Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 11--0001
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  ZOVEEL IK DRAGEN KAN
  waarvan U beter wordt
  Politiek van aan de zijlijn
  09-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5186

  ****

  VLIEGT DE BLAUWVOET

  STORM OP ZEE

  *

  Redactionele reactie.

  Als verantwoordelijke uitgever had de hoofdredacteur van deze ‘site’ zich laten verrassen door ’n achterbaks griepaanvalletje. Net als in de Politiek, is het van Uw vrienden dat ge ’t moet hebben! Het was n’n groepke met nog hogere koortsen dan in de Brusselse Praatbarak die het   achterbakse Diktat van Marrakesh maar niet verkocht krijgt. En al zeker het oorzakelijk verband tussen dergelijke Mondiale Diktaten en de Gele Jasjes niet eens snapt.

  *

  Volgens de huisdokter zal IK, in tegenstelling tot de Praatbarak, dit griepje best overleven. Ja, er zelfs nog de voordelen kunnen uit halen. Bekukkeling en zo.


  De lezer krijgt hieronder dan ook onverkort de fanse kers op de taart van het al lang (van in de oorsprong) definitieve UNO Diktat van Marrakesh. Waarbij de naam van die stad in Marokko alleen bedoeld is geweest om te werken als een rode lap op een stier.

  *

  Zoals Perfesser Henrik Vuye, Grondwetspecialist, in het Parlement, zonder te worden tegengesproken of uitgejouwd, stelde, , liggen er al in New York bij dezelfde UNO een eerste pak aanvullende details klaar om in (niet bindende) wetteksten te worden gegoten.

  Het is dus niet eens nodig geweest om naar Canossa te gaan. West Europa is al lang zelf één groot Canossa geworden.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Investituurstrijd

  *

  foto: ©reporters

  https://doorbraak.be/het-mooie-kerstcadeau-van-de-n-va/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  MARIANNE GEMOLESTEERD

   

  De Franse spion Gilles Sacaze, gewezen directeur bij de sécurité extérieure (DGSE), zei bij Sonia Mabrouk op Cnews een paar behartigenswaardige dingen over de vernielingen (saccages) aan de Arc de Triomphe. Me dunkt dat, op hun niveau, Mark Eyskens, Guy Verhofstadt en Herman De Croo dat in hun zak mogen steken:

   

  het was Europa en de mondialisering waarop men zich moest richten

   

  Gilles Sacaze: Er zijn jammerlijke uitspraken gedaan, en dan zijn er… men heeft de publieke functies gedesacraliseerd: het presidentiële ambt, maar niet enkel dat, de functie van politici in het algemeen. Goed, dat waren jammerlijke kleine uitlatingen, maar ze dateren niet van vandaag, dat was onder de vorige presidentstermijn, en zelfs onder Sarkozy met ‘casse-toi pauv’con’. Zo heeft men zaken gedesacraliseerd, en dan zegt men: de mensen respecteren ons niet. Maar ze respecteren de gendarme niet, ze respecteren de politieman niet, ze respecteren de president van de republiek niet, ze respecteren de Arc de Triomphe niet. Ziet u, men heeft van de natie of van het nationalisme een geestesziekte gemaakt, en dan zegt men nu: heb respect voor de nationale symbolen. Maar dat is een nieuw geluid! Nog niet zo lang geleden moest men… de natiestaat was een probleem, en het was Europa en de mondialisering waarop men zich moest richten. En we mogen dan, zo u wil in hogelijk onzekere tijden leven maar er zijn grenzen.

  Sonia Mabrouk: Niet onbelangrijk wat u daar zegt.

  Gilles Sacaze: Zeker, maar ik ben militair geweest weet u.

  Sonia Mabrouk: Het is dat men misprijzen toonde voor bepaalde… enfin, misprijzen… men heeft bepaalde waarden vergeten, opzij geschoven, en vandaag roept men die in.

  Gilles Sacaze: Precies. En men roept die waarden in als het ons goed uitkomt, en vervolgens moet men ze maar weer uitwissen als, heu… kijk, wat motiveert de gendarme die zaterdag, of de politieman die zaterdag het hoofd moet bieden aan straatstenen enzovoort? Zijn salaris is het niet. Het is… die kerel riskeert zijn leven. En om je leven te riskeren word je nooit genoeg betaald. Van het geld kun je dan niet meer genieten wil ik zeggen, een ontstellende evidentie, niet? Het is dus iets anders. Het is iets anders. En als men dat andere wegneemt, en dat andere is de Republiek, het is de Natie, het is Frankrijk, voilà, en als men dat decennialang wegveegt, wel, daardoor staan we waar we nu staan.

   

  Vlaamse stemmen

  Laten we nu de visionair en schilder-dichter Mark Eyskens als eerste zijn wijsheid debiteren: ‘De wereld wordt een dorp! Het nationalisme is totaal achterhaald, het volk bestaat niet meer en de nationale staat verdampt in Europa.’

   

  De bevlogen Guy Verhofstadt mag natuurlijk niet achterblijven. In een van zijn vele verwaarloosbare boekjes roept hij: ‘Het nationalistische denken en zijn vertakkingen in het fascisme en het nazisme hebben in een tijdspanne van honderd jaar een spoor van vernieling door Europa getrokken, zoals geen enkel continent op aarde dat ooit heeft meegemaakt.’

   

  Gelukkig is er nog de hofnar Herman De Croo met een mooie, zij het niet van veel zelfkennis getuigende kreet:

  mentaal gehandicapt

   

  ‘Ik ben echt geen Vlaams-nationalist omdat ik echt niet mentaal gehandicapt ben.’

   

  Gilles Sacaze: Il y a eu des paroles malheureuses, alors il y eu… on a désacralisé les fonctions : la fonction présidentielle mais pas que …d’une façon générale la fonction des politiques, bon. Par des petites phrases malheureuses mais ça ne date pas de maintenant, c’était également sous le précédent quinquennat, et puis même sous Sarkozy avec ‘casse-toi pauv’con’. Donc on a désacralisé les choses et on se dit: les gens ne nous respectent pas. Mais ils ne respectent pas le gendarme, ils ne respectent pas le policier, mais ils ne respectent pas les politiques, ils ne respectent pas le président de la République, ils ne respectent pas l’Arc de Triomphe. Mais on a fait, si vous voulez, de la nation ou du nationalisme une maladie mentale. Donc maintenant on dit: respectez les symboles nationaux. Mais c’est nouveau! Il n’y a pas longtemps il fallait… la nation c’était un problème, il fallait se tourner vers l’Europe et la mondialisation. Donc on est plus dans l’insécurité si vous voulez, mais il y a une limite.

  Sonia Mabrouk: C’est important ce que vous dites.

  Gilles Sacaze: Mais bien sûr, mais j’ai été militaire si vous voulez..

  Sonia Mabrouk: C’est qu’on a méprisé certaines… enfin, méprisé : oublié, mis de côté certaines valeurs, et aujourd’hui on en appelle à ces valeurs-là.

  Gilles Sacaze: Exactement, et on en appelle à ces valeurs-là quand ça nous arrange, et puis il faut les effacer quand heu… encore une fois, vous avez les… qu’est-ce qui motive le gendarme qui samedi, ou le policier qui samedi va faire face aux pavés et cetera. C’est pas le salaire. C’est… le gars il risque sa vie. On n’est jamais suffisamment payé pour risquer sa vie. Je veux dire on ne va pas profiter de l’argent, c’est d’une évidence déconcertante si vous voulez. Donc, c’est autre chose. C’est autre chose. Si on enlève cette autre chose, et cette autre chose c’est la République, c’est la Nation, c’est la France et voilà. Quand on a effacé ça pendant des décennies, bien alors on en arrive là.

  *


  *

  Het mooie kerstcadeau van de N-VA

  *

  Met haar weigering van het UNO-migratiepact geeft de N-VA een mooi kerstgeschenk aan Charles Michel: de val van de regering.

   

  De corebusiness van N-VA

   

  Immigratie en veiligheid is zoals we weten een van de kernthema’s van de Vlaams-nationalisten.

  Vervroegde verkiezingen kunnen hen dus enkel goed uitkomen. Onbetwistbaar geniet Theo Francken in het Noorden een grote populariteit.

  de volgende formatieonderhandelingen in een impasse

   

  De strategie van Bart De Wever is welbekend: aantonen dat de alsmaar uitgesprokener dichotomie tussen Vlaanderen en Wallonië het land België onleefbaar maakt. Dat was trouwens de vaststelling die twee leden van de Assemblée nationale in 2011 al deden, toen zij waren afgevaardigd om de binnenlandse toestand van het Koninkrijk te analyseren. Als de recente resultaten van de gemeente- en provincieverkiezingen bij de volgende wetgevende verkiezingen bevestigd worden, dan vraagt het niet veel voorstellingsvermogen om de volgende formatie-onderhandelingen in een impasse te zien raken.

  Confederalisme zet de poort open voor separatisme

  Nieuw is het niet. Begin jaren negentig, werd de idee van het confederalisme gelanceerd door de CVP-er en minister-president Luc Van den Brande, die verklaarde: Mijn collega’s in de Vlaamse executieve, inbegrepen de socialisten, scharen zich achter mijn verklaringen over het confederalisme. Het Vlaamse parlement sprak zich in die zin uit in 1999. Wat Vlaanderen betreft is de federalistische bladzijde dus 25 jaar geleden al omgedraaid.

   

  Aan Franstalige kant zijn de partijvoorzitters vastbesloten om een dergelijk verloop te beletten, want het zou België tot een lege schelp maken, en al spoedig overbodig. Ervaring leert ons echter ook dat de «demandeurs de rien» altijd zijn gezwicht, en dat hun engagementen geen sikkepit waard zijn.

   

  Niet nagekomen francofone engagementen

  In 2014 brak Charles Michel zijn belofte om nooit met de N-VA te regeren.

  Even in herinnering brengen: in 1988 liet de PS José Happart en Voerense kwestie vallen; in 2001 accepteerde men – om de Franse Gemeenschap uit de financiële afgrond te hijsen – dat de Vlaamse kiezer oververtegenwoordigd zou worden in Brussel,* en dat de gemeentewet onder de Gewesten zou vallen, wat Vlaanderen zou toelaten de francofonen in de randgemeenten in de pas te dwingen. In 2011 werd de kinderbijslag geregionaliseerd, en BHV gesplitst …zonder uitbreiding van het Brusselse Gewest! In 2014 brak Charles Michel zijn belofte om nooit met de N-VA te regeren.

  Om hun verraad te rechtvaardigen legden de Franstalige verantwoordelijken uit dat hun bekommernis de redding van België was. Daar trapte niemand in: het enige wat woog was de bekoring van de macht.

   

  Hoe ziet de Waalse toekomst eruit?

  Wat wordt het morgen? Twee scenario’s komen in aanmerking: ofwel aanvaardt men het confederalisme, ofwel zal België onbestuurbaar blijken, en verdwijnt het.

   

  In beide gevallen zal Wallonië op zichzelf zijn aangewezen, en wel in een onhoudbare budgettaire situatie. De twee deelstaten zullen immers verantwoordelijk zijn voor hun eigen financiën, en de uitdoving van de Vlaamse transfers – zowat 7 miljard jaarlijks* – is nu al voorzien binnen de komende tien jaar.

   

  Frankrijk dan maar? in de staat waarin het zich vandaag bevindt?

  ook is Frankrijk taalkundig en cultureel onze moederschoot

   

  De crisis die ‘de Zeshoek’ nu doormaakt zal na verloop een oplossing krijgen. De Franse republiek loopt niet het gevaar dat ze zal verdwijnen. En hoe dan ook is Frankrijk taalkundig en cultureel onze moederschoot en speelt het volop mee in de wereldpolitiek.

   

  Wij hebben de grote staking van 1960-61 gekend tegen de Eénheidswet van Eyskens. Die wet voorzag belastingverhogingen, besparingen, met name in de sociale zekerheid en de werkloosheidsvergoedingen, en wijzigingen in het pensioenstelsel en de openbare dienst. Het station van Luik werd kort en klein geslagen en de hoogovens gedoofd. Ook hier was er een klimaat van opstand. En wat was het eindresultaat? Dat we, zoals de syndicalist André Renard zelf vaststelde, de PS zagen terugkeren en in allerijl diezelfde Eénheidwet toepassen.

   

  Wijlen Robert Fabre, destijds voorzitter van de LinksRadicalen in Frankrijk, heeft het in zijn boek «Toute vérité est bonne à dire» [elke waarheid mag gezegd worden] goed omschreven: ‘Hoeveel listen, omwegen en stuntelige handigheidjes ziet men niet,’ – en we mogen daaraan toevoegen: hoeveel hypocrisie ook – in de wereld van de politiek die nochtans over het essentiële gaat, dienstbaarheid aan anderen, en daar zo zelden in slaagt.

   

  Charles Michel

  een Corsicaanse of Bretoense prefect

   

  En al onderstreept hij graag zijn diepe vriendschap met Emmanuel Macron, zoals hij in 2011verklaarde, toch wenst Charles Michel in geen geval onder de voogdij te komen van een Corsicaanse of Bretoense prefect. Het moet zijn dat hij de voogdij van de N-VA prefereert!

   

  Wat die Belgische gezindheid van de francofone beleidsmensen verklaart, is in werkelijkheid de angst dat hun lucratieve baantjes wel eens op de helling konden komen als het Koninkrijk verdween. Maar de dag dat ze voor het voldongen feit zullen staan, zullen we hen elkaar zien omverlopen aan het hekje,*** om hun onwrikbare trouw aan het eeuwige Frankrijk uit te schreeuwen. Wedden?

  ___________

  * In het Parlement zijn de francofonen oververtegenwoordigd. [nvdv] ** Zoals we weten zijn er ook ernstige studies die meer dan het dubbele aangeven. [nvdv] *** ‘Ça se bouscule au portillon’ zegt men figuurlijk als iemand niet uit zijn woorden raakt, maar hier is de letterlijke betekenis bedoeld. [nvdv]

  Jules Gheude

  6 DECEMBER 2018

  Vertaling Marc Vanfraechem

  7 DECEMBER 2018

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Mooi maar vermoeiend spektakel daar in de Wetstraat en aanbelanden. En allemaal overuren, die dubbel ja zekfs driedubbel moeten betaald worden.

  Persoonlijk zou ik er prijs op stellen, dat sommige woordvoerders voor de camera‘s de uitwendige tekens van hun hoogwaardigheid zouden dragen. Een narrenpak voor Groen, ceremoniekledij voor begrafenis-ondernemers voor de CD & V en hemelsblauwe engelenkledij met de bijhorende vleugeltjes voor de Roberalen.

  Voor de twee strekkingen binnen de Vlaams Nationalisten zou ik alleen dedtige stadskledij willen aanraden, col & plastron, streepjespak en witte handschoenen zoals in een opereatie-kwartier.

  Want de vivisectie van een gestorven land ligt op de snijtafelel…

  *

  *  Zondag 9 November ‘18

   

  09-12-2018 om 09:12 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5194
  VLIEGT DE BLAUWVOET

  STORM OP ZEE

  *

  Het spel zit op de wagen.

  En ja, eigenlijk is het woord ‘Staatsgreep’ een veel te beperkt begrip voor wat er daar gaande is aan de rand van de Sahara. Eerst symbolisch reeds volgende week Dinsdag-Woensdag de tweedaagse plechtige presentatie in Noord Afrika op de plaats van de misdaad. Dan de volgende week Woensdag 19 December in New York de nog plechtiger definitieve ondertekening van het ‘Pact’ door 134 landen.

  Het Pact’ van Marrakesh, pf is het eerder het Landverraad van Marrakesh? De juiste term moet later nog worden bedacht, want het gaat niet om een greep naar de Macht in één e land alleen, maar om de greep naar de Macht over….van Pool tot Pool. De natte droom van socialistisch Nazi-Duitsland staat op het ount in vervulling te gaan.

  We leven inderdaad op en ‘globe’, een enorme uitgedoofde vuurbal in de oneindige ruimte en dus zal het woord globalisme wel het dichtst liggen bij wat de Verenige Nazi’s Naties eigenlijk willen.

  Naast de ‘Global Warming’ die slecht is, komt de ‘Global Destruction’ ingelepeld om het weer goed te maken…

  Maar daarover, over de juiste inhoud en over de Knappe Koppen aan de Knoppen, is onduidelijkheid troef. Correctie: is opzettelijke verwarring troef. Het is als gaan ‘shoppen’ in wildvreemde islam-landen met de ogen toe. Maar met de portemonnee wijd open.

  *

  Op de valreep komen de tongen los. Het gonst va de geruchten. Net als enkele jaren geleden, toen ook de zo bejubelde Europese Grondwet’ werd afgeketst. Om het ding van Marrakesh er kost wat kost toch mar door te krijgen? Aandacht afleiden is daar een van de opvallendste middelen voor. Klimaatbijeenkomsten met honderden regeringsleiders die allemaal (op kosten van Jan Modaal) reizen lijk Gulliver, naar verre landen, met volle overladen veilige vliegtuigen zonder roetuitstoot….

  *

  Waar dan de touwtjes mogen hangen die deze luchtvloten migranten besturen? Mag voorlopig niet bekend gegeven worden. Slechts een paar namen komen in aanmerkeling, maar die draaien allemaal rond 9/11, Mekka en rond Clown Obama en zijn bede Democ Rats.


  *

  De bedeling is o.a. om het woord ‘grens’ uit onze hoofden te bannen. Om zelfs uit alle woordenboeken ter wereld geschrapt te worden. Het gebruik ervan wordt VERBOTEN. De enige écht grote uitzonderingen (in Km²) zijn Amerika en Australië.

  Blijft de vraag waar die grens-afschaffing voorlopig stopt. Aan ieders voordeur? Ook daar verplichte maar niet-bindende vrije toegang voor iedereen? En quid met het echtelijk bed? Moet dat ook, netjes opengeslagen, beschikbaar zijn voor iedereen, ongeacht de huidskleur of de etnische afkomst? Hoe houden dan Sjarel Premier en Croo-tje die dikke negerlul uit het bed van hun ‘vriendinnen’?

  *

  Ha ja, want ‘mijn is ook dijn’. Dat is al zo sedert Mei ’68, maar komt pas nu, 50 jaar later, goed in de praktijk. Vrouwenrechten? Kinderrechten? Alle neuzen in dezelfde richting. Zandcultuur is een gezonder en vooral prettiger cultuur!

  *

  En ja, natuurlijk kleven er ook nadelen aan deze nieuwe leefwereld. Is al 1400 jaar zo. Maar daar wordt aan gewerkt. Zie Calf-O. Allerlei oplossingen ‘liggen op tafel’. Zoals het totaal verbod op aardappel-schilmesjes. Om dwingende redenen. Ook het houden van kanaries wordt verboden. Omdat zij de mannen op verkeerdelijk op het idee zouden kunnen brengen, dat morsen met hun zaad heel normaal zo zijn.

  **

  Waarom is N-VA zo hard tegen migratiepact Marrakech gekant? (En wat staat er letterlijk in de tekst?)

  -*

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/waarom-is-n-va-zo-hard-tegen-migratiepact-marrakech-gekant-en-wat-staat-er-letterlijk-in-de-tekst~abdce465/

   *

  Overleeft de federale regering de heisa rond het VN-migratiepact? Alle regeringspartijen zeggen dat ze niet uit zijn op vervroegde verkiezingen, maar alle ogen zijn gericht op N-VA. Als enige regeringspartij heeft ze fundamentele problemen met het migratiepact. Een bijkomende interpretatieve nota toevoegen aan het VN-migratiepact volstaat niet. “Het pact zelf is problematisch”, zei vicepremier Jan Jambon voor aanvang van het N-VA-partijbureau. “Een regering die naar Marrakech gaat, steunen we niet”, zei voorzitter Bart De Wever ná het partijbureau. Maar waarom is N-VA zo hard tegen het pact?

   

  Aanvankelijk voerde N-VA vooral aan dat ze het niet-bindende karakter van het document niet vertrouwt. De tekst vermeldt expliciet dat het niet-bindend is en dat de soevereiniteit van elk land wordt gerespecteerd. Maar de partij vreest dat het document op termijn wel juridisch bindend kan worden. Een rechter kan zich in een uitspraak op het verdrag beroepen waarop de bal aan het rollen gaat. Maar ook inhoudelijk zijn er flink wat breekpunten.

  Regering valt voorlopig niet: “We werken verder aan een oplossing”

  Gezinshereniging

  Het verdrag vraagt van de VN-lidstaten een engagement om de gezinsherenigingsprocedures te versoepelen. “Dat is onaanvaardbaar, want dat stelsel is nu al te laks”, aldus N-VA.

   

  Wat staat er in de tekst?

   

  Facilitate access to procedures for family reunification for migrants at all skills levels through appropriate measures that promote the realization of the right to family life and the best interests of the child, including by reviewing and revising applicable requirements, such as on income, language proficiency, length of stay, work authorization, and access to social security and services

  Illegalen

   

  Het akkoord wil inspanningen om mensen zonder papieren te regulariseren en beoogt het opheffen van illegaal verblijf als een strafbaar feit. N-VA kan ook niet leven met het aan banden leggen van de opties om illegale personen op te sluiten. “Dat maakt gedwongen terugkeer nog moeilijker.”

   

  Wat staat er in de tekst?

   

  We commit to fulfil the right of all individuals to a legal identity by providing all our nationals with proof of nationality and relevant documentation, allowing national and local authorities to ascertain a migrant’s legal identity upon entry, during stay, and for return, as well as to ensure effective migration procedures, efficient service provision, and improved public safety. We further commit to ensure, through appropriate measures, that migrants are issued adequate documentation and civil registry documents, such as birth, marriage and death certificates, at all stages of migration, as a means to empower migrants to effectively exercise their human rights.

  Klimaatvluchtelingen

   

  Het verdrag erkent ‘klimaatvluchtelingen’ en de bijhorende sociale rechten.

   

  Wat staat er in de tekst?

   

  Strengthen joint analysis and sharing of information to better map, understand, predict and address migration movements, such as those that may result from sudden-onset and slowonset natural disasters, the adverse effects of climate change, environmental degradation, as well as other precarious situations, while ensuring the effective respect, protection and fulfilment of the human rights of all migrants

  Culturele gevoeligheden

   

  Voor de partij is het een ‘no go’ dat ontvangstlanden respect voor de cultuur van de migrant moet promoten en in de gezondheidszorg de ’culturele gevoeligheden van migranten moet respecteren. “Dat kan leiden tot het terugdraaien van vrouwenrechten.”

   

  Wat staat er in de tekst?

   

  Promote mutual respect for the cultures, traditions and customs of communities of destination and of migrants by exchanging and implementing best practices on integration policies, programmes and activities, including on ways to promote acceptance of diversity and facilitate social cohesion and inclusion

   

  Incorporate the health needs of migrants in national and local health care policies and plans, such as by strengthening capacities for service provision, facilitating affordable and non-discriminatory access, reducing communication barriers, and training health care providers on culturally-sensitive service delivery, in order to promote physical and mental health of migrants and communities overall, including by taking into consideration relevant recommendations from the WHO Framework of Priorities and Guiding Principles to Promote the Health of Refugees and Migrants

  De volledige tekst van het VN-migratiepact is hier te vinden

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Om kort en krachtig te besluiten: de namen zijn bekend van zij die in ons apenland die al dat onheil onbeperkt willen uitbreiden. Zij dragen mijns inziens persoonlijk de financiële verantwoordelijkheid voor alle kosten.

  Als het Migratie Pact er komt, dan kan dat pas nadat ook dit juridisch is vastgelegd en ondertekend (met de nodige waarborgen) in persoonlijke naam door de promotoren ervan. Dat zijn de bestuursleden van alle politieke partijen van dit apenland, buiten de Vlaamse Natonalisten.


  *

  Niet beperkende opsomming van deze astronomisch hoge kosten die de pan zullen uitrijzen. Ha, ja, als migratie een mensenrecht is zijn er ook twee kanen aan de medaille.

  *

  Reiskosten, opvang, voeding, verzorging, huisvesting, opleiding, gezinshereniging, behoud van ieders vreemde cultuur: daarvoor worden op de partij-hoofdkwartieren vanaf vandaag de nodige budgetten voorzien, komende uit de persoonlijke waarborgen van de partij-leden. Dot, onder streng toezicht van de twee partijen die Marrakesh niet gewild hebben.

  O, hoorde ik een snuggere geest op de radio uitleggen. Migratie is van alle tijden. Ook wij, Vlamingen, zij het product van volksverhuizingen van 4 à 5.000 jaar geleden. En dat is ook zo. Maar geeft dat het recht om op onze beurt verjaagd te worden ten voordele van ‘Nieuwkomers’ uit alle windstreken?


  Neen, ‘Omvolking’

  is geen nieuwe uitvinding

  *

  Een wereldwijde ‘volksverhuizing’ gewild, gepland en uitgevoerd door Nieuwerwetse (zelfbenoemde) Goden die de wereld willen beheersen? Kleine godheden van een per definitie beperkte levensduur, want dat soort Strebers verslinden op den duur vooral zichzelf…

  Ons rest de plicht om te blijven vechten als leeuwen. Daar waar zelfs de veldmuizen in de vrije natuur hun leven veil hebben om het eigen nest te beschermen tegen alle soorten indringers.

  Neen, vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, is niet voldoende. Eerst moeten de bedriegers van slechte wil er worden uitgewerkt…

  *
  Dinsdag 4 November ‘18

   

  06-12-2018 om 06:33 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5192


   ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Waar ik ook nog geen woorden voor heb, is het feit dat oner Kerkelijke Gezagdragers dat alles zo maar hebben laten gebeuren. Met als resultaat, dat er nog altijd wel veel schapen te houden zijn, maar zo goed als geen herders meer.

  Als er tegenwoordig in roerige tijden wat verkeerd zit volgens de zogezegde ‘Openbare Opinie’, komen de Gele Jasjes boven en wordt er revolutie gepredikt.

  *

  Buiten de grotendeels verzonnen klimaat-hype en de voorgeschreven achterbakse islamisering van alle Beschavingen die er ooit hebben bestaan, wordt er alleen over ‘Brood en spelen’ gecommuniceerd. Indoctrinatie van de morgen tot de avond.

  De rest is, wordt gezegd, inbeelding, fake news en tutttefrut.

  Veurnse Babelutten.

  Blijfven plakken aan de tanden…

  *

  Beschavingen zijn fenomenen die komen en gaan lijk kometen of staartsterren aan het Uitspansel. Ze schitteren even en worden dan weer dof en voor de eeuwigheid onzichtbaar.

  Mesopotamiërs, Assyriërs, Babyloniërs, Meden en Perzen, Kelten en Egyptenaren, Grieken en Romeinen, samen met nog ontelbaar vele anderen, verspreid over de hele aardbol: er blijven ons alleen nog wat artefacten, ruïnes, herinneringen en vele meestal onleesbare vergane geschriften. Alleen de natuurlijke intelligentie daarvan bleef doorleven en overgedragen op andere en nieuwe volkeren.

  Geen kat die nog weet te zeggen waarvoor Pyramiden, Dolmen, Menhirs, Stonehedges Heilige Bomen, Heilige Bronnen of Heilige Koeien ooit exact stonden. Voor zover die niet verdwenen onder tropische oerwouden en/of eindeloze zandwoestijnen…

  Overheen alles wat is vergaan, bleven als vaste waarden doorheen tijd en eeuwigheid alleen over: het Godsgrboel, het Mensdom, met als ‘link’ tussen die twee: de Onsterfelijke Intelligentie die wij Christenen de H. Geest nemen.

  Plant- & Dierenrijk zijn daarbij de toemaatjes die verder leven moeten toelaten.

  En nu gaan op hun beurt, samen met onze kerktorens, ook de diepste fundamenten van deze onze eigen Beschaving onherroepelijk verloren. En kolen er Gouden Kalveren in de okaars.

  Om (misschien) plaats te maken voor een soort van artificiële intelligentie?

  *

  Enfin en conter-enfin, hiernavolgend een serieuze algemene bolwassing uit heet Kamp der Noorderburen. Wijn in de Westhoek zeggen over zoiets, ‘dat Ons Heer van elk zijn getal’ moet hebben. Vertoef dus niet àl te llang bij deze benadering van het probleem, want het is slechts ee klein détail van het geheel. Doorheen het bos de bomen niet meer zien…

  *


  De kerken lopen steeds verder leeg, maar waarom?

  (Afbeelding: Getty Images (2)).

  *

  Kerken wijten leegloop vaak aan veranderende samenleving, maar hebben ze het misschien (ook) aan zichzelf te wijten? – Mensen prikken eenvoudig door typisch Westerse varianten van het evangelie heen

   

  Het georganiseerde, geïnstitutionaliseerde christendom is aan het uitsterven, vooral in de Verenigde Staten, dat decennialang het ‘christelijkste land ter wereld’ werd genoemd. Jaarlijks verdwijnen daar tussen de 6000 en 10.000 kerken, wat neerkomt op 100 tot 200 per week. Hoewel ruim 70% van de Amerikanen zich nog christen noemt is het kerkbezoek gedaald tot onder de 20%. Veel leegstaande kerkgebouwen zijn omgebouwd tot bars, hotels, bed&breakfasts en Airbnb’s, een enkele in een overdekte speeltuin, lasergame hal of skatepark. In Europa en ook Nederland is de ontkerkelijking al veel verder gevorderd. Hier zijn veel kerken juist omgevormd tot moskeeën.

   

  Gulle giften worden minder, kerken raken leger

   

  Duizenden christelijke kerken in Amerika zijn ’s zondags akelig leeg en zijn op sterven na dood. Dat proces van ontkerkelijking is al decennia aan de gang. Het aantal Amerikanen dat zich met niet een religie of geloof associeert is de afgelopen 25 jaar gestegen van 6% tot 25%, waarmee het de grootste groep (niet)’gelovigen’ in het land is geworden. Onder jong volwassenen van 18 tot 29 is dat percentage zelfs al gestegen tot 39%, tegen 10% in 1986.

  https://www.youtube.com/watch?v=tjNc39nZlGA

  *

  Amerikanen zijn nog wel gulle gevers: in 2015 kregen kerken, synagogen, tempels en moskeeën bij elkaar ruim $ 373 miljard aan giften. Dat was echter nog maar de helft van het bedrag in 1990.

   

  Vroeger dienden kerken nog als belangrijke buurtcentra waar omwonenden en andere mensen elkaar konden ontmoeten, zo geeft Michael Snyder van de End of American Dream blog als commentaar op een artikel over dit onderwerp in The Atlantic. Die functie lijkt getuige de –op enkele uitzonderingen na- angstvallig lege kerken goeddeels verloren te zijn gegaan. Veel kerken hebben het aantal diensten daarom noodgedwongen teruggeschroefd naar één per week. (1)

   

  Nederlanders nog minder religieus

   

  Noch het Atlantic artikel, noch Snyder gaat in op de achterliggende oorzaken van de teloorgang van het georganiseerde christendom in Amerika en zeker ook Europa, waar dat proces nog verder is gevorderd. Zo was het aantal Nederlanders dan zegt godsdienstig te zijn drie jaar geleden gedaald tot 50%, waarvan 24% katholieken en 16% protestanten. Van de Nederlandse volwassenen bezoekt nog maar 16% regelmatig een kerk, moskee of ander religieus gebouw.

   

  Geen borden boven de ‘levens’snelweg

   

  In kerken wordt heel vaak de verklaring gegeven dat steeds meer mensen in onze moderne samenleving denken of vinden dat ze ‘God niet meer nodig’ hebben, en/of zich liever met wereldse c.q. ‘hedonistische’ zaken bezighouden. Bij gesprekken met ongelovigen of ex-kerkleden blijken echter nogal eens andere overwegingen een grote rol te spelen.

   

  Wat veel niet-gelovigen bijvoorbeeld stoort is dat kerken en christenen het leven op even naïeve als simplistische wijze reduceren tot een soort splitsing op de snelweg; alsof er boven de (levens)weg grote borden hangen met pijlen naar rechts voor de weg naar de hemel / naar God, en pijlen naar links voor die naar de hel / naar de duivel.

   

  Wie heeft er de juiste versie?

   

  In dat kader wordt nogal eens gewezen op het feit dat er alleen al binnen het christendom vele honderden stromingen zijn die het –op grond van hetzelfde ‘heilige Boek’ (nog los van de talloze verschillende vertalingen)- vaak hartgrondig met elkaar oneens zijn, en uit naam van hun versie van God hun volgelingen vaak hemelsbreed verschillende dingen opleggen (of juist toestaan).

  Om in dezelfde analogie te blijven: als de rechter borden boven de snelweg worden gevolgd, dan volgen daarna nog eens honderden afslagen die allemaal beweren naar de ‘juiste’ kerk en ‘juiste uitleg’ van de Bijbel en God te leiden. Hoe kan een niet-gelovige dan ooit weten welke afslag de juiste is?


  *

  Daarom wordt niet gekeken naar theologie of naar kerkgebouwen, maar voornamelijk naar het gedrag, de uitingen en de woorden van de mensen die er komen. Christenen maken het er dan al snel zelf naar totaal niet meer serieus te worden genomen als ze beweren dat zij zelf, of tenminste hun kerk of hun groep het toch echt bij het meest of zelfs enige juiste eind heeft, terwijl de puur statistische kans daarop niet hoger dan 0,2% is.

  De reactie is dan vaak dat er weliswaar veel kerken zijn, maar slechts één evangelie. Als dat zo is, waarom dan al die enorm verschillende uitleggingen en verklaringen, en die vaak tegenstrijdige vereisten waar je aan moet voldoen om ‘een goede gelovige’ te zijn? Als het allemaal zo duidelijk en eenvoudig is, waarom dan niet één kerk en één algemeen geaccepteerde uitleg van de Bijbel?

   

  Realiteit heel anders dan wordt beloofd

   

  Wat velen ook dwars zit – om niet te zeggen: spuugzat zijn - zijn die voortdurende hooghartige en minachtende dreigementen en veroordelingen, niet enkel van de ‘ongelovige zondaars’ , maar ook van degenen die op wat voor manier dan ook ‘afwijken’, of het wagen vragen te stellen bij hun kerk en het daar voorgespiegelde Godsbeeld of aangeleerde manier van geloven. Die veroordelingen zijn in feite een moderne variant van de eeuwenlang succesvol gebleken tactiek waarmee men vroeger de kerken nog wel vol kreeg, namelijk door letterlijk te dreigen met hel en verdoemenis.

   

  Valsheid Westerse evangelie wordt doorzien

   

  Waar men ook doorheen prikt is het na de Tweede Wereldoorlog in eigenlijk alle Westerse kerken diep doorgedrongen ‘voorspoedsevangelie’ - of ‘geluksevangelie’ zoals Corry ten Boom het voorspelde -, dat er met al zijn varianten op neerkomt dat God altijd het beste met je voorheeft en goed voor je zorgt, mits je maar aan dit of dat voldoet en deze of gene regels volgt. En natuurlijk op de ‘juiste manier’ gelooft.

  Dat dit totaal niet in overeenstemming met de realiteit van het echte leven – niet alleen ver weg, maar ook in de directe omgeving van familie en vrienden, of die nu gelovig zijn of niet- is overduidelijk, maar weerhoudt Westerse christenen er niet van te blijven denken en preken dat ze door dit te geloven de zegen van God op hun leven hebben (en min of meer zelfs kunnen ‘afdwingen’, ook al wordt dat meestal niet letterlijk zo gezegd).

   

  Als andere christenen dan toch iets vreselijks overkomt, dan hebben die dat automatisch aan zichzelf te wijten (‘gebrek aan geloof’, ‘verborgen zonden’, ‘verkeerde denkbeelden’, e.d.). Met dit valse evangelie zijn alleen al in Nederland honderdduizenden mensen de kerken uitgejaagd, niet zelden compleet gebroken en kapot gemaakt.

  Bovendien blijkt uit onafhankelijke statistieken dat christenen nergens substantieel minder vaak ongelukken of ernstige ziektes krijgen, of minder vaak een ongelukkig huwelijk hebben of scheiden, om maar een paar dingen te noemen (en als er op sommige punten al enig verschil is komt dat altijd omdat de kerk in kwestie zaken zoals scheiden, roken, drinken e.d.. verbiedt).

   

  Tijd voor een spiegel, of blijft het veroordelende vingertje?

   

  Dus voordat kerken en christenen weer met het vingertje naar ‘de grote boze wereld met al zijn duivelse verleidingen’ wijzen, zouden ze wellicht eerst eens in de spiegel moeten kijken en bij zichzelf te rade gaan?

   

  In hoeverre zijn ze werkelijk nog een ‘zoutend zout’ en ‘lichtend licht’ van hun grote voorbeeld Jezus Christus, die het verlorene, afgewezene, mislukte, zieke en zondige juist opzocht en zonder te veroordelen steunde en troostte, maar die de vrome religieuzen van zijn tijd – die toen ook al precies meenden te weten wat God allemaal wel en niet wil, en hoe je je precies moet gedragen om ‘gezegend’ te worden- met de voor die tijd grofste beledigingen scherp veroordeelde? En die zijn volgelingen nergens een zo prettig mogelijk leven, maar juist moeilijkheden en verdrukkingen voorzegde, en daar met zijn eigen leven een niet mis te verstaan voorbeeld van gaf?

   

  Zeker is het absoluut niet, maar het zou zo maar kunnen dat de kerken weer een beetje voller worden als die Jezus en Zijn oorspronkelijke evangelie weer centraal worden gesteld, en het eeuwige impliciete en expliciete afwijzen en veroordelen van degenen die niet helemaal of helemaal niet voldoen aan het plaatje van ‘de juiste gelovige’, eindelijk wordt losgelaten.

   

  Want dat de paar door het voorspoedsevangelie volgelopen kerken (*overigens voor 90% gevuld met mensen afkomstig uit andere kerken) op zeker moment weer leeg zullen lopen of uit elkaar zullen vallen omdat de voorspoed, het succes, de gezondheid en het geluk dat belooft en gepreekt wordt geen waarheid wordt, lijkt slechts een kwestie van tijd.

  Xander

  (1) End of American Dream  via Infowars
  (2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


  ***

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Eigenlijk hoeft er niet eens zo gewichtig gedaan te worden. Iedere ‘reliegie-stelsel’ tenslotte is mensenwerk en dus vatbaar voor menselijke vergissingen, al dan niet met opzet begaan.

  De Christelijke Leer maakt (probeert te maken van het Opperwezen Onze Liefhebbende Vader die het Mensdom als Zijn aangenomen Zoon (verbonden diir de nooit eindigende Intelligentie) op deze wereld heeft gezet. Scheppingsverhaal en Menswording worden as het ware als één onlosmakelijk geheel aanzien. Al de rest is menselijke (tijdsgebonden) improvisatie. Voor ons in het Ondermaanse ’n begin of ’n einde willen zien aan de eeuwigheid, is willen maar niet kunnen..

  De 2de grootste monotheïstische namaak-religie, is de islammerij, die grotendeels kopij van het origineel, maar werdf deze keer is de ‘Goede Vader’ vervangen door een onderdrukkend en wraakzuchtig roofdier.

  Wat de twee scheidt, is gebrekkig mensenwerk. Met dat éne grote verschil, dat, waar een Goede Vader de zaken regelt, de wereld voort blijft draaien. Zelfs richting Aards Paradijs.

  En ja, het is in onze vrijgevochten Westerse Wereld weeral een Waarheid als ’n koe: ieder mens is, van de wieg tot het graf, Koning van zijn eigen vrije mening. En ‘geloven’, dat is iets aanvaarden op het Gezag van een ander.

  Kerjen tenslotte zijn en blijven plaatsen van ontmoeting en/of bezinning. Ze geven een meerwaarde aan onze Samenleving. De torens van àl onze kathedralen, kerken en kapellen wijzen naar de Hemel. En ze doen dat, vooral in onze Lage Landen, omhangen met een onnavolgbare schoonheid. Het zijn on-navolgbare kunstwerken die rijzen met torens vol zwier.

  *  Zaterdag 1 December 2018

   

  04-12-2018 om 05:13 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5192


  ***

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Het Forum van het Godsvolk, al 2.000 jaar zwervend over de ganse planeet  (als vanzelfsprekend met Hoofdzetel in de diamantstad Antwerpen), is vanzelfsprekend principieel niet tegen het geluk van andere vluchtelingen.

  *

  Maar de geformuleerde bezwaren tegen dat Duivelspact zijn wel zeer duidelijk. Waarschijnlijk ook ’n beetje omdat zijzelf het grootste gevaar zouden lopen voor aanslagen moest Sjarel Premier tegen beter weten in, toch zwichten en zich dus haasten om in zeven haasten mee tussen de Groten der Aarde te gaan ondertekenen.

  Maar over de dreigende val van diens Regering: geen woord. Wat hen eerlijk gezegd, als gasten in andermans huis, wel degelijk siert.

  *

  Het zullen dus weer de Flaminganten zijn die het apenland moeten redden. Met hopelijk als gevolg, dat ze er eindelijk deze keer zelf beter van worden…

  ANTWERPEN. Het Pact van Marrakesh beroert de geesten, ook die van de ‘minderheidsgroepen’ in onze samenleving. Een daarvan heeft een duidelijke stelling ingenomen.

  *

  ‘Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) staat achter de geest van het zgn. Marrakesh Pact dat op 10 en 11 december a.s. in Marokko door de VN-lidstaten ondertekend moet worden. Helaas vertoont de tekst van het pact echter tal van tekortkomingen.’ Na het zalven komt het slaan, het FJO is bezorgd dat door het pact België ook antisemitische fundamentalistische moslims zal moeten toelaten, en dat kan niet de bedoeling zijn.

   

  Leidcultuur

  In het ter ondertekening voorliggende verdrag wordt aan migranten echter geen enkele voorwaarde voor acceptatie van onze waarden gesteld.

   

  Het enige positieve punt blijkt volgens de persmededeling wel die ‘Geest van het akkoord’ te zijn, ook al wordt die ‘geest’ niet verder uitgelegd. Verder lijkt het FJO vooral bezorgd. ‘In het ter ondertekening voorliggende verdrag wordt aan migranten echter geen enkele voorwaarde voor acceptatie van onze waarden gesteld, zodat in beginsel ons land ook antisemitische fundamentalistische moslims zou moeten toelaten en omarmen.’

   

  Forum Der Joodse Organisaties

  FJO

   

  niet in het belang van de migranten, noch in dat van de autochtone bevolking van de westerse gastlanden

   

  Het FJO legt verder uit wat ze als problematisch ziet: ‘Zo wordt nauwelijks rekening gehouden met de belangen en positie van de autochtone Joods-Christelijke samenleving in ons land. Een ongeclausuleerde en eenzijdige steun aan migranten, zonder waarborgen voor de autochtone bevolking is niet in het belang van de migranten, noch in dat van de autochtone bevolking van de westerse gastlanden. Het goed geïntegreerde deel van de moslimgemeenschap in ons land is evenmin bij een ongeclausuleerde instroom van migranten gebaat.’

  Het FJO betrekt haar opmerkingen op de geschiedenis van de joodse gemeenschap in dit land, die telt vele leden die ooit zelf als vluchteling door België zijn opgenomen. ‘Diezelfde Belgische traditie van humaniteit vis-à-vis nieuwe migranten kan naar ons oordeel alleen worden voortgezet indien de nieuwe instromers op vreedzame wijze in onze samenleving integreren. In die samenleving zijn onder meer democratie, vrijheid en tolerantie kernwaarden.’

   

  Overweging

  Met de slotzin ‘Het FJO vraagt de federale regering dringend deze tekortkomingen in overweging te nemen.’ neemt de vereniging niet expliciet stelling. Maar een oproep om het pact van Marrakesh zonder voorbehoud goed te keuren is er niet in te lezen. In een reactie op Joods actueel klinkt het al even ‘omfloerst duidelijk’: ‘Wij doen niet aan politiek en kiezen geen kant voor deze of gene partij in deze discussie, de Joodse gemeenschap maakt zich echter terecht grote zorgen over deze materie, daarom vragen wij dat de regering onze standpunten aanhoort.’ zo laat Eli Ringer, vice-voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties daar optekenen.

  *

  Pieter Bauwens

  27 NOVEMBER 2018

  https://doorbraak.be/migratie-forum-joodse-organisaties-marrakesh/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Hoe lang hangt ‘Marrakesh’ nu eigenlijk al in de lucht? Nich de 15 Kamerleden nich de Refering, noch de Ledua   hebben daariver n bij luhb ween, niir uers iver gerept. Zelfs over het bestaan van z’n tekst werd gezwegen. Tot nu, enkele uren voor het onheil over onze kop getrokken wordt, is nog geen enkel protest te horen bij de onwetende Bevolking. Geen enkele ‘Beweging’ is al op straat gekomen. Want in een ‘Geleide Democratie’ zoals wijlen Wilfried De Gezalfde van de CVP ooit zei, wordt de ‘achterban’ altijd voor de voldongen feiten gezet. Men spreke voortaan dus liever over de Verenigde Nazi’s, in plaats van de Verenigde Naties.

  De diplomatieke wereld lacht in zijn en in haar vuistje…. Als lammeren worden zij ter slachtbank gevoerd en ze doen hun mond niet open…

  *

  Consumeren. Voetbal is een Feest. Festivals met het maximum aan decibels.. Het uitgangsleven. Eroplos leven. Reizen. Varen. Vliegen.

  Primum vivere, deinde filosofare….

  Erst das Essen und nachdem die Moral


  Na ons de zondvloed…

  *

  Ach ja, de politiek zal het wel eens oplossen. Slecht. Slechter. Slechtst. Alles kan, maar de zaak moet uit de voeten. Eens of anders. Het is dàt of niets.

  Coburgia mag toch, in dankbare herinnering aan Clown Obama, noch Merkel noch Macroni in de steek laten! Hebben we ook niet gedaan in de 2 wereldoorlogen: Coburgia blijft de internationale samenzweringen door dik en dun getrouw.

  Met de dood in het hart, dat wel. Wat weeral de wijze woorden zijn van OUaarde Wielfriede…

  *

  Laten we dus, in afwachting van de volgde Lente, dubbel en dik genieten van alle ‘Wintermakten’ doorheen het land.

  Glaasje op? Laat je rijden. ‘BOB = nul op!’

  En hop, Marianneke! Sausepanneke. ’t Is morgen Vastenavond.

  *

  O ja, by the way. Eerst komt nog de Advent, de vierweekse Kleine Vasten‘, bekroond met het Feest van Kerstmis en met de wens ‘Vrede aan alle mensen van goede wil’…

  Al aan gedacht? Maar hou het stil. Bepaalde medemensen rond U zouden zich wel eens beledigd kunnen gevoelen…En dan gaa    niet de engelen aan het dansen, maar de poppetjes….

