kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

11-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook in Wallonië kent men de zonnepanelen maar denkt men ook na
Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste lezertjes nu we als koninklijke vertroebelaars door het leven stappen zien we ons weer eens moreel verplicht om een ander stokpaard aan te snijden; Niet dat we meteen een paardesteakrestaurant willen openen daarvoor moet je bij Alfons in Vilvoorde zijn. Wij willen het hebben over onze andere obsessie namelijk de zonnepanelen. En kijk , ook in Wallonië waar weliswaar nauwelijks gewerkt wordt, als we nogal wat lezersbrieven of mails moeten geloven die overal vlijtig worden verstuurd door een groep nationalistische primaten , net daar dus in dat waalse ontwikkelingsgebied wordt er dus nagedacht. Het zal nogal wat Vlaemsche lezersscharen wat vreemd overkomen maar het is dus wel echt waar. We zijn dus blij jullie dit staaltje van kritische denkwerk te laten ontdekken. Bovendien komen deze lijntjes merkwaardig ogvereen met wat wij hier al een tijdje beweren. Een teken aan de wand dat we ons best beginnen af te vragen of we niet beter beginnen te overwegen om politiek asiel te vragen over de taalgrens:

Et voilà le débat photovoltaïque

L'Avenir - Luxembourg - 11-10-2010

Et voilà le débat photovoltaïque Si les vendeurs et constructeurs de panneaux photovoltaïques présents sur le Salon Maison Belle Expo ne voient que des avantages à leur utilisation, il n'en va pas de même, forcément, pour tous les autres exposants.Cette technologie " allant jusqu'à faire tourner à l'envers votre compteur d'électricité ", comme tend à le démontrer Olivier Gosselin, de l'entreprise Green Energy 4 Seasons, à l'aide d'une vidéo mettant en scène son propre compteur d'électricité, ne se révèle n'est pas de l'ordre de la véritable économie d'énergie. Pour d'autres, à l'image de Marcel Schutz, de la société TVB (techniques et valorisation du bois) de Bastogne, " c'est un bon placement financier, c'est tout, et en rien de l'économie d'énergie. Pour arriver à l'équilibre entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme, avec cette technique, on ne peut y arriver que par le biais d'aides publiques. Si on retire les certificats verts et les primes, il n'y a plus de rentabilité. Le rendement est négligeable lorsqu'on ne tient compte que de ce que cette technique produit." Par philosophie "" L'argent public serait mieux utilisé dans l'isolation de toitures, dans le changement de châssis et dans les réseaux de chaleur collectifs, où il y a beaucoup plus à faire. Il est vrai que le photovoltaïque est, aujourd'hui, un très bon placement d'argent, mais il se révèle totalement artificiel, puisqu'il est basé uniquement sur des primes. En plus de cela, d'un point de vue social, cette technique reste réservée à des personnes qui sont capables de dépenser 20000 ?, chose loin d'être donnée à tout le monde. "L'avis, dans ce débat sur le photovoltaïque, de l'architecte spécialisé en éco-bioconstruction Christophe Poekes se révèle, de son côté, positif  : " Les rendements sont assez bons. Il y a moyen avec une installation de 15 à 20 m de produire les besoins nécessaires en électricité pour une famille de quatre personnes. Par contre, c'est certain, également, que sans les certificats verts et les primes offertes par la Région, au regard de son prix très élevé, cette technique ne serait absolument pas rentable. À vrai dire, je pense qu'il faut surtout effectuer ce choix par conviction personnelle, par philosophie, avant tout. " B. N.
© 2010 L'Avenir du Luxembourg

11-10-2010 om 22:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEUC en de slimme meters
Klik op de afbeelding om de link te volgen we hebben ons dit schitterende weekend onledig gehouden met alles behalve internet en blogs. Al bleven we niet geheel ongevoelig voor de informatie die ons willens nillens via allerlei andere kanalen bereikte over DE koninklijke verduidelijker. We beseffen dat dergelijke eretitels niet weggelegd zijn voor specimens zoals wij. Wij zouden enkel aanspraak kunnen maken op de titel“koninklijke vertroebelaar” wat niet meteen zou betekenen dat wij minder resultaten zouden boeken dan de verduidelijker. Maar echt wakker liggen we daar nog niet van. We zeggen wel duidelijk “NOG” niet. Komt waarschijnlijk wel maar tot nog toe kijken we toe vanop een zijlijn hyoe Bart Frit zijn nationalistische ideetjes wil omzetten in realiteit. Lijkt niet meteen te lukken dus.
Voor de echte trouwe lezertjes hebben we toch nog een cadeau in petto. Zij weten waarschijnlijk dat ons stokpaard tot nog toe de slimme meters zijn. En zie, stilaan beginnen ook anderen de gevaren van die dingen in te zien. Wij hoorden dat dit al het geval was bij Testaankoop, Bond Beter Leefmilieu zelfs bij de federale ombudsman voor energie en ook bij de privacycommissie. Maar dat was allemaal op die fameuse studiedag van de VREG met onze liefelijke Freya. Deze laatste sloeg er blijkbaar in om tijdens haar afsluitende speech enkel en alleen te oreren over een volledige uitrol terwijl het ganse middenveld zich bijna dubbel geplooid had te wijzen op de economische onzin, op de gebrekkige kosten-batenanalyse, op het gevaar voor de privacy en nog vele andere problemen die zeker niet opgelost worden door een volledige uitrol.
Maar zie. Ook de “European Consumers’ Organisation” BEUC heeft zopas een kritisch rapport gepubliceerd. Onze vlijtige lezertjes vinden dit op:
http://www.beuc.eu/BEUCNoFrame/Docs/2/EMKGNLGAEOOJEENNHCFKCCFLPDWD9DB1CY9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2010-00581-01-E.pdf
Prettige lectuur! Het is een uiterst interessant documentje....

10-10-2010 om 21:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
07-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luckas Vander Taelen is goed bezig over Brussel...
Klik op de afbeelding om de link te volgen In het verleden zijn we een paar keer uit ons dak gegaan van de standpunten die Luckas Vander Taelen ingenoùmen head over Brusselse “toestanden”. Maar al het goed is willen we het ook extra in de verf zetten. Positievelingskes die we zijn. En dit artikel van Vander Taelen is heel goed. Het komt ook erg goed op tijd. Iedereen in Vlaanderen spreekt tegenwoordig alleen maar schande over Brussel. Brussel is inderdaad een groot probleem en dat wordt hier nu eens netjes uitgelegd. Deze keer zonder in emotioneel getoeter over “kutmarokaantjes” te vervallen. We weten ook dat ze d’r zijn maar het echte probleem ligt elders...

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=NP30DQQHDe Brusselse tijdbomHet maakt niet uit wanneer de onderhandelingen voor een nieuwe regering uit het slop geraken, als Brussel maar bovenaan op de agenda wordt geplaatst. LUCKAS VANDER TAELEN vreest dat anders de problemen niet te overzien zullen zijn.
Het blijft een merkwaardig feit en een constante in de Belgische politieke geschiedenis: in geen stad van dit land zijn ooit meer politieke onderhandelingen gevoerd dan in Brussel. Ongeveer alle belangrijke gesprekken, van high level groepen tot persoonlijke contacten, gebeuren in Brussel. Op televisiebeelden van nachtelijke onderhandelingen herkent de Belgische kijker steeds weer zijn hoofdstad of ontdekt hij een tot dan toe minder bekend hotel of kabinet. Een buitenlandse observator, die minder vertrouwd is met de Belgische politieke zeden, zou tot de conclusie kunnen komen dat de Belgische politici hun hoofdstad zo belangrijk vinden dat ze het niet in hun hoofd zouden halen om elders te vergaderen.

Helaas stemt deze perceptie nauwelijks overeen met de realiteit: Brussel is enkel het decor van de politiek, maar is er allerminst de inzet van. Dat is altijd al zo geweest. In het beste geval werd met Brussel gespeeld als met een communautaire pion. Van in de jaren zestig kwamen Vlaamse onderhandelaars op voor de rechten van de Vlamingen terwijl hun Franstalige confrères tegelijk alles deden om de stad te verfransen. Dat Brussel ondertussen nauwelijks bestuurd werd en grote delen ervan tegen de grond gingen, is nooit de zorg geweest van de toenmalige politici.

Misschien was dit vroeger niet eens zo verwonderlijk. Brussel was niet echt een belangrijke metropool, eerder een wat ingedommelde zelfingenomen stad waar een Franstalige bourgeoisie er een punt van maakte haar Vlaamse roots te vergeten en zichzelf eerder zag als inwoners van een voorstad van Parijs. Maar de bevolking verouderde en er waren steeds minder Brusselaars, en de hoofdstad van België kon zich zelfs geen miljoenenstad meer noemen.

Grootstad in wording

Tegelijk tekende zich een kentering af: door het toenemend belang van de Europese Unie, kwamen steeds meer buitenlanders zich hier vestigen en werd Brussel stilaan wat men nu zo graag omschrijft als een internationaal gekend ‘sterk merk'. Ook de bevolkingssamenstelling begon danig te veranderen: in meer dan de helft van de Brusselse gezinnen is het Frans niet langer de thuistaal. In 2010 is Brussel niet langer een Franstalige stad, hoe ongraag de Franstaligen dat ook horen en hoezeer het Frans er de lingua franca blijft. Brussel is ook niet langer een verfranste stad met een Vlaamse minderheid, maar een multiculturele grootstad in wording. Brussel wordt nooit meer de stad van vroeger. Ze is op weg om een Europese grootstad te worden. Maar zonder groeipijnen zal dit niet gaan.

Politieke onderhandelaars die hun best doen om een nieuwe structuur voor dit land te bedenken, zouden met dit gegeven maar beter rekening houden. Want de problemen waarmee Brussel geconfronteerd wordt, zijn zo groot dat ze even grote gevolgen zullen hebben voor de andere gewesten. In die mate dat het eigenlijk onverantwoord en vooral onbegrijpelijk is dat Brussel niet helemaal bovenaan op de politieke agenda staat.

De feiten zijn immers overduidelijk: de voorspelde toekomst van Brussel is van een cijfermatige onweerlegbaarheid. De volgende twaalf jaar komen er meer dan 150.000 Brusselaars bij. Dat is ongeveer evenveel als het aantal inwoners van Leuven en Hasselt samen. Dat zijn de statistische verwachtingen van het Planbureau, maar de bevolkingscijfers in de Brusselse gemeenten van de laatste jaren duiden zelfs op een nog sterkere toename. Die spectaculaire aangroei komt er ondanks een niet onbelangrijke uitwijking, mensen die dus weggaan uit Brussel. De nieuwe Brusselaars worden in het Gewest geboren en voornamelijk in allochtone bevolkingsgroepen. De blijvende uitwijking van middenklassegezinnen en de spectaculaire toename van sociaal zwakkere Brusselaars maakt alvast één ding duidelijk: fiscale responsabilisering van de gewesten zou voor Brussel desastreuze financiële gevolgen hebben.

De noodzaak van de herfinanciering van het Brusselse Gewest is op basis van de te verwachten bevolkingstoename een objectieve evidentie. Als er niet dringend heel veel geld komt om nieuwe woningen te bouwen, als er geen massale investering komt op het vlak van mobiliteit, als er niets gedaan wordt aan onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, dan belandt Brussel binnen afzienbare tijd in een catastrofale toestand.

Imago dringend bijstellen

In Vlaanderen leeft vooral het beeld van Brussel als een slecht bestuurde stad, met een overvloed aan bestuurders en mandatarissen. Dat vermeende slechte beheer wordt dan als argument gebruikt om een herfinanciering af te wijzen. Het is zonder enige twijfel duidelijk dat de 19 gemeenten een groot deel van hun bevoegdheden aan het Gewest moeten afstaan. Maar zelfs als men morgen de gemeenten zou afschaffen en de burgemeesters decretaal liquideren, dan nog zullen de problemen van het Gewest niet als bij toverslag verdwijnen. Daarvoor zijn die te groot en om ze daadkrachtig te kunnen aanpakken zijn niet alleen een beter bestuur en een inspirerende visie nodig, maar helaas ook geld, veel geld. De behoeften negeren van een stad waarvan de bevolking met 20 procent toeneemt, zou blijk geven van gevaarlijke kortzichtigheid. Brussel heeft een krachtige, visionaire regering nodig die over de middelen van haar politiek beschikt. Van een hybride constructie van co-beheer door de gemeenschappen of de andere gewesten valt geen heil te verwachten.

De problemen waarmee Brussel geconfronteerd wordt, zullen onvermijdelijk ook te voelen zijn in de rest van het land. Dat zou niet anders zijn mocht Vlaanderen in een moment van hybris zijn onafhankelijkheid uitroepen. Want nu al zijn de gevolgen van de bevolkingstoename tot ver buiten Brussel te voelen. Steeds meer Brusselaars, ook van allochtone afkomst, gaan zich in Vlaanderen vestigen. De Vlaamse scholen tussen Halle en Vilvoorde zitten nu al boordevol met scholieren van de meest exotische origine. Brussel loopt over en die tendens zal de volgende jaren nog veel sterker worden. De Vlaamse rand zal in de toekomst minder geconfronteerd worden met de archetypische Franstalige bourgeois, dan met een zeer internationale immigratie vanuit Brussel. De verfransing van de randgemeenten zal er misschien minder door worden, maar het probleem van de ontnederlandsing niet. De Brusselse metropool zal net zoals andere grootsteden blijven uitdeinen en de rand zal verder internationaliseren. De splitsing van het kiesarrondissement BHV zal op dat vlak helaas niet veel zoden aan de dijk brengen. Alleen al daarom heeft Vlaanderen er alle belang bij intens met het Brussels Gewest samen te werken.

Ambitie tonen uit eigenbelang

Want het lot van Brussel belangt alle Belgen aan. Dat is geen sentimentele kwestie. Aloude slogans zoals ‘Vlaanderen laat Brussel niet los' zijn helaas voorbijgestreefd. Zelfs al zou Vlaanderen Brussel opgeven, dan zou dit allerminst betekenen dat de belangrijkste stad van dit land geen grote invloed meer zal hebben op het Vlaamse grondgebied. Een muur bouwen rond Brussel is hopelijk geen optie. Daarom is het nu zo essentieel om niet alleen de problemen van Brussel te erkennen, maar er ook de opportuniteiten van te zien: die van een nieuwe Europese grootstad met een jonge bevolking. Alleen al dat feit biedt aan een stad hoopvolle perspectieven. Door het groeiende internationale belang van de stad als politiek en economisch centrum zou ook Vlaanderen zijn eigen vaak kortzichtige politieke vooroordelen moeten overstijgen en Brussel niet langer als een lastig probleem maar wel als een unieke kans zien. Ook de Franstalige politieke klasse zou haar beeld van Brussel moeten bijstellen en aanvaarden dat de stad meer is dan een Franstalige stuk op het Belgische communautaire schaakbord.

