kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

17-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cartoons Zaza komen ons de strot uit
Klik op de afbeelding om de link te volgen Vanmorgen hebben we ons een beetje verslikt in ons koekenbrood bij het lezen van het hoofdartikel van De Standaard. Ook andere kranten plaatsten het zelfde artikel maar onze ergernis gaat uit naar de door ons nochtans erg gewaardeerde De Standaard. Nee, het gaat niet over de inhoud van het artikel dat gewoon een beslissing van het OCMW van de gemeente Herzele weergeeft en dat we trouwens hieronder afdrukken.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=G62446BL&ref=front

Herzele scheldt schulden inwoners bij OCMW kwijt


foto 1/2


BRUSSEL - Alle inwoners van Herzele die bij het OCMW schulden hebben uitstaan, hoeven die niet meer terug te betalen. De Oost-Vlaamse gemeente is de eerste in Vlaanderen die de schulden van haar inwoners collectief kwijtscheldt en hoopt op een 'kettingreactie'. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is tegen zo'n collectieve maatregel.

Van onze redacteursInge Ghijs

'Dit zal de geschiedenis ingaan als een maatregel met een bijzonder sociale dimensie', zegt Johan Van Tittelboom, Open VLD-burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Herzele. Het schepencollege van Herzele (een coalitie van Open VLD, SP.A en Vl.Pro) maakt op de begroting van volgend jaar 270.000 euro vrij om alle schulden die inwoners van Herzele bij het OCMW hebben uitstaan, kwijt te schelden. Met deze eenmalige toelage aan het OCMW zullen 250 gezinnen worden geholpen.

De gemeente maakt ook 10.000 euro vrij om alle inwoners die van het OCMW een leefloon krijgen, en alle asielzoekers een eindejaarsbonus van 250 euro te geven. Dat moet die mensen, met de feestdagen voor de deur en in tijden van dalende koopkracht, een extra duwtje in de rug geven.

Van Tittelboom stelt de maatregel, die samen met het OCMW werd uitgewerkt, op 30 december aan de gemeenteraad voor en verwacht de volle goedkeuring. 'Wij zijn een hartelijke gemeente, en ik ben ervan overtuigd dat de gemeenteraadsleden hun hart zullen laten spreken', zegt hij.

'Als we de armoede willen uitroeien, moeten we er niet alleen over praten, maar moeten we er ook iets aan doen', zegt Van Tittelboom.

'Wie schulden heeft, raakt heel moeilijk uit de armoede. Je sleurt de schulden als een zware zak mee en je raakt erdoor gedemotiveerd om werk te zoeken of een huis te huren. Door die schulden weg te nemen, pak je het probleem bij de wortel aan.'

'Dit is geen blanco cheque', zegt Van Tittelboom nog. 'We zullen de mensen verplichten om met het OCMW contact te blijven houden, zodat we ze verder kunnen sensibiliseren en kunnen vermijden dat ze weer in dezelfde situatie verzeild raken.'

Voor alle duidelijkheid: de collectieve kwijtschelding geldt alleen voor inwoners die rechtstreeks bij het OCMW schulden hebben aangegaan, bijvoorbeeld wanneer het OCMW in hun plaats hun huurwaarborg heeft betaald, die zij dan normaal in maandelijkse schijven moeten terugbetalen.

Inwoners die geen leningen bij het OCMW hebben aangegaan, maar er wel in schuldbemiddeling zijn (bijvoorbeeld omdat ze te veel op krediet hebben gekocht), komen niet in aanmerking voor de collectieve regularisatie.

Althans, nog niet, want de gemeente Herzele onderzoekt hoe ze haar schuldhulpverlening nog kan uitbreiden.

Herzele is voor zover bekend de eerste gemeente in Vlaanderen die een collectieve schuldkwijtschelding doorvoert. Ze hoopt dat de maatregel een 'kettingreactie' teweegbrengt en dat het debat ook in andere gemeenten en OCMW's zal worden gevoerd. Maar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is tegen het initiatief.

'Het is lovenswaardig dat de gemeente mensen met schulden probeert te helpen. Maar we zijn geen voorstander van zo'n collectieve maatregel', zegt Nathalie Debast van de VVSG.

'Als het OCMW een huurwaarborg voorschiet, dan wordt er een terugbetalingsplan afgesproken. Die afspraken kun je te allen tijde wijzigen en het maandelijks af te betalen bedrag verminderen. In noodgevallen kan het OCMW de schulden ook kwijtschelden, daar zijn we niet tegen. Maar het moet wel een beslissing zijn op basis van een individueel dossier.'

'Welk signaal geef je aan de bevolking met zo'n algemene maatregel? Het gevaar bestaat dat de mensen hun schulden niet meer aan het OCMW zullen afbetalen omdat ze zullen denken: tegen Nieuwjaar zullen ze wel weer alle schulden kwijtschelden.'Yves Delepeleire
Met de commentaar van de hoofdredacteur op deze beslissing hebben wij evenmin een probleem vermits we in een vrij land leven en iedereen hierover zijn mening mag verkondigen. We hebben echter wel een probleem met bijhorende cartoon van ZAZA. En we willen helemaal geen nieuwe Mohammedcartoonrel ontketenen maar volgens onze bescheiden mening en zonder dat we deze op één of andere manier willen opdringen is dit er een heel eind over...en we stappen niet naar het Centrum tegen weet ik veel allemaal om klachten in te dienen. Wij geven maar gewoon onze mening voor wat ze waard is en we weten dat zulke cartoons in Vlaanderen op veel besmuikt gegrinnik mogen rekenen. Ik voelde mij vanmorgen op de Brusselse metro heel erg onbehaaglijk wanneer ik mijn krant opendeed en de voorpagina zag...waarom zou dat geweest zijn?

en net wanneer ik dacht door de voorpagina om te draaien een aantal verwonderde blikken te kunnen ontwijken sla ik dan met een wijds en onschuldig gebaar pagina 8 open en...

Ouders mee in schoolbad


BRUSSEL - Zesjarigen kunnen vanaf 1 september 2010 pas aan het eerste leerjaar Nederlandstalig onderwijs beginnen, als ze voldoende Nederlands kennen. Ouders moeten bovendien betrokkenheid tonen en op het oudercontact aanwezig zijn.

Van onze redacteurElk schooljaar zijn er in het Nederlandstalige onderwijs negenhonderd tot duizend kleuters die helemaal niet naar de derde kleuterklas gaan. Daarnaast zijn er 'een paar duizend' kleuters die zeer onregelmatig aanwezig zijn. Die kinderen beginnen in het eerste leerjaar van het lager onderwijs meteen met een achterstand, omdat ze te weinig of zelfs geen Nederlands kennen. 'Die achterstand valt later nog moeilijk weg te werken', zegt de Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A).

Daarom moeten zesjarigen die naar een Nederlandstalige basisschool gaan, verplicht een jaartje Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben. Die voorwaarde geldt vanaf 1september 2010. De Vlaamse regering keurde daarover vrijdag een decreet goed. Het decreet gaat nu voor bespreking naar het Vlaams Parlement.

Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderen van zes jaar uit het Franstalige onderwijs wier ouders naar Vlaanderen verhuizen. Voor kinderen van zes jaar die geen Nederlandstalig kleuteronderwijs hebben gevolgd, komt er een taaltoets. Zo zal men via een luistertoets Nederlands nagaan welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben.

Volgens het decreet moeten ouders er eveneens op toezien dat hun kinderen op tijd komen en voldoende aanwezig zijn in de lessen. De ouders moeten ook naar het oudercontact komen en deelnemen aan de individuele begeleiding van hun kind.

'We verwachten veel van scholen', zegt minister Vandenbroucke. 'Maar we mogen ook iets van de ouders vragen. We trekken de ouders mee in bad. Zij moeten meewerken aan de scholing van hun kinderen. Vroeger heeft men ouders te veel als consumenten van goed onderwijs beschouwd, terwijl zij evengoed producenten van goed onderwijs zijn.'

Dat engagement van de ouders komt in het schoolreglement. Echte straffen voor ouders of leerlingen komen er niet. 'We zullen geen leerlingen straffen omdat hun ouders hun engagementen niet nakomen', aldus Vandenbroucke.

Vooral de directies van Nederlandstalige scholen in het Brusselse drongen aan op een stevige waarschuwing voor (vooral laagopgeleide) ouders om zich om de opleiding van hun kinderen te bekommeren.

Vandenbroucke vreest niet dat het Nederlandstalige onderwijs in Brussel aan aantrekkingskracht zal inboeten, nu hij van de leerlingen een voldoende kennis van het Nederlands eist. 'We beseffen nog niet goed wat er op ons afkomt, maar het aantal leerlingen in het onderwijs zal de komende jaren met bijna een derde toenemen.'

De minister heeft zijn maatregel ook al toegelicht aan zijn Franstalige collega van Onderwijs, Christian Dupont (PS). 'Ik zou de Franstaligen durven aan te raden eenzelfde eis tegenover hun zesjarigen te stellen.'

Vanaf 2012 moeten leerlingen van het technisch secundair onderwijs ook twee moderne talen kennen, Frans en Engels. Leerlingen van het beroepsonderwijs moeten minstens één moderne vreemde taal leren. Dat is vandaag niet het geval.

www.delathoogvoortalen.beFilip Verhoest


en hier gaat het ons evenmin om het artikel of wat dachten jullie dat we terug naar de inquisitie willen? Maar opnieuw de cartoon van ZAZA ??????

Nog eens duidelijk maken voor iedereen : wij zijn absoluut niet voor censuur en we zijn tegen alle heibel over Mohammedcartoons die we weliswaar zelf weinig grappig vonden maar kom. Maar hier gaat onze Zaza volgens ons over de streep en we houden het bij deze commentaar die louter subjectief is en laten het aan ons bescheiden lezersbestandje over om er het hunne over te denken. Voor ons is dit plat racisme ...punt uit en een kwaliteitskrant onwaardig. Laat Zaza zijn ding doen in Het Pallieterke of in één of ander ledenblad van het Vlaams Belang maar niet in De Standaard ...Stel jullie gewoon de vraag : welk beeld geeft men hier over de vluchtelingen en migranten en klopt dit met de werkelijkheid denkt u ? Aan de reactie op het hoofdartikel valt niet af te meten dat Vlaanderen een probleem heeft met dit soort cartoons. Wij dus wel....en daarom zijn we zo vrij een ander historisch beladen clichébeeld te gebruiken om deze bijdrage wat te verduidelijken tenzij iedereen in Vlaanderen verkiest blind te blijven voor dergelijke banalisering van het racisme

17-12-2008 om 12:45 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
16-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allez hop, aan het werk! En nog geen klein beetje...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Vandaag gaan we nu eens niet op uitstap naar Griekenland. We zoeken het iets dichter bij huis. Het wordt Straatsburg maar het nieuws dat we daar opvingen is al niet veel leuker dan de Griekse tragediespelen van de laatste dagen. Er werd vandaag betoogd tegen het voorstel om de werkweek op te trekken tot 65 uren en tegen de poging om de notie in te voeren van niet gepresteerde wachttijden. Even bondig uitleggen...iemand doet wachtdienst bv een dokter maar heeft geen interventie gedaan ....zou niet meer beschouwd worden als werktijd. Met andere woorden, zich onder het gezag van een baas zetten en ter beschikking staan is geen voldoende reden meer om te spreken van prestaties....In Belgistan vonden we weinig (dat kan aan ons falend zoekwerk liggen natuurlijk) zinnige uitleg maar we gaan naar Frankrijk en kloppen aan bij http://www.eudebate2009.eu/inc/article/27794/europe-65-heures-debat-parlementaire-strasbourg.html


65 heures travaillées par semaine : bientôt une réalité?

La grande bataille de l’emploi et de la durée du temps de travail aura lieu les 16 et 17 décembre au Parlement européen. Socialistes et libéraux s’affronteront dans l’hémicycle, malgré quelques divisions internes aux groupespolitiques.

65 heures par semaine sur un chantier ?

« Ce n’est pas gagné ». Sur les bancs du Parti populaire européen (PPE), les eurodéputés ne seront pas surpris si la décision adoptée en commission parlementaire n’est pas suivie en session plénière. Derrière l’eurodéputé socialiste Alejandro Cercas, 70 % de la commission parlementaire qui travaille sur le thème de l’emploi a en effet voté contre la proposition du Conseil européen qui souhaite implémenter une durée du temps de travail de 60 à 65 heures dans l’Union européenne. Par ailleurs, ce texte prévoie de ne pas comptabiliser les gardes médicales comme des heures travaillées. Cercas s’oppose également à ce qu’une exception soit concédée au Royaume-Uni et à laPologne.

Un problème européen ou national


| (Commission européenne)Cette semaine, la lutte promet d’être acharnée. Les Libéraux semblent prêts à se battre bureau par bureau, député par député, pour que la directive soit approuvée. Environ la moitié des députés du PPE, les socialistes du Royaume-Uni et de certains pays de l’Est comme la Pologne ou la Hongrie, sont à leurs côtés. En face, la majorité des socialistes y sont opposés et ont obtenu l’appui des Verts, de la Gauche unitaire et de beaucoup de membres du PPE, à l’instar des Espagnols. « En Espagne, le Parti socialiste (PSOE) a lancé une campagne de sensibilisation des citoyens contre les 65 heures afin que lors des élections européennes, les gens les identifient comme les défenseurs des intérêts des travailleurs », explique la socialiste portugaise María João Rodríguez qui conclut en soulignant que « les gens s’aperçoivent enfin que les problèmes européens sont des problèmes nationaux.»

« Dans des périodes de crise, il faut réduire la durée du travail et la répartir pour combattre le chômage»

« Si je dois aller aux urgences, je n’aimerais pas me retrouver entre les mains d’un médecin qui vient de travailler 64 heures d’affilée », commente, ironique, l’Italienne Anna Colombo, bras droit du président du groupe socialiste à la Chambre européenne, Martin Schulz. Une position que partage la communiste portugaise Ilda Figueiredo qui considère la proposition de directive présentée par le Conseil européen comme « une recul inadmissible sur 100 ans de lutte pour les droits des travailleurs. » Pour autant, la libérale Elizabeth Lynne n’est pas non plus favorable à cette proposition, notamment concernant certains secteurs d’activités : « Je ne soutiens pas les 65 heures là où les vies de gens sont entre les mains des travailleurs, comme par exemple les médecins ou les routiers.»

Les heures de garde des professions médicales risquent ne pas être prises en compte comme des heures travaillées.Les heures de garde des professions médicales risquent ne pas être prises en compte comme des heures travaillées. | (Commission européenne)

Quel est l’intérêt des travailleurs?

Imposer à toute l’Europe la législation qui permettrait de travailler 65 heures, c’est ce que la Britannique Lynne ne veut pas car elle refuse de transiger sur le maintien d’une exception pour le Royaume-Uni (« l’opting out »). « Si nous restreignons la durée du travail, nous allons à l’encontre des intérêts des travailleurs », assure-t-elle en se basant sur le fait qu’au Royaume-Uni, aucune tradition d’accords collectifs ou de syndicats fortement militants n’existe. « Chaque travailleur peut recourir librement à l’opting out pour travailler plus de 48 heures, uniquement quatre semaines après avoir signé un contrat, donc en dehors de la législation européenne. Mais il a la possibilité de le suspendre lorsqu’il le souhaite. Ainsi, nous évitons que les employeurs ne fassent signer deux ou trois contrats simultanément à leurs employés pour leur permettre de travailler plus longtemps. Il s’agit de promouvoir la transparence et d’éviter le dumping social ; en effet, je connais de nombreux employeurs au Portugal ou en Espagne qui ne peuvent signer de contrats avec des travailleurs, car ces derniers ne souhaitent pas travailler légalement », poursuitLynne.

L'Europe sociale contre l'Europe du marché, et vice-et-versa ? Reportage de Euronews (langue espagnole)

« Dans des périodes de crise, il faut réduire la durée du travail et la répartir pour combattre le chômage. Il est également nécessaire de réduire le profit généré par le capital pour augmenter les salaires des travailleurs et relancer l’économie par la consommation », plaide la communiste Figueiredo. « Mais comment les hommes politiques pourraient-ils limiter le temps de travail des autres, alors qu’ils sont les premiers à travailler 70 heures par semaine ? », rétorque Lynne, et de conclure : « Je défends le droit des travailleurs à travailler quand ils le veulent, et sur ce point, la crise ne me paraît pas favoriser les théories des socialistes, des verts et des communistes : avec cette crise, les travailleurs ont désormais besoin de plus d’argent et il faut leur permettre de travailler plus.»

Les socialistes àl’offensive

Pablo G. S. vit à Cadix, une ville espagnole particulièrement touchée par le chômage. Pendant la saison touristique, il travaille dans un bar sur le bord de mer. « Mon contrat stipule 37 heures, mais je travaille 60 heures et je ne suis pas payé plus, se lamente-t-il. Si je me plains, le patron ne m’embauchera pas l’année suivante, et de même si je lui dis que je veux être payé pour ces 60 heures. » « Depuis quand un entrepreneur et son employé sont-ils sur un même pied d’égalité ? », s’interroge à son tour la socialiste Anna Colombo.
En plein conseil du Parti socialiste européen, réuni à Madrid pour décider de sa stratégie aux élections de juin 2009, un député national espagnol, Juan Moscoso, en a appelé à changer d’attitude : « Je crois que cette histoire des 65 heures ne va pas se faire, et c’est une victoire des progressistes, mais désormais, chaque fois que nous rejetons une mesure de nos adversaires, nous devrons proposer une alternative, afin de reprendre l’initiative politique.»

Par Fernando Navarro Sordo, Bruselas. Traduction : Sabine Ostarcevic


Wij stemmen in elk geval niet op de liberalen....

en nog meer leuk nieuws want we hebben niet altijd Europa nodig om onheilstijdingen te brengen. Soms volstaat het om bij onze ollandse vrienden aan te kloppen om verschrikt weg te lopen ....
http://www.salarisnieuws.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=10142

Steeds meer afspraken over verlenging arbeidsduur
zaterdag 25 oktober 2008


DEN HAAG (ANP) -'Langer werken mag weer' concludeert de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) in
het jongste nummer van haar blad Werkgeven. In cao's staan steeds meer afspraken over verlenging van de
arbeidsduur, zo blijkt uit cijfers van de AWVN.
De meest voorkomende afspraken gaan over het terugdringen van extra vrije dagen voor ouderen en het verminderen
van het aantal adv-dagen. Maar er worden ook meer algemene afspraken gemaakt zoals de (her)invoering van de 40-
urige werkweek, stelt de AWVN op basis van onderzoek naar cao's die in 2007 en 2008 zijn afgesloten.
In ongeveer één op vijf cao's die in die periode zijn afgesloten staan afspraken over arbeidsduurverlenging. De
verklaring is volgens AWVN simpel: de krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven die meer personeel nodig hebben, maar dat
moeilijk kunnen vinden, vragen hun medewerkers meer uren te maken.
In vrijwel alle gevallen krijgen werknemers wel compensatie voor het inleveren van bijvoorbeeld adv- of ouderendagen.
Zo krijgen zij een extra toeslag, de salarisschalen worden naar boven bijgesteld of de eindejaarsuitkering gaat omhoog.


Wij zullen onze aanvraag tot politiek asiel in Nederland nog maar even uitstellen ...en geef ons nu maar Zeeuws-Vlaanderen terug! Jullie hebben nu toch tijd genoeg tijdens de werkuren!


16-12-2008 om 23:54 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
15-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Persmanipulatie en de rol van de nieuwe media-
Klik op de afbeelding om de link te volgen We vonden nog een steengoede bijdrage over het gebruik en misbruik van de nieuwe media en de manipulatie ervan in de officiêle media : http://www.charliebeckett.org/?p=971
en dit is een bijdrage op een blog "POLIS"  een "think tank van het London college of communication" en zeer lezenswaardig blog!


Hallucinante tekst met concrete voorbeelden  maar lezen jullie zelf maar en vergeet vooral de linkjes niet aan te klikken !

The Greek riots: the role of YouTube and the bloggers (guest blog from Greece)

The riots in Greece have made headlines across the world, but what lies behind the angry protests? Mike Asikopoulos is a Polis summer school graduate who thinks that new media has played a crucial role in the unfolding events. Here is his take on events and the part played by YouTube and the blogosphere.

On 12/6, a 16 year old boy named Alexandros Grigoropoulos, was shot by police and dropped dead in Exarchia, an area in the centre of Athens. Exarchia is supposed to be an area where the law has no power and where anarchists traditionally live. On the other hand there are many that deny that. Especially bloggers…

Bloggers that live nearby started writing about the incident, and in about 20 minutes the news spread widely. The networks followed and Greek police posted on its website an announcement stating that an investigation is being held and according to the two officers who were patrolling at that time in that area, they were attacked by 30 anarchists and in fear of their lives, one of the officers shot 3 warning shots.

Immediately, bloggers discovered a video on Youtube that shows that the officers’ claims are false and started posting it on the internet. The content of this video along with some witnesses that called big networks to report that the police officers’ claims are not true, made every Greek feel angry and led to protests in many cities across Greece.

Bloggers continued posting and reported the first riots that took place that night. Well informed, they blogged about all riots that were expanding throughout the city and uploaded the first photos showing anarchists causing extended damages but also citizens protesting peacefully.

On the other hand, all networks insist until today, on focusing in anarchists and their acts. One of the biggest TV networks showed the same video hosted on Youtube, but the sound of the video was different than the original. On the network’s video, just after the shots one can hear shouts and many people cursing the police. All bloggers outraged, posted against all networks and continued informing people of what is really going on in all Greek cities. And the audience seems to trust blogs more than big networks. One certain blog, had 600.000 hits in one day! Quite a big number for a Greek blog.

Although they report all damages, bloggers stress the fact that only looters and hooligans that believe in nothing are to blame for the broken and burnt shops, and that all Greeks should continue protesting peacefully. In addition, all these days blogs are flooded by videos captured by cell phones that show police violence even these days.

There are also videos and photos showing policemen working undercover, dressed as anarchists, starting riots and setting fires and then arresting protesters. In almost every blog, posts and comments show the true meaning of the riots. “I’ll leave Greece” one blogger says. “I’ll leave Greece because even during this crisis, this tragedy, our media focus only on the damages and not on the real problems. The fact that our youth is feeling hopeless, is dreamless”.

This article by Mike Asikopoulos

Here are somelinks of some photos & videos and some linksto the most popular blogs. The original video of the shooting.

The video that the big network (mega channel) showed in contrast to the original

Videos captured by citizens showing police violence:(police shooting 15 times!!)

2 days after the boy’s death. The officials claimed that there were 2 shots and then the video was published)

A sound clip the second night of the riots. A reporter calls a radio station as a witness of 10 policemen beating a girl and a boy 17 years old while arresting them. He claims that the policemen have their knees on the children’s throats and beat them! The reporter warns the policemen that their are broadcasted live on the radio station and asks them to stop! You can also hear other people booing the policemen and shouting “Leave the children alone! They are only teenagers!”)

video showing once again police attacking a citizen with no reason. People that saw what happened start cursing the police!)15-12-2008 om 23:56 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geef de tsatsiki en de tarama even door graag...
Klik op de afbeelding om de link te volgen We blijven nog even in Griekenland en we vonden bij onze bekende blogger "Teacher dude's grille and bbq" een verwijzing naar een andere blog, eveneens van een buitenlandse studente die haar visie geeft over de gebeurtenissen. Voor diegenen die nieuwsgierig zijn naar de komende gebeurtenissen in dit toeristische landje van mezze's, feta en tsatsiki willen we aankondigen dat morgen en de rest van de week grote betogingen worden aangekondigd ...
Nu over naar Bollybutton's visie op: http://bigfatgreeksummer.blogspot.com/2008/12/dam-breaks.html

A shockingly small white coffin emerges in a sea of young people dressed in black, and applause goes up to say a last goodbye to Alexandros-Andreas Grigoropoulos, the 15 year old who was shot dead at point blank range on Saturday night by police in Exarcheio.

Staggering behind the coffin were the parents, crippled by grief, and his mother who could barely stay on her feet. Her son had called her to tell her he had reached the centre safely, where he was celebrating the birthday of a friend. A mere ten minutes later, she was told to rush to the hospital where his life ebbed away for absolutely no reason.

And Greece erupted. The generation of Alexandros, tired of a government that has refused to ease their frustration, fed up of working their fingers to the bone and still being the first generation to be worse off than the one that preceeded it, dispairing at living in a country where it's not what you know but who you know and hopeless at watching their parents dig deep into debt to provide them with degrees that turn out to be meaningless, has finally boiled over in anger.

If anyone hoped that the three days of riots would let up soon, the images from the funeral of the teenager are likely to set things off all over again.

Despite throwing my hands up in frustration at the hot headedness of the Greeks who like nothing better than having a strike or a riot, this time I am completely backing the young people who have taken to the streets in anger.

No one has listened to their voices, and now they are lashing out in the one way they know will finally get everyone's attention.

Whatever really did happen on Saturday night, one thing is clear from the eye witness accounts (unfortunateley for the police, there are several and they all concur). Alexandros and his friends got into an argument with two police officers in the bohemian district of Exarcheio. There was no baying mob as the police claimed. Shots were fired, supposedly in the air, and an unarmed teenager lay dying on the road as the two officers calmly walked away.

I've been to Exarcheio, it's one of my favourite parts of Athens. It's a part of town that goes against the grain, where young people are able to find expression, and maybe it's this that terrifies the authorities so much, especially the police who really ought to have something better to do.

Every single time I go to Menandrou street, the police are there. But are they cleaning up the drug users and prostitutes operating in clear view? No! Of course not. They're too busy breaking up groups of immigrants who gather on the weekend in the only part of town that they can really claim as theirs. When they're not busy beating up immigrants, they're stopping cars driven by women to flirt with them and issuing tickets if the ladies get irritated. And when they're not doing that, they're shooting dead unarmed teenagers.

The Greek media has thrown impartiality out of the window and turned on the police. Kudos to them, because all though this police killing is getting unprecedented levels of coverage, the news debates have made sure to mention police killings in the past, not only Greeks but immigrants and the Roma too.

Meanwhile the riots have divided society down the middle. I am in full favour of them, believing that it's healthy for a government to be scared of its people when it really fucks up. And this time the government deserves everything it gets.

Greece has been a member of the EU since 1981, but is plagued by corrupt and self-interested politicians, crippling bureaucracy, cronyism and an increasingly disillusioned public.

The left wing government of the PASOK party was voted out in favour of the centre right New Democracy party in 2004 in a move to affect change in the country. But the change that the Greek public had hoped for was not to come and the government’s failure to listen to their voice came to fruition on Saturday night.

The crowds that have taken to the streets in anger at the unprovoked murder of a teenager represent all spectrums of Greek society, but mainly members of what is referred to in Greece as Generation 700 Euro, in reference to an entire generation of young people who despite enjoying an unprecedented level of further education are not able to find jobs that pay them more than EUR 700 a month, a sum that is barely able to cover a modest lifestyle.

The cost of daily living in Greece has rocketed while pay rates have remained the same after the Euro replaced the inflation-ridden Drachma in 2002, resulting in one in five Greeks living below the poverty line and young people being unable to afford to move out of the parental household or start families.

Greek youngsters face some of the toughest school systems and university entrance standards in Europe through a poorly funded educational system and are then subject to government entry quotas for universities that fall well below the actual demand. The result is families putting themselves under huge financial pressure to educate their children overseas.

Despite all this, Greece has one of the highest rates of unemployment in the EU for under 25s and of the original 15 EU states, it is the only one where higher education does nothing to improve a candidate’s job prospects.

Simple day to day tasks like the installation of a phone line or the paying of taxes are in Greece an exercise in negotiation skills and bribe paying.

Add to this a government that seems embarrassingly incapable of dealing with 21st century problems like the processing of illegal immigrants, a bullying police force that acts with impunity and now a global financial crisis impacting the country’s faltering economy, and it’s easy to see so many young people are so angry.

In my opinion only a small section of the crowds are trouble makers. The rest are just plain angry and are venting this anger through violence. And really, when you consider all the facts, why the hell should they not be angry? As so many news commentators have said, this is a generation without hope. The youngsters waiting outside at Alexandros's funeral were crying not only for the waste of a life, but also for themselves and their wasted lives in a country where the government is not the least bit bothered about their futures. They were tears of anger, sadness and frustration.

If this government has any brains at all, they will take a serious look at cracking down on the grievances of the young people who see no future instead of the rioters themselves.

Glass can be fixed, shops are insured. If they wipe out the hope of an entire generation, they are sowing the seeds for their own demise and if that's the road they want to go down, we haven't seen anything yet.

thanx to teacher Dude BBQ
15-12-2008 om 22:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
14-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Democratie in het oude Athene een les hedendaagse geschiedenis
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Veel van onze lezertjes zullen vermoedelijk denken dat wij onze bijdragen over de rellen in Athene brengen uit pure "linksigheid" of uit één of andere vorm van sensatiezucht. Daar zit natuurlijk een grond van waarheid in maar er broeit toch wel wat meer in onze kokers dan deze simplistische motivering. Ok, we zien ook wel dat Internet een zeer boeiend medium wordt in zulke omstandigheden. ok, iedereen loopt bijna overal ter wereld rond met een digititaal fototoestel en/of camera of toch tenminste met een GSM die zulke dingen aankan. Dus elke vlieg die groen kakt heeft de kans in beeld en woord op Internet gezet te worden en aldus enige heldenstatus te verwerven. We merken eveneens dat deze rellen hun eigen iconografie hebben, denk maar aan de foto van de vermoorde jongen of aan de graffiti op de muren die vaak verwijzen naar icoontjes op allerlei stickers die in openbare gebouwen worden gebruikt (b.v. voor de vuilnisbakken of wandelpaden) Maar daar is het ons in eerste instantie dus niet om te doen. Wat ons meteen opvalt zijn de politieke analyses die door de zogenaamde "relschoppers en anarchisten" worden gemaakt. Voor diegenen onder onze lezertjes die nooit de groten betogingen (ook hier in Brussel) hebben mogen meemaken tegen het kolonelsregime en die de betekenis niet kennen van de nu opnieuw bezette Polytechnische school van Athene verwijzen we graag naar Wikipedia....en we willen wel kwijt dat voor een groot deel van de Grieken de Polytechnische school het vrijheidsymbool is waar de studenten in 1973 door hun opstand de fascistische kolonelskliek die daar al jaren de plak zwaaide hebben
verdreven. De waarheid is waarschijnlijk iets of wat genuanceerder dan de perceptie van de meeste Grieken maar toch...Het is ook zo dat de invloed van de vakbonden in Griekenland veel minder groot is omwille van de burgeroorlog die tot 1949 heeft gewoed over her ganse land en dus heeft verhinderd dat er een degelijk uitgewerkt sociaal stelsel werd onderhandeld. De jaren van de fascistische kolonels hebben evenmin de macht van de vakbonden vergroot. Dat heeft als gevolg gehad dat al wat sociale voorzieningen betreft nogal wat dingen zeer ondermaats zijn gebleven. Dat heeft eveneens tot gevolg gehad dat vakbonden maar pas tijdens de laatste 20 jaar het ongenoegen zijn beginnen te kanaliseren en eerst en vooral hun eigen structuren moesten opbouwen met de klassieke interne spanningen tot gevolg.

Dit even terzijde maar er zijn ook veel gelijkenissen met wat er in andere landen gaande is. Het gaat zeer duidelijk over een opstand van de jongeren en meerbepaald de jongeren uit de middenklasse die een toekomst vragen en recht op degelijk onderwijs wat ginds blijkbaar een torenhoog probleem is. het zal wel zo zijn dat de minderbedeelde jongeren in politieuniform rondlopen en minstens even gefrusteerd zijn wat overduidelijk blijkt uit de beelden van de rellen. Het is evenwel opgvallend dat de studenten zich meteen solidair hebben verklaard met de illegale migranten. Dit is in Griekenland een nog schrijnender probleem dan bij ons omdat door de dominantie van de orthodoxe kerk niemand ooit de Griekse nationaliteit kan verwerven die niet als Griek in Griekenland wordrt geboren. Toch is dit niet de enige verklaring voor deze solidariteit. Het gaat om een afwijzen van de staat als dusdanig. Dat is natuurlijk de basisfilosofie van het anarchisme als ideologie in tegenstelling tot ander links gedachtengoed die de staat eerder zullen beschouwen als de verdediger der zwaksten. In Griekenland is het zo dat de staat, zoals we hierboven reeds hebben uitgelegd nooit echt de zwaksten heeft verdedigd door gebrek aan invloed van de linkse partijen en vakbonden. De huidige opsplitsing tussen links en rechts met de Pasok als socialistische partij lijkt eerder op een soort maffieus clanstelsel dat gebaseerd is op clëntelisme in plaats van als werkelijke spreekbuis te dienen voor de verschillende sociale groepen in de maatschappij. Toch valt het niet te ontkennen dat er ook in andere landen zwaar ongenoegen heerst over de rol van de staat. We blijven dus wat dichter bij onze leest en bekijken de toestand hier in Belgistan. Dit weekend lazen we nog een verklaring van een jonge belastingscontroleur die Facebook gebruikte als informatiebron om bijvoorbeeld minddenstanders waarvan iedereen weet dat een niet onbelangrijk gedeelte inkomsten aangeeft die bijna onder het levensminimum vallen te kunn
en confronteren met bijvoorbeeld hun dure hobby's. Wat was dan de reactie van hun hiërarchische oversten? Felicitaties voor zoveel vindingrijkheid????Nee, ontsteltenis en verbijstering en een verklaring dat dit geen wettelijke basis had enzovoort enzoverder....in een land waar het fenomeen van "le dentiste Belge" bijna een algemeen begrip is geworden voor alle vrije beroepen en vraag maar in Frankrijk, meer bepaals in de immobiliënsector, wat dat begrip juist inhoudt ...

Ander voorbeeld waar het toch wel zeer duidelijk gaat over politieke keuzes, de talrijke nepstatuten voor jongeren ....een staat die toelaat dat het werk van jongeren minder betaald wordt gewoon omwille van het feit dat ze jong en onervaren zijn of onvoldoende geschoold, maakt keuzes. Misschien zijn dergelijke keuzes terecht en goed onderbouwd maar bij de jongeren zal steeds de perceptie van tweederangswerknemers te zijn blijven hangen. Nog een ander voorbeeld, de massale werkloosheid onder migranten tweede en derde generatie....hoe legt men zoiets uit zekert in de zogenaamde hoofdstad van Europa....????Nog voorbeelden? De recente bijdrage over de asielzoekers waarover in de regeringsverklaring beloftes werden afgelegd waar we nog geen komma hebben verwezenlijkt gezien..
Als we nu als deze voorbeelden op een rij zetten, dan moet het toch niemand verwonderen dat er ergens een lont brandt, zeer dicht bij een boel explosieven of zoals men in brandweertermen zou zeggen "men is zeer dicht bij het vlampunt gekomen". De staat dreigt door belangrijke groepen vereenzelvigd te worden met de verdediger van gepriviligieerde groepen in de samenleving die dan nog schaamteloos hun rijkdom tentoonspreiden ten overstaan van de eerlijke (wegens niet kunnen ontduiken weliswaar) belastingbetaler of gestigmatiseerde groepen
zoals jongeren, migranten of asielzoekers. Met andere woorden we zitten middenin het model van democratie van het oude Athene en niet zoals een moderne democratie er zou moeten uitzien. Toevallig of niet dat we het voorbeeld van het oude Athene aanhalen naar aanleiding van rellen in het nieuwe Athene maar voor ons zijn er wel heel veel overeenkomsten. Een rijke burgerelite die teert op een vorm van goedkope slavenarbeid en waarvan sommigen, net zoals vroeger nooit een volledig burgerschap zullen verwerven. Terug naar Belgistan. Is er één politieker die denkt dat de huidige jeugd niet beseft dat de factuur voor de huidige cadeautjes aan de banken niet door haar zal worden betaald? Is er één politieker die niet doorheeft dat de jeugd heel veel hoort praten over brugpensioen en generatiepacten en zilverfondsen maar heel weinig over volwaardig loon voor de jongeren???? Zijn er veel vakbondsleiders die wakker liggen van zogezegde "nieuwe arbeidsvoorwaarden" voor jongeren ? Neen want men orakelt er dan maar op los dat ze nooit iets anders hebben gekend en dat dit alleszins beter is dan de ouderen iets af te nemen....Tja, maar men moet dan ook niet verwonderd opkijken als ooit de vlam in de pan zal slaan. En vroeg of laat gebeurt dit want jongeren luisteren met veel argwaan naar de klaagzangen van oudere Fortisaandeelhouders die tienduizenden euro's zijn kwijtgespeeld. Erg? Natuurlijk! Maar een jongere met zijn beginloon van 1OOO€ nuanceert dat lichtjes anders. En het gejeremieer van sommige vrije beroepen die bij de minste belastingscontrole vrezen dat ze hun derde appartement in Benidorm dreigen te moeten uitstellen en massaal naar de Xanax grijpen....????Komt u het even uitleggen aan Kim en Peter die aangeworven worden met een proefperiode van 6 maanden waarin er 10 evaluatiemomenten zitten om te meten of de individuele en collectieve objectieven voldoende werden behaald en na 5 en een halve maand te horen krijgen dat ze toch net niet het juiste profiel hadden....
of  Mia en Achmed, allebei 40 jaar en nog nooit een vast contract in handen hebben gekregen
Wel om al deze redenen en we laten onze lezertjes oordelen of we ergens hebben overdreven, koesteren wij een heel grote sympathie voor de "Atheense relschoppers en oproerkraaiers" zonder dat we één enkel ogenblik hun ideologische sympathieën hoeven te delen. En we weten dat ze zullen opdraaien voor de schade die ze aanrichten, maar dan weten ze die keer dan tenminste waarvoor die belastingsverhoging dient. Want nu weten ze maar al te goed dat de opbrengst van al die belastingen die zij wel, en anderen niet,betalen zeker niet voor hen bedoeld zijn...
Dus betuigen wij van hieruit onze solidariteit met deze "anarchisten"!
Comrades, let's fight together! En we herhalen nogmaals WAAR ZITTEN DE LINKSE PARTIJEN DIE AAN DEZE GROEPEN EEN STEM EN DE NIEUWE MAATSCHAPPIJ EEN VORM MOETEN GEVEN?????