  Want, please, remember you. Nog voor het zo ver is (25/12)n komen eerst de fatale datums van 11 & 12 December in Marrakesh. That’s the place to be or not to be….

  Inch Allah!

  *   Vrijdag 30 November ‘18

   

  01-12-2018 om 04:09 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5189

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Buiten de nostalgische song uit een ver verleden ‘Ma Cabane in Canada…’ en de jeugdherinnering in de Westhoek aan het Canadese Bevrijdingsleger (Najaar ’44), is alles wat daar tegenwoordig gebeurt, voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed show. Te leer daar de ‘Media’ on-onderbroken dagdagelijks ‘false flag’ prietpraat verspreiden om te zeggen hoeveel ze wel gelijk hebben.

  Tot op zekere dag de ogen open gaan. En men in de Canadese ontwikkelingen in de samenleving veel gelijkenissen ontdekt met wat ons in het Westen vooral opvalt.

  Liever, na de volgende Verkiezingen, Viktor Orban (Hongarije), dan het Gentse Liegebeest in het (grondig vernieuwde) EU-Parlement.…

  *

  Canada is niet alleen een groot land, het zit ook historisch ingewikkeld in elkaar. Wie herinnert zich niet de oproep van Charles de Gaulle op 24/7/1967

  "Vive le Québec libre

  *

  Ik ga mij als buitenstaander daar allemaal niet over uitspreken en leg mij dus bij voorbaat neer bij de mening van een knappe geest, die hieronder blijkbaar met kennis van zaken spreekt, als Ex-Professor VUB, e, huidig Prof Economie aan de RUG.

  Herman Matthijs

  https://www.bruzz.be/samenleving/herman-matthijs-naar-universiteit-gent-2011-11-15

  *

  Om het onbekende bij definitie meestal ook onbemind is en dus onbekend blijft, om te beginnen, eerst ’n overzichtelijk kaartje. Zou de Prof ook doen, moest hij in een of andere aula voor zijn auditorium staan.

  Goednieuws voor    alle wereldleiders Nieuwe Stijl. Het zal Den Donald als muziek in de oren klinken. Om nog maar te zwijgen van Marine La Plume van het FN in Frankrijk. Want vergeet het niet, Canada is 100% zo goed Engels- als Franstalig. Dat de herschikking goed zou zijn voor de wereld-econolmie, staat boven alle twijfel. Want de ‘coming one’ heeft, net als Trump, al lang zijn sporen verdiend in de zakenwereld.

  De Oostblok-landen Hongarije, Polen, enz, zullen herademen. Net als de lauwe Vlaams Nationalisten die nu toenadering zullen zoeken tot het Vlaams Belang. Zet alvast de Bokma maar klaar!

  Ook Italië past wonderbaar, als in een sprookje, in dit verhaal. Want het is, met Mateo Salvini van de Lega, al een stukje eerder opgeschoven in de goede richting naar de bevrijdende vernieuwing.

  De Oude (nieuwerwetse) Gewaden worden afgelegd en het Avondland wordt stilaan weer zichzelf.

   

  *

  De Canadese stembusslag van 2019

  In 2019 gaat Canada naar de stembus om een nieuw ‘House’ te verkiezen met 338 leden. De liberale meerderheid, onder leiding van

  Justin Trudeau (°1971),

   

  heeft er met 183 op 338 zetels een meerderheid. Maar de afgelopen maanden zijn er provinciale verkiezingen geweest in Ontario, Quebec en New Brunswick. Het resultaat voor de ‘ Liberal party – parti libéral ‘ was niet geweldig te noemen en de uitslagen zijn zeker geen waarborg voor een federale regering Trudeau II.

   

  Politieke items

   

  Op sociaaleconomisch vlak draait Canada een stuk beter dan Europa, met een groei van boven de 2%. Er is bijna een begrotingsevenwicht en de schuld situeert zich rond de 30% BBP. Een droomscenario voor een staat, zeker in vergelijking met de Belgische situatie. Er zijn dagelijks rechtstreekse vluchten van Zaventem naar Montréal en Toronto, zodoende kunnen onze beleidsmakers eens op leerreis gaan naar de Canadese federatie.

   

  nogal wat politiek ongenoegen in Canada

   

  Toch is er ook nogal wat politiek ongenoegen in Canada. Dat heeft te maken met de situatie in Quebec, waar men meer had verwacht van Justin Trudeau. Die is verkozen voor het ‘House’ in een kiesdistrict in Montréal. Ook zijn beleid ten aanzien van immigratie stuit meer en meer op kritiek. Daarnaast verwijt men Trudeau dat hij teveel bezig is met thema’s zoals gender, transseksuelen, feminisering etc. Zijn beleid is de laatste maanden onderworpen geweest aan de kiezers. Succes volgde niet.

   

  Verkiezingsnederlaag

  Ontario. De nieuwe premier daar heet Doug Ford: de zelfverklaarde Donald Trump van Canada

  *

  Het eerste slechte nieuws voor de liberalen begon begin in juni 2018 met de massieve nederlaag in de belangrijkste Canadese provincie: Ontario. De nieuwe premier daar heet Doug Ford: de zelfverklaarde Donald Trump van Canada. Zijn conservatieve partij behaalde de absolute meerderheid met 75 zetels op 124 (een winst van 48). De regerende liberalen gingen van 58 naar 7 zetels. Voortaan zijn de sociaaldemocraten (NDP) met 40 zetels de leidende oppositie. Deze uitslag is zeer belangrijk, omdat Ontario liefst 121 van de 338 zetels levert voor het federale ‘House’.

  *

  Op 24 september jongstleden trok de oostelijke provincie New Brunswick naar de stembus. De liberalen verloren een zetel 21 (min 1) en moesten de conservatieven laten voorgaan met 22 (plus 1). Deze laatste bemannen nu de regering. Een minderheidskabinet, omdat de groenen en de lokale PANB ook wat zetels hebben behaald. Maar voor Trudeau is het een politieke nederlaag om deze provinciale regering te verliezen. Deze provincie levert wel maar 10 zetels in het federale Huis.

  Coalition Avenir Quebec

  *

  Maar de grote winnaar is de Coalition Avenir Québec (CAQ) van François Legault

   

  Op 1 oktober trok Quebec naar de provinciale stembus. Ook hier ging de liberale partij (Parti libéral) zwaar af met nog 31 zetels op overschot (min 37). Daarmee mag Philippe Couillard een kruis maken over zijn verdere ambities. Maar de grote winnaar is de Coalition Avenir Québec (CAQ) van

  François Legault.

  Die behaalt in één klap 74 van de 125 zetels in het Parlement te Québec-Ville! De CAQ is een afscheuring van de aloude Parti Québecois, maar is een liberaal conservatieve partij. Die pleit voor de Franstalige belangen en een Quebec met veel autonomie. In feite gaat deze partij voor een confederatie. Canada heeft in de praktijk trouwens al veel weg van deze staatsvorm.

  Ook zet deze partij zich af tegen de migratie politiek van Trudeau. De CAQ pleit voor een veel strenger migratie beleid met strenge selecties, grenscontroles en uitwijzingen. Ongetwijfeld was dit thema doorslaggevend voor de overwinning van deze partij.

  De aloude separatistische Parti Québecois zakte naar 10 zetels (min 18). Winst was er voor de sociaaldemocratische Québec Solidaire die van 3 naar 10 zetels steeg. Deze liberale nederlaag in Quebec is belangrijk, omdat deze provincie 78 zetels levert in het House!

   

  De rest

  Trudeau staat in de aanloop van de verkiezingen 2019 niet meer in ‘pole position’

   

  De liberalen besturen nog wel de drie andere oostelijke provincies: Prince Edward, Nova-Scotia en Newfoundland & Labrador. De sociaaldemocratische NDP leidt de regeringen in British Columbia (40 parlementaire zetels) en Alberta (34 zetels in het House). De centrale provincies Manitoba en Saskatchewan zijn ook in handen van de conservatieven. Met andere woorden: Trudeau staat in de aanloop van de verkiezingen 2019 niet meer in ‘pole position’ en dit door het verlies van Ontario en Quèbec.

  2019?

  Op basis van deze tussentijdse verkiezingen lijkt het weinig waarschijnlijk dat Justin Trudeau zichzelf gaat opvolgen. Maar het is ook geen zekerheid dat de Conservatieven alleen aan een meerderheid gaan geraken op ‘Parliament Hill’ in Ottawa. Het zou wel eens best kunnen dat de conservatieve leider Andrew Scheer beroep zal moeten doen op andere partijen, zoals de NDP met voorzitter Jagmeet Singh en vooral op de CAQ met de Québecqois ster François Legault. De thema’s van de regeringsonderhandelingen zijn al gekend: migratie en confederalisme.

  *

  Herman Matthijs

  16 NOVEMBER 2018

  https://doorbraak.be/de-canadese-stembusslag-van-2019/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  *

  AAN DE VRUCHTEN


  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Canada, die het economisch ronduit schitterend blijkt te doen ligt op zakelijk gebied, ligt op een gezegende plaats op aarde, pal naast de (na China) machtigste Grootmacht ter wereld, de USA. Samen met Rusland zijn die twee militair niet te verslaan. Een land als de USA dat ’n paar jaar geleden de ramp Clinton/Clown Obama heeft kunnen afwenden om zich terug naar de top op te werken, is een lichtend voorbeeld voor alles en iedereen. Allemaal zaken die steevast genegeerd en zelfs geloochend worden in onze ‘Media’..

  En ja, inderdaad, we zien het oude spreekwoord weer bewaarheid, dat een dichte buur stukken beter is dan een verre vriend. Woorden als ‘handels embargo’ – tol-lheffingen – douane-rechten – levensduurte, enz, kortom alle gevoelige snaren die gestopt worden, komen me dan voor de geest…

  And the proof of the pudding is the eating….

  Met als voorbeeld een ‘doender’ en geen ‘zuller’ als Trump, gaan de vriendschaps-deuren en de handels-betrekkingen met Europa, daarbij inbegrepen Rusland en het verre China als vanzelf wijd open.

  *

  Geen tijjd voor vitterijen of ’n paar in beslag genomen boten op andermans wateren. En voor wat betreft de kiendles en de moeders van ‘armeere bevolkingen’ die vooruit en vooral zouden moeten geholpen worden: weeral de woorden van ons Ma, die zich met haar groot gezin door de oorlogsjaren heen heeft geworsteld: ‘Wie niet werkt, moet niet eten’. Dat ‘werken’ slaat dan vooral op de Overheden van die landen, en natuurlijk niet op al die arme sukkelaars waarvoor er zelfs geen ‘werk’ voorzien wordt.

  Vaardigt naar daar overal Leiders af, die als kleine Trumps of mini Poetins de boel ter plaatse en de zaken gaan organiseren. Al die landen stikken van de natuurlijke rijkdommen. Maar neem vooral vooraf alle daar aanwezige betweters en profiteurs voor hun eigen veiligheid, in verzekerde bewaring. Er is heel zeker geen nood meer aan Martin Luther Kings, an Mandela’s, Mobutu’s, Castro’s of Ce Guevara’s . Die hebben hun tijd gehad. Kijk gewoon naar de désastreuze resultaten waarin ze hun “achterban’ hebben achter gelaten. Die ‘zullers’ kunnen voortaan weg gehaald worden van hun sokkels, en meegegeven met het Klein Gevaarlijk Afval.

  *

  Mij vroeg het anderzijds enig denkwerk om de afbeelding bovenaan het bewuste artikel te begrijpen. Trudeau ’n man, met als een kop als Janus met twee gezichten? Had ik even niet door. Tot het begrip ‘Liberaal’ in de tekst verscheen….

  Toen kwam mij meteen de kop van Paqtrick Dewael in de Kamer, die pleitte ten voordele van Het Pact van Marrakesh, naast de kop van Vrhfsdt die verkleumd van de kou, ’s nachts in de straten van Kuev, in opdracht van de NATO, pleite voor opstand tegen Rusland.

  *

   

   

   Donderdag 29 November ‘18

   

  30-11-2018 om 05:24 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5188


   

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  U leest hieronder een ingewikkelde tekst waarin het Gezond Verstand de gaande nieuwerwetsigheid beklemtoont van een soort ‘denkers’ die als uitgangspunt in het debat hun eigen mening voorop stellen. Om daarop in wijde graancirkels te argumenteren met talloze uitweidingen naast de kwestie. Om tenslotte te besluiten dat hun prelissen kloppen. En dat ze dus gelijk hebben.

  Iets dergelijks is het sinds lang achterhaalde dogma van alle Slinxke polletiekers en andere raddraaiers. Net als in de islammerij zit er altijd in hun woorden een verborgen agenda.

  En als het mis dreigt te gaan, wordt er geweld gebruikt. Of komt er herrie. Denk daarbij aan Kristof Kalf-O in het Parlement, als het Pact van Marrakesh dreigt geweigerd te worden. Succes gewaarborgd. Zou die misschien ng niet weten, dat zij die een Regering doen vallen, achteraf de verkiezingen grandioos verliezen?

  https://doorbraak.be/nostradamus-kristo-calvo/

  *

  Maar er is meer. Mij komt het voor, alsof de horden aangespoelde ‘Verrijkers’ onze eigen wetten gewoon tégen ons misbruiken. Vrijheid is een Mensenrecht bij ons, maar niet bij hen in hun eigen landen. Zij doen juist beroep op die vrijheden om hun islammerij dwingelandij in detail op te legen. En dat niet alleen aan hun ‘volgelingen’, maar ook, straks, met het mes op de keel, aan ons allemaal.

  *

   

  De ‘Liberale Rechtstaat van

  Othman El Hammouchi

  (*)

  *

  Men zegt wel eens dat popgroepen maar een paar liedjes maken en dat de rest van hun oeuvre bestaat uit variaties op die basis-deuntjes. Misschien geldt iets vergelijkbaars voor denkers of intellectuelen. Van

  Othman El Hammouchi

  kan men in elk geval stellen dat veel van zijn opiniestukjes variaties zijn op de idee dat ‘de’ liberale rechtsstaat per definitie een maximale vrijheid toestaat aan moslims om hun religie te beleven in de publieke ruimte, los van andere consideraties, zoals de neutraliteit van de staat of het ‘vivre ensemble’. Week na week herhaalt hij die boodschap, ad nauseam. Maar houdt ze eigenlijk wel steek?

   

  Grondrechten

  een heuse mensenrechten-kermis

   

  In een recente opinie-bijdrage constateert El Hammouchi bijvoorbeeld dat de juridische invulling en toepassing van fundamentele grondrechten problematisch en inconsistent is. Dat was ook de vaststelling van de auteurs tegen wiens opiniestuk hij reageert:

  Hendrik Vuye en Veerle Wouters

  spreken in verband met de weinig coherente uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties zelfs over een heuse mensenrechten-kermis. Vandaar dat El Hammouchi besluit om, voor de zoveelste keer, te focussen op ‘de onderliggende filosofische argumenten’ in plaats van op rechtbanken en verdragen.

   

  Daarop volgt de zin: ‘In deze staatsvorm verbindt de overheid zich ertoe de individuele vrijheid te maximaliseren binnen de perken van de openbare orde en gelijke rechten.’

  *

  Ik veronderstel dat El Hammouchi met ‘deze staatsvorm’ de liberale rechtsstaat bedoelt. Eigenaardig genoeg stelt hij vervolgens dat zijn maximalistische invulling van dit begrip opgenomen is in de grondwet en ‘bindende verdragen.’ We zouden het toch hebben over onderliggende filosofische argumenten, niet over verdragen en rechtbanken?

   

  Trouwens, dat beginsel staat niet eens met zoveel woorden in de Belgische grondwet. Onder titel 2, ‘De Belgen en hun rechten’ worden enkel een hele reeks vrijheden en andere rechten en fundamentele beginselen opgesomd, zoals de afschaffing van de doodstraf, de onschendbaarheid van de woning en het recht op een menswaardig leven.

   

  Liberale rechtsstaat

  Juridische restricties op de individuele vrijheden op basis van ‘vivre ensemble’ zijn principieel ongeoorloofd

   

  Terug naar de filosofische invalshoek dan maar. Of beter: naar El Hammouchi’s invalshoek. Hij vindt dat er, volgens zijn specifieke invulling van de liberale rechtsstaat, geen ‘onze’ manier van leven is: ‘Iedereen bepaalt die voor zichzelf, hoe aanstootgevend ze ook mag zijn.’ Juridische restricties op de individuele vrijheden op basis van ‘vivre ensemble’ zijn principieel ongeoorloofd. Anders is het geen liberale rechtsstaat meer.

   

  Neen, mijnheer El Hammouchi. Dat druist enkel in tegen jouw arbitraire invulling van de liberale rechtsstaat. Maar dat begrip kan dus ook anders en minder dogmatisch ingevuld worden.

   

  In het geval van Leyla Sahin, de vrouw die geneeskunde studeerde aan de universiteit van Istanboel, oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld dat de overheid als een ‘neutraal organisator’ van de samenleving moet zorgen dat de verschillende religies en opinies kunnen samenleven.

   

  Om dit doel te verwezenlijken kunnen beperkingen worden opgelegd aan de vrijheid van godsdienst, zoals het dragen van een hoofddoek aan een universiteit.

   

  De simpele waarheid is dat het begrip ‘liberale rechtsstaat’ van oudsher in elke liberale rechtsstaat enigszins anders ingevuld wordt

   

  De simpele waarheid is dat het begrip ‘liberale rechtsstaat’ van oudsher in elke liberale rechtsstaat enigszins anders ingevuld wordt.

  Groot-Brittannië is bijvoorbeeld een stuk liberaler dan Frankrijk, wat mede verklaart waarom het zo’n aantrekkingskracht uitoefent op migranten en in het bijzonder op moslims. Dat was een van de lessen die Jan Leyers leerde tijdens zijn onderzoek van de islam in Europa. Hoe moslims in Europa zich voelen, bleek enorm te verschillen van land tot land: ‘In Groot-Brittannië zegt elke moslim je: dit is het beste land ter wereld, hier kunnen we doen en zeggen wat we willen. Da’s heel anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar is de mentaliteit: we willen van iedereen een Fransman maken.’ Anderzijds is de Britse smaadwet zo streng dat organisaties voor de vrijheid van meningsuiting aandringen op een hervorming.

   

  Rechten en vrijheden

  Fundamentele mensenrechten afschaffen of niet meer toepassen, gaat te ver. Daar heeft El Hammouchi gelijk, maar verder heeft een land behoorlijk wat ruimte bij de invulling van rechten en vrijheden. In die zin zijn de grondrechten, in tegenstelling tot wat hij beweert, wél een buffet. Het voornaamste is dat de rechtsstaat democratisch is, niet dat ze zo liberaal mogelijk is of een maximale invulling geeft aan het recht op een menswaardig leven.

   

  Die vrijheid is wat mij betreft echter niet absoluut, zelfs niet als het om religieuze groeperingen gaat

   

  Niemand zal het recht ontkennen van bepaalde groepen om zich, onder meer via vaak bizarre kledij en dito rituelen, af te zonderen van de ruimere samenleving, of het nu gaat om Hell’s Angels, de amish, orthodoxe joden, hippies of moslims. Die vrijheid is wat mij betreft echter niet absoluut, zelfs niet als het om religieuze groeperingen gaat. Andere overwegingen, waaronder de neutraliteit van de overheid, de openbare veiligheid, gelijke rechten en plichten voor vrouwen en mannen, en het ‘vivre ensemble’ kunnen ze aan significante beperkingen onderhevig maken. Iets waar één van de grondleggers van de Verlichting,

   

  Baruch Spinoza (1632-1677),

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza

  trouwens ook al voor pleitte. Het is aan een samenleving of haar democratisch verkozen vertegenwoordigers om te bepalen hoe groot of klein die beperkingen zijn, niet aan een filosoof en zeker niet aan een apologeet van één specifieke godsdienst die zich in dezen voordoet als neutraal filosoof.

  Koen Tanghe


  https://doorbraak.be/liberale-rechtsstaat-othman-el-hammouchi/

  *

  (*) Deze figuur, El Hammouchi etaleert dus zijn streng islamitische ideologie door zich met het tussenvoegsel El bekend te geven als trouwe Mekka-bedevaarder. Maar hij ‘voldoet niet aan de conventies van Wikipedia’ om daar ‘gewogen’ te worden.

  Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Othman_El_Hammouchi

  *

   

   

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  In ons spraakgebruik zijn voor binnenlands gebruik ‘paspoort‘ en ‘identiteitskaart‘ één en hetzelfde begrip. Het zijn synoniemen.

  Niet dus.

  Pasporten zijn slechts vereist, om mits voorafgaandelijke toelating van Vadertje Staat, voor buitenlandse reizen. Al-dan-niet geldeld als ‘Visum’.

  Groot Brittanië (+ usa) kennen geen ‘identiteitskaart’ en men is daar diegene die men wil zijn, anoniem in de massa. Al komt men er als uit de lucht gevallen. Eenmaal op Britse bodem voet aan wal gezet, is iedereen er Brit…. Dat is dan ook de reden waarom ‘transmigranten’ – goed en voldoende ingelicht - ten koste van hun eigen leven, aan de overkant van Het Kanaal willen geraken.

  *

  Om af te ronden, nog even over Benedictus Spinoza – Bento – Benito - Baruch – Barack.

  Ooit hadden we uit het hondenasiel ’n prachtige Duitse Herder die Bento heette.

  Ooit was er ’n Italiaanse Staatsman, lieveling van alle Italiaanse vrouwen, die Benito (Mussolini) heette. Benito is de verkleinvorm van Bento.

  Baruch – Barack: allemaal vervormingen van Benedictus, een naam die vergroeid is met de Moederkerk van Rome…

  Maar à propost, wat vertelde die Spinoza daar? Vooral die laatste zin is volgens mij een relevant schot in de roos. Vooral gezien in het licht dat vandaag-de-dag van Mars komt…

  “In zijn filosofie speelde theologie geen rol. Hij stelde dat God en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt

  *
  29 NOVEMBER 2018


  29-11-2018 om 05:34 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5187


  ****

  Ieder vogel vliegt zoals hij gevlerkt is.

  *

  Vandaag dus kort en met enige vertraging even het aardse tranendal ruilen voor – als een koningsarend zo hoog mogelijk in de lucht te verdwijnen voor het menselijk oog in een zee van ruimte. Zeg maar een opwaartse duik in Het Grote Niets dat zich alleen in ‘Lichtjaren’ laat uitdrukken.. Het is om ervan te duizelen… Vooral voor iemand met hoogtevrees…

  *

  Het licht van deze foto is afkomstig van een melkwegstelsel (sterrenstelsel) en vertrok daar 51 miljoen jaar geleden. We zeggen dan:

  Het sterrenstelsel staat 51 miljoen lichtjaar van ons vandaan..

  1 lichtjaar = 300.000 km/sec of 9.5 biljoen Km.

  *

  We kijken dus eigenlijk terug in de tijd, want wat we zíen is van 51 miljoen lichtjaar terug! En precies op vandaag, 27 November 2018 spiedt ons menselijk oog met de neus op de feiten ter plaatse, als een dief in de nacht, op de tastbare omgeving van onze ‘zusterplaneet’ Mars. Wonder welke Goden daar aanbeden worden: de toekomstige of de verdwenen.

  Kortom, hier is het gehele mensdom van het Ondermaanse nog minder dan ‘n pluisje in het oog van de Almachtige. En daar staan we dan!!!!

  *

  Vandaar dat we ook hier uitgepraat zijn. Omdat we er allemaal, zo goed als niets over weten. We zien de Maan, de Zon, de Sterren (maar ook nog veel meer) met het blote oog en kunnen dus aan hun bestaan niet twijfelen.

  Over Eeuwigheid, over Tijd en Ruimte weten wij, mensen, vandaag evenveel als de Neanderthalers wisten over de streepjes en nulletjes waarop onze computerwereld draait.

  *

  Drie (3) verkeerspiloten hebben vanuit verschillende vliegtuigen een of meerdere UFO’s gezien. De eerste melding kwam van een British Airways piloot op 9 november, die op dat moment ten zuidwesten van Ierland vloog, van Londen naar Montreal. Ze vroeg de luchtverkeersleiding of er soms militaire oefeningen plaatsvonden. Toen het antwoord ontkennend was, vertelde ze dat ze een ‘fel licht’ had gezien dat zeer snel langs haar toestel vloog, alvorens te verdwijnen.

  Ze bleek niet de enige die deze UFO had waargenomen. Een piloot van Virgin Airways mengde zich in het gesprek en zei dat hij ‘meerdere ‘voorwerpen’ op ongeveer dezelfde koers’ had gezien, en dat deze een ‘zeer fel’ licht afgaven. Hij suggereerde dat het misschien brokstukken van een meteoor konden zijn die in de atmosfeer was doorgedrongen.

  *

  ‘Blij dat ik niet de enige was,’ voegde een derde piloot toe. Ook hij had een ‘astronomische’ UFO gezien die ‘met Mach 2’ leek te vliegen. De luchtverkeersleiding liet de drie piloten weten dat ‘andere toestellen in de lucht hetzelfde hebben gezien, dus we gaan de zaak onderzoeken.’

  *

  Astronaut zag ‘alien achtig’ iets in vrachtruim Space Shuttle

   

  Eerder dit jaar twitterde de Amerikaanse astronaut Leland Melvin dat hij ongeveer 10 jaar geleden in de toen nog vliegende Space Shuttle ‘iets organisch, alien-achtig’ in de ruimte had gezien. Als antwoord op de vraag of hij ooit buitenaards leven had waargenomen, zei hij dat hij een ‘doorzichtig, gebogen en organisch’ object in het vrachtruim van de Shuttle had gezien, wat hij meteen had gemeld aan de leiding op Aarde.

  ‘Ground Control’ kwam met de verklaring dat het een stuk ijs moest zijn geweest dat los was gekomen van een leiding. ‘Ik stond op het punt ‘Houston, we hebben een probleem’ te zeggen, maar wist dat iedereen gek wordt als die woorden uit een ruimteschip komen.’ Op de vraag of hij denkt dat de NASA heeft gelogen, antwoordde hij ‘hmmm... ik denk het niet... maar je weet maar nooit.’

  *

  In 2004 haalde een andere UFO melding het nieuws. De bemanning van een Amerikaans marineschip zag toen een ‘Tic Tac’ vormig object ‘zonder zichtbare voortstuwing’ bij de kust van Californië vliegen.

   

  'UFO's net zo echt als overvliegende vliegtuigen'

   

  In 2013 hield het Amerikaanse Congres een serie hoorzittingen met zo’n 40 tot 50 mensen, waaronder (voormalige) politici, defensiemedewerkers en een astronaut die allemaal UFO’s zouden hebben gezien. Daaruit kwam weinig opzienbarends naar voren. Bill Richardson, oud gouverneur van de staat New Mexico, verklaarde op TV dat de Amerikaanse Overheid al tientallen jaren UFO waarnemingen in zijn staat, zoals de beroemde gecrashte UFO (‘weerballon’) in 1947 in Roswell, in de doofpot stopt.

  In 2009 hielden zes voormalige Amerikaanse militairen, waaronder hoge officieren en (vice)commandanten, namens een groep van 120 collega's een persconferentie waarin zij het door de Overheid opgelegde stilzwijgen doorbraken en journalisten vertelden over hun (veronderstelde) ervaringen met UFO's. Zo zouden UFO's diverse keren Amerikaanse kernwapens onklaar hebben gemaakt en zelfs zijn geland op militaire bases.

   

  De in 2016 overleden Apollo-14 astronaut dr. Edgar Mitchell, de zesde man die op de maan liep – en die vlakbij Roswell werd geboren -, verklaarde tijdens toespraken en persconferenties dat het 'tijd is om dit embargo op de waarheid over de aanwezigheid van aliens op te heffen.' De voormalige Canadese minister van Defensie Paul Hellyer zou ooit hebben gezegd dat 'UFO's net zo echt zijn als overvliegende vliegtuigen.'

   

  *

  In 2012 beweerde Timothy Good, een voormalige adviseur van het Pentagon, tegenover de BBC dat de Amerikaanse regering al 60 jaar contact heeft met aliens en dat president Eisenhower in 1954 drie geheime ontmoetingen met buitenaardse wezens heeft gehad.

  Vaak geheime militaire toestellen

   

  Veel – maar niet alle - UFO meldingen in het verleden konden later verklaard worden als waarnemingen van geheime militaire toestellen, zoals de Amerikaanse F117 en B2 Stealth toestellen. Amateur waarnemers in de VS en Europa berichten sinds het einde van de vorige eeuw over een driehoekig militair vliegtuig annex ruimteschip dat de TR-2 of TR-3 wordt genoemd[p1] , en dat zou beschikken over zowel anti-zwaartekracht technologie als middelen om zichzelf onzichtbaar te maken.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Soms is het in de wereld rond ons, net als in de Liefde, moeilijk om ‘Wahrheit und Dichtung’ uit elkaar te houden.

  Mij valt het op, dat UFO’s gewoonlijk in de belangstelling opduiken niet omiets op te helderen, maar intgxendeelom de aan dacht af te leiden.

  Mij om het even, het bexijdt alleen dat er veel meer gaande is dan we (vootlopig) mogen weten. Of soms komt het onder een mee gesofistikeerde wijze naar voor die we dan ‘Religie’ noemen. In de wetenschap dat het godsbesef net als de zwaartekracht, op zichzelf al even onzichtbaar, alleen maar wachten op een signaal om het Mensdom te komen verrijken.

  Een ‘verrijkin’ die heden ten dage ondergesneeuwd pf verward wordt met enorme volksverhuizingen naar de beschaafde wereld toe.

  Maar er is, zo lezen we, vooruitgang.

   

  de TR-2 of TR-3 die zouden beschikken over zowel anti-zwaartekracht technologie als middelen om zichzelf onzichtbaar te maken.

   

  Stof voor science-fiction’. Zo bijvoorbeeld astraunaut interviewt de 3 Aartsengelen Michaël, Gabriel en Uriël op een geheime locatie, over de exacte positie die ze gaan innemen als het ooit zo ver komt dat er op de vier hoeken van de Aarde de taptoe ofte de ‘Last Post’ voor het einde der Tijden wordt geblazen.

  *

   

  ‘het 'tijd is om dit embargo op de waarheid over de aanwezigheid van aliens op te heffen’

  Ook op gelet dat het Angelsaksisch woord ‘Alien’ (spreek uit ‘eelian’) een verre herinnering oproept vaan het bijna internationaal woord ‘Engel’. Zou daar enig verband kunnen bestaan in ons collectoef menselijk geheugen, net zoals dat het geval is met het woord ‘zondvloed’, een gebeurtenis uit de Bijbel waarvan de feiten wereldwijd gegraveerd staan in de meeste volksherinneringen verspreid over heel onze planeet.

  *
  Woenssdag 28 November ‘18

   [p1]

  28-11-2018 om 04:42 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5192


   

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  En de show gaat maar door: buiten de Nieuwe Vlaamse Alliantie waarop heel wat sleet zit, staan alle, maar dan ook alle andere partijen te geilen om het Pact van Marrakesh te mogen aangaan. In solidariteit met ‘de anderen’, di Frankrijk en vooral Merkel.

  Landen die vastberaden weigeren (en dat ook niet wegsteken), zoals Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovakije, Italië en Oostenrijk, worden helemaal niet vermeld. Het wordt ons voorgesteld alsof er geen andere keuze is, dan tekenen om ons te onderwerpen.

  Merkel, als directe opvolger van haar Voorganger Adolf Hitler is de verpersoonlijking van het Kwaad dat voor de derde keer in amper100 jaar tijd onze Beschaving dreigt te vernietigen. Om er zelf, samen met de pieterol-pompers, de zure vruchten van te plukken

  De Duitsers denken eens te meer van zichzelf dat ze het ‘Herrenvolk’ zijn, de anderen, ook wij, alleen maar ‘Untermenschen’. Merkel en de overzeese Clown Obama, de Moslim Brpeder en zijn duivels gezelschap van the Clinton Wife met de Hongaars-Amerikaanse Jood Georges Sorros willen de hele Geglobaliseerde Planeet als op een schoteltje aanbieden aan de Meesters met het Kromzwaard.

  *

  Op plaatselijk vlak voelt als van zelfsprekend BDW de hete adem van Filip DeWinter in zijn nek. Als hij ook maar één seconde twijfelt of zwicht, dan rijst er als vanzelf automatisch een triomfboog uit de grond boven de Zetel van het VB. Dan mag de beiaard spelen, en kanten gevels mogen glanzen. Want BDW moet kiezen of verzuipen.

  *

  Vandaar dan deze oproep aan medeburgers die het met lede ogen meemaken dat hun eigen partij-voormannen zichzelf in de vernieling hebben gereden (voltooid verleden tijd), om ons te vervoegen. Als ‘Markessh’ niet doorgaat, dan is onze Welvaart verzekerd.

  Laten wij AUB met ons allen op de Sociale Media het signaal geven dat niet is mis te verstaan. Het is genoeg geweest.

  Wij willen o ns eigen Land terug! Wat lukt in een groot land als Italië, moet in ons kleine maar werkzame Vlaanderen als vanzelf gaan.


  EE? GEEL-ZWARTE WERVELWII?D

   

  *

  Hebben er lang op moeten wachten, maar op 14 oktober trok de geel-zwarte wervelwind eindelijk opnieuw door Vlaanderen. In tientallen steden en gemeenten behoort onze partij intussen tot de leidende formaties. Meer dan 350 Vlaams Belang-kandidaten zullen in januari de eed afleggen als gemeenteraadslid.

   

  546.474 kiezers kozen op verkiezingsdag voor de enige partij die onze mensen op de eerste plaats zet. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014! Hoezeer de pers zich ook uitslooft om het tegendeel te beweren, geen enkele andere partij kan een dergelijk palmares voorleggen. Dat wij ondanks moeilijke omstandigheden – denk maar aan het vreemdelingenstemrecht en de 105.000 nieuwe Belgen die er onder deze regering bijkwamen – fors vooruitgaan, is een prestatie van formaat.

  Maar dit is niet alleen een overwinning voor het Vlaams Belang. Het is een overwinning van de gewone Vlaming die zich verzet tegen de toenemende immigratie die onze welvaart, onze cultuur en ons sociaal model op de helling zet. Dit is ook een overwinning voor al degenen die zich niet meer begrepen voelen door de traditionele politici die elke voeling met de realiteit hebben verloren.

  *

  De partijen van de Wetstraat hebben verloren, de partij van de Volksstraat wint. Morgen gaan wij aan de slag om Vlaanderen weer van ons te maken.

  Maken we Vlaanderen weer groot!

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  De Vlamingen staan er in de Geschiedenis voor bekend, dat ze vriend én vijand totaal onverwachts kunnen verrassen. Is het niet in de wielerwereld, dan is het in de kunstwereld. Eddy Merkx en Pieter Paul Rubens zijn de namen. Zo werd in 1302 nog vóór de nacht inviel, van uit Kortrijk een speciale ijlbode uitgezonden naar Rome om aan de Paus de onverwachte nederlaag van de Franse Koning, de toenmalige Machtigste Man van de hele wereld, mede te delen. Het ongelofelijk bericht kwam daar, tot ieders grote verrassing, reeds de volgende avond aan.

  *

  Anders dan de toenmalige krijgsgewoonten, waren de meeste in de strijd van hun paard geslagen/gevallen Franse edelen, niet gespaard om achteraf terug losgelaten in ruil voor losgeld, maar werden die aan de modderige boorden van de Groeningebeek, meteen afgemaakt. Om er de 600 ‘Gulen Sporen’ van als buit in de hoofdkerk te pronk te hangen. Dat alles was wereldnieuws, samen met de berichten dat van vroeg in de namiddag van die warme 11de Juli, veel Franse voetknechten strompelend en elkaar ondersteunend de terugweg richting Franse grens hadden aangevat. Maar dan zonder de borstels om het Vlaamse volk af te ranselen, die ze hadden meegebracht.

  *

  Verstomming alom. De machtige Franse Koning die zelfs een zeker wettelijk gezag had over het Graafschap Vlaanderen, vernederd door een bende opstandelingen, die niet langer naar zijn pijpen wilden dansen. En die in het bijzonder zjn hoge belastingen kotsbeu waren. Die hadden zelfs kort voordien de Koningsgezinde adellijke Elite bij De Brugse Metten, op hun plaats gezet. Operatie ‘Schild en Vriend’, weet U nog? Twee door Franstaligen moellijk uit ter spreken woorden, die hen onverbiddelijk de kop kostten.

  De toen beschaafde aderlijke wereld kon niet geloven wat ze hoorden, en toch was het de realiteit van de dag. Ten andere iedereen wist van de exorbitante hoge Franse Staatsschild zowel bij de Paus als bij de Order der Tempelridders. Phillppe Le Bel was blut. Die Tempeliers waren sedert 1095 en de Eerste Kruistocht schatrijk geworden door de bescherming van de Pelgrims naar het Heilig Land.. Hij Kon nergens nog aan geld geraken om zjn Koninkrijk overeind te houden en probeerde dan maar, in samenwerking met de Paus, de rijkdommen der Tempeliers af te troggelen. Een operatie waaraan we het begrip ‘Vrijdag 13de hebben aan overgehouden…

  *

  Bij de als attractie bedoelde moord op de brandstapel midden de Seine in Parijs op de Laatste Grootmeester van de Orde, waren diens laatste woorden de vervloeking dat beide lafaards, de Paus én de Koning, binnen het aan de pest zouden sterven. Wat dan ook geschiedde.

  Het Geheim van de Tempelridders? Honderden jaren later werd het ontdekt in de jaren 1800 door een zekere Marie Curie, de postbacil, verspreid door ratten. Om zich daar in Jeruzalem op de Tempelberg tegen ratten (een normaal verschijnsel in die landen) te beschermen, hadden de Kruisvaders zich voorzien van een legertje Egyptische katten. Die ze (de Paters) zogezegd aanbaden als afgoden. En waarvoor ze later als ketters werden behandeld…

  Allez, dat is toch zowat de essentie van het verhaal.

  *

  Wie enige gelijkenis meent te ontdekken met de Gele Jasjes en/of de laatste dagen van dit politiek benepen jaar, zit dicht op de feiten. Gele Jasjes, misnoegdheid, revolutie alom, Sjarel Premier die geen deftig woord Nedderlaaaans kan uitspreken, Macroni die komt ronselen voor Marrakesh, enz, enz. Dat duuurt hoogstens tot 11 Juli 2019, een goede maand na de Moeder van alle Verkiezingen.

   

  Al deze tekenen bedriegen niet. Ze bevestigen vooral het stijgend succes van de harde leeuwenkern der hardste Vlamingen.

   

  Wij hebben een grondgebied, we hebben ’n Parlement, we zijn een democratisch land. Niets belet ons om een 2/3de meerderheid te bewerken die de Onafhankelijkheid uitroept.

  Het zou een even grote verrassing kunnen worden als in 1302. Maar deze keer zouden ‘the clouds’ roodgloeiend staan van boodschappen, dat de Nieuwe Tijden zijn begonnen.

  *  Dinsdag 27 November ‘18

   

  27-11-2018 om 16:01 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5186
  AA
  23-11-2018 om 05:17 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5186


   

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Orde en regelmaat geven zin aan het leven. Als daar nu nog rechtlijnigheid bijkomt, is zo iemand inderdaad eventueel een favoriet van mij. Met getreuzel koopt men geen boter.

  *

  Hier wordt gelijktijdig de nieuwe Barbara Pas met haar nieuwe echtgenoot ten tonele gevoerd. Wij wensen langs deze weg het jonge paar een gelukkige toekomst toe. Heil en zegen op al hun Vlaamse (express-)wegen!

  *

  De Liefde is wonderbaar. De Liefde liegt niet. De Liefde bedriegt niet. De Liefd steunt (à la Trump?) die ene grote universele Waarheid: Eigen Volk Eerst.

  *

  https://doorbraak.be/vvb-voorzitter-stapt-op/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  VVB-voorzitter stapt op

  *

  Bart de valck, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft ontslag genomen. Met een boze mail over wat volgens hem allemaal fout loopt in de VVB en een vriendelijk bericht op Facebook, trekt hij de deur achter zich dicht nog voor het einde van zijn tweede termijn als voorzitter. Vanavond (15 november 2018) zal de Raad van Bestuur van de VVB normaal gezien ondervoorzitter en

  West-Vlaams provincievoorzitter Hugo Maes

  aanstellen als interim-voorzitter.

  Bart De Valck maakte zijn ontslag zo wereldkundig op Facebook:

  ‘Gisteren drukte ik voor mezelf op de pauzetoets. Na 37 jaar onafgebroken Vlaams engagement eerst bij het TAK, dan bij de VVB nam ik ontslag als voorzitter van de VVB. Om Bart Maddens te citeren: “De Vlaamse beweging mag wat energieker zijn”.

  Tijd voor wat anders en meer tijd voor diegenen die me nauw aan het hart liggen. De afdelingen en de militanten kunnen blijvend rekenen op mijn steun en sympathie. Ik kijk uit naar het Witboek voor onafhankelijkheid en de buscampagne.‘

   

  Die laatste zin kan gelezen worden als een sneer naar het bestuur van de VVB, het zijn twee projecten die al lang, al te lang aanslepen binnen de VVB.

  Hoewel Bart de Valck twee jaar geleden (2016) duidelijk herverkozen werd als voorzitter van de VVB was noch de eerste, noch de tweede termijn er een zonder hindernissen. Volgens insiders maakte hij iets te gretig gebruik van ‘het prerogatief van de voorzitter’ om een eigen koers te varen. Volgens sommigen een eigengereide koers te varen. De Valck zelf vindt dat hij en de VVB karakterieel niet goed bij elkaar passen.

  Persoonlijk en politiek

  Een deel van de problemen was ook persoonlijk. We zijn Dag Allemaal niet, maar Bart de Valck heeft een relatie met Barbara Pas, Kamerlid voor Vlaams Belang. Dat tastte volgens enkele leden van de raad van bestuur de geloofwaardigheid aan van De Valck als VVB-voorzitter en, daarmee, van de VVB. Zeker de relatie met de N-VA werd daardoor moeilijker, vonden ze. De stok om de hond te slaan was heel (volgens sommigen te) makkelijk gevonden, via de voorzitter was de VVB een filiaal van het Vlaams Belang. Maar langs de andere kant leven we in een vrij land waar iedereen een relatie mag beginnen met de partner naar keuze. Hoe dan ook zorgde het de voorbije jaren voor spanningen in het bestuur van de VVB.

  een bewijs in van hun groeiend vermoeden dat Bart De Valck zich opmaakt voor een politieke carrière

  Laatst nog op 4 november op de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog aan de IJzertoren haalde de VVB-voorzitter het nieuws door in zijn toespraak in te hakken op het cordon sanitaire, met bijzondere aandacht voor Forza Ninove. Volgens vele VVB’ers ongepast op zo’n herdenking en op die plaats. Ze zagen er een bewijs in van hun groeiend vermoeden dat Bart De Valck zich opmaakt voor een politieke carrière binnen het Vlaams Belang. Het opstappen van De Valck zou nu gebeuren omdat dat nog ver genoeg van de verkiezingen in mei 2019 is om aanvaardbaar te zijn. Zoals één van zijn voorgangers VVB-voorzitter Rita de Bont deed, eerst ontslag nemen en later de politieke stap aankondigen. Vlaamsgezinde kiezers zijn gevoelig voor overstappen van ‘de beweging’ naar ‘de politiek’, dat moet netjes gebeuren.

  De Valck woont in Vlaams Brabant, een kandidaat op de lijst met bekendheid in de Vlaamse Beweging kan daar een meerwaarde zijn voor Vlaams Belang. In tijden van communautaire stilstand kan dat Vlaamsgezinde kiezers misschien overtuigen om voor het Vlaams Belang te stemmen. Al moet daarbij gezegd worden dat Bart De Valck vooral bekend is bij militante Vlaamse bewegers, minder bij het brede publiek.

  Probleem

  ‘Ik heb geen partijpolitieke ambitie’

  Bart De Valck zelf ontkent een nakende politieke overstap. ‘Ik heb geen partijpolitieke ambitie’, zegt hij duidelijk aan Doorbraak. Het gepraat daarover is volgens hem een deel van het probleem. ‘Alles wat ik doe of zeg wordt op den duur gezien in functie van “mijn nakende politieke carrière”.’ De reden voor zijn ontslag is eenvoudiger. ‘De VVB is een rustige en voorzichtige organisatie, voor mij mag het met iets meer controverse en korter op de bal zijn. Ik heb na enkele slapeloze nachten en consultatie van enkele vrienden vastgesteld dat ik beter stop. Ik heb me voorgenomen om op mijn 50ste niets meer tegen mijn goesting te doen. Ik doe dat nu om de VVB de kans te geven zich te herpakken. Het is zonder rancune en met een warm hart voor de VVB, maar mijn stijl is anders.’

  In zijn Facebookbericht laat Bart De Valck uitschijnen met iets nieuws bezig te zijn, maar daarover wil hij niets kwijt. ‘Ik heb wel wat ideeën, wat ik zal doen, zal ik doen met vrienden en het zal plezant moeten blijven. Maar je hoort nog van me.’ Wij gokken op een soort TAK 2.0, wat ambiance en humor in de Vlaamse beweging.

  Verschil

  Het verschil in communicatie tussen de ex-voorzitter en het VVB-bestuur over zijn ontslag is opvallend. Het zegt genoeg. Er is duidelijk sprake van een vertrouwensbreuk, al noemt De Valck het zelf een stijlverschil. De VVB is vandaag een beetje op zoek naar de goede weg om in het sterk veranderde Vlaamse politiek landschap politiek relevant te blijven. Beide partijen zijn het er over eens dat Bart De Valck niet de man is om in die periode voorzitter te zijn. De voorzitter die dat wel zal zijn zal keuzes moeten maken welk soort vereniging of beweging de VVB zal zijn in de toekomst.

  Peter Bauwens

  *

  Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Met de komende Verkiezingen van Mei 2019 in zicht is het echt geen koffiedk meer kijken waar de VVB naartoe zal gaan. Vooral geen ophef maken om de Grote Baas niet tussen de voeten te lopen. Zo ongeveer wat we enkele dagen geleden naar voor brachten met de schooljeugd in La Douce France tegenover het Gezag:

  ‘Pas de vagues’

  *

  Want als het gaat om ‘La Belgique une et indivisible’ is er geen enkel Vlaams offer te veel.

