Onderwijskrant
Conserveren en vernieuwen in coninuïteit
Inhoud blog
 • Mijn blijkbaar terechte waarschuwing voor aso-isering van het s.o. ten koste van tso/bso precies 10 jaar geleden
 • Tekort aan plaatsen in b.o.Tine Gheysen: met VCLK-koepel remden we toegang tot b.o. af, en nu krijgen we inhaalbeweging. G. blijft kiezen voor afremmening van toegang tot b.o.. we toegang naar b.o.
 • ZILL-kopstukken katholiek onderwijs willen af van klassieke leerinhouden per leerjaar en van klassieke methodes/handboeken per leerjaar!???
 • Prof. Jan Masschelein op Leuvens Metaforum: eens te meer karikatuur van vigerende (zogezegd kapitalistisch, marktgericht) onderwijs en beleidsverklaring minister Weyts & pleidooi voor hun vage en utopische 3de weg: de school als vrije tijd zoals zogezegd
 • Onze kritiek op beleid van duo Vandenbroucke- Van Damme terecht, en niet overdreven Dirk, praktijkmensen luisterden wel massaal en gingen akkoord!
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  30-09-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderwijsbijstellingen nieuwe regering stemmen op eerste zicht overeen met memorandum Onderwijskrant en analyses van voorbije decennia
  Op het eerste gezicht stemmen de onderwijsbijstellingen van nieuwe regering overeen met onderwijsanalyses van Onderwijskrant van de voorbije decennia - en met ons recent memorandum.  

  Maar ik wacht nog de concrete teksten af: indien b.v. begeleidingsdecreet enkel een nieuwe naam zou zijn voor M-decreet, dan gaat het enkel om een naamsverandering. 

  Onderwijskrant zal ook in toekomst luis in de pels van beleidsmakers blijven - wie er ook minister van Onderwijs wordt. We zullen zoals steeds de nieuwe minister ook tijdig adviseren en in een interview aan de tand voelen. Hopelijk luistert die nu meer dan de voorgangers. Zo gaf kabinetschef Dirk Van Damme toe dat ook het duo Vandenbroucke-Van Damme (2004-2009) beter had geluisterd. De onderwijsthema's en bijstellingen in het regeerakkoord zijn precies deze die we in het interview minister Vandenbroucke voorlegden. Terugkeren naar het juiste spoor blijft ook steeds moeilijk. 


  1.Kennis opwaarderen en onderwijsniveau beter bewaken - excellent onderwijs

  In 2007 organiseerden we in dit verband onze grootschalige O-ZON-campagne tegen de ontscholingsdruk, de onderwaardering van kennis en niveaudaling, … 
  Uitgerekend Jan Jambon sympathiseerde met de O-ZON-campagne en trad op als spreker op ons O-ZON-symposium van 5 mei 2007 in de Blandijnberg. 

  Onze O-ZON-campagne werd destijds bestreden door de Sp.a, door  grote onderwijskoepels, door een aantal zgn. onderwijsexperts als  prof. Valcke, … De niveaudaling werd ook nog de voorbije jaren ontkend.

   'Doordacht' aanwenden van gestandaardiseerde toetsen lijkt zinvol.
   Zo zijn eindtermen basisonderwijs op het einde van de lager school en doorlichtingen onvoldoende om het niveau te bewaken. Een standaardtoets voor het einde van het tweede/derde leerjaar lager onderwijs lijkt me ook aangeraden. ' (Een investering in het opstellen van goede leerboeken zou in dit opzicht ook wenselijk zijn.) 

  2.Taalbaden voor anderstalige kinderen van bij de start. 

  Onderwijskrant pleit al 25 jaar tevergeefs voor intensief BT2-taalonderwijs vanaf de eerste dag van het kleuteronderwijs : cf. Denemarken e.d. De GOK-Steunpunten - de directeurs Van den Branden, Van Avermaet en Laevers, onderwijssociologen als Agirdag, Nicaise verzetten zich al 25 jaar tegen NT2 en tegen de taaloproepen van de ministers van onderwijs. 

  3 Behoud van de onderwijsvormen aso, tso, kso en bso en geen invoering van een brede eerste graad.

   "Hervormingen kunnen evenwel worden vervolmaakt, net zoals elke hervorming ook grondig wordt gemonitord en geëvalueerd met het oog op noodzakelijke bijsturingen." Zal ook de verkapte invoering in veel scholen bijgestuurd worden? 
  Ook vage en verwarrende regels i.v.m. C- en B-attesten moeten dringend bijgestuurd worden. 
  Nergens ter wereld wordt gewerkt met domeinscholen. 

  4. Afschaffing van M-decreet en vervanging door begeleidingsdecreet. 

  De zorgnoden zouden in de toekomst meer kind per kind bekeken worden. Inclusie zou meer realistisch bekeken worden zodat elke leerling passend onderwijs krijgt: ofwel in gewone school als het kan ofwel in b.o. als het wenselijk is

  Afwachten hoe dit concreet zal uitgewerkt worden. 
  Hopelijk moeten leerlingen niet langer eerst verkommeren in het gewoon onderwijs om toegelaten te kunnen worden tot b.o. 
  Hopelijk komt er ook een herwaardering van het b.o. dat de voorbije jaren al sterk werd ontwricht. 

