kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

16-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
We vernemen dus vandaag dat onze goeie vriend Berlusconi weinig vleiende uitspraken doet over de kont van Merkel. Tenslotte wil je als vrouw je niet eens verbeelden dat een idioot als Berlusconi iets positiefs over je uiterlijk zou zeggen want je vreest dan onmiddellijk voor de gevolgen. Bij de FDF is men nu ook overgegaan tot een interne reorganisatie van stalinistische soort want daar beslist een voorzitter voor 20 camera's dat ze de coalitie of hoe ze het daar ook noemen, opblazen. Wij dachten in al onze intellectuele eenvoud dat bij partijen die zich democratisch noemen minstens één of ander collectiever orgaan dergelijke besluiten neemt. Een partijbestuur een ledenvergadering bijvoorbeeld...niet dus...
En we stellen vast dat iedereen, ook de buitenlandse pers, beweert dat de plaatselijke politieke smurfen de weg terug gevonden hebben naar het compromis. Klopt inderdaad. We hebben ongeveer twee jaar gedacht dat er enkel nog ging geroepen worden in schuttingstaal, bedreigingen geuit, deadlines opgelegd...zo werkt er natuurlijk niks...zelfs niet meer binnen het christelijkste huishouden dus... maar het heeft toch wel lang geduurd om tot deze doodeenvoudige vaststelling te komen.
Maar...daar hebben we het vandaag.............
Wij gaan even terug in de tijd. Niet zo heel erg ver trouwens. En we willen jullie nu vermeien met een verhaal over bloemetjes en bijtjes zoals er graag wordt verteld door zogenaamde "progressieve" en milieubewuste politici die dan nog eens worden uitgeroepen tot "energiespecialisten" door hun partij. Dat ze bovendien ook nog bestuurder zijn binnen EANDIS en in feite enkel en alleen de financiële belangen dienen van een firma die als doel zou moeten hebben om de consumenten degelijke en vooral ategen redelijke prijzen bepaalde diensten aan te bieden, daar liggen ze nauwelijks wakker van. Iedereen die onderstaand verhaal leest en die onze vorige bijdragen over de slimme meters leest zal wel onmiddellijk begrijpen dat men door dit soort groene theepraat enkel en alleen de naïeve kiezers wil lokken

We zijn weer eens fier jullie de sprookjes van Bart Martens, energiespecialist van de SP-a en idealistisch bestuurslid van EANDIS voor te stellen:
Prettige lectuur:

Slimme netten zorgen voor democratisering energiemarkt

 

26/04/2010

Eandis stelde haar proefproject met 4000 slimme meters voor in het Mechelse Hombeek. Wat op het eerste zicht een technische gadget lijkt, een hebbedingetje waarmee meterstanden van op afstand kunnen worden uitgelezen, moet in de praktijk de opmaat worden van een heus slim distributienet dat een ware revolutie inluidt voor onze manier van produceren en gebruiken. Eandis stelde haar proefproject met 4000 slimme meters voor in het Mechelse Hombeek. Wat op het eerste zicht een technische gadget lijkt, een hebbedingetje waarmee meterstanden van op afstand kunnen worden uitgelezen, moet in de praktijk de opmaat worden van een heus slim distributienet dat een ware revolutie inluidt voor onze manier van produceren en gebruiken.

De toekomst is immers aan de hernieuwbare energie en aan de opwekking van stroom op plaatsen waar ook de restwarmte nuttig kan worden benut, bijvoorbeeld voor het verwarmen van serres, zwembaden of gebouwen of voor de productie van stoom. Dat heet warmtekrachtkoppeling. Door de restwarmte nuttig te gebruiken en niet via koeltorens in lucht of water te lozen wordt de energieverspilling die in grote centrales plaatsvindt, tegengegaan. Landen als Denemarken en Nederland demonstreren dat warmtekrachtkoppeling een enorm potentieel heeft (tot vijftig procent van de elektriciteitsproductie). Maar om dat potentieel te benutten, moet stroom wel lokaal geproduceerd worden.

Dat vraagt een ommezwaai in ons huidig gecentraliseerd systeem van energievoorziening, waarbij enkele grote centrales in handen van één monopolist met veel energieverliezen hun stroom over kilometerslange hoogspanningslijnen bij de duizenden afnemers moeten brengen. Dat systeem moet omgebouwd worden naar een decentraal systeem waar consumenten ook producenten worden die met zonnecellen of warmtekrachtinstallaties stroom produceren, hun overschotten op het net zetten of tekorten ervan af halen. Een doorsnee KMO kan een windmolen installeren en beheren. Een ziekenhuis, zwembad of school kan met zijn eigen warmtekrachtkoppeling de nodige warmte en elektriciteit produceren. Steeds meer particulieren monteren zonnecellen op hun dak. En straks volgen micro-warmtekrachtinstallaties, zo groot als een koelkast, de condensatieketel op zodat zelfs gezinnen naast warmte ook stroom gaan produceren. Daarvoor heb je Electrabel niet nodig. Integendeel. De consument kan kiezen en wordt zelfs concurrent van de grote mastodonten. Er is een heel gezonde competitie bezig tussen de producenten van windmolens, zonnepanelen en warmtekrachtmachines. De bedrijven die zonnecellen ontwikkelen slaan mekaar om de oren met rendementsrecords. Massaproductie komt op gang en zal de prijs fors doen dalen. Bij elke verdubbeling van het geïnstalleerd vermogen, daalt de opwekkost met 20% en gezien technologie vaak met sprongen ontwikkelt, kunnen we ons aan nog grotere prijsdalingen verwachten. Duurzame energie is trouwens graag gezien bij steeds meer beleggers.

In dit decentraal model evolueert het elektriciteitsnet tot een soort "internetstructuur" waarop de "prosumenten" overschotjes en tekorten uitwisselen. Om dat tweerichtingsverkeer mogelijk te maken heb je slimme meters nodig die op elk moment aangeven waar welke hoeveelheid wordt geleverd, gebruikt of gekocht. De "slimme meters" waar Eandis nu mee begint te experimenteren, kunnen straks slimme toestellen op zo'n manier sturen dat ze op momenten van piekvraag energie opwekken (warmtekrachtinstallaties) en in dalperiodes stroom afnemen (wasmachines, diepvriezen, inplugbare wagens). Via slimme metering kan de inzet van piekvermogen worden beperkt en optimaliseren de consumenten en decentrale producenten hun verbruik en productie door elektriciteit te verbruiken op momenten van lage stroomprijs en te produceren bij piekprijzen. Zo'n model van energievoorziening is efficiënter, kent minder verliezen en heeft een veel kleiner risico op een black-out. In zo'n model wordt onze stroommarkt niet langer gedomineerd door enkele dominante spelers. Het net wordt publiek domein. Onze energiemarkten worden "gedemocratiseerd" en oogsten overal de natuurlijke energiebronnen. Power to the people!

De transitie naar een duurzame en gedecentraliseerde energievoorziening kent slechts één verliezer: de nucleaire lobby met zetel in Parijs. Die is overigens niet pro-kernenergie omdat ze die technologie zo fantastisch vindt, maar wel omdat die grote centrales als ze langer open blijven een voldongen feit garanderen en decentralisatie, concurrentie en innovatie de pas afsnijden. De levensduurverlenging van kerncentrales verzekert nog eens enkele decennia hun inkomen. Maar ondertussen maken de decentrale productiemogelijkheden een snelle ontwikkeling door en worden ze ook in de praktijk gerealiseerd. De massaproductie komt op gang en je krijgt een massa producenten. Vandaar. Il est douze heures moins cinq.  Suez 's éveille.

opiniestuk Bart Martens - Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a

 

we zullen hier niet in detail en met argumenten al deze prietpraat weerleggen maar we denken dat elke lezer na het lezen van onze vorige bijdragen zal begrijpen dat dit soort verhalen thuishoort in de kast van de sprookjes. Met één groot verschil, het zullen erg dure sprookjes worden en totaal inefficiënt

16-09-2011 om 08:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
15-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
Met grote en luide toeters en bellen wordt ons vandaag in alle kranten gemeld dat.....taratataaaaa.....B-H-V vorige nacht werd gesplitst. Een bericht, beste ollandse vrienden, dat qua nieuwswaarde gelijk staat, in dit Belgistan, met het gooien van de atoombom op New-York.  Vanaf vandaag mogen we dan ook vanuit de Vlaams-nationale middens banvloeken, kaakslagen en fatwa's verwachten. Dat is hier de folklore en de traditie. Vlaanderen zal weer prijzen hebben betaald vergelijkbaar met de ondergang van Atlantis. Geen paniek. Iedereen is verwittigd. Hebben we nu al een federale regereing? Belange niet want nu komen pas de ernstige zaken aan beurt. Maar meestal verlopen de discussies over de serieuse dingen hier duizend maal vlugger dan benoemingen van burgemeesters, apparenteringen (we leggen dat ding niet eens uit) en tweetalige kieslijsten...
Maar....-jullie weten het al-, zullen we het niet over hebben...
We woelen nog verder in het modderige dossier van de slimme meters en geven jullie hieronder het klaar en duidelijke standpunt van INFRAX dat lijnrecht ingaat tegen wat EANDIS, de andere Vlaamse distributienetbeheerder tot nog toe blijft verdedigen. Onnodig te zeggen dat we hier oneindig veel meer sympathie hebben voor wat INFRAX te vertellen heeft dan wat EANDIS rondtoetert zogezegd in belang van de consumenten....Eandis is er volgens ons enkel op uit om zijn eigen systeem verkocht te krijgen en in de beste Vlaamse traditie te dromen dat de ganse wereld hierop zit te wachten en ze op die manier de vetpotten zullen kunnen binnentrekken. Dat dachten Lernout en Hauspie tenslotte ook...

