kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

24-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Briljante Bertje is een moeilijke semantische links-liberaal !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Vlaanderen heeft dus, eindelijk, een progressieve partij. Althans volgens de partij die zich nu de VlaamsProgressieven noemt. Ze bestonden al een tijdje als politieke vriendenkring van Bert A. Vermits we onszelf rangschikken bij de progressieven zullen we maar beleefd en respectvol blijven tegenover zogenaamde medestanders. We vermijden dus bijvoeglijke naamwoorden die de voornaam Bert voorafgaan of volgen en die meestal op felle emotionele gemoedstoestanden wijzen. We hebben het natuurlijk over de naamsverandering van Spirit. Van de partij Spirit want hun jongerenafdeling blijft koppig verder door het politieke landschap ploeteren onder de naam jongspirit. Bij de jongeren schijnt er dus nooit een wervingsprobleem te hebben bestaan. Daarover kunnen we alleen maar blij zijn omdat de strikte commerciële logica het niet overal gehaald heeft. Want Bert's vriendenclubje heeft natuurlijk nooit een inhoudelijk probleem gehad. Volgens hun verlichte leiding wees de uitslag van de stemmenkampioen immers maar duidelijk uit dat driekwart van de Vlaamse kiezers in hun hart Spiritist waren. Het hart blijkt echter niet het stemhok te zijn en de verkiezingsuitslag viel nogal tegen om niet te zeggen was rampzalig. Als een goed geleide jeugdclub zocht men dan naar de oorzaken. Het product is ok maar het verkoopt niet. Wat doet men dan ? Juist, men verandert de verpakking. Vandaar de obligate schoon madam als voorzitster op de nieuwe verpakking. Weliswaar soms met hoofddoekje (zonder religieuse inhoud). In soortgelijke marketingstrucs hanteert men meestal het principe "hoe bloter, hoe beter" maar aan een Bettina als VlaamsProgressieve Cicciolina zijn we ~tot nog toe~ ontsnapt. Maar wat niet is, kan nog komen zegt mijn bakker. Als reeds volledig overtuigde VlaamsProgressieve namen we een kort kijkje op hun site. We onthouden vooral een leuk antwoord op de vraag : ″waarom staat links-liberaal niet in de naam ?″ ...Het wijze antwoord luidt (sic) : ″Links-liberaal is een intellectueel en moeilijk begrip. Semantisch roept het weerstand op omwille van links of omwille van liberaal". We stellen dus voor om onmiddellijk een semantisch onderzoek te organiseren en dit toch wel erg duidelijke antwoord uit te testen aan de toog van café "De Volksvriend" in de Seefhoef. Zelf behorende tot de Vlaamse intellectuele elite, beseffen wij maar al te goed dat linkse liberalen inmiddels de meerderheid van Open-VLD uitmaken. Zeker omdat we crimi-nekker Dedecker geloven als hij dat beweert. Dat liberale linksen driekwart van de SP-A bevolken is eveneens genoegzaam bekend. Hierbij denken we ondermeer aan cafébaas Steve, windverkoper Vandelannotte en afficheplakker Janssens. En inderdaad vinden we daar weinig progressieve ideeën. Die komen nu, gelukkig maar, uit de VlaamsProgressieve middens. Even zoeken naar al dat progressief geraas levert ons op 23/4/008 en 22/4/2008 twee zeer vooruitstrevende inzichten op, afgedrukt op de progressieve website nl : ″VlaamsProgressieven in het verzet tegen stigmatisering jongeren″ en ″Jeugdolympiade klokt af op 62.554 deelnemers.″ Het eerste handelt over het vastleggen van alcohollimieten door tsjoeketrein Schouppe en het tweede gaat natuurlijk over het zoveelste eclatante succesinitiatief van briljante Bertje dat weer een overdonderend succes kende. Doe zo verder met de bertjesclub en de VlaamsProgressieven worden een leuk cabaretgezelschap! We zullen ondertussen maar weer aanschuiven in de rij voor de voedselbank zeker ?

24-04-2008 om 20:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
23-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij laten het kraantjeswater ploffen bij het cijfer 1500 !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Wij zullen vandaag meer dan waarschijnlijk de kaap van de 1500 afronden op ons tellertje. Het zou van onze uitgebreide redactie ongepast zijn voor deze gelegenheid te baat te nemen om enig luxueuse flessen drank knallend te ontkurken omdat we het op dit moment voornamelijk hebben over het fenomeen armoede in onze contreien.Omdat flessen kraantjeswater geen enkel knaleffect maken zien we ons dan ook genoodzaakt bij het losschroeven van het dopje op de herbruikte petfles het plopeffect na te bootsen door met de wijsvinger langs de kaakwand te wrijven. Het geluid dat hierdoor ontstaat is, zoals bekend, ongeveer gelijkluidend met het ontkurken van een champagne of schuimwijn.

We lezen vandaag eveneens dat het fenomeen armoede plots werd ontdekt door een aantal grote organisaties en dus de krantenkoppen haalt. Een ABVV-studie wijst immers uit dat het aantal arme werkenden stilaan dramatische vormen begint aan te nemen. Voornamelijk jongeren worden zwaar getroffen. Wij hebben eerder reeds gewezen op het feit dat men in de periode 2000-2003 in vele sectoren zogenaamde "nieuwe arbeidsvoorwaarden " heeft ingevoerd. Dit kwam doodgewoon neer op een lineaire loonsverlaging voor de nieuwe aangeworvenen tussen 20 à 30%. Hierdoor kwamen we met dit soort lonen natuurlijk in een zeer concurrentiële positie met het buitenland zelfs met veel zwakkere landen. Het fenomeen heeft nu het perverse gevolg dat stilaan de ouderen met de betere loonsvoorwaarden eruit gebonjourd worden via de o zo objectieve evaluatiemethodes. - ″Maar Meneer Janssens u vraagt opslag ?!... Nochtans uw jonge collega blijft regelmatig tot 19uur op zijn bureau (niet betaald wel te verstaan vermits op eigen initiatief) ...en u vertrekt alle dagen om 16uur. U doet inderdaad het werk dat ik u vraag. Maar dan ook niets meer. Ik zie mij verplicht om u een D-evaluatie te geven dit jaar. Ik wil u er toch maar aan herinneren dat 2 opeenvolgende D's onvermijdelijk een C4 oplevert. Hoe oud bent u ook alweer, Meneer Janssens ?? 46jaar zegt u, en uw kinderen studeren nog ? Dan bent u een gelukkig man, Meneer Janssens. Hopelijk blijft u dat nog lang. Nog een prettige dag, Meneer Janssens en ik ben er persoonlijk van overtuigd dat u volgend jaar beter zal presteren.″ - Welk resultaat zal dit soort "functioneringsgesprek" hebben denkt u ? Buiten de obligate maagzweer en een groeiende behoefte aan tranquillizers en slaappillen ?!...

Iedereen mag hier zijn vrije mening weergeven we zijn immers "powered by capitalism". Maar we kunnen ons intussen allemaal gelukkig prijzen dat we onze maatschappij op deze manier "dynamiseren" en de Aziatische tijgers en ontluikende Oostblok-economieën kunnen beconcurreren.

23-04-2008 om 15:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
22-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze kandidatuurstelling...
..welkom ! ..welkom ! ..welkom !


Your Idiosyncratic

Consultancy & Expertise

in

Poverty & Surviving

Wat U niet kunt met Grote Budgetten, doen wij met Niets″


Tuur Cein & Associés

N.V. met Sociaal Oogmerk & zeer beperkte Aansprakelijkheid


"Uw specialist & Vakman inzake 'Over'-leven″

~ 25 jaar ervaringsdeskundigheid, Expertise & Vakmanschap in 't Veld ~


evenals

"Personal Coaching à La Tête du Client″


# Uw Experts inzake ″Voedselbank-Gebruik″

# Uw Experts inzake ″Honger, Armoede & Miserie″

# Uw Experts inzake ″Omzetting van Niets naar Iets″

# Uw Experts inzake ″Voedsel-Vervangende Producten″

# Uw Experts inzake ″Overleving Onder de Armoedegrens″

# Uw Experts inzake ″Ongewone & Andere Voedsel-Recuperatie″

# Uw Experts inzake ″Recuperatie, Recyclage & Oneigenlijk Hergebruik der Dingen″

# Uw Experts inzake inzake ″Opsporing van nog niet (h)erkende &/of Verborgen Armoede″

# Uw Experts inzake ″Anonieme & Onopgemerkte Assimilatie & Integratie in Vreemde & Andere Milieus″


- Meester(s) in de ″l'Art pour Lard″ -

- Meester ″Bricoleur & Schamoteur″ -

- Meester(s) in ″l'Art de Vivre & l'Art de Survivre″ -


~ Erkend als Specialist Armlastigheid - Erkennings-Nr. 99.999 ~

Pour Vous & Nous, Tous″

--------------------------------------------

België - Kakkershoek, 17 april 2008

T.a.v.

De Heer Eerste Minister Yves Leterme I

De Heer Staatssecretaris voor ″Dé Bestrijding v/d Armoede″

De Huidige Regering ″Leterme I″

& All Who it May Concern...Geachte Heer Eerste Minister,

Beste Yves,


U mag alvast Uw zoektocht staken naar beslagen werkvolk in de sector van Experten & Consultanten inzake ″Honger, Armoede & Miserie & de bestrijding ervan″, evenals van de sector ″Armoede Overleven″. Wij ~ik & mijn Associés~ zijn namelijk hierbij zo vrij U & Uw Regering ″Leterme I″ ~waarvoor overigens onze meest uitgebreide felicitaties~ onze diensten & ons uiterst gespecialiseerd, evenals hoogst innovatief Vakmanschap dienaangaande aan te bieden. Daaronder valt eveneens mijn 25 jaar lange persoonlijke ″Ervaringsdeskundigheid in 't Veld" dienaangaande, zoals daar zijn : ″Armoede & de bestrijding ervan, ″hoe hou je zoiets buiten Uw deur″, evenals van ″hoe deze te voorkomen″ maar nog méér mijn Specialist- & Expert-zijn inzake hoe deze niet alleen figuurlijk, maar vooral letterlijk te ″Overleven″... Fenomenen zoals ″Honger″, ″Miserie″ & vooral àlle mogelijke aanverwanten & aanwassen ervan, ze zijn mij ~ik & mijn diverse associés~ alles behalve vreemd... We zijn ~al zeggen we dit zelf~ er alleen maar door de wol geverfd van geworden, we zijn er van doordrongen tot op het bot & meer nog zijn we ook van alle markten thuis op dit gebied !!

Ik bied U overigens in àlle bescheidenheid deze keure van Specialisaties & Diensten aan, het is mij & mijn keure aan associés immers bekend dat u hier rond nog géén echte beslagen & écht doorwinterde Experten, Consultanten, evenals de combinatie van beiden & diens meer in Uw ploeg hebt zitten. Ik wil hier meteen aan toevoegen, evenals beklemtonen, dat ik & mijn puike Associés intussen niet alleen doorwinterde, maar bovenal ook ″wintervast″ zijn, dit aangezien wij reeds menige koude winter overleefd heb zonder enige verwarming. Wij, ik & mijn specialisten herkennen overigens feilloos de ″échte″ van de valse Honger, laat staan de ″échte″ Armoede van de valse & de ″échte″ Miserie van een valse... Wij kunnen nu al stellen dat zij die komen klagen omdat ze maar 2 keer in plaats van 3 keer per jaar op vakantie kunnen gaan, bij Ons... ″Tuur Cein & Associés″ onverbiddelijk uit de boot zullen vallen & aldus ook geen enkele regerings-erkenning zullen krijgen of hiervoor nog maar een aanvraag zullen kunnen voor indienen. Ik & mijn Associés, nemen nu reeds deze taak, deze opdracht, méér dan ernstig, laat staan als zij de onze zal zijn !! Profitariaat zien wij in dus in deze zeer zeker niet getolereerd !!

Mijn Expert-zijn, alsook dat van mijn Associés behelst & beslaat zoals U kunt zien een zéér ruim terrein. Voor de goede orde van zaken & teneinde elke misvatting hierover te vermijden, herhaal ik deze nogmaals bij deze : Wij zijn Uw Experts inzake ″Voedselbank-Gebruik″, Experts inzake ″Honger, Armoede & Miserie″, Experts inzake ″Omzetting van Niets naar Iets″, Experts inzake ″Voedsel-Vervangende Producten″, Experts inzake ″Overleving Onder de Armoedegrens″, Experts inzake ″Ongewone & Andere Voedsel-Recuperatie″, Experts inzake ″Recuperatie, Recyclage & Oneigenlijk Hergebruik der Dingen″, Experts inzake inzake ″Opsporing van nog niet (h)erkende &/of Verborgen Armoede″ & last but not least Experts inzake ″Anonieme & Onopgemerkte Assimilatie & Integratie in Vreemde & Andere Milieus″. Verder zijn wij ook ″Meester in...″, zoals daar zijn : Meester(s) in de ″l'Art pour Lard″, Meester ″Bricoleur & Schamoteur″ & ook hier last but not the least : Meester(s) in ″l'Art de Vivre & l'Art de Survivre″... Ik wens dit toch maar allemaal nog eens te benadrukken, zeker nu ik mocht vernemen, dat U nu reeds Uw budgetten & envelopes voor Experten hebt klaar gelegd, evenals deze hebt verdubbeld & alsook zo hebt bekend gemaakt... Het hoeft geen betoog dat wij zulke genereuze geste ten overstaan van onze sector ten volle weten te waarderen, tenslotte zijn onze representatie- & functioneringskosten er de afgelopen jaren alleen maar op gestegen & is onze koopkracht er in al die tijd ook wel degelijk fel op achteruit gegaan. U begrijpt dus waarschijnlijk, dat wij daar maar al te graag vanaf het eerste moment bij willen zijn. Graag kregen ik & mijn Associés dus een grote tot zéér grote enveloppe hiervoor ter beschikking, onze Naamloze Vennootschap met Sociaal Oogmerk & overigens zéér beperkte aansprakelijkheid omhelst immers nogal vrij veel Experten & Consultanten dienaangaande. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat ik & mijn Associés in het kader van het vele Onderzoek & het uitgebreide veldwerk in de verre afgelegen gebieden van Vlaanderen, Brussel & Wallonië, het Duitse taalgebied niet te vergeten, een niet onaanzienlijk aantal, zegt U maar gelijk zelfs behoorlijk véél tot zéér veel dienstreizen zullen dienen te maken. Ik & mijn Associés werken dus ook maar al graag in onze Dienstwagens teneinde het dus wat vooruit te laten gaan, want wij houden immers van een ferme aanpak ! U kent het wel : ″Allé, vooruit met de geit″ !! Maar helaas-helaas beschikken ik & mijn Associés in dat kader wel niet over gepast vervoer voor dàt échte, dàt ruwere veldwerk in de vele achterhoeken van dit land. Ik beschik verder namelijk ook niet over een treffelijk kantoor & aangezien mijn werkzaamheden & die van mijn Associés een toch wel iets ruimer werkveld dan dat van Uw nieuwste Staatssecretaris De Heer Laloux zijn veldje beslaan & wij dus hoogstwaarschijnlijk behoorlijk tot zéér lang onderweg zijn, evenals dat wij het nuttige aan het aangename wilden paren, had ik eerder gedacht aan een camionette... of neen, maakt U er ineens maar een gelede bus van ″De Lijn″ van. Dit alles uiteraard ons ter beschikking gesteld door Uw regering, niet te vergeten met de bijhorende toch wel 2 noodzakelijke tankkaarten erbij. Tenslotte wil ik ook bijdragen tot een betere economie, lees : de koopkracht van verschillende pomphouders verhogen.

Zoals de vooraanstaande krant ″De Standaard″ vandaag 17 april 2008 op zijn voorpagina in grote kop blokletterde : ″Alleen een eigen beleid schept banen″ ...wil ik met dit, zeg maar toch wel ″ware credo″ in gedachte, ineens ook mede initiatief nemen & alsook mede verantwoordelijk zijn ook voor het terugdringen van de toch wel zeer hoge werkloosheid onder Onze Belgen. Hiervan dus ook maar meteen een Win-Win-Situatie maken op elk front... U begrijpt waarschijnlijk dat ik gezien mijn ervaringsdeskundigheid & de toch wel hoge werkdruk om het probleem van ″Honger & Armoede″ in België te bestrijden ik 24h op 24 & 7 dagen op 7, ofte 365 dagen per jaar met dit ″vak″ bezig zal zijn, net zoals ik daar nu als Specialist Armlastige, erkend onder het Erkennings Nr. 99.999 mee bezig ben. Als een quasi professioneel ervaringsdeskundige in deze toch wel ondergewaardeerde sector & materie durf ik te stellen dat al wie op dit moment slachtoffer is van ″Honger, Armoede & Miserie″ daar tenslotte ook een zelfde tijdspanne mee bezig is, t.t.z. 24h op 24 & 7 dagen op 7, ofte 365 dagen per jaar & als we pech hebben zoals dit jaar, zijn dat er 366. Het is dus zeg maar ″vrij dringend″ !! Wij ~ik & mijn Associés~ spreken daarbij vanuit een jarenlange persoonlijke ervaring !! Het hoeft waarschijnlijk dus ook geen betoog, noch enige liberale kronkelredeneringen dat het bij dit alles noodzakelijk zal zijn om mij voor mijn vlotte werking toch wel een bescheiden personeelsbestand toe te kennen. Uiteraard zullen deze vacatures allemaal voldoen aan de huidige C.A.O.'s die door alle Grote & Erkende Vakbonden & Werkgevers onderschreven werden in het verleden. Ik neem dus aan, dat 3 chauffeurs voor mijn geleed kantoor, elk mag immers slechts een maximum van 8h per dag rijden, met een wervingsreserve van 1 à 2 chauffeurs voor de verplichte rustdagen, zoals zon- & feestdagen & de wettelijk geregelde vakantie, alsook voor een nu reeds dubbel ingecalculeerd mogelijkst "ziekteverzuim" zal volstaan. Mocht er trouwens minder ziekteverzuim zijn dan dat wij nu reeds hebben ingecalculeerd, of mochten mijn werknemers vooralsnog toch de bereidheid hebben om hun vrije dagen, hun overuren & hun vakantie te willen opofferen voor Uw & mijn ideaal, ″dé Goede Zaak″, namelijk ″de armoede helpen terugdringen″, dan zal dit aldus ook alleen maar in "een puur zuivere winst", een zéér mooi ogend cijferwerk & vooral in een echte Win-Win-Situatie regenereren !! Wij nemen aan dat Uw Regering ″Leterme I″, U zelf & Uw voltallige ploeg ~inclusief de liberalen~ daar ook oren zullen naar hebben, want tenslotte zijn dit niet alleen zeer mooi beloftes, maar méér nog véél mooiere cijfers.

