.a Rood blijft het geknoei met de partijnaam van de laatste dagen onaanvaardbaar. Maar de schade die de partijleiding heeft aangericht zal alleen maar vergroten als we nu vechtend over de grond blijven rollen op minder dan vijf maanden voor de verkiezingen.

SP.a Rood past zich daarom aan de door de partijtop geschapen toestand aan door eveneens uit te pakken met een nieuwe ‘baseline’. Die luidt vanaf heden ‘de socialisten’.

In een partij waar naast socialisten voortaan ook progressieven en anderen rondlopen hebben socialisten immers meer dan ooit nood aan een eigen identiteit.

Ongetwijfeld zijn er in de SP.a veel socialisten die (nog) geen deel uitmaken van SP.a Rood. SP.a Rood is echter een open beweging en nodigt alle SP.a leden die het socialisme weer op de kaart willen zetten uit om hier mee vorm aan te geven. SP.a Rood wil de socialistische component in onze partij verder invullen en versterken. We willen de historische erfenis van de socialistische partij en haar voorgangers vrijwaren.

SP.a Rood herhaalt tevens haar aanbod om kandidaten op de lijsten te plaatsen die zich duidelijk zullen manifesteren als SP.a Rood kandidaten. De kiezer moet immers de mogelijkheid blijven behouden om ondubbelzinnig te kunnen kiezen voor ‘de socialisten’.

Erik De Bruyn
Woordvoerder SP.a Rood

BRON :
http://www.bloggen.be/derodevoorzitter/archief.php?ID=167331

...

Haha... beste lezertjes... & wat dachten jullie daarvan ?!... Hier op dit bescheiden blogje hadden we in onverdachte tijden onze eigenste baseline al eerder aangepast & er "HÉT orgaan der Hangmatsocialisten" van gemaakt... Wij overwegen dus ernstig ...*GRIJNS... om hieraan "ÉN Progressieven" aan toe te voegen...

Maar ook wij zijn maar doodgewone, simpele mensen vande "Vleesch & Bloed"... Intussen hebben we hier al 'n 10-tal redactievergaderingen lang mekaar zitten afsnauwen, uitkafferen voor "Vàlsche" Socialist, omdat de éne fractie beweert dat het belangrijke begrip "ànders" nu eens vóór achter progressieven moet geplaatst worden, terwijl een andere uiteraard véél radicalere fractie dat absoluut vóór "orgaan" wil afgedrukt zien staan... U begrijpt waarschijnlijk de commotie, de chaos & de onvermijdelijke hoge drankrekeningen die zulks met zich mee brengt ?!... Wij zijn hier ~& dàt behoeft waarschijnlijk ook geen al te groot betoog~ dus nog lang niet toe aan een unanieme redactiebeslissing... We houden jullie alvast in de toekomst op de hoogte van dit wereldschokkend feit & we bellen daarom nù direct met Bert Den Bleiter... Alhoewel we óók toch even overwegen om eens direct langs de coiffeur te gaan...

...

19-01-2009 om 18:40 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aandacht voor het Ollandse nageslacht veroorzaakt animo bij levenden !!

Dat we hier in het westen ongebreideld kritiek mogen leveren op terroristen & schurkenstaten is bekend & is terecht. We doen dat vanuit ons morele superioriteitsbesef omdat wij burgers zijn van ~zogezegde~ "Democratische Staten" ~een goede ilussie doet tenslotte veel~...

Een democratische staat & haar instellingen o.a. haar regeringen matigen zich dan ook het recht aan om anderen te bekritiseren & te veroordelen wegens het niet naleven van de democratische beginselen. Deze beginselen hebben meestal een binnenlandse of een internationale rechtsgrond & laat het bij deze gezegd zijn, dat is ook niet zomaar voor niets !

...& Eerlijk gezegd, het aanklagen van wantoestanden kunnen we inderdaad niet genoeg doen, want tenslotte zijn er al te vaak onschuldige mensen hier het slachtoffer van & dan gewoon omdat ze niet eens recht op verdediging hebben ~&/of geen èchte (lees : goede) verdediging krijgen~...