Prettige lectuur en onze dag kan al vast niet meer stuk!

Infrax heeft een duidelijk standpunt inzake slimme meters

13-09-2011

Infrax is ervan overtuigd dat het geen zin heeft om in een snel tempo alle huidige mechanische meters te vervangen door slimme meters. Dat zorgt immers voor een gigantische investering met een belangrijke impact op de distributienettarieven, terwijl de slimme meter slechts in bepaalde situaties een meerwaarde oplevert. Infrax gebruikt zijn eigen kabelnetwerk en kan perfect een slimme meter plaatsen, enkel daar waar hij ook voor een meerwaarde zorgt.

Sinds een paar jaar werkt Infrax in Vlaanderen zeer actief aan het project slimme meters. Op verzoek van de Vlaamse regering werd dit een gezamenlijk project van alle netbeheerders, met de bedoeling de technologie te ontdekken en verder te ontwikkelen en de toepassing ervan voor te bereiden.

Binnen dit project zijn in Infrax-gebied de eerste 450 meters in 2010 al geïnstalleerd. Zowel Eandis als Infrax werken nu aan het volgende proefproject, op iets grotere schaal. Bij Infrax gaat het deze keer om 10 000 slimme meters. Wij gebruiken daarbij een andere communicatietechnologie dan Eandis. Vermits Infrax ook een eigen kabelnet bezit, kan de communicatie hierover verlopen, daar waar er ook een kabelaansluiting is. Een sterk pluspunt.

Europa wil het weten

Slimme meters zijn geen Belgisch fenomeen. In zowat alle landen bereidt men zich voor op slimme meters die uiteraard heel wat voordelen bieden ten opzichte van de huidige mechanische meters. De vraag van Europa aan alle lidstaten is dan ook om volgend jaar een standpunt in te nemen over de implementatie van slimme meters. Er is geen verplichting om de slimme meter in een snel tempo overal te plaatsen. Maar Europa wil dat elk land in september van volgend jaar een concreet en gemotiveerd plan neerlegt. Daar waar geen standpunt wordt bepaald, vraagt Europa dat 80% van alle afnemers een slimme meter heeft tegen 2020.

De VREG is momenteel bezig met het verzamelen van gegevens, analyses en standpunten. Onze contactpersonen bij de regulatoren en de overheid zijn bezig om ons standpunt terzake overal toe te lichten in aanloop van de besluitvorming.

Een slimme meter heeft toch veel voordelen?

De voordelen van een slimme meter zijn er onmiskenbaar. Daarom is dit onderzoeksproject ook belangrijk voor ons. Door de tweewegcommunicatie met de slimme meter kunnen we op vraag van de klant vermogens aanpassen, meters in/uit dienst stellen, meterstanden vanop afstand uitlezen, … Daarnaast kunnen we bij de klanten die groene stroom opwekken zien wanneer en hoeveel energie op ons laagspanningsnet wordt gestuurd. Hierdoor kunnen we ons net beter bewaken en aanpassen. Ook de bestrijding van fraude zal makkelijker verlopen in een net met slimme meters. Misbruiken kunnen sneller gedetecteerd worden.

De kosten en de baten

Niet in elke woning is er productie van hernieuwbare energie. Ook de slimme toestellen die door de meter kunnen aan- of afgeschakeld worden zijn nog niet of nauwelijks op de markt. Waarom zouden we versneld bij iedereen een slimme meter plaatsen als het enige voordeel is dat we real-time verbruiken kunnen opvolgen? Er bestaan al kosten-batenanalyses die aantonen dat slimme meters een voordeel opleveren. Cijfers zijn delicaat. Een te lage of te hoge inschatting van de kosten en opbrengsten maakt een groot verschil in de slotconclusie. We kunnen wel een relatief goede inschatting maken van de nodige investeringen, maar de opbrengsten zijn moeilijk te berekenen. Hoe de realiteit zal zijn weet niemand precies.

Hoe dan ook zal een te snelle invoering van slimme meters zorgen voor kapitaalvernietiging. Om het kort en simpel te zeggen: de oude meters werken nog en zijn nog niet aan vervanging toe. De ontwikkeling en de installatie van zo veel meters op korte termijn zal zonder twijfel leiden tot een tekort aan aannemers. En krapte op de markt zorgt automatisch voor dure prijzen. Bovendien is de markt nog steeds in ontwikkeling en worden slimme meters steeds slimmer. Te snel een slimme meter plaatsen verhoogt dan ook het risico dat de slimme meter als gevolg van verouderde technologie voortijdig vervangen moet worden.

Hoe zit het met de privacy?

De problematiek van de privacy dient nog uitgeklaard te worden. In Nederland bijvoorbeeld heeft men het project omwille van het massaal protest inzake schending van de privacy moeten terugschroeven. Mensen vinden dat het opvolgen van verbruiken van minuut tot minuut te veel inkijk geeft op aan- en afwezigheid, leefgewoonten enz.

Een slimme meter waar hij zijn nut kan bewijzen

Een slimme meter geeft de klant een beter zicht op zijn verbruiken. Wie zijn verbruik kent en opvolgt gaat automatisch minder energie verbruiken. Dat kan echter niet opgelegd worden. In de toekomst willen wij, op verzoek van de klant, zijn meter vervangen door een slimme meter. De responsabilisering van de verbruiker om rationeel met energie om te gaan is echter essentieel.

Zeker onze sociale klanten hebben baat bij een slimme meter. Herladen kan immers een stuk efficiënter en sneller verlopen dan met de huidige budgetmeters.

Op lange termijn zullen alle meters slimme meters zijn. Bij nieuwe aansluitingen, en daar waar de meter omwille van de levensduur of defect aan vervanging toe is zullen wij een slimme meter plaatsen. Een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.Infrax cvba,
maatschappelijke zetel: Koningsstraat 55 bus 15, 1000 Brussel

 

15-09-2011 om 08:13 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
14-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme meters en slimme netten deel 2

 

4.7 De basisdiensten en optionele diensten en bijhorende

functionaliteiten

a. Basisdiensten

• De basisdiensten bestaan uit:

• telegelezen meteropname per 2 maand ten behoeve van facturatie en afrekening bij verhuis;

• een huiskamerdisplay voor alle gebruikers van de slimme meter zonder bijkomende kosten

• een beleid van frequente uitlezing (per uur/ per 15' ) voor de prosumenten en de gebruikers

van elektrische wagens, met garanties voor een level playing field voor prosumenten inzake

afrekening en tarifering van invoer op het net en verbruik .

De kosten voor de basisdiensten worden opgenomen in tarifering. Ze vormen een aanbod voor alle

gebruikers van de slimme meter.

b. Optionele diensten

De kosten van de eventuele optionele diensten worden niet opgenomen in de tarifering: de

vrager/gebruiker van de optionele diensten betaalt.

Wij zijn geen vragende partij voor een uitbreiding van de optionele diensten.

c. Bijhorende functionaliteiten

Functie Doelstelling Goed voor wie

Telslimme meteruitlezing per 2

maand

Werkelijke gegevens facturatie

en bij verhuis

Gebruiker

leverancier

DNB

Frequente telslimme

meteruitlezingen

Monitoring input op net Prosumenten en gebruikers

van elektrische wagens

DNB's

Lokale poort (P-1) met

woonkamerdisplay

In huis opvolgen van verbruik

(directe feedback)

Gebruikers

Niet gewenst:

vermogensbegrenzing en

afschakeling op afstand

Kostenbesparing DNB

20

5. LIJST MET ONDERTEKENAARS

ACOD Brussel

Jean Pierre Knaepenberg, intergewestelijk secretaris ACOD Brussel

Contactpersoon: Guido Kuyl, sectorverantwoordelijke gazelco, 0477 56 02 09

ACV

Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV

Perscontact: Bert De Wel, 0473 82 00 97

ACW

Patrick Develtere, voorzitter ACW

Perscontact: Sara Ceustermans, 0494 35 47 50

Vlaams ABVV

Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Perscontact : Paul Van Lerberghe, 0474 72 18 62

Gezinsbond

Annemie Drieskens, gezinspolitiek secretaris van de gezinsbond, 0497 403 497

OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties)

Adriaan Meirsman, directie informatie

Samenlevingsopbouw

Geert Marrin, beleidsvoerder sector samenle

Mieke Clymans, opbouwwerker project Energie en Armoede

Testaankoop

Ivo Mechels, woordvoerder, 0496 57 13 05

samenlevingsopbouw, 0474 66 33 78

ker Armoede, 0491 619 284

21

14-09-2011 om 08:11 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme meters en slimme netten deel 1
Ondanks de regeringscrisis die al 500 dagen aansleept en waarbij men er nog niet eens in slaagt om drie burgemeesters te benoemen of de wet te laten naleven is Belgistan volledig in de ban van Concetta. Concetta is de rechterhand van Didier Bellens, cheftut bij Belgacom dit voor onze ollandse lezers. Concetta werd niet eens zo lang geleden ontslagen na een bijna bloedige opstand der ondergeschikten en kreeg natuurlijk haar ontslagvergoeding; Concetta wordt nu terug aangeworven. Probleem 1 : iedereen plakt een eigen cijfer op haar al dan niet royale ontslagvergoeding, Probleem 2 : stort ze haar ontslagvergoeding terug, Probleem 3: niemand wil Concetta terug behalve Didier, Probleem 4: vermits er geen regering is kan men niet tussenkomen in een door de staat gecontroleerd bedrijf. Wij hebben inmiddels onze ziekevlindervis Concetta genoemd in de hoop dat dit zijn overlevingskansen in een aquarium gevoelig zou doen toenemen. We wachten nu bang af. Nog nieuws van het Belgistaanse regeringsfront. Onze al bijna eeuwig ontslagnemende premier kondigt nu een ander soort ontslag aan. Hij wil naar Parijs zoals onze grootste Vlaamse zanger ooit, E.Wally, vooraleer hij in een rusthuis belandde. Yves Lesperme stopt met geiten kweken en wordt een hoge pief in de OESO. Eén probleempje: hij kan in feite geen ontslag nemen omdat hij reeds ontslagnemende is....ja, beste ollanders, het leven down under the great rivers, is niet simpel.
Maar daar zullen we het dus niet over hebben. Gemerkt dat dit stilaan ons refrein wordt? We hebben het nog een poos over de slimme meters en de slimme netten. Een gunstige wind waaide ons immers het document toe waarin nogal wat belangrijke organisaties even hun standpunt uitleggen over die slimme dingen. We wilden jullie daar met veel plezier mee laten kennis maken. We hopen hiermee onze lezertjes die inmiddels weer met de dag talrijker worden, laten opgroeien tot slimme burgertjes...gezien het politieke deficit van de laatste tijden zal dit geen overbodige luxe zijn. Het orakel heeft gesproken...