Verder denk ik hierbij ook aan een zeer bescheiden keure van ander, toch wel vrij noodzakelijk personeel, zoals daar zijn... Mijn 2 privé-seksretaresses, bij voorkeur een mooie Marokkaanse & een uiteraard even mooie Turkse, kwestie van dat er geen ruzie komt over elkaars schoonheid & vooral om te laten zien dat we de multi-culturele samenleving toch wel naar waarde weten te schatten, maar nog belangrijker wordt dit voor als we afzakken naar Schaarbeek, Molenbeek, Borgerhout of de Gentsche Muide... wanneer we daar gaan contact leggen met deze Belgen op papier. Uiteraard staat er op ons lijstje ook een persoonlijke coach, want zelfs een goede Coach behoeft een Coach, waarbij ik denk aan iemand die toch wel een grondige ervaring met Media, Marketing & Merchandising heeft, want wij willen ons project toch niet belachelijk gemaakt zien worden zoals onlangs bij Uw pas aangestelde Staatssecretaris Laloux gebeurde. Verder ook 2 mooie meisjes voor 't onthaal, dat als er één onthaalt, dat de receptie niet leeg komt te staan & dat aldus de telefoon toch nog tijdig kan opgenomen worden. Ook hier dacht ik weer aan geïntegreerde juffrouwen, om te beginnen al zeker een Chinese gezien de nakende veranderingen op economisch gebied, over wat voor soort de tweede moet zijn, ben ik er nog niet echt uit... Een keurige & ervaren koffiedame staat hierbij toch ook wel op ons verlanglijstje, dit gezien we elke Burgervader van elk dorp waar we passeren toch wel eens persoonlijk willen spreken over de situatie aldaar. In dat opzicht geven we de voorkeur aan iets ″degelijks″, iets Vlaams of zelfs Waals, maar bij die laatste dan zal enige ″tùwee-talligkeid″ toch wel vrij belangrijk zijn... U begrijpt waarschijnlijk dat we de koffie graag netjes zagen geserveerd worden aan zulke belangrijke gasten & dat dus enige savoir-vivre hier wel duidelijk op z'n plaats is. Aangezien we op onze Queeste toch ook wel in een niet onaanzienlijk aantal achtergestelde &/of P.S.-gebieden gaan vertoeven, is een goede kuisvrouw uiteraard onontbeerlijk, ik denk nog maar aan iemand die in zulk geval zonder indringende vragen te stellen of bedenkingen te maken de boel, de slijkvoeten bvb &/of de zwijnerij zonder veel te morren opkuist. Deze ″vloerhostess met doorgroeimogelijkheden″ zien wij, gezien het vake privé-karakter van dat soort onderhandelingen dus ook 't liefst anderstalig, bij voorkeur ook een iets oudere ~gezien hun levenservaring~ laaggeschoolde Tsetseense wegens hun familiale & historische ervaring met grote drinkgelagen & andere bacchanalen, U kunt deze functie volgens mij in het kader van Integratie perfect laten verlonen met de module van Uw Dienstenseks. Verder voorzie ik naast mijn chauffeur ook een tweetal gedelegeerde bestuurders, ééntje voor tijdens mijn afwezigheid wanneer ik weer eens ergens in het volle veld, een diepgaand onderzoek pleeg & ééntje voor als ik slaap, want ook dan draait België verder & kost het onze Gemeenschap algauw handenvol geld als er niks gebeurt, Onze Queeste kàn & màg uiteraard niet stilvallen enkel & alleen omdat ik zo nu & dan ook eens moet slapen, maar voor deze redenering zult U naar alle waarschijnlijk ook ten volle oren hebben. Verder dacht ik nog aan iemand voor de niet zo onbelangrijke P.R. & specifiek voor Marketing & Merchandising, verder een schare noodzakelijke statistici, om dagelijks onze ~lees in dit geval rustig Uw~ statistieken te verzorgen & dat op elk vlak... Ook een technische ploeg met wat handig werkvolk in een ″polyvalente functie″, want U weet nooit waar we komen & we trekken graag onszelf uit de slag, zonder daarvoor elke keer naar Brussel te moeten voor bellen... Verder ook enkele ″bedienden″, ik denk hierbij voornamelijk aan enkele polyvalente ambtenaren, maar liefst met een uitgebreide voormalige horeca-ervaring, een kwestie van dat er op tijd kan ingesprongen kan worden als we weer eens ergens een dringende receptie moeten houden om de plaatselijke kelen & de bereidwilligheid wat te smeren... Kortom, een vlotte maar vooral een jonge ploeg die er voor wilt gaan !! Wij prefereren dus ook ″jong volk″ & niet alleen gezien hun tomeloze inzet, maar meer nog voor de loonkost & qua soepelheid van werkuren... dit kan zoals U weet toch al snel oplopen tot 25 à 30% verschil in loonkosten ! Ten andere 40-tigers & 50-tigers, die zijn op dat punt ook niet zo soepel meer, die stellen zo te veel eisen & ten andere ook te veel vragen... Het zou dus goed zijn om ongetrouwde of niet-verloofde medewerksters & medewerkers aan te trekken, kwestie van zagende echtgenote(s)(n) &/of vervelende verloofdes aan de telefoon & vooral op het werkveld zoveel mogelijk te vermijden... dat verpest trouwens alleen maar ons imago & we zagen zoiets niet graag op U afgerekend worden. Wij zien trouwens dit ganse personeelsbestand : maal drie van elks, met van elk één of twee exemplaren extra voor een noodzakelijke wervingsreserve, die ik gezien de druk aankomende tijden wel achter de hand wil hebben. U begrijpt waarschijnlijk alweer de volledige Win-Win-Situatie als zal blijken dat wij die onvoorziene kosten niet hebben moeten maken... Vanuit onze ″Experience On The Big Battlefield″ werken wij trouwens to-taal anders dan U Mijnheer De Eerste Minister, wij rekenen aanvankelijk op vrij duur & hoe beter het meevalt, hoe minder zorgen die wij ons navenant moeten maken. Wij geven U ten andere daarin graag een zuiver persoonlijk advies onder 4 ogen wel te verstaan & uiteraard gegeven achter gesloten deuren. Een Personal Coaching behoeft dat immers ook, want anders is er ook niks persoonlijk aan, zeg nu zelf. Deze service die wij U geven, zullen wij uiteraard ook per aparte factuur doorrekenen, vanzelfsprekend slechts per door ons gepresteerde uur. Gelieve daarvoor de door onze Collegae & Concurrenten gehanteerde Barema's na te kijken, U begrijpt waarschijnlijk dat door onze "échte" 100% reële ervaringsdeskundigheid, wij ons verplicht zien hun prijzen met minstens 25 à 50% te verhogen, dit naargelang of u dit Persoonlijk Consult zwart of wit gefactureerd wilde zien staan. Ervaring zoals wij die hebben Mijnheer De Eerst Minister is ~ zoals U weet~ gewoonweg onbetaalbaar duur !!

U zult er waarschijnlijk ook oren naar hebben, dat zulks een kantoor enige noodzakelijke praktische & technische infrastructuur behoeft. Ik reken daarbij minstens op een persoonlijke polyvalente kamer om mij af & toe in terug te trekken, uiteraard met een bijhorende badkamer in dezelfde stijl & uiteraard ook met mijn eigenste privé-toilet, want ik zie het eerlijk gezegd niet erg zitten dat iemand van de technische ploeg daar te pas & te onpas zijn handen komt wassen. Verder ook een onaanzienlijk vlot & soepel budget voor telefoonkosten, faxtoestanden & satellietverbinding met mijn buitenlandse medewerkers, want af & toe werken onze Experten ook in het buitenland. U begrijpt ook ...wat noodzakelijk kantoorgerief zoals een deftige computer, eentje vast voor op kantoor & een draagbaar exemplaar voor als we buiten de deur het werkveld betreden... alsook dat zelfde voor mijn persoonlijke seksretaressen, waarbij natuurlijk een mobiele telefooninstallatie voor mijn onthaalpersoneel on-ont-beerlijk is & uiteraard dus niet mag ontbreken, maar zulks weet U uit Uw eigenste ervaring waarschijnlijk !! Een bescheiden ingericht salon om onze Burgervaders &/of hun afgevaardigden in te ontvangen wanneer ik hun gehucht bezoek lijkt me ook het minste wat ik verder nog moet hebben, maar dan wel met een HDF-TV voor het nieuws te kunnen volgen, ten andere zo'n flatscreen neemt ook minder plaats in dan die oudere modellen. Als salon, denk ik aan iets in leer, dat lijkt ons daarvoor het meest geschikt aangezien het & voor de nodige standing zorgt & vooralsnog makkelijk is in onderhoud, 't is ten andere een natuurproduct wat toch niet zo onbelangrijk is voor als de Groenen hier weer eens commentaar gaan op geven. Een kleine handige "kitchen" met alles op & er aan, lijkt me in deze ook niet echt te veel gevraagd, want een mens hoe hard ie ook werkt, moet van tijd tot tijd toch ook eens eten & ik wil op zulke onregelmatige momenten daarbij niet afhankelijk zijn van de uren van al die plaatselijke restaurants, wie weet trouwens of ze in Lincent of in Heuvelland bvb wel een deftig restaurant hebben & of ze daar dan wel iets deftigs op hun kaart hebben staan, je kunt trouwens ook niet alle dagen, koffiekoeken of frieten of afhaalchinees eten. Wat de faciliteiten voor mijn medewerkers & technisch personeel betreft, stel ik voor van ons strikt te houden aan wat er in de C.A.O.'s daarover is overeengekomen, dat zal op zich al meer dan genoeg voor ~onvoorziene~ kosten & uitgaven zorgen.

Aangezien wij ook oog hebben voor "Sport & Cultuur", dachten wij eveneens aan het volgende... Waarschijnlijk bent U intussen doordrongen van de wetenschap dat wij in deze materie aan concreet, maar vooral grondig veldwerk & ander plaatselijk diepgaand onderzoek gaan doen, in hoofdzaak naar ″Verdoken & Verborgen Honger, Armoede & Andere Miserie″ zoeken, in deze optiek willen wij ook élke km² van ons kleine land bezoeken & daadwerkelijk kluit per kluit omdraaien. Zoals U weet beslaat België zowat 32.545km², zeg zelf niet min voor zulks een klein landje in het Hart van Europa. Vandaar ook, dat we toch wel zeker 2 tankkaarten nodig zullen hebben, al zijn 't er misschien gezien onze Queeste & opdracht 3... & zeker aangezien we ons werk toch wel vrij grondig willen doen. Aangezien we op zulke momenten ons toch wel tot de verste uithoeken van dit land, zelfs ons enigszins ietsje voorbij de beschaving gaan begeven zou het ook niet misstaan mochten wij ons op gepaste wijze kunnen assimileren met de plaatselijke bevolking. Aldus zullen botten & botinnen, alsook kakigroene of lichtblauwe overalls of salopetten voor de mannen & galoschen voor de vrouwen in combinatie met de mouwloze klassiek roodblauwe geruite nylon voorschot, die vooraan dichtknoopt toch wel niet overbodig zijn, noem 't maar een gepaste volkskledij. Dit alles zal er immers moeten voor zorgen dat de bezochte plaatselijke bevolking zich op zijn gemak voelt, want pas dan zullen wij toegang krijgen tot landelijke fenomenen & randfiguren zoals : ″Pierre de Zot van den Ouwe Molen″, ″Vettig Mathilleke van 't Oud Frituurke dat afbrandde in '68″, ″Polle van Mon van Zatte Mie″, ″Fons van Mariette & Hilaire de Zwette Slachter″, enzovoort-enzovoort.. Deze landelijke fenomenen moeten u als alombekende plattelandsjongen ~Yves~ niet toch niet echt onbekend zijn, zeker nu we weten, dat er al binnen de geitenhoedersfederatie, alsook bij de geitenkwekersfederatie de algemene tendens, alsook reeds de quasi unanieme goedkeuring bestaat om een totaal nieuwe geitensoort met Uw naam te sieren & te vereeuwigen, wat op zich gezegd toch wel een uiterst mooi gebaar is van hen. Dit àlles sinds U verre & diverse regionen bezocht waar nu nog als hobby geiten, schapen & konijnen konden worden gekweekt, maar die door het verkeerd inkleuren van de Gewestplanning binnenkort de omzetting van landbouwzone naar villawijk zullen kennen & dat daarmee aldus deze zinvolle Vlaemsche Bezigheid zal dreigen uit te sterven. Maar ook hier zien we een echte Win-Win-Situatie, zeker als U dit ten goede & positief weet om te zetten... zowel voor Uzelf als voor deze lokale bevolkingsgroepen, Uw toekomstige potentiële plaatselijke & lokale achterban voor de volgende aankomende verkiezingen... !! ...Maar we wijken af.

(zie vervolg...)

22-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze kandidatuurstelling... (vervolg)

(vervolg)