14-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
13-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstsfeer in Griekenland
Klik op de afbeelding om de link te volgen ...en voor al diegenen die de gebeurtenissen in Griekenland willen volgen vanuit de luie stoel, die vinden hier een adresje boordevol info en nuttige linkjes en een heel stuk minder drammerig dan Indymedia :
http://fr.globalvoicesonline.org/2008/12/11/1229/

en kijk vooral op de prachtige blog onder de welluidende naam :

Teacher Dude's Grill and BBQ

http://teacherdudebbq.blogspot.com/


13-12-2008 om 20:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Athene opnieuw centrum van de wereld
Klik op de afbeelding om de link te volgen
bron : http://www.informationweek.com/news/internet/social_network/showArticle.jhtml?articleID=212500157&cid=RSSfeed_IWK_All


Greek Riots, Teen Tribute Flood Messaging, Video Sites


Internet discussions and videos about the killing of Alexandros Grigoropoulos in Athens have drawn thousands of viewers and included discussions urging more demonstrations.
By K.C. Jones
InformationWeek
décembre 12, 2008 05:28 PM
Social networking sites may have helped fuel riots over a Greek police shooting of a teenage boy.

Internet discussions and videos about the killing of Alexandros Grigoropoulos in Athens have drawn thousands of viewers and included discussions urging more demonstrations. One of 28 Facebook pages in Grigoropoulos' name attracted more than 32,000 members in about three days.

More Internet Insights

White Papers

VideosThe Greek government has jailed two police involved in the incident, but that didn't prevent seven days of violence in Athens and related protests throughout Europe, many focusing on Greek embassies. In Berlin, protesters gained access to the inside of the embassy and unfurled a banner from its windows. A Russian television crew was attacked by a mob. Protests in Copenhagen, Madrid, and Barcelona also turned violent.

Nearly 120,000 people had viewed a YouTube video tribute to Grigoropoulos by Friday afternoon. It was posted Dec. 7.

More than 2,000 comments poured in from around the world, in countless languages, to the tribute, which contains photos, written words and Metallica's "Nothing Else Matters" in the background. The images show several pictures of Grigoropoulos. In many, he looks straight into the camera, with a mop of wavy dark hair and a slight frame. Media reports have described him as 15 and 16.

Comments pledge for support from around the world. One urges viewers not to mourn but to see the Grigoropoulos as "the wind of freedom."

That cry seems to be resonating in youth throughout Europe, many of whom have found it difficult or impossible to find decent paying jobs despite having obtained college degrees. Those who are protesting are organizing through text messages, Twitter updates, and social networking sites.13-12-2008 om 16:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zonder commentaar
Klik op de afbeelding om de link te volgen

new communique from the occupied polytechnic, athens 12/12/08

Sab, 13/12/2008 - 03:03
autore:
@
Communique by the Polytechnic University Occupation

THEIR DEMOCRACY MURDERS…

On Saturday December 6, 2008, Alexandros Grigoropoulos, a 15-year old comrade, was murdered in cold blood, with a bullet in the chest by the cop Epaminondas Korkoneas of the special guards` police force in the area of Exarchia.

Contrary to the statements of politicians and journalists who are accomplices to the murder, this was not an “isolated incident”, but an explosion of the state repression which systematically and in an organised manner targets those who resist, those who revolt, the anarchists and antiauthoritarians.
It is the peak of state terrorism which is expressed with the upgrading of the role of repressive mechanisms, their continuous armament, the increasing levels of violence they use, with the doctrine of “zero tolerance”, with the slandering media propaganda that criminalises those who are fighting against authority.

It is these conditions that prepare the ground for the intensification of repression, attempting to extract social consent beforehand, and arming the weapons of state murderers in uniform that are targeting the people who fight, the youth, the damned who are revolting in the entire country.
Lethal violence against the people in the social and class struggle is aiming at everybody’s submission, serving as exemplary punishment, meant to spread fear.

It is the escalation of the generalized attack of the state and the bosses against the whole of society, in order to impose more rigid conditions of exploitation and oppression, to consolidate control and repression. An attack that is reflected everyday on poverty, social exclusion, the blackmail to adjust in the world of social and class divisions, the ideological war launched by the dominant mechanisms of manipulation (the mass media). An attack which is raging in every social space, demanding from the oppressed their division and silence. From the schools’ cells and the universities to the dungeons of waged slavery with the hundreds of dead workers in the so-called “working accidents” and the poverty embracing large numbers of the population… From the minefields in the borders, the pogroms and the murders of immigrants and refugees to the numerous “suicides” in prisons and police stations… from the “accidental shootings” in police blockades to violent repression of local resistances, Democracy is showing its teeth!

In these conditions of fierce exploitation and oppression, and against the daily looting and pillage that the state and the bosses are launching, taking as spoils the oppressed people’s labour force, their life, their dignity and freedom, the accumulated social suffocation is accompanying today the rage erupting in the streets and the barricades for the murder of Alexandros.

From the first moment after the murder of Alexandros, spontaneous demonstrations and riots appear in the centre of Athens, the Polytechnic, the Economic and the Law Schools are being occupied and attacks against state and capitalist targets take place in many different neighbourhoods and in the city centre. Demonstrations, attacks and clashes erupt in Thessaloniki, Patras, Volos, Chania and Heraklion in Crete, in Giannena, Komotini, Xanthi, Serres, Sparti, Alexandroupoli, Mytilini. In Athens, in Patission street -outside the Polytechnic and the Economic School- clashes last all night. Outside the Polytechnic the riot police make use of plastic bullets.

On Sunday the 7th December, thousands of people demonstrate towards the police headquarters in Athens, attacking the riot police. Clashes of unprecedented tension spread in the streets of the city centre, lasting until late at night. Many demonstrators are injured and a number of them are arrested.

From Monday morning until today the revolt spreads and becomes generalized. The last days are full of uncountable social events: militant high school students’ demonstrations ending up -in many cases- in attacks against police stations and clashes with the cops in the neighborhoods of Athens and in the rest of the country, massive demonstrations and conflicts between protestors and the police in the centre of Athens, during which there are assaults in banks, big department stores and ministries, siege of the Parliament in Syntagma square, occupations of public buildings, demonstrations ending in riots and attacks against state and capitalist targets in many different cities.

The attacks of the police against youth and generally against people who are fighting, the dozens of arrests and beatings of demonstrators, and in some cases the threatening of protestors by cops waving their guns, as well as their cooperation with the fascist thugs -like in the incidents of Patras, where cops together with fascists charged against the rebels of the city-, are the methods in which the state’s uniformed dogs are implementing the doctrine of “zero tolerance” under the commands of the political bosses in order to suppress the wave of revolt which was triggered last Saturday night.

The terrorism by the police occupation army is completed by the exemplary punishment of those who are arrested and now facing severe accusations leading to their imprisonment:
In the city of Larisa, 8 persons arrested are prosecuted with the “anti”terrorist law and were imprisoned facing charges for “criminal organization”. 25 immigrants who were arrested during the riots in Athens face the same charges as well. Also in Athens, 5 of the arrested on Monday were imprisoned, and 5 more who were arrested Wednesday night are in custody and will be taken in front of a prosecutor next Monday, facing felony charges.

At the same time, a deceitful propaganda war is launched against the people fighting, paving the way for repression, for the returning in the normality of social injustice and submission.

The explosive events right after the murder caused a wave of international mobilization in memory of Alexandros and in solidarity with the revolted who are fighting in the streets, inspiring a counter-attack to the totalitarianism of democracy. Concentrations, demonstrations, symbolic attacks in greek embassies and consulates and other solidarity actions have taken place in cities of Cyprus, Germany, Spain, Denmark, Holland, G. Britain, France, Italy, Poland, Turkey, USA, in Ireland, Sweden, Switzerland, Australia, Slovakia, Croatia, Russia, Bulgaria, Rumania, Belgium, N. Zealand, Argentina, Mexico, Chile and elsewhere.

We continue the occupation of the Polytechnic School which started on Saturday night, creating a space for all people who are fighting to gather, and one more permanent focus of resistance in the city.

In the barricades, the occupations, the demonstrations and the assemblies we keep alive the memory of Alexandros, but also the memory of Michalis Kaltezas, of Carlo Giuliani, Michalis Prekas, Christoforos Marinos and of all the comrades who were murdered by the state. We don’t forget the social-class war in which these comrades fell and we keep open the front of a total refusal to the aged world of Authority. Our actions, our attempts are the living cells of the insubordinate free world that we dream, without masters and slaves, without police, armies, prisons and borders.

The bullets of the murderers in uniform, the arrests and beatings of demonstrators, the chemical gas war launched by the police forces, the ideological attack of Democracy not only cannot manage to impose fear and silence, but they become for the people the reason to raise against state terrorism the cries of the struggle for freedom, to abandon fear and to meet –more and more every day, youth, high school and university students, immigrants, jobless, workers- in the streets of revolt. To let the rage overflow and drown them!

THE STATE, THE BOSSES, THEIR THUGS AND THEIR LACKEYS ARE MOCKING US, ROBBING US AND KILLING US!

LET’S ORGANISE, COUNTER-ATTACK AND SMASH THEM!

THESE NIGHTS BELONG TO ALEXIS!

IMMEDIATE RELEASE OF ALL THE ARRESTED

We are sending our solidarity to everyone occupying universities, schools and state buildings, demonstrating and clashing with the state murderers all over the country.

We are sending our solidarity to all comrades abroad who are mobilizing, transferring our voice everywhere. In the great battle for global social liberation we stand together!

The Occupation of the Polytechnic University in Athens,
Friday, December 12, 2008

The assembly of the Occupation takes place everyday at 8pm in the Polytechnic.


13-12-2008 om 13:46 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος - Alexandros Grigoropoulos remember the 6th of december
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Wij volgen voor jullie en natuurlijk ook een heel klain beetje voor ons de brandende actualiteit in de bakermat der democratie namelijk Griekenland. Daar gebeuren zeer interessante dingen. Je kan ze natuurlijk niet meteen gaan overplanten naar onze noordelijke contreien maar er zijn een aantal parallellen te trekken. We klagen hier al lang de discriminatie aan tussen oude en interessantere arbeidsvoorwaarden en de nieuwe slechtere en dus hoofdzakelijk bedoeld voor jongere werknemers in verschillende sectoren. Zeer recent zijn er trouwens nog vrij harde stakingen uitgebroken rond deze problematiek in de gas- en elektriciteitssector waar de jonge werknemers in staking zijn vertrokken om loonsopslag te vragen met steun van de oude voorwaarden en er kwam inderdaad een verbetering voor de jongere werknemers.
Wanneer we nu moeten vaststellen dat de regeringen in verschillende landen handenvol geld pompen in de zieke banken en andere weinig florissante bedrijven dan weet een zelfs een pasgeboren kalf dat de factuur hiervan zal betaald moeten worden door de jongere generaties.Met andere woorden we krijgen inderdaad te maken met de eerste naoorlogse generatie die er niet meer op vooruit zal gaan maar integendeel dreigt te moeten inleveren...bovendien zijn er ganse massa's jongeren hoofdzakelijk in steden die in een uitzichtloze werkloosheid zitten en er waarschijnlijk nooit uit zullen geraken. Brussel is daar een schrijnend voorbeeld van en de rellen in Anderlecht een tijdje geleden waren een veeg teken aan de wand. In Frankrijk is het nog erger en vooral wijder verspreid over de verschillende grote steden. Maar we blijven voorlopig in Athene en we laten jullie een blog ontdekken van een Nederlandse studente die op dit ogenblik in Athene verblijft en nu vooral een gegeerd ooggetuige is geworden van de situatie ...jullie moeten maar eens een bezoekje afleggen bij Frouke. Over de RTL-nieuwsberichten zijn we heel wat minder opgetogen (jullie moeten maar zelf de evolutie van het RTLnieuws volgen en zoeken waarin het laatste bericht verschilt van deze bij het begin) maar haar geschreven commentaar valt best mee en haar foto's zijn zeer de moeite. Maak dus kennis met het moderne Athene en klik onderstaand linkje aan...

http://froukeopreis.blogspot.com/


we voegen er nog meteen een ander Ollandse link aan toe want in Belgistan vind je wel één en ander maar weinig diepgravend. De crisis zal hier waarschijnlijk de analysten reeds hebben overbodig gemaakt  dus verwijzen we naar :


http://player.omroep.nl/?aflID=8425350&start=00:15:56&end=00:21:49

en als jullie de vervelende niveareclame omzeilen kom je op een reportage waarin een beeld geschetst wordt van de achtergronden van deze rellen die door rechts natuurlijk reeds afgeschilderd worden als het resultaat van een bende relschoppers en vernielzuchtige anarchisten. Er zal iets van aan zijn maar luister toch maar even naar iets diepzinnigere analyses...

en voor de "fransdollen" onder onze lezertjes verwijzen we graag naar wat achtergrondartikels in de Franse krant Libération :

http://www.liberation.fr/politiques/0101304927-nous-sommes-sur-une-poudriere

http://www.liberation.fr/monde/0101304928-des-grecs-unis-par-leurs-coleres

http://www.liberation.fr/politiques/0101304929-a-l-elysee-la-peur-du-derapage

http://www.liberation.fr/politiques/0101304924-entre-tension-et-resignation


en vermits de Fransen blijkbaar vrezen dat er ook bij hen wel wat stront aan de knikker zit nemen we de artikels hieronder integraal over omdat het gezegde nog steeds beweert dat als het regent in Parijs, het in Brussel druppelt...en misschien moet het door ons erg geplaagde elitekorps van de SP-a even de moeite nemen om deze artikeltjes met enige aandacht te willen lezen. Misschien staat er iets nuttigs in voor hen...en het zijn opinies van mensen waarvan we vermoeden dat ze met enige kennis van zaken over sommige problemen spreken zelfs met meer kennis dan Gennez en dat wil wel wat zeggen !

Politiques 12 déc. 6h51

«Nous sommes sur une poudrière»

Interview

Pour Isabelle Sommier, sociologue, la frustration des jeunes rend une explosion possible en France.


Isabelle Sommier, professeure de sociologie à Paris-I (1), explique que des émeutes, telles que la Grèce en connaît, peuvent survenir en France.

Existe-t-il en France un terreau semblable à celui de la Grèce ?

Il me semble que oui. Des crises violentes, nous en avons connues, par exemple en2005 dans les banlieues. Une autre frange de la jeunesse, étudiante et lycéenne a vécu des moments de forte exaspération, passant par des phases de violences avec la police. Ce fut le cas en1990. Et avec le mouvement anti-CPE de2006, nous avons observé une radicalisation de la jeunesse.

Pourquoi ce risque en France ?

En Grèce ou chez nous, il existe une désespérance sociale profonde, qui a des racines anciennes à mesure du développement de la précarisation du salariat, qui semble sans fin. Autre point : la fracture générationnelle. Nous sommes dans une société qui a peur des jeunes, perçus comme une menace alors que, normalement, ils devraient représenter l’espoir.

Ils ressentent aussi la peur de rester au bas de l’échelle…

En effet, ces jeunes ont l’expérience du déclassement. Pour la première fois depuis la Libération, ils savent que ce sera plus difficile pour eux que pour leurs parents. Ce déclassement est d’autant plus ressenti que ces jeunes sont diplômés. D’où leur sentiment d’être floués : on les a encouragés à faire des études qui ne mènent à rien et qui conduisent à des emplois ne correspondant pas à leur niveau culturel. Ils prennent de plein fouet les réformes - elles se sont accélérées avec Sarkozy - qui visent le savoir, des secteurs non-utilitaires et hors champ du pouvoir comme l’éducation, les médias, la recherche, la santé…

Le désespoir des jeunes peut-il trouver un écho chez les salariés ?

C’est un des enjeux de la période à venir. Les jeunes des banlieues, en2005, ne se sont pas unifiés avec les jeunes plus favorisés faisant des études. Mais aujourd’hui, la jonction est possible entre les jeunes et les trentenaires, qui se sont radicalisés. Souvenez-vous des grèves de2003 dans l’éducation : ce sont eux qui voulaient bloquer les épreuves du sacro-saint bac…

Les syndicats et les partis peuvent-ils canaliser ce désespoir ?

Ils sont en plein marasme et sans crédibilité, n’offrant aucune alternative, c’est-à-dire aucun horizon autre que la préservation de ce qui est. Certes, ils sont capables de mobiliser, mais cela débouche, depuis plusieurs années, sur rien. Les réformes passent en dépit du niveau de mobilisation. D’où l’inclination, chez certains jeunes, à l’action directe. Ils ne croient plus dans l’avenir. Faute d’une perspective historique, ils croient en l’action immédiate. Casser une vitrine ou aller au contact de la police exprime une exaspération quand il n’y a ni issue ni espoir.

On peut donc assister à des mouvements sociaux violents…

Oui. Pendant les années80 et90, on a enterré la classe ouvrière, elle n’existait plus, nous étions dans la béatitude de la fin des classes. Et puis, nous avons vu à la fin des années90 des conflits très durs, des ouvriers menaçant de faire sauter leur usine, de polluer une rivière. En s’exprimant avec violence, on devient plus visible.

Mais en période de chômage de masse, c’est plutôt la résignation qui règne…

Oui. Mais il peut y avoir une explosion. Nous sommes sur une poudrière. Une étincelle peut s’enflammer, plus qu’en2005.

(1) Dernier ouvrage paru : la Violence révolutionnaire, Presses de Sciences-Po, 2008.Des Grecs unis par leurs colères

La révolte résulte d’un conglomérat de frustrations touchant tous les milieux.


Au bas du mur déjà saturé de graffitis, la lycéenne ajoute le sien, formant les lettres avec application : «Batsi [flics], porcs, assassins !» Aussitôt après, elle se jette sur son portable pour raconter à sa mère la manifestation. Depuis dimanche, Katerina, adolescente de bonne famille, jusque-là plutôt rangée, est de tous les cortèges, avec l’approbation inquiète de ses parents.

«Pourrissement».Etudiant en électronique à Polytechnique, Yannis a même défilé ces derniers jours aux côtés de sa mère, femme de gauche mais d’habitude peu engagée. L’indignation suscitée par la mort samedi soir d’Alexis Grigoropoulos, tué par la balle d’un policier a changé la donne. «Nos parents ont découvert que leurs enfants peuvent mourir, comme ça, dans la rue, sous les balles d’un flic et que ce nous disions sur les violences policières au quotidien contre les jeunes et les immigrés était vrai» , raconte l’étudiant ingénieur qui participe à l’occupation de son université, place forte de la révolte. «Une grande partie de l’opinion, notamment dans les classes moyennes, comprend et appuie cette révolte car elle est tout à la fois profondément choquée par la mort de l’adolescent et parfaitement consciente du pourrissement d’une société où leurs enfants n’auront pas le même niveau de vie qu’eux» , analyse Dimitris Parsanoglu, jeune sociologue proche de la mouvance anarchiste et reconnaissant «être lui-même surpris» par l’ampleur d’un mouvement «à la fois inorganisé, composite et parfois contradictoire dont le vrai ciment est la colère».

C’est un conglomérat de révoltes. Il y a la «génération des 600euros» , ces trentenaires condamnés depuis des années aux boulots précaires ainsi que les étudiants. Il y a les lycéens dont le malaise est beaucoup plus profond qu’une inquiétude pour leur futur emploi. «Ces jeunes ne descendent pas dans la rue par peur de l’avenir mais par rejet de ce présent», assure la romancière Ioanna Karystiani, vétéran des barricades de Polytechnique en1973 contre la dictature des colonels. Elle souligne que «pour la première fois se retrouvent côte à côte dans un même mouvement jeunes des faubourgs qui font face à une pauvreté croissante et enfants des classes moyennes angoissés du monde qui leur est offert».

Prison. Jour après jour, les manifestations continuent et s’amplifient. De violentes échauffourées ont ainsi éclaté hier devant la prison Korydallos dans la périphérie de la capitale grecque où, pendant plus d’une heure, des lycéens ont harcelé les forces de police. Le centre de la capitale est en revanche resté calme, mais les collectifs étudiants et lycéens ont appelé à deux nouvelles manifestations aujourd’hui à la mi-journée au cœur d’Athènes. Avec probablement de nouvelles violences. «Les plus enragés sont les gosses de quinze ans», explique le sociologue Dimitris Parsanoglu.

Lycéen, Nikos a été dans tous les cortèges et vient presque tous les jours à Polytechnique. Et il approuve les koukoulofori («cagoulés») qui «cassent des vitrines des banques ou du flic» en marge des manifestations. «L’important est que la violence soit bien ciblée» , assure l’élève de terminale. Face à cette révolte, la plus grave depuis la fin de la dictature des colonels en1974, de nombreux Grecs, surtout à gauche, s’interrogent sur l’échec d’une génération, la leur, qui n’a pas réussi à construire la démocratie dont ils rêvaient. Ioanna Karystiani soupire : «Nous devons nous interroger sur nos propres responsabilités, mais ce qui est en train de se passer aujourd’hui est la combinaison de blocages inhérents à la Grèce avec une crise beaucoup plus générale.» Elle est en convaincue : ce n’est qu’un début.Politiques 12 déc. 6h51

A l’Elysée, la peur du dérapage

L’entourage du Président surveille de près les conflits, surtout chez les lycéens.


La crise n’en est qu’à ses prémices. Nicolas Sarkozy ne cesse de le répéter à tous ses interlocuteurs, expliquant que le pic en matière de dégâts sociaux (chômage de masse, plans sociaux) est pour2009. S’attend-il pour autant à des lendemains violents ?

A l’affût. Il y a trois semaines, il a pris connaissance d’une note évoquant ce sujet. Ce que son conseiller pour la communication, Franck Louvrier dément, mais que confirme l’auteur du texte. Claude Guéant, secrétaire général de l’Elysée, qui a fait toute sa carrière dans la police, est à l’affût de tout ce qui peut remonter chaque jour des services de renseignement sur le durcissement des conflits. Mais aujourd’hui, c’est davantage du côté des défilés des lycéens ponctués d’incidents violents que l’Elysée regarde. Mal encadrées, suspectées par le pouvoir d’être instrumentalisées par des «éléments ou des organisations gauchistes», comme l’expliquait hier à Libération Raymond Soubie, conseiller social de Nicolas Sarkozy, ces manifestations peuvent à tout moment déraper. En France, comme ce fut le cas en Grèce, la moindre victime pourrait mettre le feu aux poudres.

«On a connu en France ce qui se passe en Grèce avec les émeutes en banlieue de l’hiver2005. Aujourd’hui nous ne sommes pas du tout dans cette situation», note un autre conseiller du chef de l’Etat qui était au ministère de l’Intérieur avec Nicolas Sarkozy. Le même ne croit pas non plus que des mouvements sociaux liés à la crise puissent «s’agréger avec les revendications lycéennes».

Cyclone. A l’Elysée, la théorie en cours veut que c’est à l’issue de la période de crise que la situation sociale risque de se tendre. «Lorsque l’on est dans l’œil du cyclone de la crise et qu’il n’y a rien à distribuer, les tensions ne s’expriment pas de manière brutale», veut croire un conseiller.

Une théorie qui a d’abord le mérite d’être rassurante. Mais Raymond Soubie précise que «la météorologie sociale est une science très imprécise. Tous les conflits et les troubles les plus forts que nous ayons connus ces dix dernières années étaient imprévus». C’est bien ce qui ennuie Sarkozy. Dans son plan de relance annoncé la semaine dernière, il a pris soin de «lâcher» une prime de 200euros aux 3,8millions de travailleurs pauvres et allocataires du RMI. On est jamais trop prudent.Politiques 12 déc. 6h51

Entre tension et résignation


L’Elysée qui se dit vigilant, la police qui parle ici ou là de «nervosité», et l’opposition qui appuie là où ça fait mal en brandissant, événements grecs à l’appui, la menace d’une possible explosion sociale.

Alors que la crise économique et financière présente jour après jour sa facture sociale, la France est-elle un volcan dont le bouchon menace de sauter sitôt les fêtes passées ? «Ce qu’on voit en Grèce n’est pas hors du champ de ce qui peut arriver en France», a déclaré Laurent Fabius sur Europe1. «Quand vous avez une telle dépression économique, une telle désespérance sociale, il suffit d’une allumette», a ajouté le député de Seine-Maritime. Pour une fois d’accord, le député royaliste de l’Essonne Julien Dray a estimé sur i-Télé que «toutes les conditions sont en train de se réunir pour des confrontations sociales très violentes». Même son de cloche du côté des Verts : la situation sociale en Grèce «év oque celle de la France, où de plus en plus de jeunes se retrouvent sans emploi, sans logement, sans perspective».

Du côté de la Direction générale de la police nationale (DGPN), on tempère ces ardeurs : «On mesure les incidents qui se déroulent à droite et à gauche. En Bretagne, c’est un peu chaud. Mais dans l’Est, il n’y a rien. Nous n’avons pour l’heure pas pris de mesures spécifiques» , confie-t-on. «Attention et vigilance» , c’est le seul message, pour l’heure, du côté du ministère de l’Intérieur. «On suit avec attention les mouvements qui se développent autour des lycées. Le climat est nerveux, certaines villes moyennes sont touchées par des dégradations, explique un conseiller de Michèle Alliot-Marie. Par ailleurs, certaines de ces initiatives ne sont ni encadrées ni structurées. Mais cela se passe aussi parfois très bien.»

Du côté des entreprises, rien de très notable ne semble être remonté depuis le terrain. «Des préfets nous ont signalé ça et là quelques situations tendues, mais il n’y a pas de mouvement social violent dans une entreprise en particulier», poursuit-on place-Beauvau.

Dans les entreprises

Il n’y a pas eu de débordement. Hier, les salariés de Plastic Omnium, qui venaient d’apprendre la fermeture de leur usine de pare-chocs, ont manifesté dans les rues de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). Les commerçants ont applaudi. «Les gens sont abattus» , raconte Ludovic Mius, délégué CGT de l’usine. Puis, comme pour se rassurer : «Mais quand les salariés se réveilleront, on va nous entendre, on va s’organiser entre sous-traitants !»

Un mélange de désespérance et de raison. Quand on évoque une radicalisation des actions dans le monde du travail, Patrick Auzanneau de la CFDT ArcelorMittal se marre : «On n’est pas dans le monde étudiant ! Les gens sont écœurés, mais ouvriers et cadres font plutôt la grève du zèle : en faire le moins possible pour pas être emmerdés juridiquement.»

Ceux qui s’agitent, en revanche, ce sont les DRH. «Depuis six mois, j’ai une recrudescence des demandes d’accompagnement pour gérer les relations sociales, témoigne Thierry Heurteaux, consultant du conseil en «stratégie sociale» Pactes conseil. Les DRH sont nerveux. D epuis un an, des conflits très durs ont eu lieu autour des salaires que les débats sur le pouvoir d’achat avaient exacerbés. Certains ont dû lâcher 3ou 4 % sous la pression sociale. Cette année, ils ne pourront pas donner autant, vu la crise. Les syndicats vont revenir vers leur base bredouille… On va voir se multiplier les petits débrayages, l’absentéisme, le travail mal fait.» Thierry Heurteaux ne croit pas au retour de Cellatex (1) ni aux grandes grèves menées par des leaders syndicaux. «La crise n’est pas favorable à la mobilisation : les salariés savent leurs emplois menacés, ils courbent l’échine. Ca ne va pas péter, ça va déprimer, ça va négocier sec», explique-t-il.

Pour la génération 25-35ans, il s’agirait plutôt de mener une guérilla de bureaux ou de chaînes. Ils ont commencé leur carrière dans la précarité, n’ont aucune confiance dans l’entreprise, négocient tout, ne se reconnaissent pas dans les syndicats traditionnels. Juliette, militante contre la précarité des jeunes salariés, en CDD à 26ans, a vécu un an et demi en Grèce. «Là-bas, la situation des jeunes est encore pire, le revenu minimum plus bas. Mais il y a un point commun très européen : la promesse qu’on a faite aux jeunes qu’ils feraient tous de grandes études… sans dire qu’il n’y aurait pas d’emplois derrière, ou mal payés. En France, il y a le terreau pour une explosion, mais pas les relais, pas la mobilisation. On est tous hyperatomisés.» Cathy (c’est un pseudo) a fait partie des initiateurs du collectif Génération précaire, qui voilà trois ans luttait déjà contre l’abus de stages. Hyperdiplômée, elle a aujourd’hui 35ans et postule pour un emploi où elle gagnera «la moitié du Smic».

«On a lutté pendant des années pour que les stages soient rémunérés. On a rencontré les gouvernements, négocié dans les ministères… Tout ce qu’on a réussi, c’est de conforter la prime dérisoire de 365euros par mois. Avec plusieurs "anciens" du collectif, on a pensé à organiser une cérémonie de mise à mort du mouvement. Nos manifestations furtives, artistiques n’ont servi à rien. L’étape suivante pour beaucoup, c’est le passage à la violence. Ce gouvernement nous use, il épuise la force bénévole des gens de bonne volonté. Après, soit on fait des bébés et on ravale son amertume. Soit on fait péter soi-même ses enfants et sa baraque.»

Dans les écoles

Dans l’Education , la tension est latente. Les réformes passent mal et désormais les syndicats ne sont plus les seuls à mobiliser. Un peu partout, des directeurs d’école, des enseignants et des parents d’élèves appellent à résister, en occupant des écoles ou en prônant la désobéissance. Mais le plus inquiétant pour le ministre Xavier Darcos est certainement le frémissement apparu ces derniers jours dans les rangs lycéens.

Officiellement, il n’y a toutefois pas lieu de s’alarmer. Tout cela est «presque habituel, a répété hier le ministre, il y a eu 33grèves depuis l’an2000 et, presque tous les ans, on a des mouvements lycéens». D’après lui, le problème vient essentiellement de tous «les mensonges» et «informations erronées» propagés, à dessein, sur la réforme du lycée.

Signe qu’il prend tout de même les choses au sérieux, le ministre a modéré son ton. Mais c’est sur le lycée qu’il lui faut en priorité éteindre les braises. Les syndicats enseignants ont averti que si la réforme de la seconde, qui sera annoncée par le ministre mardi, ne leur convenait toujours pas, ils relanceraient la mobilisation en janvier.

Surtout, les lycéens commencent à bouger, de façon sporadique, dans quelques villes. Mais, convaincus que le feu peut prendre, leurs syndicats, la Fidl et l’UNL, ont appelé chacun à une journée de protestation, les16 et18. Le ministre espère sans doute jouer sur le calendrier. Les vacances arrivent. D’ici là, les recteurs ont reçu des consignes de fermeté. Les proviseurs refusent des salles aux lycéens et aux enseignants pour des réunions d’information sous prétexte qu’il y a trop de «désinformation» sur la réforme. Ils s’inquiètent aussi du fait que ces mouvements soient dès le début «très violents» et menacent d’appeler les forces de l’ordre contre les blocages.

Mais le malaise va bien au-delà de la réforme elle-même. Les lycéens qui se mobilisent dénoncent avant tout les suppressions de postes et les coupes budgétaires. Ils craignent qu’on leur prépare ainsi un lycée au rabais, avec des heures d’enseignement et des options en moins, et qu’au final, le bac ne vaudra plus grand-chose. Plus généralement, ils ont le sentiment d’être maltraités, mal aimés et de ne pas avoir voix au chapitre.

(1) En2000, les ouvriers de Cellatex avaient menacé de polluer la Meuse.
En van zodra jullie dit allemaal gelezen en verteerd hebben zullen we de situatie in Griekenland wat van dichterbij gaan bekijken en spijtig genoeg

een laatste groet brengen aan het dodelijke slachtoffer van deze rellen ...een kind van 15 !

http://www.youtube.com/watch?v=Mx_5jl8d-hw&feature=related

13-12-2008 om 00:39 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
11-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Le nouveau monde" ?!... 't ligt just achter den hoek !!...


Na nog maar amper het obligate jaarlijkse Sinterklaasfeest te hebben verteerd, waarbij volgens "Goed Gevoel" "hèt-gemiddeld-Belgische-gezin"(1) ~dè doorsnee consument dùs~ zo ongeveer een "kleine" 180€ zou hebben gespendeerd aan speelgoed... krijgen we in onmiddellijke opvolging daarop, nù het kunstmatig opgefokte kerstgebeuren in onze strot geramd... & al zeggen we het zelf, al kan dit laatste feeëriek gebeuren wel eens hallucinante beelden opleveren... in schril contrast mét bijvoorbeeld...

----------
(1) ...al willen we dan wel per direct, stande pédé, onmiddellijk weten welke gemiddeld gezin dat dit nog ècht kan ?!...
----------

Màààrr beste lezertjes ... eerst dit !!

Hieronder plaatsen we een tekst waar we géén 100%, maar wel 300% achter staan !! ...& Ook al zijn we linkse ~contraire~ hangmatsocialisten, evenals tolerante vrijdenkers, een reden temeer waarom we deze oproep van het zogenaamde christelijke middenveld ondersteunen !!

...

OPEN BRIEF AAN DE REGERING

BELOFTE MAAKT SCHULD!
Christelijk middenveld wil nu doorbraak in regularisatiedossier

Brussel, 10 december 2008 - Antwerpse middenveldorganisaties roepen ons op om op zondag 14 december deel te nemen aan een manifestatie voor een concreet en humaan regularisatie- en migratiebeleid. Hun eis is helder. Hij komt niet uit één of ander vrijblijvend niet-gouvernementeel pamflet. Hij komt uit het federale regeerakkoord.

Als organisaties uit het maatschappelijk middenveld steunen wij die eis. Niet alleen omdat we vinden dat in een democratie afspraken afspraken zijn, maar vooral omdat wij de hemeltergende politieke spelletjes in dit dossier meer dan moe zijn. Wij steunen die eis niet omdat wij willen terechtkomen in een migratiebeleid waar alle grenzen zoek zijn, maar vooral omdat voor ons en vele anderen de grenzen van het humanitair – en dus ethisch - toelaatbare nu echt overschreden zijn. Belofte maakt in deze niet alleen schuld, maar uitstel van die belofte maakt slachtoffers. Slachtoffers op korte én op lange termijn, bijzonder in deze barre wintertijden. Belofte maakt slachtoffers bij het wachtende deel van de bevolking dat hier woont, leeft en werkt zonder verblijfsvergunning, maar evenzeer bij de hele Belgische bevolking die er dagelijks mee samenleeft, samenwoont en – werkt.