  Tenzij misschien de fictie wordt ingehaald door de realiteit. Laat ons zeggen, dat alle beetjes helpen. Zo sprak de muis en ze plaste in de zee.

  *

  Ik verklaar mij nader.

  Voor het Vlaams Belang staat er sedert de vorige verkiezingen van maar liefst 5 jaar geleden, een gunstige wind. En die blaaat begot in de goede richting. Dank zij de bekwame stuurlui aan boord, zit de kans er dik in, dat er records zouden kunnen gaan sneuvelen. Zodat de boot van de Gematigde Vlamingen de loef wordt afgestoken doorde hard liners…

  *

  De vraag is dan, of er opnieuw ’n derde hond met het federaal been zal willen gaan lopen.

  Nous nous connons, n’est ce pas?!!!!

  Zonder daarrond nog doekjes te willen winden, komt het er dus op aan, dat ’la Blegique Latine’ moet blijven, of mpet verdwijnen. Waarom trouwens ineens al die sympathie van Macroni voor La Capitale? Waarom al die storende verliefdheid van onze Sjarel Premier voor de EU en - vergeet het niet - voor het ‘immigratie-pact van Marakesh. De tijd voor de ondertekening op 11-12 december . dwingt.

   

  Maar ach, het ding is ‘niet bindend’ en bijgevolg totaal onschadelijk om te doen zoals de rest van de overige reeds geannexeerde Europese Gebieden….

  Het is dan ook niet toevallig, dat de BRT (!) ronselt voor de lessen Arabisch die voortaan overal te lande zullen gegeven worden.. Door lesgevers die zelf onder elkaar zeggen ons te haten….

  Ja, inderdaad, in Vlaanderen is men zo dikwijls man als men talen spreken kan.

  En daarbij, zou men armoe lijden, om ’n mondje meer? Daar waar mensen strijden, helpt de Heer…

  *

  NASCHRIFT

  Gisteren op VTM om 19 uur vernomen dat er vanwege het ‘Immigratie Pact’ grote bagarre dreigt tussen BDW die dat NIET wil getekend zien, en Sjarel Premier die het namens alle andere partijen wèl in Marrakesh pe vliegtuig en met groot gevolg wil gaan tekenen Wij moetzn solidair zijn met de rest van Europa, zeggen die.

  Het zit er dus dik tegen. Regering naar af en nog vòòr de Grote Verkiezingen van 25/5 eerst toch iedereen nar de stembus jagen voor de ultueme confrontatie?

  Hoop doet leven.

  Maar voor de Antwerpse Voer & een klad Weverkes gaat het om er op of er onder. Het worden hectisch dagen, na deze eerste ‘Black Friday’ voor algemene en exclusieve solden.

  *  Vrijdag 23 November ‘18

   

  23-11-2018 om 00:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5185


  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

   

  Zo hoort U het ook eens van een ander En het kan altijd nog erger.

  Voor iemand die in een normale gezinssituatie staat, midden het dagelijks leven is het schoolgedrag al lang een alledaags feit geworden. De ene helft werkt slag om slinger, de kinderen vallen mee en de andere helft ‘staat’ in het onderwijs.

  Bargoens

  (of Dieventaal)

  https://www.google.be/search?source=hp&ei=ETH0W9yqAsSQmgXl8qmwAQ&q=bargoens&btnK=Google+zoeken&oq=bargoens&gs_l=psy-ab.3.1.0l10.71791.74786..75980...0.0..0.71.480.8....2..0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i10.Ayk7OhxYbtM

  *

  Dus bevat het school-bargoens voor ons al lang geen geheimen meer. Rn het verbetert niet. Integendeel. Sommige moeders hingen zelfs nog om 10 uur (’s avonds) aan de telefoon om urenlang op te spelen (zelfs tegenover mij) over de slechte utslagen van de dochter….

  In de klas (beroepsonderwijs voor meisjes) zaten de leerlingen al begin de jaren ’70 bovenop hun lessenaren gezellig onder elkaar in het Turks te babbelen en te giechelen, de rug naar de leerkracht aab het bord.. Geen sprake van dat de les al ook voor hen al begonnen was.

  En de Directie? Gewoon doen alsof dat normaal is. Verduldig ’n beetje wachten. Pedagogisch redeneren! Gewonnen tijd om ondertussen proefwerken te verbeteren….

  **

  *


  In kogelvrijvest voor de klas?

  *

  Het filmpje dat viraal ging in Frankrijk.

  foto: ©Youtube

  https://doorbraak.be/pasdevague-kogelvrijvest-klas/

  *

  Het wordt al de #MeToo van het onderwijs genoemd in Frankrijk, de kersverse hashtag #PasDeVague, geen golf. Dat staat voor ‘geen ophef’, laat maar gaan. Een wanhoopskreet van Franse leraren, omdat er maar niets gebeurt aan het al tientallen jaren bestaande en steeds grovere geweld van leerlingen dat ze over zich heen krijgen. Pas de vague is een standaard antwoord als ze bij de directie van hun school aankloppen om de daders te laten bestraffen: rustig maar.

  *

  Filmpje

  Het pistool bleek niet echt te zijn, de vraag is of de lerares dat wist.

  De beweging begon door een filmpje, dat door leerlingen online werd gezet, en viral ging. Op een Franse school voor lager beroepsonderwijs zien we hoe een zwarte leerling van 16 jaar met gestrekte arm een pistool op het hoofd van een lerares houdt, die achter een bureau zit. Hij schreeuwt dat ze hem ‘present’ moet melden. Een andere gekleurde leerling maakt op de achtergrond jolige danspasjes en steekt zijn middelvinger omhoog, en iemand filmt. Het pistool bleek niet echt te zijn, de vraag is of de lerares dat wist.

  Het meest verontrustende is dat ze kalm blijft, en kennelijk de jongen zijn zin geeft. Je zou verwachten dat ze in doodsangst verkeerde, maar ze wekt de indruk aan dit soort geweld gewend te zijn. De school bevindt zich in

  Créteil,

  een Parijse voorstad met probleemwijken.

   

  ‘Om in zo’n banlieue voor de klas te gaan staan, moet je de mentaliteit hebben van iemand in een arrestatie-team van de nationale gendarmerie, maar dan zonder het kogelvrije vest.’

  Waar leraren er al jàren niet in slaagden dit probleem onder de aandacht te brengen, lijkt het door dit filmpje wel gelukt. De media berichtten erover, wat ze voordien nauwelijks deden, en de ministers van onderwijs en binnenlandse zaken gaven persconferenties en beloofden actie te ondernemen. De omerta waar leraren over spreken, lijkt doorbroken. Al wist men op de publiekszender France 2 alweer te melden dat die jongen met dat pistool ‘best een aardige knul’ was, althans volgens zijn vrienden, en komen de ministers tot nu toe niet veel verder dan het benoemen van een ‘strategisch comité’. Toch is het al heel wat dat er überhaupt over wordt gesproken.

   

  Roets 2019

  De grote vraag is waarom er eerder niets gebeurde.

   

  ‘Een leerling zei ‘je nique ta mere’ – ik neuk je moeder, toen ik naar een absentie-briefje vroeg. Hij schold me uit voor trut, omdat ik wilde dat hij zijn kauwgum uit zijn mond haalde. Later ging hij me fysiek bedreigen. Het schoolhoofd zei dat ik hem had gestigmatiseerd, dat het verbieden van kauwgom in de klas toch ook wel erg streng was, dat hij geen straf kreeg, en dat ík me maar aan die leerling moest aanpassen.

   

  Zones de ‘non droit’

   

  Geweld tegen leraren komt voorvoor op scholen in of bij zones ‘de non droit’: rechteloze gebieden zoals die hier worden genoemd. Officieel spreekt men liever over

  ZUS: Zone Urbaine Sensible,

  een gevoelige stadswijk.

  Daarvan zijn er zo’n honderd in Frankrijk, met concentraties rond de grote steden. De gewelddadige leerlingen zijn meestal van uitheemse oorsprong, vaak uit de ‘kleine Maghreb’: Tunesië, Marokko en Algerije, of uit zwart, Franstalig Afrika.

  De overheid is uiterst behoedzaam als het gaat om feiten die deze wijken of groepen in kwaad daglicht stellen, uit angst voor maatschappelijke onrust. Vergeet niet dat

  Gérard Collomb,

  Macron’s vorige minister van binnenlandse zaken, onder meer is opgestapt omdat hij de president te laks vond als het om deze wijken ging. Hij was zelf 10 jaar burgemeester van Lyon, de derde stad van Frankrijk. Collomb vreest dat het in de ergste probleemwijken binnenkort wel eens uit de hand kan lopen tussen verschillende bevolkingsgroepen, als er niks gebeurt.

  ‘Ik stuurde een Maghrebijnse-leerling de klas uit, omdat hij de deur had opengetrapt toen hij binnenkwam en me had beledigd omdat hij geen berisping van een vrouw wilde accepteren. Het schoolhoofd bracht hem weer terug en fluisterde: ik heb hem gekalmeerd, provoceer hem maar niet meer.’

   

  Verboden te verbieden

  De leerling heeft het nooit gedaan, leraren worden erop aangekeken als een leerling in de fout gaat, straffen zijn uit den boze, en als ze echt niet te vermijden zijn, is de oorzaak slecht onderwijs

   

  Maar er zijn meer problemen. Leraren deden massaal mee aan het grote volksoproer van 1968, dat begon als protest van studenten tegen autoritair onderwijs op scholen en universiteiten. ‘Het is verboden te verbieden,’ was een bekende strijdkreet. Die beweging en de nasleep hebben het onderwijs blijvend beïnvloed met links-alternatief idealisme. De leerling heeft het nooit gedaan, leraren worden erop aangekeken als een leerling in de fout gaat, straffen zijn uit den boze, en als ze echt niet te vermijden zijn, is de oorzaak slecht onderwijs. Ook nu nog verschijnen op #PasDeVague sporadisch reacties van leraren die op dat spoor zitten, en het niet met de actie eens zijn. Zo zei iemand dat zijn klagende collega’s in feite hun eigen leerlingen ‘haten’.

   

  Er bestaat een openbaar klassement voor scholen, dat het aantal strafprocedures tegen leerlingen meeweegt. Het hoofd van een school krijgt een soort premie als in een jaar geen enkel incident met leerlingen werd gemeld. Wie leest wat leraren op sociale media delen, ziet al snel wat ze het meeste dwars zit: dat bij een strafprocedure het woord van een leerling even zwaar weegt als het hunne.

   

  Of zo’n onderwijs-systeem wel of niet werkt, is een gepasseerd station. Zeker nu het Franse onderwijs uit zijn voegen barst door geïmporteerde culturen, waarin veelal het recht van de sterkste geldt. Dat recht kan nu eenmaal niet door één deur met anti-autoritaire idealen.

  ‘Ik geef les met de deur open, een leerling liep door de gang en riep naar binnen: hé mevrouw M., sale putain -smerige hoer! De reactie van het schoolhoofd was: misschien heeft u het niet goed gehoord, hij had zelf een ander verhaal over wat er is gebeurd. Gelukkig had ik 16 getuigen in de klas…’ (#PasDeVague)

   

  Oplossingen?

  Wat moet er gebeuren? De mogelijkheden zijn beperkt. De overheid spaart via zogeheten prioritair onderwijs al sinds 1981 kosten noch moeite om het onderwijs in achterstandswijken aan te passen aan de omstandigheden.

  Volgens bureaucratische prietpraat van het ministerie van onderwijs werkt dat zo: ‘De invloed van sociale en economische ongelijkheid moet gecorrigeerd worden door versterking van de pedagogische en educatieve taken van de scholen in wijken met de grootste concentratie van sociale problemen.’ Punt is dat je het probleem niet op school kunt oplossen.

  ‘Ik gaf een 1 voor een proefwerk aan een Maghrebijnse, een meisje van Noord Afrikaanse komaf, die alleen een blanco vel had ingeleverd. Ze gooide een tafel door de klas en dreigde dat haar broers me bij de uitgang van de school zouden opwachten. Haar ouders beklaagden zich bij het schoolhoofd, en eisten dat ik hun dochter een beter cijfer zou geven. Hij steunde me niet, maar probeerde de zaak te sussen, en stelde me voor een tijdje met ziekteverlof te gaan.’ (#PasDeVague)

   

  Strafrecht voor kinderen?

  De Catch 22 is dat het geweld op school steeds heftiger wordt, omdat leerlingen weten dat ze weinig te vrezen hebben

   

  De discussie laait weer op over de mate waarin kinderen die het echt te bont maken zelf strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. De Franse wet kent mogelijkheden minderjarigen in extreme gevallen vast te zetten voor langer dan een dagje op het bureau, maar politiek links en rechts zitten elkaar daarover altijd al in de haren. Links heeft de speciale jeugdgevangenissen van rechts weer afgeschaft, waarin jongeren niet alleen werden opgesloten, maar ook begeleid en onderwezen. Ze vinden dat de jeugd helemaal niet in een gevangenis hoort. Zit wat in. Maar bijna niemand wil dat minderjarigen in gewone gevangenissen belanden. De Catch 22 is dat het geweld op school steeds heftiger wordt, omdat leerlingen weten dat ze weinig te vrezen hebben.

   

  ‘Ik had een meisje weggestuurd omdat ze nooit iets bij zich had, zelfs geen schrift. De volgende ochtend om 8 uur wachtte haar vader me op voor de school. Hij pakte me bij m’n kraag, tilde me van de grond en bedreigde me. Het schoolhoofd zei: hou je maar een beetje gedeisd voor die man.’ (#PasDeVague)

   

  Ouders

  Tegen de politiek correcte stroom in, begint men nu ook de rol van ouders tegen het licht te houden, zelfs als die niet van Franse oorsprong zijn. Er wordt over hún verantwoordelijkheid gesproken, en over strafkortingen op kinderbijslag en andere uitkeringen, bij ernstig wangedrag van het kroost.

  Wat nog wel even taboe zal blijven, is de totale minachting die veel probleemkinderen van huis uit hebben meegekregen voor de Franse cultuur en haar normen en waarden, en meer in het algemeen voor een ieder die niet de islam aanhangt.

   

  ‘Na een rampzalig verlopen schooltraject van 3 jaar, moeten we een beroepskeuze adviseren. Hoe kunnen we een 15-jarige voorstellen zich op een studie medicijnen te richten, als hij nog steeds niet de moeite heeft genomen te leren rekenen, of zelfs maar behoorlijk Frans te spreken? Je moest eens weten hoeveel weerstand ze hebben om Frans te leren… Voor hen is het een ‘buitenlandse taal’, de taal van de ‘ongelovigen’, dat wrijven ze me continu onder mijn neus.’

   

  Leerlingen die letterlijk nog niet tot tien kunnen tellen, weten wel te melden dat het in Frankrijk wettelijk verankerde verbod om in het openbaar je geloof te belijden, in feite een islamofobe schandvlek op de maatschappij is.

  Als dat allemaal verleden tijd zou zijn, zou de situatie in het Franse onderwijs meteen opklaren, en zouden varkens kunnen vliegen. We wachten het af.

  Alexander van der Meer

  15 NOVEMBER 2018

  *

  Alexander Van Der Meer is een Nederlandse schrijver en wiskundige/filmmaker…..

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Lang moeten wij daarover niet uitweiden. Want ‘er wordt aan gewerkt’.

  Correctie: er wordt van Overheidswege ’n zwaar gesubsidieerde ‘Commissie’ opgericht die het probleem grondig zal bestuderen. Éen ding is zeker: zo kan het niet verder…. Maar wie dan leeft, zal dan zien.

  Das juist, hé. Na in volle vaart tegen die onderzeese ijsmassa te zijn gevaren, was het voor de Titanic ook hopeloos om zelfs maar te blijven drijven…

  Maar troost U: een paar opvarenden werden toch gered… De overige paar duizend waren voer voor de vissen.

  Ecologisch verantwoord en vooral milieu-vriendelijk toch!!!!

  *

  Ander voorbeeld. Uit een andere tijd en uit een andere wereld. College Ieper, laatste haar humaniora. We schrijven september 1954, begin nieuw schooljaar en er is ’n totaal nieuw lesuur op het schema bijgekomen. Esthetica. Éen enkel uur per aand. Één Leraar, Eerw. Heer Lebbe, een aristicratisch strenge figuur. Voor alle hoogste klassen samen: de Latijnse, de Wetenschappelijke en de Economische. Hilariteit alom in die ene grote studiezaal. We krijger De Kleine Nachtmuziek van Mozart. Tekst en uitleg vab vooraan, hoog op de pupiter, platendraaier met boxen.. Vrolijke muziek. Er komt ambiance. Het lawaai wordt erger.

  Dan, als een paukenslag, de totale stilte. Dee fonoplaat is afgezet en Meneer Lebbe, klastitularis van de Retorica, spreekt met ijskoude stem:

  “Mijne Heren! Aan jullie de keuze. Jullie kunnen tot einde Juni volgend jaar met mijn voeten speen. Maar dan is het mijnen beurt’.

  Absolute stilte. Volle aandacht voor een paar honderd bijeen geperste jonge mannen. De toon was gezet….

  *

  Ik verzeker U: ge moogt gerst zijn. Het werd op slag muisstil. Er werd geen vin meer geroerd. En dat bleef zo in iedere les, tot het einde van het jaar. Nooit hebben wij (ik in ieder geval) meer bij geleerd én genoten van alles wat klassieke muziek was..

  Die enkele lesuurtjes maar werden de basis voor m’n hele verdere leven om ook die schoonheid ten volle te kunnen smaken.

  Ennne o ja, als slot over al dat schiool-gedoe: er is ook ’n gode kant aan. Weer een spreekwoord dat mag     afgevoerd worden wegens niet progressiefsistisch genoeg:

  ‘Wie de roede spaart, haat zijn kind’.

  *

  Ps

  Jaren later, na mijn legerdienst en al flink ingeschakeld in het arbeids-circuit, kwam ik op zekere avond (laat) thuis en ons Ma had ’n splinternieuwe radio-pickup in huis gehaald. Wat ’n verrassing en vooral, wat ’n geldverspilling. Ze had van mij die tik onthouden voor klassieke muziek en – in geschenkverpakking- was daarbij een LP met de Operette ‘Dichter en Boer’ van Franz von Suppé. Was ze nog jaren voordien met onze (intussen overleden) Pa gaan kijken in de Stadsschouwburg, zei ze. E het ding ws wel degelijk het werk van Franz von Suppé en niet van Frans Léhar zoals ik in haar aanwezigheid had beweerd tegen ’n vriend..

  Achn memories are made of thiis…

  *  Vrijdag 16 November ‘18

   

  22-11-2018 om 11:40 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5184


  *

  Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.

  *

  Naar mijn bescheiden menig, is het Christendom de bijna perfecte bekroning van de menselijke intelligentie. Omdat het o.a. voor kleine en grote versteen doel kan geven aan het Leven. In alle omstandigheden iets dat het leven draaglijker maakt. De tegenslagen helt overstijgen en de gelukkige momenten intensiveert. Het tilt de mens op uit zijn aangeboren of kunstmatige primitiviteit.

  *

  Maar inderdaad, het is ook maar ‘des mensen’. Zij het m een ondertoon van onsterfelijkheid. Een ondertoon afkomstig uit het Grote Onbekende. Waar we misschien zelf ook toe behoren. Katholieken benoemen dat als het Eeuwig Leven, een leven met ziel en lichaam na de Dood.

  En daar horen bij dat Grote Onbekenden Gods engelen bij, en geen gebruiksklare vrouwelijk schoon dat voorbehouden is aan alleen maar viriele mannen.

  *

  Anders gezegd: het Christendoms sublimeert de menselijke waarden. Beste voorbeeld daarvan is de rol van de vrouw, niet alleen als de gelijke van de man, maar zelfs diens meerdere, in de rol van Maria, de Moeder Gods. ’n Beetje als herinnering aan de toekomst en de herontdekte matriarchale maatschappij die er ooit is geweest.

  Waar zou Vlaanderen staan zonder de vele kerkklokken in al die torens. En zonder, voor zij die het willen zien, de vele veldkapelletjes op den boerenbuiten…

  *

  Het motief achter een Christelijke 'revival' is zwakker dan het motief achter de islamisering.


  Sid Lukkassen (°1987)

  foto: ©Café Weltschmz

  https://www.google.be/search?q=sid+lukkassen+partij&sa=X&ved=0ahUKEwi41LjipN_eAhXEIVAKHfuJB3MQ1QIIjgEoBA&biw=879&bih=398&dpr=2.19

  *

  Werd het begrip cultuurmarxisme

  gelanceerd in het debat in de Lage Landen.

   

  Recent werd ik door een Vlaamse studentengroep gevraagd om in te gaan op de mentaal-culturele wortels van het cultuurmarxisme. Er was discussie over de vraag of cultuurmarxisme is los te zien van een psychologie die is gevormd door eeuwen onder het Christendom. Dit haakte in op een debat met NSV-oprichter Edwin Truyens,

  Wies Moens

  https://wiesmoens.be/

  https://wiesmoens.be/historiek/

  *

  die meent dat beiden losstaan van elkaar.

  Kenschetsing cultuurmarxisme

  dat westers cultureel erfgoed altijd als onderdrukkend wordt neergezet en dat samenbindende tradities worden vernietigd

  Een beknopte definitie van cultuurmarxisme is ‘het streven naar een gelijkgetrokken, ge-proletariseerde cultuur’.

   

  Cultuurmarxisme bestaat bij de gratie van onderdrukkers en onderdrukten, boetedoening en het geloof in een ‘paradijs’ waar iedereen gelijk is. Het cultuurmarxisme is zodoende een bedreiging voor de samenleving, omdat het bevolkings-groepen tegen elkaar op kan zetten en op irrationele wijze verschillen tussen mensen ontkent of wil corrigeren. Het cultuurmarxisme is gefascineerd door de ontmaskering van machts-relaties en door de dèconstructie van hiërarchische verbanden: dit maakt dat westers cultureel erfgoed altijd als onderdrukkend wordt neergezet en dat samenbindende tradities worden vernietigd.

   

  Het feit dat de Europese cultuur zo gevoelig is voor cultuurmarxisme – de obsessie met minderheden, slachtoffers en schuldgevoelens – is verklaarbaar vanuit het Christendom. Hieruit herleidde de Vlaamse historicus Luc Pauwels dat ‘we kunnen zeggen dat het cultuurmarxisme zijn psychologisch platform in het christendom vond; zijn strategie in het gramscisme en zijn filosofie in de Frankfurter Schule en het postmodernisme’.

  *

  https://politiek.tpo.nl/2018/05/31/sid-lukkassen-opkomst-en-impact-van-het-cultuurmarxisme/

  *

  Cultuurmarxistisch Europees Hof

  Dat dit juist is blijkt alleen al als je kijkt naar een recente uitspraak van het Europees Hof over de mensenrechten. Een vrouw noemde Mohammed ‘pedofiel’ omdat hij een kinderhuwelijk had met de zesjarige Aisha en op negenjarige leeftijd het huwelijk ‘consumeerde’. De vrouw werd veroordeeld omdat haar uitspraak ontwrichtend en beledigend zou zijn –

  het Europees Hof verdedigde de veroordeling.

  Haar uitspraak zou ‘turbulentie’ kunnen opwekken in de samenleving. Lees: moslims zouden gewelddadig kunnen reageren.

  *

  Vervolgens verdedigden christenen de uitspraak van het Europees Hof, ongetwijfeld vanuit de reddering: ‘Als we nu kritiek op Mohammed toestaan, dan moeten we straks ook kritiek op onze kerken toestaan. Als we nu de vrijheid van meningsuiting zwaarder laten tellen dan het recht van gelovigen om niet te worden beledigd, dan zal dit ook tegen ons christenen worden gebruikt.’


  ! ! ! !!

  Nota van deze lezer: precies alsof Christenen nu heden ten dage nog altijd niet altijd en overal de Kop van Jut zouden zijn…

  !!!!!!

  de kern van de zaak is dat het christendom een slaven-moraal is

   

  Dàt (blij zijn met de houding van het Europees Hof) zien zij echter verkeerd. Want de kern van de zaak is dat het Christendom een slavenmoraal is – pas jezelf aan, aan de omgeving, verdraag het aardse tranendal in vooruitzicht op het hiernamaals.

  *

  De islam is echter een heersers-moraal, die (dikwijls onder dreiging van geweld) de omgeving aanpast aan zichzelf: zo ook het Westers juridisch stelsel.

   

  Maar we zitten nu al vol in de discussie, terwijl we nog bezig waren met het schetsen van de kantlijnen van het debat.

   

  Geestelijke wortel van politieke correctheid

   

  Het cultuurmarxisme past het marxistische gelijkheidsideaal toe op cultuur

  https://twitter.com/pauwelu

  *

  noemde het gramscisme en de Frankfurter Schule als bronnen van het cultuurmarxisme, naast de Christelijke psychologie. Gramsci’s strategie verandert de arbeiders-revolutie in een permanente revolutie aangeduid als de ‘lange mars door de instellingen’. Het cultuurmarxisme past het marxistische gelijkheids-ideaal toe op cultuur. Met componenten als messianisme (een strijd tussen een klasse van onderdrukkers en onderdrukten), kritische theorie (de samenleving zou worden bijeengehouden door machts-relaties die moeten worden gedéconstrueerd) en opruiing (de ‘onderdrukte’ klasse wordt via cultuurpolitiek en identity politics klaargemaakt om te rebelleren).

   

  Zodra dit punt wordt aangehaald – dat de politieke correctheid wortelt in een psychologie die is gevormd door de obsessie met nederigheid, schuldgevoel en zondebesef – wijzen gelovigen er direct op dat de kolonisering Christelijk was.

  Pater Damiaan,

  de Held van Molokaï

  *

  Zij wijzen dan op de stoutmoedige en nationalistische component van de kolonisering, om te verhullen dat het Christendom in de ban is van ‘de andere wang aanbieden’ en ‘de tweede mijl gaan’. Echter, de Nederlandse kolonisering was een poging om winst te behalen. Dit was een kapitalistisch verhaal. Het bekeren van inheemse volkeren was geen doel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (en ook niet van de West-Indische Compagnie, for that matter).

   

  Faustisch Europa

   

  Nóg belangrijker dan deze feiten is dat het kolonialisme eerder de ‘faustische’ ziel van Europa vertegenwoordigt met een Christelijk sausje erover. Dit faustische is een woordkeuze van Oswald Spengler en onlangs discussieerde ik hierover met Anton Jäger en Werner Trio (hier te beluisteren). Denk aan het ronddolen, het ronddwalen en naar vreemde kusten zwerven – zoals ook uitgedrukt in Vikingpoëzie. Kijk naar de Christenen rond Jeruzalem in de tijd van na Jezus: zij hadden een meer afwachtende houding en bivakkeerden in de woestijn, wachtend op de wederkomst van Christus. Dit waren de zogeheten heremieten. Zo blijkt dat het Europese Christendom op haar hoogtepunten meer Faustisch was dan Christelijk.

   

  Dit zien we tevens aan het Germaans-Frankische Christendom. De Franse historicus Georges Duby omschreef bijvoorbeeld hoe Christus werd afgebeeld met een mes tussen de tanden. Het West-Europese beeld van Christus is door de eeuwen heen minder ‘heidens’ geworden en meer ‘vroom’. We zien het ook aan de

  *

  Pax Dei-beweging. Clerici zagen de ridder-toernooien en de adellijke strijderscultuur als te wreed. Toen kwamen de vorsten-spiegels: de hofcultuur met verhalen over De Heilige Graal, jonkvrouwen die met zakdoeken wapperden – alles om de Europese geweldscultuur te kanaliseren naar een ‘kuise’ vorm. Voor de kruistochten geldt hetzelfde. Als je dan toch moet vechten, doe dat dan beter voor een heilig doel. Het liefst ergens ver weg.

   

  Heidense tegenvoorbeelden

   

  Als je Julius Caesar leest, dan zie je dat West-Europa een zeer gewelddadig continent was. Volgens zijn verslagen roofden stammen liever elkaars proviand dan zelf te gaan boeren. Tacitus meldt vergelijkbare dingen. De Romeinen introduceerden de fruitkweek en het villastelsel als deel van een gestructureerde landbouwpolitiek die de orde versterkte.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Orde

  *

  De Orde van Teutoonse Ridders herschreef de Bijbel om Oost-Europa te bekeren. Hier werd Jezus neergezet als een gespierde man met zwaarden. Hier sprak feitelijk niet de christelijke leer van de nederige Jezus, maar van een Germaans-faustische ziel die zich voegde naar een christelijk jasje. Dit is wat veel neo-katholieken niet begrijpen als zij nostalgisch praten over het christelijke verzet tegen de islamitische inval. Het was nog een zeer Germaans-Faustisch christendom dat zich verzette. De leer van Jezus en Paulus over het aanbieden van de andere wang was nog niet afdoende doorgedrongen.

   

  Het Christendom is groter in Afrika dan in Europa: dat maakt een christelijke Afrikaan nog geen Europeaan

   

  We moeten ons beseffen dat het Midden-Oosten óók christelijk was. Toch is het gevallen voor de islam. Het christendom is groter in Afrika dan in Europa: dat maakt een christelijke Afrikaan nog geen Europeaan. Rationeel denken, analyse, creativiteit en innovatie. Dát zijn de belangrijkste westerse eigenschappen als we naar ons aard en wezen willen voortbestaan – religie is hier secundair aan.

   

  Motief achter christelijke ‘revival’ zwakker dan motief achter islamisering

   

  Wie echt een levend christelijk geloof wil, zal ook moeten geloven in de wederopstanding, de verrijzing van Jezus uit de dood. Paulus zegt zelf: zonder dit geloofsartikel is mijn hele religie waardeloos. Een mens moet vele dingen gaan geloven, zoals dat Jezus Christus water in wijn veranderde, om zo’n écht authentiek geloof te hebben, dat méér is dan een kapstok voor cultuur en identiteit. De islam heeft feitelijk zo’n geloof – de hedendaagse christen bekeert zich echter uit een zwakker motief, namelijk puur omdat hij een culturele kapstok zoekt. Hij gelooft iets wat hij feitelijk niet kán geloven, omdat hij de Verlichting heeft

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Jeugdige hoog geladderde bollebozen leven, net als wij deden, als in hun eigen gaar gekookt kookvocht geborneerde besloten denkwereld. De ervaring en dus de wijsheid komt inderdaad – uit ondervinding gesproken - pas met de jaren.

  *

  Het zegt misschien veel, maar in de overgenomen tekst stond het woord Christelijk altijd zonder hoofdletter. Vergissing of opzet? Heb dat voor de lezer rechtgezet. Is gewoon de betuiging van respect.

  En dan maar klagen dat de jeugd tegenwoordig geen discipline, geen respect of geen eerbied meer heeft voor wat dan ook.

  Enne, o ja, ook aan al die moderne onleesbare paternosterbollekekenswoorden heb ik gesleuteld. Het woord ‘posttraumatisch’ bijvoorbeeld, lees ik liever als post-traumatisch. En dat is wat ik ervan overhoud: een post traumatisch syndroom van anti-faustisme.


   

  *

  De reputatie van Faust (Goethe) ken ik voldoende, en ik ben ook bekend met diens kuren, maar om dat, met Mefisto en Papageno te willen in één woord samenvatten als ‘faustisme’, daar wil ik van mijn goede vriend Edwin Truyens uit Nijlen toch graag ’n woordje meer uitleg over.

  Antonio Gramsc (1891-1937)

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci

  *

  Gramscisme!!!!! Dat is het woord waaraan ik mij als onwetende aan dood ergerde. Faustisme is helemaal iets anders, denk ik zo Iers van bij ons.

  Voor dit voor mij tè geleerd begrip is Wikipedia mij moeten ter hulp komen. En wetewa? Die Gransci is ’n figuur uit de preéhistorie van het Italiaans Communisme. ‘n Soort achternalopertje van Trotsk, Ma    rxski en Leningradski. Om zodoende dan toch weer bij het Jodendom terecht te komen…

  Juist, verdorie, het zijn inderdaad weer de Joden die ons dat ‘Goddeloos Communisme’ gelapt hebben!

  *

  Met al de vezels van ziel en lichaam gehecht zijnde aan onze goede oude tradities, voel k mij persoonlijk geroepen om de namen te noemen van twee eenvoudige ‘onderpastoors van te lande’ uit mijn omgeving wier namen heel zeker geschreven staan in de palmen van Gods handen, zoals men dat zegt. Hun namen zijn niet alleen Hierboven bekend, maar ook voor de hele wereld, op Tinternet.

  Djoos Uytendaele

  http://www.haringe.be/declercq.htm

  *

  De man was z’n hele actief leven werkzaam als Arbeider in de Wijngaard des Heren in de Kivu. Na de Onafhankelijkheids-troebels kwam hij geradbraakt terug ui de Kongo, als Pastoor naar Haringe in de omgeving van Veurne. Hij schreef wondermooie poëzie en werd ’n gevierde volksheld in de Westhoek.

  Naast deze al lang overleden optimist, is er naast zoveel anderen, ook nog Pater Hendrik, Oblaat, met dezelfde ervaring. Deze keer met een zendelingenleven op verschillende plaatsen in Het Verre Oosten. Waarvan hij oud en versleten en verschillende keren a.h.w. geradbraakt, méér dan 80 jaar oud geworden, iedere Zondag nog de Mis kwam lezen in Nokere (Waregem).

  Ook zij huldigden het principe om – on-vergoed en zonder eigenbelang - een beter leven uit te dragen naar het uiteinde der wereld. Zij deden dat zonder veel woorden, maar met daden.

  *  Donderdag 15 November ‘18

   

  19-11-2018 om 18:49 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5183

   

  *

  Als het (binnenkort?) ooit zo ver komt dat alle ‘Beschavingen’ die er ooit op deze planeet hebben bestaan, zullen ondergesneeuwd zijn onder één dikke laag onwetendheid, zal Het Mensdom dan, zoals Adam en Eva, zijn Tweede Aards Paradijs beleven?

  *

  De Eurocraten van De Nieuwe Wereld Orde (in wording) zijn, alwetend als ze zijn, daarvan heilig overtuigd. Onder het inspirerend commando van het duo Hiltlary-Clown Obama gaat het goed vooruit. Dit Nieuwe Geloof wordt een soort genetische aangeboren overtuiging die vanaf dan moet gelden voor elk levend en uniseks wezen. Als die Euroc Rats als Leiders van die definitieve ‘Religie’ er maar goed bij varen. Zij geloven namelijk met volle overtuiging in alle bescheidenheid, niet in God, maar in zichzelf.

  *

  *

  *

  Het VN-migratiepact dat op 10 en 11 december ter ondertekening voorligt in het Marrokaanse Marrakesh wordt door steeds meer landen sceptisch bekeken. Europese lidstaten als Hongarije, Oostenrijk, Polen, Kroatië, Bulgarije en Tsjechië weigeren het pact te ondertekenen, net als de VS en Australië. Ook in België en Nederland wordt er getwijfeld. Hoewel Alexander De Croo wil ondertekenen, liet Theo Francken ondertussen weten dat de federale regering het Marrakesh-verdrag verder wil onderzoeken.

  *

  Wat staat er in het akkoord?

   

  Al minstens vijf Europese lidstaten weigeren

   

  Om te beginnen, geeft de tekst een totaal nieuwe en bredere dimensie aan migratie. Merkels beruchte ‘Wir Schaffen Das’-uitspraak betekende de aanleiding om migratiestromen (twee derde was migrant en geen vluchteling) ruimer te omschrijven. Hoewel de tekst niet bindend is, gaan de ondertekenende landen uitdrukkelijk akkoord om alles in het werk te stellen om de inhoud ervan te respecteren en zo mogelijk in wetteksten te gieten. Nadien zou de VN om de twee jaar voor elk land een rapport opmaken om na te gaan in hoeverre het verdrag al in de praktijk werd omgezet. Pittig detail: de EU heeft hierover niet als politieke unie kunnen onderhandelen omdat er binnen de EU geen akkoord kon gevonden worden. Elk land moet vervolgens zelf uitmaken of het dit pact zal ondertekenen of niet. Al minstens vijf Europese lidstaten weigeren.

   

  Niet bindend is wel een heel relatief begrip in dit verdrag

   

  Hoewel de tekst juridisch ‘niet bindend’ is, staat het document bol van de termen als ‘adopt’ (13 keer), ‘agree’ (24 keer), ‘guarantee’ (11 keer) …

  Landen die de tekst – die niet meer kan aangepast worden – ondertekenen, verklaren zich akkoord met de inhoud van het verdrag en engageren zich om zich ernaar te gedragen. Binnen de kortste keren zal het pact door slimme advocaten misbruikt worden om onze bestaande wetgeving, die nu al zeer genereus is, verder uit te hollen.

  In de koelkast van het Brusselse ‘Progress Lawyers Network’ van Mieke Van den Broeck en haar collega’s staat de champagne al koud.

  Wie heeft het verdrag opgesteld?

   

  De specialisten die het verdrag opstelden zijn allen vertegenwoordigers van de VN en van de VN-lidstaten. Aanvankelijk was het de EU die voor haar lidstaten aan tafel zat, maar door de weigering amendementen in overweging te nemen trok Hongarije zich terug en kon de EU niet langer voor zijn lidstaten optreden zodat de verantwoordelijkheid voor ondertekening bij elk land afzonderlijk werd gelegd.

  Naast de vertegenwoordigers van de VN en de lidstaten waren ook de ngo’s (Human Rights Watch, Amnesty International…) uitdrukkelijk op de achtergrond aanwezig om het verdrag in hun voordeel om te buigen.

  Evelien Wauters, doctoraal onderzoeker in mensenrechten- en migratiewetgeving, bevestigde door een reactie op één van mijn tweets dat ngo’s achteraan in de zaal zaten als de teksten aan bod kwamen en bovendien randevenementen organiseerden bij het overleg. Dat het nu zo stil is bij deze organisaties hoeft ….

  Excuus, maar dit is gewoon manifest onjuist. Het migratiepact is voortgekomen uit inter-statenlijke onderhandelingen. De betrokkenheid van NGOs was beperkt tot het observeren achteraan in de zaal of het organiseren van rand-evenementen gerelateerd aan de onderhandelingen.

     Armand Vervaeck@ArmandVervaeck

   

   

     Waarom is het zo OORVERDOVEND STIL bij de NGO’s en de OpenGrenzen fanatici over Marrakech?

  Omdat het pact uit hun pen gerold is.

  Het (ooit) rijke Westen krijgt ALLE verplichtingen, de migranten (vanaf 11/12 en NA ondertekening) ALLE rechten.

  Waarom is het zo OORVERDOVEND STIL bij de #NGO’s en de #OpenGrenzen fanatici over #Marrakech?

  Omdat het pact uit hun pen gerold is. Het (ooit) rijke Westen krijgt ALLE #verplichtingen , de #migranten (vanaf 11/12 en NA ondertekening) ALLE rechten.

  https://www.change.org/p/charles-michel-en-mark-rutte-neen-tegen-de-vn-migratie-resolutie-van-marrakech?lang=nl-NL

  *

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-gouvernementele_organisatie

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Over het PACT van MARAKESH werd hier op deze blog reeds gerapporteerd via


  *

  Vaststelling.

  Het is nog maar de laatste 2 à 3 dagen dar de radio; de gazetten of de TV zeer afstandelijk enkele softe besprekingen worden gewijd aan dit onderwerp. Het is als op eieren lopen, om toch maar niet te moeten gewagen over de bindende kracht van dit ‘Pact’, dat voorgesteld wordt als een zaligmakend ‘aanradertje’.

  En zeggen, dat, in al zijn gestrengheid de basistekst reeds dateert en wacht op uitvoering sedert..1973. Lees: via de ‘vluchtelingenstroom’ uit allerlei ‘oorlogsgebieden’ is de omvolking al lang een voldongen feit. Correctie over die ‘oorlogsgebieden’, meestal in islam-gebieden, dient U te lezen dat deze oorlogen ofwel door de Uno, de NAVO, de Westerse Wereld of (onder de ‘democ ats’) door de USA werden uitgelokt een a.h.w. gepatroneerd.


  Palliatieve Zorgverstreekking.

   

  Ook daar zijn gekwalificeerde Gutmenschen getraind om zo vriendelijk mogelijk de ultieme injectie te vergoelijken… Ook dat zijn geen moorden, alleen het dienstbetoon om op latere leeftijd iemand voor zijn bestwil uit het leven te helpen stappen.

  Wordt vervolgd…

  *

  In eigen land, een van de 174, is federale blauwe Sjarel vòòr. Theo Francken, namens de dienstdoende meerderheid in Vlaanderen, is tegen. Maar wat primeert is het (gezllig) uitstapje naar Marokko op Dinsdag 11 en Woensdag 12 December aanstaande.

  Politieke beroepsmisvorming, zoals U zizr…

  *

  Aanleiding voor mij om eens ’n totaal andere soort


  op de tafel te gooien. Ondergetekende bekent in alle ootmoed bij zichzelf deze afwijking die, net als de Christelijke Levensbeschouwing, niet meer van onze tijd is.

  Niemand uit de rationalistische hoek ontsnapt er aan… Namelijk het denken in conservatieve begrippen in alle aspecten van het dagelijks leven.

   

  Naast ‘Burgerplichten’, ‘Beroepsplichten’, ‘Persoonlijke Plichten’, en in de allereerste plaats ‘Familie & Gezinsplichten’, overal liefst zo goed mogelijk bekend, allemaal persoonlijke plichten. Allemaal ‘Plichten van staat’ zoals vermeld in de goede oude Mechelse Catechismus. Daarnaast zijn er nog de ‘plichten’ die automatisch verbonden zijn aan ‘Rechtspersonen’. Ja Ja, hier is ’n boekhoudertje aan het woord.

  Die N.V.’s, V.Z.W‘s. en al die vele andere detail-verschillenen: ze zijn allemaal ingebusseld en omzwachteld in een strikt op maat gemaakt juridisch maatpakje. Vennootschappen in welke vorm dan ook, hadden vroeger Bestuurders, Afgevaardigde Bestuurders, Zaakvoerders, enz. Na ver-Amerikanisering zijn dat allemaal CEO’s geworden: ‘Chief Executive Officers’.

  Pour les Flamads la même chose.

  Die CEO’s, worden ook wel eens ‘Mangers’ genoemd. Arrangeerders dus.

   

  Benieuwd welke omgangstaal de Rechterlijke Macht gebruikt als het over verantwoordelijkheid gaat.

  Syndicaten bijvoorbeeld hebben geen rechtspersoonlijkheid en wettelijk gezien bestaan die dus niet. Enfin, ze bestaan wèl, maar alleen als juridisch ongrijpbare spoken. Als het om verantwoordelijkheid en schadevergoeding gaat. Gebroken winkelruiten en zo.

  Die kunnen dus schade berokkenen of slaan en kerven op de Politie zoveel als ze willen, als organisatie dragen die nul komma nul aansprakelijkheid. Met andere woorden: hun bankrekeningen zijn veilig. Coburgia is wel het enige land ter wereld waar beroepsverenigingen van werknemers geen juridisch statuut hebben.

  Ach ja, dat Coburgia van ons is werkelijk een écht goê landje.

  *

  Idem dito dus voor al die NGO’s. To be or not to be, weette wel.

   

  Net als bij de ‘Vakbonden’ zitten die overal mee aan de onderhandelingstafels. En die zitten daar niet als gewone … waarnemers. Maar aks de mens geworden gewetens van de polletieke raddraaiers. Ze zitten daar dus in exclusiviteit niet alleen om mee te beslissen, maar om te zorgen dat hùn beslissingen een wettelijk omhulsel krijgen.

  *

  Het begrip NGO dateert trouwens am van 1945, d.i. aansluitend op de Val van Het Dritte Reich, en de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Die was dus toch niet dermate verkeerd, dat er voor opvolging diende te worden gezorgd.

  De Führer, Juni ‘40

  na bericht in Btuly-de-Pêche over Val Parijs..

  *  Dondderag 15 November ‘18

   

  17-11-2018 om 12:39 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5182


  *

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Mij was het alsof er tussen de woorden van Bart Maddens beiaardklanken in de lucht hingen. Maar dakannie. Vanwege vieze smoel van Vlaanderens Strafste.

  ‘Stilgestaden’. Of wilde ook aan de duer vliegen?

  *

  Vloigt de blauwvoet

  Storm op zee

  *

  Deze tekst werd uitgesproken als laudatio voor Hendrik Vuye en Veerle Wouters bij de uitreiking van de Erepenning Albert De Cuyper van het Vlaams Komitee voor Brussel op 9 november 2018.

   

  Voor de Belgischgezinden daarentegen geldt de omertà niet…

   

  De Vlaamse Beweging maakt een moeilijke tijd door. In 2014 werd een ‘communautaire stilstand’ van vijf jaar gedecreteerd. Allicht nog nooit sinds de tweede wereldoorlog werd gedurende zo een lange periode zo obsessioneel gezwegen over de communautaire problemen als tijdens de voorbije jaren. Maar bij nader inzien klopt dit niet echt.

  De gedwongen omertà geldt enkel voor de Vlaamsgezinden in de regering. Over het versterken van de Vlaamse autonomie mag niet worden gesproken. Voor de Belgischgezinden daarentegen geldt de omertà niet. Zij mogen naar hartenlust pleiten voor herfederalising. En bij nader inzien is de communautaire stilstand niet echt een stilstand. Het is een achteruitgang. Denk aan de verengelsing van de militaire school, denk aan de taalregeling voor octrooien, denk aan de aantasting van de taalwetgeving in gerechtszaken.

   

  Dat laatste is voor deze bijeenkomst bijzonder relevant. Wie had opgemerkt dat er een wetsontwerp voorlag in de Kamer dat de taalwetgeving in gerechtszaken op cruciale punten onderuit haalde? Inderdaad, enkel de twee personen die we hier vandaag huldigen. Zij waren het die het hadden gezien, en die hierover op 11 juni van dit jaar aan de alarmbel hebben getrokken, via een column op knack.be.

   

  Waren zij er niet geweest, dan had er geen haan naar gekraaid, of, toepasselijker, geen leeuw naar gebruld. Ik moet zeggen dat ik als flamingant toch geruster slaap, omdat ik weet dat er nog altijd twee personen zijn die al de wetteksten, ja zelfs het Belgisch Staatsblad uitpluizen.

   

  Buiten Vuye & Wouters gerekend?