Zoals U wellicht weet draagt Vlaanderen ″Voetballen″ & ″de koers″, net zoals ook ″konijn met pruimen & Trappist″, alsook ″Vlaamse Stoverij met Blonde Leffe″ & ″Typische Belgische Frieten″ uit als zijn betere streekcultuur, het zit ons tenslotte net zoals de baksteen in de maag, met Ossewit diep in ons koekenbroden hart ingebakken. In het kader van onze Queeste ~inderdaad Yves, zowel Uw roeping als de mijne~ willen wij dit ook ten volle & op alle mogelijke manieren benutten. Wij dachten daarom onze Karavaan van Veldonderzoekers rijkelijk aan te vullen met onder andere... ″Onze eigenste voetbalploeg″, evenals ″Onze eigenste Wielerploeg″. Wij twijfelen intussen nog sterk over een eigen Fanfare & een leuk majorettenkorps, want we willen tenslotte géén enkele bevolkingsgroep daarbij voor 't hoofd stoten !! Zoals u waarschijnlijk weet zijn dit alle twee ~voetbal & de koers dus~ sporten die beiden als randfenomeen... inderdaad !! ...″werkverschaffing bieden″ !! Ik denk daarbij aan de vele parkingjongens die zullen noodzakelijk zijn voor op de bussen van toeristen te passen als die tijdens zo'n match op één of ander ver weiland worden geparkeerd, U weet niet elk gehucht heeft daarvoor grote & ruime parkeerplaatsen. Evenals de plaatselijke Hotdog & hamburger-verkopers, of de verstrekkers van noodzakelijke sanitaire faciliteiten. De souvenirverkopers van de plaatselijke ploeg &/of de plaatselijke kampioen. De plaatselijke biersteker... De coiffeurs & plaatselijke kledingzaken, want iedereen wilt er tenslotte goed uitzien op zo'n dagen... Kortom zéér belangrijke economische activiteiten die... inderdaad... ervoor zorgen dat de plaatselijke bevolking eindelijk eens zijn koopkracht door inkomsten ziet verhogen. In alle opzichten is dit alweer een overduidelijke Win-Win-Situatie, tot grote tevredenheid van inderdaad... IE-DER-EEN !! ..& Ik durf daarbij zelfs te denken aan het grote potentieel van super ~grote~ sponsors die zich hiertoe, hoe dan ook zullen aangetrokken voelen. ...& zoals U weet is ware sponsoring niet meer dan een goeie investering, lees : pas een échte belegging voor de toekomst !! Beseft U wel hoeveel Typische Vlaamse wegen er op dit ogenblik nog zijn zonder één km reclame & beseft U wel ten volle welk een verlies dit voor de schatkist is !?... Ik durf te stellen dat een mega-concern zoals Unilever, of dat voedselbedrijven zoals Hak, Bonduelle, Campina, Zwan, Unox, Coca-Cola & diens meer hier wel degelijk brood zullen in zien & dus ook zullen willen meerijden in het rijkelijk zog van onze Karavaan & niet alleen om kennis maken met een plaatselijke bevolking die zich anders in zijn duiven- of konijnenkot vanachter in den hof verstopt, maar vooral om zijn produkten in deze onderontwikkelde & economisch onontgonnen regionen van ons land aan te prijzen, méér nog he-le-maal GRATIS uit te delen !!... Het is alom bekend dat de sponsors die in zulke karavanen meerijden, niet alleen véél geld betalen om dit te MOGEN doen, maar meer nog zich qua geschenken geven op zulke momenten zéér altruistisch opstellen door het gratis uitdelen van allerlei onnuttige frutsels. Het is toch reeds geschiedkundig bewezen dat daar waar men vroeger glazen kralen & spiegeltjes uitdeelde aan een plaatselijke bevolking in ruil voor de gouden sieraden waarmee dat deze inboorlingen zich tooiden, dat dit ook lukte & geloof mij, dat lukt nog steeds. Daarom geeft men nu in Franse & andere plaatselijke koersen, ook drinkbussen, klakskes, vlaggen allerhande & andere gelijkaardige rommel weg. Maar het is geweten dat alle Franse koersen reeds op voorhand verkocht ~althans toch de reclamekaravaans~ zijn voor een appel & een ei, want Fransen leven liever als ″God in Frankrijk″ dan dat ze er voor willen werken & wie geeft ze daarin enig ongelijk... Ik stel dus voor van dat fenomeen ook meteen ten volle te benutten & dus contractueel strikt te laten bepalen wat men wél mag geven & wat niet !! Wij zien alsnog dus geen problemen in eten, zolang het maar deftig & eetbaar is, de modale Belg eet immers graag goed & zoals U weet is een goed gevulde Belg tenslotte "Een Tevreden Belg" !! Wij zien ook géén punt in zaken zoals ″nuttig huisgerief″... Nu we weten uit de Gazet De Morgen dat 1 op de Belgen toch wel wat problemen heeft met zijn wasmachines, mag dat er voor ons ook bij... Die 5 of 10 gratis uitgedeelde wasmachines per bezochte gemeente zal volgens onze Experten, al meer dan een goeie respons opleveren. Microwaves & Flatscreen-TV's daarentegen achten wij enkel toegelaten, mits deze aangeleverd worden in combinatie met een fiets & de noodzakelijke rollen die daarbij voor de nodige groene energie zullen zorgen, want we willen géén ruzie met de Groenen... Wij zagen dienaangaande al enkele zéér goeie reclamefilmpjes van €lectrabel of was 't van één van die andere kornuiten op TV, dus het bestaat !!... Wij opteren dus in deze voor het model dat Hector jaren geleden in de bakkerij van zijn Nonkel gebruikte, want dat had ook de meest uitgebreide mogelijkheden... we veronderstellen daarbij dat dit procédé nu toch zo stilaan op z'n punt zal staan. Verder zijn wij ook geen echte voorstander van papieren kadokes, zoals daar zijn : de reis- & de vakantie-cheque, de ″te-goed-bonnen″, de ″goed-voor-bonnen″ & verder van dergelijke rommel. De Modale Belg heeft het niet voor papier & is immers niet alleen een slechte lezer, eveneens een slechte & vooral een zeer veel klagende reiziger, we gaan dus dat probleem daarmee niet meteen opzoeken !! Maaltijdcheques daarentegen moet kunnen, dit gaat tenslotte om het verstrekken van een volwaardige maaltijd. In het Kader van ook de ″bestrijding van Honger″ lijkt me dit wel een 100% overigens zéér goeie treffer !! ...& Gratis leesbrilletjes daarentegen moeten volgens ons dan ook weer wel vrijelijk uitgedeeld worden, kwestie van de tegenwoordige fijne print van sommige handelsovereenkomsten duidelijk te kunnen lezen in de toekomst. De meeste bedrijven bezuinigen voor ons part te veel op drukkosten, anders zouden ze die zaken trouwen niet zo klein afdrukken. Zoals dus reeds gezegd dachten wij voor dit soort contracten in elkaar te bricoleren aan een echte specialist terzake... Wij hebben dacht ik in onze regering genoeg specialisten zitten die dat op papier wel waterdicht in elkaar krijgen gezet. U zou dit ten andere eens aan Uw goeie vriend Guy Verhofstadt kunnen vragen nu die toch geen Eerste Minister meer is & aldus heel veel vrije tijd over moet hebben, of die dat niet wilt doen. Gezien wat ie in z'n 3 regeringen voor elkaar heeft gekregen op papier lijkt ons dat overigens zo geen slecht idee !! Ten ander, als Experten inzake overleving kunnen & durven we stellen dat er genoeg waterdicht & vooral watervast papier bestaat. Enkele van onze ervaringsdeskundigen in ″The Field″ hebben daar afgelopen zomers & winters ook proefondervindelijk in dienst van de wetenschap & van de mensheid onder gekampeerd, zelfs onder geslapen bij grote regenbuien... & het bestaat !!

Ziet U het al voor zich Mijnheer De Eerste Minister, beste Regeringsleden, Meneer de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding ! ...Met onze grote wielerkaravaan voorop, zullen we ein-de-lijk eens gemeentes als Anzegem, Ichtegem, Grave, Zonnebeke, Raeren, Bitsingen, Kasteelbrakel, Ecaussinnes, Anderlue, Morlanwelz, evenals zovele anderen eindelijk betrekken in de grote wielersport, kortom betrekken in het ware leven !!... Welke Burgervader droomt er niet al jarenlang van om ″zijn″ Gemeente geen deel uit te laten maken van een Grote Koerswedstrijd ?!... Alleen al omwille van dit heugelijke feit, zullen wij... U & Uw ploeg dus Mijnheer De Eerste Minister in een ware triomftocht ontvangen worden !! Weggedeemsterde fanfares zullen opnieuw hun koper vlijtig poetsen, maar ook uniformen & rode lopers zullen daarbij vanonder het stof worden gehaald... Daarbij zullen ook plaatselijke rondgangen & ″Oude Gebruiken″ onmiddellijk terug in ere worden hersteld. Ik denk daarbij zo bvb aan het ″eierwerpen in Kruishoutem″, het ″Mesthoopworstelen″ van Bavikhoven, dat sedert het Mestdecreet in onbruik is geraakt uit schrik voor de vele boetes van niet aangegeven & verscholen mesthopen. Allemaal niet zo onbelangrijk, er zal dus binnen de korste keren 'n echte Gemeentelijk Specialiteit bestaan, zoals ″varkenshart gevuld met peperkoek″ uit Grez-Doiceau, evenals een plaatselijk biertje of wijntje worden gebrouwen, zoals de nieuwe ″Destelbergse Geuze″... kortom, de ″Waere Vlaamsche Traditionele Cultuur″ zal terug in al Zijn Waarden, Zijn Eer & vooral in al Zijn Glorie worden hersteld. Om niet te vergeten dat alle dorpels & plankieren eindelijk eens grondig zullen worden geschuurd met bruin zeep of met javel zoals het overigens hoort & niet vlug-vlug afgegoten met een emmerke water zoals nu maar al te vaak gebeurt ...& dat zal allemaal geschieden, om toch maar een zeer goede indruk te maken. Wij willen daarbij onze talloze groendiensten niet vergeten, die nu eindelijk eens al hun schoonste blommen zullen kunnen laten zien & die er onverwijld werk zullen maken van fris gemaaide & propere speelweiden zonder hondenstront. Het behoeft verder toch geen uitgebreid tekeningetje beste Yves... zoals iemand die naar pieren schoddert met de riek in een gazon om daarmee te gaan vissen, zo zal van heinde & verre van ons schodderen er een massa volk komen aanzetten om te zien naar dit puike volksfestijn. Hierbij moedigen wij zaken aan, zoals het gratis verschaffen van ″pensen met compot″, ″friet met stoverij″, ″konijn met pruimen″, ″mosselen natuur″, ″paling in 't groen″, ″wafels″ & dergelijke meer... Allemaal uiteraard rijkelijk overgoten door ne Stella... Je bent tenslotte maar thuis, daar waar jouw Stella staat. Een fris verkoelende Maes voorzien we voor het hete dansgedeelte & Jupiler uiteraard voor tijdens de voetbal... Ook zien we een aandeel in sponsoring van onze andere grote wereldwijde bekende biermerken. Laat Heineken & Duff daar maar eens bij verbleken !! Wanneer onze karavaan dus tenslotte op het Gemeenteplein toekomt, als 't al niet de plaatselijke Grote Markt is waar hij zal neerstrijken, zal dus duidelijk niet alleen onze aanwezigheid opgemerkt worden... Dit Socio-Culturele project zal onmiddellijk alle aandacht krijgen die het verdient. Om deze massa in goede banen te leiden, denken we aan de Kakkewieten & het Peulengaleis of zelfs aan Rob van Oudenhoven, zegt U zelf, wat die man met z'n XIII-werken heeft klaargespeeld, daar kan onze vorige regering aan tippen voor de nog steeds niet opgeloste communautaire kwesties... 's Avonds zullen wij ~uiteraard onder luidkeelse aanmoedigingen van ons gans Team Medewerkers, wij doen immers aan Teambuilding~ de jongens van onze voetbalploeg laten sjotten tegen de plaatselijke of landelijke voetbalploeg & uiteraard om de plaatselijke vrede te vrijwaren, alsook om een echte feestroes te garanderen, zullen wij dit soort wedstrijden ook wel steeds op de een of andere manier verliezen... Dienaangaande kunt U ons misschien de voetbalploeg van ″De Kampioenen″ bezorgen, met hun intussen 20-jarige bekendheid, lijkt ons dat overigens ook nog een goede Promotie voor hun film die er aankomt in 2009. U ziet het, ook hier zullen we voor IE-DER-EEN er een ontegensprekelijke Win-Win-Situatie kunnen van maken !! Na deze & gene, de andere plaatselijke Culturele activiteiten, waarbij ik denk aan een vrij podium voor de jongeren, in nauwe samenwerking uiteraard met het programma ″Idool 2008" of "Artiest 2009″, een plaatselijke Miss-wedstrijd voor 'n plaatselijke ″Miss Platte Kaas″, of de ″Miss Confituur″. Verder ook aan culturele evenementen die dan uiteraard de waarden van het Belgische Volk zullen weerspiegelen, zoals een overzichtstentoonstelling van ″100 jaar sigarenbandjes″, ″Postzegels uit Afrika″ georganiseerd door Oud Witte Paters, de ″Berenbeurs″ ingericht door de kantklos-club & de naaigilde... ″Vogelaars in de Kempen″ met een vogelbeurs van onze vogel-vrienden, enzovoort-enzovoort... Uiteraard zal dit festiviteiten-evenement aangevuld worden met proevers-standjes van ″Le Vrai Saucisson Ardennais″, ″La Vache Qui Rit″, ″Oud Brugge″-kaas & dergelijke meer... Bij dit alles zal er uiteraard rijkelijk bier & andere dranken zoals Coca Cola of Pepsi worden geschonken & in de late avonduren gebeurt dit in de door ons neer gepootte authentieke Vlaamse nostalgische spiegeltenten waar aldus ″hét volk″ & zijn Regering ~de Uwe dan wel te verstaan~ samen met de hordes van dui-zen-den toegestroomde ~overigens toch wel~ rijke toeristen eindelijk kan verbroederen & daarbij zal kunnen dansen tot in de vroege ochtenduren. Onze diensten zullen zich daarbij uiteraard anoniem onder de massa begeven om aldus in alle stilte & alle onopvallendheid het nodige veldonderzoek te doen naar ware & valse armlastigen, want ook die zullen zich ook van heinde & verre komen aanbieden, aangezien het gaat om gratis eten. De eersten zullen wij als Experten vooralsnog onmiddellijk herkennen & als tijdelijke Gulp, rigoureus van een rolletje eet- & drinkbonnetjes voorzien waarmee ze zich aan andere standjes verder mee zullen kunnen bevoorraden, anderen zullen wij noteren als ″verder te onderzoeken″... Wij zullen daarbij het niet nalaten om te kijken naar het gebruikte vervoermiddel waarvan men zich bedient om zich naar deze festiviteiten te begeven... Gebruikers van roestige, duidelijk overjarige fietsen zullen evenwel onze bijzondere aandacht genieten, Mercedes- & porsche-gebruikers zullen wij evenwel ook noteren voor onze vrienden van de Belastingen. Alle Steden, Gemeentes & Dorpen die wij aandoen zullen deze feestelijkheden ook minstens één week dienen verder te zetten, kwestie van de plaatselijke middenstand even een economische boost te geven. Souvenir-standjes & typische Vlaemsche Attracties zoals ″De Lutte Met Den beer″, evenals toeristische activiteiten zien wij dan weer graag vrijgesteld van Taks & BTW, een kwestie van de ″Typische Vlaemsche Cultuur″ toch enigszins te steunen & vooral wat aan te zwengelen. Bij festiviteiten die langer als een maand duren, vinden wij ook dat dit dient gesubsidieerd te worden als ″Cultureel Evenement″...

Laat mij ~mij tussen neus & lippen~ zeggen beste Yves, dat U beter zaken zoals de begrotingskwestie overlaat aan een boekhouder die weet hoe & wanneer ie dubbel moet boeken & vooral weet wanneer dat duidelijk NIET moet doen... Zoals reeds gezegd, wij boeken dit soort kosten vooraf ″enkel″, maar voor alle duidelijkheid toch dubbel berekend... Bij onze ″kostenraming″ kiezen wij rigoureus voor het ″duurste van het beste″, nadien nemen we echter ″het beste van het goedkoopste″, dan weliswaar genomen als ″een beslissing in een helder moment″... U begrijpt waarschijnlijk dat wij nadien dan nog met een mooie som aan werkingsgelden overblijven in onze kas... Wij sluiten ten andere onze boekjaren steeds positief af, wat U in Uw geval ook beter zou beginnen te doen... U begrijpt hopelijk dat dit alleen maar een Win-Win-Situatie kan opleveren in ons geval, een Win-Win-Situatie die U & Uw huidige Regering overigens alleen maar mede ten goede zal komen. Wij ~ik & m'n puike Associés~ zien U echter eerder tot Uw volle recht komen bij de Opening van 't Volksfeest dat voor, tijdens of na de bijhorende Culturele Activiteiten zal plaatsvinden. ...& Natuurlijk bij de opening van het nieuwe Geitenparkje, dat naar aanleiding van Uw komst wel degelijk zal aangelegd worden. Zegt U nu eens zelf... welke Gemeente in Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, het Brussels Gewest, zelfs Wallonië & onze Duitse Oostkantons, zal afzien van de idee een authentieke "Lete-è-è-è-è-rrrm" in zijn Nieuwe Geitenpark te zien grazen & zij die zulk een geitenpark nog niet bezitten, zullen daar zeker maar al te graag werk van maken. Van Luxemburg tot aan de Noordzee zullen er binnen de korste keren plaatselijke variantes gekweekt worden... Ik zie het al uitgeschreven staan (sic) ″De 'Gullegemse Leterme' die door een duidelijk waarneembaar verschil in z'n vacht afsteekt tegen de Nossegemse, De Zandhoofse & de Lierse Variant″. Naast de onze welbekende Azaleas zal Kris Peeters nu ook niets anders kunnen, dan daar ook meteen het nationaal economisch belang van te moeten inzien & van ook hier een volwaardig Universitair Genetisch Project hiervoor in het leven te roepen...& ook dit is weer werkverschaffing Mijnheer De Eerste Minister !! Wij denken in het kader van onze Festiviteiten ook even verder aan de daarbij toch wel vele tijdelijke functies die u dienaangaande tijdelijk niet alleen zult kunnen, maar terdege zult moeten waarnemen... Ziet U het al voor zich wanneer U dat aan Uw C.V. zult kunnen toevoegen... gaande van Ere-schepen, Ere-Burgemeester, Ere-Burgervader, Ere-Voorzitter, Feest- & Nachtburgemeester & allemaal diens meer... meestal ook functies waar al dan niet kleine ~overigens voor de belasting~ te verwaarlozen zitpenningen aan verbonden zullen zijn... allemaal ook functies waar u geen enkele daadwerkelijke beslissing zult moeten nemen, laat staan enige daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor zult moeten opnemen... Alweer een volkomen Win-Win-Situatie mijn Beste Vriend !!

Niet onbelangrijk is het volgende aspect... Mijn persoonlijke Coach voor Media, Marketing & Merchandising voorziet nu reeds een overduidelijke interesse van ABC, NBC, BBC 1 & BBC-world, TV-Tokio, TV-Moskou, TV6, NOS, WDR, ZDF, ARTE, TELE 1 t.e.m. 3, RAI, TRT, van RTL1 tot & Met RTL4 enzovoort-enzovoort voor dit fenomeen. Denkt u eens aan alle mogelijke TV-rechten die dit ja-ren-lang zal opleveren & waarvan een niet onaanzienlijk deel toch wel naar de belastingen, zijnde de schatkist zal afvloeien & dat dank zij U !!... Mocht de VRT , Canvas & de VTM daarbij ook nog eens de nodige belangstelling & inzet kunnen opbrengen, kan dit ~& dat hoeft geen groot betoog~ alleen maar een nog groter succes opleveren voor programma's als : ″Vlaanderen Vakantieland″ , ″Vlaanderen anders Bekeken″, "Vlaanderen Binnenste Buiten", ″De achterkant van België″ & diens meer... Waar België nu slechts ten dele is is ontgonnen als toeristisch gebied, zal nu de 32.545km² ten volle hiervoor benut kunnen worden... 32.545km² als een ″Authentiek & Levend Kunstwerk″, een volwaardig "Cultureel Attractiepark" met vooral een hoge Culturele Waarde !!... Géén Bokrijk meer, maar ″België″ !! ...& hoe ?! Gewoon op zijn best... Elke Belg vanaf nu beroemd & Bekend, elke Belg een Acteur !! ″Familie″, ″Thuis″, ″Wittekerke″, het verbleekt of beter nog, het zàl allemaal wegdeemsteren met België als "Internationaal Cultureel Evenement", een Mega-Soap die 365 dagen op 365 per jaar zal duren & bovenal zal renderen !! De werkelijkheid overtreft nog altijd elke fantasie !! De verwachtingen alle stoutste Dromen !! De Efteling, Plopsaland, Disneyland Parijs... ze zullen hierbij allemaal stuk voor stuk verbleken, vooral na een Nachtje doorbrengen... Of het nu op de beruchte duivenzolder is van Alois Verbiest waar men ″als typische duivenmelker″, ″wacht op 't breken van de eieren″, of ″op het vallen van de duiven″ slaapt... waar men kan logeren tussen de prijsbeesten, want Alois Verbiest is wel dé grootste duivenmarchand van België die uitvoert tot in Japan of Saoedi Arabië... dan wel in de beruchte ijzeren bed uit 1858 van mémé zaliger in de ″Chambre Pour Voyageurs″ van Familie De Gryse in Langemark-Poelkapellen, het zullen allemaal Authentieke éénmalige & niet te overtreffen ware Culturele Ervaringen zijn, die vooral zullen smaken naar méér !! Weliswaar quasi onbetaalbaar voor de modale Belg, maar ik ben er zeker van dat die daar niet echt zal van wakker liggen. Alois slaapt bij mijn weten liever bij zijn Yvonne in het echtelijke bed, dan wel op z'n duivenzolder, laat staan in ″Chambre Pour Voyageurs″ in Langemark-Poelkapellen.