De analyses over de thematiek van de regularisatie van mensen zonder papieren zijn al lang gemaakt. Sinds drie jaar worden die analyses ook gedeeld door politici die verstandig willen regeren. Getuigen daarvan zijn de verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord. Die analyses stellen klaar en duidelijk dat het voor het algemeen belang niet goed is dat een grote groep mensen structureel niet meetelt, terwijl ze wel deel uitmaken van het maatschappelijk gebeuren. Velen onder hen kunnen een potentieel deel zijn van de formele arbeidsmarkt. Bovendien dragen ze nu al dag en nacht bij tot onze welvaart door hun informele werkprestaties op arbeidsplaatsen die weinigen nog begeren en die niemand benijdt. De analyses en getuigenissen laten ons inzien dat er onder hen ook velen zijn die zeer kwetsbaar of goed ingeburgerd zijn. Aan deze mensen het bevel geven om het grondgebied te verlaten is ethisch onverantwoord, ja regelrechte schande.

De niet-gouvernementele organisaties die opkomen voor mensen zonder papieren weten en erkennen dat een regularisatiebeleid niet op zich kan staan. Natuurlijk is er een gecoördineerd en effectief migratie- en asielbeleid nodig. Natuurlijk moeten wetten gerespecteerd worden. Maar migratie- en asielbeleid is geen non-beleid. Migratiebeleid is niet ter plaatse trappelen en mordicus vasthouden aan een eenzijdig en falend stringent grenzenbeleid. Migratiebeleid voer je niet door de zogenaamde ‘publieke opinie’ naar de mond te praten vanuit kortzichtige analyses om electoraal gewin. Migratiebeleid is boeiend en hoogst waardevol als het bijdraagt tot humanisering hier en in de landen van herkomst. Als het ons in een interessante dynamiek brengt van geven en nemen, uitwisselen en opbouwen van een leefbare toekomst voor de volgende generaties, hier en ginder. Migratiebeleid is triest en banaal als het zich fixeert op het eigenbelang van één politieke generatie.

Het federale parlement heeft het regeerakkoord bij meerderheid goedgekeurd. De auteurs van dat akkoord hebben erkend dat het regularisatiebeleid aan helderheid en duidelijkheid moet winnen. Met vele details werd aangegeven in welke richting het moest gevoerd worden. Er werd zelfs een clausule opgenomen om de strijd tegen het zwartwerk te voeren, door de betrokken werknemers te beschermen en hen de kans te geven met een werkaanbod een verblijfstitel te bekomen. Het parlement, de niet-gouvernementele organisaties, het middenveld en de sociale partners hebben bij meerderheid deze plannen gesteund en zijn constructief aan de kar van de realisatie beginnen trekken. De Federale ombudsman heeft onlangs nog gewezen op het belang van een helder regularisatiebeleid vanuit juridische- en administratieve principes en het gelijkheidsbeginsel.

Hoe is het dan nog mogelijk dat de bevoegde minister, in haar eentje, ook tegenover de meerderheid van de opinie van de leden van Open VLD, zolang het been kan stijf houden en met een ongezien gemak tijd kan kopen? Haar eigen partij moet inzien dat deze strategie haar alleen windeieren legt en terugdringt in het kamp van een liberalisme zonder genade. Maar ook regeringspartner CD&V moet begrijpen dat zij zonder extra daadkracht in dit dossier teleurstelt in brede lagen van de bevolking en niet alleen bij het christelijk middenveld. Het is niet langer toelaatbaar dat partijpolitieke spelletjes worden gespeeld op de kap van één van de meest kwetsbare risicogroepen in onze samenleving. Noch het liberalisme, socialisme of humanisme, noch de christelijke overtuiging kunnen daarvoor als excuus ingeroepen worden.

Zet daarom vóór het kerstreces de trein van de regularisatie op de sporen. Doe nu wat mogelijk is! Hou mensen die vastlopen in het lange wachten in procedures niet langer gegijzeld. Deblokkeer de impasse en schrijf ondertussen de laatste ontbrekende zinnen van een allesomvattende humane omzendbrief rond regularisatie en van de andere dossiers waarvan u allen zegt dat ze u zo ter harte gaan.Jan Renders, voorzitter ACW Koepel van de christelijke werknemersorganisaties
Mieke Van Hecke, directeur generaal VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs
Daniël De Klerck, voorzitter en Pol De Greve, directeur Broederlijk Delen vzw.
Danielle Colsoul, directeur Welzijnszorg vzw.
Dominic Verhoeven, coördinator Caritas Vlaanderen vzw.
Liliane Krokaert, nationaal coördinator Present vzw - Caritas vrijwilligerswerk
Gonzalo Dopchie, directeur Caritas International vzw
Jo Hanssens, voorzitter en Gio Deweerd, algemeen secretaris Pax Christi - Vlaanderen
Jef Felix, Voorzitter Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
Jan De Bie, voorzitter Bisschoppelijke Commissie Pro Migrantibus
Tetty Rooze, commissie migranten Verenigde Protestantse Kerken in België
Luk De Geest, voorzitter en Didier Vanderslycke, nationaal secretaris Kerkwerk Multicultureel Samenleven

BRON : http://www.kerknet.be/

...

Ach-ach-ach... & wat stellen we weer maar eens héél pijnlijk vast ~...& eigenlijk helaas nog niet eens tot onze grote verbazing~ dat het zogenaamde ~progressieve~ "linkse middenveld" het hier natuurlijk ook weer eens laat afweten... Hoe kan het anders... de Sp-a is in de verste verte, langs géén kanten te bekennen !!

...& Hierbij willen we toch wel eventjes duidelijk een lans breken voor de syndicale organisaties, aangezien zij zich wèl erg inspannen voor deze zaak... & niet onbelangrijk om te vermelden hier, is het feit dat deze soms zelfs op de rand van de legaliteit moeten werken, om tenminste een minimale vorm van hulp aan de aan hun lot overgelaten groepen te kunnen geven !! Het is beschamend gewoon !!

Nu... tussen ons gezegd & gezwegen... van dàt zogezegde progressieve "linkse middenveld" zouden we nù toch wel eindelijk eens een duidelijk standpunt willen kennen... Als er dàt is tenminste & als ze daar een standpunt in hebben natuurlijk...

Kijk... die politieke ~of zeggen we maar gewoon menselijke~ aandacht is er dringend nodig, want daar spelen zich dagelijks ~mensonwaardige~ drama’s af, die natuurlijk ~hoe kan het anders~ onze nationale pers niet halen !!

Dus voor zij die menen een stukje Hedendaegsch Belgisch Surrealisme aan te kunnen... evenals voor diegenen die zouden twijfelen aan onze beweringen & die durven te denken dat het misschien een onbestaand probleem is... Bijvoorbeeld omdat het op het eerste zicht onzichtbaar is... Daar hebben we dus deze kleine tip voor... een kleine excursie naar de onderbuik van ons Belgistan... Naar het laatste laagje beschavingsvernis...

Kijk... doet u gewoon eens het volgende...

Koop eens tijdens een doodgewone doordeweekse dag een treinkaartje naar Brussel-Noord... Je stapt daar naar buiten via de grote ingang, trapjes af... & je wandelt vervolgens zo 'n 200 meter rechtdoor tot aan de chique Koning Albert II-laan... Je draait dan links & wandelt vervolgens nog een 200 meter verder via het artistieke beeldenpark in de middenberm, terwijl je ondertussen ook nog eens de fraaie kantoortorens kunt bewonderen... Tenslotte draai je dan rechts het zijstraatje, de Frère-Orbanstraat in.

Hà-hààà... de kenners van de klassieke literatuur onder jullie, zullen hier zich onmiddellijk een aantal passages van de grote Italiaan Dante herinneren...

...& Als we jou dan nog mogen vragen om ook nog een koffie te gaan drinken in het établissement dat je vindt op de hoek van de Antwerpse Steenweg vlak tegenover ons straatje & dat de welluidende naam draagt van "Le nouveau monde".... Wij kennen in elk geval nergens een ander "établissement" waarvan de naam cynischer klinkt dan hier, maar het bestaat al sinds onze kindertijd & het was ~toen al~ een vrij wanhopige poging om de dromen van de toenmalige bewoners van de ~grotendeels afgebroken~ Noordwijk wat meer glans te geven...

Op dit eigenste moment is dit de Belgistaanse versie van het ooit zeer bekende Ellis Island in de USA... maar dan zónder de voorzieningen & zónder énige hoop ... Enkel & alléén de miserie...

Wèl... we wensen jullie in elk geval een prettige édoch leerrijke kennismaking & we hopen dat de koffie u zal smaken... alsmede dat hij u wat inzichten verschaft...

Je kunt nadien trouwens nog verder doorwandelen naar één van de mooiste kerstmarkten van Europa... die is op 10 minuten wandelafstand... Kwestie van het contrast tussen "the have's" & "the have-not's" nog maar eens extra uit te vergroten & extra in de verf te zetten... Van het éne uiterste in het ander... & dat op amper 10 minuten tijd...

...& Misschien moesten we de voltallige SP-a-top daar maar eens een geleid bezoek aanbieden... Dat is eens iets anders dan de art-deco-wandelroute... Maar we vrezen ervoor dat onze pluche-rode salonsocialisten het nog steeds héél druk hebben met hun analyse van hun militantenbevraging... Dàt is natuurlijk ook "makkelijker" dat de rauwe werkelijkheid onder ogen te zien...

Wij zouden er bijvoorbeeld ook fotootjes kunnen van maken om jullie te tonen hoe erg het allemaal is... maar dat doen we dus niet... & de reden daarvoor is héél eenvoudig... wij kunnen het gewoon niet... er is géén enkel beeld die dit allemaal kan bevatten... Maar we zullen jullie een fotootje laten zien van de kerstmarkt, dat geeft tenminste de ilussie dat alles oké is... Dat er niets aan de hand is !!

Slaap dus gerust uw slaap der grote overschilligheid verder...

...

11-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Een uitgesproken "Grr#!!♪♫@||#♫♪☻"-Kitokojungle-Opinie !!
10-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onz€ Ni€uw€ Mild€ Sch€nking Voor Ni€uw€ €l€trab€l-miljo€n€n

Na in onze vorige leerrijke bijdrage "Onz€" ~met de klemtoon op "Onze"~ €l€trab€l-Miljo€n€n !!... een mooi staaltje te hebben aangehaald van wat "Goed & Efficiënt" Staats-Bestier nù eigenlijk in de praktijk is voor onze federale regering & eveneens, na jullie te hebben getoond hoe u & ik toch daar maar weer eens een €nórm ~formidabel groot~ oor zijn/worden aangenaaid over de zogenaamde bijdrage van de nucleaire producenten... gaan we verder met ons vrolijk, maar vooral zéér leerrijk energiefeuilleton onder de stichtende titel : "Hoe de argeloze verbruiker nóg méér & nóg efficiënter geld uit de zakken te kloppen ?!..." ...want dààr komt het toch maar mooi op neer...

Wij vonden ons eerste voorbeeld bij de alom gekende & vooral zeer "onverdachte" De Standaard van 9 december... & we raden éénieder alvast aan om jezelf nog best eventjes in de spiegel te bewonderen vooraleer je zou beginnen te geloven dat de politici je verwarren met een kalf of een hoen... "een kieken" !! ...zoals wij hier in La Flandre Profonde zeggen...

Maar leest u vooral zelf...

...

Energie en grondstoffen

vrijdag 05 december 2008 | Bron: BELGA

Prijs per kilowattuur elektriciteit daalt


BRUSSEL - De prijs per kilowattuur (kwh) elektriciteit voor december daalt met 2,5 procent tegenover de prijs in november. Dat zegt een woordvoerster van Electrabel. De daling is het gevolg van de lagere brandstofprijzen.

Vrijdag meldde de federale energiewaakhond Creg dat de parameter Nc, die de elektriciteitsprijs linkt aan de prijzen van de brandstoffen die in de Belgische centrales worden gebruikt, met 9,03 procent daalde ten opzichte van oktober. In november was er al een daling met 1,05 procent tegenover oktober.

'Dit bevestigt de omkering van de stijgingstendens van deze parameter', aldus de Creg.

Een andere parameter (Ne), die de prijzen van lonen en materialen weergeeft, stijgt 0,06 procent tegenover de vorige maand, als gevolg van de dalende inflatie.

Beide parameters worden gebruikt bij de vaststelling van de prijs van de energiecomponent van de elektriciteitsfactuur. Andere componenten van de factuur zijn transmissie- en distributiekosten en belastingen en heffingen. De Creg verwacht een voortzetting van de prijsdaling, indien de neerwaartse trend van brandstofprijzen aanhoudt.

Bij Electrabel bevestigt men. 'Het gaat om de eerste significante daling van elektriciteit sinds de dalende brandstofprijzen', aldus een woordvoerster. Dat komt omdat naar de prijzen van de vorige drie maanden wordt gekeken. Op de dalende prijzen zit dus een vertraging van drie maanden. 'Maar we passen natuurlijk die daling van de component toe', luidt het bij Electrabel.

De maandprijs per kwh elektriciteit daalt in december met 5 procent, als enkel naar de energiecomponent wordt gekeken. Inclusief de distributie-, transportkosten en belastingen bedraagt de daling 2,5 procent. Volgens de woordvoerster betekent dit voor de eindfactuur van de gezinnen op jaarbasis normaal ook een daling. 'Bij normaal verbruik en als de daling zich voortzet'.

Eerder was er kritiek op de leveranciers omdat ze de daling van de brandstofprijzen niet doorrekenden in de stroomprijs. Onder meer minister van Energie Paul Magnette drong aan op een daling.

avb

BRON : http://www.standaard.be/

...

Aha !!... "Goed Nieuws" dus... & dat dateert van de dag vóór Sinterklaas... dus op 5 december !! We gaan nog eventjes verder met de "Goed-Nieuws-Show" : ...

...

...

Magnette vraagt energiesector prijzen te verlagen


Minister van Energie Paul Magnette (PS) vindt dat de dalende olieprijzen ook de prijzen van gas en elektriciteit naar beneden moeten halen. Magnette had donderdag een onderhoud met de sociale partners en vertegenwoordigers uit de energiesector over de energieprijzen. La Libre Belgique schrijft vrijdag ook over een poitieke nota van Magnette waarin hij eveneens hamert op een verlaging van de prjzen.

(belga/tijd) - 'We willen dat er overleg komt tussen de sociale partners over de energieprijzen. De verhoging van die prijzen is verantwoordelijk voor een derde van de inflatie die we hebben gekend', zegt het kabinet van Magnette. Voor de minister van Energie zijn de hoge energieprijzen al lang een doorn in het oog.

Donderdag was er al een eerste vergadering. Volgens minister Magnette moeten de prijzen van gas en elektriciteit nu ook snel naar beneden. Die verminderingen moet 'zonder uitstel' merkbaar zijn in de maandelijkse voorschotfactuur die de verbruikers betalen, luidt het in een mededeling. Rapport

Vrijdag schrijft La Libre Belgique over een nota van het kabinet van Magnette, waarin de minister van Energie het heeft over de 'bescherming van de consument'. Zo wil Magnette de slagkracht van het CREG, de federale regulator voor elektriciteit en gas, drastisch verhogen. Ook is er sprake van een 'code van goed gedrag', die zou worden opgelegd aan de sector. De minister wil voorts een bemiddelingsdienst voor de energiesector oprichten.

De rest van de 89 pagina's tellende nota zou enerzijds gaan over duurzame ontwikkeling, en anderzijds het stimuleren van energiebesparende maatregelen in huishoudens.

Ben Serrure

07:52 - 21/11/2008 Copyright © De Tijd

BRON : http://www.tijd.be/

...

...& Kijk, daar is Sinterklaas... maar k

...

Electriciteit deze maand 2,5 procent goedkoper

za 06/12/08 14:46 (UPDATE) - Elektriciteit wordt deze maand 2,5 procent goedkoper. Volgens Electrabel is dat een gevolg van de dalende brandstofprijzen."Electriciteit wordt een beetje goedkoper"
duur : 2:08 minuten
VRT-Journaal


...Door de dalende brandstofprijzen is elektriciteit opwekken nu 10 procent goedkoper dan in oktober. De leveranciers moeten die daling nu doorrekenen in hun factuur.

De maandprijs van elektriciteit daalt deze maand met 5 procent. Na verrekening van de distributie- en transportkosten blijft daar nog 2,5 procent van over.

Het is de eerste keer dat elektriciteit goedkoper wordt sinds de brandstofprijzen aan het dalen zijn. Volgens Electrabel is het normaal dat daar drie maanden vertraging opzit, omdat voor de prijzen altijd naar de drie voorbije maanden wordt gekeken. Voor gas duurt de aanpassing nog langer.

Het is niet zeker of de daling deze maand ook voelbaar zal zijn in de jaarlijkse eindfactuur. Als de daling zich voortzet en bij een normaal energieverbruik, zal ook de eindfactuur dalen, is bij Electrabel te horen.Zal Electrabel ook verdere dalingen doorrekenen?

De consumentenorganisatie Test-Aankoop is tevreden met de daling van de elektriciteitsprijs. De daling die Electrabel opgeeft, komt overeen met de berekening van Test-Aankoop.

"De daling is vrij weinig", zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop, "maar het is zo dat in principe de volgende zes maanden de tarieven verder moeten kunnen dalen. Dan is de grote vraag of Electrabel die verdere daling dan ook echt gaat doorvoeren."

De prijs zal in 2009 wellicht nog verder dalen omdat ook de distributie goedkoper zal worden. "De distributiekosten zullen in elk geval in het werkingsgebied van Eandis gemiddeld met 2,6 procent dalen", zegt Geert Versnick van Eandis. "Ik vermoed dat als de zaken evolueren zoals ze nu evolueren, men in de tussentijdse afrekeningen waarschijnlijk al aanpassingen zal doorvoeren."

De distributie van gas wordt volgend jaar daarentegen duurder, zo'n 14 procent. Volgens Eandis komt dat doordat het de komende jaren forse investeringen moet doen om meer woningen aan te sluiten op het gasnet.

BRON : http://www.deredactie.be/

...

...& De CREG deed dan ook maar haar duit in het zakje...

...

Persbericht

Commissie voor de Regulering
Van de Elektriciteit en het Gas

5 december 2008

De parameter voor de indexering van de elektriciteitsprijs t.o.v. de brandstoffen daalt

De indexeringsparameters(*) Nc en Ne worden gebruikt bij de vaststelling van de prijs van de energiecomponent bij het grootste deel van de elektriciteitsleveringen in laagspanning op de Belgische markt. De overige componenten van de eindafrekening zijn de transmissie- en distributiekosten, evenals de belastingen en de heffingen. Het directiecomité van de CREG stelt vast dat de parameter Nc, die de elektriciteitsprijs linkt aan de prijzen van de brandstoffen die in de Belgische centrales gebruikt worden, een waarde van 2,4028 bereikt heeft voor de maand december 2008 en met 9,03 % gedaald is ten opzichte van de vorige maand (2,6413). Na een daling met 1,05 % in de maand november ten opzichte van oktober, bevestigt dit de omkering van de stijgingstendens van deze parameter.

De parameter Nc wordt maandelijks berekend op basis van de noteringen van de energieproducten geldig tijdens het kwartaal voorafgaand aan de maand die op haar beurt voorafgaat aan de maand waarop de parameter betrekking heeft.

De parameter Ne, die de prijzen van de lonen en materialen weergeeft, stijgt van zijn kant met nauwelijks 0,06 % ten opzichte van de voorgaande maand, als gevolg van de dalende inflatie.

De prijsdaling van de energiecomponent van de elektriciteitsfactuur zou zich moeten voortzetten indien de huidige neerwaartse trend van de brandstoffenprijzen aanhoudt.

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt valt de berekening van de parameters voor de indexering van de prijzen van gas en elektriciteit niet langer onder de bevoegdheid van de overheid, maar onder die van de energieleveranciers. Het staat het voortaan vrij om deze parameters al dan niet aan te passen en zelf de wegingscoëfficiënten ervan in hun tariefformules te bepalen. Omdat de meeste privé leveringsovereenkomsten echter nog altijd gebruik maken van deze parameters, heeft de CREG ervoor gekozen de berekening en de publicatie ervan verder te zetten om de marktwerking te bevorderen. In deze rol van facilitator kan de CREG echter niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat de leveranciers maken van deze indexeringsparameters maken, noch voor eventuele disfuncties die als gevolg van het gebruik ervan worden vastgesteld.

Nadere informatie voor de pers :

Laurent JACQUET, woordvoerder
tel. : 02/289.76.90
gsm: 0497/52.77.62
laurent.jacquet@creg.be

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.

CREG Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 http://www.creg.be/

(*) Definitie en samenstelling van deze parameters zijn beschikbaar op de website van de CREG : http://www.creg.be/ - Persbericht nr. 73

BRON : http://www.creg.info/

...

Met ander woorden : onze energiefactuur zou moeten dalen !!... Maar hélas-hélaas, driewerf hélaas... Tot hier dus het goede nieuws...

Want ondanks het feit dat ook de distributietarieven van de elektriciteit dalen met een bescheiden 2,5% schuilt er een addertje, zeg maar een ganse boa contrictor onder het gras...

...

dinsdag 09 december 2008

Stroomklant heeft niets aan afschaffing Elia-taks


BRUSSEL - De netbedrijven hebben de impact van de afschaffing van de Elia-taks op de elektriciteitsprijs zo goed als ongedaan gemaakt door het distributietarief vanaf 2009 gevoelig te verhogen.

Het lijkt er sterk op dat het nieuwjaarsgeschenk van Eandis voor een groot deel van de Vlaamse elektriciteitsverbruikers een dode mus is.

Geert Versnick, de voorzitter van Eandis, kondigde gisteren aan dat de distributienettarieven in 2009 2,5procent lager zullen liggen dan in 2008 (DS 8 december). Op het eerste gezicht een goede zaak voor de gezinnen en de kmo's die hun elektriciteit afnemen via de distributienetten van Eandis. Dat bedrijf beheert voor rekening van de gemengde intercommunales 80 procent van de Vlaamse laagspanningsnetten.

Maar wat uit het oog verloren werd, was dat 2009 het eerste jaar is waarin in Vlaanderen geen Elia-taks meer wordt aangerekend aan de gezinnen en de kmo's. Voor een gemiddeld gezin kwam de bijdrage jaarlijks neer op 20 tot 35 euro. Per 1.000 kilowattuur verbruik werd 4,91 euro aangerekend.

Die heffing werd in 2005 ingevoerd om de gemeenten te compenseren voor het verlies aan inkomsten uit de elektriciteitslevering. Door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt mochten ze immers niet langer elektriciteit en gas verkopen. Die verkoop stond voor 2003 garant voor behoorlijk rendement.

Met de afschaffing van de Elia-heffing hoopten de gezinnen en kmo's op een behoorlijke daling van de elektriciteitsrekening. Maar als het van Eandis afhangt, komt daar niet veel van in huis. Door een gevoelige verhoging van het distributietarief wordt de impact van de afschaffing van de heffing immers zo goed als ongedaan gemaakt. Het tarief dat Eandis voor 2009 wil aanrekenen, ligt meer dan 11 procent hoger dan in 2008. Daardoor wordt het voordeel van de afschaffing van de Elia-heffing zo goed als volledig opgesoupeerd. Wat overblijft, is de 2,5 procent waarmee de topman van Eandis gisteren uitpakte.

Eandis moet nog wel afwachten of het zijn verhoogde tarieven voor de periode 2009-2012 kan aanrekenen aan de elektriciteitsverbruikers. De energieregulator, de Creg, heeft zich uitgesproken tegen het tariefvoorstel. Daardoor blijven de tarieven van 2008 voorlopig van kracht. Geert Versnick, gaat ervan uit dat ze binnenkort alsnog goedgekeurd zullen worden. De vergoeding voor de distributiebeheerder is goed voor 35 à 40 procent van de elektriciteitsrekening. (pse)

BRON : http://www.standaard.be/

...

Lees het gerust nog een tweede of derde keer om het mechanisme goed te begrijpen !!... Maar weet één zaak : je wordt bedot beste klant !! ...& ook zo geen klein beetje !! ...& weet : dit is slechts het begin !!... Eventjes meelezen hieronder :

...

...

Eandis: ook distributietarieven lager

Niet alleen de prijs van de energiecomponent van de elektriciteitsfactuur daalt, maar ook de distributietarieven zouden volgend jaar omlaag moeten gaan. Dat zegt distributienetbeheerder Eandis zaterdag als aanvulling op het bericht van de energiewaakhond Creg.

(belga) - De daling van de distributieprijs van elektriciteit is opgenomen in de tariefvoorstellen die de distributienetbeheerders hebben ingediend bij de Creg. "Het gaat om een daling met gemiddeld zowat 2,5 procent" in Vlaanderen, benadrukt Geert Versnick, de voorzitter van de raad van bestuur van Eandis.

De distributietarieven van aardgas zouden wel stijgen, met gemiddeld 15 procent in Vlaanderen. "De Vlaamse overheid legde ons een aantal verplichtingen op inzake aansluitbaarheid van verbruikers. Daarvoor moeten we fors investeren, zonder dat daar noodzakelijkerwijs extra klanten aan verbonden zijn. Daardoor stijgt de prijs", aldus Versnick.

De distributietarieven maken naar schatting ongeveer 30 procent uit van de eindfactuur van elektriciteit en gas, luidt het nog.

De tariefvoorstellen van de distributienetbeheerders werden door de Creg eind november geweigerd, maar Versnick gaat ervan uit dat ze binnenkort alsnog goedgekeurd zullen worden. "De Creg vroeg een aantal extra gegevens en die hebben we bezorgd."

15:02 - 06/12/2008 Copyright © De Tijd

BRON : http://www.tijd.be/

...

...

...& Dan hebben we het vandaag nog even niet gehad over de gasprijzen & deze van de gasdistributie, want dat is nog een veel bangelijker verhaal maar dat is voor onze volgende bijdrage...

...

woensdag 26 november 2008 | Bron: BELGA

Creg weigert tariefvoorstellen distributienetbeheerders

BRUSSEL - De federale energiewaakhond Creg heeft alle tariefvoorstellen van de distributienetbeheerders geweigerd. De distributienetbeheerders vragen hogere tarieven, voor aardgas tot 15 procent.

De distributienetbeheerders willen hogere tarieven, onder meer wegens investeringen in het aardgasnet. Het ging voor aardgas om verhogingen tot 15 procent in Vlaanderen en tot 30 procent in Wallonië. Voor elektriciteit hielden de tarieven een stabilisering en zelfs daling in, merkt men op bij Eandis.

'Alle tariefvoorstellen zijn geweigerd, voor elektriciteit en gas, zowel voor de zuivere als gemengde bedrijven', luidt het bij de Creg. Het gaat om de periode 2009-2012. Volgens een woordvoerder worden in afwachting voorlopige tarieven toegepast, die van 2008. Die gelden tot er een akkoord is tussen de Creg en de distributienetbeheerders.

De reden voor de afwijzing is dat de voorstellen 'onvoldoende informatie' bevatten, aldus de Creg-zegsman. Zo ontbrak er een rapporteringsmodel. Dat is een tabel met daarin alle kosten, opbrengsten en tarieven.

De respectievelijke distributienetbeheerders buigen zich over het dossier en bekijken of er juridische stappen moeten worden ondernomen. Dat zegt een woordvoerder van Eandis.

Sommige distributienetbedrijven beslisten al om de daad bij het woord te voegen en naar het hof van beroep te stappen.

kld

BRON : http://www.standaard.be/

...

...

...

Vraag nr. 26 van 10 oktober 2003 van de heer FRANCIS VERMEIREN

Openbare gasdistributie – Uitbreiding

De federale regering streeft ernaar de doelstellingen van Kyoto te halen door het stimuleren van het aardgasverbruik, minder schadelijk voor het klimaat dan andere energiebronnen. Hoewel sedert de ontdekking van belangrijke aardgasreserves in Nederland in de jaren zestig en nadien in Algerije, Noorwegen en Rusland, het aardgasnet in Vlaanderen toch circa 1,5 miljoen verbruikers heeft weten te bereiken, zullen verdere investeringen noodzakelijk zijn.

Sedert de opening van de energiemarkt stelt men vast dat nieuwe gasleveranciers zich hebben aangeboden die mikken op de gewone verbruikers.

1. Wat is de lengte van het aardgasnet in het Vlaamse gewest ?

Welke zijn de vooruitzichten voor de verdere uitbreiding, zodat meer gezinnen kunnen worden aangesloten ? Heeft de minister een idee van de investeringen vereist om 98 % van de Vlamingen te kunnen bereiken ?

2. Welke plaats bekleedt het aardgas in het bedrijfsleven ? Beschikt de minister over gegevens in verband met de rol van het aardgas in het productieproces van onze bedrijven ?Antwoord

1. De lengte van de distributienetten in Vlaanderen bedraagt bijDe lengte van de distributienetten in Vlaanderen bedraagt bijna 38.000 km, waarvan 31.000 km in eigendom van de gemengde netbeheerders en 7.000 km in eigendom van de zuivere netbeheerders.na 38.000 km, waarvan 31.000 km in eigendom van de gemengde netbeheerders en 7.000 km in eigendom van de zuivere netbeheerders.

De aansluitbaarheid bedraagt op dit ogenblik 81 %. In maart heb ik een overleg opgestart met de distributienetbeheerders en Figas om de mogelijkheden voor uitbreiding van het aardgasnet na te gaan. De gemengde distributienetbeheerders stelden een aansluitbaarheid van 95% over 30 jaar als streefdoel voorop. De jaarlijkse investeringskosten voor de gemengde sector zouden dan 60 miljoen euro bedragen, dit is een verdubbeling van hun huidig investeringsritme. Interelectra heeft een uitbreiding gepland met als doel een aansluitbaarheid van 80% tegen 2 0 1 0 . De investeringskosten voor netuitbreiding in het distributiegebied van Interelectra zouden dan 20 miljoen euro per jaar bedragen en de aansluitingskosten 14 miljoen euro per jaar. Doelstellingen van de andere zuivere netbeheerders op langere termijn zijn mij niet bekend.

Na onderzoek door de VREG op basis van gegevens inzake ruimtelijke ordening en bevolkingsdichtheden, heb ik in oktober aan de netbeheerders gevraagd om de investeringskosten te becijferen die nodig zullen zijn om een aansluitbaarheid van 96% te bereiken (VREG : Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt – red.). Het antwoord wordt verwacht tijdens de tweede helft van december.

Bij de uitbreiding van de distributienetten moet ook rekening worden gehouden met noodzakelijke uitbreidingen op het transportnet.

2. In 2002 verbruikte de industrie 130 PJ aardgas (PJ : petajoule – red.). Dat is 35% van alle aardgas dat in Vlaanderen wordt ingevoerd. H e t aandeel van de industrie in het eindverbruik van aardgas (exclusief het aardgas voor de elektriciteitscentrales) bedraagt 50%.

83% van het aardgas dat de industrie aankoopt, wordt verstookt als brandstof. 17% wordt aangewend als grondstof in chemische processen (het zogenaamd "niet-energetisch gebruik").

Het totaal aardgasverbruik in de industrie steeg tussen 1990 en 2002 met bijna 60%. Het niet-energetisch gebruik lag in 2002 bijna vijf keer hoger dan in 1990.

De chemie is met een aandeel van 45% de belangrijkste industriële aardgasverbruiker. De andere helft is verdeeld onder de overige sector e n . De voeding heeft een aandeel van 12%. Daarna volgen de sectoren "textiel", "minerale niet-metaalproducten" en "ijzer en staal" met elk een aandeel van 8%.

BRON : http://jsp.vlaamsparlement.be/

...

...

10-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Energie
09-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. "Onz€" ~met de klemtoon op "Onze"~ €l€trab€l-Miljo€n€n !!...

Jullie zijn hoogstwaarschijnlijk al even razend nieuwsgierig als wij om er achter te komen of jullie/onze elektriciteits- en gasfactuur nu wat lichter zal uitvallen... of niet... We beginnen dus met het meest recente nieuws over de gas- en elektriciteitssector...

...

Dossier Financiële Crisis

"Dominant" Electrabel moet 750 miljoen heffing betalen

Electrabel heeft een te dominante positie als energieproducent, zegt minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Hij wil de onderneming een heffing van 750 miljoen euro opleggen en met dat geld energietaksen afschaffen.

Electrabel heeft ongeveer 75 procent van de energieproductie in ons land in handen. De enige andere producent is SPE. In de zogenaamde Pax Electrica II sprak de vorige regering met Electrabel af dat de onderneming tegen juli '07 capaciteit moest afstaan aan een derde speler.Weinig beweging in dossier

Volgens Van Quickenborne is dat niet gebeurd. "Aangezien er weinig beweging zit in het dossier is het tijd voor actie", klinkt het. "Want er is absoluut meer concurrentie nodig op deze markt." De minister wil Electrabel voortaan een 'vermijdbare heffing' opleggen van 5 procent op de omzet. Het prijskaartje voor de energieproducent, die een omzet heeft van 15,2 miljard euro, zou oplopen tot 750 miljoen euro.Heffing kan nog stijgen

Weigert Electrabel ook de volgende jaren meer concurrentie toe te laten, dan kan de heffing zelfs stijgen tot 10 procent. Dat is de maximumboete die kan worden opgelegd wegens anticompetitief gedrag. Verkoopt Electrabel echter (kern)centrales en valt haar marktaandeel terug tot ongeveer 50 procent, dan verdwijnt ook de heffing.

De 750 miljoen wil Van Quickenborne onder meer gebruiken om de elektriciteit- en gasfactuur van de gezinnen en bedrijven naar beneden te krijgen.
(belga/tdb)

08/12/08 06u24

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...Het VRT-Journaal...

...

Krijgt €lectrabel boete van 750 miljoen €uro ?""750 miljoen exta heffing voor €lectrabel"
duur : 0:35 minuten
VRT-journaal


...ma 08/12/08 13:50 - Federaal minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil elektriciteitsproducent Electrabel een heffing van 750 miljoen euro opleggen omdat zijn overwicht op de Belgische energiemarkt nog steeds te groot is.

Electrabel produceert nog steeds 75 procent van de elektrische stroom in ons land. Volgens het Pax Electrica II uit 2007 moet de producent die bijna-monopoliesituatie afbouwen, bijvoorbeeld door elektriciteitscentrales aan een andere producent te verkopen. Maar dat is nog niet gebeurd.

Van Quickenborne wil Electrabel nu een heffing van 5 procent op zijn omzet opleggen. Met een jaarlijkse omzet van 15,2 miljard euro zou dat neerkomen op 750 miljoen euro. Dat geld zou worden gebruikt om energietaksen af te schaffen. Als Electrabel weigert om de boete te betalen, kan de heffing oplopen tot 10 procent van de omzet.

De minister van Energie en Klimaat Paul Magnette (PS) reageerde alvast positief op het voornemen van Van Quickenborne. Hij geeft ook aan dat er binnenkort in de Kamer wordt gestemd over de heffing van 250 miljoen euro van de energiesector.

BRON : http://www.deredactie.be/

...

Nu zijn zulke berichten meestal niet altijd positief te noemen voor de verbruikers. We weten immers uit ervaring dat dit soort "onkosten" of laten we ze "tegenvallertjes" noemen uiteindelijk toch weer betaald worden door de kleine verbruikertjes zoals jullie en wij...

Maar hier is er meer aan de hand. We lezen immers dat het over een standpunt gaat van onze gekende Minister Van Quickenborne ofte Quickie pour Les Dames.... Is Quickie nu energieminister ?!... of welke bevoegdheid over energie heeft onze Quickie nu weer juist ?!... Weet iemand onder jullie dat ?!... Maar misschien moeten we dat eventjes opzoeken voor de luie lezertjes onder jullie...

We vonden een site onder de welluidende titel "Quickonomie" die het licht laat schijnen in de intellectuele puinhoop onder onze hersenpan...

...Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne ?!...