Als we nu niet kiezen voor een ambitieuze politiek voor een stad die binnen 50 jaar meer dan anderhalf miljoen inwoners zal tellen, dan leggen we een tijdbom onder het nieuwe België. Het Vlaamse streven naar een copernicaanse omwenteling met een confederale structuur als gevolg mag de problemen van Brussel niet negeren. Een Vlaams engagement voor Brussel hoeft zelfs niets met altruïsme te maken te hebben. Vanuit een goed begrepen eigenbelang zou het moeten duidelijk zijn dat de welvaart van Vlaanderen niets te winnen heeft met Brusselse miserie en chaos. Een bloeiende metropool biedt Vlaanderen meer kansen dan een bloedende grootstad. Wie nu zijn ogen sluit en geen oplossing zoekt voor de uitdagingen waarmee Brussel de volgende jaren onvermijdelijk zal geconfronteerd worden, bezondigt zich aan schuldig verzuim. De feiten zijn bekend. We zullen later niet kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben.

LUCKAS VANDER TAELEN Wie? Vlaams parlementslid (Groen!). Wat? Brussel is het decor van de politiek, maar het zou er de inzet van moeten zijn. Waarom? Een ambitieuze aanpak voor de stad zal niet alleen de problemen aanpakken, maar ook de opportuniteiten benutten.

07-10-2010 om 22:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
06-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme meters, de verschillende standpunten van Eandis en Infrax
Klik op de afbeelding om de link te volgen We beloofden jullie wat info over de fameuse Vlaanderen in actie-dag over de slimme meters in de Gentse Kinepolis. Hier zijn we dan:
Eerst en vooral is het de aanwezigen opgevallen dat de twee aanwezige distributienetbeheerders namelijk Eandis en Infrax absoluut niet eensgezind zijn over de totale uitrol. Eandis tracht met alle mogelijke argumenten iedereen er van te overtuigen dat de volledige uitrol nuttig, nodig en heilzaam zal zijn voor jan en klein Pierke. Het meest recente  argument dat nu in wordt in stelling gebracht is dat de Vlaamse industrie er goed bij zal varen. Dat willen we best geloven maar dat was niet het uitgangspunt van de Europese directieve.Het is trouwens als argument steeds ondergeschikt aan het positieve resultaat van de kosten-batenanalyse die moet onderzoeken of alle groepen van consumenten er baat bij zullen hebben. De Kema-studie was daar nogal duidelijk over...er waren nauwelijks voordelen voor de consument. Volgens welwillende waarnemers in de zaal tracht Eandis via eigen (telefoon)enquêtes dit negatieve resultaat van de Kema te counteren. Uit zulke totaal onwetenschappelijke enquête waar bijna de helft van de 500 ondervraagden te kennen gaf nog nooit gehoord te hebben van een slimme meter, beweerde meer dan 60% dat ze geloofden dat er energie kon mee bespaard worden. Hallo, moet er nog zand zijn? Geef toe, dit kan alleen maar als grap bedoeld zijn...Ook over de kostprijs wordt een hartig woordje afgeleuterd door Eandis en zijn woordvoerder Patrick Devos. Eerst wordt er doodgewoon in hun presentatie met geen woord over gerept. Net of dat aspect totaal niet belangrijk is. En tijdens het vragenuurtje antwoordt Meneer Devos die beter zou optreden onder de schuilnaam Patrick de leugenaar als broer van Pietje, dat de kostprijs van de meters in die mate is gedaald dat de totale uitrol “amper” 1miljard Euro zou kosten. Inderdaad Patrickske, maar je vergat er bij te vertellen dat dat verwaarloosbare miljardje enkel het grondgebied Eandis betreft. Voor gans Vlaanderen, Infrax inbegrepen, met alle kosten tot nog toe gemaakt inbegrepen, blijft het cijfer van anderhalf miljard behouden. Dus geen sprake van prijsdalingen omwille van massaproductie en andere blabla. En we weten dat uit zeer goede bron meneer Devos (nomen est omen).
Van de woordvoerder van Infrax werd vernomen dat men eigenlijk geen volledige uitrol van slimme meters nodig heeft om “slimme netten” te bekomen. Ha, want volgens Eandis moet wel iedereen zulk een ding in huis hebben om de netten slim te krijgen. Infrax staat bijna op het zelfde standpunt als de directeur van de Waalse CWAPE, meneer Ghigny. Een standpunt dat we hier reeds eerder hebben gegeven. Het komt er op neer dat prioriteit wordt gegeven aan de uitbouw van een distributienetwerk dat in staat is om meer hernieuwbare (decentrale) energie te absorberen. Dit idee hebben we eerder ook al gevonden bij Luc Hujoul, directeur van de Brusselse distributienetbeheerder. En alle drie pleiten ze trouwens voor een beperkte uitrol bij diegenen die er een voordeel zouden kunnen uithalen. Daar kunnen wij nu ook eens volledig mee akkoord gaan. Dat zal stukken minder kosten aan de consument en vele malen efficiënter zijn wat betreft de integratie van de hernieuwbare energie in het bestaande net. Met een beperkt aantal meters op welgekozen plaatsen in het net bekom je ook een slim net. Het hoogspanningsnet van Elia bewijst dat alle dagen trouwens. Het mag hier trouwens ook eens gezegd worden dat België beschikt over een uiterst performant net, zeker op hoogspanningsniveau maar ook op distributieniveau. Er is nog geen juiste definitie van de term “slim net” maar onze Belgische netten zullen in elk geval niet erg ver naast een toekostige definitie zitten in de realiteit. Eén van de belangrijkste factoren van een slim net is namelijk dat er zonder “menselijke” tussenkomst bij een storing (uitval) automatisch een wederinschakeling gebeurt. Dat is zo op het volledige hoogspanningsnet en op de distributienetten. Het is enkel wanneer de automatische wederinschakeling faalt of na drie keer weer uitvalt dat in de nationale, regionale of distributiedispatchings wordt ingegrepen om de uitgevallen zone weer onder spanning te zetten via een andere lijn. In België zijn alle gebieden via minstens twee lijnen te bevoorraden in elektriciteit. In het geval er één lijn uitvalt blijft steeds de mogelijkheid via de tweede de storing op te lossen. In zeer weinig landen is dit het geval. Dat zal wel al opgevallen zijn aan al onze landgenootjes of Ollandse sleurhuttrekkers wanneer ze in Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland enz...knus in de duisternis hun potjes moesten koken of afwassen.... Het introduceren of uitrollen van slimme meters zal in die landen niks aan die donkere momenten veranderen, wees daar maar zeker van...
Morgen gaan we verder want onze vingertoppen zijn intussen blauw getypt...

06-10-2010 om 21:22 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
05-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.slimme vragen over slimme meters...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste lezertjes, hier zijn we weer met ons lievelingsstokpaard, de slimme meters. Volgens onze welingelichte bronnen ging er vandaag een themadag door in de Gentse Kinepolis in het kader van Vlaanderen in actie over onze lievelingsspulletjes. We brengen jullie hierover graag morgen een verslagje maar we moeten eerst onze “man of vrouw in Havanna” hierover raadplegen teneinde over de nodige informatie te beschikken.
Intussen kwamen we wel in het bezit van de “aandachtspunten”van het hier al eerder bewierrookte “gezelschap”  Samenlevingsopbouw Vlaanderen”. De vragen en de aandachtspunten die deze organisatie hier uit de doeken doet kunnen wij volledig onderschrijven. We zijn trouwens erg blij dat dit soort organisaties deze analyses maken. We hadden het zelf niet beter gekund en we leggen er ons dus deemoedig bij neer dat we niet meer alleen staan in onze strijd tegen de algemene uitrol met gigantische kostprijs voor de consument....jullie lezen hier nu woordjes van gelukkige hangmatsocialisten...deze bestaan dus echt, al zijn ze even zeldzaam als de Koh-i-Noor.


Slimme meters
Aandachtspunten – voorwaarden

Ronde tafel VIA 5 oktober 2010.

1.


Steunpunt Turnhout, Otterstraat 116, 2300 Turnhout   T 014 44 26 74   E ellen.dries@samenlevingsopbouw.be   
W www.samenlevingsopbouw.be

Ter inleiding
Het project Energie en Armoede van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie wil tastbare verbeteringen voor de energieproblemen van mensen in armoede en streeft naar een ‘recht op energie’. Het project volgt het energiebeleid en –sector op om te bewaken of de belangen en rechten van de meest kwetsbare groepen niet geschonden worden.  Daarvoor brengen we mensen in armoede samen en gebruiken we hun ervaringsdeskundigheid om het energiebeleid bij te sturen of te veranderen.

De intelligente netwerken en –meters treden steeds meer op de voorgrond. Het project Energie en Armoede wil deze evolutie kritisch opvolgen vanuit het perspectief van maatschappelijk kwetsbare groepen. Vraag is immers of  iedere huishoudelijke klant baat heeft bij de invoering van een slimme meter. Geldt dit ook voor de kleine gebruiker met een beperkt besparingspotentieel of de gebruiker die geen budgettaire ruimte heeft voor energiezuinige investeringen? Wegen de baten van dit slimme meterproject op tegen de kosten voor bepaalde doelgroepen? Komen de sociale openbaredienstverplichtingen en sociale maximumprijzen niet in het gedrang? Is het gebruik van de meter klantvriendelijk. Zullen ook kortgeschoolden en anderstaligen met het apparaat aan de slag kunnen?
Met deze nota willen we graag de aandacht vestigen op een aantal knelpunten of onzekerheden.


1.    Besparingspotentieel bij kleine verbruikers
Wat als één van de troeven van de slimme meter naar voor wordt geschoven, is de opportuniteit om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. De slimme meter beoogt immers een betere kijk op je verbruik. Maar de kans op energiebesparing heeft veeleer te maken met sociale factoren, of te wel over welk profiel van gebruiker spreken we.
Mensen in armoede zijn vaak kleine elektriciteitsverbruikers omdat ze weinig huishoudelijke toestellen hebben. Bovendien is ook hun (huur-)woning vaak van slechte kwaliteit. Een jaarverbruik van minder dan 700 kWh elektriciteit is zeker niet ongewoon. Bij zo’n klein verbruik is er natuurlijk een kleiner besparingspotentieel.
Bovendien is het verbruik zo elementair, dat verschuivingen naar andere dagdelen (met goedkopere tarieven) niet mogelijk zijn. Je kan het avondmaal met je gezin toch niet verlaten tot 21.30u omdat koken dan voordeliger is?

In de veronderstelling dat iedereen elektriciteit kan besparen maken we even een rekensommetje:
We delen de huishoudelijke afnemers in Vlaanderen in verschillende verbruikersprofielen.
-    De zeer kleine verbruiker (A) met een verbruik van 600 kWh per jaar.
-    De kleine verbruiker (B) met een verbruik van 1.200 kWh per jaar.
-    De middelgrote (C) met een verbruik van 3.500 kWh per jaar (1.900 in nacht- en 1.600 in dagtarief).
-    De middelgrote (D) met een verbruik van 7.500 kWh per jaar.

We berekenen de besparing in hoeveelheid (kWh) en in factuurkosten (euro) in de veronderstelling van een daling met het verbruik met 1,5 % (naar de studie KEMA) en met 4% (studie KEMA voor Nederland).
De factuurkosten en de eventuele besparingen zijn gebaseerd op de tarieven bij de standaardleverancier van september 2010 in de provincie Antwerpen – IVEKA , volgens de simulator van de VREG.

Profiel    Normaal verbruik (kWh)    Besparing in kWh    Besparing in Euro
(tarieven sept. ’10)
      
                                KEMA 1.5%    KEMA NL 4%    KEMA 1.5%    KEMA NL 4%
Profiel A    600                 9,5                 24                    2,85€                7,2€
Profiel B    1.200             18                   48                    4,5€                  12€
Profiel C    3.500             52,5              140                  10,5€                  28€
Profiel D    7.500           113                 300                   21,47€               57€


Die besparingen staan tegenover een meerkost per jaar van – naar schatting – 40 euro per slimme meter.

Hierbij willen we ook opmerken dat een begeleiding via Klimaat op Maat erin slaagt gezinnen tot 8% energie te doen besparen. Deze intensieve begeleiding en de groepswerking lijkt meer op maat van mensen in armoede.
Vraag is welke meerwaarde het installeren van een slimme meter voor deze kleine gebruikers nog heeft.

Om energie te kunnen besparen moet de slimme meter in contact staan met huishoudelijke en verwarmingstoestellen. Huidige toestellen zijn daartoe nog niet uitgerust. Het vraagt dus extra investeringen van de klant om nieuwe toestellen aan te kopen of bestaande toestellen aan te passen. Deze investeringen zijn niet weggelegd voor financieel zwakkere huishoudens. De baten van energiebesparing (op de factuur) gaan dus opnieuw voorbij aan zij die ze het meest nodig hebben (Matteüseffect).
-    Wij vragen dat de overheid maatregelen voorziet om uitsluiting van financieel zwakke huishoudens aan dit besparingsverhaal te voorkomen.
-    Wij vragen dat de overheid fors investeert  in andere doelmatige REG maatregelen die rechtstreeks de energiebesparing bij kleine verbruikers en mensen in armoede ten goede komen. Bijvoorbeeld: aankopen van energiezuinige toestellen.


2.    Kosten- en batenanalyse
Volgens de richtlijn 2009 (third package) kunnen de Europese lidstaten een kosten- en batenstudie uitvoeren tegen 3 september 2012.
-    Wij vragen dat deze studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.
-    Wij vragen dat de kosten- en batenstudie per doelgroep gebeurt. Die studie moet ook aantonen vanaf welk verbruikersprofiel het opportuun is om een slimme meter te plaatsen? (Cfr. Onderzoek Ontario). M.a.w. of de uitrol van de slimme meter volledig hoeft te gebeuren. Zal de slimme meter bijdragen tot een lager energieverbruik voor deze doelgroepen? En staat dit in verhouding tot de kost van de meter?
-    Wij vragen dat de overheid klaarheid schept: bij een studie met positief resultaat komt de uitrol er bij 80% van de consumenten per doelgroep. (uitrol voor 80% slaat niet op de totale bevolking van ons land).


3.    Prijsdifferentiatie
Wat wordt voorgesteld als één van de voordelen van de slimme meter is het ontstaan van creatieve tariefformules of te wel dynamic pricing. Maar net zoals bij bv. de gsm-tariefplannen, geven heel wat gebruikers aan dat ze door de bomen het bos niet meer zien, kortgeschoolden en anderstaligen al helemaal niet meer. De tarifering wordt dermate complex dat enkel de zeer bewuste en geïnformeerde gebruiker nog zijn weg vindt.
Bovendien vergen bepaalde tariefplannen ook gedragsverandering bij de gebruiker (zoals het tweevoudig tarief pas voordeel oplevert als je huishoudelijk taken ’s avonds of in het weekend uitvoert). Dit kan het gezinsleefpatroon erg veranderen.
-    Gebruikers mogen niet de dupe worden van een fluctuerende prijsaanbod. Wij vragen dat de mogelijkheid om te kiezen voor een enkelvoudig tarief of een dag- en nachttarief blijft behouden. Er zal een prijsdifferentiatie optreden waardoor doelgroepen die overdag thuis zijn (gepensioneerden, langdurig zieken, invaliden, werklozen …) een nog hogere elektriciteitsfactuur zullen betalen. De kostprijs van energieverbruik tijdens de piekuren zet bij sommigen nu al een rem op hun comfort (bv. de verwarming overdag lager draaien).  