Het behoeft géén tekeningetje beste Yves, dat er met het wegvallen van de beruchte & vooral te duchten Belgische grensposten door dat Europese gedoe, een puikje aan degelijk personeel is verloren gegaan... om nog te zwijgen over het verlies van inkomsten uit boetes omdat men weer eens iets had ingevoerd zonder ″aan te geven″... er was zonder meer ook plots de teloorgang van de vele schone gebouwen, een zwerk staatseigendommen die plots van de een op de andere dag niks meer waard waren... Kijk maar naar onze voormalige Minister Reynders die onlangs nog in het kader van de Belgische schuld te herschikken nogmaals tevergeefs geprobeerd heeft om die te koop aan te bieden, zonder één succes, want hij moest er geld bovenop bij geven.... Zeg nu zelf, wie wil er nu op de grens gaan wonen... zeg nu zelf, zoals bekend is dat altijd tweemaal belastingen betalen, iets waar wij geen enkele Belg ~bereidwillig als ie is~ toe in staat achten !! Dit alles kan dus nu wel meteen à la minute in al zijn eer & glorie hersteld worden, zelfs met een kleurig likje verf worden opgefleurd & dienst doen als... inderdaad !! U raad het meteen... Een ingang van het 32.545km² grote ″Cultureel Domein België″ !! Daar waar ski-gebieden een ski-pas verkopen voor de gele, de rode & de zwarte pistes, daar kan België meteen een lesje van leren !! Ook U kan dit principe met dit gaan toepassen... De klassieke doorreis-pas, waarbij men de verplichtte aangegeven routes dient te volgen, zich enkel uit z'n wagen mag begeven op de aangeduide plaatsen voor pis- eet- & drank-pauzes, uiteraard allemaal aan redelijke & democratische prijzen aangeboden. Verder de ééndag-pas, een week-kaart, een maandabonnement 1ste klas dan wel 2de klas dat desgevallend kan verlengd worden ...& uiteraard de jaar-pas, het jaar-abbo zoals ze nu zeggen ...& zelfs in dit laatste kunt U degradaties aanbrengen gaande van de gewone jaar-pas tot de V.I.P.-jaar-pas, die dan weer tal van andere voordelen biedt... Verder kunt U per gebied te werk gaan, te vergelijken met de zones van onze vrienden van ″De Lijn″, de stads-zones & de gemeentelijke zones zijn 't goedkoopst & hoe meer men de achterliggende gebieden wilt betreden... uiteraard ook ″hoe duurder″. Exclusiviteit dient betaalt te worden, de oude tijden van het apen-gapen voor niks is daarmee ook voorgoed voorbij ! U beseft toch de potentiële kracht van België, het kloppende hart van Europa op dit gebied, hoop ik ?!! Zoals U weet zijn wij een internationaal kruispunt op elk gebied... zowel qua politiek als qua handel, laat staan qua reizen... Door La Belgique tot ″Attraction Vivante de L'Europe du 21 siècle″ te maken... genereren wij... INKOMSTEN... beste Yves !! Harde €uro's & daaraan verbonden, ook een hele zwik werkverschaffing !! Vergeet toch dat autowegenvignet Yves... onze wegen zijn authentiek & vooral typisch Belgisch... in niets te vergelijken met de Nederlandse, de Franse, laat staan de Duitse !! Maak ook hier een duidelijk statement & er meteen een Win-Win-Situatie van door België te verheffen tot ″Erkend Europees Cultuurpatrimonium″, U zal er op de koop toe nog voor gesubsidieerd worden ook, allemaal uit die grote Europese Roompot... Zoals U weet zijn onze snelwegen momenteel al een attractie op zich... net zoals tal van onze secundaire & onze landelijke wegen... Géén enkele Europeaan van de hierboven vernoemde landen die nu weer eens niet diep zucht als ie weer eens met z'n wagen dit land moet passeren... Zet het nadeel daarom ook NU om in Uw direct voordeel !! Hoe gedragen mensen – TOURISTEN in dit geval zich bij het gebruik maken van een plaatselijke attractie, dan neemt men daar telkens ook alle ongemakken vandien bij... Zegt U nu zelf Yves... wanneer U bij een familievakantie in Frankrijk weet ik veel welke Grot bezoekt uit een prehistorisch tijdperk & U daarbij Uw nieuw aangekochte zomerschoenen verknoeit omdat U door 2 miljoen jaar oud slijk moet baggeren, maakt u daar geen enkel punt van & wel omdat het eigen is aan de door U bezochte attractie !! Het is U toch welbekend... de plaatjes met de vermelding ″De directie acht zich niet verantwoordelijk voor ongevallen &/of voor beschadigingen bij het gebruik van deze of gene attractie″...!! Als Eerste Minister van een land zoals België kunt U daar niet onderuit beste Yves... Mààààrrrrr, als Manager van een waarlijk ″Levend Museum″, met daarbij horende evenementen & een hoogstaand ″Cultureel Pretpark″ kunt u dat wel !! Niemand zal nog enig probleem maken van de slechte wegen, omdat dit nu éénmaal bij de Museale aspecten van het ″Kunstwerk België″ hoort... Niemand maakt er een punt van een modderig binnenerf van een vierkantshoeve in Bokrijk te bezoeken, maar de toerist die over een opgebroken ″grote Markt″ van één of andere stad in een huidig België moet baggeren, die maakt dus inderdaad & met alle recht van z'n kloten... Snapt u de nuance Mijnheer de Eerste Minister ?!... Zoals Dé Quaremont in al die voorbije jaren een attractie geworden is, zo zal dat ook met de Brusselse ring & de Viaduct van Vilvoorde, evenals met de E313 Antwerpen-Luik gebeuren... doch enkel wanneer U dit in functie van ″Cultuur-historische Site″ & ″Attractiepark″ bekijkt... Op termijn kunt u daar zelfs prijzen aan verbinden... U trotseert de E313 van Antwerpen tot in Luik zonder verlies van schokdempers &/of uitlaat... U geeft de mensen een erkennings- of een ereteken, eventueel zelfs een volwaardige ″Prijs Van Verdienste″. Erkende Mensen & beloonde mensen, zijn dankbare Mensen Mijnheer De Eerste Minister, dat soort mensen hoort U toch ook nooit klagen... Vandaar ook mijn hoge Consultancy-loon... U moet dit echt beschouwen als de prijs die U betaalt omwille van mijn ervaring & mijn positieve kijk op dit soort zaken...

Maar, zoals U ziet zijn we nogal snel vergleden naar de randfenomenen die er door onze benaderingswijze van het ″Probleem België″ zijn ontstaan, maar besef... uit het niets van de chaos wordt in onze handen wel degelijk ″iets″ gecreëerd... Wij zijn dus zo vrij op dat toch wel goede spoor terug te keren & dienaangaande onze uiteenzetting daartoe verder aan U te verduidelijken... Het moet U intussen waarschijnlijk overduidelijk zijn dat onze Expertise & Consultancy-capaciteiten niet zomaar te onderschatten zijn, zij zijn zelfs met géén van de U welbekende te vergelijken !! Laat ik hierbij U het andere voorbeeld geven van : Het reeds 75 jaar bestaande kruideniertje ″Suske Wiet″ in Vleteren, dat tot voor ons bezoek aan Vleteren gemiddeld slechts 1,7 gemiddelde klant per dag zal gekend hebben. Deze familiale kleinhandel zal na ons doorreizen & verblijf in Vleteren open gebloeid zijn tot een florisante zaak waar honderden buitenlandse toeristen zullen aanschuiven in rijen van 2 dik voor Suke Wiet zijn alom gekende ″Grùùn Heps″...Evenals voor de ″verse″ kousen, die naast de ″blauw belegen″ Jonge Hollandse kaas kan gekocht worden... Geen mens die het kocht in Vleteren, nu echter wel door de Japanse, de Amerikaanse, de Koreaanse & de Britse Toerist. Het hoeft dus geen betoog dat elk echelon van onze bevolking hier zijn vruchten mede zal van plukken. De ″Foto's voor Touristen″ zullen niet zoals nu alleen in Brugge, Brussel & Antwerpen welig tieren, maar zo ook bij ″Mie Patat″ in Scheldewindeke die gewillig ~uiteraard voor een kleine financiële vergoeding~ poseert in haar authentieke plaatselijke & traditionele klederdracht, de blauwrood geruite vooraan dicht geknoopte nylon voorschot zonder mouwen over de vleeskleurig gaine samen met de purper gebloemde rubberen galoschen. Haar verschijning & présence zullen in het België als ″Cultureel Domein België″ van haar, net zo goed een duur betaalt toeristisch monument maken als de Zimmertoren in Lier !! Wees er U dus nu & de komende tijd van bewust, dat onze onderzoekskaravaan die België overal ter Stad & ten velde zal doorkruisen, ook op elke plaats, hoe godvergeten zij nu ook is, zijn positieve invloeden zal achterlaten !! Wij zien hier dus waarlijk een zuivere Win-Win-Situatie liggen die U echt niet over het hoofd moogt zien. Denkt U daarbij eens aan de lokale tewerkstelling, de middenstand, al die openbare diensten die nu stagneren & vast roesten, die zullen wèl MOETEN ~nillens willens~ groeien !! Elke gemeente zijn Toeristische Dienst met begeleide stads- of dorpswandelingen. Kijkt U maar naar de Groenen beste Yves toen ze elk onkruidveldje tot een te beschermen & aldus te subsidiëren groengebied lieten uitroepen !! Nu worden daar duur betaalde ″natuurwandelingen″ gegeven met ″boomknuffeltherapiën″, ″Collectieve ochtendlijk pisdrinksessies gevolgd door een uiteraard op blote voeten gedane dauwwandeling door een levend groen netel- of distelveld″ ...allemaal opdat mensen terug zouden voeling krijgen met de natuur... & geloof me voor de schamele prijs van 150€ per persoon waarbij U als extra 2 bomen mag knuffelen & thee mag drinken van de nog zelf dan vergaarde pisseblom... Lukt het deze groene jongens vrij aardig ! Ik kan het U bij deze zeggen, U krijgt deze voeling gegarandeerd !! Dit is reeds ten andere Wetenschappelijk bewezen.

In het verlengde hiervan willen we met U ook wel hebben over de andere onmiskenbare ″revenues″ & quasi totaal ander toch wel belangrijke Culturele aspecten, vooral de aspecten van Merchandising dan & alsook de vooral Financiële inkomsten die onze Consultancy & Expertise U & Uw regering zou kunnen opleveren... Er zijn in dit kleine land in het hart van Europa zo'n zowat 589 erkende Gemeentes & Steden die tot op heden niet allemaal hun graantje hebben kunnen meepikken van de Europese koek. Met Onze Queste, zoals u kunt lezen ~een overigens volwaardig innovatief project~ zullen elk van deze 589 Steden of Gemeentes dat ook concreet kunnen doen. Ik denk daarbij aan Gemeentes zoals het eerder voornoemde Vleteren... of Zuienkerke die nog niet eens op het internet zijn terug te vinden, omdat het daar geeneens z'n eigen internet-adres heeft... & dat in 2008 ?! Al deze 589 Steden & Gemeentes zullen hun inkomens zien verdubbelen, als ze het niet zullen zien vertienvoudigen !! Het Tourisme zal even spectaculair stijgen, met een minimum van op z'n minst 500% à 1000%. Denkt U daarbij maar gerust aan de sterke ¥en die we gerust als tweede munteenheid mogen beginnen accepteren. Denkt U verder maar aan de vele royale Sabam-inkomsten als al onze Gemeentelijke & Stedelijke Volksliederen wereldwijd op CD zullen worden beluisterd... De souvenirindustrie zal een ongekende boost kennen Mijnheer De Eerste Minister, daar kunt U nu reeds van op aan !! Net zoals de Horeca & de voedingsindustrie florissant zal oplev(er)en met de veelheid van Gemeentelijke Specialiteiten... ″Varkenshersenen Mathilde″ uit Bastenaken bvb voortaan ook gecommercialiseerd voor export naar de rest van de wereld... Daar waar men nu of per fax, of per telefoon, zijn bakske Westvleteren moet reserveren bij de Paters Trappisten aldaar & hiervoor nog eens een lange wachttijd ter plaatse moet incalculeren voor men die in ontvangst kan nemen... zo zal men voortaan ook hetzelfde dienen te doen voor het nieuwe Gemeentelijke biertje van Tintigny dat daar binnenkort zal gebrouwen worden & dat dus ook zeer snel een zeldzaamheid zal zijn !! Zoals wij daarnet spraken van onze terug in voege gestelde voormalige Douanierskantoren die terug in ere gesteld gaan worden, gerecycleerd als Entrees voor dit grote Vakantiedomein, ook daar zullen binnen de kortste keren souvenir- & andere shops aan verbonden worden, regelrechte shop- & Winkelparadijzen, met een keure aan stallekes allemaal op franchise... Het zou ten andere goed zijn om daar ook ineens ″Tax-Free Zones″ van te maken voor diegenen die het ″Cultureel Domein België″ slechts wensen door te reizen. Op de eerder vermelde stopplaatsen die ik hier dienaangaande vernoemde zou een kantoor met alsnog te verkrijgen ééndag- & andere pasjes toch ook aanwezig moeten zijn, want er zullen genoeg toeristen zijn die onderweg toch nog van gedachte zullen veranderen, ook op deze algehele Win-Win-Situatie dient U nu reeds van bij de aanvang in te spelen...

Tot slot willen wij het bij deze wij ook hebben over de vele andere mogelijkheden van Onze Karavaan... Zo bijvoorbeeld ″De pensioenbus″... met als credo : ″Als U niet tot in Brussel geraakt, dan komt Brussel wel tot bij U !!″... U zult onmiddellijk merken dat er naar aanleiding van ons bezoek aan hun gehucht, hun gemeente, hun dorp of hun stad... er heel wat mensen zullen zijn, die wegens hun commercieel inzicht & de bereidheid om op zulks een fenomeen in te spelen, dat die zullen ″binnen zijn″ voor de rest van hun dagen & daarmee dus ook meteen met pensioen zullen willen gaan om nu maar eens te kunnen rentenieren... Maar, twee vliegen in één klap... zo kunnen Uw medewerkers meteen ook de misbruiken vaststellen van mensen die nù heden ten dage zogezegd met een pensioen van zegge & schrijven driehonderd (300€) €uro kunnen leven... U zult meteen zien hoe de vork aan de steel zit, waar mensen toch stiekem koeien, varkens, schapen, kippen & konijnen kweken, om deze daarna in 't zwart te slachten voor eigen & andere familiale consumptie. De ontelbare vele verborgen groenselhofkes die toch wel voor niet onaanzienlijke zwarte inkomsten zorgen zullen ook meteen door Uw diensten kunnen worden gecatalogiseerd & aangepakt. Gedaan met Pépé François die de uitgestrekte familie Janssens van zijn patatten voorziet & daarmee zijn pensioen van 365,75€ aanvet. Verder denken wij uiteraard ook aan de diensten zoals De Belastingen : ″Taxes on Wheels″, die meteen inkomsten zullen kunnen regenereren uit het vele standengeld dat daar toch wel ter plaatse voor het rapen zal liggen. Verder meteen ook zicht zullen hebben over de werkelijke inkomsten van sommige van onze Middenstanders & alzo ook meteen het vet van de soep zullen kunnen scheppen, voor dit door boekhoudkundige truukjes terug gebracht wordt tot nul. Deze sector kampt zoals u weet met tijd- & manschappentekort, wel door ons initiatief zal deze zorg vanaf nu ook voor eeuwig & altijd voorbij zijn. Zeker nu deze amb(e)t(ant)enaren direct met de bus op hun werk zijn, zal dit per ambtenaar toch zo'n twee uur per dag opleveren & dan heb ik 't nog niet over de dienstreizen & de kosten die hiermee zullen gereduceerd worden tot een minimum. Een voorbeeld... Belastingen innen kan nu terug op de klassiek beproefde ouderwetse manier gebeuren, dit wil zeggen de plaatselijke controle zal terug daadwerkelijk & vooral concreet zijn, door dat de incasserende ambtenaar ter plekke kan & zàl afstappen. Overtredingen zullen dus ook meteen kunnen vastgesteld & geverbaliseerd worden & ook meteen worden geïnd... U betwijfelt dit toch hopelijk niet ?! Door deze directe controle ter plaats zal snel genoeg blijken dat het tuinchaletje dat achter in de hof staat bij menige Belg, dus degelijk niet zijn zo gezegde kantoor is van waaruit hij zijn commercieel bijberoep behartigd, maar wel degelijk het kot waar zijn in 't zwart betaalde zomerterras weggestopt staat. ..sterker nog durven wij te beweren dat als wij zien dat er geen kabel in de grond steekt om direct te innen met de bankpass &/of dé proton-Kaart, wij er zullen op toezien dat er uit onze werfreserves werkvolk dienaangaande kan gesommeerd & opgevorderd worden om ″te werken″ i.p.v. van op hun luie krent te liggen profiteren van de royale uitkeringen die er tot nu toe worden voor uitgekeerd & aldus zal er op deze wijze op een vrij tot zéér korte tijd toch deze broodnodige kabel gelegd worden. Wij denken daarbij ook in samenwerking met Justitie aan een Win-Win-Situatie, zoals aan de vele taakstraffen die op deze wijze toch nog een zeer nuttige & vooral voor de staat zeer rendabele arbeid kan zijn... Net zoals Uw moeder, heeft mijn moeder ook ooit gezegd... ″Van hard te werken is nog niemand dood gegaan!″ ...Tenzij onze Nonkel Achiel die zich letterlijk doodgewerkt heeft & onder zijn afbraakwoning er in is gebleven, toen ie aan de gas werkte omdat ie geen deftige loodgieter kon betalen, maar dit terzijde...