We excuseren ons al bij voorbaat voor de soms slechte leesbaarheid van onderstaand document want bij het kopiëren gingen een aantal mooie rasterjes verloren...maar jullie krijgen onderaan de namen en telefoonnummers van een aantal mensen waar jullie eventueel het document in Pdf of waarschijnlijk ook in papier kunnen aanvragen... prettige lectuur...


Uitbouw van slimme netten

en de uitrol van slimme meters

ACV, ACOD BRUSSEL, ACW, GEZINSBOND

OIVO, SAMENLEVINGSOPBOUW,

TEST-AANKOOP, VLAAMS ABVV

9 SEPTEMBER 2011

2

TER INLEIDING ............................................................................................................................................. 4

1. SITUERING IN HET GEHEEL VAN DE ENERGIEMARKT .................................................................... 6

2. GEBRUIKELIJKE ARGUMENTATIE PRO VOLLEDIGE UITROL ONDERZOCHT ............................... 8

2.1 PRIJSEFFECT VAN EEN TOTALE UITROL VOOR DE KLEINE GEBRUIKER ....................................................... 8

2.2 ENERGIEBESPARING VOOR DE HUISHOUDENS ........................................................................................ 9

2.3 EFFECT VAN ENERGIEBESPARING OP HET NIVEAU VAN DE SAMENLEVING ................................................ 11

2.4 NUTTELOOSHEID VAN FREQUENTE METERUITLEZINGEN (15'/PER UUR) ................................................... 12

3. RISICO’S VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GROEPEN .................................................... 14

3.1 GEVAREN VAN VOORAFBETALEN ......................................................................................................... 14

3.2 DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN. ................................................................................. 14

3.3 SOCIALE MAXIMUMPRIJZEN ................................................................................................................ 15

4. SCENARIO VOOR HET INVOEREN VAN SLIMME METERS TEN

BEHOEVE VAN EEN SLIM NET ........................................................................................................... 16

4.1 KOSTEN- EN BATENANALYSE .............................................................................................................. 17

4.2 DE PRIVACY VAN DE CONSUMENT ....................................................................................................... 17

4.3 DE FACTURATIE ............................................................................................................................... 17

4.4 HET AFHANDELEN VAN VERHUIS ......................................................................................................... 18

4.5 HET INVOEREN VAN TIMEFRAMES EN BIJHORENDE PRIJSFORMULES ....................................................... 18

4.6 DE UITROL VAN DE SLIMME METER ...................................................................................................... 18

4.7 DE BASISDIENSTEN EN OPTIONELE DIENSTEN EN BIJHORENDE FUNCTIONALITEITEN ................................ 19

5. LIJST MET ONDERTEKENAARS ........................................................................................................ 20

3

4

TER INLEIDING

Het project Energie en Armoede van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie wil tastbare verbeteringen

voor de energieproblemen van mensen in armoede en streeft naar een ‘recht op energie’. Het project volgt

het energiebeleid en –sector op om te bewaken of de belangen en rechten van de meest kwetsbare groepen

niet geschonden worden. Daarvoor brengen we mensen in armoede samen en gebruiken we hun

ervaringsdeskundigheid om het energiebeleid bij te sturen of te veranderen.

De intelligente netwerken en –meters treden steeds meer op de voorgrond. Het project Energie en Armoede

wil deze evolutie kritisch opvolgen vanuit het perspectief van maatschappelijk kwetsbare groepen. Vraag

is immers of iedere huishoudelijke klant baat heeft bij de invoering van een slimme meter. Geldt dit ook

voor de kleine gebruiker met een beperkt besparingspotentieel of de gebruiker die geen budgettaire ruimte

heeft voor energiezuinige investeringen? Wegen de baten van dit slimme meterproject op tegen de kosten

voor bepaalde doelgroepen? Komen de sociale openbaredienstverplichtingen en sociale maximumprijzen

niet in het gedrang? Is het gebruik van de meter klantvriendelijk? Zullen ook kortgeschoolden en anderstaligen

met het apparaat aan de slag kunnen?

Om antwoorden te vinden op deze vragen en om de belangen van de (maatschappelijk kwetsbare) consumenten

te behartigen gingen we op zoek naar samenwerkingspartners. Met ACV, ACOD Brussel, ACW,

Gezinsbond, OIVO, Test-Aankoop en het Vlaams ABVV vonden we die ook en kwam deze nota tot stand.

5

6

1. SITUERING IN HET GEHEEL VAN DE ENERGIEMARKT

De slimme meter, of beter de elektronische (slimme meter) meter klopt aan de deur van onze energiemarkt.

Maar wie laat hem binnen? En onder welke voorwaarden? Er heerst nog veel onduidelijkheid.

De grote leveranciers/producenten, bij monde van de federatie van elektriciteitsproducenten en –

leveranciers FEBEG, zijn van mening dat de slimme meter onlosmakelijk verbonden is met onze toekomstige

energiemarkt. Bij iedere afnemer die energie aankoopt en waar energie gemeten wordt, moet volgens

hen een slimme meter voor elke energiedrager geïnstalleerd worden. Ze koppelen dit aan voordelen van

duurzaam omgaan met energie en garantie op aanbod. De leveranciers/producenten zien een grote rol

voor zichzelf weggelegd in het geheel. Ze willen de meetgegevens van elke gebruiker kennen om er onmiddellijk

op in te spelen en flexibele prijzen aan te bieden.

De distributienetbeheerders (DNB’s) benadrukken dat hun dienstverlening moet gegarandeerd blijven bij de

definitieve implementatie van de slimme meters. We stellen wel een verschil in standpunt vast omtrent de

volledige uitrol van slimme meters. Waar EANDIS voet bij stuk houdt dat een smart grid/meter pas zijn volledige

ambitie en resultaat bereikt bij een totale uitrol bij iedere afnemer, is INFRAX daarvan niet overtuigd.

De kostprijs en de kosten en baten moeten duidelijk worden afgewogen, zegt deze marktspeler.

De marktspeler die het energietransport en de hoogspanning regelt, ELIA, zet ook een belangrijke toon.

Elia beweert namelijk dat het niet nodig is bij kleine gebruikers een slimme meters te installeren om een

slim net te realiseren. Enkel indien bepaalde functionaliteiten noodzakelijk worden om het DSM (Demand

Side Management) in werking te stellen, zijn slimme meters bij deze kleine gebruikers wel een noodzaak.

Een groep van consumenten- en sociale organisaties, willen ook een rol spelen binnen dit marktproces.

• Wij willen bewaken dat de kleine consument/verbruiker geconsulteerd, benoemd en beschermd

wordt. Dit in het bijzonder in de opmaak van de evaluatie voor de Europese Commissie tegen 3

september 2012 in functie van artikel 3 van de richtlijn dat handelt over openbaredienstverplichtingen

en bescherming van de afnemer en meer bepaald punt 11 (elektriciteit) en punt 8 (gas) binnen

het derde energiepakket van 13 juli 2009.

• Deze consultatie dient te gebeuren in het kader van een kosten-batenanalyse op lange termijn voor

de markt en voor de individuele consument en moet duidelijk een evaluatie bevatten van de economische

haalbaarheid en kostprijs voor de verschillende segmenten van verbruikers en voor diverse

verbruikersprofielen. Slechts op basis van deze kosten-batenanalyse wordt duidelijk welke

consumentengroepen baat hebben bij de installatie van een slimme meter en aan welke vorm of

voorwaarden de eventuele uitrol zal moeten beantwoorden.

7

Zolang de resultaten van deze kosten-batenanalyse niet gekend zijn en er bijgevolg geen conclusies zijn

over de volledige implementatie of uitrol bij alle afnemers, zijn de marktspelers eraan gehouden om hierover

op een objectieve manier met het publiek en de klanten te communiceren. Momenteel wordt deze

objectiviteit niet gegarandeerd. In de proefprojecten wordt de slimme meter aangeprijsd als een instrument

waarover alle gebruikers in Vlaanderen binnen een aantal jaren zullen beschikken.

Een aantal fundamentele aandachtspunten blijven voor ons hand in hand gaan:

1. de sociale bescherming en openbaredienstverplichtingen

2. de slimme meter moet leiden tot energie-efficiëntie (cfr. het uitgangspunt van het Europees beleid)

3. een eerlijke verdeling van de kostprijs van de implementatie van de slimme meter en de garantie

dat financiële lasten voor optionele diensten ten behoeve van andere marktspelers niet op de

verbruikers afgewenteld worden.

4. de vrije keuze en privacy van de consument

8

2. GEBRUIKELIJKE ARGUMENTATIE PRO VOLLEDIGE

UITROL ONDERZOCHT

In enkele specifieke aandachtspunten nemen we de gebruikelijke argumentatie voor de algemene invoering

van slimme meters onder de loep.