  5.Terugdringen van radicale flexibiliteit in het hoger onderwijs 

  We hebben die radicale flexibilisering tijdig en radicaal afgewezen. De nefaste gevolgen werden voorspeld. Maar nu is terug op het juiste spoor geraken moeilijker dan gedacht.

   Knip tussen bachelor en master voorzien, maar ook moeilijker dan op het eerste gezicht. Vroeger moest men elk jaar slagen en was er knip na 2 jaar kandidatuur. 3 jaar wachten is te lang en zeker als men dan vasstelt dat men niet meer verder kan. 

   Ook Bologna veroorzaakte malaise in hoger/universitair onderwijs en vaak onnodige studieverlenging. 

  6. Terugdringen van wildgroei in het hoger onderwijs 

  De hervorming van het hoger onderwijs beoogde rationalisatie, maar leidde zoals voorspeld tot wildgroei. Die wildgroei nu indammen zal tot veel problemen en ontslagen van aantal lectoren/docenten leiden. 

  7. Investeren in scholenbouw 

  De centen kunnen m.i. ook beter verdeeld worden, minder b;v. in onnodige luxe 

  8. Tekort aan leraren aanpakken & herwaardering 

  Anciënniteit van zij-instromers honoreren Maar dat zal uiteraard niet voldoende zijn. 

  De regering belooft alvast de planlast te verminderen. 

  Zal er voortaan ook meer naar de visie van de praktijkmensen geluisterd worden? Meer middelen naar de klas en minder naar de overkoepelende besturen. Wat betekent dit concreet? Ook minder bevoogding vanuit de koepels van leerkrachten, directies en besturen? 

  P.S. 

  De onderwijsplannen zullen wel niet in goede aarde vallen bij topambtenaren van het onderwijsdepartement, een aantal onderwijsexperts, bepaalde kopstukken van de onderwijsnetten ... die steeds gepleit hebben voor radicaal inclusief onderwijs, brede eerste graad en afschaffen van de onderwijsvormen,  gelijkheidsdenken, vaardigheidsonderwijs, enz. De professoren Orhan Agirdag en Dirk Jacobs lieten al hun ongenoegen blijken. 

  Ook benieuwd naar de reacties van de onderwijsvakbonden, de VLOR … Wellicht houden ze zich voorlopig op de vlakte.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:regeringsverklaring
  30-09-2019, 16:57 geschreven door Raf Feys  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biedt vervanging van M(iserie)-decreet door begeleidingsdecreet soelaas?
  M-decreet wordt  vervangen door Begeleidingsdecreet. 

  Afwachten wat de verschillen zullen zijn. 

  Zelf voer ik al sinds 1996 campagnes tegen te radicaal inclusief onderwijs, tegen de vele inclusie-plannen en nefaste gevolgen van het M-decreet, de ontwrichting van het buitengewoon en het gewoon onderwijs, de verkommering van leerlingen in het gewoon onderwijs ... 

  Een strijd ook tegen eerste VLOR-advies van 1998 dat vrij radicaal inclusief onderwijs propageerde 
  - en waarin de adjunct-secretaris-generaal A. S. - die de pen vasthield - al de citaten die verwezen naar de visie van prof. Ruyssenaers gewoon vervalste. Geen enkel VLOR-lid die dat gemerkt had. De kritische prof.orthopedagoog Ruyssenaers werd voorgesteld als propagandist van radicaal inclusief onderwijs. 
  Pas 14 jaar later bekende de toenmalige VLOR-voorzitter me dat die citaten inderdaad vervalst waren. Maar er kwam nooit een rechtzetting vanwege de VLOR. 

  Mijn basisstelling luidde steeds: inclusieleerlingen die het gewone curriculum kunnen volgen zijn in principe welkom. Maar geen exclusie binnen de gewone klas of LAT-inclusie (learning apart together). Nu maar afwachten wat er uit de bus komt en of dit de nieuwe stelregel zal worden. Ook samenvoegen van type 1 en type 8 was/is onding. Ondertussen is al veel kwaad geschied. Ik hoop dat de 23 jaar strijd iets oplevert dat de moeite waard is.


   Noot. Dankzij de hoge bevolkingsdichtheid kon Vlaanderen ook aparte en voldoende grote b.o.-scholen oprichten waardoor b.o.-leerlingen meer volgens hun niveau les konden volgen. In 1963-1964 moest mijn vrouw nog les geven aan een b.o.-klas in het gewoon onderwijs met 14 leerlingen van 8 tot 14 jaar. Het B.O.-decreet van 1970 -uitgevoerd in 1973 - leverde dan ook meer voordelen dan nadelen op.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:M-decreet
  30-09-2019, 09:59 geschreven door Raf Feys  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 14/06-20/06 2021
 • 07/06-13/06 2021
 • 31/05-06/06 2021
 • 24/05-30/05 2021
 • 17/05-23/05 2021
 • 10/05-16/05 2021
 • 03/05-09/05 2021
 • 26/04-02/05 2021
 • 19/04-25/04 2021
 • 12/04-18/04 2021
 • 05/04-11/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 08/03-14/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 15/02-21/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 01/02-07/02 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 11/01-17/01 2021
 • 04/01-10/01 2021
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 07/12-13/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 23/11-29/11 2020
 • 16/11-22/11 2020
 • 02/11-08/11 2020
 • 26/10-01/11 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 30/03-05/04 2020
 • 09/03-15/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 24/02-01/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 10/02-16/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 06/01-12/01 2020
 • 30/12-05/01 2020
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 30/04-06/05 2018
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!