Een recent voorbeeld daarvan is o.a. de Iraanse mensenrechtenverdedigster en nobelprijswinnares Shirin Ebadi & haar medewerkers, die het leven worden zuur gemaakt in haar land Iran, dat het inderdaad niet al te nauw neemt met de mensenrechten, als ze daar ginder al van gehoord hebben tenminste...

...

January 14, 2009 -- Updated 1814 GMT (0214 HKT)

Secretary for Iranian rights groups 'arrested'

TEHRAN, Iran (CNN) -- Iranian authorities arrested a woman Wednesday who worked as a secretary for two human rights groups funded by Nobel peace laureate Shirin Ebadi.


foto hiernaast : Nobel winner Shirin Ebadi in December leaving the building where arrested Jinous Sobhani used to work.


Speaking to CNN, Ebadi said it was unclear why Jinous Sobhani was arrested, noting that she had recently been laid off from the non-governmental organizations after they were shut down by Iranian authorities last month.

"Why should a woman who used to work for our NGOs be arrested?" the Nobel laureate asked. "I think this may be an effort to exert pressure on the Defenders of Human Rights and the Organization for Defending Mine Victims."

Ebadi said her organizations are working to secure a lawyer to represent Sobhani.

The woman's husband told Ebadi that Iranian judiciary security personnel had an arrest warrant for Sobhani and seized her early Wednesday at her Tehran home.

In addition to taking her into custody, they also confiscated her computer case, her mobile phone, and her address book, Ebadi said.

In late December, government agents raided Ebadi's law office -- which is in the same building as her apartment -- seizing two computers and dozens of files and documents on her clients, who are mostly political activists.

Her offices were shut down on December 21 during a police raid as guests arrived for a belated celebration of the 60th anniversary of the U.N.'s Human Rights Day.

Iranian authorities said the Center for the Defenders of Human Rights did not have a permit for the gathering.

That sparked condemnation by the European Union, which called on Iran "to respect their international human rights commitments and the right to peaceful assembly."

U.N. Secretary-General Ban Ki-moon also issued a statement of concern about the crackdown on Ebadi's organizations.

Ebadi, a former judge and veteran human rights activist, won the Nobel Peace Prize in 2003.

Other peace prize winners have launched a letter-writing campaign to the United Nations and to Iranian embassies around the world in an effort to raise concerns about her safety.

BRON :
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/14/iran.arrest/index.html

...

Toch blijven we deze keer voorlopig wat dichter bij huis... We gaan naar Olland. Bij onze noorderburen, bekend van hun tolerantie, hun voorbeeldig werkende democratie & natuurlijk hun afgrijselijke unoxmutsen... Wat er daar nu uitlekt, is voorwaar erger dan het oprukken van de Lijst Dedecker in de peilingen voor de Belgische verkiezingen van juni e.k. & dàt wil voor ons Belgen al heel wat zeggen...

Wij laten Vlaanderen eventjes meegenieten van de mistoestanden boven de grote rivieren... & ...♪♫♫♪♪... die zijn inderdaad niet mis...

...

Gepubliceerd: 19 januari 2009 09:37 | Gewijzigd: 19 januari 2009 11:55

Irak-onderzoek lijkt dichterbij door uitgelekt memo

Door onze redacteur Joost Oranje

De druk om een parlementair onderzoek te houden naar de Nederlandse politieke steun aan de Irak-oorlog, is toegenomen nadat zaterdag een juridisch memo uitlekte.
Den Haag, 19 jan. Enkele weken geleden leek een onderzoek naar de achtergronden van de totstandkoming van de Nederlandse politieke steun aan de Irak-oorlog in 2003 een stille dood te sterven. De PvdA had het onderwerp bij de formatie noodgedwongen laten vallen omdat premier Balkenende en het CDA ertegen zijn.

Weliswaar was de kwestie in de Eerste Kamer nog even opgevlamd, maar ook daar was aanvankelijk geen meerderheid. Totdat de VVD vorige maand van standpunt veranderde en die meerderheid er ineens wél was.