2.1 Prijseffect van een totale uitrol voor de kleine gebruiker

De totale uitrol van slimme meters was in eerste instantie een eis van de producenten en leveranciers en

werd fel benadrukt door de lobby van fabrikanten van slimme meters. Ook de netbeheerders kunnen misschien

een goede zaak doen aan de implementatie van de slimme meters. De meetgegevens kunnen elektronisch

opgevraagd worden. Er zullen minder loonkosten zijn omdat de fysieke opmeting van meterstanden

afneemt. Ook voor de bedrijven die meters verkopen, liggen grote winsten in het verschiet.

De eerste schattingen van de kostprijs van de slimme meter bedroegen 40 euro per jaar per consument. De

levensduur van de meter is slechts tien jaar, in tegenstelling tot de mechanische Ferraris-meter die meer

dan dubbel zolang meegaat.

Ondertussen beseffen we dat deze inschatting van de jaarlijkse kost voor de consument te optimistisch

was. In Groot-Brittannië en Zweden ligt de jaarlijkse kostprijs op ongeveer 200 euro. In Italië koos men

omwille van een dringende nood aan fraudedetectie voor een ‘goedkoper’ alternatief van 70 euro.

Uiteraard behelst dit bedrag enkel de aankoopprijs van de slimme meter en maken we hier dan nog abstractie

van kosten voor plaatsing en gebruik die de consument mogelijks moet ophoesten.

De uitrol van slimme meters zal ongetwijfeld verzwarende gevolgen hebben voor de prijszetting op diverse

niveaus: op de tarieven van de leveranciers en op de distributietarieven.

a. Impact van de slimme meter op de distributietarieven

De globale kostprijs die genoemd wordt voor een totale uitrol van de slimme meters in Vlaanderen

varieert. Eandis zelf noemt een bedrag van 1,3 à 1,5 miljard euro waarvan men meent 800 miljoen

euro te kunnen recupereren door besparingen. 700 miljoen zou via de distributietarieven doorgerekend

worden aan de verbruiker, die daardoor met 20% zullen stijgen. Voor de huur van de meter

wordt een bedrag genoemd van 40 euro per jaar. Maar volgens bovenstaande bedenking kan dit

evengoed 70 tot 200 euro bedragen.

b. Impact op de tarieven van de leveranciers

FEBEG wil een stapsgewijze aanpak:

• smart meters ter ondersteuning van de huidige marktprocessen (start uitrol);

9

• verschuiven van het verbruik door gebruik te maken van prijssignalen en timeframes

(2014);

• verschuiven van het verbruik door gebruik te maken van prijssignalen en flexibele timeframes

(real time invloed) (2016);

• Demand Side Management (2020).

FEBEG verantwoordt deze aanpak door te wijzen op de betere afstemming tussen vraag en aanbod.

Om die doelstelling te bereiken wil men:

• consumptie aanmoedigen bij overaanbod van groenestroomproductie (wind en zon);

• consumptie ontmoedigen bij zware belasting van het net door timeframes in te voeren, wat

consumenten moet aansporen om hunhaar verbruik te verschuiven naar goedkopere timeframes.

De klant zou in die optiek kiezen voor de formule die het best bij zijn verbruikspatroon

past.

Belangrijke groepen van consumenten zijn echter niet in de mogelijkheid om hun verbruik te verschuiven,

omdat ze de hele dag thuis zijn of omdat ze reeds een deel van hun verbruik reeds verschoven hebben in

reactie op het dag- en nachttarief.

Een voordeel voor de consument zit er alleen in wanneer die consument ook weloverwogen de voordeligste

formule kan kiezen. Dynamische prijsformules zullen die keuze erg moeilijk maken en rationele prijsvergelijkingen

zullen quasi onmogelijk worden.

 De kosten van de slimme meter (waarvan de baten voor kleine verbruikers fel betwistbaar zijn)

mogen niet afgewenteld worden op de kleine verbruiker. Er moeten te allen tijde voorkomen worden

dat wie geen baat heeft bij het verhaal wel opdraait voor de kosten (cfr. zonnepanelen).

2.2 Energiebesparing voor de huishoudens

Wat als één van de troeven van de slimme meter naar voor wordt geschoven, is de opportuniteit om consumenten

aan te zetten tot energiebesparing. De slimme meter beoogt immers een betere kijk op je verbruik.

Een volledige uitrol van de slimme meter staat dan, volgens de pleitbezorgers van deze uitrol, garant

voor energiebesparing.

We willen duidelijk stellen dat niet de slimme meter op zich leidt tot energiebesparing. Het is aan de consument

om de slimme meter als instrument te hanteren, de mogelijkheden te leren benutten en zijn gedrag

aan te passen. Bovendien moet deze besparing kunnen gebeuren onder de meest optimale omstandigheden

wat betreft woonkwaliteit en het beschikken over energiezuinige toestellen.

De mogelijkheden om energie te besparen hebben dus veeleer te maken met sociale factoren en met het

profiel van de gebruiker. Mensen in armoede zijn vaak kleine elektriciteitsverbruikers omdat ze weinig huishoudelijke

toestellen hebben. Bovendien is ook hun (huur-)woning vaak van slechte kwaliteit. Een jaarverbruik

van minder dan 700 kWh elektriciteit is zeker niet ongewoon. Bij zo’n klein verbruik is het besparingspotentieel

natuurlijk heel wat kleiner.

10

Bovendien is het verbruik zo beperkt en gericht op het voldoen van de basisbehoeften, dat verschuivingen

naar andere dagdelen (met goedkopere tarieven) bijna onmogelijk zijn. Je kan het avondmaal met je gezin

toch niet verschuiven naar half tien omdat koken dan voordeliger is? Je kan ’s avonds laat toch niet meer

stofzuigen wil je last met je buren vermijden?

Een case-study

In de veronderstelling dat de besparing in huishoudens lineair verloopt, onafgezien van het verbruiksprofiel

of het inkomensprofiel, komen we tot de volgende resultaten

We delen de huishoudelijke afnemers in Vlaanderen in verschillende verbruikersprofielen.

• De zeer kleine verbruiker (A) met een verbruik van 600 kWh per jaar.

• De kleine verbruiker (B) met een verbruik van 1.200 kWh per jaar.

• De middelgrote (C) met een verbruik van 3.500 kWh per jaar (1.900 in nacht- en 1.600 in dagtarief).

• De grote (D) met een verbruik van 7.500 kWh per jaar.

We berekenen de mogelijke besparing zowel in hoeveelheid (kWh per jaar) en in factuurkosten (euro per

jaar) in de veronderstelling van een daling met het verbruik met 1,5 % (volgens de KEMA-studie) en met 4%

(studie KEMA voor Nederland).

De factuurkosten en de eventuele besparingen zijn gebaseerd op de tarieven bij de standaardleverancier

van september 2010 in de provincie Antwerpen – IVEKA , volgens de simulator van de VREG.

Profiel Normaal

verbruik (kWh)

Besparing in kWh Besparing in Euro

(tarieven sept. ’10)

KEMA 1.5% KEMA NL 4% KEMA 1.5% KEMA NL 4%

Profiel A 600 9,5 24 2,85 7,2

Profiel B 1.200 18 48 4,5 12

Profiel C 3.500 52,5 140 10,5 28

Profiel D 7.500 113 300 21,47 57

Die besparingen van 2,85 tot 10,5 euro per jaar en per gezin voor de kleine en middelmatige gebruikers

staan tegenover een meerkost per jaar van – naar schatting – 40 euro per slimme meter.

Hierbij willen we ook opmerken dat een begeleiding via de Energiejacht erin slaagt gezinnen tot 8% energie

te doen besparen. Deze intensieve begeleiding en de groepswerking lijkt meer op maat van mensen in

armoede.

De vraag wordt dan welke meerwaarde het installeren van een slimme meter voor deze kleine gebruikers

nog heeft.

De energiebesparing komt er dus alleen als de consument zelf op basis van de meetgegevens maatregelen

neemt zoals gedragsverandering of de aankoop van energiezuinige toestellen. Daar komt nog bij dat, om

11

energie te kunnen besparen via het moduleren van de vraag (eventueel met inschakeling van domotica), de

slimme meter in contact moet staan met huishoudelijke toestellen. Huidige toestellen zijn daartoe nog niet

uitgerust. Het vraagt dus extra investeringen van de klant om nieuwe toestellen aan te kopen of bestaande

toestellen aan te passen. Deze investeringen zijn niet weggelegd voor financieel zwakkere huishoudens.

De baten van energiebesparing (op de factuur) gaan dus opnieuw voorbij aan zij die ze het meest nodig

hebben (Matteüseffect).

 Wij vragen dat de overheid maatregelen voorziet om uitsluiting van financieel zwakke huishoudens

aan dit besparingsverhaal te voorkomen.

 Onderzoek toont aan dat het besparingseffect bij huishoudens vervaagt. Iedereen vervalt immers

snel in oude gewoontes. Wij vragen dat het effect van de energiebesparing op korte én lange termijn

permanent wordt opgevolgd.

 De consument heeft het recht om de slimme meter te aanvaarden of te weigeren. De huidige (Ferraris)

meter kan nog perfect meedraaien op het slimme net.

 Niet de meter maar de gebruiker zorgt voor energiebesparing. En dan zijn er goedkopere en makkelijkere

instrumenten om aan nuttige informatie te geraken, bv. het consequent opvolgen van

meetgegevens. Begeleiding op maat via energiesnoeiers of de Energiejacht kan aanzetten tot het

nemen van nuttige energiemaatregelen.