  Prins Amedeo d'Aviano (°1986)

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Amedeo_van_Belgi%C3%AB

  *

  Inderdaad, terwijl anderen slapen, doorploegen Vuye en Wouters het Belgisch Staatsblad, op zoek naar de bugs in het Belgische systeem. En dat is vervelend voor de regering, heel vervelend zelfs in een failed state als België, kampioen in de institutionele foefelarij. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de constitutionele fraude waar de regering zich eind 2015 schuldig aan maakte. Het gaat om Prins Amedeo van België, die op 5 juli 2014 huwde zonder de toestemming te vragen aan de regering en daardoor zijn recht op de troon verloor. Maar het jaar nadien verandert hij blijkbaar van gedacht en vraagt hij toch toestemming. Die toestemming wordt gegeven bij KB, terwijl dat volgens de Grondwet enkel kan met toestemming van beide Kamers. De regering had gehoopt dat niemand die constitutionele fraude zou opmerken. Maar dat was dan, opnieuw, buiten Vuye en Wouters gerekend, die alles opmerken.

   

  Vlaanderen

  Ik ben er zeker van dat de factor ‘V&W’ een belangrijke rol speelt

   

  Ik ben er zeker van dat de factor ‘V&W’ een belangrijke rol speelt in de Belgische besluitvorming. Ik stel me dan de leden van het kernkabinet voor die in een of ander duister achterkamertje een zoveelste vunzige en juridisch betwistbare Belgische deal willen sluiten. Ach, niemand merkt het op als dat in het Staatsblad verschijnt zegt de ene minister. Tot iemand anders de namen noemt van het tweetal dat niet genoemd mag worden, en prompt wordt de deal afgeblazen. Hoe vervelend toch: er zijn nog twee burgers in dit koninkrijk die met kennis van zaken het Staatsblad lezen.

   

  Het schaduw-Staatsblad

   

  Je zou zelfs kunnen zeggen dat Vuye en Wouters niet enkel het Staatsblad van a tot z lezen, maar ook met alles wat zij schrijven aan boeken, columns, parlementaire vragen, enzovoort een soort schaduw-Staatsblad produceren. De frequentie van wat zij publiceren is misschien nog niet zo groot als de frequentie waarmee het Staatsblad verschijnt, maar het scheelt toch niet zo veel. Ik zal me hieronder beperken tot de boekproductie, meer bepaald de trilogie De maat van de monarchie, Sleutels tot ontgrendeling (het grendelboek) en


  Vlaanderen voltooid (het Brusselboek).

  https://vuyewouters.be/vlaanderen-voltooid/

  *

  de wetenschappelijke boeken zijn niet Vlaamsgezind en de Vlaamsgezinde boeken zijn niet wetenschappelijk

   

  Er bestaan heel veel wetenschappelijke publicaties over de staatshervorming en de Belgische instellingen, maar die zijn ofwel zeer neutraal ofwel eerder Belgischgezind van inslag, in die zin dat ze de lof zingen van het Belgische ‘model’. Er bestaan ook heel wat Vlaamsgezinde boeken over de staatshervorming, maar die zijn meestal weinig wetenschappelijk. Zo ontbreekt vaak een bronnen-apparaat. Als lezer kun je dan niet controleren of alles wat in die boeken wordt beweerd wel klopt. Kortom, de wetenschappelijke boeken zijn niet Vlaamsgezind en de Vlaamsgezinde boeken zijn niet wetenschappelijk. En dat is dan meteen de unieke bijdrage van Vuye en Wouters: zij produceren boeken die én wetenschappelijk én Vlaamsgezind zijn. Boeken geschreven vanuit een Vlaamsgezind perspectief, maar met een uitgebreid bronnen-apparaat, met verwijzingen naar primaire bronnen zoals wetteksten en parlementaire voorbereiding. De kritische lezer kan alles nakijken.

   

  Institutionele volksverheffing

   

  Hun boeken zijn altijd heel helder geschreven

   

  Veel juristen en constitutionalisten schrijven in een zeer hermetisch taalgebruik, bestemd voor een beperkte “incrowd”. Dit is een tweede belangrijk kenmerk van Vuye’s en Wouters’ publicaties, namelijk dat zij heel veel moeite doen om de institutionele problemen inzichtelijk te maken. Hoe moeilijk het institutionele kluwen ook is, Vuye en Wouters slagen erin om het te ontrafelen. Terwijl anderen de lezers proberen te overdonderen met de techniciteit, nemen Vuye en Wouters de lezers bij de hand en gidsen hem of haar door het labyrint van de instellingen. Hun boeken zijn altijd heel helder geschreven, en lezen daardoor ook heel vlot.

   

  Je voelt dat beide auteurs ook en vooral gedreven worden door een educatieve bekommernis. Het feit dat ze allebei prof zijn is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. Zoals bekend houden proffen zich tegenwoordig vooral onledig met het publiceren van Engelstalige artikels in internationale tijdschriften, gelezen door een klein kransje van specialisten, als ze al worden gelezen. Vuye en Wouters daarentegen stellen hun expertise ter beschikking van de maatschappij, van het volk. Zij doen als het ware aan institutionele volksverheffing.

   

  De boeken van Vuye en Wouters zijn ook verrassend gematigd. Dat was mij al opgevallen bij hun eerste boek: ‘De maat van de monarchie’. In feite is dit geen zo een radicaal of revolutionair werk. Zeker, de auteurs maken een vlijmscherpe diagnose van de monarchie, leggen feilloos de vinger op de wonde en zijn duidelijk zelf republikeins. Maar het boek eindigt met 25 al bij al vrij gematigde voorstellen om ‘monarchie toch enigszins te verzoenen met democratie’. Het zijn allemaal voorstellen waar ook democratische koningsgezinden (voor zover dat ten minste geen contradictio in terminis is) zich in zouden moeten kunnen vinden.

  Het boek werd voorgesteld in april van 2016, toen de auteurs aan het hoofd stonden van Objectief V binnen de N-VA. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het pragmatisme van het boek toen vooral in het licht daarvan zag. Maar een paar maanden nadien was er dan de breuk tussen de N-VA en het duo V&W. En in het voorjaar van 2017 verscheen het tweede boek ‘Sleutels tot ontgrendeling’, het eerste van het helemaal vrijgevochten duo.

   

  Er wordt in het boek niet gepleit voor een revolutie

  1830

  *

  Het boek was vintage Vuye en Wouters: Vlaamsgezind én wetenschappelijk, helder geschreven, aangenaam om te lezen, maar ook, opnieuw, voor mij toch verrassend gematigd. Er wordt in het boek niet gepleit voor een revolutie. Het was, ter herinnering, op de nieuwjaarsreceptie van de VVB van 2013 dat Hendrik Vuye uit de kast kwam met de zogenaamde Vuye-doctrine. Hij legde toen uit dat het altijd mogelijk is om buiten de grondwet te treden, op voorwaarde dat er daarvoor een democratische legitimiteit is. Volgens hem heeft het Vlaams Parlement die legitimiteit om te ontgrendelen.

   

  Maar Het Grendelboek kun je bezwaarlijk de bijbel van de Vuye-doctrine noemen. Nee, ook hier weer maken Vuye en Wouters wel een vlijmscherpe diagnose van de verschillende grendels in het Belgische model, maar formuleren ze tegelijkertijd realistische en pragmatische voorstellen om het systeem te ontgrendelen, en om, ondanks de grendels, toch stappen vooruit te zetten inzake Vlaamse autonomie.

  Pragmatisch realistisch, of radicale lippendienst?

   

  Ik heb dat altijd een wat vreemde paradox gevonden. In de pers werd het beeld geschetst van Vuye en Wouters als communautaire scherpslijpers, radicalen die zich niet meer konden vinden in de gematigde koers van hun partij, waardoor het tot een breuk gekomen is. Maar als je de moeite doet om te lezen wat ze voorstellen, dan is dat helemaal niet zo radicaal.

  Het is zelfs vaak minder radicaal dan wat de N-VA voorstelt. Dat komt nergens zo duidelijk tot uiting als in Het Brusselboek: Vlaanderen voltooid. De N-VA stelt voor om een Brusselkeuze in te voeren. Voor wat betreft de gemeenschaps-bevoegdheden en de personenbelasting zouden alle Brusselaars een keuze moeten maken tussen Vlaanderen en Wallonië, terwijl ‘Brusse’l integraal bevoegd zou worden voor de grondgebonden bevoegdheden.

  De 19 Brusselse Baronniën

  *

  Vuye en Wouters geloven niet in dit model. Ze doen dit af als volstrekt onrealistisch. In de plaats doen ze opnieuw een reeks pragmatische voorstellen die het huidige Brusselse model bijsturen maar toch niet fundamenteel veranderen.   Voorstellen ook die er telkens expliciet op gericht zijn om de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen te versterken.

  *

  die radicale voorstellen liggen nu al vijf jaar stof te vergaren op het N-VA-hoofdkwartier

   

  Men kan erover discussiëren of de door Vuye en Wouters voorgestelde hervormingen voldoende zouden zijn om ‘le mal Bruxellois’ te genezen. Feit is in elk geval dat het model van de N-VA oneindig veel radicaler is dan wat Vuye en Wouters voorstellen. Alleen, die radicale voorstellen liggen nu al vijf jaar stof te vergaren op het N-VA-hoofdkwartier, als ze al niet bij het ADVN zijn gedeponeerd. Het is natuurlijk gemakkelijk om radicale en revolutionaire voorstellen te doen en die vervolgens verticaal te klasseren of er hoogstens wat lippendienst aan te bewijzen. Om daarna lui achteruit te leunen in de zetels van de Belgische salons en rustig af te wachten tot er ooit eens, in de verre toekomst, een communautaire ‘big bang’ zal plaatsvinden. De benadering van V&W is heel anders. Zij formuleren pragmatische en realistische voorstellen, goed geargumenteerd en onderbouwd, en gaan actief op zoek naar een draagvlak daarvoor.

   

  Al de hoger opgesomde kenmerken van het V&W-oeuvre culmineren als het ware in het Brusselboek. Brussel was ongetwijfeld de grootste uitdaging voor het duo. De institutionele complexiteit bereikt hier een haast bovenmenselijk niveau. Dit onontwarbare kluwen uitpluizen, op een heldere en leesbare wijze uitleggen aan de lezer, dat is haast een mission impossible. En toch slagen de auteurs precies daarin wonderwel.

   

  Het detaillisme van de Vlaamse primitieven

   

  We maken als het ware een impressionistisch schilderij

   

  In het Brusselboek was er nog iets anders wat ik speciaal heb geapprecieerd. Iets wat zeker ook aanwezig is in de andere boeken, maar misschien het best tot zijn recht komt in het Brusselboek. Dan heb ik het over de ongelooflijke zin voor detail. Wij (politicologen, journalisten, analisten…) hebben de neiging om de grove borstel te gebruiken als we de instellingen willen uitleggen. We maken als het ware een impressionistisch schilderij, waarop je enkel de ruwe contouren kunt zien.

   

  De boeken van Vuye en Wouters daarentegen zou ik eerder vergelijken met de schilderijen van de Vlaamse primitieven. Daarop staan zelfs de kleinste details afgebeeld zonder dat die afbreuk doen aan het grote geheel. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de aandacht die zij besteden aan de naam van het Brussels gewest: het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Niet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ook niet het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en al zeker niet het Brussels Gewest, maar wel het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft inderdaad zijn redenen. Daarvoor verwijs ik naar de pagina’s 122 en 123 van het Brusselboek: een van de vele bijzondere spitsvondige passages.

   

  Stilstand die achteruitgang is

   

  Ik kom tot een besluit. We beleven als Vlaamse Beweging een moeilijke tijd: een tijd van communautaire stilstand die in feite achteruitgang is, een tijd van institutionele lethargie, waarbij ook flaminganten steeds meer terugschrikken voor de techniciteit van de communautaire dossiers, een tijd waarin zij zich, misschien

   

  deels uit gemakzucht, steeds meer verliezen in symbolische identitaire kwesties.

   

  Wat een geluk, denk ik dan, dat we in deze moeilijke tijden nog Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben, die de flaminganten bij de les houden, die de Belgische foefelaars op de vingers blijven kijken, die de Vlamingen wegwijs maken in het labyrint van de Belgische instellingen, en die ons zo met de neus op de communautaire wantoestanden blijven duwen, hoe technisch die ook zijn.

   

  Om al deze redenen denk ik dat het Vlaams Komitee voor Brussel dit jaar een uitstekende keuze gemaakt heeft, en dat Hendrik Vuye en Veerle Wouters de erepenning Albert De Cuyper dubbel en dik verdienen. Ik wens er hen dan ook van harte mee te feliciteren.

  Bart Maddens

  Bart Maddens is politicoloog en germanist.

  *

  Lees meer van Bart Maddens

   

  Het vrijgevochten duo van de Vlaamse Beweging

  Neem de Catalaanse republiek serieus!

  14 oktober: traditionele partijen en N-VA verliezen

  Onmogelijke spreidstand in Catalonië

  Op zoek naar de bronnen van de cocaïne-stroom

  *

  steun doorbraak

  Wil u graag meer lezen van Bart Maddens? Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbaak.

  https://doorbraak.be/contact/

  redactie@doorbraak.be

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Een lang, maar uiterst leerzaam stukje proza. Loeiharde diplomatie, als U het mij vraagt. Maar of diplomatie volstaat om de Hoofdstedelijke hoerenboel op te ruimen blijft nog een open vraag. Als de ‘transfers’ desnoods à la May zouden gestopt worden lijk de Brxit en straks ook de ‘Ialeave’ van Salvini, monter en vastberaden, zit de kans er dik in dat het lukt. Het is niet voor niks, dat de Chinezen er een Grot van ‘Alibaba en de Veertig Rovers’ willen van maken. Dat zal, tussen-in de spreekwoordelijke stakingsdagen, veel werkgelegenheid scheppen. En dat niet alleen: er zal ook veel poen kunnen geschept worden, en hebben ze ons, de Vlaamse plukkiekens, niet meer nodig om kippenbouillon met balletjes te eten.

  Blijft over: Brussel, het weg te bombarderen Hoofdkwartier van de E.U., de Hoofdstad van een niet meer bestand Konikrijk. Vandaag, 15 November, laatste Te Deum ter eere van Het Koningshuis?

  Brussel!!! Het Hoofdstedelijk Gewest dient eerst te worden afgeschaft, zodat de Stad zelf kan ééngemaakt worden. Met één ipv van 20 duurbetaalde Gemeentebesturen.

  Maar de fopspeen van die aanbeden grondwettelijke tweetaligheid blijft iedereen parten spelen. Het zaakje, met al die ‘Nieuwkomers’ is toch niet meer te redden. Want er zijn al lang geen twee talen meer, maar tweehonderd. Zelfs de hondennin de straat begrijpen elkaars geblaf niet meer.

  Zoials op deze blog al vele jaren geschreven: de eigenaars, dat zijn wij, verkopen de grond met alles er op en er aan, inclusief de inboedels, aan de meestbiedende. Misschien inees aan die Spleetogen van Alibaba met hun E-Commerce? Nadat eerst zowel Tromp als de Poet een bod hebben kunnen doen.

  Zaak opgelost, en met de opbrengst kan de hemelhoge ‘Staatsschuld‘ ineens finaal worden afbetaald. Case closed en, net als vroeger, mogen alle kerkklokken van het Land beginnen beieren. Francofonie content, wij content, heel de wereld content!

  Want pp die manier zou het hellegat van de molenbeek misschien tot diepzee-haven kunnen worden uitgebaggerd waarvoor de Francofonie als honderden jaren kwaad is op de Vlamingen. Omdat die als uit Gods handen, bijna verzuipen in dat soort diepzeehavens. Zelfs Paul Magniette in Scharrelroii zal zijn zin hebben gekregen, want zowel daar als in Liege en in Namour zouden er zeeschepen met tot 5.000 containers kunnen aanmeren.

  *

  L’Ancienne Belgique, één groot gehavend gebied…

  *  Donderdag 15 November ‘18

  15-11-2018 om 17:47 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5182
  aa
  15-11-2018 om 17:42 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5181  *

  Vrouwenrechten


  David Hume, de Schotse conservatieve filosoof die

  de Furia's

   

  beter eens “Mary Evans Picture Library” zouden lezen. In het artikel ‘Is een progressief vrouwbeeld houdbaar in tijden van groeiend conservatisme?’ door Eva Kestemont

  (KnackWeekend.be van 11/11/2018, betaalmuur)

  verklaart Sofie De Graeve (activiste bij de feministische denktank Furia) het volgende:

  ‘Als extreemrechtse groepen nog groter zouden worden, is dat absoluut bedreigend. Hoe meer vrouw-onvriendelijke uitlatingen ze doen, hoe meer de drempel verlaagt voor anderen om dat ook te doen.’

   

  Sofie De Graeve

  kent blijkbaar het verschil niet tussen extreemrechts en conservatief. Zij is niet de enige trouwens, want in het progressieve kamp maakt men al jaren, al dan niet bewust, het onderscheid niet meer. Zowel De Standaard, De Morgen als Knack gebruiken rechts-conservatisme, extreemrechts en rechts-populisme voortdurend door elkaar. Ook sommige mediagenieke politicologen durven wel eens de mist in te gaan. Deze begripsverwarring doen hun geloofwaardigheid alvast geen goed.

   

  Cultuur-relativistisch extremisme

   

  Hij bedoelt extreemrechts, maar zegt rechts-conservatief

   

  De muzikant Wim Claeys deed het onlangs ook in het Radio1-programma Touché: ‘Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond maakt er geen geheim van dat het kinderen wil opvoeden tot rechts-conservatieve nationalisten. Dat is een vorm van kindermishandeling’. Hij bedoelt extreemrechts, maar zegt rechts-conservatief. Of

  het VNJ

  inderdaad extreemrechts is, daarover valt te discussiëren, maar naar progressieve normen valt alles wat met Vlaams-nationalisme te maken heeft automatisch in die categorie.

   

  Het autoritarisme komt vandaag echter niet alleen uit extreemrechtse hoek. Wim Claeys wil blijkbaar ouders die niet meestappen in het cultuur-relativistisch verhaal de voogdij over de eigen kinderen ontnemen. Benieuwd of sociaal-conservatieve moslims of orthodoxe Joden ook geviseerd zullen worden wanneer men dit in de praktijk gaat omzetten, want de progressieve ode aan de diversiteit stopt daar waar ‘witte’ mensen het centrum ter rechterzijde overschrijden.

   

  Abortuswetgeving

   

  Terug naar het artikel in Knack. Sofie De Graeve verwart daarin vrouwenrechten, namelijk het gelijke recht op keuzevrijheid voor de vrouw, met gendergelijkheid en het recht op abortus. Zo fulmineert deze ‘furia’ (Italiaans voor ‘woede’) tegen de beslissing van de Amerikaanse president Trump om buitenlandse ngo’s die abortus aanbieden niet meer te financieren, en tegen de verstrenging van de abortuswet door de conservatieve Poolse regering.

  Roets 2019

   

  de onverdraaglijke oppervlakkigheid van progressieve feministen

   

  Zonder het debat te willen openen over hoe ‘liberaal’ de abortuswetgeving moet zijn, hoeft men heus niet ‘extreemrechts’ te zijn om een zekere afkeer te hebben van de onverdraaglijke oppervlakkigheid van progressieve feministen zoals De Graeve wanneer ze praten over dit onderwerp. Conservatieven beschouwen het ‘leven’ als een mirakel, al dan niet in de religieuze betekenis, en zeker niet als een ‘last’ voor ‘de vrijheid’ van vrouwen. Een echte solidaire samenleving vermindert de impact van deze vooral voor de vrouw ingrijpende verandering, en zet in op preventie van ongewenste zwangerschappen, niet op het minimaliseren van de rechten van ongeboren kinderen of het inzetten van abortus als contraceptie.

  Gender-studies

   

  hun overschot aan empathie

   

  De Furia-activiste vindt het ook schandalig dat in Hongarije onlangs de gender-studies aan de universiteiten werden geschrapt. Zoals Othman El Hammouchi reeds vorige maand schreef op Doorbraak zijn gender-studies gecorrumpeerd door postmoderne doctrines over de sociale constructie van waarheid en wetenschap. Omdat onze samenleving gelukkig structurele discriminatie van vrouwen grotendeels heeft weggewerkt, moeten progressieve feministen zoals De Graeve op zoek gaan naar ‘onderbewuste’ of ‘verstopte’ ongelijkheid om toch maar aan te kunnen tonen dat onze maatschappij seksistisch is. Zonder slachtoffers weten zij namelijk geen blijf met hun overschot aan empathie. Indien men gender definieert als het geheel van maatschappelijke verwachtingen en percepties die verbonden worden aan beide geslachten, dan kan men daar inderdaad een objectieve studie van maken, best gecombineerd met biologische en gedrags-psychologische inzichten.


  Onderdrukkend rollenpatroon?

   

  Ook volgens De Graeve lijden vrouwen nog steeds onder het klassieke rollenpatroon, en willen de meesten dat veranderen. Indien dit inderdaad correct is, ben ik alvast benieuwd naar statistisch onderzoek terzake. Of het klassieke rollenpatroon onderdrukkend is, in een land waar iedereen de vrije keuze heeft over de eigen invulling van het leven, lijkt mij twijfelachtig.

   

  De taak van de regering is de keuzevrijheid van de vrouw te garanderen

   

  Het is belangerijk dat een koppel afspraken maakt in het huishouden waarin beide zich kunnen vinden. De overheid heeft zich niet te moeien met de verdeling van de dagdagelijks karweien in het gezinsleven, noch moet de vrije en bewuste keuze van een vrouw om een traditionele rol op te nemen gestigmatiseerd worden als een lijdensweg of onderdrukking. De taak van de regering is de keuzevrijheid van de vrouw te garanderen, niet alleen met woorden (of wetten) maar ook met daden. Feministische activisten zouden beter pleiten voor meer vluchthuizen, betere sociale begeleiding en gemakkelijkere toegang tot bescherming voor vrouwen die uit hun onderdrukkend milieu, van welke kleur die ook is, willen vluchten.

  Geen conservatieve vrouwen?

   

  Volgens journalist Eva Kestemont zijn vrouwen een minderheid op de ledenlijsten van rechtse en conservatieve bewegingen: ‘Het conservatief pamflet dat Philip Roose afgelopen zomer lanceerde, werd bijvoorbeeld door slechts vijf exemplaren ondertekend, tegenover veertig mannen.’ Vijf exemplaren. U zou als man eens zo over een vrouw moeten spreken, maar dit terzijde.

  Het stuk op Doorbraak is niet ‘het conservatief pamflet van Philip Roose’, maar had meerdere auteurs. Kestemont had dit kunnen weten indien ze haar werk als journalist grondig had gedaan en bijvoorbeeld mij had gecontacteerd. Maar blijkbaar ligt de norm bij de nieuwe lichting Knack-redacteurs niet zo hoog de laatste tijd, en is het niet meer nodig de mensen waarover men schrijft te contacteren.


  zijn vrouwen jammer genoeg over het algemeen minder in politiek geinteresseerd

   

  Waarom er ‘maar’ vijf vrouwen onder het stuk staan, heeft drie redenen. Ten eerste is er niet specifiek naar vrouwen gezocht, maar werden willekeurig mensen gecontacteerd waarvan men dacht dat ze achter de boodschap van het manifest stonden. Ten tweede zijn vrouwen jammer genoeg over het algemeen minder in politiek geinteresseerd, en zijn zij in mijn politieke kennissenkring helaas nog steeds een kleine minderheid. Een kleine rondvraag bij lokale politieke partijen over hoe moeilijk het is om vrouwen te vinden die op de kieslijsten willen staan, is hierbij zeer verhelderend. T

  en derde worden vrouwen minder aangesproken door het conservatisme omdat de voornamelijk progressieve media en opiniemakers aan deze stroming een reactionaire en dus vrouwonvriendelijke definitie geven. Ook verwart men steevast het ethische sociaal-conservatisme met het politieke liberaal-conservatisme.

  Spontane groei en tradities

   

  Dat is een visie die even aantrekkelijk is voor mannen als voor vrouwen

   

  N-VA’ster Els van Doesburg legt gelukkig even verder in het Knack-artikel de vinger op de wonde: ‘Ik denk dat veel mensen denken dat de vrouw in het conservatisme een beperkte rol in te spelen heeft. Dat klopt niet. Ik wil vooruit, ik wil niet terug naar de jaren ’50. Maar ik geloof wel in een spontane groei van de samenleving en in tradities. Dat is een visie die even aantrekkelijk is voor mannen als voor vrouwen.’ Conservatieven van de 21e eeuw pleiten niet voor vrouwen aan de haard, maar evenmin beschouwen zij die keuze als minderwaardig of onderdrukkend. In ons conservatief pleidooi pleiten we ervoor dat zaken als geslacht, leeftijd, huidskleur of seksuele voorkeur geen beperking mogen vormen om te kiezen welke plaats men in de samenleving inneemt.

   

  Ironisch genoeg zijn het vandaag de progressieven in Vlaanderen, zowel de Furia- als de Nieuw-Vlaamse feministen, die op dit vlak kost wat kost hun visie willen opleggen. De eerste door het traditionele rollenpatroon als een pijnlijke onderdrukking voor te stellen, de tweede door bijvoorbeeld de hoofddoek op zoveel mogelijk plaatsen via wettelijke weg te willen verbieden. Voor conservatieven heeft de overheid zich niet te moeien met de keuzevrijheid van de vrouw. Integendeel, ze moet die juist garanderen. Door één visie langsheen staatswege op te leggen verkleint juist de diversiteit en de keuzevrijheid.

  Gelijkheid gekaapt

   

  Sofie De Graeve van Furia vindt ook dat conservatieve groeperingen het verhaal van gelijkheid tussen man en vrouw kapen om te gebruiken in hun antimigratie-agenda, waarbij ze verwijst naar Theo Francken en Zuhal Demir: ‘Conservatieven hebben volgens haar geen problemen met vrouwen, zolang ze maar lijken op de gemiddelde vrouw uit de witte middenklasse.’

  Zoals reeds hierboven geschreven, zijn Franken en Demir op dit vlak geen conservatieven, maar progressieven zoals De Graeve zelf, omdat zij via de overheid een ethische norm willen afdwingen die behoort tot de persoonlijke levenssfeer. Dat extreemrechts en een deel van rechts in het anti-Islamdiscours de nadruk legt op het gebrek aan vrouwenrechten in de moslimgemeenschap, zeker in de niet-Westerse samenlevingen, is inderdaad correct en meestal terecht. Of die bezorgdheid nu al dan niet gemeend is, laat ik in het midden. Voor de meesten wel, voor anderen is het electoraal opportunisme. Maar eender welke feminist zou toch tevreden moeten zijn voor elke aandacht voor meer vrouwenrechten, uit welke hoek of omwille van welke reden het geuit wordt.

   

  een patriarchale visie op de vrouwelijke seksualiteit

   

  Het is echter vreemd dat Furia-feministen als De Graeve zoveel aandacht hebben voor de positie van vrouwen in de ‘witte’ middenklasse, en niet voor die in culturen waar er rond vrouwenrechten nog veel werk aan de winkel is. Daarenboven kan men niet enerzijds fulmineren tegen het ‘onderdrukkende’ traditionele rollenpatroon en daarnaast zwijgen over de hoofddoek, en varianten daarvan, die wel symbool staan voor een patriarchale visie op de vrouwelijke seksualiteit. Zelfs in haar fanatieke visie op het feminisme is Sofie De Graeve niet consequent uit schrik voor het racisme-spook: de eigen ‘witte’ cultuur valt ze frontaal aan, maar voor de reactionaire of sociaal-conservatieve aspecten in de ‘niet-witte’ cultuur is ze blind. Deze vorm van schizofrenie is inherent aan het cultuurrelativisme.


  Visie niet opleggen

   

  Een conservatief kan echter perfect een moderne visie van de vrouw verdedigen zonder daarom deze te willen verplichten aan iedere vrouw. David Hume benadrukte dat politiek moet gaan over concrete beleidsvragen en niet over het beslechten van de ultieme waarheid. Conservatisme in de 21e eeuw is daarom zeker niet tegen vrouwenrechten, integendeel, wel tegen positieve discriminatie zoals quota op basis van huidskleur, afkomst of geslacht.

  vrijheids- en verantwoordelheidscultuur garanderen

   

  Daarenboven wil de conservatief een vrijheids- en verantwoordelheidscultuur garanderen, door het stimuleren van burgerschap en het respect voor de democratische beginselen. Men maakt geen kostbaar weefsel door een (progressieve) visie met geboden en verboden tot in de huiskamer op te leggen, of met het verlenen van voorrechten aan allerhande minderheden, wel door met elkaar te leven en een gedeeld waardenkader te scheppen als fundament voor onze Vlaamse samenleving. Zoals de wijze Dalai Lama placht te zeggen: ‘Waar het verstand ophoudt, begint de woede.’ Of de Furia.

  Philip Roose

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  De lezer zal het wel niet erg vinden, als ik het kort hou. Genoeg is genoeg, zelfs véél te véél. En daarenboven totaal verloren Vlaams.

  *

  Ik begrijp maar   al te goed sommige frustraties en vooral verstaan ik dat beroepsmensen in de schrijvelarij ook moeten leven. Wat houdt hen dan tegen om te doen lijk ‘Boer Clercq’ (Wielsbeke), de latere tapijt-gigant. Gestopt in het vlas llijk iedereen, maar ‘n gat in de markt gezocht en gevoden.

  *

  Zij ‘Leitmotiv’?

  ‘Dromen, Denken,, doen, volhouden’.

   

  Die man stond 24/24 met vrouw en kroost samen in zijn bedrijven. Zijn Madam had geen problemen met emancipatie. Niet in huis, niet op de boerderij. Niet op de werkvloer. En volgens mij ook niet met een of ader gender-vraagstuk. Daar was geen tijd voor.

  De Knack, nochtans ook ’n West-Vlaams bedrijf, is dan weer koek van een totaal andere deeg.

  Ach kom: het vat kan maar geven wat he inhoudt. En die droesem wil men dan uitgesmeerd zien boven op de fierheid om in woord en daad ‘n rechtgeaard Vlaming te zijn.

  Mannen én vrouwen die zijn wat ze zijn, zoals door God geschapen.

  *

  Heeft U zich al eens afgevraagd wat bijvoorbeeld de kwinkelierende leeuwerik denkt als hij hoog boven de koerenvelden zijn eindeloos muzikaal talent aan de wereld laat horen?

  Het zijn, net als bij Gezelle’s meirelaar, ‘galm op wedergalm, ’t zijn lijk Davids’ Psalmen, ’t is lijk orgeltaal’.

  Niks aan te doen. Leven en laten leven. Ons Lieven Heerke moet van elk zijn getal hebben!

  *

  PS

  Ik zou graag eens wat meer horen over het rechtvaardigheidsgevoel van de betrokken Dolle Mina’s. Zoals dat er veel rijkere mensen bestaan dan ze zelf zijn en vooral wat ze denkt hieraan te doen?

  Enne, voor geval ze de Liefde van hun leven nog niet tegen het lijf zouden gelopen zijn, stuur ik hen langs deze weg m’n beste wensen voor een Nieuw en Gelukkig 2019. De aanhouder wint!!!!!

  De voorste hond vangt de haas.

  *  Woensdag 14 November ‘18

   

  14-11-2018 om 00:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5180

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  We beleven hachelijke tijden! Die zullen later aangeduid worden als De Post Obama Tijd.


  *

  De dagen zijn mij de helft te kort geworden. Inderdaad, ik ben niet meer van de jongste. Geen 28, maar 82 jaar geworden Wie lang leeft kan dus veel meemaken. Maar het wordt me toch ’n beetje teveel. Want alles komt toch altijd op hetzelfde neer. Alles is altijd de schuld van de andere. Alleen wat dik meevalt of spectaculair uitvalt, is dank zij hen.

  ‘Die Joekrien’ is, dank zij deze Zwarte Clown en Moslim Broeder zoals de rest van de familie, in directe samenwerking met onze bloedeigen NAVO, veranderd in een levend kruitvat. Met lont vertrekkende van uit het EU-Parlement, gebruiksklaar van uit Brussel.

  Gelijktijdig bewegen zich traag maar zeker in Midden-Amerika tal van karavanen. In tot de nok vol geladen beestenwagens, richting de Trump Muur. Amerika houdt de adem in. En dus wij ook. Want het houdt niet op. Het is alsof de Romeinse Keizer Hadrianus na 1600 jaar diepe rust, is teruggekeerd om de Barbaren uit zijn Rijk te weren.


  Muur van Hadrianus

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Muur_van_Hadrianus

  *

  Siddert nu het hele Heelal, of is het alleen maar de Sedia Gestatoria, de Pauselijke draagstoel die al vele jaren is afgedankt?

  Die dateert nog uit de tijd van Pius XII, een zekere Eugenio Pacelli, die bij ons thuis een mooie foto had staan op het schouwberd…

  https://en.wikipedia.org/wiki/Sedia_gestatoria

  *

  Of hangt er, nu de kanonnen van het IJzerfront zwijgen, alleen maar onweer in de lucht?

  Pausen treden dezer dagen maar af lijk vliegen die walgen van een bevuild klontje suiker. Beneductus XIV, de jeugdige Hitler-Junge Ratzinger, trad onverwacht vrijwillig af, na een dwingend onaangekondigd kort blitzbezoek van de Amerikaanse onruststoker en Obama-slippendrager

  Georges Soros.

  Naar gezegd werd wegens lang verdoken gebleven kindermisbruik. Van horen zeggen, hé. Al is het zo, dat van veel ‘horen zeggen’ men ook veel kan horen liegen. Zo’n dingen als vaandelvlucht gebeuren inderdaad, naar men zegt, maar één keer in de 1.000 jaar. Zou moeten worden nagezien. Als er dan gelijktijdig twee Pausen samen in beeld komen, wie van de twee is er dan onfeilbaar?

  Want het is toch altijd zo geweest, dat de Paus van Rome inzake Geloof en Zeden….onfeilbaar was. Het is zelfs altijd een punt van het Christelijk Geloof geweest. Ja, hé, Ma? We gaan daar toch niet aan beginnen twijfelen. Ja?

  *

  Van de tegenwoordige (aflossings)-paus wordt gezegd, dat die, net als de Grote Baas in den Hemel, door Pontius Pilatus ooit gekruisigd en begraven, ’n echte Communist was en is. Een Argentijn die vlot Italiaans blijkt te spreken. Raar, hé. Inderdaad, de man is geen kalf in talen. In niets trouwens, anders zou die geen Jezuïet kunnen geweest zijn. Waarom zou die daarenboven de naam Franciscus hebben gekozen?

  Lees maar eens na wat Google zo allemaal over deze Heilige van Assisi (1181-1226) uitkraamt. Het is volgens mij zelfs dààr dat Trotski, Marx, Lenin en Stalin, (met nog veel bedorven botermelk daarbij) de boter hebben gehaald.

  Ronddwalen in de brandende hitte in de smalle trappen-straatjes van dat Italiaans bergstadje: dat deden wij toen we onverwacht daar dichtbij gingen wonen. En neen, ik val deze keer niet in herhaling. Alhoewel ik er niet kan over zwijgen. Niet over Assisi, niet over Franciscus en al zeker niet over de H. Clara, diens Verheven Grote Liefde.

  *

  Wie mee verantwoordelijk is dat we beiden ‘Italië-Lovers’ zijn (geworden) is Félix Timmermans. Had die maar dat boek over De Harp van Sint- Franciscus niet moeten schrijven!

  *


  *

  Machtsstrijd Vaticaan, paus Franciscus wordt tot aftreden gedwongen’

   

  *

  ‘Binnenkort golf faillissementen van bisdommen door claims vanwege seksueel misbruik door geestelijken’ – ‘Kardinaal Scola wordt opvolger van Franciscus’

  http://xandernieuws.punt.nl/category/view/algemeen-nieuws

  *

   

  Wordt kardinaal Angelo Scola al binnenkort de opvolger van paus Franciscus?

  *

  Volgens Italiaanse bronnen die vertrouwd zijn met het Vaticaan loopt de aanhoudende machtsstrijd om de toekomst van de Katholieke Kerk naar een climax, en zou paus Franciscus mogelijk al binnen enkele weken tot aftreden worden gedwongen. Franciscus stuit op groeiend verzet vanuit met name traditionele katholieke geestelijken, die zijn koers veel te globalistisch en liberaal vinden. Sturende hand achter de opstand zou de voormalige paus Benedictus XVI zijn.

   

  De recente ontdekking van menselijke beenderen in de Vaticaanse ambassade in Rome zou er samen met het bijna dagelijks toenemende aantal misbruikschandalen eraan bijdragen dat de paus het al op korte termijn voor gezien houdt.

   

  Golf faillissementen bisdommen aanstaande

   

  Eergisteren vroeg de Katholieke Kerk op het Amerikaanse eiland Guam faillissement aan vanwege de vele claims die er lopen om seksueel misbruik door geestelijken. Vooral in de VS lopen tal van vergelijkbare onderzoeken en claims, en is de verwachting dat nog veel meer bisdommen zich failliet moeten laten verklaren.

  Het nieuws van Franciscus’ aftreden is afkomstig van

  http://www.dagospia.com/

  Dagospia,

  een bekend Italiaans web-portaal dat volgens Vaticaan experts 100% accuraat is, reden waarom de Italiaanse krant Libero het daarna eveneens publiceerde.

  ‘Angelo Scola wordt opvolger’

  Het college van kardinalen (conclaaf) zou ook al een opvolger hebben aangewezen, namelijk kardinaal Angelo Scola, die in 2011 door paus Benedictus XVI tot aartsbisschop van Milaan werd benoemd. Dit zou er tevens op duiden dat Ratzinger (emeritus paus Benedictus) achter de schermen een grote rol speelt bij de feitelijke opstand tegen Franciscus, die door veel hoge geestelijken in de Katholieke Kerk wordt beschuldigd van het verspreiden van ketterijen.

  ‘Jezuïeten willen liberale Afrikaan’

  Ratzinger zou vanwege zijn hoge leeftijd en fragiele gezondheid niet bang zijn om vergiftigd te worden door de Jezuïeten, die hun eerste man ooit op de allerhoogste positie in het Vaticaan niet zonder slag of stoot prijs zullen willen geven. Ze zouden zelf een andere liberale opvolger uit Afrika willen laten aanstellen –wellicht kardinaal

  Peter (Petrus) Turkson,

  die een groot voorstander is van de oprichting van een VN wereldregering waar alle landen hun macht aan moeten overdragen- als het de fracties achter Benedictus toch niet lukt om de Kerk weer op een traditionele koers te zetten.

  Ook onder jongeren veel verzet tegen Franciscus

  Tijdens de laatste Jongeren Synode bleek dat er ook onder de jongere generaties gelovigen veel vijandigheid heerst tegen de vaak extreem liberale en globalistische standpunten van paus Franciscus, die volgens goed ingelichte, door WikiLeaks gepubliceerde bronnen overigens zelf ook werd aangesteld na een complot van toenmalig president Barack Obama, Hillary Clinton en multimiljardair-globalist George Soros, die erin slaagden om de in hun ogen veel te conservatieve Benedictus tot aftreden te dwingen.

  Mochten de traditionalisten de machtsstrijd winnen dan is kardinaal Scola topkandidaat nummer één. In 2013 was hij zelfs favoriet bij veel bookmakers om de opvolger van Benedictus te worden. Scola had toen al meer dan 50 kardinalen achter zich staan.

  Xander

  (1) Leo Lyon Zagami
  (2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


  **


  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Den Here Jezus gaf aan Petrus de opdracht om Zijne Schapen en zijne Lammeren te weiden’.

  Schapen bijten nu eenmaal niet naar hun herder, en dus doe ik dat hier ook niet. Niet aan komen. Mag alleen maar naar kijken.

  Doet ook iedereen die toevallig een mooie vrouw ontmoet. Hoogstens achter haar bewonderend fluiten.

  Maar in het geval van al dat Middeleeuws gehakketak rond de Opvolger van Petrus: deze keer ’n Zwarte Piet Petrus? – waarom niet, na een Zwarte Clown-President – nu een Zwarte Clown Paus? En waarom niet meteen, nu we toch bezig zijn met globaliseren, ’n Zwarte Vrouw.

  Of nog beter: waarom helpt men al die gender-verschillen van in de moederschoot met draad en schaar niet uit de weg?

  Waarom de dingen moeilijk maken, als het gemakkelijk ook kan?

  *  13-11-2018 om 19:46 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5179

  **

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Eerst de personages die deze namiddag op een Nederlandse TV zender paradeerden. Vraag me niet hoe en wat, m’n handicap inzake horen en zien stonden daarvoor teveel in de weg. Ik resumeer.

  De Duitse Keiser heeft, toen bleek dat zijn onoverwinnelijk Armee niet sterk genoeg was om in de Vlaamse Velden de Fransen & Cie ZIJN vredesvoorwaarden op te leggen, in geheime onderhandelingen was met Wilhelmina, die hem asiel zou toestaan, als het ooit zo ver zou komen. Financieel was dat tussen die twee ook geen probleem. Wat minder gekend is, is dat de Staf van de Deutsche Armee reeds van bij het begin van de (geslaagde) inval in ons Land, gevestigd was in Spa, relatief dicht bij de Duitse grens. (****)

  Uiteraard zonder medeweten van zijn achterneef, Koning Albert I, de latere minnaar-rotsenduiker van Marche-les-Dames (1934). In de onmiddellijke omgeving van datzelfde Spa, sedert eeuwen en tijden het wereldberoemde luxe kuuroord voor de jetset.

  Spa is/was een mondain vakantie-oord en dat zullen Hinderburg (de latere Voorganger-Kanselier van Adolf Hitler, de kleine korporaal van WO I), Ludendorf en al die anderen van de Generale Staf wel geweten hebben. Maar officieel was men daar om dichter bij het front te zijn. We zagen op het scherm ’n oude man, kleinzoon van de toenmalige eigenaars, met veel zin voor details, een rondleiding geven op al die plaatsen en paleizen. Hallucinant!

  Rond 9 November ‘18 toen de oorlog definitief verloren leek, vertrok de Keizer met een hele stoet getrouwen per trein richting Nederlandse grens. Het lijkt wel een hedendaags Wild West-verhaal. Willem II was op de hoogte van wat zijn neef, Tsaar Nicolas II en zijn gezin door de Bolsjewieken was aangedaan bij de Oktober Revolutie van het jaar daarvoor. Men vreesde dat de trein ook zou overvallen worden door de opkomende Waalse Bolsjewiekse Opstandelingen die getipt waren, en na een paar kilometer stapte het illustere gezelschap over in de klaarstaande auto-karavaan. Om via de gewone wegen de veilige grens van het neutraal gebleven Nederland te bereiken.

  De reis (met onderbrekingen) ging tot in

  Huize Doorn,

  een kasteel-landgoed, waar hij in Juni 1941, 82 jaar oud, overleed. De relaties tussen de ex-Keizer en Adolf Hitler waren, echter, zoals men zegt, ‘van gemengde aard. Wel verstuurde Wilhelm aan Hitler, na de Val van Parijs (Juni ’40), een telegram met formele gelukwens.

  Hij ligt, gebalsemd en al, in zijn eigen mausoleum in Huize Doorn, te wachten om naar Duitsland terug te keren, tot daar de monarchie zal hersteld zijn….

  Voor verdere uitzonderlijke details zie

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II_van_Duitsland#Ballingschap

  *

  *

  (****) Ook bij de Inval der Duitsers in Mei ’40 had Hitler gekozen om dicht bij het front te zijn. Zijn OKW was deze keer gevestigd in de bossen van Bruly-le-Pêche, deze keer dichter bij de Franse grens. Het was daar eerder zeer sober kamperen dan genieten van het uitgangsleven in een chique buurt..

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BBly-de-Pesche

  *

  Via Wereldoorlog II komen we dan automatisch terecht bij Hitler, die een jaar voordien (1 September 1939), de blikken had gericht naar het Oosten. Met het doel méér Germaans ‘Lebensraum’ te bemachtigen voor het eigen ’Herrenvolk’ ten koste van buurland Polen. Een land dat bevolkt was met Slavische ‘Untermenschen’.

  Hitler en Stalin waren tot dan toe goede maatjes geweest, zodat er, diep in het geheim t.o.v. het Westen, een overeenkomst Ribbentrop-Molotov tot stand kwam (die de ‘Entente’ te slim af waren) om dat land tussen hen beiden te verdelen. Eerst wachtte Stalin het (goede) verloop der gebeurtenissen af, om na een paar weken op 17 September1939) Polen op zijn beurt van zijn kant binnen te vallen.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_veldtocht#De_Sovjets_rukken_op

  *

   

  Nog is Polen niet verloren’

  Het Pools-Litouws Gemenebest in zijn grootste omvang.

  *

  https://doorbraak.be/nog-is-polen-niet-verloren/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  *

  Vooruitblikken in het verleden

  11 november 2018

  Als je wekelijks een artikel schrijft over wat we de volgende dagen allemaal kunnen herdenken, dan zijn er van die momenten in het jaar waarop je niet weet wat eerst te kiezen. En dezer dagen is de keuze zeer groot: de staatsgreep van Napoleon op 18 brumaire VIII of 9 november 1799, Hitler die met minder succes het zelfde probeerde op diezelfde dag in 1923, de abdicatie van de Duitse keizer Willem II in 1918, de moord op de Duitse diplomaat Ernst vom Rath door de joodse Herzel Grynszpan die in 1938 aanleiding gaf tot de uiterst schandelijke Kristallnacht of de val van de Berlijnse muur in 1989.

   

  Een dag later trakteert de geschiedenis ons op de ontmoeting tussen dr. David Livingstone en Henry Morton Stanley in 1871 aan het Tanganyikameer, waar Stanley de beroemde woorden ‘Dr. Livingstone, I presume?’ uitsprak. 71 jaar later bezette op die dag de Wehrmacht het laatste stuk van Frankrijk dat sinds 1940 onbezet was gebleven. En op 11 november 1918 eindigt natuurlijk de Eerste Wereldoorlog en stapt in Wenen de Oostenrijkse keizer/ Hongaarse koning op.

   

  En terwijl op vele plaatsen in Europa 11 november de dag is waarop de doden van de Grote Oorlog worden herdacht, is diezelfde dag in Polen de nationale feestdag waarop de Poolse onafhankelijkheid wordt gevierd, dit jaar trouwens voor de 100ste keer. Die onafhankelijkheid was mogelijk geworden door de ondergang van de drie keizerrijken die samen Polen al meer dan honderd jaar bezet hielden. Duitsland capituleerde op die 11de november, Oostenrijk-Hongarije hield zelfs formeel op te bestaan en Rusland was al enkele maanden voordien uit de oorlog gekegeld. Niets stond de oprichting van een Poolse republiek nog in de weg.