4.    Sociale maximumprijzen
Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen. De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. Sinds 1 augustus 2007 wordt deze prijs door de federale energieregulator CREG vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden.
-    Hoe zal op een energiemarkt waar vele verschillende tariefformules mogelijk zijn, de sociale maximumprijs gegarandeerd de allerlaagste energieprijs zijn?


5.    Facturatie
Met de Energie Efficiëntierichtlijn van 2006 beoogt de Europese Unie een facturatie die gebaseerd is op werkelijke verbruiken (i.p.v. schattingen) en een frequentie van facturen die voldoende hoog is om als eindgebruiker zelf je verbruik te regelen.
Voor aardgasverbruik houdt deze hogere frequentie van facturen op basis van reëel gebruik het risico in dat energie tijdens de winter voor heel wat gezinnen onbetaalbaar wordt. Zo blijkt reeds uit een minimale steekproef die we deden bij gebruikers van de aardgasbudgetmeters.
-    Wij vragen dat de consument de mogelijkheid  behoudt om voorschotfacturen te betalen aan een vast maandelijks (of tweemaandelijks?) bedrag. Het frequent informeren over reëel verbruik kan wel nuttig zijn voor de consument en tot energiebesparing leiden. Het werken met prepaidsytemen moet wettelijk geregeld worden met voldoende garanties voor financieel zwakke gebruikers. De slimme meter mag geen energiearmoede veroorzaken.


6.    Het prijskaartje van de invoering van slimme meters
Dat aan het invoeren van slimme netten en meters een serieus prijskaartje is verbonden, staat buiten kijf. Waar de rekening gaat eindigen en wie daar in welke mate voor opdraait, is al veel minder duidelijk. Er moeten te allen tijde voorkomen worden dat wie geen baat heeft bij het verhaal wel opdraait voor de kosten (cfr. zonnepanelen).
-    Zullen deze kosten ook doorgerekend worden aan beschermde klanten?
-    Als er wordt vastgesteld dat bepaalde doelgroepen geen baat hebben bij een slimme meter, zullen zij dan ook vrijgesteld worden van de kosten?


7.    Sociale openbaredienstverplichtingen
De energiewetgeving voorziet een aantal sociale maatregelen. Zo heeft elke inwoner van Vlaanderen recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit en kunnen bepaalde afnemers genieten van lagere energieprijzen. Daarnaast zijn er maatregelen die voorkomen dat klanten die problemen hebben met het betalen van hun elektriciteits- en/of gasfacturen, zomaar worden afgesloten van elektriciteit en/of aardgas.
-    Wij vragen dat alle bestaande sociale openbaredienstverplichtingen – op zijn minst – behouden blijven. Zo kan afsluiting na wanbetaling alleen wanneer de gehele wettelijke procedure werd gevolgd. De sociale openbaredienstverplichtingen dienen nog uitgebreid te worden voor de nieuwe functies van de slimme meters. De modaliteiten van de slimme meters moeten aangepast worden aan de wetgeving i.v.m. sociale openbaredienstverplichtingen en niet omgekeerd.
-    Wij vragen een proefproject waarin sociale klanten betrokken worden om specifiek de toepassing van sociale openbaredienstverplichtingen te onderzoeken.


8.    Consumentenbescherming
Wanneer de slimme meters geactiveerd worden zullen Energy Service Companies ongevraagd hun diensten en functies aanbieden om de klant te ondersteunen bij energiebesparing. Daarbij zullen wellicht verkoopssystemen en –technieken gehanteerd worden waartegen maatschappelijke kwetsbare groepen niet gewapend zijn. Dat stellen we immers vast bij de agressieve verkoop van energiecontracten. Ook daar worden minder mondige en laag opgeleide klanten geviseerd om hen met mooie praatjes een contract aan te smeren.
-    Wij vragen:
o    Een afdwingbare duidelijke richtlijn die de consument beschermt (vergelijkbaar met het federaal akkoord ‘de consument in de vrijgemaakte gas- en elektriciteitsmarkt’) en controle daarop.
o    Een gedragscode voor de aanbieders.


9.    Privacy
Met de slimme meter kan ons verbruik tot vier maal per uur gelezen worden. Die gegevens bevatten een schat aan informatie voor commerciële leveranciers om producten op maat aan te bieden. Om onze privacy te beschermen is het noodzakelijk dat de meetgegevens enkel in handen blijven van de distributienetbeheerders.


10.    Armoedetoets – kwetsbare klantentoets
Alle beslissingen die in het kader van de invoering van slimme meters en slimme netten genomen worden, moeten getoetst worden op hun gevolgen voor kwetsbare energieklanten.
-    Wij vragen de oprichting van een instantie die deze rol op zich kan nemen en diverse actoren, waaronder mensen in armoede, betrekt. Overleg en opvolging op federaal niveau lijkt ook aangewezen. Wij willen hieraan zeker meewerken.

05-10-2010 om 21:05 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
04-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de wijsheid van Ovidius
113 dagen niks om uiteindelijk te komen tot Ollandse gedoogtoestanden. Bart Frit wil het bord afvegen en stelt voor de aftredende regering die door de kiezer was afgestraft, nog wat te laten aanblijven met de gedoogsteuin van de NVA. Wat moet je daar nu van denken? 113 dagen lang hebben  zeven partijen en partijtjes plannen op het tafel gelegd en hun zere hoofden gebroken om te weten hoe er uiteindelijk met elkaar kon gesproken worden. En wat is dan het resultaat? Nogabollen en iedereen boos op iedereen...geef toe zet twee kleuterklassen uit twee vijandige stammen bij elkaar en je bereikt wis en waarachtig een compromis over de verdeling van de snoepvoorraad. Maar deze beroepspolitici slagen er in om over niets een akkoord te bereiken. We zullen er geen woorden meer aan vuil maken vandaag houden we snipperdag. Als er iemand wat van ons wil dan slaan we d’r ons wel door via één of andere latijnse spreuk zoals deze van Ovidius: Qui non est hodie, cras minus aptus erit (Wie vandaag tot niets in staat is, zal morgen tot nog minder in staat zijn...)

04-10-2010 om 23:10 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
03-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.François Ubu, Bart Frit en de blonde oliebol
Nederland wordt dus volgens de blonde oliebol Nederlandser. Hier zaten we daar nu niet echt op te wachten hoor. Het lijkt ons nu net wat van het leuke te veel! Maar we hebben hier toch ook een variant op jullie oliebol. Onze inlandse teelt, de alom gekende Bart F. tracht Vlaanderen Vlaamser te maken. Hij doet het niet door de Islam te vuur en te zwaard te bestrijden. Onze inlandse variant doet het via Vlaamse belastingen. Alleen moet Bart en zijn partij nog eerst zelf geresponsabiliseerd worden om tot een akkoord te komen. “Responsabiliseren” is bij onze ollandse buren niet aan de orde vermits de blonde oliebol de meerderheid enkel moet gedogen. Concreet betekent dit dat diegenen die regeren zullen afhangen van de grillen van de oliebol. Moesten we maar meteen ook toepassen in Belgistan. Iedereen gedoogt NVA van Bart Frit en ze fluiten hem terug van zodra hij naast de pot pist. Helaas is het hier zo simppel niet.
Eén ding is zeker, ondanks preformateurs, 2 special agents rechtstreeks uit de opera comique en één high level-group zijn we nog geen haar dichter bij een federale regering. Integendeel, nu begint men elkaar dus toch te bestoken met ultimatums. En als je de reacties van de lezers van De Standaard erop na slaat dan heb je ongeveer drievierde vlaams-nationale zeloten die iedereen met een afwijkende mening uitschijten voor Spa-er en één vierde sukkelaars die dus duidelijk niet op kunnen tornen tegen het zich alom verspreidende virus van de Vlaamse zelfgenoegzaamheid.
Diegenen die nu blindelings geloven dat Vlaanderen met eigen belastingen een aards paradijs zal worden voor elke inwoner...wel die zijn goed zot. We hebben zo de uitgesproken mening dat ook het grote publiek eventjes de inzet van de verkiezingen is vergeten. De inzet was de splitsing van BHV. Nu dreigt Bart frit met het stopzetten van de onderhandelingen als de personenbelastingen niet mogen geregionaliseerd worden. Die fameuze copernicaanse omwenteling komt dus wel duidelijk neer op een radicale splitsing van Belgie. Want een staat die geen eigen belastingen of maar een miniem gedeelte ervan mag heffen is geen staat meer. Dit gaat niet over responsabiliseren van gewesten maar over het afschaffen van een land. PUNT. Dat iedereen die het tegendeel beweert ons hier komt uitleggen met welk geld men de pensioenen en de staatsschuld zal financieren? En we hebben het dan enkel over deze twee zaken.
Laat ons nu eindelijk met de meerderheid der  Belgen die absoluut niet gewonnen zijn voor de splitsing in verschillende plopsastaatjes onjze stemp verheffen en aan al deze politici duidelijk zeggen: sluit een akkoord maar blijf van België af. Laat ons niet vergeten dat we er in geslaagd zijn en dit ondanks onze verschillen, uit te groeien tot één van de rijkste landen ter wereld en één van de plaatsen op deze kluit waar het goed wonen is voor de grote meerderheid maar waar er nog heel wat te verbeteren valt voor een groeiende minderheid. Laat ons kijken naar wat België ons gebracht heeft, niet naar wat het ons zogezegd onthouden heeft. Laat ons niet vergeten dat Vlaanderen het er alleen niet beter zou afgebracht hebben. Het zou waarschijnlijk maar hier begint het virtuele, minder belastingen opgelegd hebben aan de rijken en aan de grote bedrijven. De meerderheid zou daar dus absoluut niks aan hebben gehad...Maar de zeloten zullen ons nooit gelijk geven op dit punt al horen we nooit veel sociale praat uit hun mond komen.

en om helemaal uitgespuwd te worden door de zeloten geven we graag het editoriaal van Mevrouw Delvaux van Le Soir. Zoals jullie weten is deze dame in bepaalde Vlaamse kringen ongeveer het evenbeeld van Beelzebub in vrouwenkleren...


       

De l'ubuesque au grotesque, il n'y a qu'un pas

                
BEATRICE DELVAUX
       
samedi 02 octobre 2010,                     

Rédactrice en chef

            
                  
   
La situation politique est proche de l'ubuesque. Il faudrait juste éviter qu'on ne tombe pas (qu'on ne soit pas) dans le grotesque. Un groupe de haut niveau, qui rapporte à un duo de polissons, qui lui-même est suspendu à deux ténors : il ne faudrait pas que cet empilement façon poupées russes, débouche sur une dernière poupée vide de tout contenu, voire sur un gigantesque pied de nez.
On sait la situation extrêmement difficile ; on se doutait que cela allait prendre du temps avec des crises, des réconciliations… Mais ici les difficultés s'accumulent : impossible de comprendre ce qui coince puisque personne ne parle et impossible de parler puisqu'alors, ça coince.
Il ne s'agit pas de minimiser le blocage actuel. La loi de financement est un enjeu réel et le bras de fer reste toujours le même à chaque étage de la fusée : ce que les francophones vont lâcher est-il un pas vers le démantèlement du pays et donc d'une reddition aux thèses de la N-VA ? Ou cela permettra-t-il de construire une nouvelle Belgique, toujours solidaire mais un peu plus responsable Région par Région ?
Concilier l'inconciliable en veillant à ce qu'aucune Région n'y perde. C'est donc bien toujours de cela qu'il s'agit. Et cela ressemble de plus en plus à ces petits jeux manuels où l'on doit reconstruire une figurine en bougeant des cases et où l'on se perd comme dans le pire des labyrinthes.
Est-ce tolérable ? Oui si cela ne dure plus des lunes et si nous avons la certitude qu'on nous dit la vérité et qu'on ne nous mène pas en bateau, en nous faisant croire qu'on négocie une possibilité d'accord alors qu'elle n'existe pas du tout. L'échec n'est pas une option, on le sait, sauf s'il est inévitable. Les élections seraient un petit séisme potentiel : ceux qui en prendraient le risque doivent en être conscients. Poursuite d'une Belgique sans gouvernement, risque de renforcement de l'opposition entre les communautés et pour les francophones la probabilité que la N-VA, sans plus aucun opposant solide, ne se renforce encore. Mais voter reste la manière démocratique et transparente de rebattre les cartes, lorsque plus personne n'a d'atouts pour emporter le jeu.    


Voor onze Vlaamse en Ollandse lezertjes geven we graag wat achtergrondinformatie over François UBU waarnaar in de titel wordt verwezen en in ons taalgebied nauwelijks bekend is. Spijtig genoeg!

Ubu Roi

                                                                       
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
                                                              
Ubu, volgens Alfred Jarry
Ubu Roi is een Frans toneelstuk van Alfred Jarry, dat in 1896 verscheen in Le Livre d'Art. Het werd op 10 december 1896 voor het eerst uitgevoerd. Het stuk wordt algemeen gezien als een voorloper van het dadaïsme en surrealisme in de kunst. Het stuk was het eerste in een reeks werken over het personage Ubu.

Inhoud

De hoofdpersoon van het toneelstuk is François Ubu, die door iedereen Père Ubu (Vader Ubu) wordt genoemd. Ubu is officier van koning Vencislaus, gedecoreerd met de Orde van de Rode Draak van Polen, voormalig koning van Aragon, graaf van Sandomir en in de loop van het stuk koning van Polen en doctor in de 'patafysica.
De primitieve, laffe, vraatzuchtige en machtsbeluste Père Ubu wordt door zijn vrouw Mère Ubu aangespoord om zich met behulp van een bloedbad te ontdoen van koning Vencislaus en zijn familie en zo de troon te bestijgen. Met behulp van Kapitein Bordure en zijn paalveniers lukt het Ubu zijn bloedige staatsgreep uit te voeren. Zo wordt hij een relatief populaire heerser, tot hij – meteen als eerste regeringsdaad – besluit, omdat hij denkt er persoonlijk beter van te worden, de gehele adel en het ambtenarenapparaat te herinrichten (dat wil zeggen ze te "onthersenen").
De radicale belastingpolitiek van Ubu zorgt niet alleen voor een onnodige meervoudige opbrengst van de directe en indirecte belastingen, maar ook voor een gewelddadige inning hiervan door de koning persoonlijk. Als Ubu de Poolse bevolking meer en meer begint te tiranniseren, beweegt de ontrouw geworden Bordure de Russische Tsaar Alexis ertoe, tegen de bandeloos moordende despoot op te treden en in te grijpen.
Als Ubu zich op veldtocht tegen de Russische heerser begeeft, wordt regentes Mère Ubu door de rechtmatige troonopvolger Bougrelas van de troon gestoten, maar niet voordat zij zich heeft ontfermd over de staatskas. Ubu wordt door het Russische leger vernietigend verslagen, maar weet met list en bedrog samen met zijn vrouw te ontsnappen naar Frankrijk, waar hij zich tot "maître des phynances" laat uitroepen.

