Morgen is het precies honderd jaar geleden dat de arbeiders bij 'La Turnhoutoise' in staking gingen. Tijdens die staking, die zich snel uitspreidde over de hele papierverwerkende nijverheid van Turnhout, legden vijfhonderd arbeiders gedurende meer dan zes maanden het werk neer. Het was bijgevolg de zwaarste strijd voor het verenigingsrecht in de geschiedenis van de Turnhoutse grafische nijverheid.

Woelige periode

De Historische Drukkerij Turnhout kon deze gebeurtenis niet zomaar laten voorbijgaan. 'We legden anderhalf jaar geleden reeds de basis voor de strip die Serge Baeken, als stadstekenaar voor 2009 in opdracht van Strip Turnhout, rond de papierstaking maakte', zegt Herwig Kempenaers van Historische Drukkerij. 'Donderdag, precies honderd jaar na de start van deze woelige periode, brengen we de staking onder de aandacht. Dat doen we met de presentatie van 'Het Verdriet van Turnhout', een historische roman geschreven door Kempens schrijver Robert Baeken. Die roman werd door ons gerealiseerd en kwam op een bijzondere manier tot stand. Ze verschijnt in een eenmalige oplage van vijfhonderd exemplaren.'

Sociale strijd

Het verhaal beschrijft in grote lijnen de sociale strijd om het verenigingsrecht in de Turnhoutse papierverwerkende nijverheid tijdens de tweede helft van 1910. Er wordt een episode geschetst uit het leven van Janus Duprez, een wat zonderlinge rentenier die zich, na een onduidelijk overlijden van zijn vrouw, in datzelfde jaar opnieuw in zijn geboortestad komt vestigen.

Pamflet

Donderdag zal in de grafische en papierverwerkende nijverheid van Turnhout ook een pamflet met de geschiedenis van de staking verspreid worden door afgevaardigden van de Algemene Centrale van het ABVV. 'Door de samenwerking met die vakbond kunnen we de werknemers in de sector bereiken en zo dit belangrijk stukje geschiedenis onder de aandacht brengen.'

Het boek is verkrijgbaar in de Historische Drukkerij, Steenweg op Mol 84, voor 12 euro