  Polen als regionale grootmacht

  Het decennialange isolement in het Oostblok heeft vaak onze blik op centraal Europa wat vertroebeld.

  De wortels van die ‘nieuwe’ republiek gingen terug tot het einde van het eerste millennium van onze tijdrekening. Het land zou vanaf het einde van de middeleeuwen uitgroeien tot een regionale grootmacht, samen met Litouwen. Daarmee vormde het sinds 1569 een Gemenebest dat zich van de Baltische Zee tot bijna aan de Zwarte Zee uitstrekte. Rond die tijd beleefde het land met de Poolse renaissance een cultureel hoogtepunt, met onder meer de Jagiello-universiteit in Krakau als één van de toonaangevende universiteiten van Europa. Het decennialange isolement in het Oostblok heeft vaak onze blik op centraal Europa wat vertroebeld. Daardoor verliezen we al te vaak uit het oog dat een land als Polen onlosmakelijk deel uitmaakt van onze westerse cultuurgeschiedenis.

   

  Polen had voor die tijd ook een uniek politiek systeem. De facto een constitutionele monarchie waar de adel via het parlement grote macht uitoefende en meer politiek gewicht had dan de door die adel gekozen vorst. Maar de manier waarop het land bestuurd werd, maakte het na verloop van tijd ook bijzonder kwetsbaar. Vooral wanneer de adel in interne conflicten verzeild raakte en omkoopbaar bleek om de belangen van buitenlandse mogendheden te verdedigen.

  Polen was meteen het eerste Europese land met een moderne grondwet.

   

  Polen werd ook meegesleurd in de verschillende oorlogen die zijn machtige buren Zweden, Rusland, Pruisen en Oostenrijk met elkaar uitvochten. Om het land niet definitief uit elkaar te laten vallen zette men in de 18de eeuw grote hervormingen op, met als sluitstuk de grondwet van 1791. Polen was meteen het eerste Europese land met een moderne grondwet. Die hervormingspogingen leidden echter tot meer en meer inmenging van de buurlanden, tot deze zelfs op initiatief van Pruisen besloten het land in drie stappen – in 1772, 1793 en 1795 – te verdelen en in te lijven bij Pruisen, Rusland en Oostenrijk. Het koninkrijk Polen verdween definitief van de kaart.

  Van de kaart geveegd

   

  Was de staat weg, het nationalisme was er daarom niet minder om geworden. Gedurende de 19de eeuw waren er meerdere opstanden en revoltes die echter nooit tot resultaat leidden. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was het politieke nationalisme verdeeld geraakt. Er waren daarnaast ook paramilitaire groepen actief, onder meer onder leiding van de nationalist Jozef Pilsudski. Zijn troepen zouden tijdens de oorlog deel uitmaken van het Oostenrijks-Hongaarse leger, tot de eenheden ontbonden werden en de Duitse legerleiding Pilsudski zelf opsloot in Magdeburg omdat hij zijn soldaten weigerde onder hun bevel te plaatsen. Die opsluiting, pas in november 1918 ongedaan gemaakt, maakte hem meteen tot symbool van het Poolse nationalisme. Hij zou daardoor tussen de twee Wereldoorlogen uitgroeien tot de politieke spilfiguur.

   

  Het stichten van de staat verliep overigens niet van een leien dakje. De grenzen waren onduidelijk en moesten via een reeks referenda en verdragen worden vastgelegd. De grens in het oosten kreeg zelfs pas vorm na een bloedige oorlog tegen de Russische bolsjewieken. De Polen kropen in 1920 met een onverwachte overwinning in de slag bij Warschau door het oog van de naald. Ternauwernood ontsnapten ze aan een complete ineenstorting en Russische bezetting.


  Grenzen trekken

  De grenzen afbakenen was één ding, de staat opbouwen bleek zelfs een nog zwaardere klus. De graad van ontwikkeling tussen de bezette gebieden was zeer verschillend. In het Oostenrijkse deel werd de Poolse cultuur zelfs gecultiveerd. Pruisen ontwikkelde het land economisch. Het Russische Polen was een wingewest waar men weinig complimenten aan vuil maakte. Het land beschikte in 1918 niet over een centrale administratie, had geen ééngemaakt rechtssysteem, geen gemeenschappelijk onderwijsstelsel, geen gelijkaardige bestuurscultuur, geen munt of nationale bank. Illustratief voor de toestand was het spoorwegnet: sporen met verschillende breedtes en technische uitrusting waren niet met elkaar verbonden maar voerden alleen maar treinen van het Poolse centrum weg naar de hoofdsteden van de vroegere bezetters.

   

  Polen vormde ook geen etnische eenheid, maar telde meerdere omvangrijke minderheden. De discussie over hun positie binnen Polen — allemaal verpoolsen dan wel ze ruimte tot ontplooiing geven — bleef de volgende twee decennia woeden. Het was één van de factoren die bijdroegen tot de politieke instabiliteit. Daardoor evolueerde Polen onder Pilsudski uiteindelijk van een slecht functionerende democratie tot een zeer autoritaire, door militairen geleide staat.

  En nogmaals…Pilsudski zag Polen aanvankelijk als een regionale grootmacht, het land dat de spil moest vormen van een diplomatieke samenwerking in Centraal Europa. Het draaide anders uit. De onhandige Poolse diplomatie, de grensconflicten en de omgang met de minderheden zorgden er binnen de kortste keren voor dat de relatie met de buurlanden danig verzuurde. Het land zag ook met lede ogen aan hoe de twee grootmachten waartussen het gekneld lag meer en meer toenadering tot elkaar zochten. De niet-aanvalspacten die Polen met Duitsland en de Sovjet-Unie had gesloten mochten niet baten. Polen raakte verder geïsoleerd met enkel nog Frankrijk als verre en weinig enthousiaste bondgenoot.

  Toen finaal nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie een bondgenootschap met elkaar aangingen, waren voor Polen de dagen geteld. In september 1939 vielen beide landen Polen binnen, begin oktober was Polen voor een tweede keer van de kaart geveegd. Zes jaar, miljoenen doden en onvoorstelbare oorlogsschade later werd de staat hergesticht als communistische vazalstaat die men bovendien ook nog eens zonder veel consideratie enkele honderden kilometers naar het westen verschoof. Pas in 1989 herwon het land definitief de vrijheid. Die recente geschiedenis leverde uiteraard een flink trauma op, iets waar men best rekening mee houdt wil men het Polen van vandaag begrijpen.

  Paul Cordy

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Cordy

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Misschien wel een beetje eenzijdig, net als onze (mijn) gevoelens tegenover Italië (omdat wij dat land van wekelijk zeer dichtbij hebben meegemaakt), voel ik om onbepaalde redenen een zekere sympathie voor… Polen. En het is dan ook geen toeval, dat wij daar een zekere band tussen zijn gaan ontdekken.

  Ik ben in het Ieperse, waar ik tot de volwassenheid heb mogen leven, inderdaad op 4 September 1944 bevrijd door Eenheden van het Pools Bevrijdingsleger. Ik was toen 8 jaar, maar het is nog altijd als de dag van gisteren dat er (beperkte) schermutselingen waren tussen de terugtrekkende Duitse Eenheden van meestal oudere mannen, en de veel jongere Poolse ‘Bevrijders’ van toen. Maar als er al doden vielen, was het meestal aan Poolse kant. U las van mij op deze blog al dikwijls over twee van die gesneuvelde jongens, die op onze Gemeente door een voltreffer gedood werden, en wier namen jarenlang tussen de andere parochianen voorgelezen werden tijdens de Zondagsmis. Het waren ene Tadeus Sarò en ene Thadeus Manikovski. De ene gedode Duitser, vlakbij, die pas begin Oktober werd teruggevonden bij de bietenoogst, werd door de omstaanders tegen de waterkant zomaar in de grond gestopt. Later zorgde de Veldwachter dat die opgegraven en (dievelings?) naar een verzamel-begraafplaats overgebracht werd. Dezelfde Poolse Eenheid had verder ook nog Roeselare bevrijd, reden dat aan de rad van die stad nog altijd een ‘Pools Kapelletje’ in ere wordt gehouden.

  Toen we (Mei 2002) in Italië onze ruwbouw afgewerkt wilden krijgen, dienden we in die zeer landelijke omgeving, vanzelfsprekend beroep te doen op de plaatselijke Ambachten. Waar we onze eerste woordjes Italiaans leerden van de werklieden. Waaronder ene… Pool. Die hielp ons, voor en na zijn werkuren, voor war drinkgeld, met allerlei kleine karweitjes en/of boodschappen. U moet maar eens ’n omheining (om de herdershonden van de straat te houden) in een nieuw vreemd land, in een vreemde taal, proberen te vinden en geplaatst te krijgen. Die vriendschap heeft jaren geduurd, tot die z’n helper op ons afzond, omdat hijzelf niet langer door z’n werk gerocht. En die ‘helper’ bleek ‘n Oekraïner te zijn, niet alleen met gouden handen, maar ook met een gouden hart. Tot de eigendom verkocht geraakt, zorgen hij en zijn Dame voor het onderhoud.

  Dat we naar Italië uitgeweken zijn, is zeker niet toevallig, maar de criminele aansprakelijkheid van de Belgische rotte vriendjes-politiek. We geraakten in Italië omdat ons onze bouwgrond waarop 2 eerder vervallen woningen stonden toen we dat kochten (1987). door de Staat Sp & CVP, ontstolen werden. Door het gebied achter onze rug en in den donkeren op hun kaarten anders in te kleuren. Van woonzone, wat het al honderden jaren was, zo maar tot landbouwzone ingekleurd, omdat het paalde aan de overkant van het landweggetje aan akkerland. Deze eigendom was 1,5 Ha groot, en door ons ingericht als hobby-boerderij. Na 9 jaar vruchteloos procederen zijn we het dan ook afgetrapt. Omdat we, op tocht in het Land onzer Dromen, midden de heuvelende olijf- en wijngaarden, toevallig een onafgewerkte ruwbouw vonden, die al jaren te koop stond. Deze keer zonder voetangels of schietgeweren vanwege de Overheid.

  Van de Gemeente in de Vlaamse Ardennen kwam, de dag zelf dat we daar de notarisakte dienden te ondertekenen, een laconiek berichtje binnen, dat ze hun standpunt ineens wèl wilden wijzigen. Als we maar niet méér dan 30% toevoegden aan de bestaande kubieke meters. Na de eerste uitbreiding van hoogstens 30%, kon dan, als eenmaal alles terug regen- en winddicht was, nogmaals +30% vergund worden.

  Dan heeft onze zoon daar de teugels overgenomen. Op het einde dus iedereen gelukkig en tevreden.

  Hof van Cleve,

  Dichte gebuur, nooit verbouwproblemen gehad…

  *

  Na deze historisch wijde en ook minder wijde trektocht, zijn we, net als een afgedankte Kleine Keizer en zijn Madam, in onze voorlopig laatste rustplaats aangekomen. Moe maar tevreden. Ook onze 3 Duitse Herders zijn oud geworden.

  Maar de wereld draait door. In de Oekraïne broedt weer een burgeroorlog. WTV bracht vandaag een reportage over Lernaut & Hauspie (spraaktechnologie) uit 1999. Gisteren waren Trump, Poetin en vele andere Grootheden gezellig verzameld aan de Parijse Arc de Triomphe. En in China loopt de E-commerce tot in de miljarden per dag.

  Mein Liebchen, was willst Du noch mehr?

  12-11-2018 om 18:39 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5178

   

  *

   

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Het cijfer 2020 is ook de weergave van de hedendaagse spreidstand tussen twee keer hetzelfde. Een Westerse samenleving van de eerste twee cijfers die vooruit wil. Omdat ze altijd al de voorste is geweest, en een tweede uitzwermende samenleving in opkomst: de Afrikaanse, de Aziatische, de Zuid-Amerikaanse en die van onze tegenvoeters aan de andere kant van de wereldbol. Die bestaan allemaal uit een soort door ons mindergekende andere ‘Beschavingen’ die dikwijls eeuwen ouder zijn dan de onze en die zich nu, dank zij de robotica, met de snelheid van Het Licht willen meten met de onze.

  *

  Zelzate! Het dorp Zelzate in Oost-Vlaanderen! Het is weer ’n woord met dubbele klank, net als 2020. Daar werd bekend gemaakt, dat in het nieuwe Gemeentebestuur, het ‘condon sanitaire’ werd doorbroken. Stel U even voor zeg: de Slinxen besturen er (na slinkse achterbakse manoeuvres?) samen moet de Communisten-Nieuwe-Stijll. Moeten de mensen van Het Vlaams Belang nu gefrustreerd zijn, omdat ze zelfs op dàt vlak, moedwillig achteruit worden gesteld? De schrik voor het voortbestaan van La Belgica moet er wel dik inzitten! Of is dat het begin van de Nieuwe Tijd waar het Gezond Verstand primeert op de kuddegeest?

  Is het integendeel laag-bij-de-grondse dorpspolitiek die als ’n strovuurtje weer even rap zal gaan liggen? Is dit integendeel het signaal dat alle zwaar beledigende ‘corons sanitaire’ ’n serieuze klap gaan krijgen? Maar als ’n erudiet man als die (respectabele) Geneesheer, kandidaat voot de PvdA in Zelzate, in het gewone leven leeft salen let andere dokters, als de gelijken van De Kleine Man: wat is dan daar mis mee? Als ’n tweede Trotski zal die wel in deze tijd niet willen of niet mogen gedragen!

  De Waarheid is zo eenvoudig als ze gropt is. Ook deze (partij)grenzen moeten weg om plaats te maken voor dat al-oude begrip dat teruggaat tot het Begin der Tijden. Namelijk dat we samen één Volk zijn. Waar samen de meest bekwamen er de leiding van krijgen. Mits, uiteraard onbevooroordeeld en onder streng toezicht.

   

  Eenzelfde soort ‘partij-loosheid zagen we al langer in de kleine dorpspolitiek. Die noemen zich dan ‘De Gemeentebelangen’, Samen’ of ‘Iedereen’; om het even, als ze maar in de gunst van de Kiezer dachen te kunnen komen. Zelfs als waren de onderling als water envuur, als hun ‘Belangen’ maar niet samenliepen met het Belang van alle Vlamingen en vooral niet met de belangen van de Partij Vlaams Belang.

  Venetië

  *

  Het klinkt misschien wat betweterig, maar in de Geschiedenis van vòòr uitvinding van ‘partijen’ zijn er talloze voorbeelden te over van ‘Goed Bestuur’, zij het dan p zeer plaatselijke schaal. In de tijd der ‘Steden’ was er welvaart en onderlinge verbodenheid. Zij het dan met al de tekortkomingen eigen aan de tijd, zoals het uitvechten van onderlinge bloedige vetes. Nu, in deze digitale tijden, weet De Mensheid wel beter. Neem Brugge. Neem Amsterdam. Neem Rostock. Neem vooral de Italiaanse steden. Rome, Venetië, Turijn, Siena, Firenze. Vooral de ‘Bloemenstad’ – Florentina – d stad der Mediici, kan als voorbeeld staan voor ‘Goed Bestuur. De bibliotheken staan vol met geleerde boeken over die tijd. Ikzelf ben er op uit gekomen door Margroetje Vande Ghinste, de ub-echte keizersdochter uit Nukerke bkj Odenaarde. Gewoon omdat we bij toeval in Italië terecht waren gekomen dicht bij Bolsena, waar deze Grote Dame voor de rest van haar leven, terecht was gekomen, nadat ze als Margaretha van Parma, Landvoogdes der Nederlanden in Mechelen haar vaderlijke opdracht had vervuld.. Daar huwde ze een der zonen di Medici, en weduwe geworden., huwde ze nadien de Hertog van Farnèse, een naam die overbekend is uit de Bloeiperiode der Bourgondische Nederlanden. Sorry voor de trouwe lezer voor deze zoveelste herhaling van de zoveelste herhaling.

  *

  Ook in Firenze waren er toen godsdienst-troubels en opstanden, naast fantastische kunstenaars als Dante Allighieri. Maar het St    dsbestuur was –toen al – helemaal democratisch, d.w.z. volgens de uitdrukkelijke wil van het Volk van Firenze. De benoeming was zeer tijdelijk, de Leider diende teruggetrokken te leven om nergens door verkeerd beïnvloed te worden en op het einde van zijn opdracht, diende hij voor Het Volk verantwoording af te leggen.

  Het is goed daarbij te weten, dat Firenze gesticht werd door Julius César, als bloemenparadijs en rustige oude dag voor zijn legioensoldaten. Vandaar dat tucht, respect, orde en regelmaat er een vruchtbare bodem hadden.

  *

  *

  De kruisgang van het socialisme

  *

  ‘De ‘inclusieve diversiteits-doctrine’ zal de verzorgingsstaat slopen.’

  foto: ©Reporters

  https://doorbraak.be/kruisgang-van-socialime/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  *

  In een pas gepubliceerd interview met Doorbraak slaat


  Erik De Bruyn

  (sp.a Rood 2.0)

  nagels met koppen: ‘Wat bij de sp.a ontbreekt is coherentie, consistentie en consequentie in standpunten. Het onderliggende ideologische framework ontbreekt.

  *

  De voorstellen van de sp.a vandaag, dat is kortingsbonnen-socialisme: een mooi voorstel hier, wat extra pensioen daar…’ De opmerkingen van De Bruyn snijden hout, maar zijn analyse is onvolledig, waardoor een coherent beeld van de crisis op links ontbreekt.

  Het Salariaat

  *

  Het ‘salariaat’ voelt zich steeds meer aan zijn lot overgelaten.

  De sp.a is volledig afgedreven van de ‘harde’ retoriek van de vroegere arbeidersklasse waar het vooral draaide om goed betaalde jobs, werkzekerheid, betere werkvoorwaarden, een eerlijke sociale zekerheid en het secularisme tegenover de religie. Ten aanzien van de lagere middenklasse en het sterk groeiend leger van lagere bedienden, heeft de arbeidersklasse aan belang ingeboet. Daarom is het beter om van ‘het salariaat’ te spreken: werklieden, bedienden, ambtenaren… Hun eisen zijn zeker niet meer zo fundamenteel, maar ze zijn wel erg kwetsbaar voor de fluctuerende, internationale conjunctuur. Het ‘salariaat’ voelt zich steeds meer aan zijn lot overgelaten en al lang niet meer vertegenwoordigd door de sp.a, laat staan door Groen of de PVDA, die eerder een deel van het probleem vormen.

  Vol-gevreten socialisten

  *

  De barricade-retoriek van de onrustige, potige arbeidersklasse heeft plaats gemaakt voor de ‘zachte’ benadering van de sp.a, naar analogie met de knusse, zachte fauteuils van de macht, waar de kolkende geldstromen weelderig richting de achterban stromen. Volgevreten socialistische voormannen met dure wagens hebben het over de belangen van de arbeiders, ‘terwijl anderzijds de banden met het bedrijfsleven worden aangehaald’ (Sid Lukkassen). Geloofwaardigheid? Het patronaat – de oude vijand – is een medestander geworden. De goede contacten met de bankenwereld en het bedrijfsleven resulteren in een opeenstapeling van wansmakelijke schandalen en verrijkings operaties.

   

  ‘De inclusieve diversiteits doctrine’

   

  De nadruk komt vooral te liggen op racisme. Door het onvermogen om het economisch programma in een sterk globaliserende omgeving tot uitvoer te brengen, werd bovendien de retoriek ernstig bijgesteld. Door de toenemende instroom van nieuwkomers verkleurde het salariaat grondig en werd de oude socialistische leerstelling afgezwakt ten voordele van de “inclusieve diversiteitsdoctrine”. De nadruk komt vooral te liggen op racisme, gelijke rechten en kansen voor vrouwen, allochtonen, homoseksuelen… Het economisch dilemma om de verzorgingsstaat overeind te houden ten opzichte van de neoliberale krachten, verdwijnt uit beeld. Het salariaat voelt zich steeds meer in de steek gelaten en neemt de wijk naar het Vlaams Belang en de N-VA, in de hoop dat daar hun rechten worden geprevaleerd.

   

  Jan Boekestijn voelde de bui al enkele jaren geleden hangen: ‘Het kosmopolitische “links” zal samen met de kapitalisten de verzorgingsstaat slopen.’ De Europese sociaaldemocraten zijn kosmopolitisch en ontvangen de nieuwkomers met open armen. Het salariaat heeft daar weinig boodschap aan.

  Het vreest dat de lager geschoolden steeds sneller hun job zullen verliezen en dat de sociale zekerheid steeds meer wordt leeggezogen door de vele nieuwkomers. Door de massale instroom van laaggeschoolde migranten zouden de lonen wel eens kunnen zakken en de arbeidsmarkt ongezien flexibel worden. Zo ziet het salariaat een eigenaardig bondgenootschap ontstaan van de Europese socialisten, de neoliberale en de kapitalistische krachten die – elk met een eigen agenda – de sociale zekerheid willen slopen, terwijl partijen die de nationale eigenheid onderstrepen en de instroom trachten te beperken daarmee de verzorgingsstaat trachten te vrijwaren.

  ‘De inclusieve identiteitspolitiek’

   

  De combinatie van een versterkte nationale identiteit, een veel strakkere migratie- en regularisatiebeleid met het ontvetten van de sociale zekerheid klinkt als muziek in de oren van het salariaat. ‘De inclusieve identiteitspolitiek’ vormt een schakel naar de toekomst om de sociale zekerheid te borgen. Als ze deze strategische piste verder uitwerken, zullen de N-VA en het Vlaams Belang het socialistische electoraat met succes verder binnenhalen.

   

  De voorstanders van de inclusieve identiteitspolitiek werpen tevens met succes ook een dam op tegen de ideologische verbrijzeling van iedere vorm van identiteitsbeleving door het amalgaam van Groen, de sp.a, de PVDA en tal van satellietorganisaties en -publicaties, zoals de Standaard. Zo wordt de nationale identiteit herleid tot een conglomeraat van vele deel-identiteiten – die aan een ajuin doen denken – en van schijnbaar tegenstrijdige culturele invloeden, die er ons steeds moeten aan herinneren dat de mensheid één grote familie is en de nationale identiteit eigenlijk fake is. Zo pleitte Arne Doornebal in de NRC voor de aanleg van een brug tussen Marokko en Spanje. De vele vluchtelingen kunnen dan op een erg veilige en vooral snelle manier de weg naar Europa vinden. Het salariaat huivert.

   

  In belang van het salariaat

   

  Ook de genderidentiteit wordt verpulverd. De mannelijke identiteit moet worden ontmanteld. Facebook vindt de binaire gender-opdeling (man-vrouw) archaïsch, dus weinig progressief. Facebook zet deze nieuwe maatschappelijke evolutie kracht bij door de ‘cliënt’ maar liefst 71 genderrollen aan te bieden: hermafrodiet, pangender, polygender… Keuze zat!

   

  Het salariaat heeft daar geen boodschap aan en kiest duidelijk voor de nationale en de gender-identiteit, met uitwassen als Jair Bolsonaro en Donald John Trump als antihelden van de politieke correcte elite en de LGBTQIAP-liga.

   

  De breuk tussen de partijen die een ‘inclusieve identiteitspolitiek’ naar voorschuiven en het amalgaam dat kiest voor de “inclusieve diversiteitsdoctrine” is compleet. Bart De Wever weet wat hem te doen staat. De ideologische oorlog met ‘links’ moet worden voortgezet… in belang van het salariaat, dat eens tot het electoraat van de sp.a behoorde.

  Julien Borremans,

  Salariaat versus socialisme

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Beroeps misvorming! Ja, dat mankement(of is het eerder ’n gave?) bestaat inderdaad. Zelfs op deze blog. Want hier is een boekhoudertje aan het woord. Alles netjes op zijn plaats. In de juiste volgorde. Liefst alfabetisch geklasseerd. Goed terugvindbaar voor iedereen. Zo zijn kronieken uit Oude Tijden. Die zijn geschreven niet als tijdpassering, maar om latere te getuigen voor alle komende generaties.

  De logica op dit, mijn verhaal hierboven, is dat er een tijd is van komen en een tijd van gaan. En dus ook bij definitie voor de kleurenpartijen zoals alle –ismen waaronder wij zwichten. Dus ook voor La Belgica, Het Schip van Staat, is de tijd van gaan gekomen. Wie bevaart er in Godsnaam in deze tijden nog de wereldzee met ’n driemaster?


  *

  Koning Albert I (de rotsenduiker) heft na Den Goten Oorlog (waar er nu zoveel om te doen is) openlijk verklaard, dat hij, qua bestaanszekerheid, zijn Koninkrijk aan het Socialisme verbond. Herlees dan eens die ene zin uit het verhaal van DOORBRAAK:

  het secularisme tegenover de religie.

  Het jaarlijks traditionele Te Deum in de St Goedele is dus één lang en vervelend stuk theater geweest?

  Vandaag blazen de klaroenen en om12 uur luiden alle kerkkken van het land. Om, lijk Lazarus, te proberen de miljoenen jonge slachtoffers terug tot leven te wekken? Maar troost U: onze jonge Sire gaf, aan het Graf van de Onbekende Soldaat, ter overweging dat zelfs anonimiteit vruchtbaar kan zijn voor de toekomst. Benieuwd hoe overgrootvader Emiel, in 1914 uit het Ieperse met have en goed gevlucht, hij of zijn zonen in de loopgraven, hoe die zouden gedacht hebben toen ze, gesneuveld of geveld door de Spaanse Griep, in ellendige omstandigheden op de vlucht probeerden te overleven.

  Gebr. Van Raemdock

  Als d’ene sterft, is d’andere ook dood.

  *

  Neen, rekenschap komt er niet. Wel, van op veilige afstand, stoere taal om op op de eigen borst ye kloppen. NOOIT MEER OORLOG. Want zij, ze zullen het à la Merkel, nogal ’n stukje beter doen.

  Tot puntje bij paltje komt en De Stomme van Portici weer wordt bovengehaald…

  *  11-11-2018 om 16:53 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5177


   ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Er is/was collaboratie en collaboratie. Al naargelang de Overheid van ‘n bepaald tijdperk in de Geschiedenis, is/was dat ’n onvergefelijke fout (die met de dood wordt bestraft), en de andere keer aangeprezen wordt als de enig politiek-correcte leefwijze. Aan U de (juiste) keuze.

  Toch voor het te laat is.

  Apen apen apen na…

  *

  Conclusie? De enige verdedigbare conclusie is, dat in beide gevallen de ‘dhimitude’, d.i. de klakkeloze onderwerping het gevolg zal zijn. Scherp gesteld: Joden vervolgen in het 1ste geval, of… Joden vervolgen in het 2de geval.

  Verwondert dat iemand? Neen, toch, want onze Westerse Beschaving is geworteld op … de Joodse Bijbel. Gezien van het niveau van de islammerij, is dat voldoende reden om de twee ineens als onkruid te verdelgen.

  Maar neen, is het antwoord. De islammerij is dat standpunt al lang voorbij. Buiten hier en daar wwat fanatiekelingen. Ze zijn mee geëvolueerd zodat we nu allemaal als (Moslim) Broeders bijeen kunnen leven.

  Dat zijn trouwens de worden van de Euro Nationale Hymne…

  Beethoven mest het nog beleefd hebben!

  *

  Persoonlijk beleven we iedere dag allemaal hetzelfde als we rond ons kijken.

  Het hoofd buigen, doen alsof en Gods water over Gods akker laten lopen. Het is (was?) de houding van de meeste menselijke wezens, begaafd met ‘redelijk’ verstand en vrije wil. Kuddegeest. Zich laten meedrijven met de stroom. Wit, zwart, bruin, rood, gestreept of groen. Zich laten leiden, d.i. zich laten bij de neus nemen door de Meesters in ht Grote Denken. Maar zekerlijk niet in het Grote Doen.

  Het woord ‘Parlement’ zegt het troiwens zelf. Parlare, parlare, babbblare, babbelare. Elkaar de loef afsteken. Verbloemen. Postjes uitdelen of postjes krijgen.

  En als er al eens in ons Land dat ligt tussen de Zee en de Schelde een jongere soort opstaat, dan wordt die gebrandmerkt en uitgesloten. Ja, vervangen zelfs door anderen, jongeren met ‘buitenlandse roots’…

  In Duitsland kan het, als naar gewoonte, altijd nog erger. Ook daar is de vijand al binnen de muren. Erger, hij wordt daar niet alleen geduld, maar ook aangemoedigd. Maar stil, houdt het stil. De mensen mogen niet ongerust gemaakt worden!

  *

  *

  Moslimjournalist undercover in moskeeën: ‘Alle ongelovigen moeten worden vermoord’

  Shams Ul Haq

  (afbeelding: WikiMedia Commons (3)).

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/11/Moslimjournalist-undercover-in-moskeen-Alle-ongelovigen-moeten-worden-vermoord

  *

  Moskeeën verspreiden antisemitische complottheorieën over ‘Joodse samenzwering’ – Islam en Moslim Broederschap hebben dankzij bondskanselier Merkel vaste grond in Duitsland

  De Pakistaans-Duitse moslimjournalist en terrorisme expert Shams Ul Haq (foto) ging undercover in enkele grote moskeeën in onder meer Leipzig en Dresden, en toonde aan dat imams en andere moslimgeestelijken in Europa ongehinderd kunnen blijven oproepen tot aanslagen, Jodenhaat, en zelfs het vermoorden van alle ongelovigen die zich weigeren te bekeren tot de islam.

  ‘Sachsen is een centrum van het salafisme, dat zelfs kinderen hersenspoelt en tot terreur verleidt,’ aldus Ul Haq, een moslim die in 1990 van Pakistan naar Duitsland emigreerde. Onlangs besloot hij om undercover in Duitse moskeeën te gaan, omdat hij iets wilde ondernemen tegen imams die in zijn ogen de islam een slechte naam bezorgen.

   

  Openlijke oproepen tot jihad en Jodenhaat

  In de Alfaruq moskee in Dresden

   

  blijken illegalen te worden verborgen en te worden aangezet tot de jihad, de ‘heilige oorlog’ namens de islam. In het islamitische culturele centrum ‘Mara Elsherbiny’ verspreidt de voorzitter en tevens Moslimbroeder

  dr. Saad Elgazar

  de beruchte complottheorie over een wereldwijde ‘Joodse samenzwering’.

  Deze antisemitische theorie, die in de islam gebaseerd is op het bevel van Allah dat de moslims eerst alle Joden moeten uitroeien voordat de ‘dag des oordeels’ kan komen, duikt in de loop der geschiedenis steeds opnieuw op en lag aan de basis van het uitmoorden van minstens 6 miljoen Joden door Nazi Duitsland, en tevens de diverse (mislukte) oorlogen die groepen Arabische landen al voerden om de Joodse Staat Israël te vernietigen.

   

  ‘Alle ongelovigen komen in de hel en moeten worden omgebracht’

   

  Voorzitter Elgazar houdt de gelovigen ook voor dat de Moslimbroeders in Duitsland en Europa – die volop steun genieten van het Turkse regime Erdogan - wel degelijk streven naar politieke macht.

  Ook volgens Clown Obama os

  komen ‘De Kafirs (scheldnaam voor alle niet-moslims) allemaal in de hel. Ze moeten worden omgebracht omdat ze ongelovig zijn,’ preekt imam Hassan Dabbagh in

  de Al Rahman moskee in Leipzig.

  *

  Op vragen van Bild reageren de imam en de voorzitter echter ontkennend, en stellen ze dat ze ‘niets tegen Joden’ en ‘enkel vreedzame bedoelingen’ hebben. Alles wat de journalist in de moskee zou hebben gehoord ‘zijn leugens,’ maar de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst houdt hen wel degelijk al jaren in de gaten vanwege het verspreiden van haat.

   

  Verplichte schoolexcursies naar radicale haatmoskee

   

  Islamcriticus en politicoloog Hamed Abdel-Samad verklaarde al enige tijd geleden tegen de ZDF dat de moskee een centrum is voor mobilisatie voor de Palestijnse Gaza oorlog tegen Israël en de oorlog in Syrië. De Moslimbroederschap is volgens Abdel-Samad ‘de moeder van alle islamistische bewegingen, de moeder van het wereldwijde terrorisme en ook de moeder van de financiering van de wereldwijde jihad.’

  De Westerse wetten zijn in de ogen van journalist Ul Haq te slap ‘om deze misdadige handelwijze te beëindigen.’ Nog erger: de radicale Alfaruq moskee is opgenomen in verplichte excursies voor Duitse schoolklassen, vermoedelijk om de jongste generaties – net als sommige scholen in Nederland doen - op deze wijze ‘kennis te laten maken’ met de extremistische religieuze ideologie die door de Europese elite is aangewezen om in de toekomst ons continent over te nemen.

   

  Merkel gaf Moslim Broederschap en islam vaste grond in Duitsland

   

  Ook Zvi Yehezkeli, een journalist die vooral in Israël naam maakte met undercover reportages, wist onlangs diep door te dringen in de moslimgemeenschap in Duitsland. Tevens sprak hij met tal van overheidsofficials, extremisme experts en moslimgeestelijken, die allemaal bevestigden dat de islam vooral dankzij bondskanselier Angela Merkel vaste grond in Duitsland heeft gekregen, en de radicale Moslim Broederschap zelfs letterlijk aan één tafel zit bij overleggen met Merkel. (2)

  Xander

  (1) Epoch Times
  (2) Journalistenwatch
  (3) Afbeelding: WikiMedia Commons (‘Shams ul-Haq Qudoos for ARY News’), auteur: CaioMania; Creative Commo

   

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Tot op n mooie dag, zoals in de Verenigde Staten, er een bom ontploft die niemand had zien aankomen. En de bende huichelaars in een paar seconden uit de Macht gewipt wordt. Om traag maar zeker vervangen te worden door Het Gezond Verstand. Een mens van vlees en bloed, met fouten en met gaven. Maar met de juiste… roots.

  oersterke eik. Een man met ervaring in de zakenwereld. Waar er zekerlijk geen cadeautjes worden uitgedeeld.

  Nu wordt daar achter de coulissen geknokt als om prijs. Trump boven de gordel, zij er steevast onder. Specifiek voor Amerika: hij voor het oog van de camera, zij achter de rug en in den donkeren.

  *

  Waar zo’n man vinden op ons eigen Continent? Bij de Oude Grieken zoch Diogenes er ook al naar…

  **

  *

  Waar de juiste persoon vinden?

  Het moet iemand zijn die de Staatskas niet nodig heeft om privé orde op zaken e stellen.

  Iemand die op de koffie gaat bij zijn vriend, de Vlad, wier land samen met ons en het zijne tot 2x toe gevochten heeft om het barbarebdom te verslaan?

  *

  Iemand die op de thé gaat bij vrienden die 70 jaar lang in oorlog op leven en dood met elkaar leefden?

  Die met de machtigste economie ter wereld op zijn manier goede zaken doet.

  Die integendeel moslim-dictaturen de pas afsnijdt en gas (maar ook aardolie) terugneemt van wat Clown Obama met gulle hand      zijn Moslim Broeders heeft toegestopt

  Die (zonder uitgelokte oorlog) de laagste werkloosheid sedert bijna 100 jaar haalt, met terzelfdertijd machtige beursindexen ‘all over the world’.

  Iemand die met de dichtst mogelijke familiebanden vast verbonden staat tussen Jeruzalem en St Petersburg?

  Iemand die open en bloot zijn vijanden van de (medeplichtige) Pers te woord staat voor de camera’s.

  Ieland die vrijelijk onbesproken Rechters aanstelt en nalatige Ministers wandelen stuurt?!

  Kortom, iemand van wie de verguizing stilaan stil valt. Waar er al af en toe, zeer zeldzaam, een woord van lof tot ons doordringt.

   

  Zo lang er bij ons geen ‘Nieuwe Gewaden’ worden aangetrokken, blijft de islammerij woekeren en hinkt onze welvaart achterop.

  Hier is iemand aan het woord die verlangend uitkijkt naar 25 Mei 2019. Omdat daar misschien bij ons eenzelfde soort ‘bom’ ontploft als in de Verenigde Staten. Volgens de bestaande tijdsrekening loopt Amerika 7 uur achterop, en leeft dat land, a.h.w. in een andere dimensie.

  Een vergelijking die niet ons voordeel uitvalt… Zeven uur achter, en toch, qua aanpak, mijlen voorop.

  Ik zal er deze nacht weer niet van slapen!

  *

  10-11-2018 om 16:35 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5177
  aa


  10-11-2018 om 16:02 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5176  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Dat soort koningskinderen vindt men zowat eon beetje overal ter wereld. Ze doen me denken aan de zonen van het eerste mensenpaar, die nochtans in het Aards Paradijs leefden.War de ene de andere de kop insloeg met een ezelskaakbeen. In ons kleine Landje, is dat geen ezelskaakbeen meer, maar ineens het ganse nog levende beest. Iets dat, geloof me, niet simpel is.

  *

  Als twee honden vechten, enz

  Het is een wijsheid zo oud als de dag. Deze keer speciaal opgediept voor de Held zijner Eigen Dromen. Een begaafd historicus heeft aan één woord genoeg. Dit woord moet volstaan om er meteen de passende conclusies uit te trekken. Als tijdverdrijf is weven misschien wel goed, maar afgewerkte weefstukken afleveren, dat brengt meer op..   En om de poen is het te dien.

  Hieronder zult U, net als ik, tot de verbijsterende vaststelling komen, dat het Vlaams Belang vòòt de volgende Lente, zijn winters goudhaantje zou moeten kortwieken om eens en voor altijd ‘salonfähig’ te worden. Daar, waar stout gesproken, altijd half gewonnen is geweest.

  Ook in 1302 heeft men de Aanvoerders tijdens de Gulden Sporenslag niet gewijzigd.

  *

  Met iedereen, mor nie mê maa.

  Weeral (eens te meer) goed. Soit. Laten we onderhandelen. Om op zeker ogenblik aan hetzelfde zeel te trekken, om de seconde nadien het gezamenlijk doel te bereiken.

  Het is niet alleen de beste, maar ook de gemakkelijkste oplossing. Zodat we achteraf met àlle buren in vrede en harmonie kunnen leven. Als die miljarden transfers maar stoppen en we de grenzen waar ze nodig zijn, kunnen sluiten.

  Op de manier waarop men bezig is, komt er in alle eeuwen der eeuwen geen oplossing. En ondertussen wordt e kloof almaar dieper. Alhoewel die opgevuld wordt met producten van de Zwarte Markt.

  Zelfs aan het maken van Gemeenteraden in de Centrumsteden geraakt men er niet mrrt aan uit. Tenzij in LEUVEN VLAAMS, waar Allah, in naam van de Sociale Democratie, het zaakje bereddert.

  Mohamed Ridouani (sp.a)

  *

  *

  *

  N-VA, quo vadis?

  Een uitweg uit de spreidstand

  *

  https://doorbraak.be/n-va-quo-vadis/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  *

  Na gemeenteraadsverkiezingen en in het licht van de komende federale parlementsverkiezingen is een kritische reflectie van de koers die N-VA vaart op zijn plaats. Zeker tegen de achtergrond van de laatste peiling, waarin de partij strandt op slechts 25%, is het nuttig om ernstig na te denken over de richting die we uitgaan.

  Volkspartij N-VA

  N-VA heeft de rol van volkspartij van CD&V overgenomen en wordt nu blootgesteld aan gelijkaardige problemen als de Vlaams-nationale Volksunie destijds

   

  We zijn er deze verkiezingen weliswaar in geslaagd een goede score te behalen in Antwerpen, maar dit zegt weinig over de uitslag die we op federaal niveau zouden kunnen verwachten. Naast de beloning van de kiezer in Antwerpen was er immers ook een opwaartse trend van Vlaams Belang en waren verliezen voor N-VA te merken in veel gemeenten. Wat blijkt uit de laatste peiling is dat N-VA niet minder dan 8 procentpunt verliest tegenover de verkiezingsuitslag in 2014. Gelet op de forse stijging (bijna een verdubbeling) van het Vlaams Belang is het duidelijk dat het leeuwendeel van dit verlies, zoals te verwachten was, naar de radicale Vlaams-nationalisten afvloeit. N-VA heeft de rol van volkspartij van CD&V overgenomen en wordt nu blootgesteld aan gelijkaardige problemen als de Vlaams-nationale Volksunie destijds, die uit elkaar gevallen is in diverse strekkingen.

   

  Ideologische links-rechtstegenstellingen tekenen zich ook af binnen N-VA. Een deel van de achterban meent dat de partij te veel (vooral in beleidsdaden) aanleunt bij het centrum. Toch trekken progressievere N-VA’ers, zoals Jan Peumans bijvoorbeeld, de verkeerde conclusie uit de laatste peilingen. Ze menen dat de partij te veel naar rechts is opgeschoven en weer naar het centrum moet terugkeren, om het verlies te recupereren. Voorzitter Bart De Wever lijkt echter de juiste analyse te schetsen: ‘Dit is geen goede peiling voor ons. Ik zie ook dat al ons verlies naar Vlaams Belang gaat. Mensen zijn de migratiecrisis duidelijk beu.’

  Communautaire stilstand

  De spreidstand tussen de rechtervleugel en het centrum begint over te hellen naar het centrum

  De conservatieve rechtervleugel begint inderdaad te morren en daar zijn verscheidene oorzaken voor aan te duiden. De spreidstand tussen de rechtervleugel en het centrum begint over te hellen naar het centrum, naarmate N-VA een beleidspartij is geworden die voortdurend compromissen moet sluiten met coalitiepartners. Het eerste en één van de belangrijkste compromissen was het op de achtergrond schuiven van het confederalisme als tussenstap naar Vlaamse onafhankelijkheid, in ruil voor regeringsdeelname.

   

  Als je één van de fundamenteelste pijlers van je programma volledig moet opgeven, stap je beter niet in de regering. Hierin volg ik volledig de analyse van politicoloog Bart Maddens; namelijk dat de uitrookstrategie van De Wever een ongewild effect ressorteert. Door het gebrek aan communicatie over en focus op het communautaire, wordt dit terrein aan de federalisten weggegeven. Bovendien is deze regering, door de matigende invloed van CD&V en de liberalen, niet rechts genoeg om de PS zelf voorstander te maken van een ontmanteling van het federale België.

  Roets 2019

  Identiteit en migratie

   

  Dat 4 op de 5 illegale migranten gewoonweg niet uitgewezen wordt, omwille van een gebrek aan middelen, is natuurlijk problematisch.

  Naast de communautaire stilstand zijn de grootste frustraties het onevenwicht in de begroting en voornamelijk de kloof tussen het rechtse discours en het beleid, dat nog altijd geen efficiënt antwoord lijkt te kunnen bieden op de migratieproblematiek. Dat 4 op de 5 illegale migranten gewoonweg niet uitgewezen wordt, omwille van een gebrek aan middelen, is natuurlijk problematisch. Zo kan men onmogelijk een efficiënt uitwijzingsbeleid tegen illegale migratie op poten zetten en hier kan Vlaams Belang uiteraard garen uit spinnen. Wat Francken dan weer wel op zijn conto kan schrijven zijn enkele belangrijke overwinningen in symbooldossiers en de uitwijzing van migranten met een zwaar strafblad. Dat de wil en de moed er is, ga ik niet ontkennen. Het schoentje wringt bij de financiële middelen, de politieke wil van de coalitiepartners en het uitblijven van een sluitende Europese oplossing voor de buitengrenzen. Toch zal N-VA een manier moeten vinden om meer druk uit te oefenen op de coalitiepartners en haar programma ten gronde en zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

   

  De N-VA vaart ook een steeds liberalere sociaal-ethische koers. De conservatieve achterban binnen de Vlaamse Beweging, die destijds het Vlaams Belang inruilde voor de N-VA, zit niet te wachten op progressieve identiteitspolitiek. Die lijkt nu immers ook bij de Vlaams-nationalisten te zijn binnengedrongen, wanneer er bijvoorbeeld gepocht wordt met het aantal allochtonen of vrouwen op kieslijsten. Uiteraard is het positief dat allochtonen en vrouwen worden betrokken bij het Vlaams-nationalistische streven en is het mooi dat het verhaal van N-VA een zeer divers kiespubliek kan aanspreken. Wanneer het echter een op zichzelf staand doel wordt om zoveel mogelijk minderheden of vrouwen te mobiliseren, kom je op het terrein van ‘progressieve’ identity politics en (contemporain) feminisme. Dan selecteer je mensen voor kieslijsten op basis van hun groepsidentiteit (geslacht, etniciteit,…) en niet op basis van individuele capaciteiten.

  Een ander punt is intellectuele consequentie: ikzelf ben bijzonder islamkritisch, maar indien er terechte kritiek wordt geuit op de gebrekkige integratie van de moslimgemeenschap, moet dit ook kunnen voor bijvoorbeeld orthodoxe joodse gemeenschappen die in complete segregatie leven. N-VA onthoudt zich van alle kritiek op de joodse cultuur wat dit betreft, omdat die gemeenschap natuurlijk een deel van het electoraat vormt. Dit is natuurlijk een argument van principiële en iets minder van strategische aard.

  Cordon sanitaire

  dat kan voor rechts-conservatieve Vlaams-nationalisten als een kaakslag ervaren worden

   

  Wat daarnaast ongetwijfeld veel ex-kiezers van het Vlaams Belang voor de borst stoot is de continue verkettering van hun voormalige partij door N-VA, die toch een ideologische bondgenoot zou moeten zijn. Diezelfde resolute afwijzing is er niet richting het adres van Groen, die partij wordt met open armen uitgenodigd om samen te besturen in Antwerpen, dat kan voor rechts-conservatieve Vlaams-nationalisten als een kaakslag ervaren worden. Wanneer zelfs progressieve politicologen als Dave Sinardet, Carl Devos en Cas Mudde het cordon sanitaire achterhaald vinden nu het Vlaams Belang niet meer met de essentie van onze democratie botst, wordt het tijd dat een partij als N-VA stopt met het actief in stand houden ervan.