03-10-2010 om 22:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
01-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar is de winter en daar zijn de prijsstijgingen van het gas...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Daar komt de winter en daar komt dus de vriezeman. Wat komt er dan nog rond deze periode? Sinterklaas is geen optie wat de vraag is wat en niet wie. Wel toevallig beginnen de aardgasprijzen vanaf augustus te stijgen. Hoe zou dat toch koùen dat net voor de winterperiode dat gas zo duur wordt. De invoertders werken immers met langlopende contracten wat grote schommelingen beheersbaar zou moeten houden. Natuurlijk koppelen de (schaarse) leveranciers hun aardgasprijzen aan de petroleumprijzen die nogal wat bokkensprongen durven uithalen. Wij zijn natuurlijk als blogje absoluut niet in staat om uit te rekenen of de stijgingen, weliswaar met enige vertraging, al dan niet correct de evolutie van de petroleum volgen. We blijven het enkel eigenaardig vinden dat net voor de winter de prijzen flink de hoogte ingaan. Prettig te horen voor de talrijker wordende groep van mensen die nog net rondkomen is dat niet. Maar het zijn de feiten:

Aardgasprijs sterk gestegen in augustus

Belga - 30-09-2010
(BELGA) = De prijs van aardgas voor gezinnen is in augustus opvallend sterk gestegen. Dat blijkt uit een analyse van de VREG, de Vlaamse regulator voor de energiemarkt.
De stijging was algemeen: of men nu afneemt van de standaardleverancier (gemiddeld +7,40 pct op één maand tijd) of een contract heeft (+6,29 pct). De sociale maximumprijs steeg zelfs met 15,63 procent, aldus de VREG.
Voorspellen hoe de aardgasprijs verder zal evolueren, is bijzonder moeilijk, al lijkt het erop dat op lange termijn kan uitgegaan worden van een stabilisatie of daling. De VREG leidt dat af uit de prijscurve van contracten met een vaste energieprijs: energieleveranciers moeten in die contracten alle verwachte kosten incalculeren. Die prijscurve daalde lichtjes in augustus. "De stabiele trend lijkt erop te wijzen (...) dat de aardgasleveranciers geen prijsstijgingen verwachten".
De forse stijging van de sociale maximumprijs kan volgens de VREG dan weer verklaard worden doordat die pas om de zes maanden wordt aangepast.
Jullie lezen het even goed als wij dat de sociale maximumprijs stijgt met 15,63% We hebben het hier al verschillende keren aangehaald. Dit zijn abnormale stijgingen voor een sociale maximumprijzen...en in plaats van een kaduuke regelgeving over minimumleveringen in te voeren waarmee waarschijnlijk enkel een grasparkiet en een koppel bedwantsen hun voordeel opdoen kan onze mooie minister beter hier iets aan trachten te veranderen...

Enig onderzoek bij de CREG hierover leert ons toch ook een aantal interessante zaken. In tegenstelling tot de VREG die geen prijsstijgingen meer verwachten vinden we bij de CREG nog wel lichte tariefstijgingen.

http://www.creg.be/pdf/Tarifs/G/evolprixg_nl.pdfsociale

We leren ook dat de sociale maximumprijs dus wel degelijk de goedkoopste is ook ten opzichte van Lampiris. Dat is niet altijd zo geweest.
En verder leren we dat de leverancier Lampiris verder blijft verkopen aan heel gunstige tarieven. En dat in de drie landsgedeelten en voor alle verbruikersprofielen

Wat betreft het veschil tussen vaste tarieven en aanpasbare tarieven leren we dat vaste tarieven duurder zijn.

Onthou dus, beste Belgische lezertjes, en we willen geen reclame maken, maar Lampiris blijft de goedkoopste gasleverancier. Voor een standaardverbruik van ongeveer 23000 kwh/jaar loopt het verschil tussen lampiris en de duurste leverancier Essent op tot ongeveer 180€
Voilà, je weet wat je nu moet doen...

01-10-2010 om 21:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
30-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Freya en de dooie sossenmus: de minimale gaslevering
Klik op de afbeelding om de link te volgen Ach, beste lezertjes, wat verandert de wereld toch razendsnel! Terwijl we twee jaar geleden nog regelmatig artikels mochten lezen over de baldadige jeugd die zich tijdens het weekend in grote getalen te pletter reed klinkt het vandaag anders. Anders betekent dan dat er passionele moorden worden gepleegd in seniorenflats waar een 87 jarige man zijn elf jaar jongere partner vermoordt omdat ze zonder hem zich nog in het wilde uitgaansleven wilde storten...de wreedaardigste doodsoorzaken verschuiven dus omwille van de vergrijzing naar de meest voorkomende leeftijdsgroep. Maar daar hebben we het verder niet meer over. Waarover hebben we het dan wel?
We hebben het over energie en meer bepaald het goede nieuws gebracht door mooie Freya over de minimale gasleveranties aan behoeftige klanten.
Wij zochten het als sociaal voelende slechteriken even voor jullie op in De Standaard

   

Minimum aardgas voor 14.000 gezinnen deze winter

ARMOEDE

 • zaterdag 25 september 2010

 • Auteur: (belga)BRUSSEL - Wie in de koude wintermaanden zijn gasrekening niet kan betalen, mag voortaan op een minimum aan aardgas rekenen. Dat beslisten de Vlaamse ministers Freya Van den Bossche (SP.A, Energie) en Jo Vandeurzen (CD&V, Welzijn), die komende winter op die manier zo'n 14.000 gezinnen voorthelpen.
Nu al krijgen mensen die hun rekening niet kunnen betalen een oplaadbare budgetmeter. Sommige gezinnen hebben echter ook geen middelen om die budgetmeter op te laden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer mensen bij de eerste winterprik plots extra veel moeten betalen. Zo zouden deze winter naar schatting 14.000 gezinnen in de kou komen te zitten.

De lancering van een minimumlevering voor aardgas moet die problemen voorkomen. Voor elektriciteit bestaat al zo'n minimumlevering, waarbij mensen nog net voldoende elektriciteit (10 ampère) krijgen om aan de basisbehoeften te voldoen. ‘Voor aardgas stelt zich het probleem dat men niet ‘een beetje aardgas' kan leveren. ‘Dat zou tot ontploffingsgevaar kunnen leiden', aldus Van den Bossche.

De OCMW's zullen verwittigd worden als gezinnen zonder gas dreigen te vallen. Zij zullen dan een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking stellen na onderzoek. De OCMW's zijn het idee wel genegen, maar willen er wel meer personeel voor.


Is dat nu geen leuk nieuws, beste lezertjes? We gingen even ons lichtje opsteken bij “ervaringsdeskundigen” uit de sociale sector. Het blijkt al snel dat de kans dat wij de broer zijn van Napoleon velen malen groter is dan dat het hier gaat om een degelijk onderbouwde sociale maatregel. De persberichten over deze maatregel stroken trouwens helemaal niet met de werkelijkheid. We geven jullie dan ook graag de reactie van de specialisten op het terrein. We hebben het dan over Samenlevingsopbouw, een zeer efficiënte organisatie die zich bezig houdt om samen met de “zwakke verbruikers” de rechten van deze steeds groeiende groep consumenten te verdedigen:

Bedenkingen bij Besluit van de Vlaamse Regering
‘minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode’

1.

29 september 2010

Steunpunt Turnhout, Otterstraat 116, 2300 Turnhout   T 014 44 26 74   E ellen.dries@samenlevingsopbouw.be   
W www.samenlevingsopbouw.be

Een kort incident tijdens de septemberverklaring op 27 september 2010 in het Vlaamse parlement: onze actie “Geef volle gas voor energie”.  Met deze actie vraagt Samenlevingsopbouw  Antwerpen provincie, samen met ACW, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Welzijnszorg en Verbruikersateljee, op een positieve manier aandacht voor energiearmoede. Het garanderen van nutsvoorzieningen – via een minimale levering – is één van de aandachtspunten in onze actie.

De principiële regeringsbeslissing over de “minimale levering van aardgas”  van afgelopen vrijdag 24 september 2010 kwam voor ons plotseling en onverwacht aangewaaid.
Eerder werden – via het Verticaal Overleg Energie – reeds gesprekken opgestart over het invoeren van een minimumlevering in de aardgasbudgetmeter. Gezien de technische beperkingen (er kan niet “een beetje” gas geleverd worden) alleszins geen eenvoudige oefening. De samenwerking met de overheid was ons inzien nog niet afgerond. Allerlei denkpistes zouden nog verder verkend worden.  

Wat in het Ontwerpbesluit omschreven wordt als een minimumlevering, voldoet niet aan die voorwaarden.  En gegarandeerd is de minimumlevering allerminst.
De klant moet zicht wenden tot het OCMW om ‘kWh omgezet in geld’ te vragen waarmee hij zijn budgetmeter kan opladen. Het initiatief moet dus van de klant uitgaan.
Het persbericht daarentegen vermeldde dat de netbeheerder de OCMW’s op de hoogte brengt wanneer ze vermoeden dat gezinnen dreigen zonder aardgas te vallen. Op basis van die gegevens kan het OCMW dan in actie schieten. Een wezenlijk verschil in aanpak.

Die maakt ook dat de vergelijking met de minimumlevering in de elektriciteitsbudgetmeter niet opgaat. De minimale levering van 10 ampère kan de klant zelf activeren wanneer zijn actief krediet (en noodkrediet) opgebruikt is. De hulpverlening wordt hier niet in betrokken. Alhoewel we pleiten voor een snelle interventie van de hulpverlening zodat energiearmoede kan voorkomen worden, kunnen we niet voorbij aan twee belangrijke vaststellingen:
- heel wat OCMW’s kunnen de toevloed aan dossiers niet aan en/of vullen het noodzakelijke sociaal onderzoek erg verschillend in.
- Bij maatschappelijk kwetsbare groepen ligt de relatie met de hulpverlening soms zeer moeilijk. De drempel kan nog erg hoog zijn.

De minimale levering zoals ze nu wordt voorgesteld, is geen instrument van de netbeheerder binnen een energiebeleid maar een ‘welzijnsoplossing’. Het oordeel over de noodzaak van de voorgestelde minimale levering ligt volledig in handen van de hulpverlening.


Bij het lezen van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode’ rezen er nog vragen.

·    In tegenstelling tot het persbericht schrijft het ontwerpbesluit dat het de klant zelf is die naar het OCMW kan stappen en aangeven dat hij onvoldoende middelen heeft.
o    In het kader van het nieuwe besluit i.v.m. de schuldafbouw zullen de netbeheerders op basis van het oplaadgedrag van de klanten aan de Lokale Adviescommissies  doorgeven welke huishoudens zonder aardgas dreigen te vallen.  Wat gebeurt er met deze aanpak (die verdoken armoede aan het licht kan brengen)?  Moet die wijken voor de huishoudens die zelf de stap naar de hulpverlening zetten?
o    Worden gebruikers van de aardgasbudgetmeters geïnformeerd  over de mogelijkheid om naar het OCMW te stappen als ze niet meer  kunnen opladen. Hoe en wanneer wordt dat aanbod aangebracht? Via een brochure, bij het installeren van de budgetmeter mondeling toegelicht, voortdurende sensibilisering via de oplaadkantoren …
We willen erop wijzen dat heel veel huishoudens met een budgetmeter ongekend zijn bij het OCMW en niet automatisch via ‘hun’ hulpverlener geïnformeerd worden.
o    Kan de hulpvraag alleen behandeld worden als men helemaal zonder gas zit of kan dat ook al bij de dreiging ervan? Bv. huishoudens die een budgetmeter krijgen in oktober, kunnen vlug vaststellen dat ze de winter niet doorkomen.

·    De minimale levering geldt enkel voor de winterperiode
o    Wat met koudeprikken buiten de winterperiode? Deze regeling geldt wel voor de verlengingen van de winterperiode die door de minister wordt afgekondigd (als wij daar – bijna een traditie -  om vragen). Maar zelfs die verlengingen zijn geen oplossing voor aanhoudende koude.  Wat met het gebruik van warm water (hygiëne) en de mogelijkheid om te koken het hele jaar door?

·    Het OCMW kan opteren gebruik te maken van een systeem van minimale levering aardgas
o    Deze opdracht voor het OCMW wordt zeer voorwaardelijk geformuleerd.  Wat met de gezinnen waar de hulpverlening helemaal vast zit? Of waar zeer hoge voorwaarden gesteld worden aan de hulpverlening (bv. budgetbegeleiding)

·    Een sociaal onderzoek binnen zeven dagen?
We juichen een erg snelle interventie toe maar betwijfelen of de OCMW’s dit kunnen waarmaken, in het bijzonder omdat hulpvragen met serieuze piekmomenten zullen opduiken.
Hoe zal dat sociaal onderzoek eruit zien? Vanuit onze ervaring met de LAC-werking wordt een sociaal onderzoek zeer divers ingevuld. Gezien de tijdsdruk en de caseload veronderstellen we dat dit zeer oppervlakkig zal gebeuren.


·    Bij een reëel probleem van energiearmoede.
Indicatieve tabel, parameters
o    Wordt met ‘type woning’ bedoelt of het om een vrijstaande woning, halfopenbebouwing, appartement gaat? Of brengt men ook woningkwaliteit in rekening? Speelt het EPC  een rol?
o    Het OCMW bepaalt de hoeveelheid gas die het gezin nodig heeft per dag, tot het einde van de winterperiode, uitgedrukt in kWh?
§    Hoe worden de kWh omgezet in geld? Aan welke prijs wordt een kWh berekend? Best kan de prijs van de kWh berekend worden aan de geldende tarieven die het gezin betaalt (dit is afhankelijk van DNB-gebied).
§    Het OCMW berekent hoeveel gas het gezin per dag nodig heeft tot het einde van de winterperiode. Het geld wordt gespreid per twee weken tot het einde van de winterperiode. In welke oplaadpunten kunnen ze terecht? Soms moeten gezinnen grote verplaatsingen maken en in barre weersomstandigheden.
§    De openingsuren van het OCMW zijn vaak niet afgestemd op werkende gezinnen. Kunnen gezinnen ook naar andere oplaadpunten om de minimale levering op te laden?
§    Kan het OCMW zelf de ‘berekende’ kWh aan minimale levering optrekken? Bv. wanneer ze vaststellen dat een huishouden echt niet rondkomt.
§    Gaat de minimumlevering voldoende zijn om te verwarmen en warm water te kunnen gebruiken? Gaat de indicatieve tabel rekening houden met energieverslindende toestellen? Kan het OCMW ook voor omkaderende maatregelen zorgen, bv. het reinigen van de verwarmingsketel zodat die minder verbruikt?

·    Artikel 29/4: het OCMW kan voorwaarden verbinden
o    Schuldbegeleiding en schuldafbouw
§    Wil dit zeggen dat gezinnen verplicht in budgetbegeleiding, -beheer moeten gaan bij het OCMW? Of wordt er alleen gekeken naar mogelijke schuld bij de netbeheerder en/of leverancier?
§    Als er een betaalplan schuldafbouw in de budgetmeter zit, wordt dit dan gestopt in de periode dat het gezin de minimale levering krijgt? Of tikt van deze minimale levering dan ook nog het betaalplan verder weg? Als dit gebeurt, wordt hier dan rekening mee gehouden met het bepalen van de hoogte van de kWh die aan de huishoudens wordt toegekend?
o    REG-maatregelen
§    We kunnen alleen maar toejuichen dat het OCMW huishoudens ondersteunt bij reg-maatregelen.  Mogelijks kan het OCMW mee investeren in de woningkwaliteit.
o    Verplicht opladen van budgetmeters in zomer
§    Hoe zal dat in zijn werk gaan?