Zoals U wellicht uit ons innoverende weldoordachte plan kunt opmaken denken wij enkel & alleen in volkomen Win-Win-Situaties & die zijn er, als U maar de bereidheid & welwillendheid heeft van deze maar te WILLEN zien & deze ook te onderkennen !! Dienaangaande kijken wij alvast uit naar een verhelderd gesprek hierover & een persoonlijk onderhoud met U, ook in het bijzonder voor de ″Personal Coaching″ die U in Uw nieuwe functie als Eerste Minister van deze Parel in het hart van Europa toch wel overduidelijk kunt gebruiken !! Verder worden wij natuurlijk graag op de hoogte gehouden van de vele vacatures, die door Uw nieuwe beleid nu ook wel zullen ontstaan, want ook daar hebben wij in onze databanken & persoonlijke telefoonregisters de gepaste & geknipte personen voor & ook in deze willen wij U zeer graag helpen.

Hierbij verhopend op een positief advies inzake onze sollicitatie...

Met onze bijzondere vriendelijke groeten,


Tuur Cein & Associés

Specialist Armlastigheid

Erkennings-Nr. 99.999


contact : tuur.cein@gmail.com

website : http://tuur.cein.googlepages.com/


Download van deze tekst in printable pdf-formaat : http://tuur.cein.googlepages.com/Your_idiosyncratic_Consultancy-1.pdf

...

22-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
21-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Master of Universe wipt Kitokojungle
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Beste lezertjes,

één of ander onguur individu heeft het nodig gevonden om ons zaterdag van het internet te halen en ons bescheiden blogje weg te schamoteren. De volledige staf is onmiddellijk in crisisberaad bijeen gekomen en heeft de nodige noodmaatregelen genomen. Iedereen benieuwd ? Wel we zullen zeker de in intellectuele correspondentie tussen onze staf en één of meerdere "webmaster" die deze titel blijkbaar verwart met "master of the universe" spoedig publiceren tot vermaak en lering van ons geacht publiek. Intussen zijn we weer leesbaar aanwezig zoals jullie kunnen merken. De voornaamste hiervan is dat het management besloten had tot het bidden van een noveen aan de heilige Antonius, patroon van de verloren voorwerpen. Een andere rationele uitleg hebben we hier immers niet voor. Om zulke "incidentjes" in de toekomst te vermijden zullen we een kloontje van dit blogje creëren ergens in een virtueel buitenlands ballingsoord. Je leest er spoedig meer over! In elk geval heeft het onze populariteitscijfers geen kwaad gedaan. Ondanks twee dagen offline stijgen we naar 5 in de rabgschikking. Méér van dit ongein en we worden nog beroemd. We zijn de "master of universe" dus zeer dankbaar en zullen hem tippen voor de titel van webidioot van het het jaar met als eerste prijs een reis naar Tibet. Kan hij daar bij de chinezen wat stielkennis opdoen ! Intussen laten we jullie een ouwe spotprent herontdekken uit het Amsterdams verzetsmuseum die blijkbaar terug aan actualiteitswaarde wint.

21-04-2008 om 08:57 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
17-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“Miseriejournalistiek doet “Dag Allemaal” sidderen!”
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Tot onze immense tevredenheid stellen wij vast dat onze oorlogscorrespondent vanuit de voedselbank er in slaagt jullie aandacht te trekken. Ondanks onze belofte om een paar dagen een heilig stilzwijgen te bewaren zullen we toch maar doen wat we niet laten kunnen dus commentaar geven. Onze leesstatistieken stijgen spectaculair evenals onze rangschikking in de toplijst van de politieke blogs. Op een paar dagen van 16 naar 7. Tom Boonen achterna, zouden we zo zeggen om de talrijke Vlaamse wielerfans als nieuwe doelgroep aan te boren. Jullie merken dat we de know-how van de vormingscursussen voor SP-A-militanten nog volop in de praktijk omzetten. Je moest mij hier zien zitten voor mijn PC in mijn “marcelleke” of “onderlijveke” van 300€/stuk gekocht ergens in de Antwàààrpse Wilde Zeebuurt echt proletarisch !

Ter herinnering en ter herhaling : gelieve onze spijtoptant niet te voederen voor zijn literaire bijdrage aan uw Hugo Claus-hulde. Dit om zijn huidige levensechte miseriekopje en lijfje niet onnodig om te turnen in een arty bohèmienchiqué. Na het desgewenste optreden kan u hem rustig biodieetvoeding geven van bij de "Foodmaker" of uw "Exkishop" in de buurt. De eventuele mandjes met streekgerechten hebben we gisteren reeds inhoudelijk nader omschreven. De Champagnestreek en Périgord werden gisteren niet vernoemd, maar behoren natuurlijk tot de mogelijke keuzes indien de volumes volgens de Bourgondische normen worden berekend.

Wij danken jullie bij voorbaat voor het welwillend gebaar van mededogen !

 

17-04-2008 om 23:27 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
16-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Veel leesgenot met onze schijtoptant !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Zoals jullie merken hebben we woord gehouden. We laten jullie nu een tweetal dagen grasduinen in de vrolijke links die we aangebracht hebben om het jullie niet te lastig te maken. Voor de culturele verenigingen die een speciaal afscheidsfeest ter ere van Hugo Claus wensen te houden (het 326ste in 3 weken) en dit willen opluisteren met onze literaire schijtoptant : gelieve rechtstreeks  het desbetreffende g-mailadres te contacteren en de desbetreffende  voorwaarden aan te vragen. Voedselpaketten worden niet aanvaard, tenzij het zeer specifieke streekproducten betreft zoals o.a. Iraanse belugakaviaar of chinese duizendjarige eieren. Plattekaas, Herve en zuster Godelievewijn zullen dus op een resolute weigering botsen. We wensen iedereen een aangename lectuur !

16-04-2008 om 20:53 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze reeks Dickensiaanse verhalen uit de 21ste eeuw : ″Over armlastigheid & het leven als een schijtoptant – PART I″

"Oënger″

...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~


Over armlastigheid & het leven als een schijtoptant – PART I


arm·las·tig (bijvoeglijk naamwoord; armlastiger, armlastigst; armlastigheid)

1. ten laste komend van een armbestuur

2. zeer arm

3*. een arme die lastig doet - (*) persoonlijke aanvulling

schijt-op-tant (de m)

1. iem. die er voor kiest om er onomwonden voor uit te komen dat ie schaamteloos ″het schijt heeft″ aan, zowel aan situaties als aan een bepaalde soort mensen...

2*. ondergetekende... - (*) persoonlijke aanvulling

U zult zich waarschijnlijk afvragen wie ik ben beste lezer & aanhoorder ?!... Wel, ik ben een schijtoptant... & wat dit wil zeggen zal u vrij snel duidelijk zijn ! Ik ben voor de rest een ~op enkele dagen na~ 50 jarige anonieme Belg, die sedert begin 1980 heel actief bezig is met beeldende kunsten & die daarbij al quasi onafgebroken gedurende zowat 25 jaar ″valt″ onder het zeg maar verpletterende ″werkloosheidsregime″ dat uitgevaardigd werd door al die vorige regeringen... een statuut dat mij op mijn vakgebied als kunstenaar ~& ik ben verdomd goed !!~ tot hiertoe géén enkele uitweg heeft geboden, wel integendeel ! In al die jaren werkloosheid heb ik ook méér initiatieven zèlf ondernomen & dat op zowat elk gebied, binnen & buiten mijn ″kunsten″, méér dan dat alle betreffende diensten samen mij in al die jaren hebben aangereikt & dat allemaal op mijn eigen risico, met mijn geld !! ...& zonder één enkele steun, of één enkele subsidiëring, maar integendeel met véél kloterij !! Ik ben ook géén zwartwerker, alles werd altijd netjes keurig aangegeven !! Na al die jaren ben ik ongewild & ondanks alle proberen, één van die vele armlastigen geworden die dit kleine toch wel rijke landje aan de Mer(de) Du Nord bevolkt & rijk is... Intussen ben ik weer eens, door een paar stomme ~voor mij ferme~ financiële tegenslagen, voor de 2de maal in m'n leven één van die 110.000 Belgen geworden, die het volgens adequaat berekende cijfers van onze statistici, het zelfs van de voedselbank moet hebben omdat ie anders gewoon niks te vreten heeft... Hebt u enig idee wat het betekent niets te eten te hebben, of een week... of 2... rond te lopen zonder één euro op zak ? Ik wel !!

Laat ik alvast ~nog heel beleefd~ tussen neus & lippen stellen dat het vooral heel mooi ogende cijfers zijn... ″slechts″ 110.000 Belgen zitten op de voedselbank... allemaal cijfers die ook heel netjes naar boven afgerond zijn om te laten zien dat men het probleem wel degelijk onderkent & zelfs wat speelruimte gunt. ...& Waar is de rest vraag ik mij zo onmiddellijk af, diegenen die niet op dàt glanzende dure papier prijken, die voor de goede orde wel niet mee in dat mooie cijferwerkje berekend zijn ?!... Al diegenen die intussen hun weg NOG NIET naar die voedselbank gevonden hebben, of diegenen die met hun trotse kin omhoog nog liever creperen, die halsstarrig weigeren om hun hand open te houden voor een aalmoes of die het uit ~misplaatste~ schaamte niet durven toegeven dat ze in een ware hongersnood & pure mensonwaardige ellende zitten ?!... Mijn hoog bejaarde buurvrouw is er alvast eentje van... zo kwam ik onlangs pas te weten dat zij moet het rooien met een pensioentje van... zegge & schrijve 300€ & dàt in de grote welvaartstaat België !! ...& die gaat niet naar de voedselbank & wel omdat ze dat niet kent & omdat ze zelfs niet weet dat ze er gebruik kan van maken !! Het is er eerlijk gezegd ook aan te zien, maar ze heeft wel het geluk dat het huisje waar ze in woont van haar is, de vraag is alleen : voor hoelang nog ?!... Deze mevrouw & tal van andere mensen zitten wel niet in die keurige, kurkdroge & dode vooral nietszeggende statistiekjes vervat... Er is géén zinnige statistiek die dat soort mensonwaardige ellende kan vatten !! Het moet ook gezegd : niet iedereen is ook mondig zoals ik ! Niet iedereen loopt met z'n miserie te koop & vooral niet iedereen kent de weg naar de hulpverlening, nog minder willen mensen die alles-betuttelende weg bewandelen & wie spreekt hen tegen, ik in elk geval niet !! Alles went, ook armoede... voor je 't weet ben je vergeten wat een normaal leven leiden betekende !! Weet mijn beste Medebelg & Nederlandse Noorderbuur dat sedert 1994 het aantal hulpbehoevenden die van de voedselbank gebruik maken zo goed als verdubbeld is & dat dit slechts het tipje van de ijsberg is van wat u ziet...

De nieuwe armoede die als sluipend gif in deze toch wel deze grote welvaartstaat van Europa rondwaart... Alsof de oude armoede ooit is weggeweest !?... 't is niet omdat de vorige regering bij hoog & laag beweerde dat het beter ging, om niet te zeggen ″goed″ ging met België & dat ze dat ook nog eens cijfermatig op papier konden bewijzen, dat de werkelijkheid in de onderbuik van La Belchique intussen niet rauwer & halucinanter was dan hun politieke gebral. Op 8 jaar regeren van Verhofstadt & onder andere onze rooie ″kameraden″ zijn het aantal hulpbehoevenden die het moesten hebben van de voedselbank van 91.445 gestegen naar 108.100 personen, wat neer komt op 16655 mensen die er in die jaren ″op papier″ zijn bijgekomen... zijnde een verhoging van 18,2% !! U kunt nu meteen boutweg beweren dat die voedselbankklanten de randgevallen zijn die buiten de grote welvaartsboot vielen, maar 't is welbekend dat het de uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. ...& ook hier gaat deze redenering op, want voor elke armlastige die erbij kwam op de voedselbank zijn er wel 99 anderen in onze maatschappij die ook al zo stilaan de boot dreigen te gaan missen, als ze ondertussen al niet moeten zwemmen om niet te verzuipen of zijn verzopen !!... Intussen zijn de cijfers er ook naar... 1 op 5 dreigt te verzuipen, of is verzopen !!... We hebben hier zo onderhand een klein legertje armen waarvan de getale nog steeds met de dag blijven aangroeien... 110.000 voedselbankbezoekers komt zo ongeveer met de volledige bevolking van een stad als Brugge... Misschien kunnen we ze als toeristische bezienswaardigheid ergens neerpoten... "Themapark : The Dark Middle Ages Belgium 2008"... Officiële regeringscijfers spreken ervan dat 14,7% van de bevolking in de alarmerend zwarte zone leeft van rond of onder de armoedegrens. Officieuze cijfers gaan naar 17 à 18%, als 't er intussen al geen 20% zijn, want niet alles wat bestaat of leeft is rigoureus cijfermatig vast te leggen & in dode statistiekjes te duwen !! Bij mijn weten zijn dat zijn dus niet 1 op 7 Belgen mijn beste lezer, maar wel degelijk 1 op 5 Belgen die elke maand opnieuw er moeite mee hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, of ze simpelweg op geen enkele manier meer aan elkaar geknoopt kunnen krijgen !! In die categorie zitten niet alleen mensen die leven van vervangingsinkomens of uitkeringen zoals ik, erg genoeg zitten er net zo goed mensen bij die op dit moment wel degelijk hard werken of die reeds hun voorbije leven lang & hard gewerkt hebben voor hun kost & hun pensioen, ik denk daarbij aan mijn buurvrouw... Maar vooral weet & besef... ook u kan dit overkomen !! Eenmaal of driemaal dikke pech op een rij & ook u zit er bij !!

Ik zie u reeds de wenkbrauwen fronsen & dat is ook uw recht... maar zonder grappen, laat staan zonder hier enige onzin over te verkopen... ik ben dus één van die vele anonieme 110.000 Belgen die je niet onmiddellijk in het straatbeeld zult herkennen als zijnde een armlastige, ik zie er dus zeker niet als een verfrommelde ″vieze″ armoedzaaier uit, die je op straat of in stations aanspreekt voor een halve of hele euro. Trouwens ik word meestal zelf door dat soort mensen benaderd & aangesproken, maar dat is dan waarschijnlijk omdat ik er ook uitzie als een zeer aimabel man, voor sommige er zelfs uitzie als een begripvolle wandelende sociale dienst... Gelukkig heb ik nog ~voor hoelang nog~ "het geluk", van mij thuis met regelmaat nog te kunnen douchen in mijn kartonnen doos & mij nog met regelmaat van propere & nette kleren te kunnen voorzien... Waar ik op doel is, u zult mijn arm-zijn, mijn onmiskenbare armlastigheid op geen enkele manier van mijn persoon kunnen aflezen, tenzij ik m'n portefeuille met centen boven moet halen & ik vrees dat u dat bij het gros van die 109.999 anderen dat ook niet zo onmiddellijk zult kunnen zien, laat staan op hun gezicht of hun uiterlijk zult kunnen aflezen... Zij & ik hebben ten aanzien van dàt & vele andere punten nog wel iets meer dan 'n laatste grein zelfrespect...

De Morgen stelt in zijn krant : ″700.000 Belgen zijn echt arm″ !! ...& ik citeer : ″In ons land leven ongeveer 1,5 miljoen mensen in een gezin met een verhoogd risico op armoede. Liefst 700.000 mensen leven onder de armoedegrens. Zij worden dagdagelijks geconfronteerd met allerlei praktische problemen door hun financiële toestand. Zo kan een op de vijf gezinnen geen nieuwe wasmachine betalen als het apparaat stuk zou gaan, en moet 26 procent van de eenoudergezinnen gezondheidsuitgaven uitstellen om financiële redenen.″ ...& niets om trots op te zijn, maar ook ik hoor helaas bij deze groep... Ook ik kan een aantal medische ingrepen niet laten doen, omdat ze mij enkel alleen maar nog dieper in de financiële shitt duwen dan dat ik nu al zit...