2.3 Effect van energiebesparing op het niveau van de samenleving

Er wordt voortdurend geargumenteerd dat de slimme meters zullen bijdragen tot het verminderen van het

verbruik (zie hoger) en tot een verschuiving in het verbruik. Door een verschuiving van het verbruik kunnen

piekmomenten afgevlakt worden en wordt er bespaard op productie-uitrusting en inzake de inzet van milieubelastende

productie-eenheden.

a. Energie Efficiënte Investeringen (EEI)'

In dit verband zijn Energie Efficiënte Investeringen (EEI) van het grootste belang, onder meer voor

het beheersen van het energiegebruik van de kleine gebruikers en voor het rationeel beheer van

het net.

Het is evenwel van belang om voor alle EEI de kosten af te wegen ten opzichte van de relatieve

opbrengst in energiebesparing.

Met wat we nu weten over de kosten en baten is het primordiaal om EEI te oriënteren naar de verbetering

van het woningenpark en het verspreiden van energie-efficiënte huishoudtoestellen.

 De overheid dient fors te investeren in doelmatige REG-maatregelen die rechtstreeks de energiebesparing

bij kleine verbruikers en mensen in armoede ten goede komen, bv. de aankoop van

energiezuinige toestellen.

b. Belang en mogelijkheden van peak shaving als onderdeel van het efficiënt beheer van het net

De kern van de zaak is om te komen tot een slim net en beheersing van de netbelasting.

De prioriteit moet gaan naar het sturen van het industrieel verbruik en het verbruik van de dienstensector

met daarin begrepen de overheidsdiensten. Welke is de verbruiksbesparing en het effect

op peakshaving als gevolg van de algemene invoering van de slimme meter, inclusief de 15'

12

gegevens, die in de industriële sector al lang een realiteit is? Welke is de ruimte in de industrie en

de dienstensector - inclusief overheid - voor grotere modulering van het gebruik?

Het is absoluut noodzakelijk om, via onderzoek, de reële mogelijkheden tot verschuiving van het verbruik

per categorie van verbruikers (dienstensector, industrieel, residentieel) in kaart te brengen. Pas daarna

kunnen we werkelijk efficiënte maatregelen nemen om verschuiving van het verbruik en piekverlaging te

realiseren.

Wat zijn de mogelijkheden bij het residentieel verbruik?

Inzake verbruiksbesparing:

Het residentieel verbruik bedraagt 31 % van het totale elektriciteitsverbruik. De daling van het verbruik,

onder strikte voorwaarden, door het invoeren van de slimme meter wordt geraamd op 1,5 % tot 4 %.

We spreken dus over een potentiële besparing van 1,33 % van het elektriciteitsgebruik.

Inzake verbruiksverschuiving:

Ook de verbruiksverschuiving is slechts toepasbaar op 31 % van het totale elektriciteitsverbruik (het

residentiële verbruik). Onderzoek toont aan dat het overgrote deel van het gezinsverbruik niet verplaatsbaar

is.

Het aandeel van het verplaatsbare verbruik (modulering) zou 10 % van het totale gezinsverbruik bedragen.

We spreken dus over een potentieel (verschuiving, niet besparing ) van 3 % van het totale elektriciteitsverbruik.

Deze wel erg bescheiden mogelijkheden dienen gerelateerd te worden aan het kostenplaatje van een totale

uitrol van slimme meters. Ze dienen ook vergeleken te worden met de resultaten van andere, te onderzoeken,

scenario's van modulering van het verbruik.

2.4 Nutteloosheid van frequente meteruitlezingen (15'/per uur)

De producenten/leveranciers (FEBEG) vragen om de meteropnames zoveel mogelijk te detailleren en uit te

lezen per vijftien minuten. Dit dient enkel een commercieel belang: de slimme meters zullen op die manier

aangewend worden voor de segmentering van de markt. Een veelheid van creatieve tariefformules of te wel

dynamic pricing zal ontstaan. De leveranciers zullen de klanten kunnen aanspreken op basis van hun gesegmenteerd

verbruik. De leveranciers zullen zelfs extra diensten kunnen aanbieden en hiervoor laten betalen.

Ze kunnen ook bepaalde klantengroepen selecteren en anderen ‘laten vallen’ omdat die commercieel

niet interessant zijn.

En de klant? Hij ziet door het bos de bomen niet meer… het wordt voor hem onmogelijk om de verschillende

tarieftypes en/of leveranciers onderling te vergelijken. Heel wat gebruikers geven aan dat ze door de

bomen het bos niet meer zien, kortgeschoolden en anderstaligen al helemaal niet meer. De tarifering wordt

dermate complex dat enkel de zeer bewuste en geïnformeerde gebruiker nog zijn weg vindt

13

Bovendien vergen bepaalde tariefplannen ook gedragsverandering bij de gebruiker (zoals het tweevoudig

tarief pas voordeel oplevert als je huishoudelijk taken ’s avonds of in het weekend uitvoert). Dit kan het

gezinsleefpatroon erg veranderen. Gebruikers mogen niet de dupe worden van een fluctuerende prijsaanbod.

Er zal een prijsdifferentiatie optreden waardoor doelgroepen die overdag thuis zijn (gepensioneerden,

langdurig zieken, invaliden, werklozen …) een nog hogere elektriciteitsfactuur zullen betalen. De kostprijs

van energieverbruik tijdens de piekuren zet bij sommigen nu al een rem op hun comfort (bv. de verwarming

overdag lager draaien).

 Wij willen geen opnames per kwartier die enkel dienstig zijn voor de segmentering van de markt en

zorgen voor onoverzichtelijkheid voor de klant.

 Wij vragen dat de mogelijkheid om te kiezen voor een enkelvoudig tarief of een dag- en nachttarief

blijft behouden.

14

3. RISICO’S VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE

GROEPEN

3.1 Gevaren van voorafbetalen

De leveranciers zijn er voorstander van om hun facturatie via een systeem van prepayment te organiseren.

Dit is een facturatie gebaseerd op het budgetmetersysteem.

Dit systeem houdt het risico in dat energie voor veel gezinnen onbetaalbaar wordt. Voor gezinnen met elektrische

verwarming of een elektrische boiler zal het elektriciteitsverbruik onbetaalbaar worden (blijven).

Gezinnen met aardgas zullen vooral in de wintermaanden niet meer kunnen betalen. Anderen kunnen in

betalingsmoeilijkheden komen omwille van slechte woonomstandigheden of versleten huishoudtoestellen.

 Wij willen dat de consument de mogelijkheid behoudt om voorschotfacturen te betalen aan een

vast maandelijks (tweemaandelijks) bedrag. Het werken met budgetmetersystemen kan nooit veralgemeend

worden en moet zeer strikt wettelijk geregeld blijven met voldoende garanties voor financieel

zwakkere gebruikers. De slimme meter mag geen energiearmoede veroorzaken.

3.2 De sociale openbaredienstverplichtingen

De energiewetgeving voorziet een aantal sociale maatregelen. Zo heeft elke inwoner van Vlaanderen recht

op een gratis hoeveelheid elektriciteit en kunnen bepaalde afnemers genieten van lagere energieprijzen.

Daarnaast zijn er maatregelen die voorkomen dat klanten die problemen hebben met het betalen van hun

elektriciteits- en/of gasfacturen, zomaar worden afgesloten van elektriciteit en/of aardgas.

 Wij willen dat alle bestaande sociale openbaredienstverplichtingen – op zijn minst – behouden blijven.

Een aantal voorbeelden:

• Volledige afsluiting na wanbetaling kan alleen wanneer de gehele wettelijke procedure werd

gevolgd. Het veranderen van deze procedure in het nadeel van betrokkene is onbespreekbaar.

• De categorieën van beschermde klanten moeten uitgebreid worden in samenwerking met de

federale overheid.

• Het recht op sociale maximumprijzen en de automatische toekenning ervan moet gegarandeerd

blijven.

15

• Er is een gegarandeerde minimumlevering voor elektriciteit (minimum ampère) en gas zodat

het recht op energie gegarandeerd wordt en energiearmoede uitgesloten.

• Optimaliseren van de werking van de LAC en gelijke behandeling van elke betrokkene die

wordt opgeroepen, ongeacht de lokale invulling door het OCMW.

• Toegankelijke dienstverlening reglementeren voor de leveranciers tegen betaalbare prijzen

met aandacht voor kwetsbare groepen.

De sociale openbaredienstverplichtingen dienen nog uitgebreid te worden voor de nieuwe functies van de

slimme meters. De modaliteiten van de slimme meters moeten aangepast worden aan de wetgeving i.v.m.

sociale openbaredienstverplichtingen en niet omgekeerd.

 Wij willen dat in alle proefprojecten die uitgevoerd worden door de distributienetbeheerders, in het

kader van de slimme meters, sociale klanten betrokken worden om specifiek de toepassing van

sociale openbaredienstverplichtingen te onderzoeken. Met sociale klanten bedoelen we de huishoudelijke

afnemers die gedropt worden op de vrije markt en klant worden bij de distributienetbeheerders.

Er mag geen uitzondering gemaakt worden voor de budgetmeterklanten. Momenteel

worden zij uitgesloten van de proefprojecten.

 Wij willen een afdwingbare duidelijke richtlijn die consument beschermt tegen wanpraktijken van

sommige leveranciers die verkoopssystemen en –technieken hanteren waartegen kwetsbare

groepen niet gewapend zijn. Dat stellen we immers vast bij de agressieve verkoop van

energiecontracten. Ook daar worden minder mondige en laag opgeleide klanten geviseerd om hen

met mooie praatjes een contract aan te smeren.

Deze richtlijn dient gereglementeerd én gecontroleerd te worden, vergelijkbaar met het ‘federaal

akkoord ‘de consument in de vrijgemaakte gas- en elektriciteitsmarkt’ en de gedragscode.