Quickie is dus Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen... Niet minder, of méér dan dàt... & Vooral in dit laatste blinkt hij heel goed uit, want vooraleer je dergelijke berichtjes over een nieuw soort belasting in de persmeute gooit, verwachten wij toch eerst & vooral een regeringsstandpunt. Of niet soms ?!... Als elk ministertje van het achtendertigste knoopsgat met een nieuwe heffing op de proppen komt, dan zal de crisis inderdaad zeer snel gedaan zijn ...er zullen waarschijnlijk nog maar weinig bedrijven in Belgistan overblijven ook... Dus we hadden graag iets of wat verduidelijking gekregen op onze vraag : is dit een regeringsstandpunt of is dit een Kwik... sorry... Quick & Flupkesverhaal & wat denkt de bevoegde energieminister hier dan zelf van ?!...?

...

...

"Maximumprijzen voor Electrabel zijn nodig"

Minister van Energie en Klimaat Paul Magnette (PS) hoopt dat de vaststelling van zijn college van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) over de aanwezigheid van concurrentie in de energiesector, de liberale minister ertoe zal brengen de hefbomen waarover hij de bevoegdheid heeft, zo goed mogelijk aan te wenden. Hij merkt ook op dat Van Quickenborne bevoegd is maximumprijzen op te leggen.

Minister Magnette reageert daarmee op het bericht dat Van Quickenborne Electrabel een heffing van 750 miljoen euro wil opleggen. De energieproducent bekleedt volgens de Open Vld'er een te dominante positie binnen de energiemarkt. Daarom wil hij Electrabel een heffing van 5 procent op zijn omzet opleggen en het geld gebruiken om energietaksen af te schaffen.Vereenvoudigde factuur

Magnette zegt vandaag in een mededeling met belangstelling op dat de afwezigheid van concurrentie in de sector geen twijfel meer lijdt. Hij hoopt naar eigen zeggen dat deze vaststelling de minister van Economie, die belast is met de Concurrentie, ertoe zal brengen de hefbomen die hij in de hand heeft zo goed mogelijk aan te wenden. Concreet verwijst Magnette daarbij naar de Raad voor de Mededinging.

Voorts herinnert Magnette eraan dat hij zelf al verscheidene maatregelen heeft genomen. Zo verwijst hij naar de vereenvoudigde factuur, die verbruikers in staat moet stellen gemakkelijker van leverancier te veranderen, en de belasting op de onbenutte sites en de versterking van de macht van de CREG, de federale regulator van de energiemarkt, op het vlak van toezicht op de mededingingsregels.Concurrentie

Ook zal de heffing van 250 miljoen euro van de energiesector voor 2008 binnenkort door de Kamer zal worden gestemd. Voor volgend jaar staat 500 miljoen euro aan bijdragen ingeschreven in de begroting.

Concurrentie zal evenwel niet alles oplossen, voegt Magnette er tot slot aan toe. "Er is een dringende noodzaak om de prijzen te doen dalen en particulieren in staat te stellen in energiebesparing te investeren, met name via leningen aan verminderd tarief of aan nultarief", aldus nog de minister, die eraan toevoegt dat zijn voorstellen in het kader van de discussies over het federaal herstelplan, in die richting gaan.

Electrabel wenste niet te reageren.
(belga/ka)

08/12/08 13u14

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

Hohohon voorwaar wij zeggen jullie, deze heren discussiëren met elkaar over een toch niet geheel onbelangrijk onderwerpje via de pers. Waarschijnlijk gaat het hier over een nieuwe versie van de opendebatcultuur....

...& Wat vindt Quickie hiervan want de minister van vereenvooudiging is ook niet meteen op zijn mondje gevallen...

...& We vragen het ook maar meteen... wat een leuk surrealistisch landje is dat hier toch, dat we de gedachtenwissel tussen ministers onderling zo rechtstreeks kunnen volgen...

...

...

Van Quickenborne tegen maximumprijzen in energiesector


Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) verzet zich tegen het invoeren van maximumprijzen in de energiesector. Hij reageert daarmee op een eerdere reactie van minister van Energie Paul Magnette (PS), die had opgemerkt dat Van Quickenborne de bevoegdheid heeft om maximumprijzen op te leggen.Pax Electrica II

"We moeten structurele maatregelen nemen om het probleem ten gronde aan te pakken: het gebrek aan concurrentie in de energieproductie in ons land", stelt Van Quickenborne. "Dat was precies de reden waarom de regering-Verhofstadt in oktober 2006 een Pax Electrica II heeft opgesteld dat voorzag in de verplichte verkoop door Electrabel van een deel van haar productiecapaciteit evenals de heffing op de niet-benutte en de onderbenutte sites".Slecht signaal

De Open Vld-minister zegt blij te zijn dat Magnette bevestigt dat hij bevoegd is voor maximumprijzen, "maar dit betekent niet dat ik die ook effectief zal opleggen, integendeel. Maximumprijzen zijn een slecht signaal naar potentiële (buitenlandse) investeerders die net afgeschrikt worden door prijzencontroles. Bovendien hebben alle alternatieve energieleveranciers al laten weten dat ze tegen maximumprijzen zijn aangezien die de dominantie van Electrabel als producent alleen maar zouden versterken en extra winst zouden betekenen voor de dominante speler", luidt het.
(belga/sps)

08/12/08 17u08

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Let u vooral even op de chronologie van dit hoogstaande debat... Alles begon op 8/12 om 6u24. Onze Quickie is dus een vroege vogel & zoals hij wel eerder heeft bekend dat ie graag af & toe een jointje pleegde te paffen veronderstellen we dat hij vanmorgen eventjes heeft toegegeven aan deze pekelzonde...

Van onze Waalse medeburgers is het algemeen geweten dat zij een zeer ingeburgerd gebruik kennen om maandagmorgen uit te rusten van een inspannend weekendje boemelen & wallebakken... & dat wordt hier dus nogmaals bewezen, want pas om 13u14 komt de reactie van energieminister Magnette.... & pardaf ons Quickie reageert terug om 17u08...

Zeg nu zelf beste lezertjes, durven jullie nog langer beweren dat onze politici een bende potverteerders en nietsnutten zijn ?!... Nee toch ?!... & merk even de doorslaggevende argumentatie op...

...& We halen er maar twee voorbeeldjes uit : Quickie zegt dat maximumprijzen een slecht signaal zouden zijn naar potentiële investeerders... Tsja zijn persoonlijk voorstel tot heffing van 5 tot 10% is ook niet meteen een hitnummer mét stip bij de ondernemers, vrezen we...

...& Een tweede voorbeeld, maar nu langs de kant van Magnetteke die daar wauwelt over de fameuse 250 miljoen euro die door de energiesector zullen moeten worden gedokt... & hier zullen we wat dieper op ingaan... van waar kwamen die 250 miljoen weer ?!... Eventjes zoeken...

Ha, daar hebben we het gevonden... leest u weer rustig mee, maar neemt u vooral eerst uw kalmeerpilletje in...

...

De consument betaalt de 250 miljoen van Electrabel


Electrabel, een dochteronderneming van Suez, betaalt natuurlijk niet graag. Hoe dit te verzoenen?

Stap 1: laat Fluxys, ook een Suez-dochter, meer dan 250 miljoen euro te veel betalen voor de overname van Distrigas & Co, nog een andere Suez-dochter.

Stap 2: Laat vervolgens Fluxys de te hoge overnameprijs doorrekenen aan de consument. Helaas beslist de CREG over de transittarieven, maar geen nood.

Stap 3: Laat de Regering de beslissing van de CREG over de transittarieven “overrulen” en de cirkel is rond. Zo betaalt de consument het gat in de begroting en blijft het gebrek aan concurrentie een feit, met de steun van de overheid.Op zoek naar 250 miljoen euro bij Electrabel

Er is al veel te doen geweest over de 250 miljoen van Electrabel. Eerst ging de energieleverancier betalen, dan weer niet en nu terug wel. De Regering wenst een geste van Electrabel. Niet alleen heeft zij het geld broodnodig, zij wil ook de schijn hoog houden dat zij wel degelijk iets doet aan de alleenheerschappij van Electrabel op de Belgische energiemarkt. In plaats van echte maatregelen opteert ze voor een akkoordje waarbij het de consument is die uiteindelijk de rekening zal betalen. Hoe?De overname van Distrigas & Co door Fluxys

Distrigas & Co werd in 2001 opgericht om de transitcapaciteit in de aardgasleidingen te commercialiseren. Omdat Gaz de France en Suez gaan fuseren, moest die laatste zijn transitdochter van de hand doen. De logische overnamekandidaat was een andere Suez-dochter, Fluxys, aangezien die al sinds begin vorig jaar de transitcapaciteiten van Distrigas & Co beheert.Quanta costa?

Uit het prospectus dat in 2001 bij de oprichting van Distrigas & Co werd opgesteld blijkt dat de waarde van Distrigas & Co uitsluitend bestaat uit de waarde van de langetermijncontracten voor de transitactiviteiten die deze in portefeuille had. Deze werden begroot op 140 miljoen euro. Vreemd dat in 2008 Fluxys meer dan 350 miljoen euro voor de transitactiveiten betaalt, zeker als men weet dat de waarde van de langetermijncontracten intussen, door het naderen van hun vervaldatum, in waarde zijn gedaald. Waarom betaalt de ene Suez-dochter honderden miljoenen euro (250 miljoen € ?) teveel voor de andere Suez-dochter? Omdat de consument de te hoge overnameprijs betaalt.De consument betaalt, of toch niet ?

De bedoeling was om deze miljoenen door te rekenen aan de consument in de transittarieven. Maar het is de CREG die deze tarieven bepaalt en de federale regulator had niet de intentie om in dit verhaal mee te stappen. Zij besliste integendeel op 15 mei 2008 de transittarieven te verlagen teneinde de consument te beschermen tegen een te hoge overnameprijs van de transitcontracten.De Regering schiet de energiesector te hulp

De beslissing van de CREG was uiteraard een streep door de rekening van de Suez-groep, maar gelukkig kon de sector steun vinden bij de Regering. Hoewel deze pleit voor een sterke en onafhankelijke regulator met meer bevoegdheden, besliste ze de beslissing van de CREG te “overrulen”. De beslissing van de regulator werd geschorst door middel van een Koninklijk Besluit van 27 mei (retroactief tot 23 mei). En zo is de cirkel rond. Gelukkig liet de CREG zijn tanden zien door haar oorspronkelijke beslissing thans opnieuw te bevestigen. Het valt te vrezen dat op dit eigenste ogenblik opnieuw gezocht wordt naar een mechanisme (een wetswijziging?) om alsnog de transittarieven te verhogen om de exorbitante overnameprijs door de consument te laten betalen. Tijd voor echte maatregelen

Intussen blijft de concurrentie op de Belgische energiemarkt ondermaats en doet de Regering niets om hieraan te verhelpen. Integendeel. De energieprijzen voor de consument swingen de pan uit terwijl de productiekost zeer beperkt is. De versnelde afschrijving van de Belgische kolen- en kernenergiecentrales tussen 1971 en 2003 werd gefinancierd door de Belgische consumenten en dit door middel van hoge energieprijzen. Het feit dat de grote energiecentrales reeds zijn afbetaald , stelt Suez-Electrabel in staat om enorme winsten te boeken en bezorgt het bedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel op het moment dat de markt geliberaliseerd wordt. Daarenboven ligt de productiekost van elektriciteit van Suez-Electrabel ver onder de marktprijs. Het zou dan ook niet meer dan rechtvaardig zijn dat de Belgische energieconsument beloond wordt voor de geleverde inspanningen. Test-Aankoop eist dan ook een heffing op de winsten van de afgeschreven centrales die de consumentenorganisatie begroot op 1 miljard euro per jaar.

BRON : http://www.test-aankoop.be/

...

Hohoho weer maar eens hol gelach, beste lezertjes we zetten het hier onderaan nog maar eens in rode vetjes moesten jullie erover hebben gekeken :

Electrabel, een dochteronderneming van Suez, betaalt natuurlijk niet graag. Hoe dit te verzoenen?

Stap 1: laat Fluxys, ook een Suez-dochter, meer dan 250 miljoen euro te veel betalen voor de overname van Distrigas & Co, nog een andere Suez-dochter.

Stap 2: Laat vervolgens Fluxys de te hoge overnameprijs doorrekenen aan de consument. Helaas beslist de CREG over de transittarieven, maar geen nood.

Stap 3: Laat de Regering de beslissing van de CREG over de transittarieven “overrulen” en de cirkel is rond. Zo betaalt de consument het gat in de begroting en blijft het gebrek aan concurrentie een feit, met de steun van de overheid.

Ter herinnering: dat zijn onze woordjes dus niet die jullie hierboven lezen ...

Wij gaan ergens anders nog wat snuisteren want wij onthielden dat de 250 miljoen niet enkel door Electrabel moet opgehoest worden (wat niks afdoet van de redenering van testaankoop, integendeel dat maakt de winst voor Electrabel in dit soort kuiperijen er alleen maar groter op...

Wij gaan ergens anders nog wat snuisteren want wij onthielden dat de 250 miljoen niet enkel door Electrabel moet opgehoest worden (wat niks afdoet van de redenering van testaankoop, integendeel dat maakt de winst voor Electrabel in dit soort kuiperijen er alleen maar groter op... Wij gaan eventjes bij de CREG aankloppen, altijd leuk die site :

...& We maken zelf een kleine vergelijking tussen "de federale bijdrage" 2004 en deze van 2008...

rekent u zelf mee....

in 2004

Dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) - 0,0868 EUR/MWh

Financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel - 0,7176 EUR/MWh

Financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen - 0,3225 EUR/MWh

Financiering van de sociale maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering - 0,3216 EUR/MWh

TOTAAL Federale bijdrage - 1,4485 EUR/MWh

in 2008

Vinden we voor de denuclearisatie een bedrag van 0,9727 eur/MWh of een toename van +27% over 5 jaar als we dat eventjes vergelijken met de financiering van de sociale maatregelen waarvan we zouden mogen verwachten dat deze eerder sneller zouden toenemen dan het aantal te ontmantelen nucleaire installaties dan hebben we voor 2004 een tarief van 0,3216 eur/MWh tegen in 2008 0,3994 eur MWh of een veel bescheidenere toename van ongeveer 19% wat ongeveer neerkomt op de normale indexering voor deze periode....moet er dus nog zand zijn ?!...

Dus die 250 miljoen eurootjes uit dat fameuse fonds voor de denuclearisering zijn al lang gerecupereerd via de federale bijdrage die jullie allemaal al betalen & waar niemand ook maar één bal van afweet, ondanks het feit dat het allemaal netjes terug te vinden is...

Alleen kunnen we hier spreken van een zéér "transparante" materie & we wikken daarbij zorgvuldig onze woorden... Ideaal dus om de consument ~u & ik~ een groot oor aan te naaien !!

...& We struinen eventjes naar de Frut...

...

Politiek

08/12 "Overheid verhoogt uw facturen in 2009"


"De federale regering is ronduit hypocriet wanneer ze beweert te zorgen voor een koopkrachtstijging van de gezinnen." Dat zegt N-VA-Kamerlid Peter Luykx. "De belastingen worden wel degelijk verhoogd, wat de liberalen ook mogen beweren."

De prijzen van verschillende overheidsbedrijven gaan volgend jaar veel sneller omhoog dan de index. De tarieven van NMBS stijgen vanaf 1 februari met 5,9 procent en die van De Post met maar liefst 10 procent.

Peter Luykx: "Nochtans heeft de FOD Economie haar verwachtingen voor de inflatie in 2009 al bijgesteld van 4,5 procent naar 1,5 procent. En door de economische crisis zijn de olieprijzen ook al flink gedaald." Electrabel

Minister Van Quickenborne wil Electrabel nu dwingen om een forse premie te betalen aan de overheid. "Zogezegd om Electrabel te bewegen tot het afbouwen van het monopolie", aldus N-VA-er Flor Van Noppen.

"Heel toevallig vaart de kas van de regering er wel bij. De premie dreigt echter vooral een sluikse nieuwe lastenverhoging voor de gewone burger te worden." De N-VA stelt zich bovendien vragen bij de wettelijkheid van de maatregel.

BRON : http://www.gva.be/

...

...Maar slaapt u vooral de lethargische slaap der onverschilligen rustig verder...

...& Sja, we hebben u dan misschien nog altijd geen klaar & duidelijk antwoord gegeven op onze initiële vraag over het al of niet dalen van de prijzen van gas & ellentriek... Màààrr, wat u hier net kwam te lezen... dàt weet u nù toch al ...& misschien zal onze volgende bijdrage jullie wel het lang verhoopte antwoord aanreiken... Come and see next time... !!

...

09-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Energie
08-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de idiotie van de Belgische Zonnepanelen-subsidie...

Aangezien wij om onze lamlendige hangmathangende dagen op zinnige wijze door te komen nu toch ook niet elke dag op de huid van Caroline Gennez kunnen gaan zitten... & aangezien we nu dan toch ook niet zullen kunnen gaan vechten in één of andere Congolese savanne, moesten we ons maar eens gedragen & een ander vrij fris onderwerpje aansnijden...

Zoals de trouwste lezertjes onder jullie reeds langer weten, is één van onze favoriete onderwerpen waar wij steeds opnieuw maar al te graag een boompje over opzetten, het u allen welbekende energievraagstuk...

Het is dus reeds langer bij deze laatste lezers bekend, dat we hier in het verleden al eens zéér omstandig onze zienswijze over de zonnepanelen hebben uitgelegd.... & Omdat het hier tenslotte toch over een geregionaliseerde materie gaat, hadden wij ons toen daarvoor beperkt tot de situatie in Vlaanderen.

Nu vinden wij het zéér erg voor onze Ollandse lezertjes dat zij wegens deze complexe materie hier waarschijnlijk al moeten afhaken, want wie geraakt er nu nog aan dié Tweetalige Belgische Zooi uit ?!... Zeg nu zelf !!... Wij als Belgen geraken er amper aan uit, laat staan d'Ollanders, de Fransen & de andere €uropese landen... Maar ~hélaas-hélaas~ hoe we deze toch wel hete patat in ons bakkes ook draaien of keren, deze Waals-Vlaamse of is 't Vlaams-Waalse Kafkajaanse Co-existentie is nu éénmaal de "Belgische" realiteit waar wij hier ten lande elke dag mee af te rekenen hebben... Doe het ons maar na !! Een realiteit die nog maar eens bewijst dat we hier in dit Belgistan-Aen-Dé-Noordzee te maken hebben met een ~zeg maar~ zéér superieure beschaving... *KUCH-HOEST* ...Duidelijk afkomstig van de één of andere planeet, wat zeggen we ...duidelijk van een "Ander Zonnestelsel" & hierdoor waarschijnlijk als culturele gemeenschap ook vergelijkbaar te noemen met deze van het Paaseiland, in het uiteindelijk resultaat van wat haar toekomst betreft dus... gewoon gedoemd om compleet uit te sterven !!... Maar dit saignante detail hier ten zijde...

Beste Ollanders... nà-tùùùr-lijk mogen jullie hier dus ook verder lezen & pret hebben over ons "Rare Pelgen"... we gunnen jullie dat maar al te graag, al garanderen we jullie natuurlijk niet, dat jullie beschavingsniveau... ~jullie wonen tenslotte nog altijd een stuk onder de zeespiegel~ ...jullie zal toelaten om hier iets van op te steken... Maar voor ons niet gelaten... proberen jullie gerust !

Zoals we dus zegden... zelf hadden we dus al een aantal fundamentele bezwaren tegen de manier waarop er omgesprongen werd met de aanpak van de problematiek & de subsidiêring van zonnepanelen. ...& We zullen dat hier ook niet meer herhalen, het volstaat om onze eerdere bijdragen hierover te herlezen... Evenals het principe van de decentrale productie & de gevolgen daarvan, hebben we u ooit trachten uit te leggen ...& ook dit vinden jullie terug in onze eerdere bijdragen... Maar nu worden we blijkbaar bijgetreden & dan nog eens uit totaal onverdachte hoek & vanuit een ander standpunt. We laten jullie even kennis maken met de argumenten die we vonden...

...

(22/11/2008)

Polémique autour du photovoltaïque


L'énergie solaire serait trop subsidiée au contraire de l'isolation

BRUXELLES De plus en plus de scientifiques mettent en cause la politique énergétique des Régions wallonne et bruxelloise. Dans leur collimateur, le soutien public massif aux panneaux photovoltaïques, ces panneaux dont les cellules transforment la lumière en électricité, indique Nature et Progrès. Les subsides sont à ce point élevés depuis début 2008 qu'ils font des panneaux photovoltaïques un placement hyperrentable sur le plan financier mais, paradoxalement, c'est l'une des techniques les moins efficaces si l'on veut réellement économiser l'énergie.

>

Benoît Spies, un ingénieur de Bruxelles-Environnement, l'administration bruxelloise de l'énergie (IBGE), a comparé le rendement énergétique de deux techniques : isoler un mur et placer un panneau photovoltaïque. Selon lui, l'isolation thermique est 6 fois plus efficace pour économiser du CO2 mais le panneau photovoltaïque est 66 fois mieux subsidié par les pouvoirs publics.

Les certificats verts , les primes et la déduction fiscale en feraient un placement financier idéal, un super compte épargne avec un taux d'intérêt de 20 % en Wallonie et même de 30 % à Bruxelles. Depuis janvier 2008, 3.000 Wallons ont opté pour cette technologie.

© La Dernière Heure 2008

BRON : http://www.dhnet.be/

...

We vatten het voor de Frans-onkundigen onder jullie bondig samen :
Een muur isoleren is 6 keer efficiënter qua CO² besparing !! ...Mààr de zonnepanelen worden 66 keer béter gesubsidieerd... !!


Moet er dus nog zand zijn ?!... Wij dachten van wel... & zout ook, ganse camions !! De investering in zonnepanelen brengt dus een netto-rendement in Brussel van 30% & in Walloniê van 20% op... Wél-wél-wél... of zoals we zelf reeds hadden ontdekt, het alom gekende Matheus-effect... je moet geld hebben om rijk te worden met groene energie... !!

...& We lezen verder in de Franstalige Trends :

...

Politique économique

Trop de subsides pour le photovoltaïque ?

21/11/2008 11:05


Les subsides sont tellement élevés qu'ils font des panneaux solaires un placement hyper rentable. Or, il s'agirait de l'une des techniques les moins efficaces si l'on veut économiser l'énergie. Les politiques wallonnes et bruxelloises mises en cause.

De plus en plus de scientifiques mettent en cause la politique énergétique des Régions wallonne et bruxelloise. Dans leur collimateur, le soutien public massif aux panneaux photovoltaïques, ces panneaux dont les cellules transforment la lumière en électricité, indique vendredi la radio La Première (RTBF), se basant sur un article paru dans la revue "Valériane" de Nature et Progrès.

Les subsides sont à ce point élevés depuis début 2008 qu'ils font des panneaux photovoltaïques un placement hyper rentable sur le plan financier. Paradoxalement, il s'agit de l'une des techniques les moins efficaces si l'on veut réellement économiser l'énergie, souligne la RTBF. Photovoltaïque 66 fois plus subsidié que l'isolation

Benoît Spies, un ingénieur de Bruxelles-Environnement (IBGE), l'administration bruxelloise de l'énergie, a comparé le rendement énergétique de deux techniques: isoler un mur et placer un panneau photovoltaïque. Selon les résultats de son étude, l'isolation thermique est 6 fois plus efficace pour économiser du CO2. Or, le panneau photovoltaïque est 66 fois mieux subsidié par les pouvoirs publics.

Les certificats verts, les primes et la déduction fiscale en feraient un placement financier idéal, un super compte épargne avec un taux d'intérêt de 20 pc en Wallonie et même de 30 pc à Bruxelles. Depuis janvier 2008, les panneaux photovoltaïques sont ainsi devenus le maître-achat et 3.000 Wallons ont opté pour cette technologie.«Erreur politique grave»

La CWaPE, le régulateur wallon du gaz et de l'électricité, avait pourtant prévenu le gouvernement. Jean-Louis Buyse, un ancien directeur, souligne ainsi vendredi sur les ondes de la RTBF que "tous ces avantages sont tels que monsieur tout-le-monde préférera avoir un retour de 20 pc sur son argent que de passer beaucoup de temps à isoler sa maison. C'est l'ensemble des soutiens apportés au photovoltaïque qui pour moi est une erreur politique grave", a-t-il conclu.

Le ministre wallon de l'Energie, André Antoine, se défend. "Les résultats (du photovoltaïque) ne sont pas mauvais. (...) Aujourd'hui, il n'y a pas une seule Région de ce pays qui a réduit d'autant sa facture énergétique. Moins 10 pc en Wallonie, + 2 pc en Flandre et - 2 à Bruxelles. Ce qui veut donc dire que nous sommes les leaders incontestés de la réduction de la facture énergétique", a expliqué le ministre sur la radio, soulignant également que "nous consacrons 30 fois plus de moyens pour l'isolation des bâtiments qu'au soutien même du photovoltaïque". Le soutien massif à la filière du photovoltaïque a par ailleurs permis de créer 200 entreprises et 500 emplois en moins d'un an."Ne pas oppposer isolation et énergie renouvelable"

La ministre bruxelloise de l'Energie, Evelyne Huytebroeck, a, également, réagit à cette information: "nous ne devons pas opposer isolation et énergie renouvelable. Mettre du photovoltaïque sur une maison mal isolée est évidemment ridicule. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'isolation n'apportera pas une indépendance énergétique, ce que peut faire le photovoltaïque". Elle souligne, par ailleurs que "95 pc de nos primes énergie sont dévolues à l'efficacité énergétique, telle que le double vitrage, l'isolation ou les maisons passives"

Au sein de la majorité, des voix s'élèvent pourtant pour contester cette politique de soutien au photovoltaïque. Dans les rangs socialistes, on n'est pas loin de penser que le ministre cdH doit revoir sa copie. Edmund Stoffels, député PS, souligne ainsi: "Une partie de l'argent qui a été consacrée au photovoltaïque pourrait évidemment être investie dans une meilleure isolation des bâtiments par exemple". En Wallonie, un premier correctif serait à l'étude, souligne encore la RTBF. Il s'agirait de conditionner l'octroi de la prime photovoltaïque à un audit énergétique, ce qui obligerait le citoyen, le cas échéant, d'opter d'abord pour l'isolation de son mur avant d'installer des panneaux. Cette mesure, annoncée à plusieurs reprises, ne serait pas d'application avant 2009

Trends.be avec Belga

BRON : http://www.trends.be/

...

...& In onze Vlaemsche Kranten wordt dit...

...

Subsidies zonnepanelen zijn "ernstige politieke fout"


Meer en meer wetenschappers hebben vragen bij de massale subsidiëring van fotovoltaïsche zonnepanelen door het Waalse en Brusselse gewest. Dat meldt de RTBF, verwijzend naar een artikel in het tijdschrift Nature et Progrès. Voormalig directeur Jean-Louis Buyse van de Waalse energieregulator CWaPE spreekt van een ernstige politieke fout.Rendement

Door de subsidiëring is de plaatsing van dergelijke pv-panelen enorm rendabel, maar is het paradoxaal genoeg één van de minst rendabele technieken om energie te besparen. Zo berekende men bij Leefmilieu Brussel dat het rendement bij de isolatie van een muur zesmaal hoger ligt om CO2 te besparen, maar dat zonnepanelen 66 keer beter worden gesubsidieerd. De groenestroom-certificaten, de fiscale aftrek en de premies maken van zonnepanelen een rendabele belegging, met een opbrengst van 20 procent in Wallonië en zelfs 30 procent in Brussel.Ernstige politieke fout

De Waalse energieregulator CWaPE heeft de regering al gewaarschuwd. Voormalig directeur Jean-Louis Buyse wijst er op dat door alle maatregelen mensen kiezen voor zonnepanelen en een hoog rendement in plaats van hun huis te isoleren. Hij spreekt van een ernstige politieke fout.Goede resultaten

Waals energieminister André Antoine wijst evenwel op de goede resultaten. Zo bedraagt de daling van de energiefactuur in Wallonië 10 procent. In Brussel is dat -2 procent. Voor Vlaanderen is er een stijging met 2 procent. Er worden bovendien dertigmaal meer middelen besteed aan isolatie dan aan zonnepanelen. In minder dan een jaar tijd konden door de steun aan zonnepanelen 200 bedrijven worden gecreërd, goed voor 500 banen.Eerst isolatie, dan zonnepanelen

Toch worden er ook bij de meerderheid vragen gesteld bij het beleid, met name bij de PS. In Wallonië wordt een eerste beleidsaanpassing bestudeerd: het toekennen van premies zou worden gelinkt aan een energie-audit. Zo zou men eerst tot isolatie moeten overgaan, vooraleer zonnepanelen te kunnen installeren.
(belga/sam)

21/11/08 14u32

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...& Al bij al zijn de gevolgen zeg maar rampzalig & zelfs onoverzichtelijk te noemen, géén kat die haar jongen nog in deze troep terug vindt... & is het niet nù, dan zal die tijd nog wel komen, want kijk daar begint de ellende al !!...

...

Geld tekort voor subsidie zonnepanelen in Limburg


Door het enorme succes kosten de subsidies voor zonnepanelen de Limburgse gemeentebesturen meer geld dan verwacht. Verschillende Limburgse besturen moesten hun begroting nu al wijzigen.

Uit een rondvraag bij alle Limburgse gemeentebesturen blijkt dat 42 van de 44 gemeenten subsidies toekennen aan inwoners die zonnepanelen installeren.Begrotingswijziging

Al meer dan 1.600 toelages werden toegekend. Dit grote succes heeft vele besturen verrast. Sommige moesten het bedrag, dit jaar voorzien voor de subsidies, al optrekken via een begrotingswijziging.

Andere beslisten ook om volgend jaar minder subsidie per installatie toe te kennen. Opvallend is dat de subsidies sterk uiteenlopen, van maximaal 100 euro in Nieuwerkerken tot 1.240 euro in Lommel.
(belga/mvl)

17/11/08 06u58

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Oh Ramp & ellende !! Er is dus nu al géén geld meer ?!... "Goed Bestuur" zei u toch ?!... Maar kijk, zo eventjes een klein beetje op voorhand nadenken over het nut, de efficiëntie, de kostprijs van het plaatje & dergelijke meer... Who The F#ck heeft deze idiote beslissing genomen ?!... & goedgekeurd ??!!...

...

Maar GROEN! & wat zich nog rood durft te noemen roert zich. ...& Hier moeten we toch aandachtig lezen, want beide partijen hebben zich in deze materie toch een zekere orakelwaarde toe gedicht :

...

Sp.a en Groen! kritisch over energieraadgevers regering

Oppositiepartijen sp.a en Groen! reageren kritisch op de aanstelling door de federale regering van acht deskundigen die een advies moeten uitbrengen over de ideale energiemix (GEMIX) voor België. Beide partijen stellen zich vragen bij de onafhankelijkheid van de raadgevers en zien in hun opdracht een doorzichtig manoeuvre om legitimiteit te bekomen voor het langer openhouden van de kerncentrales.Nieuw onderzoek

Op vraag van minister van Energie Paul Magnette (PS), die vindt dat een nieuw onderzoek nodig is naar de wenselijkheid van een kernuitstap, werden vrijdag acht experts aangesteld die de bestaande studies zullen beoordelen en samenvatten. Verschillende experts werkten in het verleden zelf mee aan de studies die ze nu moeten beoordelen.Partijgebonden

Sp.a heeft geen vertrouwen in de groep van acht. Volgens senator Bart Martens zijn enkele experts overduidelijk partijgebonden. Zo wijst de aanstelling van Marie-Pierre Fauconnier, voorzitster van de Brusselse energieregulator, voormalig kabinetsmedewerkster van Laurette Onkelinx (PS) en vroeger verbonden aan hoogspanningsnetbeheerder Elia, erop dat de Franstalige socialisten "het geweer van schouder aan het veranderen zijn. Fauconnier moet erover waken dat het een 'quod erad demonstrandum-studie' wordt", die met andere woorden het langer openhouden van de kerncentrales legitimeert, meent Martens.Belangenvermenging

Tinne Van der Straeten, Kamerlid voor Groen!, stelt zich de vraag of er geen sprake is van belangenvermenging. Ze heeft een parlementaire vraag ingediend voor minister Magnette naar de onafhankelijkheid en neutraliteit van de onderzoekers.Oosterweelverbinding

Martens wijst erop dat het niet logisch is dat de regering net voor deze acht experts koos. "Er zijn in België wel meer deskundigen te vinden, die bovendien onafhankelijk kunnen oordelen." Hij vergelijkt het met het onafhankelijk onderzoek naar de Oosterweelverbinding in Antwerpen, waar "met een luizenkammetje de onafhankelijkheid van de onderzoekers nagegaan werd. Ik vraag mij af of de experts van dit onderzoek de nodige kritische zin aan de dag kunnen leggen."Onvoldoende tijd

De experts krijgen volgens Martens bovendien niet voldoende tijd voor hun opdracht, rekening houdend met de verklaringen van premier Leterme dat de studie nog voor oktober 2009 tot resultaten moet leiden. "Het is niet doenbaar om het probleem in die tijd tegen het daglicht te houden", zegt Martens.Geen geld

Tinne Van der Straeten merkt daarnaast nog op dat er in de begroting geen geld is vrijgemaakt voor het panel. "Wat is het budget dat hier voor uitgetrokken wordt? Werken die mensen misschien gratis? Het is gewoon helemaal niet duidelijk wat het kostenplaatje is."
(belga/lpb)

17/11/08 11u22

BRON : http://www.demorgen.be/

...

Ho-ho-ho... & kijk... de sp.a heeft nu plots ontdekt dat er een socialiste zit bij de energie-experts... & GROEN! spreekt van belangenvermenging ...straffe taal !! We hebben nochtans tot hiertoe nog nooit een klacht opgevangen over ex-Sp-a-voorzitters die nù zo bijvoorbeeld in de beheerraad zetelen van Electrawinds ?!...

...& Wat de Oosterweelverbinding hier nu weer mee te maken heeft ?!... Dan kan je net zo goed beginnen over de experts tijdens het Dutroux-proces... & géén kostenplaatje ?!... Sjonge-sjonge-sjonge ...daar hebben ze natuurlijk een punt, want we ontdekken meestal rijkelijk laat dat zulke experts zich meestal rijkelijk laten vergoeden...

Màààrr... & Gewoon voor de goede orde van zaken.... Willen beide kakelende orakels ons nu toch eindelijk eens komen uitleggen waar zij, bij de sluiting van de Belgische kerncentrales, de nodige ellentriek zullen halen, hier in Belgistan ?!... Want steeds maar zagen ~niet zeggen~ dat die nucleaire centrales ~die wij overigens óók niet zo leuk vinden~ moeten gesloten worden is één ding.... Maar hoe we hun productie moeten vervangen door àndere betaalbare ~groene~ elekticiteit is een ander verhaal !! ...& Dàt verhaal willen we nu e-i-n-d-e-l-ij-k wel eens horen met redelijke & becijferde argumenten... & niet met louter ideologisch gezwets... Intussen weten wij dus al, dat dit NIET met zonnepanelen zal zijn, want al dàt mooie geld is nù reeds dus wel degelijk op !!...

...

...& kijk !! Niet voor 't één of 't ander, of om persé ons groot gelijk te krijgen ...Maar als laatste (?) & niet in het minste "kleine probleempjeuh" is er nog 't volgende heikele punt, dat ~geloof ons vrij~ óók nog wel het nodige stof zal doen opwaaien de komende tijd...

...