·    Het geld recupereren na de winter?
o    OCMW’s kunnen tot 70% van de kosten recupereren bij de netbeheerder. Zullen ze dit steeds doen of zullen ze van sommige huishoudens verwachten dat ze de volledige 100% terugbetalen?
o    Het resterende bedrag?
§    Elk OCMW gaat zijn eigen beleid hebben over het terugbetalen van de resterende bedragen. De cliënt dreigt de dupe te worden van het gebrek aan uniforme aanpak.
§    Zullen de betaalplannen haalbaar zijn? Wie een minimale levering heeft gebruikt, moet die tijdens de zomer terugbetalen en wordt intussen ook verplicht om op te laden (te sparen) voor de winter. De impact op het huishoudbudget kan aanzienlijk zijn.
§    Zullen die consequenties vooraf goed uitgelegd worden aan de hulpvragers op het moment dat de vraag gesteld wordt? Het wordt wel erg complex: de budgetmeters op zich, de opladingen, de schuldafbouw

Ann Vander Wilt
Ellen Dries
Mieke Clymans


We kunnen enkel besluiten uit deze degelijk onderbouwde reactie op het juichverhaal van Van den Bossche dat onze mooie Freya ons wat blazen tracht wijs te maken. Het gaat hier inderdaad NIET om een minimale en gegarandeerde energielevering. Het is ook volgens onze bescheiden mening een poging om wat zand in de ogen te strooien van de sociaalvoelende burgers die blij zijn met een dooie mus. De sossen hebben weer de kans gemist om echt sos te zijn wat ons steeds minder verwondert. Hoe zou dat toch komen, vragen wij onszelf ook af????
We geven Freya dan ook met veel plezier de beker van de formidabelste gemiste kans...

30-09-2010 om 21:38 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
29-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betoging in Brussel en we zijn solidair met de Europese stakers
Klik op de afbeelding om de link te volgen Sorry beste lezertjes, we waren vandaag op de betoging in Brussel en we staken. Dus vandaag geen andere nieuwtjes!
29-09-2010 om 22:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
28-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart Frit geeft les...
Iemand zou politiekers moeten verbieden om te spreken over een begrip als “identiteit”. Er is helemaal geen bezwaar tegen dat men dat behandelt als psychiater, socioloog, antropoloog en weet ik veel allemaal maar nooit door een politiek sujet. Dan heeft dat een kleffe bijklank. Zeker als het komt uit de mond van een nationalist, laat staan een Vlaamse versie van dit type. -ist. En helemaal erg als Bart Frit dit uitlegt aan eerstejaarsstudenten in Gent.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100928_075&subsection=3

   

De Wever geeft les over identiteit

 • dinsdag 28 september 2010, 15u07
 • Bron: belga
 • Auteur: svh


GENT - N-VA voorzitter Bart De Wever heeft vanmorgen een gastcollege gegeven aan de UGent over identiteit en nationalisme. Hij herhaalde er ook zijn pessimisme over de onderhandelingen rond een nieuwe financieringswet.
De Wever geeft les over identiteit
photo news
   


Politicoloog en UGent-professor Carl Devos nodigt elk jaar naar aanleiding van het openingscollege politicologie de meest prominente politicus van het moment uit voor een gastcollege. De voorbije jaren passeerden Yves Leterme, Marianne Thyssen en Herman Van Rompuy de revue. Dit jaar was de eer weggelegd voor N-VA-voorzitter Bart De Wever.
Veel volk
Het auditorium Leon De Meyer, dat plaats biedt aan meer dan 1.000 mensen, zat voor de gelegenheid overladen vol. Zelfs op de trappen en vlak voor het speekgestoelte zaten studenten.
De Wever benadrukte dat identiteit niet mag worden afgewezen omdat er ook racisme bestaat en dat er een positief verband bestaat tussen identiteit enerzijds en democratie, solidariteit, inclusie en een sociale samenleving anderzijds.
Ook de relatie tussen de Vlamingen en Franstaligen in ons land en de strijd tussen Vlaamsgezinden en belgicisten kwam uiteraard aan bod. 'Er is een gevecht voor uw ziel bezig', stelde De Wever, die eraan toevoegde dat België er afgaande op objectieve kenmerken inzake identiteit slecht voor staat. 'Er zijn twee culturen en twee democratieën in ons land', aldus De Wever.
Uithaal naar Milquet
Hij wees ook op een verschil in visie tussen Vlamingen, die uitgaan van territorium, en Franstaligen, die meer heil zien in het personaliteitsbeginsel. De eis van sommige Franstaligen om Brussel uit te breiden, noemde hij in de huidige Europese context zinloos en weinig relevant.
Ook CDH-voorzitster Joëlle Milquet kreeg er terloops van langs. 'Er zijn er die campagne voeren met l’union fait la force, maar zelf geen Nederlands leren'. In een andere gemeenschap de taal van het volk spreken, vindt De Wever niet meer dan normaal.
Tijdens de vragenronde stelde niemand van de studenten een vraag over de lopende communautaire onderhandelingen. Carl Devos deed het dan maar zelf. Hij vroeg De Wever over de financieringswet wanneer het goed genoeg zal zijn voor N-VA.
Catch-22
De Wever herhaalde wat hij vanmorgen ook al op radio 1 zei, dat hij in een catch-22 zit. Hij wil naar eigen zeggen wel een akkoord sluiten, maar wil geen akkoord dat volgens hem geen oplossing biedt voor de problemen. 'Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Ik wou dat ik het wist, maar er zijn enige redenen tot scepticisme', besloot de voorman van de N-VA.


Nog zo een kwakkel die steeds maar weer de wereld wordt ingestuurd en de geesten der fiere Vlamingen vertroebelt namelijk de mythe dat Vlaanderen het teritorialiteitsbeginsel aanhangt en Wallonië het personaliteitsbeginsel. Wil ons iemand hier dan eens duidelijk komen uitleggen -en het mag Bart Frit himself zijn- welk territorialiteitsbeginsel de Brusselse Vlamingen toepassen? Of het zou het koloniseren van de Dansaertstraat moeten zijn en omgekeerd op welk personaliteitsbeginsel de franstalige eis tot de uitbreiding van Brussel zich beroept?
Beste lezertjes, ook onze ollandse lezertjes, dat fameuse beginsel gebaseerd op territorium wordt gebruikt omdat sommigen dat netjes uitkomt. Want als het niet echt past zoals in Brussel dan sluiten onze Vlaams-nationalistische identitairen zich zeer snel aan bij het andere beginsel. Bij ons Waals broedervolk is het net zo. Er zijn zelfs slimmerikjes die beweren dat Frankrijk ook steeds dat personaliteitsbeginsel toepaste. Het zou iets typisch “latijns” zijn tegenover dat territoriumgedoe van de germanen. Als iemand ons een historicus vindt die wil bewijzen dat Frankrijk tijdens zijn woelige geschiedenis steeds het latijnse personaliteitsbeginsel heeft toegepast dan mag hij die onmiddellijk laten opnemen in de psychiatrie. Over het Duitse territorialiteitsbeginsel hebben we ook zo onze eigen mening, zeker als het gaat over de periode tussen 1910-1945....en daar hebben ze toch ook wel wat afgeleuterd over het Germanendom als personaliteitsbeginsel zouden we denken.

Nu wat betreft de twee verschillende democratieën...zoiets horen we graag vertellen door de ex-politieke baas van ex-senatoren als ene madam Geybels. In een democratie heeft iedereen recht op een degelijke verdediging.... en men besmeurt daar maar niet zo maar iemand in zijn of haar beroepseer door losjesweg te beweren dat er drugs of liever “opiaten” werden voorgeschreven aan de bedgenoot...roddels dus...

Ook uit De Standaard:

   

Kim Geybels haalt uit naar Bart De Wever

 • dinsdag 28 september 2010

 • Auteur:

kba
© Kim Geybels
Vier weken na haar turbulente Thailand-trip en haar ontslag uit de Senaat heeft spoedarts Kim Geybels in Terzake met scherp geschoten op de N-VA-partijtop. Volgens Geybels dreigde Bart De Wever ermee om, indien ze geen ontslag nam, alle 'roddels' over haar persoon aan het Medisch Tuchtcollege over te maken.


Fraaie democratie zo te zien. En we hebben het hier al gezegd dat we geen fan waren en zijn van Kim G. maar wat dat wicht is overkomen en we hebben het nu NIET over Thailand maar over haar eigen “partijvrienden” wens je je ergste vijand niet toe.

en nog iets dat we Bart Frit graag zouden willen duidelijk maken: Beste Bart Frit, er zijn geen TWEE verschillende culturen in België. Er zijn er VEEL MEER! Denk daar eens rustig over na als je bijvoorbeeld door de Pelikaanstraat loopt. Ook indien je ooit door onze straten zou lopen, Beste Bart Frit. Wij behoren evenmin tot jouw cultuur noch tot jouw identiteit en we zijn daar erg blij mee...

28-09-2010 om 23:11 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
27-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse sossen eindelijk gered en het geheim van Filip en Laurent
Opgepast waarde vrienden en kameraden, het orakel van Hasselt en wijde omgeving heeft weer gesproken. Juicht kameraden en gezellinnen, de ochtendstond zal na deze wijze woorden weer gloren als van tevoren.
Steve Verniet heeft een oplossing voor de gestage afkalving van de Vlaamse sossen...en neen, beste vrienden, het gaat niet om gratis tickets voor Plopsaland.
Steve, -wat doet die man, intussen voor de kost? - wil dat de Vlaamse sossen Vlaamser en katholieker worden... Hoe komt het toch dat we daar zelf nooit aan hadden gedacht?
Zo simpel kan de oplossing zijn. Alle sossen worden tsjeef en hangen de leeuwenvlag uit op 11juli. Voilà, Gennez zal op 1 mei 2011 het Koning Boudewijnstadium moeten afhuren. En dat dan nog alleen voor de enthousiaste menigten uit de Vlaamse rand. Misschien kunnen we “de klauw” van U2 al bestellen. We dromen van socialistische verkiezingsoverwinningen in een zee van leeuwenvlaggen gevolgd door een dankmis onder de IJzertoren.en het neerleggen van een bloemenkrans op het graf van Verschaeve in Alveringem
Samen met stresskonijn Pascal Smet die Engels tot tweede taal heeft uitgeroepen in het nederlandstalig onderwijs, vormt Stevie het komische duo van de week.
De volgende regeringsonderhandelingen zullen in het engels verlopen. Trouwens de “high level” groep is daar al de zeer stille voorbode van. “Look, this must be Miss No” klinkt erg James Bondachtig en alleen iemand van zijn kaliber kan ons land nog redden

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100926_052


Stevaert: 'Socialisten moeten Vlaamser zijn'

 • zondag 26 september 2010, 15u08
 • Bron: belga


Volgens oud-sp.a-voorzitter Steve Stevaert "zouden de socialisten veel Vlaamser moeten zijn". Dat heeft hij zondag gezegd in De Zevende Dag. "De socialisten moeten zich aanpassen aan de omstandigheden hier en nu, in Wallonië moet je andere analyses maken."
Stevaert vindt dat de socialisten in Vlaanderen veel te klein zijn, "ze moeten terug groeien". De voormalige voorzitter van de Vlaamse socialisten geeft toe dat er een aantal fouten zijn gemaakt, maar die mogen niet afgeschoven worden op de huidige sp.a-top.
Vooreerst, zegt Stevaert, hadden de socialisten vroeger meer aandacht moeten hebben voor de geloofsovertuiging van de mensen. Een tweede "kras op de plaat" is dat de socialisten niet Vlaams genoeg zijn.
"We moeten geen nationalisten zijn, dat is tegen de anderen. Maar we mogen wel voor de Vlamingen opkomen. Als socialisten moeten we dichtbij het volk staan."
"Al die krassen samen maken het voor de jonge leiders moeilijk om nu heel veel stemmen te halen", meent Stevaert.


Maar nog belangrijker nieuws kwam dit weekend uit Zevenkerken. Het mysterie rond de “rare” houding van onze kroonprins en zijn broertje is eindelijk opgelost. Hun wat “wereldvreemde” ingesteldheid is meer dan waarschijnlijk te wijten aan misbruik door een “opvoeder” in de prestigieuse paterschool van Zevenkerke. Rest ons enkel nog het mysterie rond de val van Albert I in Marche-les-Dames.

27-09-2010 om 00:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.als we het dan toch over de collaboratie hebben...terwijl we op de nieuwe regering wachten
Klik op de afbeelding om de link te volgen we krijgen hier in ons landje een een soort rare debatcultuur. Behalve dan over de huidige regeringsformatie want daar hoort niemand op dit moment nog iets over vertellen. Waarschijnlijk interesseert het nog nauwelijks iemand. Nu we trouwens uit enquetes vernemen dat Brusselaars absoluut niet staan te springen om in een soort statenbond  met Wallonië of  met Vlaanderen in het bootje te stappen kan elke illusie over een eventuele splitsing maar beter meteen worden opgeborgen. Laat ons nu eindelijk als volwassen redelijke wezens met elkaar praten. Hetzij in het Nederlands hetzij in het Frans of in allebei tegelijkertijd.
Het andere debat over de verschillen in collaboratie tussen Vlaanderen en Wallonië duurt ook nog steeds voort. Niemand heeft het nodig gevonden aan te halen dat er nog wat andere soorten collaboratie waren. We citeren : het toenmalige koningshuis en delen van de politieke linkerzijde zoals Hendrik De Man en Edgard Delvo van de unie van hand- en geestesarbeiders maar ook van bepaalde delen, van het toenmalige ACV. rond het zogenaamde “plan Voss”. Lees maar de interessante studie van Etienne Verhoeyen hieronder:


http://www.dbnl.org/tekst/verh084belg01_01/verh084belg01_01_0004.php

In tegenstelling tot Bart Frit’s bewering dat de Walen hun collaboratie hebben verdoezelt wat absoluut niet klopt, kunnen we misschien beter zeggen dat vooral de twee andere collaboraties lang onderbelicht zijn gebleven...maar dat past niet in het huidige communautaire plaatje.

27-09-2010 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
24-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.speekseltests zijn kut!
We vernamen een tijdje geleden dat het druggebruik tijdens het rijden hard zou aangepakt worden. De politiediensten zullen beschikken over een onfeilbare speekseltest...Onfeilbaar? Inderdaad maar dan wel zoals de paus van Rome ...
Een kleine confrontatie  hieronder tussen verschillende nieuwsberichten op verschillende data. We beginnen met het MINST recente :

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid844943/speekseltest-om-drugs-op-te-sporen-goedgekeurd.aspx

Speekseltest om drugs op te sporen goedgekeurd03/07/'09 De Kamer keurde donderdag unaniem een wet goed waardoor speekseltests kunnen worden gebruikt om drugs bij automobilisten op te sporen. Wat zegt de nieuwe wet? We overlopen de inhoud met initiatiefnemer Jef Van den Bergh (CD&V).

Wat is het probleem?

Volgens de Belgische ‘ROPS-studie’ (“Rijden Onder invloed van Psychoactieve Stoffen”) uit 2005 rijdt 4% van de automobilisten onder invloed van cannabis, 1% onder invloed van cocaïne en heroïne, 0,8% onder invloed van amfetamines. Bij één op de vijf ongevallen met gewonden vindt men sporen van drugs. De kans op een ongeval verdubbelt na het gebruik van cannabis en ze verdrievoudigt zelfs na het gebruik van opiaten.