 Wij willen dat de klant het vertrouwen kan behouden in diegene(n) die zijn meetgevens en

verbruiksgegevens afleest. De distributienetbeheerders kregen die taak binnen de markt

toegewezen. Dit moet zo blijven. De meetgegevens mogen niet in handen komen van commerciële

bedrijven om deze gegevens te commercialiseren en de vertrouwelijkheid én privacy te schaden.

Wij willen dus niet dat de commerciële leveranciers meetgegevens kunnen aflezen.

 De vermogensbegrenzer van 10 ampère voor elektriciteit, voorzien wanneer men klant wordt bij de

distributienetbeheerder, mag nooit verlaagd worden.

3.3 Sociale maximumprijzen

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde

sociale maximumprijzen. De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van

elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

Sinds 1 augustus 2007 wordt deze prijs door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor

de komende zes maanden.

Hoe zal op een energiemarkt waar vele verschillende tariefformules mogelijk zijn, de sociale maximumprijs

gegarandeerd de allerlaagste energieprijs zijn?

16

4. SCENARIO VOOR HET INVOEREN VAN SLIMME

METERS TEN BEHOEVE VAN EEN SLIM NET

“Is een smart grid project mogelijk zonder een smart meter project?”

“Gedeeltelijk, voor alle aspecten die te maken hebben met de 'smartness' van het net

en de interactie met alle marktpartijen behalve de kleine eindgebruikers.” 1

De invoering van slimme meters moet in de eerste plaats gezien worden in functie van de uitbouw van een

slim net. De eventuele uitrol en de modaliteiten daarvan moeten aantoonbaar in het belang van de

consument gebeuren, meer bepaald van de kleine verbruikers. En ze moeten aantoonbaar in harmonie zijn

met een efficiënter energieverbruik.

De principes van sociale rechtvaardigheid moeten ingebouwd worden in de manier waarop automatische

metering en slimme meters het marktmodel gaan beïnvloeden.

De verwachtingen van de groep van sociale organisaties hebben betrekking op:

• de kosten- en batenanalyse

• de privacy van de consument

• de facturatie

• het afhandelen van verhuis

• het invoeren van timeframes en bijhorende prijsformules

• de prioriteiten inzake Energie Efficiënte Investeringen (EEI)

• de selectieve uitrol slimme meters

• de basisdiensten en optionele diensten en bijhorende functionaliteiten

1 Presentatie Visie Elia – Beleidsplatform Slimme Netten. P. 8 – 13/12/2010

17

4.1 Kosten- en batenanalyse

Volgens de richtlijn 2009 (third package) kunnen de Europese lidstaten een kosten- en batenstudie uitvoeren

tegen 3 september 2012.

Wij vragen dat deze studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. De rolverdeling en beslissingsmodaliteiten

van het platform binnen de VREG zijn onduidelijk. Het maatschappelijk middenveld en

consumentenorganisaties zijn te weinig betrokken.

De kosten- en batenstudie dient bovendien per doelgroep te gebeuren en moet aantonen vanaf welk verbruikersprofiel

het opportuun is om een slimme meter te plaatsen2, m.a.w. of de uitrol van de slimme meter

volledig hoeft te gebeuren. Zal de slimme meter bijdragen tot een lager energieverbruik voor deze doelgroepen?

En staat dit in verhouding tot de kost van de meter?

Bovendien moet de overheid klaarheid scheppen: bij een studie met positief resultaat komt de uitrol er bij

80% van de consumenten per doelgroep. (uitrol voor 80% slaat niet op de totale bevolking van ons land).

4.2 De privacy van de consument

Privacy is een grondwettelijk gegeven. Het opmeten en versturen van gegevens, die bijvoorbeeld aangeven

of iemand thuis is (gevaar voor inbrekers) of de consumptie redelijkerwijs voldoet aan het aantal gedomicilieerden,

de levensstijl van gebruikers … kunnen een inbreuk op de privacy betekenen.

Daarom is het van groot belang dat de toegang tot en de bewaring en toepassing van de gegevens zeer

gedetailleerd worden vastgelegd. Vraag is ook of de slimme meter verplicht wordt voor iedere verbruiker.

In Nederland werden de modaliteiten van de slimme meter sterk ingeperkt nadat de wet in de Eerste Kamer

werd tegengehouden omwille van privacyproblemen. De meter is niet langer verplicht, de informatiestromen

worden drastisch beperkt, gegevens worden minder lang bewaard en de beveiliging wordt opgeschroefd

naar bankstandaarden.

 Wij eisen dat enkel de gegevens die voor de facturering strikt noodzakelijk zijn aan de distributienetbeheerders

worden overgemaakt. Het gebruik, de verwerking en de bewaring van deze gegevens

moet aan strikte regels onderworpen worden.

4.3 De facturatie

Wij zijn gewonnen voor een voorschotfacturatie op basis van reëel verbruik, met een automatische uitlezing

van meterstanden per twee maanden.

2 Cfr. Onderzoek Ontario

18

De jaarafrekening moet gelijkmatig gespreid worden in voorschotfacturen, betaalbaar per maand of per

kwartaal. Dat wil zeggen dat de betaling van de energie gebeurt door gelijkgeschakelde maandelijkse,

tweemaandelijkse of kwartaalbetaling van voorschotfacturen, aangevuld door een jaarlijkse afrekening.

Er mag geen veralgemeend pre-payment ingevoerd worden. Dit vormt immers een extra belasting van de

consument en is niet gerelateerd tot de Europese doelstellingen noch tot de invoering van een slim net.

4.4 Het afhandelen van verhuis

Er dient een extra meteruitlezing te gebeuren bij de melding van een verhuis of bij elke andere wettelijk

toegelaten stopzetting van de levering. Dit ten behoeve van de afrekening op basis van werkelijke metergegevens.

4.5 Het invoeren van timeframes en bijhorende prijsformules

De bestaande timeframes van piek- en daluren (plus exclusief nacht) volstaan. Er moet wel gestreefd

worden naar een meer billijke afbakening van de periodes voor het piekuurtarief en het daluurtarief,

afgestemd zowel in timing als in prijszetting op de economische realiteit van de netbelasting en daaraan

verbonden kostprijs van de productie.

Het invoeren van diverse meervoudige timeframes stoot op bezwaren van alle sociale organisaties:

• Het invoeren van meerdere timeframes is niet gerelateerd aan de drie EU-doelstellingen en heeft

geen aantoonbare voordelen voor een betere benutting van het net.

• Meerdere timeframes, met verschillende tarifering en vooral de flexibele meervoudige timeframes,

zullen in grote mate de transparantie voor de gebruikers teniet doen. Ze dreigen bovendien erg

nadelig uit te vallen voor de sociaal kwetsbare groepen in de samenleving, zoals thuisblijvers,

epensioneerden, zieken, werklozen.

• De modulering van de vraag, via timeframes en flexibele prijszetting, is onvoldoende bestudeerd.

De resultaten van modulering op basis van diverse timeframes zijn niet kwantitatief geverifieerd. Er

is niet aangetoond op welke manier en hoe dit kan bijdragen tot piekverlaging.

4.6 De uitrol van de slimme meter

Op basis van de nu beschikbare informatie, is een uitrol van slimme meters verantwoord bij de volgende

categorieën:

• Voor de gebruikers van elektrische wagens;

• Voor grote verbruikers;

• Op aanvraag (op basis van vrijwilligheid).

19

Bij alle andere categorieën/gebruikers kan slechts een uitrol overwogen worden op basis van de conclusies

van de multidisciplinaire kosten-batenanalyse, verfijnd volgens verbruiksprofiel en volgens sociale

categorieën, en gewettigd door een politieke beslissing.