Stroomnet kan massale toevoer groene energie niet aan


Ons stroomnet kan een massale toevoer van groene stroom niet aan. Op een zonnige dag produceert het almaar groeiend aantal zonnepanelen in ons land zoveel energie dat de niet gebruikte stroom via het net verdwijnt. "En daar is ons stroomnet niet voor ontwikkeld, het is gemaakt voor eenrichtingsverkeer", zegt Simon Van Wymeersch, woordvoerder van netwerkbeheerder Eandis, in Het Laatste Nieuws.Warmte

"Ons stroomnet - en ook dat in andere landen - is ontwikkeld om energie van de leverancier naar een klant te brengen", legt Van Wymeersch uit. "Maar daar is verandering in gekomen sinds de komst van zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingsinstallaties, die naast electriciteit ook warmte maken. Produceren die systemen te veel energie voor de eigenaar - een gezin of bedrijf - dan wordt dat stroomoverschot via het netwerk naar de leverancier gestuurd, die het dan op zijn beurt weer verdeelt.Storing

Plots heb je op die manier een tweerichtingsverkeer van stroom. Momenteel zorgt dat hoogstens voor een storing, een lamp die al eens iets minder gaat branden in een straat vol zonnepanelen. Wordt dat tweerichtingsverkeer echter zwaarder, en in de toekomst wordt dat zeker het geval, dan krijgen we wel problemen." Daarom zitten de netwerkbeheerders momenteel aan tafel met de overheden en de VREG - de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt - om te zien hoe het net aangepast kan worden.
(belga/kh)

05/12/08 07u24

BRON : http://www.demorgen.be/

...

...& Zeg nu eens, wie denkt u dat deze ganse feest zal betalen ?!... *GRIJNS*

Onze volgende energiebijdrage zal jullie alvast allemaal erg interesseren, want we gaan onderzoeken of de energieprijzen nu zullen dalen... of niet ?!...

Come and see next time...

08-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
Categorie:Energie
05-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze *GRIJNS* hangmatsossencommentaar op de actualiteit !!

...Deze beelden zijn u waarschijnlijk allen bekend van het televisiejournaal..."Acties bij Carrefour lijken maat voor niks"
duur : 2:27 minuten
VRT-Journaal


...Màààrr kijk-kijk !!... Er blijkt een wonder geschied !! Een rechter uit Veurne ~blijkbaar hebben ze in de verre Westhoek nog enig verstand~ oordeelt dat de dwangsommen bij Carrefour niet hadden mogen bestaan... !! Kijk eens aan, er zijn er die er nog zo over denken !! Wij hadden het trouwens daar al over in een eerdere bijdrage van onze hand, nl. Zin & onzin over "eenzijdige verzoekschriften" bij stakingen...... Het ging toen over een ander geval waartegen de vakbonden eveneens een proces hebben ingespannen...

...Maar we keren terug naar de les & we gaan verder met Carrefour...

...

woensdag 03 december 2008 | Bron: belga

Rechter vindt breken Carrefour-staking ongepast

VEURNE - De vakbonden kregen op 10 november een dwangsom opgelegd voor elke Carrefour-klant die ze verhinderden de winkel binnen te gaan. Die beslissing had niet genomen mogen worden, omdat de rechter destijds alleen Carrefour hoorde en de bonden niet gehoord werden. Dat heeft de rechtbank in kort geding van Veurne vanmorgen beslist. De bonden krijgen daarmee gelijk van de rechter.

De vakbonden voerden op 10 november actie aan de Carrefour in Koksijde, omdat de werknemers van de Carrefour Blauwe Toren in Brugge aan lagere arbeidsvoorwaarden moesten werken. De rechtbank stelde daarom op basis van een eenzijdig verzoekschrift van Carrefour een beschikking op. Daarin stond dat LBC vakbondssecretaris Etienne Claes een dwangsom van 1.000 euro moest betalen per persoon, klant of werkwillig personeelslid, die de Carrefour niet zouden zijn binnengeraakt door de stakingspost voor de ingang van de winkel.

De bedoeling van Carrefour was de stakingsactie te breken, wat ook lukte. Met de dwangsom boven het hoofd oordeelde de vakbond immers dat het beter was de actie af te breken.Ongepast

De Veurnse rechter oordeelt nu dat de procedure via het eenzijdige verzoekschrift dat tot doel had de staking te breken, niet gepast was.

Zo was de actie onder meer tijdig aangekondigd door de bonden. Daardoor vervalt het dringende karakter van het voeren van een procedure voor kort geding via een eenzijdig verzoekschrift, waardoor de vakbonden niet meer gehoord konden worden.

Dat door de actie de volledige economische activiteit van Carrefour werd platgelegd, vond de rechter wat overdreven.

De beschikking die op 10 november werd opgemaakt, is dus nietig, oordeelde de rechter. Daardoor komt de dwangsom te vervallen die Claes boven het hoofd hing, en ook het verbod dat tegen de man liep om nog een Carrefour-vestiging te betreden. Daardoor kon de man zijn vakbondswerk niet meer naar behoren uitvoeren en kon hij naar eigen zeggen geen boodschappen meer doen in de Carrefour.

De vakbonden en de directie bij Carrefour bereikten inmiddels een akkoord.

kld

BRON : http://www.standaard.be/

...

...& Op het VRT-Journaal...

...

"Acties bij Carrefour stilleggen was fout"

wo 03/12/08 13:00 (UPDATE video) - Een rechter in Veurne heeft de vakbonden in kort geding gelijk gegeven in hun conflict met warenhuisketen Carrefour. De directie had een stakingsactie laten stilleggen, maar de rechter oordeelt nu dat ze die beslissing niet had mogen nemen."Acties bij Carrefour lijken maat voor niks"
duur : 1:07 minuten
VRT-Journaal


...Begin vorige maand lagen verschillende vestigingen van Carrefour plat. De vakbonden blokkeerden de toegangen uit protest tegen de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe hypermarkt in Brugge.

De directie nam dat niet en stapte op verschillende plaatsen naar de rechter. Dat gebeurde met een eenzijdig verzoekschrift, dus zonder dat de bonden gehoord werden.

Onder meer in Veurne kregen de vakbondsleden te horen dat ze hun actie moesten stopzetten. Anders moesten ze een dwangsom van 1.000 euro betalen per klant of per werkwillige die de winkel niet binnenmocht.

De bonden tekenden daar verzet tegen aan en krijgen nu gelijk. Volgens de rechter was er geen hoogdringendheid omdat de vakbonden hun acties tijdig hadden aangekondigd.

Bovendien had Carrefour geargumenteerd dat haar economische activiteit stillag door de acties en ook dat vond de rechter een beetje overdreven.

BRON : http://www.deredactie.be/

...

Nu is er ook nog iets anders dat ons steeds méér & méér begint te storen, zelfs te ergeren in het ganse plaatje... & dat is de toch wel bijna ganse ~tendentieuze~ berichtgeving die er gebeurt vanuit ons ~gehele~ officiële Belgische Media-landschap... De traditionele perceptie van stakingspiketten... Het lijkt er soms wel op alsof die piketten enkel & alleen maar zouden bestaan uit ladderzatte, brallende & tierende "agressievelingen" in rode of groene "vuilniszakjes" gehuld... & dat het hier niet zou gaan over doodgewone hardwerkende brave burgers die het gewoonweg spuugzat zijn & luidop protesteren tegen ~bepaalde~ werkomstandigheden &/of de verloning van hun werk !!...

Maar bon, sinds de Internationale klucht-affaire met "onzen" Crembo is het ondertussen al duidelijk geworden dat zattigheid niet langer behoort tot het monopolie van arme sloebers of "onverantwoordelijke" stakers... & sinds we de beelden hebben gezien van de aandeelhoudersvergaderingen bij Fortis ~toch evenementen die tot nog toe niet meteen associaties opriepen met agressie en onbeschaafd gedrag~ weten we dat er uiteindelijk slechts een flinterdun verschil bestaat tussen een woest stakingspiket van arbeiders in vuilzakoutfit & een méér dan woelige aandeelhoudersvergadering met "het betere volk", in dit geval dan, boze, néé zelfs héél woeste meneren... & kwaaie madammen in "de duurdere Pecotex-cardigans" die hun onvrede over Fortis kwamen uiten... Waarbij trouwens de al te furieuze exemplaren blijkbaar ook nog eens manu militari door de plaatselijke veiligheidsdiensten uit de aandeelhoudersvergadering werden verwijderd (?!)

U begrijpt dus nu hoogstwaarschijnlijk ook dat we in het verlengde van voorgaande discours, wij nog steeds niet ~willen~ begrijpen waarom dààr nu eens niet door de één of andere rechter een ~noem 't preventief~ einde aan werd gemaakt ?!... bij "hoogdringendheid" zeg maar... omwille van de ganse *G#DVERD#MSE* beschamende schijnvertoning alleen al bijvoorbeeld !! ...& Niet alleen "hoogdringendheid" had daar als motief kunnen weerhouden worden, maar eveneens zeg maar het motief : "het stalken van een hoogbejaarde"... in casu "onze-goeie-vrind" Davignon die net géén lading rotte tomaten of eieren naar het hoofd kreeg gegooid... & zeg nu zelf, waarom niet ?!...

Kijk !! ...& Draai het of keer het hoe je het wilt... ~& we reutelen daarbij uit volle borst : "ocharme-ochhere-ochgottekes-toch"~... Belgistan geeft hiermee uiteindelijk toch maar weer eens toe dat het géén andere jongere managers meer in reserve heeft !!... Het Belgische talent is op !! Blijkbaar... want we horen nergens protest !! 't Is misschien zelfs zo, dat die oude garde gewoon niet eens aan opvolging heeft gedacht &/of heeft willen denken !!... In al hun euvele ~bijna groteske~ overmoed dachten ze dus waarschijnlijk het eeuwige leven te hebben...

...& Pas op, wij vallen hier niet "zó maar" efkens "een persoontje" of "een directie" aan hè... ook niet voor het puur pervers plezier ervan bijvoorbeeld... of om eventjes met de grote onnadenkende meute mee aan het u welbekende "patron"-bashing te doen... ook dàt niet, want dit soort toestanden is trouwens niet aan ons besteed !!

Zo vinden wij bijvoorbeeld wat er nu gebeurt rond die hoge éénmalige premies van die CEO's ten zeerste ongepast !! ...& Wij ~hoe kan het anders~ ...*GRIJNS*... hebben daar natuurlijk ook zo onze eigenste eigengereide mening over... dewelke wij u bij deze even zullen trachten uit te leggen... Probeert u ons daarin te volgen aub...

Om te beginnen, menen wij bij deze toch te mogen aannemen &/of te veronderstellen dat de bedrijven waar zulke afgrijselijk hoge vergoedingen werden & worden uitbetaald, nu toch geen ietsie pietsie kleine familiebedrijfjes zijn waar men ambachtelijke confituur staat te bereiden ?!... Dit is toch duidelijk hopen we ?!... Het gaat in deze gevallen dus wel héél duidelijk over grote bedrijven, met ~kleine & grote~ aandeelhouders & al dan niet onafhankelijke bestuurders, zelfs eigenste juridische diensten... Kortom dus : een bedrijf met alles er op & er aan !! ...& Als we zeggen "bestuurders & beheerraden" dan vermoeden we dat er op dàt hoge niveau hoogstwaarschijnlijk ook een zéér duidelijke & onloslosmaklijke ~zéér berekende~ verloningspolitiek wordt uitgestippeld... anders zouden we immers onmiddellijk mogen veronderstellen dat er daar alleen maar een stel pipo's & oelewappers zouden rondhangen, die op een zeg maar gemakkelijke manier wat zitpenningen zouden "zitten" op te strijken... bevoorbeeld door eens mooi te glimlachen tijdens de jaarlijkse fotosessie voor het bedrijfsblad... of niet ?!...

Kijk !! Dàt betekent dat wanneer er een hoge pief als CEO wordt aangeworven, er op dat hoge niveau toch al wel enige ~klaar & duidelijke~ richtlijn zal gegeven zijn, vooraleer men ook maar enige arbeidsovereenkomst met zulke "belangrijke" & dus "dure vogel" zal afsluiten ?!... Iedereen volgt tot nog toe ?!...

We spreken in dit geval dus ook over een "zoveel-bladzijden-lange" arbeidsovereenkomst ~een zeg maar uiteraard door de juridische dienst van het bedrijf in elkaar gestoken waterdacht contract~ met alles erop & eraan... dus ook met eventuele bijkomende ontslagvergoedingen... duidelijk ?!... Volgt iedereen ?!...

Dus... die dingen zijn bij de beide ondertekenende partijen van de arbeidsovereenkomst bekend, want anders zou er doodeenvoudig van een arbeidsovereenkomst géén sprake kunnen zijn... & Ook dit is duidelijk voor iedereen ?!...

...& Als men dan plots ~al dan niet "out of the blue"~ beslist, om die dure vogel om één of andere, geldige of minder geldige reden de laan uit te sturen... Wat hebben we dan ?!... Hààà... een gróóóóót probleem dachten wij zo !!... Want er staan immers "ontslagvergoedingen-van-hier-tot-ginder" op papier... dus contractuele verplichtingen !!... & wie deze term iet of wat kent, weet dat een contractuele verplichting tussen twee partijen nooit zomààr éénzijdig ~door één partij dus~ kan worden gewijzigd of worden opgezegd !!... Ook dàt kan iedereen volgen ?!...

Maar dit alles is blijkbaar géén probleem, want men lekt op de één of andere manier de gigantische, maar dus wel degelijk contractueel vastgelegde, ontslagvergoedingen door naar een bevriend journalistje... ~die hiermee natuurlijk zijn eigen carrière & de oplage van zijn krant een boost kan bezorgen~ & hop !!... Kijk !! Gróóóó-te & vette titels op de voorpagina's van de Gazet !! ...Vervolgens natuurlijk het gehele lezerspubliek in alle verontwaardigde staten... & vervolgens de politiekers die op dat karretje springen nog in ergere staten... wànt de kiezers morren... Resultaat van die hele campagne in pers & media ?!... Gans het land eist dat deze contractuele verplichtingen worden vernietigd !!... Sommigen van deze ontslagen "managers" ~waarvoor wij overigens verder weinig tot géén sympathie koesteren~ worden zèlfs op zùlke dusdanige wijze onder druk gezet, dat ze zelfs "v r ij w i l l i g" afzien van hun onderhandelde vergoedingen... & of die nu hoog of laag is, dat doet hier niet ter zake...

Onze vraag als stoute & zelfdenkende linkse rakkertjes aan elke lezer van ons blogje luidt dus als volgt :

"Wat zou jij ervan denken mocht je baas morgen beslissen om je arbeidsovereenkomst éénzijdig te veranderen door bijvoorbeeld je loon te halveren ??!!..."

Niet akkoord ?!... Iets wat we overigens maar al te best begrijpen !! Màààrr... wààrom mag dat dan wel bij die dure managers ?!... ongeacht hun kwaliteiten, hun karakter, enz. ?!... Ha, omdat ze veel verdienen ?!... & zeg eens, brave lezer(es)... vanaf wanneer verdient iemand "te véél" ?!... want mijn baas vindt dat van mij ook hoor ...& misschien ~héél waarschijnlijk~ zelfs van jou ook... wie weet ?!...

Als wij zo er de meningen volgens het gros onder jullie er op nalezen, is een contractuele overeenkomst dus iets dat "zo maar" op 1... 2... 3... kan te grabbel gegooid worden voor het grote publiek, dat dan zelf wel zal bepalen op basis van zeer emotionele gegevens wat er verder met de uitvoering van deze contractuele verplichtingen moet gebeuren ?!... De publieke veroordeling dus... & "Dè Pers" ~ongeacht...~ speelt in deze klucht toch ook maar weer eens mooi in mee... Lynchen maar die rijke stinkerds !!... Hallo ?!...

Kijk... wij zijn steeds zeer duidelijk geweest in onze ideologische keuzes. Wij zijn links, maar dit soort achterlijke onzin gaat er dus bij ons NIET in... & Voor alle duidelijkheid, men zou zich volgens onze ~overigens zéér bescheiden~ mening misschien eens véél beter de vraag stellen "WIE" dit nu allemaal in deze bedrijven heeft goedgekeurd langs de andere kant van de onderhandelingstafel ?!... Want die "beslissers", die "verantwoordelijken", die zijn er toch ?!... of niet ?!... Want "ZIJ" hebben tenslotte deze contracten opgesteld èn goedgekeurd, door deze "Voor akkoord" te ondertekenen !!...

Hebt u zo enig idee ervan wat er zo wel eens zou kunnen gebeuren mocht "het patronaat - Dè Werkgever" dus, dit als "stichtend precedent" zien ?!... & mocht de één of andere "snuggere" werkgever "plots" ~out of the blue~ diezelfde methode zou beginnen toe te passen op andere arbeidsovereenkomsten ?!... Zo bijvoorbeeld door quasi simpelweg te beweren ~& mits wat éénzijdig sleuren & trekken~ & te proberen dat er essentiële dingen zoals loon zouden kunnen gewijzigd worden ?!...

Denk daar misschien eens rustig over na !!

...& Voor de duidelijkheid !! We willen hier dus zéker niet gezegd hebben dat Mittler nu de pensioenextraatjes moet krijgen waar hij zo hard over brult, want dat blijkt nu eens NIET in zijn overeenkomst te staan in tegenstelling tot de andere bonussen !!...

...

Maandag 1 December 2008 | 3 d. | powered by belga

AV Fortis :
"Mittler eist nog 900.000 euro pensioenvergoeding"

(Belga) Voormalig financieel directeur Gilbert Mittler van Fortis eist van het concern 900.000 euro aan pensioenuitkeringen. Vicevoorzitter Jan-Michiel Hessels noemde dit tijdens de aandeelhoudersvergadering van Fortis maandag in Utrecht "een onopgeloste zaak".


In oktober was er al enorme ophef over de ontslagvergoeding van Mittler. "De heer Mittler heeft ongeveer 4,3 miljoen euro meegekregen na twintig jaar hard werken voor Fortis", aldus Hessels. "Hij zou ook nog 900.000 euro willen ontvangen uit pensioenvergoedingen. Dat is nog niet betaald. Zolang ik bij Fortis zit, gaat dat ook niet gebeuren." Mittler was als financieel directeur betrokken bij de dure overname van ABN Amro, waaraan Fortis uiteindelijk is bezweken.
(KWO)

BRON : http://www.skynet.be/

...

Gesnopen ?!...

...

05-12-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Sociale Onrust door de Crisis
03-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hangmatsossen boos op Carolien
Klik op de afbeelding om de link te volgen Waar is het leuker toeven, waar kunnen we beter zijn ...dan bij ons Carolientje Gennez. De laatste keer dat we vlinders in de buik hadden bij het vermelden van haar naam was toen ze blijk heeft gegeven van doortastende staatsmanskunst en ze dat zootje ongeregeld, die zogezegd linkse nageboorte bekend onder de ronkende benaming van VL-pro, heeft gedropt.
Toen we vandaag echter op haar site terechtkwamen ebde onze passie weg als water in de Sahel en wapens in Kivu.
We laten jullie mee oordelen en genieten van de wetenschappelijke uitleg die we ter plekke mochten ontdekken :
http://www.carolinegennez.be/artikel/in-de-pers/iedereen-kan-lid-zijn-van-sp/

en leest u samen met onze verbaasde oogjes even mee maar ga eerst rustig zitten want het kan schadelijk worden voor de gezondheid

'Iedereen kan lid zijn van sp.a

sp.a'ers, wie zijn ze? Wat denken ze? sp.a-voorzitster Caroline Gennez heeft het antwoord. Ze liet een wetenschappelijke analyse van haar partij maken door de UGent. Er werden duizend sp.a-leden ondervraagd, zowel actieve als passieve leden. Een van de belangrijkste conclusies die Gennez trekt uit het onderzoek, is dat bijna iedereen lid kan zijn van sp.a.

'Dit ledenonderzoek toont aan dat wij een partij zijn voor de doorsnee Vlaming', zegt Gennez. 'Gematigd links van het centrum en ethisch-progressief.' En overwegend katholiek. Vier op de tien SP.A-leden noemt zich christelijk of katholiek. Iets meer dan een derde is vrijzinnig. Bij de mandatarissen ligt die verhouding anders. Daar noemt 65 procent zich vrijzinnig. Een op de vijf mandatarissen rekent zich tot het christendom of het katholicisme.

Met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar kan de SP.A bezwaarlijk een jongerenpartij genoemd worden. De belangrijkste leeftijdsgroep is die tussen 56 en 65 jaar (22 %). Vooral die oudere leden zijn weinig enthousiast over de multiculturele samenleving. Om de technische fiche van de SP.A'er compleet te maken: een meerderheid is arbeider, technisch en hoger niet-universitair onderwijs zijn de belangrijkste opleidingsniveaus en ruim 40 procent heeft het moeilijk om rond te komen.

Gennez kondigde onmiddellijk bij haar aantreden al aan dat ze de partij wou laten doorlichten. De voortdurende verwijten dat er niet naar 'de basis' geluisterd wordt, zijn daar niet vreemd aan. De resultaten van het onderzoek sterken haar in de overtuiging datsp.a geen linksere koers moet gaan varen. Zo vindt bijna de helft van de leden (47,8%) het generatiepact een goede zaak. Opvallend, want het pact werd in aardig wat analyses net aangehaald als een reden voor het slechte verkiezingsresultaat van desp.a in 2007. Vooralsp.a Rood en het ABVV waren die mening toegedaan. Nu blijkt dat slechts 22 procent van de leden echt tegen het generatiepact is.

In deze tijden van karteldiscussies levert het onderzoek interessant cijfermateriaal. De leden blijken eerder pragmatisch van aard en zijn bereid compromissen te sluiten. De partij heeft erg weinig programmapuristen in de rangen, niet meer dan één op de tien wil tot elke prijs vasthouden aan het programma.

De snelheid waarmee Caroline Gennez vorige week het kartel opblies na de partijraad van Vl.Pro kwam voor sommigen als een verrassing. De cijfers geven haar echter gelijk. Binnen de partij was er geen groot draagvlak voor het kartel met de links-liberalen. Een derde van de leden is voorstander, een derde is tegen en de rest zal het worst wezen. Het programma van Spirit (zoals Vl.Pro nog heette toen het onderzoek plaatsvond) wordt het 'minst slecht' beoordeeld. Het krijgt een vijf op tien, terwijl andere partijen het moeten stellen met 1,2 of 3 op tien.

Ook voor de toekomst van Bert Anciaux (Vl.Pro) en andere Vl.Pro'ers die een partijwissel overwegen is de analyse leerrijk. 83 procent vindt namelijk dat op de kieslijsten best alleen mensen met een lidkaart staan. Ze willen ook meer kansen voor de eigen mensen.

Niet alle leden stemden bij de federale verkiezingen in 2007 voor SP.A/Spirit. Een kleine 10 procent ging vreemd, hoofdzakelijk met CD&V en Groen! Mogelijk speelde het communautaire discours van de christendemocraten daarbij een rol. Bij de socialisten zitten amper voorstanders van een onafhankelijk Vlaanderen, maar dat betekent niet dat het communautaire verhaal hun koude kleren niet raakt. Ruim de helft van de leden wil meer bevoegdheden voor de gemeenschappen en gewesten.

Een andere opvallende vaststelling is dat bij de Vlaamse socialisten niet meer mensen zijn aangesloten bij de vakbond dan gemiddeld in Vlaanderen. De 'syndicaliteitsgraad' vansp.a ligt rond het Vlaamse gemiddelde: 62 procent. 'We zijn geen de vakbondspartij maar een diverse, open ledenpartij', zegt Gennez. De dominerende vakbond is niet verrassend het socialistische ABVV, goed voor 82 procent. Vooral jongeren neigen ook naar het ACV. Meer dan een vijfde is er lid van.

Het onderzoek bevestigt uiteraard ook heel wat denkbeelden over sp.a. Het mag geen verrassing heten dat de prioritaire thema's werkgelegenheid, pensioenen, gezondheidszorg en armoedebestrijding zijn. Driekwart vindt dat werklozen harder moeten worden aangepakt als ze werk weigeren. 'We zijn een sociale partij, die voor sociale bescherming is, maar tegen hangmatsocialisme', zegt Gennez.

Appreciatiecijfers van het oppositiewerk van SP.A zijn niet voorhanden. Over het regeringswerk is men binnen de partij betrekkelijk positief. Iets meer dan 65 procent vindt dat er de afgelopen jaren goed werk geleverd is.

De Standaard, woensdag 3 december 2008Wat dacht u ervan, beste lezer? Het geld dat aan deze grondige studie werd uitgegeven is zelden nuttiger besteed...of wat zou u doen, waarde landgenoot, als je partij rake klappen krijgt, een paar keer na elkaar zodat ze amper nog rond de 15% schommelt. Waarnaar peilt u dan? Peilt u dan naar wat er nog achterblijft als lid of peilt u best naar wat er te recupereren valt ergens anders?
Dit is begot een tevredenheidsenquête bij de leden...als Gennez daarop een wervend project will starten zal dit even enthousiasmerend werken als de reclame van een begrafenisondernemer in een lokaal reclameblaadje...
Kijk Gennez, je hebt hiermee nu wetenschappelijk ontdekt dat je voorzitster bent van een succesvolle afdeling van WOW (waardig ouder worden) dat hadden wij je gratis ook willen komen vertellen. Dat dit meteen bewijst dat niemand zit te springen om een linksere koers te steunen...je lijdt waarschijnlijk reeds aan enige hersenverweking want de voorzitterverkiezing binnen je eigen sp-a was niet meteen een kreet om een gematigd rechtse koers te varen, menen wij ons te herinneren. Buiten dan de gedesignde partijtopbonzen die wat bleekjes wegtrokken bij de resultaten van ene tot dan toe vooral erg onbekende De Bruyn die toevallig wel iets linksere klemtonen wil leggen.
Wij kunnen je eveneens, en weer gratis en voor niks, vertellen dat uit onze uitstekende vakbondscontacten die jouw leden blijkbaar niet zo erg nuttig vinden, zeer duidelijk blijkt dat de jongeren zeer snel en zelfs vrij massaal de weg vinden naar de syndicale strijd. Maar geen van deze jongeren voelt zich zelfs maar aangetrokken door jouw bejaardenafdeling. En we zullen ons hier maar meteen verontschuldigen bij je iets oudere leden omdat wij ouderdom en links niet als tegenstrijdige begrippen wensen te beschouwen.
Wij wensen je in elk geval erg veel succes met je conclusies en misschien heb jij het wel bij het rechte einde. Voor ons is het nu wel heel erg duidelijk dat er met jou geen verandering zal komen en het afkalven van de verkiezingsresultaten verder zijn rustige gangetje zal gaan. Langs de linkerkant heerst de rust van het kerkhof en de zelfgenoegzaamheid van een Fortisbestuurder. Hiervoor zullen we in Vlaanderen een zeer hoge tol betalen aan al dat rechtse gebrul en gebral.
Wij hadden je vorige keer gevraagd je afspraak met de geschiedenis niet te willen missen. Wel, het staat nu vast dat je in het pantheon der groten zal opgenomen worden, naast Blair, Hollande, Royal en nog een paar grote verliezers...
Wij doen hier dan maar meteen een oproep tot het oprichten van een nieuwe linkse partij in Vlaanderen zelfs al weten we dat het roepen in de woestijn is maar tussen ons en Carolien komt het nooit meer goed. Wij houden niet van hersendode voorzitters.

Met al onze excuses

vanwege een paar hangmatsocialisten
03-12-2008 om 23:25 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De erfenis van Polleke
Klik op de afbeelding om de link te volgen Om een klein beetje te beseffen in welk wespennest onze Belgische soldaten zich zullen begeven raden we ten zeerste aan onderstaande link te raadplegen die leest als een roman en die ons zeer deskundig uitlegt wie de verschillende sympathieke luitjes zullen zijn die bestreden moeten worden of met wie men een alliantie zal sluiten. Moeilijk te kiezen hoor! Allemaal even toffe jongens! De handigsten onder jullie kunnen hier zelfs kaartjes vinden met de posities van elke groep...dit is leuker dan een stom videospel ...http://www.ipisresearch.be/maps/Oost-Congo/20080506_Cartographie_motivations_Kivu.pdf

en we vonden ook wat nederlandstalige en iets of wat beknoptere uitleg ...

CONGO: Milities in Oost-Congo hebben uiteenlopende agenda’s
Jelle De Mey
BRUSSEL, 4 maart 2008 (IPS) - Het conflict in het oosten van
Congo draait niet alleen om de toegang tot grondstoffen. De
verschillende gewapende groepen houden er elk hun agenda op
na. Dat maakt het vredesproces er niet eenvoudiger op, zeker nu
de onderhandelingen in Goma zijn opgeschort.
Steven Spittaels van het Belgische onderzoeksinstituut IPIS
(International Peace Information Service) heeft de drijfveren van
de conflictpartijen in Oost-Congo letterlijk in kaart gebracht. Hij
onderscheidt vier motieven van de gewapende groepen en hun
leiders: hebzucht, grieven, macht en overlevingsdrang. Op basis
van de kaarten maakte hij een analyse van de situatie in Noorden
een deel van Zuid-Kivu.
Het Congrès national pour la Défense du Peuple (CNDP), de
militie en politieke beweging van de Congolese dissidente
generaal Laurent Nkunda, is ongeveer 4.000 manschappen sterk
en werpt zich op als de verdediger van de Tutsi-minderheid in
Noord- en Zuid-Kivu. Het territorium dat het CNDP controleert,
valt inderdaad samen met de gebieden waar zich de meeste
Tutsi-vluchtelingen bevinden.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, haalt het CNDP
eerder beperkte inkomsten uit de illegale mijnbouw. Nkunda’s
soldaten heffen wel belasting op de grondstoffen die in hun
gebied gedolven worden, maar ze innen evenzeer taksen op het
transport van ertsen, hout en andere waren. Daarnaast doet
Nkunda doet zijn voordeel bij de zogenaamde “koeien zonder
grenzen”. Op Congolese weiden graast vee dat melk produceert
voor de Rwandese markt. “Kennelijk dient hij eerder de belangen
van zijn geldschieters dan van de Tutsi-bevolking”, merkt
Spittaels op.
In Noord-Kivu zijn nog tal van andere milities actief, bekend
onder de verzamelnaam Mayi Mayi. De meeste van die groepen
hebben zich begin 2007 verenigd in een coalitie die het naar
eigen zeggen opneemt voor de Congolese slachtoffers van het
aanhoudende geweld tussen Nkunda en de Rwandese Huturebellen.
Het is de Mayi Mayi niet om politieke macht te doen.
Hun acties richten zich niet tegen de Congolese regering of haar
leger, maar wel tegen de CNDP. Ze willen vooral land winnen op
de Tutsi’s en hun eigen overleven veilig stellen. Hun discours is
eerder racistisch.
Ook de Rwandese Hutu-rebellen van het (Front democratique
pour la Libération du Rwanda)(FDLR) willen in de eerste plaats
overleven. Ze vormen de grootste gewapende groep in Oost-
Congo. De top van de militaire organisatie telt nog enkele daders
van de Rwandese genocide in 1994. Officieel willen deze rebellen
terug naar Rwanda als hun veiligheid gegarandeerd is. De Huturebellen
houden zich voornamelijk schuil in bosrijke gebieden,
verkiezen de nabijheid van de Rwandese grens en stellen ze zich
defensief op. De laatste inval in Rwanda dateert van drie jaar
geleden.
Smokkel
De inkomsten uit de mijnbouw blijven belangrijk voor het FDLR.
Er bevinden zich verscheidene coltan- en casserietvoorraden in
de gebieden die zij controleren. Toch strijden ze niet om de
toegang tot de grootste mijnen in de regio. De rebellen hebben
veel militaire macht, maar weinig politieke invloed. Ze
controleren geen steden, maar dringen wel door in de landelijke
gebieden buiten de CNDP-zones. Ze stellen zich strategisch op
langs de wegen en heffen belastingen bij iedereen die voorbije
komt, van ‘maman’ tot echte handelaar.
In Zuid-Lubero, aan de grens met Oeganda en Rwanda, hebben
FDLR-strijders ook een winstgevende drugshandel op poten
gezet. “De grootschalige cannabisteelt in het grensgebied valt
voor het merendeel onder de controle van het FDLR”, staat in het
IPIS-rapport te lezen. Elke oogst levert zo’n 10 ton ‘chanvre’ op,
de lokale cannabisvariëteit. “De meeste kopers zijn vrouwen van
Congolese officieren. Hun echtgenoten regelen het vervoer naar
Rwanda en Oeganda.”, weet Spittaels. Voor een zak van 60 kilo
krijgen de dorpelingen 30 dollar (20 euro). Na verwerking in
Goma is de drugs tot 100 dollar (66 euro) per kilo waard op de
markt van Gisenyi, in Rwanda.
Ten slotte is ook het Congolese regeringsleger (FARDC) sinds het
decemberoffensief tegen Nkunda massaal aanwezig in Oost-
Congo. Het leger laat zich in het gebied ook in met de illegale
handel in tropisch hout en koffie. “Het is niet ondenkbaar dat in
de toekomst nog meer soldaten bij deze transacties betrokken
raken, tenzij er een oplossing komt voor de onderbetaling en het
algemene gebrek aan discipline in het leger”, preciseert de
studie.
Als enige heeft de FARDC de directe controle over bepaalde
mijnsites. Dat verklaart de aanwezigheid van regeringstroepen in
het relatief kalme Shabunda, in het noorden van Zuid-Kivu. “De
11de brigade drijft er handel in ertsen die naar Tshonka worden
vervoerd, vanwaar de grondstoffen per vliegtuig naar Bukavu
gaan”, aldus Spittaels.
Alle gewapende groepen teisteren de burgerbevolking en treden
de mensenrechten met voeten. Het CNDP heeft een kwalijke
reputatie als het op seksueel geweld en kindsoldaten aankomt.
Hetzelfde geldt voor het FDLR, dat eveneens bekendstaat voor
heffing van illegale belastingen, afpersing en plundering. Zelfs
het Congolese leger blijkt een factor van onveiligheid in het
gebied.
Oplossing
Wanneer het over de rebellengroepen in de Kivu’s gaat, ligt de
focus al te vaak op de economische motieven, vindt hoogleraar
en Congo-kenner Koen Vlassenroot van de Gentse universiteit.
De andere drijfveren verdienen volgens hem dezelfde aandacht.
Vlassenroot ziet geen heil in de militaire oplossing waar Kinshasa
eerder voor opteerde. “Vrede in Kivu zal enkel mogelijk zijn als er
voldoende vertrouwen en wil is bij de gewapende groepen”. Er is
verregaande lokale verzoening nodig. “Maar ook het centrale
gezag moet het vredesproces meedragen. Dat kan door Oost-
Congo meer toegang te geven tot de politieke macht. Door
Nkunda uit te schakelen, los je het probleem niet op. Er staan
anderen klaar om zijn plaats in te nemen,” stelt Vlassenroot.
Op 23 januari werd een staakt-het-vuren in de beide Kivu’s
ondertekend. Maar sindsdien vonden er in Noord-Kivu meer dan
100 gewapende confrontaties plaats, meestal tussen Mayi Mayi
en CNDP’ers. Beide gewapende groepen hebben de
onderhandelingstafel in Goma verlaten, waardoor de uitvoering
van het vredesverdrag dode letter blijft.
www.ipisresearch.be/mapping_kivu.php
IPS(JDM, MC)


We horen wel degelijk heldhaftige taal bij de politiekers die plots waarschijnlijk tot grote Afrikakenners werden omgeturnd...

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/518349/2008/11/30/Troepen-naar-Congo-sturen-na-debat-in-parlement.dhtm


effe voorlezen:

"Troepen naar Congo sturen na debat in parlement"

De meeste Vlaamse partijen zijn het erover eens dat België op de vraag moet ingaan om troepen naar Oost-Congo te sturen. Maar dat kan enkel na een debat in het parlement en met een sterk mandaat. Dat verklaarden de voorzitters van CD&V, Open Vld, sp.a en LDD in een debat in De Zevende Dag. Ook Groen! meent dat België verantwoordelijkheid moet opnemen.

"Affreuze situatie"
Voor Marianne Thyssen (CD&V) is de situatie in Oost-Congo "affreus" en moet er iets gebeuren. Ze is tevreden dat Yves Leterme op de vraag wil ingaan, maar er is voor haar wel een grondig debat nodig in het parlement aangezien de aanbevelingen van de Rwandacommissie bepalen dat België geen troepen mag sturen naar oud-kolonies.

"Ook andere Europese landen"
Ook Bart Somers (Open Vld) stelt dat de regering bereid is de VN-vraag te onderzoeken en dat het parlement moet meebeslissen. Voor Open Vld moeten ook andere Europese landen aan de overbruggingsmacht deelnemen.