Heb ik dan geen inkomen zult u vragen... Ja hoor, ik geniet een minimumuitkering van de werkloosheid die alles bij elkaar in de maand maart van 2008 zo'n kleine 797,90€ was... Dit bedrag staat voor 26 dagen werkloosheidsuitkering waarvoor ik 30,69€ per dag krijg. Ik ben zelfs op de koop toe nog de gelukkige ontvanger van een kleine huursubsidie van een zo'n om de drie maanden gestorte 258,84€, wat maakt dat ik 86,28€ per maand gesubsidieerd wordt voor m'n wonen in mijn kartonnen doos... Aangezien ik mij bij menigeen reeds een ″so what ?!... dat is toch een pak geld & helemaal niet zo slecht ?!...″ kan voorstellen & dat ook alleen maar kan beamen, ben ik hierbij maar eventjes zo onbeschaamd om eens mijn ~maandelijkse vaste~ rekeningen uit de doeken te doen... ″Fasten your seatbelts ladies & gentlemen″ ...neem ook nog eens een voorzichtige slok van uw koffie nu de melk nog niet geschift is van 't verschieten & vooral nu 't nog kan, nu je nog koffie hebt... Zorg vooral dat je meteen goed in je zetel zit, zodat je niet steil achterover dondert zoals ik wel eens doe...

Om te beginnen wordt er maandelijks op mijn werkloosheidsuitkering aan de bron ingehouden : 50€ terugbetaling huurwaarborg aan het O.C.M.W. (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de stad G. zijnde een deel van de huurwaarborg die ik moest storten voor 't betrekken van mijn kartonnen doos. Dat zal nog zo een klein jaartje duren, het is ten andere een bedrag dat het O.C.M.W. ondanks mijn lamentabele financiële situatie weigert te verlagen, ook al heb ik een 3-jarig huurcontract... Ik moet ~wil ik dit zien gebeuren~ hiervoor, of zelf een dossiertje dienaangaande samenstellen met een zeg maar zéér gefundeerde vraag om verlaging & dat uiteraard aangetekend bezorgen, of vrijwillig aan ″budgetbeheer″ laten doen door deze diensten... zoniet kan men, maar vooral wil men niets voor mij doen !! Er wordt eveneens een 12,50€ aan de bron van mijn minimumuitkering afgehouden voor een eerdere huurwaarborg van de Stad H., een huurwaarborg met gelukkig wel een haalbaar afbetalingsplan, dat mij destijds probleemloos toegestaan werd door een zeer menselijke sociaal assistent die oren had voor m'n geldelijke noden & verzuchtingen toen ik enkele jaren geleden besloot van H. naar G. te verhuizen... Die waarborg is ten andere opgesoupeerd aan mijn verhuis, want ook dat kost handenvol geld... En dat allemaal in de hoop dat het voor de métier waar ik mee bezig ben, de ″beeldende kunsten″ mij hier iets beter voor de wind zou gaan, maar dit is een ander vrij anekdotisch verhaal waar ik u de komende tijd wel wil mee vermeien...

Ik betaal voor het bewonen van mijn kartonnen doos, een zeer bescheiden & klein werkmanshuisje dat op de koop toe nog in een vrij behoorlijke staat is & dat ik rechtstreeks van de eigenaar ~een dag nadat het ″te huur″ werd gezet~ heb kunnen huren in de stad G. ...een maandelijks huur van 400€ & dan mag ik dus echt niet klagen, want er zijn hier buurtbewoners die meer ~& véél meer~ betalen voor een slechtere bouwval & een nog veel grotere krot... Als energiefactuur ~gas & elektriciteit~ betaal ik maandelijks 69€ + de ″vorderings- & rappèlkosten″ die voor electrabel ~kassa-kassa €lectrabel bij deze~ zo onderhand een ferme bijkomende inkomst moeten opleveren met gevallen als ik als je 't mij vraagt, alleen al aan telefoonkosten voor hun betaallijn... Voor mijn internetaansluiting bij Telenet, buiten mijn gsm mijn enigste virtuele verbinding met de buitenwereld, betaal ik maandelijks 42,91€, een TV-aansluiting & vaste telefoon zijn mij trouwens al ettelijke jaren onbekend. Ten andere als ik het nieuws, sommige programma's of een film wil zien dan zie ik dat wel via internet... Mijn waterfactuur bedraagt op dit ogenblik 3-maandelijks 44€, wat maakt dat ik hiervoor per maand 14,66€ euro dien op te hoesten. Ik betaal verder 2,60€ per maand aan Fortis om zelf mijn zéér beperkte bankverrichtingen te doen via pc-banking... Mijn vakbondsbijdrage, kwestie van toch enigszins m'n werkloosheidsuitkering met regelmaat & probleemloos gestort te zien, alsook van mij enigszins van elke administratieve willekeur van mijn positie als werkloze beeldend kunstenaar te vrijwaren kost mij 7,10€ per maand... Verder betaal ik maandelijks ook nog enkele nog lopende schulden af... eentje van 25€ per maand die ik betaal met een maandelijkse storting via mijn pc-banking & enkele andere (2) telkens van 20€ per maand, handje contantje, omdat het ″zwart geld″ was dat ik toen heb geleend... Bij die laatsten heb ik gelukkig nog effe de soepelheid dat als 't water mij werkelijk tot in m'n neusgaten staat, ik wel eens een maandje, zelfs 2 mag overslaan & dat allemaal omdat we echte goede vrienden zijn !! Ik heb dus zeg maar zeer veel geluk !! Ik heb eveneens een vaste medicijnenonkost per maand, die gemiddeld geschat rond de 37€ à 45€ per maand ligt, medicijnen die ik wegens rugpijnen dien te slikken, anders geraak ik van m'n bed nog niets aan m'n stoel... Dit alles maakt dat ik deze maand april anno 2008 Ons Heren, zo'n dikke 700,77€ betaald heb aan vaste kosten... wat maakt dat ik van mijn uitkering deze maand 97,13€ over heb om van te ″over-leven″, zijnde quasi of géén, of een uiterst beperkte hoeveelheid eten & drinken te kopen... Mij eventueel wat goedkope douche-gel, shampoo & tandpasta aan te schaffen voor m'n hygiëne, zelf mijn was & mijn plas te doen in een plaatselijk wassalon achter de hoek met uiteraard van thuis mee genomen Tandil uit de Aldi, wasverzachter staat al jaren niet meer op m'n lijstje... Verder een pak WC-papier te kopen, dat dan voor zowat alles goed is... toiletpapier, zakdoekjes, keukenrol & poetsdoekjes... & Als ik wat geluk heb, kan ik mij voor enkele euro's een maandelijkse prepaidkaart voor m'n gsm kopen, heb ik die niet over... dan heb ik pech & wordt er hoe jammer ook, gewoon niet gebeld... Verder koop ik enkele pakjes tabak want ik rook – helaas-helaas... Soms eens een tramkaart van 8€, want het grootste deel doe ik met de fiets... & dan ben ik hierbij nog de talloze zaken vergeten die te pas & vooral te onpas uit de lucht komen donderen... Ik heb zo deze maand, pas enkele dagen geleden, als grote totaal onverwachte ″surprise″ & extra, een sito-presto te betalen bijdrage in de factuurkosten van 31,5€ mogen tevoorschijn toveren voor 't jaarlijkse ruimen van de beerput... En dan heb ik nog 't geluk dat ik die deel met m'n naaste buur, de mevrouw met haar 300€... U ziet, zelfs ″thuis rustig kakken″ kost mij 8 eurocent per dag... Ik hoor 't dus graag wààr ik op moet bezuinigen & ik hoor 't dus ook héél graag hoe ik met die intussen nog géén 30€ ~we zijn intussen 16 april~ het einde van mijn maand moet zien te halen ?!... Ik kan u nu reeds zeggen dat mijn 50 jarig bestaan op deze aardkloot in alle stilte zal gevierd worden... want een ″feestje″ voor mijn nog enkele vrienden, of mezelf op iets trakteren... zelfs dat zit er met 30€ niet in...

...zit u nog ?!... bent u er nog bij ?!...

Met de vrij bescheiden huursubsidie die ik driemaandelijks krijg, betaal ik tussendoor de achterstallen af die quasi gegarandeerd er meestal op dikke stapels liggen te wachten, ik heb er de laatste jaren nog niks anders mee gedaan, laat staan "kunnen mee doen"... zo heb ik er nu in april, pas enkele achterstallige maanden van m'n persoonlijke schuld & een achterstal van 138€ €lectrabel mee betaald, enkel omdat €lectrabel zo lief was geweest van mij 2 maanden geen facturen op te sturen na m'n jaarlijkse eindafrekening, ik had immers toen teruggetrokken & ik was dus naïef in de veronderstelling dat ik ook nog ergens een positief saldo had staan, want er bleef maar geen factuur binnenkomen, wat blijkbaar dus niet het geval was... Tant pis pour moi, ik kon van de één op de andere dag 138€ met een klets rappèlkosten ophoesten, centen die ik niet eens in mijn bezit had... Enkele andere betalingen waar ik in 't begin van het jaar die bijkomende subsidie mee heb opgesoupeerd... 47,55€ voor m'n brandverzekering... 75,60 voor mijn ziekenkas in orde te houden... & alweer enkele dringende achterstallen van m'n schuldaflossing... Om de zoveel maand ~als 't kan~ permitteer ik mij 11,50€ waarmee ik m'n Skype-account voorzie van 10€ beltegoed om daar voornamelijk mijn sms-jes mee te versturen & enkele nood-telefoons naar vaste nummers mee te doen als m'n prepaidkaart weer eens op is...

Er ligt op dit ogenblik nog te wachten & ik vrees dat het er volgende maand weer aan overschiet... 50€ aan dringend te betalen ″dé zorgverzekering″... samen voor jaargang 2007 & jaargang 2008... Ik heb ze de jaren ervoor helaas ook niet kunnen betalen, wat me waarschijnlijk op termijn nog eens een aardige duit euro's aan extra-boetes zal kosten zoals onze ministers, onze regeringsfunctionarissen & de amb(e)t(ant)enarij mensen zoals ik nog eens als extra toetje in de maag hebben gesplitst... nog niet te na gesproken de deurwaarderskosten die hier hoogstwaarschijnlijk dan aan verbonden zullen zijn. Want ook die officiële lijkenpikkers willen hun centje meegraaien op de rug van andermans ellende...

't Hoeft hopelijk toch geen bijkomend tekeningetje om uit te leggen dat ik het niet rooi met wat ik aan inkomsten heb ?!... Hoe ik 't ook draai of keer... op het einde van m'n geld heb ik altijd nog steeds meer dan een behoorlijk stuk maand over & dat gaat hier zo al behoorlijk làààànge tijd... wat mij ècht niet gelukkig maakt, want àlles lijdt hier onder... vriendschappen, relaties, mijn sociaal leven, mijn werken als beeldend kunstenaar... allemaal gereduceerd tot nul, noppes, nada, zilch... of gerantsoeneerd & op een zééééér laag pitje !! Als ik wil werken & materiaal nodig heb... zoals nu, 2 nieuwe printercartouches... dan is het werkelijk honger lijden, mij àlles ontzeggen voor mijn kunst !! Ik ben het intussen eerlijk gezegd, ook zowat meer dan spuugzat, kotsmoe !! ...om niet te zeggen dat ik er onderhand compleet het schijt aan heb om te pas & te onpas de comments te horen van mensen die het wèl ″goed tot héél goed″ hebben ~& dus allesbehalve weten waarover ze praten~ maar die wel menen meteen te moeten komen aandraven met oplossingen als lagen die zomaar voor 't grijpen... Gewauwel als.. ″ja, dan moet je maar wat bezuinigen hè of een job zoeken...″ ...& die zich vervolgens omdraaien & er zich voor de rest, weinig of niks van aantrekken, er gewoonweg van weg stappen ...& dan zwijg ik nog over de rest wat men je soms naar het hoofd durft te slingeren !! Ik vertik het dus, om nog m'n mond te houden, stilzwijgend mijn persoonlijke schaamte over m'n armoede te verhullen als ik onzin hoor over hoe & wat mensen wèl ″zouden-moeten-doen″ om zowel uit hun armoede-situatie te geraken, als niet in deze situatie te belanden... Ik zeg het nog eens : eenmaal, tweemaal, driemaal dikke pech op een rij & u zit er ook bij !! Ik hoor 't ze ten andere ook zo graag zeggen allemaal... ″Doe dit eens of doe dat !!″, ″Heb je dat al eens geprobeerd ?″, ″Ga eens bij die langs, misschien koopt die wel wat van je werk...″ ...In dit geval, gaat het dan over mijn kunsten, want ik hou mij, zelfs in mijn armoede nog steeds bezig met het bedrijven van de schone kunsten... Ik heb dus onderhand ferm het schijt aan mensen die langer & dieper moeten nadenken over de aanschaf van een petieterig kunstwerkje van zeg maar een schamele 30€, waarbij ze dan nog eens denken te moeten marchanderen over de prijs als waren ze in de soeks van Marrakech... terwijl het dan wel dezelfde zelfvoldane schmucks zijn, die mij en passent komen te vertellen dat ze voor bij hun nieuwe leren salon een passende pràch-tige grooo-oote HDF-flatscreen hebben gekocht... waar ze dan wel ~dit terzijde~ NIET over gemarchandeerd hebben... Dat ze hun oude nog steeds perfecte TV wegens gebrek aan plaats dan maar het containerpark hebben gebracht, waar die vervolgens op de grote hoop werd gepleurd is voor hen maar ook normaal, want wat je niet meer nodig hebt, dat gooi je toch gewoon weg hè ?!... Maar soit deze anekdotiek terzijde, want daar gaat het in deze ook niet om, dat is voer voor een ander schijtschrift van ondergetekende zijn hand...

Simpel gesteld... ik zou niet weten wààr nog te bezuinigen... PUNT !! ...of ″hoe″... PUNT !! Op geen enkele manier... & een job, graag, héél graag !! ...maar dat is alweer een andere anekdote waar ik u in de toekomst mee hoop te vermeien...

Welcome to my world ..."A Real World"

...

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″

Armlastige Nr. 99.999 * 

(*)Aangezien ik er ergens in najaar van vorig jaar bij ben gekomen...

contact : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/


shortcut : http://de-schijtoptant.tk
Wordt verwacht !!

# ″Een zakje Delhaize voor de voedselbank ofte hun enige èchte containerpolitiek″

# ″Koffiekoeken voor konijnen″


Interessante links over het fenomeen :

http://www.voedselbanken.be/= Belgische Federatie van voedselbanken VZW

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES = Onderzoeksgroep Armoede en Sociale Uitsluiting van de Universiteit Antwerpen

http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_voedselbedeling.htm = Feiten en cijfers - Hoeveel mensen doen beroep op voedselbedeling ? ...& Terwijl u hier toch bent, doet u misschien even de moeite om de publicaties van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid & sociale uitsluiting te lezen...

http://www.resto-du-coeur.be/ = Federatie der Belgische Resto du Coeur

http://www.armoede.be/ = portaalsite rond armoede in België

http://www.decenniumdoelen.be/ = decenniumdoelen 2017 - geef armoede geen kans

16-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
15-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aankondiging van oorlogsjournalistiek vanuit de voedselbank !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Na het debacle van de rooie kameraden willen we toch niet dat we er van verdacht zouden kunnen worden om hierover enig leedvermaak te hebben. Positivistisch als we zijn zullen we trachten onze steen bij te dragen tot heropstanding van links in ons platte land. We willen hiermee ook het designsocialisme bestrijden dat al enkele jaren de mirakeloplossing leek voor het partijestablishment. Rooie voormannen en vrouwen in pakjes van bij Dries, Véronique, Ann, Walter of andere ontwerpers uit de buurt rond de Antwerpse Nationalestraat lijken ons niet meteen het kiespotentieel van links sterk te kunnen opdrijven. Dat is  ten overvloede bewezen denken we. En laat er geen misverstand over bestaan, dit geldt niet als kritiek op de ontwerpers want die doen hun ding en zelfs zeer goed. Het geldt wel voor de linkse politici die er stilaan hun uniform van maakten. Maar met die spullen ben je niet geloofwaardig vrezen we bij de steeds groter wordende groep "mensen in zware moeilijkheden". Goed, wij hebben nog geen twintig miljoen burgers die voedselbonnen krijgen zoals in het aards paradijs van onze liberale vrienden, "powered by capitalism" de USA. Toch zijn we er van overtuigd dat de groep mensen die het heel, heel moeilijk begint te krijgen bij ons met de dag groter wordt. Graag luisteren we naar verhalen over het feit dat de dalende koopkracht vooral tussen de oren zit, vooral als het komt van de eigenaars van luxeboetieks. We kennen ook het opbeurende nieuws dat plasmateevees en kreeft goedkoper zijn geworden. Dat zal de modale voedselbankgebruiker zeker weten te appreciëren wanneer hij in de rij staat voor zijn pakketje. Wat wij zeker weten is dat de koopkracht van vele jonge werkenden zwaar in het gedrang komt omwille van een fenomeen dat we nog nergen hebben horen vermelden of nog nergens hebben gelezen. Het gaat over de realiteit dat rond het magische jaar 2000 vele grote bedrijven uit alle sectoren met medeweten van (sommige) vakbonden zogenaamde "nieuwe statuten" hebben ingevoerd voor nieuw aan te werven werknemers dus voornamelijk jongeren. De bijhorende speech die daarbij werd gegeven was dat dit ten goede moest komen aan de werkgelegenheid. Meer banen zouden aldus gecreëerd worden en de buitenlandse concurrentie zou efficiënt bestreden worden. Voordeel voor de oude werknemers : zij verloren niets (tenminste niet op korte termijn). De gemiddelde loonsvermidering kwam bijna overal neer op 30%. Dat wil dus zeggen dat  deze steeds toenemende groep, meestal jonge werknemers gevaarlijk dicht bij de gevaarlijke afgrond zit wanneer energie, voedsel, huur en andere prijzen omhoog schieten. Ik hoor veel jongeren zuchten dat zij voor hun vijftigste nooit een lening van de bank zullen lospeuteren voor de aankoop van een eigen woning...
Zijn er intussen veel banen gecreëerd door deze bijna algemene loonsvermindering op de kap van de jongeren ? Wij zijn hiervan niet overtuigd maar waarvan we wel overtuigd zijn is dat de winsten van deze bedrijven zeer sterk zijn toegenomen. Dit is geen toeval. In sectoren zoals o.a. de Electriciteit en gas die toch wel wat winsten genereren, zie je een daling van de loonmassa in hun bilans bij een ongeveer gelijk aantal werknemers... In andere sectoren is het niet anders behalve dat daar bij sommigen ook het aantal werknemers daalt waarmee onze scepsis over de teoenemende werkgelegenheid alleen maar bevestigd wordt.
Wat zal nu onze bijgedragen steen zijn in dit Dickensiaans debat? Wel wij zijn momenteel in vergevorderde onderhandeling met een "bevoorrecht" getuige van de verdoken ellende die ons omringt. We zullen trachten een ooggetuigeverslag te brengen van iemand die tracht rond te komen met de riante uitkeringen die onze staat zo royaal uitdeelt als we de Dedeckers moeten geloven. Jullie zullen vanop jullie luie krent de lotgevallen van dit soort "profitariaat" kunnen volgen. Men vertelle het voort aan de Jean-Maries en de designsossen die misschien eens zullen beseffen dat de prijs van een vest of een broek in de trendy winkels ongeveer overeenkomt met een maandinkomen van de onderbuik van Vlaanderen. En die mensen hebben geen tankaart om hun armoede te bestrijden. Zij zouden alle heil moeten kunnen verwachten van een sterke en echt socialistische partij en kunnen zij dat vandaag ? Het antwoord is bekend en het wordt dus tijd om te handelen. Geen gezeur over "censuur van Vitalski" of "de onechte dochter van Albert". Dit zijn luxeproblemen. Er zijn belangrijker dingen vandaag ! Coming Soon... "The Real World" ! Wij zetten alle zeilen bij !