   

  Politieke verdeeldheid onder Vlamingen is net datgene wat het federale België in leven houdt

   

  Het cordon zit zowel langs binnen als langs buiten op slot. Vlaams Belang draagt een verantwoordelijkheid om volledig komaf te maken met zijn aangebrande verleden en een aantal prominente figuren op de achtergrond te schuiven. Als zij dit vertikken, dragen ze zelf bij tot de instandhouding van het cordon. Ook zou het moeten stoppen met het voortdurende inhakken op N-VA, om meer toenadering tussen de twee Vlaams-nationalistische partijen mogelijk te maken. De partijpolitieke rivaliteit tussen twee Vlaams-nationale partijen, die natuurlijk in dezelfde kiezersvijver vissen, is enorm frustrerend voor een idealistische Vlaams-nationalist. In een ideale wereld zouden de partijen de handen in elkaar slaan om samen de communautaire doelstellingen te realiseren. Politieke verdeeldheid onder Vlamingen is net datgene wat het federale België in leven houdt en waar de Franstalige partijen altijd zo handig gebruik van hebben gemaakt, om broodnodige staatshervormingen te blokkeren.

  Niet naar het centrum

   

  Als N-VA het probleem bij zijn wortels wil aanpakken, moet dus zeker niet naar het centrum opschuiven, maar vooral de daad bij woord voegen en meer druk zetten op de coalitiepartners voor een écht krachtdadig optreden. Als de regering hierdoor zou vallen, gaat N-VA met de status van martelaar naar de volgende verkiezingen. Bart De Wever ziet het klein houden van extreemrechts als één van zijn grootste verdiensten. Als hij daar een duurzame verwezenlijking van wil maken, zullen we een tandje moeten bijsteken.

  Jorden Dewachter

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  De spreidstand! Waar is de tijd!

  Jaren geleden luidde dat in de mond van de toenmalige Voorzitter van het Vlaams Belang het spagaat. Zoals U ziet op de afbeelding hieronder, is dat geen normale gezonde lichaamshouding…

  *

  Wat U hierboven via Doorbraak allemaal las bij Jorden Dewachter, laat ik voor diens eigen rekening. Persoonlijk wacht ik eerder op de komst van dat Klein Duimpje, dat met zijn vele vriendjes, de Reus Gulliver vloert, vastbindt met touwen aan piketten diep in de bodem ingegskagen, over zijn hele lichaam, hem vervolgens opladen en wegvoeren naar de vergeetputten der Geschiedenis. Zie

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gullivers_reizen

  *

  Goed. Laten we het verder hebben over open en gesloten grenzen. De

  *

  Ze hebben ons nu eenmaal vertrouwd gemaakt met open grenzen tussen onderling onze Europese landen. Valt ferm mee. Om praktische redenen. Buiten de criminaliteit die men – hoe bestaat het - totaal over het hoofd had gezien.

  Zelfs voor het ‘recht’ der oorlogsvluchtelingen kan men inkomen. Als dat tenminste beperkt wordt in de tijd. Oorlogen namelijk blijnven nooit duren. Maar Niet-Blanke mensen moeten in Afrika blijven leven. Daar is plaays zat. Hier verschillen ze teveel. Geen bezwaar dus voor normale gezonde Burgers ui de Oostlanden tot helemaal aan de Noordpool. Wetten zijn er overal, maar bikj ons worden ze al te vaak niet toegepast. Wat crimineel is.

  Vraagje. Waarom zijn er dan zoveel afgebakende gebieden op andere binnenlandse vlakken? Alles onder één gezamenlijke noemer: mutualiteit, syndicaat, werklozenkassen, enz. Op die manier worden de op profijt beluste partijgrenzen opgeheven ern kunnen de Burgers in alle vrijheid vrijelijk kiezen voor om het even welke gezonde politieke eenheids-leiding.

  Dat de beste moge winnen. Vlamingen zijn rationeel genoeg, om voor hun eigen profijt te kiezen. Gesteld dat de partijpolitieke kleuren gewist zijn, en er – enig ter wereld - kan gekozen worden voor het Gezond Verstand.

  Wedden, dat Europa op die manier een Gouden Dageraad zou tegemoet gaan?

  *


  09-11-2018 om 00:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5175


   ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Geen grensmuur, afzetting, wat nog allemaal? Obama-care: wat betekent de Democratische winst voor Trump?

  *

  Kijk, kijk, hun toon is al heel wat gematigder. Zelfs hopeloze vraagstelling komt daarbij kijken. Het is dan ook nog wat vroeg om nu reeds de definitieve conclusies (uit de strotten) te trekken..

  *

  De Demac Rats in Amerika zijn gevloerd. Knock Out, maar ze weeten het nog niet. Wie het integendeel wel al weet, is Trump. Alleen nog maar door hen de hand te reiken. Want ze staan er samen voor en ze moeten er samen door. Liefst, zoals koningskinderen, door hetzelfde deurgat.

  *

  Ik noem geen namen. Maar een    land waar geen Eendracht heerst, is een land zonder Macht. Eendracht naast eerbied voor het Gegeven Woord. Wat geldt voor het machtige Amerika, geldt ipso facto ook voor alle andere landen. De Nationale Wapenspreuk van ‘L’Union qui fait la Farce’ vinden we ’n klein beetje terug in de gerechtelijke beschikking van een Koninklijk DNA over het vaderschap van eigen vlees en bloed. Is ons Dolfineke nu ’n Boëlke of ’n Coburgerke? Haar voorkomen alleen voorkomt   twijfel. De 2 andere erfgenamen + de aangeomen zoon zullen het bij de komende erflating geweten hebben! De ‘Eendracht’ zal dra wettelijk hersteld zijn, de Koninklijke Crypte in Laekèn zal straks in eendracht mogen bloeien…

  -

  War zich ondertussen in Amerika afspeelt gaat niet over lijken, maar over wijken. De criminele Clinton Clan Club wijkt voor de realiteit van elke dag. Hun senatoren die de Opperrechter die Trump wilde, wilden afschieten, zijn zelf door Het Volk afgeschoten. Is om over na te denken. Te meer daar nu al een van de verkrachte ‘slachtoffers’ bekend heeft, de ‘dader’ nooit te hebben ontmoet. Het zal dus anders dan bij Bertje den Eersten, een verkrachting op afstand zijn geweest. The show must go on. En dat zal die CNN-patat met de losse handjes voor het oog van de camera wel geweten hebben… Trump ziet voortaan – terecht – liever zijn hielen dan zijn tenen…

  O ja, Trump kan dus gewoon verder ‘regeren’ via Presidentiële Decreten. Die natuurlijk door tegen-decreten kunnen ‘ontdecreet’ worden. Want, inderdaad, Amerika is, zoals we allemaal weten, Het Land van de Onbegrensde Mogelijkheden.

  **

  *

  *


  Republikeinen behouden Senaat: Democraten die tegen Kavanaugh waren weggestemd

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/11/Republikeinen-behouden-Senaat-Democraten-die-tegen-Kavanaugh-waren-weggestemd

   

  Project Veritas verborgen camera: Democraten lieten grote aantallen illegalen stemmen – Staat Georgia onderzoekt of Democratische Partij kiessysteem probeerde te hacken

  Het is historisch maar zelden voorgekomen dat de partij van een zittende president zetels won in beide huizen van het Amerikaanse Congres. De Republikeinen zijn daarom weliswaar teleurgesteld dat ze hun meerderheid in het Huis aan de Democraten kwijtraken, maar kunnen desondanks opgelucht zijn dat ze in weerwil van de meeste peilingen hun meerderheid in de Senaat behouden en zelfs uitbreiden. Opvallend is dat de Democratische senatoren die tegen de aanstelling van opperrechter Kavanaugh stemden, bijna allemaal hun zetel hebben verloren.

  In de afgelopen 28 midterm verkiezingen sinds 1906 verloor de partij van de zittende president gemiddeld 30 zetels in het Huis en 4 in de Senaat. Alleen in 1934, 1998 en 2002 won de regerende partij zetels in het Congres. Nog niet alle uitslagen zijn binnen, maar de Republikeinen zullen waarschijnlijk 25 tot 35 zetels in het Huis kwijtraken, ongeveer het gemiddelde. Ze verrassen echter met de winst van 2 tot 4 zetels in de Senaat. (1)(3)

  Anti Kavanaugh senatoren verliezen bijna allemaal

   

  De Democratische senatoren die tegen de aanstelling van Kavanaugh stemden hebben bijna allemaal hun zetel verloren. Joe Manchin, de enige die voor hem stemde, won juist. Overigens erkende afgelopen week een van Kavanaughs beschuldigers,

  de linkse activiste Judy Munro-Leighton,

  dat ze loog toen ze beweerde dat ze in een auto door hem werd verkracht, en gaf ze toe dat ze de opperrechter zelfs nog nooit ontmoet heeft (2).

  Meineed?

  De door de media voorspelde ‘blue wave’ is uitgebleven. De Democratische meerderheid in het Huis kan nu weliswaar van alles proberen om Trump te dwarsbomen, maar uiteindelijk behoudt de Senaat het laatste woord.

  Project Veritas: Democraten lieten grote aantallen illegalen stemmen

   

  Uit een nieuwe serie met de verborgen camera opgenomen documentaires van de onafhankelijke onderzoeksjournalisten van Project Veritas is gebleken dat sommige medewerkers van kieslokalen tegen alle regels in grote aantallen ‘non citizens’ -oftewel illegalen- hebben laten stemmen, wetende dat die doorgaans in grote meerderheid op de Democraten stemmen. (4)

   

  Ook bij de presidentsverkiezingen in 2016 hebben de Democraten op deze wijze verkiezingsfraude gepleegd, wat toen echter vergeefs bleek. Het zal geen verwondering wekken dat de Democraten daarom grote voorstanders zijn van massa immigratie uit Latijns Amerika, terwijl Trump die juist fors wil indammen.

  Probeerden Democraten kiessysteem te hacken?

   

  Afgelopen maandag stelde de staatsminister van Georgia, de Republikein Brian Kemp, zowel de FBI als het ministerie van Homeland Security op de hoogte van een onderzoek naar serieuze beschuldigingen dat de Democratische Partij het kiessysteem heeft geprobeerd te hacken. De Democraten ontkenden in alle toonaarden, en zeiden dat het om een ‘wanhopige poging’ van Kemp ging om gouverneur te worden, wat overigens lijkt te zijn gelukt. (5)

   

  Eerder werd Kemp juist zelf beschuldigd van het manipuleren van kiessysteem door meer dan een half miljoen geregistreerde kiezers te schrappen omdat ze uit de staat waren verhuisd, wat na onderzoek slechts voor enkele tienduizenden het geval zou zijn. Waar of niet, in Georgia, Texas en zeker een tiental andere staten zijn grote problemen gemeld met de stemmachines. (6)

  Xander

  (1) Breitbart
  (2) Zero Hedge
  (3) Zero Hedge
  (4) Zero Hedge
  (5) Zero Hedge
  (6) Breitbart
  (7) Afbeeldingen: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

   *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Waar dat ‘Huis van Afgevaardigden’ zo ineens vandaan is gekomen, mag Joost weten. Dat schijnt ineens wel degelijk een belangrijk ‘Huis’ te zijn. Vooral omdat ‘zij’ daar ’n krappe meerderheid hebben behaald. Elders las ik al, dat om het even wat daar ‘afgeknald’ wordt, door de Senaat, waar Trump de absolute meerderheid heeft, toch kan blijven doorgaan. Louter goed betaald tijdverlies dus. Maarja, een kinderhand is dan ook gauw gevuld.

  Wat nog rapper zou moeten gevuld worden, is het vakje met het aantal jaren amigo onder de uitspraak voor meineed in de zaak tegen die Opper Rechter. Die zaak zal later in de Geschiedenisboeken vermeld worden als ‘The One Beer Show’, ’n eenakter los uit de hand opgevoerd diir President Trump. Wenn? Where? How? I d’nt remmember. But I remember for sure: I had just one beer.

  *

  Wat mij ook van het hart moet, is dat allegaartje van speciaal volk dat bij de Democ Rats voor het eerst zou verkozen zin. Twee fanatieke moslima’s met ‘Salem Aleikum’ als begroeting, publieke homo’s en diverse bewoonsters van het Lesbos, vakbondsafgevaardigdeen en ander riftje-raftje, zoals ons Ma zou gerzegd hebben. En ze zou nog gelijk hebben gehad, ook.

  *


  08-11-2018 om 16:41 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5175  08-11-2018 om 16:27 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5174


  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  *

  Opmerking vooraf.

  Uitspraak van het woord USCITA is heel eenvoudig . Je zegt gewoon

  OESJIE TA….

  *

  De Italiaanse Regering ‘Nieuwe Stijl’ om zeep helpen. Er is inderdaad niets nieuws onder de zin.

  Zeep! Op chemische wijze menselijke resten omzetten in zeep: in de oorlogsjaren was dat een veelvuldig voorkomend bezaugheid in de directe omgeving van alle Nazi concentratiekampen. Nu wordt het ‘om zeep helpen’ opnieuw uitgeprobeerd met een heel Volk dat zich eertijds door zijn (Linkxse) Leiders in de oorlog heeft laten meeslapen. Nu denkt de huidige Leiding daar helemaal    anders over. Zij dulden inderdaad, zoals wij het zingen, geen vreemde Meesters meer n het Land.

  *

  De ezel in een bergachtig landboiw-gebied als Italië is nog niet zo heel lang uit beeld verdwenen. Na 14 jaar en meer, dag en nacht leven tussen en met de Italianen in hun wondermooi sprookjesland, hebben wij er geen ezels meer gespot. Al lag het daar ’t allenkante vol met losse rotsblokken om deze te doen vallen. Toch die éne, daar, hoog in de ons omringende heuvels. Hij graasde, telkens er niet moest gewerkt worden, vrij en ongebonden voor de woning van dat oud vrouwtje. Die moest een paar vierkante meter grond ‘bedrichten’ om met de schamele opbrengst zichzelf in leven te houden.

  Wat wij daar in die wildernis gewonnen verloren liepen te doen? Wij waren op zoek naar een of ander teken, dat daar in het nog niet zo verre verleden (1867), tijdens het Risorgimento (Eenmaking) het Pauselijk Leger slag leverde tegen Garibaldi, om de Pauselijke Gebieden af te snoepen voor het politiek eengemaakte Italië waar Het Huis van Savoie in 1870 Koning zou van worden. Het was de enige veldslag die Garibaldi verloor en daarom van historisch belang. Die Pauselijke Zouaven; die daar dus totaal onverwacht de overwinning boekten, bestonden uit Zwitsers, Duitsers en….Vlamingen.

  Dat hadden wij geleerd in de uitleg over die kleine bergketen (Monte Volsiniï, aan het Lago di Bolsena) die onze Noordelijke einder afsloot. Met de laatste hoogte als grens tussen Toscane en Lazio, de Monte Landro (Altezza585 m s.l.m.). In 2011 zouden daar officiële opgravingen geschied zijn om piëteitsvol deze slag te kunnen herdenken. Zie

  https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Landro

  *

  Ja, inderdaad. Italië is een land van tradities en van tegenstellingen. Met daarenboven, tot op de huidige dag, vooral op cultureel vlak, de opmerkelijke aanwezigheid van… Vlamingen. Of van vergoddelijkte Vlaamse sportfiguren, zoals Eddy Merckx. Meer nog. Ht is zelfs het land waar andere verre voorouders de Oude Romeinen van vòór Romulus en Remus, de Ectruscen, de regels van de etiquette hebben bijgebracht. Door o.a. aan de rijk gevulde tafelen, waar ze al liggend de feesttafels alle eer aandeden, ook de Dames toe te laten, die anders in de keuken, bij het personeel dienden te blijven. Zeer tussen haakjes: de Ectruscen, wier taal nog altijd niet is kunnen ontcijferd worden, waren ook de uitvinders van het staal met brons gemengd der Romeinse Legioenen, van wie de scherpe zwaarden hen altijd en overal de overwinning brachten. Van hen getuigden de voorbij varende Oude Grieken, dat daar in de wijde omgeving, op de bergflanken dag en nacht de vuren brandden Dat daar ter plaatse het erts werd opgedolven en tot zwaarden werd omgesmeed, werd later een publiek geheim in de Oudheid.

  Meer van Bolsena (*),

  diameter 50-80 Km en overal omringd door bergen ten gevolge van pré-historisch natuurgeweld.

  *

  In Bruxellabad (en vooral die Mario Draghi van de GoldmanSachs Bank) zou men dus beter tweemaal nadenken, in plaats van zo stom te zitten lachen….


  Mario Draghi

  *

  Enne, o ja, voor ik het vergeet. Over dat Italiaans leren. Het woord ‘Uscita’ is zowat het eerste woord dat we, zeer aanschouwelijk voorgesteld, leerden. Een pijl, in de luchthaven die verwees naar de uitgang.

  Niemand hoeft dus nog verr te zoeken naar een vervangwoord voor de Brexit. Want, ook hier is ‘de taal gans het volk’….

  *

  (*) Lago di Bolsena. Het grootste vulkanisch mer van Europa. 194 meter diep met diverse warmwater bronnen. Twee eilanden waarvan het ene, Het Pauseneiland Bisentena. Omdat daar, tot circa 1309, de Pausen, ’s zomers kwamen verkoeling zoeken. Como is ongenietbaar door de massa’s toeristen, Trasimeno is ’n modderpoel, en het kleine Braciano is totaal verslijkt. Bolsena is één brok ongerepte natuur waar voornamelijk Nederlandse en Oostenrijke toeristen komen.

  *

  *

  Het is oorlog: EU forceert bankencrisis Italië om populistische regering ten val te brengen

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/11/Het-is-oorlog-EU-forceert-bankencrisis-Itali-om-populistische-regering-ten-val-te-brengen

  *

  Duitsland dreigt beslag te leggen op Italiaanse private bezittingen, waardoor huiseigenaren gedwongen kunnen worden 20% van de waarde van hun woning aan buitenlandse banken te betalen

  Zover is het zeker nog niet, maar de Brusselse financiële oorlog tegen Rome kan het Italexit op zeker moment onafwendbaar maken.

  De mainfake-stream media besteden amper aandacht aan de totale oorlog die de EU heeft verklaard aan de ‘populistische’ regering van Italië. Schaamteloos proberen Brussel, de ECB en ook ‘onze’ Jeroen Dijsselbloem een ‘Griekse stijl’ bankencrisis in Italië te forceren om zo de populistische regering ten val te brengen. Toch houdt het Lega-M5S kabinet de beste kaarten in de hand, want het kan eenzijdig besluiten om tijdens een crisis de banken gewoon open te houden, en desnoods de hele eurozone ten val te brengen.

   

  ‘Dit is de eerste Italiaanse begroting die de EU niet leuk vindt,’ schreef vicepremier Luigi di Maio, leider van M5S, op Facebook . ‘En dat is geen verrassing, want dit is de eerste begroting die in Rome is opgesteld, en niet in Brussel!’

   

  Lega leider Matteo Salvini vulde aan dat de afwijzing van de Italiaanse begroting door de EU ‘niets verandert’. Ze vallen niet een regering aan, maar een volk. Dit soort zaken zullen de Italianen alleen maar kwader maken.’

  Brussel eist dat alle lidstaten hun begrotingstekorten stapsgewijs omvormen naar een begrotingsoverschot, maar voor landen met een krimpende bevolking zoals Italië is dat voorlopig onmogelijk. De tekorten zullen juist verder oplopen.

  EU hoopt bankencrisis en vertrek regering te forceren

  De EU wil Italië dwingen om toch te bezuinigen en de publieke uitgaven terug te dringen. Men hoopt hierdoor een regeringscrisis te forceren, zodat de Italianen uit onvrede toch weer op Brussel gezinde partijen gaan stemmen. Om Di Maio en Salvini uit de weg te ruimen probeert de EU zelfs een bankencrisis in Italië te forceren, zoals eerder in Cyprus (2012-2013) en Griekenland (2015) is gebeurd.

   

  Voormalig hoofd van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem pleitte zelfs openlijk voor het verlagen van de waarde van Italiaanse staatsobligaties door de financiële markten, waardoor de Italiaanse banken wel eens failliet kunnen gaan. ECB hoofd Mario Draghi, nota bene zelf Italiaan, viel zijn thuisland eveneens openlijk aan door te waarschuwen dat de banken door de recente ‘uitverkoop’ van staatsobligaties met te weinig kapitaal zouden kunnen komen te zitten.

  ‘Ik vind het ongepast voor de persoon die de leiding heeft over de financiële stabiliteit in Europa om alarm te slaan over de gezondheid van de Italiaanse banken, ook al verzachtte hij dat later weer. Italië is namelijk een van de landen onder zijn bankensupervisie,’ gaf een Italiaanse parlementariër terecht aan.

   

  Rome zal weigeren banken te sluiten

   

  In Rome beseft men heel goed dat de EU de frontale financiële aanval op de populistische coalitie heeft geopend. Beide regeringspartijen werken dan ook nauw samen om een nationale strategie op te stellen om het bankensysteem overeind te houden, ook al zou die tegen de regels van Brussel in gaan.

  Premier Guiseppe Conte heeft de overheidsinstellingen gevraagd om in geval van een crisis de Italiaanse banken solvent en gewoon open te houden. Rome zal hoe dan ook weigeren het besluit over de toekomst van deze banken in de handen van Brussel en Frankfurt te leggen. Zeker Italië, dat een handelsoverschot heeft en niet afhankelijk is van buitenlandse valutastroom, kan deze koers volgen door op papier insolvente banken gewoon overeind te houden.

  Duitsland: Italiaanse huiseigenaren 20% laten ‘meebetalen’

   

  Dat betekent wel dat de betrouwbaarheid van de euro op de financiële markten verder wordt ondermijnd. Karsten Wendorff, lid van het Adviesorgaan van de federale Duitse banken, suggereerde daarom om private Italiaanse bezittingen in beslag te nemen als ‘vergoeding’ voor het eventuele niet terugbetalen van (een deel van) de Italiaanse staatsschulden.

   

  Het bizarre voorstel komt erop neer dat de Italianen worden gedwongen om deel te nemen aan een nieuw ‘nationaal solidariteitsfonds’ (een cynische benaming voor wat niets minder dan een ‘afpersingsfonds’ is). Italiaanse huiseigenaren zouden dan bijvoorbeeld 20% van de waarde van hun woning moeten betalen aan de buitenlandse (vooral Europese) banken die Italiaanse staatsschulden hebben opgekocht, en die anders in grote problemen dreigen te komen.

  Finale confrontatie pas na Europese verkiezingen

   

  Dit Duitse dreigement om beslag te leggen op de bezittingen van de Italianen zal hun weerzin en woede tegen Brussel en Berlijn alleen maar doen toenemen. Mateo Salvini, Luigi di Maio en het grootste deel van het Italiaanse volk constateren terecht dat de EU elite hen de oorlog heeft verklaard, omdat de regering die het volk heeft gekozen Brussel niet zint, niet alleen vanwege het financiële en eurokritische beleid, maar ook vanwege de anti-immigratiekoers van het Italiaanse kabinet.

  De finale confrontatie staat echter pas na de Europese verkiezingen in 2019 gepland. Diverse analisten wijzen er al enige tijd op dat een openlijke financiële oorlog tussen Brussel en Rome uiteindelijk zelfs tot de ondergang van de eurozone in zijn huidige vorm, en mogelijk zelfs het uiteenvallen van de EU, kan leiden.

  Xander

  (1) GEFIRA (Global Analysis from the Europeanen Perspective) via Zero Hedge
  (2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Zelfs bij Hitler & C° is het nooit opgekomen, om private eigenaars in een naburig land af te zetten, om voor wat dan ook, de gewone man en vrouw in de straat te doen opdraaien. Het was al erg genoeg, dat in de laatste oorlog, voor het eerst in de gewone oorlogvoering tussen strijdende legers, wederzijds elkaars gewone burgers werden platgebombardeerd. De Luftwaffe eerst, eerder bescheiden, met het in brand gooien in 1940,door Hermann Goering van de Engelse stad Coventry. Later gevolgd door de massabombardementen door de Anglo-Amerikanen die ononderbroken iedere nacht alle mogelijke Duitse steden en dorpen kwamen platgooien.

  Als kind werden wij in de vooravond genoeg uit onze slaap gehouden door dat akelig aan- en afzwellend geluid van de overvliegende formaties esakders bommenwerpers, onderweg naar het Ruhrgebied. En verder over héél Duitsland. Waaronder Dresden, waar de fosfoorbommen zelfs vele dagen nadien nog de kasseistenen in brand deden vliegen.

  Het valt niet op, dat deze keer weer het weer Duitsland is, diede kat de bel aanbindt.

   

  Zelfs het ogenblik is bewust goed gekozen, als alle aandacht uitgaat naar de ‘Amerikaanse ‘Midterms’ war we de jaren voordien zo goed als niets over hoorden. Het is zelfs mogelijk, dat deze zo hard werden opgeklopt, om de aandacht af te leiden van het opstoken van deze interne Europa aanstormende ramp, als Italië inderdaad kiest voor de levensreddende ‘Uitgang’. Liever de ‘Uscita’ dan deze keer opnieuw het gestreepte maatpak van de dwangkledij…

  *


  08-11-2018 om 11:12 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5173  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Haec dies quam fecit Dominus

   

  Dit is de dag met goddelijke vooruizichten. Tja, veel Latijn heb ik niet in mijn woordenschat, maar af en toe is er toch iets blijven hangen van mijn collegejaren.

  Voorheen, vòòr Ttimp, had niemand bij het grote publiek in Europa noch veel gehoord van noch gelezen over ‘Midterms’. En al zeker niet over een of ander ‘Huis van Afgevaardifden’ die nu op ieders (juist geaarde) lippen ligt. Kijk, da’s weer een ander voorbeeld hoe de politiek verruwd is. Ja, zelfs alleen nog bestaat uit glitter en schijn. En als het regent in Parijs Washington, drupt van de regen, drippelt het ook bij ons.

  *

  Vooral daar aan de overkant der Grote Plas zijn minder achtbare tegenspelers op een onhoudbare manier hun mannetje liever kwijt dan rijk. En zelfs, zo te horen alleen al an de toon, liever dood dan levend. Want zij voelen instinctmatig, dat er geen tijd is om op een normale manier die verdomde normale ambtsperiode uit te zitten.

  Waar een historische figuur als deze President zijn stempel heeft gedrukt op de Landsleiding, is er geen weg meer terug. De slogan ‘America first’ is dan ook een dodelijk wapen tegen al wie met andere bedelingen, zoals de wereld islamiseren, in Het Witte Huis, liever scheve schaats rijdt.

  *

  *

  Twee Amerika's

  *

  Cartoon van Donald Trump

  foto: ©Reporters

  6 november 2018

  Harry De Paepe

  *

  https://doorbraak.be/de-twee-amerikas/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  ‘De Amerikaanse politiek was altijd al een ongemakkelijke boel. Trump nam gewoon de beschaafde vermomming weg’. Het is een citaat van Freddy Gray, de Amerika-correspondent van het Britse weekblad The Spectator.

  De Amerikaanse congresverkiezingen op vandaag 6 november zetten die ongemakkelijkheid nog maar eens dik in de verf.

  You cannot be civil with a political party that wants to destroy what you stand for

   

  De huidige president is op zijn zachtst gezegd niet meteen de meest stijlvolle man. Zijn bespotting van het oorlogsverleden van tegenstander John McCain (*) tot bijvoorbeeld zijn omschrijving van de vernielingskracht van orkaan Maria – er stierven daarbij om en bij 3000 mensen – als ‘an incredible success’ waren weinig tactvol. En dat zijn slechts twee voorbeelden. Zijn tegenstanders zijn evenzeer van stijl ‘gespeend’. ‘You cannot be civil with a political party that wants to destroy what you stand for‘, verklaarde Hillary Clinton. De hysterie van vele opposanten van de zittende president tart – net als de man zelf – elke verbeelding. Of zoals de Democratische Eric Holder het verwoordde: ‘When they go low, we kick ‘em’.

  *

  Dode manieren

  In een artikel voor The Spectator vraagt MacArthur zich af wat er gebeurde met goede manieren in zijn land.

  John R. MacArthur, de uitgever van het Amerikaanse maandblad Harper’s Magazine, begrijpt het ook niet meer. Harper’s Magazine is het op een na oudste blad van de VSA, het eerste nummer verscheen in 1850. Het telde onder meer Winston Churchill en Mark Twain onder zijn medewerkers. In een artikel voor The Spectator vraagt MacArthur zich af wat er gebeurde met goede manieren in zijn land. Iemand vriendelijk de hand schudden en – blijkbaar helemaal verdwenen – iemand laten uitspreken. ‘Zowel in de zakenwereld als in sociale situaties – om nog maar te zwijgen over sociale media – lijkt de onverschilligheid tegenover wat ooit doorging voor de sociale norm tot een alarmerend peil te zijn gestegen.’ Hij wijst daarbij naar de Amerikaanse president als toonvoorbeeld. Maar evengoed naar zijn ‘fellow liberals and proper left-wingers’. De tegengestelde partijen schreeuwen gewoon tegen elkaar. Zelfs MacArthur bekent dat hij recent tegen zijn eigen principes en opvoeding in begon te schreeuwen aan de telefoon.

  Twee Amerika’s

  Je moet vooral gillen dat jij gelijk hebt en de andere niet.

   

  Dit is hetzelfde land waar jarenlang de rechts-conservatieve intellectueel William F. Buckley beschaafd, maar scherp in debat ging met tegenstanders van allerlei achtergronden. Alleen tegen auteur Gore Vidal – ze verafschuwden elkaar – vloog hij uit de bocht en daarvoor schaamde hij zich later. De knappe documentaire ‘Best of Enemies’ brengt deze vete mooi naar voren. Dit soort beschaafd en intellectueel debat lijkt vandaag niet meer mogelijk. Je moet vooral gillen dat jij gelijk hebt en de andere niet.

  Hoewel, de Nederlandse krant Trouw maakte een intrigerende reportage over een poging tot gesprek onder de titel ‘Dezelfde heuvels, twee Amerika’s‘. De journalist Bas den Hond bracht verslag uit over hoe twee stadjes de kloof tussen links en rechts – dekken die termen de lading wel? – willen dichten. Het ‘linkse’ Leverett ligt in Massachusetts en Letcher County is de rechtse tegenpool in Kentucky. Leverett is een welgesteld stadje waar velen werken aan een van de vijf universiteiten van West-Massachusetts. In Letcher County leeft men dan weer van de kolenindustrie. En daar ligt meteen ook de kloof. 18 van de 19 armste staten zijn in Republikeinse handen, de vijf rijkste staten worden bestuurd door Democraten. De kloof tussen wat de gemiddelde Republikein en gemiddelde Democraat denkt over heikele politieke kwesties is alleen maar toegenomen.


  *

  (*) John McCain: laten we zeggen, dat er heel wat fantasie hangt rond diens levensverhaal, daar waar hij als een oorlogsheld wordt voorgesteld. Misschien weet Trump daar ambtshalve wel iets meer over… Maar O.K. van de doden niets dan goed. Zelfs geen kwaad wiird over Fidel Castro, over Neson Mandela of over Che Guevara.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Het zijn weer de ‘sociale media’ die het gedaan hebben! En Sir Winston Churchill citeren als voornaam medewerker aan een voornaam Amerikaans tijdschrift heeft ook een keerzijde. Denk alleen nog maar aan de mening van deze oorlogsveteraan over de islammerij. En dat op een ogenblik waar die barbareb zich nog koest hielden!

  Toppunt van ironie is wel dat 18 van de 19 armste staten in Republikeinse handen zijn, de vijf rijkste staten worden bestuurd door Democraten. Waarom mogen we deze crucuale waarheid pas nu weten? Of is dat eerder een impliciete toegeving dat Trump er absoluut nodig is? Ook in deze situatie komt de slogan ‘Ameriica Firdt’ tot zijn volle recht.

  Bij ons is dat eerder omgeeerd. De armste landsgedeelten wirden beheerst door de ‘Scciaal Democeaen’ die het zegging schap hebben en willen houden over het rijke Vlaanderen.

  *

  Zijn tegenstanders zijn evenzeer van stijl ‘gespeend’.

  Tjan wat was er nu eerst, de kip of het ei?

  *

  ‘When they go low, we kick ‘em’.

  Zeeer juist. Ook in de arena in het Oude Rome was dat de held, die degene die op het zand lag na de uppercut, helemaal afmaakt.

  Moraal van het verhaal: de andere wang aanbieden is wel mooi, maar het is niet te volhouden!

  *
  07-11-2018 om 12:38 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5172

   

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Zeg nu niet dat U dit nier verwacht hebt. Al moeten ze met de blote vuist de hemel bestormen: nederlagen verwerken is niet des Slinkxsens liefste bezigheid. Andere meningen worden door hen - wereldwijd - niet geduld. Iedereen moet peinzen lijkte zij. Anders ‘sloan z’up joen muile’. Een verkiezingsslogan van ten tijde van Kop Van den Eynde.

  Och! Krijg het schurft. Of de Rode Hond…

  *

  Hieronder wordt U geconfronteerd met de vooruitziende blik van een der grootste gazetten uit de Verenige Staten: De Verenigde Nieuw Yorkse Tijden. Uiteraard in hun beste Amerikaans. Mmet letters van pek, solfer en vuur. Stel U voor zeg, dat door de allergrootste opkomst aller tijden, den Trump in zijn Almacht bevestigd wordt. Clown Obama overleeft het niet! En Hitlary wordt gevankelijk weggevoerd naar het zothuis. Waar ze trouwens al veel langer moest gezeten hebben. In afwachting van haar voorbehouden zitje op de elektrische stoel.

  Wijn aan deze kant van de Grote Plas, lopen maar liefst zeven uur voor op de klok. Iets dat, eerlijk gezegd, volgens mij niet lang meer zal duren, mochten de Democ Rats winnen. Stel U voor, dat zij nog langer moeten leven in he besef dat die achterlijke Europeanen hen in alles voor zijn.

  *


  Dat was een duidelijke uitslag!

  foto: ©twitter

  https://doorbraak.be/francais/presse-contre-le-peuple/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  La presse contre le peuple ?

  6 november 2018    Drieu Godefridi

  *

  Nul ne l’ignore: depuis l’élection du président Américain le 8 novembre 2016, un conflit s’est ouvert entre la presse (traditionnelle) et le président. Ce qui n’a rien pour surprendre étant que l’écrasante majorité des organes de presse américains ont fait activement campagne contre ce président, publiant sondage après sondage pour attester que celui-ci n’avait aucune chance d’être élu. En témoigne, un exemple parmi mille, cette mémorable “information” du “New York Times” deux semaines avant l’élection :

   

  Tout le débat sur la désignation de la presse comme “ennemie du peuple” par le président américain est faussé. Pour commencer, jamais Trump n’a qualifié la presse d’ennemie du peuple. Il a qualifié ce qu’il appelle les “fake news medias” — les medias qui colportent des contre-vérités — d’ennemis du peuple.

   

  taxer de nombreux médias de “fake news” est malheureusement bel et bien justifié

   

  C’est très différent de la phrase que lui imputent la plupart des organes de presse, exemple : la prestigieuse agence Associated Press ici, qui prouvent du fait même que taxer de nombreux médias de “fake news” est malheureusement bel et bien justifié.

  En réalité, le problème est limpide.

   

  Aux Etats-Unis, la moitié de la population se reconnaît dans les idées dite “de droite” (pour faire simple). Or, 80% des journalistes américains de la presse traditionnelle se définissent comme de gauche (ou pas de droite) et un royal 7% comme étant de droite (“Just 7 percent of journalists are Republicans. That’s far fewer than even a decade ago.”, The Washington Post, 6 mai 2014).

   

  Par conséquent, la vision du monde que colporte l’écrasante majorité des médias diverge de façon caricaturale et absurde de celle de la population américaine. Cela est d’autant plus vrai que la gauche abuse de sa position archi-dominante au sein des médias en cultivant une vision, non seulement de gauche, mais souvent radicale, voire extrémiste, rendant compte de la réalité de façon orientée, parfois mensongère, ne serait-ce que par la négation des faits qui lui disconviennent.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Zoals iedereen wel weet, is het op deze blog niet de gewoonte om iets over te nemen in De   Taal van Marianne. Maar nood (of het gezond verstand) dwingt.

  In mijn loopbaan heb ik vooral veel Frans met haar op gehoord. Net zoals mijn lodderig oor achteraf potjesvlees kip-kap Engels heeft gehoord. Wat is dat toch met ons Volk om te denken dat buurmans gras altijd groener is?

  Goed zo. Maar dat neem niet weg, dat Vlamingen meestal aangeboren polyglot zijn. Zet ze bij een Staatsbanket naast een Chinees en er ontstaat binnen de minuut een levendig gesprek. Desnoods in de gebarentaal….

  *

  In de vroege uurtjes van de vkgende dag 7 November primeert op de radio vooral dit bericht. Ja Ja, Almacy, de Turkse Feeks, is van nu voort in goed gzzelschap.

  ‘Rashida Tlaib en Ilhan Omar zijn de eerste twee moslima’s ooit die in het Amerikaanse Congres zullen zetelen. De twee werden respectievelijk verkozen in Michigan en Minnesota, twee staten in het centrum van de VS’

  Hoeveel zouden er dat geweest zijn moest Clown Obama en niet Donald Trump in handen hebben gehad?

  *

  07-11-2018 om 11:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5171


  *

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Niemand staat er bij stil en inderdaad: het is een hoog-van-mijn-bed-show. Zoals reeds vele eeuwen geleden: buiten bereik, ‘in the clouds’. Ongenaakbaar ver en machtig genoeg om in een paar seconden zo goed als hele planeten of sterrenstelsels te vernietigen.

  De Ruiters der Apocalyps

  *

  Maar gelukkig, tot hiertoe is het alleen maar spektakel. Een lichtparade die aan vaste regels is gebonden.

  Het moet er ons echter doen aan denken, hoe klein en kwetsbaar wij, ledende wezens, mensen, dieren en planten, zijn. Zelfs het on-materiële zoals de menselijke Geest zou erbij vergaan. Want niemand meer om de dingen waar te nemen.

  Niemand meer?

  Tenzij er ergens in de Ruimte intelligent leven bestaat. Ergens in het Oneindige. De ‘plaats’ zonder begin en zonder einde. Waar wij inzake tijd en ruimte geen de minste besef van hebben.

  Deze verschijnselen doen mij als vanzelf denken aan zowel de fluisterende donkerte der gewelven van de Kathedraal van Chartres, een wonder van Middeleeuwse bouwkunst, als in het Eeuwige Rome, aan de vroegere Romeinesse ‘Thermen’ van Diocletianus (voltooid 306 n. Chr), door de latere Pausen in 1561 omgebouwd door o.a. Michelangelo, tot de Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Met ‘Planetarium’ vol ‘hemellichamen’ die de mensen toen ook am intrigeerden.

  *

  Volgers van deze blog weten dat wij, man en vrouw, jaren lang onafgebroken in Italië ‘Onbetaald Verlof’ hebben genoten. Natuurlijk hebben wij regelmatig Rome ‘gedaan’. Van het Forum Romanum tot het Vaticaan en van het St Pietersplein naar de Tuinen van Lucretia Borgia, de Villa Borgèse en Het Kerkje der Vlamingen, in de onmiddellijke omgeving van de Trevi Fontein en het Campo dei Fiore, de bloemenmarkt waar Cleopatra nog bloemen is gaan kopen voor Julius Caesar.

  Wij zagen op de 7 heuvels waarop Rome is gebouwd, de zeven kathedralen, laatste vastgoed der Pausen, na de Eenmaking van Italië door Garibaldi in 1870. Wij zagen de Maria Maggiore, tegen de meterdikke versterkte muren van het Oude Rome. We huiverden van eerbied in de arena van het Colosseum en tussen de muren van het antieke Pentagon. We dwaalden rond in de paradijselijke tuinen van het Laterano en zaten op dezelfde stoelen waar Mussolini in 1929 het Vredesverdrag, de ‘reconciliatioe’ met de Wereldkerk van Rome had afgesloten.

  Precies in die verbouwde Thermen en dat ‘Planetarium’ botsten wij onverwacht op een lichtstraal uit de hoge gewelven op de vloer. Voorzichtig maar zeker van ons stuk volgden we die lichtvlek, een witte lijn op de vloer die verdween in de inktzwarte duisternis.

  Wat we zagen was een soort meridiaan, de Linea Clementina, een meridiaan met de tekens van het dierenriem, die Paus Clemens XI heeft laten aanleggen door Francesco Bianchini in 1702. Deze lijn werd gebruikt   ls uurwerkn en om Pasen te voorspellen, en de kalenders goed te zetten. De kerk werd om meerdere redenen gekozen: de kerk was zoals de meeste badhuizen naar het zuiden gericht, hierdoor komt er zolang de zon op is, altijd zonlicht op de kerk. Ook was de kerk al gestopt met zakken en had het hoge muren. Hierdoor zou de meridiaan erg precies zijn. In de kerk zelf is de meridiaan afgezet met linten.

  Paus Clemens XI met een mens geweest zijn met boehhouders talent vor orde en regelmaat en daarenboven iemand met sterrenkijker-kennis die de Hemel liet beslissen over de menselijke jaarkalender….

  Linea Clementina

  *


  *

  Spectaculaire vuurbal flitst door hemel vlak voor hoogtepunt van jaarlijkse meteorenregen

  *

  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181105_03907348

  *  

  Tijdens de nacht van 11 november is het zo ver en zal het Noordelijk halfrond getuige zijn van de Taurid-meteorenregen, die dan op een hoogtepunt bereikt. De zwerm van meteoren zou afkomstig zijn van de komeet Encke en passeert jaarlijks twee maal voorbij de aarde, in oktober aan de hemel van het Zuidelijk halfrond, een maand later boven het Noordelijk. Hoewel de jaarlijkse meteorenregen niet vaak vallende sterren bevat, werden de inwoners van de Amerikaanse staat Arkansas afgelopen weekend van 3 November op een spectaculaire vuurbal getrakteerd.

  De spectaculaire vuurbal werd toevallig op een beveiligingscamera vastgelegd en werd intussen al druk bekeken op sociale media, waar het reacties regent. Sommigen dachten dat “het einde der tijden” was aangebroken en vreesden dat het stuk meteoor op aarde zou neerstorten, terwijl de meeste genoten van het opmerkelijke natuurverschijnsel.

  Vuurballen zijn volkomen normaal en volgens de American Meteor Society schieten er jaarlijks meer dan 500.000 door de hemel. Bill Cooke, expert in het bestuderen van meteoren voor het Amerikaanse ruimteagentschap NASA, voorspelt dat er ook later in november - na het hoogtepunt van de meteorenzwerm - nog vuurballen zullen worden waargenomen, in beide hemisferen.

   

   

  **

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Nog veel verder achteruit, naar, om te beginnen, een duistere passage in Genesis, het Scheppingsverhaal, waar staat dat ‘zij’ zagen dat de dochters der mensen best mooi waren om kinderen mee te hebben. ‘Zij’, dat moeten dus ruimtereizigers geweest zijn die verkozen om niet meer terg te vliegen, maar op aarde te blijven overleven. De rest van dit verhaal kent iedereen.

  Een rare geschiedeis, als U het mij vraagt. Een verhaal dat meteen de vele groepjes van 72 dagverse maagde van de isllammerij op losse schroeven zet. Om misschien licht te geven op het bestaan van de onzichtbare serafijnen en cherubijnen als Engelen Gods’…

  *

  Ook zijn daar de Oude Egyptenaren, die in de woestijn (ook toen a?) de Pyramiden van Cheops bouwden, tot op de millimeter gekopieerd van de sterrenhel. Precies alsof ze daar, zeer concreet in het sterrenbeeld Orion thuis waren geweest…

  Wordt vervolgd.

  *

  06-11-2018 om 11:33 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5170

   

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Ilana Mercer! Illustere onbekende, voorlopig toch wiens naam na Amerika, nog de hele wereld moet veroveren. Het zeldzame vogeltje is scherp gebekt en heeft een veroverende klare blik op de wereld rond haar.

  Ze is Zuid Afrikaanse, maar verblijft in Amerika. Deze jonge vrouw is schrijfster, columniste, blogster en filosofe. Ze kende een enorm succes met haar boek

  The Trump Revolution:

  The Donald's Creative Destruction.

  *

  De ‘opbouwende afbraakwerken van den Donald: mooier omschrijving van diens ‘revolutie’ bestaat er niet. Vooral niet omdat na 8 jaar Clown Obama, de Amerikaanse samenleving van op de fundamenten opnieuw moet worden opgebouwd.

  Haar wervelende zeggingskracht is zelfs de reden waarom dit talent hier te lande bij ons onder de korenmaat moet blijven.

  Benieuwd hoe Trump zelf over haar denkt.

  *

  Een nadeel. Het is een veelvraat. Zaak die ze echter bij haar gewoontegetrouw, tot een voordeel ombuigt. Ze gebruikt de digitale werkmiddelen als evenveel breekijzers om heilige huisjes bloot te leggen. Een vluchtige blik op Google zal U dat duidellijk maken. Neem alvast van mij aan, dat het een kind van haar tijd is.

  http://www.quarterly-review.org/america-first-ilana-mercer/

  *

  *

  Vreedzame samenleving gefundeerd op vrijwillige samenwerking, niet gedwongen integratie’

  *

  Ilana Mercer

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/11/Vreedzame-samenleving-gefundeerd-op-vrijwillige-samenwerking-niet-gedwongen-integratie

   

  ‘Kinderen hebben grenzen nodig, maar de gemeenschap waarin ze leven niet? Waarom worden grenzen ineens een (racistische) doodzonde als landen en volken deze willen handhaven?’

  Als de VS en EU willen overleven zal het respect voor onze eigen grenzen en soevereiniteit heel snel hersteld moeten worden.

  De Verenigde Staten en Europese Unie stevenen op grootschalige maatschappelijke onrust af, waar de huidige spanningen en polarisatie slechts het begin van zijn. De grootste fout die in Washington, Brussel en andere regeringssteden wordt gemaakt is te denken dat mensen en bevolkingsgroepen met hemelsbreed verschillende opvattingen gedwongen kunnen worden om met elkaar te integreren. De al bijna 20 jaar als politieke analist en auteur werkzame Ilana Mercer schrijft dat het cruciaal is dat niet alleen de persoonlijke grenzen worden gerespecteerd, maar ook die van gemeenschappen, volken en complete landen. Als die zoals nu in de EU en de VS het geval is worden afgebroken, is dat een recept voor enorme ellende, voor iedereen.

  De VS werd en wordt door links en liberaal Europa – in ieder geval tot het aantreden van president Trump - nogal eens aangehaald als het bewijs van succesvolle integratie van verschillende bevolkingsgroepen. Mercer wijst erop dat dit slechts schijn is, en Amerika niet zozeer een land of volk is, maar een economie, waarin de inwoners feitelijk maar één zaak echt gemeen hebben, en dat is de honger naar consumptie.