"Goede afspraken nodig"
Caroline Gennez (sp.a) vindt ook dat het sturen van troepen naar Oost-Congo moet kunnen, maar dan zijn zeer goede afspraken nodig over wie aan de overbruggingsmacht zal deelnemen, wat die macht moet doen en voor hoelang. "We zijn kwetsbaar in Congo", benadrukt ze.

"Leger is er om te vechten"
Belgische militairen mogen in Oost-Congo niet opereren onder Belgische vlag, maar onder de vlag van de Europese Unie of de Verenigde Naties, meent Jean-Marie Dedecker (LDD). Er moet een sterk internationaal mandaat zijn en de soldaten moeten bewapend zijn. Dedecker was het niet eens met zijn sp.a-collega, dat België moet doen waar het goed in zoals het beschermen van humanitaire missies. Het leger is er om te vechten, aldus de LDD-voorzitter.

"Verantwoordelijkheid opnemen"
Vanuit het partijcongres liet ook Mieke Vogels (Groen!) weten dat België zijn verantwoordelijkheid moet opnemen omdat de noden in Oost-Congo dermate groot zijn. (belga/tdb)
30/11/08 11u51


maar vandaag doken al wat meer genuanceerdere meningen op :

bron : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=4N23HLC2&ref=front


Ex-leden Rwanda-commissie zien Belgische soldaten in Congo niet zittenBRUSSEL - Politici die in de Rwanda-commissie zetelden, vrezen dat Belgische soldaten in Congo niet als 'neutraal' beschouwd worden.

Van onze redacteur'De parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda' onderzocht in 1997 maandenlang wat er fout gelopen is bij de moord op de tien Belgische para's en de daaropvolgende genocide. Guy Verhofstadt (Open VLD), de toenmalige Nederlandstalige rapporteur van de senaatscommissie, wil geen commentaar geven. Philippe Mahoux (PS), zijn Franstalige tegenhanger, doet dat wel. 'De redenen waarom we toen besloten hebben dat België beter geen troepen meer naar ex-kolonies stuurt, bestaan vandaag nog altijd', luidt het.

Volgens de PS'er is het probleem dat Belgische soldaten in Congo niet als neutraal zullen worden beschouwd. 'Alleen al door hun aanwezigheid bestaat het risico dat ze andere soldaten in gevaar brengen', klinkt het.

Mahoux ziet geen graten in Belgische soldaten die ondersteunende opdrachten uitvoeren. 'In 2003 is dat systeem bij de operatie-Artemis ook gebruikt.' De Belgen leverden toen medische hulp en vervulden transportopdrachten met C-130's.

MR-senator Alain Destexhe, de toenmalige secretaris van de commissie, merkt op dat de commissie nooit een verbod op het sturen van troepen naar ex-kolonies heeft beslist. 'Een aanbeveling van een onderzoekscommissie is trouwens geen wet.' De Franstalige liberaal herinnert aan de precieze tekst die werd goedgekeurd: 'Het verdient aanbeveling dat België geen contingent meer levert voor VN-operaties in landen waarmee vroeger een koloniale relatie bestond. Dit mag België evenwel niet weerhouden om, indien nodig, op eigen initiatief evacuatie-opdrachten in deze landen uit te voeren.'

Destexhe benadrukt dat we ons bewust moeten zijn van de menselijke en politieke risico's die verbonden zijn aan zo'n operatie. Het gevaar dat er Belgische soldaten sneuvelen is reëel, klinkt het. Net zoals het ontstaan van anti-belgische gevoelens bij een deel van de Congolese bevolking. 'In elk geval zou het beter zijn om het sturen van troepen te vermijden. Voorwaarde is wel dat er andere Europese landen zijn die troepen willen leveren.

Toenmalig Groen!-senator Vera Dua merkt op dat de commissie niet over een nacht ijs is gegaan bij het formuleren van de aanbevelingen. Ook Dua vreest dat, als ons land beslist troepen te sturen, het zeer moeilijk zal zijn voor Belgische soldaten om als neutraal beschouwd te worden.

De groene politica zou het ook niet verstandig vinden, mocht ons land beslissen soldaten in de frontlinies in te zetten. 'België moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. We moeten zoveel middelen vrijmaken en Belgen sturen. Maar de Belgen zouden beter voor logistieke ondersteuning zorgen of transportopdrachten vervullen.'

Volgens CD&V'er Ludwig Caluwé moet er met alle aanbevelingen worden rekening gehouden. 'Het is zeker zo belangrijk om, als men troepen stuurt, te zorgen voor een voldoende stevig mandaat en voldoende bescherming', aldus Caluwé.Steven Samyn


We vonden nog een uiterst lezenswaardig verslagje van de senaat van nog niet zo heel lang geleden...


Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 15 JULI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de wapenhandel in de regio van de Grote Meren» (nr. 3-985)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt namens de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Dinsdag 5 juli verscheen het rapport van Amnesty International: Democratic Republic of Congo, arming the east. Het betreft een onrustwekkend rapport, want ook dit jaar is er nog altijd sprake van illegale smokkel van wapens in Oost-Congo via de DRC zelf, Rwanda en Oeganda. De leveranciers zijn afkomstig uit de Balkan en Oost-Europa, onder meer Kroatië, Tsjechië en Bosnië-Herzegovina.

Er rijzen nog altijd vragen over de rol van Rwanda en Oeganda die, zo blijkt uit het rapport, bendes en rebellengroepen in Oost-Congo blijven bevoorraden om destabilisatie te veroorzaken in de DRC. De wapens en munitie worden gebruikt voor het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen. Er bestaan ook nog steeds wapens-voor-diamanten-akkoorden met Tsjechische, Israëlische en Oekraïense bedrijven.

Het rapport maakt duidelijk melding van blijvende schendingen van het wapenembargo van de Verenigde Naties.

Ondertussen blijkt dat de MONUC niet in staat is de grenzen en de luchthavens afdoend te bewaken en te controleren. Er zijn tevens meldingen van het verhinderen van controles op luchthavens door wapeninspecteurs van de VN en de MONUC. Bij de bevolking bestaat veel ergernis over de blijkbaar machteloze MONUC, die ondanks het onlangs opgestarte initiatief om de rebellen te verdrijven, niet in staat blijkt de bevolking te beschermen tegen plundering, verkrachtingen en moorden.

Tevens werd bekend dat de minister van Buitenlandse Zaken vragen heeft gesteld aan de groep van experts van de VN-Veiligheidsraad over een mogelijke levering van wapens aan een geheime dienst van de DRC, de Agence Nationale de Renseignements, ANR, die, zo blijkt, buiten de uitzonderingen van het wapenembargo voor de DRC valt.

Kan de minister op basis van zijn informatie de schendingen van het wapenembargo van de VN en het voortbestaan van de bloeddiamantakkoorden bevestigen?

Welke initiatieven heeft de minister genomen of zal hij nemen om de wapenleveringen aan bendes en rebellen vanuit Rwanda en Oeganda een halt toe te roepen?

Welke initiatieven heeft de minister genomen ten opzichte van de landen in de Balkan en Oost-Europa waaruit wapen- en munitieleveringen worden georganiseerd?

Wat is het huidige mandaat van de MONUC? Wat is het resultaat van de controles van grenzen en luchthavens en van de ontwapening van burgers en leden van rebellengroepen en bendes door de MONUC?

Kan de minister bevestigen of hij op verzoek van de Waalse regering een vraag heeft gesteld aan de experts van de VN-Veiligheidsraad inzake een wapenlevering aan het ANR? Wat is het standpunt van de minister ter zake? Vindt hij een wapenlevering van België aan een geheime inlichtingendienst van de DRC waarover weinig informatie beschikbaar is, geoorloofd?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Mevrouw de Bethune wijst terecht op het belang van het recente rapport van Amnesty International, Democratic Republic of Congo, arming the east, dat wijst op de voordurende wapenhandel richting Oost-Congo en dat ondanks het wapenembargo. Het rapport bevestigt de onrustwekkende informatie uit andere bronnen, namelijk dat de strijd tegen de wapenhandel in de regio van de Grote Meren en in het bijzonder in Oost-Congo nog niet is gewonnen.

Dankzij het verplichte certificatieschema dat door het Kimberley-proces in de diamantsector werd ingevoerd, werd een beslissende doorbraak bereikt in de strijd tegen de zogenaamde bloeddiamant in Congo. Uit de Congolese exportstatistieken van 2003 en 2004 blijkt overduidelijk dat de diamanthandel zich opnieuw grotendeels binnen het officiële, gecontroleerde circuit afspeelt. Bloeddiamant komt vooral nog voor in de zones die aan de controle van de overheid ontsnappen, bijvoorbeeld in Oost-Congo. Daarom moeten wij zoveel mogelijk ijveren voor en bijdragen tot het herstel van de rechtsstaat in de DRC en het goede verloop van de transitie, die moet uitmonden in eerlijke verkiezingen.

Tegelijkertijd moeten wij de druk opvoeren op alle groeperingen die zich bezondigen aan de illegale exploitatie van Congo's natuurlijke rijkdommen.

België dringt aan op een strikte toepassing van het certificatieschema van het Kimberley-proces en heeft hiervoor zelfs de Russische overheid benaderd. Rusland is op dit ogenblik immers voorzitter van het Kimberley-proces.

De minister van Buitenlandse Zaken laat geen inspanningen onverlet om de wapenhandel naar Oost-Congo te doen verdwijnen. Ons land heeft in New York actief geijverd voor het goedkeuren op 18 april jongstleden van VN-resolutie 1596, die het bestaande wapenembargo verscherpt en tot het hele Congolese grondgebied uitbreidt. De buurlanden worden op hun verantwoordelijkheid gewezen. Het sanctiecomité krijgt meer bevoegdheden. Het kan nu een lijst van overtreders opstellen en individuele sancties voorstellen. Het zal nog deze maand een gedetailleerd rapport voorleggen. Ons land zal in New York aandringen op een concrete follow-up van dit rapport en op het nemen van de gepaste maatregelen. Het embargo zal aldus geleidelijk aan daadwerkelijk worden afgedwongen.

Ons land dringt er bij de Congolese autoriteiten op aan het Internationaal Strafhof operationeel te maken op het Congolese grondgebied, zodat de oorlogscriminelen kunnen worden gearresteerd en vervolgd. Momenteel onderzoek de minister de mogelijkheid om het ISH-team in de DRC te versterken met een tweetal Belgische experts. Dat moet leiden tot pacificatie van het Ituri-gebied en de Kivu-provincies. Via zijn ambassadeur zal België bij president Kabila aandringen op een veiligheidsstrategie voor Ituri, zodat de registratie van kiezers over enkele weken kan beginnen.

Ons land steunt ook een verruiming van het mandaat van de MONUC met het oog op de beveiliging van de verkiezingen. Dat moet de MONUC de mogelijkheid bieden om militieleiders in Oost-Congo te arresteren. België steunt discreet, maar daadwerkelijk de initiatieven die ervoor zorgen dat de Hutu's die al jaren in Oost-Congo verblijven, op een georganiseerde manier en met de nodige garanties naar Rwanda kunnen terugkeren. Hun vertrek moet ook bijdragen tot de pacificatie van Oost-Congo. Zo kan de wapenhandel op een beslissende manier worden bestreden.

Wat de aanvoer van wapens uit de Balkan en Oost-Europese landen betreft, moet het rapport van het sanctiecomité worden afgewacht. Als dit die wapenstromen bevestigt, zal de minister daaruit de nodige conclusies trekken. Hij zal op een meer systematische manier deze wapenhandel bij ambtsgenoten uit Oost-Europa aankaarten. Belgische diplomaten zullen de opdracht krijgen deze kwestie op de agenda van diverse multilaterale fora te plaatsen en onze Oost-Europese partners hierover de interpelleren.

België steunt de recente verklaring van de voorzitter van de Veiligheidsraad, die oproept tot het creëren van een mechanisme dat goed beheer van de economie en transparantie moet garanderen. Ook de minister heeft daar in verschillende verklaringen op aangedrongen. Ons land is van plan een actieve rol te spelen in het mechanisme dat hiertoe zal worden gecreëerd. We hebben deze intentie op 12 juli in Brussel bekendgemaakt tijdens een door EU-commissaris Michel belegde conferentie.

Het voeren van een correct vergunningenbeleid voor wapenexport vergt een gedegen en constant geactualiseerde kennis van de situatie in het land van bestemming, van de geldende controleregimes en van de correcte interpretatie van eventuele embargo's. Het departement van Buitenlandse Zaken beschikt over deze kennis en over een diplomatiek netwerk waardoor vragen aan Europese en internationale instanties kunnen worden gericht. Deze kennis en dit netwerk staan ook ter beschikking van de deelstaten.

Onze diplomatieke posten vertegenwoordigen België met inbegrip van de deelstaten. Vragen van de gewesten worden via Buitenlandse Zaken aan de posten bezorgd. Soms worden documenten verstuurd met de diplomatieke post. Het gebeurt vaak dat Buitenlandse Zaken slechts een brievenbusfunctie vervult.

Het zou dan ook niet correct zijn dat Buitenlandse Zaken daarover communiceert. Het gaat immers om vertrouwelijke informatie die aan het betreffende gewest wordt bezorgd of die dat gewest aan Buitenlandse Zaken bezorgt. Als dergelijke informatie door Buitenlandse Zaken publiek wordt gemaakt, bestaat het gevaar dat de gewesten terughoudender zijn om vragen te formuleren, met alle gevolgen van dien. Vragen over de inhoud van een bepaald dossier moet ik daarom doorverwijzen naar de bevoegde instanties, in dezen het Waalse Gewest.

De bevoegdheid voor wapenexport is geregionaliseerd. Het is niet de bedoeling dat Buitenlandse Zaken een schoonmoederrol speelt. In de bijzondere wet die deze bevoegdheid regionaliseert, is wel de verplichting opgenomen om de Europese gedragscode na te leven. Vandaar het belang van een correcte samenwerking in goede verstandhouding tussen het federale bestuursniveau en de gewesten. Dat impliceert dus ook het in acht nemen van gevoeligheden inzake confidentialiteit.

Zoals iedereen moeten de Belgische overheden, ook de gewestelijke, zich houden aan het embargo van de VN en de EU, dat op 18 april verstrakt werd, mede op vraag van België. Het embargo werd uitgebreid tot het gehele Congolese grondgebied. Tevens behelst de nieuwe resolutie de mogelijkheid sancties te nemen tegen overtreders en worden de buurlanden van de Democratische Republiek Congo eveneens gewezen op hun verantwoordelijkheden.

Uitzonderingen zijn mogelijk voor politie en leger, op voorwaarde dat ze geïntegreerd zijn en bestemd voor de MONUC. Ook is de levering mogelijk `aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ainsi qu'à l'assistance technique et à la formation connexes, dont le Comité aura reçu notification à l'avance conformément à l'article 8 de la résolution 1533'. Hierover moet het comité van experts waarnaar mevrouw de Bethune verwijst, zich in voorkomend geval uitspreken.

In deze materie verloopt de samenwerking tussen Buitenlandse Zaken en het Waalse Gewest momenteel goed. De minister kan zich niet voorstellen dat de Waalse regering de intentie heeft de door de VN en de EU ingestelde embargo's te schenden. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat, indien er werkelijk een aanvraag voorligt die in strijd is met het embargo, de Waalse regering de juiste beslissing zal nemen of al genomen heeft.
Wij gaan dus boeiende tijden tegemoet !

03-12-2008 om 00:18 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."While still on the river, Kurtz dies saying, “The horror, the horror."
Klik op de afbeelding om de link te volgen Het worden wel erg heroïsche tijden voor ons koninkrijkje aan de Noordzee. We zijn amper bekomen van de terreurdreiging van de modernere versie van de driekoningen en we mogen onze dappere zonen en dochters diep in the heart of darkness sturen...naar den Congo. Om toch wat afstand te bewaren teneinde een minimum van objectiviteit te kunnen garanderen aan onze steeds talrijkere lezertjes, zullen we hoofdzakelijk putten uit de buitenlandse pers.
We beginnen met het oerdegelijke "christelijk betrokken" Nederlands dagblad. En begin niet allemaal tegelijk te leuteren over wapens die tot ploegscharen moeten worden gerecycleerd, waarde lezers !
http://www.nd.nl/artikelen/2008/december/01/belgie-overweegt-missie-naar-congo

We citeren zoals we graag doen :


België overweegt missie naar CongoBRUSSEL- Een grote meerderheid van het Belgische parlement is voor inzet van Belgische troepen in zijn voormalige kolonie Congo.
Het besluit is opvallend omdat een onderzoekscommissie in België eerder adviseerde geen troepen meer naar oude kolonies te sturen.

Bij een uitzending van militairen naar een andere Belgische oud-kolonie, Rwanda, liep België een fikse kater op. In Rwanda probeerden Belgische paracommando's in 1994 de vechtende Hutu's en Tutsi's uit elkaar te houden. De Belgen maakten deel uit van een neutrale vredesmacht van de Verenigde Naties.

De Rwandese bevolking zag de Belgen echter voornamelijk als de voormalige kolonisator. Dat liep fout toen paracommando's de premier van Rwanda beschermden tegen het opstandige Rwandese leger. De commando's werden omsingeld en moesten hun wapens afgeven. Tien Belgische commando's werden daarna doodgeslagen met de kolf van een geweer.

Nu de onrust in Congo toeneemt staat de aanbeveling van de onderzoekscommissie onder druk. De Belgische Kamer gaat hoorzittingen houden over eventuele aanpassing van de regel om geen troepen te sturen naar oud-kolonies. Vorige week nog had minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel gepleit die regel te beëindigen. Hij vindt dat België niet geloofwaardig is als het steeds vraagt om extra troepen voor Congo, terwijl het zelf niet wil meedoen. Maar de Waalse socialisten verzetten zich direct: zij menen dat de Belgen nog steeds extra risico lopen in oud-kolonies.

Humanitaire operatie
,,We kunnen niet doof en blind blijven voor de humanitaire ramp die zich afspeelt in Congo'', aldus de Belgische premier Yves Leterme tegen de Vlaamse krant De Standaard. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken zei tegen dezelfde krant dat het blijft gaan om een humanitaire operatie. ,,Of het trauma met de tien vermoorde para's verwerkt is? Als collectief hebben we er lessen uit getrokken: we moeten onze soldaten maximaal beschermen. Maar ook dan bestaat de kans dat er slachtoffers vallen. We moeten de mensen niets wijsmaken'', aldus de Gucht.

Belgie werd door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gevraagd om militairen te sturen naar de VN-missie Monuc in Congo. Voorwaarde voor België is dat er meer landen een toezegging zullen doen. ,,België zal in geen geval het leiderschap van deze Europese troepen op zich nemen’’, zegt De Gucht tegenDe morgen. Premier Yves Leterme meldde een brief te hebben gekregen van de Britse premier Gordon Brown die zijn hulp heeft toegezegd. Ook Zweden zou interesse hebben getoond.

De VN-vredesmacht Monuc is met 17.000 man weliswaar de grootste vredesmacht ter wereld, maar de missie kan het geweld in het oosten van Congo niet bedwingen. De soldaten zijn veelal afkomstig uit India, Pakistan, Bangladesh, Nepal en Uruguay.

De Congolese regering reageert positief op het voornemen van het Belgische parlement, zo meldt De Morgen. Rebellenleider Laurent Nkunda keurt de versterking af. ,,Dit is een onaangename verrassing'', aldus een woordvoerder van de rebellenleider. ,,Wij dachten dat de Verenigde Naties aan een vreedzame oplossing voor de crisis werkten.''

Ondertussen is de Belgische pers kritisch. De Morgen roept op tot een uitgebreid gedefinieerd mandaat en voldoende slagkracht om daadwerkelijk op te treden in het onrustige Congo. ,,De Rwandese genocide, zo hebben we geleerd, kon niet gekeerd worden door enkele militairen die lichtbewapend een mandaat hadden om het verkeer te regelen'', aldus commentator Yves Desmet.


en het valt te verwachten dat we daar niet alleen zullen rondlopen onder leiding van onze zingende oorlogsminister Crembo want buiten wat rebellengroepen van diverse pluimages en een plunderend en verkrachtend Congolees leger zullen daar misschien ook nog wat Angolezen al schietend rondlopen

http://www.parool.nl/parool/nl/225/Buitenland/article/detail/42439/2008/11/12/Angolese-troepen-naar-Congo.dhtml

en we citeren nogmaals ter lering van de lezer uit Het Parool "duidelijk Amsterdams" omdat het niet altijd christelijk moet zijn:

Angolese troepen naar Congo

Vluchtende Congolezen 50 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Goma. Foto AP/Jerome Delay
NEW YORK - Angola stuurt troepen naar Congo, zo heeft woensdag de Angolese onderminister van Buitenlandse Zaken, Georges Chicoty, aangekondigd. Het is niet duidelijk om hoeveel militairen het gaat en wat hun taak zal zijn.

Chicoty, die maandag in Brussel een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie bijwoonde, zei dat de troepenzending geschiedt 'onder auspiciën van de EU en de Southern African Development Community (SADC). Zondag was het sturen van troepen naar het noordoosten van Congo al besproken op een bijeenkomst van regionale leiders in Zuidelijk Afrika, zonder dat daar besluiten over werden genomen.

De aanwezigheid van militairen uit Angola in het noordoosten van Congo zou voor het buurland Rwanda aanleiding kunnen zijn zich gewapenderhand te mengen in het conflict tussen de Congolese regering en de rebellengroep van generaal Laurent Nkunda. Rwanda wordt door de regering in Kinshasa beschuldigd van steun aan Nkunda, van geboorte een Rwandese Tutsi, die in Congo opgroeide.

De rebellerende generaal voert aan dat hij in de provincie Noord-Kivu slechts de Tutsi's beschermt tegen de Rwandese Hutu's, die na de massamoord van 1994 op de Tutsi's in Rwanda naar het oosten van Congo vluchtten en zich daar hebben gevestigd.

Volgens de woordvoerder van de VN-vredesmacht in het gebied, kolonel Jean-Paul Dietrich, hebben rondzwervende eenheden van het Congolese leger in Noord-Kivu de afgelopen dagen huisgehouden in dorpen ten noorden van de stad Goma. Vrouwen werden verkracht, mannen doodgeschoten, huizen platgebrand en dorpen geplunderd. De soldaten zijn op de vlucht voor het rebellenleger van Nkunda, dat zich rond Goma ophoudt.

Volgens de VN zijn zeker een kwart miljoen Congolezen door de steeds oplaaiende gevechten in Noord-Kivu ontheemd geraakt. De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, zei gisteren dat zich in het door de rebellen beheerste gebied zeker honderdduizend vluchtelingen bevinden die dringend hulp nodig hebben.

Nkunda heeft laten weten dat buitenlandse organisaties welkom zijn om die hulp te bieden. Gisteren kondigde zijn woordvoerder aan dat Nkunda in het gebied dat onder zijn controle staat een 'alternatief bestuur' heeft gevormd.

De Veiligheidsraad overweegt de VN-troepenmacht in Congo, nu 17.000 man sterk, met drieduizend soldaten en politie-eenheden uit te breiden. Van de blauwhelmen bevinden er zich op dit moment zesduizend in Noord-Kivu, waar zij vrijwel vruchteloos proberen de burgers te beschermen tegen zowel de rebellen als het reguliere Congolese leger. (HET PAROOL)

Wij menen ons niet te herinneren hierover veel in onze eigen pers te hebben gelezen maar we hebben natuurlijk niet alle Vlaamse gazetten gekocht...en er stond wel iets in De Morgen ...http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/484713/2008/11/12/Angola-stuurt-troepen-naar-Congo.dhtml

Angola stuurt troepen naar Congo om het Congolese leger bij te staan in zijn strijd tegen de oprukkende rebellen van Lauren Nkunda. Dit heeft het Angolese ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Hoeveel troepen Angola naar Congo stuurt en wat hun missie precies wordt is niet duidelijk. De rebellen hebben al laten weten dat zij de strijd zullen aanbinden met alle Afrikaanse militairen die het Congolese regeringsleger helpen.

Afrikaanse Unie
Onderminister van Buitenlandse Zaken Georges Chicoty woonde maandag in Brussel een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bij. Frankrijk, de huidige EU-voorzitter, slaagde er toen niet in de steun van andere EU-lidstaten te krijgen voor een 1.500 man sterke vredesmissie in Oost-Congo. Met name Duitsland en Groot-Brittannië vonden dat de Afrikaanse Unie als eerste in aanmerking komt om er de orde te herstellen.

Mensenrechten
De 27 EU-ministers kwamen wel met een gezamenlijke verklaring waarin de rampzalige humanitaire situatie in Oost-Congo wordt betreurd. De schendingen van de mensenrechten, waaronder het rekruteren van kindsoldaten en verkrachtingen door militieleden, werden veroordeeld.

Genocide
De strijd in Oost-Congo is deels een gevolg van de genocide van 1994 in het oostelijke buurland Rwanda, waarbij minstens een half miljoen Tutsi's omkwamen. Rebellenleider Nkunda zegt dat hij de Tutsi-minderheid in Oost-Congo verdedigt tegenover Rwandese Hutu's die na de genocide over de grens vluchtten. Nkunda kondigde op 29 oktober een bestand af, toen zijn troepen de rand van Goma bereikten. Sindsdien zijn er herhaaldelijk nieuwe gevechten uitgebroken, onder meer tussen rebellen en de regeringsgezinde Mai Mai-militie. (novum/kh)
12/11/08 08u21


en omdat we zoals elke rechtgeaarde Belg toch wat wantrouwig staan t.o.v. de ollanders en vooral dan de wietrokende Amsterdamse persjongens, zoeken we bevestiging die we vinden bij
http://www.wikio.co.uk/news/Georges+Chicoty
http://www.wtopnews.com/index.php?nid=387&sid=1515797

we citeren de laatste bron:

LUANDA, Angola (AP) - An Angolan government official says his country will send troops to Congo, where at least 250,000 people have been displaced by fighting.

Angolan Deputy Foreign Minister Georges Chicoty did not say how many troops will go or what their mission will be. Southern African regional leaders meeting at a summit Sunday had discussed sending troops to reinforce the scattered Congolese army.

The city of Goma has been besieged by rebels loyal to renegade Gen. Lauren Nkunda since he reached the outskirts of provincial capital. The rebels have promised to fight any African troops that aid the Congolese army.

Chicoty made the announcement on Angolan national radio after attending a meeting in Brussels with European foreign ministers on Tuesday.

(This version CORRECTS that Chicoty is deputy foreign minister, instead of foreign minister.)


(Copyright 2008 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.)

En we vinden zelfs wat "exotica" bij : http://www.blackvoices.com/newsarticle/_a/congo-crisis/20081113121209990001

en ook hier citeren we graag :

The Congo Nightmare, Angola Sending Troops

AP
Posted: 2008-11-13 15:20:32
Filed Under: Top News
GOMA, Congo (AP) — Angola is mobilizing troops to send to Congo, heightening fears that the fighting there would engulf other countries in the region.

Angolan Deputy Foreign Minister Georges Chicoty did not say how many troops will go to Congo or what their mission will be. But it may be that they will support the government in its fight against rebels led by Tutsi former general Laurent Nkunda rather than act as peacekeepers.

Congo asked Angola for political and military support Oct. 29. And Associated Press reporters have already seen Portuguese-speaking soldiers wearing green berets with pins in the shape of a map of Angola appearing to guard a road alongside Congolese soldiers.

Chicoty made the announcement on Angolan national radio after attending a meeting in Brussels with European foreign ministers Tuesday.

Southern African regional leaders meeting at a summit Sunday in Nairobi, Kenya, discussed sending troops to reinforce the scattered Congolese army near Goma, a provincial capital on the border with Rwanda.

The presence of Angolans in the volatile region could be seen as a provocation by Rwanda — the country whose 1994 ethnic genocide ignited the tensions that still roil the region today.

At least 500,000 Tutsis were slain in 1994; some of the Hutus who participated in the slaughter escaped to Congo. Nkunda says he is fighting to protect minority Tutsis in eastern Congo from those Rwandan Hutus.

Congolese officials sought Angolan help as Nkunda's rebels were advancing toward Goma. Nkunda called a unilateral cease-fire last week when his forces reached the outskirts of the city, but the truce has crumbled amid persistent reports of fighting.

The rebels have promised to fight any African troops that aid the Congolese army.

At least at least 250,000 people have been displaced by fighting that the largest United Nations peacekeeping force struggled to contain. U.N. officials say both the rebels and government troops have committed crimes against civilians.

U.N. peacekeeping spokesman Col. Jean-Paul Dietrich said Congolese army troops had reportedly raped civilians near the town of Kanyabayonga, 60 miles (100 kilometers) north of Goma, in attacks that began Monday night and lasted into Tuesday morning.

The army troops are notoriously ill-disciplined. In recent days, some have been seen manning checkpoints drunk.

In New York, U.N. Secretary-General Ban Ki-moon called Tuesday for an immediate cease-fire so aid workers could urgently help "at least 100,000 refugees" cut off in rebel-held areas north of Goma.

The U.N. chief also said he was "very concerned by reports of targeted killings of civilians, looting and rape."

Ban said about 3,000 more U.N. peacekeeping soldiers and police were urgently needed to bolster the 17,000-strong U.N. force in Congo, which has been unable to stop the fighting or halt the rebel advance.

A rare nighttime gunbattle erupted late Tuesday between rebels and the army just north of Goma, and the U.N. said it was trying to get the warring sides to move further apart. Mortars were used during the nearly one-hour fight near Kibati, Dietrich said.

Kibati is six miles (10 kilometers) north of Goma and home to 75,000 people who have fled the fighting.

"There is a big tension because there are so many people there and it's so close to Goma," Dietrich said.

Closer to Goma, the situation for displaced refugees was dire.

"I haven't eaten properly in three weeks," said Teoneste Dies, 22. He fled his home three weeks ago with his wife and three children, surviving on whatever potatoes they could scrounge.

Copyright 2008 The Associated Press. The information contained in the AP news report may not be published, broadcast, rewritten or otherwise distributed without the prior written authority of The Associated Press. All active hyperlinks have been inserted by AOL.
2008-07-03 20:38:40

Let dus eventjes op de regeltjes in vetjes .....

en dan surfen we eventjes naar onze vrienden van Broederlijk Delen die WEL degelijke info verspreiden over de toestand ter plekke...
en op 13 november lezen we daar reeds : http://www.broederlijkdelen.be/SharedPubli/WebObjects/SharedPubli.woa/wa/PDA/a?r=1003362


EU besluit voorlopig toe te kijken hoe Oost-Congo in chaos afglijdt

Broederlijk Delen
November13,2008

Op 10 en 11 november vond in Brussel de Europese Top van Ministers voor Buitenlandse Zaken van de 27 lidstaten plaats. Ook de Ministers voor Defensie en Ontwikkelingssamenwerking namen deel aan deze top. Voor België namen Ministers De Gucht - net terug uit India - en De Crem deel. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel zat zelf nog in Congo waar hij twee ontmoetingen had met President Kabila, in een poging de relaties tussen België en Congo te normaliseren. Inmiddels is Michel weer terug uit Kinshasa, met een boodschap voor Premier Leterme. Voorlopig is nog niet bekend wat deze boodschap precies inhoudt.

Op maandagmorgen aan het begin van de Europese Top organiseerde een delegatie Belgische ngo’s een publieksactie om aandacht te vragen voor Oost-Congo. De crisis in Congo stond weliswaar al op de agenda van de Ministers maar de ngo's vroegen de Ministers meer te doen dan enkel over de crisis te palaveren en ook daadwerkelijk en snel actie te ondernemen. Naast 11.11.11, CNCD, Oxfam, ... namen ook Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen deel aan de actie. Met een grote foto van een jonge Congolese moeder en haar baby met de slogan "De mensen in Oost-Congo riskeren meer te verliezen dan hun spaargeld" (in het Frans en Engels) positioneerden de betogers zich aan de ingang van het Justus Lipsius-gebouw aan het Schumanplein. De Belgische en internationale pers was aanwezig. De rest van de dag reed de publimobiel met de foto door de straten van Brussel om het brede publiek te sensibiliseren. De concrete eisen van de Noord-Zuidbeweging voor Congo kan je lezen op de website van 11.11.11.

Op de Europese top werd er echter bitter weinig beslist. De Europese leiders betreuren weliswaar de toestand in Oost-Congo en vragen dat de Monuc zijn sterk mandaat ook daadwerkelijk uitvoert maar de Europese leiders zijn voorlopig niet bereid om zelf op te treden. Minister De Gucht stak zijn ontgoocheling niet onder tafel en noemde deze beslissing een “politieke vergissing”. Inmiddels vraagt Alain Le Roy, hoofd van het VN-department voor vredesmissies, aan de VN Veiligheidsraad om 3.000 extra soldaten naar Oost-Congo te sturen om er de burgerbevolking te beschermen tegen de rebellen én tegen het Congolese nationale leger, dat zich de afgelopen dagen weer schuldig heeft gemaakt aan plunderingen en verkrachtingen. Ook de VN hadden immers op de EU gehoopt om een zogenaamde “bridging force” in te zetten in Oost-Congo. Zo’n “bridging force” zou de periode kunnen overbruggen die nodig is om extra MONUC-troepen op het terrein te krijgen. Het uitsturen van VN-troepen neemt immers al snel 2-3 maanden in beslag terwijl de EU battle groups hoogstens 2 à 3 weken nodig hebben voor ze operationeel zijn.

Intussen gaan de gevechten in Oost-Congo gewoon door. Afgelopen dagen werden op verschillende plaatsen zware gevechten gevoerd tussen de rebellen van Nkunda enerzijds en het Congolese leger anderzijds, hierin regelmatig gesteund door rebellengroepen als de Maï-Maï. Nkunda heeft in Ruthsuru nu ook een parallelle administratie ingesteld en zegt te willen oprukken tot Kinshasa. Hij blijft rechtstreekse onderhandelingen met de Congolese overheid eisen, wat voorlopig door Kabila wordt afgewezen. Ook het Congolese Parlement liet vorige week weten dat rechtstreekse onderhandelingen met Nkunda voor hen niet kunnen en dat de bestaande akkoorden en het Amani-programma het enige wettelijke kader blijven. Ze dringen erop aan dat Nkunda zich hier weer inschakelt.

Ban Ki-Moon, de secretaris-generaal van de VN, heeft intussen aan de Veiligheidsraad 3000 extra blauwhelmen voor Congo gevraagd. Momenteel is Monuc met 17.000 troepen de grootste vredesmacht ter wereld. Daarvan zijn er in de huidige crisiszone in Noord-Kivu slechts 4000 blauwhelmen gestationeerd, wat misschien net genoeg is om de stad Goma te verdedigen, maar niet om de hele provincie te controleren. Het enthousiasme van enkele VN-Veiligheidsraadsleden om Monuc te versterken is echter lauw, gezien de hoge nood aan vredestroepen in andere crisishaarden, zoals Darfur. De uiteindelijke beslissing wordt op 26 november verwacht. Voor het einde van het jaar moet ook het Monuc-mandaat worden verlengd, dat dan mogelijk verder wordt uitgebreid.

Afgelopen week waren er ook hardnekkige geruchten dat Angolese soldaten zij aan zij met het Congolese leger in Oost-Congo zouden vechten, iets wat tot nu toe met klem ontkend wordt door Angola. Wel zegt de Angolese Vice-Minister voor Buitenlandse Zaken Georges Chicoty dat Angola de gebeurtenissen in Congo nauw opvolgt, in geval ze zouden moeten interveniëren. Ook de SADC (South African Development Community) stuurde op 9 november een communiqué de wereld in waarin zij hun vrees uitdrukken dat de crisis in Oost-Congo de stabiliteit in de hele regio bedreigt. Zij zullen, indien nodig, troepen sturen die de burgerbevolking in Oost-Congo moeten beschermen en de Congolese overheid ondersteunen in het bewaken van haar territoriale integriteit en soevereiniteit. Als dit effectief zou gebeuren valt te vrezen voor de tegenreactie vanuit Rwanda en dan lijkt een nieuwe regionale oorlog inderdaad niet te vermijden.


Let u toch ook maar weer op de in vetjes gezette passages en vergelijkt u eventjes de data van de verschillende verklaringen...