Na dit weekeinde is de politieke druk weer een stukje groter geworden. Het afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad (N.V.D.R : te lezen !!) uitgelekte memorandum DJZ/IR/2003/158 zorgde voor een nieuwe dynamiek. Een groot aantal partijen in de Tweede Kamer heeft inmiddels opheldering gevraagd over het document, D66 wil alsnog een parlementaire enquête, net als enkele fracties in de Eerste Kamer.

Wat is de kern van het uitgelekte memorandum, opgesteld door gespecialiseerde volkenrechtjuristen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)? In de eerste plaats de conclusie dat er geen goede juridische onderbouwing is voor het standpunt om politieke steun te geven aan de Amerikaans-Britse invasie, die plaatsvond zonder een speciale resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

Al eerder hadden juristen van BZ en van het ministerie van Defensie twijfels geuit over de rechtsgrond. Maar blijkbaar vonden ze het op BZ nodig om dat op 29 april 2003, toen de oorlog in Irak al weken aan de gang was, nogmaals te doen. In het memo weerspreken de juristen de redenering van het kabinet. Die hield kortweg in dat geweld zonder een aparte resolutie wél kon omdat eerdere resoluties uit de Golfoorlog dat zouden impliceren. Bovendien was er eerder een soortgelijk gewapend optreden in Kosovo geweest. Maar, zo beargumenteerde DJZ, beide redeneringen gaan niet op.

Los van de inhoud, is ook de reden van het memo opmerkelijk. De juristen vinden namelijk dat de toenmalige minister Jaap de Hoop Scheffer (CDA) alsnog een „objectieve volkenrechtelijke inschatting” moet krijgen. Sterker: hij is anders „onvoldoende geïnformeerd”. De reden daarvoor, laat DJZ tussen de regels door weten, is dat aan hen tot dan toe geen open vraag is gesteld, maar slechts is verzocht om „een zo goed mogelijke juridische onderbouwing te geven van het Nederlandse standpunt”. De juristen vonden dat een ‘doelredenering’, vertellen betrokken bronnen die anoniem willen blijven. Ze spreken van „gewilde adviezen”. Vandaar dat DJZ in het memo benadrukt dat ze „een waarschuwende functie” hebben als de grenzen van het volkenrecht „overschreden dreigen te worden”. Blijkbaar wilde men nog eens onderstrepen dat het standpunt in hun ogen juridisch niet voldeed.

Het derde in het oog springende punt is dat het memo de minister nooit heeft bereikt, althans niet via de formele weg. De toenmalige hoogste ambtenaar van het departement besloot de notitie niet door te sturen. ‘Goed opbergen in de archieven voor het nageslacht, de discussie is hiermee voor dit moment gesloten!’, werd op het memo geschreven. De juristen reageerden met: „Het audite et alteram partem (hoor en wederhoor, red.) geldt hier kennelijk niet.” Waarom het memo niet werd doorgestuurd en of de minister misschien mondeling op de hoogte van de inhoud was, is onduidelijk. Het ministerie wil niet op die vragen ingaan.

In de Kamer willen veel partijen opheldering. Regeringspartijen PvdA en ChristenUnie zijn geschrokken. Tweede Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) noemt het „onbegrijpelijk” en „schokkend” dat het „voortreffelijke memo” destijds niet naar de minister is gestuurd. De VVD, SP en D66 hebben vragen gesteld aan het kabinet.

Premier Balkenende zei zaterdag „zich te informeren” over het voor hem onbekende memorandum. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) zei in het tv-programma Buitenhof dat het „heel verklaarbaar is vanuit het functioneren van het departement” dat het document niet werd doorgestuurd. Volgens hem kunnen ambtenaren dat doen als de inhoud reeds bekend is: „Als je constateert: dit hebben we bekeken, dan kun je het niet doorgeleiden”. Donner benadrukte dat het toenmalige kabinet de volkenrechtelijke aspecten heeft meegewogen en herinnerde eraan dat er destijds „geen doorslaggevende argumenten tegen de politieke steun waren”.