15-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
14-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pamela Anderson wordt externe consultant van socialistisch partijmanagement bij de lijstvorming voor de volgende verkiezingen
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Ons voorlaatste commentaar ging over de zwanezang van onze socialistische partij, vlaamse versie en de laatste linkse illusies die aan diggelen vielen voor de trouwe partijkameraden. Vandaag lezen we een leuk vervolgverhaal in eveneens "De Standaard". Diegenen die niet tot de intellectuele bovenlaag van ons Vlaamse graafschap behoren of willen behoren kunnen het echter makkelijk opsnorren via de blog http://www.bloggen.be/derodevoorzitter/ . Deze blog speelt trouwens in de zelfde afdeling  als onze Kitokojungle maar staat gelukkig voor hem maar tot onze eigen grote nijd en naijver veel beter geklasseerd wegens veel meer lezers. het is hem echter gegund zolang hij de N.VAers de loef afsteekt. Zo solidair zijn we wel met derodevoorzitter want ons hart klopt links. Lees dus eerst het vervolg bij Eric De Bruyn de ex-uitdager van Caroline Gennez.Want over hem hebben we het dus. De moeite overwaard. Ook al zakken we hierdoor zelf met een paar plaatsjes in de rangschikking van de politieke blogs. Voor de goeie zaak blazen we ons desnoods op. Het is algemeen geweten dat idealisten zoals wij, erg suicidaal zijn.  Daar hadden we het eerder al over toen we jullie  onze geliefde spreuk "dan liever de lucht in" hebben trachten uit te leggen en tevens de verering van Van Speyck terug in ere hebben hersteld. Dus even in ons archief snuisteren. Terug naar de essentie: derodevoorzitter legt ons in zijn bijdrage uit op welke manier hij werd gemanipuleerd door het partijmanagement. Leuk, erg leuk om te vernemen tot welke grootse daden  mensen uit de reclamewereld in staat zijn uit puur cynisme. Idealen hebben die jongens immers niet. Zo veel wordt wel duidelijk na het lezen van deze lijnen "uit het politieke leven gegrepen". Alles is manipuleerbaar. Spijtig genoeg voor deze gladde knapen viel de verkiezingsuitslag nogal tegen. Resultaat: er gaapt een geweldig gat op de vlaamse linkerflank dat enkel vergeleken kan worden met dat in de ozonlaag. Onze rodevoorzitter lijkt er nogal wat optimistische ideeën op na te houden wat betreft de toekomst. Hij spreekt van inhoudelijke vernieuwing. Wij hopen dat hij gelijk krijgt maar zo lang we merken dat de vrouwelijke kandidaten alleen om hun BV-gehalte of om hun borsten- en billengehalte en de mannelijke eveneens voor hun BV-situatie en hun strakke kont op een lijst worden geduld zullen wij er niet in geloven. En waarom geloven wij er niet in? Wel omdat ik vind dat mijn vrouw/mijn man nog steeds de mooiste borsten/kont heeft op deze kluit. Wij publiceren intussen een verhelderende foto over de manier waarop het partijmanagement van de vlaamse sossen de laatse lijstvorming heeft gedaan onder de bezielende leiding van Pamela Anderson die als externe consultant werd ingehuurd! En dat ze niet komen vertellen dat het niet waar was ! "Wie gelooft die mensen nog" zullen wij ook maar eens beweren.
Wij cijferen ons nu volledig onbaatzuchtig weg : lees vandaag dus eventjes de blog van derodevoorzitter. We leggen voor jullie de link in onze favoriete blogs. DOEN !!

14-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
12-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dedecker heeft de logica van een Oostendse oester (creux ostendais)
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De Oostendse tatamifilosoof is weer eens in zijn pen gekropen. We hebben het dus inderdaad over Dedecker Jean-Marie. Over wie anders? De titel van zijn nieuwe literair werkstukje heet "Het multiculturele drama duurt voort" en beslaat ongeveer een kwartpagina gazettepaier in de Standaard van vrijdag 11 april. Inderdaad literair omdat onze judoschrijver er telkens weer in slaagt om onze nederlandse taal te verrijken met talrijke nieuwe woorden en uitdrukkingen die natuurlijk een verrijking betekenen voor ons taalgebied. Even citeren welke parels we deze keer mochten opduiken : de tolerantiegrens die overkookt, preventiediarree, capitulatie van de eigenwaarde, degradatie van het autochtone gezagsdrager, witte weekdieren, Kosovaarse kutallochtoontjes, pamperpedagogen, welzijnsknuffelaars, sociologische excuses,doorgeschoten verzorgingsstaat, zondebokgedrag. Dat op een kwartpagina. Slechts weinig, zelfs gereputeerde nederlandstalige auteurs, springen zo creatief om met onze taal. Inhoudelijk smaakt zijn betoog wat waterig. Niet bij gebrek aan spierkrachtige redeneringen zoals de liefelijke suggesties om het kindergeld in te houden en jongeren naar heropvoedingskampen te sturen. Nieuw zijn deze ideeën nauwelijks te noemen. Er zijn er in de geschiedenis al wel meer geweest die "onaangepasten" hebben willen heropvoeden. Het mangelt hem echter aan wat boerenlogica. En het is nu net die eenvoudige boerenlogica die  criminekker Dedecker ons als zijn handelsmerk tracht aan te smeren. "Rechts voor de raap", wordt hier wel erg "rechts voor de aap". Je kan volgens ons weekdierenverstand moeilijk ernstig genomen worden als je enerzijds pleit voor de totale ontvetting van de staat maar anderzijds   heropvoedingskampen wil oprichten en respect voor de wet en maatschappelijke waarden . Tenzij je, en daar vrezen we een beetje voor, deze kampen wil uitbesteden aan het privéinitiatief zoals dat meestal in het liberaal jargon heet. Als welzijnsknuffelaar vraag ik mij dan wel af op welke manier dit zal gefinancierd worden door een ontvette staat? Ik maak me trouwens steeds meer zorgen als ik al dat liberaal gebral over het afslanken van de staat moet aanhoren in de zelfde speech die mij meer blauw op straat wil aansmeren. Je kan natuurlijk beroep doen op vrijwilligers die de heropvoeding van de kutallochtoontjes graag op zich willen nemen. We zijn er zelfs van overtuigd dat er massa's onbaatzuchtige coaches rondlopen die respect willen bijbrengen aan bepaalde onderklassen die zich momenteel wentelen in hun slachtoffercultuur. We moeten niet verder teruggrijpen in de geschiedenis dan naar de vorige eeuw. Netjes geüniformeerde, respectafwingende ideale schoonzoontypes zwaaiden toen ook de plak in "heropvoedingskampen".  Zij handelden uit puur idealisme en ter verdediging van de waarden van het ras, volk en vaderland.... We zijn in Dedeckers discours nauwelijks één ippon verwijderd van  taalgebruik zoals "parasieten, gezwellen en luizen dat we blijkbaar bij een  helaas te vroeg gestorven creatief demagoog van Oostenrijks-Duitse origine terugvinden in een even onleesbaar literair meesterwerk. Misschien moeten we tegen onze Oostendse mislukte misthoorn maar eens duidelijk maken dat er wat cohesie ontbreekt aan zijn pleidooi voor minder staat en meer opvoeding en straf.

12-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
11-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alle macht aan de arbeiders bij SP.A als tweede keuze
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De laatste illusies mogen definitief opgeborgen worden bij de rode kameraden. In het verslag van de nog steeds aan de gang zijnde federale regeringscrisis dat in boekvorm is uitgegeveb onder de wervende titel "de zestien is voor u" staan een aantal onluisterende verhalen. De grote kameraad Vande Lanotte had een magistraal plan en één van de elementen bestond erin om bekende vlamingen te overhalen bovenaan de socialistische lijst te komen staan. Goedele Liekens, Phara de Aguirre en Rik Torfs zouden tot dit linkse puikje behoren. Uiteindelijk weigerde deze mensen, waarvoor hulde, en werden er dan maar met veel linkse klap een paar arbeiders uit de vakbondswereld tot grote vernieuwers uitgeroepen. Wat nog het meeste begeestering moet verwekken bij de rooie achterban is te mogen vernemen dat één van de wervende argumenten was "om op de lijst te staan moet je geen verstand hebben van politiek". Wij vinden daar niks abnormaals aan. De vorige jaren hadden we reeds herhaaldelijk mogen vaststellen dat ze bij de SP.A inderdaad geen kaas gegeten hadden van politiek. Misschien wel van marketing, van design, van babes maar niet van politiek. Het uiteindelijke resultaat is er dan ook naar. Mooie affiches, knap lettertype, lege slogans en geen kiezers. Over en out. Wat de dames Liekens en Aguirre met socialisme zouden te maken hebben daar kunnen we ons nog, met veel verbeelding, iets bij voorstellen. En verder geen kwaad woordje over deze dames die trouwens hun intelligentie hebben bewezen door dit stupiede aanbod te weigeren. Onze Meneer Torfs, die ons toch al menig leesgenot heeft bezorgd met zijn vaak erg spitse krantencolumns, is even snugger geweest. Maar eerlijk gezegd had dit wel heel erg geestig , niet geestelijk, geweest dat Rik Torfs, theologieprofessor aan de KUL te Leuven, lijsttrekker was geworden van de sossen...waar halen ze toch zo veel creativiteit? Verwondert ons dus niks meer dat we sindsdien enige vaandelvlucht mochten waarnemen van Stevaert die voor het gouverneurschap koos en slimme Johan die groene electriciteit tracht te maken met wind. En van wind kent hij alles als we die artikels mogen geloven. Je kan van zijn geblaas makkelijk drie onshore windmolenparken op maximum kracht laten draaien. Onze cynische blazer,Johan, had eveneens gehoopt dat de makers van "in de gloria" een gratis spotje zouden hebben gemaakt om zijn heilsboodschap bekend te maken aan de Vlaamse rooien. Blijkt dat die gloriajongens wel degelijk al gehoord hadden van het begrip "loon naar werken". Een erg ongekend principe bij onze grote idealistische rode adminstrateur van Electrawinds zo lijkt het. Dan maar geen spotje. Spijtig genoeg kwam er ook nooit een aflevering van "in de gloria" in het Oostendse achturenhuis dat vermoedelijk al lang is omgeturnd tot flashy wellnesscentrum op groene energie. Het enige dat we nu nog mogen verwachten is dat Kardinaal Danneels een tegenoffensief inzet en het priestertekort tracht op te vangen door de verbouwereerde (mannelijke) rode garde van het nut van  het celibaat te overtuigen om hen daarna tot priester te wijden. Dan is de cirkel rond ! Wat zouden wij doen met Vande Lanotte? Juist en uitstrooien voor de drie gapers ...jullie zijn aandachtige lezers geworden.

11-04-2008 om 18:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
10-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vitalski wordt cauffeur van de nieuwe staatssecretaris voor armoedebestrijding !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Het lezergild van de Bataafse Republiek schijnt een boon te hebben voor Vlaamse schrijvers. Meer bepaald voor Saskia De Coster, Annelies verbeke, Dimitri Verhulst en Christophe Vekeman. Ik geef toe dat de Bataven één ding voor hebben op mijn waardeoordeel en dat is namelijk dat zij de 4 Vlaamse schrijvers hebben gelezen. Of zouden moeten hebben gelezen. Ik niet. Niet dat dit enige reden tot fierheid moet teweegbrengen bij mijn bescheiden persoon. Er moet geen enkele reden achter gezocht worden.  Noch een goeie noch een slechte. De enige van de 4 waarvan ik al een bescheiden krantenbijdrage heb gelezen was Saskia. Bij de voornaam noemen creëert al een nauwere band dus hiermee verkleinen we de culturele kloof met Batavia. Dat hopen we tenminste. Ik geef grif toe dat Saskia intelligent overkwam, erg ad rem.  Het ging over de dood van Hugo. Hier benadruk ik meteen het feit dat ik niet behoorde tot de intellectuele vriendenkring van Hugo. Waarschijnlijk ben ik de enige Vlaming die nooit bij Hugo aan tafel zat als ik al de commentaren lees en beluister.  Daar ben ik  niet echt rouwig om. Vermoedelijk aten Veerle en Hugo toch niet graag ossetong in madeirasaus. Alhoewel je nooit zeker kan zijn met grote intellectuelen. In elk geval zou ik mij beter in mijn sas voelen met Saskia in één of andere pittatent of met Annelies bij een portie gebakken "banane Plantin" in de Matongé. Christophe en Dimitri associeer ik veel minder met enig voedsel. Ze lijken me niet zo onmiddellijk vrolijk gezelschap maar dat zou best kunnen meevallen. Net zoals de associaties bij de twee literaire dames flink zouden kunnen tegenvallen.  Misschien moest ik maar eerst eens hun boekjes lezen. Blijft het feit dat Vitalski stilaan de status van martelaar dreigt te verwerven. Laat het duidelijk zijn dat ik de producten die deze jongen afscheidt iets beter heb opgevolgd. Ben dus nooit een fan geworden maar bewonder hem omwille van zijn bijnaam "de nachtburgemeester".. Blijkt dat net deze artistiekerige schrijver-cabaretier lijdt onder een beroepsverbod ! Het schepencollege van de culturele hoofdstad van Vlaanderen namelijk Temse, besloot dat zijn optreden in het plaatselijk jeugdhuis ongepast was en aan bepaalde normen moest voldoen. Vermelden we even de titel van zijn show "Mijn leven met Leterme".  Dit werpt al enig licht op deze onverkwikkelijke zaak van culturele muilkorving. Des te meer  omdat de verantwoordelijke schepen van cultuur en waarschijnlijk middenstand plus milieu van de zelfde partij blijkt te zijn als onze beminnelijke Leterme. Bewuste schepen vreesde dus dat de voorstelling platvloers zou zijn. Zeer begrijpelijk vooral omdat het een try-out betrof en  niemand de show ooit had gehoord. Maar dat is nu net het voorrecht van een cultuurschepen in Vlaanderen. Je moet dan niet weten om te meten zeker niet in een partij met goddelijke inspiratie.
Even ernstig nieuws. We stappen over naar onze socialistische walistaanse kameraden. De veelgeplaagde staatsecretaris voor armoedebestrijding is wel erg drastisch aan het werk geschoten. Hij heeft namelijk zijn broer gered van deze vreselijke gesel. Zijn broer is  chauffeur van een minister-partijgenoot der eminente staatssecretaris ! Is dat geen heugelijke vaststelling? Vitalski kan maar beter aankloppen bij de staatssecretaris voor een jobke. Ondertussen betaal ik wel de pitta van Saskia en/of de banaan van Annelies.