•

14-09-2011 om 08:10 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
13-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 We verbijten hier onze wanhoop  omdat we nooit bij Belgacom werden tewerkgesteld.  We hadden daar dan wat mensen kunnen pesten om vervolgens  ontslagen te worden met een vergoeding die het dubbele is van een parlementslid en daarna terug worden aangenomen. Dat lijkt ons heel wat lucratiever en ook kansvoller dan dom geld uit te geven aan win for life-biljetten. En je krijgt wel wat foto's in de kranten wat ons dan weer het statuut van bekende Vlaming oplevert. Dat is altijd mooi meegenomen. Je kan dan weer optreden op familiefeesten, misschien zelfs naast Bart Frit pronken. By the way, nu we het over bart Frit hebben, is het jullie ook opgevallen dat hij waarschijnlijk bij gebrek aan resultaten bij de onderhandelingen, volop aan het trainen is voor deelname aan de olympische spelen in de discipline sumoworstelen? Hij moet wel opletten dat hij niet zelf barst vooraleer België dat zou doen. In elk geval werpt zijn dieet "vruchten" af. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Hij is in elk geval goed op weg om bij de jeugd van minder dan 12 jaar Piet Piraat en kabouter Plop in populariteit voorbij te steken. tenminste zo bleek uit de beelden van de N-VA-familiedag in Bokrijk.We hebben zelf nog rijen kinderen en volwassenen zien aanschuiven in Disneyland om de handtekening van een reuzemuis te bekomen. In Bokrijk was het niet anders...
Maar daar zullen we het allemaal NIET over hebben. Wij gaan het nog maar eens hebben over die slimme dingen die vooral geld kosten. Reden waarom we ze dus slim kunnen noemen...
Nu de weerstand tegen die slimme meters stilaan massaal op gang komt , beginnen de voorstanders uit andere vaatjes te tappen. Eigenaardig genoeg stellen we vast dat de kritische consument plots niet goed meer schijnt te begrijpen day het niet enkel om zijn portemonnee gaat zoals ze hem eerst wel wilden laten geloven. Neen, die mogelijke besparingsillusie is definitief aan diggelen geslagen. Nu gaat het in feite over een nog belangrijkere opgave. De consument moet geloven dat hij met die slimme dingen de planeet zal kunnen redden. Hoe pakken ze het deze keer aan? Wel in feite hadden we niet begrepen dat het niet gaat om de slimme meters maar om de slimme netten. Ha, en geen slimme netten zonder slimme meters. Wat neerkomt op de zelfde redenering als te zeggen dat je geen uiensoep hebt zonder uien. Maar zo simpel ligt het in dit geval niet. We leggen het even uit:
De voorstanders, laten we ze vanaf nu "de slimmen" noemen hebben hiervoor een nieuwe organisatie opgericht die ons hun verhaal tracht te verkopen. Het gaat over smartgridsflanders, omdat we nu éénmaal in vlaams gebied wonen...en die slimmen beweren dus dat de dommen beweren dat de installatie van hun meters enkel zal leiden tot een hogere kost wat natuurlijk een te beperkte kijk blijkt te zijn. We durven dit amper tegen te spreken alhoewel...
Want onze slimme pipo's gaan er van uit dat onze huidige netten dus absoluut stupide en blind zijn. Je vraagt je dan wel af hoe de netwerkbeheerder op dit ogenblik zijn net kan in evenwicht houden. Als men bij Elia en op lager echelon binnen de distributienetbeheerders absoluut geen zich zou hebben op vraag en aanbod en op productiecapaciteit dan zouden we hier allemaal des avonds nog rond een kaars naar grootvaders verhalen van den troep zitten te luisteren. Dat lijkt ons niet meteen het geval.
Het klopt dat men misschien de meetgegevens zou kunnen verfijnen maar hiervoor heeft geen enkele distributienetbeheerder, noch de nationale netbeheerder jullie individuele gegevens nodig uit de kelder of appartement. Stel je voor wat die mensen zouden beginnen met die miljoenen data, gesteld dat er per kwartier wordt gemeten? Dat er misschien wat slimme meters kunnen bijkomen op het niveau van distributiehoogspanningsposten om wat verfijnder te kunnen werken . Daar kunnen we perfect inkomen. Dat is het scenario dat nogal wat aanhangers vindt binnen de Waalse regulator. Een paar honderd meters en basta. Want we mogen er van uitgaan dat het fabeltje van de huidige domme netten dus helemaal niet opgaat. Werd tenandere binnen de overlegorganen van de VREG door de nationale netbeheerder Elia ook met zo veel woorden gezegd. Spijtig voor die Vlaamse smartgridsflanders-jongens en meisjes maar ze lijken niet goed te hebben geluisterd.
Het tweede argument is dat je deze dingen als poortwachters nodig zou hebben om je particuliere productie in goeie banen te leiden. Man, man man miserie...hier staat dus met zo veel woorden geschreven dat onze bevoorradingszekerheid zou afhangen van de individuele zonnepanelen op de daken van particulieren...te gek om los te lopen...om het cru te stellen zou onze frigo kunnen werken voor zover mijn gebuur op dat zelfde moment geen kreeft hoeft te koken. Want die slimme flandriens moeten maar eens komen uitleggen hoe je een netevenwicht gaat maken op basis van individuele zonnepanelen. En wat er moet gebeuren als er plots wat wolken overkomen waaien? We zullen er zelf op antwoorden , je start dan een gascentrale op  om de zoveel minuten om ze dan weer stil te leggen...resultaat? Torenhoge productieprijzen. Kijk de keuze voor die individuele zonnepanelen is, zoals we hier al jaren staan uit te leggen één van de meest idiote keuzes geweest wat betreft de netuitbating. Die productie, voor zover ze niet wordt afgenomen door het huis zelf onder dat zonnedak, gaat doodgewoon de grond in. Punt gedaan. Je kan geen net regelen met duizenden injectiepunten, ook niet wanneer daar slimme meters aanhangen. Je moet je net regelen op basis van algemene prognoses en niet van totaal wispelturig individuele productie. Maar het ergste is dat die groene productie van de individuele zonnepanlen die op het net terechtkomt en de grond ingaat betaald wordt aan het normale afnametarief. Doodgewoon omdat de huidige mechanische teller terugdraait en de factuur dus met even veel kilowatt vermindert. Conclusie je produceert voor het net dat met je productie niks kan aanvangen en je draagt evenredig minder af aan de distributienettarieven dan je buurman zonder zonnepanelen met uiterst zuinig energieverbruik. Doodgewoon omdat de distributienettarieven enkel worden berekend op je totaal verbruik in kWh.. De zuinige verbruiker die investeert in isolatie en zuinige apparaten en en verlichting wordt hiervoor niet echt beloond kunnen we hier wel stellen...
Dan het derde doorslaggevende element, fraudebestrijding en technische mankementen....goed gevonden maar dit is ook zo een indianenverhaal. Alle netbeheerders gaan er van uit dat de fraude in Belgistan ergens schommelt tussen 2 en 2,5% van de residentiêle afname die ongeveer 30% van de totale productie bedraagt. Je moet geen Einstein zijn om te berekenen dat een investering van meer dan 2 miljard euro in Vlaanderen alleen om fraude te bestrijden van dergelijke omvang neerkomt op schieten met een atoombom op een ééndagsvlieg.
En dat het argument van de opsporing van de technische mankementen helemaal van de pot is gerukt. Als er een technisch mankement is op je individuele installatie want daar gaat het hier dus wel degelijk over in het geval van de individuele slimme meter, wat doe je dan? wacht je dan tot er ergens een dispatching een ploeg stuurt om een na te kijken of je verlies hebt ergens in je keuken of in je veranda? Dat zou ongeziene luxe zijn. Technische mankementen op je individuele installatie zijn de zaak van de individule verbruiker en nooit van de distributiefirma; Technische mankementen "stroomopwaarts" in een kabine is andere koek maar daar wordt vandaag heel snel op gereageerd door eenvoudig te telefoneren naar de diensten die vermeld staan op je factuur. Wie hier durft te beweren dat het met slimme meters veel vlugger zal gaan is een idioot. Dus wat hieronder staat is larie en apekool. Voilà en we zijn blij dat we dat zo kernachtig kunnen uitdrukken...
We vonden eveneens een paper van de universiteit van gent. Eeen zeer gedegen stukje denkwerk van een aantal studenten die tot de conclusie komen dat er inderdaad een negatieve businesscase is bij de uitrol van de slimme meters van ongeveer een zeer optimistische 1 miljoen euro, resultaat dat ze zelf zwaar nuanceren trouwens. Afgaande van de resultaten van de kosten-batenanalyse door Cap Gemini gemaakt voor het Brussels Gewest kunnen ze dat inderdaad best nuanceren maar waar ze helemaal uit de bocht gaan is dat ze dan zonder veel bewijs gaan stellen op basis van een makro-economisch model (dus op basis van totale berekening) dat die dingen toch moeten geplaatst worden wegens andere redenen; Nergens is er een gedifferentieerde berekening op basis van de verschillende verbruikersprofielen en ze gaan dus blindelings uit van het feit dat iedereen ongeacht zijn verbruik en inkomen bijdraagt tot de financiereing van iets waar niet iedereen baat bij heeft. Dit is voor ons doodleuk een vorm van belastingen waar de zwakste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Goed geprobeerd maar een dikke onvoldoende al blijft het een zeer interessant paper omdat zelfs de grootste optimisten moeten vaststellen dat er geen economische noodzaak is voor de volledige uitrol en dat de baten voor alle consumenten niet worden bewezen. En dat was het uitgangspunt van de Europese richtlijn die stelde dat een uitrol enkel kon gebeuren na een kosten-batenanalyse die uitwijst dat de consumenten er baat bij hebben...Het is al tot in den treure bewezen en herbewezen dat de overgrote mleerderheid der consumenten er absoluut geen baat bij zal hebben. En dat het de duurste energiebesparingsmaatregel is die je maar kan bedenken op de zelfde lijn dan de zonnepanelen...en we hebben één keer de fout gemaakt maar liefst geen tweede keer...


http://www.smartgridsflanders.be/nieuws/slimme-meters-%E2%80%93-onderdeel-van-slim-net

Slimme meters – onderdeel van slim net

27/06/2011

In Vlaanderen zijn er reeds meer dan 4.000 slimme meters geplaatst. Weldra komen er nog zo’n 40.000 bij. Sommigen grijpen dit aan om te stellen dat die slimme meters enkel zullen leiden tot extra kosten voor de gebruikers. Die stelling vertrekt echter vanuit een te beperkte kijk op dit nieuwe type van meters.

Slimme meters mogen niet los worden gezien van het slimme net waar zij onderdeel van zullen uitmaken. Op dit moment zijn we in Vlaanderen de eerste stappen aan het zetten naar dergelijke ‘smart grid’. Binnen zo’n net fungeren de meters als een soort van ‘poortwachters’ tussen het net en de gebruikers/ energieproducenten.

De nieuwe meters zijn veel meer dan louter het scherm waarop men afleest hoeveel men verbruikt, waarna de gebruiker bepaalt of hij zijn energieverbruik aanpast. Zij kunnen informatie verstrekken aan toestellen die de intelligentie bezitten om eventueel zelf te bepalen of er duurdere stroom wordt afgenomen op piekmomenten, of dat er gewacht wordt op een dalmoment waarop er meer capaciteit beschikbaar is op het net.

Daarnaast zullen slimme meters ook een belangrijke rol spelen in het omgaan met het stijgende aandeel aan duurzame energie. Deze energie wordt immers op vele verschillende locaties geproduceerd, onder andere door particulieren (bv. zonnepanelen). Momenteel is er slechts één optie bij 'overproductie': het afschakelen van deze zonnepanelen. Met slimme meters als poortwachters, kan dit binnen een smart grid verleden tijd zijn.