Hoe worden drugs in het verkeer momenteel getest?

* Eerst neemt de politie een testbatterij af om de uiterlijke tekenen van beïnvloeding vast te stellen. Daarbij moet je bv. over een lijn lopen of je vinger naar je neus brengen.
* Als de politie denkt dat je onder invloed bent, volgt een urinetest.
* Als die positief is, komt een dokter voor een bloedproef.

Hoeveel overtredingen stelt men vast?

Men controleert erg weinig, behalve in de Noorderkempen en in de streek rond Ieper. In 2007 deed de federale verkeerspolitie slechts 200 bloedproeven om drugs op te sporen. In totaal stelde men 2.489 inbreuken vast voor rijden onder invloed van drugs.

Waarom speekseltests?

* De huidige procedure is omslachtig, duurt vaak anderhalf uur per persoon en wordt te weinig toegepast.
* Speekseltesten zijn betrouwbaarder dan de urinetest, zeker voor het testen van cannabisresten.
* Men heeft geen sanitaire wagen meer nodig, omdat niemand meer moet gaan plassen.
* Men moet geen artsen meer oproepen. Dat was niet altijd makkelijk.
* Frankrijk, Finland, Spanje en Portugal doen het al en in Nederland en Duitsland lopen proefprojecten. We moeten meedoen.

Hoe wordt het?

* De testbatterij wordt vervangen door een eenvoudige checklist. Geen praktische proeven meer, alleen nog controle van de uiterlijke kenmerken (oogpupillen, wartaal bv.) en vragen over drugsgebruik.
* Daarna kan de politie een speekseltest afnemen.
* Als die positief is, mag je 12 uur lang geen auto meer besturen.
* Bovendien laat de politie dan een speekselanalyse uitvoeren door een laboratorium.
* Bij een ongeval met gewonden wordt systematisch een speekseltest afgenomen.

Voor welke drugs?

De speekseltest screent op resten van cannabis, amfetamines, heroïne, morfine en cocaïne.

Hoeveel kost hij?

15 euro. Justitie betaalt, maar als je achteraf veroordeeld wordt moet je die som terugbetalen.

Welke straffen?

Als de test positief is of als je hem niet wil laten uitvoeren, kan je een boete krijgen tot 11.000 euro. Bij herhaling binnen de 3 jaar lopen de straffen op tot 2 jaar cel, 27.500 euro boete en vijf jaar geen rijbewijs.

Wanneer treedt de wet in werking?

Ten laatste op 1 oktober 2010.

Wat is de kans op succes?

Volgens onderzoek in Australië rijdt 33% van de drugsgebruikers naar eigen zeggen niet meer als ze drugs hebben genomen, sinds daar de speekseltest werd ingevoerd.
JDWhttp://fr.news.yahoo.com/82/20100924/tfr-cannabis-au-volant-la-fiabilit-du-te-4abdc0f.html

In Frankrijk komt dus een zeer gereputeerde instantie die het zou moeten weten aandraven met de stelling dat deze speekseltesten absoluut niet wetenschappelijk noch sluitend zijn...alleen een bloedproef geeft absoluut betrouwbare resultaten....
Het parlement heeft dus goed werk geleverd. Een heleboel onschuldige (jonge) bestuurders dreigt hiermee zwaar in de problemen te komen. Niet alleen qua boetes maar stel je voor dat je dochter thuis komt na een nachtje stappen met een papiertje van de politie waarop duidelijk geschreven staat dat ze een positieve speekseltest heeft afgelegd en dat ze dus onder invloed reed van drugs...Waw, wat hierop volgt is een aflevering van thuis op speed....

Cannabis au volant: La fiabilité du test salivaire contestée

il y a 46 min


Le test salivaire utilisé pour détecter la consommation de cannabis des automobilistes est-il fiable? Non, répond l'Académie nationale de Pharmacie qui a estimé que ce test ne fournissait pas «les performances requises». «Plusieurs études récentes ont montré que sa mise en oeuvre est à l'origine d'un grand nombre de résultats faussement positifs ou faussement négatifs», assure l'Académie pour qui «seul le contrôle sanguin permet de confirmer l'usage de stupéfiants».

Le test salivaire a remplacé le test urinaire en août 2008 par souci de rapidité. En effet, il est beaucoup plus simple à utiliser: quelques gouttes de salive sur une bandelette et le test indique aux forces de l'ordre si l'automobiliste a consommé ou non du cannabis. Sauf que le résultat n'est en aucun cas contrôlé scientifiquement. Et c'est là que le bât blesse pour l'Académie de Pharmacie. «On ne peut pas laisser n'importe qui effectuer ces tests», affirme à 20minutes.fr une porte-parole de l'institution.
«Cela ouvre la porte à toutes les contestations»
Cette nouvelle «est intéressante pour les automobilistes et leurs défenseurs», constate Eric de Caumont, avocat spécialisé dans le droit de l'automobile, joint par 20minutes.fr. «Cela ouvre la porte à toutes les contestations», renchérit l'avocat parisien Pierre-François Divier. En effet, un automobiliste contrôlé positif au cannabis peut se voir retirer son permis et son véhicule pendant au moins 72h.
Ce droit de rétention pourrait ainsi se voir annuler si le test salivaire n'est pas fondé. Mais la seule personne habilitée à suspendre cette décision est le juge des référés du tribunal administratif. Or, «c'est tout un pataquès pour le saisir», explique Pierre-François Divier. Ainsi, pour l'avocat, les contestations s'annoncent «concrètement très difficiles» à aboutir vu les délais, sauf si le droit de rétention va au-delà des 72h.

24-09-2010 om 21:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
23-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cubanen over de uitspraken van hun ex-chef
Er was de laatste weken nogal wat te doen over de uitspraken van “el lider massimo” uit Cuba. Hij vertelde aan een journalist dat het cubaanse “model” niet meer zou werken...
Op zich is dat voor ons natuurlijk geen nieuws maar een reeds lang vaststaand feit. Uit de mond van de chef himself klinkt het toch nog een beetje raar. Wat denken de of tenminste sommige Cubanen daar nu zelf over?

    http://www.desdecuba.com/generationy/

       

            Broken Promise                   

       
                                                                                                                    
       
The Revolution Is Working Well. Fight, Work, Advance. Continue Onward! Fidel
I swore never again to speak of that gentleman with the well-trimmed beard and the olive-green uniform who castrated* filled every day of my childhood with his constant presence. I underpin my decision not to refer to Fidel Castro with more than one argument: he represents the past; we need to look forward, to that Cuba where he no longer exists; and in the midst of the challenges of the present, to allude to him seems an unpardonable distraction. But today he once more gatecrashed my life with one of his characteristic outbursts. I feel obliged to focus on him again after his declaration to the journalist Jeffry Goldberg that, “the Cuban model doesn’t even work for us anymore.”
If my memory doesn’t fail me, they expelled many Communist Party members for lesser or similar phrases, and purged innumerable Cubans who served long sentences. The Maximum Leader systematically pointed his finger at those who tried to explain that the country wasn’t working. And not only were the nonconformists punished, but we were all forced to don the mask of subterfuge to survive on an island he tried to remake in his own image. Pretense, whispers, deceit, all to hide the same opinion that the “resuscitated” commander now flippantly tosses out to foreign journalist.
Perhaps it is a fit of honesty, as assaults the elderly when it comes time to assess their lives. It could even be another desperate try for attention, like his prediction of an imminent nuclear debacle or his late mea culpa for the repression of homosexuals which he came out with a few weeks ago. To see him acknowledge the failure of “his” political model, makes me feel like I’m watching a scene where an actor gesticulates and raises his voice so that the public won’t look away. But as long as Fidel Castro doesn’t take the microphone and announce to us that his obsolete creature will be dismantled, nothing has happened. If he doesn’t repeat the phrase here in Cuba, and, in addition, agree not to interfere in the necessary changes, we’re back to square one.
Note:
Yesterday, on hearing the news, I wrote a brief tweet: “Fidel Castro joins the opposition, telling the journalist Jeffrey Goldberg that the Cuban model doesn’t even work for us anymore.” Shortly after a dissident friend to whom I’d sent the same message by text called me. His words were ironic, but true: “If He has joined the opposition, I’m moving over now to the official side.”
*Translator’s note: The original text was dictated over the phone and there was an error in the transcription, hence this correction.

       

23-09-2010 om 23:35 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
22-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waalse collaborateurs: Jean Thiriart
ha, het zit er weer bovenarms op tussen Franstaligen en Vlamingen over een klassiek onderwerp dat reeds lang discussies en rellen veroorzaakt tussen onze beide “broedervolkeren” namelijk de collaboratie tijdens WOII. Onze goeie vriend Bart Frit had een stukje geschreven in De Standaard dat bij de Franstaligen in het verkeerde keelgat is geschoten;
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1160599/2010/09/22/Franstaligen-geirriteerd-na-collaboratie-uitspraken-De-Wever.dhtml


"Het is een Waalse mythe dat de collaboratie een overwegend Vlaams gegeven was terwijl Franstalig België dapper verzet bood", schrijft Bart De Wever vandaag in een opiniestuk in De Standaard. De Franstaligen reageren geïrriteerd.
cdH-fractieleidster in de Kamer, Catherine Fonck, vindt het tijd om de simplistische zwart-witvisie van goeden en slechten te verlaten, zij die goed presteren en de anderen, zij die gelijk hebben en de anderen, de Vlamingen en de Walen, ...

"In volle crisis is er niets beter om de relaties terug warmer te maken en blijk te geven van de wil om de andere te respecteren", luidt het ironisch.

Veroordeling
Fonck benadrukt dat collaboratie veroordeeld moet worden, ongeacht waar ze plaats vindt of wie er collaboreert, zelfs in gewesten waar dergelijke feiten zeer zelden voorkwamen.

"De Franstaligen hebben collaboratie steeds krachtig veroordeeld en hebben nooit voor amnestie gepleit", benadrukt de gewezen gemeenschapsminister nog.

Onhandig, ontoereikend, niet opportuun
Emily Hoyos (Ecolo), de voorzitster van het Waals parlement, noemde de uitlatingen "onhandig, ontoereikend en niet opportuun" op een ogenblik dat men een een communautair akkoord moet vinden.

Hoyos vindt het schandalig om dergelijk opiniebijdrage vandaag te brengen. "Niemand heeft gezegd dat de Vlamingen collaborateurs waren en Walen engeltjes. Het is geen kwestie om te weten wie de beste en wie de slechtste", aldus de parlementsvoorzitster.

Grootvader De Wever
In zijn bijdrage verwijst De Wever ook naar een RTBF-reportage waar men het heeft over zijn grootvader, die lid was van het VNV, waarna beelden getoond werden van geüniformeerde collaborateurs. (belga/edp)
Natuurlijk zijn er Waalse collaborateurs geweest. En nog geen klein beetje en niet alleen Degrelle en consoorten. Eén van de meest kleurrijke collaborateurs was een zekere Jean Thiriart en we zijn blij jullie laten kennis te maken met dit buitenbeentje bij de collaboratie die zo een beetje van alles geweest is...om duizelig van te worden. Maar hier kan je duidelijk zien dat er wel degelijk raaklijnen zijn tussen uiterst-links en uiterst-rechts. Je verliest er compleet het noorden bij. Lees dus aandachtig mee hoe deze uiterst dubieuse collaborateur er later in geslaagd is om zich bij de Palestijnen en nog wat andere zogenaamde linksen populair te maken en vermijd dus vanaf nu te stellen dat uiterst links en uiterst rechts mekaars tegenpolen zijn en dus te spreken over de zogenaamde linkse “rode brigades”. We zijn daar nog zo zeker niet van dat die bij links thuis horen. Wat we wel van Thiriart zeker weten  is het feit dat hij een fascist van het zuiverste water was en bovendien anti-semiet. Maar zijn verhaal is intrigerend...
http://www.counter-currents.com/2010/09/jean-thiriart/

           