  ‘Laten we stoppen met de schertsvertoning dat we één moeten zijn’

   

  ‘Iedere partij in ons onherstelbaar gespleten en gefragmenteerde land roept op tot eenheid, vooral na gebeurtenissen die onderstrepen hoe onverenigd de VS is.’ Het zijn met name de Republikeinen die oproepen tot die eenheid; de Democraten geven enkel nog de Republikeinen de schuld van het gebrek daaraan ‘in onze toenemend onbeschaafde samenleving.’

  ‘Laten we in naam van eerlijkheid en wederzijds respect stoppen met deze schertsvertoning,’ vindt Mercer. De Verenigde Staten zijn al heel lang niet meer een eenheid, op geen enkele betekenisvolle wijze, zoals dat bij de oprichting in de tweede helft van de 18e eeuw nog wel het geval was.

  ‘De lijm die ons toen samenbond is verdwenen... Het 21e eeuwse Amerika is het thuis van 327 miljoen vervreemde, vijandige individuen, die zo verschillend zijn dat ze elkaar wantrouwen. En ieder jaar laden de elites nog eens een miljoen nieuwkomers bovenop deze massa ziedende tegenstanders.’

   

  We delen niet dezelfde waarden, moraliteit en gewoonten’

   

  ‘De Democraten, die de intellectuele productiemiddelen controleren – de scholen, sociale media, tv, de geschreven pers, de uitgevers, de denktanks, de permanente bureaucratie - houden vol dat massa immigratie overeenkomt met ‘wie wij zijn als volk’. Dit is de zoveelste holle leuze, net zoals die over eenheid,’ vervolgt Mercer.

  ‘We delen namelijk niet dezelfde waarden, moraliteit of gewoonten. We aanbidden niet dezelfde helden. We breken de historische monumenten van elkaars helden juist af. We hechten aan andere zaken waarde, en onze binding aan de Engelse taal is op zijn best vaag en neemt af.’

  Uit peilingen en maatschappelijk onderzoek blijkt dat de Amerikanen elkaar liever vermijden en thuis alleen voor de tv willen hangen. De honger naar consumptie is feitelijk de enige drijfveer die de Amerikanen met elkaar gemeen hebben – en natuurlijk de enorme schuldenlast, zowel privé als van de staat.

  Respect voor individuele grenzen, maar niet voor die van volken en landen?

   

  ‘Voor de ene helft van het land houdt soevereiniteit in dat hordes getergde illegalen de grenzen doorbreken. Voor de andere helft zijn die grenzen juist het teken van soevereiniteit (en misschien zelfs een moratorium op de onophoudelijke instroom).’

   

  ‘Mensen worden terecht boos op anderen als ze worden gedwongen om tegen hun wil samen te leven. Signalen van de hiermee gepaard gaande binnenlandse maatschappelijke onrust zijn al duidelijk te zien... Goede hekken (of muren) maken inderdaad goede buren, zowel tussen landen als tussen henzelf.’

   

  ‘Een gevoel van veiligheid en soevereiniteit is essentieel voor het gezond functioneren van zowel individuen als volken. De gezonde ontwikkeling van kinderen is gebaseerd op respect voor hun lichamen en hun grenzen. Maar wacht eens even: kinderen hebben wel grenzen nodig, maar de gemeenschap waarin ze leven niet? Waarom worden grenzen ineens een (racistische) doodzonde als gemeenschappen (/ landen, volken) deze willen handhaven? Waarom is het overschrijden van deze grenzen ineens iets prijzenswaardigs?’

  ‘Een vreedzame samenleving is gefundeerd op vrijwillige samenwerking, niet op gedwongen integratie,’ vervolgt Mercer. Ze geeft het voorbeeld van de christelijke bakker die door links-liberaal Amerika voor het gerecht werd gesleept omdat hij weigerde een huwelijkstaart voor een homostel te maken. ‘Laat hem. Er zijn genoeg taartenmakers die hen wel willen helpen. Wat is de moraliteit en milddadigheid van het afdwingen van een dienst door een onwillige dienstverlener? Slavernij in plaats van service is wat deze ‘gay masters’ van hun ‘ondergeschikte’ bakker eisten.’

  ‘Mensen kwetsen niemand als ze hun goederen niet aan anderen willen leveren. Dat is hun recht. De bakker heeft de zeggenschap over zijn eigen arbeid en bezit. Laat hem met rust.’

  ‘Ongemakkelijk samenleven en respectvolle verdeeldheid is de enige weg’

   

  ‘In deze tijd eisen onze oppermeesters in ‘Deep State’ D.C. (en evenzo die in Brussel) dat zij, omdat wij zo rijk en aangeboren slecht zijn, moeten beslissen wat er moet gebeuren met het leeuwendeel van wat wij verdienen, inclusief dit uitdelen aan de rest van de wereld.’ Dat is totaal niet nodig, want de Amerikanen en daarna de Europeanen zijn met afstand de gulste gevers aan allerlei liefdadigheidsinstellingen, ‘vooral als we die zelf mogen uitkiezen’.

  ‘Wij zijn heel gul voor vreemdelingen in nood als zij op hun beurt geen inbreuk maken op onze vrijheid, en de natuurlijke rechten die wij als persoon en op ons bezit hebben respecteren. ‘

   

  ‘Maar mensen worden woedend, zelfs moorddadig, als Big Brother hen vertelt over wie zij hun broederlijke liefde moeten uitstorten. Een ongemakkelijk samenleven, geen gedwongen eenheid, is de enige hoop op rust in ons land. Respectvolle verdeeldheid is de enige weg vooruit,’ besluit de analist.

  Xander

  (1) The Unz Review via Zero Hedge

  *

  https://misesuk.org/tag/hillaryclinton/

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Benieuwd wat er na morgen 6 November ’18, over Trum zal geschreven worden in Amerika. Over wat er verschijnt of vertoond wordt in Europa mogen wij ons niet verbazen. Right or wrong, it’s not their country.

  Ik heb altijd gedacht, dat een buitenlands Staatshoofd beledigen, strafbaar was. Maar zelfs dàt is afgeschaft. Van alles wordt brandhout gemaakt.

  Als er al iets verschijnt over deze Grote Dame en haar President,, zal het wel gore praat zijn. Met daartussen het tandengeknars van Hitlary als van de heks uit Sneeuwwitje, die aan het spiegeltje aan de wand, vraagt wie de schoonste is van het land. En ja, ook hier haalt de jeugd het met verve van die oude toverheksmet de scherpe nagels.

  *  05-11-2018 om 17:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5169

   

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Wat ‘De Dagelijkse Stadaard’ schrijft klinkt totaal ongeloofwaardig, en toch is het maar al te waar.

  Pas uit de bomen geklommen, op de begane grond, is de brieven-drager daar al met de beloofde niet eens aangetekende blauwe enveloppe.. Afzender: het IMF. Inhoud, met begeleidend schrijven ondertekend door de Zaan Cloot uit Brüssel, de blauwe mirakel Amercan Express creditcard op naam van de reislustige. Toegestane limiet: onbeperkt. Maar beperkt tot €250.- pe dag. Is goed voor onderweg, maar de bonnetjes bijhouden! Want de boekhouding moet kloppen. Daar kijken de Euro-commissarissen nauwlettend op toe. Ze verdienen er zelfs rijkelijk hun brood mee.

  *

  Om creditcards te gebruiken moet men noch leen noch schrijven kunnen. De verre tocht kan dus moeiteloos meteen beginnen. Via het kledingmagazijn en met de zegen van de ganse familie, tickets gaan op de kop tillen voor de trein naar de dichtstbijzijnde vlieghaven op Afrikaanse bodem. Gedurende de reis, per GSM in voeling blijven met zowel het thuisfront als met de Plaats van Bestemming. Vooral niet vergeten zich aan te bieden op de afgesoroken cintrike-posten om daar eventuele nieuwe instructies op te nemen. Alles is pirkfijn gereregeld. Er wordt goed opgeschoten, dank zj de milde ‘attenties’ aan de plaatselijke ordehandhavers onderweg, om een oogje dicht te knijpen… De tijd immers die nog rest geraakt beperkt. Want na de winter zit de immigratie-stop er aan te komen. Meer zelfs: de uitvinders van de geplande omvolking staan op het punt te vluchten… The gale is over! Allemaal de schuld van diene Trump! De Euro bobo’s moeten van het toneel verdwenen zijn vòòr de fatale datum van 25 Mei 2019 hen achterhaalt. Na die datum gaan de grenzen dicht en vluchten kan niet meer.

  *

  En dan komen de dagen der Vergelding.Er komen andere en betere Euro-Bestuurders, door jhet Volk gekozen en niet onderling zelf nqar voor geschoven. De vroegere zakkenvullers worden achter slot en grendel gedraaid en, in afwachting van hun proces, op watere en droog brood gezet.

  *

  Gelukkig voor de latere Openbare Aanklager: kredietkaarten laten duidelijke sporen na. Niet alleen naar de bankrekening en de identiteit van de gulle gevers, maar ook naar de gebruiker en de afgelegde weg. Werk dus voor de Sherlock Holmes en de Hercule Poirots van dienst na deze 2de Val van de Festung Europa na de Nazi’s. De globalisering zal voor ’n andere keer zijn.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Processen_van_Neurenberg

  *

  Hopelijk zal het Tweede Hof van Nürnberg dat rekenschap vraagt aan alle nieuwe EU-oorlogsmisdadigers beschikken over de juiste materiële bewijzen. En vooral over enorm veel levende getuigen, die maar al te blij zullen zijn met hun retour-biljet naar de thuislanden, in ruil voor hun bekentenis.

  *

  Migranten krijgen creditcards van de VN en de EU voor tocht naar Europa

  *

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/11/migranten-krijgen-creditcards-van-vn-en-eu-voor-tocht-naar-europa/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  *

  Foto: De creditcard van de VN/EU, die de migranten financieel moet ondersteunen bij het maken van hun reis naar Eurpoa.

  Bron: Samhällsnytt

  *

  Door Teunis Dokter  3 november 2018

  *        

  De Verenigde Naties en de Europese Unie doen geen enkele moeite meer om te verbergen dat zij de demografische structuur van Europa willen ondermijnen, getuige het feit dat ze migranten uitrusten met creditcards. Het krediet kan door migranten worden gebruikt om te reizen naar Europa. Vaak worden er ook dure spullen mee gekocht zoals schoenen en smartphones aldus de Voice of Europe.

  *

  Terwijl Rutte van plan is het VN-migratiepact van Marrakech op 11 december in Marokko te ondertekenen, wordt steeds duidelijker dat de VVD niet wat er speelt of haar belofte om migratie te beperken tot het niveau loze woorden verlaagt.

  In samenwerking met Mastercard, de Europese Unie en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR worden migranten van creditcards voorzien, aldus bronnen. Het bizarre is dat identiteitspapieren niet hoeven te worden getoond alvorens een creditcard wordt verstrekt. Dit betekent dus dat mensen een carte blanche krijgen om naar Europa te reizen. Deze praktijken van de Europese Unie en de UNHCR zijn ontoelaatbaar! Ze ondermijnen de territoriale integriteit van soevereine staten en dragen bij aan mensensmokkel, onvrede, polarisatie van het maatschappelijk debat, duizenden doden bij oversteek van de Middellandse Zee en aanslagen en verkrachtingen. De organisaties spreken van mensenrechten, maar ze zorgen juist voor meer ellende door hun naïeve handelswijze.

   

  In de context van het progressief-neoliberaal globalisme is het natuurlijk rechtvaardig dat zij die niets hebben hun intrede doen binnen de Europese grenzen. Dat is immers internationaal socialisme. Mensen die niets hebben moeten worden geholpen en daarom moeten mensen die wel iets hebben worden gedwongen te betalen. Daarmee laten de organisaties zien geen enkele intellectuele ontwikkeling te hebben doorgemaakt sinds Margareth ‘Iron Lady’ Thatcher. Zij sprak de befaamde woorden dat je de armen niet kunt helpen door de rijken kapot te maken. Maar blijkbaar begrijpen de naïevelingen van de VN en de EU dit niet.

  Ondertussen is er een massale uitstroom van miljonairs uit Duitsland en Frankrijk. Tot zover de nivelleringsplannen door grenzen op te heffen. Ja, want in plaats van het nivelleren van inkomens willen de VN en EU Europa omtoveren tot een walhalla zonder grenzen, getuige hun inzet voor het VN-ideaal inclusive society, dat specifiek melding maakt van het opheffen van geografische grenzen:

   

   

  **

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Ik stel me zo’n zitting van het Internationaal Oorlogstribunaal al voor. Met als ere-genodigden broedeljk naast elkaar tronend op het verhoogde podium achter de Rechters: Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping, de President van China. De architecten van de Nieuwe Wereld gebaseerd op wederzijds espect voor een ieders positie, arm of rijk.

  Op de beklaagdenbank, 1ste rij, de voornaamste EU-regeringsleiders, de gemuilbande Merkel vooraan, armen en benen in de kettingen. Ten gerieve van de aanwezige persfotografen werd voordien uitgelegd, dat dit in 1946 de voorbehouden plaats was van Hitlers geliefde ‘Stellvertreter’,

  Herman Göring.

  Groot verschil: die zat daar als vrij ùan, ongeboeid, tot het einde toe.

  De overige rijen zullen voorbehouden zijn aan de media-bazen en hun voornaamste slippendragers. De overige beklaagden zullen alleen digitaal aanwezig zijn, omdat ze het land ontvlucht zijn, en ook wel omdat er niet één Rechtszaal kon gevonden worden met de beschuldigdenbank die groot genoeg was. Voor de zitting begonnen wordt, zijn echter alle eigendommen van de beschuldigden in beslag genomen, of verbeurd verklaad. Watreden is voor al die beedrukte gezichten…

  Advocaten zullen, net als in Nürnberg I, niet toegelaten worden. En ook hier staat het vonnis reeds bij voorbaat vast.

  Maar eerlijk gezegd, dat vonnis moet ook ik afwachten. Ik leef vooral in de overtuigng dat wij het eerstdaags zullen vernemen. Al zal dat waarschijnlijk net in de gazetten komen. Want die zullen er niet meer zijn. Wegens te ouderwets en te belastend voor het milieu.

  Het zal trouwens nog ’n hele tijd duren, voor men er aan uit is. Verschijnen die in de toekomst in het Engels, het Russsch of het Chinees?

  Mij om het even, als het maar geen Arabisch is. En trouwens, als slechtziende lees ik al lang geen gedrukte gazetten meer…

  En ik moet zeggen dat ik me daarbij goed gevoel. Want zo heb ik er wel ’n goed oog in.

  *

  05-11-2018 om 11:01 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5168

  *

  *

  Sander Loones (N-VA) volgt Steven Vandeput op als minister van Defensie

  *

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/sander-loones-n-va-volgt-steven-vandeput-op-als-minister-van-defensie~ae32d473/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=PushCrew_notification_1541169734&pushcrew_powered=1

  *

  Sander Loones

  *.

  N-VA draagt Europees parlementslid en ondervoorzitter van de partij Sander Loones (39) voor als nieuwe minister van Defensie en Ambtenarenzaken

  Loones is sinds 2014 Europees parlementslid en ondervoorzitter van de partij. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst. Hij wordt de jongste minister in deze regering.

  De keuze voor Loones komt in elk geval niet als een verrassing. Bij de regeringsvorming van 2014 was hij één van de belangrijkste onderhandelaars van N-VA en voorzitter Bart De Wever heeft al langer grote plannen met zijn ondervoorzitter en Europarlementslid. Loones scoorde ook uitstekend bij de gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde en wordt ook één van de sterkhouders van de campagne van volgend jaar, maar daarvoor moet hij zijn nationale bekendheid nog opkrikken. Door hem nog zes maanden minister te maken, hoopt de N-VA-top dat voor elkaar te krijgen.

  “Weinig show, veel inhoud”

  “Sander is een echte West-Vlaming: een harde werker met weinig show en veel inhoud”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Hij beheerst het regeerakkoord tot in de puntjes. De federale ambtenarij kent hij bovendien van binnenuit en Sander heeft dankzij zijn werk in het Europees parlement ook veel oog voor de internationale dimensie en een breed netwerk. Ervaring en kennis die hij vlot zal kunnen toepassen in zijn nieuwe functie.”

  *

  Loones is 39 jaar, afkomstig uit kustgemeente Oostduinkerke, de zoon van gewezen VU-senator Jan Loones, jurist en een specialist op vlak van Asiel en Migratie. De verwachting was dan ook eerst dat Theo Francken zou doorschuiven naar Defensie, maar de partij achtte het niet opportuun om zo’n electoraal belangrijke portefeuille uit handen van het goudhaantje te halen.

  F-16-dossier

  Steven Vandeput wordt vanaf januari de nieuwe burgemeester van Hasselt nadat de N-VA er de grootste partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Vandeput neemt over enkele dagen ontslag uit de regering om zich al te kunnen voorbereiden op het burgemeesterschap. Vorige week rondde de regering het cruciale F-16-opvolgingsdossier af met de beslissing voor de F-35 te kiezen.

  De Wever: “Onze strijdkrachten hebben de voorbije jaren enorme inspanningen geleverd, zowel in de strijd tegen IS als voor de veiligheid hier bij ons thuis. Steven Vandeput heeft ervoor gezorgd dat er weer geïnvesteerd wordt in een modern en slagkrachtig leger en dat we een betrouwbare partner zullen blijven voor onze internationale bondgenoten. Ook voor het nieuwe statuut voor de ambtenaren is al heel veel werk geleverd. Sander zal die dossiers snel in zijn vingers hebben, hij is de geknipte man om het werk van Steven verder te zetten.”

  Loones wordt in het Europees parlement opgevolgd door de 28-jarige Ralph Packet, voormalig jongerenvoorzitter van de partij. Loones was zelf eerste opvolger op de Europese N-VA-lijst in 2014, hij nam de plaats in van Johan Van Overtveldt, die minister van Financiën werd.

  “Werk van Vandeput verderzetten”

  Loones zelf ziet het vooral als zijn taak om “het werk van Steven Vandeput verder te zetten”, zo zei hij in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Steven Vandeput heeft zijn stempel gedrukt. Het zal mijn taak zijn het schitterende werk van Steven verder te zetten. De voorbije jaren heeft Defensie enorme inspanningen geleverd in de strijd tegen IS en ook hier bij ons thuis. Er is geïnvesteerd in ons leger dat opnieuw modern en slagkrachtig is geworden. Er is vo or gezorgd dat we een betrouwbare partner zijn, zowel Europees als internationaal. Het is een eer en een uitdaging om dat werk verder te zetten”, aldus Loones. De recente en veelbesproken aankoop van de F-35-gevechtsvliegtuigen bestempelt Loones als “een broodnodige investering als we geloofwaardig willen blijven ten opzichte van onze internationale partners”.

  “Crème van een kerel”

  Intussen regent het felicitaties op twitter. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, wiens naam even de ronde deed als opvolger voor Vandeput, feliciteerde de nieuwe minister al. “Proficiat Sander Loones onze nieuwe MoD (minister of defense, red.)! Welkom in onze ploeg!”, klinkt het in een tweet. “Crème van een kerel.” De twee zijn al vrienden sinds hun studententijd aan de KU Leuven.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Het wordt een spannend verhaal, dat, na Catalonië, ook Vlaanderen op de wereldkaart kan zetten.

  Als West-Vlaming heb ik hierbij een dubbel gevoel. Twijfelen tussen hoop en vrees. Hoop dat we deze keer de goede kaart hebben getrokken, en vrees dat er weeral teveel tijd zal verloren gaan door uitzichtloze ‘diplomatieke’ onderhandelingenà la NV-A.

  Want de politiek in Coburgia, is net als de zee aan het strand van St André, eindeloos onberekenbaar.

  *

  Lang geleden, in de jaren ’70 waren wij ’s zomers zowel als ’s winters regelmatig, om zo te zeggen, elk weekeind, in Oostduinkerke om te bekomen van weeral een drukke werkweek.. Toendertijd was de enige uitgesproken Vlaams-fundalebtele partij de Volksunie en dat maakt dat Jan Loones, vader van, burgemeester van ODK en VU-senator, mijn toenmalig idool was. Het was ook de tijd dat de in alle vaderlandse wreedaardigheid uitgevoerde doodstraf van

  Irma Laplasse

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Irma_Laplasse

  jaren na de feiten omgezet werd in… levenslange hechtenis. Luguber grapje na de berouwvolle bekentens op zijn sterfbed van de Leider der Wiite Brigade… Niet die vrouw, maar hijzelf was de schuldige geweest aa het verraad… Maar gedane zaken maken geen keer.

  Verder dus over ODK en de Familie Loones geen kwaad woord. Ik kom daar zelfs graag af en toe terug, om op het strand ‘t Schipgat zo’n beetje mijn eigen verleden te doen herleven. Een gemakkelijk te vinden aanrader: langs de Koninklijke Baan tussen Nieuwpoort en De Panne, recht tegenover

  Hotel Normandie.

  *

  Dat stuk uitzonderlijk breed strand anex natuurgebied heet zo omdat daar in vroeger tijden een soort kreek landinwaarts was, nu verzand, waar de vissers konden schuilen voor de natuurelementen.

  *

  Wat mij bij de naam Loones inspireert en terzelfdertijd bekommert, is de eventuele toenadering door weerszij de jonge realistische garde tussen het Vlaams Belang en de Partij van DeWever. Wij, West-Vlamingen zijn niet alleen noese volhouders, maar ook harde realisten.

  Maak het Vlaams Belang wat verduldiger (boodschap aan DeWinter, ook al ’n West-Vlaming) en de NV-A wat realistischer. Dan ligt de weg breed open en bloot naar de Onafhankelijkheid. De tijden zijn er rijp voor.

  En maak in ’s hemelsnaam geen probleem over Brussel. Dat van oorsprong Vlaams boerengat met waterhoofd zou wel willen, maar kan financieel niet los van de rest van Vlaanderen. Keren wij onze blikken dan stort het neer in het zand.

  Nee, als de Francofonen nu eindelijk een paar tietallen toontjes lager willen zingen, kan het samenleven gewon verder gaan. Maar dan op onze voorwaarden. Wees maar gerust, daar weet men al lang, dat hunkeren naar aansluiting met Frankrijk geen de minste zn meer heeft. Dat land is namelijk armer geworden dan de streek beneden de eigen taal- en armoegrens…

  Sander Loones, eenmaal goed gesetteld, moet gewoon aan de rest van het land voortonen wat hard werken is. Dan komt de rest als vanzelf.

  **

  *  04-11-2018 om 11:18 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5167


  *

  Salvini wil media aan de ketting leggen

  *

  https://ejbron.wordpress.com/2018/11/01/salvini-wil-media-aan-de-ketting-leggen/#more-200220

  Italiaanse pers en tv moeten zich voorbereiden op sancties

  *

  De rechtse Italiaanse regering wil zich de eenzijdige, tegen haar gerichte propaganda van de pers en de publieke omroep niet langer laten welgevallen. Minister van Binnenlandse Zaken en leider van de partij LEGA, Matteo Salvini (foto), heeft de bedoeling bevestigd zich bezig te willen houden met het “ergste gebroed” en de “rode bende” en deze te ontgiften.

  Zoals “Der Spiegel” bericht, dreigen de Italiaanse mediahuizen aan de ketting gelegd te worden. Daartoe willen Salvini en zijn regeringspartner vooral de financiële hefboom gebruiken en de “indirecte financiering” door de Staat en het volk beperken. Wat betekent: de inkomsten van de uitgeverijen uit reclame voor bedrijven die geheel of gedeeltelijk van de staat zijn, zoals de luchtvaartmaatschappij Alitalia, manifestaties van gemeenten, openbare instellingen, musea etc. De geldkraan dient desnoods helemaal dichtgedraaid te worden.

  *

  Ook zijn regeringspartner Luigi Di Maio, minister van Arbeid en leider van de Vijfsterrenbeweging, is het eens met Salvini´s initiatief. Want “samen met de EU willen de media de regering zo snel mogelijk ten val brengen”, zegt hij volgens “Der Spiegel”. Zij bedrijven “mediaal terrorisme”. De oprichter van de Vijfsterrenbeweging, Beppe Grillo, gaat nog verder in zijn kritiek en noemt Italië´s journalisten en intellectuelen “idioten en demagogen”, die met Fake News “het machtsbehoud van de heersende klasse” zouden dienen.

  Grillo stelde al een “volkstribunaal” voor media voor, waarin uitgelote burgers meldingen op hun waarheidsgehalte controleren en de hoofdredacteurs zich desnoods in het openbaar zouden moeten verontschuldigen. Minister van Binnenlandse Zaken Salvini heeft namelijk de elite van RAI op het oog, die hij weg wil hebben.

  Daartegenover is de politiek rechtse kritiek in Duitsland op de media naar verhouding onschuldig. Zelfs op achterbakse journalistieke vallen, zoals bij het ZDF-zomerinterview met AfD-chef Alexander Gauland, was merkwaardig weinig kritiek door de partij. Weliswaar heeft de AfD vanaf het begin een moeizame relatie met de meeste klassieke media en ergert zich enorm aan het feit dat de partij door hen als rechts-populistisch tot rechts-radicaal wordt gekwalificeerd, toch is zij blijkbaar sinds kort in een zakelijke verstandhouding geïnteresseerd. De onlangs plaatsgevonden openbare discussie tussen AfD´ers met topmensen van de ARD en het ZDF kan hiervoor een bewijs zijn.

  Anderzijds is het echter de door de regering-Merkel van belastinggeld en medeplichtige sympathie voorziene media niet gelukt de snelle succesvolle opkomst van de AfD te verhinderen. Sinds de deelstaatverkiezingen in Hessen is de partij in alle deelstaten vertegenwoordigd, en bovendien de grootste oppositiepartij in het parlement. Menig strateeg in de regeringspolitiek en de aan hem gelieerde mediahuizen heeft al het vermoeden dat wellicht de contante eenzijdige en vaak overtrokken kritiek bij de lezers voor het tegendeel van het strategisch gewenste heeft gezorgd. Daarbij komt een ondertussen grote aanwezigheid van vrije internet-blogs, die steeds meer als alternatief informatieplatform gebruikt worden en vaak al meer bekeken worden dan de gevestigde digitale media-aanbiedingen. Daartegenover moeten systeemmedia al jarenlang drastisch dalende oplages accepteren.

  Bron:
  www.pi-news.net
  Door: “Pluto”

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  *

  AAN DE VRUCHTEN


  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Ook deze blog wil – op een besheiden schaal - ’n steentje bijdragen aan het bewust maken van de medemens. Akke aandacht voor de feiten achter de vele verdraaiingen al naar gelang de denkwereld van de nieuwsverspreiders.. Zelfs al is er per dag maar één iemand die nadenkt, en niet blindelings aanvaardt wat hem of haar voorgeschoteld wordt, is het doel bereikt.

  Niet omdat ik altijd het gelijk aan mijn kant wil hebben, maar vooral om aan anderen (die dat willen) te tonen dat ze niet alleen staan met hun (afwijkende) mening. Zij noch ik willen leven in een wolk van gerichte leugens. Soms liggen die er vingerdik op, maar meestal liggen die verborgen onder een zee van mooie woorden.

  Als Trump zegt dat hij geweld met geweld wil beantwoorden, dan is zelfs niet eens een bedreiging. Denk aan Poetin die zegt dat Rusland zijn fantastisch kernarsenaal slechts als antwoord zal inzetten. Die twee zaken worden door de ‘Media’ uitgelegd als oorlogsverklaringen, terwijl ze slechts een waarschuwing zijn. De oorlogsverklaring komt er door de Mexikaanse ‘karavaan’ die zich klaar stoomt om de Amerikaanse grenzen te schenden. Of door onze bloedeigen Navo die persé Russusch grondgebied wil ‘bevrijden’.

  Maar we leven nu eenmaal in een systeem waar de inbreker en kandidaat moordenaar meer rechten heeft dan de bewoner die in zijn slaap gestoord en met de dood wordt bedreigd. Stelen is, om het zo te zeggen, een ‘mensenrecht’ geworden. Net als vrouwen verkrachten. Of kinderen misbruiken. Het zijn de ‘rechten’ van de zwakkeren om zich ’n eigen plekje te bevechten waar het leven één grote droom is.

  Werken in het zweet zijns aanschijns is daar niet meer bij. Het geld halen waar het zit: het is een slogan die heden ten dage volop toepassing vindt… Geen woorden, maar daden, weet U nog?

  Tijd dus dat we er iets aan doen. Mateo Salvini geeft het goede voorbeeld.

  *

  03-11-2018 om 17:33 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5166


   *

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Voor onze Overweldigers moet dat klinken als een spannend starions-romannetje. Zij kwamen, zij zagen, en ze palmden meteen de vrouwen in. Dat is een onvervreemdbaar natuurrecht van elke Overwinnaar. Hoe wilder, hoe straffer!

  Dergelijk optreden tenslotte benadert de historische redenen waarom moslima’s in diverse lagen verhullende zeildoeken gekleed, moeten rondlopen. Geiten en schapen daarentegen zijn niet alleen verplicht per definitie levenslang op 4 poten rond te lopen, he is hen ook ten zeste verboden enig textiel te dragen.

  *

  Bij ons komt zo’n geitenstal-bokken voor iedere islammerover als

  L’Invatation à

  la valse,

  zo U wilt. Duidelijker niet tijdsgebonden signaal kan er niet gegeven worden. En er is ook geen geld nodig voor de eventiele geboortepremie. Waarbij de achterop zittende vader toch meestal onbekend blijft.

  ‘Verandering van spijs dot eten’. Dat is een oer-oud Vlaams culinair spreekwoord, dat blijkbaar ondertussen ook goed maar verkeerd begrepen, verdomd goed gekend is in verre afgelegen en vooral verarmde gebieden.

  Het moet verdorie niet elke dag geiten- of schapenkaas zijn!

  *

  Zes migranten verkrachten 15 jarig Duits meisje, acht tot vijftien andere een 18 jarige

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/11/Zes-migranten-verkrachten-15-jarig-Duits-meisje-acht-tot-vijftien-andere-een-18-jarige

  *

  ‘Verkrachting werd opzettelijk uit media gehouden om verkiezingen Bayern ‘niet te beïnvloeden’’ – DNA onderzoek: Eritrese migrant verkrachtte ook schapen en geiten

  *

  Mede lijsttrekker Tarek Al-Wazir was – mede dankzij een voor sommige Duitse meisjes wel erg wrange verkiezingsslogan- verantwoordelijk voor de forse winst van de pro-immigratie / pro-islam Groenen in Hessen. (Afbeelding: Getty Images (8)).

  Duitsland is opnieuw geschokt –herstel: gaat met uitzondering van de AfD gewoon door alsof het er allemaal gewoon bij hoort - nadat in september een 15 jarig meisje in München verkracht blijkt te zijn door zes migranten. Onlangs was ook Freiburg wederom het toneel van islamitische multiculti verrijking: zeven van de mogelijk 15 voornamelijk Syrische daders werden daar opgepakt en veroordeeld wegens het verkrachten van een 18 jarige Duitse student.

  Het 15 jarig meisje was bevriend geraakt met de 21 jarige Afghaanse migrant, die haar op zeker moment dagenlang tot seks dwong, en daar ook nog een paar vrienden haalde.

  De media hebben het zoals gewoonlijk opnieuw over een ‘incident’. De Afghaan beweert zelfs dat het meisje, dat zegt door de daders met de dood te zijn bedreigd (2), het allemaal zelf wilde. De verkrachting in München zou opzettelijk uit de media zijn gehouden om de verkiezingen in Bayern ‘niet te beïnvloeden’ (3).

   

  8 tot 15 migranten verkrachten 18 jarig Duits meisje

  *

  In Freiburg verkrachtten de 21 jarige Majd H. en minstens acht tot vijftien migranten uit Syrië en Afrika vier uur lang een 18 jarige Duitse student. (7) Majd H. had eigenlijk al opgesloten moeten zitten, maar liep zoals verreweg de meeste gezochte migrantencriminelen in Duitsland nog gewoon vrij rond.

  De brute serie groepsverkrachtingen van het meisje leidde tot enkele volksprotesten en woedende reacties bij de AfD, de enige partij in Duitsland die de grenzen wil sluiten en de islamisering van het land wil stoppen. (1) Links organiseerde natuurlijk meteen een tegendemonstratie in solidariteit met de arme daders (5).

  Twee jaar geleden plaatste Majd een foto van zichzelf op Facebook, waarop hij een groot machinegeweer in zijn handen heeft. Dus: van harte welkom in Europa (6).

  Uit het DNA onderzoek naar de verkrachting bleek dat een van de daders, een migrant uit Eritrea, een veelpleger is die eerder ook schapen en geiten heeft verkracht (4). ‘Diversiteit’ heet dat tegenwoordig met een mooi woord.

   

  Duitsers kiezen massaal voor Volkstod

   

  Veel Duitsers vinden deze ‘Volkstod’ ontwikkelingen klaarblijkelijk prima, want in de deelstaat Hessen stegen de pro-immigratie en pro-islam Groenen na de verkiezingen van afgelopen week met ruim 8% naar bijna 20% van de stemmen. De AfD steeg ongeveer net zo hard en kwam op 13% uit.

  Xander

  (1) Voice of Europe
  (2) Bild
  (3) PI-News
  (4) Der Westen
  (5) Epoch Times
  (6) Bild
  (7) Bild
  (8) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik) 

  *

  ***

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Ja, dat is me dus even buiten de waard gerekend, hé Mutti!? ‘Verrijkers’ zijn het land binnen gehaald om het te verrijken, niet om het kapot te vriijen. Met toepassing van het hierboven beschreven gat in de markt voor schoon ondergoed. Vooral dat laatste zou goed zijn om de overbevolking aan ‘Verrijkers’ tegen te gaan….

  Cutters zijn goedkoop en scherp, helemaal op maat van zij die niet begoederd genoeg zjn voor dat modieus ondergoed. Het ding ‘verdwijnt zò’ zo goed als onzichtbaar in de schaamstreek.

  *

  De keuze voor knappe koppen voor de toekomst is dus duidelijk. Opkrassen of bij aankomst gecastreerd worden. Voor het heden en/of het verleden, moeten de verantwoordelijken bij de kraag gevat en voor het Gerecht gesleept worden. Beschuldigd om de Europese Bevolking als slaven te hebben verkocht aan een maanzieke buitenlandse Mogendheid’

  *

  Aan mislukken hebben onze achteruitkijkspiegel-regeerders echter niet aan gedacht. De klimaat-fictie, het te bestrijden ‘populisme’ en het zomeruur immers nemen al hun tijd in beslag. De toekomst zal wel zichzelf wijzen…

  *

  Tenzij er straks, na 25 Mei 2019 een sterke wind opsteekt die al het vreemd gespuis terug over de grenzen blaast. Misschien dat die Turkse furie (Almacy) van die uittocht de leiding kan nemen. Want in het de baas willen spelen is ze op haar best. Als het maar goed opbrengt….

  *
  03-11-2018 om 10:32 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5155


   *

  Begrafenis: Laudatio of Requiem?

  *

  Mark Geleyn

  1 november 2018

  *

  Sinds een halve eeuw zien we grote verschuivingen in het ritueel om afscheid te nemen van de doden. De uitvaarten zijn uit het straatbeeld verdwenen. De zwarte katafalk in de kerk en de gedrapeerde paarden die de lijkkoets naar het kerkhof trokken, met de fanfare die een treurmars speelde, het zijn beelden uit een ver verleden. Met de ontkerkelijking is de religieuze zangcultuur verschrompeld, er zijn bijna geen organisten meer, en het gebrek aan priesters maakt dat naar andere uitvaartformules gezocht wordt. Niet-kerkelijke uitvaartcentra zien een gat in de markt om die dienst naar zich te trekken.

  Maar dat alles zijn slechts symptomen van iets fundamentelers.

  De manier waarop de mens de doden begraaft, zegt veel over hoe hij nadenkt over een hiernamaals, en dus ook over de mens zelf. En hier is een grote verschuiving aan de gang, een verschuiving in het denken over de mens zelf en over het transcendente. Dat merk je bij kerkelijke en niet kerkelijke uitvaarten.

  Sfeervolle afscheidsdienst

  De filmclips en de muziek doen denken aan de New Age stijl die populair was in de jaren tachtig van de vorige eeuw

  Niet-kerkelijke uitvaarten leggen het accent op de sfeervorming. Uitvaartcentra prijzen hun diensten aan met ‘sfeervol, ambiance, kleurrijke omgeving, parkachtige ambiance, prettige ambiance, ruime catering’. Sfeervorming ook aan de hand van filmpjes met dolfijnen, herten in de herfst, majestueuze bergpartijen. Of muziek: zacht, romantisch, bewust niet dramatisch. De filmclips en de muziek doen denken aan de New Age stijl die populair was in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

  Spreekbeurten domineren zulke uitvaarten. Die spreekbeurten zijn altijd een terugblik op leven van de overledene. Zij loven wie hij was en wat hij deed: een goed mens, sociaal actief, sportief, een toffe collega, een bezielend lid van de yoga- of wandelclub (met filmclipjes), een volhardende fietser (met foto’s), een enthousiaste gids van onze stad.

  Er wordt uiteraard geen vermelding gemaakt van een hiernamaals. Logisch, want er is niets. Dus ook geen tot weerziens. Enkel een terugblik. Eén uitvaartfirma vat in haar folder de filosofie van deze rituelen als volgt samen: ‘Achter de tranen van verdriet schuilt de glimlach van de herinnering’. Na zo’n uitvaart bevangt me telkens een gevoel van leegte.

  Kerkelijk begraven

  Bij de kerkelijke uitvaarten zijn de accenten de laatste decennia grondig verlegd. Soms bevatten zij nog elementen van de vroegere requiemmis pro defunctis, met kyrie en communie, maar elke uitvaart is nu verschillend. Vaste uitvaartrituelen zijn weg. Het is een zoeken naar nieuwe structuren. Maar wat opvalt is dat ook hier, precies zoals bij de niet-kerkelijke uitvaarten, de overledene centraal is komen te staan. Zijn verdiensten worden geprezen, zijn culturele bagage, zijn sociaal engagement, hoe sportief hij was. Er wordt muziek afgespeeld die hij graag hoorde. Vrienden brengen poëzie of zingen zelf.

  de focus van de uitvaart gaat ook hier naar de overledene en op wat voorbij is

   

  Dit alles is vaak mooi, aangrijpend. Die persoonlijke accenten bieden ongetwijfeld troost aan de nabestaanden. Maar de focus van de uitvaart gaat ook hier naar de overledene en op wat voorbij is. In de geest van: ’t is zonde dat hij moest gaan. Wat dan veel zegt over de verschuiving van het concept zonde.

  Erbarmen en zonde

   

  smeken, erbarmen, zondaar. Alleen al het vermelden van die termen maakt ongemakkelijk.

  Hoe ver staan die uitvaartrituelen van vandaag van de denkwereld van onze ouders! De uitvaart heette vroeger requiemmis. Rust, eeuwige rust. De hele requiemliturgie was een smeken bij God om erbarmen voor de arme zondaar. Daarmee zijn drie concepten genoemd die vandaag bevreemden: smeken, erbarmen, zondaar. Alleen al het vermelden van die termen maakt ongemakkelijk. Een teken hoe ver wij de ijkpunten van het religieus denken, dat onze cultuur eeuwenlang doordrong, hebben verlaten.

  De kern van de requiemmis was het Dies Irae: weinig teksten verwoorden pakkender de Vreze Gods, de schrik voor het Oordeel, de schroom voor de Rechter, de hoop op eeuwige rust. In vertaling van Guido Gezelle:

   

  Kwade dag, die al de dagen

  eens lijk asse weg zult vagen.

  Welk een gruwel zal’t niet wezen,

  als de rechter opgerezen,

  ‘t goe zal uit het kwade lezen.

   

  Dies irae, dies illa:

  Dag van weedom en van boeten,

  als gij zult verrijzen moeten

  en gerecht zijn om uw zonden.

  Mens, God spare u in die stonden!

   

  Het Dies Irae is één van de indrukwekkendste smeekbeden in de christelijke liturgie. Met woorden die eeuwenlang centraal waren in het denken over God en het Hiernamaals, en die nu verdwenen zijn uit onze cynische leefwereld. De emoties die in die smeekbede tot uiting komen – angst, loutering, boete, hoop, smeken – voelen wij nu enkel nog bij het beluisteren van klassieke oratoria. Maar dan zijn ze kunst, weliswaar schitterende uitingen van onze christelijke cultuur, maar lichtjaren verwijderd van de gemoedstoestand van de berouwvolle zondaar.

   

  Soms slagen die oratoria erin om, gedragen door de vervoering van muziek en zang, uitdrukking te geven aan de diepe dramatiek van het menselijk bestaan ten aanzien van het eeuwige, het ongrijpbare, het heilige. Ik denk aan het Requiem van Verdi, met het ontzagwekkend bazuingeschal bij het Tuba Mirunt, de huivering bij het Rex Tremendae Majestatis, het gespannen wachten in het Liber Scriptur Proferetur. Ik denk aan het plechtige Requiem van Mozart, met de dreun van het Confutatis Maledictis. En het ijle smeken bij het Pie Jesu in het Requiem van Fauré. En ik denk aan de aangrijpende koorzang in het Deutsche Requiem van Brahms:

  Denn alles Fleisch, es ist wie Gras.

  Das Gras ist verdorret / und die Blume abgefallen.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Deze analytische sfeerschepping hoeft inderdaad geen commentaar. Hoogstens een persoonlijke bedenking. Nog niet zo lang geleden overleed een geliefd familielid. De kerkelijke dienst was één en al toegespitst op, inderdaad, de laudatio van de overledene, door een bonte bende kleinkinderen. Wat   alles wat rond de eigenlijke uitvaart draaide, was daarbij als een haastig bijeen geschoffeld gedrum naar het familiaal onderonsje rond de lijkkist, achteraan de kerk. Dan droegen de lijkbidders de nat besprenkelde kist naar buiten. Iedereen stapte in de wagen en reed mee.

  Op het kerkhof was er vooraan plaats gemaakt voor het platliggend gedachtenis-steentje, 30 x 30, rij na rij. Goed overzichtelijk. Tot aan het bos van verweerde rechtstaande zerken in alle vormen en formaten met allemaal stenen kruisen. Tussen de nieuwe ‘zinkputten’ voor urnen, model ‘Nieuwe Tijd’, vooraan en de verder afgelegen warboel van nog uit te breken graven en hun opbouw, was erf een zee van ruimte. Met goed afgebakende ‘strooiweide’ waarop lang gras welig tierde. De grond waar allemaal, met ver vooruitziende blik, graven al ‘gruimd’ waren. Want de tijd staat niet stil.

  Er was zelfs, een eind verwijderd van waar wij bijeen gedrumd stonden (want het was ijzig koud e het regende) en dus ver van de voorlopig laatste rustplaats van believers en non-believers door elkaar, het Eigen Volk, broeder- of zusterlijk naast elkaar, een aparte strook voorzien voor ‘mensen met buitenlandse roots’ en een andere God.. Goed herkenbaar door al die opstaande haardstenen kunstwerken vol ingebeitelde spaghetti-slierten.

  Doe daar nog eens 50 jaar bij, en de muren rond de begraafplaats zullen, net als de begraafplaatsen zelf, - natuurvriendelijk - verdwenen zijn. Om, in volle stadcentrum, plaats te maken voor een ruime ondergrondse parking. Met op het pleinje daarboven, knusse (vastgeboute en brandvrije) zitbanken. Met hier en daar ’n plantsoentje voor de gezelligheid. Voor de veiligheid, na donkeren, afgesloten.

  De gestorvenen? Allemaal ver-ast. De asse als stro samengeperst in balen met afbreekbare folie, ten zeerste geschikt om verder aan de natuur teruggegeen te worden, liggend op de bodem van de zee.

  Wat anders zit er op, denkt U, als de wereldbevolking straks verdrie- of verviervoudigd is?

  *

  Vraag. Ziet en hoort God alles?

  Antwoord. God ziet en hoort alles, zelfs onze geheimste gedachten.

  * 
  02-11-2018 om 00:00 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5164

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  We zien dat de Media weer zwijgen als vermoord. Wat niet weet, ,niet deert. De stilte voor de storm. Ogf is het eerder de stilte die in maffia-kringen de naam ‘omèrta’ draag?. De mond dicht, op straffe van het eeuwige zwijgen te worden opgelegd.

  *

  Als het ’n beetje tegenzit, dab wordt Zweden het eerste Europese “Lid’ van de 28 dat onvrijwollig volledig aan de ‘Sharia’ zal worden onderworpen. Het zit er zelfs dik in dat van daaruit gewapende karavanen weer net als vroeger, moordend en plunderen onze kisten zullen teisteren. Niet meer     ls wijlen de Noormanne,, op snelle ‘snekken’, maar op luxuzuze snelboten met vooral – voor na het werk – drank, drugs en blonde vrouwen aan boord.

  Maar laat de Allahsanen het vel van de beer niet verkopen, voor het beest geschoten is. Het is zelfs, na lezing van wat volgt, zeer goed mogelijk dat de zaken totaal keerhaafs uitdraaien. Zodat deze keer de Reconquista start in het Hoge Noorden. Misschien wel reeds voltooid zal zijn, tegen de volgende Lente, als de Europese Kiezer gesproken a    l hebben

  **

  Zweden: Migratie-kritische partij wordt buitengesloten

  https://ejbron.wordpress.com/2018/10/31/zweden-migratie-kritische-partij-wordt-buitengesloten/#more-200176

  *

  Na twee mislukte pogingen om een regering te vormen, kondigde woordvoerder Andreas Norlén aan dat hij op dit moment geen derde kandidaat zou vragen. In plaats daarvan zal hij meerdere mogelijke regerings constellaties voorstellen.

  Mitteleuropa

  Norlén zei maandag dat de politieke situatie in Zweden op dit moment de duisterste zou zijn sinds de afgelopen vijftig jaar. Hij wijst er echter op dat Zweden nog functioneert en dat er in december een staatsbegroting wordt voorgelegd. “volgens mij zouden snelle nieuwe verkiezingen een grote nederlaag zijn voor het politieke systeem. Dit zou het vertrouwen van het publiek beïnvloeden. We hebben gewoon de verantwoordelijkheid daarmee om te gaan”, zei hij.