D66-fractievoorzitter Pechtold, die opnieuw pleit voor een enquête in de Tweede Kamer concludeert dat „blijkbaar iedereen nu zijn eigen geschiedenis aan het schrijven is, want Donners opmerking dat deze juridische bezwaren bekend waren en zijn meegewogen, wijken essentieel af van de officiële lijn tot nu toe. Daar had Balkenende het steeds over sluitend juridisch bewijs.”

Pechtold wijst op een ander aspect van het uitgelekte advies: de volgens hem „ongelooflijke helderheid over de enorme frustratie die er blijkbaar leefde over het voortraject.” Pechtold zegt overigens te betwijfelen of het memo écht onbekend is gebleven voor De Hoop Scheffer.

Ook vanuit de Eerste Kamer is verbaasd gereageerd op Donners uitspraken. GroenLinks-senator en juriste Britta Böhler noemt het „heel vreemd” dat het kabinet altijd heeft gesproken van een goede rechtsbasis: „Waar kwam die dan vandaan? In ieder geval niet van de ambtenaren die er binnen het overheidsapparaat verstand van hebben, de volkenrechtjuristen op Buitenlandse Zaken.”

In de senaat stelde een aantal fracties acht maanden geleden al tientallen vragen aan het kabinet over de Irak-zaak. Die werden eind december beantwoord, maar volgens een meerderheid onbevredigend.

Het was voor de VVD aanleiding om haar eerdere standpunt (een onderzoek is niet nodig) te herzien. Als een tweede serie vragen niet alsnog beter wordt beantwoord, is een meerderheid daar nu voor een onderzoek.

Böhler vindt dat nu niet meer nodig. Zij wil zo snel mogelijk een parlementaire enquête.

PvdA-senator Klaas de Vries noemt het memo „schokkend, vooral omdat er enorme strijdigheden zitten tussen de opmerkingen van de premier over de juridische degelijkheid van het Nederlandse standpunt en wat de BZ-juristen daar van vonden”.

Een „lichtpunt” ziet hij wel: „kennelijk hebben deskundige ambtenaren gewoon hun werk en hun plicht gedaan”.

Morgen wordt er, zowel in de Tweede- als de Eerste Kamer verder over de zaak gesproken.

BRON :
http://www.nrc.nl/binnenland/article2123930.ece/Irak-onderzoek_lijkt_dichterbij_door_uitgelekt_memo

...

Gelukkig werd de Bataafse democratie gered door vlijtige ambtenaren die "uit oogpunt van professionaliteit & van aandacht voor het nageslacht voor dit onderwerp"... Samen met vermoedelijk een vrij talrijke groep Nederlanders, durven wij de hoop uit te spreken dat in de toekomst de huidige levende inwoners ook van dergelijke nota's op de hoogte zouden worden gehouden... & we vragen ons af, of in er in het Kafkajaanse Belgistan evenveel aandacht is voor professionaliteit & bekommernis voor de aandacht voor ons nageslacht, want tenslotte kamperen "onze jongens & hun vliegmachienen" ook ergens in het verre buitenland...

...& Beste vrienden van boven de Moerdijk... misschien is het moment gekomen om de conclusies van "het voortreffelijke memorandum" in de praktijk toe te passen... Maar als we zo de eerste reacties van "Balkie" horen, zal er echter nog wel héél wat water door jullie grote rivieren moeten stromen, alvorens het ~hélààs~ zover is...

Dus hou moed Olland, want het kan nog altijd vééééél erger !!

...& Komen jullie d'r zelf niet uit... Ach, dan sturen we jullie toch onze eigenste "Ttt-top"-onderhandelaar Yves Leterme... of bij een échte crisis & mits de onvoorwaardelijke belofte om hem te naturaliseren ÉN hem natuurlijk ook dààr te houden : onzen Bert den Bleiter... Dan kunnen we ein-de-lijk binnen de zes maanden Zeeland terug aanhechten ...

...

19-01-2009 om 15:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!