Jean Thiriart, the Machiavelli of United Europe

Edouard Rix
               
Jean Thiriart, 1922–1992
2,139 words
Translated by Greg Johnson
A diligent reader of Hobbes, Machiavelli, and Pareto, the Belgian Jean Thiriart (1922–1992), founder of the pan-European Jeune Europe (Young Europe), is the theorist of a Greater Europe from Galway to Vladivostok.
Born in 1922 to a liberal family in Liege, Belgium, Jean Thiriart was a young militant in the ranks of the Marxist extreme left as part of the Unified Socialist Young Guard and the Socialist Antifascist Union. He greeted the Molotov-Ribbentrop pact of 1939 with enthusiasm: “The most beautiful, the most exciting part of my life, I admit, was the German-Soviet pact.”[1] Because, for him, “National Socialism was not an enemy of Communism, but a competitor.”[2]
From One War to Another
In 1940, at the age of 18, he joined the Amis du Grand Reich allemand (AGRA–Friends of the Greater German Reich), the association in occupied French-speaking Belgium of secular and socialist supporters of collaboration, not Rexists. He also belonged to the Fichte Bund, a movement based in Hamburg that emerged from the National Bolshevik current. Condemned to three years of prison after the liberation, he gave up all political activity.
He became reengaged only in 1960, at the age of 38, during the decolonization of the Belgian Congo, taking part in the foundation of the Comité d’action et de défense des Belges d’Afrique (CADBA—Committee of Action and Defense of the Belgians of Africa). Quickly, the defense of the Belgians of the Congo transformed into a fight for the European presence in Africa, including the French in Algeria, and CADBA turned into the Mouvement d’action civique (MAC—Movement of Civic Action). Thiriart, assisted by Paul Teichmann, transformed this Poujadist inflected group into a revolutionary structure that effectively organized Belgian support networks for the OAS [L'Organisation armée secrète, the Secret Army Organization—the French resistance to the decolonization of Algeria—Ed.].
On March 4th, 1962, at a meeting in Venice under the aegis of Sir Oswald Mosley, the leaders of MAC, the Movimento Sociale Italiano (MSI—Italian Social Movement), the Union Movement, and the Reichspartei moved to found a “National European party centered on the idea of European unity.” But nothing concrete came of it. Vowing to create a true European revolutionary party, in January 1963 Jean Thiriart transformed MAC into Young Europe, a transnational European movement under the sign of the Celtic cross. Although established in six countries, it never had more than 5,000 members in all of Europe, and this, even Thiriart admitted, “only by scraping the bottom of the barrel.” Of the total, two thirds were concentrated in Italy. In France, because of its support of the OAS, Young Europe was banned, which forced the movement to remain semi-clandestine and explains its weak influence, its manpower not exceeding 200 members.
The National European Communitarian
In 1961, in Le Manifeste à la Nation Européenne (Proclamation of the European Nation), Jean Thiriart declared himself for “a united powerful, communitarian Europe . . . opposed to the Soviet and US blocs” [3]. He presented his ideas at greater length in a book published in 1964, Un Empire de 400 millions d’hommes : L’Europe (An Empire of 400 Million Men: Europe). Quickly translated into the seven principal European languages, this work—which was supplemented in 1965 by a booklet of 80 pages, La Grande Nation, L’Europe unitaire de Brest à Bucarest (The Great Nation, United Europe from Brest to Bucharest), deeply influenced the cadres of the European extreme right, particularly in Italy.
The originality of Young Europe lies in its ideology, National European Communitarianism, that Thiriart presents as a “European and elitist socialism,” de-bureaucratized and given a spine by European nationalism. Challenging the romantic concept of the nation inherited from the nineteenth century, which falls under a determinism that is ethnic, linguistic, or religious, he prefers the concept of a dynamic nation: moving, becoming, corresponding to the nation/community of destiny described by José Ortega y Gasset. Without rejecting the common past completely, he thinks that “this past is nothing compared to the gigantic common future . . . What makes the Nation real and viable is its unity of historical destiny” [5].
Describing himself as a “Greater European Jacobin,” he wanted to build a united nation and advocated the “fusion state,” centralized and transnational, the political, legal, and spiritual heir of the Roman Empire, which will give all its inhabitants European omni-citizenship. In 1989, he summarized: “The main axis of my politico-historical thought is the unitary state, the centralized political state, and not the racial state, the nostalgic state, the historical state, the religious state.” Nothing is more foreign for him than the “Europe of a hundred flags” of Yann Fouéré or the “Europe of the carnal fatherlands” dear to Saint-Loup.
Thiriart’s nationalism is based solely on geopolitical considerations. According to him, the only nations that have a future are those of continental scale like the United States, the USSR, or China. Petty traditional nationalisms are obstacles, even anachronisms manipulated by the great powers. Thus to return to grandeur and power, Europe should be unified.
Unification would take place under the aegis of a European Revolutionary Party, organized on the Leninist model of democratic centralism, which would organize the masses and select the elites. A historical party, following the example of Third World experiments like the FLN in Algeria or the FNL in Vietnam, it would be an embryonic state developing into the united European state. It would have to carry out the national liberation struggle against the American occupation, its dedicated collaborators, thousands of “Quislings” from the System parties, and the colonial troops of NATO. Thus Europe would be liberated and unified from Brest to Bucharest, 400 million strong, and would then be able to conclude a tactical alliance with China and the Arab states to break the American-Soviet condominium.
In spite of their geopolitical lucidity, Thiriart’s theses, rationalist and materialist to the extreme, are perplexing in their eminently modern character. As the traditionalist Claudio Mutti, a former militant of Giovane Europa, stressed: “the limit of Thiriart consisted precisely in his secular nationalism, supported by a Machiavellian worldview and deprived of any justification of a transcendent nature. For him, historical confrontations were resolved by brute power relations, while the state is nothing more than incarnated Nietzschean Will to Power in service of a project of European hegemony marked by an exclusivist, blind, and conceited pride” [7].
On the economic plane, Thiriart offered, as an alternative to “the profit economy”—capitalism—and the “utopian economy”—Communism—an “economy of power,” whose only viable dimension is European. Taking as a starting point the economists Fichte and List, he recommended “the autarky of great spaces.” Europe would have to leave the IMF, adopt a single currency, protect itself by tariff barriers, and work to preserve its self-sufficiency.
From Young Europe to the European Community Party
After 1963, dissensions in connection with Haut-Adige [South Tyrol—Ed.] caused a radical schism, which led to the birth of the Europa Front in Germanic countries like Germany, Austria, and Flanders.
However, the year 1964 marks the militant apogee of the movement, which played a leading role, thanks to Dr. Teichmann, in the strike of Belgian doctors opposed to the nationalization of their profession, and took part in communal elections in Quiévrain. Its working class members organized themselves as the Syndicats communautaires européens (SCE—European Community Trade Unions). In August 1964, the journalist Emile Lecerf and Dr. Nancy resigned because of ideological differences with Thiriart. Lecerf went on to head the Révolution européenne group, more or less aligned with the positions of Europe-Action in France, a “nostalgic” and “literary” movement according to Thiriart. The departure of this historic leader, followed in December 1964 by that of Paul Teichmann, caused the militant decline of the organization.
In 1965, Young Europe became the Parti  (PCE—European Community Party). Doctrinal concerns then distracted it from militant activism. The theoretical review L’Europe communautaire came out monthly while the Jeune Europe weekly became semi-monthly. After October 1965 the party’s Cadre Schools took place across Europe, Thiriart having worked out a “physics of politics” based on the writings of Machiavelli, Gustave Le Bon, Serge Tchakhotine, Carl Schmitt, Julien Freund, and Raymond Aron.
Moreover, the party published, between 1965 and 1969, a monthly magazine in French, La nation européenne, and Italian, Nazione europea, which offered a counter-current to the traditional extreme right by placing the continental unit above the nation, opposing NATO and promoting the autonomous deterrent force wanted by De Gaulle, denouncing in America as the new Carthage, sees in the regimes of Eastern Europe a kind of national Communism, and taking an interest in the liberation struggles of the Third World to the point of describing Cuba, the Arab countries, and North Vietnam as allies of Europe! The magazine, distributed by the NMPP in France, had 2,000 subscribers and printed 10,000 copies of each issue.
In June 1966, Jean Thiriart met in Bucharest with the Chinese prime minister Zhou Enlai on the initiative of Ceausescu. Beijing then spoke about a “tri-continental” struggle. Thiriart  advocated a  “quadri-continental” struggle, proposing to foment a Vietnam within Europe. For that, he envisaged creating “European brigades” on the Garibaldian model, which, after having fought in the Middle East or in Latin America, would return to fight a war of liberation in Europe.
It should be noted that following this discussion, the Italian militants of Giovane Europa carried out united actions with local Maoists, unified by a minimal common program of hostility to the two superpowers, rejection of the Yankee occupation of Europe, anti-Zionism, and support for Third World liberation struggles).
This collaboration was not without consequences. Various National European cadres ultimately joined the Maoist ranks. Thus in 1971 Claudio Orsoni, nephew of the fascist leader Italo Balbo and a founding member of Giovane Europa, would create the Center for the Study and Application of Maoist Thought. In 1975, Pino Bolzano, the last director of La Nazione europea, went on to lead the daily paper of the extreme left group Lotta Continua [The Struggle Continues—Ed.]. Renato Curcio would join the Marxist-Leninist Italian Communist Party before founding . . . the Red Brigades!
Young Europe had supporters in certain countries in Eastern Europe and the Middle East. Thus, on August 1st, 1966, Thiriart published an article in Serbo-Croatian, entitled “Europe from Dublin to Bucharest,” in the official diplomatic review of the Yugoslav government Medunarodna Politika.  Ferociously anti-Zionist, the Belgian leader was in contact with Ahmed Shukeiri, predecessor of Arafat as the head of the PLO, and the first European to fall with weapons in hand at the side of the Palestinians was a French engineer and member of Young Europe, Roger Coudroy.
Thiriart also had ties to Arab secular-socialist regimes. In  the autumn of 1968, he made a long voyage to the Middle East at the invitation of the governments of Iraq and Egypt. He had discussions with several ministers, gave interviews to the press, and took part in the congress of the Arab Socialist Union, the party of Nasser, whom he met on this occasion. Disappointed by the lack of concrete support from these countries, in 1969 he renounced militant combat, causing the breakup of Young Europe.
The Euro-Soviet Empire
He would continue, however, his rich theoretical reflections. When Washington approached Beijing in the 1970s, he suggested a Euro-Soviet alliance against the Sino-American axis, in order to build a “very large Europe from Reykjavik to Vladivostok,” which he thought was the only way to resist the new American Carthage and billion-strong China. This is what led him to declare in 1984: “If Moscow wants to make Europe European, I preach total collaboration with the Soviet enterprise. I will then be the first to put a red star on my cap. Soviet Europe, yes, without reservations” [8].
Thiriart’s dream of a Euro-Soviet Empire, which he described as a “hyper-nation state equipped with a de-Marxified hyper-communism”[9], merges with Eurosiberia: “Between Iceland and Vladivostok, we can join together 800 million men . . . and find in the soil of Siberia all our strategic and energy needs. I say that Siberia is the economically most vital power for the European Empire” [10]. He then worked on two books: The Euro-Soviet Empire from Vladivostok to Dublin: After-Yalta and, in with José Cuadrado Costa, The Transformation of Communism: Essay on Enlightened Totalitarianism, which remained on the drawing board because of the sudden collapse of the USSR. He left his political exile only in 1991 to support the creation of the Front européen de libération (FEL—European Liberation Front). In 1992, he went to Moscow with a delegation of the FEL and died of an heart attack shortly after his return to Belgium, leaving a controversial but original body of theoretical work, which inspires to this day Guillaume Faye, the preacher of Eurosiberia, and Alexander Dugin, the prophet of Eurasia.

Notes

1. C. Bourseiller, Extrême-droite. L’enquête (F. Bourrin, 1991), p. 114,.
2. Ibid.
3. Nation-Belgique, no. 59, September 1, 1961.
4. J. Thiriart, La Grande Nation. L’Europe unitaire de Dublin à Bucarest (1965).
5. Ibid.
6. C. Bourseiller, p. 119.
7. Notes complémentaires de C. Mutti à G. Freda, “La désintégration du système,” supplément to Totalité, no. 9 (1980).
8. Conscience Européenne, no. 8, July 1984.
9. Ibid.
10. J. Thiriart, “L’Europe jusqu’à Vladivostok,” in Nationalisme & République, no. 9, September 1992.
Source : Réfléchir & Agir, no. 21, Fall 2005, pp. 44–47.
Online source here, articles by Jean Thiriart here
                                   
               
Published: September 20, 2010 | This entry was posted in North American New Right and tagged Edouard Rix, Eurasia, European unity, Eurosiberia, geopolitics, Jean Thiriart, North American New Right, originals, political organizing, revolution, translations, white activism, Young Europe.
           
           

22-09-2010 om 23:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
21-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We ontdekten een nieuw lid van de samenzwering der idioten: Theo Francken
Vandaag stellen we jullie een nieuw lid voor van de samenzwering der idioten. Dit nieuwe lid heeft het deze keer niet over allerlei toekomstplannen voor de Brusselaars. Hij heeft het over asielzoekers. We hebben het over Theo Francken, parlementslid voor de NVA, “the biggest Belgian political party”, zoals hij zelf zegt in een brief aan de ambassadeur van Thailand.
Waarover hebben we het nu juist? Wel lees zelf maar:

http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsnieuws/zeven-dagen-no-border-camp-aan-thurn-taxis

dinsdag 21 september 2010
Zeven dagen 'No Border Camp' aan Thurn & Taxis
                     
                             
           
Groeperingen die het opnemen voor mensen zonder papieren (hier in het Maximiliaanpark) blazen verzamelen in Thurn & Taxis tijdens het No Border Camp.
© Jo Voets
           
                
            
              
       
     Brussel-Stad -      Vanaf zaterdag kamperen allerlei organisaties een week lang op de site van Thurn & Taxis. Ze komen er debatteren over en demonstreren tegen het Europese asiel- en migratiebeleid. Sommigen vrezen geweld van anarchistische groepjes.
Van zaterdag 25 september tot zondag 3 oktober is de site van Thurn & Taxis de plaats voor een "ontmoeting tussen mensen en bewegingen die strijden tegen de grenzen die ons verdelen."
Het gaat om organisaties die strijden tegen 'Fort Europa'. "De Europese Unie sluit al meer dan tien jaar zijn poorten voor migranten. Europa versterkt de repressie die België en andere lidstaten voeren. Deze landen houden mensen in de illegaliteit, doen razzia’s, sluiten mensen zonder papieren op en wijzen ze uit," klinkt het bij de organisatoren.
Tijdens het kamp zullen films worden vertoond in samenwerking met Cinema Nova en is er een fototentoonstelling over migranten in Calais. De deelnemers gaan ook op tour door Brussel langs plaatsen die verband houden met mensen zonder papieren en er is een bijeekomst voor het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel.
Hoeveel mensen het No Border Camp zal aantrekken is moeilijk te zeggen. "We hopen op minstens vijfhonderd deelnemers maar dat aantal kan uitgroeien tot drieduizend," zegt een woordvoerster in De Standaard. "Er is geen vast organiserend comité. Een kleine kern zorgt voor wat logistieke ondersteuning maar voor de rest doet iedereen een beetje waar hij zin in heeft."
'Op het ergste voorbereid'
Verschillende overheidsinstanties houden hun hart vast. "We zijn op het ergste voorbereid," zegt Geert De Vulder van de Dienst Vreemdelingenzaken in de krant. "Met de verschillende ordediensten hebben we overlegd hoe we dit het best aanpakken. Het kamp op zich lijkt niet het probleem maar mogelijk willen enkele anarchastische groeperingen hun ongenoegen uiten."
Het kamp heeft in wezen vreedzame bedoelingen maar de organisatie kan niet uitsluiten dat het toch fout gaat. "We zijn niet verantwoordelijk voor wat autonome groepen uitrichten. Rel schoppen zullen ze wel niet. Maar we kunnen niet uitsluiten dat ze symbolische acties voeren."
Volksvertegenwoordiger Theo Francken (N-VA) begrijpt niet dat de stad Brussel de bijeenkomst laat doorgaan. "Ik hoop dat de stad er alles aan doet om het personeel van de asielinstanties te beschermen. In Brussel dolen nu massa's asielzoekers rond. Als zij voelen dat een betoging opkomt voor hun belangen, zullen ze zich daarbij aansluiten. Dan is het hek helemaal van de dam."
Ook de directeur van het centrum 127bis en de burgemeester van Steenokkerzeel uiten hun bezorgdheid in de krant.
De lokale politie verwacht niet meteen problemen. "Die mensen komen samen op een privéterrein en als alles daar rustig blijft en wij krijgen geen oproep gaan we ook niet tussenkomen," zegt woordvoerder Christian De Coninck van de politie Brussel Hoofdstad Elsene. "Zoals altijd zijn we wel paraat als er iets zou gebeuren."
© brusselnieuws.be / FM BrusselKijk, wij zijn niet bepaald bewonderaars van anarchisten noch van relzoekers, al is er geen noodzakelijk verband tussen beiden en hebben wij in een ver verleden gevluchte Spaanse anarchisten gekend waarvoor we het volste respect kunnen opbrengen. Volksvertegenwoordiger Theo, lid van, het partijbestuur van de biggest Belgian political party, maakt het echter al te bont wanneer hij bange burgertaal uitkraamt zoals we hierboven mogen lezen.
Als we hem moeten geloven dan zitten achter elke Brusselse straathoek massa’s dolende asielzoekers te wachten op een solidariteitsbetoging van anarchisten om de boel kort en klein te slaan en het personeel van Fedasil te lynchen. Dat er een grote kans op rellen is tijdens deze betoging, tot daar toe. Waarschijnlijk zullen er groepjes relnichten inderdaad wat heibel maken maar vermits de Brusselse ordediensten uitstekend werk verrichten en wel wat ervaring hebben op het gebied van ordehandhaving zal Theo zich geen zorgen moeten maken. Maar dat Theo elke asielzoeker als dolende potentiële terrorist beschouwt bewijst zijn grote dossierkennis over de asielzoekers. Waarschijnlijk beseft Theo niet dat er heel wat asielzoekers met hun ganse familie naar hier komen om hun geluk te beproeven. Dus met vrouw en kinderen. Net zoals in de 19de eeuw duizenden Vlamingen uitgeweken zijn naar Noord- en Zuid-Amerika omdat ze hier alleen maar zwarte miserie zagen en geen enkele toekomst voor hun kinderen. Deze uitspraak zegt dus meer over elitaire Theo dan over enig revolutionair gevaar dat zou uitgaan van wilde hordes asielzoekers.