Een derde punt is dat het met slimme meters mogelijk wordt om sneller fraude op het spoor te komen, of fouten sneller te detecteren, en dus ook sneller oplossingen aan te reiken.

Het is daarom spijtig dat men kritiek levert op slimme meters zonder oog te hebben voor het geheel waar zij deel van zullen uitmaken.

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/459/540/RUG01-001459540_2011_0001_AC.pdf
13-09-2011 om 09:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
12-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme meters ...de ondertekenaars...

'Slimme meters voorzien aanslag op uw energiefactuur'

10/09/11, 06u34

Een breed front van middenveldorganisaties heeft grote vragen bij de door lobbyisten van de elektriciteitsindustrie gepropageerde slimme meters. 'Die zullen een bijkomende aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van gezinnen.'

In het kader van een proefproject plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax bij vijftigduizend Vlaamse gezinnen binnenkort een slimme meter: een  nieuwe digitale elektriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën niets dan voordelen zou opleveren voor mens en milieu. Zo beweren althans de elektriciteitsleveranciers, netbeheerders en fabrikanten van slimme meters.

Wij plaatsen vraagtekens bij die bewierookte meters. Aan de algemene invoering ervan in Vlaanderen hangt een kostenplaatje van 2,272 miljard euro, zo toonde onderzoek van de Universiteit Antwerpen aan. Indien de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax) deze investeringskosten doorrekenen aan de eindconsument - zij mogen ons tegenspreken indien dit niet het geval zou zijn - zal elk Vlaams gezin via zijn elektriciteitsfactuur de volgende twintig jaar jaarlijks minimaal 40 euro extra mogen  ophoesten voor de uitrol van de slimme meters.

Onder meer omdat gezinnen hun elektriciteitsverbruik nauwgezetter zouden kunnen monitoren en daardoor hun gedrag zouden aanpassen, wordt aan de slimme meter een groot besparingspotentieel toegedicht. Onze eigen berekeningen tonen aan  dat die potentiële energiebesparing door de elektriciteitsindustrie wordt overschat. Voor kleine en middelmatige gebruikers zal de invoering van de slimme meter enkel (fors) hogere energiefacturen tot gevolg hebben. Zeer kleine verbruikers (600 kWh/jaar) kunnen dankzij de slimme meter jaarlijks nauwelijks 3 tot 7 euro besparen, in de twijfelachtige veronderstelling dan nog dat ze hun elektriciteitsconsumptie grondig aanpassen. Zelfs voor middelgrote gebruikers (3500 kWh/jaar) bedraagt de besparing niet meer dan jaarlijks 10 tot 28 euro. Enkel grote verbruikers (> 7500 kWh/jaar) zouden winst  kunnen puren  uit een slimme meter.

Kleine verbruikers - een categorie waarin gezinnen in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen sterk oververtegenwoordigd zijn - zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers. Want als kleine verbruiker van elektriciteit is hun besparingspotentieel in absolute bedragen nu eenmaal erg beperkt, terwijl de kosten van de meter aangerekend wordt aan alle Vlaamse gezinnen.

In een rapport dat we vandaag overmaken aan leden van het Vlaams parlement, komen nog andere problemen aan bod. Zo zullen gezinnen genoodzaakt zijn om oude huishoudelijke toestellen, wegens niet compatibel met de slimme meter, te vervangen door nieuwe. Mensen die leven van een uitkering en gepensioneerden zullen harder getroffen worden dan andere groepen: zij verbruiken overdag relatief meer elektriciteit dan een gezin met tweeverdieners, terwijl de invoering van slimme meters  dreigt te leiden tot nieuwe tariefformules die het elektriciteitsverbruik tijdens deze daguren  nog duurder zullen maken.

Slimme meters dreigen ook bestaande sociale maatregelen in de strijd tegen energiearmoede uit te hollen, terwijl voor ons technologische innovatie ten dienste moet staan van sociale vooruitgang. Slimme meters houden ook grote risico's in voor de schending van de privacy van (zowel zwakke als sterke) consumenten: of vindt u het comfortabel dat elektriciteitsleveranciers voortdurend kunnen binnengluren om - uit commerciële overwegingen - ongevraagd te achterhalen wie wanneer in huis is, welke toestellen hoeveel verbruiken?

De machtige voorstanders van slimme meters bezweren politici overal in Europa om snel over te gaan tot een algemene implementatie. Blind vertrouwen op de eenzijdige informatie, zou een fatale vergissing zijn: de maatschappelijke kosten en baten van slimme meters zijn tot vandaag nog ver van voldoende nauwkeurig en objectief in kaart gebracht.

Ook over een eerlijke verdeling van die kosten en baten is nog nauwelijks een debat gevoerd. Een Mattheüseffect van enorme omvang loert om de hoek in het dossier van de slimme meters: want maatschappelijk kwetsbare gezinnen en andere kleine verbruikers zullen fors bij moeten dragen aan investeringen die enkel besparingen bij grote verbruikers en bedrijven tot gevolg hebben.

De slimme meter dreigt op een financieel debacle uit te draaien voor kleine gebruikers en vormt een bedreiging van onze privacy. 
Onafhankelijk en grondig onderzoek is  noodzakelijk  om tot voldragen en sociaal rechtvaardige besluitvorming te komen in dit dossier. Wij rekenen op het Vlaams parlement om in deze zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Geert Marrin (beleidswoordvoerder sector Samenlevingsopbouw); Mieke Clymans (project Energie en Armoede sector Samenlevingsopbouw); Adriaan Meirsman (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties); Ivo Mechels (woordvoerder Test-Aankoop); Annemie Drieskens (gezinspolitiek secretaris van de gezinsbond); Patrick Develtere (voorzitter ACW); Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV); Ann Vermorgen (nationaal secretaris ACV) ; Jean Pierre Knaepenberg (intergewestelijk secretaris ACOD Brussel)

12-09-2011 om 12:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...

We hebben hier van bij het begin reeds op onze eigen bescheiden schaal trachten te waarschuwen tegen wat wij zelf beschouwen als één van de best opgezette bedriegerij van dit en de volgende decennia. We hebben het dan over de "slimme meters" die vooral slim zijn door de slimme jongens en meisjes die erachter zitten om er een stevige stuiver aan te vedienen. Ze vertellen ons dat we er allemaal beter zullen mee worden en vooral veel geld zullen uitsparen. Wij hebben dit hier al in het lang en het breed trachten uit te leggen waarom we dit soort zogezegd "groene praat" doodgewoon gezeik vinden. Wel beste lezertjes we stellen vandaag vast dat steeds meer mensen en veel slimmere mensen dan wij trouwens, onze mening beginnen te delen. We zijn daar natuurlijk erg blij mee maar we hadden vooral graag gezien dat hun stem gehoord wordt en vooral dat hun argumenten eens duidelijk worden uitgelegd aan het brede publiek. Want iedereen of tenminste de grootste groep energieverbruikers zal het slachtoffer worden van die slimme prullen. Wij hebben niks tegen het feit dat sommige verbruikersprofielen daar inderdaad hun profijt mee zouden halen maar de volledige uitrol van deze meters over de ganse bevolking is pure oplichterij. En daar zijn blijkbaar heel wat mensen zich van bewust aan het worden behalve onze politiekers  want die discussiëren zich nu suf over de benoeming van 3 burgemeesters die al een paar jaar ongestoord hun ambt uitoefenen...
We stellen vast dat afgaande op de organisaties die zich keren tegen de verplichte algemene installatie de grote meerderheid van de bevolking door hen wordt vertegenwoordigd. Nu is het wachten op politieke stellingnames maar dat kan natuurlijk nog heel lang duren. Het is makkelijker zich uit te spreken over Arabische revoluties als over iets dat de ganse eigen bevolking dreigt zuur op te breken...wij wachten af in elk geval maar met weinig hoop...maar  wat hierronder staat maakt in elk geval ons dagje goed...

"Slimme stroommeters aanslag op de nu al onbetaalbare energiefactuur"

11/09/11, 17u30

Tegen september 2012 verwacht de Europese Commissie een evaluatie van het Vlaams gewest over een algemene invoering van de slimme meter. Een front van middenveldorganisaties plaatst vraagtekens bij die meters. "Die worden gepropageerd door lobbyisten van de elektriciteitsindustrie. Ze zullen een aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van kleine verbruikers", stellen ze.

"Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen binnenkort bij 50.000 Vlaamse gezinnen een slimme meter: een nieuwe digitale elektriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën diverse voordelen zou opleveren voor mens en milieu. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden", zeggen de middenveldorganisaties ACOD, ACV, ACW, ABVV, de Gezinsbond, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO), Samenlevingsopbouw en Test-Aankoop.
 
Kosten
Volgens hen hangt aan de algemene invoering van slimme meters een enorm kostenplaatje: een bedrag dat voor Vlaanderen alleen al oploopt tot 2,272 miljard euro. "Het leidt geen twijfel dat de distributienetbeheerders deze investeringskosten zullen doorrekenen aan de eindconsument. Daardoor zal elk Vlaams gezin via zijn elektriciteitsfactuur jaarlijks minimaal 40 tot 70 euro extra ophoesten."
 
Onderschatting
Verder toont onderzoek van de organisaties aan dat de elektriciteitsindustrie het besparingspotentieel overschat dat aan de slimme meter wordt toegedicht. "Enkel grote verbruikers zouden winst kunnen puren uit een slimme meter, terwijl zeer kleine verbruikers jaarlijks nauwelijks 3 tot 7 euro zullen besparen. Kleine verbruikers - gezinnen die leven in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen - zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers", luidt het. (belga/sam)

12-09-2011 om 08:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!