10-04-2008 om 22:01 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
09-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft Voorzitter sociale huisvestingsmaatschappij zijn directeur tot seks gedwongen ?
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Meneer Rob Schelfhout, tot nog toe een nobele onbekende, is er ondertussen aardig in geslaagd zich in de belangstelling te werken. Heeft hij een wonder verricht, een grootse daad, een nuttige uitvinding, een lullig TV-optreden gedaan of iets heel intelligents geschreven zoals wij bijna elke dag doen? Niks van dat alles. De brave man is directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij met de welluidende naam "de ideale woning". En deze  pientere pipo was bij zijn eigen ideale woning een sociale huurder. We bevinden ons deze keer niet in Walonistan maar wel degelijk in Vlaanderistan het even woeste stammengebied ten noorden van de Zenne en de taalgrens. We zullen zelfs meer zeggen het gaat over ideale woningen in Antwerpen. Niks bijzonder zeggen jullie. Akkoord. Er is daar wel een bescheiden wachtlijstje van 9000 mensen. Wat heeft de spitse voorzitter van de raad van bestuur ene Jan Lauwers, hierover te vertellen ? Brilleke op de neus ? Lees dan mee : "Een van onze medewerkers zat in de problemen en wij hebben hem geholpen. Discriminatie omdat wij hem voorrang gaven op de 9000 wachtenden? Bij Carrefour hebben ze toch ook een aparte kassa voor hun personeel?" Dus vindt deze aardige voorzitter dat ze sociaal hebben gehandeld ...Wat kunnen we tegen zo veel logica en onbaatzuchtgheid inbrengen ? Juist ja, euthanasie en asverstrooiing voor de drie gapers in Oostende. Jullie kennen stilaan ons strenge maar rechtvaardige verdict.
Nu we het toch hebben over huurproblemen moeten we toch maar vaststellen dat onze Rob van hierboven toch niet de zelfde probleempjes heeft gekend dan een steeds groter wordende groep allochtone dames die hun huur niet kunnen betalen. Deze vrouwen, die vaak illegaal in het land verblijven of in een jarenlange regularisatieprocedure zitten hebben seks met hun huisbaasjes en geraken vaak zwanger wat hun probleem niet meteen in een goeie baan leidt. Gelukkig is directeur Robje niet verplicht geweest om seks te hebben met voorzitter Jan Lauwers. Alhoewel, absolute zekerheid zullen we hierover nooit hebben. Je weet niet wat ze in de ideale woning  onder "sociaal" verstaan behalve de aparte kassa bij Carrefour. Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat 2008 erg veel gelijkenissen begint te vertonen met jaartallen die we meestal associëren met de verhalen van Zola of Dickens. Wat zou onze wakkere staatssecretaris voor armoedebestrijding hierover toch denken? We durven er zelfs niet over mijmeren.

09-04-2008 om 21:10 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
08-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe Nero wordt ministerschap geweigerd en regering Leterme is ultieme situationistische revolutie !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Hier zijn we dan weer met onze deprimerende inzichten en opinies. Wat brengt het nieuws ons deze keer om al onze lezers levenslang aan de Xanax te helpen ?  De kamikazehelden hebben nooit bestaan. Plots ontdekt men deat de japanner niet zi erg veel veschilt van een doorsnee andere aardbewoner. Een zekere Risa Morimoto, cineaste van japanse afkomst maakte namelijk een documentaire over haar oom  die deel uitmaakte van een kamikazeeenheid tijdens WO II. Deze oom kan het dus nog voortvertellen en zal zijn haast goddelijke missie, namelijk sterven voor de keizer en het vaderland, niet in de praktijk hebben omgezet. De de toenmalige japanse oorlogsberichten berichten spraken toen over "de offers die deze piloten brachten met een natuurlijke geste waarmee kersenbloesems van de bomen vallen". Als we onze herinneringen aanspreken over oorlogsdocumentaires waarin we die vliegtuigen zien neerstorten op de Amerikaanse vliegtuigschepen kunnen we niet meteen een verband leggen met een vallende kersenbloesem maar het is in elk geval oorlogspropaganda met een poëtisch tintje. Dat vind je niet meteen terug bij de Duitse propaganda, laten we eerlijk blijven. Helaas eist de barre werkelijkheid weer haar rechten op.  Die vallende kersenbloesems werden dus wel degelijk misleid, zelfs gefolterd en kregen maar net zoveel kerosine mee om zich van hun kersentak te laten neervallen op de vijandelijke oorlogsschepen. In feite ging het er toen net zo leuk aan toe als de jihadistische zelfmoordkandidaten die zich met veel plezier laten opblazen op trams, bussen, temidden van marktpleinen of kindercreches en andere drukke plekjes zowat overal ter wereld. Benieuwd of deze nieuwe heldendaden ook zo worden begaan. Maar dus weer een mythe op de vuilnisbelt. De zogenaamde japanse zelfopofferingscultuur wordt definitief afgevoerd. We zijn blij te horen dat ze ginder toch niet zo gek bleken te zijn als we veel te lang hebben willen denken. Een ander verheugend nieuwsje bereikt ons uit Walonistan? Het wilde stammengebied ten zuiden van de taalgrens. De jonge socialistische burgemeester van Sambreville ene Luperto bedreigde een naburige burgemeester. Hij zou zijn collega-burgervader voorspeld hebben dat diens woning in de vlammen zou opgaan. Bij wijze van grap natuurlijk....volgens ons is dat echter de versie van een jaloerse rivaal van een andere partij. Luperto is doodgewoon helderziende en visionair zoals het past voor een ware socialist. Punt uit. Je moet daar niks meer achter zoeken. Het zou hem echter een ministerportefeuille hebben gekost en da's natuurlijk wel heel erg jammer want het is al een tijdje geleden dat we nog een Nero in aktie hebben gezien. Hierop kunnen we slechts ontgoocheld uitroepen : "wat een kunstenaar werd ons onthouden in deze regering !"Ondertussen moeten we het stellen met armoedebestrijdende staatssecretarissen die zich de kramp tanken aan benzinepompen. Het mag voor ons gerust wat gevarieerder. Dat zou ons wat meer verzoenen met deze schertsregering. We weten met z'n allen dat ze toch niet deugt laten we dan maar hopen dat ze ons kan vermaken. En zoals de moderne spektakelmaatschappij alle dagen bewijst mag vermaak een duit kosten! Ze heeft trouwens een situationistisch uitgangspunt wat haar meteen tot kunst verheft. Ze brengt de slogan van Guy Debord "le but c'est rien" alle dagen wat meer in praktijk.

08-04-2008 om 21:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
05-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.I hear voices en 513 parlementsleden !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Eerst en vooral de aardige noorderbuur bedanken die mij http://www.jango.com/ heeft doen ontdekken. Ben er al uuuuuuuuuu-ren zoet mee geweest en dat is meteen de hele goeie reden waarom ik een aantal dagen commentaar heb overgeslagen. Mensen kom dat zien, mensen kom dat beluisteren. Surf naar http://www.jango.com/ en zoek bijvoorbeeld eens naar één van mijn andere grote favorieten, (buiten dan Patsy Cline of course) zoals Reverend Horton Heat. Want ik heb iets goed te maken na mijn vorige bekentenis een heimelijke country-fan te zijn. In feite ben ik ook een psychobilly-fan vandaar de eerwaarde bewondering voor de Reverend. Waarschijnlijk nauwelijks bekend in deze lage gebieden maar leuk. Een uitstapje naar Screamin' Jay Hawkins is dan meteen mooi meegenomen. Vooral niet te missen is het videootje waarin hij een duetje speelt met le beau Serge (Gainsbourg) maar ″I put a spell on you″ is een klassieker en zal sommige Arno-fans laten kennismaken met de aartsvader van de kermisrock ! Reuze site jango ! Het doet ons even de politiek van de dag vergeten in ons treurige Belgistan. Zo zijn we inmiddels te weten gekomen hoeveel parlementsleden dit uitgestrekte land wel telt. Raden jullie effe mee daar boven in de Bataafse republiek ? Trouwens geen Belg die dat weet. Zoiets vergeet je maar beter meteen want je haalt daar geen eer mee. 30.000 vierkante kilometer grondgebied, 10 miljoen inwoners. Nauwelijks groter dan een olympisch zwembad en met minder inwoners dan Parijs of London... MAAR 513

VIJFHONDERDDERTIEN

parlementsleden. Zouden er zoveel in het Russisch parlement zetelen ? Je moet weten dat we hier wel meer dan één regering te voeden hebben maar dan nog...en dat voeden mag je hier wel erg ruim nemen want ook hun pensioen wordt gewaarborgd. Soms vragen we ons af wie er nog nooit parlementslid is geworden want je moet hier al erg je best doen om niet in de rode pluche te belanden. Wie neemt dit nu nog ernstig ? Terug naar Screamin' Jay Hawkins en Constipation ! Mijn trouwe lezertjes zullen nu helemaal aan mijn verstandelijk vermogens beginnen te twijfelen nu ik druppelgewijze mijn muzikale voorkeuren prijs geef en weet dat ik nooit van maar dan ook nimmer van Helmut Lotti heb gehouden ! Mag ik nu mijn aanvraag tot euthanasie indienen, alsjeblief meneer Daneels, vooraleer ik volledig wilsonbekwaam word door te veel mijn favoriete deuntjes te beluisteren....en morgen beter ?

05-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
03-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Obama trekt de Spa-lijst van Oostkamp terwijl armoede in Belgistan in goede handen is.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Vurig Brugs socialist zet grote reclameborden voor Barack Obama in Oostkamp. Hij beweert nog nooit zo een bezielend iemand geekend te hebben in de politiek. Ons verwondert zulke gekheid slechts matig. Bij de vlaamse sossen is de meest begeesterende figuur Patrick Janssens en die is dus even bezielend als, om eventjes actueel te blijven,  een specialist palliatieve zorgen.  Van Gennez, geen kwaad woord omdat het een dame is en we beledigen geen dames.  Maar we zullen zeker niet pleiten voor een gebundelde uitgave van haar toespraken, laat dat duidelijk zijn. Onze Brugse linksigaard moet ons toch eens duidelijk maken wat Obama met socialisme te maken heeft. Wanneer de getikte Brugse sos daar in slaagt en dat wordt bekend bij de Amerikaanse kiezers, dan hebben we zo een licht vermoeden dat ene Hillary daar ontzettend blij mee zal zijn. Wanneer we dan nadien affiches van mevrouw Clinton in de streek van Oostkamp zouden ontdekken dan pas zullen we zeker kunnen zijn dat onze lullige sos voor het campagneteam van de conservatieven werkt. Daar horen ze eigenlijk wel een beetje thuis, de meeste Vlaamse Spaatjes want er valt daar maar weinig linkse praat te beluisteren, op een paar lovenswaardige uitzonderingen na. Het zijn natuurlijk wel zeer moeilijke tijden. Cultuerele begrafenissen, euthanasiedebatten, de periode van de jaarbalansen bij grote bedrijven waar de rechtgeaarde sos zijn emolumentje meepikt enz enz...druk druk druk. Alhoewel nog niet half zo druk als hun Waalse kameraad federale staatssecretaris  die vanuit zijn dienstwagen de armoede bestrijdt. Die man leeft pas een hectisch hondenleven. Terwijl hij vergadert, deze keer niet in zijn auto, gebruikt hij één van zijn talrijke tankkaarten. Weer een misverstand, volgens de kameraad. Hij verdedigt zich met vuur en passie tegen deze vuige roddels : "natuurlijk heb ik meerdere tankkaarten, ik heb immers verschillende wagens en mijn personeel tankt terwijl ik werk". Dit citaat komt overduidelijk uit het socialistisch manifest van Charleroi zouden we zo denken. Het zullen de volgende keer weer tegenvallende verkiezingsresultaten worden voor de kameraden, zowel voor die uit het noorden als voor die van het zuiden. Dat voelen we nu al aan ons water.
Google ondertussen wat en typ bijvoorbeeld  deze twee simpele zoektermpjes : "Obama socialist" denk dan eventjes diep na over de aktie van onze Brugse sos, want daarmee is alles tenslotte begonnen...en dan verklaart dat poldergenie nog wel loud and clear in alle gazetten dat er veel Amerikanen Brugge bezoeken en dat hen dat zeer zeker zal aanzetten om op die bezielende Obama te stemmen...cremeren die sos en uitstrooien voor Oostende, inderdaad ter hoogte van de drie gapers. Maar dat wisten jullie al !03-04-2008 om 22:26 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scharreleieren veroorzaken heldendood in vlaamse moestuinen
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Scharreleieren zijn echte gifbommen. De eigen leuke kippetjes met de gezonde eitjes en de zelfgekweekte groenten uit de eigen moestuin zoals de sla die nog echt smaakt zoals vroeger ...puur gif ! Een nieuwe mythe ontzenuwd. We moeten dus maar meteen toegeven dat gans Vlaanderen één grote vuilnisbak is. Wat we zelf doen, doen we inderdaad beter. Nergens zit er meer lood, kwik,cadmium en lekkere dioxines in een vaderlandse bodem. Je kan niet eens beweren dat het gaat over een historische vervuiling door het bloed van de talloze martelaren, heroïsch gesneuveld voor een morzel grond. Wij hebben wel een paar vaderlandse helden die hun leven veil hadden voor dit hogere doel maar sinds de veertiende eeuw Vlaanderen 1 (één) historische overwinning gevolgd door verschillende klinkende oorvijgen opgeleverd heeft, hebben wij geen weet van andere grote vlaams strijdgewoel. De modernere helden hebben zich opgeofferd voor het vaderlandse ideaal van het Belgique à Papa waar nu zo tegen gefoeterd wordt. Het kan verkeren. Dus geen eigen eitjes en geen eigen worteltjes meer, laat de oude helden ook maar in de kast en laten we samen kijken naar de nieuwe reeks "De kampioenen". Kijkcijfers zijn immers niet giftig voor onze lichaamsfuncties. Voor de geest is er een ander hoofdstuk maar daar beginnen we niet aan. Nog niet.

01-04-2008 om 20:15 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
31-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roy Orbison als ultieme tortuur in Guantanamo !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Mijn ergernis is niet te temperen vandaag. Briesende leeuwen lijken poedels als ik er nog maar aan durf te denken ! Ik heb vandaag in een nostalgische bui, iets waaraan je best nooit lijdt dus, een CD-box gekocht van the greatest hits van wijlen Roy Orbison. Ik ben al jaaaaaaren , eeuwen zou ik zelfs durven zeggen een stille fan van deze man. Net zoals, en dat durf ik helemaal niet te verkondigen via het wereldwijde net, van wijlen eveneens, Patsy Cline. Wedden dat zefs niemand onder mijn trouwste lezers dit wondere stemgeluid kent. Voor mij is die Patsy het einde. Ik weet ook wel dat het absoluut niet staat om country een leuk muziekgenre te vinden. Maar het blijft mij hevig ontroeren. En van Patsy Cline heb ik twee CD's met bijna al haar gekende nummers waarvan "two cigarettes and an ashtray" mijn favoriet tearjerker is en dit ook reeds sinds eeuwen. Keigoed dus en zelfs hoger in te schatten dan Lucy Loes en dat wil wel wat zeggen, beste vrienden ! Terug naar onze Roy. Bullshit, absolute bullshit. Deze CD-box moet onmiddellijk met de stoffelijke resten van Claus gecremeerd worden en uitgestort voor de kust van Oostende, het liefst ter hoogte van de drie gapers en dit omwille van een persoonlijke vendetta die ik hier niet wens kenbaar te maken. Het is al goed dat jullie mijn voorkeur voor Patsy Cline, inmiddels achterhaald hebben.. Al de versies op dit onding van Orbison dat mij de toch niet te versmaden investering van 4euro en negenennegentig eurocent heeft gekost voor drie verschrikkelijke CD's waarschijnlijk opgenomen in de kelders van de Basiliek van Koekelberg met een zatte Francis Bay en zijn blowend orkest als begeleiders. Dus een hint, geëerd publiek, je hebt iets te wreken, een nostalgische schoonma of pa op te jutten, aarzel niet, neem de kortste weg naar Mediashopsuperbazar en zoek deze box. Je zal niet ontgoocheld worden. Dring ook erg aan om dit monsterlijke gekrijs onmiddellijk te beluisteren zodat je een zeer goeie reden hebt om op te stappen. Het is gewoonweg pure tortuur! Dit de ganse nacht in Guantanamo en elke gevangene bekent de moordenaar van en Kennedy en Martin Luther King te zijn, zelfs al waren ze toen nog niet geboren ! Je zou haast dromen van een avondvullend recital van Frans Bauer om op je positieven te komen. ERGERNIS ! Voor 4euro 99 opgelicht en belazerd. Ik kook en zied en neem dus enkele dagen verlof om terug in alle objectiviteit verslagjes te maken van de gruwelijke realiteit rondom ons. En zoek eventjes een site met de muziek van Patsy !

31-03-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
30-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.daklozen worden weldra gehuisvest in dienstwagens van regering Leterme I
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Zelf hebben we niet zo veel verbeelding dus citeren we letterlijk uit "De Morgen" een echt gebeurde belgenmop. Dit soort humor benijden de Verenigde Provincies ons en het wordt elke Belg met het drinkwater uit het Albertkanaal meegegeven.  Speciaal voor onze noordervrienden, lees even luidop voor aan familie en andere omstaanders :
De nieuwe federale staatssecretaris voor armoedebestrijding, Frédéric Laloux, heeft wel degelijk een kantoor. In een RTBF-reportage had Laloux beweerd dat hem geen kabinet was toegewezen bij de start van de regering Leterme I.
De regering Leterme I telt immers één lid meer dan de regering Verhofstadt II. Daardoor zou hij moeten werken vanuit zijn dienstwagen. De Franstalige socialist geeft toe dat dit niet helemaal klopt, maar hij wou zijn solidariteit betuigen met de daklozen. (eb)
 Iedereen ligt om van de gulle lach ? Je moet ook nog weten dat deze grapjas gestudeerd zou hebben voor immobiliënmakelaar ...heb je hem ?
Nu nog wachten op een krachtig beleid dat de armoede definitief uit de wereld zal helpen. Zou huisvesting op autokerkhoven van de talrijke daklozen geen oplossing bieden ?  Solidariteit vanuit een dienstwagen uit de hogere prijsklasse is een krachtig signaal maar niet elke dakloze kan zich binnen de kortste keren nestelen in de lederen zetels van dit soort wagens. Dat is het echte probleem op dit moment en gelukkig hebben we de Waalse socialisten hiervoor !

30-03-2008 om 18:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!