  Hij sluit snelle nieuwe verkiezingen niet uit, maar deze moeten een laatste uitweg zijn. Hij sluit ook geen nieuwe kandidaat voor het premierschap uit, maar dat is op dit moment irrelevant. In plaats daarvan zal hij de partijen in groepen uitnodigen, gebaseerd op vier mogelijke regeringsconstellaties. Geen van deze vier constellaties bevat de Zwedendemocraten – de partij, die in meerdere peilingen de grootste partij van het land was, maar uiteindelijk, nadat er meer dan 900 gevallen van verkiezingsbedrog en meer dan 2300 gevallen van verkiezingsdelicten gemeld werden, op de derde plaats terechtkwam.

  ron:
  http://unser-mitteleuropa.com

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  **

  *

  AAN DE VRUCHTEN


  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Het is natuurlijk utopie, om na de volgende EU-verkiezingen, er een Europese President te voorschijn komt van het kaliber van Donald Trump.

  Het moet iemand zijn deze keer die recht in zijn schoen staat. En die liefst in het zakenleven een schitterende reputatie heeft opgebouwd.

  Als West-Vlamong ken ik geen betere kandidaat dan Marc Coicke. Die is straffer dan de Amerikanen die hem, via de verkoop van zjn Imperium, stinkend rijk hebben gemaakt. De streek kent wel geen Koeketower, maar dat is in één ogenblik gefict. Op de Meir in de Koekestad staat er zoiets waar gemakkelijk het juiste opschrift kan komen. Wat meer is: als daar beelden van de wereld rondgaan, met de Lievevrouwentoren op de achtergrond, is het voor iedereen meteen duidelijk dat Vlaanderen geen sharia-land is. Noch ooit zal worden.

  *

  Als knechtje komt Sjarelke Premier dan meest in aanmerking. U herinnert zich misschien, dat alle Vlaamse Graven indertijd altijd een nar in vast dienstverband hadden.

  *

  PS

  Islammerij historici zullen zich de haren uit het hoofd trekken. Want zij zullen zich rap herinneren van het jaar Onzes Heren 1096 dat er met Vlamingen aan de Top niet te spotten valt.

  *

  01-11-2018 om 17:46 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5163

  D

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Bij de Slinxkse, Schots en Scheve media in Amerika, worden de maskers afgeworpen. Allez, toch minstens die van de showwereld van glans en glitter, waar er regelmatig ‘Emmy Awards’ rijkelijk worden uitgedeeld. Zoals onlangs aan deze

  negroïde Don Lennon, bedenker van het leuke idee dat alle blanke mannen tussen 0 en 100 jaar, thuishoren in ‘heropvoedingskampen’.

  Iets in de richting waarin zijn soortgenten van bij ons, het Vlaams Belang toerwensen. Een leuke variatie van de slogan ‘Alle Joden aan het gas’… Zeer verdienstelijk in het streven naar De Nieuwe Wereld Orde als ze zijn, willen ze dat iedereen denkt zoals zij. Meer zelfs. In Amerika worden daadwerkelijk de beenhouwers messen gewed. Zoals in Pittsbug, waar er anders nooit iets gebeurt, blijft het niet bij woorden alleen.

  En zij die ons moeten beschermen, houden demonstratief grote leger-oefeningen aan de achtertuin van Poetin.

  *

  Militair-strategisch maar ook intellectueel tegenin alle logica. Het is alsof

  de Duivel ermee gemoeid is.

  *

  Vooral de Amerikaanse media zijn uitgesproken anti regelmaat en dus tegen Trump, de democratisch verkozen President. Omdat zij maar al te goed beseffen, dat hetn einde van hun Rijk nabij is. Omgekeerd zou het al lang gebeurd zijn moest Hitlary en Clown Obama aan de knoppen zitten, de Rechtse media zouden al lalng gesmoord geweest zjn. Allez, zoiets is toch overal ter wereld de klassieke werkwijze van al wat rommelig, nieuwerwets, Slinxks, Schots en Scheef is.

  *

  Vergeten we vooral niet, dat er binnen 5 dagen verkiezingen zijn. En dat Linxks niet meer weet van welk hout pijlen maken. Denk daarbij aan de gevallen norse pretentie van Daniel Termont in Gent en Vande la la Liere van de la la la in Oostende. Slinxksen zijn altijd slechte verliezers!

  De economie in The States heeft sedert heet aantreden van Trump in jaren niet meer zo goed gedraaid. De beursindex gaat richting de sterren, en de werkloosheidsgraad naar onder het vriespunt. Zeer tot spijt van wie het benijdt.

  *

  Zo slecht kan diene Trump dan toch niet zijn. Vooral niet daar het land, mede de halve wereld, na 8 jaar van ondermaats bestuur door Zwarte Piet Clown Obama, helemaal aan de grond zat.

  Vergeet vooral niet, om zo te zeggen als daar met Trump het manna uit de hemel neervalt, de hele aardbol van dezelfde hemelse dauw mee geniet. Trouwens, het astronomisch aantal armoezaaiers daar in het Land der Rijke Nonkels kan best een opkikkertje gebruiken..

  Het zijn trouwens zij, die deze geslaagde zakenman naar beste vermogen in het zadel zullen blijven helpen.

  Daarom zeggen wij, samen met de hele Vrije Wereld ‘May God bless America’.

  *

  CNN kopstuk verklaart blanke mannen tot de grootste bedreiging voor Amerika

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/10/CNN-kopstuk-verklaart-blanke-mannen-tot-de-grootste-bedreiging-voor-Amerika

  *

  ‘Het wordt tijd dat we iets aan blanke mannen gaan doen’ – Laat ons raden: oppakken en opsluiten in ‘heropvoedings’kampen, zoals extreemlinks historisch altijd doet?

  Niet enkel alleen het symbool voor nepnieuws, maar nu ook voor racistische blankenhaat.

  *

  Het voortdurende haat zaaien door het extreemlinkse CNN begint almaar openlijker racistischer te worden, nu ‘Emmy Award’ de (negroïde) journalist en kopstuk Don Lemon heeft gezegd dat blanke mannen de grootste terreurbedreiging voor Amerika zijn, en ‘iets aan hen gedaan moet worden’.

  Volgens Lemon, die zijn haatopmerkingen maakte in het kader van de antisemitische aanslag op een synagoge in Pittsburgh en een - mede door globalist George Soros gefinancierde- oprukkende migrantenstroom vanuit Mexico, zijn de meeste blanke mannen in de VS ‘geradicaliseerd naar rechts’.

  ‘Niemand demoniseren’ (behalve blanke mannen)

  Bizar genoeg begon Lemon zijn relaas met op te merken dat ‘hij er steeds op probeer te wijzen dat we geen enkele groep of ras moeten demoniseren.’ Om vervolgens te verklaren dat ‘we ons moeten realiseren dat blanke mannen de grootste bedreiging zijn voor dit land, want de meesten zijn geradicaliseerd naar rechts. En we moeten beginnen iets aan hen te doen. Zij hebben geen reisverbod. Ze hadden wel een verbod op moslims, maar niet op blanken. Dus wat gaan we daaraan doen?’

  Lemon beseft klaarblijkelijk niet – of juist wel - dat blanken in tegenstelling tot moslims wèl een ras zijn, en zijn suggesties dus buitengewoon racistisch en haatzaaiend zijn, vooral omdat hij openlijk zegt dat we ‘iets aan blanken moeten doen’.

  Komt de historische oplossing van extreemlinks er weer aan?

  Dat ‘iets’ begint als we kijken naar eerdere extreemlinkse oplossingen in de geschiedenis – denk aan Mao, Hitler, Stalin - eerst met dit soort haatboodschappen, daarna opsluitingen, meer geweld en pogroms, en vervolgens ‘heropvoedings(=concentratie)kampen’ en massale uitroeiingen, allemaal omdat er mensen zijn die weigeren de zegeningen van de door de elite gepromote politiek correcte ideologie te erkennen of te volgen.

  Het is deze hypocriete houding waar president Trump deze linkse media oneerlijk en ‘fakenews’ verspreiders noemt, en af en toe ook ‘de vijanden van het volk’. (1)(2) Wat ook van de meeste grote media in Nederland en in Vlaanderen gezegd kan worden, want ook zij demoniseren vrijwel altijd en automatisch Trump en verder alles en iedereen die afwijkt van hun extreemlinkse doelstellingen als zijn ‘extreemrechts’ en/of ‘neonazi’s

  Xander

  (1)Infowars
  (2)Breitbart*

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Over die Amerikaanse ‘midterms’ zwijgen onze media als vermoord. Zij weten waarom. Want dan kunnen ze ook zwijgen over de resultaten. Hoogstens zullen we,, als naar gewoonte, wel meer over de afbraakwerken horen. Want ze kunnen het niet laten, al beseffen ze zelf wel, dat deze negatieve houding op zekere dag tegen hun oren zal waaien.

  *

  *

  Wat U las vanwege CNN, is volgens mij klinkklare onzin. Wartaal van een radeloze krankzinnige bende verliezers.

  Als het Hooggerechtshof hier niet ingrijpt, zullen straks niet alleen de synagogen moeten gepantserd worden, maar ook alle kerken, theaters, cinemazalen en sportzalen. Het is – zoals trouwens ook in Coburgia, totale ‘carte blanche’ voor elke anders-gekleusrde of anders-gelovige op de hoek van elke straat.

  *

  01-11-2018 om 11:14 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5162  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  ****

  Net zoals in de Middeleeuwen (1327-1351)

  de Zwarte Pest

  half Europa uitmoordde door ongedierte uit het Midden Oosten werd binnen gebracht, zo beleven wij thans de islammisering.


  De Pest werd De Gesel Gods genoemd, en deze aan de gang zijne invasie kan terecht d Gesel ds Duivels worden genoemd. Waar inderdaad, zonder bloedvergieten, zo goed als geen verweer tegen mogelijk is.

  Reden te meer om uit te zien naar de volgende Lente, waar er op Zondag 25 Mei zowel Federale als Europese Verkiezingen aankomen.

  Voor het apenland Coburgia zijn dat misschien de allerlaatste verkiezingen, maar voor dit Europa zijn ze heel zeker het begin van het einde. Vooral omdat het nu al algemeen geweten is dat Merkel, de domineesdochter, met de (rode) lantaarn aan de dissel er vanonder wil muizen. We zullen het dus maar moeten ‘schaffen’ zonder haar, de gewezen Stasi–agente van de gewezen DDR.

  *

  Moest het nu zó zijn dat Gematigd Rechts en Extreem Rechts zoals in Italië de bovenhand halen, dan zou dat een soort (Teken des Verbonds) kunnen zijn naar zowel Trump als naar Poetin. Waardoor de vrede zonder bloedvergieten, gegarandeerd zou zijn.

  En als we op 26 Mei ontwaken in een vrij en onafhankelijk Vlaanderen die aan de Grote Kuis kan beginnen, kunnen wij op Kruistocht trekken tegen de Mexicaanse ‘karavanen’ die onderweg zijn om CNN te versterken…

  Vooral de 1ste Kruistocht (1096) was een triomftocht voor onze vewrre vlaamse voorouders…

  En neen, of DeWever moeen wij net rekenen. Die is, als voortrekker, op voorhand al uitgeschakeld. Wegesn het inadeen van teveel vervuilde lucht.

  *

  Grijp eens de macht.

  Vooruitblikken in het verleden

  29 oktober 2018Paul Cordy

  *

  https://doorbraak.be/staatsgreep-grijp-eens-de-macht/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  U kent de beelden vast wel: soldaten rennen over het plein voor het Winterpaleis in St Petersburg, veldartillerie komt in vliegende vaart aangereden, mitrailleurs ratelen, in een hagel van kogels bestormen bolsjewieken de centrale toegangspoort. Een matroos klimt op het grote poorthekken, gooit een granaat naar binnen, waarna het hekken magisch opendraait, ze het paleis na enkele schermutselingen met de bajonet innemen en de voorlopige regering van hun vergadertafel plukken. Zo verbeeldde Sergei Eisenstein het in zijn film Oktober die hij ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de Oktoberrevolutie draaide (de bestorming zie je in het laatste kwartier van de film). Maar zo ging het er op die 7de november 1917 helemaal niet aan toe.

  *

  In werkelijkheid was de Oktoberrevolutie geen massale opstand van bolsjewistische massa’s, maar wel een staatsgreep volgens de regels van de kunst. In zijn levendig geschreven Techniek van de staatsgreep beschreef de Italiaanse auteur Curzio Malaparte hoe je op een efficiënte en vlugge manier een moderne staat overneemt door alle cruciale technische installaties onder controle te brengen. En het was precies dat wat de bolsjewieken onder de operationele leiding van Trotski deden.

  Revolutie of staatsgreep?

   

  Een paar honderd soldaten bewaakten het gebouw, waaronder zelfs een afdeling oorlogsinvaliden aangevoerd door een officier met twee kunstbenen.

  Tijdens de nacht van 6 op 7 november werd de machinerie in gang gezet. Systematisch namen kleine gewapende groepen vergezeld van technici de stations, bruggen – cruciaal in St Petersburg – elektriciteitscentrales, post- en telegraafkantoren en de generale staf van het Russische leger in. Dat verliep overal geweld- en geruisloos, vaak zelfs zeer prozaïsch, zoals bij de generale staf waar de revolutionairen binnenwandelden en aan de bureaus en tafels gingen zitten terwijl de ‘verdedigers’ gewoon hun spullen pakten en naar buiten wandelden. Bleef nog als enige over: het Winterpaleis waar de voorlopige regering zetelde. Premier Kerenski, die de slagkracht van de bolsjewieken danig had onderschat had nauwelijks de moeite gedaan om voldoende troepen te voorzien om het paleis te verdedigen. Een paar honderd soldaten bewaakten het gebouw, waaronder zelfs een afdeling oorlogsinvaliden aangevoerd door een officier met twee kunstbenen. Ze beschikten niet eens over mitrailleurs.

  De bolsjewieken ondernamen een eerste charge op het paleis, maar van zodra er teruggeschoten werd dropen ze onmiddellijk terug af. Later op de dag probeerden de gevreesde matrozen van de vesting Kronstadt het ook nog eens, maar ook zij gingen op de loop bij het eerste geweervuur. De bolsjewieken claimden wel over tienduizenden soldaten te beschikken, maar er was er op dat moment blijkbaar geen enkele bereid om zijn leven te geven voor de revolutie. Na een beschieting door de kruiser Aurora, die bij gebrek aan munitie zich moest beperken tot het afvuren van één blanke granaat, en door de batterijen van Peter en Paulvesting die op 30 salvo’s slechts twee keer raak schoten, dropen de verdedigers die merkten dat er geen versterkingen zouden komen ontmoedigd af. De bolsjewieken namen daarna zonder veel tegenstand het Winterpaleis in en zetten de voorlopige regering af. De stad had nauwelijks notie genomen van wat er gebeurd was. Winkels en cafés bleven open, trams bleven rijden, mensen gingen gewoon naar hun werk. Jammer genoeg zouden ze de volgende decennia wel degelijk merken dat er iets was veranderd.

  *


  Mars op Rome

  *

  Enkele jaren later vond in Italië ook een staatsgreep plaats waarvan niet alleen rechtstreekse getuige was maar er ook aan deelnam. De beruchte ‘Mars op Rome’ bracht eind oktober 1922 Mussolini en zijn fascistische partij aan de macht. Italië was in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog in crisis geraakt. Instabiele regeringen, stakingen, straatgeweld tussen rechts en links zorgden voor een explosieve cocktail, en in dat klimaat lanceerde Mussolini zijn nieuwe fascistische beweging, eerst als links-revolutionaire, nationalistische en anti-pacifistische partij, maar al gauw wijzigde de koers naar een rechts-nationalistische partij die over een stevige gewapende arm beschikte. Die gewapende arm, de squadristi, werden onder meer ingezet om socialistische stakingen te breken. In een hele reeks gewelddadige confrontaties konden ze zo de ruggengraat breken van revolutionair links en kon er druk worden uitgeoefend om deel te kunnen uitmaken van de Italiaanse regering.

   

  Enfin, opmacheren, de meeste zwarthemden arriveerden in de loop van 28 oktober gewoon per trein in de buurt van Rome

  In de zomer van 1922 hadden de squadristi van een aangekondigde en weer afgelaste socialistische staking gebruik gemaakt om via straatgeweld tegen de syndicalisten de controle over grote delen van het land te verkrijgen. Ze konden zich daarbij opwerpen als diegenen die de plaats innamen van de staat die het liet afweten, en kregen daarvoor ook ruime steun. Toen er in de herfst ingewikkelde onderhandelingen liepen om een nieuwe regering te vormen waar ook de fascisten zouden deel van uitmaken vreesde Mussolini op een gegeven moment buitenspel te worden gezet. Hij kondigde een algemene mobilisatie van zijn troepen aan en zette ze op 27 oktober 1922 op weg om eerst de provinciesteden in te nemen en daarna op te marcheren naar Rome. Enfin, opmacheren, de meeste zwarthemden arriveerden in de loop van 28 oktober gewoon per trein in de buurt van Rome. Het was een bont allegaartje, gewapend met alle mogelijke en onmogelijke geweren, musketten, jachtgeweren, knuppels, stokken en zwepen, gekleed in alle mogelijke en onmogelijke zwarte uniformen. Het regende, het was koud en men was vergeten om voldoende voedsel te voorzien. De filmbeelden die van de mars bestaan laten ook eerder een betoging dan een goed georganiseerde militaire operatie zien.

  Mussolini had zich op enkele dagen tijd en met veel machtsvertoon aan het roer van Italië gebluft.

  Mocht het effectief tot een confrontatie zijn gekomen met het Italiaanse leger, dan was het voor de squadristi op een ramp uitgelopen. Maar die mars was uiteindelijk ook niet echt nodig om Mussolini aan de macht te krijgen. De controle over het land had hij al, koning Victor Emmanuel was beducht voor een burgeroorlog, rivaliserende toppolitici van andere partijen gunden elkaar de overwinning niet en niemand zag er eigenlijk veel graten in om de fascisten tot de regering toe te laten. Wat Mussolini met zijn mars wel verzekerde, was dat hij van een mogelijk ondergeschikte rol in een regering op 29 oktober plots het premierschap van de Italiaanse regering aangeboden kreeg. Op 30 oktober arriveerde hij in Rome om de koning te ontmoeten en de leiding van de regering op zich te nemen, een dag later trokken zegevierende squadristi Rome binnen. Mussolini had zich op enkele dagen tijd en met veel machtsvertoon aan het roer van Italië gebluft. Hij zou er blijven tot aan zijn executie bijna 23 jaar later.


  Crisis van de democratie

   

  De Oktoberrevolutie en de Mars op Rome kondigden helaas een hele reeks van al dan niet bloedige machtsovernames aan. Na het uiteenvallen van het Russische en het Oostenrijks-Hongaarse rijk telde Europa een dertigtal staten. De meeste daarvan, met de Sovjetunie als één van de notoire uitzonderingen, waren kort na de oorlog in min of meerdere mate democratische staten. Die democratie raakte in Europa dusdanig in crisis dat op het moment dat in 1938 de Duitse expansie begon er nog maar een dertiental democratieën overbleven. Pijnlijk, want voor een deel van de geallieerde propaganda had de Eerste Wereldoorlog de strijd voor de democratie als doel, zoals de Amerikaanse president Woodrow Wilson het uitdrukte ‘The world must be made safe for democracy‘. De Eerste Wereldoorlog had op middellange termijn eerder tot gevolg dat de democratie danig in het defensief raakte. Een les die we niet mogen vergeten, want een echte democratie is vaak een teerder kasplantje dan we denken.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Bij de twee hierboven geciteerde voorbeelden, kan ook de Nazi-perode bij de Oosterburen gerekend worden. Het is een dubbeltje op zijn kant geweest, maar Hitler heeft, net als De Duce (1922) het in 1933 ook ‘geschaffft’ dank zij de lafheid van de herstel-regering van de na-oorlogse Weimar Republiek. Dat, en een grote bek waren voldoende om De Nieuwe Orde in Europa gestalte te geven..

  Een grote bek opzetten, was trouwens in 1830 ook genoeg om hier te lande de wettelijke Nederlendse troon omver te werpen. Een grote bek, en een Houten Been waren voldoende om de Nederlanden in twee te delen. Met de bedoeling om het Zuiden te doen terigkeren naar ‘la Mère Patrie’.

  *

  Dus moet een grote bek opzetten nu ook voldoende zijn om op dat gebied de klok met een gerust gemoed 200 jaar en naar de Zomertijd terug te draaien. Terug tot de onderhandelingen van na de nederlaag van Panoleon Buanaporte in Waterloo (1812).. Zodat dat beest daar eindelijk de juiste richting in de gaten houdt.

  *


  31-10-2018 om 16:01 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5161


   

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  Zo ook de vreemde koekoeksjongen

  *

  Ja, vreemde vogels hebben inderdaad vreemde manieren.


  En nen, Edelachtbare, over al dat vreemd gedrag geen commentaar. De herinnering aan de spreekwoordelijke klop op de deur bij dageraad staat nog veel te diep in mijn herinnering gegrift. ‘Hecteniskampen’ zoals in (44 zijn r wel nog niet, maar dat zal wel niet lang meer duren. Na dit wraakroepnd vonnis Ik kijk alleen uit naar de reactie van de Procureur Generaal in de Hoofdstad. Al zal die zich waarschijnlijk wel gedeisd houden.

  *

  Op onze o zo Christelijke Minister van Just-is-Just hoeven we ook al niet te rekenen. Zijn ‘kabinet’ is trouwens waarschijnlijk al druk doende met een nieuw addendum in elkaar te knutselen aan onze Grondwet, aangepast aan de tijdsgeest.

  De Paus? De Aartsbisschop in Mechelen? De Bisschoppen? Niet één ‘Gezagsdrager’ daarover gehoord, gezien of geroken. Die zijn wel voor de Allerhoogste verantwoordelijk voor de zedelijke gezondheid van hun Onderdanen, maar dar zijn zorgen voor later. Als de verloedering ooit weer zou kunnen teruggedraaid worden.

  Inderdaad, ons voorvaderlijk Geloof is letterljjk als door Syriëstrijders onthoofd. Er zijn geen Paters of Priesters meer die dreigen met hel en verdoemenis voor wie zich misdraagt. En de mannen van de Wet? Die verdringen zich om de andere kant op te kijken. De blote kant. De kant waar TV-komieken zicj al jaren ongestraft kunnen vertonen met kleine meisjes op de knieën.

  Maar allez, deze situatie deugt wel van geen kanten, maar het is goed voor de werkverschaffing in de Medische Sector en de ‘Dienstenverschaffing’ die daarmee verband houdt.

  Werk op de plank ook voor de anti conceptie pillenfabrikanten die zich by gepkaatst zien voor een enorme omzetstijging. De wereld wacht op een uittvinding van dat soort ‘medicatie’ beter dan drugs, toe te dienen aan de pas geboren meisjes-babies, eventueel via de tutterfles….

  *

  Wie zegt nu nog, dat de islallerij niet progressief zou zijn!

  *

  Islamisering: Europese hof eens met veroordeling vrouw wegens beledigen profeet Mohammed

  *

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/10/Islamisering-Europese-hof-eens-met-veroordeling-vrouw-wegens-beledigen-profeet-Mohammed

  *

  EU-oorlog tegen vrijheid van meningsuiting om islam te beschermen – Europese rechters maken weg vrij voor legaliseren pedofilie in de toekomst

  Heel symbolisch: Duisternis boven het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg (Afbeelding: Getty Images (2)).

  *

  Het Europese hof voor de Mensenrechten is het met een Oostenrijkse rechtbank eens die een vrouw veroordeelde wegens het beledigen van de islamitische profeet Mohammed. De 47 inwoner van Wenen had op 2 seminars het huwelijk van de 50 jarige Mohammed met een 6 jarig meisje ‘pedofilie’ genoemd, en dat is in de ogen van de linkse Europese machtselite klaarblijkelijk een onterechte en/of ongewenste conclusie.

  In 2011 kreeg mevrouw S. een boete van €480 plus proceskosten omdat ze Mohammed, die in de islam als de meest perfecte mens die ooit geleefd heet geldt, herhaaldelijk een ‘pedofiel’ had genoemd. Het Europese Hof oordeelde dat de vrouw daarmee ‘vooroordelen’ aanwakkerde en de ‘religieuze vrede’ in gevaar bracht.

  De uitspraak van het Europese Hof had geen betrekking op het feit dat Mohammed inderdaad trouwde met de 6 jarige Aisha, en dit huwelijk ‘consumeerde’ toen ze 9 was. Daarmee hebben de Europese rechters impliciet de weg vrijgemaakt voor het in de toekomst legaliseren van pedofilie in de EU, althans, in ieder geval als je een volgeling ben van de voorkeursreligie die door die elite bestemd is om ons continent binnen enkele decennia te overheersen.

  S. had zich voor het hof beroepen op haar onder de mensenrechten gegarandeerde vrijheid van meningsuiting, maar die werd ondergeschikt gemaakt aan de islam.

  Eerdere veroordelingen in Europa wegens beledigen islam

  Dat gebeurde niet voor het eerst. In Groot Brittannië werd een kandidaat voor het Europese Parlement gearresteerd na het citeren van Winston Churchills visie op de islam. De legendarische Britse leider noemde de religie van moslims onder meer ‘de meest achterlijke’ die de mensheid ooit heeft gekend.

  In Canada werden mensen veroordeeld wegens ‘islamofobie’ nadat ze openlijk hadden gewaarschuwd voor de islamisering van hun land. In ons eigen land hebben we natuurlijk Geert Wilders, die diverse keren voor het gerecht werd gesleept voor het ‘crimineel beledigen van moslims vanwege hun religie’.

  Europese Hof fungeert de facto als Sharia rechtbank

   

  De veroordeelde Oostenrijkse vrouw uitte haar kritiek op Mohammed op een publiek seminar waar niemand verplicht bij aanwezig was, en op neutrale grond. Kortom: iemand die het niet wilde horen hoefde daar niet te zijn, en hoefde de boodschap ook niet ongewild te horen, zoals bijvoorbeeld vanaf een podium op een openbaar plein in de stad het geval zou zijn geweest.

  Desondanks argumenteerde het Europese Hof dat ze feitelijk ‘geweld’ pleegde door de ‘religieuze vrede’ met haar uitspraken in gevaar te brengen. Daarmee hebben de Europese rechters het simpelweg wijzen op historische feiten, en op het huidige gegeven dat pedofilie officieel nog onder de Europese wet verboden is, gecriminaliseerd (1). Het Europese Hof van de Mensenrechten stelt zich hiermee als een soort Sharia rechtbank op en fungeert nu de facto als het European Court for Muslim Rights.

  Belangen van islam gaan nu boven vrijheid van meningsuiting

   

  De overtuigingen en gevoelens van één specifieke groep gelovigen, die van de islam, worden namelijk door de hoogste Europese elite nu belangrijker geacht dan de vrijheid van meningsuiting van de oorspronkelijke autochtone inwoners. Tegelijkertijd kunnen de christelijke religie en Jezus Christus in de media, door bekende personen en door kunstenaars op de meest grove manieren worden belasterd en vernederd, zonder dat ook maar iemand in Brussel (en Straatsburg) zich daar een seconde druk om maakt.

  Wie nu nog steeds durft te beweren dat de islamisering en Umvolkung van West Europa een hersenspinsel, bangmakerij en een hoax is, stelt zich willens en wetens achter het door de machtselite afbreken van de lang gekoesterde rechten van de Europese burgers ten gunste van de islam op.

  Xander

   (1) The Mises Institute via Zero Hedge
  (2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik) 

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Zelfs prostitutie bestaat niet in de moslimwereld, wordt gezegd. Wel de hypocrisie daarrond.

  Via de imams kan iedere er altijd en overal een ‘tidelijk huwelijk’ aangaan. Leeeftijd speelt geen rl. De prijs bepaalt de duur van de overeenkomst, met een flink percentje voor de ‘Geestelijke Leider’ die de listobjecten in kwestie beheert . Dergelijk ‘huwelijk’ kan gaan van een paar uur, tot een paar dagen (en nachten) of zelfs voor een af te spreken overeen te komen langere periode.

  Hieroncer wordt, om begrijpelijke redenen, niet veel ‘gecommunicerd’ in de Media. Het is trouwens zò, dat de in onze streken reeds publiekelijk gevestigde ‘Mietjes’ daar tegen op komen. Want het gaat om hun broodwinning.

  *

  De Stem uit het

   


  31-10-2018 om 07:49 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5160


  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Op 13 November 2018., precies bijna dag op dag 100 jaar na het Uitbreken van de Vrede in 1918, spreekt de Duitse kanselier-ster – zoals aangekondigd - in haar nep-OKW in de zogezegde Vlaamse ‘Hoofdstad’, over het einde van onze Europese Nachtmerrie. Merkel, al-dan-niet in de boeien wegens de vaandelvlucht uit de door haar aangestuurde chaos. Zij mag gaan, en wij zitten met de gebakken peren.

  Stel U even voor, dat tijdens de voorgaande bezetting ’40-’44 haar illustere voorganger, Adolf Hitler, daar was komen spreken over de samenhorigheid der Europese volkeren… Samen uit, samen thuis…

  Over Duitse Kanseliers gesproken! Ze hebben allen wel iets gemeen. Hitler heeft vergast, zij zich alleen maar vergist…

  Correctie. Die voordracht gaat over alle algemeen gekende maar niet over niet gekende tekortkomingen. Als goede regeringsleider, zal ze dus opnieuw veel beloven. ‘Ze zal’, dat komt van het werkwoord ‘zullen’, en dat is bijlange nog niet voor vandaag. Eerst zien en dan geloven, zei de blinde.

  Bij ons in de Westhoek, ver van Broeksèl, zegt men liever dat veel beloven en weinig geven, de zotten in vrede doet leven.

  *

  Geef mij dan maar de jonge Italiaanse Lega-afgevaardigde in het EO Parlement, die de twee overjaarse ‘zullers’ in het Eu-Halfrond bijna aftroefde met zijn schoen.

  *

  Opgepast, lieve lezer: hieronder vindt U via DOORBRAAK dan ng, een vossenstreek van een zekere

  Lukas de Vos

  waarbij men best zeer goed op zijn ganzen past. Er werd door mij in geel aangeduid waarom het eigenlijk gaat.

  De ‘Opwarming van de Aarde’ is er in dit verhaal wel niet aan te pas gekomen, noch de luchtkwaliteit aan deze kant der Alpen. Een pijnlijke vergissing van de desbetreffende schrijvelaar… Want er zijn geen betere onderwerpen denkbaar die de aandacht van de essentie af te leiden, dan ‘n babbel op de hoek van de straat door een bende babbelwijven: het weer en hie slecht ‘de anderen’ wel zjn .

  *

  Italië: een giftige vaudeville in het Europees Parlement

  https://doorbraak.be/italie-vaudeville-in-het-europees-parlement/?utm_medium=push&utm_source=meldingen

  Pierre Moscovici (61 jaar, Franse Socialist) en

  Dombrovskis (47 jaar, gewezen Lets Premier. Letland was tot 1991 lid van de USSR)

  *

  Ongezien, en eerder boers dan degelijk. Het Italiaanse parlementslid

  Angelo Ciocca(42 jaar)

  van regeringspartij Lega stapte na een persconferentie door Europees commissaris Valdis Dombrovskis, bevoegd voor de euro en sociaal overleg, en zijn collega Pierre Moscovici van economische en financiële zaken, af op het panel. Nog voor de sprekers hun papieren bijeen konden harken had Ciocca zijn schoen uitgetrokken en verkreukelde er alle documenten mee.

  Egyptische toestanden, niets is beledigender dan de schoen te werpen naar een tegenstander. Het herinnerde ook aan Nikita Chroestjov, de Russische leider die in 1960 een hem onwelgevallige toespraak hardhandig en hardvoetig verstoorde. Roepend en tierend onderbrak hij de spreker tot zijn uurwerk het begaf bij zijn vuistwerk. Daarom hamerde hij met zijn stevige schoenen op zijn tafel.

  Een grote klok

  Ciocca noemde ze onder meer nepslachtoffers van het nazibewind.

  Ciocca, die behoort tot de fractie van het Europa van Naties en Vrijheid (ENV, van Marine Le Pen), had niet diezelfde doortastendheid. Na zijn optreden (dat alle tv-kanalen gemist hadden), trachtte hij nog zoete broodjes te bakken met Moscovici. Die keerde zijn hoofd om en negeerde de uitgestoken hand. Hij kende Ciocca al van eerdere incidenten. In april 2017 schreef de Zweedse socialiste Soraya Post een boze brief naar de parlementsvoorzitter en eiste onmiddellijk ingrijpen tegen Ciocca en twee geestesgenoten vanwege herhaalde racistische en discriminerende uitspraken tegen de zigeuners op de Internationale Dag van de Roma. Ciocca noemde ze onder meer nepslachtoffers van het nazibewind, en beschuldigde Europa ervan ‘deze misdadigers overdreven steun te geven’. In februari dit jaar ridiculiseerde hij het debat over winter- en zomertijd. Hij haalde ostentatief een grote klok boven, en morde dat er al een uur gedebatteerd werd over een onbestaand probleem, ‘terwijl het EP niks deed aan het lot van de vijf miljoen armen en de vier miljoen werklozen in Italië’.

  Broek geveegd aan begroting

  De maatregelen van financieminister Giuseppe Tria zullen het deficit opdrijven tot 2,4 procent, drie keer zoveel als eerst gepland.

  Nu ging het om een aangekondigd provocerend besluit van de rechtse regering in Italië om een onaanvaardbare begrotingsopmaak in te dienen bij de Europese Commissie. In het raamwerk van het Stabilisatie- en Groeipact van de EU, had de Raad van regeringsleiders unaniem beslist op 28 juni en op de Top van 13 juli in zijn aanbevelingen Italië tot een strak beleid aan te manen. Daar heeft de regering van Giuseppe Conte en aanstoker Matteo Salvini, vicepremier en partijleider van de Lega die absoluut “de nationale en monetaire soevereiniteit” wil herstellen, haar broek aangeveegd. Integendeel, vooraf had ze uitdrukkelijk gesteld dat ze de uitgaven zou opdrijven, en zich niet gelegen zou laten aan de afspraken die ze zelf ondertekend had. Ze diende nu een budget in voor 2019 dat met 0,8 procent van het BBP uit de haak haalt. De Europese Commissie had een verbetering opgelegd van 0,6 procent. De maatregelen van financieminister Giuseppe Tria zullen het deficit opdrijven tot 2,4 procent, drie keer zoveel als eerst gepland. Eigenlijk had de Commissie de uitgaven een marge gegeven van een tiende procent. Ze kon dus niet anders dan de voorgestelde nationale begroting afwijzen, want in strijd met elk herstelbeleid en elke afgesproken én toegezegde begrotingsdicipline. ‘Onze afwijzing kan niemand verbazen’, aldus Moscovici. ‘Maar we laten de deur openstaan. Italië krijgt drie weken de tijd om zijn plannen aan te passen’.

  Giftig

  Dombrovskis is vooral bedroefd omdat Italië doelbewust het vertrouwen ondermijnt waarop de eurozone stoelt. ‘Regels gelden voor elke lidstaat op dezelfde manier. De Commissie moet toezicht houden op de onverkorte toepassing van de regels.’ En toen werd hij giftig: ‘De openbare schuld van Italië is de hoogste van Europa, de belastingbetalers betalen evenveel af voor die schuld als de bedragen die aan het onderwijs besteed worden.’ De cijfers liegen niet. De schuld bedroeg in 2017 liefst 131,2 procent van het BBP, dat betekent dat elke Italiaan opgezadeld zit met een schuld van 37 000 euro. De afbetalingen belopen bijna 4 procent van het BBP (65,5 miljard euro per jaar). Als België al zoveel moeite heeft om onder de 100 procent te geraken, terwijl de spaarquota bijzonder hoog zijn, dan is het zeer de vraag of Italië met zijn kaduke economie ooit wel de drempel van maximum 60 procent schuld zal halen.

  Huiswerk overmaken

  Italië laat bewust zijn zolen zien.

  Het is de eerste keer dat de Commissie een nationale begroting terugstuurt naar de afzender. Kleine tekortkomingen werden al vaak door de vingers gezien (ook voor België), maar deze begrotingsopmaak is een regelrechte aanfluiting van de criteria van Maastricht (niet meer dan 3 procent tekort, niet meer dan 60 procent openbare schuld, inflatiegraad toen hooguit anderhalf procent). Italië laat bewust zijn zolen zien.

  *

  Het liefst zou deze regering uit de euro stappen, en opnieuw de lire invoeren, die devaluaties mogelijk maakt om de concurrentiekracht te verhogen, en de levensduurte meer te koppelen aan de eigen productie dan aan de Europese handelsstromen. Italië moet nu zijn huiswerk wel overmaken en een nieuw voorstel indienen op 13 november. Uitgerekend de dag dat Angela Merkel haar toespraak zal houden in het Europees Parlement over de toekomst van de Unie. Ze zal op de tippen van haar schoenen moeten lopen.

  Lukas de Vos

  *

  AAN DE VRUCHTEN


  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Deze strijjdlustige Italiaan (die best ’n collega van Filip DeWinter zou kunnen zijn) verdient vandaag al, van op zeer jonge leeftijd, een ereplaats in de Geschiedenis van de Heropstanding van de Europese Unie Rebuilt. Deze keer een Unie met menselijk gelaat en geen Nazi/USSR namaak zoals wat er nu na een halve eeuw van geworden is.

  Eerst creëert men om energie te sparen, in 1973, na veel kostelijk tijdverlies, voor het winter- en het zomeruur. Zoveel jaren later blijkt dat geen zin te hebben gehad, en schaft men jhet terg af. Weer na maandenlange en vooral kostelijke discussies. Even nutteloos als de discussie over het geslacht der engelen in de Donkere Middeleeuwen..

  Een mens zou van minder ranzig worden!

  Ieder redelijk Schepsel Gods, zowel op twee als op vier poten, zal dus die Angelo Ciocca bijtreden. Wie zou er nu niet uit zijn vel springen bij al dat

  geleuter?

  *

  terwijl het EP niks deed aan het lot van de vijf miljoen armen en de vier miljoen werklozen in Italië’.

  Neen, bij de Europese ‘Elite’ was er geen tijd en vooral geen moeite voorzien om zich te buifzn over het lot der arme naar werk en leefte hunkerede Italianen. Hitler, Merkels voorganger, zou daarover gezegd hebben, dat het ‘nutteloze eters’ waren die best van de aardbol verdwenen. Die liefst in rook door de schouw verdwenen. Om plaats te maken voor het ‘Herrenvolk zekf. Hoe immers kan de Europese ‘Elite’ naar de zonnige Italiaanse stranden trekken, als het daar als levende verwijten vol loopt met blanke bedelaars. Die maar geen plaats willen ruimen voor de horden nieuw in de maak zijnde zwarte wereldburgers?

  Porte Ercolo, de zonovergoten baai waar de God Herculus ooit voet aan wal zette…

  *

  En ja, de gewone Italiaanse man en vrouw in de straat is al dat Euro-gedoe stinkend beu. Een gespreksonderwerp dat wij ter plaatse van 2002 tot 2018 stilaan in levenden lijve hebben zien groeien. Vooral naarmate er op de stranden daar die vele tienduizenden ‘bootvluchtelingen’ aanspoelden. Die, zodra die aan wal waren gekleed, gevoed en met Europees belastinggeld gepamperd werden. Daar waar de Italiaanse gepensioneerden bijna van honger en dorst mochten creperen. Die werden immers binnen de 12 uur in de grond gestopt en niemand in Broekzèl die er nog om maalde.

  Buiten in dat land zelf, de vele ontroostbare familieleden, die dagelijks – werkloos als ze toch waren - elkaar troostend in groepjes rondzeulden op de begraafplaatsen. We konden dagelijks met eigen ogen vaststellen, dat in ieder dorpje voor hen iedere dag als een Allerzielendag was zoals bij ons op 1 November. Met kaarsen en bloemen die voortdurend, bijna dag en nacht, verkrijgbaar waren aan de ingang en. De parkings daar stonden bijna 24/24 barstenvol kleine verouderde en gammele voertuigjes.

  In mijn jeugd heb ik in het (nu dappere) Ieperse veel armoede gezien, na de oorlog, nu jaren geleden. Maar wat wij in landelijk Italië meemaakten in die jaren was/is veel erger. Vooral in het besef, dat het volgens Broeksèl absoluut nodig was de broeksriem nog wat steviger aan te trekken. Een vet varken, nalelijk, ziet niet dat een mager varken honger heeft.

  En ja, de verantwoordleijken hiervoor zijn ondertussen, net als Merkel, ongestraft uit de politiek gestapt. Na hen de zondvloed!

  En de ‘Rechtse’ Jeugd moet het nu maar oplossen… Wat zij dan ook doen. Als ‘Oud Links’ ondertussen, om terug aan de knoppen te geraken, maar geen geweld ontbindt. Zoals die Hilaruy, met Clown Obama & kompanen in Amerika, tegenover de daadkrachtige Trump.

  *   30-10-2018 om 16:29 geschreven door digitalia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5159

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  *

  Het is stil waar het nooit waait. Maar als de wind dan toch al eens opsteekt, gaat die dan algauw over in storm. Vooral als voordien alle hindernissen en vooral alle wettelijke bezwaren uit de weg zijn geruimd.

  Dat is zowat de atmosferische toestand aan de Overkant van De Grote Plas, nadat er via de Nieuwe President, rust en orde zou moeten heersen.

  Niet dus.

  De Ameerikaanse ‘coalitie’.

  *

  Hieronder een kort overzicht door mensen die het kunnen weten. Er aan toevoegend, dat cyclonen ofte tropische woestijnstormen meestal zo maar niet vanzelf gaan liggen. Meer nog: waar ze voorbij zijn getrokken, blijft meestal niets anders over dan puin en gruis.

  In Europa heerste er tot hiertoe nooit dergelijke lange tijd vane vrede. Bij zodanig dat het om de tel niet te verliezen, heel normaal is geworden, dat de wereldoorlogen genummerd worden. Want anders zijn het er dertien in een dozijn.

  In Amerika duurt de vrede al van 1865. Europeanen zijn dus niet goed geplaatst om andere cowboys de les te lezen… Meer nog: al die vuile trucjes à la Hitlary hebben ze van ons. En altijd zijn het Joodse mensen die er eerst en meest moeten aan geloven…

  Dat komt volgens mij, in hoofdzaak omdat het Bijbelse Israëll aan de basis lligt van onze Westerse Beschaving. Wat ’n onverdragelijke gedachte is voor zowel Links aks voor de Kontheffers uit de woestijn.

  *

  *

  Infowars voorspelde al maanden false-flag aanslagen op CNN en Democratische kopstukken

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/10/Infowars-voorspelde-al-maanden-false-flag-aanslagen-op-CNN-en-Democratische-kopstukken

  *

  Primitieve, zelfgemaakte bompakketjes voor CNN, George Soros, de Clintons en Obama, zogenaamd van ‘extreemrechtse’ groepen. En natuurlijk kreeg president Trump hier weer de schuld van. Alex ‘Infowars’ Jones voorspelde de afgelopen maanden exact dat dit zou gaan gebeuren, een of meerdere –al dan niet gelukte- extreemlinkse ‘false flag’ aanslagen op CNN, Democratische kopstukken en/of andere ‘anti-Trumpers’, bedoeld om het Amerikaanse publiek pal voor de midterm verkiezingen weer op de hand van de Democraten te krijgen.

  Experts: Bommen lijken fake

  Alhoewel de FBI nog niet weet wie verantwoordelijk is voor het sturen van de pijpbommetjes – die volgens door de New York Times aangehaalde bomexperts waarschijnlijk fake waren (7)-, beweerden de door Democraten gecontroleerde mainstream media met stellige zekerheid dat het niet anders dan Trump aanhangers geweest kunnen zijn, en dat de president met zijn retoriek dit ‘rechtse terrorisme’ zou hebben aangewakkerd.

   

  False flag op CNN al maanden voorspeld door Infowars

   

  Alex ‘Infowars’ Jones voorspelde al maanden dat aan de Democraten verbonden extreemlinkse krachten zogenaamde ‘false flag’ aanslagen (of pogingen) zouden gaan plegen, en de media deze ‘october surprise’ onmiddellijk in de schoenen van de ‘MAGA” (Make America Great Again’) aanhang van Trump zou gaan schuiven, met de bedoeling de mid term verkiezingen begin november ten gunste van de Democraten te manipuleren.

  Voor beide verklaringen is nog geen bewijs, maar op social media werd druk gespeculeerd over een mogelijke false flag operatie. ‘Vooral de George Soros false flag is bedrieglijk. De Amerikaanse linksen (lett. ‘liberals’) zijn te dom zich te realiseren dat dit door een linkse werd gedaan om de midterm verkiezingen te beïnvloeden, en te gestoord om Soros inderdaad als een filantroop te zien in plaats van de ultrarijke hebzuchtige vrek die hij is,’ luidde een van de commentaren.

   

  ‘False flag aanslagen worden al eeuwen gepleegd,’ aldus een ander. ‘Journalisten zouden bij iedere daad van politiek terrorisme moeten vragen waarom juist deze doelwitten, waarom op dit tijdstip, en wie er het meeste van profiteert. Zou dit ook een false flag geweest kunnen zijn? Als dit niet wordt overwogen dan lokt dit nog meer false flags uit.’ Linksen vonden het juist weer voorspelbaar dat hun tegenstanders meteen ‘false flag’ begonnen te roepen.

   

  Leger veteraan en procesadvocaat Kurt Schlichter twitterde dat het niet uitgesloten is dat een conservatieve activist de brief- en pijpbommen heeft verstuurd, maar ‘gezien de perfecte timing en de lange geschiedenis van hoaxen en linkse bomaanslagen moeten ze ons niet gaan wijsmaken dat dit geen links complot kan zijn.’ (4)

  Verdeeldheid Amerika slaat om in haat

   

  De gebeurtenissen tonen hoe dan ook aan dat de vooral door president Obama aangezette verdeeldheid onder het Amerikaanse volk in snel tempo in blinde haat aan het omslaan is. Dat is voor een aanzienlijk deel te wijten aan de van meet af aan extreem eenzijdige anti-Trump berichtgeving door de linkse media zoals CNN en CNBC, wat door de Europese en Nederlandse media blindelings – en maar al te graag - kritiekloos wordt gekopieerd. En niet te vergeten de nauwelijks verhulde oproepen tot geweld tegen conservatieven door Democratische kopstukken zoals Hillary Clinton.

  Xander

  1) Infowars
  (2) Infowars
  (3) Infowars
  (4) Infowars
  (5) Infowars
  (6) Infowars
  (7) Infowars