Beste lezertjes, nemen jullie het ons kwalijk als wij hier nu zouden schrijven dat wij ons hartje vasthouden na het lezen van deze bloemlezing die wij voor jullie van het Internet hebben geplukt. Zouden jullie ons boos bekijken als wij het enthousiasme van onze politici om Belgische troepen naar Congo te sturen toch wel enigszins naïef durven noemen?

Zijn wij dan voorstanders van de kat uit de boom te kijken en de toestand te laten zoals hij daar momenteel is, dus de Congolese bevolking daar verder te laten uitmoorden en te laten verkrachten? Neen dus. Wij zouden daar ook graag verbetering wensen maar of dit allemaal op deze manier hoeft te gebeuren?????? Gelukkig zijn wij dus geen specialisten maar we vrezen dat we daar in een zeer vreemd scenario zullen terecht komen. Gelukkig beseft iedereen hier wel degelijk dat beroepssoldaten er zelf voor kiezen om te sneuvelen.... of niet soms?

Alleszins verwachten we van sommige politiekers, vooral aan de linkerzijde, wat kritische inbreng in het hopelijk publieke debat...we zijn weer erg benieuwd...
01-12-2008 om 23:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
28-11-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Haha-hallucinante verhalen uit La Flandre Profonde :
"...De Vrolijke Strapatsen van Zijne Doorluchtigheid Crembo in New York !!" (1)

...& Laten we bij deze ook maar eens gelijk veel te vrolijk met de deur & de deurlijst in huis binnen komen donderen, als waren we een stiepelzatte Nonkel-Sinterklaas die naar jaarlijkse gewoonte altijd veel te vroeg & vooral altijd veel te zat binnen komt gewipt...

Kijk... als we u amper zo'n 3 dagen geleden in onze toch wel liederlijke beschouwing "De Coniophora Puteana Van Het Hedendaegsche Belgisch Neo-Surrealistisch Absurdisme" nog toefluisterden dat we hier te lande hallucinante tijden beleven & dat er hier nog steeds in alle échelons van onze samenleving regelrechte surrealistische toestanden bestaan, die door sommigen nog steeds worden versleten als zijnde de doodnormaalste zaak van "Dè Wereld"(*)... dan weet u het wel zeker... Wij weten het in elk geval !!

----------
(*) ...& zoals u weet is volgens sommigen hier, "Dè Wereld" niet groter dan ons België...
----------

Wij hebben daar alvast nog zo'n prachtig staaltje van bij de hand... Eentje om bij achterover te leunen & van te smullen zeg maar !! Een schoolvoorbeeld van wat ″goed & degelijk bestuur″ nu eens NIET is volgens ons... & wij hopen hierbij natuurlijk dat het u mag smaken...

U herinnert zich waarschijnlijk dus ook het hele gedoe in pers & media over de New Yorkse Strapatsen van onzen Tsjeef, Zijne Doorluchtigheid, onzer allen "Minister van Oorlog" Pieter de Crem ?!...

...& Zeg nu zelf, welke Belg &/of slimme Ollander kent hem intussen niet ?!... & wie van ons, denkt er ondertussen ook 't zijne niet van... Onze Eerbiedwaardige Minister van Oorlog... of is 't nu van Defensie (?) Onzen Pieter De Crem Van Christenlijke Huyze... intussen in de volksmond olijk & vrolijk "Crembo" genoemd vanwege zijn gróóó-te oorlogsaspiraties & zijn onweerstaanbare drang om als een échte goeie ouwe "nonkel-pater-missionaris"... zeg maar als een nieuwsoortig Kruisvaarder, de Goede Heilige Blijde Boodschap van het militaire NAVO bondgenootschap ~te vuur & te zwaard~ te gaan verspreiden bij onze anderskleurige moslimbroeders... Kortom Dè man die vindt dat wij Belgen ons eens in de Afghaanse Oorlog moeten gaan mengen sie... Dè Man die vindt dat boeffers goede cipiers zouden zijn... & Dè Man die met de voetbalkassen van de legervoetbalkantines gaat lopen...

..& Zoniet, dan herinneren wij u hier graag aan &/of laten we u hier graag met kennis maken...

Laten we u om te beginnen alvast met het Christelijke programma van de CD & V eventjes om de oren slaan... kwestie dat u toch weet waar die man voor staat, kortom dat u weet waar aan & waar af...

...

Programma


Wij kiezen voor een samenleving die echt zorgzaam omgaat met al haar leden en zekerheid biedt, ook aan de kwetsbaren. We willen veiligheid voor iedereen, ook dankzij mensen die verantwoordelijkheid opnemen. En het mag, het moet, allemaal een stuk rechtvaardiger. Dat kan maar als er normen en waarden zijn met rechten en plichten die worden nageleefd in wederzijds respect. Met een overheid die goed en degelijk bestuurt. En een sociale markteconomie die verder wordt verfijnd - zo denken wij - met meer menselijkheid en met nieuwe, betere evenwichten tussen ondernemen, werken, de familie en het milieu.

BRON :
http://www.cdenv.be/programma-op-maat

...

...Althans 't alom bekende Tsjeven-programma ...& zeg nu zelf : 't Is toch om spontaan van ontroering te gaan snotteren & snuiten zeker !?...

...& Wij onthouden alvast uit de wereld volgens Crembo... :

"een zorgzame samenleving met aandacht voor de kwetsbaren"...

Nou-nou-nou... *KUCH-HOEST*"Crembo in Action !!" - duur : 0:40 minuten
...


......& dat filmfragment was nog niet eens van nog niet zo heel lang geleden... Er hangt hier trouwens meteen ook een plaatje aan vast, van hoe & wat men van hem, Minister De Crem als politicus vindt...

...

DE GEDACHTE

Crembo, meer bazooka dan brains

Er is een tijd geweest dat Pieter De Crem zich behoorlijk kon opwinden over het gebrek aan respect dat het parlement in dit land te beurt valt.

Toegegeven, hij zat toen nog zelf in het parlement. En hij zat ook nog eens in de oppositie, waar zich opwinden tot de normale dagtaak behoort. Maar toch, De Crem leek respect voor de verkozenen van het volk belangrijk te vinden.

Er wordt wel eens gezegd dat ministers die in het parlement gezeten hebben er zich nog minder van aantrekken dan andere ministers. Ze weten immers uit eigen ervaring dat het parlement niets voorstelt. Als bewijs voor die stelling kan Pieter De Crem al een tijdje aangevoerd worden. Informatie wordt niet, nauwelijks of rijkelijk laat meegedeeld. Het staatsbelang wordt om de haverklap ingeroepen om het parlement niet te moeten inlichten.

De Crem met enige hoogdringendheid naar de commissie sommeren, is doorgaans geen sinecure. Zowat alles is een goed excuus om niet op te dagen, tot een bezoekje aan de Spaanse vrienden van Partido Popular toe. Minister De Crem lijkt oppositieleider De Crem al een hele tijd vergeten te zijn.Net niet naar Guantanamo

Wat wel gebleven is, is de scherpe tong van De Crem, een kwaliteit die hij zelf wel eens verwart met retorische begaafdheid. Die gebruikt hij nu om zijn gebrek aan respect uit te drukken.

Tegenover sp.a-oppositielid Dirk Van der Maelen ging hij woensdag wel heel ver: "U zit in het kamp van Osama bin Laden en van zijn vrienden bommenleggers en verkrachters. U bent een objectieve partner van de bommenleggers en van zij die de oren van meisjes afsnijden wanneer ze naar school gaan."

Wat had Van der Maelen gedaan om die kritiek te verdienen? De boerka in Geraardsbergen verplicht gemaakt? Een zondagsmarkt opgeblazen? Een handeltje in heroïne opgezet om kalasjnikovs te kopen? Een lokale grot ter beschikking gesteld van Bin Laden? Niets van dat alles. Van der Maelen had kritische vragen gesteld bij de steeds uitgebreider missie in Afghanistan, iets waarvan De Crem hoopt dat het hem tot favoriete schoothondje van de VS maakt en waar heel wat intelligente mensen ernstige bedenkingen bij maken. In vroegere tijden zou De Crem gezegd hebben dat Van der Maelen zijn job gedaan had. Nu wil hij hem net niet naar Guantanamo sturen.'If you're not with us, you're against us'

De Crem wordt zo steeds meer een typetje, een karikatuur die grappig zou zijn als het ook niet zo indroevig was. Sinds hij zich minister van Defensie mag noemen, ontpopt Crembo zich tot de posterboy van een politiek conservatisme dat rechtstreeks geïmporteerd wordt uit de VS. De stoere zonnebril en machopose tijdens een bezoek aan de VS vielen nog in de categorie lachwekkend.

Bevreemdend is de geëtaleerde religiositeit waar Vlaamse politici doorgaans niet aan doen: De Crem biddend op een missiepost in Congo, De Crem in een staaltje van familiaal beleefde en publiek getoonde devotie in Lourdes. Ronduit storend is de retoriek en intellectuele oneerlijkheid die De Crem schaamteloos van Bush kopieert. 'If you're not with us, you're against us.' Of in het geval van Van der Maelen: dan sta je aan de zijde van Osama bin Laden. De Crem is van Fox en Bush, maar dan op het miniformaat van Aalter.

De Crem beschuldigde de oppositie er in één adem ook van de troepen in Afghanistan niet te steunen. In de VS weten ze intussen dat geen kritische vragen stellen onder het motto 'support our troops' vooral veel bodybags oplevert. Misschien is het De Crem ontgaan dat er in de VS intussen iets veranderd is. Het was de voorbije dagen nochtans vrij uitgebreid in het nieuws.

07/11/08 08u22

BRON :
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/479707/2008/11/07/Crembo-meer-bazooka-dan-brains.dhtml

...

Kijk... & dan is er ook nog eens het andere plaatje... het plaatje dat schuilgaat achter de schoon façade die naar buiten hoog wordt opgehouden...

Laat ons zeggen dat wij hier op de redactie al héél blij waren, dat onze Crembo bij z'n laatste "New York Adventure" niet de lumineuze ~of is 't na z'n Lourdes-bezoek in zijn geval de Goddelijke~ inval kreeg om daar een plaatselijke Karaoke-bar met zijn aanwezigheid te vereren... of zo ~godbetert~ een karaoke-club voor homo's zou binnen zijn gestuikt ?!... Stel u die politieke & culturele klucht ...euh rel dan maar eens voor ?!...

...

Hier gaan we...

Zaterdag 22 november in Het Nieuwsblad...

...

Binnenland

22/11/2008

De Crem op zwier in New York

Oppositie stelt vragen bij VS-trip minister van Defensie

Studente Nathalie Lubbe Bakker beschreef de fratsen van minister De Crem op haar weblog, maar volgens Defensie 'moet aan dat verslag niet zwaar getild worden'.

© BELGA


Een avondje uit in New York krijgt voor minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) een parlementair staartje. Oppositielid Wouter De Vriendt (Groen!) wil weten of de zending naar de VS wel voldoende nut had.

De Antwerpse Nathalie Lubbe Bakker keek maandagavond raar op. In het New Yorkse B.Café, waar ze bijklust als studente aan de filmschool, kreeg ze niemand minder dan Pieter De Crem over de vloer. 'Ik geloofde mijn ogen niet, maar De Crem komt daar stiepelzat binnen gestrompeld', schrijft ze op haar weblog. De minister was in een vrolijke bui en bralde luidkeels over Adamo, de Strangers 'en andere Vlaamse folklore'. 'Door het restaurant liep hij te lallen over de lichtjes van de Schelde - maar dan zong hij over de lichtjes van Defensie. Ook andere Vlaamse folklores werden getransformeerd door de minister himself in behoorlijk vulgaire liedjes, waar hijzelf het hardst om liep te lachen.' De dame reageert dat ze 'diep, diep, diep beschaamd' was om zich nog Belg te noemen.

Tot daar de folklore. Maar de Vlaamse dienster-studente schrijft ook dat een lid van De Crems delegatie, Vincent Mertens de Wilmars, haar toevertrouwde dat de geplande diplomatieke ontmoetingen van De Crem bij de VN waren geannuleerd. Wat ze dan in New York kwamen doen, vroeg ze. Het antwoord: 'Het is momenteel zo stil in Brussel, er gebeurt niks, dus konden we evengoed naar New York gaan.'

Dat laatste schoot Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) in het verkeerde keelgat. 'Dat De Crem buiten zijn werkuren een pint gaat drinken, gun ik hem. Al is het niet goed voor het imago van Defensie als dat verslag op internet tot in de details blijkt te kloppen', zegt De Vriendt. 'Maar als het inderdaad zo is dat De Crem in de VS geen nuttige contacten heeft, is dat wél heel erg. Daarover wil ik hem aan de tand voelen.'

Vanuit de VS, waar De Crem zijn reis nog altijd verderzet, laat admiraal Marc Ectors weten dat de missie wel degelijk vruchtbaar is verlopen. 'Woensdag waren we bij minister van Defensie Robert Gates', zegt de topmilitair. 'We hadden met hem een goed gesprek. Vandaag (gisteren dus, nvdr.) zijn we in San Diego voor contacten met de marine.' Toch erkent Ectors dat de voor vorige maandag voorziene vergadering in New York werd afgeblazen. 'Die is verschoven naar volgende maandag.' Maar het verslag op het internet is aangedikt, zegt de admiraal. 'De woorden van ambassadeur Mertens zijn uit hun context gerukt', aldus Ectors. 'U moet aan dat verslag niet te zwaar tillen.'

BRON :
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GJH237A63

...

...& Dinsdag de 25ste in De Standaard...

...

Buitenland

dinsdag 25 november 2008

Barvrouw ontslagen na bezoek De Crem

Nathalie Lubbe Bakker, de Belgische barvrouw van B. Café in New York, die vorige week (DS 21 oktober) op haar blog een bijdrage schreef over minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), is ontslagen.

'Op staande voet, zonder enige uitleg', schrijft ze. 'Via goed ingelichte bron weet ik dat de woordvoerder van De Crem getelefoneerd heeft'. Lubbe Bakker signaleerde dat zijn diplomatiek medewerker bij het nuttigen van behoorlijk veel drank pochte 'dat ze geen enkele afspraak met de VN hadden, maar dat er toch niet veel te doen was in Brussel'. Het kabinet van De Crem ontkent dat er contact geweest is met B. Café.
(wov)

BRON :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=0H23658S

...

...& Wij zouden wij niet zijn, mochten we niet ter plekke op het blog van Nathalie Lubbe Bakker zelf zijn gaan snuffelen...

...

November 18th, 2008 by admin

Belgische defensie in New York City

Zelfs tot in NYC kan de Belgische politiek nog verbazen…

Gisteren , op een normale rustige maandagavond sta ik dus achter de bar te werken. Plots horen we buiten een hels kabaal komt daar iemand keihard van de trappen gevallen binnegestrompeld, gevolgd door een hele delegatie. Ik geloofde mijn ogen niet maar eerste minister van Defensie, P.De Crem komt daar echt s t i e p e l z a t binnen gestrompeld.

Nu weten we allemaal dat de Belgische trots niet bij mijnheer De Crem moeten leggen maar wat ik gisteren heb gezien heeft mij diep diep diep beschaamd gemaakt om mijzelf residente van Belgie te noemen. Blakend over Adamo, De Strangers en andere Vlaamse folklore liep hij te lallen tegen zijn Amerikaanse delegatie dat dit hetgene was waar Belgie al about was, Vlaamse folklore en bier… door het restaurant liep hij te lallen over de lichtjes van de Schelde ( maar dan zond hij de lichtjes van defensie…)Ook andere Vlaamse folkores werden getransformeerd door de minister himself in behoorlijk vulgaire liedjes waar hijzelf het hardste om liep te lachen.

Het ergste moest eigenlijk nog komen… Tijdens een gesprekje met zijn raadgever vroeg ik wat ze precies hebben gedaan in NY… wel zei die we hadden wat vergaderingen…Ik vroeg waar gingen die dan over…hij zei tja eigenlijk zijn deze geannuleerd want de rest van de UN zat in Geneve ( allee goe de Belgische minister met delegatie zit hier maar hun afspraken in Geneve…)dus vroeg ik weer ‘wisten jullie dat dan niet op voorhand… zegt hij ‘ jawel hoor maar weet je het is momenteel zo stil in Brussel, niks gebeurd er, dus konden we evengoed naar NY gaan, weet je ik was hier nog nooit geweest ????!!…

tja daar wordt je toch echt even stil van…Goed in ieder geval om te weten dat de financiele crisis tot bij de top van onze politiek doorsijpelt.

Op een bepaald ogenblik wilde Minister Van Defensie graag mijn taak achter de bar overnemen…Hij blaakte daarbij ‘maak je geen zorgen we betalen alles…’ Ik zei dat dat goed was maar dat of dat ik dan ook even zijn taak mocht overnemen. Samen werkt, I guess…

BRON :
http://www.nathalielubbebakker.com/?p=237

...

...

...

November 22nd, 2008 by admin

Goedgekeurd of afgekeurd, t’is toch gebeurd…

Discreet, indiscreet, tante Nonnekes en paterkes, achterbaksheid, vrijheid van meningsuiting, cafe bazinnen en politieke vuilmakerij… wat uw mening ook moge zijn met veel plezier heb ik geschreven wat ik heb gezien en gehoord.

Discretie dient inderdaad hoog in het vaandel te worden gedragen. Een mens hoort nou eenmaal te boeren en te hoeren, daar is zeker niks mis mee. Is zelfs een absolute noodzaak… Vandaar moest dit enkel een bezoekje zijn geweest van de Minister (na kantooruren…) dan had dit een doodgewoon ander leuk fait divers geweest, another funny story in NYC. ( Het is nu eenmaal zo dat een Belgische minister in NYC, in een Belgisch cafe toch wel wat bekijks met zich mee neemt)

Waar ik (en blijkbaar meerdere mensen) een probleem mee heb is het feit dat er zonder al te veel verantwoording reisjes kunnen worden geboekt , of deze al dan niet nodig zijn. En het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat deze feiten worden nagegaan.

Misschien hebben ze idd wel zeer vruchtbare meetings gehad, en is dit uiteindelijk een zeer nuttige reis geweest. Ik heb gewoon een ander verhaal meegekregen.

De barvrouw alias cafe bazin alias de meid

BRON :
http://www.nathalielubbebakker.com/?p=244

...

...Maar het kon niet anders of dit verhaal kreeg natuurlijk een staartje...

...

November 24th, 2008 by admin

freedom of speech in 2008….

Verbaasd te horen, via goed ingelichte bron dat de woordvoerder van onze minster van Defensie getelefoneerd heeft naar de eigenaar van het B Cafe, mijn baas. Wat de inhoud van dat gesprek is geweest, is mij onbekend. Maar de eerstvolgende keer dat ik mijn shift aan het afsluiten was, ontsloeg hij me op staande voet, zonder enige uitleg.

Zou het een iets met het ander te maken hebben?

Uiteraard zijn er bepaalde gevolgen die je kunt verwachten, maar mijn naïviteit en idealisme had ik stiekem toch iets anders gehoopt. In een zogeheten democratische staat , in een tijdperk waar communicatie en schriftelijke opinies sneller dan ooit de ronde doen, dat men zich gewoonweg nog vragen mag stellen bij het gedrag van een publiek persoon. Is het toch wel jammer dat freedom of speech een moeilijk concept blijft voor veel mensen.

Het gaat hier niet om mijn persoonlijke roem ( to be honest, I couldn t care less) Ik woon en werk(te) in NY en hier ligt er echt niemand wakker van mijn Nederlandstalig blog. Mijn blog is niet bedoeld om wereldshokkende verhalen te verspreiden en allerlei Kareltjes over mijn nek te krijgen die over ieder woord moeten balken. Gewoon dagelijkse dingetjes die mij hier verbazen en die ik graag met vrienden en familie wil delen…

Het was niet meer dan een normale burgerplicht om een Minister, een publiek persoon, die gewoon de vloer aanveegt met de normale basisprincipes van zijn taak, om dat bekend te maken. Moest het enkel en alleen over zijn lompe gedrag gaan , dan zou geen krant dit hebben opgepikt… Belgie weet immers al langer van welk vlees onze minister van Defensie is gesneden.

Nogmaals de delegatie wist dat hun afspraken hier niet doorgingen maar dan toch naar NY trekken en er een mooi verhaal van maken is gewoon om te kotsen… Snoepreisjes worden al sinds mensenheugenis gehouden , verborgen voor de massa. Vandaag de dag leven we in een tijd waarin , idd een gewone ‘barmeid’ vanuit haar piepklein kamertje uit NY aan de wereld kan vertellen wat er gebeurd als de gordijnen sluiten bij de heren van fatsoen.

Ik moet deze maand mss wat water en brood eten but at least I can have the decency to look into the mirror and say where I stand for…

BRON :
http://www.nathalielubbebakker.com/?p=252

...Einde deel (1) ...wordt vervolgd...!!

28-11-2008 om 23:21 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Haha-hallucinante verhalen uit La Flandre Profonde :
"...De Vrolijke Strapatsen van Zijne Doorluchtigheid Crembo in New York !!" (2)

Begin deel (2) ...Het vervolg...!!Om eerlijk te zijn... na dit alles te hebben gelezen ~& zoals u weet hebben wij al niet de gewoonte om over één nacht ijs te gaan & al zeker niet 's winters~ hebben wij ons hier dan toch wat voor ingehouden... want zeg nu zelf ?!... dit klonk ons nù tóch eens zó onwaarschijnlijk "gek" &/of "ónmogelijk" in de oren ?!...

Helaas-helaas voor onzen tsjeef, worden deze berichten blijkbaar toch ook maar weer eens bevestigd in De Standaard én De morgen, waarbij wij het natuurlijk wééral eens niet kunnen nalaten om ~& u raadt het al~ u onze gepeperde, maar vooral ongezouten mening te geven over Zijn Doorluchtigheid & deze toch wel vrij onsmakelijke affaire...

...We zijn intussen donderdag 27 november & de kranten berichtten : ...

...

De Crem na New Yorkse kater :
"Bloggen is gevaarlijk"

Defensieminister Pieter De Crem vindt bloggen "een steeds gevaarlijker fenomeen". Dat zei hij in de Kamer vandaag, nadat hij moest toegeven dat er van op zijn kabinet wel degelijk gebeld is met de baas van de Vlaamse barmeid nadat die op haar blog een boekje had opengedaan over een braspartij van de defensieminister in New York. Het meisje werd na het telefoontje ontslagen.Nathalie

De Vlaamse barvrouw Nathalie Lubbe Bakker (35) vertelde vorige week op haar blog over een "stiepelzatte" minister De Crem in een New Yorkse bar. De vrouw vertelde er hoe ze op maandagavond achter de toog stond in het Belgische B. Café toen onze minister van Defensie kwam "binnengestrompeld".

"Via goed ingelichte bron weet ik dat de woordvoerder van De Crem gebeld heeft met mijn baas", vertelde de jongedame, die afkomstig is uit Antwerpen aan Het Laatste Nieuws. "Wat de inhoud van het gesprek was, is mij onbekend. Wat ik wel weet is dat mijn baas me daarna ontslagen heeft.""Nooit gebeld"

De entourage van De Crem ontkende daarop dat de minister dronken was, net zoals er volgens het kabinet niet getelefoneerd was met de baas van het café. Misschien heeft iemand De Crem ondertussen duidelijk gemaakt dat zo'n dingen vandaag de dag te traceren vallen."Degoutant om te zien"

De blogster blijft trouwens bij haar verhaal. "Kijk, die discussie wil ik nu echt niet starten. De minister was ladderzat, kon amper nog spreken en het was degoutant om te zien."

Volgens de vrouw stuurde ze het verhaal niet de wereld in omdat de minister dronken was, maar omdat de delegatie belastinggeld aan het "verbrassen" was. "Dat zat gedoe, zo'n unieke belevenis was dat niet. En zelf ben ik ook geen heilig boontje, ik drink ook wel eens een glas. Ik ga dus niet de moraalridder uithangen. Wat me tegen de borst stootte, was dat ze daar met tien man belastinggeld zaten uit te geven, terwijl ze daar helemaal niet moesten zijn.""Om van te kotsen"

"De raadgever van De Crem vertelde me dat alle vergaderingen in New York afgelast waren en dat ze dat vooraf wisten. Ze waren dan maar afgereisd omdat sommigen nog niet in New York waren geweest. Dat is om van te kotsen. Daarom moest ik dat verhaal vertellen. Snoepreisjes worden altijd al gehouden, verborgen voor de massa. We leven echter in een tijd waarin een gewone 'barmeid' vanuit haar piepklein kamertje in New York aan de wereld kan vertellen wat er gebeurt als de gordijnen sluiten bij de heren van fatsoen." Vanuit dat piepklein kamertje vertelde ze hoe De Crem er liep te lallen en nummers van De Strangers en Adamo "transformeerde tot vulgaire humor".Kater

De Crem heeft in de Kamer nu dus moeten toegegeven dat de blogster gelijk had en een lid van de delegatie die een werkbezoek bracht aan de VS telefonisch contact heeft gehad met de New Yorkse werkgever van het barmeisje. Er is volgens De Crem echter nooit iets geïnsinueerd over een ontslag.

In antwoord op vragen van André Flahaut (PS), David Geerts (sp.a) en Wouter De Vriendt (Groen! ) verklaarde De Crem dat het hele verhaal "het niveau van achterklap niet overschrijdt". Hij gaf wel toe dat een lid van de delegatie de eigenaar van het café telefonisch op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de blog. Maar, noch hijzelf noch een lid van de delegatie heeft ooit iets geïnsinueerd over een ontslag. "Dat is iets tussen werkgever en werknemer", voegde hij eraan toe."Bloggen steeds gevaarlijker"

De Crem bestempelde de hele saga als een non-event, maar vindt wel dat bloggen steeds meer een gevaarlijk fenomeen wordt. "Iedereen kan naar goeddunken en zonder verantwoordelijkheid dingen schrijven en het is bijna onmogelijk om zich daar tegen te verdedigen. Iedereen hier is een potentieel slachtoffer. We moeten ons daar over bezinnen", dixit de CD&V-excellentie.

De Crem ontkende tevens dat het werkbezoek onbelangrijk was. De trip kaderde in de nota over buitenlandse operaties die morgen op de agenda van de ministerraad staat en er stonden tal van belangrijke bezoeken over heel de VS en contacten met academici, bedrijfsleiders, diplomaten en politici op de agenda. De minister had onder meer een onderhoud met de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates."Onaanvaardbaar"

PS-Kamerlid en voorganger van De Crem, André Flahaut, verwonderde zich over het uitgebreide bezoek dat kadert in een nota die nog niet is goedgekeurd door de regering en de contacten met Amerikaanse politci die binnen enkele weken niet meer in functie zijn. Volgens Flahaut is het onaanvaardbaar indien de vrouw is ontslagen na een interventie vanuit België.

Geerts verweet De Crem zich nu te gedragen als slachtoffer, terwijl de vrouw haar werk kwijt is en het echte slachtoffer is. Het gebeurde bewijst voor de sp.a'er ook dat de Vlaamse christendemocraat een serieus probleem heeft met kritiek. "Betreurenswaardig", luidde het.

Een gelijkaardig geluid viel te horen bij Wouter De Vriendt. "Dat er effectief contact is geweest, is nieuw", poneerde hij. Het groene Kamerlid wees er ook nog op dat hij al een week de agenda van het werkbezoek heeft gevraagd, maar nog altijd niets heeft ontvangen.

(mvl/belga/mvdb)

27/11/08 18u23

BRON :
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/513284/2008/11/27/De-Crem-na-New-Yorkse-kater-Bloggen-is-gevaarlijk.dhtml

...

In De Standaard...

...

donderdag 27 november 2008 | Bron: belga

De Crem geeft telefoontje toe

'Maar niet om ontslag gevraagd'


BRUSSEL - Minister van Defensie Pieter De Crem geeft toe dat iemand van zijn delegatie contact heeft gehad met B.Café, het Belgische café in New York dat zijn barmeid ontsloeg nadat zij op haar blog de dronken exploten van De Crem beschreven had. De minister ontkent evenwel dat haar ontslag gevraagd werd en overweegt gerechtelijke stappen.

Op haar blog verwonderde Nathalie Lubbe Bakker zich onder meer over het gedrag van De Crem. Een lid van de delegatie zou tijdens een bezoek aan het B.Café in New York ook aan haar hebben toevertrouwd dat men in België al wist dat een aantal belangrijke afspraken werden afgezegd, maar dat de reis toch doorging 'omdat het in Brussel zo stil is'.

Volgens Lubbe Bakker werd ze op staande voet ontslagen na een telefoontje van iemand van De Crems kabinet naar haar werkgever.

De Crem ontkende de afgelopen dagen herhaaldelijk tegenover deze krant dat er sprake geweest was van een telefoontje naar New York, maar kwam daar vanmiddag in de Kamer op terug.

Hij geeft toe dat een lid van de delegatie de eigenaar van het café telefonisch op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de blog. Maar, noch hijzelf noch een lid van de delegatie heeft ooit iets geïnsinueerd over een ontslag, beweert De Crem. 'Dat is iets tussen werkgever en werknemer'.Bloggen is gevaarlijk

De Crem bestempelde de hele saga als een non-event, maar vindt wel dat bloggen steeds meer een gevaarlijk fenomeen wordt. 'Iedereen kan naar goeddunken en zonder verantwoordelijkheid dingen schrijven en het is bijna onmogelijk om zich daar tegen te verdedigen. Iedereen hier is een potentieel slachtoffer. We moeten ons daar over bezinnen'.

De Crem voegde er nog aantoe dat hij de juridische dienst van zijn departement heeft gevraagd na te gaan of maatregelen kunnen worden genomen 'om mij en mijn integriteit' te beschermen.'Probleem met kritiek'

De Crem ontkende tevens dat het werkbezoek onbelangrijk was. De trip kaderde in de nota over buitenlandse operaties die vrijdag op de agenda van de ministerraad staat.

PS-Kamerlid en voorganger van De Crem, André Flahaut, verwonderde zich over het uitgebreide bezoek dat kadert in een nota die nog niet is goedgekeurd door de regering en de contacten met Amerikaanse politici die binnen enkele weken niet meer in functie zijn.

David Geerts (SP.A) verweet De Crem zich nu te gedragen als slachtoffer, terwijl de vrouw haar werk kwijt is en het echte slachtoffer is. Het gebeurde bewijst voor de SP.A'er ook dat de Vlaamse christendemocraat een serieus probleem heeft met kritiek. 'Betreurenswaardig', luidde het.

avb

BRON :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF27112008_093&ref=front

...

...

...

vrijdag 28 november 2008

De Crem bekent telefoontje met baas blogster

BRUSSEL - Minister van Defensie Pieter De Crem roept iedereen op zich te bezinnen over het 'gevaarlijke fenomeen van webloggen'.

Na kritische vragen van SP.A, Groen! en PS moest Pieter De Crem (CD&V) gisteren in de Kamer de communicatie van zijn eigen kabinet grondig bijsturen. De drie partijen hadden vragen bij het ontslag van het barmeisje dat vorige week op haar blog een bezoek van De Crem aan B. Café in New York signaleerde. Ze schreef over 'een dronken minister' en citeerde zijn diplomatiek adviseur, die stelde 'dat belangrijke afspraken waren afgezegd, maar dat het bezoek toch doorging omdat het te stil was in Brussel'. Zondag werd ze door de bareigenaar ontslagen, 'na een telefoon van de woordvoerder van de minister', zo schreef ze op haar blog.

Maandag ontkende woordvoerder Jacques De Keyser 'dat er contact is geweest is met B. Café', dinsdag nuanceerde hij dat tot 'voor zover ik weet'.

'Een lid van mijn delegatie heeft ter plaatse de eigenaar van de zaak geïnformeerd over de inhoud van de blog en wat de pers hierover had gepubliceerd', moest De Crem in de Kamer toegeven. 'Maar noch ik, noch het lid van mijn delegatie dat de eigenaar heeft gebeld, heeft gevraagd of zelfs maar een insinuatie gemaakt over een ontslag van de auteur van de blog. Dat is iets tussen werknemer en werkgever', stelde de minister. Volgens hem overstijgt de zaak 'het niveau van achterklap en toogpraat niet'.

Verbeten deed De Crem een oproep tot het halfrond: 'Ik wil van deze gelegenheid en dit non-event gebruik maken om een gevaarlijk fenomeen in onze maatschappij te signaleren. Wij leven in een tijdgeest waarin het iedereen vrij staat naar goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid op blogs te gaan posten. Dit overstijgt zelfs het moddergooien. Het is bijna onmogelijk om zich daartegen te verdedigen. Iedereen van u is een potentieel slachtoffer.' Luid applaus op de banken, zelfs hier en daar van de oppositie.

De Crem laat onderzoeken in welke mate hij 'juridische maatregelen kan nemen om 'mij en mijn integriteit' te beschermen.

(wov, ita)

BRON :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=3A23DNH0

...

...& Dat hierover officieel nog een woordje wordt gezegd, dat zien we dan weer in de nieuwsuitzending van Terzake..."De Crem op de rooster gelegd"
duur : 3:22 minuten
Nieuwsuitzending Terzake


...Nou-nou... Wij stellen ons wel zo nogal een hoop vragen bij politici & overheid die dit een "goed & degelijk bestuur" durven te noemen...

Om te beginnen... Wij vinden het hier nogal zéér verwonderlijk, waarom er hier bijvoorbeeld zo ook niemand is die daarvoor het ontslag van Pieter De Crem vraagt ?!...

Wij kunnen ons zo bijvoorbeeld hoegenaamd op geen enkele manier inbeelden dat wat "zatteklootliedjes" ~in een lange lijn van Belgisch militaire traditie van zinloos haantjesgedrag & arrogant tooggebral~ gaan zingen in een openbare gelegenheid zoals "een café", tegenwoordig ook behoort tot het takenpakket & de voorbeeldfunctie die een Minister dient te vervullen bij een buitenlandse reis ?!... 't Is natuurlijk maar te zien wat het protocol van een overheid als "takenpakket & voorbeeldfunctie" omschrijft nietwaar ?!...

...& Wat moeten wij als doorsnee zwaar besparende Belg denken van een ~quasi~ ″zinloze″ missie waarbij ″Meneer de Minister″ zomaar efkes naar NY gaat ~omdat een aantal mensen van het gezelschap daar nog nooit geweest zijn~ op het moment dat iedereen van de NAVO ergens anders vergadert ?!...

...& Wat moeten we nu denken van een Minister & zijn kabinet die zich op een toch wel vrij laag bij de grondse & zeer laffe manier wreekt op ″de zwakste″, het bedienend personeel van een café, door die te laten ontslaan, omdat die uit pure verontwaardiging haar mening ventileert ?!... Waarbij wij zo tussen haakjes even jouwen : ″Hé-hó... Crembo !!! Je zit hier wel niet in de een of andere militair kantineke waar je ongegeneerd de kantinejufrouwen kunt bepotelen & afsnauwen omdat je wat latten &/of sterren op je uniform hebt !!″

...& Bovendien, beste Crembo... ben jij voor zover wij weten, nog steeds lid van een partij die graag orakelt & kakelt over ″normen & waarden″...Waarvan we er hier weinig of géén zien nageleefd worden !! ...& bovendien ~& dat vinden wij niet zo min~ sta jij trouwens altijd als eerste klaar om een vermanend vingertje op te steken als het over “bandeloos” gedrag gaat...

Wel Crembo.... in plaats van hiervoor als minister de Belgische marine op te trommelen... moest je in de toekomst misschien maar als minister-af wat zelf gaan bijklussen als "foor"-attractie op Aalter-kermis, met jouw zangtalent moet dat alvast lukken & dat laatste kan je alvast het best oefenen in ″Café Rialto″ of in de ″Pickles″... Ze liggen in elk geval al dichter bij huis én je hoeft het geld van ons belastingsbetaler hiervoor niet te verbrassen !!

...

Het NIEUWS uit AALTER

26/09/2008

De Crem leukt kermis Aalter op met legerhulp


AALTER - Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) heeft met een delegatie legervoertuigen en een schietstand van de Marine de dorpskermis van Aalter en de opendeurdag bij de lokale brandweer opgeleukt. 'Net wat hij zijn voorganger André Flahaut (PS) verweet, doet hij nu zelf: het leger gebruiken om zijn kiespubliek te paaien', zegt Geert Lambert (Vl.Pro).