Een ander fraai voorbeeld van elitaire idiotie is zijn briefke aan de Thaise ambassadeur. We laten het hem zelf uitleggen. Graag het woord aan Theo dus:
http://theotuurt.wordpress.com/

Ook al ontmantelen we dit land tot op haar laatste schil, de hardnekkige francofonie van en in de belgische diplomatie zullen we enkel verslaan op de dag dat we echt onafhankelijk zijn. Buitenlandse Zaken is zonder twijfel de meest francofone boîte van het land.
Het grootste nadeel hiervan is dat belgië in het buitenland wordt aanzien als een Franstalige natie. Geen kat weet dat er in belgië eigenlijk meer Nederlandstaligen dan Franstaligen wonen.
Een pijnlijk gevolg is dat de internationale diplomatieke wereld zich laat misleiden. Dat mocht ik enkele weken terug nog ondervinden toen ik een ééntalig Franse brief ontving van Dhr. Pisan Manawapat, de ambassadeur van Thailand.
Ik stuurde hem en zijn overste, de Thaise minister van BuZa, zonet volgende klachtmail:Dear Minister of foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Dear Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Belgium
On the 30th of July I received a letter from Mr. Manawapat, the ambassador of the Kingdom of Thailand to Belgium. In this letter Mr. Manawapat invited me as a Member of Parliament to read the article about Queen Sirikit of Thailand in the Summeredition of the famous French magazine “l’Eventail”. I was delighted to read about your intelligent and faboulous Queen Sirikit. However, I was very disappointed to receive this letter in the French language. As an ambassador in Belgium Mr. Manawapat should know that the majority of Belgian citizens speaks Dutch and not French. Moreover, as an Ambassador in Belgium Mr. Manawapat should know that this dutchspeaking majority is very sensitive to languagematters, this has everything to do with the turbulent history of the Kingdom of Belgium.
As a Member of Parliament for the biggest Belgian political party, the N-VA (New-Flemish Alliance) I can only hope that Mr. Manawapat pays in the future more attention when he sends letters to the Dutchspeaking Members of Belgian Parliament.
I’m looking forward to your reaction.
Yours faithfully,
Theo Francken
Member of Belgian Parliament
N-VA
theo.francken@n-va.be


Voilà, intussen weten we dat Theo dus een knappe en verstandige zus heeft die Nathalie heet. Da’s altijd nuttig om te weten  en we zijn intussen passioneel verliefd op haar.
“Hallo Nathalie, stuur ons vlug een mailtje want we liggen hier zowaar te smelten...”
We weten inmiddels ook dat Theo een zwaar minderwaardigheidscomplex heeft “als kleine broer van” onze mooie Nathalie. Gelukkig zit hij nu in het parlement en heeft hij niks beters te doen dan idiote mailtjes te sturen naar de Thaise Minister. Wat ons opvalt is zijn bloemrijk taalgebruik over de Thaise queen. Dat Theo als  republikein van het zuiverste water bloemrijke lofzinnen schrijft lijkt ons toch wat vreemd: “I was delighted to read about your intelligent and faboulous Queen Sirikit.”. Theo zal best  nooit in deze termen naar onze Albert schrijven over ons Paola want anders wordt hij verdacht van overspelige majesteitsschennis.

Verder verdenken we malle Theo van enige zin voor overdrijving. Zeker wanneer we het verband lezen op zijn webstekje tussen de 60 gram donderdagse coke die er in Leuven gesnoven wordt en Mexicaanse en Colombiaanse karteloorlogen of de zware vechtpartijen uitgelokt door "toffe mensen uit Brussel en Mechelen"...en met een leuk fotootje van iets meer dan 60 gram als illustratie

We citeren:

“600 porties of 60 gram coke wordt er doorgehaald op een gemiddelde donderdagavond te Leuven. Aan een straatwaarde van 40€ tot 50€/gram komt dit al gauw op een Leuvens nachtomzetcijfer van een kleine 3.000 €. Reken daar nog de verkoop van andere ‘stuff’ bij en je kan moeilijk verwonderd zijn van het feit dat ‘al die toffe mensen’ uit Brussel en Mechelen tegenwoordig naar Leuven afzakken op donderdagavond en dat er zoveel zware vechtpartijen zijn…
Het bizarre aan het verhaal is dat het gebruik van hard drugs hoe langer hoe minder een politiek en media ‘issue’ zijn. Hoe meer er gesnoven wordt, hoe minder de politiek en de media er blijkbaar wakker van liggen.”
Wat 60 gram coke ter waarde van de astronomische som van 3000€ allemaal kan veroorzaken....zulke pipo’s zitten dus nu in ons parlement en in het partijbestuur van de NVA “the biggest belgian political party. Geef ons ook een lijntje graag!

21-09-2010 om 23:13 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
20-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tal Al Mallohi, een 19 jarige Syrische blogster ...
Blijkbaar zijn er nog andere problemen op deze aardkluit dan de wederzijdse banvloeken tussen Di rupo en Bart Frit. Er wordt al een tijdje via Arabische blogs opgeroepen tot solidariteit met een 19-jarige Syrische blogster die al een paar maanden zonder enige concrete beschuldiging wordt vastgehouden in de gevangenis.
Recent sprong nu ook Human Rights Watch op de kar...

http://www.damascusbureau.org/?p=1214

Arab Solidarity with Detained Syrian Blogger

        
Posted on | September 15, 2010 | No Comments
             
Across the Web Arabs show solidarity with the arrested Tal.
SMN No. 9, September 15, 2010
Internet users across the Arab world have been demonstrating their online support to a 19-year-old Syrian blogger held incommunicado by authorities since December.
In Egypt, cyber-activists have started campaigns and support groups for Tal al-Mallohi on several social media networks, notably Twitter, which has not still gained as wide a popularity in Syria as it had in some other Arab countries.
The #Free Tal has become recently one of the most popular hash tags on Twitter among Egyptian users. A hash tag is used within a Tweet as a way to participate in a particular conversation on Twitter. The more a hash-tagged topic is used, the more online media picks it up.
Many Syrian cyber-activists were subsequently encouraged to join Twitter and use it to shore up support for their campaigns.
“Twitter allowed me to connect with tens or even hundreds of individuals from different nationalities within just hours after I first connected to it,” said one Syrian internet user.
Also on Facebook, around 300 netizens joined a group, called “The Arab campaign for the release of Tal al-Mallohi,” within the first day of its creation.
Some Facebook users posted the numbers of Syria’s state security bureau and urged netizens to contact officials and call on them to set Mallohi free.
One user wrote that he tried to contact the security bureau but was told that they had no information about the blogger.
Mallohi has not yet been charged with any crime and the location of her detention remains unknown. Human ruman rights groups in Syria believe that she was arrested because of her blog entries on freedom and the political situation in her country.
Another initiative in solidarity with Mallohi was the circulation of an electronic petition by Egyptian human rights groups.
Via Twitter, these groups called for a sit-in on Sunday 19 September in Cairo to cask for the blogger’s immediate release. The exact location of the protest is still being debated.

http://www.hrw.org/en/news/2010/09/20/syria-release-student-blogger-held-incommunicado

Syria: Release Student Blogger Held Incommunicado
19-Year-Old Woman Detained in 2009, Still No Charge
September 20, 2010
More Coverage:
More Human Rights Watch reporting on Syria
Detaining a high school student for nine months without charge is typical of the cruel, arbitrary behavior of Syria's security services. A government that thinks it can get away with trampling the rights of its citizens has lost all connection to its people.
Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch
(New York) - The Syrian government should immediately release Tal al-Mallohi, a 19-year-old high school student and blogger held incommunicado without charge for nine months, Human Rights Watch said today. She has been held by Syria's security services since being detained on December 27, 2009.
State Security (Branch 279), one of Syria's multiple state security agencies, summoned al-Mallohi to Damascus for interrogation in December and immediately detained her. Two days later, members of State Security went to al-Mallohi's house and confiscated her computer, some CDs, books, and other personal belongings.  Since the arrest, the security services have not allowed her family to communicate with her and have not offered any explanation for the arrest.
"Detaining a high school student for nine months without charge is typical of the cruel, arbitrary behavior of Syria's security services," said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. "A government that thinks it can get away with trampling the rights of its citizens has lost all connection to its people."
It is unclear why the authorities have detained al-Mallohi. According to her family, al-Mallohi, who is in her last year of high school, does not belong to any political group. Some Syrian activists have expressed concerns that security services may have detained her over a poem she wrote criticizing certain restrictions on freedom of expression in Syria. Her blog, which contains poetry and social commentary, focuses mostly on the plight of Palestinians and does not address Syrian political issues. Her homepage shows a picture of Gandhi with the quote, "you will remain an example."
On September 1, al-Malouhi's mother issued a public appeal to President Bashar al-Asad urging him to provide her with information about her daughter.

20-09-2010 om 22:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
19-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebruiksaanwijzing om je ballen te tonen op de leukste date-site van Vlaanderen!
Je mag ons geloven of met gezonde twijfel  over  ons  Internetgebruik blijven rondlopen maar  we vonden per    toeval deze leuke date-site .Vooral de boeiende wervende en ook wel wervelende tekst kon ons bekoren... We doken er dus op!                        
19-09-2010
*Zoek, SMS en duik er op!
                                        
De snelste en veiligste manier van (sex) daten.
Probeer het uit voor jezelf je hebt immers niets te verliezen!
Weten hoe te zoenen-sluiten in het kader van tien minuten is alles over het frame controle. Begin met het maken van oogcontact met een meisje in een bar. Begin het gesprek door te zeggen, "Je kunt niet zomaar naar me kijken als dat met ten minste zeggen hi". Hiermee wordt het frame dat ze je achtervolgen. Dan zeggen "ok, omdat je te staren we're gonna een starende wedstrijd hebben, en wel nu". Dan als je haar aan te staren, houd uw hoofd te bewegen naar haar toe als je gaat om haar te kussen. Op dit punt zal je ofwel kus haar of zij zal haar hoofd te bewegen en verliest de wedstrijd. Dit toont haar dat je ballen hebben om haar zoo goed als warmt haar op voor een kiss kiss later en zet het frame, dat ze je iets verschuldigd is. Heb een paar kleine praten (dat wil zeggen in aanmerking komen haar comfort en het gebruik van het type vragen) voor ongeveer een 2-minuten en gaan dan zoenen haar afscheid afsluiten met te zeggen: "Ik heb te gaan in een tweede, weet je wat, dat ik bijna ben geneigd om te geven u iets te mij te herinneren .... maar geen tong "en geef haar een klein kusje op de lippen (sms dating). De beperkte verzoek zal haar betrapt off guard en ze zal waarschijnlijk laat je haar een kleine kus, die haar warm-up voor de echte kus (smsdating). Na de "pikken" zeggen "mmm er een goede smaak is er, wat is dat vanille?" dan terug gaan voor een "echte kus". Als ze draait haar hoofd, net zoenen op de wang en probeer het opnieuw in een paar minuten. Als ze daadwerkelijk duwt je weg zegt "je moet een hypnotiseur oh mijn God wat heb je voor mij?", Die de grap maakt het haar schuld (www sms dating). Vergeet niet, zelfs als het meisje niet verder voor hem meteen, zolang je niet proberen om haar te kussen in een griezelig, behoeftige manier waarop je zult haar aan te tonen dat u ballen, die haar maakt meer aangetrokken tot U anyways.


en je vindt dat allemaal op : http://www.bloggen.be/smsdating000/

Duik erop !

We besparen jullie de fotootjes maar volgens ons zit Bart De Wever hier achter of Peumans. Na de slopende regeringsonderhandelingen met Milquet en Di Rupo zou dit nauwelijks moeten verwonderen. Dus is het helemaal niet abnormaal dat uiteindelijk iedereen hierover zijn eigen interpretatie heeft....

19-09-2010 om 22:19 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog meer idioten over Brussel...
Merkwaardig toch hoe die leuke Vlaams-nationalisten aan één zelfde zeel trekken als het om Brussel gaat. DFe vorigen wilden Brussel doodgewoon bij Vlaanderen aanhechten en deze hier wil Br(ussel loslaten wegens te duur...Zelfs als Vlaanderen een apart apenverblijf zou worden dan nog zullen ze met elkaar redetwisten en bekvechten.
Ziehier de mening van docent economie aan de Limburgse universiteit en laatste toeverlaat van lijst Dedecker, Lode Vereeck vanaf vandaag lid van de samenzwering der idioten ...
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1159409/2010/09/19/LDD-bereid-Brussel-op-te-geven-voor-onafhankelijk-Vlaanderen.dhtml
LDD is bereid om Brussel op te geven voor een autonoom Vlaanderen. Dat heeft partijvoorzitter Lode Vereeck gezegd bij de start van het nieuwe politieke werkjaar. Daarmee pakt de partij een van de pijnpunten aan bij een mogelijke splitsing van ons land. Andere partijen die streven naar een onafhankelijk Vlaanderen, zoals N-VA, willen Brussel houden.
De partijvoorzitter benadrukt dat LDD voorstander blijft van een confederaal model waarbij Vlaanderen en Wallonië samen Brussel besturen, maar "niet tegen elke prijs".

De investering waard?
Een half miljard euro per jaar extra financiering voor Brussel, het bedrag dat op de onderhandelingstafel lag, is veel te veel voor LDD, vooral omdat er geen garantie is op een interne hervorming van het Brussels gewest.

Volgens een recente studie zouden er nog maar zo'n 55.000 Vlamingen in Brussel wonen. Een erg kleine groep, vindt LDD, waarbij men zich de vraag kan stellen of het nog wel de moeite is om daar veel geld in te investeren.

Aparte entiteit
"Het is aan de Brusselse Vlamingen of Vlaamse Brusselaars om hun rol op te nemen binnen een nieuwe Brusselse beleidsstructuur." Volgens Vereeck beschouwen de Brusselse Vlamingen zich nu al als een aparte entiteit.

Het verlies van Brussel
Waar de Walen stilletjes aan rekening moeten beginnen houden met de splitsing van België, moeten de Vlamingen stilaan denken aan het verlies van Brussel", zegt Vereeck.

Hij maakt die conclusie na de vaststelling dat de onderhandelingen in de richting van regionalisering gaan in plaats van communautarisering, dat wil zeggen rekening houdend met drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Nog volgens Vereeck is de vertrouwensbreuk aan de onderhandelingstafel te wijten aan een foute aanpak door N-VA-voorzitter Bart De Wever. (belga/edp)


Wees gerust, beste Lode, het zijn niet alleen de 55.000 Brusselse Vlamingen die zich als een aparte entiteit beschouwen als we jullie bezig horen. Vermits nu toch de meest lachwekkende scenario’s de pers halen dank zij jullie formidabele gedegen denkwerk zou het misschien even realistisch zijn ergens op de Limburgse heide een kleine bantustan op te richten onder de naam Vlaanderen waar we jullie allemaal bijeen kunnen zetten. Samen met de andere grote actuele Vlaamse denkers kunnen jullie dan een toekomstplan uitdokteren voor jullie heilsstaatje. Intussen zullen wij wel verder aanmodderen met onze landgenoeten aan de andere kant van het Zoniënwoud.

19-09-2010 om 21:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!