De kermis in Aalter zal nooit meer dezelfde zijn, nu lokale CD&V-kopman Pieter De Crem minister van Defensie is. Een demostand van de militaire politie met een politiemoto, een oefenstand van de marine naast het traditionele schietkraam, een militaire ziekenwagen voor eventuele gewonden en extra militaire versterking voor de brandweer tijdens de jaarlijkse opendeurdag. Afgelopen weekend kleurde het allemaal de kermis van Aalter. En dan vergaten we nog de Sea King helikopter die overvloog.

Vl.Pro-senator Geert Lambert is stellig: 'De Crem maakt van Defensie een kermisattractie in Aalter. Tijdens de vorige legislatuur was De Crem de vurigste tegenstander van Defensie minister André Flahaut (PS). De Crem hekelde Flahaut permanent omdat die het leger inzette als propagandamachine. Defensie was volgens De Crem opvallend vaak allerlei opdrachten aan het uitvoeren in Nijvel, de thuisbasis van Flahaut. De Crem was daar in de Kamer zo verbolgen over dat hij woedend in het halfrond van de Kamer zwoer dat Flahaut nooit nog minister zou worden .'

Lambert noemt Aalter nu 'het nieuwe Nijvel'. Zo kreeg de brandweer van Aalter onverwacht versterking van het leger voor de opendeurdag.

'Het laatste restje politieke fatsoen in deze regering moet er blijkbaar echt aan geloven', zegt Lambert.

'Lambert is slecht geïnformeerd door de lokale oppositie in Aalter. Er waren tal van opendeurdagen vorige zondag, overal in België. Defensie was daarom in Aalter, maar op nog een pak plaatsen in België. En Aalter was een kleine opstelling, er waren gemeenten die zondag veel meer legermateriaal te zien kregen', laat De Crem weten via zijn woordvoerder Tom Monballiu

.

Lambert eist van De Crem de precieze kostprijs te kennen van de inzet van het legermateriaal op de kermis van Aalter.

(wov)

BRON :
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=GPP211UMS

...

...

Kortom, wij hebben hier maar één sugestie voor u & dat is : "de eer aan u zelf houden, uw ontslag indienen... & ophoepelen dus !!" …& dan zijn we nog heel mild, want we zouden u ook nog kunnen vragen omdat hele tripje uit uw eigen zak te betalen !! ...& Wij die dachten dat we met Flahaut de bodem hadden bereikt… jij doet ons bijna nostalgisch terugdenken aan die tijd… ZUM KOTSEN !!

...& last but not the least in deze ganse beschamende charade... Dat u ″bloggen steeds meer een gevaarlijk fenomeen″ vindt worden ?!... 't Is een stelling die we na 't uitkomen van uw escapade in New York wel heel goed kunnen begrijpen...

Maar kijk, er bestaat ook nog zoiets als “solidariteit” onder bloggers. Dit betekent dat een blog dat de regels van fatsoen ~& dat zijn er overigens tenslotte nogal heel wat~ niet overtreedt & omwille van zijn of haar blogactiviteiten moeilijkheden ondervindt &/of wordt gecensureerd, die kan rekenen op de steun van andere bloggers. In het geval van het blog van ons Nathalie is het vrij duidelijk dat iemand die een blog beheert met eigen naam & toenaam, er niet moet van beschuldigd worden enige deontologische code te hebben overtreden wanneer zij dergelijk beschamend gedrag van een hoge openbare gezagsdrager aan de kaak stelt… U kent toch de voorbeeldfunctie van een Minister, beste Crembo ?!... Of niet soms ?!... voor Flahaut & al die anderen wist u het anders altijd goed !!

Dan mogen sommige literaire baronessen daar nog anders over schrijven & denken ~wat overigens hun volste recht is !!~ maar wij hier op Kitokojungle denken daar dus anders over !! Dat soort ontoelaatbaar gedrag & kinderachtige wraakacties klagen wij dus zo wie zo ook aan & om die reden steunen wij dus 200% onze collega-blogster !!

Beste Crembo... dat u in tijden van zwaar economische crisis waarbij ie-der-één ongeacht moet besparen, dàt u de hansworst uithangt op kosten van de belastingbetaler ?! ...& vervolgens nog eens wraak neemt op diegene die dit onder eigen naam durft uit te brengen - U bent de naam van minister te zijn niet waardig !! *W-A-L-G !!*

...Dit alles doet ons trouwens 'n ietsje teveel denken aan het gedrag van Oude Tirannen Crembo... het soort van mensen die meenden "àlle rechten" te hebben wegens hun functie & positie... Het soort van klootjesvolk die als ze iets hoorden dat hen niet aanstond, mensen lieten "ontslaan" of soms nog ergers lieten "overkomen"... in die onzalige tijden werden boodschappers van onheil soms zelfs wel eens onthoofd ...& Misschien moet je ons voor deze vergelijking ook maar meteen laten ontslaan… of onthoofden, of monddood maken ?!...

*GRIJNS* ...We kijken er al naar uit !!...28-11-2008 om 23:19 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
27-11-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knack'rrrde'knack : "over riooljournalistiek & rioolromantiek"

Vlaanderen siddert en beeft !! ...& Ditmaal niet van angst voor één of ander onheil, maar wel van het opgeklopte testosteron & de losgeslagen feromonen die alom in de lucht hangen te zinderen...

...& Dàt allemaal omdat enkele Belgische "kwaliteitsbladen", zoals Knack de privé-mails over de zogezegde verhouding tussen ex-partijvoorzitter Frank Vanhecke en blok-babe Marie-Rose Morel publiceerden...

Sjonge-sjonge... Erg hoogstaand ~noch inhoudelijk, noch journalistiek, laat staan ethisch~ was het desbetreffende artikel nu ook weer niet te noemen... Alles behalve zelfs !!

Jàààà... 't is natuurlijk altijd mooi meegenomen, zulke seksschandalen !!... MÁÁÁRrr... & voor één keer moeten wij ~& hélaas ten zeerste tegen onze zin~ al die onsympathieke figuren zoals Vanhecke, Morel & de bloggersbende rond "In Flanders Fields" eens groot gelijk geven ook... Privé-mails, al of niet authentiek, over zuiver privézaken horen NIET thuis, noch in een inhoudelijk debat, noch in een kwaliteitsartikel, noch in een blog, laat staan in een krant of een tijdschrift van formaat …Dat hoort ten andere NERGENS thuis, dan bij de betrokkene zelf !!

We beginnen met het desbetreffende Knack-artikel...

...

Affaire Morel-Vanhecke drijft Vlaams Belang uit elkaar

19/11/2008 20:30

De doortocht van Marie-Rose Morel als Vlaams Parlementslid voor het Vlaams Belang is niet onopgemerkt gebleven. Morel slaagde erin het trio aan de top van de partij uit elkaar te spelen door voorzitter Frank Vanhecke los te weken van de Antwerpse tandem Filip Dewinter en Gerolf Annemans.

De gevolgen waren desastreus. Morel verweet, ongetwijfeld gedekt door haar voorzitter, Dewinter een te harde aanpak en torpedeerde een mogelijke samenwerking met Jean-Marie Dedecker. Die vervolgens met zijn lijst systematisch goed begon te scoren, terwijl het Vlaams Belang voor het eerst in zijn geschiedenis met een afkalvende aanhang te maken krijgt.

Hardnekkige geruchten willen dat Morel en Vanhecke jarenlang een relatie met elkaar hadden, hoewel beiden dat steevast blijven ontkennen zijn. Nu zijn er echter e-mailberichten opgedoken die aantonen dat ze effectief een tijdlang een koppel waren. Berichten die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, en die illustreren dat de twee zich bewust waren van de risico's die ze namen.Quotes toegevoegd

Maar Morel en Vanhecke trekken de authenticiteit van de boodschappen in twijfel. Morel stelt dat de mails grotendeels van haar hand zijn, maar dat er quotes aan toegevoegd zijn om haar in diskrediet te brengen in de vechtscheiding waarin ze verwikkeld is.

Quotes die een relatie met Vanhecke moeten bevestigen, maar die ook ronduit nazistisch zijn, zoals de signatuur '88 meer dan ooit. M.' Voor niet-ingewijden: 88 is het neonazisymbool voor Heil Hitler, want de H is de achtste letter van het alfabet.Liefdesnest?

Vanhecke reageert furieus op de mails en ziet er niet alleen een afrekening met Morel in, maar ook een poging tot karaktermoord op hemzelf door politieke tegenstanders, met op kop de naar de LDD overgelopen Vlaams Belanger Jurgen Verstrepen. Hij stelt dat hij zich met klem tegen deze nieuwe operatie-beschadiging zal verzetten.

Er is ook een adres opgedoken in Elsene waar Morels wagen regelmatig een nacht lang is gesignaleerd: een chic flatgebouw in de Avenue General de Gaulle. Beide protagonisten blijven volhouden dat ze nooit een relatie hebben gehad.

Dirk Draulans

BRON :
http://www.knack.be/nieuws/belgie/affaire-morel-vanhecke-drijft-vlaams-belang-uit-elkaar/site72-section24-article25539.html

...

Het hoeft u dus waarschijnlijk ook niet echt te verwonderen, maar er circuleert momenteel zelfs een petitie van een aantal bekende Vlamingen die ~zoals jullie hieronder kunnen lezen~ oproept tot protest... Begrijpelijkerwijze dachten we zo...

...

Over journalistiek, privacy en e-mail-cultuur

Op woensdag 19 november 2008 pakte het weekblad Knack met een coverstory uit, waarin het privé-leven van twee Vlaams Belang-politici kamerbreed wordt uitgesmeerd. Journalist Dirk Draulans -van origine bioloog- vergast ons op een smeuig canapé-verhaal waarin Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel de hoofdrol spelen. Bij nader inzien steunt heel de "onthulling" op een paar e-mails tussen beiden, waarvan de authenticiteit sterk betwist wordt. De inhoud van deze mails situeert zich helemaal in de persoonlijke levenssfeer. Ze handelen niet over corruptie, machtsmisbruik, geheime politieke deals, of wat dan ook,- gevallen waarin men het journalistiek openbaar maken van e-mail-verkeer zou kunnen verdedigen.

Ongeacht of men akkoord gaat met de visie van de twee politici, vinden ondertekenaars van deze petitie het absoluut ongeoorloofd dat privé-correspondentie, waaraan geen enkele maatschappelijke relevantie kan worden toegedicht, zomaar in de media wordt te grabbel gegooid.

De chaotische e-mail en SMS-cultuur, waarin wij vandaag leven, moet een gewetensvol journalist juist aanzetten tot grote omzichtigheid, nauwkeurig checken van bronnen, detecteren van eventuele vervalsing, evenals aandacht voor context en achtergrond (eens te meer lag hier een vechtscheidingsverhaal aan de oorsprong van de publicatie).

Wij pleiten voor sterke, onafhankelijke media, die hun rol spelen van kritisch waarnemer in het politiek, socio-cultureel en economisch universum. Sensatiejournalistiek zal altijd wel een behoefte vervullen voor een bepaald segment van de bevolking. In een kwaliteitsmedium hoort zij niet thuis.

(Opgelet: vanzelfsprekend telt de mening van elke burger in deze kwestie. Toch is deze tekst specifiek bedoeld voor Vlaamse opiniemakers die hier een signaal naar de media willen geven. Ook de steunbetuigingen -hoe goed bedoeld ook- van de kant van VB-leden zelf, nemen wij niet op, om elke indruk te vermijden dat het hier om een georchestreerde campagne zou gaan. Reacties en commentaren kunnen te allen tijde, door iedereen, op ons forum. )

Ludo Abicht, publicist, docent filosofie
Jan Bax, voorzitter VEPEC (Vereniging voor Promotie en Communicatie)
Wim De Wit, Ondervoorzitter OVV - Algemeen secretaris VVB - Erevoorrzitter VIK
Gerard Bodifée, wetenschapper
Boudewijn Bouckaert, hoogleraar UG, voorzitter Nova Civitas en voorzitter Cassandra
Mimount Bousakla, politica (LDD), ondervoorzitter Cassandra
Ray de Bouvre, oud Financieel & Administratief Directeur Vlaamse Opera
Ides Debruyne – www.mediakritiek.be
prof. dr. Marc De Vos, vakgroep sociaal recht - Universiteit Gent
Patricia De Waele, gewezen 3e nationaal ondervoorzitter van Open Vld.
Eddy Boutmans, jurist, oud-senator en voormalig staatssecretaris
Gui Celen, neurochirurg, voorzitter Pro Flandria
Hugo Coveliers, senator en voorzitter VLOTT
Lieven De Cauter, filosoof, voorzitter BrusselsTribunal
Peter De Roover, publicist
Paul Doevenspeck, ere-advocaat
Koenraad Elst, historicus-publicist
Paul Embrechts, Vicevoorzitter Vepec.
Guy Freiermuth, erelector en hoofdredacteur 'Achter het Nieuws'
Sven Gatz, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Open VLD, Vlaams Parlement
Pol Hoste, schrijver
Jan Jambon, volksvertegenwoordiger N-VA
Paul Martens, gewezen hoofdredacteur van 'Wij'-Volksunie-weekblad
Marc Michils, CEO Saatschi & Saatschi Brussels
Bert Murrath, hoofdredacteur ’t Scheldt
Guido Naets, publicist, Europa-deskundige
Jan Neckers, historicus, columnist
Yves Panneels, communicatie-adviseur
Rik Pinxten, Voorzitter Vrijzinnig-humanistische Vereniging
Marc Platel, oud-Wetstraatjournalist
Eric Ponette
Hugo Portier, ere voorzitter ANZ
A.R. Roosens, Eredirecteur-generaal Vlaamse Gemeenschap
Eric Rosseel, gepensioneerd docent VUB
Johan Sanctorum, auteur-cultuurfilosoof
Björn Siffer, adjunct-directeur en woordvoerder van HVV(Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging)
Ward Steffens, erevoorzitter Guldensporenkomitee Mechelen
Matthias Storme, jurist, hoogleraar
Eric Suy, professor emeritus
Eric Swaelen, ex-bankier
Frank Thevissen, voormalig professor Communicatiewetenschappen VUB
Marc Raymond Tiefenthal, schrijver
Jef Turf, kernfysicus, oud-voorzitter Vlaamse KP
Godelieve Vaesen, voormalig voorzitster Vlaamse Journalisten Vereniging, freelance journaliste
Gie van den Berghe, auteur-historicus
Kristof Van der Cruysse, secretaris denktank Cassandra
Luckas Vander Taelen
Frank Vande Veire, filosoof
Marc Vanfraechem, technicus Klara en blogger
Gui van Gorp, historicus-publicist
André Van Halewyck, uitgever
Patrik Vankrunkelsven, senator Open VLD
Bob Vansant, psychotherapeut-auteur
Jan van Malderen, internationaal consulent, oud-voorzitter Pro Flandria
Hilde Vautmans, volksvertegenwoordiger
Wouter Vermeersch, Nationaal Politiek Secretaris "Jong Gezond Verstand"
Myriam Vervaet, hoofddocent Medische Psychologie, faculteit Geneeskunde, UGent
Katrijn Willems, Master en geaggregeerde in Communicatiewetenschappen (VUB) en kernlid Jong VLD NationaalInteressante links

# Frank Thevissen: "Het (ir)relevante verborgen seksuele leven van de homo politicus", Knack Blog 8/10/08

# Johan Sanctorum: "8enswaardig weekblad maakt uitschuiver", column in Achter Het Nieuws van 21/11/08

# Prof. Marc Hooghe: "Gegijzeld door scandalitis", opiniestuk in de Standaard van 24/11/08

# Luckas Vander Taelen: "Commercie en populisme", opiniestuk in De Morgen van 25/11/08Gegijzeld door scandalitis

Marc Hooghe

OP ZOEK NAAR OORZAKEN VAN POUJADISTISCH KLIMAAT

We krijgen tegenwoordig elke dag wel een nieuw politiek schandaal(tje) opgedist. Het politieke vertrouwen lijkt langzamerhand volledig te verdwijnen. Marc Hooghe gaat na wat de oorzaken van dit poujadistische klimaat zijn.

Men kan het alleen maar toejuichen dat burgers nog altijd het vermogen hebben verontwaardigd te reageren op politieke mistoestanden: het wil in elk geval zeggen dat de politiek hun niet onverschillig laat.

Maar verontwaardiging is ook een emotie waarmee je maar beter omzichtig om kunt springen. Ja, mensen moeten verontwaardigd zijn als het gaat om machtsmisbruik, of kabinetsleden die een openbare aanbesteding of een examenresultaat vervalsen. Maar is eenzelfde emotie op zijn plaats als het gaat om een wat dure smaak voor Brusselse restaurants of Zuid-Franse hotelkamers? Of om een doodgewone indexering zoals iedereen in dit land die krijgt?

Een van de kwalijkste gevolgen van het huidige schandaalsfeertje is dat men zichzelf hijgerig voorbijholt. Allerlei feiten worden op één hoop gegooid, en de verontwaardiging wordt kunstmatig steeds hoger opgezweept. De echte wantoestanden verdwijnen daardoor onder het neerdwarrelend stof. Schriftvervalsing is een strafbaar feit; gaan eten in een duur restaurant is dat tot nader order niet. Uiteraard zou het beter zijn dat de VRT en alle andere overheidsadministraties heldere regels hadden over het maximumbedrag dat kaderleden kunnen uitgeven voor representatiekosten. Zulke lijstjes bestonden vroeger trouwens, maar blijkbaar vond men dat te bureaucratisch, met als gevolg onduidelijkheid en veel ruimte voor achterklap en afgunst.

Men kan zich vragen stellen bij de opportuniteit van de dure etentjes van de toenmalige VRT-top, maar selectieve verontwaardiging kan ook contraproductief worden. Aimé Van Hecke zit intussen veilig en wel in een privébedrijf. Zouden ze er bij Sanoma Magazines ook bezwaar tegen hebben als de deal met Goedele Liekens rond een nieuw tijdschrift zou worden bezegeld in een gereputeerd Brussels etablissement? En om nog een stap verder te gaan: waarom zou iemand van het kaliber van Van Hecke, die veel heeft verwezenlijkt tijdens zijn passage bij de openbare omroep, dan nog bij de VRT willen werken? In een privébedrijf weet hij tenminste zeker dat zijn onkostennota's niet te grabbel worden gegooid voor Jan en alleman.

We komen zo langzamerhand in een sfeer waarbij we elke dag getrakteerd worden op een nieuwe portie schandalen en schandaaltjes, als we 's morgens de krant openslaan bij het ontbijt. Er zijn drie oorzaken voor die trend.

Ten eerste is er een duidelijk gebrek aan journalistieke deontologie. In het kader van echtscheidingen wordt er altijd wel geleurd met mogelijk belastend materiaal uit de privésfeer. Een ernstig medium houdt dan de boot af: ook al voel je alleen misprijzen voor de betrokkenen, dan nog hebben ze recht op een privéleven. Bij roddels over Vlaams Belang zullen de meesten onder ons enige schadenfreude niet kunnen onderdrukken, maar dan nog mag men de normale journalistieke regels niet overboord gooien. Als burger van dit land heb ik een rechtmatig belang om te weten of de heer Vanhecke en zijn partij zich al dan niet schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, zoals een overtreding op de wet tegen het racisme. Maar het liefdesleven van Vanhecke interesseert me maar matig, en ik heb geen enkel recht om er meer over te weten.

Ten tweede is er het grotere aanbod van mogelijk belastend materiaal. Vlaams Belang heeft altijd al geprobeerd allerlei administratieve stukken los te peuteren, maar dat was niet echt een succes. De Antwerpse Visa-zaak, die met een sisser is afgelopen maar wel de carrière van een aantal ambtenaren en politiemensen heeft gebroken, blijft het belangrijkste wapenfeit van die partij. De Lijst Dedecker is daarin een stuk succesvoller en de partij gebruikt die informatie ook onder het motto 'Niet geschoten, altijd mis'. In het kader van zijn vendetta tegen de VLD heeft Dedecker duidelijk gekozen voor een tactiek van de verschroeide aarde, en alle middelen zijn goed om VLD-politici in diskrediet te brengen. Dat daarbij ook het vertrouwen in de politiek zelf wordt aangetast, zal hem daarbij een zorg zijn. In VLD-kringen vraagt men zich nu ongetwijfeld af wie het volgende slachtoffer van de LDD-wraak zal zijn.

Een derde en meer structurele oorzaak voor de huidige schandaalsfeer is de algemene malaise in de politieke besluitvorming. Politici die goed werken en ook iets presteren, kunnen het zich permitteren nu en dan een steek te laten vallen. Door het nu al meer dan anderhalf jaar lang aanslepende geknoei heeft de politieke klasse op dit ogenblik nauwelijks nog krediet bij de publieke opinie, en dat maakt hen bijzonder kwetsbaar voor dit soort aanvallen. Premier Leterme zelf ondertekent blijkbaar tegenwoordig zijn sms-berichten als 'amateuristische prutser'. In die omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de publieke opinie bijzonder negatief reageert op de minste aantijging van gesjoemel door die bende zelfverklaarde amateurs.

De huidige federale regering presteert niet zo veel, en juist daarom wordt elke misstap nu dubbel zo zwaar aangerekend. Gelet op de verlamming binnen de huidige regering, kunnen we ervan uitgaan dat die toestand nog wel een tijdje zal blijven duren en dat heel de politieke klasse daardoor kwetsbaar zal blijven voor allerlei roddels en aantijgingen.

Het wantrouwen straalt niet alleen af op de leden van de federale regering, maar op iedereen die van veraf of van dichtbij bij de politiek betrokken is. Zij die zweren bij een verrottingsstrategie, kunnen tevreden zijn: bij elk nieuw schandaaltje wordt het politieke vertrouwen verder ondermijnd. Het is daarom belangrijk dat de huidige politieke impasse snel doorbroken wordt. Idealiter krijgen we na de verkiezingen van juni volgend jaar niet alleen krachtdadige regionale regeringen, maar ook een goed functionerende federale regering. En dan kan van de weeromstuit ook de federale oppositie meteen beginnen met ernstig haar werk te doen.

Marc Hooghe is hoogleraar politieke wetenschappen aan de KU LeuvenCommercie en populisme

Luckas Vander Taelen

De Vlaamse politiek zal het verder moeten doen zonder Bettina Geysen.De kans dat ze na haar defenestratie uit de Vl.Pr een scheurpartij zal oprichten, kan als eerder gering ingeschat worden.

Maar waarom is Bettina eigenlijk opgestapt? Haar positie was naar verluidt onhoudbaar geworden na een artikel in een tijdschrift over onkostennota's uit haar VRT-tijd. Bettina Geysen treedt af als voorzitster van een Vlaamse politieke partij omdat ze in haar vorige functie te vaak in dure restaurants heeft gegeten en in te dure hotels heeft gelogeerd.

Vreemd dat zoiets nu verschijnt. Geysen wordt niet bekritiseerd omwille van haar onvermogen om de Vl. Pr op de politieke kaart te zetten. Net zomin als zij of haar partner Aimé Van Hecke, de voormalige VRT-baas, afgerekend worden op hun beleid bij de openbare omroep. Daar zou wel één en ander over te schrijven zijn. Maar neen, met inhoud heeft dit niets te maken.

Het doet terugdenken aan de Visa-affaire van een paar jaar geleden. Toen werd het ook voorgesteld alsof het deksel van de beerput gerukt was en het Antwerpse schepencollege een bende profiteurs was. Achteraf bleek het toch allemaal zo erg niet. Maar de opgeklopte schandaalsfeer betekende wel het einde van en paar politieke carrières.

Nieuw is dit fenoneem niet. In de jaren dertig probeerde Léon Degrelle « de argusstal » van de Belgische politiek met « de bezem uit te kuisen» door de vermeende spilzucht van de « corrupte politici » aan te klagen.

Aimé Van Hecke en Tony Mary hadden bijwijlen waarschijnlijk wel last van enige hoogmoed en normenvervaging. Maar dat Geysen daar nu het slachtoffer van is geworden , kan op zijn minst als ironisch worden beschouwd. Wie de haar ten laste gelegde feiten objectief analyseert, kan niet anders dan besluiten dat die toch wel heel licht wegen. Bizar is ook dat nergens wordt opgemerkt dat de liefdesrelatie tussen Geysen en Van Hecke tenminste een positief collateraal effect op de onkostennota's had omdat beide directieleden hun dure hotelkamers deelden.

Maar daarover gaat het niet. Net zomin dat het echt belangrijk is te weten of Karel De Gucht iets aan zijn vrouw heeft gezegd over wat er met Fortis zou gaan gebeuren. Of dat Frank Van Hecke een verhouding zou hebben met Marie-Rose Morel. Met onderzoeksjournalistiek heeft dit niets te maken.

Seneca stelde lang geleden de enige belangrijke vraag die men zich moet stellen bij het lezen van dit soort joernalistiek : « Cui prodest...Wie heeft er voordeel bij? » In de eerste plaats de tijdschriften en kranten zelf die uitpakken met deze « onthullingen » en zichzelf en hun lezers wijsmaken dat ze met relevante onderzoeksjournalistiek bezig zijn. Terwijl in het beste geval hun enige motivatie louter commercieel is : het zijn moeilijke economische tijden en hoofdredacteurs die willen overleven moeten hun verkoopcijfers hoog houden. Daarom publiceren ze maar al te graag de smeuïge schandalen die hen aangereikt worden door malafide personnages met een eigen agenda. En zo gaat de journalistieke serieux ten onder, ten meerdere eer en glorie van de commercie en van het politiek populisme...

Weten de redacties dan niet dat ze hierbij op een nauwelijks verdoken manier gemanipuleerd worden? Betttina Geysen moest geliquideerd worden als voorzitster van de Vl. Pro omdat ze er daar een potje van had gemaakt, maar niemand in de partij had blijkbaar de moed om dat openlijk te zeggen.Ik zou meer geïnteresseerd geweest zijn in een kritisch artikel over haar beleid bij de VRT of over wie er verantwoordelijk was bij Spirit voor de totale miscast van Bettina als voorzitter. Maar dat vergt natuurlijk meer journalistieke moed dan het publiceren van gelekte onkostennota's...

BRON :
http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Knack_mails.htm

...

Wij hanteren namelijk het gezonde principe : NIEMAND heeft zijn neus te steken in iemand anders z'n privéleven... noch in dat van onze vrienden, noch in dat van onze ergste vijanden !! - PUNT UIT !!

...

Nieuw VB-schandaal: ook Annemans en Dewinter een koppel?

door Hoegin


Nadat het schandaal rond de relatie tussen Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel eerder deze week een toppunt bereikte als gevolg van een artikel met enkel spectaculaire onthullingen in het gezaghebbende tijdschrift Knack, ontploft er opnieuw een bom in de top van het Vlaams Belang nu blijkt dat Gerolf Annemans en Filip Dewinter een relatie met mekaar hadden, en nog steeds hebben.

Uit e-mails en SMSjes waarop ondergetekende de hand kon leggen, blijkt dat de relatie tussen Gerolf Annemans en Filip Dewinter al sedert het begin van de jaren '90 aan de gang zou zijn. Hun relatie heeft natuurlijk zowel haar hoogte- als laagtepunten gekend, maar de stabiliteit van de relatie tussen de twee valt toch op. De aard van de relatie veranderde natuurlijk wel grondig in de loop van de jaren: druipt in de eerste jaren de passie en het verlangen nog van de e-mails, de laatste jaren heeft er duidelijk een verdieping van de relatie plaatsgevonden. Zo maakten de twee de afgelopen maanden, naarmate de aanhang van het Vlaams Belang in de peilingen afnam en de fut uit de partij leek te lopen, steeds concretere plannen om Vlaanderen de rug toe te keren, en naar San Francisco uit te wijken om er een nieuw leven op te bouwen – samen. Het zou overigens niet de eerste keer geweest zijn dat de twee samen het land verlieten, want beide heren trokken vaak samen naar een buitenhuisje van Jean-Marie Le Pen in de buurt van Marseille, waar ze dagenlang ongestoord konden genieten van de Middellandse Zee en mekaar.

Alle gekheid op een stokje: wanneer een weekblad als Knack uitpakt met e-mails als het ultieme bewijsstuk voor een relatie tussen Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel, en dat vervolgens zonder al te veel kritische noten rondgetoeterd wordt in de rest van de Vlaamse «pers», dan vraag je je toch af of het echt nog dommer (of valser) kan. De enige reden waarom ik bij het bovenstaande stukje geen «authentieke» mails heb bijgevoegd, is dat ik gewoonweg geen zin had om mijn tijd te spenderen aan het creëren van passionele mails tussen Gerolf Annemans en Filip Dewinter. Was ik een Knack-journalist geweest, zou ik er waarschijnlijk nog goed voor betaald worden ook, en op de redactie misschien zelfs tot held van de week voor uitgeroepen worden. Kan je al je twijfels hebben rond handgeschreven brieven, een e-mail of een SMS is werkelijk niets waard, zeker als ze uit een (v)echtscheidingsdossier komen. Met e-mails kan immers om het even wie aan om het even wie gekoppeld worden. Misschien heeft Bart de Wever wel iets met Joëlle Milquet, en overcompenseerden ze hun geheime relatie wel door de communautaire dialoog zo professioneel te kelderen? Of had Jurgen Verstrepen wel een relatie met de biseksuele Frank Vanhecke, tot Marie-Rose Morel opdook in het leven van de laatste, meteen ook de verklaring waarom Jurgen Verstrepen en de ex-man van Marie-Rose Morel vandaag gemene zaak maken? Een namiddagje met vrije tijd en een fles whiskey voor de inspiratie, en een journalist kan een volledig dossier produceren, inclusief suggestieve koosnaampjes en geheime groeten.

Er is echter aan de affaire tussen Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel één eigenaardigheid die ik niet helemaal begrijp. Hoe is het immers mogelijk dat zulke relatie, die al jaren aan de gang zou zijn en zelfs een vast liefdesnestje had, om nog maar te zwijgen over de vele Vlaams Belang-afdelingen die hebben moeten betalen voor hotelkamers voor de twee tortelduifjes, nog niet één foto heeft doen opduiken waarop de feiten ontegensprekelijk vastgelegd werden? Of moet ik werkelijk geloven dat Knack-journalisten die er geen problemen van maken om in het «beste» geval authentieke mails geplukt van een ontvreemde laptop, in het slechtste geval gewoonweg zelf mee verzonnen, die mails zonder problemen publiceren in hun blad, maar plots wel een bijna ontroerende schroom aan de dag leggen om eens een fotograaf erop uit te sturen om één ander op de gevoelige lens vast te leggen? Of meer zelfs, dat er op die laptop die blijkbaar kraakte van de passionele mails, niet één foto van het koppel te vinden was die het liefdesverhaal beter had kunnen illustreren dan de brave campagnefoto's waar we het nu mee moeten stellen? Een Frank Vanhecke die tijdens één of andere partijdag halfverlegen naar Marie-Rose Morel lacht, da's echt wel een smoking gun zonder weerga. Zelfs een prins Filip ziet er op een onbewaakt ogenblik naast zijn prinses Mathilde bronstiger uit.

Ook de discretie van het Europees Parlement, anders niet te beroerd om de onschendbaarheid van één van haar leden op te heffen zonder zelfs nog maar het dossier te moeten inkijken, valt op. Zou er nu werkelijk geen enkel EP-lid rondlopen dat voor de camera wil bevestigen dat de twee wel al eens in mekaars armen gesnapt werden op één of andere vochtige receptie? Er moet nochtans volgens de geruchten daar in Straatsburg nogal één en ander afgevreeën geweest zijn tussen de twee. Ook daar klopt het plaatje niet helemaal, of moeten we zeggen: helemaal niet.

Laat me afsluiten met een verwijzing naar hoe de pers andere toppolitici behandelt die een scheve schaats reden en rijden. Hoe lang zou de pers op de hoogte geweest zijn van de relatie tussen Patrick Dewael en Greet op de Beeck –en ik heb het daarbij niet alleen over de VRT– vóór ze er ook melding van wilde maken? Hoe ver was Sophie Pécriaux al in haar zwangerschap toen de pers haar relatie met Rik Daems openbaar maakte? Er zit een pak meer substantie aan het gerucht dat Patrick Janssens in Antwerpen zijn maîtresse bevorderde tot een zeer lucratief postje dan aan de story rond Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel, maar daarover zwijgt de pers zeer zedig. De vermeende relatie tussen Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel moet echter in het lang en het breed uitgesmeerd worden, wegens de relevantie ervan voor de nationale politiek, maar een minister in functie die in bed duikt met de journaliste die hem moet interviewen, een fractieleider die een lid van een andere partij bezwangert en een burgemeester die op kosten van de belastingbetaler zijn lief aan een riant maandelijks loon helpt, dat heeft natuurlijk uitdrukkelijk geen politieke relevantie, maar behoort strikt tot de privé-sfeer van de politici. Of wat had u gedacht?

BRON :
http://inflandersfields.eu/2008/11/nieuw-vb-schandaal-ook-annemans-en.html

...

Kijk... we hebben hier niet alleen overduidelijk te maken met een zeg maar zéér laag bij de grondse lastercampagne & 't is er zelfs eentje die inhoudelijk nergens op lijkt, maar wij denken ook nog eens dat 't een zéér domme "lastercampagne" is tout-court !! ...& Wèl om volgende goede reden, namelijk dat die van sommige hoofdrolspelers uiteindelijk nog helden of martelaars dreigt te maken ook !! Wat maakt dat als we op dit moment moeten kiezen wie wij "het sympathiekst" vinden, de auteur van het Knackartikel of Morel & Co…. ~& we spoelen onze mond daarbij onmiddellijk met extra desinfecterend mondwater vooraleer we jullie onze keuze bekend maken~… maar het zal in dit specifieke geval dus wel Morel worden tot spijt van wie 't benijdt... En wéét dat niemand van onze mannelijke redactieleden hier ooit ook maar enig flauw fantasmeke, laat staan één natte droom heeft gehad over "die madam"... evenals dat géén enkel vrouwelijk redactielid ooit enige "coup de foudre" heeft voelen opborrelen bij de aanblik van Frank Vanhecke… djeezes, bespaar 't ons !!

Als links blog kiezen we dus in dit geval openlijk de kant van de vijand zullen we maar zeggen & dat deden we zeer bewust niet in het geval van partijleidster Bettina Geysen van onze VlaamsProgressieve vrienden, doodgewoon omdat het hier ook niet ging over pure privé-zaken alleen, maar vooral over onkosten gemaakt met geld van de belastingsbetaler. Dàt ons Bettina op dat moment de sponde deelde met meneer X of met madam Y & dat ze ook nog eens collega's waren, dàt interesseert ons dus weer niet - géén ene reet zelfs !! Het fait-divers dat ons Bettina zo royaal was in haar onkostennota's maakte voor ons part ook jammer genoeg duidelijk dat zo'n Madame in feite niks te zoeken heeft onder de term “progressief”... Al bedoelen we hier evenmin mee, dat progressieve partijleiders of -sters bijvoorbeeld enkel maar gezocht zouden moeten worden bij voedselbankgebruikers... alles behalve !!

...& 't Moet gezegd, we zijn hoe dan ook erg opgezet met de voor ons toch wel zéééér gezonde beslissing van Caroline Gennez, om nu eindelijk eens die bende progressieve ruziemakers de deur te wijzen... Caroline !! We love you !! ...Met Bert den bleiter als sos, dààààrrr zouden we nog kunnen mee leven, maar laat de rest het maar zelf proberen... De kiezer zal wel beslissen !!

En nog eens... bedankt, beste Caroline om onze suggestie van de VlaamsProgressieven te dumpen, ter harte te hebben genomen. De eerste stap is gezet, nù de rest nog !! …& Bouw nu eens ein-de-lijk de Sp-a uit tot een geloofwaardige linkse partij... ! ...& Wees gerust, we weten ook wel dat het moeilijk is, maar Vlaanderen zal je daar trouwens heel erkentelijk voor zijn, want er is géén ~echt~ alternatief… enfin voorlopig toch niet...

Dus Caroline... mis je afspraak met de geschiedenis niet !!

...

27-11-2008 om 14:57 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!